Кількість абзаців - 62 Таблиця поправок


ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (18) РОЗДІЛ ХVІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ В УМОВАХ ДІЇ УГОДИ ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. РОЗДІЛ ХVІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
В УМОВАХ ДІЇ УГОДИ
ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ
 
   РОЗДІЛ ХVІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
В УМОВАХ ДІЇ УГОДИ
ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ
 
1. Стаття 335. Порядок оподаткування інвестора під час виконання угоди про розподіл продукції
 
   Стаття 335. Порядок оподаткування інвестора під час виконання угоди про розподіл продукції
 
2.

 
-1- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
&&&&&
Пропонуємо упорядкувати вживання термінів (понять), які використовуються у тексті проекту Кодексу та не відповідають їх узагальненому визначенню:
- у статтях 6 і 14 вжито поняття "податки та збори" - по тексту використовуються: "податки та збори (обов‘язкові платежі)", "податки і збори (обов‘язкові платежі)", "податки, збори (обов‘язкові платежі)", "податки, збори, інші обов‘язкові платежі", "податки, збори та інші платежі" (зокрема, у пунктах 335.1, 335.2 статті 335, пункті 339.3 статті 339, пункті 340.1 статті 340);
 
Враховано      
3. 335.1. Протягом строку дії угоди про розподіл продукції і в межах діяльності, пов’язаної з виконанням такої угоди, стягнення з інвестора загальнодержавних та місцевих податків і зборів (обов’язкових платежів), передбачених цим Кодексом, крім передбачених пунктом 335.2 цієї статті, замінюється розподілом виробленої продукції між державою та інвестором на умовах такої угоди.
 
   335.1. Протягом строку дії угоди про розподіл продукції і в межах діяльності, пов’язаної з виконанням такої угоди, стягнення з інвестора загальнодержавних та місцевих податківтазборів, передбачених цим Кодексом, крім передбачених пунктом 335.2 цієї статті, замінюється розподілом виробленої продукції між державою та інвестором на умовах такої угоди.
 
4.

 
-2- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
&&&&
Підпункт 335.1 статті 335 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Податкові зобов’язання не виникають у разі:
розподілу прибуткової продукції між інвестором і державою;
передачі права власності від інвестора до держави на майно, придбане або створене інвестором для виконання угоди про розподіл продукції і вартість якого відшкодована компенсаційною продукцією або з дня припинення дії угоди;
передачі майна сторонами угоди про розподіл продукції в користування оператору угоди в межах такої угоди;
розподілу оператором компенсаційної та/або прибуткової продукції між інвесторами.".
 
Враховано з редакційним уточненням  Податкові зобов’язання не виникають у разі:
розподілу прибуткової продукції між інвестором і державою;
передачі права власності від інвестора до держави на майно, придбане або створене інвестором для виконання угоди про розподіл продукції і вартість якого відшкодована компенсаційною продукцією або з дня припинення дії угоди;
передачі майна сторонами угоди про розподіл продукції в користування оператору угоди в межах такої угоди;
розподілу оператором компенсаційної та/або прибуткової продукції між інвесторами;
при передачі майна сторонами угоди про розподіл продукції оператору для забезпечення виконання умов угоди про розподіл продукції в межах такої угоди.
 
5. 335.2. Під час виконання угоди про розподіл продукції інвестор сплачує такі податки і збори:
 
   335.2. Під час виконання угоди про розподіл продукції інвестор сплачує такі податки і збори:
 
6. а) податок на додану вартість;
 
   а) податок на додану вартість;
 
7. б) податок на прибуток підприємств;
 
   б) податок на прибуток підприємств;
 
8. в) плату за користування надрами для видобування корисних копалин.
 
   в) плату за користування надрами для видобування корисних копалин.
 
9. У разі виникнення потреби у сплаті державного збору чи мита, передбачених цим Кодексом, для отримання послуги чи виконання необхідної дії державними органами або установами, інвестор сплачує такий збір та мито.
 
   У разі виникнення потреби у сплаті державного збору чи мита, передбачених цим Кодексом, для отримання послуги чи виконання необхідної дії державними органами або установами, інвестор сплачує такий збір та мито.
 
10. Інвестор зобов’язаний нарахувати, утримати та сплатити до бюджету податок з доходів фізичних із заробітної плати та інших винагород та виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку згідно із розділом ІV цього Кодексу.
 
-3- Горошкевич О.С.
&&
В пункті 335.2 статті 335:
абзац шостий доповнити новим абзацом в такій редакції:
"Внески на загальнообов’язкове державне страхування та на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) найнятих інвестором на роботу в Україні сплачуються інвестором у загальному порядку та на умовах і в розмірах, установлених законодавством України на дату підписання угоди про розподіл продукції";
 
Відхилено Сплата таких внесків не регулюється цим Кодексом  Інвестор зобов’язаний нарахувати, утримати та сплатити до бюджету податок з доходів фізичних із заробітної плати та інших винагород та виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку згідно із розділом ІV цього Кодексу.
 
11. Інвестор-резидент або інвестор-нерезидент (його постійне представництво - місце управління, філіал, офіс, завод, фабрика, майстерня, шахта нафтова чи газова свердловина, кар’єр або інше місце розвідки чи видобутку корисних копалин) зобов’язаний зареєструватися за місцезнаходженням як платник податків та при взятті на податковий облік подати органу державної податкової служби за місцем своєї реєстрації відповідне повідомлення у письмовій формі і такі документи:
 
-4- Горошкевич О.С.
В абзаці сьомому пункту 335.2 вилучити слова "місце управління, філіал, офіс, завод, фабрика, майстерня, шахта нафтова чи газова свердловина, кар’єр або інше місце розвідки чи видобутку корисних копалин)";
 
Враховано   Інвестор-резидент або інвестор-нерезидент (його постійне представництво) зобов’язаний зареєструватися за місцезнаходженням як платник податків та при взятті на податковий облік подати органу державної податкової служби за місцем своєї реєстрації відповідне повідомлення у письмовій формі і такі документи:
 
    -5- Воропаєв Ю.М.
Викласти п.335.2 в наступній редакції:
"335.2 Інвестор-резидент або інвестор-нерезидент (його постійне представництво - місце управління, філіал, офіс, завод, фабрика, майстерня, шахта нафтова чи газова свердловина, кар’єр або інше місце розвідки чи видобутку корисних копалин) зобов’язаний зареєструватися за місцезнаходженням як платник податків та при взятті на податковий облік подати органу державної податкової служби за місцем своєї реєстрації відповідне повідомлення у письмовій формі і такі документи:
засвідчену в нотаріальному порядку копію зареєстрованої угоди про розподіл продукції;
копію свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції."
 
Враховано з редакційним уточненням   
12. засвідчену в нотаріальному порядку копію зареєстрованої угоди про розподіл продукції;
 
   засвідчену в нотаріальному порядку копію зареєстрованої угоди про розподіл продукції;
 
13. копію свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції;
 
   копію свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції;
 
14. рішення Кабінету Міністрів України з висновками постійно діючої міжвідомчої комісії (далі - Міжвідомча комісія), що створюється відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції", про визначення переможця конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції.
 
-6- Корж П.П.
Пропонується у пункті 335.2 вилучити сполучення "рішення Кабінету Міністрів України з висновками постійно діючої міжвідомчої комісії (далі - Міжвідомча комісія), що створюється відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції", про визначення переможця конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції."
 
Враховано      
    -7- Мартиненко М.В.
У пункті 335.2 статті 335 вилучити абзац десятий.
 
Враховано    
    -8- Горошкевич О.С.
Абзац десятий пункту 335.2 виключити;
 
Враховано    
15. Після реєстрації як платника податку інвестор зобов’язаний складати і подавати передбачені законодавством податкові декларації і звіти, нести відповідальність за належне виконання своїх обов’язків, пов’язаних з нарахуванням і сплатою податків, зборів (обов’язкових платежів) в порядку і розмірах, встановлених цим Кодексом. При цьому податкові декларації і звіти подаються інвестором за кожним податком, збором (обов’язковим платежем) окремо від звітів за результатами діяльності, не пов’язаної з виконанням угоди про розподіл продукції.
 
