Кількість абзаців - 47 Таблиця поправок


ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (10) РОЗДІЛ Х. РЕНТНА ПЛАТА ЗА НАФТУ, ПРИРОДНИЙ ГАЗ І ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ, ЩО ВИДОБУВАЮТЬСЯ В УКРАЇНІ (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
РОЗДІЛ Х. РЕНТНА ПЛАТА ЗА НАФТУ, ПРИРОДНИЙ ГАЗ І ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ, ЩО ВИДОБУВАЮТЬСЯ В УКРАЇНІ
 
   РОЗДІЛ Х. РЕНТНА ПЛАТА ЗА НАФТУ, ПРИРОДНИЙ ГАЗ І ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ, ЩО ВИДОБУВАЮТЬСЯ В УКРАЇНІ
 
1. Стаття 256. Платники рентної плати
 
   Стаття 256. Платники рентної плати
 
2. 256.1. Платниками рентної плати (далі - платники) є суб’єкти господарювання, які здійснюють видобуток (у тому числі під час геологічного вивчення) вуглеводневої сировини на підставі спеціальних дозволів на користування надрами, отриманих в установленому законодавством порядк   -1- Палиця І.П.
у пункті 256.1 після слів "суб’єкт господарювання" доповнити словами "договори про спільну діяльність, які здійснюють діяльність без створення юридичної особи".
 
Відхилено (платником має бути той хто має дозвіл на користування надрами, а не особа, яка є учасником спільної діяльності та не є надрокористувачем)  256.1. Платниками рентної плати (далі - платники) є суб’єкти господарювання, які здійснюють видобуток (у тому числі під час геологічного вивчення) вуглеводневої сировини на підставі спеціальних дозволів на користування надрами, отриманих в установленому законодавством порядку.
 
3. Стаття 257. Об’єкт оподаткування
 
   Стаття 257. Об’єкт оподаткування
 
4. 257.1. Об’єктом оподаткування рентною платою є обсяг видобутої вуглеводневої сировини у податковому (звітному) періоді.
 
-2- Палиця І.П.
Пункт 257.1 викласти в такій реакції:
"257.1. Об’єктом оподаткування рентною платою є обсяг видобутої товарної продукції (товарної нафти, товарної продукції видобутку природного газу) у звітному (податковому) періоді, а саме обсяги нафти, природного газу і газового конденсату, видобуті в межах території України у звітному податковому періоді, за винятком обсягів фактичних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу і газового конденсату при їх видобуванні, підготовці до транспортування і транспортуванні.
Перелік та порядок визначення розмірів нормативних втрат та виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу і газового конденсату при їх видобуванні, підготовці до транспортування і транспортуванні встановлюються органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено (подвійне зменшення об’єкта оподаткування – двічі вираховуються втрати)  257.1. Об’єктом оподаткування рентною платою є обсяг видобутої вуглеводневої сировини у податковому (звітному) періоді.
 
5. 257.2. Об’єкт оподаткування рентною платою природного газу зменшується на обсяг рециркулюючого природного газу, який визначається платником за показниками вимірювальних пристроїв, що зазначені у журналі обліку видобутих корисних копалин з дотриманням самостійно затверджених платником, відповідно до вимог ліцензійних умов, схем руху видобутої вуглеводневої сировини на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу.
 
   257.2. Об’єкт оподаткування рентною платою природного газу зменшується на обсяг рециркулюючого природного газу, який визначається платником за показниками вимірювальних пристроїв, що зазначені у журналі обліку видобутих корисних копалин з дотриманням самостійно затверджених платником, відповідно до вимог ліцензійних умов, схем руху видобутої вуглеводневої сировини на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу.
 
