Кількість абзаців - 27 Таблиця поправок


Про внесення змін доЗакону України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до Закону України
 
   Про внесення змін до Закону України
 
2. "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність"
 
   "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність"
 
3. _________________________________________
 
   _________________________________________
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. 1. Внести до Закону України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 38, ст. 470) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 38, ст. 470) такі зміни:
 
6. 1) абзац сьомий статті 1 викласти у такій редакції:
 
-1- Кармазін Ю.А.
Абзац 7 статті 1 викласти в такій редакції: "сільськогосподарська дорадча служба (далі – дорадча служба) – юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, що здійснює дорадчу діяльність, у складі якої працює не менше трьох дорадників та яка пройшла реєстрацію відповідно до законодавства і внесена до Реєстру дорадчих служб. Заклади освіти та наукові установ мають право укладати угоди щодо виконання відповідних робіт її структурними підрозділами."
 
Відхилено   1. Абзац сьомий статті 1 викласти в такій редакції:
 
7. "сільськогосподарська дорадча служба (далі - дорадча служба) - юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, структурний підрозділ аграрного навчального закладу, науково-дослідної установи, що здійснюють дорадчу діяльність, у складі яких працює не менше трьох дорадників, що пройшли реєстрацію відповідно до законодавства і внесені до реєстру дорадчих служб; ";
 
-2- Кирильчук Є.І.
Додати після абзацу 7 статті 1 Закону визначення, що дорадчими службами можуть бути:
-юридичні особи, для яких сільськогосподарська дорадча діяльність є провідною;
-аграрні навчальні заклади, науково-дослідні установи, у складі яких є структурні підрозділи, що здійснюють дорадчу діяльність.
 
Відхилено   "сільськогосподарська дорадча служба (далі - дорадча служба) - юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, структурний підрозділ аграрного навчального закладу, науково-дослідної установи, які внесені до Реєстру дорадчих служб, здійснюють дорадчу діяльність, у складі яких працює не менше трьох дорадників, які пройшли реєстрацію відповідно до законодавства і внесені до Реєстру дорадників.
2. Частину четверту статті 7 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"створення, ведення реєстрів дорадників і дорадчих служб та видача сертифіката на право надання дорадчих послуг".
У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.
 
    -3- Сідельник І.І.
частину четверту статті 7 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"створення, ведення реєстрів дорадників і дорадчих служб та видача сертифіката на право надання дорадчих послуг".
У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.
 
Враховано    
8. 2) частину другу статті 8 виключити;
 
-4- Перестенко М.В.
Залишити частину другу статті 8 в чинній редакції.
 
Відхилено   3. Частину другу статті 8 виключити.
 
9. 3) доповнити статтю 9 частинами такого змісту:
 
-5- Сідельник І.І.
Текст статтю 9 викласти в такій редакції: «Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики створює і веде реєстри дорадників і дорадчих служб, визначає порядок надання інформації з них та забезпечує безоплатний доступ до даних цих реєстрів через свій офіційний сайт.
Інформація з реєстрів дорадників і дорадчих служб є відкритою та доступною для юридичних і фізичних осіб.
Положення про реєстри дорадників і дорадчих служб, форма сертифіката, порядок його видачі, призупинення та/або анулювання затверджується Кабінетом Міністрів України.
Рішення про внесення заявника до Реєстру дорадчих служб та видачу йому сертифіката або про відмову у внесенні до цього реєстру та видачі сертифіката приймається центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики протягом п’яти робочих днів з дня надходження заяви та відповідних документів.
Підставами для відмови у внесенні до Реєстру дорадчих служб та видачі сертифіката є:
невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
виявлення у поданих документах недостовірної інформації.
Рішення про призупинення дії сертифіката приймається центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики у разі порушення дорадчою службою вимог цього Закону щодо обов’язкової мінімальної кількості дорадників у складі дорадчої служби.
Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики приймає рішення про поновлення дії сертифіката після усунення дорадчою службою порушень, що зумовили зупинення його дії.
Рішення про виключення дорадчої служби з Реєстру дорадчих служб та анулювання сертифіката приймається центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики у разі:
подання дорадчою службою заяви про виключення з Реєстру дорадчих служб та анулювання сертифіката;
отримання офіційного повідомлення про скасування державної реєстрації юридичної особи як дорадчої служби;
неподання у встановлений строк інформації про зміни, внесені до документів, які додаються до заяви про внесення до Реєстру дорадчих служб та одержання сертифіката.
Сертифікат припиняє свою дію з дати прийняття центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики рішення про його анулювання.
Сертифікат видається строком на п’ять років.
Вартість сертифіката не може перевищувати витрати центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики на розгляд заяви про включення до реєстру дорадчих служб, друк і його видачу.
Рішення про відмову у внесенні до Реєстру дорадчих служб та видачі сертифіката, призупинення дії сертифіката, виключення з Реєстру дорадчих служб та анулювання сертифіката може бути оскаржено до суду».
 
