Кількість абзаців - 23 Таблиця поправок


"Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" (щодо удосконалення законодавства з питань електроенергетики в частині встановлення та розмежування відповідальності суб'єктів) (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України
 
   Про внесення змін до Закону України
 
3. «Про електроенергетику»
 
   «Про електроенергетику»
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. 1. Внести до Закону України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1; 2000 р., № 38, ст. 321; 2003 р., № 52, ст. 378; 2004 р., № 15, ст. 210; 2005 р., № 4, ст. 103, № 33, ст. 428; 2007 р., № 33, ст. 440; із змінами, внесеними Законом України від 25 вересня 2008 року № 601 - ІV) такі зміни:
 
   1. Внести до Закону України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами) такі зміни:
 
6. 1) доповнити статтю 1 абзацом такого змісту:
 
   1) частину першу статті 1 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
7. «електроустановка - комплекс взаємопов’язаних устаткування і споруд, що призначаються для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії.»;
 
-1- Бут Ю.А.
Кармазін Ю.А.
Абзац, що доповнює статтю 1 викласти в такій редакції:
«електроустановка для виробництва електричної енергії - комплекс взаємопов'язаних устаткування і споруд, що призначаються для перетворення, передачі чи розподілу електричної енергії».
Доповнити статтю 1 абзацом в такій редакції:
«електроустановка споживача електричної енергії - комплекс взаємопов'язаних устаткування і споруд, призначених для виробництва або перетворення, передачі, розподілу та споживання електричної енергії».
 
Відхилено З огляду на те, що термін «електроуста-новка» пропонується застосовувати як суто технічне визначення, недо-цільно вирізняти їх за належністю.  «електроустановка - комплекс взаємопов’язаних устаткування і споруд, що призначаються для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії».
У зв’язку з цим абзаци четвертий – тридцять другий вважати відповідно абзацами п’ятим – тридцять третім;
 
8. 2) у статті 24:
 
   2) у статті 24:
 
9. у частині десятій слова «користування електричною енергією» замінити словами «постачання електричної енергії «;
 
   у частині десятій слова «користування електричною енергією» замінити словами «постачання електричної енергії»;
 
10. частину одинадцяту викласти у такій редакції:
 
   частину одинадцяту викласти в такій редакції:
 
11. «У разі відпуску електричної енергії, параметри якості якої з вини енергопостачальника виходять за межі показників, що зазначені у договорі на постачання електричної енергії, енергопостачальник несе відповідальність у вигляді штрафу у розмірі двадцяти п’яти відсотків вартості такої електроенергії.»;
 
   «У разі відпуску електричної енергії, параметри якості якої з вини енергопостачальника виходять за межі показників, визначених у договорі на постачання електричної енергії, енергопостачальник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі двадцяти п’яти відсотків вартості такої електроенергії»;
 
12. доповнити статтю після частини одинадцятої новою частиною такого змісту:
 
   після частини одинадцятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
13. «Енергопостачальник не несе відповідальності перед споживачем електричної енергії у разі переривання постачання електричної енергії, якщо на момент настання події схема живлення споживача електроенергії з вини споживача не відповідала вимогам нормативно-технічних документів.».
 
-2- Романюк М.П.
Після слова «настання» доповнити словом «цієї».
 
Враховано   «Енергопостачальник не несе відповідальності перед споживачем електричної енергії у разі переривання постачання електричної енергії, якщо на момент настання цієї події схема живлення споживача електроенергії з вини споживача не відповідала вимогам нормативно-технічних документів».
 
14. У зв’язку з цим частини дванадцяту і тринадцяту вважати відповідно частинами тринадцятою і чотирнадцятою;
 
   У зв’язку з цим частини дванадцяту і тринадцяту вважати відповідно частинами тринадцятою і чотирнадцятою;
 
15. 3) доповнити Закон статтею 24-1 такого змісту:
 
   3) доповнити статтею 24-1 такого змісту:
 
16. «Стаття 24-1. Відповідальність суб’єктів електроенергетики при виробництві, передачі та постачанні електричної енергії
 
-3- Кабінет Міністрів України
Назву статті 24-1 викласти у такій редакції:
«Відповідальність суб’єктів електро-енергетики за збитки, завдані при виробництві, передачі та постачанні електричної енергії»
 
Враховано   «Стаття 24-1. Відповідальність суб’єктів електроенергетики за збитки, завдані при виробництві, передачі та постачанні електричної енергії
 
17. Відповідальність за збитки, завдані внаслідок переривання процесу виробництва, передачі та постачання електричної енергії та/або внаслідок виробництва, передачі та постачання електричної енергії, параметри якості якої виходять за межі показників, що визначені державними стандартами України, несе той суб’єкт електроенергетики, з вини і в мережах якого сталися події, що призвели до таких збитків.
 
