Кількість абзаців - 23 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування (щодо посилення платіжної дисципліни стосовно сплати внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування (щодо посилення платіжної дисципліни стосовно сплати внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування)
 
-1- Хара В.Г.
Сухий Я.М.
Стоян О.М.
Шевчук О.Б.
У назві законопроекту слова "до деяких законів України з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування (щодо посилення платіжної дисципліни стосовно сплати внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування)" замінити словами "до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" щодо посилення платіжної дисципліни страхувальників та використання страхових коштів"
 
Враховано   Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" щодо посилення платіжної дисципліни страхувальників та використання страхових коштів
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   1. Внести до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171; 2002р., № 17, ст. 124; 2004 р., № 32, ст. 385; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267; 2007 р., № 9, ст. 67; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78; 2009 р., № 18, ст. 247; 2011 р., № 2-3, ст. 11) такі зміни:
 
5. 1. У статті 49 Закону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 46-47, ст. 403; 2002 р., № 16, ст. 114; 2006 р., № 27, ст. 234; 2007 р., № 22, ст. 292):
 
-2- Хара В.Г.
Шевчук О.Б.
Сухий Я.М.
Стоян О.М.
Частину першу розділу І виключити.
 
Враховано      
6. перше речення частини другої доповнити словами „у порядку, визначеному правлінням Фонду соціального страхування від нещасних випадків за погодженням із Національним банком України та центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.»;
 
-3- Рудченко М.М.
Шпенов Д.Ю.
Зміни до статті 49 виключити
 
Враховано      
    -4- Чуднов В.М.
Статтю1 виключити
 
Враховано    
    -5- Кармазін Ю.А.
Перше речення частини 2 статті 49 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» викласти в такій редакції: «у порядку, визначеному Національним банком України за погодженням із правлінням Фонду соціального страхування від нещасних випадків та центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.»
 
Відхилено    
7. частину третю викласти в такій редакції:
 
      
8. „У разі несвоєчасного зарахування або перерахування на рахунки Фонду соціального страхування від нещасних випадків з вини установ банків страхових внесків, пені, штрафів та інших фінансових санкцій ними сплачується пеня з розрахунку 0,1 відсотка зазначених сум, розрахована за кожний день прострочення їх перерахування (зарахування), яка не може перевищувати 10 відсотків зазначених сум.».
 
-6- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 49 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» викласти в такій редакції: «У разі несвоєчасного зарахування або перерахування на рахунки Фонду соціального страхування від нещасних випадків з вини установ банків страхових внесків, пені, штрафів та інших фінансових санкцій ними, починаючи з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку перерахування (зарахування) відповідних сум і до дня їх фактичного перерахування (зарахування) банками, сплачується пеня з розрахунку 0,1 відсотка зазначених сум, розрахована за кожний день прострочення їх перерахування (зарахування), яка не може перевищувати 10 відсотків зазначених сум.»
 
Відхилено      
9. 2. У Законі України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171; 2006 р., № 27, ст. 234):
 
-7- Рудченко М.М.
Шпенов Д.Ю.
Зміни до частини третьої статті 17 виключити.
 
Враховано частково   1) абзац другий частини третьої статті 16 викласти в такій редакції:
«З метою забезпечення фінансової стабільності Фонду утворюється резерв коштів Фонду в розмірі, передбаченому статтею 17 цього Закону».
2) у статті 17:
 
    -8- Чуднов В.М.
Статтю 2 виключити.
 
Враховано частково    
10. абзац четвертий частини третьої статті 17 замінити двома абзацами такого змісту:
 
-9- Кармазін Ю.А.
Абзац 4 частини 3 статті 17 викласти в такій редакції: «Установи банків приймають від страхувальників платіжні доручення та інші платіжні документи на видачу (перерахування) коштів для виплат заробітної плати (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів лише за умови одночасного подання страхувальником платіжних документів про перерахування коштів для сплати відповідних сум страхових внесків або документів, що підтверджують фактичну сплату цих сум, у порядку, визначеному Національним банком України за погодженням із правлінням Фонду та центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики. У разі невиконання установами банків цієї вимоги вони невідкладно після цього перерахування й за рахунок власних коштів у порядку, встановленому Національним банком України, сплачують відповідному робочому органу виконавчої дирекції Фонду суму, що дорівнює сумі несплачених страхових внесків з правом зворотної вимоги до страхувальників щодо відшкодування цієї суми.»
 
