Кількість абзаців - 1831 Таблиця поправок


"Про Державний бюджет України на 2011 рік" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України
Про Державний бюджет України на 2011 рік
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Державний бюджет України на 2011 рік
 
1. І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
2. Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2011 рік у сумі 281.464.879,4 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 238.581.192,9 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 42.883.686,5 тис. гривень, згідно з додатком №1 до цього Закону.
 
   Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2011 рік у сумі 281.464.879,4 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 238.581.192,9 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 42.883.686,5 тис. гривень, згідно з додатком №1 до цього Закону.
 
3. Затвердити видатки Державного бюджету України на 2011 рік у сумі 321.948.850,3 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 279.127.019,8 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 42.821.830,5 тис. гривень.
 
-1- Чорноволенко О.В.
У статті 1 розділу І законопроекту: у частині другій цифри "321.948.850,3", "279.127.019,8" і "42.821.830,5" замінити відповідно цифрами "326.960.850,3", "283.472.382,8" і "283.472.382,8"; Замінити відповідні цифри у додатку 3 законопроекту
 
Відхилено   Затвердити видатки Державного бюджету України на 2011 рік у сумі 321.920.850,3 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 279.087.019,8 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 42.833.830,5 тис. гривень.
 
4. Затвердити на 2011 рік:
 
   Затвердити на 2011 рік:
 
5. повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 9.185.368,9 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 4.497.499,3 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 4.687.869,6 тис. гривень;
 
   повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 9.185.368,9 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 4.497.499,3 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 4.687.869,6 тис. гривень;
 
6. надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 7.544.398 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 796.100,3 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 6.748.297,7 тис. гривень.
 
   надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 7.572.398 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 836.100,3 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 6.736.297,7 тис. гривень.
 
7. Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України у сумі 38.843.000 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 36.844.427,9 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.998.572,1 тис. гривень, згідно з додатком №2 до цього Закону.
 
-2- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У частині четвертій статті 1 слова "розмір" замінити словом "обсяг".
 
Враховано   Установити граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 38.843.000 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 36.844.427,9 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.998.572,1 тис. гривень, згідно з додатком №2 до цього Закону.
 
    -3- Чорноволенко О.В.
у частині четвертій цифри "38.843.000", "36.844.427,9" і "1.998.572,1" замінити відповідно цифрами "43.855.000", "41.598.547,63" і "2.256.452,37"
 
Відхилено    
8. Установити оборотний залишок бюджетних коштів на 2011 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.
 
   Установити оборотний залишок бюджетних коштів на 2011 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.
 
9. ІІ. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 
   ІІ. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 
10. Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2011 рік належать:
 
   Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2011 рік належать
 
11. 1) податки і збори (обов’язкові платежі), що підлягають зарахуванню до державного бюджету згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України;
 
-4- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Текст пункту 1 статті 2 викласти в такій редакції: "доходи державного бюджету, що визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України".
 
Враховано   доходи державного бюджету, що визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України.
 
12. 2) кошти, що надійшли закордонним дипломатичним установам України в рахунок погашення дебіторської заборгованості, яка виникла у попередні роки;
 
-5- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Пункт 2 статті 2 виключити (унормовано пунктом 46 частини другої статті 29 нової редакції Бюджетного кодексу; при необхідності доцільно врегулювати нормативним актом КМУ).
 
Враховано      
13. 3) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності;
 
-6- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Пункт 3 статті 2 виключити (відповідні норми перенести до законопроекту (реєстр. № 7450) із включенням до частини другої статті 29 Бюджетного кодексу).
 
Враховано      
14. 4) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками;
 
-7- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Пункт 4 статті 2 виключити (відповідні норми перенести до законопроекту (реєстр. № 7450) із включенням до частини другої статті 29 Бюджетного кодексу).
 
Враховано      
15. 5) плата за подання скарги до органу оскарження відповідно до статті 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель";
 
-8- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Пункт 5 статті 2 виключити (відповідні норми перенести до законопроекту (реєстр. № 7450) із включенням до частини другої статті 29 Бюджетного кодексу).
 
Враховано      
16. 6) 100 відсотків коштів, отриманих від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації;
 
-9- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Пункт 6 статті 2 виключити (відповідні норми перенести до законопроекту (реєстр. № 7450) із включенням до частини другої статті 29 Бюджетного кодексу).
 
Враховано      
17. 7) 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) на території міста Києва.
 
-10- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Пункт 7 статті 2 виключити (відповідні норми перенести до законопроекту (реєстр. № 7450) із включенням до частини другої статті 29 Бюджетного кодексу).
 
Враховано      
    -11- Лисов І.В.
Бондаренко В.Д.
Куликов К.Б.
Жебрівський П.І.
Кирильчук Є.І.
Чорноволенко О.В.
Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Кириленко В.А.
Пункт 7 статті 2 виключити.
 
Враховано    
    -12- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Статтю 2 доповнити пунктом 8 такого змісту:
"8) 100 відсотків кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна військових формувань, крім Збройних Сил України"
 
Відхилено    
18. Стаття 3. Установити, що Національний банк України у 2011 році відповідно до Закону України "Про Національний банк України" перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 9.671.885 тис. гривень.
 
   Стаття 3. Установити, що Національний банк України у 2011 році відповідно до Закону України "Про Національний банк України" перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 9.671.885 тис. гривень.
 
19. Стаття 4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2011 рік у частині доходів є:
 
   Стаття 4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2011 рік у частині доходів є:
 
20. 1) акцизний податок із вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;
 
-13- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У пункті 1 статті 4 слова "із вироблених в Україні" замінити словами "з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) в частині".
 
Враховано   1) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів;
 
21. 2) акцизний податок із ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;
 
-14- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У пункті 2 статті 4 слова "із ввезених на територію Україні" замінити словами "з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) в частині".
 
Враховано   2) акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів;
 
22. 3) ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;
 
   3) ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;
 
23. 4) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;
 
   4) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;
 
24. 5) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;
 
   5) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;
 
25. 6) 50 відсотків виконавчого збору, стягнутого органами державної виконавчої служби;
 
   6) 50 відсотків виконавчого збору, стягнутого органами державної виконавчої служби;
 
26. 7) кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення, що належить Національному космічному агентству України;
 
-15- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У пункті 7 статті 4 слово "Національному" замінити словом "Державному".
 
Враховано   7) кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення, що належить Державному космічному агентству України;
 
27. 8) кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;
 
-16- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У пункті 8 статті 4 слова "Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи".замінити словами "Міністерства надзвичайних ситуацій України".
 
Враховано   8) кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України;
 
    -17- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Пункт 8) статті 4 викласти в наступній редакції:
"8) кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна військових формувань, крім Збройних Сил України, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи"
 
Відхилено    
28. 9) збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна, з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 
   9) збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна, з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 
29. 10) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;
 
   10) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;
 
30. 11) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;
 
   11) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;
 
31. 12) збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та кошти від продажу контрольних марок;
 
   12) збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та кошти від продажу контрольних марок;
 
32. 13) надходження від видачі дозволів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;
 
   13) надходження від видачі дозволів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;
 
33. 14) власні надходження бюджетних установ (у тому числі наукових установ Національної академії наук України і галузевих академій наук), які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі орендна плата за користування військовим майном, майном Національної академії наук України і галузевих академій наук, 50 відсотків орендної плати за користування іншим майном, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;
 
-18- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У пункті 14 статті 4 слова "коштів" виключити.
 
Враховано   14) власні надходження бюджетних установ (у тому числі наукових установ Національної академії наук України і галузевих академій наук), які утримуються за рахунок державного бюджету, в тому числі орендна плата за користування військовим майном, майном Національної академії наук України і галузевих академій наук, 50 відсотків орендної плати за користування іншим майном, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету;
 
    -19- Александровська А.О.
У пункті 14 статті 4 замінити слова "50 відсотків орендної плати" на "75 відсотків орендної плати";
 
Відхилено    
    -20- Лисов І.В.
Пункт 14 статті 4 після слів "за рахунок коштів державного бюджету" доповнити словами такого змісту: "30 відсотків орендної плати за користування майном, що належить державним Професійно-технічним навчальним закладам, які в порядку експерименту утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів".
 
Відхилено    
34. 15) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву (крім надходжень, визначених пунктом 36 цієї статті);
 
   15) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву (крім надходжень, визначених пунктом 36 цієї статті);
 
35. 16) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;
 
   16) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;
 
36. 17) кошти, отримані від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського персоналу органів внутрішніх справ України в миротворчих операціях;
 
   17) кошти, отримані від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського персоналу органів внутрішніх справ України в миротворчих операціях;
 
37. 18) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;
 
   18) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;
 
38. 19) плата за оформлення посвідчення закордонного українця;
 
   19) плата за оформлення посвідчення закордонного українця;
 
39. 20) кошти від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери, що емітуються державою відповідно до статті 9 цього ж Закону України, а також надходження заборгованості по цих коштах за 2007-2009 роки;
 
-21- Пункт 20 статті 4 виключити.
 
Відхилено   20) кошти від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери, що емітуються державою відповідно до статті 9 цього ж Закону України, а також надходження заборгованості по цих коштах за 2007-2009 роки;
 
40. 21) надходження від енергогенеруючих компаній у рахунок погашення заборгованості перед Державним комітетом України з державного матеріального резерву за поставлене протягом 1997 - 2000 років органічне паливо, але не менше 50.000 тис. гривень;
 
   21) надходження від енергогенеруючих компаній у рахунок погашення заборгованості перед Державним комітетом України з державного матеріального резерву за поставлене протягом 1997 - 2000 років органічне паливо в сумі не менше 50.000 тис. гривень;
 
41. 22) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;
 
   22) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;
 
42. 23) платежі, що пов'язані з виконанням Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про участь Російської Федерації у розвитку соціально-економічної сфери м. Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;
 
   23) платежі, пов'язані з виконанням Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про участь Російської Федерації у розвитку соціально-економічної сфери м. Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;
 
43. 24) повернення природного газу або надходження коштів в рахунок погашення заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" перед Державним комітетом України з державного матеріального резерву за використані матеріальні цінності з державного резерву у сумі не менше 50.000 тис. гривень;
 
   24) повернення природного газу або надходження коштів у рахунок погашення заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" перед Державним комітетом України з державного матеріального резерву за використані матеріальні цінності з державного резерву в сумі не менше 50.000 тис. гривень;
 
44. 25) надходження від оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах;
 
   25) надходження від оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах;
 
45. 26) штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;
 
   26) штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;
 
46. 27) плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;
 
   27) плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;
 
47. 28) кошти від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами;
 
   28) кошти від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами;
 
48. 29) кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату;
 
   29) кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату;
 
49. 30) екологічний податок, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;
 
   30) екологічний податок, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;
 
50. 31) надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу;
 
   31) надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу;
 
51. 32) плата за адміністративні послуги;
 
   32) плата за адміністративні послуги;
 
52. Плата за надання таких послуг справляється у розмірах та порядку, визначених законодавчими актами України, а в разі, коли це не передбачено законодавчими актами України, - актами Кабінету Міністрів України;
 
-22- Чуднов В.М.
Круць М.Ф.
слова "а в разі, коли це не передбачено законодавчими актами України, - актами Кабінету Міністрів України" виключити
 
Відхилено   Плата за надання таких послуг справляється у розмірах та порядку, визначених законодавчими актами України, а в разі, якщо це не передбачено законодавчими актами України, - актами Кабінету Міністрів України;
 
53. 33) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження;
 
-23- Викласти пункт 33 статті 4 у наступній редакції:
"33) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, який сплачується відповідно до Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"; ".
 
Відхилено   33) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження;
 
54. 34) 30 відсотків екологічного податку (крім надходжень, визначених пунктом 30 цієї статті);
 
   34) 30 відсотків екологічного податку (крім надходжень, визначених пунктом 30 цієї статті);
 
55. 35) 30 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;
 
   35) 30 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;
 
56. 36) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення;
 
   36) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення;
 
57. 37) податок на додану вартість, що сплачується до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м’ясо-кісткове борошно);
 
   37) податок на додану вартість, що сплачується до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м’ясо-кісткове борошно);
 
58. 38) кошти від реалізації продуктів утилізації твердого ракетного палива;
 
   38) кошти від реалізації продуктів утилізації твердого ракетного палива;
 
59. 39) збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.
 
-24- Статтю 4 доповнити пунктом 40:
"40) податкова заборгованість з податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, частини прибутку (доходу), що відраховується господарськими організаціями до державного бюджету та надходження розстрочених та реструктуризованих податкових зобов’язань"
 
Відхилено   39) збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.
 
    -25- Доповнити статтю 4 розділу ІІ пунктом такого змісту "40) податкова заборгованість з податку на прибуток підприємств (крім підприємств комунальної власності), податку на додану вартість, рентної плати за транзитне транспортування природного газу, а також надходження розстрочених податкових зобов'язань (у тому числі відсотків за користування податковим кредитом) з цих платежів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її підприємств; "
 
Відхилено    
    -26- Шенцев Д.О.
Доповнити статтю 4 пунктом 40 такого змісту:
"50 відсотків збору за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування).
Ці кошти направляються на казначейські рахунки підприємств (постійних лісокористувачів) і використовують на проведення заходів з лісовідновлення, охорони і захисту лісів, придбання лісогосподарської та протипожежної техніки, впровадження і введення електронного обліку деревини"
 
Відхилено    
    -27- Корж П.П.
Доповнити статтю 4 розділу ІІ пунктом такого змісту "40) податкова заборгованість з податку на прибуток підприємств (крім підприємств комунальної власності), податку на додану вартість, рентної плати за транзитне транспортування природного газу, а також надходження розстрочених податкових зобов'язань (у тому числі відсотків за користування податковим кредитом) з цих платежів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її підприємств; "
 
Відхилено    
60. Стаття 5. Установити, що у 2011 році повернення природного газу або надходження коштів в рахунок погашення заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за використані матеріальні цінності з державного резерву у сумі не менше 50.000 тис. гривень спрямовується у рахунок погашення зобов'язань Державного комітету України з державного матеріального резерву за зберігання запасів державного резерву перед суб'єктами господарювання, які мають заборгованість із розрахунків з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та її підприємствами.
 
-28- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У статті 5 слова "Державного комітету України з державного матеріального резерву" замінити словами "Державного агентства резерву України".
 
Враховано   Стаття 5. Установити, що у 2011 році повернення природного газу або надходження коштів у рахунок погашення заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за використані матеріальні цінності з державного резерву у сумі не менше 50.000 тис. гривень спрямовується у рахунок погашення зобов'язань Державного агентства резерву України за зберігання запасів державного резерву перед суб'єктами господарювання, які мають заборгованість з розрахунків з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та її підприємствами.
 
61. Порядок проведення розрахунків відповідно до цієї статті встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок проведення розрахунків відповідно до цієї статті встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
62. Стаття 6. Установити, що у 2011 році надходження коштів від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату, зараховуються на окремі спеціальні рахунки Державного казначейства України у публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України", які є доступними міжнародним аудиторам, та зберігаються в валюті, а при необхідності зазначені кошти конвертуються у гривню безпосередньо перед використанням.
 
-29- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У частині першій статті 6 слова "Державного казначейства" замінити словами "Державної казначейської служби".
 
Враховано   Стаття 6. Установити, що у 2011 році надходження коштів від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату, зараховуються на окремі спеціальні рахунки Державної казначейської служби України у публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України", які є доступними міжнародним аудиторам, та зберігаються у валюті, а за необхідності зазначені кошти конвертуються у гривню безпосередньо перед використанням.
 
63. Національному агентству екологічних інвестицій України у 2011 році залишки коштів, отриманих від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату, спрямувати виключно на державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату. Установити, що невикористаний залишок коштів, що утворився на рахунках спеціального фонду на кінець року, використовується на покриття відповідних витрат в наступних бюджетних періодах з урахуванням їх цільового призначення.
 
-30- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У першому реченні частини другої статті 6 слово "Національному" замінити словом "Державному", друге речення частини другої виключити (врегульовано частиною другою статті 57 нової редакції Бюджетного кодексу).
 
Враховано   Державному агентству екологічних інвестицій України у 2011 році залишки коштів, отриманих від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату, спрямувати виключно на державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату.
 
    -31- Жебрівський П.І.
Доповнити статтю 6 новим абзацом такого змісту: "Спрямувати за спеціальним фондом Державного бюджету на 2011 рік 50% коштів, отриманих від продажу частин установленої кількості викидів парникових газів (включаючи залишок таких коштів, які складаються на 01.01.2011 року) органам місцевого самоврядування для реалізації інвестиційних програм (проектів) з енергозбереження та захисту навколишнього природного середовища у вигляді субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам міст Києва і Севастополя, міст республіканського в Автономній Республіці Крим та обласного значення, районним бюджетам згідно форменому підходу (з урахуванням кількості населення та коригуючим коефіцієнтом по території)".
 
Відхилено    
64. Стаття 7. Податки і збори (обов’язкових платежів), які справлялися до 1 січня 2011 року, але не визначені Податковим кодексом України (крім податків та зборів, які надходили до місцевих бюджетів), включаючи розстрочені та відстрочені суми грошових зобов’язань, суми податкового боргу з урахуванням штрафних санкцій та пені, що обліковувались станом на 31 грудня 2010 року та сум донарахованих за актами перевірок по цих податках та зборах (обов’язкових платежах) зараховуються до загального фонду державного бюджету і сплачуються платниками податку або стягуються у порядку встановленому Податковим кодексом України.
 
-32- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Статтю 7 викласти в такій редакції:
"Стаття 7. Установити, що податки і збори (обов’язкові платежі), які справлялися до 1 січня 2011 року та не встановлені Податковим кодексом України як загальнодержавні і місцеві податки та збори, включаючи розстрочені і відстрочені суми грошових зобов’язань, суми податкового боргу з урахуванням штрафних санкцій та пені, що обліковувалися станом на 31 грудня 2010 року, і суми, донараховані за актами перевірок, за цими податками і зборами (обов’язковими платежами), сплачуються платниками податку за правилами, встановленими відповідними законодавчими актами України, або стягуються у порядку, встановленому Податковим кодексом України, та зараховуються до: загального фонду державного бюджету – в частині податків і зборів (обов’язкових платежів), які зараховувалися до державного бюджету; загального чи спеціального фонду місцевих бюджетів – в частині податків і зборів (обов’язкових платежів), які зараховувалися відповідно до загального чи спеціального фонду місцевих бюджетів.".
 
Враховано   Стаття 7. Установити, що податки і збори (обов’язкові платежі), які справлялися до 1 січня 2011 року та не встановлені Податковим кодексом України як загальнодержавні і місцеві податки та збори, включаючи розстрочені і відстрочені суми грошових зобов’язань, суми податкового боргу з урахуванням штрафних санкцій та пені, що обліковувалися станом на 31 грудня 2010 року, і суми, донараховані за актами перевірок, за цими податками і зборами (обов’язковими платежами), сплачуються платниками податку за правилами, встановленими відповідними законодавчими актами України, або стягуються у порядку, встановленому Податковим кодексом України, та зараховуються до: загального фонду державного бюджету – в частині податків і зборів (обов’язкових платежів), які зараховувалися до державного бюджету; загального чи спеціального фонду місцевих бюджетів – в частині податків і зборів (обов’язкових платежів), які зараховувалися відповідно до загального чи спеціального фонду місцевих бюджетів.
 
    -33- Круць М.Ф.
Чуднов В.М.
слова в дужках " (обов’язкових платежів)" замінити словами в дужках " (обов’язкові платежі)"
 
Враховано    
65. Податки і збори (обов’язкових платежів), які справлялися до 1 січня 2011 року, але не визначені Податковим кодексом України та надходили до місцевих бюджетів, включаючи розстрочені та відстрочені суми грошових зобов’язань, суми податкового боргу з урахуванням штрафних санкцій та пені, що обліковувались станом на 31 грудня 2010 року та сум донарахованих за актами перевірок по цих податках та зборах (обов’язкових платежах), здійснюється в порядку, який діяв у 2010 році та обліковуються за відповідними кодами бюджетної класифікації доходів загального і спеціального фондів місцевих бюджетів, зараховуються до місцевих бюджетів і сплачуються платниками податку або стягуються у порядку встановленому Податковим кодексом України.
 
-34- Круць М.Ф.
Чуднов В.М.
слова в дужках " (обов’язкових платежів)" замінити словами в дужках " (обов’язкові платежі)"
 
Враховано      
66. ІІІ. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 
   ІІІ. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 
67. Стаття 8. Установити на 31 грудня 2011 року граничний обсяг державного боргу в сумі 375.643.401,9 тис. гривень.
 
   Стаття 8. Установити на 31 грудня 2011 року граничний обсяг державного боргу в сумі 375.643.401,9 тис. гривень.
 
68. Установити, що у 2011 році абзац четвертий частини першої статті 16 Бюджетного кодексу України діє з урахуванням таких змін:
 
-35- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У статті 8 абзаци другий і третій замінити абзацом другим такого змісту:
"У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування певного типу, визначених у додатку № 2 до цього Закону, у неповному обсязі дозволити Кабінету Міністрів України збільшувати на відповідний обсяг кошти від зовнішніх (внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу".
 
Враховано      
    -36- Чорноволенко О.В.
Абзац 2 статті 8 розділу ІІІ законопроекту вилучити.
 
Враховано в іншій редакції   
69. "У разі зменшення обсягу коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування певного типу порівняно з обсягом, визначеним законом про Державний бюджет України збільшується обсяг коштів від зовнішніх (внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу".
 
-37- Куликов К.Б.
у абзаці 2 частини 2 статті 8 слова: "з відповідним коригуванням" замінити словами: "з дотриманням".
 
Відхилено   У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування певного типу, визначених у додатку № 2 до цього Закону, у неповному обсязі дозволити Кабінету Міністрів України збільшувати на відповідний обсяг кошти від зовнішніх (внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу.
 
    -38- Жебрівський П.І.
У третьому абзаці статті 8 слова "з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу" замінити словами "в межах граничного обсягу державного боргу".
 
Відхилено    
70. Стаття 9. Установити, що у 2011 році державні гарантії надаються Кабінетом Міністрів України на суму 15.000.000 тис. гривень для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб'єктів господарювання - резидентів України державного сектору економіки за наступними напрямами:
 
-39- Катеринчук М.Д.
Статтю 9 виключити
 
Відхилено   Стаття 9. Установити, що у 2011 році державні гарантії надаються Кабінетом Міністрів України на суму 15.000.000 тис. гривень для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб'єктів господарювання - резидентів України державного сектору економіки за такими напрямами:
 
    -40- Викласти абзац перший статті 9 у такій редакції:
"Стаття 9. Установити, що у 2011 році державні гарантії надаються Кабінетом Міністрів України на суму 20.000.000 тис. гривень для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб'єктів господарювання - резидентів України державного сектору економіки за наступними напрямами"; "
 
Відхилено    
    -41- Статтю 9 викласти у наступній редакції:
"Стаття 9. Установити, що у 2011 році державні гарантії надаються Кабінетом Міністрів України на суму 15.000.000 тис. гривень для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб'єктів господарювання - резидентів України державного сектору економіки за наступними напрямами:
за зобов’язаннями Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (за запозиченнями, пов’язаними з реалізацією проекту з будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС) на суму 8.000.000 тис.грн.
за зобов'язаннями Державної служби автомобільних доріг України (за запозиченнями, зобов'язаннями з оплати введених інвесторами у дію об'єктів та за договорами концесії);
за зобов’язаннями суб’єктів господарювання, об’єкти державної власності яких належать до сфери управління Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів;
за зобов'язаннями Державної іпотечної установи на суму 1.000.000 тис. гривень;
для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, в тому числі імпортозамінних і експортоорієнтованих галузей;
для фінансування розвитку житлово-комунального господарства.
Порядок та умови надання державних гарантій встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", Державна служба автомобільних доріг України та Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів звільняються від зобов’язання подавати забезпечення виконання зобов’язань перед державою із відшкодування витрат державного бюджету та сплачувати до державного бюджету плату за отримання державних гарантій".
 
Враховано частково    
    -42- Гриневецький С.Р.
Стешенко О.М.
Передбачити встановлення гарантій за зобов`язаннями Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" на будівництво житла для молоді в обсязі, не менше 800 млн.грн.
 
Враховано частково    
    -43- Мартиненко М.В.
Передбачити цільові державні гарантії на 960 млн. грн. для вугільної промисловості з метою залучення інвестиційних ресурсів Держбанку розвитку КНР.
 
Відхилено    
71. за зобов'язаннями Державної служби автомобільних доріг України (за запозиченнями, зобов'язаннями з оплати введених інвесторами у дію об'єктів та за договорами концесії);
 
   за зобов'язаннями Державної служби автомобільних доріг України (за запозиченнями, зобов'язаннями з оплати введених інвесторами у дію об'єктів та за договорами концесії);
 
72. за зобов’язаннями суб’єктів господарювання, об’єкти державної власності яких належать до сфери управління Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів;
 
-44- Шпак В.Ф.
частину першу статті 9 доповнити новим абзацом такого змісту:
"за зобов’язаннями Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" по закупівлі техніки та обладнання для агропромислового комплексу, аналоги яких не виробляються в Україні, на суму 3 000 000 тис. гривень; "
 
Відхилено   за зобов’язаннями суб’єктів господарювання, об’єкти державної власності яких належать до сфери управління Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів;
 
73. за зобов'язаннями Державної іпотечної установи на суму 1.000.000 тис. гривень;
 
-45- Деркач М.І.
Статтю 9 законопроекту після абзацу четвертого частини першої доповнити абзацом такого змісту:
"за зобов’язаннями суб’єктів господарювання, які виникають в процесі реалізації проекту "Автомобільна дорога на ділянці від вул. Кайдацький шлях до автомобільної дороги Київ-Луганськ - Ізварине, м. Дніпропетровськ - будівництво" у Дніпропетровській області"
У зв’язку з цим абзаци п’ятий та шостий частини першої вважати відповідно абзацами шостим та сьомим.
 
Відхилено   за зобов'язаннями Державної іпотечної установи на суму 1.000.000 тис. гривень;
 
74. для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, в тому числі імпортозамінних і експортоорієнтованих галузей;
 
-46- Чуднов В.М.
В абзаці п’ятому статті 9 слова "та інших" виключити.
 
Відхилено   для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, в тому числі імпортозамінних і експортоорієнтованих галузей;
за зобов’язаннями Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (за запозиченнями, пов’язаними з реалізацією проекту з будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС);
для реалізації проекту будівництва мостового переходу через річку Дніпро в м. Запоріжжя на суму 500.000 тис. гривень;
за зобов`язаннями Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" на будівництво житла для молоді;
 
    -47- Лук'янов В.В.
Доповнити частину першу статті 9 (щодо надання державних гарантій) таким текстом: "для реалізації проекту будівництва мостового переходу через річку Дніпро в м. Запоріжжя на суму 500.000 тис. гривень".
 
Враховано    
    -48- Александровська А.О.
Абзац 5 частині 1 статті 9 викласти у наступній редакції: "для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, в тому числі імпортозамінних і експортоорієнтованих галузей, державних підприємств авіабудування, суднобудування, приладобудування, державних програм з енергозбереження;"
 
Відхилено    
    -49- Чорноволенко О.В.
Пункт 4 абзацу першого статті 9 розділу ІІІ законопроекту викласти у такій редакції: "для фінансування проектів реалізація яких сприятиме розвитку економіки України; ";
 
Відхилено    
75. для фінансування розвитку житлово-комунального господарства.
 
-50- Жебрівський П.І.
Петьовка В.В.
Частину першу статті 9 доповнити абзацом такого змісту: "для фінансування технічного переоснащення органів управління та сил цивільного захисту МНС на суму 1 000 000 тис. грн.; "
 
Відхилено   для фінансування розвитку житлово-комунального господарства.
 
    -51- Чорноволенко О.В.
Пункт 5 абзацу першого статті 9 розділу ІІІ законопроекту доповнити словами "та житлового будівництва"
 
Відхилено    
    -52- Доповнити частину першу статті 9 абзацом сьомим такого змісту:
"за зобов’язаннями Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" для фінансування інвестиційних проектів її Дочірньої компанії "Укргазвидобування" на суму 1.600.000 тис. гривень та Державної акціонерної компанії "Чорноморнафтогаз" на суму 3.400.000 тис. гривень"; "
 
Відхилено    
    -53- Передбачити надання державних гарантій:
АК "Київенерго" за кредитом 220 млн. доларів США (1,8 млрд.грн.), який заплановано залучити у Світового Банку для реалізації заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;
ВАТ "Центренерго" у сумі 950 млн. грн. для реалізації Проекту технічного переоснащення та реконструкції енергоблоку №2 Трипільської ТЕС.
 
Відхилено    
    -54- Лук'янов В.В.
Статтю 9 доповнити абзацом такого змісту:
"державні гарантії надаються підприємствам недержавної форми власності, що входять до Переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави на виконання міжнародних контрактів, а також підприємствам виконавцям державних і оборонних замовлень."
 
Відхилено    
76. Порядок та умови надання державних гарантій встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
-55- Куликов К.Б.
абзац 7 частини 1 статті 9 доповнити словами: "з дотриманням положень статті 17 Бюджетного кодексу України".
 
Відхилено   Порядок та умови надання державних гарантій встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
77. Державна служба автомобільних доріг України та Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів звільняються від зобов’язання подавати забезпечення виконання зобов’язань перед державою із відшкодування витрат державного бюджету та сплачувати до державного бюджету плату за отримання державних гарантій.
 
-56- Куликов К.Б.
частину 3 статті 9 виключити.
 
Відхилено   Державна служба автомобільних доріг України та Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів звільняються від зобов’язання подавати забезпечення виконання зобов’язань перед державою з відшкодування витрат державного бюджету та сплачувати до державного бюджету плату за отримання державних гарантій.
 
    -57- Куликов К.Б.
статтю 9 доповнити таким реченням:
"Кабінету Міністрів України забезпечити контроль за діяльністю підприємств, що отримали кредити під державні гарантії, та цільовим використанням зазначених кредитів".
 
Відхилено    
    -58- Частину третю статті 9 викласти у такій редакції:
"Державна служба автомобільних доріг України, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів звільняються від зобов’язання подавати забезпечення виконання зобов’язань перед державою із відшкодування витрат державного бюджету та сплачувати до державного бюджету плату за отримання державних гарантій"."
 
Відхилено    
    -59- Жебрівський П.І.
Восьмий абзац статті 9 викласти в такій редакції: "Державна служба автомобільних доріг України, Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів та МНС України звільняються від зобов’язання подавати забезпечення виконання зобов’язань перед державою із відшкодування витрат державного бюджету та сплачувати до державного бюджету плату за отримання державних гарантій.
 
Відхилено    
    -60- Александровська А.О.
Статтю 9 доповнити: "Державні авіабудівні, суднобудівні та приладобудівні підприємства звільняються від сплати до державного бюджету плати за отримання державних гарантій."
 
Відхилено    
    -61- Лук'янов В.В.
"Установити, що у 2011 році державні гарантії щодо зобов’язань із запозиченнями (в тому числі у формі кредитів, позик, цінних паперів), що здійснюються з метою реалізації Державної цільової програми комплексного протипаводкового захисту в басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. № 1151, можуть надаватись незалежно від джерела повернення коштів за такими зобов’язаннями, за умови що основна сума забезпечених державною гарантією не перевищує 1.700.000 тис. гривень
 
Відхилено    
    -62- Шпак В.Ф.
Частину третю статті 9 доповнити Національною акціонерною компанією "Украгролізинг".
 
Відхилено    
78. Стаття 10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2011 рік у частині фінансування є:
 
   Стаття 10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2011 рік у частині фінансування є:
 
79. 1) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;
 
-63- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Текст пункту 1 статті 10 викласти в такій редакції: "кредити (позики), що залучаються державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів)".
 
Враховано   1) кредити (позики), що залучаються державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів);
 
80. 2) невикористаний залишок коштів, джерелом яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу;
 
-64- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У пункті 2 статті 10 слово "невикористаний" виключити, після слова "джерелом" доповнити словом "формування" (для узгодження з пунктом 3 цієї статті щодо термінології).
 
Враховано   2) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу;
 
81. 3) залишок коштів у сумі 138.614,4 тис. гривень, джерелом формування яких були надходження від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки".
 
-65- Корж П.П.
Доповнити статтю 10 пунктом 4 наступного змісту:
"4) невикористаний залишок коштів спеціального фонду державного бюджету станом на 1 грудня 2010 року, джерелом формування якого у 2009 році були надходження збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, у сумі 406.272.278 тис. гривень"
 
Відхилено   3) залишок коштів у сумі 138.614,4 тис. гривень, джерелом формування яких були надходження від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки".
 
    -66- Куликов К.Б.
Розділ ІІІ законопроекту доповнити новою статтею такого змісту:
"Кабінету Міністрів України забезпечити контроль за належною реалізацією проектів за позиками, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій, і щокварталу інформувати Верховну Раду України та Рахункову палату про використання коштів позики".
 
Відхилено    
82. ІV. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 
   ІV. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 
83. Стаття 11. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2011 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, централізовані заходи і програми в розрізі адміністративно-територіальних одиниць, розподіл видатків в розрізі місцевих та апеляційних судів, згідно з додатками № 3, № 4, № 5 та № 8 до цього Закону.
 
-67- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У статті 11 слова "централізовані заходи і програми в розрізі адміністративно-територіальних одиниць" замінити словами "розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями", а слова "розподіл видатків в розрізі місцевих та апеляційних судів" замінити словами "розподіл видатків на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів".
 
Враховано   Стаття 11. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2011 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями, розподіл видатків на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів згідно з додатками № 3, № 4, № 5 та № 8 до цього Закону.
Стаття 12. Установити, що забезпечення діяльності центральних органів виконавчої влади, що ліквідуються або реорганізуються, та урядових органів, що ліквідуються, до завершення процедур ліквідації або реорганізації здійснюється в межах видатків, передбачених новоутвореним центральним органам виконавчої влади, які визначені правонаступниками чи яким передаються функції органів, що ліквідуються або реорганізуються.
 
    -68- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Статтю 11 доповнити частиною другою такого змісту:
"Заборонити розпорядникам бюджетних коштів, а також Національному банку України, здійснювати витрати на придбання товарів та послуг за сумою, що перевищують 50 тис. гривень, без проведення конкурсу або з проведенням конкурсу з одним учасником. У надзвичайних ситуаціях дозволяється здійснювати витрати на придбання товарів та послуг без проведення конкурсу або з проведенням конкурсу з одним учасником. Рішення щодо таких витрат, якщо вони здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, може прийматись Кабінетом Міністрів України. Якщо такі витрати здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів, то рішення має прийматись колегіальним органом місцевого самоврядування"
 
Відхилено    
    -69- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Статтю 11 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Повна інформація щодо всіх видатків (крім заробітної плати та витрат пов’язаних з її виплатою), які фінансуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також Національним банком України за сумою, що перевищують 5 тис. гривень, протягом п’яти робочих днів після їх здійснення в обов’язковому порядку оприлюднюється на сайтах відповідних розпорядників бюджетних коштів. Інформація щодо здійснених видатків має містити відомості щодо керівників чи колегіальних органів, що прийняли відповідне рішення, його обґрунтування, факт чи відсутність проведення конкурсу щодо придбання відповідних товарів та послуг на суму, що перевищують 50 тис. гривень, повну назву юридичної чи фізичної особи - підприємця, в яких купувались ці товари та послуги, а також їх юридичний адрес місцезнаходження. У разі проведення конкурсу має бути вказано кількість та повну назву учасників, що брали участь в конкурсі, надано посилання щодо того, де і коли він проводився. Вимоги, вказані в цій частині, не стосуються інформації про видатки, що здійснені для реалізації заходів, пов’язаних з національною безпекою держави"
 
Відхилено    
    -70- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Статтю 11 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Щоквартально, не пізніше 1 лютого, 1 травня, 1 липня та 1 листопада 2011 року Головне управління державної служби України зобов’язано оприлюднити на своєму сайті інформацію щодо середньомісячної за попередній квартал заробітної плати, включаючи всі види виплат та допомоги, яка виплачувалась Президенту України, Прем’єр-міністру України, керівникам Національного банку України, Адміністрації Президента України, а також міністерств, державних служб, агентств та інспекцій, установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Вимоги передбачені цією частиною розповсюджуються на державні і комунальні підприємства та господарські товариства, в яких державі чи органам місцевого самоврядування належить більше 50 відсотків статутного капіталу"
 
Відхилено    
    -71- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Статтю 11 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
"Заборонити в 2011 році установам та організаціям, що фінансуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, купувати, а також брати у фінансовий та оперативний лізинг легкові автомобілі, балансова вартість яких перевищує 80 тис. гривень. Ці вимоги також розповсюджуються на державні і комунальні підприємства та господарські товариства, в яких державі чи органам місцевого самоврядування належить більше 50 відсотків статутного капіталу"
 
Відхилено    
    -72- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Статтю 11 доповнити частиною шостою такого змісту:
"Всі видатки на утримання Збройних сил України здійснюється виключно за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та у розмірі 16.000.000 тис. гривень. Розподіл видатків здійснюється згідно з додатком № 3 до цього Закону"
 
Відхилено    
    -73- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Статтю 11 доповнити частиною сьомою такого змісту:
"Міністерству внутрішніх справ протягом 2011 та 2012 років провести скорочення співробітників на 30 відсотків по відношенню до чисельності, яка була станом на 1 грудня 2010 року. У 2011 році скорочення має становити не менше 15 відсотків та воно повинно бути проведено не пізніше 1 травня 2011 року. У 2012 році скорочення має бути проведено з 1 січня 2012 року. Збільшення заробітної плати співробітникам міністерства може здійснюватися лише за рахунок коштів, що економляться в наслідок скорочення загальної чисельності співробітників"
 
Відхилено    
    -74- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Статтю 11 доповнити частиною восьмою такого змісту:
"У 2011 році заборонити державним органам та органам місцевого самоврядування укладати угоди щодо придбання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів автобуси, тролейбуси та трамваї, які не передбачають перевезення інвалідів у візках. Це обмеження також стосується придбання зазначених транспортних засобів під державні гарантії чи гарантії місцевих органів влади"
 
Відхилено    
    -75- Бондаренко В.Д.
Необхідно привести у відповідність з новою структурою виконавчої влади і назви головних розпорядників коштів державного бюджету та відповідних програм з уточненням обсягів фінансування.
 
Враховано    
    -76- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Після статті 11 доповнити статтею такого змісту:
"Стаття __. Установити, що забезпечення діяльності центральних органів виконавчої влади, що ліквідуються або реорганізуються, та урядових органів, що ліквідуються, до завершення процедур ліквідації або реорганізації здійснюється в межах видатків, передбачених новоутвореним центральним органам виконавчої влади, які визначені правонаступниками чи яким передаються функції органів, що ліквідуються або реорганізуються".
 
Враховано    
84. Стаття 12. Видатки, передбачені цим Законом на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації, в тому числі проектів інформатизації органів виконавчої влади за кодами програмної класифікації видатків державного бюджету: 0301160, 1202070, 2201190 (в частині інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів), 2401030, 2408030, 2408600, 2501140, 2801020, 3001070, 3111080, 3501020, 3501660, 3507600, 5001060, 5501020, 5031030, 6122060, 6151020, 6511020, погоджуються відповідними розпорядниками бюджетних коштів зазначених проектів з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації - центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України.
 
-77- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Статтю 12 виключити (врегульовано частиною першою статті 48 Бюджетного кодексу України).та уточнити нумерацію інших статей та пунктів.
 
Враховано      
85. Стаття 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2011 рік у частині кредитування є:
 
   Стаття 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2011 рік у частині кредитування є:
 
86. 1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;
 
   1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;
 
87. 2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня;
 
   2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня;
 
88. 3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років;
 
   3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років;
 
89. 4) повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;
 
   4) повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;
 
90. 5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб'єктам господарювання;
 
   5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб'єктам господарювання;
 
91. 6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам;
 
   6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам;
 
92. 7) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики України на формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників;
 
-78- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У пункті 7 статті 13 слово "України" замінити словами "та продовольства України".
 
Враховано   7) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України на формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників;
 
93. 8) повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам;
 
   8) повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам;
 
94. 9) повернення кредиту, наданого на реконструкцію гідроелектростанцій;
 
   9) повернення кредиту, наданого на реконструкцію гідроелектростанцій;
 
95. 10) повернення кредитів, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива;
 
   10) повернення кредитів, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива;
 
96. 11) повернення коштів, наданих з Державного бюджету України для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня.
 
   11) повернення коштів, наданих з Державного бюджету України для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня.
 
97. Стаття 14. Установити, що у 2011 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими пунктами статей 4, 10 та 13 цього Закону, спрямовуються відповідно на:
 
-79- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
В абзаці першому статті 14 слово "окремими" замінити словами "відповідними".
 
Враховано   Стаття 14. Установити, що у 2011 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 4, 10 та 13 цього Закону, спрямовуються відповідно на:
 
98. 1) розвиток мережі й утримання автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 та 27 статті 4 цього Закону);
 
-80- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У статті 14 пункти 1 і 3 об’єднати (для приведення у відповідність до додатку № 3) і замінити пунктом 1 (уточнивши нумерацію наступних пунктів), виклавши їх у такій редакції:
"1) розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 та 27 статті 4 цього Закону)".
 
Враховано в іншій редакції  1) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування; субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах; погашення зобов'язань за кредитами, отриманими під гарантію Кабінету Міністрів України на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування (за рахунок 81 відсотка джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 та 27 статті 4 цього Закону);
 
    -81- Лук'янов В.В.
Пункти 1-4 статті 14 замінити пунктами 1-2 (з уточненням нумерації наступних пунктів цієї статті) такого змісту:
"1) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування; субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах; погашення зобов'язань за кредитами, отриманими під гарантію Кабінету Міністрів України на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування (за рахунок 81 відсотка джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 та 27 статті 4 цього Закону);
2) будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення) та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (за рахунок 19 відсотків джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 та 27 статті 4 цього Закону)".
 
Враховано    
99. 2) будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до комунальної власності (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 та 27 статті 4 цього Закону);
 
-82- Жебрівський П.І.
Пункт 2 статті 14 викласти в такій редакції:
"субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до комунальної власності (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 та 27 статті 4 цього Закону).
 
Враховано /у пункті 1/     
    -83- Матвєєв В.Й.
Симоненко П.М.
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, ремонт і утримання вулиць і доріг у населених пунктах, що перебувають у комунальній власності згідно з критеріями, визначеними Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано    
100. 3) будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення) та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 та 27 статті 4 цього Закону);
 
   2) будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення) та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (за рахунок 19 відсотків джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 та 27 статті 4 цього Закону);
 
101. 4) погашення зобов'язань за кредитами, отриманими під гарантію Кабінету Міністрів України на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 та 27 статті 4 цього Закону);
 
      
102. 5) виплати, пов'язані з виконанням консульських функцій дипломатичними представництвами України та функціонуванням консульських установ України за кордоном (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 4 цього Закону);
 
   3) виплати, пов'язані з виконанням консульських функцій дипломатичними представництвами України та функціонуванням консульських установ України за кордоном (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 4 цього Закону);
 
103. 6) погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 4 цього Закону);
 
   4) погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 4 цього Закону);
 
104. 7) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і проведенням виконавчих дій, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 4 цього Закону);
 
   5) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і проведенням виконавчих дій, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 4 цього Закону);
 
105. 8) забезпечення міжнародних зобов'язань України у космічній галузі (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 4 цього Закону);
 
   6) забезпечення міжнародних зобов'язань України у космічній галузі (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 4 цього Закону);
 
106. 9) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 4 цього Закону);
 
-84- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У пункті 9 статті 14 слова "Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити словами "Міністерства надзвичайних ситуацій України".
 
Враховано   7) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 4 цього Закону);
 
    -85- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Пункт 9) статті 14 викласти у такій редакції:
"9) потреби військових формувань, крім Збройних Сил України, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 4 цього Закону)"
 
Відхилено    
107. 10) дотацію Пенсійному фонду України на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 4 цього Закону);
 
   8) дотацію Пенсійному фонду України на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 4 цього Закону);
 
108. 11) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні та участь України у міжнародних авіаційних організаціях і утримання Державної авіаційної адміністрації (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 4 цього Закону);
 
-86- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У пункті 11 статті 14 слово "адміністрації" замінити словами "служби України".
 
Враховано   9) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні та участь України у міжнародних авіаційних організаціях і утримання Державної авіаційної служби України (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 4 цього Закону);
 
109. 12) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту, утримання Державної адміністрації морського і річкового транспорту та Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства Міністерства транспорту та зв'язку України (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 4 цього Закону, крім тих, що надходять від риболовних портів);
 
-87- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У пункті 12 статті 14 слова "Державної адміністрації морського і річкового транспорту та Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства Міністерства транспорту та зв'язку України" замінити словами "Державної служби морського та річкового транспорту України та Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства Міністерства інфраструктури України".
 
Враховано   10) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту, утримання Державної служби морського та річкового транспорту України та Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства Міністерства інфраструктури України (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 4 цього Закону, крім тих, що надходять від риболовних портів);
 
110. 13) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 4 цього Закону, в частині тих, що надходять від риболовних портів);
 
   11) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 4 цього Закону, в частині тих, що надходять від риболовних портів);
 
111. 14) заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 4 цього Закону);
 
   12) заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 4 цього Закону);
 
112. 15) здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 4 цього Закону);
 
   13) здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 4 цього Закону);
 
113. 16) заходи, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції і виконання робіт бюджетними установами, та інші заходи з утримання цих установ згідно із законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 4 цього Закону);
 
-88- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Текст пункту 16 статті 14 викласти в такій редакції: "заходи, визначені абзацами чотирнадцятим - двадцять першим частини четвертої статті 13 Бюджетного кодексу України (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статті 4 цього Закону)".
 
Враховано   14) заходи, визначені абзацами чотирнадцятим - двадцять першим частини четвертої статті 13 Бюджетного кодексу України (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статті 4 цього Закону);
 
114. 17) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктами 21 і 36 статті 4 цього Закону, та 80 відсотків джерел, визначених пунктом 15 статті 4 цього Закону);
 
   15) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктами 21 і 36 статті 4 цього Закону, та 80 відсотків джерел, визначених пунктом 15 статті 4 цього Закону);
 
115. 18) відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей державного резерву (за рахунок джерел, визначених пунктами 16 і 24 статті 4 цього Закону, та 20 відсотків джерел, визначених пунктом 15 статті 4 цього Закону);
 
   16) відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей державного резерву (за рахунок джерел, визначених пунктами 16 і 24 статті 4 цього Закону, та 20 відсотків джерел, визначених пунктом 15 статті 4 цього Закону);
 
116. 19) участь українського персоналу органів внутрішніх справ України у миротворчих операціях та інші потреби органів внутрішніх справ відповідно до кошторису Міністерства внутрішніх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 17 статті 4 цього Закону);
 
   17) участь українського персоналу органів внутрішніх справ України у миротворчих операціях та інші потреби органів внутрішніх справ відповідно до кошторису Міністерства внутрішніх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 17 статті 4 цього Закону);
 
117. 20) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів, у тому числі на функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і державних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статті 4 цього Закону);
 
-89- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У пункті 20 статті 14 слова "у тому числі на функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і державних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України" замінити словами "відповідно до закону" (врегульовано законом від 08.07.2010 № 2457 у змінах до Закону "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні").
 
Враховано   18) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів відповідно до закону (за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статті 4 цього Закону);
 
118. 21) заходи, пов'язані з виготовленням та видачею посвідчення закордонного українця (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статті 4 цього Закону);
 
   19) заходи, пов'язані з виготовленням та видачею посвідчення закордонного українця (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статті 4 цього Закону);
 
119. 22) придбання Міністерством палива та енергетики України цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 4, пунктом 3 статті 10 та пунктом 10 статті 13 цього Закону);
 
-90- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У пункті 22 статті 14 слова "палива та енергетики" замінити словами "енергетики та вугільної промисловості".
 
Враховано   20) придбання Міністерством енергетики та вугільної промисловості України цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 4, пунктом 3 статті 10 та пунктом 10 статті 13 цього Закону);
 
    -91- Пункт 22 статті 14 викласти у наступній редакції:
"22) придбання цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України "Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (пунктом 3 статті 10 та пунктом 10 статті 13 цього Закону)".
 
Відхилено    
120. 23) фінансову підтримку Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 4 цього Закону);
 
   21) фінансову підтримку Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 4 цього Закону);
 
121. 24) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 4 цього Закону);
 
   22) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 4 цього Закону);
 
122. 25) інформування учасників судового процесу про хід і результати розгляду справи, а також виготовлення та видачу копій судових рішень (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статті 4 цього Закону);
 
   23) інформування учасників судового процесу про хід і результати розгляду справи, а також виготовлення та видачу копій судових рішень (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статті 4 цього Закону);
 
123. 26) державну підтримку заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів (за рахунок джерел, визначених пунктом 26 статті 4 цього Закону);
 
   24) державну підтримку заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів (за рахунок джерел, визначених пунктом 26 статті 4 цього Закону);
 
124. 27) придбання Фондом соціального захисту інвалідів автомобілів для інвалідів та інші заходи щодо соціального захисту інвалідів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 28 статті 4 цього Закону);
 
   25) придбання Фондом соціального захисту інвалідів автомобілів для інвалідів та інші заходи щодо соціального захисту інвалідів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 28 статті 4 цього Закону);
 
125. 28) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, в тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату (за рахунок джерел, визначених пунктом 29 статті 4 цього Закону);
 
-92- Александровська А.О.
Пункт 28 статті 14 викласти у наступній редакції:
"державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, в тому числі на утеплення приміщень та встановлення лічильників у системах водо-, газо-, теплопостачання у закладах соціального забезпечення та державних закладах освіти та охорони здоров’я, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату (за рахунок джерел, визначених пунктом 29 статті 4 цього Закону);
 
Відхилено   26) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, в тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату (за рахунок джерел, визначених пунктом 29 статті 4 цього Закону);
 
126. 29) виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідацію радіаційних аварій (за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статті 4 цього Закону);
 
   27) виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідацію радіаційних аварій (за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статті 4 цього Закону);
 
127. 30) будівництво пускового комплексу "Вектор" та експлуатацію його об'єктів (за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статті 4 цього Закону);
 
   28) будівництво пускового комплексу "Вектор" та експлуатацію його об'єктів (за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статті 4 цього Закону);
 
128. 31) підтримку екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення (за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статті 4 цього Закону);
 
   29) підтримку екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення (за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статті 4 цього Закону);
 
129. 32) підтримку у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС (за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статті 4 цього Закону);
 
   30) підтримку у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС (за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статті 4 цього Закону);
 
130. 33) заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації атомних блоків та поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами на Чорнобильській АЕС (за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статті 4 цього Закону);
 
   31) заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації атомних блоків та поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами на Чорнобильській АЕС (за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статті 4 цього Закону);
 
131. 34) підтримку впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року (за рахунок джерел, визначених пунктом 31 статті 4 та пунктом 2 статті 10 цього Закону);
 
   32) підтримку впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року (за рахунок джерел, визначених пунктом 31 статті 4 та пунктом 2 статті 10 цього Закону);
 
132. 35) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, що включає заходи щодо: ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження; захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю; підтримки реалізації державної екологічної політики; підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту; управління державними кордонами (за рахунок джерел, визначених пунктом 31 статті 4 цього Закону). Порядки використання зазначених коштів визначаються Кабінетом Міністрів України для кожної з програм допомоги Європейського Союзу на підставі укладених міжнародних договорів;
 
   33) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, що включає заходи щодо: ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження; захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю; підтримки реалізації державної екологічної політики; підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту; управління державними кордонами (за рахунок джерел, визначених пунктом 31 статті 4 цього Закону). Порядки використання зазначених коштів визначаються Кабінетом Міністрів України для кожної з програм допомоги Європейського Союзу на підставі укладених міжнародних договорів;
 
133. 36) видатки головних розпорядників коштів державного бюджету, пов'язані з наданням адміністративних послуг (за рахунок джерел, визначених пунктом 32 статті 4 цього Закону);
 
   34) видатки головних розпорядників коштів державного бюджету, пов'язані з наданням адміністративних послуг (за рахунок джерел, визначених пунктом 32 статті 4 цього Закону);
 
134. 37) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (за рахунок джерел, визначених пунктом 33 статті 4 цього Закону);
 
   35) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (за рахунок джерел, визначених пунктом 33 статті 4 цього Закону);
 
135. 38) комплексну реалізацію державної екологічної політики, здійснення природоохоронних заходів (за рахунок джерел, визначених пунктами 34 та 35 статті 4 цього Закону);
 
   36) комплексну реалізацію державної екологічної політики, здійснення природоохоронних заходів (за рахунок джерел, визначених пунктами 34 та 35 статті 4 цього Закону);
 
136. 39) здійснення природоохоронних заходів, направлених на упередження та ліквідацію наслідків, завданих негативними природними явищами (за рахунок джерел, визначених пунктами 34 та 35 статті 4 цього Закону);
 
   37) здійснення природоохоронних заходів, направлених на упередження та ліквідацію наслідків, завданих негативними природними явищами (за рахунок джерел, визначених пунктами 34 та 35 статті 4 цього Закону);
 
137. 40) державну підтримку галузі тваринництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 37 статті 4 цього Закону);
 
   38) державну підтримку галузі тваринництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 37 статті 4 цього Закону);
 
138. 41) реалізацію заходів Програми утилізації твердого ракетного палива (за рахунок джерел, визначених пунктом 38 статті 4 цього Закону);
 
   39) реалізацію заходів Програми утилізації твердого ракетного палива (за рахунок джерел, визначених пунктом 38 статті 4 цього Закону);
 
139. 42) закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками (за рахунок джерел, визначених пунктом 39 статті 4 цього Закону);
 
   40) закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками (за рахунок джерел, визначених пунктом 39 статті 4 цього Закону);
 
140. 43) державну підтримку розвитку хмелярства (за рахунок джерел, визначених пунктом 39 статті 4 цього Закону);
 
   41) державну підтримку розвитку хмелярства (за рахунок джерел, визначених пунктом 39 статті 4 цього Закону);
 
141. 44) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 10 цього Закону);
 
-93- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У пункті 44 статті 14 слова "рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку" замінити словами "реалізацію інвестиційних програм (проектів), у тому числі шляхом рекредитування або надання трансфертів".
 
Враховано   42) реалізацію інвестиційних програм (проектів), у тому числі шляхом рекредитування або надання трансфертів (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 10 цього Закону);
 
142. 45) державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 13 цього Закону);
 
   43) державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 13 цього Закону);
 
143. 46) збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 13 цього Закону);
 
   44) збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 13 цього Закону);
 
144. 47) заходи, пов'язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 13 цього Закону);
 
   45) заходи, пов'язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 13 цього Закону);
 
145. 48) збільшення статутного фонду Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 13 цього Закону);
 
-94- Лук'янов В.В.
У статті 14:
у пункті 48 цифру "4" замінити цифрами та словом "4 та 5";
пункт 49 виключити.
внести відповідні уточнення до додатків №3 і №4 щодо зазначених бюджетних програм.
 
Враховано   46) збільшення статутного фонду Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 та 5 статті 13 цього Закону);
 
146. 49) придбання вітчизняної сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 13 цього Закону);
 
      
147. 50) надання кредитів фермерським господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 13 цього Закону);
 
   47) надання кредитів фермерським господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 13 цього Закону);
 
148. 51) витрати Аграрного фонду, пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 13 цього Закону);
 
   48) витрати Аграрного фонду, пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 13 цього Закону);
 
149. 52) формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 13 цього Закону);
 
   49) формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 13 цього Закону);
 
150. 53) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 13 цього Закону);
 
-95- Корж П.П.
Пункт 53 статті 14 розділу ІV викласти у такій редакції: "53) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості, у тому числі 500.000 тис. гривень на оплату поточного споживання електричної енергії (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 13 цього Закону); "
 
Відхилено   50) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 13 цього Закону);
 
151. 54) здійснення природоохоронних заходів з недопущення потрапляння мастила з гідротурбін в річку Дніпро (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 13 цього Закону);
 
   51) здійснення природоохоронних заходів з недопущення потрапляння мастила з гідротурбін в річку Дніпро (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 13 цього Закону);
 
152. 55) надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 13 цього Закону).
 
-96- Александровська А.О.
Пункт 55 статті 14 викласти у наступній редакції:
"надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників, працівників охорони здоров’я (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 13 цього Закону)."
 
Відхилено   52) надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 13 цього Закону).
 
    -97- Доповнити статтю 14 розділу ІV пунктом такого змісту: "56) надання державної підтримки на реалізацію Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 10, пунктом 11 статті 13). "
 
Відхилено    
    -98- Сербін Ю.С.
Доповнити статтю 14 розділу ІV пунктом такого змісту: "57) збільшення статутного капіталу Державної іпотечної установи з подальшим використанням на реалізацію Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (за рахунок джерел, визначених пунктами 9, 22 статті 4, пунктом 1 статті 10, пунктом 11 статті 13)"
 
Відхилено    
    -99- Сербін Ю.С.
Доповнити статтю 14 розділу ІV пунктом такого змісту: "56) надання державної підтримки на реалізацію Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки (за рахунок джерел, визначених пунктами 9,22 статті 4, пунктом 1 статті 10, пунктом 11 статті 13)"
 
Відхилено    
    -100- Сербін Ю.С.
Доповнити статтю 14 розділу ІV пунктом такого змісту: "58) надання державної підтримки на реалізацію Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки (за рахунок джерел, визначених пунктами 26, 29 статті 4, пунктом 1 статті 10, пунктом 10 статті 13)
 
Відхилено    
    -101- Статтю 14 доповнити новим пунктом:
"___) Установити, що перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла та рахується станом на 1 січня 2011 р. в зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за рахунок надходжень, визначених пунктом 40 статті 4 цього Закону, та додаткових податкових зобов'язань, які виникають у результаті виконання цієї статті".
 
Відхилено    
    -102- Доповнити статтю 14 новим пунктом такого змісту:
"__) будівництво енергоблоків атомних, гідроакумулюючих, інших електростанцій, теплоелектроцентралей, будівництво та реконструкція ліній електропередачі та підстанцій, а також здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектроцентралей (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 10 цього Закону), перелік об’єктів, яких затверджується Кабінетом Міністрів України"
 
Відхилено    
    -103- Корж П.П.
Доповнити статтю 14 розділу ІV пунктом такого змісту "___) погашення підприємствами вугільної промисловості заборгованості за спожиту у минулих періодах електричну енергію (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 10 цього Закону)."
 
Відхилено    
153. V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
 
   V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
 
154. Стаття 15. Установити, що у 2011 році до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать:
 
   Стаття 15. Установити, що у 2011 році до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать:
 
155. 1) податки і збори (обов’язкові платежі), що визначені статтями 64-66 та частиною першою статті 69 Бюджетного кодексу України;
 
-104- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У пункті 1 статті 15 слова "податки і збори (обов’язкові платежі)" замінити словами "доходи місцевих бюджетів".
 
Враховано   1) доходи місцевих бюджетів, що визначені статтями 64-66 та частиною першою статті 69 Бюджетного кодексу України;
 
156. 2) дотації та субвенції з Державного бюджету України (крім субвенцій, визначених статтею 20 цього Закону);
 
-105- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У пункті 2 статті 15 слова "дотації та субвенції з Державного бюджету України" замінити словами "трансферти, що надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам".
 
Враховано   2) трансферти, що надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам (крім субвенцій, визначених статтею 20 цього Закону);
 
    -106- Вилучити
 
Відхилено    
157. 3) плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), що зараховується до бюджетів органів місцевого самоврядування (крім визначених статтями 64 і 66 Бюджетного кодексу України) та не враховується при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів;
 
-107- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Пункт 3 статті 15 виключити (відповідна норма врегульована пунктом 4 частини першої цієї статті).
 
Враховано      
158. 4) інші платежі, що підлягають зарахуванню до місцевих бюджетів відповідно до чинного законодавства та не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
 
-108- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У пункті 4 статті 15 слово "платежі" замінити словом "доходи", слово "чинного" виключити, слово "та" замінити словами "та є такими, що".
 
Враховано   3) інші доходи, що підлягають зарахуванню до місцевих бюджетів відповідно до законодавства та є такими, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
 
159. До доходів бюджету міста Києва зараховується 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) на території міста Києва.
 
-109- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Частину другу статті 15 виключити (відповідну норму врегулювати у законопроекті (реєстр. № 7450) у частини змін до частини першої статті 65 Бюджетного кодексу).
 
Враховано      
    -110- Бондаренко В.Д.
Внести зміни залишивши в бюджеті м. Києва 100% податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються (перераховуються) на території міста Києва.
 
Відхилено    
    -111- Лисов І.В.
Куликов К.Б.
Жебрівський П.І.
Чорноволенко О.В.
Частину другу статті 15 вилучити.
 
Враховано    
160. Стаття 16. Затвердити на 2011 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками №6 та №7 до цього Закону.
 
-112- Матвєєв В.Й.
Симоненко П.М.
Обсяг субвенції на соціально-економічний розвиток у загальній сумі 2 млрд.грн. розподілити пропорційно чисельності населення.
 
