Кількість абзаців - 263 Таблиця поправок


ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (11) РОЗДІЛ ХІ. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
РОЗДІЛ ХІ. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ
 
   ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
РОЗДІЛ ХІ. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ
 
1. Стаття 262. Плата за користування надрами
 
   Стаття 262. Плата за користування надрами
 
2. Плата за користування надрами - загальнодержавний платіж, який справляється у вигляді:
 
   Плата за користування надрами - загальнодержавний платіж, який справляється у вигляді:
 
3. плати за користування надрами для видобування корисних копалин;
 
   плати за користування надрами для видобування корисних копалин;
 
4. плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.
 
   плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.
 
5. Стаття 263. Плата за користування надрами для видобування корисних копалин
 
   Стаття 263. Плата за користування надрами для видобування корисних копалин
 
6. 263.1. Платники плати за користування надрами для видобування корисних копалин (далі - платники)
 
   263.1. Платники плати за користування надрами для видобування корисних копалин (далі - платники)
 
7. 263.1.1. Платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є суб’єкти господарювання, у тому числі громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які провадять господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці, та які у встановленому законодавством порядку отримали спеціальні дозволи на користування надрами в межах конкретних ділянок надр і набули право користування об’єктом (ділянкою) надр та провадять господарську діяльність з видобування корисних копалин, у тому числі під час геологічного вивчення (або геологічного вивчення надр з подальшою дослідно-промисловою розробкою).
 
-1- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 263.1.1. статті 263 викласти в редакції:
"263.1.1. Платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є суб’єкти господарювання, у тому числі громадяни України, іноземці та особи без громадянства, зареєстровані відповідно до закону як підприємці, які набули права користування об’єктом (ділянкою) надр на підставі отриманих спеціальних дозволів на користування надрами (далі – спеціальний дозвіл) в межах конкретних ділянок надр з метою провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, у тому числі під час геологічного вивчення (або геологічного вивчення з подальшою дослідно-промисловою розробкою) в межах зазначених у таких спеціальних дозволах об’єктах (ділянках) надр.
 
Враховано   263.1.1. Платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є суб’єкти господарювання, у тому числі громадяни України, іноземці та особи без громадянства, зареєстровані відповідно до закону як підприємці, які набули права користування об’єктом (ділянкою) надр на підставі отриманих спеціальних дозволів на користування надрами (далі – спеціальний дозвіл) в межах конкретних ділянок надр з метою провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, у тому числі під час геологічного вивчення (або геологічного вивчення з подальшою дослідно-промисловою розробкою) в межах зазначених у таких спеціальних дозволах об’єктах (ділянках) надр.
 
    -2- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Пункти 263.1.1 викласти в редакції:
"263.1.1.) Платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є суб’єкти господарювання, у тому числі громадяни України, іноземці та особи без громадянства, зареєстровані відповідно до закону як підприємці, які набули права користування об’єктом (ділянкою) надр на підставі отриманих спеціальних дозволів на користування надрами (далі – спеціальний дозвіл) в межах конкретних ділянок надр з метою провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, у тому числі під час геологічного вивчення (або геологічного вивчення з подальшою дослідно-промисловою розробкою) в межах зазначених у таких спеціальних дозволах об’єктах (ділянках) надр.".
 
Враховано    
    -3- Корж П.П.
Підпункт 263.1.1. пункту 263.2. статті 263 РОЗДІЛУ ХІ " викласти у такій редакції:
"263.1.1.Платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є суб’єкти господарювання, у тому числі громадяни України, іноземці та особи без громадянства, зареєстровані відповідно до закону як підприємці, які набули право користування об’єктом (ділянкою) надр та провадять господарську діяльність з видобування корисних копалин, у тому числі під час геологічного вивчення (або геологічного вивчення надр з подальшою дослідно-промисловою розробкою), в межах конкретних ділянок надр на підставі отриманих спеціальних дозволів на користування надрами."
 
Враховано по суті   
    -4- Мартиненко М.В.
У Статті 263 "Плата за користування надрами для видобування корисних копалин", підпункт 263.1.1 пункту 263.1 (платники плати за користування надрами для видобування корисних копалин) після слів "суб’єкти господарювання" доповнити словами "їх філії та інші відокремлені підрозділи".
 
Відхилено (Платником має бути юридична особа, яка отримала спеціальний дозвіл на користування надрами).   
    -5- Палиця І.П.
У підпункті 263.1.1. після слів " (ділянкою) надр" доповнити словами: "договори про спільну діяльність, у яких хоча б один з учасників отримав спеціальні дозволи на користування надрами в межах конкретних ділянок надр".
 
Відхилено Платником має бути той хто має спеціальний дозвіл на користування надрами, а не особа, яка є учасником спільної діяльності та не є надрокористувачем. Згідно з Розділом ІІ Кодексу забороняється будь-яка уступка грошового зобов’язання або податкового боргу платника податків третім особам   
8. 263.1.2. У випадках укладення платниками - власниками спеціальних дозволів з третіми особами договорів на виконання робіт, пов’язаних з використанням надр, платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є зазначені власники спеціальних дозволів.
 
-6- Хомутиннік В.Ю.
Викласти пункти 263.1.2 статті 263 в редакції:
263.1.2. У випадку укладення власниками спеціальних дозволів на користування надрами з третіми особами договорів на виконання робіт (послуг) пов’язаних з використанням надр у тому числі (але не виключно) за операціями з давальницькою сировиною, платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є власники таких спеціальних дозволів на користування надрами."
 
Враховано   263.1.2. У випадку укладення власниками спеціальних дозволів на користування надрами з третіми особами договорів на виконання робіт (послуг) пов’язаних з використанням надр, у тому числі (але не виключно) за операціями з давальницькою сировиною, платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є власники таких спеціальних дозволів на користування надрами.
 
    -7- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Пункт 263.1.2 статті 263 викласти в редакції:
"263.1.2. У випадку укладення власниками спеціальних дозволів на користування надрами з третіми особами договорів на виконання робіт (послуг) пов’язаних з використанням надр у тому числі (але не виключно) за операціями з давальницькою сировиною, платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є власники таких спеціальних дозволів на користування надрами".
 
Враховано    
    -8- Корж П.П.
Підпункт 263.1.2. пункту 263.2. статті 263 РОЗДІЛУ ХІ викласти у такій редакції:
"263.1.2. У випадках укладення суб’єктами господарювання, які провадять господарську діяльність з видобування корисних копалин з третіми особами договорів на виконання робіт, пов’язаних з використанням надр (у тому числі, але не виключно, договорів з переробки корисної копалини (мінеральної сировини), договорів про послуги з давальницькою сировиною тощо), платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є виключно суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з видобування корисних копалин в межах конкретних ділянок надр на підставі отриманих спеціальних дозволів на користування надрами."
 
Враховано по суті   
    -9- Палиця І.П.
Виключити підпункт 263.1.2.
 
Відхилено Платником має бути той хто має спеціальний дозвіл на користування надрами, а не треті особи, які не є надрокористувачами. Згідно з Розділом ІІ Кодексу забороняється будь-яка уступка грошового зобов’язання або податкового боргу платника податків третім особам.)   
9. 263.1.3. Для цілей оподаткування платники плати за користування надрами для видобування корисних копалин здійснюють окремий (від інших видів операційної діяльності) бухгалтерський та податковий облік витрат та доходів за кожним видом мінеральної сировини за кожним об’єктом надр, на який надано спеціальний дозвіл.
 
-10- Мартиненко М.В.
У Статті 263 "Плата за користування надрами для видобування корисних копалин", підпункт 263.1.3 (яким зобов’язується платників зазначеної плати для цілей оподаткування здійснювати окремий бухгалтерський та податковий облік витрат та доходів за кожним видом мінеральної сировини за кожним об’єктом надр) пункту 263.1 після слів "платники плати за користування надрами для видобування корисних копалин" доповнити словами "крім платників цієї плати, що здійснюють видобування газу природного, нафти і конденсату".
 
Відхилено (положення проекту Кодексу узгоджується з вимогами діючого галузевого законодавства щодо визначення витрат видобування за об’єктами надрокористування та видами видобутих корисних копалин)  263.1.3. Для цілей оподаткування платники плати за користування надрами для видобування корисних копалин здійснюють окремий (від інших видів операційної діяльності) бухгалтерський та податковий облік витрат та доходів за кожним видом мінеральної сировини за кожним об’єктом надр, на який надано спеціальний дозвіл.
 
    -11- Палиця І.П.
У підпункті 263.1.3. виключити слова " (від інших видів операційної діяльності)" та "за кожним об’єктом надр, на який надано спеціальний дозвіл".
 
Відхилено положення проекту Кодексу узгоджується з вимогами діючого галузевого законодавства щодо визначення витрат видобування за об’єктами надрокористування та видами видобутих корисних копалин)   
    -12- Воропаєв Ю.М.
Підпункт 263.1.3 пункту 263.1 після слів "платники плати за користування надрами для видобування корисних копалин" доповнити словами "крім платників цієї плати, що здійснюють видобування газу природного, нафти і конденсату".
 
Відхилено (положення проекту Кодексу узгоджується з вимогами діючого галузевого законодавства щодо визначення витрат видобування за об’єктами надрокористування та видами видобутих корисних копалин)   
10. 263.2. Об’єкт оподаткування
 
   263.2. Об’єкт оподаткування
 
11. 263.2.1. Об’єктом оподаткування плати за користування надрами для видобування корисних копалин по кожній наданій в користування ділянці надр, що визначена у відповідному спеціальному дозволі, є обсяг видобутої у податковому (звітному) періоді корисної копалини (мінеральної сировини) або обсяг погашених у податковому (звітному) періоді запасів корисних копалин.
 
-13- Воропаєв Ю.М.
Викласти пп. 263.2.1 та 263.2.2 пункту 263.2. статті 263 Розділу ХІ у наступній редакції:
"263.2.1. Об’єкт оподаткування - обсяг (кількість) погашених або видобутих корисних копалин, який визначається платником за відповідною інструкцією, затвердженою Мінприроди.
 
Відхилено відповідної інструкції Мінприроди не розроблено, відповідно до ліцензійних умов підприємства самостійно визначають класи товарної продукції в технологічних схемах, що затверджені власними наказами.)  263.2.1. Об’єктом оподаткування плати за користування надрами для видобування корисних копалин по кожній наданій в користування ділянці надр, що визначена у відповідному спеціальному дозволі, є обсяг видобутої у податковому (звітному) періоді корисної копалини (мінеральної сировини) або обсяг погашених у податковому (звітному) періоді запасів корисних копалин.
 
    -14- Палиця І.П.
У підпункті 263.2.1.:
виключити слова "по кожній наданій в користування ділянці надр, що визначена у відповідному спеціальному дозволі";
після слів " (мінеральної сировини)" доповнити словами "за винятком обсягів фактичних втрат і виробничо-технологічних витрат корисних копалин при їх видобуванні, підготовці до перевезення (транспортування) і перевезенні (транспортуванні)".
 
Відхилено (Подвійне зменшення об’єкта оподаткування – двічі вираховуються втрати)   
    -15- Палиця І.П.
Доповнити підпункт 263.2.1такими абзацами:
"Об’єктом оподаткування плати за користування надрами для видобування корисних копалин також є обсяги корисних копалин, що не є товарною продукцією, але передані в переробку. Податкове зобов’язання з плати за користування надрами виникає на дату такої передачі.
Перелік та порядок визначення розмірів нормативних втрат та виробничо-технологічних витрат корисних копалин при їх видобуванні, підготовці до перевезення (транспортування) і перевезенні (транспортуванні) встановлюються органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено (Нетоварна продукція не відповідає стандартам, може призвести до неоднозначності визначення розміру об’єкту оподаткування. Подвійне зменшення об’єкта оподаткування – двічі вираховуються втрати.)   
12. 263.2.2. До об’єкта оподаткування належить:
 
   263.2.2. До об’єкта оподаткування належить:
 
13. а) обсяг корисної копалини (мінеральної сировини), видобутої з надр на території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими ніж платник суб’єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною;
 
-16- Воропаєв Ю.М.
Викласти пп. 263.2.2 та 263.2.2 пункту 263.2. статті 263 Розділу ХІ у наступній редакції:
"263.2.2. До об’єкта оподаткування належить:
а) обсяг корисної копалини (мінеральної сировини), видобутої з надр на території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими ніж платник суб’єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, обсяг корисної копалини (мінеральної сировини), видобутої (вилученої) з відходів (втрат, хвостів і т.п.) гірничодобувного виробництва, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими ніж платник суб’єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, якщо для її видобутку відповідно до законодавства необхідно отримати спеціальний дозвіл; або
б) обсяг погашених запасів корисних копалин."
 
Відхилено (запропоноване положення призведе до неоднозначності визначення об’єкта оподаткування (на вибір платника): або за видобуту або за погашену корисну копалину)  а) обсяг корисної копалини (мінеральної сировини), видобутої з надр на території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими ніж платник суб’єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною;
 
    -17- Корж П.П.
Підпункт 263.2.2. пункту 263.2. статті 263 РОЗДІЛУ ХІ викласти у такій редакції:
"263.2.2. До об’єкта оподаткування належить:
а) обсяг корисної копалини (мінеральної сировини), видобутої з надр на території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими ніж платник суб’єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, обсяг корисної копалини (мінеральної сировини), видобутої (вилученої) з відходів (втрат, хвостів і т.п.) гірничодобувного виробництва, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими ніж платник суб’єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, якщо для її видобутку відповідно до законодавства необхідно отримати спеціальний дозвіл; або
б) обсяг погашених запасів корисних копалин.".
 
Відхилено (запропоноване положення призведе до неоднозначності визначення об’єкта оподаткування (на вибір платника): або за видобуту або за погашену корисну копалину)   
    -18- Дейч Б.Д.
Частину а) підпункту 263.2.2 пункт 263.2 статті 263 розділу ХІ після слів "обсяг мінеральної сировини" доповнити словами "зокрема виробничої сировини"
 
Відхилено (поняття „виробнича сировина" відсутня в законодавстві. Його застосування може призвести до неоднозначності визначення обсягу об’єкта оподаткування)   
14. б) обсяг корисної копалини (мінеральної сировини), видобутої (вилученої) з відходів (втрат, хвостів і т.п.) гірничодобувного виробництва, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими ніж платник суб’єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, якщо для її видобутку відповідно до законодавства необхідно отримати спеціальний дозвіл;
 
   б) обсяг корисної копалини (мінеральної сировини), видобутої (вилученої) з відходів (втрат, хвостів і т.п.) гірничодобувного виробництва, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими ніж платник суб’єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, якщо для її видобутку відповідно до законодавства необхідно отримати спеціальний дозвіл;
 
15. в) обсяг погашених запасів корисних копалин.
 
