Кількість абзаців - 642 Таблиця поправок


ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (19) РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. РОЗДІЛ ХІХ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   РОЗДІЛ ХІХ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1. 1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2011 року, крім:
 
    
2.

 
-1- Давиденко А.А.
1.В абзаці 1 пункту 1 Розділу ХІХ слова "з 1 січня 2011 року" замінити на "з 1 січня 2012 року".
 
Відхилено    
3.

 
-2- Яворівський В.О.
Частину 1 розділу ХІХ викласти у такій редакції:
"Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім:"
 
Відхилено    
4.

 
-3- Святаш Д.В.
1. У пункті 1 і далі по тексу слова "з 1 січня 2011 року" замінити словами "з 1 січня 2012 року" .
 
Відхилено    
    -4- Шкіль А.В.
Число "2011" замінити на "2012".
 
Відхилено    
    -5- Болюра А.В.
1. У статті 1 Розділу ХІХ слова та цифри "1 січня 2011 року" замінити на "1 січня 2012 року".
 
Відхилено    
    -6- Кармазін Ю.А.
1. Абзац 1 частини 1 Прикінцевих положень викласти в такій редакції: "1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім:", оскільки ця норма має вплив на видаткову частину Державного бюджету й може бути прийнятий з урахуванням того, що за умови офіційного оприлюднення закону він набуде чинності вже після 15 серпня 2009 року.
 
Відхилено    
5. підпункту 20.1.15.2 пункту 20.1 статті 20 розділу І цього Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2015 року;
 
   підпункту 20.1.15.2 пункту 20.1 статті 20 розділу І цього Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2015 року;
 
6. статті 39 розділу І цього Кодексу, яка набирає чинності з 1 січня 2015 року;
 
-7- Хомутиннік В.Ю.
У абзаці третіому пункту 1 слова та цифри " 1 січня 2015 року" замінити словами та цифрами "з 1 січня 2013 року;";
Доповнити новим абзацом такого змісту:
"Розділу ІІІ цього Кодексу, який набирає чинності з 01 квітня 2011 року".
 
Враховано    
7. абзацу третього пункту 46.4 статті 46 розділу ІІ цього Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2014 року, в частині безоплатного забезпечення платників податків формами податкових декларацій стосовно податків і зборів, що подаються до органів державної податкової служби.
 
-8- Льовочкіна Ю.В.
Фельдман О.Б.
Зарубінський О.О.
Оробець Л.Ю.
18. Виключити частину четверту з пункту 1 Розділу ХІХ проекту
 
Враховано   підпункту 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 цього Кодексу у частині включення до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу у формі процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, вклад (депозитний) до небанківських фінансових установ згідно із законом або на депозитний (ощадний) сертифікат розділу ІV цього Кодексу та абзаців другого - четвертого пункту 167.2 статті 167 у частині оподаткування процентів, які набирають чинності з 1 січня 2015 року;
 
    -9- Святаш Д.В.
Абзац четвертий пункту 1 виключити.
 
Враховано    
    -10- Коновалюк В.І.
Абзац четвертий пункту 1 Прикінцевих та перехідних положень виключити.
 
Враховано    
    -11- Хомутиннік В.Ю.
&&
Пункт 1 після абзацу п’ятого доповнити новими абзацом шостим-сьомим такого змісту:
„підпункту 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 цього Кодексу у частині включення до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу у формі процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, вклад (депозитний) до небанківських фінансових установ згідно із законом або на депозитний (ощадний) сертифікат розділу ІV цього Кодексу та абзаців другого - четвертого пункту 167.2 статті 167 у частині оподаткування процентів, які набирають чинності з 1 січня 2015 року;
 
Враховано    
    -12- Національний банк України
&&
39) Пункт 1 доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:
"підпункту 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 у частині включення доходів у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом, згідно із законом до загальномісячного (річного) оподатковуваного доходу та абзаців другого та третього пункту 167.2 статті 167 у частині оподаткування процентів, які набирають чинності з 1 січня 2015 року".
 
Враховано по суті   
8. підпункту 166.3.4 пункту 166.3 статті 166 розділу ІV цього Кодексу, який набирає чинності з початку податкового року, наступного за роком, в якому набере чинності закон про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування;
 
-13- Турманов В.І.
П.1, абзац 5 виключити.
 
Відхилено ( внаслідок можливості значних втрат бюджету близько 1,3 млрд.грн через значне розширення податкової знижки за витратами на платне медичне обслуговування та лікування у приватних клініках, оскільки бюджетна медицина за Конституцією є безоплатною. Порушення рівності, оскільки запровадження не стосуватиметься малозабезпечених громадян.)  підпункту 166.3.4 пункту 166.3 статті 166 розділу ІV цього Кодексу, який набирає чинності з початку податкового року, наступного за роком, в якому набере чинності закон про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування;
підпункту 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу ІV цього Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2015 року. До 31 грудня 2014 року для цілей застосування цього підпункту податкова соціальна пільга надається у розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку.
У зв’язку з цим, абзаци шостий - дев’ятий вважати абзацами восьмим - одинадцятим
 
    -14- Хара В.Г.
2. Абзац 5 пункут 1 виключити.
 
Відхилено    
    -15- Бондаренко В.Д.
Абзац 5 пункту 1 виключити.
 
Відхилено    
    -16- Терещук С.М.
19. В пункті 1 абзац 5 виключити.
 
Відхилено    
    -17- Корж В.Т.
П.1, абзац 5 виключити.
 
Відхилено    
    -18- Луцький М.Г.
38. Абзац 5 пункту 1 виключити.
 
Відхилено    
    -19- Хомутиннік В.Ю.
підпункту 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу ІV цього Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2015 року. До 31 грудня 2014 року для цілей застосування цього підпункту податкова соціальна пільга надається у розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку".
У зв’язку з цим, абзаци шостий - дев’ятий вважати абзацами восьмим - одинадцятим".
 
Враховано    
    -20- Луцький М.Г.
&&
39. Пункт 1 доповнити нормою такого змісту: "Підпункту 169.1.1. пункту 169.1 статті 169 розділу ІV цього Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2012 р. До 31 грудня 2011 р. розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян дорівнюватиме 50 % розміру однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої законом на 1 січня звітного податкового року".
 
Враховано по суті   
    -21- Хара В.Г.
&&
Пункт 1 Прикінцевих та перехідних положень доповнити новою нормою:
"підпункту 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу ІV цього Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2015 р. До 31 грудня 2014 р. - у розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, – для будь-якого платника податку".
 
Враховано по суті   
    -22- Терещук С.М.
&&
20. Пункт 1 доповнити новою нормою:
"підпункту 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу ІV цього Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2012 р. До 31 грудня 2011 р. розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян дорівнюватиме 50% розміру однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої законом на 1 січня звітного податкового року".
 
Враховано по суті .   
    -23- Турманов В.І.
&&
П.1 доповнити новою нормою:
"підпункту 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу ІV цього Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2012 р. До 31 грудня 2011 р. розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян дорівнюватиме 50% розміру однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої законом на 1 січня звітного податкового року".
 
Враховано по суті   
9. підпункту 232.1.3 пункту 232.1 статті 232, підпункту 233.1.3 пункту 233.1 статті 233, пункту 234.3 статті 234 розділу VІІ цього Кодексу, які набирають чинності з 1 січня 2014 року;
 
-24- Симоненко П.М.
У пункті першому виключити наступний абзац:
"підпункту 232.1.3 пункту 232.1 статті 232, підпункту 233.1.3 пункту 233.1 статті 233, пункту 234.3 статті 234 розділу VІІ цього Кодексу, які набирають чинність з 1 січня 2014 року."
 
Враховано    
    -25- Болюра А.В.
2. Абзац шостий статті 1 Розділу ХІХ виключити.
 
Враховано    
    -26- Хомутиннік В.Ю.
статті 265 розділу ХІІ, яка набирає чинності з 1 січня 2012 року;
 
Враховано    
10. пункту 276.5 статті 276 розділу ХІІІ цього Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2015 року;
 
    
11. пункту 272.3 статті 272 розділу ХІІІ цього Кодексу, який набирає чинності з моменту скасування мораторію на купівлю-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміну цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв);
 
-27- Хомутиннік В.Ю.
Абзац сьомий пункту 1 розділу ХІХ "Прикінцеві та Перехідні положення" виключити.
 
Враховано    
12. пункту 300.8 статті 300 глави 1 розділу ХІV цього Кодексу, який набирає чинності з 1 липня 2011 року.
 
-28- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 1 розділу ХІХ доповнити новим абзацом такого змісту:
"глави 1 розділу ХІV цього Кодексу, яка набирає чинності з 1 квітня 2011 року"
 
Враховано   глави 1 розділу ХІV цього Кодексу, яка набирає чинності з 1 квітня 2011 року
пункту 300.6 статті 300 глави 1 розділу ХІV цього Кодексу, який набирає чинності з 1 липня 2011 року.
 
    -29- Хомутиннік В.Ю.
Цифру "300.8" замінити цифрою "300.6"
 
Враховано    
    -30- Яворівський В.О.
У восьмому абзаці "2011" замінити на "2012"
 
Відхилено Положення п.300.8 статті 300 спрямовані на недопущення зловживань при застосування спрощеної системи оподаткування та використання платників єдиного податку для мінімізації податкових зобов’язань. У зв’язку з цим перенесення терміну введення в дію цього пункту з 01.07.2011 на 01.07.2012 не підтримується.)   
    -31- Святаш Д.В.
3.абзац дев‘ятий пункту 1 виключити
 
Відхилено (Положення п.300.8 статті 300 спрямовані на недопущення зловживань при застосування спрощеної системи оподаткування та використання платників єдиного податку для мінімізації податкових зобов’язань)   
    -32- Бондаренко В.Д.
&&
Доповнити пункт 1 абзацом наступного змісту:
"п. 170.4. ст. 170 розділу ІV цього Кодексу у частині включення до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу доходів у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок (у тому числі картковий), вклад до небанківських фінансових установ згідно із законом або процентів (дисконтних доходів) на депозитний (ощадний) сертифікат у частині оподаткування процентів, які набирають чинності з 1 січня 2013 року"
 
Враховано частково    
    -33- Воропаєв Ю.М.
&&
79. п.1 Розділу ХІХ доповнити абзацом наступного змісту:
"пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 168 розділу ІV в частині оподаткування доходу, отриманого в якості процентів на поточному або депозитному (вкладному) банківському рахунку (у тому числі картковому), який набирає чинності з 01.01.2012 року".
 
Враховано по суті   
    -34- Святаш Д.В.
&&
4.доповнити абзацом наступного змісту"
"абзаци другий четвертий пункту 167.2 пункту 167 та відповідно пункти 170.4. 170.12 , які набирають чинності з 1 січня 2015 року".
 
Враховано по суті   
    -35- Мошак С.М.
3) у РОЗДІЛІ ХІХ. Прикінцеві та перехідні положення доповнити п. 1 наступним абзацом такого змісту:
"абзацу другого підпункту 197.1.28. статті 197 Податкового кодексу України, який набирає чинності з 01 січня 2012 року, щодо постачання необроблених шкур та чиненої шкіри без подальшої обробки (товарні позиції 4101-4104)";
 
Відхилено (підпункт 197.1.28 виключений із розділу V)   
    -36- Чорноволенко О.В.
Пункт 1 розділу 19 викласти у такій редакції "1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2011 року, крім:
підпункту 166.3.4 пункту 166.3 статті Стаття 166 розділу ІV цього Кодексу, який набирає чинності з початку податкового року, наступного за роком, в якому набере чинності закон про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування;
пункту 272.3 статті 272 розділу ХІІІ цього Кодексу, який набирає чинності з моменту скасування мораторію на купівлю-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміну цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв);
пункту 300.8 статті 300 глави 1 розділу ХІV цього Кодексу, який набирає чинності з 1 липня 2011 року.";
 
Враховано частково    
    -37- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Викласти пункт 1 у наступній редакції:
"1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2011 року, крім:
пункту 27.21 статті 27 розділу І цього Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2014 року;
абзацу п'ятого пункту 10.4 статті 10 розділу ІІ цього Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2014 року, в частині безоплатного забезпечення платників податків формами податкових декларацій стосовно податків і зборів, що подаються до органів державної податкової служби;
підпункту 6.3.4 пункту 6.3 статті 6 розділу ІV цього Кодексу, який набирає чинності з початку податкового року, наступного за роком, в якому набере чинності закон про загальнообов'язкове медичне страхування;
підпункту 3.1.3 пункту 3.1 статті 3, підпункту 4.1.3 пункту 4.1 статті 4, пункту 5.3 статті 5 розділу VІІ цього Кодексу, які набирають чинність з 1 січня 2014 року;
пункту 5.3 статті 5 розділу ХІІІ цього Кодексу, який набирає чинності з моменту скасування мораторію на купівлю-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміну цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв);"
 
Враховано частково    
13. 2. З набранням чинності цим Кодексом втрачають чинність:
 
    
14. розділ ІV Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 13-92 „Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 10, ст. 77; 1998 р., № 30 - 31, ст. 195; 1999 р., №25, ст. 211; 2001 р., № 10, ст. 44; 2002 р., № 8, ст. 63; 2003 р., № 23, ст. 149, № 37, ст. 308);
 
-38- Хомутиннік В.Ю.
Абзац другий пункту 2 розділу ХІХ виключити.
 
Враховано      
15. Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 18-92 „Про акцизний збір" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 10, ст. 82; із наступними змінами);
 
    
16. Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 року № 24-93 "Про податок на промисел" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 19, ст. 208; 1995 р., № 16, ст. 111, № 30, ст. 229; 1996 р., № 45, ст. 237);
 
    
17. Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року № 56 - 93 "Про місцеві податки і збори" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 30, ст. 336; із наступними змінами);
 
    
18. Закон України „Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 2, ст.10; 1999 р., № 41, ст. 374; 2003 р., № 23, ст.149);
 
-39- Колесніченко В.В.
2. В п’ятому абзаці другої частини ПРИКІНЦЕВИХ ТА ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕНЬ виключити слова:
Закон України „Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 2, ст.10; 1999 р., № 41, ст. 374; 2003 р., № 23, ст.149);
 
Відхилено (Норми Закону України „Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів" викладені у статті 70 глави 5-1 розділу ІІ проекту Податкового кодексу України.)   
    -40- Царьков Є.І.
В абзаці п’ятому частини 2 Прикінцевих та перехідних положень виключити слова: "Закон України "Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 2, ст.10; 1999 р., № 41, ст. 374; 2003 р., № 23, ст.149)"
 
Відхилено Норми Закону України „Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів" викладені у статті 70 глави 5-1 розділу ІІ проекту Податкового кодексу України.   
19. Закон України „Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 40, ст. 297; із наступними змінами);
 
    
20. Закон України „Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 20, ст. 82; із наступними змінами);
 
    
21. Закон України „Про ставки акцизного збору на деякі транспортні засоби та кузови до них" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 32, ст. 151; 1999 р., № 52, ст. 464; 2005 р., № 17 - 19, ст. 267; 2007 р., № 3, ст. 31; 2009 р., №18, ст.246);
 
    
22. Закон України „Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 42, ст. 201; із наступними змінами);
 
   Закон України „Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 42, ст. 201; із наступними змінами);
 
23. Закон України „Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 238; із наступними змінами);
 
    
24. Закон України „Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 16, ст. 119; із наступними змінами);
 
    
25. Закон України „Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156; із наступними змінами);
 
    
26. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181; із наступними змінами), крім пункту 1.20 статті 1, який діє до 1 січня 2015 року;
 
-41- Хомутиннік В.Ю.
Абзац чотирнадцятий пункту 2 розділу ХІХ виключити
 
Враховано    
27. Закон України „Про фіксований сільськогосподарський податок" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5 - 6, ст. 39; із наступними змінами);
 
    
28. Закон України „Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 52, ст. 471; 2009 р., № 32-33, ст.488);
 
    
29. Закон України "Про економічний експеримент щодо стабілізації роботи підприємств легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 10, ст. 78);
 
    
30. Закон України „Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 180; із наступними змінами);
 
    
31. Закон України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 10, ст.44; із наступними змінами);
 
    
32. Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 37, ст. 308; із наступними змінами);
 
    
33. Закон України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 9, ст.268);
 
    
34. Пункти 3 - 8-2 розділу ІІ „Прикінцеві положення", додатки № 1 і № 2 до Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 27-28, ст.. 253; 2009 р., № 16, ст.. 223).
 
-42- Хомутиннік В.Ю.
Останній абзац пункту 2 розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" викласти у такій редакції:
"Пункти 3 - 8-2, додатки № 1 і № 2 до Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 27-28, ст. 253; 2009 р., № 16, ст. 223; 2010 р., № 30, ст. 398)."
 
Враховано    
    -43- Королевська Н.Ю.
&&
1. Пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
"Закон України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 15, ст. 84 із наступними змінами).
 
Відхилено Закон України "Про державну податкову службу в Україні" визначає правовий статус, структуру тощо. Сфера Кодексу стосується питань оподаткування а не визначення статусу органу державної влади).   
    -44- Ващук К.Т.
1. Пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
"Закон України " Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 20-21, ст.191 із наступними змінами).
У зв’язку з втратою чинності цього закону пропонується збільшити на 8 % ставки акцизного податку на товари з яких нараховувався цей збір, група 22.03, 22.04, 22.05, 22.06, 22.07, 222.08 (пиво, вино, спирт, алкогольні напої), а кошти на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства щорічно передбачати в державному бюджеті країни.
 
Відхилено    
    -45- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити пункт 2 розділу ХІХ новою частиною такого змісту:
"З 1 квітня 2011 року втрачають чинність:
розділ ІV Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 13-92 „Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 10, ст. 77; 1998 р., № 30 - 31, ст. 195; 1999 р., №25, ст. 211; 2001 р., № 10, ст. 44; 2002 р., № 8, ст. 63; 2003 р., № 23, ст. 149, № 37, ст. 308);
Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181; із наступними змінами), крім пункту 1.20 статті 1 цього закону який діє до 1 січня 2013 року;"
 
Враховано    
35. 3. У зв’язку з прийняттям цього Кодексу рекомендувати Президенту України визнати такими, що втратили чинність:
 
    
36. Указ Президента України від 3 липня 1998 року № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" (у редакції Указу від 28 червня 1999 року № 746);
 
    
37. Указ Президента України від 28 червня 1999 року № 761/99 "Про впорядкування механізму сплати ринкового збору".
 
-46- Хомутиннік В.Ю.
&&
Пункт 3 розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити словами "Указ Президента від 11.05.1998 №453 "Про платників та порядок сплати акцизного збору".
 
Враховано    
    -47- Колесніченко В.В.
&&
Доповнити "Прикінцеві та перехідні положення" пунктом 4 наступного змісту:
"4. Якщо норми цього Кодексу або інших законів містять посилання на поняття "раніше встановлені форми обліку фізичних осіб", для цілей його застосування необхідно використовувати законодавство, що діяло до 22.12.1994р. та Закону України № 321/94-ВР "Про Державний реєстр фізичних осіб-платників податків дати прийняття інших платежів" (Відомості Верховної Ради України, 1995, №2)"
Відповідно пункт 4 вважати пунктом 5, та далі за текстом.
 
Відхилено    
38. 4. Податок на доходи фізичних осіб нарахований, але не сплачений податковим агентом до бюджету всупереч порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом, на дату набрання чинності цим Кодексом вважається податковим боргом за узгодженим податковим зобов’язанням, та підлягає відображенню у податковому розрахунку за результатами першого звітного кварталу, протягом якого набирає чинності цей Кодекс, а також стягується з податкового агента із застосуванням заходів відповідальності, передбачених цим Кодексом.
 
-48- Святаш Д.В.
5.Пункт 4 виключити
 
Відхилено втрати податку через недотримання платіжної дисципліни, посилення якої передбачено Кодексом.)   
39. 5. Інвестиційний збиток, отриманий платником податку на доходи фізичних осіб на 1 січня року набрання чинності цим Кодексом, не враховується при обчисленні інвестиційного прибутку, починаючи з результатів за такий рік.
 
-49- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 5 викласти в такій редакції:
„5. Інвестиційний збиток, отриманий платником податку на доходи фізичних осіб на 1 січня року набрання чинності цим Кодексом, враховується при обчисленні інвестиційного прибутку, отриманого за операціями з цінними паперами чи деривативами, що перебувають в обігу на організованому ринку цінних паперів, починаючи з результатів за такий рік, в частині збитків, понесених внаслідок продажу інвестиційних активів через професійних торговців цінними паперами. Обов’язок документального підтвердження розміру зазначених збитків покладається на платника податку".
 
Враховано    
    -50- Святаш Д.В.
6.Пункт 5 виключити
 
Враховано по суті   
    -51- Воропаєв Ю.М.
80. Виключити п. 5 з Розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Враховано по суті   
    -52- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
&&
- доповнити новим абзацом такого змісту:
"пункт 5 розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" виключити.
 
Враховано по суті   
40. 6. Не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб кошти, що сплачені за роботи та/або послуги, виконані та надані на території України або за її межами у період проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, зокрема (але не виключно) у вигляді заробітної плати, відшкодування видатків та добових таким особам (крім резидентів України, незалежно від їх участі у проведенні зазначеного чемпіонату):
 
-53- Кармазін Ю.А.
1. Вилучити пункт 6 такого змісту: "6. Не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб кошти, що сплачені за роботи та/або послуги, виконані та надані на території України або за її межами у період проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, зокрема (але не виключно) у вигляді заробітної плати, відшкодування видатків та добових таким особам (крім резидентів України, незалежно від їх участі у проведенні зазначеного чемпіонату):
представникам або посадовим особам асоціацій - членів УЄФА;
членам делегацій, що беруть участь у чемпіонаті, у тому числі членам команд, які здобули право на участь у чемпіонаті;
фізичним особам, акредитованим УЄФА.
Дохід інших нерезидентів, отриманий у період проведення чемпіонату із джерел походження з України, підлягає оподаткуванню на загальних підставах з урахуванням положень міжнародних договорів України про усунення подвійного оподаткування доходів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.". Всі повинні сплачувати податки за кошти, що отримані в Україні. Держава несе витрати на проведення цих ігор, і вона також повинна отримати якійсь дохід, а не лише ті, хто їх організовує.
 
Відхилено (оскільки звільненню від оподаткування згідно з цим пунктом підлягатимуть доходи нерезидентів, що сплачуються з джерела їх походження за межами України. резиденти сплачуватимуть податок на загальних підставах).   
41. представникам або посадовим особам асоціацій - членів УЄФА;
 
    
42. членам делегацій, що беруть участь у чемпіонаті, у тому числі членам команд, які здобули право на участь у чемпіонаті;
 
    
43. фізичним особам, акредитованим УЄФА.
 
    
44. Дохід інших нерезидентів, отриманий у період проведення чемпіонату із джерел походження з України, підлягає оподаткуванню на загальних підставах з урахуванням положень міжнародних договорів України про усунення подвійного оподаткування доходів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
    
45. 7. Установити, що:
 
    
46. 1)стаття розділу V цього Кодексу діє до 31 грудня 2014 року;
 
-54- Горіна І.А.
1. Підпункт 1 пункту 7 викласти в такій редакції:
стаття 209 цього Кодексу діє до 31 грудня 2014 року;
 
Враховано    
    -55- Давиденко А.А.
2.Підпункт 1) пункту 7 Розділу ХІХ вилучити.
 
Відхилено спеціальний режим для сільського господарства збережено з метою державної підтримки аграрного сектора на період виходу економіки України із кризи та для здійснення певних дій з реформування податкової системи зазначеної галузі. До того ж, збереження спеціального режиму для сільського господарства лише до 2014 року відповідає Програмі Президента про реформування податкової системи на 2010-2014 роки, якою передбачено зменшення кількості пільг.   
    -56- Симоненко П.М.
Підпункт 1 пункту 7 викласти в наступній редакції:
"1) стаття 209 розділу V цього Кодексу діє до 31 грудня 2017 року."
 
Відхилено Збереження спеціального режиму для сільського господарства лише до 2014 року відповідає Програмі Президента про реформування податкової системи на 2010-2014 роки, якою передбачено зменшення кількості пільг.   
    -57- Горіна І.А.
1. Підпункт 1 пункту 7 викласти в такій редакції:
"1) у зв'язку з пунктом 291.7 статті 291 цього Кодексу пункт 292.3 статті 292 цього Кодексу втрачає чинність з 1 січня 2012 року;
глава 1 розділу ХІV втрачає чинність з 1 січня 2016 року".
 
Відхилено    
    -58- Терещук С.М.
Перестенко М.В.
Сідельник І.І.
Борт В.П.
1. Підпункт 1) пункту 7 вилучити.
 
Відхилено Спеціальний режим для сільського господарства збережено з метою державної підтримки аграрного сектора на період виходу економіки України із кризи та для здійснення певних дій з реформування податкової системи зазначеної галузі. До того ж, збереження спеціального режиму для сільського господарства лише до 2014 року відповідає Програмі Президента про реформування податкової системи на 2010-2014 роки, якою передбачено зменшення кількості пільг.)   
47. 2) тимчасово до 1 січня 2015 року сума податку на додану вартість, що повинна сплачуватися до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, молочну сировину, м’ясо та м’ясопродукти, у повному обсязі спрямовується виключно на виплату дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м’ясо в живій вазі.
 
-59- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 7:
у підпункті 2):
у абзаці першому слова та знаки "молоко та молочну продукцію, молочну сировину" замінити словами і знаками "молоко, молочну сировину та молочні продукти";
у абзаці третьому слова та знаки "молоко та молочну продукцію, молочну сировину" замінити словами та знаками "молоко, молочну сировину та молочні продукти";
 
Враховано   2) тимчасово до 1 січня 2015 року сума податку на додану вартість, що повинна сплачуватися до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м’ясо та м’ясопродукти, у повному обсязі спрямовується виключно на виплату дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м’ясо в живій вазі.
 
    -60- Ващук К.Т.
Підпункт 2 пункту 7 викласти в наступній редакції:
2) тимчасово до 1 січня 2015 року сума податку на додану вартість, що повинна сплачуватися до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, молочну сировину, м’ясо та м’ясопродукти, у повному обсязі спрямовується виключно на виплату дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м’ясо в живій вазі.
Порядок нарахування, виплати і використання зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів України;
 
Враховано по суті   
    -61- Бондаренко В.Д.
Абзац 3 пункту 7 виключити.
 
Відхилено не чітка правка. Не зрозуміло до якого підпункту пункту 7 вноситься правка   
    -62- Коновалюк В.І.
2.Підпункт 2) пункту 7 Прикінцевих та перехідних положень викласти у наступній редакції:
"2) тимчасово до 1 січня 2015 року сума податку на додану вартість, що повинна сплачуватися до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, молочну сировину, м’ясо та м’ясопродукти, у повному обсязі спрямовується виключно на виплату дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м’ясо в живій вазі.
Порядок нарахування, виплати і використання зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано по суті   
    -63- Терещук С.М.
Перестенко М.В.
Сідельник І.І.
Борт В.П.
2. Підпункт 2) пункту 7 викласти в наступній редакції:
"Сума податку на додану вартість, що повинна сплачуватися до бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти, у повному обсязі спрямовується виключно на виплату дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м'ясо в живій вазі.
Порядок нарахування, виплати і використання зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів України.
Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності, які не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства, передбачений статтею 8-1 цього Закону, і на загальних підставах вважаються платником податку на додану вартість, за реалізовані ними молоко, худобу, птицю, вовну, а також за молочну продукцію та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, повністю залишається у розпорядженні цих сільськогосподарських підприємств і спрямовується на підтримку власного виробництва тваринницької продукції.".
 
Відхилено норма передбачена в проекті Податкового кодексу України введена, як тимчасовий захід підтримки сільськогосподарських товаровиробників в умовах економічної кризи.   
    -64- Давиденко А.А.
3.В підпункті 2) пункту 7 Розділу ХІХ слова "тимчасово до 1 січня 2015 року" вилучити.
 
Відхилено Норма передбачена в проекті Податкового кодексу України введена, як тимчасовий захід підтримки сільськогосподарських товаровиробників в умовах економічної кризи.   
48. Порядок нарахування, виплати і використання зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів України.
 
    
49. Зазначена норма призупиняється, коли у Законі про Державний бюджет України на відповідний рік передбачено, що сума податку на додану вартість, що сплачується до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, молочну сировину, м’ясо та м’ясопродукти та іншу продукцію переробки тварин і птиці, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м’ясо-кісткове борошно), спрямовується до спеціального фонду державного бюджету з подальшим використанням її у такій пропорції: 70 відсотків - на здійснення доплат на одну корову, наявну на 1 січня відповідного року, 30 відсотків - на фінансування на зворотній основі будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів;
 
-65- Ващук К.Т.
У підпункті 2 пункту 7 абзац 3 вилучити.
 
Враховано    
    -66- Терещук С.М.
В пункті 7 підпункті 2 виключити абзац 3.
 
Враховано    
    -67- Кінах А.К.
Абзац третій підпункту 2 пункту 7 розділу ХІХ виключити
 
Враховано    
    -68- Стешенко О.М.
У підпункті 2 пункту 7:
абзац 3: "Зазначена норма призупиняється, коли у Законі про Державний бюджет України на відповідний рік передбачено, що сума податку на додану вартість, що сплачується до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, молочну сировину, м’ясо та м’ясопродукти та іншу продукцію переробки тварин і птиці, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м’ясо-кісткове борошно), спрямовується до спеціального фонду державного бюджету з подальшим використанням її у такій пропорції: 70 відсотків - на здійснення доплат на одну корову, наявну на 1 січня відповідного року, 30 відсотків - на фінансування на зворотній основі будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів;" вилучити.
 
Враховано    
50. 3) тимчасово, до 1 січня 2019 року, звільняються від сплати податку на додану вартість операції з:
 
-69- Чорноволенко О.В.
У пункті 7 розділу 19 законопроекту підпункт 3 вилучити;
 
Відхилено Норма відповідає чинному законодавству, зокрема, Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива" та запроваджена з метою стимулювання виробництва та використання біологічних видів палива, розвитку в Україні національного паливного ринку на основі залучення біомаси, як відновлювальної сировини для виготовлення біологічних видів палива.   
51. постачання техніки, обладнання, устаткування, визначених статтею 7 Закону України "Про альтернативні види палива", на території України;
 
    
52. імпорту, за кодами УКТ ЗЕД, визначеними статтею 7 Закону України "Про альтернативні види палива", техніки, обладнання, устаткування, що використовуються для реконструкції існуючих і будівництва нових підприємств з виробництва біопалив і для виготовлення та реконструкції технічних і транспортних засобів з метою споживання біопалив, якщо такі товари не виробляються та не мають аналогів в Україні, а також технічних та транспортних засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарських машин, що працюють на біопаливі, якщо такі товари не виробляються в Україні.
 
-70- Корж П.П.
&&
У зв’язку з цим пропонується додати абзац четвертий підпункту 3) пункту 7 РОЗДІЛУ ХІХ "ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" наступного змісту:
"імпорту устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії, енергозберігаюче обладнання і матеріали, засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії (далі - товари), за умов, що ці товари застосовуються платником податку для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні;"
 
Враховано по суті Пропозиції по суті враховані в пункті 197.15 статті 197 Розділу V.   
53. Порядок ввезення зазначених техніки, обладнання, устаткування, технічних та транспортних засобів визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-71- Мартиненко М.В.
&&
9.1) додати абзац четвертий підпункту 3) пункту 7 Розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" наступного змісту:
"імпорту устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії, енергозберігаюче обладнання і матеріали, засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії (далі - товари), за умов, що ці товари застосовуються платником податку для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні;"
 
Враховано по суті Пропозиції по суті враховані в пункті 197.15 статті 197 Розділу V.   
54. У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в день ввезення таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов’язання, та за період з дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкових зобов’язань;
 
-72- Воропаєв Ю.М.
&&
81. Доповнити пп. 3 п. 7 розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" абзацом наступного змісту:
"імпорту обладнання, яке працює на відновлюваних джерелах енергії, енергозберігаюче обладнання і матеріали, засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії (далі - товари), за умов, що ці товари застосовуються платником податку для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні;"
 
Враховано по суті Пропозиції по суті враховані в пункті 197.15 статті 197 Розділу V.   
55. 4) протягом дії міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), але не пізніше 1 січня 2015 року, звільняються від сплати податку на додану вартість операції з:
 
-73- Кравченко М.В.
1. в підпункті 4) пункту 7 розділу ХІХ проекту Податкового кодексу України :
-в абзаці першому цифри "2015" замінити цифрами "2016";
 
Відхилено норма проекту податкового кодексу відповідає нормі чинного закону та узгоджується з Законом України "Про Єдиний митний тариф"   
    -74- Чорноволенко О.В.
У пункті 7 розділу 19 законопроекту підпункт 4 вилучити;
 
Відхилено Норма проекту податкового кодексу відповідає нормі чинного закону та узгоджується з Закону України "Про Єдиний митний тариф" та введена, як тимчасовий захід підтримки космічної галузі.   
56. а) постачання у митному режимі імпорту товарів, визначених у пункті "я" частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф", у межах граничних обсягів, встановлених Кабінетом Міністрів України, за умови цільового використання таких товарів у виробництві космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), резидентами - суб’єктами космічної діяльності, які отримали ліцензію на право здійснення такої діяльності та беруть участь у реалізації таких міжнародних договорів. Перелік таких резидентів - суб’єктів космічної діяльності встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі космічної діяльності.
 
-75- Кравченко М.В.
-в абзаці другому слова "беруть участь у реалізації таких міжнародних договорів" замінити словами "здійснюють розробку, виробництво або ремонт космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), виконують державне або оборонне замовлення на розробку, виробництво або ремонт космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем) або забезпечують виконання Україною міжнародних зобов'язань з реалізації міжнародних контрактів та договорів з питань розробки, постачання, виробництва або ремонту космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем)";
 
Відхилено розширює сферу застосування визначеної проектом Кодексу пільги. Призведе до розширення переліку звільнених від оподаткування податком на додану вартість операцій і відповідно до втрат бюджету .   
57. У разі порушення цільового використання товарів або перевищення граничних обсягів їх імпорту, встановлених Кабінетом Міністрів України, відповідний суб’єкт космічної діяльності, який фактично скористався правом на податкову пільгу, вважається таким, що умисно ухиляється від оподаткування, і до нього застосовуються штрафні (фінансові) санкції відповідно до вимог чинного законодавства;
 
    
58. б) постачання на митній території України результатів науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, які виконуються платниками податку за рахунок кредитних коштів, залучених під гарантії Кабінету Міністрів України для фінансування ратифікованого Верховною Радою України Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо використання ракети-носія "Циклон-4" на пусковому центрі Алкантара, на користь резидентів - суб’єктів космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її здійснення та беруть участь у реалізації цього Договору. З метою застосування цієї пільги Кабінет Міністрів України встановлює порядок ведення реєстру зазначених науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.
 
   б) постачання на митній території України результатів науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, які виконуються платниками податку за рахунок кредитних коштів, залучених під гарантії Кабінету Міністрів України для фінансування ратифікованого Верховною Радою України Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо використання ракети-носія "Циклон-4" на пусковому центрі Алкантара, на користь резидентів - суб’єктів космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її здійснення та беруть участь у реалізації цього Договору. З метою застосування цієї пільги Кабінет Міністрів України встановлює порядок ведення реєстру зазначених науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.
 
59. У разі порушення умов звільнення від оподаткування результатів науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, а саме при їх поставці для цілей, не передбачених зазначеним Договором, платник податку, що фактично скористався правом на податкову пільгу, вважається таким, що умисно ухиляється від оподаткування і до нього застосовуються штрафні (фінансові) санкції відповідно до вимог чинного законодавства;
 
-76- Кравченко М.В.
&&
підпункт 4) пункту 7 доповнити частиною в) такого змісту: "в) постачання на митній території України результатів науково-дослідних та дослідницько-конструкторських робіт, які виконується для потреб космічної діяльності".
 
Відхилено Враховано по суті у пункті 197.1.22. статті 197 цього Кодексу (за умови визначення джерела фінансування зазначених послуг – за державні кошти)   
60. 5) тимчасово, до 1 січня 2016 року, суб’єкти літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості", звільняються від сплати податку на додану вартість по операціях з:
 
-77- Чорноволенко О.В.
У пункті 7 розділу 19 законопроекту підпункт 5 вилучити;
 
Відхилено норма передбачена в проекті Податкового кодексу України введена, як тимчасовий захід підтримки літакобудівної промисловості. Крім цього, надання тимчасової підтримки відповідає Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості"   
61. ввезення (пересилання) на митну територію України під митним режимом імпорту (реімпорту) товарів, крім підакцизних, що використовуються для потреб літакобудівної промисловості, якщо такі товари є звільненими від оподаткування ввізним митом згідно із нормами пункту "р" частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф";
 
    
62. постачання на митній території України результатів науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, які виконуються для потреб літакобудівної промисловості.
 
    
63. У разі порушення вимог, встановлених цим пунктом, до платників податку - суб’єктів літакобудування застосовуються норми розділу ІІ цього Кодексу;
 
    
64. 6) тимчасово, до 1 січня 2015 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з виконання робіт та постачання послуг суб’єктами підприємницької діяльності - резидентами України, які одночасно здійснюють видавничу діяльність, діяльність з виготовлення, розповсюдження книжкової продукції та виробництва паперу і картону. При цьому валовий дохід такого суб’єкта підприємницької діяльності, отриманий від видавничої діяльності, діяльності з виготовлення, розповсюдження книжкової продукції та виробництва паперу і картону, має становити не менше 100 відсотків від загальної суми його валового доходу за перший звітний (податковий) період з часу створення такого суб’єкта підприємницької діяльності або не менше 50 відсотків від загальної суми його валового доходу за попередній звітний (податковий) рік;
 
-78- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 7:
у підпункті 6) слово "валовий" у відповідних відмінках виключити
 
Враховано   6) тимчасово, до 1 січня 2015 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з виконання робіт та постачання послуг суб’єктами підприємницької діяльності - резидентами України, які одночасно здійснюють видавничу діяльність, діяльність з виготовлення, розповсюдження книжкової продукції та виробництва паперу і картону. При цьому дохід такого суб’єкта підприємницької діяльності, отриманий від видавничої діяльності, діяльності з виготовлення, розповсюдження книжкової продукції та виробництва паперу і картону, має становити не менше 100 відсотків від загальної суми його доходу за перший звітний (податковий) період з часу створення такого суб’єкта підприємницької діяльності або не менше 50 відсотків від загальної суми його доходу за попередній звітний (податковий) рік;
 
    -79- Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Бондик В.А.
Царьков Є.І.
Пункт 6 викласти в такій редакції:
6) тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з виконання робіт та поставки послуг суб'єктами підприємницької діяльності - резидентами України, які одночасно з іншими видами діяльності здійснюють видавничу діяльність, діяльність з виготовлення, розповсюдження книжкової продукції та виробництва паперу і картону. При цьому валовий дохід такого суб'єкта підприємницької діяльності, отриманий від видавничої діяльності, діяльності з виготовлення, розповсюдження книжкової продукції та виробництва паперу і картону, має становити не менше 100 відсотків від загальної суми його валового доходу за перший звітний (податковий) період з часу створення такого суб'єкта підприємницької діяльності або не менше 50 відсотків від загальної суми його валового доходу за попередній звітний (податковий) рік;
 
Відхилено    
65. 7) тимчасово, до 1 січня 2015 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з виконання робіт та постачання послуг у видавничій діяльності, діяльності з виготовлення та розповсюдження видавництвами, видавничими організаціями, підприємствами поліграфії, розповсюджувачами книжкової продукції, виробленої в Україні, операції з виробництва та/або постачання паперу і картону, вироблених в Україні для виготовлення книжкової продукції, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників українського виробництва, а також операції з постачання книжкової продукції, виробленої в Україні, крім реклами, послуг з розміщення матеріалів рекламного та еротичного характеру і видань рекламного та еротичного характеру;
 
-80- Царьов О.А.
1.Підпункт 7 пункту 7 розділу ХІХ проекту Податкового Кодексу викласти в наступній редакції:
7) тимчасово, до 1 січня 2015 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість та не розповсюджується дія пунктів 198.4, 198.5 ст. 198, ст. 199 цього Кодексу на операції з виконання робіт та постачання послуг у видавничій діяльності, діяльності з виготовлення та розповсюдження видавництвами, видавничими організаціями, підприємствами поліграфії, розповсюджувачами книжкової продукції, виробленої в Україні, операції з виробництва та/або постачання паперу і картону, вироблених в Україні для виготовлення книжкової продукції, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників українського виробництва, а також операції з постачання книжкової продукції, виробленої в Україні, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників українського виробництва, крім реклами, послуг з розміщення матеріалів рекламного та еротичного характеру і видань рекламного та еротичного характеру;
 
Відхилено порушує загальний принцип податкового обліку операцій, що звільненні від оподакування. Суперечить міжнародній практиці оподаткування зазначених операцій та призведе до втрат бюджету.   
    -81- Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Бондик В.А.
Царьков Є.І.
Пункт 7 викласти в такій редакції:
7) тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з виконання робіт та постачання послуг у видавничій діяльності, діяльності з виготовлення та розповсюдження видавництвами, видавничими організаціями, підприємствами поліграфії, розповсюджувачами книжкової продукції, виробленої в Україні, операції з виробництва та/або постачання паперу і картону, вироблених в Україні для виготовлення книжкової продукції, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників українського виробництва, а також операції з постачання книжкової продукції, виробленої в Україні, крім реклами, послуг з розміщення матеріалів рекламного та еротичного характеру і видань рекламного та еротичного характеру;
 
Відхилено    
    -82- Кармазін Ю.А.
2. Підпункт 7 пункту 7 викласти в такій редакції: "7) тимчасово, до 1 січня 2015 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з виконання робіт та поставки послуг у видавничій діяльності, діяльності з виготовлення та розповсюдження видавництвами, видавничими організаціями, підприємствами поліграфії, розповсюджувачами книжкової продукції державною мовою, виробленої в Україні, операції з виробництва та/або поставки паперу і картону, вироблених в Україні для виготовлення книжкової продукції державною мовою, а також операції з поставки книжкової продукції, державною мовою, виробленої в Україні (за винятком реклами, послуг з розміщення матеріалів рекламного та еротичного характеру і видань рекламного та еротичного характеру). Суми коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкових пільг, спрямовуються суб'єктом господарської діяльності - платником податків на переоснащення видавничо-поліграфічної бази, розроблення і запровадження новітніх технологій, розширення виробництва книжкової продукції в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.;", тим більше, що ураховуючи, що статтею 62 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" прийнятого у редакції Уряду 27 квітня 2010 року, вже була висловлена позиція щодо захисту діяльності вітчизняних державних та недержавних видавництв і підприємств книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження книжкової продукції державною мовою.
 
Відхилено Пропозиція не відповідає статті 11 Конституції України якою визначено, що Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.   
66. 8) тимчасово, до 1 січня 2015 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з імпорту товарів, визначених пунктом "о" частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф", а також операції з постачання цих товарів переробникам, видавництвам і підприємствам поліграфії на території України.
 
-83- Кармазін Ю.А.
3. Перший абзац підпункту 8) пункту 7 викласти в такій редакції: "8) тимчасово, до 1 січня 2015 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з імпорту товарів, визначених пунктом "о" частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф", а також операції з поставки цих товарів видавництвам і підприємствам поліграфії на території України для виготовлення книжкової продукції державною мовою.".
 
Відхилено Пропозиція не відповідає статті 11 Конституції України якою визначено, що Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.   
    -84- Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Бондик В.А.
Царьков Є.І.
Пункт 8 викласти в такій редакції:
8) тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з імпорту товарів, визначених пунктом "о" частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф", а також операції з постачання цих товарів переробникам, видавництвам і підприємствам поліграфії на території України.
У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент імпорту таких товарів, а також сплатити пеню відповідно до законодавства України.
 
Відхилено    
67. У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент імпорту таких товарів, а також сплатити пеню відповідно до законодавства України;
 
    
68. 9) на період до 2015 року за нульовою ставкою оподатковується постачання товарів (крім підакцизних товарів) та послуг (крім послуг, що надаються під час проведення лотерей та розважальних ігор та послуг з поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку (далі - комісіонера) здійснювати поставку товарів від імені та за дорученням іншої особи (далі - комітента) без передання права власності на такі товари), що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва.
 
-85- Хомутиннік В.Ю.
у підпункті 9):
у абзаці першому:
після слів "на період до" доповнити цифрою та словом "1 січня";
слово " оподатковується" замінити словами "обкладається податком на додану вартість";
слово "поставки" у відповідних відмінках замінити на слово "постачання";
після слів "відносяться до складу" слово "валових" виключити;
 
Враховано Редакційні правки   
    -86- Симоненко П.М.
Підпункт 9 пункту 7 виключити:
"9) на період до 2015 року за нульовою ставкою оподатковується постачання товарів (крім підакцизних товарів) та послуг (крім послуг, що надаються під час проведення лотерей та розважальних ігор та послуг з поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку (далі - комісіонера) здійснювати поставку товарів від імені та за дорученням іншої особи (далі - комітента) без передання права власності на такі товари), що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва.
Безпосереднім вважається виготовлення товарів/послуг, унаслідок якого сума витрат, понесених на переробку (обробку, інші види перетворення) сировини, комплектуючих, складових частин, інших покупних товарів, які використовуються у виготовленні таких товарів, становить не менше 8 відсотків продажної ціни таких виготовлених товарів.
Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності реєстрації у відповідному податковому органі, яка здійснюється на підставі подання позитивного рішення міжвідомчої Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів та відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
При порушенні вимог цього підпункту платником податку податковий орган скасовує його реєстрацію як особи, що має право на податкову пільгу, а податкові зобов'язання такого платника податку перераховуються з податкового періоду, за наслідками якого були виявлені такі порушення, відповідно до загальних правил оподаткування, встановлених цим Кодексом, та з одночасним застосуванням відповідних фінансових санкцій.
Податкова звітність таких підприємств та організацій надається в порядку, встановленому законодавством;"
 
Відхилено Норма передбачена в проекті Податкового кодексу України введена, як тимчасовий захід підтримки підприємств громадських організацій інвалідів в умовах економічної кризи.   
    -87- Сушкевич В.М.
24. Абзаци перший та другий підпункту 9 пункту 7 розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення викласти у такій редакції:
а) ’9) на період до 2015 року за нульовою ставкою податку на додану вартість оподатковуються постачання (продаж) товарів (крім підакцизних товарів) та послуг, результати робіт і послуг (крім послуг, що надаються під час проведення лотерей та розважальних ігор та послуг з поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку (далі - комісіонера) здійснювати поставку товарів від імені та за дорученням іншої особи (далі - комітента) без передання права власності на такі товари), що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх повною власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.
Безпосереднім вважається виготовлення товарів/послуг, унаслідок якого сума витрат, понесених на переробку (обробку, інші види перетворення) сировини, комплектуючих, складових частин, інших покупних товарів/послуг, які використовуються у виготовленні таких товарів/послуг, становить не менше 8 відсотків продажної ціни таких виготовлених товарів/послуг. "
 
Враховано по суті Постачання послуг (підпункт 14.1.187 пункту 14.1 статті 14 Розділу І проекту Податкового кодексу України) включає в себе передачу результатів робіт (послуг).   
    -88- Чорноволенко О.В.
У пункті 7 розділу 19 законопроекту підпункт 9 вилучити;
 
Відхилено норма передбачена в проекті Податкового кодексу України введена, як тимчасовий захід підтримки підприємств громадських організацій інвалідів в умовах економічної кризи.   
69. Безпосереднім вважається виготовлення товарів/послуг, унаслідок якого сума витрат, понесених на переробку (обробку, інші види перетворення) сировини, комплектуючих, складових частин, інших покупних товарів, які використовуються у виготовленні таких товарів, становить не менше 8 відсотків продажної ціни таких виготовлених товарів.
 
   Безпосереднім вважається виготовлення товарів/послуг, унаслідок якого сума витрат, понесених на переробку (обробку, інші види перетворення) сировини, комплектуючих, складових частин, інших покупних товарів, які використовуються у виготовленні таких товарів, становить не менше 8 відсотків продажної ціни таких виготовлених товарів.
 
70. Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності реєстрації у відповідному податковому органі, яка здійснюється на підставі подання позитивного рішення міжвідомчої Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів та відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
 
-89- Хомутиннік В.Ю.
у абзаці третьому слова "податковому органі" замінити словами "органі державної податкової служби".
 
Враховано    
71. При порушенні вимог цього підпункту платником податку податковий орган скасовує його реєстрацію як особи, що має право на податкову пільгу, а податкові зобов’язання такого платника податку перераховуються з податкового періоду, за наслідками якого були виявлені такі порушення, відповідно до загальних правил оподаткування, встановлених цим Кодексом, та з одночасним застосуванням відповідних фінансових санкцій.
 
   При порушенні вимог цього підпункту платником податку податковий орган скасовує його реєстрацію як особи, що має право на податкову пільгу, а податкові зобов’язання такого платника податку перераховуються з податкового періоду, за наслідками якого були виявлені такі порушення, відповідно до загальних правил оподаткування, встановлених цим Кодексом, та з одночасним застосуванням відповідних фінансових санкцій.
 
72. Податкова звітність таких підприємств та організацій надається в порядку, встановленому законодавством;
 
    
73. 10) до 1 вересня 2012 року податок на додану вартість не справляється під час увезення на митну територію України предметів під митним режимом імпорту (реімпорту), які звільняються від оподаткування ввізним митом згідно з нормами пункту "щ?" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф".
 
-90- Чорноволенко О.В.
У пункті 7 розділу 19 законопроекту підпункт 10 вилучити;
 
Відхилено норма проекту податкового кодексу відповідає нормі чинного закону та узгоджується з Законом України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" яким передбачається протягом дії цього Закону застосовувати особливий порядок оподаткування податком на додану вартість при ввезенні у митному режимі імпорту (реімпорту) предметів, призначених для підготовки та проведення чемпіонату Євро-2012.   
74. При порушенні цільового використання таких предметів, або при їх відчуженні на митній території України за будь-яку компенсацію, до платників податків застосовуються штрафні (фінансові) санкції відповідно до вимог чинного законодавства;
 
    
75. 11) установити, що за податковими зобов’язаннями з податку на додану вартість, що виникли: з 1 січня 2011 року до 31 грудня 2013 року включно ставка податку становить 20 відсотків; з 1 січня 2014 року - 17 відсотків.
 
-91- Хомутиннік В.Ю.
7. Підпункт 11 пункту 7 викласти в такій редакції:
7.Установити, що:
11) за податковими зобов’язаннями з податку на додану вартість, що виникли:
з 1 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно 20 відсотків;
з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно – 19 відсотків;
з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно – 18 відсотків.
з 1 січня 2014 року до 31 грудня 2014 року включно – 17 відсотків;
 
Відхилено Прийняття зазначеної пропозиції не на часі, оскілки податок є бюджетоутворюючим і зниження його стаки одночасно із зниженням ставки податку на прибуток є економічно не доцільним.   
    -92- Чорноволенко О.В.
У пункті 7 розділу 19 законопроекту підпункт 11 вилучити;
 
Відхилено норма проекту Податкового кодексу України внесена з метою відтермінування в часі застосування зниженої ставки на час подолання наслідків економічної кризи. Крім того, з 2011 року передбачається поступове зниження ставки податку на прибуток.   
76. 12) Реєстрація податкових накладних платниками податку-продавцями в Єдиному реєстрі податкових накладних запроваджується для платників податку на додану вартість, у яких сума податку на додану вартість в одній податковій накладній складає:
 
-93- Мартиненко М.В.
1) виключити підпункт 12) пункту 7.
 
Відхилено Норма передбачена в проекті Податкового кодексу України введена з метою покращення адміністрування податку, що, в свою чергу, у перспективі дозволить перейти на автоматичне відшкодування податку для всіх без винятку платників податку.   
    -94- Борисов В.Д.
Підпункт 12 пункту 7 розділу 19 викласти в наступній редакції:
"12) Реєстрація податкових накладних платниками податку-продавцями в Єдиному реєстрі податкових накладних запроваджується для платників податку на додану вартість, у яких сума податку на додану вартість в одній податковій накладній складає:
понад 1 мільйон гривень – з 1 січня 2011 року;
понад 500 тисяч гривень – з 1 квітня 2011 року;
Податкова накладна, в якій сума податку на додану вартість не перевищує 500 тисяч гривень не підлягає включенню до Єдиного реєстру податкових накладних.
До платників податку, для яких на дату виписки накладної цим пунктом не запроваджено обов’язковість реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних не застосовуються норми абзаців восьмого-дев’ятого пункту 23.10 статті 23 Розділу V цього Кодексу."
 
Відхилено Норма передбачена в проекті Податкового кодексу України введена з метою покращення адміністрування податку, що, в свою чергу, у перспективі дозволить перейти на автоматичне відшкодування податку для всіх без винятку платників податку.   
    -95- Шаманов В.В.
Підпункт 12 пункту 7 виключити;
 
Відхилено Норма передбачена в проекті Податкового кодексу України введена з метою покращення адміністрування податку, що, в свою чергу, у перспективі дозволить перейти на автоматичне відшкодування податку для всіх без винятку платників податку.   
    -96- Святаш Д.В.
7.абзаци перший - другий підпункті 12 пункту 9 викласти в такій редакції:
"12) Реєстрація податкових накладних платниками податку-продавцями в Єдиному реєстрі податкових накладних запроваджується для платників податку на додану вартість, у яких сума податку на додану вартість в одній податковій накладній складає:
понад 1 мільйон гривень – з 1 січня 2012 року;
понад 500 тисяч гривень – з 1 квітня 2012 року;
понад 100 тисяч гривень – з 1 липня 2012 року;
понад 10 тисяч гривень – з 1 січня 2013 року."
 
Відхилено Норма передбачена в проекті Податкового кодексу України введена з метою покращення адміністрування податку, що, в свою чергу, у перспективі дозволить перейти на автоматичне відшкодування податку для всіх без винятку платників податку.   
    -97- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Виключити підпункт 12) пункту 7.
 
Відхилено Норма передбачена в проекті Податкового кодексу України введена з метою покращення адміністрування податку, що, в свою чергу, у перспективі дозволить перейти на автоматичне відшкодування податку для всіх без винятку платників податку.   
77. понад 1 мільйон гривень - з 1 січня 2011 року;
 
    
78. понад 500 тисяч гривень - з 1 квітня 2011 року;
 
    
79. понад 100 тисяч гривень - з 1 липня 2011 року;
 
   понад 100 тисяч гривень - з 1 липня 2011 року;
 
80. понад 10 тисяч гривень - з 1 січня 2012 року.
 
    
81. Податкова накладна, в якій сума податку на додану вартість не перевищує 10 тисяч гривень не підлягає включенню до Єдиного реєстру податкових накладних.
 
    
82. До платників податку, для яких на дату виписки накладної цим пунктом не запроваджено обов’язковість реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних не застосовуються норми абзаців восьмого-дев’ятого пункту 201.10 статті 201 розділу V цього Кодексу.
 
    
83. 13) тимчасово до 1 січня 2016 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання національних фільмів, визначених Законом Украни "Про кінематографію", виробниками, демонстраторами та розповсюджувачами національних фільмів, а також постачання робіт та послуг з виробництва, в т.ч. тиражування, національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених, субтитрованих державною мовою на території України, а також постачання робіт та послуг з дублювання, озвучення та/або субтитрування державною мовою іноземних фільмів на території України;
 
-98- Кінах А.К.
Підпункт 13 пункту 7 розділу ХІХ викласти в наступній редакції: „тимчасово до 1 січня 2016 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання виробниками, демонстраторами та розповсюджувачами фільмів, створених суб’єктами кінематографії на території України, а також постачання робіт та послуг з виробництва фільмів, здійсненого в Україні, в т.ч. тиражування фільмів, дубльованих, озвучених, субтитрованих державною мовою на території України, а також постачання робіт та послуг з дублювання, озвучення та/або субтитрування державною мовою іноземних фільмів на території України";
 
Відхилено норма проекту Податкового кодексу України відповідає Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про кінематографію" та інших законів України щодо підтримки виробництва національних фільмів".   
84. 14) тимчасово до 1 січня 2016 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання послуг з демонстрування, розповсюдження та/або публічного сповіщення національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених та/або субтитрованих державною мовою на території України, демонстраторами, розповсюджувачами та/або організаціями мовлення (публічними сповіщувачами).
 
-99- Кінах А.К.
В підпункті 14 пункту 7 розділу ХІХ слова „національних фільмів та іноземних" виключити.
 
Відхилено Норма проекту Податкового кодексу України відповідає Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про кінематографію" та інших законів України щодо підтримки виробництва національних фільмів".  14) тимчасово до 1 січня 2016 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання послуг з демонстрування, розповсюдження та/або публічного сповіщення національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених та/або субтитрованих державною мовою на території України, демонстраторами, розповсюджувачами та/або організаціями мовлення (публічними сповіщувачами).
15). Установити, що за податковими зобов’язаннями з екологічного податку, що виникли:
з 1 січня 2011 року до 31 грудня 2012 року включно ставки податку становлять 50 відсотків від ставок, передбачених статтями 243, 244, 245, 246 розділу 8 цього Кодексу;
з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2013 року включно ставки податку становлять 75 відсотків від ставок, передбачених статтями 243, 244, 245, 246 розділу 8 цього Кодексу;
з 1 січня 2014 року ставки податку становлять 100 відсотків від ставок, передбачених статтями 243, 244, 245, 246 розділу 8 цього Кодексу.
16) Тимчасово, до розробки та впровадження в дію автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності" відповідно положень пункту 49.17 статті 49 цього Кодексу, діє Порядок з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затверджений наказом ДПА України від 10 квітня 2008 року № 233 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 квітня 2008 року за №320/15011
17) тимчасово, протягом п’яти років з моменту реєстрації в установленому порядку інвестиційних проектів, що реалізується на території Автономної Республіки Крим відповідно до спеціального закону щодо основ розвитку Автономної Республіки Крим та особливостей здійснення інвестиційної діяльності на її території, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України устаткування, обладнання та комплектувальних до нього (далі – товари), що використовуються при реалізації таких інвестиційних проектів.
Під термінами "устаткування, обладнання" слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.
Під терміном "комплектувальні до устаткування, обладнання" слід розуміти частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування, обладнання.
Положення абзацу першого цього підпункту поширюються виключно на товари, які відповідають сукупності нижченаведених критеріїв:
використання таких товарів передбачено зареєстрованим в установленому порядку інвестиційним проектом, що реалізується на території Автономної Республіки Крим відповідно до спеціального закону щодо основ розвитку Автономної Республіки Крим та особливостей здійснення інвестиційної діяльності на її території;
перелік таких товарів є невід'ємною частиною інвестиційного проекту;
аналогічні товари з характеристиками, передбаченими інвестиційним проектом, не виробляються в Україні;
такі товари не є транспортними засобами, підакцизними товарами і не були у використанні.
У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент імпорту таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до законодавства України.
Положення цього підпункту діють протягом десяти років з дня набрання чинності спеціальним законом щодо основ розвитку Автономної Республіки Крим та особливостей здійснення інвестиційної діяльності на її території."
18) При від'ємному значенні сум податку на додану вартість, обрахованого в порядку, передбаченому в пункті 200.1 статті 200 цього Кодексу, по підприємствах суднобудування і літакобудування, відшкодування з бюджету здійснюється в податковому періоді, наступному за звітним періодом, в якому виникло від'ємне сальдо податку у порядку і строки, передбачені у статті 200 цього Кодексу.
19). Тимчасово до 1 січня 2014 року операції з постачання відходів і брухту чорних та кольорових металів, зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 (крім товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00), технічних культур товарних позицій 1205 та 1206, крім їх першого постачання сільськогосподарськими підприємствами - виробниками вказаних товарів, деревини товарних позицій 4401, 4403, 4404 згідно з УКТЗЕД, у тому числі операції з імпорту таких товарів, звільняються від оподаткування податком на додану вартість.
У разі вивезення в митному режимі експорту таких товарів нульова ставка не застосовується, крім експорту операцій з постачання зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 та технічних культур товарних позицій 1205 та 1206, по яких нульова ставка застосовується до 1 липня 2011 року ;
20). У період з 1 січня 2012 року до 31 грудня 2013 року включно операції з постачання необроблених шкур та чиненої шкіри без подальшої обробки (товарні позиції 4101-4103, 4301), у тому числі операції з імпорту таких товарів, звільняються від оподаткування податком на додану вартість.
У разі вивезення в митному режимі експорту таких товарів нульова ставка не застосовується;
21). Платники податку підприємства суднобудівної промисловості (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009:2005) у разі ввезення на митну територію України устаткування, обладнання та комплектуючих, що не виробляються в Україні та ввозяться вітчизняними підприємствами для використання у господарській діяльності, у митному режимі імпорту за умови оформлення митної декларації (за винятком тимчасової, неповної, періодичної чи попередньої декларації) можуть за власним бажанням видавати митному органу - а митний орган зобов’язаний прийняти - податковий вексель на суму податкового зобов’язання з податку на додану вартість, визначеного у митній декларації, що підлягає сплаті, із строком погашення на 720 - й календарний день з дати його видачі митному органу.
Особи, що не відповідають хоча б одній з вимог цього пункту, сплачують податок у разі ввезення товарів на митну територію України в установленому порядку без видачі податкового векселя.
Податковий вексель є податковим звітним документом і підлягає обліку та зберіганню за правилами і в строки, що встановлені для первинних бухгалтерських документів.
Перелік устаткування, обладнання та комплектуючих, що не виробляються в Україні, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
21.1) Податковий вексель може бути виданий митному органу за власним бажанням платника податку (векселедавця) та з урахуванням обмежень щодо видачі векселя, встановлених цим пунктом.
Митний орган зобов’язаний прийняти податковий вексель.
Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця як платника податку.
21.2) Податковий вексель може бути виданий лише особою, яка відповідає всім зазначеним нижче вимогам:
є платником податку на додану вартість відповідно до вимог розділу V цього Кодексу;
зареєстрована як платник податку на додану вартість відповідно до розділу V цього Кодексу та внесена до реєстру платників податку на додану вартість більше ніж за 12 календарних місяців до місяця, у якому здійснюється ввезення на митну територію України (за виключенням операцій з давальницькою сировиною та операцій із ремонту, в тому числі гарантійного);
має індивідуальний податковий номер, присвоєний як платнику податку на додану вартість.
Податковий вексель не може бути виданий у разі:
ввезення на митну територію України підакцизних товарів і товарів, що належать до товарних груп 1 - 24 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;
ввезення на митну територію України будь-яких товарів особами, що були зареєстровані як платники податку на додану вартість менше ніж за 12 календарних місяців до місяця, у якому здійснюється таке ввезення на митну територію України, або особами, що є суб'єктами оподаткування за правилами, які звільнені від сплати податку на додану вартість за рішенням суду;
митного оформлення українським виконавцем залишку непереробленої сировини або частини готової продукції, які отримані як плата від іноземного замовника за постачання послуг із переробки давальницької сировини на митній території України.
21.3) Податковий вексель видається на суму податкового зобов’язання з податку на додану вартість, нарахованого за митною декларацією (за винятком тимчасової, неповної, періодичної чи попередньої декларації).
Сума податкового зобов'язання з податку на додану вартість за однією митною декларацією не може бути частково оплачена векселем, а частково коштами. Вексель видається на повну суму податкового зобов'язання окремо за кожною митною декларацією.
Датою видачі векселя є дата подання митної декларації для митного оформлення, що є датою виникнення податкових зобов’язань у разі ввезення товарів на митну територію України.
21.4) Податковий вексель складається у трьох примірниках із зазначенням суми податку в національній валюті виключно на вексельному бланку, що купується у банку, з урахуванням таких особливостей:
перший примірник податкового векселя - це оригінал вексельного бланка, придбаного платником в установі банку;
другий і третій примірники податкового векселя - ксерокопії оригіналу вексельного бланка (неоформленого першого примірника), які мають однаковий із першим примірником номер вексельного бланка;
усі необхідні записи в кожному примірнику податкового векселя (в тому числі про забезпечення його шляхом авалю) виконуються окремо, ксерокопіюванню не підлягають, повинні бути тотожними (за винятком порядкового номера примірника).
У митному органі, який здійснює митне оформлення ввезених на митну територію України товарів, залишається другий примірник векселя. Перший примірник векселя надсилається (передається) цим митним органом не пізніше ніж на третій день, від дати надання векселя, органу державної податкової служби, в якому особа зареєстрована як платник податку на додану вартість.
Третій примірник векселя залишається у платника податку, який його видав.
21.5) Податковий вексель підлягає обов’язковому підтвердженню банком шляхом авалю.
Банк зобов’язаний самостійно оплатити податковий вексель у разі його непогашення платником у визначений строк незалежно від того, з яких причин вексель не погашено.
У разі неоплати банком-авалістом непогашеного платником податкового векселя сума податку, зазначена у податковому векселі, стягується з банка-аваліста в порядку, встановленому щодо стягнення податкового боргу.
Перелік банків, якими допущено випадки неоплати податкових векселів, формується центральним органом державної податкової служби та оприлюднюється в порядку, встановленому для оприлюднення даних із Реєстру платників податку, а також надається центральному митному органу та органам, відповідальним за регулювання банківської діяльності (видача ліцензій, дозволів тощо). Митний орган не приймає податкові векселі, авальовані банками, включеними до цього переліку.
У разі несвоєчасного погашення податкового векселя незалежно від того, ким погашено податковий вексель - платником податку, який його видав, чи банком-авалістом, до платника податку, який видав податковий вексель, чи банка-аваліста застосовуються штрафні санкції у розмірі 1 відсотка суми податку на додану вартість, зазначеної у податковому векселі, за кожен день порушення строку, включаючи день погашення, але не більш як 50 відсотків суми векселя.
21.6) Строк погашення векселя настає не пізніше 720-го календарного дня з дня надання такого векселя митному органу, включаючи день його видачі.
Погашення податкового векселя здійснюється шляхом перерахування коштів до бюджету.
Кабінет Міністрів України може визначити більш тривалі строки погашення податкового векселя для окремих товарів.
Обов’язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам, крім банка-аваліста; податковий вексель не підлягає індосаменту; проценти або інші види плати за користування податковим векселем не нараховуються.
21.7) Сума податку на додану вартість, зазначена у виданому податковому векселі, відображається окремим рядком у податковій декларації за звітний період, в якому відбулося погашення податкового векселя.
21.8) Сума податку на додану вартість, зазначена в податковому векселі, в повному обсязі або частково не включається до податкового кредиту платника податку на додану вартість, якщо діють обмеження встановлені цією статтею, в тому числі у разі, коли:
ввезений на митну територію України товар використовується для виготовлення товарів, надання послуг, які не є об'єктом оподаткування або які звільнено від оподаткування;
ввезений на митну територію України товар не використовується у господарській діяльності платника податку.
21.9) За умови дотримання вимог щодо формування сум податку на додану вартість, які відносяться до податкового кредиту, платник податку має право віднести до податкового кредиту звітного (податкового) періоду суму податку на додану вартість за погашеними у такому звітному (податковому) періоді податковими векселями.
21.10) До податкової декларації платник податку на додану вартість додає перелік та копії податкових векселів, виданих та погашених протягом звітного (податкового) періоду, за який подається декларація.
21.11) Облік податкових векселів здійснюється митними органами та органами державної податкової служби.
Облік податкових векселів митними органами ведеться в порядку, встановленому центральним митним органом.
Облік податкових векселів органами державної податкової служби за місцезнаходженням платника податку, яким видано податковий вексель, ведеться в порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби.
Контроль за погашенням податкових векселів здійснюють органи державної податкової служби на підставі даних, отриманих від митних органів, податкових декларацій та платіжних документів, що підтверджують сплату сум податку за погашеними векселями.
22) Починаючи з 1 січня 2013 року абзац перший пункту 198.1 статті 198 застосовується у такій редакції:
Право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає за фактом виникнення податкового зобов’язання у разі здійснення операцій з:
 
    -100- Чорноволенко О.В.
У пункті 7 розділу 19 законопроекту підпункт14 вилучити;
 
Відхилено . Норма проекту Податкового кодексу України відповідає Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про кінематографію" та інших законів України щодо підтримки виробництва національних фільмів".   
    -101- Хомутиннік В.Ю.
Мартиненко М.В.
Корж П.П.
&&
Доповнити пункт 7 підпунктом 15 такого змісту:
"15). Установити, що за податковими зобов’язаннями з екологічного податку, що виникли:
з 1 січня 2011 року до 31 грудня 2012 року включно ставки податку становлять 50 відсотків від ставок, передбачених статтями 243, 244, 245, 246 розділу 8 цього Кодексу;
з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2013 року включно ставки податку становлять 75 відсотків від ставок, передбачених статтями 243, 244, 245, 246 розділу 8 цього Кодексу;
з 1 січня 2014 року ставки податку становлять 100 відсотків від ставок, передбачених статтями 243, 244, 245, 246 розділу 8 цього Кодексу"
 
Враховано    
    -102- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 7 доповнити підпунктом 15 такого змісту:
"15) Тимчасово, до розробки та впровадження в дію автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності" відповідно положень пункту 49.17 статті 49 цього Кодексу, діє Порядок з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затверджений наказом ДПА України від 10 квітня 2008 року № 233 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 квітня 2008 року за №320/15011
 
Враховано    
    -103- Воропаєв Ю.М.
&&
82. пункт 7 розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити підпунктом 15 такого змісту:
"15) Установити, що за податковими зобов’язаннями з екологічного податку, що виникли:
з 1 січня 2011 року до 31 грудня 2011 року включно ставки податку становлять 30 відсотків від ставок, передбачених статтями 243, 244, 245, 246, 247 розділу 8 цього Кодексу;
з 1 січня 2012 року до 31 грудня 2012 року включно ставки податку становлять 50 відсотків від ставок, передбачених статтями 243, 244, 245, 246, 247 розділу 8 цього Кодексу;
з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2013 року включно ставки податку становлять 75 відсотків від ставок, передбачених статтями 243, 244, 245, 246, 247 розділу 8 цього Кодексу;
з 1 січня 2014 року до 31 грудня 2014 року включно ставки податку становлять 100 відсотків від ставок, передбачених статтями 243, 244, 245, 246, 247 розділу 8 цього Кодексу."
 