Відхилено   Стаття 16. Затвердити на 2011 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками №6 та №7 до цього Закону.
Стаття 17. Затвердити на 2011 рік нормативи щоденних відрахувань для перерахування дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам та коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів згідно з додатком № 6 до цього Закону.
 
161. Стаття 17. Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" у сумі 283.348,6 тис. гривень. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати протягом 2011 року додатковий розподіл та перерозподіл загальних обсягів зазначеної субвенції між місцевими бюджетами.
 
-113- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У статті 17 перше речення виключити (оскільки затвердження обсягу субвенції визначено статтею 16 і додатком № 7), а у другому реченні слова "загальних обсягів зазначеної субвенції між місцевими бюджетами" замінити словами "між місцевими бюджетами обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"".
 
Враховано   Стаття 18. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати протягом 2011 року додатковий розподіл та перерозподіл між місцевими бюджетами обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною".
Стаття 19. Дозволити Центральній виборчій комісії за погодженням з Міністерством фінансів України здійснювати розподіл між місцевими бюджетами субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів виходячи з прийнятих рішень щодо проведення відповідних місцевих виборів та обсягу видатків, необхідних на проведення цих виборів.
 
    -114- Куликов К.Б.
статтю 17 доповнити словами: "за погодженням з Верховною Радою України".
 
Відхилено    
    -115- Александровська А.О.
Статтю 17 викласти у наступній редакції:
«Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" у сумі 283.348, 6 тис. гривень. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати протягом 2011 року додатковий розподіл та перерозподіл загальних обсягів зазначеної субвенції між місцевими бюджетами за погодженням з Комітетом з питань бюджету Верховної Ради України».
 
Відхилено    
    -116- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Розділ V доповнити статтею 17-1 такого змісту:
"Стаття 17-1. Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів по встановленню будинкових лічильників та регуляторів тепла в багатоквартирних будинках у сумі 2.000.000 тис. гривень.
Будинкові лічильники та регулятори тепла повинні встановлюватись в багатоквартирних будинках, де діють житлово-будівельні кооперативи та об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, та які погодились на умови погашення місцевому бюджету протягом чотирьох років рівними частками 50 відсотків витрат з їх встановлення.
Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати протягом 2011 року додатковий розподіл та перерозподіл загальних обсягів зазначеної субвенції між місцевими бюджетами"
 
Відхилено    
    -117- Королевська Н.Ю.
Збільшити на 50% суму, передбачену у статті 17 на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною".
 
Відхилено    
162. Стаття 18. Затвердити на 2011 рік нормативи щоденних відрахувань для перерахування дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам та коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів згідно з додатком N 6 до цього Закону.
 
-118- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Статтю 18 розмістити після статті 16 і відповідно уточнити нумерацію інших статей.
 
Враховано      
163. Стаття 19. Установити, що у 2011 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб 21 відсоток, для дітей - 50 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 75 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.
 
-119- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Статтю 19 розмістити після статті 25 і відповідно уточнити нумерацію інших статей.
 
Враховано      
    -120- У статті 19 цифри та слова "75 відсотків" замінити цифрами та словами "100 відсотків".
 
Відхилено    
    -121- Александровська А.О.
Частину 1 статті 19 викласти у наступній редакції:
"Установити, що у 2011 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб 21 відсоток, для дітей - 75 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 75 відсотків відповідного прожиткового мінімуму".
 
Відхилено    
    -122- Королевська Н.Ю.
У абзаці першому статті 19 цифру "21" замінити цифрою "30", цифру ' "50" замінити цифрою "60", цифру "75" замінити цифрою "85".
 
Відхилено    
    -123- Сушкевич В.М.
У абзаці першому статті 19 слова "для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 75 відсотків відповідного прожиткового мінімуму" замінити словами "для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів, крім інвалідів І, ІІ групи та дітей-інвалідів, - 75 відсотків відповідного прожиткового мінімуму"
 
Відхилено    
    -124- Павловський А.М.
Симоненко П.М.
Кириленко В.А.
Статтю 19 вилучити
 
Відхилено    
164. Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.
 
-125- Чорноволенко О.В.
Абзац 2 статті 19 розділу V законопроекту вилучити;
 
Відхилено      
    -126- Королевська Н.Ю.
У абзаці другому статті 19 слова "більше ніж 75 відсотків" замінити словами "менше ніж 75 відсотків".
 
Відхилено    
165. Збільшити на 2011 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" відповідно до зростання прожиткового мінімуму.
 
-127- Александровська А.О.
Частину 3 статті 19 виключити як таку, що протирічить закону "Про дошкільну освіту".
 
Відхилено      
166. Стаття 20. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2011 році є:
 
   Стаття 20. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2011 році є:
 
167. 1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які включають податки і збори (обов’язкові платежі), що визначені частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;
 
-128- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Пункти 1 і 2 статті 20 замінити пунктом 1 такого змісту:
"1) надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів, що визначені частиною другою статті 69 Бюджетного кодексу України", відповідно уточнити нумерацію наступних пунктів цієї статті".
 
Враховано   1) надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів, що визначені частиною другою статті 69 Бюджетного кодексу України;
 
168. 2) надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів, які включають податки і збори (обов’язкові платежі), що визначені частиною другою статті 69 Бюджетного кодексу України;
 
      
169. 3) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги";
 
   2) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги";
 
170. 4) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;
 
   3) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;
 
171. 5) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.
 
-129- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Статтю 20 доповнити пунктом 6) такого змісту:
"6) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів по встановленню будинкових лічильників та регуляторів тепла в багатоквартирних будинках"
 
Відхилено   4) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження;
5) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.
 
    -130- Жебрівський П.І.
Статтю 20 доповнити новим пунктом:
Пункт 6: "субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг в населених пунктах, що належать до комунальної власності, згідно з формульним підходом з урахуванням протяжності доріг та коригуючим коефіцієнтом інтенсивності руху".
 
Враховано в іншій редакції   
172. Стаття 21. Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення відповідних виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у сумі 19.000 тис. гривень.
 
-131- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Статтю 21 розмістити після статті 17 і відповідно уточнити нумерацію інших статей. Першу частину статті 21 виключити (оскільки затвердження обсягу субвенції визначено статтею 16 і додатком № 7), а у другій частині слова "зазначеної субвенції між місцевими бюджетами" замінити словами "між місцевими бюджетами субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".
 
Враховано      
173. Дозволити Центральній виборчій комісії за погодженням з Міністерством фінансів України здійснювати розподіл зазначеної субвенції між місцевими бюджетами виходячи з прийнятих рішень щодо проведення відповідних місцевих виборів та обсягу видатків, необхідних на проведення цих виборів.
 
      
174. Стаття 22. Місцевим органам влади доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів в першу чергу спрямовувати на реалізацію заходів Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки, інших загальнодержавних програм регіонального розвитку.
 
-132- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Бондаренко В.Д.
Куликов К.Б.
Чорноволенко О.В.
Статтю 22 виключити (не відповідає вимогам статті 140 Конституції України та пункту 3 статті 7 Бюджетного кодексу) та уточнити нумерацію інших статей.
 
Враховано      
175. Стаття 23. Дозволити відповідним місцевим радам приймати рішення щодо здійснення видатків на матеріально-технічне забезпечення органів внутрішніх справ для виконання завдань з охорони громадського порядку, профілактики правопорушень за рахунок вільних залишків бюджетних коштів або перевиконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету за умови відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату.
 
-133- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Бондаренко В.Д.
Куликов К.Б.
Жебрівський П.І.
Чорноволенко О.В.
Статтю 23 виключити (питання врегульовано частиною другою статті 85 нового Бюджетного кодексу) та уточнити нумерацію інших статей.
 
Враховано      
    -134- Корж П.П.
Доповнити розділ V статтею такого змісту "Стаття 24. Установити, що перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за рахунок надходжень, визначених пунктом 40 статті 4 цього Закону, та додаткових податкових зобов'язань, які виникають у результаті виконання цієї статті. Перерахування зазначеної субвенції може здійснюватися також за рахунок погашення заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, яка була реструктуризована, та за рахунок погашення заборгованості місцевих бюджетів перед державним бюджетом, що виникла у зв'язку з наданням Міністерством фінансів України фінансової допомоги Уряду Автономної Республіки Крим, облвиконкомам, Севастопольському міськвиконкому для підприємств теплоенергетики, що перебувають у комунальній власності, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року N 510 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення народного господарства і населення електричною і тепловою енергією в осінньо-зимовий період 1994/95 року"."
 
Відхилено    
176. VІ. ОСОБЛИВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   VІ. ОСОБЛИВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
177. Стаття 24. Установити у 2011 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 894 гривні, з 1 квітня - 911 гривень, з 1 жовтня - 934 гривні, з 1 грудня - 953 гривні та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
 
-135- Павловський А.М.
Фомін О.В.
Статтю 24 викласти в такій редакції:
"Встановити у 2011 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2011 року – 1.430 гривень, з 1 квітня – 1.458 гривень, з 1 жовтня – 1.494 гривні, з 1 грудня – 1.525 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
 
Відхилено   Стаття 21. Установити у 2011 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 894 гривні, з 1 квітня - 911 гривень, з 1 жовтня - 934 гривні, з 1 грудня - 953 гривні та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
 
    -136- Переглянути розмір прожиткового мінімуму.
 
Відхилено    
    -137- Симоненко П.М.
Статтю 24 викласти в такій редакції:
"Встановити у 2011 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2011 року – 978 гривень, з 1 квітня – 999 гривень, з 1 липня – 1.020 гривень, з 1 жовтня – 1.034 гривні, з 1 грудня – 1.041 гривня та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
 
Відхилено    
    -138- Королевська Н.Ю.
Статтю 24 викласти у такій редакції: "Стаття 24. Установити у 2011 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 1.125 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років: 1.030 гривень; дітей віком від 6 до 18 років: 1.303 гривні; працездатних осіб: 1.194 гривні; осіб, які втратили працездатність: 899 гривень".
 
Відхилено    
178. дітей віком до 6 років: з 1 січня - 816 гривень, з 1 квітня - 832 гривні, з 1 жовтня - 853 гривні, з 1 грудня - 870 гривень;
 
-139- Павловський А.М.
Фомін О.В.
дітей віком до 6 років: з 1 січня 2011 року – 1.306 гривень, з 1 квітня – 1.331 гривень, з 1 жовтня – 1.365 гривень, з 1 грудня – 1.392 гривень;
 
Відхилено   дітей віком до 6 років: з 1 січня - 816 гривень, з 1 квітня - 832 гривні, з 1 жовтня - 853 гривні, з 1 грудня - 870 гривень;
 
    -140- Симоненко П.М.
дітей віком до 6 років: з 1 січня 2011 року - 896 гривень, з 1 квітня - 915 гривень, з 1 липня - 934 гривні, з 1 жовтня - 947 гривень, з 1 грудня - 954 гривні;
 
Відхилено    
179. дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 977 гривень, з 1 квітня - 997 гривень, з 1 жовтня - 1022 гривні, з 1 грудня - 1042 гривні;
 
-141- Павловський А.М.
Фомін О.В.
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2011 року – 1.563 гривні, з 1 квітня – 1.595 гривень, з 1 жовтня – 1.635 гривні, з 1 грудня – 1.667 гривень;
 
Відхилено   дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 977 гривень, з 1 квітня - 997 гривень, з 1 жовтня - 1022 гривні, з 1 грудня - 1042 гривні;
 
    -142- Симоненко П.М.
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2011 року – 1.133 гривні, з 1 квітня – 1.157 гривень, з 1 липня – 1.181 гривня, з 1 жовтня – 1.198 гривень, з 1 грудня – 1.206 гривень;
 
Відхилено    
180. працездатних осіб: з 1 січня - 941 гривня, з 1 квітня - 960 гривень, з 1 жовтня - 985 гривень, з 1 грудня - 1004 гривні;
 
-143- Павловський А.М.
Фомін О.В.
працездатних осіб: з 1 січня 2011 року – 1.506 гривень, з 1 квітня – 1.536 гривень, з 1 жовтня – 1.576 гривень, з 1 грудня – 1.606 гривень;
 
Відхилено   працездатних осіб: з 1 січня - 941 гривня, з 1 квітня - 960 гривень, з 1 жовтня - 985 гривень, з 1 грудня - 1004 гривні;
 
    -144- Симоненко П.М.
працездатних осіб: з 1 січня 2011 року – 1.038 гривень, з 1 квітня – 1.060 гривень, з 1 липня – 1.082 гривні, з 1 жовтня – 1.097 гривень, з 1 грудня – 1.105 гривень;
 
Відхилено    
    -145- Чорноволенко О.В.
Пункт 3 абзацу першого статті 24 розділу VІ законопроекту викласти у такій редакції "працездатних осіб та осіб які втратили працездатність: з 1 січня – 941 гривня, з 1 квітня – 960 гривень, з 1 жовтня – 985 гривень, з 1 грудня – 1.004 гривні; ";
 
Відхилено    
181. осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 750 гривень, з 1 квітня - 764 гривні, з 1 жовтня - 784 гривні, з 1 грудня - 800 гривень.
 
-146- Павловський А.М.
Фомін О.В.
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2011року – 1.200 гривень, з 1 квітня – 1.222 гривні, з 1 жовтня – 1.254 гривні, з 1 грудня – 1.280 гривень.".
 
Відхилено   осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 750 гривень, з 1 квітня - 764 гривні, з 1 жовтня - 784 гривні, з 1 грудня - 800 гривень.
 
    -147- Симоненко П.М.
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2011року - 782 гривні, з 1 квітня - 798 гривень, з 1 липня - 815 гривень, з 1 жовтня - 827 гривень, з 1 грудня - 832 гривні.".
 
Відхилено    
    -148- Чорноволенко О.В.
Пункт 4 абзацу першого статті 24 розділу VІ законопроекту вилучити;
 
Відхилено    
182. Стаття 25. Установити на 2011 рік мінімальну заробітну плату:
 
-149- Павловський А.М.
Фомін О.В.
Статтю 25 викласти у такій редакції:
"Встановити у 2011 році такий розмір мінімальної заробітної плати: з 1 січня 2011 року – 1.506 гривень, з 1 квітня – 1.536 гривень, з 1 жовтня – 1.576 гривень, з 1 грудня – 1.606 гривень.".
 
Відхилено   Стаття 22. Установити на 2011 рік мінімальну заробітну плату:
 
183. у місячному розмірі: з 1 січня - 941 гривня, з 1 квітня - 960 гривень, з 1 жовтня - 985 гривень, з 1 грудня - 1004 гривні;
 
-150- Королевська Н.Ю.
Абзац другий статті 25 викласти у такій редакції: "у місячному розмірі 1.194 гривні".
 
Відхилено   у місячному розмірі: з 1 січня - 941 гривня, з 1 квітня - 960 гривень, з 1 жовтня - 985 гривень, з 1 грудня - 1004 гривні;
 
    -151- Бірюк Л.В.
у місячному розмірі: з 1 січня – 1.174 гривні, з 1 квітня – 1.307 гривень, з 1 червня – 1.455 гривень, з 1 жовтня – 1.621 гривню, з 1 грудня – 1.655 гривень".
 
Відхилено    
    -152- Симоненко П.М.
у місячному розмірі: з 1 січня – 1.038 гривень, з 1 квітня – 1.060 гривень, з 1 липня – 1.082 гривні, з 1 жовтня – 1.097 гривень, з 1 грудня – 1.105 гривень;
 
Відхилено    
184. у погодинному розмірі: з 1 січня - 5,66 гривні, з 1 квітня - 5,77 гривні, з 1 жовтня - 5,92 гривні, з 1 грудня - 6,04 гривні.
 
-153- Фомін О.В.
у погодинному розмірі: з 1 січня - 8,96 гривні, з 1 квітня - 9,14 гривні, з 1 жовтня - 9,38 гривні, з 1 грудня - 9,56 гривні.
 
Відхилено   у погодинному розмірі: з 1 січня - 5,66 гривні, з 1 квітня - 5,77 гривні, з 1 жовтня - 5,92 гривні, з 1 грудня - 6,04 гривні.
Стаття 23. Установити, що у 2011 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб 21 відсоток, для дітей - 50 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 75 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.
Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.
Розмір державної соціальної допомоги (в тому числі і максимальний), визначений відповідно до статті 5 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", збільшується у 2011 році на кожну дитину віком від 3 до 13 років на 60 гривень, а на дітей віком від 13 до 18 років – на 100 гривень.
Збільшити на 2011 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" відповідно до зростання прожиткового мінімуму.
 
    -154- Симоненко П.М.
у погодинному розмірі: з 1 січня - 6,21 гривні, з 1 квітня - 6,35 гривні, з 1 липня - 6,48 гривні, з 1 жовтня - 6,57 гривні, з 1 грудня - 6,62 гривні.
 
Відхилено    
    -155- Лук'янов В.В.
Статтю 19 після абзацу другого доповнити новим абзацом наступного змісту:
"Розмір державної соціальної допомоги (в тому числі і максимальний), визначений відповідно до статті 5 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", збільшується у 2011 році на кожну дитину віком від 3 до 13 років на 60 гривень, а на дітей віком від 13 до 18 років – на 100 гривень.". У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.
 
Враховано    
185. Стаття 26. Установити у 2011 році розміри мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів І - ІV рівнів акредитації, учнів і студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в розмірах, що діяли у грудні 2010 року.
 
-156- Павловський А.М.
Статтю 26 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Керівникам навчальних закладів забезпечити проведення індексації стипендій учнів та студентів відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".
 
Відхилено   Стаття 24. Установити у 2011 році розміри мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів І - ІV рівнів акредитації, учнів і студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в розмірах, що діяли у грудні 2010 року.
 
    -157- Кирильчук Є.І.
Передбачити підвищення пропорційно інфляції розміри мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.
 
Відхилено    
    -158- Бірюк Л.В.
Передбачити підвищення розміру стипендій пропорційно зростанню прожиткового мінімуму.
 
Відхилено    
    -159- Фомін О.В.
Статтю 26 викласти в такій редакції:
"Стаття 26. Установити у 2011 році розміри мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, учнів і студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в розмірах прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2011 року – 1.430 гривень, з 1 квітня – 1.458 гривень, з 1 жовтня – 1.494 гривні, з 1 грудня – 1.525 гривень.
 
Відхилено    
    -160- Жебрівський П.І.
Статтю 26 доповнити таким словами:
"з урахуванням індексації на рівень інфляції у 2011 році".
 
Відхилено    
    -161- Александровська А.О.
Статтю 26 викласти в наступній редакції:
"Установити, що у 2011 році розміри мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, учнів і студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, щоквартально підвищуються відносно розмірів, що діяли у грудні 2010 року, з врахуванням росту цін на продукти харчування та проїзду комунальним транспортом."
 
Відхилено    
    -162- Чорноволенко О.В.
Статтю 26 розділу VІ законопроекту доповнити словами "з щоквартальним збільшенням з урахуванням індексу інфляції";
 
Відхилено    
    -163- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Статтю 26 викласти у такій редакції:
"Стаття 26. Установити в першому півріччі 2011 року розміри мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів І - ІV рівнів акредитації, учнів і студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в розмірах, що діяли у грудні 2010 року, збільшені на 3 відсотки, а в другому - збільшені на 10 відсотків"
 
Відхилено    
    -164- Королевська Н.Ю.
Статтю 26 викласти у такій редакції: "Стаття 26. Установити у 2011 році розміри мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів І - ІV рівнів акредитації, учнів і студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 50 відсотків вище розмірів, що діяли у грудні 2010 року".
 
Відхилено    
186. Стаття 27. Кошти державних цільових фондів обслуговуються органами Державного казначейства України.
 
-165- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
У статті 27 слова "Державне казначейство України" замінити словами "Державна казначейська служба України" у відповідних відмінках.
 
Враховано   Стаття 25. Кошти державних цільових фондів обслуговуються органами Державної казначейської служби України.
 
    -166- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
"Стаття 27. Кошти державних цільових фондів обслуговуються органами Державного казначейства України.
Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щокварталу оприлюднювати на своїх офіційних веб-сайтах в ІНТЕРНЕТ та подавати Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті, Міністерству фінансів України та Державному казначейству України звіти про виконання кошторисів відповідних фондів у порядку та терміни, встановлені Державним казначейством України"
 
Відхилено    
187. Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щокварталу подавати Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті, Міністерству фінансів України та Державному казначейству України звіти про виконання кошторисів відповідних фондів у порядку та терміни, встановлені Державним казначейством України.
 
   Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щокварталу подавати Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті, Міністерству фінансів України та Державній казначейській службі України звіти про виконання кошторисів відповідних фондів у порядку та терміни, встановлені Державною казначейською службою України.
 
188. Стаття 28. Національній комісії регулювання електроенергетики України під час формування ціни та проведення розрахунків за електричну енергію, що реалізується енергогенеруючими компаніями, передбачити кошти у сумі не менше 50.000 тис. гривень на витрати, пов'язані з погашенням заборгованості перед Державним комітетом України з державного матеріального резерву за отримане у 1997 - 2000 роках згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України органічне паливо.
 
-167- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У статті 28 слова "Державним комітетом України з держаного матеріального резерву" замінити словами "Державним агентством резерву України".
 
Враховано   Стаття 26. Національній комісії регулювання електроенергетики України під час формування ціни та проведення розрахунків за електричну енергію, що реалізується енергогенеруючими компаніями, передбачити кошти у сумі не менше 50.000 тис. гривень на витрати, пов'язані з погашенням заборгованості перед Державним агентством резерву України за отримане у 1997 - 2000 роках згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України органічне паливо.
 
189. Енергогенеруючим компаніям забезпечувати перерахування до спеціального фонду Державного бюджету України коштів у рахунок погашення зазначеної заборгованості в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   Енергогенеруючим компаніям забезпечувати перерахування до спеціального фонду Державного бюджету України коштів у рахунок погашення зазначеної заборгованості в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
190. Стаття 29. Затвердити перелік кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів), що залучаються державою із зазначенням кредиторів, загальних обсягів кредитів (позик) та обсягів їх залучення у 2011 році згідно з додатком № 9 до цього Закону.
 
-168- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Текст статті 29 викласти в такій редакції "Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2011 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів) згідно з додатком № 9 до цього Закону".
 
Враховано   Стаття 27. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2011 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів) згідно з додатком № 9 до цього Закону.
 
191. Стаття 30. Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття спрямувати у 2011 році кошти у сумі не менше 360.000 тис. гривень на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості мешканців вугледобувних регіонів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-169- Александровська А.О.
Статтю 30 викласти в наступній редакції:
"Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття спрямувати у 2011 році кошти у сумі не менше 360.000 тис. гривень на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості мешканців вугледобувних регіонів та населених пунктів - районних центрів обласного значення, в яких визнані банкрутами містоутворюючі державні підприємства, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Установити, що Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття перераховує обласним державним адміністраціям зазначені кошти після погодження з ним Програми на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості мешканців вугледобувних регіонів та населених пунктів - районних центрів обласного значення, в яких визнані банкрутами містоутворюючі державні підприємства."
 
Відхилено   Стаття 28. Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття спрямувати у 2011 році кошти у сумі не менше 360.000 тис. гривень на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості мешканців вугледобувних регіонів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
192. Установити, що Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття перераховує обласним державним адміністраціям зазначені кошти після погодження з ним Програми на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості мешканців вугледобувних регіонів.
 
-170- Лук'янов В.В.
Розділ "Особливі положення" після статті 30 доповнити статтею такого змісту:
"Стаття __. Переліки об'єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг та обсягів бюджетних коштів у розрізі адміністративно-територіальних одиниць затверджуються Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано   Установити, що Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття перераховує обласним державним адміністраціям зазначені кошти після погодження з ним Програми на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості мешканців вугледобувних регіонів.
Стаття 29. Переліки об'єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг та обсягів бюджетних коштів у розрізі адміністративно-територіальних одиниць затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
193. Стаття 31. Кабінету Міністрів України у встановленому ним порядку забезпечити безоплатну передачу квартир, придбаних Державною іпотечною установою відповідно до актів Кабінету Міністрів України, та які знаходяться на її балансі, визначеним в цих актах органам, з відповідним коригуванням статутного капіталу Державної іпотечної установи.
 
-171- Куликов К.Б.
статтю 31 доповнити: "Кабінету Міністрів України щокварталу інформувати Верховну Раду України та Рахункову палату про кількість безоплатно переданих квартир та органи, яким здійснено передачу цих квартир".
 
Відхилено   Стаття 30. Кабінету Міністрів України у встановленому ним порядку забезпечити безоплатну передачу квартир, придбаних Державною іпотечною установою відповідно до актів Кабінету Міністрів України, та які знаходяться на її балансі, визначеним у цих актах органам, з відповідним коригуванням статутного капіталу Державної іпотечної установи.
 
194. Стаття 32. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" у межах обсягів, передбачених у затвердженому фінансовому плані цієї компанії.
 
-172- Катеринчук М.Д.
Куликов К.Б.
Чорноволенко О.В.
Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Статтю 32 виключити
 
Відхилено   Стаття 31. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" у межах обсягів, передбачених у затвердженому фінансовому плані цієї компанії.
 
195. На обсяги випущених облігацій і придбаних акцій Міністерство фінансів України коригує відповідні показники фінансування, встановлені додатком № 2 до цього Закону, та граничного обсягу державного боргу, встановленого статтею 8 цього Закону.
 
-173- Кирильчук Є.І.
В частині 2 статті 32 відхилити норму щодо фактичного затвердження обсягу державного боргу не законом України про Державний бюджет, а рішенням Міністерства фінансів, що суперечить "Бюджетному кодексу".
 
Відхилено   На обсяги випущених облігацій і придбаних акцій Міністерство фінансів України коригує відповідні показники фінансування, встановлені додатком № 2 до цього Закону, та граничний обсяг державного боргу, визначений статтею 8 цього Закону.
 
196. Стаття 33. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, в сумі до 5.000.000 тис. гривень з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 8 цього Закону, та з наступною передачею коштів Аграрному фонду на умовах кредитування.
 
-174- Катеринчук М.Д.
Куликов К.Б.
Чорноволенко О.В.
Статтю 33 виключити
 
Відхилено   Стаття 32. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, в сумі до 5.000.000 тис. гривень з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 8 цього Закону, та з наступною передачею коштів Аграрному фонду на умовах кредитування.
 
197. На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування та кредитування державного бюджету, встановлені у додатках № 2 та № 4 до цього Закону.
 
   На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування та кредитування державного бюджету, встановлені у додатках № 2 та № 4 до цього Закону.
 
198. Випуск зазначених облігацій внутрішньої державної позики, передача запозичених у такий спосіб коштів та їх повернення здійснюються на підставі укладених з Міністерством фінансів України угод відповідно до умов, затверджених Кабінетом Міністрів України.
 
   Випуск зазначених облігацій внутрішньої державної позики, передача запозичених у такий спосіб коштів та їх повернення здійснюються на підставі укладених з Міністерством фінансів України угод відповідно до умов, затверджених Кабінетом Міністрів України.
 
199. Стаття 34. Установити, що, за рішенням Кабінету Міністрів України, у встановленому ним порядку, можуть придбаватися акції банків, надаватися фінансова допомога відповідно до статті 80 Закону України "Про банки і банківську діяльність", проводитись заходи з приватизації банків, у капіталізації яких взяла участь держава (в тому числі пов’язані з оплатою послуг радників), за рахунок надходження коштів, отриманих від державних запозичень, здійснених понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 8 цього Закону.
 
-175- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
У частині першій статті 34 слова "за рахунок" замінити словами "за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики чи".
 
Враховано   Стаття 33. Установити, що за рішенням Кабінету Міністрів України у встановленому ним порядку можуть придбаватися акції банків, надаватися фінансова допомога відповідно до статті 80 Закону України "Про банки і банківську діяльність", проводитися заходи з приватизації банків, у капіталізації яких взяла участь держава (в тому числі пов’язані з оплатою послуг радників), за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики чи надходження коштів, отриманих від державних запозичень, здійснених понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 8 цього Закону.
 
    -176- Александровська А.О.
Статтю 34 викласти в наступній редакції:
"Установити, що, за рішенням Кабінету Міністрів України, у встановленому ним порядку, можуть придбаватися акції банків, надаватися фінансова допомога відповідно до статті 80 Закону України "Про банки і банківську діяльність", проводитись заходи з приватизації банків, у капіталізації яких взяла участь держава (в тому числі пов’язані з оплатою послуг радників), за рахунок надходження коштів, отриманих від державних запозичень.
 
Відхилено    
    -177- Полунєєв Ю.В.
Лук'янов В.В.
Статтю 34 доповнити новими абзацами першим - третім такого змісту:
"Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком №2 до цього Закону, в сумі 4.488.000 тис. гривень з відповідними коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 8 цього Закону, та з наступною передачею коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на умовах кредитування.
На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування та кредитування державного бюджету, встановлені у додатках №2 та №4 до цього Закону.
Випуск зазначених облігацій внутрішньої державної позики, передача запозичених у такій спосіб коштів на їх повернення здійснюється на підставі укладених з Міністерством фінансів України угод відповідно до умов, затверджених Кабінетом Міністрів України."
В зв’язку з цим абзаци перший та другій вважати відповідно четвертим та п’ятим.
 
Відхилено    
    -178- Полунєєв Ю.В.
В абзаці першому статті 34 після слів "за рахунок" доповнити словами "випуску облігацій внутрішньої державної позики чи"
 
Враховано    
    -179- Катеринчук М.Д.
Куликов К.Б.
Чорноволенко О.В.
Статтю 34 виключити.
 
Відхилено    
200. На обсяг випущених державних облігацій України, суму надходжень від державних запозичень та витрат, передбачених цією статтею, Міністерство фінансів України коригує відповідні показники фінансування, видатків державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатках № 2 та № 3 до цього Закону.
 
-180- Королевська Н.Ю.
Доповнити проект статтею 35 такого змісту: "Стаття 35. Рекомендувати органам місцевого самоврядування у 2011 році не збільшувати ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природний газ і електроенергію більше ніж на 9 відсотків розмірів цін і тарифів, що діяли у грудні 2010 року".
 
Відхилено   На обсяг випущених державних облігацій України, суму надходжень від державних запозичень та витрат, передбачених цією статтею, Міністерство фінансів України коригує відповідні показники фінансування, видатків державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатках № 2 та № 3 до цього Закону.
 
    -181- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Розділ VІ доповнити статтею 35 такого змісту:
"Стаття 35. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, в сумі 2.000.000 тис. гривень з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 8 цього Закону, та з наступною передачею коштів на умовах субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів по встановленню будинкових лічильників та регуляторів тепла в багатоквартирних будинках.
На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування та кредитування державного бюджету, встановлені у додатках N 2 та N 4 до цього Закону".
 
Відхилено    
    -182- Гриневецький С.Р.
Доповнити новою статтею наступного змісту:
"Стаття 35. Надати право місцевим державним адміністраціям, за рішенням відповідної місцевої ради здійснювати місцеві запозичення з метою фінансування бюджету розвитку відповідних місцевих бюджетів та використовувати для виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних територій. Установити, що такі запозичення здійснюються під гарантію відповідного місцевого бюджету.
 
Відхилено    
201. VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
202. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
 
203. 2. Додатки № 1–9 до цього Закону є його невід'ємною частиною.
 
-183- Лук'янов В.В.
Розділ "Прикінцеві положення" доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3. Кабінету Міністрів України:
на основі результатів моніторингу виконання Державного бюджету України за І квартал 2011 року внести пропозиції щодо можливості підвищення соціальних стандартів;
за результатами виконання Державного бюджету України за січень–червень 2011 року з урахуванням стану соціально-економічного розвитку України внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо збільшення видатків державного бюджету на забезпечення першочергових функцій держави, включаючи заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень та на оплату комунальних послуг бюджетними установами відповідно до прийнятих рішень щодо тарифів на комунальні послуги."
 
Враховано   2. Додатки № 1–9 до цього Закону є його невід'ємною частиною.
3. Кабінету Міністрів України:
на основі результатів моніторингу виконання Державного бюджету України за І квартал 2011 року внести пропозиції щодо можливості підвищення соціальних стандартів;
за результатами виконання Державного бюджету України за січень–червень 2011 року з урахуванням стану соціально-економічного розвитку України внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо збільшення видатків державного бюджету на забезпечення першочергових функцій держави, включаючи заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень та на оплату комунальних послуг бюджетними установами відповідно до прийнятих рішень щодо тарифів на комунальні послуги.
 
    -184- Ковальова Ю.В.
Лук'янов В.В.
Дозволити Міністерству оборони України у 2011 році для забезпечення безперервності процесу харчування особового складу Збройних сил України укладати із суб’єктами господарювання - переможцями процедур закупівлі у 2007 - 2010 роках додаткові угоди щодо продовження дії договорів про закупівлю послуг і харчування в межах відповідних бюджетних асигнувань Міністерства оборони України.
Дозволити військовим частинам, військовим навчальним закладам та установам Збройних сил України на термін дії договору про закупівлю послуг з харчування передавати закріплене за ними рухоме та нерухоме майно, необхідне для організації харчування в стаціонарних та польових умовах, зазначених суб’єктами господарювання на умовах позички.
 
Відхилено    
    -185- Ляшко О.В.
Передбачити необхідний обсяг коштів для підвищення і виплати пенсій, компенсацій і доплат відповідно до статті 67 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
 
Відхилено    
    -186- Ляшко О.В.
Передбачити кошти на виплату, не виплачених з 1996 до 2010 років відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" пенсій, компенсацій і доплат, здійснити їх індексацію і зарахувати як внутрішній Державний борг України.
 
Відхилено    
    -187- Ляшко О.В.
Передбачити необхідний обсяг коштів для виплати пенсій і компенсацій сім'ям за втрату годувальника у розмірах відповідно до ст. ст. 50, 51 та 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
 
Відхилено    
    -188- Дейч Б.Д.
Визначити захищеною статтю "Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України".
 
Відхилено    
    -189- Прикінцеві положення доповнити новою статтею наступного змісту: "Кабінету Міністрів України за результатами виконання Державного бюджету України у січні - квітні 2011 року з урахуванням стану соціально-економічного розвитку України та уточненого прогнозу соціально-економічного розвитку України внести до 1 травня 2011 року на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо збільшення видатків державного бюджету на фінансування освіти і науки в обсягах, встановлених законами України, передбачивши, зокрема, збільшення витрат бюджету на забезпечення першочергових функцій держави, у тому числі: а) пов'язаних з забезпеченням підвищення розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки оплати праці на рівні установленої мінімальної заробітної плати; б) поширенням дії постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 р. № 1130 на всі категорії педагогічних та науково-педагогічних працівників; в) встановленням розмірів мінімальної ординарної (звичайної) стипендії для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів І - ІV рівнів акредитації, учнів і студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у розмірах не нижче від прожиткового мінімуму працездатних осіб.".
 
Враховано частково    
    -190- Павловський А.М.
Прикінцеві положення доповнити статтею наступного змісту: "Кабінету Міністрів України забезпечити у 2011 році оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, який встановлюється у розмірі не нижчому за розмір мінімальної заробітної плати".
 
Відхилено    
    -191- Калетнік Г.М.
Глусь С.К.
Перестенко М.В.
Терещук С.М.
Ткач Р.В.
Кириленко І.Г.
Сідельник І.І.
Шаров І.Ф.
Сігал Є.Я.
Передбачити збільшення дотації на виробництво зерна та здешевлення кредитів для сільськогосподарських товаровиробників за рахунок економії коштів після введення в дію Податкового кодексу України від реалізації експортерами зерна за рахунок введення "нульової" ставки на ПДВ та іх надходження на спеціальний рахунок Міністерства аграрної політики України і має використовуватися в обсязі 50 відсотків від зазначеної суми на бюджетну програму "Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва" (КПКВК 2801210) та в обсязі 50 відсотків від зазначеної суми на бюджетну програму "Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів" (КПКВК 2801240).
 
Відхилено    
    -192- Доповнити Розділ VІІ "Прикінцеві положення" новим пунктом такого змісту:
"Кабінету Міністрів України при доопрацюванні проекту Державного бюджету на 2011 рік та в процесі його виконання розглянути питання щодо:
впровадження у 2011 році умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, який встановлюється у розмірі не нижчому за розмір мінімальної заробітної плати;
поліпшення соціального захисту дітей з багатодітних сімей".
 
Відхилено    
    -193- Доповнити Розділ VІІ "Прикінцеві положення" новим пунктом такого змісту:
"Кабінету Міністрів України при затвердженні бюджету Пенсійного фонду України на 2011 рік узгодити розмір доходів та видатків за рахунок надходжень від Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України з цим Фондом.".
 
Відхилено    
    -194- Доповнити законопроект статтею, якою передбачити надання державного безвідсоткового кредиту Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в сумі 450 млн.грн. на погашення заборгованості з виплати матеріального забезпечення та надання соціальних послуг.
 
Відхилено    
    -195- Гордієнко С.В.
Доповнити Розділ УІІ " Прикінцеві положення" пунктом 3 такого змісту:
"3.Кабінету Міністрів України забезпечити з 1 січня 20011 року:
1. оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери виходячи з розміру посадового (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, який встановлюється у розмірі не нижче за розмір мінімальної заробітної плати;
2. відновити дії статей 5і 6 Закону України " Про соціальний захист дітей війни" з урахуванням Рішення Конституційного суду України від 22 травня 2008 року № 10-рп, та забезпечити виконання судових рішень винесених з питань соціального захисту дітей війни до 1 січня 2011 року".;
3. Збільшити загальний обсяг дотації вирівнювання на 18,3 млрд. грн. яка у проекті Державного бюджету України на 2011 рік передбачена у обсягах менших аніж на поточного року і не враховує низку важливих факторів, у тому числі прогнозованих Кабінетом Міністрів України індексу інфляції (8,90%) та зростання фондів оплати праці (15,3%).
 
Відхилено    
    -196- Куликов К.Б.
Доповнити прикінцеві положення нормою такого змісту:
"Кабінету Міністрів України з метою своєчасного нормативно- правового забезпечення впровадження цього Закону затвердити всі нормативно-правові акти на його виконання протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом".
 
Відхилено    
    -197- Куликов К.Б.
Доручити Кабінету Міністрів України при підготовці законопроекту до другого читання передбачити у додатку №3 бюджетні призначення на виплату державних соціальних допомог, встановлених законами України: "Про соціальний захист дітей війни" та "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
 
Відхилено    
    -198- Передбачити окрему статтю, якою установити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, у сумі 5,577 млрд.грн. та 3,6 млрд.грн. на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, яка виникла станом на 1 січня 2011 року, у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування.
 
Відхилено    
    -199- Сушкевич В.М.
Передбачити компенсацію втрати частини доходів для фізичних осіб, які користувалися пільгами щодо сплати податку з власників транспортних засобів, у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного збору з пального.
 
Враховано /у субвенції місцевим бюджетам/   
    -200- Симоненко П.М.
Доповнити Розділ VІІ "Прикінцеві положення" пунктом 3 такого змісту:
"3. Кабінету Міністрів України забезпечити з 1 січня 2011 року:
1. оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, який встановлюється у розмірі не нижчому за розмір мінімальної заробітної плати;
2. відновити дії статей 5 і 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" з урахуванням Рішення Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року №10-рп/2008, та забезпечити виконання судових рішень винесених з питань соціального захисту дітей війни до 1 січня 2011 року; ".
 
Відхилено    
    -201- Яценюк А.П.
Доповнити проект Закону нормами щодо здійснення приватизації (шляхом проведення аукціонів) об’єктів права державної власності, які знаходяться в розпорядженні Державного управління справами, окрім будівель, в яких розташована Адміністрація Президента України, резиденція Президента України та резиденція для забезпечення розміщення глав іноземних делегацій та проведення заходів протокольного характеру; зобов’язання Державного управління справами здійснити передачу відповідних об’єктів права державної власності в управління Фонду державного майна України для їх подальшої приватизації.
 
Відхилено    
    -202- Яценюк А.П.
Доповнити проект Закону нормами щодо заборони за рахунок державних коштів вищим посадовим особам держави користуватися чартерними авіа перельотами.
 
Відхилено    
    -203- Яценюк А.П.
Доповнити проект Закону нормами щодо скорочення на 50% кількості легкових автомобілів, що обслуговують органи державної влади шляхом їх продажу з аукціонів; направлення коштів, одержаних від реалізації такого майна, до державного бюджету.
 
Відхилено    
    -204- Яценюк А.П.
Доповнити проект Закону нормами щодо скасування депутатських пільг, які не пов'язані з виконанням ними своїх обов'язків або невиправдано ставлять зазначених осіб у привілейоване становище порівняно з іншими громадянами, зокрема на:
обов'язкове державне страхування життя і здоров'я народного депутата України за рахунок бюджетних призначень;
безкоштовне отримання санаторно-курортних путівок;
отримання матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі подвійної місячної заробітної плати депутата;
отримання грошової допомоги в розмірі 12 місячних посадових окладів у разі виходу на пенсію;
безоплатний проїзд на всіх залізничних, автомобільних, повітряних, водних внутрішніх шляхах сполучення, а також на всіх видах міського пасажирського транспорту;
безкоштовний провіз ручного багажу в межах норм провозу ручного багажу, що діють на кожному виді транспорту;
безкоштовне паркування автомобіля, яким він користується, на всій території України;
безкоштовне місце для стоянки одного автомобіля на стоянках Верховної Ради України;
безкоштовне користування залами офіційних делегацій аеропортів;
підвищення кваліфікації, навчання у навчальних закладах, у тому числі магістратурах та аспірантурах, вивчення іноземних мов у вільний від виконання депутатських обов'язків час за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України;
отримання одноразової грошової компенсації витрат для створення належних житлових умов (грошова компенсація), або на строк його повноважень службового жилого приміщення, або жилого приміщення для постійного проживання;
отримання одноразової грошової допомоги у трикратному розмірі місячної заробітної плати на день припинення депутатських повноважень у разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради України;
збереження за колишніми народними депутатами виплати, у разі неможливості працевлаштування, матеріальної допомоги у розмірі 50 відсотків заробітної плати з урахуванням всіх доплат та надбавок, яку отримують працюючі народні депутати, забезпечення їх путівками для лікування, а після виходу на пенсію - транспортом для поїздки в лікарню, поліклініку та інших потреб у зв'язку із оздоровленням та лікуванням.
 
Відхилено    
    -205- Яценюк А.П.
Зобов'язати Кабінет Міністрів України в місячний термін підготувати та подати на розгляд Верховній Раді України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів та привести у відповідність власні нормативно-правові акти з врахуванням норм цієї постанови.
 
Відхилено    
204. Додаток № 1
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
 
      
205. Доходи Державного бюджету України на 2011 рік
 
      
206. тис. грн.
 
      
207. Код
Найменування показників
згідно з бюджетною класифікацією
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
 
-206- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У додатку № 1 у заголовку таблиці слова "Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією" замінити словами "Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету".
 
Враховано      
208. Разом доходів:
281 464 879,4
238 581 192,9
42 883 686,5
 
      
209. 40000000
Офіційні трансферти
2 508 755,2
2 508 755,2
 
      
210. 41010100
Кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів
2 508 755,2
2 508 755,2
 
      
211. Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)
278 956 124,2
236 072 437,7
42 883 686,5
 
      
212. 10000000
Податкові надходження
234 554 114,6
217 211 836,9
17 342 277,7
 
      
213. 11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості
51 110 037,2
51 110 037,2
 
      
214. 11010000
Податок на доходи фізичних осіб
6 766 237,2
6 766 237,2
 
-207- Жебрівський П.І.
Виключити у додатку 1 код 11010000 "Податок на доходи фізичних осіб", відповідно змінивши показники доходів державного бюджету на цю суму.
 
Відхилено      
215. 11020000
Податок на прибуток підприємств
44 343 800,0
44 343 800,0
 
      
216. 13000000
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів
1 888 214,7
1 888 214,7
 
      
217. 13010000
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів
86 946,9
86 946,9
 
      
218. 13010100
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування
86 946,9
86 946,9
 
      
219. 13020000
Збір за спеціальне використання води
511 849,0
511 849,0
 
      
220. 13030000
Плата за користування надрами
1 289 418,8
1 289 418,8
 
      
221. 13030100
Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення
1 237 859,8
1 237 859,8
 
      
222. 13030400
Плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони
51 559,0
51 559,0
 
      
223. 14000000
Внутрішні податки на товари та послуги
149 492 572,0
134 907 572,0
14 585 000,0
 
      
224. 14010000
Податок на додану вартість
108 330 000,0
106 300 000,0
2 030 000,0
 
      
225. 14010100
Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)
65 396 000,0
65 396 000,0
 
      
226. 14010200
Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами
-37 507 000,0
-37 507 000,0
 
      
227. 14010300
Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів
78 411 000,0
78 411 000,0
 
      
228. 14010700
Податок на додану вартість, що сплачується до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно)
2 030 000,0
2 030 000,0
 
      
229. 14020000
Акцизний податок із вироблених в Україні товарів
34 868 900,0
27 269 900,0
7 599 000,0
 
-208- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У додатку № 1 у назві коду 14020000 слова "із вироблених в Україні товарів" замінити словами "з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)".
 
Враховано      
    -209- Полянчич М.М.
У додатку 1 за кодом 14020000 цифри "34.868.900" замінити цифрами "35.398.900"
 
Відхилено    
    -210- Одарченко Ю.В.
Збільшити доходи за кодом 14020000 по загальному фонду на 4.680.844,2 тис.грн.
 
Відхилено    
230. 14030000
Акцизний податок із ввезених на територію України товарів
6 218 000,0
1 262 000,0
4 956 000,0
 
-211- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У додатку № 1 у назві коду 14030000 слова "із ввезених на територію України товарів" замінити словами "з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)".
 
Враховано      
    -212- Одарченко Ю.В.
Збільшити доходи за кодом 14030000 по загальному фонду на 1,3 млрд.грн.
 
Відхилено    
231. 14060000
Плата за ліцензії
75 672,0
75 672,0
 
-213- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У додатку № 1 уточнити класифікацію доходів бюджету у частині перенесення показника "Плата за ліцензії" (код 14060000) до складу неподаткових надходжень (для узгодження з Податковим кодексом).
 
Враховано      
232. 14060400
Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності
3 120,0
3 120,0
 
      
233. 14061200
Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій провайдера програмної послуги
1 496,0
1 496,0
 
      
234. 14061400
Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій
32 000,0
32 000,0
 
      
235. 14061500
Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання електроенергетики
29 056,0
29 056,0
 
      
236. 14061700
Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій
10 000,0
10 000,0
 
      
237. 15000000
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції
9 834 492,3
8 625 670,7
1 208 821,6
 
      
238. 15010000
Ввізне мито
9 266 000,0
8 076 000,0
1 190 000,0
 
      
239. 15020000
Вивізне мито
378 876,0
378 876,0
 
      
240. 15030000
Кошти, отримані за вчинення консульських дій
189 616,3
170 794,7
18 821,6
 
-214- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У додатку № 1 уточнити класифікацію доходів бюджету у частині перенесення показника "Кошти, отримані за вчинення консульських дій" (код 15030000) до складу неподаткових надходжень (для узгодження з Податковим кодексом).
 
Враховано      
241. 17000000
Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси
18 598 050,3
18 598 050,3
 
      
242. 17010000
Рентна плата
14 177 798,3
14 177 798,3
 
      
243. 17010100
Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні
7 673 185,7
7 673 185,7
 
      
244. 17010200
Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні
1 650 303,3
1 650 303,3
 
      
245. 17010300
Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні
2 464 465,8
2 464 465,8
 
      
246. 17010700
Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України
2 175 926,5
2 175 926,5
 
      
247. 17010800
Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України
141 750,0
141 750,0
 
      
248. 17010900
Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України
72 167,0
72 167,0
 
      
249. 17050000
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками
2 600 000,0
2 600 000,0
 
      
250. 17060000
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності
1 820 252,0
1 820 252,0
 
      
251. 19000000
Інші податки
3 630 748,1
2 082 292,0
1 548 456,1
 
      
252. 19010000
Екологічний податок
893 456,1
893 456,1
 
      
253. 19030000
Податки, не віднесені до інших категорій
1 324 406,0
1 324 406,0
 
      
254. 19060000
Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
655 000,0
655 000,0
 
      
255. 19070000
Збір за користування радіочастотним ресурсом України
757 886,0
757 886,0
 
      
256. 20000000
Неподаткові надходження
42 699 767,1
18 494 493,4
24 205 273,7
 
      
257. 21000000
Доходи від власності та підприємницької діяльності
16 976 106,0
16 132 818,4
843 287,6
 
      
258. 21010000
Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність
2 117 496,4
2 117 496,4
 
      
259. 21020000
Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"
9 671 885,0
9 671 885,0
 
      
260. 21030000
Відрахування коштів, отриманих від проведення державних грошових лотерей
65 869,1
65 869,1
 
      
261. 21040000
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету
169 956,3
169 956,3
 
      
262. 21080000
Інші надходження
4 950 899,2
4 107 611,6
843 287,6
 
-215- Передбачити у додатку № 1 згідно з бюджетною класифікацією "Інші надходження" наступне положення:
"Кошти, отримані Дочірньою компанією "Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" як компенсація за переданий Міністерству освіти і науки України на баланс Національної юридичної академії України ім. Я.Мудрого незавершений будівництвом об'єкт у м. Полтаві, для погашення податкового боргу за попередні періоди" у сумі 48.787,4 тис. гривень.
 
Відхилено      
263. 22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності
1 688 522,0
1 481 022,0
207 500,0
 
      
264. 22050000
Надходження від оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах
145 000,0
145 000,0
 
      
265. 22070000
Виконавчий збір
125 000,0
62 500,0
62 500,0
 
      
266. 22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном
655 000,0
655 000,0
 
-216- Без визначення оцінки майна, яке буде передано в оренду, показник є сумнівними та потребує додаткового обґрунтування, виходячи з рівня виконання такого плану у попередні бюджетні роки.
 
Відхилено      
267. 22090000
Державне мито
483 522,0
483 522,0
 
      
268. 22110000
Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України
176 000,0
176 000,0
 
      
269. 22200000
Плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів
104 000,0
104 000,0
 
      
270. 24000000
Інші неподаткові надходження
6 671 002,2
880 653,0
5 790 349,2
 
      
271. 24010000
Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду
46 447,0
46 447,0
 
      
272. 24030000
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності
6 392,0
6 392,0
 
      
273. 24040000
Кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення, що належить Національному космічному агентству України
50,0
50,0
 
      
274. 24050000
Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
1 543 678,1
1 543 678,1
 
-217- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У додатку № 1 у назві коду 24050000 слова "Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити словами "Міністерства надзвичайних ситуацій України".
 
Враховано      
275. 24060000
Інші надходження
1 053 851,9
472 401,5
581 450,4
 
      
276. 24060200
Збори за послуги, пов'язані з охороною прав на інтелектуальну власність
5 270,0
5 270,0
 
      
277. 24060300
Інші надходження
189 810,0
189 810,0
 
      
278. 24060400
Надходження від видачі дозволів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами
5 000,0
5 000,0
 
      
279. 24060500
Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України
1 593,0
1 593,0
 
      
280. 24060900
Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів
260 000,0
260 000,0
 
      
281. 24061000
Плата за виділення номерного ресурсу
2 700,0
2 700,0
 
      
282. 24061100
Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні
16 500,0
16 500,0
 
      
283. 24061200
Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)
138,5
138,5
 
      
284. 24061500
Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях
90 800,0
18 160,0
72 640,0
 
      
285. 24061700
Плата за оформлення посвідчення закордонного українця
100,0
100,0
 
      
286. 24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності
8 540,4
8 540,4
 
      
287. 24062400
Кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату
180 000,0
180 000,0
 
      
288. 24063100
Кошти від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери, що емітуються державою відповідно до статті 9 цього ж Закону України, а також надходження заборгованості по цих коштах за 2007 - 2009 роки
283 400,0
283 400,0
 
-218- У додатку 1 код 24063100 "Кошти від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери, що емітуються державою відповідно до статті 9 цього ж Закону України, а також надходження заборгованості по цих коштах за 2007 - 2009 роки" у сумі 283,4 млн. грн. виключити.
 
Відхилено      
289. 24063500
Кошти від реалізації продуктів утилізації твердого ракетного палива
10 000,0
10 000,0
 
      
290. 24090000
Портовий (адміністративний) збір
74 296,0
7 429,6
66 866,4
 
      
291. 24110000
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій
348 832,9
347 982,9
850,0
 
      
292. 24110100
Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою та/або під державні гарантії
180 343,2
180 343,2
 
      
293. 24110200
Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою
165 905,7
165 905,7
 
      
294. 24110400
Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
850,0
850,0
 
      
295. 24110800
Відсотки за користування бюджетними позичками та кредитами
1 734,0
1 734,0
 
-219- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У додатку № 1 назву коду 24110800 викласти в такій редакції "Плата за користування кредитом з державного бюджету".
 
Враховано      
296. 24130000
Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження
136 499,0
136 499,0
 
      
297. 24140000
Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій
3 460 955,3
3 460 955,3
 
      
298. 24140200
Збір з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння
53 113,4
53 113,4
 
      
299. 24140300
Збір при відчуженні легкових автомобілів
1 104 261,4
1 104 261,4
 
      
300. 24140500
Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна
316 222,1
316 222,1
 
      
301. 24140600
Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку
1 987 358,4
1 987 358,4
 
      
302. 25000000
Власні надходження бюджетних установ
17 364 136,9
17 364 136,9
 
      
303. 25010000
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами
17 320 411,8
17 320 411,8
 
      
304. 25020000
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ
43 725,1
43 725,1
 
      
305. 30000000
Доходи від операцій з капіталом
636 154,8
216 367,4
419 787,4
 
      
306. 31000000
Надходження від продажу основного капіталу
21 945,0
21 945,0
 
      
307. 31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі
18 445,0
18 445,0
 
      
308. 31010100
Кошти від реалізації скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування
18 445,0
18 445,0
 
      
309. 31020000
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
3 500,0
3 500,0
 
      
310. 32000000
Надходження від реалізації державних запасів товарів
419 787,4
419 787,4
 
      
311. 32010000
Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву
418 787,4
418 787,4
 
      
312. 32020000
Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву
1 000,0
1 000,0
 
      
313. 33000000
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів
194 422,4
194 422,4
 
-220- Викликає сумнів і потребує розшифровки та деталізації стаття доходу 33000000 "Кошти від продажу землі і нематеріальних активів" у сумі 194.422,4 тис.грн., оскільки на сьогоднішній день відповідно до "Перехідних положень" Земельного кодексу України діє мораторій на купівлю-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення.
 
Відхилено      
314. 40000000
Офіційні трансферти
898 287,7
149 740,0
748 547,7
 
      
315. 42000000
Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій
898 287,7
149 740,0
748 547,7
 
      
316. 42010000
Кошти, отримані від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського контингенту та персоналу у миротворчих операціях
150 423,7
149 740,0
683,7
 
      
317. 42030000
Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу
747 864,0
747 864,0
 
      
318. 50000000
Цільові фонди
167 800,0
167 800,0
 
      
319. 50070000
Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів
167 800,0
167 800,0
 
      
320. Додаток № 2
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
 
      
321. Фінансування Державного бюджету України на 2011 рік
 
      
322. (тис. грн.)
 
      
323. Код
Найменування
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
 
-221- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У додатку № 2 у заголовку таблиці слова "Найменування" замінити словами "Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету".
 
Враховано      
324. Загальне фінансування
38 843 000,0
36 844 427,9
1 998 572,1
 
      
325. 400000
Фінансування за борговими операціями
29 326 201,0
26 844 427,9
2 481 773,1
 
      
326. 401000
Запозичення
91 596 389,7
88 337 504,1
3 258 885,6
 
      
327. 401100
Внутрішні запозичення
48 587 504,1
48 587 504,1
 
      
328. 401200
Зовнішні запозичення
43 008 885,6
39 750 000,0
3 258 885,6
 
      
329. 402000
Погашення
-62 270 188,7
-61 493 076,2
-777 112,5
 
      
330. 402100
Внутрішні зобов'язання
-37 522 831,0
-37 522 831,0
 
      
331. 402200
Зовнішні зобов'язання
-24 747 357,7
-23 970 245,2
-777 112,5
 
      
332. 500000
Надходження від приватизації державного майна
10 000 000,0
10 000 000,0
 
      
333. 501000
Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств
10 000 000,0
10 000 000,0
 
-222- Законопроект прийняти у другому читанні тільки після прийняття Закону України "Про Державну програму приватизації на 2011-2013 роки" та внесення Урядом пропозицій до переліку об’єктів права державної власності, які підлягають приватизації у 2011 році з обґрунтуванням необхідності приватизації кожного об’єкта та зазначенням прогнозних сум грошових надходжень від продажу кожного об’єкту.
 
Відхилено      
    -223- Без затвердження програми приватизації показник є сумнівними та потребує додаткового обґрунтування, виходячи з рівня виконання такого плану у попередні бюджетні роки.
 
Відхилено    
334. 600000
Фінансування за активними операціями
-483 201,0
-483 201,0
 
      
335. 601000
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю
-488 201,0
-488 201,0
 
      
336. 601200
Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів
-488 201,0
-488 201,0
 
-224- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У додатку № 2 у назві коду 601200 слово "коштів" замінити словами "бюджетних коштів".
 
Враховано      
337. 602000
Зміни обсягів бюджетних коштів
5 000,0
5 000,0
 
      
338. 602100
На початок періоду
5 000,0
5 000,0
 
      
339. "Додаток №3
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
 
      
340. Розподіл видатків Державного бюджету України на 2011 рік
 
      
341. (тис. грн)
 
      
342. КПКВ та КДБ
КФКВ та КДБ
Найменування показників
згідно з класифікацією видатків та кредитування державного бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом:
 
-225- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У додатку № 3 у заголовку таблиці: у назві коду функціональної класифікації виключити слово "державного"; слово "згідно з програмною класифікацією" замінити словами "згідно з відомчою і програмною класифікаціями".
 
Враховано      
343. ВИДАТКИ – всього:
279 127 019,8
42 821 830,5
321 948 850,3
 
-226- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У додатку № 3 назву підсумкового рядку викласти в такій редакції "Всього" (замість "Видатки - всього").
 
Враховано      
    -227- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Внести зміни до додатка № 3 щодо уточнення переліку головних розпорядників коштів державного бюджету, відповідальних виконавців, назв бюджетних програм та обсягів видатків для приведення у відповідність до Указу Президента України від 09.12.2010 р. № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".
 
Враховано    
    -228- Забезпечити фінансування з державного бюджету запланованих на 2011 рік заходів державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2010 №1090 (на 2011 рік - 315 млн.грн.)
 
Відхилено    
    -229- Передбачити кошти на реалізацію у 2011 році бюджетної програми фінансування підтримки статутної діяльності Всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про асоціації органів місцевого самоврядування" в обсязі 3 млн.грн.
 
Відхилено    
    -230- Чорноволенко О.В.
Додаток 3 "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2011 рік" доповнити наступними рядками:
Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Києва на будівництво другої черги Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену в м. Києві в напрямку житлового масиву Києва "Теремки" - 860 млн. грн. Передбачити виділення з загального фонду Державного бюджету України;
Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Києва на будівництво Подільско-Вигурівської лінії метрополітену в м.Києві в напрямку житлового масиву Києва "Вигурівщина-Троєщина" - 150 млн. грн. Передбачити виділення з загального фонду Державного бюджету України;
Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Києва на завершення будівництва другої нитки Головного міського каналізаційного колектору в м. Києві - 360 млн. грн. Передбачити виділення сум з загального фонду Державного бюджету України.
 
Відхилено    
    -231- Ковалевська Ю.С.
Лук'янов В.В.
Передбачити видатки для підготовки до проведення Міжнародного Чемпіонату із Стратегічного Менеджменту в Україні в обсязі 254,7 тис. гривень.
 
Враховано    
    -232- Лук'янов В.В.
Внести зміни до додатків щодо уточнення обсягів видатків та кредитування за головними розпорядниками, відповідальними виконавцями, бюджетними програмами (включаючи трансферти місцевим бюджетам та видатки на централізовані заходи), які мають першочергове значення, за рахунок уточнення обсягів видатків на утримання органів державної влади, скорочення капітальних витрат та перерозподілу централізованих субвенцій в межах передбаченого законопроектом загального обсягу витрат, а також внести необхідні зміни до показників у статті 1 законопроекту.
 
Враховано    
    -233- Куликов К.Б.
Доручити Кабінету Міністрів України при підготовці законопроекту до другого читання привести у відповідність з вимогами Указу Президента України від 09.12.2010 № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" перелік і найменування розпорядників бюджетних коштів та передбачені їм бюджетні програми.
 
Враховано    
    -234- Чечетов М.В.
Передбачити фінансування встановлених законодавством пільг та виплат для ветеранів війни у повному обсязі.
 
Відхилено    
    -235- Чечетов М.В.
Передбачити фінансування у сумі 28,7 млн.грн. для завершення будівництва житлового будинку для інвалідів по вул. 60-років Жовтня, 6 в м. Сімферополі.
 
Враховано частково /розподіл за об’єктами інвестиційних субвенцій буде після прийняття порядків щодо їх використання/   
    -236- Шаров І.Ф.
Передбачити фінансування у сумі 5,5 млн.грн. для завершення будівництва будинку для сімей з дітьми-інвалідами по вул. Конєва, 15/1 в м. Черкаси.
 