-9- Горошкевич О.С.
&&
Абзац одинадцятий пункту 335.2 доповнити новим абзацом в такій редакції:
"Декларація з податку на прибуток подається до податкового органу починаючи зі звітного періоду, в якому інвестором отримано першу прибуткову продукцію в результаті розподілу виробленої продукції.";
 
Відхилено   Після реєстрації як платника податку інвестор зобов’язаний складати і подавати передбачені законодавством податкові декларації і звіти, нести відповідальність за належне виконання своїх обов’язків, пов’язаних з нарахуванням і сплатою податків та зборів в порядку і розмірах, встановлених цим Кодексом. При цьому податкові декларації і звіти подаються інвестором за кожним податком, збором (обов’язковим платежем) окремо від звітів за результатами діяльності, не пов’язаної з виконанням угоди про розподіл продукції.
 
16. Форма свідоцтва про реєстрацію інвестора як платника податків затверджується центральним органом державної податкової служби.
 
   Форма свідоцтва про реєстрацію інвестора як платника податків затверджується центральним органом державної податкової служби.
 
17. 335.3. Дія цього розділу не поширюється на підрядників і субпідрядників, перевізників та інших осіб, у тому числі іноземних, які беруть участь у виконанні передбачених угодою про розподіл продукції робіт (наданні послуг) на підставі договорів (контрактів) з інвестором.
 
-10- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
У абзаці першому пункту 335.3 статті 335 після слів "дія цього розділу не поширюється" додати сполучення " (за винятком випадків, передбачених статтею 337 цього Кодексу)"
 
Враховано   335.3 Дія цього розділу не поширюється (за винятком випадків, передбачених статтею 337) цього Кодексу, на підрядників і субпідрядників, перевізників та інших осіб, у тому числі іноземних, які беруть участь у виконанні передбачених угодою про розподіл продукції робіт (наданні послуг) на підставі договорів (контрактів) з інвестором.
 
    -11- Горошкевич О.С.
В абзаці першому пункту 335.3 після слів "не поширюється" додати слова в дужках " (за винятком умов, передбачених в пункті 337.2 статті 337 цього Кодексу)";
 
Враховано    
    -12- Воропаєв Ю.М.
128. Викласти п.335.3 в наступній редакції:
"335.3 Дія цього розділу не поширюється (за винятком випадків, передбачених статтею 337 цього Кодексу) на підрядників і субпідрядників, перевізників та інших осіб, у тому числі іноземних, які беруть участь у виконанні передбачених угодою про розподіл продукції робіт (наданні послуг) на підставі договорів (контрактів) з інвестором.
Зазначені особи сплачують податки в порядку, встановленому цим Кодексом."
 
Враховано    
18. Зазначені особи сплачують податки в порядку, встановленому цим Кодексом.
 
   Зазначені особи сплачують податки в порядку, встановленому цим Кодексом.
 
19. 335.4. Податковий облік, пов’язаний з виконанням передбачених угодою про розподіл продукції робіт (наданням послуг), ведеться відповідно до цього Кодексу та окремо від обліку інших видів діяльності.
 
-13- Горошкевич О.С.
Пункт 335.4 виключити.
 
Відхилено   335.4. Податковий облік, пов’язаний з виконанням передбачених угодою про розподіл продукції робіт (наданням послуг), ведеться відповідно до цього Кодексу та окремо від обліку інших видів діяльності.
 
20. Якщо окремий облік не ведеться, застосовується порядок оподаткування без урахування особливостей, передбачених цим розділом.
 
   Якщо окремий облік не ведеться, застосовується порядок оподаткування без урахування особливостей, передбачених цим розділом.
 
21. Стаття 336. Особливості сплати податку на прибуток
 
   Стаття 336. Особливості сплати податку на прибуток
 
22. 336.1. Податок на прибуток сплачується інвестором з його прибутку, отриманого від виконання угод про розподіл продукції, у розмірах, установлених цим Кодексом, з урахуванням таких особливостей:
 
-14- Воропаєв Ю.М.
Викласти п.336.1 в наступній редакції:
"336.1. Податок на прибуток сплачується інвестором з його прибутку, отриманого від виконання угод про розподіл продукції, у розмірах, установлених цим Кодексом, з урахуванням таких особливостей:
 
Враховано   336.1 Податок на прибуток сплачується інвестором з його прибутку, отриманого від виконання угод про розподіл продукції, у розмірах, установлених цим Кодексом, з урахуванням таких особливостей:
 
23. а) об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток інвестора, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на суму витрат і амортизаційних відрахувань, визначених відповідно до розділу ІІІ цього Кодексу, який діяв на дату підписання угоди про розподіл продукції, понесених у звітному періоді під час виконання угоди про розподіл продукції.
 
-15- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Пропонується у пункті 336.1 статті 336:
підпункт а) викласти у такій редакції:
"а) об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток інвестора, який визначається, виходячи з вартості прибуткової продукції, визначеної відповідно до законодавства про розподіл продукції, набутої інвестором у власність в результаті розподілу продукції, зменшеною на суму сплачених інвестором внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а також: на суму інших витрат (включаючи накопичені витрати при виконанні робіт до появи першої прибуткової продукції), пов'язаних з виконанням угоди, визначених згідно з Розділом ІІІ цього Кодексу, але які не відшкодовуються (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною продукцією відповідно до угоди.
Податок на прибуток підприємств, що підлягає сплаті, визначається та сплачується виключно у грошовій формі;"
 
Враховано з редакційним уточненням  а) об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток інвестора, який визначається, виходячи з вартості прибуткової продукції, визначеної відповідно до законодавства про розподіл продукції, набутої інвестором у власність в результаті розподілу продукції, зменшеною на суму сплаченого інвестором єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також на суму інших витрат (включаючи накопичені витрати при виконанні робіт до появи першої прибуткової продукції), пов'язаних з виконанням угоди, але які не відшкодовуються (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною продукцією відповідно до угоди.
 
    -16- Горошкевич О.С.
В пункті 336.1 статті 336:
підпункт а) пункту 336.1. викласти в такій редакції:
"а) об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток інвестора, який визначається, виходячи з розміру прибуткової продукції, набутої інвестором у власність в результаті розподілу продукції.
Податковою базою прибуткової продукції є її грошова вартість, визначена відповідно до законодавства про розподіл продукції, зменшена на суму сплачених інвестором внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а також на суму інших витрат (включаючи накопичені витрати при виконанні робіт до появи першої прибуткової продукції), пов’язаних з виконанням угоди, але які не відшкодовуються компенсаційною продукцією відповідно до угоди.";
 
Враховано з редакційним уточненням   
    -17- Воропаєв Ю.М.
а) об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток інвестора, який визначається, виходячи з розміру прибуткової продукції, набутої інвестором у власність в результаті розподілу продукції.
Податковою базою прибуткової продукції є її грошова вартість, визначена відповідно до законодавства про розподіл продукції, зменшена на суму сплачених інвестором внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а також: на суму інших витрат (включаючи накопичені витрати при виконанні робіт до появи першої прибуткової продукції), пов'язаних з виконанням угоди, але які не відшкодовуються компенсаційною продукцією відповідно до угоди.
 
Враховано з редакційним уточненням   
24. Доходи, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, включаються до доходів звітного періоду за датою, визначеною відповідно до статті 6 розділу ІІІ цього Кодексу та складаються з вартості реалізованої продукції, набутої інвестором у власність в результаті розподілу виробленої продукції.
 
      
25. Вартість такої продукції визначається згідно до укладених договорів купівлі-продажу, укладених з урахуванням умов ст. 22 Закону України "Про угоди про розподіл продукції".
 
      
26. З метою оподаткування дохід від реалізації розподіленої продукції визначається виходячи із договірної ціни, але не нижче звичайних цін.
 
