Кількість абзаців - 11 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки" щодо переважного права творчих спілок на укладення договору оренди приміщень державної або комунальної власності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до статті 9 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» щодо переважного права творчих спілок на укладення договору оренди приміщень державної або комунальної власності
 
   Про внесення змін до статті 9 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» щодо переважного права творчих спілок на укладення договору оренди приміщень державної або комунальної власності
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до статті 9 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 52, ст. 312; 2001 р., № 41, ст. 199; 2004 р., № 16, ст. 238) такі зміни:
 
   1. Внести до статті 9 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 52, ст. 312; 2001 р., № 41, ст. 199; 2004 р., № 16, ст. 238) такі зміни:
 
5. абзац десятий частини першої виключити;
 
   абзац десятий частини першої виключити;
 
6. після частини першої доповнити статтю новою частиною такого змісту:
 
   після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
7. «Творчі спілки у разі закінчення строку договору оренди приміщення державної або комунальної власності мають переважне перед іншими фізичними та юридичними особами право на укладення договору оренди цього майна за умови належного виконання зобов’язань за таким договором, здійснення виключно статутної діяльності та без права передачі цього майна у суборенду або за договором про спільну діяльність.
 
-1- Воропаєв Ю.М.
Після частини першої статті 9 нову частину викласти в такій редакції:
«У разі закінчення строку договору оренди приміщення державної або комунальної власності, укладеного творчими спілками для розташування своїх творчих майстерень, студій, лабораторій, інших закладів, передбачених їх установчими документами, такі творчі спілки за умови належного виконання ними зобов’язань за договором оренди, строк якого закінчився, мають переважне перед іншими фізичними та юридичними особами право на укладання договору оренди приміщення державної або комунальної власності, яке творчі спілки орендували раніше та строк оренди якого закінчився, для здійснення виключно статутної діяльності та без права передачі прав за таким договором третім особам.
 
Відхилено   «Творчі спілки у разі закінчення строку договору оренди приміщення державної або комунальної власності мають переважне перед іншими фізичними та юридичними особами право на укладення договору оренди цього майна відповідно до закону».
 
    -2- Яворівський В.О.
Після частини першої статті 9 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» нову частину викласти в такій редакції:
«Творчі спілки у разі закінчення строку договору оренди приміщення державної або комунальної власності мають переважне перед іншими фізичними та юридичними особами право на укладення договору оренди цього майна відповідно до закону».
 
Враховано    
    -3- Кармазін Ю.А.
Нову частину 2 статті 9 викласти в такій редакції:
«Творчі спілки у разі закінчення строку договору оренди приміщення державної або комунальної власності мають переважне перед іншими фізичними та юридичними особами право на укладання договору оренди цього майна за умови належного виконання зобов’язань за таким договором, здійснення виключно статутної діяльності та без права передачі цього майна у суборенду або за договором про спільну діяльність, крім випадку, коли відповідні приміщення необхідні для потреб його власника, про що він попереджає орендаря у порядку, визначеному Законом України «Про оренду державного та комунального майна».
 
Відхилено    
    -4- Петьовка В.В.
З нової частини, якою доповнюється стаття 9 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», вилучити слова: «та без права передачі цього майна у суборенду або за договором про спільну діяльність».
 
Враховано редакційно    
    -5- Петьовка В.В.
Нову частину законопроекту після слів «здійснення виключно статутної діяльності» доповнити наступними словами: «крім випадків, коли відповідні приміщення необхідні для власних потреб їхнього власника, про що він попереджає орендаря у порядку, визначеному Законом України «Про оренду державного та комунального майна».
 
Відхилено    
    -6- Корж П.П.
Абзац четвертий статті 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«У разі закінчення строку договору оренди приміщення державної або комунальної власності, укладеного творчими спілками для розташування своїх творчих майстерень, студій, лабораторій, інших закладів, передбачених їх установчими документами, такі творчі спілки, за умови належного виконання ними зобов’язань за договором оренди, строк якого закінчився, мають переважне перед іншими фізичними та юридичними особами право на укладання договору оренди приміщення державної або комунальної власності, яке творчі спілки орендували раніше та строк оренди якого закінчився, для здійснення виключно статутної діяльності та без права передачі прав за таким договором третім особам.
 
Відхилено    
    -7- Чуднов В.М.
Абзац четвертий статті першої законопроекту викласти в такій редакції:
«Творчі спілки у разі закінчення строку договору оренди приміщення державної або комунальної власності мають переважне перед іншими фізичними та юридичними особами право на укладання договору оренди цього майна за умови здійснення виключно статутної діяльності та належного виконання зобов’язань за таким договором, крім випадку, коли відповідні приміщення необхідні для потреб його власника, про що він попереджає орендаря у порядку, визначеному Законом України «Про оренду державного та комунального майна». Творчі спілки не мають права передачі цього майна у суборенду або за договором про спільну діяльність».
 
Відхилено    
8. Невиконання творчими спілками зазначених умов договору оренди є підставою для його дострокового розірвання в установленому законодавством порядку».
 
-8- Яворівський В.О.
Абзац п’ятий статті 1 законопроекту виключити у зв’язку з тим, що відповідна норма виписана в пункті 3 статті 26 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
 
Враховано      
    -9- Корж П.П.
Абзац другий статті 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«Невиконання творчими спілками зазначених умов договору оренди є підставою для його дострокового розірвання в установленому законодавством порядку.»
 
Відхилено    
    -10- Воропаєв Ю.М.
Частину першу статті 9 додати нову в такій редакції: «Невиконання творчими спілками зазначених умов договору оренди є підставою для його дострокового розірвання в установленому законодавством порядку.»
 
Відхилено    
    -11- Чуднов В.М.
Доповнити статтю 1 законопроекту новим шостим абзацом такого змісту:
«Творчі спілки мають право також на пріоритетність при продовженні договору оренди приватних приміщень, які вони орендують під творчі майстерні, студії, лабораторії тощо».
 
Відхилено    
9. У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
 
-12- Чуднов В.М.
Абзац шостий статті 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«У зв’язку з цим частину другу вважати частиною п’ятою».
 
Відхилено   У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
 
10. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.