Кількість абзаців - 132 Таблиця поправок


ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (16) РОЗДІЛ XVІ. ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. РОЗДІЛ ХVІ. ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ
 
   РОЗДІЛ ХVІ. ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ
 
1. Стаття 323. Платники збору
 
   Стаття 323. Платники збору
 
2. 323.1. Платниками збору є водокористувачі - суб’єкти господарювання, незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи - підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.
 
   323.1. Платниками збору є водокористувачі - суб’єкти господарювання, незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи - підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.
 
3. Стаття 324. Об’єкт оподаткування збором
 
   Стаття 324. Об’єкт оподаткування збором
 
4. 324.1. Об’єктом оподаткування збором є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання.
 
   324.1. Об’єктом оподаткування збором є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання.
 
5. 324.2. Об’єктом оподаткування збором за спеціальне використання води без її вилучення з водних об’єктів є:
 
   324.2. Об’єктом оподаткування збором за спеціальне використання води без її вилучення з водних об’єктів є:
 
6. 324.2.1. для потреб гідроенергетики - фактичний обсяг води, що пропускається через турбіни гідроелектростанцій для вироблення електроенергії;
 
   324.2.1. для потреб гідроенергетики - фактичний обсяг води, що пропускається через турбіни гідроелектростанцій для вироблення електроенергії;
 
7. 324.2.2. для потреб водного транспорту - час використання поверхневих вод вантажним самохідним і несамохідним флотом, що експлуатується (залежно від тоннажності), та пасажирським флотом, що експлуатується (залежно від кількості місць).
 
   324.2.2. для потреб водного транспорту - час використання поверхневих вод вантажним самохідним і несамохідним флотом, що експлуатується (залежно від тоннажності), та пасажирським флотом, що експлуатується (залежно від кількості місць).
 
8. 324.3. Об’єктом оподаткування збором за спеціальне використання води для потреб рибництва є фактичний обсяг води, необхідної для поповнення водних об’єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів (у тому числі для поповнення, яке пов’язане з втратами води на фільтрацію та випаровування).
 
   324.3. Об’єктом оподаткування збором за спеціальне використання води для потреб рибництва є фактичний обсяг води, необхідної для поповнення водних об’єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів (у тому числі для поповнення, яке пов’язане з втратами води на фільтрацію та випаровування).
 
9. 324.4. Збір не справляється:
 
   324.4. Збір не справляється:
 
10. 324.4.1. за воду, що використовується для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які знаходяться на даній території в той чи інший період часу, незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах його житлового фонду та присадибних ділянок);
 
-1- Семинога А.І.
У підпункті 324.4.1. статті 324 після слів "та присадибних ділянок" доповнити словами "а також садівничих товариств та дачних будинків". Редакція цього пункту матиме такий вигляд:
"3.4.1) за воду, що використовується для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які знаходяться на даній території в той чи інший період часу, незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах його житлового фонду та присадибних ділянок, а також садівничих товариств та дачних будинків);".
 
Враховано частково (у пункті 324.4.10)  324.4.1. за воду, що використовується для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які знаходяться на даній території в той чи інший період часу, незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах його житлового фонду та присадибних ділянок);
 
11. 324.4.2. за воду, що використовується для протипожежних потреб;
 
   324.4.2. за воду, що використовується для протипожежних потреб;
 
12. 324.4.3. за воду, що використовується для потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів;
 
   324.4.3. за воду, що використовується для потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів;
 
13. 324.4.4. за воду, що використовується для пилозаглушення у шахтах і кар’єрах;
 
-2- Воропаєв Ю.М.
Викласти пп.324.4.4 розділу ХVІ в наступній редакції:
324.4.4) за воду, що використовується для пилозаглушення у шахтах і кар'єрах, а також промисловими підприємствами для забезпечення фільтрації та/або газоочищення з метою усунення (зменшення) шкідливих викидів в атмосферне повітря;
 
Відхилено (розширення пільгового оподаткування)  324.4.4. за воду, що використовується для пилозаглушення у шахтах і кар’єрах;
 
    -3- Шпенов Д.Ю.
Підпункт 324.4.4. пункту 324.4. статті 324 розділу ХV? викласти в наступній редакції:
"324.4.4. за воду, що використовується для пилозаглушення у шахтах і кар'єрах, а також промисловими підприємствами для забезпечення фільтрації та/або газоочищення з метою усунення (зменшення) шкідливих викидів в атмосферне повітря;".
 
Відхилено (розширення пільгового оподаткування)   
14. 324.4.5. за воду, що забирається науково-дослідними установами, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, для проведення наукових досліджень у галузі рисосіяння та для виробництва елітного насіння рису;
 
   324.4.5. за воду, що забирається науково-дослідними установами, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, для проведення наукових досліджень у галузі рисосіяння та для виробництва елітного насіння рису;
 
15. 324.4.6. за воду, що втрачена в магістральних та міжгосподарських каналах зрошувальних систем та магістральних водогонах;
 
-4- Семинога А.І.
У статті 324 у підпункті 324.4. підпункт 324.4.6. "за воду, що втрачена в магістральних та міжгосподарських каналах зрошувальних систем та магістральних водогонах" вилучити.
 