      
27. б) склад і порядок витрат регулюються нормами цього Кодексу, що діють на день підписання угоди. При цьому витратами інвестора визнаються витрати, у тому числі витрати, понесені інвестором у відповідності з програмою робіт та кошторисом витрат, затвердженим Міжвідомчою комісією, у порядку, передбаченому угодою про розподіл продукції, підтверджені відповідними розрахунками, платіжними документами, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачені правилами ведення податкового і бухгалтерського обліку.
 
-18- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Підпункт б) викласти у такій редакції:
б) склад витрат, що відшкодовуються компенсаційною продукцією визначається відповідно до цього Кодексу та законодавства про розподіл продукції.
Витрати на придбання необоротних активів та витрати на виконання робіт по розвідуванню, облаштуванню і видобутку корисних копалин включаються в момент їх понесення в повному обсязі до складу витрат, що підлягають відшкодуванню компенсаційною продукцією в порядку, передбаченому законодавством про розподіл продукції, без застосування правил амортизації, передбачених цим Кодексом.
 
Враховано по суті  б) склад витрат, що відшкодовуються компенсаційною продукцією визначається відповідно до законодавства про розподіл продукції.
Витрати на придбання необоротних активів та витрати на виконання робіт по розвідуванню, облаштуванню і видобутку корисних копалин включаються в момент їх понесення в повному обсязі до складу витрат, що підлягають відшкодуванню компенсаційною продукцією в порядку, передбаченому законодавством про розподіл продукції.
 
    -19- Горошкевич О.С.
Підпункт б) пункту 336.1. викласти в такій редакції:
"б) склад витрат, що відшкодовуються компенсаційною продукцією визначається відповідно до цього Кодексу та законодавства про розподіл продукції, підтверджені відповідними первинними документами, обов’язковість ведення і зберіганням яких передбачені правилами ведення бухгалтерського обліку.
Витрати на придбання необоротних активів та витрати на виконання робіт по розвідуванню, облаштуванню і видобутку корисних копалин, включаються в момент їх понесення в повному обсязі до складу витрат, що підлягають відшкодуванню компенсаційною продукцією в порядку, передбаченому законодавством про розподіл продукції, без застосування правил амортизації, передбачених чим Кодексом.";
 
Враховано по суті   
    -20- Воропаєв Ю.М.
б) склад витрат, що відшкодовуються компенсаційною продукцією визначається відповідно до цього Кодексу та законодавства про розподіл продукції.
При цьому витратами інвестора визнаються витрати, у тому числі витрати, понесені інвестором відповідно до програми робіт та кошторису витрат, затвердженого Міжвідомчою комісією, але не відшкодовані компенсаційною продукцією, у порядку, передбаченому угодою про розподіл продукції, підтверджені відповідними розрахунками, платіжними обов’язковість ведення і зберігання яких передбачені правилами ведення податкового і бухгалтерського обліку.
 
Відхилено    
28. Податок на прибуток підприємств, що підлягає сплаті, визначається та сплачується виключно у грошовій формі;
 
   Податок на прибуток підприємств, що підлягає сплаті, визначається та сплачується виключно у грошовій формі;
 
29. в) якщо об’єкт оподаткування інвестора за результатами звітного періоду має від’ємне значення (з урахуванням суми амортизаційних відрахувань), дозволяється відповідне зменшення об’єкта оподаткування наступного періоду, а також кожного з наступних періодів до повного погашення такого від’ємного значення об’єкта оподаткування, але не більше строку дії угоди про розподіл продукції;
 
-21- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Підпункт в) викласти у такій редакції:
в) якщо об’єкт оподаткування інвестора за результатами звітного періоду має від’ємне значення, дозволяється відповідне зменшення об’єкта оподаткування наступного періоду, а також кожного з наступних періодів до повного погашення такого від’ємного значення об’єкта оподаткування, але не більше строку дії угоди про розподіл продукції;
 
Враховано   в) якщо об’єкт оподаткування інвестора за результатами звітного періоду має від’ємне значення, дозволяється відповідне зменшення об’єкта оподаткування наступного періоду, а також кожного з наступних періодів до повного погашення такого від’ємного значення об’єкта оподаткування, але не більше строку дії угоди про розподіл продукції;
 
    -22- Горошкевич О.С.
В підпункті в) пункту 336.1. вилучити слова в дужках "з урахування суми амортизаційних відрахувань" та слова "але не більше строку дії угоди про розподіл продукції";
 
Враховано частково    
    -23- Воропаєв Ю.М.
в) якщо об’єкт оподаткування інвестора за результатами звітного періоду має від’ємне значення, дозволяється відповідне зменшення об’єкта оподаткування наступного періоду, а також кожного з наступних періодів до повного погашення такого від’ємного значення об’єкта оподаткування, але не більше строку дії угоди про розподіл продукції;
 
Враховано    
30. г) інвестор застосовує норми амортизації (включаючи амортизацію витрат, пов’язаних з видобутком корисних копалин), передбачені розділом ІІІ цього Кодексу.
 
-24- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Підпункт г) викласти у такій редакції:
г) інвестор застосовує норми амортизації (включаючи амортизацію витрат, пов’язаних з видобутком корисних копалин), передбачені розділом ІІІ цього Кодексу. Угодою про розподіл продукції можуть бути встановлені норми амортизації (включаючи амортизацію витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин), відмінні від передбачених розділом ІІІ цього Кодексу. У такому разі для податкових цілей застосовуються норми амортизації, передбачені угодою."
 
Враховано редакційно   г) для необоротних активів, вартість яких не відшкодовується (не підлягає відшкодуванню) компенсаційною продукцією відповідно до угоди, інвестор застосовує правила амортизації, встановлені згідно з розділом ІІІ цього Кодексу.
 
    -25- Горошкевич О.С.
Підпункт г) пункту 336.1 виключити та відповідно підпункти "д-ж" вважати підпунктами "г-є";
 
Відхилено    
    -26- Воропаєв Ю.М.
г) інвестор застосовує норми амортизації (включаючи амортизацію витрат, пов’язаних з видобутком корисних копалин), передбачені розділом ІІІ цього Кодексу. Угодою про розподіл продукції можуть бути встановлені норми амортизації (включаючи амортизацію витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин), відмінні від передбачених розділом ІІІ цього Кодексу. У такому разі для податкових цілей застосовуються норми амортизації, передбачені угодою.
 
Відхилено    
    -27- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Підпункт г) пункту 336.1 статті 336 викласти у наступної редакції:
"г) інвестор застосовує норми амортизації, визначені згідно з розділом ІІІ цього Кодексу, для необоротних активів, які не відшкодовуються (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною продукцією відповідно до угоди".
 
Враховано редакційно    
31. Інвестор визначає податок на прибуток підприємств, що підлягає сплаті за підсумками кожного звітного податкового періоду, на підставі даних податкового обліку;
 
   Інвестор визначає податок на прибуток підприємств, що підлягає сплаті за підсумками кожного звітного податкового періоду, на підставі даних податкового обліку;
 
32. д) податок на прибуток підприємств від інших видів діяльності, не пов’язаних з виконанням угоди про розподіл продукції, сплачується інвестором відповідно до розділу ІІІ цього Кодексу.
 
-28- Воропаєв Ю.М.
д) податок на прибуток підприємств від інших видів діяльності, не пов’язаних з виконанням угоди про розподіл продукції, сплачується інвестором відповідно до розділу ІІІ цього Кодексу.
 
Враховано (як і в 1 читанні)  д) податок на прибуток підприємств від інших видів діяльності, не пов’язаних з виконанням угоди про розподіл продукції, сплачується інвестором відповідно до розділу ІІІ цього Кодексу.
 
33. Інвестор зобов’язаний вести окремий податковий облік податку на прибуток підприємств, одержаного від виконання угоди про розподіл продукції, та податку на прибуток підприємств, одержаного від інших видів діяльності, не пов’язаних з виконанням цієї Угоди.
 