6. Стаття 258. Ставки рентної плати
 
   Стаття 258. Ставки рентної плати
 
7. Ставки рентної плати встановлюються:
 
   Ставки рентної плати встановлюються:
 
8. 258.1. за природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ):
 
   258.1. за природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ):
 
9. 258.1.1. видобутий у податковому (звітному) періоді, крім обсягів видобутого природного газу, що відповідають умові, передбаченій підпунктом 258.1.2 цього пункту:
 
-3- Мартиненко М.В.
У пункті 258.1 (щодо ставок рентної плати, які встановлюються за природний газ) Статті 258 розділу Х абзац перший підпункту 258.1.1 (щодо обсягів природного газу, до яких застосовуються підвищені ставки рентної плати) викласти у такій редакції:
"258.1.1) видобутий у податковому (звітному) періоді, крім обсягів видобутого природного газу, що відповідають умовам, передбаченим підпунктами 258.1.2 і 258.1.3 цього пункту:";
 
Відхилено (містить посилання на пункт відсутній у Кодексі (258.1.3), включення якого не підтримується)  258.1.1. видобутий у податковому (звітному) періоді, крім обсягів видобутого природного газу, що відповідають умові, передбаченій підпунктом 258.1.2 цього пункту:
 
10. у розмірі 200 гривень за 1000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу);
 
-4- Мошак С.М.
Абзац викласти у такій редакції:
"у розмірі 280 гривень за 1000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу);"
 
Враховано   у розмірі 280 гривень за 1000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу);
 
    -5- Ващук К.Т.
Абзац викласти у такій редакції:
"у розмірі 400 гривень за 1000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу);"
 
Враховано частково    
11. у розмірі 100 гривень за 1000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5000 метрів, на ділянках надр (родовищах) в межах території України;
 
-6- Мошак С.М.
Абзац викласти у такій редакції:
"у розмірі 140 гривень за 1000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5000 метрів, на ділянках надр (родовищах) в межах території України;"
 
Враховано   у розмірі 140 гривень за 1000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5000 метрів, на ділянках надр (родовищах) в межах території України;
 
    -7- Ващук К.Т.
Абзац викласти у такій редакції:
"у розмірі 200 гривень за 1000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5000 метрів, на ділянках надр (родовищах) в межах території України;"
 
Враховано частково    
12. 258.1.2. видобутий у звітному періоді та реалізований за відповідними актами приймання-передачі у звітному податковому періоді, коли такий газ був видобутий, суб’єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України, для формування ресурсу природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що використовується для потреб населення:
 
-8- Хомутиннік В.Ю.
Абзац перший підпункту 258.1.2 пункту 258.1 статті 258 "Ставки рентної плати" викласти у такій редакції:
" 258.1.2. видобутий у звітному періоді та реалізований платниками рентної плати за відповідними актами приймання-передачі у звітному податковому періоді, коли такий газ був видобутий, суб’єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України, для формування ресурсу природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що використовується для потреб населення, а також виробничо-технологічні витрати природного газу таких платників рентної плати, в обсязі, визначеному пропорційно до питомої ваги обсягів природного газу, реалізованого суб’єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України, для формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення, в загальному обсязі природного газу, що підлягає оподаткуванню рентною платою, зменшеному на обсяг виробничо-технологічних витрат природного газу::".
 
Враховано   258.1.2. видобутий у звітному періоді та реалізований платниками рентної плати за відповідними актами приймання-передачі у звітному податковому періоді, коли такий газ був видобутий, суб’єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України, для формування ресурсу природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що використовується для потреб населення, а також виробничо-технологічні витрати природного газу таких платників рентної плати, в обсязі, визначеному пропорційно до питомої ваги обсягів природного газу, реалізованого суб’єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України, для формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення, в загальному обсязі природного газу, що підлягає оподаткуванню рентною платою, зменшеному на обсяг виробничо-технологічних витрат природного газу:
 
    -9- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Абзац перший пункту 258.1.2. статті 258 розділу 10 викласти у такій редакції:
"258.1.2) видобутий у звітному періоді та реалізований платниками рентної плати за відповідними актами приймання-передачі у звітному податковому періоді, коли такий газ був видобутий, суб’єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України, для формування ресурсу природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що використовується для потреб населення, а також виробничо-технологічні витрати природного газу таких платників рентної плати, в обсязі, визначеному пропорційно до питомої ваги обсягів природного газу, реалізованого суб’єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України, для формування ресурсу природного газу для потреб населення, в загальному обсязі природного газу, що підлягає оподаткуванню рентною платою, зменшеному на обсяг виробничо-технологічних витрат природного газу ".
 