Враховано частково    
    -104- Хомутиннік В.Ю.
Забарський В.В.
Пункт 7 розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити підпунктом 17 такого змісту:
"15) тимчасово, протягом п’яти років з моменту реєстрації в установленому порядку інвестиційних проектів, що реалізується на території Автономної Республіки Крим відповідно до спеціального закону щодо основ розвитку Автономної Республіки Крим та особливостей здійснення інвестиційної діяльності на її території, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України устаткування, обладнання та комплектувальних до нього (далі – товари), що використовуються при реалізації таких інвестиційних проектів.
Під термінами "устаткування, обладнання" слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.
Під терміном "комплектувальні до устаткування, обладнання" слід розуміти частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування, обладнання.
Положення абзацу першого цього підпункту поширюються виключно на товари, які відповідають сукупності нижченаведених критеріїв:
використання таких товарів передбачено зареєстрованим в установленому порядку інвестиційним проектом, що реалізується на території Автономної Республіки Крим відповідно до спеціального закону щодо основ розвитку Автономної Республіки Крим та особливостей здійснення інвестиційної діяльності на її території;
перелік таких товарів є невід'ємною частиною інвестиційного проекту;
аналогічні товари з характеристиками, передбаченими інвестиційним проектом, не виробляються в Україні;
такі товари не є транспортними засобами, підакцизними товарами і не були у використанні.
У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент імпорту таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до законодавства України.
Положення цього підпункту діють протягом десяти років з дня набрання чинності спеціальним законом щодо основ розвитку Автономної Республіки Крим та особливостей здійснення інвестиційної діяльності на її території."
 
Враховано    
    -105- Гуреєв В.М.
РОЗДІЛ ХІХ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Доповнити підпунктом 15 пункт 7
15) При від'ємному значенні сум податку на додану вартість, обрахованого в порядку, передбаченому в пункті 200.1 статті 200 цього Кодексу, по підприємствах суднобудування і літакобудування, відшкодування з бюджету здійснюється в податковому періоді, наступному за звітним періодом, в якому виникло від'ємне сальдо податку у порядку і строки, передбачені у статті 200 цього Кодексу.
 
Враховано    
    -106- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 7 доповнити підпунктами 17 та 18 наступного змісту:
"17. Тимчасово до 1 січня 2014 року операції з постачання відходів і брухту чорних та кольорових металів, зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 (крім товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00), технічних культур товарних позицій 1205 та 1206, крім їх першого постачання сільськогосподарськими підприємствами - виробниками вказаних товарів, деревини товарних позицій 4401, 4403, 4404 згідно з УКТЗЕД, у тому числі операції з імпорту таких товарів, звільняються від оподаткування податком на додану вартість.
У разі вивезення в митному режимі експорту таких товарів нульова ставка не застосовується, крім експорту операцій з постачання зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 та технічних культур товарних позицій 1205 та 1206, по яких нульова ставка застосовується до 1 липня 2011 року ";
"18. У період з 1 січня 2012 року до 31 грудня 2013 року включно операції з постачання необроблених шкур та чиненої шкіри без подальшої обробки (товарні позиції 4101-4103, 4301) у тому числі операції з імпорту таких товарів, звільняються від оподаткування податком на додану вартість.
У разі вивезення в митному режимі експорту таких товарів нульова ставка не застосовується;"
 
Враховано    
    -107- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
&&
У пункті 7: додати п.п.15 наступного змісту: "З дня набрання чинності цим Кодексом, особи які одержали нове свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, після анулювання попереднього свідоцтва на підставі статті 9 Закону України "Про податок на додану вартість", і мали нарахований податковий кредит за наслідками останнього податкового періоду анульованої реєстрації та визнали умовний продаж відповідно пункту 9.8 статті 9 Закону України "Про податок на додану вартість", збільшивши суму своїх податкових зобов’язань, - мають право на поновлення податкового кредиту в розмірі податкових зобов’язань нарахованих за наслідками умовного продажу при анулюванні попередньої реєстрації. Поновлений податковий кредит враховується при акумулюванні податкового кредиту нового свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість. Бюджетне відшкодування надається протягом строків, визначених цим Кодексом.".
 
Відхилено не є нормою прикінцевих положень. Усклажнює адміністрування ПДВ, порушує загальні принципи податкового обліку з ПДВ   
    -108- Національний банк України
&&
38) Доповнити пункт 7 підпунктом 15 такого змісту:
"15) тимчасово, до 1 січня 2015 року, податкові агенти при сплаті податку, нарахованого на проценти, передбачені підпунктом 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 розділу ІV цього Кодексу, не надають органам державної податкової служби ідентифікаційні дані відповідних платників податку, в тому числі при проведенні перевірок".
 
Враховано по суті   
    -109- Єдін О.Й.
&&
1.Пункт 7 розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" проекту доповнити підпунктом 15 такого змісту:
"15) тимчасово на період будівництва Кафедрального собору на честь Воскресіння Христового Української Православної Церкви у м. Києві звільняються від оподаткування податком на додану вартість:
операції з постачання товарів, послуг та будівельно-монтажних робіт для будівництва зазначеного Собору;
операції з ввезення на митну територію України товарів (послуг), у тому числі обладнання і матеріалів, устаткування, комплектуючих, для будівництва зазначеного Собору;
операції з надання благодійної допомоги, зокрема, безоплатне постачання товарів, послуг для будівництва зазначеного Собору".
 
Відхилено пропозиція є дискримінаційною по відношенню до інших релігійних конфесій. Зокрема, статтею 11 Конституції України визначено, що Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України. Звертаємо увагу, що підпунктом 197.1.15 пункту 197.1 статті 197 операції з надання благодійної допомоги звільнено від оподаткування ПДВ.   
    -110- Пінчук А.П.
Зац О.В.
&&
Доповнити пункт 7 підпунктом 15
7. Установити що:
15) Тимчасово до 01.01.2019 року, суб’єкти господарювання – виробники лікарських засобів звільняються від сплати податку на додану вартість по операціях з ввезенням (перевезенням) на (через) митну територію України обладнання, конструкцій приміщень, систем, контрольно-вимірювальних приладів, засобів вимірювальної техніки та інших основних засобів згідно затвердженого проекту, для забезпечення системи якості виробництва лікарських засобів, відповідно вимогам належної виробничої, лабораторної та клінічної практики, гармонізованої з відповідними директивами ЄС (Європейський союз) і ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров`я).
 
Відхилено не відповідає Програмі Президента про реформування податкової системи на 2010-2014 роки, якою передбачено скорочення переліку пільг з податку на додану вартість. Призведе до втрат бюджету.   
    -111- Хара В.Г.
Баранов В.О.
Бондик В.А.
Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Царьков Є.І.
Ващук К.Т.
&&
Додати пункт 7 підпунктом наступного змісту:
15) Тимчасово до 1 січня 2015 року сума податку на додану вартість, що повинна сплачуватись до бюджету підприємствами виконавцями житлово-комунальних послуг усіх форм власності з доходів отриманих від надання житлово-комунальних послуг, у повному обсязі спрямовується виключно на:
- модернізацію основних фондів, що використовуються при виробництві та наданні житлово-комунальних послуг;
- фінансування (співфінансування) програм з проведення капітальних ремонтів спільного майна багатоквартирних будинків (житлових комплексів), та програм з підвищення енергоефективності багатоквартирних будинків (житлових комплексів), які належать власникам (співвласникам) багатоквартирних будинків (житлових комплексів), споживачам таких житлово-комунальних послуг на праві спільної сумісної власності відповідно до законодавства;
Порядок нарахування і використання зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів України.
 
Відхилено пропозиція передбачає прямі втрати бюджету, що призведе до недофінансування окремих бюджетних програм (ймовірні втрати бюджету у 2010 році лише з податку на додану вартість складатимуть 1578,60 млн. гривень). Крім цього, призведе до ускладнення адміністрування податку.   
    -112- Семинога А.І.
&&
8. Пункт 7 "Установити що:" доповнити новим підпунктом 7.15 у такій редакції:
" 15) тимчасово, до 1 січня 2013 року звільняються від оподаткування операції, які здійснюються у рамках міжнародного співробітництва України щодо реалізації ініціатив "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення" та "Глобальна ініціатива боротьби з актами ядерного тероризму", з:
безкоштовної передачі на митній території України організаціями, заснованими за участю країн-учасників ініціатив, учасникам Української Сторони (бенефіціар, реципієнт, виконавець) товарів, робіт і послуг, придбаних за кошти країн-учасників ініціатив або організацій, заснованих за участю країн-учасників ініціатив та країн, які приєдналися до цих ініціатив;
надання міжнародної технічної допомоги (у вигляді будь-якого майна, необхідного для забезпечення виконання завдань проектів (програм), яке ввозиться або набувається в Україні, робіт і послуг, прав інтелектуальної власності, фінансових ресурсів (грантів) у національній чи іноземній валюті, інших ресурсів, не заборонених законодавством, у тому числі стипендій) для її використання або споживання на митній території України у рамках проектів за участю країн-учасників "Глобального партнерства проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення" та "Глобальної ініціативи боротьби з актами ядерного тероризму", а також країн, що приєдналися до цих ініціатив.
У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів, робіт і послуг платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент здійснення операцій щодо виконання (надання) робіт, послуг на цій території на загальних підставах, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до законодавства України."
 
Відхилено (не зазначено кодів товрів згідно з УКТ ЗЕД, які підлягають пільговому оподаткуванню)   
    -113- Хомутиннік В.Ю.
пункт 7 розділу 19 доповнити підпунктом 21 наступного змісту:
21). Платники податку підприємства суднобудівної промисловості (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009:2005) у разі ввезення на митну територію України устаткування, обладнання та комплектуючих, що не виробляються в Україні та ввозяться вітчизняними підприємствами для використання у господарській діяльності, у митному режимі імпорту за умови оформлення митної декларації (за винятком тимчасової, неповної, періодичної чи попередньої декларації) можуть за власним бажанням видавати митному органу - а митний орган зобов’язаний прийняти - податковий вексель на суму податкового зобов’язання з податку на додану вартість, визначеного у митній декларації, що підлягає сплаті, із строком погашення на 720 - й календарний день з дати його видачі митному органу.
Особи, що не відповідають хоча б одній з вимог цього пункту, сплачують податок у разі ввезення товарів на митну територію України в установленому порядку без видачі податкового векселя.
Податковий вексель є податковим звітним документом і підлягає обліку та зберіганню за правилами і в строки, що встановлені для первинних бухгалтерських документів.
Перелік устаткування, обладнання та комплектуючих, що не виробляються в Україні, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
19.1) Податковий вексель може бути виданий митному органу за власним бажанням платника податку (векселедавця) та з урахуванням обмежень щодо видачі векселя, встановлених цим пунктом.
Митний орган зобов’язаний прийняти податковий вексель.
Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця як платника податку.
19.2) Податковий вексель може бути виданий лише особою, яка відповідає всім зазначеним нижче вимогам:
є платником податку на додану вартість відповідно до вимог розділу V цього Кодексу;
зареєстрована як платник податку на додану вартість відповідно до розділу V цього Кодексу та внесена до реєстру платників податку на додану вартість більше ніж за 12 календарних місяців до місяця, у якому здійснюється ввезення на митну територію України (за виключенням операцій з давальницькою сировиною та операцій із ремонту, в тому числі гарантійного);
має індивідуальний податковий номер, присвоєний як платнику податку на додану вартість.
Податковий вексель не може бути виданий у разі:
ввезення на митну територію України підакцизних товарів і товарів, що належать до товарних груп 1 - 24 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;
ввезення на митну територію України будь-яких товарів особами, що були зареєстровані як платники податку на додану вартість менше ніж за 12 календарних місяців до місяця, у якому здійснюється таке ввезення на митну територію України, або особами, що є суб'єктами оподаткування за правилами, які звільнені від сплати податку на додану вартість за рішенням суду;
митного оформлення українським виконавцем залишку непереробленої сировини або частини готової продукції, які отримані як плата від іноземного замовника за постачання послуг із переробки давальницької сировини на митній території України.
19.3) Податковий вексель видається на суму податкового зобов’язання з податку на додану вартість, нарахованого за митною декларацією (за винятком тимчасової, неповної, періодичної чи попередньої декларації).
Сума податкового зобов'язання з податку на додану вартість за однією митною декларацією не може бути частково оплачена векселем, а частково коштами. Вексель видається на повну суму податкового зобов'язання окремо за кожною митною декларацією.
Датою видачі векселя є дата подання митної декларації для митного оформлення, що є датою виникнення податкових зобов’язань у разі ввезення товарів на митну територію України.
19.4) Податковий вексель складається у трьох примірниках із зазначенням суми податку в національній валюті виключно на вексельному бланку, що купується у банку, з урахуванням таких особливостей:
перший примірник податкового векселя - це оригінал вексельного бланка, придбаного платником в установі банку;
другий і третій примірники податкового векселя - ксерокопії оригіналу вексельного бланка (неоформленого першого примірника), які мають однаковий із першим примірником номер вексельного бланка;
усі необхідні записи в кожному примірнику податкового векселя (в тому числі про забезпечення його шляхом авалю) виконуються окремо, ксерокопіюванню не підлягають, повинні бути тотожними (за винятком порядкового номера примірника).
У митному органі, який здійснює митне оформлення ввезених на митну територію України товарів, залишається другий примірник векселя. Перший примірник векселя надсилається (передається) цим митним органом не пізніше ніж на третій день, від дати надання векселя, органу державної податкової служби, в якому особа зареєстрована як платник податку на додану вартість.
Третій примірник векселя залишається у платника податку, який його видав.
19.5) Податковий вексель підлягає обов’язковому підтвердженню банком шляхом авалю.
Банк зобов’язаний самостійно оплатити податковий вексель у разі його непогашення платником у визначений строк незалежно від того, з яких причин вексель не погашено.
У разі неоплати банком-авалістом непогашеного платником податкового векселя сума податку, зазначена у податковому векселі, стягується з банка-аваліста в порядку, встановленому щодо стягнення податкового боргу.
Перелік банків, якими допущено випадки неоплати податкових векселів, формується центральним органом державної податкової служби та оприлюднюється в порядку, встановленому для оприлюднення даних із Реєстру платників податку, а також надається центральному митному органу та органам, відповідальним за регулювання банківської діяльності (видача ліцензій, дозволів тощо). Митний орган не приймає податкові векселі, авальовані банками, включеними до цього переліку.
У разі несвоєчасного погашення податкового векселя незалежно від того, ким погашено податковий вексель - платником податку, який його видав, чи банком-авалістом, до платника податку, який видав податковий вексель, чи банка-аваліста застосовуються штрафні санкції у розмірі 1 відсотка суми податку на додану вартість, зазначеної у податковому векселі, за кожен день порушення строку, включаючи день погашення, але не більш як 50 відсотків суми векселя.
16.6) Строк погашення векселя настає не пізніше 720-го календарного дня з дня надання такого векселя митному органу, включаючи день його видачі.
Погашення податкового векселя здійснюється шляхом перерахування коштів до бюджету.
Кабінет Міністрів України може визначити більш тривалі строки погашення податкового векселя для окремих товарів.
Обов’язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам, крім банка-аваліста; податковий вексель не підлягає індосаменту; проценти або інші види плати за користування податковим векселем не нараховуються.
19.7) Сума податку на додану вартість, зазначена у виданому податковому векселі, відображається окремим рядком у податковій декларації за звітний період, в якому відбулося погашення податкового векселя.
19.8) Сума податку на додану вартість, зазначена в податковому векселі, в повному обсязі або частково не включається до податкового кредиту платника податку на додану вартість, якщо діють обмеження встановлені цією статтею, в тому числі у разі, коли:
ввезений на митну територію України товар використовується для виготовлення товарів, надання послуг, які не є об'єктом оподаткування або які звільнено від оподаткування;
ввезений на митну територію України товар не використовується у господарській діяльності платника податку.
19.9) За умови дотримання вимог щодо формування сум податку на додану вартість, які відносяться до податкового кредиту, платник податку має право віднести до податкового кредиту звітного (податкового) періоду суму податку на додану вартість за погашеними у такому звітному (податковому) періоді податковими векселями.
19.10) До податкової декларації платник податку на додану вартість додає перелік та копії податкових векселів, виданих та погашених протягом звітного (податкового) періоду, за який подається декларація.
19.11) Облік податкових векселів здійснюється митними органами та органами державної податкової служби.
Облік податкових векселів митними органами ведеться в порядку, встановленому центральним митним органом.
Облік податкових векселів органами державної податкової служби за місцезнаходженням платника податку, яким видано податковий вексель, ведеться в порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби.
Контроль за погашенням податкових векселів здійснюють органи державної податкової служби на підставі даних, отриманих від митних органів, податкових декларацій та платіжних документів, що підтверджують сплату сум податку за погашеними векселями.
 
Враховано    
    -114- Майборода С.Ф.
&&
Доповнити підпунктом 6 наступного змісту:
" 11) тимчасово, до 1 січня 2016 року звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з :
з ввезення (пересилання) на митну територію України під митним режимом імпорту (реімпорту) товарів, крім підакцизних, суднобудівними підприємствами , якщо такі товари є звільненими від оподаткування ввізним митом згідно з нормами Закону України "Про єдиний митний тариф".
Перелік суднобудівних підприємств визначається у порядку, передбаченому статтею 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні".
Дія цього пункту поширюється тільки на товари наступних груп УКТ ЗЕД 3208, 3209, 3506, 3810, 3814, 3907, 3909, 3917, 3926, 4009, 4016, 5607, 5609, 5705, 5904, 5909, 6104, 6117, 6307, 6806, 6903, 6904, 6906, 6910, 6914, 7007, 7019, 7208, 7211, 7214, 7216, 7217, 7219, 7220, 7222, 7304, 7306, 7307, 7308, 7312, 7315, 7316, 7318, 7320, 7324 ,7325, 7326, 7407,7411, 7412, 7415, 7419 , 7604, 7606, 7608, 7609, 7610, 7616, 7907, 8302, 8307, 8311, 8402, 8404, 8405, 8407, 8408, 8409, 8412, 8413, 8414, 8415, 8418, 8419, 8421, 8424, 8425, 8426, 8431, 8471, 8479, 8481, 8482, 8483, 8484, 8485, 8501, 8502, 8503, 8504, 8516, 8525, 8526, 8528, 8529, 8531, 8536, 8537, 8538, 8539, 8543, 8544, 8903, 8906, 8907, 9005, 9014, 9025, 9026, 9027, 9031, 9032, 9401, 9403, 9404, 9405," постачання на митній території України результатів інжинірингових послуг, послуг з проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектно-конструкторських робіт та розробок, які виконуються для потреб суднобудівної промисловості. У разі порушення вимог, встановлених цим пунктом, до платників податків застосовуються норми розділу ІІ цього Кодексу."
 
Відхилено (буде врегульоване окремим законом)   
    -115- Майборода С.Ф.
&&
Доповнити підпунктом 6 наступного змісту:
" 11) тимчасово, до 1 січня 2016 року звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з :
з ввезення (пересилання) на митну територію України під митним режимом імпорту (реімпорту) товарів, крім підакцизних, суднобудівними підприємствами , якщо такі товари є звільненими від оподаткування ввізним митом згідно з нормами Закону України "Про єдиний митний тариф". Перелік суднобудівних підприємств визначається у порядку, передбаченому статтею 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні".
постачання на митній території України результатів інжинірингових послуг, послуг з проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектно-конструкторських робіт та розробок, які виконуються для потреб суднобудівної промисловості.
У разі порушення вимог, встановлених цим пунктом, до платників податків застосовуються норми розділу ІІ цього Кодексу."
У зв’язку з цим підпункти 6-14 вважати підпунктами 7-15.
 
Враховано по суті   
    -116- Сандлер Д.М.
&&
Частину 7 Розділ ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити пунктом 6 наступного змісту:
"6. Тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України легких дистилятів (код 2710 11 11 00 згідно з УКТ ЗЕД) та важких дистилятів (код 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД) для використання їх в якості сировини у виробництві етилену.
У разі порушення вимог щодо цільового використання ввезених легких та важких дистилятів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в день ввезення таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов’язання, та за період з дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкових зобов’язань."
Пункт 6 Розділу ХІХ вважати пунктом 7.
 
Відхилено не відповідає Програмі Президента про реформування податкової системи на 2010-2014 роки, якою передбачено скорочення переліку пільг з податку на додану вартість. Призведе до втрат бюджету.   
    -117- Пінчук А.П.
Пункт 7 розділу ХІХ доповнити новим підпунктом такого змісту :
"Починаючи з 1 січня 2013 року абзац перший пункту 198.1 статті 198 застосовується у такій редакції:
Право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає за фактом виникнення податкового зобов’язання у разі здійснення операцій з:"
 
Враховано    
85. 8. До 1 січня 2012 року, не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб кошти, що відповідно до Закону України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" виплачуються фізичним особам згідно з договорами пенсійних вкладів, договорами довірчого управління, укладеними з учасниками фондів банківського управління, та укладеними в період проведення такого експерименту (за винятком випадків, коли кошти знімаються вкладником з пенсійного рахунку з порушенням умов, зазначених у договорі пенсійного вкладу або договором довірчого управління, укладеним з учасником фонду банківського управління). Також звільняються від оподаткування на період дії Закону України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" кошти, внесені юридичними особами (з урахуванням визначених законом обмежень щодо включення до складу валових витрат платника податку) на рахунки учасників фонду банківського управління, та доходи, нараховані платнику податку за договором пенсійного вкладу та договором довірчого управління, укладеним з фондом банківського управління.
 
-118- Поляченко В.А.
2) пункт 8 викласти в наступній редакції:
"8. До 1 січня 2012 року, не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб кошти, що відповідно до Закону України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" виплачуються фізичним особам згідно з договорами довірчого управління, укладеними з учасниками фондів банківського управління та договорами пенсійних вкладів, укладеними в період проведення такого експерименту (за винятком випадків, коли кошти знімаються такими фізичними особами з порушенням умов відповідно пенсійного вкладу або фонду банківського управління).
Установити, що на період, визначений Законом України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" не підлягають оподаткуванню цим податком (не відображаються в його річній податковій декларації) та не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку у межах норм, передбачених законом, такі доходи:
доходи, що були нараховані платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору та згодом перераховані на його пенсійний вклад або на його рахунок учасника фонду банківського управління, відкритий відповідно до закону, як під час їх нарахування, так і під час їх перерахування на такий вклад або такий рахунок;
кошти, які нараховуються та вносяться особою, що не є платником податку, або її працедавцем (третьою особою) на користь платника податку на пенсійний вклад або рахунок учасника фонду банківського управління такого платника податку;
кошти, перераховані фізичною особою до власного пенсійного вкладу чи на власний рахунок у фонді банківського управління або до пенсійного вкладу чи на рахунок у фонді банківського управління членів сім'ї такої фізичної особи першого ступеня споріднення;
доходи, нараховані платнику податку за договором пенсійного вкладу або за договором довірчого управління, укладеного з уповноваженим банком відповідно до закону"
У період, визначений Законом України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд", до складу витрат платника податку не включаються суми коштів, внесені платниками податку на рахунки учасників фондів банківського управління або за договорами пенсійних вкладів у розмірі, що не перевищує 10 відсотків доходу такого платника податку за звітний період";
 
Враховано    
    -119- Єдін О.Й.
&&
2.Пункт 8 розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" проекту доповнити абзацом другим такого змісту:
"Тимчасово на період будівництва Кафедрального собору на честь Воскресіння Христового Української Православної Церкви у м. Києві (до здачі Собору у експлуатацію) не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб суми коштів незалежно від розміру або вартість майна, передані платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків на будівництво зазначеного Собору".
 
Відхилено втрати через можливість виникнення правової колізії внаслідок відшкодування податкової знижки без обмеження розміру витрат на благодійництво у сумі 4 відсотків загального доходу звітного року, яке передбачено п.п. 166.3.2 ст.166.   
86. 9. Якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум, то для цілей їх застосування використовується сума у розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства у частині кваліфікації злочинів або правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу ІV цього Кодексу для відповідного року.
 
-120- Шпенов Д.Ю.
Пункт 9. Якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум, то для цілей їх застосування використовується сума у розмірі 17 гривень, крім норм кримінального законодавства у частині кваліфікації злочинів або правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 9.1.1 пункту 9.1 статті 9 розділу ІV цього Кодексу для відповідного року.
 
Відхилено розповсюдження неоподатковуваного мінімуму у розмірі 17 грн. для кваліфікації адміністративних правопорушень призведе до різкого зменшення порогу порушення з якого наступатиме відповідальність, тобто за незначні порушення, що спричинить соціальну напругу.   
87. 10. Установити що:
 
    
88. 1) Положення розділу ІІІ цього Кодексу застосовуються під час розрахунків з бюджетом, починаючи з доходів і витрат, що отримані і проведені з дати набрання чинності цього Кодексу, якщо інше не встановлене цим пунктом.
 
-121- Скудар Г.М.
12. Положення розділу ІІІ цього Кодексу застосовуються під час розрахунків з бюджетом, починаючи з доходів і витрат, що отримані і проведені з 1 січня 2011 року, якщо інше не встановлене цим пунктом.
 
Враховано    
89. 2) Операції з цінними паперами та деривативами, що придбані до набрання чинності цим Кодексом, відображаються в обліку при визначенні податку на прибуток підприємств за правилами, що діяли на момент придбання таких цінних паперів.
 
    
90. 3) Положення пункту 159.1 статті 159 розділу ІІІ цього Кодексу не поширюються на заборгованість, що виникла у зв’язку із затримкою в оплаті товарів, виконаних робіт, наданих послуг, якщо заходи щодо стягнення таких боргів здійснювались до набрання чинності цим Кодексом. З метою оподаткування відображення в обліку продавця та покупця такої заборгованості здійснюється відповідно до порядку, визначеного статтею 159 розділу ІІІ цього Кодексу, до моменту повного погашення чи визнання такої заборгованості безнадійною.
 
-122- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
1. Підпункт 3) пункту 10 Розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" викласти у редакції:
"3) Положення пункту 159.1 статті 159 розділу ІІІ цього Кодексу не поширюються на заборгованість, що виникла у зв’язку із затримкою в оплаті товарів, виконаних робіт, наданих послуг, якщо заходи щодо стягнення таких боргів здійснювались до набрання чинності цим Кодексом. З метою оподаткування відображення в обліку продавця та покупця такої заборгованості здійснюється відповідно до порядку, визначеного пунктом 3.1) пункту 10 розділу ХІХ. Прикінцеві та перехідіні положення до моменту повного погашення чи визнання такої заборгованості безнадійною.".
 
Враховано    
    -123- Шпенов Д.Ю.
Пункт 10 абзац третій.
Положення пункту 29.1 статті 29 розділу ІІІ цього Кодексу не поширюються на заборгованість, що виникла у зв'язку із затримкою в оплаті товарів, виконаних робіт, наданих послуг, якщо заходи щодо стягнення таких боргів здійснювались до набрання чинності цим Кодексом. З метою оподаткування відображення у обліку продавця та покупця такої заборгованості здійснюється відповідно до законодавчих актів, прийнятих до набрання чинності Податковим Кодексом України.
 
Враховано по суті   
    -124- Хомутиннік В.Ю.
Мартиненко М.В.
Корж П.П.
&&
2. Доповнити пункт 10 розділу ХІХ. Прикінцеві та перехідіні положення підпунктом 3.1) наступного змісту:
"3.1)Порядок врегулювання сумнівної заборгованості, щодо якої заходи по стягненню розпочато до набрання чинності цим Кодексом
3.1.1)Платник податку - продавець зобов'язаний збільшити дохід відповідного податкового періоду на суму заборгованості (її частини), попередньо віднесеної ним до складу витрат або відшкодованої за рахунок страхового резерву і, у разі коли протягом такого податкового періоду відбувається будь-яка з таких подій:
а) суд не задовольняє позов (заяву) продавця або задовольняє його частково чи не приймає позов (заяву) до провадження (розгляду) або задовольняє позов (заяву) покупця про визнання недійсними вимог щодо погашення цієї заборгованості або її частини;
б) сторони договору досягають згоди щодо продовження строків погашення заборгованості чи списання всієї суми заборгованості або її частини (крім випадків укладення мирової угоди в межах процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, визначених законом);
в) продавець, який не отримав відповіді на претензію протягом строків, визначених законодавством, або отримав від покупця відповідь про визнання наданої претензії, але не отримує оплати (інших видів компенсацій у рахунок погашення заборгованості) протягом визначених у такій претензії строків, та при цьому протягом наступних 90 днів не звертається до суду (господарського суду) із заявою про стягнення заборгованості або про порушення справи про його банкрутство чи стягнення заставленого ним майна.
На суму додаткового податкового зобов'язання, розрахованого внаслідок такого збільшення, нараховується пеня у розмірах, визначених законом для несвоєчасного погашення податкового зобов'язання. Зазначена пеня розраховується за строк з першого дня податкового періоду, наступного за періодом, протягом якого відбулося збільшення витрат, до останнього дня податкового періоду, на який припадає збільшення доходу, та сплачується незалежно від значення податкового зобов'язання платника податку за відповідний звітний період. Пеня не нараховується на заборгованість (її частину), списану або розстрочену внаслідок укладення мирової угоди відповідно до законодавства з питань банкрутства, починаючи з дати укладення такої мирової угоди.
Якщо у майбутньому (з урахуванням строку позовної давності) такий продавець звертається до суду, то він має право збільшити витрати на суму оскаржуваної заборгованості.
3.1.2) У разі коли платник податку оскаржує рішення суду у порядку, встановленому законом, збільшення доходу, передбачене підпунктом 3.1.1 пункту 3.1 розділу ХІХ. Прикінцеві та перехідіні положення, не відбувається до моменту прийняття остаточного рішення відповідним судовим органом.
3.1.3) Платник податку - покупець зобов'язаний збільшити доходи на суму непогашеної заборгованості (її частини), визнаної у порядку досудового врегулювання спорів або судом чи за виконавчим написом нотаріуса, у податковому періоді, на який припадає перша з подій:
а) або 90-й календарний день від дня граничного строку погашення такої заборгованості (її частини), передбаченого договором або визнаною претензією;
б) або 30-й календарний день від дня прийняття рішення судом про визнання (стягнення) такої заборгованості (її частини) або вчинення нотаріусом виконавчого напису.
Строки, визначені абзацом "а" цього підпункту, поширюються також на випадки, коли покупець не надав відповідь на претензію, надіслану продавцем, у строки, визначені господарсько-процесуальним законодавством.
Строки, визначені абзацом "б" цього підпункту, застосовуються незалежно від того, чи розпочав державний виконавець або особа, прирівняна до нього згідно із законом, заходи із примусового стягнення боргу чи ні.
Зазначене у цьому підпункті збільшення доходу покупця не здійснюється стосовно заборгованості (її частини), яка погашається таким покупцем до настання строків, визначених абзацами "а" або "б" цього підпункту.
Якщо у наступних податкових періодах покупець погашає суму визнаної заборгованості або її частину (самостійно або за процедурою примусового стягнення), такий покупець збільшує витрати на суму такої заборгованості (її частини) за наслідками податкового періоду, на який припадає таке погашення.
Заборгованість, попередньо віднесена до складу витрат, або відшкодована за рахунок страхового резерву, яка визнається безнадійною внаслідок недостатності активів покупця, визнаного банкрутом у встановленому порядку, або внаслідок її списання згідно з умовами мирової угоди, укладеної відповідно до законодавства з питань банкрутства, не змінює податкові зобов'язання як покупця, так і продавця у зв'язку із таким визнанням.".
 
Враховано    
91. 4) Для визначення переліку об’єктів основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів за групами відповідно до пункту 145.1 статті 145 розділу ІІІ цього Кодексу з метою нарахування амортизації з дати набрання чинності цього Кодексу застосовуються дані інвентаризації, проведеної перед складанням річного фінансового звіту за попередній фінансовий рік.
 
-125- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Викласти підпункт 4 пункту 10 РОЗДІЛУ ХІХ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ в наступній редакції:
"4) Для визначення переліку об’єктів основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів за групами відповідно до пункту 145.1 статті 145 розділу ІІІ цього Кодексу з метою нарахування амортизації з дати набрання чинності цього Кодексу застосовуються дані інвентаризації, проведеної перед складанням річного фінансового звіту за попередній фінансовий рік.
При цьому, вартість, яка амортизується, для кожного об’єкта основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів визначається як первісна (переоцінена) з врахуванням капіталізованих витрат на модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкції тощо та суми накопиченої амортизації за даними бухгалтерського обліку на дату набрання чинності цього Кодексу.
До переоціненої вартості основних засобів не включається сума дооцінки основних засобів, що проведена після 1 січня 2010 року.
Якщо загальна вартість всіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку менше ніж загальна вартість всіх груп основних фондів за даними податкового обліку на дату набрання чинності Кодексу, то тимчасова податкова різниця, яка виникає в результаті такого порівняння, амортизується як окремий об’єкт із застосуванням прямолінійного методу протягом 3 років.
Строк корисного використання об’єктів основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів для нарахування амортизації з дати набрання чинності Кодексу визначається платником податку самостійно з урахуванням дати введення їх в експлуатацію, але не менше мінімально допустимих строків корисного використання, визначених пунктом 145.1 статті145 розділу ІІІ цього Кодекс
 
Враховано    
    -126- Шаманов В.В.
У абзаці 1 підпункт 4 пункту 10 після слів: "застосовуються дані інвентаризації, проведеної перед складанням річного фінансового звіту за попередній фінансовий рік," доповнити наступним реченням : "з подальшим врахуванням індексації (переоцінки) вартості основних засобів, передбачену у пункті 146.24 статті 146 розділу ІІІ цього кодексу, яку платники податків мають право відобразити станом на 01.01.11." і далі за текстом;"
 
Враховано    
    -127- Шпенов Д.Ю.
Пункт 10 абзац четвертий
Для визначення переліку обєктів основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів за групами відповідно до п.14.1 з метою нарахування амортизації на дату набрання чинності Кодексу застосовуються дані бухгалтерського обліку.
 
Враховано    
    -128- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Абзац 1 підпункт 4 пункту 10 викласти у наступній редакції:
Для визначення переліку об’єктів основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів за групами відповідно до пункту 145.1 статті 145 розділу ІІІ з метою нарахування амортизації з дати набрання чинності Кодексу застосовуються дані інвентаризації, проведеної перед складанням річного фінансового звіту за попередній фінансовий рік, з подальшим врахуванням індексації (переоцінки) вартості основних засобів, передбачену пункт 146.24 статті 146 розділу ІІІ цього кодексу, яку платники податків мають право відобразити станом на 01.01.11.
 
Враховано по суті   
92. Вартість, яка амортизується, по кожному об’єкту основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів визначається як первісна або переоцінена вартість за даними бухгалтерського обліку на дату набрання чинності цього Кодексу.
 
-129- Хомутиннік В.Ю.
Мартиненко М.В.
Корж П.П.
абзац другий підпункту 4 пункту 10 викласти у такій редакції:
"Вартість, яка амортизується, по кожному об’єкту основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів визначається як первісна (переоцінена) з врахуванням капіталізованих витрат на модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкції тощо, а також суми накопиченої амортизації за даними бухгалтерського обліку на дату набрання чинності цього Кодексу"
 
Враховано    
    -130- Кінах А.К.
.Підпункт 4 пункту 10 розділу ХІХ доповнити абзацом другим наступного змісту:
"Норми цього підпункту поширюються також на платників податку у разі їх переходу зі спрощеної системи оподаткування на загальну
 
Враховано    
    -131- Кінах А.К.
абзац другий підпункту 4 пункту 10 викласти в наступній редакції: „Вартість, яка амортизується, по кожному об’єкту основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів визначається як добуток балансової вартості об’єктів основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів за кожною групою, визначеною за правилами статті 8 Закону України від 28.12.2004 р. № 334/94-ВР „Про оподаткування прибутку підприємств", та питомої ваги залишкової вартості кожного об’єкту основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів, визначеної за даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2010 р., в загальній залишкової вартості таких об’єктів, згрупованих за групами, визначеними за правилами статті 8 Закону України від 28.12.2004 р. № 334/94-ВР „Про оподаткування прибутку підприємств" на цю дату"
 
Відхилено Відповідно до концептуальних засад розділу, що передбачає максимальне наближення бухгалтерського та податкового обліку та скорочення податкових різниць передбачено перехід на нарахування амортизації за методами визначеними в бухгалтерському обліку з приведенням вартості, що амортизується до значення визначеного бухгалтерським обліком   
    -132- Хомутиннік В.Ю.
До переоціненої вартості основних засобів не включається сума дооцінки основних засобів, що проведена після 1 січня 2010 року.
 
Враховано    
93. Якщо загальна вартість всіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку менше ніж загальна вартість всіх груп основних фондів за даними податкового обліку на дату набрання чинності Кодексу, то тимчасова податкова різниця, яка виникає в результаті такого порівняння, амортизується як окремий об’єкт із застосуванням прямолінійного методу протягом 3 років.
 
-133- Аржевітін С.М.
1. Абзац 6 підпункту 4) пункту 10 викласти у такій редакції:
"Якщо загальна вартість всіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку за вирахуванням амортизації за даними бухгалтерського обліку менша ніж загальна вартість всіх груп за даними податкового обліку на дату набрання чинності Кодексу, то тимчасова податкова різниця, яка виникає в результаті такого порівняння, амортизується як окремий об’єкт із застосуванням прямолінійного методу протягом 3 років".
 
Враховано по суті  Якщо загальна вартість всіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку менше ніж загальна вартість всіх груп основних фондів за даними податкового обліку на дату набрання чинності Кодексу, то тимчасова податкова різниця, яка виникає в результаті такого порівняння, амортизується як окремий об’єкт із застосуванням прямолінійного методу протягом 3 років.
 
    -134- Кінах А.К.
В підпункті 4 пункту 10 абзац третій виключити;
 
Відхилено    
    -135- Шевчук О.Б.
43. Виключити абзац 6 пункту 10 Розділу ХІХ „Прикінцеві та перехідні положення" такого змісту:
"Якщо загальна вартість всіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку менше ніж загальна вартість всіх груп за даними податкового обліку на дату набрання чинності Кодексу, то тимчасова податкова різниця, яка виникає в результаті такого порівняння, амортизується як окремий об’єкт із застосуванням прямолінійного методу протягом 3 років."
 
Враховано по суті   
    -136- Аржевітін С.М.
&&
2. Доповнити підпункт 4) пункту 10 абзацом 7 такого змісту:
"Якщо загальна вартість всіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку за вирахуванням амортизації за даними бухгалтерського обліку більша ніж загальна вартість всіх груп за даними податкового обліку на дату набрання чинності Кодексу, то різниця, яка виникає в результаті такого порівняння, не оподатковується".
 
Враховано по суті   
94. Строк корисного використання об’єктів основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів для нарахування амортизації з дати набрання чинності Кодексу визначається з урахуванням дати введення їх в експлуатацію та мінімально допустимих строків корисного використання, визначених пунктом 145.1 статті145 розділу ІІІ цього Кодексу.
 
-137- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
4. Абзац четвертий підпункту 4 пункту 10 Розділу ХІХ Прикінцеві та перехідні положення викласти у такій редакції:
"Строк корисного використання об’єктів основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів для нарахування амортизації з дати набрання чинності Кодексу визначається платником податку самостійно з урахуванням дати введення їх в експлуатацію, але не менше мінімально допустимих строків корисного використання, визначених пунктом 145.1. статті 145 розділу ІІІ цього Кодексу.
 
Враховано по суті   
    -138- Бондаренко В.Д.
Абзац 7 пункту 10 викласти у такій редакції:
"Строк корисного використання об’єктів основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів, введених в експлуатацію до набрання чинності Кодексу, для нарахування амортизації з дати набрання чинності Кодексу, застосовується за строком корисного використання, який визначений до набрання чинності Кодексу".
 
Враховано по суті   
    -139- Коновалюк В.І.
3.Підпункт 7 пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень викласти у наступній редакції:
"Строк корисного використання об’єктів основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів, введених в експлуатацію до набрання чинності Кодексу, для нарахування амортизації з дати набрання чинності Кодексу, застосовується за строком корисного використання, який визначений до набрання чинності Кодексу".
 
Відхилено    
    -140- Аржевітін С.М.
3. У абзаці сьомому пункту 10 замість слів „...з урахуванням дати введення їх в експлуатацію..." включити слова „....з урахуванням дати визнання активом...".
 
Враховано по суті   
    -141- Кінах А.К.
абзац четвертий підпункту 4 пункту 10 викласти в наступній редакції: „Строк корисного використання об’єктів основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів для нарахування амортизації з дати набрання чинності Кодексу визначається з урахуванням дати введення їх в експлуатацію (для об’єктів, введених в експлуатацію після набрання чинності цим Кодексом) або з 1 січня 2011 року (для об’єктів, введених в експлуатацію до набрання чинності цим Кодексом) та мінімально допустимих строків корисного використання, визначених пунктом 145.1 статті145 розділу ІІІ цього Кодексу".
 
Враховано    
    -142- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Абзац 4 підпункт 4 пункту 10 Виключити
 
Враховано по суті   
    -143- Воропаєв Ю.М.
85. абзац 4 пп.4 пункту 10 розділу 19 викласти у редакції:
"Строк корисного використання об’єктів основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів, введених в експлуатацію до набрання чинності Кодексу, для нарахування амортизації з дати набрання чинності Кодексу, визначається з урахуванням строку корисного використання, який визначений до набрання чинності Кодексу".
 
Враховано по суті   
    -144- Корж П.П.
&&
Тому пропонується доповнити пп.4) пункту 10 РОЗДІЛУ ХІХ.ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ положенням такого змісту:
"Первісна вартість основних засобів не збільшується на вартість придбання або поліпшення після дати набрання чинності цим Кодексом, у частині витрат, віднесених на збільшення балансової вартості об’єктів до такої дати."
 
Враховано    
    -145- Воропаєв Ю.М.
&&
84. підпункт 4 пункту 10 Розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити абзацом наступного змісту:
"Первісна вартість основних засобів не збільшується на вартість придбання або поліпшення після дати набрання чинності цим Кодексом, у частині витрат, віднесених на збільшення балансової вартості об’єктів до набрання чинності цим Кодексом. "
 
Враховано    
95. 5) Дохід не визначається щодо товарів (результатів робіт, послуг), відвантажених (наданих) після дати набрання чинності цим Кодексом у частині вартості таких товарів (результатів робіт, послуг), оплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати.
 
-146- Кінах А.К.
Підпункт 5 пункту 10 розділу ХІХ доповнити словами "в тому числі в період перебування на спрощеній системі оподаткування".
 
Враховано    
    -147- Бондаренко В.Д.
Абзац 8 пункту 10 викласти у такій редакції:
"Дохід з продажу товарів (результатів робіт, послуг), відвантажених (наданих) після дати набрання чинності цим Кодексом, зменшується у частині вартості таких товарів (результатів робіт, послуг) на величину отриманих авансів (передоплати) до такої дати".
 
Враховано по суті   
    -148- Коновалюк В.І.
4.Підпункт 8 пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень викласти у наступній редакції:
"Дохід з продажу товарів (результатів робіт, послуг), відвантажених (наданих) після дати набрання чинності цим Кодексом, зменшується у частині вартості таких товарів (результатів робіт, послуг) на величину отриманих авансів (передоплати) до такої дати.".
 
Враховано по суті   
    -149- Святаш Д.В.
8.абзаци перший та другий підпункту 5) пункту 10 викласти в такій редакції: "Дохід з продажу товарів (результатів робіт, послуг), відвантажених (наданих) після дати набрання чинності цим Кодексом, зменшується у частині вартості таких товарів (результатів робіт, послуг) на величину отриманих авансів (передоплати) до такої дати.
Витрати щодо товарів (результатів робіт, послуг), отриманих (наданих) після дати набрання чинності цим Кодексом, зменшуються у частині вартості таких товарів (робіт, послуг) на величину сплачених авансів (передоплати) до такої дати."
 
Враховано по суті   
96. Витрати не визначаються щодо товарів (результатів робіт, послуг), отриманих (наданих) після дати набрання чинності цим Кодексом, у частині вартості таких товарів (робіт, послуг), оплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати.
 
-150- Кінах А.К.
В другому абзаці підпункту 5 пункту 10 після слів „оплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати" додати слова і знак „, уразі якщо такі аванси були враховані платником податку у складі валових витрат на дату їх оплати, а також у період перебування на спрощеній системі оподаткування".
 
Враховано    
    -151- Кінах А.К.
Підпункт 5 пункту 10 розділу ХІХ доповнити таким абзацом:
"Для платників податку на прибуток, що перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну, одночасно з визнанням доходів від продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) на загальній системі оподаткування до складу витрат включається собівартість таких товарів, робіт, послуг, що склалася в період перебування такого платника на спрощеній системі оподаткування, пропорційно сумі визнаних доходів.
 
Враховано    
    -152- Бондаренко В.Д.
Абзац 9 пункту 10 викласти у такій редакції:
"Витрати щодо товарів (результатів робіт, послуг), отриманих (наданих) після дати набрання чинності цим Кодексом, зменшуються у частині вартості таких товарів (робіт, послуг) на величину сплачених авансів (передоплати) до такої дати".
 
Враховано по суті   
    -153- Скудар Г.М.
Витрати не визначаються щодо товарів (результатів робіт, послуг), отриманих (наданих) після дати набрання чинності цим Кодексом, у частині вартості таких товарів (робіт, послуг), оплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати, крім авансів (передоплати), які не були раніше віднесені до складу валових витрат (у т.ч. нерезидентам).
 
Враховано по суті   
    -154- Коновалюк В.І.
&&
5.Підпункт 9 пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень викласти у наступній редакції:
"Витрати щодо товарів (результатів робіт, послуг), отриманих (наданих) після дати набрання чинності цим Кодексом, зменшуються у частині вартості таких товарів (робіт, послуг) на величину сплачених авансів (передоплати) до такої дати.".
 
Враховано по суті   
    -155- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити пункт 10 підпунктом 9) розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" наступного змісту:
"Положення пункту 140.3 статті 140 розділу ІІІ не застосовуються до електричної та/або теплової енергії при визначені витрат платників податків, пов’язаних із передачею та/або постачанням електричної та/або теплової енергії, до 1 січня 2016 року."
 
Враховано    
97. Курсові різниці, накопичені у звітних періодах до моменту набрання чинності цим Кодексом, не враховуються при визначенні доходів і витрат відповідно до цього Кодексу.
 
-156- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 10:
абзац третій пункту 5) виключити;
 
Враховано    
    -157- Ващук К.Т.
Частину третю виключити
 
Враховано    
    -158- Воропаєв Ю.М.
83. З п. 10 Розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" виключити абзац наступного змісту:
"Курсові різниці, накопичені у звітних періодах до моменту набрання чинності цим Кодексом, не враховуються при визначенні доходів і витрат відповідно до цього Кодексу."
 
Враховано    
    -159- Аржевітін С.М.
4. Абзац 10 пункту 10 викласти у такій редакції::
"Комісійні доходи (витрати)
та інші платежі, пов’язані зі створенням або придбанням кредитів, вкладів (депозитів), які були включені до об’єкта оподаткування у звітних періодах до набрання чинності цим Кодексом, не враховується при визначенні доходів і витрат відповідно до цього Кодексу".
 
Враховано    
    -160- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
&&
Після абзацу 3 підпункту 5 пункту 10 доповнити новим абзацом у наступній редакції:
Новий абзац такого змісту:
Відстрочені податкові зобов’язання (активи), що були визнані платником податку до набрання чинності цим кодексом (включаючи податкові наслідки операцій 2010 року) та не підлягають подальшому відображенню в бухгалтерському обліку через зміну порядку визначення податку на прибуток, погашаються (сторнуються) станом на 31.12.10 у такому порядку: відстрочені податкові зобов’язання (активи), що нараховані внаслідок дооцінки активів та інших господарських операцій, які відображаються збільшенням власного капіталу, сторнуються шляхом відновлення суми власного капіталу; інші залишки сум відстрочених податкових зобов’язань (активів) відносяться до складу нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).
 
Відхилено    
    -161- Шаманов В.В.
&&
Після абзацу 3 підпункту 5 пункту 10 доповнити новим абзацом у наступній редакції: "Відстрочені податкові зобов’язання (активи), що були визнані платником податку до набрання чинності цим кодексом (включаючи податкові наслідки операцій 2010 року) та не підлягають подальшому відображенню в бухгалтерському обліку через зміну порядку визначення податку на прибуток, погашаються (сторнуються) станом на 31.12.10 у такому порядку: відстрочені податкові зобов’язання (активи), що нараховані внаслідок дооцінки активів та інших господарських операцій, які відображаються збільшенням власного капіталу, сторнуються шляхом відновлення суми власного капіталу; інші залишки сум відстрочених податкових зобов’язань (активів) відносяться до складу нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)" ;
 
Відхилено    
98. 6) За результатами діяльності на протязі одного року з дня набрання чинності цим Кодексом страховики, які отримують доходи від провадження страхової діяльності, крім діяльності з виконання договорів довгострокового страхування життя та пенсійного страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення", а також від діяльності, що не пов’язана із страхуванням, обчислюють та сплачують податок на прибуток таким чином:
 
    
99. протягом звітного податкового року страховики щокварталу сплачують податок за ставкою 3 відсотки з суми страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, отриманих (нарахованих) страховиками - резидентами протягом звітного періоду за договорами страхування, співстрахування та перестрахування ризиків на території України або за її межами;
 
    
100. за результатами звітного року страховики розраховують розмір податку на прибуток, що обчислюється від оподатковуваного прибутку у порядку, встановленому статтею 156 та підпунктом 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 розділу ІІІ цього Кодексу, але не сплачують його.
 
    
101. 7) Відображення в обліку з податку на прибуток підприємств операцій лізингу за договорами оренди житла з викупом, що укладені після набрання чинності цим Кодексом, але не пізніше 31 грудня 2020 року, здійснюється в такому порядку:
 
    
102. підприємство - орендодавець збільшує суму доходів на суму нарахованого фізичній особі орендного платежу (з урахуванням частини орендного платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об’єкта оренди);
 
    
103. підприємство - орендодавець збільшує суму витрат звітного періоду на частину собівартості об’єкта оренди, яка так відноситься до загальної собівартості цього об’єкта, як сума нарахованого у цьому періоді фізичній особі орендного платежу (в частині орендного платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об’єкта оренди) до загальної суми орендних платежів (в частині орендних платежів, що надаються в рахунок компенсації частини вартості об’єкта оренди), що будуть нараховані за весь період оренди;
 
    
104. передача житла фізичній особі в оренду з викупом не змінює податкових зобов’язань підприємства - орендодавця;
 
    
105. передача житла у власність фізичній особі після закінчення строку дії договору оренди житла з викупом або достроково, за умови повної сплати орендних платежів (з урахуванням частини орендного платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об’єкта оренди) не змінює податкових зобов’язань підприємства - орендодавця.
 
-162- Поляченко В.А.
&&
5. У Розділі ХІХ Прикінцеві та перехідні положення Кодексу:
1) пункт 7) статті 10 доповнити абзацами наступного змісту:
"Набуття права вимоги на платежі за договорами оренди житла з викупом уповноваженими банками вважається наданням фінансового кредиту, боржником за яким є фізична особа-орендар. Доходом платника податку за вимогами, що придбані за операціями відступлення права вимоги на орендні платежі за договорами оренди житла з викупом є винагорода (дохід) орендодавця, як частина орендного платежу за договором оренди житла з викупом, сплачена фізичною особою на користь платника податку.
У податковому періоді, в якому здійснюється відступлення права вимоги на платежі за договором оренди житла з викупом, підприємство-орендодавець включає до валового доходу вартість таких відступлених прав. Одночасно до валових витрат підприємства-орендодавця включається залишкова балансова вартість житла або сплачена підприємством-орендодавцем вартість майнових прав на житло, будівництво якого не завершене (в тому числі, витрати на інвестування такого житла через фонд фінансування будівництва), за яким здійснюється відступлення права вимоги на платежі за договором оренди житла з викупом.
У разі виведення з експлуатації окремих об'єктів основних фондів групи 1 у зв'язку з їх продажем або у разі передачі у власність орендарю за договором оренди житла з викупом балансова вартість групи 1 зменшується на суму балансової вартості такого об'єкта."
 
Відхилено    
106. 8) Встановити ставку податку на прибуток:
 
    
107. з 1 січня 2011 року по 31 грудня 2012 року включно - 19 відсотків;
 
-163- Хомутиннік В.Ю.
з 1 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно - 23 відсотків;
 
Враховано    
    -164- Хомутиннік В.Ю.
з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно - 21 відсотків;
 
Враховано    
108. з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2014 року включно - 18 відсотків;
 
-165- Хомутиннік В.Ю.
з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно - 19 відсотків".
 
Враховано    
109. з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року включно - 17 відсотків.
 
-166- Хомутиннік В.Ю.
з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року включно - 16 відсотків".
 
Враховано    
    -167- Шаманов В.В.
Пункт 10 доповнити новим абзацом такого змісту: "Підприємства, що до набрання чинності цього кодексу є платниками консолідованого податку на прибуток та у строки передбачені Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", подали до органів державної податкової служби заяву про сплату консолідованого податку на прибуток на наступний 2011 рік залишаються платником, який сплачує податок на прибуток консолідовано."
 
Відхилено При цьому порядок щодо вибору сплати податку визначено п. 152.6.   
    -168- Хомутиннік В.Ю.
Розділ ХІХ доповнити підпунктами 9) та 10), 11) такого змісту:
10.10. До прийняття змін до законодавства про пенсійну реформу, (впровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування) платник податку має включити до витрат кожного звітного податкового періоду (наростаючим підсумком) суму внесків на обов’язкове страхування життя або здоров’я працівників у випадках, передбачених законодавством, а також внесків, визначених абзацом другим пункту 142.2 статті 142 цього Кодексу, загальний обсяг яких не перевищує 15 відсотків заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі податкові періоди.
10.11. Норми абзацу третього пункту 137.9 статті 137 розділу ІІІ "Податок на прибуток підприємств" цього Кодексу застосовуються до 01.01.2014 року."
10.12 Тимчасово до 1 січня 2014 датою збільшення доходів підприємств житлово-комунального господарства від надання житлово-комунальних послуг є дата надходження коштів від споживача на банківський рахунок або в касу платника податку.
При цьому підприємства житлово-комунального господарства у складі собівартості реалізації житлово-комунальних послуг визнають витрати на придбання товарів, робіт, послуг у сумі фактично сплачених за них коштів. Решта витрат визнаються відповідно до норм ІІІ розділу цього Кодексу.
Норми цього пункту не розповсюджуються на платників податку – ліцензіатів з постачання електричної та/або теплової енергії.
 
Враховано    
    -169- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
&&
Пункт 10 доповнити новим абзацом такого змісту:
Підприємства, що до набрання чинності цього кодексу є платниками консолідованого податку на прибуток та у строки передбачені Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", подали до органів державної податкової служби заяву про сплату консолідованого податку на прибуток на наступний 2011 рік залишаються платником, який сплачує податок на прибуток консолідовано.
 
Відхилено При цьому порядок щодо вибору сплати податку визначено п. 152.6.   
    -170- Корж П.П.
2. Пункт 10 розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити підпунктом 9) такого змісту:
"У 2011 році норматив для основних засобів, визначенний у підпункті 14.1.139 пункту 14.1. статті 14 цього кодексу, встановлюється у розмірі 1000 гривень".
 
Враховано    
110. 11. Звільнення від оподаткування.
 
    
111. 11.1 Тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільняється від оподаткування:
 
    
112. прибуток виробників біопалива, отриманий від продажу біопалива;
 
    
113. прибуток підприємств, отриманий ними від діяльності з одночасного виробництва електричної і теплової енергії та/або виробництва теплової енергії з використанням біологічних видів палива;
 
   прибуток підприємств, отриманий ними від діяльності з одночасного виробництва електричної і теплової енергії та/або виробництва теплової енергії з використанням біологічних видів палива;
 
114. прибуток виробників техніки, обладнання, устаткування, визначених статтею 7 Закону України "Про альтернативні види палива" для виготовлення та реконструкції технічних та транспортних засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарських машин та енергетичних установок, що споживають біологічні види палива, одержаний від продажу зазначеної техніки, обладнання та устаткування, що були вироблені на території України. Суми коштів, вивільнених у зв’язку з наданням податкової пільги, спрямовуються платником податку на здешевлення вартості продукції. У разі порушення вимог щодо цільового використання коштів платник податку зобов’язаний визначити прибуток, неоподатковуваний у зв’язку із використанням податкової пільги, та оподаткувати його у поточному періоді, а також сплатити пеню у розмірах та за період, визначених законодавством України.
 
-171- Хомутиннік В.Ю.
прибуток виробників техніки, обладнання, устаткування, визначених статтею 7 Закону України "Про альтернативні види палива" для виготовлення та реконструкції технічних та транспортних засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарських машин та енергетичних установок, що споживають біологічні види палива, одержаний від продажу зазначеної техніки, обладнання та устаткування, що були вироблені на території України.
 
