Кількість абзаців - 89 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих
 
3. актів України щодо запровадження принципу
 
   актів України щодо запровадження принципу
 
4. державної реєстрації юридичних осіб
 
   державної реєстрації юридичних осіб
 
5. на підставі модельного статуту
 
   на підставі модельного статуту
 
6. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
7. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
8. 1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18—22, ст. 144):
 
   1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18—22, ст. 144):
 
9. 1) статтю 56 доповнити частинами четвертою і п’ятою такого змісту:
 
-1- Ляпіна К.М.
Підпункт 1) пункту 1 розділу І виключити
 
Відхилено   1) статтю 56 доповнити частинами четвертою і п’ятою такого змісту:
 
10. “4. Суб’єкт господарювання може створюватися та діяти на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, який не є установчим документом.
 
-2- Кармазін Ю.А.
Абзац третій підпункту 1 пункту 1 викласти в такій редакції:
«4. Суб’єкт господарювання може створюватись та діяти на підставі затвердженого Кабінетом міністрів України модельного кодексу, що, після його прийняття учасниками, стає установчим документом, до якого учасники можуть вносити необхідні для них зміни»
 
Враховано редакційно   “4. Суб'єкт господарювання може створюватись та діяти на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, що, після його прийняття учасниками, стає установчим документом»;
 
    -3- Воропаєв Ю.М.
частину четверту статті 56 викласти в такій редакції:
«4. Суб'єкт господарювання (крім акціонерного товариства) може створюватись та діяти на підставі модельного статуту (типового установчого документу), затвердженого Кабінетом Міністрів України»
 
Враховано редакційно    
11. 5. Засновники (учасники) юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, можуть у встановленому законом порядку затвердити статут, який є установчим документом, та провадити діяльність на його підставі.”;
 
-4- Семинога А.І.
У підпункті 1 пункту 1 частини 1 текст абзацу 3 доповнити словами «Юридичні особи засновники (учасники) яких затвердили статут не проводять свою діяльність на підставі модельного статуту»
 
Відхилено   «5. Якщо суб'єкт господарювання створюється та діє на підставі модельного статуту в рішенні про його створення, яке підписується усіма засновниками, зазначаються відомості про його найменування, мету і предмет господарської діяльності, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту» ;
 
    -5- Воропаєв Ю.М.
частину п'яту статті 56 виключити
 
Відхилено    
    -6- Ляпіна К.М.
частину четверту статті 56 доповнити абзацом такого змісту:
«Якщо суб'єкт господарювання створюється та діє на підставі модельного статуту (типового установчого документу) в рішенні про його створення, яке підписується усіма засновниками, зазначаються відомості про його найменування, мету і предмет господарської діяльності, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту (типового установчого документу)»
 
Враховано редакційно    
12. 2) частину третю статті 62 після слів “діє на основі статуту” доповнити словами “або модельного статуту”;
 
-7- Ляпіна К.М.
Підпункт 2) пункту 1 розділу І виключити
 
Відхилено   2) частину третю статті 62 викласти в такій редакції:
«3. Підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі статуту або модельного статуту. Підприємства незалежно від своєї форми власності, організаційно-правової форми, а також установчих документів, на основі яких вони створені та діють, мають рівні права та обов'язки»;
 
    -8- Воропаєв Ю.М.
частину третю статті 62 викласти в такій редакції:
«3. Підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі статуту або модельного статуту (типового установчого документу). Підприємства незалежно від своєї форми власності та організаційно-правової форми, які діють на основі статуту або модельного статуту (типового установчого документу), мають рівні права та обов'язки з підприємствами, які діють на основі установчого документу»
 
Враховано редакційно    
13. 3) частину першу статті 63 доповнити абзацом такого змісту:
 
-9- Ляпіна К.М.
Воропаєв Ю.М.
Підпункт 3 пункту 1 виключити
 
Враховано      
14. “Підприємства відповідного виду можуть діяти на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, який не є установчим документом.”;
 
      
15. 4) у частині другій статті 64 слова “або іншими установчими документами” замінити словами “, іншими установчими документами або модельним статутом”;
 
-10- Ляпіна К.М.
Підпункт 4) пункту 1 розділу І викласти у такій редакції:
«4) у частині другій статті 64 слова “в порядку, визначеному статутом підприємства або іншими установчими документами” замінити словами виконавчим органом підприємства, якщо інше не передбачено законом або установчими документами»
 
Відхилено      
    -11- Воропаєв Ю.М.
у частині другій статті 64 слова «або модельним статутом» виключити;
 