Враховано    
    -10- Мартиненко М.В.
У підпункті 258.1.2 Статті 258 (щодо обсягів природного газу, до яких застосовуються не підвищені ставки рентної плати, та розміру цих ставок) абзац перший викласти у такій редакції:
"258.1.2) видобутий у звітному періоді та реалізований платниками рентної плати за відповідними актами приймання-передачі у звітному податковому періоді, коли такий газ був видобутий, суб’єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України, для формування ресурсу природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що використовується для потреб населення, а також який використовується такими платниками рентної плати для покриття фактичних виробничо-технологічних витрат (але не більше нормативних обсягів виробничо-технологічних витрат) і виробництва скрапленого газу:"
 
Відхилено ( запропонована редакція звужує базу оподаткування)   
13. у розмірі 50 гривень за 1000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) з покладів, що повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів, на ділянках надр (родовищах) в межах території України;
 
-11- Мошак С.М.
Абзац викласти у такій редакції:
"у розмірі 70 гривень за 1000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) з покладів, що повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів, на ділянках надр (родовищах) в межах території України;"
 
Враховано   у розмірі 70 гривень за 1000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) з покладів, що повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів, на ділянках надр (родовищах) в межах території України;
 
    -12- Ващук К.Т.
Абзац викласти у такій редакції:
" у розмірі 100 гривень за 1000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) з покладів, що повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів, на ділянках надр (родовищах) в межах території України;"
 
Враховано частково    
14. у розмірі 40 гривень за 1000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5000 метрів, на ділянках надр (родовищах) в межах території України;
 
-13- Мошак С.М.
Абзац викласти у такій редакції:
"у розмірі 56 гривень за 1000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5000 метрів, на ділянках надр (родовищах) в межах території України;"
 
Враховано   у розмірі 56 гривень за 1000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5000 метрів, на ділянках надр (родовищах) в межах території України;
 
    -14- Ващук К.Т.
Абзац викласти у такій редакції:
"у розмірі 80 гривень за 1000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5000 метрів, на ділянках надр (родовищах) в межах території України;"
 
Враховано частково    
15. у розмірі 10 гривень за 1000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України;
 
-15- Мошак С.М.
Абзац викласти у такій редакції:
"у розмірі 14 гривень за 1000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України;"
 
Враховано   у розмірі 14 гривень за 1000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України;
 
    -16- Ващук К.Т.
Абзац викласти у такій редакції:
"у розмірі 20 гривень за 1000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України;"
 
Враховано частково    
    -17- Мартиненко М.В.
Абзац четвертий підпункту 258.1.2 Статті 258 викласти у такій редакції:
"у розмірі 0 гривень за 1000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України".
 
Відхилено (відміна ставки призведе до втрат бюджету)   
    -18- Мартиненко М.В.
Доповнити підпунктом 258.1.3 Статті 258 такого змісту:
"258.1.3) у разі здійснення платниками рентної плати, які відповідно до законодавства повинні реалізовувати природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) суб’єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України, для формування ресурсу природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що використовується для потреб населення, у податковому (звітному) періоді операцій з реалізації або використання обсягів природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), видобутого у цьому податковому (звітному) періоді (крім обсягів, які використовується ними для покриття фактичних виробничо-технологічних витрат, але не більше нормативних обсягів виробничо-технологічних витрат, і виробництва скрапленого газу), не для формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення, до зазначених обсягів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) застосовується рентна плата у розмірі 1760 гривень за 1000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу)".
 