Враховано    
    -172- Коновалюк В.І.
6.У другому реченні абзацу другого підпункту 11. 1 пункту 11 Прикінцевих та перехідних положень після слів "з наданням податкової пільги" доповнити словами "зараховуються на окремий рахунок, відкритий в органах державного казначейства та"
 
Відхилено    
115. 11.2 Тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий ними від господарської діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про газ (метан) вугільних родовищ".
 
    
116. Суми коштів, вивільнених у зв’язку із використанням податкової пільги, спрямовуються платником податку на збільшення обсягів виробництва, переоснащення матеріально-технічної бази, запровадження новітніх технологій, пов’язаних з діяльністю з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ.
 
-173- Коновалюк В.І.
7.У абзаці другому підпункту 11.2 пункту 11 Прикінцевих та перехідних положень після слів "з використанням податкової пільги" доповнити словами "зараховуються на окремий рахунок, відкритий в органах державного казначейства та".
 
Відхилено    
117. Порядок цільового використання вивільнених від оподаткування коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
    
118. У разі порушення вимог щодо цільового використання коштів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання з податку на прибуток за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до закону.
 
    
119. 11.3. Тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 року, звільняється від оподаткування:
 
    
120. а) прибуток суб’єкта господарської діяльності, отриманий від надання готельних послуг у готелях категорій „п’ять зірок", „чотири зірки" та „три зірки", у разі, якщо такі готелі (у тому числі новозбудовані чи реконструйовані, або в яких проведено капітальний ремонт чи реставрація існуючих будівель і споруд) були введені в експлуатацію до 1 вересня 2012 року;
 
-174- Хомутиннік В.Ю.
а) прибуток суб’єкта господарської діяльності, отриманий від надання готельних послуг (група 55 КВЕД ДК 009:2005) у готелях категорій „п’ять зірок", „чотири зірки" та „три зірки", у тому числі новозбудованих чи реконструйованих, або в яких проведено капітальний ремонт чи реставрація існуючих будівель і споруд;
 
Враховано    
    -175- Жебрівський П.І.
1) Абзац а) підпункту 11.3 пункту 11 вилучити;
 
Відхилено    
    -176- Лук'янов В.В.
Волков О.А.
Суслов Є.І.
Пропонуємо викласти п.п. а) п.11.3 Прикінцевих та Перехідних положень Податкового кодексу в наступній редакції:
11.3 Тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 року і звільняється від оподаткування:
а) прибуток суб'єкта господарської діяльності, отриманий від надання готельних послуг (основних та додаткових) у готелях та аналогічних засобах розміщення (в т.ч. в мотелях," пансіонатах, будинках відпочинку, туристичних базах, санаторіях, кемпінгах), яким за результатам процедури катетеризації присвоєна відповідна категорія ("зірки" та категорії за рівнем обслуговування) в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
Відхилено звільнення від оподаткування додаткових готельних послуг, крім послуг з розміщення (проживання), призведе до викривлення конкуренції на користь зазначеної галузі, як наслідок дискримінації по відношенню до інших платників податку, що здійснюють аналогічні послуги та додаткових некомпенсованих втрат бюджету.   
    -177- Коновалюк В.І.
8.Абзац "а" підпункту 11.3 пункту 11 Прикінцевих та перехідних положень викласти у наступній редакції:
"а) прибуток суб’єкта господарської діяльності, отриманий від надання готельних послуг у готелях категорій „п’ять зірок", „чотири зірки" та „три зірки", у тому числі новозбудованих чи реконструйованих, або в яких проведено капітальний ремонт чи реставрація існуючих будівель і споруд;"
 
Враховано по суті   
    -178- Кармазін Ю.А.
2. Вилучити абзац а) пункт 11.3. такого змісту: "а) прибуток суб’єкта господарської діяльності, отриманий від надання готельних послуг у готелях категорій "п’ять зірок", "чотири зірки" та "три зірки", у разі, якщо такі готелі (у тому числі новозбудовані чи реконструйовані, або в яких проведено капітальний ремонт чи реставрація існуючих будівель і споруд) були введені в експлуатацію до 1 вересня 2012 року;". Проведення Євро-2012 повинно давати змогу власникам готелів отримати вигоду від події, яка була профінансована державою і коштом всього народу України, крім того, вони повинні працювати ще до початку ігор. А не після них.
 
Відхилено    
    -179- Кармазін Ю.А.
3. У випадку, якщо Комітет і Верховна Рада України відхилять пропозицію вилучити абзац а) пункт 11.3., то викласти його в такій редакції: "11.3. Тимчасово, строком з 1 травня 2012 року до 31 липня 2012 року, звільняється від оподаткування:
а) прибуток суб’єкта господарської діяльності, отриманий від надання готельних послуг у готелях категорій "п’ять зірок", "чотири зірки" та "три зірки", у разі, якщо такі готелі (у тому числі новозбудовані чи реконструйовані, або в яких проведено капітальний ремонт чи реставрація існуючих будівель і споруд) були введені в експлуатацію до 1 травня 2012 року;". Пільги повинні надаватися лише для забезпечення відвідувачів Євро-2012. Проведення Євро-2012 повинно давати змогу власникам готелів отримати вигоду від події, яка була профінансована державою і коштом всього народу України, крім того, вони повинні працювати ще до початку ігор. А не після них.
 
Відхилено    
121. б) прибуток підприємств легкої промисловості (група 17 - група 19 КВЕД ДК 009:2005), крім підприємств, які виробляють продукцію на давальницькій сировині.
 
-180- Хомутиннік В.Ю.
б) прибуток, отриманий від основної діяльності підприємств легкої промисловості (група 17 - група 19 КВЕД ДК 009:2005), крім підприємств, які виробляють продукцію на давальницькій сировині.
 
Враховано    
    -181- Гуреєв В.М.
Варіант І:
Виключити із п. б) п.11.3. Розділу ІХ ПК наступне:
"крім підприємств, які виробляють продукцію на давальницькій сировині";
 
Відхилено    
122. При цьому, на перехідний період до 31 грудня 2011 року для підприємств легкої промисловості, які на час набрання чинності положень цього Кодексу мають укладені договори на виробництво продукції на давальницькій сировині, термін виконання яких закінчується протягом встановленого періоду, дозволяється застосовувати положення зазначеного пункту;
 
-182- Гуреєв В.М.
В абзаці другому п. б) п.11.3. Розділу ІХ ПК слова "до 31 грудня 2011 року" замінити на "до 31 грудня 2015 року".
 
Відхилено    
123. в) прибуток підприємств галузі електроенергетики від продажу електричної енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії;
 
-183- Хомутиннік В.Ю.
в) прибуток підприємств галузі електроенергетики (клас 40.11 група 40 КВЕД ДК 009:2005) від продажу електричної енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії;
 
Враховано    
124. г) прибуток підприємств суднобудівної (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009:2005) промисловості та підприємств - виробників устаткування і комплектуючого обладнання, що використовуються для будівництва та ремонту суден підприємствами суднобудівної промисловості;
 
-184- Хомутиннік В.Ю.
г) прибуток, отриманий від основної діяльності підприємств суднобудівної (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009:2005) промисловості;
 
Враховано   г) прибуток, отриманий від основної діяльності підприємств суднобудівної (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009:2005) промисловості;
 
    -185- Горіна І.А.
2. У підпункті 11.3 пункту 11:
1) у підпункті "г" слова "та підприємств – виробників устаткування і комплектуючого обладнання, що використовуються для будівництва та ремонту суден підприємствами суднобудівної промисловості" виключити;
 
Враховано по суті   
125. ґ) прибуток підприємств літакобудівної промисловості (підклас 35.30.3 класу 35.30 група 35 ДК 016 -97, КВЕД ДК 009:2005).
 
-186- Хомутиннік В.Ю.
Перший абзац підпункту "г)" пункту 11.3 розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" викласти в наступній редакції:
"г) прибуток підприємств літакобудівної промисловості, отриманий від основної діяльності (підклас 35.30.0 клас 35.30 група 35.3 розділ 35 КВЕД ДК 009:2005), а також від проведення такими підприємствами науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (підклас 73.10.2 клас 73.10 група 73.1 розділ 73 КВЕД ДК 009:2005), які виконуються для потреб літакобудівної промисловості.
 
Враховано    
    -187- Богуслаєв В.О.
Підпункт "ґ" пункту 11.3 Розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" викласти у такій редакції:
"…ґ) прибуток підприємств літакобудівної промисловості (підкласи 35.30.0 класу 35.30 група 35 ДК 016-97, КВЕД ДК 009:2005)".
 
Враховано по суті   
    -188- Кінах А.К.
&&
Підпункт 11.3 пункту 11 доповнити підпунктом „д" наступного змісту: „д) прибуток підприємств машинобудування для агропромислового комплексу (клас 29.3 та клас 29.53 групи 29 КВЕД ДК 009:2005)".
 
Відхилено    
    -189- Смітюх Г.Є.
додати підпункт д) до пункту 11.3 розділу ХІХ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ такого змісту:
"д) прибуток підприємств машинобудівної промисловості, які виробляють трактори і комбайни для сільського господарства"
 
Відхилено    
    -190- Сідельник І.І.
Вношу пропозицію добавити пункт 11.3 розділу ХІХ Прикінцевих та перехідних положень проекту Податкового кодексу України абзацем д) в такій редакції:
д) „прибуток підприємств фарфорово-фаянсової галузі.
 
Відхилено    
    -191- Васадзе Т.Ш.
&&
11. Звільнення від оподаткування
11.3. Тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 року, звільняється від оподаткування:
д) прибуток підприємств автомобілебудівної промисловості (підклас 34.10.0 класу 34.1 група 34 КВЕД ДК 009:2005), що займаються виробництвом транспортних засобів товарної позиції 8703 УКТЗЕД із виконанням операцій зварювання кузова, фарбування кузова та складання транспортного засобу;
 
Відхилено за даними Держкомстату на підприємствах машинобудування обсяги випуску продукції порівняно із 2009 роком збільшились на 32,9%. За І півріччя 2010 року податкове зобов’язання по податку на прибуток по підприємствам – виробникам легких автомобілів "КВЕД DМ .1 виробництво легкових автомобілів" зросло порізано із 2009 роком майже в 9 разів та склало – 75 млн.грн. (2009 - 18 млн.грн). При цьому податкове навантаження по галузі 0,2%.   
    -192- Сандлер Д.М.
&&
Пункт 11.3 частини 11 Розділ ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" після підпункту ґ)доповнити підпунктом д) наступного змісту:
"д) прибуток підприємств нафтохімічної промисловості, які включені на виконання ст. 230, 231 цього кодексу до Переліку підприємств, що отримують (здійснюють ввезення) легкі та важкі дистиляти для використання їх у якості сировини для виробництва етилену, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
Відхилено звуження бази оподаткування та як наслідок некомпенсовані втрати бюджету, що потребує пропозицій щодо покриття таких втрат. Не вбачається можливим зробити оцінку економічних передумов запровадження пільги. (ст. 230 Акцизні склади, ст.231 Податок на транспортні засоби)   
    -193- Кравченко М.В.
&&
2. в підпункті 11.3 пункту 11 розділу ХІХ проекту Податкового кодексу України після абзацу ґ) додати абзац д) такого змісту:
"д) прибуток підприємств-суб'єктів космічної діяльності (підклас 35.30.0 класу 35.30 група 35, підклас 73.10.2 класу 73.10 група 73 КВЕД ДК 009:2005) згідно з переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного космічного агентства України".
 
Враховано по суті   
126. Тимчасово, строком на 5 років, починаючи з 1 січня 2011 року, звільняється від оподаткування прибуток підприємств - виробників устаткування і комплектуючого обладнання, що використовуються для виробництва та ремонту літаків та гелікоптерів.
 
-194- Горіна І.А.
2) другий абзац підпункту "ґ" виключити.
 
Враховано    
127. Суми коштів, вивільнених у зв’язку з наданням податкової пільги підприємствам - платникам податку, визначеними підпунктами "б)" - "ґ)" спрямовуються на переоснащення матеріально-технічної бази.
 
-195- Васадзе Т.Ш.
2)абзац дев’ятий пункту 11.3 викласти в такій редакції:
"Суми коштів, вивільнених у зв’язку з наданням податкової пільги підприємствам – платникам податку, визначеними підпунктами "б)" - "д)" спрямовуються на переоснащення матеріально-технічної бази.";
 
Враховано по суті   
128. Порядок цільового використання вивільнених від оподаткування коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
    
129. Витрати на придбання товарів (робіт, послуг), виготовлення, поліпшення основних засобів або нематеріальних активів, понесені у межах сум коштів вивільнених у зв’язку з використанням податкової пільги, не включаються до складу витрат, не збільшують балансову вартість об’єкта основних засобів та не амортизуються.
 
-196- Гуреєв В.М.
В п.11.3 Розділу ХІХ ПК абзац 11 виключити.
 
Враховано    
130. У разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання з цього податку за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу.
 
      
131. 11.4 Тимчасово, до 1 січня 2015 року звільняється від оподаткування прибуток видавництв, видавничих організацій, підприємств поліграфії, отриманий ними від діяльності з виготовлення на території України книжкової продукції, крім продукції еротичного характеру.
 
-197- Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Бондик В.А.
Царьков Є.І.
11.4. Тимчасово, до 1 січня 2020 року звільняється від оподаткування прибуток видавництв, видавничих організацій, підприємств поліграфії, розповсюджувачів книжкової продукції, отриманий ними від діяльності з випуску, виготовлення та розповсюдження на території України книжкової продукції, крім продукції еротичного характеру.
Суми коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкових пільг, спрямовуються суб'єктом господарської діяльності - платником податків на переоснащення видавничо-поліграфічної бази, розроблення і запровадження новітніх технологій, розширення виробництва книжкової продукції (закупівля сировини та матеріалів, сплата поліграфічних послуг тощо) в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Державна політика у видавничій справі спрямовується на підтримку розвитку національного книговидання.
Після 2020 року порядок оподаткування видавничої справи встановлюється окремим Законом.
 
Відхилено    
    -198- Хомутиннік В.Ю.
11.5. Тимчасово до 1 січня 2016 року суми коштів або вартість майна, отримані суб'єктами кінематографії (виробниками фільмів) та/або суб'єктами мультиплікації (виробники мультиплікаційних фільмів) і спрямовані на виробництво національних фільмів.
 
Враховано    
    -199- Хомутиннік В.Ю.
11.6. Тимчасово, протягом п’яти років з моменту реєстрації в установленому порядку інвестиційних проектів, що реалізуються на території Автономної Республіки Крим відповідно до спеціального закону щодо основ розвитку Автономної Республіки Крим та особливостей здійснення інвестиційної діяльності на її території, звільняється від оподаткування прибуток суб’єктів господарювання, отриманий від реалізації таких інвестиційних проектів.
Положення цього підпункту діють протягом десяти років з дня набрання чинності спеціальним законом щодо основ розвитку Автономної Республіки Крим та особливостей здійснення інвестиційної діяльності на її території.
 
Враховано по суті (в пункті 11.9)   
132. Суми коштів, вивільнених у зв’язку з наданням податкових пільг, спрямовуються суб’єктом господарської діяльності - платником податків на переоснащення видавничо-поліграфічної бази, розроблення і запровадження новітніх технологій, розширення виробництва книжкової продукції в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
-200- Коновалюк В.І.
9.Абзац другий підпункту 11.4 пункту 11 Прикінцевих та перехідних положень викласти у наступній редакції:
"Суми коштів, що вивільнені у зв’язку із наданням податкової пільги підприємствам визначеними у абзаці першому цього підпункту зараховуються на окремий рахунок, відкритий в органах державного казначейства та спрямовуються на переоснащення видавничо-поліграфічної бази, розроблення і запровадження новітніх технологій, розширення виробництва книжкової продукції, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.".
 
Відхилено      
133. 11.5 Звільняється від оподаткування прибуток підприємств енергетичної галузі, спрямований на капітальні вкладення з будівництва (реконструкції, модернізації) міждержавних, магістральних та розподільчих електричних мереж згідно з інвестиційними програмами, схваленими Національною комісією регулювання електроенергетики України.
 
-201- Хомутиннік В.Ю.
Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Пропонується підпункт 11.5викласти в редакції: "11.7. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств енергетичної галузі в межах витрат передбачених інвестиційними програмами схваленими Національною комісією регулювання електроенергетики України на капітальні вкладення з будівництва (реконструкції, модернізації) міждержавних, магістральних та розподільчих (локальних) електричних мереж та/або сум, спрямованих на повернення кредитів, які використані для фінансування вищевказаних цілей"
 
Враховано    
    -202- Воропаєв Ю.М.
86. Пропонується підпункт 11.5 розділу 19 викласти в редакції:
"11.5. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств енергетичної галузі в межах витрат передбачених інвестиційними програмами схваленими Національною комісією регулювання електроенергетики України на капітальні вкладення з будівництва (реконструкції, модернізації) міждержавних, магістральних та розподільчих (локальних) електричних мереж та/або сум, спрямованих на повернення кредитів, які використані для фінансування вищевказаних цілей."
 
Враховано    
    -203- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Пункт 11.5 викласти у такій редакції:
"11.5. Звільняється від оподаткування податком на прибуток сума цільових коштів (обсяг інвестиційної складової), що надійшли підприємствам енергетичної галузі у складі тарифу і спрямовуються на виконання інвестиційних проектів, схвалених Національною комісією регулювання електроенергетики України або Міністерством палива та енергетики України на капітальні вкладення з будівництва, реконструкції та модернізації енергоблоків, ядерних установок, міждержавних, магістральних та розподільчих (локальних) електричних мереж та/або суми, спрямовані на повернення кредитів, які використані для фінансування вищевказаних цілей.
Центральний орган державної податкової служби України встановлює порядок подання податкової звітності про використання коштів, спрямованих підприємствами енергетичної галузі на фінансування витрат, пов'язаних будівництвом, реконструкцією та модернізацією енергоблоків, ядерних установок, міждержавних, магістральних та розподільчих (локальних) електричних мереж".
 
Враховано частково    
134. Порядок цільового використання вивільнених від оподаткування коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-204- Гуреєв В.М.
&&
п.11.5 Розділу ІХ ПК доповнити наступним реченням: "При цьому такі інвестиційні програми не підлягають включенню до тарифів на електроенергію підприємств енергетичної галузі".
 
Відхилено    
    -205- Єдін О.Й.
&&
3.Пункт 11 розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" проекту доповнити пунктом 11.6 такого змісту:
"11.6 Тимчасово на період будівництва Кафедрального собору на честь Воскресіння Христового Української Православної Церкви у м. Києві звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій, якщо не менш як 50 відсотків такого прибутку спрямовується на будівництво зазначеного Собору.
Суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг незалежно від їх розміру, добровільно перераховані (передані) платниками податку на прибуток підприємств протягом звітного року до Української Православної Церкви для будівництва Кафедрального собору на честь Воскресіння Христового, включаються до складу)витрат, що враховуються при обчисленні прибутку таких Платників
 
Відхилено    
    -206- Коновалюк В.І.
&&
10.Підпункт 11.5 пункту 11 Прикінцевих та перехідних положень доповнити новим абзацом такого змісту:
"Суми коштів, що вивільнені у зв’язку із наданням податкової пільги підприємствам енергетичної галузі зараховуються на окремий рахунок, відкритий в органах державного казначейства.".
 
Відхилено    
135. 11.6 Протягом строку дії міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), але не пізніше 1 січня 2015 року, податковий період, за який визначаються податкові зобов’язання з податку на прибуток, дорівнює одному звітному календарному року для резидентів - суб’єктів космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її здійснення та беруть участь у виконанні таких договорів (угод).
 
-207- Хомутиннік В.Ю.
Замінити цифри 11.6 на 11.7
 
Враховано   11.7 Протягом строку дії міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), але не пізніше 1 січня 2015 року, податковий період, за який визначаються податкові зобов’язання з податку на прибуток, дорівнює одному звітному календарному року для резидентів - суб’єктів космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її здійснення та беруть участь у виконанні таких договорів (угод).
 
136. Якщо зазначені договори визнаються сторонами повністю виконаними до настання 1 січня 2015 року, то останній податковий період (у тому числі для визначення норм амортизаційних відрахувань) розраховується з початку календарного року до закінчення звітного кварталу такого року, на який припадає таке повне виконання договорів.
 
    
137. Платники податку, які підпадають під дію цього пункту та при цьому здійснюють види діяльності інші, ніж космічна, ведуть окремий податковий облік за такими та іншими видами діяльності за загальними правилами та у порядку, визначеному нормами пункту 152.13 статті 152 розділу ІІІ.
 
-208- Хомутиннік В.Ю.
&&
11.9. Норми, передбачені в підпунктах 11.1-11.6 цього пункту застосовуються з урахуванням наступного:
- суми коштів, що вивільнені від оподаткування, спрямовуються підприємствами - платниками податку, на збільшення обсягів виробництва (надання послуг), переоснащення матеріально-технічної бази, запровадження новітніх технологій, пов'язаних з основною діяльністю такого платника та/або повернення кредитів, використаних на вказані цілі, і сплату процентів за ними;
- з метою оподаткування, суми вивільнених від оподаткування коштів, визнаються доходами одночасно з визнанням витрат, понесених за рахунок цих коштів, у розмірі таких витрат;
- порядок цільового використання вивільнених від оподаткування коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України;
- у разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання з цього податку за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу.
 
Враховано (одночасно з метою недопущення повторів вилучені позиції 6223, 6224, 6226)   
    -209- Терещук С.М.
Перестенко М.В.
Сідельник І.І.
Борт В.П.
&&
3. Пункт 11 доповнити новим підпунктом 11.7 такого змісту:
"11.7. Тимчасово, до 1 січня 2021 року, звільняється від оподаткування прибуток сільськогосподарських виробничих кооперативів та сільських, міських, районних споживчих товариств.".
 
Відхилено    
    -210- Воропаєв Ю.М.
&&
144. Доповнити п.11 пп.11.7-11.9. наступного змісту:
"11.7. Тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 року, об’єкт оподаткування платника податку зменшується на суму коштів у тарифі на передачу електричної енергії, спрямованих на будівництво і реконструкцію енергетичних об’єктів, що передбачені Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, а також на повернення кредитів, використаних на ці цілі.
Суми коштів, вивільнених у зв’язку з наданням податкової пільги, спрямовуються платником податку на переоснащення та розвиток енергетичних об’єктів.
11.8. Об’єкт оподаткування платника податку зменшується на суму коштів, спрямованих на будівництво і реконструкцію енергетичних об’єктів, пов’язаних з приєднанням до електричних мереж та видачею потужності з об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії.
11.9. Об’єкт оподаткування платника податку зменшується на суму коштів, спрямованих на приєднання до електричних мереж електропередавальних компаній електроустановок закладів соціального захисту".
 
Відхилено    
    -211- Хомутиннік В.Ю.
Забарський В.В.
&&
Доповнити пункт 11 підпунктом 11.8 такого змісту:
"11.8. Тимчасово, протягом п’яти років з моменту реєстрації в установленому порядку інвестиційних проектів, що реалізуються на території Автономної Республіки Крим відповідно до спеціального закону щодо основ розвитку Автономної Республіки Крим та особливостей здійснення інвестиційної діяльності на її території, звільняється від оподаткування прибуток суб’єктів господарювання, отриманий від реалізації таких інвестиційних проектів.
Суми коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкової пільги, зараховуються на окремий рахунок, відкритий в органах державного казначейства України та спрямовуються платником податку на збільшення обсягів виробництва, переоснащення матеріально-технічної бази, запровадження новітніх технологій, пов'язаних з реалізацією інвестиційного проекту.
Порядок зарахування вивільнених від оподаткування коштів на окремий рахунок, порядок цільового використання таких коштів та порядок контролю за їх цільовим використанням встановлюються Кабінетом Міністрів України.
У разі порушення вимог щодо цільового використання коштів, зарахованих на окремий рахунок, платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання з податку на прибуток за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до законодавства України.
Положення цього підпункту діють протягом десяти років з дня набрання чинності спеціальним законом щодо основ розвитку Автономної Республіки Крим та особливостей здійснення інвестиційної діяльності на її території.".
 
Враховано    
    -212- Кінах А.К.
&&
Пункт 11 розділу ХІХ доповнити підпунктом 11.7 наступного змісту: „11.7 Тимчасово до 1 січня 2016 року, звільняються від оподаткування податком на прибуток операції з постачання виробниками, демонстраторами та розповсюджувачами фільмів, створених суб’єктами кінематографії на території України, а також постачання робіт та послуг з виробництва фільмів, здійсненого в Україні, в т.ч. тиражування фільмів, дубльованих, озвучених, субтитрованих державною мовою на території України, а також постачання робіт та послуг з дублювання, озвучення та/або субтитрування державною мовою іноземних фільмів на території України;
Суми коштів, вивільнених у зв’язку з наданням податкових пільг, спрямовуються суб’єктом господарської діяльності - платником податку на переоснащення матеріально-технічної бази, розроблення і запровадження новітніх технологій в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано частково    
    -213- Мартиненко М.В.
&&
9.6) пункт 11 доповнити підпунктом 11.7 наступного змісту:
"11.7. Тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 року, об’єкт оподаткування платника податку зменшується на суму коштів, спрямованих на будівництво і реконструкцію енергетичних об’єктів, що передбачені Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
11.8. Об’єкт оподаткування платника податку зменшується на суму коштів, спрямованих на будівництво і реконструкцію енергетичних об’єктів, пов’язаних з приєднанням до електричних мереж та видачею потужності з об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії.
11.9. Об’єкт оподаткування платника податку зменшується на суму коштів, спрямованих на приєднання до електричних мереж електропередавальних компаній електроустановок закладів соціального захисту".
 
Відхилено    
138. 12. Установити, що на спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду (коди згідно з УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00) застосовуються такі ставки акцизного податку:
 
    
139. 20 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту - з дня набрання чинності цим Кодексом до 31 грудня 2011 року;
 
    
140. 27 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 січня 2012 року до 31 грудня 2012 року;
 
    
141. з 1 січня 2013 року застосовується ставка акцизного податку, визначена підпунктом 215.3.1 статті 215 розділу VІ цього Кодексу.
 
    
142. 13. Установити, що до здійснення державної реєстрації прав на нерухоме майно, в порядку визначеному Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень":
 
-214- Кінах А.К.
Пункт 13 розділу ХІХ виключити.
 
Враховано    
143. база оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів житлової нерухомості визначається на підставі даних, що надаються органами бюро технічної інвентаризації;
 
      
144. у рік набрання чинності цим Кодексом відомості, необхідні для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, подаються органами бюро технічної інвентаризації органам державної податкової служби до 31 березня такого року.
 
    
145. 14. Установити, що:
 
-215- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 14 Розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" викласти у наступній редакції:
"Збори (плата, внески), не встановлені цим Кодексом як загальнодержавні або місцеві, але встановлені та визначені законодавчими актами України як обов‘язкові платежі до набрання чинності цим Кодексом, справляються за правилами, встановленими цими законодавчими актами України, до набрання чинності законом про адміністративні послуги та іншими законами, що регулюватимуть справляння відповідних зборів (плати, внесків)."
 
Враховано    
146. державне мито, як обов’язковий платіж, справляється згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито";
 
    
147. єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України, регулюється Законом України від 04 листопада 1999 року № 1212 "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України".
 
-216- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
Пункт 14 розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити абзацами такого змісту:
"плата за ліцензії справляється відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
реєстраційний збір за проведення державної реєстрації справляється відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців";
збір на обов’язкове державне пенсійне страхування справляється відповідно до Закону України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування";
збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, справляється відповідно до Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку";
судовий збір тимчасово до набрання чинності законом, який регулює порядок сплати і розмір судового збору, регулюється пунктом 3 розділу VІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України;
портовий збір справляється відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України";
виконавчий збір справляється відповідно до Закону України "Про виконавче провадження";
плата за виділення номерного ресурсу справляється відповідно до Закону України "Про телекомунікації";
плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів, справляється відповідно до Митного кодексу України".
 
Враховано частково    
148. 15. Торгові патенти, видані згідно з вимогами Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 20, ст. 82), строк дії яких не закінчився на момент набрання чинності цим Кодексом, підлягають поверненню до органів державної податкової служби за місцем їх придбання у тримісячний строк (але не пізніше закінчення строку їх дії).
 
-217- Кармазін Ю.А.
4. Абзац 1 пункту 15 викласти в такій редакції: "17. Торгові патенти, видані згідно з вимогами Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 20, ст. 82), строк дії яких не закінчився на момент набрання чинності цим Кодексом, продовжують діяти до закінчення строку їх дії, крім випадків, коли особа що отримала цей патент добровільно вирішила повернути його до органів державної податкової служби.", оскільки держава не може змінювати умови попередніх правил, які були нею встановлені для підприємців. Крім того, зобов’язання дострокового примусового повергнення патенту до органів державної податкової служби за місцем їх придбання повинно тягнути за собою компенсацію такій особі.
 
Відхилено Оскільки проектом Податкового кодексу встановлюється нова форма торгового патенту та зміна його вартості, торгові патенти, видані відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" підлягають поверненню. Повернення торгових патентів здійснюватиметься у тримісячний термін.  15. Торгові патенти, видані згідно з вимогами Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 20, ст. 82), строк дії яких не закінчився на момент набрання чинності цим Кодексом, підлягають поверненню до органів державної податкової служби за місцем їх придбання у тримісячний строк (але не пізніше закінчення строку їх дії).
 
149. Суб’єкти господарювання несуть відповідальність за дотримання порядку використання торгових патентів, виданих відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", та за дотримання строку сплати за них, передбачену главою 8 розділу ІІ цього Кодексу.
 
    
150. 16. З дня набрання чинності цим Кодексом для переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкти малого підприємництва до 15 числа першого місяця звітного (податкового) кварталу подають заяву встановленої форми до органів державної податкової служби за місцем реєстрації.
 
-218- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 16 розділу ХІХ викласти у такій редакції:
"16. Установити, що з 1 січня 2011 року до набрання чинності главою 1 розділу ХІV цього Кодексу Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" та розділ ІV Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" застосовуються з урахуванням таких особливостей:
для суб’єктів малого підприємництва, які сплачують єдиний податок відповідно до норм Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" або фіксований податок відповідно до розділу ІV Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян", без подання заяви про перехід на сплату єдиного або фіксованого податку відповідно до норм цих Указу та Декрету до 1 квітня 2011 року зберігається дія Свідоцтв про сплату єдиного податку, Довідок про трудові відносини фізичної особи з платником єдиного податку та Патентів про сплату фіксованого податку, виданих на 2010 рік;
платники єдиного податку не є платниками таких податків і зборів, визначених Податковим кодексом України:
а) податку на прибуток підприємств;
б) податку на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб – підприємців);
в) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів та послуг, місце надання яких розташоване на митній території України, за винятком податку на додану вартість, що сплачується платниками єдиного податку, які були зареєстровані платниками податку на додану вартість на момент набрання чинності цим Кодексом;
г) земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення підприємницької діяльності;
ґ) плати за користування надрами;
д) збору за спеціальне використання води;
е) збору за спеціальне використання лісових ресурсів;
є) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності.
Нарахування, обчислення та сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування здійснюється суб’єктами малого підприємництва, які сплачують єдиний податок відповідно до норм Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" або фіксований податок відповідно до розділу ІV Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян", в порядку, визначеному Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".
Сплата частини єдиного та фіксованого податку, що перераховується до бюджету відповідно до норм Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" та Закону України "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 30-31, ст.195) у першому кварталі 2011 року, а також у квітні 2011 року за перший звітний (податковий) період 2011 року, здійснюється платниками єдиного податку на рахунок відповідного бюджету.
Сплата частини єдиного та фіксованого податку, що перераховується до фондів загальнообов’язкового державного пенсійного та соціального страхування відповідно до норм Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" та Закону України "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 30-31, ст.195) у першому кварталі 2011 року, а також у квітні 2011 року за перший звітний (податковий) період 2011 року, здійснюється платниками єдиного податку на рахунок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Повернення сум єдиного податку та фіксованого податку, які були сплачені до 1 січня 2011 року помилково або надміру, а також зарахування сум погашення податкового боргу, що сформувався станом на 31 грудня 2010 року, здійснюються у встановленому порядку, з урахуванням частин третьої та четвертої цього пункту.
Для переходу на спрощену систему оподаткування з 1 квітня 2011 року відповідно до норм глави 1 розділу ХІV цього Кодексу суб’єкти малого підприємництва, у тому числі платники фіксованого податку, до 20 березня 2011 року (включно) подають заяву до органів державної податкової служби за місцем реєстрації. Для таких суб’єктів малого підприємництва у 2011 році застосовується граничний річний обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), який діяв згідно з законодавством про спрощену систему оподаткування в 2010 році.
За результатами провадження господарської діяльності за останній звітний (податковий) квартал до моменту набрання чинності глави 1 розділу ХІV цього Кодексу платники єдиного податку - юридичні особи подають розрахунок про сплату єдиного податку та сплачують єдиний податок відповідно до норм Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва".
 
Враховано    
151. Для переходу фізичних осіб - підприємців на спрощену систему оподаткування у 2011 році застосовується граничний річний обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), який діяв згідно з законодавством про спрощену систему оподаткування в 2010 році.
 
    
152. Для суб’єктів малого підприємництва, визначених в абзаці першому цього пункту, свідоцтво платника єдиного податку, отримане на умовах, визначених у розділі ХІV цього Кодексу, починає діяти з моменту набрання чинності цим Кодексом.
 
      
153. За результатами провадження господарської діяльності за останній звітний (податковий) квартал до моменту набрання чинності цим Кодексом платники єдиного податку - юридичні особи подають розрахунок про сплату єдиного податку за встановленою згідно з Указом Президента України від 3 липня 1998 року № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" формою та сплачують єдиний податок у строк не пізніше ніж до 20 числа місяця, що настає за звітним податковим кварталом.
 
    
154. Установити, що повернення сум єдиного податку та фіксованого податку на доходи фізичних осіб від провадження підприємницькою діяльністю, які були сплачені до 1 січня 2011 року помилково або надміру, а також зарахування до бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного пенсійного та соціального страхування сум таких податків, які сплачуються у січні 2011 року за останній звітний (податковий) період 2010 року, та сум, які сплачуються у рахунок погашення податкового боргу, що сформувався станом на 31 грудня 2010 року, здійснюються у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2011 року.
 
    
155. 17. Установити, що до 31 грудня 2014 року до переліку загальнодержавних податків і зборів належить збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, що справляється відповідно до Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20 - 21, ст. 191; 2001 р., № 10, ст. 44; 2003 р., № 46, ст. 365; 2009 р., № 22, ст.397).
 
    
156. 18. Установити, що:
 
    
157. 1) протягом дії норм ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), але не пізніше 1 січня 2015 року, резиденти - суб’єкти космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її здійснення та беруть участь у реалізації таких договорів (угод) - за земельні ділянки виробничого призначення згідно з переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України, звільняються від сплати земельного податку;
 
-219- Кравченко М.В.
3. в підпункті 1) пункту 18 розділу ХІХ проекту Податкового кодексу України :
- цифри "2015" замінити цифрами "2016";
- слова "беруть участь у реалізації таких договорів (угод)" замінити словами " здійснюють розробку, виробництво або ремонт космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), виконують державне або оборонне замовлення на розробку, виробництво або ремонт космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем) або забезпечують виконання Україною міжнародних зобов'язань з реалізації міжнародних контрактів та договорів з питань розробки, постачання, виробництва або ремонту космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем)".
 
Відхилено норму включено відповідно до діючого законодавства: ЗУ "Про плату за землю" і "Про внесення змін до деяких законів України з питань космічної діяльності")   
    -220- Хомутиннік В.Ю.
в підпункті 1) пункту 18 слова "протягом дії міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), але не пізніше 1 січня 2015 року" замінити словами "тимчасово, до 1 січня 2016 року";
в підпункті 1) пункту 18 слова "беруть участь у реалізації міжнародних договорів" замінити словами "здійснюють розробку космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), виробництво космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), ремонт космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), виконують державне або оборонне замовлення на розробку, виробництво або ремонт космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем) або забезпечують виконання Україною міжнародних зобов’язань з реалізації міжнародних контрактів та договорів з питань розробки, постачання, виробництва або ремонту космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем)".
 
Відхилено    
158. 2) до 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку суб’єкти літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості", земельні ділянки яких безпосередньо використовуються для цілей виробництва кінцевої продукції, а саме: літальних апаратів, їх корпусів, двигунів, включаючи місця, призначені для їх зберігання (склади, ангари, місця для відстоювання), посадково-злітні смуги, а також місця, в яких розташовані пункти заправки (дозаправки) моторних літальних апаратів та контролю над польотами;
 
-221- Кармазін Ю.А.
5. Підпункт 2) пункту 18 викласти в такій редакції: "2) до 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку суб'єкти літакобудування, які належать резидентам України, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості", земельні ділянки яких безпосередньо використовуються для цілей виробництва кінцевої продукції, що реалізується цими суб’єктами безпосередньо замовникам, а саме: літальних апаратів, їх корпусів, двигунів, включаючи місця, призначені для їхнього зберігання (склади, ангари, місця для відстоювання), посадково-злітні смуги, а також місця, в яких розташовано пункти заправки (дозаправки) моторних літальних апаратів та контролю над польотами;", інакше може статися так, що пільги будуть йти для отримання доходів через інші країни, частіше за все офшори, які і будуть продавати цю продукцію.
 
Відхилено норму включено відповідно до діючого законодавства, статтею 2 ЗУ "Про розвиток літакобудівної промисловості" передбачено застосування такої пільги саме для юридичних осіб-резидентів України)   
159. 3) до 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку суб’єкти кінематографії (виробники національних фільмів), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, - за земельні ділянки, що забезпечують виробництво національних фільмів.
 
-222- Кінах А.К.
В пункті 18 розділу ХІХ слова „виробники національних фільмів" замінити словами „виробники фільмів, створених в Україні";
виключити слова і знак „перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України,";
після слів „що забезпечують виробництво" виключити слово „національних".
 
Відхилено Норму включено відповідно до діючого законодавства ЗУ "Про плату за землю" і "Про внесення змін до Закону України "Про кінематографію" та інших законів України щодо підтримки виробництва національних фільмів"  3) до 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку суб’єкти кінематографії (виробники національних фільмів), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, - за земельні ділянки, що забезпечують виробництво національних фільмів.
4) до 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку суб’єкти суднобудівної промисловості, визначені відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні.
 
    -223- Кармазін Ю.А.
6. Підпункт 3) пункту 20 викласти в такій редакції: "3) до 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку суб'єкти кінематографії (виробники національних фільмів), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, - за земельні ділянки, що використовуються виключно для виробництва національних фільмів.", оскільки, держава не повинна надавати пільги для можливості знімати 1 малесенький фільм, а потім на цих же ділянках знімати "мильні опери" для інших країн.
 
Відхилено Норму включено відповідно до діючого законодавства ЗУ "Про плату за землю" і "Про внесення змін до Закону України "Про кінематографію" та інших законів України щодо підтримки виробництва національних фільмів"   
    -224- Кінах А.К.
&&
Пункт 18 розділу ХІХ доповнити підпунктом 4 наступного змісту: „4) до 1 січня 2012 року ставки акцизного податку на спирт етиловий, алкогольні напої та тютюнові вироби не підлягають збільшенню".
 
Відхилено    
    -225- Хомутиннік В.Ю.
&&
Пункт 18 розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити підпунктом 4 такого змісту:
"до 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку суб’єкти суднобудівної промисловості, визначені відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні.".
 
Враховано    
    -226- Гуреєв В.М.
4) до 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку земельні ділянки, які передані у власність або користування суднобудівним підприємствам (за виключенням ділянок, зайнятих об’єктами соціальної сфери), перелік яких визначається у порядку, передбаченому статтею 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні"
 
Враховано частково    
    -227- Коновалюк В.І.
&&
11.Пункт 18 Прикінцевих та перехідних положень доповнити підпунктом 4 наступного змісту:
"4) до 1 січня 2012 року ставки акцизного податку на спирт етиловий, алкогольні напої та тютюнові вироби не підлягають збільшенню, крім випадків, передбачених пунктом 215.2.3 статті 215 цього Кодексу.".
 
Відхилено    
    -228- Майборода С.Ф.
&&
Доповнити підпунктом 4 наступного змісту:
" 4) до 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку земельні ділянки, які передані у власність або користування суднобудівним підприємствам (за виключенням ділянок, зайнятих об’єктами соцсфери), перелік яких визначається у порядку, передбаченому статтею 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні""
 
Враховано по суті   
    -229- Матвєєв В.Й.
&&
Доповнити пунктом 19 такого змісту:
19. Спеціальний режим оподаткування у спеціальних (вільних) економічних зонах.
19.1.Суб'єкти господарювання, на яких поширюється спеціальний режим оподаткування.
19.1.1.Спеціальний режим оподаткування поширюється на суб'єктів господарювання – юридичних осіб, які реалізують в межах СЕЗ у пріоритетних видах економічної діяльності затверджені інвестиційні проекти згідно вимог Законів України про створення конкретної СЕЗ та у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.
Спеціальний режим оподаткування у СЕЗ діє у строк, визначений Законом України про створення конкретної СЕЗ.
19.1.2.Питання, пов'язані з функціонуванням СЕЗ, крім оподаткування, включаючи розгляд, затвердження, реєстрацію та реалізацію інвестиційних проектів регулюються Законами України про створення конкретної СЕЗ та у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.
19.2. Особливості спеціального режиму оподаткування.
19.2.1.Спеціальний режим оподаткування передбачає такі податкові умови реалізації інвестиційних проектів: У СЕЗ "Миколаїв"
19.2.1.1. при оподаткуванні податком на додану вартість:
звільняються від оподаткування податком на додану вартість на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, операції з ввезення (пересилання) на територію СЕЗ "Миколаїв" суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, устаткування, обладнання та комплектувальні до нього.
Терміни устаткування, обладнання та комплектувальні до нього вживаються у розумінні розділу І цього Кодексу.
Положення абзаців другого та третього 19.2.1.1.. підпункту 19.2.1.цього пункту поширюються виключно на устаткування, обладнання та комплектувальні до нього, які відповідають сукупності таких критеріїв:
перелік та обсяги зазначеного устаткування, обладнання та комплектувальні до нього, є невід'ємною частиною затвердженого у встановленому порядку інвестиційного проекту;
аналогічні товари з характеристиками, передбаченими інвестиційним проектом, не виробляються в Україні, або ті, що виробляються, не відповідають сертифікаційним вимогам міжнародних класифікаційних товариств чи вимогам замовників суден, визначеним умовами контракту;
зазначені устаткування, обладнання та комплектувальні до нього не є підакцизними товарами і не були у використанні.
Операції з реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) в межах СЕЗ "Миколаїв" по міжзаводській кооперації оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою.
19.2.1.2. при оподаткуванні прибутку:
звільняються від оподаткування прибуток, одержаний від реалізації інвестиційного проекту, протягом трьох років з моменту отримання першого прибутку;
прибуток, отриманий з четвертого по шостий рік включно оподатковується за ставкою 50 відсотків діючої ставки оподаткування ;
починаючи з четвертого року реалізації інвестиційного проекту, звільняється протягом десяти років від оподаткування частина прибутку підприємств суднобудівної промисловості – суб'єктів СЕЗ "Миколаїв", спрямована на розвиток виробництва в рамках реалізації інвестиційного проекту.
19.2.1.3. при оподаткуванні прати за землю:
суб'єкти СЕЗ "Миколаїв" (власники земельних ділянок та землекористувачі на території СЕЗ "Миколаїв"), які реалізують на території СЕЗ "Миколаїв" інвестиційні проекти, звільняються від сплати земельного податку.
19.2.2. Суб'єкти господарювання, які реалізують інвестиційні проекти в межах СЕЗ на діючому підприємстві ведуть окремий облік результатів фінансово-господарської діяльності в межах виконання затвердженого інвестиційного проекту.
19.2.3.У разі нецільового використання (не для потреб інвестиційного проекту) устаткування, обладнання та комплектувальних до нього, сировини і матеріалів, суб'єкт господарювання, який допустив таке порушення, зобов'язаний збільшити розмір податкового зобов'язання за підсумками податкового періоду, в якому відбулося таке порушення , на суму податку на додану вартість, яка повинна сплачуватись під час ввезення зазначених товарів на загальних умовах оподаткування, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, еріод з дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкових зобов'язань.
19.2.4. Питання, пов'язані з обкладанням митом під час ввезення товарів для реалізації інвестиційних проектів, визначених підпунктом 1) цього пункту, регулюються митним законодавством України.
У зв'язку з доповненням пункту 19 вважати пункти 19-23 відповідно пунктами 20-24.
 
Відхилено Результати функціонування спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ) свідчать про відсутність позитивних наслідків залучення інвестицій. Пільговий режим оподаткування в СЕЗ було скасовано з 31.03.2005, зокрема, через їх негативний вплив на конкурентне середовище, певні зловживання, бюджетну неефективність, стимулювання імпортування товарів, а не вітчизняне виробництво. Так, за останній повний рік дії спеціального режиму оподаткування (2004 рік) суб’єктами СЕЗ було залучено 0,02 млрд. дол. США іноземних інвестицій, що становить 1,2% загального обсягу іноземних інвестицій в Україну. При цьому ними отримано податкових пільг в сумі 1 млрд. грн., а сплачено до бюджетів 0,25 млрд. грн., або у 4 рази менше. У той же час, за відсутності податкових преференцій, у 2009 році суб’єктами СЕЗ при реалізації 54 інвестиційних проектів сплачено до бюджетів та державних цільових фондів 461,9 млн. грн., що майже вдвічі перевищує рівень 2004 року, коли в стадії реалізації знаходилося 216 проектів.   
    -230- Васадзе Т.Ш.
&&
3)частину 18 доповнити новим пунктом 4) такого змісту:
"4) до 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку суб’єкти автомобілебудування, які займаються виробництвом легкових та/або вантажних автомобілів та/або автобусів за циклом: зварювання кузова (кабіни), фарбування кузова (кабіни) та складання готового транспортного засобу, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, – за земельні ділянки, на яких розташовано потужності з виробництва легкових та/або вантажних автомобілів та/або автобусів."
 
Відхилено (запропонована пільга не передбачена податковим та галузевим законодавством)   
160. 19. Установити, що погашення простроченої заборгованості суб’єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету (включаючи плату за користування такими кредитами (позиками) та пеню) здійснюється у порядку, визначеному главою 6 розділу ІІ цього Кодексу.
 
    
161. 20. Глава 1 розділу ХІV втрачає чинність з 1 січня 2016 року.
 
-231- Павловський А.М.
6. Пункт 20 у Прикінцевих та перехідних положеннях вилучити.
 
Відхилено   20. Глава 1 розділу ХІV втрачає чинність з 1 січня 2016 року.
Пункт 292.3 статті 292 цього Кодексу втрачає чинність з 1 січня 2013 року.
 
    -232- Горіна І.А.
1.Пункт 20 виключити.
 
Відхилено    
    -233- Королевська Н.Ю.
2. Пункт 20 викласти у такій редакції:
"20. На період з 1 січня 2011 року до 31 грудня 2012 року встановити мораторій на проведення перевірок контролюючими органами щодо суб'єктів малого підприємництва".
 
Відхилено    
    -234- Кінах А.К.
&&
Підпункт 20 пункту 22 розділу ХІХ доповнити абзацом наступного змісту: „частину першу статті 13 викласти у такій редакції:
"Норми втрат і виходу спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв у відповідній галузі господарювання затверджуються центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України. За відсутності затверджених норм втрат і виходу спирту у відповідній галузі господарювання суб’єкти господарювання можуть застосовувати самостійно розроблені норми за погодженням з центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено (не є нормою цього розділу)   
    -235- Хомутиннік В.Ю.
пункт 20 розділу ХІХ доповнити новим абзацом такого змісту:
"Пункт 292.3 статті 292 цього Кодексу втрачає чинність з 1 січня 2013 року."
 
Враховано    
162. 21. У зв’язку із набранням чинності цим Кодексом штрафні санкції, які можуть бути накладені на платників податків за порушення нормативних актів Кабінету Міністрів України, центрального податкового органу, положень, прямо передбачених цим Кодексом, починають застосовуватись до таких платників податків за наслідками податкового періоду, наступного за податковим періодом, протягом якого були приведені до дії такі акти.
 
   21. У зв’язку із набранням чинності цим Кодексом штрафні санкції, які можуть бути накладені на платників податків за порушення нормативних актів Кабінету Міністрів України, центрального податкового органу, положень, прямо передбачених цим Кодексом, починають застосовуватись до таких платників податків за наслідками податкового періоду, наступного за податковим періодом, протягом якого були приведені до дії такі акти.
 
163. Планові перевірки платників податків щодо застосування норм цього Кодексу здійснюються у порядку, передбаченому законодавством, починаючи з 1 липня 2011 року.
 
-236- Королевська Н.Ю.
3. Абзац другий пункту 21 виключити.
 
Відхилено    
    -237- Святаш Д.В.
8. У пункті 21 слова "з 1 липня 2011" замінити словами "з 1 липня 2012"
 
Відхилено    
164. Штрафні санкції за порушення податкового законодавства за період з 1 січня по 30 червня 2011 року застосовуються у розмірі не більше 1 гривні за кожне порушення.
 
-238- Святаш Д.В.
8. У пункті 21 слова "з 1 січня по 30 червня 2011 року" замінити словами "з 1 січня по 30 червня 2012 року".
 
Відхилено   Штрафні санкції за порушення податкового законодавства за період з 1 січня по 30 червня 2011 року застосовуються у розмірі не більше 1 гривні за кожне порушення.
 
    -239- Кінах А.К.
&&
15) тимчасово, до 1 січня 2016 року, звільняються від сплати податку на додану вартість операції постачання товарів (робіт, послуг), що здійснюються підприємствами установ виконання покарань, іншими підприємствами, установами та організаціями, створеними для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України.
Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету при здійснені поставки або безоплатної передачі товарів (робіт, послуг) власного виробництва підприємства, установами і організаціями, створеними для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України, повністю залишається у їх розпорядженні.
Зазначені кошти зараховуються на окремі спеціальні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України, враховуються у фінансових планах підприємств установ виконання покарань, інших підприємств, установ та організацій, створених для забезпечення виконання покарань, інших підприємств, установ та організацій, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби та спрямовуються установами виконання покарань та зазначеними підприємствами на реалізацію інвестиційних проектів, придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення, створення робочих місць для осіб, які відбувають покарання за вироками судів
Використання цих кошів здійснюється у порядку,що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
Відхилено    
    -240- Кармазін Ю.А.
&&
4. Доповнити пунктом такого змісту: "У випадку відмови підтримати пропозицію про виключення частини 170.4. "Оподаткування процентів" доповнити Прикінцеві та Перехідні положення нормою щодо введення статті 170.4. у дію з 1 січня 2013 року, встановивши, що стаття 170.4. стосується лише договорів, які будуть заключні після 1 січня 2013 року.".
 
Відхилено оскільки сума нарахованих (виплачених) процентів повинна контролюватися в рамках податку на прибуток, з метою недопущення мінімізації оподаткування розподіленого прибутку   
165. 22. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   22. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
166. 1) у Законі України „Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 1996 р., № 15, ст. 70; 1998 р., № 34, ст. 230; 2000 р., № 5, ст. 34; 2001 р., № 48, ст. 252; 2006 р., № 22, ст. 199; 2008 р., № 27-28, ст.253, № 52, ст. 394; 2009 р., № 30, ст. 428):
 
    
167. у статті 3:
 
    
168. у пункті „і" слова „стягнення збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів," виключити;
 
    
169. доповнити пунктом „л" такого змісту:
 
    
170. „л) встановлення екологічного податку, збору за спеціальне використання води, збору за спеціальне використання лісових ресурсів, плати за користування надрами відповідно до Податкового кодексу України."
 
   „л) встановлення екологічного податку, збору за спеціальне використання води, збору за спеціальне використання лісових ресурсів, плати за користування надрами відповідно до Податкового кодексу України."
 
171. у пункті „г" частини першої статті 12 слова „плату за спеціальне використання природних ресурсів та" виключити;
 
    
172. пункт „е" частини першої статті 17 виключити;
 
    
173. пункт „є" частини першої статті 18 виключити;
 
    
174. пункт „г" частини першої статті 19 виключити;
 
   пункт „г" частини першої статті 19 виключити;
 
175. пункт „г" статті 41 викласти у такій редакції:
 
    
176. „г) встановлення ставок екологічного податку;";
 
    
177. статтю 43 викласти у такій редакції:
 
    
178. „стаття43. Ліміти використання природних ресурсів
 
    
179. Ліміти використання природних ресурсів встановлюються в порядку, що визначається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими (міст загальнодержавного значення) Радами, крім випадків, коли природні ресурси мають загальнодержавне значення.
 
    
180. Ліміти використання природних ресурсів загальнодержавного значення встановлюються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.";
 
    
181. статтю 44 викласти у такій редакції:
 
    
182. „44. Ліміти скидів забруднюючих речовин
 
    
183. Ліміти скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів промислового, сільськогосподарського, будівельного та іншого виробництва, а також інші види шкідливого впливу в цілому на території Автономної Республіки Крим, областей, міст загальнодержавного значення або окремих регіонів встановлюються:
 
    
184. у разі, коли це призводить до забруднення природних ресурсів республіканського значення, територій інших областей - спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища;
 
    
185. в інших випадках - у порядку, що встановлюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими (міст загальнодержавного значення) радами, за поданням органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів."
 
    
186. статтю 45 виключити;
 
    
187. статтю 46 викласти у такій редакції:
 
   статтю 46 викласти у такій редакції:
 
188. „46. Розподіл екологічного податку
 
   „46. Розподіл екологічного податку
 
189. Кошти від екологічного податку (за винятком тих, що справляються за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк) розподіляються у такому співвідношенні:
 
   Кошти від екологічного податку (за винятком тих, що справляються за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк) розподіляються у такому співвідношенні:
 
190. 50 відсотків суми коштів зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України і спрямовуються на фінансування виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств в межах сум сплаченого ними екологічного податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Об’єкти, що виникають або створюються при реалізації цільових проектів екологічної модернізації підприємств (обладнання, устаткування, об’єкти капітального будівництва, основні засоби, проектно-вишукувальні роботи), є власністю підприємств-платників екологічного податку, які реалізують такі проекти;
 
-241- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
10. Підпункт 1) Пункту 22 Розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" в частині, що передбачає зміни до статті 46 Закону "Про охорону навколишнього природного середовища викласти у такій редакції:
"статтю 46 викласти у такій редакції:
"Стаття 46. Розподіл екологічного податку
Кошти від екологічного податку (за винятком тих, що справляються за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк) розподіляються у такому співвідношенні:
з 01 січня 2011 року до 31 грудня 2012 року 100 відсотків суми коштів розподіляються згідно з Бюджетним кодексом України;
з 01 січня 2013 року до 31 грудня 2013 року 33 відсотка, а з 1 січня 2014 року 50 відсотків суми коштів зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України і спрямовуються на фінансування виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств в межах сум сплаченого ними екологічного податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Об’єкти, що виникають або створюються при реалізації цільових проектів екологічної модернізації підприємств (обладнання, устаткування, об’єкти капітального будівництва, основні засоби, проектно-вишукувальні роботи), є власністю підприємств-платників екологічного податку, які реалізують такі проекти;
з 01 січня 2013 року до 31 грудня 2013 року 67 відсотків, а з 01 січня 2014 року 50 відсотків суми коштів розподіляються згідно з Бюджетним кодексом України.
Розподіл коштів від екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, визначається Законом України "Про поводження з радіоактивними відходами. "";
 
Враховано   з 01 січня 2011 року до 31 грудня 2012 року 100 відсотків суми коштів розподіляються згідно з Бюджетним кодексом України;
з 01 січня 2013 року до 31 грудня 2013 року 33 відсотка, а з 1 січня 2014 року 50 відсотків суми коштів зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України і спрямовуються на фінансування виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств в межах сум сплаченого ними екологічного податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Об’єкти, що виникають або створюються при реалізації цільових проектів екологічної модернізації підприємств (обладнання, устаткування, об’єкти капітального будівництва, основні засоби, проектно-вишукувальні роботи), є власністю підприємств-платників екологічного податку, які реалізують такі проекти;
з 01 січня 2013 року до 31 грудня 2013 року 67 відсотків, а з 01 січня 2014 року 50 відсотків суми коштів розподіляються згідно з Бюджетним кодексом України.
Розподіл коштів від екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, визначається Законом України "Про поводження з радіоактивними відходами.
 
    -242- Хомутиннік В.Ю.
- з 01 січня 2011 року до 31 грудня 2012 року 100 відсотків суми коштів розподіляються згідно з Бюджетним кодексом України;
- з 01 січня 2013 року до 31 грудня 2013 року 35 відсотків, а з 01 січня 2014 року 70 відсотків суми коштів зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України і спрямовуються на фінансування виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств в межах сум сплаченого ними екологічного податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Об’єкти, що виникають або створюються при реалізації цільових проектів екологічної модернізації підприємств (обладнання, устаткування, об’єкти капітального будівництва, основні засоби, проектно-вишукувальні роботи), є власністю підприємств-платників екологічного податку, які реалізують такі проекти;
- з 01 січня 2013 року до 31 грудня 2013 року 65 відсотків, а з 01 січня 2014 року 30 відсотків суми коштів розподіляються згідно з Бюджетним кодексом України.
 
Враховано частково    
191. 50 відсотків суми коштів розподіляються згідно з Бюджетним кодексом України.
 
-243- Мартиненко М.В.
9.7) п.22 розділу 19 в абзаці, що містить зміни до Статті 46 Закону "Про охорону навколишнього природного середовища", зокрема стосується розподілу екологічного податку, Передбачити зарахування до спеціального фонду Державного бюджету України не менше 70 відсотків сум коштів від екологічного податку.
 
Відхилено      
    -244- Корж П.П.
В п.22 РОЗДІЛУ ХІХ.ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ в абзаці, що стосується розподілу екологічного податку, цифри "50" замінити на "70".
 
Відхилено    
    -245- Семинога А.І.
9. У пункті 22 у підпункті 1) (вносяться зміни до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища") абзац шостий щодо внесення змін до статті 46 "50 відсотків сум коштів зараховуються до спеціального фонду державного бюджету України і спрямовуються на фінансування виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств в межах сум сплаченого ними екологічного податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;" викласти в такій редакції:
"50 відсотків сум коштів зараховуються до спеціального фонду державного бюджету України і спрямовуються на фінансування виключно природоохоронних заходів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;".
 
Відхилено    
    -246- Мартиненко М.В.
статтю 46 викласти у такій редакції:
„46. Розподіл екологічного податку
Кошти від екологічного податку (за винятком тих, що справляються за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк) розподіляються у такому співвідношенні:
70 відсотків суми коштів зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України і спрямовуються на фінансування виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств в межах сум сплаченого ними екологічного податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Об’єкти, що виникають або створюються при реалізації цільових проектів екологічної модернізації підприємств (обладнання, устаткування, об’єкти капітального будівництва, основні засоби, проектно-вишукувальні роботи), є власністю підприємств-платників екологічного податку, які реалізують такі проекти;
30 відсотків суми коштів розподіляються згідно з Бюджетним кодексом України.
Розподіл коштів від екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, визначається Законом України "Про поводження з радіоактивними відходами. "";
 
Відхилено    
    -247- Воропаєв Ю.М.
89. Викласти абзац підпункту 1 пункту 22 розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" в наступній редакції:
"Статтю 46 викласти у такій редакції:
46. Розподіл екологічного податку
Кошти від екологічного податку (за винятком тих, що справляються за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками) розподіляються у такому співвідношенні:
70 відсотків сум коштів зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України і спрямовуються на фінансування виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств в межах сум сплаченого ними екологічного податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Об’єкти, що виникають або створюються при реалізації цільових проектів екологічної модернізації підприємств (обладнання, устаткування, об’єкти капітального будівництва, основні засоби, проектно-вишукувальні роботи) є власністю підприємств-платників екологічного податку, які реалізують такі проекти."
 
Відхилено    
    -248- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
У підпункті 1 пункту 22 розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" (щодо змін до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"):
абзаци двадцять другий – двадцять сьомий (щодо змін до статті 46) замінити двома абзацами такого змісту:
"Стаття 46. Розподіл екологічного податку.
Кошти від екологічного податку розподіляються між бюджетами відповідно до Бюджетного кодексу України".
 
Відхилено Бюджетним кодексом не передбачено запровадження механізму стимулювання підприємств-забруднювачів до впровадження власних екологічних проектів, який є ключовою новацією в оподаткуванні екологічним податком)   
192. Розподіл коштів від екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, визначається Законом України "Про поводження з радіоактивними відходами. "";
 
-249- Шпенов Д.Ю.
23. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Законі України „Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 1996 р., № 15, ст. 70; 1998 р., № 34, ст. 230; 2000 р., № 5, ст. 34; 2001 р., № 48, ст. 252; 2006 р., № 22, ст. 199; 2008 р., № 27-28, ст.253, № 52, ст. 394; 2009 р., № 30, ст. 428):
статтю 46 викласти у такій редакції:
"Стаття 46. Розподіл екологічного податку
Кошти від екологічного податку (за винятком тих, що справляються за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками) розподіляються у такому співвідношенні:
50 відсотків сум коштів зараховуються на поточні рахунки платників із спеціальним режимом використання для фінансування виключно цільових проектів екологічної модернізації цих підприємств. Об'єкти, що виникають або створюються при реалізації цільових проектів екологічної модернізації підприємств (обладнання, устаткування, об'єкти капітального будівництва, основні засоби, проектно-вишу-кувальні роботи), є власністю підприємств-платників екологічного податку, які реалізують такі проекти;
50 відсотків сум коштів розподіляються згідно з Бюджетним кодексом України.
Розподіл коштів від екологічного податку, що справляються за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, визначається Законом України "Про поводження з радіоактивними відходами."";"
 
Відхилено (підтримуються правки Н.д.Хомутинніка В.Ю., Мартиненка М.В. та Коржа П.П. щодо розподілу сум податку між бюджетами з урахуванням поступового збільшення ставок податку протягом 2011-2014 рр.)     
193. у статті 47:
 
   у статті 47:
 
194. у статті 47:
 
   у статті 47:
 
195. пункт "а" частини другої викласти у такій редакції:
 
   пункт "а" частини другої викласти у такій редакції:
 
196. "а) частини екологічного податку згідно з чинним законодавством; "
 
   "а) частини екологічного податку згідно з чинним законодавством; "
 
197. у частині третій слова „Розподіл зборів" замінити словами „Розподіл коштів екологічного податку";
 
   у частині третій слова „Розподіл зборів" замінити словами „Розподіл коштів екологічного податку";
 
198. у частині четвертій:
 
   у частині четвертій:
 
199. пункт "а" викласти у такій редакції:
 
   пункт "а" викласти у такій редакції:
 
200. "а) частини екологічного податку згідно з чинним законодавством;";
 
   "а) частини екологічного податку згідно з чинним законодавством;";
 
201. пункт "в" виключити;
 
   пункт "в" виключити;
 
202. пункт „и" частини другої статті 68 виключити;
 
   пункт „и" частини другої статті 68 виключити;
 
203. частину першу статті 69 викласти у такій редакції:
 
   частину першу статті 69 викласти у такій редакції:
 
204. „Шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, підлягає компенсації в повному обсязі.";
 
   „Шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, підлягає компенсації в повному обсязі.";
 
205. 2) У Законі України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60; 1999 р., № 40, ст. 361):
 
   2) У Законі України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60; 1999 р., № 40, ст. 361):
 
206. статтю 3 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
   статтю 3 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
207. "Перелік об’єктів та обсягів бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення затверджується Кабінетом Міністрів України."
 
   "Перелік об’єктів та обсягів бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення затверджується Кабінетом Міністрів України."
 