Враховано    
16. 5) у статті 74:
 
   3) у статті 74:
 
17. частину першу після слів “діє на основі статуту” доповнити словами “або модельного статуту”;
 
-12- Ляпіна К.М.
У підпункті 5) пункту 1 розділу І:
абзац другий виключити
 
Відхилено   частину першу після слів “діє на основі статуту” доповнити словами “або модельного статуту”;
 
    -13- Воропаєв Ю.М.
у частині першій слова «або модельного статуту» замінити словами «або модельного статуту (типового установчого документу)»
 
Враховано редакційно    
18. частину четверту після слів “передбачений статутом” доповнити словами “або модельним статутом”;
 
-14- Ляпіна К.М.
У підпункті 5) пункту 1 розділу І:
абзац третій викласти у такій редакції:
«у частині четвертій слова “передбачений статутом підприємства” виключити»
 
Враховано   у частині четвертій слова “передбачений статутом підприємства” виключити;
 
    -15- Воропаєв Ю.М.
у частині четвертій слова «або модельним статутом підприємства» замінити словами «або рішенням про створення цього підприємства в разі, якщо воно створено та діє на підставі модельного статуту (типового установчого документу)»
 
Відхилено    
19. 6) частину третю статті 76 після слів “зазначеному в статуті” доповнити словами “або модельному статуті”;
 
-16- Воропаєв Ю.М.
Підпункт 6) пункту 1 розділу І виключити.
 
Відхилено   4) у частині третій слова «в обсязі, зазначеному в статуті підприємства» виключити;
 
    -17- Ляпіна К.М.
Підпункт 6) пункту 1 розділу І викласти у такій редакції:
«у частині третій слова «в обсязі, зазначеному в статуті підприємства» виключити».
 
Враховано    
20. 7) статтю 82 доповнити частиною десятою такого змісту:
 
-18- Ляпіна К.М.
Підпункт 7) пункту 1 розділу І виключити
 
Відхилено   5) статтю 82 доповнити частиною десятою такого змісту:
 
21. “10. Господарське товариство може створюватися та діяти на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, який не є установчим документом.
 
-19- Воропаєв Ю.М.
частину десяту статті 82 викласти в такій редакції:
«10. Господарське товариство (крім акціонерного товариства) може створюватись та діяти на підставі модельного статуту (типового установчого документу) в порядку, визначеному законом.
Якщо господарське товариство створюється та діє на підставі модельного статуту (типового установчого документу) в рішенні про його створення, яке підписується усіма засновниками, зазначаються відомості про вид товариства, його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного (складеного) капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту (типового установчого документу)»
 
Враховано редакційно   “10. Господарське товариство може створюватись та діяти на підставі модельного статуту в порядку, визначеному законом.
 
22. Якщо господарське товариство створюється та діє на підставі модельного статуту, в рішенні про його створення, яке підписується усіма засновниками, зазначаються відомості про вид товариства, його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту.”;
 
-20- Семинога А.І.
У підпункті 7 пункту 1 частини 1 абзац третій після слів «порядок внесення ними вкладів» доповнити словами «вид майна, що вноситься у вигляді частки кожного з учасників та його грошова оцінка»
 
Відхилено   Якщо господарське товариство створюється та діє на підставі модельного статуту в рішенні про його створення, яке підписується усіма засновниками, зазначаються відомості про вид товариства, його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного (складеного) капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту».
 
23. 8) статтю 113 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
-21- Ляпіна К.М.
Підпункт 8) пункту 1 розділу І виключити
 
Враховано      
24. “3. Приватне підприємство може створюватися та діяти на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, який не є установчим документом.”.
 
-22- Воропаєв Ю.М.
частину третю статті 113 викласти в такій редакції:
«3. Приватне підприємство може створюватись та діяти на підставі модельного статуту (типового установчого документу) в порядку, визначеному законом»
 
Відхилено      
25. 2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356):
 
   2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356):
 
26. 1) в абзаці другому частини другої статті 81:
 
      
27. доповнити абзац після слів “цього Кодексу” словами “, крім випадків створення юридичних осіб на підставі модельного статуту”;
 
-23- Ляпіна К.М.
Підпункт 1) пункту 2 розділу І викласти у такій редакції:
«1) абзац другий частини другої статті 81 викласти у такій редакції:
“Юридична особа приватного права створюється за волевиявленням учасників цивільних відносин»
 
Відхилено      
    -24- Воропаєв Ю.М.
у частині другій статті 81 слова: «крім випадків створення юридичних осіб на підставі модельного статуту» виключити;
 
