Кількість абзаців - 140 Таблиця поправок


ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (08) РОЗДІЛ VІІІ. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 
   ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 
1. РОЗДІЛ VІІІ. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК
 
   РОЗДІЛ VІІІ. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК
 
2. Стаття 240. Платники податку
 
-1- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 240.1 статті 240 розділу VІІІ слова "діяльністі, бюджетні, громадські та інші підприємства" замінити словами "діяльності, бюджетні установи, громадські та інші підприємства";
 
Враховано   Стаття 240. Платники податку
 
3. 240.1. Платниками податку є суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарської (підприємницької) діяльністі, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи і організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються:
 
-2- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
У пункті 240.1 статті 240 слово "бюджетні" замінити словами "бюджетні установи".
 
Враховано   240.1. Платниками податку є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарської (підприємницької) діяльності, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи і організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються:
 
4. 240.1.1. викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
 
   240.1.1. викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
 
5. 240.1.2. скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;
 
   240.1.2. скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;
 
6. 240.1.3. розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини;
 
   240.1.3. розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини;
 
7. 240.1.4. утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
 
   240.1.4. утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
 
8. 240.1.5. тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.
 
   240.1.5. тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.
 
9. 240.2. Платниками податку є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарської (підприємницької) діяльністі, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи і організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання ними палива.
 
-3- Хомутиннік В.Ю.
у пункті 240.2 статті 240 розділу VІІІ слова "діяльністі, бюджетні, громадські та інші підприємства" замінити словами "діяльності, бюджетні установи, громадські та інші підприємства";
 
Враховано   240.2. Платниками податку є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарської (підприємницької) діяльності, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи і організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання ними палива.
 
    -4- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
У пункті 240.2 статті 240 слово "бюджетні" замінити словами "бюджетні установи".
 
Враховано    
10. 240.3. Не є платниками податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) суб’єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії, які:
 
   240.3. Не є платниками податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) суб’єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії, які:
 
11. 240.3.1. до останнього календарного дня (включно) звітного кварталу, у якому придбано джерело іонізуючого випромінювання, уклали договір щодо повернення відпрацьованого закритого джерела іонізуючого випромінювання за межі України до підприємства - виробника такого джерела;
 
-5- Шаманов В.В.
Підпункт 240.3.1 пункту 240.3 статті 240 викласти у наступній редакції:
"при укладенні договору на придбання джерел іонізуючого випромінювання передбачити умови повернення відпрацьованого закритого джерела іонізуючого випромінювання до підприємства-виробника або до підприємства-постачальника такого джерела, або після закінчення гарантійного терміну дії джерела іонізуючого випромінювання, в терміни погоджені з територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України передали іншому підприємству або уклали договір про передачу на захоронення;"
 
Відхилено звужує базу оподаткування, призведе до погіршення режиму за нерозповсюдженням радіоактивних матеріалів)  240.3.1. до останнього календарного дня (включно) звітного кварталу, у якому придбано джерело іонізуючого випромінювання, уклали договір щодо повернення відпрацьованого закритого джерела іонізуючого випромінювання за межі України до підприємства - виробника такого джерела;
 
    -6- Мартиненко М.В.
6. У Розділі VІІІ "Екологічний податок":
1) підпункт 240.3.1) пункту 240.3 Статті 240 викласти у наступній редакції:
"240.3.1) при укладенні договору на придбання джерел іонізуючого випромінювання передбачили умови повернення відпрацьованого закритого джерела іонізуючого випромінювання до підприємства-виробника або до підприємства-постачальника такого джерела, або після закінчення гарантійного терміну дії джерела іонізуючого випромінювання, в терміни погоджені з територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України передали іншому підприємству або уклали договір про передачу на захоронення;".
 
Відхилено звужує базу оподаткування, призведе до погіршення режиму за нерозповсюдженням радіоактивних матеріалів)   
    -7- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Підпункт 240.3.1) пункту 240.3 Статті 240 викласти у наступній редакції:
240.3.1) при укладенні договору на придбання джерел іонізуючого випромінювання передбачили умови повернення відпрацьованого закритого джерела іонізуючого випромінювання до підприємства-виробника або до підприємства-постачальника такого джерела, або після закінчення гарантійного терміну дії джерела іонізуючого випромінювання, в терміни погоджені з територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України передали іншому підприємству або уклали договір про передачу на захоронення;
 
Відхилено звужує базу оподаткування, призведе до погіршення режиму за нерозповсюдженням радіоактивних матеріалів)   
12. 240.3.2. здійснюють поводження з радіоактивними відходами, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, в частині діяльності, пов’язаної з такими відходами.
 
-8- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
&&
Пункт 240.3. Статті 240 доповнити новим підпунктом 240.3.3) такого змісту:
240.3.3) не можуть здійснити передачу на захоронення утворених радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) через відсутність ліцензованих сховищ для захоронення відповідних видів радіоактивних відходів".
 
Відхилено за даними МНС, комплекс "Вектор" для приймання радіоактивних відходів АЕС на довгострокове зберігання розпочне роботу вже з 1 січня 2011 р.)  240.3.2. здійснюють поводження з радіоактивними відходами, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, в частині діяльності, пов’язаної з такими відходами.
 
    -9- Шаманов В.В.
&&
Пункт 240.3. статті 240 доповнити новим підпунктом 240.3.3 такого змісту:
"не можуть здійснити передачу на захоронення утворених радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) через відсутність ліцензованих сховищ для захоронення відповідних видів радіоактивних відходів".
 
Відхилено за даними МНС, комплекс "Вектор" для приймання радіоактивних відходів АЕС на довгострокове зберігання розпочне роботу вже з 1 січня 2011 р.)   
    -10- Мартиненко М.В.
&&
2) пункт 240.3. Статті 240 доповнити новим підпунктом 240.3.3) такого змісту:
"240.3.3) не можуть здійснити передачу на захоронення утворених радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) через відсутність ліцензованих сховищ для захоронення відповідних видів радіоактивних відходів".
 
Відхилено за даними МНС, комплекс "Вектор" для приймання радіоактивних відходів АЕС на довгострокове зберігання розпочне роботу вже з 1 січня 2011 р.)   
13. 240.4. Не є платниками податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, державні спеціалізовані підприємства з поводження з радіоактивними відходами, основною діяльністю яких є зберігання, переробка та захоронення тих радіоактивних відходів, що знаходяться у власності держави, а також дезактивація радіаційно-забруднених об’єктів.
 
   240.4. Не є платниками податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, державні спеціалізовані підприємства з поводження з радіоактивними відходами, основною діяльністю яких є зберігання, переробка та захоронення тих радіоактивних відходів, що знаходяться у власності держави, а також дезактивація радіаційно-забруднених об’єктів.
 
14. 240.5. Не є платниками податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах суб’єкти господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю відходів як вторинної сировини, провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів, що розміщуються на власних територіях (об’єктах), та надають послуги у цій сфері.
 
   240.5. Не є платниками податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах суб’єкти господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю відходів як вторинної сировини, провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів, що розміщуються на власних територіях (об’єктах), та надають послуги у цій сфері.
 
15. Стаття 241. Податкові агенти
 
   Стаття 241. Податкові агенти
 
16. 241.1. Податок, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі використання палива, утримується і сплачується до бюджету податковими агентами під час реалізації такого палива.
 
   241.1. Податок, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі використання палива, утримується і сплачується до бюджету податковими агентами під час реалізації такого палива.
 
17. 241.2. До податкових агентів належать суб’єкти господарювання, які:
 
-11- Ващук К.Т.
Підпункт 241.2 викласти в новій редакції
241.2. До податкових агентів належать суб'єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю паливом.
 
Відхилено (призведе до виведення з-під оподаткування палива, що придбавається оптовими партіями покупцем для власного споживання)  241.2. До податкових агентів належать суб’єкти господарювання, які:
 
18. 241.2.1. здійснюють оптову торгівлю паливом;
 
   241.2.1. здійснюють оптову торгівлю паливом;
 
19. 241.2.2. здійснюють роздрібну торгівлю паливом (крім тих, які реалізують паливо, придбане у суб’єктів господарювання, зазначених у підпункті 241.2.1 пункту 241.2 цієї статті).
 
   241.2.2. здійснюють роздрібну торгівлю паливом (крім тих, які реалізують паливо, придбане у суб’єктів господарювання, зазначених у підпункті 241.2.1 пункту 241.2 цієї статті).
 
20. Стаття 242. Об’єкт та база оподаткування
 
   Стаття 242. Об’єкт та база оподаткування
 
21. 242.1. Об’єктом та базою оподаткування є:
 
   242.1. Об’єктом та базою оподаткування є:
 
22. 242.1.1. обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
 
   242.1.1. обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
 
23. 242.1.2. обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об’єкти;
 
   242.1.2. обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об’єкти;
 
24. 242.1.3. обсяги та класи відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах протягом звітного кварталу, крім обсягів та видів (класів) окремих відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини і провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів;
 
-12- Корж П.П.
Підпункт 242.1.3. пункту 242.1 статті 242 РОЗДІЛУ VІІІ ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК викласти у редакції:
"обсяги та класи відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах протягом звітного кварталу, крім обсягів та видів (класів) окремих відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини і провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів. При цьому, в разі реалізації протягом звітного кварталу раніше (як у попередніх, так і у звітному кварталі) розміщених обсягів та класів відходів для цілей визначення об’єкта та базі оподаткування враховуються обсяги та класи відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах протягом звітного кварталу зменшені на обсяги та класи раніше (як у попередніх, так і у звітному кварталі) розміщених відходів, що реалізовані протягом такого звітного кварталу;"
 
Відхилено створює умови для ухилення від оподаткування, коли відходи будуть реалізовуватись між двома суб`єктами лише "на папері", без зменшення їх реальних обсягів)  242.1.3. обсяги та класи відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах протягом звітного кварталу, крім обсягів та видів (класів) окремих відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини і провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів;
 
25. 242.1.4. обсяги та види палива, реалізованого податковими агентами;
 
   242.1.4. обсяги та види палива, реалізованого податковими агентами;
 
26. 242.1.5. обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності суб’єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;
 
   242.1.5. обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності суб’єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;
 
27. 242.1.6. обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій).
 
