Кількість абзаців - 120 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оскарження рішення третейського суду та видачі виконавчих листів за рішенням третейських судів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оскарження рішення третейського суду та видачі виконавчих листів за рішенням третейських судів
 
-1- Коновалюк В.І.
В назві законопроекту після слів "виконавчих листів" додати слова "та наказів".
 
Відхилено   Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо оскарження рішення третейського суду та видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
      
5. 1.У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 40-41, 42, ст.492):
 
-2- Притика Д.М.
Статтю 15 ЦПК доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Суди розглядають справи про оскарження рішень третейських судів, про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів, про оспорювання рішень міжнародного комерційного арбітражу, а також про визнання та надання дозволу на виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу".
 
Враховано   І. Внести до Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492)такі зміни:
1. Статтю 15 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Суди розглядають справи про оскарження рішень третейських судів, про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів, про оспорювання рішень міжнародного комерційного арбітражу, а також про визнання та надання дозволу на виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу".
2. Статтю 17 доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Рішення третейського суду може бути оскаржено в порядку, передбаченому цим Кодексом".
3. Статтю 26 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. У справах про оскарження рішення третейського суду та про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду особами, які беруть участь у справі, є учасники третейського розгляду, а також особи, які не брали участь у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов’язки, треті особи, а також представники цих осіб".
4. У статті 208:
у частині другій слова "у випадках, встановлених цим Кодексом" замінити словами "а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом";
частину третю доповнити словами та цифрами "а у випадках, передбачених статтями 389-6 та 389-11 цього Кодексу – постановленням ухвали".
5. Статтю 210 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Ухвала, постановлена відповідно до статей 389-6 та 389-11 цього Кодексу, повинна відповідати вимогам, що містяться у зазначених статтях".
 
    -3- Притика Д.М.
Статтю 17 ЦПК доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Рішення третейського суду може бути оскаржено в порядку, передбаченому цим Кодексом".
 
Враховано    
    -4- Притика Д.М.
Статтю 26 ЦПК доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. У справах про оскарження рішення третейського суду та про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду особами, які беруть участь у справі, є учасники третейського розгляду, а також особи, які не брали участь у розгляді справи, у разі якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов’язки, треті особи, а також представники цих осіб".
 
Враховано    
    -5- Притика Д.М.
"У статті 208:
у частині другій слова "у випадках, встановлених цим Кодексом" замінити словами "а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом";
частину третю доповнити словами та цифрами "а у випадках, передбачених статтями 389-6 та 389-11 цього Кодексу – постановленням ухвали".
 
Враховано    
    -6- Притика Д.М.
Статтю 210 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Ухвала, постановлена відповідно до статей 389-6 та 389-11 цього Кодексу, повинна відповідати вимогам, що містяться у зазначених статтях".
 
Враховано    
6. 2) Доповнити частину першу статті 293 пунктом 31 такого змісту:
 
   6. Частину першу статті 293 доповнити пунктами 31-33 такого змісту:
 
7. 31) відмови у видачі виконавчого листа за рішенням третейського суду.
 
-7- Коновалюк В.І.
Пункт другий частини першої законопроекту, в якому вносяться зміни до статті 293 ЦПК України викласти в такій редакції:
"2) Доповнити частину першу статті 293 пунктами 31-35 такого змісту:
31) повернення заяви про видачу виконавчого листа за рішенням третейського суду або відмови у видачі виконавчого листа за рішенням третейського суду;
32) повного або часткового скасування рішення третейського суду;
33) про повернення скарги на рішення третейського суду або відмови у задоволення скарги на рішення третейського суду і залишення рішення без змін;
34) відмови у відкритті провадження за заявою про видачу виконавчого документа за рішенням третейського суду;
35) відмови у відкритті провадження за скаргою на рішення третейського суду".
 
Враховано частково   "31) відмови у відкритті провадження у справі про скасування рішення третейського суду;
32) повернення заяви про скасування рішення третейського суду;
33) повернення заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду".
7. Пункт 2 частини першої статті 324 після цифр "29" доповнити цифрами "31-33".
 
    -8- Притика Д.М.
Пункт 2 частини першої статті 324 після цифр "29" доповнити цифрами "31-33".
 
Враховано    
8. 1) Доповнити розділом VІІ-І такого змісту:
 
   8. Доповнити розділом VІІ-І такого змісту:
 
9. "Розділ VІІ-1. Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів і про видачу виконавчих листів за рішеннями третейських судів
 
-9- Притика Д.М.
У назві Розділу VІІ-1 слова „за рішеннями третейських судів" замінити словами „на примусове виконання рішень третейських судів",
а також у цьому Розділі змінити нумерацію статей з 401-1 – 401-11 на 389-1 – 389-11.
 
Враховано   "Розділ VІІ-І
ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ ТА ПРО ВИДАЧУ ВИКОНАВЧИХ ЛИСТІВ НА ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ
 
    -10- Притика Д.М.
Із тексту проекту виключити статті, що регулюють загальні положення, вже передбачені ЦПК України.
 
Враховано    
10. Глава 1. Оскарження рішень третейських судів
 
-11- Притика Д.М.
Назву глави 1 викласти в такій редакції: „Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів".
 
Враховано   Глава 1
ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ОСКАРЖЕННЯ РШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ
 
11. Стаття 401-1 . Право оскарження рішення третейського суду
 
-12- Притика Д.М.
Статті 401-1 та 401-2 замінити статтею 389-1, в назві якої слово „право" виключити.
 
Враховано   Стаття 389-1. Оскарження рішення третейського суду
 
    -13- Кармазін Ю.А.
У ЦПК України доповнити розділ ІV "Окреме провадження" новою главою 13 такого змісту:
"Глава 13. Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів і про видачу виконавчих листів за рішеннями третейських судів",
а також змінити нумерацію статей з 401-1 – 401-11 на 290-1 – 290-11.
 
Враховано частково у розділі VІІ-І   
12. 1.Рішення третейського суду може бути оскаржено повністю або частково до місцевого суду за місцем розгляду справи третейським судом.
 
-14- Притика Д.М.
Текст статті 389-1 викласти в такій редакції:
„1. Сторони, треті особи, а також особи, які не брали участь у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов"язки, мають право звернутися до суду із заявою про скасування рішення третейського суду.
2. Заява про скасування рішення третейського суду подається до суду за місцем розгляду справи третейським судом сторонами, третіми особами протягом трьох місяців з дня прийняття рішення третейським судом, а особами, які не брали участь у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов'язки, — протягом трьох місяців з дня, коли вони дізналися або повинні були дізнатися про прийняття рішення третейського суду.
3. Заява, подана після закінчення строку, встановленого частиною другою цієї статті, залишається без розгляду, якщо суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала.
4. Суд постановляє ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі з підстав, передбачених пунктами 1, 3 і 5 частини другої статті 122 цього Кодексу, а також у разі якщо рішення третейського суду оскаржено з підстав, не передбачених законом.
5. Рішення міжнародного комерційного арбітражу, якщо місце арбітражу знаходиться на території України, може бути оспорено сторонами до суду відповідно до міжнародного договору України та/або Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж".
 
Враховано   1. Сторони, треті особи, а також особи, які не брали участь у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов"язки, мають право звернутися до суду із заявою про скасування рішення третейського суду.
 
13. 2.Скаргу на рішення третейського суду може бути подано сторонами, третіми особами протягом трьох місяців з дня прийняття рішення третейським судом, а особами, які не брали участі у справі, якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов'язки, протягом трьох місяців з дня, коли вони дізналися або повинні були дізнатися про прийняття рішення третейського суду.
 
   2. Заява про скасування рішення третейського суду подається до суду за місцем розгляду справи третейським судом сторонами, третіми особами протягом трьох місяців з дня прийняття рішення третейським судом, а особами, які не брали участь у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов'язки, — протягом трьох місяців з дня, коли вони дізналися або повинні були дізнатися про прийняття рішення третейського суду.
 
14. 3.Скарга, подана після закінчення строку, встановленого цією статтею, залишається без розгляду, якщо суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала.
 
-15- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 290-1 (в редакції першого читання: статтю 401-1) новою частиною 4 такого змісту:
"4. Розгляд справи про оскарження рішення третейського суду відбувається за встановленими цим Кодексом загальними правилами з урахуванням особливостей, передбачених цією главою".
 