Відхилено (втрати води у зрошувальних системах та магістральних водогонах, пов’язані з аварійними ситуаціями таких систем, що є державною власністю, ремонт яких здійснюється за рахунок державних коштів)  324.4.6. за воду, що втрачена в магістральних та міжгосподарських каналах зрошувальних систем та магістральних водогонах;
 
16. 324.4.7. за підземну воду, що вилучається з надр для усунення шкідливої дії вод (підтоплення, засолення, заболочення, зсуву, забруднення тощо), крім кар’єрної, шахтної та дренажної води, що використовується у господарській діяльності після вилучення та/або отримується для використання іншими користувачами;
 
   324.4.7. за підземну воду, що вилучається з надр для усунення шкідливої дії вод (підтоплення, засолення, заболочення, зсуву, забруднення тощо), крім кар’єрної, шахтної та дренажної води, що використовується у господарській діяльності після вилучення та/або отримується для використання іншими користувачами;
 
17. 324.4.8. за воду, що забирається для забезпечення випуску молоді цінних промислових видів риби та інших водних живих ресурсів у водні об’єкти;
 
   324.4.8. за воду, що забирається для забезпечення випуску молоді цінних промислових видів риби та інших водних живих ресурсів у водні об’єкти;
 
18. 324.4.9. за морську воду, крім води з лиманів;
 
   324.4.9. за морську воду, крім води з лиманів;
 
19. 324.4.10. за воду, що використовується для поливу садово-городницьких, городницьких ділянок, які входять до складу садово-городницьких, городницьких товариств (кооперативів).
 
-5- Сушкевич В.М.
Пункт 324.4 статті 324 доповнити новим підпунктом 324.4.11 такого змісту:
’’324.4.11 за воду, що забирається для реабілітації, лікування та оздоровлення реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, підприємствами, установами та організаціями фізкультури та спорту для інвалідів та дітей-інвалідів, які засновані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів відповідно до закону."
 
Враховано   324.4.10. за воду, що використовується для поливу садово-городницьких, городницьких ділянок, які входять до складу садово-городницьких, городницьких товариств (кооперативів).
324.4.11. за воду, що забирається для реабілітації, лікування та оздоровлення реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, підприємствами, установами та організаціями фізкультури та спорту для інвалідів та дітей-інвалідів, які засновані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів відповідно до закону.
 
    -6- Герасимчук В.В.
Пункт 324.4 статті 324 доповнити новим підпунктом 324.4.11 такого змісту:
’’324.4.11 за воду, що забирається реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, підприємствами, установами та організаціями фізкультури та спорту для інвалідів та дітей-інвалідів. "
 
Враховано ( у редакції Н.д.Сушкевича В.М.)   
    -7- Семинога А.І.
У статті 324 у підпункті 324.4. додати нові підпункти 324.4.11. і 324.4.12 такого змісту:
"324.4.11. за воду, використану на зрошення (обводнення) об’єктів природно-заповідного фонду;
324.4.12. за спеціальне використання води при повторному чи послідовному використанні води, отриманої від інших водокористувачів та оплаченої ними.".
 
Відхилено розширення пільгового оподаткування) 2 суперечить суті збору, а саме збір платить той хто використовує воду незалежно кількості разів її використання)   
20. 324.5. Збір за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики не справляється з гідроакумулюючих електростанцій, які функціонують у комплексі з гідроелектростанціями.
 
-8- Мартиненко М.В.
У Розділі ХVІ "Збір за спеціальне використання води":
1) Доповнити Статтю 324 після пункту 324.5 новим підпунктом 324.5.1 в такій редакції:
"324.5.1. Збір за повторне чи послідовне використання води, отриманої від інших водокористувачів та оплаченої ними, не справляється."
 
Відхилено (суперечить суті збору, а саме збір платить той хто використовує воду незалежно кількості разів її використання)  324.5. Збір за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики не справляється з гідроакумулюючих електростанцій, які функціонують у комплексі з гідроелектростанціями.
 
    -9- Шаманов В.В.
Розділ ХVІ. Збір за спеціальне використання води
Доповнити статтю 324 після пункту 324.5 новим пунктом 324.5.1 в такій редакції:
"Збір за повторне чи послідовне використання води, отриманої від інших водокористувачів та оплаченої ними, не справляється."
 
Відхилено (суперечить суті збору, а саме збір платить той хто використовує воду незалежно кількості разів її використання)   
    -10- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Доповнити Статтю 324 після пункту 324.5 новим пунктом 324.5.1 в такій редакції:
"3.5.1. Збір за повторне чи послідовне використання води, отриманої від інших водокористувачів та оплаченої ними, не справляється."
 
Відхилено (суперечить суті збору, а саме збір платить той хто використовує воду незалежно кількості разів її використання)   
21. 324.6. Збір за спеціальне використання води для потреб водного транспорту не справляється:
 
   324.6. Збір за спеціальне використання води для потреб водного транспорту не справляється:
 
22. 324.6.1. з морського водного транспорту, який використовує річковий водний шлях виключно для заходження з моря у морський порт, розташований у пониззі річки, без використання спеціальних заходів забезпечення судноплавства (попуски води з водосховищ та шлюзування);
 
   324.6.1. з морського водного транспорту, який використовує річковий водний шлях виключно для заходження з моря у морський порт, розташований у пониззі річки, без використання спеціальних заходів забезпечення судноплавства (попуски води з водосховищ та шлюзування);
 
23. 324.6.2. під час експлуатації водних шляхів стоянковими (нафтоперекачувальні станції, плавнафтобази, дебаркадери, доки плавучі, судна з механічним обладнанням та інші стоянкові судна) і службово-допоміжними суднами та експлуатації водних шляхів р.Дунаю.
 
   324.6.2. під час експлуатації водних шляхів стоянковими (нафтоперекачувальні станції, плавнафтобази, дебаркадери, доки плавучі, судна з механічним обладнанням та інші стоянкові судна) і службово-допоміжними суднами та експлуатації водних шляхів р.Дунаю.
 