   242.1.6. обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій).
 
28. Стаття 243. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення
 
   Стаття 243. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення
 
29. 243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:
 
-13- Корж П.П.
Тож пропонується з пункту 243.1 статті 243 РОЗДІЛУ VІІІ ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК вилучити сполучення "Ангідрид сірчистий".
 
Відхилено окремий норматив для такої речовини встановлено з 1999 року)  243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:
 
    -14- Шпенов Д.Ю.
243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:
Назва забруднюючої речовини
Ставка податку, гривень за тонну
Азоту оксиди
610,5
Аміак
114,5
Ангідрид сірчистий
610,5
Ацетон
229
Бенз (о)пірен
777171,5
Бутилацетат
137,5
Ванадію п`ятиокис
2290
Водень хлористий
23
Вуглецю окис
23
Вуглеводні
34,5
Газоподібні фтористі сполуки
1511,5
Тверді речовини
23
Кадмію сполуки
4832
Марганець та його сполуки
4832
Нікель та його сполуки
24619
Озон
610,5
Ртуть та її сполуки
25878,5
Свинець та його сполуки
25878,5
Сірководень
1962
Сірковуглець
1275
Спирт н-бутиловий
610,5
Стирол
4458
Фенол
2771
Формальдегід
1511,5
Хром та його сполуки
16389,5
 
Відхилено додаткові кошти, які надходитимуть до спецфонду держбюджету в результаті збільшення ставок у 2 рази, спрямовуватимуться платникам податку для фінансування проектів екологічної модернізації підприємств)   
    -15- Воропаєв Ю.М.
100. п. 243.1 ст. 243 викласти в наступній редакції:
Назва забруднюючої речовини
Ставка податку, гривень за тонну
Азоту оксиди
302,12
Аміак
56,65
Ангідрид сірчистий
302,12
Ацетон
113,29
Бенз (о)пірен
384471,88
Бутилацетат
67,98
Ванадію п`ятиокис
1132,94
Водень хлористий
11,33
Вуглецю окис
11,33
Вуглеводні
16,99
Газоподібні фтористі сполуки
747,74
Тверді речовини
11,33
Кадмію сполуки
2390,51
Марганець та його сполуки
2390,51
Нікель та його сполуки
12179,14
Озон
302,12
Ртуть та її сполуки
12802,26
Свинець та його сполуки
12802,26
Сірководень
970,55
Сірковуглець
630,67
Спирт н-бутиловий
302,12
Стирол
2205,46
Фенол
1370,86
Формальдегід
747,74
Хром та його сполуки
8108,1
 
Відхилено ставки податку, порівняно з чинним законодавством, пропонується зменшити у 2 рази; сукупні втрати бюджету по всіх пропозиціях автора, які стосуються зменшення ставок податку, - 540 млн. грн.)   
30. Назва забруднюючої речовини
Ставка податку, гривень за тонну
Азоту оксиди
1221
Аміак
229
Ангідрид сірчистий
1221
Ацетон
458
Бенз (о)пірен
1554343
Бутилацетат
275
Ванадію п`ятиокис
4580
Водень хлористий
46
Вуглецю окис
46
Вуглеводні
69
Газоподібні фтористі сполуки
3023
Тверді речовини
46
Кадмію сполуки
9664
Марганець та його сполуки
9664
Нікель та його сполуки
49238
Озон
1221
Ртуть та її сполуки
51757
Свинець та його сполуки
51757
Сірководень
3924
Сірковуглець
2550
Спирт н-бутиловий
1221
Стирол
8916
Фенол
5542
Формальдегід
3023
Хром та його сполуки
32779
 
-16- Корж П.П.
Пункт 243.1 статті 243 РОЗДІЛУ VІІІ ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК викласти у редакції:
"243.1 Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:
Назва забруднюючої речовини
Ставка податку, гривень за тонну
Азоту оксиди
611
Аміак
115
Ангідрид сірчистий
611
Ацетон
229
Бенз (о)пірен
777172
Бутилацетат
138
Ванадію п`ятиокис
2290
Водень хлористий
23
Вуглецю окис
23
Вуглеводні
35
Газоподібні фтористі сполуки
1512
Тверді речовини
23
Кадмію сполуки
4832
Марганець та його сполуки
4832
Нікель та його сполуки
24619
Озон
611
Ртуть та її сполуки
25879
Свинець та його сполуки
25879
Сірководень
1962
Сірковуглець
1275
Спирт н-бутиловий
611
Стирол
4458
Фенол
2771
Формальдегід
1512
Хром та його сполуки
16390
 
Відхилено додаткові кошти, які надходитимуть до спецфонду держбюджету в результаті збільшення ставок у 2 рази, спрямовуватимуться платникам податку для фінансування проектів екологічної модернізації підприємств)  Назва забруднюючої речовини
Ставка податку, гривень за тонну
Азоту оксиди
1221
Аміак
229
Ангідрид сірчистий
1221
Ацетон
458
Бенз (о)пірен
1554343
Бутилацетат
275
Ванадію п`ятиокис
4580
Водень хлористий
46
Вуглецю окис
46
Вуглеводні
69
Газоподібні фтористі сполуки
3023
Тверді речовини
46
Кадмію сполуки
9664
Марганець та його сполуки
9664
Нікель та його сполуки
49238
Озон
1221
Ртуть та її сполуки
51757
Свинець та його сполуки
51757
Сірководень
3924
Сірковуглець
2550
Спирт н-бутиловий
1221
Стирол
8916
Фенол
5542
Формальдегід
3023
Хром та його сполуки
32779
 
31. 243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 та на які встановлено клас небезпечності:
 
-17- Воропаєв Ю.М.
56. Викласти п. 243.2. в наступній редакції:
"243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 та на які встановлено клас небезпечності:
Клас небезпечності
Ставка податку, гривень за тонну
І
2160,15
ІІ
494,72
ІІІ
73,64
ІV
16,99
 
Відхилено ставки податку, порівняно з чинним законодавством, пропонується зменшити у 2 рази; сукупні втрати бюджету по всіх пропозиціях автора, які стосуються зменшення ставок податку, - 540 млн. грн.)     
    -18- Шпенов Д.Ю.
243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 0 та на які встановлено клас небезпечності:
Виключити
Виключити
Клас небезпечності
Ставка податку, гривень за тонну
І
43665
ІІ
1000
ІІІ
149
ІV
43.5
 
Відхилено додаткові кошти, які надходитимуть до спецфонду держбюджету в результаті збільшення ставок у 2 рази, спрямовуватимуться платникам податку для фінансування проектів екологічної модернізації підприємств)   
32. Клас небезпечності
Ставка податку, гривень за тонну
І
8733
ІІ
2000
ІІІ
298
ІV
69
 
-19- Корж П.П.
Пункт 243.2 статті 243 РОЗДІЛУ VІІІ ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК викласти у редакції:
"243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:
Клас небезпечності
Ставка податку, гривень за тонну
І
4367
ІІ
1000
ІІІ
149
ІV
35"
 
Відхилено (додаткові кошти, які надходитимуть до спецфонду держбюджету в результаті збільшення ставок у 2 рази, спрямовуватимуться платникам податку для фінансування проектів екологічної модернізації підприємств  243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 та на які встановлено клас небезпечності:
Клас небезпечності
Ставка податку, гривень за тонну
І
8733
ІІ
2000
ІІІ
298
ІV
69
 
33. 243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовнобезпечних рівнів впливу таких речовин (сполук):
 
-20- Мельник П.В.
Пункт 243.3 викласти в наступній редакції:
243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовно-безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) у атмосферному повітрі населених пунктів:
 
Враховано   243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовнобезпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) у атмосферному повітрі населених пунктів:
 
    -21- Воропаєв Ю.М.
57.Викласти п. 243.3. в наступній редакції:
"Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовнобезпечних рівнів впливу таких речовин (сполук):
Орієнтовнобезпечний рівень впливу речовин (сполук) (міліграмів на куб. метр)
Ставка податку, гривень за тонну
Менше 0,0001
90930,03
0,0001 – 0,001 (включно)
7790,87
0,001 – 0,01 (включно)
1076,3
0,01 – 0,1 (включно)
302,12
0,1 – більше 10
11,33
 
Відхилено ставки податку, порівняно з чинним законодавством, пропонується зменшити у 2 рази; сукупні втрати бюджету по всіх пропозиціях автора, які стосуються зменшення ставок податку, - 540 млн. грн.)   
    -22- Корж П.П.
Пункт 243.3 статті 243 РОЗДІЛУ VІІІ ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК викласти у редакції:
"243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовно-безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук):
Орієнтовно-безпечний рівень
впливу сполук (міліграмів на куб. метр)
Ставка податку, гривень за тонну
Менше 0,0001
183806
0,0001 - 0,001 (включно)
15749
0,001 - 0,01 (включно)
2176
0,01 - 0,1 (включно)
611
0,1 - більше 10
13"
 
Відхилено додаткові кошти, які надходитимуть до спецфонду держбюджету в результаті збільшення ставок у 2 рази, спрямовуватимуться платникам податку для фінансування проектів екологічної модернізації підприємств)   
34. Орієнтовнобезпечний рівень
впливу речовин (сполук)
(міліграмів на куб. метр)
Ставка податку, гривень за тонну
Менше 0,0001
367612
0,0001 - 0,001 (включно)
31497
0,001 - 0,01 (включно)
4351
0,01 - 0,1 (включно)
1221
0,1 - більше 10
46
 
   Орієнтовнобезпечний рівень
впливу речовин (сполук)
(міліграмів на куб. метр)
Ставка податку, гривень за тонну
Менше 0,0001
367612
0,0001 – 0,001 (включно)
31497
0,001 – 0,01 (включно)
4351
0,01 – 0,1 (включно)
1221
0,1 – більше 10
46
 
35. 243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0,2 гривні за 1 тонну.
 