Враховано   4. Текст статті 9 викласти в такій редакції:
"Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики створює і веде реєстри дорадників і дорадчих служб, визначає порядок надання інформації з них та забезпечує безоплатний доступ до даних цих реєстрів через свій офіційний сайт.
Інформація з реєстрів дорадників і дорадчих служб є відкритою та доступною для юридичних і фізичних осіб.
Положення про реєстри дорадників і дорадчих служб, форма сертифіката, порядок його видачі, призупинення та/або анулювання затверджується Кабінетом Міністрів України.
Рішення про внесення заявника до Реєстру дорадчих служб та видачу йому сертифіката або про відмову у внесенні до цього реєстру та видачі сертифіката приймається центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики протягом п’яти робочих днів з дня надходження заяви та відповідних документів.
Підставами для відмови у внесенні до Реєстру дорадчих служб та видачі сертифіката є:
невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
виявлення у поданих документах недостовірної інформації.
Рішення про призупинення дії сертифіката приймається центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики у разі порушення дорадчою службою вимог щодо обов’язкової мінімальної кількості дорадників у складі дорадчої служби.
Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики приймає рішення про поновлення дії сертифіката після усунення дорадчою службою порушень, що зумовили зупинення його дії.
Рішення про виключення дорадчої служби з Реєстру дорадчих служб та анулювання сертифіката приймається центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики у разі:
подання дорадчою службою заяви про виключення з Реєстру дорадчих служб та анулювання сертифіката;
наявності відомостей про припинення юридичної особи як дорадчої служби;
неподання у встановлений строк інформації про зміни, внесені до документів, які додаються до заяви про внесення до Реєстру дорадчих служб та одержання сертифіката.
Сертифікат припиняє свою дію з дати прийняття центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики рішення про його анулювання.
Сертифікат видається строком на п’ять років.
Вартість сертифіката не може перевищувати витрати центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики на розгляд заяви про включення до Реєстру дорадчих служб, друк і його видачу.
Рішення про відмову у внесенні до Реєстру дорадчих служб та видачі сертифіката, призупинення дії сертифіката, виключення з Реєстру дорадчих служб та анулювання сертифіката може бути оскаржено до суду".
 