208. статтю 4 викласти у такій редакції:
 
   статтю 4 викласти у такій редакції:
 
209. "4. У бюджеті Автономної Республіки Крим, обласних, міських, сільських та селищних бюджетах щорічно передбачаються видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг.
 
   "4. У бюджеті Автономної Республіки Крим, обласних, міських, сільських та селищних бюджетах щорічно передбачаються видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг.
 
210. Для цих цілей у складі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських, сільських та селищних бюджетів створюються територіальні дорожні фонди.
 
   Для цих цілей у складі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських, сільських та селищних бюджетів створюються територіальні дорожні фонди.
 
211. Дохідна частина цих фондів формується за рахунок податку на транспортні засоби, збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності в частині торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, частини коштів Державного дорожнього фонду України відповідно до порядку, розподілу, встановленого Кабінетом Міністрів України згідно із законами, а також інших надходжень до відповідних бюджетів, що визначаються рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, міських, селищних та сільських рад про бюджет на поточний рік, а також відповідних надходжень, визначених статтею 5 цього Закону.
 
-250- Хомутиннік В.Ю.
34. У абзаці шостому підпункту 2 пункту 22 розділу ХІХ слова "податку на транспортні засоби" замінити словами "збору за першу реєстрацію транспортного засобу".
 
Враховано   Дохідна частина цих фондів формується за рахунок збору за першу реєстрацію транспортного засобу, збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності в частині торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, частини коштів Державного дорожнього фонду України відповідно до порядку, розподілу, встановленого Кабінетом Міністрів України згідно із законами, а також інших надходжень до відповідних бюджетів, що визначаються рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, міських, селищних та сільських рад про бюджет на поточний рік, а також відповідних надходжень, визначених статтею 5 цього Закону.
 
    -251- Святаш Д.В.
9. У абзаці шостому підпункту 2) пункту 22 слова "податку на транспортні засоби" замінити слова "збору за першу реєстрацію транспортного засобу".
 
Враховано    
212. Кошти територіальних дорожніх фондів спрямовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до комунальної власності, а також на потреби дорожнього господарства за напрямами, визначеними відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими, селищними та сільськими радами".
 
   Кошти територіальних дорожніх фондів спрямовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до комунальної власності, а також на потреби дорожнього господарства за напрямами, визначеними відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими, селищними та сільськими радами".
 
213. 3) у Законі України „Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст.161):
 
-252- Бондаренко В.Д.
П.п. 3) пункту.21. виключити.
 
Відхилено   3) у Законі України „Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст.161):
 
214. частину сьому статті 8 викласти у такій редакції:
 
-253- Кармазін Ю.А.
7. Абзац 1-2 підпункту 3) пункту 22 викласти в такій редакції: "3) Частину сьому статті 8 Закону України "Про нотаріат" викласти у такій редакції: "За рішенням суду нотаріусом протягом 10 робочих днів надаються довідки, копії документів необхідних для здійснення визначених законом функцій податкового і валютного контролю.", замінивши слова "На письмову вимогу контролюючих органів". Такі дані повинні надаватися лише на підставі рішень суду.
 
Відхилено порушення принципу транспарентності законодавства при встановленні відповідальності нотаріусів за неподання податкової інформації шляхом подання податкової інформації нотаріусом контролюючим органам виключно за рішенням суду, а не в порядку, встановленому розділом ІV цього Кодексу. Не узгоджується з пп.20.1.39 проекту Кодексу.  частину сьому статті 8 викласти у такій редакції:
 
215. "На письмову вимогу контролюючих органів нотаріусом протягом 10 робочих днів надаються довідки, копії документів необхідних для здійснення визначених законом функцій валютного контролю та для визначення правильності стягнення державного мита. Інформація у випадках, передбачених Податковим кодексом України, подається нотаріусом в установленому порядку.";
 
   На письмову вимогу контролюючих органів нотаріусом протягом 10 робочих днів надаються довідки, копії документів необхідних для здійснення визначених законом функцій валютного контролю та для визначення правильності стягнення державного мита. Інформація у випадках, передбачених Податковим кодексом України, подається нотаріусом в установленому порядку;
 
216. пункт 6 частини першої статті 291 доповнити словами,,але не пізніше календарного місяця, з дня виявлення факту неподання інформації у випадках, передбачених Податковим кодексом України - у випадку, передбаченому частиною восьмою статті 8 цього Закону";
 
   пункт 6 частини першої статті 291 доповнити словами,,але не пізніше календарного місяця, з дня виявлення факту неподання інформації у випадках, передбачених Податковим кодексом України - у випадку, передбаченому частиною восьмою статті 8 цього Закону;
 
217. 4) у Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340; 2004 р., № 5, ст. 22; 2005 р., № 7 - 8, ст. 162, № 17 - 19 ст. 267; 2006 р., № 9 - 11, ст. 96; 2007 р., № 3, ст. 31№ 2008 р.,№ 27-28, ст. 253):
 
   4) у Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340; 2004 р., № 5, ст. 22; 2005 р., № 7 - 8, ст. 162, № 17 - 19 ст. 267; 2006 р., № 9 - 11, ст. 96; 2007 р., № 3, ст. 31№ 2008 р.,№ 27-28, ст. 253):
 
218. статтю 7 доповнити пунктом такого змісту:
 
   статтю 7 доповнити пунктом такого змісту:
 
219. "5) встановлення плати за користування надрами та рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат.";
 
   "5) встановлення плати за користування надрами та рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат.";
 
220. пункт 7 статті 8 викласти у такій редакції:
 
   пункт 7 статті 8 викласти у такій редакції:
 
221. "7) встановлення збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами;";
 
   "7) встановлення збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами;";
 
222. частини другу і третю статті 28 замінити частинами такого змісту:
 
   частини другу і третю статті 28 замінити частинами такого змісту:
 
223. "Плата за користування надрами справляється у вигляді:
 
   "Плата за користування надрами справляється у вигляді:
 
224. 1) плати за користування надрами для видобування корисних копалин;
 
   1) плати за користування надрами для видобування корисних копалин;
 
225. 2) плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.
 
   2) плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.
 
226. Крім того, за видобуток нафти, природного газу і газового конденсату справляється рентна плата.
 
   Крім того, за видобуток нафти, природного газу і газового конденсату справляється рентна плата.
 
227. За видачу спеціальних дозволів на користування надрами справляється відповідний збір.
 
   За видачу спеціальних дозволів на користування надрами справляється відповідний збір.
 
228. Плата за користування надрами та рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат встановлюються Податковим кодексом України.";
 
-254- Мельник П.В.
&&
…) У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340):
У статті16 "Спеціальні дозволи на користування надрами"
викласти у такій редакції:
Частину другу
"Спеціальні дозволи на користування надрами надаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр переможцям аукціонів з їх продажу, а також надрокористувачам у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України";
частину шосту
"Власник спеціального дозволу на користування надрами не може дарувати, продавати або будь-яким чином відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування надрами, будь-якій іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних фондів створюваних з його участю суб'єктів господарської діяльності, а також до майна спільної діяльності";
Статтю 34 викласти у такій редакції:
"Стаття 34. Плата (збір) за видачу спеціальних дозволів
Вартість спеціальних дозволів на користування надрами визначається за результатами аукціону, а у випадках надання дозволу без проведення аукціону справляється збір, розмір якого визначається виходячи із початкової ціни продажу цього дозволу на аукціоні, розрахованої відповідно до Методики, встановленої Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано   Плата за користування надрами та рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат встановлюються Податковим кодексом України.";
Частину другу статті 16 викласти у такій редакції:
Спеціальні дозволи на користування надрами надаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр переможцям аукціонів з їх продажу, а також надрокористувачам у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України;
Частину шосту статті 16 викласти у такій редакції:
Власник спеціального дозволу на користування надрами не може дарувати, продавати або будь-яким чином відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування надрами, будь-якій іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних фондів створюваних з його участю суб'єктів господарської діяльності, а також до майна спільної діяльності.
Статтю 34 викласти у такій редакції:
Стаття 34. Плата (збір) за видачу спеціальних дозволів
Вартість спеціальних дозволів на користування надрами визначається за результатами аукціону, а у випадках надання дозволу без проведення аукціону справляється збір, розмір якого визначається виходячи із початкової ціни продажу цього дозволу на аукціоні, розрахованої відповідно до Методики, встановленої Кабінетом Міністрів України.
 
229. статті 29, 30, 32, 33, 35 і 36 виключити;
 
   статті 29, 30, 32, 33, 35 і 36 виключити;
 
230. у статті 31:
 
-255- Хомутиннік В.Ю.
4) у Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340; 2004 р., № 5, ст. 22; 2005 р., № 7 – 8, ст. 162, № 17 – 19 ст. 267; 2006 р., № 9 – 11, ст. 96; 2007 р., № 3, ст. 31№ 2008 р.,№ 27-28, ст. 253): …
у статті 31:
у назві та тексті статті слово "платежі" в усіх відмінках замінити словом "плата" у відповідних відмінках;
підпункт 1 частини першої викласти в такій редакції:
"1) за видобування корисних копалин загальнодержавного значення:
50 відсотків зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України і спрямовуються на фінансування виключно розвитку мінерально-сировинної бази держави;
25 відсотків зараховуються до загального фонду Державного бюджету України;
25 відсотків зараховується до загального фонду місцевих бюджетів згідно з Бюджетним кодексом України".
 
Враховано   у статті 31:
у назві та тексті статті слово "платежі" в усіх відмінках замінити словом "плата" у відповідних відмінках;
підпункт 1 частини першої викласти в такій редакції:
"1) за видобування корисних копалин загальнодержавного значення:
50 відсотків зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України і спрямовуються на фінансування виключно розвитку мінерально-сировинної бази держави;
25 відсотків зараховуються до загального фонду Державного бюджету України;
25 відсотків зараховується до загального фонду місцевих бюджетів згідно з Бюджетним кодексом України
 
231. у назві та тексті статті слово "платежі" в усіх відмінках замінити словом "плата" у відповідних відмінках;
 
      
232. підпункт 1 частини першої викласти в такій редакції:
 
      
233. "1) за видобування корисних копалин загальнодержавного значення:
 
      
234. 50 відсотків зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України і спрямовуються на фінансування виключно розвитку мінерально-сировинної бази держави;
 
      
235. 50 відсотків розподіляються згідно з Бюджетним кодексом України;".
 
-256- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
У підпункті 4 пункту 22 розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" (щодо змін до статті 31 Кодексу України про надра"):
абзаци дванадцятий – шістнадцятий (щодо змін до статті 31) замінити новими абзацами такого змісту:
статтю 31 викласти в такій редакції:
"Стаття 31. Розподіл плати за користування надрами
Плата за користування надрами зараховується до державного і місцевих бюджетів згідно з Бюджетним кодексом України.
Плата за користування надрами, що надходить до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів і міських бюджетів міст Києва та Севастополя, розподіляється між місцевими бюджетами відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами".
 
Відхилено (підтримується редакція, запропонована н.д.Хомутинніком В.Ю.)     
236. 5) у Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189; 2000 р., № 45, ст. 390; 2005 р., № 17 - 19, ст. 267; 2006 р., № 22, ст. 199; 2007 р., № 3, ст. 31):
 
   5) у Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189; 2000 р., № 45, ст. 390; 2005 р., № 17 - 19, ст. 267; 2006 р., № 22, ст. 199; 2007 р., № 3, ст. 31):
 
237. пункт 6 статті 8 виключити;
 
   пункт 6 статті 8 виключити;
 
238. пункт 8 статті 14 виключити;
 
   пункт 8 статті 14 виключити;
 
239. пункт 2 статті 29 викласти у такій редакції:
 
   пункт 2 статті 29 викласти у такій редакції:
 
240. „2) встановлення ставок зборів за спеціальне водокористування";
 
   „2) встановлення ставок зборів за спеціальне водокористування";
 
241. статтю 30 викласти у такій редакції:
 
   статтю 30 викласти у такій редакції:
 
242. „30. Збори за спеціальне водокористування
 
   „30. Збори за спеціальне водокористування
 
243. Збори за спеціальне водокористування справляються з метою стимулювання раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і включають збір за спеціальне використання води та екологічний податок за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, які встановлюються Податковим кодексом України.";
 
   Збори за спеціальне водокористування справляються з метою стимулювання раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і включають збір за спеціальне використання води та екологічний податок за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, які встановлюються Податковим кодексом України.";
 
244. статтю 32 виключити;
 
   статтю 32 виключити;
 
245. 6) у Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62; 2007 р., № 34, ст.445, 2008 р., № 18, ст. 197):
 
   6) у Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62; 2007 р., № 34, ст.445, 2008 р., № 18, ст. 197):
 
246. частину шосту статті 12 виключити;
 
   частину шосту статті 12 виключити;
 
247. у частині п’ятій статті 27 слова "Законом України "Про систему оподаткування" замінити словами "Податковим кодексом України".
 
      
248. 7) у Законі України "Про автомобільні дороги" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 556):
 
   7) у Законі України "Про автомобільні дороги" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 556):
 
249. у статті 2 слова "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" виключити;
 
   у статті 2 слова "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" виключити;
 
250. у частині першій статті 40 слова "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" виключити.
 
   у частині першій статті 40 слова "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" виключити.
 
251. 8) у статті 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2003 р.,№1, ст.2, № 35, ст. 270; 2004 р., № 13, ст. 181; 2006 р., № 12, ст. 100; 2010, №2-3, ст. 11) частину дев’яту після слів "про фінансові операції" доповнити словами "та органам Державної податкової служби України - інформації про відкриття (закриття) рахунків платників податків";
 
-257- Національний банк України
36) У підпункті 8 пункту 22 запропоновані зміни до статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" доповнити словами "відповідно до статті 69 Податкового кодексу України"
 
Враховано   8) у статті 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2003 р.,№1, ст.2, № 35, ст. 270; 2004 р., № 13, ст. 181; 2006 р., № 12, ст. 100; 2010, №2-3, ст. 11) частину дев’яту після слів "про фінансові операції" доповнити словами "та органам Державної податкової служби України - інформації про відкриття (закриття) рахунків платників податків відповідно до статті 69 Податкового кодексу України
 
252. 9) у Законі України „Про угоди про розподіл продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 44, ст. 391; 2003 р., № 10-11, ст. 87; 2006 р., № 22, ст. 184):
 
   9) у Законі України „Про угоди про розподіл продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 44, ст. 391; 2003 р., № 10-11, ст. 87; 2006 р., № 22, ст. 184):
 
253. 1)у статті 19:
 
-258- Горошкевич О.С.
А) у пункті 9):
підпункт 1) пункту 9) вилучити;
 
Відхилено   1)у статті 19:
 
254. абзац другий частини першої після слів "та її вартості" доповнити словами ", визначеної із застосуванням звичайної ціни";
 
   абзац другий частини першої після слів "та її вартості" доповнити словами ", визначеної із застосуванням звичайної ціни";
 
255. частину п’яту викласти у такій редакції:
 
   частину п’яту викласти у такій редакції:
 
256. "5. Склад витрат, що відшкодовуються за рахунок компенсаційної продукції, визначається угодою про розподіл продукції в межах переліку витрат, встановлених розділом ІІІ Податкового кодексу України, і повинен відповідати таким вимогам:
 
-259- Хомутиннік В.Ю.
Абзац п’ятий пункту 19 розділу ХІХ викласти у такій редакції
а) частину п’яту статті 19 доповнити абзацом наступного змісту:
"Витрати на придбання необоротних активів та витрати на виконання робіт по розвідуванню, облаштуванню і видобутку корисних копалин включаються в момент їх понесення в повному обсязі до складу витрат, що підлягають відшкодуванню компенсаційною продукцією без застосування правил амортизації"
 
Враховано   а) частину п’яту статті 19 доповнити абзацом наступного змісту:
Витрати на придбання необоротних активів та витрати на виконання робіт по розвідуванню, облаштуванню і видобутку корисних копалин включаються в момент їх понесення в повному обсязі до складу витрат, що підлягають відшкодуванню компенсаційною продукцією без застосування правил амортизації:
 
    -260- Воропаєв Ю.М.
"5. Склад витрат, що відшкодовуються за рахунок компенсаційної продукції, визначається угодою про розподіл продукції і повинен відповідати таким вимогам:
відшкодуванню підлягають лише витрати інвесторів на виконання передбачених угодою робіт, понесені після набрання нею чинності;
відшкодування витрат розпочинається не пізніше першого розрахункового періоду, якщо інше не передбачено угодою;
відшкодування витрат здійснюється шляхом передачі інвестору права власності на компенсаційну продукцію в пункті виміру.
Вартість основних засобів, придбаних або створених для виконання угоди, відшкодовується за рахунок компенсаційної продукції в межах амортизаційних відрахувань, установлених розділом ІІІ Податкового кодексу України або відповідною угодою про розподіл продукції.
Угодою про розподіл продукції може бути встановлений перелік витрат, які не відшкодовуються за рахунок компенсаційної продукції."
 
Відхилено    
    -261- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Викласти підпункт 1) пункту 9 статті 21 Розділу ХІХ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ у наступній редакції:
"1)У статті 19:
частину п’яту викласти у такій редакції:
"5. Склад витрат, що відшкодовуються за рахунок компенсаційної продукції, визначається угодою про розподіл продукції в межах переліку витрат, встановлених розділом ІІІ Податкового кодексу України, і повинен відповідати таким вимогам:
відшкодуванню підлягають лише витрати інвесторів на виконання передбачених угодою робіт, понесені після набрання нею чинності;
відшкодування витрат розпочинається не пізніше першого розрахункового періоду, якщо інше не передбачено угодою;
відшкодування витрат здійснюється шляхом передачі інвестору права власності на компенсаційну продукцію в пункті виміру.
Вартість основних засобів, придбаних або створених для виконання угоди, відшкодовується за рахунок компенсаційної продукції в межах амортизаційних відрахувань, установлених розділом ІІІ Податкового кодексу України.
Угодою про розподіл продукції може бути встановлений перелік витрат, які не відшкодовуються за рахунок компенсаційної продукції"";
 
Відхилено    
    -262- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
7. У пункті 9 пункту 21 Розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення", в частині що передбачає внесення змін до частини п’ятої статті 19 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" виключити сполучення "в межах переліку витрат, встановлених розділом ІІІ Податкового кодексу України"
 
Відхилено    
257. відшкодуванню підлягають лише витрати інвесторів на виконання передбачених угодою робіт, понесені після набрання нею чинності;
 
   відшкодуванню підлягають лише витрати інвесторів на виконання передбачених угодою робіт, понесені після набрання нею чинності;
 
258. відшкодування витрат розпочинається не пізніше першого розрахункового періоду, якщо інше не передбачено угодою;
 
   відшкодування витрат розпочинається не пізніше першого розрахункового періоду, якщо інше не передбачено угодою;
 
259. відшкодування витрат здійснюється шляхом передачі інвестору права власності на компенсаційну продукцію в пункті виміру.
 
   відшкодування витрат здійснюється шляхом передачі інвестору права власності на компенсаційну продукцію в пункті виміру.
 
260. Вартість основних засобів, придбаних або створених для виконання угоди, відшкодовується за рахунок компенсаційної продукції в межах амортизаційних відрахувань, установлених розділом ІІІ Податкового кодексу України.
 
-263- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
&&
8. У абзаці дев’ятому пункту 9 пункту 21 Розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення", після слів "відшкодовується за рахунок компенсаційної продукції" додати сполучення "в повному обсязі без застосування правил амортизації, передбачених цім Кодексом"
 
Відхилено   Вартість основних засобів, придбаних або створених для виконання угоди, відшкодовується за рахунок компенсаційної продукції в межах амортизаційних відрахувань, установлених розділом ІІІ Податкового кодексу України.
 
    -264- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
9.9) у абзаці дев’ятому пункту 9 Статті 21 після слів "установлених розділом ІІІ Податкового кодексу України" додати сполучення "або угодою про розподіл продукції".
 
Відхилено    
261. Угодою про розподіл продукції може бути встановлений перелік витрат, які не відшкодовуються за рахунок компенсаційної продукції";
 
-265- Корж П.П.
&&
Викласти підпункт 1) пункту 9 статті 21 Розділу ХІХ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ у наступній редакції:
"а) частину п’яту статті 19 доповнити абзацом наступного змісту:
Витрати на придбання необоротних активів та витрати на виконання робіт по розвідуванню, облаштуванню і видобутку корисних копалин включаються в момент їх понесення в повному обсязі до складу витрат, що підлягають відшкодуванню компенсаційною продукцією без застосування правил амортизації".
 
Враховано   Угодою про розподіл продукції може бути встановлений перелік витрат, які не відшкодовуються за рахунок компенсаційної продукції;
"а) частину п’яту статті 19 доповнити абзацом наступного змісту:
Витрати на придбання необоротних активів та витрати на виконання робіт по розвідуванню, облаштуванню і видобутку корисних копалин включаються в момент їх понесення в повному обсязі до складу витрат, що підлягають відшкодуванню компенсаційною продукцією без застосування правил амортизації".
 
262. б) статтю 25 викласти у такій редакції:
 
-266- Мартиненко М.В.
9.10) виключити підункт б) пункту 9 Статті 21 Розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" щодо внесення змін до Статті 25 Закону України "Про угоди про розподіл продукції".
 
Відхилено   б) статтю 25 викласти у такій редакції:
б) статтю 25 викласти у такій редакції:
"Стаття 25. Податки, збори та інші обов’язкові платежі, що сплачуються під час виконання угоди про розподіл продукції.
1. Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції визначаються Податковим кодексом України, а в частині визначення вартості компенсаційної та прибуткової продукції - цим Законом
2. Під час виконання угоди про розподіл продукції інвестор сплачує податки та збори (обов’язкові платежі), визначені Податковим кодексом України, а також єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування українських працівників та іноземних громадян, найнятих на роботу в Україні.
3. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування українських працівників та іноземних громадян, найнятих на роботу в Україні, сплачується інвестором у загальному порядку, на умовах та в розмірах, установлених законодавством України на дату підписання угоди про розподіл продукції.
 
    -267- Корж П.П.
Тому пропонується виключити підпункт б) підпункту 9) пункту 21 РОЗДІЛУ ХІХ "ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" що передбачає внесення змін до статті 25 Закону України "Про угоди про розподіл продукції".
 
Відхилено    
    -268- Корж П.П.
&&
1. Підпункт б) пункту 9 статті 22 Розділу ХІХ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ викласти у наступній редакції:
" б) статтю 25 викласти у такій редакції:
"Стаття 25. Податки, збори та інші обов’язкові платежі, що сплачуються під час виконання угоди про розподіл продукції.
1. Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції визначаються Податковим кодексом України, а в частині визначення вартості компенсаційної та прибуткової продукції - цим Законом
2. Під час виконання угоди про розподіл продукції інвестор сплачує податки та збори (обов’язкові платежі), визначені Податковим кодексом України, а також єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування українських працівників та іноземних громадян, найнятих на роботу в Україні.
3. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування українських працівників та іноземних громадян, найнятих на роботу в Україні, сплачується інвестором у загальному порядку, на умовах та в розмірах, установлених законодавством України на дату підписання угоди про розподіл продукції".
 
Враховано    
263. „25. Податки, збори та страхові внески, що сплачуються під час виконання угоди про розподіл продукції
 
-269- Хомутиннік В.Ю.
Абзац дванадцятий підпункту 9 пункту 22 викласти у такій редакції:
б) статтю 25 викласти у такій редакції:
„Стаття 25. Податки, збори та інші обов’язкові платежі, що сплачуються під час виконання угоди про розподіл продукції.
 
Враховано   б) статтю 25 викласти у такій редакції:
„Стаття 25. Податки, збори та інші обов’язкові платежі, що сплачуються під час виконання угоди про розподіл продукції.
 
264. 1. Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції визначаються Податковим кодексом України.
 
-270- Хомутиннік В.Ю.
Абзац тринадцятий підпункту 9 пункту 22 викласти у такій редакції:
1. .Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції визначаються Податковим кодексом України, а в частині визначення вартості компенсаційної продукції - цим Законом
 
Враховано   1. Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції визначаються Податковим кодексом України, а в частині визначення вартості компенсаційної продукції - цим Законом
 
    -271- Горошкевич О.С.
підпункт б) пункту 9) викласти в такій редакції:
"Стаття 25. Податки, збори та страхові внески, що сплачуються під час виконання угоди про розподіл продукції.
1. Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції визначаються Податковим кодексом України та цим Законом."
 
Відхилено    
    -272- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Викласти підпункт б) пункту 9 статті 21 Розділу ХІХ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ у наступній редакції:
"Стаття 25. Податки, збори та страхові внески, що сплачуються під час виконання угоди про розподіл продукції.
1. Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції визначаються Податковим кодексом України, а в частині визначення вартості компенсаційної продукції - цим Законом"..
 
Відхилено    
265. 2. Під час виконання угоди про розподіл продукції інвестор сплачує податки та збори (обов’язкові платежі), визначені Податковим кодексом України, а також внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування українських працівників та іноземних громадян, найнятих на роботу в Україні, та внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за українських працівників та іноземних громадян, найнятих на роботу в Україні.
 
-273- Хомутиннік В.Ю.
Абзац чотирнадцятий підпункту 9 пункту 22 викласти у такій редакції:
2. Під час виконання угоди про розподіл продукції інвестор сплачує податки та збори, визначені Податковим кодексом України, а також єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування українських працівників та іноземних громадян, найнятих на роботу в Україні.
 
Враховано   2. Під час виконання угоди про розподіл продукції інвестор сплачує податки та збори, визначені Податковим кодексом України, а також єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування українських працівників та іноземних громадян, найнятих на роботу в Україні.
 
    -274- Сушкевич В.М.
б) у підпункті 9) пункту 22 (зміни до статті 25 Закону України „Про угоди про розподіл продукції") абзаци четвертий підпункту б) викласти у такій редакції:
’’2. Під час виконання угоди про розподіл продукції інвестор сплачує податки та збори (обов’язкові платежі), визначені Податковим кодексом України, а також єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування українських працівників та іноземних громадян, найнятих на роботу в Україні.
 
Враховано    
266. 3. Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування українських працівників та іноземних громадян, найнятих на роботу в Україні, та внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за українських працівників та іноземних громадян, найнятих на роботу в Україні, сплачуються інвестором у загальному порядку, на умовах та в розмірах, установлених законодавством України на дату підписання угоди про розподіл продукції.";
 
-275- Хомутиннік В.Ю.
Абзац пятнадцятий підпункту 9 пункту 22 викласти у такій редакції:
3. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування українських працівників та іноземних громадян, найнятих на роботу в Україні, сплачується інвестором у загальному порядку, на умовах та в розмірах, установлених законодавством України на дату підписання угоди про розподіл продукції."
 
Враховано   3. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування українських працівників та іноземних громадян, найнятих на роботу в Україні, сплачується інвестором у загальному порядку, на умовах та в розмірах, установлених законодавством України на дату підписання угоди про розподіл продукції.
 
    -276- Сушкевич В.М.
б) у підпункті 9) пункту 22 (зміни до статті 25 Закону України „Про угоди про розподіл продукції") абзац п’ятий підпункту б) викласти у такій редакції:
3. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування українських працівників та іноземних громадян, найнятих на роботу в Україні, сплачується інвестором у загальному порядку, на умовах та в розмірах, установлених законодавством України на дату підписання угоди про розподіл продукції. "
 
Враховано по суті   
    -277- Марущенко В.С.
18. Підпункт "б" підпункту 9 пункту 22 розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" викласти у такій редакції:
"б) статтю 25 викласти у такій редакції:
"25. Податки, збори та страхові внески, що сплачуються під час виконання угоди про розподіл продукції
1. Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції визначаються Податковим кодексом України.
2. Під час виконання угоди про розподіл продукції інвестор сплачує податки та збори (обов’язкові платежі), визначені Податковим кодексом України, а також єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування українських працівників та іноземних громадян, найнятих на роботу в Україні.
3. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування українських працівників та іноземних громадян, найнятих на роботу в Україні, сплачується інвестором у загальному порядку, на умовах та в розмірах, установлених законодавством України на дату підписання угоди про розподіл продукції."
 
Враховано    
    -278- Хара В.Г.
3. У назві нової редакції статті 25 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (підпункт "б" підпункту 9 пункту 22 Прикінцевих положень проекту) слова "страхові внески" замінити словами "єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", а також у тексті цієї статті слова "внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" замінити словами "єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" у відповідних відмінках.
 
Враховано    
267. 10) у статті 8 Закону України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 260) слова "які сплатили податок з власників транспортних засобів згідно із Законом України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" замінити словами "які сплатили податок на транспортні засоби згідно з Податковим кодексом України".
 
-279- Хомутиннік В.Ю.
35. Підпункт 10 пункту 22 розділу ХІХ викласти у такій редакції:
"10) у статті 8 Закону України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 260) слова "які сплатили податок з власників транспортних засобів згідно із Законом України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" замінити словами "які сплатили збір за першу реєстрацію транспортного засобу згідно з Податковим кодексом України".
 
Враховано   10) у статті 8 Закону України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 260) слова "які сплатили податок з власників транспортних засобів згідно із Законом України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" замінити словами "які сплатили збір за першу реєстрацію транспортного засобу згідно з Податковим кодексом України.
 
    -280- Святаш Д.В.
11. Підпункт 10) пункту 22 викласти в такій редакції: "у статті 8 Закону України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 260) слова "які сплатили податок з власників транспортних засобів згідно із Законом України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів " замінити словами "які сплатили збір за першу реєстрацію транспортного засобу згідно з Податковим кодексом України".
 
Враховано    
268. 11) У Бюджетному кодексі України (Голос України, 2010, 08, 04.08.2010 № 143):
 
-281- Королевська Н.Ю.
4. Підпункт 11) пункту 22 після абзацу першого доповнити абзацами такого змісту:
частину першу статті 15 доповнити пунктом такого змісту:
"5) переплата податків і зборів (обов'язкових платежів)".
 
Відхилено   11) У Бюджетному кодексі України (Голос України, 2010, 08, 04.08.2010 № 143):
у частині дев’ятій статті 17 слова "Законом України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" замінити словами "Податковим кодексом України";
 
    -282- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
У підпункті 11 пункту 22 розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" (щодо змін до Бюджетного кодексу України):
- доповнити після абзацу першого новим абзацом (щодо змін до статті 17) такого змісту;
"у частині дев’ятій статті 17 слова "Законом України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" замінити словами "Податковим кодексом України";
 
Враховано    
269. у частині другій статті 29:
 
-283- Хомутиннік В.Ю.
&&
У підпункті 11 пункту 22 розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" (щодо змін до Бюджетного кодексу України):
- після абзацу другого доповнити двома абзацами такого змісту:
„доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
„1-1) 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно із Податковим кодексом України на території міста Києва";
 
Враховано   доповнити пунктом 1-1) такого змісту:
1-1) 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно із Податковим кодексом України на території міста Києва;
"у пункті 1 слова і цифри "та пунктом 1 частини першої статті 71" виключити";
 
    -284- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
- доповнити після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
"у пункті 1 слова і цифри "та пунктом 1 частини першої статті 71" виключити";
 
Враховано    
    -285- Потапов В.І.
&&
11) У Бюджетному кодексі України (Голос України, 2010, 08, 04.08.2010 №143):
у частині другій статті 29:
доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1) 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно із Податковим кодексом України на території міста Києва";
 
Враховано    
    -286- Святаш Д.В.
&&
У підпункті 11 пункту 22 розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" :
- після абзацу другого доповнити двома абзацами такого змісту:
"доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1) 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Києва";
 
Враховано    
270. у пункті 2 слова "державного значення" замінити словами "в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування",
 
   у пункті 2 слова "державного значення" замінити словами "в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування,
 
271. у пункті 3 слова "збору за спеціальне водокористування (крім збору за спеціальне водокористування місцевого значення)" замінити словами "збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення)",
 
   у пункті 3 слова "збору за спеціальне водокористування (крім збору за спеціальне водокористування місцевого значення)" замінити словами "збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення)",
 
272. у пункті 4 слова "платежів за користування надрами загальнодержавного значення" замінити словами "плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення",
 
-287- Хомутиннік В.Ю.
- абзац п’ятий (щодо змін до пункту 4 частини першої статті 29) замінити двома абзацами такого змісту:
"пункт 4 викласти в такій редакції:
"4) 25 відсотків плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення, крім плати за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони, яка зараховується до державного бюджету у повному обсязі";
 
Враховано   пункт 4 викласти в такій редакції:
4) 25 відсотків плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення, крім плати за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони, яка зараховується до державного бюджету у повному обсязі;
 
    -288- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
- абзац п’ятий (щодо змін до пункту 4 частини першої статті 29) замінити двома абзацами такого змісту:
"пункт 4 викласти в такій редакції:
"4) 50 відсотків плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення, крім плати за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони, яка зараховується до державного бюджету у повному обсязі";
 
Відхилено    
273. пункт 5 виключити,
 
   пункт 5 виключити,
 
274. у пунктах 7 та 8 слова " збір", "збору" замінити словами "податок", "податку" у відповідних відмінках,
 
   у пунктах 7 та 8 слова " збір", "збору" замінити словами "податок", "податку" у відповідних відмінках,
 
275. у пункті 19 слова "рентна плата за транзитне транспортування природного газу" замінити словами "рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України",
 
   у пункті 19 слова "рентна плата за транзитне транспортування природного газу" замінити словами "рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України,
 
276. пункт 20 доповнити словами "територією України",
 
   пункт 20 доповнити словами "територією України",
 
277. у пункті 21 слова "рентна плата за транзитне транспортування аміаку" замінити словами "рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України";
 
-289- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
&&
- доповнити після абзацу десятого новими абзацами (щодо змін до статей 45, 59 і 60) такого змісту:
"у частині першій статті 45 слова "розстрочення або відстрочення податкових зобов’язань" замінити словами "розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань платників податків чи податкового боргу";
у частині третій статті 59 слова "податкову заборгованість, включаючи суми недоїмки та переплат" замінити словами "податковий борг та про суми надміру сплачених грошових зобов’язань платників податків";
у частині третій статті 60 слова "реструктуризованої та списаної податкової заборгованості" та "суми відстрочених та розстрочених платежів" замінити відповідно словами "списаного податкового боргу" та "про розстрочені та відстрочені суми податкового боргу і грошових зобов’язань платників податків";
 
Враховано   у пункті 21 слова "рентна плата за транзитне транспортування аміаку" замінити словами "рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;
у частині першій статті 45 слова "розстрочення або відстрочення податкових зобов’язань" замінити словами "розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань платників податків чи податкового боргу
у частині третій статті 59 слова "податкову заборгованість, включаючи суми недоїмки та переплат" замінити словами "податковий борг та про суми надміру сплачених грошових зобов’язань платників податків
у частині третій статті 60 слова "реструктуризованої та списаної податкової заборгованості" та "суми відстрочених та розстрочених платежів" замінити відповідно словами "списаного податкового боргу" та "про розстрочені та відстрочені суми податкового боргу і грошових зобов’язань платників податків
Доповнити статтю 51 пунктом такого змісту:
10. Рівноцінна та повна компенсація втрат доходів військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ), пов'язаних з оподаткуванням грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних ними у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, відповідно до вимог пункту 168.5 статті 168 Податкового кодексу України, здійснюється бюджетними установами (організаціями, підприємствами), що утримують військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, за рахунок відповідних коштів, які є джерелом доходів цих осіб, у розмірі фактично сплаченого податку та щодо бюджетних установ - в межах видатків на грошове забезпечення, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів у Державному бюджеті України.
При цьому керівники бюджетних установ (організацій, підприємств), які утримують чисельність військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ), передбачають кошти на зазначену компенсацію у межах видатків на грошове забезпечення, передбачених кошторисами (фінансовими планами).
 
    -290- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 11 пункту 22 після абзацу десятого доповнити трьома абзацами такого змісту:
Доповнити статтю 51 пунктом такого змісту:
"10. Рівноцінна та повна компенсація втрат доходів військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ), пов'язаних з оподаткуванням грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних ними у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, відповідно до вимог пункту 168.5 статті 168 Податкового кодексу України, здійснюється бюджетними установами (організаціями, підприємствами), що утримують військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, за рахунок відповідних коштів, які є джерелом доходів цих осіб, у розмірі фактично сплаченого податку та щодо бюджетних установ - в межах видатків на грошове забезпечення, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів у Державному бюджеті України.
При цьому керівники бюджетних установ (організацій, підприємств), які утримують чисельність військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ), передбачають кошти на зазначену компенсацію у межах видатків на грошове забезпечення, передбачених кошторисами (фінансовими планами)".
 
Враховано    
    -291- Святаш Д.В.
- доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:
у пункті 6 статті 45 після слів ",та випадків, передбачених" доповнити словами "Податковим Кодексом України".
 
Відхилено    
278. у статті 64:
 
   у статті 64:
 
279. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
280. у пункті 1 слова "податок з доходів фізичних осіб" замінити словами "податок на доходи фізичних осіб",
 
   у пункті 1 слова "податок з доходів фізичних осіб" замінити словами "податок на доходи фізичних осіб",
 
281. у пункті 2 слова "державного значення" замінити словами "в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування",
 
   у пункті 2 слова "державного значення" замінити словами "в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування",
 
282. у пункті 3 слова "збору за спеціальне водокористування (крім збору за спеціальне водокористування місцевого значення)" замінити словами "збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення)",
 
   у пункті 3 слова "збору за спеціальне водокористування (крім збору за спеціальне водокористування місцевого значення)" замінити словами "збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення)",
 
283. у пункті 4 слова "платежів за користування надрами загальнодержавного значення" замінити словами "плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення",
 
-292- Хомутиннік В.Ю.
- абзац шістнадцятий (щодо змін до пункту 4 частини першої статті 64) замінити двома абзацами такого змісту:
"пункт 4 частини першої статті 64 викласти в такій редакції:
"4) 25 відсотків плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім плати за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя";
 
Враховано   пункт 4 викласти в такій редакції:
4) 25 відсотків плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім плати за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя;
 
    -293- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
- абзац шістнадцятий (щодо змін до пункту 4 частини першої статі 64) замінити двома абзацами такого змісту:
""пункт 4 викласти в такій редакції:
"4) 50 відсотків плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім плати за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя";
 
Відхилено    
284. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
285. в абзаці першому слова "податок з доходів фізичних осіб" замінити словами "податок на доходи фізичних осіб",
 
   в абзаці першому слова "податок з доходів фізичних осіб" замінити словами "податок на доходи фізичних осіб",
 
286. в абзаці другому слова "нарахованого їх працівникам" замінити словами "нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі",
 
   в абзаці другому слова "нарахованого їх працівникам" замінити словами "нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі",
 
287. доповнити абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом такого змісту:
 
288. "фізичною особою, яка не є податковим агентом - до відповідного місцевого бюджету за своєю податковою адресою";
 
-294- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці двадцять першому підпункту 11 пункту 22 розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" (щодо доповнення частини другої статті 64) слова "яка не є податковим агентом" замінити словами " яка одержує доходи не від податкових агентів"
 
Враховано   фізичною особою, яка одержує доходи не від податкових агентів, - до відповідного місцевого бюджету за своєю податковою адресою;
 
    -295- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
- в абзаці двадцять першому (щодо доповнення частини другої статті 64) слова "яка не є податковим агентом" замінити словами "якщо немає податкового агента";
 
Враховано по суті   
289. у статті 65:
 
      
290. у назві статті та частинах першій, другій та третій слова "податок з доходів фізичних осіб" замінити словами "податок на доходи фізичних осіб",
 
      
291. у частинах першій, другій та третій слова "Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" замінити словами "Податковим кодексом України";
 
-296- Хомутиннік В.Ю.
- абзаци двадцять другий - двадцять четвертий замінити новими абзацами такого змісту:
„статтю 65 викласти в такій редакції:
„Стаття 65. Нормативи відрахувань податку на доходи фізичних осіб до бюджетів місцевого самоврядування
1. До доходів бюджету міста Києва зараховується 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Києва. До доходів бюджету міста Севастополя зараховується 100 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Севастополя.
2. До доходів бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення зараховується 75 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території цих міст.
3. До доходів бюджетів сіл, їх об’єднань, селищ, міст районного значення зараховується 25 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території."
 
Враховано   „статтю 65 викласти в такій редакції:
Стаття 65. Нормативи відрахувань податку на доходи фізичних осіб до бюджетів місцевого самоврядування
1. До доходів бюджету міста Києва зараховується 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Києва. До доходів бюджету міста Севастополя зараховується 100 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Севастополя.
2. До доходів бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення зараховується 75 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території цих міст.
3. До доходів бюджетів сіл, їх об’єднань, селищ, міст районного значення зараховується 25 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території
 
    -297- Святаш Д.В.
- абзаци двадцять другий – двадцять четвертий (щодо змін до статті 65) замінити новими абзацами такого змісту:
"статтю 65 викласти в такій редакції:
"Стаття 65. Нормативи відрахувань податку на доходи фізичних осіб до бюджетів місцевого самоврядування
1. До доходів бюджету міста Києва зараховується 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Києва. До доходів бюджету міста Севастополя зараховується 100 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом на території міста Севастополя.
2. До доходів бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення зараховується 75 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території цих міст.
3. До доходів бюджетів сіл, їх об'єднань, селищ, міст районного значення зараховується 25 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території".
 
Враховано по суті   
    -298- Потапов В.І.
статтю 65 викласти в такій редакції:
"Стаття 65. Нормативи відрахувань податку на доходи фізичних осіб до бюджетів місцевого самоврядування
1.До доходів бюджету міста Києва зараховується 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Києва. До доходів бюджету міста Севастополя зараховується 100 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом на території міста Севастополя.
2.До доходів бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення зараховується 75 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території цих міст.
3.До доходів бюджетів сіл, їх об'єднань, селищ, міст районного значення зараховується 25 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території".
 
Враховано    
    -299- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
- в абзаці двадцять третьому (щодо змін до статті 65) слово "податок" замінити словом "податку";
 
Враховано по суті   
292. у статті 66:
 
   у статті 66:
 
293. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
294. у пункті 1 слова "податок з доходів фізичних осіб" замінити словами "податок на доходи фізичних осіб", а слова "Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" замінити словами "Податковим кодексом України",
 
-300- Хомутиннік В.Ю.
в абзаці двадцять сьомому (щодо змін до частини першої статті 66) слово „податок" замінити словом „податку";
 
Враховано   у пункті 1 слова "податку з доходів фізичних осіб" замінити словами "податку на доходи фізичних осіб", а слова "Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" замінити словами "Податковим кодексом України"
 
    -301- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
- в абзаці двадцять сьомому (щодо змін до частини першої статті 66) слово "податок" замінити словом "податку";
 
Враховано    
295. у пункті 2 слова "державного значення" замінити словами "в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування",
 
   у пункті 2 слова "державного значення" замінити словами "в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування,
 
296. у пункті 3 слова "збору за спеціальне водокористування (крім збору за спеціальне водокористування місцевого значення)" замінити словами "збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення)",
 
   у пункті 3 слова "збору за спеціальне водокористування (крім збору за спеціальне водокористування місцевого значення)" замінити словами "збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення),
 
297. у пункті 4 слова "платежів за користування надрами загальнодержавного значення" замінити словами "плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення",
 
-302- Хомутиннік В.Ю.
- абзац тридцятий (щодо змін до пункту 4 частини першої статті 66) замінити двома абзацами такого змісту:
"пункт 4 викласти в такій редакції:
4) 25 відсотків плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім плати за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони)";
 
Враховано   пункт 4 викласти в такій редакції:
4) 25 відсотків плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім плати за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони);
 
    -303- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
- абзац тридцятий (щодо змін до пункту 4 частини першої статі 66) замінити двома абзацами такого змісту:
"пункт 4 викласти в такій редакції:
"4) 50 відсотків плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім плати за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони)";
 
Відхилено    
298. у пункті 6 слова "збір", "збору" замінити словами "податок", "податку" у відповідних відмінках,
 
   у пункті 6 слова "збір", "збору" замінити словами "податок", "податку" у відповідних відмінках,
 
299. у пункті 1 частини другої слова "Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" замінити словами "Податковим кодексом України", а слова "податок з доходів фізичних осіб" замінити словами "податок на доходи фізичних осіб";
 
-304- Хомутиннік В.Ю.
в абзаці тридцять другому (щодо змін до частини другої статті 66) слово „податок" замінити словом „податку";
 
Враховано   у пункті 1 частини другої слова "Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" замінити словами "Податковим кодексом України", а слова "податку з доходів фізичних осіб" замінити словами "податку на доходи фізичних осіб";
 
    -305- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
- в абзаці тридцять другому (щодо змін до частини другої статті 66) слово "податок" замінити словом "податку";
 
Враховано    
300. у статті 69:
 
   у статті 69:
 
301. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
302. у пункті 1 слова "податку з доходів фізичних осіб" замінити словами "податку на доходи фізичних осіб",
 
-306- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
- абзац тридцять п’ятий (щодо змін до пункту 1 частини першої статті 69) викласти в такій редакції:
"пункт 1 виключити";
 
Враховано   пункт 1 виключити;
 
303. пункт 3 викласти у такій редакції:
 
-307- Ващук К.Т.
22. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
11) У Бюджетному кодексі України (Голос України, 2010, 08, 04.08.2010 № 143):
у статті 69:
пункт 3 викласти у такій редакції:
"плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення; плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення; 50 відсотків збору за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування); 50 відсотків збору направляється на казначейські рахунки підприємств (постійних лісокористувачів) і використовується на проведення заходів з лісовідновлення, охорони і захисту лісів, придбання лісогосподарської та протипожежної техніки, впровадження і ведення електронного обліку деревини;"
 
Відхилено (50 % пільга по збору за спеціальне використання лісових ресурсів призведе до втрат місцевих бюджетів)  пункт 3 викласти у такій редакції:
 
304. "плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення; плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення; збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування);",
 
-308- Хомутиннік В.Ю.
&&
- абзац тридцять сьомий (щодо змін до пункту 3 частини першої статті 69) доповнити реченням такого змісту: "Такі платежі зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцем знаходження (розташування) відповідних природних ресурсів, а водних об"єктів – за місцем податкової реєстрації платника збору".
 
Враховано   плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення; плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення; збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування). Такі платежі зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцем знаходження (розташування) відповідних природних ресурсів, а водних об’єктів – за місцем податкової реєстрації платника збору.
 
    -309- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
- абзац тридцять сьомий (щодо змін до пункту 3 частини першої статті 69) доповнити реченням такого змісту: "Такі платежі зараховуються до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів і міських бюджетів міст Києва та Севастополя за місцем знаходження (розташування) відповідних природних ресурсів";
 
Відхилено    
    -310- Святаш Д.В.
у абзаці 37 підпункту 11 пункту 22 замінити цифрами, словами і знаками такого змісту:
"50 відсотків збору за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування); 50 відсотків збору направляється на казначейські рахунки підприємств (постійних лісокористувачів) і використовується на проведення заходів з лісовідновлення, охорони і захисту лісів, придбання лісогосподарської та протипожежної техніки, впровадження і ведення електронного обліку деревини;"
 
Відхилено (50 % пільга по збору за спеціальне використання лісових ресурсів призведе до втрат місцевих бюджетів)   
    -311- Даниленко В.А.
22. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
11) У Бюджетному кодексі України
у статті 69:
пункт 3 викласти у такій редакції: "плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення; плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин; збір за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення; 50 відсотків збору за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування); 50 відсотків збору направляється на казначейські рахунки підприємств (постійних лісокористувачів) і використовується на проведення заходів з лісовідновлення, охорони і захисту лісів, придбання лісогосподарської та протипожежної техніки, впровадження і ведення електронного обліку деревини;"
 
Відхилено (50 % пільга по збору за спеціальне використання лісових ресурсів призведе до втрат місцевих бюджетів)   
    -312- Шенцев Д.О.
у абзаці 37 підпункту 11 пункту 22 слова "збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)" замінити цифрами, словами і знаками такого змісту:
"50 відсотків збору за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування); 50 відсотків збору направляється на казначейські рахунки підприємств (постійних лісокористувачів) і використовується на проведення заходів з лісовідновлення, охорони і захисту лісів, придбання лісогосподарської та протипожежної техніки, впровадження і ведення електронного обліку деревини;"
 
Відхилено (50 % пільга по збору за спеціальне використання лісових ресурсів призведе до втрат місцевих бюджетів)   
305. пункт 5 виключити,
 
   пункт 5 виключити,
 
306. пункт 6 виключити,
 
   пункт 6 виключити,
 
307. пункт 7 викласти у такій редакції:
 
   пункт 7 викласти у такій редакції:
 
308. "7) місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування, включаючи податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (за винятком збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності в частині торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах)",
 
-313- Хомутиннік В.Ю.
До підпункту 11 пункту 22 розділу ХІХ
в абзаці сорок першому (щодо змін до пункту 7 частини першої статті 69 Бюджетного кодексу України) після слів "податки і збори" доповнити словами " (крім єдиного податку)".
 
Враховано   7) місцеві податки і збори (крім єдиного податку), що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування, включаючи податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (за винятком збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності в частині торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах),
 
309. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
310. у пункті 2 слова "податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" замінити словами "податок на транспортні засоби",
 
-314- Хомутиннік В.Ю.
36.У підпункті 11 пункту 22 розділу ХІХ слова "податок на транспортні засоби" змінити словами "збір за першу реєстрацію транспортного засобу".
 
Враховано   у пункті 2 слова "податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" замінити словами "збір за першу реєстрацію транспортного засобу,
 
    -315- Святаш Д.В.
12. У підпункті 11) пункту 22 внести такі зміни:
- абзац 31 ( щодо внесення змін до статті 69 Бюджетного кодексу)
викласти в такій редакції: у пункті 2 слова "податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" замінити словами "збір за першу реєстрацію транспортного засобу";
 
Враховано    
311. пункт 3 викласти у такій редакції:
 
   пункт 3 викласти у такій редакції:
 
312. "3) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності в частині торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах",
 
   3) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності в частині торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах,
 
313. пункт 6 виключити,
 
   пункт 6 виключити,
 
314. пункт 10 викласти у такій редакції:
 
   пункт 10 викласти у такій редакції:
 
315. "10) 50 відсотків екологічного податку (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк), в тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів - 35 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 15 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 50 відсотків"
 
-316- Хомутиннік В.Ю.
- у абзаці сорок восьмому цифри "50, 35, 15, 50" замінити цифрами "70, 50, 20, 70" відповідно;
 
Враховано   10) 70 відсотків екологічного податку (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк), в тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів - 50 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 20 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 70 відсотків"
 
    -317- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
- в абзаці сорок восьмому (щодо змін до пункту 10 частини другої статті 69) цифри "50", "35", "15" та "50" замінити відповідно цифрами "70", "50", "20" та "70";
 
Враховано    
316. У частині першій статті 71:
 
   У частині першій статті 71:
 
317. пункт 1 виключити;
 
   пункт 1 виключити;
 
318. у пункті 2 частини першої статті 71 слова "для суб’єктів малого підприємництва" виключити.
 
   у пункті 2 частини першої статті 71 слова "для суб’єктів малого підприємництва" виключити.
 
319. у пункті 5 статті 108 слово "збору" замінити словом "податку".
 
-318- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
Пункт 5 розділу VІ Прикінцеві та перехідні положення виключити
 
Враховано   у пункті 5 статті 108 слово "збору" замінити словом "податку".
Пункт 5 розділу VІ Прикінцеві та перехідні положення виключити
 
320. 12) частину другу статті 31 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1) після слів "набутих злочинним шляхом" доповнити словами "або контролюючим органам для забезпечення контролю за додержанням платниками податків податкового та валютного законодавства.";
 
-319- Бондаренко В.Д.
Абзац 12) пункту 21 викласти у такій редакції:
"12) частину другу статті 31 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1) після слів "набутих злочинним шляхом" доповнити словами "або контролюючим органам для забезпечення контролю за додержанням платниками податків податкового та валютного законодавства.";
в пункті восьмому частини першої статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1) слово "грошей" замінити на "коштів".
 
Враховано   12) частину другу статті 31 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1) після слів "набутих злочинним шляхом" доповнити словами "або контролюючим органам для забезпечення контролю за додержанням платниками податків податкового та валютного законодавства.
в пункті восьмому частини першої статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1) слово "грошей" замінити на "коштів".
 
    -320- Святаш Д.В.
13. підпункт 12) пункту 22 виключити;
 
Відхилено    
    -321- Кармазін Ю.А.
8. Частину 2 статті 31 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" викласти в такій редакції: "2. Несанкціоноване розголошення будь-яких відомостей, матеріалів, документів, що відносяться до професійної таємниці, тягне відповідальність відповідно до законів, крім випадків, коли таке розголошення за рішенням суду необхідне для запобігання легалізації грошей, набутих злочинним шляхом.".
 
Відхилено    
321. 13) статтю 31 Закону України „Про питну воду та питне водопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 112) виключити;
 
   13) статтю 31 Закону України „Про питну воду та питне водопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 112) виключити;
 
322. 14) у Законі України "Про гастрольні заходи в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 56):
 
   14) у Законі України "Про гастрольні заходи в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 56):
 
323. у преамбулі слова ", а також порядок справляння та використання збору за проведення гастрольних заходів" виключити;
 
   у преамбулі слова ", а також порядок справляння та використання збору за проведення гастрольних заходів" виключити;
 
324. розділ ІІ виключити;
 
   розділ ІІ виключити;
 
325. у статті 8:
 
   у статті 8:
 
326. у частині першій слова "загального та спеціального фондів" замінити словами "загального фонду";
 
-322- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
Абзац п’ятий підпункту 14 пункту 22 розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" (щодо змін до частини першої статті 8 Закону України "Про гастрольні заходи в Україні") викласти в такій редакції: "у частині першій слова "загального та спеціального фондів" виключити.
 
Відхилено   у частині першій слова "загального та спеціального фондів" замінити словами "загального фонду";
 
327. частину другу виключити;
 
   частину другу виключити;
 
328. статтю 9 виключити;
 
   статтю 9 виключити;
 
329. у статті 10 частини другу і третю виключити;
 
   у статті 10 частини другу і третю виключити;
 
330. 15) у Законі України „Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 48, ст. 526):
 
   15) у Законі України „Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 48, ст. 526):
 
331. пункт 4 статті 10 виключити;
 
   пункт 4 статті 10 виключити;
 
332. у пункті 5 частини другої статті 14 слова „розміру щомісячних зборів за користування радіочастотним ресурсом України," виключити;
 
   у пункті 5 частини другої статті 14 слова „розміру щомісячних зборів за користування радіочастотним ресурсом України," виключити;
 
333. статтю 57 викласти у такій редакції:
 
   статтю 57 викласти у такій редакції:
 
334. „57. Збір за користування радіочастотним ресурсом України
 
   „57. Збір за користування радіочастотним ресурсом України
 
335. 1. Користування радіочастотним ресурсом в Україні здійснюється на платній основі.
 
   1. Користування радіочастотним ресурсом в Україні здійснюється на платній основі.
 
336. 2. Збір за користування радіочастотним ресурсом України встановлюється Податковим кодексом України."
 
   2. Збір за користування радіочастотним ресурсом України встановлюється Податковим кодексом України."
 
337. 16) у Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 21, ст. 170):
 
   16) у Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 21, ст. 170):
 
338. пункт 7 частини другої статті 19 виключити;
 
   пункт 7 частини другої статті 19 виключити;
 
339. пункт 6 статті 27 виключити;
 
   пункт 6 статті 27 виключити;
 
340. у пункті 1 частини першої статті 67 слова „в порядку рубок головного користування" виключити;
 
-323- Гордієнко С.В.
1.у підпункті 16) пункту 22 вилучити абзац такого змісту:
" у пункті 1 частини першої статті 67 слова " в порядку рубок головного користування" виключити".
 
Відхилено (узгодження положень податкового та галузевого законодавства)  у пункті 1 частини першої статті 67 слова „в порядку рубок головного користування" виключити;
 
    -324- Стретович В.М.
4. у підпункті 16) пункту 22 розділу ХІХ вилучити абзац такого змісту:
"у пункті 1 частини першої статті 67 слова "в порядку рубок головного користування" виключити;".
 
Відхилено (узгодження положень податкового та галузевого законодавства)   
    -325- Жебрівський П.І.
2) у підпункті 16) пункту 22 вилучити слова "у пункті 1 частини першої статті 67 слова "в порядку рубок головного користування "виключити;".
 
Відхилено (узгодження положень податкового та галузевого законодавства)   
    -326- Лук'янчук Р.В.
4. В розділі ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" у підпункті 16) пункту 22 вилучити абзац такого змісту:
"у пункті 1 частини першої статті 67 слова "в порядку рубок головного користування" виключити;".
 
Відхилено (узгодження положень податкового та галузевого законодавства)   
341. статтю 77 викласти у такій редакції:
 
   статтю 77 викласти у такій редакції:
 
342. „77. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів
 
   „77. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів
 
343. Спеціальне використання лісових ресурсів, крім розміщення пасік, є платним.
 
   Спеціальне використання лісових ресурсів, крім розміщення пасік, є платним.
 
344. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів встановлюється Податковим кодексом України.";
 
   Збір за спеціальне використання лісових ресурсів встановлюється Податковим кодексом України.";
 
345. 17) у Законі України „Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 46 - 47, ст. 280; 2004 р., № 17 - 18, ст. 250; 2005 р., № 7 - 8, ст. 162, № 17 - 19, ст. 267; 2006 р., № 9 - 11, ст. 96; 2007 р. № 7-8, ст. 66; 2008, № 5-8, ст. 78; 2008, № 9, уточнення; 2008, № 27-28, ст. 253):
 
   17) у Законі України „Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 46 - 47, ст. 280; 2004 р., № 17 - 18, ст. 250; 2005 р., № 7 - 8, ст. 162, № 17 - 19, ст. 267; 2006 р., № 9 - 11, ст. 96; 2007 р. № 7-8, ст. 66; 2008, № 5-8, ст. 78; 2008, № 9, уточнення; 2008, № 27-28, ст. 253):
 
346. у статті 21:
 
   у статті 21:
 
347. у частині другій слова „до Закону України „Про плату за землю" замінити словами „до Податкового кодексу України";
 
   у частині другій слова „до Закону України „Про плату за землю" замінити словами „до Податкового кодексу України";
 
348. частини четверту, п’яту і сьому виключити;
 
   частини четверту, п’яту і сьому виключити;
 
349. частину першу статті 23 виключити;
 
   частину першу статті 23 виключити;
 
350. 18) у Законі України „Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 242; 2002р., № 31, ст. 214; 2010 р., № 10, ст. 107):
 
   18) у Законі України „Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 242; 2002р., № 31, ст. 214; 2010 р., № 10, ст. 107):
 
351. пункт „і" статті 17 викласти у такій редакції:
 
   пункт „і" статті 17 викласти у такій редакції:
 
352. „своєчасно в установленому порядку вносити екологічний податок, що справляється за розміщення відходів";
 
   „своєчасно в установленому порядку вносити екологічний податок, що справляється за розміщення відходів";
 
353. пункт „л" частини першої статті 20 виключити;
 
   пункт „л" частини першої статті 20 виключити;
 
354. пункт „ж" частини першої статті 21 виключити;
 
   пункт „ж" частини першої статті 21 виключити;
 
355. пункт „г" частини першої статті 23 виключити;
 
   пункт „г" частини першої статті 23 виключити;
 
356. у статті 38:
 
   у статті 38:
 
357. пункт „б" частини першої викласти у такій редакції:
 
-327- Кармазін Ю.А.
9. Пункт "б" частини 1 статті 38 Закону України "Про відходи" викласти в такій редакції: "б) встановлення ставок екологічного податку, що справляється за збір тари і упакування продукції для повторного використання, переробки чи розміщення як відходів, із диференціацією залежно від рівня небезпеки відходів та цінності території;".
 
Відхилено (справляння такого екологічного податку не передбачено розділом VІІІ проекту Кодексу)  пункт „б" частини першої викласти у такій редакції:
 
358. „б) встановлення ставок екологічного податку, що справляється за розміщення відходів, із диференціацією залежно від рівня небезпеки відходів та цінності території"
 
   „б) встановлення ставок екологічного податку, що справляється за розміщення відходів, із диференціацією залежно від рівня небезпеки відходів та цінності території"
 
359. пункт „ж" виключити;
 
   пункт „ж" виключити;
 
360. статтю 39 виключити";
 
   статтю 39 виключити";
 
361. 19) у Законі України „Про поводження з радіоактивними відходами" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 27, ст. 198; 2008 р., № 52, ст. 394):
 
   19) у Законі України „Про поводження з радіоактивними відходами" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 27, ст. 198; 2008 р., № 52, ст. 394):
 
362. у статті 4:
 
   у статті 4:
 
363. слова „збір за забруднення навколишнього природного середовища" замінити словами „екологічний податок" у відповідних відмінках;
 
   слова „збір за забруднення навколишнього природного середовища" замінити словами „екологічний податок" у відповідних відмінках;
 
364. частину четверту викласти у такій редакції:
 
   частину четверту викласти у такій редакції:
 
365. „Ставки та порядок справляння екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, встановлюються Податковим кодексом України, порядок використання коштів Фонду встановлюється Кабінетом Міністрів України."
 
   „Ставки та порядок справляння екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, встановлюються Податковим кодексом України, порядок використання коштів Фонду встановлюється Кабінетом Міністрів України."
 
366. 20) у Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995, № 46, ст. 345):
 
-328- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 20 пункту 22 розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення"
доповнити словами "по тексту слова "акцизний збір" замінити словами "акцизний податок" у відповідних відмінках."
 
Враховано   20) у Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995, № 46, ст. 345):
по тексту слова "акцизний збір" замінити словами "акцизний податок" у відповідних відмінках."
у частині першій статті 2 після слова "біоетанолу" доповнити словами "спирту етилового денатурованого (спирту технічного) для його використання як сировини у виробництві продуктів органічного синтезу, які не містять у своєму складі більш як 0, 1 відсотка залишкового етанолу.
 
    -329- Царьков Є.І.
У підпункті 20 пункту 22 Розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" щодо змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів":
"у частині першій статті 2 після слова "біоетанолу" доповнити словами "спирту етилового денатурованого (спирту технічного) для його використання як сировини у виробництві продуктів органічного синтезу, які не містять у своєму складі більш як 0, 1 відсотка залишкового етанолу"
 
Враховано    
367. статтю 6 виключити;
 
   статтю 6 виключити;
 
368. статтю 12 доповнити частиною такого змісту:
 
   статтю 12 доповнити частиною такого змісту:
 
369. "Парфумерні рідини упаковуються у флакони об’ємом не більше 255 куб. сантиметрів.";
 
-330- Пінчук А.П.
&&
1. Підпункт 20 пункту 22 Розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" щодо змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" після абзацу четвертого доповнити новим абзацом із наступною зміною нумерації такого змісту:
"частину першу статті 14 викласти у такій редакції:
"Імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом етиловим і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюються за наявності ліцензій лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України, крім оптової торгівлі спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі, яка може здійснюватися за наявності ліцензії закладами охорони здоров'я, суб'єктами господарювання (організаціями) зооветеринарного постачання незалежно від форм власності та імпорту спирту етилового денатурованого (спирту технічного), який може здійснюватися суб’єктами господарювання з метою його використання як сировини для виробництва продуктів органічного синтезу, які не містять у своєму складі більш як 0, 1 відсотка залишкового етанолу. Кабінет Міністрів України веде реєстр зазначених закладів охорони здоров'я та суб'єктів господарювання зооветеринарного постачання".
 