-23- Шпенов Д.Ю.
1.пункт 243.4. статті 243 розділу V??? виключити.
 
Відхилено оподаткування викидів двоокису вуглецю є загальновживаною європейською практикою)  243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0,2 гривні за 1 тонну.
 
36. 243.5. Для забруднюючих речовин (сполук), на які не встановлено клас небезпечності та орієнтовнобезпечний рівень впливу (крім двоокису вуглецю), ставки податку встановлюються як за викиди забруднюючих речовин І класу небезпечності згідно з пунктом 243.2 цієї статті.
 
-24- Шпенов Д.Ю.
2.пункт 243.5. статті 243 розділу V??? виключити.
 
Відхилено звужує базу оподаткування; передбачене чинним законодавством)  243.5. Для забруднюючих речовин (сполук), на які не встановлено клас небезпечності та орієнтовнобезпечний рівень впливу (крім двоокису вуглецю), ставки податку встановлюються як за викиди забруднюючих речовин І класу небезпечності згідно з пунктом 243.2 цієї статті.
 
37. Стаття 244. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих
 
   Стаття 244. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих
 
38. речовин пересувними джерелами забруднення
 
   речовин пересувними джерелами забруднення
 
39. 244.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі використання палива:
 
-25- Ващук К.Т.
Пункт 244.1 викласти в наступній редакції:
244.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі використання палива:
Вид палива
Ставка податку,
гривень за тонну
Бензин неетилований
6,8
Бензин сумішевий
5,6
Зріджений нафтовий газ
9,2
Дизельне біопаливо
5,8
Дизельне пальне із вмістом сірки:
- більш як 0,2 мас. %
6,8
- більш як 0,035 мас. %, але не більше як 0,2 мас. %
5,2
- більш як 0,005 мас. %, але не більше як 0,035 мас. %
4,7
- не більше як 0,005 мас. %
3,0
Мазут
6,8
Стиснений природний газ
4,6
Бензин авіаційний
4,7
Гас
5,8
 
Відхилено Запропонований розмір ставок нижче чинних у 5- 10 разів; втрати бюджету- 60 млн.грн.)  244.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі використання палива:
 
    -26- Воропаєв Ю.М.
58. Викласти п. 244.1. ст. 244 в наступній редакції:
"244.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі використання палива:
Вид палива
Ставка податку,
гривень за тонну
Бензин неетилований
16,99
Бензин сумішевий
14
Зріджений нафтовий газ
23
Дизельне біопаливо
14,5
Дизельне пальне
16,99
Мазут
16,99
Стиснений природний газ
11,33
Бензин авіаційний
11,75
Гас
14,5
 
Відхилено ставки податку, порівняно з чинним законодавством, пропонується зменшити у 2 рази; сукупні втрати бюджету по всіх пропозиціях автора, які стосуються зменшення ставок податку, - 540 млн. грн.)   
    -27- Шпенов Д.Ю.
244.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі використання палива:
Вид палива
Ставка податку,
гривень за тонну
Бензин неетилований
34
Бензин сумішевий
28
Зріджений нафтовий газ
46
Дизельне біопаливо
29
Дизельне пальне із вмістом сірки:
- більш як 0,2 мас. %
34
- більш як 0,035 мас. %, але не більше як 0,2 мас. %
26
- більш як 0,005 мас. %, але не більше як 0,035 мас. %
23.5
- не більше як 0,005 мас. %
15
Мазут
34
Стиснений природний газ
23
Бензин авіаційний
23.5
Гас
29
 
Відхилено додаткові кошти, які надходитимуть до спецфонду держбюджету в результаті збільшення ставок у 2 рази, спрямовуватимуться платникам податку для фінансування проектів екологічної модернізації підприємств)   
40. Вид палива
Ставка податку,
гривень за тонну
Бензин неетилований
68
Бензин сумішевий
56
Зріджений нафтовий газ
92
Дизельне біопаливо
58
Дизельне пальне із вмістом сірки:
- більш як 0,2 мас. %
68
- більш як 0,035 мас. %, але не більше як 0,2 мас. %
52
- більш як 0,005 мас. %, але не більше як 0,035 мас. %
47
- не більше як 0,005 мас. %
30
Мазут
68
Стиснений природний газ
46
Бензин авіаційний
47
Гас
58
 
-28- Корж П.П.
Пункт 244.1 статті 244 РОЗДІЛУ VІІІ ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК викласти у редакції:
"244.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі використання палива:
Вид палива
Ставка податку,
гривень за тонну
Бензин неетилований
34
Бензин сумішевий
28
Зріджений нафтовий газ
46
Дизельне біопаливо
29
Дизельне пальне із вмістом сірки:
- більш як 0,2 мас. %
34
- більш як 0,035 мас. %, але не більше як 0,2 мас. %
26
- більш як 0,005 мас. %, але не більше як 0,035 мас. %
24
- не більше як 0,005 мас. %
15
Мазут
34
Стиснений природний газ
23
Бензин авіаційний
23
Гас
29
 
Відхилено (додаткові кошти, які надходитимуть до спецфонду держбюджету в результаті збільшення ставок у 2 рази, спрямовуватимуться платникам податку для фінансування проектів екологічної модернізації підприємств)  Вид палива
Ставка податку,
гривень за тонну
Бензин неетилований
68
Бензин сумішевий
56
Зріджений нафтовий газ
92
Дизельне біопаливо
58
Дизельне пальне із вмістом сірки:
- більш як 0,2 мас. %
68
- більш як 0,035 мас. %, але не більше як 0,2 мас. %
52
- більш як 0,005 мас. %, але не більше як 0,035 мас. %
47
- не більше як 0,005 мас. %
30
Мазут
68
Стиснений природний газ
46
Бензин авіаційний
47
Гас
58
 
41. Стаття 245. Ставки податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти
 
   Стаття 245. Ставки податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти
 
42. 245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти:
 
-29- Шпенов Д.Ю.
245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти:
Назва забруднюючої речовини
Ставка податку,
гривень за тонну
Азот амонійний
401
Органічні речовини (за показниками БСК 5)
160.5
Завислі речовини
11.5
Нафтопродукти
2359
Нітрати
34.5
Нітрити
1969.5
Сульфати
11.5
Фосфати
320.5
Хлориди
11.5
 
Відхилено додаткові кошти, які надходитимуть до спецфонду держбюджету в результаті збільшення ставок у 2 рази, спрямовуватимуться платникам податку для фінансування проектів екологічної модернізації підприємств)  245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти:
 
43. Назва забруднюючої речовини
Ставка податку,
гривень за тонну
Азот амонійний
802
Органічні речовини (за показниками БСК 5)
321
Завислі речовини
23
Нафтопродукти
4718
Нітрати
69
Нітрити
3939
Сульфати
23
Фосфати
641
Хлориди
23
 
-30- Воропаєв Ю.М.
59. В п. 1 ст. 245 передбачити наступні ставки податку:
Назва забруднюючої речовини
Ставка податку,
гривень за тонну
Азот амонійний
198,27
Органічні речовини (за показниками БСК 5)
79,31
Завислі речовини
5,66
Нафтопродукти
1166,93
Нітрати
16,99
Нітрити
974,33
Сульфати
5,66
Фосфати
158,61
Хлориди
5,66
 
Відхилено ставки податку, порівняно з чинним законодавством, пропонується зменшити у 2 рази; сукупні втрати бюджету по всіх пропозиціях автора, які стосуються зменшення ставок податку, - 540 млн. грн.)  Назва забруднюючої речовини
Ставка податку,
гривень за тонну
Азот амонійний
802
Органічні речовини (за показниками БСК 5)
321
Завислі речовини
23
Нафтопродукти
4718
Нітрати
69
Нітрити
3939
Сульфати
23
Фосфати
641
Хлориди
23
 
44. 245.2. Ставки податку за скиди у водні об’єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які встановлено гранично допустиму концентрацію:
 
-31- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 245.2 після слів "гранично допустиму концентрацію" доповнити словами "або орієнтовнобезпечний рівень впливу".
 
Враховано   245.2. Ставки податку за скиди у водні об’єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовнобезпечний рівень впливу:
 
    -32- Мельник П.В.
Пункт 245.2 викласти в наступній редакції:
245.2. Ставки податку за скиди у водні об'єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до пункту 245. 1 цієї статті та на які встановлено гранично допустиму концентрацію шкідливих речовин у скидах промислових стічних вод
 
Відхилено за інформацією Мінприроди, поняття "гранично допустима концентрація шкідливих речовин у скидах промислових стічних вод" (ГДК) не стосується екологічного оподаткування, а використовується у нормативних документах МОЗ в інших цілях)   
    -33- Шпенов Д.Ю.
245.2.Ставки податку за скиди у водні об’єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які встановлено гранично допустиму концентрацію:
Гранично допустима концентрація
забруднюючих речовин
(міліграмів на літр)
Ставка податку,
гривень за тонну
до 0,001 (включно)
42016, 5
0,001 – 0,1 (включно)
30464
0,1 – 1 (включно)
5252
1 – 10 (включно)
534.5
понад 10
107
 
Відхилено додаткові кошти, які надходитимуть до спецфонду держбюджету в результаті збільшення ставок у 2 рази, спрямовуватимуться платникам податку для фінансування проектів екологічної модернізації підприємств)   
    -34- Воропаєв Ю.М.
60. Викласти п. 245.2. в наступній редакції:
"245.2. Ставки податку за скиди у водні об’єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які встановлено гранично допустиму концентрацію:
Гранично допустима концентрація
забруднюючих речовин
(міліграмів на літр)
Ставка податку,
гривень за тонну
до 0,001 (включно)
15589,3
0,001 – 0,1 (включно)
11303
0,1 – 1 (включно)
1948,66
1 – 10 (включно)
198,27
понад 10
39,65
 