Враховано частково /розподіл за об’єктами інвестиційних субвенцій буде після прийняття порядків щодо їх використання/   
    -237- Костенко Ю.І.
Заєць І.О.
Передбачити у проекті державного бюджету на 2011 рік фінансування будівництва дитячих садків у розмірі 600 млн. грн.
 
Враховано частково /розподіл за об’єктами інвестиційних субвенцій буде після прийняття порядків щодо їх використання/   
    -238- Кравченко М.В.
Передбачити видатки у розмірі 1 млрд. грн. для відшкодування вкладів фізичних осіб - колишніх вкладників кредитних спілок України.
 
Відхилено    
    -239- Костенко Ю.І.
Передбачити бюджетну програму
"Цільова субвенція на встановлення ефективних систем опалення, утеплення будівель, заміну вікон у бюджетних установах" 2 млрд. грн
 
Відхилено    
    -240- Костенко Ю.І.
Збільшити видатки на будівництво житла для військовослужбовців на 505.294,9 тис. грн.
 
Відхилено    
    -241- Єдін О.Й.
Передбачити видатки з державного бюджету для Кіровоградської області у обсязі 61,5 млн.грн. на фінансування Державної програми забезпечення сталого розвитку регіону видобування та первинної переробки уранової сировини на 2006-2030 роки
 
Відхилено    
    -242- Єдін О.Й.
Передбачити видатки з державного бюджету для Кіровоградської області у обсязі 18,2 млн.грн. на виконання Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла
 
Відхилено    
    -243- Яценюк А.П.
Зменшити на 30% економічно не обґрунтовані видатки на утримання державного апарату (Державне управління справами, Адміністрація Президента України, апарати центральних органів виконавчої влади). Спрямувати зекономлені кошти від зменшення видатків на утримання державного апарату: на підвищення прожиткового мінімуму та мінімальну заробітну плату, мінімального розміру державних пенсій, на підвищення заробітної плати працівникам медичної та освітньої галузі, військовослужбовцям
 
Відхилено    
    -244- Яценюк А.П.
Вилучити норми щодо видатків на утримання ліквідованих та реорганізованих органів влади відповідно до Указу Президента України від 9 грудня 2010 року №1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади"
 
Враховано    
    -245- Кирильчук Є.І.
Генеральній прокуратурі, силовим міністерствам, зокрема МВС, СБУ та Управлінню державної охорони України, залишити фінансування на рівні 2010 року, а решту коштів у сумі 2.990.996,3 тис. грн. спрямувати на збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, як особливо експортноорієнтованої та прибуткової, як для сільгоспвиробника, так і для України.
 
Враховано частково    
    -246- Самойлик К.С.
Передбачити видатки в обсязі 415 млн. грн. на виконання загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН "Про права дитини" на період до 2016 року".
 
Відхилено    
    -247- Ляшко О.В.
Зменшити як мінімум удвічі заплановані на 2011 рік видатки на утримання Державного управління справами, Кабінету міністрів України, Генеральної прокуратури України, спрямувавши ці кошти на фінансування програм освіти, медицини, культури, бібліотечної та музейної справи.
 
Відхилено    
    -248- Ляшко О.В.
Передбачити видатки на здійснення доплат до пенсій "дітям війни" в обсягах, передбачених Законом України "Про соціальний захист дітей війни".
 
Враховано частково    
    -249- Ляшко О.В.
Передбачити видатки в розмірі не менше 300 млн. грн. на виготовлення пожежної техніки й обладнання вітчизняного виробництва.
 
Відхилено    
    -250- Цибенко П.С.
Передбачити видатки на забезпечення виплат підвищення до пенсії дітям війни у розмірі, який встановлений учасникам війни, а саме 15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Одночасно передбачити кошти на виконання рішень судів щодо визначення розміру підвищення до пенсії дітям війни, я кі набрали чинності.
 
Враховано частково    
    -251- Григорович Л.С.
Карпук В.Г.
Передбачити додаткові кошти у сумі 12.250 тис. грн. на збільшення допомоги по догляду за дитиною до трьох років до рівня прожиткового мінімуму.
 
Відхилено    
    -252- Григорович Л.С.
Карпук В.Г.
Передбачити додатково 5 млрд. грн. для забезпечення реалізації пункту "ж" Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я" на підвищення заробітної плати медичним і фармацевтичним працівникам.
 
Відхилено    
    -253- Григорович Л.С.
Карпук В.Г.
Передбачити 200 млн. грн. на фінансування заходів, пов’язаних з будівництвом "Дитячої лікарні майбутнього".
 
Відхилено    
344. 0110000
Апарат Верховної Ради України
711 819,8
74 809,0
786 628,8
 
      
345. 0111000
Апарат Верховної Ради України
711 819,8
74 809,0
786 628,8
 
      
346. 0111010
0111
Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України
417 254,2
417 254,2
 
-254- Грицак В.М.
Ващук К.Т.
Мартиненко М.В.
Швець В.Д.
Збільшити видатки за кодом 0111010 на 86.916,4 тис. грн. в тому числі видатки споживання - 33.516,4 тис. грн., видатки розвитку - 53.400 тис. гривень.
 
Враховано      
347. 0111020
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України
166 811,1
166 811,1
 
-255- Грицак В.М.
Ващук К.Т.
Мартиненко М.В.
Швець В.Д.
Збільшити видатки за кодом 0111020 на 14.145,9 тис. грн. в тому числі видатки споживання - 10.945,9 тис. грн., з них оплата праці - 6.392, 3 тис. грн., видатки розвитку - 3.200 тис. гривень.
 
Враховано      
348. 0111030
0111
Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України
2 081,1
2 081,1
 
      
349. 0111040
0113
Візити народних депутатів України за кордон
6 240,3
6 240,3
 
-256- Грицак В.М.
Ващук К.Т.
Мартиненко М.В.
Швець В.Д.
Збільшити видатки споживання за кодом 0111040 на 3.284,3 тис. гривень.
 
Враховано      
350. 0111050
0111
Обслуговування діяльності Верховної Ради України
89 949,8
5 266,0
95 215,8
 
-257- Грицак В.М.
Ващук К.Т.
Мартиненко М.В.
Швець В.Д.
Збільшити видатки за кодом 0111050 на 30.758 тис. грн. в тому числі видатки споживання - 15.173 тис. грн., з них оплата праці - 4.100 тис. грн., оплата комунальних послуг - 3.794,9 тис. грн., видатки розвитку - 15.585 тис. гривень.
 
Враховано      
351. 0111070
0734
Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України
6 494,6
69 543,0
76 037,6
 
-258- Грицак В.М.
Ващук К.Т.
Мартиненко М.В.
Швець В.Д.
Збільшити видатки споживання за кодом 0111070 на 721,6 тис. гривень.
 
Враховано      
352. 0111080
0831
Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби телебачення і радіомовлення
11 245,5
11 245,5
 
-259- Грицак В.М.
Ващук К.Т.
Мартиненко М.В.
Швець В.Д.
Збільшити видатки споживання за кодом 0111080 на 600 тис. гривень.
 
Враховано      
353. 0111090
0832
Фінансова підтримка видання газети "Голос України" та журналу "Віче"
11 743,2
11 743,2
 
-260- Грицак В.М.
Ващук К.Т.
Мартиненко М.В.
Швець В.Д.
Збільшити видатки споживання за кодом 0111090 на 1.304,8 тис. гривень.
 
Враховано      
354. 0300000
Державне управління справами
1 231 216,8
112 645,5
1 343 862,3
 
      
355. 0301000
Апарат Державного управління справами
1 216 805,6
112 645,5
1 329 451,1
 
      
356. 0301010
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України
204 743,3
204 743,3
 
-261- Семерак О.М.
Зменшити видатки за кодом 0301010 на 13 млн. гривень.
 
Відхилено      
357. 0301020
0111
Організація та здійснення офіційних заходів за участю Президента України
11 827,3
11 827,3
 
      
358. 0301030
0111
Обслуговування діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших державних органів
101 486,2
5 910,0
107 396,2
 
      
359. 0301040
0113
Візити Президента України за кордон
29 151,5
29 151,5
 
      
360. 0301050
0133
Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків
5 455,0
5 455,0
 
      
361. 0301060
0734
Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами
122 059,0
8 860,0
130 919,0
 
      
362. 0301080
0150
Прикладні дослідження Національного інституту стратегічних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
36 972,2
36 972,2
 
      
363. 0301090
0150
Прикладні розробки у сфері державного управління
3 562,5
120,7
3 683,2
 
      
364. 0301110
0960
Оздоровлення і відпочинок дітей в оздоровчих таборах Державного управління справами
3 854,0
4 847,0
8 701,0
 
      
365. 0301130
0950
Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління Національною академією державного управління при Президентові України
81 846,3
66 538,7
148 385,0
 
      
366. 0301140
0520
Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках, заповідниках та забезпечення утримання резиденції
41 495,5
7 749,1
49 244,6
 
      
367. 0301150
0750
Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
4 873,4
4 873,4
 
      
368. 0301160
0111
Створення автоматизованої системи інформаційно-аналітичного забезпечення Адміністрації Президента України
2 159,2
2 159,2
 
      
369. 0301170
0731
Стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади
190 355,2
10 000,0
200 355,2
 
-262- Королевська Н.Ю.
Зменшити на 50% видатки за КПКВ державного бюджету 0301170 "Стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади"
 
Відхилено      
370. 0301190
0721
Поліклінічно-амбулаторне обслуговування, діагностика та лікування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади
103 745,8
4 500,0
108 245,8
 
-263- Королевська Н.Ю.
Зменшити на 50% видатки за КПКВ державного бюджету 0301190 "Поліклінічно-амбулаторне обслуговування, діагностика та лікування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади".
 
Відхилено      
371. 0301200
0740
Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в лікувально-оздоровчих закладах Державного управління справами та на об'єктах органів державної влади
6 111,8
4 120,0
10 231,8
 
      
372. 0301230
0950
Підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу в системі лікувально-оздоровчих закладів Державного управління справами
167,7
167,7
 
      
373. 0301270
0832
Фінансова підтримка інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
1 633,1
1 633,1
 
      
374. 0301330
0150
Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
1 270,3
1 270,3
 
      
375. 0301340
0829
Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази Національного палацу мистецтв "Україна"
500,0
500,0
 
      
376. 0301360
0822
Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти"
4 979,6
4 979,6
 
      
377. 0301370
0133
Надання науково-методичної та консультативної підтримки розвитку місцевого самоврядування
2 569,5
2 569,5
 
      
378. 0301380
0133
Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом
188 612,0
188 612,0
 
-264- Жебрівський П.І.
Зменшити фінансування за бюджетною програмою 0301380 "Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом" до 124.612 тис. грн.
 
Відхилено      
    -265- Яценюк А.П.
Вилучити норми щодо видатків на забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом.
 
Відхилено    
379. 0301420
0763
Заходи з обміну та вивченні досвіду у провідних клініках світу
7 500,0
7 500,0
 
      
380. 0301430
0826
Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"
7 575,2
7 575,2
 
      
381. 0301460
0829
Виплата Державних премій України
2 300,0
2 300,0
 
      
382. 0301800
0610
Капітальний ремонт житлового фонду
1 000,0
1 000,0
 
      
383. 0301820
0734
Реконструкція корпусу № 1 Державного підприємства "Санаторій "Кришталевий палац"
12 000,0
12 000,0
 
      
384. 0301830
0734
Реконструкція будівель, споруд та обладнання ДП "Санаторій "Гурзуфський" та парку-пам'ятника загальнодержавного значення
5 000,0
5 000,0
 
      
385. 0301870
0610
Аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації аварійного стану житлового будинку по вул. Срібнокільській, 20 у м. Києві
10 000,0
10 000,0
 
      
386. 0301880
0734
Капітальний ремонт будівель Державного підприємства "Санаторій "Південний"
10 000,0
10 000,0
 
      
387. 0301890
0734
Розробка проектно-кошторисної документації і будівництво Реабілітаційного центру на базі Державного підприємства "Санаторій "Конча-Заспа"
12 000,0
12 000,0
 
      
388. 0303000
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
4 201,7
4 201,7
 
      
389. 0303010
0111
Здійснення повноважень постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим
4 201,7
4 201,7
 
      
390. 0304000
Національна служба посередництва і примирення України
10 209,5
10 209,5
 
      
391. 0304010
0412
Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)
10 147,9
10 147,9
 
      
392. 0304020
0481
Прикладні розробки з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
61,6
61,6
 
      
393. 0410000
Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України
303 332,7
7 753,2
311 085,9
 
      
394. 0411000
Секретаріат Кабінету Міністрів України
303 332,7
7 753,2
311 085,9
 
      
395. 0411010
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України
196 104,1
196 104,1
 
-266- Яценюк А.П.
Зменшити на 50% економічно не обґрунтовані видатки на утримання Кабінету Міністрів України.
 
Відхилено      
    -267- Кирильчук Є.І.
Зменшити на 50% витрати на утримання апарату кабінету Міністрів, оскільки згідно з указом Президента передбачається його скорочення на 50%, а в законопроекті ці витрати за бюджетною програмою код 0411010 зменшені лише на 2,1%.
 
Відхилено    
396. 0411020
0111
Організація та здійснення офіційних прийомів керівництвом Кабінету Міністрів України
7 277,2
7 277,2
 
      
397. 0411030
0111
Обслуговування діяльності Кабінету Міністрів України
63 278,5
7 753,2
71 031,7
 
      
398. 0411050
0113
Візити урядових делегацій та відрядження працівників органів державної влади за кордон за рішенням Кабінету Міністрів України
17 870,0
17 870,0
 
      
399. 0411060
0950
Перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України
125,3
125,3
 
      
400. 0411070
0832
Фінансова підтримка газети "Урядовий кур'єр"
5 622,7
5 622,7
 
      
401. 0411120
0350
Забезпечення функціонування та розвитку системи спеціальної інформації
1 937,2
1 937,2
 
      
402. 0411130
0133
Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади
11 117,7
11 117,7
 
      
403. 0500000
Державна судова адміністрація України
2 359 396,7
142 100,0
2 501 496,7
 
-268- Збільшити видатки для Державної судової адміністрації на 7393 млн. грн. за наступними напрямками:
забезпечення належної роботи судів - 3055,1 млн. грн.;
комунальні послуги - 61,9 млн. грн.;
заробітну плату - 1032,3 млн. грн.;
нарахування на заробітну плату - 375,7 млн. грн.;
виплату щомісячного грошового утримання суддям та вихідної допомоги суддям - 77 млн. грн.;
забезпечення безпеки суддів та членів їх сімей - 21,8 млн. грн.;
забезпечення судів належними приміщеннями - 1697,4 млн. грн.;
придбання службового житла - 638,9 млн. грн.;
придбання для залів судових засідань меблів, устаткування для забезпечення безпеки судів та автотранспорту - 76,2 млн. грн.;
на нову бюджетну програму "Функціонування автоматизованої системи документообігу в судах" - 229,4 млн. грн.;
на нову бюджетну програму "Ведення Єдиного державного реєстру судових рішень та Реєстру електронних адрес органів державної влади, їх посадових та службових осіб" - 127,3 млн. грн..
 
Враховано частково      
404. 0501000
Апарат Державної судової адміністрації України
2 359 396,7
142 100,0
2 501 496,7
 
      
405. 0501010
0330
Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи
37 759,9
37 759,9
 
      
406. 0501020
0330
Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами
184 996,2
13 640,0
198 636,2
 
-269- Мельник П.В.
Передбачити за кодом 0501020 видатки розвитку в сумі 500 тис. грн. на ремонт приміщення господарського суду Київської області за адресою м. Київ, вул. Комінтерну, буд. № 16.
 
Враховано      
407. 0501030
0330
Здійснення правосуддя апеляційними судами
381 305,6
7 115,0
388 420,6
 
      
408. 0501040
0330
Здійснення правосуддя місцевими судами
1 343 031,4
117 920,0
1 460 951,4
 
      
409. 0501080
0330
Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами
122 149,1
3 400,0
125 549,1
 
      
410. 0501100
0330
Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
8 249,1
8 249,1
 
-270- Збільшити за кодом 0501100 видатки на 28,1 млн. грн.
 
Враховано частково      
    -271- Мельник П.В.
Ззбільшити видатки за бюджетною програмою (КПКВК 0501100) за загальним фондом на 25 млн. грн. для забезпечення мінімальної потребу у бюджетних коштах для функціонування Комісії.
 
Враховано    
411. 0501110
0950
Організація практичної підготовки кандидатів на посаду судді, підготовка суддів та працівників апарату судів Національною школою суддів України
5 499,7
5 499,7
 
-272- Збільшити за кодом 0501110 видатки на 0,3 млн. грн.
 
Відхилено      
412. 0501150
0330
Виконання рішень судів на користь суддів
8 573,8
8 573,8
 
-273- Симоненко П.М.
Вилучити видатки за кодом 0501150.
 
Відхилено      
    -274- Збільшити за кодом 0501150 видатки на 71,8 млн. грн.
 
Відхилено    
413. 0501160
0330
Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами
93 356,1
10,0
93 366,1
 
-275- Передбачити за кодом 0501160 видатки для забезпечення першочергових потреб в сумі 229,5 млн. грн., із них на оплату праці - 97,1 млн. грн., оплату комунальних послуг - 3,6 млн. грн., видатки розвитку - 11,7 млн. грн..
 
Відхилено      
414. 0501170
0330
Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами
174 475,8
15,0
174 490,8
 
-276- Передбачити за кодом 0501170 видатки для забезпечення першочергових потреб в сумі 348,5 млн. грн., із них на оплату праці - 160,9 млн. грн., оплату комунальних послуг - 8,7 млн. грн., видатки розвитку - 31,3 млн. грн..
 
Відхилено      
415. 0600000
Верховний Суд України
118 067,8
500,0
118 567,8
 
      
416. 0601000
Апарат Верховного Суду України
118 067,8
500,0
118 567,8
 
      
417. 0601010
0330
Здійснення правосуддя Верховним Судом України
117 965,6
500,0
118 465,6
 
      
418. 0601020
0950
Підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату Верховного Суду України
102,2
102,2
 
      
419. 0650000
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
15 000,0
2 500,0
17 500,0
 
      
420. 0651000
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
15 000,0
2 500,0
17 500,0
 
      
421. 0651010
0330
Здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ
15 000,0
2 500,0
17 500,0
 
-277- Лук'янов В.В.
В проекті Державного бюджету України на 2011 рік передбачено видатки на рівні, які були підготовлені до утворення та початку функціонування Вищого спеціалізованого суду, тобто в сумі 15 млн. грн.; передбачити за кодом 0651010 видатки у сумі 129,959 млн. грн., із них на оплату праці - 59,9 млн. грн.
 
Враховано      
422. 0700000
Вищий господарський суд України
123 791,4
123 791,4
 
      
423. 0701000
Вищий господарський суд України
123 791,4
123 791,4
 
      
424. 0701010
0330
Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України
123 791,4
123 791,4
 
-278- Збільшити за кодом 0701010 видатки на 5 млн. грн.
 
Відхилено      
    -279- Мірошниченко Ю.Р.
Збільшити за кодом 0701010 видатки на 5.811,7 тис. грн.
 
Відхилено    
425. 0750000
Вищий адміністративний суд України
85 318,5
10,0
85 328,5
 
-280- Потреба Вищого адміністративного суду України у бюджетних коштах забезпечена лише на 50 відсотків; передбачити за кодом 0751010 видатки на рівні мінімальної потреби в сумі 109,1 млн. грн., із них на оплату праці - 54,1 млн. грн., оплату комунальних послуг - 1,6 млн. грн., видатки розвитку - 26 млн. грн.
 
Відхилено      
426. 0751000
Апарат Вищого адміністративного суду України
85 318,5
10,0
85 328,5
 
      
427. 0751010
0330
Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України
85 318,5
10,0
85 328,5
 
      
428. 0800000
Конституційний Суд України
55 748,1
55 748,1
 
      
429. 0801000
Конституційний Суд України
55 748,1
55 748,1
 
      
430. 0801010
0330
Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні
55 748,1
55 748,1
 
-281- Передбачити за кодом 0801010 видатки у сумі 77.972,5 тис. грн.
 
Враховано частково      
431. 0900000
Генеральна прокуратура України
2 200 000,0
1 142,3
2 201 142,3
 
-282- Жебрівський П.І.
Зменшити фінансування за бюджетною програмою 0900000 "Генеральна прокуратура України" до 1.500.000 тис. грн.
 
Відхилено      
432. 0901000
Генеральна прокуратура України
2 200 000,0
1 142,3
2 201 142,3
 
      
433. 0901010
0360
Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді
2 165 785,6
142,3
2 165 927,9
 
-283- Болюра А.В.
Зменшити видатки на Генеральну прокуратуру України на 1.000.000 тис. гривень.
 
Відхилено      
434. 0901020
0942
Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Національною академією прокуратури України
34 214,4
1 000,0
35 214,4
 
      
435. 1000000
Міністерство внутрішніх справ України
10 823 031,9
2 741 823,1
13 564 855,0
 
      
436. 1001000
Апарат Міністерства внутрішніх справ України
9 755 561,3
2 572 341,4
12 327 902,7
 
-284- Болюра А.В.
Зменшити видатки Міністерства внутрішніх справ України на 1.209.745 тис. гривень.
 
Відхилено      
    -285- Передбачити для МВС бюджетну програму "Будівництво і придбання житла для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ" з обсягом видатків 711,8 млн. грн..
 
Відхилено    
437. 1001010
0310
Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ
295 371,8
3 857,0
299 228,8
 
      
438. 1001030
0370
Створення та впровадження Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту державної автомобільної інспекції України
61 812,0
61 812,0
 
      
439. 1001050
0310
Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку та протидія незаконній міграції
8 595 612,6
2 206 643,7
10 802 256,3
 
-286- Збільшити за кодом 1001050 видатки на 797 млн. грн., в тому числі:
для придбання паливно-мастильних матеріалів - 497 млн. грн.;
здійснення заходів з реформування МВС - 300 млн. грн.
 
Відхилено      
    -287- Із бюджетної програми (код 1001050) відокремити видатки за бюджетними програмами "Створення та функціонування Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування" та "Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України", як це є у поточному році.
 
Відхилено    
440. 1001070
0380
Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих операціях
10 496,3
683,7
11 180,0
 
      
441. 1001080
0942
Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації
414 472,2
262 556,3
677 028,5
 
      
442. 1001100
0721
Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ
299 981,2
88 268,9
388 250,1
 
      
443. 1001130
0910
Дошкільна, позашкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми працівників, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ
40 390,9
10 331,8
50 722,7
 
      
444. 1001170
0370
Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією
2 634,0
2 634,0
 
-288- Віднести видатки за кодом 1001170 в сумі 2634 тис. грн., що спрямовуються на фінансування Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю, який відповідно до Указу Президента України від 36.02.2007 № 114 є робочим органом Ради національної безпеки і оборони, до видатків Апарату Ради національної безпеки і оборони, виключивши їх з видатків МВС України.
 
Відхилено      
445. 1001200
0810
Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів
34 790,3
34 790,3
 
-289- Волков О.А.
486
#8750
#8701
Передбачити за кодом 1001200 видатки розвитку в сумі 5 млн. грн.
 
Відхилено      
446. 1003000
Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України
1 067 470,6
169 481,7
1 236 952,3
 
      
447. 1003010
0310
Керівництво та управління внутрішніми військами
44 206,2
44 206,2
 
      
448. 1003020
0310
Участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, конвоювання арештованих і засуджених та охорона підсудних під час судових процесів
812 024,7
57 767,9
869 792,6
 
      
449. 1003030
0380
Охорона особливо важливих державних об'єктів, дипломатичних та консульських представництв іноземних держав на території України, супроводження перевезення ядерних матеріалів по території України
126 899,7
91 475,8
218 375,5
 
      
450. 1003070
0942
Підготовка кадрів для внутрішніх військ МВС України вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації
72 153,5
5 122,2
77 275,7
 
      
451. 1003080
0731
Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у власних медичних закладах
12 186,5
13 122,6
25 309,1
 
      
452. 1003090
1062
Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців внутрішніх військ МВС України
1 993,2
1 993,2
 
-290- Мельник П.В.
Передбачити за кодом 1003090 видатки у сумі 200 млн. грн.
 
Відхилено      
453. 1100000
Міністерство палива та енергетики України
305 482,1
37 033,3
342 515,4
 
-291- Передбачити компенсацію Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації у 2011 році суб'єктам господарювання на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням, у сумі 11.301.609,38 тис.грн., у тому числі недоотриманої у 2008 році різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу в сумі 825.609,38 тис. гривень.
 
Відхилено      
    -292- Установити Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України компенсацію вартості добудови підвідних газопроводів, профінансованих за рахунок коштів Компанії, у сумі 3,2 млрд.гривень.
 
Відхилено    
    -293- Передбачити фінансування Програми будівництва енергоблоків та здешевлення кредитів у розмірі не меншому, ніж 50% від обсягу збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію.
 
Відхилено    
454. 1101000
Апарат Міністерства палива та енергетики України
305 482,1
37 033,3
342 515,4
 
-294- Мельник П.В.
Передбачити кошти для придбання обладнання для торфовидобувних підприємств у обсязі 40 млн.грн
 
Відхилено      
    -295- Костенко Ю.І.
Передбачити бюджетну програму "Програма державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики" у обсязі 100 тис. грн.
 
Відхилено    
455. 1101010
0434
Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу
25 827,3
76,0
25 903,3
 
      
456. 1101030
0483
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері паливно-енергетичного комплексу
10 068,5
10 068,5
 
      
457. 1101080
0434
Заходи з реалізації Державної цільової економічної програми "Ядерне паливо"
56 225,9
56 225,9
 
-296- Збільшити фінансування по коду 1101080 на 989,6 млн.гривень., у т.ч. по завданням:
збільшення обсягу виробництва концентрату природного урану до 788,3 млн.грн.;
створення виробництва ядерного палива до 20 млн.грн.;
створення цирконієвого виробництва до 146,3 млн.грн.;
створення виробництва комплектувальних виробів з нержавіючої сталі та цирконієвого прокату до 20 млн.грн.;
наукове, проектне та інформаційне супроводження об’єктів ядерно-паливного циклу до 15 млн.грн.
 
Відхилено      
458. 1101090
0942
Підготовка фахівців для підприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським національним університетом ядерної енергії та промисловості
43 584,3
22 102,8
65 687,1
 
      
459. 1101130
0483
Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері енергетики
161,1
161,1
 
      
460. 1101140
0434
Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів
56 467,5
56 467,5
 
      
461. 1101190
0434
Заходи з реалізації Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод"
20 000,0
20 000,0
 
-297- Збільшити видатки за кодом 1101190 на 3,4 млн.грн.
 
Відхилено      
462. 1101390
0433
Будівництво енергоблоків атомних, гідроакумулюючих, інших електростанцій, теплоелектроцентралей, будівництво та реконструкція ліній електропередачі та підстанцій, а також здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій
80 000,0
80 000,0
 
-298- Збільшити видатки по коду 1101390 на 368.503 тис.грн., передбачивши фінансування об’єктів ДП НАЕК "Енергоатом" за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
Відхилено      
463. 1101430
0513
Виконання першочергових екологічних заходів у м. Дніпродзержинськ
13 000,0
13 000,0
 
-299- Збільшити видатки за кодом 1101430 на 41,4 млн.грн.
 
Відхилено      
464. 1101630
0433
Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора
147,5
9 854,5
10 002,0
 
      
465. 1101660
0433
Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року
5 000,0
5 000,0
 
-300- Передбачити, що на реалізацію заходів щодо підтримки впровадження Енергетичної стратегії на період до 2030 року спрямовується невикористаний залишок коштів у обсязі 509 млн.грн.
 
Відхилено      
466. 1200000
Міністерство економіки України
311 306,2
3 010,0
314 316,2
 
      
467. 1201000
Апарат Міністерства економіки України
245 842,2
3 010,0
248 852,2
 
      
468. 1201010
0132
Керівництво та управління у сфері загальнодержавного планування і прогнозування економіки
180 551,8
180 551,8
 
-301- Лук'янов В.В.
Збільшити видатки за кодом 1201010 на 98,5 млн. грн., у тому числі на видатки споживання - на 78,5 млн. грн., з них на оплату праці - 39 млн. грн., комунальні послуги та енергоносії - 1,5 млн. грн., на видатки розвитку - на 20 млн. гривень.
 
Відхилено      
469. 1201020
0411
Внески України до бюджету ГАТТ/СОТ та установ і організацій СНД
23 384,9
23 384,9
 
      
470. 1201030
0411
Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями
8 569,2
8 569,2
 
      
471. 1201040
0411
Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках
3 714,5
3 714,5
 
      
472. 1201070
0481
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері економіки і торгівлі
12 640,2
2 323,2
14 963,4
 
      
473. 1201080
0487
Проведення науково-практичних конференцій і семінарів з економічних проблем
63,2
63,2
 
      
474. 1201090
0950
Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки
1 403,2
186,8
1 590,0
 
      
475. 1201110
0950
Перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва
3 604,4
3 604,4
 
      
476. 1201120
0832
Фінансова підтримка журналу "Економіка України"
748,4
748,4
 
      
477. 1201170
0834
Забезпечення видання інформаційного бюлетеня "Вісник державних закупівель" та створення і забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель
11 162,4
11 162,4
 
      
478. 1201610
0481
Заходи щодо зміцнення інформаційної бази для прийняття рішень і прогнозування
500,0
500,0
 
      
479. 1202000
Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики
65 344,3
65 344,3
 
-302- Передбачити нову бюджетну програму "Створення системи оперативного взаємного сповіщення між органами державного нагляду (контролю) про виявлення небезпечної та фальсифікованої продукції" з обсягом видатків у сумі 3.825 тис.грн.
 
Відхилено      
480. 1202010
0411
Керівництво та управління у сфері технічного регулювання та споживчої політики
38 917,3
38 917,3
 
      
481. 1202030
0481
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази
4 731,0
4 731,0
 
-303- Збільшити видатки загального фонду за кодом 1202030 на суму 1.417 тис. гривень.
 
Відхилено      
482. 1202050
0487
Збереження та функціонування національної еталонної бази
247,3
247,3
 
-304- Збільшити видатки загального фонду за кодом 1202050 на суму 9.928,9 тис. грн. для проведення реконструкції підземного сховища нейтронних та гамма джерел іонізуючих випромінювань ННЦ "Інститут метрології" м. Харків.
 
Відхилено      
    -305- Передбачити видатки за кодом 1202050 у сумі 2 млн.грн.
 
Відхилено    
483. 1202060
0473
Державний нагляд за додержанням стандартів, державний метрологічний нагляд
7 248,5
7 248,5
 
-306- Передбачити видатки за кодом 1202060 у сумі 15.260 тис.грн.
 
Відхилено      
484. 1202070
0411
Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими
11 400,0
11 400,0
 
-307- Передбачити видатки за кодом 1202070 у сумі 27.666 тис.грн.
 
Відхилено      
485. 1202080
0411
Виробництво та розповсюдження соціальної реклами щодо шкоди тютюнопаління та зловживання алкоголем
110,0
110,0
 
      
486. 1202130
0487
Забезпечення функціонування державних служб
980,2
980,2
 
      
487. 1202140
0481
Проведення незалежної експертизи (випробувань) якості товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів та комплектуючих виробів
1 710,0
1 710,0
 
      
488. 1204000
Державна інспекція з контролю за цінами
119,7
119,7
 
      
489. 1204020
0481
Прикладні розробки у сфері державного контролю за цінами
119,7
119,7
 
      
490. 1210000
Міністерство економіки України (загальнодержавні витрати)
21 157,8
21 157,8
 
      
491. 1211000
Міністерство економіки України (загальнодержавні витрати)
21 157,8
21 157,8
 
      
492. 1211050
0220
Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України
21 157,8
21 157,8
 
      
493. 1300000
Міністерство вугільної промисловості України
6 889 802,9
29 297,1
6 919 100,0
 
-308- Ляшко О.В.
Збільшити до 300 млн. грн. фінансування державної програми по розробці вітчизняних торфородовищ та технічному переоснащенню підприємств торф'яної галузі.
 
Враховано частково      
    -309- Мельник П.В.
Передбачити нову бюджетну програму "Фінансова підтримка торфодобувних підприємств ДК "Укрторф" з обсягом видатків у сумі 40 млн.грн., з них на: - капітальне будівництво - 10 млн.грн., - технічне переоснащення брикетних заводів та технологічного обладнання - 30 млн.грн.
 
Враховано    
494. 1301000
Апарат Міністерства вугільної промисловості України
6 889 802,9
29 297,1
6 919 100,0
 
      
495. 1301010
0431
Загальне керівництво та управління у вугільній промисловості
19 846,7
1 000,0
20 846,7
 
      
496. 1301030
0483
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у вугледобувній промисловості
38 253,3
38 253,3
 
      
497. 1301070
0431
Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості
868 002,1
28 297,1
896 299,2
 
-310- Турманов В.І.
Єфремов О.С.
Ландік В.І.
Васильєв О.А.
Корж П.П.
Передбачити видатки за кодом 1301070 у сумі 1.396,3 млн.грн., із них на виплату зарплати з нарахуваннями - 415,8 млн.грн., на оплату спожитої електроенергії - 496,9 млн.грн., на забезпечення побутовим вугіллям 47,6 тис. осіб, визначених частиною 5 ст. 48 Гірничого Закону України - 376 млн.грн., на ліквідаційні та ремонтні роботи - 107,6 млн.грн.
 
Відхилено      
    -311- Збільшити видатки по коду 1301070 на 500 млн. гривень.
 
Відхилено    
    -312- Передбачити фінансування у обсязі 77 млн.грн. бюджетної програми "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості, у тому числі погашення заборгованості за спожиту у минулих періодах електричну енергію" за рахунок коштів, що надійдуть до спеціального фонду державного бюджету як погашення ГК ТЕС заборгованості за субкредитами (з основної суми субкредиту та плати за користування кредитом).
 
Відхилено    
    -313- Корж П.П.
Назву бюджетної програми за кодом 1301070 викласти у наступній редакції "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості, у тому числі ДП "Укршахтгідрозахист"
 
Відхилено    
    -314- Смітюх Г.Є.
збільшити видатки на державну підтримку будівництва об'єктів вугле- і торфобудівних підприємств (КПКВ1301070, КФКВ 0431) на 2.460 тис.грн.: запуск лінії гранулювання торфу і виробництва торф'яних гранул продуктивністю 10 тис. тонн на рік на державному підприємстві "Волиньторф" (Реконструкція пресового відділення торфозаводу "Сойне" з установкою преса- гранулятора ГТ-500 для виготовлення торфопилет продуктивністю 2 т/год, с.Прилісне, Маневицький - 2.460 тис.грн.
 
Відхилено    
    -315- Волинець Є.В.
Збільшити видатки за кодом 1301070 на 291,4 млн.грн.
 
Відхилено    
    -316- Єдін О.Й.
Передбачити видатки з державного бюджету для Кіровоградської області у обсязі 11,8 млн.грн. для забезпечення функціонування ДП "Бурвугілля"
 
Відхилено    
498. 1301080
0320
Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах
384 321,1
384 321,1
 
-317- Турманов В.І.
Єфремов О.С.
Ландік В.І.
Васильєв О.А.
Корж П.П.
Збільшити видатки за кодом 1301080 на 170,5 млн.грн.
 
Відхилено      
499. 1301090
0431
Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції
5 039 210,0
5 039 210,0
 
-318- Турманов В.І.
Єфремов О.С.
Ландік В.І.
Васильєв О.А.
Корж П.П.
Збільшити видатки за кодом 1301090 на 800 млн.грн.
 
Відхилено      
    -319- Турманов В.І.
Єфремов О.С.
Ландік В.І.
Васильєв О.А.
Корж П.П.
Поновити бюджетну програму "Охорона праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних та шахтобудівельних підприємствах (включаючи підприємства з видобутку бурого вугілля), у тому числі дегазація вугільних пластів" за кодом 1301120 з обсягом видатків у сумі 300 млн.грн.
 
Враховано частково    
    -320- Хомутиннік В.Ю.
Поновити бюджетну програму "Оснащення новітніми приладами контролю за параметрами шахтної атмосфери та засобами контролю параметрів дегазації" за кодом 1301120 з обсягом видатків по загальному фонду у сумі 65 млн.грн. за рахунок зменшення видатків за кодом 1301090 на таку ж суму.
 
Враховано    
    -321- Передбачити у додатку 3 бюджетну програму "Охорона праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних та шахтобудівельних підприємствах (включаючи підприємства з видобутку бурого вугілля), у тому числі дегазація вугільних пластів" за кодом 1301120 з обсягом фінансування у сумі 300 млн.гривень.
 
Враховано частково    
500. 1301180
0431
Державна підтримка будівництва об'єктів вугле- і торфодобувних підприємств
411 448,3
411 448,3
 
-322- Турманов В.І.
Єфремов О.С.
Ландік В.І.
Васильєв О.А.
Корж П.П.
Збільшити видатки за кодом 1301180 на 250 млн.грн.
 
Відхилено      
    -323- Кирильчук Є.І.
Включити в пункт за КПКВ 1301180 окремою строчкою "завершення в 2011 році будівництва шахти № 10 в м. Нововолинськ Волинської області - 800 млн. грн.
 
Відхилено    
    -324- Олійник В.С.
Передбачити видатки за кодом 1301180 в обсязі 430 млн. грн. для пуску у 2011 році першої лави шахти №10 "Нововолинська" Волинської області.
 
Відхилено    
501. 1301190
0431
Технічне переоснащення державних вугледобувних підприємств, в тому числі через здешевлення кредитів, отриманих ними у 2010 - 2011 роках, а також виконання програми реновації їх гірничошахтного обладнання
128 721,4
128 721,4
 
-325- Турманов В.І.
Єфремов О.С.
Ландік В.І.
Васильєв О.А.
Корж П.П.
Передбачити видатки за кодом 1301190 у сумі 728.721,4 тис.грн., із них на здешевлення кредитів - 278.721,4 тис.грн., на програму капітального ремонту гірничошахтного обладнання - 450.000 тис.грн.
 
Відхилено      
    -326- Волинець Є.В.
Збільшити видатки за кодом 1301190 на 128.721,4 тис.грн.
 
Відхилено    
502. 1400000
Міністерство закордонних справ України
1 079 353,7
29 985,1
1 109 338,8
 
-327- Самойлик К.С.
Передбачити нову бюджетну програму щодо проведення Саміту міністрів освіти країн-членів Ради Європи та кошти на її виконання в обсязі 1.290,9 тис. гривень.
 
Відхилено      
503. 1401000
Апарат Міністерства закордонних справ України
1 079 353,7
29 985,1
1 109 338,8
 
      
504. 1401010
0113
Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин
67 607,9
67 607,9
 
-328- Збільшити за кодом 1401010 видатки за загальним фондом на 3,5 млн. грн.
 
Відхилено      
505. 1401020
0113
Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів
150 020,4
150 020,4
 
      
506. 1401030
0113
Функціонування закордонних дипломатичних установ України
826 615,9
29 059,6
855 675,5
 
-329- Збільшити за кодом 1401030 видатки за загальним фондом на 30 млн. грн.
 
Відхилено      
507. 1401040
0113
Розширення мережі власності України за кордоном для потреб дипломатичних установ України
45,0
45,0
 
-330- Збільшити за кодом 1401040 видатки за загальним фондом на 218 млн. грн.
 
Відхилено      
508. 1401050
0113
Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України за кордоном, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України
4 000,0
4 000,0
 
      
509. 1401060
0113
Забезпечення головування України в Комітеті міністрів Ради Європи
8 418,0
8 418,0
 
      
510. 1401080
0113
Забезпечення перебування в Україні іноземних делегацій, пов'язаних з офіційними візитами
2 000,0
2 000,0
 
      
511. 1401100
0950
Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин
8 700,0
825,5
9 525,5
 
      
512. 1401110
0113
Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України
8 000,0
8 000,0
 
      
513. 1401120
0950
Підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби, які віднесені до посад п'ятої-сьомої категорій державних службовців
346,5
346,5
 
      
514. 1401130
0113
Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби
3 600,0
3 600,0
 
-331- Збільшити за кодом 1401130 видатки за загальним фондом на 12 млн. грн.
 
Відхилено      
515. 1401150
0829
Заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України
100,0
100,0
 
-332- Збільшити за кодом 1401150 видатки за загальним фондом на 5 млн. грн.
 
Відхилено      
516. 1700000
Державний комітет телебачення та радіомовлення України
671 529,4
123 483,4
795 012,8
 
-333- Лук'янов В.В.
Передбачити Національній телекомпанії України нову бюджетну програму "Забезпечення функціонування україномовної версії міжнародного каналу "ЕurоNеws" в обсязі 42,6 млн.грн.
 
Відхилено      
    -334- Лук'янов В.В.
Передбачити нову бюджетну програму "Виробництво телепрограм для державних потреб Національною телекомпанією України" в обсязі 256 млн.грн., в тому числі передбачити видатки у сумі 17,6 млн.грн. для виконання зобов’язань (погашення заборгованості) НТКУ перед Європейською мовною спілкою.
 
Відхилено    
    -335- Лук'янов В.В.
Передбачити видатки у сумі 130 млн.грн для технічного переоснащення Національної телекомпанії України.
 
Відхилено    
    -336- Лук'янов В.В.
Передбачити видатки Національній телекомпанії України для забезпечення трансляції та розповсюдження телепрограм підприємствами зв’язку на території України та Російської Федерації у сумі 76,8 млн.грн, в тому числі для погашення заборгованості за 2007, 2009 роки у сумі 16,1 млн.грн.
 
Відхилено    
517. 1701000
Апарат Державного комітету телебачення та радіомовлення України
671 529,4
123 483,4
795 012,8
 
      
518. 1701010
0831
Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення
13 400,7
160,0
13 560,7
 
      
519. 1701020
0840
Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності
4 196,8
1 415,0
5 611,8
 
      
520. 1701040
0950
Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті
2 525,5
726,0
3 251,5
 
      
521. 1701050
0824
Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації
950,0
950,0
 
      
522. 1701070
0834
Інформаційно-культурне забезпечення населення Криму у відродженні та розвитку культур народів Криму
1 064,6
25,0
1 089,6
 
      
523. 1701080
0831
Виробництво телерадіопрограм для державних потреб
484 551,0
101 973,5
586 524,5
 
-337- Жебрівський П.І.
Зменшити видатки загального фонду за кодом 1701080 на 124.341,8 тис. гривень.
 
Відхилено      
524. 1701100
0832
Фінансова підтримка преси
120,0
120,0
 
      
525. 1701110
0833
Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга"
20 000,0
20 000,0
 
-338- Томенко М.В.
Передбачити видатки по загальному фонду за кодом 1701110 у сумі 50.000 тис. гривень.
 
Відхилено      
    -339- Бондаренко В.Д.
За рахунок зменшення фінансування по коду 3511230 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій передбачити кошти (за кодом програмної класифікації видатків та кредитування 1701110) на випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга" додати 20 млн. грн..
 
Відхилено    
    -340- Стешенко О.М.
Збільшити видатки за кодом 1701110 на 15 млн.грн.
 
Відхилено    
    -341- Жебрівський П.І.
Збільшити фінансування за бюджетною програмою 1701110 "Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга" до 40.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -342- Костенко Ю.І.
Збільшити видатки за програмою код 1701110 на 10 млн. грн.
 
Відхилено    
526. 1701120
0834
Збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції
34 948,3
34 948,3
 
      
527. 1701130
0829
Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків та премії в інформаційній галузі
1 788,2
1 788,2
 
      
528. 1701150
0831
Трансляція телерадіопрограм, вироблених для державних потреб
85 825,9
19 183,9
105 009,8
 
-343- Томенко М.В.
Передбачити видатки за кодом 1701150 у сумі 120.672 тис. гривень.
 
Відхилено      
529. 1701160
0850
Здійснення контролю у сфері захисту суспільної моралі
4 580,0
4 580,0
 
-344- Яворівський В.О.
Скасувати видатки за кодом 1701160 у зв’язку з ліквідацією Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі.
 
Відхилено      
530. 1701170
0850
Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках
820,0
820,0
 
      
531. ё
0822
Фінансова підтримка державних музичних колективів
1 735,6
1 735,6
 
-345- Триндюк Ю.Г.
Збільшити видатки за кодом 1701230 до 8.183,2 тис. гривень.
 
Враховано частково      
    -346- Полунєєв Ю.В.
Передбачити видатки за кодом 1701230 в обсязі 8.000 тис. гривень.
 
Враховано частково    
532. 1701240
0834
Виконання заходів з питань європейської інтеграції в інформаційній сфері
22,8
22,8
 
      
533. 1701290
0831
Створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу "ЕurоNеws"
15 000,0
15 000,0
 
      
534. 1800000
Міністерство культури і туризму України
1 583 875,8
157 904,1
1 741 779,9
 
-347- Романюк М.П.
Попеску І.В.
Передбачити видатки на нову бюджетну програму для відзначення на державному рівні ювілеїв видатних митців української культури - 70-річчя від дня народження видатного українського кіноактора, сценариста та режисера Івана Миколайчука та 60-річчя від дня народження народного артиста України Назарія Яремчука в обсязі 1.350 тис. гривень.
 
Відхилено      
    -348- Москаль Г.Г.
Передбачити фінансування заходів з відзначення 60-річчя від дня народження видатного українського співака Назарія Яремчука у сумі 600 тис.грн. (проведення конкурсу естрадної пісні імені Н.Яремчука в м. Вижниця).
 
Відхилено    
    -349- Томенко М.В.
Передбачити видатки на нову бюджетну програму "Заходи з реалізації Державної цільової національно-культурної програми розвитку Національного заповідника "Хортиця" в обсязі 12.349 тис. гривень.
 
Враховано частково    
    -350- Лук'янов В.В.
Збільшити видатки за пріоритетними напрямками (заробітна плата з нарахуваннями, виплата стипендій, оплата комунальних послуг бюджетними установами, харчування в навчальних закладах та музеях, послуги охорони, тощо) на 353,1 млн. грн. в тому числі: (поточні - 226,4 млн. грн. та капітальні - 126,7 млн. гривень).
 
Враховано частково    
    -351- Жебрівський П.І.
Збільшити фінансування за бюджетною програмою 1800000 "Міністерство культури і туризму України" до 1.593.875,8 тис. грн.
Додати окремим рядком з присвоєнням коду бюджетній програмі "Першочергові заходи щодо капітального ремонту національного художнього музею"
 
Враховано частково    
    -352- Лук'янов В.В.
Збільшити видатки Міністерству культури і туризму України за кодом 1801200 на 10.000 тис. грн., з них: на оплату комунальних послуг, охорону музеїв - 5.500 тис. грн.; ремонт опалення музею ВВВ, будівництво котельні Львівського музею ім. Шептицького, ремонт даху реставраційного центру, виконання приписів МНС щодо пожежного нагляду в музеях - 4.500 тис. гривень.
 
Враховано    
535. 1801000
Апарат Міністерства культури і туризму України
1 350 811,5
139 481,1
1 490 292,6
 
      
536. 1801010
0829
Загальне керівництво та управління у сфері культури і туризму
23 650,0
23 650,0
 
      
537. 1801020
0840
Прикладні розробки у сфері розвитку культури і туризму
7 985,4
3 168,0
11 153,4
 
      
538. 1801030
0921
Надання загальної та спеціальної художньої освіти у Державній художній школі імені Т.Г.Шевченка
7 430,9
7 430,9
 
      
539. 1801040
0922
Надання загальної та спеціальної музичної освіти у загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах
45 085,2
238,0
45 323,2
 
      
540. 1801050
0941
Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
14 715,5
747,2
15 462,7
 
-353- Лук'янов В.В.
Передбачити видатки за кодом 1801050 на утримання Луганського обласного коледжу культури і мистецтв, приєднаного до Луганського державного інституту культури і мистецтв у сумі 25.794,8 тис. гривень.
 
Відхилено      
541. 1801060
0942
Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації
351 164,6
94 611,5
445 776,1
 
      
542. 1801070
0950
Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв
7 066,2
30 219,6
37 285,8
 
-354- Яворівський В.О.
Зменшити видатки за кодом 1801070 на 2 млн. грн. та відповідно збільшити видатки за кодом 1801100
 
Відхилено      
543. 1801080
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у галузі культури і мистецтва
551,3
551,3
 
      
544. 1801090
0990
Підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів
1 283,5
66,3
1 349,8
 
      
545. 1801100
0824
Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва
8 764,2
8 764,2
 
-355- Яворівський В.О.
Збільшити видатки за кодом 1801100 на 2 млн. грн. за рахунок відповідного зменшення видатків за кодом 1801070 та виділити окремим рядком "у тому числі фінансова підтримка Національної спілки письменників України в сумі 3 млн. гривень."
 
Відхилено      
546. 1801110
0821
Фінансова підтримка національних театрів
357 563,8
357 563,8
 
      
547. 1801120
0822
Фінансова підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій
240 574,5
240 574,5
 
      
548. 1801130
0829
Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів
300,0
300,0
 
      
549. 1801140
0829
Премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури і мистецтва
5 590,8
5 590,8
 
      
550. 1801150
0829
Поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів і концертних та циркових організацій
1 560,0
1 560,0
 
      
551. 1801160
0829
Фінансова підтримка гастрольної діяльності вітчизняних виконавців
500,0
500,0
 
-356- Яворівський В.О.
Збільшити видатки за кодом 1801160 на 2.500 тис. гривень.
 
Відхилено      
552. 1801170
0829
Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів і державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва
32 656,6
32 656,6
 
-357- Кульчинський М.Г.
У межах видатків за кодом 1801170 передбачити окремим рядком фінансування Всеукраїнського фестивалю мистецтв у м. Полтаві на суму 300 тис. гривень.
 
Відхилено      
553. 1801190
0825
Бібліотечна справа
106 918,1
1 254,9
108 173,0
 
      
554. 1801200
0826
Музейна справа та виставкова діяльність
116 367,9
8 182,7
124 550,6
 
-358- Мірошниченко Ю.Р.
Збільшити видатки за кодом 1801200 для Національного музею історії України у сумі 4.842 тис. грн.., у тому числі на оплату послуг - 3.480 тис. грн.., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 412 тис. грн., дослідження і розробки - 950 тис. гривень.
 
Враховано частково      
    -359- Смітюх Г.Є.
Збільшити видатки Волинській області на розвиток музейної справи та виставкової діяльності (КПКВ1801200), КФКВ 0826) на 2.500 тис.грн.: Створення музею-садиби Ігоря Стравінського шляхом реставрації і повернення до автентичного стану пам'ятки історії національного значення будинку, де жив і працював композитор, у м.Устилуг 1.500 тис.грн.; Створення музею-садиби В'ячеслава Липинського шляхом реставрації пам'ятки історії національного значення-садиби родини Липинських у с. Затурці Локачинського району 1 млн.грн.;
 
Враховано частково    
555. 1801220
0960
Підготовка кадрів Дитячою хореографічною школою при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України ім. Вірського
627,7
500,0
1 127,7
 
      
556. 1801240
0829
Здійснення культурно-інформаційної та культурно-просвітницької діяльності
3 797,9
492,9
4 290,8
 
      
557. 1801260
0829
Заходи з відтворення культури національних меншин
1 000,0
1 000,0
 
      
558. 1801270
0829
Заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою
1 000,0
1 000,0
 
      
559. 1801290
0829
Заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта"
2 880,0
2 880,0
 
-360- Александровська А.О.
Виключити з Додатка №3 фінансування за КПКВ 1801290 "Заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта".
 
Відхилено      
560. 1801300
0832
Фінансова підтримка друкованих періодичних видань культурологічного та літературно-художнього напрямку
6 277,4
6 277,4
 
-361- Яворівський В.О.
Збільшити видатки за кодом 1801300 на 2.080 тис. грн., для підтримки низки видань, зокрема "Дзвін", "Березіль".
 
Відхилено      
561. 1801310
0825
Забезпечення розвитку та застосування української мови
3 000,0
3 000,0
 
-362- Бондаренко В.Д.
За рахунок зменшення фінансування по коду 3511230 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій передбачити кошти (за кодом програмної класифікації видатків та кредитування 1801310) на забезпечення розвитку та застосування української мови додати 20.100.800 грн.
 
Відхилено      
    -363- Карпук В.Г.
Григорович Л.С.
Збільшити видатки за кодом 1801310 на 5.000 тис. грн. за рахунок зменшення видатків Державного управління справами на збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках, заповідниках та забезпечення утримання резиденції (код 0301140).
 
Відхилено    
    -364- Костенко Ю.І.
Передбачити бюджетну програму "Державна програма розвитку і функціонування української мови" у обсязі 1 млн. грн.
 
Відхилено    
    -365- Стешенко О.М.
Збільшити видатки за кодом 1801310 на 2 млн.грн.
 
Відхилено    
562. 1801320
0829
Заходи з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді
2 500,0
2 500,0
 
-366- Стешенко О.М.
Збільшити видатки за кодом 1801320 на 3 млн.грн.
 
Відхилено      
563. 1802000
Державна служба з питань національної культурної спадщини
108 301,2
17 473,0
125 774,2
 
      
564. 1802030
0827
Збереження історико-культурної спадщини в заповідниках
105 301,2
17 473,0
122 774,2
 
-367- Лук'янов В.В.
Збільшити видатки за бюджетною програмою 1802030 на 5 млн. гривень.
 
Враховано      
565. 1802040
0829
Заходи з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток культурної спадщини
3 000,0
3 000,0
 
-368- Смітюх Г.Є.
збільшити видатки Волинській області на заходи з охорони культурної спадщини, паспортизацію, інвентаризацію та реставрацію пам'яток культурної спадщини (КПКВ 1802040, КФКВ 0829) на 5,800 тис.грн.: Проведення робіт з ремонту та реставрації на об'єктах державного історико- культурного заповідника "Стародавній Володимир" (Ремонтно-реставраційні роботи по келіях Христорождественського монастиря в м. Володимирі- Волинському) 1 млн.грн.; Паспортизація, реставрація, ремонт, музеєфікація, благоустрій у межах охоронних зон пам'яток державного історико- культурного заповідника у м. Луцьку (Шляхетський будинок в Луцькому замку (охорон. №75/5) -800 тис.грн.; Паспортизація та поетапне виведення з аварійного стану протягом 2011 - 2014р. пам'ятки національного значення ХVІ ст. замково- палацового комплексу Родзивілів у смт Олика (розробка науково-проектної документації, проведення робіт з ремонту та реставраціїї 2 млн.грн.; Здійснення реставрації пам'яток архітектури національного значення за бюджетною програмою "Паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури" в т. ч.: Будинок Митрополита в с. Жидичин Ківецівського району (охорон №119/3) 1 млн.грн.; Троїцькии костел, м.Берестечко Горохівський район (розробка науково-проектної документації, проведення робіт з ремонту і реставрації -1 млн.грн.
 
Відхилено      
566. 1804000
Державна служба туризму і курортів
2 258,7
2 258,7
 
      
567. 1804020
0472
Фінансова підтримка створення умов безпеки туристів та розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні
432,0
432,0
 
-369- Смітюх Г.Є.
збільшити видатки Волинській області на фінансову підтримку створення умов безпеки туристів та розбудову туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей (КПКВ 1804020, КФКВ 0472) на 1.975 тис.грн.: Місцевий пункт пропуску "Гута-Отчино" Ратнівський Район 1.750 тис.грн.; Розроблення проектів схеми планування Шацького району 225 тис.грн.
 
Відхилено      
568. 1804030
0472
Фінансова підтримка розвитку туризму
1 826,7
1 826,7
 
-370- Томенко М.В.
Передбачити видатки за кодом 1804030 у сумі 13.100,3 тис. гривень.
 
Відхилено      
569. 1805000
Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України
814,4
814,4
 
      
570. 1805020
0829
Заходи щодо запобігання незаконному переміщенню культурних цінностей через державний кордон України та сприяння їх поверненню державам, яким вони належали
814,4
814,4
 
      
571. 1806000
Державна служба кінематографії
121 690,0
950,0
122 640,0
 
      
572. 1806020
0823
Створення та розповсюдження національних фільмів
121 690,0
950,0
122 640,0
 
-371- Пінчук А.П.
Збільшити видатки за кодом 1806020 на фінансування створення та розповсюдження національних фільмів на 25 млн. грн., які передбачити окремим рядком, як фінансування " в тому числі тематичних фільмів до 20-річчя Незалежності України".
 
Відхилено      
573. 1900000
Державний комітет лісового господарства України
619 448,0
31 187,2
650 635,2
 
-372- Даниленко В.А.
Передбачити бюджетну програму: "Державний облік та моніторинг лісів" з обсягом видатків 2793,7 тис. грн., за рахунок відповідного зменшення видатків за бюджетними програмами: КПКВК 1901060 - на 1793,7 тис. грн. та КПКВК 1901070 - на 1.000 тис. грн.
 
Відхилено      
574. 1901000
Апарат Державного комітету лісового господарства України
619 448,0
31 187,2
650 635,2
 
      
575. 1901010
0422
Керівництво та управління у сфері лісового господарства
41 147,2
19,2
41 166,4
 
      
576. 1901020
0140
Фундаментальні дослідження у сфері екологічної безпеки в лісовому господарстві
626,0
626,0
 
      
577. 1901030
0482
Прикладні розробки у сфері розвитку лісового господарства
8 071,7
2 316,1
10 387,8
 
      
578. 1901040
0482
Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері лісового господарства
367,7
367,7
 
      
579. 1901050
0941
Підготовка кадрів для лісового господарства вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
46 934,5
11 486,7
58 421,2
 
      
580. 1901060
0422
Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді
381 923,7
9 083,7
391 007,4
 
      
581. 1901070
0511
Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг
96 009,9
96 009,9
 
      
582. 1901080
0520
Збереження природно-заповідного фонду
44 367,3
8 281,5
52 648,8
 
-373- Александровська А.О.
У Додатку №3 збільшити на 3 млн.грн. фінансування за КПКВ 1901080 "Збереження природно-заповідного фонду" для забезпечення фінансування заходів по збереженню та розвитку національного природного парку "Гомільшанські ліси" у Харківській області.
 
Відхилено      
    -374- Забарський В.В.
В рамках виконання Державної програми соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим на період до 2017 року передбачити видатки для Автономної Республіки Крим на розроблення проектів землеустрою з організації і встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення у сумі 3.100 тис. грн.
 
Відхилено    
583. 2100000
Міністерство оборони України
11 375 277,0
2 209 623,0
13 584 900,0
 
-375- Петрук М.М.
Збільшити видатки за кодом 2100000 на 9.215,1 млн.грн.
 
Відхилено      
    -376- Самойленко Ю.П.
Гриценко А.С.
Міністерству оборони України збільшити фінансування за
загальним фондом до 13,8 млрд. грн., у тому числі:
на реалізацію окремих цільових оборонних програм з розвитку
основних видів озброєння, фінансування яких у проекті бюджету на 2011 рік
взагалі не передбачено, виділити 1 016, 1 млн. грн., зокрема:
229, 5млн.грн. - на створення та будівництво військово-транспортних літаків Ан-70;
100 млн. грн. - на створення ракетного комплексу "Сапсан";
686,6млн. грн. - на створення корабля класу "корвет";
на грошову компенсацію за піднайом (найом) житлового приміщення військовослужбовців Збройних Сил та особам, звільненим з військової служби у запас або відставку - 531,2 млн. грн.;
для покриття дефіциту ресурсу на забезпечення речовим майном особового складу ЗС - 264 млн. грн.;
на харчування військовослужбовців ЗС - 62,2 млн. грн.
 
Відхилено    
    -377- Сухий Я.М.
Передбачити додатково Міністерству оборони України фінансування в обсязі 4 млн.грн., з них по загальному фонду - 1 млн.грн., по спеціальному фонду - 3 млн.грн. на будівництво житлового комплексу на території військового містечка №9 в м.Запоріжжя.
 
Відхилено    
584. 2101000
Апарат Міністерства оборони України
11 375 277,0
2 209 623,0
13 584 900,0
 
      
585. 2101010
0210
Керівництво та військове управління Збройними Силами України
209 948,3
4 581,1
214 529,4
 
      
586. 2101020
0210
Утримання особового складу Збройних Сил України
8 550 826,6
424 121,1
8 974 947,7
 
-378- Петрук М.М.
Збільшити видатки за кодом 2101020 на 4.225.025,3 тис.грн.
 
Відхилено      
587. 2101070
0210
Забезпечення Збройних Сил України зв'язком, створення та розвиток командних пунктів та автоматизованих систем управління
101 851,5
46 627,1
148 478,6
 
-379- Кириленко В.А.
Збільшити за кодом 2101070 видатки на 200 млн. грн.
 
Відхилено      
588. 2101080
0260
Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України
660 917,5
283 708,0
944 625,5
 
      
589. 2101100
0240
Підготовка громадян на посади осіб офіцерського складу, підвищення кваліфікації, перепідготовка офіцерських кадрів та державних службовців, початкова військова підготовка молоді
628 467,6
113 811,2
742 278,8
 
      
590. 2101110
0210
Проведення мобілізаційної роботи і призову до Збройних Сил України та інших військових формувань
5 450,0
4 368,0
9 818,0
 
      
591. 2101140
0210
Реформування та розвиток Збройних Сил України
168 516,6
194 953,7
363 470,3
 
      
592. 2101150
0210
Закупівля і модернізація озброєння та військової техніки для Збройних Сил України
270 000,0
301 225,0
571 225,0
 
-380- Єдін О.Й.
Збільшити видатки за кодом 2101150 по загальному фонду на 45,9 млн.грн., по спеціальному фонду на 15,9 млн.грн.
 
