Кількість абзаців - 1099 Таблиця поправок


ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (02) РОЗДІЛ II. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
РОЗДІЛ ІІ. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ)
 
-1- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
Пропонуємо упорядкувати вживання термінів (понять), які використовуються у тексті проекту Кодексу та не відповідають їх узагальненому визначенню:
– у статтях 6 і 14 вжито поняття "податки та збори" – по тексту використовуються: "податки та збори (обов‘язкові платежі)", "податки і збори (обов‘язкові платежі)", "податки, збори (обов‘язкові платежі)", "податки, збори, інші обов‘язкові платежі", "податки, збори та інші платежі" (зокрема, у пункті 14.1.261 статті 14, пунктах 20.1.1, 20.1.31 статті 20, назві розділу ІІ, статті 40, пункті 85.4 статті 85, пункті 123.2 статті 123, пунктах 129.6, 129.7 статті 129, пункті 136.1.6 статті 136, пунктах 138.5.1, 138.11.4 статті 138, пункті 146.5 статті 146, пункті 157.13 статті 157, пункті 164.2.7 статті 164, пункті 190.2. статті 190, пункті 260.5 статті 260, пункті 263.6.3 статті 263, статті 298, пунктах 335.1, 335.2 статті 335, пункті 339.3 статті 339, пункті 340.1 статті 340);
у статтях 6, 14, 43 проекту вжито поняття "надміру сплачені грошові зобов’язання" – по тексту використовується: "надміру сплачені суми податків", "надміру сплачені податки", "надміру сплачені платежі", "надміру внесені податки та збори", "надміру утриманий податок", "надміру сплачені податки, збори (обов‘язкові платежі)" (зокрема, у пункті 43.5 статті 43, пункті 87.1 статті 87, пункті 96.5 статті 96, пунктах 97.5, 97.6 статті 97, пунктах 98.8, 98.9 статті 98, пунктах 102.5, 102.6 статті 102, пунктах 103.6, 103.13. 103.14 статті 103, пункті 164.2.14 статті 164, пункті 165.1.17 статті 165).
 
Враховано редакційно   ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
РОЗДІЛ ІІ. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ)
 
1. ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
2. Стаття 40. Сфера застосування розділу „Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)"
 
   Стаття 40. Сфера застосування розділу „Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)"
 
3. 40.1. Цей розділ визначає порядок адміністрування податків та зборів, визначених у розділі І цього Кодексу, а також порядок контролю за дотриманням вимог податкового та іншого законодавства у випадках, коли здійснення такого контролю покладено на контролюючі органи. У разі коли іншими розділами цього Кодексу або законодавством з питань митної справи (далі - митне законодавство) визначається спеціальний порядок адміністрування окремих податків та зборів, використовуються правила, визначені в іншому розділі або митному законодавстві.
 
-2- Королевська Н.Ю.
У першому реченні пункту 40.1 статті 40 слово "іншого" замінити словом "митного".
 
Відхилено . У правах органів ДПС передбачено здійснення контролю за дотриманням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органі. У тому числі Декрет КМ України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", закон про реєстратори розрахункових операцій та інші.  40.1. Цей розділ визначає порядок адміністрування податків та зборів, визначених у розділі І цього Кодексу, а також порядок контролю за дотриманням вимог податкового та іншого законодавства у випадках, коли здійснення такого контролю покладено на контролюючі органи. У разі коли іншими розділами цього Кодексу або законодавством з питань митної справи (далі - митне законодавство) визначається спеціальний порядок адміністрування окремих податків, зборів (обов’язкових платежів), використовуються правила, визначені в іншому розділі або митному законодавстві.
 
4. Стаття 41. Контролюючі органи та органи стягнення
 
   Стаття 41. Контролюючі органи та органи стягнення
 
5. 41.1. Контролюючими органами є:
 
   41.1. Контролюючими органами є:
 
6. 41.1.1. органи державної податкової служби - щодо податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, крім зазначених у підпункті 41.1.2 цього пункту, а також стосовно законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи державної податкової служби;
 
   41.1.1. органи державної податкової служби - щодо податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, крім зазначених у підпункті 41.1.2 цього пункту, а також стосовно законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи державної податкової служби;
 
7. 41.1.2. митні органи - щодо мита, акцизного податку, податку на додану вартість, інших податків, які відповідно до податкового законодавства справляються у разі ввезення (пересилання) товарів і предметів на митну територію України або територію спеціальної митної зони або вивезення (пересилання) товарів і предметів з митної території України або території спеціальної митної зони.
 
-3- Сухий Я.М.
&&
Пункт 41.1. статті 41 Розділу ІІ доповнити окремим підпунктом такого змісту: "41.1.3. Пенсійний фонд - щодо єдиного соціального внеску, який справляється до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування".
 
Відхилено . Положення даного кодексу не поширюються на правовідносини з Пенсійним фондом згідно приписів Розділу І даного акту. Повноваження органів Пенсійного фонду України врегульовані Законом України "Про збір та облік единого внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", який набирає чинності 1.01.2011 року.  41.1.2. митні органи - щодо мита, акцизного податку, податку на додану вартість, інших податків, які відповідно до податкового законодавства справляються у разі ввезення (пересилання) товарів і предметів на митну територію України або територію спеціальної митної зони або вивезення (пересилання) товарів і предметів з митної території України або території спеціальної митної зони.
 
    -4- Хара В.Г.
&&
Пункт 41.1. статті 41 Розділу ІІ доповнити окремим підпунктом такого змісту: "41.1.3. Пенсійний фонд - щодо єдиного соціального внеску, який справляється до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування".
 
Відхилено . Положення даного кодексу не поширюються на правовідносини з Пенсійним фондом згідно приписів Розділу І цього Кодексу. Повноваження органів Пенсійного фонду України врегульовані Законом України "Про збір та облік единого внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", який набирає чинності 1.01.2011 року.   
8. 41.2. Розмежування повноважень і функціональних обов’язків між контролюючими органами визначаються цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами.
 
   41.2. Розмежування повноважень і функціональних обов’язків між контролюючими органами визначаються цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами.
 
9. 41.3. Порядок контролю з боку митних органів за сплатою платниками податків податку на додану вартість та акцизного податку встановлюється спільним рішенням центрального органу державної податкової служби та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.
 
   41.3. Порядок контролю з боку митних органів за сплатою платниками податків податку на додану вартість та акцизного податку встановлюється спільним рішенням центрального органу державної податкової служби та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.
 
10. 41.4. Інші державні органи не мають права проводити перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків, у тому числі на запит правоохоронних органів.
 
   41.4. Інші державні органи не мають права проводити перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків, у тому числі на запит правоохоронних органів.
 
11. 41.5. Органами стягнення є виключно органи державної податкової служби, які уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу у межах компетенції, а також державні виконавці в межах їх компетенції. Стягнення податкового боргу за виконавчими написами нотаріусів не дозволяється.
 
-5- Хара В.Г.
Пункт 41.5 після слів "межах компетенції" доповнити словами "та Пенсійний фонд щодо стягнення єдиного соціального внеску, який справляється до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування".
 
Відхилено . Положення даного кодексу не поширюються на правовідносини з Пенсійним фондом згідно приписів Розділу І цього Кодексу. Повноваження органів Пенсійного фонду України врегульовані Законом України "Про збір та облік единого внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", який набирає чинності 1.01.2011 року.  41.5. Органами стягнення є виключно органи державної податкової служби, які уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу у межах компетенції, а також державні виконавці в межах їх компетенції. Стягнення податкового боргу за виконавчими написами нотаріусів не дозволяється.
 
    -6- Сухий Я.М.
Пункт 41.5 статті 41 після слів "межах компетенції" доповнити словами: "та Пенсійний фонд щодо стягнення єдиного соціального внеску, який справляється до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування".
 
Відхилено . Положення даного кодексу не поширюються на правовідносини з Пенсійним фондом згідно приписів Розділу І цього Кодексу. Повноваження органів Пенсійного фонду України врегульовані Законом України "Про збір та облік единого внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", який набирає чинності 1.01.2011 року.   
    -7- Кошин С.М.
"41.5. Органами стягнення є виключно органи державної податкової служби, які уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу виключно на підставі рішення суду та у межах своєї компетенції, а також державні виконавці за рішенням суду та в межах їх компетенції. Стягнення податкового боргу за виконавчими написами нотаріусів не дозволяється"
 
Враховано по суті. Діяльність та повноваження державних виконавців регулюється виключно спеціальними Законами: "Про державну виконавчу службу" та "Про виконавче провадження"   
12. Стаття 42. Листування з платником податків
 
   Стаття 42. Листування з платником податків
 
13. 42.1. Податкові повідомлення - рішення, податкові вимоги або інші документи, адресовані контролюючим органом платнику податків, повинні бути складені у письмовій формі та відповідним чином підписані.
 
-8- Бондаренко В.Д.
П.42.1. доповнити словами "та завірені печаткою відповідних органів".
42.1. Податкові повідомлення - рішення, податкові вимоги або інші документи, адресовані контролюючим органом платнику податків, повинні бути складені у письмовій формі та відповідним чином підписані та завірені печаткою відповідних органів.
 
Враховано .  42.1. Податкові повідомлення - рішення, податкові вимоги або інші документи, адресовані контролюючим органом платнику податків, повинні бути складені у письмовій формі, відповідним чином підписані та завірені печаткою відповідних органів.
 
    -9- Коновалюк В.І.
Пункт 42.1 статті 42 доповнити словами "та завірені печаткою відповідних органів".
 
Враховано .   
    -10- Кармазін Ю.А.
Частину 42.1 викласти в такій редакції: "42.1 Податкові повідомлення - рішення, податкові вимоги або інші документи, адресовані контролюючим органом платнику податків, повинні бути складені у письмовій формі та відповідним чином підписані та завірені печаткою відповідних органів.".
 
Враховано .   
14. 42.2. Документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків або його законному чи уповноваженому представникові.
 
-11- Бондаренко В.Д.
Викласти п. 42.2. в наступній редакції:
42.2. Документи вважаються належним чином врученими, якщо адресат або його законний чи уповноважений представник отримав їх особисто під підпис.
 
Відхилено . Норма чинного законодавства. Пропозиція може призвести до зловживань з боку несумлінних платників податків. Правові механізми не повинні залежити від бажання платника податків відмовитись від отримання документів.  42.2. Документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків або його законному чи уповноваженому представникові.
 
    -12- Шпенов Д.Ю.
пункт 42.2. статті 42 глави 1 розділу І? викласти в наступній редакції:
"42.2. Документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з описом вкладення повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків або його законному чи уповноваженому представникові.".
 
Відхилено . Норма чинного законодавства. Пропозиція може призвести до зловживань з боку несумлінних платників податків. З урахуванням великих обсягів вихідної кореспонденції в органах ДПС, пропозиція призведе до значних додаткових витрат коштів бюджету, часу, людських ресурсів та ускладнить процедуру відправлення вихідної кореспонденції   
    -13- Чорноволенко О.В.
Пункт 42.2 статті 42 розділу 2 законопроекту викласти у такій редакції "Документи вважаються належним чином врученими, якщо вони особисто вручені платнику податків або його законному чи уповноваженому представникові";
 
Відхилено . Норма діючого законодавства. Пропозиція може призвести до зловживань з боку платників податків Не повністю розкриваються особливості вручення документів.   
    -14- Кінах А.К.
В пункті 42.2 статті 42 після слів „рекомендованим листом з" додати слова „описом вкладення та".
 
Відхилено . З урахуванням великих обсягів вихідної кореспонденції в органах ДПС, пропозиція призведе до значних додаткових витрат коштів бюджету, часу, людських ресурсів та ускладнить процедуру відправлення вихідної кореспонденції.   
    -15- Кармазін Ю.А.
Частину 42.2. викласти в такій редакції: "42.2. Документи вважаються належним чином врученими, якщо вони вручені платникові податків або його законному представникові особисто під розпис посадовою особою податкового органу або працівником відділення зв’язку безпосередньо по місцезнаходженню (податковій адресі) платника податків або його законного представника.", не можна вважати врученим документ, який просто направлений на визначену в документах адресу.
 
Відхилено . Норма чинного законодавства. Пропозиція може призвести до зловживань з боку несумлінних платників податків. Правові механізми не повинні залежити від бажання платника податків відмовитись від отримання документів.   
15. 42.3. Якщо платник податків на день надсилання йому контролюючим органом відповідного документа не повідомив такий контролюючий орган про зміну податкової адреси, повернення документів, як таких, що не знайшли адресата, не звільняє платника податку від їх виконання.
 
-16- Кармазін Ю.А.
Частину 42.3. викласти в такій редакції: "42.3 Якщо платник податків, протягом 4 днів з дня надсилання йому контролюючим органом відповідного документа не повідомив такий контролюючий орган про зміну податкової адреси, повернення документів, як таких, що не знайшли адресата, не звільняє платника податку від їх виконання.".
 
Враховано   42.3 Якщо платник податків, протягом 4 днів з дня надсилання йому контролюючим органом відповідного документа не повідомив такий контролюючий орган про зміну податкової адреси, повернення документів, як таких, що не знайшли адресата, не звільняє платника податку від їх виконання.
 
    -17- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Рибаков І.О.
Костенко П.І.
У статті 42: п.42.3. викласти в наступній редакції: "42.3 Якщо платник податків на день надсилання йому контролюючим органом відповідного документа не повідомив такий контролюючий орган про зміну податкової адреси (фактичного місцезнаходження), документи вважаються належним чином врученими навіть у разі їх повернення як таких, що не знайшли адресата".
 
Враховано по суті.   
    -18- Давиденко А.А.
Пункт 42.3 статті 4 Розділу ІІ вилучити.
 
Відхилено . Підпунктами 16.4.8 пункту 16.4 статті 16 визначені обов’язки платника податків та передбачено обов’язок повідомляти орган державної податкової служби про зміну місцезнаходження юридичної особи та зміну місця проживання фізичної особи-підприємця. Правка практично блокує дію правових механізмів, які пов’язані із фактом вручення податкових документів, зокрема строки оскарження, процедура узгодження, стягнення податкового боргу тощо.   
    -19- Бондаренко В.Д.
П. 42.3. виключити
 
Відхилено . Підпунктами 16.4.8 пункту 16.4 статті 16 визначені обов’язки платника податків та передбачено обов’язок повідомляти орган державної податкової служби про зміну місцезнаходження юридичної особи та зміну місця проживання фізичної особи-підприємця. Правка практично блокує дію правових механізмів, які пов’язані із фактом вручення податкових документів, зокрема строки оскарження, процедура узгодження, стягнення податкового боргу тощо.   
    -20- Чорноволенко О.В.
Пункт 42.3 статті 42 розділу 2 законопроекту вилучити;
 
Відхилено . Підпунктами 16.4.8 пункту 16.4 статті 16 визначені обов’язки платника податків та передбачено обов’язок повідомляти орган державної податкової служби про зміну місцезнаходження юридичної особи та зміну місця проживання фізичної особи-підприємця. Правка практично блокує дію правових механізмів, які пов’язані із фактом вручення податкових документів, зокрема строки оскарження, процедура узгодження, стягнення податкового боргу тощо.   
    -21- Святаш Д.В.
Пункт 42.3 статті 42 виключити
 
Відхилено . Підпунктами 16.4.8 пункту 16.4 статті 16 визначені обов’язки платника податків та передбачено обов’язок повідомляти орган державної податкової служби про зміну місцезнаходження юридичної особи та зміну місця проживання фізичної особи-підприємця. Правка практично блокує дію правових механізмів, які пов’язані із фактом вручення податкових документів, зокрема строки оскарження, процедура узгодження, стягнення податкового боргу тощо.   
    -22- Гуреєв В.М.
&&
Стаття 42. Листування з платником податків.
42.4. При надходженні запитів чи інших документів з різних відділів контролюючого органу за місцем реєстрації платника податків чи іншого контролюючого органу з одного й того ж питання, платник податків надає одну відповідь виключно контролюючому органу за місцем реєстрації. Інші контролюючі органи самостійно одержують необхідні їм відомості в межах компетенції у контролюючого органу за місцем реєстрації платника податків. Платник податків не несе відповідальності згідно із законодавством за ненадання чи несвоєчасне надання відповіді на запити інших контролюючих органів крім контролюючого органу за місцем реєстрації платника податків
 
Відхилено . Запит надається не від імені відділу, а від імені органу. Якщо запити співпадають за змістом, платнику не забороняється надати одну відповідь з посиланням на номери одного, двох та більше запитів.   
16. Стаття 43. Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань
 
   Стаття 43. Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань
 
17. 43.1. Помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання підлягають поверненню платнику відповідно до цієї статті, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу.
 
-23- Шпенов Д.Ю.
пункт 43.1. та 43.2. статті 43 глави 1 розділу І? об’єднати та викласти в наступній редакції:
"43.1. Помилково та/або надмірно сплачені суми грошового зобов’язання підлягають поверненню платнику відповідно до цієї статті.".
 
Відхилено . Норма чинного законодавства. Правка не змынюэ суты норми та выдповыдаэ правилам нормопроектувальноъ техныкию  43.1. Помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання підлягають поверненню платнику відповідно до цієї статті, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу.
 
    -24- Королевська Н.Ю.
Пункт 43.1 статті 43 доповнити абзацом другим такого змісту:
"У разі виявлення контролюючим органом помилково та/або надміру сплаченої суми грошового зобов’язання він повинен сповістити про це платнику податків протягом поточного податкового періоду".
 
Враховано по суті Платник податків з метою встановлення та/або підтвердження суми переплати, що рахується за даними його обліку, має право у разі необхідності звернутися до органу ДПС щодо проведення відповідної звірки даних.   
    -25- Богословська І.Г.
У пункті 43.1 статті 43 проекту кодексу після слів: "податкового боргу" доповнити знаком і словами: ", за винятком податкового боргу щодо сплати штрафних (фінансових) санкцій за порушення норм іншого неподаткового законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи державної податкової служби."
 
Відхилено . Неподаткові платежі також формують дохідну частину бюджету, тому за наявності боргу по таким платежам помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання не повинні підлягати поверненню платнику до моменту погашення боргу перед бюджетом.   
18. 43.2. У разі наявності у платника податкового боргу, повернення помилково та/або надміру сплаченої суми грошового зобов’язання на поточний рахунок платника податків в установі банку, або шляхом повернення готівкою за чеком, у разі відсутності у платника податків рахунку в банку, проводиться лише після повного погашення такого податкового боргу платником податків.
 
-26- Святаш Д.В.
Пункт 43.2 доповнити словами "або здійснюється шляхом зарахування переплати у рахунок податкового боргу за письмовою заявою платника податків".
 
Враховано по суті. п. 87.1  43.2. У разі наявності у платника податкового боргу, повернення помилково та/або надміру сплаченої суми грошового зобов’язання на поточний рахунок платника податків в установі банку, або шляхом повернення готівкою за чеком, у разі відсутності у платника податків рахунку в банку, проводиться лише після повного погашення такого податкового боргу платником податків.
 
    -27- Бондаренко В.Д.
П.43.2. викласти у наступній редакції:
43.2 У разі наявності у платника податкового боргу, повернення помилково та/або надміру сплаченої суми грошового зобов’язання на поточний (вкладний) рахунок платника податків в установі банку, або шляхом повернення готівкою за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку проводиться лише після повного погашення такого податкового боргу платником податків, або здійснюється шляхом зарахування переплати у рахунок податкового боргу за письмовою заявою платника податків.
 
Враховано по суті. п. 87.1   
    -28- Коновалюк В.І.
Абзац другий пункту 43.2 статті 42 доповнити словами "або здійснюється шляхом зарахування переплати у рахунок податкового боргу за письмовою заявою платника податків".
 
Враховано по суті. п. 87.1   
19. 43.3. Обов’язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов’язання є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які розраховуються органом державної податкової служби на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми.
 
-29- Чорноволенко О.В.
У пункті 43.3 статті 43 розділу 2 законопроекту цифру "1095" замінити на текст "трьох років";
 
Відхилено . Уніфікований термін чинного законодавства, закріплений практикою застосування, який використовується по всьому тексту Податкового кодексу.  43.3. Обов’язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов’язання є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які розраховуються органом державної податкової служби на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми.
 
20. 43.4. Платник податків подає заяву на повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів: на поточний рахунок платника податків в установі банку; на погашення грошового зобов’язання (податкового боргу) з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету, або шляхом повернення готівковими коштами за чеком у разі відсутності у платника податків рахунку в банку.
 
   43.4. Платник податків подає заяву на повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів: на поточний рахунок платника податків в установі банку; на погашення грошового зобов’язання (податкового боргу) з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету, або шляхом повернення готівковими коштами за чеком у разі відсутності у платника податків рахунку в банку.
 
21. 43.5. Контролюючий орган не пізніше ніж за 5 робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання відповідному органові Державного казначейства. На підставі отриманого висновку орган Державного казначейства протягом п’яти робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених сум податків платникам податків у порядку, встановленому Державним казначейством України.
 
-30- Кармазін Ю.А.
Частину 43.5. викласти в такій редакції: "43.5. За несвоєчасність передачі Державному казначейству України для виконання висновку про повернення відповідних сум коштів з бюджету законодавства та порушення інших вимог Закону у сфері оподаткування органи державної податкової служби несуть цивільно-правову, а її працівники матеріальну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність у встановленому законом порядку".
 
Враховано по суті. Врахування пропозиції призведе до виключення з проекту Податкового кодексу України норми щодо встановлення відповідних строків для органів ДПС та Державного казначейства при проведенні повернення платникам податків переплати з бюджету. Щодо відповідальності органу ДПС за несвоєчасність передачі органу Державного казначейства висновку про повернення переплати, то зазначена пропозиція врахована по суті в абзаці другому пункту 43.5 статті 43 проекту (в остаточній редакції).  43.5. Контролюючий орган не пізніше ніж за 5 робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання відповідному органові Державного казначейства. На підставі отриманого висновку орган Державного казначейства протягом п’яти робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань платникам податків у порядку, встановленому Державним казначейством України.
 
22. Контролюючий орган несе відповідальність згідно із законодавством за несвоєчасність передачі Державному казначейству України для виконання висновку про повернення відповідних сум коштів з бюджету.
 
-31- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
В абзаці другому пункту 43.5 статті 43 слова "з бюджету" замінити словами "з відповідного бюджету".
 
Враховано . у зв’язку із зміною редакції абзацу другого пункту 43.5 статті 43 проекту  Контролюючий орган несе відповідальність згідно із законом за несвоєчасність передачі Державному казначейству України для виконання висновку про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету.
 
    -32- Кінах А.К.
В абзаці другому пункту 43.5 статті 43 слова „згідно із законодавством за несвоєчасність" замінити словами „у вигляді пені в розмірі 120 % за кожен день несвоєчасної"
 
Відхилено . Виключає інші види відповідальності за вказане порушення контролюючих органів, економічно необгрунтований розмір пені. Розділом V "ПДВ" передбачено нарахування пені у випадку несвоєчасного відшкодування ПДВ.   
    -33- Бондаренко В.Д.
В п. 43.5. замінити слова "згідно із законодавством" на "згідно із Статтею __ даного Закону".
 
Враховано частково , слова "згідно із законодавством" замінити на "згідно із законом".   
23. Стаття 44. Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності
 
   Стаття 44. Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності
 
24. 44.1. Для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, бухгалтерської звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
 
-34- Корж П.П.
Пункт 44.1. статті 44 розділу ІІ "АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ)" викласти у такій редакції:
"44.1.Для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.
У випадках, передбачених статтею 216 Цивільного кодексу України, платниками податків вносяться відповідні зміни до податкової звітності у порядку, визначеному статтею 50 цього Кодексу."
 
Враховано   44.1.Для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.
У випадках, передбачених статтею 216 Цивільного кодексу України, платниками податків вносяться відповідні зміни до податкової звітності у порядку, визначеному статтею 50 цього Кодексу.
 
    -35- Грицак В.М.
Розділ 2, Глава 1, стаття 44, пункт 1, абзац 1 Викласти в наступній редакції:
"Для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту."
 
Відхилено . Положення даної статті відповідають приписам п.16.3 ст.16 Розділу І кодексу.   
    -36- Бондаренко В.Д.
П. 44.1. викласти у наступній редакції:
Наслідки, передбачені статтею 216 Цивільного кодексу України, є підставою внесення відповідних зміни до податкової звітності винної сторони.
 
Відхилено . Положення даної статті відповідають приписам п.16.3 ст.16 Розділу І кодексу.   
25. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.
 
      
26. Наслідки, передбачені статтею 216 Цивільного кодексу України, є підставою внесення відповідних змін до податкової звітності.
 
-37- Кінах А.К.
В пункті 44.1 статті 44 виключити третій абзац.
 
Відхилено норма запровадженна з метою уніфікації наявної судової практики застосування вказаних положень ЦК України та податкового законодавства.  44.2. Для обрахунку об’єкту оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з врахуванням положень цього Кодексу.
Платники податку на прибуток, що оподатковується за ставкою нуль відсотків та відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6. статті 154 цього Кодексу, ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обрахунку об’єкту оподаткування за методикою, затвердженою Міністерством фінансів України.
Методика бухгалтерського обліку тимчасових та постійних податкових різниць затверджується у порядку, передбаченому Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.
 
    -38- Кармазін Ю.А.
Частину 44.1. викласти в такій редакції: "44.1. Наслідки, передбачені статтею 216 Цивільного кодексу України, є підставою внесення відповідних зміни до податкової звітності винної сторони.".
 
Відхилено правка по суті є нормою Цивільного Кодксу України та врегульована його положеннями..   
    -39- Коновалюк В.І.
Абзац третій пункту 44.1 статті 44 доповнити словами "винної сторони.".
 
Відхилено правка по суті є нормою Цивільного Кодксу України та врегульована його положеннями.   
    -40- Корж П.П.
Після пункту 44.1. статті 44 розділу ІІ "АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ)" додати новий пункт такого змісту:
"44.2. Для обрахунку об’єкту оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з врахуванням положень цього Кодексу.
Платники податку на прибуток, що оподатковується за ставкою нуль відсотків та відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6. статті 154 цього Кодексу, ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обрахунку об’єкту оподаткування за методикою, затвердженою Міністерством фінансів України.
Методика бухгалтерського обліку тимчасових та постійних податкових різниць затверджується у порядку, передбаченому Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
Відповідно змінити нумерацію інших пунктів статті 44.
 
Враховано    
27. 44.2. Платники податків зобов’язані забезпечити зберігання документів, визначених у пункті 44.1 цієї статті, а також документів, пов’язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш як 1095 днів з моменту подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а у разі її неподання - з моменту передбаченого цим Кодексом граничного строку подання такої звітності.
 
   44.3. Платники податків зобов’язані забезпечити зберігання документів, визначених у пункті 44.1 цієї статті, а також документів, пов’язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш як 1095 днів з моменту подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а у разі її неподання - з моменту передбаченого цим Кодексом граничного строку подання такої звітності.
 
28. У разі ліквідації платника податків документи, визначені у пункті 44.2 цієї статті, за період діяльності платника податків не менш як 1095 днів, що передували даті ліквідації платника податків, в установленому законодавством порядку передаються до архіву.
 
-41- Хомутиннік В.Ю.
У абзаці другому пункту 44.2 цифри "44.2" змінити цифрами "44.1".
 
Враховано   У разі ліквідації платника податків документи, визначені у пункті 44.1 цієї статті, за період діяльності платника податків не менш як 1095 днів, що передували даті ліквідації платника податків, в установленому законодавством порядку передаються до архіву.
 
    -42- Логвиненко О.С.
Ч.2 п.44.2 статті 44 виключити.
 
Відхилено Зберігання документів протягом встановленого Кодексом строку давності необхідно для повного та об’єктивного контролю та розрахунку податкових зобов’язань у разі ново виявлених обставин або знищення відповідних документів у контрагента.   
    -43- Кармазін Ю.А.
Частина 44.2. викласти в такій редакції: "44.2. Платники податків зобов’язані забезпечити зберігання документів, визначених у пункті 6.1 цієї статті, а також документів, пов’язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш як 1095 днів з моменту подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а у разі її неподання - з моменту передбаченого цим Кодексом граничного строку подання такої звітності.
У разі ліквідації платника податків документи, визначені у пункті 6.1 цієї статті, за період діяльності платника податків не менш як 1095 днів, що передували даті ліквідації платника податків, в установленому законодавством порядку передаються до архіву."
 
Враховано по суті у редакції першого читання.   
29. 44.3. Якщо документи, визначені у пункті 44.1 цієї статті, пов’язані з предметом перевірки, проведенням процедури адміністративного оскарження, прийнятого за її результатами податкового повідомлення - рішення або судового розгляду, такі документи повинні зберігатися до закінчення перевірки та передбаченого законодавством строку оскарження прийнятих за її результатами рішень та/або остаточного вирішення справи судом, але не менше строків, передбачених пунктом 44.2 цієї статті.
 
   44.4. Якщо документи, визначені у пункті 44.1 цієї статті, пов’язані з предметом перевірки, проведенням процедури адміністративного оскарження, прийнятого за її результатами податкового повідомлення - рішення або судового розгляду, такі документи повинні зберігатися до закінчення перевірки та передбаченого законодавством строку оскарження прийнятих за її результатами рішень та/або остаточного вирішення справи судом, але не менше строків, передбачених пунктом 44.3 цієї статті.
 
30. 44.4. У разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів, зазначених в пунктах 44.1 і 44.2 цієї статті, платник податків зобов’язаний у п’ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити орган державної податкової служби за місцем обліку в порядку, установленому цим Кодексом для подання податкової звітності, та митний орган, яким було здійснено митне оформлення відповідної митної декларації. Платник податків зобов’язаний відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до органу державної податкової служби, митного органу. У разі неможливості проведення перевірки платника податків у випадках, передбачених цим підпунктом, терміни проведення таких перевірок переносяться до дати відновлення та надання документів до перевірки в межах визначених цим підпунктом строків.
 
-44- Шпенов Д.Ю.
пункт 44.4. статті 44 глави 1 розділу І? викласти в наступній редакції:
"44.4. У разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів, зазначених в пунктах в пунктах 44.1. і 44.2 цієї статті, платник податків зобов’язаний у п’ятиденний строк з дня, коли йому стало відомо, письмово повідомити орган державної податкової служби за місцем обліку в порядку, установленому цим Кодексом для подання податкової звітності, та орган державної митної служби, яким було здійснено митне оформлення відповідної митної декларації. Платник податків зобов’язаний відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до органу державної податкової служби, органу державної митної служби.
У разі неможливості відновити документи з об'єктивних причин складається відповідний акт, який підписується керівником та особою, відповідальною за ведення податкового обліку. У такому випадку при наявності інших обставин та документів, що свідчать про здійснення відповідних господарських операцій та їх зв’язку із господарською діяльністю, такі операції вважаються належним чином задокументованими".
 
Відхилено . Платник має змогу відновити втрачені документи, шляхом звернення до контрагента, видачі банком виписок руху коштів по рахунках. Крім того, у платника є обов`язок зберігати документи. Правка суперечить чинному законодавству. Відповідно до положень Закону України "Про бухгалтерський облік в Україні" дані податкової і фінансової звітності повинні ґрунтуватись і підтверджуватись виключно первинними документами, а не довільно складеними актами платників податків.  44.5. У разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів, зазначених в пунктах 44.1 і 44.3 цієї статті, платник податків зобов’язаний у п’ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити орган державної податкової служби за місцем обліку в порядку, установленому цим Кодексом для подання податкової звітності, та митний орган, яким було здійснено митне оформлення відповідної митної декларації. Платник податків зобов’язаний відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до органу державної податкової служби, митного органу. У разі неможливості проведення перевірки платника податків у випадках, передбачених цим підпунктом, терміни проведення таких перевірок переносяться до дати відновлення та надання документів до перевірки в межах визначених цим підпунктом строків.
 
    -45- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Рибаков І.О.
Костенко П.І.
п.44.4 викласти у наступній редакції: "У разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів, зазначених в пунктах 44.1 і 44.2 цієї статті та таких, що належать до податкового періоду, який не має підтвердженого Актом проведеного податкового аудиту, платник податків зобов’язаний у п’ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити орган державної податкової служби за місцем обліку в порядку, установленому цим Кодексом для подання податкової звітності, та орган державної митної служби, яким було здійснено митне оформлення відповідної митної декларації. Платник податків протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до органу державної податкової служби, органу державної митної служби зобов’язаний здійснити заходи по відновленню втрачених документів.";
 
Відхилено . Унеможливлення здійснення податкового контролю.   
31. 44.5. У разі коли до закінчення перевірки або у терміни, визначені у абзаці другому пункту 44.6 платник податків не надає посадовим особам органу державної податкової служби, які проводять перевірку, документи (незалежно від причин такого ненадання, крім випадків виїмки документів або іншого вилучення правоохоронними органами), що підтверджують показники, відображені таким платником у податковій звітності, вважається, що такі документи були відсутні у платника податків на час складення такої звітності.
 
-46- Шпенов Д.Ю.
абзац перший пункту 44.5. статті 44 глави 1 розділу І? викласти в наступній редакції:
"У разі коли до закінчення перевірки або у терміни, визначені у абзаці другому пункту 44.6. платник податків не надає посадовим особам органу державної податкової служби, які проводять перевірку, документи (незалежно від причин такого ненадання, крім втрати, пошкодження, дострокового знищення, випадків виїмки документів або іншого вилучення правоохоронними органами), що підтверджують показники, відображені таким платником у податковій звітності, вважається, що такі документи були відсутні у платника податків на час складення такої звітності.".
 
Враховано по суті  44.6. У разі коли до закінчення перевірки або у терміни, визначені у абзаці другому пункту 44.7 платник податків не надає посадовим особам органу державної податкової служби, які проводять перевірку, документи (незалежно від причин такого ненадання, крім випадків виїмки документів або іншого вилучення правоохоронними органами), що підтверджують показники, відображені таким платником у податковій звітності, вважається, що такі документи були відсутні у платника податків на час складення такої звітності.
 
    -47- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Рибаков І.О.
Костенко П.І.
п.44.5. викласти в наступній редакції: " У разі коли до закінчення перевірки платник податків без поважної причини не надає посадовим особам органу державної податкової служби, які проводять перевірку, документи, що підтверджують показники, відображені таким платником у податковій звітності, вважається, що такі документи були відсутні у платника податків на час складення такої звітності.
Якщо платник податків після закінчення перевірки надає документи, не надані під час перевірки (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.7 цієї статті), такі документи можуть бути враховані платником податків у податкових періодах, що настають за податковим періодом, який перевірявся".
 
Враховано по суті   
32. Якщо платник податків після закінчення перевірки надає документи, не надані під час перевірки (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 44.6 цієї статті), такі документи можуть у встановленому порядку бути враховані платником податків у податкових періодах, що настають за податковим періодом, який перевірявся, і не є підставою для скасування в адміністративному порядку прийнятого за результатами такої перевірки податкового повідомлення - рішення та є підставою для розгляду правомірності прийнятого податкового повідомлення-рішення у судовому порядку.
 
-48- Воропаєв Ю.М.
Викласти абзац другий п. 44.5 ст. 44 розділу ІІ викласти у такій редакції:
"Якщо платник податків після закінчення перевірки та до прийняття рішення контролюючим органом за результатами такої перевірки надає документи, що підтверджують показники, відображені таким платником у податковій звітності, не надані під час перевірки (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 44.6 цієї статті), такі документи повинні бути враховані контролюючим органом під час розгляду контролюючим органом питання про прийняття рішення."
 
Враховано   Якщо платник податків після закінчення перевірки та до прийняття рішення контролюючим органом за результатами такої перевірки надає документи, що підтверджують показники, відображені таким платником у податковій звітності, не надані під час перевірки (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 44.7 цієї статті), такі документи повинні бути враховані контролюючим органом під час розгляду контролюючим органом питання про прийняття рішення.
 
    -49- Шпенов Д.Ю.
абзац другий пункту 44.5 статті 44 глави 1 розділу І? викласти в наступній редакції:
"Якщо платник податків після закінчення перевірки надає документи, не надані під час перевірки (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.6 цієї статті), такі документи можуть бути враховані платником податків у податкових періодах, що настають за податковим періодом, який перевірявся, і є підставою для скасування в адміністративному або судовому порядку прийнятого за результатами такої перевірки податкового повідомлення-рішення.".
 
Враховано редакційно    
    -50- Грицак В.М.
Розділ 2, Глава 1, стаття 44, пункт 44.5, абзац 2
Абзац 2 пункту 44.5 викласти в наступній редакції:
"Якщо платник податків після закінчення перевірки надає документи, не надані під час перевірки (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.6 цієї статті), такі документи можуть у встановленому порядку бути враховані платником податків у податкових періодах, що настають за податковим періодом який перевірявся"
 
Враховано редакційно    
33. 44.6. У разі коли посадова особа контролюючого органу, яка здійснює перевірку, відмовляється з будь-яких причин від врахування документів, наданих платником податків під час проведення перевірки, платник податків має право до закінчення перевірки надіслати листом з повідомленням про вручення з описом вкладеного, або надати безпосередньо до контролюючого органу, який призначив проведення перевірки, копії таких документів (засвідчені печаткою платника податків (за наявності печатки) та підписом платника податків - фізичної особи або посадової особи платника податків - юридичної особи).
 
-51- Кінах А.К.
В пункті 44.6 статті 44 виключити слова „з описом вкладення"
 
Відхилено норма захищає права платників податків та дозволяє довести платнику свою позицію щодо надання всіх необхідних документів.  44.7. У разі коли посадова особа контролюючого органу, яка здійснює перевірку, відмовляється з будь-яких причин від врахування документів, наданих платником податків під час проведення перевірки, платник податків має право до закінчення перевірки надіслати листом з повідомленням про вручення з описом вкладеного, або надати безпосередньо до контролюючого органу, який призначив проведення перевірки, копії таких документів (засвідчені печаткою платника податків (за наявності печатки) та підписом платника податків - фізичної особи або посадової особи платника податків - юридичної особи).
 
34. Протягом трьох робочих днів з дня отримання акта перевірки платник податків має право надати до контролюючого органу, що призначив перевірку, документи, визначені в акті перевірки як відсутні.
 
   Протягом трьох робочих днів з дня отримання акта перевірки платник податків має право надати до контролюючого органу, що призначив перевірку, документи, визначені в акті перевірки як відсутні.
 
35. У разі коли під час проведення перевірки платник податків надає документи менше ніж за три дні до дня її завершення, або коли надіслані у передбаченому абзацом першим цього пункту порядку документи надійшли до контролюючого органу менше ніж за три дні до дня завершення перевірки, проведення перевірки продовжується не менше як на п’ять робочих днів з дати продовження.
 
-52- Шаманов В.В.
Абзац 3 пункту 44.6 "У разі коли під час проведення перевірки платник податків надає документи менше ніж за три дні до дня її завершення, або коли надіслані у передбаченому абзацом першим цього пункту порядку документи надійшли до органу державної податкової служби менше ніж за три дні до дня завершення перевірки, проведення перевірки продовжується не менше як на п'ять робочих днів з дати продовження" виключити.
 
Відхилено . Несумлінні платники податків намагаються здійснити заходи щодо надання необхідних до перевірки документів у останній день перевірки. У цьому випадку вважається, що документи платником надані, проте перевірити їх фізично є неможливим. У таких випадках продовження перевірки надасть змогу 1 надані платником податків документи в результатах перевірки та забезпечить зменшення кількості оскаржених рішень податкових органів.  У разі коли під час проведення перевірки платник податків надає документи менше ніж за три дні до дня її завершення, або коли надіслані у передбаченому абзацом першим цього пункту порядку документи надійшли до контролюючого органу менше ніж за три дні до дня завершення перевірки, проведення перевірки продовжується не менше як на п’ять робочих днів з дати продовження.
 
    -53- Мартиненко М.В.
абзац 3 пункту 44.6 Статті 44 виключити.
 
Відхилено . Несумлінні платники податків намагаються здійснити заходи щодо надання необхідних до перевірки документів у останній день перевірки. У цьому випадку вважається, що документи платником надані, проте перевірити їх фізично є неможливим. У таких випадках продовження перевірки надасть змогу 1 надані платником податків документи в результатах перевірки та забезпечить зменшення кількості оскаржених рішень податкових органів.   
    -54- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Абзац 3 пункту 44.6 Виключити
 
Відхилено . Несумлінні платники податків намагаються здійснити заходи щодо надання необхідних до перевірки документів у останній день перевірки. У цьому випадку вважається, що документи платником надані, проте перевірити їх фізично є неможливим. У таких випадках продовження перевірки надасть змогу 1 надані платником податків документи в результатах перевірки та забезпечить зменшення кількості оскаржених рішень податкових органів.   
    -55- Луцький М.Г.
Виключити абзаци 3 та 4 підпункту 44.6. статті 44 Розділу ІІ.
 
Відхилено . Несумлінні платники податків намагаються здійснити заходи щодо надання необхідних до перевірки документів у останній день перевірки. У цьому випадку вважається, що документи платником надані, проте перевірити їх фізично є неможливим. У таких випадках продовження перевірки надасть змогу 1 надані платником податків документи в результатах перевірки та забезпечить зменшення кількості оскаржених рішень податкових органів.   
36. У разі коли надіслані у передбаченому абзацом першим цього пункту порядку документи надійшли до контролюючого органу після завершення перевірки або у разі надання таких документів відповідно до абзацу другого цього пункту, проведення перевірки поновлюється не менше як на п’ять робочих днів, а якщо за результатами перевірки вже був вручений акт (довідка) перевірки - складається додатковий акт (довідка), результати якого враховуються під час визначення грошових зобов’язань платника податків.
 
-56- Шаманов В.В.
Абзац 4 пункту 44.6 " У разі коли надіслані у передбаченому абзацом першим цього пункту порядку документи надійшли до органу державної податкової служби після завершення перевірки або у разі надання таких документів відповідно до абзацу другого цього пункту, проведення перевірки поновлюється не менше як на п'ять робочих днів, а якщо за результатами перевірки вже був вручений акт (довідка) перевірки - складається додатковий акт (довідка), результати якого враховуються під час визначення грошових зобов'язань платника податків" виключити.
 
Відхилено . Несумлінні платники податків намагаються здійснити заходи щодо надання необхідних до перевірки документів у останній день перевірки. У цьому випадку вважається, що документи платником надані, проте перевірити їх фізично є неможливим. У таких випадках продовження перевірки надасть змогу 1 надані платником податків документи в результатах перевірки та забезпечить зменшення кількості оскаржених рішень податкових органів.  У разі коли надіслані у передбаченому абзацом першим цього пункту порядку документи надійшли до контролюючого органу після завершення перевірки або у разі надання таких документів відповідно до абзацу другого цього пункту, проведення перевірки поновлюється не менше як на п’ять робочих днів, а якщо за результатами перевірки вже був вручений акт (довідка) перевірки - складається додатковий акт (довідка), результати якого враховуються під час визначення грошових зобов’язань платника податків.
 
    -57- Луцький М.Г.
Виключити абзаци 3 та 4 підпункту 44.6. статті 44 Розділу ІІ.
 
Відхилено . Несумлінні платники податків намагаються здійснити заходи щодо надання необхідних до перевірки документів у останній день перевірки. У цьому випадку вважається, що документи платником надані, проте перевірити їх фізично є неможливим. У таких випадках продовження перевірки надасть змогу 1 надані платником податків документи в результатах перевірки та забезпечить зменшення кількості оскаржених рішень податкових органів.   
    -58- Мартиненко М.В.
Абзац 4 пункту 44.6 Статті 44 виключити.
 
Відхилено . На сьогодні несумлінні платники податків намагаються здіснити заходи щодо надання необхідних до перевірки документів у останній день перевірки. У цьому випадку вважається, що документи платником надані, проте перевірити їх фізично являється неможливим. У таких випадках продовження перевірки надасть змогу 1 надані платником податків документи в результатах перевірки та забезпечить зменшення кількості оскарження рішень податкових органів.   
    -59- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Абзац 4 пункту 44.6 Виключити
 
Відхилено . На сьогодні несумлінні платники податків намагаються здіснити заходи щодо надання необхідних до перевірки документів у останній день перевірки. У цьому випадку вважається, що документи платником надані, проте перевірити їх фізично являється неможливим. У таких випадках продовження перевірки надасть змогу 1 надані платником податків документи в результатах перевірки та забезпечить зменшення кількості оскарження рішень податкових органів.   
37. 44.7. Відокремлені підрозділи, які визначені платником окремого податку, повинні вести облік з такого податку за правилами, встановленими цим Кодексом.
 
   44.8. Відокремлені підрозділи, які визначені платником окремого податку, повинні вести облік з такого податку за правилами, встановленими цим Кодексом.
 
38. Стаття 45. Податкова адреса
 
   Стаття 45. Податкова адреса
 
39. 45.1. Платник податків-фізична особа зобов’язана визначити свою податкову адресу.
 
-60- Воропаєв Ю.М.
Викласти п. 45.1 ст. 45 розділу ІІ в наступній редакції:
45.1 Платник податків-фізична особа зобов’язана визначити свою податкову адресу.
Податковою адресою платника податків-фізичної особи визнається місце реєстрації такої фізичної особи. Платник податків-фізична особа може самостійно визначити іншу податкову адресу, за якою вона береться на облік як платник податків в органі державної податкової служби за повідомленням такого платника.
Платник податків-фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси."
 
Враховано частково в абзаці другому. Чинна редакція пункту 1.14 ст.1 ЗУ "Про податок з доходів фізичних осіб". Відповідно до ЗУ "Про свободу пересування та вільний вибір проживання в Україні", місце проживання підлягає реєстрації та фіксується у паспорті, інші адреси не реєструються та документально не підтверджені.  45.1. Платник податків-фізична особа зобов’язана визначити свою податкову адресу.
 
40. Податковою адресою такої особи визнається місце постійного або переважного її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків в органі державної податкової служби.
 
   Податковою адресою такої особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків в органі державної податкової служби.
 
41. Платник податків-фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси.
 
   Платник податків-фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси.
 
42. 45.2. Податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі.
 
   45.2. Податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі.
 
43. Податковою адресою підприємства, переданого у довірче управління, є місцезнаходження довірчого власника.
 
   Податковою адресою підприємства, переданого у довірче управління, є місцезнаходження довірчого власника.
 
44. ГЛАВА 2. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ
 
   ГЛАВА 2. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ
 
45. Стаття 46. Податкова декларація (розрахунок)
 
   Стаття 46. Податкова декларація (розрахунок)
 
46. 46.1. Податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом і на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.
 
-61- Корж П.П.
Пункт 46.1. статті 46 розділу ІІ "АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ)" викласти у такій редакції:
"46.1.Податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом і на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.
Митні декларації прирівнюються до податкових декларацій для цілей нарахування та/або сплати податкових зобов’язань.
Додатки до податкової декларації є її невід’ємною частиною."
 
Враховано   46.1.Податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом і на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.
Митні декларації прирівнюються до податкових декларацій для цілей нарахування та/або сплати податкових зобов’язань.
Додатки до податкової декларації є її невід’ємною частиною.
 
47. Митні декларації є податковими для цілей нарахування та/або сплати податкових зобов’язань.
 
      
48. Додатки до податкової декларації є її невід’ємною частиною.
 
-62- Корж П.П.
Після пункту 46.1. статті 46 розділу ІІ "АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ)" додати новий пункт такого змісту:
"46.2. Платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.
Платники податку на прибуток, малі підприємства, віднесені до таких відповідно до Господарського кодексу України, подають разом з річною податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.
У складі фінансової звітності платник податків зазначає тимчасові та постійні податкові різниці, за формою встановленою Міністерством фінансів України."
Відповідно змінити нумерацію інших пунктів статті 46.
 
Враховано   46.2. Платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.
Платники податку на прибуток, малі підприємства, віднесені до таких відповідно до Господарського кодексу України, подають разом з річною податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.
У складі фінансової звітності платник податків зазначає тимчасові та постійні податкові різниці за формою, встановленою Міністерством фінансів України.
 
49. 46.2. Якщо згідно з правилами, визначеними цим Кодексом, податкова звітність з окремого податку складається наростаючим підсумком, податкова декларація за результатами останнього податкового періоду року прирівнюється до річної податкової декларації, при цьому річна податкова декларація не подається.
 
   46.3. Якщо згідно з правилами, визначеними цим Кодексом, податкова звітність з окремого податку складається наростаючим підсумком, податкова декларація за результатами останнього податкового періоду року прирівнюється до річної податкової декларації, при цьому річна податкова декларація не подається.
 
50. 46.3. Якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена центральним контролюючим органом, збільшує або зменшує його податкові зобов’язання, всупереч нормам Кодексу з такого податку чи збору, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації. У разі необхідності платник податків може подати разом з такою податковою декларацією доповнення до такої декларації, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання.
 
-63- Шаманов В.В.
пункт 46.3 статті 46 викласти у такій редакції:
"Платник податків має право подати податкову звітність (декларацію) за іншою формою, якщо він вважає, що форма податкової звітності, визначена центральним (керівним) органом контролюючого органу, збільшує або зменшує його податкові зобов'язання, всупереч нормам закону з такого податку, збору (обов'язкового платежу).Такий звіт (декларація) за іншою формою подається разом із поясненням мотивів його складення."
 
Відхилено ця пропозиція практично дублюю норму абзацу першого п. .46.4 проекту Кодексу та уніфіковує порядок подання декларацій  46.4. Якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена центральним контролюючим органом, збільшує або зменшує його податкові зобов’язання, всупереч нормам Кодексу з такого податку чи збору, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації. У разі необхідності платник податків може подати разом з такою податковою декларацією доповнення до такої декларації, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання.
 
    -64- Мартиненко М.В.
пункт 46.3 Статті 46 викласти у такій редакції:
"п.46.3 Платник податків має право подати податкову звітність (декларацію) за іншою формою, якщо він вважає, що форма податкової звітності, визначена центральним (керівним) органом контролюючого органу, збільшує або зменшує його податкові зобов'язання, всупереч нормам закону з такого податку, збору (обов'язкового платежу).
Такий звіт (декларація) за іншою формою подається разом із поясненням мотивів його складення."
 
Відхилено ця пропозиція практично дублюю норму абзацу першого п. .46.4 проекту Кодексу та уніфіковує порядок подання декларацій   
    -65- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
пункт 46.3 Статті 46 викласти у такій редакції:
п.46.3 Платник податків має право подати податкову звітність (декларацію) за іншою формою, якщо він вважає, що форма податкової звітності, визначена центральним (керівним) органом контролюючого органу, збільшує або зменшує його податкові зобов'язання, всупереч нормам закону з такого податку, збору (обов'язкового платежу).
Такий звіт (декларація) за іншою формою подається разом із поясненням мотивів його складення.
 
Відхилено ця пропозиція практично дублюю норму абзацу першого п. .46.4 проекту Кодексу та уніфіковує порядок подання декларацій   
51. 46.4. Форма податкової декларації встановлюється центральним органом державної податкової служби за погодженням з Міністерством фінансів України. У такому ж порядку встановлюються форми податкових декларацій з місцевих податків і зборів, що є обов’язковими для застосування їх платниками (податковими агентами).
 
-66- Хомутиннік В.Ю.
Перший абзац пункту 46.5 викласти у такій редакції:
"Форма податкової декларації встановлюється центральним органом державної податкової служби за погодженням з Міністерством фінансів України та Комітетом Верховної Ради України, що відповідає за проведення податкової політики. У такому ж порядку встановлюються форми податкових декларацій з місцевих податків і зборів, що є обов’язковими для застосування їх платниками (податковими агентами)".
 
Враховано   46.5. Форма податкової декларації встановлюється центральним органом державної податкової служби за погодженням з Міністерством фінансів України та Комітетом Верховної Ради України, що відповідає за проведення податкової політики. У такому ж порядку встановлюються форми податкових декларацій з місцевих податків і зборів, що є обов’язковими для застосування їх платниками (податковими агентами). Форма декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) встановлюється з урахуванням особливостей, визначених пунктом 179.9 статті 179 розділу ІV цього Кодексу.
 
    -67- Богословська І.Г.
Пункт 46.4 статті 46 проекту кодексу доповнити реченням наступного змісту: "Порядок заповнення та подання податкової декларації з урахуванням особливостей зарахування податків до відповідних бюджетів встановлюється центральним органом державної податкової служби за погодженням з Міністерством фінансів України та комітетом Верховної Ради України, що відповідає за проведення податкової політики."
 
Враховано    
    -68- Коновалюк В.І.
Абзац перший пункту 46.4 статті 46 викласти у наступній редакції:
"46.4 Форма податкової декларації встановлюється центральним органом державної податкової служби за погодженням з Міністерством фінансів України та Комітетом Верховної Ради України, що відповідає за проведення податкової політики. У такому ж порядку встановлюються форми податкових декларацій з місцевих податків і зборів, що є обов’язковими для застосування їх платниками (податковими агентами)";
 
Враховано    
    -69- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 46.5 статті 46 абзац перший доповнити реченням третім такого змісту:
„Форма декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) встановлюється з урахуванням особливостей, визначених пунктом 179.9 статті 179 розділу ІV цього кодексу."
 
Враховано    
52. Це положення не поширюється на митні декларації. Порядок та строки подання митної декларації, а також порядок прийняття контролюючим органом митної декларації визначається з урахуванням вимог Митного кодексу України.
 
-70- Хомутиннік В.Ю.
Викласти абзац 2 пункту 46.4 в такій редакції:
"Це положення не поширюється на:
а) митні декларації. Порядок та строки подання митної декларації, а також порядок прийняття контролюючим органом митної декларації визначається з урахуванням вимог Митного кодексу України;
б) спрощені податкові деклараціїі, передбачені пунктом 152.4 статті 152 та пунктом 203.3. статті 203 цього Кодексу. Форма спрощеної податкової декларації та порядок переходу платників податків на подання такої звітності встановлюються Кабінетом Міністрів України
 
Враховано   Це положення не поширюється на:
а) митні декларації. Порядок та строки подання митної декларації, а також порядок прийняття митним органом митної декларації визначається з урахуванням вимог митного законодавства України;
б) спрощені податкові деклараціїі, передбачені пунктом 152.4 статті 152 та пунктом 203.3. статті 203 цього Кодексу. Форма спрощеної податкової декларації та порядок переходу платників податків на подання такої звітності встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
    -71- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті 46.5 статті 46 слова "контролюючим органом" замінити словами "митним органом", слова "Митного кодексу України" замінити словами "митного законодавства".
 
Враховано редакційно у абцаці другому пункту 46.5   
53. Органи державної податкової служби в порядку, визначеному центральним органом державної податкової служби, безоплатно забезпечують платників податків формами податкових декларацій стосовно податків і зборів, що подаються органам державної податкової служби.
 
   Органи державної податкової служби в порядку, визначеному центральним органом державної податкової служби, безоплатно забезпечують платників податків формами податкових декларацій стосовно податків і зборів, що подаються органам державної податкової служби.
 
54. 46.5. Якщо в результаті запровадження нового податку або зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, центральний орган державної податкової служби, який затвердив такі форми, зобов’язаний оприлюднити такі нові форми звітності.
 
   46.6. Якщо в результаті запровадження нового податку або зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, центральний орган державної податкової служби, який затвердив такі форми, зобов’язаний оприлюднити такі нові форми звітності.
 
55. До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності з податкового періоду, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, діють форми декларацій (розрахунків), що мали чинність до такого визначення.
 
-72- Кармазін Ю.А.
Частину 46.5. викласти в такій редакції: "46.5. До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності з податкового періоду, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, діють форми декларацій (розрахунків), що мали чинність до такого визначення.".
 
Враховано   . До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності з податкового періоду, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, діють форми декларацій (розрахунків), що мали чинність до такого визначення.
 
    -73- Коновалюк В.І.
Друге речення абзацу другого пункту 46.5 статті 46 після слів "які набирають чинності" додати слова "для складання звітності".
 
Немає висновку    
    -74- Бондаренко В.Д.
У другий абзац п. 46.5. додати після слів, "які набирають чинності" "для складання звітності" і далі за текстом.
 
Враховано    
56. Під час планування внесення змін до нормативно-правових актів з питань оподаткування у поточному або наступному бюджетному періоді повинні бути заплановані видатки до відповідного бюджету, пов’язані з оприлюдненням та застосуванням таких норм у поточному або наступному бюджетному періоді.
 
-75- Хомутиннік В.Ю.
Абзац третій пункту 46.5 статті 46 викласти у наступній редакції:
"Після внесення змін до нормативно-правових актів з питань оподаткування центральний орган державної податкової служби повинен здійснити заходи, пов’язані з оприлюдненням та застосуванням таких норм."
 
Враховано   Після внесення змін до нормативно-правових актів з питань оподаткування центральний орган державної податкової служби повинен здійснити заходи, пов’язані з оприлюдненням та застосуванням таких норм.
 
    -76- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
Абзац третій пункту 46.5 статті 46 виключити.
 
Відхилено    
57. Вимоги статей46 -50 цього Кодексу не поширюються на декларування товарів (продукції), ввезених на митну територію України або вивезених з неї відповідно до митного законодавства України (крім випадків, визначених у цихстаттях), а також на декларування відрахувань до соціальних фондів та інше інформаційне декларування, яке містить економічні відомості про суб’єктів оподаткування, що не стосуються обчислення податків.
 
   Вимоги статей 46 -50 цього Кодексу не поширюються на декларування товарів (продукції), ввезених на митну територію України або вивезених з неї відповідно до митного законодавства України (крім випадків, визначених у цихстаттях), а також на декларування відрахувань до соціальних фондів та інше інформаційне декларування, яке містить економічні відомості про суб’єктів оподаткування, що не стосуються обчислення податків.
 
58. Стаття 47. Особи, які несуть відповідальність за складення податкової звітності
 
   Стаття 47. Особи, які несуть відповідальність за складення податкової звітності
 
59. 47.1. Відповідальність за неподання, порушення порядку заповнення документів податкової звітності, порушення строків їх подання контролюючим органам, недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах, несуть:
 
   47.1. Відповідальність за неподання, порушення порядку заповнення документів податкової звітності, порушення строків їх подання контролюючим органам, недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах, несуть:
 
60. 47.1.1. юридичні особи, постійні представництва нерезидентів, які відповідно до цього Кодексу визначені платниками податків, а також їх посадові особи.
 
   47.1.1. юридичні особи, постійні представництва нерезидентів, які відповідно до цього Кодексу визначені платниками податків, а також їх посадові особи.
 
61. Відповідальність за порушення податкового законодавства відокремленим підрозділом юридичної особи несе юридична особа, до складу якої він входить;
 
   Відповідальність за порушення податкового законодавства відокремленим підрозділом юридичної особи несе юридична особа, до складу якої він входить;
 
62. 47.1.2. фізичні особи - платники податків та їх законні чи уповноважені представники у випадках, передбачених цим Кодексом;
 
-77- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті 47.1.2 пункту 47.1 статті 47 слова "цим Кодексом" замінити на слово "законом".
 
Враховано   47.1.2. фізичні особи - платники податків та їх законні чи уповноважені представники у випадках, передбачених законом;
 
63. 47.1.3. податкові агенти.
 
   47.1.3. податкові агенти.
 
64. Стаття 48. Складення податкової звітності
 
-78- Хомутиннік В.Ю.
Царьов О.А.
Назву статті 48 викласти у такій редакції:
"Стаття 48.Складення податкової декларації"
 
Враховано   Стаття 48. Складення податкової декларації
 
65. 48.1. Форми обов’язкової податкової звітності (податкові декларації чи податкові розрахунки), повинні відповідати нормам та змісту відповідного податку та збору, а також затвердженому центральним контролюючим органом порядку їх складення та подання.
 
-79- Хомутиннік В.Ю.
Царьов О.А.
Текст статті 48 розділу ІІ викласти у такій редакції:
" "Стаття 48.Складення податкової декларації
48.1.Податкова декларація складається за формою, затвердженою в порядку, визначеному положеннями пункту 46.4 статті 46 цього Кодексу та чинному на момент її подання. Форма податкової декларації повинна містити необхідні обов’язкові реквізити і відповідати нормам та змісту відповідного податку та збору.
48.2. Обов’язкові реквізити це інформація, яку повинна містити форма податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає визначений цим Кодексом статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків.
48.3.Податкова декларація повинна містити такі обов’язкові реквізити:
- тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий);
- звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація;
- звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку);
- повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами;
- код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- місцезнаходження платника податків;
- найменування органу державної податкової служби, до якого подається звітність;
- дата подання звіту (або дата заповнення – залежно від форми);
- ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток посадових осіб платника податків;
- підписи платника податку – фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених цим Кодексом та засвідчені печаткою платника податку (за наявності).
48.4. У окремих випадках, коли це відповідає сутності податку або збору та є необхідним для його адміністрування, форма податкової декларації додатково може містити такі обов’язкові реквізити:
- відмітка про звітування за спеціальним режимом;
- код виду економічної діяльності (КВЕД);
- код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ;
- індивідуальний податковий номер та номер Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість згідно з даними Реєстру платників податку на додану вартість за звітний (податковий) період.
48.5.Податкова декларація повинна бути підписана:
48.5.1.керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до органу державної податкової служби. У разі ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником та особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку;
48.5.2.фізичною особою - платником податків або його законним представником;
48.5.3.особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації згідно із договором про спільну діяльність або угодою про розподіл продукції.
48.6.Якщо податкова декларація подається податковими агентами - юридичними особами, вона повинна бути підписана керівником такого агента та особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації такого агента, а якщо податковим агентом є платник податків-фізична особа - таким платником податків.
48.7. Податкова звітність складена з порушенням норм цієї статті не вважається податковою декларацією".
 
Враховано   48.1.Податкова декларація складається за формою, затвердженою в порядку, визначеному положеннями пункту 46.4 статті 46 цього Кодексу та чинному на момент її подання. Форма податкової декларації повинна містити необхідні обов’язкові реквізити і відповідати нормам та змісту відповідного податку та збору.
48.2. Обов’язкові реквізити це інформація, яку повинна містити форма податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає визначений цим Кодексом статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків.
48.3.Податкова декларація повинна містити такі обов’язкові реквізити:
- тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий);
- звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація;
- звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку);
- повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами;
- код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- місцезнаходження платника податків;
- найменування органу державної податкової служби, до якого подається звітність;
- дата подання звіту (або дата заповнення – залежно від форми);
- ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток посадових осіб платника податків;
- підписи платника податку – фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених цим Кодексом та засвідчені печаткою платника податку (за наявності).
48.4. У окремих випадках, коли це відповідає сутності податку або збору та є необхідним для його адміністрування, форма податкової декларації додатково може містити такі обов’язкові реквізити:
- відмітка про звітування за спеціальним режимом;
- код виду економічної діяльності (КВЕД);
- код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ;
- індивідуальний податковий номер та номер Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість згідно з даними Реєстру платників податку на додану вартість за звітний (податковий) період.
48.5.Податкова декларація повинна бути підписана:
48.5.1.керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до органу державної податкової служби. У разі ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником та особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку;
48.5.2.фізичною особою - платником податків або його законним представником;
48.5.3.особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації згідно із договором про спільну діяльність або угодою про розподіл продукції.
48.6.Якщо податкова декларація подається податковими агентами - юридичними особами, вона повинна бути підписана керівником такого агента та особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації такого агента, а якщо податковим агентом є платник податків-фізична особа - таким платником податків.
48.7. Податкова звітність складена з порушенням норм цієї статті не вважається податковою декларацією.
 
    -80- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті 48.1 статті 48 слова "контролюючим органом порядку їх складення та подання" замінити словами "органом державної податкової служби".
 
Враховано по суті у п. 46.4   
    -81- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
&&
п. 48.1 Статті 48 доповнити абзацом другим наступного змісту:
п.48.1. Форми обов'язкової податкової звітності (податкові декларації чи податкові розрахунки), повинні відповідати нормам та змісту відповідного податку та збору, а також затвердженому центральним контролюючим органом порядку їх складення та подання.
У разі зміни форма податкової декларації передбаченої п.8.3 ст.8 розділу ІІ цього Кодексу з обов’язковим наданням пояснень щодо причин внесення таких змін.
 
Враховано по суті у абз. 3 п. 46.5 ст. 46 редакції проекту   
    -82- Мартиненко М.В.
&&
пункт 48.1 Статті 48 доповнити абзацом другим наступного змісту:
"У разі зміни форма податкової декларації передбаченої п.8.3 ст.8 розділу ІІ цього Кодексу з обов’язковим наданням пояснень щодо причин внесення таких змін".
 
Враховано по суті у абз. 3 п. 46.5 ст. 46 редакції проекту   
    -83- Шаманов В.В.
&&
п. 48.1 статті 48 доповнити абзацом другим наступного змісту:
"У разі зміни форма податкової декларації передбаченої п.8.3 ст.8 розділу ІІ цього Кодексу з обов’язковим наданням пояснень щодо причин внесення таких змін."
 
Враховано по суті у абз. 3 п. 46.5 ст. 46 редакції проекту   
    -84- Кінах А.К.
Викласти пункти 48.1, 48.2 статті 48 в наступній редакції:
„48.1. Форми обов’язкової податкової звітності (податкові декларації чи податкові розрахунки) затверджуються центральним органом державної податкової служби.
48.2. Податкова звітність повинна містити наступне:
48.2.1. Обов’язкові реквізити, визначені центральним органом державної податкової служби у вступній частині такої податкової звітності.
48.2.2. Податковий номер.
48.2.3. Додатки, що є невід’ємною частиною податкової звітності".
 
Враховано по суті у п. 48.3 та 48.4 редакції проекту 1 по суті у п. 46.1   
66. 48.2. Податкова звітність подається із зазначенням податкового номера.
 
-85- Колесніченко В.В.
&&
Доповнити пункт 48.2 статті 48 словами:
"крім податкової звітності щодо осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та офіційно повідомляють про це органи державної податкової служби за місцем проживання"
 
Враховано по суті у пункті 63.7 статті 63     
67. 48.3. Податкова звітність повинна бути підписана:
 
      
68. 48.3.1. керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової звітності. У разі ведення бухгалтерського обліку та подання податкової звітності безпосередньо керівником платника податку така податкова звітність підписується ним як керівником, так і особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової звітності;
 
-86- Бондаренко В.Д.
Доповнити п. 48.3.1. реченням наступного змісту:
", або уповноваженою особою на яку згідно з розподілом обов`язків покладено відповідальність за ведення бухгалтерського обліку та складання і подання податкової звітності".
 
Відхилено Перелік осіб, які мають право підписувати податкову звітність повинен визначатись хазаконом, а не платником податків своїм розпорядженням, оскільки питання пов’язано з відповідальністю. Норма чинного законодавства.     
    -87- Коновалюк В.І.
Перше речення підпункту 48.3.1 пункту 48.3 статті 48 після слів "яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової звітності" доповнити словами ", або уповноваженою особою на яку згідно з розподілом обов`язків покладено відповідальність за ведення бухгалтерського обліку та складання і подання податкової звітності".
 
Відхилено Перелік осіб, які мають право підписувати податкову звітність повинен визначатись хазаконом, а не платником податків своїм розпорядженням, оскільки питання пов’язано з відповідальністю. Норма чинного законодавства.   
    -88- Кармазін Ю.А.
Частину 48.3.1. викласти в такій редакції: "48.3.1. керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової звітності. У разі ведення бухгалтерського обліку та подання податкової звітності безпосередньо керівником платника податку така податкова звітність підписується ним як керівником, так і особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової звітності, або уповноваженою особою на яку згідно з розподілом обов`язків покладено відповідальність за ведення бухгалтерського обліку та складання і подання податкової звітності; ". Особою відповідальною за ведення бухгалтерського обліку, як правило, є головний бухгалтер, а за відсутності у суб`єкта господарювання такої посади особа на яку покладено обов`язки ведення бухгалтерського обліку. При цьому на великих підприємствах згідно з розподілом обов`язків може бути покладено функції ведення бухгалтерського обліку, складання та подання податкової звітності на іншу уповноважену особу. Оскільки, відповідно до ст.. 49 (п. 11.6 п.р.П) Проекту ПК податкова звітність, заповнена з порушеннями норм ст.. 48 (ст.10) вважається не поданою, то якщо не закріпити на законодавчому рівні право підпису податкової звітності "іншою уповноваженою особою" у великих платників податку будуть проблеми з поданням звітності.
 
Відхилено перелік осіб, які мають право підписувати податкову звітність повинен визначатись хазаконом, а не платником податків своїм розпорядженням, оскільки питання пов’язано з відповідальністю. Норма чинного законодавства.   
69. 48.3.2. фізичною особою - платником податків та його законним представником у разі його наявності або іншою особою, на яку цим Кодексом або іншими нормативно-правовими актами з питань оподаткування покладено обов’язки щодо подання податкової звітності;
 
      
70. 48.3.3. особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової звітності, - в разі провадження діяльності за договором про спільну діяльність та угодами про розподіл продукції.
 
      
71. 48.4. Якщо податкова звітність подається податковими агентами - юридичними особами, вона повинна бути підписана керівником такого агента та особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової звітності такого агента, а якщо податковим агентом є платник податків-фізична особа - таким платником.
 
      
72. Стаття 49. Подання податкової звітності до органів державної податкової служби
 
-89- Хомутиннік В.Ю.
Царьов О.А.
Назву статті 49 розділу ІІ викласти у такій редакції
: "Стаття 49.Подання податкової декларації до органів державної податкової служби"
 
Враховано   Стаття 49.Подання податкової декларації до органів державної податкової служби
 
73. 49.1. Податкова звітність подається платником податків або іншою особою, на яку цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами покладено обов’язки з подання органам державної податкової служби податкової звітності, за звітний період в установлені цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами строки, органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку такий платник податків.
 
-90- Хомутиннік В.Ю.
Царьов О.А.
Текст статті 49 розділу ІІ викласти у такій редакції
"49.1.Податкова декларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами строки, органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку такий платник податків.
49.2. Платник податків зобов’язаний за кожний, встановлений цим Кодексом, звітний період подавати податкові декларації по кожному окремому податку, платником якого він є, відповідно до цього Кодексу, незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.
49.3. Податкова декларація подається до органу державної податкової служби за вибором платника податків, якщо інше не передбачено цим Кодексом, в один із таких способів:
а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.
49.4. Платники податку на додану вартість зобов’язані подавати податкові декларації по кожному окремому податку та збору, платником якого вони є, до органу державної податкової служби в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.
49.5.У разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного органу державної податкової служби не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, визначеного цією статтею.
49.6.У разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затримки його вручення органу державної податкової служби з вини оператора поштового зв’язку, такий оператор несе відповідальність, відповідно до законодавства, при цьому платник податків звільняється від будь-якої відповідальності за неподання або несвоєчасне подання такої податкової декларації.
Платник податків протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення зобов’язаний надіслати поштою або надати особисто (за його вибором) органу державної податкової служби другий примірник податкової декларації разом з копією повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення.
Порядок оформлення зазначених поштових відправлень, а також нормативи їх обігу визначаються Кабінетом Міністрів України.
49.7.Незалежно від факту втрати або зіпсуття такого поштового відправлення чи затримки його вручення платник податків зобов’язаний сплатити суму податкового зобов’язання, самостійно визначену ним у такій податковій декларації, протягом строків, установлених цим Кодексом.
49.8.Прийняття податкової декларації є обов’язком органу державної податкової служби. При прийманні податкової декларації уповноважена посадова особа органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов’язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов’язкових реквізитів, передбачених пунктами 48.3 та 48.4 статті 48 цього Кодексу. Інші показники, зазначені в податковій декларації платника податків, до її прийняття перевірці не підлягають.
49.9. За умови дотримання платником податків вимог цієї статті посадова особа органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов’язана зареєструвати податкову декларацію платника датою її фактичного отримання органом державної податкової служби.
За умови дотримання вимог, встановлених статтями 48 і 49 цього Кодексу податкова декларація надана платником також вважається прийнятою:
49.9.1. за наявності на всіх аркушах, з яких вона складається та, за бажанням платника податків, на його копії податкової декларації відмітки (штампу) органу державної податкової служби, яким отримана податкова декларація, із зазначенням дати її отримання, або квитанції про отримання податкової декларації, у разі її подання засобами електронного зв’язку, або поштового повідомлення з відміткою про вручення органу державної податкової служби, у разі надсилання податкової декларації поштою.
49.9.2. у разі, коли орган державної податкової служби із дотриманням вимог пункту 49.11 цієї статті, не надає платнику податків повідомлення про відмову у прийнятті податкової декларації або, у випадках, визначених цим пунктом, не надсилає його платнику податків у встановлений цією статтею строк.
49.10. Відмова посадової особи органу державної податкової служби прийняти податкову декларацію з будь-яких причин не визначених цією статтею, в тому числі, висунення будь-яких, не визначених цією статтею, передумов щодо такого прийняття (включаючи зміну показників такої податкової декларації, зменшення або скасування від’ємного значення об’єктів оподаткування, сум бюджетних відшкодувань, незаконного збільшення податкових зобов’язань тощо) забороняється.
49.11. У разі подання платником податків до органу державної податкової служби податкової декларації, заповненої з порушенням вимог пунктів 48.3 та 48.4 цієї статті, такий орган державної податкової служби зобов’язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації, із зазначенням причин такої відмови:
49.11.1. у разі отримання податкової декларації надісланою поштою або засобами електронного зв’язку - протягом 5 робочих днів з дня її отримання;
49.11.2. у разі отримання такої податкової декларації особисто від платника податку або його представника – протягом 3 робочих днів з дня її отримання.
49.12. У разі отримання відмови органу державної податкової служби у прийнятті податкової декларації платник податків має право:
49.12.1.подати податкову декларацію та сплатити штраф у разі порушення строку її подання;
49.12.2.оскаржити рішення органу державної податкової служби в порядку, передбаченому статтею 56 цього Кодексу.
49.13. У разі коли, в установленому законодавством порядку, буде встановлено факт неправомірної відмови органом державної податкової служби (посадовою особою) у прийнятті податкової декларації, остання вважається прийнятою у день її фактичного отримання органом державної податкової служби.
49.14. За кожною заявою платника податків щодо порушення посадовою особою органу державної податкової служби цієї статті в обов’язковому порядку проводиться службове розслідування відповідно до законом.
За результатами такого розслідування винна посадова особа органу державної податкової служби притягується до відповідальності відповідно до закону.
49.15.Податкова декларація, надіслана платником податків або його представником поштою або засобами електронного зв’язку заповнена з порушенням норм пунктів 48.3 та 48.4 цієї статті, вважається не поданою.
49.16.Незалежно від наявності відмови у прийнятті податкової декларації платник податків зобов’язаний погасити податкове зобов’язання, самостійно визначене ним у такій податковій декларації, протягом строків, установлених цим Кодексом.
49.17.Міністерство фінансів України розробляє, впроваджує та утримує автоматизовану систему "Єдине вікно подання електронної звітності" для надання послуг з подання за допомогою мережі Інтернет у електронному вигляді звітності, обов’язковість подання якої встановлено законодавством, до міністерств, інших органів державної влади та фондів загальнообов’язкового державного страхування на безоплатній основі.
Центр сертифікації ключів автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності" є її невід’ємним компонентом, створюється, акредитується та провадить свою діяльність у порядку, визначеному законодавством і забезпечує всіх підзвітних осіб засобами електронного цифрового підпису для подання обов’язкової звітності (та обслуговує їх) на безоплатній основі.
Порядок забезпечення підзвітних осіб засобами електронного цифрового підпису для подання обов’язкової звітності на безоплатній основі визначає Кабінет Міністрів України.
Формат (стандарт) електронного документа та електронні форми, а також порядок взаємодії автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності" із міністерствами, іншими органами державної влади та фондами загальнообов’язкового державного страхування визначаються ними спільно із Міністерством фінансів України.
Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" та всі її компоненти є державною власністю.
49.18.Податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:
49.18.1.календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків), - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;
49.18.2.календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків), - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя);
49.18.3.календарному року, крім випадків, передбачених підпунктами 49.18.4 та 49.18.5 цього пункту, - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;
49.18.4.календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб, - до 1 квітня року, що настає за звітним;
49.18.5.календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб-підприємців, - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного податкового року.
49.19.Якщо податкова декларація за квартал, півріччя, три квартали або рік розраховується наростаючим підсумком на підставі показників базових податкових періодів, з яких складаються такі квартал, півріччя, три квартали або рік (без урахування авансових внесків) згідно з відповідним розділом цього Кодексу, зазначена податкова декларація подається у строки, визначені пунктом 49.18 цієї статті для такого базового звітного (податкового) періоду.
Для цілей цього Кодексу під терміном „базовий звітний (податковий) період" слід розуміти перший звітний (податковий) період року, визначений відповідним розділом цього Кодексу.
49.20.Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.
Граничні строки подання податкової декларації можуть бути збільшені за правилами та на підставах, які передбачені цим Кодексом.
49.21.Якщо згідно з відповідним розділом цього Кодексу з питань окремого податку, збору звітний (податковий) період не встановлено, податкова декларація подається та податкове зобов’язання сплачується у строки, передбачені цим пунктом для місячного базового звітного (податкового) періоду, крім випадків, коли подання податкової декларації не передбачено таким розділом цього Кодексу".
 