Відхилено ставки податку, порівняно з чинним законодавством, пропонується зменшити у 2,7 рази; сукупні втрати бюджету по всіх пропозиціях автора, які стосуються зменшення ставок податку, - 540 млн. грн.)   
    -35- Корж П.П.
Пункт 245.2 статті 245 РОЗДІЛУ VІІІ ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК викласти у редакції:
"245.2. Ставки податку за скиди у водні об’єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які встановлено гранично допустиму концентрацію:
Гранично допустима концентрація
забруднюючих речовин
(міліграмів на літр)
Ставка податку,
гривень за тонну
до 0,001 (включно)
42016,5
0,001 - 0,1 (включно)
30464
0,1 - 1 (включно)
5252
1 - 10 (включно)
535
понад 10
107"
 
Відхилено додаткові кошти, які надходитимуть до спецфонду держбюджету в результаті збільшення ставок у 2 рази, спрямовуватимуться платникам податку для фінансування проектів екологічної модернізації підприємств)   
45. Гранично допустима концентрація
забруднюючих речовин
(міліграмів на літр)
Ставка податку,
гривень за тонну
до 0,001 (включно)
84033
0,001 - 0,1 (включно)
60928
0,1 - 1 (включно)
10504
1 - 10 (включно)
1069
понад 10
214
 
-36- Хомутиннік В.Ю.
У таблиці пункту 245.2 слова "Гранично допустима концентрація забруднюючих речовин" замінити словами "Гранично допустима концентрація забруднюючих речовин або орієнтовнобезпечний рівень впливу"
 
Немає висновку   Гранично допустима концентрація
забруднюючих речовин або орієнтовнобезпечний рівень впливу
(міліграмів на літр)
Ставка податку,
гривень за тонну
до 0,001 (включно)
84033
0,001 – 0,1 (включно)
60928
0,1 – 1 (включно)
10504
1 – 10 (включно)
1069
понад 10
214
 
46. 245.3. За скиди забруднюючих речовин, на які не встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовнобезпечний рівень впливу, застосовуються ставки податку за найменшою величиною гранично допустимої концентрації, наведеної у пункті 245.2 цієї статті.
 
   245.3. За скиди забруднюючих речовин, на які не встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовнобезпечний рівень впливу, застосовуються ставки податку за найменшою величиною гранично допустимої концентрації, наведеної у пункті 245.2 цієї статті.
 
47. 245.4. За скиди забруднюючих речовин у ставки і озера ставки податку, зазначені у пунктах 245.1 - 245.2 цієї статті, збільшуються у 1,5 раза.
 
-37- Воропаєв Ю.М.
61. Викласти п. 245.4. в наступній редакції:
"За скиди забруднюючих речовин у ставки і озера та інші непроточні об'єкти, окрім об’єктів, що використовуються як оборотна система водопостачання, ставки податку, зазначені у пунктах 245.1 - 245.2 цієї статті, збільшуються у 1,5 раза.
 
Відхилено необхідність у внесенні змін відсутня; пунктом не передбачено збільшення ставок податку у 1,5 рази разі скидів у непроточні водні об’єкти)  245.4. За скиди забруднюючих речовин у ставки і озера ставки податку, зазначені у пунктах 245.1 - 245.2 цієї статті, збільшуються у 1,5 раза.
 
    -38- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
&&
Статтю 245 доповнити новим пунктом 245.5 такого змісту:
п.245.5. Ставка податку за скидання у водні об’єкти забруднюючих речовин, що утворилися внаслідок спільного (повторного чи послідовного) використання води кількома водокористувачами, визначається на основі фактичного обсягу скинутих кожним водокористувачем забруднюючих речовин з урахуванням величини гранично допустимої концентрації забруднюючих речовин у водному об’єкті.";
 
Відхилено (ускладнить адміністрування податку)   
    -39- Шаманов В.В.
&&
Статтю 245 доповнити новим пунктом 245.5 такого змісту:
"Ставка податку за скидання у водні об’єкти забруднюючих речовин, що утворилися внаслідок спільного (повторного чи послідовного) використання води кількома водокористувачами, визначається на основі фактичного обсягу скинутих кожним водокористувачем забруднюючих речовин з урахуванням величини гранично допустимої концентрації забруднюючих речовин у водному об’єкті ";
 
Відхилено (ускладнить адміністрування податку)   
    -40- Мартиненко М.В.
&&
3) Статтю 245 доповнити новим пунктом 245.5 такого змісту:
"п.245.5. Ставка податку за скидання у водні об’єкти забруднюючих речовин, що утворилися внаслідок спільного (повторного чи послідовного) використання води кількома водокористувачами, визначається на основі фактичного обсягу скинутих кожним водокористувачем забруднюючих речовин з урахуванням величини гранично допустимої концентрації забруднюючих речовин у водному об’єкті.";
 
Відхилено (ускладнить адміністрування податку)   
48. Стаття 246. Ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах
 
   Стаття 246. Ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах
 
49. 246.1. Ставки податку за розміщення окремих видів надзвичайно небезпечних відходів:
 
-41- Воропаєв Ю.М.
100. Викласти п.246.1 в наступній редакції:
"246.1. Ставки податку за розміщення окремих видів надзвичайно небезпечних відходів:
246.1.1) обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, - 83 гривня за одиницю;
246.1.2) люмінесцентних ламп - 1,5 гривні за одиницю."
 
Відхилено додаткові кошти, які надходитимуть до спецфонду держбюджету в результаті збільшення ставок у 2 рази, спрямовуватимуться платникам податку для фінансування проектів екологічної модернізації підприємств)  246.1. Ставки податку за розміщення окремих видів надзвичайно небезпечних відходів:
 
50. 246.1.1. обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, - 431 гривня за одиницю;
 
-42- Корж П.П.
Підпункт 246.1.1 пункту 246.1 статті 246 РОЗДІЛУ VІІІ ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК викласти у редакції:
"246.1.1. обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, - 216 гривні за одиницю;
 
Відхилено додаткові кошти, які надходитимуть до спецфонду держбюджету в результаті збільшення ставок у 2 рази, спрямовуватимуться платникам податку для фінансування проектів екологічної модернізації підприємств)  246.1.1. обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, - 431 гривня за одиницю;
 
51. 246.1.2. люмінесцентних ламп - 7,5 гривні за одиницю.
 
-43- Корж П.П.
Підпункт 246.1.2. пункту 246.1 статті 246 РОЗДІЛУ VІІІ ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК викласти у редакції:
"246.1.2. люмінесцентних ламп - 4 гривні за одиницю."
 
Відхилено додаткові кошти, які надходитимуть до спецфонду держбюджету в результаті збільшення ставок у 2 рази, спрямовуватимуться платникам податку для фінансування проектів екологічної модернізації підприємств)  246.1.2. люмінесцентних ламп - 7,5 гривні за одиницю.
 
52. 246.2. Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів:
 
-44- Воропаєв Ю.М.
108. Викласти п. 246.2 в наступній редакції:
"246.2. Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів:
Клас небезпеки відходів
Рівень небезпечності відходів
Ставка податку,
гривень за тонну
І
надзвичайно небезпечні
311,56
ІІ
високонебезпечні
11,33
ІІІ
помірно небезпечні
2,83
ІV
малонебезпечні
1,13
малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості
0,11
 
Відхилено зниження ставок податку; сукупні втрати бюджету 2011 р. по пропозиціях, які надані автором до розмірів ставок податку, оцінюються у 540 млн. гривень)  246.2. Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів:
 
    -45- Шпенов Д.Ю.
246.2 Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів:
Виключити
Клас небезпеки відходів
Рівень небезпечності відходів
Ставка податку,
гривень за тонну
І
надзвичайно небезпечні
350
ІІ
високонебезпечні
12,75
ІІІ
помірно небезпечні
3,2
ІV
малонебезпечні
1,25
малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості
0, 125
 
Відхилено (передбачено чинним законодавством; втрати бюджету - 410 млн. гривень)   
53. Клас небезпеки відходів
Рівень небезпечності відходів
Ставка податку,
гривень за тонну
І
надзвичайно небезпечні
700
ІІ
високонебезпечні
25,5
ІІІ
помірно небезпечні
6,4
ІV
малонебезпечні
2,5
малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості
0,25
 
-46- Корж П.П.
Пункт 246.2 статті 246 РОЗДІЛУ VІІІ ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК викласти у редакції:
246.2. Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів:
Клас небезпеки відходів
Рівень небезпечності відходів
Ставка податку, гривень за тонну
І
Надзвичайно небезпечні
349,9
ІІ
високонебезпечні
12,7
ІІІ
Помірно небезпечні
3,19
ІV
Малонебезпечні
Малонебезпечні нетоксичні відходи гірничовидобувної промисловості 0,11
1,28
 
Відхилено (додаткові кошти, які надходитимуть до спецфонду держбюджету в результаті збільшення ставок у 2 рази, спрямовуватимуться платникам податку для фінансування проектів екологічної модернізації підприємств)  Клас небезпеки відходів
Рівень небезпечності відходів
Ставка податку,
гривень за тонну
І
надзвичайно небезпечні
700
ІІ
високонебезпечні
25,5
ІІІ
помірно небезпечні
6,4
ІV
малонебезпечні
2,5
малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості
0,25
 
54. 246.3. За розміщення відходів, на які не встановлено клас небезпеки, застосовується ставка податку, встановлена за розміщення відходів І класу небезпеки.
 
   246.3. За розміщення відходів, на які не встановлено клас небезпеки, застосовується ставка податку, встановлена за розміщення відходів І класу небезпеки.
 