24. Стаття 325. Ставки збору
 
   Стаття 325. Ставки збору
 
25. 325.1. Ставки збору за спеціальне використання поверхневих вод
 
-11- Хомутиннік В.Ю.
Пункти 325.1 статті 325 викласти в такій редакції:
"325.1. Ставки збору за спеціальне використання поверхневих вод

Басейни річок, включаючи притоки всіх порядків
Ставки збору, гривень/100 куб. метрів
Дніпра на північ від м. Києва (Прип’яті та Десни), включаючи м. Київ
26,97
Дніпра на південь від м. Києва (без Інгульця)
25,65
Інгульця
39,12
Сіверського Дінця
52,60
Південного Бугу (без Інгулу)
29,66
Інгулу
36,39
Дністра
16,16
Вісли та Західного Бугу
16,16
Пруту та Сірету
12,14
Тиси
12,14
Дунаю
10,82
Річок Криму
53,93
Річок Приазов’я
64,75
Інших водних об’єктів
29,66
325.2. Ставки збору за спеціальне використання підземних вод

Найменування регіону
Ставки збору, гривень/100 куб. метрів

Автономна Республіка Крим,
49,87

у тому числі м. Севастополь
49,87

Області:


Вінницька
43,11

Волинська
44,53

Дніпропетровська
37,77

Донецька
51,26

Житомирська
43,11

Закарпатська
28,32

Запорізька:


Веселівський, Мелітопольський, Приазовський, Якимівський райони
43,11

решта районів області
39,12

Івано-Франківська:


Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський райони
67,42

решта районів області
37,77

Київська:


Білоцерківський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Іванківський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Поліський райони
31,34

решта районів області
36,97

Кіровоградська
49,87

Львівська
39,12

Луганська
56,62

Миколаївська
56,62

Одеська
47,20

Полтавська:


Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилівський, Хорольський, Шишацький райони
29,16

решта районів області
32,51

Рівненська:


Володимирецький, Здолбунівський, Костопільський, Рівненський, Сарненський, Острозький райони
34,79

решта районів області
40,40

Сумська:


Глухівський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони
32,51

решта районів області
37,01

Тернопільська
52,60

Харківська
40,44

Херсонська
40,44

Хмельницька:


Деражнянський, Красилівський, Летичівський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Полонський, Шепетівський райони
33,72

решта районів області
51,26

Черкаська
29,16

Чернівецька
47,20

Чернігівська:


Городнянський, Корюківський, Ічнянський, Сосницький, Щорський, Талалаївський райони
40,44

решта районів області
31,61

м. Київ
40,29
 
Враховано   325.1. Ставки збору за спеціальне використання поверхневих вод
 
26. Басейни річок, включаючи притоки всіх порядків
Ставки збору, гривень/100 куб. метрів
Дніпра на північ від м. Києва (Прип’яті та Десни), включаючи м. Київ
22,76
Дніпра на південь від м. Києва (без Інгульця)
21,65
Інгульця
33,01
Сіверського Дінця
44,39
Південного Бугу (без Інгулу)
25,03
Інгулу
30,71
Дністра
13,64
Вісли та Західного Бугу
13,64
Пруту та Сірету
10,25
Тиси
10,25
Дунаю
9,13
Річок Криму
45,51
Річок Приазов’я
54,64
Інших водних об’єктів
25,03
 
   Басейни річок, включаючи притоки всіх порядків
Ставки збору, гривень/100 куб. метрів
Дніпра на північ від м. Києва (Прип’яті та Десни), включаючи м. Київ
26,97
Дніпра на південь від м. Києва (без Інгульця)
25,65
Інгульця
39,12
Сіверського Дінця
52,60
Південного Бугу (без Інгулу)
29,66
Інгулу
36,39
Дністра
16,16
Вісли та Західного Бугу
16,16
Пруту та Сірету
12,14
Тиси
12,14
Дунаю
10,82
Річок Криму
53,93
Річок Приазов’я
64,75
Інших водних об’єктів
29,66
 
27. 325.2. Ставки збору за спеціальне використання підземних вод
 
   325.2. Ставки збору за спеціальне використання підземних вод
 
28. Найменування регіону
Ставки збору, гривень/100 куб. метрів
 
   Найменування регіону
Ставки збору, гривень/100 куб. метрів

29. Автономна Республіка Крим,
42,09
 
   Автономна Республіка Крим,
49,87
 
30. у тому числі м. Севастополь
42,09
 
   у тому числі м. Севастополь
49,87
 
31. Області:
 
   Області:
 
32. Вінницька
36,38
 
   Вінницька
43,11
 
33. Волинська
37,58
 
   Волинська
44,53
 
34. Дніпропетровська
31,88
 
   Дніпропетровська
37,77
 
35. Донецька
43,26
 
   Донецька
51,26
 
36. Житомирська
36,38
 
   Житомирська
43,11
 
37. Закарпатська
23,90
 
   Закарпатська
28,32
 
38. Запорізька:
 
   Запорізька:
 
39. Веселівський, Мелітопольський, Приазовський, Якимівський райони
36,38
 
   Веселівський, Мелітопольський, Приазовський, Якимівський райони
43,11
 
40. решта районів області
33,01
 
   решта районів області
39,12
 
41. Івано-Франківська:
 
   Івано-Франківська:
 
42. Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський райони
56,89
 
   Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський райони
67,42
 
43. решта районів області
31,88
 
   решта районів області
37,77
 
44. Київська:
 
   Київська:
 
45. Білоцерківський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Іванківський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Поліський райони
26,45
 
   Білоцерківський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Іванківський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Поліський райони
31,34
 