Враховано з пропозицією Н.д.Пінчука А.П. до підпункту 49.5.5 статті 49  49.1.Податкова декларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами строки, органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку такий платник податків.
49.2. Платник податків зобов’язаний за кожний, встановлений цим Кодексом, звітний період подавати податкові декларації по кожному окремому податку, платником якого він є, відповідно до цього Кодексу, незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.
Платники податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою нуль відсотків відповідно до пункту 154.6 Розділу ІІІ цього Кодексу, подають органам державної податкової служби декларації (розрахунки) з податку на прибуток підприємств за спрощеною формою, у порядку, встановленому цим Кодексом.
49.3. Податкова декларація подається до органу державної податкової служби за вибором платника податків, якщо інше не передбачено цим Кодексом, в один із таких способів:
а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.
49.4. Платники податку на додану вартість зобов’язані подавати податкові декларації по кожному окремому податку та збору, платником якого вони є, до органу державної податкової служби в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.
49.5.У разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного органу державної податкової служби не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, визначеного цією статтею.
49.6.У разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затримки його вручення органу державної податкової служби з вини оператора поштового зв’язку, такий оператор несе відповідальність, відповідно до законодавства, при цьому платник податків звільняється від будь-якої відповідальності за неподання або несвоєчасне подання такої податкової декларації.
Платник податків протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення зобов’язаний надіслати поштою або надати особисто (за його вибором) органу державної податкової служби другий примірник податкової декларації разом з копією повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення.
49.7.Незалежно від факту втрати або зіпсуття такого поштового відправлення чи затримки його вручення платник податків зобов’язаний сплатити суму податкового зобов’язання, самостійно визначену ним у такій податковій декларації, протягом строків, установлених цим Кодексом.
49.8.Прийняття податкової декларації є обов’язком органу державної податкової служби. При прийманні податкової декларації уповноважена посадова особа органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов’язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов’язкових реквізитів, передбачених пунктами 48.3 та 48.4 статті 48 цього Кодексу. Інші показники, зазначені в податковій декларації платника податків, до її прийняття перевірці не підлягають.
49.9. За умови дотримання платником податків вимог цієї статті посадова особа органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов’язана зареєструвати податкову декларацію платника датою її фактичного отримання органом державної податкової служби.
За умови дотримання вимог, встановлених статтями 48 і 49 цього Кодексу податкова декларація надана платником також вважається прийнятою:
49.9.1. за наявності на всіх аркушах, з яких вона складається та, за бажанням платника податків, на його копії податкової декларації відмітки (штампу) органу державної податкової служби, яким отримана податкова декларація, із зазначенням дати її отримання, або квитанції про отримання податкової декларації, у разі її подання засобами електронного зв’язку, або поштового повідомлення з відміткою про вручення органу державної податкової служби, у разі надсилання податкової декларації поштою.
49.9.2. у разі, коли орган державної податкової служби із дотриманням вимог пункту 49.11 цієї статті, не надає платнику податків повідомлення про відмову у прийнятті податкової декларації або, у випадках, визначених цим пунктом, не надсилає його платнику податків у встановлений цією статтею строк.
49.10. Відмова посадової особи органу державної податкової служби прийняти податкову декларацію з будь-яких причин не визначених цією статтею, в тому числі, висунення будь-яких, не визначених цією статтею, передумов щодо такого прийняття (включаючи зміну показників такої податкової декларації, зменшення або скасування від’ємного значення об’єктів оподаткування, сум бюджетних відшкодувань, незаконного збільшення податкових зобов’язань тощо) забороняється.
49.11. У разі подання платником податків до органу державної податкової служби податкової декларації, заповненої з порушенням вимог пунктів 48.3 та 48.4 цієї статті, такий орган державної податкової служби зобов’язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації, із зазначенням причин такої відмови:
49.11.1. у разі отримання податкової декларації надісланою поштою або засобами електронного зв’язку - протягом 5 робочих днів з дня її отримання;
49.11.2. у разі отримання такої податкової декларації особисто від платника податку або його представника – протягом 3 робочих днів з дня її отримання.
49.12. У разі отримання відмови органу державної податкової служби у прийнятті податкової декларації платник податків має право:
49.12.1.подати податкову декларацію та сплатити штраф у разі порушення строку її подання;
49.12.2.оскаржити рішення органу державної податкової служби в порядку, передбаченому статтею 56 цього Кодексу.
49.13. У разі коли, в установленому законодавством порядку, буде встановлено факт неправомірної відмови органом державної податкової служби (посадовою особою) у прийнятті податкової декларації, остання вважається прийнятою у день її фактичного отримання органом державної податкової служби.
49.14. За кожною заявою платника податків щодо порушення посадовою особою органу державної податкової служби цієї статті в обов’язковому порядку проводиться службове розслідування відповідно до законом.
За результатами такого розслідування винна посадова особа органу державної податкової служби притягується до відповідальності відповідно до закону.
49.15.Податкова декларація, надіслана платником податків або його представником поштою або засобами електронного зв’язку заповнена з порушенням норм пунктів 48.3 та 48.4 цієї статті, вважається не поданою.
49.16.Незалежно від наявності відмови у прийнятті податкової декларації платник податків зобов’язаний погасити податкове зобов’язання, самостійно визначене ним у такій податковій декларації, протягом строків, установлених цим Кодексом.
49.17 Центральний орган виконавчої влади відповідальний за процеси інформатизації в України впроваджує та утримує автоматизовану систему "Єдине вікно подання електронної звітності" для надання послуг з подання за допомогою мережі Інтернет у електронному вигляді звітності, обов’язковість подання якої встановлено законодавством, до міністерств, інших органів державної влади та фондів загальнообов’язкового державного страхування.
Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" повинна забезпечувати підтримку роботи засобів електронного цифрового підпису всіх акредитованих центрів сертифікації ключів, що працюють на ринку України відповідно до діючого законодавства.
Опис форматів (стандартів), структура електронних документів, що забезпечується подання електронної звітності до автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності", повинні розміщуватися та підтримуватися в актуальному стані на безоплатній для користувачів основі на загальнодоступних інформаційних ресурсах Міністерства фінансів України та тих органів державної влади, до яких обов’язковість подання звітності встановлено законодавством.
Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" та всі її компоненти є державної власністю.
За допомогою автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" або її компонентів можуть надаватись інші послуги.
49.18.Податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:
49.18.1.календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків), - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;
49.18.2.календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків), - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя);
49.18.3.календарному року, крім випадків, передбачених підпунктами 49.18.4 та 49.18.5 цього пункту, - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;
49.18.4.календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб, - до 1 травня року, що настає за звітним;
49.18.5.календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб-підприємців, - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного податкового року.
49.19.Якщо податкова декларація за квартал, півріччя, три квартали або рік розраховується наростаючим підсумком на підставі показників базових податкових періодів, з яких складаються такі квартал, півріччя, три квартали або рік (без урахування авансових внесків) згідно з відповідним розділом цього Кодексу, зазначена податкова декларація подається у строки, визначені пунктом 49.18 цієї статті для такого базового звітного (податкового) періоду.
Для цілей цього Кодексу під терміном „базовий звітний (податковий) період" слід розуміти перший звітний (податковий) період року, визначений відповідним розділом цього Кодексу.
49.20.Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.
Граничні строки подання податкової декларації можуть бути збільшені за правилами та на підставах, які передбачені цим Кодексом.
49.21.Якщо згідно з відповідним розділом цього Кодексу з питань окремого податку, збору звітний (податковий) період не встановлено, податкова декларація подається та податкове зобов’язання сплачується у строки, передбачені цим пунктом для місячного базового звітного (податкового) періоду, крім випадків, коли подання податкової декларації не передбачено таким розділом цього Кодексу.
 
74. 49.2. Платник податків незалежно від того, чи провадив він господарську діяльність у звітному періоді, повинен подати податкову звітність за такий період, крім випадків, коли він не є платником відповідного виду податку.
 
-91- Хомутиннік В.Ю.
&&
Пункт 49.2 статті 49 Розділу ІІ доповнити абзацом такого змісту:
"Платники податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою нуль відсотків відповідно до пункту 154.6 Розділу ІІІ цього Кодексу, подають органам державної податкової служби декларації (розрахунки) з податку на прибуток підприємств за спрощеною формою, у порядку, встановленому цим Кодексом".
 
Враховано      
75. 49.3. Прийняття податкової звітності є обов’язком органу державної податкової служби. Податкова звітність приймається без попередньої перевірки зазначених у ній показників уповноваженою службовою (посадовою) особою органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків.
 
-92- Кінах А.К.
Абзац перший пункту 49.3 статті 49 викласти в наступній редакції: „Прийняття податкової звітності є обов’язком органу державної податкової служби. Податкова звітність приймається уповноваженою службовою (посадовою) особою органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків, з попередньою перевіркою обов’язкових реквізитів податкової звітності, податкового номера, наявності всіх додатків та підписів, завірених печаткою (за наявності її у платника податків), але без попередньої перевірки зазначених у ній показників".
 
Враховано по суті у іншій редакції     
    -93- Кінах А.К.
&&
Пункт 49.3 статті 49 доповнити абзацом 2 наступного змісту:
„У разі якщо платник податків подає податкову звітність в електронній формі, попередня перевірка обов’язкових реквізитів, податкового номера, наявність додатків та підписів здійснюється технічними засобами автоматизованої системи подання електронної звітності".
Абзаци 2, 3 пункту 49.3 статті 49 вважати, відповідно, абзацами 3, 4.
 
Враховано по суті у іншій редакції   
    -94- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Пункт 49.3. статті 49 - викласти у такій редакції:
"49.3. Податкова звітність подається поштою з повідомленням про вручення або за допомогою мережі Інтернет у електронному вигляді звітності не пізніше 18.00 граничного строку подання податкової декларації, визначеного цим Розділом";
 
Враховано по суті у іншій редакції   
76. Відмова службової (посадової) особи органу державної податкової служби прийняти податкову декларацію з будь-яких причин або висунення нею будь-яких передумов щодо такого прийняття (включаючи зміну показників такої декларації, зменшення або скасування від’ємного значення об’єктів оподаткування, сум бюджетних відшкодувань, незаконного збільшення податкових зобов’язань тощо) забороняється.
 
      
77. Платник податків може також оскаржити дії службової (посадової) особи органу державної податкової служби щодо відмови у прийнятті податкової декларації у судовому порядку.
 
-95- Кінах А.К.
В абзаці 3 пункту 49.3 статті 49 після слів „податкової декларації" замінити „у" на слова „в адміністративному та/або".
 
Враховано по суті у іншій редакції     
78. Якщо службова (посадова) особа органу державної податкової служби порушує норми абзацу першого цього пункту, платник податків зобов’язаний до закінчення граничного строку подання декларації надіслати таку декларацію поштою з описом вкладеного та повідомленням про вручення. До декларації додається заява на ім’я керівника відповідного органу державної податкової служби, складена у довільній формі, із зазначенням прізвища службової (посадової) особи, яка відмовилася прийняти декларацію, та/або із зазначенням дати такої відмови. При цьому декларація вважається поданою в момент її вручення пошті у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-96- Чорноволенко О.В.
У абзаці 4 пункту 49.3 статті 49 розділу 2 законопроекту слова "у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" вилучити;
 
Враховано по суті у іншій редакції     
    -97- Горіна І.А.
В абзаці четвертому пункту 49.3 статті 49 слова "у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" виключити.
 
Враховано у пункту 49.6   
79. За кожною заявою платника податків щодо порушення службовою (посадовою) особою органу державної податкової служби цього пункту в обов’язковому порядку проводиться службове розслідування відповідно до чинного законодавства України.
 
      
80. За результатами такого розслідування винна службова (посадова) особа органу державної податкової служби притягується до відповідальності відповідно до чинного законодавства України.
 
      
81. 49.4. Незалежно від наявності відмови у прийнятті податкової декларації платник податків зобов’язаний погасити податкове зобов’язання, самостійно визначене ним у такій податковій декларації, протягом строків, установлених цим Кодексом.
 
-98- Кінах А.К.
Викласти пункт 49.4 статті 49 в наступній редакції: „Податкова декларація, заповнена платником податків з порушенням норм статті 48 цього Кодексу, вважається не поданою, якщо на ній буде стояти відмітка органу державної податкової служби про взяття податкової декларації до відома.
Якщо службова (посадова) особа органу державної податкової служби порушує норми абзацу першого-третього пункту 49.3 цієї статті, платник податків зобов’язаний протягом 10-ти робочих днів надіслати органу державної податкової служби поштою з описом вкладеного та повідомленням про вручення скаргу із зазначенням прізвища службової (посадової) особи, яка відмовилася прийняти декларацію, та/або із зазначенням дати такої відмови. До скарги додається копія декларації. При цьому декларація вважається поданою в момент вручення заяви з копією декларації пошті у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
За кожною скаргою платника податків щодо порушення службовою (посадовою) особою органу державної податкової служби цього пункту в обов’язковому порядку проводиться службове розслідування відповідно до чинного законодавства України.
За результатами такого розслідування винна службова (посадова) особа органу державної податкової служби притягується до адміністративної відповідальності відповідно до чинного законодавства України, а також за рахунок бюджету платнику податків сплачується штрафна санкція за кожний випадок неправомірного невизнання службовою (посадовою) особою податкової звітності платника податків в розмірі 170 грн.".
Пункти 49.4, 49.5 статті 49 вважати, відповідно, пунктами 49.5, 49.6 цієї статті.
 
Враховано по суті у іншій редакції     
    -99- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Пункт 49.4. статті 49 - викласти у такій редакції:
"49.4. Незалежно від прийняття чи наявності відмови у прийнятті податкової декларації платник податків зобов'язаний погасити податкове зобов'язання, самостійно визначене ним у такій податковій декларації, протягом строків, установлених цим Кодексом";
 
Враховано по суті у іншій редакції   
82. 49.5. Податкова звітність подається органові державної податкової служби з дотриманням таких вимог:
 
      
83. 49.5.1. орган державної податкової служби зобов’язаний зареєструвати податкову звітність, подану платником податків або іншою особою, на яку цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами покладено обов’язки щодо подання податкової звітності, за датою її фактичного подання;
 
-100- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Підпункт 49.5.1. статті 49 - викласти у такій редакції:
"49.5.1. орган державної податкової служби зобов'язаний зареєструвати податкову звітність, надіслану платником податків або іншою особою, на яку цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами покладено обов'язки щодо надсилання податкової звітності, за датою її фактичного надсилання";
 
Враховано по суті у іншій редакції     
84. 49.5.2. платник податків має право не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, визначеного цією статтею, надіслати декларацію органу державної податкової служби поштою з повідомленням про вручення;
 
-101- Шпенов Д.Ю.
підпункт 49.5.2. пункту 49.5. статті 49 глави 2 розділу І? викласти в наступній редакції:
"49.5.2. платник податків має право у строки подання податкової декларації, визначені цією статтею, надіслати декларацію органу державної податкової служби поштою з повідомленням про вручення. При цьому декларація вважається поданою в момент її вручення підприємству зв’язку; "
 
Враховано по суті у іншій редакції     
    -102- Кармазін Ю.А.
Пункт 49.5.2. викласти в такій редакції: "49.5.2. платник податків має право не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, визначеного цією статтею, надіслати декларацію органу державної податкової служби поштою з повідомленням про вручення, або відправити в електронній формі; ".
 
Враховано по суті у іншій редакції   
    -103- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Підпункт 49.5.2. статті 49 - вилучити:
"49.5.2. платник податків має право не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, визначеного цією статтею, надіслати декларацію органу державної податкової служби поштою з повідомленням про вручення";
 
Враховано по суті у іншій редакції   
85. 49.5.3. податкова звітність може бути надана за добровільним рішенням платника податків податковому органу в електронній формі, за умови реєстрації електронного цифрового підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством;
 
-104- Царьков Є.І.
Викласти пункт 49.5.3. у такій редакції:
"49.5.3. Податкова звітність може бути надана за добровільним рішенням платника податків податковому органу в електронній формі, за умови засвідчення чинності відкритих ключів електронного цифрового підпису платника податку у порядку, визначеному законодавством;
Платник податків, що є юридичною особою, повинен визначити перелік посадових осіб, які мають право накладати на податкову звітність електронний цифровий підпис юридичної особи. Якщо на податкову звітність накладаються електронні цифрові підписи фізичних осіб, які пов’язані з платником податків-юридичною особою, на податкову звітність повинно бути додатково накладено електронний цифровий підпис, що є цифровою печаткою платника податків.
Якщо платник податків відповідно до чинного законодавства має право та прийняв рішення про використання електронного цифрового підпису, що не ґрунтується на посиленому сертифікаті відкритого ключа, платник податків повинен визначити чинність свого відкритого ключа або сертифіката відкритого ключа у порядку, визначеному законодавством. Усі ризики збитків, що можуть бути заподіяні платнику податків у зв’язку з використанням електронного цифрового підпису при здійсненні правочинів, не пов'язаних з поданням податкової звітності, а також ризики збитків, що можуть бути заподіяні платнику податків у зв’язку з компрометацією особистих ключів електронного цифрового підпису або використанням ненадійних засобів електронного цифрового підпису, незахищених носіїв ключових даних, платник податків несе самостійно; "".
 
Враховано по суті у іншій редакції     
86. 49.5.4. податкова звітність платників податків, що належать до великих та середніх підприємств подається органу державної податкової служби обов’язково в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.
 
-105- Шаманов В.В.
підпункт 49.5.4 пункту 49.5 статті 49 викласти у такій редакції:
"податкова звітність платників податків, що належать до великих та середніх підприємств може подаватися органу державної податкової служби в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, та із підтвердженням такої звітності на паперових носіях."
 
Враховано по суті у іншій редакції     
    -106- Царьков Є.І.
Викласти пункт 49.5.4. у такій редакції:
"49.5.4. Податкова звітність платників податків, що належать до великих та середніх підприємств, подається органу державної податкової служби обов’язково в електронній формі з дотриманням умови щодо засвідчення чинності відкритих ключів електронного цифрового підпису платника податку у порядку, визначеному законодавством.
Інші платники податків можуть подавати податкову звітність в електронній формі за добровільним рішенням; "
 
Враховано по суті у іншій редакції   
    -107- Мартиненко М.В.
підпункт 49.5.4) пункту 49.5 Статті 49 викласти у такій редакції:
"49.5.4) податкова звітність платників податків, що належать до великих та середніх підприємств може подаватися органу державної податкової служби в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, та із підтвердженням такої звітності на паперових носіях"
 
Враховано по суті у іншій редакції   
    -108- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
підпункт 49.5.4) пункту 49.5 Статті 49 викласти у такій редакції:
49.5.4) податкова звітність платників податків, що належать до великих та середніх підприємств може подаватися органу державної податкової служби в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, та із підтвердженням такої звітності на паперових носіях.
 
Враховано по суті у іншій редакції   
    -109- Кармазін Ю.А.
Пункт 49.5.4. викласти в такій редакції: "49.5.4. податкова звітність платників податків, що належать до великих та середніх підприємств подається органу державної податкової служби виключно в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного цифрового підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.".
Слід вилучити слова ", та із підтвердженням такої звітності на паперових носіях.".Саме термін "електронний цифровий підпис" передбачений відповідним Законом України "Про електронний цифровий підпис".
 
Враховано по суті у іншій редакції   
    -110- Грицак В.М.
Розділ 2, стаття 49, пункт 5, підпункт 4
Викласти в наступній редакції:
"Платники податків можуть подавати податкову звітність в електронній формі за добровільним рішенням".
 
Враховано по суті у іншій редакції   
    -111- Луцький М.Г.
Підпункт 49.5.4. статті 49 Розділу ІІ викласти у такій редакції "податкова звітність платників податків, що належать до великих та середніх підприємств може подаватися органу державної податкової служби в електронній формі з дотримання умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, та із підтвердженням такої звітності на паперових носіях.
 
Немає висновку    
    -112- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Підпункт 49.5.4. статті 49 - викласти у такій редакції:
"49.5.4. податкова звітність платників податків, що належать до великих та середніх підприємств подається органу державної податкової служби обов’язково в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.
Інші платники податків можуть подавати податкову звітність в електронній формі за добровільним рішенням.
Подання звітності в електронній формі звільняє платників податків від обов’язку надсилання звітності до органу податкової служби на паперових носіях.
Вимоги чи прохання посадових осіб органу податкової служби щодо направлення звітності на паперових носіях є неправомірними.
У разі встановлення факту порушення службовою (посадовою) особою органу державної податкової служби цього пункту в обов’язковому порядку проводиться службове розслідування відповідно до чинного законодавства України. За результатами такого розслідування винна службова (посадова) особа органу державної податкової служби притягується до відповідальності відповідно до чинного законодавства України";
 
Враховано по суті у іншій редакції   
87. Інші платники податків можуть подавати податкову звітність в електронній формі за добровільним рішенням;
 
-113- Святаш Д.В.
Абзац другий підпункту 49.5.4. виключити.
 
Враховано по суті у іншій редакції     
88. 49.5.5. Міністерство фінансів України розробляє, впроваджує та утримує автоматизовану систему "Єдине вікно подання електронної звітності" для надання послуг з подання за допомогою мережі Інтернет у електронному вигляді звітності, обов’язковість подання якої встановлено законодавством, до міністерств, інших органів державної влади та фондів загальнообов’язкового державного страхування на безоплатній основі.
 
-114- Пінчук А.П.
Підпункт 49.5.5 статті 49 викласти у такій редакції:
"49.5.5. Центральний орган виконавчої влади відповідальний за процеси інформатизації в України впроваджує та утримує автоматизовану систему "Єдине вікно подання електронної звітності" для надання послуг з подання за допомогою мережі Інтернет у електронному вигляді звітності, обов’язковість подання якої встановлено законодавством, до міністерств, інших органів державної влади та фондів загальнообов’язкового державного страхування.
Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" повинна забезпечувати підтримку роботи засобів електронного цифрового підпису всіх акредитованих центрів сертифікації ключів, що працюють на ринку України відповідно до діючого законодавства.
Опис форматів (стандартів), структура електронних документів, що забезпечується подання електронної звітності до автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності", повинні розміщуватися та підтримуватися в актуальному стані на безоплатній для користувачів основі на загальнодоступних інформаційних ресурсах Міністерства фінансів України та тих органів державної влади, до яких обов’язковість подання звітності встановлено законодавством.
Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" та всі її компоненти є державної власністю.
За допомогою автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" або її компонентів можуть надаватись інші послуги".
 
Враховано у пункті 49.17 статті 49     
89. Центр сертифікації ключів автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності" є її невід’ємним компонентом, створюється, акредитується та провадить свою діяльність у порядку, визначеному законодавством і забезпечує всіх підзвітних осіб засобами електронного цифрового підпису для подання обов’язкової звітності (та обслуговує їх) на безоплатній основі.
 
-115- Царьков Є.І.
Викласти пункт 49.5.5. у такій редакції:
"49.5.5 Порядок здійснення електронного документообігу щодо подання платниками податків звітності в електронній формі до державних органів визначає Кабінет Міністрів України".
 
Враховано по суті у іншій редакції     
    -116- Кармазін Ю.А.
Пункт 49.5.5. викласти в такій редакції: "49.5.5. Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності".
49.5.5.1. Міністерство фінансів України розробляє, впроваджує та утримує автоматизовану систему "Єдине вікно подання електронної звітності" для надання послуг з подання за допомогою мережі Інтернет у електронному вигляді звітності, обов’язковість подання якої встановлено законодавством, до міністерств, інших органів державної влади та фондів загальнообов’язкового державного страхування на безоплатній основі.
49.5.5.2. Центр сертифікації ключів автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності" є її невід’ємним компонентом, створюється, акредитується та провадить свою діяльність у порядку, визначеному законодавством і забезпечує та обслуговує на безоплатній основі всіх платників податків та підзвітних осіб засобами електронного цифрового підпису для подання обов’язкової звітності.
49.5.5.3. Порядок забезпечення всіх платників податків підзвітних осіб засобами електронного цифрового підпису для подання обов’язкової звітності на безоплатній основі визначає Кабінет Міністрів України.
49.5.5.4. Порядок взаємодії автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності" із міністерствами, іншими органами державної влади та фондами загальнообов’язкового державного страхування визначається ними спільно із Міністерством фінансів України.
49.5.5.5. Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" та всі її компоненти є державною власністю.
49.5.5.6. За допомогою автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності" або її компонентів на безоплатній основі можуть надаватись і інші послуги.".
 
Враховано по суті у іншій редакції   
90. Порядок забезпечення підзвітних осіб засобами електронного цифрового підпису для подання обов’язкової звітності на безоплатній основі визначає Кабінет Міністрів України.
 
      
91. Порядок взаємодії автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності" із міністерствами, іншими органами державної влади та фондами загальнообов’язкового державного страхування визначається ними спільно із Міністерством фінансів України.
 
      
92. Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" та всі її компоненти є державною власністю.
 
      
93. За допомогою автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності" або її компонентів можуть надаватись інші послуги.
 
-117- Шпенов Д.Ю.
Абзац 6 підпункту 49.5.5. пункту 49.5. статті 49 глави 2 розділу І? виключити.
 
Враховано по суті у іншій редакції     
94. 49.6. Податкова декларація, заповнена платником податків з порушенням норм статті 48 цього Кодексу, вважається не поданою. Якщо орган державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня її отримання звертається до платника податків з письмовою пропозицією подати податкову декларацію із зазначенням обов’язкових реквізитів та підстав неприйняття попередньої, такий платник податків має право:
 
      
95. 49.6.1. подати декларацію разом із сплатою відповідного штрафу (у разі порушення строку її подання);
 
-118- Шпенов Д.Ю.
підпункт 49.6.1. пункту 49.6 глави 2 розділу І? викласти в наступній редакції:
"49.6.1. подати декларацію; ".
 
Враховано по суті у іншій редакції     
96. 49.6.2. оскаржити рішення органу державної податкової служби в порядку, передбаченому статтею56 цього Кодексу з урахуванням направлення.
 
      
97. Перелік обов’язкових реквізитів декларації встановлюються центральним органом державної податкової служби.
 
      
98. 49.7. Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:
 
      
99. 49.7.1. календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків), - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;
 
      
100. 49.7.2. календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків), - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя);
 
      
101. 49.7.3. календарному року, крім випадків, передбачених підпунктами 49.7.4 та 49.7.5 цього пункту, - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;
 
      
102. 49.7.4. календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб, - до 1 квітня року, що настає за звітним;
 
-119- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 49.7.4 пункту 49.7 статті 49 викласти в такій редакції:
„49.7.4 календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб, - до 1 травня року, що настає за звітним;".
 
Враховано у п.п. 49.18.4     
103. 49.7.5. календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб-підприємців, - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного податкового року.
 
      
104. 49.8. Якщо податкова декларація за квартал, півріччя, три квартали або рік розраховується наростаючим підсумком на підставі показників базових податкових періодів, з яких складаються такі квартал, півріччя, три квартали або рік (без урахування авансових внесків) згідно з відповідним розділом цього Кодексу, зазначена декларація подається у строки, визначені пунктом 49.7 цієї статті для такого базового звітного (податкового) періоду.
 
      
105. Для цілей цього Кодексу під терміном „базовий звітний (податковий) період" слід розуміти перший звітний (податковий) період року, визначений відповідним розділом цього Кодексу.
 
-120- Кармазін Ю.А.
З частини 49.8. вилучити абзац 2 та перенести його до статті 14, виклавши його там у такій редакції: "Для цілей цього Кодексу під терміном „базовий звітний (податковий) період" слід розуміти перший звітний (податковий) період року, визначений відповідним розділом цього Кодексу.".
 
Враховано по суті у іншій редакції     
106. 49.9. Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.
 
-121- Кінах А.К.
В пункті 49.9 статті 49 слова „операційний (банківський)" замінити на слова „встановлений законодавством перший робочий".
 
Враховано по суті у іншій редакції     
107. Граничні строки подання податкової декларації можуть бути збільшені за правилами та на підставах, які передбачені цим Кодексом.
 
      
108. 49.10. Якщо згідно з відповідним розділом цього Кодексу з питань окремого податку, збору звітний (податковий) період не встановлено, податкова декларація подається та податкове зобов’язання сплачується у строки, передбачені цим пунктом для місячного базового звітного (податкового) періоду, крім випадків, коли подання декларації не передбачено таким розділом цього Кодексу.
 
      
109. 49.11. У разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затримки його вручення органу державної податкової служби з вини оператора поштового зв’язку, такий оператор несе відповідальність, відповідно до законодавства, при цьому платник податків звільняється від будь-якої відповідальності за неподання або несвоєчасне подання такої податкової декларації.
 
      
110. Платник податків протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення зобов’язаний надіслати поштою або надати особисто (за його вибором) органу державної податкової служби другий примірник податкової декларації разом з копією повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення.
 
      
111. Порядок оформлення зазначених поштових відправлень, а також нормативи їх обігу визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
      
112. 49.12. Незалежно від факту втрати або зіпсуття такого поштового відправлення чи затримки його вручення платник податків зобов’язаний сплатити суму податкового зобов’язання, самостійно визначену ним у такій податковій декларації, протягом строків, установлених цим Кодексом.
 
      
113. Стаття 50. Внесення змін до податкової звітності
 
   Стаття 50. Внесення змін до податкової звітності
 
114. 50.1. У разі коли у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею102 цього Кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім митної декларації або обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою, що діє на час подання уточнюючого розрахунку.
 
-122- Бондаренко В.Д.
Доповнити п. 50.1. реченням наступного змісту:
"При самостійному донарахуванні та сплаті суми податкових зобов'язань адміністративні штрафи не накладаються".
 
Відхилено Норма чинного законодавства. Питання визначення, притягнення і звільнення від адміністративної відповідальності вирішуються у порядку, встановленому КУпАП.  50.1. У разі коли у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею102 цього Кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім митної декларації або обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою, що діє на час подання уточнюючого розрахунку.
 
    -123- Богословська І.Г.
У пункті 50.1 статті 50 проекту кодексу слова: "він зобов’язаний" замінити словами "він має право".
 
Відхилено Подання правильних та достовірних даних у податкових деклараціях є обов’язком, а не правом платника податків   
    -124- Шпенов Д.Ю.
пункт 50.1. статті 50 глави 2 розділу І? викласти в наступній редакції:
"50.1. У разі коли у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 68 цього розділу або іншими актами законодавства) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім митної декларації або обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою, що діє на час подання уточнюючого розрахунку.
Платник податків, який до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний:
а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму такої недоплати;
б) або відобразити суму такої недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за наступний податковий період, збільшену на суму штрафу у розмірі п’яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.
Якщо після подачі декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період, то штрафи, визначені у цьому пункті, не застосовуються.".
 
Враховано по суті   
    -125- Кармазін Ю.А.
Частину 50.1 перетворити в пункти 50.1- 50.3. Абзаци а) і б) змінити на пункти 1 і 2. Змінити нумерацію подальших частин.
 
Відхилено Не змінює суті   
115. Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені.
 
   Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені.
 
116. Платник податків, який до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний:
 
-126- Шаманов В.В.
У абзаці 3 пункту 50.1 статті 50 після слів "самостійно виявляє факт заниження" доповнити словами "або завищення" і далі за текстом;
після слів "сплатити суму такої недоплати" доповнити словом " (переплати)" і далі за текстом;
після слів " у розмірі п'яти відсотків від такої суми" доповнити словом "недоплати" в далі за текстом;
після слів "або відобразити суму такої недоплати" доповнити словом " (переплати)" і далі за текстом;
після слів "у розмірі п'яти відсотків від такої суми" доповнити словом "недоплати" і далі за текстом;
 
Відхилено Абзац третій цього пункту стосується тільки заниження та сплати штрафу, а абзац перший - всіх помилок.  Платник податків, який до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний:
 
    -127- Мартиненко М.В.
абзац 3 пункту 50.1 Статті 50 викласти у наступній редакції:
"Платник податків, який до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження або завищення податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний:
а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму такої недоплати (переплати) та штраф у розмірі п'яти відсотків від такої суми недоплати до подання такого уточнюючого розрахунку;
б) або відобразити суму такої недоплати (переплати) у складі декларації з цього податку, що подається за наступний податковий період, збільшену на суму штрафу у розмірі п'яти відсотків від такої суми недоплати, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання з цього податку."
 
Відхилено . Абзац третій цього пункту стосується тільки заниження та сплати штрафу, а абзац перший - всіх помилок.   
    -128- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Абзац 3 пункту 50.1 Статті 50 викласти у редакції:
Платник податків, який до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження або завищення податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний:
а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму такої недоплати (переплати) та штраф у розмірі п'яти відсотків від такої суми недоплати до подання такого уточнюючого розрахунку;
б) або відобразити суму такої недоплати (переплати) у складі декларації з цього податку, що подається за наступний податковий період, збільшену на суму штрафу у розмірі п'яти відсотків від такої суми недоплати, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання з цього податку.
 
Відхилено абзац третій цього пункту стосується тільки заниження та сплати штрафу, а абзац перший - всіх помилок.   
117. а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму такої недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;
 
   а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму такої недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;
 
118. б) або відобразити суму такої недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п’яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.
 
   б) або відобразити суму такої недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п’яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.
 
119. Якщо після подачі декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період, то штрафи, визначені у цьому пункті, не застосовуються.
 
-129- Богословська І.Г.
&&
Доповнити пункт 50.1 статті 50 проекту кодексу останнім абзацом такого змісту: "У разі сплати платником податку суми заниженого податкового зобов'язання та штрафу у зв'язку з самостійним виправленням помилок, такий платник податку звільняється від будь-якої відповідальності за заниження виправленого податкового зобов'язання."
 
Відхилено Норма чинного законодавства. Питання визначення, притягнення і звільнення від адміністративної відповідальності вирішуються у порядку, встановленому спеціальними законами.  Якщо після подачі декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період, то штрафи, визначені у цьому пункті, не застосовуються.
 
120. 50.2. Платник податків не має права подавати уточнюючий розрахунок до податкової декларації, поданої за період, який на дату подання уточнюючого розрахунку перевіряється відповідним контролюючим органом.
 
-130- Логвиненко О.С.
Пункт 50.2 статті 50 виключити.
 
Відхилено Норма чинного законодавства. Правка практично унеможливлює проведення перевірок, терміни проведення яких чітко регламентовані.  50.2. Платник податків не має права подавати уточнюючий розрахунок до податкової декларації, поданої за період, який на дату подання уточнюючого розрахунку перевіряється відповідним контролюючим органом.
50.3. У разі коли платник податків подає уточнюючий розрахунок до податкової декларації, поданої за період, що перевірявся, відповідний контролюючий орган має право на проведення позапланової перевірки платника податків за відповідний період.
 
    -131- Хомутиннік В.Ю.
&&
Статтю 50 доповнити пунктом 50.3 такого змісту:
"50.3. У разі коли платник податків подає уточнюючий розрахунок до податкової декларації, поданої за період, що перевірявся, відповідний контролюючий орган має право на проведення позапланової перевірки платника податків за відповідний період".
 
Враховано    
    -132- Логвиненко О.С.
Пункт 50.2 статті 50 виключити.
 
Відхилено Норма чинного законодавства. Правка практично унеможливлює проведення перевірок, терміни проведення яких чітко регламентовані.   
    -133- Кармазін Ю.А.
&&
Доповнити частину 50.1. новою частиною 50.4. такого змісту: "50.4. Адміністративні штрафи не накладаються на платників податків, у випадку, якщо вони самостійно, ще до виявлення цих порушень посадовими особами податкових органів самостійно виявили, донарахували та сплатили суми податкових зобов'язань", і змінити нумерацію подальших частин.
 
Відхилено Норма чинного законодавства. Питання визначення, притягнення і звільнення від адміністративної відповідальності вирішуються у порядку, встановленому КУпАП.   
121. Стаття 51. Подання відомостей про суми виплачених доходів платникам податків-фізичним особам
 
   Стаття 51. Подання відомостей про суми виплачених доходів платникам податків-фізичним особам
 
122. 51.1. Податковий агент зобов’язаний подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органу державної податкової служби за місцем свого обліку.
 
   51.1. Податковий агент зобов’язаний подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органу державної податкової служби за місцем свого обліку.
 
123. 51.2. У визначених цим Кодексом випадках розрахунки подаються в електронному вигляді.
 
   51.2. У визначених цим Кодексом випадках розрахунки подаються в електронному вигляді.
 
124. ГЛАВА 3. РОЗ’ЯСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 
-134- Горіна І.А.
Главу 3 викласти в такій редакції:
"ГЛАВА 3. РОЗ'ЯСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Стаття 52. Податкові консультації та податкові роз'яснення
52.1. За зверненням платників податків контролюючі органи надають консультації з питань практичного використання конкретних норм податкового законодавства.
52.2. Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податку, якому надано таку консультацію.
52.3. За вибором платника податків консультація надається в усній або письмовій формі.
52.4. Консультації надаються органом державної податкової служби або митним органом, в якому платник податків перебуває на обліку, або вищим органом державної податкової служби або митного органу, якому такий орган адміністративно підпорядкований, а також центральним органом державної податкової служби або спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
52.5. Контролюючі органи мають право надавати консультації виключно з тих питань, що належать до їх компетенції.
52.6. У разі коли податкова консультація суперечить положенням податкового роз'яснення, застосовується податкове роз'яснення.
52.7. Податкові роз'яснення окремих положень податкового або іншого законодавства, контроль за дотримання якого покладено на органи державної податкової або митної служби, надаються за самостійним рішенням відповідного центрального контролюючого органу, коли до таких органів надходить значна кількість однорідних звернень щодо надання консультацій з практичного використання окремих норм податкового законодавства.
52.8. Податкове роз'яснення затверджується наказом Міністерства фінансів України, який реєструється Міністерством юстиції України.
Порядок надання та оприлюднення податкових роз'яснень встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 53. Наслідки використання податкових консультацій
та податкових роз'яснень
53.1. Не може бути притягнуто до відповідальності платника податків, який діяв відповідно до податкової консультації та/або податкового роз'яснення, наданих у письмовій формі, зокрема, на підставі того, що у майбутньому така податкова консультація або податкове роз'яснення були змінені або скасовані.
53.2. Платник податків може оскаржити до суду податкове роз'яснення контролюючого органу, яке, на думку такого платника податків, суперечить нормам або змісту відповідного податку чи збору. Визнання судом такого податкового роз'яснення недійсним є підставою для надання нового податкового роз'яснення".
 
Враховано   ГЛАВА 3. РОЗ’ЯСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Стаття 52. Податкові консультації та податкові роз'яснення
52.1. За зверненням платників податків контролюючі органи надають консультації з питань практичного використання конкретних норм податкового законодавства.
52.2. Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податку, якому надано таку консультацію.
52.3. За вибором платника податків консультація надається в усній або письмовій формі.
52.4. Консультації надаються органом державної податкової служби або митним органом, в якому платник податків перебуває на обліку, або вищим органом державної податкової служби або митного органу, якому такий орган адміністративно підпорядкований, а також центральним органом державної податкової служби або спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
52.5. Контролюючі органи мають право надавати консультації виключно з тих питань, що належать до їх компетенції.
52.6. У разі коли податкова консультація суперечить положенням податкового роз'яснення, застосовується податкове роз'яснення.
52.7. Податкові роз'яснення окремих положень податкового або іншого законодавства, контроль за дотримання якого покладено на органи державної податкової або митні органи, надаються за самостійним рішенням відповідного центрального контролюючого органу, коли до таких органів надходить значна кількість однорідних звернень щодо надання консультацій з практичного використання окремих норм податкового законодавства.
52.8. Податкове роз'яснення затверджується наказом Міністерства фінансів України, який реєструється Міністерством юстиції України.
Порядок надання та оприлюднення податкових роз'яснень встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 53. Наслідки використання податкових консультацій та податкових роз'яснень
53.1. Не може бути притягнуто до відповідальності платника податків, який діяв відповідно до податкової консультації та/або податкового роз'яснення, наданих у письмовій формі, зокрема, на підставі того, що у майбутньому така податкова консультація або податкове роз'яснення були змінені або скасовані.
53.2. Платник податків може оскаржити до суду податкове роз'яснення контролюючого органу, яке, на думку такого платника податків, суперечить нормам або змісту відповідного податку чи збору. Визнання судом такого податкового роз'яснення недійсним є підставою для надання нового податкового роз'яснення.
 
    -135- Кінах А.К.
&&
Доповнити Розділ ІІ статтею „Податкові роз’яснення" з визначенням компетентного органу, що має право надавати податкові роз’яснення узагальнюючого характеру.
 
Враховано по суті   
125. Стаття 52. Податкові консультації
 
-136- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Статтю 52 - викласти у такій редакції:
"Сттаття 52. Податкові роз’яснення
52.1 Податкові роз'яснення окремих положень податкового або іншого законодавства, контроль за дотримання якого покладено на органи державної податкової або митної служби, надаються за самостійним рішенням відповідного центрального контролюючого органу, коли до таких органів надходить значна кількість однорідних звернень щодо надання роз’яснень з практичного використання окремих норм податкового законодавства.
52.2. Податкове роз'яснення затверджується наказом центрального контролюючого органу, який погоджується з Міністерством фінансів України та реєструється Міністерством юстиції України.
Порядок надання та оприлюднення податкових роз’яснень встановлюється Кабінетом Міністрів України";
 
Враховано частково      
126. 52.1. За зверненням платників податків контролюючі органи надають консультації з питань практичного використання конкретних норм податкового законодавства.
 
-137- Святаш Д.В.
У пункті 52.1 статті 52 після слова "надають"додати слово "безоплатні".
 
Враховано      
    -138- Шаманов В.В.
пункт 52.1 статті 52 доповнити наступним реченням: "протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту. Надання податкової консультації здійснюється на безоплатній основі. У разі доведення контролюючим органом вищого рівня неправильності наданої платнику консультації та за умови повного і чіткого виконання платником отриманої адресної консультації, такий платник позбавляється відповідальності за таке заниження податкових зобов’язань."
 
Враховано по суті   
    -139- Тищенко О.І.
- Доповнити п. 52.1. ст. 52 після слів "контролюючі органи" фразою наступного змісту: "протягом трьох робочих днів";
- Доповнити п. 52.1. ст. 52 після слова "надають" словом "безоплатно"
 
Враховано частково    
    -140- Мартиненко М.В.
Пункт 52.1 Статті 52 викласти у наступній редакції:
"52.1. За зверненням платників податків контролюючі органи надають адресні письмові консультації з питань практичного використання конкретних норм податкового законодавства протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту. Надання податкової консультації здійснюється на безоплатній основі. У разі доведення контролюючим органом вищого рівні неправильності наданої платнику консультації та за умови повного і чіткого виконання платником отриманої адресної консультації, такий платник позбавляється відповідальності за таке заниження податкових зобов’язань."
 
Враховано частково    
    -141- Богословська І.Г.
Пункт 52.1. статті 52 проекту кодексу необхідно доповнити другим реченням наступного змісту: "Платник податків має право безоплатно отримати у контролюючого органу будь-яку податкову консультацію в порядку та строки, визначені цим Кодексом".
 
Враховано по суті   
    -142- Шпенов Д.Ю.
пункт 52.1. статті 52 глави 3 розділу І? викласти в наступній редакції:
"52.1. За зверненням платників податків контролюючі органи надають у десяти денний термін консультації у письмовій формі з питань практичного використання конкретних норм податкового законодавства.".
 
Враховано по суті   
    -143- Воропаєв Ю.М.
Викласти п. 52.1 ст. 52 законопроекту у такій редакції:
"52.1. За зверненням платників податків контролюючі органи у 30-денний термін надають консультації з питань практичного використання конкретних норм податкового законодавства."
 
Враховано по суті   
    -144- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Пункт 52.1 Статті 52 викласти у редакції:
52.1. За зверненням платників податків контролюючі органи надають адресні письмові консультації з питань практичного використання конкретних норм податкового законодавства протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту. Надання податкової консультації здійснюється на безоплатній основі. У разі доведення контролюючим органом вищого рівні неправильності наданої платнику консультації та за умови повного і чіткого виконання платником отриманої адресної консультації, такий платник позбавляється відповідальності за таке заниження податкових зобов’язань.
 
Враховано по суті   
    -145- Власенко С.В.
У пункті 52.1. статті 52 слово "використання" змінити на "застосування"
 
Враховано по суті   
    -146- Луцький М.Г.
Доповнити підпункт 52.1. статті 52 Розділу ІІ після слів "з питань практичного і використання конкретних норм податкового законодавства" словами "протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту. У разі доведення контролюючим органом вищого рівне неправильності наданої платнику консультації за умови повного і чіткого виконання платником отриманої адресної консультації, такий платник позбавляється відповідальності за таке заниження податкових зобов’язань".
 
Враховано по суті   
127. 52.2. Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податку, якому надано таку консультацію.
 
-147- Кравченко М.В.
пункт 52.2 статті 52 розділу ІІ викласти у такій редакції:
" Податкова консультація має характер податкового роз'яснення і може використовуватися всіма платниками податку";
 
Враховано по суті     
    -148- Давиденко А.А.
Пункт 52.2 статті 52 Розділу ІІІ викласти в редакції:
"52.2 Податкова консультація надається в письмовій формі; "
 
Враховано по суті   
    -149- Кармазін Ю.А.
Частину 52.2. викласти в такій редакції: "52.2. Письмові податкові консультації, у тому числі і ті, що мали індивідуальний характер, невідкладно розміщаються на офіційному веб-сайті (сторінці) відповідного податкового органу і можуть використовуватися всіма платниками податків". Це дасть можливість сприяти додатковому інформуванню платників податків щодо їхніх прав і обов’язків, оскільки основне завдання податкового органу не карати, а допомагати платникові податку правильно сплачувати податки, зменшить кількість звернень до податкового органу.
 
Враховано по суті   
    -150- Шкіль А.В.
Викласти п. 52.2. в наступній редакції:
52.2. Центральний податковий орган забезпечує оприлюднення консультації на своєму офіційному сайті протягом 5-ти робочих днів з дати її підписання.
 
Враховано по суті   
128. 52.3. За вибором платника податків консультація надається в усній або письмовій формі.
 
-151- Давиденко А.А.
Пункт 52.3 статті 52 Розділу ІІІ викласти в редакції:
"52.3 Податкова консультація повинна мати узагальнений характер та підлягає опублікуванню в тижневий термін на офіційному сайті центрального органу державної податкової служби або спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи, за для використання її платниками податків; "
 
Враховано по суті     
    -152- Бондаренко В.Д.
Виключити пункт 52.2.
 
Враховано по суті   
    -153- Бондаренко В.Д.
Доповнити п. 52.3 наступним реченням:
"Письмова консультація підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Центрального податкового органу протягом 5-ти робочих днів з дня її надання."
 
Враховано по суті   
    -154- Власенко С.В.
Пункт 52.3. статті 52 доповнити реченнями другим-третім такого змісту:
"У разі якщо платник податків звернувся за податковою консультацією письмово, то консультація надається у письмовій формі впродовж 10 днів з моменту надходження такого звернення. Письмова податкова консультація надається платнику податків з дотриманням вимог статті 42 цього Розділу. У разі недотримання вимог цієї статті контролюючим органом, платник податків має право на застосування норми податкового законодавства найбільш вигідним для себе чином відповідно до пункту 4.5. цього Розділу"
 
Враховано по суті   
    -155- Кармазін Ю.А.
Вилучити частину 52.3. такого змісту: "52.3. За вибором платника податків консультація надається в усній або письмовій формі.", оскільки вона дублюватиме норму 25.2.
 
Враховано по суті   
    -156- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Рибаков І.О.
Костенко П.І.
У статті 52: п.52.3. викласти у наступній редакції: "За вибором платника податків консультація надається в усній або письмовій формі. Термін надання податкової консультації не повинен перевищувати 5 робочих днів, починаючи з дня отримання контролюючим органом письмового звернення від платника податків.".
 
Враховано по суті   
129. 52.4. Консультації надаються органом державної податкової служби або митним органом, в якому платник податків перебуває на обліку, або вищим органом державної податкової служби або митного органу, якому такий орган адміністративно підпорядкований, а також центральним органом державної податкової служби або спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
 
      
130. 52.5. Контролюючі органи мають право надавати консультації виключно з тих питань, що належать до їх компетенції.
 
-157- Богословська І.Г.
&&
Статтю 52 проекту кодексу доповнити пунктом 52.6 наступного змісту:
"52.6 Роз’яснення податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на податкові та митні органи, здійснюється, виходячи із економічного змісту податку або спрямованості законодавства, що розглядається, основних засад податкового законодавства та інших положень Розділу 1 цього Кодексу шляхом надання податкових консультацій та податкових роз’яснень.
Письмові консультації надаються у строк не більше, ніж двадцять робочих днів з дня звернення платника податків, усні консультації надаються у день звернення."
 
Враховано по суті     
131. Стаття 53. Наслідки використання податкових консультацій
 
-158- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Статтю 53 - викласти у такій редакції:
"Стаття 53 Наслідки використання податкових роз’яснень
53.1. Не може бути донараховано податкове зобов’язання та притягнуто до відповідальності платника податків, який діяв відповідно до податкового роз’яснення на підставі того, що у майбутньому таке податкове роз'яснення було змінено або скасовано. У разі зміни або скасування раніше наданого податкового роз’яснення, платник податків звільняється від зобов’язання здійснювати відповідне коригування своєї податкової звітності та визначати і сплачувати уточнену суму податкового зобов’язання.
53.2 Платник податків може оскаржити до суду податкове роз’яснення контролюючого органу, яке, на думку такого платника податків, суперечить нормам або змісту відповідного податку чи збору. Визнання судом такого податкового роз’яснення недійсним є підставою для надання нового податкового роз’яснення";
 
Враховано по суті     
132. 53.1. Не може бути донараховано податкове зобовязання та притягнуто до відповідальності платника податків, який діяв відповідно до податкової консультації, наданої у письмовій формі, зокрема, на підставі того, що у майбутньому така податкова консультація була змінена або скасована.
 
-159- Власенко С.В.
Пункт 53.1. статті 53 доповнити реченням другим такого змісту:
"Положення цієї статті поширюються також на випадки, якщо платник податків не отримав письмової податкової консультації у встановлені строки та застосував норму податкового законодавства, щодо застосування якої він звертався за податковою консультацією, у найбільш зручний для нього спосіб"
 
Враховано по суті     
    -160- Катеринчук М.Д.
&&
Доповнити главу 3 новою статтею 54 такого змісту:
"Стаття 54. Конфлікт інтересів
У разі коли норми цього Кодексу, іншого закону з питань оподаткування чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу або такого закону, не відповідають одна одній або припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків, контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків".
Статті 54 - 340, вважати відповідно статтями 55 - 341.
 
Враховано по суті   
    -161- Воропаєв Ю.М.
&&
Доповнити ст. 53 розділу ІІ п.53.2 наступного змісту:
"Платник податків може оскаржити до суду як правовий акт індивідуальної дії податкову консультацію контролюючого органу, викладену в письмовій формі, яка, на думку такого платника податків, суперечить нормам або змісту відповідного податку чи збору. Визнання судом такої податкової консультації недійсною є підставою для надання нової податкової консультації з урахуванням висновків суду."
 
Враховано по суті   
133. ГЛАВА 4. ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ ПОДАТКОВИХ ТА/АБО ГРОШОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, ПОРЯДОК ЇХ СПЛАТИ ТА ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ
 
   ГЛАВА 4. ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ ПОДАТКОВИХ ТА/АБО ГРОШОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, ПОРЯДОК ЇХ СПЛАТИ ТА ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ
 
134. Стаття 54. Визначення сум податкових та грошових зобов’язань
 
   Стаття 54. Визначення сум податкових та грошових зобов’язань
 
135. 54.1. Крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та /або грошового зобов’язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом.
 
-162- Шпенов Д.Ю.
пункт 54.1. статті 54 глави 4 розділу І? викласти в наступній редакції:
"54.1. Крім випадків, передбачених цим Кодексом та законами України, платник податків самостійно обчислює суму податкового та /або грошового зобов’язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом.".
 
Враховано по суті Визначення податкового законодавства наведено у статті 3.проекту Кодексу  54.1. Крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та /або грошового зобов’язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом.
 
136. 54.2. Грошове зобов’язання щодо суми податкових зобов’язань з податку, що підлягає утриманню та сплаті (перерахуванню) до бюджету в разі нарахування/виплати доходу на користь платника податку - фізичної особи, вважається узгодженим податковим агентом або платником податку, який отримує доходи не від податкового агента, в момент виникнення податкового зобов`язання, який визначається за календарною датою, встановленою розділом ІV цього Кодексу для граничного строку сплати податку до відповідного бюджету.
 
   54.2. Грошове зобов’язання щодо суми податкових зобов’язань з податку, що підлягає утриманню та сплаті (перерахуванню) до бюджету в разі нарахування/виплати доходу на користь платника податку - фізичної особи, вважається узгодженим податковим агентом або платником податку, який отримує доходи не від податкового агента, в момент виникнення податкового зобов`язання, який визначається за календарною датою, встановленою розділом ІV цього Кодексу для граничного строку сплати податку до відповідного бюджету.
 
137. 54.3. Контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму грошових зобов’язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо:
 
   54.3. Контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму грошових зобов’язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо:
 
138. 54.3.1. платник податків не подає в установлені строки податкову (митну) декларацію;
 
   54.3.1. платник податків не подає в установлені строки податкову (митну) декларацію;
 
139. 54.3.2. дані перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов’язань, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках;
 
-163- Шпенов Д.Ю.
підпункт 54.3.2. пункту 54.3. статті 54 глави 4 розділу І? викласти в наступній редакції:
"54.3.2. дані документальних перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов’язань, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках; ".
 
Відхилено . Завищення та заниження сум податкових зобов’язань може бути виявлено не лише на підставі даних документальних перевірок.  54.3.2. дані перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов’язань, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках;
 
140. 54.3.3. згідно з податковим законодавством та іншими законами особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов’язань з окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є контролюючий орган;
 
   54.3.3. згідно з податковим законодавством та іншими законами особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов’язань з окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є контролюючий орган;
 
141. 54.3.4. рішенням суду, що набрало законної сили, особу визнано винною в ухиленні від сплати податків;
 
   54.3.4. рішенням суду, що набрало законної сили, особу визнано винною в ухиленні від сплати податків;
 
142. 54.3.5. дані перевірок щодо утримання податків у джерела виплати, в тому числі податкового агента, свідчать про порушення правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів податків і зборів, передбачених цим Кодексом, в тому числі податку на доходи фізичних осіб таким податковим агентом;
 
-164- Шпенов Д.Ю.
підпункт 54.3.5. пункту 54.3. статті 54 глави 4 розділу І? виключити.
 
Відхилено . Податковий агент прирівняний до платника податків та зобов’язаний утримувати та сплачувати податки.  54.3.5. дані перевірок щодо утримання податків у джерела виплати, в тому числі податкового агента, свідчать про порушення правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів податків і зборів, передбачених цим Кодексом, в тому числі податку на доходи фізичних осіб таким податковим агентом;
 
143. 54.3.6. результати митного контролю, отримані після закінчення процедури митного оформлення та випуску товарів, свідчать про заниження або завищення податкових зобов’язань, визначених платником у митних деклараціях.
 
   54.3.6. результати митного контролю, отримані після закінчення процедури митного оформлення та випуску товарів, свідчать про заниження або завищення податкових зобов’язань, визначених платником у митних деклараціях.
 
144. 54.4. У разі надходження від уповноважених органів іноземних держав документально підтверджених відомостей щодо вартості імпортованих товарів, яка відрізняється від задекларованої під час митного оформлення, митний орган має право самостійно визначити базу оподаткування та податкові зобов’язання платника податків шляхом проведення дій, визначених пунктом 54.3 цієї статті, виходячи з вартості товару, зазначеного у таких документах.
 
-165- Царьов О.А.
Пункт 54.4 викласти у такій редакції:
"54.4. У разі надходження від уповноважених органів іноземних держав документально підтверджених відомостей щодо країни походження, вартісних, кількісних або якісних характеристик, які мають значення для оподаткування товарів і предметів при ввезенні (пересиланні) на митну територію України або території спеціальної митної зони або вивезення (пересилання) товарів і предметів з митної території України або території спеціальної митної зони, які відрізняються від задекларованихї під час митного оформлення, митний орган має право самостійно визначити базу оподаткування та податкові зобов’язання платника податків шляхом проведення дій, визначених пунктом 54.3 цієї статті, виходячи з відомостей, зазначених у таких документах".
 
Враховано   54.4. У разі надходження від уповноважених органів іноземних держав документально підтверджених відомостей щодо країни походження, вартісних, кількісних або якісних характеристик, які мають значення для оподаткування товарів і предметів при ввезенні (пересиланні) на митну територію України або території спеціальної митної зони або вивезення (пересилання) товарів і предметів з митної території України або території спеціальної митної зони, які відрізняються від задекларованих під час митного оформлення, митний орган має право самостійно визначити базу оподаткування та податкові зобов’язання платника податків шляхом проведення дій, визначених пунктом 54.3 цієї статті, виходячи з відомостей, зазначених у таких документах.
 
145. 54.5. Якщо згідно з нормами цієї статті сума грошового зобов’язання розраховується контролюючим органом, платник податків не несе відповідальності за своєчасність, достовірність і повноту нарахування такої суми, проте несе відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованого узгодженого грошового зобов’язання і має право оскаржити зазначену суму в порядку, встановленому цим Кодексом.
 
-166- Богословська І.Г.
&&
Доповнити статтю 54 новим пунктом 54.6 наступного змісту:
"54.6. При визначені суми податкового зобов'язання платника податків у визначених цим пунктом випадках контролюючий орган зобов'язаний враховувати факти завищення податкових зобов'язань платника податків, в тому числі на підставі письмових заяв платників податку, що надішли на адресу контролюючого органу під час здійснення перевірок."
 
Відхилено Відповідно до положень Кодексу (пункт 86.11 статті 86) нарахування та облік податкових зобов’язань здійснюється лише на підставі первинних документів самостійно платником шляхом подання декларації (уточнення), або контролюючим органом в ході перевірок. Здійснення зазначенного обліку на підставі якихось заяв платника суперечить закладеній концепції та порушує вказану систему обліку.  54.5. Якщо згідно з нормами цієї статті сума грошового зобов’язання розраховується контролюючим органом, платник податків не несе відповідальності за своєчасність, достовірність і повноту нарахування такої суми, проте несе відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованого узгодженого грошового зобов’язання і має право оскаржити зазначену суму в порядку, встановленому цим Кодексом.
 
146. Стаття 55. Скасування рішень контролюючих органів
 
   Стаття 55. Скасування рішень контролюючих органів
 
147. 55.1. Податкове повідомлення - рішення про визначення суми грошового зобов’язання платника податків або будь-яке інше рішення контролюючого органу може бути скасоване контролюючим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства.
 
   55.1. Податкове повідомлення - рішення про визначення суми грошового зобов’язання платника податків або будь-яке інше рішення контролюючого органу може бути скасоване контролюючим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства.
 
148. Процедура адміністративного оскарження рішень органів державної податкової служби є дворівневою.
 
   Процедура адміністративного оскарження рішень органів державної податкової служби є дворівневою.
 
149. 55.2. Контролюючими органами вищого рівня є:
 
   55.2. Контролюючими органами вищого рівня є:
 
150. 55.2.1. Державна податкова адміністрація України є контролюючим органом вищого рівня для державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які, в свою чергу, є контролюючими органами вищого рівня для державних податкових інспекцій.
 
   55.2.1. Державна податкова адміністрація України є контролюючим органом вищого рівня для державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які, в свою чергу, є контролюючими органами вищого рівня для державних податкових інспекцій.
 
151. 55.2.2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи є контролюючим органом вищого рівня для інших митних органів.
 
   55.2.2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи є контролюючим органом вищого рівня для інших митних органів.
 
152. Стаття 56. Оскарження рішень контролюючих органів
 
   Стаття 56. Оскарження рішень контролюючих органів
 
153. 56.1. Податкове повідомлення - рішення та інші рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.
 
-167- Тищенко О.І.
- У п. 56.1. ст. 56 виключити слова "Податкове повідомлення - рішення та інші" та викласти п 56.1. у наступній редакції: "Рішення прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку".
 
Враховано .  56.1. Рішення прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку
 
    -168- Шпенов Д.Ю.
пункт 56.1. статті 56 глави 4 розділу І? викласти в наступній редакції:
"56.1.Податкове повідомлення - рішення про визначення суми грошового зобов’язання платника податків або будь-яке інше рішення контролюючого органу підлягає обов’язковому скасуванню контролюючим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства або законодавчої процедури їх прийняття".
 
Відхилено . Запропонована редакція не впливає на зміст п.п.56.1 п.56   
154. 56.2. У разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі його компетенції, встановленої цим Кодексом або іншими законами України, такий платник податків має право звернутися до контролюючого органу із скаргою про перегляд цього рішення.
 
-169- Тищенко О.І.
- У п. 56.2. ст. 56 виключити слова "визначив суму грошового зобов’язання або" та "інше" і викласти п. 56.2. ст. 56 у такій редакції: "У разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно прийняв будь-яке рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі його компетенції, встановленої цим Кодексом або іншими законами України, такий платник податків має право звернутися до контролюючого органу із скаргою про перегляд цього рішення."
 
Враховано по суті у редакції проекту . Норма запроваджена з метою розмежування скарг на дії податкових органів та на рішення про визначення сум грошових зобов’язань.  56.2. У разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі його компетенції, встановленої цим Кодексом або іншими законами України, такий платник податків має право звернутися до контролюючого органу із скаргою про перегляд цього рішення.
 
    -170- Шпенов Д.Ю.
пункт 56.2. статті 56 глави 4 розділу І? викласти в наступній редакції:
"56.2. У разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь?яке інше рішення, що суперечить законодавству, прийняв з порушенням процедури або виходить за межі його компетенції, встановленої цим Кодексом або іншими законами України, такий платник податків має право звернутися до контролюючого органу із скаргою про перегляд цього рішення.".
 
Відхилено . Скарги на порушення процедури є скаргами на дії працівників органів ДПС та розглядаються в іншому порядку, ніж скарги на рішення про визначення податкових зобов’язань   
    -171- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Рибаков І.О.
Костенко П.І.
п.56.2. доповнити словами: "… або до суду".
 
Враховано по суті у п.56.1 та п. 56.18   
155. 56.3. Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (та у разі потреби - з документами, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог пункту 44.5 статті44 цього Кодексу) протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення - рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.
 
-172- Шпенов Д.Ю.
пункт 56.3. статті 56 глави 4 розділу І? викласти в наступній редакції:
"56.3 Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (та у разі потреби - з копіями документів, розрахунків та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати) протягом 10 робочих днів, що настають з наступного дня, коли платник податків отримав податкове повідомлення - рішення або інше рішення контролюючого органу, що оскаржується.".
 
Враховано частково   56.3. Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (та у разі потреби - з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог пункту 44.5 статті44 цього Кодексу) протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення - рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.
 
    -173- Кармазін Ю.А.
Частину 56.3. викласти в такій редакції: "56.3. Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (та у разі потреби - з документами, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог пункту 44.5 статті44 цього Кодексу) протягом 20 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення - рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується."
 
Відхилено . Проектом кодексу передбачено, що до прийняття рішення за актом перевірки платник податків має право податки свої заперечення до цього акту протягом п’яти робочіх днів щ дня його отримання. Такі заперечення розглядаються органом ДПС протяго п’яти робочих днів, що настають за днем їх отримання. Таким чином, з урахуванням тривалості процедури подання та розгляду заперечень до акту (10 днів) та строків оскарження рішення за таким актом (10 днів) загальний строк для подання заперечень та апеляції складатиме більше ніж 20 календарних днів   
    -174- Кармазін Ю.А.
Частину 56.3. перетворити в пункти 56.3 - 56.5. Змінити нумерацію подальших частин.
 
Відхилено . Додавання нумерації абзацам підпункту 56.3 пункту 56 не доцільне, оскільки викладена редакція п.п.56.3 є однорідною за змістом   
156. Скарги на рішення державних податкових інспекцій подаються до державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
 
   Скарги на рішення державних податкових інспекцій подаються до державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
 
157. Скарги на рішення державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі подаються до Державної податкової адміністрації України.
 
   Скарги на рішення державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі подаються до Державної податкової адміністрації України.
 
158. 56.4. Під час процедури адміністративного оскарження, обов’язок доведення того що будь-яке нарахування, здійснене контролюючим органом у випадках, визначених цим Кодексом, або будь-яке інше рішення контролюючого органу є помилковим покладається на платника податків.
 
-175- Святаш Д.В.
У пункті 56.4. слова "або будь-яке інше рішення контролюючого органу" вилучити
 
Відхилено . Норма запроваджена з метою розмежування скарг на дії податкових органів та на рішення про визначення сум грошових зобов’язань  56.4. Під час процедури адміністративного оскарження, обов’язок доведення того що будь-яке нарахування, здійснене контролюючим органом у випадках, визначених цим Кодексом, або будь-яке інше рішення контролюючого органу є помилковим покладається на платника податків.
 
    -176- Бондаренко В.Д.
Викласти п. 56.4. в наступній редакції:
56.4. У випадках, визначених цим Кодексом, при доведенні того, що будь-яке нарахування чи рішення контролюючого органу є помилковим, платник податку та контролюючий орган повинні довести обставини та факти, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог або заперечень.
 
Відхилено . Норма діючого Закону № 2181-ІІІ, а крім того при процедурі адміністративного оскарження рішення контролюючого органу скаргу розглядає відповідний орган ДПС, а відтак обов’язок доведення неправомірності винесеного рішення не може бути покладено на нього. Вказаний обов’язок покладається на нього лише при судовому оскаржені рішень контролюючих органів.   
    -177- Шпенов Д.Ю.
пункт 56.4. статті 56 глави 4 розділу II викласти в наступній редакції:
"56.4. Обов'язок доведення того що будь-яке нарахування, здійснене контролюючим органом у випадках, визначених цим Кодексом, або будь-яке інше рішення контролюючого органу є помилковим покладається на податковий орган.".
 
Відхилено . Контролюючий орган не повинен додатково доводити обставини та факти, на які він посилаєтсья, як на підставу своїх вимог або заперечень, оскільки такі обставини та факти обов’язково зафіксовані у акті перевірки, що є доказовою базою правомірності визначення податкових зобов’язань   
    -178- Чорноволенко О.В.
У пункті 56.4 статті 56 розділу 2 законопроекту слова "є помилковим покладається на платника податків" замінити на слова "є законним покладається на контролюючий орган";
 
Відхилено . Контролюючий орган не повинен додатково доводити обставини та факти, на які він посилаєтсья, як на підставу своїх вимог або заперечень, оскільки такі обставини та факти обов’язково зафіксовані у акті перевірки, що є доказовою базою правомірності визначення податкових зобов’язань   
    -179- Кармазін Ю.А.
Частину 56.4. викласти в такій редакції: "56.4. У визначених цим Кодексом випадках, при зверненні платника податку що нарахування чи рішення контролюючого органу є помилковим, контролюючий орган повинен довести обставини та факти, на які він посилаються, як на підставу своїх вимог, а платник податку повинен довести обставини та факти, що підтверджують його заперечення.", оскільки кожна сторона повинна самостійно довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.
 
Відхилено . Контролюючий орган не повинен додатково доводити обставини та факти, на які він посилаєтсья, як на підставу своїх вимог або заперечень, оскільки такі обставини та факти обов’язково зафіксовані у акті перевірки, що є доказовою базою правомірності визначення податкових зобов’язань   
159. Обов’язок доведення правомірності нарахування, або прийняття будь-якого іншого рішення контролюючим органом у судовому оскарженні встановлюється процесуальним законодавством.
 
-180- Хомутиннік В.Ю.
У другому абзаці пункту 56.4 слово "законодавством" замінити на слово "законом".
 
Враховано   Обов’язок доведення правомірності нарахування, або прийняття будь-якого іншого рішення контролюючим органом у судовому оскарженні встановлюється процесуальним законом.
 
160. 56.5. Платник податків одночасно з поданням скарги контролюючому органу вищого рівня зобов’язаний письмово повідомляти контролюючий орган, яким визначено суму грошового зобов’язання або прийнято інше рішення, про оскарження його податкового повідомлення - рішення або будь-якого іншого рішення.
 
-181- Чорноволенко О.В.
Пункт 56.5 статті 56 розділу 2 законопроекту викласти у такій редакції "Платник податків подаючи скаргу контролюючому органу вищого рівня не зобов’язаний повідомляти контролюючий орган, яким визначено суму грошового зобов’язання або прийнято інше рішення, про оскарження його податкового повідомлення - рішення або будь-якого іншого рішення.";
 
Відхилено В повідомленні контролюючого органу про оскарження винесеного ним рішення в першу чергу має бути зацікавлений платник податків, оскільки враховуючи строк поштового пересилання скарги платника податків, у випадку, якщо такий платник надсилає її у останній (10-й) день, може виникнути ситуація, у якій внаслідок несвоєчасного інформування контролюючого органу про оскарження винесеного ним рішення, визначене таким рішенням податкове зобов’язання стане неправомірно узгодженим, що спричинить нарахування пені.  56.5. Платник податків одночасно з поданням скарги контролюючому органу вищого рівня зобов’язаний письмово повідомляти контролюючий орган, яким визначено суму грошового зобов’язання або прийнято інше рішення, про оскарження його податкового повідомлення - рішення або будь-якого іншого рішення.
 
    -182- Кармазін Ю.А.
Вилучити частину 56.5. "56.5. Платник податків одночасно з поданням скарги контролюючому органу вищого рівня зобов’язаний письмово повідомляти контролюючий орган, яким визначено суму грошового зобов’язання або прийнято інше рішення, про оскарження його податкового повідомлення - рішення або будь-якого іншого рішення.", оскільки ДПАУ повинно, використовуючи систему електронного документообігу, надавати можливість відповідним особам ДПАУ, які задіяні при розгляді такої скарги, знати про скаргу відразу ж після її надходження. Ці витрати недоцільно покладати на платника податку.
 
Відхилено . В повідомленні контролюючого органу про оскарження винесеного ним рішення в першу чергу має бути зацікавлений платник податків, оскільки враховуючи строк поштового пересилання скарги платника податків, у випадку, якщо такий платник надсилає її у останній (10-й) день, може виникнути ситуація, у якій внаслідок несвоєчасного інформування контролюючтого органу про оскарження винесеного ним рішення, визначене таким рішенням податкове зобов’язання стане неправомірно узгодженим, що спричинить нарахування пені.   
161. 56.6. У разі коли контролюючий орган приймає рішення про повне або часткове незадоволення скарги платника податків, такий платник податків має право звернутись протягом десяти календарних днів, наступних за днем отримання відповіді, зі скаргою до контролюючого органу вищого рівня.
 
-183- Бондаренко В.Д.
У п. 56.6 слово "відповіді" замінити словом "рішення":
56.6 У разі коли контролюючий орган приймає рішення про повне або часткове незадоволення скарги платника податків, такий платник податків має право звернутись протягом десяти календарних днів, наступних за днем отримання рішення, зі скаргою до контролюючого органу вищого рівня.
 
Враховано .  56.6. У разі коли контролюючий орган приймає рішення про повне або часткове незадоволення скарги платника податків, такий платник податків має право звернутись протягом десяти календарних днів, наступних за днем отримання рішення про результати розгляду скарги, зі скаргою до контролюючого органу вищого рівня.
 
    -184- Кармазін Ю.А.
Частину 56.6. викласти в такій редакції: "56.6. У разі, якщо контролюючий орган приймає рішення про повне або часткове незадоволення скарги платника податків, платник податків має право звернутись протягом двадцяти календарних днів, наступних за днем отримання рішення, зі скаргою до контролюючого органу вищого рівня.". Відповідно до Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, затвердженого наказом ДПАУ від 11 грудня 1996 р. №29, яким встановлено перелік податкових рішень, що підлягають оскарженню, відповідь податкового органу оскарженню не підлягає.
 
Відхилено . Десятиденний строк для подання повторної скарги є цілком достатнім та не обмежує права платника податків на доведення того, що винесене рішення контролюючого орану є неправомірним, а збільшення строків подання повторної скарги з 10 до 20 днів призведе до необґрунтованого затягування строків узгодження податкових зобов’язань та надходження до бюджету правомірно донарахованих сум податків   
162. 56.7. У разі порушення платником податків вимог пунктів 56.3 і 56.6 подані ним скарги не розглядаються та повертаються такому платнику податків із зазначенням причин повернення.
 
-185- Чорноволенко О.В.
Пункт 56.7 статті 56 розділу 2 законопроекту вилучити;
 
Відхилено . Розгляд скарг, поданих з порушенням порядку або строків оскарження, унеможливить контролювання строків узгодження сум податкових зобов’язань в адміністративному порядку  56.7. У разі порушення платником податків вимог пунктів 56.3 і 56.6 подані ним скарги не розглядаються та повертаються такому платнику податків із зазначенням причин повернення.
 
163. 56.8. Контролюючий орган, який розглядає скаргу зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів, що настають за днем отримання скарги платника податків, на його адресу поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку.
 