55. 246.4. За розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів, ставки податку, зазначені у пунктах 246.1 - 246.3 цієї статті, збільшуються у три рази.
 
-47- Корж П.П.
Пункт 246.4. статті 246 РОЗДІЛУ VІІІ ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК - Виключити
 
Відхилено (норма не є нововведенням і діє з 1999 року)  246.4. За розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів, ставки податку, зазначені у пунктах 246.1 - 246.3 цієї статті, збільшуються у три рази.
 
    -48- Воропаєв Ю.М.
62. Виключити п. 246.4 зі статті 246 розділу 8 проекту Податкового кодексу.
 
Відхилено (норма не є нововведенням і діє з 1999 року)   
    -49- Шпенов Д.Ю.
3.пункт 246.4. статті 246 розділу V??? виключити.
 
Відхилено (норма не є нововведенням і діє з 1999 року)   
56. 246.5. Коефіцієнт до ставок податку, який встановлюється залежно від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі:
 
   246.5. Коефіцієнт до ставок податку, який встановлюється залежно від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі:
 
57. Місце (зона) розміщення відходів
Коефіцієнт
В адміністративних межах населеного пункту або на відстані менш як 3 км від таких меж
3
На відстані від 3 км і більше від адміністративних меж населеного пункту
1
 
   Місце (зона) розміщення відходів
Коефіцієнт
В адміністративних межах населеного пункту або на відстані менш як 3 км від таких меж
3
На відстані від 3 км і більше від адміністративних меж населеного пункту
1
 
58. Стаття 247. Ставки податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк
 
   Стаття 247. Ставки податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк
 
59. 247.1. Ставка податку за утворення радіоактивних відходів виробниками електричної енергії - експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій) становить 0,0063 гривні у розрахунку на 1 кВт·год виробленої електричної енергії.
 
   247.1. Ставка податку за утворення радіоактивних відходів виробниками електричної енергії - експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій) становить 0,0063 гривні у розрахунку на 1 кВт·год виробленої електричної енергії.
 
60. 247.2. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк:
 
   247.2. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк:
 
61. Категорія відходів
Ставка податку
за тимчасове зберігання радіоактивних відходів (крім відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання),
гривень за метр кубічний
Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання, гривень за сантиметр кубічний
Високоактивні
300 000
10 000
Середньоактивні
та низькоактивні
5 600
2 000
 
   Категорія відходів
Ставка податку
за тимчасове зберігання радіоактивних відходів (крім відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання),
гривень за метр кубічний
Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання, гривень за сантиметр кубічний
Високоактивні
300 000
10 000
Середньоактивні
та низькоактивні
5 600
2 000
 
62. 247.3. Коригуючий коефіцієнт, який встановлюється для експлуатуючих організацій ядерних установок (атомних електростанцій) залежно від активності радіоактивних відходів:
 
   247.3. Коригуючий коефіцієнт, який встановлюється для експлуатуючих організацій ядерних установок (атомних електростанцій) залежно від активності радіоактивних відходів:
 
63. Категорія відходів
Коефіцієнт
Високоактивні
50
Середньоактивні та низькоактивні
2
 
   Категорія відходів
Коефіцієнт
Високоактивні
50
Середньоактивні та низькоактивні
2
 
64. Стаття 248. Індексація ставок податку
 
-50- Хомутиннік В.Ю.
статтю 248 розділу VІІІ виключити;
 
Враховано      
    -51- Воропаєв Ю.М.
110. Виключити ст. 248 з розділу 8 проекту Податкового кодексу.
 
Враховано    
    -52- Горіна І.А.
1. Статтю 248 викласти в такій редакції:
"Стаття 248. Індексація ставок податку
248.1. Щороку ставки податку підлягають індексації на індекс споживчих цін за минулі 12 календарних місяців (за період з травня року, в якому проводиться індексація, до травня попереднього року), крім випадку, передбаченого в абзаці третьому цього пункту.
Кабінет Міністрів України щороку до 15 червня (крім випадку, передбаченого в абзаці третьому цього пункту) подає на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до цього Кодексу в частині запровадження проіндексованих ставок з 1 січня наступного року.
У разі коли індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній період не перевищує 100 відсотків, індексація не проводиться".
 
Враховано по суті (у прикінцевих положеннях цього проекту кодексу)   
    -53- Мельник П.В.
Статтю 248 викласти в такій редакції:
Стаття 248. Індексація ставок податку
248.1. З 1 січня року, що настає за роком набрання чинності цим Кодексом, щороку проводиться індексація ставок податку за формулою:
Сі = Сб х Кі,
де Сі - проіндексована ставка податку в поточному році, гривень з копійками (з округленням до двох десяткових знаків після коми) за 1 тонну (1 куб. метр, 1 куб. сантиметр, 1 кВт·год, одиницю);
Сб - базова ставка податку, гривень за 1 тонну (1 куб. метр, 1 куб. сантиметр, 1 кВт·год, одиницю);
Кі - коефіцієнт індексації, що визначається з урахуванням щорічних індексів споживчих цін (починаючи з року набрання чинності цим Кодексом) та встановлюється законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
У разі коли індекс споживчих цін відповідного року не перевищує 100 відсотків, такий індекс при розрахунку коефіцієнту індексації застосовується із значенням 100 відсотків.
 
Відхилено    
65. 248.1. З 1 січня року, що настає за роком набрання чинності цим Кодексом, щороку наростаючим підсумком проводиться індексація ставок податку за формулою:
 
      
66. Сі = Сб х дІ,
 
      
67. де Сі - проіндексована ставка податку в поточному році, гривень з копійками (з округленням до двох десяткових знаків після коми) за 1 тонну (1 куб. метр, 1 куб. сантиметр, 1 кВт·год, одиницю);
 
      
68. Сб - базова ставка податку, гривень за 1 тонну (1 куб. метр, 1 куб. сантиметр, 1 кВт·год, одиницю);
 
      
69. дІ - добуток індексів споживчих цін (індексів інфляції) за попередні роки починаючи з року набрання чинності цим Кодексом, а для нововведених ставок податку - починаючи з року їх введення, десятковим дробом з точністю до чотирьох знаків;
 
      
70. І - індекс споживчих цін (індекс інфляції), встановлений законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, у відсотках.
 
      
71. 248.2. У разі коли індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100 відсотків.
 
      
72. 248.3. Під час проведення індексації базовими вважаються ставки податку, встановлені цим розділом, а для нововведених ставок - встановлені на 31 грудня року їх введення.
 
      
73. Стаття 249. Порядок обчислення податку
 
-54- Горіна І.А.
2. У тексті статті 249 слова " (проіндексовані ставки)", " (проіндексованих ставок)", " (проіндексованої ставки)", "у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків), які обчислюються за формулою, наведеною у пункті 248.1 статті 248 цього розділу", " (проіндексована ставка податку, обчислена за формулою, наведеною у пункті 248.1 статті 248 цього розділу)" виключити.
 
Враховано   Стаття 249. Порядок обчислення податку
 
74. 249.1. Суми податку обчислюються платниками податку, крім тих, які визначені пунктом 240.2 статті 240 цього розділу, та податковими агентами самостійно щокварталу.
 
   249.1. Суми податку обчислюються платниками податку, крім тих, які визначені пунктом 240.2 статті 240 цього розділу, та податковими агентами самостійно щокварталу.
 
75. 249.2. У разі якщо під час провадження господарської діяльності платником податку здійснюються різні види забруднення навколишнього природного середовища та/або забруднення різними видами забруднюючих речовин, такий платник зобов’язаний визначати суму податку окремо за кожним видом забруднення та/або за кожним видом забруднюючої речовини.
 
   249.2. У разі якщо під час провадження господарської діяльності платником податку здійснюються різні види забруднення навколишнього природного середовища та/або забруднення різними видами забруднюючих речовин, такий платник зобов’язаний визначати суму податку окремо за кожним видом забруднення та/або за кожним видом забруднюючої речовини.
 
76. 249.3. Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (Пвс), обчислюються платниками податку самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів викидів, ставок (проіндексованих ставок) податку за формулою:
 
-55- Хомутиннік В.Ю.
у абзаці першому пункту 249.3 статті 249 розділу VІІІ слова " (проіндексованих ставок)" виключити;
 
Враховано   249.3. Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (Пвс), обчислюються платниками податку самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів викидів, ставок податку за формулою:
 
77. п
Пвс = ? (Мі х Нпі),
і = 1
 
   п
Пвс = ? (Мі х Нпі),
і = 1
 
78. де Мі - фактичний обсяг викиду і-тої забруднюючої речовини в тоннах (т);
 
   де Мі - фактичний обсяг викиду і-тої забруднюючої речовини в тоннах (т);
 
79. Нпі - ставки (проіндексовані ставки) податку в поточному році за тонну і-тої забруднюючої речовини, у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків), які обчислюються за формулою, наведеною у пункті 248.1 статті248 цього розділу.
 
-56- Хомутиннік В.Ю.
абзац четвертий пункту 249.3 статті 249 розділу VІІІ викласти у такій редакції:
"Нпі – ставки податку в поточному році за тонну і-тої забруднюючої речовини, у гривнях з копійками.";
 
Враховано   Нпі – ставки податку в поточному році за тонну і-тої забруднюючої речовини, у гривнях з копійками
 
80. 249.4. Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення (Пвп), обчислюються податковими агентами самостійно щокварталу виходячи з кількості фактично реалізованого палива та ставок (проіндексованих ставок) податку за формулою:
 
-57- Хомутиннік В.Ю.
у абзаці першому пункту 249.4 статті 249 розділу VІІІ слова " (проіндексованих ставок)" виключити;
 
Враховано   249.4. Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення (Пвп), обчислюються податковими агентами самостійно щокварталу виходячи з кількості фактично реалізованого палива та ставок податку за формулою:
 
81. п
Пвп = ? Мі х Нпі,
і = 1
 
   п
Пвп = ? Мі х Нпі,
і = 1
 
82. де Мі - кількість фактично реалізованого палива і-того виду, у тоннах (т);
 
   де Мі - кількість фактично реалізованого палива і-того виду, у тоннах (т);
 
83. Нпі - ставки (проіндексовані ставки) податку в поточному році за тонну і-того виду палива, у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків), які обчислюються за формулою, наведеною у пункті 248.1 статті248 цього розділу.
 