46. решта районів області
31,20
 
   решта районів області
36,97
 
47. Кіровоградська
42,09
 
   Кіровоградська
49,87
 
48. Львівська
33,01
 
   Львівська
39,12
 
49. Луганська
47,78
 
   Луганська
56,62
 
50. Миколаївська
47,78
 
   Миколаївська
56,62
 
51. Одеська
39,84
 
   Одеська
47,20
 
52. Полтавська:
 
   Полтавська:
 
53. Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилівський, Хорольський, Шишацький райони
24,61
 
   Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилівський, Хорольський, Шишацький райони
29,16
 
54. решта районів області
27,44
 
   решта районів області
32,51
 
55. Рівненська:
 
   Рівненська:
 
56. Володимирецький, Здолбунівський, Костопільський, Рівненський, Сарненський, Острозький райони
29,36
 
   Володимирецький, Здолбунівський, Костопільський, Рівненський, Сарненський, Острозький райони
34,79
 
57. решта районів області
34,10
 
   решта районів області
40,40
 
58. Сумська:
 
   Сумська:
 
59. Глухівський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони
27,44
 
   Глухівський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони
32,51
 
60. решта районів області
31,23
 
   решта районів області
37,01
 
61. Тернопільська
44,39
 
   Тернопільська
52,60
 
62. Харківська
34,13
 
   Харківська
40,44
 
63. Херсонська
34,13
 
   Херсонська
40,44
 
64. Хмельницька:
 
   Хмельницька:
 
65. Деражнянський, Красилівський, Летичівський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Полонський, Шепетівський райони
28,46
 
   Деражнянський, Красилівський, Летичівський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Полонський, Шепетівський райони
33,72
 
66. решта районів області
43,26
 
   решта районів області
51,26
 
67. Черкаська
24,61
 
   Черкаська
29,16
 
68. Чернівецька
39,84
 
   Чернівецька
47,20
 
69. Чернігівська:
 
   Чернігівська:
 
70. Городнянський, Корюківський, Ічнянський, Сосницький, Щорський, Талалаївський райони
34,13
 
   Городнянський, Корюківський, Ічнянський, Сосницький, Щорський, Талалаївський райони
40,44
 
71. решта районів області
26,68
 
   решта районів області
31,61
 
72. м. Київ
34,00
 
   м. Київ
40,29
 
73. 325.3. Ставка збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики становить 4,42 гривні за 10000 куб. метрів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій.
 
   325.3. Ставка збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики становить 5,24 гривні за 10000 куб. метрів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій.
 
74. 325.4. Ставки збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту з усіх річок, крім Дунаю, становлять:
 
   325.4. Ставки збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту з усіх річок, крім Дунаю, становлять:
 
75. 325.4.1. для вантажного самохідного і несамохідного флоту, що експлуатується, - 0,08 гривні за 1 тоннаж-добу експлуатації;
 
-12- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 325.4.1 статті 325 викласти в такій редакції:
325.4.1. для вантажного самохідного і несамохідного флоту, що експлуатується, - 0,09 гривні за 1 тоннаж-добу експлуатації;
 
Враховано   325.4.1. для вантажного самохідного і несамохідного флоту, що експлуатується, - 0,09 гривні за 1 тоннаж-добу експлуатації;
 
76. 325.4.2. для пасажирського флоту, що експлуатується, - 0,01 гривні за 1 місце-добу експлуатації.
 
-13- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 325.4.2 статті 325 викласти в такій редакції
325.4.2. для пасажирського флоту, що експлуатується, - 0,01 гривні за 1 місце-добу експлуатації.
 
Враховано   325.4.2. для пасажирського флоту, що експлуатується, - 0,01 гривні за 1 місце-добу експлуатації.
 
77. 325.5. Ставки збору за спеціальне використання води для потреб рибництва становлять:
 
   325.5. Ставки збору за спеціальне використання води для потреб рибництва становлять:
 
78. 325.5.1. 23,22 гривні за 10000 куб. метрів поверхневої води;
 
-14- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 325.5.1 статті 325 викласти в такій редакції:
325.5.1. 27,52 гривні за 10000 куб. метрів поверхневої води;
 
Враховано   325.5.1. 27,52 гривні за 10000 куб. метрів поверхневої води;
 
79. 325.5.2. 27,93 гривні за 10000 куб. метрів підземної води.
 
-15- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 325.5.2 статті 325 викласти в такій редакції:
325.5.2. 33,09 гривні за 10000 куб. метрів підземної води.
 
Враховано   325.5.2. 33,09 гривні за 10000 куб. метрів підземної води.
 
80. 325.6. Ставки збору за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв, становлять:
 
   325.6. Ставки збору за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв, становлять:
 
81. 325.6.1. 21,60 гривні за 1 куб. метр поверхневої води;
 
-16- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 325.6.1 статті 325 викласти в такій редакції:
325.6.1. 25,60 гривні за 1 куб. метр поверхневої води;
 
Враховано   325.6.1. 25,60 гривні за 1 куб. метр поверхневої води;
 
82. 325.6.2. 25,20 гривні за 1 куб. метр підземної води.
 
-17- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 325.6.2 статті 325 викласти в такій редакції:
325.6.2. 29,86 гривні за 1 куб. метр підземної води.
 
Враховано   325.6.2. 29,86 гривні за 1 куб. метр підземної води.
 
83. 325.7. Ставка збору за спеціальне використання шахтної, кар’єрної та дренажної води становить 5,00 гривні за 100 куб. метрів води.
 
-18- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 325.7 статті 325 викласти в такій редакції:
325.7. Ставка збору за спеціальне використання шахтної, кар’єрної та дренажної води становить 5,93 гривні за 100 куб. метрів води.".
 