Відхилено      
    -381- Петрук М.М.
Збільшити видатки за кодом 2101150 на 928.775 тис.грн.
 
Відхилено    
    -382- Богуслаєв В.О.
Передбачити за кодом 2101150 видатки у сумі 95 млн.грн. на розробку та виробництво маршових двигунів Д-27
 
Відхилено    
    -383- Костенко Ю.І.
Збільшити видатки за програмою код 2101150 на 600 млн. грн.
 
Відхилено    
    -384- Яценюк А.П.
Спрямувати зекономлені кошти від зменшення видатків на утримання державного апарату на закупівлю і модернізацію озброєння та військової техніки для Збройних Сил України.
 
Відхилено    
    -385- Кириленко В.А.
Збільшити за кодом 2101150 видатки на 330 млн. грн.
 
Відхилено    
    -386- Лук'янов В.В.
Змінити назву бюджетної програми за кодом 2101150 на: "Закупівля і модернізація озброєння та військової техніки для Збройних Сил України, у тому числі літаків АН-70 та двигунів Д-27".
 
Враховано    
593. 2101160
0250
Прикладні дослідження у сфері військової оборони держави
80 000,0
93 729,0
173 729,0
 
-387- Єдін О.Й.
Збільшити видатки за кодом 2101160 по загальному фонду на 34,5 млн.грн.
 
Відхилено      
    -388- Петрук М.М.
Збільшити видатки за кодом 2101160 на 586.271 тис.грн.
 
Відхилено    
    -389- Богуслаєв В.О.
Передбачити за кодом 2101160 видатки у сумі 19.780 тис.грн. на розробку та виробництво маршових двигунів Д-27
 
Відхилено    
594. 2101170
0210
Відновлення боєздатності, утримання, експлуатація, ремонт озброєння та військової техніки
150 000,0
255 202,0
405 202,0
 
-390- Петрук М.М.
Збільшити видатки за кодом 2101170 на 2.794.798 тис.грн.
 
Відхилено      
    -391- Яценюк А.П.
Спрямувати зекономлені кошти від зменшення видатків на утримання державного апарату на відновлення боєздатності, утримання, експлуатацію, ремонт озброєння та військової техніки.
 
Відхилено    
    -392- Кириленко В.А.
Збільшити за кодом 2101070 видатки на 350 млн. грн.
 
Відхилено    
595. 2101180
0210
Будівництво і капітальний ремонт військових об'єктів
50 705,8
33 283,5
83 989,3
 
      
596. 2101190
1062
Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України
200 000,0
334 665,0
534 665,0
 
-393- Самофалов Г.Г.
За бюджетною програмою "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців збройних сил України" збільшити загальний фонд на суму 300 млн.грн.
 
Відхилено      
597. 2101200
0210
Забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння ракет і боєприпасів Збройних Сил України
44 353,0
17 563,4
61 916,4
 
      
598. 2101210
0512
Утилізація звичайних видів боєприпасів та рідинних компонентів ракетного палива
120 820,0
89 578,0
210 398,0
 
      
599. 2101230
0210
Забезпечення участі у міжнародних миротворчих операціях
125 124,0
125 124,0
 
      
600. 2101240
0210
Забезпечення виконання міжнародних угод у військовій сфері
8 296,1
4 096,9
12 393,0
 
      
601. 2101340
0210
Захист важливих державних об'єктів
6 210,0
6 210,0
 
      
602. 2101350
1070
Соціальна та професійна адаптація військовослужбовців, що звільняються в запас або відставку
1 900,0
1 900,0
 
      
603. 2200000
Міністерство освіти і науки України
12 421 995,7
6 102 636,6
18 524 632,3
 
-394- Коротюк В.І.
Передбачити нову бюджетну програму "Будівництво багатофункціонального навчально-спортивного комплексу НУ "Львівська Політехніка" для виготовлення проектно-кошторисної документації та початку будівництва навчально-спортивного комплексу у сумі 85 млн. гривень.
 
Відхилено      
    -395- Курило В.С.
Передбачити додаткову бюджетну програму щодо завершення будівництва універсального спортивного комплексу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка на стадіоні "Авангард" у сумі 15 млн. грн. (кошторисна вартість проекту складає 35 млн. грн. та частково фінансується за рахунок навчального закладу, введення в експлуатацію комплексу надзвичайно важливе для вирішення ряду соціально-побутових проблем міста, області й університету).
 
Відхилено    
    -396- Мірошниченко Ю.Р.
Передбачити видатки на нову бюджетну програму "Придбання шкільних нетбуків для дітей-сиріт загальноосвітніх навчальних закладів" в обсязі 50 млн. грн.
 
Відхилено    
    -397- Мірошниченко Ю.Р.
Передбачити видатки на нову бюджетну програму "Придбання ліцензійного програмного забезпечення" в обсязі 90 млн. грн. для забезпечення реалізації заходів Державної цільової програми на період 2011-2015 роки щодо використання ліцензійного програмного забезпечення в діяльності державних установ.
 
Відхилено    
    -398- Мірошниченко Ю.Р.
Передбачити видатки на нову бюджетну програму "Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів" в обсязі 5 млн. грн. для підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників у відповідних наукових і освітньо-наукових установах як в Україні, так і за її межами.
 
Відхилено    
    -399- Передбачити в додатку № 3 наступне положення:
"Компенсація Дочірній компанії "Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за переданий Міністерству освіти і науки України на баланс Національної юридичної академії України ім. Я.Мудрого незавершений будівництвом об'єкт у м. Полтаві для погашення податкового боргу за попередні періоди" у сумі 48.787,4 тис.гривень.
 
Відхилено    
    -400- Сушкевич В.М.
Поновити бюджетну програму "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення спеціальним обладнанням навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку" та її фінансування в обсязі 81 млн. гривень.
 
Відхилено    
    -401- Мельник П.В.
Передбачити Міністерству освіти і науки бюджетну програму "Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів" в обсязі 37,5 млн. гривень.
 
Відхилено    
604. 2201000
Апарат Міністерства освіти і науки України
11 906 419,9
5 823 303,2
17 729 723,1
 
      
605. 2201010
0990
Керівництво та управління у сфері освіти і науки
39 261,7
50,0
39 311,7
 
-402- Самойлик К.С.
Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 2201010 на 8.850 тис. гривень.
 
Відхилено      
    -403- Мірошниченко Ю.Р.
Збільшити видатки за кодом 2201010 на 7,5 млн. грн. для впровадження єдиної інформаційної системи управління освітою з метою придбання необхідного обладнання та проведення будівельно-монтажних робіт.
 
Відхилено    
606. 2201020
0140
Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах
161 867,2
1 880,0
163 747,2
 
-404- Самойлик К.С.
Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 2201020 та 2201040 на 87.806,5 тис. грн. - для забезпечення в повному обсязі видатків на заробітну плату з нарахуванням та науковим обладнанням.
 
Відхилено      
607. 2201040
0980
Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ
115 483,0
76 585,0
192 068,0
 
      
608. 2201060
0150
Наукові та науково-технічні розробки за державними цільовими програмами і державними замовленнями
7 150,0
7 150,0
 
-405- Самойлик К.С.
Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 2201060 на 116.100 тис. грн. для виконання програми "Наука в університетах".
 
Відхилено      
609. 2201070
0150
Виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм та проектів вищими навчальними закладами та науковими установами
3 620,0
3 620,0
 
-406- Самойлик К.С.
Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 2201070 на 5.380 тис. грн. - для забезпечення зобов’язань України за міжнародними договорами, угодами та програмами двостороннього співробітництва; забезпечення збереження інтелектуального потенціалу, створеного під час міжнародної співпраці.
 
Відхилено      
610. 2201080
0150
Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки
12 811,3
12 811,3
 
-407- Самойлик К.С.
Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 2201080 на 4.716 тис. грн. – для виплати в повному обсязі Державних премій та грантів в галузі освіти, науки і техніки.
 
Відхилено      
611. 2201090
0980
Фінансова підтримка наукових об'єктів, що становлять національне надбання
1 912,5
1 912,5
 
-408- Самойлик К.С.
Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 2201090 на 956,2 тис. грн. - для капітального ремонту 4 об’єктів та закупівлі устаткування 2 об’єктам.
 
Відхилено      
612. 2201100
0922
Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами
73 708,0
3 671,8
77 379,8
 
      
613. 2201110
0923
Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації
34 400,0
1 657,9
36 057,9
 
      
614. 2201120
0960
Надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами та заходи з оздоровлення та відпочинку дітей
38 450,9
7 512,2
45 963,1
 
      
615. 2201130
0930
Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних та інших навчальних закладах
821 930,0
110 205,4
932 135,4
 
-409- Томенко М.В.
Передбачити видатки за кодом 2201130 у сумі 4.342.782,6 тис. гривень.
 
Відхилено      
    -410- Стешенко О.М.
Передбачити видатки за кодом 2201130 у сумі 4 млрд.грн.
 
Відхилено    
616. 2201140
0930
Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації
67 100,0
246,3
67 346,3
 
      
617. 2201150
0941
Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
2 168 987,7
532 050,0
2 701 037,7
 
      
618. 2201160
0942
Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації
6 831 488,6
4 515 754,4
11 347 243,0
 
      
619. 2201170
0970
Виготовлення випускних документів про освіту
32 000,0
32 000,0
 
      
620. 2201180
0990
Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти
2 000,0
2 000,0
 
-411- Пеклушенко О.М.
Загальна потреба у видатках за кодом 2201180 становить 4.268 тис. грн.
 
Враховано частково      
621. 2201190
0970
Інформатизація та комп'ютеризація загальноосвітніх навчальних закладів
110 000,0
110 000,0
 
-412- Самойлик К.С.
Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 2201190 - на 676.000 тис. грн., у т.ч.: для оновлення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів та закупівля навчально-лабораторних комп'ютерних комплексів з метою викладання природно-математичних і технологічних дисциплін - 375.000 тис. грн.; на придбання шкільних нетбуків для розвитку та навчання дітей - 101.000 тис. грн.; на використання ліцензійного програмного забезпечення в діяльності державних установ - 200.000 тис. гривень.
 
Відхилено      
    -413- Яценюк А.П.
Спрямувати зекономлені кошти від зменшення видатків на утримання державного апарату на інформатизацію та комп’ютеризацію загальноосвітніх навчальних закладів.
 
Відхилено    
622. 2201200
0990
Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті
38 200,0
38 200,0
 
      
623. 2201230
0970
Видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів
80 000,0
80 000,0
 
-414- Пеклушенко О.М.
Загальна потреба у видатках за кодом 2201230 становить 438,6 млн. грн. Врахована проектом бюджету сума в обсязі 80 млн. грн. дасть можливість забезпечити лише 31% контингенту учнів.
 
Враховано частково      
    -415- Самойлик К.С.
Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 2201230 на 10.888,6 тис. грн. для фінансування робіт з виготовлення підручників для дітей із соціально незахищених сімей.
 
Враховано    
    -416- Яценюк А.П.
Спрямувати зекономлені кошти від зменшення видатків на утримання державного апарату на забезпечення навчальними посібниками та підручниками загальноосвітніх навчальних закладів.
 
Враховано частково    
624. 2201240
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
51 046,2
6 229,0
57 275,2
 
-417- Самойлик К.С.
Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 2201240 на 73.000 тис. грн. для фінансування Державної льотної академії з придбання сучасних навчальних повітряних суден і навчальних тренажерів з метою підготовки та перепідготовки пілотів для потреб авіаційної галузі.
 
Відхилено      
    -418- Самойлик К.С.
Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 2201240 на 29.800 тис. грн.: з них: 10.000 тис. грн. - завершення капітального ремонту вітрильника "Дружба" та - 19.800 тис. грн. для впровадження стандартів вищої освіти, які є основою оцінки якості вищої освіти та професійної підготовки, а також якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів незалежно від їх типів, рівнів акредитації та форм навчання.
 
Відхилено    
625. 2201250
0950
Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном
44 100,0
44 100,0
 
-419- Самойлик К.С.
Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 2201250 на 44.023,2 тис. грн. для забезпечення на належному рівні підвищення кваліфікації та стажування за кордоном 100 студентів, 100 аспірантів та 100 педагогічних і науково-педагогічних працівників.
 
Відхилено      
626. 2201260
0721
Амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії
305,9
305,9
 
      
627. 2201270
0826
Функціонування музеїв
4 569,5
436,7
5 006,2
 
      
628. 2201310
0810
Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді
45 500,0
5 585,7
51 085,7
 
-420- Томенко М.В.
Передбачити видатки за кодом 2201310 у сумі 59.366,3 тис. гривень.
 
Відхилено      
    -421- Самойлик К.С.
Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду 2201310 на 15.000 тис. грн. для виконання Державної цільової соціальної програми "Хокей України", на будівництво нових спортивних споруд із штучним льодом, а також підтримка дитячо-юнацьких навчальних закладів з хокею.
 
Відхилено    
    -422- Семерак О.М.
Збільшити видатки за кодом 2201310 на 5 млн. гривень.
 
Відхилено    
    -423- Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 2201310 на 15.000 тис. грн. на будівництво нових спортивних споруд із штучним льодом, а також підтримка дитячо-юнацьких навчальних закладів з хокею.
 
Відхилено    
    -424- Яценюк А.П.
Спрямувати зекономлені кошти від зменшення видатків на утримання державного апарату на фізичну та спортивну підготовку учнівської та студентської молоді.
 
Відхилено    
629. 2201320
0950
Підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості
6 100,0
2 583,6
8 683,6
 
      
630. 2201340
0150
Фінансова підтримка розвитку інфраструктури у сфері наукової діяльності
1 608,3
1 608,3
 
-425- Самойлик К.С.
Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 2201340 на 5.391,7 тис. грн. - для забезпечення українських науково-освітніх установ через мережу "Уран" до електронних колекцій наукової періодики та баз даних 13-ти іноземних наукових видавництв.
 
Відхилено      
631. 2201360
0990
Заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин
1 100,0
1 100,0
 
      
632. 2201370
0942
Підготовка фахівців Національною юридичною академією імені Ярослава Мудрого
145 000,0
73 500,0
218 500,0
 
      
633. 2201430
0942
Підготовка кадрів Національним технічним університетом "Київський політехнічний інститут"
546 000,0
140 000,0
686 000,0
 
-426- Самойлик К.С.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 2201430 на 27.993 тис. грн., у т. ч.: для обладнання навчальних лабораторій університету з метою приведення їх у відповідність до надання статусу дослідницького університету - 9.638,4 тис. грн.; для поповнення бібліотечних фондів - 500 тис. грн.; на оновлення інженерного обладнання мереж університету - 1.389,6 тис. грн., на проведення невідкладного капітального ремонту (аварійні ситуації) у 4 гуртожитках та 16 навчальних корпусах - 16.465 тис. гривень.
 
Відхилено      
634. 2201440
0960
Забезпечення діяльності Національного центру "Мала академія наук України" та заходи із залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької діяльності
3 549,1
3 549,1
 
-427- Самойлик К.С.
Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 2201440 на 13.450,9 тис. гривень.
 
Враховано      
    -428- Довгий С.О.
Збільшити видатки за кодом 2201440 на 23 млн. грн. та змінити назву програми на "Забезпечення діяльності Національного центру "Мала академія наук України".
 
Враховано    
635. 2201470
0990
Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами
87 000,0
11 037,1
98 037,1
 
      
636. 2201500
0942
Підготовка кадрів Національним авіаційним університетом
243 300,0
257 418,1
500 718,1
 
      
637. 2201520
0113
Фінансова підтримка пропаганди України за кордоном
12 000,0
12 000,0
 
      
638. 2201530
0942
Підготовка кадрів для гуманітарної сфери Національним університетом "Острозька академія"
24 200,0
13 900,0
38 100,0
 
      
639. 2201540
0970
Придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості
50 000,0
50 000,0
 
-429- Пеклушенко О.М.
Загальна потреба у видатках за кодом 2201540 становить 820 млн. грн., в тому числі з державного бюджету - 670 млн. грн., з місцевих бюджетів - 150 млн. гривень. Виділення у проекті бюджету коштів у сумі 50 млн. грн. складає близько 7,5% від загальної потреби.
 
Враховано частково      
    -430- Самойлик К.С.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 2201540 на 600.000 тис. грн. для придбання 2000 автобусів з орієнтовною ціною одного автобуса 300 тис. гривень.
 
Враховано частково    
    -431- Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 2201540 на 600.000 тис. гривень.
 
Враховано частково    
640. 2201600
0921
Заходи щодо модернізації системи загальної середньої освіти
670,0
63 000,0
63 670,0
 
-432- Яценюк А.П.
Спрямувати зекономлені кошти від зменшення видатків на утримання державного апарату на модернізацію системи загальної середньої освіти.
 
Відхилено      
641. 2202000
Державний департамент інтелектуальної власності
590,0
5 270,0
5 860,0
 
      
642. 2202020
0411
Заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності
590,0
5 270,0
5 860,0
 
      
643. 2206000
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
514 985,8
274 063,4
789 049,2
 
      
644. 2206010
0140
Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук
52 771,4
2 307,8
55 079,2
 
      
645. 2206020
0980
Прикладні розробки з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та технічне оснащення наукової бази Київського національного університету імені Тараса Шевченка
4 611,7
6 027,6
10 639,3
 
      
646. 2206040
0980
Проведення з'їздів, симпозіумів, конференцій і семінарів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка
102,7
102,7
 
      
647. 2206050
0942
Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка
457 500,0
265 728,0
723 228,0
 
      
648. 2300000
Міністерство охорони здоров'я України
5 384 245,8
1 647 751,5
7 031 997,3
 
-433- В проекті Закону України про Державний бюджет на 2011 рік пропонуємо передбачити кошти на розвиток сільської медицини.
 
Відхилено      
    -434- Матвієнко А.С.
Передбачити видатки на створення Всеукраїнського діагностично-лікувального центру лікування туберкульозу та цукрового діабету.
 
Відхилено    
    -435- Сушкевич В.М.
Передбачити нову бюджетну програму для забезпечення інвалідів та інших категорій населення виробами медичного призначення (сечо - кало приймачами, високо поглинальними прокладками, слуховими апаратами тощо) в обсязі 50 млн. гривень.
 
Відхилено    
    -436- Карпук В.Г.
Григорович Л.С.
Передбачити видатки на реалізацію державної програми "Надання медичної допомоги гематологічним хворим в Україні на період 2011-2015 роках".
 
Відхилено    
    -437- Смітюх Г.Є.
передбачити окремою програмою в рамках видатків Міністерству охорони здоров'я "Закупівлю та поставку Луцькій обласні клінічній лікарні магнітно-ядерного резонансного томографу та Луцькій міській клінічній лікарні Волинської області (обласному центру кардіоваскулярної патології і тромболізісу) 64-сканного комп'ютерного томографа" видатки на загальну суму 21,500 тис.грн.
 
Відхилено    
    -438- Лук'янов В.В.
Передбачити капітальні видатки для будівництва об’єктів ІІІ черги (радіологічного корпусу і підземного переходу) Національного інституту раку в обсязі 100 млн. гривень.
 
Відхилено    
649. 2301000
Апарат Міністерства охорони здоров'я України
5 255 432,9
1 647 751,5
6 903 184,4
 
      
650. 2301010
0763
Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я
26 094,7
737,2
26 831,9
 
      
651. 2301020
0140
Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини
13 924,0
13 924,0
 
      
652. 2301050
0750
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері охорони здоров'я
42 115,0
21 262,3
63 377,3
 
      
653. 2301060
0750
Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукової діяльності у сфері профілактичної та клінічної медицини
94,5
94,5
 
      
654. 2301070
0942
Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації
592 901,4
980 197,6
1 573 099,0
 
      
655. 2301080
0950
Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я
106 645,9
44 851,1
151 497,0
 
-439- Самофалов Г.Г.
Карпук В.Г.
Григорович Л.С.
Лук'янов В.В.
Збільшити видатки за кодом 2301080 на 43,6 млн. грн., з них: на забезпечення розвитку матеріально-технічної бази Інституту лабораторної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти, у тому числі на ремонт приміщення, придбання обладнання - 15 млн. грн.; на створення та апробацію гармонізованих стандартів з клініко-лабораторної діагностики на базі Інституту лабораторної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти - 1,8 млн. грн.; на закупівлю права перекладу та видавництва підручника з клінічної біохімії - 1,8 млн. грн.; для створення Національного центру стандартних зразків для клініко-діагностичних лабораторій, у тому числі створення референтної вимірювальної лабораторії Харківської медичної академії післядипломної освіти - 10 млн. грн.; на створення науково-навчального центру з клініко-лабораторної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика - 15 млн. гривень.
 
Відхилено      
656. 2301090
0990
Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти
802,7
802,7
 
      
657. 2301100
0731
Стаціонарне медичне обслуговування працівників водного транспорту та нафтопереробної промисловості
43 653,8
9 901,1
53 554,9
 
      
658. 2301110
0732
Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я
598 501,4
27 207,2
625 708,6
 
-440- Лук'янов В.В.
Передбачити окремим рядком фінансування Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" в обсязі 198.592 тис. гривень.
 
Відхилено      
    -441- Дубіль В.О.
Збільшити видатки за кодом 2301110 на 5.500 тис. грн. для фінансування Центру дитячої онкогематології і ТКМ Національної дитячої клінічної спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ".
 
Відхилено    
659. 2301120
0941
Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
7 937,6
8 240,7
16 178,3
 
      
660. 2301130
0763
Стипендії Президента України для видатних діячів галузі охорони здоров'я
924,0
924,0
 
      
661. 2301170
0732
Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України
394 735,5
10 634,0
405 369,5
 
-442- Деркач М.І.
Збільшити видатки за кодом 2301170 на 100 млн. грн. для придбання медичного обладнання для Державної установи "Науково-прикладний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії".
 
Відхилено      
662. 2301180
0734
Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями
318 010,8
68 292,4
386 303,2
 
      
663. 2301200
0722
Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я
29 747,0
5 115,0
34 862,0
 
      
664. 2301230
0723
Надання послуг у стоматологічних поліклініках вищих навчальних медичних закладів та інших загальнодержавних стоматологічних закладах
34 613,7
9 486,3
44 100,0
 
      
665. 2301250
0740
Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та дезинфекційні заходи
1 268 520,1
458 733,3
1 727 253,4
 
      
666. 2301260
0740
Заходи по боротьбі з епідеміями
500,0
500,0
 
      
667. 2301270
0740
Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики
237 835,5
237 835,5
 
-443- Яценюк А.П.
Спрямувати зекономлені кошти від зменшення видатків на утримання державного апарату на заходи з імунопрофілактики.
 
Відхилено      
668. 2301280
0763
Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими ДП "Укрмедпостач" під державні гарантії, для реалізації інвестиційних проектів
146 769,2
146 769,2
 
      
669. 2301310
0763
Централізовані заходи з трансплантації органів та тканин
43 392,6
43 392,6
 
-444- Яценюк А.П.
Спрямувати зекономлені кошти від зменшення видатків на утримання державного апарату на забезпечення заходів з трансплантації органів та тканин.
 
Відхилено      
670. 2301350
0763
Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я
24 297,1
2 210,6
26 507,7
 
      
671. 2301360
0763
Лікування громадян України за кордоном
14 011,9
14 011,9
 
-445- Карпук В.Г.
Григорович Л.С.
Збільшити видатки за кодом 2301360 на 15.000 тис. грн. за рахунок зменшення видатків Державного управління справами на фінансову підтримку санаторно-курортних закладів (код 0301060).
 
Відхилено      
    -446- Жебрівський П.І.
Збільшити фінансування за бюджетною програмою 2301360 "Лікування громадян України за кордоном" до 32.011,9 тис. грн.
 
Відхилено    
672. 2301370
0763
Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих
577 177,6
577 177,6
 
-447- Джоджик Я.І.
Збільшити видатки за кодом 2301370 на 30 млн. грн. на профілактику поширення ВІЛ-асоційованого туберкульозу та туберкульозу в цілому в тому числі 10 млн. грн. в рамках профілактики ВІЛ-СНІДу та 20 млн. грн. – в рамках профілактики протидії захворювань на туберкульоз.
 
Враховано      
    -448- Самофалов Г.Г.
Карпук В.Г.
Григорович Л.С.
Лук'янов В.В.
Збільшити видатки за кодом 2301370 на 555 млн. грн., з них 360 млн. грн. на забезпечення медичних заходів державної програми "Надання медичної допомоги гематологічним хворим", а саме для лікування хворих на гемобластози (захворювання крові); 50 млн. грн. на загальнодержавну Програму щодо протидії захворюванню на туберкульоз, у тому числі на придбання лікувально-діагностичного обладнання (рентгенапаратів, центрифуг високошвидкісних, мікроскопів бінокулярних та люмінесцентних та іншого сучасного діагностичного і лабораторного обладнання для виявлення хворих на занедбані, розповсюджені форми туберкульозу); 20 млн. грн. на програму профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу (на закупівлю антиретровірусних препаратів); 125 млн. грн. на забезпечення медичних заходів державної програми "Онкологія", в тому числі лікування онкохворих дітей.
 
Враховано частково    
    -449- Яценюк А.П.
Спрямувати зекономлені кошти від зменшення видатків на утримання державного апарату на лікування онкологічних захворювань, на заходи по боротьбі з туберкульозом, з профілактики та лікування СНІДу.
 
Враховано частково    
673. 2301400
0763
Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру
506 162,3
506 162,3
 
-450- Ляшко О.В.
Передбачити видатки на фінансування лікування хворих на ревматоїдний артрит у сумі 187 млн. гривень.
 
Враховано частково /збільшено обсяг видатків за цією програмою/     
    -451- Жебрівський П.І.
Запровадити фінансування окремим рядком додаткової програми "Профілактика, діагностика та лікування вірусних гепатитів" в сумі 200.000 тис. грн.
Запровадити фінансування окремим рядком додаткової програми "Лікування хворих на ревматоїдний артрит" в сумі 184.000 тис. грн.
 
Враховано частково /збільшено обсяг видатків за цією програмою/   
    -452- Самофалов Г.Г.
Карпук В.Г.
Григорович Л.С.
Лук'янов В.В.
Збільшити видатки за кодом 2301400 на 1.045,4 млн. грн., з них 141,7 млн. грн. на виконання заходів програми серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань; 256,9 млн. грн. на забезпечення медичних заходів державної цільової соціальної програми з профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів; 160 млн. грн. для забезпечення лікування та реабілітації хворих на псоріаз з тяжким перебігом та хворих на псоріатичний артрит; 184 млн. грн. на виконання заходів програми "Лікування хворих на ревматоїдний артрит"; 120 млн. грн. на виконання заходів програми лікування та реабілітації хворих на первинний психотичний епізод; 17,6 млн. грн. на заходи щодо забезпечення медикаментами дітей хворих на гіпофізарний нанізм; 20 млн. грн. на виконання заходів національної програми "Репродуктивне здоров’я нації"; 24,7 млн. грн. для централізованих заходів з лікування хворих на гемофілію; 25,5 млн. грн. на закупівлю медикаментів за програмою "Розсіяний склероз"; 18 млн. грн. на лікування громадян України за кордоном; 40 млн. грн. на Централізовані заходи з лікування хвороби Гоше; 7 млн. грн. на виконання програми розвитку системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю; 30 млн. грн. на виконання програми створення єдиної системи екстреної медичної допомоги населенню України.
 
Враховано частково    
674. 2301410
0825
Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки
9 130,7
180,0
9 310,7
 
      
675. 2301420
0826
Збереження та популяризація історії медицини
5 039,2
702,7
5 741,9
 
      
676. 2301440
0763
Заходи з обміну та вивчення досвіду у провідних клініках світу
10 000,0
10 000,0
 
-453- Карпук В.Г.
Григорович Л.С.
Збільшити видатки за кодом 2301440 на 5.000 тис. грн. за рахунок зменшення видатків Державного управління справами на заходи з обміну та вивчення досвіду у провідних клініках світу (код 0301420).
 
Відхилено      
677. 2301450
0763
Забезпечення окремих централізованих заходів з лікування цукрового діабету
20 710,0
20 710,0
 
-454- Яценюк А.П.
Спрямувати зекономлені кошти від зменшення видатків на утримання державного апарату на лікування цукрового діабету.
 
Відхилено      
    -455- Лук'янов В.В.
Передбачити видатки на заходи із реабілітації хворих на дитячій церебральний параліч у Міжнародній клініці відновлювального лікування у місті Трускавець у сумі 10 млн. гривень.
 
Враховано    
678. 2301520
0763
Фінансова підтримка служб Товариства Червоного Хреста України та внесок до Міжнародної федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця
56 184,7
56 184,7
 
-456- Цибенко П.С.
Збільшити видатки за кодом 2301520 на 7,5 млн. гривень, тобто довести до рівня 2010 року.
 
Відхилено      
679. 2301820
0763
Капітальний ремонт неонатологічного корпусу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"
40 000,0
40 000,0
 
      
680. 2301840
0942
Виконання робіт із будівництва та реконструкції об'єктів Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця
70 000,0
70 000,0
 
      
681. 2301890
0942
Реконструкція та капітальний ремонт навчальних корпусів і гуртожитків Донецького національного медичного університету ім. М.Горького
15 000,0
15 000,0
 
      
682. 2302000
Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України
128 812,9
128 812,9
 
      
683. 2302010
0763
Керівництво та управління у сфері контролю за якістю лікарських засобів
128 812,9
128 812,9
 
-457- Яценюк А.П.
Спрямувати зекономлені кошти від зменшення видатків на утримання державного апарату на заходи по боротьбі з виробництвом та розповсюдженням фальсифікованих та субстандартних лікарських засобів.
 
Відхилено      
684. 2310000
Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)
675 000,0
675 000,0
 
-458- Богословська І.Г.
Передбачити Міністерству охорони здоров’я України (загальнодержавні витрати) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Києва на фінансову підтримку Київської міської клінічної лікарні "Київський міський центр серця в обсязі 87.000 тис. грн. (видатки розвитку).
 
Відхилено      
    -459- Самофалов Г.Г.
Личук В.І.
Потапов В.І.
Вернидубов І.В.
Романюк М.П.
Горбатюк А.О.
Святаш Д.В.
Передбачити витрати на забезпечення діяльності Київського міського центру серця в обсязі 87 млн. гривень.
 
Відхилено    
    -460- Куликов К.Б.
В додатку №7 в графі "Субвенції з державного бюджету. Субвенція загального фонду на: " доповнити новим підпунктом:
"забезпечення функціонування КМКЛ "Київського міського центру серця" - 87.000".
 
Відхилено    
    -461- Самофалов Г.Г.
Карпук В.Г.
Григорович Л.С.
Лук'янов В.В.
Передбачити Міністерству охорони здоров’я України (загальнодержавні витрати) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Києва на закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення, поточний ремонт та технічне сервісне обслуговування медичного обладнання, а також на закупівлю обладнання та витратних матеріалів для Київського міського центру серця у сумі 87.000 тис. гривень.
 
Відхилено    
685. 2311000
Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)
675 000,0
675 000,0
 
-462- Сушкевич В.М.
Передбачити субвенцію МОЗУ (КПКВ 2311050) з державного бюджету обласному бюджету Донецької області у сумі 3 млн. грн. на забезпечення лікування інвалідів-спинальників з інших областей у Донецькій обласній лікарні відновлювального лікування, що спеціалізується на терапії нейрофізичних ускладнень (пролежнів) при травмах хребта та спинного мозку.
 
Відхилено      
686. 2311190
0180
Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на капітальний ремонт лікарняних споруд та закупівлю високовартісного медичного обладнання для Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання
59 000,0
59 000,0
 
      
687. 2311210
0180
Субвенція з державного бюджету районному бюджету Васильківського району Київської області на завершення будівництва та введення в експлуатацію амбулаторії смт Глеваха
5 000,0
5 000,0
 
      
688. 2311220
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів та медичного обладнання для закладів охорони здоров'я
566 000,0
566 000,0
 
-463- Яценюк А.П.
Спрямувати зекономлені кошти від зменшення видатків на утримання державного апарату на закупівлю рентгенологічного, діагностичного та іншого обладнання.
 
Відхилено      
689. 2311230
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз
45 000,0
45 000,0
 
      
690. 2400000
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
1 193 598,5
521 378,2
1 714 976,7
 
-464- Єдін О.Й.
Передбачити видатки з державного бюджету для Кіровоградської області у обсязі 5,7 млн.грн. за рахунок Державного фонду охорони навколишнього природного середовища заходів щодо перезатарення, вилучення, перевезення та знешкодження непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, проведення санації та рекультивації звільнених від пестицидів складів
 
Відхилено      
    -465- Унгурян П.Я.
Передбачити кошти на очистку стічних вод у обсязі 123.476,5 тис.грн. для фінансування наступних об’єктів:
реконструкція зливового колектора Середньофонтанської балки в місті Одесі 9.500 тис.грн.;
розробка проекту реконструкції ІІ черги зливового колектора Середньофонтанської балки в місті Одесі 2.170 тис.грн.;
Розробка проекту та реконструкція каналізаційного колектору пров. Мітракова в місті Одесі 820 тис.грн.;
будівництво зливового колектора по вул. Промисловій в місті Одесі 12.800 тис.грн.;
реконструкція системи водовідведення на території парку Ленінського комсомолу міста Одеси 8.000 тис.грн.;
будівництво системи водовідведення мкр. Крива Балка міста Одеси 15.000 тис.грн.;
розробка проекту та реконструкція каналізаційного колектора пров. Мітракова в м. Одесі 820 тис.грн.;
реконструкція системи дренажних свердловин селища Ленінське в м. Одесі 1.400 тис.грн.;
розробка ТЕО будівництва каналізаційної мережі селища Ленінське в м. Одесі 680 тис.грн.;
реконструкція зливового колектора території прилеглої до вул. Новікова в м. Одесі 3.000 тис.грн.;
проведення робіт із захисту від підтоплення частини території с. Кучургани та смт. Лиманське Роздільнянського району Одеської області 4.384 тис.грн.;
проведення заходів по запобіганню забруднення підземних вод та ґрунтів на території Одеської області 19.000 тис.грн.;
каналізаційні очисні споруди повної біологічної очистки потужністю 500 м3/добу та мережі каналізації в смт. Любашівка Одеської області 4.872 тис.грн.;
виготовлення проектування, етапу, виду проектно-вишукувальних робіт "Очисні каналізаційні споруди повної біологічної очистки на аеротенках, потужністю 2000 м3 /добу в м. Балті Одеської області" (Будівництво) 16.431 тис.грн.;
реконструкція каналізаційної насосної станції та напірного колектору в м. Болград Одеської області 1.062 тис.грн.;
проектування каналізаційних мереж з приєднанням до існуючих очисних споруд в м. Болград Одеської області 250 тис.грн.;
проектування будівництва очисних споруд в м. Болград Одеської області 198 тис.грн.;
реконструкція ІІ черги каналізаційного напірного колектору між КНС-1 та КНС-2 м. Ізмаїл Одеської області 4.000 тис.грн.;
реконструкція хлораторної ВНС "Фортеця" м. Ізмаїл Одеської області 2.000 тис.грн.;
реконструкція очисних споруд с. Дачне Біляївського району Одеської області 5.143 тис.грн.;
реконструкція системи водовідведення та очистки госппобутових стоків м Біляївка Одеської області 11.945,8 тис.грн.
 
Відхилено    
    -466- Унгурян П.Я.
Передбачити кошти у обсязі 38.000 тис.грн. на проведення заходів щодо знищення накопичених на території Одеської області непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин.
 
Відхилено    
    -467- Джоджик Я.І.
Передбачити для Міністерства охорони навколишнього природного середовища України бюджетну програму:
"Фінансова підтримка природоохоронної діяльності, у тому числі через механізм здешевлення кредитів комерційних банків" з обсягом фінансування із спеціального фонду 5 млн. грн. з одночасним зменшенням видатків на зазначену суму за бюджетною програмою "Комплексна реалізація державної екологічної політики, здійснення природоохоронних заходів" (код 2401270).
 
Відхилено    
    -468- Климець П.А.
Передбачити для Міністерства охорони навколишнього природного середовища України бюджетну програму:
"Фінансова підтримка природоохоронної діяльності, у тому числі через механізм здешевлення кредитів комерційних банків" з обсягом фінансування із спеціального фонду 10 млн. грн. з одночасним зменшенням видатків на зазначену суму за бюджетною програмою "Комплексна реалізація державної екологічної політики, здійснення природоохоронних заходів" (код 2401270).
 
Відхилено    
    -469- Забарський В.В.
В рамках виконання Державної програми соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим на період до 2017 року передбачити нову бюджетну програму "Знешкодження заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин і тари з під них, що зберігаються на території Автономної Республіки Крим" у сумі 10.000 тис.грн.
 
Відхилено    
    -470- Забарський В.В.
В рамках виконання Державної цільової екологічної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища на період до 2017 року передбачити нову бюджетну програму для Автономної Республіки Крим "Зміцнення матеріально-технічної бази суб'єктів моніторингу навколишнього природного середовища" у сумі 18.450 тис. грн.
 
Відхилено    
691. 2401000
Апарат Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
285 794,9
390 857,6
676 652,5
 
      
692. 2401010
0540
Загальне керівництво та управління у сфері охорони навколишнього природного середовища
161 073,4
51 983,0
213 056,4
 
      
693. 2401030
0540
Розробка та впровадження комплексної інформаційної системи Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
27 605,0
27 605,0
 
      
694. 2401040
0530
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів
8 152,9
1 150,1
9 303,0
 
-471- Лісін М.П.
Передбачити нову бюджетну програму "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь" за кодом 2401070 з обсягом видатків у сумі 45,3 млн.грн., зменшивши на таку ж суму видатки за кодом 3511090.
 
Відхилено      
    -472- Лісін М.П.
Передбачити нову бюджетну програму "Комплексний протипаводковий захист в басейні р.Тиса" за кодом 2401080 з обсягом видатків у сумі 85,3 млн.грн., зменшивши на таку ж суму видатки за кодом 3511090.
 
Відхилено    
695. 2401090
0950
Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері охорони навколишнього природного середовища
7 398,6
8 495,0
15 893,6
 
-473- Лісін М.П.
Передбачити нову бюджетну програму "Комплексний протипаводковий захист Прикарпатського регіону" за кодом 2401110 з обсягом видатків у сумі 66,8 млн.грн., зменшивши на таку ж суму видатки за кодом 3511090.
 
Відхилено      
    -474- Лісін М.П.
Передбачити нову бюджетну програму "Розвиток та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем" за кодом 2401100 з обсягом видатків у сумі 10 млн.грн., зменшивши на таку ж суму видатки за кодом 3511090.
 
Відхилено    
696. 2401160
0520
Заходи із створення і збереження природно-заповідного фонду, ведення кадастрів тваринного і рослинного світу, Червоної книги
81 565,0
7 835,0
89 400,0
 
      
697. 2401270
0540
Комплексна реалізація державної екологічної політики, здійснення природоохоронних заходів
257 115,6
257 115,6
 
-475- Смітюх Г.Є.
Зменшити видатки за кодом 2401270 на 20,5 млн.грн.
 
Відхилено      
    -476- Мірошниченко Ю.Р.
Збільшити видатки за бюджетною програмою (2401270) на 900 тис.грн для надання їх бюджету Новгород-Сіверського району Чернігівської області на реалізацію першої черги проекту по каналізуванню центральної частини м. Новгород-Сіверський.
 
Відхилено    
    -477- Смітюх Г.Є.
збільшити видатки Волинській області на комплексну реалізацію державної екологічної політики, здійснення природоохоронних заходів (КПКВ2401270, КФКВ 0540) на 500 тис грн..: Будівництво мереж та споруд господарсько-побутової каналізації с. Світязь Шацького району (перша черга)- 500 тис.грн.
 
Відхилено    
    -478- Дейч Б.Д.
Врахувати за кодом 2401270 видатки в сумі 19.155,06 тис. грн. на завершення будівництва полігону твердих побутових відходів у м. Судак.
 
Відхилено    
698. 2401280
0540
Здійснення природоохоронних заходів, направлених на упередження та ліквідацію наслідків, завданих негативними природними явищами
64 278,9
64 278,9
 
-479- Смітюх Г.Є.
збільшити видатки Волинській області на здійснення природоохоронних заходів, направлених на упередження та ліквідацію наслідків, завданих негативними природними явищами (КПКВ 2401280, КФКВ 0540) на 2.900 тис.грн.: Вирішення питань підтоплення територій (Заходи по кріпленню берега річки Західний Буг" в зоні погранзнаку 1055 в Шацькому районі 2,9 млн.грн.
 
Відхилено      
    -480- Смітюх Г.Є.
внести у Додаток №3 рядок про фінансування окремої програми "Функціонування та розвиток національного природного парку "Голосіївський" в розмірі 20,5 млн. грн., зменшивши на таку ж суму видатки за Кодом програмної класифікації 2401270 (найменування - "Комплексна реалізація державної екологічної політики, здійснення природоохоронних заходів").
 
Відхилено    
    -481- Унгурян П.Я.
Передбачити кошти у обсязі 5.000 тис.грн. для проведення невідкладних протипаводкових заходів у м. Вилкове. Одеської області.
 
Відхилено    
699. 2404000
Державна геологічна служба
500 000,0
500 000,0
 
      
700. 2404020
0444
Розвиток мінерально-сировинної бази, в тому числі буріння артезіанських свердловин
500 000,0
500 000,0
 
-482- Збільшити видатки за кодом 2404020 на 347 млн.грн.
 
Відхилено      
701. 2405000
Державна служба геодезії, картографії та кадастру
23 550,7
23 550,7
 
      
702. 2405020
0411
Загальнодержавні геодезичні та картографічні роботи
9 945,6
9 945,6
 
      
703. 2405030
0490
Демаркація та делімітація державного кордону
13 605,1
13 605,1
 
      
704. 2406000
Національна комісія з радіаційного захисту населення України
613,6
613,6
 
      
705. 2406010
0540
Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення
613,6
613,6
 
      
706. 2408000
Державний комітет України із земельних ресурсів
383 639,3
130 520,6
514 159,9
 
      
707. 2408010
0421
Керівництво та управління у сфері земельних ресурсів
368 220,4
40 000,0
408 220,4
 
      
708. 2408020
0950
Підвищення кваліфікації працівників Держкомзему
123,1
123,1
 
      
709. 2408030
0421
Проведення земельної реформи
12 010,7
12 010,7
 
-483- Забарський В.В.
В рамках виконання Державної програми соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим на період до 2017 року передбачити видатки за кодом 2408030 для Автономної Республіки Крим у сумі 32.894,53 тис. грн., в т. ч. для: проведення інвентаризації земель - 6.869,03 тис. грн.; ведення державного земельного кадастру - 18.100_тис.грн.; проведення розмежування земель державної власності 5.990,1 тис.грн.; проведення нормативної грошової оцінки земель - 1.935,4. тис. гривень.
 
Відхилено      
710. 2408040
0511
Збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів
1 404,6
1 404,6
 
-484- Забарський В.В.
В рамках виконання Державної програми соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим на період до 2017 року передбачити видатки за кодом 2408040 для Автономної Республіки Крим у сумі 21.462, 7 тис.грн., у т.ч. для: створення захисних лісових насаджень на землях сільськогосподарського призначення 5.412,9 тис.грн.; здійснення рекультивації порушених земель 16.049,8 тис.гривень.
 
Відхилено      
711. 2408600
0421
Видача державних актів на право приватної власності на землю в сільській місцевості
1 880,5
90 520,6
92 401,1
 
      
712. 2500000
Міністерство праці та соціальної політики України
3 890 221,3
397 654,6
4 287 875,9
 
-485- Сушкевич В.М.
Поновити бюджетну програму "Придбання (будівництво) житла для інвалідів сліпих та інвалідів глухих" та її фінансування в обсязі 5 млн. грн., що відповідатиме рівню фінансування 2010 року.
 
Відхилено      
    -486- Сушкевич В.М.
Передбачити нову бюджетну програму для фінансового забезпечення діяльності у 2011 році десяти всеукраїнських та міжрегіональних реабілітаційних центрів в обсязі 36,7 млн. гривень.
 
Відхилено    
713. 2501000
Апарат Міністерства праці та соціальної політики України
3 367 774,8
223 328,3
3 591 103,1
 
      
714. 2501010
0412
Керівництво та управління у сфері праці та соціальної політики
109 669,4
2 887,4
112 556,8
 
      
715. 2501040
1080
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері економіки праці та соціальної політики
17 017,6
500,0
17 517,6
 
      
716. 2501050
0941
Підготовка кадрів для галузі соціального забезпечення та соціального захисту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
15 007,5
180,4
15 187,9
 
      
717. 2501060
0950
Підвищення кваліфікації працівників органів соціального захисту і соціального забезпечення
862,4
85,1
947,5
 
      
718. 2501070
0732
Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності
9 376,7
45,0
9 421,7
 
-487- Сушкевич В.М.
Збільшити видатки за кодом 2501070 та передбачити фінансування в обсязі 10 млн. грн., що відповідатиме рівню фінансування 2010 року.
 
Відхилено      
    -488- Яценюк А.П.
Спрямувати зекономлені кошти від зменшення видатків на утримання державного апарату на спеціалізовану протезно-ортопедичну та медично-реабілітаційну допомогу інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності.
 
Відхилено    
719. 2501080
0734
Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та інвалідів (крім хворих на туберкульоз)
74 268,6
4 325,3
78 593,9
 
-489- Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 2501080 до 200 млн. гривень.
 
Відхилено      
    -490- Яценюк А.П.
Спрямувати зекономлені кошти від зменшення видатків на утримання державного апарату на санаторно-курортне оздоровлення інвалідів.
 
Відхилено    
720. 2501090
1090
Виготовлення бланків посвідчень та нагрудних знаків для системи соціального захисту
776,0
776,0
 
      
721. 2501120
1010
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів
51 838,5
51 838,5
 
-491- Журавко О.В.
Передбачити фінансову підтримку громадських організацій інвалідів "Конфедерація громадських організацій інвалідів України" у сумі 10.500 тис. грн. та "Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів" у сумі 5.000 тис. гривень.
 
Відхилено      
    -492- Журавко О.В.
Збільшити видатки за кодом 2501120 та передбачити фінансування в обсязі 55.952,6 тис. гривень.
 
Відхилено    
722. в тому числі на фінансову підтримку підприємств і організацій невиробничої сфери Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих
30 897,5
30 897,5
 
-493- Шпак В.Ф.
У такій програмі (код 2501120) передбачити окремим рядком фінансову підтримку Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Гармонія" на соціальний захист інвалідів з психічними розладами - у обсязі 6 млн. грн. по загальному фонду (видатки споживання).
 
Відхилено      
723. 2501130
1050
Одноразова матеріальна допомога інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам
5 000,0
5 000,0
 
-494- Сушкевич В.М.
Збільшити видатки за кодом 2501130 та передбачити фінансування в обсязі 8.080,2 тис. грн., що відповідатиме рівню фінансування 2010 року.
 
Відхилено      
    -495- Стешенко О.М.
Збільшити видатки за кодом 2501130 на 5 млн.грн.
 
Відхилено    
    -496- Болюра А.В.
Збільшити видатки за кодом 2501130 на 7.120,3 тис. гривень.
 
Відхилено    
724. 2501140
1090
Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки та інформаційно-методичне забезпечення установ системи Міністерства праці та соціальної політики України
2 358,5
2 358,5
 
      
725. 2501150
1030
Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань
550 003,9
550 003,9
 
-497- Симоненко П.М.
Передбачити виплати щорічної разової грошової допомоги відповідно до вимог Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" у повному обсязі, тобто за категоріями ветеранів війни у розмірах: інвалід війни І групи – 7.640 гривень, : інвалід війни ІІ групи – 6.112 гривень, інвалід війни ІІІ групи – 5.348 гривень, учасник бойових дій та неповнолітній в’язень - 3.820 гривень, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 6.112 гривень, члени сімей загиблих – 3.820 гривень, учасники війни – 2.292 гривні..
 
Відхилено      
    -498- Болюра А.В.
Збільшити видатки за кодом 2501150 на 1.097.603,4 тис. гривень.
 
Відхилено    
726. 2501160
1030
Довічні державні стипендії
3 929,7
3 929,7
 
      
727. 2501170
1010
Розробка нових видів протезно-ортопедичних виробів та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах
11 962,8
11 962,8
 
-499- Сушкевич В.М.
Змінити назву бюджетної програми за кодом 2501170 визначивши її, як: "Розробка нових видів протезно-ортопедичних виробів та обслуговування інвалідів у стаціонарах, сервісних центрах при протезно-ортопедичних підприємствах" та збільшити видатки для її фінансування на 5,3 млн. грн., що відповідатиме рівню фінансування 2010 року.
 
Відхилено      
728. 2501180
1070
Соціальний захист працівників, що вивільняються у зв'язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС
1 297,7
1 297,7
 
      
729. 2501200
1070
Доплати за роботу на радіоактивно забруднених територіях, збереження заробітної плати при переведенні на нижчеоплачувану роботу та у зв'язку з відселенням, виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок
595 962,6
595 962,6
 
-500- Олійник В.С.
Збільшити видатки за кодом 2501200 на 54.000 тис. гривень.
 
Відхилено      
    -501- Збільшити видатки за кодом 2501200 на 53.040,7 тис.грн.
 
Відхилено    
730. 2501210
1070
Компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
574 100,0
574 100,0
 
-502- Олійник В.С.
Збільшити видатки за кодом 2501210 на 53.000 тис. гривень.
 
Відхилено      
    -503- Збільшити видатки за кодом 2501210 на 52.510,6 тис.грн.
 
Відхилено    
731. 2501230
1070
Щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
814 470,9
814 470,9
 
-504- Олійник В.С.
Збільшити видатки за кодом 2501230 на 73.000 тис. гривень.
 
Відхилено      
    -505- Збільшити видатки за кодом 2501230 на 72.487,9 тис.грн.
 
Відхилено    
732. 2501240
1070
Компенсації за втрачене майно та оплата витрат у зв'язку з переїздом на нове місце проживання громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
9 264,0
9 264,0
 
-506- Добряк Є.Д.
Передбачити за кодом 2501240 видатки в сумі 10 млн. грн., тобто на рівні 2010 року.
 
Відхилено      
733. 2501250
1070
Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, та допомоги на оздоровлення, у разі звільнення з роботи громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
46 620,5
46 620,5
 
-507- Олійник В.С.
Збільшити видатки за кодом 2501250 на 12.000 тис. гривень.
 
Відхилено      
    -508- Збільшити видатки за кодом 2501250 на 11.227 тис.грн.
 
Відхилено    
734. 2501270
1010
Допомога по тимчасовій непрацездатності громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
37 244,1
37 244,1
 
-509- Олійник В.С.
Збільшити видатки за кодом 2501270 на 48.000 тис. гривень.
 
Відхилено      
    -510- Збільшити видатки за кодом 2501270 на 47.446,3 тис.грн.
 
Відхилено    
735. 2501300
1070
Обслуговування банківських позик, наданих на пільгових умовах до 1999 року громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
341,3
341,3
 
      
736. 2501360
1070
Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
385 000,0
385 000,0
 
-511- Ляшко О.В.
Передбачити кошти в обсязі не менше 1 мільярда гривень на санаторно-курортне лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 
Відхилено      
    -512- Ляшко О.В.
Передбачити необхідний обсяг коштів для виплати щорічної допомоги на оздоровлення відповідно до статті 48 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
 
Відхилено    
    -513- Олійник В.С.
Збільшити видатки за кодом 2501360 на 72.000 тис. гривень.
 
Відхилено    
    -514- Збільшити видатки за кодом 2501360 на 70.033,1 тис.грн.
 
Відхилено    
737. 2501380
0734
Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та інвалідів, хворих на туберкульоз
9 750,6
1 881,9
11 632,5
 
-515- Сушкевич В.М.
Збільшити видатки за кодом КПКВ 2501380 та передбачити фінансування в обсязі 17.373,1 тис. грн., що відповідатиме рівню фінансування 2010 року.
 
Відхилено      
738. 2501410
1010
Реєстрація державною службою зайнятості трудових договорів, укладених між працівниками та фізичними особами
2 200,0
2 200,0
 
      
739. 2501420
1050
Надання роботодавцям дотацій для забезпечення молоді першим робочим місцем
25 000,0
25 000,0
 
-516- Яценюк А.П.
Спрямувати зекономлені кошти від зменшення видатків на утримання державного апарату на створення нових робочих місць.
 
Відхилено      
740. 2501550
0942
Підготовка кадрів для галузі соціального забезпечення та соціального захисту вищими навчальними закладами ІІІ - ІV рівнів акредитації
13 501,5
6 174,9
19 676,4
 
      
741. 2501610
1090
Підвищення ефективності управління реформою системи соціального захисту
620,7
176 159,0
176 779,7
 
      
742. 2501630
1090
Вдосконалення системи соціальної допомоги
329,3
31 089,3
31 418,6
 
      
743. 2505000
Державний комітет України у справах ветеранів
39 930,6
39 930,6
 
      
744. 2505010
1030
Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів
5 930,6
5 930,6
 
      
745. 2505030
1030
Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів та відвідування військових поховань і військових пам'ятників
11 500,0
11 500,0
 
-517- Цибенко П.С.
Збільшити видатки за кодом 2505030 на 2 млн. гривень.
 
Відхилено      
    -518- Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 2505030 до 15 млн. гривень.
 
Відхилено    
746. 2505040
1030
Заходи з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років
2 500,0
2 500,0
 
      
747. 2505050
1062
Забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів
20 000,0
20 000,0
 
-519- Сушкевич В.М.
Змінити назву бюджетної програми за кодом 2505050 визначивши її, як: "Забезпечення житлом інвалідів І групи Великої Вітчизняної війни та інвалідів І групи із числа учасників бойових дій на території Афганістану" та передбачити її фінансування в обсязі 82 млн. гривень.
 
Відхилено      
748. 2507000
Фонд соціального захисту інвалідів
482 515,9
174 326,3
656 842,2
 
      
749. 2507030
1010
Забезпечення інвалідів та інвалідів-чорнобильців автомобілями
85 500,0
4 206,3
89 706,3
 
-520- Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 2507030 до 190 млн. гривень.
 
Відхилено      
    -521- Александровська А.О.
У Додатку №3 передбачити фінансування за КПКВ 2507030 "Забезпечення інвалідів та інвалідів-чорнобильців автомобілями" у розмірі 150 млн. грн.
 
Відхилено    
750. 2507050
0734
Санаторно-курортне оздоровлення інвалідів
97 015,9
97 015,9
 
-522- Сушкевич В.М.
Збільшити видатки за кодом 2507050 на 101.377,5 тис. гривень.
 
Відхилено      
    -523- Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 2507050 до 200 млн. гривень.
 
Відхилено    
751. 2507080
1010
Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів, видатки на створення Національного центру параолімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів та Західного реабілітаційно-спортивного центру
170 120,0
170 120,0
 
      
752. 2507090
1010
Забезпечення окремих категорій населення України технічними та іншими засобами реабілітації
300 000,0
300 000,0
 
-524- Сушкевич В.М.
Збільшити видатки за кодом 2507090 на 103 млн. гривень.
 
Відхилено      
    -525- Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 2507090 до 450 млн. гривень.
 
Відхилено    
753. 2510000
Міністерство праці та соціальної політики України (загальнодержавні витрати)
8 100,0
20 441,0
28 541,0
 
      
754. 2511000
Міністерство праці та соціальної політики України (загальнодержавні витрати)
8 100,0
20 441,0
28 541,0
 
      
755. 2511060
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги"
20 441,0
20 441,0
 
      
756. 2511100
0180
Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Луганської області на капітальний ремонт управління соціального захисту населення
8 100,0
8 100,0
 
      
757. 2600000
Міністерство промислової політики України
318 789,8
140,0
318 929,8
 
-526- Симоненко П.М.
Відновити бюджетну програму "Компенсація відсотків за кредитами, залученими підприємствами машинобудування для АПК на технічне переоснащення " - в обсязі 63,6 млн. гривень.
 
Відхилено      
    -527- Кінах А.К.
Передбачити додатково Міністерству промислової політики України фінансування в обсязі 313 млн.грн., з них на: - підготовку виробництва корабля класу "Корвет", код 2601390 - 75 млн.грн.; - підготовку серійного виробництва літака "АН-70" - 232 млн.грн.; - утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання та зберігання, код 2601350 - 6 млн.грн.
 
Відхилено    
    -528- Самойленко Ю.П.
Гриценко А.С.
Передбачити для Мінпромполітики додатково на:
підготовку виробництва корабля класу "Корвет" для потреб Військово-Морських Сил Збройних Сил України - 75 млн. грн.;
підготовку серійного виробництва військово-транспортного літака АН-70 - 232 млн. грн.;
утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання та зберігання - 6 млн. грн.
 
Відхилено    
    -529- Передбачити нову бюджетну програму "Виконання заходів Державної комплексної програми розвитку авіаційної промисловості, передбачених чинним законодавством, а також закупівлі військово-транспортного літака АН-70 за державним оборонним замовленням" з обсягом видатків у сумі 1.242,5 млн.грн.
 
Відхилено    
    -530- Передбачити нову бюджетну програму "Виконання заходів Державної цільової науково-технічної програми "Створення хіміко-металургійної галузі виробництва чистого кремнію протягом 2009-2012 років" з обсягом видатків у сумі 21,4 млн.грн.
 
Відхилено    
    -531- Лук'янов В.В.
Передбачити програму "Фінансування заходів з модернізації обладнання і освоєння новітніх технологій з виробництва авіаційних двигунів" у обсязі 300 млн. гривень.
 
Відхилено    
758. 2601000
Апарат Міністерства промислової політики України
318 789,8
140,0
318 929,8
 
      
759. 2601010
0442
Загальне керівництво та управління у сфері промислової політики
30 707,6
50,0
30 757,6
 
      
760. 2601030
0484
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері промисловості
21 000,0
21 000,0
 
-532- Збільшити видатки за кодом 2601030 на 3.443 тис.грн.
 
Відхилено      
    -533- Лук'янов В.В.
Збільшити видатки по програмі код 2601030 на такі напрямки:
проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з доводки авіаційного двигуна ТВЗ-117ВМА-СБМ1И Корпорацією "НВО "О. Івченко" у сумі 45 млн. грн.;
проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з "Розробки і дослідження ресурсозберігаючих технологій виготовлення деталей двигуна АИ-28 з високою несучою здатністю" у сумі 98 млн. грн.;
проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з розробки, підготовки виробництва та виготовлення двигунів АИ-450М для модернізації силової установки вертольота типу Мі-2М у сумі 56 млн. грн.
 
Відхилено    
761. 2601040
0484
Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері промисловості
550,0
550,0
 
      
762. 2601050
0825
Функціонування Центральної державної науково-технічної бібліотеки
1 908,7
90,0
1 998,7
 
      
763. 2601060
0826
Функціонування Державного металургійного музею України
415,2
415,2
 
      
764. 2601080
0513
Консервація виробничих потужностей промислових підприємств
16 500,0
16 500,0
 
-534- Збільшити видатки за кодом 2601080 на 1.265 тис.грн.
 
Відхилено      
765. 2601090
0441
Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди
26 000,0
26 000,0
 
-535- Збільшити видатки за кодом 2601090 на 17.330 тис.грн.
 
Відхилено      
766. 2601100
0513
Реструктуризація та ліквідація об'єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів в зоні їх діяльності
52 900,0
52 900,0
 
-536- Поновити бюджетну програму "Заходи спеціального призначення підприємств та організацій оборонного комплексу" за кодом 2601110 з обсягом видатків у сумі 343 млн.грн.
 
Відхилено      
    -537- Передбачити нову бюджетну програму "Підтримка інвестиційних проектів в суднобудуванні" за кодом 2601120 з обсягом видатків у сумі 117 млн.грн.
 
Відхилено    
767. 2601140
0484
Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції
5 000,0
5 000,0
 
-538- Збільшити видатки за кодом 2601140 на 2 млн.грн.
 
Відхилено      
768. 2601160
0442
Державна підтримка вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, в тому числі через механізм здешевлення кредитів
60 000,0
60 000,0
 
-539- Збільшити видатки за кодом 2601160 на 50.649 тис.грн. та доповнити назву бюджетної програми після слова "машинобудування" словами ", легкої промисловості"
 
Відхилено      
    -540- Мельник П.В.
Передбачити видатки за кодом 2601160 по загальному фонду у сумі 65.930 тис.грн.
 
Відхилено    
    -541- Александровська А.О.
У Додатку №3 передбачити фінансування за КПКВ 2601160 "Державна підтримка вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, в тому числі через механізм здешевлення кредитів" у розмірі 100 млн. грн.
 
Відхилено    
769. 2601190
0441
Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд
42 677,1
42 677,1
 
-542- Збільшити видатки за кодом 2601190 на 38,3 млн.грн.
 
Відхилено      
    -543- Єдін О.Й.
Передбачити видатки з державного бюджету для Кіровоградської області у обсязі 74,9 млн.грн. на фінансування забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд м.Долинська Кіровоградської області.
 