-58- Хомутиннік В.Ю.
абзац четвертий пункту 249.4 статті 249 розділу VІІІ викласти у такій редакції:
"Нпі – ставки податку в поточному році за тонну і-того виду палива, у гривнях з копійками.";
 
Враховано   Нпі – ставки податку в поточному році за тонну і-того виду палива, у гривнях з копійками
 
84. 249.5. Суми податку, який справляється за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (Пс), обчислюються платниками самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів скидів, ставок (проіндексованих ставок) податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою:
 
-59- Хомутиннік В.Ю.
у абзаці першому пункту 249.5 статті 249 розділу VІІІ слова " (проіндексованих ставок)" виключити;
 
Враховано   249.5. Суми податку, який справляється за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (Пс), обчислюються платниками самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів скидів, ставок податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою:
 
85. п
Пс = ? (Млі х Нпі х Кос),
і = 1
 
   п
Пс = ? (Млі х Нпі х Кос),
і = 1
 
86. де Млі - обсяг скиду і-тої забруднюючої речовини в межах ліміту в тоннах (т);
 
-60- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 249.5 слова "в межах ліміту" виключити
 
Враховано   де Млі - обсяг скиду і-тої забруднюючої речовини, в тоннах (т);
 
87. Нпі - ставки (проіндексовані ставки) податку в поточному році за тонну і-того виду забруднюючої речовини, у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків), які обчислюються за формулою, наведеною у пункті 248.1 статті248 цього розділу;
 
-61- Хомутиннік В.Ю.
абзац четвертий пункту 249.5 статті 249 розділу VІІІ викласти у такій редакції:
"Нпі – ставки податку в поточному році за тонну і-того виду забруднюючої речовини, у гривнях з копійками;";
 
Враховано   Нпі – ставки податку в поточному році за тонну і-того виду забруднюючої речовини, у гривнях з копійками
 
88. Кос - коефіцієнт, що дорівнює 1,5 і застосовується у разі скидання забруднюючих речовин у ставки і озера (у іншому випадку коефіцієнт дорівнює 1);
 
   Кос - коефіцієнт, що дорівнює 1,5 і застосовується у разі скидання забруднюючих речовин у ставки і озера (у іншому випадку коефіцієнт дорівнює 1);
 
89. 249.6. Суми податку, який справляється за розміщення відходів (Прв), обчислюються платниками самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів розміщення відходів, ставок (проіндексованих ставок) податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою:
 
-62- Хомутиннік В.Ю.
у абзаці першому пункту 249.6 статті 249 розділу VІІІ слова " (проіндексованих ставок)" виключити;
 
Враховано   249.6. Суми податку, який справляється за розміщення відходів (Прв), обчислюються платниками самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів розміщення відходів, ставок податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою:
 
90. п
Прв = ? (Нпі х Млі х Кт х Ко),
і = 1
 
   п
Прв = ? (Нпі х Млі х Кт х Ко),
і = 1
 
91. де Нпі - ставки (проіндексовані ставки) податку в поточному році за тонну і-того виду відходів, у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків), які обчислюються за формулою, наведеною у пункті 248.1 статті248 цього розділу.
 
-63- Хомутиннік В.Ю.
абзац третій пункту 249.6 статті 249 розділу VІІІ викласти у такій редакції:
"де Нпі – ставки податку в поточному році за тонну і-того виду відходів, у гривнях з копійками;";
 
Враховано   де Нпі – ставки податку в поточному році за тонну і-того виду відходів, у гривнях з копійками
 
92. Млі - обсяг відходів і-того виду у тоннах (т);
 
   Млі - обсяг відходів і-того виду у тоннах (т);
 
93. Кт - коригуючий коефіцієнт, який враховує розташування місця розміщення відходіві який наведено у пункті 246.5 статті246 цього розділу;
 
   Кт - коригуючий коефіцієнт, який враховує розташування місця розміщення відходіві який наведено у пункті 246.5 статті246 цього розділу;
 
94. Ко - коригуючий коефіцієнт, що дорівнює 3 і застосовується у разі розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів.
 
   Ко - коригуючий коефіцієнт, що дорівнює 3 і застосовується у разі розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів.
 
95. 249.7. Суми податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені), обчислюються платниками податку-експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій, включаючи експлуатуючі організації (оператори) дослідницьких реакторів, самостійно щокварталу на основі показників виробництва електричної енергії, ставки (проіндексованої ставки) податку, а також пропорційно обсягу та активності радіоактивних відходів виходячи з фактичного об’єму радіоактивних відходів, утворених за базовий податковий (звітний) період, і з фактичного об’єму радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року, та коригуючого коефіцієнта за формулою:
 
-64- Хомутиннік В.Ю.
у абзаці першому пункту 249.7 статті 249 розділу VІІІ слова " (проіндексованої ставки)" виключити;
 
Враховано   249.7. Суми податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені), обчислюються платниками податку-експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій, включаючи експлуатуючі організації (оператори) дослідницьких реакторів, самостійно щокварталу на основі показників виробництва електричної енергії, ставки податку, а також пропорційно обсягу та активності радіоактивних відходів виходячи з фактичного об’єму радіоактивних відходів, утворених за базовий податковий (звітний) період, і з фактичного об’єму радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року, та коригуючого коефіцієнта за формулою:
 
96. АЕС = Оn х Н + (рнс х С1нс х V1нс + рв х С1в х V1в) + 1/32 (рнс х С2нс х V2нс + рв х С2в х V2в),
 
   АЕС = Оn х Н + (рнс х С1нс х V1нс + рв х С1в х V1в) + 1/32 (рнс х С2нс х V2нс + рв х С2в х V2в),
 
97. де АЕС - сума податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій, обчислена за базовий податковий (звітний) період гривень з копійками;
 
   де АЕС - сума податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій, обчислена за базовий податковий (звітний) період, гривень з копійками;
 
98. Оn - фактичний обсяг електричної енергії, виробленої за базовий податковий (звітний) період експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій, кВт·год (для дослідницьких реакторів дорівнює 0);
 
   Оn - фактичний обсяг електричної енергії, виробленої за базовий податковий (звітний) період експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій, кВт·год (для дослідницьких реакторів дорівнює 0);
 
99. Н - ставка податку (проіндексована ставка податку, обчислена за формулою, наведеною у пункті 248.1 статті248 цього розділу), який справляється за електричну енергію, вироблену експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій, що переглядається у разі потреби один раз на рік, наведена у пункті 247.1 статті247 цього розділу, гривень за 1 кВт·год;
 
-65- Хомутиннік В.Ю.
абзац п’ятий пункту 249.7 статті 249 розділу VІІІ викласти у такій редакції:
"Н – ставка податку, який справляється за електричну енергію, вироблену експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій, що переглядається у разі потреби один раз на рік, наведена у пункті 247.1 статті 247 цього розділу, гривень за 1 кВт·год;";
 
Враховано   Н – ставка податку, який справляється за електричну енергію, вироблену експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій, що переглядається у разі потреби один раз на рік, наведена у пункті 247.1 статті 247 цього розділу, гривень за 1 кВт·год
 
100. 1/32 - коефіцієнт реструктуризації податку за накопичені до 1 квітня 2009 року радіоактивні відходи (коефіцієнт діє з 1 квітня 2011 року до 1 квітня 2019 року, протягом іншого періоду дорівнює 0);
 
   1/32 - коефіцієнт реструктуризації податку за накопичені до 1 квітня 2009 року радіоактивні відходи (коефіцієнт діє з 1 квітня 2011 року до 1 квітня 2019 року, протягом іншого періоду дорівнює 0);
 
101. рв - коригуючий коефіцієнт для високоактивних відходів, наведений у пункті 247.3 статті247 цього розділу;
 
   рв - коригуючий коефіцієнт для високоактивних відходів, наведений у пункті 247.3 статті247 цього розділу;
 
102. рнс - коригуючий коефіцієнт для середньоактивних та низькоактивних відходів, наведений у пункті 247.3 статті247 цього розділу;
 
   рнс - коригуючий коефіцієнт для середньоактивних та низькоактивних відходів, наведений у пункті 247.3 статті247 цього розділу;
 
103. С1нс - собівартість зберігання 1 куб. метра (1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, утворених їх виробниками за базовий податковий (звітний) період, гривень з копійками;
 
   С1нс - собівартість зберігання 1 куб. метра (1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, утворених їх виробниками за базовий податковий (звітний) період, гривень з копійками;
 
104. С1в - собівартість зберігання 1 куб. метра (1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) високоактивних радіоактивних відходів, утворених їх виробниками за базовий податковий (звітний) період, гривень з копійками;
 
   С1в - собівартість зберігання 1 куб. метра (1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) високоактивних радіоактивних відходів, утворених їх виробниками за базовий податковий (звітний) період, гривень з копійками;
 
105. С2нс - собівартість зберігання 1 куб. метра (1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, накопичених їх виробниками до 1 квітня 2009 року, гривень з копійками;
 
   С2нс - собівартість зберігання 1 куб. метра (1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, накопичених їх виробниками до 1 квітня 2009 року, гривень з копійками;
 
106. С2в - собівартість зберігання 1 куб. метра (1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) високоактивних радіоактивних відходів, накопичених їх виробниками до 1 квітня 2009 року, гривень з копійками;
 
   С2в - собівартість зберігання 1 куб. метра (1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) високоактивних радіоактивних відходів, накопичених їх виробниками до 1 квітня 2009 року, гривень з копійками;
 
107. V1нс - фактичний об’єм низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, прийнятих до сховища експлуатуючих організацій (операторів) атомних електростанцій за базовий податковий (звітний) період, куб. метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання);
 
   V1нс - фактичний об’єм низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, прийнятих до сховища експлуатуючих організацій (операторів) атомних електростанцій за базовий податковий (звітний) період, куб. метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання);
 
108. V1в - фактичний об’єм високоактивних радіоактивних відходів, прийнятих до сховища експлуатуючих організацій (операторів) атомних електростанцій за базовий податковий (звітний) період, куб. метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання);
 
   V1в - фактичний об’єм високоактивних радіоактивних відходів, прийнятих до сховища експлуатуючих організацій (операторів) атомних електростанцій за базовий податковий (звітний) період, куб. метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання);
 
109. V2нс - фактичний об’єм низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, накопичених у сховищах експлуатуючих організацій (операторів) атомних електростанцій до 1 квітня 2009 року, куб. метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання);
 
   V2нс - фактичний об’єм низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, накопичених у сховищах експлуатуючих організацій (операторів) атомних електростанцій до 1 квітня 2009 року, куб. метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання);
 
110. V2в - фактичний об’єм високоактивних радіоактивних відходів, накопичених у сховищах експлуатуючих організацій (операторів) атомних електростанцій до 1 квітня 2009 року, куб. метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання).
 
