Кількість абзаців - 32 Таблиця поправок


Про доповнення Закону України "Про охорону земель" щодо видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2.

 
-1- Лук'янчук Р.В.
У назві законопроекту та по тексту законопроекту слова "зняття та перенесення грунтового покриву" замінити на словами "зняття і перенесення родючого шару грунту"
 
Враховано   Про внесення змін до Закону України "Про охорону земель" щодо видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення родючого шару ґрунту
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Доповнити Закон України "Про охорону земель" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 349) статтею 37-1 такого змісту:
 
   І. Закон України "Про охорону земель " (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 349; 2009р., №47-48, ст. 719) доповнити статтею 37-1 такого змісту:
 
5. "Стаття 37-1. Спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву
 
-2- Кармазін Ю.А.
У доповненій статті 37-1 пронумерувати всі окремі частини тексту.
 
Відхилено Оскільки в інших статтях чинного Закону України "Про охорону земель" нумерація частин відсутня.  "Стаття 37-1. Спеціальний дозвіл на зняття та перенесення родючого шару ґрунту
 
6. Зняття та перенесення ґрунтового покриву власниками та користувачами земельних ділянок, у тому числі орендарями, які проводять гірничодобувні, геологорозвідувальні, будівельні та інші роботи, здійснюється на підставі спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву, крім:
 
   Зняття та перенесення родючого шару ґрунту власниками та користувачами земельних ділянок, у тому числі орендарями, які проводять гірничодобувні, геологорозвідувальні, будівельні та інші роботи, здійснюється на підставі спеціального дозволу на зняття та перенесення родючого шару ґрунту, крім:
 
7. проведення робіт, пов’язаних з ліквідацією та запобіганням аварійним ситуаціям на об’єктах трубопровідного транспорту, підземних кабельних мережах енергозабезпечення;
 
   проведення робіт, пов’язаних з ліквідацією та запобіганням аварійним ситуаціям на об’єктах трубопровідного транспорту, підземних кабельних мережах енергозабезпечення;
 
8. переміщення ґрунтового покриву в межах однієї і тієї ж земельної ділянки, наданої для:
 
   переміщення родючого шару ґрунту в межах однієї і тієї самої земельної ділянки, наданої для:
 
9. ведення фермерського господарства;
 
   ведення фермерського господарства;
 
10. ведення особистого селянського господарства;
 
   ведення особистого селянського господарства;
 
11. будівництва і обслуговування індивідуального житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
 
   будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
 
12. ведення садівництва;
 
   ведення садівництва;
 
13. індивідуального дачного будівництва;
 
   індивідуального дачного будівництва;
 
14. будівництва індивідуального гаража.
 
-3- Палиця І.П.
Частину першу статті 37-1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"будівництва та обслуговування нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, необхідних для їх експлуатації".
 
Відхилено По завершенню експлуатації свердловин земельна ділянка підлягає рекультивації, а для цього потрібно знімати та зберігати родючий шар грунту і відповідно надавати дозвіл на його зняття.  будівництва індивідуальних гаражів.
 
15. Спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву видається Держземінспекцією та її територіальними органами на підставі затвердженого в установленому законодавством порядку відповідного робочого проекту землеустрою щодо:
 
-4- Кармазін Ю.А.
У частині другій статті 37-1 слово "Держземінспекцією" замінити словами "центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів".
 
Враховано .  Спеціальний дозвіл на зняття та перенесення родючого шару ґрунту видається центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальними органами на підставі затвердженого в установленому законодавством порядку відповідного проекту землеустрою щодо:
 
16. зняття та перенесення ґрунтового покриву;
 
   зняття та перенесення родючого шару ґрунту;
 
17. рекультивації порушених земель;
 
   рекультивації порушених земель;
 
18. землювання малопродуктивних угідь.
 
   землювання малопродуктивних угідь.
 
19. Спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву видається безкоштовно.
 
   Спеціальний дозвіл на зняття та перенесення родючого шару ґрунту видається безоплатно.
 
20. Порядок видачі спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву установлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок видачі спеціального дозволу на зняття та перенесення родючого шару ґрунту встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
21. Рішення про видачу чи відмову у видачі спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву приймається у 30-денний строк з дати реєстрації заяви про видачу дозволу.
 
   Рішення про видачу чи відмову у видачі спеціального дозволу на зняття та перенесення родючого шару ґрунту приймається у 30-денний строк з дня реєстрації заяви про видачу дозволу.
 
22. У видачі спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву може бути відмовлено у разі:
 
   У видачі спеціального дозволу на зняття та перенесення родючого шару ґрунту може бути відмовлено у разі:
 
23. подання не у повному обсязі документів, необхідних для видачі спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву;
 
   подання не у повному обсязі документів, необхідних для видачі спеціального дозволу на зняття та перенесення родючого шару ґрунту;
 
24. припинення на момент видачі спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву права власності чи права користування земельною ділянкою відповідно до Земельного кодексу України;
 
   припинення на момент видачі спеціального дозволу на зняття та перенесення родючого шару ґрунту права власності чи права користування земельною ділянкою відповідно до Земельного кодексу України;
 
25. якщо відповідним проектом землеустрою, на підставі якого передбачено зняття та перенесення ґрунтового покриву, не визначені умови його зняття, збереження і використання.
 
   якщо відповідним проектом землеустрою, на підставі якого передбачено зняття та перенесення родючого шару ґрунту, не визначені умови його зняття, збереження і використання.
 
26. Рішення про анулювання спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву приймається органом, який його видав.
 
   Рішення про анулювання спеціального дозволу на зняття та перенесення родючого шару ґрунту приймається органом, який його видав.
 
27. Підставами для анулювання спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву є:
 
   Підставами для анулювання спеціального дозволу на зняття та перенесення родючого шару ґрунту є:
 
28. зміна власника чи користувача земельної ділянки;
 
   зміна власника чи користувача земельної ділянки;
 
29. визнання дозволу недійсним у судовому порядку;
 
   визнання дозволу недійсним у судовому порядку;
 
30. невиконання власником та користувачем земельної ділянки, які отримали спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву, умов його зняття, збереження і використання, визначених у відповідному проекті землеустрою".
 
   невиконання власником та користувачем земельної ділянки, які отримали спеціальний дозвіл на зняття та перенесення родючого шару ґрунту, умов його зняття, збереження і використання, визначених у відповідному проекті землеустрою ".
 
31. 2. Цей Закон набирає чинності через 30 днів після його офіційного опублікування.

   ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.