Враховано   325.7. Ставка збору за спеціальне використання шахтної, кар’єрної та дренажної води становить 5,93 гривні за 100 куб. метрів води.
 
84. 325.8. Для теплоелектростанцій з прямоточною системою водопостачання збір за фактичний обсяг води, що пропускається через конденсатори турбін для охолодження конденсату, обчислюється із застосуванням коефіцієнта 0,005.
 
-19- Мартиненко М.В.
У Розділі ХVІ "Збір за спеціальне використання води":
1) пункт 325.8 Статті 325 викласти у наступній редакції:
"Для електростанцій з прямоточною системою водопостачання збір за фактичний обсяг води, що пропускається через конденсатори турбін для охолодження конденсату, обчислюється із застосуванням коефіцієнта 0,005.".
 
Відхилено (втрати бюджету, зменшаться податкові зобов’язання у 200 разів для 4 атомних електростанцій)  325.8. Для теплоелектростанцій з прямоточною системою водопостачання збір за фактичний обсяг води, що пропускається через конденсатори турбін для охолодження конденсату, обчислюється із застосуванням коефіцієнта 0,005.
 
    -20- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Пункт 325.8 статті 325 викласти у такій редакції:
Для електростанцій з прямоточною системою водопостачання збір за фактичний обсяг води, що пропускається через конденсатори турбін для охолодження конденсату, обчислюється із застосуванням коефіцієнта 0,005.
 
Відхилено (втрати бюджету, зменшаться податкові зобов’язання у 200 разів для 4 атомних електростанцій)   
85. 325.9. До ставок збору житлово-комунальні підприємства застосовують коефіцієнт 0,3.
 
   325.9. До ставок збору житлово-комунальні підприємства застосовують коефіцієнт 0,3.
 
86. 325.10. За умови використання води з лиманів платниками збору застосовується ставка збору, встановлена за спеціальне використання поверхневих вод відповідно до показника „Інших водних об’єктів", зазначеного у пункті 325.1 цієї статті.
 
   325.10. За умови використання води з лиманів платниками збору застосовується ставка збору, встановлена за спеціальне використання поверхневих вод відповідно до показника „Інших водних об’єктів", зазначеного у пункті 325.1 цієї статті.
 
87. 325.11. За умови використання води з каналів платниками збору застосовуються ставки збору, встановлені за спеціальне використання води водного об’єкта, з якого забирається вода в канал.
 
   325.11. За умови використання води з каналів платниками збору застосовуються ставки збору, встановлені за спеціальне використання води водного об’єкта, з якого забирається вода в канал.
 
88. 325.12. За умови використання води із змішаних джерел водопостачання застосовуються ставки збору, встановлені для джерел, з яких формуються (наповнюються) змішані джерела.
 
   325.12. За умови використання води із змішаних джерел водопостачання застосовуються ставки збору, встановлені для джерел, з яких формуються (наповнюються) змішані джерела.
 
89. Стаття 326. Індексація ставок збору
 
-21- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 326 виключити.
 
Враховано      
90. 326.1. З 1 січня року набрання чинності цим Кодексом, щороку наростаючим підсумком проводиться індексація ставок збору за формулою:
 
      
91. Сі = Сб x дІ,
 
-22- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
В абзаці другому пункту 326.1 статті 326 показник "дІ" замінити показником "Кі";
 
Відхилено (індексація виключається із проекту кодексу)     
92. де Сі - проіндексована ставка збору у поточному році, гривень (з копійками) за 1 (100; 10000) куб. метр (1 тоннаж-добу експлуатації; 1 місце-добу експлуатації);
 
      
93. Сб - базова ставка збору, гривень (з копійками) за 1 (100; 10000) куб. метр (1 тоннаж-добу експлуатації; 1 місце-добу експлуатації);
 
      
94. дІ - добуток індексів цін виробників промислової продукції за попередні роки починаючи з року, який передує року набрання чинності цим Кодексом, а для нововведених ставок збору - починаючи з року їх введення, десятковим дробом з точністю до чотирьох знаків;
 
-23- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
Абзаци п’ятий і шостий пункту 326.1 статті 326 замінити абзацом такого змісту:
"Кі - коефіцієнт індексації, що визначається з урахуванням щорічних індексів цін виробників промислової продукції (починаючи з року набрання чинності цим Кодексом) та встановлюється законом про Державний бюджет України на відповідний рік";
 
Відхилено (індексація виключається із проекту кодексу)     
    -24- Горіна І.А.
Статтю 326 викласти в такій редакції:
"Стаття 326. Індексація ставок збору
326.1. Щороку ставки збору підлягають індексації на індекс цін виробників промислової продукції за минулі 12 календарних місяців (за період з травня року, в якому проводиться індексація, до травня попереднього року), крім випадку, передбаченого в абзаці третьому цього пункту.
Кабінет Міністрів України щороку до 15 червня (крім випадку, передбаченого в абзаці третьому цього пункту) подає на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до цього Кодексу в частині запровадження проіндексованих ставок з 1 січня наступного року.
У разі коли індекс цін виробників промислової продукції за попередній період не перевищує 100 відсотків, індексація не проводиться".
 
Враховано по суті (у прикінцевих положеннях до цього кодексу)   
95. І - індекс цін виробників промислової продукції, встановлений законом про Державний бюджет України на відповідний рік, відсотків.
 
      
96. У разі коли індекс цін виробників промислової продукції за попередній рік не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100 відсотків.
 
-25- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
В абзаці сьомому пункту 326.1 статті 326 слова "за попередній рік" замінити словами "відповідного року", після слів "такий індекс" доповнити словами "при розрахунку коефіцієнту індексації".
 