Враховано частково у ч.5 ст. 389-4 (ст. 401-6)  3. Заява, подана після закінчення строку, встановленого частиною другою цієї статті, залишається без розгляду, якщо суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала.
4. Суд постановляє ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі з підстав, передбачених пунктами 1, 3 і 5 частини другої статті 122 цього Кодексу, а також у разі якщо рішення третейського суду оскаржено з підстав, не передбачених законом.
5. Рішення міжнародного комерційного арбітражу, якщо місце арбітражу знаходиться на території України, може бути оспорено сторонами до суду відповідно до міжнародного договору України та/або Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж".
 
15. Стаття 401-2 . Особи, які беруть участь у справі
 
      
16. 1. Особами, які беруть участь у справі про оскарження рішення третейського суду, є особа, яка подає скаргу, учасники третейського розгляду та їх представники, а також органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, або державні чи суспільні Інтереси.
 
-16- Шпенов Д.Ю.
В частині 1 статті 401-2 виключити слова "або державні чи суспільні інтереси".
 
Враховано      
17. Стаття 401-3. Форма і зміст скарги
 
-17- Притика Д.М.
Статті 401-3 – 401-4 замінити статтею 389-2 такого змісту:
„Стаття 389-2. Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського суду
1. Заява про скасування рішення третейського суду подається у письмовій формі і підписується особою, яка його оскаржує чи її представником.
2. У заяві мають бути зазначені:
1) найменування суду, до якого подається заява;
2) ім'я (найменування) особи, яка подає заяву, її місце проживання або
місцезнаходження;
3) ім'я (найменування) учасників третейського розгляду, їх місце проживання або місцезнаходження;
4) найменування та склад третейського суду, який прийняв рішення;
5) дата і місце прийняття рішення третейського суду;
6) дата отримання особою, яка звертається з заявою рішення третейського суду, яке оскаржується;
7) підстава для оскарження і скасування рішення третейського суду;
8) перелік документів, що додаються до заяви.
У заяві можуть бути зазначені й інші відомості, якщо вони мають значення для розгляду цієї заяви (номери засобів зв’язку, факсів, адреса електронної пошти сторін та третейського суду тощо).
3. До заяви про скасування рішення третейського суду додаються:
1) оригінал рішення третейського суду або належним чином завірена його копія. Копія рішення постійно діючого третейського суду завіряється головою постійно діючого третейського суду, а копія рішення третейського суду для вирішення конкретного спору має бути нотаріально завірена;
2) оригінал третейської угоди або належним чином завірена її копія;
3) документи, які подані на обгрунтування підстав для скасування рішення третейського суду ;
4) документи, що підтверджують сплату судового збору та оплату витрат
на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи;
5) довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника.
6) копії заяви про скасування рішення третейського суду та доданих до неї документів відповідно до кількості учасників судового розгляду.
4. Заява про скасування рішення третейського суду, яка подана без додержання вимог, визначених у цій статті, а також у разі несплати суми судового збору чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи повертається особі, яка її подала чи залишається без руху в порядку, встановленому статтею 121 цього Кодексу".
 
Враховано частково   Стаття 389-2. Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського суду
 
18. 1.Скарга на рішення третейського суду подається в письмовій формі.
 
   1. Заява про скасування рішення третейського суду подається у письмовій формі і підписується особою, яка його оскаржує, чи її представником.
 
19. 2.У скарзі мають бути зазначені:
 
   2. У заяві мають бути зазначені:
 
20. 1)найменування суду, до якого подається скарга;
 
   1) найменування суду, до якого подається заява;
 
21. 2)ім'я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання або місцезнаходження;
 
-18- Шпенов Д.Ю.
Пункт 2 частини 2 статті 401-3 викласти в такій редакції:
"2) ім’я (найменування) особи, яка подає скаргу, а також ім’я (найменування) представника, якщо скарга подається представником, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв’язку, якщо такі є;".
 
Враховано (див. новий абзац після п.9 цієї частини)  2) ім’я (найменування) особи, яка подає заяву, а також ім’я (найменування) її представника, якщо заява подається представником, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження;
 
22. 3)ім'я (найменування) учасників третейського розгляду, їх місце проживання або місцезнаходження;
 
-19- Шпенов Д.Ю.
Пункт 3 частини 2 статті 401-3 викласти в такій редакції:
"3) ім’я (найменування) учасників третейського розгляду, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв’язку, якщо такі відомі;".
 
Враховано   3) ім’я (найменування) учасників третейського розгляду, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження;
 
23. 4)найменування та склад третейського суду, який прийняв рішення;
 
   4) найменування та склад третейського суду, який прийняв рішення;
 
24. 5)дата і місце прийняття рішення третейського суду;
 
-20- Шпенов Д.Ю.
Пункт 5 частини 2 статті 401-3 викласти в такій редакції:
"5) відомості про рішення третейського суду, яке оскаржується, а саме номер справи, дата прийняття рішення, імена (найменування) сторін та інших осіб, що беруть участь у розгляді справи, предмет спору, зміст резолютивної частини рішення;".
 
Враховано частково   5) відомості про рішення третейського суду, яке оскаржується, а саме: номер справи, дата і місце прийняття рішення, предмет спору, зміст резолютивної частини рішення;
6) дата отримання особою, яка звертається із заявою, рішення третейського суду, яке оскаржується;
 
    -21- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 290-3 (в редакції першого читання: статтю 401-3) новим пунктом 6 такого змісту:
"6) стислий виклад суті справи, щодо якої прийнято відповідне рішення;".
У зв’язку з цим пункт 6 вважати пунктом 7 і далі по тексту змінити нумерацію.
 
Враховано у п. 5   
25. 6)підстава для оскарження і скасування рішення третейського суду, передбачена ч. З ст. 51 Закону України "Про третейські суди";
 
-22- Кармазін Ю.А.
Коновалюк В.І.
Пункт 6 частини 1 статті 290-3 (в редакції першого читання: пункт 6 частини 1 статті 401-3) викласти в такій редакції:
"6) підстава для оскарження і скасування рішення третейського суду, передбачена Законом України "Про третейські суди".
 
Враховано частково акі підстави передбачені також статтею 389-5  7) підстава для оскарження і скасування рішення третейського суду;
 
26. 7)клопотання особи, яка подала скаргу;
 
-23- Шпенов Д.Ю.
Пункт 7 частини 2 статті 401-3 викласти в такій редакції:
"7) зміст вимоги особи, яка подала скаргу;".
 
Враховано   8) зміст вимоги особи, яка подала заяву;
 
27. 8)перелік документів та інших матеріалів, що додаються.
 
   9) перелік документів та інших матеріалів, що додаються до заяви.
 
28. 3.Скарга підписується особою, яка її подає, або її представником.
 
   У заяві можуть бути зазначені й інші відомості, якщо вони мають значення для розгляду цієї заяви (номери засобів зв’язку, факсів, адреса електронної пошти сторін та третейського суду тощо).
 
29. 4.До скарги на рішення третейського суду додаються:
 
   3. До заяви про скасування рішення третейського суду додаються:
 
30. 1)оригінал рішення третейського суду або належним чином завірена копія;
 
   1) оригінал рішення третейського суду або належним чином завірена його копія. Копія рішення постійно діючого третейського суду завіряється головою постійно діючого третейського суду, а копія рішення третейського суду для вирішення конкретного спору має бути нотаріально завірена;
 
31. 2)оригінал третейської угоди або належним чином завірена її копія;
 
   2) оригінал третейської угоди або належним чином завірена її копія;
 
32. 3)письмові матеріали, подані на обґрунтування підстав скасування рішення третейського суду;
 
   3) документи, які подані на обґрунтування підстав для скасування рішення третейського суду;
 
33. 4)документи, що підтверджують сплату судового збору та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
 
   4) документи, що підтверджують сплату судового збору та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи;
 
34. 5.До скарги, поданої представником, повинна бути додана довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника.
 
   5) довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника;
 
35. 6.До скарги додаються копії скарги та доданих до неї документів відповідно до кількості учасників третейського розгляду
 
   6) копії заяви про скасування рішення третейського суду та доданих до неї документів відповідно до кількості учасників судового розгляду.
 
