Кількість абзаців - 6 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 31 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо визначення розміру ліцензійного збору) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України
Про внесення змін до статті 31 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Проект
Закон України
Про внесення змін до статті 31 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
1. Внести до статті 31 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155; 2010 р., № 1, ст. 7) такі зміни:
 
   1. Внести до статті 31 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155; 2010 р., № 1, ст. 7) такі зміни:
 
2. частину першу викласти в такій редакції:
“1. За видачу або продовження строку дії ліцензій на мовлення та ліцензій провайдера програмної послуги сплачується ліцензійний збір.
 
-1- Шевченко А.В.
Частину першу законопроекту викласти в такій редакції:
"1. За надання Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення адміністративних послуг із видачі, переоформлення та продовження строку дії ліцензій на мовлення та ліцензій провайдера програмної послуги, а також із видачі дублікатів ліцензій на мовлення та ліцензій провайдера програмної послуги, здійснюється плата (ліцензійний збір) у розмірі, що відповідає економічно обґрунтованим витратам, пов’язаним з їх наданням."
 
Враховано   1) частину першу викласти в такій редакції:
"1. За надання Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення адміністративних послуг з видачі, переоформлення та продовження строку дії ліцензій на мовлення та ліцензій провайдера програмної послуги, а також з видачі дублікатів ліцензій на мовлення та ліцензій провайдера програмної послуги здійснюється плата (ліцензійний збір) у розмірі, що відповідає економічно обґрунтованим витратам, пов’язаним з їх наданням.
 
3.

 
-2- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 31 викласти в такій редакції:
"1. За видачу і продовження строку дії ліцензій на мовлення та ліцензій провайдера програмної
послуги сплачується ліцензійний збір.
Розмір ліцензійного збору для аналогового ефірного мовлення визначається за формулою:
Р = (k х Т х S х Q) - D - V - N, де:
Р - розмір ліцензійного збору за видачу ліцензії;
k - ваговий коефіцієнт, який враховує рентабельність мовлення:
k = 0,00006 для аналогового ефірного телебачення;
k = 0,00002 для радіомовлення;
Т - добовий обсяг мовлення у період з 6.00 до 23.00 (годин);
S - неоподатковуваний мінімум доходів громадян (у гривнях);
Q - кількість населення, що проживає на території розповсюдження програм, за даними останнього перепису населення України.
Dd = (k х Т х S х Q) х (Т / Т), де:
D - розмір знижки за поширення дитячих передач;
Тd - середньодобовий обсяг поширення дитячих передач.
Vv = (k х Т х S х Q) х (Т /Т) х 0,5, де:
V - розмір знижки за поширення власних передач;
Тv- середньодобовий обсяг поширення власних передач.
N = (k х Т х S х Q) х ( (Тn - Тv) / Т) х 0,25, де:
N - розмір знижки за поширення національних передач;
Тn - середньодобовий обсяг поширення національних передач.
Розмір ліцензійного збору для провайдера програмної послуги визначається за формулою:
Р = (Q/с х (В - Вu*) х S х k) / Qр, де:
Q - кількість населення, що проживає на території розповсюдження програм;
с - середня кількість осіб у сім'ї, що встановлюється Держкомстатом;
В - кількість програм, що ретранслюються провайдером програмної послуги;
Вu - кількість вітчизняних програм, що ретранслюються провайдером програмної послуги;
S - неоподатковуваний мінімум доходів громадян (у гривнях);
k - ваговий коефіцієнт провайдерів, що пропонують програмну послугу для:
від 15 млн і більше домогосподарств = 10;
від 10 млн до 15 млн домогосподарств = 5;
від 7,5 млн до 10 млн домогосподарств = 1;
від 5 млн до 7,5 млн домогосподарств = 0,5;
від 2,5 млн до 5 млн домогосподарств = 0,1;
від 1 млн до 2,5 млн домогосподарств = 0,01;
від 750 тис. до 1 млн домогосподарств = 0,0075;
від 500 тис. до 750 тис. домогосподарств = 0,005;
від 250 тис. до 500 тис. домогосподарств = 0,003;
від 100 тис. до 250 тис. домогосподарств = 0,002;
від 50 тис. до 100 тис. домогосподарств = 0,001;
менше 50 тис. домогосподарств = 0,00075.
Qр - кількість провайдерів програмної послуги, які здійснюють діяльність на тій же території, в межах адміністративно-територіальних одиниць.
* - у разі коли кількість програм, що ретранслюються провайдером програмної послуги (В), рівна кількості вітчизняних програм, що ретранслюються провайдером (Вu), то для розрахунку ліцензійного збору застосовується число 1.
Якщо на момент видачі ліцензії провайдера програмної послуги ліцензіат зобов'язується безкоштовно забезпечити соціально незахищені верстви населення перетворювачами цифрового сигналу, розмір ліцензійного збору зменшується на суму відповідних витрат, але не більше 50 відсотків розрахованого до сплати ліцензійного збору, про що ліцензіат протягом 180 днів надає офіційні підтвердження до Національної ради. У разі якщо ліцензіат протягом встановленого терміну не виконав свої соціальні зобов'язання, Національна рада здійснює перерахунок розміру ліцензійного збору, який обов'язковий до сплати.
У разі його несплати Національна рада анулює ліцензію провайдера програмної послуги.".
Неприпустимим є вилучення із чинної редакції частини першої статті 31 положення, яким регулюється питання зменшення ліцензійного збору у випадку безкоштовного забезпечення провайдером програмної послуги незахищених верств населення перетворювачамицифрового сигнал, особливо враховуючи незаконні дії монополіста групи компаній "Воля-кабель", як і належать іноземцям та, які завдяки не реагуванню Антимонопольного комітету України та Нацради на монопольні дії і порушення зі сторони, продовжують мати місце.)
 