   V2в - фактичний об’єм високоактивних радіоактивних відходів, накопичених у сховищах експлуатуючих організацій (операторів) атомних електростанцій до 1 квітня 2009 року, куб. метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання).
 
111. Інші платники податку - суб’єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії обчислюють суми податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів їх виробниками, пропорційно обсягу та активності радіоактивних матеріалів щокварталу, що сплачується у загальному розмірі 10 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість) кожного джерела іонізуючого випромінювання, яка визначається з дати придбання (купівлі-продажу) цього джерела. Вартість здавання накопичених до 1 квітня 2009 року радіоактивних відходів для таких суб’єктів визначається за договорами між виробниками радіоактивних відходів і спеціалізованими підприємствами з поводження з радіоактивними відходами.
 
   Інші платники податку - суб’єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії обчислюють суми податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів їх виробниками, пропорційно обсягу та активності радіоактивних матеріалів щокварталу, що сплачується у загальному розмірі 10 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість) кожного джерела іонізуючого випромінювання, яка визначається з дати придбання (купівлі-продажу) цього джерела. Вартість здавання накопичених до 1 квітня 2009 року радіоактивних відходів для таких суб’єктів визначається за договорами між виробниками радіоактивних відходів і спеціалізованими підприємствами з поводження з радіоактивними відходами.
 
112. 249.8. Суми податку, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, обчислюються платниками податку - виробниками радіоактивних відходів самостійно щокварталу на підставі ставок (проіндексованих ставок) податку, наведених у пункті 247.2 статті247 цього розділу, та пропорційно строку зберігання таких відходів понад установлений строк за формулою:
 
-66- Хомутиннік В.Ю.
у абзаці першому пункту 249.8 статті 249 розділу VІІІ слова " (проіндексованих ставок)" виключити;
 
Враховано   249.8. Суми податку, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, обчислюються платниками податку - виробниками радіоактивних відходів самостійно щокварталу на підставі ставок податку, наведених у пункті 247.2 статті247 цього розділу, та пропорційно строку зберігання таких відходів понад установлений строк за формулою:
 
113. S зберігання = N х V х Т зберігання,
 
   S зберігання = N х V х Т зберігання,
 
114. де S зберігання - сума податку, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, обчислена за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал, гривень з копійками;
 
   де S зберігання - сума податку, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, обчислена за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал, гривень з копійками;
 
115. N - ставка податку (проіндексована ставка податку, обчислена за формулою, наведеною у пункті 248.1 статті248 цього розділу), який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, наведена у пункті 247.2 статті247 цього розділу;
 
-67- Хомутиннік В.Ю.
абзац четвертий пункту 249.8 статті 249 розділу VІІІ викласти у такій редакції:
"N – ставка податку, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, наведена у пункті 247.2 статті 247 цього розділу;".
 
Враховано   N – ставка податку, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, наведена у пункті 247.2 статті 247 цього розділу
 
116. V - фактичний об’єм радіоактивних відходів, які зберігаються у виробника таких відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк, куб. метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання);
 
   V - фактичний об’єм радіоактивних відходів, які зберігаються у виробника таких відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк, куб. метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання);
 
117. Т зберігання - кількість повних календарних кварталів, протягом яких радіоактивні відходи зберігаються понад установлений особливими умовами ліцензії строк.
 
-68- Семинога А.І.
3. У статті 249 додати пункт 249.9 такого змісту:
"249.9. У разі невиконання або несвоєчасного виконання, затверджених у встановленому законодавством порядку, природоохоронних заходів щодо скорочення викидів, скидів забруднюючих речовин та розміщення відходів до ставок податку у перший рік такого невиконання застосовується коефіцієнт 2, який, у разі подальшого невиконання таких заходів, щорічно збільшується на 20 відсотків.
У разі неподання платником податку у встановленому законодавством порядку проектів лімітів скидів та розміщення відходів чи здійснення понадлімітних обсягів скидів та розміщення відходів податок обчислюється в установленому законодавством порядку у десятикратному розмірі".
 
Відхилено (за своєю суттю є штрафною санкцією, що не є функцією податку; має регулюватись спеціальним законодавством)  Т зберігання - кількість повних календарних кварталів, протягом яких радіоактивні відходи зберігаються понад установлений особливими умовами ліцензії строк.
 
118. Стаття 250. Порядок подання податкової звітності та сплати податку
 
   Стаття 250. Порядок подання податкової звітності та сплати податку
 
119. 250.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.
 
   250.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.
 
120. 250.2. Платники податку, крім тих, які визначені пунктом 240.2 статті240 цього розділу, та податкові агенти складають податкові декларації за формою, затвердженою центральним органом державної податкової служби, подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до органів державної податкової служби та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації:
 
-69- Горіна І.А.
3. В абзаці першому пункту 250.2 статті 250 слова "затвердженою центральним органом державної податкової служби" замінити словами "встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу".
 
Враховано   250.2. Платники податку, крім тих, які визначені пунктом 240.2 статті240 цього розділу, та податкові агенти складають податкові декларації за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до органів державної податкової служби та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації:
 
121. 250.2.1. за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах - за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення, спеціально відведених для цього місць чи об’єктів;
 
   250.2.1. за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах - за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення, спеціально відведених для цього місць чи об’єктів;
 
122. 250.2.2. за паливо, реалізоване податковими агентами, - за місцем знаходження пунктів продажу палива;
 
   250.2.2. за паливо, реалізоване податковими агентами, - за місцем знаходження пунктів продажу палива;
 
123. 250.2.3. за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк - за місцем перебування платника на податковому обліку в органах державної податкової служби.
 
   250.2.3. за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк - за місцем перебування платника на податковому обліку в органах державної податкової служби.
 
124. 250.3. Платники податку подають органам державної податкової служби копії дозволів із встановленими лімітами на спеціальне водокористування та розміщення відходів одночасно з податковими деклараціями за податковий (звітний) період, у якому починають діяти такі дозволи.
 
-70- Шпенов Д.Ю.
Стаття 250: пункт 250.3. виключити.
 
Враховано      
    -71- Аржевітін С.М.
Виключити пункт 250.3 статті 250.
 
Враховано    
125. У разі отримання переоформлених (переглянутих) дозволів (лімітів) платники податку подають органам державної податкової служби копії переоформлених (переглянутих) дозволів (лімітів) одночасно з податковими деклараціями за податковий (звітний) період, у якому починають діяти такі дозволи (ліміти).
 
-72- Шаманов В.В.
Абзац 2 пункту 250.3 статті 250 викласти у наступній редакції: "У разі переоформлення дозволів (лімітів) на початку, або протягом наступного податкового (звітного) періоду платники податку подають органам державної податкової служби податкову декларацію за зазначений період з врахуванням при розрахунку податкових зобов’язань переглянутих дозволів (лімітів) разом з їх копіями."
 
Відхилено з урахуванням правки Н.д.Шпенова Д.Ю.     
    -73- Мартиненко М.В.
4) абзац 2 пункту 250.3 Статті 250 викласти у наступній редакції:
"У разі переоформлення дозволів (лімітів) на початку, або протягом наступного податкового (звітного) періоду платники податку подають органам державної податкової служби податкову декларацію за зазначений період з врахуванням при розрахунку податкових зобов’язань переглянутих дозволів (лімітів) разом з їх копіями.".
 
Відхилено з урахуванням правки Н.д.Шпенова Д.Ю.   
    -74- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Абзац 2 пункту 250.3 статті 250 викласти в редакції:
У разі переоформлення дозволів (лімітів) на початку, або протягом наступного податкового (звітного) періоду платники податку подають органам державної податкової служби податкову декларацію за зазначений період з врахуванням при розрахунку податкових зобов’язань переглянутих дозволів (лімітів) разом з їх копіями.
 
Відхилено з урахуванням правки Н.д.Шпенова Д.Ю.   
126. 250.4. Орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальні органи центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища до 1 грудня року, що передує звітному, подають до органів державної податкової служби переліки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців, яким в установленому порядку видано дозволи на викиди, спеціальне водокористування та розміщення відходів, а також направляють інформацію про внесення змін до переліку до 30 числа місяця, що настає за кварталом, у якому такі зміни відбулися.
 
   250.4. Орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальні органи центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища до 1 грудня року, що передує звітному, подають до органів державної податкової служби переліки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців, яким в установленому порядку видано дозволи на викиди, спеціальне водокористування та розміщення відходів, а також направляють інформацію про внесення змін до переліку до 30 числа місяця, що настає за кварталом, у якому такі зміни відбулися.
 