   в) обсяг погашених запасів корисних копалин.
 
16. 263.2.3. До об’єкта оподаткування не належать:
 
   263.2.3. До об’єкта оподаткування не належать:
 
17. а) не включені до державного балансу запасів корисних копалин корисні копалини місцевого значення і торф, видобуті землевласниками та землекористувачами для власного споживання, якщо їх використання не передбачає отримання економічної вигоди з передачею чи без передачі права власності на них, загальною глибиною розробки до двох метрів і прісні підземні води до 20 метрів;
 
   а) не включені до державного балансу запасів корисних копалин корисні копалини місцевого значення і торф, видобуті землевласниками та землекористувачами для власного споживання, якщо їх використання не передбачає отримання економічної вигоди з передачею чи без передачі права власності на них, загальною глибиною розробки до двох метрів і прісні підземні води до 20 метрів;
 
18. б) видобуті (зібрані) мінералогічні, палеонтологічні та інші геологічні колекційні зразки, якщо їх використання не передбачає отримання економічної вигоди з передачею чи без передачі права власності на них;
 
   б) видобуті (зібрані) мінералогічні, палеонтологічні та інші геологічні колекційні зразки, якщо їх використання не передбачає отримання економічної вигоди з передачею чи без передачі права власності на них;
 
19. в) корисні копалини, видобуті з надр при створенні, використанні, реконструкції геологічних об’єктів природно-заповідного фонду, якщо використання цих корисних копалин не передбачає отримання економічної вигоди з передачею чи без передачі права власності на них;
 
   в) корисні копалини, видобуті з надр при створенні, використанні, реконструкції геологічних об’єктів природно-заповідного фонду, якщо використання цих корисних копалин не передбачає отримання економічної вигоди з передачею чи без передачі права власності на них;
 
20. г) дренажні та супутньо-пластові підземні води, які не враховуються в державному балансі корисних копалин, що видобуваються при розробці родовищ корисних копалин або при будівництві та експлуатації підземних споруд і використання яких не передбачає отримання економічної вигоди з передачею чи без передачі права власності на них, у тому числі від використання для власних технологічних потреб, за виключенням обсягів, які використовуються для власних технологічних потреб, пов’язаних з видобуванням корисних копалин;
 
-19- Корж П.П.
Підпункт г) підпункту 263.2.3. пункту 263.2. статті 263 РОЗДІЛУ ХІ викласти у такій редакції:
"263.2.3. До об’єкта оподаткування не належать:
г) дренажні та супутньо-пластові підземні води, які не враховуються в державному балансі корисних копалин, що видобуваються при розробці родовищ корисних копалин або при будівництві та експлуатації підземних споруд".
 
Відхилено запропонована редакція звужує об'єкт оподаткування та створює умови для заниження сум податкових зобов'язань).  г) дренажні та супутньо-пластові підземні води, які не враховуються в державному балансі корисних копалин, що видобуваються при розробці родовищ корисних копалин або при будівництві та експлуатації підземних споруд і використання яких не передбачає отримання економічної вигоди з передачею чи без передачі права власності на них, у тому числі від використання для власних технологічних потреб, за виключенням обсягів, які використовуються для власних технологічних потреб, пов’язаних з видобуванням корисних копалин;
 
    -20- Воропаєв Ю.М.
Викласти пп. "г" пп. 263.2.3. п. 263.2. статті 263 Розділу ХІ в наступній редакції:
"г) дренажні та супутньо-пластові підземні води, які не враховуються в державному балансі корисних копалин, що видобуваються при розробці родовищ корисних копалин або при будівництві та експлуатації підземних споруд".
 
Відхилено запропонована редакція звужує об'єкт оподаткування та створює умови для заниження сум податкових зобов'язань). .   
21. д) видобуті корисні копалини, які без набуття та/або збереження платником права власності на такі корисні копалини відповідно до затвердженого в установленому законодавством порядку технологічного проекту розробки запасів корисних копалин відповідної ділянки надр спрямовуються на формування запасів корисних копалин техногенного родовища;
 
   д) видобуті корисні копалини, які без набуття та/або збереження платником права власності на такі корисні копалини відповідно до затвердженого в установленому законодавством порядку технологічного проекту розробки запасів корисних копалин відповідної ділянки надр спрямовуються на формування запасів корисних копалин техногенного родовища;
 
22. е) обсяг природного газу, визнаного рециркулюючим відповідно до розділу І, який визначається платником за показниками вимірювальних пристроїв, що зазначені у журналі обліку видобутих корисних копалин з дотриманням самостійно затверджених платником, відповідно до вимог ліцензійних умов, схем руху видобутої вуглеводневої сировини на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу;
 
   е) обсяг природного газу, визнаного рециркулюючим відповідно до розділу І, який визначається платником за показниками вимірювальних пристроїв, що зазначені у журналі обліку видобутих корисних копалин з дотриманням самостійно затверджених платником, відповідно до вимог ліцензійних умов, схем руху видобутої вуглеводневої сировини на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу;
 
23. є) обсяги мінеральних вод, що видобуті державними дитячими спеціалізованими санаторно-курортними закладами, в частині обсягів, що використовуються для лікування на їх території.
 
   є) обсяги мінеральних вод, що видобуті державними дитячими спеціалізованими санаторно-курортними закладами, в частині обсягів, що використовуються для лікування на їх території.
 
24. 263.3. Види видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) визначаються платником відповідно до затверджених законодавством переліків видів корисних копалин, а також кодифікації товарів та послуг, з урахуванням затверджених платником схем руху видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції.
 
   263.3. Види видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) визначаються платником відповідно до затверджених законодавством переліків видів корисних копалин, а також кодифікації товарів та послуг, з урахуванням затверджених платником схем руху видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції.
 
25. 263.4. Види погашених запасів корисних копалин визначаються платником на підставі висновків державної експертизи запасів корисних копалин відповідної ділянки надр, що виконана не раніше ніж за десять років до дати списання запасів корисних копалин з балансу гірничодобувного підприємства.
 
   263.4. Види погашених запасів корисних копалин визначаються платником на підставі висновків державної експертизи запасів корисних копалин відповідної ділянки надр, що виконана не раніше ніж за десять років до дати списання запасів корисних копалин з балансу гірничодобувного підприємства.
 
26. 263.5. База оподаткування
 
   263.5. База оподаткування
 
27. 263.5.1. Базою оподаткування є вартість обсягів видобутих у податковому (звітному) періоді корисних копалин (мінеральної сировини), яка окремо обчислюється для кожного виду корисної копалини (мінеральної сировини) для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничодобувного підприємства).
 
-21- Палиця І.П.
У підпункті 263.5.1. слова "для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничодобувного підприємства)" виключити.
 
Відхилено (виключення запропонованого положення призведе до неоднозначності визначення витрат надрокористувачів, як бази оподаткування платою за користування надрами.)  263.5.1. Базою оподаткування є вартість обсягів видобутих у податковому (звітному) періоді корисних копалин (мінеральної сировини), яка окремо обчислюється для кожного виду корисної копалини (мінеральної сировини) для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничодобувного підприємства).
 
28. 263.5.2. Порядок визначення вартості одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) встановлено пунктом 263.6 цієї статті.
 
   263.5.2. Порядок визначення вартості одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) встановлено пунктом 263.6 цієї статті.
 
29. 263.5.3. Для видів корисних копалин, для яких у таблиці пункту 263.9 цієї статті затверджено абсолютні ставки плати (Сазн) у вартісному (грошовому) вираженні, база оподаткування тотожна об’єкту оподаткування.
 
-22- Воропаєв Ю.М.
Виключити пп. 263.5.3 з п. 263.5 ст. 263 розділу 11 цього Кодексу.
 
Відхилено запропоноване проектом Кодексу положення пункту 263.5.3 уточнює механізм визначення бази оподаткування з метою уникнення конфлікту інтересів)  263.5.3. Для видів корисних копалин, для яких у таблиці пункту 263.9 цієї статті затверджено абсолютні ставки плати (Сазн) у вартісному (грошовому) вираженні, база оподаткування тотожна об’єкту оподаткування.
 
    -23- Корж П.П.
Підпункт 263.5.3. пункту 263.5. статті 263 РОЗДІЛУ ХІ виключити.
 
Відхилено запропоноване проектом Кодексу положення пункту 263.5.3 уточнює механізм визначення бази оподаткування з метою уникнення конфлікту інтересів)   
30. 263.6. Визначення вартості одиниці видобутої корисної копалини (мінеральної сировини).
 
   263.6. Визначення вартості одиниці видобутої корисної копалини (мінеральної сировини).
 
31. 263.6.1. Вартість відповідного виду видобутої у податковому (звітному) періоді корисної копалини (мінеральної сировини) обчислюється платником для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничодобувного підприємства) за більшою з таких її величин:
 
-24- Шпенов Д.Ю.
Перший абзац підпункту 263.6.1 пункту 263.6. статті 263 розділу Х? викласти в наступній редакції:
"263.6.1. Вартість відповідного виду видобутої у податковому (звітному) періоді корисної копалини (мінеральної сировини) обчислюється платником для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничодобувного підприємства) за однією з таких її величин:".
 
Відхилено запропоноване положення проекту Кодексу пункту 263.6.1 відповідає чинному законодавству. Врахування пропозиції призведе до можливих втрат бюджету, оскільки пропонується визначати податкові зобов’язання на вибір платника: за фактичними цінами реалізації або за розрахунковою вартістю, що призведе до сплати зобов’язань за меншою величиною)  263.6.1. Вартість відповідного виду видобутої у податковому (звітному) періоді корисної копалини (мінеральної сировини) обчислюється платником для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничодобувного підприємства) за більшою з таких її величин:
 
32. за фактичними цінами реалізації відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);
 
   за фактичними цінами реалізації відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);
 
33. за розрахунковою вартістю відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини).
 
   за розрахунковою вартістю відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини).
 
34. 263.6.2. У разі обчислення вартості видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за фактичними цінами реалізації вартість одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) встановлюється платником за величиною суми доходу, отриманого (нарахованого) від виконаних у податковому (звітному) періоді господарських зобов’язань з реалізації відповідного обсягу (кількості) такого виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини).
 
   263.6.2. У разі обчислення вартості видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за фактичними цінами реалізації вартість одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) встановлюється платником за величиною суми доходу, отриманого (нарахованого) від виконаних у податковому (звітному) періоді господарських зобов’язань з реалізації відповідного обсягу (кількості) такого виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини).
 
35. Сума доходу, отриманого (нарахованого) від реалізації відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за податковий (звітний) період зменшується на суму витрат платника, пов’язаних з доставкою (перевезенням, транспортуванням) обсягу (кількості) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) споживачу в розмірах, установлених у договорі купівлі-продажу згідно з умовами постачання.
 
   Сума доходу, отриманого (нарахованого) від реалізації відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за податковий (звітний) період зменшується на суму витрат платника, пов’язаних з доставкою (перевезенням, транспортуванням) обсягу (кількості) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) споживачу в розмірах, установлених у договорі купівлі-продажу згідно з умовами постачання.
 
36. Суми попередньої оплати вартості обсягу (кількості) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що надійшли до моменту фактичного виконання господарських зобов’язань (фактичної поставки) або до моменту настання строку виконання господарських зобов’язань (поставки) за відповідним договором, включаються до суми доходу для обчислення вартості одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді, коли такі господарські зобов’язання (поставки) виконані або мали бути виконаними за відповідним договором.
 
-25- Дейч Б.Д.
У третьому абзаці підпункту 263.6.2 пункту 263.6 статті 263 розділу ХІ після слів " (фактичної поставки)" виключити фразу "або до моменту настання строку виконання господарських зобов’язань (поставки) за відповідним договором"
 
Відхилено (договором може бути передбачене застосування різних цін (премій або санкцій) у випадку коли фактичне виконання зобов’язань настає до або після строку визначеного договором.)  Суми попередньої оплати вартості обсягу (кількості) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що надійшли до моменту фактичного виконання господарських зобов’язань (фактичної поставки) або до моменту настання строку виконання господарських зобов’язань (поставки) за відповідним договором, включаються до суми доходу для обчислення вартості одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді, коли такі господарські зобов’язання (поставки) виконані або мали бути виконаними за відповідним договором.
 
37. Сума доходу, отримана від реалізації обсягу (кількості) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) в іноземній валюті, обраховується у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на дату реалізації таких корисних копалин.
 
   Сума доходу, отримана від реалізації обсягу (кількості) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) в іноземній валюті, обраховується у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на дату реалізації таких корисних копалин.
 
38. 263.6.3. До витрат платника, пов’язаних з доставкою (перевезенням, транспортуванням) видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) споживачу, належать:
 
   263.6.3. До витрат платника, пов’язаних з доставкою (перевезенням, транспортуванням) видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) споживачу, належать:
 
39. а) витрати, пов’язані з доставкою (перевезенням, транспортуванням) видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) із складу готової продукції платника (вузла обліку, входу до магістрального трубопроводу, пункту відвантаження споживачу або на переробку, межі розділу мереж із споживачем) споживачу, а саме:
 
   а) витрати, пов’язані з доставкою (перевезенням, транспортуванням) видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) із складу готової продукції платника (вузла обліку, входу до магістрального трубопроводу, пункту відвантаження споживачу або на переробку, межі розділу мереж із споживачем) споживачу, а саме:
 
40. з доставкою (перевезенням, транспортуванням) магістральними трубопроводами, залізничним, водним та іншим транспортом;
 
   з доставкою (перевезенням, транспортуванням) магістральними трубопроводами, залізничним, водним та іншим транспортом;
 
41. із зливанням, наливанням, навантаженням, розвантаженням та перевантаженням;
 
   із зливанням, наливанням, навантаженням, розвантаженням та перевантаженням;
 
42. з оплатою послуг портів, зокрема портових зборів;
 
   з оплатою послуг портів, зокрема портових зборів;
 
43. з оплатою транспортно-експедиторських послуг.
 
   з оплатою транспортно-експедиторських послуг.
 
44. б) витрати з обов’язкового страхування вантажів, обчислені відповідно до законодавства;
 
   б) витрати з обов’язкового страхування вантажів, обчислені відповідно до законодавства;
 
45. в) митні податки і збори (обов’язкові платежі) у разі реалізації за межі митної території України.
 