36. 7.До скарги, яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених цією статтею, а також у разі несплати суми судового збору чи несплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи застосовуються положення статті 121 цього Кодексу.
 
-24- Коновалюк В.І.
Частину сьому запропонованої редакції статті 401-3 доповнити реченням такого змісту:
"А у випадку якщо скарга не підлягає розгляду в судах у порядку цивільного судочинства до скарги застосовуються положення частини другої статті 122 цього Кодексу".
 
Відхилено   4. Заява про скасування рішення третейського суду, подана без додержання вимог, визначених у цій статті, а також у разі несплати суми судового збору чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи повертається особі, яка її подала, чи залишається без руху в порядку, встановленому статтею 121 цього Кодексу.
 
37. Стаття 401-4. Порядок прийняття скарги до розгляду
 
      
38. 1.Скарга подається до місцевого суду, де вона реєструється і передається судді в порядку черговості.
 
-25- Коновалюк В.І.
Частину першу запропонованої редакції статті 401-4 ЦПК України викласти в такій редакції:
"1. Скарга на рішення третейського суду подається до місцевого суду, де вона реєструється з дотриманням порядку, встановленого частинами другою і третьою статті 11-1 цього Кодексу, та не пізніше наступного дня передається визначеному судді".
 
Відхилено      
39. 2.Протягом десяти днів після надходження справи суддя вирішує питання про прийняття скарги до розгляду.
 
-26- Коновалюк В.І.
У частині другій статті 401-4 слово "десяти" замінити словом "трьох".
 
Відхилено Це вже є в положеннях загального плану ч.4 ст.122     
    -27- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 290-4 (в редакції першого читання: статті 401-4) викласти в такій редакції:
"2. Протягом п’яти днів після надходження справи суддя вирішує питання про прийняття скарги до розгляду".
 
Відхилено суперечить ч.4 ст.122   
    -28- Шпенов Д.Ю.
Статтю 401-4 після частини 3 доповнити частиною 4 такого змісту, при цьому частину 4 вважити відповідно частиною 4 статті 401-4:
"4. Суддя, встановивши, що скаргу подано без додержання вимог, викладених у статті 401-3 цього Кодексу, або з порушенням правил щодо підсудності, повертає її скаржнику.
Повернення скарги на рішення третейського суду не перешкоджає повторному зверненню із скаргою до суду, якщо перестануть існувати обставини, що стали підставою для повернення скарги".
 
Враховано частково    
40. 3.Про прийняття скарги до розгляду або повернення скарги суддя постановляє ухвалу. Ухвалу судді про повернення скарги може бути оскаржено в апеляційному порядку.
 
-29- Коновалюк В.І.
Частину третю запропонованої редакції статті 401-4 ЦПК України викласти у новій редакції:
"3. Про прийняття скарги до розгляду, або про відмову у прийнятті скарги, чи про повернення скарги суддя постановляє ухвалу. Ухвалу судді про відмову у прийнятті скарги або про повернення скарги може бути оскаржено в апеляційному порядку".
 
Відхилено уперечить ст.121 (відмова не передбачена)     
41. 4.Суд не пізніше наступного дня після постановлення ухвали про прийняття скарги до розгляду повідомляє відповідний третейський суд, а також надсилає копії скарги та доданих матеріалів учасникам третейського розгляду, і встановлює строк, протягом якого ними можуть бути подані заперечення на скаргу.
 
      
42. Стаття 401-5. Підготовка справи до розгляду
 
-30- Притика Д.М.
Статтю 401-5 замінити статтею 389-3 такого змісту:
„Стаття 389-3. Підготовка справи до розгляду
Суд до початку розгляду справи за клопотанням будь-кого з учасників судового розгляду може витребувати матеріали справи третейського розгляду, рішення в якій оскаржується, а також докази у порядку, встановленому цим Кодексом. Справа направляється до суду протягом п’яти днів з дня надходження такої вимоги".
 
Враховано   Стаття 389-3. Підготовка справи до розгляду
 
43. 1.Суд до початку розгляду справи, за заявою учасника третейського розгляду, може витребувати з третейського суду справу, рішення у якій оскаржується, а також докази у порядку, встановленому статтею 137 цього Кодексу.
 
-31- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 290-5 (в редакції першого читання: статті 401-5) викласти в такій редакції:
"1. Суд до початку розгляду справи за заявою учасника третейського розгляду може витребувати з третейського суду справу, рішення у якій оскаржується, а також докази у порядку, встановленому статтею 137 цього Кодексу. Третейський суд у триденний строк з дня отримання рішення про витребування справи зобов’язаний направити її до суду".
 
Враховано частково   1. Суд до початку розгляду справи за клопотанням будь-кого з учасників судового розгляду може витребувати матеріали справи третейського розгляду, рішення в якій оскаржується, а також докази у порядку, встановленому цим Кодексом. Справа направляється до суду протягом п’яти днів з дня надходження такої вимоги.
 
    -32- Коновалюк В.І.
Частину першу запропонованої редакції статті 401-5 ЦПК України викласти в такій редакції:
"1. Суд до початку розгляду справи витребує з постійно діючого третейського суду справу, рішення у якій оскаржується, а також за клопотанням особи, яка бере участь у справі, витребує докази у порядку, встановленому статтею 137 цього Кодексу".
 
Враховано частково    
    -33- Коновалюк В.І.
Запропоновану редакцію статті 401-5 ЦПК України доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Постійно діючий третейський суд, рішення якого оскаржується, протягом п’яти днів з моменту отримання ухвали про прийняття скарги на рішення третейського суду до розгляду направляє до відповідного суду справу, рішення по якій оскаржується".
 
Враховано частково у частині 1 цієї статті   
44. Стаття 401-6. Судовий розгляд справи
 
-34- Притика Д.М.
Статтю 401-6 замінити статтею 389-4 такого змісту:
„Стаття 389-4. Судовий розгляд справи
1. Справа про оскарження рішення третейського суду розглядається суддею одноособово протягом одного місяця з дня надходження заяви про скасування рішення третейського суду до суду.
2. Про час і місце розгляду справи повідомляються особи, які беруть участь у справі. Неявка осіб, належним чином повідомлених про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.
3. При розгляді справи в судовому засіданні суд встановлює наявність або відсутність підстав для скасування рішення третейського суду.
4. Суд не обмежений доводами заяви про скасування рішення третейського суду, якщо під час розгляду справи буде встановлено обов'язкові підстави для скасування рішення третейського суду, визначених статтею 389-5 цього Кодексу.
5. Справа розглядається судом за правилами, встановленими для розгляду справи судом першої інстанції, з особливостями, встановленими цією главою.
6. За наслідками розгляду заяви про скасування рішення третейського суду суд має право:
1) постановити ухвалу про відмову у задоволенні заяви і залишення рішення третейського суду без змін;
2) постановити ухвалу про повне або часткове скасування рішення третейського суду.
7.Ухвала суду про скасування рішення третейського суду або про відмову в його скасуванні може бути оскаржена у порядку, визначеному цим Кодексом".
 
Враховано   Стаття 389-4. Судовий розгляд справи
 
45. 1.Справа про оскарження рішення третейського суду розглядається суддею одноособове протягом одного місяця з дня надходження скарги до суду.
 
-35- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 290-6 (в редакції першого читання: статті 401-6) викласти в такій редакції:
"1. Справа про оскарження рішення третейського суду розглядається суддею одноособове протягом десяти днів з дня надходження скарги до суду".
 
Відхилено Суперечить ст.157  1. Справа про оскарження рішення третейського суду розглядається суддею одноособово протягом одного місяця з дня надходження до суду заяви про скасування рішення третейського суду.
 
46. 2.Про час і місце розгляду справи повідомляються особи, які беруть участь у справі. Неявка осіб, належним чином повідомлених про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розглядові справи.
 
   2. Про час і місце розгляду справи повідомляються особи, які беруть участь у справі. Неявка осіб, належним чином повідомлених про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.
 
47. 3.При розгляді справи в судовому засіданні суд встановлює наявність або відсутність підстав для скасування рішення третейського суду, передбачених частиною третьою статті 51 Закону України "Про третейські суди".
 