Відхилено      
4. Методика розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги затверджується Кабінетом Міністрів України.”;
 
-3- Шевченко А.В.
Частину другу законопроекту викласти в такій редакції:
"Методика розрахунку розміру плати (ліцензійного збору) за надання адміністративних послуг із видачі, переоформлення та продовження строку дії ліцензій на мовлення та ліцензій провайдера програмної послуги, а також із видачі дублікатів ліцензій на мовлення та ліцензій провайдера програмної послуги, затверджується Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано   Методика розрахунку розміру плати (ліцензійного збору) за надання адміністративних послуг з видачі, переоформлення та продовження строку дії ліцензій на мовлення та ліцензій провайдера програмної послуги, а також з видачі дублікатів ліцензій на мовлення та ліцензій провайдера програмної послуги затверджується Кабінетом Міністрів України";
 
    -4- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 31 викласти в такій редакції:
"2. Ліцензійний збір перераховується до Державного бюджету України. Порядок сплати ліцензійного збору визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог цього Закону. Ліцензійний збір сплачується заявником протягом місяця з дня прийняття Національною радою рішення про видачу ліцензій."
 
Відхилено    
5. частину третю виключити.

-5- Шевченко А.В.
Частину третю законопроекту викласти в такій редакції:
"3. Якщо на момент видачі ліцензії провайдера програмної послуги ліцензіат зобов'язується безкоштовно забезпечити соціально незахищені верстви населення перетворювачами цифрового сигналу, розмір ліцензійного збору зменшується на суму відповідних витрат, але не більше 50 відсотків розрахованого до сплати ліцензійного збору, про що ліцензіат протягом 180 днів надає офіційні підтвердження до Національної ради. У разі якщо ліцензіат протягом встановленого терміну не виконав свої соціальні зобов'язання, Національна рада здійснює перерахунок розміру ліцензійного збору, який обов'язковий до сплати. У разі його несплати Національна рада анулює ліцензію провайдера програмної послуги.
 
Відхилено   2) частину третю виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

    -6- Кармазін Ю.А.
Відновити частину 3 статті 31, виклавши в такій редакції:
"3. За переоформлення ліцензії на мовлення та ліцензії провайдера програмної послуги справляється плата в розмірі визначеному для отримання такої ліцензії, а за видачу дубліката ліцензії на мовлення та ліцензії провайдера програмної послуги справляється плата в розмірі п’яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян."
 
Відхилено