    -6- Кармазін Ю.А.
Статтю 9 викласти в такій редакції:
« Стаття 9. Реєстри дорадників і дорадчих служб
1.Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики створює і веде Реєстр дорадчих служб, забезпечує безоплатний доступ до цього Реєстру через свій офіційний веб-сайт.
2.Кабінетом Міністрів України затверджує Положення про Реєстр дорадчих служб (далі – реєстр), яке визначає виключний перелік вимог до організацій, що бажають бути включеними до цього реєстру, підстав до їхнього виключення з Реєстру, а також вартість сертифікату про включення до цього Реєстру. Вартість сертифікату не може бути більшою ніж витрати центрального органу виконавчої влади на розгляд заяви про включення до Реєстру, друк і видачу сертифікату.
3.Протягом п’яти робочих днів після надходження заяви про внесення до Реєстру центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики приймає рішення про внесення дорадчої служби до Реєстру та видачу їй сертифіката чи про відмову у внесенні до зазначеного Реєстру.
4.Внесення до Реєстру та видача сертифіката надає право дорадчій службі надавати дорадчі послуги.
5.Підставою для відмови у внесенні до Реєстру може бути лише невідповідність вимогам, що вказані в Положенні про Реєстр.
6.Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики приймає рішення про виключення з Реєстру та анулювання сертифіката у разі:
1)подання дорадчою службою заяви про виключення з Реєстру;
2)при отриманні офіційного повідомлення щодо скасування державної реєстрації юридичної особи, що здійснює дорадчу діяльність;
3)неподання, в установлений в Положенні строк інформації про зміни, внесені до документів, передбачених Положенням про Реєстр.
7.Сертифікат анулюється з дати прийняття відповідного рішення центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
8.Рішення про відмову включення до Реєстру, чи виключення з Реєстру можуть бути оскаржені в суді.»
 
Відхилено    
10. "Реєстр дорадчих служб створюється і ведеться центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
      
11. Заява про внесення до Реєстру дорадчих служб розглядається протягом п’ятнадцяти робочих днів після її надходження.
 
      
12. За результатами розгляду заяви центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики приймає рішення про внесення дорадчої служби до Реєстру дорадчих служб і видачу їй сертифіката чи про відмову у внесенні до зазначеного реєстру.
 
      
13. Внесення до Реєстру дорадчих служб та видача сертифіката надає право дорадчій службі надавати дорадчі послуги.
 
      
14. Сертифікат видається безкоштовно.
 
      
15. Підставою для відмови у внесенні до Реєстру дорадчих служб є наявність у поданих документах недостовірної інформації.
 
      
16. Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики приймає рішення про анулювання сертифіката у разі:
 
      
17. подання дорадчою службою заяви про анулювання сертифіката;
 
      
18. скасування державної реєстрації дорадчої служби як юридичної особи;
 
      
19. неподання в установлений строк інформації про зміни, внесені до документів, що додаються до заяви про внесення до Реєстру дорадчих служб;
 
      
20. невиконання розпорядження органів контролю про усунення виявлених порушень.
 
      
21. Сертифікат анулюється з дати прийняття відповідного рішення центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.";
 
      
22. 4) у статті 10:
 
-7- Кирильчук Є.І.
Визначити в частині третій статті 10 Закону умови (зокрема, організаційні) обов’язковості підвищення кваліфікації дорадників та експертів-дорадників для здійснення професійної діяльності у сфері сільськогосподарського дорадництва.
 
Відхилено   5. У статті 10:
 
23. частину третю викласти у такій редакції:
 
   частину третю викласти у такій редакції:
 
24. "Підвищення кваліфікації дорадників та експертів-дорадників здійснюється не менше одного разу на п’ять років і є необхідною умовою для здійснення професійної діяльності у сфері сільськогосподарського дорадництва.";
 
   "Підвищення кваліфікації дорадників та експертів-дорадників здійснюється не менше одного разу на п’ять років і є необхідною умовою для здійснення професійної діяльності у сфері сільськогосподарського дорадництва";
 
25. у частині четвертій слова "у межах фінансування державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності" замінити словами "відповідно до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою на відповідний рік в межах асигнувань, затверджених у державному бюджеті на зазначені цілі".
 
-8- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 10 викласти у такій редакції:
"Фінансування професійної підготовки дорадників та експертів-дорадників здійснюється за рахунок коштів суб’єктів підприємницької діяльності що оформили замовлення на їхню підготовку".
 
Відхилено   у частині четвертій слова "у межах фінансування державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності" замінити словами "відповідно до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою на відповідний рік у межах асигнувань, затверджених у державному бюджеті на зазначені цілі".
 
26. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-9- Сідельник І.І.
Доповнити проект прикінцевими положеннями в такій редакції:
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом".
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.