Відхилено    
770. 2601210
0260
Забезпечення міжнародного співробітництва у воєнно-промисловій і військово-технічній сферах
5 000,0
5 000,0
 
      
771. 2601240
0411
Презентація українськими підприємствами вітчизняних товарів на міжнародній виставці "Ганновер Мессе"
1 500,0
1 500,0
 
-544- Поновити бюджетну програму "Утилізація звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання та зберігання" за кодом 2601350 з обсягом видатків у сумі 1 млн.грн.
 
Відхилено      
772. 2601400
0513
Заходи щодо запобігання катастрофи техногенного характеру на державному підприємстві "Горлівський хімічний завод"
6 631,2
6 631,2
 
-545- Корж П.П.
Назву бюджетної програми за кодом 2601400 викласти у наступній редакції "Заходи щодо запобігання катастрофи техногенного характеру на державному підприємстві "Горлівський хімічний завод", у тому числі оплата за спожиту електричну енергію"
 
Відхилено      
    -546- Корж П.П.
Передбачити нову бюджетну програму "Заходи щодо запобігання катастрофи техногенного характеру на казенному підприємстві "Запорізький титано-магнієвий комбінат", зокрема оплата спожитої електричної енергії" з обсягом видатків по загальному фонду (видатки розвитку) у сумі 1 млрд.грн.
 
Відхилено    
    -547- Передбачити видатки за кодом 2601400 у сумі 11.368 тис.грн.
 
Відхилено    
    -548- Мельник П.В.
Поновити бюджетну програму "Компенсація облікової ставки НБУ, відсоткових ставок комерційних банків за кредитами на технічне переоснащення підприємств машинобудування для АПК" за кодом 2601430 по загальному фонду з обсягом видатків у сумі 63,6 млн.грн.
 
Відхилено    
773. 2601510
0442
Виконання завдань та заходів Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу
48 000,0
48 000,0
 
-549- Збільшити видатки за кодом 2601510 на 2 млн.грн.
 
Відхилено      
    -550- Лук'янов В.В.
За програмою код 2601510 збільшити видатки у обсязі 21 млн. грн. на модернізацію вертольотів сімейства "Мі"
 
Відхилено    
774. 2700000
Міністерство з питань житлово-комунального господарства України
545 996,7
2 640,0
548 636,7
 
-551- Одарченко Ю.В.
Передбачити додатково Міністерству з питань житлово-комунального господарства України фінансування на реалізацію Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки в обсязі 5.880.844,2 тис.грн.
 
Відхилено      
    -552- Королевська Н.Ю.
Передбачити у державному бюджеті на 2011 рік бюджетні призначення на будівництво резервуарного парку питної води і резервних магістральних водогонів у сумі 136.000 тис.грн.
 
Відхилено    
    -553- Сербін Ю.С.
Передбачити нову бюджетну програму "Державна підтримка реформування і розвитку житлово-комунального господарства" з обсягом видатків у сумі 5.988 млн.грн.
 
Відхилено    
    -554- Терещук С.М.
В рамках виконання програми реформування розвитку житлово-комунального господарства України на 2009 - 2014 роки передбачити кошти на будівництво системи каналізації Мошнівської ЗОШ Черкаського району Черкаської обл. у обсязі 225 тис.грн.
 
Відхилено    
775. 2701000
Апарат Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
545 996,7
2 640,0
548 636,7
 
      
776. 2701010
0610
Керівництво та управління у сфері житлово-комунального господарства
34 568,0
34 568,0
 
      
777. 2701030
0630
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку житлово-комунального господарства
4 843,7
4 843,7
 
-555- Бондаренко В.Д.
За рахунок зменшення фінансування по коду 3511230 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій передбачити кошти (за кодом програмної класифікації видатків та кредитування 2701030) - на прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами у сфері розвитку житлово-комунального господарства додати 15 млн. грн.
 
Відхилено      
    -556- Костенко Ю.І.
Збільшити видатки за програмою код 2701030 на 500 тис. грн.
 
Відхилено    
778. 2701040
0630
Наукові розробки із нормування та стандартизації у сфері житлової політики
1 000,0
1 000,0
 
-557- Бондаренко В.Д.
За рахунок зменшення фінансування по коду 3511230 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій передбачити кошти (за кодом програмної класифікації видатків та кредитування-2701040) на наукові розробки із нормування та стандартизацію у сфері житлової політики додати 10 млн. грн.
 
Відхилено      
779. 2701060
0620
Питна вода України
400 000,0
400 000,0
 
-558- Мельник П.В.
Передбачити кошти у обсязі 74 млн.грн. для Київської області для реалізації заходів регіональної Програми забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості
 
Відхилено      
    -559- Мірошниченко Ю.Р.
Збільшити видатки за бюджетною програмою (2701060) на 450,158 тис.грн для надання їх бюджету Новгород-Сіверського району Чернігівської області на комплексну модернізацію системи водопостачання у м. Новгород-Сіверський з впровадженням енергозберігаючих технологій.
 
Відхилено    
    -560- Шпак В.Ф.
У такій програмі (код 2701060) передбачити окремим рядком такого змісту: "в тому числі на водогін Чернелівка - Хмельницький 30.000 тис. грн."
 
Враховано    
    -561- Єдін О.Й.
Передбачити видатки з державного бюджету для Кіровоградської області у обсязі 143,2 млн.грн для інвестиційних проектів в рамках реалізації Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства та Загальнодержавної програми "Питна вода України", введення в експлуатацію році яких планується у 2011
 
Відхилено    
    -562- Терещук С.М.
В рамках виконання програми "Питна вода" передбачити кошти для Черкаської області на: реконструкцію системи водопостачання в селах Боровиця і Топилівка Чигиринського району - 2.000 тис.грн. та у м.Тальне - 400 тис.грн.; будівництво системи водопостачання в селі Гуляй-Городок Смілянського району - 200 тис.грн. та в селі Поташ Маньківського району (друга черга) - 200 тис.грн.; будівництво чотирьох артезіанських свердловин у м. Тальне - 250 тис.грн.
 
Відхилено    
    -563- Унгурян П.Я.
Передбачити кошти у обсязі 72.262,9 тис.грн. для фінансування наступних об’єктів:
реконструкція системи водопостачання в с. Першотравневе Ізмаїльського району Одеської області 1.000 тис.грн.;
система водопостачання - капітальний ремонт смт.Сергіївка Білгород-Дністровського району 1.200 тис.грн.;
капітальний ремонт водопровідних мереж та споруд с.Михайлопіль Іванівського району Одеської області 299 тис.грн.;
капітальний ремонт водопровідної мережі вул..Центральної с.Каїри Комінтернівського району Одеської області 120 тис.грн.;
капітальний ремонт водопровідних мереж та споруд с.Дмитрівка Комінтернівського району Одеської області 124 тис.грн.;
капітальний ремонт водопровідних мереж та споруд с.Кордон Комінтернівського району Одеської області 160 тис.грн.;
капітальний ремонт водопровідних мереж та споруд с.Ониськове, Кіровська сільська рада Комінтернівського району Одеської області 180 тис.грн.;
виготовлення та встановлення башти Рожновського с.Калинівка Комінтернівського району Одеської області 299 тис.грн.;
капітальний ремонт водопроводу по вул. І.Франка, Приморська, Терешкової, Гагаріна, Котовського с.Новодафінівка Комінтернівського району Одеської області 299 тис.грн.;
капітальний ремонт водопровідних мереж с.Міщанка Комінтернівського району Одеської області 325 тис.грн.;
капітальний ремонт водопровідних мереж та споруд с.Пшоняново Комінтернівського району Одеської області 330 тис.грн.;
капітальний ремонт водопровідних мереж с.Свердлово Комінтернівського району Одеської області 375 тис.грн.;
капітальний ремонт водозабірних свердловин та водопроводу в с.Старі Шомполи та с.Яково Комінтернівського району Одеської області 466 тис.грн.;
капітальний ремонт водопровідного колектору в с.Першотравневе (Південна частина) Комінтернівського району Одеської області 470 тис.грн.;
капітальний ремонт водопровідних мереж та споруд с.Марянівка, Кордонська сільська рада Комінтернівського району Одеської області 510 тис.грн.;
капітальний ремонт водопровідних мереж та споруд с.Кірово Комінтернівського району Одеської області 580 тис.грн.;
капітальний ремонт водопровідного колектору в с.Першотравневе (Північна частина) Комінтернівського району Одеської області 646 тис.грн.;
капітальний ремонт водопровідних мереж та споруд с.Петрівка Комінтернівського району Одеської області 709 тис.грн.;
капітальний ремонт водопровідних мереж та споруд та каналізаційного колектору с.Кремидівка та с. Степове Комінтернівського району Одеської області 801 тис.грн.;
капітальний ремонт водозабірних свердловин та водопровідних башт "Київська", "Стадіон" с.Першотравневе, с.Зоря, с.Міщанка Комінтернівського району Одеської області 933 тис.грн.;
капітальний ремонт водопровідної башти с. Сербка Комінтернівського району Одеської області 1.020 тис.грн.;
капітальний ремонт водопровідних мереж та споруд в смт.Комінтернівське Комінтернівського району Одеської області 2.505 тис.грн.;
каналізаційні очисні споруди повної біологічної очистки потужністю 500 м3/добу та мережі каналізації в смт. Любашівка Одеської обл. 5.419 тис.грн.;
капітальний ремонт водопровідних мереж та споруд в Дальницькій сільській раді Овідіопольського району 2.740 тис.грн.;
буріння артсвердловини по вул.Філатова с.Кучургани Роздільнянського району Одеської області 229, 7 тис.грн.;
буріння нової артсвердловини по вл. Перемога. Гагаріна смт.Лиманське Роздільнянського району Одеської області 720 тис.грн.;
буріння нової артсвердловини в с.Матишівка Роздільнянського району Одеської області 920 тис.грн.;
капітальний ремонт водопроводу в с.Яковлівка Роздільнянського району Одеської області 1.020 тис.грн.;
капітальний ремонт водопроводу в с. Ангелінівка Роздільнянського району Одеської області 1.110 тис.грн.;
буріння нових артсвердловин по вул. Новоселів та вул.Куйбишева м.Роздільна Роздільнянського району Одеської області з будівництвом 3 км розподільчої мережі 1.860 тис.грн.;
капітальний ремонт водопровідних мереж Буцинівської с/ради Роздільнянського району Одеської області 1.865 тис.грн.;
капітальний ремонт водопровідних мереж смт.Лиманське Роздільнянського району Одеської області 2.216 тис.грн.;
катальний ремонт водопостачальних мереж с.Кучургани Роздільнянського району Одеської області 2.400 тис.грн.;
капітальний ремонт підводящого водопроводу до с. Виноградарь Виноградарської сільради Роздільнянського району Одеської області 2.980 тис.грн.;
проведення ліквідаційного тампонажу безгоспних свердловин в Одеській області 19.000 тис.грн.;
виготовлення проектування, етапу, виду проектно-вишукувальних робіт"Очисні каналізаційні споруди повної біологічної очистки на аеротенках, потужністю 2000 м3/доби 16.431,6 тис.грн.
 
Відхилено    
780. 2701110
0640
Реалізація пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства
100 000,0
100 000,0
 
      
781. 2701120
0620
Державний насіннєвий контроль у сфері зеленого будівництва та квітникарства
368,2
470,0
838,2
 
      
782. 2701130
0520
Збереження і вивчення у спеціально створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників
604,7
70,0
674,7
 
-564- Передбачити нову бюджетну програму "Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства, в т.ч. на здешевлення кредитів для виконання цієї програми" за кодом 2701180 з обсягом видатків у сумі 5.988 млн.грн.
 
Відхилено      
783. 2701190
0942
Підготовка фахівців для житлово-комунального господарства
4 612,1
4 612,1
 
-565- Бондаренко В.Д.
За рахунок зменшення фінансування по коду 3511230 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій передбачити кошти (за кодом програмної класифікації видатків та кредитування 2701210) на реалізацію інвестиційних та інноваційних проектів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві виділити 10 млн. грн.
 
Відхилено      
784. 2701610
0620
Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту розвитку міської інфраструктури
2 100,0
2 100,0
 
      
785. 2710000
Міністерство з питань житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)
4 500,0
4 500,0
 
      
786. 2711000
Міністерство з питань житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)
4 500,0
4 500,0
 
-566- Поновити бюджетну програму "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв)" за кодом 2711020 з обсягом видатків по загальному фонду у сумі 318, 86 млн.грн.
 
Відхилено      
    -567- Корж П.П.
Передбачити нову бюджетну програму "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування" за кодом 2711140 з обсягом видатків по загальному фонду (видатки розвитку) у сумі 7 млрд.грн.
 
Відхилено    
787. 2711160
0180
Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Славутича на виконання заходів із запобігання аваріям та техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві міста Славутича
4 500,0
4 500,0
 
      
788. 2750000
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
261 983,8
59 226,3
321 210,1
 
-568- Сербін Ю.С.
Передбачити нову бюджетну програму "Державна підтримка будівництва (придбання) доступного житла" з обсягом видатків по загальному та спеціальному фондах у сумі разом 1.150.550 тис.грн.
 
Відхилено      
    -569- Передбачити фінансування будівництва соціального житла відповідно до Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" від 12.01.2006 №3334-ІV та визначити джерелами проведення зазначених видатків відповідно до пункту 2 статті 40 Бюджетного кодексу України надходження податку на додану вартість та акцизного податку.
 
Відхилено    
789. 2751000
Апарат Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
261 983,8
59 226,3
321 210,1
 
      
790. 2751010
0443
Керівництво та управління у сфері регіонального розвитку та будівництва
89 128,3
16 614,4
105 742,7
 
      
791. 2751030
0484
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері будівництва
1 848,4
1 848,4
 
      
792. 2751040
0484
Наукові розробки із нормування та стандартизації у сфері будівництва
3 551,9
3 551,9
 
      
793. 2751060
0824
Фінансова підтримка творчих спілок у сфері архітектури
11,4
11,4
 
      
794. 2751070
0825
Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки
2 811,4
97,0
2 908,4
 
      
795. 2751080
0827
Збереження архітектурної спадщини в заповідниках
25 550,9
10 664,9
36 215,8
 
-570- Бондаренко В.Д.
За рахунок зменшення фінансування по коду 3511230 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій передбачити кошти (за кодом програмної класифікації видатків та кредитування - 2751080) на збереження архітектурної спадщини в заповідниках додати 14 млн. грн.
 
Відхилено      
796. 2751090
0829
Паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури
66,5
66,5
 
-571- Бондаренко В.Д.
За рахунок зменшення фінансування по коду 3511230 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій передбачити кошти (за кодом програмної класифікації видатків та кредитування 2751090) на паспортизацію, інвентаризацію та реставрацію пам'яток архітектури додати 20 млн. грн.
 
Відхилено      
797. 2751100
0443
Розробка схем та проектних рішень масового застосування
744,0
744,0
 
      
798. 2751120
0942
Підготовка фахівців в Академії муніципального управління
2 202,4
2 202,4
 
      
799. 2751160
0829
Відзначення Державною премією в галузі архітектури
529,6
529,6
 
-572- Передбачити нову бюджетну програму "Надання державної підтримки на будівництво (придбання) доступного житла" за кодом 2751190 з обсягом видатків по загальному фонду у сумі 2.178,7 млн.грн.
 
Відхилено      
    -573- Бондаренко В.Д.
За рахунок зменшення фінансування по коду 3511230 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій передбачити кошти (за кодом програмної класифікації видатків та кредитування 2751200) на фінансову підтримку статутної діяльності всеукраїнських асоціацій виділити 1 млн. грн.
 
Відхилено    
800. 2751210
0111
Проведення 17-ої сесії Європейської конференції міністрів, відповідальних за регіональне та місцеве врядування
5 000,0
5 000,0
 
      
801. 2751370
1062
Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву
5 600,0
850,0
6 450,0
 
-574- Стешенко О.М.
Гриневецький С.Р.
Самойлик К.С.
Хара В.Г.
Симоненко П.М.
Збільшити видатки за кодом 2751370 на 11.150 тис.грн.
 
Відхилено      
802. 2751380
1062
Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
103 339,0
103 339,0
 
-575- Стешенко О.М.
Стешенко О.М.
Гриневецький С.Р.
Самойлик К.С.
Хара В.Г.
Симоненко П.М.
Збільшити видатки за кодом 2751380 на 36.661 тис.грн.
 
Відхилено      
    -576- Болюра А.В.
Збільшити видатки за кодом 2751380 до 235.600 тис. гривень.
 
Відхилено    
803. 2751420
1062
Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом
31 000,0
31 000,0
 
-577- Гриневецький С.Р.
Передбачити видатки за кодом 2751420 в обсязі 31 млн. грн.
 
Відхилено      
    -578- Сербін Ю.С.
Передбачити видатки за кодом 2751420 по загальному та спеціальному фондах у сумі разом 100 млн.грн.
 
Відхилено    
804. 2751800
0827
Проведення протизсувних заходів, інженерного захисту та протиаварійних робіт на території Києво-Печерської Лаври
20 000,0
20 000,0
 
      
805. 2751820
0829
Реконструкція та реставрація об'єктів культурної спадщини в містах проведення чемпіонату Євро - 2012
1 600,0
1 600,0
 
-579- Мирний І.М.
Романюк М.П.
Передбачити нову бюджетну програму "Здійснення благоустрою Державного історико-архітектурного заповідника "Хотинська фортеця", облаштування приміщення для створення музейних експозицій, організація проведення урочистостей, культурно-мистецьких заходів, міжнародної наукової конференції та інших заходів" з обсягом видатків у сумі 6,1 млн.грн.
 
Враховано частково      
806. 2760000
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України (загальнодержавні витрати)
25 000,0
136 499,0
161 499,0
 
      
807. 2761000
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України (загальнодержавні витрати)
25 000,0
136 499,0
161 499,0
 
      
808. 2761150
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
25 000,0
25 000,0
 
      
809. 2761350
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження
136 499,0
136 499,0
 
      
810. 2800000
Міністерство аграрної політики України
4 791 135,7
4 831 134,3
9 622 270,0
 
-580- Калетнік Г.М.
Глусь С.К.
Перестенко М.В.
Терещук С.М.
Ткач Р.В.
Сідельник І.І.
Шаров І.Ф.
Сігал Є.Я.
Поновити видатки за окремими бюджетними програмами із загального фонду:
"Фінансова підтримка фермерських господарств" - 40 млн. грн.;
"Відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні" - 1 млн. грн.;
"Проведення селекції у рибному господарстві" - 1 млн. грн.
 
Відхилено      
    -581- Слід забезпечити максимально можливу кількість фінансових ресурсів для належної підтримки розвитку підприємств агропромислового комплексу.
 
Відхилено    
    -582- Болюра А.В.
Поновити бюджетну програму "Фінансова підтримка фермерських господарств" в обсязі 40.000 тис. гривень.
 
Відхилено    
    -583- Єдін О.Й.
Передбачити видатки з державного бюджету для Кіровоградської області у обсязі 409,4 млн.грн. на виконання бюджетних програм в агропромисловому комплексі, у т.ч.: 200 млн.грн на витрати Аграрного фонду, пов’язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експорту об’єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду; 80 млн.грн. на фінансову підтримку агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів; 62, 5 млн.грн. на бюджетну тваринницьку дотацію та державну підтримку виробництва продукції рослинництва; 25, 2 млн.грн. на державну підтримку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; 15 млн.грн. на часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва; 14 млн.грн. на підтримку фермерських господарств.
 
Враховано частково    
811. 2801000
Апарат Міністерства аграрної політики України
3 298 903,1
3 932 722,8
7 231 625,9
 
      
812. 2801010
0421
Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу
38 534,6
38 534,6
 
      
813. 2801020
0421
Розробка та впровадження комплексної інформаційної системи Міністерства аграрної політики України
79 000,0
79 000,0
 
      
814. 2801040
0421
Часткове відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів
50 000,0
50 000,0
 
-584- Кириленко І.Г.
Кравчук В.П.
Збільшити видатки за кодом 2801040 на 1 млрд.грн.
 
Враховано частково      
    -585- Калетнік Г.М.
Глусь С.К.
Перестенко М.В.
Терещук С.М.
Ткач Р.В.
Сідельник І.І.
Шаров І.Ф.
Сігал Є.Я.
Збільшити за кодом 2801040 видатки за загальним фондом на 950 млн. грн.
 
Враховано частково    
    -586- Баранов В.О.
Збільшити за кодом 2801040 видатки за загальним фондом на 100 млн. грн.
 
Враховано    
815. 2801050
0482
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів
12 998,3
12 998,3
 
      
816. 2801060
0482
Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції
6 576,9
6 576,9
 
      
817. 2801070
0960
Оздоровлення та відпочинок дітей працівників агропромислового комплексу
9 024,0
9 024,0
 
      
818. 2801080
0941
Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
689 285,5
154 876,3
844 161,8
 
      
819. 2801100
0942
Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації
697 558,9
516 504,6
1 214 063,5
 
      
820. 2801110
0990
Методичне забезпечення діяльності аграрних навчальних закладів
5 843,0
11 642,6
17 485,6
 
      
821. 2801130
0930
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів агропромислового комплексу
9 684,5
814,0
10 498,5
 
      
822. 2801140
0950
Підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу закладами післядипломної освіти
7 946,0
4 211,0
12 157,0
 
      
823. 2801150
0421
Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
5 000,0
5 000,0
 
-587- Калетнік Г.М.
Глусь С.К.
Перестенко М.В.
Терещук С.М.
Ткач Р.В.
Ветвицький Д.О.
Кириленко І.Г.
Кравчук В.П.
Сідельник І.І.
Шаров І.Ф.
Сігал Є.Я.
Збільшити за кодом 2801150 видатки за загальним фондом на 100 млн. грн.
 
Відхилено      
    -588- Заєць І.О.
Передбачити за кодом 2801150 видатки за загальним фондом в сумі 200 млн. грн.
 
Відхилено    
824. 2801170
0421
Фінансування заходів по захисту, відтворенню та підвищенню родючості ґрунтів
5 000,0
5 000,0
 
-589- Збільшити видатки за кодом 2801170 на 300 млн.грн.
 
Відхилено      
825. 2801190
0421
Селекція в тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу
75 200,0
75 200,0
 
      
826. 2801200
0421
Заходи по боротьбі з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин
902,5
902,5
 
      
827. 2801210
0421
Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва
100 000,0
100 000,0
 
-590- Калетнік Г.М.
Глусь С.К.
Перестенко М.В.
Терещук С.М.
Ткач Р.В.
Ветвицький Д.О.
Кириленко І.Г.
Кравчук В.П.
Сідельник І.І.
Шаров І.Ф.
Сігал Є.Я.
Збільшити за кодом 2801210 видатки за загальним фондом на 1.992,5 млн. грн.
 
Відхилено      
    -591- Збільшити видатки за кодом 2801210 на 500 млн.грн.
 
Відхилено    
828. 2801220
0421
Селекція в рослинництві
30 000,0
30 000,0
 
      
829. 2801240
0421
Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів
981 416,5
981 416,5
 
-592- Кириленко І.Г.
Кравчук В.П.
Збільшити видатки за кодом 2801240 на 1.800 млн.грн.
 
Відхилено      
    -593- Калетнік Г.М.
Глусь С.К.
Перестенко М.В.
Терещук С.М.
Ткач Р.В.
Сідельник І.І.
Шаров І.Ф.
Сігал Є.Я.
Збільшити за кодом 2801240 видатки за загальним фондом на 820 млн. грн..
 
Відхилено    
    -594- Лук'янов В.В.
Передбачити видатки на часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів у сумі 50 млн. гривень за рахунок зменшення видатків за бюджетною програмою 2801240.
 
Враховано    
830. 2801250
0421
Витрати Аграрного фонду пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду
220 000,0
220 000,0
 
      
831. 2801260
0422
Заходи з охорони і захисту, раціонального використання лісів, наданих в постійне користування агропромисловим підприємствам
17 757,5
17 757,5
 
      
832. 2801270
0421
Державна підтримка сільськогосподарської дорадчої служби
2 000,0
2 000,0
 
-595- Передбачити видатки за кодом 2801280 "Фінансова підтримка агропромислових підприємств, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах" в обсязі 35 млн.грн.
 
Відхилено      
833. 2801290
0421
Проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу
2 000,0
2 000,0
 
-596- Калетнік Г.М.
Глусь С.К.
Перестенко М.В.
Терещук С.М.
Ткач Р.В.
Сідельник І.І.
Шаров І.Ф.
Сігал Є.Я.
Збільшити за кодом 2801290 видатки за загальним фондом на 7,5 млн. грн.
 
Відхилено      
834. 2801300
0620
Реформування та розвиток комунального господарства у сільській місцевості
7 761,5
7 761,5
 
-597- Збільшити видатки за кодом 2801300 на 70 млн.грн.
 
Відхилено      
    -598- Збільшити видатки за кодом 2801300 на 62.238,5 тис.грн. та визначити головним розпорядником цих коштів Міністерство з питань житлово-комунального господарства України
 
Відхилено    
    -599- Болюра А.В.
Збільшити видатки за кодом 2801300 на 32.238,5 тис. гривень.
 
Відхилено    
835. 2801310
0421
Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу
286 383,2
310 157,8
596 541,0
 
      
836. 2801320
0482
Дослідження і експериментальні розробки в системі агропромислового комплексу
85 855,0
24 516,5
110 371,5
 
      
837. 2801330
0421
Створення і забезпечення резервного запасу сортового та гібридного насіння
5 000,0
5 000,0
 
      
838. 2801340
0421
Запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин
20 000,0
20 000,0
 
      
839. 2801350
0421
Закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками
556 750,0
556 750,0
 
      
840. 2801430
0421
Часткова компенсація вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва
10 000,0
10 000,0
 
-600- Калетнік Г.М.
Глусь С.К.
Перестенко М.В.
Терещук С.М.
Ткач Р.В.
Кириленко І.Г.
Кравчук В.П.
Ветвицький Д.О.
Сідельник І.І.
Шаров І.Ф.
Сігал Є.Я.
Збільшити за кодом 2801430 видатки за загальним фондом на 160 млн. грн.
 
Відхилено      
841. 2801500
0810
Державна підтримка Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос" на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення
8 775,7
8 775,7
 
      
842. 2801510
0421
Державна підтримка розвитку хмелярства
98 250,0
98 250,0
 
      
843. 2801520
0421
Фінансова підтримка створення оптових ринків сільськогосподарської продукції
10 000,0
10 000,0
 
-601- Кириленко І.Г.
Кравчук В.П.
Збільшити видатки за кодом 2801520 на 300 млн.грн.
 
Відхилено      
    -602- Калетнік Г.М.
Глусь С.К.
Перестенко М.В.
Терещук С.М.
Ткач Р.В.
Сідельник І.І.
Шаров І.Ф.
Сігал Є.Я.
Збільшити за кодом 2801520 видатки за загальним фондом на 470 млн. грн.
 
Відхилено    
    -603- Збільшити видатки за кодом 2801520 на 500 млн.грн.
 
Відхилено    
844. 2801540
0421
Державна підтримка галузі тваринництва
2 030 000,0
2 030 000,0
 
-604- Жебрівський П.І.
Назву бюджетної програми 2801540 "Державна підтримка галузі тваринництва" викласти в такій редакції: "Субвенція місцевим бюджетам на державну підтримку в галузі тваринництва".
 
Відхилено      
845. 2801570
0421
Забезпечення діяльності Аграрного фонду
14 399,5
14 399,5
 
      
846. 2801800
0513
Заходи з ліквідації наслідків затоплення шахти № 9 та аварійного ствола шахти № 8 Солотвинського солерудника Тячівського району Закарпатської області
30 000,0
30 000,0
 
-605- Калетнік Г.М.
Глусь С.К.
Перестенко М.В.
Терещук С.М.
Ткач Р.В.
Сідельник І.І.
Шаров І.Ф.
Сігал Є.Я.
Бюджетну програму за кодом 2801800 викласти в редакції:
"Консервація шахт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатськоїобласті".
 
Відхилено      
    -606- Куликов К.Б.
В додатку №3 за КПКВ 2801800 "Заходи з ліквідації наслідків затоплення шахти № 9 та аварійного ствола шахти №8 Солотвинського солерудника Тячівського району Закарпатської області" цифри "30.000" замінити цифрами "94.354, 4".
 
Відхилено    
847. 2802000
Державний комітет ветеринарної медицини
860 259,1
555 000,0
1 415 259,1
 
      
848. 2802010
0421
Керівництво та управління у сфері ветеринарної медицини
122 274,8
122 274,8
 
      
849. 2802020
0421
Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро
102 550,2
102 550,2
 
-607- Калетнік Г.М.
Глусь С.К.
Перестенко М.В.
Терещук С.М.
Ткач Р.В.
Сідельник І.І.
Шаров І.Ф.
Сігал Є.Я.
Збільшити за кодом 2802020 видатки за загальним фондом на 35,32 млн. грн.
 
Відхилено      
    -608- Кириленко І.Г.
Збільшити за кодом 2802020 видатки за загальним фондом на 36,13 млн. грн.
 
Відхилено    
850. 2802030
0421
Організація і регулювання діяльності установ в системі ветеринарної медицини
635 434,1
555 000,0
1 190 434,1
 
      
851. 2804000
Державний комітет рибного господарства України
169 445,6
32 928,1
202 373,7
 
-609- Борт В.П.
Сідельник І.І.
Передбачити для Державного комітету рибного господарства України бюджетні програми:
"Відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні" з обсягом фінансування із загального фонду 6,6 млн. грн.;
"Селекція в рибному господарстві" з обсягом фінансування із загального фонду 10,5 млн. грн.
 
Враховано      
852. 2804010
0423
Керівництво та управління у сфері рибного господарства
7 149,4
7 149,4
 
      
853. 2804020
0423
Організація діяльності органів рибоохорони та рибовідтворювальних комплексів
116 288,9
130,0
116 418,9
 
      
854. 2804030
0482
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері рибного господарства
3 542,0
3 542,0
 
      
855. 2804040
0941
Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
23 056,1
10 412,3
33 468,4
 
      
856. 2804050
0942
Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації
19 409,2
20 319,4
39 728,6
 
      
857. 2804090
0423
Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства
2 066,4
2 066,4
 
      
858. 2808000
Державна служба з охорони прав на сорти рослин
39 577,8
101 543,4
141 121,2
 
      
859. 2808020
0421
Організація і регулювання діяльності установ в системі охорони прав на сорти рослин
38 587,7
101 543,4
140 131,1
 
      
860. 2808040
0421
Формування національних сортових рослинних ресурсів
890,0
890,0
 
      
861. 2808050
0421
Участь у міжнародному союзі по охороні нових сортів рослин (УПОВ)
100,1
100,1
 
      
862. 2809000
Національний університет біоресурсів і природокористування
422 950,1
208 940,0
631 890,1
 
      
863. 2809020
0140
Фундаментальні дослідження Національного університету біоресурсів і природокористування у сфері сільськогосподарських наук
2 887,8
2 887,8
 
      
864. 2809030
0482
Прикладні розробки Національного університету біоресурсів і природокористування у сфері сільськогосподарських наук
20 160,3
4 500,0
24 660,3
 
      
865. 2809040
0941
Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації Національного університету біоресурсів і природокористування
84 555,0
27 080,0
111 635,0
 
      
866. 2809050
0942
Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації Національного університету біоресурсів і природокористування
306 222,0
169 700,0
475 922,0
 
      
867. 2809060
0950
Підвищення кваліфікації кадрів Інститутом післядипломної освіти керівників і спеціалістів агропромислового комплексу Національного університету біоресурсів і природокористування
3 027,0
5 000,0
8 027,0
 
      
868. 2809070
0482
Фінансова підтримка Української лабораторії якості і безпеки продукції агропромислового комплексу
6 098,0
2 660,0
8 758,0
 
      
869. 3000000
Державний комітет статистики України
556 950,8
66 082,3
623 033,1
 
      
870. 3001000
Апарат Державного комітету статистики України
556 950,8
66 082,3
623 033,1
 
      
871. 3001010
0132
Керівництво та управління у сфері статистики
473 105,5
24 004,5
497 110,0
 
      
872. 3001020
0132
Статистичні спостереження та переписи
76 309,3
76 309,3
 
      
873. 3001030
1090
Обстеження умов життя домогосподарств
4 262,3
4 262,3
 
      
874. 3001040
0150
Прикладні розробки у сфері державної статистики
1 759,4
1 759,4
 
      
875. 3001060
0950
Підвищення кваліфікації працівників органів державної статистики
35,7
35,7
 
      
876. 3001070
0132
Створення та розвиток інтегрованої інформаційно-аналітичної системи державної статистики
333,6
333,6
 
      
877. 3001080
0150
Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері державної статистики
92,1
92,1
 
      
878. 3001600
0132
Реформування державної статистики
1 052,9
42 077,8
43 130,7
 
      
879. 3100000
Міністерство транспорту та зв'язку України
1 481 980,3
614 731,4
2 096 711,7
 
-610- Сушкевич В.М.
Передбачити нову бюджетну програму для адаптації громадського транспорту та відповідної інфраструктури до потреб інвалідів відповідно до Конвенції ООН про права інвалідів та її фінансування в обсязі 200 млн. гривень.
 
Відхилено      
    -611- Шпак В.Ф.
Передбачити програму (код 3101040) "Придбання літаків АН-140 та АН-148 через державне лізингове підприємство" у обсязі 358,9 млн. грн. по загальному фонду (видатки розвитку).
 
Відхилено    
880. 3101000
Апарат Міністерства транспорту та зв'язку України
181 304,4
272 506,4
453 810,8
 
      
881. 3101010
0455
Загальне керівництво та управління у сфері транспорту та зв'язку
58 606,5
137 440,0
196 046,5
 
      
882. 3101030
0485
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку національної транспортної мережі
1 796,7
14 200,0
15 996,7
 
      
883. 3101050
0941
Підготовка кадрів для сфери автомобільного транспорту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
8 053,7
2 469,9
10 523,6
 
      
884. 3101060
0942
Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації
112 810,0
118 396,5
231 206,5
 
      
885. 3101090
0950
Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої - сьомої категорій у сфері транспорту
37,5
37,5
 
      
886. 3103000
Державна адміністрація морського і річкового транспорту
68 247,5
68 247,5
 
-612- Передбачити для Державної адміністрації морського і річкового транспорту бюджетні програми:
"Державна підтримка будівництва суден для Українського Дунайського пароплавства на Кілійському суднобудівному-судноремонтному заводі" з обсягом фінансування із загального фонду 55 млн. грн.;
"Державна підтримка побудови одного пасажирського судна відповідно до Програми комплексного розвитку Українського Придунав’я" з обсягом фінансування 120 млн. грн.
 
Відхилено      
887. 3103030
0452
Підтримка експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів
32 847,5
32 847,5
 
-613- Крук Ю.Б.
Доповнити новою бюджетною програмою "Державна підтримка будівництва суден для Українського Дунайського пароплавства на Кілійському суднобудівному-судноремонтному заводі" 3103040 з обсягом видатків із загального фонду держбюджету 55 млн. грн.
 
Відхилено      
    -614- Крук Ю.Б.
Доповнити новою бюджетною програмою "Державна підтримка побудови одного пасажирського судна відповідно до Програми комплексного розвитку Українського Придунав’я" 3103050 в сумі 120 млн. грн. (у цінах 2004 р.).
 
Відхилено    
888. 3103080
0452
Забезпечення функціонування національної системи пошуку і рятування в морському пошуково-рятувальному районі України
35 400,0
35 400,0
 
      
889. 3104000
Державна адміністрація залізничного транспорту
663 970,8
191 964,6
855 935,4
 
      
890. 3104020
0941
Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
75 110,6
43 946,9
119 057,5
 
      
891. 3104030
0990
Методичне забезпечення діяльності вищих навчальних закладів Державної адміністрації залізничного транспорту
646,9
646,9
 
      
892. 3104040
0731
Стаціонарне медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту
551 177,6
139 039,2
690 216,8
 
      
893. 3104050
0762
Створення банків крові та її компонентів для лікування працівників залізничного транспорту
4 969,4
2 536,6
7 506,0
 
      
894. 3104060
0721
Амбулаторно-поліклінічне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту
32 066,3
6 441,9
38 508,2
 
      
895. 3105000
Державна спеціальна служба транспорту
147 507,6
54 737,5
202 245,1
 
      
896. 3105010
0220
Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту
147 507,6
54 737,5
202 245,1
 
-615- Самойленко Ю.П.
Гриценко А.С.
Додатково виділити за кодом 3105010 17,2 млн. грн., в тому числі на:
оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 9,9 млн. грн.;
витрати на продукти харчування військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу військової служби, які проходять військову службу за контрактом, відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 01.12.2010 № 1094 - 3,4 млн. грн.;
будівництво та придбання житла для військовослужбовців та членів їх сімей - 2 млн. грн.;
витрати на лазнево-пральне обслуговування - 980,4 тис. грн.;
витрати на перевезення молодого поповнення – 506 тис. грн.;
витрати на проїзд звільнених в запас військовослужбовців строкової служби - 258,8 тис. грн.;
видатки на призов - 167,1 тис. грн.
 
Відхилено      
897. 3106000
Державна адміністрація зв'язку
85 628,9
55 412,7
141 041,6
 
      
898. 3106020
0150
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері зв'язку
1 654,7
1 654,7
 
      
899. 3106030
0486
Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукової діяльності у сфері зв'язку
518,7
518,7
 
      
900. 3106040
0941
Підготовка кадрів для сфери зв'язку вищими навчальними закладами І та ІІ рівнів акредитації
27 988,0
7 882,2
35 870,2
 
      
901. 3106050
0942
Підготовка кадрів для сфери зв'язку вищими навчальними закладами ІІІ та ІV рівнів акредитації
46 705,6
47 530,5
94 236,1
 
      
902. 3106090
0950
Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої - сьомої категорій у сфері зв'язку
26,5
26,5
 
      
903. 3106120
0460
Відшкодування витрат державних підприємств зв'язку на розповсюдження вітчизняних періодичних друкованих видань
7 323,4
7 323,4
 
      
904. 3106130
0460
Розвиток цифрового телерадіомовлення
1 412,0
1 412,0
 
      
905. 3107000
Головне управління Державної фельд'єгерської служби України
33 417,9
37 710,2
71 128,1
 
      
906. 3107010
0113
Доставка дипломатичної кореспонденції за кордон і в Україну
3 590,4
3 590,4
 
      
907. 3107020
0460
Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади
29 827,5
37 710,2
67 537,7
 
      
908. 3108000
Державна авіаційна адміністрація
301 903,2
2 400,0
304 303,2
 
      
909. 3108020
0731
Стаціонарне медичне обслуговування та сертифікація льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту
5 603,2
2 400,0
8 003,2
 
      
910. 3108030
0721
Передпольотний та передзмінний контроль льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту та надання первинної медичної допомоги пасажирам
1 300,0
1 300,0
 
      
911. 3108050
0454
Придбання повітряних суден
295 000,0
295 000,0
 
-616- Ляшко О.В.
Скасувати видатки на придбання авіасудна в розмірі майже 300 млн. грн. (розпорядник коштів Державна авіаційна ад1шністрація) спрямувавши ці кошти на фінансування програм освіти, медицини, культури, бібліотечної та музейної справи.
 
Відхилено      
912. 3110000
Державна служба автомобільних доріг України
22 788,6
13 761 500,0
13 784 288,6
 
      
913. 3111000
Апарат Державної служби автомобільних доріг України
22 788,6
13 761 500,0
13 784 288,6
 
      
914. 3111010
0456
Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг
10 933,6
10 933,6
 
      
915. 3111020
0456
Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
5 226 914,2
5 226 914,2
 
-617- Єдін О.Й.
Передбачити видатки з державного бюджету для Кіровоградської області у обсязі 254,8 млн.грн. для проведення робіт із будівництва, реконструкції та утримання автомобільних доріг загального користування
 
Враховано частково /розподіл за об’єктами таких коштів буде після прийняття порядку щодо їх використання/     
    -618- Мельник С.А.
Виділити кошти районному бюджету Маньківського району Черкаської області у сумі 6,5 млн.грн. на реконструкцію автомобільної дороги між смт.Буки і с.Березівка.
 
Враховано частково /розподіл за об’єктами таких коштів буде після прийняття порядку щодо їх використання/   
    -619- Буджерак О.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Сідельник І.І.
Радовець А.А.
Передбачити видатки у обсязі 2,5 млн.грн. по Укравтодору для проведення ремонту дороги загального користування Нова Ушиця - Куражин Новоушинського району Хмельницької області
 
Враховано частково /розподіл за об’єктами таких коштів буде після прийняття порядку щодо їх використання/   
    -620- Рудченко М.М.
Передбачити видатки державного бюджету для Житомирської області на: ремонт автомобільної дороги Нова Романівка - Слобода Романівська - 900 тис.грн.; реконструкцію автомобільної дороги Ярунь - Жолобне в с.Жолобне - 800 тис.грн.
 
Враховано частково /розподіл за об’єктами таких коштів буде після прийняття порядку щодо їх використання/   
    -621- Королевська Н.Ю.
Передбачити за КПКВ 3111020 кошти на будівництво, реконструкцію та ремонт транспортного коридору М-04 Знамянка-Луганськ - Ізварине (на ділянці Луганськ-Дебальцеве) у сумі 2.056.500 тис.грн.
 
Враховано частково /розподіл за об’єктами таких коштів буде після прийняття порядку щодо їх використання/   
    -622- Смітюх Г.Є.
збільшити видатки Волинській області на розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування (КПКВ 3111030, КФКВ 0456) на 561.506 тис.грн.: Реконструкція автомобільної дороги Луцьк-Маневичі-Дольськ на ділянці км. 153+000 км. 158+573 22.506 тис.грн.; Капітальний ремонт доріг державного значення в області, у тому числі М-07 Київ-Ковель-Ягодин; Н-22 Устилуг-Рівне- Луцьк 413.900 тис.грн.; Реконструкція доріг державного значення в області, у тому числі М-07 Київ-Ковель-Ягодин; Н-22 Устилуг-Рівне- Луцьк 125,1 млн.грн.
 
Враховано частково /розподіл за об’єктами таких коштів буде після прийняття порядку щодо їх використання/   
916. 3111030
0456
Погашення зобов'язань за кредитами, отриманими під гарантію Кабінету Міністрів України на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування
7 034 585,8
7 034 585,8
 
      
917. 3111070
0456
Будівництво, реконструкція, ремонт і утримання вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до комунальної власності
1 500 000,0
1 500 000,0
 
-623- Мельник П.В.
Передбачити кошти для Київської області у обсязі 300 млн.грн. на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до комунальної власності
 
Враховано частково /розподіл за об’єктами таких коштів буде після прийняття порядку щодо їх використання/     
    -624- Мірошниченко Ю.Р.
Збільшити видатки за бюджетною програмою (3111070) на 1.000 тис.грн. для надання їх бюджету Новгород-Сіверського району Чернігівської області на будівництво автомобільної дороги по вул.. Будівельників у м.Новгород-Сіверський.
 
Враховано частково /розподіл за об’єктами таких коштів буде після прийняття порядку щодо їх використання/   
    -625- Жебрівський П.І.
Назву бюджетної програми 3111070 "Будівництво, реконструкція, ремонт і утримання вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до комунальної власності" викласти у такій редакції: "Субвенція місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до комунальної власності".
 
Враховано    
    -626- Рудченко М.М.
Передбачити видатки державного бюджету для Житомирської області на: капітальний ремонт вул. Фрунзе Баранівської міської ради- 298 тис.грн.;
поточний ремонт вулиць Баранівського району: вул. Тухачевського Полянківської селищної ради- 98 тис.грн.; вул. Піонерської Першотравенської селищної ради - 99 тис.грн.; вул. 60-ти річчя Жовтня Мар'янівської селищної ради- 98 тис.грн.; вул. Театральної Довбиської селищної ради - 98 тис.грн.; вул. Садової Марківської сільської ради - 95 тис.грн.; вул. Генерала Левченко Дубрівської сільської ради - 95 тис.грн.; вул. Центральна Рогачівської сільської ради - 98 тис.грн.; вул.Шкільна, Лісова Йосипівської сільської ради- 95 тис.грн.
ремонт вуличних доріг в с.Івашківка Новоград-Волинського району - 295 тис.грн.; ремонт автомобільної дороги на території Чижівської сільської ради Новоград-Волинського району- 299 тис.грн.
 
Враховано частково /розподіл за об’єктами таких коштів буде після прийняття порядку щодо їх використання/   
    -627- Королевська Н.Ю.
Передбачити у складі видатків державного бюджету кошти на будівництво кільцевої дороги м.Луганська у сумі 271.000 тис.грн., у т.ч. на: капітальний ремонт існуючої ділянки об’їзної дороги протяжністю 17,5 км.; будівництво автодоріг в об’їзд м.Луганська (від М-04 до Р-22 та транспортної розв’язки, виїзд на станично-луганський напрямок, протяжністю 7,5 км.; від автодороги Р-22 КПП "Красна Талівка"-Луганськ до автодороги Н-21 Старобільськ-Луганськ-Красний Луч- Макіївка - Донецьк протяжніст. 12,8 км.).
 
Враховано частково /розподіл за об’єктами таких коштів буде після прийняття порядку щодо їх використання/   
    -628- Лук'янов В.В.
Передбачити у складі видатків державного бюджету кошти на будівництво шляхопроводу по вул. Советській м.Луганська у сумі 80 млн.грн.
 
Враховано частково    
    -629- Лук'янов В.В.
Передбачити у складі видатків державного бюджету кошти на ремонт доріг приватного сектора м.Луганська у сумі 70 млн.грн.
 
Враховано частково /розподіл за об’єктами таких коштів буде після прийняття порядку щодо їх використання/   
    -630- Лук'янов В.В.
Передбачити у складі видатків державного бюджету кошти на реконструкцію та капітальний ремонт внутрішньо квартальних доріг, тротуарів і проїздів м.Луганська у сумі 30 млн. грн. та інших доріг у сумі 200 млн. грн.
 
Враховано частково /розподіл за об’єктами таких коштів буде після прийняття порядку щодо їх використання/   
    -631- Коротюк В.І.
Кошти, передбачені в додатку №3 до проекту Закону за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 3111070 у сумі 1.500.000 тис грн, врахувати в додатку № 7 до проекту Закону як субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до комунальної власності, у тому числі для обласного бюджету Львівської області 150.000 тис грн.
 
Враховано частково    
    -632- Смітюх Г.Є.
збільшити видатки Волинській області на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до комунальної власності (КПКВ 3111080, КФКВ 0456) на 28.140 тис. грн.: Поточний ремонт автомобільної дороги Вільшанка - Кошари - Залісся до а/д Т-03-02 на ділянці Залісся - Пульмо до а/д Т-03- 02 18.510 тис.грн.; Спорудження мостового переходу у с. Щитинь з підходами до нього (міст через р. Прип'ять на км 52+400 територіальної автомобільної дороги Т-03-04 місцевого значення від а/д - Доманове-Самаривацько - Мала Глуша - до а/д Невір- Ветли-до а/д Р-14, Вол.обл. 9.630 тис.грн.
 
Враховано частково /розподіл за об’єктами таких коштів буде після прийняття порядку щодо їх використання/   
918. 3111080
0456
Розробка та впровадження комплексної інформаційної системи Державної служби автомобільних доріг України
11 855,0
11 855,0
 
      
919. 3200000
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
3 338 309,7
1 052 410,1
4 390 719,8
 
-633- Ляшко О.В.
Відновити з обсягом фінансування не менше 500 млн. грн. державну програму "Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
 
Відхилено      
    -634- Олійник В.С.
Передбачити нову бюджетну програму за кодом 3201200 "Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та видатки на її фінансування в обсязі 125 млн. гривень.
 
Відхилено    
    -635- Єдін О.Й.
Передбачити видатки з державного бюджету для Кіровоградської області у обсязі 0,5 млн.грн для здійснення очищення території колишнього авіаційного полігону „Компаніївка" від вибухонебезпечних предметів відповідно до Державної цільової програми протимінної діяльності на 2009-2014 роки
 
Відхилено    
920. 3201000
Апарат Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
3 137 525,2
1 013 795,7
4 151 320,9
 
-636- Петьовка В.В.
Збільшити видатки для МНС України на 715 млн. грн. за наступними напрямками:
грошове забезпечення - 235 млн. грн.;
оплату комунальних послуг - 50 млн. грн.;
пальне для спеціальної техніки - 50 млн. грн.;
спеціальний одяг для рятувальників - 50 млн. грн.;
технічне переоснащення - 180 млн. грн.;
придбання житла для осіб рядового і начальницького складу МНС - 25 млн. грн.;
будівництво та капітальний ремонт пождепо - 100 млн. грн.;
забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 25 млн. грн.;
 
Відхилено      
921. 3201010
0320
Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій та соціального захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
69 920,7
2 023,3
71 944,0
 
      
922. 3201130
0832
Інформування громадськості з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та цивільного захисту населення
4 080,0
4 080,0
 
      
923. 3201180
0513
Внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" на реалізацію програми SІР
11 500,0
11 500,0
 
-637- Збільшити видатки за кодом 3201180 на 14.042,1 тис.грн.
 
Відхилено      
924. 3201190
0512
Будівництво пускового комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів
21 638,9
21 638,9
 
-638- Поновити бюджетну програму "Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" за кодом 3201200 з обсягом видатків у сумі 125 млн.грн.
 
Відхилено      
925. 3201210
0763
Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
6 300,0
6 300,0
 
-639- Ляшко О.В.
Передбачити за кодом 3201210 не менше 550 млн. грн.
 
Відхилено      
    -640- Яценюк А.П.
Спрямувати зекономлені кошти від зменшення видатків на утримання державного апарату на комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 
Відхилено    
    -641- Петьовка В.В.
Збільшити за кодом 3201210 видатки на 18 млн. грн.
 
Відхилено    
    -642- Збільшити видатки за кодом 3201210 на 14,7 млн.грн.
 
Відхилено    
926. 3201220
0513
Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення
1 861,0
1 861,0
 
-643- Петьовка В.В.
Збільшити за кодом 3201220 видатки на 7 млн. грн.
 
Відхилено      
    -644- Збільшити видатки за кодом 3201220 на 5.847,3 тис.грн.
 
Відхилено    
    -645- Скубенко В.П.
Передбачити видатки за кодом 3201220 у сумі 7.708,3 тис.грн.
 
Відхилено    
927. 3201230
0530
Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
3 257,7
3 257,7
 
      
928. 3201240
0512
Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідація радіаційних аварій
29 903,7
29 903,7
 
      
929. 3201280
0320
Забезпечення діяльності сил цивільного захисту
2 539 723,0
385 839,1
2 925 562,1
 
-646- Александровська А.О.
У Додатку №3 передбачити збільшення на 10 млн.грн. фінансування МЧС за КПКВ 3201280 "Забезпечення діяльності сил цивільного захисту" для придбання 5 пожежних автопідйомників з висотою стріли 30 метрів виробництва ДП"Херсонський завод суднового обладнання та суднової арматури".
 
Відхилено      
    -647- Жебрівський П.І.
Збільшити за кодом 3201280 видатки за загальним фондом на 465 млн. грн., в тому числі 235 млн. грн. на оплату праці з нарахуванням, 50 млн. грн. на оплату комунальних послуг та 180 млн. грн. на видатки розвитку (придбання спеціальної техніки).
 
Відхилено    
    -648- Тополов В.С.
Збільшити за кодом 3201280 видатки на 565 млн. грн., в тому числі на:
грошове забезпечення - 235 млн. грн.;
оплату комунальних послуг - 50 млн. грн.;
пально-мастильні матеріали - 100 млн. грн.;
спеціальний одяг для рятувальників - 180 млн. грн.
 
Відхилено    
    -649- Лук'янов В.В.
Рибак В.В.
Ззбільшити видатки за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності сил цивільного захисту" (КПКВК 3201280) за загальним фондом на 100 млн. грн. для закупівлі пожежної техніки вітчизняного виробництва.
 
Відхилено    
930. 3201300
0721
Медичне забезпечення та санаторно-курортне лікування працівників, військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та членів їх сімей, здійснення санітарних та протиепідемічних заходів
6 520,8
6 520,8
 
      
931. 3201340
0250
Прикладні дослідження і розробки та науково-дослідні роботи у сфері цивільного захисту і пожежної безпеки
23 563,1
10 679,8
34 242,9
 
      
932. 3201350
0512
Знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни в районі міст Севастополя та Керчі
10 466,8
10 466,8
 
      
933. 3201360
0942
Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту
221 213,2
34 548,5
255 761,7
 
      
934. 3201420
0763
Здійснення заходів громадськими організаціями по соціальному захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
1 000,0
1 000,0
 
      
935. 3201430
0763
Матеріально-технічне забезпечення мобільного госпіталю
21,5
21,5
 
      
936. 3201460
0320
Аварійно-рятувальні заходи на загальнодержавному і регіональному рівнях при надзвичайних ситуаціях
36 406,8
103,0
36 509,8
 
      
937. 3201510
0513
Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення
205 000,0
205 000,0
 
-650- Петьовка В.В.
Тополов В.С.
Збільшити видатки за кодом 3201510 на 46 млн.грн.
 
Відхилено      
938. 3201520
0513
Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС
188 340,6
301 659,4
490 000,0
 
-651- Петьовка В.В.
Тополов В.С.
Збільшити видатки за кодом 3201520 на 180 млн.грн.
 
Відхилено      
939. 3201530
0513
Заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації атомних блоків та поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами на Чорнобильській АЕС
22 400,0
22 400,0
 
-652- Збільшити видатки за кодом 3201530 на 23.382,2 тис.грн.
 
Відхилено      
940. 3201570
0513
Внесок України до Рахунку ядерної безпеки ЄБРР
13 350,0
13 350,0
 
      
941. 3203000
Державний департамент страхового фонду документації
20 431,7
15 507,7
35 939,4
 
      
942. 3203020
0320
Створення і зберігання страхового фонду документації
20 431,7
15 507,7
35 939,4
 
      
943. 3206000
Державна авіаційна пошуково-рятувальна служба
11 476,4
11 476,4
 
      
944. 3206020
0320
Авіаційні роботи з пошуку і рятування
11 476,4
11 476,4
 
      
945. 3207000
Державна гідрометеорологічна служба
168 876,4
23 106,7
191 983,1
 
      
946. 3207020
0511
Гідрометеорологічна діяльність
156 725,1
22 463,0
179 188,1
 
      
947. 3207040
0530
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері гідрометеорології, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів
12 151,3
643,7
12 795,0
 
      
948. 3210000
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (загальнодержавні витрати)
3 500,0
3 500,0
 
      
949. 3211000
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (загальнодержавні витрати)
3 500,0
3 500,0
 
      
950. 3211030
0180
Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Жовті Води на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води
3 500,0
3 500,0
 
-653- Збільшити видатки за кодом 3211030 на 20.410,4 тис.грн.
 
Відхилено      
951. 3400000
Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
1 197 763,1
50 657,3
1 248 420,4
 
-654- Самойлик К.С.
Передбачити нову програму для проведення комплексної реконструкції та оснащення сучасними технічними засобами МДЦ "Артек" та МДЦ "Молода гвардія" в обсязі 29,2 млн. гривень.
 
Відхилено      
    -655- Мельник П.В.
Передбачити кошти в сумі 50 млн. грн. для здійснення реконструкції спортивного комплексу Підприємства Дитячо-юнацький учбово-спортивний центр профспілок м. Києва "Авангард", а також кошти в сумі 8 млн. грн. для створення Центрів олімпійської підготовки спортсменів з академічного веслування, в тому числі 4 млн. грн. - для Дитячо-юнацької спортивної школи з академічного веслування "Буревісник" та 4 млн. грн. - для Закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа з академічного веслування "Славутич".
 
Відхилено    
    -656- Триндюк Ю.Г.
Передбачити введення нової бюджетної програми "Державна підтримка федерації рукопашного бою України" та її фінансування у сумі 200 тис. грн.
 
Відхилено    
    -657- Ввести нову бюджетну програму "Пільговий проїзд дітей віком від 6 до 14 років у залізничному транспорті" в обсязі 38.900 тис. гривень (видатки споживання).
 
Відхилено    
    -658- Ввести нову бюджетну програму "Реконструкція та капітальний ремонт об’єктів Українського дитячого центру "Молода Гвардія" в обсязі 29.235 тис. гривень (видатки розвитку).
 
Відхилено    
    -659- Симоненко П.М.
Передбачити видатки загального фонду на реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів Українського дитячого центру "Молода гвардія" у сумі 29,2 млн. гривень.
 
Відхилено    
    -660- Пінчук А.П.
Передбачити нову бюджетну програму для фінансування міжнародних євроінтегроційних програм Всеукраїнської спілки молодіжних та дитячих громадських організацій "Український молодіжний форум" у обсязі 15 млн. грн.
 
Відхилено    
    -661- Унгурян П.Я.
Передбачити кошти на державну цільову програму, що забезпечить фінансування заходів, направлених на виконання Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей.
 
Відхилено    
952. 3401000
Апарат Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
1 078 033,3
50 657,3
1 128 690,6
 
      
953. 3401010
1040
Керівництво та управління у сфері молодіжної та сімейної політики, фізичної культури і спорту
24 278,1
24 278,1
 
-662- Збільшити видатки за кодом 3401010 на 5.000 тис. грн., з них видатки споживання - 2.000 тис. грн., видатки розвитку - на 3.000 тис. гривень.
 
Відхилено      
954. 3401020
0960
Надання позашкільної освіти в МДЦК "Золотий ключик"
4 059,5
1 256,8
5 316,3
 
-663- Збільшити видатки розвитку за кодом 3401020 на 2.000 тис. гривень.
 
Відхилено      
955. 3401030
0941
Підготовка кадрів для сфери спорту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
17 079,7
1 775,2
18 854,9
 
-664- Збільшити видатки за кодом 3401030 на 3.200 тис. грн., з них видатки споживання - 1.500 тис. грн., видатки розвитку - на 1.700 тис. гривень.
 
Відхилено      
956. 3401040
0942
Підготовка кадрів для сфери спорту вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації
121 507,5
47 454,6
168 962,1
 
-665- Збільшити видатки за кодом 3401040 на 20.000 тис. грн., з них видатки споживання - 10.000 тис. грн., видатки розвитку - на 10.000 тис. гривень.
 
Відхилено      
957. 3401050
0950
Підвищення кваліфікації працівників державних органів, установ і організацій у справах сім'ї, молоді та спорту
471,1
471,1
 
-666- Збільшити видатки споживання за кодом 3401050 на 2.000 тис. гривень.
 
Відхилено      
958. 3401060
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у сфері спорту
530,1
530,1
 
      
959. 3401070
1040
Здійснення заходів державної політики з питань молоді, жінок та сім'ї
6 248,8
6 248,8
 
      
960. 3401090
0810
Фінансова підтримка Спортивного комітету України
3 743,8
3 743,8
 
      
961. 3401160
1040
Фінансова підтримка програм і заходів аерокосмічного профілю серед дітей та молоді
2 000,0
2 000,0
 
-667- Самойлик К.С.
Передбачити видатки за кодом 3401160 у сумі 5.000 тис. гривень.
 
Відхилено      
    -668- Семерак О.М.
Вилучити видатки за кодом 3401160 в розмірі 2 млн. гривень.
 
Відхилено    
962. 3401170
1040
Державна підтримка молодіжних і дитячих громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї
5 824,3
5 824,3
 
-669- Пінчук А.П.
Бережна І.Г.
Луцький М.Г.
Корж В.П.
Тедеєв Е.С.
Лук'янов В.В.
Зац О.В.
Збільшити видатки за кодом 3401170 до 10 млн. гривень.
 
Враховано      
    -670- Самойлик К.С.
Збільшити видатки за кодом 3401170 на 7,2 млн. грн. на підтримку молодіжних та дитячих громадських організацій.
 
Враховано частково    
    -671- Збільшити видатки споживання за кодом 3401170 на 7.225 тис. гривень.
 
Враховано частково    
    -672- Давиденко А.А.
Передбачити видатки за кодом 3401170 в обсязі 20 млн. грн., тобто до рівня 2008 року, з урахуванням інфляції.
 
Враховано частково    
    -673- Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 3401170.
 
Враховано    
    -674- Стешенко О.М.
Семерак О.М.
Збільшити видатки за кодом 3401170 на 10 млн.грн.
 
Враховано частково    
963. 3401180
1080
Прикладні розробки у сфері сім'ї та молоді, розвитку спорту та методики підготовки спортсменів
5 736,6
170,7
5 907,3
 
-675- Збільшити видатки розвитку за кодом 3401180 на 5.000 тис. гривень.
 
Відхилено      
964. 3401220
0810
Організаційне та фінансове забезпечення спорту вищих досягнень
155 674,2
155 674,2
 
-676- Збільшити видатки за кодом 3401220 на 90.000 тис. грн., з них видатки споживання - 30.000 тис. грн., видатки розвитку - на 60.000 тис. гривень.
 
Враховано частково      
    -677- Терещук С.М.
Передбачити видатки за кодом 3401220 у сумі 5.000 тис. грн. на придбання гімнастичного обладнання, необхідного для проведення Х Ювілейного Міжнародного турніру на "Кубок олімпійської чемпіонки Стели Захарової".
 
Враховано    
    -678- Лук'янов В.В.
Передбачити видатки за кодом 3401220 у сумі 5.761,5 тис. грн. на придбання гімнастичного обладнання, необхідного для проведення Х Ювілейного Міжнародного турніру на "Кубок олімпійської чемпіонки Стели Захарової".
 