Враховано    
28. доповнити абзац реченням такого змісту: “Юридична особа приватного права може створюватися та діяти на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України. уМодельний статут затверджується для кожної організаційно-правової форми юридичної особи.”;
 
-25- Воропаєв Ю.М.
новий абзац викласти в такій редакції:
«Юридична особа приватного права може створюватися та діяти на підставі модельного статуту (типового установчого документу) в порядку, визначеному законом. Модельний статут (типовий установчий документ) затверджується для кожної організаційно-правової форми юридичної особи Кабінетом Міністрів України.»;
 
Враховано редакційно   1) абзац другий частини другої статті 81 доповнити реченням такого змісту: “Юридична особа приватного права може створюватися та діяти на підставі модельного статуту в порядку, визначеному законом»;
 
29. 2) частину першу статті 87 доповнити абзацами такого змісту:
 
   2) частину першу статті 87 доповнити абзацами такого змісту:
 
30. “Юридична особа приватного права може створюватися та діяти на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, який не є установчим документом.
 
-26- Ляпіна К.М.
Підпункт 2) пункту 2 розділу І виключити
 
Враховано   «Юридична особа приватного права може створюватися та діяти на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, що, після його прийняття учасниками, стає установчим документом.
 
    -27- Воропаєв Ю.М.
нові абзаци частини першої статті 87 викласти в такій редакції:
«Юридична особа (крім акціонерного товариства) може створюватись
та діяти на підставі модельного статуту (типового установчого документу) в порядку, визначеному законом.
Юридичні особи незалежно від своєї форми власності та організаційно-правової форми, які діють на основі модельного статуту (типового установчого документу), мають рівні права та обов'язки з юридичними особами, які діють на основі установчого документу. Законами або іншими нормативно-правовими актами не можуть встановлюватись будь-які переваги для юридичних осіб, які діють на основі установчого документу або модельного статуту (типового установчого документу).»;
 
Враховано редакційно    
31. Засновники (учасники) юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, можуть у встановленому законом порядку затвердити статут, який є установчим документом, та провадити діяльність на його підставі.”;
 
-28- Семинога А.І.
У підпункті 2 пункту 2 частини 1 абзац 3 доповнити словами «Юридичні особи засновники (учасники) яких затвердили статут не проводять свою діяльність на підставі модельного статуту»
 
Відхилено   Засновники (учасники) юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, можуть у встановленому законом порядку затвердити статут, який є установчим документом, та провадити діяльність на його підставі»;
 
32. 3) у статті 92:
 
-29- Ляпіна К.М.
Воропаєв Ю.М.
Підпункт 3) пункту 2 розділу І виключити.
 
Враховано      
33. у частині першій:
 
      
34. абзац перший після слів “установчих документів” доповнити словами “, модельного статуту”;
 
      
35. абзац другий після слів “установчими документами” доповнити словами “, модельним статутом”;
 
      
36. абзац перший частини третьої після слів “установчих документів” доповнити словами “, модельного статуту”;
 
      
37. у частині четвертій слова “чи установчих документів” замінити словами “, установчих документів або модельного статуту”;
 
      
38. 4) частину третю статті 96 після слів “установчими документами” доповнити словами “, модельним статутом”;
 
-30- Ляпіна К.М.
Воропаєв Ю.М.
Підпункт 4) пункту 2 розділу І виключити.
 
Враховано      
39. 5) частину четверту статті 99 після слів “установчих документів” доповнити словами “, модельного статуту”;
 
-31- Ляпіна К.М.
Воропаєв Ю.М.
Підпункт 5) пункту 2 розділу І виключити
 
Враховано      
40. 6) частину третю статті 100 після слів “установчими документами” доповнити словами “, модельним статутом”;
 
-32- Ляпіна К.М.
Підпункт 6) пункту 2 розділу І викласти у такій редакції:
«6) у частині третій статті 100 слова «установчими документами або» виключити».
 
Враховано   3) у частині третій статті 100 слова «установчими документами або» виключити»;
 
    -33- Воропаєв Ю.М.
частину третю статті 100 викласти в такій редакції:
«3. Учасник товариства у випадках та в порядку, встановлених установчими документами (крім модельного статуту (типового установчого документу) або законом, може бути виключений з товариства.»;
 
Відхилено    
41. 7) частину першу статті 106 після слів “установчими документами” доповнити словами “або модельним статутом”;
 
-34- Ляпіна К.М.
Підпункт 7) пункту 2 розділу І виключити
 
Враховано      
42. 8) пункт 1 частини першої та абзац другий частини другої статті 110 після слів “установчими документами” доповнити словами “або модельним статутом”.
 