-26- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
У підпункті в) пункту 263.6.3 слова "податки і збори (обов’язкові платежі)" замінити словами "податки та збори"
 
Враховано (потребує узгодження з остаточною редакцією Розділу І)  в) митні податки та збори у разі реалізації за межі митної території України.
 
46. 263.6.4. Вартість одиниці кожного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) обчислюється як співвідношення суми доходу, отриманого платником від реалізації відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), визначеної відповідно до підпункту 263.6.2 пункту 263.6 цієї статті, та обсягу (кількості) відповідного виду реалізованої видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що визначається за даними бухгалтерського обліку запасів готової продукції платника.
 
   263.6.4. Вартість одиниці кожного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) обчислюється як співвідношення суми доходу, отриманого платником від реалізації відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), визначеної відповідно до підпункту 263.6.2 пункту 263.6 цієї статті, та обсягу (кількості) відповідного виду реалізованої видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що визначається за даними бухгалтерського обліку запасів готової продукції платника.
 
47. 263.6.5. У разі обчислення вартості відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за розрахунковою вартістю до витрат платника за податковий (звітний) період включаються:
 
-27- Корж П.П.
Абзац перший частини першої пункту 263.6.5. статті 263 РОЗДІЛУ ХІ викласти у такій редакції:
"263.6.5. "У разі обчислення вартості корисних копалин за розрахунковою вартістю до витрат платника за податковий (звітний) період включаються:
 
Відхилено (ставки установлені за кожну корисну копалину окремо і плата обчислюється відповідно за кожним видом корисної копалини)  263.6.5. У разі обчислення вартості відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за розрахунковою вартістю до витрат платника за податковий (звітний) період включаються:
 
48. а) матеріальні витрати, що належать до витрат згідно із розділом ІІІ цього Кодексу, у тому числі витрати, пов’язані з виконанням господарських договорів із давальницькою сировиною, за винятком матеріальних витрат, пов’язаних із:
 
-28- Корж П.П.
Пункти а) частини першої пункту 263.6.5. статті 263 РОЗДІЛУ ХІ викласти у такій редакції:
а) матеріальні витрати, що належать до валових витрат згідно із статтею 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", за винятком матеріальних витрат, пов'язаних із:
 
Відхилено (посилання на Закон, який втратить чинність)  а) матеріальні витрати, що належать до витрат згідно із розділом ІІІ цього Кодексу, у тому числі витрати, пов’язані з виконанням господарських договорів із давальницькою сировиною, за винятком матеріальних витрат, пов’язаних із:
 
49. зберіганням;
 
-29- Корж П.П.
Абзац пункту а) частини першої пункту 263.6.5. статті 263 РОЗДІЛУ ХІ викласти у такій редакції:
зберіганням;
 
Враховано (не змінює редакцію першого читання)  зберіганням;
 
50. транспортуванням;
 
-30- Корж П.П.
Абзац пункту а) частини першої пункту 263.6.5. статті 263 РОЗДІЛУ ХІ викласти у такій редакції:
транспортуванням;
 
Враховано (не змінює редакцію першого читання  транспортуванням;
 
51. пакуванням;
 
-31- Корж П.П.
Абзац пункту а) частини першої пункту 263.6.5. статті 263 РОЗДІЛУ ХІ викласти у такій редакції:
пакуванням;
 
Враховано (не змінює редакцію першого читання  пакуванням;
 
52. проведенням іншого виду підготовки (включаючи передпродажну підготовку), крім операцій, що віднесені до операцій первинної переробки (збагачення) у значенні, наведеному у розділі І цього Кодексу, для реалізації відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);
 
-32- Корж П.П.
Абзац пункту а) частини першої пункту 263.6.5. статті 263 РОЗДІЛУ ХІ викласти у такій редакції
проведенням іншого виду підготовки (включаючи передпродажну підготовку) для реалізації корисних копалин;
 
Відхилено (ставки установлені за кожну корисну копалину окремо і плата обчислюється відповідно за кожним видом корисної копалини)  проведенням іншого виду підготовки (включаючи передпродажну підготовку), крім операцій, що віднесені до операцій первинної переробки (збагачення) у значенні, наведеному у розділі І цього Кодексу, для реалізації відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);
 
53. виробництвом і реалізацією інших видів продукції, товарів (робіт, послуг);
 
-33- Корж П.П.
Абзац пункту а) частини першої пункту 263.6.5. статті 263 РОЗДІЛУ ХІ викласти у такій редакції
виробництвом і реалізацією інших видів продукції, товарів (робіт, послуг);
 
Враховано не змінює редакцію першого читання)  виробництвом і реалізацією інших видів продукції, товарів (робіт, послуг);
 
54. б) витрати з оплати праці, що належать до витрат згідно із розділом ІІІ цього Кодексу, крім витрат з оплати праці працівників, які не зайняті в господарській діяльності з видобування відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);
 
-34- Корж П.П.
Пункт б) частини першої пункту 263.6.5. статті 263 РОЗДІЛУ ХІ викласти у такій редакції:
б) витрати з оплати праці, що належать до валових витрат згідно із розділом ІІІ цього Кодексу, крім витрат з оплати праці працівників, які не зайняті в господарській діяльності з видобування відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини); виду корисних копалин;
 
Відхилено (не узгоджується з розділом ІІІ, яким не передбачено "валові" витрати)  б) витрати з оплати праці, що належать до витрат згідно із розділом ІІІ цього Кодексу, крім витрат з оплати праці працівників, які не зайняті в господарській діяльності з видобування відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);
 
55. в) витрати з ремонту основних засобів, що належать до складу витрат згідно із розділом ІІІ цього Кодексу, крім витрат на ремонт основних засобів, не пов’язаних технічно та технологічно з господарською діяльністю з видобування відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);
 
-35- Корж П.П.
Пункти в) частини першої пункту 263.6.5. статті 263 РОЗДІЛУ ХІ викласти у такій редакції:
в) витрати з ремонту основних засобів, що належать до складу валових витрат згідно із розділом ІІІ цього Кодексу, крім витрат на ремонт основних засобів, не пов'язаних технічно та технологічно з господарською діяльністю з видобування відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);
 
Відхилено (не узгоджується з розділом ІІІ, яким не передбачено "валові" витрати)  в) витрати з ремонту основних засобів, що належать до складу витрат згідно із розділом ІІІ цього Кодексу, крім витрат на ремонт основних засобів, не пов’язаних технічно та технологічно з господарською діяльністю з видобування відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);
 
56. г) інші витрати, що належать до складу витрат, у тому числі витрати, розподілені згідно з принципами облікової політики платника, понесені ним в періоди, коли господарська діяльність з видобування корисних копалин не провадилася у зв’язку із сезонними умовами провадження видобувних робіт, згідно із розділом ІІІ цього Кодексу, крім витрат, не пов’язаних з господарською діяльністю з видобування відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), у тому числі:
 
-36- Корж П.П.
Пункт г) частини першої пункту 263.6.5. статті 263 РОЗДІЛУ ХІ викласти у такій редакції:
г) інші витрати, що належать до складу валових витрат згідно із розділом ІІІ цього Кодексу, крім витрат, не пов'язаних з господарською діяльністю з видобування відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), у тому числі:
 
Відхилено (не узгоджується з розділом ІІІ, яким не передбачено "валові" витрати)  г) інші витрати, що належать до складу витрат, у тому числі витрати, розподілені згідно з принципами облікової політики платника, понесені ним в періоди, коли господарська діяльність з видобування корисних копалин не провадилася у зв’язку із сезонними умовами провадження видобувних робіт, згідно із розділом ІІІ цього Кодексу, крім витрат, не пов’язаних з господарською діяльністю з видобування відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), у тому числі:
 
    -37- Дейч Б.Д.
Частину г) підпункту 263.6.5 пункту 263.6 статті 263 розділу ХІ виключити.
 
Відхилено включення до собівартості продукції категорії інших витрат передбачено розділом ІІІ Кодексу, їх виключення призведе до звуження бази оподаткування.)   
57. які виникають в результаті формування фінансових резервів;
 
-38- Корж П.П.
Абзац пункту г) частини першої пункту 263.6.5. статті 263 РОЗДІЛУ ХІ викласти у такій редакції:
які виникають в результаті формування фінансових резервів;
 
Враховано (не змінює редакцію першого читання)  які виникають в результаті формування фінансових резервів;
 
58. на сплату процентів боргових зобов’язань платника;
 
-39- Корж П.П.
Абзац пункту г) частини першої пункту 263.6.5. статті 263 РОЗДІЛУ ХІ викласти у такій редакції:
на сплату відсотків боргових зобов'язань платника;
 
Відхилено (не змінює суті)  на сплату процентів боргових зобов’язань платника;
 
59. на плату за користування надрами для видобування корисних копалин;
 
-40- Корж П.П.
Абзац пункту г) частини першої пункту 263.6.5. статті 263 РОЗДІЛУ ХІ викласти у такій редакції:
на платежі за користування надрами для видобування корисних копалин;
 
Відхилено (проект Кодексу передбачає термін "плата", а не "платежі")  на плату за користування надрами для видобування корисних копалин;
 
60. на сплату штрафів та/або неустойки чи пені за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду.
 
-41- Корж П.П.
Абзац пункту г) частини першої пункту 263.6.5. статті 263 РОЗДІЛУ ХІ викласти у такій редакції:
на сплату штрафів та/або неустойки чи пені за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду.".
 
Враховано (не змінює редакцію першого читання)  на сплату штрафів та/або неустойки чи пені за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду.
 
61. Під час обчислення розрахункової вартості відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) також враховуються:
 
   Під час обчислення розрахункової вартості відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) також враховуються:
 
62. а) сума нарахованої амортизації, що визначається згідно із розділом ІІІ цього Кодексу, крім суми нарахованої амортизації на основні фонди і нематеріальні активи, що підлягають амортизації, але не пов’язані технічно та технологічно з господарською діяльністю з видобування відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);
 
   а) сума нарахованої амортизації, що визначається згідно із розділом ІІІ цього Кодексу, крім суми нарахованої амортизації на основні фонди і нематеріальні активи, що підлягають амортизації, але не пов’язані технічно та технологічно з господарською діяльністю з видобування відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);
 
63. б) сума амортизації витрат, пов’язаних з господарською діяльністю з видобування відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), згідно із розділом ІІІ цього Кодексу.
 
-42- Воропаєв Ю.М.
Викласти пп. 263.6.5 п. 263.6 ст. 263 в наступній редакції:
"263.6.5. "У разі обчислення вартості корисних копалин за розрахунковою вартістю до витрат платника за податковий (звітний) період включаються:
а) матеріальні витрати, що належать до валових витрат згідно із статтею 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", за винятком матеріальних витрат,
пов'язаних із:
зберіганням;
транспортуванням;
пакуванням;
проведенням іншого виду підготовки (включаючи передпродажну підготовку) для реалізації корисних копалин;
виробництвом і реалізацією інших видів продукції, товарів (робіт, послуг);
б) витрати з оплати праці, що належать до валових витрат згідно із розділом ІІІ цього Кодексу, крім витрат з оплати праці працівників, які не зайняті в господарській діяльності з видобування відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини); виду корисних копалин;
в) витрати з ремонту основних засобів, що належать до складу валових витрат згідно із розділом ІІІ цього Кодексу, крім витрат на ремонт основних засобів, не пов'язаних технічно та технологічно з господарською діяльністю з видобування відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);
г) інші витрати, що належать до складу валових витрат згідно із розділом ІІІ цього Кодексу, крім витрат, не пов'язаних з господарською діяльністю з видобування відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), у тому числі:
які виникають в результаті формування фінансових резервів;
на сплату відсотків боргових зобов'язань платника;
на платежі за користування надрами для видобування корисних копалин;
на сплату штрафів та/або неустойки чи пені за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду
 
Відхилено посилання на Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", який втратить чинність. Ставки установлені за кожну корисну копалину окремо і плата обчислюється відповідно за кожним видом корисної копалини, а не пулом)  б) сума амортизації витрат, пов’язаних з господарською діяльністю з видобування відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), згідно із розділом ІІІ цього Кодексу.
 
64. 263.6.6. У разі коли мають місце державні субвенції для гірничодобувних підприємств, визначення вартості видобутої мінеральної сировини (корисної копалини) здійснюється без урахування субвенції, розміри якої для кожної ділянки надр обчислюються на підставі калькулювання собівартості видобутої корисної копалини за матеріалами бухгалтерського обліку провадження господарської діяльності в межах такої ділянки надр.
 
   263.6.6. У разі коли мають місце державні субвенції для гірничодобувних підприємств, визначення вартості видобутої мінеральної сировини (корисної копалини) здійснюється без урахування субвенції, розміри якої для кожної ділянки надр обчислюються на підставі калькулювання собівартості видобутої корисної копалини за матеріалами бухгалтерського обліку провадження господарської діяльності в межах такої ділянки надр.
 
65. 263.6.7. Сума витрат, понесених на провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, стосовно яких у податковому (звітному) періоді завершено комплекс технологічних операцій (процесів) з видобування, повністю включається до розрахункової вартості видобутих корисних копалин за відповідний податковий (звітний) період.
 
   263.6.7. Сума витрат, понесених на провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, стосовно яких у податковому (звітному) періоді завершено комплекс технологічних операцій (процесів) з видобування, повністю включається до розрахункової вартості видобутих корисних копалин за відповідний податковий (звітний) період.
 
66. У випадках, коли після виникнення податкових зобов’язань з плати за користування надрами для видобування корисних копалин за обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), платник у будь-якому наступному податковому (звітному) періоді прийняв рішення про застосування до неї (відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) або її частини інших операцій первинної переробки, в результаті чого виник новий вид товарної продукції гірничодобувного підприємства, що відрізняється від продукції, за якою платником визнані та виконані відповідні зобов’язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин, платник у такому податковому (звітному) періоді визначає розмір податкових зобов’язань з плати для нового відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) з урахуванням виконаних податкових зобов’язань за обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що був використаним на створення нової товарної продукції гірничодобувного підприємства, за вирахуванням сум податкових зобов’язань, які виникали за попередніми операціями з даним видом корисної копалини.
 