Враховано    
965. 3401230
0826
Функціонування музею спортивної слави України
400,3
400,3
 
-679- Збільшити видатки розвитку за кодом 3401230 на 35 тис. гривень.
 
Відхилено      
966. 3401240
0810
Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій
6 385,3
6 385,3
 
-680- Збільшити видатки споживання за кодом 3401240 на 3.000 тис. гривень.
 
Відхилено      
967. 3401250
0810
Створення та розвиток матеріально-технічної бази спорту
1 621,8
1 621,8
 
-681- Томенко М.В.
Передбачити видатки за кодом 3401250 у сумі 2.311 тис. гривень.
 
Відхилено      
    -682- Лисов І.В.
Збільшити видатки за кодом 3401250 на 15.036,457 тис. грн. на реконструкцію плавального басейну Центрального спортивного клубу Збройних сил України в м. Києві.
 
Відхилено    
    -683- Збільшити видатки розвитку за кодом 3401250 на 65.500 тис. гривень.
 
Відхилено    
    -684- Костенко П.І.
Передбачити видатки за кодом 3401250 у сумі 15.036,5 тис. грн. на реконструкцію плавального басейну Центрального спортивного клубу Збройних Сил України в м. Києві (прибудови спортивного блоку Федерації України зі стрибків в воду).
 
Відхилено    
    -685- Гєллєр Є.Б.
Передбачити субвенцію за кодом 3401250 КФК 0810 обласному бюджету Одеської області в обсязі 150.000 тис.грн. на реконструкцію з розширенням палацу спорту в м. Одеси.
 
Відхилено    
    -686- Передбачити фінансування видатків на реконструкцію плавального басейну Центрального спортивного клубу Збройних сил України в м.Києві (прибудови спортивного блоку Федерації України зі стрибків воду) за програмою КПВК 3401250 "Створення та розвиток матеріально-технічної бази спорту" у розмірі 15.036,457 тис.грн. за рахунок загального фонду державного бюджету (головний розпорядник коштів - Міністертсво України у справах сім’ї, молоді та спорту)
 
Відхилено    
    -687- Яценюк А.П.
Спрямувати зекономлені кошти від зменшення видатків на утримання державного апарату на створення та розвиток матеріально-технічної бази спорту.
 
Відхилено    
968. 3401280
0810
Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування
21 359,1
21 359,1
 
-688- Збільшити видатки споживання за кодом 3401280 на 5.000 тис. гривень.
 
Відхилено      
969. 3401310
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
146 700,0
146 700,0
 
-689- Збільшити видатки споживання за кодом 3401310 на 54.000 тис. гривень.
 
Відхилено      
    -690- Яценюк А.П.
Спрямувати зекономлені кошти від зменшення видатків на утримання державного апарату на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту.
 
Відхилено    
970. 3401330
0810
Проведення заходів з неолімпійських видів спорту і масових заходів з фізичної культури
19 636,8
19 636,8
 
-691- Збільшити видатки споживання за кодом 3401330 на 10.000 тис. гривень.
 
Відхилено      
971. 3401340
0960
Оздоровлення і відпочинок дітей в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" і ДЦ "Молода Гвардія"
161 630,0
161 630,0
 
-692- Самойлик К.С.
Збільшити видатки за кодом 3401340 на 32 млн. грн. на придбання 7158 путівок до МДЦ "Артек".
 
Відхилено      
    -693- Збільшити видатки споживання за кодом 3401340 на 40.200 тис. гривень.
 
Відхилено    
    -694- Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 3401340 на 32 млн. гривень.
 
Відхилено    
    -695- Яценюк А.П.
Спрямувати зекономлені кошти від зменшення видатків на утримання державного апарату на оздоровлення і відпочинок дітей в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" і ДЦ "Молода Гвардія".
 
Відхилено    
972. 3401350
0810
Забезпечення діяльності Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"
3 435,9
3 435,9
 
-696- Збільшити видатки споживання за кодом 3401350 на 3.000 тис. гривень.
 
Відхилено      
973. 3401400
0810
Фінансова підтримка Національного олімпійського комітету України
59 655,0
59 655,0
 
      
974. 3401410
1040
Одноразова виплата жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"
291 428,4
291 428,4
 
      
975. 3401450
1040
Виготовлення посвідчень для батьків та дітей багатодітних родин
600,0
600,0
 
      
976. 3401460
0810
Підготовка і участь національних збірних команд в Юнацьких Олімпійських іграх
13 500,0
13 500,0
 
      
977. 3401490
0922
Надання загальної та поглибленої освіти з фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами
4 527,0
4 527,0
 
      
978. 3402000
Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді
1 406,8
1 406,8
 
      
979. 3402020
1040
Реалізація програм та здійснення заходів Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді
1 406,8
1 406,8
 
      
980. 3404000
Національний комітет спорту інвалідів України
115 870,4
115 870,4
 
      
981. 3404020
0810
Фізкультурно-спортивна реабілітація та спорт інвалідів
87 315,9
87 315,9
 
-697- Сушкевич В.М.
Збільшити видатки за кодом 3404020 на 8.378,2 тис. грн.., передбачивши загалом по зазначеної програмі 95.694, 1 тис. грн.., у тому числі видатки споживання - 95.217,6 тис. грн.. та видатки розвитку - 476,5 тис. гривень.
 
Відхилено      
982. 3404030
0810
Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх
10 000,0
10 000,0
 
-698- Збільшити видатки споживання за кодом 3404030 на 5.000 тис. гривень.
 
Відхилено      
    -699- Яценюк А.П.
Спрямувати зекономлені кошти від зменшення видатків на утримання державного апарату на підготовку і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх.
 
Відхилено    
983. 3404040
0810
Фінансова підтримка паралімпійського руху в Україні
18 554,5
18 554,5
 
      
984. 3405000
Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини
2 452,6
2 452,6
 
      
985. 3405020
1040
Здійснення заходів з реалізації державної політики з питань дітей та заходів, спрямованих на подолання дитячої бездоглядності і безпритульності
2 452,6
2 452,6
 
-700- Збільшити видатки споживання за кодом 3405020 на 3.800 тис. гривень.
 
Відхилено      
    -701- Яценюк А.П.
Спрямувати зекономлені кошти від зменшення видатків на утримання державного апарату на здійснення заходів з реалізації державної політики з питань дітей та заходів, спрямованих на подолання дитячої бездоглядності і безпритульності.
 
Відхилено    
986. 3410000
Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту (загальнодержавні витрати)
283 348,6
283 348,6
 
      
987. 3411000
Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту (загальнодержавні витрати)
283 348,6
283 348,6
 
      
988. 3411020
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих
283 348,6
283 348,6
 
-702- Болюра А.В.
Збільшити видатки за кодом 3411020 до 412.629,3 тис. гривень.
 
Відхилено      
989. 3500000
Міністерство фінансів України
31 804 882,1
777 230,3
32 582 112,4
 
-703- Ляшко О.В.
Передбачити видатки в розмірі не менше 6 млрд. грн. на здійснення виплат-компенсацій громадянам України-вкладним Ощадбанку СРСР.
 
Враховано частково /у дорученні Уряду/     
    -704- Павловський А.М.
Поновити бюджетну програму "Заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень" та її фінансування в обсязі 1 млрд. грн.
 
Враховано частково /у дорученні Уряду/   
    -705- Поновити бюджетну програму "Заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень" в сумі 500 млн. гривень.
 
Враховано частково /у дорученні Уряду/   
    -706- Симоненко П.М.
Відновити бюджетну програму "Заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень" в сумі 1.000 млн. гривень.
 
Враховано частково /у дорученні Уряду/   
    -707- Симоненко П.М.
Ввести нову бюджетну програму "Заходи щодо оздоровлення фінансового стану кредитних спілок" - з обсягом фінансування 750, 0 млн. гривень.
 
Відхилено    
    -708- Поновити бюджетну програму "Збільшення статутного капіталу Державної іпотечної установи" з обсягом видатків у сумі 849.450 тис.грн.
 
Відхилено    
    -709- Сербін Ю.С.
Поновити бюджетну програму "Збільшення статутного капіталу Державної іпотечної установи з подальшим використанням на реалізацію Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" з обсягом видатків по загальному та спеціальному фондах у сумі разом 849.450 тис.грн.
 
Відхилено    
    -710- Лук'янов В.В.
Передбачити видатки на створення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку та управління коштами соціальної сфери та пенсійного забезпечення і запровадження електронної соціальної картки у сумі 200 млн. гривень.
 
Враховано    
990. 3501000
Апарат Міністерства фінансів України
25 625 052,0
84 717,3
25 709 769,3
 
      
991. 3501010
0112
Керівництво та управління у сфері фінансів
1 317 910,6
5 848,4
1 323 759,0
 
-711- Лук'янов В.В.
Збільшити кошти на видатки розвитку за кодом 3501010 на суму 15.000 тис. гривень.
 
Враховано      
992. 3501020
0112
Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи фінансових і фіскальних органів
45 065,9
45 065,9
 
      
993. 3501030
0150
Прикладні наукові розробки у сфері розвитку державних фінансів
12 046,8
12 046,8
 
      
994. 3501040
0941
Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
9 724,7
3 200,0
12 924,7
 
      
995. 3501050
0942
Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації
98 511,2
32 227,0
130 738,2
 
      
996. 3501060
0950
Підвищення кваліфікації кадрів фінансової системи
333,8
333,8
 
      
997. 3501070
0826
Функціонування Музею коштовного і декоративного каміння
475,2
17,0
492,2
 
      
998. 3501090
0829
Підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи
4 708,3
1 063,1
5 771,4
 
      
999. 3501100
0490
Забезпечення державних виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні
2 393,1
2 393,1
 
      
1000. 3501110
0150
Підготовка наукових кадрів у сфері фінансів
1 395,2
1 395,2
 
      
1001. 3501120
0150
Наукове забезпечення пріоритетних напрямів фінансово-бюджетної політики
21 459,9
330,0
21 789,9
 
      
1002. 3501140
0113
Внески до міжнародних організацій
53 253,6
53 253,6
 
      
1003. 3501170
0171
Обслуговування внутрішнього державного боргу
14 932 255,1
14 932 255,1
 
      
1004. 3501180
0172
Обслуговування зовнішнього державного боргу
8 069 267,1
8 069 267,1
 
      
1005. 3501200
0150
Науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння
2 587,7
9 000,0
11 587,7
 
      
1006. 3501220
0487
Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері збереження дорогоцінного каміння
181,3
181,3
 
      
1007. 3501230
0473
Здійснення м. Києвом функцій столиці
1 000 000,0
1 000 000,0
 
      
1008. 3501310
0487
Наукове забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного, напівдорогоцінного каміння та пробірного контролю
118,7
118,7
 
      
1009. 3501340
0133
Заходи по імплементації Бюджетного та Податкового кодексів
20 000,0
20 000,0
 
      
1010. 3501410
0113
Підтримка реалізації Ініціативи з енергетичної ефективності і навколишнього середовища у Східній Європі
22 900,0
22 900,0
 
      
1011. 3501420
0133
Заходи щодо організації функціонування на Поліграфкомбінаті "Україна" обладнання з персоніфікації бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон
10 000,0
10 000,0
 
      
1012. 3501630
0112
Модернізація, удосконалення та раціоналізація механізмів збору даних для статистики державних фінансів
45,6
650,0
695,6
 
      
1013. 3501640
0112
Забезпечення діяльності Наглядової Ради по впровадженню проекту модернізації податкових інспекцій
18,2
52,3
70,5
 
      
1014. 3501660
0112
Модернізація державних фінансів
400,0
32 329,5
32 729,5
 
      
1015. 3502000
Фонд державного майна України
166 060,6
394,1
166 454,7
 
      
1016. 3502010
0411
Керівництво та управління у сфері державного майна
157 796,7
394,1
158 190,8
 
      
1017. 3502020
0411
Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна
8 263,9
8 263,9
 
      
1018. 3504000
Державне казначейство України
70 868,6
70 868,6
 
      
1019. 3504020
0950
Підвищення кваліфікації працівників органів Державного казначейства України
868,6
868,6
 
      
1020. 3504030
1070
Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб
30 000,0
30 000,0
 
      
1021. 3504800
0112
Забезпечення органів Державного казначейства України приміщеннями
40 000,0
40 000,0
 
      
1022. 3505000
Головне контрольно-ревізійне управління України
481 650,7
139,9
481 790,6
 
      
1023. 3505010
0112
Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів
481 359,0
139,9
481 498,9
 
      
1024. 3505020
0950
Підвищення кваліфікації працівників контрольно-ревізійної служби України
291,7
291,7
 
      
1025. 3506000
Державна митна служба України
1 453 634,1
20 209,9
1 473 844,0
 
      
1026. 3506010
0112
Керівництво та управління у сфері митної справи
1 400 403,7
3 755,4
1 404 159,1
 
      
1027. 3506030
0942
Підготовка кадрів для митної служби
38 686,5
16 454,5
55 141,0
 
      
1028. 3506040
0950
Підвищення кваліфікації працівників органів державної митної служби
8 276,5
8 276,5
 
      
1029. 3506050
0150
Прикладні дослідження і розробки у сфері митної служби
6 267,4
6 267,4
 
      
1030. 3507000
Державна податкова адміністрація України
4 007 616,1
671 769,1
4 679 385,2
 
-712- Болюра А.В.
Зменшити видатки на Державну податкову адміністрацію України на 1.000.000 тис. гривень.
 
Відхилено      
1031. 3507010
0112
Керівництво та управління у сфері контролю за дотриманням та виконанням податкового законодавства
3 854 087,1
518 683,1
4 372 770,2
 
      
1032. 3507020
0150
Прикладні розробки у сфері оподаткування, фінансового права та діяльності податкової служби
16 912,1
123,2
17 035,3
 
      
1033. 3507030
0941
Підготовка кадрів для податкової служби вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
8 441,6
6 200,0
14 641,6
 
-713- Мельник П.В.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 3507030 на 4.890,3 тис. грн. для забезпечення організації навчально-виховного процесу.
 
Відхилено      
1034. 3507040
0942
Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національним університетом державної податкової служби
120 370,6
55 382,8
175 753,4
 
-714- Мельник П.В.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 3507040 на 170.460,1 тис. грн. для забезпечення організації навчально-виховного процесу.
 
Враховано частково      
    -715- Мельник П.В.
Передбачити кошти у сумі 19,8 млн. грн. для реалізації проекту Державної цільової програми "Розвиток юридичної освіти і науки в Україні" та визначити відповідальним виконавцем даної програми Національний університет державної податкової служби України.
 
Враховано    
    -716- Костенко П.І.
Передбачити видатки для Національного університету державної податкової служби України у сумі 30 млн. грн. для будівництва спортивної арени із штучним льодом.
 
Враховано    
    -717- Мельник П.В.
Збільшити видатки споживання за кодом 3507040 на 50.000 тис. грн. на створення та забезпечення організації діяльності Національної академії фінансових наук України.
 
Враховано частково    
    -718- Мельник П.В.
Передбачити фінансування заходів з підготовки та проведення наукових конференцій, круглих столів, семінарів з проблем впровадження Податкового та Бюджетного кодексів на суму 8,2 млн. грн. та заходів з підготовки та проведення спортивно-масової роботи серед студентів, курсантів та співробітників органів державної податкової служби України на суму 5,5 млн. грн., з визначенням відповідальним виконавцем за вищевказаними програмами Національного університету державної податкової служби України;
 
Враховано    
1035. 3507050
0950
Підвищення кваліфікації Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби
4 194,6
1 380,0
5 574,6
 
      
1036. 3507060
0950
Підвищення кваліфікації працівників органів податкової служби
3 610,1
3 610,1
 
      
1037. 3507600
0112
Модернізація податкової служби
90 000,0
90 000,0
 
      
1038. 3510000
Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)
142 059 755,1
4 252 788,1
146 312 543,2
 
-719- Поновити бюджетну програму "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування" в обсязі, не менше 3 млрд.грн.
 
Враховано частково /у дорученні Уряду/     
    -720- Лук'янов В.В.
Передбачити окрему бюджетну програму "Оплата комунальних послуг бюджетними установами" з обсягом асигнувань 100 млн. гривень.
 
Враховано    
1039. 3511000
Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)
87 261 756,1
791 832,8
88 053 588,9
 
-721- Богословська І.Г.
доповнити Додаток 3 проекту Закону про Державний бюджет України на 2011 рік (Розподіл видатків Державного бюджету України на 2011 рік) код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - 3511000 - Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати) наступними статтями:
"Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Харківської області на соціально-економічний розвиток регіону - 500.000 (тис. грн.)";
"Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Харківської області на будівництво та розвиток мережі метрополітену в м. Харкові - 250.000 (тис. грн.)";
"Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Харківської області на реформування житлово-комунального господарства та енергозбереження - 575.000 (тис. грн.)".
 
Відхилено      
1040. 3511030
0133
Резервний фонд
1 500 000,0
1 500 000,0
 
-722- Яценюк А.П.
Зобов’язати Кабінет Міністрів України виплатити з резервного фонду державного бюджету компенсації у зв’язку із відповідним скороченням державного апарату.
 
Відхилено      
1041. 3511050
0180
Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам
43 582 246,2
43 582 246,2
 
-723- Збільшити загальний обсяг дотації вирівнювання на 18,3 млрд. грн.
 
Відхилено      
1042. 3511060
0180
Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам
956 047,2
956 047,2
 
      
1043. 3511080
0180
Субвенція з державного бюджету районному бюджету Чернігівського району Чернігівської області на будівництво Седнівського навчального закладу
20 000,0
20 000,0
 
      
1044. 3511090
0133
Державні капітальні видатки що розподіляються Кабінетом Міністрів України
2 000 000,0
2 000 000,0
 
-724- Смітюх Г.Є.
передбачити в Додатку №3 окремим рядком субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Києва на будівництво дошкільного та шкільного закладу по Столичному шосе у Голосіївському районі міста Києва в розмірі 78,5 млн. гривень, зменшивши на таку ж суму видатки за Кодом програмної класифікації 3511090 (найменування - "Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України").
 
Враховано частково /розподіл за об’єктами таких коштів буде після прийняття порядку щодо їх використання     
    -725- Мельник П.В.
Передбачити кошти для Київської області у обсязі 320 млн.грн. на соціально-економічний розвиток у межах державних капітальних видатків, що розподіляються Кабінетом Міністрів України, у тому числі 20 млн.грн. на проведення капітального ремонту адміністративного будинку на пл. Лесі Українки, 1 у м.Києві.
 
Враховано частково /розподіл за об’єктами таких коштів буде після прийняття порядку щодо їх використання   
    -726- У видатках за державною програмою "Державні капітальні видатки" передбачити фінансування реконструкції ДП "Лисичанська ТЕЦ" у сумі 15.900 тис. гривень.
 
Враховано частково /розподіл за об’єктами таких коштів буде після прийняття порядку щодо їх використання   
1045. 3511100
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв'язку із закінченням строку
68 591,1
68 591,1
 
      
1046. 3511150
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот
7 000 000,0
7 000 000,0
 
-727- Болюра А.В.
Збільшити видатки за кодом 3511150 до 8.906.748,6 тис. гривень.
 
Враховано частково /у дорученні Уряду/     
1047. 3511160
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України
42 768,8
42 768,8
 
      
1048. 3511180
0180
Субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим на соціально-економічний розвиток Автономної Республіки Крим
900 000,0
900 000,0
 
      
1049. 3511190
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток
2 000 000,0
2 000 000,0
 
-728- Мірошниченко Ю.Р.
Збільшити видатки за бюджетною програмою (3511190) на 11.821,2 тис.грн для надання їх бюджету Новгород-Сіверського району Чернігівської області на соціально-економічний розвиток для реалізації таких об’єктів: відновлювальні та протизсувні роботи в м. Новгород-Сіверський – 5.013,8 тис.грн.; ліквідація наслідків підтоплення в м. Новгород-Сіверський – 1.200 тис.грн.; благоустрій дитячих майданчиків, придбання меблів для дошкільних закладів м. Новгород-Сіверський - 480 тис.грн.; реконструкція даху та приміщення Дігтярівської ЗОШ
Новгород-Сіверського району - 700 тис.грн.; підвідний газопровід до с. Блистова Новгород-Сіверського району – 3.510,8 тис.грн.; рконструкція системи опалення районного Будинку культури - 916,596 тис.грн.
 
Враховано частково /розподіл за об’єктами таких коштів буде після прийняття порядку щодо їх використання     
    -729- Смітюх Г.Є.
збільшити видатки Волинській області відповідно до КПКВ та КФКВ на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам Волинській області на соціально-економічний розвиток (КПКВ 3511190, КФКВ 0180) на 240.489 тис.грн.: Перинатальний центр м. Луцьк - будівництво 38.440 тис.грн.; Школа і дитячий садок в 55 мікрорайоні у м. Луцька -будівництво 25.876, 7 тис.грн.; Громадський комплекс школа-дитячий садок с. Рованці Луцького району будівництво 9.722, 9 тис.грн.; Добудова класних кімнат з їдальнею ЗОШ с. Мостище Камінь-Каширського району 3.564 тис.грн.; Загальноосвітня школа І-ІП ступеня с. Видраниця Ратнівського району -будівництво 1.774,9 тис.грн.; Центральна районна лікарня смт. Іваничі - будівництво 27.523,4 тис.грн.; Загальноосвітня школа І-ІІ1 ступеня с. Баїв Луцького району будівництво 8.795,4 тис.грн.; Добудова класних кімнат до приміщення дитячого садка с. Маркевичі Локачинського району 1.046 тис.грн.; Загальноосвітня школа с. Білин Ковельського району будівництво 12.100 тис.грн.; Загальноосвітня школа с. Житнівка Камінь-Каширського району Будівництво 2.500 тис.грн.; Поліклініка м. Ковель -будівництво 48.000 тис.грн.; Реконструкція існуючих приміщень під дитячий садочок с. Воля Любитівська Ковельський район 3.650 тис.грн.; Межрегіональна біолабораторія Державної інспекції захисту рослин Волинської області Луцького р-ну с. Зміїнець, вул.Ліскова 8.526,6 тис.грн.; 108-кв. житловий будинок м. Луцьк, вул. Даньшина 28.781 тис.грн.; 44-кв. житловий будинок з каналізаційною насосною станцією м. Володимир-Волинський, вул. Глушкова.- 10.845 тис.грн.; Реконструкція приміщень військового містечка під пункт по прийманню емігрантів (І та ІІ черга) у с. Журавичі Ківерцівського району Волинської області 4.655,9 тис.грн.; Реконструкція будівлі під службовий гуртожиток по вул. Заньковецької, 88 у м. Луцьк 4.687,2 тис.грн.;
 
Враховано частково /розподіл за об’єктами таких коштів буде після прийняття порядку щодо їх використання   
    -730- Назву бюджетної програми за кодом 3511190 викласти у наступній редакції "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам га соціально-економічний розвиток, в тому числі на оновлення Генеральних планів населених пунктів"
 
Відхилено    
    -731- Александровська А.О.
У Додатку №3 проекту Закону передбачити цільову субвенцію у розмірі 10 млн. грн. на будівництво загальноосвітнього навчального закладу - дошкільного навчального закладу №8 у м. Лозова Харківської області.
 
Враховано частково /розподіл за об’єктами таких коштів буде після прийняття порядку щодо їх використання/   
    -732- Гєллєр Є.Б.
Передбачити субвенцію за кодом 3511190 КФК 0180 на соціально-економічний розвиток обласному бюджету Одеської області в обсязі 300 млн.грн. на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальної власності.
 
Враховано частково /розподіл за об’єктами таких коштів буде після прийняття порядку щодо їх використання/   
1050. 3511210
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
210 100,6
210 100,6
 
-733- Бондаренко В.Д.
Зменшити фінансування в обсязі 210.100.800 гривень по коду 3511230 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та перерозподілити на наступні програми державного бюджету (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування):
(2701040) на наукові розробки із нормування та стандартизацію у сфері житлової політики додати 10 млн. грн.; (2701030) на прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами у сфері розвитку житлово-комунального господарства додати 15 млн. грн.; (2751080) на збереження архітектурної спадщини в заповідниках додати 14 млн. грн.; (2751090) на паспортизацію, інвентаризацію та реставрацію пам'яток архітектури додати 20 млн. грн.; (1701110) на випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга" додати 20 млн. грн.; (1801310) на забезпечення розвитку та застосування української мови додати 20.100.800 грн.; (2701210) на реалізацію інвестиційних та іноваційних проектів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві виділити 10 млн.грн.; (2751200) на фінансову підтримку статутної діяльності всеукраїнських асоціацій виділити 1 млн. грн.
 
Відхилено      
1051. 3511230
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
539 409,3
539 409,3
 
-734- Сушкевич В.М.
Збільшити видатки за кодом 3511230 на 187,5 млн. гривень.
 
Відхилено      
    -735- Болюра А.В.
Передбачити видатки за кодом 3511230 в обсязі 835.919,8 тис. грн., що на 15% більше у порівнянні з 2010 роком.
 
Відхилено    
    -736- Мостіпан У.М.
За бюджетною програмою (КПКВ 351230) "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу" передбачити фінансування у сумі 726.886,8 тис.грн., що відповідатиме рівню фінансування 2010 року.
 
Відхилено    
1052. 3511250
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян
1 539 640,0
1 539 640,0
 
-737- Збільшити вдвічі обсяги субвенції місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян.
 
Відхилено      
    -738- Болюра А.В.
Збільшити видатки за кодом 3511250 до 2.309.460 тис. грн., що на 50% більше у порівнянні з 2010 роком.
 
Відхилено    
1053. 3511270
1062
Пайова участь у будівництві та придбання житла для осіб, які займають посади в державних органах та забезпечують виконання завдань і функцій держави
92 000,0
92 000,0
 
      
1054. 3511280
0433
Здійснення природоохоронних заходів з недопущення потрапляння мастила з гідротурбін в річку Дніпро
1 000,0
1 000,0
 
      
1055. 3511290
0180
Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Запоріжжя на будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у місті Запоріжжі
200 000,0
200 000,0
 
      
1056. 3511330
0180
Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Києва на облаштування та реконструкцію інженерних мереж та будівництво сучасного дошкільного та шкільного закладу у Голосіївському районі міста Києва
48 500,0
48 500,0
 
-739- Смітюх Г.Є.
уточнити найменування відповідної субвенції (код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - 3511330, код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - 0180) згідно з наявною проектною документацією, виклавши її у такій редакції: "Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Києва на облаштування та реконструкцію інженерних мереж, газопостачання і теплопостачання, енергозабезпечення, водопостачання і водовідведення, мереж зв’язку (телефонізації, радіофікації тощо), зовнішнього освітлення, доріг, під’їзних шляхів і тротуарів, дощової каналізації за адресою: 21-27 км. Столичного шосе Голосіївського району з подальшим підключенням дошкільного та шкільного закладу".
 
Відхилено      
    -740- Чорноволенко О.В.
У додатку 3 "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2011 рік" вилучити рядок "Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Києва на облаштування та реконструкцію інженерних мереж та будівництво сучасного дошкільного та шкільного закладу у Голосіївському районі міста Києва" код 3511330;
 
Відхилено    
1057. 3511340
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям
26 368 121,7
26 368 121,7
 
      
1058. 3511390
0180
Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Києва на забезпечення функціонування Центру ядерної медицини з використанням ПЕТ - технологій Київської міської онкологічної лікарні
30 000,0
30 000,0
 
      
1059. 3511440
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування частини відсоткових ставок по залучених кредитах на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
207 100,0
207 100,0
 
      
1060. 3511640
0112
Заходи щодо вдосконалення методології складання грошово-кредитної і банківської статистики
200,0
200,0
 
      
1061. 3511650
0433
Реалізація програм допомоги Європейського союзу
747 864,0
747 864,0
 
      
1062. 3513000
Пенсійний фонд України
54 797 999,0
3 460 955,3
58 258 954,3
 
-741- Кульчинський М.Г.
Передбачити кошти на пенсійні доплати громадянам, реабілітованих відповідно до ст.1 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій" на 10% від прожиткового мінімуму для непрацездатних та на 8% від прожиткового мінімуму для непрацездатних, громадянам, реабілітованих відповідно до ст.3 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій".
 
Відхилено      
1063. 3513020
1020
Дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами
37 042 945,2
3 460 955,3
40 503 900,5
 
-742- Лук'янов В.В.
Збільшити видатки за бюджетною програмою КПКВК 3513020 "Дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами" на 30 млн. грн. для збільшення доплат дітям війни.
 
Враховано      
1064. 3513050
1020
Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій
17 755 053,8
17 755 053,8
 
-743- Яценюк А.П.
Спрямувати зекономлені кошти від зменшення видатків на утримання державного апарату на зменшення дефіциту Пенсійного фонду з метою недопущення підвищення пенсійного віку.
 
Відхилено      
1065. 3600000
Міністерство юстиції України
1 212 226,3
269 481,4
1 481 707,7
 
-744- Передбачити для Міністерства юстиції України бюджетні програми:
"Заходи з фінансування статутної діяльності політичних партій" з обсягом фінансування 326.640, тис. грн.;
"Фінансова підтримка бюлетеня "Офіційний вісник України" з обсягом фінансування 1.819,2 тис. грн.;
"Міжнародна конференція "Роль превенції у заохоченні та захисту прав людини" з обсягом фінансування 206,9 тис. грн.
 
Відхилено      
1066. 3601000
Апарат Міністерства юстиції України
1 212 226,3
269 481,4
1 481 707,7
 
      
1067. 3601010
0380
Керівництво та управління у сфері юстиції
990 575,2
237 055,5
1 227 630,7
 
-745- Передбачити за кодом 3601010 для державної виконавчої служби видатки в сумі 654.286,1 тис. грн., в тому числі за загальним фондом - 578.298,6 тис. грн.; спеціальним фондом - 75.987,5 тис. грн..
 
Відхилено      
    -746- Збільшити за кодом 3601010 видатки на 355.047,5 тис. грн.
 
Відхилено    
1068. 3601020
0380
Заходи із проведення в Україні правової реформи та виконання законопроектних робіт
1 922,5
1 922,5
 
-747- Збільшити за кодом 3601020 видатки на 111,7 тис. грн.
 
Відхилено      
1069. 3601070
0330
Проведення судової експертизи
26 296,3
32 186,6
58 482,9
 
-748- Збільшити за кодом 3601070 видатки на 9.837,4 тис. грн.
 
Відхилено      
1070. 3601080
0370
Прикладні розробки у сфері методики проведення судових експертиз
7 521,6
7 521,6
 
-749- Збільшити за кодом 3601080 видатки на 1.008,5 тис. грн.
 
Відхилено      
1071. 3601090
0950
Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції
1 773,3
239,3
2 012,6
 
-750- Забарський В.В.
Передбачити за кодом 3601090 видатки в сумі 2.583,4 тис. грн., в т.ч. за загальним фондом – 2.344,1 тис. грн., з них на оплату праці – 1.317,9 тис. грн., за спеціальним фондом - 239,3 тис. грн., з них видатки споживання - 224,3 тис. грн. (на оплату праці - 81,7 тис. грн.), видатки розвитку - 15 тис. грн.
 
Відхилено      
    -751- Збільшити за кодом 3601090 видатки на 570,8 тис. грн.
 
Відхилено    
1072. 3601150
0133
Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, які розглядаються у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України
81 157,8
81 157,8
 
-752- Збільшити за кодом 3601150 видатки на 67.887,8 тис. грн.
 
Відхилено      
1073. 3601160
0380
Надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави
1 700,9
1 700,9
 
      
1074. 3601170
0133
Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України
101 278,7
101 278,7
 
      
1075. 5000000
Державний комітет України по водному господарству
1 055 964,9
505 400,7
1 561 365,6
 
-753- Терещук С.М.
Передбачити для Державного комітет України по водному господарству бюджетну програму "Розвиток та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем" з обсягом видатків за загальним фондом 10 млн. грн.
 
Відхилено      
1076. 5001000
Апарат Державного комітету України по водному господарству
1 055 964,9
505 400,7
1 561 365,6
 
      
1077. 5001010
0421
Керівництво та управління у сфері водного господарства
6 935,9
6 935,9
 
      
1078. 5001020
0482
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері розвитку водного господарства
785,7
785,7
 
      
1079. 5001040
0950
Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства
2 169,3
1 259,7
3 429,0
 
      
1080. 5001050
0421
Експлуатація державного водогосподарського комплексу
957 933,4
504 141,0
1 462 074,4
 
      
1081. 5001060
0511
Ведення державного моніторингу поверхневих вод, водного кадастру, паспортизація, управління водними ресурсами
3 260,8
3 260,8
 
-754- Поновити бюджетну програму "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь" за кодом 5001070 з обсягом видатків у сумі 150,3 млн.грн.
 
Відхилено      
    -755- Поновити бюджетну програму "Комплексний протипаводковий захист в басейні р.Тиса у Закарпатській області" за кодом 5001080 з обсягом видатків у сумі 287,7 млн.грн.
 
Відхилено    
1082. 5001090
0620
Першочергове забезпечення населених пунктів централізованим водопостачанням
20,9
20,9
 
-756- Поновити бюджетну програму "Комплексний протипаводковий захист Прикарпатського регіону" за кодом 5001110 з обсягом видатків у сумі 230,5 млн.грн.
 
Відхилено      
    -757- Поновити бюджетну програму "Розвиток та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем" за кодом 5001100 з обсягом видатків у сумі 10 млн.грн.
 
Відхилено    
    -758- Передбачити капітальні видатки за кодом 5001090 у сумі 168 млн.грн.
 
Відхилено    
    -759- Лісін М.П.
Передбачити за кодом 5001090 капітальні видатки у сумі 45 млн.грн. та доповнити назву бюджетної програми після слова "забезпечення" словом "сільських", зменшивши на 24,1 млн.грн. видатки за кодом 3511090.
 
Відхилено    
1083. 5001130
0511
Виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим ДП "Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту" під державну гарантію
84 858,9
84 858,9
 
      
1084. 5030000
Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації
187 700,4
3 201,6
190 902,0
 
-760- Зубов В.С.
Передбачити окремою бюджетною програмою кошти на функціонування Державного центру інноваційних біотехнологій у сумі 7,5 млн. гривень.
 
Відхилено      
1085. 5031000
Апарат Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації
187 700,4
3 201,6
190 902,0
 
      
1086. 5031010
0111
Керівництво та управління у сфері науки, інновацій та інформатизації
12 669,9
12 669,9
 
      
1087. 5031020
0486
Фінансова підтримка розвитку інфраструктури науково-технічної, інноваційної діяльності та інформатизації
7 694,2
281,6
7 975,8
 
-761- Збільшити видатки загального фонду за кодом 5031020 на 55,8 млн. грн. на виконання Державної цільової економічної програми "Створення в Україні інноваційної інфраструктури" на 2009-2013 роки.
 
Відхилено      
1088. 5031030
0473
Національна програма інформатизації
813,4
813,4
 
      
1089. 5031040
0140
Фундаментальні дослідження у наукових установах
2 900,7
120,0
3 020,7
 
      
1090. 5031050
0140
Забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень
29 997,2
29 997,2
 
      
1091. 5031060
0487
Прикладні дослідження та науково-технічні розробки за напрямами діяльності наукових установ
8 084,6
2 800,0
10 884,6
 
-762- Лук'янов В.В.
Збільшити видатки за кодом 5031060 на 5 млн.грн. за рахунок зменшення видатків за кодом 6591060.
 
Враховано      
1092. 5031070
0150
Державне замовлення на наукові та науково-технічні розробки та державні цільові програми
49 358,5
49 358,5
 
-763- Самойлик К.С.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 5031070 на 44,65 млн. грн. для виконання Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки.
 
Враховано частково      
    -764- Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 5031070 на 44,65 млн. гривень.
 
Враховано частково    
1093. 5031080
0150
Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва
48 617,6
48 617,6
 
      
1094. 5031090
0150
Державні премії, стипендії та гранти в галузі науки і техніки
3 262,6
3 262,6
 
      
1095. 5031100
0487
Фінансова підтримка наукових об'єктів, що становлять національне надбання
297,2
297,2
 
      
1096. 5031110
0832
Фінансова підтримка наукової преси
109,9
109,9
 
      
1097. 5031120
0473
Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський"
20 794,6
20 794,6
 
      
1098. 5031130
0140
Фундаментальні дослідження у сфері державного управління
2 100,0
2 100,0
 
      
1099. 5031140
0133
Створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд"
1 000,0
1 000,0
 
      
1100. 5120000
Державний комітет України з державного матеріального резерву
155 690,3
456 313,4
612 003,7
 
      
1101. 5121000
Апарат Державного комітету з державного матеріального резерву
155 690,3
456 313,4
612 003,7
 
      
1102. 5121010
0220
Керівництво та управління у сфері державного матеріального резерву
10 087,6
10 087,6
 
      
1103. 5121020
0220
Обслуговування державного матеріального резерву організаціями Державного комітету України з державного матеріального резерву
45 602,7
35 526,0
81 128,7
 
      
1104. 5121030
0220
Відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей державного резерву
115 157,5
115 157,5
 
      
1105. 5121040
0220
Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву
100 000,0
305 629,9
405 629,9
 
      
1106. 5270000
Державний комітет ядерного регулювання України
20 925,6
20 925,6
 
      
1107. 5271000
Апарат Державного комітету ядерного регулювання України
20 925,6
20 925,6
 
      
1108. 5271010
0434
Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання
19 470,3
19 470,3
 
-765- Збільшити видатки по коду 5271010 на 4.773,5 тис.гривень, а саме:
на впорядкування умов оплати праці державних службовців Держатомрегулювання та його територіальних органів, які здійснюють державний нагляд за забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки і забезпечують на території України міжнародні режими безпеки в сумі КЕКВ 1111 - 2.405,1 тис. гривень (відповідно нарахувань на ФОП за КЕКВ 1120 - 875,4 тис. гривень);
на утримання Держатомрегулювання та його територіальних органів (придбання предметів постачання і матеріалів, оплату послуг та інші видатки, відрядження) у сумі 1.493 тис. гривень.
 
Відхилено      
1109. 5271020
0530
Прикладні дослідження у сфері ядерного регулювання
812,0
812,0
 
      
1110. 5271030
0950
Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої-сьомої категорій у сфері ядерного регулювання
35,3
35,3
 
      
1111. 5271040
0540
Забезпечення ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання
608,0
608,0
 
      
1112. 5320000
Державний комітет України у справах національностей та релігій
48 174,6
48 174,6
 
-766- Чорноволенко О.В.
У додатку 3 "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2011 рік" вилучити рядок "Державний комітет України у справах національностей та релігій" код 5320000;
 
Відхилено      
1113. 5321000
Апарат Державного комітету України у справах національностей та релігій
48 174,6
48 174,6
 
      
1114. 5321010
0380
Керівництво та управління у сфері національностей та релігій
15 263,5
15 263,5
 
      
1115. 5321020
1070
Надання допомоги біженцям
5 483,7
5 483,7
 
      
1116. 5321030
0829
Заходи щодо відтворення культури національних менших та фінансова підтримка газет мовами національних меншин
1 344,5
1 344,5
 
      
1117. 5321040
1070
Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України
23 289,2
23 289,2
 
-767- Дейч Б.Д.
Передбачити видатки за кодом 5321040 у сумі 87 млн.грн.
 
Відхилено      
1118. 5321050
0829
Заходи Української Всесвітньої Координаційної Ради
993,3
993,3
 
      
1119. 5321060
0113
Внески до Міжнародної організації міграції
246,3
246,3
 
      
1120. 5321080
1090
Заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин
1 007,0
1 007,0
 
      
1121. 5321110
0829
Заходи, пов'язані із забезпеченням свободи совісті та релігії
47,1
47,1
 
      
1122. 5321120
0829
Заходи щодо зміцнення зв'язків закордонних українців з Україною та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин
500,0
500,0
 
      
1123. 5340000
Адміністрація Державної прикордонної служби України
2 134 863,3
42 945,5
2 177 808,8
 
      
1124. 5341000
Апарат Адміністрації Державної прикордонної служби України
2 104 387,3
42 945,5
2 147 332,8
 
      
1125. 5341010
0310
Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України
49 430,3
49 430,3
 
      
1126. 5341020
0310
Забезпечення особового складу Державної прикордонної служби України
1 672 380,1
15 917,2
1 688 297,3
 
      
1127. 5341030
0310
Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України
123 310,0
19 241,8
142 551,8
 
      
1128. 5341060
0942
Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України
86 463,2
1 786,5
88 249,7
 
      
1129. 5341070
1062
Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України
46 000,0
3 500,0
49 500,0
 
      
1130. 5341100
0310
Облаштування та реконструкція державного кордону
96 803,7
96 803,7
 
      
1131. 5341800
0310
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів Державної прикордонної служби України
30 000,0
2 500,0
32 500,0
 
      
1132. 5342000
Розвідувальний орган Адміністрації Державної прикордонної служби України
30 476,0
30 476,0
 
      
1133. 5342010
0310
Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону
30 476,0
30 476,0
 
      
1134. 5490000
Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
225 152,1
3 000,0
228 152,1
 
-768- Чорноволенко О.В.
У додатку 3 "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2011 рік" вилучити рядок "Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду" код 5490000;
 
Відхилено      
1135. 5491000
Апарат Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
225 152,1
3 000,0
228 152,1
 
      
1136. 5491010
0412
Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
151 747,9
151 747,9
 
      
1137. 5491020
0950
Підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони праці та наглядової діяльності
77,3
77,3
 
      
1138. 5491030
0481
Прикладні розробки у сфері охорони праці
3 326,9
3 000,0
6 326,9
 
      
1139. 5491040
0431
Фінансування проектів, пов'язаних з підвищенням техніки безпеки шахт шляхом впровадження уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС)
70 000,0
70 000,0
 
      
1140. 5500000
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
31 494,7
31 494,7
 
      
1141. 5501000
Апарат Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
31 494,7
31 494,7
 
      
1142. 5501010
0112
Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг
23 053,7
23 053,7
 
-769- Лук'янов В.В.
Збільшити видатки за кодом 5501010 на 2.138 тис. грн.., в тому числі видатки споживання - 1.200 тис. грн., з них оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 300 тис. грн., видатки розвитку на 938 тис. гривень.
 
Враховано частково      
1143. 5501020
0112
Розробка та впровадження комплексної інформаційної системи Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
8 441,0
8 441,0
 
      
1144. 5530000
Державний комітет фінансового моніторингу
37 694,5
622,5
38 317,0
 
      
1145. 5531000
Апарат Державного комітету фінансового моніторингу
37 694,5
622,5
38 317,0
 
      
1146. 5531010
0112
Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу
36 221,8
36 221,8
 
      
1147. 5531020
0950
Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму
1 472,7
622,5
2 095,2
 
      
1148. 5550000
Державний комітет України з питань контролю за наркотиками
7 277,0
5 000,0
12 277,0
 
      
1149. 5551000
Апарат Державного комітету України з питань контролю за наркотиками
7 277,0
5 000,0
12 277,0
 
      
1150. 5551010
0763
Керівництво та управління у сфері контролю за наркотиками
7 277,0
5 000,0
12 277,0
 
      
1151. 5560000
Національна комісія з питань регулювання зв'язку
18 583,7
18 583,7
 
      
1152. 5561000
Національна комісія з питань регулювання зв'язку
18 583,7
18 583,7
 
      
1153. 5561010
0460
Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку
18 583,7
18 583,7
 
      
1154. 5960000
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
421 728,0
5 464,0
427 192,0
 
      
1155. 5961000
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
421 728,0
5 464,0
427 192,0
 
      
1156. 5961010
0260
Розвідувальна діяльність у сфері оборони
421 728,0
5 464,0
427 192,0
 
-770- Гриценко А.С.
Самойленко Ю.П.
Матвєєв В.Й.
Збільшити за кодом 5961010 видатки на 41 млн. грн., в тому числі на:
озброєння та військову техніку - 26,4 млн. грн.;
завершення діючих науково-дослідних і конструкторських робіт (засобів розвідки) - 7,2 млн. грн.;
модернізацію засобів розвідки - 0,6 млн. грн.;
засоби зв’язку і автоматизацію - 4,6 млн. грн.
 
Відхилено      
1157. 5980000
Вища рада юстиції
54 615,7
54 615,7
 
      
1158. 5981000
Апарат Вищої ради юстиції
54 615,7
54 615,7
 
      
1159. 5981010
0330
Формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю
54 615,7
54 615,7
 
-771- Збільшити за кодом 5981010 видатки на 4.328 тис. грн.
 
Відхилено      
1160. 5990000
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
22 966,3
22 966,3
 
      
1161. 5991000
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
22 966,3
22 966,3
 
      
1162. 5991010
0111
Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини
22 966,3
22 966,3
 
      
1163. 6010000
Антимонопольний комітет України
62 944,5
3 367,9
66 312,4
 
      
1164. 6011000
Апарат Антимонопольного комітету України
62 944,5
3 367,9
66 312,4
 
      
1165. 6011010
0411
Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції
61 449,2
3 367,9
64 817,1
 
      
1166. 6011020
0481
Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права
1 495,3
1 495,3
 
      
1167. 6020000
Вища атестаційна комісія України
4 162,3
62,1
4 224,4
 
-772- Чорноволенко О.В.
У додатку 3 "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2011 рік" вилучити рядок "Вища атестаційна комісія України" код 6020000;
 
Відхилено      
1168. 6021000
Апарат Вищої атестаційної комісії України
4 162,3
62,1
4 224,4
 
      
1169. 6021010
0990
Керівництво та управління у сфері атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, присудження наукових ступенів
3 378,9
3 378,9
 
      
1170. 6021020
0990
Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
783,4
62,1
845,5
 
      
1171. 6070000
Державний департамент України з питань виконання покарань
2 495 058,1
156 800,0
2 651 858,1
 
-773- Збільшити видатки для Державного департаменту України з питань виконання покарань за загальним фондом на 757 млн. грн.
 
Відхилено      
1172. 6071000
Апарат Державного департаменту України з питань виконання покарань
2 495 058,1
156 800,0
2 651 858,1
 
      
1173. 6071010
0340
Керівництво та управління у сфері виконання кримінальних покарань
144 810,0
590,0
145 400,0
 
      
1174. 6071020
0340
Утримання засуджених та осіб, взятих під варту, в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах кримінально-виконавчої служби
738 314,1
75 790,0
814 104,1
 
      
1175. 6071030
0340
Виконання покарань та утримання персоналу установ і органів кримінально-виконавчої служби
1 609 394,4
80 420,0
1 689 814,4
 
      
1176. 6071090
0930
Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних закладах соціальної адаптації при установах виконання покарань
2 539,6
2 539,6
 
      
1177. 6110000
Державний комітет архівів України
45 167,6
1 152,5
46 320,1
 
      
1178. 6111000
Апарат Державного комітету архівів України
45 167,6
1 152,5
46 320,1
 
      
1179. 6111010
0133
Керівництво та управління у сфері архівної справи
3 662,4
3 662,4
 
-774- Александровська А.О.
У Додатку №3 збільшити на 2 млн.грн. фінансування за КПКВ 6111010 "Керівництво та управління у сфері архівної справи" на здійснення заходів з впровадження електронного урядування та інші заходи.
 
Відхилено      
1180. 6111020
0150
Прикладні розробки у сфері архівної справи
2 042,7
8,5
2 051,2
 
      
1181. 6111030
0133
Архівна справа
39 462,5
1 144,0
40 606,5
 
-775- Александровська А.О.
У Додатку №3 збільшити на 3, 5 млн.грн. фінансування за КПКВ 6111030 "Архівна справа", у тому числі - 836, 6 тис. грн. на оплату комунальних послуг та 2760, 4 тис. грн. на заходи з охорони архівних приміщень та інші заходи.
 
Відхилено      
1182. 6120000
Головне управління державної служби України
77 306,7
682,8
77 989,5
 
      
1183. 6121000
Апарат Головного управління державної служби України
66 780,7
682,8
67 463,5
 
      
1184. 6121010
0131
Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби
22 764,6
682,8
23 447,4
 
      
1185. 6121020
0950
Підготовка державних службовців V-VІІ категорій та підвищення кваліфікації державних службовців І-ІV категорій, а також працівників органів державної влади та місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією
38 242,7
38 242,7
 
      
1186. 6121030
0950
Підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та світової інтеграції
5 773,4
5 773,4
 
      
1187. 6122000
Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу
10 526,0
10 526,0
 
      
1188. 6122030
0150
Забезпечення інституційного розвитку державної служби
5 066,1
5 066,1
 
      
1189. 6122040
0150
Прикладні дослідження і розробки у сфері державної служби та її адаптації до стандартів Європейського Союзу
1 813,2
1 813,2
 
      
1190. 6122050
0990
Організація підготовки та виконання тренінгових програм і заходів з розвитку вищого корпусу державної служби
2 646,7
2 646,7
 
      
1191. 6122060
0150
Забезпечення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи обліку особових справ державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
1 000,0
1 000,0
 
-776- Лук'янов В.В.
Передбачити додаткові видатки за програмою 6122060 на загальну суму 19,33 млн. гривень.
 
Відхилено      
1192. 6130000
Український інститут національної пам'яті
24 012,8
24 012,8
 
-777- Чорноволенко О.В.
У додатку 3 "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2011 рік" вилучити рядок "Український інститут національної пам'яті" код 6130000;
 
Відхилено      
1193. 6131000
Український інститут національної пам'яті
24 012,8
24 012,8
 
      
1194. 6131010
0829
Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам'яті
4 426,5
4 426,5
 
      
1195. 6131030
0829
Заходи Українського інституту національної пам'яті
3 900,0
3 900,0
 
      
1196. 6131040
0827
Функціонування національних історико-меморіальних заповідників
10 000,0
10 000,0
 
      
1197. 6131050
0826
Функціонування національних меморіальних музеїв
3 686,3
3 686,3
 
      
1198. 6131060
0829
Пошук і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій
2 000,0
2 000,0
 
      
1199. 6150000
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
40 306,8
40 306,8
 
      
1200. 6151000
Апарат Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України
40 306,8
40 306,8
 
      
1201. 6151010
0411
Керівництво та управління у сфері фондового ринку
40 177,2
40 177,2
 
      
1202. 6151020
0411
Створення системи моніторингу фондового ринку
100,0
100,0
 
      
1203. 6151030
0950
Підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління
29,6
29,6
 
      
1204. 6170000
Державна служба експортного контролю України
7 271,6
7 271,6
 
      
1205. 6171000
Апарат Державної служби експортного контролю України
7 271,6
7 271,6
 
      
1206. 6171010
0411
Керівництво та управління у сфері експортного контролю
7 020,2
7 020,2
 
      
1207. 6171020
0481
Прикладні розробки у сфері розвитку експортного контролю
251,4
251,4
 
      
1208. 6240000
Державне агентство України з інвестицій та розвитку
926 599,2
926 599,2
 
      
1209. 6241000
Апарат Державного агентства України з інвестицій та розвитку
926 599,2
926 599,2
 
      
1210. 6241010
0111
Керівництво та управління у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності
12 741,9
12 741,9
 
      
1211. 6241040
0133
Утримання регіональних центрів інноваційного розвитку
13 857,3
13 857,3
 
      
1212. 6241100
0411
Державна підтримка реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки через механізм здешевлення кредитів
765 200,0
765 200,0
 
      
1213. 6241110
0411
Державна підтримка інвестиційних проектів у реальному секторі економіки на умовах співфінансування
134 800,0
134 800,0
 
      
1214. 6300000
Державне агентство України з управління національними проектами
122 295,3
122 295,3
 
      
1215. 6301000
Апарат Державного агентства України з управління національними проектами
122 295,3
122 295,3
 
      
1216. 6301010
0490
Керівництво та управління національними проектами
5 013,3
5 013,3
 
      
1217. 6301020
0411
Заходи щодо формування позитивного інвестиційного іміджу України
17 282,0
17 282,0
 
      
1218. 6301030
0490
Забезпечення розробки техніко-економічних обгрунтувань національних проектів
100 000,0
100 000,0
 
-778- Жебрівський П.І.
Зменшити видатки за кодом 6301030 до 20.000 тис. грн. та закрепити за головними розпорядниками коштів державного бюджету, до функціональних повноважень яких віднесено питання відповідних галузей економіки, а також визначити відповідальним за координацію роботи з підготовки таких проектів Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, яке серед центральних органів виконавчої влади забезпечує реалізацію державної економічної політики.
 
Відхилено      
1219. 6310000
Державне агентство України з управління національними проектами (загальнодержавні витрати)
110 000,0
110 000,0
 
      
1220. 6311000
Державне агентство України з управління національними проектами (загальнодержавні витрати)
110 000,0
110 000,0
 
      
1221. 6311020
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі регіональних перинатальних центрів, забезпечених інноваційними технологіями та сучасним обладнанням
110 000,0
110 000,0
 
      
1222. 6350000
Національне агентство екологічних інвестицій України
5 882,4
180 000,0
185 882,4
 
      
1223. 6351000
Апарат Національного агентства екологічних інвестицій України
5 882,4
180 000,0
185 882,4
 
      
1224. 6351010
0540
Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій
5 562,4
5 562,4
 
      
1225. 6351020
0511
Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, в тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату
180 000,0
180 000,0
 
      
1226. 6351030
0540
Фінансування заходів з виконання міжнародних зобов'язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї
320,0
320,0
 
      
1227. 6360000
Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
625 900,2
39 176,0
665 076,2
 
-779- Костенко Ю.І.
Передбачити бюджетну програму "Комплексна державна програма енергозбереження України" у обсязі 1,5 млн. грн.
 
Відхилено      
1228. 6361000
Апарат Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
625 900,2
39 176,0
665 076,2
 
      
1229. 6361010
0434
Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів
24 689,5
19 976,0
44 665,5
 
      
1230. 6361020
0483
Наукові та науково-технічні розробки за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері енергоефективності та енергозбереження
1 210,7
1 210,7
 
-780- Збільшити видатки за кодом 6361020 на 3.007,3 тис. грн. для фінансування перспективних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.
 
Відхилено      
1231. 6361040
0411
Державна підтримка заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів
19 200,0
19 200,0
 
      
1232. 6361060
0473
Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2015 роки
600 000,0
600 000,0
 
-781- Мірошниченко Ю.Р.
Збільшити видатки за бюджетною програмою (6361060) на 178,94 тис.грн для надання їх бюджету Новгород-Сіверського району Чернігівської області на переоснащення мереж вуличного освітлення у м. Новгород-Сіверський.
 
Відхилено      
    -782- Збільшити видатки за кодом 6361060 на 390 млн. гривень
 
Відхилено    
    -783- Костенко Ю.І.
Збільшити видатки за програмою код 6361060 на 500 тис. грн.
 
Відхилено    
    -784- Терещук С.М.
В рамках виконання Державної цільової програми енергоефективності на 2010-2015 роки передбачити кошти для Черкаської області на: заміну віконних рам у Кам’янській ЗОШ №2 - 350 тис.грн.; реконструкція віконних блоків ЗОШ №3 в м.Умань -250 тис.грн.; заміна віконних блоків ЗОШ у с. Онопріївка Тальнівського району, ремонт котельні та системи опалення - 230 тис.грн.; реконструкція мережі живлення та заміна віконних блоків в Мошнівській дільничній лікарні с.Мошни Черкаського району - 300 тис.грн.; заміна віконних блоків в лікарській амбулаторії с. Заліське Тальнівського району - 120 тис.грн. та будівництво котельні й системи опалення - 170 тис.грн.; завершення капітального ремонту Тальянківського аграрного коледжу Тальнівського району - 200 тис.грн.; реконструкція опалювальної системи та заміна вікон Боровицького будинку культури с.Бобровиця Чигиринського району - 250 тис.грн.; заміна віконних блоків в лікарській амбулаторії с.Таганча Канівського району - 150 тис.грн.
 
Відхилено    
1233. 6370000
Національна комісія регулювання електроенергетики України
30 462,4
50,0
30 512,4
 
      
1234. 6371000
Апарат Національної комісії регулювання електроенергетики України
30 462,4
50,0
30 512,4
 
      
1235. 6371010
0433
Керівництво та управління у сфері регулювання електроенергетики
30 462,4
50,0
30 512,4
 
      
1236. 6380000
Національне космічне агентство України
420 188,5
15 429,7
435 618,2
 
-785- Кінах А.К.
Передбачити видатки на підготовку та створення багатофункціонального ракетного комплексу за темою "Сапсан" та їх фінансування в обсязі 116,3 млн. гривень.
 
Відхилено      
    -786- Самойленко Ю.П.
Гриценко А.С.
Збільшити видатки Національному космічному агентству України на 573,724 млн. грн., у т.ч. на:
загальнодержавну цільову науково-технічну космічну програму України - 190 млн. грн.;
утилізацію твердого ракетного палива - 267,424 млн. грн.;
підготовку та створення спеціальних технологій для виготовлення
багатофункціонального ракетного комплексу за програмою "Сапсан" - 116,3 млн. грн.
 
Відхилено    
1237. 6381000
Апарат Національного космічного агентства України
420 188,5
15 429,7
435 618,2
 
      
1238. 6381010
0473
Керівництво та управління у сфері космічної діяльності
16 584,1
50,0
16 634,1
 
      
1239. 6381020
0487
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі
602,0
602,0
 
      
1240. 6381030
0960
Надання позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді України
3 639,8
225,0
3 864,8
 
      
1241. 6381040
0473
Загальнодержавна цільова науково-технічна космічна програма України
60 000,0
50,0
60 050,0
 
-787- Передбачити видатки за кодом 6381040 у сумі 250 млн.грн.
 
Відхилено      
    -788- Кінах А.К.
Збільшити видатки за кодом 6381040 на 190 млн. гривень.
 
Відхилено    
1242. 6381050
0473
Управління та випробування космічних засобів
116 103,4
5 104,7
121 208,1
 
      
1243. 6381100
1062
Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національного космічного агентства
8 000,0
8 000,0
 
      
1244. 6381120
0512
Утилізація твердого ракетного палива
62 576,0
10 000,0
72 576,0
 
-789- Кінах А.К.
Збільшити видатки за кодом 6381120 на 267,424 млн. гривень.
 
Відхилено      
    -790- Передбачити видатки за кодом 6381120 у сумі 340 млн.грн.
 
Відхилено    
1245. 6381130
0473
Обслуговування кредитів, залучених для реалізації проектів "Циклон-4" та "Створення Національної супутникової системи зв`язку"
149 683,2
149 683,2
 
      
1246. 6381160
0434 Реєстр.картка №
)
3 000,0
3 000,0
 
-791- Мармазов Є.В.
Передбачити нові бюджетні програми "Відшкодування заборгованості по заробітній платі перед звільненими працівниками державного підприємства "Нікопольський трубний завод" у сумі 1.311,1 тис.грн. та "Відшкодування заборгованості державного підприємства "Нікопольський трубний завод" до бюджету Пенсійного фонду України в м. Нікополь" у сумі 2.798,6 тис.грн. за рахунок зменшення фінансування за кодом 6381010 на 4.109,7 тис.грн.
 
Відхилено      
1247. 6440000
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
21 410,4
0,4
21 410,8
 
      
1248. 6441000
Апарат Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
21 410,4
0,4
21 410,8
 
      
1249. 6441010
0831
Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення
21 257,0
0,4
21 257,4
 
      
1250. 6441030
0834
Розробка висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення, необхідних для створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж
153,4
153,4
 
      
1251. 6450000
Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України
26 814,2
26 814,2
 
      
1252. 6451000
Апарат Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України
26 814,2
26 814,2
 
      
1253. 6451010
0620
Керівництво та управління у сфері регулювання ринку комунальних послуг
26 814,2
26 814,2
 
      
1254. 6500000
Рада національної безпеки і оборони України
41 572,5
41 572,5
 
      
1255. 6501000
Апарат Ради національної безпеки і оборони України
41 572,5
41 572,5
 
      
1256. 6501010
0350
Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони
41 572,5
41 572,5
 
      
1257. 6510000
Рахункова палата
60 746,3
60 746,3
 
      
1258. 6511000
Апарат Рахункової палати
60 746,3
60 746,3
 
      
1259. 6511010
0112
Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету
60 648,2
60 648,2
 
      
1260. 6511020
0112
Створення інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати
98,1
98,1
 
      
1261. 6520000
Служба безпеки України
2 805 737,7
109 455,7
2 915 193,4
 
-792- Болюра А.В.
Зменшити видатки на Службу безпеки України на 1.000.000 тис. гривень.
 
Відхилено      
    -793- Самойленко Ю.П.
Рябека О.Г.
Омельченко Г.О.
Гриценко А.С.
Самойленко Ю.П.
Гриневецький С.Р.
Збільшити видатки для СБУ України на 320 млн. грн. на оплату праці, у зв’язку з необхідністю забезпечення проведення відповідних та своєчасних розрахунків з виплати одноразової грошової допомоги з військовослужбовцями, які будуть звільнятися з військової служби у 2010-2011 роках на пенсію, через проведення пенсійної та адміністративної реформ.
 