-186- Шпенов Д.Ю.
пункт 56.8. статті 56 глави 4 розділу І? викласти доповнити абзацом наступного змісту:
"Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається платнику податків протягом двадцятиденного строку або протягом строку, продовженого за рішенням керівника контролюючого органу (або його заступника), така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначених строків. Скарга вважається також повністю задоволеною на користь платника податків, якщо рішення керівника контролюючого органу (або його заступника) про продовження строків її розгляду не було отримано платником податку до закінчення двадцятиденного строку.".
 
Враховано по суті. Врегульовано п.п.56.9 п.56  56.8. Контролюючий орган, який розглядає скаргу зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів, що настають за днем отримання скарги платника податків, на його адресу поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку.
 
    -187- Кармазін Ю.А.
Частину 56.8. викласти в такій редакції: "56.8. Контролюючий орган, який розглядає скаргу зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та протягом 20 календарних днів, що настають за днем отримання скарги платника податків, надати його платнику податків на його вимогу під розписку, або надіслати на його адресу поштою з повідомленням про вручення.".
 
Відхилено викладена редакція містить потенційні ризики ухилення несумлінного платника податків від отримання рішення за розглядом скарги   
    -188- Бондаренко В.Д.
&&
Доповнити п. 56.8. абзацом наступного змісту:
"У випадку прийняття контролюючим органом вмотивованого рішення про зменшення нарахованого зобов’язання (пені, штрафних санкцій) або податкового боргу у раніше надісланому податковому повідомленні або податковій вимозі, таке податкове повідомлення (податкова вимога) вважаються відкликаними від дня отримання платником податків нового податкового повідомлення або відповідної податкової вимоги, що містить нову суму податкового зобов'язання (податкового боргу). Зменшена сума податкового зобов'язання (податкового боргу) повинна бути сплачена або може бути оскаржена у строки, визначені цим Кодексом".
 
Враховано по суті у контексті запропонованого проектом порядку розгляду скарг   
    -189- Кінах А.К.
&&
Пункт 56.8 статті 56 доповнити абзацом наступного змісту: „У разі відмови в задоволенні скарги або часткового задоволення скарги вмотивоване рішення надсилається (вручається) одночасно з податковими повідомленнями-рішеннями, якими встановлений новий строк для сплати податкових зобов’язань".
В пункті 56.18 статті 56 слова „у будь-який момент після отримання такого рішення" замінити на слова „протягом одного місяця після отримання такого рішення".
 
Враховано по суті у контексті запропонованого проектом порядку розгляду скарг . Рішення про розгляд скарги приймається контролюючим органом вищого рівня, а податкове повідомлення-рішеннями, яким встановлений новий строк для сплати податкових зобов’язань приймається податковим органом за місцем реєстрації платника податків   
    -190- Кармазін Ю.А.
&&
Доповнити статтю 56, після частини 56.8., новою частиною такого змісту: "56.9. У випадку прийняття контролюючим органом вмотивованого рішення про зменшення нарахованого зобов’язання (пені, штрафних санкцій) або податкового боргу у раніше надісланому податковому повідомленні або податковій вимозі, таке податкове повідомлення (податкова вимога) вважаються відкликаними від дня отримання платником податків нового податкового повідомлення або відповідної податкової вимоги, що містить нову суму податкового зобов'язання (податкового боргу). Зменшена сума податкового зобов'язання (податкового боргу) повинна бути сплачена або може бути оскаржена у строки, визначені цим Кодексом", змінивши подальшу нумерацію частин. Оскільки, дія обох податкових рішень створить колізію для платника податків, і тому, для уникнення спірних ситуацій, необхідно зазначити, що при винесенні податковим органом нового рішення - попереднє вважається відкликаним, що відповідатиме редакції п. 6.5 ст. 6 Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" № 2181-ІІІ від 21.12.2000 р.
 
Враховано по суті у п.56.9.   
164. 56.9. Керівник (або його заступник) відповідного контролюючого органу може прийняти рішення про продовження строку розгляду скарги платника податків понад строк, визначений у пункті 56.8 цієї статті, але не більше 60 календарних днів, та письмово повідомити про це платника податків до закінчення 20-денного строку, зазначеного у пункті 56.8 цієї статті.
 
-191- Богословська І.Г.
В абзаці першому пункту 56.9 статті 56 проекту кодексу цифру "60" замінити цифрою "45".
 
Відхилено . Запропонований строк продовження розгляду скарги не достатній, оскільки контролюючий орган повинен мати достатній для всебічного та об’єктивного розгляду скарги час, враховуючи перехід від трирівневої системи оскарження до дворівневої, а також час для проведення в ході розгляду скарги переперевірки на вимогу платника податків  56.9. Керівник (або його заступник) відповідного контролюючого органу може прийняти рішення про продовження строку розгляду скарги платника податків понад строк, визначений у пункті 56.8 цієї статті, але не більше 60 календарних днів, та письмово повідомити про це платника податків до закінчення 20-денного строку, зазначеного у пункті 56.8 цієї статті.
 
    -192- Чорноволенко О.В.
У пункті 56.9 статті 56 розділу 2 законопроекту цифри "60" замінити на цифри "40";
 
Відхилено . Запропонований строк продовження розгляду скарги не достатній, оскільки контролюючий орган повинен мати достатній для всебічного та об’єктивного розгляду скарги час, враховуючи перехід від трирівневої системи оскарження до дворівневої, а також час для проведення в ході розгляду скарги переперевірки на вимогу платника податків   
165. Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається платнику податків протягом двадцятиденного строку або протягом строку, продовженого за рішенням керівника контролюючого органу (або його заступника), така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначених строків. Скарга вважається також повністю задоволеною на користь платника податків, якщо рішення керівника контролюючого органу (або його заступника) про продовження строків її розгляду не було надіслано платнику податків до закінчення двадцятиденного строку, зазначеного в абзаці першому цього пункту.
 
   Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається платнику податків протягом двадцятиденного строку або протягом строку, продовженого за рішенням керівника контролюючого органу (або його заступника), така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначених строків. Скарга вважається також повністю задоволеною на користь платника податків, якщо рішення керівника контролюючого органу (або його заступника) про продовження строків її розгляду не було надіслано платнику податків до закінчення двадцятиденного строку, зазначеного в абзаці першому цього пункту.
 
166. 56.10. Рішення Державної податкової адміністрації України та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи, прийняте за розглядом скарги платника податків, є остаточним і не підлягає подальшому адміністративному оскарженню, але може бути оскаржене в судовому порядку.
 
-193- Шпенов Д.Ю.
пункт 56.10 статті 56 глави 4 розділу І? викласти доповнити абзацом наступного змісту:
"Конфлікт інтересів. У разі коли норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або коли норми різни законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняття рішення на користь як платника так, і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.".
 
Враховано по суті Врегульовано п.п.56.21 п.56 та та п.4.5 .  56.10. Рішення Державної податкової адміністрації України та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи, прийняте за розглядом скарги платника податків, є остаточним і не підлягає подальшому адміністративному оскарженню, але може бути оскаржене в судовому порядку.
 
167. 56.11. Не підлягає оскарженню:
 
   56.11. Не підлягає оскарженню:
 
168. 56.11.1. податкове зобов’язання, самостійно визначене платником податків;
 
   56.11.1. податкове зобов’язання, самостійно визначене платником податків;
 
169. 56.11.2. податкове зобов’язання, що нараховане та/або утримане податковим агентом відповідно до норм цього Кодексу.
 
-194- Святаш Д.В.
Підпункт 56.11.2 пункту 56.11 статті 56 вилучити
 
Відхилено Податкове зобов’язання визначене податковим агентом проектом Кодексу прирівнюється до самостійно визначеного. Податкового зобов’язання.  56.11.2. податкове зобов’язання, що нараховане та/або утримане податковим агентом відповідно до норм цього Кодексу.
 
    -195- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Рибаков І.О.
Костенко П.І.
п.п.56.11.2. пункту 56.11. - виключити.
 
Відхилено Податкове зобов’язання визначене податковим агентом проектом Кодексу прирівнюється до самостійно визначеного. Податкового зобов’язання.   
170. 56.12. Якщо відповідно до цього Кодексу контролюючий орган самостійно визначає грошове зобов’язання платника податків за причинами, не пов’язаними із порушенням законодавства, такий платник податків має право на адміністративне оскарження рішень контролюючого органу протягом 30 календарних днів, що настають за днем надходження податкового повідомлення - рішення контролюючого органу, замість 10-денного строку, визначеного у пункті 56.3 цієї статті.
 
-196- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Рибаков І.О.
Костенко П.І.
у п.56.12.слова "…замість 10-денного строку, визначеного у пункті 56.3. цієї статті." - виключити.
 
Враховано   56.12. Якщо відповідно до цього Кодексу контролюючий орган самостійно визначає грошове зобов’язання платника податків за причинами, не пов’язаними із порушенням законодавства, такий платник податків має право на адміністративне оскарження рішень контролюючого органу протягом 30 календарних днів, що настають за днем надходження податкового повідомлення - рішення контролюючого органу.
 
171. 56.13. У разі коли останній день строків, зазначених у цій статті, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.
 
   56.13. У разі коли останній день строків, зазначених у цій статті, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.
 
172. 56.14. Строки подання скарги на податкове повідомлення - рішення або будь-яке інше рішення контролюючого органу можуть бути продовжені за правилами і на підставах, визначених пунктом 102.6 статті102 цього Кодексу.
 
   56.14. Строки подання скарги на податкове повідомлення - рішення або будь-яке інше рішення контролюючого органу можуть бути продовжені за правилами і на підставах, визначених пунктом 102.6 статті102 цього Кодексу.
 
173. 56.15. Скарга, подана із дотриманням строків, визначених пунктом 56.3 цієї статті, зупиняє виконання платником податків грошових зобов’язань, визначених у податковому повідомленні, на строк від дня подання такої скарги до контролюючого органу до дня закінчення процедури адміністративного оскарження. Протягом зазначеного строку податкові вимоги з податку, що оскаржується, не надсилаються, а сума грошового зобов’язання, що оскаржується, вважається неузгодженою.
 
-197- Богословська І.Г.
У першому реченні пункту 56.15 статті 56 проекту кодексу після слів: "визначених у податковому повідомленні, " доповнити словами: "а також застосування права податкової застави".
 
Відхилено Зупинення права податкової застави створює ризики ненадходження до бюджету правомірно донарахованих сум внаслідок відсутності забезпечення активами податкових зобов’язань  56.15. Скарга, подана із дотриманням строків, визначених пунктом 56.3 цієї статті, зупиняє виконання платником податків грошових зобов’язань, визначених у податковому повідомленні, на строк від дня подання такої скарги до контролюючого органу до дня закінчення процедури адміністративного оскарження. Протягом зазначеного строку податкові вимоги з податку, що оскаржується, не надсилаються, а сума грошового зобов’язання, що оскаржується, вважається неузгодженою.
 
174. 56.16. Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги відповідним контролюючим органом, а в разі надсилання скарги поштою - дата відправлення скарги, зазначена відділенням поштового зв’язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті.
 
-198- Воропаєв Ю.М.
Викласти п. 56.16 в наступній редакції:
"56.16 Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги відповідним контролюючим органом, а в разі надсилання скарги поштою - дата отримання відділенням поштового зв’язку від платника податків поштового відправлення із скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв’язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті."
 
Враховано .  56.16 Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги відповідним контролюючим органом, а в разі надсилання скарги поштою - дата отримання відділенням поштового зв’язку від платника податків поштового відправлення із скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв’язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті
 
175. 56.17. Процедура адміністративного оскарження закінчується:
 
   56.17. Процедура адміністративного оскарження закінчується:
 
176. 56.17.1. днем, наступним за останнім днем строку, передбаченого для подання скарги на податкове повідомлення - рішення або будь-яке інше рішення відповідного контролюючого органу у разі, коли така скарга не була подана у зазначений строк;
 
   56.17.1. днем, наступним за останнім днем строку, передбаченого для подання скарги на податкове повідомлення - рішення або будь-яке інше рішення відповідного контролюючого органу у разі, коли така скарга не була подана у зазначений строк;
 
177. 56.17.2. днем отримання платником податків рішення відповідного контролюючого органу про повне задоволення скарги;
 
   56.17.2. днем отримання платником податків рішення відповідного контролюючого органу про повне задоволення скарги;
 
178. 56.17.3. днем отримання платником податків рішення Державної податкової адміністрації України або спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи;
 
   56.17.3. днем отримання платником податків рішення Державної податкової адміністрації України або спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи;
 
179. 56.17.4. днем звернення платника податків до суду;
 
-199- Грицак В.М.
Розділ 2, Глава 4, стаття 56, пункт 17, підпункт 1
Підпункт 21.17.4 виключити.
 
Відхилено . Поправка сформульована невірно.  56.17.4. днем звернення платника податків до суду;
 
180. 56.17.5. днем звернення платника податків до контролюючого органу із заявою про розстрочення, відстрочення податкових зобов’язань, що оскаржувались.
 
   56.17.5. днем звернення платника податків до контролюючого органу із заявою про розстрочення, відстрочення податкових зобов’язань, що оскаржувались.
 
181. День закінчення процедури адміністративного оскарження вважається днем узгодження грошового зобов’язання платника податків.
 
-200- Богословська І.Г.
&&
Пункт 56.17 статті 56 проекту кодексу доповнити новим підпунктом 56.17.6 наступного змісту:
"56.17.6. "днем, наступним за останнім днем двадцятиденного строку (п. 56.8) або днем, наступним за останнім днем строку, продовженого за рішенням керівника контролюючого органу (або його заступника) (п. 56.9), в разі якщо контролюючий орган не надіслав платнику податків рішення, прийнятого за результатом розгляду скарги такого платника."
 
Враховано по суті у редакції проекту .  День закінчення процедури адміністративного оскарження вважається днем узгодження грошового зобов’язання платника податків.
 
182. 56.18. З урахуванням строків давності платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення - рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування податкового зобов’язання у будь-який момент після отримання такого рішення.
 
-201- Воропаєв Ю.М.
Викласти п. 56.18 ст. 56 законопроекту № 7101-1 в наступній редакції:
"З урахуванням строків давності, визначених ст. 102 цього Кодексу, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення - рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування податкового зобов’язання у будь-який момент після отримання такого рішення.
В цьому випадку платник податків зобов’язаний письмово повідомляти такий контролюючий орган про судове оскарження його рішення.
При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу грошове зобов’язання вважається неузгодженим у частині оскаржуваної суми, до прийняття судом рішення, що набрало законної сили.
Рішення контролюючого органу, оскаржене в судовому порядку, не підлягає адміністративному оскарженню."
 
Відхилено запропоновано надати право платнику податків на звернення до суду у продовж трьох років. Крім того, за пропозицією оскаржена сума вважається неузгодженою, що в свою чергу свідчить про фактичну не сплату податкових зобов'язань більш ніж три роки, що не узгоджується з концепцією законопроекту. Пропозиція суперечить положенням статті 1 цього Кодексу щодо сфери дії Податкового Кодексу України. Питання процесуального характеру щодо зміни строків права на судове оскарження в інших нормативно правових актах може привести до конфліктних ситуацій. Норма законопроекту імплементована із чинного підпункту 5.2.5 Закону України №2181, на цей час проблемних питань не має. Можливі зловживання з боку платників податків з метою затягування процедур сплати. Крім того, можуть виникнути конфліктні ситуації, коли на приклад, сума є узгодженою, стягнутою у судовому порядку, проте, платник податків через три роки звертається до суду та скасовує податкове повідомлення-рішення, вимагає згідно статті 265 поворот виконання судового рішення (повернення коштів із бюджету) та необмежений правом на стягнення упущеної вигоди або моральної шкоди та інше (будь-який позов на стягнення з бюджету певних грошових сум у зв'язку з неправомірним стягненням з нього сум податкового боргу).  56.18. З урахуванням строків давності платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення - рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування податкового зобов’язання у будь-який момент після отримання такого рішення.
 
183. У разі коли платником податків до подання позовної заяви проводилася процедура адміністративного оскарження, строк звернення до суду продовжується на строк, що фактично пройшов з дати звернення платника податку із скаргою до контролюючого органу до дати отримання (включно) таким платником податків рішення контролюючого органу, прийнятого за результатами розгляду скарги.
 
-202- Хомутиннік В.Ю.
у абзаці другому пункту 56.18 після слів "отримання (включно) таким платником податків" доповнити словом "остаточного";
 
Враховано   У разі коли платником податків до подання позовної заяви проводилася процедура адміністративного оскарження, строк звернення до суду продовжується на строк, що фактично пройшов з дати звернення платника податку із скаргою до контролюючого органу до дати отримання (включно) таким платником податків остаточного рішення контролюючого органу, прийнятого за результатами розгляду скарги.
 
184. Рішення контролюючого органу, оскаржене в судовому порядку, не підлягає адміністративному оскарженню.
 
-203- Хомутиннік В.Ю.
пункт 56.18 доповнити новим реченням такого змісту: "Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору".
 
Враховано   Рішення контролюючого органу, оскаржене в судовому порядку, не підлягає адміністративному оскарженню.
Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору.
 
185. 56.19. При зверненні платника податків до суду, у межах строків визначених пунктом 57.3 статті57 цього Кодексу, з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу грошове зобов’язання вважається неузгодженим у частині оскаржуваної суми, до прийняття судом рішення, що набрало законної сили.
 
-204- Воропаєв Ю.М.
Пропонується викласти п. 56.19 ст. 56 розділу ІІ законопроекту в наступній редакції:
"56.19. У разі коли до подання позовної заяви проводилася процедура адміністративного оскарження, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення - рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування податкового зобов’язання протягом місяця, що настає за днем закінчення процедури адміністративного оскарження відповідно до п. 56.17 цієї статті."
 
Враховано   56.19. У разі коли до подання позовної заяви проводилася процедура адміністративного оскарження, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення - рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування податкового зобов’язання протягом місяця, що настає за днем закінчення процедури адміністративного оскарження відповідно до пункту. 56.17 цієї статті.
 
    -205- Шпенов Д.Ю.
пункт 56.19 статті 56 глави 4 розділу І? викласти в наступній редакції:
"56.19. Звернення платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним податкового повідомлення - рішення або будь-якого іншого рішення відповідного контролюючого органу зупиняє виконання платником податків оскаржуваних податкових зобов'язань з дня подання такого позову до суду до дня набрання чинності відповідного рішення суду. Протягом зазначеного строку податкові вимоги з податку, що оскаржується, не надсилаються, а сума податкового зобов’язання вважається неузгодженою.".
 
Враховано по суті у редакції проекту   
186. 56.20. Вимоги до оформлення скарги, порядок подання та розгляду скарг встановлюється Державною податковою адміністрацією України за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
 
-206- Чорноволенко О.В.
Пункт 56.20 статті 56 розділу 2 законопроекту вилучити;
 
Відхилено . Необхідна формалізована процедура для реалізації зазначених положень ПК  56.20. Вимоги до оформлення скарги, порядок подання та розгляду скарг встановлюється Державною податковою адміністрацією України та/або спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
 
    -207- Кармазін Ю.А.
Частина 56.20. викласти в такій редакції: "56.20. Вимоги до оформлення скарги, порядок подання та розгляд скарг встановлюється Кабінетом міністрів України". Пункт 65.4.5. викласти в такій редакції: "65.4.5. неподання для реєстрації особою, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність, свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, у випадках, якщо законом передбачається заборона ведення цього виду діяльності без відповідного документа.".
 
Відхилено . Погодження Кабміном є недоцільним.   
    -208- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті 56.20. статті 56 слова "за погодженням із" замінити словами "та\або".
 
Враховано    
187. 56.21. У разі коли норма цього Кодексу чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.
 
-209- Богословська І.Г.
&&
Пункт 56.21 статті 56 проекту кодексу доповнити другим абзацом такого змісту:
"При розгляді скарги платника податків в адміністративному або судовому порядку підлягає обов’язковому встановленню правомірність проведення заходу податкового контролю, за наслідками якого прийнято оспорюване платником податків рішення контролюючого органу. У разі встановлення відсутності передбачених законодавством підстав для проведення заходу податкового контролю прийняте за результатами такого заходу рішення контролюючого органу, в тому числі податкове повідомлення-рішення, підлягає скасуванню незалежно від того, які факти були встановлені під час проведення такого заходу."
 
Відхилено Порушення процедурних питань підлягає оскарженню в окремому порядку шляхом визнання неправомірними дій посадових осіб.  56.21. У разі коли норма цього Кодексу чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.
 
188. Стаття 57. Строки сплати податкового зобов’язання
 
   Стаття 57. Строки сплати податкового зобов’язання
 
189. 57.1. Платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
 
   57.1. Платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
 
190. Податковий агент зобов’язаний сплатити суму податкового зобов’язання (суму нарахованого (утриманого) податку), самостійно визначеного ним з доходу, що виплачується на користь платника податку - фізичної особи та за рахунок такої виплати, у строки, передбачені цим Кодексом.
 
   Податковий агент зобов’язаний сплатити суму податкового зобов’язання (суму нарахованого (утриманого) податку), самостійно визначеного ним з доходу, що виплачується на користь платника податку - фізичної особи та за рахунок такої виплати, у строки, передбачені цим Кодексом.
 
191. Суму податкового зобов’язання, визначену у митній декларації, платник податків зобов’язаний сплатити до закінчення митного оформлення товарів, якщо інше не передбачено податковим законодавством.
 
   Суму податкового зобов’язання, визначену у митній декларації, платник податків зобов’язаний сплатити до закінчення митного оформлення товарів, якщо інше не передбачено податковим законодавством.
 
192. 57.2. У разі коли відповідно до цього Кодексу або інших законів України контролюючий орган самостійно визначає податкове зобов’язання платника податків з причин, не пов’язаних з порушенням податкового законодавства, такий платник податків зобов’язаний сплатити нараховану суму податкового зобов’язання у строки, визначені в цьому Кодексі, а якщо такі строки не визначено - протягом 30 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення - рішення про таке нарахування.
 
   57.2. У разі коли відповідно до цього Кодексу або інших законів України контролюючий орган самостійно визначає податкове зобов’язання платника податків з причин, не пов’язаних з порушенням податкового законодавства, такий платник податків зобов’язаний сплатити нараховану суму податкового зобов’язання у строки, визначені в цьому Кодексі, а якщо такі строки не визначено - протягом 30 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення - рішення про таке нарахування.
 
193. 57.3. У разі визначення грошового зобов’язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.5 пункту 54.3 статті54 цього Кодексу, платник податків зобов’язаний сплатити нараховану суму грошового зобов’язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення - рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру апеляційного оскарження.
 
-210- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті 57.3. статті 57 цифри "54.3.5" замінити цифрами "54.3.6".
 
Враховано   57.3. У разі визначення грошового зобов’язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті54 цього Кодексу, платник податків зобов’язаний сплатити нараховану суму грошового зобов’язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення - рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру апеляційного оскарження.
 
    -211- Шпенов Д.Ю.
пункт 57.3. статті 57 глави 4 розділу І? викласти в наступній редакції:
"57.3. У разі визначення грошового зобов’язання контролюючим органом з підстав, зазначених у підпунктах 19.3.1 - 19.3.5 пункту 19.3 статті 19 цього розділу, платник податків зобов’язаний сплатити нараховану та узгоджену суму грошового зобов’язання протягом 10 календарних днів з моменту узгодження.".
 
Відхилено Норма чинного законодавства.   
    -212- Лелюк О.В.
в обох абзацах пункту 57. 3 статті 57 Глави 4 Розділу ІІ проекту Податкового кодексу України, словосполучення "апеляційне оскарження" замінити словом "оскарження"
 
Відхилено Норма чинного законодавства.   
194. У випадках апеляційного оскарження суми грошового зобов’язання платник податків зобов’язаний самостійно погасити її узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом десяти календарних днів, наступних за днем такого узгодження.
 
   У випадках апеляційного оскарження суми грошового зобов’язання платник податків зобов’язаний самостійно погасити її узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом десяти календарних днів, наступних за днем такого узгодження.
 
195. 57.4. Пеня та штрафні санкції, нараховані на суму грошового зобов’язання (її частку), скасовану за результатами адміністративного чи судового оскарження, також підлягають скасуванню, а якщо такі пеня та санкції були сплачені, вони підлягають зарахуванню в рахунок погашення податкового боргу, грошових зобов’язань або поверненню в порядку, встановленому статтею43 цього Кодексу.
 
-213- Шаманов В.В.
У пункті 57.4 статті 57 після слів: "чи судового оскарження" доповнити наступним реченням: "або з інших причин неправомірного донарахування з боку податкових органів при проведенні податкових декларацій (розрахунків)" і далі за текстом;
 
Відхилено не відповідає приписам статті 43 проекту .  57.4. Пеня та штрафні санкції, нараховані на суму грошового зобов’язання (її частку), скасовану за результатами адміністративного чи судового оскарження, також підлягають скасуванню, а якщо такі пеня та санкції були сплачені, вони підлягають зарахуванню в рахунок погашення податкового боргу, грошових зобов’язань або поверненню в порядку, встановленому статтею43 цього Кодексу.
 
    -214- Мартиненко М.В.
пункт 57.4 Статті 57 викласти у редакції:
"57.4. Пеня та штрафні санкції, нараховані на суму грошового зобов'язання (її частку), скасовану за результатами адміністративного чи судового оскарження або з інших причин неправомірного донарахування з боку податкових органів при проведенні податкових декларацій (розрахунків), також підлягають скасуванню, а якщо такі пеня та санкції були сплачені, вони підлягають зарахуванню в рахунок погашення податкового боргу, грошових зобов'язань або поверненню в порядку, встановленому статтею 5 цього розділу."
 
Відхилено не відповідає приписам статті 43 проекту . .   
    -215- Шпенов Д.Ю.
пункт 57.4. статті 57 глави 4 розділу І? викласти в наступній редакції:
"57.4. Пеня та штрафні санкції, нараховані на суму податкового зобов'язання (її частку), скасовану за результатами адміністративного чи судового оскарження, також підлягають скасуванню, а якщо такі пеня та санкції були сплачені, вони підлягають поверненню в п’ятиденний термін.".
 
Відхилено не відповідає приписам статті 43 проекту .   
    -216- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Пункт 57.4 Статті 57 викласти у редакції:
57.4. Пеня та штрафні санкції, нараховані на суму грошового зобов'язання (її частку), скасовану за результатами адміністративного чи судового оскарження або з інших причин неправомірного донарахування з боку податкових органів при проведенні податкових декларацій (розрахунків), також підлягають скасуванню, а якщо такі пеня та санкції були сплачені, вони підлягають зарахуванню в рахунок погашення податкового боргу, грошових зобов'язань або поверненню в порядку, встановленому статтею 5 цього розділу.
 
Відхилено не відповідає приписам статті 43 проекту . .   
196. 57.5. Фізичні особи - платники податків повинні сплачувати податки і збори, що встановлені цим Кодексом, через установи банків та поштові відділення. У разі коли зазначені особи проживають у сільській та селищній місцевості, вони можуть сплачувати податки і збори, через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття податків і зборів. Форма квитанції встановлюється центральним органом державної податкової служби.
 
   57.5. Фізичні особи - платники податків повинні сплачувати податки і збори, що встановлені цим Кодексом, через установи банків та поштові відділення. У разі коли зазначені особи проживають у сільській та селищній місцевості, вони можуть сплачувати податки і збори, через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття податків і зборів. Форма квитанції встановлюється центральним органом державної податкової служби.
 
197. Стаття 58. Податкове повідомлення - рішення
 
   Стаття 58. Податкове повідомлення - рішення
 
198. 58.1. У разі коли сума грошового зобов’язання платника податків, передбаченого податковим законодавством або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, розраховується контролюючим органом відповідно до статті54 цього Кодексу (крім декларування товарів, передбаченого для громадян), або коли за результатами перевірки контролюючий орган встановлює факт невідповідності суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, або зменшує розмір задекларованого від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, розрахованого платником податків відповідно до розділу V цього Кодексу, такий контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення - рішення.
 
-217- Кінах А.К.
В абзаці 1 пункту 58.1 статті 58 після слів „відповідно до розділу V цього розділу" додати слова і знаки „, або за результатами розгляду скарги платнику податків за процедурою адміністративного оскарження приймається рішення про повне або часткове незадоволення скарги, ".
 
Відхилено Не передбачено чинним порядком та не узгоджується з проектом Кодексу в цій частині.  58.1. У разі коли сума грошового зобов’язання платника податків, передбаченого податковим законодавством або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, розраховується контролюючим органом відповідно до статті54 цього Кодексу (крім декларування товарів, передбаченого для громадян), або коли за результатами перевірки контролюючий орган встановлює факт невідповідності суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, або зменшує розмір задекларованого від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, розрахованого платником податків відповідно до розділу V цього Кодексу, такий контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення - рішення.
 
199. Податкове повідомлення - рішення містить підставу для такого нарахування (зменшення) податкового зобов’язання та/або зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість; посилання на норму цього Кодексу та/або іншого закону, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи, відповідно до якої був зроблений розрахунок або перерахунок грошових зобов’язань платника податків; суму грошового зобов’язання, що повинен сплатити платник податку; суму зменшеного (збільшеного) бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення результатів господарської діяльності або від’ємного значення суми податку на додану вартість; граничні строки сплати грошового зобов’язання та/або строки виправлення платником податків показників податкової звітності; попередження про наслідки несплати грошового зобов’язання або внесення виправлень до показників податкової звітності в установлений строк; граничні строки, передбачені цим Кодексом для оскарження податкового повідомлення - рішення. До податкового повідомлення - рішення додається розрахунок податкового зобов’язання та штрафних (фінансових) санкцій.
 
   Податкове повідомлення - рішення містить підставу для такого нарахування (зменшення) податкового зобов’язання та/або зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість; посилання на норму цього Кодексу та/або іншого закону, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи, відповідно до якої був зроблений розрахунок або перерахунок грошових зобов’язань платника податків; суму грошового зобов’язання, що повинен сплатити платник податку; суму зменшеного (збільшеного) бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення результатів господарської діяльності або від’ємного значення суми податку на додану вартість; граничні строки сплати грошового зобов’язання та/або строки виправлення платником податків показників податкової звітності; попередження про наслідки несплати грошового зобов’язання або внесення виправлень до показників податкової звітності в установлений строк; граничні строки, передбачені цим Кодексом для оскарження податкового повідомлення - рішення. До податкового повідомлення - рішення додається розрахунок податкового зобов’язання та штрафних (фінансових) санкцій.
 
200. Форма та порядок надіслання податкового повідомлення - рішення і розрахунку грошового зобов’язання визначається центральним контролюючим органом.
 
   Форма та порядок надіслання податкового повідомлення - рішення і розрахунку грошового зобов’язання визначається центральним контролюючим органом.
 
201. 58.2. Податкове повідомлення - рішення надсилається (вручається) за кожним окремим податком, збором та/або разом із штрафними санкціями, передбаченими цим Кодексом, а також за кожною штрафною (фінансовою) санкцією за порушення норм іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на такий контролюючий орган, та/або пенею за порушення строків розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності. У разі зменшення (збільшення) контролюючим органом суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податку на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість платнику податків надсилаються (вручаються) окремі податкові повідомлення - рішення. Контролюючий орган веде реєстр виданих податкових повідомлень - рішень щодо окремих платників податків.
 
   58.2. Податкове повідомлення - рішення надсилається (вручається) за кожним окремим податком, збором та/або разом із штрафними санкціями, передбаченими цим Кодексом, а також за кожною штрафною (фінансовою) санкцією за порушення норм іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на такий контролюючий орган, та/або пенею за порушення строків розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності. У разі зменшення (збільшення) контролюючим органом суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податку на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість платнику податків надсилаються (вручаються) окремі податкові повідомлення - рішення. Контролюючий орган веде реєстр виданих податкових повідомлень - рішень щодо окремих платників податків.
 
202. 58.3. Податкове повідомлення - рішення вважається надісланим (врученим) юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення. Податкове повідомлення - рішення вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено особисто такій фізичній особі чи її законному представникові або надіслано на її адресу за місцем проживання або останнього відомого її місцезнаходження з повідомленням про вручення. У такому самому порядку надсилаються податкові вимоги та рішення про результати розгляду скарг.
 
-218- Бондаренко В.Д.
Викласти п. 58.3. в наступній редакції:
58.3. Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення. Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено особисто такій фізичній особі чи її законному представникові.
У разі коли пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення - рішення, або податкові вимоги, або рішення про результати розгляду скарги у зв'язку з відсутністю за місцезнаходженням посадових осіб, їх відмовою прийняти податкове повідомлення - рішення або податкову вимогу або рішення про результати розгляду скарги, незнаходженням фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, податкове повідомлення - рішення, або податкова вимога, або рішення про результати розгляду скарги розміщується податковим органом на дошці податкових оголошень, встановленій на вільному для огляду місці біля входу до приміщення податкового органу та на офіційному сайті відповідного податкового органу. При цьому днем вручення платнику податків податкового повідомлення-рішення, або податкової вимоги, або рішення про результати розгляду скарги вважається 30-ий день з дня їх оприлюднення у встановленому порядку.
 
Відхилено Прийнята поправка до Н.д.Кармазіна Ю.А. до п. 42.3 статті 42 щодо визначення 4 денного строку повідомлення платником податків контролюючого органу про зміну податкової адреси.  58.3. Податкове повідомлення - рішення вважається надісланим (врученим) юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення. Податкове повідомлення - рішення вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено особисто такій фізичній особі чи її законному представникові або надіслано на її адресу за місцем проживання або останнього відомого її місцезнаходження з повідомленням про вручення. У такому самому порядку надсилаються податкові вимоги та рішення про результати розгляду скарг.
 
    -219- Кармазін Ю.А.
Частину 58.3. викласти у вигляді двох частин 58.3 та 58.4, змінивши подальшу нумерацію частин.
 
Відхилено Прийнята поправка до Н.д.Кармазіна Ю.А. до п. 42.3 статті 42 щодо визначення 4 денного строку повідомлення платником податків контролюючого органу про зміну податкової адреси.   
    -220- Кармазін Ю.А.
Частину 58.3. викласти в такій редакції: "58.3. Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку посадовою особою податкового органу чи працівником відділення зв’язку під час вручення надісланого цій особі листа з повідомленням про вручення. Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено особисто такій фізичній особі чи визначеному нею її законному представникові.".
 
Враховано по суті в редакції першого читання.   
203. У разі коли пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення - рішення або податкові вимоги, або рішення про результати розгляду скарги у зв’язку з відсутністю за місцезнаходженням посадових осіб, їх відмовою прийняти податкове повідомлення - рішення або податкову вимогу, або рішення про результати розгляду скарги, незнаходженням фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, податкове повідомлення - рішення або податкова вимога, або рішення про результати розгляду скарги вважаються врученими платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.
 
-221- Кармазін Ю.А.
"58.4. У разі коли пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення - рішення, або податкові вимоги, або рішення про результати розгляду скарги у зв'язку з відсутністю за місцезнаходженням посадових осіб, відмовою посадових осіб платника податків прийняти податкове повідомлення - рішення або податкову вимогу або рішення про результати розгляду скарги, незнаходженням фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, податкове повідомлення - рішення, або податкова вимога, або рішення про результати розгляду скарги, направляється податковим органом на адресу електронної пошти, яка вказана платником податків в його реєстраційних документах, і у випадку не отримання відповіді протягом 3 днів після направлення такої інформації, розміщується податковим органом на дошці податкових оголошень, встановленій на вільному для огляду місці біля входу до приміщення податкового органу та на офіційному веб-сайті відповідного податкового органу. При цьому днем вручення платнику податків податкового повідомлення-рішення, або податкової вимоги, або рішення про результати розгляду скарги вважається 30-ий день з дня їх оприлюднення у встановленому порядку.". Платник податків просто фізично може бути відсутній, але це не означає, що він відмовляється прийняти повідомлення від податкового органу. З моменту надходження до платника податку зазначених документів розпочинається відлік строків на оскарження, потім застосування штрафних санкцій і т.д. Кодекс пропонує визначати датою вручення - день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення. За правилами поштового зв’язку рекомендований лист зберігається на поштовому відділенні місяць, протягом цього часу працівник пошти повідомляє адресата про надходження йому рекомендованого листа (кожного разу на листі проставляється відмітка про причини невручення). Тому, по-перше таких відміток на листі буде декілька - кодексом не визначено від якої розпочинається відлік строків. По-друге, перекладати на поштову службу обов’язок податкового органу довести платнику податку зміст податкового рішення - неправомірно. Тому пропонується доповнити зазначену норму, встановивши обов’язок податкового органу після повернення не врученого платнику податку листа, розміщувати документи на дошці податкових оголошень (як на сьогодні) та на офіційному сайті відповідного податкового органу. Датою вручення визначити 30-ий день з дня оприлюднення документів.
 
Відхилено Прийнята поправка до Н.д.Кармазіна Ю.А. до п. 42.3 статті 42 щодо визначення 4 денного строку повідомлення платником податків контролюючого органу про зміну податкової адреси.  У разі коли пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення - рішення або податкові вимоги, або рішення про результати розгляду скарги у зв’язку з відсутністю за місцезнаходженням посадових осіб, їх відмовою прийняти податкове повідомлення - рішення або податкову вимогу, або рішення про результати розгляду скарги, незнаходженням фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, податкове повідомлення - рішення або податкова вимога, або рішення про результати розгляду скарги вважаються врученими платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.
 
    -222- Давиденко А.А.
Абзац другий пункту 58.3 статті 58 Розділу ІІ вилучити.
 
Відхилено Нормою врегульовано порядок направлення та отримання рішень контролюючих органів у разі неможливості їх вручення   
204. 58.4. У разі коли судом за результатами розгляду кримінальної справи про злочини, предметом якої виступали податки, збори, виноситься обвинувальний вирок, що набрав законної сили, або виноситься рішення про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами, відповідний контролюючий орган зобов’язаний визначити податкові зобов’язання платника податків за податками та зборами, несплата податкових зобов’язань за якими підтверджена рішенням суду, та прийняти податкове повідомлення - рішення про нарахування платнику таких податкових зобов’язань і застосування відносно такого платника штрафних (фінансових) санкцій у розмірах, визначених цим Кодексом.
 
-223- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 58.4 статті 58:
в першому абзаці слово "виступали" замінити на слово "є" та слово "виноситься" замінити на слово "винесено".
в другому абзаці слово "моменту" вилучити.
 
Враховано   58.4. У разі коли судом за результатами розгляду кримінальної справи про злочини, предметом якої є податки, збори, винесено обвинувальний вирок, що набрав законної сили, або виноситься рішення про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами, відповідний контролюючий орган зобов’язаний визначити податкові зобов’язання платника податків за податками та зборами, несплата податкових зобов’язань за якими підтверджена рішенням суду, та прийняти податкове повідомлення - рішення про нарахування платнику таких податкових зобов’язань і застосування відносно такого платника штрафних (фінансових) санкцій у розмірах, визначених цим Кодексом.
 
205. Складання та надсилання платнику податків податкового повідомлення - рішення за податковими зобов’язаннями платника податків за податками та зборами, несплата податкових зобов’язань за якими підтверджена рішенням суду, забороняється до моменту набрання законної сили винесеним судом рішенням у справі, або винесення постанови про закриття такої кримінальної справи за нереабілітуючими підставами.
 
-224- Богословська І.Г.
У першому і другому абзацах пункту 58.4 статті 58 проекту кодексу слова: "або виноситься рішення про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами, " виключити, адже поняття "нереабілітуючі підстави" чітко не визначено в законодавстві та вбачається недостатнім обґрунтування необхідності такого положення.
 
Відхилено Поняття, яке використовується законодавстві.  Складання та надсилання платнику податків податкового повідомлення - рішення за податковими зобов’язаннями платника податків за податками та зборами, несплата податкових зобов’язань за якими підтверджена рішенням суду, забороняється до моменту набрання законної сили винесеним судом рішенням у справі, або винесення постанови про закриття такої кримінальної справи за нереабілітуючими підставами.
 
206. Абзац другий цього пункту не застосовується, коли податкове повідомлення - рішення надіслане (вручене) до порушення кримінальної справи.
 
   Абзац другий цього пункту не застосовується, коли податкове повідомлення - рішення надіслане (вручене) до порушення кримінальної справи.
 
207. Стаття 59. Податкова вимога
 
   Стаття 59. Податкова вимога
 
208. 59.1. У разі коли платник податків не сплачує суму грошового зобов’язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) такому платнику податків податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкових повідомлень - рішень.
 
-225- Воропаєв Ю.М.
Викласти п. 59.1 в наступній редакції:
"59.1 У разі коли платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) такому платнику податків податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкових повідомлень - рішень.
Податкова вимога може не надсилатися, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян."
 
Враховано   59.1. У разі коли платник податків не сплачує суму грошового зобов’язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) такому платнику податків податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкових повідомлень - рішень.
 
209. Податкова вимога може не надсилатися, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
 
   Податкова вимога може не надсилатися, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
 
210. 59.2. Якщо контролюючий орган, що визначив суми грошового зобов’язання платника податків, не є органом державної податкової служби, такий контролюючий орган надсилає відповідному органу державної податкової служби подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків, а також розрахунок його розміру, на підставі якого орган державної податкової служби надсилає податкову вимогу. Форма зазначеного подання затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-226- Палиця І.П.
Виключити пункт 59.2.
 
Відхилено Органи державної податкової служби визначені як органи стягнення.  59.2. Якщо контролюючий орган, що визначив суми грошового зобов’язання платника податків, не є органом державної податкової служби, такий контролюючий орган надсилає відповідному органу державної податкової служби подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків, а також розрахунок його розміру, на підставі якого орган державної податкової служби надсилає податкову вимогу. Форма зазначеного подання затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
211. 59.3. Податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов’язання. Податкова вимога повинна містити відомості про факт виникнення грошового зобов’язання та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов’язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк, попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави, а також про можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.
 
-227- Шпенов Д.Ю.
пункт 59.3. статті 59 глави 4 розділу І? викласти в наступній редакції:
"59.3. Податкові вимоги надсилаються:
а) перша податкова вимога - не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання. Перша податкова вимога містить повідомлення про факт узгодження податкового зобов'язання та виникнення права податкової застави на активи платника податків. Обов'язок погасити суму податкового боргу та можливі наслідки непогашення його у строк;
б) друга податкова вимога - не раніше тридцятого календарного дня від дня направлення (вручення) першої податкової вимоги, у разі непогашення платником податків суми податкового боргу у встановлені строки. Друга податкова вимога додатково до відомостей, викладених у першій податковій вимозі, може містити повідомлення про дату та час проведення опису активів платника податків, що перебувають у податковій заставі, а також про дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.".
 
Відхилено Не передбачено концепцією проекту кодексу, стягнення податкового боргу на відміну від чинного порядку буде здійснюватись через суд.  59.3. Податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов’язання. Податкова вимога повинна містити відомості про факт виникнення грошового зобов’язання та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов’язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк, попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави, а також про можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.
 
212. 59.4. Податкова вимога надсилається також платникам податків, які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суму податкових зобов’язань у встановлені цим Кодексом строки, без попереднього надсилання (вручення) податкового повідомлення.
 
   59.4. Податкова вимога надсилається також платникам податків, які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суму податкових зобов’язань у встановлені цим Кодексом строки, без попереднього надсилання (вручення) податкового повідомлення.
 
213. 59.5. У разі коли у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується, погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що виник після надіслання (вручення) податкової вимоги.
 
   59.5. У разі коли у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується, погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що виник після надіслання (вручення) податкової вимоги.
 
214. Стаття 60. Відкликання податкових повідомлень - рішень і податкових вимог
 
   Стаття 60. Відкликання податкових повідомлень - рішень і податкових вимог
 
215. 60.1. Податкове повідомлення - рішення або податкові вимоги вважаються відкликаними, якщо:
 
   60.1. Податкове повідомлення - рішення або податкові вимоги вважаються відкликаними, якщо:
 
216. 60.1.1. сума податкового боргу самостійно погашається платником податків або органом стягнення;
 
   60.1.1. сума податкового боргу самостійно погашається платником податків або органом стягнення;
 
217. 60.1.2. контролюючий орган скасовує раніше прийняте податкове повідомлення - рішення про нарахування суми грошового зобов’язання або податкову вимогу;
 
   60.1.2. контролюючий орган скасовує раніше прийняте податкове повідомлення - рішення про нарахування суми грошового зобов’язання або податкову вимогу;
 
218. 60.1.3. контролюючий орган зменшує нараховану суму грошового зобов’язання раніше прийнятого податкового повідомлення - рішення або суму податкового боргу, визначену в податковій вимозі;
 
   60.1.3. контролюючий орган зменшує нараховану суму грошового зобов’язання раніше прийнятого податкового повідомлення - рішення або суму податкового боргу, визначену в податковій вимозі;
 
219. 60.1.4. рішенням суду, що набрало законної сили, скасовується повідомлення - рішення контролюючого органу або сума податкового боргу, визначена в податковій вимозі;
 
   60.1.4. рішенням суду, що набрало законної сили, скасовується повідомлення - рішення контролюючого органу або сума податкового боргу, визначена в податковій вимозі;
 
220. 60.1.5. рішенням суду, що набрало законної сили, зменшується сума грошового зобов’язання, визначена у податковому повідомленні - рішенні контролюючого органу, або сума податкового боргу, визначена в податковій вимозі.
 
   60.1.5. рішенням суду, що набрало законної сили, зменшується сума грошового зобов’язання, визначена у податковому повідомленні - рішенні контролюючого органу, або сума податкового боргу, визначена в податковій вимозі.
 
221. 60.2. У випадках, визначених підпунктом 60.1.1 пункту 60.1 цієї статті, податкова вимога вважається відкликаною у день, протягом якого відбулося погашення суми податкового боргу в повному обсязі.
 
   60.2. У випадках, визначених підпунктом 60.1.1 пункту 60.1 цієї статті, податкова вимога вважається відкликаною у день, протягом якого відбулося погашення суми податкового боргу в повному обсязі.
 
222. 60.3. У випадках, визначених підпунктом 60.1.2 пункту 60.1 цієї статті, податкове повідомлення - рішення або податкова вимога вважаються відкликаними з дня прийняття контролюючим органом рішення про скасування такого податкового повідомлення - рішення або податкової вимоги.
 
   60.3. У випадках, визначених підпунктом 60.1.2 пункту 60.1 цієї статті, податкове повідомлення - рішення або податкова вимога вважаються відкликаними з дня прийняття контролюючим органом рішення про скасування такого податкового повідомлення - рішення або податкової вимоги.
 
223. 60.4. У випадках, визначених підпунктами 60.1.3 і 60.1.5 пункту 60.1 цієї статті, податкове повідомлення - рішення або податкова вимога вважаються відкликаними з дня надходження до платника податків податкового повідомлення - рішення або податкової вимоги, які містять зменшену суму грошового зобов’язання або податкового боргу.
 
   60.4. У випадках, визначених підпунктами 60.1.3 і 60.1.5 пункту 60.1 цієї статті, податкове повідомлення - рішення або податкова вимога вважаються відкликаними з дня надходження до платника податків податкового повідомлення - рішення або податкової вимоги, які містять зменшену суму грошового зобов’язання або податкового боргу.
 
224. 60.5. У випадках, визначених підпунктом 60.1.4 пункту 60.1 цієї статті, податкове повідомлення - рішення або податкові вимоги вважаються відкликаними у день набрання законної сили відповідним рішенням суду.
 
   60.5. У випадках, визначених підпунктом 60.1.4 пункту 60.1 цієї статті, податкове повідомлення - рішення або податкові вимоги вважаються відкликаними у день набрання законної сили відповідним рішенням суду.
 
225. 60.6. Якщо нарахована сума грошового зобов’язання або податкового боргу збільшується внаслідок їх адміністративного оскарження, раніше надіслане податкове повідомлення - рішення або податкова вимога не відкликаються. На суму такого збільшення грошового зобов’язання надсилається окреме податкове повідомлення - рішення, а на суму збільшення податкового боргу окрема податкова вимога не надсилається.
 
   60.6. Якщо нарахована сума грошового зобов’язання або податкового боргу збільшується внаслідок їх адміністративного оскарження, раніше надіслане податкове повідомлення - рішення або податкова вимога не відкликаються. На суму такого збільшення грошового зобов’язання надсилається окреме податкове повідомлення - рішення, а на суму збільшення податкового боргу окрема податкова вимога не надсилається.
 
226. 60.7. Контролюючий орган, який надіслав відповідному органу державної податкової служби подання, визначене у пункті 59.2 статті59 цього Кодексу, зобов’язаний подати такому органу державної податкової служби інформацію про скасування або зміну суми нарахованого грошового зобов’язання. Зазначена інформація надається у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
-228- Палиця І.П.
Виключити пункт 60.7.
 
Відхилено Органи державної податкової служби визначені як органи стягнення.  60.7. Контролюючий орган, який надіслав відповідному органу державної податкової служби подання, визначене у пункті 59.2 статті59 цього Кодексу, зобов’язаний подати такому органу державної податкової служби інформацію про скасування або зміну суми нарахованого грошового зобов’язання. Зазначена інформація надається у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
227. ГЛАВА 5. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ
 
   ГЛАВА 5. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ
 
228. Стаття 61. Визначення податкового контролю та компетенція органів державної влади щодо його здійснення.
 
   Стаття 61. Визначення податкового контролю та компетенція органів державної влади щодо його здійснення.
 
229. 61.1. Податковий контроль - система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
 
-229- Шаманов В.В.
Стаття 61. Визначення податкового контролю та компетенція органів державної влади щодо його здійснення
Після слова " органи" доповнити словом " прокуратури" і далі за текстом;
Після слів "контролюючими органами" доповнити наступним реченням: "та проводити перевірки суб’єктів підприємницької діяльності з питань оподаткування."
 
Відхилено Проектом кодексу і чинним законодавством не передбачено здійснення податкового контролю прокурорами  61.1. Податковий контроль - система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
 
230. Податковий контроль в частині здійснення заходів, що вживаються митними органами з метою перевірки правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, є складовою частиною митного контролю.
 
   Податковий контроль в частині здійснення заходів, що вживаються митними органами з метою перевірки правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, є складовою частиною митного контролю.
 
231. 61.2. Податковий контроль здійснюється органами, зазначеними у статті41 цього Кодексу, в межах їх компетенції, встановленої цим Кодексом.
 
-230- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Рибаков І.О.
Костенко П.І.
Додати до п.61.2: "Проведення податкового контролю не повинно перешкоджати законній підприємницькій діяльності платника податків. Посадові особи контролюючих органів, винні в такому перешкоджанні, або нанесенні матеріальних збитків несуть дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до діючого законодавства України.".
 
Враховано по суті Стаття 22  61.2. Податковий контроль здійснюється органами, зазначеними у статті41 цього Кодексу, в межах їх компетенції, встановленої цим Кодексом.
 
232. 61.3. Органи Служби безпеки України, внутрішніх справ, податкової міліції, прокуратури та їх службові (посадові) особи не можуть брати безпосередньої участі у проведенні перевірок, що здійснюються контролюючими органами.
 
-231- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Пункт 61.3. Статті 61 викласти у редакції:
61.3. Органи прокуратури, Служби безпеки України, внутрішніх справ, податкової міліції, прокуратури та їх службові (посадові) особи не можуть брати безпосередньої участі у проведенні перевірок, що здійснюються контролюючими органами та проводити перевірки суб’єктів підприємницької діяльності з питань оподаткування.
 
Враховано   61.3. Органи прокуратури, Служби безпеки України, внутрішніх справ, податкової міліції, прокуратури та їх службові (посадові) особи не можуть брати безпосередньої участі у проведенні перевірок, що здійснюються контролюючими органами та проводити перевірки суб’єктів підприємницької діяльності з питань оподаткування.
 
    -232- Мартиненко М.В.
пункт 61.3. Статті 61 викласти у наступній редакції:
"61.3. Органи прокуратури, Служби безпеки України, внутрішніх справ, податкової міліції, прокуратури та їх службові (посадові) особи не можуть брати безпосередньої участі у проведенні перевірок, що здійснюються контролюючими органами та проводити перевірки суб’єктів підприємницької діяльності з питань оподаткування.".
 
Враховано    
233. Стаття 62. Способи здійснення податкового контролю
 
   Стаття 62. Способи здійснення податкового контролю
 
234. 62.1. Податковий контроль здійснюється шляхом:
 
   62.1. Податковий контроль здійснюється шляхом:
 
235. 62.1.1. ведення обліку платників податків;
 
   62.1.1. ведення обліку платників податків;
 
236. 62.1.2. інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної податкової служби;
 
   62.1.2. інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної податкової служби;
 
237. 62.1.3. перевірок та звірок відповідно до вимог цього Кодексу, а також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку, встановленому іншими спеціальними законами, що регулюють відповідну сферу правовідносин;
 
   62.1.3. перевірок та звірок відповідно до вимог цього Кодексу, а також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку, встановленому іншими спеціальними законами, що регулюють відповідну сферу правовідносин;
 
238. 62.1.4. інших способів контролю, передбачених цим Кодексом.
 
-233- Святаш Д.В.
Пункт 62.1.4 пункту 62.1 статті 62 виключити
 
Враховано      
    -234- Королевська Н.Ю.
Підпункт 62.1.4 статті 62 виключити.
 
Враховано    
239. ГЛАВА 5-1. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
 
   ГЛАВА 5-1. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
 
240. Стаття 63. Загальні положення щодо обліку платників податків
 
   Стаття 63. Загальні положення щодо обліку платників податків
 
241. 63.1. Облік платників податків ведеться з метою створення умов для здійснення контролюючими органами контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.
 
   63.1. Облік платників податків ведеться з метою створення умов для здійснення контролюючими органами контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.
 
242. 63.2. Взяттю на облік або реєстрації в органах державної податкової служби підлягають всі платники податків.
 
   63.2. Взяттю на облік або реєстрації в органах державної податкової служби підлягають всі платники податків.
 
243. Взяття на облік в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб здійснюється незалежно від наявності обов’язку щодо сплати того або іншого податку та збору.
 
   Взяття на облік в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб здійснюється незалежно від наявності обов’язку щодо сплати того або іншого податку та збору.
 
244. 63.3. З метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в органах державної податкової служби за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).
 
-235- Пінчук А.П.
Абзац перший пункту 63.3 доповнити реченням.такого змісту:
"Центральний орган державної податкової служби може прийняти рішення про зміну основного місця обліку платника податків".
 
Враховано   63.3. З метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в органах державної податкової служби за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку). Центральний орган державної податкової служби може прийняти рішення про зміну основного місця обліку платника податків.
 
245. Об’єктами оподаткування і об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням, є майно та дії у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів. Такі об’єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідним розділом цього Кодексу.
 
   Об’єктами оподаткування і об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням, є майно та дії у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів. Такі об’єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідним розділом цього Кодексу.
 
246. Платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних органах державної податкової служби за основним та неосновним місцем обліку повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткування, органи державної податкової служби за місцезнаходженням таких об’єктів у порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби.
 
   Платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних органах державної податкової служби за основним та неосновним місцем обліку повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткування, органи державної податкової служби за місцезнаходженням таких об’єктів у порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби.
 
247. Заява про взяття на облік платника податків за неосновним місцем обліку подається у відповідний податковий орган протягом 10 робочих днів після створення відокремленого підрозділу, реєстрації рухомого чи нерухомого майна чи відкриття, об’єкта чи підрозділу, через які провадиться діяльність або які підлягають оподаткуванню.
 
   Заява про взяття на облік платника податків за неосновним місцем обліку подається у відповідний податковий орган протягом 10 робочих днів після створення відокремленого підрозділу, реєстрації рухомого чи нерухомого майна чи відкриття, об’єкта чи підрозділу, через які провадиться діяльність або які підлягають оподаткуванню.
 
248. Юридичні особи та фізичні особи, які надають в оренду чи користування приміщення іншим особам для провадження господарської діяльності, зобов’язані подати відповідному органу державної податкової служби заяву про взяття на облік (зняття з обліку) об’єкта оподаткування у 10-денний строк з дня укладення (припинення, розірвання) відповідного договору в порядку, визначеному центральним органом державної податкової служби.
 
-236- Хомутиннік В.Ю.
Абзац п’ятий пункту 63.3 статті 63 Розділу ІІ виключити.
 
Враховано .     
    -237- Богословська І.Г.
Абзац п’ятий пункту 63.3 статті 63 проекту кодексу виключити як такий, що встановлює додаткові необґрунтовані обов'язки для платників податку.
 
Враховано .   
    -238- Кінах А.К.
В пункті 63.3 статті 63 розділу ІІ виключити абзац п’ятий.
 
Враховано .   
    -239- Коновалюк В.І.
Абзац п’ятий пункту 63.3 статті 63 виключити з тексту законопроекту.
 
Враховано .   
249. 63.4. Взяття на облік платників податків - юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів здійснюється після державної реєстрації таких осіб чи включення відомостей про них до відповідних державних реєстрів на умовах, що визначаються законодавчими актами України, крім випадків, визначених цим Кодексом, коли органами реєстрації є органи державної податкової служби або коли проведення державної реєстрації платника податків у відповідному статусі законодавством не передбачається.
 
   63.4. Взяття на облік платників податків - юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів здійснюється після державної реєстрації таких осіб чи включення відомостей про них до відповідних державних реєстрів на умовах, що визначаються законодавчими актами України, крім випадків, визначених цим Кодексом, коли органами реєстрації є органи державної податкової служби або коли проведення державної реєстрації платника податків у відповідному статусі законодавством не передбачається.
 
250. 63.5. Всі фізичні особи - платники податків та зборів реєструються в органах державної податкової служби шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків у порядку, визначеному цим Кодексом.
 
-240- Колесніченко В.В.
В абзаці першому частини 63.5 статті 63 слово "Всі" виключити.
Доповнити абзац перший частини 63.5. статті 63 словами такого змісту:
"крім фізичних осіб - платників податків і зборів, в тому числі само зайнятих осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та офіційно повідомляють про це органи державної податкової служби за місцем проживання, та осіб, які не досягли 18-ти річного віку. За такими особами зберігаються раніше встановлені форми обліку платників податків".
 
Відхилено . Враховуючи інтереси віруючих, для громадян, які через релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки (податкового номера), запроваджена альтернативна форма обліку за серією та номером паспорта.  63.5. Всі фізичні особи - платники податків та зборів реєструються в органах державної податкової служби шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків у порядку, визначеному цим Кодексом.
 
251. Фізичні особи - підприємці та особи, які мають намір провадити незалежну професійну діяльність, підлягають взяттю на облік як самозайняті особи в органах державної податкової служби згідно з цим Кодексом.
 
   Фізичні особи - підприємці та особи, які мають намір провадити незалежну професійну діяльність, підлягають взяттю на облік як самозайняті особи в органах державної податкової служби згідно з цим Кодексом.
 
252. 63.6. Облік платників податків в органах державної податкової служби ведеться за податковими номерами.
 
-241- Колесніченко В.В.
Абзац перший частини 63.6. статті 63 доповнити словами такого змісту:
"крім платників податків, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та офіційно повідомляють про це органи державної податкової служби за місцем проживання, та осіб, які не досягли 18-ти річного віку. Такі особи не реєструються у Державному реєстрі, за ними зберігаються раніше встановлені форми обліку платників податків".
 
Враховано частково   63.6. Облік платників податків в органах державної податкової служби ведеться за податковими номерами.
 
253. Порядок визначення податкового номера встановлюється центральним органом державної податкової служби.
 
-242- Хомутиннік В.Ю.
Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 63.6 статті 63 доповнити абзацом третім такого змісту:
"Облік осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби ведеться за прізвищем, ім’ям, по батькові і серією та номером діючого паспорта. У паспортах зазначених осіб органами державної податкової служби робиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. Порядок внесення відмітки визначається центральним органом державної податкової служби".
 
Враховано   Порядок визначення податкового номера встановлюється центральним органом державної податкової служби.
Облік осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби ведеться за прізвищем, ім’ям, по батькові і серією та номером діючого паспорта. У паспортах зазначених осіб органами державної податкової служби робиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. Порядок внесення відмітки визначається центральним органом державної податкової служби.
 
254. 63.7. Орган державної податкової служби зазначає податковий номер у всіх свідоцтвах, довідках, патентах, в інших документах або повідомленнях, що видаються платнику податків або надсилаються йому.
 
-243- Хомутиннік В.Ю.
Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 63.7 статті 63 викласти у такій редакції:
"63.7. Орган державної податкової служби зазначає податковий номер або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) у всіх свідоцтвах, довідках, патентах, в інших документах або повідомленнях, що видаються платнику податків або надсилаються йому.
Кожен платник податків зазначає податковий номер або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) в усіх податкових деклараціях (розрахунках, звітах), платіжних документах щодо податків і зборів, у фінансових документах, а також в інших випадках, передбачених законодавством".
 
Враховано   63.7. Орган державної податкової служби зазначає податковий номер або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) у всіх свідоцтвах, довідках, патентах, в інших документах або повідомленнях, що видаються платнику податків або надсилаються йому.
Кожен платник податків зазначає податковий номер або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) в усіх податкових деклараціях (розрахунках, звітах), платіжних документах щодо податків і зборів, у фінансових документах, а також в інших випадках, передбачених законодавством.
 
    -244- Колесніченко В.В.
"63.7. Орган державної податкової служби зазначає податковий номер у всіх свідоцтвах, довідках, патентах, в інших документах або повідомленнях, що видаються платнику податків або надсилаються йому. Для платників податків, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) і офіційно повідомляють про це органи державної податкової служби за місцем проживання, та осіб, які не досягли 18-ти річного віку. В таких випадках замість податкового номера зазначається прізвище ім’я, по батькові (при потребі - рік народження, місце проживання, місце основної роботи.
Платник податків зазначає податковий номер в усіх податкових деклараціях (розрахунках, звітах), платіжних документах щодо податків і зборів, у фінансових документах, а також в інших випадках, передбачених законодавством. Для платників податків, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) і офіційно повідомляють про це органи державної податкової служби за місцем проживання, та осіб, які не досягли 18-ти річного віку. В таких випадках замість податкового номера зазначається прізвище ім’я, по батькові (при потребі - рік народження, місце проживання, місце основної роботи"
 
Відхилено . Враховуючи інтереси віруючих, для громадян, які через релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки (податкового номера), запроваджена альтернативна форма обліку за серією та номером паспорта.   
255. Кожен платник податків зазначає податковий номер в усіх податкових деклараціях (розрахунках, звітах), платіжних документах щодо податків і зборів, у фінансових документах, а також в інших випадках, передбачених законодавством.
 
      
256. 63.8. Особливості обліку платників податків за окремими податками, а також окремих категорій платників податків установлюються відповідними розділами цього Кодексу.
 
   63.8. Особливості обліку платників податків за окремими податками, а також окремих категорій платників податків установлюються відповідними розділами цього Кодексу.
 
257. 63.9. Документи, що подаються платниками податків для взяття на облік в органах державної податкової служби, перевіряються у порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби, і в разі виявлення помилок або подання недостовірних відомостей повертаються для виправлення. Платники податків, які не подали протягом 5 календарних днів, наступних за днем отримання повернутих документів, виправлених документів для взяття на облік в органах державної податкової служби або повторно подали такі документи з помилками, несуть відповідальність, визначену цим Кодексом.
 
-245- Шпенов Д.Ю.
пункт 63.9. статті 63 глави 5-1 розділу І? виключити.
 
Відхилено . Призведе до подання документів неналежно заповнених з недостовірними даними, або не в повному обсязі.  63.9. Документи, що подаються платниками податків для взяття на облік в органах державної податкової служби, перевіряються у порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби, і в разі виявлення помилок або подання недостовірних відомостей повертаються для виправлення. Платники податків, які не подали протягом 5 календарних днів, наступних за днем отримання повернутих документів, виправлених документів для взяття на облік в органах державної податкової служби або повторно подали такі документи з помилками, несуть відповідальність, визначену цим Кодексом.
 
258. 63.10. Центральним органом державної податкової служби визначаються:
 
   63.10. Центральним органом державної податкової служби визначаються:
 
259. 63.10.1. порядок обліку платників податків і зборів;
 
   63.10.1. порядок обліку платників податків і зборів;
 
260. 63.10.2. перелік документів, які подаються для взяття на облік платників податків, а також порядок подання таких документів;
 
-246- Шпенов Д.Ю.
підпункт 63.10.2 пункту 63.10. статті 63 глави 5-1 розділу І? виключити.
 
Відхилено . Призведе до неможливості уніфікації форм документів, які подаються для взяття на облік, до недостатнього регламентування відносин між платником та органом ДПС.  63.10.2. перелік документів, які подаються для взяття на облік платників податків, а також порядок подання таких документів;
 
261. 63.10.3. форми заяв, свідоцтв та документів з питань реєстрації та обліку платників податків.
 
-247- Шпенов Д.Ю.
підпункт 63.10.3 пункту 63.10. статті 63 глави 5-1 розділу І? виключити.
 
Відхилено . Призведе до неможливості уніфікації форм документів, які подаються для взяття на облік, до недостатнього регламентування відносин між платником та органом ДПС.  63.10.3. форми заяв, свідоцтв та документів з питань реєстрації та обліку платників податків.
 
    -248- Колесніченко В.В.
&&
Пункт 63.10.3. частини 63.10. статті 63 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Не застосовуються форми заяв, свідоцтв та документів з питань реєстрації платників податків для фізичних осіб, які за релігійними або іншими переконаннями відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та офіційно повідомляють про це органи державної податкової служби за місцем проживання, та осіб, які не досягли 18-ти річного віку. В таких випадках при взятті на облік замість податкового номера (реєстраційного номера облікової картки) зазначається прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, місце проживання, місце основної роботи і зберігаються раніше встановлені форми обліку".
 
Відхилено . Враховуючи інтереси віруючих, для громадян, які через релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки (податкового номера), запроваджена альтернативна форма обліку за серією та номером паспорта. Такі положення відповідають нормам ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" і чинному порядку відмови від ідентифікаційних номерів. Податкове законодавство не звільняє від обов’язку сплати податків осіб, які не досягли 18-ти річного віку.   
262. 63.11. Органи державної податкової служби забезпечують достовірність даних про платників податків в Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб та Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, реєстрі платників податку на додану вартість, реєстрі неприбуткових організацій та інших реєстрах, що формуються та ведуться органами державної податкової служби згідно з цим Кодексом, їх захист від несанкціонованого доступу, оновлення, архівування та відновлення даних.
 
   63.11. Органи державної податкової служби забезпечують достовірність даних про платників податків в Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб та Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, реєстрі платників податку на додану вартість, реєстрі неприбуткових організацій та інших реєстрах, що формуються та ведуться органами державної податкової служби згідно з цим Кодексом, їх захист від несанкціонованого доступу, оновлення, архівування та відновлення даних.
 
263. 63.12. Інформація, що збирається, використовується та формується органами державної податкової служби у зв’язку з обліком платників податків, вноситься до інформаційних баз даних і використовується з урахуванням обмежень, передбачених для податкової інформації з обмеженим доступом.
 
-249- Колесніченко В.В.
&&
Доповнити частину 63.12. статті 63 абзацом другим такого змісту:
"До інформаційних баз даних не вноситься інформація про фізичних осіб-платників податків, які за релігійними або іншими переконаннями відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та офіційно повідомляють про це органи державної податкової служби за місцем проживання, та осіб, які не досягли 18-ти річного віку".
 
Відхилено . Враховуючи інтереси віруючих, для громадян, які через релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки (податкового номера), запроваджена альтернативна форма обліку за серією та номером паспорта. Такі положення відповідають нормам ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" і чинному порядку відмови від ідентифікаційних номерів. Податкове законодавство не звільняє від обов’язку сплати податків осіб, які не досягли 18-ти річного віку.  63.12. Інформація, що збирається, використовується та формується органами державної податкової служби у зв’язку з обліком платників податків, вноситься до інформаційних баз даних і використовується з урахуванням обмежень, передбачених для податкової інформації з обмеженим доступом.
 
264. Стаття 64. Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб
 
   Стаття 64. Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб
 
265. 64.1. Взяття на облік за основним місцем обліку юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків та зборів в органах державної податкової служби здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей органами державної податкової служби.
 
   64.1. Взяття на облік за основним місцем обліку юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків та зборів в органах державної податкової служби здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей органами державної податкової служби.
 
266. 64.2. Взяття на облік за основним місцем обліку платників податків - юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру, здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від них відповідної заяви, яку такий платник податків зобов’язаний подати у десятиденний строк після державної реєстрації (легалізації, акредитації чи засвідчення факту створення іншим способом).
 
   64.2. Взяття на облік за основним місцем обліку платників податків - юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру, здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від них відповідної заяви, яку такий платник податків зобов’язаний подати у десятиденний строк після державної реєстрації (легалізації, акредитації чи засвідчення факту створення іншим способом).
 
267. 64.3. Довідка про взяття на облік платника податків надсилається (видається) платникам податків - юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб наступного робочого дня з дня взяття на облік за основним місцем обліку.
 
-250- Шпенов Д.Ю.
абзаци третій, четвертий, п’ятий пункту 64.3 статті 64 глави 5-1 розділу І? виключити.
 
Відхилено . Поправка сформульована невірно.  64.3. Довідка про взяття на облік платника податків надсилається (видається) платникам податків - юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб наступного робочого дня з дня взяття на облік за основним місцем обліку.
 
268. 64.4. Військові частини зобов’язані протягом 10 календарних днів після отримання свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб’єкта господарювання стати на облік в органі державної податкової служби за місцем своєї дислокації згідно із пунктом 64.2 цієї статті.
 
   64.4. Військові частини зобов’язані протягом 10 календарних днів після отримання свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб’єкта господарювання стати на облік в органі державної податкової служби за місцем своєї дислокації згідно із пунктом 64.2 цієї статті.
 
269. 64.5. Підставою для взяття на облік (внесення змін, перереєстрації) відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, у тому числі постійного представництва нерезидента, є належна акредитація (реєстрація, легалізація) такого підрозділу на території України згідно із законом.
 
-251- Воропаєв Ю.М.
Доповнити перший абзац п. 64.5 ст. 64 розділу ІІ наступним реченням:
"Взяття на облік юридичної особи-нерезидента не потребує присвоєння йому ідентифікаційного коду ЄДРПОУ."
 
Відхилено відповідно до ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", відокремлені підрозділи іноземних компаній, організацій підлягають акредитації на території України. Чинні норми Положення про ЄДРПОУ передбачають включення до реєстру відокремлених підрозділів і резидентів, і нерезидентів, що відповідає принципам міжнародного права частині однаковості умов легалізації діяльності для резидентів і нерезидентів.  64.5. Підставою для взяття на облік (внесення змін, перереєстрації) відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, у тому числі постійного представництва нерезидента, є належна акредитація (реєстрація, легалізація) такого підрозділу на території України згідно із законом.
 
270. Для взяття на облік постійні представництва нерезидентів та відокремлені підрозділи іноземних юридичних осіб зобов’язані звернутися протягом 10 календарних днів з дня їх державної реєстрації (акредитації, легалізації) в установленому порядку або до початку провадження господарської діяльності, якщо така реєстрація не є обов’язковою згідно із законодавством, до органів державної податкової служби за своїм місцезнаходженням. Взяття на облік таких платників податків здійснюється відповідно до пункту 64.2 цієї статті.
 
   Для взяття на облік постійні представництва нерезидентів та відокремлені підрозділи іноземних юридичних осіб зобов’язані звернутися протягом 10 календарних днів з дня їх державної реєстрації (акредитації, легалізації) в установленому порядку або до початку провадження господарської діяльності, якщо така реєстрація не є обов’язковою згідно із законодавством, до органів державної податкової служби за своїм місцезнаходженням. Взяття на облік таких платників податків здійснюється відповідно до пункту 64.2 цієї статті.
 
271. При встановлені органом державної податкової служби за результатами податкового контролю ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік, складається акт, який надсилається через компетентний орган України до компетентного органу іноземної держави для організації заходів стягнення.
 
   При встановлені органом державної податкової служби за результатами податкового контролю ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік, складається акт, який надсилається через компетентний орган України до компетентного органу іноземної держави для організації заходів стягнення.
 
272. Форма зазначеного акту затверджується центральним органом державної податкової служби.
 
   Форма зазначеного акту затверджується центральним органом державної податкової служби.
 
273. Якщо постійним представництвом нерезидента є юридична або фізична особа - резидент України така особа повинна, на підставі відповідного договору з нерезидентом (довіреності) протягом 10 календарних днів після укладення договору (видачі довіреності) стати на облік в органі державної податкової служби як постійне представництво нерезидента відповідно до пункту 64.2 цієї статті.
 
-252- Богословська І.Г.
Абзац п’ятий пункту 64.5 статті 64 проекту кодексу виключити, як такий, що встановлює додаткову підставу для реєстрації платників податків. Таке загальне правило не може функціонувати без прив'язки до конкретного податку, який повинен стягувати резидент, що виконує агентські функції.
 
Відхилено . В описаному випадку юридична або фізична особа - резидент України повинна сплачувати податки за результатами власної діяльності та окремо за результатами діяльності як представництва нерезидента без урахування пільг чи особливих режимів оподаткування, що застосовуються резидентом. Відповідно облік платників та податків має вестися окремо.  Якщо постійним представництвом нерезидента є юридична або фізична особа - резидент України така особа повинна, на підставі відповідного договору з нерезидентом (довіреності) протягом 10 календарних днів після укладення договору (видачі довіреності) стати на облік в органі державної податкової служби як постійне представництво нерезидента відповідно до пункту 64.2 цієї статті.
 
    -253- Буряк О.В.
Абзац п’ятий пункту 64.5 статті 64 виключити.
 
Відхилено . В описаному випадку юридична або фізична особа - резидент України повинна сплачувати податки за результатами власної діяльності та окремо за результатами діяльності як представництва нерезидента без урахування пільг чи особливих режимів оподаткування, що застосовуються резидентом. Відповідно облік платників та податків має вестися окремо.   
274. 64.6. На обліку в органах державної податкової служби повинні перебувати угоди про розподіл продукції та договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, на яких поширюються особливості податкового обліку та оподаткування спільної діяльності, визначені цим Кодексом.
 
   64.6. На обліку в органах державної податкової служби повинні перебувати угоди про розподіл продукції та договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, на яких поширюються особливості податкового обліку та оподаткування спільної діяльності, визначені цим Кодексом.
 
275. В органах державної податкової служби не обліковуються договори про спільну діяльність, на які не поширюються особливості податкового обліку та оподаткування спільної діяльності, визначені цим Кодексом. Кожен учасник таких договорів перебуває на обліку в органах державної податкової служби та виконує обов’язки платника податків самостійно.
 
   В органах державної податкової служби не обліковуються договори про спільну діяльність, на які не поширюються особливості податкового обліку та оподаткування спільної діяльності, визначені цим Кодексом. Кожен учасник таких договорів перебуває на обліку в органах державної податкової служби та виконує обов’язки платника податків самостійно.
 
276. Взяття на облік договору про спільну діяльність або угоди про розподіл продукції здійснює платник податків - учасник, визначений відповідальним за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору або угоди. Взяття на облік договору або угоди здійснюється шляхом додаткового взяття на облік такого учасника як платника податків - відповідального за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору або угоди. Заяву про взяття на облік такий платник податків зобов’язаний подати протягом 10 календарних днів після реєстрації договору або угоди або після набрання ним чинності, якщо відповідно до законодавства реєстрація договору не проводиться.
 