-29- Воропаєв Ю.М.
Інвестор зобов’язаний вести окремий податковий облік податку на прибуток підприємств, одержаного від виконання угоди про розподіл продукції, та податку на прибуток підприємств, одержаного від інших видів діяльності, не пов’язаних з виконанням цієї Угоди.
 
Враховано   Інвестор зобов’язаний вести окремий податковий облік податку на прибуток підприємств, одержаного від виконання угоди про розподіл продукції, та податку на прибуток підприємств, одержаного від інших видів діяльності, не пов’язаних з виконанням цієї Угоди.
 
34. е) пільги щодо податку на прибуток підприємств, передбачені у розділі ІІІ цього Кодексу, при оподаткуванні прибутку, отриманого інвестором під час виконання угоди про розподіл продукції, не застосовуються, якщо інше не передбачене угодою;
 
-30- Воропаєв Ю.М.
е) пільги щодо податку на прибуток підприємств, передбачені у розділі ІІІ цього Кодексу, при оподаткуванні прибутку, отриманого інвестором під час виконання угоди про розподіл продукції, не застосовуються, якщо інше не передбачене угодою;
 
Враховано )  е) пільги щодо податку на прибуток підприємств, передбачені у розділі ІІІ цього Кодексу, при оподаткуванні прибутку, отриманого інвестором під час виконання угоди про розподіл продукції, не застосовуються, якщо інше не передбачене угодою.
 
35. Не підлягає утриманню податок на прибуток підприємств з доходу іноземного інвестора з джерелом його походження з України, отриманого від діяльності за угодою про розподіл продукції, що виплачується інвестору його постійним представництвом відповідно до розділу ІІІ цього Кодексу;
 
-31- Горошкевич О.С.
В підпункті е) пункту 336.1. абзаци другий та третій перенести в кінець пункту і визначити їх як пукти 336.2 та 336.3 відповідно;
 
Відхилено   Не підлягає утриманню податок на прибуток підприємств з доходу іноземного інвестора з джерелом його походження з України, отриманого від діяльності за угодою про розподіл продукції, що виплачується інвестору його постійним представництвом відповідно до розділу ІІІ цього Кодексу.
 
    -32- Воропаєв Ю.М.
Не підлягає утриманню податок на прибуток підприємств з доходу іноземного інвестора з джерелом його походження з України, отриманого від діяльності за угодою про розподіл продукції, що виплачується інвестору його постійним представництвом відповідно до розділу ІІІ цього Кодексу;
 
Враховано    
36. Не є об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств кошти, перераховані інвестором-нерезидентом його постійному представництву для фінансування діяльності за угодою про розподіл продукції у відповідності до програми робіт та кошторису витрат, затвердженого Міжвідомчою Комісією.
 
-33- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Абзац третій підпункту е) викласти у такій редакції:
е) "Не є об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств кошти та/або вартість майна переданих інвестором-нерезидентом його постійному представництву для фінансування діяльності за угодою про розподіл продукції у відповідності до програми робіт та кошторису витрат, затвердженого Міжвідомчою Комісією."
 
Враховано з редакційним уточненням  Не є об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств кошти та/або вартість майна, перераховані (передані) інвестором-нерезидентом його постійному представництву для фінансування та забезпечення діяльності за угодою про розподіл продукції у відповідності до програми робіт та кошторису витрат, затвердженого Міжвідомчою Комісією.
 
    -34- Горошкевич О.С.
В підпункті е) пункту 336.1. абзаци другий та третій перенести в кінець пункту і визначити їх як пукти 336.2 та 336.3 відповідно;
 
Відхилено (повтор правки 35)   
    -35- Горошкевич О.С.
У новому пункті 336.3:
після слова "кошти" доповнити словами "та/або вартість майна", а після слова "перераховані" доповнити словом в дужках " (передані)";
 
Враховано    
    -36- Воропаєв Ю.М.
Не є об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств кошти та/або вартість майна переданих інвестором-нерезидентом його постійному представництву для фінансування діяльності за угодою про розподіл продукції у відповідності до програми робіт та кошторису витрат, затвердженого Міжвідомчою Комісією.
 
Враховано з редакційним уточненням   
    -37- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Абзац третій підпункту е) пункту 336.1 статті 336 викласти у редакції:
"Не є об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств кошти та/або вартість майна переданих інвестором-нерезидентом його постійному представництву для фінансування та забезпечення діяльності за угодою про розподіл продукції у відповідності до програми робіт та кошторису витрат, затвердженого Міжвідомчою Комісією.".
 
Враховано з редакційним уточненням   
    -38- Горошкевич О.С.
&&
Пункт доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі передачі (розподілу) компенсаційної та/або прибуткової продукції між інвесторами в багатосторонній угоді або передачі майна сторонами угоди про розподіл продукції в користування оператору угоди в межах такої угоди податкові зобов’язання з податку на прибуток не виникають."
 
Враховано (до пункту ж)   
37. є) податок на прибуток підприємств за звітний період сплачується інвестором до відповідного бюджету у строк, визначений для квартального податкового періоду.
 
-39- Воропаєв Ю.М.
ж) при укладанні багатосторонньої угоди про розподіл продукції або в разі, коли інвестором виступає об’єднання юридичних осіб, нарахування та сплата податку на прибуток покладається на оператора, тобто інвестора, який веде окремий бухгалтерський та податковий облік операцій, що здійснюються за угодою.
 
Враховано по суті (як і в 1 читанні)  є) податок на прибуток підприємств за звітний період сплачується інвестором до відповідного бюджету у строк, визначений для квартального податкового періоду.
 
38. Офіційне підтвердження щодо сплаченого податку на прибуток підприємств надається інвестору на його письмове звернення після граничних термінів сплати податку на прибуток не пізніше 10 календарних днів з дати надходження такого звернення до органу державної податкової служби, в якому такого інвестора взято на облік.
 
-40- Воропаєв Ю.М.
Визначення оператора-інвестора та його повноважень здійснюється в порядку, передбаченому законодавством про розподіл продукції.
У разі передачі продукції між інвесторами в багатосторонній угоді або передачі майна сторонами угоди про розподіл продукції в користування оператору угоди в межах такої угоди, а також у разі розподілу компенсаційної та/або прибуткової продукції між інвесторами податкові зобов’язання з податку на прибуток не виникають.
Порядок податкової звітності по таким угодам встановлюється центральним податковим органом.
 
Враховано по суті  Офіційне підтвердження щодо сплаченого податку на прибуток підприємств надається інвестору на його письмове звернення після граничних термінів сплати податку на прибуток не пізніше 10 календарних днів з дати надходження такого звернення до органу державної податкової служби, в якому такого інвестора взято на облік.
 
39. ж) при укладанні багатосторонньої угоди про розподіл продукції або в разі, коли інвестором виступає об’єднання юридичних осіб, нарахування та сплата податку на прибуток покладається на оператора - інвестора, який веде окремий бухгалтерський та податковий облік операцій, що здійснюються за угодою.
 
-41- Мартиненко М.В.
Підпункт ж) викласти у такій редакції:
ж) при укладанні багатосторонньої угоди про розподіл продукції або в разі, коли інвестором виступає об’єднання юридичних осіб, нарахування та сплата податку на прибуток покладається на оператора - інвестора, який веде окремий бухгалтерський та податковий облік операцій, що здійснюються за угодою. Визначення оператора-інвестора та його повноважень здійснюється в порядку, передбаченому законодавством про розподіл продукції.
У разі передачі продукції між інвесторами в багатосторонній угоді або передачі майна сторонами угоди про розподіл продукції в користування оператору угоди в межах такої угоди, а також у разі розподілу компенсаційної та/або прибуткової продукції між інвесторами податкові зобов’язання з податку на прибуток не виникають. Порядок податкової звітності по таким угодам встановлюється центральним податковим органом.
 