-43- Воропаєв Ю.М.
Абзац другий пункту 263.6.7. статті 263 викласти у такій редакції:
"У випадках, коли після виникнення податкових зобов’язань з плати за користування надрами для видобування корисних копалин за обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), платник у будь-якому наступному податковому (звітному) періоді прийняв рішення про застосування до неї (відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) або її частини інших операцій первинної переробки, в результаті чого виник новий вид товарної продукції гірничодобувного підприємства, що відрізняється від продукції, за якою платником визнані та виконані відповідні зобов’язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин, платник у такому податковому (звітному) періоді визначає розмір податкових зобов’язань з плати для нового відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) з урахуванням виконаних податкових зобов’язань за обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що був використаним на створення нової товарної продукції гірничодобувного підприємства, за вирахуванням сум податкових зобов’язань, які виникали за попередніми операціями з даним видом корисної копалини."
 
Враховано не змінює редакцію першого читання)  У випадках, коли після виникнення податкових зобов’язань з плати за користування надрами для видобування корисних копалин за обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), платник у будь-якому наступному податковому (звітному) періоді прийняв рішення про застосування до неї (відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) або її частини інших операцій первинної переробки, в результаті чого виник новий вид товарної продукції гірничодобувного підприємства, що відрізняється від продукції, за якою платником визнані та виконані відповідні зобов’язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин, платник у такому податковому (звітному) періоді визначає розмір податкових зобов’язань з плати для нового відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) з урахуванням виконаних податкових зобов’язань за обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що був використаним на створення нової товарної продукції гірничодобувного підприємства, за вирахуванням сум податкових зобов’язань, які виникали за попередніми операціями з даним видом корисної копалини.
 
    -44- Корж П.П.
Абзац другий підпункту 263.6.7. пункту 263.6. статті 263 РОЗДІЛУ ХІ викласти у такій редакції:
"У випадках, коли після виникнення податкових зобов’язань з плати за користування надрами для видобування корисних копалин за обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), платник у будь-якому наступному податковому (звітному) періоді прийняв рішення про застосування до неї (відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) або її частини інших операцій первинної переробки, в результаті чого виник новий вид товарної продукції гірничодобувного підприємства, що відрізняється від продукції, за якою платником визнані та виконані відповідні зобов’язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин, платник у такому податковому (звітному) періоді визначає розмір податкових зобов’язань з плати для нового відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) з урахуванням виконаних податкових зобов’язань за обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що був використаним на створення нової товарної продукції гірничодобувного підприємства, за вирахуванням сум податкових зобов’язань, які виникали за попередніми операціями з даним видом корисної копалини."
 
Враховано (не змінює редакцію першого читання)   
67. 263.6.8. Сума витрат, понесених на провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, стосовно яких у податковому (звітному) періоді не завершено комплекс технологічних операцій (процесів) з видобування, включається до розрахункової вартості відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді, в якому завершується такий комплекс технологічних операцій (процесів).
 
   263.6.8. Сума витрат, понесених на провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, стосовно яких у податковому (звітному) періоді не завершено комплекс технологічних операцій (процесів) з видобування, включається до розрахункової вартості відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді, в якому завершується такий комплекс технологічних операцій (процесів).
 
68. 263.6.9. Розрахункова вартість одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) (Цр) обчислюється за такою формулою:
 
-45- Корж П.П.
Абзац перший підпункту 263.6.9. пункту 263.6. статті 263 РОЗДІЛУ ХІ " викласти у такій редакції:
"263.6.9. "Розрахункова вартість одиниці видобутих корисних копалин (Цр) обчислюється за такою формулою:
 
Відхилено (ставки установлені за кожну корисну копалину окремо і плата обчислюється відповідно за кожним видом корисної копалини)  263.6.9. Розрахункова вартість одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) (Цр) обчислюється за такою формулою:
 
69. Вмп + (Вмп х Крмпе)
Цр = ---------,
Vмп
 
   Вмп + (Вмп х Крмпе)
Цр = ---------,
Vмп
 
70. де Вмп - витрати, обчислені згідно з підпунктами 263.6.5 - 263.6.8 цього пункту (гривень);
 
-46- Корж П.П.
Абзац третій підпункту 263.6.9. пункту 263.6. статті 263 РОЗДІЛУ ХІ " викласти у такій редакції:
де Вмп - витрати, обчислені згідно з пунктами 263.6.5., 263.6.7., 263.6.8. цього розділу Кодексу;
 
Відхилено запропоноване положення проекту Кодексу пункту 263.6.9 відповідає чинному законодавству. Запропонована редакція виключає порядок врахування державних субвенцій для гірничодобувних підприємств при обчисленні розрахункової вартості.)  де Вмп - витрати, обчислені згідно з підпунктами 263.6.5 - 263.6.8 цього пункту (гривень);
 
71. Крмпе - коефіцієнт рентабельності гірничодобувного підприємства, обчислений у матеріалах геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених Державною комісією по запасах корисних копалин (десятковий дріб);
 
   Крмпе - коефіцієнт рентабельності гірничодобувного підприємства, обчислений у матеріалах геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених Державною комісією по запасах корисних копалин (десятковий дріб);
 
72. Vмп - обсяг (кількість) корисних копалин, видобутих за податковий (звітний) період.
 
   Vмп - обсяг (кількість) корисних копалин, видобутих за податковий (звітний) період.
 
73. 263.6.10. Вартість руд урану та золота, видобутих з корінних родовищ, обчислюється з урахуванням ціни реалізації за податковий (звітний) період (у разі відсутності реалізації у цей період - за найближчі попередні податкові періоди) хімічно чистого металу без урахування податку на додану вартість, зменшеної на суму витрат платника на збагачення (афінаж) та доставку (перевезення, транспортування) споживачу. Вартість одиниці видобутих корисних копалин визначається з урахуванням частки (в натуральному вимірі) вмісту хімічно чистого металу в одиниці видобутих корисних копалин.
 
   263.6.10. Вартість руд урану та золота, видобутих з корінних родовищ, обчислюється з урахуванням ціни реалізації за податковий (звітний) період (у разі відсутності реалізації у цей період - за найближчі попередні податкові періоди) хімічно чистого металу без урахування податку на додану вартість, зменшеної на суму витрат платника на збагачення (афінаж) та доставку (перевезення, транспортування) споживачу. Вартість одиниці видобутих корисних копалин визначається з урахуванням частки (в натуральному вимірі) вмісту хімічно чистого металу в одиниці видобутих корисних копалин.
 
74. 263.7. Порядок обчислення податкових зобов’язань з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
 
   263.7. Порядок обчислення податкових зобов’язань з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
 
75. 263.7.1. Для видів корисних копалин, для яких у таблиці пункту 263.9 цієї статті ставки плати (Свнз) встановлено у відносних показниках (відсотках), податкові зобов’язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин (Пзн) для відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), в межах однієї ділянки надр за податковий (звітний) період обчислюються за такою формулою:
 
-47- Корж П.П.
Підпункт 263.7.1. пункту 263.7. статті 263 РОЗДІЛУ ХІ викласти у такій редакції:
"263.7.1. Для видів корисних копалин, для яких у таблиці пункту 263.9. встановлено абсолютні ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин (Назн) у вартісному (грошовому) вираженні, податкові зобов’язання з плати (Пзн) для відповідного виду видобутих корисних копалин (мінеральної сировини) або погашених запасів корисних копалин в межах однієї ділянки надр за податковий (звітний) період обчислюються за такою формулою:
 
Відхилено показник Нвзн не може застосовуватися. Кодексом передбачено ставки плати, а не нормативи платежу)  263.7.1. Для видів корисних копалин, для яких у таблиці пункту 263.9 цієї статті ставки плати (Свнз) встановлено у відносних показниках (відсотках), податкові зобов’язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин (Пзн) для відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), в межах однієї ділянки надр за податковий (звітний) період обчислюються за такою формулою:
 
76. Пзн = Vф ( Вкк ( Свнз ( Кпп,
 
-48- Корж П.П.
Формулу підпункту 263.7.1. пункту 263.7. статті 263 РОЗДІЛУ ХІ викласти у такій редакції:
Пзн = Vф х Назн х Кпп,
 
Відхилено показник Нвзн не може застосовуватися. Кодексом передбачено ставки плати, а не нормативи платежу)  Пзн = Vф ( Вкк ( Свнз ( Кпп,
 
77. де Vф - обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді (в одиницях маси або об’єму);
 
-49- Корж П.П.
Абзац підпункту 263.7.1. пункту 263.7. статті 263 РОЗДІЛУ ХІ викласти у такій редакції:
де Vф - обсяг (кількість) видобутих (погашених) корисних копалин у податковому (звітному) періоді (в одиницях маси або об'єму);
 
Відхилено ставки установлені за кожну корисну копалину окремо і плата обчислюється відповідно за кожним видом корисної копалини)  де Vф - обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді (в одиницях маси або об’єму);
 
78. Вкк - вартість одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), обчислена згідно з пунктом 263.6 цієї статті;
 
-50- Корж П.П.
Виключити показник (Вкк) підпункту 263.7.1. пункту 263.7. статті 263 РОЗДІЛУ ХІ
 
Відхилено показник вартості одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (Вкк) є одним із основних податкових елементів при визначенні податкового зобов’язання)  Вкк - вартість одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), обчислена згідно з пунктом 263.6 цієї статті;
 
79. Свнз - величина ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин, встановлена у пункті 263.9 цієї статті;
 
-51- Корж П.П.
Абзац підпункту 263.7.1. пункту 263.7. статті 263 РОЗДІЛУ ХІ викласти у такій редакції:
Назн - величина визначеного в абсолютних значеннях базового нормативу платежів для видобування корисних копалин;
 
Відхилено статтею 263.9 проекту Кодексу передбачено ставки плати, а не нормативи платежу)  Свнз - величина ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин, встановлена у пункті 263.9 цієї статті;
 
80. Кпп - коригуючий коефіцієнт, встановлений у пункті 263.11 цієї статті.
 
-52- Хомутиннік В.Ю.
У останньому абзаці підпункту 263.7.1 пункту 263.7 цифри "263.11" замінити на "263.10";
 
Враховано   Кпп - коригуючий коефіцієнт, встановлений у пункті 263.10 цієї статті.
 
    -53- Корж П.П.
Абзац підпункту 263.7.1. пункту 263.7. статті 263 РОЗДІЛУ ХІ викласти у такій редакції:
Кпп - коефіцієнт, зазначений у додатку.
 
Відхилено (посилання на відсутній у проекті Кодексу додаток)   
81. 263.7.2. Для видів корисних копалин, для яких у таблиці пункту 263.9 цієї статті встановлено абсолютні ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин (Сазн) у вартісному (грошовому) вираженні, податкові зобов’язання з плати (Пзн) для відповідного виду видобутих корисних копалин (мінеральної сировини) або погашених запасів корисних копалин в межах однієї ділянки надр за податковий (звітний) період обчислюються за такою формулою:
 
-54- Корж П.П.
Підпункт 263.7.2. пункту 263.7. статті 263 РОЗДІЛУ ХІ викласти у такій редакції:
Для видів корисних копалин, для яких у таблиці пункту 263.9. встановлено ставки платежів за користування надрами для видобування корисних копалин, що належать до відносних (Нвзн) податкові зобов’язання з плати (Пзн) для відповідного виду видобутих корисних копалин (мінеральної сировини) або погашених запасів корисних копалин в межах однієї ділянки надр за податковий (звітний) період обчислюються за такою формулою:
 
Відхилено статтею 263.9 проекту Кодексу передбачено ставки плати, а не нормативи платежу. До погашених запасів відсоткові ставки не застосовуються)  263.7.2. Для видів корисних копалин, для яких у таблиці пункту 263.9 цієї статті встановлено абсолютні ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин (Сазн) у вартісному (грошовому) вираженні, податкові зобов’язання з плати (Пзн) для відповідного виду видобутих корисних копалин (мінеральної сировини) або погашених запасів корисних копалин в межах однієї ділянки надр за податковий (звітний) період обчислюються за такою формулою:
 
82. Пзн = Vф ( Сазн (і) ( Кпп,
 
-55- Хомутиннік В.Ю.
Абзац другий підпункту 263.7.2 пункту 263.7 викласти у такій редакції:
Пзн = Vф х Сазн х Кпп,
 
Враховано   Пзн = Vф ( Сазн ( Кпп,
 
    -56- Корж П.П.
Формулу підпункту 263.7.2. пункту 263.7. статті 263 РОЗДІЛУ ХІ викласти у такій редакції:
Пзн = Vф х Вкк х Нвзн х Кпп,
 
Відхилено (формула застосовується у п.п.263.7.1 і не вимагає дублювання)   
83. де Vф - обсяг (кількість) відповідного виду видобутих корисних копалин (мінеральної сировини) або погашених запасів корисних копалин в межах однієї ділянки надр у податковому (звітному) періоді (в одиницях маси або об’єму);
 
-57- Корж П.П.
Абзац підпункту 263.7.2. пункту 263.7. статті 263 РОЗДІЛУ ХІ викласти у такій редакції:
де Vф - обсяг (кількість) видобутих корисних копалин у податковому (звітному) періоді (в одиницях маси або об'єму);
 
Відхилено ставки встановлено по кожному виду корисної копалини, тому обсяг видобутих корисних копалин повинен визначатися також по кожному виду)  де Vф - обсяг (кількість) відповідного виду видобутих корисних копалин (мінеральної сировини) або погашених запасів корисних копалин в межах однієї ділянки надр у податковому (звітному) періоді (в одиницях маси або об’єму);
 
    -58- Корж П.П.
Доповнити підпункт 263.7.2. абзацом такого змісту:
Вкк - вартість одиниці видобутих корисних копалин, обчислена згідно з пунктом 263.5. цієї статті;
 
Відхилено (посилання на пункт 263.5 є помилковим, вартість визначається п.263.6)   
84. Сазн (і) - величина визначеної в абсолютних значеннях ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин, встановлена у пункті 263.9 цієї статті, проіндексована з дотриманням порядку, визначеного у пункті 263.10 цієї статті;
 
-59- Хомутиннік В.Ю.
Абзац підпункту 263.7.2. пункту 263.7. статті 263 РОЗДІЛУ ХІ викласти у такій редакції:
"Сазн - величина визначеної в абсолютних значеннях ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин, встановлена у пункті 263.9 цієї статті;"
 
Враховано   Сазн - величина визначеної в абсолютних значеннях ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин, встановлена у пункті 263.9 цієї статті;
 
    -60- Корж П.П.
Абзац підпункту 263.7.2. пункту 263.7. статті 263 РОЗДІЛУ ХІ викласти у такій редакції:
Нвзн - величина визначеного у відносних значеннях базового нормативу платежів для видобування корисних копалин;
 
Відхилено показник (Нвзн) не може застосовуватися, оскільки статтею 263.9 проекту Кодексу передбачено ставки плати, а не нормативи платежу)   
85. Кпп - коригуючий коефіцієнт, встановлений у пункті 263.11 цієї статті.
 