Відхилено    
1262. 6521000
Центральне управління Служби безпеки України
2 796 032,8
109 455,7
2 905 488,5
 
      
1263. 6521010
0350
Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та функціонування органів системи Служби безпеки України
2 488 783,0
14 468,9
2 503 251,9
 
      
1264. 6521030
0370
Наукова діяльність у сфері забезпечення державної безпеки, дослідження та розробки спеціальної техніки
252,7
252,7
 
      
1265. 6521040
0113
Забезпечення перебування за кордоном працівників органів державної влади
1 960,9
1 960,9
 
      
1266. 6521050
0734
Медичне обслуговування та оздоровлення особового складу Служби безпеки України
114 272,4
86 384,6
200 657,0
 
      
1267. 6521070
0942
Підготовка та перепідготовка кадрів Служби безпеки України вищими навчальними закладами ІІІ та ІV рівнів акредитації
138 472,8
5 050,6
143 523,4
 
-794- Шпак В.Ф.
За програмою код 6521070 збільшити видатки на 5 млн. грн. по загальному фонду (видатки розвитку).
 
Відхилено      
1268. 6521090
0910
Утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України
14 320,5
1 951,6
16 272,1
 
      
1269. 6521100
1062
Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України
30 000,0
1 600,0
31 600,0
 
-795- Гриневецький С.Р.
Самойленко Ю.П.
Рябека О.Г.
Омельченко Г.О.
Збільшити видатки за кодом 6521100 на 70 млн. грн. на будівництво житла для забезпечення житлом військовослужбовців СБУ, у тому числі з вислугою 20 і більше років, які будуть звільнятися зі служби у зв’язку з проведенням пенсійної та адміністративної реформ.
 
Відхилено      
1270. 6521200
0350
Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України
5 651,5
5 651,5
 
-796- Передбачити за кодом 6521200 видатки в сумі 43.141,2 тис. грн.
 
Відхилено      
    -797- Рябека О.Г.
Омельченко Г.О.
Збільшити за кодом 6521200 видатки на 43 млн. грн.
 
Відхилено    
1271. 6521220
0350
Боротьба з тероризмом на території України
2 319,0
2 319,0
 
      
1272. 6524000
Антитерористичний центр Служби безпеки України
9 704,9
9 704,9
 
      
1273. 6524010
0350
Координація діяльності у запобіганні терористичним актам
9 704,9
9 704,9
 
      
1274. 6540000
Національна академія наук України
2 193 337,9
510 457,8
2 703 795,7
 
      
1275. 6541000
Національна академія наук України
2 193 337,9
510 457,8
2 703 795,7
 
      
1276. 6541020
0150
Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України
62 638,0
7 483,0
70 121,0
 
      
1277. 6541030
0140
Фундаментальні дослідження наукових установ Національної академії наук України
1 387 089,3
355 261,0
1 742 350,3
 
-798- Самойлик К.С.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 6541030 на 258,441 млн. грн., в тому числі:
заробітна плата з нарахуваннями -122,563 млн. грн.;
сплата комунальних послуг - 24,6 млн. грн.;
інші видатки - 35 млн. грн.;
виконання цільових наукових програм НАН України з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, в тому числі в галузі нанотехнологій, інформаційних та біотехнологій, охорони навколишнього середовища - 50 млн. грн.;
придбання необхідного обладнання та наукових приладів для виконання НДР - 26,278 млн. гривень.
 
Відхилено      
    -799- Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 6541030 на 258,441 млн. гривень.
 
Відхилено    
1278. 6541050
0487
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку галузей економіки, технічне забезпечення Національної академії наук України
439 751,0
141 995,0
581 746,0
 
-800- Самойлик К.С.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 6541050 на 413,4 млн. грн., в тому числі:
виконання державних цільових науково-технічних програм - 70 млн. грн.;
виконання цільових наукових програм НАН України - 52,7 млн. грн., в тому числі: програми в галузі енергетики, визначення ресурсу важливих господарських об’єктів; реалізації заходів з розроблення енергетичного балансу України;
інші видатки - 58,7 млн. грн.;
сплата комунальних послуг - 5,7 млн. грн.;
придбання необхідного обладнання та устаткування для виконання НДР - 226,3 млн. грн., в тому числі закупівля унікальних імпортних наукових приладів та обладнання - 125 млн. гривень.
 
Відхилено      
    -801- Деркач М.І.
Мельник П.В.
Звягільський Ю.Л.
Довгий С.О.
Збільшити видатки за кодом 6541050 на 8.000 тис. грн. на виконання Інститутом телекомунікацій і глобального інформаційного простору науково-дослідної роботи "Розробка програмно-технічних засад, концепцій, методології та архітектури інтегрованої інформаційно-аналітичної системи "Електронний парламент".
 
Відхилено    
    -802- Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 6541050 на 413,699 млн. гривень.
 
Відхилено    
    -803- Лук'янов В.В.
Збільшити видатки за кодом 6541050 на 900 тис. грн. для видання 8-10 томів "Енциклопедії історії України".
 
Відхилено    
    -804- Лук'янов В.В.
Змінити назву бюджетної програми за кодом 6541050 на: "Прикладні наукові та науково-технічні розробки (у тому числі розробка авіаційного двигуна АИ-28), виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку галузей економіки, технічне забезпечення Національної академії наук України".
 
Враховано    
1279. 6541080
0942
Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації
5 005,5
83,4
5 088,9
 
      
1280. 6541100
0731
Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України
31 026,0
639,4
31 665,4
 
-805- Самойлик К.С.
Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 6541100 на 2 млн. грн. для придбання медичного обладнання: рентгенапарат-ангіограф, ультразвукова система з набором датчиків (судини, серце, гінекологія), апарат штучної вентиляції легенів.
 
Відхилено      
1281. 6541130
0150
Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури Національної академії наук України
88 023,0
400,0
88 423,0
 
-806- Самойлик К.С.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 6541130 на 85,85 млн. грн., в тому числі:
забезпечення охорони дослідницького ядерного реактора - 0,8 млн. грн.;
міжнародні внески, виставки, конференції - 3 млн. грн.;
забезпечення морських експедицій на НДС "Професор Водяницький" - 2 млн. грн.;
охорона заповідного фонду та інших об’єктів НАН України - 1 млн. грн.;
роботи з проектування та будівництва нового дослідницького ядерного реактора (згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.10.2010 №1299-р) - 15 млн. грн.;
передплата іноземної літератури - 2,48 млн. грн.
здійснення першочергових невідкладних ремонтів приміщень аварійних будівель НАН України - 20,985 млн. грн.;
утримання в належному стані об‘єктів, що становлять національне надбання - 2,975 млн. грн.;
придбання обладнання для науково-дослідного судна "Професор Водяницький" - 2,6 млн. грн.;
реконструкції та будівництва об'єктів на території Державного музею народної архітектури та побуту України" - 15,28 млн. грн.;
реконструкції та будівництва об'єктів на території Національного дендрологічного парку "Софіївка" - 14,63 млн. грн.;
капітального ремонту зовнішніх мереж електро- і теплопостачання Національного ботанічного саду - 5,1 млн. гривень.
 
Відхилено      
    -807- Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 6541130 на 85,85 млн. гривень.
 
Відхилено    
1282. 6541140
0530
Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України
28 390,0
3 270,0
31 660,0
 
      
1283. 6541160
0481
Сейсмічні та геофізичні спостереження
5 978,1
5 978,1
 
      
1284. 6541170
0530
Збереження та розвиток садово-паркового комплексу "Феофанія"
7 755,0
60,0
7 815,0
 
-808- Самойлик К.С.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 6541170 на 8 млн. грн. для завершення робіт з розпочатого будівництва об’єктів з метою збереження їх від руйнації.
 
Відхилено      
    -809- Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 6541170 на 8 млн. грн. для завершення робіт з розпочатого будівництва об’єктів з метою збереження їх від руйнації.
 
Відхилено    
    -810- Лук'янов В.В.
Збільшити видатки за кодом 6541170 на 53.000 тис. грн. для завершення розпочатого комплексу робіт на території садово-паркового комплексу "Феофанія".
 
Відхилено    
1285. 6541180
0825
Забезпечення діяльності Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського
52 702,0
1 054,0
53 756,0
 
-811- Самойлик К.С.
Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 6541180 на 2,145 млн. грн. для ремонту вкрай зношеного обладнання.
 
Відхилено      
1286. 6541200
0950
Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України
4 980,0
212,0
5 192,0
 
      
1287. 6541830
1062
Будівництво житлового будинку
80 000,0
80 000,0
 
      
1288. 6550000
Національна академія педагогічних наук України
129 743,8
17 774,9
147 518,7
 
      
1289. 6551000
Національна академія педагогічних наук України
129 743,8
17 774,9
147 518,7
 
      
1290. 6551020
0980
Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України
13 415,2
486,0
13 901,2
 
-812- Самойлик К.С.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 6551020 на 654 тис. грн., в т.ч. видатки на проведення капітального ремонту приміщення апарату Президії по вул. Артема, 52а - 255 тис. грн., видатки на придбання обладнання - 399 тис. гривень.
 
Враховано частково      
    -813- Мельник П.В.
Довгий С.О.
Збільшити видатки за кодом 6551020 на 654 тис. грн. на проведення капітального ремонту приміщень апарату Президії та на придбання обладнання.
 
Враховано    
    -814- Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 6551020 на 654 тис. гривень.
 
Враховано    
1291. 6551030
0140
Фундаментальні дослідження у сфері педагогічних наук
56 639,5
1 931,1
58 570,6
 
-815- Самойлик К.С.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 6551030 на 6.994,3 тис. грн., в т.ч.:
видатки на оплату праці - 2.401,9 тис. грн., (матеріальна допомога на оздоровлення - 1.729,4 тис. грн., грошова допомога при виході на пенсію науковим працівникам - 267,9 тис. грн. (15 осіб), зміна надбавок протягом року за стаж роботи та доплат за науковий ступінь і вчене звання - 142,6 тис. грн., стимулюючі надбавки - 262 тис. грн.);
нарахування на заробітну плату - 874,2 тис. грн.;
видатки на придбання товарів і послуг 2.703,3 тис. грн., із них видатки на придбання матеріалів, підписку періодичних фахових видань - 369,6 тис. грн., поточний ремонт обладнання та приміщень - 1.928,8 тис. грн., видатки на випуск наукової продукції - 404,9 тис. грн.;
видатки на відрядження для участі у семінарах, конференціях та міжнародних масових заходах - 219,1 тис. грн.;
комунальні видатки - 33,6 тис. грн. для оплати в повному обсязі послуг природного газу, водопостачання і водовідведення, електроенергії Львівським науково-практичним центром;
видатки на придбання обладнання і предметів довготривалого користування - 762,2 тис. гривень.
 
Відхилено      
    -816- Мельник П.В.
Довгий С.О.
Збільшити видатки за кодом 6551030 на 6.994, 3 тис. грн., з них на оплату праці - 2.401,9 тис. гривень.
 
Відхилено    
    -817- Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 6551030 на 6.994,3 тис. гривень.
 
Відхилено    
1292. 6551050
0980
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів Національної академії педагогічних наук України
35 880,3
2 170,5
38 050,8
 
-818- Довгий С.О.
Збільшити видатки за кодом 6551050 на 4.146,5 тис. грн. для запровадження загальнодержавної системи пошуку, розвитку та підтримки обдарованості Інститутом обдарованої дитини.
 
Враховано частково      
1293. 6551060
0950
Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації
12 980,5
12 274,2
25 254,7
 
      
1294. 6551070
0930
Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів і фахівців автосервісу навчально-науковим центром професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України
9 687,8
913,1
10 600,9
 
-819- Самойлик К.С.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 6551070 на 1.620,4 тис. грн., в т.ч.:
видатки на оплату праці у сумі 183,2 тис. грн., (матеріальна допомога робітникам і спеціалістам - 74,6 тис. грн., грошова винагорода педагогічним працівникам - 108,6 тис. грн.);
нарахування на заробітну плату - 56,8 тис. грн.;
видатки на придбання товарів і послуг - 80,4 тис. грн., в т.ч. придбання матраців для гуртожитку - 50 тис. грн., придбання медикаментів для медпункту ННЦ профтехосвіти - 10 тис. грн., видатки на харчування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування - 16,4 тис. грн., оплата банківських послуг при отриманні готівки - 4 тис. грн.;
видатки на завершення капітального ремонту приміщення гуртожитку Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти НАПН України - 1.300 тис. гривень.
 
Відхилено      
    -820- Мельник П.В.
Довгий С.О.
Збільшити видатки за кодом 6551070 на 1.620,3 тис. грн., з них на оплату праці - 183,1 тис. гривень.
 
Відхилено    
    -821- Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 6551070 на 1.620,3 тис. гривень.
 
Відхилено    
1295. 6551080
0980
Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури Національної академії педагогічних наук України
326,7
326,7
 
      
1296. 6551100
0826
Збереження та популяризація історії педагогічної науки та практики
813,8
813,8
 
      
1297. 6560000
Національна академія медичних наук України
1 556 216,0
56 472,6
1 612 688,6
 
-822- Коротюк В.І.
Передбачити нову бюджетну програму "Здійснення трансплантації та хірургії пухлин печінки в Національному інституті хірургії та трансплантології Академії медичних наук України ім. О.О. Шалімова" у сумі 10 млн. гривень.
 
Відхилено      
    -823- Самофалов Г.Г.
Карпук В.Г.
Григорович Л.С.
Лук'янов В.В.
Передбачити окремим рядком Національній академії медичних наук України видатки на завершення будівництва та придбання необхідного обладнання для поліклінічного корпусу державної установи "Інститут травматології та ортопедії Академії медичних наук України" у сумі 26,5 млн. гривень.
 
Відхилено    
    -824- Симоненко П.М.
Передбачити нову бюджетну програму "Завершення будівництва та придбання обладнання для поліклінічного корпусу Державної установи "Інститут травматології та ортопедії Академії медичних наук України" у сумі 26.500 тис. гривень.
 
Відхилено    
    -825- Симоненко П.М.
Передбачити нову бюджетну програму "Придбання обладнання магніто-резонансної томографії Национальним науковим центром "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска" Академії медичних наук України" у сумі 30.000 тис. гривень.
 
Відхилено    
1298. 6561000
Національна академія медичних наук України
1 556 216,0
56 472,6
1 612 688,6
 
      
1299. 6561020
0140
Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини
69 571,0
69 571,0
 
      
1300. 6561040
0750
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів
133 231,6
32 411,6
165 643,2
 
      
1301. 6561060
0732
Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ Національної академії медичних наук України
842 086,4
23 886,6
865 973,0
 
      
1302. 6561070
0722
Спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України
16 589,7
165,4
16 755,1
 
      
1303. 6561090
0750
Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України
8 721,7
9,0
8 730,7
 
      
1304. 6561100
0750
Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури Національної академії медичних наук України
315,6
315,6
 
      
1305. 6561820
0732
Будівництво лабораторно-поліклінічного корпусу з відділенням реабілітації, реконструкція будівель та придбання обладнання для Інституту отоларингології ім. професора О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України
180 000,0
180 000,0
 
      
1306. 6561830
0732
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів та придбання обладнання Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України
70 000,0
70 000,0
 
      
1307. 6561840
0732
Завершення реконструкції харчоблоку та проведення ремонту будівель Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського Національної академії медичних наук та придбання обладнання і медичного автотранспорту
42 700,0
42 700,0
 
      
1308. 6561860
0732 Реєстр.картка №
)
43 000,0
43 000,0
 
      
1309. 6561880
0732
Розробка проектно-кошторисної документації та будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу, капітальний ремонт споруд та придбання медичного обладнання Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова Національної академії медичних наук України
150 000,0
150 000,0
 
-826- Лук'янов В.В.
Передбачити кошти на розробку проектно-кошторисної документації, будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт корпусів Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України у сумі 50 млн. гривень за рахунок перерозподілу видатків за бюджетною програмою 6561880.
 
Враховано      
1310. 6570000
Національна академія мистецтв України
17 313,9
17 313,9
 
      
1311. 6571000
Національна академія мистецтв України
17 313,9
17 313,9
 
      
1312. 6571020
0840
Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України
10 483,6
10 483,6
 
      
1313. 6571030
0140
Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства
6 830,3
6 830,3
 
      
1314. 6580000
Національна академія правових наук України
26 838,8
3 108,6
29 947,4
 
      
1315. 6581000
Національна академія правових наук України
26 838,8
3 108,6
29 947,4
 
      
1316. 6581020
0370
Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України
10 867,0
287,2
11 154,2
 
      
1317. 6581030
0140
Фундаментальні дослідження у сфері законодавства і права
14 674,8
2 070,7
16 745,5
 
      
1318. 6581040
0370
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів у сфері удосконалення законодавства України
1 247,0
750,7
1 997,7
 
      
1319. 6581070
0832
Фінансова підтримка видання журналу "Право України"
50,0
50,0
 
-827- Князевич Р.П.
Збільшити видатки за кодом 6581070 до 7 млн. гривень.
 
Враховано      
1320. 6590000
Національна академія аграрних наук України
440 363,8
165 752,4
606 116,2
 
-828- Гєллєр Є.Б.
Передбачити кошти Національній академії аграрних наук України у обсязі 200,5 млн.грн для забезпечення виконання плану заходів щодо святкування 200-річчя Нікітського ботанічного саду-Національного наукового центру.
 
Відхилено      
1321. 6591000
Національна академія аграрних наук України
440 363,8
165 752,4
606 116,2
 
      
1322. 6591020
0482
Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України
21 313,7
160,0
21 473,7
 
-829- Самойлик К.С.
Борт В.П.
Сідельник І.І.
Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 6591020 на 1.006,6 тис. гривень.
 
Відхилено      
1323. 6591030
0140
Фундаментальні дослідження з природничих і технічних наук у сфері агропромислового комплексу
225 779,7
37 395,7
263 175,4
 
-830- Самойлик К.С.
Борт В.П.
Сідельник І.І.
Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 6591030 на 100.122,7 тис. гривень.
 
Відхилено      
1324. 6591060
0482
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ та підготовки наукових кадрів Національної академії аграрних наук України
173 830,4
124 316,1
298 146,5
 
-831- Самойлик К.С.
Борт В.П.
Сідельник І.І.
Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 6591060 на 150.897,6 тис. гривень.
 
Відхилено      
1325. 6591070
0421
Докорінне поліпшення земель науково-дослідних господарств
15,0
15,0
 
-832- Самойлик К.С.
Борт В.П.
Сідельник І.І.
Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 6591070 на 15.023 тис. гривень.
 
Відхилено      
1326. 6591080
0421
Селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах
4 162,0
4 162,0
 
-833- Самойлик К.С.
Борт В.П.
Сідельник І.І.
Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 6591080 на 17.415,4 тис. гривень.
 
Відхилено      
1327. 6591090
0421
Селекція сільськогосподарських культур у ланках первинного рослинництва
5 634,6
5 634,6
 
-834- Самойлик К.С.
Борт В.П.
Сідельник І.І.
Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 6591090 на 11.865,4 тис. гривень.
 
Відхилено      
1328. 6591100
0520
Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова"
7 737,5
1 500,0
9 237,5
 
-835- Самойлик К.С.
Борт В.П.
Сідельник І.І.
Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 6591100 на 14.676,1 тис. гривень.
 
Відхилено      
    -836- Збільшити видатки по загальному фонду (видатки споживання) за кодом 6591100 на 1,5 млн.грн.
 
Відхилено    
1329. 6591110
0482
Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури Національної академії аграрних наук України
1 890,9
2 380,6
4 271,5
 
-837- Самойлик К.С.
Борт В.П.
Сідельник І.І.
Симоненко П.М.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 6591110 на 6.756,7 тис. гривень.
 
Відхилено      
1330. 6600000
Управління державної охорони України
280 944,9
280 944,9
 
      
1331. 6601000
Управління державної охорони України
280 944,9
280 944,9
 
      
1332. 6601020
0350
Державна охорона органів державної влади та посадових осіб
271 944,9
271 944,9
 
-838- Зубов В.С.
Гриценко А.С.
Самойленко Ю.П.
Збільшити за кодом 6601020 видатки на 28.190,9 тис. грн., в тому числі на:
придбання речового майна, пально-мастильних матеріалів та утримання автотранспорту – 6.800 тис. грн.;
придбання та поновлення засобів зв’язку, зброї, боєприпасів, техніки спецпризначення – 21.390,9 тис. грн.
 
Відхилено      
1333. 6601030
1062
Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Управління державної охорони України
9 000,0
9 000,0
 
      
1334. 6620000
Служба зовнішньої розвідки України
423 505,4
1 525,0
425 030,4
 
-839- Гриценко А.С.
Самойленко Ю.П.
Самойленко Ю.П.
Збільшити видатки для Служби зовнішньої розвідки на 75 млн. грн., в тому числі на:
грошове забезпечення - 25 млн. грн.;
будівництво житла - 35 млн. грн.;
забезпечення заходів з розроблення, виготовлення та закупівлі сучасних систем технічної розвідки - 15 млн. грн.
 
Відхилено      
1335. 6621000
Служба зовнішньої розвідки України
423 505,4
1 525,0
425 030,4
 
      
1336. 6621010
0350
Розвідувальна діяльність у сфері безпеки держави та спеціальний захист державних представництв за кордоном
403 632,9
1 525,0
405 157,9
 
      
1337. 6621020
0734
Медичне обслуговування та оздоровлення особового складу Служби зовнішньої розвідки України
2 519,0
2 519,0
 
      
1338. 6621040
0942
Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері розвідувальної діяльності вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації
17 353,5
17 353,5
 
      
1339. 6640000
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України
394 567,8
9 328,6
403 896,4
 
-840- Лук'янов В.В.
Збільшити видатки для Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації на 515,05 млн. грн., з них на:
оплату праці - 60,97 млн. грн.;
оплату комунальних послуг - 2 млн. грн.;
видатки розвитку - 208, 76 млн. грн.;
створення телекомунікаційної мережі спеціального призначення - 198 млн. грн..
 
Враховано частково      
    -841- Гриценко А.С.
Самойленко Ю.П.
Стойко І.М.
Збільшити видатки для Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації на 268 млн. грн., з них на:
оплату праці 60 млн. грн.;
будівництво житла 10 млн. грн.;
створення телекомунікаційної мережі спеціального призначення 198 млн. грн.
 
Враховано частково    
1340. 6641000
Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
394 567,8
9 328,6
403 896,4
 
      
1341. 6641010
0380
Забезпечення функціонування державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації України
353 719,8
9 226,2
362 946,0
 
-842- Лук'янов В.В.
Збільшити видатки за кодом 6641010 на 22 млн.грн.
 
Враховано      
1342. 6641020
0350
Захист інформаційних ресурсів держави
200,0
200,0
 
      
1343. 6641030
0350
Розвиток та модернізація державної системи урядового зв'язку
250,0
250,0
 
-843- Єдін О.Й.
Збільшити видатки за кодом 6641030 по загальному фонду на 15,9 млн.грн.
 
Відхилено      
1344. 6641040
0350
Створення та забезпечення функціонування Національної системи конфіденційного зв'язку
5 612,5
5 612,5
 
      
1345. 6641050
0942
Підготовка та перепідготовка кадрів Держспецзв'язку вищими навчальними закладами ІІІ та ІV рівнів акредитації
34 785,5
102,4
34 887,9
 
      
1346. 6650000
Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів
6 541 176,1
6 541 176,1
 
-844- Лук'янов В.В.
Передбачити нову бюджетну програму "Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення) та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" у сумі 2.614.685 тис.грн. за рахунок зменшення на цю суму видатків за кодом КПКВ 3111020.
 
Враховано      
    -845- Мельник П.В.
Передбачити видатки у сумі 46 млн.грн. на капітальний ремонт, технічне переоснащення інженерних систем спортивної арени, а також благоустрій території Палацу спорту за адресою місто Київ, Спортивна площа, 1.
 
Відхилено    
1347. 6651000
Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів
6 541 176,1
6 541 176,1
 
      
1348. 6651010
0810
Організаційне забезпечення підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів
6 256,1
6 256,1
 
-846- Мельник П.В.
Реальна потреба у видатках за кодом 6651010 складає 11.435,1 тис. грн., з них обсяги видатків на заробітну плату не забезпечують мінімально необхідної потреби у сумі 3.087,9 тис. грн., для оплати орендованого приміщення - 4.987,7 тис. грн., забезпечення збільшення відряджень - 622,7 тис. грн., на оплату інших комунальних послуг - 189,5 тис. гривень.
 
Відхилено      
1349. 6651250
0473
Виконання Державної цільової програми з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
6 081 920,0
6 081 920,0
 
-847- Самойлик К.С.
Передбачити додаткову бюджетну програму "Будівництво, реконструкція, реставрація та ремонт гуртожитків навчальних закладів в містах проведення Євро-2012" – 454.760 тис. грн. для реалізації Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.
 
Відхилено      
    -848- Яценюк А.П.
Зменшити на 50% економічно не обґрунтовані видатки на підготовку та проведення в Україні фінальної частин чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
 
Відхилено    
1350. 6651260
0810
Будівництво спортивних споруд з штучним льодом відповідно до Державної цільової соціальної програми "Хокей України"
37 000,0
37 000,0
 
-849- Александровська А.О.
Виключити з Додатка №3 фінансування за КПКВ 6651260 "Будівництво спортивних споруд з штучним льодом відповідно до Державної цільової соціальної програми "Хокей України".
 
Відхилено      
1351. 6651280
0810
Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, що використовуються для реалізації завдань та здійснення заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
416 000,0
416 000,0
 
      
1352. 6730000
Центральна виборча комісія
60 030,6
60 030,6
 
-850- Яценюк А.П.
Відповідно до статті 77 Конституції України передбачати видатки Центральній виборчій комісії на проведення чергових виборів до Верховної Ради України 27 березня 2011 рок.
 
Відхилено      
1353. 6731000
Апарат Центральної виборчої комісії
60 030,6
60 030,6
 
      
1354. 6731010
0160
Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів
39 232,6
39 232,6
 
-851- Чорноволенко О.В.
Додаток 3 "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2011 рік" доповнити наступним рядком за кодом 6731020
Проведення виборів народних депутатів України- 1 млрд.грн.
 
Відхилено      
1355. 6731050
0160
Функціонування Державного реєстру виборців
20 798,0
20 798,0
 
      
1356. 6740000
Центральна виборча комісія (загальнодержавні витрати)
19 000,0
19 000,0
 
      
1357. 6741000
Центральна виборча комісія (загальнодержавні витрати)
19 000,0
19 000,0
 
      
1358. 6741020
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
19 000,0
19 000,0
 
      
1359. 6800000
Національна акціонерна компанія "Украгролізинг"
200 000,0
157 300,0
357 300,0
 
      
1360. 6801000
Національна акціонерна компанія "Украгролізинг"
200 000,0
157 300,0
357 300,0
 
      
1361. 6801020
0421
Збільшення статутного фонду НАК "Украгролізинг"для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу
200 000,0
157 300,0
357 300,0
 
-852- Шпак В.Ф.
За програмою код 6801020 збільшити видатки:
по загальному фонду на 300 млн. грн. на закупку обладнання для тваринницьких ферм у відповідності з Державною програмою по відродженню тваринництва;
по спеціальному фонду на 12 млн. грн., вилучивши їх у додатку 4 по коду 6801030
 
Враховано      
1362. 7710000
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
51 009,7
114,8
51 124,5
 
      
1363. 7711000
Апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим
51 009,7
114,8
51 124,5
 
      
1364. 7711010
0111
Здійснення виконавчої влади в Автономній Республіці Крим
51 009,7
114,8
51 124,5
 
      
1365. 7720000
Вінницька обласна державна адміністрація
107 791,6
5 086,7
112 878,3
 
      
1366. 7721000
Апарат Вінницької обласної державної адміністрації
107 791,6
5 086,7
112 878,3
 
      
1367. 7721010
0111
Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області
107 791,6
5 086,7
112 878,3
 
      
1368. 7730000
Волинська обласна державна адміністрація
68 477,3
2 770,7
71 248,0
 
      
1369. 7731000
Апарат Волинської обласної державної адміністрації
68 477,3
2 770,7
71 248,0
 
      
1370. 7731010
0111
Здійснення виконавчої влади у Волинській області
68 477,3
2 770,7
71 248,0
 
      
1371. 7740000
Дніпропетровська обласна державна адміністрація
98 083,8
5 159,7
103 243,5
 
      
1372. 7741000
Апарат Дніпропетровської обласної державної адміністрації
98 083,8
5 159,7
103 243,5
 
      
1373. 7741010
0111
Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області
98 083,8
5 159,7
103 243,5
 
      
1374. 7750000
Донецька обласна державна адміністрація
88 316,2
5 168,8
93 485,0
 
      
1375. 7751000
Апарат Донецької обласної державної адміністрації
88 316,2
5 168,8
93 485,0
 
      
1376. 7751010
0111
Здійснення виконавчої влади у Донецькій області
88 316,2
5 168,8
93 485,0
 
      
1377. 7760000
Житомирська обласна державна адміністрація
92 163,6
1 471,5
93 635,1
 
      
1378. 7761000
Апарат Житомирської обласної державної адміністрації
92 163,6
1 471,5
93 635,1
 
      
1379. 7761010
0111
Здійснення виконавчої влади у Житомирській області
92 163,6
1 471,5
93 635,1
 
      
1380. 7770000
Закарпатська обласна державна адміністрація
68 831,7
1 845,1
70 676,8
 
      
1381. 7771000
Апарат Закарпатської обласної державної адміністрації
68 831,7
1 845,1
70 676,8
 
      
1382. 7771010
0111
Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області
68 831,7
1 845,1
70 676,8
 
      
1383. 7780000
Запорізька обласна державна адміністрація
80 006,6
3 494,1
83 500,7
 
      
1384. 7781000
Апарат Запорізької обласної державної адміністрації
80 006,6
3 494,1
83 500,7
 
      
1385. 7781010
0111
Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області
80 006,6
3 494,1
83 500,7
 
      
1386. 7790000
Івано-Франківська обласна державна адміністрація
72 662,0
3 479,9
76 141,9
 
      
1387. 7791000
Апарат Івано-Франківської обласної державної адміністрації
72 662,0
3 479,9
76 141,9
 
      
1388. 7791010
0111
Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області
72 662,0
3 479,9
76 141,9
 
      
1389. 7800000
Київська обласна державна адміністрація
107 737,4
4 464,1
112 201,5
 
      
1390. 7801000
Апарат Київської обласної державної адміністрації
107 737,4
4 464,1
112 201,5
 
      
1391. 7801010
0111
Здійснення виконавчої влади у Київській області
107 737,4
4 464,1
112 201,5
 
      
1392. 7810000
Кіровоградська обласна державна адміністрація
79 606,6
1 934,2
81 540,8
 
-853- Єдін О.Й.
Збільшити видатки на утримання Кіровоградської облдержадміністрації на суму 14,8 млн.грн. для забезпечення асигнуваннями реєстрації, переєстрації структурних підрозділів, виготовлення печаток, бланків, оплату нотаріальних послуг тощо.
 
Відхилено      
1393. 7811000
Апарат Кіровоградської обласної державної адміністрації
79 606,6
1 934,2
81 540,8
 
      
1394. 7811010
0111
Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області
79 606,6
1 934,2
81 540,8
 
      
1395. 7820000
Луганська обласна державна адміністрація
78 970,0
2 925,1
81 895,1
 
      
1396. 7821000
Апарат Луганської обласної державної адміністрації
78 970,0
2 925,1
81 895,1
 
      
1397. 7821010
0111
Здійснення виконавчої влади у Луганській області
78 970,0
2 925,1
81 895,1
 
      
1398. 7830000
Львівська обласна державна адміністрація
91 451,7
5 602,7
97 054,4
 
      
1399. 7831000
Апарат Львівської обласної державної адміністрації
91 451,7
5 602,7
97 054,4
 
      
1400. 7831010
0111
Здійснення виконавчої влади у Львівській області
91 451,7
5 602,7
97 054,4
 
      
1401. 7840000
Миколаївська обласна державна адміністрація
71 926,7
4 425,6
76 352,3
 
      
1402. 7841000
Апарат Миколаївської обласної державної адміністрації
71 926,7
4 425,6
76 352,3
 
      
1403. 7841010
0111
Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області
71 926,7
4 425,6
76 352,3
 
      
1404. 7850000
Одеська обласна державна адміністрація
107 210,3
7 735,9
114 946,2
 
      
1405. 7851000
Апарат Одеської обласної державної адміністрації
107 210,3
7 735,9
114 946,2
 
      
1406. 7851010
0111
Здійснення виконавчої влади в Одеській області
107 210,3
7 735,9
114 946,2
 
      
1407. 7860000
Полтавська обласна державна адміністрація
86 744,4
4 135,2
90 879,6
 
      
1408. 7861000
Апарат Полтавської обласної державної адміністрації
86 744,4
4 135,2
90 879,6
 
      
1409. 7861010
0111
Здійснення виконавчої влади у Полтавській області
86 744,4
4 135,2
90 879,6
 
      
1410. 7870000
Рівненська обласна державна адміністрація
69 346,4
3 856,6
73 203,0
 
      
1411. 7871000
Апарат Рівненської обласної державної адміністрації
69 346,4
3 856,6
73 203,0
 
      
1412. 7871010
0111
Здійснення виконавчої влади у Рівненській області
69 346,4
3 856,6
73 203,0
 
      
1413. 7880000
Сумська обласна державна адміністрація
73 827,0
2 486,5
76 313,5
 
      
1414. 7881000
Апарат Сумської обласної державної адміністрації
73 827,0
2 486,5
76 313,5
 
      
1415. 7881010
0111
Здійснення виконавчої влади у Сумській області
73 827,0
2 486,5
76 313,5
 
      
1416. 7890000
Тернопільська обласна державна адміністрація
73 277,1
2 921,8
76 198,9
 
      
1417. 7891000
Апарат Тернопільської обласної державної адміністрації
73 277,1
2 921,8
76 198,9
 
      
1418. 7891010
0111
Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області
73 277,1
2 921,8
76 198,9
 
      
1419. 7900000
Харківська обласна державна адміністрація
115 283,5
4 133,2
119 416,7
 
      
1420. 7901000
Апарат Харківської обласної державної адміністрації
115 283,5
4 133,2
119 416,7
 
      
1421. 7901010
0111
Здійснення виконавчої влади у Харківській області
115 283,5
4 133,2
119 416,7
 
      
1422. 7910000
Херсонська обласна державна адміністрація
67 718,2
3 361,0
71 079,2
 
      
1423. 7911000
Апарат Херсонської обласної державної адміністрації
67 718,2
3 361,0
71 079,2
 
      
1424. 7911010
0111
Здійснення виконавчої влади у Херсонській області
67 718,2
3 361,0
71 079,2
 
      
1425. 7920000
Хмельницька обласна державна адміністрація
81 869,8
1 815,5
83 685,3
 
      
1426. 7921000
Апарат Хмельницької обласної державної адміністрації
81 869,8
1 815,5
83 685,3
 
      
1427. 7921010
0111
Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області
81 869,8
1 815,5
83 685,3
 
      
1428. 7930000
Черкаська обласна державна адміністрація
76 035,6
6 430,4
82 466,0
 
      
1429. 7931000
Апарат Черкаської обласної державної адміністрації
76 035,6
6 430,4
82 466,0
 
      
1430. 7931010
0111
Здійснення виконавчої влади у Черкаській області
76 035,6
6 430,4
82 466,0
 
      
1431. 7940000
Чернівецька обласна державна адміністрація
49 800,1
4 304,6
54 104,7
 
      
1432. 7941000
Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації
49 800,1
4 304,6
54 104,7
 
      
1433. 7941010
0111
Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області
49 800,1
4 304,6
54 104,7
 
      
1434. 7950000
Чернігівська обласна державна адміністрація
80 462,9
3 565,4
84 028,3
 
      
1435. 7951000
Апарат Чернігівської обласної державної адміністрації
80 462,9
3 565,4
84 028,3
 
      
1436. 7951010
0111
Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області
80 462,9
3 565,4
84 028,3
 
      
1437. 7970000
Севастопольська міська державна адміністрація
30 355,4
10 004,8
40 360,2
 
      
1438. 7971000
Апарат Севастопольської міської державної адміністрації
30 355,4
10 004,8
40 360,2
 
      
1439. 7971010
0111
Здійснення виконавчої влади у місті Севастополі
30 355,4
10 004,8
40 360,2
 
      
1440. 8680000
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва
32 316,1
103,2
32 419,3
 
-854- Чорноволенко О.В.
У додатку 3 "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2011 рік" вилучити рядок "Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва" код 8680000;
 
Відхилено      
    -855- Костенко Ю.І.
Передбачити бюджетну програму "Мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва" у обсязі 20 млн. грн.
 
Відхилено    
1441. 8681000
Апарат Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
32 316,1
103,2
32 419,3
 
      
1442. 8681010
0411
Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та підприємництва
28 752,3
103,2
28 855,5
 
-856- Забарський В.В.
Передбачити за кодом 8681010 видатки в сумі 28.284,7 тис. грн., в т.ч. за загальним фондом – 28.181,5 тис. грн., з них на оплату праці – 14.989,6 тис. грн., за спеціальним фондом - 103,2 тис. грн..
 
Відхилено      
1443. 8681030
0490
Заходи по реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні
3 563,8
3 563,8
 
      
1444. Додаток № 4
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
 
      
1445. Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в 2011 році
 
      
1446. (тис. грн)
 
      
1447. КПКВ та КДБ
КФКВ та КДБ
Найменування показників згідно з класифікацією видатків та кредитування державного бюджету
Надання кредитів
Повернення кредитів
Кредитування-всього
 
-857- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У додатку № 4 у заголовку таблиці: у назві коду функціональної класифікації виключити слово "державного"; слово "згідно з програмною класифікацією" замінити словами "згідно з відомчою і програмною класифікаціями".
 
Враховано      
1448. ВСЬОГО:
7 544 398,0
-9 185 368,9
-1 640 970,9
 
-858- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Внести зміни до додатка № 4 щодо уточнення переліку головних розпорядників коштів державного бюджету, відповідальних виконавців та назв бюджетних програм для приведення у відповідність до Указу Президента України від 09.12.2010 р. № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".
 
Враховано      
    -859- Костенко Ю.І.
Заєць І.О.
Передбачити у проекті державного бюджету надання бюджетних позичок на поворотній основі для здійснення рефінансування кредитних спілок в обсязі 1 млрд.грн.
 
Відхилено    
1449. 1100000
Міністерство палива та енергетики України
316 583,1
316 583,1
 
      
1450. 1101000
Апарат Міністерства палива та енергетики України
316 583,1
316 583,1
 
      
1451. 1101600
0433
Реконструкція гідроелектростанцій ВАТ "Укргідроенерго" (друга черга)
161 583,1
161 583,1
 
      
1452. 1101640
0433
Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні
50 000,0
50 000,0
 
      
1453. 1101650
0433
Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська
80 000,0
80 000,0
 
      
1454. 1101670
0433
Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська
25 000,0
25 000,0
 
      
1455. 2200000
Міністерство освіти і науки України
7 534,0
-2 234,0
5 300,0
 
      
1456. 2201000
Апарат Міністерства освіти і науки України
7 534,0
-2 234,0
5 300,0
 
      
1457. 2201210
0990
Державне пільгове довгострокове кредитування на здобуття освіти
5 300,0
5 300,0
 
      
1458. 2201460
1062
Надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників
2 234,0
2 234,0
 
      
1459. 2201480
1062
Повернення коштів, наданих з Державного бюджету України для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла та науково-педагогічних та педагогічних працівників, і пеня
-2 234,0
-2 234,0
 
      
1460. 2700000
Міністерство з питань житлово-комунального господарства України
145 000,0
145 000,0
 
      
1461. 2701000
Апарат Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
145 000,0
145 000,0
 
      
1462. 2701600
0620
Розвиток міської інфраструктури
100 000,0
100 000,0
 
      
1463. 2701620
0620
Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві
45 000,0
45 000,0
 
      
1464. 2750000
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
80 000,0
-91 000,0
-11 000,0
 
      
1465. 2751000
Апарат Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
80 000,0
-91 000,0
-11 000,0
 
      
1466. 2751360
1062
Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня
-31 000,0
-31 000,0
 
      
1467. 2751390
1062
Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
20 000,0
20 000,0
 
-860- Гриневецький С.Р.
Хара В.Г.
Передбачити видатки загального фонду за кодом 2751390 в обсязі 200 млн. грн.
 
Враховано частково      
    -861- Самойлик К.С.
Симоненко П.М.
Збільшити видатки за кодом 2751390 до 100 млн. гривень.
 
Враховано частково    
    -862- Стешенко О.М.
Збільшити кредитування за кодом 2751390 по загальному фонду на 180 млн.грн.
 
Враховано частково    
1468. 2751430
1062
Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників
60 000,0
60 000,0
 
-863- Потапов В.І.
Кирильчук Є.І.
Гордієнко С.В.
Шпак В.Ф.
Передбачити за кодом 2751430 кредитування за загальним фондом в сумі 60 млн. грн.
 
Відхилено      
    -864- Гордієнко С.В.
Збільшити видатки за бюджетною програмою "Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників" (код 2751430) з 60 млн. грн. до 120 млн.грн. в тому числі 60 млн.грн. за рахунок загального і 60 млн.грн. спеціального фонду.
 
Відхилено    
    -865- Сідельник І.І.
Визначити головним розпорядником коштів за бюджетною програмою "Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників" Міністерство аграрної політики України за кодом 2801160
 
Відхилено    
    -866- Збільшити кредитування за кодом 2751430 по загальному фонду на 60 млн.грн.
 
Відхилено    
    -867- Шершун М.Х.
Передбачити за кодом 2751430 кредитування за загальним фондом у сумі 75 млн. грн.
 
Відхилено    
    -868- Сухий Я.М.
Визначити головним розпорядником коштів за бюджетною програмою "Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників" Міністерство аграрної політики України за кодом 2801160 та передбачити фінансування в обсязі 10 млн.грн.
 
Відхилено    
1469. 2751440
0421
Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам
-60 000,0
-60 000,0
 
      
1470. 2800000
Міністерство аграрної політики України
3 991 237,5
-4 191 237,5
-200 000,0
 
      
1471. 2801000
Апарат Міністерства аграрної політики України
3 991 237,5
-4 191 237,5
-200 000,0
 
      
1472. 2801120
0421
Повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики України на формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників
-4 158 237,5
-4 158 237,5
 
      
1473. 2801380
0421
Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років
-5 000,0
-5 000,0
 
      
1474. 2801400
0421
Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам
-28 000,0
-28 000,0
 
      
1475. 2801460
0421
Надання кредитів фермерським господарствам
28 000,0
28 000,0
 
-869- Заєць І.О.
Передбачити за кодом 2801460 видатки за загальним фондом в сумі 100 млн. грн.
 
Відхилено      
1476. 2801490
0421
Закупівля племінних нетелів та корів з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу
25 000,0
25 000,0
 
-870- Калетнік Г.М.
Глусь С.К.
Перестенко М.В.
Терещук С.М.
Ткач Р.В.
Сідельник І.І.
Шаров І.Ф.
Сігал Є.Я.
Бюджетну програму: за кодом 2801490 викласти в редакції: "Закупівля племінних нетелів, обладнання для тваринництва та сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва з наступною їх реалізацією суб’єктам господарювання на умовах фінансового лізингу" та передбачити на її фінансування 200 млн. грн.
 
Відхилено      
    -871- Кириленко І.Г.
Кравчук В.П.
Збільшити кредитування за кодом 2801490 на 200 млн.грн. та викласти назву цієї бюджетної програми у наступній редакції: "Закупівля племінних нетелів та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу з наступною реалізацією їх сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу".
 
Відхилено    
1477. 2801560
0421
Формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників
3 938 237,5
3 938 237,5
 
      
1478. 3130000
Державна служба автомобільних доріг України (загальнодержавні витрати)
1 978 800,0
1 978 800,0
 
      
1479. 3131000
Державна служба автомобільних доріг України (загальнодержавні витрати)
1 978 800,0
1 978 800,0
 
      
1480. 3131600
0456
Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору
1 978 800,0
1 978 800,0
 
-872- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У додатку № 4 до законопроекту бюджетну програму "Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору" (код 3131600) закріпити безпосередньо за головним розпорядником бюджетних коштів, тобто без віднесення цієї програми до загальнодержавних видатків.
 
Враховано      
1481. 3510000
Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)
1 002 943,4
-4 526 796,4
-3 523 853,0
 
      
1482. 3511000
Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)
1 002 943,4
-4 526 796,4
-3 523 853,0
 
      
1483. 3511530
0442
Повернення коштів, наданих за рахунок коштів Державного бюджету України підприємствам машинобудування для здійснення заходів, пов'язаних із збільшенням обсягів виробництва та розвитком ринку техніки для агропромислового комплексу
-12 950,8
-12 950,8
 
      
1484. 3511540
0454
Повернення коштів, наданих для здійснення операцій з фінансового лізингу авіаційної техніки
-10 800,0
-10 800,0
 
      
1485. 3511550
0490
Повернення безвідсоткових бюджетних позичок, наданих підприємствам державної форми власності на погашення заборгованості із заробітної плати
-12 200,0
-12 200,0
 
      
1486. 3511560
0431
Повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам
-28 297,1
-28 297,1
 
      
1487. 3511570
0433
Повернення кредиту, наданого на реконструкцію гідроелектростанцій за рахунок коштів гранту Уряду Швейцарської конфедерації
-1 000,0
-1 000,0
 
      
1488. 3511600
0490
Виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії
735 500,3
735 500,3
 
      
1489. 3511620
0490
Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою
267 443,1
267 443,1
 
      
1490. 3511630
0490
Повернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою
-4 456 248,5
-4 456 248,5
 
      
1491. 3511660
0473
Повернення бюджетних коштів наданих на поворотній основі
-5 300,0
-5 300,0
 
      
1492. 6240000
Державне агентство України з інвестицій та розвитку
-204 801,0
-204 801,0
 
      
1493. 6241000
Апарат Державного агентства України з інвестицій та розвитку
-204 801,0
-204 801,0
 
      
1494. 6241090
0473
Повернення кредитів, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива
-204 801,0
-204 801,0
 
      
1495. 6800000
Національна акціонерна компанія "Украгролізинг"
12 000,0
-169 300,0
-157 300,0
 
      
1496. 6801000
Національна акціонерна компанія "Украгролізинг"
12 000,0
-169 300,0
-157 300,0
 
      
1497. 6801030
0421
Заходи по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки
12 000,0
12 000,0
 
-873- Шпак В.Ф.
Вилучити програму по коду 680103
 
Враховано      
1498. 6801040
0421
Повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу
-157 300,0
-157 300,0
 
      
1499. 6801050
0421
Кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб'єктам господарювання
-12 000,0
-12 000,0
 
      
1500. 8680000
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва
10 300,0
10 300,0
 
      
1501. 8681000
Апарат Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
10 300,0
10 300,0
 
      
1502. 8681050
0490
Мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва
10 300,0
10 300,0
 
      
1503. Додаток № 5
до проекту Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
 
      
1504. Розподіл видатків на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я на 2011 рік між адміністративно-територіальними одиницями
 
-874- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
У назві додатку № 5 слова "на централізовані заходи і програми з охорони здоров’я на 2011 рік" замінити совами "Державного бюджету України на 2011 рік на централізовані заходи" (для узгодження термінології згідно з частиною третьою статті 85 нової редакції Бюджетного кодексу та у зв’язку з наявністю заходів з освіти).
 
Враховано      
1505. (тис. грн)
 
      
1506.
п/п
Адміністративно-територальні одиниці
Разом
 
      
1507. 1.
Автономна Республіка Крим
78 543,4
 
      
1508. 2.
Вінницька область
54 536,4
 
      
1509. 3.
Волинська область
37 046,3
 
-875- Горбатюк А.О.
Передбачити у централізованій закупівлі Міністерством охорони здоров'я України для Волинської обласної клінічної лікарні магнітно-ядерного резонансного томографа (15 млн. грн.) та для Луцької міської клінічної лікарні (обласного центру кардіоваскулярної паталогії і тромболізісу) 64-х сканного комп'ютерного томографа в рамках реалізації комплексної регіональної програми боротьби із серцево-судинними захворюваннями (6,5 млн. гривень).
 
Враховано частково      
1510. 4.
Дніпропетровська область
134 137,4
 
      
1511. 5.
Донецька область
154 835,3
 
      
1512. 6.
Житомирська область
40 814,9
 
      
1513. 7.
Закарпатська область
36 842,7
 
      
1514. 8.
Запорізька область
67 337,5
 
      
1515. 9.
Івано-Франківська область
43 194,7
 
      
1516. 10.
Київська область
55 619,0
 
      
1517. 11.
Кіровоградська область
35 079,7
 
      
1518. 12.
Луганська область
76 429,6
 
      
1519. 13.
Львівська область
83 366,9
 
-876- Коротюк В.І.
У додатку № 5 до проекту Закону обсяг асигнувань на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру для Львівської області визначити у сумі 114.737 тис.грн.
 
Враховано частково      
1520. 14.
Миколаївська область
45 708,3
 
      
1521. 15.
Одеська область
86 700,5
 
      
1522. 16.
Полтавська область
45 627,6
 
      
1523. 17.
Рівненська область
39 536,0
 
      
1524. 18.
Сумська область
35 161,6
 
      
1525. 19.
Тернопільська область
35 884,2
 
      
1526. 20.
Харківська область
77 208,9
 
      
1527. 21.
Херсонська область
36 042,3
 
      
1528. 22.
Хмельницька область
44 935,3
 
      
1529. 23.
Черкаська область
40 048,9
 
      
1530. 24.
Чернівецька область
26 642,1
 
      
1531. 25.
Чернігівська область
34 866,5
 
      
1532. 26.
м.Київ
91 370,7
 
      
1533. 27.
м.Севастополь
13 199,6
 
      
1534. Всього:
1 550 716,3
 
      
1535. Додаток № 6
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
 
      
1536. Показники
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами на 2011 рік
 
-877- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Назву додатка № 6 викласти у такій редакції "Міжбюджетні трансферти (дотації вирівнювання з державного бюджету і кошти, що передаються до державного бюджету)
та інші показники міжбюджетних відносин Державного бюджету України з місцевими бюджетами на 2011 рік".
 
Враховано      
1537. (тис. грн)
Код бюджету
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці
Розрахунковий обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів
Міжбюджетні трансферти
Дотація вирівнювання з державного бюджету
Кошти, що передаються до державного бюджету
Всього (тис.грн.)
Норматив щоденного відраху-вання-*
Всього (тис.грн.)
Норматив щоденного відраху-вання-**
 
      
1538. 05202000000
м. Авдіївка
41 341,5
5 363,7
0,03
 
      
1539. 01202000000
м. Алушта
43 522,2
26 625,3
0,91
 
      
1540. 12202000000
м. Алчевськ
148 139,5
1 756,7
1,19
 
      
1541. 12203000000
м. Антрацит
48 123,7
52 340,0
1,26
 
      
1542. 01203000000
м. Армянськ
23 749,4
15 844,4
0,54
 
      
1543. 05203000000
м. Артемівськ
109 860,7
40 740,0
0,23
 
      
1544. 10202000000
м. Біла Церква
132 309,9
167 578,5
1,86
 
      
1545. 06202000000
м. Бердичів
47 272,5
69 579,8
3,87
 
      
1546. 08202000000
м. Бердянськ
76 719,5
73 414,1
1,01
 
      
1547. 07202000000
м.Берегове
21 890,2
8 571,8
0,41
 
      
1548. 10201000000
м. Березань
12 417,1
15 661,2
0,17
 
      
1549. 15202000000
м. Білгород-Дністровський
49 382,7
37 101,8
0,28
 
      
1550. 09202000000
м. Болехів
6 467,5
34 999,8
1,25
 
      
1551. 13202000000
м. Борислав
28 814,8
29 179,9
0,37
 
      
1552. 10203000000
м. Бориспіль
121 606,3
61 253,4
50,37
 
      
1553. 10204000000
м. Бровари
82 693,9
7 472,1
0,08
 
      
1554. 12204000000
м. Брянка
20 607,3
42 048,5
1,02
 
      
1555. 10211000000
м. Буча
13 584,6
23 288,7
0,26
 
      
1556. 10205000000
м. Васильків
31 821,6
9 610,7
0,11
 
      
1557. 23202000000
м. Ватутіне
5 500,3
21 258,7
0,56
 
      
1558. 04202000000
м. Вільногірськ
28 142,7
6 620,0
0,03
 
      
1559. 02201000000
м. Вінниця
397 792,4
91 983,3
3,70
 
      
1560. 14202000000
м. Вознесенськ
26 433,2
45 134,5
1,41
 
      
1561. 03202000000
м. Володимир-Волинський
25 825,8
30 189,1
1,66
 
      
1562. 05204000000
м. Вугледар
25 078,4
1 776,3
7,08
 
      
1563. 18202000000
м.Глухів
16 805,1
33 908,0
0,54
 
      
1564. 05205000000
м. Горлівка
210 486,6
142 452,3
0,80
 
      
1565. 05206000000
м. Дебальцеве
71 815,4
5 528,0
8,80
 
      
1566. 01204000000
м. Джанкой
34 859,5
3 850,2
0,13
 
      
1567. 05207000000
м. Дзержинськ
45 881,7
57 196,6
0,32
 
      
1568. 05208000000
м. Димитров
40 246,8
39 751,6
0,22
 
      
1569. 04203000000
м. Дніпродзержинськ
251 761,1
97 784,3
0,44
 
      
1570. 04201000000
м. Дніпропетровськ
1 495 164,3
133 147,7
8,91
 
      
1571. 05209000000
м. Добропілля
61 666,6
40 344,5
0,23
 
      
1572. 05210000000
м. Докучаєвськ
23 677,3
8 567,4
0,05
 
      
1573. 05201000000
м. Донецьк
1 543 576,0
207 718,1
13,47
 
      
1574. 13203000000
м. Дрогобич
65 757,0
76 154,6
0,96
 
      
1575. 05211000000
м. Дружківка
44 644,5
44 407,2
0,25
 
      
1576. 17202000000
м. Дубно
21 437,9
42 972,2
2,40
 
      
1577. 08203000000
м. Енергодар
132 997,4
67 678,1
50,89
 
      
1578. 01205000000
м. Євпаторія
82 975,0
76 559,5
2,61
 
      
1579. 05212000000
м. Єнакієве
121 970,7
52 491,0
0,30
 
      
1580. 05213000000
м. Жданівка
23 405,3
2 975,7
12,71
 
      
1581. 06201000000
м. Житомир
314 858,3
68 315,6
3,80
 
      
1582. 02202000000
м. Жмеринка
56 153,8
11 908,0
21,21
 
      
1583. 04204000000
м. Жовті Води
47 609,8
771,5
 
      
1584. 08201000000
м. Запоріжжя
1 061 029,2
75 232,6
7,09
 
      
1585. 11202000000
м. Знам'янка
47 522,1
14 200,8
29,96
 
-878- Єдін О.Й.
Застосувати коефіцієнт вирівнювання "альфа" 0,6 при розрахунку показників міжбюджетного трансферту між державним бюджетом та бюджетом міста Знам`янка Кіровоградської області, зменшити обсяг вилучення до рівня 8 млн.грн. та встановити норматив щоденного вилучення на рівні 16,87.
 
Відхилено      
1586. 23203000000
м. Золотоноша
23 708,5
19 602,0
0,51
 
      
1587. 09201000000
м. Івано-Франківськ
284 441,6
43 523,2
1,56
 
      
1588. 15203000000
м. Ізмаїл
76 047,6
37 236,9
0,28
 
-879- Крук Ю.Б.
Зменшити розрахунковий обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів на 2.139,5 тис.грн., збільшивши дотацію вирівнювання міському бюджету Ізмаїла на 37.170,8 тис.грн.
 
Відхилено      
1589. 20202000000
м. Ізюм
22 928,3
54 626,9
0,29
 
      
1590. 15204000000
м. Іллічівськ
138 820,5
71 131,9
51,24
 
      
1591. 10206000000
м. Ірпінь
89 818,1
3 922,0
0,04
 
      
1592. 09203000000
м. Калуш
51 467,5
46 787,0
1,68
 
      
1593. 22202000000
м. Кам"янець-Подільський
55 966,2
94 333,3
4,70
 
      
1594. 23204000000
м. Канів
22 737,6
3 734,1
0,10
 
      
1595. 21202000000
м. Каховка
25 076,8
11 163,9
0,72
 
      
1596. 01206000000
м. Керч
102 251,6
84 828,3
2,89
 
      
1597. 11201000000
м. Кіровоград
247 337,4
110 893,9
8,22
 
      
1598. 12205000000
м. Кіровськ
8 035,3
35 999,6
0,87
 
      
1599. 05214000000
м. Кіровське
40 441,1
3 948,0
9,76
 
      
1600. 03203000000
м. Ковель
52 262,4
54 855,9
3,01
 
      
1601. 02203000000
м. Козятин
51 863,4
21 523,5
41,50
 
      
1602. 09204000000
м. Коломия
31 678,3
25 045,7
0,90
 
      
1603. 16202000000
м. Комсомольськ
76 682,9
4 503,8
0,03
 
      
1604. 18203000000
м. Конотоп
74 711,7
46 314,6
0,73
 
      
1605. 06203000000
м. Коростень
60 320,9
37 290,9
2,07
 
      
1606. 05215000000
м. Костянтинівка
50 904,2
60 405,3
0,34
 
      
1607. 15205000000
м. Котовськ
44 975,4
24 839,5
0,18
 
      
1608. 05216000000
м. Краматорськ
185 171,8
69 405,1
0,39
05217000000
м. Красний Лиман
42 280,2
24 073,2
0,14
12206000000
м. Красний Луч
77 424,4
72 303,8
1,75
05218000000
м. Красноармійськ
135 159,8
25 002,7
20,26
12207000000
м. Краснодон
48 627,5
89 923,9
2,17
01207000000
м. Красноперекопськ
31 867,3
17 062,7
0,58
16203000000
м. Кременчук
338 810,4
25 457,3
7,51
04205000000
м. Кривий Ріг
912 470,9
65 557,6
0,29
17203000000
м. Кузнецовськ
83 372,6
27 293,1
32,74
20203000000
м. Куп'янськ
54 459,8
33 997,0
0,18
02204000000
м. Ладижин
25 641,8
10 147,5
0,41
18204000000
м. Лебедин
14 097,0
11 064,4
0,17
12208000000
м. Лисичанськ
99 301,4
46 706,8
1,13
20204000000
м. Лозова
47 560,9
42 121,8
0,23
16204000000
м. Лубни
32 241,7
42 104,8
0,33
12201000000
м. Луганськ
536 376,0
34 379,2
0,83
03201000000
м. Луцьк
222 234,8
100 544,3
5,52
13201000000
м. Львів
1 046 669,7
64 778,2
6,22
20205000000
м. Люботин
13 707,8
16 991,3
0,09
О6205000000
м. Малин
23 192,0
20 681,7
1,15
05219000000
м. Макіївка
293 654,5
194 100,6
1,09
04206000000
м. Марганець
28 773,7
43 651,9
0,20
05220000000
м. Маріуполь
555 896,2
75 243,6
0,42
08204000000
м. Мелітополь
94 933,3
109 935,8
1,52
14201000000
м. Миколаїв
518 437,9
113 301,6
3,54
16205000000
м. Миргород
35 186,7
2 963,6
0,02
02205000000
м. Могилів-Подільський
20 313,4
28 946,5
1,16
13204000000
м. Моршин
8 801,0
1 976,4
0,02
07203000000
м. Мукачеве
83 435,7
48 263,1
2,33
 
      
1609. 04207000000
м. Нікополь
141 052,4
37 960,1
0,17
 
      
1610. 22203000000
м. Нетішин
59 839,1
18 357,9
30,68
 
-880- Буджерак О.О.
Внести зміни до розрахунку показників для міста Нетішина, зменшити обсяг коштів, що передаються до державного бюджету у 2011 році, встановити коефіцієнт вирівнювання (альфа) для міста Нетішина у розмірі 0,6 та внести відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001р. №1195 (із змінами).
 
Відхилено      
1611. 25202000000
м. Ніжин
47 885,3
52 595,6
0,76
21203000000
м. Нова Каховка
56 366,8
45 186,0
2,92
13205000000
м. Новий Розділ
9 687,1
31 002,7
0,39
03204000000
м. Нововолинськ
32 357,7
49 931,1
2,74
06204000000
м. Новоград-Волинський
39 282,5
45 064,4
2,50
05221000000
м. Новогродівка
15 092,4
7 965,7
0,04
24202000000
м. Новодністровськ
12 507,5
5 327,0
0,37
04208000000
м. Новомосковськ
41 274,7
59 016,7
0,27
10212000000
м. Обухів
46 658,4
4 673,5
0,05
15201000000
м. Одеса
1 169 471,5
149 227,6
1,11
11203000000
м. Олександрія
42 189,6
87 379,3
6,47
04209000000
м. Орджонікідзе
38 118,8
27 945,9
0,13
17204000000
м. Острог
10 337,6
4 427,3
0,20
18205000000
м.Охтирка
42 031,1
35 722,4
0,56
14203000000
м. Очаків
10 620,4
3 753,2
0,12
04210000000
м. Павлоград
96 783,1
54 940,6
0,25
12209000000
м. Первомайськ (Луганська обл.)
50 941,3
34 030,6
0,82
14204000000
м. Первомайськ (Миколаївська обл.)
26 702,3
71 161,5
2,23
20206000000
м. Первомайський
11 902,1
38 528,6
0,21
10207000000
м. Переяслав-Хмельницький
23 846,5
19 642,4
0,22
04211000000
м. Першотравенськ
32 504,8
11 740,6
0,05
16201000000
м. Полтава
429 074,9
26 903,2
6,27
25203000000
м. Прилуки
67 547,5
18 638,7
0,27
17201000000
м. Рівне
273 911,3
68 580,3
3,90
10208000000
м. Ржищев
5 469,8
6 328,9
0,07
12210000000
м. Ровеньки
72 052,8
48 432,0
1,17
18206000000
м. Ромни
30 400,6
44 627,5
0,70
12211000000
м. Рубіжне
34 271,2
43 706,4
1,06
01208000000
м. Саки
25 249,1
15 311,5
0,52
13206000000
м. Самбір
32 096,1
6 659,7
0,08
12212000000
м. Свердловськ
80 702,9
74 282,3
1,80
11204000000
м. Світловодськ
24 433,8
52 709,6
3,90
05222000000
м. Селидове
29 271,7
42 449,8
0,24
12213000000
м. Сєверодонецьк
88 159,4
65 632,8
1,59
04212000000
м. Синельникове
28 642,7
1 022,2
 
      
1612. 01201000000
м. Сімферополь
528 960,4
12 785,9
2,46
 
-881- Дейч Б.Д.
Бюджет м.Сімферополь Автономної Республіки Крим планувати без перевищення доходів над видатками і відповідного вилучення коштів до Державного бюджету України.
 