Відхилено (по суті ставка є штрафною санкцією, - її розмір, з урахуванням коригуючого коефіцієнту, відповідає розміру ціни на газ. Не є нормою Кодексу)   
16. 258.2. за нафту:
 
   258.2. за нафту:
 
17. у розмірі 1529,9 гривні за одну тонну нафти, видобутої з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів;
 
-19- Мошак С.М.
Абзац викласти у такій редакції:
"у розмірі 2141,86 гривні за одну тонну нафти, видобутої з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів;"
 
Враховано   у розмірі 2141,86 гривні за одну тонну нафти, видобутої з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів;
 
    -20- Ващук К.Т.
Абзац викласти у такій редакції:
"у розмірі 3059,8 гривні за одну тонну нафти, видобутої з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів;"
 
Враховано частково    
18. у розмірі 566,1 гривні за одну тонну нафти, видобутої з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів;
 
-21- Мошак С.М.
Абзац викласти у такій редакції:
"у розмірі 792,54 гривні за одну тонну нафти, видобутої з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів;"
 
Враховано   у розмірі 792,54 гривні за одну тонну нафти, видобутої з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів;
 
    -22- Ващук К.Т.
Абзац викласти у такій редакції:
"у розмірі 1132,2 гривні за одну тонну нафти, видобутої з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів;"
 
Враховано частково    
19. 258.3. за газовий конденсат:
 
   258.3. за газовий конденсат:
 
20. у розмірі 1529,9 гривні за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів;
 
-23- Мошак С.М.
Абзац викласти у такій редакції:
"у розмірі 2141,86 гривні за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів;"
 
Враховано   у розмірі 2141,86 гривні за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів;
 
    -24- Ващук К.Т.
Абзац викласти у такій редакції:
"у розмірі 3059,80 гривні за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів;"
 
Враховано частково    
21. у розмірі 566,1 гривні за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів.
 
-25- Мошак С.М.
Абзац викласти у такій редакції:
"у розмірі 792,54 гривні за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів."
 
Враховано   у розмірі 792,54 гривні за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів.
258.4. за понад базові обсяги нафти, природного газу і газового конденсату, видобуті з родовищ, затверджених Кабінетом Міністрів України як такі, що мають важковидобувні та виснажені запаси, встановлюються нульові ставки рентної плати.
При цьому термін "базові обсяги" означає обсяги видобутку нафти, газу і конденсату, які згідно з розрахунками, виконаними на момент затвердження родовища таким, що має важковидобувні та виснажені запаси, можуть бути досягнуті із використанням існуючих виробничих потужностей, техніки та технологій. Базові обсяги встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства палива та енергетики України. Стосовно визначених до 17 травня 2007 року постановами Кабінету Міністрів України родовищ з важковидобувними та виснаженими запасами при розрахунку понад базових обсягів нафти, природного газу і газового конденсату використовуються раніше затверджені такими постановами базові обсяги.
Під терміном "понад базові обсяги нафти, природного газу і газового конденсату на родовищах, визначених Кабінетом Міністрів України як родовища з важковидобувними та виснаженими запасами" слід розуміти щорічні обсяги видобутку, що визначаються за фактичними результатами діяльності видобувних підприємств як різниця між загальними обсягами видобутку нафти, природного газу і газового конденсату та відповідними базовими обсягами.
Стосовно родовищ з важковидобувними та виснаженими запасами, визначені такими Кабінетом Міністрів України до 17 травня 2006 року, для розрахунку понад базових обсягів нафти, природного газу і газового конденсату використовують раніше затверджені базові обсяги видобутку.
 
    -26- Ващук К.Т.
Абзац викласти у такій редакції:
"у розмірі 1132,20 гривні за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів."
 
Враховано частково    
    -27- Ляпіна К.М.
Доповнити статтю 258 Ставки рентної плати новим підпунктом такого змісту:
258.4. за понад базові обсяги нафти, природного газу і газового конденсату, видобуті з родовищ, затверджених Кабінетом Міністрів України як такі, що мають важковидобувні та виснажені запаси, встановлюються нульові ставки рентної плати.
При цьому термін "базові обсяги" означає обсяги видобутку нафти, газу і конденсату, які згідно з розрахунками, виконаними на момент затвердження родовища таким, що має важковидобувні та виснажені запаси, можуть бути досягнуті із використанням існуючих виробничих потужностей, техніки та технологій. Базові обсяги встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства палива та енергетики України. Стосовно визначених до 17 травня 2007 року постановами Кабінету Міністрів України родовищ з важковидобувними та виснаженими запасами при розрахунку понад базових обсягів нафти, природного газу і газового конденсату використовуються раніше затверджені такими постановами базові обсяги.
Під терміном "понад базові обсяги нафти, природного газу і газового конденсату на родовищах, визначених Кабінетом Міністрів України як родовища з важковидобувними та виснаженими запасами" слід розуміти щорічні обсяги видобутку, що визначаються за фактичними результатами діяльності видобувних підприємств як різниця між загальними обсягами видобутку нафти, природного газу і газового конденсату та відповідними базовими обсягами.
Стосовно родовищ з важковидобувними та виснаженими запасами, визначені такими Кабінетом Міністрів України до 17 травня 2006 року, для розрахунку понад базових обсягів нафти, природного газу і газового конденсату використовують раніше затверджені базові обсяги видобутку.
 