-35- Ляпіна К.М.
Підпункт 8) пункту 2 розділу І викласти у такій редакції:
«8) у статті 110:
у пункті 1 частини першої слова “органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами” замінити словами “уповноваженого органу юридичної особи”;
в абзаці другому частини другої слова “установчими документами” виключити»
 
Відхилено      
    -36- Воропаєв Ю.М.
у статті 110:
у частині першій слова «або модельним статутом» виключити; у частині другій слова «або модельним статутом» виключити
 
Враховано    
43. 3. У статті 4 Закону України “Про господарські товариства” (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 1995 р., № 14, ст. 90; 2007 р., № 33, ст. 440):
 
-37- Ляпіна К.М.
Пункт 3 розділу І виключити
 
Відхилено   3. Статтю 4 Закону України “Про господарські товариства” (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 1995 р., № 14, ст. 90; 2007 р., № 33, ст. 440)доповнити частиною такого змісту:
 
44. перше речення частини першої після слів “на підставі статуту” доповнити словами “або модельного статуту”;
 
-38- Воропаєв Ю.М.
частини першу - третю статті 4 викласти в такій редакції:
«Акціонерне товариство, товариство з обмеженою і товариство з додатковою відповідальністю створюються і діють на підставі статуту, повне і командитне товариство засновницького договору. Установчі документи товариства у випадках, передбачених чинним законодавством, погоджуються з Антимонопольним комітетом України.
Господарське товариство (крім акціонерного товариства) може створюватись та діяти на підставі модельного статуту (типового установчого документу) в порядку, визначеному законом.
Якщо господарське товариство створюється та діє на підставі модельного статуту (типового установчого документу) в рішенні про його створення, яке підписується усіма засновниками, зазначаються відомості про вид товариства, його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного (складеного) капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту (типового установчого документу).».
 
Враховано частково      
45. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
      
46. “Господарське товариство може створюватися та діяти на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, який не є установчим документом.
 
   «Господарське товариство може створюватись та діяти на підставі модельного статуту в порядку, визначеному законом.
 
47. Якщо господарське товариство створюється та діє на підставі модельного статуту, в рішенні про його створення, яке підписується усіма засновниками, зазначаються відомості про вид товариства, його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту.”.
 
-39- Семинога А.І.
У пункті 3 частини 1 абзац п’ятий після слів « порядок внесення ними вкладів» доповнити словами «вид майна, що вноситься у вигляді частки кожного з учасників та його грошова оцінка»
 
Відхилено   Якщо господарське товариство створюється та діє на підставі модельного статуту, в рішенні про його створення, яке підписується усіма засновниками, зазначаються відомості про вид товариства, його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного (складеного) капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту».
 
48. 4. У Законі України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
 
   4. У Законі України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
 
49. № 31—32, ст. 263; 2005 р., № 16, ст. 257; 2006 р., № 26, ст. 210, № 27, ст. 234, № 37, ст. 310; 2009 р., № 19, ст. 263; 2010 р., № 8, ст. 51, № 29, ст. 392; із змінами, внесеними Законом України від 2 грудня 2010 року
 
   № 31—32, ст. 263; 2005 р., № 16, ст. 257; 2006 р., № 26, ст. 210, № 27, ст. 234, № 37, ст. 310; 2009 р., № 19, ст. 263; 2010 р., № 8, ст. 51, № 29, ст. 392; із змінами, внесеними Законом України від 2 грудня 2010 року
 
50. № 2756-VІ):
 
   № 2756-VІ):
 
51. 1) частину першу статті 1 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-40- Воропаєв Ю.М.
у частині першій статті 1 новий абзац викласти в такій редакції:
«модельний статут (типовий установчий документ) нормативно-
правовий акт, затверджений Кабінетом Міністрів України, який має
рекомендаційний характер та може використовуватись для створення та
провадження діяльності юридичних осіб відповідних організаційно-правових
форм, містить встановлені законом правила, що регулюють правовий статус,
права, обов'язки та відносини, які пов'язані із створенням, управлінням та
провадженням господарської діяльності відповідних юридичних осіб.
Модельний статут (типовий установчий документ) в разі його прийняття
товариством набуває статусу установчого документа цього товариства в порядку, передбаченому законом;»;
 
Враховано редакційно   1) частину першу статті 1 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
52. “модельний статут — нормативно-правовий акт, затверджений Кабінетом Міністрів України, який використовується для створення та провадження діяльності юридичних осіб відповідних організаційно-правових форм, містить встановлені законом правила, що регулюють правовий статус, права, обов’язки та відносини, які пов’язані із створенням, управлінням та провадженням господарської діяльності відповідних юридичних осіб. Модельний статут не є установчим документом;”.
 