-36- Кармазін Ю.А.
Коновалюк В.І.
Частину 3 статті 290-6 (в редакції першого читання: статті 401-6) викласти в такій редакції:
"3. При розгляді справи в судовому засіданні суд встановлює наявність або відсутність підстав для скасування рішення третейського суду, передбачених Законом України "Про третейські суди".
 
Враховано частково   3. При розгляді справи в судовому засіданні суд встановлює наявність або відсутність підстав для скасування рішення третейського суду.
 
48. 4.Суд не обмежений доводами скарги на рішення третейського суду, якщо під час розгляду справи буде встановлено обов'язкові підстави для скасування рішення третейського суду, визначені законом.
 
-37- Шпенов Д.Ю.
Частину 4 статті 401-6 викласти у новій редакції:
"4. Суд не зв'язаний доводами скарги на рішення третейського суду. Суд не здійснює оцінки законності і обґрунтованості рішення третейського суду в цілому, а лише з’ясовує наявність чи відсутність підстав для його скасування, передбачених частиною третьою статті 51 Закону України "Про третейські суди".
 
Враховано частково у ч.ч. 3-4 цієї статті  4. Суд не обмежений доводами заяви про скасування рішення третейського суду, якщо під час розгляду справи буде встановлено підстави для скасування рішення третейського суду, визначені статтею 389-5 цього Кодексу.
 
49. 5.Справа розглядається судом за правилами, встановленими для розгляду справи судом першої інстанції, з особливостями, встановленими цією главою.
 
   5. Справа розглядається судом за правилами, встановленими для розгляду справи судом першої інстанції, з особливостями, встановленими цією главою.
 
50. 6.За наслідками розгляду скарги на рішення третейського суду суд має право:
 
   6. За наслідками розгляду заяви про скасування рішення третейського суду суд має право:
 
51. 1)постановити ухвалу про відмову у задоволенні скарги і залишення рішення без змін;
 
   1) постановити ухвалу про відмову у задоволенні заяви і залишення рішення третейського суду без змін;
 
52. 2)постановити ухвалу про повне або часткове скасування рішення третейського суду.
 
   2) постановити ухвалу про повне або часткове скасування рішення третейського суду.
 
53. 7.Ухвала суду про скасування рішення третейського суду або про відмову в його скасуванні може бути оскаржена учасниками третейського розгляду у порядку, визначеному цим Кодексом.
 
-38- Шпенов Д.Ю.
Статтю 401-6 доповнити частиною восьмою такого змісту:
"Після розгляду судом скарги справа підлягає поверненню до третейського суду, якщо суд витребував справу з третейського суду".
 
Враховано   7. Ухвала суду про скасування рішення третейського суду або про відмову в його скасуванні може бути оскаржена у порядку, визначеному цим Кодексом для оскарження рішення суду першої інстанції.
8. Після розгляду судом заяви про скасування рішення третейського суду справа підлягає поверненню до третейського суду, якщо суд витребував справу з третейського суду.
Стаття 389-5. Підстави для скасування рішення третейського суду
1. Рішення третейського суду може бути скасовано лише у випадках, передбачених цією статтею.
2. Рішення третейського суду може бути скасовано у разі, якщо:
1) справа, у якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону;
2) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;
3) третейську угоду визнано судом недійсною;
4) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам закону;
5) третейський суд вирішив питання про права і обов'язки осіб, які не брали участь у справі.
3. Скасування судом рішення третейського суду не позбавляє сторони права повторно звернутися до третейського суду, крім випадків, передбачених законом.
4. Рішення міжнародного комерційного арбітражу може бути скасовано судом лише з підстав, передбачених міжнародним договором України та/або Законом України "Про міжнародний комерційний арбітраж".
 
    -39- Коновалюк В.І.
Запропоновану редакцію статті 401-6 ЦПК України доповнити частиною восьмою такого змісту:
"8. Після розгляду судом скарги на рішення третейського суду та постановлення відповідної ухвали справа, отримана судом від постійно діючого третейського суду, підлягає поверненню до такого третейського суду".
 
Враховано частково    
    -40- Притика Д.М.
Проект доповнити статтею 389-5 такого змісту:
„Стаття 389-5. Підстави для скасування рішення третейського суду
1. Рішення третейського суду може бути скасовано лише у випадках, передбачених цією статтею.
2. Рішення третейського суду може бути скасовано у разі, якщо:
1) справа, по якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону;
2) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;
3) третейську угоду визнано судом недійсною;
4) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам закону;
5) третейський суд вирішив питання про права і обов'язки осіб, які не брали участь у справі.
3. Скасування судом рішення третейського суду не позбавляє сторони права повторно звернутися до третейського суду, крім випадків, передбачених законом.
4. Рішення міжнародного комерційного арбітражу може бути скасовано судом лише з підстав, передбачених міжнародним договором України та/або Законом України "Про міжнародний комерційний арбітраж".
 
Враховано    
54. Стаття 401-7. Зміст ухвали суду
 
-41- Притика Д.М.
Статтю 401-7 замінити статтею 389-6 та викласти в такій редакції:
„Стаття 389-6. Ухвала суду у справі про оскарження рішення третейського суду
1. За наслідками розгляду справи про оскарження рішення третейського суду суд постановляє ухвалу за правилами, встановленими цим Кодексом для ухвалення рішення.
2. В ухвалі суду має бути також зазначено:
1) відомості про рішення третейського суду, що оскаржується, місце його прийняття;
2) найменування і склад третейського суду, що прийняв рішення, яке оскаржується;
3) ім’я (найменування) сторін третейського спору;
4) вказівка про скасування рішення третейського суду повністю або частково, або про відмову в задоволенні вимог заявника повністю або частково".
 
Враховано   Стаття 389-6. Ухвала суду у справі про оскарження рішення третейського суду
1. За наслідками розгляду справи про оскарження рішення третейського суду суд постановляє ухвалу за правилами, встановленими цим Кодексом для ухвалення рішення.
 
55. 1. Ухвала суду складається з:
 
   2. В ухвалі суду має бути також зазначено:
 
56. 1)вступної частини із зазначенням:
 
      
57. часу і місця її постановлення;
 
   1) відомості про рішення третейського суду, що оскаржується, місце його прийняття;
 
58. найменування суду;
 
      
59. прізвища та ініціалів головуючого судді;
 
   2) найменування і склад третейського суду, що прийняв рішення, яке оскаржується;
 
60. прізвища та ініціалів секретаря судового засідання;
 
      
61. повних імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі;
 
   3) ім’я (найменування) сторін третейського спору;
 
62. предмет оскарження;
 
      
63. 2)описової частини із зазначенням:
 
      
64. короткого змісту скарги і рішення третейського суду;
 
   4) вказівка про скасування рішення третейського суду повністю або частково, або про відмову в задоволенні вимог заявника повністю або частково.
 
65. узагальнених доводів особи, яка подала скаргу;
 
      
66. узагальнених доводів та заперечень інших осіб, які беруть участь у справі;
 
      
67. 3)мотивувальної частини із зазначенням мотивів, з яких суд дійшов висновків, і закону, яким керувався суд, постановляючи ухвалу;
 
      
68. 4)резолютивної частини із зазначенням:
 
      
69. висновку суду;
 
      
70. розподілу судових витрат;
 
      
71. строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження.
 
      
72. Глава 2. Видача виконавчих листів за рішеннями третейських судів
 
-42- Притика Д.М.
Назву глави 2 викласти в такій редакції:
„Глава 2. Провадження у справах про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів".
 
Враховано   Глава 2
ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ВИДАЧУ ВИКОНАВЧИХ ЛИСТІВ НА ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ
 
73. Стаття 401-8. Право на звернення до суду про видачу виконавчого листа
 
-43- Притика Д.М.
Статтю 401-8 замінити статтею 389-7 такого змісту:
„Стаття 389-7. Видача виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
1. Питання видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду розглядається судом за заявою особи, на користь якої прийнято рішення третейського суду.
2. Заява про видачу виконавчого листа про примусове виконання рішення третейського суду подається до суду за місцем проведення третейського розгляду протягом трьох років з дня прийняття рішення третейським судом.
3. Заява, подана після закінчення строку, встановленого частиною другою цієї статті, залишається без розгляду, якщо суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала.
4. Надання дозволу на примусове виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, якщо місце арбітражу знаходиться на території України, здійснюється у порядку, передбаченому статтями 391-398 цього Кодексу".
 
