Кількість абзаців - 9 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (про заборону приватизації приміщень, де розміщаються бібліотеки, книгарні та державні видавництва)" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (про заборону приватизації приміщень, де розміщаються бібліотеки, книгарні та державні видавництва)»
 
-1- Чуднов В.М.
Назву закону викласти у такій редакції: "Про внесення змін до закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" щодо заборони приватизації приміщень, де розміщаються бібліотеки, книгарні та державні видавництва".
 
Враховано частково   Про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" щодо заборони приватизації приміщень, де розміщуються бібліотеки, книгарні та державні видавництва
 
3.

 
-2- Круць М.Ф.
Назву законопроекту викласти у такій редакції: "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)".
 
Враховано частково      
4.

 
-3- Кармазін Ю.А.
Назву закону викласти в такій редакції: "Про внесення змін до частини третьої статті 2 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (про заборону приватизації приміщень, де розміщуються бібліотеки, книгарні та державні видавництва).
 
Враховано з уточненнями     
    -4- Бондар О.М.
Внести до проекту техніко-юридичні виправлення.
 
Враховано    
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. 1. Внести такі зміни до Закону України Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): другий абзац частини третьої Статті 2 "Об'єкти малої приватизації" доповнити наступним абзацом: Також, не можуть бути об'єктами малої приватизації будівлі (споруди, приміщення) або їх окремі частини, де розміщаються бібліотеки, книгарні та державні видавництва.
 
-5- Бондар О.М.
Пункт 1 проекту викласти в такій редакції: "1. Абзац другий частини третьої статті 2 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 24, ст. 350; 1996 р., N 34,
ст. 160) доповнити словами: " та будівлі (споруди, приміщення) або їх окремі частини, де розміщаються бібліотеки, книгарні та державні видавництва."
 
Враховано   І. Абзац другий частини третьої статті 2 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 24, ст. 350; 1996 р., № 34, ст. 160) доповнити словами "та будівлі (споруди, приміщення) або їх окремі частини, де розміщуються бібліотеки, книгарні та державні видавництва".
 
    -6- Кармазін Ю.А.
Абзац 2 частини 3 статті 2 викласти в такій редакції: "Не можуть бути об'єктами малої приватизації будівлі (споруди, приміщення) або їх окремі частини, які становлять національну, культурну та історичну цінність і перебувають під охороною держави, а також ті, в яких розміщаються бібліотеки, книгарні та державні видавництва".
 
Враховано по суті   
7. 2. Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна, іншим центральним органам виконавчої влади у тримісячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону.
 
-7- Бондар О.М.
Пункт 2 проекту викласти окремим пунктом в "Прикінцевих положеннях" виклавши його в такій редакції: 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
подати в установленому порядку законопроект про внесення змін до законів України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Про видавничу справу" щодо заборони приватизації приміщень, де розміщуються бібліотеки, книгарні та державні видавництва;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
Враховано      
8. ІІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-8- Кармазін Ю.А.
Прикінцеві положення закону викласти в такій редакції: "ІІ. Прикінцеві положення.
1.Цей Закон набирає чинності з дня, наступного після дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в місячний термін внести до Верховної Ради України проект Закону України "Про внесення змін до статті 14 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" та статті 6 Закону України "Про видавничу справу" (щодо заборони приватизації приміщень, де розміщуються бібліотеки, книгарні та державні видавництва)."
 
Враховано з уточненнями  ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
подати в установленому порядку законопроект про внесення змін до законів України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Про видавничу справу" щодо заборони приватизації приміщень, де розміщуються бібліотеки, книгарні та державні видавництва;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.