-4- Бут Ю.А.
Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 24-1 викласти в такій редакції:
«Постачальник послуг несе відповідальність перед споживачем за збитки, завдані внаслідок переривання процесу виробництва, передачі та постачання електричної енергії та/або внаслідок виробництва, передачі та постачання електричної енергії, параметри якості якої виходять за межі показників, що визначені державними стандартами України».
 
Відхилено Запропонована поправка суперечить меті законопроекту  Відповідальність за збитки, завдані внаслідок переривання процесу виробництва, передачі та постачання електричної енергії та/або внаслідок виробництва, передачі та постачання електричної енергії, параметри якості якої виходять за межі показників, визначених державними стандартами України, несе той суб’єкт електроенергетики, з вини і в мережах якого сталися події, що призвели до таких збитків.
 
18. Порядок відшкодування збитків, завданих унаслідок переривання процесу виробництва, передачі та постачання електроенергії та/або внаслідок виробництва, передачі та постачання електроенергії, параметри якості якої виходять за межі показників, що визначені державними стандартами України, встановлюється у відповідних договорах між суб’єктами електроенергетики, що здійснюють виробництво, передачу та постачання електроенергії.»;
 
-5- Романюк М.П.
Доповнити новою частиною такого змісту:
«Величина збитків, передбачених частиною першою цієї статті, визначається за Методикою, затвердженою Національною комісією регулювання електроенергетики України».
 
Враховано   Величина збитків, передбачених частиною першою цієї статті, визначається за методикою, затвердженою Національною комісією регулювання електроенергетики України.
Умови відшкодування збитків, завданих унаслідок переривання процесу виробництва, передачі та постачання електроенергії та/або внаслідок виробництва, передачі та постачання електроенергії, параметри якості якої виходять за межі показників, визначених державними стандартами України, зазначаються у відповідних договорах між суб’єктами електроенергетики, що здійснюють виробництво, передачу та постачання електроенергії»;
 
    -6- Бут Ю.А.
Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 24-1 викласти в такій редакції:
«Порядок відшкодування збитків, завданих унаслідок переривання процесу виробництва, передачі та постачання електроенергії та/або внаслідок виробництва, передачі та постачання електроенергії, параметри якості якої виходять за межі показників, що визначені державними стандартами України, встановлюється відповідно до законодавства України».
 
Враховано частково в іншій редакції   
    -7- Романюк М.П.
Викласти у такій редакції:
«Умови відшкодування збитків, завданих унаслідок переривання процесу виробництва, передачі та постачання електроенергії та/або внаслідок виробництва, передачі та постачання електроенергії, параметри якості якої виходять за межі показників, що визначені державними стандартами України, зазначаються у відповідних договорах між суб’єктами електроенергетики, що здійснюють виробництво, передачу та постачання електроенергії.».
 
Враховано    
19. 4) доповнити статтю 26 після частини четвертої новою частиною такого змісту:
 
   4) статтю 26 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
20. «Споживач електричної енергії несе відповідальність за шкоду, заподіяну енергопостачальнику внаслідок невідповідності технічного стану електроустановок споживача та/або схеми живлення споживача вимогам нормативно-технічних документів, згідно з умовами договору.».
 
-8- Бут Ю.А.
Кармазін Ю.А.
Нову частину 5 статті 26 викласти в такій редакції:
«Споживач електричної енергії несе відповідальність за шкоду, заподіяну енергопостачальнику внаслідок невідповідності технічного стану електроустановок споживача та/або схеми живлення споживача вимогам нормативно-технічних документів, відповідно до законодавства України».
 
Відхилено   «Споживач електричної енергії несе відповідальність за шкоду, заподіяну енергопостачальнику внаслідок невідповідності технічного стану електроустановок споживача та/або схеми живлення споживача вимогам нормативно-технічних документів, згідно з умовами договору».
 
21. У зв’язку з цим частини п’яту-дев’яту вважати відповідно частинами шостою-десятою.
 
   У зв’язку з цим частини п’яту - дев’яту вважати відповідно частинами шостою - десятою.
 
22. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-9- Романюк М.П.
Викласти у такій редакції:
«2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року».
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.