   Взяття на облік договору про спільну діяльність або угоди про розподіл продукції здійснює платник податків - учасник, визначений відповідальним за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору або угоди. Взяття на облік договору або угоди здійснюється шляхом додаткового взяття на облік такого учасника як платника податків - відповідального за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору або угоди. Заяву про взяття на облік такий платник податків зобов’язаний подати протягом 10 календарних днів після реєстрації договору або угоди або після набрання ним чинності, якщо відповідно до законодавства реєстрація договору не проводиться.
 
277. 64.7. Центральний орган державної податкової служби визначає критерії віднесення платників податків до категорій великих платників податків чи інших категорій платників податків, порядок їх обліку в органах державної податкової служби.
 
-254- Пінчук А.П.
Пункт 64.7 статті 64 викласти у такій редакції:
"64.7. Центральний орган державної податкової служби визначає порядок обліку платників податків в органах державної податкової служби та порядок формування Реєстру великих платників податків на відповідний рік.
При включенні платника податків до Реєстру великих платників податків на нього поширюються особливості, визначені цим Кодексом для великих платників податків.
Після включення платника податків до Реєстру великих платників податків та отримання повідомлення центрального органу державної податкової служби про таке включення, платник податків зобов’язаний стати на облік у спеціалізованому органі державної податкової служби, що здійснює податкове супроводження великих платників податків, з початку податкового періоду (календарного року), на який сформовано Реєстр.
Щодо великих платників податків, які самостійно не стали на облік у спеціалізованому органі державної податкової служби, центральний орган державної податкової служби має право приймати рішення про зміну основного місця обліку та переведення їх на облік у спеціалізовані органи державної податкової служби чи інші органи державної податкової служби.
У разі відсутності за місцем реєстрації великого платника податків спеціалізованого органу державної податкової служби облік такого платника податків за рішенням центрального органу державної податкової служби здійснюється або територіально найближчим спеціалізованим органом державної податкової служби, або іншим органом державної податкової служби.
У разі прийняття рішення про переведення великого платника податків на облік у спеціалізовану державну податкову інспекцію чи інший орган державної податкової служби відповідні органи державної податкової служби зобов'язані протягом 20 календарних днів після прийняття такого рішення здійснити взяття на облік/зняття з обліку такого платника податків.
Великий платник податків, щодо якого центральним органом державної податкової служби прийнято рішення про переведення на облік у спеціалізовану державну податкову інспекцію чи інший орган державної податкової служби, після взяття його на облік за новим місцем обліку зобов'язаний сплачувати податки, подавати податкову звітність та виконувати інші обов'язки, що передбачені цим Кодексом, за новим місцем обліку".
 
Враховано   64.7. Центральний орган державної податкової служби визначає порядок обліку платників податків в органах державної податкової служби та порядок формування Реєстру великих платників податків на відповідний рік.
При включенні платника податків до Реєстру великих платників податків на нього поширюються особливості, визначені цим Кодексом для великих платників податків.
Після включення платника податків до Реєстру великих платників податків та отримання повідомлення центрального органу державної податкової служби про таке включення, платник податків зобов’язаний стати на облік у спеціалізованому органі державної податкової служби, що здійснює податкове супроводження великих платників податків, з початку податкового періоду (календарного року), на який сформовано Реєстр.
Щодо великих платників податків, які самостійно не стали на облік у спеціалізованому органі державної податкової служби, центральний орган державної податкової служби має право приймати рішення про зміну основного місця обліку та переведення їх на облік у спеціалізовані органи державної податкової служби чи інші органи державної податкової служби.
У разі відсутності за місцем реєстрації великого платника податків спеціалізованого органу державної податкової служби облік такого платника податків за рішенням центрального органу державної податкової служби здійснюється або територіально найближчим спеціалізованим органом державної податкової служби, або іншим органом державної податкової служби.
У разі прийняття рішення про переведення великого платника податків на облік у спеціалізовану державну податкову інспекцію чи інший орган державної податкової служби відповідні органи державної податкової служби зобов'язані протягом 20 календарних днів після прийняття такого рішення здійснити взяття на облік/зняття з обліку такого платника податків.
Великий платник податків, щодо якого центральним органом державної податкової служби прийнято рішення про переведення на облік у спеціалізовану державну податкову інспекцію чи інший орган державної податкової служби, після взяття його на облік за новим місцем обліку зобов'язаний сплачувати податки, подавати податкову звітність та виконувати інші обов'язки, що передбачені цим Кодексом, за новим місцем обліку.
 
    -255- Шаманов В.В.
Стаття 64 Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб
Після слів "Щодо великих платників податків, інших категорій платників податків органами державної податкової служби" доповнити наступним реченням: "мають право запропонувати великим платникам податків за їх згодою змінити основне місце обліку та перевестися на облік у спеціалізовані органи державної податкової служби чи інші органи державної податкової служби."
після слів "У разі погодження" доповнити словами: "великим платником податків" і далі за текстом;
Речення "Платник податків, щодо якого органом державної податкової служби прийнято рішення" замінити реченням наступного змісту "Платник податків, що прийняв пропозицію";
 
Відхилено . Правка суперечить концепції проекту Кодексу, згідно якої великі платники податків зобов’язані знаходитись на обліку виключно у спеціалізованих податкових інспекціях по роботі з великими платниками податків, незалежно від їх бажання. Зазначені податкові інспекції спеціально створені у структурі податкових органів для обслуговування таких платників податків та мають окрему від інших інспекцій спеціалізовану структурну побудову. Норма чинного законодавства   
    -256- Клюєв С.П.
Пункт 64.7 статті 64 глави 5-1 викласти у такій редакції:
"64.7. Центральний орган державної податкової служби визначає критерії віднесення платників податків до категорій великих платників податків, порядок їх обліку та податкового супроводження в органах державної податкової служби.
Визначення відповідності платників податків критеріям з метою віднесення до категорії великих платників податків здійснюється щорічно шляхом прогнозного розрахунку результатів діяльності на підставі показників податкових декларацій з податку на прибуток за 9 місяців поточного року. Методика розрахунку затверджується центральним податковим органом.
Платники податків, які за результатами прогнозного розрахунку відповідають критеріям віднесення до категорії великих платників податків, та перебувають на обліку в інших ніж спеціалізовані, державних податкових інспекціях, зобов’язані перейти на облік до спеціалізованих державних податкових інспекцій за територіальною належністю після отримання повідомлень централізованого підрозділу по роботі з великими платниками податків, а в разі їх відсутності - до державних податкових інспекцій з функціями обслуговування великих платників податків, з першого місяця нового календарного року.
Платники податків, які протягом звітного податкового періоду перебували на обліку у спеціалізованих державних податкових інспекціях, проте за результатами прогнозного розрахунку не відповідають критеріям віднесення до категорії великих платників податків, зобов’язані перейти на облік в державні податкові інспекції за місцем знаходження після отримання повідомлення централізованого підрозділу по роботі з великими платниками податків.
Повідомлення про переведення платників податків до спеціалізованих або інших державних податкових інспекцій направляються централізованим підрозділом по роботі з великими платниками податків безпосередньо платникам податків, спеціалізованим державним податковим інспекціям (інспекціям з функціями обслуговування великих платників податків) та іншим державним податковим інспекціям.
Після отримання повідомлення централізованого підрозділу по роботі з великими платниками податків про переведення платників податків, відповідні органи державної податкової служби зобов'язані протягом 20 календарних днів після отримання повідомлення здійснити взяття на облік/зняття з обліку таких платників податків.
Платники податків, які отримали повідомлення централізованого підрозділу по роботі з великим платниками податків про переведення на облік у спеціалізовані державні податкові інспекції чи інші державні податкові інспекції, після переведення зобов'язані сплачувати податки, подавати податкову звітність та виконувати інші обов'язки, які передбачені цим Кодексом, за новими місцями обліку".
 
Враховано по суті   
    -257- Мартиненко М.В.
пункт 64.7. Статті 64 викласти у наступній редакції:
"64.7. Центральний орган державної податкової служби визначає критерії віднесення платників податків до категорій великих платників податків чи інших категорій платників податків, порядок їх обліку в органах державної податкової служби.
Щодо великих платників податків, інших категорій платників податків органами державної податкової служби мають право запропонувати великим платникам податків за їх згодою змінити основне місце обліку та перевестися на облік у спеціалізовані органи державної податкової служби чи інші органи державної податкової служби.
У разі погодження великим платником податків про переведення на облік у спеціалізовану державну податкову інспекцію чи інший орган державної податкової служби, відповідні органи державної податкової служби зобов'язані протягом 20 календарних днів після прийняття такого рішення здійснити взяття на облік/зняття з обліку такого платника податків.
Платник податків, що прийняв пропозицію про переведення на облік у спеціалізовану державну податкову інспекцію чи інший орган державної податкової служби, після взяття його на облік за новим місцем обліку зобов'язаний сплачувати податки, подавати податкову звітність та виконувати інші обов'язки, що передбачені цим Кодексом за новим місцем обліку."
 
Враховано по суті у п. 14. 1. 24 В інших частинах 2 . Правка суперечить концепції проекту Кодексу, згідно якої великі платники податків зобов’язані знаходитись на обліку виключно у спеціалізованих податкових інспекціях по роботі з великими платниками податків, незалежно від їх бажання. Зазначені податкові інспекції спеціально створені у структурі податкових органів для обслуговування таких платників податків та мають окрему від інших інспекцій спеціалізовану структурну побудову. Норма чинного законодавства   
    -258- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Пункт 64.7. Статті 64 викласти у редакції:
64.7. Центральний орган державної податкової служби визначає критерії віднесення платників податків до категорій великих платників податків чи інших категорій платників податків, порядок їх обліку в органах державної податкової служби.
Щодо великих платників податків, інших категорій платників податків органами державної податкової служби мають право запропонувати великим платникам податків за їх згодою змінити основне місце обліку та перевестися на облік у спеціалізовані органи державної податкової служби чи інші органи державної податкової служби.
У разі погодження великим платником податків про переведення на облік у спеціалізовану державну податкову інспекцію чи інший орган державної податкової служби, відповідні органи державної податкової служби зобов'язані протягом 20 календарних днів після прийняття такого рішення здійснити взяття на облік/зняття з обліку такого платника податків.
Платник податків, що прийняв пропозицію про переведення на облік у спеціалізовану державну податкову інспекцію чи інший орган державної податкової служби, після взяття його на облік за новим місцем обліку зобов'язаний сплачувати податки, подавати податкову звітність та виконувати інші обов'язки, що передбачені цим Кодексом за новим місцем обліку.
 
Враховано по суті у п. 14. 1. 24 В інших частинах 2 . Правка суперечить концепції проекту Кодексу, згідно якої великі платники податків зобов’язані знаходитись на обліку виключно у спеціалізованих податкових інспекціях по роботі з великими платниками податків, незалежно від їх бажання. Зазначені податкові інспекції спеціально створені у структурі податкових органів для обслуговування таких платників податків та мають окрему від інших інспекцій спеціалізовану структурну побудову. Норма чинного законодавства   
    -259- Кармазін Ю.А.
Частину 64.7 викласти в такій редакції: "64.7. Центральний орган державної податкової служби визначає критерії віднесення платників податків до категорій великих платників податків чи інших категорій платників податків, порядок їх обліку в органах державної податкової служби.
Щодо великих платників податків, інших категорій платників податків органами державної податкової служби мають право приймати рішення про зміну основного місця обліку та переведення їх на облік у чи інші органи державної податкової служби.
Платники податків, щодо яких органом державної податкової служби прийнято рішення про переведення на облік в інші органи державної податкової служби, зобов’язані стати на облік у таких органах державної податкової служби протягом 10 днів після надходження відповідного рішення.", вилучивши слова "спеціалізовані органи державної податкової служби" та "у спеціалізовані державні податкові інспекції чи".
 
Враховано по суті у п. 14. 1. 24 В інших частинах 2 . Правка суперечить концепції проекту Кодексу, згідно якої великі платники податків зобов’язані знаходитись на обліку виключно у спеціалізованих податкових інспекціях по роботі з великими платниками податків, незалежно від їх бажання. Зазначені податкові інспекції спеціально створені у структурі податкових органів для обслуговування таких платників податків та мають окрему від інших інспекцій спеціалізовану структурну побудову. Норма чинного законодавства.   
    -260- Царьков Є.І.
64.7 Центральний орган державної податкової служби визначає критерії віднесення платників податків до категорій великих платників податків чи інших категорій платників податків, порядок їх обліку в органах державної податкової служби.
Щодо великих платників податків, інших категорій платників податків органи державної податкової служби мають право приймати рішення про зміну основного місця обліку та переведення їх на облік у спеціалізовані органи державної податкової служби чи інші органи державної податкової служби.
У разі прийняття рішення про переведення платника податків на облік у спеціалізовану державну податкову інспекцію чи інший орган державної податкової служби відповідні органи державної податкової служби зобов’язані протягом 20 календарних днів після прийняття такого рішення здійснити взяття на облік/зняття з обліку такого платника податків.
Платник податків, щодо якого органом державної податкової служби прийнято рішення про переведення на облік у спеціалізовану державну податкову інспекцію чи інший орган державної податкової служби, після взяття його на облік за новим місцем обліку зобов’язаний сплачувати податки, подавати податкову звітність та виконувати інші обов’язки, що передбачені цим Кодексом за новим місцем обліку.
 
Враховано по суті у п. 14. 1. 24   
    -261- Скудар Г.М.
64.7. Центральний орган державної податкової служби визначає критерії віднесення платників податків до категорій великих платників податків чи інших категорій платників податків, порядок їх обліку в органах державної податкової служби.
Щодо великих платників податків, інших категорій платників податків органи державної податкової служби мають право приймати рішення про зміну основного місця обліку та переведення їх на облік у спеціалізовані органи державної податкової служби чи інші органи державної податкової служби лише за письмовою згодою таких платників податків.
У разі прийняття та узгодження з платником податків рішення про переведення платника податків на облік у спеціалізовану державну податкову інспекцію чи інший орган державної податкової служби відповідні органи державної податкової служби зобов’язані протягом 20 календарних днів після прийняття такого рішення здійснити взяття на облік/зняття з обліку такого платника податків.
Платник податків, щодо якого органом державної податкової служби прийнято та узгоджено з платником податків рішення про переведення на облік у спеціалізовану державну податкову інспекцію чи інший орган державної податкової служби, після взяття його на облік за новим місцем обліку зобов’язаний сплачувати податки, подавати податкову звітність та виконувати інші обов’язки, що передбачені цим Кодексом за новим місцем обліку.
 
Враховано по суті у п. 14. 1. 24 У інших частинах 2 . Правка суперечить концепції проекту Кодексу, згідно якої великі платники податків зобов’язані знаходитись на обліку виключно у спеціалізованих податкових інспекціях по роботі з великими платниками податків, незалежно від їх бажання. Зазначені податкові інспекції спеціально створені у структурі податкових органів для обслуговування таких платників податків та мають окрему від інших інспекцій спеціалізовану структурну побудову. Норма чинного законодавства.   
278. Щодо великих платників податків, інших категорій платників податків органи державної податкової служби мають право приймати рішення про зміну основного місця обліку та переведення їх на облік у спеціалізовані органи державної податкової служби чи інші органи державної податкової служби.
 
      
279. У разі прийняття рішення про переведення платника податків на облік у спеціалізовану державну податкову інспекцію чи інший орган державної податкової служби відповідні органи державної податкової служби зобов’язані протягом 20 календарних днів після прийняття такого рішення здійснити взяття на облік/зняття з обліку такого платника податків.
 
      
280. Платник податків, щодо якого органом державної податкової служби прийнято рішення про переведення на облік у спеціалізовану державну податкову інспекцію чи інший орган державної податкової служби, після взяття його на облік за новим місцем обліку зобов’язаний сплачувати податки, подавати податкову звітність та виконувати інші обов’язки, що передбачені цим Кодексом за новим місцем обліку.
 
-262- Царьов О.А.
&&
Статтю 64 після пункту 64.7 доповнити пунктом 64.8 наступного змісту:
Облік релігійних організацій: релігійних громад, монастирів, єпархіальних управлінь, духовних навчальних закладів, які через релігійні переконання відмовляються від включення до електронних реєстрів та інформаційних баз даних, будь-якіх ідентифікаторів, за їх зверненням здійснюється органами державної податкової служби за вичерпним переліком даних, а саме: повним найменуванням, юридичною адресою, місцем їх знаходження, датою (день, місяць, рік) та за місцем взяття на облік. виключно на паперових носіях без внесення інформації про них до Єдиного державного реєстру, інших державних реєстрів та електронних баз даних, а також без формування реєстраційної картки, без присвоєння реєстраційного номеру картки, податкового номеру, ідентифікаційного номеру/коду, та інших (цифрових, графічних, біометрічних, радіочастотних тощо) ідентифікаторів.
 
Відхилено . Суперечить нормам законодавства, що регулює порядок створення та державної реєстрації юридичних осіб, у тому числі релігійних організацій – Цивільного кодексу України (статті 87, 89), законам України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (статті 3, 17), "Про об’єднання громадян" (стаття 15), "Про свободу совісті та релігійні організації" (стаття 14).     
    -263- Колесніченко В.В.
&&
Після пункту 64.7 Статті 64 Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб додати пункт 64.8 наступного змісту:
64.8 Облік зареєстрованих релігійних громад, монастирів, єпархіальних управлінь, духовних навчальних закладів за їх зверненням здійснюється органами державної податкової служби за наступним вичерпним переліком даних, а саме: повним найменуванням, юридичною та фактичною адресою, датою (день, місяць, рік) та місцем реєстрації без присвоєння їм реєстраційного номеру облікової картки, податкового номеру, ідентифікаційного коду.
 
Відхилено . Суперечить нормам законодавства, що регулює порядок створення та державної реєстрації юридичних осіб, у тому числі релігійних організацій – Цивільного кодексу України (статті 87, 89), законам України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (статті 3, 17), "Про об’єднання громадян" (стаття 15), "Про свободу совісті та релігійні організації" (стаття 14).   
281. Стаття 65. Облік самозайнятих осіб
 
   Стаття 65. Облік самозайнятих осіб
 
282. 65.1. Взяття на облік фізичних осіб - підприємців в органах державної податкової служби здійснюється за місцем їх державної реєстрації на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
 
   65.1. Взяття на облік фізичних осіб - підприємців в органах державної податкової служби здійснюється за місцем їх державної реєстрації на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
 
283. Приватні нотаріуси та інші фізичні особи, умовою ведення незалежної професійної діяльності яких згідно із законом є державна реєстрація такої діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності, в строк 10 календарних днів після такої реєстрації зобов’язані стати на облік в органі державної податкової служби за місцем свого постійного проживання.
 
-264- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Рибаков І.О.
Костенко П.І.
У п.65.1.. цифру "10" замінити на цифру "30".
 
Відхилено . У Главі 5-1 застосовується однакові строки - 10 днів. Запровадження 30-ти денного строку для окремих категорій платників призведе до порушення принципу однакових підходів.  Приватні нотаріуси та інші фізичні особи, умовою ведення незалежної професійної діяльності яких згідно із законом є державна реєстрація такої діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності, в строк 10 календарних днів після такої реєстрації зобов’язані стати на облік в органі державної податкової служби за місцем свого постійного проживання.
 
284. 65.2. Облік самозайнятих осіб здійснюється шляхом внесення до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр) записів про державну реєстрацію або припинення підприємницької діяльності, незалежної професійної діяльності, перереєстрацію, постановку на облік, зняття з обліку, внесення змін стосовно самозайнятої особи, а також вчинення інших дій, які передбачені Порядком обліку платників податків, зборів.
 
-265- Колесніченко В.В.
&&
Доповнити частину 65.2 статті 65 абзацом другим такого змісту:
"Самозайняті особи, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та офіційно повідомляють про це органи державної податкової служби за місцем проживання, обліковуються в органах державної податкової служби за раніше встановленими формами обліку платників податків без включення відомостей про них до Державного реєстру".
 
Відхилено . Враховуючи інтереси віруючих, для громадян, які через релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки (податкового номера), запроваджена альтернативна форма обліку за серією та номером паспорта. Такі положення відповідають нормам ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (альтернативна реєстрація підприємців за серією та номером паспорта) і чинному порядку відмови від ідентифікаційних номерів.  65.2. Облік самозайнятих осіб здійснюється шляхом внесення до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр) записів про державну реєстрацію або припинення підприємницької діяльності, незалежної професійної діяльності, перереєстрацію, постановку на облік, зняття з обліку, внесення змін стосовно самозайнятої особи, а також вчинення інших дій, які передбачені Порядком обліку платників податків, зборів.
 
285. 65.3. Для взяття на облік фізичної особи, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність, така особа повинна подати заяву та документи особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до органу державної податкової служби за місцем постійного проживання.
 
   65.3. Для взяття на облік фізичної особи, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність, така особа повинна подати заяву та документи особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до органу державної податкової служби за місцем постійного проживання.
 
286. 65.4. Орган державної податкової служби відмовляє в розгляді документів, поданих для взяття на облік особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, у разі:
 
   65.4. Орган державної податкової служби відмовляє в розгляді документів, поданих для взяття на облік особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, у разі:
 
287. 65.4.1. наявності обмежень на провадження незалежної професійної діяльності, встановлених законодавством;
 
   65.4.1. наявності обмежень на провадження незалежної професійної діяльності, встановлених законодавством;
 
288. 65.4.2. коли документи подані за неналежним місцем обліку;
 
   65.4.2. коли документи подані за неналежним місцем обліку;
 
289. 65.4.3. коли документи не відповідають встановленим вимогам, подані не в повному обсязі або коли зазначені в різних документах відомості є взаємно невідповідними;
 
   65.4.3. коли документи не відповідають встановленим вимогам, подані не в повному обсязі або коли зазначені в різних документах відомості є взаємно невідповідними;
 
290. 65.4.4. коли фізична особа вже взята на облік як самозайнята особа;
 
   65.4.4. коли фізична особа вже взята на облік як самозайнята особа;
 
291. 65.4.5. неподання для реєстрації особою, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність, свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності.
 
   65.4.5. неподання для реєстрації особою, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність, свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності.
 
292. Після усунення причин, що були підставою для відмови у взятті на облік самозайнятої особи, фізична особа може повторно подати документи для взяття на облік
 
   Після усунення причин, що були підставою для відмови у взятті на облік самозайнятої особи, фізична особа може повторно подати документи для взяття на облік
 
293. 65.5. Взяття на облік самозайнятої особи здійснюється органом державної податкової служби не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідних відомостей від державного реєстратора (для фізичних осіб - підприємців) або прийняття заяви (для осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність).
 
   65.5. Взяття на облік самозайнятої особи здійснюється органом державної податкової служби не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідних відомостей від державного реєстратора (для фізичних осіб - підприємців) або прийняття заяви (для осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність).
 
294. Довідка про взяття на облік платника податків надсилається (видається) фізичній особі - підприємцю або особі, яка здійснює незалежну професійну діяльність, наступного робочого дня з дня взяття на облік.
 
   Довідка про взяття на облік платника податків надсилається (видається) фізичній особі - підприємцю або особі, яка здійснює незалежну професійну діяльність, наступного робочого дня з дня взяття на облік.
 
295. 65.6. Видача та заміна довідки про взяття на облік платника податків проводиться безоплатно.
 
   65.6. Видача та заміна довідки про взяття на облік платника податків проводиться безоплатно.
 
296. 65.7. Фізичній особі, яка провадить незалежну професійну діяльність, довідка про взяття на облік платника податків видається органом державної податкової служби із зазначенням строку, якщо такий строк вказаний у свідоцтві про реєстрацію чи іншому документі (дозволі, сертифікаті тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності.
 
   65.7. Фізичній особі, яка провадить незалежну професійну діяльність, довідка про взяття на облік платника податків видається органом державної податкової служби із зазначенням строку, якщо такий строк вказаний у свідоцтві про реєстрацію чи іншому документі (дозволі, сертифікаті тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності.
 
297. 65.8. Довідка про взяття на облік самозайнятої особи втрачає чинність з моменту виникнення змін у даних про фізичну особу, які зазначаються у такій довідці, та підлягає заміні в органі державної податкової служби.
 
   65.8. Довідка про взяття на облік самозайнятої особи втрачає чинність з моменту виникнення змін у даних про фізичну особу, які зазначаються у такій довідці, та підлягає заміні в органі державної податкової служби.
 
298. 65.9. Самозайняті особи зобов’язані подавати до органів державної податкової служби за місцем свого обліку відомості про зміну облікових даних протягом місяця з дня виникнення таких змін. Зміни до відомостей про самозайняту особу, які містяться у Державному реєстрі, набирають чинності з дня внесення відповідного запису до такого реєстру.
 
   65.9. Самозайняті особи зобов’язані подавати до органів державної податкової служби за місцем свого обліку відомості про зміну облікових даних протягом місяця з дня виникнення таких змін. Зміни до відомостей про самозайняту особу, які містяться у Державному реєстрі, набирають чинності з дня внесення відповідного запису до такого реєстру.
 
299. 65.10. Внесення до Державного реєстру запису про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця чи незалежної професійної діяльності фізичної особи проводиться у разі:
 
   65.10. Внесення до Державного реєстру запису про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця чи незалежної професійної діяльності фізичної особи проводиться у разі:
 
300. 65.10.1. визнання фізичної особи недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності - з дати набрання законної сили відповідним рішенням суду;
 
   65.10.1. визнання фізичної особи недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності - з дати набрання законної сили відповідним рішенням суду;
 
301. 65.10.2. смерті фізичної особи, у тому числі оголошення такої особи померлою, що підтверджується свідоцтвом про смерть (витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, інформацією органу державної реєстрації актів цивільного стану), а також визнання фізичної особи безвісно відсутньою, що підтверджується судовим рішенням;
 
   65.10.2. смерті фізичної особи, у тому числі оголошення такої особи померлою, що підтверджується свідоцтвом про смерть (витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, інформацією органу державної реєстрації актів цивільного стану), а також визнання фізичної особи безвісно відсутньою, що підтверджується судовим рішенням;
 
302. 65.10.3. внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця - з дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
 
   65.10.3. внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця - з дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
 
303. 65.10.4. реєстрації припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи у відповідному уповноваженому органі - з дати реєстрації;
 
   65.10.4. реєстрації припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи у відповідному уповноваженому органі - з дати реєстрації;
 
304. 65.10.5. закінчення строку, на який було видано свідоцтво про реєстрацію чи інший документ (дозвіл, сертифікат тощо), - з дати закінчення такого строку;
 
   65.10.5. закінчення строку, на який було видано свідоцтво про реєстрацію чи інший документ (дозвіл, сертифікат тощо), - з дати закінчення такого строку;
 
305. 65.10.6. заборони судом фізичній особі провадити підприємницьку діяльність або незалежну професійну діяльність - з дати набрання законної сили відповідним рішенням суду, якщо інше не визначене у рішенні суду;
 
   65.10.6. заборони судом фізичній особі провадити підприємницьку діяльність або незалежну професійну діяльність - з дати набрання законної сили відповідним рішенням суду, якщо інше не визначене у рішенні суду;
 
306. 65.10.7. наявності обмежень права на провадження підприємницької діяльності або незалежної професійної діяльності, які встановлені законодавством, - з дати надходження відповідних документів до органу державної податкової служби за місцем обліку фізичної особи, якщо інше не встановлене законом чи рішенням суду;
 
   65.10.7. наявності обмежень права на провадження підприємницької діяльності або незалежної професійної діяльності, які встановлені законодавством, - з дати надходження відповідних документів до органу державної податкової служби за місцем обліку фізичної особи, якщо інше не встановлене законом чи рішенням суду;
 
307. 65.10.8. анулювання чи скасування згідно із законодавством свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження підприємницької або незалежної професійної діяльності, - з дати такого анулювання чи скасування;
 
   65.10.8. анулювання чи скасування згідно із законодавством свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження підприємницької або незалежної професійної діяльності, - з дати такого анулювання чи скасування;
 
308. Державна реєстрація (реєстрація) припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізичної особи або внесення до Державного реєстру запису про припинення такої діяльності фізичною особою не припиняє зобов’язань такої особи, що виникли під час провадження підприємницької чи незалежної професійної діяльності, та не змінює строки, порядки виконання таких зобов’язань та застосування санкцій за їх невиконання.
 
   Державна реєстрація (реєстрація) припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізичної особи або внесення до Державного реєстру запису про припинення такої діяльності фізичною особою не припиняє зобов’язань такої особи, що виникли під час провадження підприємницької чи незалежної професійної діяльності, та не змінює строки, порядки виконання таких зобов’язань та застосування санкцій за їх невиконання.
 
309. У разі коли після внесення до Державного реєстру запису про припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізична особа продовжує провадити таку діяльність, вважається, що особа розпочала таку діяльність без взяття на облік її як самозайнятої особи.
 
   У разі коли після внесення до Державного реєстру запису про припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізична особа продовжує провадити таку діяльність, вважається, що особа розпочала таку діяльність без взяття на облік її як самозайнятої особи.
 
310. Стаття 66. Внесення змін до облікових даних платників податків
 
   Стаття 66. Внесення змін до облікових даних платників податків
 
311. 66.1. Підставами для внесення змін до облікових даних платників податків є:
 
   66.1. Підставами для внесення змін до облікових даних платників податків є:
 
312. 66.1.1. інформація органів державної реєстрації;
 
   66.1.1. інформація органів державної реєстрації;
 
313. 66.1.2. інформація банків та інших фінансових установ про відкриття (закриття) рахунків платників податків;
 
   66.1.2. інформація банків та інших фінансових установ про відкриття (закриття) рахунків платників податків;
 
314. 66.1.3. документально підтверджена інформація, що надається платниками податків;
 
   66.1.3. документально підтверджена інформація, що надається платниками податків;
 
315. 66.1.4. інформація суб’єктів інформаційного обміну, уповноважених вчиняти будь-які реєстраційні дії стосовно платника податків;
 
   66.1.4. інформація суб’єктів інформаційного обміну, уповноважених вчиняти будь-які реєстраційні дії стосовно платника податків;
 
316. 66.1.5. рішення суду, що набрало законної сили;
 
   66.1.5. рішення суду, що набрало законної сили;
 
317. 66.1.6. дані перевірок платників податків.
 
-266- Колесніченко В.В.
&&
Доповнити частину 66.1. статті 66 пунктом 66.1.7. такого змісту:
"66.1.7.) офіційне повідомлення органів державної податкової служби фізичною особою-платником податків, яка за релігійними та іншими переконаннями відмовляється від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) і особою, яка не досягла 18-ти річного віку офіційно повідомляють про відмову органи державної податкової служби за місцем проживання.
 
Відхилено . Враховуючи інтереси віруючих, з урахуванням пропозицій УПЦ для громадян, які через релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки (податкового номера), запроваджена альтернативна форма обліку за серією та номером паспорта. Такі положення відповідають нормам ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" і чинному порядку відмови від ідентифікаційних номерів. Податкове законодавство не звільняє від обов’язку сплати податків осіб, які не досягли 18-ти річного віку.  66.1.6. дані перевірок платників податків.
 
318. 66.2. Внесення змін до облікових даних платників податків здійснюється у порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби.
 
   66.2. Внесення змін до облікових даних платників податків здійснюється у порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби.
 
319. 66.3. У разі проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження або місця проживання платника податків, внаслідок якої змінюється адміністративно-територіальна одиниця та орган державної податкової служби, в якому на обліку перебуває платник податків (далі - адміністративний район), а також у разі зміни податкової адреси платника податків, органами державної податкової служби за попереднім та новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків проводяться відповідно процедури зняття з обліку/взяття на облік такого платника податків. Підставою для зняття з обліку платника податків в одному органі державної податкової служби і взяття на облік в іншому є надходження хоча б до одного з цих органів даних, що свідчать про належну державну реєстрацію таких змін органами державної реєстрації.
 
   66.3. У разі проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження або місця проживання платника податків, внаслідок якої змінюється адміністративно-територіальна одиниця та орган державної податкової служби, в якому на обліку перебуває платник податків (далі - адміністративний район), а також у разі зміни податкової адреси платника податків, органами державної податкової служби за попереднім та новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків проводяться відповідно процедури зняття з обліку/взяття на облік такого платника податків. Підставою для зняття з обліку платника податків в одному органі державної податкової служби і взяття на облік в іншому є надходження хоча б до одного з цих органів даних, що свідчать про належну державну реєстрацію таких змін органами державної реєстрації.
 
320. У таких випадках платник податків зобов’язаний подати органу державної податкової служби за новим місцезнаходженням відповідну заяву у десятиденний строк від дня реєстрації зміни місцезнаходження (місця проживання) у порядку, визначеному центральним органом державної податкової служби. У разі неподання такої заяви протягом 10 календарних днів, платник податків або посадові особи платника податків несуть відповідальність, визначену цим Кодексом.
 
   У таких випадках платник податків зобов’язаний подати органу державної податкової служби за новим місцезнаходженням відповідну заяву у десятиденний строк від дня реєстрації зміни місцезнаходження (місця проживання) у порядку, визначеному центральним органом державної податкової служби. У разі неподання такої заяви протягом 10 календарних днів, платник податків або посадові особи платника податків несуть відповідальність, визначену цим Кодексом.
 
321. 66.4. Платники податків - юридичні особи та їх відокремлені підрозділи зобов’язані подати органу державної податкової служби відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, її відокремлених підрозділів у десятиденний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків, подавши заяву у порядку, визначеному центральним органом державної податкової служби. Відповідальність за неподання такої інформації визначається цим Кодексом.
 
   66.4. Платники податків - юридичні особи та їх відокремлені підрозділи зобов’язані подати органу державної податкової служби відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, її відокремлених підрозділів у десятиденний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків, подавши заяву у порядку, визначеному центральним органом державної податкової служби. Відповідальність за неподання такої інформації визначається цим Кодексом.
 
322. 66.5. У разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік згідно з цією главою, платник податків зобов’язаний подати органу державної податкової служби, в якому він обліковується, уточнені документи протягом 10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів.
 
-267- Шпенов Д.Ю.
пункт 66.5. статті 66 глави 5-1 розділу І? виключити.
 
Відхилено . Призведе до недостовірності, неактуальності даних про платника податків в органами ДПС. Облік платників податків є одним із способів податкового контролю, для забезпечення якого необхідні достовірні дані. Зазначене надається відповідно до пп..66.1.3 – документально підтверджена інформація, що надається платниками податків.  66.5. У разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік згідно з цією главою, платник податків зобов’язаний подати органу державної податкової служби, в якому він обліковується, уточнені документи протягом 10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів.
 
323. Стаття 67. Підстави та порядок зняття платників податків з обліку в органах державної податкової служби
 
   Стаття 67. Підстави та порядок зняття з обліку в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб
 
324. 67.1. Підставами для зняття платника податків з обліку в органах державної податкової служби юридичної особи, її відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб є:
 
   67.1. Підставами для зняття з обліку в органах державної податкової служби юридичної особи, її відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб є:
 
325. 67.1.1. повідомлення чи документальне підтвердження державного реєстратора чи іншого органу державної реєстрації про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, закриття відокремленого підрозділу юридичної особи.
 
   67.1.1. повідомлення чи документальне підтвердження державного реєстратора чи іншого органу державної реєстрації про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, закриття відокремленого підрозділу юридичної особи.
 
326. У разі коли внаслідок припинення платника податків - юридичної особи шляхом реорганізації частина його податкових зобов’язань чи податкового боргу залишається не погашеною, такі податкові зобов’язання чи борг переходять (розподіляються) до юридичних осіб - правонаступників реорганізованої юридичної особи у порядку, визначеному цим Кодексом.
 
   У разі коли внаслідок припинення платника податків - юридичної особи шляхом реорганізації частина його податкових зобов’язань чи податкового боргу залишається не погашеною, такі податкові зобов’язання чи борг переходять (розподіляються) до юридичних осіб - правонаступників реорганізованої юридичної особи у порядку, визначеному цим Кодексом.
 
327. У разі коли внаслідок припинення платника податків - юридичної особи шляхом ліквідації частина його податкових зобов’язань чи податкового боргу залишається непогашеною, такі податкові зобов’язання чи борг погашаються за рахунок активів засновників або учасників такого підприємства, якщо вони несуть повну або додаткову відповідальність за зобов’язаннями платника податків згідно із законодавством, у межах повної або додаткової відповідальності, а в разі ліквідації філії, відділення чи іншого відокремленого підрозділу юридичної особи - за рахунок юридичної особи незалежно від того, чи є вона платником податку та збору, стосовно якого виникло податкове зобов’язання або податковий борг таких філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу;
 
   У разі коли внаслідок припинення платника податків - юридичної особи шляхом ліквідації частина його податкових зобов’язань чи податкового боргу залишається непогашеною, такі податкові зобов’язання чи борг погашаються за рахунок активів засновників або учасників такого підприємства, якщо вони несуть повну або додаткову відповідальність за зобов’язаннями платника податків згідно із законодавством, у межах повної або додаткової відповідальності, а в разі ліквідації філії, відділення чи іншого відокремленого підрозділу юридичної особи - за рахунок юридичної особи незалежно від того, чи є вона платником податку та збору, стосовно якого виникло податкове зобов’язання або податковий борг таких філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу;
 
328. 67.1.2. наявність хоча б однієї з підстав, визначених пунктом 65.10 статті65 цього Кодексу для самозайнятої особи;
 
   67.1.2. наявність хоча б однієї з підстав, визначених пунктом 65.10 статті65 цього Кодексу для самозайнятої особи;
 
329. У випадках, що стосуються самозайнятих осіб, зняття з обліку таких осіб здійснюється за відсутності податкового боргу або в разі його погашення за рахунок майна зазначеної фізичної особи, що переходить за правом спадщини у власність інших осіб, або визнання такого податкового боргу безнадійним і списання його в установленому порядку, коли таке майно відсутнє або не з’являються інші особи, які вступають у права спадщини незалежно від часу набуття таких прав.
 
   У випадках, що стосуються самозайнятих осіб, зняття з обліку таких осіб здійснюється за відсутності податкового боргу або в разі його погашення за рахунок майна зазначеної фізичної особи, що переходить за правом спадщини у власність інших осіб, або визнання такого податкового боргу безнадійним і списання його в установленому порядку, коли таке майно відсутнє або не з’являються інші особи, які вступають у права спадщини незалежно від часу набуття таких прав.
 
330. В інших випадках грошові зобов’язання або податковий борг, що залишаються не погашеними після ліквідації платника податків, визначеного у цій статті, вважаються безнадійним боргом і підлягають списанню у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
-268- Колесніченко В.В.
&&
Доповнити частину 67.1. статті 67 пунктом 67.1.3. такого змісту:
"67.1.3. відсутність у фізичної особи платника податків об’єкта оподаткування або звільнення у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими податковими законами, від сплати певних видів податків за відсутності іншого об’єкта оподаткування більше ніж два роки підряд".
 
Враховано частково у назві ст.67 та п.67.1 Відповідно до Конституції України податки має платити кожен. У назві статті 67 слова "платників податків" замінено словами "юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб", а у пункті 67.1 слова „платника податків" виключено. Зазначена стаття поширюється на юридичних осіб, їх відокремлені підрозділи та самозайнятих осіб.  В інших випадках грошові зобов’язання або податковий борг, що залишаються не погашеними після ліквідації платника податків, визначеного у цій статті, вважаються безнадійним боргом і підлягають списанню у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
331. 67.2. Органи державної податкової служби в установленому законом порядку мають право:
 
-269- Воропаєв Ю.М.
Викласти п. 67.2 в наступній редакції:
"67.2. Органи державної податкової служби в установленому законом порядку мають право звертатися до суду стосовно юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про винесення судового рішення щодо:
припинення державної реєстрації юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців;
відміни державної реєстрації припинення юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців;
скасування державної реєстрації змін до установчих документів; "
 
Враховано в частині об’єднання пунктів 67.2 та 67.3 і, відповідно, зміни нумерації пунктів 67.4 та 67.5. 2 в частині виключення абзацу п’ятого, оскільки внесення змін до установчих документів може проводитись з метою прикриття незаконної діяльності, ухилень, зловживань або порушень у сфері оподаткування. Отже у разі, якщо при здійсненні своїх повноважень органи державної податкової служби виявляють факти удаваних або недійсних правочинів щодо внесення змін до установчих документів, такі органи повинні мати право звертатися до суду самостійно щодо визнання недійсними чи скасування змін до установчих документів. Окрім того, термінологію абзаців другого та третього вбачається за необхідне привести у відповідність до термінів ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та використовувати таку редакцію: "припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців".  67.2. Органи державної податкової служби в установленому законом порядку мають право звертатися до суду про винесення судового рішення щодо:
 
    -270- Воропаєв Ю.М.
пункти 67.4 та 67.5 вважати пунктами 67.3 та 67.4 відповідно.
 
Враховано Разом із пропозиціями до п.67.2.   
    -271- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 67.3 статті 67 слова "стосовно юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про винесення судового рішення" вилучити.
 
Враховано    
332. 67.3. звертатися до суду стосовно юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про винесення судового рішення щодо:
 
-272- Богословська І.Г.
Пункт 67.3 статті 67 проекту кодексу виключити і у зв’язку з цим змінити подальшу нумерацію пунктів цієї статті.
 
Відхилено . Чинні норми законодавства дають право органам ДПС звертись до суду з питань ліквідації юридичних осіб та припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців     
333. припинення державної реєстрації юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців;
 
   припинення юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців
 
334. відміни державної реєстрації припинення юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців;
 
   відміни державної реєстрації припинення юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців;
 
335. скасування державної реєстрації змін до установчих документів;
 
   скасування державної реєстрації змін до установчих документів;
 
336. скасування рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу про внесення змін до установчих документів юридичної особи або про визнання повністю або частково недійсними змін до установчих документів юридичної особи.
 
   скасування рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу про внесення змін до установчих документів юридичної особи або про визнання повністю або частково недійсними змін до установчих документів юридичної особи.
 
337. 67.4. У разі припинення юридичної особи її відокремлені підрозділи підлягають зняттю з обліку в контролюючих органах.
 
   67.3. У разі припинення юридичної особи її відокремлені підрозділи підлягають зняттю з обліку в контролюючих органах.
 
338. Порядок зняття з обліку в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб встановлюється центральним органом державної податкової служби.
 
   Порядок зняття з обліку в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб встановлюється центральним органом державної податкової служби.
 
339. 67.5. Договори про спільну діяльність знімаються з обліку в органах державної податкової служби після їх припинення, розірвання, закінчення строку їх дії чи після досягнення мети, для якої вони були укладені, визнання їх недійсними у судовому порядку.
 
   67.4. Договори про спільну діяльність знімаються з обліку в органах державної податкової служби після їх припинення, розірвання, закінчення строку їх дії чи після досягнення мети, для якої вони були укладені, визнання їх недійсними у судовому порядку.
 
340. Стаття 68. Інформація, що подається для обліку платників податків органами державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та іншими органами
 
   Стаття 68. Інформація, що подається для обліку платників податків органами державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та іншими органами
 
341. 68.1. Орган державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації такої особи, державної реєстрації припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, внесення будь-яких інших записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців повинен передати відповідному органу державної податкової служби повідомлення та відомості з реєстраційної картки про вчинення реєстраційних дій, передбачених законом.
 
   68.1. Орган державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації такої особи, державної реєстрації припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, внесення будь-яких інших записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців повинен передати відповідному органу державної податкової служби повідомлення та відомості з реєстраційної картки про вчинення реєстраційних дій, передбачених законом.
 
342. 68.2. Органи, що здійснюють реєстрацію незалежної професійної діяльності або видають дозволи на право самостійного провадження такої діяльності, зобов’язані подавати органам державної податкової служби відомості з документа, що підтверджує право на провадження такої діяльності, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця.
 
   68.2. Органи, що здійснюють реєстрацію незалежної професійної діяльності або видають дозволи на право самостійного провадження такої діяльності, зобов’язані подавати органам державної податкової служби відомості з документа, що підтверджує право на провадження такої діяльності, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця.
 
343. 68.3. Органи, що ведуть облік або реєстрацію рухомого майна та інших активів, які є об’єктом оподаткування, зобов’язані повідомляти про власників та/або користувачів такого рухомого майна та інших активів, розміщених на відповідній території, або про транспортні засоби, зареєстровані у цих органах, та їх власників, органи державної податкової служби за своїм місцезнаходженням щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця. Порядок такого повідомлення встановлює Кабінет Міністрів України.
 
   68.3. Органи, що ведуть облік або реєстрацію рухомого майна та інших активів, які є об’єктом оподаткування, зобов’язані повідомляти про власників та/або користувачів такого рухомого майна та інших активів, розміщених на відповідній території, або про транспортні засоби, зареєстровані у цих органах, та їх власників, органи державної податкової служби за своїм місцезнаходженням щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця. Порядок такого повідомлення встановлює Кабінет Міністрів України.
 
344. 68.4. Державні органи повинні подавати органам державної податкової служби іншу інформацію у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами України.
 
-273- Святаш Д.В.
Пункт 68.4 статті 68 вилучити
 
Відхилено податкові обов’язки н платника податків не покладаються. Відносини між державними органами можуть регулюватись спільними розпорядчими документами або угодами.  68.4. Державні органи повинні подавати органам державної податкової служби іншу інформацію у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами України.
 
    -274- Шпенов Д.Ю.
пункт 68.4. статті 68 глави 5-1 розділу І? викласти в наступній редакції:
"68.4. Державні органи повинні подавати органам державної податкової служби іншу інформацію у випадках, передбачених цим Кодексом та законами України".
 
Відхилено податкові обов’язки н платника податків не покладаються. Відносини між державними органами можуть регулюватись спільними розпорядчими документами або угодами.   
345. Стаття 69. Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників податків в банках та інших фінансових установах
 
   Стаття 69. Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників податків в банках та інших фінансових установах
 
346. 69.1. Банки та інші фінансові установи відкривають поточні та інші рахунки платникам податків - юридичним особам (як резидентам, так і нерезидентам) незалежно від організаційно-правової форми, відокремленим підрозділам та представництвам юридичних осіб, фізичним особам - підприємцям та фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, лише за наявності документів, виданих органами державної податкової служби, що підтверджують взяття їх на облік у таких органах.
 
-275- Бондаренко В.Д.
П. 69.1. вилучити.
 
Відхилено діюча норма ст.5 Закону України „Про систему оподаткування". На сьогоднішній день порядок відкриття рахунків регулюється нормативно-правовим актом - постановою НБУ від 12.11.03 №492 „Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валюті". Зазначеною Інструкцією передбачено проведення ідентифікації клієнтів. Тому у разі відкриття рахунку клієнтом – платником податків-підприємцем обов’язковим ідентифікаційним документом є документ, виданий органом ДПС, що підтверджує взяття їх на облік у такому органі.  69.1. Банки та інші фінансові установи відкривають поточні та інші рахунки платникам податків - юридичним особам (як резидентам, так і нерезидентам) незалежно від організаційно-правової форми, відокремленим підрозділам та представництвам юридичних осіб, фізичним особам - підприємцям та фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, лише за наявності документів, виданих органами державної податкової служби, що підтверджують взяття їх на облік у таких органах.
 
    -276- Коновалюк В.І.
Пункт 69.1 статті 69 виключити з тексту законопроекту.
 
Відхилено діюча норма ст.5 Закону України „Про систему оподаткування". На сьогоднішній день порядок відкриття рахунків регулюється нормативно-правовим актом - постановою НБУ від 12.11.03 №492 „Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валюі". Зазначеною Інструкцією передбачено проведення ідентифікації клієнтів. Тому у разі відкриття рахунку клієнтом – платником податків-підприємцем обов’язковим ідентифікаційним документом є документ, виданий органом ДПС, що підтверджує взяття їх на облік у такому органі.   
    -277- Кармазін Ю.А.
Вилучити частину 69.1.: "69.1. Банки та інші фінансові установи відкривають поточні та інші рахунки платникам податків - юридичним особам (як резидентам, так і нерезидентам) незалежно від організаційно-правової форми, відокремленим підрозділам та представництвам юридичних осіб, фізичним особам - підприємцям та фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, лише за наявності документів, виданих органами державної податкової служби, що підтверджують взяття їх на облік у таких органах.", оскільки реєстрація відкриття рахунків в податковій вимагає часу і коштів, але не може залежати від податкової реєстрації фізичної чи юридичної особи і має регулюватися виключно НБУ.
 
Відхилено . Діюча норма ст.5 Закону України „Про систему оподаткування". На сьогоднішній день порядок відкриття рахунків регулюється нормативно-правовим актом - постановою НБУ від 12.11.03 №492 „Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті". Зазначеною Інструкцією передбачено проведення ідентифікації клієнтів. Тому у разі відкриття рахунку клієнтом – платником податків-підприємцем обов’язковим ідентифікаційним документом є документ, виданий органом ДПС, що підтверджує взяття їх на облік у такому органі.   
347. 69.2. Банки та інші фінансові установи зобов’язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків - юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до органу державної податкової служби, в якому обліковується платник податків, протягом трьох робочих днів з дня відкриття/закриття рахунку (включаючи день відкриття/закриття).
 
-278- Кармазін Ю.А.
Частину 69.2. викласти в такій редакції: "69.2. Банки та інші фінансові установи зобов’язані надсилати до органу державної податкової служби повідомлення (у вигляді електронного документу) про відкриття або закриття рахунка платника податків - юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи, невідкладно після відкриття/закриття рахунку (включаючи день відкриття/закриття). У разі відкриття або закриття рахунку платника податків - банка, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, повідомлення надсилається в порядку, визначеному цим пунктом, лише в разі відкриття або закриття кореспондентського рахунку.".
 
Відхилено . Діюча норма ст.5 Закону України „Про систему оподаткування". Питання подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у фінансових установах регулюються наказом ДПА України від 01.07.02 № 301, яким запроваджено електронний обмін повідомленнями: передача фінансовими установами, у тому числі банками, до органів ДПС повідомлень про відкриття/закриття рахунків, а також передача органами ДПС до фінансових установ відповідних повідомлень про взяття рахунків платників податків на облік /відмову у взятті на облік в органах ДПС. Зазначений обмін не передбачає поштових видатків. Реалізація електронного обміну інформацією фактично скоротила триденний термін надання відповіді про взяття рахунку на облік до одного дня.  69.2. Банки та інші фінансові установи зобов’язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків - юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до органу державної податкової служби, в якому обліковується платник податків, протягом трьох робочих днів з дня відкриття/закриття рахунку (включаючи день відкриття/закриття).
 
348. У разі відкриття або закриття рахунку платника податків - банка, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, повідомлення надсилається в порядку, визначеному цим пунктом, лише в разі відкриття або закриття кореспондентського рахунку.
 
-279- Пінчук А.П.
Пункт 69.2 статті 69 доповнити абзацом третім такого змісту:
"У разі відкриття або закриття власного кореспондентського рахунку банки зобов’язані надіслати повідомлення до органу державної податкової служби, в якому обліковуються, в строки, визначені цим пунктом".
 
Враховано   У разі відкриття або закриття рахунку платника податків - банка, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, повідомлення надсилається в порядку, визначеному цим пунктом, лише в разі відкриття або закриття кореспондентського рахунку.
У разі відкриття або закриття власного кореспондентського рахунку банки зобов’язані надіслати повідомлення до органу державної податкової служби, в якому обліковуються, в строки, визначені цим пунктом.
 
349. 69.3. Орган державної податкової служби протягом трьох робочих днів з дня отримання повідомлення від фінансової установи про відкриття рахунку зобов’язаний направити повідомлення про взяття рахунку на облік або відмову у взятті органом державної податкової служби рахунку на облік із зазначенням підстав.
 
-280- Кармазін Ю.А.
Вилучити частину 69.3. "69.3 Орган державної податкової служби протягом трьох робочих днів з дня отримання повідомлення від фінансової установи про відкриття рахунку зобов’язаний направити повідомлення про взяття рахунку на облік або відмову у взятті органом державної податкової служби рахунку на облік із зазначенням підстав."
 
Відхилено нинішні процедури. Норма визначає обов’язок, дії та строки реагування органу ДПС на повідомлення банку про відкриття/закриття рахунку. Пункт кореспондується із пунктом 69.2 (паритетні строки) та пунктом 69.4 (щодо моменту початку видаткових операцій). Зазначена норма забезпечує дотримання норм чинного законодавства в питаннях, пов’язаних із обмеженням у відкритті рахунків платникам податків, які ліквідовані або перебувають в стані ліквідації, не перебувають на податковому обліку, щодо яких наявні судові рішення про заборону відкриття рахунків тощо.  69.3. Орган державної податкової служби протягом трьох робочих днів з дня отримання повідомлення від фінансової установи про відкриття рахунку зобов’язаний направити повідомлення про взяття рахунку на облік або відмову у взятті органом державної податкової служби рахунку на облік із зазначенням підстав.
 
    -281- Бондаренко В.Д.
П. 69.3. виключити.
 
Відхилено . Нинішні процедури. Норма визначає обов’язок, дії та строки реагування органу ДПС на повідомлення банку про відкриття/закриття рахунку. Пункт кореспондується із пунктом 69.2 (паритетні строки) та пунктом 69.4 (щодо моменту початку видаткових операцій). Зазначена норма забезпечує дотримання норм чинного законодавства в питаннях, пов’язаних із обмеженням у відкритті рахунків платникам податків, які ліквідовані або перебувають в стані ліквідації, не перебувають на податковому обліку, щодо яких наявні судові рішення про заборону відкриття рахунків тощо.   
350. 69.4. Датою початку видаткових операцій за рахунком платника податків (крім банку) у банках та інших фінансових установах є дата отримання банком або іншою фінансовою установою повідомлення органу державної податкової служби про взяття рахунку на облік в органах державної податкової служби.
 
-282- Національний банк України
Стаття 69.
У пункті 69.4 слова "платника податків (крім банку)" замінити словами "платника податків, визначеного пунктом 69.1 цієї статті (крім банку)". Це пов’язано з тим, що згідно з Проектом платниками податків є також фізичні особи, однак проектом Податкового кодексу не передбачено повідомлення органів державної податкової служби про рахунки цих осіб.
 
Враховано .  69.4. Датою початку видаткових операцій за рахунком платника податків, визначеного пунктом 69.1 цієї статті (крім банку), у банках та інших фінансових установах є дата отримання банком або іншою фінансовою установою повідомлення органу державної податкової служби про взяття рахунку на облік в органах державної податкової служби.
 
351. 69.5. Порядок подання та форма і зміст повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах, перелік підстав для відмови органів державної податкової служби у взятті рахунків на облік визначаються центральним органом державної податкової служби за погодженням з відповідними державними органами, які регулюють діяльність фінансових установ.
 
-283- Кінах А.К.
В пункті 69.5 статті 69 виключити слова і знак „, перелік підстав для відмови органів державної податкової служби у взятті рахунків на облік" або Кодексом визначити виключні підстави для відмови у взятті рахунків на облік.
 
Відхилено кореспондується із пунктом 69.3. Оскільки введення підстав для не взяття рахунків на облік не є виключною прерогативою ДПА України, зазначена норма встановлює домінанти (порядок подання, форма і зміст повідомлень про відкриття/закриття рахунків, перелік підстав), які можуть бути змінені у разі внесення змін до відповідних нормативно-правових актів, що регулюють питання діяльності фінансових установ тощо.  69.5. Порядок подання та форма і зміст повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах, перелік підстав для відмови органів державної податкової служби у взятті рахунків на облік визначаються центральним органом державної податкової служби за погодженням з відповідними державними органами, які регулюють діяльність фінансових установ.
 
352. 69.6. Банки та інші фінансові установи за невиконання норм цієї статті несуть відповідальність, передбачену цим Кодексом.
 
-284- Національний банк України
&&
Пункт 69.6 доповнити абзацом такого змісту:
"У разі неповідомлення фізичними особами-підприємцями та особами, які проводять незалежну професійну діяльність, банків та інших фінансових установ про свій статус, банки та інші фінансові установи не несуть відповідальність за невиконання норм цієї статті."
 
Враховано із редакційною правкою виходячи із положень норми п.69.7. Згідно з ЗУ "Про банки і банківську діяльність" банк зобов’язаний ідентифікувати клієнта. У зв’язку з цим пропозиція може бути врахована у разі якщо банк здійснить відповідні заходи щодо ідентифікації клієнта  69.6. Банки та інші фінансові установи за невиконання норм цієї статті несуть відповідальність, передбачену цим Кодексом.
У разі неповідомлення фізичними особами-підприємцями та особами, які проводять незалежну професійну діяльність, банків та інших фінансових установ про свій статус, банки та інші фінансові установи не несуть відповідальність за невиконання норм цієї статті, якщо такими фінансовими установами було перевірено та на момент відкриття рахунку встановлено відсутність реєстрації фізичної особи підприємцем чи особою, яка має право на здійснення незалежної професійної діяльності, за данними, що відкрито оприлюднюються із державних, единих або інших реєстрів про реєстрацію таких осіб.
 
353. 69.7. Фізичні особи - підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані повідомляти про свій статус банки та інші фінансові установи, в яких такі особи відкривають рахунки.
 
   69.7. Фізичні особи - підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані повідомляти про свій статус банки та інші фінансові установи, в яких такі особи відкривають рахунки.
 
354. Стаття 70. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків
 
-285- Шаманов В.В.
Стаття 70. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків виключити;
(пропонується запровадити автоматичний режим заміни ідентифікаційного коду на реєстраційний номер на підставі відомостей, що використовувалися таким платником податку (чи іншою особою) при оформленні ідентифікаційного коду без застосування обтяжливої та трудомісткої процедури повторного подання інформації для формування облікової карти платника податку-фізичної особи або звернення по пошті з надсиланням довідки про індифікаційний код. Платника податків, у яких в силу релігійних переконань чи з інших причин, немає бажання проходження процедури індифікації - можуть відмовитися від такої реєстрації. Зазначене у статті 70 не передбачає такої можливості, що суперечить Конституції України стосовно захисту прав людини.виключити;)
 
Відхилено . Відміна формування та ведення Державного Реєстр.картка №6509) щодо недопущення незручностей платникам податків – фізичним особам, які зареєстровані у Державному реєстрі та незастосування обтяжливої та трудомісткої процедури повторного подання інформації для реєстрації платниками податків.  Стаття 70. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків
 
    -286- Мартиненко М.В.
Статтю 70 "Державний реєстр фізичних осіб - платників податків" виключити.
 
Відхилено . Відміна формування та ведення Державного Реєстр.картка №6509) щодо недопущення незручностей платникам податків – фізичним особам, які зареєстровані у Державному реєстрі та незастосування обтяжливої та трудомісткої процедури повторного подання інформації для реєстрації платниками податків .   
    -287- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Стаття 70. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків Виключити
 
Відхилено . Відміна формування та ведення Державного Реєстр.картка №6509) щодо недопущення незручностей платникам податків – фізичним особам, які зареєстровані у Державному реєстрі та незастосування обтяжливої та трудомісткої процедури повторного подання інформації для реєстрації платниками податків.   
355. 70.1. Центральний орган державної податкової служби формує та веде Державний реєстр.
 
   70.1. Центральний орган державної податкової служби формує та веде Державний реєстр.
 
356. До Державного реєстру вноситься інформація про осіб, які є:
 
   До Державного реєстру вноситься інформація про осіб, які є:
 
357. громадянами України;
 
   громадянами України;
 
358. іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;
 
   іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;
 
359. іноземцями та особами без громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов’язані сплачувати податки в Україні або є засновниками юридичних осіб, створених на території України.
 
-288- Хомутиннік В.Ю.
Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 70.1 статті 70 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Облік фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові та серією і номером паспорта без використання реєстраційного номера облікової картки".
 
Враховано .  іноземцями та особами без громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов’язані сплачувати податки в Україні або є засновниками юридичних осіб, створених на території України.
Облік фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові та серією і номером паспорта без використання реєстраційного номера облікової картки.
 
    -289- Колесніченко В.В.
&&
Доповнити частину 70.1 статті 70 абзацом другим такого змісту:
"До Державного реєстру не вноситься інформація про фізичних осіб платників податків, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та офіційно повідомляють про це органи державної податкової служби за місцем проживання, та осіб, які не досягли 18-ти річного віку. У разі, якщо інформація про вказаних вище осіб внесена до Державного реєстру, вона виключається з нього за відповідною заявою вказаних осіб або їх законних представників".
 
Відхилено . Враховуючи інтереси віруючих, для громадян, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття податкового номера, запроваджена альтернативна форма обліку за серією та номером паспорта. При цьому відомості про всіх фізичних осіб - платників податків незалежно від релігійних переконань, мають включатись до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Такі положення дозволять залишити (не звужувати) право фізичних осіб через релігійні переконання відмовитись від ідентифікаційного номера та здійснювати платежі без ідентифікаційного номера. Одночасно буде забезпечено єдиний державний облік фізичних осіб – платників податків та умови для забезпечення податкового контролю.   
360. 70.2. До облікової картки фізичної особи - платника податків вноситься така інформація:
 
-290- Хомутиннік В.Ю.
Мірошниченко Ю.Р.
Абзац перший пункту 70.2 статті 70 викласти у такій редакції:
"70.2. До облікової картки фізичної особи - платника податків та повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) вноситься така інформація"
 
Враховано   70.2. До облікової картки фізичної особи - платника податків та повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) вноситься така інформація:
 
361. 70.2.1. прізвище, ім’я та по батькові;
 
   70.2.1. прізвище, ім’я та по батькові;
 
362. 70.2.2. дата народження;
 
   70.2.2. дата народження;
 
363. 70.2.3. місце народження (країна, область, район, населений пункт);
 
   70.2.3. місце народження (країна, область, район, населений пункт);
 
364. 70.2.4. місце проживання, а для іноземних громадян - також громадянство;
 
   70.2.4. місце проживання, а для іноземних громадян - також громадянство;
 
365. 70.2.5. серія, номер свідоцтва про народження, паспорта (аналогічні дані іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли виданий.
 
-291- Колесніченко В.В.
Пункт 70.2.5 - виключити
 
Відхилено . За даними зазначених документів заповнюється облікова картка платника податків, а також, видається документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі Крім того, запроваджено, що облік громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, здійснюється за серією та номером паспорта, пред’явленому під час реєстрації у Державному реєстрі.  70.2.5. серія, номер свідоцтва про народження, паспорта (аналогічні дані іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли виданий.
 
366. 70.3. До інформаційної бази Державного реєстру включаються такі дані про фізичних осіб:
 
   70.3. До інформаційної бази Державного реєстру включаються такі дані про фізичних осіб:
 
367. 70.3.1. джерела отримання доходів;
 
   70.3.1. джерела отримання доходів;
 
368. 70.3.2. об’єкти оподаткування;
 
   70.3.2. об’єкти оподаткування;
 
369. 70.3.3. сума нарахованих та/або отриманих доходів;
 
   70.3.3. сума нарахованих та/або отриманих доходів;
 
370. 70.3.4. сума нарахованих та/або сплачених податків;
 
   70.3.4. сума нарахованих та/або сплачених податків;
 
371. 70.3.5. інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків.
 
   70.3.5. інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків.
 
372. 70.4. До Державного реєстру вносяться відомості про державну реєстрацію, реєстрацію та взяття на облік фізичних осіб - підприємців і осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. Такі відомості включають:
 
-292- Колесніченко В.В.
Частину 70.4. статті 70 після слів "…професійну діяльність…" доповнити словами:
"за винятком осіб, які за релігійними та іншими переконаннями відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера), та офіційно повідомляють про це органи державної податкової служби за місцем проживання".
 
Відхилено . Враховуючи інтереси віруючих, для громадян, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття податкового номера, запроваджена альтернативна форма обліку за серією та номером паспорта. При цьому відомості про всіх фізичних осіб - платників податків незалежно від релігійних переконань, мають включатись до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Такі положення дозволять залишити (не звужувати) право фізичних осіб через релігійні переконання відмовитись від ідентифікаційного номера та здійснювати платежі без ідентифікаційного номера. Одночасно буде забезпечено єдиний державний облік фізичних осіб – платників податків та умови для забезпечення податкового контролю.  70.4. До Державного реєстру вносяться відомості про державну реєстрацію, реєстрацію та взяття на облік фізичних осіб - підприємців і осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. Такі відомості включають:
 
373. 70.4.1. дані про підстави, дати, номери записів, свідоцтв та інших документів про державну реєстрацію, реєстрацію та взяття на облік, припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності, інші реєстраційні дані;
 
   70.4.1. дані про підстави, дати, номери записів, свідоцтв та інших документів про державну реєстрацію, реєстрацію та взяття на облік, припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності, інші реєстраційні дані;
 
374. 70.4.2. інформацію про державну реєстрацію, реєстрацію та взяття на облік змін у даних про особу, заміну чи продовження дії довідок про взяття на облік;
 
   70.4.2. інформацію про державну реєстрацію, реєстрацію та взяття на облік змін у даних про особу, заміну чи продовження дії довідок про взяття на облік;
 
375. 70.4.3. місце провадження діяльності, телефони та іншу додаткову інформацію для зв’язку з фізичною особою - підприємцем чи особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність;
 
   70.4.3. місце провадження діяльності, телефони та іншу додаткову інформацію для зв’язку з фізичною особою - підприємцем чи особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність;
 
376. 70.4.4. види діяльності;
 
   70.4.4. види діяльності;
 
377. 70.4.5. громадянство та номер, що використовується під час оподаткування в країні громадянства, для іноземців;
 
   70.4.5. громадянство та номер, що використовується під час оподаткування в країні громадянства, для іноземців;
 
378. 70.4.6. системи оподаткування із зазначенням періодів її дії.
 
   70.4.6. системи оподаткування із зазначенням періодів її дії.
 
379. 70.5. Фізична особа незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), для якої раніше не формувалася облікова картка платника податків та яка не включена до Державного реєстру, зобов’язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному органу державної податкової служби облікову картку фізичної особи - платника податків, яка є водночас заявою для реєстрації в Державному реєстрі, та пред’явити документ, що посвідчує особу.
 
-293- Хомутиннік В.Ю.
Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 70.5 викласти у такій редакції:
"70.5. Фізична особа – платник податків незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), для якої раніше не формувалася облікова картка платника податків та яка не включена до Державного реєстру, зобов'язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному органу державної податкової служби облікову картку фізичної особи - платника податків, яка є водночас заявою для реєстрації в Державному реєстрі, та пред'явити документ, що посвідчує особу.
Фізична особа – платник податків, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків зобов'язана особисто подати відповідному органу державної податкової служби повідомлення та документи для забезпечення її обліку за прізвищем, ім’ям, по батькові і серією та номером паспорта, а також пред'явити паспорт.
Фізична особа подає облікову картку фізичної особи - платника податків або повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою, а фізична особа, яка не має постійного місця проживання в Україні, - органу державної податкової служби за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування.
Для заповнення облікової картки фізичної особи - платника податків використовуються дані документа, що посвідчує особу. Для заповнення повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) використовуються дані паспорта.
Форма облікової картки фізичної особи - платника податків та повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) і порядок їх подання встановлюються центральним органом державної податкової служби України.
Фізична особа несе відповідальність згідно із законом за достовірність інформації, що подається для реєстрації у Державному реєстрі".
 
Враховано   70.5. Фізична особа – платник податків незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), для якої раніше не формувалася облікова картка платника податків та яка не включена до Державного реєстру, зобов'язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному органу державної податкової служби облікову картку фізичної особи - платника податків, яка є водночас заявою для реєстрації в Державному реєстрі, та пред'явити документ, що посвідчує особу.
Фізична особа – платник податків, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків зобов'язана особисто подати відповідному органу державної податкової служби повідомлення та документи для забезпечення її обліку за прізвищем, ім’ям, по батькові і серією та номером паспорта, а також пред'явити паспорт.
Фізична особа подає облікову картку фізичної особи - платника податків або повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою, а фізична особа, яка не має постійного місця проживання в Україні, - органу державної податкової служби за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування.
Для заповнення облікової картки фізичної особи - платника податків використовуються дані документа, що посвідчує особу. Для заповнення повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) використовуються дані паспорта.
Форма облікової картки фізичної особи - платника податків та повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) і порядок їх подання встановлюються центральним органом державної податкової служби України.
Фізична особа несе відповідальність згідно із законом за достовірність інформації, що подається для реєстрації у Державному реєстрі.
 
380. Фізична особа подає облікову картку фізичної особи - платника податків до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою, а фізична особа, яка не має постійного місця проживання в Україні, - органу державної податкової служби за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування.
 
      
381. Для заповнення облікової картки фізичної особи - платника податків використовуються дані документа, що посвідчує особу.
 
      
382. Форма облікової картки фізичної особи - платника податків і порядок її подання встановлюються центральним органом державної податкової служби України.
 
      
383. Фізична особа несе відповідальність згідно із законодавством України за достовірність інформації, що вноситься до облікової картки фізичної особи - платника податків.
 
-294- Колесніченко В.В.
&&
Доповнити частину 70.5. статті 70 абзацом другим такого змісту:
"Обов’язок щодо подання облікової картки фізичної особи - платника податків, яка є водночас заявою для реєстрації в Державному реєстрі, не розповсюджується на осіб, які за релігійними та іншими переконаннями відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та офіційно повідомляють про це органи державної податкової служби за місцем проживання, та осіб, які не досягли 18-ти річного віку".
 
Враховано частково .     
384. 70.6. Органи державної реєстрації актів цивільного стану, органи внутрішніх справ зобов’язані подавати відповідним органам державної податкової служби інформацію щодо зміни даних, які включаються до облікової картки фізичної особи - платника податків, не пізніше наступного робочого дня після проведення реєстрації таких змін.
 
   70.6. Органи державної реєстрації актів цивільного стану, органи внутрішніх справ зобов’язані подавати відповідним органам державної податкової служби інформацію щодо зміни даних, які включаються до облікової картки фізичної особи - платника податків, не пізніше наступного робочого дня після проведення реєстрації таких змін.
 
385. Порядок подання такої інформації та взаємодії суб’єктів інформаційних відносин визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок подання такої інформації та взаємодії суб’єктів інформаційних відносин визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
386. 70.7. Фізичні особи - платники податків зобов’язані подавати органам державної податкової служби відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки, протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви за формою та у порядку, визначених центральним органом державної податкової служби України.
 
-295- Хомутиннік В.Ю.
Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 70.7 викласти у такій редакції:
"70.7. Фізичні особи - платники податків зобов'язані подавати органам державної податкової служби відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки або повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті), протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви за формою та у порядку, визначених центральним органом державної податкової служби України".
 
Враховано .  70.7. Фізичні особи - платники податків зобов'язані подавати органам державної податкової служби відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки або повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті), протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви за формою та у порядку, визначених центральним органом державної податкової служби України.
 
    -296- Чорноволенко О.В.
Пункт 70.7 статті 70 розділу 2 законопроекту вилучити;
 
Відхилено . Діюча норма Закону України „Про Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів" (стаття 9)   
387. 70.8. Про проведення державної реєстрації фізичної особи - платника податків у Державному реєстрі та внесення змін до даних, які містяться у Державному реєстрі, центральний орган державної податкової служби України інформує орган державної податкової служби:
 
   70.8. Про проведення державної реєстрації фізичної особи - платника податків у Державному реєстрі та внесення змін до даних, які містяться у Державному реєстрі, центральний орган державної податкової служби України інформує орган державної податкової служби:
 
388. 70.8.1. за місцем обліку фізичної особи;
 
   70.8.1. за місцем обліку фізичної особи;
 
389. 70.8.2. за місцем проживання фізичної особи;
 
   70.8.2. за місцем проживання фізичної особи;
 
390. 70.8.3. за місцем отримання доходів чи місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування фізичної особи.
 
   70.8.3. за місцем отримання доходів чи місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування фізичної особи.
 
391. 70.9. За зверненням платника податків, його законного представника або уповноваженої особи орган державної податкової служби видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі. Форма документа і порядок його видачі встановлюється центральним органом державної податкової служби України.
 
-297- Хомутиннік В.Ю.
Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 70.9 статті 70 викласти у такій редакції:
"70.9. За зверненням платника податків, його законного представника або уповноваженої особи орган державної податкової служби видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків. Порядок формування реєстраційного номера облікової картки платника податків визначається та затверджується центральним органом державної податкової служби України.
Форма документа і порядок його видачі встановлюється центральним органом державної податкової служби України".
 
Враховано   70.9. За зверненням платника податків, його законного представника або уповноваженої особи орган державної податкової служби видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків. Порядок формування реєстраційного номера облікової картки платника податків визначається та затверджується центральним органом державної податкової служби України.
Форма документа і порядок його видачі встановлюється центральним органом державної податкової служби України.
 
    -298- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Частину 9 статті 70 "Державний реєстр фізичних осіб - платників податків" викласти у наступній редакції:
"70.9. За зверненням платника податків, його законного представника або уповноваженої особи орган державної податкової служби видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі. Форма документа і порядок його видачі встановлюється центральним органом державної податкової служби України.
У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків. Порядок формування реєстраційного номера облікової картки платника податків визначається та затверджується центральним органом державної податкової служби України.
Для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від формування реєстраційного номера облікової картки платника податків, та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи, зберігаються раніше встановлені форми обліку платників податків та інших обов'язкових платежів. У паспортах зазначених осіб робиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі без реєстраційного номера облікової картки платника податків. До Державного реєстру не вноситься інформація про осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від формування реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи".
 
Враховано частково    
    -299- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Рибаков І.О.
Костенко П.І.
Пункт 70.9 викласти в наступній редакції: "70.9. За зверненням платника податків, його законного представника або уповноваженої особи орган державної податкової служби видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі. Форма документа і порядок його видачі встановлюється центральним органом державної податкової служби України.
У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків. Порядок формування реєстраційного номера облікової картки платника податків визначається та затверджується центральним органом державної податкової служби України.
Для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від формування реєстраційного номера облікової картки платника податків, та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи, зберігаються раніше встановлені форми обліку платників податків та інших обов'язкових платежів. У паспортах зазначених осіб робиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі без реєстраційного номера облікової картки платника податків. До Державного реєстру не вноситься інформація про осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від формування реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи.";
 
Враховано частково    
392. У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків. Порядок формування реєстраційного номера облікової картки платника податків визначається та затверджується центральним органом державної податкової служби України.
 
      
393. У разі якщо формування реєстраційного номера облікової картки платника податків у встановленому порядку суперечить релігійним переконанням фізичної особи, то за її зверненням реєстраційному номеру облікової картки платника податків присвоюється серія та номер паспорта громадянина України. Про застосування альтернативної форми обліку зазначається у документі, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі.
 