Враховано   Стаття 389-7. Видача виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
 
74. 1.Особа, на користь якої прийнято рішення третейського суду, має право звернутись із заявою про видачу виконавчого листа до місцевого суду за місцем розгляду справи третейським судом.
 
   1. Питання видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду розглядається судом за заявою особи, на користь якої прийнято рішення третейського суду.
 
75. 2.Заява про видачу виконавчого листа може бути подана протягом трьох років з дня прийняття рішення третейським судом.
 
   2. Заява про видачу виконавчого листа про примусове виконання рішення третейського суду подається до суду за місцем проведення третейського розгляду протягом трьох років з дня прийняття рішення третейським судом.
3. Заява, подана після закінчення строку, встановленого частиною другою цієї статті, залишається без розгляду, якщо суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала.
4. Надання дозволу на примусове виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, якщо місце арбітражу знаходиться на території України, здійснюється у порядку, передбаченому статтями 391-398 цього Кодексу".
 
76. Стаття 401-9. Форма і зміст заяви про видачу виконавчого листа
 
-44- Притика Д.М.
Статтю 401-9 замінити статтею 389-8 такого змісту:
„Стаття 389-8. Форма і зміст заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
1. Заява про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду подається у письмовій формі і має бути підписана особою, на користь якої прийнято рішення третейського суду, чи її представником.
2. У заяві про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду повинні бути зазначені:
1) найменування суду, до якого подається заява;
2) найменування і склад третейського суду, який прийняв рішення, за яким має бути виданий виконавчий лист;
3) імена (найменування) учасників третейського розгляду, їх місце проживання чи місце знаходження;
4) дата і місце прийняття рішення третейським судом;
5) дата отримання рішення третейського суду особою, яка звернулася із заявою;
6) вимога заявника про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішенням третейського суду;
У заяві можуть бути зазначені й інші відомості, якщо вони мають значення для розгляду цієї заяви (номери засобів зв’язку, факсів, адреса електронної пошти сторін та третейського суду тощо).
3. До заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду додаються:
1) оригінал рішення третейського суду або його копія, яка засвідчена у
встановленому порядку. Копія рішення постійно діючого третейського суду засвідчується головою постійно діючого третейського суду, а копія рішення третейського суду для вирішення конкретного спору має бути нотаріально засвідчена;
2) оригінал третейської угоди або її копія, засвідчена у встановленому
порядку;
3) документи, що підтверджують сплату судового збору та оплату витрат
на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи;
4) копія заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду відповідно до кількості учасників судового розгляду;
5) довіреність або інший документ, що підтвердує повноваження особи на підписання заяви.
4. Заява про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, подана без додержання вимог, визначених у цій статті, а також у разі несплати суми судового збору чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи повертається особі, яка її подала, чи залишається без руху в порядку, встановленому статтею 121 цього Кодексу ".
 
Враховано   Стаття 389-8. Форма і зміст заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
 
77. 1. Заява про видачу виконавчого листа подається в письмовій формі і повинна містити в собі:
 
   1. Заява про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду подається у письмовій формі і має бути підписана особою, на користь якої прийнято рішення третейського суду, чи її представником.
2. У заяві про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду мають бути зазначені:
 
78. 1)найменування суду, до якого подається заява;
 
   1) найменування суду, до якого подається заява;
 
79. 2)найменування і персональний склад третейського суду, який виніс рішення, за яким має бути виданий виконавчий лист;
 
   2) найменування і склад третейського суду, який прийняв рішення, за яким має бути виданий виконавчий лист;
 
80. 3)імена (найменування) учасників третейського розгляду, їх місце проживання (місце знаходження);
 
   3) ім’я (найменування) учасників третейського розгляду, їх місце проживання (перебування) чи місцезнаходження;
 
81. 4)місце і дату прийняття рішення третейським судом;
 
   4) дата і місце прийняття рішення третейським судом;
5) дата отримання рішення третейського суду особою, яка звернулася із заявою;
 
82. 5)вимогу про видачу виконавчого листа за рішенням третейського суду);
 
   6) вимога заявника про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду;
У заяві можуть бути зазначені й інші відомості, якщо вони мають значення для розгляду цієї заяви (номери засобів зв’язку, факсів, адреса електронної пошти сторін та третейського суду тощо).
 
83. 2.Заява про видачу виконавчого листа підписується особою, яка її подає. До скарги, поданої представником, повинна бути додана довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника.
 
-45- Шпенов Д.Ю.
У другому реченні частини 2 статті 401-9- слово "скарги" замінити на слово "заяви".
 
Враховано у п.5 ч.3 цієї статті     
84. 3.До заяви про видачу виконавчого листа додаються:
 
   3. До заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду додаються:
 
85. 1)оригінал рішення третейського суду або його копія, яка засвідчена у встановленому порядку;
 
   1) оригінал рішення третейського суду або належним чином завірена його копія. Копія рішення постійно діючого третейського суду завіряється головою постійно діючого третейського суду, а копія рішення третейського суду для вирішення конкретного спору має бути нотаріально завірена;
 
86. 2)оригінал третейської угоди або її копія, засвідчена у встановленому порядку;
 
   2) оригінал третейської угоди або належним чином завірена її копія;
 
87. 3)документи, що підтверджують сплату судового збору та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
 
-46- Коновалюк В.І.
Запропоновану редакцію статті 401-9 ЦПК України доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. У випадку якщо заява не підлягає розгляду в судах у порядку цивільного судочинства, до скарги застосуються положення частини другої статті 122 цього Кодексу".
 
Відхилено Ст. 122 регулює порядок відкриття провадження, а не повернення заяви  3) документи, що підтверджують сплату судового збору та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи;
4) копія заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду відповідно до кількості учасників судового розгляду;
5) довіреність або інший документ, що підтвердує повноваження особи на підписання заяви.
 
88. 5.До заяви, яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених цією статтею, застосовуються положення статті 121 цього Кодексу.
 
   4. Заява про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, подана без додержання вимог, визначених у цій статті, а також у разі несплати суми судового збору чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи повертається особі, яка її подала, чи залишається без руху в порядку, встановленому статтею 121 цього Кодексу.
 
89. 6.Про прийняття заяви до розгляду або повернення заяви суддя постановляє ухвалу. Ухвалу судді про повернення заяви може бути оскаржено в апеляційному порядку.
 
-47- Коновалюк В.І.
Частину 6 запропонованої редакції статті 401-9 ЦПК України після слів "Про прийняття заяви до розгляду або про повернення заяви" доповнити словами ", чи про відмову у відкритті провадження".
 
Відхилено      
90. 7.У разі прийняття заяви до розгляду суд витребовує справу з постійно діючого третейського суду, в якому вона зберігається. Справа повинна бути направлена до суду протягом п'яти днів від дня надходження вимоги.
 
      
91. Стаття 401-10. Розгляд заяви про видачу виконавчого листа за рішенням третейського суду
 
-48- Притика Д.М.
Статтю 401-10 замінити статтею 389-9 такого змісту:
„Стаття 389-9. Порядок розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
1. Заява про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду розглядається суддею одноособово протягом п"ятнадцяти днів з дня її надходження до суду в судовому засіданні з викликом сторін. Неявка сторін чи однієї із сторін, належним чином повідомлених про час і місце розгляду справи, не є перешкодою для судового розгляду заяви.
2. При розгляді заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду за клопотанням однієї із сторін, суд витребовує справу з постійно діючого третейського суду, в якому вона зберігається. Справа має бути направлена до суду протягом п"яти днів від дня надходження вимоги. У такому випадку строк вирішення заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду продовжується до одного місяця з дня її надходження до суду.
3. При розгляді справи в судовому засіданні суд встановлює наявність чи відсутність підстав для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, передбачених статтею 389-10 цього Кодексу.
4. Якщо до суду надійшла заява про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, а в його провадженні чи в провадженні іншого суду є заява про оскарження і скасування цього рішення третейського суду, суд на підставі пункту 4 частини першої статті 201 цього Кодексу зупиняє провадження по заяві про видачу виконавчого листа до набрання законної сили ухвалою суду, якою було відмовлено в задоволенні заяви про скасування оскарженого рішення третейського суду".
 