Відхилено (індексація виключається із проекту кодексу)     
    -26- Шпенов Д.Ю.
Останній абзац пункту 326.1. статті 326 розділу ХV? вилучити.
 
Враховано    
97. 326.2. Під час проведення індексації базовими вважаються ставки збору, встановлені статтею 325 цього розділу, а для нововведених - ставки станом на 31 грудня року їх введення.
 
      
98. Стаття 327. Порядок обчислення збору
 
   Стаття 327. Порядок обчислення збору
 
99. 327.1. Водокористувачі самостійно обчислюють збір за спеціальне використання води та збір за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики і рибництва щокварталу наростаючим підсумком з початку року, а за спеціальне використання води для потреб водного транспорту - починаючи з першого півріччя поточного року, у якому було здійснено таке використання.
 
   327.1. Водокористувачі самостійно обчислюють збір за спеціальне використання води та збір за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики і рибництва щокварталу наростаючим підсумком з початку року, а за спеціальне використання води для потреб водного транспорту - починаючи з першого півріччя поточного року, у якому було здійснено таке використання.
 
100. 327.2. Збір обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої, отриманої від інших водокористувачів) водних об’єктів з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування лімітів використання води, ставок збору з урахуванням індексації та коефіцієнтів.
 
-27- Хомутиннік В.Ю.
У статті 327.2 слова "з урахуванням індексації" виключити
 
Враховано   327.2. Збір обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої, отриманої від інших водокористувачів) водних об’єктів з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок збору та коефіцієнтів.
 
    -28- Горіна І.А.
У пункті 327.2 слова "індексації та" виключити;
 
Враховано    
101. За обсяги води, переданої водокористувачем-постачальником іншим водокористувачам без укладення з останніми договору на поставку води, збір обчислюється і сплачується таким водокористувачем-постачальником.
 
   За обсяги води, переданої водокористувачем-постачальником іншим водокористувачам без укладення з останніми договору на поставку води, збір обчислюється і сплачується таким водокористувачем-постачальником.
 
102. 327.3. Водокористувачі, які використовують воду із змішаного джерела, обчислюють збір враховуючи обсяги води у тому співвідношенні, у якому формується таке змішане джерело, що зазначається в дозволах та договорах на поставку води, з урахуванням втрат води в їх системах водопостачання, ставок збору з урахуванням індексації та коефіцієнтів.
 
-29- Горіна І.А.
у пункті 327.3 слова "індексації та" виключити;
 
Враховано   327.3. Водокористувачі, які використовують воду із змішаного джерела, обчислюють збір враховуючи обсяги води у тому співвідношенні, у якому формується таке змішане джерело, що зазначається в дозволах та договорах на поставку води, з урахуванням втрат води в їх системах водопостачання, ставок збору та коефіцієнтів.
 
103. 327.4. Водокористувачі, які використовують воду з каналів, збір обчислюють виходячи з фактичних обсягів використаної води з урахуванням втрат води в їх системах водопостачання, встановлених лімітів використання води, ставок збору з урахуванням індексації, встановлених для водного об’єкта, з якого забирається вода в канал, та коефіцієнтів.
 
-30- Горіна І.А.
у пункті 327.4 слова "з урахуванням індексації" виключити, а слова "та коефіцієнтів" замінити словами "з урахуванням коефіцієнтів";
 
Враховано по суті  327.4. Водокористувачі, які використовують воду з каналів, збір обчислюють виходячи з фактичних обсягів використаної води з урахуванням втрат води в їх системах водопостачання, встановлених лімітів використання води, ставок збору, встановлених для водного об’єкта, з якого забирається вода в канал, та коефіцієнтів.
 
104. 327.5. У разі перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту використання води збір обчислюється і сплачується у п’ятикратному розмірі виходячи з фактичних обсягів використаної води понад встановлений ліміт використання води, ставок збору з урахуванням індексації та коефіцієнтів.
 
-31- Горіна І.А.
У пункті 327.5 слова "індексації та" виключити;
 
Враховано   327.5. У разі перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту використання води збір обчислюється і сплачується у п’ятикратному розмірі виходячи з фактичних обсягів використаної води понад встановлений ліміт використання води, ставок збору та коефіцієнтів
 
    -32- Воропаєв Ю.М.
Пункт 327.5. статті 327 розділу ХVI викласти в наступній редакції:
"327.5. У разі перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту використання води збір обчислюється і сплачується у двократному розмірі виходячи з фактичних обсягів використаної води понад встановлений ліміт використання води, ставок збору з урахуванням індексації та коефіцієнтів.".
 
Відхилено п’ятикратний розмір збору за понадлімітне використання водних ресурсів відповідає чинному законодавству)   
    -33- Шпенов Д.Ю.
Пункт 327.5. статті 327 розділу ХVI викласти в наступній редакції:
"327.5. У разі перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту використання води збір обчислюється і сплачується у двократному розмірі виходячи з фактичних обсягів використаної води понад встановлений ліміт використання води, ставок збору з урахуванням індексації та коефіцієнтів.".
 
Відхилено (п’ятикратний розмір збору за понадлімітне використання водних ресурсів відповідає чинному законодавству   
105. За понадлімітне використання води збір обчислюється за кожним джерелом водопостачання окремо згідно з установленими ставками збору з урахуванням індексації та коефіцієнтами.
 
-34- Хомутиннік В.Ю.
У абзаці другому пункту 327.5 слова "з урахуванням індексації" виключити.
 
Враховано   За понадлімітне використання води збір обчислюється за кожним джерелом водопостачання окремо згідно з установленими ставками збору та коефіцієнтами.
 