-61- Хомутиннік В.Ю.
Останній абзац підпункту 263.7.2 пункту 263.7 викласти у такій редакції:
Кпп - коригуючий коефіцієнт, встановлений у пункті 263.10 цієї статті.";
 
Враховано   Кпп - коригуючий коефіцієнт, встановлений у пункті 263.10 цієї статті.
 
    -62- Корж П.П.
Абзац підпункту 263.7.2. пункту 263.7. статті 263 РОЗДІЛУ ХІ викласти у такій редакції:
Кпп - коефіцієнт, що визначається у наступній величині:
Видобування позабалансових запасів корисних копалин * - 0,5
Видобування запасів (ресурсів) корисних копалин з техногенних родовищ - 0,5
Видобування піщано-гравійної сировини в межах акваторії морів, водосховищ, у річках та їх заплавах (крім видобування, пов'язаного з плановими роботами з очищенням фарватерів річок) - 2
Видобування вуглекислих мінеральних підземних вод (гідрокарбонатних) із свердловин, що не обладнані стаціонарними газовідділювачами - 0,85.".
 
Відхилено розміри коригуючих коефіцієнтів передбачаються у п.263.11 проекту Кодексу. Крім того, п.263.1 передбачається ще два понижуючих коефіцієнти, а саме: для дотаційних запасів та за проведення геологічного вивчення за рахунок власних коштів надрокористувача)   
86. 263.8. Порядок визначення обсягу (кількості) видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) та обсягу (кількості) погашених запасів корисних копалин
 
   263.8. Порядок визначення обсягу (кількості) видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) та обсягу (кількості) погашених запасів корисних копалин
 
87. 263.8.1. Обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) визначається платником плати у журналі обліку видобутих корисних копалин самостійно відповідно до вимог затверджених платником схем руху видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції та нормативних актів, що регламентують вимоги до відповідного виду товарної продукції гірничодобувних підприємств стосовно визначення якості сировини та кінцевого продукту, визначення вмісту основної та супутньої корисної копалини в лабораторіях, атестованих згідно з правилами уповноваження та атестації у державній метрологічній системі.
 
   263.8.1. Обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) визначається платником плати у журналі обліку видобутих корисних копалин самостійно відповідно до вимог затверджених платником схем руху видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції та нормативних актів, що регламентують вимоги до відповідного виду товарної продукції гірничодобувних підприємств стосовно визначення якості сировини та кінцевого продукту, визначення вмісту основної та супутньої корисної копалини в лабораторіях, атестованих згідно з правилами уповноваження та атестації у державній метрологічній системі.
 
88. Залежно від відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) її кількість визначається в одиницях маси або об’єму.
 
   Залежно від відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) її кількість визначається в одиницях маси або об’єму.
 
89. 263.8.2. Обсяг (кількість) погашених запасів корисних копалин визначається платником самостійно з дотриманням вимог актів законодавства з питань гірничого нагляду за раціональним використанням надр.
 
   263.8.2. Обсяг (кількість) погашених запасів корисних копалин визначається платником самостійно з дотриманням вимог актів законодавства з питань гірничого нагляду за раціональним використанням надр.
 
90. Залежно від відповідного виду погашених запасів корисних копалин їх кількість визначається в одиницях маси або об’єму.
 
   Залежно від відповідного виду погашених запасів корисних копалин їх кількість визначається в одиницях маси або об’єму.
 
91. 263.9. Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин:
 
-63- Палиця І.П.
У пункті 263.9. (розділ "Горючі корисні копалини") змінити цифри "147, 63" на "50, 00"
 
Відхилено . Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин, встановлені пунктом, відповідають діючим  263.9. Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин:
 
    -64- Палиця І.П.
У пункті 263.9. (розділ "Горючі корисні копалини") змінити цифри "37, 78" на "3, 67".
 
Відхилено . Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин, встановлені пунктом, відповідають діючим.   
    -65- Звягільський Ю.Л.
Вилучити у частині 9 статті 263 Розділу ХІ стягнення плати за надра для газу метану вугільних родовищ у розмірі 22,77 грн./куб.м, оскільки газ (метан) є похідним при видобутку вугілля, і плата за надра з такого газу не повинна здійматися, це забезпечує життєздатність вугільних підприємств.
 
Враховано    
    -66- Кінах А.К.
В пункті 263.9 статті 263 ставку по руді марганцевій змінити з „13,00" на „6,50".
 
Відхилено ставка відповідає чинному законодавству)   
    -67- Бондаренко В.Д.
263.9. Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин
У таблиці до цього пункту одиницею виміру корисних копалин "сировина для бутового каменю" замінити на: "кубічний метр."
 
Відхилено . (одиниця виміру відповідає державним стандартам, переведення у куб.м. зменшує базу оподаткування у 2 рази)   
    -68- Бондаренко В.Д.
263.9. Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин
У таблиці до цього пункту одиницею виміру корисних копалин "сировина піщано-гравійна" замінити на: "кубічний метр."
 
Відхилено . (одиниця виміру, відповідає державним стандартам, переведення у куб.м. зменшує базу оподаткування у 2 рази)   
92. Корисні копалини
Одиниця виміру
За одиницю погашених запасів корисних копалин
За одиницю видобутих корисних копалин
Від вартості видобутих корисних копалин
грн.
грн.
%
 
-69- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 263.9 викласти у такій редакції: "263.9. Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин: Корисні копалини Одиниця виміру За одиницю погашених запасів корисних копалин За одиницю видобутих корисних копалин Від вартості видобутих корисних копалин грн. грн. % Корисні копалини загальнодержавного значення Горючі корисні копалини нафта, конденсат тонн 174,94 газ природний, у тому числі газ, розчинений у нафті (нафтовий (попутний) газ), етан, пропан, бутан тис. куб. метрів 44,77 газ (метан) вугільних родовищ - " - вугілля кам’яне марки антрацит тонн 5,68 енергетичне та інші марки кам’яного вугілля - " - 3,73 вугілля буре тонн 0,60 торф, сапропель - " - 0,63 Металічні руди залізна для збагачення - " - 3,87 залізна руда для збагачення з вмістом магнетитового заліза менше 20 відсотків - " - 0,95 залізна багата - " - 12,19 марганцева - " - 15,41 титанова (розсипних родовищ) - " - 2,83 титано-цирконієва (розсипних родовищ) - " - 5,25 нікелева (силікатна) - " - 6,90 хромова - " - 7,80 ртутна - " - 0,41 уранова - " - 2,26 золота - " - 11,34 Сировина формувальна та для огрудкування залізорудних концентратів глина бентонітова - " - 2,55 Сировина вогнетривка доломіт - " - 12,03 кварцит та пісок кварцовий для металургії - " - 7,50 пісок формувальний - " - 17,92 кварцит для виробництва кремнію - " - 2,81 сировина високоглиноземна за виключенням глин (кіаніт (дистен), силіманіт, ставроліт) куб. метрів 0,88 Сировина флюсова вапняк (флюсовий) тонн 12,03 Сировина хімічна сірчана руда - " - 4,61 сіль кам’яна (галіт) - " - 6,23 сіль кам’яна (галіт) для харчової промисловості - " - 6,23 сіль калійно-магнієва - " - 3,00 крейда для виробництва соди - " - 18,30 вапняк для цукрової промисловості - " - 18,11 крейда для хімічної промисловості тонн 18,21 Сировина агрохімічна фосфорити (агроруди) - " - 1,64 Сировина для мінеральних пігментів сировина для мінеральних пігментів - " - 4,30 Електро- та радіотехнічна сировина графітова руда - " - 2,75 пірофіліт - " - 24,19 озокерит - " - 24,57 Сировина оптична та п’єзооптична сировина оптична та п’єзооптична кілограмів 9,67 Сировина адсорбційна бентоніт, палигорскіт, цеоліт, сапоніт тонн 2,60 Сировина абразивна сировина абразивна - " - 1,48 Сировина ювелірна (дорогоцінне каміння) бурштин, топаз, моріон, берил тощо кілограмів грамів каратів 5,00 Сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння) сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння) кілограмів 4,00 Сировина виробна сировина виробна тонн куб. метрів 4,00 Сировина для облицювальних матеріалів (декоративне каміння) сировина для облицювальних матеріалів (декоративне каміння) куб. метрів 3,00 Сировина скляна та фарфоро-фаянсова польовий шпат (пегматит) тонн 5,00 пісок для виробництва скла - " - 7,50 Сировина цементна сировина цементна - " - 12,06 Сировина для пиляних стінових матеріалів сировина для пиляних стінових матеріалів куб. метрів 3,00 Сировина петрургійна та для легких заповнювачів бетону перліт тонн 2,50 сировина для виробництва мінеральної вати (андезит, андезито-базальт, базальт) - " - 7,50 Сировина для покриття доріг бітуми - " - 5,98 Підземні води мінеральні для промислового розливу куб. метрів 27,89 мінеральні (лікувальні та лікувально-столові питні) для внутрішнього використання лікувальними закладами - " - 10,06 мінеральні (лікувальні) для зовнішнього використання лікувальними закладами - " - 6,72 промислові (розсіл) - " - 0,65 теплоенергетичні (термальні) - " - 0,55 прісні підземні води 100 куб. метрів 6,35 Поверхневі води ропа (лікувальна, промислова) куб. метрів 0,60 Грязі лікувальні грязі лікувальні - " - 7,26 Корисні копалини місцевого значення Сировина для будівельного вапна та гіпсу крейда і вапняк на вапно, крейда будівельна тонн 17,92 гіпс - " - 18,26 Сировина для хімічних меліорантів ґрунтів вапняк - " - 11,87 Сировина для бутового каменю сировина для бутового каменю (всі види гірських порід, придатність яких визначається державними стандартами, в тому числі для щебеневої продукції) - " - 7,50 Сировина піщано-гравійна сировина піщано-гравійна - " - 5,00 сировина піщано-глиниста для закладки вироблених просторів, будівництва дорожніх насипів, дамб тощо куб. метрів 0,97 Глинисті породи глина тугоплавка тонн 5,00 каолін первинний - " - 5,00 глина вогнетривка - " - 5,00 каолін вторинний - " - 5,00 сировина керамзитова - " - 5,00 сировина цегельно-черепична - " - 5,00 ";
 
Враховано   Корисні копалини
Одиниця виміру
За одиницю погашених запасів корисних копалин
За одиницю видобутих корисних копалин
Від вартості видобутих корисних копалин
грн.
грн.
%
 
93. Корисні копалини загальнодержавного значення
 
   Корисні копалини загальнодержавного значення
 
94. Горючі корисні копалини
 
   Горючі корисні копалини
 
95. нафта, конденсат
тонн
147,63
 
   нафта, конденсат
тонн
174,94
 
96. газ природний, у тому числі газ, розчинений у нафті (нафтовий (попутний) газ), етан, пропан, бутан
тис. куб. метрів
37,78
 
   газ природний, у тому числі газ, розчинений у нафті (нафтовий (попутний) газ), етан, пропан, бутан
тис. куб. метрів
44,77
 
97. газ (метан) вугільних родовищ
- " -
22,77
 
   газ (метан) вугільних родовищ
- " -
 
98. вугілля кам’яне марки антрацит
тонн
4,79
 
   вугілля кам’яне марки антрацит
тонн
5,68
 
99. енергетичне та інші марки кам’яного вугілля
- " -
3,15
 
   енергетичне та інші марки кам’яного вугілля
- " -
3,73
 
100. вугілля буре
тонн
0,51
 
   вугілля буре
тонн
0,60
 
101. торф, сапропель
- " -
0,53
 
   торф, сапропель
- " -
0,63
 
102. Металічні руди
 
   Металічні руди
 
103. залізна для збагачення
- " -
3,27
 
   залізна для збагачення
- " -
3,87
 
104. залізна руда для збагачення з вмістом магнетитового заліза менше 20 відсотків
- " -
0,80
 
   залізна руда для збагачення з вмістом магнетитового заліза менше 20 відсотків
- " -
0,95
 
105. залізна багата
- " -
10,29
 
   залізна багата
- " -
12,19
 
106. марганцева
- " -
13,00
 
   марганцева
- " -
15,41
 
107. титанова (розсипних родовищ)
- " -
2,39
 
   титанова (розсипних родовищ)
- " -
2,83
 
108. титано-цирконієва (розсипних родовищ)
- " -
4,43
 
   титано-цирконієва (розсипних родовищ)
- " -
5,25
 
109. нікелева (силікатна)
- " -
5,82
 
   нікелева (силікатна)
- " -
6,90
 
110. хромова
- " -
6,58
 
   хромова
- " -
7,80
 
111. ртутна
- " -
0,35
 
   ртутна
- " -
0,41
 
112. уранова
- " -
1,91
 
   уранова
- " -
2,26
 
113. золота
- " -
9,57
 
   золота
- " -
11,34
 
114. Сировина формувальна та для огрудкування залізорудних концентратів
 
   Сировина формувальна та для огрудкування залізорудних концентратів
 
115. глина бентонітова
- " -
2,15
 
   глина бентонітова
- " -
2,55
 
116. Сировина вогнетривка
 
   Сировина вогнетривка
 
117. доломіт
- " -
10,15
 
   доломіт
- " -
12,03
 
118. кварцит та пісок кварцовий для металургії
- " -
7,50
 
   кварцит та пісок кварцовий для металургії
- " -
7,50
 
119. пісок формувальний
- " -
15,12
 
   пісок формувальний
- " -
17,92
 
120. кварцит для виробництва кремнію
- " -
2,37
 
   кварцит для виробництва кремнію
- " -
2,81
 
121. сировина високоглиноземна за виключенням глин (кіаніт (дистен), силіманіт, ставроліт)
куб. метрів
0,74
 
   сировина високоглиноземна за виключенням глин (кіаніт (дистен), силіманіт, ставроліт)
куб. метрів
0,88
 