127. 250.5. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки, до 1 грудня року, що передує звітному, подають до органів державної податкової служби переліки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, у результаті діяльності яких утворилися, утворюються або можуть утворитися радіоактивні відходи та які тимчасово зберігають такі відходи понад установлений особливими умовами ліцензії строк, а також направляють інформацію про внесення змін до переліку до 30 числа місяця, що настає за кварталом, у якому такі зміни відбулися.
 
   250.5. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки, до 1 грудня року, що передує звітному, подають до органів державної податкової служби переліки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, у результаті діяльності яких утворилися, утворюються або можуть утворитися радіоактивні відходи та які тимчасово зберігають такі відходи понад установлений особливими умовами ліцензії строк, а також направляють інформацію про внесення змін до переліку до 30 числа місяця, що настає за кварталом, у якому такі зміни відбулися.
 
128. 250.6. Платники податку, крім тих, які визначені пунктом 240.2 статті240 цього розділу, та податкові агенти перераховують суми податку, що справляється за викиди, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів, одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в територіальних органах Державного казначейства, які здійснюють розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному законом.
 
   250.6. Платники податку, крім тих, які визначені пунктом 240.2 статті240 цього розділу, та податкові агенти перераховують суми податку, що справляється за викиди, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів, одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в територіальних органах Державного казначейства, які здійснюють розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному законом.
 
129. 250.7. Платники податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, перераховують суми податку на спеціальний рахунок, який відкривається у Державному казначействі для обліку коштів, що надходять для формування Державного фонду поводження з радіоактивними відходами та мають постійне (багаторічне) бюджетне призначення. Зазначений спеціальний рахунок призначено для здійснення розрахунково-касових операцій, пов’язаних із фінансуванням заходів Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами. За рішенням платника податку сума податку може сплачуватись щомісяця в розмірі однієї третьої частини планового обсягу за квартал із перерахунком за результатами базового податкового (звітного) періоду.
 
-75- Хомутиннік В.Ю.
пункт 250.7 статті 250 розділу VІІІ викласти в такій редакції:
"250.7. Платники податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, перераховують суми податку до державного бюджету, які використовуються відповідно до Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами" та закону України про Державний бюджет України на відповідний рік. За рішенням платника податку сума податку може сплачуватись щомісяця в розмірі однієї третьої частини планового обсягу за квартал із перерахунком за результатами базового податкового (звітного) періоду.".
 
Враховано   250.7. Платники податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, перераховують суми податку до державного бюджету, які використовуються відповідно до Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами" та закону України про Державний бюджет України на відповідний рік. За рішенням платника податку сума податку може сплачуватись щомісяця в розмірі однієї третьої частини планового обсягу за квартал із перерахунком за результатами базового податкового (звітного) періоду.
 
    -76- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
У пункті 250.7 статті 250:
перше речення викласти в такій редакції: "Платники податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, перераховують суми податку до державного бюджету, які використовуються відповідно до Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами" та закону про Державний бюджет України на відповідний рік";
друге речення виключити.
 
Враховано    
130. 250.8. Звітність про фактичні обсяги радіоактивних відходів, утворених за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал (включаючи вже накопичені до 1 квітня 2009 року), та фактичні обсяги радіоактивних відходів, які зберігаються у виробника таких відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк, погоджується територіальними закладами державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України та територіальними органами центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки. Вимоги щодо строків подання та змісту зазначеної звітності встановлюються особливими умовами ліцензії. Копії звітності подаються платниками податків разом з податковою декларацією податку.
 
-77- Хомутиннік В.Ю.
У третьому реченні пункту 250.8 слово "податку" виключити.
 
Враховано   250.8. Звітність про фактичні обсяги радіоактивних відходів, утворених за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал (включаючи вже накопичені до 1 квітня 2009 року), та фактичні обсяги радіоактивних відходів, які зберігаються у виробника таких відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк, погоджується територіальними закладами державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України та територіальними органами центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки. Вимоги щодо строків подання та змісту зазначеної звітності встановлюються особливими умовами ліцензії. Копії звітності подаються платниками податків разом з податковою декларацією.
 
131. 250.9. Якщо місце подання податкових декларацій не збігається з місцем перебування на податковому обліку підприємства, установи, організації, громадянина - суб’єкта підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, спеціальне водокористування та розміщення відходів, до органу державної податкової служби, в якому таке підприємство, установа, організація або громадянин - суб’єкт підприємницької діяльності перебуває на обліку, подаються протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, копії відповідних податкових декларацій.
 
   250.9. Якщо місце подання податкових декларацій не збігається з місцем перебування на податковому обліку підприємства, установи, організації, громадянина - суб’єкта підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, спеціальне водокористування та розміщення відходів, до органу державної податкової служби, в якому таке підприємство, установа, організація або громадянин - суб’єкт підприємницької діяльності перебуває на обліку, подаються протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, копії відповідних податкових декларацій.
 
132. 250.10. Якщо платник податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник податку повинен повідомити про це відповідний орган державної податкової служби за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву про відсутність у нього у звітному році об’єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі платник податку зобов’язаний подавати податкові декларації відповідно до цієї статті Кодексу.
 
-78- Аржевітін С.М.
Виключити пункт 250.10 ст. 250.
 
Відхилено незважаючи на те, що суб`єкт господарювання не здійснюватиме у звітному періоді викиди або скиди він залишатиметься платником екологічного податку, що передбачає подання до податкових органів необхідної звітності)  250.10. Якщо платник податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник податку повинен повідомити про це відповідний орган державної податкової служби за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву про відсутність у нього у звітному році об’єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі платник податку зобов’язаний подавати податкові декларації відповідно до цієї статті Кодексу.
 
133. 250.11. У разі якщо:
 
   250.11. У разі якщо:
 
134. 250.11.1. платник податку має кілька стаціонарних джерел забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів на території кількох сільських, селищних або міських рад (коди згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) різні), то такий платник податку зобов’язаний подати до відповідного органу державної податкової служби за місцем розташування стаціонарного джерела забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів податкову декларацію щодо кожного стаціонарного джерела забруднення або спеціально відведеного для розміщення відходів місця чи об’єкта окремо;
 
   250.11.1. платник податку має кілька стаціонарних джерел забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів на території кількох сільських, селищних або міських рад (коди згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) різні), то такий платник податку зобов’язаний подати до відповідного органу державної податкової служби за місцем розташування стаціонарного джерела забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів податкову декларацію щодо кожного стаціонарного джерела забруднення або спеціально відведеного для розміщення відходів місця чи об’єкта окремо;
 
135. 250.11.2. платник податку має кілька стаціонарних джерел забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів на території однієї сільської, селищної або міської ради (код згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) один і той самий), то такий платник податку може подавати до відповідного органу державної податкової служби одну податкову декларацію податку за такі джерела забруднення;
 
   250.11.2. платник податку має кілька стаціонарних джерел забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів на території однієї сільської, селищної або міської ради (код згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) один і той самий), то такий платник податку може подавати до відповідного органу державної податкової служби одну податкову декларацію податку за такі джерела забруднення;
 
136. 250.11.3. платник податку перебуває на податковому обліку в місті з районним поділом, то такий платник може подавати одну податкову декларацію за викиди, скиди усіма своїми джерелами забруднення та/або розміщення відходів, якщо ці джерела та/або спеціально відведені місця для розміщення відходів розташовані на території вказаного міста (зазначається код згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), за місцем перебування платника податку на податковому обліку (міської ради).
 
   250.11.3. платник податку перебуває на податковому обліку в місті з районним поділом, то такий платник може подавати одну податкову декларацію за викиди, скиди усіма своїми джерелами забруднення та/або розміщення відходів, якщо ці джерела та/або спеціально відведені місця для розміщення відходів розташовані на території вказаного міста (зазначається код згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), за місцем перебування платника податку на податковому обліку (міської ради).
 
137. 250.12. Контроль за тимчасовим зберіганням радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк здійснюється органами центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки та державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України.
 
   250.12. Контроль за тимчасовим зберіганням радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк здійснюється органами центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки та державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України.
 
138. 250.13. Органи державної податкової служби залучають, за попереднім погодженням, працівників органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим та спеціальних підрозділів центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища для перевірки правильності визначення платниками податку фактичних обсягів викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів та розміщення відходів.
 
   250.13. Органи державної податкової служби залучають, за попереднім погодженням, працівників органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим та спеціальних підрозділів центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища для перевірки правильності визначення платниками податку фактичних обсягів викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів та розміщення відходів.
 
139. Органи державної податкової служби залучають за попереднім узгодженням територіальні заклади державної санітарно-епідеміологічної служби та територіальні органи центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки для перевірки правильності визначення платниками фактичних обсягів радіоактивних відходів.

-79- Кошин С.М.
&&
В розділ YІІІ "Екологічний податок" додатково включити статтю "Ставка податку збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження".
пункт 1. Ставка податку збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження сплачується експлуатуючими організаціями (операторами) ядерних установок під час реалізації електричної енергії і встановлюється в розмірі 1,0 відсотка вартості обсягу електричної енергії, реалізованої у податковому (звітному) періоді, що виробляється на атомних електростанціях України і перераховується місцевим бюджетам територій, що входять в спостережну зону в залежності від кількості проживаючого населення (площі територій) в зонах спостереження.
 
Відхилено зазначений збір за своєю суттю не є податкових платежем та не має відношення до розділу VІІІ)  Органи державної податкової служби залучають за попереднім узгодженням територіальні заклади державної санітарно-епідеміологічної служби та територіальні органи центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки для перевірки правильності визначення платниками фактичних обсягів радіоактивних відходів.