Відхилено   "Парфумерні рідини упаковуються у флакони об’ємом не більше 255 куб. сантиметрів.";
 
370. у статті 14 після частини першої доповнити частиною такого змісту:
 
   у статті 14 після частини першої доповнити частиною такого змісту:
 
371. "спирт етиловий, який використовується як лікарський засіб, та спиртові або водно-спиртові настої реалізуються вроздріб тільки через аптеки у флаконах з медичного скла об’ємом не більше ніж 100 куб. сантиметрів, крім таких лікарських засобів, як бальзами."
 
   "спирт етиловий, який використовується як лікарський засіб, та спиртові або водно-спиртові настої реалізуються вроздріб тільки через аптеки у флаконах з медичного скла об’ємом не більше ніж 100 куб. сантиметрів, крім таких лікарських засобів, як бальзами."
 
372. частину другу статті 15 викласти у такій редакції:
 
-331- Кармазін Ю.А.
10. Частину 2 статті 15 у Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" викласти у такій редакції:
"Імпорт тютюнової сировини може здійснюватися лише:
1) суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на право виробництва тютюнових виробів і безпосередньо виробляють тютюнових виробів на самостійне вироблення цих виробів;
2) тютюново - ферментаційними заводами, які здійснюють реалізацію (передачу) ферментованої тютюнової сировини виробникам тютюнових виробів або на експорт.". Аби було неможливо імпортувати тютюнову сировину посередниками,я кі мають ліцензію. Але не виробляють тютюнові вироби.
 
Відхилено пропонується дублювання норм: імпортувати тютюнову сировину лише виробникам які виробляють тютюнові вироби;  частину другу статті 15 викласти у такій редакції:
 
373. "Імпорт тютюнової сировини може здійснюватися лише:
 
   Імпорт тютюнової сировини може здійснюватися лише:
 
374. суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на право виробництва тютюнових виробів;
 
   суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на право виробництва тютюнових виробів;
 
375. тютюново - ферментаційними заводами, які здійснюють реалізацію (передачу) ферментованої тютюнової сировини виробникам тютюнових виробів або на експорт.".
 
-332- Царьов О.А.
&&
2.2. Підпункт 20 пункту 22 розділу ХІХ Податкового кодексу після слів "або на експорт" доповнити наступними словами:
"Частину одинадцяту статті 15 після слова "напоями" доповнити словами " (крім столових вин)".
 
Враховано   тютюново - ферментаційними заводами, які здійснюють реалізацію (передачу) ферментованої тютюнової сировини виробникам тютюнових виробів або на експорт.".
Частину одинадцяту статті 15 після слова "напоями" доповнити словами " (крім столових вин).
 
376. у статті 17:
 
   у статті 17:
 
377. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
378. абзац другий виключити;
 
-333- Царьов О.А.
&&
2.1. Підпункт 20 пункту 22 розділу ХІХ Податкового кодексу після слів "абзац другий виключити" доповнити наступними словами:
"Абзац тринадцятий викласти в редакції: "оптової або роздрібної торгівлі коньяком, алкогольними напоями, горілкою, лікеро-горілчаними виробами та вином за цінами, нижчими за встановлені мінімальні оптово-відпускні або
Роздрібні ціни на такі напої - 100 відсотків вартості отриманої партії товару, розрахованої виходячи з мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін, але не менше 5000 гривень";
 
Враховано   абзац другий виключити;
Абзац тринадцятий викласти в редакції: "оптової або роздрібної торгівлі коньяком, алкогольними напоями, горілкою, лікеро-горілчаними виробами та вином за цінами, нижчими за встановлені мінімальні оптово-відпускні або
Роздрібні ціни на такі напої - 100 відсотків вартості отриманої партії товару, розрахованої виходячи з мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін, але не менше 5000 гривень;
 
379. доповнити абзацами наступного змісту:
 
   доповнити абзацами наступного змісту:
 
380. "вивезення спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів з території акцизного складу або транспортування такої продукції без відмітки редставника органу державної податкової служби на товарно-транспортній накладній про погодження відпуску - 200 відсотків вартості вивезеної або транспортованої продукції, але не менше 15000 гривень;
 
-334- Мельник П.В.
20) у Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995, №46, ст. 345):
абзац 5 статті 17 викласти у такій редакції:
"вивезення спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів з території акцизного складу або транспортування такої продукції без товаро-транспортної накладної з відповідною відміткою представника органу державної податкової служби на товарно-транспортній накладній про погодження відпуску — 200 відсотків вартості вивезеної або транспортованої продукції, яка визначена виходячи з оптових-відпускних цін на аналогічну продукцію виробника, але не менше 17000 гривень;
 
Відхилено   "вивезення спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів з території акцизного складу або транспортування такої продукції без відмітки редставника органу державної податкової служби на товарно-транспортній накладній про погодження відпуску - 200 відсотків вартості вивезеної або транспортованої продукції, але не менше 15000 гривень;
 
381. порушення вимог частини другої статті 15 цього Закону стосовно реалізації (передачі) ферментованої тютюнової сировини лише на експорт або виробникам тютюнових виробів - 50 відсотків вартості партії відвантаженого товару";
 
   порушення вимог частини другої статті 15 цього Закону стосовно реалізації (передачі) ферментованої тютюнової сировини лише на експорт або виробникам тютюнових виробів - 50 відсотків вартості партії відвантаженого товару";
 
382. у частині четвертій після слова „приймаються" доповнити словами „органами державної податкової служби та/або";
 
-335- Терещук С.М.
Перестенко М.В.
Сідельник І.І.
Борт В.П.
&&
4. Підпункт 20 пункту 22 доповнити абзацом такого змісту:
"абзац 4 статті 15 викласти в наступній редакції:
"Встановити річну плату за ліцензії на право оптової торгівлі (крім вітчизняних виробників) у розмірі:".
Після абзацу 7 доповнити новим абзацом наступного змісту:
"Для виробників алкогольних напоїв в межах власного виробництва встановити річну плату за ліцензію на право оптової торгівлі:
- до 500 тис. дал - 100 тис. грн.;
- від 500 тис. до 1,5 млн. дал - 300 тис. грн.;
- від 1,5 до 3 млн. дал - 500 тис. грн.;
- понад 3 млн. дал - 1 млн. грн.".
Абзац 8 статті 15 рахувати відповідно абзацом 9.
 
Відхилено втрати бюджету  у частині четвертій після слова „приймаються" доповнити словами „органами державної податкової служби та/або";
Стаття 2
Друге речення частини п’ятої викласти у такій редакції:
"При цьому приміщення, в яких здійснюється виробництво спирту етилового, та місця зберігання спирту, розташовані на підприємстві, яке виробляє спирт етиловий, вважаються акцизним складом."
 
    -336- Пінчук А.П.
&&
Стаття 2
Друге речення частини п’ятої викласти у такій редакції:
"При цьому приміщення, в яких здійснюється виробництво спирту етилового, та місця зберігання спирту, розташовані на підприємстві, яке виробляє спирт етиловий, вважаються акцизним складом.".
 
Враховано    
    -337- Климець П.А.
&&
З 1 січня до 31 грудня 2011 року діють специфічні ставки акцизного податку та мінімальне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби, ставки акцизного податку на спирт етиловий та алкогольні напої, на рівні ставок акцизного податку та мінімального податкового зобов’язання, визначених з урахуванням індексу споживчих цін, відповідно до статті 2 "Закону України „Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби" та статті 8-2 Закону України „Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої".
До 1 січня 2012 року ставки акцизного податку на спирт етиловий, алкогольні напої та тютюнові вироби не підлягають збільшенню, крім випадків, передбачених абзацом першим цього пункту та підпунктом 215.2.3 пункту 215.2 статті 215 розділу VІ цього Кодексу.
 
Відхилено    
383. 21) у Законі України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000р., №38, ст. 315; 2001 р., №7, ст. 34; 2002 р., №5, ст. 32; 2005 р., №1, ст. 23):
 
-338- Хомутиннік В.Ю.
1) по тексту Закону слова "суб'єкт підприємницької діяльності" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "суб'єкт господарювання" у відповідному відмінку і числі;
 
Враховано   21) у Законі України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000р., №38, ст. 315; 2001 р., №7, ст. 34; 2002 р., №5, ст. 32; 2005 р., №1, ст. 23):
по тексту Закону слова "суб'єкт підприємницької діяльності" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "суб'єкт господарювання" у відповідному відмінку і числі;
 
384. Преамбулу викласти у такій редакції:
"Цей Закон визначає правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія його поширюється на усіх суб’єктів господарювання та їх господарські одиниці, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.
 
-339- Хомутиннік В.Ю.
2) преамбулу викласти у такій редакції:
"Цей Закон визначає правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія його поширюється на усіх суб’єктів господарювання та їх господарські одиниці, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.
Встановлення норм щодо незастосування реєстраторів розрахункових операцій у інших законах, крім Податкового кодексу України, не допускається";
 
Враховано   2) преамбулу викласти у такій редакції:
"Цей Закон визначає правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія його поширюється на усіх суб’єктів господарювання та їх господарські одиниці, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.
Встановлення норм щодо незастосування реєстраторів розрахункових операцій у інших законах, крім Податкового кодексу України, не допускається";
 
    -340- Ляпіна К.М.
Абзац 2 підпункту 21 викласти у такій редакції:
Цей Закон визначає правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.
 
Відхилено Звужується предмет правового регулювання   
    -341- Шкіль А.В.
Абзаци 2-5 підпункту 21 пункту 22 розділу ХІХ замінити такими двома абзацами:
Статтю 9 доповнити пунктом 14 такого змісту:
"14. при продажу товарів (наданні послуг) суб'єктами підприємницької діяльності, які перебувають на спрощеній системі оподаткування."
 
Відхилено (Не змінює чинну норму Закону (пункт 6 статті 9)   
    -342- Кінах А.К.
В підпункті 21 пункту 22 розділу ХІХ в абзаці першому слова "Преамбулу викласти у такій редакції:",
 
Відхилено    
385. Встановлення норм щодо незастосування реєстраторів розрахункових операцій у інших законах не допускається".
 
-343- Кінах А.К.
абзаци другий виключити
 
Враховано частково      
    -344- Бондаренко В.Д.
&&
П.п.21 пункту 22 доповнити абзацом 4 такого змісту:
"Ця норма не застосовується до фізичних осіб - суб’єктів господарювання, одноденний дохід, яких не перевищує розміру податкової соціальної пільги."
 
Відхилено (Для платників єдиного податку з річним доходом 300 тис.грн. РРО не застосовується)   
386. Статтю 1 розділу І "Загальні положення" виключити.
 
-345- Кінах А.К.
Абзац третій виключити;
 
Відхилено правове регулювання Закону перенесено в преамбулу, яка пропонується у новій редакції)  3) статтю 1 розділу І "Загальні положення" виключити;
4) у статті 2:
в абзаці двадцятому після слів "режим роботи" доповнити словами "опломбованого належним чином";
у абзаці двадцять п'ятому після слова "надрукований", добавити слова "або створений в електронній формі", після слів "розрахункових документів", добавити слова, " а для документів в електронній формі додатково фіскальні звітні чеки";
доповнити статтю абзацом такого змісту:
"Модем –окремий або у складі реєстратора розрахункових операцій пристрій, призначений для передачі копії сформованих реєстратором розрахункових операцій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків в електронній формі по дротовим або бездротовим каналам зв'язку, до складу якого входить пам'ять для тимчасового зберігання цих копій";
5) у статті 3:
пункт 7 викласти у такій редакції:
"7) подавати до органів державної податкової служби звітність, пов'язану із застосуванням реєстратора розрахункових операцій та
розрахункових книжок, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця у разі неподання передбаченої цим пунктом звітності по дротовим або бездротовим каналам зв’язку.
Копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам'яті реєстратора розрахункових операцій, що створює її в електронній формі, а для реєстратора розрахункових операцій, що створює контрольну стрічку в друкованому вигляді, в його пам'яті або в пам'яті модему, який до нього приєднаний, подаються суб’єктами господарювання (крім фізичних осіб – підприємців, які мають три або менше трьох реєстраторів розрахункових операцій в одному пункті продажу товарів (послуг) до органів державної податкової служби по дротовим або бездротовим каналам зв’язку в порядку, встановленому Державною податковою адміністрацією України";
у пункті 10 після слова друкувати, добавити слова "або створювати в електронній формі";
6) у першому реченні статті 6 слова "фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності" замінити словами "фізичною особою - підприємцем";
7) пункт 5) статті 9 вилучити;
8) пункт 6) статті 9 викласти в наступній редакції:
"6) при продажу товарів (наданні послуг) фізичними особами – підприємцями, які сплачують єдиний податок";
9) пункт 7) статті 9 виключити;
10) пункт 8) викласти в наступній редакції:
"8) при продажу товарів (крім підакцизних) (наданні послуг) особами, які отримали пільговий торговий патент для продажу товарів (надання послуг) відповідно до Податкового кодексу України, ";
11) статтю 12 доповнити частиною другою:
"Реєстратор розрахункових операцій, що створює контрольну стрічку в електронній формі, повинен забезпечувати неможливість спотворення або знищення даних про проведені розрахункові операції, копій розрахункових документів, які на ній містяться, можливість ідентифікації зазначеного реєстратора на такій стрічці".
12) статтю 13 доповнити частинами такого змісту:
"Вимоги щодо створення контрольної стрічки в електронній формі в реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних встановлюються Державною податковою адміністрацією України.
З метою включення до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій перевірка реєстраторів розрахункових операцій на відповідність вимогам щодо реалізації фіскальних функцій, створення контрольної стрічки в електронній формі, перевірка модемів на відповідність для передачі даних здійснюється організацією, уповноваженою Державною податковою адміністрацією України";
 
    -346- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити підпункт 21 пункту 22 розділу Х{Х підпунктами такого змісту
4) у статті 2:
в абзаці двадцятому після слів "режим роботи" доповнити словами "опломбованого належним чином";
у абзаці двадцять п'ятому після слова "надрукований", добавити слова "або створений в електронній формі", після слів "розрахункових документів", добавити слова, " а для документів в електронній формі додатково фіскальні звітні чеки";
доповнити статтю абзацом такого змісту:
"Модем –окремий або у складі реєстратора розрахункових операцій пристрій, призначений для передачі копії сформованих реєстратором розрахункових операцій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків в електронній формі по дротовим або бездротовим каналам зв'язку, до складу якого входить пам'ять для тимчасового зберігання цих копій";
5) у статті 3:
пункт 7 викласти у такій редакції:
"7) подавати до органів державної податкової служби звітність, пов'язану із застосуванням реєстратора розрахункових операцій та
розрахункових книжок, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця у разі неподання передбаченої цим пунктом звітності по дротовим або бездротовим каналам зв’язку.
Копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам'яті реєстратора розрахункових операцій, що створює її в електронній формі, а для реєстратора розрахункових операцій, що створює контрольну стрічку в друкованому вигляді, в його пам'яті або в пам'яті модему, який до нього приєднаний, подаються суб’єктами господарювання (крім фізичних осіб – підприємців, які мають три або менше трьох реєстраторів розрахункових операцій в одному пункті продажу товарів (послуг) до органів державної податкової служби по дротовим або бездротовим каналам зв’язку в порядку, встановленому Державною податковою адміністрацією України";
у пункті 10 після слова друкувати, добавити слова "або створювати в електронній формі";
6) у першому реченні статті 6 слова "фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності" замінити словами "фізичною особою - підприємцем";
7) пункт 5) статті 9 вилучити;
8) пункт 6) статті 9 викласти в наступній редакції:
"6) при продажу товарів (наданні послуг) фізичними особами – підприємцями, які сплачують єдиний податок";
9) пункт 7) статті 9 виключити;
10) пункт 8) викласти в наступній редакції:
"8) при продажу товарів (крім підакцизних) (наданні послуг)
особами, які отримали пільговий торговий патент для продажу товарів (надання послуг) відповідно до Податкового кодексу України.";
11) статтю 12 доповнити частиною другою:
"Реєстратор розрахункових операцій, що створює контрольну стрічку в електронній формі, повинен забезпечувати неможливість спотворення або знищення даних про проведені розрахункові операції, копій розрахункових документів, які на ній містяться, можливість ідентифікації зазначеного реєстратора на такій стрічці".
12) статтю 13 доповнити частинами такого змісту:
"Вимоги щодо створення контрольної стрічки в електронній формі в реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних встановлюються Державною податковою адміністрацією України.
З метою включення до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій перевірка реєстраторів розрахункових операцій на відповідність вимогам щодо реалізації фіскальних функцій, створення контрольної стрічки в електронній формі, перевірка модемів на відповідність для передачі даних здійснюється організацією, уповноваженою Державною податковою адміністрацією України";
 
Враховано    
387. Статтю 17 викласти в такій редакції:
 
-347- Хомутиннік В.Ю.
Зміни до статті 17 викласти у такій редакції:
"12) у статті 17:
пункт 1 викласти в наступній редакції:
"1) у разі встановлення в ході перевірки факту: проведення розрахункових операцій з використанням реєстраторів розрахункових операцій або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих - послуг); непроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій з фіскальним режимом роботи; невідповідності суми готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена у денному звіті, а у випадку використання розрахункової книжки – загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня; нероздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об’єкті такого суб’єкта господарювання:
вчинене вперше – 1 гривня;
вчинене вдруге – 100% вартості проданих із порушеннями, встановленими цим підпунктом, товарів (послуг);
за кожне послідуюче вчинене порушення у п’ятикратному розмірі вартості проданих із порушеннями, встановленими цим підпунктом, товарів (послуг)";
пункт 2 виключити;
пункт 3 викласти в такій редакції:
" 3) двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у
разі невикористання при здійсненні розрахункових операцій у
випадках, визначених цим Законом, розрахункової книжки або використання незареєстрованої належним чином розрахункової книжки чи порушення встановленого порядку її використання, або незберігання розрахункових книжок протягом встановленого терміну";
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4) двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у
разі невиконання щоденного друку фіскального звітного чеку або
його незберігання;
пункт 5 викласти в такій редакції:
"5) десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — у разі, коли контрольну стрічку не надруковано або не створено в електронній формі на реєстраторах розрахункових операцій або не збережено контрольну стрічку протягом трьох років, або виявлено спотворення даних про проведені розрахункові операції, інформація про які міститься";
пункт 8 викласти в такій редакції:
"8) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі застосування при здійсненні розрахункових операцій реєстратора розрахункових операцій, в конструкцію чи програмне забезпечення
якого внесені зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною
та програмною документацією виробника за умови відсутності чи пошкодження пломби центру сервісного обслуговування";
доповнити пунктом 9 такого змісту:
"9) десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян – в разі неподання до органів державної податкової служби звітності, пов’язаною із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок, та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з реєстраторів розрахункових операцій по дротовим або бездротовим каналам зв’язку в разі обов’язковості її подання.
У випадку допущення суб’єктом господарювання порушення частини другої пункту 7 статті 3 цього Закону вперше протягом 2012 року - фінансові санкції не застосовуються";
доповнити пунктом 10 такого змісту:
"10) до фізичних осіб-підприємців – платників єдиного податку, які застосовують реєстратори розрахункових операцій при продажу товарів (послуг) за порушення норм цього Закону протягом року з дня набрання чинності глави першої розділу ХІV Податкового кодексу України фінансові санкції не застосовуються".
13) у статті 20 після слова "товарів" доповнити словами "які не обліковані за місцем реалізації та зберігання" ;
 
Враховано   12) у статті 17:
пункт 1 викласти в наступній редакції:
"1) у разі встановлення в ході перевірки факту: проведення розрахункових операцій з використанням реєстраторів розрахункових операцій або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих - послуг); непроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій з фіскальним режимом роботи; невідповідності суми готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена у денному звіті, а у випадку використання розрахункової книжки – загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня; нероздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об’єкті такого суб’єкта господарювання:
вчинене вперше – 1 гривня;
вчинене вдруге – 100% вартості проданих із порушеннями, встановленими цим підпунктом, товарів (послуг);
за кожне послідуюче вчинене порушення у п’ятикратному розмірі вартості проданих із порушеннями, встановленими цим підпунктом, товарів (послуг)";
пункт 2 виключити;
пункт 3 викласти в такій редакції:
" 3) двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі невикористання при здійсненні розрахункових операцій у випадках, визначених цим Законом, розрахункової книжки або використання незареєстрованої належним чином розрахункової книжки чи порушення встановленого порядку її використання, або незберігання розрахункових книжок протягом встановленого терміну";
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4) двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі невиконання щоденного друку фіскального звітного чеку або
його незберігання;
пункт 5 викласти в такій редакції:
"5) десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — у разі, коли контрольну стрічку не надруковано або не створено в електронній формі на реєстраторах розрахункових операцій або не збережено контрольну стрічку протягом трьох років, або виявлено спотворення даних про проведені розрахункові операції, інформація про які міститься";
пункт 8 викласти в такій редакції:
"8) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі застосування при здійсненні розрахункових операцій реєстратора розрахункових операцій, в конструкцію чи програмне забезпечення
якого внесені зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною
та програмною документацією виробника за умови відсутності чи пошкодження пломби центру сервісного обслуговування";
доповнити пунктом 9 такого змісту:
"9) десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян – в разі неподання до органів державної податкової служби звітності, пов’язаною із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок, та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з реєстраторів розрахункових операцій по дротовим або бездротовим каналам зв’язку в разі обов’язковості її подання.
У випадку допущення суб’єктом господарювання порушення частини другої пункту 7 статті 3 цього Закону вперше протягом 2012 року - фінансові санкції не застосовуються";
доповнити пунктом 10 такого змісту:
"10) до фізичних осіб-підприємців – платників єдиного податку, які застосовують реєстратори розрахункових операцій при продажу товарів (послуг) за порушення норм цього Закону протягом року з дня набрання чинності глави першої розділу ХІV Податкового кодексу України фінансові санкції не застосовуються".
13) у статті 20 після слова "товарів" доповнити словами "які не обліковані за місцем реалізації та зберігання" ;
 
388. "17. За порушення вимог цього Закону до суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних органів державної податкової служби України застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:
 
      
389. 1) у разі проведення розрахункових операцій на неповну суму вартості проданих товарів (наданих - послуг), у разі непроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій, у разі нероздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об’єкті такого суб’єкта господарювання протягом одного календарного року:
 
      
390. вчинене вперше - 20% вартості проданих товарів (наданих послуг), на які виявлено невідповідність, але не менше 200 грн.;
 
      
391. вчинене вдруге - 50% вартості проданих товарів (наданих послуг), на які виявлено невідповідність, але не менше 1000 грн.;
 
      
392. вчинене втретє - 100% вартості проданих товарів (наданих послуг), на які виявлено невідповідність, але не менше 5000 грн.;
 
-348- Кінах А.К.
виключити наступні абзаци: „вчинене втретє - 100% вартості проданих товарів (наданих послуг), на які виявлено невідповідність, але не менше 5000 грн.;
 
Враховано      
393. за кожне послідуюче вчинене порушення у п’ятикратному розмірі вартості проданих товарів (наданих послуг) з дати реєстрації РРО.
 
-349- Кінах А.К.
виключити наступні абзаци: за кожне послідуюче вчинене порушення у п’ятикратному розмірі вартості проданих товарів (наданих послуг) з дати реєстрації РРО".
 
Враховано частково      
394. 2) двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі застосування при здійсненні розрахункових операцій непереведеного у фіскальний режим роботи, незареєстрованого, неопломбованого або опломбованого з порушенням встановленого порядку реєстратора розрахункових операцій;
 
      
395. 3) двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі невикористання при здійсненні розрахункових операцій у випадках, визначених цим Законом, розрахункової книжки чи книги обліку розрахункових операцій, або використання незареєстрованої належним чином розрахункової книжки чи порушення встановленого порядку її використання, або використання незареєстрованих чи не прошнурованих книг обліку розрахункових операцій, або не зберігання книг обліку розрахункових операцій чи розрахункових книжок протягом встановленого терміну;
 
      
396. 4) двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі невиконання щоденного друку фіскального звітного чеку або його незберігання в книзі обліку розрахункових операцій;
 
      
397. 5) десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі невиконання друку контрольної стрічки або її незберігання протягом встановленого терміну;
 
      
398. 6) п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі проведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій без використання режиму попереднього програмування найменування, цін товарів (послуг) та обліку їх кількості;
 
      
399. 7) десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі порушення встановленого у пункті 1 статті 9 порядку проведення розрахунків через каси підприємств, установ і організацій, в яких ці операції повинні проводитися з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку, або у разі порушення порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті;
 
      
400. 8) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі застосування при здійсненні розрахункових операцій реєстратора розрахункових операцій, в конструкцію чи програмне забезпечення якого внесені зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника.";
 
-350- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити підпункт 21 пункту 22 розділу ХІХ новими підпунктами такого змісту:
"14) статтю 21 виключити;
15) статтю 22 виключити;
16) статтю 23 виключити;
17) прикінцеві положення доповнити новими пунктами такого змісту:
"8. Установити, що пункт 7 статті 3, пункт 9 статті 17 починає діяти з "01" січня 2012 року.
9. Первинна реєстрація реєстраторів розрахункових операцій, які створюють контрольну стрічку в електронній формі, дозволяється з 1 січня 2012 року після підтвердження їх відповідності за результатами перевірки щодо створення контрольної стрічки в електронній формі, здійсненими відповідно до вимог, визначеними у статті 13 цього Закону".
 
Враховано   14) статтю 21 виключити;
15) статтю 22 виключити;
16) статтю 23 виключити;
17) прикінцеві положення доповнити новими пунктами такого змісту:
"8. Установити, що пункт 7 статті 3, пункт 9 статті 17 починає діяти з "01" січня 2012 року.
9. Первинна реєстрація реєстраторів розрахункових операцій, які створюють контрольну стрічку в електронній формі, дозволяється з 1 січня 2012 року після підтвердження їх відповідності за результатами перевірки щодо створення контрольної стрічки в електронній формі, здійсненими відповідно до вимог, визначеними у статті 13 цього Закону".
 
    -351- Полунєєв Ю.В.
&&
1. Підпункт 21) доповнити новими абзацами чотирнадцятим-вісімнадцятим такого змісту:
"9) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі відсутності, невикористання платіжного терміналу, якщо суб'єкт підприємницької діяльності повинен забезпечувати обов'язкове приймання спеціальних платіжних засобів.
Під невикористанням розуміються випадки, коли за наявності терміналу суб'єкт підприємницької діяльності відмовляє платнику в здійсненні розрахункової операції в безготівковій формі (із застосуванням спеціальних платіжних засобів).".
Статтю 22 викласти в такі редакції:
"Стаття 22. У разі невідповідності суми готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті, а у випадку використання розрахункової книжки - загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня, до суб'єктів підприємницької діяльності застосовується фінансова санкція у п'ятикратному розмірі суми, на яку виявлено невідповідність. У разі, якщо суб'єкт підприємницької діяльності, який згідно з законодавством повинен забезпечувати обов'язкове приймання спеціальних платіжних засобів, не забезпечив платнику можливість здійснення операції з розрахунків в безготівковій формі (із застосуванням спеціальних платіжних засобів), до суб'єкта підприємницької діяльності застосовується фінансова санкція у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".".
 
Відхилено додаткове навантаження на платників податків)   
401. 22) у Законі України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 363; 2006 р., № 22, ст. 182):
 
   22) у Законі України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 363; 2006 р., № 22, ст. 182):
 
402. у статті 7:
 
   у статті 7:
 
403. в абзаці другому частини першої слова "звільнення від ввізного мита" замінити словами "сум ввізного мита, що нараховуються згідно з митним законодавством України";
 
   в абзаці другому частини першої слова "звільнення від ввізного мита" замінити словами "сум ввізного мита, що нараховуються згідно з митним законодавством України";
 
404. абзаци третій і четвертий частини першої виключити;
 
   абзаци третій і четвертий частини першої виключити;
 
405. частини другу і третю викласти в редакції:
 
   частини другу і третю викласти в редакції:
 
406. "Суми ввізного мита, що нараховуються згідно з митним законодавством України при ввезенні в Україну для реалізації проектів технологічних парків нових устаткування, обладнання та комплектуючих, а також матеріалів, які не виробляються в Україні, технологічні парки, їх учасники та спільні підприємства не перераховують до бюджету, а зараховують на спеціальні рахунки технологічних парків, їх учасників та спільних підприємств.
 
   "Суми ввізного мита, що нараховуються згідно з митним законодавством України при ввезенні в Україну для реалізації проектів технологічних парків нових устаткування, обладнання та комплектуючих, а також матеріалів, які не виробляються в Україні, технологічні парки, їх учасники та спільні підприємства не перераховують до бюджету, а зараховують на спеціальні рахунки технологічних парків, їх учасників та спільних підприємств.
 
407. При цьому на спеціальні рахунки учасників технологічних парків та спільних підприємств, які є виконавцями проектів технологічних парків, зараховуються 50 відсотків сум ввізного мита, а решта 50 відсотків сум ввізного мита зараховуються на спеціальний рахунок керівного органу відповідного технологічного парку."
 
   При цьому на спеціальні рахунки учасників технологічних парків та спільних підприємств, які є виконавцями проектів технологічних парків, зараховуються 50 відсотків сум ввізного мита, а решта 50 відсотків сум ввізного мита зараховуються на спеціальний рахунок керівного органу відповідного технологічного парку."
 
408. у частині четвертій слово "податків" замінити словами "ввізного мита";
 
   у частині четвертій слово "податків" замінити словами "ввізного мита";
 
409. статтю 10 виключити;
 
   статтю 10 виключити;
 
410. у статті 12:
 
   у статті 12:
 
411. у частині четвертій слова "та податку на додану вартість" і "та відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" виключити, а слово "податків" замінити словами "ввізного мита";
 
   у частині четвертій слова "та податку на додану вартість" і "та відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" виключити, а слово "податків" замінити словами "ввізного мита";
 
412. у частині шостій слово і цифру "статті 7" замінити словами і цифрами "статей 7 і 8".
 
   у частині шостій слово і цифру "статті 7" замінити словами і цифрами "статей 7 і 8".
 
413. 23) у Законі України „Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 15, ст. 84; 2005 р., № 10, ст. 187, № 17 - 19, ст. 267):
 
-352- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 23 пункту 22 щодо внесення змін до статті 1 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" абзаци другий-четвертий замінити такими викласти у такій редакції:
"у статті 1:
в частинї першій після слів "Державна податкова адміністрація України," доповнити словами "спеціалізовані державні податкові інспекції";
частину третю після слів " (на два і більше районів)" доповнити словами "спеціалізовані (на дві і більше областей для роботи з окремими категоріями платників),"
доповнити частиною п’ятою такого змісту:
"У складі Державної податкової адміністрації України знаходиться структурний підрозділ з обслуговування великих платників податків."
У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою
 
Враховано   23) у Законі України „Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 15, ст. 84; 2005 р., № 10, ст. 187, № 17 - 19, ст. 267):
"у статті 1:
в частинї першій після слів "Державна податкова адміністрація України," доповнити словами "спеціалізовані державні податкові інспекції";
частину третю після слів " (на два і більше районів)" доповнити словами "спеціалізовані (на дві і більше областей для роботи з окремими категоріями платників),"
доповнити частиною п’ятою такого змісту:
"У складі Державної податкової адміністрації України знаходиться структурний підрозділ з обслуговування великих платників податків."
 
    -353- Логвиненко О.С.
пп.23 п.22 внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу" виключити
 
Відхилено Змінюється правова суть та обмежено заходи адміністрування   
    -354- Логвиненко О.С.
пп.23 п.22 внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу" виключити
 
Відхилено Змінюється правова суть та обмежено заходи адміністрування   
    -355- Бондаренко В.Д.
П.п. 23) пункту 22 виключити.
 
Відхилено Змінюється правова суть та обмежено заходи адміністрування   
    -356- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
У пункті 22:
у пп.23) підпункт стосовно змін до пункту 11 статті 10 Закону України „Про державну податкову службу в Україні" викласти в наступній редакції:
"пункт 11 статті 10 доповнити абзацами наступного змісту:
звертатися до суду про припинення державної реєстрації юридичної особи та підприємницької діяльності громадянина - підприємця, а також продовження строку адміністративного арешту активів платників податків та накладення арешту на кошти на банківських рахунках платника податків;
звертатися до суду про визнання недійсними правочинів, господарських зобов’язань, що можуть бути визнані недійсними з підстав, визначених законодавством;
звертатися до суду про стягнення до бюджету коштів та майна, отриманого сторонами за нікчемними правочинами, а також господарськими зобов’язаннями, що визнані судом недійсними;
звертатися до суду, у разі коли платник податків не допускає для перевірки посадових осіб органів державної податкової служби та/або перешкоджає виконанню податковим керуючим повноважень, визначених Податковим кодексом, за місцезнаходженням платника податків з поданням про зобов’язання такого платника податків виконати законі вимоги працівників органів державної податкової служби, в тому числі податкового керуючого, передбачені Податковим кодексом,
звертатися до суду з заявою про стягнення з дебіторів платника податку, що має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податків;
звертатися до суду з заявою про зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків шляхом накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, у разі, коли у платника податків відсутнє майно та/або його балансова вартість менше двократного розміру суми податкового боргу, та/або таке майно не може бути джерелом погашення податкового боргу;
звертатися до суду з заявою про продовження строку арешту майна платника податків за наявності достатніх підстав вважати, що звільнення майна з-під адміністративного арешту може загрожувати його зникненням або знищенням."
 
Відхилено Змінюється правова суть та обмежено заходи адміністрування   
    -357- Королевська Н.Ю.
5. Підпункт 23) пункту 22 виключити;
 
Відхилено Змінюється правова суть та обмежено заходи адміністрування   
    -358- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
13. Пункт 23 Розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" виключити.
 
Відхилено Змінюється правова суть та обмежено заходи адміністрування   
414. у статті 1:
 
-359- Ляпіна К.М.
У Законі України „Про державну податкову службу в Україні" статтю 1 викласти у такій редакції:
Стаття 1. Система органів державної податкової служби До системи органів державної податкової служби належать: Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах (далі - органи державної податкової служби).
Державна податкова адміністрація України залежно від кількості платників податків та інших місцевих умов може утворювати міжрайонні (на два і більше районів), об'єднані (на місто і район) державні податкові інспекції та у їх складі відповідні підрозділи податкової міліції.
 
Відхилено Змінюється правова суть та обмежено заходи адміністрування     
415. в частині першій після слів "Державна податкова адміністрація України, " доповнити словами "спеціалізовані державні податкові інспекції";
 
-360- Ляпіна К.М.
Абзац 3 підпункту 23 виключити
 
Відхилено Змінюється правова суть та обмежено заходи адміністрування     
    -361- Кармазін Ю.А.
У Законі України "Про державну податкову службу в Україні".
12. В абзаці 1 статті 1, після слів: "Державна податкова адміністрація України," вилучити слова "спеціалізовані державні податкові інспекції". Немає необхідності створювати нові підрозділи, оскільки вони можуть бути створені в межах існуючих інспекцій.
 
Відхилено Змінюється правова суть та обмежено заходи адміністрування   
416. частину третю після слів " (на два і більше районів)" доповнити словами "спеціалізовані (на дві і більше областей для роботи з окремими категоріями платників), "
 
-362- Ляпіна К.М.
Абзац 4 підпункту 23 виключити
 
Відхилено Змінюється правова суть та обмежено заходи адміністрування     
    -363- Кармазін Ю.А.
13. В абзаці 3 статті 1, після слів: " (на два і більше районів)" вилучити слова "спеціалізовані (на дві і більше областей для роботи з окремими категоріями платників),"
 
Відхилено Змінюється правова суть та обмежено заходи адміністрування   
    -364- Клюєв С.П.
&&
у пункті 22
у підпункті 23
доповнити підпункт абзацом п’ятим наступного змісту:
"У складі Державної податкової адміністрації України знаходиться централізований підрозділ по роботі з великими платниками податків.";
 
Враховано    
417. Абзац шостий частини першої статті 2 викласти в такій редакції:
 
   Абзац шостий частини першої статті 2 викласти в такій редакції:
 
418. "надання консультацій з питань оподаткування";
 
-365- Хомутиннік В.Ю.
слова"надання консультацій з питань оподаткування" замінити на слова "надання податкових консультацій та податкових роз’яснень"
 
Враховано   надання податкових консультацій та податкових роз’яснень
 
419. у статті 4:
 
-366- Ляпіна К.М.
У Законі України „Про державну податкову службу в Україні" статтю 4 викласти у такій редакції:
Стаття 4. Підпорядкованість органів державної податкової служби та їх взаємодія з іншими органами
Державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані державні податкові інспекції підпорядковуються відповідним державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі підпорядковуються Державній податковій адміністрації України.
Державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції підпорядковуються відповідним державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
 
Відхилено Змінюється правова суть та обмежено заходи адміністрування  у статті 4:
 
420. частину третю після слова "міжрайонні" доповнити знаком та словом ", спеціалізовані";
 
-367- Ляпіна К.М.
Абзац 2 змін до статті 4 виключити
 
Відхилено Змінюється правова суть та обмежено заходи адміністрування  частину третю після слова "міжрайонні" доповнити знаком та словом ", спеціалізовані";
 
    -368- Кармазін Ю.А.
14. У частині 3 статті 4 після слова "міжрайонні" вилучити слова ", спеціалізовані".
 
Відхилено Змінюється правова суть та обмежено заходи адміністрування   
421. доповнити частиною третьою наступного змісту:
 
   доповнити частиною третьою наступного змісту:
 
422. "Спеціалізовані державні податкові інспекції можуть бути підпорядковані державній податковій адміністрації України за її рішенням",
 
-369- Ляпіна К.М.
Абзац "Спеціалізовані державні податкові інспекції можуть бути підпорядковані державній податковій адміністрації України за її рішенням." виключити
 
Відхилено Змінюється правова суть та обмежено заходи адміністрування  "Спеціалізовані державні податкові інспекції можуть бути підпорядковані державній податковій адміністрації України за її рішенням",
 
    -370- Кармазін Ю.А.
15. Вилучити доповнення частини 3 статті 4 "Спеціалізовані державні податкові інспекції можуть бути підпорядковані державній податковій адміністрації України за її рішенням",
 
Відхилено Змінюється правова суть та обмежено заходи адміністрування   
423. відповідно частину третю вважати частиною четвертою;
 
   відповідно частину третю вважати частиною четвертою;
 
424. у статті 5:
 
-371- Ляпіна К.М.
У Законі України „Про державну податкову службу в Україні" статтю 5 викласти у такій редакції:
Стаття 5. Призначення керівників органів державної податкової служби
Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані державні податкові інспекції очолюють начальники, які призначаються на посаду і звільняються з посади Головою Державної податкової адміністрації України за поданням голів відповідних державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
 
Відхилено Змінюється правова суть  у статті 5:
 
    -372- Кармазін Ю.А.
16. у статті 5:
Вилучити доповнення ", спеціалізовані" частини 4 статті 5 після слова "міжрайонні".
 
Відхилено Змінюється правова суть та обмежено заходи адміністрування   
425. частину четверту після слова "міжрайонні" доповнити знаком та словом ", спеціалізовані";
 
-373- Ляпіна К.М.
Абзац 2 змін до статті 5 виключити
 
Відхилено Змінюється правова суть та обмежено заходи адміністрування  частину четверту після слова "міжрайонні" доповнити знаком та словом ", спеціалізовані";
 
426. доповнити частиною п’ятою наступного змісту:
 
-374- Кармазін Ю.А.
17. Вилучити доповнення статті 5 частиною 5 наступного змісту: "У разі підпорядкування спеціалізованої державної податкової інспекції Державній податковій адміністрації України, начальник такої спеціалізованої інспекції призначається на посаду і звільняється з посади Головою Державної податкової адміністрації України.".
 
Відхилено Змінюється правова суть та обмежено заходи адміністрування  доповнити частиною п’ятою наступного змісту:
 
427. У разі підпорядкування спеціалізованої державної податкової інспекції Державній податковій адміністрації України, начальник такої спеціалізованої інспекції призначається на посаду і звільняється з посади Головою Державної податкової адміністрації України.
 
-375- Ляпіна К.М.
Абзац "У разі підпорядкування спеціалізованої державної податкової інспекції Державній податковій адміністрації України, начальник такої спеціалізованої інспекції призначається на посаду і звільняється з посади Головою Державної податкової адміністрації України." виключити
Начальники управлінь податкової міліції призначаються
 
Відхилено Змінюється правова суть  У разі підпорядкування спеціалізованої державної податкової інспекції Державній податковій адміністрації України, начальник такої спеціалізованої інспекції призначається на посаду і звільняється з посади Головою Державної податкової адміністрації України.
 
428. відповідно частину п’яту вважати частиною шостою;
 
   відповідно частину п’яту вважати частиною шостою;
 
429. у статті 7 після слова "міжрайонні" доповнити знаком та словом ", спеціалізовані";
 
-376- Ляпіна К.М.
У Законі України „Про державну податкову службу в Україні" статтю 7 викласти у такій редакції:
Стаття 7. Статус органів державної податкової служби
Державна податкова адміністрація України, державні по даткові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані державні податкові інспекції є юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, відповідні бланки, рахунки в установах банків.
 
Відхилено Змінюється правова суть  у статті 7 після слова "міжрайонні" доповнити знаком та словом ", спеціалізовані";
 
    -377- Ляпіна К.М.
Зміни до статті 7 виключити
 
Відхилено Змінюється правова суть   
    -378- Кармазін Ю.А.
18. У статті 7 після слова "міжрайонні" доповнити знаком та словом ", спеціалізовані".
 
Відхилено Змінюється правова суть   
430. У абзаці п’ятому пункту 1 статті 8 після слів "інших надходжень" доповнити знаком та словами ", супроводженням Єдиного реєстру податкових накладних";
 
-379- Клюєв С.П.
у абзаці вісімнадцятому слово "надходжень" замінити словом "платежів";
 
Враховано   У абзаці п’ятому пункту 1 статті 8 після слів "інших платежів" доповнити знаком та словами ", супроводженням Єдиного реєстру податкових накладних";
 
431. пункт 4) статті 8 слово " роз’яснення" замінити словом "консультації";
 
   пункт 4) статті 8 слово " роз’яснення" замінити словом "консультації";
 
432. У назві статті 10 після слова "об’єднаних" доповнити знаком і словом ", спеціалізованих";
 
-380- Кармазін Ю.А.
19. У назві статті 10 після слова "об’єднаних" вилучити слово ", спеціалізованих".
 
Відхилено Змінюється правова суть та обмежено заходи адміністрування  У назві статті 10 після слова "об’єднаних" доповнити знаком і словом ", спеціалізованих";
 
    -381- Ляпіна К.М.
У назві статті 10 слово "спеціалізованих" виключити.
 
Відхилено Змінюється правова суть та обмежено заходи адміністрування   
433. У абзаці першому статті 10 після слова "об’єднані" доповнити знаком і словом ", спеціалізовані";
 
-382- Кармазін Ю.А.
У абзаці 1 статті 10 після слова "об’єднані" вилучити слово ", спеціалізовані".
 
Відхилено Змінюється правова суть та обмежено заходи адміністрування  У абзаці першому статті 10 після слова "об’єднані" доповнити знаком і словом ", спеціалізовані";
 
434. у пункті 1) статті 10 слова " (обов’язкових платежів)" виключити;
 
   у пункті 1) статті 10 слова " (обов’язкових платежів)" виключити;
 
435. пункт 11 статті 10 доповнити абзацами наступного змісту:
 
-383- Воропаєв Ю.М.
145. Викласти пп. 23 п.21 розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" в наступній редакції:
"…"
"пункт 11 статті 10 доповнити абзацами наступного змісту:
звертатися до суду про припинення державної реєстрації юридичної особи та підприємницької діяльності громадянина – підприємця, у тому числі про визнання недійсними установчих (засновницьких) документів суб’єктів господарювання та/або змін до них, скасування рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу про внесення змін до установчих документів, визнання недійсним свідоцтва платника податку на додану вартість та документів, що є наслідком такої діяльності, а також продовження строку адміністративного арешту активів платників податків та накладення арешту на кошти на банківських рахунках платника податків;
звертатися до суду про визнання недійсними правочинів, господарських зобов’язань, що можуть бути визнані недійсними з підстав, визначених законодавством;
звертатися до суду про стягнення до бюджету коштів та майна, отриманого сторонами за нікчемними правочинами, а також господарськими зобов’язаннями, що визнані судом недійсними;
звертатися до суду за місцезнаходженням такого органу з поданням про зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках такого платника податків у банках та інших фінансових установах (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, а також визначених контролюючим органом грошових зобов’язань платника податків) у разі відмови платника податків без достатніх правових підстав від проведення перевірки або недопущення посадових осіб органів державної податкової служби до обстеження територій та приміщень у випадках, передбачених Податковим кодексом України.
звертатися до суду, у разі коли платник податків без відповідних правових підстав не допускає для перевірки посадових осіб органів державної податкової служби та/або перешкоджає виконанню податковим керуючим повноважень, визначених Податковим кодексом, за місцезнаходженням такого органу з поданням про зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків шляхом накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, та зобов'язання такого платника податків виконати законі вимоги працівників органів державної податкової служби, в тому числі податкового керуючого, передбачені Податковим кодексом.
звертатися до суду, у разі застосування адміністративного арешту майна платника податків, із заявою про зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків шляхом накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку,
звертатися до суду з заявою про стягнення з дебіторів платника податку, що має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на орган державної податкової служби, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податків;
звертатися до суду з заявою про зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків шляхом накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, у разі, коли у платника податків відсутнє майно та/або його балансова вартість менше двократного розміру суми податкового боргу, та/або таке майно не може бути джерелом погашення податкового боргу;
звертатися до суду з заявою про продовження строку арешту майна платника податків за наявності достатніх підстав вважати, що звільнення майна з-під адміністративного арешту може загрожувати його зникненням або знищенням.
 
Враховано частково   пункт 11 статті 10 доповнити абзацами наступного змісту:
 
436. звертатися до суду про припинення державної реєстрації юридичної особи та підприємницької діяльності громадянина - підприємця, у тому числі про визнання недійсними установчих (засновницьких) документів суб’єктів господарювання та/або змін до них, скасування рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу про внесення змін до установчих документів, визнання недійсним свідоцтва платника податку на додану вартість та документів, що є наслідком такої діяльності, а також продовження строку адміністративного арешту активів платників податків та накладення арешту на кошти на банківських рахунках платника податків;
 
   звертатися до суду про припинення державної реєстрації юридичної особи та підприємницької діяльності громадянина - підприємця, у тому числі про визнання недійсними установчих (засновницьких) документів суб’єктів господарювання та/або змін до них, скасування рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу про внесення змін до установчих документів, визнання недійсним свідоцтва платника податку на додану вартість та документів, що є наслідком такої діяльності, а також продовження строку адміністративного арешту активів платників податків та накладення арешту на кошти на банківських рахунках платника податків;
 
437. виключити слова "господарських зобов’язань" та викласти абзац в наступній редакції:
 
   виключити слова "господарських зобов’язань" та викласти абзац в наступній редакції:
 
438. звертатися до суду про визнання недійсними правочинів, що можуть бути визнані недійсними з підстав, визначених законодавством;
 
-384- Шпенов Д.Ю.
Стаття 22 пункт 23) абзац 26 виключити
 
Відхилено Обмежується можливість реалізації ст.ст.207 та 208 ГК України  звертатися до суду про визнання недійсними правочинів, що можуть бути визнані недійсними з підстав, визначених законодавством;
 
439. звертатися до суду про стягнення до бюджету коштів та майна, отриманого сторонами за нікчемними правочинами, а також господарськими зобов’язаннями, що визнані судом недійсними;
 
   звертатися до суду про стягнення до бюджету коштів та майна, отриманого сторонами за нікчемними правочинами, а також господарськими зобов’язаннями, що визнані судом недійсними;
 
440. звертатися до суду про зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках такого платника податків у банках та інших фінансових установах ( крім операцій щодо видачі заробітної плати та сплати податків і зборів, а також визначених контролюючим органом грошових зобов’язань платника податків) за наявності хоча би однієї з таких підстав: відмови платника податків від проведення перевірки; недопущення посадових осіб органів державної податкової служби до обстеження територій та приміщень, визначених у Податковому кодексу України; ненадання або надання у неповному обсязі документів на перевірку; ненадання або надання у неповному обсязі документів, предметів та інших матеріалів для проведення експертизи; невиконання законних вимог органів державної податкової служби під час проведення виїзних перевірок; непред’явлення свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів господарювання, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на провадження діяльності, яка підлягає ліцензуванню та/або патентуванню; ненадання платником податків-фізичною особою до органів податкової служби податкової декларації про доходи за минулий рік у порядку, встановленому Податковим кодексом України.
 
   звертатися до суду про зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках такого платника податків у банках та інших фінансових установах ( крім операцій щодо видачі заробітної плати та сплати податків і зборів, а також визначених контролюючим органом грошових зобов’язань платника податків) за наявності хоча би однієї з таких підстав: відмови платника податків від проведення перевірки; недопущення посадових осіб органів державної податкової служби до обстеження територій та приміщень, визначених у Податковому кодексу України; ненадання або надання у неповному обсязі документів на перевірку; ненадання або надання у неповному обсязі документів, предметів та інших матеріалів для проведення експертизи; невиконання законних вимог органів державної податкової служби під час проведення виїзних перевірок; непред’явлення свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів господарювання, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на провадження діяльності, яка підлягає ліцензуванню та/або патентуванню; ненадання платником податків-фізичною особою до органів податкової служби податкової декларації про доходи за минулий рік у порядку, встановленому Податковим кодексом України.
 
441. звертатися до суду, у разі коли платник податків не допускає для перевірки посадових осіб органів державної податкової служби та/або перешкоджає виконанню податковим керуючим повноважень, визначених Податковим кодексом, за місцезнаходженням такого органу з поданням про зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків шляхом накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, та зобов’язання такого платника податків виконати законі вимоги працівників органів державної податкової служби, в тому числі податкового керуючого, передбачені Податковим кодексом,
 
   звертатися до суду, у разі коли платник податків не допускає для перевірки посадових осіб органів державної податкової служби та/або перешкоджає виконанню податковим керуючим повноважень, визначених Податковим кодексом, за місцезнаходженням такого органу з поданням про зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків шляхом накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, та зобов’язання такого платника податків виконати законі вимоги працівників органів державної податкової служби, в тому числі податкового керуючого, передбачені Податковим кодексом,
 
442. звертатися до суду, у разі застосування адміністративного арешту майна платника податків, із заявою про зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків шляхом накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку,
 
-385- Шпенов Д.Ю.
Стаття 22 пункт 23) абзац 30 виключити
 
Відхилено Обмежується заходи правового реагування  звертатися до суду, у разі застосування адміністративного арешту майна платника податків, із заявою про зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків шляхом накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку,
 
443. звертатися до суду з заявою про стягнення з дебіторів платника податку, що має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податків;
 
   звертатися до суду з заявою про стягнення з дебіторів платника податку, що має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податків;
 
444. звертатися до суду з заявою про зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків шляхом накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, у разі, коли у платника податків відсутнє майно та/або його балансова вартість менше двократного розміру суми податкового боргу, та/або таке майно не може бути джерелом погашення податкового боргу;
 
   звертатися до суду з заявою про зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків шляхом накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, у разі, коли у платника податків відсутнє майно та/або його балансова вартість менше двократного розміру суми податкового боргу, та/або таке майно не може бути джерелом погашення податкового боргу;
 
445. звертатися до суду з заявою про продовження строку арешту майна платника податків за наявності, визначених Кабінетом Міністрів України підстав, які свідчать, що звільнення майна з-під адміністративного арешту може загрожувати його зникненням або знищенням.
 
-386- Горіна І.А.
4. У пункті 22:
1) в абзаці тридцять третьому підпункту 23 слова "визначених Кабінетом Міністрів України" виключити;
 
Враховано   звертатися до суду з заявою про продовження строку арешту майна платника податків за наявності, підстав, які свідчать, що звільнення майна з-під адміністративного арешту може загрожувати його зникненням або знищенням.
 
446. у пункті 17) статті 10 слова "Законом України "Про порядок погашення зобов’язань перед бюджетами та державними цільовими фондами" замінити словами "Податковим кодексом";
 
   у пункті 17) статті 10 слова "Законом України "Про порядок погашення зобов’язань перед бюджетами та державними цільовими фондами" замінити словами "Податковим кодексом";
 
447. статті 11, 11-1, 11-2 та 13 вилучити;
 
   статті 11, 11-1, 11-2 та 13 вилучити;
 
448. абзац другий статті 20 викласти в наступній редакції:
 
-387- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті 23 пункту 22 Розділу ХІХ абзаци тридцять шостий – тридцять дев’ятий викласти у такій редакції:
"абзаци другий – четвертий статті 20 викласти у такій редакції:
"Головне управління податкової міліції, Слідче управління податкової міліції, Управління внутрішньої безпеки Державної податкової адміністрації України та підпорядковані йому регіональні підрозділи внутрішньої безпеки при державних
податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
управління податкової міліції, слідчі підрозділи податкової міліції відповідних державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; підрозділи податкової міліції, слідчі підрозділи (групи)
податкової міліції відповідних державних податкових інспекцій в районах, містах, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій".
 
Враховано   абзаци другий – четвертий статті 20 викласти у такій редакції:
"Головне управління податкової міліції, Слідче управління податкової міліції, Управління внутрішньої безпеки Державної податкової адміністрації України та підпорядковані йому регіональні підрозділи внутрішньої безпеки при державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
управління податкової міліції, слідчі підрозділи податкової міліції відповідних державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
підрозділи податкової міліції, слідчі підрозділи (групи) податкової міліції відповідних державних податкових інспекцій в районах, містах, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій".
 
    -388- Мартиненко М.В.
5) виключити абзац 36 підпункту 23) пункту 21.
 
Відхилено Змінюється правова суть   
449. "Головні управління (управління, відділи), Головне слідче управління, Управління внутрішньої безпеки Державної податкової адміністрації України та підпорядковані йому регіональні підрозділи внутрішньої безпеки при державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управління (відділи) (з місцем дислокації в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі) Головних управлінь Державної податкової адміністрації України";
 
      
450. у абзаці третьому статті 20 після слова "управлінь" доповнити знаками та словом " (відділи)"".
 
      
451. в абзаці 4 статті 20 після слова "міжрайонних" доповнити знаком та словом ", спеціалізованих";
 
      
452. у статті 22 слова "передбачені пунктом 1, частиною першою пункту 2, пунктами 3 та 6 статті 11 цього Закону" замінити словами "передбачені підпунктами 20.1.2, 20.1.4, 20.1.30 статті 20 розділу І Податкового кодексу".
 
-389- Мартиненко М.В.
&&
6) пункт 22 доповнити новим підпунктом 24) такого змісту:
"24) У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" викласти п.16 у такій редакції:
"16. Підприємство може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. Підприємство також може відображати переоцінку, застосовуючи коефіцієнт індексації та порядок, передбачені Податковим кодексом. У разі переоцінки об'єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт."
 
Відхилено Запропоновані зміни не є предметом регулювання Податкового кодексу, це питання фінансового обліку та методології бухгалтерського обліку.  у статті 22 слова "передбачені пунктом 1, частиною першою пункту 2, пунктами 3 та 6 статті 11 цього Закону" замінити словами "передбачені підпунктами 20.1.2, 20.1.4, 20.1.30 статті 20 розділу І Податкового кодексу".
 
453. 24) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18 - 22, ст. 144; 2005 № 11, ст.205):
 
-390- Бондаренко В.Д.
П.п. 24) пункту 21 виключити.
 
Відхилено Визначення фіктивної діяльності у нормах матеріального права як певного правового інституту який тягне певні правові наслідки є необхідним як то у визначенні правомірності введення податкового обліку, а також і визначення відповідальності.  24) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18 - 22, ст. 144; 2005 № 11, ст.205):
 
454. після статті 55 доповнити новою статтею 551 такого змісту:
 
   після статті 55 доповнити новою статтею 551 такого змісту:
 
455. „55-1. Фіктивна діяльність суб’єкта господарювання.
 
-391- Ляпіна К.М.
Виключити статтю 551
 
Відхилено законодавством не врегульовано визначення фіктивної діяльності. З метою врегулювання даного питання та уникнення колізії та упередити ухилення від оподаткування, а також мінімізацію податкових зобов’язань запропоновано визначити ознаки фіктивності, що дають можливість звернутися до суду щодо припинення особи  „55-1. Фіктивна діяльність суб’єкта господарювання.
 
456. 1. Ознаки фіктивності, що дають підстави для звернення до суду про припинення особи, в тому числі визнання реєстраційних документів недійсними:
 
   1. Ознаки фіктивності, що дають підстави для звернення до суду про припинення особи, в тому числі визнання реєстраційних документів недійсними:
 
457. зареєстровано (перереєстровано) на недійсні (втрачені, загублені) та підроблені документи;
 
   зареєстровано (перереєстровано) на недійсні (втрачені, загублені) та підроблені документи;
 
458. незареєстровано у державних органах, якщо обов’язок реєстрації передбачено законодавством;
 
   незареєстровано у державних органах, якщо обов’язок реєстрації передбачено законодавством;
 
459. зареєстровано (перереєстровано) у органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління підставним (неіснуючим), померлим, безвісти зниклим особам, або таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження;
 
   зареєстровано (перереєстровано) у органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління підставним (неіснуючим), померлим, безвісти зниклим особам, або таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження;
 
460. зареєстровано (перереєстровано) та проваджено фінансово-господарську діяльність без відома та згоди його засновників та призначених у законному порядку керівників";
 
   зареєстровано (перереєстровано) та проваджено фінансово-господарську діяльність без відома та згоди його засновників та призначених у законному порядку керівників";
 
461. у статті 59:
 
   у статті 59:
 
462. у частині першій слова „цим Кодексом" замінити словом „законами";
 
   у частині першій слова „цим Кодексом" замінити словом „законами";
 
463. доповнити останнє речення частини сьомої після слів „запис вноситься" словом „лише", а після слів „цього Кодексу" - словами „та подання головою ліквідаційної комісії або уповноваженою ним особою документів для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи - підприємця у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";
 
   доповнити останнє речення частини сьомої після слів „запис вноситься" словом „лише", а після слів „цього Кодексу" - словами „та подання головою ліквідаційної комісії або уповноваженою ним особою документів для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи - підприємця у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";
 
464. доповнити друге речення частини п’ятої статті 60 після слів „у встановленому законодавством порядку" словами „з обов’язковою перевіркою органом державної податкової служби, у якому перебуває на обліку суб’єкт господарювання";
 
-392- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 24) пункту 22 доповнити новими частинами наступного змісту:
у пункті 3 статті 86 слова „декларацією про їх доходи і майно " замінити словами „довідкою органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію)";
у пункті 6 статті 128 слова „декларації про доходи" замінити словами „декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію)".
 
Враховано   доповнити друге речення частини п’ятої статті 60 після слів „у встановленому законодавством порядку" словами „з обов’язковою перевіркою органом державної податкової служби, у якому перебуває на обліку суб’єкт господарювання";
у пункті 3 статті 86 слова „декларацією про їх доходи і майно " замінити словами „довідкою органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію)";
у пункті 6 статті 128 слова „декларації про доходи" замінити словами „декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію)".
Підпункт 24) пункту 22 доповнити новими частинами наступного змісту:
У статті 63 Господаоського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст..144) абзац другий частини сьомої викласти у такій редакції:
"Малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує тридцять осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує дванадцять мільйонів гривень."
Пункт 1 статті 75 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144; 2005 р., № 29, ст. 384) доповнити новими пунктами такого змісту:
Державне комерційне підприємство (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" відповідно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів", а також державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія") зобов'язане спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до загального фонду державного бюджету України у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України:
у розмірі 30 відсотків – державні підприємства, що є суб'єктами природних монополій, та державні підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень;
у розмірі 15 відсотків - інші державні підприємства.
 
    -393- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 24) пункту 22 доповнити новими частинами наступного змісту:
У статті 63 Господаоського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст..144) абзац другий частини сьомої викласти у такій редакції:
"Малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує тридцять осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує дванадцять мільйонів гривень."
 
Враховано    
    -394- Мельник П.В.
Пункт 1 статті 75 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144; 2005 р., № 29, ст. 384) доповнити новими пунктами такого змісту:
Державне комерційне підприємство (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" відповідно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів", а також державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія") зобов'язане спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до загального фонду державного бюджету України у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України:
у розмірі 30 відсотків – державні підприємства, що є суб'єктами природних монополій, та державні підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень;
у розмірі 15 відсотків - інші державні підприємства.
 
Враховано    
465. статтю 242 виключити;
 
   статтю 242 виключити;
 
466. доповнити статтю 250 частиною такого змісту:
„2. Дія цієї статті не поширюється на штрафні санкції, розмір і порядок стягнення яких визначені Податковим кодексом України, податковими законами та іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на органи державної податкової служби та митні органи";
 
-395- Воропаєв Ю.М.
87. З пп. 24 п.21 розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" виключити абзац наступного змісту: "доповнити статтю 250 частиною такого змісту:
„2. Дія цієї статті не поширюється на штрафні санкції, розмір і порядок стягнення яких визначені Податковим кодексом України, податковими законами та іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на органи державної податкової служби та митної ".
 
Враховано   доповнити статтю 250 частиною такого змісту:
2. Дія цієї статті не поширюється на штрафні санкції, розмір і порядок стягнення яких визначені Податковим кодексом України, податковими законами та іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на органи державної податкової служби та митної ".
 
    -396- Воропаєв Ю.М.
88. Замість виключеного пп. 25 п. 21 розділу ХІХ додати пп. 25 п.21 розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" такого змісту:
"Штрафні (фінансові) санкції, які можуть бути накладені на платників податку у зв'язку з порушенням положень Податкового кодексу України починають застосовуватися до таких платників податку за наслідками податкового періоду, наступного за податковим періодом, протягом якого був введений в дію даний Податковий кодекс України."
 
Відхилено    
467. 25) частину четверту статті 212 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 - 26, ст. 131) викласти у такій редакції:
 
-397- Бондаренко В.Д.
П.п. 25) пункту 22 виключити.
 
Враховано частково   25) частину четверту статті 212 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 - 26, ст. 131) викласти у такій редакції:
 
    -398- Святаш Д.В.
15. пункт 25) пункту 22 виключити;
 
Враховано частково    
    -399- Воропаєв Ю.М.
87. Підпункт 25) пункту 21 розділу ХІХ викласти в наступній редакції:
"25) частину четверту статті 212 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 – 26, ст. 131) викласти у такій редакції:
„4. Особа, яка вчинила діяння, передбачені частиною першою, другою або третьою цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори, а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою, в тому числі у вигляді сплати фінансових санкцій, пені, у порядку, визначеному Податковим кодексом України."
 
Враховано частково    
    -400- Воропаєв Ю.М.
87. Підпункт 25) пункту 21 розділу ХІХ викласти в наступній редакції:
"25) частину четверту статті 212 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 – 26, ст. 131) викласти у такій редакції:
„4. Особа, яка вчинила діяння, передбачені частиною першою, другою або третьою цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори, а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою, в тому числі у вигляді сплати фінансових санкцій, пені, у порядку, визначеному Податковим кодексом України."
 
Враховано частково    
    -401- Кармазін Ю.А.
20. Частину 4 статті 212 Кримінального кодексу України викласти у такій редакції:
"4. Особа, яка вчинила діяння, передбачені частиною першою, другою або третьою цієї статті, звільняється судом від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори, а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою, у тому числі фінансові санкціями, пеню у порядку, визначеному Податковим кодексом України.
Це правило не застосовується, якщо після звільнення від кримінальної відповідальності на підставі частини четвертої цієї статті особа повторно вчинить діяння, передбачене частинами першою, другою, або третьою цієї статті", це необхідно для того, аби унеможливити шантажування підприємців і отримання сплати податків без рішення суду.
 