Враховано   Стаття 389-9. Порядок розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
 
    -49- Коновалюк В.І.
Запропоновану редакцію статті 401-10 ЦПК України доповнити частиною першою такого змісту:
"1. Заява про видачу виконавчого листа за рішенням третейського суду подається до місцевого суду, де вона реєструється з дотриманням порядку, встановленого частинами другою і третьою статті 11-1 цього Кодексу, та не пізніше наступного дня передається визначеному судді".
У зв’язку з цим частини першу-п’яту вважати відповідно другою-шостою.
 
Відхилено Це загальні положення, а в даному проекті передбачаються особливості провадження певної категорії справ   
92. 1.Заява про видачу виконавчого листа за рішенням третейського суду підлягає розгляду судом протягом одного місяця з дня її надходження до суду.
 
-50- Шпенов Д.Ю.
В частині 1 статті 401-10 слова "одного місяця" замінити на "15 днів".
 
Враховано   1. Заява про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду розглядається суддею одноособово протягом п’ятнадцяти днів з дня її надходження до суду в судовому засіданні з викликом сторін. Неявка сторін чи однієї із сторін, належним чином повідомлених про час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду заяви.
 
    -51- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 290-10 (в редакції першого читання: статті 401-10) викласти в такій редакції:
"1. Заява про видачу виконавчого листа за рішенням третейського суду підлягає розгляду судом протягом п’ятнадцяти днів з дня її надходження до суду".
Ця зміна вноситься з метою узгодження з відповідним строком, встановленим у статті 56 Закону України "Про третейські суди".
 
Враховано    
93. 2.Заява про видачу виконавчого листа за рішенням третейського суду розглядається суддею одноособове в судовому засіданні з викликом сторін і заінтересованих осіб, їхня неявка не є перешкодою для вирішення питання про видачу виконавчого листа за рішенням третейського суду.
 
-52- Шпенов Д.Ю.
В частині 2 статті 401-10 слово "одноособове" замінити на "одноособово".
 
Враховано   2. При розгляді заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду за клопотанням однієї із сторін суд витребовує справу з постійно діючого третейського суду, в якому вона зберігається. Справа має бути направлена до суду протягом п’яти днів від дня надходження вимоги. У такому разі строк розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду продовжується до одного місяця з дня її надходження до суду.
 
94. 3.При розгляді заяви про видачу виконавчого листа в судовому засіданні суд встановлює наявність чи відсутність підстав для видачі виконавчого листа, встановлених статтею 401-11 цього Кодексу.
 
   3. При розгляді справи в судовому засіданні суд встановлює наявність чи відсутність підстав для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, передбачених статтею 389-10 цього Кодексу.
 
95. 4.Якщо до суду надійшла заява про видачу виконавчого листа за рішенням третейського суду, а в його провадженні чи в провадженні іншого суду є заява про оскарження і скасування цього рішення третейського суду, суд на підставі п. 4 частини першої статті 201 цього Кодексу зупиняє провадження по заяві про видачу виконавчого листа до набрання законної сили рішенням компетентного суду, яким було відмовлено в задоволенні заяви про скасування оскарженого рішення третейського суду.
 
   4. Якщо до суду надійшла заява про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, а в його провадженні чи в провадженні іншого суду є заява про оскарження і скасування цього рішення третейського суду, суд на підставі пункту 4 частини першої статті 201 цього Кодексу зупиняє провадження по заяві про видачу виконавчого листа до набрання законної сили ухвалою суду, якою відмовлено в задоволенні заяви про скасування оскарженого рішення третейського суду.
 
96. 5.За результатами розгляду заяви про видачу виконавчого листа за рішенням третейського суду суд має право:
 
      
97. 1)постановити ухвалу про відмову у задоволенні заяви про видачу виконавчого листа;
 
      
98. 2)постановити ухвалу про видачу виконавчого листа.
 
-53- Коновалюк В.І.
Запропоновану редакцію статті 401-10 ЦПК України доповнити новою частиною такого змісту:
"Суд не обмежений заявою про видачу виконавчого листа за рішенням третейського суду. У разі, якщо за результатами розгляду заяви про видачу виконавчого листа за рішенням третейського суду судом буде встановлено наявність підстав для скасування рішення третейського суду, суд має право постановити ухвалу про повне або часткове скасування рішення третейського суду".
У зв’язку з цим частини шосту-сьому вважати відповідно восьмою-дев’ятою.
 
Відхилено      
99. 6. Ухвала постановляється у письмовій формі і в ній повинно бути зазначено:
 
      
100. 1)найменування і склад третейського суду, який прийняв рішення;
 
      
101. 2)ім'я або найменування сторін третейського спору;
 
      
102. 3)дані про рішення третейського суду, за яким заявник просить видати
 
-54- Шпенов Д.Ю.
Пункт 3 частини 6 статті 401-10 викласти у такій редакції:
"3) зміст резолютивної частини рішення третейського суду;".
 
Враховано частково у ст.389-11     
103. 4)виконавчий лист;
 
-55- Шпенов Д.Ю.
Пункт 4 частини 6 статті 401-10 викласти у такій редакції:
"4) висновок суду про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду або відмову в задоволенні заяви про видачу виконавчого документа".
 
Враховано частково у ст.389-11     
104. 5)вказівку про видачу виконавчого листа або про відмову у його видачі.
 
      
105. 7.Ухвала про відмову у видачі виконавчого листа за рішенням третейського суду не перешкоджає сторонам звернутися до компетентного суду за вирішенням спору у загальному порядку.
 
-56- Притика Д.М.
Частину сьому статті 401-10 викласти в такій редакції:
"7. Ухвала суду про відмову у видачі виконавчого листа може бути оскаржена сторонами в апеляційному порядку протягом п’ятнадцяти днів після винесення судом ухвали про відмову у видачі виконавчого листа".
 
Враховано у ст.389-11     
    -57- Шпенов Д.Ю.
Частину 7 статті 401-10 виключити.
 
Враховано    
106. Стаття 401-11. Підстави для відмови у видачі виконавчого листа за рішенням третейського суду
 
-58- Притика Д.М.
Статтю 401-11 замінити статтею 389-10 та пункти 1-6 ч.1 викласти в такій редакції:
„Стаття 389-10. Підстави для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
1. Суд відмовляє у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, якщо:
1) на день ухвалення рішення за заявою про видачу виконавчого листа рішення третейського суду скасовано судом;
2) справа, по якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча
третейському суду відповідно до закону;
3) пропущено встановлений строк для звернення за видачею виконавчого листа, а причини його пропуску не визнані судом поважними;
4) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;
5) третейська угода визнана недійсною;
6) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам закону;"
 
Враховано   Стаття 389-10. Підстави для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
 
107. 1. Суд відмовляє у видачі виконавчого листа за рішенням третейського суду, якщо ним при розгляді заяви було встановлено, що:
 
   1. Суд відмовляє у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, якщо:
 
108. 1)на день прийняття рішення за заявою про видачу виконавчого документа рішення третейського суду скасовано;
 
   1) на день ухвалення рішення за заявою про видачу виконавчого листа рішення третейського суду скасовано судом;
 
109. 2)справа, по якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону;
 
   2) справа, у якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону;
 
110. 3)пропущено строк, встановлений для звернення за видачею виконавчого документа, а причини його пропуску не визнані судом поважними;
 
   3) пропущено встановлений строк для звернення за видачею виконавчого листа, а причини його пропуску не визнані судом поважними;
 
111. 4)рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;
 
   4) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;
 
112. 5)третейська угода визнана недійсною;
 
   5) третейська угода визнана недійсною;
 
113. 6)склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам Закону України "Про третейські суди";
 
   6) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам закону;
 
114. 7)рішення третейського суду містить способи захисту прав та охоронюваних інтересів, які не передбачені законами України;
 
   7) рішення третейського суду містить способи захисту прав та охоронюваних інтересів, не передбачені законом;
 
115. 8)постійно діючий третейський суд не надав на вимогу суду відповідну справу;
 
   8) постійно діючий третейський суд не надав на вимогу суду відповідну справу;
 
116. 9)третейський суд вирішив питання про права і обов'язки осіб, які не брали участь у справі.
 