-300- Колесніченко В.В.
У пункті 70.9 Статті 70 Державний реєстр фізичних осіб - платників податків ГЛАВИ 5-1. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ третій абзац виключити та замінити його на абзац наступного змісту:
У разі якщо формування реєстраційного номера облікової картки платника податків у загальному порядку суперечить релігійним переконанням фізичної особи, то за її зверненням облік такої особи ведеться у альтернативній формі за наступним вичерпним переліком особистих даних, а саме: прізвищем, ім’ям та по батькові, датою (день, місяць, рік) і місцем народження, місцем реєстрації та місцем фактичного проживання, основним місцем роботи або місцем служби або місцем навчання. Про застосування альтернативної форми обліку органом державної податкової служби зазначається у документі, який видається такій фізичній особі, та робиться запис встановленого зразку у її паспорті.
 
Відхилено . Враховуючи інтереси віруючих, для громадян, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття податкового номера, запроваджена альтернативна форма обліку за серією та номером паспорта. При цьому відомості про всіх фізичних осіб - платників податків незалежно від релігійних переконань, мають включатись до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Такі положення дозволять залишити (не звужувати) право фізичних осіб через релігійні переконання відмовитись від ідентифікаційного номера та здійснювати платежі без ідентифікаційного номера. Одночасно буде забезпечено єдиний державний облік фізичних осіб – платників податків та умови для забезпечення податкового контролю.     
    -301- Колесніченко В.В.
Абзац 3 частини 70.9. статті 70 замінити на наступний:
"Для осіб, які за релігійними або іншими переконаннями відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та офіційно повідомляють про це органи державної податкової служби за місцем проживання, та осіб, які не досягли 18-ти річного віку зберігаються раніше встановлені форми обліку фізичних осіб- платників податків. Замість облікової картки з реєстраційним номером застосовується заява такої особи про взяття на облік за раніше встановленими формами із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця проживання, місця основної роботи. У паспортах зазначених осіб на сторінці "Особливі відмітки" вноситься запис: "Має право здійснювати будь-які платежі, реалізувати свої права та обов’язки без реєстрації у Державному реєстрі, без облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера)", який завіряється підписом керівника місцевого податкового органу та гербовою печаткою із зазначенням дати запису".
 
Відхилено . Враховуючи інтереси віруючих, для громадян, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття податкового номера, запроваджена альтернативна форма обліку за серією та номером паспорта. При цьому відомості про всіх фізичних осіб - платників податків незалежно від релігійних переконань, мають включатись до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Такі положення дозволять залишити (не звужувати) право фізичних осіб через релігійні переконання відмовитись від ідентифікаційного номера та здійснювати платежі без ідентифікаційного номера. Одночасно буде забезпечено єдиний державний облік фізичних осіб – платників податків та умови для забезпечення податкового контролю.   
394. 70.10. Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру за бажанням такого платника може бути проставлений у паспорті громадянина України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
-302- Горіна І.А.
Пункт 70.10 статті 70 викласти в такій редакції:
"70.10. Органом державної податкової служби за місцем проживання фізичної особи - платника податків на прохання такої особи до паспорту можуть бути внесені (сьома, восьма, або дев’ята сторінки) дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру".
 
Враховано   70.10. Органом державної податкової служби за місцем проживання фізичної особи - платника податків на прохання такої особи до паспорту можуть бути внесені (сьома, восьма, або дев’ята сторінки) дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру.
 
395. 70.11. У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій обліковій картці фізичній особі може бути відмовлено у реєстрації або продовжено строк реєстрації.
 
-303- Хомутиннік В.Ю.
Мірошниченко Ю.Р.
Пункту 70.11 статті 70 викласти у такій редакції:
"70.11. У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій обліковій картці або повідомленні (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) фізичній особі може бути відмовлено у реєстрації та/або внесенні відмітки до паспорта або продовжено строк реєстрації".
 
Враховано   70.11. У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій обліковій картці або повідомленні (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) фізичній особі може бути відмовлено у реєстрації та/або внесенні відмітки до паспорта або продовжено строк реєстрації.
 
396. 70.12. Реєстраційний номер облікової картки платника податків використовується органами державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичними особами незалежно від організаційно-правових форм, включаючи установи Національного банку України, банки та інші фінансові установи, біржі, особами, які проводять незалежну професійну діяльність, фізичними особами - підприємцями, а також фізичними особами в усіх документах, які містять інформацію про об’єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків, зокрема у разі:
 
-304- Хомутиннік В.Ю.
Мірошниченко Ю.Р.
Абзац перший пункту 70.12 статті 70 викласти у такій редакції:
"70.12. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) використовуються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичними особами незалежно від організаційно-правових форм, включаючи установи Національного банку України, банки та інші фінансові установи, біржі, особами, які проводять незалежну професійну діяльність, фізичними особами - підприємцями, а також фізичними особами в усіх документах, які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків, зокрема у разі:"
 
Враховано   70.12. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) використовуються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичними особами незалежно від організаційно-правових форм, включаючи установи Національного банку України, банки та інші фінансові установи, біржі, особами, які проводять незалежну професійну діяльність, фізичними особами - підприємцями, а також фізичними особами в усіх документах, які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків, зокрема у разі:
 
    -305- Колесніченко В.В.
Частину 70.12 статті 70 після слів "…а також фізичними особами…" доповнити словами:
"крім осіб, які через релігійні або інші переконання відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та осіб, які не досягли 18-ти річного віку, і офіційно повідомляють про це органи державної податкової служби за місцем проживання. У документах цих осіб замість реєстраційного номера облікової картки платника податків зазначаються прізвище, ім’я по батькові (за потреби рік народження, місце проживання, місце роботи) за раніше встановленими формами.
 
Відхилено . Враховуючи інтереси віруючих, для громадян, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття податкового номера, запроваджена альтернативна форма обліку за серією та номером паспорта. При цьому відомості про всіх фізичних осіб - платників податків незалежно від релігійних переконань, мають включатись до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Такі положення дозволять залишити (не звужувати) право фізичних осіб через релігійні переконання відмовитись від ідентифікаційного номера та здійснювати платежі без ідентифікаційного номера. Одночасно буде забезпечено єдиний державний облік фізичних осіб – платників податків та умови для забезпечення податкового контролю.   
397. 70.12.1. виплати доходів, з яких утримуються податки згідно із законодавством України. Фізичні особи зобов’язані подавати інформацію про реєстраційний номер облікової картки юридичним та фізичним особам, що виплачують їм доходи;
 
   70.12.1. виплати доходів, з яких утримуються податки згідно із законодавством України. Фізичні особи зобов’язані подавати інформацію про реєстраційний номер облікової картки юридичним та фізичним особам, що виплачують їм доходи;
 
398. 70.12.2. укладення цивільно-правових договорів, предметом яких є об’єкти оподаткування та щодо яких виникають обов’язки щодо сплати податків і зборів;
 
-306- Богословська І.Г.
Пункти 70.12.2 і 70.12.3 статті 70 проекту кодексу виключити.
 
Відхилено . Діюча норма Закону України „Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів" (стаття 7)  70.12.2. укладення цивільно-правових договорів, предметом яких є об’єкти оподаткування та щодо яких виникають обов’язки щодо сплати податків і зборів;
 
399. 70.12.3. відкриття рахунків у банках або інших фінансових установах, а також у розрахункових документах під час здійснення фізичними особами безготівкових розрахунків;
 
-307- Богословська І.Г.
Пункти 70.12.2 і 70.12.3 статті 70 проекту кодексу виключити.
 
Відхилено . Діюча норма Закону України „Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів" (стаття 7)  70.12.3. відкриття рахунків у банках або інших фінансових установах, а також у розрахункових документах під час здійснення фізичними особами безготівкових розрахунків;
 
400. 70.12.4. заповнення фізичними особами, визначеними у пункті 70.1 цієї статті, митних декларацій під час перетину митного кордону України;
 
   70.12.4. заповнення фізичними особами, визначеними у пункті 70.1 цієї статті, митних декларацій під час перетину митного кордону України;
 
401. 70.12.5. сплати фізичними особами податків і зборів;
 
   70.12.5. сплати фізичними особами податків і зборів;
 
402. 70.12.6. проведення державної реєстрації фізичних осіб - підприємців або видачі таким особам спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на провадження деяких видів підприємницької діяльності, а також реєстрації незалежної професійної діяльності;
 
   70.12.6. проведення державної реєстрації фізичних осіб - підприємців або видачі таким особам спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на провадження деяких видів підприємницької діяльності, а також реєстрації незалежної професійної діяльності;
 
403. 70.12.7. реєстрації майна та інших активів фізичних осіб, що є об’єктом оподаткування, або прав на нього;
 
   70.12.7. реєстрації майна та інших активів фізичних осіб, що є об’єктом оподаткування, або прав на нього;
 
404. 70.12.8. подання органам державної податкової служби декларацій про доходи, майно та інші активи;
 
   70.12.8. подання органам державної податкової служби декларацій про доходи, майно та інші активи;
 
405. 70.12.9. реєстрації транспортних засобів, що переходять у власність фізичних осіб;
 
   70.12.9. реєстрації транспортних засобів, що переходять у власність фізичних осіб;
 
406. 70.12.10. оформлення фізичним особам пільг, субсидій та інших соціальних виплат з державних цільових фондів;
 
   70.12.10. оформлення фізичним особам пільг, субсидій та інших соціальних виплат з державних цільових фондів;
 
407. 70.12.11. в інших випадках, визначених законами України та іншими нормативно-правовими актами.
 
-308- Колесніченко В.В.
Пункту 70.12.11 частини 70.12 статті 70 після слів "в інших випадках, визначених законами України та іншими нормативно-правовими актами" доповнити словами "фізичні особи-платники податків, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та офіційно повідомляють про це органи державної податкової служби за місцем проживання, та особи, які не досягли 18-ти річного віку замість реєстраційного номера облікової картки платника податків в усіх документах, що містять інформацію про об’єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків зазначають прізвище ім’я та по батькові (за потреби рік народження, місце проживання, місце роботи)".
 
Відхилено . Враховуючи інтереси віруючих, для громадян, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття податкового номера, запроваджена альтернативна форма обліку за серією та номером паспорта. При цьому відомості про всіх фізичних осіб - платників податків незалежно від релігійних переконань, мають включатись до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Такі положення дозволять залишити (не звужувати) право фізичних осіб через релігійні переконання відмовитись від ідентифікаційного номера та здійснювати платежі без ідентифікаційного номера. Одночасно буде забезпечено єдиний державний облік фізичних осіб – платників податків та умови для забезпечення податкового контролю.  70.12.11. в інших випадках, визначених законами України та іншими нормативно-правовими актами.
 
408. 70.13. Документи, пов’язані з проведенням операцій, передбачених пунктом 70.12 цієї статті, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, вважаються оформленими з порушенням вимог законодавства України.
 
-309- Хомутиннік В.Ю.
Мірошниченко Ю.Р.
Пункту 70.13 статті 70 викласти у такій редакції:
"70.13. Документи, пов'язані з проведенням операцій, передбачених пунктом 70.12 цієї статті, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), вважаються оформленими з порушенням вимог законодавства України".
 
Враховано   :
70.13. Документи, пов'язані з проведенням операцій, передбачених пунктом 70.12 цієї статті, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), вважаються оформленими з порушенням вимог законодавства України.
 
    -310- Колесніченко В.В.
Пункт 70.13 статті 70 після слів:
"з порушенням вимог законодавства України" доповнити словами: "за винятком документів осіб, які через релігійні або інші переконання відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та осіб, які не досягли 18-ти річного віку і офіційно повідомляють про це органи державної податкової служби за місцем проживання. У цих документах замість реєстраційного номера облікової картки платника податків зазначаються прізвище, ім’я по батькові (за потреби рік народження, місце проживання, місце роботи), вказані у заяві такої особи про взяття на облік за раніше встановленими формами".
 
Відхилено . Враховуючи інтереси віруючих, для громадян, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття податкового номера, запроваджена альтернативна форма обліку за серією та номером паспорта. При цьому відомості про всіх фізичних осіб - платників податків незалежно від релігійних переконань, мають включатись до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Такі положення дозволять залишити (не звужувати) право фізичних осіб через релігійні переконання відмовитись від ідентифікаційного номера та здійснювати платежі без ідентифікаційного номера. Одночасно буде забезпечено єдиний державний облік фізичних осіб – платників податків та умови для забезпечення податкового контролю.   
409. 70.14. Орган державної податкової служби зазначає реєстраційний номер облікової картки платника податків у всіх повідомленнях, що надсилаються йому.
 
-311- Хомутиннік В.Ю.
Мірошниченко Ю.Р.
Пункту 70.14 статті 70 викласти у такій редакції:
"70.14. Орган державної податкової служби зазначає реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) у всіх повідомленнях, що надсилаються йому.
Кожен платник податків зазначає реєстраційний номер своєї облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) в усіх звітних або інших документах, а також в інших випадках, передбачених законодавством України".
 
Враховано   70.14. Орган державної податкової служби зазначає реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) у всіх повідомленнях, що надсилаються йому.
Кожен платник податків зазначає реєстраційний номер своєї облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) в усіх звітних або інших документах, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.
 
    -312- Колесніченко В.В.
&&
Частину 70.14 статті 70 доповнити абзацом другим:
"Для платників податків, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та осіб, які не досягли 18-ти річного віку і офіційно повідомляють про відмову органи державної податкової служби за місцем проживання, в таких випадках замість реєстраційного номера зазначається прізвище ім’я по батькові (за потреби рік народження, місце проживання, місце роботи), вказані у заяві такої особи про взяття на облік за раніше встановленими формами".
 
Відхилено . Враховуючи інтереси віруючих, України для громадян, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття податкового номера, запроваджена альтернативна форма обліку за серією та номером паспорта. При цьому відомості про всіх фізичних осіб - платників податків незалежно від релігійних переконань, мають включатись до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Такі положення дозволять залишити (не звужувати) право фізичних осіб через релігійні переконання відмовитись від ідентифікаційного номера та здійснювати платежі без ідентифікаційного номера. Одночасно буде забезпечено єдиний державний облік фізичних осіб – платників податків та умови для забезпечення податкового контролю.   
410. Кожен платник податків зазначає реєстраційний номер своєї облікової картки платника податків в усіх звітних або інших документах, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.
 
-313- Колесніченко В.В.
У другому абзаці виключити слово "Кожен".
 
Враховано частково .     
    -314- Колесніченко В.В.
Доповнити частину 70.14. статті 70 словами "Фізична особа-платник податків, яка через релігійні або інші переконання відмовляється від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та особа, яка не досягла 18-ти річного віку зазначає в таких випадках замість реєстраційного номера облікової картки платника податків прізвище ім’я по батькові (за потреби рік народження, місце проживання, місце роботи)".
 
Відхилено . Враховуючи інтереси віруючих, для громадян, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття податкового номера, запроваджена альтернативна форма обліку за серією та номером паспорта. При цьому відомості про всіх фізичних осіб - платників податків незалежно від релігійних переконань, мають включатись до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Такі положення дозволять залишити (не звужувати) право фізичних осіб через релігійні переконання відмовитись від ідентифікаційного номера та здійснювати платежі без ідентифікаційного номера. Одночасно буде забезпечено єдиний державний облік фізичних осіб – платників податків та умови для забезпечення податкового контролю.   
411. 70.15. Відомості з Державного реєстру:
 
   70.15. Відомості з Державного реєстру:
 
412. 70.15.1. використовуються органами державної податкової служби виключно для здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства України;
 
   70.15.1. використовуються органами державної податкової служби виключно для здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства України;
 
413. 70.15.2. є інформацією з обмеженим доступом, крім відомостей про постановку на облік фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.
 
-315- Шпенов Д.Ю.
підпункт 70.15.2 пункту 70.15. статті 70 глави 5-1 розділу І? викласти в наступній редакції:
"70.15.2. є конфіденційною інформацією, крім відомостей про постановку на облік фізичних осіб-підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.".
 
Відхилено . Діюча норма Закону України „Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів" (стаття 8). Згідно із ст. 28, 30 ЗУ "Про інформацію" за режимом доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Інформація з обмеженим доступом за своїм правовим режимом поділяється на конфіденційну і таємну. Отже поняття "з обмеженим доступом" включає поняття "конфіденційна"  70.15.2. є інформацією з обмеженим доступом, крім відомостей про постановку на облік фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.
 
414. 70.16. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, самозайняті особи, податкові агенти подають безоплатно в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, органам державної податкової служби за своїм місцезнаходженням інформацію про фізичних осіб, що пов’язана з реєстрацією таких осіб як платників податків, нарахуванням, сплатою податків і контролем за дотриманням податкового законодавства України, із зазначенням реєстраційних номерів облікових карток платника податків, зокрема:
 
-316- Хомутиннік В.Ю.
Мірошниченко Ю.Р.
Абзац перший пункту 70.16 статті 70 викласти у такій редакції:
"70.16. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, самозайняті особи, податкові агенти подають безоплатно в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, органам державної податкової служби за своїм місцезнаходженням інформацію про фізичних осіб, що пов'язана з реєстрацією таких осіб як платників податків, нарахуванням, сплатою податків і контролем за дотриманням податкового законодавства України, із зазначенням реєстраційних номерів облікових карток платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), зокрема:"
 
Враховано   70.16. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, самозайняті особи, податкові агенти подають безоплатно в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, органам державної податкової служби за своїм місцезнаходженням інформацію про фізичних осіб, що пов'язана з реєстрацією таких осіб як платників податків, нарахуванням, сплатою податків і контролем за дотриманням податкового законодавства України, із зазначенням реєстраційних номерів облікових карток платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), зокрема:
 
    -317- Колесніченко В.В.
Норми частини 70.16 ст.70 та пунктів 70.16.1-70.16.8 щодо подання органам державної податкової служби інформації, що пов’язана з реєстрацією фізичних осіб як платників податків із зазначенням реєстраційних номерів облікових карток платника податків не розповсюджується на фізичних осіб-платників податків, які через релігійні або інші переконання відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та осіб, які не досягли 18-ти річного віку. Облік вказаних осіб та подання інформації про нарахування та сплату податків щодо таких осіб здійснюється за раніше встановленими формами обліку платників податків.
 
Відхилено . Враховуючи інтереси віруючих, для громадян, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття податкового номера, запроваджена альтернативна форма обліку за серією та номером паспорта. При цьому відомості про всіх фізичних осіб - платників податків незалежно від релігійних переконань, мають включатись до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Такі положення дозволять залишити (не звужувати) право фізичних осіб через релігійні переконання відмовитись від ідентифікаційного номера та здійснювати платежі без ідентифікаційного номера. Одночасно буде забезпечено єдиний державний облік фізичних осіб – платників податків та умови для забезпечення податкового контролю.   
415. 70.16.1. органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, юридичні особи та фізичні особи - підприємці, податкові агенти - про дату прийняття на роботу або звільнення з роботи фізичних осіб протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, а також інформацію, передбачену статтею51 цього Кодексу;
 
-318- Богословська І.Г.
Підпункт 70.16.1 пункту 70.16 статті 70 проекту кодексу виключити.
 
Відхилено . Діюча норма, рядки 6 та 7 Форми №1ДФ  70.16.1. органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, юридичні особи та фізичні особи - підприємці, податкові агенти - про дату прийняття на роботу або звільнення з роботи фізичних осіб протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, а також інформацію, передбачену статтею51 цього Кодексу;
 
416. 70.16.2. органи внутрішніх справ - про фізичних осіб, які зареєстрували своє місце проживання у відповідному населеному пункті чи які зняті з реєстрації в такому населеному пункті, про зміну фізичними особами прізвища, імені, по батькові, дати і місця народження, транспортні засоби, щодо яких у фізичних осіб виникає або припиняється право власності, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також про втрачені, викрадені паспорти у п’ятиденний строк від дня надходження відповідних заяв від фізичних осіб та про паспорти померлих громадян щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця;
 
-319- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Рибаков І.О.
Костенко П.І.
у пп. 70.16.2) слова "транспортні засоби, щодо яких у фізичних осіб виникає або припиняється право власності, " - виключити;
 
Відхилено . Отримання інформації про транспортні засоби, щодо яких у фізичних осіб виникає або припиняється право власності, необхідно для забезпечення органами ДПС контролю щодо повноти сплати податків при переході права власності, купівлі/продажі нерухомого майна.  70.16.2. органи внутрішніх справ - про фізичних осіб, які зареєстрували своє місце проживання у відповідному населеному пункті чи які зняті з реєстрації в такому населеному пункті, про зміну фізичними особами прізвища, імені, по батькові, дати і місця народження, транспортні засоби, щодо яких у фізичних осіб виникає або припиняється право власності, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також про втрачені, викрадені паспорти у п’ятиденний строк від дня надходження відповідних заяв від фізичних осіб та про паспорти померлих громадян щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця;
 
417. 70.16.3. органи державної реєстрації морських, річкових та повітряних суден - про судна, щодо яких у фізичних осіб виникає або припиняється право власності, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця;
 
-320- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Рибаков І.О.
Костенко П.І.
пп.70.16.3) - виключити.
 
Відхилено . Отримання інформації про судна, щодо яких у фізичних осіб виникає або припиняється право власності, необхідно для забезпечення органами ДПС контролю щодо повноти сплати податків при переході права власності, купівлі/продажі нерухомого майна.  70.16.3. органи державної реєстрації морських, річкових та повітряних суден - про судна, щодо яких у фізичних осіб виникає або припиняється право власності, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця;
 
418. 70.16.4. органи державної реєстрації актів цивільного стану - про фізичних осіб, які померли (для закриття облікових карток), щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця;
 
   70.16.4. органи державної реєстрації актів цивільного стану - про фізичних осіб, які померли (для закриття облікових карток), щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця;
 
419. 70.16.5. органи, що здійснюють реєстрацію приватної нотаріальної, адвокатської іншої незалежної професійної діяльності та видають свідоцтва про право на провадження такої діяльності, - про видачу або анулювання реєстраційного посвідчення - у п’ятиденний строк від дня провадження відповідної дії;
 
   70.16.5. органи, що здійснюють реєстрацію приватної нотаріальної, адвокатської іншої незалежної професійної діяльності та видають свідоцтва про право на провадження такої діяльності, - про видачу або анулювання реєстраційного посвідчення - у п’ятиденний строк від дня провадження відповідної дії;
 
420. 70.16.6. органи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно або прав на нього - про оподатковуване нерухоме майно, щодо якого у фізичних осіб виникає або припиняється право власності, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця;
 
   70.16.6. органи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно або прав на нього - про оподатковуване нерухоме майно, щодо якого у фізичних осіб виникає або припиняється право власності, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця;
 
421. 70.16.7. органи опіки і піклування, виховні, лікувальні заклади, заклади соціального захисту населення та інші аналогічні заклади, що відповідно до законодавства здійснюють опіку, піклування або управління майном підопічного, зобов’язані повідомляти про встановлення опіки над фізичними особами, визнаними судом недієздатними, опіку, піклування і управління майном малолітніх, інших неповнолітніх фізичних осіб, фізичних осіб, обмежених судом у дієздатності, дієздатних фізичних осіб, над якими встановлене піклування у формі патронажу, піклування або управлінням майном фізичних осіб, визнаних судом безвісно відсутніми, а також про подальші зміни, пов’язані із зазначеною опікою, піклуванням або управлінням майном, в органи державної податкової служби за місцем свого перебування не пізніше, як протягом п’яти календарних днів від дня прийняття відповідного рішення;
 
   70.16.7. органи опіки і піклування, виховні, лікувальні заклади, заклади соціального захисту населення та інші аналогічні заклади, що відповідно до законодавства здійснюють опіку, піклування або управління майном підопічного, зобов’язані повідомляти про встановлення опіки над фізичними особами, визнаними судом недієздатними, опіку, піклування і управління майном малолітніх, інших неповнолітніх фізичних осіб, фізичних осіб, обмежених судом у дієздатності, дієздатних фізичних осіб, над якими встановлене піклування у формі патронажу, піклування або управлінням майном фізичних осіб, визнаних судом безвісно відсутніми, а також про подальші зміни, пов’язані із зазначеною опікою, піклуванням або управлінням майном, в органи державної податкової служби за місцем свого перебування не пізніше, як протягом п’яти календарних днів від дня прийняття відповідного рішення;
 
422. 70.16.8. інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування - інформацію про інші об’єкти оподаткування.
 
   70.16.8. інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування - інформацію про інші об’єкти оподаткування.
 
423. 70.17. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків формується на основі Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів. Обліковим карткам фізичних осіб, які на момент набрання чинності цим Кодексом зареєстровані у Державному реєстрі, присвоюються номери, що відповідають ідентифікаційним номерам платників податків - фізичних осіб. Документи про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, видані органами державної податкової служби у порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Кодексом, вважаються дійсними та такими, що засвідчують реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.
 
-321- Хомутиннік В.Ю.
У третьому реченні пункту 70.17 статті 70 після слів "вважаються дійсними" доповнити словами "для всіх випадків, передбачених для використання реєстраційних номерів облікових карток фізичних осіб, не підлягають обов’язковій заміні та є ".
 
Враховано   70.17. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків формується на основі Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів. Обліковим карткам фізичних осіб, які на момент набрання чинності цим Кодексом зареєстровані у Державному реєстрі, присвоюються номери, що відповідають ідентифікаційним номерам платників податків - фізичних осіб. Документи про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, видані органами державної податкової служби у порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Кодексом, вважаються дійсними для всіх випадків, передбачених для використання реєстраційних номерів облікових карток фізичних осіб, не підлягають обов’язковій заміні та є такими, що засвідчують реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.
 
    -322- Коновалюк В.І.
В пункті 70.17 статті 70 в третьому реченні словами "вважаються дійсними та" замінити словами "вважаються дійсними для всіх випадків, передбачених для використання номерів облікових карток фізичних осіб, не підлягають обов’язковій заміні та є".
 
Враховано .   
    -323- Колесніченко В.В.
У пункті 70.17 Статті 70 Державний реєстр фізичних осіб - платників податків після слів „зареєстровані у Державному реєстрі..." вставити наступні слова: „ (за винятком фізичних осіб, які за своїми релігійними переконаннями відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки, податкового номеру, індивідуального ідентифікаційного номеру та повідомляють про це органи державної податкової служби)"... далі за текстом.
 
Враховано частково .   
    -324- Колесніченко В.В.
Доповнити частину 70.17. статті 70 словами, та змінити нумерацію:
Норми частини 70.16 ст.70 та пунктів 70.16.1-70.16.8 щодо подання органам державної податкової служби інформації, що пов’язана з реєстрацією фізичних осіб як платників податків із зазначенням реєстраційних номерів облікових карток платника податків не розповсюджується на фізичних осіб-платників податків, які через релігійні або інші переконання відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та осіб, які не досягли 18-ти річного віку. Облік вказаних осіб та подання інформації про нарахування та сплату податків щодо таких осіб здійснюється за раніше встановленими формами обліку платників податків.
.
 
Відхилено . Враховуючи інтереси віруючих, для громадян, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття податкового номера, запроваджена альтернативна форма обліку за серією та номером паспорта. При цьому відомості про всіх фізичних осіб - платників податків незалежно від релігійних переконань, мають включатись до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Такі положення дозволять залишити (не звужувати) право фізичних осіб через релігійні переконання відмовитись від ідентифікаційного номера та здійснювати платежі без ідентифікаційного номера. Одночасно буде забезпечено єдиний державний облік фізичних осіб – платників податків та умови для забезпечення податкового контролю.   
    -325- Колесніченко В.В.
Пункт 70.17. - виключити
 
Відхилено    
    -326- Колесніченко В.В.
&&
Після пункту 70.17 Статті 70 Державний реєстр фізичних осіб - платників податків додати пункт 70.18 наступного змісту:
70.18 Для фізичних осіб - платників податків, які за своїми релігійними переконаннями відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки, податкового номеру, індивідуального ідентифікаційного номеру та повідомляють про це органи державної податкової служби, застосовується альтернативна форма обліку платників податків за наступним переліком особистих даних, а саме: прізвищем, ім’ям та по батькові, датою (день, місяць, рік) і місцем народження, місцем реєстрації та місцем фактичного проживання, основним місцем роботи або місцем служби або місцем навчання. Цей перелік особистих даних є вичерпним, його зміна та/або доповнення може відбуватися виключно шляхом внесення змін до цього Кодексу.
Таким фізичним особам не присвоюється реєстраційний номер облікової картки, податковий номер, індивідуальний ідентифікаційний номер та ніякі інші цифрові, біометричні, штрихові ідентифікатори особи.
У місячний термін після звернення такої фізичної особи до органу державної податкової служби за місцем її проживання у паспорті цієї особи робиться запис такого встановленого зразку: "Має право реалізувати будь-які свої передбачені законом права та виконувати будь-які обов’язки, в тому числі здійснювати платежі без реєстраційного номеру облікової картки, податкового номеру, індивідуального ідентифікаційного номеру" та засвідчується підписом начальника (або уповноваженої ним посадової особи) і скріплюється печаткою місцевого органу податкової служби із зазначенням дати запису.
 
Відхилено . Враховуючи інтереси віруючих, для громадян, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття податкового номера, запроваджена альтернативна форма обліку за серією та номером паспорта. При цьому відомості про всіх фізичних осіб - платників податків незалежно від релігійних переконань, мають включатись до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Такі положення дозволять залишити (не звужувати) право фізичних осіб через релігійні переконання відмовитись від ідентифікаційного номера та здійснювати платежі без ідентифікаційного номера. Одночасно буде забезпечено єдиний державний облік фізичних осіб – платників податків та умови для забезпечення податкового контролю.   
424. ГЛАВА 5-2. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ
 
   ГЛАВА 5-2. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ
 
425. Стаття 71. Визначення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності державної податкової служби
 
   Стаття 71. Визначення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності державної податкової служби
 
426. 71.1. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності державної податкової служби - комплекс заходів із збору, опрацювання та використання інформації, необхідної для виконання органами державної податкової служби покладених на них функцій та завдань.
 
   71.1. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності державної податкової служби - комплекс заходів із збору, опрацювання та використання інформації, необхідної для виконання органами державної податкової служби покладених на них функцій та завдань.
 
427. Стаття 72. Збір податкової інформації
 
   Стаття 72. Збір податкової інформації
 
428. 72.1. Для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності державної податкової служби використовується інформація, що надійшла:
 
   72.1. Для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності державної податкової служби використовується інформація, що надійшла:
 
429. 72.1.1. від платників податків та податкових агентів, зокрема інформація:
 
   72.1.1. від платників податків та податкових агентів, зокрема інформація:
 
430. 72.1.1.1. що міститься в податкових деклараціях, розрахунках, інших звітних документах;
 
-327- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 72.1.1 пункту 72.1 статті 72 доповнити новим підпунктом такого змісту: "72.1.1.2. що міститься у наданих великими платниками податків в електронному вигляді копіях документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування (податкових зобов’язань), первинних документах, регістрах бухгалтерського обліку, фінансовій звітності, інших документах, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів"
 
Враховано   72.1.1.1. що міститься в податкових деклараціях, розрахунках, інших звітних документах;
72.1.1.2. що міститься у наданих великими платниками податків в електронному вигляді копіях документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування (податкових зобов’язань), первинних документах, регістрах бухгалтерського обліку, фінансовій звітності, інших документах, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів;
 
431. 72.1.1.2. про фінансово - господарські операції платників податків;
 
   72.1.1.2. про фінансово - господарські операції платників податків;
 
432. 72.1.1.3. про застосування реєстраторів розрахункових операцій;
 
   72.1.1.3. про застосування реєстраторів розрахункових операцій;
 
433. 72.1.2. від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та Національного банку України, зокрема інформація:
 
   72.1.2. від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та Національного банку України, зокрема інформація:
 
434. 72.1.2.1. про об’єкти оподаткування, що надаються та/або реєструються такими органами. Зазначена інформація повинна містити, зокрема, вид, характеристики, індивідуальні ознаки об’єкта оподаткування (в разі наявності), за якими його можна ідентифікувати;
 
   72.1.2.1. про об’єкти оподаткування, що надаються та/або реєструються такими органами. Зазначена інформація повинна містити, зокрема, вид, характеристики, індивідуальні ознаки об’єкта оподаткування (в разі наявності), за якими його можна ідентифікувати;
 
435. 72.1.2.2. про результати здійснення державного контролю за господарською діяльністю платника податків;
 
   72.1.2.2. про результати здійснення державного контролю за господарською діяльністю платника податків;
 
436. 72.1.2.3. що міститься у звітних документах (крім персоніфікованої статистичної інформації, фінансових звітів), які подаються платником податків органам виконавчої влади та/або органам місцевого самоврядування;
 
   72.1.2.3. що міститься у звітних документах (крім персоніфікованої статистичної інформації, фінансових звітів), які подаються платником податків органам виконавчої влади та/або органам місцевого самоврядування;
 
437. 72.1.2.4. про встановлені органами місцевого самоврядування ставки місцевих податків, зборів та надані такими органами податкові пільги;
 
   72.1.2.4. про встановлені органами місцевого самоврядування ставки місцевих податків, зборів та надані такими органами податкові пільги;
 
438. 72.1.2.5. про дозволи, ліцензії, патенти, свідоцтва на право провадження окремих видів діяльності, яка повинна містити, зокрема:
 
   72.1.2.5. про дозволи, ліцензії, патенти, свідоцтва на право провадження окремих видів діяльності, яка повинна містити, зокрема:
 
439. назву платника податків, якому видані такі дозволи, ліцензії, патенти;
 
   назву платника податків, якому видані такі дозволи, ліцензії, патенти;
 
440. податковий номер або реєстраційний номер облікової картки фізичної особи;
 
   податковий номер або реєстраційний номер облікової картки фізичної особи;
 
441. вид дозвільного документа;
 
   вид дозвільного документа;
 
442. вид діяльності, на провадження якої видано дозвільний документ;
 
   вид діяльності, на провадження якої видано дозвільний документ;
 
443. дату видачі дозвільного документа;
 
   дату видачі дозвільного документа;
 
444. строк дії дозвільного документа, інформацію про припинення (зупинення) дії дозвільного документа із зазначенням підстав такого припинення (зупинення);
 
   строк дії дозвільного документа, інформацію про припинення (зупинення) дії дозвільного документа із зазначенням підстав такого припинення (зупинення);
 
445. сплату належних платежів за видачу дозвільного документа;
 
   сплату належних платежів за видачу дозвільного документа;
 
446. перелік місць провадження діяльності, на яку видано дозвільний документ;
 
   перелік місць провадження діяльності, на яку видано дозвільний документ;
 
447. 72.1.2.6. про експортні та імпортні операції платників податків;
 
   72.1.2.6. про експортні та імпортні операції платників податків;
 
448. 72.1.3. від банків, інших фінансових установ - інформація про наявність та рух коштів на рахунках платника податків;
 
-328- Святаш Д.В.
Підпункт 72.1.3 пункту 72.1 статті 72 викласти в такій редакції:
"72.1.3 від банків, інших фінансових установ - інформація про наявність рахунків платника податків; "
 
Відхилено : Інформація про наявність та рух коштів на рахунках платника податків необхідна для ефективного здійснення податкового контролю. З метою виконання вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо дотримання банківської таємниці у пунктах 73.3 та 73.4 статті 73 передбачено, що інформація Національним банком України, банками надається на запит органу державної податкової служби у порядку і обсягах, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність". Інформація про наявність та рух коштів на рахунках платника податків, в більших обсягах, надається лише за рішенням суду.  72.1.3. від банків, інших фінансових установ - інформація про наявність та рух коштів на рахунках платника податків;
 
    -329- Давиденко А.А.
Підпункт 72.1.3) статті 72 Розділу ІІ вилучити.
 
Відхилено Обмежує обсяти отриманованої інформації   
449. 72.1.4. від органів влади інших держав, міжнародних організацій або нерезидентів;
 
   72.1.4. від органів влади інших держав, міжнародних організацій або нерезидентів;
 
450. 72.1.5. від підрозділів податкової служби та митних органів - за результатами податкового контролю;
 
   72.1.5. від підрозділів податкової служби та митних органів - за результатами податкового контролю;
 
451. 72.1.6. Для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності також використовується інша інформація, оприлюднена та/або добровільно або за запитом надана органу державної податкової служби.
 
-330- Святаш Д.В.
У підпункті 72.1.6 пункту 72.1 статті 72 слова "або за запитом" виключити
 
Відхилено Норма регламентує загальні засоби отримання інформації, для інформаціно-аналітичного забезпечення  72.1.6. Для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності також використовується інша інформація, оприлюднена та/або добровільно або за запитом надана органу державної податкової служби.
 
452. Стаття 73. Отримання податкової інформації органами державної податкової служби
 
   Стаття 73. Отримання податкової інформації органами державної податкової служби
 
453. 73.1. Інформація, визначена у статті72 цього Кодексу, безоплатно надається органам державної податкової служби періодично або на окремий письмовий запит органу державної податкової служби у терміни, визначені пунктом 73.2. цього Кодексу.
 
   73.1. Інформація, визначена у статті72 цього Кодексу, безоплатно надається органам державної податкової служби періодично або на окремий письмовий запит органу державної податкової служби у терміни, визначені пунктом 73.2. цього Кодексу.
 
454. 73.2. До інформації, що надається періодично, належить інформація, визначена у підпунктах 72.1.1.1, 72.1.1.2 (в частині обов’язку платника податків надавати розшифровку податкового кредиту та податкових зобов’язань у розрізі контрагентів, передбачених розділом V цього Кодексу), 72.1.1.3, 72.1.2.1 72.1.2.3, 72.1.2.4, 72.1.2.5, 72.1.2.6 підпункту 72.1.2, підпункті 72.1.5 статті72 цього Кодексу.
 
   73.2. До інформації, що надається періодично, належить інформація, визначена у підпунктах 72.1.1.1, 72.1.1.2 (в частині обов’язку платника податків надавати розшифровку податкового кредиту та податкових зобов’язань у розрізі контрагентів, передбачених розділом V цього Кодексу), 72.1.1.3, 72.1.2.1 72.1.2.3, 72.1.2.4, 72.1.2.5, 72.1.2.6 підпункту 72.1.2, підпункті 72.1.5 статті72 цього Кодексу.
 
455. У разі коли іншими розділами цього Кодексу не визначено інші строки надання такої інформації:
 
   У разі коли іншими розділами цього Кодексу не визначено інші строки надання такої інформації:
 
456. 73.2.1. інформація, зазначена у підпунктах 72.1.2.1 та 72.1.2.5 підпункту 72.1.2 пункту 72.1 статті 72 цього Кодексу, надається органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щомісяця протягом 10 календарних днів місяця, що настає за звітним;
 
   73.2.1. інформація, зазначена у підпунктах 72.1.2.1 та 72.1.2.5 підпункту 72.1.2 пункту 72.1 статті 72 цього Кодексу, надається органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щомісяця протягом 10 календарних днів місяця, що настає за звітним;
 
457. 73.2.2. інформація, зазначена у підпункті 72.1.2.3 підпункту 72.1.2 пункту 72.1 статті 72 цього Кодексу, надається органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування протягом 10 календарних днів з дня подання такої звітності відповідному органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування. Органами державної статистики інформація надається відповідно до плану державних статистичних спостережень;
 
   73.2.2. інформація, зазначена у підпункті 72.1.2.3 підпункту 72.1.2 пункту 72.1 статті 72 цього Кодексу, надається органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування протягом 10 календарних днів з дня подання такої звітності відповідному органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування. Органами державної статистики інформація надається відповідно до плану державних статистичних спостережень;
 
458. 73.2.3. інформація, зазначена у підпункті 72.1.2.4 підпункту 72.1.2 пункту 72.1 статті72 цього Кодексу, надається органами місцевого самоврядування не пізніше 10 календарних днів з дати набрання чинності відповідним рішенням;
 
   73.2.3. інформація, зазначена у підпункті 72.1.2.4 підпункту 72.1.2 пункту 72.1 статті72 цього Кодексу, надається органами місцевого самоврядування не пізніше 10 календарних днів з дати набрання чинності відповідним рішенням;
 
459. 73.2.4. інформація, зазначена у підпункті 72.1.2.6 підпункту 72.1.2 пункту 72.1 статті72 цього Кодексу, надається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи у строк, визначений спільним наказом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи та центрального органу державної податкової служби України, але не рідше ніж кожні 10 календарних днів.
 
   73.2.4. інформація, зазначена у підпункті 72.1.2.6 підпункту 72.1.2 пункту 72.1 статті72 цього Кодексу, надається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи у строк, визначений спільним наказом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи та центрального органу державної податкової служби України, але не рідше ніж кожні 10 календарних днів.
 
460. Порядок подання інформації органам державної податкової служби визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок подання інформації органам державної податкової служби визначається Кабінетом Міністрів України.
 
461. 73.3. Органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік якої встановлено у статті72 цього Кодексу), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження.
 
-331- Шпенов Д.Ю.
абзац перший пункту 73.3. статті 73 глави 5-2 розділу І? викласти в наступній редакції:
"73.3. Органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження.".
 
Враховано   73.3. Органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження.
 
462. Такий запит підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.
 
   Такий запит підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.
 
463. Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб’єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з наступних підстав:
 
   Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб’єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з наступних підстав:
 
464. 1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби;
 
   1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби;
 
465. 2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) при проведенні перевірок;
 
   2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) при проведенні перевірок;
 
466. 3) в інших випадках, прямо визначених цим Кодексом.
 
   3) в інших випадках, прямо визначених цим Кодексом.
 
467. Запит вважається врученим, якщо його надіслано поштою листом з повідомленням про вручення за податковою адресою або надано під розписку платнику податків або іншому суб’єкту інформаційних відносин або його посадовій особі.
 
-332- Шпенов Д.Ю.
абзац четвертий пункту 73.3. статті 73 глави 5-2 розділу І? викласти в наступній редакції:
"Запит вважається врученим, якщо його надіслано поштою листом з описом вкладення та повідомленням про вручення за податковою адресою або надано під розписку платнику податків або іншому суб'єкту інформаційних відносин або його посадовій особі.".
 
Відхилено Чинним законодавством не передбачено направлення листів з описом вкладення для контролюючих органів  Запит вважається врученим, якщо його надіслано поштою листом з повідомленням про вручення за податковою адресою або надано під розписку платнику податків або іншому суб’єкту інформаційних відносин або його посадовій особі.
 
468. Платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на такий запит.
 
-333- Шпенов Д.Ю.
абзац п’ятий пункту 73.3. статті 73 глави 5-2 розділу І? викласти в наступній редакції:
"Платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, або запитувана інформація становить комерційну таємницю платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на такий запит.".
 
Відхилено До конфіденційної інформації чинним законодавством віднесено всю інформацію щодо платника податків, у тому числі, яка стосується сплати податків  Платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на такий запит.
 
    -334- Мартиненко М.В.
абзац 8 Статті 73 викласти у наступній редакції:
"Платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин за бажанням можуть подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на такий запит.".
 
Відхилено Правка унеможливить здійснення податкового контролю   
    -335- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Абзац 8 Статті 73
Платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин за бажанням можуть подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на такий запит.
 
Відхилено Правка унеможливить здійснення податкового контролю   
469. Інформація на запит органу державної податкової служби надається Національним банком України, банками безоплатно у порядку і обсягах, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність".
 
   Інформація на запит органу державної податкової служби надається Національним банком України, банками безоплатно у порядку і обсягах, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність".
 
470. Порядок отримання інформації органами державної податкової служби за письмовим запитом визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок отримання інформації органами державної податкової служби за письмовим запитом визначається Кабінетом Міністрів України.
 
471. 73.4. Інформація про наявність та рух коштів на рахунках платника податків надається, в обсягах більших, ніж передбачені пунктом 73.3 цієї статті, банками та іншими фінансовими установами контролюючим органам за рішенням суду. Для отримання такої інформації контролюючий орган звертається до суду.
 
   73.4. Інформація про наявність та рух коштів на рахунках платника податків надається, в обсягах більших, ніж передбачені пунктом 73.3 цієї статті, банками та іншими фінансовими установами контролюючим органам за рішенням суду. Для отримання такої інформації контролюючий орган звертається до суду.
 
472. 73.5. З метою отримання податкової інформації органи державної податкової служби мають право проводити зустрічні звірки даних суб’єктів господарювання щодо платника податків.
 
-336- Воропаєв Ю.М.
Пропонується виключити п. 73.5 зі ст. 73 розділу ІІ законопроекту.
 
Відхилено Норма регламентує проведення зустрічних звірок, які не є перевірками  73.5. З метою отримання податкової інформації органи державної податкової служби мають право проводити зустрічні звірки даних суб’єктів господарювання щодо платника податків.
 
    -337- Шпенов Д.Ю.
пункт 73.5 статті 73 глави 5-2 розділу І? виключити.
 
Відхилено Норма регламентує проведення зустрічних звірок, які не є перевірками   
    -338- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Пункт 73.5. статті 73 - виключити:
"73.5. Органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік якої встановлено у ст. 72 цього розділу), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження.
Такий запит підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби і повинен містити перелік інформації, яка запитується, а також підстави для надіслання запиту.
Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб’єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з наступних підстав:
1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби;
2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) при проведенні перевірок;
Запит вважається врученим, якщо його надіслано поштою листом з повідомленням про вручення за податковою адресою або надано під розписку платнику податків або іншому суб’єкту інформаційних відносин або його посадовій особі.
Платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на такий запит.
Інформація на запит органу державної податкової служби надається Національним банком України, банками та іншими фінансовими установами безоплатно у порядку і обсягах, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність".
Порядок отримання інформації органами державної податкової служби за письмовим запитом визначається Кабінетом Міністрів України.";
 
Відхилено Норма регламентує проведення зустрічних звірок, які не є перевірками   
473. Зустрічною звіркою вважається зпівставлення даних первинних бухгалтерських та інших документів суб’єкта господарювання, що здійснюється органами державної податкової служби з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків.
 
   Зустрічною звіркою вважається зпівставлення даних первинних бухгалтерських та інших документів суб’єкта господарювання, що здійснюється органами державної податкової служби з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків.
 
474. Зустрічні звірки не є перевірками і проводяться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. За результатами зустрічних звірок складається довідка, яка надається суб’єкту господарювання у десятиденний термін.
 
   Зустрічні звірки не є перевірками і проводяться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. За результатами зустрічних звірок складається довідка, яка надається суб’єкту господарювання у десятиденний термін.
 
475. 73.6. Обмеження щодо надання органам державної податкової служби інформації, передбаченої у статті 72 цього Кодексу, можуть встановлюватися виключно цим Кодексом. У разі коли іншими законодавчими актами встановлюються інші обмеження або порядок подання податкової інформації, ніж визначені цим Кодексом, застосовуються норми цього Кодексу.
 
-339- Давиденко А.А.
Пункт 73.6 статті 73 Розділу ІІ вилучити.
 
Відхилено Норма забезпечує належне застосування механізму отримання, аналізу та використання податкової інформації.  73.6. Обмеження щодо надання органам державної податкової служби інформації, передбаченої у статті72 цього Кодексу, можуть встановлюватися виключно цим Кодексом. У разі коли іншими законодавчими актами встановлюються інші обмеження або порядок подання податкової інформації, ніж визначені цим Кодексом, застосовуються норми цього Кодексу.
 
476. Стаття 74. Обробка та використання податкової інформації
 
   Стаття 74. Обробка та використання податкової інформації
 
477. 74.1. Податкова інформація, зібрана відповідно до цього Кодексу, може зберігатися та опрацьовуватись в інформаційних базах органів державної податкової служби або безпосередньо посадовими (службовими) особами органів державної податкової служби. Перелік інформаційних баз, а також форми і методи опрацювання інформації визначаються центральним органом державної податкової служби.
 
   74.1. Податкова інформація, зібрана відповідно до цього Кодексу, може зберігатися та опрацьовуватись в інформаційних базах органів державної податкової служби або безпосередньо посадовими (службовими) особами органів державної податкової служби. Перелік інформаційних баз, а також форми і методи опрацювання інформації визначаються центральним органом державної податкової служби.
 
478. 74.2. Зібрана податкова інформація та результати її опрацювання використовуються для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій та завдань.
 
-340- Шпенов Д.Ю.
&&
статтю 74 глави 5-2 розділу І? доповнити пунктом 74.3. наступного змісту:
"74.3. У разі розголошення зібраної податкової інформації, податкові органи несуть відповідальність шляхом відшкодування збитків, завданих розголошенням і відшкодовують моральну шкоду, завдану діловій репутації платника таким розголошенням.".
 
Відхилено відповідальність встановлюється спеціальним законодавством.  74.2. Зібрана податкова інформація та результати її опрацювання використовуються для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій та завдань.
 
    -341- Шпенов Д.Ю.
&&
статтю 74 глави 5-2 розділу І? доповнити пунктом 74.4. наступного змісту:
"74.4. За письмовою вимогою платника податків податковий орган протягом 10 днів зобов’язаний надати повний обсяг зібраної про такого платника податків інформації із зазначенням джерел та часу отримання інформації.
 
Відхилено Таке прво передбачено статтях 9 та 23 Закону України "Про інформацію"   
    -342- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Рибаков І.О.
Костенко П.І.
&&
У статтю 74: додати п.74.3: "За використання зібраної податкової інформації поза межами своїх повноважень посадові особи органів державної податкової служби несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до діючого законодавства України.".
 
Враховано по суті Стаття 21 проекту   
479. ГЛАВА 5-3. ПЕРЕВІРКИ
 
   ГЛАВА 5-3. ПЕРЕВІРКИ
 
480. Стаття 75. Види перевірок
 
   Стаття 75. Види перевірок
 
481. 75.1. Перевірки, що в межах компетенції та у порядку, встановлених цим Кодексом та іншими законами України, мають право проводити контролюючі органи, поділяються:
 
-343- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті 75.1. статті 75 слова "контролюючі органи" замінити словами "органи державної податкової служби".
 
Враховано   75.1.. Органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.
Камеральні та документальні перевірки проводяться органами державної податкової служби виключно у випадках, в межах компетенції та у порядку, встановлених цим Кодексом, а фактичні перевірки – цим Кодексом та іншими законами України, контроль за дотриманням яких покладено на органи державної податкової служби.
75.1.1. Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні органу державної податкової служби виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податку.
75.1.2. Документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення та оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов’язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, а також отриманих в установленому законодавством порядку органом державної податкової служби документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.
Документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану – графіка перевірок.
Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи органу державної податкової служби і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин визначених цим Кодексом.
Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об’єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка.
Документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні органу державної податкової служби.
75.1.3. Фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника. Така перевірка здійснюється органом державної податкової служби щодо дотримання порядку здійснення суб’єктами господарювання розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, виробництва та обігу підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення та оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), а також здійснення фізичною особою підприємницької діяльності без державної реєстрації.
 
    -344- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 75 викласти у такій редакції:
"75.1. Органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.
Камеральні та документальні перевірки проводяться органами державної податкової служби виключно у випадках, в межах компетенції та у порядку, встановлених цим Кодексом, а фактичні перевірки – цим Кодексом та іншими законами України, контроль за дотриманням яких покладено на органи державної податкової служби.
75.1.1. Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні органу державної податкової служби виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податку.
75.1.2. Документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення та оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов’язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, а також отриманих в установленому законодавством порядку органом державної податкової служби документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.
Документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану – графіка перевірок.
Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи органу державної податкової служби і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин визначених цим Кодексом.
Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об’єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка.
Документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні органу державної податкової служби.
75.1.3. Фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника. Така перевірка здійснюється органом державної податкової служби щодо дотримання порядку здійснення суб’єктами господарювання розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, виробництва та обігу підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення та оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), а також здійснення фізичною особою підприємницької діяльності без державної реєстрації.."
 
Враховано    
482. 75.1.1. За часом здійснення перевірки - на планові та позапланові.
 
-345- Королевська Н.Ю.
Підпункт 75.1.1 статті 75 виключити.
 
Відхилено Норма чинного законодавства     
483. Плановою вважається перевірка платника податків, яка передбачена у плані роботи контролюючого органу.
 
      
484. Позаплановою вважається перевірка платника податків, яка не передбачається у плані роботи контролюючого органу.
 
      
485. 75.1.2. За місцем проведення перевірки - на виїзні та невиїзні.
 
      
486. Виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об’єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка.
 
      
487. Невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні органу державної податкової служби.
 
      
488. 75.1.3. За способом проведення перевірки - на документальні та контрольні.
 
-346- Шевчук О.Б.
Викласти абзаци 1-3 пп. 75.1.3 п.75.1 статті 75 „Види перевірок" в наступній редакції:
„За способом проведення перевірки - на документальні та фактичні.
Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться на підставі поданих податкових декларацій (розрахунків), первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку та пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів, контроль за справлянням яких покладено на органи державної податкової служби, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків. За згодою платника податку документальна перевірка може проводитись у приміщенні контролюючого органу.
Одним з видів документальної перевірки є камеральна перевірка.
Фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об'єктів права власності такого платника. Така перевірка здійснюється контролюючим органом щодо дотримання порядку здійснення суб'єктами господарювання розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, виробництва та обігу підакцизних товарів, а також здійснення господарської діяльності без державної реєстрації, дотримання роботодавцем порядку оформлення трудових відносин з найманими працівниками сплати їм заробітної плати на підставі укладених договорів (контрактів), а також нарахування, утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету, нарахувань на фонд оплати праці"
 
Враховано по суті в іншій редакції     
    -347- Ляпіна К.М.
Абзац перший підпункту 75.1.3 пункту 75.1 статті 75 розділу ІІ викласти у такій редакції:
Податкові перевірки є документальними.
 
Відхилено    
    -348- Горіна І.А.
в абзаці першому підпункту 75.1.3 пункту 75.1 статті 75 слова "та контрольні" виключити;
 
Відхилено фактичні перевірки відокремлено в окремий вид перевірок. Встановлюється норма, яка є єдиним правовим механізмом практичної реалізації функціональних обов’язків, покладених на органи державної податкової служби іншими, неподатковими законами (Закон України "Про застосування реєстраторів розрахкнуових операцій..", КЗпП України (ст.. 259), закон України "Про оплату праці" (ст.. 35), та інші законодавчі акти.   
    -349- Грицак В.М.
Розділ 2, Глава 5-3, стаття 75, пункт 1, підпункт 3
Викласти в наступній редакції:
"За способом проведення перевірки - на документальні та камеральні.
Документальною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться на підставі поданих податкових декларацій (розрахунків), первинних документів, які використовуються в податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.
Одним з видів документальної перевірки є камеральна перевірка.
Камеральною вважається документальна невиїзна перевірка, яка проводиться контролюючим органом виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках)."
 
Враховано по суті в іншій редакції   
    -350- Шевчук О.Б.
Викласти абзаци 1-3 пп. 75.1.3 п.75.1 статті 75 „Види перевірок" в наступній редакції:
„За способом проведення перевірки - на документальні та фактичні.
Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться на підставі поданих податкових декларацій (розрахунків), первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку та пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів, контроль за справлянням яких покладено на органи державної податкової служби, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків. За згодою платника податку документальна перевірка може проводитись у приміщенні контролюючого органу.
Одним з видів документальної перевірки є камеральна перевірка.
Фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об'єктів права власності такого платника. Така перевірка здійснюється контролюючим органом щодо дотримання порядку здійснення суб'єктами господарювання розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, виробництва та обігу підакцизних товарів, а також здійснення господарської діяльності без державної реєстрації, дотримання роботодавцем порядку оформлення трудових відносин з найманими працівниками сплати їм заробітної плати на підставі укладених договорів (контрактів), а також нарахування, утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету, нарахувань на фонд оплати праці"
 
Враховано по суті в іншій редакції   
489. Документальною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться на підставі поданих податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов’язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.
 
      
490. Одним з видів документальної перевірки є камеральна перевірка.
 
      
491. Контрольною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника. Така перевірка здійснюється контролюючим органом щодо дотримання порядку здійснення суб’єктами господарювання розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, виробництва та обігу підакцизних товарів, а також здійснення господарської діяльності без державної реєстрації, приховування трудових відносин із найманою особою.
 
-351- Ляпіна К.М.
Абзац четвертий підпункту 75.1.3 пункту 75.1 статті 75 розділу ІІ виключити
 
Відхилено фактичні перевірки відокремлено в окремий вид перевірок. Встановлюється норма, яка є єдиним правовим механізмом практичної реалізації функціональних обов’язків, покладених на органи державної податкової служби іншими, неподатковими законами (Закон України "Про застосування реєстраторів розрахкнуових операцій..", КЗпП України (ст.. 259), закон України "Про оплату праці" (ст.. 35), та інші законодавчі акти.     
    -352- Горіна І.А.
абзац четвертий підпункту 75.1.3 пункту 75.1 статті 75 виключити.
 
Відхилено фактичні перевірки відокремлено в окремий вид перевірок. Встановлюється норма, яка є єдиним правовим механізмом практичної реалізації функціональних обов’язків, покладених на органи державної податкової служби іншими, неподатковими законами (Закон України "Про застосування реєстраторів розрахкнуових операцій..", КЗпП України (ст.. 259), закон України "Про оплату праці" (ст.. 35), та інші законодавчі акти.   
    -353- Богословська І.Г.
&&
Статтю 75 проекту кодексу доповнити новим пунктом 75.2 наступного змісту:
"75.2. Весь процес або окрема складова перевірки за бажанням її учасників можуть бути зафіксовані засобами аудіо - або/та відеотехніки. В такому разі кожна зі сторін, які беруть участь у проведенні податкового контролю, має право вимагати одержання копії аудіо - та/або відеозапису.
Про факт застосування аудіо - та/або відеозапису робиться відповідний запис у акті (довідці) перевірки."
 
Відхилено не являється нормою пункту 75.1.3 (поділ перевірок за способом їх проведення). Не є нормою чинного законодавства.   
492. Стаття 76. Камеральна перевірка
 
-354- Хомутиннік В.Ю.
Назву статті 76 викласти у такій редакції:
"Стаття 76.Порядок проведення камеральної перевірки"
 
Враховано   Стаття 76.Порядок проведення камеральної перевірки
 
493. 76.1. Камеральною вважається документальна невиїзна перевірка, яка проводиться контролюючим органом виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках). Камеральна перевірка проводиться у приміщенні контролюючого органу.
 
-355- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 76 викласти у такій редакції.
"76.1.Камеральна перевірка проводиться посадовими особами контролюючого органу без будь-якого спеціального рішення керівника такого органу або направлення на її проведення.
Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком.
Згода платника на перевірку та його присутність під час проведення камеральної перевірки не обов’язкова.
76.2. Порядок оформлення результатів камеральної перевірки здійснюється у відповідності до вимог статті 86 цього Кодексу".
 
Враховано   76.1.Камеральна перевірка проводиться посадовими особами органу державуної податкової служби без будь-якого спеціального рішення керівника такого органу або направлення на її проведення.
Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком.
Згода платника на перевірку та його присутність під час проведення камеральної перевірки не обов’язкова.
76.2. Порядок оформлення результатів камеральної перевірки здійснюється у відповідності до вимог статті 86 цього Кодексу.
 
494. Камеральна перевірка проводиться посадовими особами контролюючого органу без будь-якого спеціального рішення керівника такого органу або направлення на її проведення.
 
      
495. Присутність та згода платників податків під час проведення камеральних перевірок не обов’язкова.
 
      
496. 76.2. Порядок проведення камеральних перевірок контролюючими органами та оформлення їх результатів встановлюється Міністерством фінансів України.
 
-356- Шпенов Д.Ю.
пункт 76.2. статті 76 глави 5-3 розділу І? викласти в наступній редакції:
"76.2. Порядок проведення камеральних невиїзних перевірок, їх оформлення здійснюються в порядку, що встановлений для проведення та оформлення документальних виїзних перевірок.".
 
Враховано по суті     
497. 76.3. Митні органи можуть проводити камеральні перевірки в порядку, встановленому цим розділом.
 
-357- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 76.3. статті 76 виключити.
 
Враховано   .
;  
498. Стаття 77. Документальна невиїзна перевірка
 
-358- Хомутиннік В.Ю.
Назву статті 77 викласти у такій редакції:
"Стаття 77.Порядок проведення документальних планових перевірок".
 
Враховано   Стаття 77.Порядок проведення документальних планових перевірок.
 
499. 77.1. Документальна невиїзна перевірка проводиться за згодою платника податків, отриманою у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, в приміщенні контролюючого органу на підставі документів та даних, зазначених у підпункті 75.1.3 пункту 75.1 статті75 цього Кодексу, за умови вручення або надіслання платнику податків повідомлення про початок проведення перевірки.
 
-359- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 77 викласти у такій редакції:
"77.1.Документальна планова перевірка повинна бути передбачена у плані-графіку проведення планових документальних перевірок.
77.2. До плану – графіка проведення документальних планових перевірок відбираються платники, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби.
Періодичність проведення документальних планових перевірок платників податків визначається залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків, який поділяється на високий, середній та незначний. Платники податків з незначним ступенем ризику включаються до плану-графіку не частіше, ніж раз на три календарних роки, середнім - не частіше ніж раз на два календарних роки, високим - не частіше одного разу на календарний рік.
Порядок формування та затвердження плану - графіку, перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом державної податкової служби.
77.3.Забороняється проведення документальної планової перевірки за окремими видами зобов’язань перед бюджетами, крім правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку з доходів фізичних осіб та зобов’язань за бюджетними позиками і кредитами, що гарантовані бюджетними коштами.
77.4.Право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у тому випадку, коли такому платнику не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.
77.5.У разі планування різними контролюючими органами у звітному періоді проведення перевірки одного й того самого підприємства така перевірка проводиться зазначеними органами одночасно. Порядок координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням та сплатою податків та зборів, визначається Кабінетом Міністрів України.
77.6. Допуск посадових осіб органів податкової служби до проведення документальної планової виїзної перевірки здійснюється згідно із статтею 81 цього Кодексу. Документальна планова невиїзна перевірка здійснюється у порядку, передбаченому статтею 79 цього Кодексу.
77.7. Строки проведення документальної планової перевірки встановлені статтею 82 цього Кодексу.
77.8. Перелік матеріалів, які можуть бути підставою для висновків під час проведення документальної планової перевірки та порядок надання платниками податків документів для такої перевірки встановлено статтями 83, 85 цього Кодексу.
77.9. Порядок оформлення результатів документальної планової перевірки встановлено статтею 86 цього Кодексу"
 
Враховано   77.1.Документальна планова перевірка повинна бути передбачена у плані-графіку проведення планових документальних перевірок.
77.2. До плану – графіка проведення документальних планових перевірок відбираються платники, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби.
Періодичність проведення документальних планових перевірок платників податків визначається залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків, який поділяється на високий, середній та незначний. Платники податків з незначним ступенем ризику включаються до плану-графіку не частіше, ніж раз на три календарних роки, середнім - не частіше ніж раз на два календарних роки, високим - не частіше одного разу на календарний рік.
Порядок формування та затвердження плану - графіку, перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом державної податкової служби.
Платники податків - юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154, та у яких сума сплаченого до бюджету податку на додану вартість становить не менше п’яти відсотків від задекларованого доходу за звітний податковий період, а також самозайняті особи, сума сплачених податків яких становить не менше п’яти відсотків від задекларованого доходу за звітний податковий період, включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки. Вказана норма не поширюється на таких платників податків у разі порушення ними статей 45, 49, 50, 51, 57 цього Кодексу.
77.3.Забороняється проведення документальної планової перевірки за окремими видами зобов’язань перед бюджетами, крім правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку з доходів фізичних осіб та зобов’язань за бюджетними позиками і кредитами, що гарантовані бюджетними коштами.
77.4.Право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у тому випадку, коли такому платнику не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.
77.5.У разі планування різними контролюючими органами у звітному періоді проведення перевірки одного й того самого підприємства така перевірка проводиться зазначеними органами одночасно. Порядок координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням та сплатою податків та зборів, визначається Кабінетом Міністрів України.
77.6. Допуск посадових осіб органів податкової служби до проведення документальної планової виїзної перевірки здійснюється згідно із статтею 81 цього Кодексу. Документальна планова невиїзна перевірка здійснюється у порядку, передбаченому статтею 79 цього Кодексу.
77.7. Строки проведення документальної планової перевірки встановлені статтею 82 цього Кодексу.
77.8. Перелік матеріалів, які можуть бути підставою для висновків під час проведення документальної планової перевірки та порядок надання платниками податків документів для такої перевірки встановлено статтями 83, 85 цього Кодексу.
77.9. Порядок оформлення результатів документальної планової перевірки встановлено статтею 86 цього Кодексу.
 
    -360- Воропаєв Ю.М.
Викласти п. 77.1 в наступній редакції:
"77.1 Документальна невиїзна перевірка проводиться за згодою платника податків, якщо інше не передбачене законом, в приміщенні контролюючого органу на підставі документів та даних, зазначених у підпункті 75.1.3. пункту 75.1. статті 75 цього Кодексу, за умови вручення або надіслання платнику податків повідомлення про початок проведення перевірки."
 
Враховано по суті в іншій редакції   
    -361- Горіна І.А.
У пункті 77.1 статті 77 слова "отриманою у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" виключити.
 
Враховано по суті в іншій редакції   
500. 77.2. Документальна невиїзна перевірка проводиться посадовими особами контролюючого органу виключно на підставі рішення керівника такого органу або направлення на її проведення.
 
-362- Шпенов Д.Ю.
пункт 77.2. статті 77 глави 5-3 розділу І? викласти в наступній редакції:
"77.2. Документальна невиїзна перевірка не може проводитись посадовими особами контролюючого органу без письмової згоди платника податку.".
 
Відхилено Порушує права органів ДПС, визначені цим Кодексом. Норма чинного законодавства, правка унеможливлю практичнее здійснення податкового контролю у даний спосіб та необгрунтовано ставить у пряму залежність виконання функцій держави від бажання платника.  .
;  
    -363- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Рибаков І.О.
Костенко П.І.
У статті 77: Пункт 77.2. викласти в наступній редакції: " Документальна невиїзна перевірка проводиться посадовими особами контролюючого органу за спеціальним рішенням керівника такого органу відповідно до плану - графіку.".
 
Враховано по суті в іншій редакції   
501. 77.3. Присутність платників податків під час проведення документальних невиїзних перевірок не обов’язкова.
 
-364- Королевська Н.Ю.
Пункт 77.3 статті 77 викласти у такій редакції:
"77.3. Документальна невиїзна перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин:
77.3.1. платником податків не подано в установлений строк податкову декларацію або розрахунки, якщо їх подання передбачено законом;
77.3.2. платником податків подано органу державної податкової служби уточнюючий розрахунок з відповідного податку за період, який перевірявся органом державної податкової служби;
77.3.3. за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту;
77.3.4. виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту.
Проведення документальної невиїзної перевірки з інших, ніж зазначено вище, підстав забороняється
Присутність платників податків під час проведення документальних невиїзних перевірок не обов'язкова".
 
Враховано по суті в іншій редакції     
502. 77.4. Порядок проведення документальних невиїзних перевірок контролюючими органами, оформлення та реалізації їх матеріалів встановлюється Міністерством фінансів України.
 
-365- Шпенов Д.Ю.
пункт 77.4. статті 77 глави 5-3 розділу І? викласти в наступній редакції:
"77.4. Документальні невиїзні перевірки, проводяться та оформляються у порядку, передбаченому цим Кодексом для виїзних документальних планових перевірок.".
 
Враховано по суті в іншій редакції     
503. Стаття 78. Документальна виїзна планова перевірка.
 
-366- Хомутиннік В.Ю.
Назву статті 78 викласти у такій редакції:
"Стаття 78. Порядок проведення документальних позапланових перевірок"
 
Враховано   Стаття 78. Порядок проведення документальних позапланових перевірок
78.1.Документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин:
78.1.1.за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту;
78.1.2.платником податків не подано в установлений строк податкову декларацію або розрахунки, якщо їх подання передбачено законом;
78.1.3.платником податків подано органу державної податкової служби уточнюючий розрахунок з відповідного податку за період, який перевірявся органом державної податкової служби;
78.1.4.виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту;
78.1.5.платником податків подано в установленому порядку органу державної податкової служби заперечення до акта перевірки або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення - рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її результатами податкового повідомлення - рішення у разі коли платник податків у своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки та об’єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження;
78.1.6.у разі виникнення потреби у перевірці повноти та своєчасності нарахування і сплати податків та зборів, виконання вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, на підставі отриманих від особи відомостей про фінансово-господарські відносини з платником податків, яким не надано пояснення та належно засвідчені копії документів на обов’язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів від дня отримання запиту;
78.1.7.розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків;
78.1.8.платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету податок на додану вартість, за наявності підстав для перевірки, визначених у розділі V цього Кодексу, та/або з від’ємним значенням з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень.
Документальна позапланова виїзна перевірка з підстав, визначених у цьому підпункті, проводиться виключно стосовно правомірності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від’ємного значення з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень;
78.1.9.щодо платника податку подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної у разі ненадання таким платником податків пояснень та документального підтвердження на письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня його отримання;
78.1.10.у разі коли платником податку на прибуток підприємств протягом чотирьох послідовних базових звітних періодів у податковій звітності відображається від’ємне значення об’єкта оподаткування (збиток);
78.1.11.отримано постанову судді (ухвалу суду) про призначення перевірки або постанову органу дізнання, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону у кримінальних справах, що перебувають у їх провадженні;
78.1.12.органом державної податкової служби вищого рівня в порядку контролю за діями або бездіяльністю посадових осіб органу державної податкової служби нижчого рівня здійснено перевірку документів обов’язкової звітності платника податків або матеріалів документальної перевірки, проведеної контролюючим органом нижчого рівня, і виявлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства або неповне з’ясування під час перевірки питань, що повинні бути з’ясовані під час перевірки для винесення об’єктивного висновку щодо дотримання платником податків вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.
Рішення про проведення документальної позапланової перевірки в цьому випадку приймається органом державної податкової служби вищого рівня лише у тому разі, коли стосовно посадових осіб органу державної податкової служби нижчого рівня, які проводили документальну перевірку зазначеного платника податків, розпочато службове розслідування або порушено кримінальну справу;
78.1.13.у разі отримання інформації про ухилення податковим агентом від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із Кодексом законів про працю України, а також провадження особою господарської діяльності без державної реєстрації. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали підставою для проведення такої перевірки.
78.2.Обмеження у підставах проведення перевірок платників податків, визначені цим Кодексом, не поширюються на перевірки, що проводяться на звернення такого платника податків, або перевірки, що проводяться у межах порушеної кримінальної справи.
78.3. Працівникам податкової міліції забороняється брати участь у проведенні планових та позапланових виїзних перевірок платників податків, що проводяться органами державної податкової служби, якщо такі перевірки не пов’язані з веденням оперативно-розшукових справ або розслідуванням кримінальних справ, порушених стосовно таких платників податків (посадових осіб платників податків), що знаходяться в їх провадженні. Перевірки платників податків податковою міліцією проводяться у межах, визначених законом повноважень, та у порядку, передбаченому Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність", Кримінально-процесуальним кодексом України та іншими законами України.
78.4.Рішення про проведення документальної позапланової перевірки приймається керівником органу державної податкової служби та оформлюється наказом.
78.5. Допуск посадових осіб органів податкової служби до проведення документальної позапланової виїзної перевірки здійснюється згідно із статтею 81 цього Кодексу. Документальна позапланова невиїзна перевірка здійснюється у порядку, передбаченому статтею 79 цього Кодексу.
78.6. Строки проведення документальної позапланової перевірки встановлені статтею 82 цього Кодексу.
78.7. Перелік матеріалів, які можуть бути підставою для висновків під час проведення документальної позапланової перевірки та порядок надання платниками податків документів для такої перевірки встановлено статтями 83, 85 цього Кодексу.
78.8. Порядок оформлення результатів документальної позапланової перевірки встановлено статтею 86 цього Кодексу.
 
    -367- Королевська Н.Ю.
Статтю 78 виключити.
 
Відхилено Один із видів перевірок, що здійснюються органами ДПС. Норма чинного законодавства.   
    -368- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 78 викласти у такій редакції:
"78.1.Документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин:
78.1.1.за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту;
78.1.2.платником податків не подано в установлений строк податкову декларацію або розрахунки, якщо їх подання передбачено законом;
78.1.3.платником податків подано органу державної податкової служби уточнюючий розрахунок з відповідного податку за період, який перевірявся органом державної податкової служби;
78.1.4.виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту;
78.1.5.платником податків подано в установленому порядку органу державної податкової служби заперечення до акта перевірки або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення - рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її результатами податкового повідомлення - рішення у разі коли платник податків у своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки та об’єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження;
78.1.6.у разі виникнення потреби у перевірці повноти та своєчасності нарахування і сплати податків та зборів, виконання вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, на підставі отриманих від особи відомостей про фінансово-господарські відносини з платником податків, яким не надано пояснення та належно засвідчені копії документів на обов’язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів від дня отримання запиту;
78.1.7.розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків;
78.1.8.платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету податок на додану вартість, за наявності підстав для перевірки, визначених у розділі V цього Кодексу, та/або з від’ємним значенням з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень.
Документальна позапланова виїзна перевірка з підстав, визначених у цьому підпункті, проводиться виключно стосовно правомірності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від’ємного значення з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень;
78.1.9.щодо платника податку подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної у разі ненадання таким платником податків пояснень та документального підтвердження на письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня його отримання;
78.1.10.у разі коли платником податку на прибуток підприємств протягом чотирьох послідовних базових звітних періодів у податковій звітності відображається від’ємне значення об’єкта оподаткування (збиток);
78.1.11.отримано постанову судді (ухвалу суду) про призначення перевірки або постанову органу дізнання, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону у кримінальних справах, що перебувають у їх провадженні;
78.1.12.органом державної податкової служби вищого рівня в порядку контролю за діями або бездіяльністю посадових осіб органу державної податкової служби нижчого рівня здійснено перевірку документів обов’язкової звітності платника податків або матеріалів документальної перевірки, проведеної контролюючим органом нижчого рівня, і виявлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства або неповне з’ясування під час перевірки питань, що повинні бути з’ясовані під час перевірки для винесення об’єктивного висновку щодо дотримання платником податків вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.
Рішення про проведення документальної позапланової перевірки в цьому випадку приймається органом державної податкової служби вищого рівня лише у тому разі, коли стосовно посадових осіб органу державної податкової служби нижчого рівня, які проводили документальну перевірку зазначеного платника податків, розпочато службове розслідування або порушено кримінальну справу;
78.1.13.у разі отримання інформації про ухилення податковим агентом від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із Кодексом законів про працю України, а також провадження особою господарської діяльності без державної реєстрації. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали підставою для проведення такої перевірки.
78.2.Обмеження у підставах проведення перевірок платників податків, визначені цим Кодексом, не поширюються на перевірки, що проводяться на звернення такого платника податків, або перевірки, що проводяться у межах порушеної кримінальної справи.
78.3. Працівникам податкової міліції забороняється брати участь у проведенні планових та позапланових виїзних перевірок платників податків, що проводяться органами державної податкової служби, якщо такі перевірки не пов’язані з веденням оперативно-розшукових справ або розслідуванням кримінальних справ, порушених стосовно таких платників податків (посадових осіб платників податків), що знаходяться в їх провадженні. Перевірки платників податків податковою міліцією проводяться у межах, визначених законом повноважень, та у порядку, передбаченому Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність", Кримінально-процесуальним кодексом України та іншими законами України..
78.4.Рішення про проведення документальної позапланової перевірки приймається керівником органу державної податкової служби та оформлюється наказом.
78.5. Допуск посадових осіб органів податкової служби до проведення документальної позапланової виїзної перевірки здійснюється згідно із статтею 81 цього Кодексу. Документальна позапланова невиїзна перевірка здійснюється у порядку, передбаченому статтею 79 цього Кодексу.
78.6. Строки проведення документальної позапланової перевірки встановлені статтею 82 цього Кодексу.
78.7. Перелік матеріалів, які можуть бути підставою для висновків під час проведення документальної позапланової перевірки та порядок надання платниками податків документів для такої перевірки встановлено статтями 83, 85 цього Кодексу.
78.8. Порядок оформлення результатів документальної позапланової перевірки встановлено статтею 86 цього Кодексу"
 
Враховано    
504. 78.1. Документальна виїзна планова перевірка проводиться на підставі документів та даних, зазначених у підпункті 75.1.3 пункту 75.1 статті75 цього Кодексу, щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
 
-369- Шаманов В.В.
Стаття 78. Документальна виїзна планова перевірка.
У пункті 78.1 статті 78 після слів "а також дотримання валютного", слова " та іншого" виключити;
 
Відхилено передбачається здійснення перевірок іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Норма чинного законодавства, правка виключає можливість здійснення контролю за дотриманням положень чинних законів, якими така функція покладена на податкові органи.     
    -370- Мартиненко М.В.
пункт 78.1 Статті 78 викласти в наступній редакції:
"п. 78.1 Документальна виїзна планова перевірка проводиться на підставі документів та даних, зазначених у підпункті 75.1.3 пункту 75.1 статті 75 цього Кодексу, щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених податків та зборів, а також дотримання валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи"
 
Відхилено передбачається здійснення перевірок іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Норма чинного законодавства, правка виключає можливість здійснення контролю за дотриманням положень чинних законів, якими така функція покладена на податкові органи.   
    -371- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
П. 78.1 статті 78 викласти в наступній редакції
п. 78.1 Документальна виїзна планова перевірка проводиться на підставі документів та даних, зазначених у підпункті 75.1.3 пункту 75.1 статті 75 цього Кодексу, щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених податків та зборів, а також дотримання валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
 
Відхилено передбачається здійснення перевірок іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Норма чинного законодавства, правка виключає можливість здійснення контролю за дотриманням положень чинних законів, якими така функція покладена на податкові органи.   
505. Документальна виїзна планова перевірка повинна бути передбачена у плані роботи контролюючого органу.
 