Відхилено    
    -402- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
&&
пп.25) стосовно змін до Кримінального кодексу України доповнити наступними положеннями:
"частину 1 статті 55 доповнити такими словами: "а у випадках, встановлених цим Кодексом, - довічно";
 
Відхилено Змінюється суть норми   
468. „4. Особа, яка вчинила діяння, передбачені частиною першою, другою або третьою цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори, а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою, у тому числі фінансові санкції, пеню у порядку, визначеному Податковим кодексом України.
 
-403- Хомутиннік В.Ю.
Абзаци 1 підпункту 4 викласти у такій редакції:
„4. Особа, яка вчинила діяння, передбачені частиною першою, другою та діяння передбачені частиною третьою цієї статті, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори, а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою, у тому числі фінансові санкції, пеню у порядку".
 
Враховано   „4. Особа, яка вчинила діяння, передбачені частиною першою, другою та діяння передбачені частиною третьою цієї статті, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори, а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою, у тому числі фінансові санкції, пеню у порядку.
 
469. Це правило не застосовується, якщо після звільнення від кримінальної відповідальності на підставі частини четвертої цієї статті особа повторно вчинить діяння, передбачене частинами першою, другою, або третьою цієї статті";
 
   Це правило не застосовується, якщо після звільнення від кримінальної відповідальності на підставі частини четвертої цієї статті особа повторно вчинить діяння, передбачене частинами першою, другою, або третьою цієї статті";
 
470. у частині першій статті 384 після слів та знаку "досудового слідства," доповнити словами та знаком "здійснення податкового контролю органами державної податкової служби,";
 
-404- Клюєв С.П.
останній абзац підпункту 25 виключити.
 
Враховано      
    -405- Ляпіна К.М.
Зміни до статті 384 підпункту 25 виключити
 
Враховано    
    -406- Ляпіна К.М.
Статтю 384 підпункту 25 викласти у такій редакції:
Стаття 384. Завідомо неправдиве показання
1. Завідомо неправдиве показання свідка чи потерпілого або завідомо неправдивий висновок експерта під час провадження дізнання, досудового слідства, здійснення виконавчого провадження або проведення розслідування тимчасовою слідчою чи спеціальною тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України або в суді, а також завідомо неправильний переклад, зроблений перекладачем у таких самих випадках, - караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
 
Враховано по суті   
    -407- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
&&
частини 2,3 статті 364 викласти в наступній редакції:
"…2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки,
- карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з довічним позбавленням права обіймати посади в органах державної влади.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені працівником правоохоронного органу,
- караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з довічним позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та з конфіскацією майна".
частину 3 ст.365 викласти в наступній редакції:
"3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки,
- караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з довічним позбавленням права обіймати посади в органах державної влади".
статтю 366 викласти в наступній редакції:
"1. Службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, -
карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Те саме діяння, вчинене повторно, -
карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з довічним позбавленням права обіймати посади в органах державної влади.
3. Діяння, передбачене частиною першою, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
4. Діяння, передбачене частиною третьою цієї статті, вчинене повторно, -
карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з довічним позбавленням права обіймати посади в органах державної влади.";
 
Відхилено Змінюється суть норми   
471. 26) У Кримінально-процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1961, №2, ст. 15):
 
-408- Королевська Н.Ю.
6. Підпункт 26) пункту 22 викласти у такій редакції:
"26) У Кримінально-процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1961, N2, ст. 15):
у статті 32:
у пункті 6-а) слова "а також податкової міліції" виключити;
у пункті 7 слова "слідчий податкової міліції" виключити;
пункт 1-1) статті 101 виключити;
у статті 102 слова "слідчі податкової міліції" виключити;
у частині четвертій статті 112 слова "податкової міліції" замінити словами "органів внутрішніх справ".
 
Відхилено Змінюється суть норми  26) У Кримінально-процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1961, №2, ст. 15):
Частину четверту статті 83 доповнити реченням такого змісту : "Вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів проводиться виключно за рішенням суду".
 
    -409- Хомутиннік В.Ю.
Щодо внесення змін до Кримінально-процесуального Кодексу України:
Частину четверту статті 83 доповнити реченням такого змісту : "Вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів проводиться виключно за рішенням суду".
Після частини першої статті 186 доповнити новою частиною такого змісту:
"Вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів проводиться виключно за рішенням суду"
Частини третю-четверту відповідно вважати частинами четвертою-п’ятою.
 
Враховано    
    -410- Пінчук А.П.
Підпункті 26 статті 22 Розділу ХІХ викласти у такій редакції:
"26) У Кримінально-процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1961, №2, ст. 15):
 
Враховано    
472. пункт 11 статті 101 викласти у такій редакції:
 
   пункт 11 статті 101 викласти у такій редакції:
 
473. "1-1) податкова міліція - у справах, що належать згідно із законом до її компетенції; ";
 
   "1-1) податкова міліція - у справах, що належать згідно із законом до її компетенції; ";
 
474. у статті 112:
 
-411- Пінчук А.П.
у частині третій цифри "201" виключити;
 
Враховано   у статті 112:
у частині третій цифри "201" виключити;
 
475. у першому реченні частини четвертої після слова і цифр „статтями 216, 218" доповнити цифрами „219". Відповідно у другому реченні даної частини після цифр „215, " цифри „219" виключити;
 
   у першому реченні частини четвертої після слова і цифр „статтями 216, 218" доповнити цифрами „219". Відповідно у другому реченні даної частини після цифр „215, " цифри „219" виключити;
 
476. у частині п’ятій після слова і цифр „статтями 191" доповнити словами і цифрами „частиною другою статті 205";
 
-412- Пінчук А.П.
у частині п’ятій після слова і цифр "статтями 191" доповнити словами і цифрами 201 "частиною другою статті 205".
 
Враховано   у частині п’ятій після слова і цифр "статтями 191" доповнити словами і цифрами 201 "частиною другою статті 205".
Після частини першої статті 186 доповнити новою частиною такого змісту:
"Вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів проводиться виключно за рішенням суду"
Частини третю-четверту відповідно вважати частинами четвертою-п’ятою.
 
477. 27) доповнити статтю 9 Закону України „Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (Офіційний вісник України, 2010, N 57 (06.08.2010), ст. 1935) пунктом 7 такого змісту:
 
-413- Колесніченко В.В.
П.п. 22.27 вилучити. П.п.22.28 вважати відповідно п.п. 22.27.
 
Відхилено Пропозиція не містить обгрунтувань  27) доповнити статтю 9 Закону України „Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (Офіційний вісник України, 2010, N 57 (06.08.2010), ст. 1935) пунктом 7 такого змісту:
 
    -414- Кармазін Ю.А.
21. Виключити доповнення статті 9 Закону України "Про органи реєстрації актів громадянського стану" новою частиною 7 такого змісту: "Органи реєстрації актів громадянського стану, крім консульських установ і дипломатичних представництв України, подають органам державної податкової служби відомості про фізичних осіб для внесення або зміни таких даних у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. Відомості передаються у вигляді відповідних облікових карток за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби України та погодженою з Міністерством юстиції України, у разі проведення реєстрації народження, смерті, видачі свідоцтв про народження (у тому числі повторних), проведення реєстрації чи видачі свідоцтв про реєстрацію інших актів громадянського стану, що пов’язані із зміною прізвища, імені, по батькові чи інших даних про фізичну особу, які включаються до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків. Порядок взаємодії між органами державної податкової служби і органами реєстрації актів громадянського стану відповідно до Податкового кодексу України та цього Закону встановлюється Кабінетом Міністрів України", оскільки доцільно обов’язок створення єдиного реєстру фізичних осіб покласти на Мінюст, а пізніше Державну міграційну службу, і використовувати його, як для потреб ДПАУ так і Реєстру виборців тощо.
 
Відхилено Змінюється суть норми   
478. „7. Органи реєстрації актів цивільного стану, крім консульських установ і дипломатичних представництв України, подають органам державної податкової служби відомості про фізичних осіб для внесення або зміни таких даних у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. Відомості передаються у вигляді відповідних облікових карток за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби України та погодженою з Міністерством юстиції України, у разі проведення реєстрації народження, смерті, видачі свідоцтв про народження (у тому числі повторних), проведення реєстрації чи видачі свідоцтв про реєстрацію інших актів цивільного стану, що пов’язані із зміною прізвища, імені, по батькові чи інших даних про фізичну особу, які включаються до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків. Порядок взаємодії між органами державної податкової служби і органами реєстрації актів цивільного стану відповідно до Податкового кодексу України та цього Закону встановлюється Кабінетом Міністрів України";
 
   „7. Органи реєстрації актів цивільного стану, крім консульських установ і дипломатичних представництв України, подають органам державної податкової служби відомості про фізичних осіб для внесення або зміни таких даних у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. Відомості передаються у вигляді відповідних облікових карток за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби України та погодженою з Міністерством юстиції України, у разі проведення реєстрації народження, смерті, видачі свідоцтв про народження (у тому числі повторних), проведення реєстрації чи видачі свідоцтв про реєстрацію інших актів цивільного стану, що пов’язані із зміною прізвища, імені, по батькові чи інших даних про фізичну особу, які включаються до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків. Порядок взаємодії між органами державної податкової служби і органами реєстрації актів цивільного стану відповідно до Податкового кодексу України та цього Закону встановлюється Кабінетом Міністрів України";
 
479. 28) у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 1998 р., № 48, ст. 292; 1999 р., № 41, ст. 372; 2001 р., № 9, ст. 39, № 32, ст. 172, № 49, ст. 259; 2004 р., № 19, ст. 259, № 23, ст. 323; 2005 р., № 21, ст. 303, № 49, ст. 519; 2006 р., № 16, ст. 133):
 
   28) у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 1998 р., № 48, ст. 292; 1999 р., № 41, ст. 372; 2001 р., № 9, ст. 39, № 32, ст. 172, № 49, ст. 259; 2004 р., № 19, ст. 259, № 23, ст. 323; 2005 р., № 21, ст. 303, № 49, ст. 519; 2006 р., № 16, ст. 133):
 
480. у частині першій статті 26:
 
-415- Кармазін Ю.А.
22. Вилучити доповнення частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" пунктом 54 такого змісту: "54) затвердження переліку штрафних майданчиків транспортних засобів для збереження припаркованих не у спеціально відведених місцях для паркування транспортних засобів", оскільки такий порядок переміщення на штрафні майданчики повинне бути затверджений Кабінетом Міністрів України, а от рішення щодо адрес цих майданчиків, то їх вже нехай визначає міська влада.
 
Відхилено   у частині першій статті 26:
 
481. пункт 24 викласти у такій редакції:
 
   пункт 24 викласти у такій редакції:
 
482. "24) встановлення місцевих податків і зборів відповідно до закону";
 
-416- Хомутиннік В.Ю.
Слово "закону" замінити словами "Податкового кодексу України"
 
Враховано   "24) встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України";
пункт 28 доповнити словами ", а також земельному податку;";
пункт 35 викласти у такій редакції:
"35) затвердження ставок земельного податкувідповідно до Податкового кодексу України;"
 
    -417- Баранов В.О.
підпункт 28 після 4 абзацу доповнити новим абзацем такого змісту "пункт 44 після слів "території населеного пункту" словами "паркування транспортних засобів";";
 
Враховано по суті   
    -418- Хомутиннік В.Ю.
Після абзацу четвертого підпункту 28 пункту 22 додати три нові абзаци такого змісту:
"пункт 28 доповнити словами ", а також земельному податку;";
пункт 35 викласти у такій редакції:
"35) затвердження ставок земельного податкувідповідно до Податкового кодексу України ;".
 
Враховано    
483. доповнити частину пунктом 54 такого змісту:
 
   доповнити частину пунктом 54 такого змісту:
 
484. "54) затвердження порядку переміщення на штрафні майданчики транспортних засобів, припаркованих не у спеціально відведених місцях для паркування транспортних засобів";
 
   54) затвердження порядку переміщення на штрафні майданчики транспортних засобів, припаркованих не у спеціально відведених місцях для паркування транспортних засобів;
 
485. доповнити пункт „а" статті 28 підпунктами такого змісту:
 
   доповнити пункт „а" статті 28 підпунктами такого змісту:
 
486. 7) укладення з юридичними і фізичними особами договорів на справляння місцевих зборів, обов’язковість укладення яких установлена законодавством;
 
   7) укладення з юридичними і фізичними особами договорів на справляння місцевих зборів, обов’язковість укладення яких установлена законодавством;
 
487. 8) підготовка та затвердження переліку спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів";
 
   8) підготовка та затвердження переліку спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів;
 
488. доповнити пункт "а" статті 30 підпунктом такого змісту:
 
      
489. "14) узгодження з ринком паспортів ринку";
 
-419- Хомутиннік В.Ю.
Абзац виключити
 
Враховано      
490. у статті 69:
 
   у статті 69:
 
491. частину першу викласти у такій редакції:
 
   частину першу викласти у такій редакції:
 
492. "1. Органи місцевого самоврядування відповідно до Податкового кодексу України встановлюють місцеві податки і збори. Місцеві податки і збори зараховуються до відповідних місцевих бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України з урахуванням особливостей, визначених Податковим кодексом України";
 
   "1. Органи місцевого самоврядування відповідно до Податкового кодексу України встановлюють місцеві податки і збори. Місцеві податки і збори зараховуються до відповідних місцевих бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України з урахуванням особливостей, визначених Податковим кодексом України";
 
493. частину другу виключити;
 
   частину другу виключити;
 
494. 29) частину четверту статті 40 Закону України „Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50) після слів „за страховою діяльністю" доповнити словами „а також органи державної податкової та митної служби у випадку подання їм інформації на запит, зроблений відповідно до положень Податкового кодексу України";
 
-420- Кармазін Ю.А.
23. Частину 4 статті 40 Закону України "Про страхування" викласти в такій редакції: "Обмеження стосовно одержання інформації, що містить таємницю страхування, не поширюються на службовців Уповноваженого органу, які в межах повноважень, наданих цим Законом, здійснюють державний нагляд за страховою діяльністю.", оскільки, прискорена процедура отримання судового рішення дає можливість утриматися від надання прав органам державної податкової та митної служби на отримання такої інформації поза судовим рішенням.
 
Відхилено Змінюється суть норми  29) частину четверту статті 40 Закону України „Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50) після слів „за страховою діяльністю" доповнити словами „а також органи державної податкової та митної служби у випадку подання їм інформації на запит, зроблений відповідно до положень Податкового кодексу України";
статтю 12 доповнити новим абзацом третім такого змісту:
"Договори перестрахування підлягають реєстрації в порядку, затвердженому Уповноваженим органом."
 
    -421- Пінчук А.П.
Підпункт 29) викласти в новій редакції:
29) у Законі України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50):
статтю 12 доповнити новим абзацом третім такого змісту:
"Договори перестрахування підлягають реєстрації в порядку, затвердженому Уповноваженим органом."
 
Враховано    
495. 30) у Законі України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31 - 32, ст. 263; 2006 р., № 27, ст. 234, № 37, ст. 310):
 
-422- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 30 пункту 22 викласти в такій редакції:
30) у Законі України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31 - 32, ст. 263; 2006 р., № 27, ст. 234, № 37, ст. 310):
частину четверту статті 6 викласти у наступній редакції:
"На посаду державного реєстратора призначається особа, яка має освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста та стажем роботи за фахом у державній службі не менше одного року, або стажем роботи у інших сферах управління не менше трьох років, пройшла стажування не менш одного місяця, навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора в порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.
Державний реєстратор має посвідчення державного реєстратора та власну печатку.
У виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або районній, районній в містах Києві та Севастополі державній адміністрації, де штатним розписом передбачена одна посада державного реєстратора, у разі тимчасової відсутності державного реєстратора його обов'язки відповідно до законодавства виконує інша посадова особа виконавчого комітету міської ради міста обласного значення або районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації, яка відповідає вимогам, встановленим абзацом першим цієї частини, за погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації";
абзац третій частини четвертої статті 9 викласти у такій редакції:
„реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – реєстраційний номер облікової картки платника податків) або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті);"
Частину другу статті 17 доповнити абзацом двадцять четвертим наступного змісту:
„дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації, зокрема відомості про розпорядника майна, санатора;"
в абзаці двадцять восьмому частини другої статті 17 після слів „щодо порушення (припинення) провадження у справі про банкрутство," доповнити словами „щодо санації,"
у частині 14 статті 19:
абзац перший доповнити словами „датою, яка встановлена для чергового подання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу";
у абзаці другому виключити слова „з відміткою відділення зв'язку про відсутність юридичної особи за зазначеною адресою,";
в абзаці першому частини сьомої статті 36 слова „має право залишити" замінити словом „залишає";
у частині другій статті 38:
абзац другий після слів „що не можна усунути" доповнити словами „у тому числі реєстрація на втрачені, викрадені чи підроблені документи або передання юридичної особи у володіння та/або управління померлим, безвісно відсутнім, недієздатним особам або особам з обмеженою цивільною дієздатністю";
частини першу, другу та третю статті 39 викласти у редакції:
„1. Суд, який постановив рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи, про проведення санації боржника та призначення керуючого санацією, про визнання юридичної особи банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури у день набрання рішеннями законної сили направляє їх державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відповідні судові рішення.
Дата надходження відповідних судових рішень вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.
2. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження судових рішень внести до Єдиного державного реєстру запис про такі рішення суду та в той же день повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.
3. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи та до дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про визнання юридичної особи банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури проведення реєстраційних дій, які визначені законом, зокрема частиною другою статті 35 цього Закону, здійснюється або за згодою розпорядника майном, або згідно із планом санації.
Після внесення до Єдиного державного реєстру запису про визнання юридичної банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури застосовуються норми частини другою статті 35 цього Закону.";
абзац третій частини першої статті 42 викласти в такій редакції:
„копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків";
у тексті Закону слова „ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків" у всіх відмінках та числах, „ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця - платника податків", „ідентифікаційні номери платників податків", „ідентифікаційних номерів" замінити словами „реєстраційний номер облікової картки платника податків" у відповідних відмінках та числах.
 
Враховано   30) у Законі України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31 - 32, ст. 263; 2006 р., № 27, ст. 234, № 37, ст. 310):
частину четверту статті 6 викласти у наступній редакції:
"На посаду державного реєстратора призначається особа, яка має освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста та стажем роботи за фахом у державній службі не менше одного року, або стажем роботи у інших сферах управління не менше трьох років, пройшла стажування не менш одного місяця, навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора в порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.
Державний реєстратор має посвідчення державного реєстратора та власну печатку.
У виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або районній, районній в містах Києві та Севастополі державній адміністрації, де штатним розписом передбачена одна посада державного реєстратора, у разі тимчасової відсутності державного реєстратора його обов'язки відповідно до законодавства виконує інша посадова особа виконавчого комітету міської ради міста обласного значення або районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації, яка відповідає вимогам, встановленим абзацом першим цієї частини, за погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації";
абзац третій частини четвертої статті 9 викласти у такій редакції:
„реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – реєстраційний номер облікової картки платника податків) або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті);"
Частину другу статті 17 доповнити абзацом двадцять четвертим наступного змісту:
„дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації, зокрема відомості про розпорядника майна, санатора;"
в абзаці двадцять восьмому частини другої статті 17 після слів „щодо порушення (припинення) провадження у справі про банкрутство," доповнити словами „щодо санації,"
у частині 14 статті 19:
абзац перший доповнити словами „датою, яка встановлена для чергового подання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу";
у абзаці другому виключити слова „з відміткою відділення зв'язку про відсутність юридичної особи за зазначеною адресою,";
в абзаці першому частини сьомої статті 36 слова „має право залишити" замінити словом „залишає";
у частині другій статті 38:
абзац другий після слів „що не можна усунути" доповнити словами „у тому числі реєстрація на втрачені, викрадені чи підроблені документи або передання юридичної особи у володіння та/або управління померлим, безвісно відсутнім, недієздатним особам або особам з обмеженою цивільною дієздатністю";
частини першу, другу та третю статті 39 викласти у редакції:
„1. Суд, який постановив рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи, про проведення санації боржника та призначення керуючого санацією, про визнання юридичної особи банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури у день набрання рішеннями законної сили направляє їх державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відповідні судові рішення.
Дата надходження відповідних судових рішень вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.
2. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження судових рішень внести до Єдиного державного реєстру запис про такі рішення суду та в той же день повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.
3. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи та до дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про визнання юридичної особи банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури проведення реєстраційних дій, які визначені законом, зокрема частиною другою статті 35 цього Закону, здійснюється або за згодою розпорядника майном, або згідно із планом санації.
Після внесення до Єдиного державного реєстру запису про визнання юридичної банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури застосовуються норми частини другою статті 35 цього Закону.";
абзац третій частини першої статті 42 викласти в такій редакції:
„копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків";
у тексті Закону слова „ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків" у всіх відмінках та числах, „ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця - платника податків", „ідентифікаційні номери платників податків", „ідентифікаційних номерів" замінити словами „реєстраційний номер облікової картки платника податків" у відповідних відмінках та числах.
 
    -423- Шпенов Д.Ю.
Стаття 22
30) Виключити
 
Відхилено    
    -424- Воропаєв Ю.М.
157. пп. 30 п. 21 розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" виключити.
 
Відхилено    
496. абзац 5 статті 1 викласти в новій редакції:
 
-425- Пінчук А.П.
Зац О.В.
Виключити редакції проекту Податкового кодексу України
 
Відхилено Звужується адміністрування     
497. „Місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення основної діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснюється управління та облік."
 
-426- Пінчук А.П.
1. У розділі ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" абзац другий-третій підпункту 30 пункту 22 викласти в такій редакції:
"абзац шостий статті 1 викласти в новій редакції:
"Місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення основної діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснюється управління та облік. Місцезнаходження юридичної особи може бути в жилих і нежилих приміщеннях, крім випадків використання жилого приміщення для промислового виробництва (діяльності, пов'язаної з випуском виробів (товарів), яка включає всі стадії технологічного процесу)."
 
Враховано по суті  „Місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення основної діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснюється управління та облік.
 
498. частину четверту статті 6 викласти у наступній редакції:
 
   частину четверту статті 6 викласти у наступній редакції:
 
499. „На посаду державного реєстратора призначається особа, яка має вищу юридичну або економічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або бакалавра та стажем роботи за фахом у державній службі не менше одного року, або стажем роботи у інших сферах управління не менше трьох років, пройшла стажування від трьох до шести місяців та була атестована.";
 
   „На посаду державного реєстратора призначається особа, яка має вищу юридичну або економічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або бакалавра та стажем роботи за фахом у державній службі не менше одного року, або стажем роботи у інших сферах управління не менше трьох років, пройшла стажування від трьох до шести місяців та була атестована.";
 
500. абзац третій частини четвертої статті 9 викласти у такій редакції:
 
   абзац третій частини четвертої статті 9 викласти у такій редакції:
 
501. „реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - реєстраційний номер облікової картки платника податків);
 
   „реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - реєстраційний номер облікової картки платника податків);
 
502. абзац третій частини четвертої статті 17 викласти у такій редакції:
 
   абзац третій частини четвертої статті 17 викласти у такій редакції:
 
503. „реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 
   „реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 
504. частину першу статті 19 доповнити абзацом такого змісту
 
   частину першу статті 19 доповнити абзацом такого змісту
 
505. „У разі зміни юридичною особою фактичного місця ведення основної діяльності чи розташування офісу, за адресою якого зареєстроване місцезнаходження юридичної особи, необхідно протягом 10 календарних днів надати державному реєстратору заяву про внесення змін та реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.";
 
   „У разі зміни юридичною особою фактичного місця ведення основної діяльності чи розташування офісу, за адресою якого зареєстроване місцезнаходження юридичної особи, необхідно протягом 10 календарних днів надати державному реєстратору заяву про внесення змін та реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.";
 
506. останній абзац частини 12 статті 19 викласти в новій редакції:
 
   останній абзац частини 12 статті 19 викласти в новій редакції:
 
507. „У разі повернення до державного реєстратора рекомендованого листа з відміткою відділення зв’язку про відсутність юридичної особи за вказаною адресою або неподання юридичною особою протягом місяця з дати направлення їй відповідного повідомлення реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу від дати, яка встановлена для чергового подання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу.";
 
   „У разі повернення до державного реєстратора рекомендованого листа з відміткою відділення зв’язку про відсутність юридичної особи за вказаною адресою або неподання юридичною особою протягом місяця з дати направлення їй відповідного повідомлення реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу від дати, яка встановлена для чергового подання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу.";
 
508. абзац дев’ятий частини першої статті 36 доповнити словами:
 
   абзац дев’ятий частини першої статті 36 доповнити словами:
 
509. „а також про прийняття на строк 3 роки всіх господарських первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, бухгалтерської звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів) за період 1095 днів, що передують даті останньої господарської операції.";
 
   „а також про прийняття на строк 3 роки всіх господарських первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, бухгалтерської звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів) за період 1095 днів, що передують даті останньої господарської операції.";
 
510. в абзаці першому частини сьомої статті 36 слова „має право залишити" замінити словом „залишає";
 
   в абзаці першому частини сьомої статті 36 слова „має право залишити" замінити словом „залишає";
 
511. частину третю статті 37 виключити;
 
   частину третю статті 37 виключити;
 
512. у частині другій статті 38:
 
   у частині другій статті 38:
 
513. абзац другий після слів „що не можна усунути" доповнити словами „у тому числі реєстрація на втрачені, викрадені чи підроблені документи або передання юридичної особи у володіння та/або управління померлим, безвісно відсутнім, недієздатним особам або особам з обмеженою цивільною дієздатністю";
 
   абзац другий після слів „що не можна усунути" доповнити словами „у тому числі реєстрація на втрачені, викрадені чи підроблені документи або передання юридичної особи у володіння та/або управління померлим, безвісно відсутнім, недієздатним особам або особам з обмеженою цивільною дієздатністю";
 
514. у статті 42:
 
   у статті 42:
 
515. у абзаці першому частини першої слова „та має ідентифікаційний номер" виключити;
 
   у абзаці першому частини першої слова „та має ідентифікаційний номер" виключити;
 
516. частина другу виключити. У зв’язку з цим частини третю - сьому вважати відповідно частинами другою-шостою;
 
   частина другу виключити. У зв’язку з цим частини третю - сьому вважати відповідно частинами другою-шостою;
 
517. друге речення частини четвертої виключити;
 
   друге речення частини четвертої виключити;
 
518. у статті 45:
 
   у статті 45:
 
519. частину першу викласти у такій редакції:
 
   частину першу викласти у такій редакції:
 
520. „1. Зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме зміни щодо імені фізичної особи, місця її проживання, реєстраційного номеру облікової картки платника податків набирають чинності з дня їх державної реєстрації";
 
   „1. Зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме зміни щодо імені фізичної особи, місця її проживання, реєстраційного номеру облікової картки платника податків набирають чинності з дня їх державної реєстрації";
 
521. абзац шостий частини другої виключити
 
   абзац шостий частини другої виключити
 
522. абзац другий частини четвертої виключити. У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом другим;
 
   абзац другий частини четвертої виключити. У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом другим;
 
523. у тексті Закону слова „ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків" у всіх відмінках та числах, „ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця - платника податків", „ідентифікаційні номери платників податків", „ідентифікаційних номерів" замінити словами „реєстраційний номер облікової картки платника податків" у відповідних відмінках та числах;
 
   у тексті Закону слова „ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків" у всіх відмінках та числах, „ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця - платника податків", „ідентифікаційні номери платників податків", „ідентифікаційних номерів" замінити словами „реєстраційний номер облікової картки платника податків" у відповідних відмінках та числах;
 
524. 31) частину восьму статті 6 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 232) після слів "у випадках, передбачених" доповнити словами "Податковим кодексом України та";
 
   31) частину восьму статті 6 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 232) після слів "у випадках, передбачених" доповнити словами "Податковим кодексом України та";
 
525. 32) У Законі України „Про Національний архівний фонд та архівні установи" (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 15, ст. 86):
 
   32) У Законі України „Про Національний архівний фонд та архівні установи" (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 15, ст. 86):
 
526. абзац третій статті 32 доповнити словами „ (усі первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, бухгалтерську звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів) за період 1095 днів, що передують даті останньої господарської операції - протягом трьох років від здачі в архів, документи про нарахування та виплату заробітної плати найманим працівникам - протягом семидесяти років).";
 
-427- Кармазін Ю.А.
24. Абзац 3 статті 32 викласти в такій редакції: "Мінімальні строки зберігання архівних документів юридичними особами, зазначеними у частині першій цієї статті, визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства, якщо інше не передбачено законом.".
 
Відхилено Викривляється суть норми, мінімальний строк зберігання документів може бути перешкодою у ефективному адмініструванні.  абзац третій статті 32 доповнити словами „ (усі первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, бухгалтерську звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів) за період 1095 днів, що передують даті останньої господарської операції - протягом трьох років від здачі в архів, документи про нарахування та виплату заробітної плати найманим працівникам - протягом семидесяти років).";
 
527. 33) У Законі України „Про інформацію" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 48, ст. 650; 2000 р., № 27, ст. 213; 2002 р., № 29, ст. 194):
 
-428- Мартиненко М.В.
7) виключити абзац 1 пункту 33.
 
Відхилено Ускладнює процедури адміністрування  33) У Законі України „Про інформацію" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 48, ст. 650; 2000 р., № 27, ст. 213; 2002 р., № 29, ст. 194):
 
    -429- Давиденко А.А.
4.Підпункт 33) пункту 22 Розділу ХІХ вилучити.
 
Відхилено Ускладнює процедури адміністрування   
    -430- Шаманов В.В.
Абзац 1 пункту 33 виключити;
 
Відхилено Ускладнює процедури адміністрування   
    -431- Ландик В.І.
Шевченко А.В.
1) Пункт 33 Перехідних положень викласти у редакції:
"33) У Законі України „Про інформацію" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 48, ст. 650; 2000 р., № 27, ст. 213; 2002 р., № 29, ст. 194):
статтю 18 доповнити абзацом такого змісту „податкова інформація";
доповнити статтею 25 -і такого змісту:
„25 -і. Податкова інформація.
Податкова інформація - сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб'єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації, покладених на органи державної податкової служби завдань і функцій."
 
Відхилено Ускладнює процедури адміністрування   
    -432- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Виключити абзаци 1-9 пункт 33
 
Відхилено Ускладнює процедури адміністрування   
    -433- Шевченко А.В.
Уколов В.О.
Стець Ю.Я.
8. Пункт 33 Перехідних положень вилучити.
 
Відхилено Ускладнює процедури адміністрування   
528. статтю 18 доповнити абзацом такого змісту „податкова інформація";
 
-434- Мартиненко М.В.
7) виключити абзац 2 пункту 33.
 
Відхилено Ускладнює процедури адміністрування  статтю 18 доповнити абзацом такого змісту „податкова інформація";
 
    -435- Шаманов В.В.
Абзац 2 пункту 33 виключити;
 
Відхилено Ускладнює процедури адміністрування   
529. доповнити статтею 25-1 такого змісту:
 
-436- Мартиненко М.В.
7) виключити абзац 3 пункту 33.
 
Відхилено Ускладнює процедури адміністрування  доповнити статтею 25-1 такого змісту:
 
    -437- Шаманов В.В.
Абзац 3 пункту 33 виключити;
 
Відхилено Ускладнює процедури адміністрування   
    -438- Кармазін Ю.А.
25. Статтю 25-1 Закону України "Про інформацію" викласти в такій редакції:
"Стаття 25-1. Податкова інформація.
1. Податкова інформація - сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб’єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на органи державної податкової служби завдань і функцій.
2. Захист податкової інформації гарантується державою.
3. Порядок надання та отримання податкової інформації органами державної податкової служби визначається Законом.
4. Орган державної податкової служби несе відповідальність за оприлюднення інформації про платників податків, якщо була використана інформація, за збереження якої відповідали органи державної податкової служби, у тому числі, якщо таке оприлюднення здійснено без згоди органів державної податкової служби.
5. Система податкової інформації, її джерела та режим визначаються Податковим кодексом України та іншими законами.".
 
Відхилено Ускладнює процедури адміністрування   
530. „25-1. Податкова інформація.
 
-439- Мартиненко М.В.
7) виключити абзац 4 пункту 33.
 
Відхилено Ускладнює процедури адміністрування  „25-1. Податкова інформація.
 
    -440- Шаманов В.В.
Абзац 4 пункту 33 виключити;
 
Відхилено Ускладнює процедури адміністрування   
531. Податкова інформація - сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб’єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації, покладених на органи державної податкової служби завдань і функцій.
 
-441- Царьов О.А.
В абзаці першому статті 25-1 слова "органи державної податкової служби" замінити словами "контролюючі органи"
 
Враховано   Податкова інформація - сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб’єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації, покладених на контролюючі органи завдань і функцій.
 
    -442- Мартиненко М.В.
7) виключити абзац 5 пункту 33.
 
Відхилено Ускладнює процедури адміністрування   
    -443- Шаманов В.В.
Абзац 5 пункту 33 виключити;
 
Відхилено Ускладнює процедури адміністрування   
532. Захист податкової інформації гарантується державою.
 
-444- Мартиненко М.В.
7) виключити абзац 6 пункту 33.
 
Відхилено Ускладнює процедури адміністрування  Захист податкової інформації гарантується державою.
 
    -445- Шаманов В.В.
Абзац 6 пункту 33 виключити;
 
Відхилено Ускладнює процедури адміністрування   
533. Порядок надання та отримання податкової інформації органами державної податкової служби визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-446- Царьов О.А.
В абзаці третьму статті 25-1 слова "органами державної податкової служби" замінити словами "контролюючими органами"
 
Враховано   Порядок надання та отримання податкової інформації контролюючими органами визначається Кабінетом Міністрів України.
 
    -447- Мартиненко М.В.
7) виключити абзац 7 пункту 33.
 
Відхилено Ускладнює процедури адміністрування   
    -448- Шаманов В.В.
Абзац 7 пункту 33 виключити;
 
Відхилено Ускладнює процедури адміністрування   
534. Система податкової інформації, її джерела та режим визначаються Податковим кодексом України та іншими нормативна-правовими актами."
 
-449- Мартиненко М.В.
7) виключити абзац 8 пункту 33.
 
Відхилено Ускладнює процедури адміністрування  Система податкової інформації, її джерела та режим визначаються Податковим кодексом України та іншими нормативна-правовими актами."
 
    -450- Шаманов В.В.
Абзац 8 пункту 33 виключити;
 
Відхилено Ускладнює процедури адміністрування   
535. в абзаці сьомому у статті 37 після слів "або нормативними актами" доповнити словами ", крім випадків, коли така інформація вимагається за письмовим запитом контролюючого органу у межах компетенції щодо здійснення податкового, бюджетного та валютного контролю";
 
-451- Мартиненко М.В.
7) виключити абзац 9 пункту 33.
 
Відхилено Ускладнює процедури адміністрування     
    -452- Шаманов В.В.
Абзац 9 пункту 33 виключити;
 
Відхилено Ускладнює процедури адміністрування   
    -453- Горіна І.А.
2) абзац дев'ятий підпункту 33 виключити.
 
Враховано    
    -454- Кармазін Ю.А.
26. Абзац 7 статті 37 Закону України "Про інформацію" після слів "інформацію, що не підлягає розголошенню згідно з іншими законодавчими або нормативними актами, крім випадків, коли відповідно до рішення суду така інформація вимагається за письмовим запитом контролюючого органу у межах компетенції щодо здійснення податкового, бюджетного та валютного контролю. Установа, до якої звернуто запит, може не надавати для ознайомлення документ, якщо він містить інформацію, яка не підлягає розголошенню на підставі нормативного акта іншої державної установи, а та державна установа, яка розглядає запит, не має права вирішувати питання щодо її розсекречення;".
 
Відхилено Ускладнює процедури адміністрування   
536. абзац восьмий статті 37 викласти у такій редакції:
 
-455- Кармазін Ю.А.
27. Абзац 8 статті 37 Закону України "Про інформацію" викласти у такій редакції: "інформацію фінансових установ, підготовлену для контролюючих органів, крім випадків, коли відповідно до рішення суду така інформація вимагається за письмовим запитом контролюючого органу для здійснення податкового, бюджетного та валютного контролю.".
 
Відхилено Ускладнює процедури адміністрування  абзац восьмий статті 37 викласти у такій редакції:
 
537. "інформацію фінансових установ, підготовлену для контролюючих органів, крім випадків, коли така інформація вимагається за письмовим запитом контролюючого органу для здійснення податкового, бюджетного та валютного контролю.";
 
-456- Царьов О.А.
В абзаці восьмому статті 37 після слів "податкового" доповнити словами "митного"
 
Враховано   "інформацію фінансових установ, підготовлену для контролюючих органів, крім випадків, коли така інформація вимагається за письмовим запитом контролюючого органу для здійснення податкового, митного, бюджетного та валютного контролю.";
 
538. 34) У Законі України "Про державну статистику" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 43, ст. 362; 2009 р., № 30, ст. 416):
 
   34) У Законі України "Про державну статистику" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 43, ст. 362; 2009 р., № 30, ст. 416):
 
539. абзац третій частини другої статті 22 викласти у такій редакції:
 
   абзац третій частини другої статті 22 викласти у такій редакції:
 
540. "інформацію щодо назв, адрес, номерів телефонів, видів діяльності, загальних сум заборгованості із виплати (нарахування) заробітної плати підприємств, установ і організацій, якщо інше не передбачено законодавством;";
 
   "інформацію щодо назв, адрес, номерів телефонів, видів діяльності, загальних сум заборгованості із виплати (нарахування) заробітної плати підприємств, установ і організацій, якщо інше не передбачено законодавством;";
 
541. 35) У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268):
 
   35) У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268):
 
542. в абзаці четвертому пункту 1 статті 42 після слів "внутрішніх справ, " доповнити словами "органів державної податкової служби";
 
-457- Кармазін Ю.А.
Абзац 4 пункту 1 статті 42 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" викласти в такій редакції: " за рішенням суду органам прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ, органам державної податкової служби, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Антимонопольного комітету України, інших державних органів відповідно до законодавства - стосовно операцій у системах обліку іменних цінних паперів, що здійснюються конкретною юридичною особою або фізичною особою за конкретний проміжок часу".
 
Відхилено Різні сфери правового регулювання контролюючих та правоохоронних органів  в абзаці четвертому пункту 1 статті 42 після слів "внутрішніх справ, " доповнити словами "органів державної податкової служби";
 
543. 36) У Законі України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Офіційний вісник України 2007 р., № 44, ст.1771; 2008 р., № 1, ст.1):
 
-458- Шпенов Д.Ю.
Стаття 22
36) Виключити
 
Відхилено   36) У Законі України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Офіційний вісник України 2007 р., № 44, ст.1771; 2008 р., № 1, ст.1):
 
    -459- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Виключити абзац 36 підпункту 23) пункту 21.
 
Відхилено    
544. Частину другу статті 2 після слів податкового законодавства, доповнити словами "та касових операцій".;
 
   Частину другу статті 2 після слів податкового законодавства, доповнити словами "та касових операцій".;
 
545. 37) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40 - 44, ст. 356):
 
-460- Шпенов Д.Ю.
Стаття 22
37) Виключити
 
Відхилено   37) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40 - 44, ст. 356):
 
    -461- Воропаєв Ю.М.
156. пп.37 з п. 21 розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" виключити.
 
Відхилено    
546. Статтю 93 викласти у новій редакції:
 
   Статтю 93 викласти у новій редакції:
 
547. „Місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення, управління і обліку."
 
-462- Пінчук А.П.
Зац О.В.
Виключити з редакції проекту Податкового кодексу України.
 
Відхилено Ускладнює процедури адміністрування  „Місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення, управління і обліку."
 
548. статтю 234 доповнити частиною такого змісту:
 
-463- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 37 пункту 22 викласти в такій редакції:
37) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40 - 44, ст. 356):
статтю 234 доповнити частиною такого змісту:
„3. Правові наслідки визнання фіктивного правочину недійсним встановлюються законами";
статтю 657 після слів "державній реєстрації" доповнити знаком та словами ", крім договорів купівлі - продажу майна, що перебуває в податковій заставі. "
Статтю 95 "Філії та представництва" Цивільного кодексу України викласти в наступній редакції:
"стаття 95 "Відокремлені підрозділи юридичної особи"
1. Відокремлений підрозділ – підрозділ, утворений юридичною особою за її самостійним рішенням.
2. Відокремлений підрозділ не має статусу юридичної особи, виконує всі або частину її функцій та розташований поза її місцезнаходженням.
Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.
3. Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.
4. Відокремлені підрозділи наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.
5. Керівники відокремлених підрозділів призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності.
Відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру."
 
Враховано   статтю 234 доповнити частиною такого змісту:
„3. Правові наслідки визнання фіктивного правочину недійсним встановлюються законами";
статтю 657 після слів "державній реєстрації" доповнити знаком та словами ", крім договорів купівлі - продажу майна, що перебуває в податковій заставі. "
Статтю 95 "Філії та представництва" Цивільного кодексу України викласти в наступній редакції:
"стаття 95 "Відокремлені підрозділи юридичної особи"
1. Відокремлений підрозділ – підрозділ, утворений юридичною особою за її самостійним рішенням.
2. Відокремлений підрозділ не має статусу юридичної особи, виконує всі або частину її функцій та розташований поза її місцезнаходженням.
Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.
3. Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.
4. .Відокремлені підрозділи наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.
5. Керівники відокремлених підрохділів призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності.
Відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру."
 
    -464- Мартиненко М.В.
9.11) виключити абзац третій підпункту 37) пункту 22 у редакції:
"статтю 234 доповнити частиною такого змісту:
„3. Правові наслідки визнання фіктивного правочину недійсним встановлюються законами";
 
Відхилено Положення цивільного Кодексу встановлюють правові наслідки недійсного правочину   
    -465- Корж П.П.
Пропонується виключити абзац третій підпункту 37) пункту 22 РОЗДІЛУ ХІХ "ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" наступного змісту:
"статтю 234 доповнити частиною такого змісту:
„3. Правові наслідки визнання фіктивного правочину недійсним встановлюються законами";
 
Відхилено Положення цивільного Кодексу встановлюють правові наслідки недійсного правочину   
    -466- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
11. Виключити абзац третій підпункту 37) пункту 22 Розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" такого змісту "статтю 234 доповнити частиною такого змісту: „3. Правові наслідки визнання фіктивного правочину недійсним встановлюються законами".
 
Відхилено Положення цивільного Кодексу встановлюють правові наслідки недійсного правочину   
549. „3. Правові наслідки визнання фіктивного правочину недійсним встановлюються законами";
 
      
550. статтю 657 після слів "державній реєстрації" доповнити знаком та словами ", крім договорів купівлі - продажу майна, що перебуває в податковій заставі. "
 
      
551. Статтю 95 "Філії та представництва" Цивільного кодексу України викласти в наступній редакції:
 
-467- Аржевітін С.М.
5. У підпункті 37 пункту 22 запропоновані зміни до статті 95 Цивільного кодексу України виключити.
 
Враховано по суті     
    -468- Національний банк України
37) У підпункті 37 пункту 22 запропоновані зміни до статті 95 Цивільного кодексу України - виключити.
 
Враховано по суті   
552. "стаття95 "Відокремлені підрозділи юридичної особи"
 
      
553. 1. Відокремлений підрозділ - підрозділ, утворений юридичною особою за її самостійним рішенням. Відокремлений підрозділ не має статусу юридичної особи, виконує всі або частину її функцій та розташований на території іншої, ніж така юридична особа, територіальної громади.
 
      
554. 2. Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.
 
      
555. 3. Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.
 
      
556. 4. Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.
 
      
557. 5. Керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності.
 
      
558. 6. Відомості про філії та представництва юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру."
 
-469- Полунєєв Ю.В.
2. Підпункт 37) (внесення змін до Цивільного кодексу України") доповнити новим абзацом такого змісту:
"Статтю 1087 викласти в такій редакції:
"Стаття 1087. Форми розрахунків
1. Розрахунки за участю фізичних осіб, не пов'язані зі здійсненням ними підприємницької діяльності, можуть провадитися у готівковій або в безготівковій формі за допомогою розрахункових документів у електронному або паперовому вигляді.
2. Розрахунки між юридичними особами, а також розрахунки за участю фізичних осіб, пов'язані із здійснення ними підприємницької діяльності, провадяться в безготівковій формі.
Розрахунки між цими особами можуть провадитися також готівкою, якщо інше не встановлене законом.
3. Граничні суми розрахунків у готівковій формі для фізичних та юридичних осіб, а також для фізичних осіб - підприємців відповідно до цієї статті встановлюються Національним банком України.
4. Сума безготівкового розрахунку за товари (послуги) незалежно від виду безготівкового розрахунку не повинна перевищувати суми розрахунку за ці товари (послуги) готівкою.".
 
Відхилено (не є нормою цього Кодексу)     
559. 38) У частині першій статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992, №19, ст. 259 зі змінами):
 
-470- Царьов О.А.
Підпункт 38 пункту 22 розділу ХІХ проекту Податкового Кодексу доповнити текстом такого змісту:
"Частину першу статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст. 259 із наступними змінами) доповнити пунктом "л-1" такого змісту:
"л-1) товари, що ввозяться на митну територію України у рамках реалізації ініціатив "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення" щодо сприяння практичному співробітництву для зміцнення радіаційної безпеки, фізичного захисту й нерозповсюдження ядерних матеріалів в Україні, за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі.
Порядок залучення, використання та моніторингу зазначеної технічної допомоги встановлюється Кабінетом Міністрів України.
У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів, суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності зобов'язаний сплатити ввізне мито у порядку і розмірах, визначених законом.";"
 
Відхилено Пропонується врегулювати окремим законом  38) У частині першій статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992, №19, ст. 259 зі змінами):
 
    -471- Гуреєв В.М.
&&
У частині першій статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992, №19, ст. 259 зі змінами):
пункт ї) викласти у настуній редакції: " ї) до 1 січня 2016 року при ввезенні на митну територію України матеріалів, устаткування, обладнання і комплектуючих (далі - товарів), що використовуються для будівництва, ремонту, модернізації морських, річкових суден та інших плавучих засобів підприємствами суднобудівної промисловості, визначеними відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні", якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або виробляються, але не відповідають сертифікаційним вимогам міжнародних класифікаційних товариств чи вимогам замовників морських, річкових суден та інших плавучих засобів або вимогам замовників ремонту, модернізації морських, річкових суден та інших плавучих засобів, визначеним умовами контрактів. Коди груп товарів за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКД ЗЕД) затверджуються Кабінетом Міністрів України. У разі порушення цільового використання таких товарів до платників податків застосовуються норми Розділу ІІ цього Кодексу"
 
Відхилено . Пропонується врегулювати окремим законом   
560. абзац перший пункт "о" частини після слів "товари, які не виробляються в Україні" доповнити словами ", крім товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 4704 21 00 00 та 4707 90 10 00,";
 
-472- Царьов О.А.
1.В підпункті 38 пункту 22 розділу ХІХ проекту Податкового Кодексу після цифр "4707 90 10 00" доповнити цифрами "4707 90 90 00" та виключити цифри "4704 21 00 00"
 
Враховано Стимулювання виробництва вітчизняної книжкової продукції.  абзац перший пункт "о" частини після слів "товари, які не виробляються в Україні" доповнити словами "крім товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 4707 90 10 00, 4707 90 90 00";
 
    -473- Гуреєв В.М.
У частині першій статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992, №19, ст. 259 зі змінами):
пункт ї) викласти у настуній редакції: " ї) до 1 січня 2016 року при ввезенні на митну територію України матеріалів, устаткування, обладнання і комплектуючих (далі - товарів), що використовуються для будівництва, ремонту, модернізації морських, річкових суден та інших плавучих засобів, виготовлення механізмів, приладів, устаткування підприємствами суднобудівної промисловості, визначеними відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні", якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або виробляються, але не відповідають сертифікаційним вимогам міжнародних класифікаційних товариств чи вимогам замовників морських, річкових суден та інших плавучих засобів або вимогам замовників ремонту, модернізації морських, річкових суден та інших плавучих засобів, визначеним умовами контрактів.
Дія цього пункту охоплює тільки товари наступних груп УКТ ЗЕД
2519, 2818, 2825, 2931, 3207, 3404, 3405, 3813, 3814, 3208, 3209, 3506, 3604, 3810, 3824, 3907, 3917, 3926, 4008, 4016, 4402, 5607, 5609, 5904, 5909, 6104, 6117, 6303, 6307, 6804, 6805, 6806, 6901, 6903, 6904, 6906, 6910, 6914, 7005, 7007, 7019, 7106,7208, 7211, 7214, 7216, 7217, 7219, 7220, 7222, 7223, 7224, 7228,7304, 7306, 7307, 7308, 7315, 7316, 7318, 7320, 7324, 7325, 7326, 7406, 7407, 7409, 7411, 7415, 7419,7502 ,7504, 7505, 7506, 7508, 7601, 7604, 7606, 7610, 7907, 8105, 8108, 8112, 8209, 8205, 8302, 8307, 8311, 8402, 8404, 8405, 8407, 8408, 8409, 8105, 8112, 8202, 8203,8209, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8424, 8425, 8426, 8431, 8456, 8457, 8458, 8459 ,8460, 8461, 8463, 8466, 8467, 8470, 8471, 8474, 8479, 8481, 8482, 8483, 8485, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8518, 8524, 8525, 8526, 8528, 8529, 8531, 8536, 8537, 8538, 8539, 8543, 8544, 8714, 8903, 8906, 8907, 9004, 9005, 9012, 9014, 9020, 9024, 9025, 9026, 9027, 9031, 9032, 9033, 9102, 9303, 9405, 9406.
У разі порушення цільового використання таких товарів до платників податків застосовуються норми Розділу ІІ цього Кодексу"
 
Відхилено . Пропонується врегулювати окремим законом   
561. пункти "ч" та "щ" викласти в такій редакції:
 
-474- Майборода С.Ф.
Внести наступні зміни до підпункту 38:
- у абзаці третьому після слова "пункти" доповнити перелік пунктів пунктом "ї";
 
Відхилено . Пропонується врегулювати окремим законом  пункти "ч" та "щ" викласти в такій редакції:
 
    -475- Майборода С.Ф.
&&
доповнити абзацом четвертим наступного змісту:
" ї) до 1 січня 2016 року при ввезенні на митну територію України матеріалів, устаткування, обладнання і комплектуючих (далі - товарів), що використовуються для будівництва, ремонту, модернізації морських, річкових суден та інших плавучих засобів підприємствами суднобудівної промисловості, визначеними відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні", якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або виробляються, але не відповідають сертифікаційним вимогам міжнародних класифікаційних товариств чи вимогам замовників морських, річкових суден та інших плавучих засобів або вимогам замовників ремонту, модернізації морських, річкових суден та інших плавучих засобів, визначеним умовами контрактів. Коди груп товарів за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКД ЗЕД) (крім підакцизних) затверджуються Кабінетом Міністрів України;"
Абзаци четвертий – п’ятнадцятий вважати відповідно п’ятим-шістнадцятим.
 
Відхилено . Пропонується врегулювати окремим законом   
562. "ч) устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії, енергозберігаюче обладнання і матеріали, засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріали для виробництва альтернативних видів палива або для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії (далі - товари), за умов, якщо ці товари застосовуються платником податку для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні;
 
   "ч) устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії, енергозберігаюче обладнання і матеріали, засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріали для виробництва альтернативних видів палива або для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії (далі - товари), за умов, якщо ці товари застосовуються платником податку для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні;
 
563. Перелік таких товарів із зазначенням кодів УКТ ЗЕД встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
   Перелік таких товарів із зазначенням кодів УКТ ЗЕД встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
564. У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний сплатити ввізне мито та пеню у порядку і розмірах, визначених законом;
 
   У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний сплатити ввізне мито та пеню у порядку і розмірах, визначених законом;
 
565. щ) матеріали, устаткування та комплектуючі (далі товари), що використовуються для виробництва:
 
   щ) матеріали, устаткування та комплектуючі (далі товари), що використовуються для виробництва:
 
566. устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії;
 
   устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії;
 
567. матеріалів, сировини, устаткування та комплектуючих, які будуть використовуватись у виробництві альтернативних видів палива або виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії;
 
   матеріалів, сировини, устаткування та комплектуючих, які будуть використовуватись у виробництві альтернативних видів палива або виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії;
 
568. енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;
 
   енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;
 
569. засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів;
 
   засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів;
 
570. матеріалів, сировини та устаткування, які будуть використовуватись у нанотехнологічних виробництвах або працювати з використанням нанотехнологій.
 
   матеріалів, сировини та устаткування, які будуть використовуватись у нанотехнологічних виробництвах або працювати з використанням нанотехнологій.
 
571. Зазначені у цьому пункті товари звільняються від оподаткування за умов, якщо ці товари застосовуються платником податку для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.
 
   Зазначені у цьому пункті товари звільняються від оподаткування за умов, якщо ці товари застосовуються платником податку для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.
 
572. Перелік таких товарів із зазначенням кодів УКТ ЗЕД встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
   Перелік таких товарів із зазначенням кодів УКТ ЗЕД встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
573. У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний сплатити ввізне мито та пеню у порядку і розмірах, визначених законом
 
-476- Гуреєв В.М.
&&
п. 38 Розділу ІХ ПК доповнити абзацем наступного змісту:
"п.Я - 2) технологічне обладнання, комплектуючі і запасні частини до нього, які не виробляються в Україні та ввозяться на митну територію України підприємствами легкої промисловості
 
Відхилено Надання звільнення окремим суб’єктам господарювання значно ускладнює адміністрування та, як правило, веде до створення різноманітних схем ухилення. Суть мита полягає саме утому, що на товари, попит у яких не задовольняється власним виробниками, ставка мита може зменшуватися або встановлюватися на рівні "0". Отже, доцільним є встановлювати не звільнення, а відповідну ставку ввізного мита (шляхом внесення змін до Митного тарифу України).  У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний сплатити ввізне мито та пеню у порядку і розмірах, визначених законом
 
    -477- Матвєєв В.Й.
&&
Пункт 24.Внести зміни до таких законодавчих актів України:
Підпункт38) У частині першій статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф " (Відомості Верховної Ради України, 1992р., № 19, ст.259 зі змінами):
Доповнити пунктом "Я-2" такого змісту:
Я-2) устаткування (обладнання) та комплектувальні до нього, сировина і матеріали, перелік та обсяги яких є невід'ємною частиною затвердженого у встановленому Законом України "Про спеціальну економічну зону "Миколаїв" та Кабінетом Міністрів України порядку інвестиційного проекту, на який поширюється спеціальний режим оподаткування, встановлений підпунктом 2 пункту 19 розділу ХІХ Податкового кодексу України.
У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито в установленому законом порядку.
 
Відхилено    
574. 39) У розділі ХІ Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 24, ст. 125; 2007, 10, № 40-41, ст. 508; 2009, № 34-35):
 
-478- Фельдман О.Б.
Пропоную пункт 39 Розділу ХІХ Прикінцеві та перехідні положення проекту Податкового кодексу України виключити
 
Відхилено . Норма підпункту "39" унеможливлює ввезення "стокового" одягу та взуття (тобто тих, що вийшли з моди, уцінені), під виглядом одягу та інших виробів, що використовувались.  39) У розділі ХІ Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 24, ст. 125; 2007, 10, № 40-41, ст. 508; 2009, № 34-35):
 
575. у цифри і слова:
 
   у цифри і слова:
 
576. 6309 00 00 00
Одяг та інші вироби, що використовувались
5,3
5,3
-
 
-479- Ляпіна К.М.
У підпункті 39 пункту 22 цифри і слова:
6309
Одяг та інші вироби, що використовувались
6309 00 00 10
- взуття
5,3
5,3
пар.
6309 00 00 90
- інші
5,3
5,3
шт.
Замінити цифрами і словами:
6309
Одяг та інші вироби, що використовувались
6309 00 00 10
- взуття
5,3
5,3
кг
6309 00 00 90
- інші
5,3
5,3
кг
 
Відхилено . Норма підпункту "39" у редакції Проекту унеможливлює ввезення "стокового" одягу та взуття (тобто тих, що вийшли з моди, уцінені) під виглядом одягу та інших виробів, що використовувались. Пропозицією ж передбачається лише окреме декларування одягу та взуття без руйнування зазначеної вище схеми.  6309 00 00 00
Одяг та інші вироби, що використовувались
5,3
5,3
-
 
577. замінити цифрами і словами:
 
   замінити цифрами і словами:
 
578. 6309
Одяг та інші вироби, що використовувались
6309 00 00 10
- взуття
5,3
5,3
пар.
6309 00 00 90
- інші
5,3
5,3
шт.
 
   6309
Одяг та інші вироби, що використовувались
6309 00 00 10
- взуття
5,3
5,3
пар.
6309 00 00 90
- інші
5,3
5,3
шт.
 
579. 40) У Законі України "Про гуманітарну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 451) частину першу статті 5 викласти у такій редакції:
 
-480- Сушкевич В.М.
25. Підпункт 40 пункту 22 розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення’’ виключити.
 
Враховано      
580. "Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України здійснює:
 
      
581. визнання вантажів (крім одягу та інших товарів, що використовувались за кодом УКТЗЕД 6309 та ганчір’я, що використовувалось або нове за кодом УКТЗЕД 6310), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою;
 
      
582. контроль за транспортуванням, отриманням, збереженням, охороною, складуванням, розподілом, цільовим використанням, обліком гуманітарної допомоги, підготовкою відповідної статистичної звітності;
 
      
583. контроль за діяльністю комісій з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, які діють в межах наданих їм повноважень.
 
      
584. Частину другу статті 5 викласти у такій редакції:
 
      
585. "Комісії з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях мають право визнавати гуманітарною допомогою вантажі, зокрема збірні гуманітарні вантажі продуктів харчування з обмеженим терміном зберігання, предмети медичного призначення, одяг та взуття (крім одягу та інших товарів, що використовувались за кодом УКТЗЕД 6309 та ганчір’я, що використовувалось або нове за кодом УКТЗЕД 6310), м’який інвентар, предмети соціального призначення та реабілітації інвалідів. Вартісна оцінка або кількісні розміри цих вантажів визначаються Кабінетом Міністрів України".
 
      
586. Статтю 9 доповнити частиною 2 такого змісту:
 
      
587. "Забороняється ввезення на митну територію України одягу та інших виробів, що використовувалися за кодом УКТЗЕД 6309 та ганчір’я, що використовувалось або нове за кодом УКТЗЕД 6310, в якості гуманітарної допомоги."
 
      
588. Частину 2- 6 цієї статті вважати частинами 3 - 7.
 
      
589. 41) У Законі України "Про благодійництво та благодійні організації" (Відомості Верховної Ради України, 1997, N 46, ст. 292) частину першу статті 16 викласти в такій редакції:
 
-481- Сушкевич В.М.
25. Підпункт 41 пункту 22 розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення’’ виключити.
 
Враховано      
590. "Благодійна допомога може подаватися набувачам у вигляді:
 
      
591. одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги (крім одягу та інших товарів, що використовувались за кодом УКТЗЕД 6309 та ганчір’я, що використовувалось або нове за кодом УКТЗЕД 6310);
 
      
592. систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги (крім одягу та інших товарів, що використовувались за кодом УКТЗЕД 6309 та ганчір’я, що використовувалось або нове за кодом УКТЗЕД 6310);
 
      
593. фінансування конкретних цільових програм;
 
      
594. допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
 
      
595. дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об’єктів власності;
 
      
596. дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;
 
      
597. подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;
 
      
598. прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва;
 
      
599. інших заходів, не заборонених законом."
 
      
600. Частину першу статті 19 викласти в такій редакції:
 
      
601. "Майно та кошти благодійних організацій складають:
 
      
602. внески засновників (засновника) та інших благодійників;
 
      
603. благодійні внески і пожертвування, що мають цільовий характер (благодійні гранти), надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі (крім одягу та інших товарів, що використовувались за кодом УКТЗЕД 6309 та ганчір’я, що використовувалось або нове за кодом УКТЗЕД 6310);
 
      
604. надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів з реалізації майна та пожертвувань, які надійшли від благодійників;
 
      
605. доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, надходження від підприємств, організацій, що перебувають у власності благодійної організації;
 
      
606. інші джерела, не заборонені законодавством України."
 
      
607. Частину четверту статті 20 викласти у такій редакції:
 
      
608. "Фізичні та юридичні особи, які віддають частину своїх прибутків, заощаджень або майна на благодійну діяльність (крім одягу та інших товарів, що використовувались за кодом УКТЗЕД 6309 та ганчір’я, що використовувалось або нове за кодом УКТЗЕД 6310), користуються податковими та іншими пільгами відповідно до законодавства України.";
 
      
609. 42) у Кодексі адміністративного судочинства України:
 
-482- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити підпункт 42 пункту 22 розділ ХІХ проекту Податкового кодексу новими абзацами такого змісту:
у статті 99
у частині четвертій після слів "дізнався про" доповнити словом "остаточне";
 
Враховано   42) у Кодексі адміністративного судочинства України:
у статті 99
у частині четвертій після слів "дізнався про" доповнити словом "остаточне";
 
    -483- Мартиненко М.В.
9.12) підпункт 42) пункту 22 Розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" виключити.
 
Відхилено оскладнює процедури адміністрування. Крім того вказане направлено на захист прав платників. Наприклад, при продовженні адміністративного арешту активів платника податків арешт по суті не припиняється на час судового розгляду подання, а скорочений розгляд справи навпаки є правовими гарантіями прав платника та встановлення об’єктивної істини меж застосування заходів правового реагування на порушення законодавства.   
    -484- Корж П.П.
Таким чином Підпункт 42) пункту 22 РОЗДІЛУ ХІХ "ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" пропонується виключити.
 
Відхилено оскладнює процедури адміністрування. Крім того вказане направлено на захист прав платників. Наприклад, при продовженні адміністративного арешту активів платника податків арешт по суті не припиняється на час судового розгляду подання, а скорочений розгляд справи навпаки є правовими гарантіями прав платника та встановлення об’єктивної істини меж застосування заходів правового реагування на порушення законодавства.   
    -485- Шпенов Д.Ю.
Стаття 22 Пункт 42 виключити
 
Відхилено оскладнює процедури адміністрування. Крім того вказане направлено на захист прав платників. Наприклад, при продовженні адміністративного арешту активів платника податків арешт по суті не припиняється на час судового розгляду подання, а скорочений розгляд справи навпаки є правовими гарантіями прав платника та встановлення об’єктивної істини меж застосування заходів правового реагування на порушення законодавства.   
    -486- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
12. Підпункт 42) пункту 22 Розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" пропонується виключити.
 
Відхилено оскладнює процедури адміністрування. Крім того вказане направлено на захист прав платників. Наприклад, при продовженні адміністративного арешту активів платника податків арешт по суті не припиняється на час судового розгляду подання, а скорочений розгляд справи навпаки є правовими гарантіями прав платника та встановлення об’єктивної істини меж застосування заходів правового реагування на порушення законодавства.   
610. доповнити Кодекс новою статтею 183-2 такого змісту:
 
   доповнити Кодекс новою статтею 183-2 такого змісту:
 
611. "183-2. Особливості провадження у справах за зверненням суб’єкта владних повноважень при здійсненні ним передбачених законодавством повноважень.
 
-487- Воропаєв Ю.М.
90. У пп. 42 п. 22 розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" викласти абзац в наступних редакціях:
"1833. Особливості провадження у справах за зверненням суб’єкта владних повноважень при здійсненні ним передбачених законодавством повноважень.
 