122. Сировина флюсова
 
   Сировина флюсова
 
123. вапняк (флюсовий)
тонн
10,15
 
   вапняк (флюсовий)
тонн
12,03
 
124. Сировина хімічна
 
   Сировина хімічна
 
125. сірчана руда
- " -
3,89
 
   сірчана руда
- " -
4,61
 
126. сіль кам’яна (галіт)
- " -
5,26
 
   сіль кам’яна (галіт)
- " -
6,23
 
127. сіль кам’яна (галіт) для харчової промисловості
- " -
5,26
 
   сіль кам’яна (галіт) для харчової промисловості
- " -
6,23
 
128. сіль калійно-магнієва
- " -
3,00
 
   сіль калійно-магнієва
- " -
3,00
 
129. крейда для виробництва соди
- " -
15,44
 
   крейда для виробництва соди
- " -
18,30
 
130. вапняк для цукрової промисловості
- " -
15,28
 
   вапняк для цукрової промисловості
- " -
18,11
 
131. крейда для хімічної промисловості
тонн
15,37
 
   крейда для хімічної промисловості
тонн
18,21
 
132. Сировина агрохімічна
 
   Сировина агрохімічна
 
133. фосфорити (агроруди)
- " -
1,38
 
   фосфорити (агроруди)
- " -
1,64
 
134. Сировина для мінеральних пігментів
 
   Сировина для мінеральних пігментів
 
135. сировина для мінеральних пігментів
- " -
3,63
 
   сировина для мінеральних пігментів
- " -
4,30
 
136. Електро- та радіотехнічна сировина
 
   Електро- та радіотехнічна сировина
 
137. графітова руда
- " -
2,32
 
   графітова руда
- " -
2,75
 
138. пірофіліт
- " -
20,41
 
   пірофіліт
- " -
24,19
 
139. озокерит
- " -
20,73
 
   озокерит
- " -
24,57
 
140. Сировина оптична та п’єзооптична
 
   Сировина оптична та п’єзооптична
 
141. сировина оптична та п’єзооптична
кілограмів
8,16
 
   сировина оптична та п’єзооптична
кілограмів
9,67
 
142. Сировина адсорбційна
 
   Сировина адсорбційна
 
143. бентоніт, палигорскіт, цеоліт, сапоніт
тонн
2,19
 
   бентоніт, палигорскіт, цеоліт, сапоніт
тонн
2,60
 
144. Сировина абразивна
 
   Сировина абразивна
 
145. сировина абразивна
- " -
1,25
 
   сировина абразивна
- " -
1,48
 
146. Сировина ювелірна (дорогоцінне каміння)
 
   Сировина ювелірна (дорогоцінне каміння)
 
147. бурштин, топаз, моріон, берил тощо
кілограмів
грамів
каратів
5,00
 
   бурштин, топаз, моріон, берил тощо
кілограмів
грамів
каратів
5,00
 
148. Сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння)
 
   Сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння)
 
149. сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння)
кілограмів
4,00
 
   сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння)
кілограмів
4,00
 
150. Сировина виробна
 
   Сировина виробна
 
151. сировина виробна
тонн
куб. метрів
4,00
 
   сировина виробна
тонн
куб. метрів
4,00
 
152. Сировина для облицювальних матеріалів (декоративне каміння)
 
   Сировина для облицювальних матеріалів (декоративне каміння)
 
153. сировина для облицювальних матеріалів (декоративне каміння)
куб. метрів
3,00
 
   сировина для облицювальних матеріалів (декоративне каміння)
куб. метрів
3,00
 
154. Сировина скляна та фарфоро-фаянсова
 
   Сировина скляна та фарфоро-фаянсова
 
155. польовий шпат (пегматит)
тонн
5,00
 
   польовий шпат (пегматит)
тонн
5,00
 
156. пісок для виробництва скла
- " -
7,50
 
   пісок для виробництва скла
- " -
7,50
 
157. Сировина цементна
 
   Сировина цементна
 
158. сировина цементна
- " -
10,18
 
   сировина цементна
- " -
12,06
 
159. Сировина для пиляних стінових матеріалів
 
   Сировина для пиляних стінових матеріалів
 
160. сировина для пиляних стінових матеріалів
куб. метрів
3,00
 
   сировина для пиляних стінових матеріалів
куб. метрів
3,00
 
161. Сировина петрургійна та для легких заповнювачів бетону
 
   Сировина петрургійна та для легких заповнювачів бетону
 
162. перліт
тонн
2,11
 
   перліт
тонн
2,50
 
163. сировина для виробництва мінеральної вати (андезит, андезито-базальт, базальт)
- " -
7,50
 
   сировина для виробництва мінеральної вати (андезит, андезито-базальт, базальт)
- " -
7,50
 
164. Сировина для покриття доріг
 
   Сировина для покриття доріг
 
165. бітуми
- " -
5,05
 
   бітуми
- " -
5,98
 
166. Підземні води
 
   Підземні води
 
167. мінеральні для промислового розливу
куб. метрів
23,54
 
   мінеральні для промислового розливу
куб. метрів
27,89
 
168. мінеральні (лікувальні та лікувально-столові питні) для внутрішнього використання лікувальними закладами
- " -
8,49
 
   мінеральні (лікувальні та лікувально-столові питні) для внутрішнього використання лікувальними закладами
- " -
10,06
 
169. мінеральні (лікувальні) для зовнішнього використання лікувальними закладами
- " -
5,67
 
   мінеральні (лікувальні) для зовнішнього використання лікувальними закладами
- " -
6,72
 
170. промислові (розсіл)
- " -
0,55
 
   промислові (розсіл)
- " -
0,65
 
171. теплоенергетичні (термальні)
- " -
0,46
 
   теплоенергетичні (термальні)
- " -
0,55
 
172. прісні підземні води
100
куб. метрів
5,36
 
   прісні підземні води
100
куб. метрів
6,35
 
173. Поверхневі води
 
   Поверхневі води
 
174. ропа (лікувальна, промислова)
куб. метрів
0,51
 
   ропа (лікувальна, промислова)
куб. метрів
0,60
 
175. Грязі лікувальні
 
   Грязі лікувальні
 
176. грязі лікувальні
- " -
6,13
 
   грязі лікувальні
- " -
7,26
 
177. Корисні копалини місцевого значення
 
   Корисні копалини місцевого значення
 
178. Сировина для будівельного вапна та гіпсу
 
   Сировина для будівельного вапна та гіпсу
 
179. крейда і вапняк на вапно, крейда будівельна
тонн
15,12
 
   крейда і вапняк на вапно, крейда будівельна
тонн
17,92
 
180. гіпс
- " -
15,41
 
   гіпс
- " -
18,26
 
181. Сировина для хімічних меліорантів ґрунтів
 
   Сировина для хімічних меліорантів ґрунтів
 
182. вапняк
- " -
10,02
 
   вапняк
- " -
11,87
 
183. Сировина для бутового каменю
 
   Сировина для бутового каменю
 
184. сировина для бутового каменю (всі види гірських порід, придатність яких визначається державними стандартами, в тому числі для щебеневої продукції)
- " -
7,50
 
   сировина для бутового каменю (всі види гірських порід, придатність яких визначається державними стандартами, в тому числі для щебеневої продукції)
- " -
7,50
 
185. Сировина піщано-гравійна
 
   Сировина піщано-гравійна
 
186. сировина піщано-гравійна
- " -
5,00
 
   сировина піщано-гравійна
- " -
5,00
 
187. сировина піщано-глиниста для закладки вироблених просторів, будівництва дорожніх насипів, дамб тощо
куб. метрів
0,82
 
   сировина піщано-глиниста для закладки вироблених просторів, будівництва дорожніх насипів, дамб тощо
куб. метрів
0,97
 
188. Глинисті породи
 
   Глинисті породи
 
189. глина тугоплавка
тонн
5,00
 
   глина тугоплавка
тонн
5,00
 
190. каолін первинний
- " -
5,00
 
   каолін первинний
- " -
5,00
 
191. глина вогнетривка
- " -
5,00
 
   глина вогнетривка
- " -
5,00
 
192. каолін вторинний
- " -
5,00
 
   каолін вторинний
- " -
5,00
 
193. сировина керамзитова
- " -
5,00
 
   сировина керамзитова
- " -
5,00
 
194. сировина цегельно-черепична
- " -
5,00
 
   сировина цегельно-черепична
- " -
5,00
 
195. 263.10. Індексація ставок плати за користування надрами для видобування корисних копалин
 
-70- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 263.10 вилучити;
у зв'язку з цим нумерацію пунктів 263.11 "Коригуючі коефіцієнти", 263.12 "Порядок подання податкових розрахунків", 263.13 "Порядок сплати податкових зобов’язань", 263.14 "Контроль та відповідальність платників" та відповідних підпунктів змінити на 263.10, 263.11, 263.12, 263.13 відповідно;
 
Враховано      
196. 263.10.1. З 1 січня року набрання чинності цим Кодексом щороку наростаючим підсумком проводиться індексація ставок плати для видів корисних копалин, для яких у таблиці пункту 263.9 цієї статті затверджено абсолютні ставки плати (Сазн) у вартісному (грошовому) вираженні, за формулою:
 
      
197. Сазн (і) = Сазн (б) ? дІ,
 
-71- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
В абзаці другому підпункту 263.10.1. пункту 263.10 статті 263 показник "дІ" замінити показником "Кі";
 
Відхилено (індексація виключається із проекту кодексу)     
    -72- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
В абзаці першому підпункту 263.10.1. пункту 263.10 статті 263 слова "наростаючим підсумком" виключити;
 
Відхилено (індексація виключається із проекту кодексу)   
198. де Сазн (і) - проіндексована ставка плати за користування надрами для видобування корисних копалин у поточному році, гривень за відповідну одиницю виміру;
 
      
199. Сазн (б) - базова ставка плати за користування надрами для видобування корисних копалин, гривень за відповідну одиницю виміру;
 
      
200. дІ - добуток індексів цін виробників промислової продукції за попередні роки починаючи з року, який передує року набрання чинності цим Кодексом, а для нововведених ставок плати - починаючи з року їх введення, десятковим дробом з точністю до чотирьох знаків;
 
-73- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
Абзаци п’ятий і шостий підпункту 263.10.1. пункту 263.10 статті 263 замінити абзацом такого змісту:
"Кі - коефіцієнт індексації, що визначається з урахуванням щорічних індексів цін виробників промислової продукції (починаючи з року набрання чинності цим Кодексом) та встановлюється законом про Державний бюджет України на відповідний рік";
 
Відхилено (індексація виключається із проекту кодексу)  .
;  
201. І - індекс цін виробників промислової продукції, встановлений законом про Державний бюджет України на відповідний рік, відсотків.
 
      
202. У разі коли індекс цін виробників промислової продукції за попередній рік не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100 відсотків.
 
-74- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
В абзаці сьомому підпункту 263.10.1. пункту 263.10 статті 263 слова "за попередній рік" замінити словами "відповідного року", після слів "такий індекс" доповнити словами "при розрахунку коефіцієнту індексації".
 
Відхилено (індексація виключається із проекту кодексу)     
    -75- Горіна І.А.
Пункт 263.10 викласти в такій редакції:
"263.10. Індексація ставок плати за користування надрами для видобування корисних копалин
263.10.1. Щороку ставки плати для видів корисних копалин, для яких у таблиці пункту 263.9 цієї статті затверджено абсолютні ставки плати у вартісному (грошовому) вираженні, підлягають індексації на індекс цін виробників промислової продукції за минулі 12 календарних місяців (за період з травня року, в якому проводиться індексація, до травня попереднього року), крім випадку, передбаченого в абзаці третьому цього підпункту.
Кабінет Міністрів України щороку до 15 червня (крім випадку, передбаченого в абзаці третьому цього підпункту) подає на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до цього Кодексу в частині запровадження проіндексованих ставок з 1 січня наступного року.
У разі коли індекс цін виробників промислової продукції за попередній період не перевищує 100 відсотків, індексація не проводиться";
 
Враховано по суті (у прикінцевих положеннях до цього проекту кодексу)   
    -76- Шпенов Д.Ю.
Останній абзац підпункту 263.10.1 пункту 263.10. статті 263 розділу Х? виключити.
 
Враховано по суті   
    -77- Кравченко М.В.
Пункт 263.10. статті 263 розділу ХІ доповнити реченням наступного змісту:
"Індексація ставок плати за користування надрами для видобування корисних копалин не повинна бути вищою рівня інфляції за звітний період";
 
Відхилено (індексація виключається із проекту кодексу)   
203. 263.10.2. Під час проведення індексації базовими вважаються ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин, встановлені пунктом 263.9 цієї статті, а для нововведених - ставки станом на 31 грудня року їх введення.
 
      
204. 263.11. Коригуючі коефіцієнти
 
   263.10. Коригуючі коефіцієнти
 
205. До ставок плати за користування надрами для видобування корисних копалин застосовуються коригуючі коефіцієнти, які визначаються залежно від виду корисної копалини (мінеральної сировини) та умов її видобування:
 
   До ставок плати за користування надрами для видобування корисних копалин застосовуються коригуючі коефіцієнти, які визначаються залежно від виду корисної копалини (мінеральної сировини) та умов її видобування:
 
206. Критерії застосування коефіцієнта
Величина коефіцієнта
Видобування позабалансових запасів корисних копалин*
0,5
Видобування запасів (ресурсів) корисних копалин з техногенних родовищ
0,5
Видобування піщано-гравійної сировини в межах акваторії морів, водосховищ, у річках та їх заплавах (крім видобування, пов’язаного з плановими роботами з очищення фарватерів річок)
2
Видобування вуглекислих мінеральних підземних вод (гідрокарбонатних) із свердловин, що не обладнані стаціонарними газовідділювачами
0,85
Видобування запасів з родовищ, які в порядку, визначеному законодавством, визнані як дотаційні запаси
0,01
Видобування платником запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане ним за власні кошти
0,7
*За умови, що запаси корисних копалин віднесено до такої категорії на підставі річного плану гірничих робіт або за результатами геолого-економічної оцінки, проведеної не раніше ніж за 10 років до виникнення податкових зобов’язань.
 
-78- Журавко О.В.
У пункті 263.11 (коригуючі коефіцієнти) в таблиці визначення коригуючих коефіцієнтів залежно від виду корисної копалини та умов її видобування, що застосовуються до ставок плати за користування надрами для видобування корисних копалин, в графі "Критерії застосування коефіцієнта" останній критерій викласти в такій редакції:
"Видобування платником запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених державною комісією по запасах корисних копалин на підставі експертизи звітів з геологічного вивчення, яке виконане ним за власні кошти".
 