106. За відсутності у водокористувача дозволу на спеціальне водокористування із встановленими в ньому лімітами використання води збір справляється за весь обсяг використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання.
 
   За відсутності у водокористувача дозволу на спеціальне водокористування із встановленими в ньому лімітами використання води збір справляється за весь обсяг використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання.
 
107. 327.6. Збір за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики обчислюється виходячи з фактичних обсягів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій, та ставки збору з урахуванням індексації.
 
-35- Горіна І.А.
у пункті 327.6 слова "з урахуванням індексації" виключити.
 
Враховано   327.6. Збір за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики обчислюється виходячи з фактичних обсягів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій, та ставки збору.
 
108. 327.7. За умови експлуатації водних шляхів вантажними самохідними і несамохідними суднами, збір за спеціальне використання води для потреб водного транспорту обчислюється виходячи з фактичних даних обліку тоннаж-доби та ставки збору з урахуванням індексації, а пасажирськими суднами - виходячи з місця-доби та ставки збору з урахуванням індексації.
 
-36- Горіна І.А.
у пункті 327.7 слова "з урахуванням індексації" виключити.
 
Враховано   327.7. За умови експлуатації водних шляхів вантажними самохідними і несамохідними суднами, збір за спеціальне використання води для потреб водного транспорту обчислюється виходячи з фактичних даних обліку тоннаж-доби та ставки збору, а пасажирськими суднами - виходячи з місця-доби та ставки збору.
 
109. 327.8. Справляння збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва не звільняє водокористувачів від сплати збору за спеціальне використання води.
 
   327.8. Справляння збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва не звільняє водокористувачів від сплати збору за спеціальне використання води.
 
110. 327.9. Збір за спеціальне використання води для потреб рибництва обчислюється виходячи з фактичних обсягів води, необхідної для поповнення водних об’єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів (у тому числі для поповнення, яке пов’язане з втратами води на фільтрацію та випаровування), та ставок збору з урахуванням індексації.
 
-37- Горіна І.А.
у пункті 327.9 слова "з урахуванням індексації" виключити.
 
Враховано   327.9. Збір за спеціальне використання води для потреб рибництва обчислюється виходячи з фактичних обсягів води, необхідної для поповнення водних об’єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів (у тому числі для поповнення, яке пов’язане з втратами води на фільтрацію та випаровування), та ставок збору .
 
111. 327.10. Водокористувачі, які застосовують для потреб охолодження обладнання оборотну систему водопостачання, збір обчислюють виходячи з фактичних обсягів води, використаної на підживлення оборотної системи. За всі інші обсяги фактично використаної води збір обчислюють на загальних підставах.
 
   327.10. Водокористувачі, які застосовують для потреб охолодження обладнання оборотну систему водопостачання, збір обчислюють виходячи з фактичних обсягів води, використаної на підживлення оборотної системи. За всі інші обсяги фактично використаної води збір обчислюють на загальних підставах.
 
112. 327.11. Обсяг фактично використаної води обчислюється водокористувачами самостійно на підставі даних первинного обліку згідно з показаннями вимірювальних приладів.
 
-38- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Заєць І.О.
Абзац перший пункту 327.11. статті 327 - викласти у такій редакції:
"Обсяг фактично використаної води обчислюється водокористувачами самостійно на підставі даних первинного обліку згідно з показаннями вимірювальних приладів, а для визначення обсягу води, яка входить виключно до складу напоїв з застосуванням коригуючого коефіцієнту, який враховує рецептурні особливості напоїв";
 
Відхилено не вимагає додаткового врегулювання, оскільки обсяг фактично використаної води визначається на підставі даних обліку, який враховує специфіку виробництва)  327.11. Обсяг фактично використаної води обчислюється водокористувачами самостійно на підставі даних первинного обліку згідно з показаннями вимірювальних приладів.
 
113. За відсутності вимірювальних приладів обсяг фактично використаної води визначається водокористувачем за технологічними даними (тривалість роботи агрегатів, обсяг виробленої продукції чи наданих послуг, витрати електроенергії, пропускна спроможність водопровідних труб за одиницю часу тощо). У разі відсутності вимірювальних приладів, якщо можливість їх встановлення існує, збір сплачується у двократному розмірі.
 
   За відсутності вимірювальних приладів обсяг фактично використаної води визначається водокористувачем за технологічними даними (тривалість роботи агрегатів, обсяг виробленої продукції чи наданих послуг, витрати електроенергії, пропускна спроможність водопровідних труб за одиницю часу тощо). У разі відсутності вимірювальних приладів, якщо можливість їх встановлення існує, збір сплачується у двократному розмірі.
 
114. 327.12. Обсяг фактично використаної води на державних системах у зрошувальному землеробстві визначають органи водного господарства.
 
   327.12. Обсяг фактично використаної води на державних системах у зрошувальному землеробстві визначають органи водного господарства.
 
115. 327.13. Органи, що видають дозволи на спеціальне водокористування, щороку до 20 січня подають органам державної податкової служби та органам водного господарства інформацію про водокористувачів, яким видано такі дозволи.
 
   327.13. Органи, що видають дозволи на спеціальне водокористування, щороку до 20 січня подають органам державної податкової служби та органам водного господарства інформацію про водокористувачів, яким видано такі дозволи.
 
116. Водокористувачі, яким видано дозволи на спеціальне водокористування та які здійснюють постачання води іншим водокористувачам, щороку до 20 січня подають органам державної податкової служби та органам водного господарства перелік водокористувачів-абонентів.
 
   Водокористувачі, яким видано дозволи на спеціальне водокористування та які здійснюють постачання води іншим водокористувачам, щороку до 20 січня подають органам державної податкової служби та органам водного господарства перелік водокористувачів-абонентів.
 