Враховано    
    -28- Палиця І.П.
доповнити новим пунктом 258.4 такого змісту:
"258.4. за понад базові обсяги нафти, природного газу і газового конденсату, видобуті з родовищ, затверджених Кабінетом Міністрів України як такі, що мають важковидобувні та виснажені запаси - у розмірі нульової ставки рентної плати.
Під терміном "базові обсяги" слід розуміти обсяги видобутку нафти, газу і конденсату, які згідно з розрахунками, виконаними на момент затвердження родовища таким, що має важковидобувні та виснажені запаси, можуть бути досягнуті із використанням існуючих виробничих потужностей, техніки та технологій. Базові обсяги встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, до відання якого віднесені питання державного регулювання нафтогазової галузі.
Під терміном "понад базові обсяги нафти, природного газу і газового конденсату на родовищах, визначених Кабінетом Міністрів України як родовища з важковидобувними та виснаженими запасами" слід розуміти щорічні обсяги видобутку, що визначаються за фактичними результатами діяльності видобувних підприємств як різниця між загальними обсягами видобутку нафти, природного газу і газового конденсату та відповідними базовими обсягами".
Для родовищ з важковидобувними та виснаженими запасами, які були визначені такими Кабінетом Міністрів України до 17 травня 2006 року, розрахунок понад базові обсяги нафти, природного газу і газового конденсату здійснюється з використанням раніше затверджених базових обсягів видобутку".
 
Враховано    
22. Стаття 259. Коригуючі коефіцієнти
 
   Стаття 259. Коригуючі коефіцієнти
 
23. 259.1. До визначених у пунктах 258.2 та 258.3 статті258 цього розділу ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат у кожному податковому (звітному) періоді застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики, для кожного звітного (податкового) періоду шляхом ділення середньої ціни одного бареля нафти "Urаls", перерахованої у гривні за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за звітним періодом, яка склалася на момент завершення проведення торгів нафтою на Лондонській біржі протягом поточного звітного (податкового) періоду, на базову ціну нафти. Під базовою ціною нафти розуміється ціна нафти "Urаls", яка дорівнює 560 гривень за барель.
 
-29- Мартиненко М.В.
Статті 259 "Коригуючі коефіцієнти ":
Абзац перший викласти у такій редакції:
"259.1. До визначених у пунктах 258.2 та 258.3 статті 258 цього розділу ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат у кожному податковому (звітному) періоді застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики, для кожного звітного (податкового) періоду шляхом ділення середньої ціни одного бареля нафти "Urаls", що склалася на момент завершення проведення торгів нафтою на Лондонській біржі протягом поточного звітного (податкового) періоду, на базову ціну нафти. Під базовою ціною нафти розуміється ціна нафти "Urаls", яка дорівнює 100 доларів США за барель";
 
Відхилено (100 дол. США не відповідає ціні на нафту)  259.1. До визначених у пунктах 258.2 та 258.3 статті258 цього розділу ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат у кожному податковому (звітному) періоді застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики, для кожного звітного (податкового) періоду шляхом ділення середньої ціни одного бареля нафти "Urаls", перерахованої у гривні за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за звітним періодом, яка склалася на момент завершення проведення торгів нафтою на Лондонській біржі протягом поточного звітного (податкового) періоду, на базову ціну нафти. Під базовою ціною нафти розуміється ціна нафти "Urаls", яка дорівнює 560 гривень за барель.
 
