Кількість абзаців - 21 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України (щодо звернення стягнення на предмет іпотеки на підставі виконавчого напису нотаріуса) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
      
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
      
2. “Про внесення змін до деяких законів України“ (щодо звернення стягнення на предмет іпотеки на підставі виконавчого напису нотаріуса)
 
-1- Національний банк України
Відхилити законопроект як неприйнятний
(Обґрунтування: законопроект обмежує право вимоги банка-кредитора до позичальника-боржника за рахунок заставленого майна (нерухомості), а також суперечать загальним засадам цивільних правовідносин та принципам ринкової економіки).
 
Враховано (проект обмежує право вимоги кредитора до боржника, що суперечить загальним засадам цивільних правовідносин)  За наслідками розгляду у ІІ читанні законопроект пропонується відхилити
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
      
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
      
5. 1. Статтю 4 Закону України «Про заставу» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 47, ст. 642; 1994, № 27, ст. 223; 2004, № 11, ст. 140) доповнити абзацом такого змісту:
 
-2- Воропаєв Ю.М.
Зі статті 4 Закону України «Про заставу» виключити новий абзац наступного змісту: ««Застава нерухомого майна, об’єкту незавершеного будівництва, майнових прав на нього регулюється Законом України «Про іпотеку»
 
Відхилено      
    -3- Чуднов В.М.
У абзаці першому статті 1 законопроекту слова «абзацом такого змісту» замінити словами «новим другим абзацом такого змісту», оскільки склад законодавства про заставу регулюється статтею 2 Закону України «Про заставу», а не статтею 4 цього ж закону
 
Відхилено    
6. «Застава нерухомого майна, об’єкту незавершеного будівництва, майнових прав на нього регулюється Законом України «Про іпотеку»;
 
-4- Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 1 Розділу І проекту викласти в такій редакції:
«1.Статтю 2 Закону України «Про заставу» (ВВР, 1992, №47, ст.642; 1994, №27, ст.223; 2004, №11, ст.140) доповнити новою частиною третьою такого змісту:
«Відносини застави нерухомого майна, об`єкту незавершеного будівництва та майнових прав на нього регулюються Законом України «Про іпотеку»
 
Відхилено      
    -5- Чуднов В.М.
Абзац другий статті 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«Застава нерухомого майна, об`єкту незавершеного будівництва, майнових прав на нього регулюється розділом V цього Закону, а також Законом України «Про іпотеку».
 
Відхилено    
7. 2. У частині першій статті 87 Закону України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 39, ст. 383) після слів «витребування від боржника майна» доповнити словами «крім нерухомого майна, незавершеного будівництва, майнових прав на нього, яке є предметом іпотеки»;
 
-6- Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«2.Частину першу статті 87 Закону України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 39, ст. 383) після слів «витребування від боржника майна» доповнити словами «крім звернення стягнення на нерухоме майно, незавершене будівництво, майнові права на нього, які є предметом іпотеки».
 
Відхилено      
    -7- Воропаєв Ю.М.
З частини першої статті 87 Закону України «Про нотаріат» після слів «витребування від боржника майна» виключити слова «крім нерухомого майна, незавершеного будівництва, майнових прав на нього, яке є предметом іпотеки»
(Обгрунтування: право нотаріуса щодо витребування будь-якого майна на підставі виконавчого напису, не позбавляє боржника можливості заперечення проти вчинення таких дій та захисту своїх прав і майна. Згідно ст.88 Закону України «Про нотаріат» нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше третьої років. У разі наявності заперечень з боку боржника відповідні нотаріальні дії можуть бути зупинені судом.)
 
Відхилено    
8. 3. У статті 62-1 Закону України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 24, ст. 207; 2004, № 2, ст. 6):
 
-8- Воропаєв Ю.М.
Назву статті 62-1 Закону України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 24, ст. 207; 2004, № 2, ст. 6) викласти у такій редакції: «Звернення стягнення на предмет іпотеки за рішенням суду або за виконавчим написом нотаріуса».
 