117. У разі зміни умов водокористування, видачі протягом року нових дозволів на спеціальне водокористування, укладення договорів на поставку води водокористувачі, які отримали переоформлені дозволи на спеціальне водокористування, договори на поставку води, зобов’язані протягом 10 днів повідомити про це органам державної податкової служби та органам водного господарства.
 
   У разі зміни умов водокористування, видачі протягом року нових дозволів на спеціальне водокористування, укладення договорів на поставку води водокористувачі, які отримали переоформлені дозволи на спеціальне водокористування, договори на поставку води, зобов’язані протягом 10 днів повідомити про це органам державної податкової служби та органам водного господарства.
 
118. 327.14. У разі, коли водокористувачі, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, використовують обсяги води для господарської діяльності, направленої на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, збір обчислюється на загальних підставах з усього обсягу використаної води з урахуванням обсягу втрат води в їх системах постачання.
 
   327.14. У разі, коли водокористувачі, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, використовують обсяги води для господарської діяльності, направленої на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, збір обчислюється на загальних підставах з усього обсягу використаної води з урахуванням обсягу втрат води в їх системах постачання.
 
119. Стаття 328. Порядок сплати збору
 
   Стаття 328. Порядок сплати збору
 
120. 328.1. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному кварталу.
 
   328.1. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному кварталу.
 
121. 328.2. Платники збору обчислюють суму збору наростаючим підсумком з початку року та складають податкові декларації за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби.
 
-39- Горіна І.А.
У пункті 328.2 статті 328 слова "центральним органом державної податкової служби" замінити словами "у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу".
 
Враховано   328.2. Платники збору обчислюють суму збору наростаючим підсумком з початку року та складають податкові декларації за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.
 
122. 328.3. Податкові декларації збору подаються платниками збору органам державної податкової служби у строки, визначені для квартального податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.
 
   328.3. Податкові декларації збору подаються платниками збору органам державної податкової служби у строки, визначені для квартального податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.
 
123. Податкова декларація за спеціальне використання води для потреб водного транспорту за перший квартал не подається.
 
   Податкова декларація за спеціальне використання води для потреб водного транспорту за перший квартал не подається.
 
124. 328.4. Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для квартального податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.
 
   328.4. Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для квартального податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.
 
125. Збір за спеціальне використання води для потреб водного транспорту за перший квартал не сплачується.
 
   Збір за спеціальне використання води для потреб водного транспорту за перший квартал не сплачується.
 
126. 328.5. Філії, відділення, інші відокремлені підрозділи водокористувача, які мають банківські рахунки, ведуть окремий бухгалтерський облік своєї діяльності, складають окремий баланс, подають податкові декларації та сплачують збір за своїм місцем податкової реєстрації.
 
   328.5. Філії, відділення, інші відокремлені підрозділи водокористувача, які мають банківські рахунки, ведуть окремий бухгалтерський облік своєї діяльності, складають окремий баланс, подають податкові декларації та сплачують збір за своїм місцем податкової реєстрації.
 
127. 328.6. Якщо до складу водокористувача входять структурні підрозділи, які не мають банківських рахунків, не ведуть окремого бухгалтерського обліку своєї діяльності, не складають окремого балансу, то декларації збору подаються та збір вноситься водокористувачем, до складу якого входять такі структурні підрозділи, за місцем знаходження водних об’єктів та за ставками збору, встановленими для цих водних об’єктів.
 
   328.6. Якщо до складу водокористувача входять структурні підрозділи, які не мають банківських рахунків, не ведуть окремого бухгалтерського обліку своєї діяльності, не складають окремого балансу, то декларації збору подаються та збір вноситься водокористувачем, до складу якого входять такі структурні підрозділи, за місцем знаходження водних об’єктів та за ставками збору, встановленими для цих водних об’єктів.
 
128. 328.7. Платники збору подають одночасно з податковими деклараціями органам державної податкової служби копії дозволу на спеціальне водокористування, договору на поставку води та статистичної звітності про використання води.
 
   328.7. Платники збору подають одночасно з податковими деклараціями органам державної податкової служби копії дозволу на спеціальне водокористування, договору на поставку води та статистичної звітності про використання води.
 
129. 328.8. У межах встановленого у дозволі на спеціальне водокористування ліміту використання води збір включається до складу витрат згідно із розділом ІІІ цього Кодексу, а за понадлімітне використання - справляється з прибутку, що залишається у розпорядженні водокористувача після оподаткування.
 
   328.8. У межах встановленого у дозволі на спеціальне водокористування ліміту використання води збір включається до складу витрат згідно із розділом ІІІ цього Кодексу, а за понадлімітне використання - справляється з прибутку, що залишається у розпорядженні водокористувача після оподаткування.
 
130. Збір за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики і водного транспорту повністю включається до складу витрат згідно із розділом ІІІ цього Кодексу.
 
   Збір за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики і водного транспорту повністю включається до складу витрат згідно із розділом ІІІ цього Кодексу.
 
131. 328.9. У разі несплати збору або сплати його в неповному обсязі платниками збору протягом шести місяців органи державної податкової служби подають інформацію про таких платників збору до органів, що видають дозволи на спеціальне водокористування, для вжиття до них заходів згідно із законодавством.

-40- Хомутиннік В.Ю.
Слово "законодавством" замінити словом "законом"
 
Враховано   328.9. У разі несплати збору або сплати його в неповному обсязі платниками збору протягом шести місяців органи державної податкової служби подають інформацію про таких платників збору до органів, що видають дозволи на спеціальне водокористування, для вжиття до них заходів згідно із законом.