    -30- Палиця І.П.
У першому реченні абзацу першого пункту 259.1. виключити слова "перерахованої у гривні за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за звітним періодом";
 
Відхилено (базова ціна встановлена у національній валюті)   
    -31- Палиця І.П.
У другому реченні абзацу першого пункту 259.1. цифри та слова "560 гривень" замінити на "100 доларів США";
 
Відхилено (100 дол. США не відповідає ціні на нафту)   
24. Величина коригуючого коефіцієнта обчислюється десятковим дробом з точністю до чотирьох знаків відповідно до актів законодавства з питань проведення статистичних спостережень за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунку індексу споживчих цін.
 
   Величина коригуючого коефіцієнта обчислюється десятковим дробом з точністю до чотирьох знаків відповідно до актів законодавства з питань проведення статистичних спостережень за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунку індексу споживчих цін.
 
25. Якщо величина коригуючого коефіцієнта, яка застосовується до ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат, є меншою одиниці, такий коригуючий коефіцієнт застосовується із значенням 1 (одиниця).
 
-32- Мартиненко М.В.
Виключити абзац третій п. 259.1. Статті 259 (який передбачає, що у разі якщо величина коригуючого коефіцієнта до ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат є меншою одиниці, такий коригуючий коефіцієнт застосовується із значенням 1).
 
Відхилено (положення проекту Кодексу направлено на упередження втрат бюджету)  Якщо величина коригуючого коефіцієнта, яка застосовується до ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат, є меншою одиниці, такий коригуючий коефіцієнт застосовується із значенням 1 (одиниця).
 
    -33- Палиця І.П.
Абзац третій виключити.
 
Відхилено (положення проекту Кодексу направлено на упередження втрат бюджету)   
    -34- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
У пункті 259.1 виключити абзац третій.
 
Відхилено (положення проекту Кодексу направлено на упередження втрат бюджету)   
26. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики, щомісяця до 10 числа наступного звітного (податкового) періоду розміщує визначену величину коригуючого коефіцієнта на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі та подає відповідну інформацію Міністерству фінансів України та центральному органу державної податкової служби.
 
   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики, щомісяця до 10 числа наступного звітного (податкового) періоду розміщує визначену величину коригуючого коефіцієнта на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі та подає відповідну інформацію Міністерству фінансів України та центральному органу державної податкової служби.
 
27. 259.2. До визначеної у підпункті 258.1.1 пункту 258.1 статті258 цього розділу ставки рентної плати за природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) у кожному податковому (звітному) періоді застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється Міністерством фінансів України за даними центрального органу державної митної служби для кожного податкового (звітного) періоду шляхом ділення середньої митної вартості імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України за податковий (звітний) період, на базову ціну, яка дорівнює 179,5 долара США за 1000 куб. метрів.
 
   259.2. До визначеної у підпункті 258.1.1 пункту 258.1 статті258 цього розділу ставки рентної плати за природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) у кожному податковому (звітному) періоді застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється Міністерством фінансів України за даними центрального органу державної митної служби для кожного податкового (звітного) періоду шляхом ділення середньої митної вартості імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України за податковий (звітний) період, на базову ціну, яка дорівнює 179,5 долара США за 1000 куб. метрів.
 
28. Величина коригуючого коефіцієнта обчислюється десятковим дробом з точністю до чотирьох знаків відповідно до актів законодавства з питань проведення статистичних спостережень за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунку споживчих цін.
 
   Величина коригуючого коефіцієнта обчислюється десятковим дробом з точністю до чотирьох знаків відповідно до актів законодавства з питань проведення статистичних спостережень за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунку споживчих цін.
 
29. Інформацію про результати обчислення коригуючого коефіцієнта за динамікою митної вартості природного газу Міністерство фінансів України подає щомісяця до 5 числа наступного податкового (звітного) періоду центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики.
 
   Інформацію про результати обчислення коригуючого коефіцієнта за динамікою митної вартості природного газу Міністерство фінансів України подає щомісяця до 5 числа наступного податкового (звітного) періоду центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики.
 
30. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики, щомісяця до 10 числа наступного податкового (звітного) періоду розміщує визначену величину коригуючого коефіцієнта на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі та подає відповідну інформацію центральному органу державної податкової служби.
 