      
506. 78.2. Документальна виїзна планова перевірка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи за місцем розташування об’єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка, а для платників податків, у яких відсутні приміщення для проведення перевірки, за бажанням таких платників податків перевірка може бути проведена в приміщенні контролюючого органу.
 
      
507. 78.3. Документальна виїзна планова перевірка проводиться відповідно до плану - графіка.
 
      
508. До плану - графіка відбираються платники, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби.
 
      
509. Періодичність проведення документальних виїзних планових перевірок платників податків визначається залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків, який поділяється на високий, середній та незначний. Платники податків з незначним ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки, середнім - не частіше ніж раз на два календарних роки, високим - не частіше одного разу на календарний рік.
 
-372- Шпенов Д.Ю.
абзац третій пункту 78.3. статті 78 глави 5-3 розділу І? викласти в наступній редакції:
"78.3. Порядок формування та затвердження плану - графіка, перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються Кабінетом Міністрів України.".
 
Враховано по суті в іншій редакції     
510. Порядок формування та затвердження плану - графіка, перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом державної податкової служби.
 
-373- Хомутиннік В.Ю.
&&
Пункт 78.3 статті 78 доповнити абзацом наступного змісту:
"Платники податків - юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154, та у яких суми сплаченого до бюджету податку на додану вартість становить не менше п’яти відсотків від задекларованого доходу за звітний податковий період, а також самозайняті особи, сума сплачених податків яких становить не менше п’яти відсотків від задекларованого доходу за звітний податковий період, включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки. Вказана норма не поширюється на таких платників податків у разі порушення ними статей 45, 49, 50, 51, 57"
 
Враховано в п. 77.2     
511. 78.4. Забороняється проведення документальних виїзних планових перевірок за окремими видами зобов’язань перед бюджетами, крім правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку з доходів фізичних осіб та зобов’язань за бюджетними позиками і кредитами, що гарантовані бюджетними коштами.
 
-374- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
У пункті 78.4 статті 78 слова "податку з доходів фізичних осіб та зобов’язань за бюджетними позиками і кредитами, що гарантовані бюджетними коштами" замінити словами "податку на доходи фізичних осіб та зобов’язань за кредитами (позиками), залученими державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державні (місцеві) гарантії, а також за кредитами з бюджету".
 
Враховано по суті.     
512. 78.5. Право на проведення документальної виїзної планової перевірки платника податків надається лише у тому випадку, коли такому платнику не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.
 
      
513. 78.6. У разі планування різними контролюючими органами у звітному періоді проведення перевірки одного й того самого підприємства така перевірка проводиться зазначеними органами одночасно. Порядок координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням та сплатою податків та зборів, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
      
514. 78.7. Порядок проведення документальних виїзних планових перевірок контролюючими органами, оформлення їх матеріалів встановлюється Міністерством фінансів України.
 
      
515. Стаття 79. Документальна виїзна позапланова перевірка
 
-375- Хомутиннік В.Ю.
Назву статті 79 викласти у такій редакції:
"Стаття 79. Особливості проведення документальної невиїзної перевірки"
 
Враховано   Стаття 79. Особливості проведення документальної невиїзної перевірки
79.1. Документальна невиїзна перевірка здійснюється у разі прийняття керівником органу державної податкової служби рішення про її проведення та за наявності обставин для проведення документальної перевірки, визначених статтями 77 та 78 цього Кодексу. Документальна невиїзна перевірка здійснюється на підставі зазначених у підпункті 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 цього Кодексу документів та даних, наданих платником податків у визначених цим Кодексом випадках, або отриманих в інший спосіб, передбачений законом.
79.2 Документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби виключно на підставі рішення керівника органу державної податкової служби, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручення йому або його уповноваженому представнику під розписку письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.
79.3. Присутність платників податків під час проведення документальних невиїзних перевірок не обов’язкова.
 
    -376- Шаманов В.В.
Статтю 79 Документальна виїзна позапланова перевірка виключити;
 
Відхилено Норма чинного законодавства, правка унеможливлю практичнее здійснення податкового контролю у даний спосіб та необгрунтовано ставить у пряму залежність виконання функцій держави від бажання платника.   
    -377- Мартиненко М.В.
Статтю 79 "Документальна виїзна позапланова перевірка" виключити.
 
Відхилено Норма чинного законодавства, правка унеможливлю практичнее здійснення податкового контролю у даний спосіб та необгрунтовано ставить у пряму залежність виконання функцій держави від бажання платника.   
    -378- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Стаття 79 Документальна виїзна позапланова перевірка Виключити
 
Відхилено Норма чинного законодавства, правка унеможливлю практичнее здійснення податкового контролю у даний спосіб та необгрунтовано ставить у пряму залежність виконання функцій держави від бажання платника.   
    -379- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 79 викласти у такій редакції:
"79.1. Документальна невиїзна перевірка здійснюється у разі прийняття керівником органу державної податкової служби рішення про її проведення та за наявності обставин для проведення документальної перевірки, визначених статтями 77 та 78 цього Кодексу. Документальна невиїзна перевірка здійснюється на підставі зазначених у підпункті 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 цього Кодексу документів та даних, наданих платником податків у визначених цим Кодексом випадках, або отриманих в інший спосіб, передбачений законом.
79.2. Документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби виключно на підставі рішення керівника органу державної податкової служби, оформленого наказомта за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручення йому або його уповноваженому представнику під розписку письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.
79.3. Присутність платників податків під час проведення документальних невиїзних перевірок не обов’язкова".
 
Враховано    
    -380- Королевська Н.Ю.
Статтю 79 викласти у такій редакції:
"Стаття 79. Документальна виїзна перевірка.
79.1. Документальна виїзна перевірка проводиться на підставі документів та даних, зазначених у підпункті 75.1.3. пункту 75.1 статті 75 цього Кодексу, щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
79.2. Документальна виїзна перевірка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи за місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка, а для платників податків, у яких відсутні приміщення для проведення перевірки, за бажанням таких платників податків перевірка може бути проведена в приміщенні контролюючого органу.
Право на проведення документальної виїзної перевірки платника податків надається лише у тому випадку, коли такому платнику не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.
79.3. Документальна виїзна перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин:
79.3.1. за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено неспростовні факти, що свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби;
79.3.2. щодо платника податку подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної у разі ненадання таким платником податків пояснень та документального підтвердження на письмовий запит органу державної податкової служби протягом п’яти робочих днів з дня його отримання;
79.3.3. платником податків подано в установленому порядку органу державної податкової служби заперечення до акта перевірки або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення - рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її результатами податкового повідомлення - рішення у разі коли платник податків у своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки та об’єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження;
79.3.4. платником податків подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету податок на додану вартість, за наявності підстав для перевірки, визначених у розділі V цього Кодексу, та/або з від'ємним значенням з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень. Така перевірка проводиться виключно стосовно правомірності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від'ємного значення з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень;
79.3.5. у разі коли платником податку на прибуток підприємств протягом чотирьох послідовних базових звітних періодів у податковій звітності відображається від’ємне значення об’єкта оподаткування (збиток);
79.3.6. у разі, коли вартість об’єкта фінансового лізингу, що вперше або повторно вводиться в експлуатацію, визначена договором у сумі, що є меншою від вартості витрат на його придбання або спорудження. Така перевірка проводиться виключно з метою визначення рівня звичайної ціни;
79.3.7. органом державної податкової служби вищого рівня в порядку контролю за діями або бездіяльністю службових осіб органу державної податкової служби нижчого рівня здійснено перевірку документів обов'язкової звітності платника податків або матеріалів перевірки, проведеної контролюючим органом нижчого рівня, і виявлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства або неповне з’ясування під час перевірки питань, що повинні бути з’ясовані під час перевірки для винесення об’єктивного висновку щодо дотримання платником податків вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби. Рішення про проведення такої перевірки приймається органом державної податкової служби вищого рівня лише у тому разі, коли стосовно службових осіб органу державної податкової служби нижчого рівня, які проводили планову або документальну виїзну позапланову перевірку зазначеного платника податків, розпочато службове розслідування або порушено кримінальну справу.
Проведення документальної виїзної перевірки з інших, ніж зазначено вище, підстав забороняється.
79.4. Рішення про проведення документальної виїзної перевірки приймається керівником органу державної податкової служби. Форма рішення визначається центральним органом державної податкової служби. У разі виникнення необхідності проведення перевірки одного й того самого підприємства різними контролюючими органами у звітному періоді документальна виїзна перевірка проводиться зазначеними органами одночасно.
79.5. Порядок проведення документальних виїзних перевірок, порядок координації їх проведення виїзних перевірок контролюючими органами та порядок оформлення їх матеріалів встановлюється Міністерством фінансів України".
 
Враховано по суті в іншій редакції   
516. 79.1. Документальна виїзна позапланова перевірка проводиться на підставі документів та даних, зазначених у підпункті 75.1.3 пункту 75.1 статті75 цього Кодексу, щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, в т.ч. щодо здійснення господарської діяльності без державної реєстрації, приховування трудових відносин із найманою особою.
 
-381- Шпенов Д.Ю.
пункт 79.1. статті 79 глави 5-3 розділу І? викласти в наступній редакції:
"79.1. Документальна виїзна позапланова перевірка проводиться на підставі документів та даних, зазначених у підпункті 75.1.3. пункту 75.1. статті 75 цього Кодексу, щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, в т. ч. щодо здійснення господарської діяльності без державної реєстрації, приховування трудових відносин із найманою особою.
Документальна виїзна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи органу державної податкової служби і проводиться за місцезнаходженням такого платника податків чи за місцем розташування об’єкта права власності, стосовно якого проводиться така документальна виїзна позапланова перевірка. Для платників податків, у яких відсутні приміщення для проведення перевірки, за бажанням таких платників податків перевірка може бути проведена в приміщенні органу державної податкової служби.
Позапланова виїзна перевірка може здійснюватися лише на підставі рішення суду. Орган державної податкової служби, який ініціює проведення позапланової виїзної перевірки, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої перевірки та дати її початку і закінчення, склад осіб, які будуть проводити таку перевірку, документи, які відповідно до частини шостої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої перевірки, інформацію про вид та кількість перевірок, проведених органами державної податкової служби щодо суб'єкта господарської діяльності та наслідки таких перевірок за попередні три роки, а також на вимогу суду - інші відомості. У розгляді питання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки мають право брати участь представники суб'єкта господарської діяльності. Повідомлення про місце, дату та час розгляду питання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки направляється не пізніше ніж за три робочі дні до дати такого розгляду.
Обмеження у підставах проведення перевірок платників податків не поширюються на перевірки, що проводяться на звернення такого платника податків, або перевірки, що проводяться після порушення кримінальної справи проти платника податків (посадових осіб платника податків), що перевіряється, відповідно до кримінально-процесуального законодавства.".
 
Відхилено діюча норма законодавства.. Крім того така норма призведе до необґрунтованого перевантаження судових органів та залежності виконавчої влади від судової та до підміни функцій органів влади різних гілок.     
    -382- Катеринчук М.Д.
В абзаці першому пункту 79.1 статті 79 словосполучення ", приховування трудових відносин із найманою особою" виключити.
 
Враховано    
517. Документальна виїзна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи органу державної податкової служби і проводиться за місцезнаходженням такого платника податків чи за місцем розташування об’єкта права власності, стосовно якого проводиться така документальна виїзна позапланова перевірка. Для платників податків, у яких відсутні приміщення для проведення перевірки, за бажанням таких платників податків перевірка може бути проведена в приміщенні органу державної податкової служби.
 
-383- Катеринчук М.Д.
&&
Пункт 79.1 статті 79 доповнити абзацом такого змісту: "Позаплановими перевірками вважаються також перевірки в межах повноважень податкових органів, визначених законами України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів."
 
Враховано по суті Норми враховані у визначенні фактичних перевірок.     
518. 79.2. Документальна виїзна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин:
 
-384- Бондаренко В.Д.
Викласти узагальнююче речення п. 79.2. в наступній редакції:
79.2. Документальна виїзна позапланова перевірка здійснюється на підставі рішення суду за наявності хоча б однієї з таких обставин:
 
Відхилено Діюча норма законодавства.. Крім того така норма призведе до необґрунтованого перевантаження судових органів та залежності виконавчої влади від судової та до підміни функцій органів влади різних гілок.     
    -385- Шпенов Д.Ю.
пункт 79.2. статті 79 глави 5-3 розділу І? доповнити абзацом наступного змісту:
"Позапланова виїзна документальна перевірка з підстав, визначених підпунктами 79.2.1., 79.2.4., 79.2.6., 79.2.10. пункту 79.2 цієї статті проводиться виключно на підставі рішення суду.".
 
Відхилено Діюча норма законодавства.. Крім того така норма призведе до необґрунтованого перевантаження судових органів та залежності виконавчої влади від судової та до підміни функцій органів влади різних гілок.   
    -386- Кармазін Ю.А.
Перший абзац частини 79.2 викласти в такій редакції: "79.2 Документальна виїзна позапланова перевірка здійснюється на підставі рішення суду за наявності хоча б однієї з таких обставин: ",
 
Відхилено Діюча норма законодавства.. Крім того така норма призведе до необґрунтованого перевантаження судових органів та залежності виконавчої влади від судової та до підміни функцій органів влади різних гілок.   
519. 79.2.1. за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту;
 
-387- Давиденко А.А.
Підпункт 79.2.1 Статті 79 Розділу ІІ - вилучити.
 
Відхилено діюча норма законодавства, що забезпечує можливість здійснення функцій, покладені на органи ДПС.     
    -388- Мельник П.В.
79.2.1. за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту за переліком питань, встановленим центральним органом державної податкової служби.
 
Відхилено Перевантажує норми податкового кодексу. Такий перелік питань неможливо визначити в повній мірі для всіх випадків.   
520. 79.2.2. платником податків не подано в установлений строк податкову декларацію або розрахунки, якщо їх подання передбачено законом;
 
      
521. 79.2.3. платником податків подано органу державної податкової служби уточнюючий розрахунок з відповідного податку за період, який перевірявся органом державної податкової служби;
 
-389- Палиця І.П.
Виключити підпункт 79.2.3.
 
Відхилено норма, що забезпечує можливість здійснення функцій, покладені на органи ДПС. У разі якщо після проведення перевірки в подальшому платник податків вважає за потрібне подати уточнений розрахунок за перевірений період, відповідно у органу ДПС знову виникає необхідність перевірити такі показники.     
    -390- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Рибаков І.О.
Костенко П.І.
у п.п. 79.2.3. додати слова " (крім випадків, коли такий розрахунок зроблений за результатами перевірки); "
 
Враховано по суті в іншій редакції За результатами перевірки здійснюються відповідні заходи органами ДПС. В інших випадках платник податків може 1 результати переврки в наступних податкових деклараціях.   
522. 79.2.4. виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту;
 
      
523. 79.2.5. платником податків подано в установленому порядку органу державної податкової служби заперечення до акта перевірки або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення - рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її результатами податкового повідомлення - рішення у разі коли платник податків у своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки та об’єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження;
 
-391- Грицак В.М.
Розділ 2 Глава 5-3, стаття 79 пункт 2 підпункт 5
Викласти в наступній редакції:
"платником податків подано в установленому порядку органу державної податкової служби скаргу про порушення законодавства посадовими особами органу державної податкової служби під час проведення планової чи позапланової виїзної перевірки, заперечення до акта перевірки або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення-рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її результатами податкового повідомлення-рішення у разі коли платник податків у своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки та об'єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження".
 
Відхилено . Діюча норма законодавства, що забезпечує можливість здійснення функцій, покладені на органи ДПС.     
524. 79.2.6. у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з іншим платником податків і яким не надано пояснення та належно засвідчені копії документів на обов’язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів від дня отримання запиту;
 
-392- Давиденко А.А.
Підпункт 79.2.6 Статті 79 Розділу ІІ - вилучити.
 
Враховано в іншій редакції     
    -393- Богословська І.Г.
У підпункті 79.2.6 пункту 79.2 статті 79 проекту кодексу після слів: "яка мала правові відносини з іншим платником податків" доповнити словами: ", стосовно фактів, які свідчать про порушення платником податків законів України про оподаткування, валютного законодавства, ".
 
Враховано в іншій редакції   
    -394- Шпенов Д.Ю.
підпункт 79.2.6. пункту 79.2. статті 79 виключити.
 
Відхилено . Діюча норма законодавства, що забезпечує можливість здійснення функцій, покладені на органи ДПС.   
    -395- Грицак В.М.
Розділ 2 Глава 5-3, стаття 79 пункт 2 підпункт 6
Викласти в наступній редакції:
"у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з іншим платником податків і яким не надано пояснення та їх документальні підтвердження та належно засвідчені копії документів на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом трьох робочих днів від дня отримання запиту, та/або недопущення до проведення звірки".
 
Відхилено . Перенавантажує зміст Кодексу, звужує права платників.   
525. 79.2.7. розпочато процедуру реорганізації юридичної особи, припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків;
 
-396- Богословська І.Г.
У підпункті 79.2.7 пункту 79.2 статті 79 проекту кодексу слова: "порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або" виключити.
 
Відхилено діюча норма законодавства, що забезпечує можливість здійснення функцій, покладених на органи ДПС у разі порушення справи про визнання банкрутом. Забезпечує здійснення перевірки до ліквідації платника, нарахування податкових зобов’язань та заявлення відповідних вимог.  ;
;  
    -397- Шпенов Д.Ю.
підпункт 79.2.7. пункту 79.2. статті 79 глави 5-3 розділу І? викласти в наступній редакції:
"79.2.7. розпочато процедуру реорганізації юридичної особи, припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків; ".
 
Відхилено діюча норма законодавства, що забезпечує можливість здійснення функцій, покладених на органи ДПС у разі порушення справи про визнання банкрутом. Забезпечує здійснення перевірки до ліквідації платника, нарахування податкових зобов’язань та заявлення відповідних вимог.   
526. 79.2.8. платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету податок на додану вартість, за наявності підстав для перевірки, визначених у розділі V цього Кодексу, та/або з від’ємним значенням з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень.
 
      
527. Документальна виїзна позапланова перевірка з підстав, визначених у цьому підпункті, проводиться виключно стосовно правомірності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від’ємного значення з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень;
 
      
528. 79.2.9. щодо платника податку подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної у разі ненадання таким платником податків пояснень та документального підтвердження на письмовий запит органу державної податкової служби протягом п’яти робочих днів з дня його отримання;
 
-398- Давиденко А.А.
Підпункт 79.2.9 Статті 79 Розділу ІІ - вилучити.
 
Відхилено Норма запроваджена з метою забезпечення прав платника на отримання податкової накладної. Норма чинного законодавства     
    -399- Шпенов Д.Ю.
підпункт 79.2.9 пункту 79.2. статті 79 глави 5-3 розділу І? виключити.
 
Відхилено Норма запроваджена з метою забезпечення прав платника на отримання податкової накладної. Норма чинного законодавства   
    -400- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Рибаков І.О.
Костенко П.І.
п.п. 79.2.9. -виключити;
 
Відхилено Норма запроваджена з метою забезпечення прав платника на отримання податкової накладної. Норма чинного законодавства   
    -401- Скудар Г.М.
79.2.9. щодо платника податку подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної у разі ненадання таким платником податків пояснень та документального підтвердження на письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня його отримання;
 
Враховано    
529. 79.2.10. у разі коли платником податку на прибуток підприємств протягом чотирьох послідовних базових звітних періодів у податковій звітності відображається від’ємне значення об’єкта оподаткування (збиток);
 
-402- Катеринчук М.Д.
Пункт 79.2.10 статті 79 виключити.
 
Відхилено забезпечує можливість здійснення функцій, покладених на органи ДПС. Норма чинного законодавства.     
    -403- Грицак В.М.
Розділ 2 Глава 5-3, стаття 79 пункт.2 підпункт 10
Виключити
 
Відхилено забезпечує можливість здійснення функцій, покладених на органи ДПС. Норма чинного законодавства.   
530. 79.2.11. отримано постанову судді (ухвалу суду) про призначення перевірки або постанову органу дізнання, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону у кримінальних справах, що перебувають у їх провадженні;
 
      
531. 79.2.12. органом державної податкової служби вищого рівня в порядку контролю за діями або бездіяльністю службових осіб органу державної податкової служби нижчого рівня здійснено перевірку документів обов’язкової звітності платника податків або матеріалів перевірки, проведеної контролюючим органом нижчого рівня, і виявлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства або неповне з’ясування під час перевірки питань, що повинні бути з’ясовані під час перевірки для винесення об’єктивного висновку щодо дотримання платником податків вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.
 
-404- Давиденко А.А.
Підпункт 79.2.12 Статті 79 Розділу ІІ - вилучити.
 
Відхилено Діюча норма законодавства, що забезпечує можливість здійснення функцій, покладених на органи ДПС та забезпечує оцінку правомірності дій працівників органів ДПС при проведенні перевірок.     
532. Рішення про проведення документальної виїзної позапланової перевірки в цьому випадку приймається органом державної податкової служби вищого рівня лише у тому разі, коли стосовно службових осіб органу державної податкової служби нижчого рівня, які проводили планову або документальну виїзну позапланову перевірку зазначеного платника податків, розпочато службове розслідування або порушено кримінальну справу;
 
      
533. 79.2.13. у разі отримання інформації про ухилення податковим агентом від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із Кодексом законів про працю України, а також провадження особою господарської діяльності без державної реєстрації. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали підставою для проведення такої перевіки.
 
-405- Давиденко А.А.
Підпункт 79.2.13 Статті 79 Розділу ІІ - вилучити.
 
Відхилено діюча норма законодавства, що забезпечує можливість здійснення функцій, покладених на органи ДПС статтею 259 Кодексу Законів про Працю україни та ст.. 35 Закону України "Про оплату праці".     
    -406- Шевчук О.Б.
Вилучити підпункт 79.2.13. з пункту 79.2 статті 79 „Документальна виїзна позапланова перевірка"
 
Відхилено діюча норма законодавства, що забезпечує можливість здійснення функцій, покладених на органи ДПС статтею 259 Кодексу Законів про Працю україни та ст.. 35 Закону України "Про оплату праці".   
    -407- Шпенов Д.Ю.
підпункт 79.2.13 пункту 79.2. статті 79 глави 5-3 розділу І? виключити.
 
Відхилено діюча норма законодавства, що забезпечує можливість здійснення функцій, покладених на органи ДПС статтею 259 Кодексу Законів про Працю україни та ст.. 35 Закону України "Про оплату праці".   
    -408- Власенко С.В.
У першому реченні підпункту 79.2.13. пункту 79.2. статті 79 слово:
"інформації" змінити на: "звернення".
Доповнити підпункт 79.2.13. реченням другим такого змісту:
"Звернення з приводу зазначених питань можуть бути подані виключно найманими особами (у тому числі без документального оформлення)".
Вважати друге речення підпункту 79.2.13 третім реченням.
 
Враховано по суті в іншій редакції Діюча норма законодавства, що забезпечує можливість здійснення функцій, покладених на органи ДПС.   
    -409- Грицак В.М.
Розділ 2 Глава 5-3, стаття 79, пункт 2 підпункт 13
Викласти в наступній редакції:
"у разі отримання інформації про ухилення від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із Кодексом законів про працю України, а також провадження особою господарської діяльності без державної реєстрації.
Позапланова виїзна перевірка з вказаних вище обставин може здійснюватися лише на підставі рішення суду.
Орган державної податкової служби, який ініціює проведення позапланової виїзної перевірки, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої перевірки та дати її початку і закінчення, склад осіб, які будуть проводити таку перевірку, документи, які свідчать про виникнення підстав для проведення такої перевірки, інформацію про вид та кількість перевірок, проведених органами державної податкової служби щодо суб'єкта господарської діяльності та наслідки таких перевірок за попередні три роки, а також на вимогу суду - інші відомості."
 
Враховано по суті в іншій редакції Діюча норма законодавства, що забезпечує можливість здійснення функцій, покладених на органи ДПС.   
    -410- Шевчук О.Б.
Вилучити підпункт 79.2.13. з пункту 79.2 статті 79 „Документальна виїзна позапланова перевірка"
 
Відхилено діюча норма законодавства, що забезпечує можливість здійснення функцій, покладених на органи ДПС статтею 259 Кодексу Законів про Працю україни та ст.. 35 Закону України "Про оплату праці".   
534. 79.3. Обмеження у підставах проведення перевірок платників податків, визначені цим Кодексом, не поширюються на перевірки, що проводяться на звернення такого платника податків, або перевірки, що проводяться у межах порушеної кримінальної справи.
 
-411- Власенко С.В.
Пункт 79.3. статті 79 доповнити словами:
"у порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законодавством України
 
Враховано в іншій редакції     
535. 79.4. Перевірки платників податків податковою міліцією проводяться у порядку, встановленому Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність", Кримінально-процесуальним кодексом України та іншими законами України. Працівникам податкової міліції забороняється брати участь у проведенні планових та позапланових виїзних перевірок платників податків, що проводяться органами державної податкової служби, якщо такі перевірки не пов’язані з веденням оперативно-розшукових справ або розслідуванням кримінальних справ, порушених стосовно таких платників податків (посадових осіб платників податків), що знаходяться в їх провадженні.
 
-412- Шпенов Д.Ю.
пункт 79.4. статті 79 глави 5-3 розділу І? викласти в наступній редакції:
"79.4. Перевірки платників податків податковою міліцією проводяться у порядку, встановленому Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність", Кримінально-процесуальним кодексом України. Працівникам податкової міліції забороняється брати участь у проведенні планових та позапланових виїзних перевірок платників податків, що проводяться органами державної податкової служби, якщо такі перевірки не пов’язані розслідуванням кримінальних справ, порушених стосовно таких платників податків (посадових осіб платників податків), що знаходяться в їх провадженні.".
 
Враховано в іншій редакції     
    -413- Власенко С.В.
В абз. 2. пункту 79.4. статті 79 слова:
"пов’язані з веденням оперативно-розшукових справ або розслідуванням кримінальних справ, порушених стосовно таких платників податків (посадових осіб платників податків), що знаходяться в їх провадженні"
змінити на:
"є заходами, що здійснюються в порядку законодавства про оперативно-розшукову діяльність або кримінально-процесуального законодавства України".
 
Враховано в іншій редакції   
536. 79.5. Рішення про проведення документальної виїзної позапланової перевірки приймається керівником органу державної податкової служби. Форма рішення визначається центральним органом державної податкової служби.
 
-414- Святаш Д.В.
Викласти речення друге пункту 79.5 статті 79 в такій редакції:
"У рішенні зазначається дата його прийняття, найменування органу державної податкової служби, найменування та реквізити суб’єкта щодо перевірки якого прийнято рішення (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - платника податку), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посади та прізвища посадових (службових) особі державної податкової служби, які проводитимуть перевірку."
 
Відхилено перенавантажує зміст податкового кодексу.     
    -415- Бондаренко В.Д.
Викласти п. 79.5. в наступній редакції:
Позапланова виїзна перевірка може здійснюватися лише на підставі рішення суду. Орган державної податкової служби, який ініціює проведення позапланової виїзної перевірки, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої перевірки, зазначених в п. 79.2. цього розділу, та дати її початку і закінчення, склад осіб, які будуть проводити таку перевірку, документи, які свідчать про виникнення підстав для проведення такої перевірки, інформацію про вид та кількість перевірок, проведених органами державної податкової служби щодо суб'єкта господарської діяльності та наслідки таких перевірок за попередні три роки, а також на вимогу суду - інші відомості. У розгляді питання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки мають право брати участь представники суб'єкта господарської діяльності. Повідомлення про місце, дату та час розгляду питання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки вручається не пізніше ніж за три робочі дні до дати такого розгляду.
 
Відхилено Діюча норма законодавства. Крім того така норма призведе до перевантаження судових органів та залежності виконавчої влади від судової   
    -416- Логвиненко О.С.
&&
Пункт 79.5 статті 79 доповнити новим реченням наступного змісту:
"Документальна виїзна позапланова перевірка проводиться не частіше одного разу на шість місяців"
 
Відхилено Діюча норма законодавства, що забезпечує можливість здійснення функцій, покладених на органи ДПС. Обмежує права органів ДПС. Позапланові перевірки здійснюються лише при встановленні відповідних фактів, періодичність встановлення яких передбачити неможливо.   
    -417- Шпенов Д.Ю.
пункт 79.5. статті 79 глави 5-3 розділу І? виключити.
 
Відхилено діюча норма законодавства. Призведе до відсутності встановленого порядку, щодо організації таких перевірок.   
    -418- Кінах А.К.
В пункті 79.5 статті 79 замість слова "керівником органу державної податкової служби" замінити на слово "судом".
 
Відхилено діюча норма законодавства.   
    -419- Кармазін Ю.А.
Частину 79.5. викласти в такій редакції: "79.5. Позапланова виїзна перевірка може здійснюватися лише на підставі рішення суду. Орган державної податкової служби, який ініціює проведення позапланової виїзної перевірки, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої перевірки, зазначених в п. 79.2. цього розділу, та дати її початку і закінчення, склад осіб, які будуть проводити таку перевірку, документи, які свідчать про виникнення підстав для проведення такої перевірки, інформацію про вид та кількість перевірок, проведених органами державної податкової служби щодо суб'єкта господарської діяльності та наслідки таких перевірок за попередні три роки, а також на вимогу суду - інші відомості. У розгляді питання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки мають право брати участь представники суб'єкта господарської діяльності. Повідомлення про місце, дату та час розгляду питання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки вручається не пізніше ніж за три робочі дні до дати такого розгляду.". Позапланові перевірки повинні проводитись тільки на підставі рішення суду. Законом України №2275 від 20.05.2010р. внесено зміни до ЗУ "Про державну податкову службу" (аналогічні тим, що пропонує Кодекс). Разом з тим, Президент України не погодився із тим, що позапланові перевірки будуть проводитись на підставі рішення керівника податкового органу, тому, при підписанні зазначеного Закону зареєстрував проект закону № 6517 від 14.06.2010р., яким скасовується право керівника податкового органу призначати позапланові податкові перевірки. Тобто Президент підтримує норму, що позапланові податкові перевірки можуть проводитись тільки на підставі рішення суду. Це правило повністю відповідає як передвиборній програмі Президента, так і Програмі економічних реформ, які передбачають ліберизацію податкового законодавства.
 
Відхилено діюча норма законодавства, що забезпечує можливість здійснення функцій, покладених на органи ДПС. Крім того призведе до перевантаження судових органів та залежності виконавчої влади від судової. Позапланові перевірки здійснюються лише при встановленні відповідних фактів.   
    -420- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Рибаков І.О.
Костенко П.І.
п. 79.5. викласти в наступній редакції: "Позапланова виїзна документальна перевірка може здійснюватися лише на підставі рішення суду. Орган державної податкової служби, який ініціює проведення позапланової виїзної документальної перевірки, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої перевірки та дати її початку і закінчення, склад осіб, які будуть проводити таку перевірку, документи, які відповідно до частини другої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої перевірки, інформацію про вид та кількість перевірок, проведених органами державної податкової служби щодо суб'єкта господарської діяльності та наслідки таких перевірок за попередні три роки, а також на вимогу суду - інші відомості. У розгляді питання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки мають право брати участь представники суб'єкта господарської діяльності. Повідомлення про місце, дату та час розгляду питання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки направляється не пізніше ніж за три робочі дні до дати такого розгляду.".
 
Відхилено діюча норма законодавства, що забезпечує можливість здійснення функцій, покладених на органи ДПС. Крім того призведе до перевантаження судових органів та залежності виконавчої влади від судової. Позапланові перевірки здійснюються лише при встановленні відповідних фактів.   
537. 79.6. Порядок проведення документальних виїзних позапланових перевірок контролюючими органами, оформлення їх матеріалів встановлюється Міністерством фінансів України.
 
-421- Богословська І.Г.
&&
Статтю 79 проекту кодексу доповнити пунктом 79.7 наступного змісту:
"79.7. Позапланова виїзна документальна перевірка з підстав, визначених у підпунктах 79.2.1 - 79.2.6, 79.2.8 - 79.2.13 пункту 79.2 цієї статті, проводиться виключно стосовно тих питань, які стали підставою для такої документальної виїзної позапланової перевірки. Перевірка інших питань, які безпосередньо не пов'язані з підставою проведення відповідної позапланової виїзної перевірки, забороняється."
 
Відхилено перенавантажує зміст податкового кодексу.     
    -422- Шпенов Д.Ю.
пункт 79.6. статті 79 глави 5-3 розділу І? виключити.
 
Враховано в іншій редакції   
538. Стаття 80. Контрольна перевірка
 
-423- Хомутиннік В.Ю.
Назву і текст статті 80 викласти у такій редакції:
"Стаття 80.Порядок проведення фактичної перевірки
80.1. Фактична перевірка здійснюються без попередження платника податків (особи).
80.2. Фактична перевірка може проводитись за наказом (розпорядженням) керівника органу державної податкової служби, за наявності хоча б однієї з таких обставин:
80.2.1. у разі, коли за результатами перевірок інших платників податків виявлено факти, які свідчать про можливі порушення платником податків законодавства щодо виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснення платником податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій, свідоцтв та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на органи державної податкової служби, та виникає необхідність перевірки таких фактів;
80.2.2. у разі отримання в установленному законодавством порядку інформації від державних органів або органів місцевого самоврядування, яка свідчить про можливі порушення платником податків законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби, зокрема, щодо здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій, свідоцтв та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на органи державної податкової служби, виробництва та обігу підакцизних товарів;
80.2.3. письмового звернення покупця (споживача), оформленого відповідно до закону, про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій, касових операцій, патентування або ліцензування;
80.2.4. неподання суб’єктом господарювання в установлений законом строк обов’язкової звітності про використання реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, подання їх з нульовими показниками або з показниками, що не відповідають відомостям, зазначеним в обов’язковій звітності;
80.2.5. отримання в установленому законодавством порядку інформації про порушення вимог законодавства в частині виробництва, обліку, зберігання та транспортування спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та цільового використання спирту платниками податків;
80.2.6. у разі виявлення за результатами попередньої перевірки порушення законодавства з питань, визначених у пункті 75.1.3;
80.2.7. у разі отримання в установленому законодавством порядку інформації про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету, а також здійснення фізичною особою підприємницької діяльності без державної реєстрації.
80.3. Фактична перевірка, що здійснюється за наявності обставини, визначеної у пункті 80.2.6, може бути проведена для контролю щодо припинення порушення законодавства з питань, визначених у пункті 75.1.3, одноразово протягом 12 місяців з дати складання акту за результатами попередньої перевірки.
80.4. Перед початком фактичної перевірки, з питань дотримання порядку здійснення розрахункових операцій та ведення касових операцій, посадовими особами органів державної податкової служби на підставі підпункту 20.1.9 пункту 20.1. статті 20 цього Кодексу може бути проведена контрольна розрахункова операція.
80.5. Допуск посадових осіб органів податкової служби до проведення фактичної перевірки здійснюється згідно із статтею 81 цього Кодексу.
80.6. Під час проведення фактичної перевірки в частині дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення та оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), в тому числі, що виконують трудові функції на умовах випробування, перевіряється наявність належного оформлення трудових відносин, з’ясовуються питання щодо ведення обліку роботи, виконаної працівником, обліку витрат на оплату праці, відомості про оплату праці працівника. Для з’ясування факту належного оформлення трудових відносин саме з працівником, що здійснює трудову діяльність, можуть використовуватися документи, що посвідчують особу, або інші документи, які дозволяють її ідентифікувати (посадове посвідчення, посвідчення водія, санітарна книжка, тощо).
80.7. Фактична перевірка проводиться двома і більше посадовими особами органу державної податкової служби у присутності посадових осіб суб’єкта господарювання або його представника та/або особи, що фактично здійснює розрахункові операції.
80.8. Під час проведення перевірки посадовими особами, які здійснюють таку перевірку, може проводитись хронометраж господарських операцій. За результатами хронометражу складається довідка, яка підписується посадовими особами органу державної податкової служби та посадовими особами суб’єкта господарювання або його представника та/або особами, що фактично здійснюють господарські операції.
80.9 Строки проведення фактичної перевірки встановлені статтею 82 цього Кодексу.
80.10. Порядок оформлення результатів фактичної перевірки встановлено статтею 86 цього Кодексу"
 
Враховано   Стаття 80.Порядок проведення фактичної перевірки
80.1. Фактична перевірка здійснюються без попередження платника податків (особи).
80.2. Фактична перевірка може проводитись за наказом (розпорядженням) керівника органу державної податкової служби, за наявності хоча б однієї з таких обставин:
80.2.1. у разі, коли за результатами перевірок інших платників податків виявлено факти, які свідчать про можливі порушення платником податків законодавства щодо виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснення платником податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій, свідоцтв та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на органи державної податкової служби, та виникає необхідність перевірки таких фактів;
80.2.2. у разі отримання в установленному законодавством порядку інформації від державних органів або органів місцевого самоврядування, яка свідчить про можливі порушення платником податків законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби, зокрема, щодо здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій, свідоцтв та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на органи державної податкової служби, виробництва та обігу підакцизних товарів;
80.2.3. письмового звернення покупця (споживача), оформленого відповідно до закону, про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій, касових операцій, патентування або ліцензування;
80.2.4. неподання суб’єктом господарювання в установлений законом строк обов’язкової звітності про використання реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, подання їх з нульовими показниками або з показниками, що не відповідають відомостям, зазначеним в обов’язковій звітності;
80.2.5. отримання в установленому законодавством порядку інформації про порушення вимог законодавства в частині виробництва, обліку, зберігання та транспортування спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та цільового використання спирту платниками податків;
80.2.6. у разі виявлення за результатами попередньої перевірки порушення законодавства з питань, визначених у пункті 75.1.3;
80.2.7. у разі отримання в установленому законодавством порядку інформації про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету, а також здійснення фізичною особою підприємницької діяльності без державної реєстрації.
80.3. Фактична перевірка, що здійснюється за наявності обставини, визначеної у пункті 80.2.6, може бути проведена для контролю щодо припинення порушення законодавства з питань, визначених у пункті 75.1.3, одноразово протягом 12 місяців з дати складання акту за результатами попередньої перевірки.
80.4. Перед початком фактичної перевірки, з питань дотримання порядку здійснення розрахункових операцій та ведення касових операцій, посадовими особами органів державної податкової служби на підставі підпункту 20.1.9 пункту 20.1. статті 20 цього Кодексу може бути проведена контрольна розрахункова операція.
80.5. Допуск посадових осіб органів податкової служби до проведення фактичної перевірки здійснюється згідно із статтею 81 цього Кодексу.
80.6. Під час проведення фактичної перевірки в частині дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення та оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), в тому числі, що виконують трудові функції на умовах випробування, перевіряється наявність належного оформлення трудових відносин, з’ясовуються питання щодо ведення обліку роботи, виконаної працівником, обліку витрат на оплату праці, відомості про оплату праці працівника. Для з’ясування факту належного оформлення трудових відносин саме з працівником, що здійснює трудову діяльність, можуть використовуватися документи, що посвідчують особу, або інші документи, які дозволяють її ідентифікувати (посадове посвідчення, посвідчення водія, санітарна книжка, тощо).
80.7. Фактична перевірка проводиться двома і більше посадовими особами органу державної податкової служби у присутності посадових осіб суб’єкта господарювання або його представника та/або особи, що фактично здійснює розрахункові операції.
80.8. Під час проведення перевірки посадовими особами, які здійснюють таку перевірку, може проводитись хронометраж господарських операцій. За результатами хронометражу складається довідка, яка підписується посадовими особами органу державної податкової служби та посадовими особами суб’єкта господарювання або його представника та/або особами, що фактично здійснюють господарські операції.
80.9 Строки проведення фактичної перевірки встановлені статтею 82 цього Кодексу.
80.10. Порядок оформлення результатів фактичної перевірки встановлено статтею 86 цього Кодексу.
 
    -424- Шаманов В.В.
Статтю 80. Контрольна перевірка виключити;
 
Відхилено діюча норма законодавства, що забезпечує можливість здійснення функцій, покладених на органи ДПС. Встановлюється норма, яка є єдиним правовим механізмом практичної реалізації функціональних обов’язків, покладених на органи державної податкової служби іншими, неподатковими законами (Закон України "Про застосування реєстраторів розрахкнуових операцій..", КЗпП України (ст.. 259), закон України "Про оплату праці" (ст.. 35), та інші законодавчі акти. Встановлюється порядок проведення фактичної перевірки   
    -425- Мартиненко М.В.
Статтю 80 "Контрольна перевірка" виключити.
 
Відхилено діюча норма законодавства, що забезпечує можливість здійснення функцій, покладених на органи ДПС. Встановлюється норма, яка є єдиним правовим механізмом практичної реалізації функціональних обов’язків, покладених на органи державної податкової служби іншими, неподатковими законами (Закон України "Про застосування реєстраторів розрахкнуових операцій..", КЗпП України (ст.. 259), закон України "Про оплату праці" (ст.. 35), та інші законодавчі акти. Встановлюється порядок проведення фактичної перевірки   
    -426- Шевчук О.Б.
Статтю 80 „Контрольна перевірка" викласти у такій редакції:
„Стаття 80. Фактична перевірка
80.1. Фактична перевірка проводиться за місцем фактичного провадження платником податків (або особою, що незареєстрована платником податків) діяльності, розташування господарських або інших об'єктів права власності такого платника або особи за способом проведення та шляхом процедур, зазначених у підпункті 75.1.3 пункту 75.1 статті 75 цього Кодексу.
Фактична перевірка здійснюється щодо дотримання порядку здійснення суб'єктами господарювання розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, виробництва та обігу підакцизних товарів, а також проводиться за рішенням суду у випадку здійснення господарської діяльності без державної реєстрації, дотримання роботодавцем порядку оформлення трудових відносин з найманими працівниками, сплати їм заробітної плати на підставі укладених договорів (контрактів), а також нарахування, утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету, нарахувань на фонд оплати праці".
80.2. Порядок проведення фактичних перевірок, а також оформлення їх результатів встановлюється Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано в іншій редакції   
    -427- Ляпіна К.М.
Статтю 80 розділу ІІ виключити
 
Відхилено діюча норма законодавства, що забезпечує можливість здійснення функцій, покладених на органи ДПС. Встановлюється порядок проведення фактичної перевірки   
    -428- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Стаття 80. Контрольна перевірка Виключити
 
Відхилено діюча норма законодавства, що забезпечує можливість здійснення функцій, покладених на органи ДПС. Встановлюється порядок проведення фактичної перевірки   
    -429- Горіна І.А.
Статтю 80 виключити.
 
Відхилено діюча норма законодавства, що забезпечує можливість здійснення функцій, покладених на органи ДПС. Встановлюється норма, яка є єдиним правовим механізмом практичної реалізації функціональних обов’язків, покладених на органи державної податкової служби іншими, неподатковими законами (Закон України "Про застосування реєстраторів розрахкнуових операцій..", КЗпП України (ст.. 259), закон України "Про оплату праці" (ст.. 35), та інші законодавчі акти. Встановлюється порядок проведення фактичної перевірки   
    -430- Катеринчук М.Д.
Статтю 80 проекту, виключити.
 
Відхилено діюча норма законодавства, що забезпечує можливість здійснення функцій, покладених на органи ДПС. Встановлюється норма, яка є єдиним правовим механізмом практичної реалізації функціональних обов’язків, покладених на органи державної податкової служби іншими, неподатковими законами (Закон України "Про застосування реєстраторів розрахкнуових операцій..", КЗпП України (ст.. 259), закон України "Про оплату праці" (ст.. 35), та інші законодавчі акти. Встановлюється порядок проведення фактичної перевірки   
    -431- Королевська Н.Ю.
Статтю 80 виключити.
 
Відхилено діюча норма законодавства, що забезпечує можливість здійснення функцій, покладених на органи ДПС. Встановлюється порядок проведення фактичної перевірки   
    -432- Шевчук О.Б.
Статтю 80 „Контрольна перевірка" викласти у такій редакції:
„Стаття 80. Фактична перевірка
80.1. Фактична перевірка проводиться за місцем фактичного провадження платником податків (або особою, що незареєстрована платником податків) діяльності, розташування господарських або інших об'єктів права власності такого платника або особи за способом проведення та шляхом процедур, зазначених у підпункті 75.1.3 пункту 75.1 статті 75 цього Кодексу.
Фактична перевірка здійснюється щодо дотримання порядку здійснення суб'єктами господарювання розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, виробництва та обігу підакцизних товарів, а також проводиться за рішенням суду у випадку здійснення господарської діяльності без державної реєстрації, дотримання роботодавцем порядку оформлення трудових відносин з найманими працівниками, сплати їм заробітної плати на підставі укладених договорів (контрактів), а також нарахування, утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету, нарахувань на фонд оплати праці".
80.2. Порядок проведення фактичних перевірок, а також оформлення їх результатів встановлюється Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано в іншій редакції   
539. 80.1. Контрольна перевірка проводиться за місцем фактичного провадження платником податків (або особою, що незареєстрована платником податків) діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника або особи за способом проведення та шляхом процедур, зазначених у підпункті 75.1.3 пункту 75.1 статті75 цього Кодексу.
 
-433- Полунєєв Ю.В.
пункт 80.1 викласти в такій редакції:
"80.1. Контрольна перевірка проводиться за місцем фактичного провадження платником податків (або особою, що незареєстрована платником податків) діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника або особи за способом проведення та шляхом процедур, зазначених у підпункті 75.1.3 пункту 75.1 статті 75 цього Кодексу.
Контрольна перевірка здійснюється щодо дотримання порядку здійснення суб’єктами господарювання розрахункових операцій, ведення касових операцій, дотриманням установлених законодавством обов’язкових вимог щодо забезпечення суб’єктами господарювання можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, виробництва та обігу підакцизних товарів, а також здійснення господарської діяльності без державної реєстрації, приховування трудових відносин із найманою особою.
Контрольна перевірка здійснюються без попередження платника податків (особи).";
 
Враховано в іншій редакції     
    -434- Логвиненко О.С.
Пункт 80.1 ст. 80 після речення: "Контрольна перевірка здійснюється без попередження платника податків (особи)." доповнити реченням наступного змісту: "Проведення таких перевірок проводиться не частіше одного разу на три місяця".
 
Відхилено Діюча норма законодавства, що забезпечує можливість здійснення функцій, покладених на органи ДПС. Обмежує права органів ДПС, що може призвести до втрати контролю та послаблення податкової дисципліни.   
    -435- Шпенов Д.Ю.
пункт 80.1. статті 80 глави 5-3 розділу І? викласти в наступній редакції:
"80.1. Контрольна виїзна перевірка проводиться за місцем фактичного провадження платником податків (або особою, що незареєстрована платником податків) діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника або особи за способом проведення та шляхом процедур, зазначених у підпункті 75.1.3. пункту 75.1. статті 75 цього Кодексу. Контрольна виїзна перевірка здійснюється щодо дотримання порядку здійснення суб’єктами господарювання розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів.".
 
Враховано в іншій редакції   
540. Контрольна перевірка здійснюється щодо дотримання порядку здійснення суб’єктами господарювання розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, виробництва та обігу підакцизних товарів, а також здійснення господарської діяльності без державної реєстрації, приховування трудових відносин із найманою особою.
 
      
541. Контрольна перевірка здійснюються без попередження платника податків (особи).
 
-436- Кінах А.К.
В абзаці 3 пункту 80.1 статті 80 після слів „платника податків (особи)" додати слова та знаки „та не передбачає проведення процедур хронометражу (спостереження) розрахункових операцій платника податків".
 
Відхилено Здійснення хронометражу передбачається нормами Кодексу     
    -437- Власенко С.В.
Абз. 3 пункту 80.1. статті 80 після слова:
"перевірка" доповнити словами: "здійснюється за рішенням керівника органу державної податкової служби"
 
Враховано    
542. 80.2. Порядок проведення контрольних перевірок, а також оформлення їх результатів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
      
543. Стаття 81. Умови та порядок допуску посадових осіб органів державної податкової служби до проведення виїзних перевірок
 
-438- Хомутиннік В.Ю.
Назву статті 81 викласти у такій редакції:
"Стаття 81.Умови та порядок допуску посадових осіб органів державної податкової служби до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок"
 
Враховано   Стаття 81.Умови та порядок допуску посадових осіб органів державної податкової служби до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок
81.1.Посадові особи органу державної податкової служби вправі приступити до проведення документальної виїзної перевірки за наявності підстав для її проведення, визначених цим Кодексом та фактичної перевірки, яка проводиться з підстав, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами, контроль за дотриманням яких покладено на органи державної податкової служби, та за умови пред’явлення направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначається дата видачі, найменування органу державної податкової служби, найменування та реквізити суб’єкта (об’єкта), перевірка якого проводиться (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється), мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за умови наявності підпису керівника органу державної податкової служби або його заступника, що скріплений печаткою органу державної податкової служби.
Непред’явлення платнику податків (його посадовим (службовим) особам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) направлення на проведення перевірки або пред’явлення направлення, оформленого з порушенням вимог, установлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб органу державної податкової служби до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки.
Відмова платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) від допуску до перевірки на інших підставах, ніж визначені в абзаці другому цього пункту, не дозволяється.
При пред’явленні направлення платнику податків та/або посадовим (службовим) особам платника податків (його представникам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) такі особи розписуються у направленні із зазначенням свого прізвища, ім’я, по батькові, посади, дати і часу ознайомлення.
У разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) розписатися у направленні на перевірку, посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби складається акт, який засвідчує факт відмови. У такому випадку акт про відмову від підпису у направленні на перевірку є підставою для початку проведення такої перевірки.
81.2.У разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) у допуску посадових (службових) осіб органу державної податкової служби до проведення перевірки складається акт, який засвідчує факт відмови. У такому випадку акт про відмову від допуску до проведення перевірки є підставою для звернення до суду щодо зупинення операцій на рахунках такого платника податків у банках та інших фінансових установах, в установленому цим Кодексом порядку та вжиття інших заходів, передбачених законом.
81.3.Під час проведення перевірок посадові (службові) особи органів державної служби повинні діяти у межах прав і повноважень, визначених цим Кодексом.
Керівники і відповідні посадові особи юридичних осіб та фізичні особи – платники податків під час перевірки, що проводиться органами державної податкової служби, зобов’язані давати пояснення з питань оподаткування у випадках, передбачених цим Кодексом, виконувати вимоги органів державної податкової служби щодо усунення виявлених порушень законів про оподаткування і підписати акт (довідку) про проведення перевірки та мають право надати заперечення на цей акт (довідку).
 
    -439- Шаманов В.В.
Статтю 81. Умови та порядок допуску посадових осіб органів державної податкової служби до проведення виїзних перевірок виключити;
 
Відхилено діюча норма законодавства. Призведе до порушення прав платника податків та виникнення спірних ситуацій.   
    -440- Мартиненко М.В.
Статтю 81 "Умови та порядок допуску посадових осіб органів державної податкової служби до проведення виїзних перевірок" виключити.
 
Відхилено діюча норма законодавства. Призведе до порушення прав платника податків та виникнення спірних ситуацій.   
    -441- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Стаття 81. Умови та порядок допуску посадових осіб органів державної податкової служби до проведення виїзних перевірок. Виключити
 
Відхилено діюча норма законодавства. Призведе до порушення прав платника податків та виникнення спірних ситуацій.   
    -442- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 81 викласти у такій редакції:
"81.1.Посадові особи органу державної податкової служби вправі приступити до проведення документальної виїзної або фактичної перевіркиза наявності підстав для її проведення, визначених цим Кодексом та фактичної перевірки, яка проводиться з підстав, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами, контроль за дотриманням яких покладено на органи державної податкової служби та за умови пред’явлення направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначається дата видачі, найменування органу державної податкової служби, найменування та реквізити суб’єкта (об’єкта), перевірка якого проводиться (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється), мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за умови наявності підпису керівника органу державної податкової служби або його заступника, що скріплений печаткою органу державної податкової служби.
Непред’явлення платнику податків (його посадовим (службовим) особам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) направлення на проведення перевірки або пред’явлення направлення, оформленого з порушенням вимог, установлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб органу державної податкової служби до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки.
Відмова платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) від допуску до перевірки на інших підставах, ніж визначені в абзаці другому цього пункту, не дозволяється.
При пред’явленні направлення платнику податків та/або посадовим (службовим) особам платника податків (його представникам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) такі особи розписуються у направленні із зазначенням свого прізвища, ім’я, по батькові, посади, дати і часу ознайомлення.
У разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) розписатися у направленні на перевірку, посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби складається акт, який засвідчує факт відмови. У такому випадку акт про відмову від підпису у направленні на перевірку є підставою для початку проведення такої перевірки.
81.2. У разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) у допуску посадових (службових) осіб органу державної податкової служби до проведення перевірки складається акт, який засвідчує факт відмови. У такому випадку акт про відмову від допуску до проведення перевірки є підставою для звернення до суду щодо зупинення операцій на рахунках такого платника податків у банках та інших фінансових установах, в установленому цим Кодексом порядку та вжиття інших заходів, передбачених законом.
81.3.Під час проведення перевірок посадові (службові) особи органів державної служби повинні діяти у межах прав і повноважень, визначених цим Кодексом.
Керівники і відповідні посадові особи юридичних осіб та фізичні особи – платники податків під час перевірки, що проводиться органами державної податкової служби, зобов’язані давати пояснення з питань оподаткування у випадках, передбачених цим Кодексом, виконувати вимоги органів державної податкової служби щодо усунення виявлених порушень законів про оподаткування і підписати акт (довідку) про проведення перевірки та мають право надати заперечення на цей акт (довідку)".
 
Враховано    
544. 81.1. Посадові особи органу державної податкової служби вправі приступити до проведення планової або позапланової виїзної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови пред’явлення направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначається дата видачі, найменування органу державної податкової служби, найменування та реквізити суб’єкта, перевірка якого проводиться (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється), мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за умови наявності підпису керівника органу державної податкової служби або його заступника, що скріплений печаткою органу державної податкової служби.
 
-443- Богословська І.Г.
Пункт 81.1 статті 81 проекту кодексу викласти у новій редакції:
"81.1. Посадові особи органу державної податкової служби вправі приступити до проведення планової або позапланової виїзної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови надання платнику податків під розписку:
81.1.1. направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначається дата видачі, назва органу державної податкової служби, назва та реквізити суб’єкта, щодо якого проводиться перевірка (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється), мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку є дійсним за умови наявності підпису керівника органу державної податкової служби або його заступника, що скріплений печаткою органу державної податкової служби;
81.1.2. копії наказу керівника податкового органу про проведення позапланової виїзної перевірки, в якому зазначаються підстави проведення позапланової виїзної перевірки, дата її початку та дата закінчення. В такому наказі обов'язково зазначаються конкретні факти (відомості) з посиланням на підтверджувальні документи, які однозначно засвідчують наявність визначених цим Кодексом підстав для проведення позапланової виїзної перевірки.
Непред’явлення платнику податків (його посадовим особам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) документів, визначених в підпунктах 81.1.1 та 81.1.2, або пред’явлення таких документів, оформлених з порушенням вимог, установлених цим пунктом, та/або з порушенням визначеного цим пунктом порядку, є підставою для недопущення службових осіб органу державної податкової служби до проведення планової або позапланової виїзної перевірки.
Додатковою підставою для недопущення службових осіб органу державної податкової служби до проведення виїзної планової перевірки є також порушення податковим органом вимог, визначених в п. 78.3 та п. 78.5 статті 78 цього Кодексу.
Відмова платника податків та/або посадових осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) від допуску до перевірки на інших підставах, ніж визначені цим пунктом, не дозволяється.
При пред’явленні направлення платнику податків та/або посадовим (службовим) особам платника податків (його представникам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) такі особи розписуються у направленні із зазначенням свого прізвища, ім’я, по батькові, посади, дати і часу ознайомлення.
У разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) розписатися у направленні на перевірку, посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби складається акт за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби. Акт про відмову від підпису у направленні на перевірку є підставою для початку проведення такої перевірки."
 
Враховано в іншій редакції     
    -444- Шпенов Д.Ю.
пункт 81.1. статті 81 глави 5-3 розділу І? викласти в наступній редакції:
"81.1. Посадові особи органу державної податкової служби вправі приступити до проведення планової або позапланової виїзної перевірки лише після письмового повідомлення платника податку про проведення перевірки під розписку та пред‘явлення плану проведення перевірки, за десять днів до початку проведення перевірки за умови пред’явлення направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначається дата видачі, найменування органу державної податкової служби, найменування та реквізити суб’єкта, перевірка якого проводиться (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи -платника податку, який перевіряється), мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за умови наявності підпису керівника органу державної податкової служби або його заступника, що скріплений печаткою органу державної податкової служби.".
 
Враховано в іншій редакції   
    -445- Власенко С.В.
Абз. 1 пункту 81.1. статті 81 доповнити третім реченням такого змісту:
"Рішення про проведення контрольної перевірки пред’являється платнику податків (особі) негайно після вчинення дій, передбачених підпунктом 75.1.3. пункту 75.1. статті 75 цього Розділу, а копія такого рішення передається платнику податків (особі) під розписку".
 
Відхилено фактична перевірка здійснюється на підставі направлення на її проведення. Оскільки направлення на проведення перевірки підписується керівником податковог органу, в якому зазначаються зокрема і підстави проведення такої перевірки. Тому необхідність надання ще рішення є зайвим перевантаженням процедури документами.   
    -446- Королевська Н.Ю.
У статті 81:
- в абзаці першому пункту 81.1 слова "планової або позапланової" та " (планова або позапланова)" виключити;
 
Враховано в іншій редакції   
545. Непред’явлення платнику податків (його посадовим (службовим) особам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) направлення на проведення перевірки або пред’явлення направлення, оформленого з порушенням вимог, установлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб органу державної податкової служби до проведення планової або позапланової виїзної перевірки.
 
-447- Власенко С.В.
Абз.2 пункту 81.1. статті 81 доповнити другим реченням такого змісту:
"Непред’явлення рішення керівника органу державної податкової служби про проведення контрольної перевірки тягне за собою недійсність результатів такої перевірки"
 
Відхилено фактична перевірка здійснюється на підставі направлення на її проведення. Оскільки направлення на проведення перевірки підписується керівником податковог органу, в якому зазначаються зокрема і підстави проведення такої перевірки. Тому необхідність надання ще рішення є зайвим перевантаженням процедури документами.     
    -448- Королевська Н.Ю.
У статті 81:
- в абзаці другому пункту 81.1 слова "планової або позапланової" виключити.
 
Враховано в іншій редакції   
546. Відмова платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) від допуску до перевірки на інших підставах, ніж визначені в абзаці другому цього пункту, не дозволяється.
 
      
547. При пред’явленні направлення платнику податків та/або посадовим (службовим) особам платника податків (його представникам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) такі особи розписуються у направленні із зазначенням свого прізвища, ім’я, по батькові, посади, дати і часу ознайомлення.
 
-449- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Рибаков І.О.
Костенко П.І.
абзаци 4-5 пункту 81.1. викласти в наступній редакції:
"При пред’явленні направлення платнику податків та/або посадовим особам платника податків (його представнику) такі особи розписуються у копії направлення із зазначенням свого прізвища, ім’я, по батькові, посади, дати і часу ознайомлення. Оригінал направлення залишається у платника податків, що перевіряється.
Відмова платника податків та/або посадової особи платника податків (його представника) від підпису у копії направлення на перевірку (про що складається відповідний акт) не є підставою для не проведення такої перевірки.";
 
Враховано в іншій редакції     
548. У разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) розписатися у направленні на перевірку, посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби складається акт за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби. Акт про відмову від підпису у направленні на перевірку є підставою для початку проведення такої перевірки.
 
-450- Святаш Д.В.
У пункті 81.1 статті 81 слова "за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби." замінити словами "який засвідчує факт відмови."
 
Враховано      
549. 81.2. У разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) у допуску посадових (службових) осіб органу державної податкової служби до проведення перевірки складається акт за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби. Акт про відмову від допуску до проведення перевірки є підставою для звернення до суду щодо зупинення операцій на рахунках такого платника податків у банках та інших фінансових установах, в установленому цим Кодексом порядку, та вжиття інших заходів, передбачених законодавством.
 
-451- Шпенов Д.Ю.
пункт 81.2. статті 81 глави 5-3 розділу І? викласти в наступній редакції:
"81.2. У разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) у допуску посадових (службових) осіб органу державної податкової служби до проведення перевірки складається акт за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби України."
 
Враховано в іншій редакції     
550. 81.3. Під час проведення перевірок посадові (службові) особи органів державної служби повинні діяти у межах прав і повноважень, визначених цим Кодексом.
 
-452- Шпенов Д.Ю.
пункт 81.3. статті 81 глави 5-3 розділу І? викласти в наступній редакції:
"81.3. Під час проведення перевірок посадові (службові) особи органів державної служби повинні діяти у межах прав і повноважень, визначених цим Кодексом. Керівники і відповідні посадові особи юридичних осіб та фізичні особи під час перевірки, що проводиться органами державної податкової служби, мають право давати пояснення з питань оподаткування у випадках, передбачених законами, зобов’язані виконувати законі вимоги органів державної податкової служби щодо усунення виявлених порушень законів про оподаткування і підписати акт про проведення перевірки, мають право надати заперечення на цій акт.".
 
Враховано в іншій редакції     
    -453- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Рибаков І.О.
Костенко П.І.
у п. 81.3 слово "повинні" замінити на слова "мають право".
 
Відхилено Забезпечення прав платника податків та закріплення обов’язків працівників органів ДПС   
551. Керівники і відповідні посадові особи юридичних осіб та фізичні особи - платники податків під час перевірки, що проводиться органами державної податкової служби, зобов’язані давати пояснення з питань оподаткування у випадках, передбачених цим Кодексом, виконувати вимоги органів державної податкової служби щодо усунення виявлених порушень законів про оподаткування і підписати акт (довідку) про проведення перевірки та мають право надати заперечення на цей акт (довідку).
 
-454- Давиденко А.А.
&&
Доповнити Статтю 81 пунктом такого змісту:
"81.4 За відсутності згоди власника житлового приміщення на допуск посадових (службових) осіб органу державної податкової служби до проведення перевірки в такому приміщенні, така перевірка може бути проведена лише на підставі рішення суду та в присутності власника або уповноваженої особи власника.".
 
Відхилено Звужує права платників податків.     
552. Стаття 82. Строки проведення виїзних перевірок
 
-455- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 82.викласти у такій редакції:
"82.1. Тривалість перевірок, визначених у статті 77 цього Кодексу, не повинна перевищувати 30 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва – 10 робочих днів, інших платників – 20 робочих днів.
Продовження строків проведення перевірок, визначених у статті 77 цього Кодексу, можливе за рішенням керівника органу державної податкової служби не більш як на 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва - не більш як на 5 робочих днів, інших платників – 10 робочих днів.
82.2. Тривалість перевірок, визначених у статті 78 цього Кодексу (крім перевірок, що проводяться за наявності обставин, визначених у підпункті 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу, тривалість яких встановлена у статті 200 розділу V цього Кодексу), не повинна перевищувати 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва – 5 робочих днів, інших платників податків – 10 робочих днів.
Продовження строків проведення перевірок, визначених у статті 78 цього Кодексу, можливе за рішенням керівника органу державної податкової служби не більш як на 10 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва - не більш як на 2 робочих дня, інших платників податків – 5 робочих днів.
82.3. Тривалість перевірок, визначених статтею 80 цього Кодексу, не повинна перевищувати 10 діб.
Продовження строку таких перевірок здійснюється за рішенням керівника органу державної податкової служби не більш як на 5 діб.
Підставами для подовження строку перевірки є:
82.3.1. заява суб'єкта господарювання (у разі необхідності подання ним документів, які стосуються питань перевірки);
82.3.2. змінний режим роботи або підсумований облік робочого часу суб'єкта господарювання та/або його господарських об'єктів.
82.4. Проведення документальної виїзної планової та позапланової перевірки великого платника податків може бути зупинено за рішенням керівника податкового органу, яке оформляється наказом, з подальшим поновленням її проведення на невикористаний строк.
Зупинення документальної виїзної планової та позапланової перевірки перериває перебіг строку проведення перевірки.
При цьому перевірка може бути зупинена на загальний строк, що не перевищує 30 робочих днів, а у випадку необхідності проведення експертизи, отримання інформації від іноземних державних органів щодо діяльності платника податків, завершення розгляду судом позовів з питань, що пов‘язані з предметом перевірки, відновлення платником податків втрачених документів, перевірка може бути зупинена на строк, необхідний для завершення таких процедур"
 
Враховано   Стаття 82. Строки проведення виїзних перевірок
82.1. Тривалість перевірок, визначених у статті 77 цього Кодексу, не повинна перевищувати 30 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва – 10 робочих днів, інших платників податків – 20 робочих днів.
Продовження строків проведення перевірок, визначених у статті 77 цього Кодексу, можливе за рішенням керівника органу державної податкової служби не більш як на 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва - не більш як на 5 робочих днів, інших платників податків – 10 робочих днів.
82.2. Тривалість перевірок, визначених у статті 78 цього Кодексу (крім перевірок, що проводяться за наявності обставин, визначених у підпункті 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу, тривалість яких встановлена у статті 200 розділу V цього Кодексу), не повинна перевищувати 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва – 5 робочих днів, інших платників податків – 10 робочих днів.
Продовження строків проведення перевірок, визначених у статті 78 цього Кодексу, можливе за рішенням керівника органу державної податкової служби не більш як на 10 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва - не більш як на 2 робочих дня, інших платників податків – 5 робочих днів.
82.3. Тривалість перевірок, визначених статтею 80 цього Кодексу, не повинна перевищувати 10 діб.
Продовження строку таких перевірок здійснюється за рішенням керівника органу державної податкової служби не більш як на 5 діб.
Підставами для подовження строку перевірки є:
82.3.1. заява суб'єкта господарювання (у разі необхідності подання ним документів, які стосуються питань перевірки);
82.3.2. змінний режим роботи або підсумований облік робочого часу суб'єкта господарювання та/або його господарських об'єктів.
82.4. Проведення документальної виїзної планової та позапланової перевірки великого платника податків може бути зупинено за рішенням керівника податкового органу, яке оформляється наказом, з подальшим поновленням її проведення на невикористаний строк.
Зупинення документальної виїзної планової та позапланової перевірки перериває перебіг строку проведення перевірки.
При цьому перевірка може бути зупинена на загальний строк, що не перевищує 30 робочих днів, а у випадку необхідності проведення експертизи, отримання інформації від іноземних державних органів щодо діяльності платника податків, завершення розгляду судом позовів з питань, що пов‘язані з предметом перевірки, відновлення платником податків втрачених документів, перевірка може бути зупинена на строк, необхідний для завершення таких процедур.
 
    -456- Шаманов В.В.
Статтю 82. Строки проведення виїзних перевірок виключити;
(Зазначені норми передбачені статтею 11-2 Закону України від 04.12.90 № 509 ХІІ "Про державну податкову службу в Україні", . Одночасна дія Закону про податкову службу та цього проекту кодексу створює правову колізію.)
 
Відхилено Встановлюється Кодексом, закон скасовується в цій частині.   
    -457- Мартиненко М.В.
Статтю 82 "Строки проведення виїзних перевірок" виключити.
 
Відхилено Обмежує права платників податків   
    -458- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Стаття 82. Строки проведення виїзних перевірок Виключити
 
Відхилено Обмежує права платників податків   
    -459- Королевська Н.Ю.
Статтю 82 викласти у такій редакції:
"Стаття 82. Строки проведення перевірок
82.1. Тривалість перевірок, визначених у статті 77 цього Кодексу, не повинна перевищувати 5 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 3 робочих днів.
82.2. Тривалість перевірок, визначених у статі 79 цього Кодексу, не повинна перевищувати 5 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 3 робочих днів.
Продовження строків проведення перевірок, визначених у статті 79 цього Кодексу, можливе за рішенням керівника органу державної податкової служби не більш як на 5 робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва - 2 робочих дні".
 
Відхилено норми діючого законодавства ЗУ №2275) та результати громадського обговорення.   
553. 82.1. Тривалість перевірок, визначених у статті78 цього Кодексу, не повинна перевищувати 20 робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва - 10 робочих днів.
 
-460- Бондаренко В.Д.
Викласти п. 82.1., 82.2. в наступній редакції:
82.1. Тривалість планової виїзної перевірки не повинна перевищувати 20 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 10 робочих днів.
Тривалість позапланової виїзної перевірки не повинна перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 5 робочих днів.
Подовження термінів проведення планової виїзної перевірки можливе на термін не більш як 10 робочих днів, а стосовно суб'єктів малого підприємництва - 5 робочих днів.
Подовження термінів проведення позапланової виїзної перевірки можливе на термін не більш як 5 робочих днів, а стосовно суб'єктів малого підприємництва - 2 робочих дні.
82.2. Продовження строку перевірок здійснюється за рішенням керівника органу державної податкової служби.
 
Враховано в іншій редакції     
    -461- Шпенов Д.Ю.
пункт 82.1. статті 82 глави 5-3 розділу І? викласти в наступній редакції:
"82.1. Тривалість планової виїзної перевірки не повинна перевищувати 20 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 10 робочих днів. Тривалість позапланової виїзної перевірки не повинна перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 5 робочих днів. Подовження термінів проведення планової виїзної перевірки можливе на термін не більш як 10 робочих днів, а стосовно суб'єктів малого підприємництва - 5 робочих днів. Подовження термінів проведення позапланової виїзної перевірки можливе на термін не більш як 5 робочих днів, а стосовно суб'єктів малого підприємництва - 2 робочих дні. Продовження строку перевірок здійснюється за рішенням керівника органу державної податкової служби. Підставами для подовження строку перевірки є: заява суб’єкта господарювання (у разі необхідності подання ним документів, які стосуються питань перевірки); змінний режим роботи або підсумований облік робочого часу суб’єкта господарювання та/або його господарських об’єктів.".
 
Враховано в іншій редакції   
    -462- Кармазін Ю.А.
Частину 82.1. викласти в такій редакції: "82.1. Тривалість виїзної перевірки не повинна перевищувати, для:
82.1.1. планової виїзної перевірки - 20 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 10 робочих днів.
82.1.2. позапланової виїзної перевірки - 10 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 5 робочих днів.".
 
Враховано в іншій редакції   
554. Продовження строків проведення перевірок, визначених у статті 78 цього Кодексу, можливе за рішенням керівника органу державної податкової служби не більш як на 10 робочих днів, щодо суб’єктів малого підприємництва - не більш як на 5 робочих днів.
 
      
555. 82.2. Тривалість перевірок, визначених у статі79 цього Кодексу (крім перевірок, що проводяться за наявності обставин, визначених у підпункті 79.2.8 пункту 79.2 статті79 цього Кодексу, тривалість яких встановлена у статті 200 розділу V цього Кодексу), не повинна перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва - 5 робочих днів.
 
-463- Логвиненко О.С.
Пункт 82.2 ст. 82 викласти у такій редакції:
"Тривалість перевірок, визначених у статі 79 цього Кодексу (крім перевірок, що проводяться за наявності обставин, визначених у підпункті 79.2.8 пункту 79.2 статті 79 цього Кодексу, тривалість яких встановлена у статті 200 розділу V цього Кодексу), не повинна перевищувати 3 робочих днів.
Продовження строків проведення перевірок, визначених у статті 79 цього Кодексу у тому числі щодо суб’єктів малого підприємництва, можливе за рішенням керівника органу державної податкової служби не більш як на 3 робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва - 2 робочих дні."
 
Відхилено норми діючого законодавства ЗУ №2275) та результати громадського обговорення.     
    -464- Кармазін Ю.А.
Частину 82.2. викласти в такій редакції: "82.2. Подовження термінів проведення перевірки можливе лише за рішенням керівника органу державної податкової служби, для:
82.2.1. планової виїзної - на термін не більш як 10 робочих днів, а стосовно суб'єктів малого підприємництва - 5 робочих днів.".
82.2.2. позапланової виїзної перевірки - на термін не більш як 5 робочих днів, а стосовно суб'єктів малого підприємництва - 2 робочих дні.
 
Враховано в іншій редакції   
556. Продовження строків проведення перевірок, визначених у статті79 цього Кодексу у тому числі щодо суб’єктів малого підприємництва, можливе за рішенням керівника органу державної податкової служби не більш як на 5 робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва - 2 робочих дні.
 
      
557. 82.3. Тривалість перевірок, визначених статтею80 цього Кодексу, не повинна перевищувати 10 діб.
 