Відхилено (є недоцільним посилання на конкретний орган (державну комісію по запасах), оскільки назва такого органу може змінитися)  Критерії застосування коефіцієнта
Величина коефіцієнта
Видобування позабалансових запасів корисних копалин*
0,5
Видобування запасів (ресурсів) корисних копалин з техногенних родовищ
0,5
Видобування піщано-гравійної сировини в межах акваторії морів, водосховищ, у річках та їх заплавах (крім видобування, пов’язаного з плановими роботами з очищення фарватерів річок)
2
Видобування вуглекислих мінеральних підземних вод (гідрокарбонатних) із свердловин, що не обладнані стаціонарними газовідділювачами
0,85
Видобування запасів з родовищ, які в порядку, визначеному законодавством, визнані як дотаційні запаси
0,01
Видобування платником запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане ним за власні кошти
0,7
*За умови, що запаси корисних копалин віднесено до такої категорії на підставі річного плану гірничих робіт або за результатами геолого-економічної оцінки, проведеної не раніше ніж за 10 років до виникнення податкових зобов’язань.
 
    -79- Кравченко М.В.
Таблицю коригуючих коефіцієнтів пункт 263.11. статті 263 розділу ХІ доповнити наступними положеннями:
Видобування корисних копалин з врахуванням глибини залягання порід, геологічних особливостей родовищ, умов їх експлуатації:
- при коефіцієнті погашення викривних порід на підставі річного плану гірничих робіт, який дорівнює 10
0,1
- при коефіцієнті погашення викривних порід, який дорівнює 15
0,3
- при коефіцієнті погашення викривних порід, який дорівнює 20 і більше
0,5
 
Відхилено (введення додаткових понижуючих коефіцієнтів призведе до втрат бюджетів)   
    -80- Воропаєв Ю.М.
Доповнити в пункті 263.11 перелік критеріїв застосування коефіцієнта до ставок плати за користування надрами для видобування корисних копалин залежно від виду корисної копалини (мінеральної сировини) та умов її видобування, таким коригуючим коефіцієнтом:
"Видобування природного газу в акваторії морів 0,5".
 
Відхилено (введення додаткових понижуючих коефіцієнтів призведе до втрат бюджетів)   
    -81- Мартиненко М.В.
У пункті 263.11 Статті 263 (коригуючі коефіцієнти), доповнити перелік критеріїв застосування коефіцієнта до ставок плати за користування надрами для видобування корисних копалин залежно від виду корисної копалини (мінеральної сировини) та умов її видобування, таким коригуючим коефіцієнтом:):
"Видобування природного газу в акваторії морів 0,5".
 
Відхилено (введення додаткових понижуючих коефіцієнтів призведе до втрат бюджетів)   
    -82- Мартиненко М.В.
У пункті 263.11 Статті 263 (коригуючі коефіцієнти), доповнити частиною такого змісту:
"У разі виконання платником геологорозвідувальних робіт частково за рахунок власних коштів до ставок плати за користування надрами для видобування корисних копалин, що передбачені для нафти і конденсату та газу природного, застосовуються коригуючі коефіцієнти, які визначаються залежно від джерел фінансування геологорозвідувальних робіт на родовищі та виду вуглеводневої сировини:
Критерії застосування коефіцієнта
Величина коефіцієнта
Загальні і детальні пошукові роботи та попередню розвідку виконано за рахунок державного бюджету, а детальну розвідку - за рахунок власних коштів:
нафта, конденсат
газ природний
0,82
0,66
Дорозвідку запасів корисних копалин виконано за рахунок власних коштів:
нафта, конденсат
газ природний
0,82
0,66
Загальні і детальні пошукові роботи виконано за рахунок державного бюджету, а попередню і детальну розвідку - за рахунок власних коштів:
нафта, конденсат
газ природний
0,73
0,50
Загальні пошукові роботи виконано частково за рахунок державного бюджету на стадії регіональних робіт, а детальні пошукові роботи, попередню і детальну розвідку - за рахунок власних коштів:
нафта, конденсат
газ природний
0,65
0,33
Підставою для застосування зазначених коефіцієнтів є довідка Мінприроди. Для одержання довідки надрокористувач подає Державному інформаційному геологічному фонду (Геоінформ) завірені копії документів, що підтверджують небюджетне фінансування виконаних геологорозвідувальних робіт (витяг з фінансового плану підприємства, кошторису витрат власних коштів, звіти про виконані геологорозвідувальні роботи за формою 01-гр і 2-гр)".
 
Відхилено (статтею 263.11 проекту Кодексу передбачено один коефіцієнт 0,7 при проведенні геологорозвідки за рахунок власних коштів).   
    -83- Воропаєв Ю.М.
У пункті 263.11 Статті 263 (коригуючі коефіцієнти), доповнити частиною такого змісту:
"У разі виконання платником геологорозвідувальних робіт частково за рахунок власних коштів до ставок плати за користування надрами для видобування корисних копалин, що передбачені для нафти і конденсату та газу природного, застосовуються коригуючі коефіцієнти, які визначаються залежно від джерел фінансування геологорозвідувальних робіт на родовищі та виду вуглеводневої сировини:
Критерії застосування коефіцієнта
Величина коефіцієнта
Загальні і детальні пошукові роботи та попередню розвідку виконано за рахунок державного бюджету, а детальну розвідку - за рахунок власних коштів:
нафта, конденсат
газ природний
0,82
0,66
Дорозвідку запасів корисних копалин виконано за рахунок власних коштів:
нафта, конденсат
газ природний
0,82
0,66
Загальні і детальні пошукові роботи виконано за рахунок державного бюджету, а попередню і детальну розвідку - за рахунок власних коштів:
нафта, конденсат
газ природний
0,73
0,50
Загальні пошукові роботи виконано частково за рахунок державного бюджету на стадії регіональних робіт, а детальні пошукові роботи, попередню і детальну розвідку - за рахунок власних коштів:
нафта, конденсат
газ природний
0,65
0,33
Підставою для застосування зазначених коефіцієнтів є довідка Мінприроди. Для одержання довідки надрокористувач подає Державному інформаційному геологічному фонду (Геоінформ) завірені копії документів, що підтверджують небюджетне фінансування виконаних геологорозвідувальних робіт (витяг з фінансового плану підприємства, кошторису витрат власних коштів, звіти про виконані геологорозвідувальні роботи за формою 01-гр і 2-гр)".
 
Відхилено (статтею 263.11 проекту Кодексу передбачено один коефіцієнт 0,7 при проведенні геологорозвідки за рахунок власних коштів).   
207. 263.12. Порядок подання податкових розрахунків
 
   263.11. Порядок подання податкових розрахунків
 
208. 263.12.1. Платник плати за користування надрами для видобування корисних копалин до закінчення визначеного розділом ІІ цього Кодексу граничного строку подання податкових розрахунків за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу, подає за встановленою центральним органом державної податкової служби формою податкові розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин органу державної податкової служби:
 
-84- Горіна І.А.
В абзаці першому підпункту 263.12.1 слова "встановленою центральним органом державної податкової служби формою" замінити словами "формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу".
 
Враховано   263.11.1. Платник плати за користування надрами для видобування корисних копалин до закінчення визначеного розділом ІІ цього Кодексу граничного строку подання податкових розрахунків за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу, подає за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, податкові розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин органу державної податкової служби:
 
209. за місцезнаходженням у межах території України ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини;
 
   за місцезнаходженням у межах території України ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини;
 
210. за місцем обліку платника у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.
 
   за місцем обліку платника у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.
 
211. 263.12.2. У разі коли місце обліку платника не збігається з місцезнаходженням у межах території України ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, копія податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин подається органу державної податкової служби за місцем обліку платника.
 
   263.11.2. У разі коли місце обліку платника не збігається з місцезнаходженням у межах території України ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, копія податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин подається органу державної податкової служби за місцем обліку платника.
 
212. 263.12.3. Податковий розрахунок подається платником починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому такий платник отримав дозвіл на початок (продовження) виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатації об’єкта.
 
   263.11.3. Податковий розрахунок подається платником починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому такий платник отримав дозвіл на початок (продовження) виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатації об’єкта.
 
213. 263.13. Порядок сплати податкових зобов’язань
 
   263.12. Порядок сплати податкових зобов’язань
 
214. Платник протягом десяти календарних днів після закінчення граничного строку подання податкового розрахунку за податковий (звітний) період сплачує податкові зобов’язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин у сумі, визначеній в розрахунку з плати, поданому ним органу державної податкової служби:
 
   Платник протягом десяти календарних днів після закінчення граничного строку подання податкового розрахунку за податковий (звітний) період сплачує податкові зобов’язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин у сумі, визначеній в розрахунку з плати, поданому ним органу державної податкової служби:
 
215. за місцезнаходженням у межах території України ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини;
 
   за місцезнаходженням у межах території України ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини;
 
216. за місцем обліку платника у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.
 
   за місцем обліку платника у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.
 
217. 263.14. Контроль та відповідальність платників
 
   263.13. Контроль та відповідальність платників
 
218. 263.14.1. Платник несе відповідальність за правильність обчислення суми плати за користування надрами для видобування корисних копалин, повноту і своєчасність її внесення до бюджету, а також за своєчасність подання органам державної податкової служби відповідних розрахунків згідно із нормами цього Кодексу та інших законів України.
 
   263.13.1. Платник несе відповідальність за правильність обчислення суми плати за користування надрами для видобування корисних копалин, повноту і своєчасність її внесення до бюджету, а також за своєчасність подання органам державної податкової служби відповідних розрахунків згідно із нормами цього Кодексу та інших законів України.
 
219. Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин до бюджету здійснюють органи державної податкової служби.
 
   Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин до бюджету здійснюють органи державної податкової служби.
 
220. Органи державної податкової служби для забезпечення контролю за правильністю обчислення платником суми плати за користування надрами для видобування корисних копалин в частині визначення обсягу (кількості) видобутих корисних копалин у межах наданої йому ділянки надр, а також коригуючих коефіцієнтів згідно з пунктом 263.11 цієї статті, у встановленому законодавством порядку можуть залучати органи державного геологічного контролю і державного гірничого нагляду.
 
-85- Хомутиннік В.Ю.
У абзаці третьому підпункту 263.14.1 пункту 263.13 цифри "263.11" замінити на "263.10".
 
Враховано   Органи державної податкової служби для забезпечення контролю за правильністю обчислення платником суми плати за користування надрами для видобування корисних копалин в частині визначення обсягу (кількості) видобутих корисних копалин у межах наданої йому ділянки надр, а також коригуючих коефіцієнтів згідно з пунктом 263.10 цієї статті, у встановленому законодавством порядку можуть залучати органи державного геологічного контролю і державного гірничого нагляду.
 
221. 263.14.2. За фактами, які відбуваються протягом шести місяців, щодо невнесення, несвоєчасного внесення платником сум податкових зобов’язань з плати за користування надрами для видобування корисних копалин або невиконання платником податкових зобов’язань з цієї плати центральний орган державної податкової служби порушує перед відповідним спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади питання зупинення терміну дії відповідного спеціального дозволу.
 
   263.13.2. За фактами, які відбуваються протягом шести місяців, щодо невнесення, несвоєчасного внесення платником сум податкових зобов’язань з плати за користування надрами для видобування корисних копалин або невиконання платником податкових зобов’язань з цієї плати центральний орган державної податкової служби порушує перед відповідним спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади питання зупинення терміну дії відповідного спеціального дозволу.
 
222. 263.14.3. До доходів, що виникли у платника в результаті реалізації таким платником прав користування ділянкою надр в період невнесення, несвоєчасного внесення платником сум податкових зобов’язань з плати за користування надрами для видобування корисних копалин (за виключенням випадків донарахувань та штрафних санкцій за результатами перевірок контролюючих органів) протягом шести місяців, а також на період зупинення терміну дії відповідного спеціального дозволу, застосовується адміністративно-господарська санкція у вигляді вилучення отриманого (нарахованого) платником або відповідним контролюючим органом прибутку (доходу) від господарської діяльності з видобування корисних копалин.
 
-86- Воропаєв Ю.М.
Підпункт 263.14.3 пункту 263.14 викласти у такій редакції:
"263.14.3. До доходів, що виникли у платника в результаті реалізації таким платником прав користування ділянкою надр в період невнесення, несвоєчасного внесення платником сум податкових зобов'язань з плати за користування надрами для видобування корисних копалин (за виключенням випадків донарахувань та штрафних санкцій за результатами перевірок контролюючих органів) протягом шести місяців, а також на період зупинення терміну дії відповідного спеціального дозволу, застосовується адміністративно-господарська санкція у вигляді вилучення отриманого (нарахованого) платником або відповідним контролюючим органом прибутку (доходу) від господарської діяльності з видобування корисних копалин у розмірі, що не перевищує податковий борг платника з плати за користування надрами для видобування корисних копалин ".
 
Відхилено (обмеження розміру санкції не узгоджується із Господарським кодексом, яким встановлено санкцію у вигляді вилучення доходу у повному обсязі)  263.13.3. До доходів, що виникли у платника в результаті реалізації таким платником прав користування ділянкою надр в період невнесення, несвоєчасного внесення платником сум податкових зобов’язань з плати за користування надрами для видобування корисних копалин (за виключенням випадків донарахувань та штрафних санкцій за результатами перевірок контролюючих органів) протягом шести місяців, а також на період зупинення терміну дії відповідного спеціального дозволу, застосовується адміністративно-господарська санкція у вигляді вилучення отриманого (нарахованого) платником або відповідним контролюючим органом прибутку (доходу) від господарської діяльності з видобування корисних копалин.
 
    -87- Корж П.П.
Підпункт 263.14.3. пункту 263.14. статті 263 РОЗДІЛУ ХІ виключити.
 
Відхилено (положення пункту 263.14.3 узгоджується з відповідною нормою Господарського кодексу)   
    -88- Мартиненко М.В.
Підпункт 263.14.3 пункту 263.14 Статті 263 (контроль та відповідальність платників) викласти у такій редакції:
"263.14.3. До доходів, що виникли у платника в результаті реалізації таким платником прав користування ділянкою надр в період невнесення, несвоєчасного внесення платником сум податкових зобов'язань з плати за користування надрами для видобування корисних копалин (за виключенням випадків донарахувань та штрафних санкцій за результатами перевірок контролюючих органів) протягом шести місяців, а також на період зупинення терміну дії відповідного спеціального дозволу, застосовується адміністративно-господарська санкція у вигляді вилучення отриманого (нарахованого) платником або відповідним контролюючим органом прибутку (доходу) від господарської діяльності з видобування корисних копалин у розмірі, що не перевищує податковий борг платника з плати за користування надрами для видобування корисних копалин".
 
Відхилено (обмеження розміру санкції не узгоджується із Господарським кодексом, яким встановлено санкцію у вигляді вилучення доходу у повному обсязі)   
    -89- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Підпункт 263.14.3 статті 263 виключити.
 
