Кількість абзаців - 16 Таблиця поправок


"Про внесення змін до Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
Про внесення змін до Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України»
 
   Закон України
Про внесення змін до Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України»
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. Внести до Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 48, ст. 407; 2002 р., № 29, ст. 193) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 48, ст. 407; 2002 р., № 29, ст. 193; 2003 р., № 37, ст. 300; 2006 р., № 30, ст. 258) такі зміни:
 
4. 1) статтю 6 доповнити частиною такого змісту:
 
   1. Статтю 6 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
5. «Кошти, що надходять від реалізації продуктів утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї, зараховуються до Державного бюджету України та використовуються згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік для фінансування заходів з утилізації боєприпасів.»;
 
-1- Кузьмук О.І.
абзац 1 пункту першого статті 1 викласти у такій редакції:
«Кошти, що надходять від реалізації продуктів утилізації озброєння, військової техніки і боєприпасів, зараховуються до Державного бюджету України та використовуються згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік для фінансування заходів з утилізації озброєння, військової техніки і боєприпасів.»
 
Враховано   «Кошти, що надходять від реалізації продуктів утилізації озброєння, військової техніки і боєприпасів, зараховуються до Державного бюджету України та згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік використовуються для фінансування заходів з утилізації озброєння, військової техніки і боєприпасів».
 
    -2- Чуднов В.М.
абзац 1 пункту першого статті 1 викласти у такій редакції:
«Кошти, що надходять від реалізації продуктів утилізації озброєння (військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї), зараховуються до Державного бюджету України та використовуються згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік для фінансування заходів з утилізації боєприпасів.»
 
Враховано редакційно    
6. 2) доповнити Закон статтею 6-11 такого змісту:
 
   2. Доповнити статтею 6-1 1 такого змісту:
 
7. «Стаття 6-11. Утилізація військового майна
 
-3- Кармазін Ю.А.
1. Назву статті 6-11 викласти в такій редакції: «Статтю 6-11. Утилізацію озброєння». Постановою КМУ від 17.05.2006 № 682 «Деякі питання ліцензування певних видів господарської діяльності», визначається як «сукупність військової зброї, боєприпасів до неї та військової техніки, що забезпечує їх застосування».
 
Відхилено скільки термін «утилізація озброєння» є звуженим по відношенню до терміну «утилізація військового майна», який охоплює не лише утилізацію військової зброї, боєприпасів до неї та військової техніки, але й інженерного обладнання, медичних препаратів та будь-якого іншого військового майна. Закон, до якого вносяться зміни, визначає правовий режим майна (а не його окремої складової - озброєння), закріпленого за ійськовими частинами, закладами, установами та організаціями бройних Сил України, і повноваження органів військового управління та посадових осіб щодо управління цим майном.  «Стаття 6-11. Утилізація військового майна
 
8. Утилізація військового майна - проведення організаційних, наукових, технічних, економічних, екологічних, санітарних, протиепідемічних та інших робіт (заходів), що забезпечують переробку військового майна, а також відновлення його компонентів, зокрема агрегатів, систем, виробів або елементів, які після ремонту або модернізації та приймання в установленому порядку можуть використовуватися за призначенням або відчужуватися.
 
-4- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 6 викласти в такій редакції: «1. Утилізація озброєння – проведення організаційних, наукових, технічних, економічних, екологічних, санітарних, протиепідемічних та інших робіт (заходів), що забезпечують переробку озброєння, а також відновлення його компонентів, зокрема агрегатів, систем, виробів або елементів, які після ремонту або модернізації та приймання в установленому порядку можуть використовуватися за призначенням або відчужуватися.»
 
Відхилено з наведених вище підстав  Утилізація військового майна - проведення організаційних, наукових, технічних, економічних, екологічних, санітарних, протиепідемічних та інших робіт (заходів), що забезпечують переробку військового майна.
Відновлені в ході таких робіт (заходів) компоненти військового майна, зокрема агрегати, системи, вироби або елементи, після ремонту чи модернізації та приймання їх в установленому порядку можуть використовуватися за призначенням відповідно до закону.
Утилізація військового майна - проведення організаційних, наукових, технічних, економічних, екологічних, санітарних, протиепідемічних та інших робіт (заходів), що забезпечують переробку військового майна, а також відновлення його компонентів, зокрема агрегатів, систем, виробів або елементів, які після ремонту або модернізації та приймання в установленому порядку можуть використовуватися за призначенням відповідно до закону.
 
    -5- Чуднов В.М.
Абзац 3 пункту другого статті 1 після слів «забезпечують переробку військового майна» доповнити словами « (у тому числі озброєння)».
 
Відхилено Відповідно до визначення ст. 1 Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України» поняття «військове майно» включає всі види озброєння.   
    -6- Кузьмук О.І.
Частину 1 статті 6 викласти в такій редакції: «Утилізація військового майна - проведення організаційних, наукових, технічних, економічних, екологічних, санітарних, протиепідемічних та інших робіт (заходів), що забезпечують переробку військового майна.
Відновлені в ході таких робіт (заходів) компоненти військового майна, зокрема агрегати, системи, вироби або елементи, внаслідок ремонту чи модернізації та приймання їх в установленому порядку можуть використовуватися за призначенням відповідно до закону.»
 
