Кількість абзаців - 11 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання оплати одноразової відпустки у зв'язку з усиновленням дитини (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання оплати одноразової відпустки у зв’язку з усиновленням дитини
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оплати одноразової відпустки у зв’язку з усиновленням дитини
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Частину другу статті 182 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) після слів "Жінкам, які усиновили дитину" доповнити словами " (або одночасно двох і більше дітей) з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, ".
 
-1- Шмельова С.О.
Частину першу розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"1. Частини другу і третю статті 182 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) викласти у такій редакції:
"Жінкам, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів – при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини. Ця відпустка може бути використана також батьком дитини.
Жінкам, які усиновили дитину (або одночасно двох і більше дітей), надаються відпустки для догляду за нею на умовах і в порядку, встановлених статтями 179 і 181 цього Кодексу.".
 
Враховано   1. Частини другу і третю статті 182 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) викласти в такій редакції:
"Жінкам, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів – при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини. Ця відпустка може бути використана також батьком дитини.
Жінкам, які усиновили дитину (або одночасно двох і більше дітей), надаються відпустки для догляду за нею на умовах і в порядку, встановлених статтями 179 і 181 цього Кодексу".
 
    -2- Яворівський В.О.
Частину другу статті 182 Кодексу законів про працю України викласти у такій редакції:
"Жінкам, які усиновили дитину старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів – при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини. Ця відпустка може бути використана також батьком дитини.".
 
Враховано частково    
    -3- Кармазін Ю.А.
У частині 2 статті 182 вилучити останнє речення такого змісту:
"Ця відпустка може бути використана також батьком дитини." і викласти, як частину 4 цієї статті, що розповсюдить на батька дитини можливість користуватися правами, які надаються частинами 1 і 3 цієї статті лише жінкам. Тим більше, що стаття 18-1 Закону України "Про відпустки" надає таке право й батьку й матері дитини.
 
Відхилено    
    -4- Яворівський В.О.
Частину третю статті 182 Кодексу законів про працю України після слів "Жінкам, які усиновили дитину" доповнити словами " (або одночасно двох і більше дітей)".
 
Враховано    
6. 2. У Законі України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст. 4; 2004 р., № 6, ст. 38; 2009 р., № 7, ст.70):
 
   2. У Законі України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст. 4; 2004 р., № 6, ст. 38; 2009 р., № 7, ст.70; 2010 р., № 7, ст. 50):
 
7. 1) частину першу статті 18-1 після слів "Особі, яка усиновила дитину" доповнити словами " (або одночасно двох і більше дітей) з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, ";
 
-5- Шмельова С.О.
Пункт 1 частини другої розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"1) частину першу статті 18-1 Закону України "Про відпустки" викласти у такій редакції:
"Особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів – при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини (якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них на їх розсуд).".
 
Враховано   1) частину першу статті 18-1 викласти в такій редакції:
"Особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів – при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини (якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них на їх розсуд)";
 
    -6- Яворівський В.О.
Частину першу статті 18-1 Закону України "Про відпустки" викласти у такій редакції:
"Особі, яка усиновила дитину віком старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів – при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини (якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них на їх розсуд).".
 
Враховано частково    
8. 2) частину другу статті 21 після слів "творчої відпустки, " доповнити словами "відпустки у зв’язку з усиновленням дитини, ";
 
   2) частину другу статті 21 після слів "творчої відпустки" доповнити словами "відпустки у зв’язку з усиновленням дитини";
 
9. 3) частину першу статті 23 після цифр "16" доповнити цифрами ", 18-1".
 
-7- Чуднов В.М.
Після частини першої статті 23 доповнити новий абзац такого змісту:
"Витрати, пов’язані з оплатою відпустки, передбаченої статтею 18-1 цього Закону, здійснюються за рахунок коштів Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.".
 
Відхилено   3) частину першу статті 23 після цифр "16" доповнити цифрами "18-1".
 
    -8- Кармазін Ю.А.
З частини 1 статті 23 після цифри "16" вилучити доповнення цифрою "18-1".
 
Відхилено    
    -9- Єгоренко Т.В.
Пропоную у Законі України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №2, ст. 4; 2004 р., №6, ст. 38; 2009 р., №7, ст. 70) частину четверту статті 23 викласти у такій редакції:
"Фінансування допомоги по вагітності та пологах провадиться з коштів державного соціального страхування, а по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – з коштів державного бюджету.".
 
Відхилено    
10. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-10- Кармазін Ю.А.
Прикінцеві положення закону викласти в такій редакції:
"ІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного після дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в місячний термін внести до Верховної Ради України проект Закону України "Про внесення змін до частини 3 статті 21 Закону України "Про відпустки" (щодо надання соціальних відпусток у зв’язку з усиновленням дитини)", оскільки на сьогодні саме в цій частині цієї статті визначено, що "Працівникам, які мають право на соціальні відпустки, передбачені статтями 17 і 18 цього Закону, виплачується державна допомога на умовах, передбачених Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та іншими нормативно-правовими актами України.", а стаття 116 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" не допускає внесення таких змін на етапі 2 читання.
 
Відхилено   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.