Відхилено      
1613. 22204000000
м. Славута
27 053,0
12 861,1
0,64
 
      
1614. 10209000000
м. Славутич
57 947,8
17 382,1
30,00
 
      
1615. 05223000000
м. Слов'янськ
108 497,9
72 057,7
0,41
 
      
1616. 23205000000
м. Сміла
53 688,6
41 561,7
1,09
 
      
1617. 05224000000
м. Сніжне
43 949,4
46 913,9
0,26
 
-882- Турманов В.І.
Врахувати наступні показники по бюджету м.Сніжне Донецької області:
Зменшити обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, та визначити у обсязі 39.415 тис.грн.; збільшити обсяг видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на 25.764,4 тис.грн.; збільшити видатки на освіту на 18.290,7 тис.грн.
 
Враховано частково      
    -883- Турманов В.І.
Визначити видатки на утримання закладів охорони здоров`я у обсязі 71.932,3 тис.грн. та врахувати коригуючий екологічний коефіцієнт до нормативу видатків на 1 мешканця, що відображає специфіку шахтарського регіону (професійні захворювання). По галузі "соціальний захист та соціальне забезпечення (виплата компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги) відкоригувати кількість отримувачів соціальних послуг до 152 осіб (за даними Сніжнянського управління праці і соціального захисту населення)замість врахованих 147 осіб. По бюджетним установам "територіальні центри соціального обслуговування" відкорегувати штатну чисельність і визначити - 112 одиниць.
 
Враховано частково    
1618. 22205000000
м. Старокостянтинів
26 255,8
31 782,5
1,58
12214000000
м. Стаханов
42 437,7
73 527,4
1,78
13207000000
м. Стрий
56 974,1
31 380,4
0,39
01209000000
м. Судак
22 762,3
23 811,2
0,81
18201000000
м. Суми
380 333,9
13 108,4
3,45
15206000000
м. Теплодар
3 397,9
10 806,7
0,08
04213000000
м. Тернівка
32 110,8
11 457,5
0,05
19201000000
м. Тернопіль
224 952,0
102 160,9
5,85
08205000000
м. Токмак
17 953,9
31 725,8
0,44
05225000000
м. Торез
40 475,4
67 264,2
0,38
13208000000
м. Трускавець
28 080,5
8 876,5
0,11
07201000000
м. Ужгород
163 179,0
18 926,6
0,92
23206000000
м. Умань
55 245,1
70 132,2
1,84
10210000000
м. Фастів
65 518,7
14 375,1
21,94
01210000000
м. Феодосія
84 699,3
52 748,3
1,80
 
      
1619. 20201000000
м. Харків
1 727 106,2
2 626,6
0,15
 
-884- Шенцев Д.О.
Святаш Д.В.
Лук'янов В.В.
Мірошниченко Ю.Р.
У графі "Розрахунковий обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів" число "1.727.106,2" замінити на "1.570.304,3"
У графі "Кошти, що передаються до державного бюджету" число "2.626,6" виключити.
У графі "Дотація вирівнювання з державного бюджету" внести суму "213.495,4"
 
Відхилено      
    -885- Логвиненко О.С.
Виділити кошти на утримання зоопарку у м. Харкові у сумі 10 млн.грн.
 
Відхилено    
1620. 05226000000
м. Харцизьк
89 909,8
49 578,2
0,28
21201000000
м. Херсон
314 380,5
153 062,3
9,90
22201000000
м. Хмельницький
270 338,0
102 378,8
5,10
02206000000
м. Хмільник
17 706,3
9 110,7
0,37
07204000000
м. Хуст
24 885,1
19 944,8
0,96
13209000000
м. Червоноград
46 838,6
72 385,3
0,91
23201000000
м. Черкаси
317 877,3
64 866,8
1,70
24201000000
м. Чернівці
253 843,4
90 227,2
6,34
 
      
1621. 25201000000
м. Чернігів
271 443,5
125 789,6
1,81
 
-886- Мірошниченко Ю.Р.
Внести зміни до показників по місту Чернігову: зменшити обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на 14.545,7 тис.грн. і визначити у сумі 257.443,5 тис.грн.; збільшити обсяг дотації вирівнювання на 55.501,2 тис.грн. і визначити у сумі 181.290,8 тис.грн.
 
Відхилено      
1622. О7205000000
м. Чоп
19 544,1
9 052,2
46,32
20207000000
м. Чугуїв
20 844,9
11 822,2
0,06
05227000000
м. Шахтарськ
44 113,5
42 429,7
0,24
22206000000
м. Шепетівка
36 773,5
23 407,9
1,16
18207000000
м. Шостка
42 640,9
72 735,1
1,15
15207000000
м. Южне
89 142,4
46 950,0
52,67
14205000000
м. Южноукраїнськ
76 105,7
22 631,8
29,74
01211000000
м. Ялта
157 941,9
15 856,2
0,54
09205000000
м. Яремче
11 506,5
31 178,4
1,12
05228000000
м. Ясинувата
52 768,6
4 202,2
7,96
05301000000
Амвросіївський р-н
23 187,0
46 302,7
0,26
15301000000
Ананьївський р-н
11 776,2
36 910,3
0,27
06301000000
Андрушівський р-н
14 347,5
49 461,2
2,75
12301000000
Антрацитівський р-н
10 513,9
35 352,6
0,85
04301000000
Апостолівський р-н
38 624,5
56 547,2
0,25
14301000000
Арбузинський р-н
11 754,3
27 253,9
0,85
05302000000
Артемівський р-н
20 068,5
43 408,2
0,24
15302000000
Арцизський р-н
16 332,9
62 574,0
0,46
20301000000
Балаклійський р-н
83 230,9
47 569,3
0,25
15303000000
Балтський р-н
18 363,7
54 460,4
0,40
06302000000
Баранівський р-н
13 945,3
60 858,9
3,38
20302000000
Барвінківський р-н
11 364,7
34 289,1
0,18
10301000000
Баришівський р-н
19 308,9
46 797,9
0,52
02301000000
Барський р-н
25 327,6
68 180,6
2,74
25301000000
Бахмацький р-н
27 932,2
49 477,8
0,71
01301000000
Бахчисарайський р-н
37 584,5
94 747,0
3,23
14302000000
Баштанський р-н
18 345,8
55 143,7
1,73
06303000000
Бердичівський р-н
11 361,9
45 502,6
2,53
08301000000
Бердянський р-н
11 765,9
34 944,3
0,48
07301000000
Берегівський р-н
11 649,2
100 100,9
4,84
19301000000
Бережанський р-н
15 510,2
57 938,1
3,32
14303000000
Березанський р-н
12 095,2
32 479,6
1,02
15304000000
Березівський р-н
14 632,8
46 745,3
0,35
17301000000
Березнівський р-н
18 580,3
119 526,7
6,70
14304000000
Березнегуватський р-н
8 004,4
30 008,5
0,94
21301000000
Бериславський р-н
18 102,0
66 259,9
4,28
02302000000
Бершадський р-н
24 936,5
92 005,1
3,70
15305000000
Білгород-Дністровський р-н
20 454,5
89 857,6
0,67
12302000000
Біловодський р-н
10 518,2
32 194,2
0,78
01302000000
Білогірський р-н (Автономна Республіка Крим)
17 267,0
81 195,5
2,77
22301000000
Білогірський р-н (Хмельницька обл.)
10 078,8
51 198,8
2,55
06304000000
Брусилівський р-н
6 839,6
25 071,9
1,39
18302000000
Буринський р-н
10 551,7
42 497,2
0,67
13302000000
Буський р-н
18 878,2
67 884,4
0,85
19303000000
Бучацький р-н
16 994,0
103 333,3
5,92
20306000000
Валківський р-н
17 348,2
38 572,0
0,21
25304000000
Варвинський р-н
15 049,8
16 841,4
0,24
08302000000
Василівський р-н
50 097,5
56 413,0
0,78
04302000000
Васильківский р-н (Дніпропетровська обл.)
13 323,1
43 056,4
0,19
10307000000
Васильківський р-н (Київська обл.)
30 275,6
89 386,0
0,99
16301000000
Великобагачанський р-н
12 965,9
33 575,4
0,27
07302000000
Великоберезнянський р-н
10 762,0
41 753,8
2,02
08303000000
Великобілозерський р-н
4 621,0
10 424,8
0,14
20307000000
Великобурлуцький р-н
11 908,6
32 233,4
0,17
21303000000
Великолепетиський р-н
8 815,3
23 537,2
1,52
15308000000
Великомихайлівський р-н
9 827,2
47 634,0
0,35
05303000000
Великоновосілківський р-н
17 510,7
55 926,0
0,31
21304000000
Великоолександрівський р-н
9 048,8
41 094,7
2,66
18303000000
Великописарівський р-н
8 097,7
29 452,7
0,46
04303000000
Верхньодніпровський р-н
35 773,9
43 294,5
0,19
21305000000
Верхньорогачицький р-н
4 115,9
17 932,3
1,16
09302000000
Верховинський р-н
10 964,2
70 451,0
2,52
14306000000
Веселинівський р-н
8 605,3
35 394,8
1,11
08304000000
Веселівський р-н
10 525,2
31 042,5
0,43
24301000000
Вижницький р-н
16 477,7
88 355,3
6,21
07303000000
Виноградівський р-н
49 667,1
160 918,6
7,78
21306000000
Високопільський р-н
5 261,2
21 528,9
1,39
10308000000
Вишгородський р-н
89 813,0
23 307,4
0,26
08305000000
Вільнянський р-н
26 068,7
49 637,1
0,68
11302000000
Вільшанський р-н
6 747,2
21 190,5
1,57
02303000000
Вінницький р-н
39 992,7
71 834,0
2,89
22302000000
Віньковецький р-н
7 617,1
42 283,5
2,11
20308000000
Вовчанський р-н
25 806,4
60 563,7
0,32
14307000000
Вознесенський р-н
8 998,1
37 213,2
1,16
05304000000
Волноваський р-н
65 662,7
72 264,8
0,41
07304000000
Воловецький р-н
10 077,9
47 969,0
2,32
05305000000
Володарський р-н (Донецька обл.)
15 767,1
34 431,1
0,19
10309000000
Володарський р-н (Київська обл.)
12 511,7
25 366,1
0,28
06305000000
Володарсько-Волинський р-н
18 516,8
44 832,1
2,49
03301000000
Володимир-Волинський р-н
7 363,3
38 931,7
2,14
17302000000
Володимирецький р-н
14 954,9
128 039,8
7,20
22303000000
Волочиський р-н
26 126,0
73 955,1
3,69
14308000000
Врадіївський р-н
6 178,8
30 780,8
0,96
16302000000
Гадяцький р-н
37 053,6
56 179,5
0,44
11303000000
Гайворонський р-н
17 265,3
45 575,8
3,38
02304000000
Гайсинський р-н
26 742,7
81 283,8
3,27
09303000000
Галицький р-н
42 332,4
66 175,3
2,37
21307000000
Генічеський р-н
22 638,0
74 803,9
4,84
24302000000
Герцаївський р-н
8 332,8
56 683,0
3,99
24303000000
Глибоцький р-н
18 048,3
117 026,0
8,23
16303000000
Глобинський р-н
32 168,7
54 248,9
0,43
18304000000
Глухівський р-н
8 939,7
29 928,9
0,47
11304000000
Голованівський р-н
19 527,6
38 975,5
2,89
21308000000
Голопристанський р-н
20 664,1
89 162,3
5,77
21309000000
Горностаївський р-н
9 220,1
29 302,4
1,89
09304000000
Городенківський р-н
16 536,8
83 323,0
2,98
23301000000
Городищенський р-н
18 222,3
50 437,1
1,32
25305000000
Городнянський р-н
13 093,7
42 712,1
0,61
13303000000
Городоцький р-н (Львівська обл.)
23 743,8
91 157,6
1,15
22304000000
Городоцький р-н (Хмельницька обл.)
15 538,4
78 722,2
3,92
03302000000
Горохівський р-н
15 688,9
85 328,0
4,68
17303000000
Гощанський р-н
13 328,4
53 571,5
3,00
16304000000
Гребінківський р-н
20 838,6
20 782,8
0,16
08306000000
Гуляйпільський р-н
17 543,3
31 441,4
0,43
19304000000
Гусятинський р-н
24 423,0
88 007,8
5,04
20309000000
Дворічанський р-н
8 416,6
24 504,8
0,13
17304000000
Демидівський р-н
4 699,5
25 890,0
1,50
22305000000
Деражнянський р-н
12 236,6
49 489,5
2,47
20310000000
Дергачівський р-н
42 937,7
87 962,0
0,47
01303000000
Джанкойський р-н
17 659,4
125 923,4
4,29
16305000000
Диканський р-н
15 706,9
21 508,1
0,17
04304000000
Дніпропетровський р-н
61 920,4
51 535,3
0,23
05306000000
Добропільський р-н
8 666,9
17 562,5
0,10
11305000000
Добровеличківський р-н
28 739,3
36 772,0
2,72
09305000000
Долинський р-н (Івано-Франківська обл.)
54 052,4
98 102,1
3,51
11306000000
Долинський р-н (Кіровоградська обл.)
19 348,4
43 223,6
3,20
14309000000
Доманівський р-н
8 792,5
41 006,8
1,28
23302000000
Драбівський р-н
14 945,2
52 169,3
1,37
13304000000
Дрогобицький р-н
13 017,5
98 295,7
1,24
17305000000
Дубенський р-н
12 517,6
61 897,1
3,50
17306000000
Дубровицький р-н
15 298,5
84 065,1
4,70
22306000000
Дунаєвецький р-н
21 960,7
96 492,5
4,81
14310000000
Єланецький р-г
6 215,7
23 258,8
0,73
06307000000
Ємільчинський р-н
10 305,6
61 587,3
3,42
23303000000
Жашківський р-н
17 432,6
60 780,1
1,59
13305000000
Жидачівський р-н
25 850,5
94 058,7
1,18
06308000000
Житомирський р-н
34 902,2
64 176,9
3,56
02305000000
Жмеринський р-н
8 701,4
67 837,1
2,73
13306000000
Жовківський р-н
40 673,1
155 478,5
1,95
14311000000
Жовтневий р-н
39 341,7
47 557,8
1,49
19305000000
Заліщицький р-н
13 352,6
74 515,3
4,27
08307000000
Запорізький р-н
18 559,7
60 865,9
0,84
17307000000
Зарічненський р-н
7 980,8
61 823,4
3,50
24304000000
Заставнівський р-н
12 651,4
87 107,6
6,13
20311000000
Зачепилівський р-н
6 504,2
22 185,9
0,12
19306000000
Збаразький р-н
15 145,2
85 623,3
4,91
19307000000
Зборівський р-н
12 678,6
67 540,1
3,87
23304000000
Звенигородський р-н
20 262,6
64 848,4
1,70
10310000000
Згурівський р-н
13 149,3
23 321,4
0,26
17308000000
Здолбунівський р-н
31 384,4
63 331,3
3,60
16306000000
Зінківський р-н
22 975,6
39 394,8
0,31
20312000000
Зміївський р-н
45 041,5
72 082,1
0,39
11307000000
Знам'янський р-н
10 058,7
47 379,1
3,51
23305000000
Золотоніський р-н
28 554,3
51 081,0
1,34
13307000000
Золочівський р-н (Львівська обл.)
25 710,1
95 360,9
1,20
20313000000
Золочівський р-н (Харківська обл.)
12 131,3
37 242,6
0,20
03303000000
Іваничівський р-н
19 398,1
44 644,9
2,45
15309000000
Іванівський р-н (Одеська обл.)
9 394,4
40 925,1
0,30
21310000000
Іванівський р-н (Херсонська обл.)
6 355,7
25 455,9
1,64
 
      
1623. 21302000000
Білозерський р-н
22 465,8
89 937,4
5,82
12303000000
Білокуракинський р-н
11 699,9
25 634,1
0,62
18301000000
Білопільський р-н
18 266,4
67 580,5
1,07
10302000000
Білоцерківський р-н
34 633,7
55 233,8
0,61
15306000000
Біляївський р-н
37 995,3
121 971,1
0,90
20303000000
Близнюківський р-н
8 994,9
33 941,7
0,18
11301000000
Бобринецький р-н
12 004,1
38 784,5
2,87
25302000000
Бобровицький р-н
19 632,6
40 483,3
0,58
20304000000
Богодухівський р-н
17 759,8
49 519,6
0,26
09301000000
Богородчанський р-н
29 159,3
104 212,9
3,73
10303000000
Богуславський р-н
17 878,6
44 625,5
0,50
15307000000
Болградський р-н
19 884,1
97 434,6
0,72
25303000000
Борзнянський р-н
13 972,1
49 184,4
0,71
10304000000
Бориспільський р-н
100 250,8
14 990,0
0,17
20305000000
Борівський р-н
9 139,1
23 171,8
0,12
10305000000
Бородянський р-н
23 631,9
66 515,1
0,74
19302000000
Борщівський р-н
18 912,1
98 253,6
5,62
14305000000
Братський р-н
7 873,4
29 200,6
0,91
10306000000
Броварський р-н
65 440,0
96 212,0
1,07
13301000000
Бродівський р-н
30 518,9
76 674,9
0,96
 
      
1624. 15310000000
Ізмаїльський р-н
12 668,7
76 757,0
0,57
 
-887- Крук Ю.Б.
Зменшити розрахунковий обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів бюджету Ізмаїльського району на 500 тис.грн., збільшити дотацію вирівнювання на 8.368,6 тис.грн.
 
Відхилено      
1625. 10311000000
Іванківський р-н
36 818,0
25 260,9
0,28
20314000000
Ізюмський р-н
7 933,3
29 978,6
0,16
22307000000
Ізяславський р-н
17 725,1
67 619,2
3,37
02306000000
Іллінецький р-н
19 403,9
56 995,8
2,29
07305000000
Іршавський р-н
23 441,3
168 627,2
8,15
25306000000
Ічнянський р-н
17 775,4
42 735,1
0,61
10312000000
Кагарлицький р-н
20 455,1
39 805,7
0,44
14312000000
Казанківський р-н
9 247,5
36 657,7
1,15
21311000000
Каланчацький р-н
9 611,1
31 447,4
2,04
02307000000
Калинівський р-н
25 836,1
79 575,1
3,20
09306000000
Калуський р-н
9 681,9
93 394,5
3,35
22308000000
Кам"янець-Подільський р-н
27 026,6
85 552,7
4,26
08308000000
Кам"янсько-Дніпровський р-н
13 115,3
52 453,8
0,72
03304000000
Камінь-Каширський р-н
12 720,6
112 325,1
6,16
13308000000
Кам'янка-Бузький р-н
38 397,6
64 744,9
0,81
23306000000
Кам'янський р-н
14 165,0
39 899,7
1,05
23307000000
Канівський р-н
20 053,9
33 920,3
0,89
16307000000
Карлівський р-н
17 617,4
44 922,4
0,36
23308000000
Катеринопільський р-н
12 836,7
36 337,7
0,95
21312000000
Каховський р-н
13 399,3
69 303,6
4,48
20315000000
Кегичівський р-н
13 566,5
27 437,3
0,15
24305000000
Кельменецький р-н
12 199,2
58 203,9
4,09
10313000000
Києво-Святошинський р-н
199 573,9
32 555,3
0,36
03305000000
Ківерцівський р-н
20 044,0
98 014,0
5,38
15311000000
Кілійський р-н
19 372,9
71 421,6
0,53
11308000000
Кіровоградський р-н
28 228,4
36 820,1
2,73
01304000000
Кіровський р-н
15 052,0
66 959,8
2,28
24306000000
Кіцманський р-н
21 210,7
94 842,1
6,67
16308000000
Кобеляцький р-н
19 528,2
60 913,1
0,48
03306000000
Ковельський р-н
10 367,7
63 427,0
3,48
15312000000
Кодимський р-н
9 817,2
42 010,2
0,31
25307000000
Козелецький р-н
27 159,9
57 908,3
0,83
16309000000
Козельщинський р-н
9 308,0
29 089,2
0,23
19308000000
Козівський р-н
10 519,2
59 639,7
3,42
02308000000
Козятинський р-н
14 028,8
76 117,3
3,06
20316000000
Коломацький р-н
3 329,6
9 775,3
0,05
09307000000
Коломийський р-н
24 932,1
181 710,5
6,51
15313000000
Комінтернівський р-н
60 729,9
44 873,7
0,33
11309000000
Компаніївський р-н
7 500,1
24 929,7
1,84
18305000000
Конотопський р-н
9 948,7
36 710,8
0,58
17309000000
Корецький р-н
9 204,7
60 710,5
3,40
25308000000
Коропський р-н
9 892,5
41 329,6
0,59
06309000000
Коростенський р-н
16 261,3
37 171,9
2,06
06310000000
Коростишівськийр-н
18 964,7
51 666,1
2,87
23309000000
Корсунь-Шевченківський р-н
21 240,3
52 249,4
1,37
25309000000
Корюківський р-н
16 718,8
36 153,6
0,52
09308000000
Косівський р-н
22 845,3
165 611,4
5,93
17310000000
Костопільський р-н
26 623,6
89 229,5
5,00
05307000000
Костянтинівський р-н
14 082,2
24 512,7
0,14
16326000000
Котелевський р-н
10 230,9
27 679,8
0,22
15314000000
Котовський р-н
7 295,3
30 340,6
0,22
22309000000
Красилівський р-н
25 940,3
76 625,2
3,82
05308000000
Красноармійський р-н
13 755,9
33 454,2
0,19
01305000000
Красногвардійський р-н
45 399,0
95 349,2
3,25
20317000000
Красноградський р-н
56 263,2
15 315,4
0,08
12304000000
Краснодонський р-н
51 324,4
9 297,7
27,13
20318000000
Краснокутський р-н
13 463,6
36 952,4
0,20
15315000000
Красноокнянський р-н
8 399,3
34 067,9
0,25
01306000000
Красноперекопський р-н
6 624,8
41 355,3
1,41
18306000000
Краснопільський р-н
11 320,6
39 985,0
0,63
19309000000
Кременецький р-н
21 345,6
104 198,5
5,97
16310000000
Кременчуцький р-н
13 152,6
47 737,0
0,38
12305000000
Кремінський р-н
18 592,9
46 078,9
1,11
14313000000
Кривоозерський р-н
9 121,3
39 669,2
1,24
04305000000
Криворізький р-н
25 895,3
42 958,6
0,19
02309000000
Крижопільський р-н
18 390,4
44 349,0
1,78
04306000000
Криничанський р-н
19 528,3
42 765,1
0,19
18307000000
Кролевецький р-н
15 021,6
52 741,5
0,83
08309000000
Куйбишевський р-н
12 883,9
27 452,8
0,38
25310000000
Куликівський р-н
7 524,3
25 081,4
0,36
20319000000
Куп'янський р-н
6 927,7
30 844,4
0,16
19310000000
Лановецький р-н
9 902,7
51 379,9
2,94
18308000000
Лебединський р-н
7 197,3
43 945,3
0,69
01307000000
Ленінський р-н
18 984,8
73 220,3
2,50
22310000000
Летичівський р-н
12 417,4
44 219,1
2,20
02310000000
Липовецький р-н
11 945,7
55 232,1
2,22
18309000000
Липоводолинський р-н
8 874,4
29 797,0
0,47
23310000000
Лисянський р-н
11 886,4
36 705,3
0,96
02311000000
Літинський р-н
13 444,8
57 404,1
2,31
20320000000
Лозівський р-н
10 145,3
51 704,2
0,28
03307000000
Локачинський р-н
7 599,7
39 915,9
2,19
16311000000
Лохвицький р-н
30 641,8
44 963,3
0,36
16312000000
Лубенський р-н
11 354,2
39 833,3
0,31
06311000000
Лугинський р-н
7 281,5
27 555,3
1,53
12306000000
Лутугинський р-н
42 334,5
57 563,9
1,39
03308000000
Луцький р-н
35 639,7
64 932,7
3,56
06312000000
Любарський р-н
12 867,1
42 522,7
2,36
15316000000
Любашівський р-н
11 119,6
44 257,8
0,33
03309000000
Любешівський р-н
9 036,7
66 692,9
3,66
03310000000
Любомльський р-н
17 132,5
65 068,2
3,57
05309000000
Мар'їнський р-н
55 788,0
67 514,1
0,38
04307000000
Магдалинівський р-н
25 180,3
38 481,0
0,17
10314000000
Макарівський р-н
37 360,8
41 869,8
0,47
06313000000
Малинський р-н
10 787,7
30 027,5
1,67
11310000000
Маловисківський р-н
29 601,9
42 370,2
3,14
03311000000
Маневицький р-н
14 897,0
97 259,8
5,34
23311000000
Маньківський р-н
13 015,0
46 093,6
1,21
12307000000
Марківський р-н
9 938,9
18 886,1
0,46
16313000000
Машівський р-н
19 874,1
18 204,1
0,14
04308000000
Межівський р-н
11 625,7
31 838,8
0,14
08310000000
Мелітопольський р-н
19 525,8
62 915,7
0,87
25311000000
Менський р-н
18 942,3
48 529,3
0,70
13309000000
Миколаївський р-н (Львівська обл.)
26 830,0
71 138,6
0,89
14314000000
Миколаївський р-н (Миколаївська обл.)
18 170,0
36 608,3
1,15
15317000000
Миколаївський р-н (Одеська обл.)
7 167,1
28 726,3
0,21
16314000000
Миргородський р-н
11 129,5
68 876,6
0,54
10315000000
Миронівський р-н
47 289,7
16 240,7
0,18
08311000000
Михайлівський р-н
11 241,3
33 882,9
0,47
07306000000
Міжгірський р-н
15 579,9
95 003,1
4,59
12308000000
Міловський р-н
7 141,6
17 908,6
0,43
17311000000
Млинівський р-н
13 073,9
66 408,0
3,70
02312000000
Могилів-Подільський р-н
7 162,3
52 170,5
2,10
23312000000
Монастерищенський р-н
14 406,0
60 098,9
1,58
19311000000
Монастириський р-н
8 094,3
47 120,3
2,70
13310000000
Мостиський р-н
20 948,5
80 352,0
1,01
07307000000
Мукачівський р-н
23 437,9
156 939,4
7,59
02313000000
Мурованокуриловецький р-н
10 234,3
41 127,9
1,65
04309000000
Нікопольський р-н
23 448,2
42 725,9
0,19
09309000000
Надвірнянський р-н
57 146,9
171 240,0
6,13
06314000000
Народицький р-н
4 081,0
16 868,4
0,94
18310000000
Недригайлівський р-н
9 395,5
35 125,6
0,55
02314000000
Немирівський р-н
35 541,4
57 974,6
2,33
01308000000
Нижньогірський р-н
16 881,5
64 201,5
2,19
21313000000
Нижньосірогозький р-н
5 925,9
24 223,1
1,57
25312000000
Ніжинський р-н
6 970,1
45 840,3
0,66
11311000000
Новгородківський р-н
8 491,2
21 439,9
1,59
25313000000
Новгород-Сіверський р-н
14 210,9
35 339,9
0,51
05310000000
Новоазовський р-н
21 627,8
38 791,5
0,22
12309000000
Новоайдарський р-н
11 164,3
27 230,6
0,66
11312000000
Новоархангельський р-н
10 662,6
38 440,5
2,85
14315000000
Новобузький р-н
11 065,0
45 001,1
1,41
20321000000
Нововодолазький р-н
16 309,0
40 416,9
0,22
21314000000
Нововоронцовський р-н
7 737,0
31 731,7
2,05
06315000000
Новоград-Волинський р-н
21 227,1
69 112,2
3,84
08312000000
Новомиколаївський р-н
9 631,0
20 438,9
0,28
11313000000
Новомиргородський р-н
12 338,7
41 328,5
3,06
04310000000
Новомосковський р-н
45 659,0
69 423,9
0,31
14316000000
Новоодеський р-н
14 464,3
46 971,1
1,47
12310000000
Новопсковський р-н
17 866,5
39 805,3
0,96
16315000000
Новосанжарський р-н
25 698,2
37 791,8
0,30
24307000000
Новоселицький р-н
20 204,8
115 366,9
8,12
21315000000
Новотроїцький р-н
14 744,0
47 817,5
3,09
11314000000
Новоукраїнський р-н
20 881,2
55 055,6
4,08
22311000000
Новоушицький р-н
8 431,8
47 357,3
2,36
25314000000
Носівський р-н
14 527,1
42 736,1
0,61
10316000000
Обухівський р-н
32 847,1
29 829,0
0,33
15318000000
Овідіопольський р-н
47 208,1
60 808,5
0,45
06316000000
Овруцький р-н
27 641,4
77 559,7
4,31
06317000000
Олевський р-н
13 348,0
69 882,5
3,88
05311000000
Олександрівський р-н (Донецька обл.)
8 497,8
28 027,9
0,16
11315000000
Олександрівський р-н (Кіровоградська обл.)
15 997,2
39 193,4
2,90
11316000000
Олександрійський р-н
15 387,2
49 434,4
3,66
 
      
1626. 11317000000
Онуфріївський р-н
7 618,4
25 152,1
1,87
 
-888- Єдін О.Й.
Збільшити дотацію вирівнювання для Онуфріївського району Кіровоградської області на 1.207,3 тис.грн.
 
Відхилено      
1627. 02315000000
Оратівський р-н
9 564,8
41 453,3
1,67
16317000000
Оржицький р-н
15 265,9
35 449,1
0,28
08313000000
Оріхівський р-н
19 326,8
58 307,0
0,80
17312000000
Острозький р-н
5 157,6
61 392,5
3,50
18311000000
Охтирський р-н
18 566,5
22 460,9
0,35
14317000000
Очаківський р-н
6 475,2
29 757,3
0,93
04311000000
Павлоградський р-н
65 938,7
16 731,0
38,61
05312000000
Першотравневий р-н
15 375,8
24 641,1
0,14
01309000000
Первомайський р-н (Автономна Республіка Крим)
10 902,2
42 771,2
1,46
14318000000
Первомайський р-н (Миколаївська обл.)
12 630,0
43 164,6
1,35
20322000000
Первомайський р-н (Харківська обл.)
9 426,6
15 994,9
0,09
12311000000
Перевальський р-н
37 694,1
48 840,6
1,18
13311000000
Перемишлянський р-н
13 053,9
61 971,3
0,78
07308000000
Перечинський р-н
15 312,2
40 053,0
1,94
10317000000
Переяслав-Хмельницький р-н
18 417,6
37 334,9
0,42
04312000000
Петриківський р-н
15 851,2
22 332,2
0,10
11318000000
Петрівський р-н
16 946,5
26 872,3
1,99
04313000000
Петропавлівський р-н
22 337,1
25 815,0
0,12
20323000000
Печенізький р-н
4 220,5
13 376,3
0,07
16318000000
Пирятинський р-н
17 382,8
40 227,2
0,32
19312000000
Підволочиський р-н
16 134,6
63 763,8
3,65
19313000000
Підгаєцький р-н
5 257,6
33 653,1
1,93
02316000000
Піщанський р-н
9 425,2
28 855,0
1,16
02317000000
Погребищенський р-н
12 082,0
50 184,0
2,02
04314000000
Покровський р-н
18 044,0
42 395,5
0,19
10318000000
Поліський р-н
2 658,7
14 180,2
0,16
08314000000
Пологівський р-н
33 526,1
36 856,2
0,51
22312000000
Полонський р-н
17 160,3
66 965,3
3,33
16319000000
Полтавський р-н
33 621,5
54 892,9
0,43
12312000000
Попаснянський р-н
27 718,3
27 337,3
0,66
06318000000
Попільнянськийр-н
16 568,4
46 238,7
2,57
08315000000
Приазовський р-н
12 597,3
41 846,6
0,58
25315000000
Прилуцький р-н
16 015,8
47 914,8
0,69
08316000000
Приморський р-н
16 945,6
37 360,3
0,51
13312000000
Пустомитівський р-н
51 603,3
119 126,4
1,50
18312000000
Путивльський р-н
11 092,5
34 840,4
0,55
24308000000
Путильський р-н
9 146,2
54 370,9
3,82
 
      
1628. 04315000000
П'ятихатський р-н
29 217,6
44 504,3
0,20
13313000000
Радехівський р-н
18 911,4
71 649,4
0,90
17313000000
Радивилівський р-н
14 881,4
59 538,4
3,30
06319000000
Радомишльський р-н
15 306,4
48 786,8
2,71
03312000000
Ратнівський р-н
12 709,1
93 112,8
5,11
07309000000
Рахівський р-н
27 172,7
164 857,3
7,97
 
      
1629. 15319000000
Ренійський р-н
18 592,4
45 539,9
0,34
 
-889- Крук Ю.Б.
Передбачити додаткове фінансування установ охорони здоров’я Ренійського району Одеської області в сумі 650 тис. грн.
 
Відхилено      
1630. 16320000000
Решетилівський р-н
16 056,6
38 665,8
0,31
17314000000
Рівненський р-н
41 460,9
109 903,7
6,20
25316000000
Ріпкинський р-н
14 019,1
37 066,2
0,53
09310000000
Рогатинський р-н
14 775,3
67 076,8
2,40
03313000000
Рожищенський р-н
11 146,6
67 241,2
3,69
09311000000
Рожнятівський р-н
21 663,3
116 217,4
4,16
15320000000
Роздільнянський р-н
24 047,7
63 853,9
0,47
01310000000
Роздольненський р-н
12 705,2
43 930,8
1,50
08317000000
Розівський р-н
5 426,5
12 260,9
0,17
17315000000
Рокитнівський р-н
16 099,2
100 374,9
5,60
10319000000
Рокитнянський р-н
20 072,2
36 369,7
0,40
06306000000
Романівський р-н
12 090,5
45 317,9
2,52
18313000000
Роменський р-н
16 186,5
40 652,2
0,64
06320000000
Ружинськийр-н
13 406,9
41 965,4
2,33
15321000000
Савранський р-н
6 942,9
29 468,5
0,22
01311000000
Сакський р-н
29 158,9
87 399,2
2,98
13314000000
Самбірський р-н
14 460,3
131 593,8
1,65
15322000000
Саратський р-н
19 020,0
72 178,4
0,54
17316000000
Сарненський р-н
43 692,6
148 205,7
8,30
20324000000
Сахновщинський р-н
10 334,0
34 497,0
0,18
07310000000
Свалявський р-н
24 167,8
70 700,2
3,42
12313000000
Сватівський р-н
21 108,5
41 019,8
0,99
11319000000
Світловодський р-н
6 313,2
16 062,8
1,19
16321000000
Семенівський р-н (Полтавська обл.)
11 162,5
38 491,7
0,30
25317000000
Семенівський р-н (Чернігівська обл.)
8 894,1
28 294,0
0,41
18314000000
Середино-Будський р-н
7 205,5
23 801,7
0,38
04316000000
Синельниківський р-н
18 131,7
66 549,6
0,30
01312000000
Сімферопольский р-н
60 298,9
151 948,5
5,18
21316000000
Скадовський р-н
16 268,8
61 544,4
3,98
10320000000
Сквирський р-н
25 344,5
49 346,0
0,55
13315000000
Сколівський р-н
19 582,9
91 637,5
1,15
22313000000
Славутський р-н
12 141,4
70 622,6
3,52
12314000000
Слов'яносербський р-н
25 204,0
49 447,5
1,20
05313000000
Слов'янський р-н
12 562,6
43 986,2
0,25
23313000000
Смілянський р-н
10 445,8
42 248,3
1,11
14319000000
Снігурівський р-н
17 457,4
60 690,1
1,90
09312000000
Снятинський р-н
18 307,6
98 607,0
3,53
01313000000
Совєтський р-н
11 433,0
42 262,7
1,44
13316000000
Сокальський р-н
52 159,4
104 133,8
1,31
24309000000
Сокирянський р-н
12 485,5
74 161,9
5,22
04317000000
Солонянський р-н
19 793,8
49 075,2
0,22
25318000000
Сосницький р-н
9 021,3
27 736,5
0,40
04318000000
Софіївський р-н
13 228,4
29 907,4
0,13
25319000000
Срібнянський р-н
5 484,8
16 155,5
0,23
05314000000
Старобешівський р-н
44 029,4
37 716,8
0,21
10321000000
Ставищенський р-н
12 561,3
39 404,7
0,44
12315000000
Станично-Луганський р-н
23 640,0
49 737,7
1,20
12316000000
Старобільський р-н
24 932,8
55 436,8
1,34
03314000000
Старовижівський р-н
7 722,1
54 162,9
2,97
 
      
1631. 22314000000
Старокостянтинівський р-н
9 431,8
56 227,4
2,80
13317000000
Старосамбірський р-н
20 254,8
142 168,3
1,79
22315000000
Старосинявський р-н
8 095,2
32 536,8
1,62
24310000000
Сторожинецький р-н
22 143,5
165 412,5
11,64
13318000000
Стрийський р-н
52 923,2
50 985,7
0,64
18315000000
Сумський р-н
21 185,3
76 765,1
1,21
25320000000
Талалаївський р-н
7 895,6
18 905,3
0,27
23314000000
Тальнівський р-н
18 180,1
55 026,9
1,44
10322000000
Таращанський р-н
15 118,2
45 183,6
0,50
15323000000
Тарутинський р-н
12 708,2
73 990,8
0,55
15324000000
Татарбунарський р-н
13 321,5
57 637,4
0,43
05315000000
Тельманівський р-н
17 369,8
33 009,1
0,19
22316000000
Теофіпольський р-н
11 273,1
47 971,4
2,39
02318000000
Теплицький р-н
11 252,4
50 605,5
2,04
19314000000
Теребовлянський р-н
22 908,9
90 708,6
5,19
19315000000
Тернопільський р-н
29 395,7
65 428,7
3,74
10323000000
Тетіївський р-н
12 151,8
56 093,9
0,62
02319000000
Тиврівський р-н
17 153,3
66 806,7
2,69
09313000000
Тисменицький р-н
18 747,7
111 494,0
3,99
09314000000
Тлумацький р-н
12 941,7
76 605,3
2,74
08318000000
Токмацький р-н
10 986,5
31 847,4
0,44
04319000000
Томаківський р-н
12 306,2
31 689,1
0,14
02320000000
Томашпільський р-н
15 912,9
46 181,7
1,86
12317000000
Троїцький р-н
12 637,0
28 633,3
0,69
02321000000
Тростянецький р-н (Вінницька обл.)
15 176,3
49 122,8
1,98
18316000000
Тростянецький р-н (Сумська обл.)
25 072,3
34 523,9
0,54
02322000000
Тульчинський р-н
24 325,7
67 619,4
2,72
03315000000
Турійський р-н
8 506,6
47 579,1
2,61
13319000000
Турківський р-н
14 379,0
105 067,6
1,32
07311000000
Тячівський р-н
38 407,1
279 665,1
13,52
07312000000
Ужгородський р-н
45 805,4
62 347,3
3,02
11320000000
Ульяновський р-н
7 631,8
39 588,2
2,93
23315000000
Уманський р-н
19 954,7
64 167,7
1,68
11321000000
Устинівський р-н
7 033,9
21 044,4
1,56
10324000000
Фастівський р-н
8 856,5
67 680,2
0,75
15325000000
Фрунзівський р-н
6 329,3
31 210,1
0,23
20325000000
Харківський р-н
93 162,3
138 995,0
0,74
22317000000
Хмельницький р-н
18 476,8
70 698,4
3,52
02323000000
Хмільницький р-н
11 563,6
77 064,0
3,10
16322000000
Хорольський р-н
24 944,2
36 541,6
0,29
24311000000
Хотинський р-н
17 347,2
96 940,5
6,82
23316000000
Христинівський р-н
22 188,2
46 445,4
1,22
07313000000
Хустський р-н
15 731,7
178 590,9
8,63
04320000000
Царичанський р-н
11 122,5
33 674,9
0,15
21317000000
Цюрупинський р-н
23 603,9
91 171,2
5,89
21318000000
Чаплинський р-н
13 565,2
57 721,4
3,74
22318000000
Чемеровецький р-н
16 667,4
59 441,1
2,96
06321000000
Червоноармійський р-н
6 995,8
40 178,0
2,23
23317000000
Черкаський р-н
39 325,9
82 708,2
2,17
02324000000
Чернівецький р-н
7 345,4
36 523,1
1,47
08319000000
Чернігівський р-н (Запорізька обл.)
9 497,0
25 271,2
0,35
25321000000
Чернігівський р-н (Чернігівська обл.)
23 006,7
65 179,3
0,94
06322000000
Черняхівський р-н
10 461,5
47 063,7
2,61
02325000000
Чечельницький р-н
7 678,8
32 816,6
1,32
23318000000
Чигиринський р-н
12 855,7
39 057,0
1,02
23319000000
Чорнобаївський р-н
27 745,1
52 446,3
1,38
01314000000
Чорноморський р-н
32 037,5
18 736,5
0,64
16323000000
Чорнухинськийр-н
4 842,2
20 353,3
0,16
19316000000
Чортківський р-н
30 309,7
102 378,0
5,86
20326000000
Чугуївський р-н
24 346,4
64 500,3
0,35
06323000000
Чуднівський р-н
16 137,3
52 771,2
2,93
16324000000
Чутівський р-н
10 087,4
31 453,1
0,25
02326000000
Шаргородський р-н
16 362,8
98 389,6
3,96
05316000000
Шахтарський р-н
14 457,3
16 650,5
0,09
03316000000
Шацький р-н
6 160,5
27 205,0
1,49
20327000000
Шевченківський р-н
11 833,9
25 784,7
0,14
22319000000
Шепетівський р-н
10 495,3
83 111,1
4,14
04321000000
Широківський р-н
11 971,4
33 358,9
0,15
15326000000
Ширяївський р-н
9 683,7
41 898,3
0,31
16325000000
Шишацький р-н
19 033,3
19 886,5
0,16
18317000000
Шосткинський р-н
7 258,8
20 727,0
0,33
23320000000
Шполянський р-н
19 445,4
60 962,8
1,60
19317000000
Шумський р-н
9 250,2
55 967,0
3,20
25322000000
Щорський р-н
12 623,6
31 307,8
0,45
04322000000
Юр'ївський р-н
7 665,2
18 603,7
0,08
13320000000
Яворівський р-н
49 792,9
158 129,6
1,99
10325000000
Яготинський р-н
26 191,3
42 522,3
0,47
08320000000
Якимівський р-н
14 328,0
44 042,5
0,61
02327000000
Ямпільський р-н (Вінницька обл.)
15 300,4
56 797,3
2,28
18318000000
Ямпільський р-н (Сумська обл.)
13 198,5
27 970,6
0,44
22320000000
Ярмолинецький р-н
13 192,8
49 143,5
2,45
05317000000
Ясинуватський р-н
20 874,4
17 079,1
0,10
 
      
1632. 01100000000
Бюджет Автономної Республіки Крим
1 326 371,6
35 124,7
1,20
 
-890- Дейч Б.Д.
Передбачити доведений обсяг плати за користування надрами загальнодержавного значення на 2011 рік для Автономної Республіки Крим з видобутку вапняку флюсового у розмірі 4.379,7 тис.грн.
 
Відхилено      
1633. 02100000000
Обласний бюджет Вінницької області
390 529,9
501 576,4
20,17
 
-891- Бевз В.А.
Збільшити видатки закладів та заходів системи соціального забезпечення та у галузі сім’ї і молоді на 15,9 млн.грн.
 
Відхилено      
    -892- Бевз В.А.
Передбачити кошти на охорону здоров’я у обсязі 1.264,6 млн.грн.
 
Відхилено    
1634. 03100000000
Обласний бюджет Волинської області
215 283,9
409 191,2
22,45
 
      
1635. 04100000000
Обласний бюджет Дніпропетровської області
1 699 046,9
134 501,4
0,60
 
      
1636. 05100000000
Обласний бюджет Донецької області
1 904 051,6
652 119,1
3,67
 
      
1637. 06100000000
Обласний бюджет Житомирської області
328 119,7
463 213,1
25,73
 
      
1638. 07100000000
Обласний бюджет Закарпатської області
250 151,0
404 825,6
19,59
 
      
1639. 08100000000
Обласний бюджет Запорізької області
739 705,4
448 146,5
6,18
 
      
1640. 09100000000
Обласний бюджет Івано-Франківської області
337 211,0
362 333,3
12,98
 
      
1641. 10100000000
Обласний бюджет Київської області
642 058,5
214 993,8
2,39
 
      
1642. 11100000000
Обласний бюджет Кіровоградської області
275 131,6
349 096,0
25,88
 
-893- Єдін О.Й.
Збільшити обсяг видатків Кіровоградської області на виконання делегованих повноважень на 209,9 млн.грн.
 
Відхилено      
    -894- Єдін О.Й.
У Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами Кіровоградської області збільшити нерозподілений резерв коштів для місцевих бюджетів з 0,5% до 2% обсягу видатків по галузях, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.
 
Відхилено    
1643. 12100000000
Обласний бюджет Луганської області
710 911,0
671 277,1
16,22
 
      
1644. 13100000000
Обласний бюджет Львівської області
771 316,9
664 513,2
8,35
 
-895- Коротюк В.І.
Визначити для всіх місцевих бюджетів Львівської області (код бюджету 13100000000 - 1332000000) дотацію вирівнювання з державного бюджету в загальній сумі 3.499.098,8 тис грн.
 
Відхилено      
    -896- Коротюк В.І.
Визначити у додатку № 6 до проекту Закону обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, для обласного бюджету Львівської області в сумі 705.486 тис грн, обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету - 878.079 тис.грн.
 
Відхилено    
1645. 14100000000
Обласний бюджет Миколаївської області
344 509,0
437 246,9
13,68
 
-897- Майборода С.Ф.
Збільшити обсяг дотації вирівнювання для обласного бюджету Миколаївської області на 2.428,9 тис.грн. на забезпечення належної підготовки спортсменів постійного складу у обласній школі вищої спортивної майстерності.
 
Відхилено      
    -898- Матвєєв В.Й.
Симоненко П.М.
Збільшити обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету для місцевих бюджетів Миколаївської області не менш як на 168,6 млн.грн.
 
Відхилено    
1646. 15100000000
Обласний бюджет Одеської області
763 411,1
460 533,0
3,41
 
      
1647. 16100000000
Обласний бюджет Полтавської області
695 408,0
205 386,2
1,62
 
-899- Гордієнко С.В.
Зменшити завищений на 45,2 млн.грн. або 29,2 відсотка розрахунковий обсяг плати за користування надрами загальнодержавного значення по бюджету Полтавської області.
 
Відхилено      
    -900- Гордієнко С.В.
Збільшити до 1 відсотка обсяг нерозподілених видатків, що в сумі складає 16,7 млн.грн., для створення резервного фонду місцевих бюджетів.
 
Відхилено    
1648. 17100000000
Обласний бюджет Рівненської області
279 313,1
368 077,1
20,80
 
      
1649. 18100000000
Обласний бюджет Сумської області
415 328,1
305 077,9
4,82
 
      
1650. 19100000000
Обласний бюджет Тернопільської області
194 248,8
394 567,8
22,60
 
      
1651. 20100000000
Обласний бюджет Харківської області
1 073 747,3
398 075,9
2,13
 
-901- Ковальова Ю.В.
Зменшити для Харківської області на 297 млн.грн. доходи, що закріплені та враховані Мінфіном при визначенні міжбюджетних трансфертів, в зв’язку із завищенням податку на доходи фізичних осіб та нереальністю обсягів надходження плати за користування надрами для видобутку корисних копалин і, відповідно збільшити дотацію вирівнювання.
 
Відхилено      
    -902- Александровська А.О.
Збільшити дотацію вирівнювання з державного бюджету Харківській області, відповідно зменшивши на 297 млн. грн. план надходжень від доходів фізичних осіб та плати за користування надрами, які враховані Міністерством фінансів України при визначені міжбюджетних трансфертів.
 
Відхилено    
    -903- Богословська І.Г.
Камчатний В.Г.
Гусаров С.М.
Шенцев Д.О.
Святаш Д.В.
Лук'янов В.В.
Логвиненко О.С.
Фельдман О.Б.
Гейман О.А.
Зменшити на 297 млн. грн. доходи місцевим бюджетам Харківської області, що закріплені та враховані Міністерством фінансів України при визначенні міжбюджетних трансфертів, через завищений показник доходу від податку з доходів фізичних осіб та нереальністю обсягів надходжень плати за користування надрами для видобутку корисних копалин, і, відповідно, збільшити дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам (код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - 3511050);
 
Відхилено    
1652. 21100000000
Обласний бюджет Херсонської області
254 141,6
442 525,7
28,65
 
      
1653. 22100000000
Обласний бюджет Хмельницької області
324 163,0
491 923,3
24,53
 
      
1654. 23100000000
Обласний бюджет Черкаської області
350 130,4
370 772,3
9,72
 
      
1655. 24100000000
Обласний бюджет Чернівецької області
161 887,7
317 771,2
22,35
 
      
1656. 25100000000
Обласний бюджет Чернігівської області
330 072,5
318 462,3
4,58
 
      
1657. 26000000000
Міський бюджет міста Києва
6 996 249,2
1 472 041,0
28,39
 
-904- Лисов І.В.
Міському бюджету міста Київ в графі "Кошти, що передаються до державного бюджету Всього (тис.грн.)" цифри "1.472.041" вилучити.
 
Відхилено      
    -905- У додатку №6 в графі "кошти, що передаються до державного бюджету.Всього (тис.грн.)" цифри "1.4772.041" вилучити.
 
Відхилено    
    -906- Чорноволенко О.В.
У додатку 6 "Показники міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами на 2011 рік" у рядку "Міський бюджет міста Києва" цифру "1.472.041, 0" замінити на цифру "0", цифру "28, 39" замінити на цифру "0";
 
Відхилено    
1658. 27000000000
Міський бюджет міста Севастополя
602 913,7
84 902,6
11,82
 
      
1659. ВСЬОГО
55595149,1
43582246,2
2 508 755,2
 
-907- Єдін О.Й.
Збільшити фінансові нормативи бюджетної забезпеченості по видатках місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету).
 
Відхилено      
1660. Додаток № 7
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
 
      
1661. Показники
міжбюджетних взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами
на 2011 рік
 
-908- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Назву додатка № 7 викласти у такій редакції "Міжбюджетні трансферти (додаткові дотації та субвенції) з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2011 рік".
 
Враховано      
1662. Код бюджету
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці
 
      
1663. 12202000000
м. Алчевськ
 
      
1664. 08202000000
м. Бердянськ
 
-909- Баранов В.О.
Передбачити субвенцію з державного бюджету міському бюджету м.Бердянська Запорізької області у обсязі 12 млн.грн. на реконструкцію мереж освітлення вул.Мелітопольське шосе.
 
Враховано      
    -910- Бондаренко В.Д.
вилучити положення про виділення місту Бердянську 30 млн. грн. (код 08202000000);
 
Відхилено    
1665. 05201000000
м. Донецьк
 
-911- Бондаренко В.Д.
вилучити положення про виділення місту Донецьку 113 млн. грн. (код 05201000000)
 
Відхилено      
1666. 04204000000
м. Жовті Води
 
      
1667. 08201000000
м. Запоріжжя
 
-912- Пеклушенко О.М.
Передбачити кошти у обсязі 51,62 млн.грн. для м.Запоріжжя:
17.057,37 тис.грн. на реконструкцію каналізаційного колектору від вул.Новгородській до ЦОС-2. Ділянка колектору від вул. Новгородській до дюкеру; 15.854,81 тис.грн. на реконструкцію напірного каналізаційного колектору Д=710мм від КНС-23. Ділянка від вул.Істоміна до камери гасіння; 14.240,404 тис.грн. на реконструкцію самопливного каналізаційного колектору по вул.Степовій від вул.Радгоспної до ЦОС-1; 4.463,167 тис.грн.на реконструкцію самопливного каналізаційного колектору по пр.Металургів від вул.Рекордної до вул.Лучевої. Ділянка від вул.Рекордної до пр.Леніна.
 
Враховано частково /розподіл за об’єктами інвестиційних субвенцій буде після прийняття порядків щодо їх використання/     
    -913- Сухий Я.М.
Пшонка А.В.
Пеклушенко О.М.
Козуб О.А.
Крайній В.Г.
Шишкіна З.Л.
Ярощук В.І.
Гацько В.П.
Збільшити кошти місцевому бюджету м.Запоріжжя на будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро з 200.000 тис.грн. до 1.200.000 тис.грн.
 
Враховано частково /розподіл за об’єктами інвестиційних субвенцій буде після прийняття порядків щодо їх використання/   
    -914- Баранов В.О.
Надати місту Запоріжжю субвенцію з державного бюджету на придбання витратних матеріалів та медичного обладнання для закладів охорони здоров’я на загальну суму 40 млн. гривень.
 
Враховано частково /розподіл за об’єктами інвестиційних субвенцій буде після прийняття порядків щодо їх використання/   
1668. 09201000000
м. Івано-Франківськ
 
      
1669. 13201000000
м. Львів
 
      
1670. 10209000000
м. Славутич
 
      
1671. 01210000000
м. Феодосія
 
-915- Борисов В.Д.
Передбачити субвенцію з державного бюджету бюджету міста Феодосія на будівництво об’єктів водопостачання у сумі 7.756,6 тис.грн.
 
Враховано частково      
1672. 20201000000
м. Харків
 
      
1673. 10306000000
Броварський р-н
 
-916- Бондаренко В.Д.
вилучити положення про виділення Броварському району Київської області 25 млн. грн. (код 10306000000)
 
Відхилено      
1674. 10307000000
Васильківський р-н (Київська обл.)
 
      
1675. 01312000000
Сімферопольский р-н
 
      
1676. 15323000000
Тарутинський р-н
 
-917- Бондаренко В.Д.
вилучити положення про виділення Тарутинському району 24 млн. грн. (код 15323000000)
 
Відхилено      
1677. 19315000000
Тернопільський р-н
 
      
1678. 25321000000
Чернігівський р-н (Чернігівська обл.)
 
      
1679. 22305301000
Бюджет Деражнянської міської ради Деражнянського р-ну Хмельницької обл.
 
-918- Бондаренко В.Д.
вилучити положення про виділення Деражнянському району Хмельницької області 1.606 тис. грн. (код 22305301000)
 
Відхилено      
1680. 10306516000
Бюджет Пухівської сільської ради Броварського р-ну Київської обл.
 
-919- Бондаренко В.Д.
вилучити положення про виділення Пухівській сільській раді 6 млн. грн. (код. 10306516000)
 
Відхилено      
1681. 10306522000
Бюджет Семиполківської сільської ради Броварського р-ну Київської обл.
 
-920- Бондаренко В.Д.
вилучити положення про виділення Семиполківській сільській раді 10 млн. грн. (код 10306522000).
 
Відхилено      
1682. 01100000000
Бюджет Автономної Республіки Крим
 
-921- Дейч Б.Д.
Збільшити обсяг коштів на компенсацію втрат місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим з плати за землю внаслідок розміщення об’єктів Чорноморського флоту Російської Федерації до 65,6 млн.грн.
 
Відхилено      
    -922- Шаров І.Ф.
Передбачити кошти з державного бюджету на відшкодування витрат, пов’язаних з постачанням питною водою населених пунктів Роздольненського району Автономної Республіки Крим у сумі 1,5 млн.грн.
 
Враховано частково /розподіл за об’єктами інвестиційних субвенцій буде після прийняття порядків щодо їх використання/   
    -923- Баранов В.О.
Передбачити субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Сімферополя на соціально-економічний розвиток у сумі 10 млн.грн.
 
Враховано    
    -924- Дейч Б.Д.
Кошти на конституційні повноваження Автономної Республіки Крим планувати у сумі не менше ніж 110,4 млн.грн.
 
Відхилено    
    -925- Передбачити фінансування заходів з розвитку магістральної газотранспортної системи на:
завершення будівництва першої черги газопроводу Ялта-Форос-Севастополь у сумі 157, 6 млн.грн.;
будівництво МГ Глібовка-Сімферополь-Севастополь у сумі 50 млн.грн.;
реконструкцію ГРС-2 м.Сімферополь у розмірі 20 млн.грн.;
будівництво дожимної компресорної станції на 102 км МГ Глібовка-Сімферополь у сумі 50 млн.грн.;
будівництво газопроводу Очеретай-Глібовка у сумі 373 млн.гривень.
 
Враховано частково /розподіл за об’єктами інвестиційних субвенцій буде після прийняття порядків щодо їх використання/   
    -926- Забарський В.В.
В рамках виконання Державної програми соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим на період до 2017 року передбачити кошти на: будівництво каналізаційних очисних споруд 23.300 тис. грн.; реконструкцію каналізаційних очисних споруд 14.500 тис. грн.; будівництва полігону твердих побутових відходів 4.500 тис. грн.
 
Враховано частково /розподіл за об’єктами інвестиційних субвенцій буде після прийняття порядків щодо їх використання/   
1683. 02100000000
Обласний бюджет Вінницької області
 
-927- Матвієнко А.С.
Передбачити кошти з державного бюджету у обсязі 15 млн.грн. для завершення будівництва першої черги газифікації Бершадського району Вінницької області.
 
Враховано частково /розподіл за об’єктами інвестиційних субвенцій буде після прийняття порядків щодо їх використання/     
    -928- Баранов В.О.
Передбачити цільову субвенцію місту Вінниця у обсязі 15 млн.грн. на придбання приміщення дошкільного навчального закладу для розширення мережі дошкільних навчальних закладів
 
Враховано    
1684. 03100000000
Обласний бюджет Волинської області
 
-929- Горбатюк А.О.
Майборода С.Ф.
Киричок О.Е.
Касянюк О.Р.
Цюрко П.І.
Личук В.І.
Передбачити кошти для Волинської області на проведення робіт з реставрації Покровської церкви у с. Піддубці Луцького району в обсязі 1,5 млн.грн.; на будівництво загальноосвітньої школи І-ІП ступеня у селі Гаразджа Луцького району- 15 млн.грн.; завершення будівництва першої черги загальноосвітньої школи І-ІП ступеня села Баїв Луцького району 9.772.700 грн.
 
Враховано частково /розподіл за об’єктами інвестиційних субвенцій буде після прийняття порядків щодо їх використання/     
    -930- Ващук К.Т.
Передбачити розподіл субвенції на соціально-економічний розвиток за такими об’єктами: будівництво газопроводу - відгалуження до смт. Малевичі Маневицького р-ну 10.000 тис. грн.; реконструкція кінотеатру під центр національної пам’яті, історії та туризму в м. Берестечко Горохівського р-ну 1.000 тис. грн.; капітальний ремонт районної лікарні № 2 у м. Берестечко Горохівського р-ну 300 тис. грн.; капітальний ремонт районної лікарні № 1 у м. Горохів Горохівського р-ну 1.500 тис. грн.; капітальний ремонт районної лікарні у м. Локачі Локачинського р-ну 500 тис. грн.; реконструкція позаміського закладу оздоровлення та відпочинку "Веселка" в с. Терешківці Горохівського р-ну 150 тис. грн.; ремонт будинку Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання (обласна дитяча клінічна лікарня, м. Луцьк) 1.000 тис.грн.; капітальний ремонт міського Будинку культури у м. Берестечко Горохівського р-ну 200 тис. грн.; будівництво даху Рожищенської центральної районної лікарні, м. Рожище Рожищенського р-ну 2.500 тис.грн.; реконструкція котельні Рожищенської центральної районної лікарні м. Рожище Рожищенкського р-ну 1700 тис. грн.; реконструкція кінотеатру "Мир" під районну дитячу бібліотеку у м. Рожище Рожищенського р-ну 3.230 тис. грн.; очистка озера "Почемне", Ковельський р-н 6.000 тис. грн.; впровадження енергозберігаючих заходів (заміна віконних та дверних блоків у ЗОШ І-ІІІ ступенів смт. Луків Турійського р-ну 634,255 тис. грн.; технічне переоснащення системи опалення із заміною котлів у ЗОШ І-ІІІ ступенів смт. Луків Турійського р-ну 650 тис. грн.; впровадження енергозберігаючих технологій в Лубківського дошкільному виховному закладі, смт. Луків Турійського р-ну 550,470 тис. грн.; реконструкція котельні дошкільного закладу смт. Луків Турійського р-ну 144,366 тис. грн.; заміна віконних та дверних блоків у ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Бобли Турійського р-ну 289,800 тис. грн.; реконструкція Будинку культури, смт. Лу