Відхилено Технічна помилка в нумерації, що змінює суть норми.  "183-2. Особливості провадження у справах за зверненням суб’єкта владних повноважень при здійсненні ним передбачених законодавством повноважень.
 
    -488- Хара В.Г.
2. Назва нової статті 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України (підпункт 42 пункту 22 Прикінцевих положень проекту) не відповідає змісту цієї статті, якою визначено повноваження не усіх суб’єктів владних повноважень, а лише податкових органів.
 
Відхилено Правова суть звернення до адміністративного суду з відповідними поданнями притаманна лише органам державної податкової служби як органам стягнення (продовження адміністративного арешту, стягнення податкового боргу, зупинення видаткових операцій тощо.)   
612. 1. Провадження у справах за зверненням суб’єкта владних повноважень при здійсненні ним передбачених законодавством повноважень здійснюється на підставі подання такого суб’єкта щодо:
 
   1. Провадження у справах за зверненням суб’єкта владних повноважень при здійсненні ним передбачених законодавством повноважень здійснюється на підставі подання такого суб’єкта щодо:
 
613. 1) зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках платника податків;
 
   1) зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках платника податків;
 
614. 2) накладення адміністративного арешту;
 
   2) накладення адміністративного арешту;
 
615. 3) стягнення коштів за податковим боргом;
 
   3) стягнення коштів за податковим боргом;
 
616. 4) продовження строку дії адміністративного арешту майна платника податків.
 
   4) продовження строку дії адміністративного арешту майна платника податків.
 
617. 2. Подання подається до суду першої інстанції за загальними правилами підсудності, встановленими цим Кодексом, у письмовій формі та повинно містити:
 
   2. Подання подається до суду першої інстанції за загальними правилами підсудності, встановленими цим Кодексом, у письмовій формі та повинно містити:
 
618. 1) найменування адміністративного суду;
 
   1) найменування адміністративного суду;
 
619. 2) найменування, поштову адресу, а також номер засобу зв’язку заявника;
 
   2) найменування, поштову адресу, а також номер засобу зв’язку заявника;
 
620. 3) найменування, поштову адресу, а також номер засобу зв’язку, якщо такий відомий, відносно сторони, до якої застосовуються заходи, передбаченні частиною першою цієї статті;
 
   3) найменування, поштову адресу, а також номер засобу зв’язку, якщо такий відомий, відносно сторони, до якої застосовуються заходи, передбаченні частиною першою цієї статті;
 
621. 4) підстави звернення з поданням, обставини, що підтверджуються доказами та вимоги заявника;
 
   4) підстави звернення з поданням, обставини, що підтверджуються доказами та вимоги заявника;
 
622. 5) перелік документів та інших матеріалів, що додаються;
 
   5) перелік документів та інших матеріалів, що додаються;
 
623. 6) підпис уповноваженої особи суб’єкта владних повноважень, що скріплюється печаткою.
 
   6) підпис уповноваженої особи суб’єкта владних повноважень, що скріплюється печаткою.
 
624. 3. У разі недотримання вимог частини другої цієї статті суд повідомляє про це заявника та надає йому строк для усунення недоліків. Не виконання вимог суду у встановлений строк тягне за собою повернення заявнику подання та доданих до нього документів. Повернення подання не є перешкодою для повторного звернення з ним до суду після усунення його недоліків.
 
   3. У разі недотримання вимог частини другої цієї статті суд повідомляє про це заявника та надає йому строк для усунення недоліків. Не виконання вимог суду у встановлений строк тягне за собою повернення заявнику подання та доданих до нього документів. Повернення подання не є перешкодою для повторного звернення з ним до суду після усунення його недоліків.
 
625. 4. Суд ухвалою відмовляє у прийнятті подання, у разі якщо:
 
   4. Суд ухвалою відмовляє у прийнятті подання, у разі якщо:
 
626. 1) заявлено вимогу, не передбачену частиною першою цієї статті;
 
   1) заявлено вимогу, не передбачену частиною першою цієї статті;
 
627. 2) з поданих до суду матеріалів вбачається спір про право.
 
   2) з поданих до суду матеріалів вбачається спір про право.
 
628. 5. Відмова у прийнятті подання унеможливлює повторне звернення заявника з таким самим поданням. Заявник у цьому випадку має право звернутися з тими самими вимогами до суду у загальному порядку.
 
   5. Відмова у прийнятті подання унеможливлює повторне звернення заявника з таким самим поданням. Заявник у цьому випадку має право звернутися з тими самими вимогами до суду у загальному порядку.
 
629. 6. Ухвалу про відмову у прийнятті подання може бути оскаржено в апеляційному порядку.
 
   6. Ухвалу про відмову у прийнятті подання може бути оскаржено в апеляційному порядку.
 
630. 7. У разі постановлення судом ухвали про відкриття провадження у справі, суд у триденний строк приймає постанову по суті заявлених вимог, яка підлягає негайному виконанню. Розгляд подання відбувається за участі суб’єкта владних повноважень, що його вніс, та платника податків, щодо якого його внесено. Неявка сторін у судове засідання не перешкоджає його розгляду.
 
-489- Воропаєв Ю.М.
90. У пп. 42 п. 22 розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" викласти абзаци в наступній редакції:
" 7. У разі постановлення судом ухвали про відкриття провадження у справі, суд протягом 10 календарних днів приймає постанову по суті заявлених вимог. Розгляд подання відбувається за участі суб’єкта владних повноважень, що його вніс, та платника податків, щодо якого його внесено. Неявка сторін у судове засідання не перешкоджає його розгляду."
 
Враховано частково   7. У разі постановлення судом ухвали про відкриття провадження у справі, суд у десятиденний строк приймає постанову по суті заявлених вимог, яка підлягає негайному виконанню. Розгляд подання відбувається за участі суб’єкта владних повноважень, що його вніс, та платника податків, щодо якого його внесено. Неявка сторін у судове засідання не перешкоджає його розгляду.
 
631. 8. В постанові суду зазначаються:
 
   8. В постанові суду зазначаються:
 
632. 1) дата прийняття постанови;
 
   1) дата прийняття постанови;
 
633. 2) найменування суду, прізвище та ініціали судді;
 
   2) найменування суду, прізвище та ініціали судді;
 
634. 3) найменування сторін, їх місцезнаходження;
 
   3) найменування сторін, їх місцезнаходження;
 
635. 4) мотиви задоволення судом заявлених вимог з посиланням на закон;
 
   4) мотиви задоволення судом заявлених вимог з посиланням на закон;
 
636. 5) порядок вчинення дій, передбачених постановою;
 
   5) порядок вчинення дій, передбачених постановою;
 
637. 6) відомості про порядок та строки апеляційного оскарження постанови.
 
   6) відомості про порядок та строки апеляційного оскарження постанови.
 
638. 9. Апеляційний перегляд постанови суду першої інстанції здійснюється за загальною процедурою. Постанова суду апеляційної інстанції в таких справах є остаточною і оскарженню не підлягає";
 
   9. Апеляційний перегляд постанови суду першої інстанції здійснюється за загальною процедурою. Постанова суду апеляційної інстанції в таких справах є остаточною і оскарженню не підлягає";
 
639. у зв’язку з цим, статтю 183-2 Кодексу вважати статтею 183-3;
 
   у зв’язку з цим, статтю 183-2 Кодексу вважати статтею 183-3;
 
640. у пункті 3 частини першої статті 197 Кодексу цифри "183-2" замінити цифрами "183-3".
 
-490- Хомутиннік В.Ю.
У Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України від 08.10.1999 - 1999 р., № 40, ст. 365) :
доповнити статтю 3 пунктом 3 такого змісту:
"3. Підприємства ведуть бухгалтерський облік тимчасових та постійних податкових різниць з метою розкриття у фінансовій звітності інформації про обрахування об’єкту оподаткування податком на прибуток".
Пункт 5 статті 8 доповнити абзацом такого змісту:
"визначає доцільність застосування міжнародних стандартів (крім випадків коли обов’язковість застосування міжнародних стандартів визначена законодавством)";
Частину дев’яту статті 9 викласти в такій редакції:
"9. Копії первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку можуть бути вилучені у підприємства тільки за рішенням відповідних органів, прийнятим у межах їх повноважень, передбачених законами. Обов'язковим є складання реєстру документів, що вилучаються, у порядку, встановленому законодавством.
Вилучення оригіналів таких документів та регістрів забороняється, за виключенням випадків, передбачених кримінально-процесуальним законом".
статтю 11 доповнити пунктом такого змісту: "Юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 Податкового кодексу України, зобов’язані складати та подавати до відповідних органів фінансову звітність, передбачену для суб’єктів малого підприємництва, один раз на рік"
 
Враховано   у пункті 3 частини першої статті 197 Кодексу цифри "183-2" замінити цифрами "183-3".
- У Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України від 08.10.1999 - 1999 р., № 40, ст. 365) :
доповнити статтю 3 пунктом 3 такого змісту:
"3. Підприємства ведуть бухгалтерський облік тимчасових та постійних податкових різниць з метою розкриття у фінансовій звітності інформації про обрахування об’єкту оподаткування податком на прибуток".
Пункт 5 статті 8 доповнити абзацом такого змісту:
"визначає доцільність застосування міжнародних стандартів (крім випадків коли обов’язковість застосування міжнародних стандартів визначена законодавством)";
Частину дев’яту статті 9 викласти в такій редакції:
"9. Копії первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку можуть бути вилучені у підприємства тільки за рішенням відповідних органів, прийнятим у межах їх повноважень, передбачених законами. Обов'язковим є складання реєстру документів, що вилучаються, у порядку, встановленому законодавством.
Вилучення оригіналів таких документів та регістрів забороняється, за виключенням випадків, передбачених кримінально-процесуальним законом".
статтю 11 доповнити пунктом такого змісту: "Юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 Податкового кодексу України, зобов’язані складати та подавати до відповідних органів фінансову звітність, передбачену для суб’єктів малого підприємництва, один раз на рік"
"44) абзац третій пункту 2.15 статті 2 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527; 2009 р., № 43, ст. 638) виключити;";
"45) пункт 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України
"Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 43, ст. 638) виключити;";
"46) у Законі України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 434):
у абзаці одинадцятому частини першої статті 10 слова "збори за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів відповідно до закону" замінити словами "екологічний податок";
у абзаці другому частини першої статті 22 слова "збір за забруднення навколишнього природного середовища" замінити словами "екологічний податок;".
„47) У Законі України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 4, ст. 18; 1995 р., № 45, ст. 340; 1996 р., № 3, ст. 11; 1997 р., № 8, ст. 62; 2002 р., № 52, ст. 379; 2003 р., № 16, ст. 125):
пункт 2 статті 9 викласти у такій редакції:
"2) пільги щодо сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства"
частину четверту статті 15 виключити.
„48) У Законі України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178, № 37, ст. 543; 1996 р., № 35, ст. 162):
пункт 18 статті 20 викласти у такій редакції:
„18) пільги щодо сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства ";
частину другу статті 23 викласти у такій редакції:
„Особи, які постійно проживають та постійно працюють або постійно проживають у зоні посиленого радіоекологічного контролю, та особи, які постійно працюють, але не проживають у зоні посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у цій зоні не менше чотирьох років отримують пільги щодо сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства".
„49) У Законі України „Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793; 2001 р., № 44, ст. 233) частині п’ятнадцятій статті 50-1 слова „без сплати податку" виключити.
„50) У Законі України „Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010, № 55/1, ст. 1900):
у частині першій статті 136 слово „неоподатковувану" виключити;
у частині другій статті 138 слово „неоподатковуване" виключити.
„51) Частини четверту і п‘яту статті 19 та статтю 23 Закону України „Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 32, ст. 453; 1993 р., № 26, ст. 277) виключити.
„52) У Законі України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425,; 1995 р., № 44, ст. 329; 1996 р., № 1, ст. 1; 1999 р., № 24, ст. 209, № 38, ст. 342; 2002 р., № 35, ст. 263):
у пункті 18 частини першої статті 12, пункті 17 частини першої статті 14 та пункті 19 частини першої статті 15:
слова „прибуткового податку з усіх одержуваних ними доходів" виключити;
тексти пункту 23 частини першої статті 13 і пункту 2 статті 16 викласти у такій редакції:
„пільги щодо сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства ".
"53) у Законі України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" (Відомості Верховної Ради України, 2006, №45 (10.11.2006), ст. 434; 2010, №33 (20.08.2010), ст. 471) абзаци перший і другий частини другої статті 22 викласти в редакції:
"Цільова субсидія встановлюється у розмірі:".
У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст.338; 2009 р., № 10-11, ст.137):
"у абзаці десятому частини другої статті 16 слова "своєчасно сплачувати державний податок з власників транспортних засобів у встановлених законодавством розмірах" замінити словами "сплатити збір за першу реєстрацію транспортного засобу згідно з Податковим кодексом України";
у частині восьмій статті 35 слова "у тому числі податку з власників транспортних засобів" виключити";
У абзаці другому пункту 7 статті 8 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 2, 2006 р., № 8, ст.93)слова "сплатою податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" замінити словами "сплатою збору за першу реєстрацію транспортного засобу згідно з Податковим кодексом України".
у Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000р., № 36, ст. 299, № 45, ст. 377; 2005 р., № 17 – 19, ст. 267, № 26, ст. 357):
частину першу статті 21 доповнити абзацом такого змісту:
"акт про встановлення факту використання найманих працівників без оформлення трудових відносин згідно з Кодексом законів про працю України.";
частину другу статті 22 викласти у такій редакції:
"До суб’єктів господарювання за провадження господарської діяльності без ліцензії застосовується фінансова санкція (штраф) в розмірі п'ятикратної вартості відповідної ліцензії".".
У Законі України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів":
Пункт 17.2 викласти у такій редакції:
"Поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності є документом суворого обліку, технічний опис, зразки, порядок замовлення, організації постачання, обліку якого затверджується Уповноваженим органом за поданням МТСБУ".
Пункт 22 Прикінцевих та перехідних положень Проекту Податкового кодексу доповнити новим підпунктом 43).
43) у Законі України „Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 46-47, ст. 280):
Стаття 22. Форма орендної плати
Орендна плата може справлятися у грошовій, натуральній та відробітковій (надання послуг орендодавцю) формах.
Сторони можуть передбачити в договорі оренди поєднання різних форм орендної плати.
Орендна плата земельні ділянки, що перебувають у державній і комунальній власності, справляється виключно у грошовій формі.
Орендна плата за земельні частки (паї) встановлюється, як правило, у грошовій формі. За добровільним рішенням власника земельної частки (паю) орендна плата за земельні частки (паї) може встановлюватись у натуральній формі.
Внесення орендної плати оформлюється письмово, за винятком перерахування коштів через фінансові установи.
Стаття 36 „Відповідальність сторін за невиконання зобов'язань за договором оренди землі"
У разі невиконання зобов'язань за договором оренди землі сторони несуть відповідальність згідно із законом та договором.
Не виконання умов договору оренди земельної частки (паю) є підставою для розірвання орендодавцем договору оренди.
Орендодавець несе відповідальність за недоліки переданої в оренду земельної ділянки, що не були передбачені договором оренди і перешкоджають використанню земельної ділянки за договором. У разі виявлення таких недоліків орендар має право вимагати:
зменшення орендної плати або відшкодування витрат на усунення недоліків;
відрахування з орендної плати певної суми своїх витрат на усунення таких недоліків з попереднім повідомленням про це орендодавця;
дострокового розірвання договору.
Орендодавець не несе відповідальності за наслідки, пов'язані з недоліками переданої в оренду земельної ділянки, якщо такі недоліки обумовлені договором оренди.
у Кодексі України про адміністративні
правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
доповнити статтею 166-14 такого змісту:
"Стаття 166-14. Порушення порядку прийняття податкової звітності органами державної податкової служби
Незаконна відмова посадової особи органу державної податкової служби прийняти податкову декларацію або висунення нею будь-яких передумов щодо такого прийняття (включаючи зміну показників такої декларації, зменшення або скасування від'ємного значення об'єктів оподаткування, сум бюджетних відшкодувань, незаконного збільшення податкових зобов'язань тощо) -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
статтю 221 після цифр "166-7 – 166-12" доповнити відповідно цифрою "166-14".
абзац двадцять шостий пункті 1 частини першої статті 255 після цифри "164-5" доповнити цифрою "166-14".
У Законі України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2000, №3 (21.01.2000), ст.20)
слова та цифри "1січня 2012 року" замінити на слова та цифри "1 січня 2021 року";
третє речення абзацу другого частини першої статті 1 виключити"
У частині першій статті 2 Закону України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" цифри "2011" замінити цифрами "2012".
Пункт 2 розділу VІІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Офіційний вісник України, 2010, № 61 (20.08.2010), ст. 2108) доповнити абзацом такого змісту:
"До набрання чинності глави 1 розділу ХІV Податкового кодексу України сплата єдиного внеску здійснюється суб’єктами малого підприємництва, які сплачують єдиний податок відповідно до норм Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" або фіксований податок відповідно до розділу ІV Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" з урахуванням частини єдиного або фіксованого податку, що сплачується до фондів загальнообов’язкового державного пенсійного та соціального страхування відповідно до норм цього Указу та Закону України "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 30-31, ст.195)".
У Законі України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів":
Пункт 17.2 викласти у такій редакції:
"Поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності є документом суворого обліку, технічний опис, зразки, порядок замовлення, виготовлення, організації постачання, обліку якого затверджується Уповноваженим органом за поданням МТСБУ".
Пункті 4 частини першої статті 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України від 02.06.1992 - 1992 р., № 22, ст. 303) доповнити реченням такого змісту: "Вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів забороняється, за виключенням випадків, передбачених кримінально-процесуальним законом.
Статтю 12 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради України від 31.08.1993 - 1993 р., № 35, ст. 358) доповнити після пункту 4 новим пунктом 5 такого змісту:
"5. Вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів забороняється, за виключенням випадків, передбачених кримінально-процесуальним законом".
Пункт 5 відповідно вважати пунктом 6.
У Законі України "Про державну геологічну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 456; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96, N 22, ст. 184; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78, N 27 - 28, ст. 253; 2009 р., N 29, ст. 391)
У статті 6 Управління державною геологічною службою України виключити абзаци восьмий та десятий частини другої
1) Для цілей розділу ХІV:
1. У разі повернення авансів (інших платежів), отриманих в період перебування платника податків на спрощеній системі оподаткування, з яких був сплачений єдиний податок, на суму такого повернення відбувається коригування суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з відповідним коригуванням суми єдиного податку у порядку, передбаченому цим Кодексом.
"43) У Законі України "Про кооперацію" ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 5, ст.35)
Статтю 2. Визначення термінів викласти у наступній редакції
" У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
пайовий фонд - фонд, який формується з пайових внесків членів кооперативу при створенні кооперативу та на протязі усієї його діяльності, і є одним із джерел формування пайового капіталу кооперативу;
резервний фонд - фонд, що формується за рахунок відрахувань від доходу кооперативу, від створених програм розвитку кооперативу та інших не заборонених законодавством надходжень для усунення та покриття можливих збитків кооперативу;
неподільний фонд - обов'язковий фонд, що формується за рахунок вступних членських внесків, цільових внесків до фонду та відрахувань від доходу кооперативу, і не підлягає розподілу між пайовиками.
Статтю 19 Майно кооперативу та джерела його формування викласти у наступній редакції:
"Для досягнення мети своєї діяльності кооператив може застосовувати як своє майно, так і майно, майнові права, або гроші пайовиків. Кооператив має право придбавати майно тільки за власний кошт, або після згоди з іншими пайовиками і за їхні кошти. Може застосовувати і інші фінансові ресурси.
Джерелами формування майна кооперативу є:
вступні, членські, цільові внески до неподільного, резервного та інших фондів;
майно, добровільно передане кооперативу його членами;
кошти, що надходять від проведення господарської діяльності;
кошти, що надходять від створених кооперативом підприємств, установ, організацій;
грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти,
безоплатна технічна допомога юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних, інші надходження, не заборонені законодавством.
Кооператив є власником будівель, споруд, грошових та майнових внесків його членів до неподільного, резервного та інших фондів, окрім пайового фонду, виготовленої продукції, доходів, отриманих від її реалізації, та здійснення іншої, викладеної в статуті діяльності, а також іншого майна, придбаного на законних підставах.
За володіння, розпорядження майном кооперативу відповідають виборні органи управління кооперативом на правах колективної власності, статуту та норм законодавства."
Частину 2 Статті 20 Фонди кооперативу викласти у наступній редакції:
"Пайовий фонд - майно членів кооперативу, що формується за рахунок їх пайових внесків ( у тому числі додаткових) та пайових внесків асоційованих членів кооперативу."
у Законі України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262)
Після статті 4 додати статтю 4? у такій редакції:
"Стаття 4?.Особливості регулювання відносин у нафтогазовій галузі підприємств, частка держави у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше, господарських товариств, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій
Установити, що підприємства, частка держави у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше, господарські товариства, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств, учасники договорів про спільну діяльність, та/або особи, уповноважені договорами про спільну діяльність, укладеними за участю зазначених підприємств, щомісячно здійснюють продаж нафти сирої і газового конденсату власного видобутку, видобутих на підставі спеціальних дозволів на користування надрами (крім обсягів, які використовуються на власні технологічні потреби), а також газу скрапленого - виключно на біржових аукціонах.
Рівень стартових цін (без ПДВ та урахування витрат на транспортування, постачання та зберігання) на біржових аукціонах для нафти та газового конденсату визначається на підставі митної вартості нафти за даними Державної митної служби України за 15 днів, що передують даті реєстрації заявок на проведення біржового аукціону, та з урахуванням надбавки за якість для нафти сирої та газового конденсату. Зниження ціни на нафту або на газовий конденсат на біржових аукціонах нижче стартових цін не допускається. Порядок організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої і газового конденсату власного видобутку, скрапленого газу, визначення стартових цін на цих аукціонах, надбавок за якість для нафти сирої та газового конденсату, а також порядок визначення обсягів реалізації на біржових аукціонах скрапленого газу для потреб населення встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Установити, що передача покупцям нафти сирої і газового конденсату здійснюється на родовищах або вузлах обліку суб'єктів господарювання, визначених частиною першою цієї статті. Відвантаження придбаних на біржових аукціонах нафти сирої та газового конденсату здійснюється залізничним, автомобільним або трубопровідним транспортом. Спосіб відвантаження та напрямок транспортування визначаються покупцем у відповідних договорах купівлі-продажу.
У разі якщо ціна, за якою здійснюється реалізація нафти сирої і газового конденсату на біржових аукціонах, нижча за стартову ціну, яка визначена згідно з частиною другою цієї статті, суб'єкти господарювання, визначені частиною першою цієї статті, сплачують до державного бюджету штраф у розмірі 100 відсотків різниці вартості, обчисленої за стартовою ціною та фактичними цінами реалізації. Стягнення таких штрафів здійснюється органами державної податкової служби за поданням Міністерства палива та енергетики України.
За умови якщо під час чергового біржового аукціону виставлені на продаж обсяги нафти сирої або газового конденсату не були реалізовані повністю або частково, вони виставляються на додатковий біржовий аукціон, який проводиться того ж календарного місяця. У разі якщо продаж зазначених обсягів нафти сирої та газового конденсату не відбувся на додатковому біржовому аукціоні або додатковий біржовий аукціон не був проведений, нереалізовані обсяги нафти сирої та газового конденсату на підставі договору купівлі-продажу за стартовою ціною додаткового біржового аукціону реалізуються Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України". Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" оплачує відвантажені обсяги нафти сирої і газового конденсату протягом 30 днів з дати укладення договору купівлі-продажу.
З метою дотримання норм цієї статті передання нафти сирої, газового конденсату та скрапленого газу на умовах договорів комісії, давальницької переробки, інших договорів, які не передбачають передання права власності на них, не допускається.
Дія цієї статті поширюється виключно на тих учасників договорів про спільну діяльність, відповідно до яких вартість вкладу підприємств, частка держави у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше, господарських товариств, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірніх підприємств, представництв та філій таких підприємств і товариств, складає 50 відсотків та більше загальної вартості вкладів учасників договорів про спільну діяльність.".
43) викласти статтю 13 Закону України „Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490) у такій редакції:
„Стаття 13. Декларування майнового стану і доходів державних службовців та осіб, які претендують на зайняття посади державного службовця.
Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця третьої - сьомої категорій, передбачених статтею 25 цього Закону, подає за місцем майбутньої служби довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію). В декларації про майновий стан і доходи (податкова декларація) зазначаються відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру, в тому числі і за кордоном, а також інформація щодо відображення таких відомостей членами його сім’ї в поданих ними деклараціях.
Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця першої і другої категорій, передбачених статтею 25 цього Закону, та члени його сім’ї повинні відобразити в деклараціях також відомості про належні їм нерухоме та цінне рухоме майно, вклади у банках і цінні папери.
Декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) державним службовцем та членами його сім’ї подається щорічно до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою.
Порядок зберігання і використання довідок та цих відомостей встановлюється Кабінетом Міністрів України.".
44) викласти статтю 13 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р, № 33, ст. 175) у такій редакції:
„Особа, яка претендує на зайняття посади в органах місцевого самоврядування третьої - сьомої категорії, подає за місцем майбутньої служби довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію). В декларації про майновий стан і доходи (податкова декларація) зазначаються відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру, в тому числі і за кордоном, а також інформація щодо відображення таких відомостей членами його сім’ї в поданих ними деклараціях.
Особа, яка претендує на зайняття посади в органах місцевого самоврядування першої і другої категорій та члени його сім’ї повинні відобразити в деклараціях також відомості про належні їм нерухоме та цінне рухоме майно, вклади у банках і цінні папери.
Декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) подається посадовою особою органів місцевого самоврядування та членами його сім’ї щорічно до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою.".
45) викласти статтю 25 Закону України „Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 3, ст. 17) у такій редакції:
„Стаття 25. Декларування майнового стану і доходів народного депутата України
Народний депутат та члени його сім’ї (дружина, чоловік, батьки, повнолітні діти) зобов'язаний при оформленні на роботу у Верховну Раду України, а потім щорічно протягом здійснення своїх повноважень, але не пізніше 1 березня року наступного за звітним фінансовим роком подавати до органів податкової служби України декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) із відображенням відомостей про доходи та зобов'язання фінансового характеру, в тому числі і за кордоном, а також про нерухоме та цінне рухоме майно, вклади у банках і цінні папери.".
46) внести до Закону України „Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 27–28, ст. 366) такі зміни:
пункт 10 частини першої статті 58 викласти у такій редакції:
„10) довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) кожного кандидата у депутати відповідно до статті 60 цього Закону;";
статтю 60 викласти у такій редакції:
„Стаття 60. Декларування майнового стану і доходів кандидатом у депутати
1. Декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) подається кандидатом у депутати та членами його сім’ї до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою за рік, що передує року початку виборчого процесу. При цьому, кандидат у своїй декларації відображає відомості, задекларовані членами його сім’ї в поданих ними деклараціях.
2. Державна податкова адміністрація за дорученням Центральної виборчої комісії надає інформацію про результати перевірки відомостей, зазначених у деклараціях про майновий стан і доходи (податкових деклараціях) кандидата у депутати.
3. Помилки і неточності, виявлені в декларації підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата у депутати.";
частину шосту статті 1024 викласти у такій редакції:
„При проведенні позачергових виборів депутатів декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) кандидатами в депутати не подається.".
47) внести до Закону України „Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 14, ст. 81) такі зміни:
у частині другій статті 48 слова „декларації про майно та доходи" замінити словами „декларації про майновий стан і доходи (податкові декларації)".
статтю 50 викласти у такій редакції:
„Стаття 50. Декларування майнового стану і доходів кандидатом на пост Президента України.
1. Декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) подається кандидатом на пост Президента України та членами його сім’ї до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою за рік, що передує року початку виборчого процесу. При цьому, кандидат у своїй декларації відображає відомості, задекларовані членами його сім’ї в поданих ними деклараціях.
2. Державна податкова адміністрація за дорученням Центральної виборчої комісії надає інформацію про результати перевірки відомостей, зазначених у деклараціях. Помилки і неточності, виявлені в декларації, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата на пост Президента України.
3. Центральна виборча комісія публікує декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) кожного кандидата на пост Президента України у триденний строк після реєстрації кандидата в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", а також розміщує на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.";
у статті 51:
у пункті 5 частини першої слова „декларації про майно та доходи" замінити словами „копії декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації)";
у пункті 6 частини другої слова „декларації про майно та доходи" замінити словами „декларації про майновий стан і доходи (податкові декларації)".
48) внести до Закону України „Про Кабінет Міністрів України" (Голос України, 2010, 10, 13.10.2010 N 191) такі зміни:
підпункт 4 частини третьої статті 8 викласти у такій редакції:
„6) довідка органу державної податкової служби про подану за своєю податковою адресою декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію). В декларації про майновий стан і доходи (податкова декларація) зазначаються відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру за рік, що передує року подання.";
підпункт 4 частини п’ятої статті 9 викласти у такій редакції:
„6) довідкою органу державної податкової служби про подану за своєю податковою адресою декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію). В декларації про майновий стан і доходи (податкова декларація) зазначаються відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру за рік, що передує року подання.".
49) у Законі України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 35-36 (10.09.2010), ст. 491):
пункт 7 частини першої статті 37 викласти у такій редакції:
„7) довідки органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) кожної особи, включеної до виборчого списку кандидатів у депутати від відповідної місцевої організації партії, за останній рік, термін звітності щодо якого минув;";
пункт 6 частини першої статті 38 викласти у такій редакції:
„6) довідки органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) кожного кандидата в депутати, за останній рік, термін звітності щодо якого минув;";
пункт 6 частини першої статті 39 викласти у такій редакції:
„6) довідки органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) кожного кандидата в депутати, за останній рік, термін звітності щодо якого минув ";
назву статті 43 та частини першу цієї статті викласти у такій редакції:
„Стаття 43. Декларування майнового стану і доходів кандидатами у депутати та на посаду сільського, селищного, міського голови
1. Декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) подається кандидатом у депутати, на посаду сільського, селищного, міського голови до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою.".
50) пункт 6 частини другої статті 29 Закону України „Про Вищу раду юстиції" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 25, ст. 146; 2004 р., № 29, ст. 369; 2006 р., № 15, ст. 1068) викласти у такій редакції
„6) довідка органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) за останній рік кандидата на пост судді".
51) у Законі України „Про судоустрій і статус суддів" (Офіційний вісник України, 2010, N 55/1 (30.07.2010), ст. 1900):
пункт 7 частини четвертої статті 54 викласти в такій редакції:
„7) подавати щорічно не пізніше 1 квітня до Державної судової адміністрації України для оприлюднення на офіційному веб-порталі судової влади, ведення якого забезпечує Державна судова адміністрація України, копію декларації про майновий стан і доходи (податкова декларація), поданої до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою".
частину п’яту статті 54 викласти у новій редакції:
„5. Декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) повинна містити відомості про доходи, цінні папери, нерухоме, цінне рухоме майно, вклади у банках, фінансові зобов'язання та про видатки судді, якщо разові видатки перевищують розмір його місячного заробітку."
підпункт 7 частини четвертої статті 75 викласти у новій редакції:
„7) довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію)";
підпункт 6 частини першої статті 83 викласти у новій редакції:
„6) неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації про майновий стан і доходи (податкова декларація), відображення в ній завідомо неправдивих відомостей.".
52) у Законі України „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 24 (16.06.92), ст. 350):
абзац другий частини першої статті 6 викласти у новій редакції:
„ У разі придбання об'єкта малої приватизації за рахунок грошових коштів покупці - фізичні особи подають до органу приватизації довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію).";
абзац п’ятнадцятий частини четвертої статті 7 викласти у новій редакції:
„довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) (для покупців - фізичних осіб) у випадках, передбачених частиною першою статті 6 цього Закону.";
абзац п’ятий частини п’ятої статті 16 викласти у новій редакції:
„довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), у разі придбання об'єкта приватизації за рахунок грошових коштів - для покупців - фізичних осіб;".
53) в абзаці другому частини першої статті 12 Закону України „Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 24 (16.06.92), ст. 348) слова „декларацію про доходи" замінити словами „довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію)".
у Кодексі України про адміністративні
правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
доповнити статтею 166-14 такого змісту:
"Стаття 166-14. Порушення порядку прийняття податкової звітності органами державної податкової служби
Безпідставна відмова органом державної податкової служби прийняти податкову декларації -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
статтю 221 після цифр "166-7 – 166-12" доповнити відповідно цифрою "166-14".
абзац "органів державної податкової служби (статті 51-2, 155-1, 163-1 – 163-4, 164, 164-5, 177-2)" пункту 1 частини першої статті 255 після цифри "164-5" доповнити цифрою "166-14".
 
    -491- Шаманов В.В.
Пункт 22 доповнити новим підпунктом 24 такого змісту: "У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" викласти п.16 у такій редакції:" Підприємство може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. Підприємство також може відображати переоцінку, застосовуючи коефіцієнт індексації та порядок, передбачені Податковим кодексом. У разі переоцінки об'єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт."
 
Відхилено запропоновані зміни не є предметом регулювання Податкового кодексу, це питання фінансового обліку та методології бухгалтерського обліку.   
    -492- Шпак В.Ф.
22. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
(Доповнити пунктом 43)
43) У Законі України Про фінансовий лізинг (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 16, ст.68) підпункт б) частини другої статті 16 викласти у такій редакції:
"б) платіж як проценти або комісії за отримане у лізинг майно;"
 
Відхилено    
    -493- Хомутиннік В.Ю.
&&
Пункт 22 доповнити новими підпунктами такого змісту:
"44) абзац третій пункту 2.15 статті 2 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527; 2009 р., № 43, ст. 638) виключити;";
"45) пункт 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України
"Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 43, ст. 638) виключити;";
"46) у Законі України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 434):
у абзаці одинадцятому частини першої статті 10 слова "збори за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів відповідно до закону" замінити словами "екологічний податок";
у абзаці другому частини першої статті 22 слова "збір за забруднення навколишнього природного середовища" замінити словами "екологічний податок;".
„47) У Законі України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 4, ст. 18; 1995 р., № 45, ст. 340; 1996 р., № 3, ст. 11; 1997 р., № 8, ст. 62; 2002 р., № 52, ст. 379; 2003 р., № 16, ст. 125):
пункт 2 статті 9 викласти у такій редакції:
"2) пільги щодо сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства"
частину четверту статті 15 виключити.
„48) У Законі України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178, № 37, ст. 543; 1996 р., № 35, ст. 162):
пункт 18 статті 20 викласти у такій редакції:
„18) пільги щодо сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства ";
частину другу статті 23 викласти у такій редакції:
„Особи, які постійно проживають та постійно працюють або постійно проживають у зоні посиленого радіоекологічного контролю, та особи, які постійно працюють, але не проживають у зоні посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у цій зоні не менше чотирьох років отримують пільги щодо сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства".
„49) У Законі України „Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793; 2001 р., № 44, ст. 233) частині п’ятнадцятій статті 50-1 слова „без сплати податку" виключити.
„50) У Законі України „Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010, № 55/1, ст. 1900):
у частині першій статті 136 слово „неоподатковувану" виключити;
у частині другій статті 138 слово „неоподатковуване" виключити.
„51) Частини четверту і п‘яту статті 19 та статтю 23 Закону України „Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 32, ст. 453; 1993 р., № 26, ст. 277) виключити.
„52) У Законі України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425,; 1995 р., № 44, ст. 329; 1996 р., № 1, ст. 1; 1999 р., № 24, ст. 209, № 38, ст. 342; 2002 р., № 35, ст. 263):
у пункті 18 частини першої статті 12, пункті 17 частини першої статті 14 та пункті 19 частини першої статті 15:
слова „прибуткового податку з усіх одержуваних ними доходів" виключити;
тексти пункту 23 частини першої статті 13 і пункту 2 статті 16 викласти у такій редакції:
„пільги щодо сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства ".
"53) у Законі України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" (Відомості Верховної Ради України, 2006, №45 (10.11.2006), ст. 434; 2010, №33 (20.08.2010), ст. 471) абзаци перший і другий частини другої статті 22 викласти в редакції:
"Цільова субсидія встановлюється у розмірі:".
 
Враховано    
    -494- Хомутиннік В.Ю.
&&
37. Доповнити пункт 22 розділу ХІХ новими підпунктами із відповідною їх нумерацією такого змісту:
А) "У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст.338; 2009 р., № 10-11, ст.137):
"у абзаці десятому частини другої статті 16 слова "своєчасно сплачувати державний податок з власників транспортних засобів у встановлених законодавством розмірах" замінити словами "сплатити збір за першу реєстрацію транспортного засобу згідно з Податковим Кодексом Україин";
у частині восьмій статті 35 слова "у тому числі податку з власників транспортних засобів" виключити";
Б) "У абзаці другому пункту 7 статті 8 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 2, 2006 р., № 8, ст.93)слова "сплатою податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" замінити словами " сплатою збору за першу реєстрацію транспортного засобу згідно з Податковим Кодексом України".
 
Враховано    
    -495- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити пункт 22 новим підпунктом такого змісту:
"43) у Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000р., № 36, ст. 299, № 45, ст. 377; 2005 р., № 17 – 19, ст. 267, № 26, ст. 357):
частину першу статті 21 доповнити абзацом такого змісту:
"акт про встановлення факту використання найманих працівників без оформлення трудових відносин згідно з Кодексом законів про працю України.";
частину другу статті 22 викласти у такій редакції:
"До суб’єктів господарювання за провадження господарської діяльності без ліцензії застосовується фінансова санкція (штраф) в розмірі п'ятикратної вартості відповідної ліцензії".".
 
Враховано    
    -496- Хомутиннік В.Ю.
У Законі України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів":
Пункт 17.2 викласти у такій редакції:
"Поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності є документом суворого обліку, технічний опис, зразки, порядок замовлення, організації постачання, обліку якого затверджується Уповноваженим органом за поданням МТСБУ".
 
Враховано    
    -497- Хомутиннік В.Ю.
&&
Пункт 22 Прикінцевих та перехідних положень Проекту Податкового кодексу доповнити новим підпунктом 43).
43) у Законі України „Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 46-47, ст. 280):
Стаття 22. Форма орендної плати
Орендна плата може справлятися у грошовій, натуральній та відробітковій (надання послуг орендодавцю) формах.
Сторони можуть передбачити в договорі оренди поєднання різних форм орендної плати.
Орендна плата земельні ділянки, що перебувають у державній і комунальній власності, справляється виключно у грошовій формі.
Орендна плата за земельні частки (паї) встановлюється, як правило, у грошовій формі. За добровільним рішенням власника земельної частки (паю) орендна плата за земельні частки (паї) може встановлюватись у натуральній формі.
Внесення орендної плати оформлюється письмово, за винятком перерахування коштів через фінансові установи.
Стаття 36 „Відповідальність сторін за невиконання зобов'язань за договором оренди землі"
У разі невиконання зобов'язань за договором оренди землі сторони несуть відповідальність згідно із законом та договором.
Не виконання умов договору оренди земельної частки (паю) є підставою для розірвання орендодавцем договору оренди.
Орендодавець несе відповідальність за недоліки переданої в оренду земельної ділянки, що не були передбачені договором оренди і перешкоджають використанню земельної ділянки за договором. У разі виявлення таких недоліків орендар має право вимагати:
зменшення орендної плати або відшкодування витрат на усунення недоліків;
відрахування з орендної плати певної суми своїх витрат на усунення таких недоліків з попереднім повідомленням про це орендодавця;
дострокового розірвання договору.
Орендодавець не несе відповідальності за наслідки, пов'язані з недоліками переданої в оренду земельної ділянки, якщо такі недоліки обумовлені договором оренди.
 
Враховано    
    -498- Хомутиннік В.Ю.
Пропонуємо пункт 22 Прикінцевих та перехідних положень Проекту Податкового кодексу доповнити новим підпунктом 43).
„43) у Законі України „Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 46-47, ст. 280):
У статті 22 абзац третій викласти в такій редакції:
„Орендна плата за земельні частки (паї), земельні ділянки, що перебувають у державній і комунальній власності, справляється виключно у грошовій формі."
У статті 36 „Відповідальність сторін за невиконання зобов'язань за договором оренди землі" доповнити абзацом другим такого змісту:
„Не здійснення орендарем розрахунку за оренду земельної частки (паю) у встановлений договором строк є підставою для розірвання договору оренди в односторонньому порядку.
 
Відхилено    
    -499- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 22 доповнити новим підпунктом з відповідною нумерацією такого змісту:
"у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
доповнити статтею 166-14 такого змісту:
"Стаття 166-14. Порушення порядку прийняття податкової звітності органами державної податкової служби
Незаконна відмова посадової особи органу державної податкової служби прийняти податкову декларацію або висунення нею будь-яких передумов щодо такого прийняття (включаючи зміну показників такої декларації, зменшення або скасування від'ємного значення об'єктів оподаткування, сум бюджетних відшкодувань, незаконного збільшення податкових зобов'язань тощо) -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
статтю 221 після цифр "166-7 – 166-12" доповнити відповідно цифрою "166-14".
абзац двадцять шостий пункті 1 частини першої статті 255 після цифри "164-5" доповнити цифрою "166-14".
 
Враховано    
    -500- Коновалюк В.І.
12.Пункт 22 Прикінцевих та перехідних положень доповнити пунктом такого змісту:
"У Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" статтю 11 доповнити пунктом такого змісту:
"Юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 Податкового кодексу України, зобов’язані складати та подавати до відповідних органів фінансову звітність, передбачену для суб’єктів малого підприємництва, один раз на рік.".
 
Враховано по суті   
    -501- Майборода С.Ф.
Доповнити підпунктом 43 наступного змісту
"43) У Законі України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2000, №3 (21.01.2000), ст.20)
слова та цифри "1січня 2012 року" замінити на слова та цифри "1 січня 2021 року";
третє речення абзацу другого частини першої статті 1 виключити"
 
Враховано    
    -502- Поляченко В.А.
3) статтю 22 доповнити новим підпунктом 43) наступного змісту:
"У частині першій статті 2 Закону України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" цифри "2011" замінити цифрами "2012".
 
Враховано    
    -503- Святаш Д.В.
16. доповнити пункт 22 прикінцевих положень новим підпунктом такого змісту:
Внести такі зміни до Закону України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 31, ст.338, ВВР, 2009, N 10-11, ст.137):
"У абзаці десятому частини другої статті 16 слова "своєчасно сплачувати державний податок з власників транспортних засобів у встановлених законодавством розмірах" замінити словами "сплатити збір за першу реєстрацію транспортного засобу згідно з Податковим Кодексом Україин";
у частині восьмій статті 35 слова "у тому числі податку з власників транспортних засобів" виключити."
 
Враховано    
    -504- Хомутиннік В.Ю.
пункт 22 розділу ХІХ доповнити новим підпунктом такого змісту:
"Пункт 2 розділу VІІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Офіційний вісник України, 2010, № 61 (20.08.2010), ст. 2108) доповнити абзацом такого змісту:
"До набрання чинності глави 1 розділу ХІV Податкового кодексу України сплата єдиного внеску здійснюється суб’єктами малого підприємництва, які сплачують єдиний податок відповідно до норм Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" або фіксований податок відповідно до розділу ІV Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" з урахуванням частини єдиного або фіксованого податку, що сплачується до фондів загальнообов’язкового державного пенсійного та соціального страхування відповідно до норм цього Указу та Закону України "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 30-31, ст.195)."
 
Враховано    
    -505- Пінчук А.П.
У Законі України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів":
Пункт 17.2 викласти у такій редакції:
"Поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності є документом суворого обліку, технічний опис, зразки, порядок замовлення, виготовлення, організації постачання, обліку якого затверджується Уповноваженим органом за поданням МТСБУ".
 
Враховано    
    -506- Пінчук А.П.
доповнити пункт 22 прикінцевих положень новими підпунктами такого змісту:
"Пункті 4 частини першої статті 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України від 02.06.1992 - 1992 р., № 22, ст. 303) доповнити реченням такого змісту: "Вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів забороняється, за виключенням випадків, передбачених кримінально-процесуальним законом".
Статтю 12 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради України від 31.08.1993 - 1993 р., № 35, ст. 358) доповнити після пункту 4 новим пунктом 5 такого змісту:
"5. Вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів забороняється, за виключенням випадків, передбачених кримінально-процесуальним законом".
Пункт 5 відповідно вважати пунктом 6."
 
Враховано    
    -507- Святаш Д.В.
17. доповнити пункт 22 прикінцевих положень новим підпунктом такого змісту:
"У абзаці другому пункту 7 статті 8 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 1, ст. 2, ВВР, 2006, N 8, ст.93)слова "сплатою податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" замінити словами " сплатою збору за першу реєстрацію транспортного засобу згідно з Податковим Кодексом України".
 
Враховано    
    -508- Мельник П.В.
П.22. Внести зміни до таких законодавчих актів України
..) у Законі України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262)
Після статті 4 додати статтю 4? у такій редакції:
"Стаття 41. Особливості регулювання відносин у нафтогазовій галузі підприємств, частка держави у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше, господарських товариств, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій
Установити, що підприємства, частка держави у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше, господарські товариства, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств, учасники договорів про спільну діяльність, та/або особи, уповноважені договорами про спільну діяльність, укладеними за участю зазначених підприємств, щомісячно здійснюють продаж нафти сирої і газового конденсату власного видобутку, видобутих на підставі спеціальних дозволів на користування надрами (крім обсягів, які використовуються на власні технологічні потреби), а також газу скрапленого - виключно на біржових аукціонах.
Рівень стартових цін (без урахування витрат на транспортування, постачання та зберігання) на біржових аукціонах для нафти та газового конденсату визначається на підставі митної вартості нафти за даними Державної митної служби України за 15 днів, що передують даті реєстрації заявок на проведення біржового аукціону, та з урахуванням надбавки за якість для нафти сирої та газового конденсату. Зниження ціни на нафту або на газовий конденсат на біржових аукціонах нижче стартових цін не допускається. Порядок організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої і газового конденсату власного видобутку, скрапленого газу, визначення стартових цін на цих аукціонах, надбавок за якість для нафти сирої та газового конденсату, а також порядок визначення обсягів реалізації на біржових аукціонах скрапленого газу для потреб населення встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Установити, що передача покупцям нафти сирої і газового конденсату здійснюється на родовищах або вузлах обліку суб'єктів господарювання, визначених частиною першою цієї статті. Відвантаження придбаних на біржових аукціонах нафти сирої та газового конденсату здійснюється залізничним, автомобільним або трубопровідним транспортом. Спосіб відвантаження та напрямок транспортування визначаються покупцем у відповідних договорах купівлі-продажу.
У разі якщо ціна, за якою здійснюється реалізація нафти сирої і газового конденсату на біржових аукціонах, нижча за стартову ціну, яка визначена згідно з частиною другою цієї статті, суб'єкти господарювання, визначені частиною першою цієї статті, сплачують до державного бюджету штраф у розмірі 100 відсотків різниці вартості, обчисленої за стартовою ціною та фактичними цінами реалізації. Стягнення таких штрафів здійснюється органами державної податкової служби за поданням Міністерства палива та енергетики України.
За умови якщо під час чергового біржового аукціону виставлені на продаж обсяги нафти сирої або газового конденсату не були реалізовані повністю або частково, вони виставляються на додатковий біржовий аукціон, який проводиться того ж календарного місяця. У разі якщо продаж зазначених обсягів нафти сирої та газового конденсату не відбувся на додатковому біржовому аукціоні або додатковий біржовий аукціон не був проведений, нереалізовані обсяги нафти сирої та газового конденсату на підставі договору купівлі-продажу за стартовою ціною додаткового біржового аукціону реалізуються Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України". Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" оплачує відвантажені обсяги нафти сирої і газового конденсату протягом 30 днів з дати укладення договору купівлі-продажу.
З метою дотримання норм цієї статті передання нафти сирої, газового конденсату та скрапленого газу на умовах договорів комісії, давальницької переробки, інших договорів, які не передбачають передання права власності на них, не допускається.
Дія цієї статті поширюється виключно на тих учасників договорів про спільну діяльність, відповідно до яких вартість вкладу підприємств, частка держави у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше, господарських товариств, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірніх підприємств, представництв та філій таких підприємств і товариств, складає 50 відсотків та більше загальної вартості вкладів учасників договорів про спільну діяльність.".
Статтю 14 викласти у наступній редакції:
"Стаття 14 Порядок надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами
Спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними надрами надаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр переможцям аукціонів з їх продажу, а також надрокористувачам у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Власник спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами не може дарувати, продавати або будь-яким чином відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування нафтогазоносними надрами, будь-якій іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних фондів створюваних з його участю суб'єктів господарської діяльності, а також до майна спільної діяльності.
Виключити статті 15 та 16
 
Враховано по суті ( у редакції Н.д.Ващук К. Т.)   
    -509- Мельник П.В.
…) У Законі України "Про державну геологічну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 456; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96, N 22, ст. 184; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78, N 27 - 28, ст. 253; 2009 р., N 29, ст. 391)
У статті 6 Управління державною геологічною службою України виключити абзаци восьмий та десятий частини другої
 
Враховано    
    -510- Мельник П.В.
…) У Законі України "Про державну геологічну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 456; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96, N 22, ст. 184; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78, N 27 - 28, ст. 253; 2009 р., N 29, ст. 391)
У статті 6 Управління державною геологічною службою України виключити абзаци восьмий та десятий частини другої
 
Враховано    
    -511- Мельник П.В.
22. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
……) у Законі України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99; 1998 р., № 18, ст. 88, № 49, ст. 301; 1999 р., № 29, ст. 239, № 48, ст. 411; 2000 р., № 33–34, ст. 272; 2001 р., № 31, ст. 146; 2002 р., № 2, ст. 5, № 30, ст. 205; 2004 р., № 50, ст. 539, № 51, ст. 547; 2006 р., № 8, ст. 89):
у статті 9
у пункті 7
абзац перший замінити абзацем такого змісту:
"Передача в оренду державного та комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах, крім державного та комунального майна, що передається в оренду бюджетним установам, Пенсійному фонду України та його органам, та в інших випадках, передбачених цим Законом"
Доповнити пункт після абзацу першого новим абзацем такого змісту:
"При визначенні орендних ставок за користування комунальним майном в містах обласного значення, містах Києві та Севастополі орендні ставки за користування державним майном, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, є індикативними і застосовуються як стартові при проведенні конкурсу"
У зв’язку з цим абзаци 2 -5 вважати абзацами 3-6.
…) у Законі України Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва" ( Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 45, ст. 375):
Статтю 21 викласти у наступній редакції:
"Кошти від продажу об’єктів незавершеного будівництва, що передбувають у державній власності спрямовуються до Державного бюджету України в повному обсязі. Кошти від продажу об’єктів незавершеного будівництва, що перебувають у комунальній власності спрямовуються до відповідного місцевого бюджету"
Статті 22-25 Закону виключити
У зв’язку з цим статті 26 - 30 вважати статтями 22 – 26
…) Розділ Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4 (25.01.2002), ст. 27) доповнити пунктами 19 та 20 такого змісту:
"19. Авансові внески, які сплачують покупці земельних ділянок, зараховуються органами Державного казначейства України на відповідні бюджетні рахунки, на яких обліковуються кошти, тимчасово віднесені на доходи відповідних бюджетів. Порядок зарахування та використання коштів авансового внеску встановлюється Кабінетом Міністрів України.
20. До прийняття закону, який врегулює порядок проведення земельних торгів, продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності або прав на них та прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення здійснюється у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.".
У Законі України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1998 р., N 18, ст. 89):
1) у третьому реченні статті 15 після слова "розрахунків" доповнити словами "та сплати обов'язкової суми дивідендів";
2) пункт "д" частини п'ятої статті 41 після слова " (дивідендів)" доповнити словами "з урахуванням вимог, передбачених цим та іншими законами".
У Законі України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 50 - 51, ст. 384):
1) у частині другій статті 30:
в абзаці першому слова "та/або нерозподіленого прибутку" виключити та після слів „акціонерного товариства" доповнити словами "з урахуванням вимог, передбачених цим та іншими законами".;
після абзацу першого до поповнити новим абзацами такого змісту:
"Господарськими товариствами енергетичної галузі, 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, чистий прибуток, з якого розраховується та сплачуються дивіденди, зменшується на суму цільових коштів (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на виконання інвестиційних проектів, рішення по яких приймаються Кабінетом Міністрів України, та на обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), що були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України.
Господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких складає 100 відсотків, сплачують дивіденди безпосередньо до Державного бюджету України у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року у розмірі базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, але не менше 30 відсотків, пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у статутних капіталах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій.
Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, сплачують до Державного бюджету України дивіденди, нараховані пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних капіталах.
На суму дивідендів на державну частку, несвоєчасно сплачених господарським товариством, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, та господарським товариством, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутному капіталі господарського товариства, частка держави якого складає 100 відсотків, Фондом державного майна України нараховується пеня, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України з розрахунку 200 відсотків річних облікової ставки Національного банку України від суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання строку платежу і по день сплати включно.
Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких складає 100 відсотків, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності за минулі роки до 1 травня поточного року, сплачують до державного бюджету частину чистого прибутку у розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, встановлених на відповідний рік, але не менше 30 відсотків, до 1 липня поточного року.
На суму коштів, несвоєчасно внесених господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких складає 100 відсотків, Державною податковою адміністрацією України нараховується пеня у порядку, визначеному абзацом п’ятим цього Закону, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України."
абзац другий вважати третім.
в абзаці другому слова "та нерозподіленого прибутку минулих років" виключити
2) абзац третій пункту 2 статті 32 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, до 1 травня поточного року приймають рішення про відрахування не менше 30 відсотків чистого прибутку на виплату дивідендів."
3) у частині другій статті 33:
пункт 12 доповнити словами "з урахуванням вимог, передбачених цим та іншими законами";
пункт 15 доповнити словами "з урахуванням вимог, передбачених цим та іншими законами";
 
Для обговорення та прийняття рішення   
    -512- Пінчук А.П.
5) пункт 22 доповнити підпунктами 43) - 49) такого змісту:
"43) У Декреті Кабінету Міністрів "Про державне мито" України (Відомості Верховної Ради України, 1993, №13, ст. 113):
у статті 3:
у пункті 3:
у підпунктах а) та б) слова "одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "одного відсотка податкової оціночної вартості";
у абзаці другому підпункту г) слова "дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму" замінити словами "податкової оціночної вартості";
у підпункті д) слова та цифри "1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "одного відсотка податкової оціночної вартості";
у підпункті у) слова та цифри "менше 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 50 неоподатковуваних мінімумів доході громадян" замінити словами "нижче податкової оціночної вартості";
підпункт ф) після слів "іпотечному договорі" доповнити словами "але не менше 0,01 відсотка податкової оціночної вартості";
у пункті 6:
у підпункті р) слова "одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожну укладену угоду" замінити словами "одного відсотка податкової оціночної вартості";
у підпункті с) слова "одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний реалізований об’єкт" замінити словами "одного відсотка податкової оціночної вартості";
статтю доповнити частиною сьомою такого змісту:
"7. Податкова оціночна вартість для цілей цього Декрету застосовується у значенні, наведеному у Податковому кодексі України";
44) У Законі України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, №47, ст. 251):
статтю 1 доповнити новою частиною другою такого змісту:
"Дія цього Закону не поширюється на правовідносини, що виникають у процесі визначення податкової оціночної вартості майна (майнових прав)";
статтю 4 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
"Діяльність податкових оцінювачів, що здійснюють податкову оцінку майна (майнових прав), здійснюється на умовах та у порядку визначеному Податковим кодексом України";
абзац восьмий частини другої статті 7 виключити;
45) абзац другий статті 2 Закону України "Про стандартизацію" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 31, ст. 145) після слів "бухгалтерського обліку" доповнити словами "податкової оціночної діяльності";
46) Статтю 5 Закону України "Про оцінку земель" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 15, ст.229) доповнити новою частиною восьмою такого змісту:
"Діяльність податкових оцінювачів, що здійснюють податкову оцінку земельних ділянок, здійснюється на умовах та у порядку, визначеному Податковим кодексом України";
47) пункт е) частини другої статті 132 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 3-4, ст.27) доповнити словами "та податкову оціночну вартість";
48) частину другу статті 15 Закону України "Про товарну біржу" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 10, ст.139) виключити;
49) У статті 2 Закону України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, №37, ст. 237):
пункт 6 доповнити словами "зазначена у договорі, але не нижче податкової оціночної вартості";
пункт 8 доповнити словами "але не нижче податкової оціночної вартості";
статтю доповнити десятим пунктом такого змісту:
"10) Податкова оціночна вартість для цілей цього Закону застосовується у значенні, наведеному у Податковому кодексі України".
 
Відхилено    
    -513- Кінах А.К.
Пункту 22 доповнити підпунктами 43, 44 наступного змісту:
„43) У Законі України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" абзац перший пункту 2 частини першої статі 7 викласти у новій редакції:
"2) для платників, зазначених у пункті 4 (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та 5 частини першої статті 4 цього Закону, - на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе та членів сім'ї, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу за місяць, у якому отримано дохід (прибуток)".
44) у Класифікації видів економічної діяльності ДК 009-2005, доповнити код 74.87.0 „Надання інших комерційних послуг" наступним підкласом:
„Послуги з розвитку ринку, просування продукції та/або можливостей бізнесу шляхом пошуку та залучення нових покупців тощо, з метою збільшення обсягів продажу продукції, що надаються на підставі цивільно-правового договору та відповідно до маркетингового плану".
 
Відхилено    
    -514- Кінах А.К.
Доповнити розділ ХІХ наступним пунктом: "23. З дня набрання чинності цим Кодексом перехід із спрощеної системи на загальну систему оподаткування здійснюється наступним чином:
1) Для цілей розділу ХІV:
1. У разі повернення авансів (інших платежів), отриманих в період перебування платника податків на спрощеній системі оподаткування, з яких був сплачений єдиний податок, на суму такого повернення відбувається коригування суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з відповідним коригуванням суми єдиного податку у порядку, передбаченому цим Кодексом.
2) Для цілей розділу V не є об’єктом оподаткування:
1. Операцій з погашення заборгованості за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) у період перебування на спрощеній системі оподаткування за ставкою 10 %, а також операції з поставки товарів, що обліковувалися згідно даних бухгалтерського обліку на момент переходу зі спрощеної системи оподаткування на загальну, не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість.
2. Вартість товарів (результатів робіт, послуг), відвантажених (наданих) після дати набрання чинності цим Кодексом у частині вартості таких товарів (результатів робіт, послуг), оплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати в період перебування на спрощеній системі оподаткування.
 
Враховано частково    
    -515- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
у пп.24) підпункт стосовно змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти в наступній редакції:
"доповнити Кодекс статтею 163-5 такого змісту:
"Стаття 163-5. Порушення порядку справляння місцевих податків і зборів
Надання юридичними особами, їх філіями, відділеннями, іншими відокремленими (структурними) підрозділами, що не мають статусу юридичної особи, постійними представництвами нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження з України або виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, а також фізичними особами - підприємцями, водіями місць для здійснення паркування транспортних засобів без рішення органу місцевого самоврядування, згідно з яким такі особи уповноважені організовувати та провадити діяльність, пов’язану з паркуванням транспортних засобів, або самостійне збільшення кількості місць паркування, -
тягне за собою накладення на посадових осіб таких суб’єктів штрафу у розмірі від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виручки, отриманої незаконно.
Справляння юридичною або фізичною особою - підприємцем туристичного збору без укладеного з органом місцевого самоврядування договору відповідно до законодавства, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб таких суб’єктів у розмірі від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виручки, отриманої незаконно."
абзац двадцять шостий пункту 1 частини першої статті 255 викласти в такій редакції:
„органів державної податкової служби (частина перша статті 41 (у частині дотримання термінів та виплати у повному обсязі заробітної плати), статей 51-2, 155-1, частина перша статті 156, статей 163-1 - 163-5, 164, 164-1, 164-5, 177-2)";
 
Відхилено    
    -516- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
у пп.42) стосовно змін до Кодексу адміністративного судочинства України:
статтю 183-4. викласти в наступній редакції:
"Стаття 183-4. Особливості провадження у справах щодо зупинення видаткових операцій на рахунках платників податків; щодо адміністративного арешту
1. Суд у дводенний строк після надходження заяви розглядає за участю сторін заяву органу державної податкової служби та виносить постанову про відмову у задоволенні такої заяви або про задоволення такої заяви, якою зобов’язує:
банки та інші фінансові установи зупинити видаткові операції на рахунках платника податків шляхом накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, крім сплати грошових зобов’язань та погашення податкового боргу;
платника податків виконати законі вимоги податкового керуючого, у строк до двох робочих днів та не відчужувати майно, що є власністю такого платника податків, на період застосування права податкової застави та дня складення податковим керуючим відповідного документа, який підтверджує виконання платником податків законних вимог податкового керуючого;
платника податків не відчужувати майно (у разі його наявності), що є власністю такого платника податків, на період до дня закінчення процедури оскарження грошових зобов’язань, визначеної Податковим кодексом, та/або погашення податкового боргу.
Рішення суду про відмову в задоволенні вимог органу державної податкової служби є остаточним і не підлягає подальшому оскарженню.
2. Суд не пізніше наступного робочого дня після надходження заяви розглядає за участю сторін заяву органу державної податкової служби та виносить постанову про відмову у задоволенні такої заяви або про задоволення такої заяви, якою зобов’язує банки та інші фінансові установи накласти адміністративний арешт на здійснення видаткових операцій за рахунками платника податків шляхом накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, на період дії адміністративного арешту майна такого платника податків, крім сплати грошових зобов’язань та погашення податкового боргу.
Рішення суду про відмову в задоволенні вимог органу державної податкової служби є остаточним і не підлягає оскарженню.
3. Суд не пізніше наступного робочого дня після надходження заяви розглядає заяву органу державної податкової служби про подовження строку адміністративного арешту майна платника податків та виносить постанову про відмову у задоволенні такої заяви або про задоволення такої заяви.
Рішення суду про відмову в задоволенні вимог органу державної податкової служби є остаточним і не підлягає оскарженню.
1. Копії судового рішення невідкладно видаються особам, які брали участь у справах даної категорії, або надсилаються їм, якщо вони не були присутні під час його проголошення."
 
Відхилено    
    -517- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Пункт 22 доповнити новим підпунктом 24) такого змісту:
24) У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" викласти п.16 у такій редакції:
"16. Підприємство може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. Підприємство також може відображати переоцінку, застосовуючи коефіцієнт індексації та порядок, передбачені Податковим кодексом. У разі переоцінки об'єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт."
 
