Кількість абзаців - 12 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 21 Закону України "Про рекламу" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. вноситься народними депутатами України
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. О.О.ЗАРУБІНСЬКИМ
 
   Про внесення зміни до статті 21 Закону України «Про рекламу»
 
3. О.О.ШЕПЕЛЕВИМ
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   1. Частину четверту статті 21 Закону України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62; 2008 р., № 18, ст. 197) доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 
5. Про внесення зміни до статті 21 Закону України «Про рекламу»
 
   «текст попередження такого змісту:
 
6. (щодо супроводження реклами лікарських засобів попередженням про загрозу самолікування)
 
-1- Карпук В.Г.
Розділ І законопроекту викласти в такій редакції:
І. До частини четвертої статті 21 Закону України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України , 1996 №39, ст..181) додати новий абзац (п’ятий) і викласти його в такій редакції:
«текст попередження такого змісту:
«Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я», який займає не менше 15 відсотків площі чи обсягу ( тривалості) всієї реклами.»
 
Враховано   «Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я», який займає не менше 15 відсотків площі чи обсягу ( тривалості) всієї реклами».
 
7. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
      
8. І. До частини четвертої статті 21 Закону України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 39, ст. 181) додати новий пункт (четвертий) і викласти його в такій редакції:
 
      
9. „текст попередження такого змісту: «Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я», який займає не менше не менше 15 відсотків площі (обсягу) всієї реклами».
 
-2- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 проекту викласти в такій редакції: «Доповнити частину четверту статті 21 Закону України «Про рекламу» абзацом п’ятим такого змісту:», оскільки частина 4 немає пунктів.
4. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації повинна містити
2. Абзац 5 частини 4 статті 21 викласти в такій редакції: «текст попередження такого змісту: «Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я», який, у випадку поширення засобами:
а) друкованої чи зовнішньої реклами, на телебаченні, у кіно, чи через Інтернет - постійно займає не менше 15 відсотків площі (обсягу) усієї реклами, а колір тексту має бути контрастним щодо кольору фону попередження;
б) радіо - постійно займає не менше 15 відсотків тривалості всієї реклами.».
 
Відхилено      
10. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-3- Кондратюк О.К.
ІІ. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 
11. Голова Верховної Ради України