Враховано редакційно   ж) при укладанні багатосторонньої угоди про розподіл продукції або в разі, коли інвестором виступає об’єднання юридичних осіб, нарахування та сплата податку на прибуток покладається на оператора-інвестора, який веде окремий бухгалтерський та податковий облік операцій, що здійснюються за угодою. Визначення оператора-інвестора та його повноважень здійснюється в порядку, передбаченому законодавством про розподіл продукції.
 
    -42- Горошкевич О.С.
&&
Підпункт ж) пункту 336.1. доповнити реченням такого змісту:
"Визначення оператора-інвестора та його повноваження здійснюється в порядку, передбаченому законодавством про розподіл продукції";
 
Враховано    
40. Порядок податкової звітності по таким угодам встановлюється центральним податковим органом.
 
-43- Горіна І.А.
Останній абзац пункту 336.1 статті 336 викласти в такій редакції:
"Порядок подання податкової звітності за такими угодами встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу".
 
Враховано   Порядок подання податкової звітності по таким угодам встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.
 
    -44- Корж П.П.
&&
Підпункт ж) доповнити наступними абзацами такого змісту:
"Визначення оператора-інвестора та його повноважень здійснюється в порядку, передбаченому законодавством про розподіл продукції.
У разі передачі продукції між інвесторами в багатосторонній угоді або передачі майна сторонами угоди про розподіл продукції в користування оператору угоди в межах такої угоди, а також у разі розподілу компенсаційної та/або прибуткової продукції між інвесторами податкові зобов’язання з податку на прибуток не виникають."
 
Враховано редакційно    
41. Стаття 337. Особливості сплати податку на додану вартість
 
   Стаття 337. Особливості сплати податку на додану вартість
 
42. 337.1. Постачання на митній території України продукції, набутої інвестором у власність в результаті її розподілу за угодою про розподіл продукції, є об’єктом оподаткування податком на додану вартість, що обчислюється і сплачується у порядку і строки, встановлені розділом V цього Кодексу.
 
   337.1. Постачання на митній території України продукції, набутої інвестором у власність в результаті її розподілу за угодою про розподіл продукції, є об’єктом оподаткування податком на додану вартість, що обчислюється і сплачується у порядку і строки, встановлені розділом V цього Кодексу.
 
43. 337.2. За умови ввезення на митну територію України товарів (супутніх послуг) та інших матеріальних цінностей, призначених для використання в рамках виконання угоди про розподіл продукції, у митному режимі імпорту, податки (крім акцизного податку), які підлягають сплаті під час митного оформлення товарів (послуг), не справляються.
 
-45- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Пункт 337.2 статті 337 викласти у такій редакції:
"337.2. При ввезенні на митну територію України товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних цінностей, призначених для виконання угоди про розподіл продукції, ввізне (імпортне) мито (за винятком митного збору) та податок на додану вартість не справляються.
 
Враховано по суті  337.2. За умови ввезення на митну територію України товарів (супутніх послуг) та інших матеріальних цінностей, призначених для використання в рамках виконання угоди про розподіл продукції, у митному режимі імпорту, податки (крім акцизного податку), які підлягають сплаті під час митного оформлення товарів (послуг), не справляються.
Під ввезенням товарів (супутніх послуг) на митну територію України у митному режимі імпорту розуміється постачання нерезидентом інвестору (його постійному представництву) товарів (супутніх послуг), місцем постачання яких є митна територія України відповідно до законодавства України.
Ввезення на митну територію України продукції (вуглеводної сировини, нафти і газу), видобутої у виключній (морській) економічній зоні України, здійснюється без сплати податків (включаючи податок на додану вартість), за умови ввезення такої сировини відповідно до угоди про розподіл продукції.
З урахуванням вимог статті 22 Закону України "Про угоди про розподіл продукції " у разі вивезення з митної території України продукції, набутої відповідно до умов такої угоди інвестором у власність, податки, які підлягають сплаті під час митного оформлення товарів (супутніх послуг), не справляються.
У разі вивезення за межі митної території України для виконання угоди зазначених товарів та інших матеріальних цінностей, які раніше були придбані інвестором на митній території України, митні платежі, акцизний збір та інші податки і обов’язкові платежі не справляються, крім податку на додану вартість, який справляється за нульовою ставкою.
При отриманні інвестором послуг, призначених для виконання угоди про розподіл продукції, які постачаються нерезидентом на митній території України, податок на додану вартість не справляється.
Передбачені в цьому пункті умови оподаткування поширюються в межах діяльності, пов'язаної з угодою про розподіл продукції, також на юридичних осіб (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів), які беруть участь у виконанні робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, на основі договорів (контрактів) з інвестором.
У разі використання зазначених товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних цінностей не за призначенням з інвестора (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів) стягуються суми податків і зборів, не внесені у зв'язку з наданням пільг, якщо таке невиконання зобов'язань сталося з вини інвестора (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів).
 
    -46- Горошкевич О.С.
1) в пункті 337.2 статті 337:
в абзаці першому пункту 337.2. після слів "територію України" доповнити словами: "у відповідності з програмою робіт та кошторису витрат, затверджених Міжвідомчою комісією, що створюється відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції";
 
Відхилено    
    -47- Воропаєв Ю.М.
Викласти п. 337.2 ст. 337 в наступній редакції:
"337.2. При ввезенні на митну територію України товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних цінностей, призначених для виконання угоди про розподіл продукції, ввізне (імпортне) мито (за винятком митного збору) та податок на додану вартість не справляються.
Під ввезенням товарів (супутніх послуг) на митну територію України у митному режимі імпорту розуміється постачання нерезидентом інвестору (його постійному представництву) товарів (супутніх послуг), місцем постачання яких є митна територія України відповідно до законодавства України.
Ввезення на митну територію України вуглеводневої сировини (нафти і газу), видобутої у виключній (морській) економічній зоні України, здійснюється без сплати ввізного (імпортного) мита, митних зборів, а також без сплати податків (включаючи податок на додану вартість)
З урахуванням вимог статті 22 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" у разі вивезення з митної території України продукції, набутої відповідно до умов такої угоди інвестором у власність, а також раніше ввезені в Україну для виконання угоди обладнання, устаткування та інше майно на умовах, вказаних в пункті 337.2 цієї статті, податки, які підлягають сплаті під час митного оформлення товарів (супутніх послуг), не справляються, крім податку на додану вартість, який справляється за нульовою ставкою.
У разі використання (вивезення) за межами митної території України зазначених товарів та інших матеріальних цінностей, які раніше були придбані інвестором на митній території України, митні платежі, акцизний збір та інші податки і обов’язкові платежі не справляються, крім податку на додану вартість, який справляється за нульовою ставкою";
Зазначені умови поширюються в межах діяльності, пов'язаної з угодою про розподіл продукції, також на юридичних осіб (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів), які беруть участь у виконанні робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, на основі договорів (контрактів) з інвестором.
У разі використання зазначених товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних цінностей не за призначенням з інвестора (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів) стягуються суми податків і зборів, не внесені у зв'язку з наданням пільг, якщо таке невиконання зобов'язань сталося з вини інвестора (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів)."
 
Враховано редакційно    
    -48- Горошкевич О.С.
&&
Після абзацу першого пункту 337.2. доповнити новим абзацом такого змісту:
"При отриманні інвестором послуг, призначених для виконання угоди про розподіл продукції, які постачаються нерезидентом на митній території України, податок на додану вартість не справляється."
 
Враховано    
44. Під ввезенням товарів (супутніх послуг) на митну територію України у митному режимі імпорту розуміється постачання нерезидентом інвестору (його постійному представництву) товарів (супутніх послуг), місцем постачання яких є митна територія України відповідно до законодавства України.
 
-49- Мартиненко М.В.
Під ввезенням товарів (супутніх послуг) на митну територію України у митному режимі імпорту розуміється постачання нерезидентом інвестору (його постійному представництву) товарів (супутніх послуг), місцем постачання яких є митна територія України відповідно до законодавства України.
Ввезення на митну територію України вуглеводневої сировини (нафти і газу), видобутої у виключній (морській) економічній зоні України, здійснюється без сплати ввізного (імпортного) мита, митних зборів, а також без сплати податків (включаючи податок на додану вартість).
 