-59- Шпенов Д.Ю.
Статтю 401-11 доповнити частиною 2 наступного змісту:
"2. Після розгляду судом заяви про видачу виконавчого листа справа підлягає поверненню до третейського суду".
 
Враховано у ч.8 ст.389-11  9) третейський суд вирішив питання про права і обов'язки осіб, які не брали участь у справі.
Стаття 389-11. Ухвала суду про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду або про відмову у його видачі
1. За результатами розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду суд постановляє ухвалу про видачу виконавчого листа або про відмову у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду за правилами, встановленими цим Кодексом для ухвалення рішення.
2. В ухвалі суду має бути також зазначено:
1) найменування і склад третейського суду, який прийняв рішення;
2) ім’я (найменування) сторін третейського спору;
3) дані про рішення третейського суду, за яким заявник просить видати виконавчий лист;
4) вказівка про видачу виконавчого листа або про відмову у його видачі.
3. Ухвала суду про відмову у видачі виконавчого листа може бути оскаржена сторонами в апеляційному порядку протягом п`ятнадцяти днів з дня її постановлення судом.
4. Після набрання законної сили ухвалою про відмову у видачі виконавчого листа спір між сторонами може бути вирішений судом у загальному порядку.
5. Ухвала суду про відмову у видачі виконавчого листа, якщо вона не була оскаржена в апеляційному порядку, набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.
У разі подання апеляційної скарги ухвала суду набирає законної сили після розгляду справи судом апеляційної інстанції.
6. Ухвала про видачу виконавчого листа направляється сторонам протягом п`яти днів з дня її постановлення.
7. Сторона, на користь якої виданий виконавчий лист, одержує його безпосередньо у суді.
8. Після розгляду судом заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду справа підлягає поверненню до постійно діючого третейського суду".
 
    -60- Притика Д.М.
Проект доповнити статтею 389-11 такого змісту:
„Стаття 389-11. Ухвала суду про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду або про відмову у його видачі
1. За результатами розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду суд постановляє ухвалу про видачу виконавчого листа або про відмову у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду за правилами, встановленими цим Кодексом для ухвалення рішення.
2. В ухвалі суду має бути також зазначено:
1) найменування і склад третейського суду, який прийняв рішення;
2) ім’я (найменування) сторін третейського спору;
3) дані про рішення третейського суду, за яким заявник просить видати виконавчий лист;
4) вказівка про видачу виконавчого листа або про відмову у його видачі.
3. Ухвала суду про відмову у видачі виконавчого листа може бути оскаржена сторонами в апеляційному порядку протягом п`ятнадцяти днів з дня її постановлення судом.
4. Після набрання законної сили ухвалою про відмову у видачі виконавчого листа спір між сторонами може бути вирішений судом у загальному порядку.
5. Ухвала суду про відмову у видачі виконавчого листа, якщо вона не була оскаржена в апеляційному порядку, набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.
У разі подання апеляційної скарги ухвала суду набирає законної сили після розгляду справи судом апеляційної інстанції.
6. Ухвала про видачу виконавчого листа направляється сторонам протягом п`яти днів з дня її постановлення.
7. Сторона на користь якої виданий виконавчий лист, одержує його безпосередньо у суді.
8. Після розгляду судом заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду справа підлягає поверненню до постійно діючого третейського суду".
 
Враховано    
117. ІІ. У частині четвертій статті 51 Закону України "Про третейські суди" ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 35, ст.412)слова "Заяву про скасування" замінити словами "Скаргу на".
 
-61- Притика Д.М.
Внесення змін до Закону України „Про третейські суди" виключити із проекту.
 
Враховано      
    -62- Коновалюк В.І.
Розділ ІІ законопроекту, яким вносяться зміни до Закону України "Про третейські суди" доповнити змінами до статті 56 в такій редакції:
"1) у частині першій слова "15 днів" замінити словами "одного місяця";
2) у частині другій останнє речення видалити з тексту".
 
