Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України «Про аудиторську діяльність» (щодо вдосконалення окремих положень) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про аудиторську діяльність»
(щодо вдосконалення окремих положень)
 
-1- Круць М.Ф.
Оскільки законопроектом пропонується внести зміну тільки до однієї статті Закону України «Про аудиторську діяльність», пропоную назву законопроекту викласти у такій редакції:
«Про внесення зміни до статті 8 Закону України «Про аудиторську діяльність»
 
Враховано   Про внесення зміни до статті 8 Закону України «Про аудиторську діяльність»
 
3.

 
-2- Кармазін Ю.А.
Змінити назву Закону України на «Про внесення зміни до статті 8 Закону України «Про аудиторську діяльність», оскільки зміни пропонуються внести лише до статті 8.
 
Враховано      
4.

 
-3- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 частини 1 статті 8:
«Стаття 8. Обов‘язкове проведення аудиту.
Проведення аудиту є обов‘язковим для:»
викласти в такій редакції:
«1) підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності відкритих акціонерних товариств, підприємств-емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та інших суб‘єктів господарювання, звітність яких в електронному вигляді відповідно до законодавства України підлягає офіційному й безоплатному оприлюдненню на офіційному веб-сайті Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку чи Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, у відповідності до встановленого обов‘язку подавати такий звіт».
 
Відхилено      
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
6. І. Пункт 3 частини першої статті 8 Закону України «Про аудиторську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 44, ст.432) викласти в такій редакції:
 
   І. Пункт 3 частини першої статті 8 Закону України «Про аудиторську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №44, ст.432) викласти в такій редакції:
 
7. «3) емітентів цінних паперів та похідних (деривативів), а також при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів».
 
-4- Кармазін Ю.А.
Залишити чинну редакцію пункту 3 частини 1 статті 8, виклавши її в такій редакції:
«3) емітентів цінних паперів при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.».
 
Відхилено   «3) емітентів цінних паперів та похідних (деривативів), а також при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів».
 
8. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
9. Голова Верховної Ради України ЛИТВИН В.М.

   Голова Верховної Ради України ЛИТВИН В.М.