Кількість абзаців - 11 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про виноград та виноградне вино'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. проект
 
   проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України
 
   Про внесення змін до Закону України
 
3. «Про виноград та виноградне вино»
 
   «Про виноград та виноградне вино»
 
4. __________________________________
 
   __________________________________
 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. 1. Внести до Закону України «Про виноград та виноградне вино» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 419; 2006 р., № 26, ст. 214) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України «Про виноград та виноградне вино» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 419; 2006 р., № 26, ст. 214) такі зміни:
 
7. 1) частину четверту статті 4 викласти в такій редакції:
 
   1. Частину четверту статті 4 викласти в такій редакції:
 
8. «Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з сільського господарства затверджує порядок ведення та форми виробничого обліку вин, технологічну документацію і нормативні документи на виробництво вин, погоджує в установленому ним порядку використання зарубіжної технологічної документації, визначає перелік необхідних для цього документів, строки і процедуру їх подання.»;
 
-1- Перестенко М.В.
По всьому тексту Закону слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з сільського господарства» замінити словами «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої #102069
 
Враховано   «Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства затверджує порядок ведення та форми виробничого обліку вин, технологічну документацію і нормативні документи на виробництво вин, погоджує в установленому ним порядку використання зарубіжної технологічної документації, визначає перелік необхідних для цього документів, строки і процедуру їх подання».
 
9. 2) у частині четвертій статті 15 слова «згідно із порядком, що затверджується Кабінетом Міністрів України» виключити.
 
-2- Чуднов В.М.
Частину 4 статті 15 залишити в редакції чинного Закону.
 
Відхилено   2. У частині четвертій статті 15 слова «згідно із порядком, що затверджується Кабінетом Міністрів України» виключити.
3. У тексті Закону слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з сільського господарства» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства» у відповідному відмінку.
 
    -3- Кармазін Ю.А.
У частині 4 статті 15 Закону слова «із порядком, що затверджується» замінити словами «в порядку що визначається» і далі за текстом.
 
Відхилено    
10. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-4- Перестенко М.В.
Прикінцеві положення викласти у такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону».
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.