Відхилено    
    -63- Коновалюк В.І.
До тексту законопроекту додати новий розділ ІІІ такого змісту:
"ІІІ. До тексту Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 6, ст. 56) внести такі зміни:
1. Частину другу статті 12 доповнити абзацом другим такого змісту:
"У випадках, передбачених законом, прийняте третейським судом рішення може бути оскаржене до господарського суду".
2. Доповнити частину першу статті 106 пунктами 22-28 такого змісту:
"22) про повернення заяви про видачу наказу за рішенням третейського суду;
23) про відмову у прийнятті заяви про видачу наказу
24) про відмову у видачі наказу за рішенням третейського суду;
25) про повне або часткове скасування рішення третейського суду;
26) про відмову у прийнятті скарги на рішення третейського суду,
27) про повернення скарги на рішення третейського суду,
28) про відмову у задоволенні скарги на рішення третейського суду і залишення рішення без змін".
3. Доповнити розділом ХІІІ-1 такого змісту:
"Розділ ХІІІ-1. Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів і про видачу наказів за рішеннями третейських судів
Глава 1. Оскарження рішень третейських судів
Стаття 114-1. Право оскарження рішення третейського суду
Рішення третейського суду може бути оскаржено повністю або частково до господарського суду за місцем розгляду справи третейським судом.
Скаргу на рішення третейського суду може бути подано сторонами, третіми особами протягом трьох місяців з дня прийняття рішення третейським судом, а особами, які не брали участі у справі, якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов'язки, протягом трьох місяців з дня, коли вони дізналися або повинні були дізнатися про прийняття рішення третейського суду.
Скарга, подана після закінчення строку, встановленого цією статтею, залишається без розгляду, якщо господарський суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала.
Стаття 114-2. Форма і зміст скарги
Скарга на рішення третейського суду подається в письмовій формі.
У скарзі мають бути зазначені:
Найменування господарського суду, до якого подається скарга;
ім'я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місцезнаходження;
ім'я (найменування) учасників третейського розгляду, їх місцезнаходження;
найменування та склад третейського суду, який прийняв рішення;
дата і місце прийняття рішення третейського суду;
підстава для оскарження і скасування рішення третейського суду, передбачена Законом України "Про третейські суди";
клопотання особи, яка подала скаргу;
перелік документів та інших матеріалів, що додаються.
Скарга підписується особою, яка її подає, або її представником.
До скарги на рішення третейського суду додаються:
оригінал рішення третейського суду або належним чином завірена копія;
оригінал третейської угоди або належним чином завірена її копія;
письмові матеріали, подані на обґрунтування підстав скасування рішення третейського суду;
документи, що підтверджують сплату судового збору та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
До скарги, поданої представником, повинна бути додана довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника.
До скарги додаються копії скарги та доданих до неї документів відповідно до кількості учасників третейського розгляду.
У випадку, якщо скарга на рішення третейського суду не підлягає розгляду в господарських судах, до такої скарги застосовуються положення статті 62 цього Кодексу.
У випадку, якщо скарга на рішення третейського суду не оформлена відповідно до вимог, встановлених цією статтею, а також у разі несплати суми судового збору чи несплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи до таких скарг застосовуються положення статті 63 цього Кодексу.
Стаття 114-3. Порядок прийняття скарги до розгляду
Скарга подається до господарського суду. Питання про прийняття скарги вирішується суддею, якому вона була передана у порядку, встановленому частиною третьою статті 2-1 цього Кодексу.
Питання про прийняття скарги до розгляду суддя вирішує протягом трьох днів після надходження справи до господарського суду.
Про прийняття скарги до розгляду, про відмову у прийнятті скарги або про повернення скарги суддя постановляє ухвалу. Ухвалу судді про відмову у прийнятті скарги або про повернення скарги може бути оскаржено в апеляційному порядку.
Господарський суд не пізніше наступного дня після постановлення ухвали про прийняття скарги до розгляду повідомляє відповідний третейський суд, а також надсилає копії скарги та доданих матеріалів учасникам третейського розгляду, і встановлює строк, протягом якого ними можуть бути подані заперечення на скаргу.
Стаття 114-4. Підготовка справи до розгляду
1.Господарський суд до початку розгляду справи витребує з постійно діючого третейського суду справу, рішення у якій оскаржується, а також за клопотанням особи яка бере участь у справі витребує докази у порядку, встановленому цим Кодексом.
2. Постійно діючий третейський суд, рішення якого оскаржується, в продовж п’яти днів, з моменту отримання ухвали про прийняття скарги на рішення третейського суду до розгляду, направляє до відповідного господарського суду справу, рішення по якій оскаржується.
Стаття 114-5. Судовий розгляд справи
Справа про оскарження рішення третейського суду розглядається суддею одноособове протягом одного місяця з дня надходження скарги до господарського суду.
Про час і місце розгляду справи повідомляються особи, які беруть участь у справі. Неявка осіб, належним чином повідомлених про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розглядові справи.
При розгляді справи в судовому засіданні господарський суд встановлює наявність або відсутність підстав для скасування рішення третейського суду, передбачених Законом України "Про третейські суди".
Господарський суд не обмежений доводами скарги на рішення третейського суду, якщо під час розгляду справи буде встановлено обов'язкові підстави для скасування рішення третейського суду, визначені законом.
Справа розглядається господарським судом за правилами, встановленими для розгляду справи судом першої інстанції, з особливостями, встановленими цим розділом.
За наслідками розгляду скарги на рішення третейського суду господарський суд має право:
постановити ухвалу про відмову у задоволенні скарги і залишення рішення без змін;
постановити ухвалу про повне або часткове скасування рішення третейського суду.
7.Ухвала господарського суду про скасування рішення третейського суду або про відмову в його скасуванні може бути оскаржена учасниками третейського розгляду у порядку, визначеному цим Кодексом.
8. Після розгляду господарським судом скарги на рішення третейського суду та постановлення відповідної ухвали справа отримана господарським судом від постійно діючого третейського суду підлягає поверненню до такого третейського суду.
Стаття 114-6. Зміст ухвали господарського суду
1. Ухвала господарського суду складається з:
1)вступної частини із зазначенням:
часу і місця її постановлення;
найменування господарського суду;
прізвища та ініціалів головуючого судді;
прізвища та ініціалів секретаря судового засідання;
повних імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі;
предмет оскарження;
2)описової частини із зазначенням:
короткого змісту скарги і рішення третейського суду;
узагальнених доводів особи, яка подала скаргу;
узагальнених доводів та заперечень інших осіб, які беруть участь у справі;
3)мотивувальної частини із зазначенням мотивів, з яких господарський суд дійшов висновків, і закону, яким керувався господарський суд, постановляючи ухвалу;
4)резолютивної частини із зазначенням:
висновку господарського суду;
розподілу судових витрат;
строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження.
Глава 2. Видача наказів за рішеннями третейських судів
Стаття 114-7. Право на звернення до господарського суду про видачу наказу
Особа, на користь якої прийнято рішення третейського суду, має право звернутись із заявою про видачу наказу до господарського суду за місцем розгляду справи третейським судом.
Заява про видачу наказу може бути подана протягом трьох років з дня прийняття рішення третейським судом.
Стаття 114-8. Форма і зміст заяви про видачу наказу
1.Заява про видачу наказу подається в письмовій формі і повинна містити в собі:
найменування господарського суду, до якого подається заява;
найменування і персональний склад третейського суду, який виніс рішення, за яким має бути виданий наказ;
імена (найменування) учасників третейського розгляду, їх місце проживання (місце знаходження);
місце і дату прийняття рішення третейським судом;
вимогу про видачу наказу за рішенням третейського суду);
Заява про видачу наказу підписується особою, яка її подає. До скарги, поданої представником, повинна бути додана довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника.
До заяви про видачу наказу додаються:
оригінал рішення третейського суду або його копія, яка засвідчена у встановленому порядку;
оригінал третейської угоди або її копія, засвідчена у встановленому порядку;
документи, що підтверджують сплату судового збору та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
Питання про прийняття заяви про видачу наказу вирішується суддею, якому вона була передана у порядку, встановленому частиною третьою статті 2-1 цього Кодексу
У випадку, якщо заява про видачу наказу не підлягає розгляду в господарських судах, до такої скарги застосовуються положення статті 62 цього Кодексу
До заяви, яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених цією статтею, застосовуються положення статті 63 цього Кодексу.
Про прийняття заяви до розгляду, про відмову у прийнятті заяви або про повернення заяви суддя постановляє ухвалу. Ухвалу судді про відмову у прийнятті заяви або про повернення заяви може бути оскаржено в апеляційному порядку.
У разі прийняття заяви до розгляду господарський суд витребує справу з постійно діючого третейського суду, в якому вона зберігається. Справа повинна бути направлена до господарського суду протягом п'яти днів від дня надходження вимоги.
Стаття 114-9. Розгляд заяви про видачу наказу за рішенням третейського суду
Заява про видачу наказу за рішенням третейського суду підлягає розгляду судом протягом одного місяця з дня її надходження до господарського суду.
Заява про видачу наказу за рішенням третейського суду розглядається суддею одноособове в судовому засіданні з викликом сторін і заінтересованих осіб, їхня неявка не є перешкодою для вирішення питання про видачу наказу за рішенням третейського суду.
При розгляді заяви про видачу наказу в судовому засіданні господарський суд встановлює наявність чи відсутність підстав для видачі наказу, встановлених статтею 114-10 цього Кодексу.
Якщо до господарського суду надійшла заява про наказу за рішенням третейського суду, а в його провадженні чи в провадженні іншого суду є заява про оскарження і скасування цього рішення третейського суду, господарський суд на підставі частини першої статті 79 цього Кодексу зупиняє провадження по заяві про видачу наказу до набрання законної сили рішенням компетентного суду, яким було відмовлено в задоволенні заяви про скасування оскарженого рішення третейського суду.
За результатами розгляду заяви про видачу наказу за рішенням третейського суду господарський суд має право:
постановити ухвалу про відмову у задоволенні заяви про видачу наказу;
постановити ухвалу про видачу наказу.
6. Господарський суд не обмежений заявою про видачу наказу за рішенням третейського суду. У разі, якщо за результатами розгляду заяви про видачу наказу за рішенням третейського суду господарським судом буде встановлено наявність підстав для скасування рішення третейського суду, господарський суд має право постановити ухвалу про повне або часткове скасування рішення третейського суду.
7. Ухвала постановляється у письмовій формі і в ній повинно бути зазначено:
найменування і склад третейського суду, який прийняв рішення;
ім'я або найменування сторін третейського спору;
дані про рішення третейського суду, за яким заявник просить видати наказ;
вказівку про видачу наказу або про відмову у його видачі.
8.Ухвала про відмову у видачі наказу за рішенням третейського суду не перешкоджає сторонам звернутися до компетентного суду за вирішенням спору у загальному порядку.
Стаття 114-10. Підстави для відмови у видачі наказу за рішенням третейського суду
1. Господарський суд відмовляє у видачі наказу за рішенням третейського суду, якщо ним при розгляді заяви було встановлено, що:
на день прийняття рішення за заявою про видачу наказу рішення третейського суду скасовано;
справа, по якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону;
пропущено строк, встановлений для звернення за видачею наказу, а причини його пропуску не визнані судом поважними;
рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;
третейська угода визнана недійсною;
склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам Закону України "Про третейські суди";
рішення третейського суду містить способи захисту прав та охоронюваних інтересів, які не передбачені законами України;
постійно діючий третейський суд не надав на вимогу господарського суду відповідну справу;
третейський суд вирішив питання про права і обов'язки осіб, які не брали участь у справі".
У зв’язку з цим розділ ІІІ "Прикінцеві положення" законопроекту вважати розділом ІV.
 
Відхилено Див. законопроект №5322, який вже прийнято в першому читанні   
118. ІІІ. Прикінцеві положення.
 
-64- Кармазін Ю.А.
У розділі ІІІ "Прикінцеві положення" абзац 1 викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного після дня його опублікування".
 
Відхилено   ІІ. Прикінцеві положення
 
119. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-65- Притика Д.М.
В Прикінцевих положеннях додати пункт такого змісту:
"Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
1) подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення нормативно-правового акта про державне мито у відповідність з цим Законом;
2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом".
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
1) подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення нормативно-правового акта про державне мито у відповідність з цим Законом;
2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

    -66- Коновалюк В.І.
Прикінцеві положення законопроекту викласти в такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року".
 
Відхилено