-465- Шевчук О.Б.
Вилучити пункт 82.3 із статті 82 „Строки проведення виїзних перевірок„
 
Відхилено Призведе до порушення прав платника податків і виникнення спірних ситуацій.     
    -466- Шпенов Д.Ю.
пункт 82.3. статті 82 глави 5-3 розділу І? викласти в наступній редакції:
"82.3. Тривалість перевірок, визначених статтею 80 цього розділу, не повинна перевищувати 2 діб. Продовження строку таких перевірок здійснюється за рішенням керівника органу державної податкової служби не більш як на 2 дні.".
 
Відхилено Запропонова редакція не дозволяє здійснюювати в повній мірі функції, покладені на органи ДПС , у зв’язку із відсутностю достатнього часу.   
    -467- Кінах А.К.
В пункті 82.3 статті 82 розділу ІІ цифри і слова „10 діб" та „5 діб" замінити на цифри і слова „1 доби".
 
Відхилено Запропонова редакція не дозволяє здійснюювати в повній мірі функції, покладені на органи ДПС , у зв’язку із відсутностю достатнього часу.   
    -468- Горіна І.А.
Пункт 82.3 статті 82 виключити.
 
Відхилено Призведе до порушення прав платника податків і виникнення спірних ситуацій.   
    -469- Шевчук О.Б.
Вилучити пункт 82.3 із статті 82 „Строки проведення виїзних перевірок„
 
Відхилено Призведе до порушення прав платника податків і виникнення спірних ситуацій.   
558. Продовження строку таких перевірок здійснюється за рішенням керівника органу державної податкової служби не більш як на 5 діб.
 
      
559. Підставами для подовження строку перевірки є:
 
      
560. 82.3.1. заява суб’єкта господарювання (у разі необхідності подання ним документів, які стосуються питань перевірки);
 
      
561. 82.3.2. змінний режим роботи або підсумований облік робочого часу суб’єкта господарювання та/або його господарських об’єктів.
 
      
562. Стаття 83. Матеріали, які є підставами для висновків під час проведення перевірок
 
   Стаття 83. Матеріали, які є підставами для висновків під час проведення перевірок
 
563. 83.1. Для посадових осіб органів державної податкової служби під час проведення перевірок підставами для висновків є:
 
   83.1. Для посадових осіб органів державної податкової служби під час проведення перевірок підставами для висновків є:
 
564. 83.1.1. документи, визначені цим Кодексом;
 
   83.1.1. документи, визначені цим Кодексом;
 
565. 83.1.2. податкова інформація;
 
   83.1.2. податкова інформація;
 
566. 83.1.3. експертні висновки;
 
-470- Шпенов Д.Ю.
підпункти 83.1.3, 83.1.4 пункту 83.1. статті 83 глави 5-3 розділу І? виключити.
 
Відхилено Має вплив на результати перевірок. Крім того рішення судових органів обов’язкові до виконання.  83.1.3. експертні висновки;
 
567. 83.1.4. судові рішення;
 
   83.1.4. судові рішення;
 
568. 83.1.5. пояснення, отримані згідно з підпунктом 20.1.2 пункту 20.1 статті20 розділу І цього Кодексу;
 
   83.1.5. пояснення, отримані згідно з підпунктом 20.1.2 пункту 20.1 статті20 розділу І цього Кодексу;
 
569. 83.2. інші матеріали, отримані в порядку та спосіб передбачені цим Кодексом, або іншими законами, контроль за дотриманням яких покладений на органи державної податкової служби.
 
-471- Давиденко А.А.
Пункт 83.2 статті 83 Розділу ІІ вилучити.
 
Відхилено Має вплив на результати перевірок та можуть свідчити про порушення платником податкового законодавства.  83.2. інші матеріали, отримані в порядку та спосіб передбачені цим Кодексом, або іншими законами, контроль за дотриманням яких покладений на органи державної податкової служби.
 
570. Стаття 84. Проведення експертизи під час здійснення податкового контролю органами державної податкової служби
 
-472- Шпенов Д.Ю.
статтю 84 глави 5-3 розділу І? виключити.
 
Відхилено Проведення експертизи необхілно для вирішення питань, що мають значення для здійснення податкового контролю по яким необхідні спеціальні знання  Стаття 84. Проведення експертизи під час здійснення податкового контролю органами державної податкової служби
 
571. 84.1. Експертиза проводиться у разі коли для вирішення питань, що мають значення для здійснення податкового контролю необхідні спеціальні знання у галузі науки, мистецтва, техніки, економіки та в інших галузях. Залучення експерта здійснюється на договірних засадах та за рахунок коштів сторони, що є ініціатором залучення експерта.
 
   84.1. Експертиза проводиться у разі коли для вирішення питань, що мають значення для здійснення податкового контролю необхідні спеціальні знання у галузі науки, мистецтва, техніки, економіки та в інших галузях. Залучення експерта здійснюється на договірних засадах та за рахунок коштів сторони, що є ініціатором залучення експерта.
 
572. 84.2. Експертиза призначається за заявою платника податків або за рішенням керівника (або його заступника) органу державної податкової служби, в яких зазначаються:
 
   84.2. Експертиза призначається за заявою платника податків або за рішенням керівника (або його заступника) органу державної податкової служби, в яких зазначаються:
 
573. 84.2.1. підстави для залучення експерта;
 
   84.2.1. підстави для залучення експерта;
 
574. 84.2.2. прізвище, ім’я та по батькові експерта;
 
   84.2.2. прізвище, ім’я та по батькові експерта;
 
575. 84.2.3. реквізити платника податків, стосовно якого здійснюється податковий контроль;
 
   84.2.3. реквізити платника податків, стосовно якого здійснюється податковий контроль;
 
576. 84.2.4. питання, поставлені до експерта;
 
   84.2.4. питання, поставлені до експерта;
 
577. 84.2.5. документи, предмети та інші матеріали, які подаються на розгляд експерта.
 
   84.2.5. документи, предмети та інші матеріали, які подаються на розгляд експерта.
 
578. 84.3. Орган державної податкової служби, керівник (або заступник) якого призначив проведення експертизи, зобов’язаний ознайомити платника податків (його представника) з рішенням про проведення експертизи, а після закінчення експертизи - з висновком експерта.
 
-473- Власенко С.В.
Пункт 84.3. статті 84 доповнити другим реченням такого змісту:
"У разі, якщо з ініціативою щодо проведення експертизи виступають орган державної податкової служби та платник податків, в якості експерта обирається особа, запропонована платником податків, а питання, що ставляться до експерта в заяві платника податків, включаються до складу питань, що ставляться експерту органом державної податкової служби".
 
Відхилено Перенавантажує зміст Кодексу, питання вирішено по суті спеціальним законодавством про експертизу  84.3. Орган державної податкової служби, керівник (або заступник) якого призначив проведення експертизи, зобов’язаний ознайомити платника податків (його представника) з рішенням про проведення експертизи, а після закінчення експертизи - з висновком експерта.
 
579. 84.4. Платник податків зобов’язаний подати для проведення експертизи необхідні документи, предмети та інші матеріали. У разі відмови платника податків подати на розгляд експерта документи, предмети та інші матеріали, такий платник податків несе відповідальність, передбачену цим Кодексом.
 
   84.4. Платник податків зобов’язаний подати для проведення експертизи необхідні документи, предмети та інші матеріали. У разі відмови платника податків подати на розгляд експерта документи, предмети та інші матеріали, такий платник податків несе відповідальність, передбачену цим Кодексом.
 
580. 84.5. Експерт має право ознайомлюватися з поданими йому матеріалами, які стосуються предмета експертизи, та просити надання додаткових матеріалів.
 
   84.5. Експерт має право ознайомлюватися з поданими йому матеріалами, які стосуються предмета експертизи, та просити надання додаткових матеріалів.
 
581. Експерт має право відмовитися від надання висновку, якщо поданих матеріалів недостатньо або такий експерт не володіє необхідними знаннями для проведення зазначеної експертизи.
 
   Експерт має право відмовитися від надання висновку, якщо поданих матеріалів недостатньо або такий експерт не володіє необхідними знаннями для проведення зазначеної експертизи.
 
582. 84.6. За умисне надання висновків, що містять неправдиві відомості або відомості, що суперечать законодавству, експерт несе відповідальність, встановлену законодавством.
 
-474- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 84.6 статті 84 викласти в наступній редакції:
"84.6. За надання завідомо неправдивого висновку експерт несе відповідальність, встановлену законом.".
 
Враховано   84.6.. За надання завідомо неправдивого висновку експерт несе відповідальність, встановлену законом.
 
    -475- Богословська І.Г.
&&
Статтю 84 проекту кодексу доповнити новим абзацом 84.7 наступного змісту:
"84.7. Висновки експерта, надані відповідно до вимог цієї статті, не мають пріоритету під час їх оцінки податковим органом та/або судом над іншими документами та доказами."
 
Відхилено Норма іншого спеціального законодавства   
    -476- Кармазін Ю.А.
Частину 84.6. викласти в такій редакції: "84.6. За умисне надання висновків, що містять неправдиві відомості або відомості, що суперечать закону, а також розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, отриманих ним при проведенні експертизи, експерт несе відповідальність, встановлену законом.".
 
Відхилено Норма іншого спеціального законодавства   
    -477- Кінах А.К.
&&
Доповнити статтю 84 пунктом 84.7 наступного змісту: „84.7. У разі незгоди з результатами висновків експерта платники податку мають право оскаржити їх у судовому порядку на підставі результатів проведення експертизи іншим експертом, залученим платником податків."
 
Відхилено переобтяження норм Кодексу Норма іншого спеціального законодавства.   
583. Стаття 85. Надання платниками податків документів
 
-478- Шпенов Д.Ю.
статтю 85 глави 5-3 розділу І? викласти в наступній редакції:
"Стаття 85. Надання платниками податків документів
85.1. Платник податків зобов'язаний надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів для ознайомлення у повному обсязі всі документи, що належать до предмета перевірки або пов’язані з ним.
85.2Документи, що містять комерційну таємницю або є конфіденційними, передаються окремо із зазначенням конкретної посадової (службової) особи, що їх отримала.
85.3 При проведенні перевірок посадові особи контролюючого органу мають право отримувати у платників податків, належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських та бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків та зборів (обов'язкових платежів), порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи, та вилучати на підставі рішення суду оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів із складенням опису, що скріплюється підписами представника органу державної податкової служби та платника податків, із залишенням копій таких документів платнику податків.
85.4.Вилучення оригіналів документів, здійснюється посадовими (службовими) особами контролюючого органу в присутності платника податків або його законних представників у порядку встановленому Кримінально-процесуальним Кодексом України. Платник податків має право залишати копії таких документів.".
 
Враховано по суті. в іншій редакції  Стаття 85. Надання платниками податків документів
 
584. 85.1. Забороняється витребування документів від платника податків будь-якими посадовими (службовими) особами контролюючих органів у випадках, не передбачених цим Кодексом.
 
-479- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті 85.1. статті 85 слова "контролюючих органів" замінити словами "органів державної податкової служби".
 
Враховано   85.1. Забороняється витребування документів від платника податків будь-якими посадовими (службовими) особами органів державної податкової служби у випадках, не передбачених цим Кодексом.
 
585. 85.2. Платник податків зобов’язаний надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать до предмета перевірки або пов’язані з ним.
 
-480- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті 85.2. статті 85 слова "контролюючих органів" замінити словами "органів державної податкової служби".
 
Враховано   85.2. Платник податків зобов’язаний надати посадовим (службовим) особам органів державної податкової служби у повному обсязі всі документи, що належать до предмета перевірки або пов’язані з ним.
При цьому великий платник податків зобов’язаний також надати в електронному вигляді з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб (у форматі та в порядку, визначеному центральним органом державної податкової служби) копії документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування (податкових зобов’язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів:
наступного робочого дня за днем отримання великим платником податків письмового повідомлення органу державної податкової служби про дату початку документальної виїзної планової перевірки;
наступного робочого дня за днем ознайомлення посадових осіб великого платника податків з направленням органу державної податкової служби на проведення документальної виїзної позапланової перевірки;
наступного робочого дня за днем отримання великим платником податків повідомлення про початок проведення документальної невиїзної перевірки.
 
    -481- Тищенко О.І.
- Із п. 85.2 ст. 85 вилучити фразу "або пов’язані з ним".
 
Відхилено Може призвести до невиконання ним передбачених обов’язків.   
    -482- Хомутиннік В.Ю.
"При цьому великий платник податків зобов’язаний також надати в електронному вигляді з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб (у форматі та в порядку, визначеному центральним органом державної податкової служби) копії документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування (податкових зобов’язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів:
наступного робочого дня за днем отримання великим платником податків письмового повідомлення органу державної податкової служби про дату початку документальної виїзної планової перевірки;
наступного робочого дня за днем ознайомлення посадових осіб великого платника податків з направленням органу державної податкової служби на проведення документальної виїзної позапланової перевірки;
наступного робочого дня за днем отримання великим платником податків повідомлення про початок проведення документальної невиїзної перевірки"
 
Враховано    
586. 85.3. Документи, що містять комерційну таємницю або є конфіденційними, передаються окремо із зазначенням конкретної посадової (службової) особи, що їх отримала. Передача таких документів для їх огляду, вивчення і їх повернення оформляється актом у довільній формі, який підписує посадова (службова) особа контролюючого органу та платник податків (його представник).
 
-483- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті 85.3. статті 85 слова "контролюючого органу" замінити словами "органу державної податкової служби".
 
Враховано   85.3. Документи, що містять комерційну таємницю або є конфіденційними, передаються окремо із зазначенням конкретної посадової (службової) особи, що їх отримала. Передача таких документів для їх огляду, вивчення і їх повернення оформляється актом у довільній формі, який підписує посадова (службова) особа органів державної податкової служби та платник податків (його представник).
 
    -484- Давиденко А.А.
Пункт 85.3 статті 85 Розділу ІІ вилучити.
 
Відхилено Порушує права платника податків та порядок передачі таких документів.   
587. 85.4. При проведенні перевірок посадові особи контролюючого органу мають право отримувати у платників податків, належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських та бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування (заниження) об’єктів оподаткування, несплату податків та зборів (обов’язкових платежів), порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи, та вилучати на підставі рішення суду оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів із складенням опису, що скріплюється підписами представника органу державної податкової служби та платника податків, із залишенням копій таких документів платнику податків.
 
-485- Хомутиннік В.Ю.
пункт 85.4 викласти у такій редакції:
"При проведенні перевірок посадові особи контролюючого органу мають право отримувати у платників податків, належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування (заниження) об’єктів оподаткування, несплату податків та зборів (обов’язкових платежів), порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи"
 
Враховано   85.4. При проведенні перевірок посадові особи органу державної податкової служби мають право отримувати у платників податків, належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування (заниження) об’єктів оподаткування, несплату податків, зборів (обов’язкових платежів), порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи.
 
    -486- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті 85.4. статті 85 слова "контролюючого органу" замінити словами "органу державної податкової служби".
 
Враховано    
    -487- Святаш Д.В.
Викласти пункти 85.4 та 85.5 в такій редакції:
"85.4 При проведенні перевірок посадові особи контролюючого органу мають право отримувати у платників податків, належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських та бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування (заниження) об’єктів оподаткування, несплату податків та зборів (обов’язкових платежів), порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи.
85.5 Забороняється вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських та інших документів за виключенням випадків, передбачених кримінально - процесуального законодавства у межах розслідування кримінальної справи.";
 
Враховано    
    -488- Тищенко О.І.
- П. 85.4 ст. 85 викласти у наступній редакції: "При проведенні перевірок посадові особи контролюючого органу в разі виявлення порушень, що свідчать про приховування (заниження) об’єктів оподаткування, несплату податків та зборів (обов’язкових платежів), порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи, мають право отримувати у платників податків, належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також вилучати їх оригінали на підставі рішення суду із складенням опису, що скріплюється підписами представника органу державної податкової служби та платника податків, із залишенням копій таких документів платнику податків".
 
Враховано    
    -489- Давиденко А.А.
Пункт 85.4 статті 85 Розділу ІІ вилучити.
 
Враховано . Викладене в іншій редакції   
    -490- Коновалюк В.І.
Пункт 85.4 статті 85 викласти у наступній редакції:
"85.4 При проведенні перевірок посадові особи контролюючого органу мають право отримувати у платників податків, належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських та бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування (заниження) об’єктів оподаткування, несплату податків та зборів (обов’язкових платежів), порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи.".
 
Враховано    
    -491- Воропаєв Ю.М.
Викласти п. 85.4 в наступній редакції:
"85.4. При проведенні перевірок посадові особи контролюючого органу мають право отримувати у платників податків, належним чином завірені копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків та зборів (обов'язкових платежів), порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи, та вилучати на підставі рішення суду оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів із складенням опису, що скріплюється підписами представника органу державної податкової служби та платника податків, із залишенням копій таких документів платнику податків."
 
Враховано по суті   
588. 85.5. Вилучення оригіналів документів, здійснюється посадовими (службовими) особами контролюючого органу в присутності платника податків або його законних представників. Платник податків має право залишати копії таких документів.
 
-492- Хомутиннік В.Ю.
пункт 85.5 викласти у такій редакції:
"Забороняється вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів за виключенням випадків, передбачених кримінально-процесуального законом.
 
Враховано   85.5 Забороняється вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів за виключенням випадків, передбачених кримінально-процесуальним законом.
 
    -493- Давиденко А.А.
Пункт 85.5 статті 85 Розділу ІІ вилучити
 
Відхилено у звєязкі із зміною редакції   
    -494- Коновалюк В.І.
Пункт 85.5 статті 85 викласти у наступній редакції:
"85.5 Забороняється вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів за виключенням випадків, передбачених кримінально-процесуального законодавства у межах розслідування кримінальної справи; ".
 
Враховано    
    -495- Чорноволенко О.В.
Пункт 85.5 статті 85 розділу 2 законопроекту вилучити;
 
Відхилено у звєязкі із зміною редакції   
    -496- Королевська Н.Ю.
У статті 85:
- пункт 85.5 викласти у такій редакції:
"85.5. Вилучення оригіналів документів у платника податків забороняється";
 
Враховано частково    
589. 85.6. У разі відмови платника податків або його законних представників надати для вилучення оригінали або надати копії документів посадовій (службовій) особі контролюючого органу така особа складає акт у довільній формі, що засвідчує факт відмови, із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові платника податків (його законного представника) та переліку документів, які йому запропоновано подати. Зазначений акт підписується посадовою (службовою) особою контролюючого органу та платником податків або його законним представником. У разі відмови платника податків або його законного представника від підписання зазначеного акта в ньому вчиняється відповідний запис.
 
-497- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 85.6 вилучити слова "надати для вилучення оригінали або", . слова "контролюючого органу" замінити словами "органу державної податкової служби".
 
Враховано   85.6. У разі відмови платника податків або його законних представників надати копії документів посадовій (службовій) особі органу державної податкової служби така особа складає акт у довільній формі, що засвідчує факт відмови, із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові платника податків (його законного представника) та переліку документів, які йому запропоновано подати. Зазначений акт підписується посадовою (службовою) особою органу державної податкової служби та платником податків або його законним представником. У разі відмови платника податків або його законного представника від підписання зазначеного акта в ньому вчиняється відповідний запис.
 
    -498- Давиденко А.А.
Пункт 85.6 статті 85 Розділу ІІ вилучити.
 
Відхилено Факт відмови у наданні копій документів повинен бути зафіксований.   
    -499- Коновалюк В.І.
У пункті 85.6 статті 85 слова "надати для вилучення оригінали або" виключити.
 
Враховано    
    -500- Святаш Д.В.
У пункті 85.6 вилучити слова "надати для вилучення оригінали або"; .
 
Враховано    
    -501- Королевська Н.Ю.
У статті 85:
пункти 85.6 - 85.8, 85.10 виключити;
 
Враховано частково Факт відмови у наданні копій документів повинен бути зафіксований.   
590. 85.7. Вилучення оригіналів або отримання копій документів оформляється описом. Копія опису, складеного посадовими (службовими) особами контролюючого органу, вручається під підпис платнику податків або його законному представнику. Якщо платник податків або його законний представник відмовляється від засвідчення опису або від підпису про отримання копії опису, то посадові (службові) особи контролюючого органу, які здійснюють вилучення документів, роблять відмітку про відмову від підпису.
 
-502- Хомутиннік В.Ю.
у пункті 85.7 слова "Вилучення оригіналів або" виключити, слова "здійснюють вилучення" замінити словами "отримують копії"; слова "контролюючого органу" замінити словами "органу державної податкової служби".
 
Враховано   85.7. Отримання копій документів оформляється описом. Копія опису, складеного посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби, вручається під підпис платнику податків або його законному представнику. Якщо платник податків або його законний представник відмовляється від засвідчення опису або від підпису про отримання копії опису, то посадові (службові) особи органу державної податкової служби, які отримують копії роблять відмітку про відмову від підпису.
 
    -503- Святаш Д.В.
У пункті 85.7 слова "Вилучення оригіналів або" виключити;
 
Враховано    
    -504- Давиденко А.А.
Пункт 85.7 статті 85 Розділу ІІ вилучити.
 
Викладено в новій редакції.   
    -505- Коновалюк В.І.
У пункті 85.7 слова "Вилучення оригіналів або" виключити, слова "здійснюють вилучення" замінити словами "отримують копії".
 
Враховано    
591. 85.8. Не підлягають вилученню оригінали документів, що не можуть свідчити про приховування (заниження) об’єктів оподаткування, несплату податків та зборів, а також порушення вимог іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи.
 
-506- Хомутиннік В.Ю.
пункти 85.8 та 85.10 виключити.
 
Враховано      
    -507- Святаш Д.В.
Виключити пункти 85.8, 85.10 відповідно змінивши нумерацію.
 
Враховано    
    -508- Коновалюк В.І.
Виключити з тексту законопроекту пункти 85.8 та 85.10 статті 85.
 
Враховано    
592. 85.9. Посадова (службова) особа контролюючого органу, яка проводить перевірку, у випадках, передбачених цим Кодексом, має право отримувати від платника податків або його законних представників копії документів, що належать до предмета перевірки. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності).
 
-509- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті 85.9. статті 85 слова "контролюючого органу" замінити словами "органу державної податкової служби".
 
Враховано   85.9. Посадова (службова) особа органу державної податкової служби, яка проводить перевірку, у випадках, передбачених цим Кодексом, має право отримувати від платника податків або його законних представників копії документів, що належать до предмета перевірки. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності).
 
593. 85.10. Порядок вилучення посадовими (службовими) особами контролюючого органу оригіналів та надання платниками податків копій документів затверджується центральним органом державної податкової служби, у разі вилучення оригіналів або отримання копій митним органом - спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
 
-510- Хомутиннік В.Ю.
пункти 85.8 та 85.10 виключити.
 
Враховано      
    -511- Святаш Д.В.
Виключити пункти 85.8, 85.10 відповідно змінивши нумерацію
 
Враховано    
    -512- Давиденко А.А.
Пункт 85.10 статті 85 Розділу ІІ вилучити.
 
Враховано    
    -513- Коновалюк В.І.
Виключити з тексту законопроекту пункти 85.8 та 85.10 статті 85.
 
Враховано    
594. 85.11. У разі коли до початку або під час проведення перевірки оригінали первинних документів, облікових та інших регістрів, фінансової та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також виконання вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, були вилучені правоохоронними та іншими органами, зазначені органи зобов’язані надати для проведення перевірки контролюючому органу копії зазначених документів. Такі копії повинні бути надані протягом 3 робочих днів з дня отримання письмового запиту контролюючого органу та засвідчені печаткою та підписами посадових (службових осіб) правоохоронних та інших органів, якими було здійснено вилучення оригіналів документів. У разі коли документи, зазначені в абзаці першому цього пункту, було вилучено правоохоронними та іншими органами до початку перевірок або отримання повідомлення платником податків про проведення планової виїзної перевірки терміни проведення такої перевірки, у тому числі розпочатої, переносяться до дати отримання вказаних копій документів.
 
-514- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 85.11 статті 85 викласти у такій редакції:
"85.11. У разі коли до початку або під час проведення перевірки оригінали первинних документів, облікових та інших регістрів, фінансової та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також виконання вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, були вилучені правоохоронними та іншими органами, зазначені органи зобов’язані надати для проведення перевірки контролюючому органу копії зазначених документів, або забезпечити доступ до перевірки таких документів.
Такі копії, засвідчені печаткою та підписами посадових (службових осіб) правоохоронних та інших органів, якими було здійснено вилучення оригіналів документів, або доступ до перевірки вилучених документів. повинні бути надані протягом 3 робочих днів з дня отримання письмового запиту контролюючого органу.
У разі коли документи, зазначені в абзаці першому цього пункту, було вилучено правоохоронними та іншими органами терміни проведення такої перевірки, у тому числі розпочатої, переносяться до дати отримання вказаних копій документів або доступу до них".
 
Враховано   85.11. У разі коли до початку або під час проведення перевірки оригінали первинних документів, облікових та інших регістрів, фінансової та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також виконання вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, були вилучені правоохоронними та іншими органами, зазначені органи зобов’язані надати для проведення перевірки контролюючому органу копії зазначених документів, або забезпечити доступ до перевірки таких документів.
Такі копії, засвідчені печаткою та підписами посадових (службових осіб) правоохоронних та інших органів, якими було здійснено вилучення оригіналів документів, або доступ до перевірки вилучених документів. повинні бути надані протягом 3 робочих днів з дня отримання письмового запиту контролюючого органу.
У разі коли документи, зазначені в абзаці першому цього пункту, було вилучено правоохоронними та іншими органами, терміни проведення такої перевірки, у тому числі розпочатої, переносяться до дати отримання вказаних копій документів або доступу до них.
 
    -515- Королевська Н.Ю.
У статті 85:
- в останньому реченні пункту 85.11 слово "планової" виключити.
 
Відхилено Отримання повідомлення передбачається лише для планових перевірок.   
595. Стаття 86. Оформлення результатів перевірок
 
   Стаття 86. Оформлення результатів перевірок
 
596. 86.1. Результати перевірок (крім камеральних невиїзних) оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами органу державної податкової служби та платниками податків та їх законними представниками (у разі наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні складається довідка.
 
-516- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 86. викласти в такій редакції:
"86.1.Результати перевірок (крім камеральних) оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами органу державної податкової служби та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні складається довідка.
Акт (довідка), складений за результатами перевірки та підписаний посадовими особами, які проводили перевірку, у строки визначені цим Кодексом, надається платнику податків або його законному представнику, який зобов’язаний його підписати.
Строк складення акта (довідки) про результати перевірки не зараховується до строку проведення перевірки встановленого цим Кодексом (з урахуванням його продовження).
У разі незгоди платника податків з висновками акту, такий платник зобов’язаний підписати такий акт перевірки із зауваженнями, які він має право надати разом з підписаним примірником акту або окремо у строки, передбачені цим Кодексом.
86.2.За результатами камеральної перевірки у разі встановлення порушень складається акт у двох примірниках, який підписується посадовими особами такого органу, які проводили перевірку, і після реєстрації в органі державної податкової служби вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.
86.3.Акт (довідка) документальної виїзної перевірки, що визначені статтями 77 і 78 цього Кодексу, складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, та реєструється в органі державної податкової служби протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 10 робочих днів).
У разі відмови платника податків або його законних представників від підписання акта (довідки) посадовими особами органу державної податкової служби складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови. Один примірник акта або довідки про результати виїзної планової чи позапланової документальних перевірок у день його підписання або відмови від підписання вручається або надсилається платнику податків чи його законному представнику.
Відмова платника податків або його законних представників від підписання акта перевірки або отримання його примірника не звільняє платника податків від обов’язку сплатити, визначені органом державної податкової служби за результатами перевірки, грошові зобов’язання.
У разі відмови платника податків або його законних представників від отримання примірника акта або довідки про результати перевірки, або неможливості його вручення та підписання у зв’язку з відсутністю платника податків або його законних представників за місцезнаходженням, такий акт або довідка надсилається платнику податків у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень - рішень. У зазначених у цьому абзаці випадках органом державної податкової служби складається відповідний акт.
86.4.Акт (довідка) документальної невиїзної перевірки складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, та реєструється в органі державної податкової служби протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 10 робочих днів). Такий акт не пізніше наступного робочого дня після його реєстрації вручається або надсилається для ознайомлення та підписання платнику податків або його законним представникам у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень - рішень.
Платник податків або його законні представники протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем отримання акта (довідки), зобов’язані повернути органу державної податкової служби підписаний примірник акта (довідки).
У разі неподання платником податків у визначений абзацом другим цього пункту строк підписаного акта (довідки) перевірки та заперечень (у разі їх наявності) вважається, що платник податків з актом ознайомлений.
Після отримання органом державної податкової служби від платника податків примірника акта (довідки) другий примірник такого акта вручається або надсилається платнику податків.
86.5.Акт (довідка) про результати фактичних перевірок, визначених статтею 80 цього Кодексу, складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органів державної податкової служби, які проводили перевірку, реєструється не пізніше наступного робочого дня після закінчення перевірки. Акт (довідка) про результати зазначених перевірок підписуються особою, яка здійснювала розрахункові операції, платником податків та його законними представниками (у разі наявності).
Підписання акта (довідки таких перевірок особою, яка здійснювала розрахункові операції, платником податків та його законними представниками (у разі наявності) та посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, здійснюється за місцем проведення перевірки або у приміщенні органу державної податкової служби.
У разі відмови платника податків, його законних представників або особи, яка здійснювала розрахункові операції, від підписання акта (довідки), посадовими особами органу державної податкової служби складається акт, що засвідчує факт такої відмови. Один примірник акта або довідки про результати перевірки не пізніше наступного робочого дня після його складення реєструється в журналі реєстрації актів податкового органу і не пізніше наступного дня після його реєстрації вручається або надсилається платнику податків, його законному представнику або особі, яка здійснювала розрахункові операції.
У разі відмови платника податків або його законних представників від отримання примірника акта (довідки) перевірки чи неможливості його вручення платнику податків або його законним представникам або особі, яка здійснювала розрахункові операції з будь-яких причин, такий акт або довідка надсилається платнику податків у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень - рішень. У зазначених в цьому абзаці випадках органом державної податкової служби складається відповідний акт або робиться позначка в акті або довідці про результати перевірки.
86.6.Відмова платника податків або його законних представників чи особи, яка здійснювала розрахункові операції, від підписання акта перевірки або отримання його примірника не звільняє платника податків від обов’язку сплатити визначені органом державної податкової служби за результатами перевірки грошові зобов’язання.
86.7.У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають право подати свої заперечення протягом п’яти робочих днів з дня отримання акта (довідки). Такі заперечення розглядаються органом державної податкової служби протягом п’яти робочих днів, що настають за днем їх отримання (днем завершення перевірки, проведеної у зв’язку з необхідністю з’ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у зауваженнях), та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. Платник податку (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розгляді заперечень, про що такий платник податку зазначає у запереченнях.
У разі, якщо платник податку виявив бажання взяти участь у розгляді його заперечень до акта перевірки, орган державної податкової служби зобов’язаний повідомити такого платника податків про місце і час проведення такого розгляду. Таке повідомлення надсилається платнику податків не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від нього заперечень, але не пізніше ніж за два робочих дні до дня їх розгляду.
Участь керівника відповідного органу державної податкової служби (або уповноваженого ним представника) у розгляді заперечень платника податків до акта перевірки є обов’язковою. Такі заперечення є невід’ємною частиною акта (довідки) перевірки.
Рішення про визначення грошових зобов’язань приймається керівником органу державної податкової служби (або його заступником) з урахуванням результатів розгляду заперечень платника податків (у разі їх наявності). Платник податків або його законний представник може бути присутнім під час прийняття такого рішення.
86.8.Податкове повідомлення-рішення приймається керівником податкового органу (його заступником) протягом десяти робочих днів з дня наступного за днем вручення платнику податків акта перевірки у порядку передбаченому статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень, а за наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки - приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки - протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків.
86.9. У разі коли грошове зобов’язання розраховується органом державної податкової служби за результатами перевірки, призначеної відповідно до кримінально-процесуального закону або закону про оперативно-розшукову діяльність, податкове повідомлення - рішення за результатами такої перевірки не виноситься до дня набрання законної сили відповідним рішенням суду. Матеріали перевірки разом з висновками органу державної податкової служби передаються правоохоронному органу, що призначив перевірку. Статус таких матеріалів перевірки та висновків органу державної податкової служби визначається кримінально-процесуальним законом або законом про оперативно-розшукову діяльність.
86.10.В акті перевірки зазначаються як факти заниження, так і факти завищення податкових зобов’язань платника"
 
Враховано   86.1.Результати перевірок (крім камеральних) оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами органу державної податкової служби та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні складається довідка.
Акт (довідка), складений за результатами перевірки та підписаний посадовими особами, які проводили перевірку, у строки визначені цим Кодексом, надається платнику податків або його законному представнику, який зобов’язаний його підписати.
Строк складення акта (довідки) про результати перевірки не зараховується до строку проведення перевірки встановленого цим Кодексом (з урахуванням його продовження).
У разі незгоди платника податків з висновками акту, такий платник зобов’язаний підписати такий акт перевірки із зауваженнями, які він має право надати разом з підписаним примірником акту або окремо у строки, передбачені цим Кодексом.
86.2.За результатами камеральної перевірки у разі встановлення порушень складається акт у двох примірниках, який підписується посадовими особами такого органу, які проводили перевірку, і після реєстрації в органі державної податкової служби вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.
86.3.Акт (довідка) документальної виїзної перевірки, що визначені статтями 77 і 78 цього Кодексу, складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, та реєструється в органі державної податкової служби протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 10 робочих днів).
У разі відмови платника податків або його законних представників від підписання акта (довідки) посадовими особами органу державної податкової служби складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови. Один примірник акта або довідки про результати виїзної планової чи позапланової документальних перевірок у день його підписання або відмови від підписання вручається або надсилається платнику податків чи його законному представнику.
Відмова платника податків або його законних представників від підписання акта перевірки або отримання його примірника не звільняє платника податків від обов’язку сплатити, визначені органом державної податкової служби за результатами перевірки, грошові зобов’язання.
У разі відмови платника податків або його законних представників від отримання примірника акта або довідки про результати перевірки, або неможливості його вручення та підписання у зв’язку з відсутністю платника податків або його законних представників за місцезнаходженням, такий акт або довідка надсилається платнику податків у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень - рішень. У зазначених у цьому абзаці випадках органом державної податкової служби складається відповідний акт.
86.4.Акт (довідка) документальної невиїзної перевірки складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, та реєструється в органі державної податкової служби протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 10 робочих днів). Такий акт не пізніше наступного робочого дня після його реєстрації вручається або надсилається для ознайомлення та підписання платнику податків або його законним представникам у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень - рішень.
Платник податків або його законні представники протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем отримання акта (довідки), зобов’язані повернути органу державної податкової служби підписаний примірник акта (довідки).
У разі неподання платником податків у визначений абзацом другим цього пункту строк підписаного акта (довідки) перевірки та заперечень (у разі їх наявності) вважається, що платник податків з актом ознайомлений.
Після отримання органом державної податкової служби від платника податків примірника акта (довідки) другий примірник такого акта вручається або надсилається платнику податків.
86.5.Акт (довідка) про результати фактичних перевірок, визначених статтею 80 цього Кодексу, складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органів державної податкової служби, які проводили перевірку, реєструється не пізніше наступного робочого дня після закінчення перевірки. Акт (довідка) про результати зазначених перевірок підписуються особою, яка здійснювала розрахункові операції, платником податків та його законними представниками (у разі наявності).
Підписання акта (довідки таких перевірок особою, яка здійснювала розрахункові операції, платником податків та його законними представниками (у разі наявності) та посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, здійснюється за місцем проведення перевірки або у приміщенні органу державної податкової служби.
У разі відмови платника податків, його законних представників або особи, яка здійснювала розрахункові операції, від підписання акта (довідки), посадовими особами органу державної податкової служби складається акт, що засвідчує факт такої відмови. Один примірник акта або довідки про результати перевірки не пізніше наступного робочого дня після його складення реєструється в журналі реєстрації актів податкового органу і не пізніше наступного дня після його реєстрації вручається або надсилається платнику податків, його законному представнику або особі, яка здійснювала розрахункові операції.
У разі відмови платника податків або його законних представників від отримання примірника акта (довідки) перевірки чи неможливості його вручення платнику податків або його законним представникам або особі, яка здійснювала розрахункові операції з будь-яких причин, такий акт або довідка надсилається платнику податків у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень - рішень. У зазначених в цьому абзаці випадках органом державної податкової служби складається відповідний акт або робиться позначка в акті або довідці про результати перевірки.
86.6.Відмова платника податків або його законних представників чи особи, яка здійснювала розрахункові операції, від підписання акта перевірки або отримання його примірника не звільняє платника податків від обов’язку сплатити визначені органом державної податкової служби за результатами перевірки грошові зобов’язання.
86.7.У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають право подати свої заперечення протягом п’яти робочих днів з дня отримання акта (довідки). Такі заперечення розглядаються органом державної податкової служби протягом п’яти робочих днів, що настають за днем їх отримання (днем завершення перевірки, проведеної у зв’язку з необхідністю з’ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у зауваженнях), та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. Платник податку (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розгляді заперечень, про що такий платник податку зазначає у запереченнях.
У разі, якщо платник податку виявив бажання взяти участь у розгляді його заперечень до акта перевірки, орган державної податкової служби зобов’язаний повідомити такого платника податків про місце і час проведення такого розгляду. Таке повідомлення надсилається платнику податків не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від нього заперечень, але не пізніше ніж за два робочих дні до дня їх розгляду.
Участь керівника відповідного органу державної податкової служби (або уповноваженого ним представника) у розгляді заперечень платника податків до акта перевірки є обов’язковою. Такі заперечення є невід’ємною частиною акта (довідки) перевірки.
Рішення про визначення грошових зобов’язань приймається керівником органу державної податкової служби (або його заступником) з урахуванням результатів розгляду заперечень платника податків (у разі їх наявності). Платник податків або його законний представник може бути присутнім під час прийняття такого рішення.
86.8.Податкове повідомлення-рішення приймається керівником податкового органу (його заступником) протягом десяти робочих днів з дня наступного за днем вручення платнику податків акта перевірки у порядку передбаченому статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень, а за наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки - приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки - протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків.
86.9. У разі коли грошове зобов’язання розраховується органом державної податкової служби за результатами перевірки, призначеної відповідно до кримінально-процесуального закону або закону про оперативно-розшукову діяльність, податкове повідомлення - рішення за результатами такої перевірки не виноситься до дня набрання законної сили відповідним рішенням суду. Матеріали перевірки разом з висновками органу державної податкової служби передаються правоохоронному органу, що призначив перевірку. Статус таких матеріалів перевірки та висновків органу державної податкової служби визначається кримінально-процесуальним законом або законом про оперативно-розшукову діяльність.
86.10.В акті перевірки зазначаються як факти заниження, так і факти завищення податкових зобов’язань платника.
 
    -517- Кармазін Ю.А.
Частину 86.1. викласти в такій редакції: "86.1. Результати перевірок (крім камеральних невиїзних) оформлюються у формі акта (якщо під час перевірки встановлені порушення) або довідки (якщо порушення відсутні), які посадовими особами органу державної податкової служби, не пізніш ніж за один день до закінчення строку перевірки, надаються платникам податків або їхнім законним представникам для ознайомлення, і які підписуються посадовими особами органу державної податкової служби та платниками податків або їх законними представниками.", це надасть час виявити можливі помилки і дасть мінімізує можливості навантаження на інші податкові органи щодо проведення додаткових перевірок, у випадку можливих скарг платника податку.
 
Враховано в іншій редакції   
    -518- Бондаренко В.Д.
&&
Доповнити п. 86.1. абзацом наступного змісту:
За три дні до завершення перевірки орган державної податкової служби зобов’язаний ознайомити платника податку з результатами перевірки (проектом акту чи довідки) та отримати від платника податку пояснення спірних питань для остаточного узгодження акту перевірки.
 
Враховано в іншій редакції   
597. 86.2. Під час проведення органом державної податкової служби камеральної невиїзної перевірки та у разі встановлення порушень складається акт у двох примірниках, які підписуються посадовими особами такого органу, які проводили перевірку, і після реєстрації в органі державної податкової служби вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.
 
      
598. Результати камеральної перевірки, проведеної митним органом, оформлюються відповідним актом та є підставою для самостійного визначення митним органом суми податкових зобов’язань відповідного суб’єкта господарювання і для застосування заходів, передбачених законами України.
 
      
599. 86.3. За результатами документальної невиїзної перевірки складається у двох примірниках акт або довідка, які у день закінчення перевірки підписуються посадовими особами органу державної податкової служби, що проводили перевірку, реєструється в органі державної податкової служби та не пізніше робочого дня, що настає за днем закінчення перевірки, вручається або надсилається для ознайомлення та підписання платнику податків або його законним представникам у порядку, визначеному статтею58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень - рішень.
 
      
600. Платник податків або його законні представники протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем отримання акта, зобов’язані повернути органу державної податкової служби підписаний примірник акта та мають право подати свої заперечення.
 
      
601. У разі неподання платником податків у визначений абзацом другим цього пункту строк підписаного акта перевірки та заперечень (у разі їх наявності) вважається, що платник податків з актом ознайомлений.
 
      
602. Після отримання органом державної податкової служби від платника податків примірника акта, другий примірник такого акта вручається або надсилається платнику податків.
 
      
603. 86.4. Акт або довідка документальної виїзної планової чи позапланової перевірок, що визначеністаттями78 і79 цього Кодексу, складаються у двох примірниках, підписуються посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, та реєструється в органі державної податкової служби протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 10 робочих днів).
 
-519- Королевська Н.Ю.
У статті 86:
- у абзаці першому пункту 86.4 слова "планової чи позапланової перевірок, що визначені статтями 78 і 79 цього Кодексу, " замінити словом "перевірки";
 
Враховано по суті     
604. Строк складення акта або довідки про результати перевірки не зараховується до строку проведення перевірки з урахуванням його продовження, встановленого цим Кодексом.
 
      
605. Акт або довідка про результати перевірки у строки, визначені в абзаці першому цього пункту, підписується платниками податків або їх законними представниками. У разі відмови платника податків або його законних представників від підписання акта або довідки посадовими особами органу державної податкової служби складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови. Один примірник акта або довідки про результати виїзної планової чи позапланової документальних перевірок у день його підписання або відмови від підписання вручається або надсилається платнику податків чи його законному представнику.
 
-520- Королевська Н.Ю.
У статті 86:
- у абзаці третьому пункту 86.4 слова "виїзної планової чи позапланової документальних перевірок" замінити словами "документальної виїзної перевірки"
 
Враховано в іншій редакції     
606. Відмова платника податків або його законних представників від підписання акта перевірки або отримання його примірника не звільняє платника податків від обов’язку сплатити, визначені органом державної податкової служби за результатами перевірки, грошові зобов’язання.
 
      
607. У разі відмови платника податків або його законних представників від отримання примірника акта або довідки про результати перевірки, або неможливості його вручення та підписання у зв’язку з відсутністю платника податків або його законних представників за місцезнаходженням, такий акт або довідка надсилається платнику податків у порядку, визначеному статтею58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень - рішень. У зазначених у цьому абзаці випадках органом державної податкової служби складається відповідний акт.
 
      
608. 86.5. Акт або довідка про результати контрольних виїзних перевірок, визначених статтею80 цього Кодексу, складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органів державної податкової служби, які проводили перевірку, реєструється не пізніше наступного робочого дня після закінчення перевірки. Акт або довідка про результати зазначених перевірок підписуються особою, яка здійснювала розрахункові операції, платником податків та його законними представниками (у разі наявності).
 
-521- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Рибаков І.О.
Костенко П.І.
п. 86.5. - виключити;
 
Відхилено Порушує порядок оформлення результатів фактичних перевірок. Норма чинного законодавства     
    -522- Олійник В.С.
&&
У статті 86 пункт 86.5 доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі, якщо податковий орган не направив платнику податків акт в термін зазначений в законі, вважається що порушень податкового законодавства не виявлено";
 
Відхилено Призведе до невиконання платником податків обов’язку щодо сплати податків Норма чинного законодавства   
    -523- Ляпіна К.М.
86.5. Акт або довідка про результати виїзних перевірок, визначених статтеюПомилка! Джерело посилання не знайдено. цього Кодексу, складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органів державної податкової служби, які проводили перевірку, реєструється не пізніше наступного робочого дня після закінчення перевірки. Акт або довідка про результати зазначених перевірок підписуються особою, яка здійснювала розрахункові операції, платником податків та його законними представникам
 
Враховано в іншій редакції   
609. Підписання акта таких перевірок особою, яка здійснювала розрахункові операції, платником податків та його законними представниками (у разі наявності) та посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, здійснюється за місцем проведення перевірки або у приміщенні органу державної податкової служби.
 
      
610. У разі відмови платника податків, його законних представників або особи, яка здійснювала розрахункові операції, від підписання акта або довідки, посадовими особами органу державної податкової служби складається акт, що засвідчує факт такої відмови. Один примірник акта або довідки про результати перевірки не пізніше наступного робочого дня після його складення реєструється в журналі реєстрації актів податкового органу і не пізніше наступного дня після його реєстрації вручається або надсилається платнику податків, його законному представнику або особі, яка здійснювала розрахункові операції.
 
      
611. У разі відмови платника податків або його законних представників від отримання примірника акта або довідки перевірки чи неможливості його вручення платнику податків або його законним представникам або особі, яка здійснювала розрахункові операції з будь-яких причин, такий акт або довідка надсилається платнику податків у порядку, визначеному статтею58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень - рішень. У зазначених в цьому абзаці випадках органом державної податкової служби складається відповідний акт або робиться позначка в акті або довідці про результати перевірки.
 
      
612. 86.6. Відмова платника податків або його законних представників чи особи, яка здійснювала розрахункові операції, від підписання акта перевірки або отримання його примірника не звільняє платника податків від обов’язку сплатити визначені органом державної податкової служби за результатами перевірки грошові зобов’язання.
 
-524- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Рибаков І.О.
Костенко П.І.
у п. 86.6 слова "чи особи, яка здійснювала розрахункові операції, " -виключити.
 
Відхилено При проведенні фактичної перевірки така перевірка здійснюється за місцезнаходженням планика податків (провадження ним господарської діяльності), у присутності особи, яка здійснює розрахункові операції тому така особа також повинна підписати метіраіли перевірки. Норма чинного законодавства     
613. 86.7. У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті або довідці перевірки, вони мають право подати свої заперечення протягом п’яти робочих днів з дня отримання акта або довідки. Такі заперечення розглядаються органом державної податкової служби протягом п’яти робочих днів, що настають за днем їх отримання (днем завершення перевірки, проведеної у зв’язку з необхідністю з’ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у зауваженнях), та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. Платник податку (його уповноважена особа та/або представник) може брати участь у розгляді заперечень, про що такий платник податку зазначає у запереченнях. Рішення про визначення грошових зобов’язань приймається з урахуванням результатів розгляду заперечень платника податків (у разі їх наявності).
 
-525- Олійник В.С.
У статті 86 пункт 86.7 викласти в такій редакції:
"86.7. У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті або довідці перевірки, вони мають право подати свої заперечення протягом десяти робочих днів з дня отримання акта або довідки. Такі заперечення розглядаються органом державної податкової служби протягом п’яти робочих днів, що настають за днем їх отримання (днем завершення перевірки, проведеної у зв’язку з необхідністю з’ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у зауваженнях), та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. Платник податку (його уповноважена особа та/або представник) може брати участь у розгляді заперечень, про що такий платник податку зазначає у запереченнях. Рішення про визначення грошових зобов’язань приймається з урахуванням результатів розгляду заперечень платника податків (у разі їх наявності)";
 
Враховано в іншій редакції     
    -526- Шпенов Д.Ю.
пункт 86.7. статті 86 глави 5-3 розділу І? викласти в наступній редакції:
"86.7. У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті або довідці перевірки, вони мають право подати свої заперечення протягом десяти робочих днів з дня отримання акта або довідки. Такі заперечення розглядаються органом державної податкової служби протягом п’яти робочих днів, що настають за днем їх отримання (днем завершення перевірки, проведеної у зв’язку з необхідністю з’ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у зауваженнях), та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 23 цього розділу для надсилання (вручення) податкових повідомлень?рішень. Рішення про визначення грошових зобов’язань приймається з урахуванням результатів розгляду заперечень платника податків (у разі їх наявності).".
 
Враховано в іншій редакції   
614. 86.8. Надання платником податків заперечень до актів перевірок та їх розгляд здійснюється у порядку, визначеному центральним органом державної податкової служби.
 
      
615. 86.9. Податкове повідомлення-рішення приймається керівником податкового органу (його заступником) протягом десяти робочих днів з дня наступного за днем вручення платнику податків акта перевірки у порядку передбаченому статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень, а за наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки - приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки - протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків.
 
-527- Шпенов Д.Ю.
пункт 86.9. статті 86 глави 5-3 розділу І? викласти в наступній редакції:
"86.9. За результатами розгляду матеріалів перевірки органом державної податкової служби, з урахуванням результатів розгляду заперечень платника податків (у разі їх наявності), приймається податкове повідомлення - рішення.Таке податкове повідомлення - рішення приймається не пізніше 10 робочих днів з дня реєстрації акта перевірки.".
 
Враховано в іншій редакції     
616. 86.10. У разі коли грошове зобов’язання розраховується органом державної податкової служби за результатами перевірки, призначеної відповідно до кримінально-процесуального законодавства або законодавства про оперативно-розшукову діяльність, податкове повідомлення - рішення за результатами такої перевірки не виноситься до дня набрання законної сили відповідним рішенням суду. Матеріали перевірки разом з висновками органу державної податкової служби передаються правоохоронному органу, що призначив перевірку для використання матеріалів відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства або законодавства про оперативно-розшукову діяльність. Статус матеріалів перевірки та висновків органу державної податкової служби визначається кримінально-процесуальним законодавством або законодавством про оперативно-розшукову діяльність.
 
      
617. 86.11. В акті перевірки зазначаються як факти заниження, так і факти завищення податкових зобов’язань платника податків.
 
      
618. ГЛАВА 6. ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
 
   ГЛАВА 6. ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
 
619. Стаття 87. Джерела сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків
 
   Стаття 87. Джерела сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків
 
620. 87.1. Джерелами самостійної сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.
 
-528- Шпенов Д.Ю.
пункт 87.1. статті 87 глави 6 розділу І? доповнити абзацом наступного змісту:
"Податковий борг потребує письмового оформлення з обов‘язковим обґрунтуванням та документальним підтвердженням його виникнення.".
 
Враховано по суті Стаття 59  87.1. Джерелами самостійної сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.
 
621. Сплата грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків з відповідного платежу може бути здійснена також за рахунок надміру сплачених сум такого платежу (без заяви платника) або за рахунок помилково та/або надміру сплачених сум з інших платежів (на підставі відповідної заяви платника), до відповідних бюджетів.
 
-529- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
&&
Пункт 87.1 статті 87 - доповнити абзацом такого змісту:
"За рішенням платника податків оплата його грошових зобов'язань або погашення податкового боргу можуть бути здійснені шляхом заліку непогашених зустрічних грошових зобов'язань відповідного бюджету перед таким платником податків, що виникли відповідно до норм податкового або бюджетного законодавства чи цивільних правочинів, строк погашення яких настав до моменту виникнення грошових зобов'язань платника податків. Такий залік проводиться протягом 30 календарних днів з дня надсилання державній податковій службі заяви платника податків щодо його проведення. Порядок проведення заліку визначається спільним рішенням Міністерства фінансів України та центральних контролюючих органів. Цей порядок не може обмежувати права платника на безумовний та повний залік непогашених зустрічних грошових зобов'язань відповідного бюджету перед таким платником податків. Відсутність такого порядку не є підставою для відмови платнику порядку в проведенні заліку непогашених зустрічних грошових зобов'язань. У разі відмови у проведенні такого заліку та/або його документального оформлення платник податків має оскаржувати таки дії чи бездіяльність державної податкової служби в суді";
 
Відхилено Заборонено бюджетним законодавством  Сплата грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків з відповідного платежу може бути здійснена також за рахунок надміру сплачених сум такого платежу (без заяви платника) або за рахунок помилково та/або надміру сплачених сум з інших платежів (на підставі відповідної заяви платника), до відповідних бюджетів.
 
622. 87.2. Джерелами погашення податкового боргу платника податків є будь-яке майно такого платника податків з урахуванням обмежень, визначених цим Кодексом, а також іншими законодавчими актами.
 
-530- Шпенов Д.Ю.
пункт 87.2. статті 87 глави 6 розділу І? доповнити абзацом наступного змісту:
"Стягнення на майно боржника дозволяється лише на майно вартість якого дорівнює податковому боргу на рівні ринкових цін. У разі якщо податковий орган не дійде згоди з платником податків стосовно вартості майна, дозволяється залучення, податковим органом, експерта з оцінки за рахунок Державного бюджету. Якщо боржник не дає згоди на залучення експерта, податковий орган має право звернутися до суду з заявою про призначення експертизи вартості майна.".
 
Відхилено Норма чинного законодавства  87.2. Джерелами погашення податкового боргу платника податків є будь-яке майно такого платника податків з урахуванням обмежень, визначених цим Кодексом, а також іншими законодавчими актами.
 
623. 87.3. Не можуть бути використані як джерела погашення податкового боргу платника податків:
 
   87.3. Не можуть бути використані як джерела погашення податкового боргу платника податків:
 
624. 87.3.1. майно платника податків, надане ним у заставу іншим особам (на час дії такої застави), якщо така застава зареєстрована згідно із законом у відповідних державних реєстрах до моменту виникнення права податкової застави;
 
   87.3.1. майно платника податків, надане ним у заставу іншим особам (на час дії такої застави), якщо така застава зареєстрована згідно із законом у відповідних державних реєстрах до моменту виникнення права податкової застави;
 
625. 87.3.2. майно, яке належить на правах власності іншим особам та перебуває у володінні або користуванні платника податків, у тому числі (але не виключно) майно, передане платнику податків у лізинг (оренду), схов (відповідальне зберігання), ломбардний схов, на комісію (консигнацію); давальницька сировина, надана підприємству для переробки, крім її частини, що надається платнику податків як оплата за такі послуги, а також майно інших осіб, прийняті платником податків у заставу чи заклад, довірче та будь-які інші види агентського управління;
 
   87.3.2. майно, яке належить на правах власності іншим особам та перебуває у володінні або користуванні платника податків, у тому числі (але не виключно) майно, передане платнику податків у лізинг (оренду), схов (відповідальне зберігання), ломбардний схов, на комісію (консигнацію); давальницька сировина, надана підприємству для переробки, крім її частини, що надається платнику податків як оплата за такі послуги, а також майно інших осіб, прийняті платником податків у заставу чи заклад, довірче та будь-які інші види агентського управління;
 
626. 87.3.3. майнові права інших осіб, надані платнику податків у користування або володіння, а також немайнові права, у тому числі права інтелектуальної (промислової) власності, передані в користування такому платнику податків без права їх відчуження;
 
   87.3.3. майнові права інших осіб, надані платнику податків у користування або володіння, а також немайнові права, у тому числі права інтелектуальної (промислової) власності, передані в користування такому платнику податків без права їх відчуження;
 
627. 87.3.4. кошти кредитів або позик, наданих платнику податків кредитно-фінансовою установою, що обліковуються на позичкових рахунках, відкритих на користь такого платника податків, суми акредитивів, що виставлені на ім’я платника податків, але не відкриті;
 
-531- Майборода С.Ф.
Підпункт 87.3.4 пункту 87.3 статті 87 доповнити словами:
"суми авансових платежів та попередньої оплати за контрактами підприємств суднобудівної промисловості, отримані від замовників морських, річкових суден та інших плавучих засобів, які зараховуються на окремі рахунки цих підприємств, відкриті відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні"
 
Враховано   87.3.4. кошти кредитів або позик, наданих платнику податків кредитно-фінансовою установою, що обліковуються на позичкових рахунках, відкритих на користь такого платника податків, суми акредитивів, що виставлені на ім’я платника податків, але не відкриті, суми авансових платежів та попередньої оплати за контрактами підприємств суднобудівної промисловості, отримані від замовників морських, річкових суден та інших плавучих засобів, які зараховуються на окремі рахунки цих підприємств, відкриті відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні;
 
628. 87.3.5. майно, включене до складу цілісних майнових комплексів державних підприємств, які не підлягають приватизації, у тому числі казенних підприємств. Порядок віднесення майна до такого, що включається до складу цілісного майнового комплексу державного підприємства, встановлюється Фондом державного майна України;
 
   87.3.5. майно, включене до складу цілісних майнових комплексів державних підприємств, які не підлягають приватизації, у тому числі казенних підприємств. Порядок віднесення майна до такого, що включається до складу цілісного майнового комплексу державного підприємства, встановлюється Фондом державного майна України;
 
629. 87.3.6. майно, вільний обіг якого заборонено згідно із законодавством України. У разі коли підприємницька діяльність з майном, що продається, підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства України, покупцями такого майна можуть бути лише особи, які отримали відповідну ліцензію;
 
-532- Власенко С.В.
У підпункті 87.3.6. пункту 87.3. статті 87 друге речення виключити.
 
Враховано   87.3.6. майно, вільний обіг якого заборонено згідно із законодавством України.;
 
630. 87.3.7. майно, що не може бути предметом застави відповідно до положень Закону України „Про заставу";
 
   87.3.7. майно, що не може бути предметом застави відповідно до положень Закону України „Про заставу";
 
631. 87.3.8. кошти інших осіб, надані платнику податків у вклад (депозит) або довірче управління, а також власні кошти юридичної особи, що використовуються для виплат заборгованості з основної заробітної плати за фактично відпрацьований час фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах з такою юридичною особою, у розмірах та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
-533- Горіна І.А.
У підпункті 87.3.8 пункту 87.3 статті 83 слова "у розмірах та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України" виключити.
 
Враховано   87.3.8. кошти інших осіб, надані платнику податків у вклад (депозит) або довірче управління, а також власні кошти юридичної особи, що використовуються для виплат заборгованості з основної заробітної плати за фактично відпрацьований час фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах з такою юридичною особою
 
632. 87.4. Посадові особи, у тому числі державні виконавці, які прийняли рішення про використання майна, визначеного пунктом 87.3 цієї статті, як джерела погашення грошового зобов’язання або податкового боргу платника податків, притягаються до відповідальності згідно із законодавством України.
 
-534- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 87.4 статті 87 слова "законодавством України" замінити на слово "законом".
 
Враховано   87.4. Посадові особи, у тому числі державні виконавці, які прийняли рішення про використання майна, визначеного пунктом 87.3 цієї статті, як джерела погашення грошового зобов’язання або податкового боргу платника податків, притягаються до відповідальності згідно із законом.
 
633. 87.5. У разі коли здійснення заходів щодо продажу майна платника податків не привело до повного погашення суми податкового боргу, орган стягнення може визначити додатковим джерелом погашення податкового боргу дебіторську заборгованість платника податків, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на органи державної податкової служби.
 
   87.5. У разі коли здійснення заходів щодо продажу майна платника податків не привело до повного погашення суми податкового боргу, орган стягнення може визначити додатковим джерелом погашення податкового боргу дебіторську заборгованість платника податків, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на органи державної податкової служби.
 
634. Така дебіторська заборгованість продовжує залишатися активом платника податків, що має податковий борг, до моменту надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення цієї дебіторської заборгованості. Орган державної податкової служби повідомляє платника податків про таке надходження коштів в п’ятиденний термін з дня отримання відповідного документа.
 
   Така дебіторська заборгованість продовжує залишатися активом платника податків, що має податковий борг, до моменту надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення цієї дебіторської заборгованості. Орган державної податкової служби повідомляє платника податків про таке надходження коштів в п’ятиденний термін з дня отримання відповідного документа.
 
635. 87.6. У разі відсутності у платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом юридичної особи, майна, достатнього для погашення його грошового зобов’язання або податкового боргу, джерелом погашення грошового зобов’язання або податкового боргу такого платника податків є майно такої юридичної особи, на яке може бути звернено стягнення згідно з цим Кодексом.
 
   87.6. У разі відсутності у платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом юридичної особи, майна, достатнього для погашення його грошового зобов’язання або податкового боргу, джерелом погашення грошового зобов’язання або податкового боргу такого платника податків є майно такої юридичної особи, на яке може бути звернено стягнення згідно з цим Кодексом.
 
636. Порядок застосування пунктів 87.5 - 87.6 цієї статті визначається центральним органом державної податкової служби.
 
   Порядок застосування пунктів 87.5 - 87.6 цієї статті визначається центральним органом державної податкової служби.
 
637. 87.7. Забороняється будь-яка уступка грошового зобов’язання або податкового боргу платника податків третім особам. Положення цього пункту не поширюються на випадки, коли гарантами повного та своєчасного погашення грошових зобов’язань платника податків виступають інші особи, якщо таке право передбачено цим Кодексом або законом про державний бюджет на відповідний рік.
 
-535- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
У пункті 87.7 статті 87 слова "або законом про державний бюджет на відповідний рік" виключити.
 
Враховано   87.7. Забороняється будь-яка уступка грошового зобов’язання або податкового боргу платника податків третім особам. Положення цього пункту не поширюються на випадки, коли гарантами повного та своєчасного погашення грошових зобов’язань платника податків виступають інші особи, якщо таке право передбачено цим Кодексом.
 
638. 87.8. Додатково до джерел, визначених у пункті 87.1 цієї статті, джерелом погашення податкового боргу банків, небанківських фінансових установ, у тому числі страхових організацій, можуть бути кошти, незалежно від джерел їх походження та без застосування обмежень, визначених у підпунктах 87.3.4 та 87.3.8 пункту 87.3 цієї статті, у сумі, яка не перевищує суму їх власного капіталу (без урахування страхових та прирівняних до них обов’язкових резервів, сформованих відповідно до закону). Визначення розміру власного капіталу здійснюється відповідно до законодавства України.
 
   87.8. Додатково до джерел, визначених у пункті 87.1 цієї статті, джерелом погашення податкового боргу банків, небанківських фінансових установ, у тому числі страхових організацій, можуть бути кошти, незалежно від джерел їх походження та без застосування обмежень, визначених у підпунктах 87.3.4 та 87.3.8 пункту 87.3 цієї статті, у сумі, яка не перевищує суму їх власного капіталу (без урахування страхових та прирівняних до них обов’язкових резервів, сформованих відповідно до закону). Визначення розміру власного капіталу здійснюється відповідно до законодавства України.
 
639. 87.9. У разі наявності у платника податку податкового боргу органи державної податкової служби зобов’язані зарахувати кошти, що сплачує такий платник податків, в рахунок погашення податкового боргу згідно з черговістю його виникнення незалежно від напряму сплати, визначеного платником податків.
 
-536- Грицак В.М.
Розділ 2 Глава 5-3, стаття 87, пункт 9
Пункт 53.9 виключити.
 
Відхилено норма чинного законодавства  87.9. У разі наявності у платника податку податкового боргу органи державної податкової служби зобов’язані зарахувати кошти, що сплачує такий платник податків, в рахунок погашення податкового боргу згідно з черговістю його виникнення незалежно від напряму сплати, визначеного платником податків.
 
    -537- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Рибаков І.О.
Костенко П.І.
У статті 87: пункт 87.9. викласти в наступній редакції: "У разі наявності у платника податку податкового боргу, його погашення здійснюється платником податку самостійно, або стягується примусово органами стягнення у порядку черговості, встановленої законом.".
 
Відхилено Норма чинного законодавства   
640. Спрямування коштів платником податків на погашення грошового зобов’язання перед погашенням податкового боргу забороняється.
 
-538- Хара В.Г.
Абзац другий підпункту 87.9 викласти у такий редакції "Спрямування коштів платником податків на погашення грошового зобов’язання перед погашенням податкового боргу забороняється, крім випадків спрямування цих коштів на виплату заробітної плати та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".
 
Враховано   Спрямування коштів платником податків на погашення грошового зобов’язання перед погашенням податкового боргу забороняється, крім випадків спрямування цих коштів на виплату заробітної плати та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
 
    -539- Марущенко В.С.
Абзац другий пункту 87.9 статті 87 розділу ІІ викласти у такий редакції "Спрямування коштів платником податків на погашення грошового зобов’язання перед погашенням податкового боргу забороняється, крім випадків спрямування цих коштів на виплату заробітної плати та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".
 
Враховано    
    -540- Сухий Я.М.
Абзац другий підпункту 87.9 викласти у такий редакції "Спрямування коштів платником податків на погашення грошового зобов’язання перед погашенням податкового боргу забороняється, крім випадків спрямування цих коштів на виплату заробітної плати та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
 
Враховано    
641. 87.10. З моменту прийняття судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство платника податків порядок погашення грошових зобов’язань, які включені до конкурсних кредиторських вимог контролюючих органів до такого боржника, визначається згідно з нормами Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" без застосування норм цього Кодексу.
 
-541- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 87.10 статті 87 слово "прийняття" замінити на слово "винесення", а у пункті 87.11 статті 87 слово "законодавства" замінити на слово "закону".
 
Враховано   87.10. З моменту винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство платника податків порядок погашення грошових зобов’язань, які включені до конкурсних кредиторських вимог контролюючих органів до такого боржника, визначається згідно з нормами Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" без застосування норм цього Кодексу.
 
642. 87.11. Орган стягнення звертається до суду з позовом про стягнення суми податкового боргу платника податку - фізичної особи. Стягнення податкового боргу за рішенням суду здійснюється державною виконавчою службою відповідно до законодавства про виконавче провадження.
 
   87.11. Орган стягнення звертається до суду з позовом про стягнення суми податкового боргу платника податку - фізичної особи. Стягнення податкового боргу за рішенням суду здійснюється державною виконавчою службою відповідно до законону про виконавче провадження.
 
643. 87.12. У разі коли податковий борг виник за операціями, що виконувались в межах договорів про спільну діяльність, джерелом погашення такого податкового боргу є майно платників податків, що є учасниками такого договору.
 
-542- Шпенов Д.Ю.
пункт 87.12. статті 87 глави 6 розділу І? виключити.
 
Відхилено Дана норма встановлює відповідальність за договорами про спільну діяльність, за відсутності якої у вказаної категорії боржників з’являється можливість законного ухилення від сплати податків  87.12. У разі коли податковий борг виник за операціями, що виконувались в межах договорів про спільну діяльність, джерелом погашення такого податкового боргу є майно платників податків, що є учасниками такого договору.
 
644. Стаття 88. Зміст податкової застави
 
   Стаття 88. Зміст податкової застави
 
645. 88.1. З метою забезпечення виконання платником податків своїх обов’язків, визначених цим Кодексом, майно платника податків, який має податковий борг, передається у податкову заставу.
 
   88.1. З метою забезпечення виконання платником податків своїх обов’язків, визначених цим Кодексом, майно платника податків, який має податковий борг, передається у податкову заставу.
 
646. 88.2. Право податкової застави виникає згідно з цим Кодексом та не потребує письмового оформлення.
 
-543- Шпенов Д.Ю.
пункт 88.2. статті 88 глави 6 розділу І? викласти в наступній редакції:
"88.2. Право податкової застави виникає згідно з цим Кодексом та потребує письмового оформлення.".
 
Відхилено норма чинного законодавства Право податкової застави як таке виникає в силу закону та не може бути письмово підтверджено.  88.2. Право податкової застави виникає згідно з цим Кодексом та не потребує письмового оформлення.
 
647. 88.3. У разі коли податковий борг виник за операціями, що виконувались в межах договорів про спільну діяльність, у податкову заставу передається майно платника податків, який згідно з умовами договору був відповідальним за перерахування податків до бюджету та/або майно, яке внесене у спільну діяльність та/або є результатом спільної діяльності платників податків. У разі недостатності його майна у податкову заставу передається майно інших учасників договору про спільну діяльність у розмірах, пропорційних їх участі у такій спільній діяльності.
 
   88.3. У разі коли податковий борг виник за операціями, що виконувались в межах договорів про спільну діяльність, у податкову заставу передається майно платника податків, який згідно з умовами договору був відповідальним за перерахування податків до бюджету та/або майно, яке внесене у спільну діяльність та/або є результатом спільної діяльності платників податків. У разі недостатності його майна у податкову заставу передається майно інших учасників договору про спільну діяльність у розмірах, пропорційних їх участі у такій спільній діяльності.
 
648. Стаття 89. Виникнення права податкової застави
 
   Стаття 89. Виникнення права податкової застави
 
649. 89.1. Право податкової застави виникає у разі:
 
   89.1. Право податкової застави виникає у разі:
 
650. 89.1.1. несплати у строки, встановлені цим Кодексом, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної платником податків у податковій декларації, - з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку;
 
   89.1.1. несплати у строки, встановлені цим Кодексом, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної платником податків у податковій декларації, - з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку;
 
651. 89.1.2. несплати у строки, встановлені цим Кодексом, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної контролюючим органом, - з дня виникнення податкового боргу.
 
   89.1.2. несплати у строки, встановлені цим Кодексом, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної контролюючим органом, - з дня виникнення податкового боргу.
 
652. 89.2. З урахуванням положень цієї статті право податкової застави поширюється на будь-яке майно платника податків, яке перебуває в його власності (повному господарському віданні або оперативному управлінні) - у день виникнення такого права - та балансова вартість якого не менша суми податкового боргу платника податків (але не більше двократного розміру), крім випадків, передбачених пунктом 89.5 цієї статті, а також на інше майно, на яке платник податків набуде прав власності у майбутньому.
 
-544- Олійник В.С.
У статті 89 пункт 89.2 викласти в такій редакції:
"Права податкової застави поширюється на будь-які види активів платника податків та обмежується сумою його податкового боргу";
 
Відхилено Не відповідає чинному законодавству  89.2. З урахуванням положень цієї статті право податкової застави поширюється на будь-яке майно платника податків, яке перебуває в його власності (повному господарському віданні або оперативному управлінні) - у день виникнення такого права - та балансова вартість якого не менша суми податкового боргу платника податків (але не більше двократного розміру), крім випадків, передбачених пунктом 89.5 цієї статті, а також на інше майно, на яке платник податків набуде прав власності у майбутньому.
 
    -545- Шпенов Д.Ю.
пункт 89.2. статті 89 глави 6 розділу І? викласти в наступній редакції:
"89.2. Права податкової застави поширюється на будь-які види активів платника податків та обмежується сумою його податкового боргу.".
 
Відхилено Не відповідає чинному законодавству   
653. У разі коли балансова вартість такого майна не визначена, його опис здійснюється за результатами оцінки, яка проводиться відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".
 
   У разі коли балансова вартість такого майна не визначена, його опис здійснюється за результатами оцінки, яка проводиться відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".
 
654. У разі збільшення суми податкового боргу складається акт опису до суми не меншої суми податкового боргу платника податків (але не більше двократного розміру) в порядку, передбаченому цією статтею.
 
   У разі збільшення суми податкового боргу складається акт опису до суми не меншої суми податкового боргу платника податків (але не більше двократного розміру) в порядку, передбаченому цією статтею.
 
655. Право податкової застави не поширюється на майно, визначене підпунктом 87.3.7 пункту 87.3 статті 87 цього Кодексу, а також на іпотечні активи, що належать емітенту та є забезпеченням відповідного випуску іпотечних сертифікатів з фіксованою доходністю, та грошові доходи від цих іпотечних активів, до повного виконання емітентом зобов’язань за цим випуском іпотечних сертифікатів з фіксованою доходністю й на склад іпотечного покриття та грошові доходи від нього до повного виконання емітентом зобов’язань за відповідним випуском звичайних іпотечних облігацій.
 
   Право податкової застави не поширюється на майно, визначене підпунктом 87.3.7 пункту 87.3 статті 87 цього Кодексу, а також на іпотечні активи, що належать емітенту та є забезпеченням відповідного випуску іпотечних сертифікатів з фіксованою доходністю, та грошові доходи від цих іпотечних активів, до повного виконання емітентом зобов’язань за цим випуском іпотечних сертифікатів з фіксованою доходністю й на склад іпотечного покриття та грошові доходи від нього до повного виконання емітентом зобов’язань за відповідним випуском звичайних іпотечних облігацій.
 
656. 89.3. Майно, на яке поширюється право податкової застави, оформлюється актом опису.
 
   89.3. Майно, на яке поширюється право податкової застави, оформлюється актом опису.
 
657. До акта опису включаються ліквідне майно, яке можливо використати як джерело погашення податкового боргу.
 
   До акта опису включаються ліквідне майно, яке можливо використати як джерело погашення податкового боргу.
 
658. Опис майна у податкову заставу здійснюється на підставі рішення керівника органу державної податкової служби, яке пред’являється платнику податків, що має податковий борг.
 
   Опис майна у податкову заставу здійснюється на підставі рішення керівника органу державної податкової служби, яке пред’являється платнику податків, що має податковий борг.
 
659. Акт опису майна, на яке поширюється право податкової застави, складається податковим керуючим у порядку та за формою, що затверджені центральним органом державної податкової служби.
 
   Акт опису майна, на яке поширюється право податкової застави, складається податковим керуючим у порядку та за формою, що затверджені центральним органом державної податкової служби.
 
660. Відмова платника податків від підписання акта опису майна, на яке поширюється право податкової застави, не звільняє такого платника податків від поширення права податкової застави на описане майно. У такому випадку опис здійснюється у присутності не менш ніж двох понятих.
 
   Відмова платника податків від підписання акта опису майна, на яке поширюється право податкової застави, не звільняє такого платника податків від поширення права податкової застави на описане майно. У такому випадку опис здійснюється у присутності не менш ніж двох понятих.
 
661. 89.4. У разі коли платник податків не допускає податкового керуючого для здійснення опису майна такого платника податків у податкову заставу та/або не подає документи, необхідні для такого опису, податковий керуючий складає акт відмови платника податків від опису майна у податкову заставу.
 
-546- Шпенов Д.Ю.
пункт 89.4. статті 89 глави 6 розділу І? викласти в наступній редакції:
"89.4. У разі коли платник податків не допускає податкового керуючого для здійснення опису майна такого платника податків у податкову заставу та/або не подає документи, необхідні для такого опису, податковий керуючий складає акт відмови платника податків від опису майна у податкову заставу. Орган державної податкової служби має право у цьому разі звернутись до суду щодо поширення права податкової застави на все майно платника податків. Після усунення обставин, що призвели до прийняття рішення про поширення права податкової застави на все майно платника податків, орган державної податкової служби протягом десяти днів скасовує таке рішення.".
 
Враховано   89.4. У разі коли платник податків не допускає податкового керуючого для здійснення опису майна такого платника податків у податкову заставу та/або не подає документи, необхідні для такого опису, податковий керуючий складає акт відмови платника податків від опису майна у податкову заставу. Орган державної податкової служби має право у цьому разі звернутись до суду щодо поширення права податкової застави на все майно платника податків. Після усунення обставин, що призвели до прийняття рішення про поширення права податкової застави на все майно платника податків, орган державної податкової служби протягом десяти днів скасовує таке рішення.
 
662. Орган державної податкової служби звертається до суду з поданням про зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків, заборону відчуження таким платником податків майна та зобов’язання такого платника податків допустити податкового керуючого для опису майна у податкову заставу.
 