Відхилено      
9. у назві слова «за виконавчим написом нотаріуса або» виключити;
 
      
10. у частині третій слова «на підставі виконавчого напису нотаріуса на нотаріально посвідчених примірниках іпотечного договору та договору про іпотечний кредит чи на нотаріально посвідчених копіях цих документів або» виключити;
 
-9- Воропаєв Ю.М.
Частину третю статті 62-1 Закону України «Про виконавче провадження» залишити у діючій редакції, а саме:
«У разі звернення стягнення на предмет іпотеки на підставі виконавчого напису нотаріуса на нотаріально посвідчених примірниках іпотечного договору та договору про іпотечний кредит чи на нотаріально посвідчених копіях цих документів або за рішенням суду орган державної виконавчої служби здійснює реалізацію предмета іпотеки в порядку, встановленому іпотечним договором.»
 
Відхилено      
11. 4. У Законі України «Про іпотеку» (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 38, ст. 313; 2006, № 13, ст. 110):
 
-10- Воропаєв Ю.М.
У Законі України «Про іпотеку» (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 38, ст. 313; 2006, № 13, ст. 110) у статті 33 у частині третій після слів «на підставі рішення суду,» додати слова «виконавчого напису нотаріуса».
 
Відхилено      
12. 1) у статті 33:
 
      
13. у частині третій слова «виконавчого напису нотаріуса» виключити;
 
      
14. доповнити абзацом такого змісту:
 
-11- Мірошниченко Ю.Р.
Абзаци 3 і 4 підпункту першого пункту 4 виключити
 
Відхилено      
    -12- Воропаєв Ю.М.
Новий абзац статті 33 Закону України «Про іпотеку» виключити
(Обґрунтування: Відповідна пропозиція суперечить загальному принципу законодавства застави (ч. 4 ст.591 ЦК України) та принципу свободи договору (п.3 ст.3, ст.6, ст.627 ЦК України). Цивільний кодекс України у ст.3 прямо проголошує свободу договору однією з головних загальних засад цивільного законодавства. Згідно ст. 6 ЦК сторони мають право укласти договір, не передбачений цивільним законом, урегулювати у передбаченому законом договорі свої відносини, не врегульовані ним, а також відступити від положень закону і врегулювати свої відносини на власний розсуд. Відповідно ст.627 ЦК встановлює, що сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні змісту такого договору).
 
Відхилено    
15. «Примусове виконання основного зобов’язання можливе лише шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки»;
 
-13- Чуднов В.М.
Абзац 3 пункту першого статті 4 законопроекту викласти у такій редакції:
«доповнити новими абзацами такого змісту: «У разі якщо сума, одержана від реалізації предмета іпотеки, не покриває вимог іпотекодержателя, він має право отримати решту суми з іншого майна боржника у порядку, встановленому цим Законом.»
 
Відхилено      
16. 2) у статті 41:
 
      
17. у частині першій слова «або за виконавчим написом нотаріуса» виключити;
 
-14- Воропаєв Ю.М.
У частині першій статті 41 Закону України «Про іпотеку» після слів «за рішенням суду» додати слова «або за виконавчим написом нотаріуса».
 
Відхилено      
18. у частині третій слова «або виконавчий напис нотаріуса» виключити;
 
-15- Воропаєв Ю.М.
У частині третій статті 41 Закону України «Про іпотеку» після слів «на виконанні якого перебуває рішення суду» додати слова «або виконавчий напис нотаріуса про звернення стягнення на предмет іпотеки».
 
Відхилено      
19. 5. У статті 7 Законі України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 1, ст. 1; 2006, № 13, ст. 110) слова «або виконавчого напису нотаріуса» виключити.
 
-16- Воропаєв Ю.М.
У статті 7 Законі України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 1, ст. 1; 2006, № 13, ст. 110) після слів «на підставі рішення суду» додати слова «або виконавчого напису нотаріуса».
 
Відхилено      
20. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-17- Мірошниченко Ю.Р.
Розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві та перехідні положення.
Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Не підлягають виконанню виконавчі написи нотаріуса на нотаріально посвідчених примірниках іпотечного договору та договору про іпотечний кредит чи на нотаріально посвідчених копіях цих документів, вчинені до набрання чинності цим Законом і не виконані на день набрання чинності цим Законом.»
 
Відхилено