   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики, щомісяця до 10 числа наступного податкового (звітного) періоду розміщує визначену величину коригуючого коефіцієнта на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі та подає відповідну інформацію центральному органу державної податкової служби.
 
31. У разі коли у звітному (податковому) періоді митне оформлення природного газу під час ввезення на територію України не здійснювалось, до ставки рентної плати за природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) застосовується коригуючий коефіцієнт, який діяв у останньому податковому (звітному) періоді, коли здійснювалось таке митне оформлення.
 
   У разі коли у звітному (податковому) періоді митне оформлення природного газу під час ввезення на територію України не здійснювалось, до ставки рентної плати за природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) застосовується коригуючий коефіцієнт, який діяв у останньому податковому (звітному) періоді, коли здійснювалось таке митне оформлення.
 
32. Стаття 260. Порядок обчислення податкових зобов’язань та строк сплати
 
   Стаття 260. Порядок обчислення податкових зобов’язань та строк сплати
 
33. 260.1. Базовий податковий (звітний) період для рентної плати дорівнює календарному місяцю.
 
   260.1. Базовий податковий (звітний) період для рентної плати дорівнює календарному місяцю.
 
34. 260.2. Розмір податкового зобов’язання з рентної плати обчислюється платником як добуток обсягу видобутої ним вуглеводневої сировини, встановлених статтею 258 цього розділу ставок рентної плати та коригуючого коефіцієнта, який у кожному податковому (звітному) періоді розраховується відповідно до статті 259 цього розділу.
 
   260.2. Розмір податкового зобов’язання з рентної плати обчислюється платником як добуток обсягу видобутої ним вуглеводневої сировини, встановлених статтею 258 цього розділу ставок рентної плати та коригуючого коефіцієнта, який у кожному податковому (звітному) періоді розраховується відповідно до статті 259 цього розділу.
 
35. 260.3. Платник самостійно складає розрахунок податкових зобов’язань з рентної плати, у якому визначає та/або уточнює суму податкового зобов’язання з рентної плати, за формою, затвердженою центральним органом державної податкової служби.
 
-35- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 260.3 слова "центральним органом державної податкової служби" замінити словами "у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу".
 
Враховано   260.3. Платник самостійно складає розрахунок податкових зобов’язань з рентної плати, у якому визначає та/або уточнює суму податкового зобов’язання з рентної плати, за формою, затвердженою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.
 
36. У податковому розрахунку з рентної плати за природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ), який платники рентної плати реалізують суб’єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України, для формування ресурсу природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що використовується для потреб населення, податкові зобов’язання визначаються згідно з актами приймання-передачі, оформленими відповідно до типових договорів, затверджених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до відання якого віднесені питання державного регулювання нафтогазової галузі, про реалізацію такого газу у звітному податковому періоді, коли він був видобутий, які не пізніше ніж 8 числа місяця, що настає за звітним податковим періодом, підписуються платником та уповноваженим суб’єктом на підставі укладених ними господарських договорів.
 
   У податковому розрахунку з рентної плати за природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ), який платники рентної плати реалізують суб’єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України, для формування ресурсу природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що використовується для потреб населення, податкові зобов’язання визначаються згідно з актами приймання-передачі, оформленими відповідно до типових договорів, затверджених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до відання якого віднесені питання державного регулювання нафтогазової галузі, про реалізацію такого газу у звітному податковому періоді, коли він був видобутий, які не пізніше ніж 8 числа місяця, що настає за звітним податковим періодом, підписуються платником та уповноваженим суб’єктом на підставі укладених ними господарських договорів.
 
37. 260.4. Податковий розрахунок подається платником починаючи з календарного місяця, що настає за місяцем, у якому такий платник отримав передбаченестаттями 35 та 36 Закону України "Про нафту і газ" рішення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до відання якого віднесені питання державного регулювання нафтогазової галузі, про введення родовища або окремого покладу у дослідно-промислову або у промислову розробку.
 