Відхилено апропоновані зміни не є предметом регулювання Податкового кодексу, це питання фінансового обліку та методології бухгалтерського обліку.   
    -518- Давимука С.А.
У Розділі ХІХ Прикінцевих та перехідних положень до пункту 22 додати підпункт 43 у наступній редакції:
22. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
"43) У Законі України "Про кооперацію" ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 5, ст.35)
Статтю 2. Визначення термінів викласти у наступній редакції
" У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
пайовий фонд - фонд, який формується з пайових внесків членів кооперативу при створенні кооперативу та на протязі усієї його діяльності, і є одним із джерел формування пайового капіталу кооперативу;
резервний фонд - фонд, що формується за рахунок відрахувань від доходу кооперативу, від створених програм розвитку кооперативу та інших не заборонених законодавством надходжень для усунення та покриття можливих збитків кооперативу;
неподільний фонд - обов'язковий фонд, що формується за рахунок вступних членських внесків, цільових внесків до фонду та відрахувань від доходу кооперативу, і не підлягає розподілу між пайовиками.
Статтю 19 Майно кооперативу та джерела його формування викласти у наступній редакції:
"Для досягнення мети своєї діяльності кооператив може застосовувати як своє майно, так і майно, майнові права, або гроші пайовиків. Кооператив має право придбавати майно тільки за власний кошт, або після згоди з іншими пайовиками і за їхні кошти. Може застосовувати і інші фінансові ресурси.
Джерелами формування майна кооперативу є:
вступні, членські, цільові внески до неподільного, резервного та інших фондів;
майно, добровільно передане кооперативу його членами;
кошти, що надходять від проведення господарської діяльності;
кошти, що надходять від створених кооперативом підприємств, установ, організацій;
грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти,
безоплатна технічна допомога юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних, інші надходження, не заборонені законодавством.
Кооператив є власником будівель, споруд, грошових та майнових внесків його членів до неподільного, резервного та інших фондів, окрім пайового фонду, виготовленої продукції, доходів, отриманих від її реалізації, та здійснення іншої, викладеної в статуті діяльності, а також іншого майна, придбаного на законних підставах.
За володіння, розпорядження майном кооперативу відповідають виборні органи управління кооперативом на правах колективної власності, статуту та норм законодавства."
Частину 2 Статті 20 Фонди кооперативу викласти у наступній редакції:
"Пайовий фонд - майно членів кооперативу, що формується за рахунок їх пайових внесків ( у тому числі додаткових) та пайових внесків асоційованих членів кооперативу."
 
Враховано    
    -519- Мельник П.В.
Доповнити прикінцеві та перехідні положення пунктом 23
Запровадити в порядку експерименту механізм сплати податку з доходів фізичних осіб, передбачений нормами 168.4.1-168.4.4 наступним чином. Юридичні особи з місцем знаходження в м. Києві податок на доходи фізичних осіб, нарахований їх працівникам які зареєстровані у Києво-Святошинському районі, м. Ірпінь, м. Буча та селищі Ворзель Київської області, перераховують до відповідних місцевих бюджетів, за місцем реєстрації таких працівників в податкових органах.
Кабінету Міністрів України забезпечити механізм запровадження зазначеного експерименту.
 
Відхилено погіршення адміністрування, оскільки запровадження механізму зарахування податку за місцем реєстрації платника податку призведе до значного збільшення витрат податкових агентів-роботодавців, як робочого часу, так і матеріальних витрат на технічне забезпечення таких процедур (розширення кількості обслуговуючого персоналу, пошук реквізитів рахунків, на які необхідно перераховувати податок за кожного платника, вартість банківських послуг на перерахування податку до різних бюджетів тощо), та значно ускладнить адміністрування податку та здійснення податковими органами контролю за повнотою, своєчасністю та правильністю його сплати до бюджету.   
    -520- Баранов В.О.
доповнити новими підпунктами 43-44 такого змісту:
"43) у Кодексі України про адміністративні правоворушення:
доповнити Кодекс новими статтями 152-1 та 152-2 такого змісту:
"Стаття 152-1. Порушення правил паркування транспортних засобів.
Порушення правил паркування транспортних засобів - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян в розмірі 30% від мінімальної заробітної плати.
Стаття 152-2. Пошкодження паркувальних автоматів та інших технічних пристроїв, призначених для сплати збору за паркування.
Пошкодження паркувальних автоматів та інших технічних пристроїв, призначених для сплати збору за паркування - тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі мінімальної заробітної плати.";
в статті 218:
в частині першій після цифр "149 - 152" доповнити цифрами: "152 - 1, 152 - 2";
в частині другій після цифр "150 - 152" доповнити цифрами: "152 - 1, 152 - 2";
в статті 219 після цифр "152" доповнити цифрами "152 - 1, 152 - 2";
44) у Законі України „Про благоустрій населених пунктів":
пункт 6 частини 1 статті 10 після слів "територій наслених пунктів" доповнити словами "правил паркування транспортних засобів";
доповнити Закон статтею 34-1 такого змісту:
"Стаття 34-1. Правила паркування транспортних засобів.
1. Правила паркування транспортних засобів (Правила паркування) - нормативно-правовий акт, яким встановлюється порядок надання послуг з паркування та їх оплати.
Правила розробляються для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування.
Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ населення до затверджених Правил паркування.
2. Правила складаються з текстової та графічної частини.
3. Текстова частина Правил паркування включає:
1) визначення сфери дії Правил та учасників правовідносин у цій сфері;
2) забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, відкритості та доступності Правил;
3) участь громадян, громадських організацій у виконанні Правил;
4) порядок громадського обговорення проекту Правил;
5) порядок внесення змін до Правил;
6) регламентують організацію та порядок паркування транспортних засобів на вулицях, дорогах, спеціально обладнаних місцях населених пунктів;
7) вимоги до визначення місць та майданчиків для паркування;
8) вимоги до впорядкування та утримання місць та майданчиків для паркування;
9) порядок надання послуг з паркування та їх оплати;
10) інші вимоги, передбачені цим та іншими законами, нормативно-правовими актами;
11) здійснення контролю за виконанням Правил паркування;
12) встановлена законом відповідальність громадян та юридичних осіб
за порушення Правил паркування;
13)перелік законодавчих та нормативно-правових актів, на основі яких
діють Правила паркування;
Текстова частина Правил паркування може включати інші питання відповідно до законодавства.
4. Графічна частина Правил паркування включає:
1) план благоустрою території населеного пункту з визначенням місць та майданчиків для паркування;
2) схему обмежень використання місць та майданчиків для паркування;
До складу графічної частини Правил може бути включена інша технічна документація з питань благоустрою територій населених пунктів.";
в пункті 4 частини 1 статті 42 після слів "територій населених пунктів" доповнити словами "правил паркування транспортних засобів".".
 
Відхилено    
    -521- Ващук К.Т.
П.22. Внести зміни до таких законодавчих актів України) у Законі України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262)
Після статті 4 додати статтю 4? у такій редакції:
"Стаття 4?.Особливості регулювання відносин у нафтогазовій галузі підприємств, частка держави у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше, господарських товариств, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій
Установити, що підприємства, частка держави у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше, господарські товариства, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств, учасники договорів про спільну діяльність, та/або особи, уповноважені договорами про спільну діяльність, укладеними за участю зазначених підприємств, щомісячно здійснюють продаж нафти сирої і газового конденсату власного видобутку, видобутих на підставі спеціальних дозволів на користування надрами (крім обсягів, які використовуються на власні технологічні потреби), а також газу скрапленого - виключно на біржових аукціонах.
Рівень стартових цін (без ПДВ та урахування витрат на транспортування, постачання та зберігання) на біржових аукціонах для нафти та газового конденсату визначається на підставі митної вартості нафти за даними Державної митної служби України за 15 днів, що передують даті реєстрації заявок на проведення біржового аукціону, та з урахуванням надбавки за якість для нафти сирої та газового конденсату. Зниження ціни на нафту або на газовий конденсат на біржових аукціонах нижче стартових цін не допускається. Порядок організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої і газового конденсату власного видобутку, скрапленого газу, визначення стартових цін на цих аукціонах, надбавок за якість для нафти сирої та газового конденсату, а також порядок визначення обсягів реалізації на біржових аукціонах скрапленого газу для потреб населення встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Установити, що передача покупцям нафти сирої і газового конденсату здійснюється на родовищах або вузлах обліку суб'єктів господарювання, визначених частиною першою цієї статті. Відвантаження придбаних на біржових аукціонах нафти сирої та газового конденсату здійснюється залізничним, автомобільним або трубопровідним транспортом. Спосіб відвантаження та напрямок транспортування визначаються покупцем у відповідних договорах купівлі-продажу.
У разі якщо ціна, за якою здійснюється реалізація нафти сирої і газового конденсату на біржових аукціонах, нижча за стартову ціну, яка визначена згідно з частиною другою цієї статті, суб'єкти господарювання, визначені частиною першою цієї статті, сплачують до державного бюджету штраф у розмірі 100 відсотків різниці вартості, обчисленої за стартовою ціною та фактичними цінами реалізації. Стягнення таких штрафів здійснюється органами державної податкової служби за поданням Міністерства палива та енергетики України.
За умови якщо під час чергового біржового аукціону виставлені на продаж обсяги нафти сирої або газового конденсату не були реалізовані повністю або частково, вони виставляються на додатковий біржовий аукціон, який проводиться того ж календарного місяця. У разі якщо продаж зазначених обсягів нафти сирої та газового конденсату не відбувся на додатковому біржовому аукціоні або додатковий біржовий аукціон не був проведений, нереалізовані обсяги нафти сирої та газового конденсату на підставі договору купівлі-продажу за стартовою ціною додаткового біржового аукціону реалізуються Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України". Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" оплачує відвантажені обсяги нафти сирої і газового конденсату протягом 30 днів з дати укладення договору купівлі-продажу.
З метою дотримання норм цієї статті передання нафти сирої, газового конденсату та скрапленого газу на умовах договорів комісії, давальницької переробки, інших договорів, які не передбачають передання права власності на них, не допускається.
Дія цієї статті поширюється виключно на тих учасників договорів про спільну діяльність, відповідно до яких вартість вкладу підприємств, частка держави у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше, господарських товариств, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірніх підприємств, представництв та філій таких підприємств і товариств, складає 50 відсотків та більше загальної вартості вкладів учасників договорів про спільну діяльність.".
 
Враховано    
    -522- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 22 Розділу ХІХ. доповнити новими підпунктами:
43) викласти статтю 13 Закону України „Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490) у такій редакції:
„Стаття 13. Декларування майнового стану і доходів державних службовців та осіб, які претендують на зайняття посади державного службовця.
Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця третьої - сьомої категорій, передбачених статтею 25 цього Закону, подає за місцем майбутньої служби довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію). В декларації про майновий стан і доходи (податкова декларація) зазначаються відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру, в тому числі і за кордоном, а також інформація щодо відображення таких відомостей про членів його сім’ї в поданій ним декларації.
Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця першої і другої категорій, передбачених статтею 25 цього Закону, повинна відобразити в декларації також відомості про належні їй та членам її сім’ї нерухоме та цінне рухоме майно, вклади у банках і цінні папери.
Декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) державним службовцем подається щорічно до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою.
Порядок зберігання і використання довідок та цих відомостей встановлюється Кабінетом Міністрів України.".
44) викласти статтю 13 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р, № 33, ст. 175) у такій редакції:
„Особа, яка претендує на зайняття посади в органах місцевого самоврядування третьої - сьомої категорії, подає за місцем майбутньої служби довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію). В декларації про майновий стан і доходи (податкова декларація) зазначаються відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру, в тому числі і за кордоном, а також інформація щодо відображення таких відомостей про членів її сім’ї в поданій нею декларації.
Особа, яка претендує на зайняття посади в органах місцевого самоврядування першої і другої категорій повинна відобразити в декларації також відомості про належні їй та членам її сім’ї нерухоме та цінне рухоме майно, вклади у банках і цінні папери.
Декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) подається посадовою особою органів місцевого самоврядування щорічно до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою.".
45) викласти статтю 25 Закону України „Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 3, ст. 17) у такій редакції:
„Стаття 25. Декларування майнового стану і доходів народного депутата України
Народний депутат зобов'язаний при оформленні на роботу у Верховну Раду України, а потім щорічно протягом здійснення своїх повноважень, але не пізніше 1 травня року наступного за звітним фінансовим роком подавати до органів податкової служби України декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) із відображенням відомостей щодо себе та членів своєї сім’ї (дружина, чоловік, батьки, повнолітні діти) про доходи та зобов'язання фінансового характеру, в тому числі і за кордоном, а також про нерухоме та цінне рухоме майно, вклади у банках і цінні папери.".
46) внести до Закону України „Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 27–28, ст. 366) такі зміни:
пункт 10 частини першої статті 58 викласти у такій редакції:
„10) довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) кожного кандидата у депутати відповідно до статті 60 цього Закону;";
статтю 60 викласти у такій редакції:
„Стаття 60. Декларування майнового стану і доходів кандидатом у депутати
1. Декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) подається кандидатом у депутати до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою за рік, що передує року початку виборчого процесу. При цьому, кандидат у своїй декларації відображає відомості щодо членів його сім’ї в поданій ним декларації.
2. Державна податкова адміністрація за дорученням Центральної виборчої комісії надає інформацію про результати перевірки відомостей, зазначених у декларації про майновий стан і доходи (податковій декларації) кандидата у депутати.
3. Помилки і неточності, виявлені в декларації, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата у депутати.";
частину шосту статті 1024 викласти у такій редакції:
„При проведенні позачергових виборів депутатів декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) кандидатами в депутати не подається.".
47) внести до Закону України „Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 14, ст. 81) такі зміни:
у частині другій статті 48 слова „декларації про майно та доходи" замінити словами „декларації про майновий стан і доходи (податкові декларації)".
статтю 50 викласти у такій редакції:
„Стаття 50. Декларування майнового стану і доходів кандидатом на пост Президента України.
1. Декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) подається кандидатом на пост Президента України до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою за рік, що передує року початку виборчого процесу. При цьому, кандидат у своїй декларації відображає відомості щодо себе та членів його сім’ї в поданій ним декларації.
2. Державна податкова адміністрація за дорученням Центральної виборчої комісії надає інформацію про результати перевірки відомостей, зазначених у декларації. Помилки і неточності, виявлені в декларації, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата на пост Президента України.
3. Центральна виборча комісія публікує декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) кожного кандидата на пост Президента України у триденний строк після реєстрації кандидата в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", а також розміщує на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.";
у статті 51:
у пункті 5 частини першої слова „декларації про майно та доходи" замінити словами „копії декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації)";
у пункті 6 частини другої слова „декларації про майно та доходи" замінити словами „декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації)".
48) внести до Закону України „Про Кабінет Міністрів України" (Голос України, 2010, 10, 13.10.2010 N 191) такі зміни:
підпункт 4 частини третьої статті 8 викласти у такій редакції:
„6) довідка органу державної податкової служби про подану за своєю податковою адресою декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію). В декларації про майновий стан і доходи (податкова декларація) зазначаються відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру за рік, що передує року подання.";
підпункт 4 частини п’ятої статті 9 викласти у такій редакції:
„6) довідкою органу державної податкової служби про подану за своєю податковою адресою декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію). В декларації про майновий стан і доходи (податкова декларація) зазначаються відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру за рік, що передує року подання.".
49) у Законі України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 35-36 (10.09.2010), ст. 491):
пункт 7 частини першої статті 37 викласти у такій редакції:
„7) довідки органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) кожної особи, включеної до виборчого списку кандидатів у депутати від відповідної місцевої організації партії, за останній рік, термін звітності щодо якого минув;";
пункт 6 частини першої статті 38 викласти у такій редакції:
„6) довідки органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) кожного кандидата в депутати, за останній рік, термін звітності щодо якого минув;";
пункт 6 частини першої статті 39 викласти у такій редакції:
„6) довідки органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) кожного кандидата в депутати, за останній рік, термін звітності щодо якого минув ";
назву статті 43 та частини першу цієї статті викласти у такій редакції:
„Стаття 43. Декларування майнового стану і доходів кандидатами у депутати та на посаду сільського, селищного, міського голови
1. Декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) подається кандидатом у депутати, на посаду сільського, селищного, міського голови до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою.".
50) пункт 6 частини другої статті 29 Закону України „Про Вищу раду юстиції" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 25, ст. 146; 2004 р., № 29, ст. 369; 2006 р., № 15, ст. 1068) викласти у такій редакції
„6) довідка органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) за останній рік кандидата на пост судді".
51) у Законі України „Про судоустрій і статус суддів" (Офіційний вісник України, 2010, N 55/1 (30.07.2010), ст. 1900):
пункт 7 частини четвертої статті 54 викласти в такій редакції:
„7) подавати щорічно не пізніше 1 травня до Державної судової адміністрації України для оприлюднення на офіційному веб-порталі судової влади, ведення якого забезпечує Державна судова адміністрація України, копію декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації), поданої до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою".
частину п’яту статті 54 викласти у новій редакції:
„5. Декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) повинна містити відомості про доходи, цінні папери, нерухоме, цінне рухоме майно, вклади у банках, фінансові зобов'язання та про видатки судді, якщо разові видатки перевищують розмір його місячного заробітку."
підпункт 7 частини четвертої статті 75 викласти у новій редакції:
„7) довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію)";
підпункт 6 частини першої статті 83 викласти у новій редакції:
„6) неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації), відображення в ній завідомо неправдивих відомостей.".
52) у Законі України „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 24 (16.06.92), ст. 350):
абзац другий частини першої статті 6 викласти у новій редакції:
„У разі придбання об'єкта малої приватизації за рахунок грошових коштів покупці - фізичні особи подають до органу приватизації довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію).";
абзац п’ятнадцятий частини четвертої статті 7 викласти у новій редакції:
„довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) (для покупців - фізичних осіб) у випадках, передбачених частиною першою статті 6 цього Закону.";
абзац п’ятий частини п’ятої статті 16 викласти у новій редакції:
„довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), у разі придбання об'єкта приватизації за рахунок грошових коштів - для покупців - фізичних осіб;".
53) в абзаці другому частини першої статті 12 Закону України „Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 24 (16.06.92), ст. 348) слова „декларацію про доходи" замінити словами „довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію)".
 
Враховано    
    -523- Хомутиннік В.Ю.
пункт 22 доповнити новими підпунктами такого змісту:
"43) У Законі України "Про металобрухт" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №25, ст.212; 2001 р. зі змінами):
у частині першій статті 5 слова "або спеціалізованому металургійному переробному підприємству та їх приймальним пунктам" замінити словами "підприємству та його приймальним пунктам або спеціалізованому металургійному переробному підприємству";
у частині другій статті 6 слова "та спеціалізованих металургійних переробних підприємств" замінити словами "підприємств (їх приймальних пунктів) та спеціалізованих металургійних переробних підприємств";
у частині четвертій статті 9 цифру "5" замінити цифрою "9".
44) У статті 1 Закону України "Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., №9, ст. 73, зі змінами) цифри і слова
Код товару згідно з УКТ ЗЕД
Найменування товарів
Рік членства України в СОТ
Ставка вивізного (експортного) мита у відсотках митної вартості
7202 99 80 00
ферохром нікель та інші феросплави
перший
другий
третій
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7204 21
відходи та брухт легованої сталі, нержавіючої сталі
перший
другий
третій
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7204 29 00 00
відходи та брухт легованої сталі інші
перший
другий
третій
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7204 50 10 00
відходи у зливках (шихтові зливки) для переплавки, з легованої сталі
перший
другий
третій
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7218 10 00 00
сталь нержавіюча у вигляді зливків та в інших первинних формах
перший
другий
третій
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7401
штейн мідний; мідь цементаційна (осаджена)
перший
другий
третій
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7402 00 00 00
мідь нерафінована; аноди мідні для електролітичного рафінування
перший
другий
третій
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7403 12 00 00
литі заготовки для виробництва дроту (ваєрбарси) з рафінованої міді
перший
другий
третій
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7403 13 00 00
білети з рафінованої міді
перший
другий
третій
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7403 19 00 00
мідь рафінована інша
перший
другий
третій
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7403 21 00 00
сплави на основні міді та цинку (латуні)
перший
другий
третій
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7403 22 00 00
сплави на основі міді та олова (бронзи)
перший
другий
третій
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7403 23 00 00
сплави на основі міді та нікелю (купронікелі) або міді, нікелю та цинку (нейзильберу)
перший
другий
третій
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7403 29 00 00
інші сплави з м міді (за винятком лігатур товарної позиції 7405)
перший
другий
третій
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7404 00
відходи і брухт міді
перший
другий
третій
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7405 00 00 00
лігатури на основі міді
перший
другий
третій
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7406
порошки та луска з міді
перший
другий
третій
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7414 90 00 00
решітки та сітки з мідного дроту
перший
другий
третій
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7415 29 00 00
інші вироби з міді без різьби, крім шайб (включаючи шайби пружні)
перший
другий
третій
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7415 39 00 00
інші вироби з міді з різьбою (крім шурупів для дерева, інших гвинтів, болтів та гайок)
перший
другий
третій
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7418 19 00 00
господарчі вироби з міді та їх частини інші
перший
другий
третій
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7419
інші вироби мідні
перший
другий
третій
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7503 00
відходи та брухт з нікелю
перший
другий
третій
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7602 00
відходи та брухт з алюмінію
перший
другий
третій
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7802 00 00 00
відходи та брухт із свинцю
перший
другий
третій
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7902 00 00 00
відходи та брухт із цинку
перший
другий
третій
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
8002 00 00 00
відходи та брухт з олова
перший
другий
третій
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
8101 91 90 00
відходи та брухт з вольфраму
перший
другий
третій
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
8105 10 90 00
Штейни кобальтові та інші проміжні продукти металургії кобальту, кобальт і вироби з кобальту, включаючи відходи та брухт: штейни кобальтові та інші проміжні продукти металургії кобальту; кобальт необроблений; відходи та брухт; порошки: відходи та брухт
перший
другий
третій
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
8108 10 90 00
відходи та брухт з титану
перший
другий
третій
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
8113 00 40 00
Металокераміка і вироби з металокераміки, включаючи відходи та брухт: відходи та брухт
перший
другий
третій
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
замінити цифрами і словами
Код товару згідно з УКТ ЗЕД
Найменування товарів
Рік членства України в СОТ
Ставка вивізного (експортного) мита у відсотках митної вартості
7202 99 80 00
ферохром нікель та інші феросплави
перший
другий
третій - шостий
сьомий
восьмий
дев’ятий
30
27
24
21
18
15
7204 21
відходи та брухт легованої сталі, нержавіючої сталі
перший
другий
третій - шостий
сьомий
восьмий
дев’ятий
30
27
24
21
18
15
7418 19 00 00
господарчі вироби з міді та їх частини інші
перший
другий
третій - шостий
сьомий
восьмий
дев’ятий
30
27
24
21
18
15
7419
інші вироби мідні
перший
другий
третій - шостий
сьомий
восьмий
дев’ятий
30
27
24
21
18
15
7503 00
відходи та брухт з нікелю
перший
другий
третій - шостий
сьомий
восьмий
дев’ятий
30
27
24
21
18
15
7602 00
відходи та брухт з алюмінію
перший
другий
третій - шостий
сьомий
восьмий
дев’ятий
30
27
24
21
18
15
7802 00 00 00
відходи та брухт із свинцю
перший
другий
третій - шостий
сьомий
восьмий
дев’ятий
30
27
24
21
18
15
7902 00 00 00
відходи та брухт із цинку
перший
другий
третій - шостий
сьомий
восьмий
дев’ятий
30
27
24
21
18
15
8002 00 00 00
відходи та брухт з олова
перший
другий
третій - шостий
сьомий
восьмий
дев’ятий
30
27
24
21
18
15
8101 91 90 00
відходи та брухт з вольфраму
перший
другий
третій - шостий
сьомий
восьмий
дев’ятий
30
27
24
21
18
15
8105 10 90 00
Штейни кобальтові та інші проміжні продукти металургії кобальту, кобальт і вироби з кобальту, включаючи відходи та брухт: штейни кобальтові та інші проміжні продукти металургії кобальту; кобальт необроблений; відходи та брухт; порошки: відходи та брухт
перший
другий
третій - шостий
сьомий
восьмий
дев’ятий
30
27
24
21
18
15
8108 10 90 00
відходи та брухт з титану
перший
другий
третій - шостий
сьомий
восьмий
дев’ятий
30
27
24
21
18
15
8113 00 40 00
Металокераміка і вироби з металокераміки, включаючи відходи та брухт: відходи та брухт
перший
другий
третій - шостий
сьомий
восьмий
дев’ятий
30
27
24
21
18
15"
 
Відхилено ставка вивізного мита у розмірі 15 відсотків є кінцевою ставкою після вступу до СОТ, лібералізація можлива, підвищення-)ні   
    -524- Хомутиннік В.Ю.
7204 29 00 00
відходи та брухт легованої сталі інші
перший
другий
третій - шостий
сьомий
восьмий
дев’ятий
30
27
24
21
18
15
7204 50 10 00
відходи у зливках (шихтові зливки) для переплавки, з легованої сталі
перший
другий
третій - шостий
сьомий
восьмий
дев’ятий
30
27
24
21
18
15
7218 10 00 00
сталь нержавіюча у вигляді зливків та в інших первинних формах
перший
другий
третій - шостий
сьомий
восьмий
дев’ятий
30
27
24
21
18
15
7401
штейн мідний; мідь цементаційна (осаджена)
перший
другий
третій - шостий
сьомий
восьмий
дев’ятий
30
27
24
21
18
15
7402 00 00 00
мідь нерафінована; аноди мідні для електролітичного рафінування
перший
другий
третій - шостий
сьомий
восьмий
дев’ятий
30
27
24
21
18
15
7403 12 00 00
литі заготовки для виробництва дроту (ваєрбарси) з рафінованої міді
перший
другий
третій - шостий
сьомий
восьмий
дев’ятий
30
27
24
21
18
15
7403 13 00 00
білети з рафінованої міді
перший
другий
третій - шостий
сьомий
восьмий
дев’ятий
30
27
24
21
18
15
7403 19 00 00
мідь рафінована інша
перший
другий
третій - шостий
сьомий
восьмий
дев’ятий
30
27
24
21
18
15
7403 21 00 00
сплави на основні міді та цинку (латуні)
перший
другий
третій - шостий
сьомий
восьмий
дев’ятий
30
27
24
21
18
15
7403 22 00 00
сплави на основі міді та олова (бронзи)
перший
другий
третій - шостий
сьомий
восьмий
дев’ятий
30
27
24
21
18
15
7403 23 00 00
сплави на основі міді та нікелю (купронікелі) або міді, нікелю та цинку (нейзильберу)
перший
другий
третій - шостий
сьомий
восьмий
дев’ятий
30
27
24
21
18
15
7403 29 00 00
інші сплави з м міді (за винятком лігатур товарної позиції 7405)
перший
другий
третій - шостий
сьомий
восьмий
дев’ятий
30
27
24
21
18
15
7404 00
відходи і брухт міді
перший
другий
третій - шостий
сьомий
восьмий
дев’ятий
30
27
24
21
18
15
7405 00 00 00
лігатури на основі міді
перший
другий
третій - шостий
сьомий
восьмий
дев’ятий
30
27
24
21
18
15
7406
порошки та луска з міді
перший
другий
третій - шостий
сьомий
восьмий
дев’ятий
30
27
24
21
18
15
7414 90 00 00
решітки та сітки з мідного дроту
перший
другий
третій - шостий
сьомий
восьмий
дев’ятий
30
27
24
21
18
15
7415 29 00 00
інші вироби з міді без різьби, крім шайб (включаючи шайби пружні)
перший
другий
третій - шостий
сьомий
восьмий
дев’ятий
30
27
24
21
18
15
7415 39 00 00
інші вироби з міді з різьбою (крім шурупів для дерева, інших гвинтів, болтів та гайок)
перший
другий
третій - шостий
сьомий
восьмий
дев’ятий
30
27
24
21
18
15
 
Відхилено ставка вивізного мита у розмірі 15 відсотків є кінцевою ставкою після вступу до СОТ, лібералізація можлива, підвищення-)ні   
    -525- Царьков Є.І.
2. Пункт 22 Розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити новим підпунктом із відповідною нумерацією такого змісту:
"пункт 2 Розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 26, ст. 323) викласти у такій редакції:
"Встановити, що норми Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" не поширюються на товари, які підпадають під визначення 1 - 24 груп УКТ ЗЕД, крім спирту етилового денатурованого (спирту технічного)".
 
Відхилено    
    -526- Хомутиннік В.Ю.
Царьов О.А.
2) Пункт 22 Розділу ХІХ проекту доповнити новим підпунктом з відповідною нумерацією такого змісту:
у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
доповнити статтею 166-14 такого змісту:
"Стаття 166-14. Порушення порядку прийняття податкової звітності органами державної податкової служби
Безпідставна відмова органом державної податкової служби прийняти податкову декларації -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
статтю 221 після цифр "166-7 – 166-12" доповнити відповідно цифрою "166-14".
абзац "органів державної податкової служби (статті 51-2, 155-1, 163-1 – 163-4, 164, 164-5, 177-2)" пункту 1 частини першої статті 255 після цифри "164-5" доповнити цифрою "166-14".
 
Враховано    
641. 23. Кабінету Міністрів України внести до 1 січня 2014 року до Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до цього Кодексу щодо переходу до системи платежів за видобуток корисних копалин із застосуванням принципу рентного доходу.

-527- Мартиненко М.В.
9.13) пункт 23 Розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" виключити.
 
Відхилено (Суперечить заходам, визначеним у розділі "Реформа податкової системи" Програми економічних реформ Президента України).  23. Кабінету Міністрів України внести до 1 січня 2014 року до Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до цього Кодексу щодо переходу до системи платежів за видобуток корисних копалин із застосуванням принципу рентного доходу.
24. Кабінету Міністрів України запровадити, починаючи з 1 січня 2011 року, механізм компенсації втрати частини доходів, у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного збору з пального, для фізичних осіб, які користувалися пільгами щодо сплати податку з власників транспортних засобів щодо одного легкового автомобіля (мотоколяски) з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см або одного мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна до 750 куб. см чи одного човна моторного або катера (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м, а саме: осіб, які зазначені: у пунктах 1 і 2 частини першої статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"; статтях 4-11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; статтях 6 і 8 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"; а також інваліди незалежно від групи інвалідності (у тому числі діти-інваліди за поданням органів соціального захисту). Щорічно передбачати кошти на зазначені цілі у державному бюджеті на відповідний рік.
25. Нормативні акти Кабінету Міністрів України, Державної податкової адміністрації України та інших міністерств, відомств, прийняті до набрання чинності цим Кодексом на виконання законів з питань оподаткування та нормативні акти, які використовуються при застосуванні норм законів про оподаткування (в тому числі акти законодавства Союзу РСР) застосовуються, в частині, що не суперечить цьому Кодексу, до прийняття відповідних актів згідно з вимогами цього Кодексу.
26. По всьому тексту проекту Податкового кодексу слова „органи державної митної служби" в усіх відмінниках відповідно до Митного Кодексу України замінити на слова „ митні органи" у відповідних відмінниках.
По всьому тексту проекту Податкового кодексу слова „вантажно-митна декларація" в усіх відмінниках відповідно до Митного Кодексу України замінити на слова „ митна декларація" у відповідних відмінниках.
27. Кабінету Міністрів України щорічно до 1 червня вносити до Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до цього Кодексу щодо перегляду граничного обсягу доходу, визначеного у пункті 291.1 статті 291 глави 1 розділу ХІV цього Кодексу, а також ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції по наступних податках і зборах:
1) акцизний податок;
2) збір за першу реєстрацію транспортного засобу;
3) екологічний податок;
4) плата за користування надрами для видобування корисних копалин;
5) плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;
6) податок за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено;
7) єдиний податок;
8) збір за користування радіочастотним ресурсом України;
9) збір за спеціальне використання води;
10) збір за спеціальне використання лісових ресурсів.
28. У разі коли платники єдиного податку здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі із застосуванням зареєстрованих, опломбованих у встановленому порядку та переведених у фіскальний режим роботи реєстраторів розрахункових операцій з вбудованим модемом або без модему, реєстраторів розрахункових операцій з модемом, підключеним до нього як окремий пристрій, витрати, понесені у податковому (звітному) періоді у зв’язку із придбанням таких реєстраторів розрахункових операцій та модемів (без урахування витрат на їх обслуговування) компенсуються за рахунок коштів Державного бюджету України. Порядок компенсації витрат, понесених у зв’язку із придбанням таких реєстраторів розрахункових операцій та модемів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
У випадку, якщо платники єдиного податку не скористались компенсацією витрат, понесених ними у зв’язку із придбанням реєстраторів розрахункових операцій з вбудованим модемом або без модему, реєстраторів розрахункових операцій з модемом, підключеним до нього як окремий пристрій, таким платникам податку дозволяється зменшити суму єдиного податку, що підлягає сплаті до бюджету, на суму витрат, понесених у податковому (звітному) періоді у зв’язку із придбанням таких реєстраторів розрахункових операцій та модемів (без урахування витрат на їх обслуговування) до повної компенсації вартості їх придбання.
29. Установити, що:
1) повернення сум податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, збору за забруднення навколишнього природного середовища, а також місцевих податків і зборів, які були сплачені до 1 січня 2011 року помилково або надміру, зарахування до бюджетів таких податків і зборів, які сплачуються у першому кварталі 2011 року за останній звітний (податковий) період 2010 року, та сум, які сплачуються у рахунок погашення податкового боргу, що сформувався станом на 31 грудня 2010 року, здійснюються у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2011 року;
2) фізичні особи, які є власниками транспортних засобів, що відповідно до законодавства підлягають технічному огляду один раз на два роки, при проходженні у 2011 році такого технічного огляду або знятті транспортних засобів з обліку зобов’язані пред'являти органам, що здійснюють зняття з обліку або технічний огляд транспортних засобів, квитанції або платіжні доручення про сплату за 2010 рік податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів за ставками, які діяли до 1 січня 2011 року, а фізичні особи, які були звільнені у 2010 році від його сплати, – документ, що дає право на користування такими пільгами. У разі неподання таких документів технічний огляд транспортних засобів та зняття їх з обліку не провадяться.

    -528- Корж П.П.
Таким чином Пункт 23 РОЗДІЛУ ХІХ "ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" пропонується виключити.
 
Відхилено (Суперечить заходам, визначеним у розділі "Реформа податкової системи" Програми економічних реформ Президента України).   
    -529- Воропаєв Ю.М.
91. Пункт 23 із Розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" пропонується виключити.
 
Відхилено (Суперечить заходам, визначеним у розділі "Реформа податкової системи" Програми економічних реформ Президента України).   
    -530- Сушкевич В.М.
26. Пункт 23 розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення’’ викласти у такій редакції:
23. Кабінету Міністрів України
’’1) запровадити починаючи з 1 січня 2011 року механізм компенсації втрати частини доходів, у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного збору з пального, для фізичних осіб, які користувалися пільгами щодо сплати податку з власників транспортних засобів щодо одного легкового автомобіля (мотоколяски) з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см або одного мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна до 750 куб. см чи одного човна моторного або катера (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м, а саме: осіб, які зазначені: у пунктах 1 і 2 частини першої статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"; статтях 4-11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; статтях 6 і 8 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"; а також інваліди незалежно від групи інвалідності (у тому числі діти-інваліди за поданням органів соціального захисту). Щорічно передбачати кошти на зазначені цілі у державному бюджеті на відповідний рік.
2) внести до 1 січня 2014 року до Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до цього Кодексу щодо переходу до системи платежів за видобуток корисних копалин із застосуванням принципу рентного доходу. ’’
 
Враховано    
    -531- Клюєв С.П.
доповнити розділ новим пунктом такого змісту:
"хх) нормативні акти Кабінету Міністрів України, Державної податкової адміністрації України та інших міністерств, відомств, прийняті до набрання чинності цим Кодексом на виконання законів з питань оподаткування та нормативні акти, які використовуються при застосуванні норм законів про оподаткування (в тому числі акти законодавства Союзу РСР) застосовуються, в частині, що не суперечить цьому Кодексу, до прийняття відповідних актів згідно з вимогами цього Кодексу".
 
Враховано    
    -532- Аржевітін С.М.
&&
6. Доповнити розділ ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" пунктом такого змісту:
"Звичайна процента ставка за кредит" не застосовується до кредитів, наданих до набрання чинності цим законом".
 
Відхилено    
    -533- Королевська Н.Ю.
7. Доповнити розділ пунктом такого змісту:
"24. Кабінету Міністрів України до 1 липня 2011 року оптимізувати структуру та встановити штатний розпис працівників органів державної податкової служби України у кількості не більше 10 000 осіб".
 
Відхилено Пропозиція направлена на ускладнення адміністрування та не містить відповідного обґрунтування. Фактично може призвести до значних втрат бюджету та унеможливлення реалізації ст.67 Конституції України   
    -534- Клюєв С.П.
По всьому тексту проекту Податкового кодексу слова „органи державної митної служби" в усіх відмінниках відповідно до Митного Кодексу України замінити на слова „ митні органи" у відповідних відмінниках.
По всьому тексту проекту Податкового кодексу слова „вантажно-митна декларація" в усіх відмінниках відповідно до Митного Кодексу України замінити на слова „ митна декларація" у відповідних відмінниках.
 
Враховано Не лише у Митному кодексі України – практично в усіх актах законодавства та у міжнародній практиці прийнято вживати термін "митні органи".   
    -535- Хомутиннік В.Ю.
&&
Розділ ХІХ "Прикінцеві та Перехідні положення" доповнити пунктом такого змісту:
"Кабінету Міністрів України щорічно до 1 червня вносити до Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до цього Кодексу щодо перегляду граничного обсягу доходу, визначеного у пункті 291.1 статті 291 глави 1 розділу ХІV цього Кодексу, а також ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції по наступних податках і зборах:
1) акцизний податок;
2) збір за першу реєстрацію транспортного засобу;
3) екологічний податок;
4) плата за користування надрами для видобування корисних копалин;
5) плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;
6) податок за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено;
7) єдиний податок;
8) збір за користування радіочастотним ресурсом України;
9) збір за спеціальне використання води;
10) збір за спеціальне використання лісових ресурсів.".
 
Враховано    
    -536- Хомутиннік В.Ю.
Розділ ХІХ "Прикінцеві та Перехідні положення" доповнити пунктом такого змісту:
"У разі коли платники єдиного податку здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі із застосуванням зареєстрованих, опломбованих у встановленому порядку та переведених у фіскальний режим роботи реєстраторів розрахункових операцій з вбудованим модемом або без модему, реєстраторів розрахункових операцій з модемом, підключеним до нього як окремий пристрій, витрати, понесені у податковому (звітному) періоді у зв’язку із придбанням таких реєстраторів розрахункових операцій та модемів (без урахування витрат на їх обслуговування) компенсуються за рахунок коштів Державного бюджету України. Порядок компенсації витрат, понесених у зв’язку із придбанням таких реєстраторів розрахункових операцій та модемів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
У випадку, якщо платники єдиного податку не скористались компенсацією витрат, понесених ними у зв’язку із придбанням реєстраторів розрахункових операцій з вбудованим модемом або без модему, реєстраторів розрахункових операцій з модемом, підключеним до нього як окремий пристрій, таким платникам податку дозволяється зменшити суму єдиного податку, що підлягає сплаті до бюджету, на суму витрат, понесених у податковому (звітному) періоді у зв’язку із придбанням таких реєстраторів розрахункових операцій та модемів (без урахування витрат на їх обслуговування) до повної компенсації вартості їх придбання."
 
Враховано    
    -537- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділ ХІХ новим пунктом такого змісту:
"Установити, що:
1) повернення сум податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, збору за забруднення навколишнього природного середовища, а також місцевих податків і зборів, які були сплачені до 1 січня 2011 року помилково або надміру, зарахування до бюджетів таких податків і зборів, які сплачуються у першому кварталі 2011 року за останній звітний (податковий) період 2010 року, та сум, які сплачуються у рахунок погашення податкового боргу, що сформувався станом на 31 грудня 2010 року, здійснюються у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2011 року;
2) фізичні особи, які є власниками транспортних засобів, що відповідно до законодавства підлягають технічному огляду один раз на два роки, при проходженні у 2011 році такого технічного огляду або знятті транспортних засобів з обліку зобов’язані пред'являти органам, що здійснюють зняття з обліку або технічний огляд транспортних засобів, квитанції або платіжні доручення про сплату за 2010 рік податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів за ставками, які діяли до 1 січня 2011 року, а фізичні особи, які були звільнені у 2010 році від його сплати, – документ, що дає право на користування такими пільгами. У разі неподання таких документів технічний огляд транспортних засобів та зняття їх з обліку не провадяться;"
 
Враховано    
    -538- Шаманов В.В.
Розділ ХVІІІ. Збір на соціально-економічну компенсацію ризиків населення, яке проживає на території зони спостереження.
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому розділі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
1.1) збір, оподаткування, платник збору - збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, оподаткування збором на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, платник збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження;
1.2) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження - це загальнодержавний збір, який справляється як плата за розміщення ядерних установок, підприємств з видобування і переробки уранових руд.
Стаття 2. Платники збору
Платниками збору є підприємства з видобування і переробки уранових руд, експлуатуючі організації (оператори) ядерних установок, а також підприємства, які є замовниками будівництва таких установок або об'єктів з видобування і переробки уранових руд.
Стаття 3. Об’єкт оподаткування збором
3.1. Об’єктом оподаткування збором є:
3.1.1. Для експлуатуючих організацій (операторів) ядерних установок:
3.1.1.1) обсяг (вартість) реалізованої електричної енергії, що виробляється на атомних електростанціях України у податковому (звітному) періоді (без урахування податку на додану вартість), який визначається на підставі актів продажу електричної енергії, складених цим платником та покупцем електричної енергії згідно з договором між членами оптового ринку електричної енергії України;
3.1.1.2) вихідна маса суми ізотопів урану (в кілограмах з точністю до третього десяткового знака), що відповідно до паспортів тепловидільних збірок міститься у такому паливі, що передане у податковому (звітному) періоді цим платником на зберігання до спеціалізованих сховищ, розташованих на території України.
Для відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР-1000 вихідна маса суми ізотопів урану визначається відповідно до даних паспорта контейнера для зберігання такого палива, в якому зазначаються номер контейнера, дата його розміщення (встановлення) в спеціалізованому сховищі та вихідна маса суми ізотопів урану, що відповідно до паспортів тепловидільних збірок міститься у такому паливі, яке знаходиться у контейнері.
3.1.2. Для підприємств з видобування і переробки уранових руд - обсяг реалізованої у податковому (звітному) періоді кінцевої продукції (уранового концентрату) (в кілограмах з точністю до десяткового знака), який визначається на підставі актів приймання-передачі такої продукції, складених платником та покупцем. Зазначені акти містять дані про обсяги реалізованої платником у податковому (звітному) періоді кінцевої продукції (уранового концентрату) (в кілограмах з точністю до десяткового знака);
3.1.3. Для підприємств, які є замовниками будівництва нових ядерних установок або об'єктів з видобування і переробки уранових руд - сума фактично освоєних цими платниками капітальних інвестицій за податковий (звітний) період згідно з даними бухгалтерського обліку без урахування податку на додану вартість та сум цього збору.
Стаття 4. Ставки збору
4.1. Сплата збору експлуатуючими організаціями (операторами) ядерних установок при реалізації електричної енергії.
Ставка збору, що сплачується експлуатуючою організацією (оператором) ядерних установок при реалізації електричної енергії (без урахування ПДВ), встановлюється у розмірі одного відсотка обсягу реалізації електричної енергії у звітному (податковому) періоді, що виробляється на атомних електростанціях України.
4.2. Сплата збору експлуатуючими організаціями (операторами) ядерних установок за передачу на зберігання відпрацьованого ядерного палива до спеціалізованих сховищ, розташованих на території України.
За передачу на зберігання відпрацьованого ядерного палива до спеціалізованих сховищ, розташованих на території України, експлуатуючі організації (оператори) сплачують збір у розмірі, який визначається як величина відрахувань за 1 кілограм вихідної маси суми ізотопів урану, що відповідно до паспортів тепловидільних збірок міститься у відпрацьованому ядерному паливі, яке у звітному періоді передається на зберігання. Розмір збору встановлюється Верховною Радою України щорічно при прийнятті закону про Державний бюджет України на відповідний рік за пропозицією Кабінету Міністрів України, яка вноситься разом із проектом закону про Державний бюджет України на відповідний рік.
4.3. Сплата збору підприємствами з видобування і переробки уранових руд.
Підприємства з видобування і переробки уранових руд сплачують збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, у розмірі, який встановлюється Верховною Радою України щорічно при прийнятті закону про Державний бюджет України на відповідний рік та визначається як величина відрахувань за одиницю реалізованої кінцевої продукції (без урахування ПДВ). Пропозиції щодо розміру збору вносить Кабінет Міністрів України разом із проектом закону про Державний бюджет України на відповідний рік.
4.4. Сплата збору підприємствами, які є замовниками будівництва нових ядерних установок, об’єктів з видобування і переробки уранових руд.
Ставка збору, що сплачується підприємствами, які є замовниками будівництва нових ядерних установок або об'єктів з видобування і переробки уранових руд, встановлюється у відсотках до вартості його будівництва окремо для кожної установки або об'єкта. Розмір збору, що сплачується підприємствами, які є замовниками будівництва нових ядерних установок, встановлюється Верховною Радою України при прийнятті рішення про розміщення, проектування та будівництво такої установки у порядку, встановленому Законом України "Про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення". Зазначені кошти збору враховуються в кошторисі будівництва нових об'єктів. Перерахування збору здійснюється пропорційно до фактично освоєних капітальних інвестицій за даними бухгалтерського обліку.
Стаття 5. Порядок обчислення і сплати збору
5.1. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному місяцю.
5.2. Платники збору обчислюють суму збору виходячи із ставки і об`єкта збору.
5.3. Розрахунки збору подаються платниками збору органам державної податкової служби у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.
5.4. Засвідчена платником у встановленому порядку копія розрахунку збору подається ним до відповідного органу Державного казначейства у триденний строк після подання розрахунку збору до органу державної податкової служби.
5.5. Форма розрахунку встановлюється центральним органом державної податкової служби.
5.6. Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.
Відповідно розділ ХVІІІ стає розділом ХІХ, розділ ХІХ стає розділом ХХ
 
Відхилено Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, за своєю економічною суттю вищезазначеному поняттю не відповідає, що унеможливлює включення такого збору до реформованої податкової системи України. Фінансування витрат місцевих на соціально-економічну компенсацію ризику населення бюджетів доцільно здійснювати за рахунок цільових бюджетних видатків у відповідності до бюджетного законодавства.)   
    -539- Семинога А.І.
Доповнити проект Податкового кодексу новим розділом такого змісту:
"Розділ ___. ЗБІР НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНУ КОМПЕНСАЦІЮ РИЗИКУ НАСЕЛЕННЯ, ЯКЕ ПРОЖИВАЄ НА ТЕРИТОРІЇ ЗОНИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ
З ВИДОБУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ УРАНОВИХ РУД, ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК І ОБ’ЄКТІВ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ, ЯКІ МАЮТЬ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ ЗНАЧЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому розділі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
1.1) збір, оподаткування, платник збору - збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження підприємств з видобування та переробки уранових руд, ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення (далі - зона спостереження), оподаткування збором на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, платник збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження;
1.2) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження - це загальнодержавний збір, який справляється як плата за розміщення ядерних установок, підприємств з видобування і переробки уранових руд.
Стаття 2. Платники збору
Платниками збору є підприємства з видобування і переробки уранових руд, експлуатуючі організації (оператори) ядерних установок, а також підприємства, які є замовниками будівництва таких установок або об'єктів з видобування і переробки уранових руд.
Стаття 3. Об’єкт оподаткування збором
3.1. Об’єктом оподаткування збором є:
3.1.1. Для експлуатуючих організацій (операторів) ядерних установок:
3.1.1.1) обсяг (вартість) реалізованої електричної енергії, що виробляється на атомних електростанціях України у податковому (звітному) періоді (без урахування податку на додану вартість), який визначається на підставі актів продажу електричної енергії, складених цим платником та покупцем електричної енергії згідно з договором між членами оптового ринку електричної енергії України;
3.1.1.2) вихідна маса суми ізотопів урану (в кілограмах з точністю до третього десяткового знака), що відповідно до паспортів тепловидільних збірок міститься у такому паливі, що передане у податковому (звітному) періоді цим платником на зберігання до спеціалізованих сховищ, розташованих на території України.
Для відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР-1000 вихідна маса суми ізотопів урану визначається відповідно до даних паспорта контейнера для зберігання такого палива, в якому зазначаються номер контейнера, дата його розміщення (встановлення) в спеціалізованому сховищі та вихідна маса суми ізотопів урану, що відповідно до паспортів тепловидільних збірок міститься у такому паливі, яке знаходиться у контейнері.
3.1.2. Для підприємств з видобування і переробки уранових руд - обсяг реалізованої у податковому (звітному) періоді кінцевої продукції (уранового концентрату) (в кілограмах з точністю до десяткового знака), який визначається на підставі актів приймання-передачі такої продукції, складених платником та покупцем. Зазначені акти містять дані про обсяги реалізованої платником у податковому (звітному) періоді кінцевої продукції (уранового концентрату) (в кілограмах з точністю до десяткового знака);
3.1.3. Для підприємств, які є замовниками будівництва нових ядерних установок або об'єктів з видобування і переробки уранових руд - сума фактично освоєних цими платниками капітальних інвестицій за податковий (звітний) період згідно з даними бухгалтерського обліку без урахування податку на додану вартість та сум цього збору.
Стаття 4. Ставки збору
4.1. Сплата Збору експлуатуючими організаціями (операторами) ядерних установок при реалізації електричної енергії.
Ставка Збору, що сплачується експлуатуючою організацією (оператором) ядерних установок при реалізації електричної енергії, встановлюється у розмірі одного відсотка обсягу реалізації електричної енергії у звітному (податковому) періоді, що виробляється на атомних електростанціях України (без урахування ПДВ).
4.2. Сплата Збору експлуатуючими організаціями (операторами) ядерних установок за передачу на зберігання відпрацьованого ядерного палива до спеціалізованих сховищ, розташованих на території України.
За передачу на зберігання відпрацьованого ядерного палива до спеціалізованих сховищ, розташованих на території України експлуатуючі організації (оператори) сплачують збір у розмірі, який визначається як величина відрахувань за 1 кілограм вихідної маси суми ізотопів урану, що відповідно до паспортів тепловидільних збірок міститься у відпрацьованому ядерному паливі, яке у звітному періоді передається на зберігання. Розмір збору встановлюється Верховною Радою України щорічно при прийнятті закону про Державний бюджет України на відповідний рік за пропозицією Кабінету Міністрів України, яка вноситься разом із проектом закону про Державний бюджет України на відповідний рік.
4.3. Сплата Збору підприємствами з видобування і переробки уранових руд.
Підприємства з видобування і переробки уранових руд сплачують збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, у розмірі, який встановлюється Верховною Радою України щорічно при прийнятті закону про Державний бюджет України на відповідний рік та визначається як величина відрахувань за одиницю реалізованої кінцевої продукції (без урахування ПДВ). Пропозиції щодо розміру збору вносить Кабінет Міністрів України разом із проектом закону про Державний бюджет України на відповідний рік.
4.4. Сплата Збору підприємствами, які є замовниками будівництва нових ядерних установок, об’єктів з видобування і переробки уранових руд.
Ставка збору, що сплачується підприємствами, які є замовниками будівництва нових ядерних установок або об'єктів з видобування і переробки уранових руд, встановлюється у відсотках до вартості його будівництва окремо для кожної установки або об'єкта. Розмір збору, що сплачується підприємствами, які є замовниками будівництва нових ядерних установок, встановлюється Верховною Радою України при прийнятті рішення про розміщення, проектування та будівництво такої установки у порядку, встановленому Законом України "Про порядок прийняття рішення про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення". Зазначені кошти збору враховуються в кошторисі будівництва нових об'єктів. Перерахування збору здійснюється пропорційно до фактично освоєних капітальних інвестицій.
Стаття 5. Порядок обчислення і сплати збору
5.1. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному місяцю.
5.2. Платники збору обчислюють суму збору виходячи із ставки і об`єкта збору.
5.3. Розрахунки збору подаються платниками збору органам державної податкової служби у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.
5.4. Засвідчена платником у встановленому порядку копія розрахунку збору подається ним до відповідного органу Державного казначейства у триденний строк після подання розрахунку збору до органу державної податкової служби.
5.5. Форма розрахунку встановлюється центральним органом державної податкової служби.
5.6. Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації."
 
Відхилено Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, за своєю економічною суттю вищезазначеному поняттю не відповідає, що унеможливлює включення такого збору до реформованої податкової системи України. Фінансування витрат місцевих на соціально-економічну компенсацію ризику населення бюджетів доцільно здійснювати за рахунок цільових бюджетних видатків у відповідності до бюджетного законодавства.)   
    -540- Мартиненко М.В.
10.1) доповнити Податковий кодекс окремим розділом "Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження" наступного змісту змінивши нумерацію розділів:
"Розділ ХVІІІ. Збір на соціально-економічну компенсацію ризиків населення, яке проживає на території зони спостереження.
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому розділі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
1.1) збір, оподаткування, платник збору - збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, оподаткування збором на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, платник збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження;
1.2) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження - це загальнодержавний збір, який справляється як плата за розміщення ядерних установок, підприємств з видобування і переробки уранових руд.
Стаття 2. Платники збору
Платниками збору є підприємства з видобування і переробки уранових руд, експлуатуючі організації (оператори) ядерних установок, а також підприємства, які є замовниками будівництва таких установок або об'єктів з видобування і переробки уранових руд.
Стаття 3. Об’єкт оподаткування збором
3.1. Об’єктом оподаткування збором є:
3.1.1. Для експлуатуючих організацій (операторів) ядерних установок:
3.1.1.1) обсяг (вартість) реалізованої електричної енергії, що виробляється на атомних електростанціях України у податковому (звітному) періоді (без урахування податку на додану вартість), який визначається на підставі актів продажу електричної енергії, складених цим платником та покупцем електричної енергії згідно з договором між членами оптового ринку електричної енергії України;
3.1.1.2) вихідна маса суми ізотопів урану (в кілограмах з точністю до третього десяткового знака), що відповідно до паспортів тепловидільних збірок міститься у такому паливі, що передане у податковому (звітному) періоді цим платником на зберігання до спеціалізованих сховищ, розташованих на території України.
Для відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР-1000 вихідна маса суми ізотопів урану визначається відповідно до даних паспорта контейнера для зберігання такого палива, в якому зазначаються номер контейнера, дата його розміщення (встановлення) в спеціалізованому сховищі та вихідна маса суми ізотопів урану, що відповідно до паспортів тепловидільних збірок міститься у такому паливі, яке знаходиться у контейнері.
3.1.2. Для підприємств з видобування і переробки уранових руд - обсяг реалізованої у податковому (звітному) періоді кінцевої продукції (уранового концентрату) (в кілограмах з точністю до десяткового знака), який визначається на підставі актів приймання-передачі такої продукції, складених платником та покупцем. Зазначені акти містять дані про обсяги реалізованої платником у податковому (звітному) періоді кінцевої продукції (уранового концентрату) (в кілограмах з точністю до десяткового знака);
3.1.3. Для підприємств, які є замовниками будівництва нових ядерних установок або об'єктів з видобування і переробки уранових руд - сума фактично освоєних цими платниками капітальних інвестицій за податковий (звітний) період згідно з даними бухгалтерського обліку без урахування податку на додану вартість та сум цього збору.
Стаття 4. Ставки збору
4.1. Сплата Збору експлуатуючими організаціями (операторами) ядерних установок при реалізації електричної енергії.
Ставка Збору, що сплачується експлуатуючою організацією (оператором) ядерних установок при реалізації електричної енергії (без урахування ПДВ), встановлюється у розмірі одного відсотка обсягу реалізації електричної енергії у звітному (податковому) періоді, що виробляється на атомних електростанціях України.
4.2. Сплата Збору експлуатуючими організаціями (операторами) ядерних установок за передачу на зберігання відпрацьованого ядерного палива до спеціалізованих сховищ, розташованих на території України.
За передачу на зберігання відпрацьованого ядерного палива до спеціалізованих сховищ, розташованих на території України, експлуатуючі організації (оператори) сплачують збір у розмірі, який визначається як величина відрахувань за 1 кілограм вихідної маси суми ізотопів урану, що відповідно до паспортів тепловидільних збірок міститься у відпрацьованому ядерному паливі, яке у звітному періоді передається на зберігання. Розмір збору встановлюється Верховною Радою України щорічно при прийнятті закону про Державний бюджет України на відповідний рік за пропозицією Кабінету Міністрів України, яка вноситься разом із проектом закону про Державний бюджет України на відповідний рік.
4.3. Сплата Збору підприємствами з видобування і переробки уранових руд.
Підприємства з видобування і переробки уранових руд сплачують збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, у розмірі, який встановлюється Верховною Радою України щорічно при прийнятті закону про Державний бюджет України на відповідний рік та визначається як величина відрахувань за одиницю реалізованої кінцевої продукції (без урахування ПДВ). Пропозиції щодо розміру збору вносить Кабінет Міністрів України разом із проектом закону про Державний бюджет України на відповідний рік.
4.4. Сплата Збору підприємствами, які є замовниками будівництва нових ядерних установок, об’єктів з видобування і переробки уранових руд.
Ставка збору, що сплачується підприємствами, які є замовниками будівництва нових ядерних установок або об'єктів з видобування і переробки уранових руд, встановлюється у відсотках до вартості його будівництва окремо для кожної установки або об'єкта. Розмір збору, що сплачується підприємствами, які є замовниками будівництва нових ядерних установок, встановлюється Верховною Радою України при прийнятті рішення про розміщення, проектування та будівництво такої установки у порядку, встановленому Законом України "Про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення". Зазначені кошти збору враховуються в кошторисі будівництва нових об'єктів. Перерахування збору здійснюється пропорційно до фактично освоєних капітальних інвестицій за даними бухгалтерського обліку.
Стаття 5. Порядок обчислення і сплати збору
5.1. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному місяцю.
5.2. Платники збору обчислюють суму збору виходячи із ставки і об`єкта збору.
5.3. Розрахунки збору подаються платниками збору органам державної податкової служби у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.
5.4. Засвідчена платником у встановленому порядку копія розрахунку збору подається ним до відповідного органу Державного казначейства у триденний строк після подання розрахунку збору до органу державної податкової служби.
5.5. Форма розрахунку встановлюється центральним органом державної податкової служби.
5.6. Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.
 
Відхилено Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, за своєю економічною суттю вищезазначеному поняттю не відповідає, що унеможливлює включення такого збору до реформованої податкової системи України. Фінансування витрат місцевих на соціально-економічну компенсацію ризику населення бюджетів доцільно здійснювати за рахунок цільових бюджетних видатків у відповідності до бюджетного законодавства.)   
    -541- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Розділ ХVІІІ. Збір на соціально-економічну компенсацію ризиків населення, яке проживає на території зони спостереження.
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому розділі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
1.1) збір, оподаткування, платник збору - збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, оподаткування збором на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, платник збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження;
1.2) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження - це загальнодержавний збір, який справляється як плата за розміщення ядерних установок, підприємств з видобування і переробки уранових руд.
Стаття 2. Платники збору
Платниками збору є підприємства з видобування і переробки уранових руд, експлуатуючі організації (оператори) ядерних установок, а також підприємства, які є замовниками будівництва таких установок або об'єктів з видобування і переробки уранових руд.
Стаття 3. Об’єкт оподаткування збором
3.1. Об’єктом оподаткування збором є:
3.1.1. Для експлуатуючих організацій (операторів) ядерних установок:
3.1.1.1) обсяг (вартість) реалізованої електричної енергії, що виробляється на атомних електростанціях України у податковому (звітному) періоді (без урахування податку на додану вартість), який визначається на підставі актів продажу електричної енергії, складених цим платником та покупцем електричної енергії згідно з договором між членами оптового ринку електричної енергії України;
3.1.1.2) вихідна маса суми ізотопів урану (в кілограмах з точністю до третього десяткового знака), що відповідно до паспортів тепловидільних збірок міститься у такому паливі, що передане у податковому (звітному) періоді цим платником на зберігання до спеціалізованих сховищ, розташованих на території України.
Для відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР-1000 вихідна маса суми ізотопів урану визначається відповідно до даних паспорта контейнера для зберігання такого палива, в якому зазначаються номер контейнера, дата його розміщення (встановлення) в спеціалізованому сховищі та вихідна маса суми ізотопів урану, що відповідно до паспортів тепловидільних збірок міститься у такому паливі, яке знаходиться у контейнері.
3.1.2. Для підприємств з видобування і переробки уранових руд - обсяг реалізованої у податковому (звітному) періоді кінцевої продукції (уранового концентрату) (в кілограмах з точністю до десяткового знака), який визначається на підставі актів приймання-передачі такої продукції, складених платником та покупцем. Зазначені акти містять дані про обсяги реалізованої платником у податковому (звітному) періоді кінцевої продукції (уранового концентрату) (в кілограмах з точністю до десяткового знака);
3.1.3. Для підприємств, які є замовниками будівництва нових ядерних установок або об'єктів з видобування і переробки уранових руд - сума фактично освоєних цими платниками капітальних інвестицій за податковий (звітний) період згідно з даними бухгалтерського обліку без урахування податку на додану вартість та сум цього збору.
Стаття 4. Ставки збору
4.1. Сплата Збору експлуатуючими організаціями (операторами) ядерних установок при реалізації електричної енергії.
Ставка Збору, що сплачується експлуатуючою організацією (оператором) ядерних установок при реалізації електричної енергії (без урахування ПДВ), встановлюється у розмірі одного відсотка обсягу реалізації електричної енергії у звітному (податковому) періоді, що виробляється на атомних електростанціях України.
4.2. Сплата Збору експлуатуючими організаціями (операторами) ядерних установок за передачу на зберігання відпрацьованого ядерного палива до спеціалізованих сховищ, розташованих на території України.
За передачу на зберігання відпрацьованого ядерного палива до спеціалізованих сховищ, розташованих на території України, експлуатуючі організації (оператори) сплачують збір у розмірі, який визначається як величина відрахувань за 1 кілограм вихідної маси суми ізотопів урану, що відповідно до паспортів тепловидільних збірок міститься у відпрацьованому ядерному паливі, яке у звітному періоді передається на зберігання. Розмір збору встановлюється Верховною Радою України щорічно при прийнятті закону про Державний бюджет України на відповідний рік за пропозицією Кабінету Міністрів України, яка вноситься разом із проектом закону про Державний бюджет України на відповідний рік.
4.3. Сплата Збору підприємствами з видобування і переробки уранових руд.
Підприємства з видобування і переробки уранових руд сплачують збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, у розмірі, який встановлюється Верховною Радою України щорічно при прийнятті закону про Державний бюджет України на відповідний рік та визначається як величина відрахувань за одиницю реалізованої кінцевої продукції (без урахування ПДВ). Пропозиції щодо розміру збору вносить Кабінет Міністрів України разом із проектом закону про Державний бюджет України на відповідний рік.
4.4. Сплата Збору підприємствами, які є замовниками будівництва нових ядерних установок, об’єктів з видобування і переробки уранових руд.
Ставка збору, що сплачується підприємствами, які є замовниками будівництва нових ядерних установок або об'єктів з видобування і переробки уранових руд, встановлюється у відсотках до вартості його будівництва окремо для кожної установки або об'єкта. Розмір збору, що сплачується підприємствами, які є замовниками будівництва нових ядерних установок, встановлюється Верховною Радою України при прийнятті рішення про розміщення, проектування та будівництво такої установки у порядку, встановленому Законом України "Про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення". Зазначені кошти збору враховуються в кошторисі будівництва нових об'єктів. Перерахування збору здійснюється пропорційно до фактично освоєних капітальних інвестицій за даними бухгалтерського обліку.
Стаття 5. Порядок обчислення і сплати збору
5.1. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному місяцю.
5.2. Платники збору обчислюють суму збору виходячи із ставки і об`єкта збору.
5.3. Розрахунки збору подаються платниками збору органам державної податкової служби у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.
5.4. Засвідчена платником у встановленому порядку копія розрахунку збору подається ним до відповідного органу Державного казначейства у триденний строк після подання розрахунку збору до органу державної податкової служби.
5.5. Форма розрахунку встановлюється центральним органом державної податкової служби.
5.6. Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.
 
Відхилено Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, за своєю економічною суттю вищезазначеному поняттю не відповідає, що унеможливлює включення такого збору до реформованої податкової системи України. Фінансування витрат місцевих на соціально-економічну компенсацію ризику населення бюджетів доцільно здійснювати за рахунок цільових бюджетних видатків у відповідності до бюджетного законодавства.)