-547- Власенко С.В.
Абз. 2 пункту 89.4. статті 89 викласти в такій редакції:
"Отримавши від податкового керуючого акт відмови платника податків від опису майна у податкову заставу, орган державної податкової служби приймає рішення щодо усунення порушень платником податків, про що повідомляє такого платника податків. У разі, якщо протягом строків на адміністративне оскарження рішення від платника податків не надійдуть пояснення щодо правомірності складання акту відмови від опису майна у податкову заставу, орган державної податкової служби звертається до суду з поданням про зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків, заборону відчуження таким платником податків майна та зобов’язання платника податків допустити податкового керуючого для опису майна у податкову заставу. У разі отримання від платника податків про неправомірність складання акту податковим керуючим, орган державної податкової служби направляє його для здійснення опису майна та складання відповідного акту повторно. У разі повторного складання податковим керуючим акту про відмову платника податків від опису майна у податкову заставу, орган державної податкової служби звертається до суду з вимогами, зазначеними у цій статті. У разі оскарження платником податків рішення щодо усунення порушень, орган державної податкової служби має право звернутись до суду після завершення процедури адміністративного оскарження або набрання відповідним судовим рішенням законної сили. Строк, на який може бути зупинені видаткові операції визначається судом, але не більше двох місяців".
 
Враховано по суті Положення глави 6  Орган державної податкової служби звертається до суду щодо зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків, заборону відчуження таким платником податків майна та зобов’язання такого платника податків допустити податкового керуючого для опису майна у податкову заставу.
 
663. Зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків та заборона відчуження таким платником податків майна діє до дня складення акта опису майна платника податків у податкову заставу податковим керуючим або акта про відсутність майна, що можуть бути описані у податкову заставу, або погашення податкового боргу в повному обсязі. Податковий керуючий не пізніше робочого дня, що настає за днем складення зазначених у цьому пункті актів, зобов’язаний надіслати банкам та іншим фінансовим установам рішення про складення таких актів. Таке рішення є підставою для поновлення видаткових операцій на рахунках платника податків.
 
   Зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків та заборона відчуження таким платником податків майна діє до дня складення акта опису майна платника податків у податкову заставу податковим керуючим або акта про відсутність майна, що можуть бути описані у податкову заставу, або погашення податкового боргу в повному обсязі. Податковий керуючий не пізніше робочого дня, що настає за днем складення зазначених у цьому пункті актів, зобов’язаний надіслати банкам та іншим фінансовим установам рішення про складення таких актів. Таке рішення є підставою для поновлення видаткових операцій на рахунках платника податків.
 
664. 89.5. У разі коли на момент складення акта опису майно відсутнє або його балансова вартість менша суми податкового боргу, право податкової застави поширюється на інше майно, на яке платник податків набуде право власності у майбутньому до погашення податкового боргу в повному обсязі.
 
-548- Олійник В.С.
У статті 89 пункт 89.5 виключити.
 
Відхилено Норма чинного законодавства  89.5. У разі коли на момент складення акта опису майно відсутнє або його балансова вартість менша суми податкового боргу, право податкової застави поширюється на інше майно, на яке платник податків набуде право власності у майбутньому до погашення податкового боргу в повному обсязі.
 
    -549- Шпенов Д.Ю.
пункт 89.5. статті 89 глави 6 розділу І? виключити.
 
Відхилено Норма чинного законодавства   
665. Платник податків зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня з дня набуття права власності на будь-яке майно повідомити орган державної податкової служби про його наявність. Орган державної податкової служби зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня отримання зазначеного повідомлення прийняти рішення щодо включення такого майна до акта опису майна, на яке поширюється право податкової застави, та балансова вартість якого є не меншою суми податкового боргу платника податків (але не більше двократного розміру), або відмовити платнику податків у включенні майна до акта опису.
 
   Платник податків зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня з дня набуття права власності на будь-яке майно повідомити орган державної податкової служби про його наявність. Орган державної податкової служби зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня отримання зазначеного повідомлення прийняти рішення щодо включення такого майна до акта опису майна, на яке поширюється право податкової застави, та балансова вартість якого є не меншою суми податкового боргу платника податків (але не більше двократного розміру), або відмовити платнику податків у включенні майна до акта опису.
 
666. У разі коли орган державної податкової служби приймає рішення про включення майна до акта опису, складається відповідний акт опису, один примірник якого надсилається платнику податків з повідомленням про вручення.
 
   У разі коли орган державної податкової служби приймає рішення про включення майна до акта опису, складається відповідний акт опису, один примірник якого надсилається платнику податків з повідомленням про вручення.
 
667. До прийняття відповідного рішення органом державної податкової служби платник податків не має права відчужувати таке майно.
 
   До прийняття відповідного рішення органом державної податкової служби платник податків не має права відчужувати таке майно.
 
668. У разі порушення платником податків вимог цього пункту він несе відповідальність згідно із законодавством.
 
-550- Хомутиннік В.Ю.
В п’ятому абзаці пункту 89.5 статті 89 слово "законодавством" замінити на слово "законом".
 
Враховано   У разі порушення платником податків вимог цього пункту він несе відповідальність згідно із законом.
 
669. 89.6. Якщо майно платника податків є неподільним і його балансова вартість більша двократного розміру суми податкового боргу, таке майно підлягає опису у податкову заставу у повному обсязі.
 
-551- Шпенов Д.Ю.
пункт 89.6. статті 89 глави 6 розділу І? виключити.
 
Відхилено Норма чинного законодавства  89.6. Якщо майно платника податків є неподільним і його балансова вартість більша двократного розміру суми податкового боргу, таке майно підлягає опису у податкову заставу у повному обсязі.
 
670. 89.7. Заміна предмета застави може здійснюватися тільки за згодою органу державної податкової служби.
 
   89.7. Заміна предмета застави може здійснюватися тільки за згодою органу державної податкової служби.
 
671. 89.8. Орган державної податкової служби зобов’язаний безоплатно зареєструвати податкову заставу у відповідному державному реєстрі.
 
   89.8. Орган державної податкової служби зобов’язаний безоплатно зареєструвати податкову заставу у відповідному державному реєстрі.
 
672. Стаття 90. Податковий пріоритет
 
   Стаття 90. Податковий пріоритет
 
673. 90.1. Пріоритет податкової застави щодо пріоритету інших обтяжень (включаючи інші застави) встановлюється відповідно до закону.
 
   90.1. Пріоритет податкової застави щодо пріоритету інших обтяжень (включаючи інші застави) встановлюється відповідно до закону.
 
674. Стаття 91. Податковий керуючий
 
   Стаття 91. Податковий керуючий
 
675. 91.1. Керівник органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника податків, що має податковий борг, призначає такому платнику податків податкового керуючого. Податковий керуючий повинен бути посадовою (службовою) особою органу державної податкової служби. Податковий керуючий має права та обов’язки, визначені цим Кодексом.
 
   91.1. Керівник органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника податків, що має податковий борг, призначає такому платнику податків податкового керуючого. Податковий керуючий повинен бути посадовою (службовою) особою органу державної податкової служби. Податковий керуючий має права та обов’язки, визначені цим Кодексом.
 
676. 91.2. Порядок призначення та звільнення, а також функції та компетенцію податкового керуючого визначає центральний орган державної податкової служби.
 
   91.2. Порядок призначення та звільнення, а також функції та компетенцію податкового керуючого визначає центральний орган державної податкової служби.
 
677. 91.3. Податковий керуючий описує майно платника податку, що має податковий борг, в податкову заставу, здійснювати перевірку стану збереження майна, яке перебуває у податковій заставі, проводити опис майна, на яке поширюється право податкової застави, для його продажу у випадках, передбачених цим Кодексом, одержує від боржника інформацію про операції із заставленим майном, а в разі його відчуження без згоди органу державної податкової служби (за умови коли наявність такої згоди має бути обов’язковою згідно з нормами цього Кодексу) вимагає пояснення від платника податків або його службових (посадових) осіб. У разі продажу в рахунок погашення податкового боргу майна платника податків, на яке поширюється право податкової застави, податковий керуючий має право отримувати від такого платника податків документи, що засвідчують право власності на зазначене майно.
 
   91.3. Податковий керуючий описує майно платника податку, що має податковий борг, в податкову заставу, здійснює перевірку стану збереження майна, яке перебуває у податковій заставі, проводить опис майна, на яке поширюється право податкової застави, для його продажу у випадках, передбачених цим Кодексом, одержує від боржника інформацію про операції із заставленим майном, а в разі його відчуження без згоди органу державної податкової служби (за умови коли наявність такої згоди має бути обов’язковою згідно з нормами цього Кодексу) вимагає пояснення від платника податків або його службових (посадових) осіб. У разі продажу в рахунок погашення податкового боргу майна платника податків, на яке поширюється право податкової застави, податковий керуючий має право отримувати від такого платника податків документи, що засвідчують право власності на зазначене майно.
 
678. 91.4. У разі коли платник податків, що має податковий борг, перешкоджає виконанню податковим керуючим повноважень, визначених цим Кодексом, такий податковий керуючий складає акт про перешкоджання платником податків виконанню таких повноважень у порядку та за формою, що встановлюється центральним органом державної податкової служби.
 
-552- Богословська І.Г.
Пункт 91.4 статті 91 проекту кодексу виключити.
 
Відхилено Норма чинного законодавства  91.4. У разі коли платник податків, що має податковий борг, перешкоджає виконанню податковим керуючим повноважень, визначених цим Кодексом, такий податковий керуючий складає акт про перешкоджання платником податків виконанню таких повноважень у порядку та за формою, що встановлюється центральним органом державної податкової служби.
 
679. Орган державної податкової служби звертається до суду з поданням про зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків, та зобов’язання такого платника податків виконати законні вимоги податкового керуючого, передбачені цим Кодексом. Строк, на який може бути зупинені видаткові операції визначається судом, але не більше двох місяців.
 
-553- Хомутиннік В.Ю.
В другому абзаці пункту 91.4 статті 91 слова "з поданням про" замінити на слово "щодо".
 
Враховано   Орган державної податкової служби звертається до суду щодо зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків, та зобов’язання такого платника податків виконати законні вимоги податкового керуючого, передбачені цим Кодексом. Строк, на який може бути зупинені видаткові операції визначається судом, але не більше двох місяців.
 
680. Зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків може бути достроково скасовано за рішенням податкового керуючого або суду.
 
-554- Власенко С.В.
Абз. 3 пункту 91.4. статті 91 викласти в такій редакції:
"У разі складання акту про перешкоджання платником податків виконанню повноважень податкового керуючого, настають правові наслідки, передбачені пунктом 89.4. статті 89 цього Кодексу".
 
Відхилено Зазначена норма проекту передбачає дострокове відновлення видаткових операцій на рахунках платника податків, що є стимулюючим фактором для такого платника в частині виконання законних вимог податкового керуючого.  Зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків може бути достроково скасовано за рішенням податкового керуючого або суду.
 
681. Стаття 92. Узгодження операцій із заставленим майном
 
   Стаття 92. Узгодження операцій із заставленим майном
 
682. 92.1. Платник податків зберігає право користування майном, що перебуває у податковій заставі, якщо інше не передбачено законом.
 
   92.1. Платник податків зберігає право користування майном, що перебуває у податковій заставі, якщо інше не передбачено законом.
 
683. Платник податків може відчужувати майно, що перебуває у податковій заставі, тільки за згодою органу державної податкової служби.
 
-555- Власенко С.В.
Абз. 2 пункту 92.1. статті 92 доповнити словами:
"а також у разі, якщо орган державної податкової служби впродовж трьох днів з моменту отримання від платника податків відповідного звернення не надав такому платнику податків відповіді щодо надання (ненадання) згоди".
 
Враховано частково   Платник податків може відчужувати майно, що перебуває у податковій заставі, тільки за згодою органу державної податкової служби, а також у разі, якщо орган державної податкової служби впродовж десяти днів з моменту отримання від платника податків відповідного звернення не надав такому платнику податків відповіді щодо надання (ненадання) згоди.
 
684. У випадку, якщо в податковій заставі перебуває лише готова продукція, товари та товарні запаси, платник податків може відчужувати таке майно без погодження з органом державної податкової служби за кошти за цінами, що не є меншими за звичайні та за умови, що кошти від такого відчуження будуть направлені в повному обсязі в рахунок виплати заробітної плати та/або погашення податкового боргу.
 
-556- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Абзац третій пункту 92.1. статті 92 - викласти у такій редакції:
"У випадку, якщо в податковій заставі перебуває лише готова продукція, товари та товарні запаси, платник податків може відчужувати таке майно без погодження з органом державної податкової служби за кошти за цінами, що не є меншими за звичайні та за умови, що кошти від такого відчуження будуть направлені в повному обсязі в рахунок виплати заробітної плати внесків на обов’язкове соціальне страхування та/або погашення податкового боргу";
 
Враховано   У випадку, якщо в податковій заставі перебуває лише готова продукція, товари та товарні запаси, платник податків може відчужувати таке майно без погодження з органом державної податкової служби за кошти за цінами, що не є меншими за звичайні та за умови, що кошти від такого відчуження будуть направлені в повному обсязі в рахунок виплати заробітної плати, внесків на обов’язкове соціальне страхування та/або погашення податкового боргу.
 
685. 92.2. У разі відчуження або оренди (лізингу) майна, яке перебуває у податковій заставі, платник податків за згодою органу державної податкової служби зобов’язаний замінити їх іншим майном такої самої або більшої вартості. Зменшення вартості заміненого майна допускається тільки за згодою органу державної податкової служби за умови часткового погашення податкового боргу.
 
   92.2. У разі відчуження або оренди (лізингу) майна, яке перебуває у податковій заставі, платник податків за згодою органу державної податкової служби зобов’язаний замінити їх іншим майном такої самої або більшої вартості. Зменшення вартості заміненого майна допускається тільки за згодою органу державної податкової служби за умови часткового погашення податкового боргу.
 
686. 92.3. У разі здійснення операцій з майном, яке перебуває у податковій заставі, без отримання попередньої згоди органу державної податкової служби посадова особа такого платника податків чи фізична особа, яка прийняла таке рішення, несуть відповідальність згідно із законодавством.
 
-557- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 92.3 статті 92 слово "законодавством" замінити на слово "законом".
 
Враховано   92.3. У разі здійснення операцій з майном, яке перебуває у податковій заставі, без отримання попередньої згоди органу державної податкової служби посадова особа такого платника податків чи фізична особа, яка прийняла таке рішення, несуть відповідальність згідно із законом.
 
687. Стаття 93. Зупинення податкової застави
 
-558- Хомутиннік В.Ю.
У назві статті 93 слово: "зупинення" змінити на: "припинення"
 
Враховано   Стаття 93. Припинення податкової застави
 
    -559- Власенко С.В.
У назві статті 93 слово: "зупинення" змінити на: "припинення"
 
Враховано    
688. 93.1. Майно платника податків звільняється з податкової застави з дня:
 
   93.1. Майно платника податків звільняється з податкової застави з дня:
 
689. 93.1.1. отримання органом державної податкової служби підтвердження повного погашення суми податкового боргу в установленому законодавством порядку;
 
   93.1.1. отримання органом державної податкової служби підтвердження повного погашення суми податкового боргу в установленому законодавством порядку;
 
690. 93.1.2. визнання податкового боргу безнадійним;
 
   93.1.2. визнання податкового боргу безнадійним;
 
691. 93.1.3. прийняття відповідного рішення судом у межах процедур, визначених законодавством з питань банкрутства;
 
   93.1.3. прийняття відповідного рішення судом у межах процедур, визначених законодавством з питань банкрутства;
 
692. 93.1.4. отримання платником податків рішення відповідного органу про скасування раніше прийнятих рішень щодо нарахування суми податкового зобов’язання або його частини (пені та штрафних санкцій) внаслідок проведення процедури адміністративного або судового оскарження;
 
-560- Кінах А.К.
Виключити підпункт 93.1.4 пункту 93.1 статті 93
 
Відхилено Норма чинного законодавства  93.1.4. отримання платником податків рішення відповідного органу про скасування раніше прийнятих рішень щодо нарахування суми податкового зобов’язання або його частини (пені та штрафних санкцій) внаслідок проведення процедури адміністративного або судового оскарження;
 
693. 93.1.5. реєстрації в органі державної податкової служби податкової поруки у випадках, визначених цим Кодексом.
 
   93.1.5. реєстрації в органі державної податкової служби податкової поруки у випадках, визначених цим Кодексом.
 
694. 93.2. Підставою для звільнення майна платника податків з-під податкової застави та її виключення з державних реєстрів застав рухомого або нерухомого майна є відповідний документ, що засвідчує закінчення будь-якої з подій, визначених підпунктами 93.1.1 - 93.1.5 пункту 93.1 цієї статті. Перелік відповідних документів визначається за правилами, встановленими Кабінетом Міністрів України.
 
-561- Горіна І.А.
Друге речення пункту 93.2 статті 93 виключити.
 
Враховано   93.2. Підставою для звільнення майна платника податків з-під податкової застави та її виключення з державних реєстрів застав рухомого або нерухомого майна є відповідний документ, що засвідчує закінчення будь-якої з подій, визначених підпунктами 93.1.1 - 93.1.5 пункту 93.1 цієї статті.
 
695. 93.3. Порядок застосування податкової застави встановлюється центральним органом державної податкової служби (за погодженням з Міністерством фінансів України).
 
   93.3. Порядок застосування податкової застави встановлюється центральним органом державної податкової служби (за погодженням з Міністерством фінансів України).
 
696. Стаття 94. Адміністративний арешт майна
 
   Стаття 94. Адміністративний арешт майна
 
697. 94.1. Адміністративний арешт майна платника податків (далі - арешт майна) є винятковим способом забезпечення виконання платником податків його обов’язків, визначених законом.
 
   94.1. Адміністративний арешт майна платника податків (далі - арешт майна) є винятковим способом забезпечення виконання платником податків його обов’язків, визначених законом.
 
698. 94.2. Арешт майна може бути застосовано, якщо з’ясовується одна з таких обставин:
 
-562- Королевська Н.Ю.
У статті 94:
- пункт 94.2 викласти у такій редакції:
"94.2. Арешт майна може бути застосовано виключно у разі порушення платником податків правил відчуження майна, що перебуває у податковій заставі";
 
Відхилено Адміністративний арешт майна платника податків застосовується лише до порушників податкового законодавства, якими є не тільки платники податків, що мають податковий борг  94.2. Арешт майна може бути застосовано, якщо з’ясовується одна з таких обставин:
 
699. 94.2.1. платник податків порушує правила відчуження майна, що перебуває у податковій заставі;
 
   94.2.1. платник податків порушує правила відчуження майна, що перебуває у податковій заставі;
 
700. 94.2.2. фізична особа, яка має податковий борг, виїжджає за кордон;
 
-563- Олійник В.С.
У пункті 94.2. статті 94 підпункт 94.2.2. виключити;
 
Відхилено Чинна норма законодавства  94.2.2. фізична особа, яка має податковий борг, виїжджає за кордон;
 
    -564- Шпенов Д.Ю.
підпункт 94.2.2 пункту 94.2 статті 94 глави 6 розділу І? виключити.
 
Відхилено Чинна норма законодавства   
    -565- Власенко С.В.
Підпункт 94.2.2. пункту 94.2. статті 94 доповнити словами: "на строк більше одного місяця".
 
Відхилено Чинна норма законодавства   
701. 94.2.3. платник податків відмовляється від проведення документальної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб органу державної податкової служби;
 
-566- Власенко С.В.
Підпункт 94.2.3. пункту 94.2. статті 94 доповнити словами: "без достатніх підстав".
 
Відхилено Чинна норма законодавства  94.2.3. платник податків відмовляється від проведення документальної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб органу державної податкової служби;
 
702. 94.2.4. відсутні свідоцтва про державну реєстрацію суб’єктів господарювання, спеціальні дозволи (ліцензії) на її здійснення, торгові патенти, сертифікати відповідності реєстраторів розрахункових операцій;
 
-567- Олійник В.С.
У пункті 94.2. статті 94 підпункт 94.2.4. виключити;
 
Відхилено Чинна норма законодавства  94.2.4. відсутні свідоцтва про державну реєстрацію суб’єктів господарювання, спеціальні дозволи (ліцензії) на її здійснення, торгові патенти, сертифікати відповідності реєстраторів розрахункових операцій;
 
    -568- Власенко С.В.
Підпункт 94.2.4. пункту 94.2. статті 94 після слів: "суб’єктів господарювання"
доповнити словами: " (у разі, якщо такі свідоцтва підлягають заміні, але не замінені платником податків у встановлений законом строк)".
У підпункті 94.2.4. пункт 94.2. статті 94 слова: "спеціальні дозволи (ліцензії) на її здійснення, сертифікати відповідності реєстраторів розрахункових операцій"
виключити.
 
Відхилено Чинна норма законодавства   
703. 94.2.5. відсутня реєстрація особи як платника податків в органі державної податкової служби, якщо така реєстрація є обов’язковою відповідно до цього Кодексу, або коли платник податків, що отримав податкове повідомлення або має податковий борг, вчиняє дії з переведення майна за межі України, його приховування або передачі іншим особам;
 
-569- Чорноволенко О.В.
У пункті 94.2.5 статті 94 розділу 2 законопроекту слова "відсутня реєстрація особи як платника податків в органі державної податкової служби, якщо така реєстрація є обов’язковою відповідно до цього Кодексу, або" вилучити;
 
Відхилено Чинна норма законодавства  94.2.5. відсутня реєстрація особи як платника податків в органі державної податкової служби, якщо така реєстрація є обов’язковою відповідно до цього Кодексу, або коли платник податків, що отримав податкове повідомлення або має податковий борг, вчиняє дії з переведення майна за межі України, його приховування або передачі іншим особам;
 
    -570- Власенко С.В.
У підпункті 94.2.5. пункту 94.2. статті 94 слова:
"або коли платник податків, що отримав податкове повідомлення або має податковий борг, вчиняє дії з переведення майна за межі України, його приховування або передачі іншим особам"
 
Відхилено Чинна норма законодавства   
704. 94.2.6. платник податків відмовляється від проведення перевірки стану збереження майна, яке перебуває у податковій заставі;
 
   94.2.6. платник податків відмовляється від проведення перевірки стану збереження майна, яке перебуває у податковій заставі;
 
705. 94.2.7. платник податків не допускає податкового керуючого до складення акта опису майна, яке передається в податкову заставу, та/або акта опису (виділення) майна для його продажу.
 
   94.2.7. платник податків не допускає податкового керуючого до складення акта опису майна, яке передається в податкову заставу, та/або акта опису (виділення) майна для його продажу.
 
706. 94.3. Арешт майна полягає у забороні платнику податків вчиняти будь-які дії щодо свого майна, яке підлягає такому арешту, крім дій з його охорони, зберігання та підтримання у належному функціональному та якісному стані.
 
-571- Шпенов Д.Ю.
пункт 94.3. статті 94 глави 6 розділу І? викласти в наступній редакції:
"94.3. Арешт майна полягає у забороні платнику податків розпоряджатися майном.".
 
Відхилено Чинна норма законодавства  94.3. Арешт майна полягає у забороні платнику податків вчиняти будь-які дії щодо свого майна, яке підлягає такому арешту, крім дій з його охорони, зберігання та підтримання у належному функціональному та якісному стані.
 
707. 94.4. Арешт може бути накладено органом державної податкової служби на будь-яке майно платника податків, крім того майна, що не підлягає арешту згідно із законодавством України та арешту коштів на рахунку платника податків.
 
-572- Пінчук А.П.
Пункт 94.4 статті 94 викласти в наступній редакції:
"94.4. Арешт може бути накладено органом державної податкової служби на будь-яке майно платника податків, крім майна, на яке не може бути звернено стягнення відповідно до закону, та коштів на рахунку платника податків.".
 
Враховано   94.4. Арешт може бути накладено органом державної податкової служби на будь-яке майно платника податків, крім майна, на яке не може бути звернено стягнення відповідно до закону, та коштів на рахунку платника податків.
 
    -573- Королевська Н.Ю.
У статті 94:
- пункт 94.4 викласти у такій редакції:
"94.4. Арешт може бути накладено органом державної податкової служби виключно на майно платника податків, яке перебуває у податковій заставі";
 
Відхилено Чинна норма законодавства   
708. 94.5. Арешт майна може бути повним або умовним.
 
-574- Ляпіна К.М.
94.5.Арешт майна може бути повним або умовним.
Повним арештом майна визнається виняткова заборона платнику податків на реалізацію прав розпорядження, володіння або користування його майном. У разі вилучення майна ризик, пов’язаний з його зберіганням або втратою функціональних чи споживчих якостей, покладається на орган, який прийняв рішення про таке вилучення.
 
Відхилено Чинна норма законодавства  94.5. Арешт майна може бути повним або умовним.
 
    -575- Шпенов Д.Ю.
пункт 94.5. статті 94 глави 6 розділу І? виключити.
 
Відхилено Чинна норма законодавства   
709. Повним арештом майна визнається виняткова заборона платнику податків на реалізацію прав розпорядження, володіння або користування його майном, з його тимчасовим вилученням або без такого. У разі вилучення майна ризик, пов’язаний з його зберіганням або втратою функціональних чи споживчих якостей, покладається на орган, який прийняв рішення про таке вилучення.
 
   Повним арештом майна визнається виняткова заборона платнику податків на реалізацію прав розпорядження, володіння або користування його майном, з його тимчасовим вилученням або без такого. У разі вилучення майна ризик, пов’язаний з його зберіганням або втратою функціональних чи споживчих якостей, покладається на орган, який прийняв рішення про таке вилучення.
 
710. Умовним арештом майна визнається обмеження платника податків щодо реалізації прав власності на таке майно, який полягає в обов’язковому попередньому отриманні дозволу керівника відповідного органу державної податкової служби на здійснення будь-якої операції платника податків з таким майном. Зазначений дозвіл може бути виданий керівником органу державної податкової служби, якщо за висновком податкового керуючого здійснення окремої операції платником податків не призведе до збільшення його податкового боргу або до зменшення ймовірності його погашення.
 
   Умовним арештом майна визнається обмеження платника податків щодо реалізації прав власності на таке майно, який полягає в обов’язковому попередньому отриманні дозволу керівника відповідного органу державної податкової служби на здійснення будь-якої операції платника податків з таким майном. Зазначений дозвіл може бути виданий керівником органу державної податкової служби, якщо за висновком податкового керуючого здійснення окремої операції платником податків не призведе до збільшення його податкового боргу або до зменшення ймовірності його погашення.
 
711. 94.6. Керівник органу державної податкової служби (його заступник) за наявності однієї з обставин, визначених у пункті 94.2 цієї статті, приймає рішення про застосування арешту майна платника податків, яке надсилається:
 
-576- Шпенов Д.Ю.
пункт 94.6. статті 94 глави 6 розділу І? викласти в наступній редакції:
"94.6. Керівник органу державної податкової служби (його заступник) за наявності однієї з обставин, визначених у пункті 94.2. цієї статті, приймає рішення про застосування арешту майна платника податків, яке надсилається:
94.6.1. платнику податків з вимогою тимчасово зупинити відчуження його майна;
94.6.2. іншим особам, у володінні, розпорядженні або користуванні яких перебуває майно такого платника податків, з вимогою тимчасово зупинити його відчуження.
Арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється шляхом подання відповідної позовної заяви органу державної податкової служби виключно на підставі рішення суду.
Звільнення коштів з-під арешту банк або інша фінансова установа здійснює за рішенням суду або рішенням податкового органу.".
 
Відхилено Чинна норма законодавства  94.6. Керівник органу державної податкової служби (його заступник) за наявності однієї з обставин, визначених у пункті 94.2 цієї статті, приймає рішення про застосування арешту майна платника податків, яке надсилається:
 
712. 94.6.1. платнику податків з вимогою тимчасово зупинити відчуження його майна;
 
   94.6.1. платнику податків з вимогою тимчасово зупинити відчуження його майна;
 
713. 94.6.2. іншим особам, у володінні, розпорядженні або користуванні яких перебуває майно такого платника податків, з вимогою тимчасово зупинити його відчуження.
 
   94.6.2. іншим особам, у володінні, розпорядженні або користуванні яких перебуває майно такого платника податків, з вимогою тимчасово зупинити його відчуження.
 
714. Арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється шляхом подання відповідної позовної заяви органу державної податкової служби виключно на підставі рішення суду.
 
-577- Хомутиннік В.Ю.
Абзац другий підпункту 94.6.2 статті 94 викласти у такій редакції:
"Арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду, шляхом звернення органу державної податкової служби до суду".
 
Враховано   Арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду, шляхом звернення органу державної податкової служби до суду.
 
    -578- Богословська І.Г.
Пункт 94.6 статті 94 проекту кодексу після речення: "Арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється шляхом подання відповідної позовної заяви органу державної податкової служби виключно на підставі рішення суду." доповнити новим реченням наступного змісту:
"Такі позови подаються за місцезнаходженням платника податків. Вимоги позивача повинні бути документально підтверджені (такі документи повинні засвідчувати наявність обставин, що визначені у цій статті як підстави для адміністративного арешту активів). Судове рішення підлягає оскарженню. Платник податків має право бути присутнім при розгляді справи."
 
Відхилено Дублює норми процесуального законодавства.   
715. Звільнення коштів з-під арешту банк або інша фінансова установа здійснює за рішенням суду.
 
   Звільнення коштів з-під арешту банк або інша фінансова установа здійснює за рішенням суду.
 
716. 94.7. Арешт майна може бути також застосований до товарів, які виготовляються, зберігаються, переміщуються або реалізуються з порушенням правил, визначених митним законодавством України чи законодавством з питань оподаткування акцизним податком, та товарів, у тому числі валютних цінностей, які продаються з порушенням порядку, визначеного законодавством, якщо їх власника не встановлено.
 
-579- Ляпіна К.М.
94.7 Виключити
 
Відхилено Чинна норма законодавства  94.7. Арешт майна може бути також застосований до товарів, які виготовляються, зберігаються, переміщуються або реалізуються з порушенням правил, визначених митним законодавством України чи законодавством з питань оподаткування акцизним податком, та товарів, у тому числі валютних цінностей, які продаються з порушенням порядку, визначеного законодавством, якщо їх власника не встановлено.
 
    -580- Королевська Н.Ю.
У статті 94:
- пункти 94.7, 94.8, 94.9 виключити;
 
Відхилено Чинна норма законодавства   
717. У цьому випадку службові (посадові) особи контролюючих органів або інших правоохоронних органів відповідно до їх компетенції тимчасово затримують таке майно із складенням протоколу, який повинен містити відомості про причини такого затримання з посиланням на порушення конкретної законодавчої норми; опис майна, його родових ознак і кількості; відомості про особу (особи), в якої було вилучено такі товари (за їх наявності); перелік прав та обов’язків таких осіб, що виникають у зв’язку з таким вилученням. Форма зазначеного протоколу затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   У цьому випадку службові (посадові) особи контролюючих органів або інших правоохоронних органів відповідно до їх компетенції тимчасово затримують таке майно із складенням протоколу, який повинен містити відомості про причини такого затримання з посиланням на порушення конкретної законодавчої норми; опис майна, його родових ознак і кількості; відомості про особу (особи), в якої було вилучено такі товари (за їх наявності); перелік прав та обов’язків таких осіб, що виникають у зв’язку з таким вилученням. Форма зазначеного протоколу затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
718. Керівник підрозділу правоохоронного органу, у підпорядкуванні якого перебуває службова особа, яка склала протокол про тимчасове затримання майна, зобов’язаний невідкладно поінформувати керівника органу державної податкової служби (його заступника), на території якого здійснено таке затримання, з обов’язковим врученням примірника протоколу.
 
   Керівник підрозділу правоохоронного органу, у підпорядкуванні якого перебуває службова особа, яка склала протокол про тимчасове затримання майна, зобов’язаний невідкладно поінформувати керівника органу державної податкової служби (його заступника), на території якого здійснено таке затримання, з обов’язковим врученням примірника протоколу.
 
719. На підставі відомостей, зазначених у протоколі, керівник органу державної податкової служби (його заступник) приймає рішення про накладення арешту на таке майно або відмовити у ньому шляхом неприйняття такого рішення.
 
   На підставі відомостей, зазначених у протоколі, керівник органу державної податкової служби (його заступник) приймає рішення про накладення арешту на таке майно або відмовити у ньому шляхом неприйняття такого рішення.
 
720. Рішення про накладення арешту на майно повинне бути прийняте до 24 години робочого дня, що настає за днем складення протоколу про тимчасове затримання майна, але коли відповідно до законодавства України орган державної податкової служби закінчує роботу раніше, то такий строк закінчується на час такого закінчення роботи.
 
   Рішення про накладення арешту на майно повинне бути прийняте до 24 години робочого дня, що настає за днем складення протоколу про тимчасове затримання майна, але коли відповідно до законодавства України орган державної податкової служби закінчує роботу раніше, то такий строк закінчується на час такого закінчення роботи.
 
721. У разі коли рішення про арешт майна не приймається протягом зазначеного строку, майно вважається звільненим з-під режиму тимчасового затримання, а посадові чи службові особи, які перешкоджають такому звільненню, несуть відповідальність згідно із законом.
 
   У разі коли рішення про арешт майна не приймається протягом зазначеного строку, майно вважається звільненим з-під режиму тимчасового затримання, а посадові чи службові особи, які перешкоджають такому звільненню, несуть відповідальність згідно із законом.
 
722. 94.8. При накладенні арешту на майно у випадках, визначених пунктом 94.7 цієї статті, рішення керівника органу державної податкової служби (його заступника) невідкладно вручається особі (особам, зазначеним у пункті 94.6 цієї статті), зазначеній у протоколі про тимчасове затримання майна, без виконання положень пункту 94.6 цієї статті.
 
-581- Ляпіна К.М.
94.8 Виключити
 
Відхилено Чинна норма законодавства  94.8. При накладенні арешту на майно у випадках, визначених пунктом 94.7 цієї статті, рішення керівника органу державної податкової служби (його заступника) невідкладно вручається особі (особам, зазначеним у пункті 94.6 цієї статті), зазначеній у протоколі про тимчасове затримання майна, без виконання положень пункту 94.6 цієї статті.
 
    -582- Королевська Н.Ю.
У статті 94:
- пункти 94.7, 94.8, 94.9 виключити;
 
Відхилено Чинна норма законодавства   
723. 94.9. У разі коли місцезнаходження осіб, зазначених у протоколі про тимчасове затримання майна, не виявлено або коли майно було затримано, а осіб, яким воно належить на праві власності чи інших правах, не встановлено рішення про арешт майна приймається керівником органу державної податкової служби (його заступником) без вручення його особам, зазначеним у пункті 94.6 цієї статті.
 
-583- Королевська Н.Ю.
У статті 94:
- пункти 94.7, 94.8, 94.9 виключити;
 
Відхилено Чинна норма законодавства  94.9. У разі коли місцезнаходження осіб, зазначених у протоколі про тимчасове затримання майна, не виявлено або коли майно було затримано, а осіб, яким воно належить на праві власності чи інших правах, не встановлено рішення про арешт майна приймається керівником органу державної податкової служби (його заступником) без вручення його особам, зазначеним у пункті 94.6 цієї статті.
 
724. 94.10. Арешт може бути накладено на майно строком до 96 годин від години підписання відповідного рішення керівником органу державної податкової служби (його заступником). Зазначений строк не може бути продовжений в адміністративному порядку, у тому числі за рішенням інших державних органів, крім випадків, визначених абзацом третім цього пункту або випадків, коли власника майна, на яке накладено арешт, не встановлено (не виявлено), - у цих випадках таке майно перебуває під режимом адміністративного арешту протягом строку, визначеного законодавством для визнання його безхазяйним, або у разі коли майно є таким, що швидко псується, - протягом граничного строку, визначеного законодавством. Порядок операцій з майном, власника якого не встановлено, визначається нормами законодавства з питань поводження з безхазяйним майном.
 
-584- Пінчук А.П.
У пункті 94.10 статті 94:
в першому абзаці після слів "під режимом адміністративного арешту протягом строку, визначеного" слово "законодавством" замінити на слово "законом";
в другому абзаці слова "з заявою про" замінити на слово "щодо";
в третьому абзаці слова "із заявою про" замінити на слово "щодо";
 
Враховано   94.10. Арешт може бути накладено на майно строком до 96 годин від години підписання відповідного рішення керівником органу державної податкової служби (його заступником). Зазначений строк не може бути продовжений в адміністративному порядку, у тому числі за рішенням інших державних органів, крім випадків, визначених абзацом третім цього пункту або випадків, коли власника майна, на яке накладено арешт, не встановлено (не виявлено), - у цих випадках таке майно перебуває під режимом адміністративного арешту протягом строку, визначеного законом для визнання його безхазяйним, або у разі коли майно є таким, що швидко псується, - протягом граничного строку, визначеного законодавством. Порядок операцій з майном, власника якого не встановлено, визначається нормами законодавства з питань поводження з безхазяйним майном.
 
    -585- Ляпіна К.М.
94.10.Арешт може бути накладено на нерухоме майно без рішення суду строком до 96 годин від години підписання відповідного рішення керівником органу державної податкової служби (його заступником). Зазначений строк не може бути продовжений в адміністративному порядку, у тому числі за рішенням інших державних органів, крім випадків, визначених абзацом третім цього пункту або випадків, коли власника майна, на яке накладено арешт, не встановлено (не виявлено), - у цих випадках таке майно перебуває під режимом адміністративного арешту протягом строку, визначеного законодавством для визнання його безхазяйним, або у разі коли майно є таким, що швидко псується, - протягом граничного строку, визначеного законодавством. Порядок операцій з майном, власника якого не встановлено, визначається нормами законодавства з питань поводження з безхазяйним майном
 
Відхилено Чинна норма законодавства   
725. Керівник відповідного органу державної податкової служби (його заступник) звертається до суду з заявою про продовження строку арешту майна платника податків за наявності визначених Кабінетом Міністрів України підстав, які свідчать, що звільнення майна з-під адміністративного арешту може загрожувати його зникненням або знищенням.
 
-586- Горіна І.А.
В абзаці другому пункту 94.10 статті 94 слова "визначених Кабінетом Міністрів України" виключити.
 
Враховано   Керівник відповідного органу державної податкової служби (його заступник) звертається до суду щодо продовження строку арешту майна платника податків за наявності підстав, які свідчать, що звільнення майна з-під адміністративного арешту може загрожувати його зникненням або знищенням.
 
726. У разі звернення керівника відповідного органу державної податкової служби (його заступника) до суду із заявою про продовження строку арешту майна платника податків строк дії арешту продовжується до прийняття судом остаточного рішення, що набрало законної сили.
 
-587- Богословська І.Г.
Абзац третій пункту 94.10 статті 94 проекту кодексу виключити.
Вважаю, що запропонована у проекті кодексу норма звужує права платників податків.
 
Відхилено Чинна норма законодавства  У разі звернення керівника відповідного органу державної податкової служби (його заступника) до суду щодо продовження строку арешту майна платника податків строк дії арешту продовжується до прийняття судом остаточного рішення, що набрало законної сили.
 
    -588- Чорноволенко О.В.
Абзац третій пункту 94.10 статті 94 розділу 2 законопроекту вилучити;
 
Відхилено Чинна норма законодавства   
727. Строки, визначені цим підпунктом, не включають добові години, що припадають на вихідні та святкові дні.
 
   Строки, визначені цим підпунктом, не включають добові години, що припадають на вихідні та святкові дні.
 
728. 94.11. Рішення керівника органу державної податкової служби (його заступника) щодо арешту майна може бути оскаржене платником податків в адміністративному або судовому порядку.
 
   94.11. Рішення керівника органу державної податкової служби (його заступника) щодо арешту майна може бути оскаржене платником податків в адміністративному або судовому порядку.
 
729. У всіх випадках, коли орган державної податкової служби вищого рівня або суд скасовує рішення про арешт майна, орган державної податкової служби вищого рівня проводить службове розслідування щодо мотивів видання керівником органу державної податкової служби (його заступником) рішення про арешт майна та приймає рішення про притягнення винних до відповідальності згідно із законодавством.
 
   У всіх випадках, коли орган державної податкової служби вищого рівня або суд скасовує рішення про арешт майна, орган державної податкової служби вищого рівня проводить службове розслідування щодо мотивів видання керівником органу державної податкової служби (його заступником) рішення про арешт майна та приймає рішення про притягнення винних до відповідальності згідно із законодавством.
 
730. 94.12. При прийнятті рішення про арешт майна банку арешт не може бути накладено на його кореспондентський рахунок.
 
   94.12. При прийнятті рішення про арешт майна банку арешт не може бути накладено на його кореспондентський рахунок.
 
731. 94.13. Платник податків має право на відшкодування збитків та немайнової шкоди, що завдані органом державної податкової служби внаслідок неправомірного застосування арешту майна такого платника податків, за рахунок коштів відповідного бюджету згідно із законодавством. Рішення про таке відшкодування приймається судом.
 
-589- Пінчук А.П.
У пункті 94.10 статті 94:
У пункті 94.13 статті 94 слово "законодавством" замінити на слово "законом".
 
Враховано   94.13. Платник податків має право на відшкодування збитків та немайнової шкоди, що завдані органом державної податкової служби внаслідок неправомірного застосування арешту майна такого платника податків, за рахунок коштів бюджету у розмірі, що не перевищує суми реальних збитків згідно із законом. Рішення про таке відшкодування приймається судом.
 
    -590- Королевська Н.Ю.
У статті 94:
- у пункті 94.13 слова "за рахунок коштів відповідного бюджету згідно із законодавством" замінити словами "за рахунок доходів загального фонду державного бюджету з єдиного казначейського рахунку";
 
Враховано по суті   
732. 94.14. Ця стаття не регулює порядок арешту майна у випадках, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України.
 
-591- Королевська Н.Ю.
У статті 94:
- пункт 94.14 виключити;
 
Враховано      
733. 94.15. Функції виконавця рішення про арешт майна платника податків покладаються на податкового керуючого або іншого працівника органу державної податкової служби, призначеного його керівником (заступником). Виконавець рішення про арешт:
 
-592- Олійник В.С.
У статті 94 пункт 94.15. виключити;
 
Відхилено Чинна норма законодавства  94.14. Функції виконавця рішення про арешт майна платника податків покладаються на податкового керуючого або іншого працівника органу державної податкової служби, призначеного його керівником (заступником). Виконавець рішення про арешт:
 
734. 94.15.1. надсилає рішення про арешт майна відповідно до пункту 94.6 цієї статті;
 
   94.14.1. надсилає рішення про арешт майна відповідно до пункту 94.6 цієї статті;
 
735. 94.15.2. організовує опис майна платника податків;
 
   94.14.2. організовує опис майна платника податків;
 
736. 94.15.3. організовує вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів на підставі рішення суду, складає їх опис, що скріплюється підписами посадової особи органу державної податкової служби та платника податків. Платник податків має право зробити копії таких документів;
 
-593- Чорноволенко О.В.
Пункт 94.15.3 статті 94 розділу 2 законопроекту вилучити;
 
Враховано      
    -594- Королевська Н.Ю.
У статті 94:
- підпункт 94.15.3 пункту 94.15 виключити:
 
Враховано    
737. 94.16. Опис майна платника податків проводиться у присутності його посадових осіб чи їх представників, а також понятих осіб.
 
-595- Пінчук А.П.
після слова "понятих" у всіх відмінках вилучити слово "осіб".
 
Враховано   94.15. Опис майна платника податків проводиться у присутності його посадових осіб чи їх представників, а також понятих.
 
    -596- Королевська Н.Ю.
У статті 94:
- у абзаці першому пункту 94.16 слова "а також понятих осіб" виключити;
 
Відхилено Чинна норма законодавства   
738. У разі відсутності посадових осіб платника податків або їх представників опис його майна здійснюється у присутності понятих осіб.
 
-597- Королевська Н.Ю.
У статті 94:
- абзац другий пункту 94.16 виключити;
 
Відхилено Чинна норма законодавства  У разі відсутності посадових осіб платника податків або їх представників опис його майна здійснюється у присутності понятих.
 
739. Для проведення опису майна у разі потреби залучається оцінювач.
 
   Для проведення опису майна у разі потреби залучається оцінювач.
 
740. Представникам платника податків, майно якого підлягає адміністративному арешту, роз’яснюються їх права та обов’язки.
 
   Представникам платника податків, майно якого підлягає адміністративному арешту, роз’яснюються їх права та обов’язки.
 
741. Понятими особами не можуть бути працівники органів державної податкової служби або правоохоронних органів, а також інші особи, участь яких як понятих осіб обмежується Законом України "Про виконавче провадження".
 
   Понятими не можуть бути працівники органів державної податкової служби або правоохоронних органів, а також інші особи, участь яких як понятих обмежується Законом України "Про виконавче провадження".
 
742. 94.17. Під час опису майна платника податків особи, які його проводять, зобов’язані пред’явити посадовим особам такого платника податків або їх представникам відповідне рішення про накладення адміністративного арешту, а також документи, які засвідчують їх повноваження на проведення такого опису. За результатами проведення опису майна платника податків складається протокол, який містить опис та перелік майна, що арештовується, із зазначенням назви, кількості, мір ваги та індивідуальних ознак та за умови присутності оцінювача, вартості, визначеної таким оцінювачем. Усе майно, що підлягає опису, пред’являється посадовим особам платника податків або їх представникам і понятим особам, а за відсутності посадових осіб або їх представників - понятим особам, для огляду.
 
   94.16. Під час опису майна платника податків особи, які його проводять, зобов’язані пред’явити посадовим особам такого платника податків або їх представникам відповідне рішення про накладення адміністративного арешту, а також документи, які засвідчують їх повноваження на проведення такого опису. За результатами проведення опису майна платника податків складається протокол, який містить опис та перелік майна, що арештовується, із зазначенням назви, кількості, мір ваги та індивідуальних ознак та за умови присутності оцінювача, вартості, визначеної таким оцінювачем. Усе майно, що підлягає опису, пред’являється посадовим особам платника податків або їх представникам і понятим особам, а за відсутності посадових осіб або їх представників - понятим особам, для огляду.
 
743. 94.18. Посадова особа органу державної податкової служби, яка виконує рішення про адміністративний арешт майна платника податків, визначає порядок його збереження та охорони.
 
   94.17. Посадова особа органу державної податкової служби, яка виконує рішення про адміністративний арешт майна платника податків, визначає порядок його збереження та охорони.
 
744. 94.19. Виконання заходів, передбачених пунктами 94.16 - 94.18 цієї статті, у період з 20-ї години до 9-ї години наступного дня не допускається.
 
   94.18. Виконання заходів, передбачених пунктами 94.15 - 94.17 цієї статті, у період з 20-ї години до 9-ї години наступного дня не допускається.
 
745. 94.20. Зупинення адміністративного арешту майна платника податків здійснюється у зв’язку із:
 
-598- Пінчук А.П.
У пункті 94.19 слово "зупинення" замінити на слово "припинення".
У підпункті 94.19.7 слово "прийняттям" замінити на слово "скасуванням" та слово "зупинення" замінити на слово "припинення".
 
Враховано   94.19. Припинення адміністративного арешту майна платника податків здійснюється у зв’язку із:
 
746. 94.20.1. скасуванням рішення керівника органу державної податкової служби (його заступника) про такий арешт;
 
   94.19.1. скасуванням рішення керівника органу державної податкової служби (його заступника) про такий арешт;
 
747. 94.20.2. погашенням податкового боргу платника податків;
 
   94.19.2. погашенням податкового боргу платника податків;
 
748. 94.20.3. усуненням платником податків причин застосування адміністративного арешту;
 
   94.19.3. усуненням платником податків причин застосування адміністративного арешту;
 
749. 94.20.4. ліквідацією платника податків, у тому числі внаслідок проведення процедури банкрутства;
 
   94.19.4. ліквідацією платника податків, у тому числі внаслідок проведення процедури банкрутства;
 
750. 94.20.5. наданням органу державної податкової служби третьою особою належних доказів про належність арештованого майна до об’єктів права власності такої третьої особи;
 
   94.19.5. наданням органу державної податкової служби третьою особою належних доказів про належність арештованого майна до об’єктів права власності такої третьої особи;
 
751. 94.20.6. закінченням граничного строку накладення адміністративного арешту;
 
   94.19.6. закінченням граничного строку накладення адміністративного арешту;
 
752. 94.20.7. прийняттям судом рішення про зупинення адміністративного арешту;
 
-599- Тищенко О.І.
- Доповнити п.п 94.20.7. ст. 94, після слова "арешту" наступною фразою: "або винесення органами прокуратури відповідного протесту"
 
Відхилено Не є сферою регулювання Податкового кодексу  94.19.7. прийняття судом рішення про припинення адміністративного арешту;
 
753. 94.20.8. пред’явленням платником податків свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання, спеціальних дозволів (ліцензій) на провадження діяльності, торгових патентів, сертифікатів відповідності реєстраторів розрахункових операцій;
 
-600- Королевська Н.Ю.
У статті 94:
- підпункти 94.20.8 та 94.20.9 пункту 94.20 виключити;
 
Відхилено Чинна норма законодавства  94.19.8. пред’явленням платником податків свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання, спеціальних дозволів (ліцензій) на провадження діяльності, торгових патентів, сертифікатів відповідності реєстраторів розрахункових операцій;
 
754. 94.20.9. фактичним проведенням платником податків інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, у тому числі зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки;
 
-601- Богословська І.Г.
&&
Доповнити пункт 94.20 статті 94 проекту кодексу новим підпунктом 94.20.10 наступного змісту:
"94.20.10. набранням чинності ухвалою суду про порушення провадження у справі про банкрутство платника податків."
 
Відхилено Справа про банкрутство не є підтвердженням виправлень порушень податкового законодавства, які стали підставою для адмін. арешту.  94.19.9. фактичним проведенням платником податків інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, у тому числі зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки;
 
755. 94.21. У випадках, визначених підпунктами 94.20.2, 94.20.3 і 94.20.4 пункту 94.20 цієї статті, рішення щодо звільнення з-під арешту майна приймає орган державної податкової служби.
 
   94.20. У випадках, визначених підпунктами 94.19.2, 94.19.3 і 94.19.4 пункту 94.19 цієї статті, рішення щодо звільнення з-під арешту майна приймає орган державної податкової служби.
 
756. 94.22. У разі коли майно платника податків звільняється з-під адміністративного арешту у зв’язку із закінченням граничного строку його застосування, повторне накладення адміністративного арешту з підстав накладення першого арешту не дозволяється.
 
   94.21. У разі коли майно платника податків звільняється з-під адміністративного арешту у зв’язку із закінченням граничного строку його застосування, повторне накладення адміністративного арешту з підстав накладення першого арешту не дозволяється.
 
757. 94.23. Порядок застосування адміністративного арешту майна встановлюється центральним органом державної податкової служби.
 
-602- Чорноволенко О.В.
Пункт 94.23 статті 94 розділу 2 законопроекту вилучити;
 
Враховано      
    -603- Королевська Н.Ю.
У статті 94:
- пункт 94.23 виключити.
 
Враховано    
758. Стаття 95. Продаж майна, що перебуває у податковій заставі
 
   Стаття 95. Продаж майна, що перебуває у податковій заставі
 
759. 95.1. Орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.
 
   95.1. Орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.
 
760. 95.2. Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадиться не раніше ніж через 60 календарних днів з моменту надіслання такому платнику податкової вимоги.
 
-604- Королевська Н.Ю.
Пункт 95.2 статті 92 викласти у такій редакції:
"95.2. Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадиться не раніше ніж через 60 календарних днів з моменту надіслання такому платнику податкової вимоги на підставі рішення суду".
 
Відхилено норма чинного законодавства Податкова вимога є лише документом, який попереджає платника про виникнення податкового боргу та не потребує рішення суду. Крім того, дана норма кореспондується із пунктом 95.3 статті 95, якою передбачено, що продаж майна та стягнення коштів здійснюється на підставі рішення суду  95.2. Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадиться не раніше ніж через 60 календарних днів з моменту надіслання такому платнику податкової вимоги.
 
761. 95.3. Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду у розмірі суми податкового боргу або його частини.
 
-605- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 95.3 статті 95 після слів "за рішенням суду" доповнити слова "яке направляється до виконання органам державної податкової служби"
 
Враховано   95.3. Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.
 
    -606- Богословська І.Г.
Пункт 95.3 статті 95 проекту кодексу викласти у новій редакції:
"95.3. Орган державної податкової служби звертається до суду за місцезнаходженням платника податків із заявою про надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок активів платника податків. Розгляд заяви органу державної податкової служби та оскарження судового рішення здійснюється за правилами, визначеними Цивільним процесуальним кодексом України для розгляду заяв про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом.
Усі подальші рішення органу державної податкової служби щодо погашення податкового боргу шляхом стягнення та/ або продажу активів платника податків приймаються виключно на виконання рішення суду."
 
Відхилено норма чинного законодавства. Проект Податкового кодексу не може регулювати питання судових процедур.   
762. Орган державної податкової служби звертається до суду із заявою про надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.
 
   Орган державної податкової служби звертається до суду щодо надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.
 
763. За наявності дозволу суду продаж майна здійснюється на підставі рішення органу державної податкової служби, підписаного його керівником та скріпленого гербовою печаткою органу державної податкової служби. Перелік відомостей, які зазначаються у такому рішенні, встановлюється центральним органом державної податкової служби.
 
-607- Пінчук А.П.
У пункті 95.3 статті 95:
в другому абзаці слова "із заявою про" замінити на слово "щодо";
третій абзац викласти у наступній редакції:
"Рішення суду щодо надання вказаного дозволу є підставою для прийняття органом державної податкової служби рішення про погашення усієї суми податкового боргу. Рішення органу державної податкової служби підписується його керівником та скріплюється гербовою печаткою органу державної податкової служби. Перелік відомостей, які зазначаються у такому рішенні, встановлюється центральним органом державної податкової служби.".
 
Враховано   . Рішення суду щодо надання вказаного дозволу є підставою для прийняття органом державної податкової служби рішення про погашення усієї суми податкового боргу. Рішення органу державної податкової служби підписується його керівником та скріплюється гербовою печаткою органу державної податкової служби. Перелік відомостей, які зазначаються у такому рішенні, встановлюється центральним органом державної податкової служби
 
764. 95.4. Орган державної податкової служби на підставі рішення суду має право здійснити стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків. Стягнення готівкових коштів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
-608- Пінчук А.П.
У пункті 95.4 статті 95 слова "має право здійснювати" замінити на слово "здійснює".
 
Враховано   95.4. Орган державної податкової служби на підставі рішення суду здійснює стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків. Стягнення готівкових коштів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
765. 95.5. Вилучені відповідно до цієї статті готівкові кошти вносяться посадовою особою органу державної податкової служби до банку в день її стягнення для перерахування до відповідного бюджету чи державного цільового фонду в рахунок погашення податкового боргу платника податків. У разі неможливості внесення зазначених коштів протягом того самого дня, їх необхідно внести в банк наступного робочого дня. Забезпечення збереження зазначених коштів до моменту їх внесення в банк здійснюється відповідним органом державної податкової служби.
 
   95.5. Вилучені відповідно до цієї статті готівкові кошти вносяться посадовою особою органу державної податкової служби до банку в день її стягнення для перерахування до відповідного бюджету чи державного цільового фонду в рахунок погашення податкового боргу платника податків. У разі неможливості внесення зазначених коштів протягом того самого дня, їх необхідно внести в банк наступного робочого дня. Забезпечення збереження зазначених коштів до моменту їх внесення в банк здійснюється відповідним органом державної податкової служби.
 
766. 95.6. У разі коли сума коштів, отримана у результаті продажу майна платника податків, перевищує суму його грошового зобов’язання та податкового боргу, різниця перераховується на рахунки такого платника податків або його правонаступників.
 
   95.6. У разі коли сума коштів, отримана у результаті продажу майна платника податків, перевищує суму його грошового зобов’язання та податкового боргу, різниця перераховується на рахунки такого платника податків або його правонаступників.
 
767. 95.7. Продаж майна платника податків здійснюється на прилюдних торгах та/або через торгівельні організації.
 
-609- Шпенов Д.Ю.
абзац перший пункту 95.7. статті 95 глави 6 розділу І? викласти в наступній редакції:
"95.7. Продаж майна платника податків здійснюється на прилюдних торгах.".
 
Відхилено норма чинного законодавства, в заставу може бути включене майно, яке може бути продане через роздрібну торгівлю. Наприклад: майно, що швидко псується, майно із обмеженим терміном зберігання.  95.7. Продаж майна платника податків здійснюється на прилюдних торгах та/або через торгівельні організації.
 
    -610- Кінах А.К.
Виключити підпункт 95.7.1 пункту 95.7 статті 95;
В пункті 95.7 статті 95 після слів „торгівельні організації" додати слова „на конкурсних засадах".
підпункти 95.7.2, 95.7.3 пункту 95.7 статті 95 вважати, відповідно, 95.7.1, 95.7.2.
В підпункті 95.7.2 пункту 97.2 статті 97 слова „цільових аукціонах" замінити на слова і знаки „прилюдних торгах (аукціонах)", виключити слова „на зазначених біржах".
 
Відхилено норма чинного законодавства, в заставу може бути включене майно, яке може бути продане через роздрібну торгівлю. Наприклад: майно, що швидко псується, майно із обмеженим терміном зберігання.   
768. Продаж майна платника податків на публічних торгах здійснюється у такому порядку:
 
-611- Тищенко О.І.
- В абзаці другому п. 95.7. ст. 95 слово "публічних" замінити на слово"прилюдних".
 
Відхилено норма чинного законодавства, в заставу може бути включене майно, яке може бути продане через роздрібну торгівлю. Наприклад: майно, що швидко псується, майно із обмеженим терміном зберігання.  Продаж майна платника податків на публічних торгах здійснюється у такому порядку:
 
769. 95.7.1. майно, яке може бути згруповано та стандартизовано, підлягає продажу за кошти виключно на біржових торгах, які проводяться біржами, що створені відповідно до закону і визначені органом державної податкової служби на конкурсних засадах;
 
   95.7.1. майно, яке може бути згруповано та стандартизовано, підлягає продажу за кошти виключно на біржових торгах, які проводяться біржами, що створені відповідно до закону і визначені органом державної податкової служби на конкурсних засадах;
 
770. 95.7.2. цінні папери - на фондових біржах у порядку, встановленому Законом України „Про цінні папери та фондовий ринок";
 
   95.7.2. цінні папери - на фондових біржах у порядку, встановленому Законом України „Про цінні папери та фондовий ринок";
 
771. 95.7.3. інше майно, об’єкти рухомого чи нерухомого майна, а також цілісні майнові комплекси підприємств підлягають продажу за кошти виключно на цільових аукціонах, які організовуються за поданням відповідного органу державної податкової служби на зазначених біржах.
 
   95.7.3. інше майно, об’єкти рухомого чи нерухомого майна, а також цілісні майнові комплекси підприємств підлягають продажу за кошти виключно на цільових аукціонах, які організовуються за поданням відповідного органу державної податкової служби на зазначених біржах.
 
772. 95.8. Майно, що швидко псується, а також інше майно, обсяги якого не є достатніми для організації прилюдних торгів, підлягає продажу за кошти на комісійних умовах через організації торгівлі, визначені органом державної податкової служби на конкурсних засадах.
 
-612- Шпенов Д.Ю.
пункт 95.8. статті 95 глави 6 розділу І? виключити.
 
Відхилено Норма чинного законодавства  95.8. Майно, що швидко псується, а також інше майно, обсяги якого не є достатніми для організації прилюдних торгів, підлягає продажу за кошти на комісійних умовах через організації торгівлі, визначені органом державної податкової служби на конкурсних засадах.
 
773. Майно боржника, щодо обігу якого встановлено обмеження законом, продається на закритих торгах, які проводяться на умовах змагальності. У таких закритих торгах беруть участь особи, які відповідно до законодавства можуть мати зазначене майно у власності чи на підставі іншого речового права.
 
   Майно боржника, щодо обігу якого встановлено обмеження законом, продається на закритих торгах, які проводяться на умовах змагальності. У таких закритих торгах беруть участь особи, які відповідно до законодавства можуть мати зазначене майно у власності чи на підставі іншого речового права.
 
774. 95.9. У разі коли продажу підлягає цілісний майновий комплекс підприємства, майно якого перебуває у державній або комунальній власності, чи коли згідно із законодавством з питань приватизації для відчуження майна підприємства необхідна попередня згода органу приватизації або іншого державного органу, уповноваженого здійснювати управління корпоративними правами, продаж майна такого підприємства організовується державним органом приватизації за поданням відповідного органу державної податкової служби із дотриманням норм законодавства з питань приватизації. При цьому інші способи приватизації, крім грошової, не дозволяються.
 
   95.9. У разі коли продажу підлягає цілісний майновий комплекс підприємства, майно якого перебуває у державній або комунальній власності, чи коли згідно із законодавством з питань приватизації для відчуження майна підприємства необхідна попередня згода органу приватизації або іншого державного органу, уповноваженого здійснювати управління корпоративними правами, продаж майна такого підприємства організовується державним органом приватизації за поданням відповідного органу державної податкової служби із дотриманням норм законодавства з питань приватизації. При цьому інші способи приватизації, крім грошової, не дозволяються.
 
775. Державний орган приватизації зобов’язаний організувати продаж цілісного майнового комплексу протягом 60 календарних днів з дня надходження подання органу державної податкової служби.
 
   Державний орган приватизації зобов’язаний організувати продаж цілісного майнового комплексу протягом 60 календарних днів з дня надходження подання органу державної податкової служби.
 
776. 95.10. З метою реалізації майна, яке перебуває у податковій заставі, проводиться експертна оцінка вартості такого майна для визначення початкової ціни його продажу. Така оцінка проводиться у порядку, визначеному Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".
 
   95.10. З метою реалізації майна, яке перебуває у податковій заставі, проводиться експертна оцінка вартості такого майна для визначення початкової ціни його продажу. Така оцінка проводиться у порядку, визначеному Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".
 
777. 95.11. Не проводиться оцінка майна, яке може бути згруповано або стандартизовано чи має курсову (поточну) біржову вартість та/або перебуває у лістингу товарних бірж.
 
   95.11. Не проводиться оцінка майна, яке може бути згруповано або стандартизовано чи має курсову (поточну) біржову вартість та/або перебуває у лістингу товарних бірж.
 
778. 95.12. Платник податків має право самостійно здійснити оцінку шляхом укладення договору з оцінювачем. Якщо платник податків самостійно не здійснює оцінку протягом двох місяців з моменту прийняття рішення про реалізацію майна, орган державної податкової служби самостійно укладає договір про проведення оцінки майна.
 
   95.12. Платник податків має право самостійно здійснити оцінку шляхом укладення договору з оцінювачем. Якщо платник податків самостійно не здійснює оцінку протягом двох місяців з моменту прийняття рішення про реалізацію майна, орган державної податкової служби самостійно укладає договір про проведення оцінки майна.
 
779. 95.13. Під час продажу майна на товарних біржах орган державної податкової служби укладає відповідний договір з брокером (брокерською конторою), яка вчиняє дії з продажу такого майна за дорученням органу державної податкової служби на умовах найкращої цінової пропозиції.
 
-613- Кінах А.К.
Виключити пункт 95.13 статті 95.
 
Відхилено Норма чинного законодавства  95.13. Під час продажу майна на товарних біржах орган державної податкової служби укладає відповідний договір з брокером (брокерською конторою), яка вчиняє дії з продажу такого майна за дорученням органу державної податкової служби на умовах найкращої цінової пропозиції.
 
780. 95.14. Покупець майна, яке перебуває у податковій заставі, набуває права власності на таке майно відповідно до умов, визначених у договорі (контракті), що оформлюється за результатами проведених торгів.
 
   95.14. Покупець майна, яке перебуває у податковій заставі, набуває права власності на таке майно відповідно до умов, визначених у договорі (контракті), що оформлюється за результатами проведених торгів.
 
781. 95.15. Порядок збільшення або зменшення початкової ціни майна платника податків визначається, як і реалізація на біржі та в роздрібній мережі, Кабінетом Міністрів України, крім випадків, визначених пунктом 95.9 цієї статті, які регулюються нормами законодавства про приватизацію.
 
   95.15. Порядок збільшення або зменшення початкової ціни майна платника податків визначається, як і реалізація на біржі та в роздрібній мережі, Кабінетом Міністрів України, крім випадків, визначених пунктом 95.9 цієї статті, які регулюються нормами законодавства про приватизацію.
 
782. 95.16. Інформація про склад майна платників податків, призначеного для продажу, оприлюднюється відповідною біржею. Компенсація витрат, пов’язаних з такими публікаціями, здійснюється за рахунок коштів, отриманих від реалізації майна платника податків, у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   95.16. Інформація про склад майна платників податків, призначеного для продажу, оприлюднюється відповідною біржею. Компенсація витрат, пов’язаних з такими публікаціями, здійснюється за рахунок коштів, отриманих від реалізації майна платника податків, у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
 
783. 95.17. Інформація про час та умови проведення прилюдних торгів майном платників податків оприлюднюється відповідною біржею.
 
   95.17. Інформація про час та умови проведення прилюдних торгів майном платників податків оприлюднюється відповідною біржею.
 
784. 95.18. Інформація, зазначена у пункті 95.17 цієї статті, та порядок її оприлюднення визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   95.18. Інформація, зазначена у пункті 95.17 цієї статті, та порядок її оприлюднення визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
785. 95.19. Платник податків або будь-яка інша особа, що здійснює управління майном платника податків або контроль за їх використанням, зобов’язані забезпечити за першою вимогою безперешкодний доступ податкового керуючого та учасників публічних торгів до огляду та оцінки майна, що пропонується для продажу, а також безперешкодне набуття прав власності на таке майна особою, яка придбала їх на публічних торгах.
 
   95.19. Платник податків або будь-яка інша особа, що здійснює управління майном платника податків або контроль за їх використанням, зобов’язані забезпечити за першою вимогою безперешкодний доступ податкового керуючого та учасників публічних торгів до огляду та оцінки майна, що пропонується для продажу, а також безперешкодне набуття прав власності на таке майна особою, яка придбала їх на публічних торгах.
 
786. 95.20. Якщо платник податків у будь-який момент до укладення договору купівлі-продажу його майна повністю погашає суму податкового боргу, орган державної податкової служби скасовує рішення про проведення їх продажу та вживає заходів щодо зупинення торгів.
 
   95.20. Якщо платник податків у будь-який момент до укладення договору купівлі-продажу його майна повністю погашає суму податкового боргу, орган державної податкової служби скасовує рішення про проведення їх продажу та вживає заходів щодо зупинення торгів.
 
787. 95.21. Операції з продажу визначеного у цій статті майна на біржовому ринку не підлягають нотаріальному посвідченню.
 
   95.21. Операції з продажу визначеного у цій статті майна на біржовому ринку не підлягають нотаріальному посвідченню.
 
788. 95.22. Орган державної податкової служби звертається до суду із заявою про стягнення з дебіторів платника податку, що має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на органи державної податкової служби, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податків. Сума коштів, що надходить у результаті стягнення дебіторської заборгованості, в повному обсязі (але в межах суми податкового боргу) зараховується до відповідного бюджету чи державного цільового фонду в рахунок погашення податкового боргу платника податків. Сума дебіторської заборгованості, що стягнута понад суму податкового боргу, передається у розпорядження платника податку.
 
-614- Пінчук А.П.
У пункті 95.22 статті 95 слова "із заявою про" замінити на слово "щодо".
 
Немає висновку   95.22. Орган державної податкової служби звертається до суду щодо стягнення з дебіторів платника податку, що має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на органи державної податкової служби, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податків. Сума коштів, що надходить у результаті стягнення дебіторської заборгованості, в повному обсязі (але в межах суми податкового боргу) зараховується до відповідного бюджету чи державного цільового фонду в рахунок погашення податкового боргу платника податків. Сума дебіторської заборгованості, що стягнута понад суму податкового боргу, передається у розпорядження платника податку.
 
789. Стаття 96. Погашення податкового боргу державних підприємств, які не підлягають приватизації, та комунальних підприємств
 
   Стаття 96. Погашення податкового боргу державних підприємств, які не підлягають приватизації, та комунальних підприємств
 
790. 96.1. У разі коли сума коштів, отримана від продажу внесеного в податкову заставу майна комунального підприємства, не покриває суму його податкового боргу і витрат, пов’язаних з організацією та проведенням публічних торгів, або у разі відсутності у такого боржника власного майна, що відповідно до законодавства України може бути внесено в податкову заставу та відчужено, орган державної податкової служби зобов’язаний звернутися до органу місцевого самоврядування чи органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить майно такого платника податків, з поданням щодо прийняття рішення про:
 
   96.1. У разі коли сума коштів, отримана від продажу внесеного в податкову заставу майна комунального підприємства, не покриває суму його податкового боргу і витрат, пов’язаних з організацією та проведенням публічних торгів, або у разі відсутності у такого боржника власного майна, що відповідно до законодавства України може бути внесено в податкову заставу та відчужено, орган державної податкової служби зобов’язаний звернутися до органу місцевого самоврядування чи органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить майно такого платника податків, з поданням щодо прийняття рішення про:
 
791. 96.1.1. виділення коштів місцевого бюджету на сплату податкового боргу такого платника податків. Рішення про фінансування таких витрат розглядається на найближчій сесії відповідної ради;
 
   96.1.1. виділення коштів місцевого бюджету на сплату податкового боргу такого платника податків. Рішення про фінансування таких витрат розглядається на найближчій сесії відповідної ради;
 
792. 96.1.2. затвердження плану досудової санації такого платника податків, який передбачає погашення його податкового боргу;
 
   96.1.2. затвердження плану досудової санації такого платника податків, який передбачає погашення його податкового боргу;
 
793. 96.1.3. ліквідацію такого платника податків та призначення ліквідаційної комісії;
 
   96.1.3. ліквідацію такого платника податків та призначення ліквідаційної комісії;
 
794. 96.1.4. прийняття сесією відповідної ради рішення щодо порушення справи про банкрутство платника податків.
 
   96.1.4. прийняття сесією відповідної ради рішення щодо порушення справи про банкрутство платника податків.
 
795. 96.2. У разі коли сума коштів, отримана від продажу внесеного в податкову заставу майна державного підприємства, яке не підлягає приватизації, у тому числі казенного підприємства не покриває суму податкового боргу такого платника податків і витрат, пов’язаних з організацією та проведенням публічних торгів, або у разі відсутності майна, що відповідно до законодавства України може бути внесено в податкову заставу та відчужено, орган державної податкової служби зобов’язаний звернутися до органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить такий платник податків, з поданням щодо прийняття рішення про:
 
   96.2. У разі коли сума коштів, отримана від продажу внесеного в податкову заставу майна державного підприємства, яке не підлягає приватизації, у тому числі казенного підприємства не покриває суму податкового боргу такого платника податків і витрат, пов’язаних з організацією та проведенням публічних торгів, або у разі відсутності майна, що відповідно до законодавства України може бути внесено в податкову заставу та відчужено, орган державної податкової служби зобов’язаний звернутися до органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить такий платник податків, з поданням щодо прийняття рішення про:
 
796. 96.2.1. надання відповідної компенсації з бюджету за рахунок коштів, призначених для утримання такого органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить такий платник податків;
 
-615- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
Підпункти 96.2.1 та 96.2.2 пункту 96.2 статті 96 викласти в такій редакції:
"96.2.1. звернення до Кабінету Міністрів України про надання в установленому порядку відповідної компенсації з державного бюджету;
 
Відхилено Норма чинного законодавства  96.2.1. надання відповідної компенсації з бюджету за рахунок коштів, призначених для утримання такого органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить такий платник податків;
 
797. 96.2.2. досудову санацію такого платника податків за рахунок коштів державного бюджету;
 
-616- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
96.2.2. звернення до Кабінету Міністрів України про здійснення в установленому порядку досудової санації такого платника податків за рахунок коштів державного бюджету".
 
Відхилено Не є сферою правового регулювання цього Кодексу.  96.2.2. досудову санацію такого платника податків за рахунок коштів державного бюджету;
 
798. 96.2.3. ліквідацію такого платника податків та призначення ліквідаційної комісії;
 
   96.2.3. ліквідацію такого платника податків та призначення ліквідаційної комісії;
 
799. 96.2.4. виключення платника податків із переліку об’єктів державної власності, які не підлягають приватизації відповідно до закону, з метою порушення справи про банкрутство, у порядку, встановленому законодавством України.
 
-617- Кінах А.К.
Виключити підпункт 96.2.4 пункту 96.2 статті 96.
 
Відхилено Норма чинного законодавства  96.2.4. виключення платника податків із переліку об’єктів державної власності, які не підлягають приватизації відповідно до закону, з метою порушення справи про банкрутство, у порядку, встановленому законодавством України.
 
800. 96.3. Відповідь щодо прийняття одного із зазначених рішень надсилається органу державної податкової служби протягом 30 календарних днів з дня направлення звернення.
 
   96.3. Відповідь щодо прийняття одного із зазначених рішень надсилається органу державної податкової служби протягом 30 календарних днів з дня направлення звернення.
 
801. У разі неотримання зазначеної відповіді у визначений цим пунктом строк або отримання відповіді про відмову у задоволенні його вимог орган державної податкової служби зобов’язаний звернутися до суду із позовною заявою про звернення стягнення податкового боргу на кошти державного органу, в управлінні якого перебуває таке державне (комунальне) підприємство або його майно.
 
   У разі неотримання зазначеної відповіді у визначений цим пунктом строк або отримання відповіді про відмову у задоволенні його вимог орган державної податкової служби зобов’язаний звернутися до суду із позовною заявою про звернення стягнення податкового боргу на кошти державного органу, в управлінні якого перебуває таке державне (комунальне) підприємство або його майно.
 
802. 96.4. Виникнення у державного або комунального підприємства податкового боргу є підставою для розірвання трудового договору (контракту) з керівником такого підприємства.
 
-618- Шпенов Д.Ю.
пункт 96.4. статті 96 глави 6 розділу І? виключити.
 
Відхилено норма чинного законодавства. Норма проекту кодексу передбачає відповідальність керівника державного підприємства за його дії, що призвели до неплатоспроможності цього підприємства та накопичення податкового боргу  96.4. Виникнення у державного або комунального підприємства податкового боргу є підставою для розірвання трудового договору (контракту) з керівником такого підприємства.
 
    -619- Королевська Н.Ю.
Пункти 96.4-96.6 з статті 96 виключити.
 
Відхилено норма чинного законодавства. Норма проекту кодексу передбачає відповідальність керівника державного підприємства за його дії, що призвели до неплатоспроможності цього підприємства та накопичення податкового боргу   
803. 96.5. Трудові договори (контракти), що укладаються з керівником державного або комунального підприємства, повинні містити положення про зазначену відповідальність, що є їх істотною умовою.
 
-620- Шпенов Д.Ю.
пункт 96.5. статті 96 глави 6 розділу І? виключити.
 
Відхилено норма чинного законодавства. Норма проекту кодексу передбачає відповідальність керівника державного підприємства за його дії, що призвели до неплатоспроможності цього підприємства та накопичення податкового боргу  96.5. Трудові договори (контракти), що укладаються з керівником державного або комунального підприємства, повинні містити положення про зазначену відповідальність, що є їх істотною умовою.
 
804. Норми цього пункту не поширюються на випадки виникнення податкового боргу внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) або невиконання або неналежного виконання державними органами зобов’язань щодо оплати товарів (робіт, послуг), придбаних у такого платника податків за рахунок бюджетних коштів, з надання