   260.4. Податковий розрахунок подається платником починаючи з календарного місяця, що настає за місяцем, у якому такий платник отримав передбаченестаттями 35 та 36 Закону України "Про нафту і газ" рішення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до відання якого віднесені питання державного регулювання нафтогазової галузі, про введення родовища або окремого покладу у дослідно-промислову або у промислову розробку.
 
38. 260.5. Платник протягом 20 календарних днів після закінчення податкового (звітного) періоду подає податковий розрахунок органу державної податкової служби:
 
   260.5. Платник протягом 20 календарних днів після закінчення податкового (звітного) періоду подає податковий розрахунок органу державної податкової служби:
 
39. за місцезнаходженням ділянки надр, межі якої визначені в отриманому платником спеціальному дозволі на користування надрами для видобування (у тому числі під час геологічного вивчення) вуглеводневої сировини, у разі розміщення такої ділянки в межах території України;
 
   за місцезнаходженням ділянки надр, межі якої визначені в отриманому платником спеціальному дозволі на користування надрами для видобування (у тому числі під час геологічного вивчення) вуглеводневої сировини, у разі розміщення такої ділянки в межах території України;
 
40. за місцем перебування на обліку як платника податків і зборів (обов’язкових платежів) у разі розміщення ділянки надр, межі якої визначено в отриманому платником спеціальному дозволі на користування надрами для видобування (у тому числі під час геологічного вивчення) вуглеводневої сировини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.
 
-36- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
В абзаці 3 пункту 260.5 слова "податків і зборів (обов’язкових платежів)" замінити словами "податків та зборів"
 
Враховано   за місцем перебування на обліку як платника податків і зборів у разі розміщення ділянки надр, межі якої визначено в отриманому платником спеціальному дозволі на користування надрами для видобування (у тому числі під час геологічного вивчення) вуглеводневої сировини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.
 
41. 260.6. У податковому (звітному) періоді платник сплачує до 10, 20 і 30 числа поточного календарного місяця авансові внески відповідно за першу, другу і третю декаду в розмірі однієї третини суми податкових зобов’язань з рентної плати, визначеної у податковому розрахунку за попередній податковий (звітний) період.
 
   260.6. У податковому (звітному) періоді платник сплачує до 10, 20 і 30 числа поточного календарного місяця авансові внески відповідно за першу, другу і третю декаду в розмірі однієї третини суми податкових зобов’язань з рентної плати, визначеної у податковому розрахунку за попередній податковий (звітний) період.
 
42. 260.7. Сума податкових зобов’язань з рентної плати, визначена у податковому розрахунку за податковий (звітний) період, сплачується платником до бюджету протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання такого податкового розрахунку з урахуванням фактично сплачених авансових внесків.
 
   260.7. Сума податкових зобов’язань з рентної плати, визначена у податковому розрахунку за податковий (звітний) період, сплачується платником до бюджету протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання такого податкового розрахунку з урахуванням фактично сплачених авансових внесків.
 
43. Стаття 261. Контроль та відповідальність платників
 
   Стаття 261. Контроль та відповідальність платників
 
44. 261.1. Платник несе відповідальність за правильність обчислення рентної плати, повноту і своєчасність її внесення до бюджету, а також за своєчасність подання органам державної податкової служби відповідних розрахунків згідно із нормами цього Кодексу та інших законів України.
 
   261.1. Платник несе відповідальність за правильність обчислення рентної плати, повноту і своєчасність її внесення до бюджету, а також за своєчасність подання органам державної податкової служби відповідних розрахунків згідно із нормами цього Кодексу та інших законів України.
 
45. 261.2. Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою справляння рентної плати до бюджету здійснюють органи державної податкової служби.
 
   261.2. Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою справляння рентної плати до бюджету здійснюють органи державної податкової служби.
 
46. 261.3. Органи державної податкової служби для забезпечення контролю за правильністю визначення об’єкта оподаткування для рентної плати взаємодіють з органами державного геологічного контролю та державного гірничого нагляду в установленому порядку.
   261.3. Органи державної податкової служби для забезпечення контролю за правильністю визначення об’єкта оподаткування для рентної плати взаємодіють з органами державного геологічного контролю та державного гірничого нагляду в установленому порядку.