Відхилено (положення пункту 263.14.3 узгоджується з відповідною нормою Господарського кодексу)   
223. 263.14.4. Органи державного гірничого нагляду у місячний термін після прийняття відповідного рішення надсилають до органу державної податкової служби за місцем податкової реєстрації платника, який буде здійснювати видобуток корисних копалин, у тому числі під час геологічного вивчення, повідомлення про надання такому платнику дозволу на початок ведення видобувних робіт або погодження на проведення дослідно-промислової розробки.
 
   263.13.4. Органи державного гірничого нагляду у місячний термін після прийняття відповідного рішення надсилають до органу державної податкової служби за місцем податкової реєстрації платника, який буде здійснювати видобуток корисних копалин, у тому числі під час геологічного вивчення, повідомлення про надання такому платнику дозволу на початок ведення видобувних робіт або погодження на проведення дослідно-промислової розробки.
 
224. 263.14.5. Органи спеціально уповноваженого органу управління в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів у місячний термін після прийняття відповідного рішення надсилають до органу державної податкової служби за місцем податкової реєстрації платника, який буде здійснювати видобуток корисних копалин, у тому числі під час геологічного вивчення, копію затверджених платником схем руху видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції з конкретизацією порядку визначення якості сировини та кінцевого продукту, визначення вмісту основної та супутньої корисної копалини в лабораторіях, атестованих згідно з правилами уповноваження та атестації у державній метрологічній системі.
 
   263.13.5. Органи спеціально уповноваженого органу управління в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів у місячний термін після прийняття відповідного рішення надсилають до органу державної податкової служби за місцем податкової реєстрації платника, який буде здійснювати видобуток корисних копалин, у тому числі під час геологічного вивчення, копію затверджених платником схем руху видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції з конкретизацією порядку визначення якості сировини та кінцевого продукту, визначення вмісту основної та супутньої корисної копалини в лабораторіях, атестованих згідно з правилами уповноваження та атестації у державній метрологічній системі.
 
225. Стаття 264. Плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин
 
   Стаття 264. Плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин
 
226. 264.1. Платники плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин
 
   264.1. Платники плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин
 
227. 264.1.1. Платниками плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, є юридичні та фізичні особи - суб’єкти господарської діяльності, які використовують у межах території України ділянки надр для:
 
   264.1.1. Платниками плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, є юридичні та фізичні особи - суб’єкти господарської діяльності, які використовують у межах території України ділянки надр для:
 
228. а) зберігання природного газу, нафти, газоподібних та інших рідких нафтопродуктів;
 
   а) зберігання природного газу, нафти, газоподібних та інших рідких нафтопродуктів;
 
229. б) витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винопродукції;
 
   б) витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винопродукції;
 
230. в) вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин;
 
   в) вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин;
 
231. г) зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів;
 
   г) зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів;
 
232. ґ) провадження інших видів господарської діяльності.
 
   ґ) провадження інших видів господарської діяльності.
 
233. 264.2. Об’єкт оподаткування
 
   264.2. Об’єкт оподаткування
 
234. 264.2.1. Об’єктом оподаткування платою за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, є обсяг підземного простору (ділянки) надр:
 
   264.2.1. Об’єктом оподаткування платою за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, є обсяг підземного простору (ділянки) надр:
 
235. а) для зберігання природного газу та газоподібних продуктів - активний об’єм зберігання газу в пористих чи тріщинуватих геологічних утвореннях (пластах-колекторах);
 
   а) для зберігання природного газу та газоподібних продуктів - активний об’єм зберігання газу в пористих чи тріщинуватих геологічних утвореннях (пластах-колекторах);
 
236. б) для зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів - об’єм спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин (печер);
 
   б) для зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів - об’єм спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин (печер);
 
237. в) для витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винопродукції, вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин, зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів, провадження інших видів господарської діяльності - площа підземного простору, що надана у користування в спеціально створених та існуючих гірничих виробках (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнинах (печерах).
 
   в) для витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винопродукції, вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин, зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів, провадження інших видів господарської діяльності - площа підземного простору, що надана у користування в спеціально створених та існуючих гірничих виробках (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнинах (печерах).
 
238. 264.3. Плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, не справляється:
 
   264.3. Плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, не справляється:
 
239. 264.3.1. з військових частин, закладів, установ і організацій Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, що фінансуються за рахунок державного бюджету;
 
   264.3.1. з військових частин, закладів, установ і організацій Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, що фінансуються за рахунок державного бюджету;
 
240. 264.3.2. за використання транспортних тунелів та інших підземних комунікацій, колекторно-дренажних систем та об’єктів міського комунального господарства;
 
   264.3.2. за використання транспортних тунелів та інших підземних комунікацій, колекторно-дренажних систем та об’єктів міського комунального господарства;
 
241. 264.3.3. за використання підземних споруд на глибині не більше ніж 20 метрів, збудованих відкритим способом без засипання або з подальшим ґрунтовим засипанням.
 
   264.3.3. за використання підземних споруд на глибині не більше ніж 20 метрів, збудованих відкритим способом без засипання або з подальшим ґрунтовим засипанням.
 
242. 264.4. Ставки плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин
 
   264.4. Ставки плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин
 
243. Ставки плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються окремо для кожного виду користування надрами у гривнях до одиниці виміру залежно від корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх використання:
Характер користування надрами
Вид користування надрами
Одиниця виміру
Ставка плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за одиницю обсягу користування надрами, гривень на рік
Використання підземного простору надр - пористих чи тріщинуватих геологічних утворень (пластів - колекторів)
зберігання природного газу та газоподібних продуктів
тис. куб. метрів активного об’єму
0,19
Використання підземного простору - спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин (печер)
зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів
куб. метрів
0,19
витримування виноматеріалів, виробництво і зберігання винопродукції,
кв. метрів
0,54
вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин
" -
0,31
зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів
" -
0,23
провадження іншої господарської діяльності
- " -
0,77
 
-90- Палиця І.П.
У підпункті 264.4. змінити цифри "0, 19" на "0, 05".
 
Відхилено (Ставки плати, передбачені пунктом 264.4, відповідають діючим)  Ставки плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються окремо для кожного виду користування надрами у гривнях до одиниці виміру залежно від корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх використання:
Характер користування надрами
Вид користування надрами
Одиниця виміру
Ставка плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за одиницю обсягу користування надрами, гривень на рік
Використання підземного простору надр - пористих чи тріщинуватих геологічних утворень (пластів - колекторів)
зберігання природного газу та газоподібних продуктів
тис. куб. метрів активного об’єму
0,23
Використання підземного простору - спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин (печер)
зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів
куб. метрів
0,23
витримування виноматеріалів, виробництво і зберігання винопродукції,
кв. метрів
0,64
вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин
" -
0,37
зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів
" -
0,27
провадження іншої господарської діяльності
- " -
0,91
 
    -91- Хомутиннік В.Ю.
У зв’язку із відміною індексації, передбаченої у пункті 264.5 збільшити ставки на прогнозний індекс на 2001 рік – в 1,185
 
Враховано    
244. 264.5. Індексація ставок плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин
 
-92- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 264.5 виключити;
у зв'язку з цим нумерацію пунктів 264.6 "Порядок обчислення податкових зобов’язань та строк сплати", 264.7 "Контроль та відповідальність платників" та відповідних підпунктів змінити на 264.5, 264.6 відповідно.
 
Враховано      
245. 264.5.1. З 1 січня року набрання чинності цим Кодексом щороку наростаючим підсумком проводиться індексація ставок плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за формулою:
 
-93- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
В абзаці першому підпункту 264.5.1. пункту 264.5 статті 264слова "наростаючим підсумком" виключити;
 
Відхилено (індексація виключається із проекту кодексу)     
246. Сі = Сб ? дІ,
 
-94- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
В абзаці другому підпункту 264.5.1. пункту 264.5 статті 264показник "дІ" замінити показником "Кі";
 
Відхилено (індексація виключається із проекту кодексу)     
247. де Сі - проіндексована ставка плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у поточному році, гривень за відповідну одиницю виміру;
 
      
248. Сб - базова ставка плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, гривень за відповідну одиницю виміру;
 
      
249. дІ - добуток індексів цін виробників промислової продукції за попередні роки починаючи з року, який передує року набрання чинності цим Кодексом, а для нововведених ставок плати - починаючи з року їх введення, десятковим дробом з точністю до чотирьох знаків;
 
-95- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
Абзаци п’ятий і шостий підпункту 264.5.1. пункту 264.5 статті 264 замінити абзацом такого змісту:
"Кі - коефіцієнт індексації, що визначається з урахуванням щорічних індексів цін виробників промислової продукції (починаючи з року набрання чинності цим Кодексом) та встановлюється законом про Державний бюджет України на відповідний рік";
 
Відхилено (індексація виключається із проекту кодексу)     
250. І - індекс цін виробників промислової продукції, встановлений законом про Державний бюджет України на відповідний рік, відсотків.
 
      
251. У разі коли індекс цін виробників промислової продукції за попередній рік не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100 відсотків.
 
-96- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
В абзаці сьомому підпункту 264.5.1. пункту 264.5 статті 264 слова "за попередній рік" замінити словами "відповідного року", після слів "такий індекс" доповнити словами "при розрахунку коефіцієнту індексації".
 
Відхилено (індексація виключається із проекту кодексу)     
    -97- Шпенов Д.Ю.
Останній абзац підпункту 264.5.1 пункту 264.5. статті 264 розділу Х? виключити.
 
Враховано по суті   
    -98- Горіна І.А.
У статті 264:
1) пункт 264.5 викласти в такій редакції:
"264.5. Індексація ставок плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
264.5.1. Щороку ставки плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, підлягають індексації на індекс цін виробників промислової продукції за минулі 12 календарних місяців (за період з травня року, в якому проводиться індексація, до травня попереднього року), крім випадку, передбаченого в абзаці третьому цього підпункту.
Кабінет Міністрів України щороку до 15 червня (крім випадку, передбаченого в абзаці третьому цього підпункту) подає на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до цього Кодексу в частині запровадження проіндексованих ставок з 1 січня наступного року.
У разі коли індекс цін виробників промислової продукції за попередній період не перевищує 100 відсотків, індексація не проводиться.".
 
Враховано по суті (у прикінцевих положеннях до цього проекту кодексу)   
252. 264.5.2. Під час проведення індексації базовими вважаються ставки плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, встановлені пунктом 264.4 цієї статті, а для нововведених - ставки станом на 31 грудня року їх введення.
 
      
253. 264.6. Порядок обчислення податкових зобов’язань та строк сплати
 
   264.5. Порядок обчислення податкових зобов’язань та строк сплати
 
254. 264.6.1. Платник плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, до закінчення визначеного розділом ІІ цього Кодексу граничного строку подання податкових розрахунків за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу, подає за встановленою центральним органом державної податкової служби формою податкові розрахунки з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, органу державної податкової служби за місцезнаходженням ділянки надр.
 
-99- Горіна І.А.
В абзаці першому підпункту 264.6.1 слова "встановленою центральним органом державної податкової служби формою" замінити словами "формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу".
 
Враховано   264.5.1. Платник плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, до закінчення визначеного розділом ІІ цього Кодексу граничного строку подання податкових розрахунків за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу, подає за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, податкові розрахунки з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, органу державної податкової служби за місцезнаходженням ділянки надр.
 
255. У разі коли місце обліку платника не збігається із місцезнаходженням ділянки надр, копія податкового розрахунку з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, подається органу державної податкової служби за місцем його податкової реєстрації.
 
   У разі коли місце обліку платника не збігається із місцезнаходженням ділянки надр, копія податкового розрахунку з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, подається органу державної податкової служби за місцем його податкової реєстрації.
 
256. 264.6.2. Платник протягом десяти календарних днів після закінчення граничного строку подання податкового розрахунку за податковий (звітний) період сплачує податкові зобов’язання з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у сумі, визначеній в розрахунку з плати, поданому ним органу державної податкової служби за місцезнаходженням ділянки надр.
 
   264.5.2. Платник протягом десяти календарних днів після закінчення граничного строку подання податкового розрахунку за податковий (звітний) період сплачує податкові зобов’язання з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у сумі, визначеній в розрахунку з плати, поданому ним органу державної податкової служби за місцезнаходженням ділянки надр.
 
257. У разі коли місце обліку платника не збігається з місцезнаходженням ділянки надр, платник протягом десяти календарних днів після закінчення граничного строку подання податкового розрахунку за податковий (звітний) період додатково подає (надсилає) до органу державної податкової служби за місцем його податкової реєстрації копію платіжного документа про сплату податкових зобов’язань з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за податковий (звітний) період.
 
   У разі коли місце обліку платника не збігається з місцезнаходженням ділянки надр, платник протягом десяти календарних днів після закінчення граничного строку подання податкового розрахунку за податковий (звітний) період додатково подає (надсилає) до органу державної податкової служби за місцем його податкової реєстрації копію платіжного документа про сплату податкових зобов’язань з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за податковий (звітний) період.
 
258. 264.7. Контроль та відповідальність платників
 
   264.6. Контроль та відповідальність платників
 
259. 264.7.1. Платник несе відповідальність за правильність обчислення суми плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, повноту і своєчасність її внесення до бюджету, а також за своєчасність подання органам державної податкової служби відповідних розрахунків згідно із нормами цього Кодексу та інших законів України.
 
   264.6.1. Платник несе відповідальність за правильність обчислення суми плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, повноту і своєчасність її внесення до бюджету, а також за своєчасність подання органам державної податкової служби відповідних розрахунків згідно із нормами цього Кодексу та інших законів України.
 
260. Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою справляння плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, до бюджету здійснюють органи державної податкової служби.
 
   Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою справляння плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, до бюджету здійснюють органи державної податкової служби.
 
261. Контроль за правильністю визначення обсягів використання надр в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, здійснюють органи державного гірничого нагляду в установленому порядку.
 
   Контроль за правильністю визначення обсягів використання надр в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, здійснюють органи державного гірничого нагляду в установленому порядку.
 
262. Органи державного гірничого нагляду у місячний строк з дня видачі чи вилучення акта про надання гірничого відводу подають органам державної податкової служби за місцезнаходженням ділянки надр інформацію про зміни у переліку користувачів надр.

   Органи державного гірничого нагляду у місячний строк з дня видачі чи вилучення акта про надання гірничого відводу подають органам державної податкової служби за місцезнаходженням ділянки надр інформацію про зміни у переліку користувачів надр.