Враховано редакційно      
    -50- Корж П.П.
Під ввезенням товарів (супутніх послуг) на митну територію України у митному режимі імпорту розуміється постачання нерезидентом інвестору (його постійному представництву) товарів (супутніх послуг), місцем постачання яких є митна територія України відповідно до законодавства України.
Ввезення на митну територію України вуглеводневої сировини (нафти і газу), видобутої у виключній (морській) економічній зоні України, здійснюється без сплати ввізного (імпортного) мита, митних зборів, а також без сплати податків (включаючи податок на додану вартість).
З урахуванням вимог статті 22 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" у разі вивезення з митної території України продукції, набутої відповідно до умов такої угоди інвестором у власність, а також раніше ввезених в Україну для виконання угоди обладнання, устаткування та інше майно на умовах, вказаних в пункті 337.2 цієї статті, податки, які підлягають сплаті під час митного оформлення товарів (супутніх послуг), не справляються, крім податку на додану вартість, який справляється за нульовою ставкою.
У разі використання (вивезення) за межами митної території України для виконання угоди зазначених товарів та інших матеріальних цінностей, які раніше були придбані інвестором на митній території України, або ввезені на митну територію України на умовах, вказаних в пункті 337.2 цієї статті, митні платежі, акцизний збір та інші податки і обов’язкові платежі не справляються, крім податку на додану вартість, який справляється за нульовою ставкою";
Зазначені умови поширюються в межах діяльності, пов'язаної з угодою про розподіл продукції, також на юридичних осіб (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів), які беруть участь у виконанні робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, на основі договорів (контрактів) з інвестором.
У разі використання зазначених товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних цінностей не за призначенням з інвестора (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів) стягуються суми податків і зборів, не внесені у зв'язку з наданням пільг, якщо таке невиконання зобов'язань сталося з вини інвестора (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів).
 
Враховано редакційно    
    -51- Горошкевич О.С.
В абзаці третьому пункту 337.2. після слів в дужках " (супутніх послуг)" доповнити словами в дужках: " (отриманих робіт, послуг)", після слів "з інвестора" доповнити словами в дужках: " (підрядників, субпідрядників та інших контрагентів)", та після слів "з вини інвестора" доповнити словами в дужках " (підрядників, субпідрядників та інших контрагентів)"
 
Враховано частково    
    -52- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Доповнити пункт 337.2 наступним абзацом:
"При отриманні інвестором послуг, призначених для виконання угоди про розподіл продукції, які постачаються нерезидентом на митній території України, податок на додану вартість не справляється".
 
Враховано    
    -53- Горошкевич О.С.
&&
Абзац другий пункту 337.2. доповнити новими абзацами такого змісту:
"Передбачені в цьому пункті умови оподаткування при ввезені товарів на митну територію (виконанні робіт та/або послуг на митній території) поширюються в межах діяльності, пов’язаної з виконанням угоди про розподіл продукції також на юридичних осіб (підрядників, субпідрядників і інших контрагентів), що виконують роботи на основі договорів (контрактів) з інвестором в межах діяльності, пов’язаної з виконання угоди про розподіл продукції."
 
Враховано редакційно    
    -54- Горошкевич О.С.
&&
Абзац третій пункту 337.2. доповнити новим абзацом такого змісту:
"Ввезення на митну територію України вуглеводневої сировини (нафти, газу), видобутої у виключній (морській) економічній зоні України, здійснюється без справляння податків, які підлягають сплаті під час митного оформлення товарів.";
 
Враховано    
    -55- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
&&&&
Доповнити пункт 337.2 статті 337 наступними положеннями:
"Ввезення на митну територію України продукції (вуглеводної сировини, нафти і газу), видобутої у виключній (морській) економічній зоні України, здійснюється без сплати податків (включаючи податок на додану вартість), за умови ввезення такої сировини відповідно до угоди про розподіл продукції.
У разі використання (вивезення) за межами митної території України для виконання угоди зазначених товарів та інших матеріальних цінностей, які раніше були придбані інвестором на митній території України, митні платежі, акцизний збір та інші податки і обов’язкові платежі не справляються, крім податку на додану вартість, який справляється за нульовою ставкою.
Зазначені умови поширюються в межах діяльності, пов'язаної з угодою про розподіл продукції, також на юридичних осіб у тому числі підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів, які беруть участь у виконанні робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, на основі договорів (контрактів) з інвестором та перелік яких затверджуються Міжвідомчою комісією.
У разі використання зазначених товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних цінностей не за призначенням з інвестора (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів) стягуються суми податків і зборів, не внесені у зв'язку з наданням пільг, якщо таке невиконання зобов'язань сталося з вини інвестора (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів)"
 
Враховано редакційно    
45. 337.3. З урахуванням вимог статті 22 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" у разі вивезення з митної території України продукції, набутої відповідно до умов такої угоди інвестором у власність, податки, які підлягають сплаті під час митного оформлення товарів (супутніх послуг), не справляються, крім податку на додану вартість, який справляється за нульовою ставкою.
 
-56- Мартиненко М.В.
Пункт 337.3 статті 337 викласти у такій редакції:
З урахуванням вимог статті 22 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" у разі вивезення з митної території України продукції, набутої відповідно до умов такої угоди інвестором у власність, а також раніше ввезених в Україну для виконання угоди обладнання, устаткування та інше майно на умовах, вказаних в пункті 337.2 цієї статті, податки, які підлягають сплаті під час митного оформлення товарів (супутніх послуг), не справляються, крім податку на додану вартість, який справляється за нульовою ставкою.
 
Враховано редакційно      
    -57- Корж П.П.
337.3 При розподілі прибуткової продукції між інвестором і державою, а також у разі передачі інвестором частини виробленої продукції, яка належить йому відповідно до угоди про розподіл продукції, в рахунок погашення податкових зобов’язань з податків і зборів, а також у разі передачі права власності від інвестора до держави на майно, придбане або створене інвестором для виконання угоди про розподіл продукції і вартість якого відшкодована компенсаційною продукцією або з дня припинення дії угоди, а також у разі передачі продукції між інвесторами в багатосторонній угоді або передачі майна сторонами угоди про розподіл продукції в користування оператору угоди в межах такої угоди, а також у разі розподілу компенсаційної та/або прибуткової продукції між інвесторами податкові зобов’язання з податку на додану вартість не виникають та розмір податкового кредиту не змінюється
 
Враховано по суті (335.1 частина 2)   
    -58- Горошкевич О.С.
В пункті 337.3:
після слів "у власність" додати слова "а також раніше ввезені в Україну для виконання угоди обладнання, устаткування та інше майно на умовах, вказаних в пункті 337.2 цієї статті";
 
Враховано    
    -59- Воропаєв Ю.М.
Викласти п. 337.3 ст. 337 в наступній редакції:
"337.3 При розподілі прибуткової продукції між інвестором і державою, а також у разі передачі інвестором частини виробленої продукції, яка належить йому відповідно до угоди про розподіл продукції, в рахунок погашення податкових зобов’язань з податків і зборів, а також у разі передачі права власності від інвестора до держави на майно, придбане або створене інвестором для виконання угоди про розподіл продукції і вартість якого відшкодована компенсаційною продукцією або з дня припинення дії угоди, а також у разі передачі продукції між інвесторами в багатосторонній угоді або передачі майна сторонами угоди про розподіл продукції в користування оператору угоди в межах такої угоди, а також у разі розподілу компенсаційної та/або прибуткової продукції між інвесторами, податкові зобов’язання з податку на додану вартість не виникають та розмір податкового кредиту не змінюється."
 
Враховано по суті (у п.335.1 частина 2)   
    -60- Горошкевич О.С.
&&
Пункт 337.3 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Використання (вивезення) за межами митної території України для виконання угоди товарів та інших матеріальних цінностей, які раніше були придбані інвестором на митній території України, або ввезені на митну територію України на умовах, вказаних в пункті 337.2 цієї статті, митні платежі та інші податки і обов’язкові платежі не справляються."
 