Відхилено   пункт 2 частини першої доповнити словами «у розмірі суми, необхідної для виплати допомоги по безробіттю в розрахунку не менш як на п'ять календарних днів»;
 
    -10- Хара В.Г.
Шевчук О.Б.
Сухий Я.М.
Стоян О.М.
Частину другу розділу І викласти в наступній редакції:
"2. У Законі України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171; 2006 р., № 27, ст. 234):
1) пункт 2 частини першої статті 17 після слів «коштів Фонду» доповнити словами «у розмірі суми, необхідної для виплати допомоги по безробіттю в розрахунку не менш як п'ять календарних днів».
У зв’язку із цим абзац другий частини третьої статті 16 викласти у наступній редакції:
«З метою забезпечення фінансової стабільності Фонду утворюється резерв коштів Фонду у розмірі, передбаченому статтею 17 цього Закону.»;
2) доповнити статтю 17 частиною другою наступного змісту:
«На порядок використання коштів Фондом, що надходять від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування бюджетне законодавство не розповсюджується.»;
На відносини у сфері здійснення контролю за своєчасністю подання та достовірністю поданих роботодавцем відомостей щодо отримання коштів Фонду та дотримання порядку іх використання, не поширюється дія Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
3) у статті 38:
у частині третій після слів «фінансові санкції» доповнити словами «та адміністративні штрафи»;
частину четверту викласти у такій редакції:
"4. Строк давності в разі стягнення штрафних санкцій, передбачених цим Законом та Законом України "Про зайнятість населення", адміністративних штрафів, а також інших видів заборгованості перед Фондом, не застосовується".
 
Враховано    
11. „Установи банків приймають від страхувальників платіжні доручення та інші платіжні документи на видачу (перерахування) коштів для виплат заробітної плати (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів лише за умови одночасного подання страхувальником платіжних документів про перерахування коштів для сплати відповідних сум страхових внесків або документів, що підтверджують фактичну сплату цих сум, у порядку, визначеному правлінням Фонду за погодженням із Національним банком України та центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики. У разі невиконання установами банків цієї вимоги вони за рахунок власних коштів у порядку, встановленому Національним банком України, сплачують відповідному робочому органу виконавчої дирекції Фонду суму, що дорівнює сумі несплачених страхових внесків, з правом зворотної вимоги до страхувальників щодо відшкодування цієї суми.
 
   після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«2. На порядок використання Фондом коштів, що надходять від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, бюджетне законодавство не розповсюджується.
На відносини у сфері здійснення контролю за своєчасністю подання та достовірністю поданих роботодавцем відомостей щодо отримання коштів Фонду та дотримання порядку їх використання не поширюється дія Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
У зв’язку з цим частини другу-шосту вважати відповідно частинами третьою-сьомою;
 
12. У разі несвоєчасного зарахування або перерахування на рахунки Фонду з вини установ банків страхових внесків, пені, штрафів та інших фінансових санкцій ними сплачується пеня з розрахунку 0,1 відсотка зазначених сум, розрахована за кожний день прострочення їх перерахування (зарахування), яка не може перевищувати 10 відсотків зазначених сум.».
 
      
13. У зв’язку з цим абзаци п’ятий та шостий вважати відповідно абзацами шостим та сьомим;
 
      
14. в абзаці другому частини другої статті 38 слова „цією статтею» замінити словами та цифрами „статтями 17 та 38 цього Закону».
 
-11- Рудченко М.М.
Шпенов Д.Ю.
Зміни до статті 38 виключити
 
Відхилено   3) у статті 38:
частину третю після слів «фінансові санкції» доповнити словами «та адміністративні штрафи»;
частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Строк давності в разі стягнення штрафних санкцій, передбачених цим Законом та Законом України "Про зайнятість населення", адміністративних штрафів, а також інших видів заборгованості перед Фондом, не застосовується".
 
15. 3. У частині першій статті 23 Закону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 14, ст. 71; 2006 р., № 27, ст. 234):
 
-12- Хара В.Г.
Шевчук О.Б.
Сухий Я.М.
Стоян О.М.
Частину третю розділу І виключити
 
Враховано      
16. абзац другий викласти в такій редакції:
 
-13- Рудченко М.М.
Шпенов Д.Ю.
Зміни до статті 23 виключити
 
Враховано      
17. „Перерахування зазначених сум шляхом безготівкових розрахунків здійснюється страхувальниками-роботодавцями в день одержання ними в установах банку коштів на оплату праці»;
 
-14- Чуднов В.М.
Статтю 3 виключити.
 
Враховано      
18. абзац п’ятий замінити двома абзацами такого змісту:
 
      
19. „Установи банків приймають від страхувальників платіжні доручення та інші платіжні документи на видачу (перерахування) коштів для виплат заробітної плати (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів лише за умови одночасного подання страхувальником платіжних документів про перерахування коштів для сплати відповідних сум страхових внесків або документів, що підтверджують фактичну сплату цих сум, у порядку, визначеному правлінням Фонду за погодженням із Національним банком України та центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики. У разі невиконання установами банків цієї вимоги вони за рахунок власних коштів у порядку, встановленому Національним банком України, сплачують відповідному робочому органу виконавчої дирекції Фонду суму, що дорівнює сумі несплачених страхових внесків, з правом зворотної вимоги до страхувальників щодо відшкодування цієї суми.
 
      
20. У разі несвоєчасного зарахування або перерахування на рахунки Фонду з вини установ банків страхових внесків, пені, штрафів та інших фінансових санкцій ними сплачується пеня з розрахунку 0,1 відсотка зазначених сум, розрахована за кожний день прострочення їх перерахування (зарахування), яка не може перевищувати 10 відсотків зазначених сум.».
 
      
21. У зв’язку з цим абзаци шостий та сьомий вважати відповідно абзацами сьомим та восьмим.
 
      
22. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.