Враховано Оскільки запропонована редакція враховує те, що законом передбачено певні особливості правових режимів використання об’єктів, що охоплюються поняттям «військове майно», а також розмежування власне заходів утилізації військового майна та процесів подальшої модернізації та ремонту продуктів таких заходів (сировини).   
9. Державний контроль за утилізацією військового майна здійснюють відповідно до повноважень Міністерство оборони України, інші центральні органи виконавчої влади, а у сфері техногенної безпеки - урядовий орган державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки.
 
-7- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 6 викласти в такій редакції: «2. Державний контроль за утилізацією озброєння здійснюють відповідно до повноважень Міністерство оборони України, інші центральні органи виконавчої влади, а у сфері техногенної безпеки - урядовий орган державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки.»
 
Відхилено Оскільки поняття «озброєння» є значно вужчим за поняття «військове майно», а сфера регулювання Закону поширюється на все військове майно.  Державний контроль за утилізацією військового майна здійснюється Міністерством оборони України, іншими органами державної влади відповідно до закону, в тому числі шляхом:
 
    -8- Кузьмук О.І.
Об’єднати частини 2 і 3 ст. 6, виклавши їх у такій редакції: «Державний контроль за утилізацією військового майна здійснюється Міністерством оборони України, іншими органами державної влади відповідно до закону, в тому числі шляхом:»
 
Враховано    
    -9- Чуднов В.М.
Абзац 4 пункту другого статті 1 після слів «утилізацією військового майна» доповнити словами « (у тому числі озброєння)»
 
Відхилено Немає потреби в такому уточненні. Відповідно до визначення ст. 1 Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України» поняття «військове майно» включає всі види озброєння.   
10. Державний контроль за утилізацією військового майна передбачає здійснення планових та позапланових заходів шляхом:
 
-10- Кармазін Ю.А.
4. Частину 3 статті 6 викласти в такій редакції: «2. Державний контроль за утилізацією озброєння передбачає здійснення планових та позапланових заходів шляхом:
 
Відхилено З наведених вище підстав.     
    -11- Кармазін Ю.А.
Абзац 5 пункту другого статті 1 після слів «утилізацією військового майна» доповнити словами « (у тому числі озброєння)»
1) проведення перевірки, ревізії, огляду та обстеження суб’єкта господарювання, що проводить утилізацію;
2) огляду території або приміщення, які використовуються для провадження господарської діяльності і ознайомлення з відповідними документами.
 
Відхилено З наведених вище підстав.   
11. проведення перевірки, ревізії, огляду та обстеження суб’єкта господарювання, що проводить утилізацію;
 
   перевірки, ревізії, огляду та обстеження суб’єкта господарювання, що проводить утилізацію;
 
12. огляду території або приміщення, які використовуються для провадження господарської діяльності, і ознайомлення з відповідними документами.
 
   огляду території або приміщення, які використовуються для провадження господарської діяльності, і ознайомлення з відповідними документами.
 
13. Кабінет Міністрів України розробляє і затверджує Державну програму утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї та іншого військового майна.
 
-12- Кармазін Ю.А.
3) Кабінет Міністрів України розробляє і затверджує Державну програму утилізації озброєння та реалізації іншого військового майна.
 
Відхилено Питання реалізації військового майна не належать до предмету правового регулювання цього закону.  Кабінет Міністрів України розробляє і затверджує Державну програму утилізації озброєння, військової техніки, боєприпасів та іншого військового майна.
 
    -13- Кузьмук О.І.
Абзац 8 пункту першого статті 1 викласти у такій редакції:
«Кабінет Міністрів України розробляє і затверджує Державну програму утилізації озброєння, військової техніки, боєприпасів та іншого військового майна.»
 
Враховано    
    -14- Чуднов В.М.
Абзац 8 пункту першого статті 1 викласти у такій редакції:
«Кабінет Міністрів України розробляє і затверджує Державну програму утилізації озброєння (військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї) та іншого військового майна.»
 
Враховано редакційно    
14. Утилізація військового майна проводиться за рахунок коштів державного бюджету, міжнародної фінансової допомоги та інших передбачених законодавством джерел.».
 
-15- Кармазін Ю.А.
5. Частину 4 статті 6 викласти в такій редакції: «4. Утилізація озброєння проводиться за рахунок коштів державного бюджету, міжнародної фінансової допомоги та інших передбачених законодавством джерел.».
 
Відхилено   Утилізація військового майна проводиться за рахунок коштів державного бюджету, міжнародної фінансової допомоги та інших передбачених законодавством джерел».
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
    -16- Чуднов В.М.
Абзац 9 пункту другого статті 1 після слів «Утилізація військового майна» доповнити словами « (озброєння)».
 
Відхилено Оскільки поняття «військове майно» охоплює поняття «озброєння».   
15. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.