Враховано редакційно (в п. 337.2)   
46. 337.4. У разі використання зазначених товарів (супутніх послуг) та інших матеріальних цінностей не за призначенням з інвестора стягуються суми податку, не внесеного у зв’язку з наданням пільг, якщо таке невиконання зобов’язань сталося з вини інвестора.
 
-61- Мартиненко М.В.
Пункти 337.4 статті 337 викласти у такій редакції:
У разі використання (вивезення) за межами митної території України для виконання угоди зазначених товарів та інших матеріальних цінностей, які раніше були придбані інвестором на митній території України, або ввезені на митну територію України на умовах, вказаних в пункті 337.2 цієї статті, митні платежі, акцизний збір та інші податки і обов’язкові платежі не справляються, крім податку на додану вартість, який справляється за нульовою ставкою";
Зазначені умови поширюються в межах діяльності, пов'язаної з угодою про розподіл продукції, також на юридичних осіб (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів), які беруть участь у виконанні робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, на основі договорів (контрактів) з інвестором.
У разі використання зазначених товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних цінностей не за призначенням з інвестора (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів) стягуються суми податків і зборів, не внесені у зв'язку з наданням пільг, якщо таке невиконання зобов'язань сталося з вини інвестора (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів).
 
Враховано редакційно (в п. 337.2)  337.3. Якщо інвестор (його постійне представництво), зареєстрований як платник податку на додану вартість подає податковому органу декларацію (податковий розрахунок) з цього податку, яка (який) свідчить про відсутність оподатковуваних поставок/придбання протягом дванадцяти послідовних податкових місяців, анулювання реєстрації платника податку на додану вартість не відбувається.
 
    -62- Корж П.П.
337.4 Якщо інвестор (його постійне представництво), зареєстрований як платник податку на додану вартість подає податковому органу декларацію (податковий розрахунок) з цього податку, яка (який) свідчить про відсутність оподатковуваних поставок протягом дванадцяти послідовних податкових місяців, - анулювання реєстрації платника податку на додану вартість не відбувається."
 
Враховано редакційно    
    -63- Воропаєв Ю.М.
Викласти п. 337.4 в наступній редакції:
"337.4 Якщо інвестор (його постійне представництво), зареєстрований як платник податку на додану вартість, подає органу державної податкової служби декларацію (податковий розрахунок) з цього податку, яка (який) свідчить про відсутність оподатковуваних поставок протягом дванадцяти послідовних податкових місяців, анулювання реєстрації платника податку на додану вартість не відбувається."
 
Враховано редакційно    
    -64- Мартиненко М.В.
&&
Доповнити новими пунктами такого змісту:
337.5. При розподілі прибуткової продукції між інвестором і державою, а також у разі передачі інвестором частини виробленої продукції, яка належить йому відповідно до угоди про розподіл продукції, в рахунок погашення податкових зобов’язань з податків і зборів, а також у разі передачі права власності від інвестора до держави на майно, придбане або створене інвестором для виконання угоди про розподіл продукції і вартість якого відшкодована компенсаційною продукцією або з дня припинення дії угоди, а також у разі передачі продукції між інвесторами в багатосторонній угоді або передачі майна сторонами угоди про розподіл продукції в користування оператору угоди в межах такої угоди, а також у разі розподілу компенсаційної та/або прибуткової продукції між інвесторами податкові зобов’язання з податку на додану вартість не виникають та розмір податкового кредиту не змінюється
337.6 Якщо інвестор (його постійне представництво), зареєстрований як платник податку на додану вартість подає податковому органу декларацію (податковий розрахунок) з цього податку, яка (який) свідчить про відсутність оподатковуваних поставок протягом дванадцяти послідовних податкових місяців, - анулювання реєстрації платника податку на додану вартість не відбувається.
 
Враховано редакційно (п.335.1 частина 2)   
    -65- Горошкевич О.С.
&&
Статтю 337 доповнити пунктами 337.4 та 337.5 такого змісту:
"337.4 При розподілі прибуткової продукції між державою і інвестором, а також у разі передачі інвестором частини продукції, яка належить йому відповідно до угоди про розподіл продукції, державі на умовах, передбачених угодою, а також у разі передачі права власності від інвестора до держави на майно, придбане або створене інвестором для виконання угоди про розподіл продукції і вартість якого відшкодована компенсаційною продукцією або з дня припинення дії угоди, а також у разі передачі продукції між інвесторами в багатосторонній угоді або передачі майна сторонами угоди в користування оператору угоди про розподіл продукції в межах такої угоди, а також у разі розподілу компенсаційної та/або прибуткової продукції між інвесторами податкові зобов’язання з податку на додану вартість не виникають та розмір податкового кредиту не змінюється.
337.5 Якщо інвестор (його постійне представництво), зареєстрований як платник податку на додану вартість подає податковому органу декларацію (податковий розрахунок) з цього податку, яка (який) свідчить про відсутність оподатковуваних поставок/придбання протягом дванадцяти послідовних податкових місяців, анулювання реєстрації платника податку на додану вартість не відбувається."
 
Враховано (п. 335.1 частина 2)   
47. Стаття 338. Особливості справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин
 
   Стаття 338. Особливості справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин
 
48. 338.1. Порядок, ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин та умови її сплати під час виконання угод про розподіл продукції визначаються такими угодами.
 
   338.1. Порядок, ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин та умови її сплати під час виконання угод про розподіл продукції визначаються такими угодами.
 
49. Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин не повинні бути меншими, ніж установлені розділом ХІ цього Кодексу на момент укладення угоди про розподіл продукції.
 
   Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин не повинні бути меншими, ніж установлені розділом ХІ цього Кодексу на момент укладення угоди про розподіл продукції.
 
50. 338.2. Облік нарахованих і сплачених інвестором сум плати за користування надрами для видобування корисних копалин на умовах угоди про розподіл продукції для цілей використання розміру компенсаційної продукції ведеться в порядку, визначеному угодою.
 
-66- Мартиненко М.В.
У пункті 338.2 статті 338 виключити сполучення "для цілей використання розміру компенсаційної продукції"
 
Враховано   338.2 Облік нарахованих і сплачених інвестором сум плати за користування надрами для видобування корисних копалин на умовах угоди про розподіл продукції ведеться в порядку, визначеному угодою.
 
    -67- Корж П.П.
Пропонується у пункті 338.2 статті 338 РОЗДІЛУ ХVІІІ виключити сполучення "для цілей використання розміру компенсаційної продукції"
 
Враховано    
    -68- Горошкевич О.С.
В пункті 338.2 статті 338 слова "для цілей використання розміру компенсаційної продукції" вилучити;
 
Враховано    
    -69- Воропаєв Ю.М.
Пропонується викласти п. 338.2 ст. 338 в наступній редакції:
"338.2 Облік нарахованих і сплачених інвестором сум плати за користування надрами для видобування корисних копалин на умовах угоди про розподіл продукції ведеться в порядку, визначеному угодою."
 
Враховано    
51. Стаття 339. Особливості здійснення контролю за виконанням угоди про розподіл продукції
 
   Стаття 339. Особливості здійснення контролю за виконанням угоди про розподіл продукції
 
52. 339.1. Бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності інвестора, пов’язаної з виконанням робіт (наданням послуг), передбачених угодою про розподіл продукції, провадиться окремо від обліку інших видів діяльності з метою уникнення подвійного відображення компенсаційних витрат інвестора. Порядок такого обліку, зокрема з метою відшкодування витрат інвестора та розрахунку податку на прибуток, визначається угодою про розподіл продукції відповідно до вимог законодавства України.
 
   339.1. Бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності інвестора, пов’язаної з виконанням робіт (наданням послуг), передбачених угодою про розподіл продукції, провадиться окремо від обліку інших видів діяльності з метою уникнення подвійного відображення компенсаційних витрат інвестора. Порядок такого обліку, зокрема з метою відшкодування витрат інвестора та розрахунку податку на прибуток, визначається угодою про розподіл продукції відповідно до вимог законодавства України.
 
53. У разі коли за угодою про розподіл продукції роботи проводяться на кількох ділянках надр, інвестор веде облік своєї господарської діяльності щодо кожної ділянки надр окремо.
 
-70- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
У абзаці другому пункту 339.1 статті 339 сполучення "веде облік своєї господарської діяльності щодо кожної ділянки надр окремо" замінити на "здійснює консолідований облік своєї господарської діяльності".
 
Враховано   У разі коли за угодою про розподіл продукції роботи проводяться на кількох ділянках надр, інвестор здійснює консолідований облік своєї господарської діяльності.
 
    -71- Горошкевич О.С.
В пункті 339.1 статті 339:
Абзац другий пункту 339.1. вилучити;
 
Відхилено    
    -72- Воропаєв Ю.М.
Викласти абзац 2 п. 339.1. ст. 339 розділу 8 в наступній редакції:
"У разі коли за угодою про розподіл продукції роботи проводяться на кількох ділянках надр, інвестор здійснює консолідований облік своєї господарської діяльності."
 
Враховано    
    -73- Горошкевич О.С.
&&
Пункт 339.1. доповнити новим абзацом в такій редакції:
"Для цілей визначення витрат, які відшкодовуються компенсаційною продукцією, розміру прибуткової продукції та податкових зобов’язань інвестор веде консолідованих облік своєї господарської діяльності в межах виконання угоди про розподіл продукції."
 
Враховано по суті   
54. 339.2. Річний баланс і звітність інвестора про діяльність, пов’язану з виконанням угоди про розподіл продукції, підлягають обов’язковій щорічній аудиторській перевірці.
 
-74- Горошкевич О.С.
Пункт 339.2 виключити;
 
Відхилено   339.2. Річний баланс і звітність інвестора про діяльність, пов’язану з виконанням угоди про розподіл продукції, підлягають обов’язковій щорічній аудиторській перевірці.
 
55. 339.3. З метою податкового контролю інвестор, який сплачує податки, збори (обов’язкові платежі) під час виконання угоди про розподіл продукції, зобов’язаний зберігати первинні документи, пов’язані з нарахуванням і сплатою податків, протягом всього строку дії угоди про розподіл продукції.
 
-75- Мартиненко М.В.
У пункті 339.3 статті 339 сполучення "всього строку дії угоди про розподіл продукції." замінити на сполучення "протягом терміну зберігання, передбаченому законодавством"
 
Враховано   339.3. З метою податкового контролю інвестор, який сплачує податки та збори під час виконання угоди про розподіл продукції, зобов’язаний зберігати первинні документи, пов’язані з нарахуванням і сплатою податків, протягом терміну зберігання, передбаченого законодавством.
 
    -76- Корж П.П.
З метою уникнення дискримінації пропонується у пункті 339.3 статті 339 РОЗДІЛУ ХVІІІ сполучення "всього строку дії угоди про розподіл продукції." замінити на сполучення "протягом терміну зберігання, передбаченому законодавством"
 
Враховано    
    -77- Горошкевич О.С.
В пункті 339.3:
в абзаці першому пункту 339.3. слова "протягом всього строку дії угоди про розподіл продукції" замінити словами "протягом терміну зберігання, передбаченому законодавством";
 
Враховано    
56. Документальною перевіркою може бути охоплений будь-який період строку дії угоди про розподіл продукції, починаючи з року набрання нею чинності.
 
-78- Мартиненко М.В.
Останній абзац пункту 339.3 викласти у редакції:
"Документальні перевірки виконання інвестором зобов'язань перед бюджетом по сплаті податків і зборів проводяться у відповідності з законом."
 
Враховано   Документальні перевірки виконання інвестором зобов'язань перед бюджетом по сплаті податків і зборів проводяться відповідно до закону.
 
    -79- Корж П.П.
Останній абзац пункту 339.3 викласти у такій редакції: "Документальні перевірки виконання інвестором зобов'язань перед бюджетом по сплаті податків і зборів проводяться у відповідності з законодавством."
 
Враховано    
    -80- Горошкевич О.С.
Абзац другий пункту 339.3. викласти в такій редакції:
"Документальні перевірки виконання інвестором зобов’язань перед бюджетом по сплаті податків і зборів проводяться у відповідності з законодавством."
 
Враховано    
    -81- Воропаєв Ю.М.
Викласти абзац 2 п. 339.3 в наступній редакції:
"Документальні перевірки виконання інвестором зобов'язань перед бюджетом по сплаті податків і зборів проводяться у відповідності з цим Кодексом та угодою про розподіл продукції."
 
Враховано    
57. Стаття 340. Гарантії у разі внесення змін до податкового законодавства
 
   Стаття 340. Гарантії у разі внесення змін до податкового законодавства
 
58. 340.1. За узгодженим рішенням сторін в разі внесення змін до податкового законодавства умови оподаткування можуть бути скориговані.
 
-82- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Пункт 340.1. статті 340 викласти у редакції:
"340.1. Держава гарантує, що до прав і обов'язків інвестора при виконані податкових зобов'язань, визначених угодою про розподіл продукції, буде застосовуватись законодавство, чинне на момент укладання угоди.
Законодавство, що зменшує розмір податків та зборів чи скасовує їх або пом’якшує відповідальність інвестора, повинно застосуватись з дати набрання чинності такого законодавства.
Зміни законодавства, що покращують умови діяльності інвестора, повинні застосовуватись на письмову вимогу інвестора, подану Кабінету Міністрів України з дати подання такої вимоги".
 
Відхилено (пропозиції відсутні у діючому законодавстві)  340.1. За узгодженим рішенням сторін в разі внесення змін до податкового законодавства умови оподаткування можуть бути скориговані.
 
    -83- Горошкевич О.С.
Статтю 340 викласти в такій редакції:
"340.1 Держава гарантує, що до прав і обов’язків інвестора при виконані податкових зобов’язань, визначених угодою про розподіл продукції, буде застосовуватись законодавство, чинне на момент укладання угоди, за винятком випадків, коли законодавство зменшує розміри податків чи зборів чи скасовує їх, яке має застосовуватися інвестором з дня набуттям чинності таких законів."
 
Відхилено (пропозиції відсутні у діючому законодавстві)   
59. Якщо зміни до податкового законодавства спрямовані на покращення умов оподаткування інвестора, в угоді про розподіл продукції повинні бути скориговані умови оподаткування з метою забезпечення економічних інтересів України.
 
-84- Мартиненко М.В.
Законодавство, що зменшує розмір податків та зборів чи скасовує їх або пом’якшує відповідальність інвестора, повинно застосуватись з дати набрання чинності такого законодавства.
 
Відхилено   Якщо зміни до податкового законодавства спрямовані на покращення умов оподаткування інвестора, в угоді про розподіл продукції повинні бути скориговані умови оподаткування з метою забезпечення економічних інтересів України.
 
60. У разі скасування окремих видів податків, зборів (обов’язкових платежів), передбачених угодою про розподіл продукції, інвестор продовжує сплату їх до бюджету в порядку і розмірах, встановлених цією угодою, до внесення до неї відповідних змін.
 
-85- Мартиненко М.В.
Зміни законодавства, що покращують умови діяльності інвестора, повинні застосовуватись на письмову вимогу інвестора, подану Кабінету Міністрів України з дати подання такої вимоги".
 
Відхилено   У разі скасування окремих видів податків, зборів (обов’язкових платежів), передбачених угодою про розподіл продукції, інвестор продовжує сплату їх до бюджету в порядку і розмірах, встановлених цією угодою, до внесення до неї відповідних змін.
 
61. Порядок внесення таких змін встановлюється угодою про розподіл продукції.

   Порядок внесення таких змін встановлюється угодою про розподіл продукції.