-41- Ляпіна К.М.
Підпункт 1) пункту 4 розділу І виключити
 
Відхилено   модельний статут - типовий установчий документ, затверджений Кабінетом Міністрів України, який використовується для створення та провадження діяльності юридичних осіб відповідних організаційно-правових форм, містить встановлені законом правила, що регулюють правовий статус, права, обов’язки та відносини, які пов’язані із створенням, управлінням та провадженням господарської діяльності відповідних юридичних осіб»;
 
53. У зв’язку з цим абзаци сьомий — одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим — дванадцятим;
 
      
54. 2) частину сьому статті 9 доповнити абзацом такого змісту:
 
-42- Воропаєв Ю.М.
новий абзац частини сьомої статті 9 виключити
 
Враховано      
55. “Заміна свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку із зміною найменування юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, здійснюється під час внесення змін до відомостей про таку особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, у порядку, встановленому частиною другою статті 19 цього Закону.”;
 
-43- Ляпіна К.М.
У підпункті 2) пункту 4 розділу І слово «утвореної» замінити словами «що діє», слова «модельного статуту» замінити словами «типового установчого документу»
 
Відхилено      
56. 3) частину другу статті 17 після абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   2) частину другу статті 17 після абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
57. “дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту;”.
 
-44- Ляпіна К.М.
У підпункті 3) пункту 4 розділу І слова «створюється та» виключити, слова «модельного статуту» замінити словами «типового установчого документу»
 
Відхилено   « дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту»;
 
    -45- Воропаєв Ю.М.
новий абзац частини другої статті 17 викласти в такій редакції:
«дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту (типового установчого документу)»;
 
Враховано редакційно    
58. У зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий — сорок другий вважати відповідно абзацами дев’ятнадцятим — сорок третім;
 
   У зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий — сорок другий вважати відповідно абзацами дев’ятнадцятим — сорок третім;
 
59. 4) у статті 19:
 
   3) у статті 19:
 
60. частину другу доповнити абзацами такого змісту:
 
-46- Воропаєв Ю.М.
абзаци другий і третій викласти в такій редакції:
«Внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі, що пов'язані із внесенням змін до установчих документів юридичної особи, про юридичну особу, утворену на підставі модельного статуту (типового установчого документу), без державної реєстрації установчих документів у новій редакції в порядку, передбаченому статтею 29 цього Закону, не допускається.
В разі внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі, що пов'язані із внесенням змін до установчих документів юридичної особи, про юридичну особу, утворену на підставі модельного статуту (типового установчого документу), особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), подає (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи документи, передбачені статтею 29 цього Закону, за виключенням оригіналів установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами, чинними на дату подачі документів. Після внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі, що пов'язані із внесенням змін до установчих документів юридичної особи, про юридичну особу, утворену на підставі модельного статуту (типового установчого документу), така юридична особа починає діяти на підставі зареєстрованої у встановленому цим Законом порядку нової редакції установчих документів.»;
 
Враховано   частину другу доповнити абзацами такого змісту:
 
61. “Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, вносяться у зв’язку із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін до складу засновників (учасників) та один з таких документів:
 
-47- Ляпіна К.М.
У підпункті 4) пункту 4 розділу І:
в абзаці третьому слово «утвореної» замінити словами «що діє», слова «модельного статуту» замінити словами «типового установчого документу»
 
Враховано частково   “Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, вносяться у зв’язку із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін до складу засновників (учасників) та один з документів, передбачених частиною третьою статті 29 цього Закону.
 
    -48- Воропаєв Ю.М.
нові абзаци виключити;
 
Враховано    
62. копію рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірену в установленому порядку;
 
      
63. нотаріально засвідчену копію заяви фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників);
 
      
64. нотаріально засвідчену копію документа про перехід чи передання частки учасника у статутному (складеному) капіталі господарського товариства;
 
      
65. нотаріально посвідчений договір про такий перехід чи передання;
 
      
66. рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної особи;
 
      
67. нотаріально засвідчену копію свідоцтва про смерть фізичної особи;
 
      
68. відповідну довідку органу реєстрації актів громадянського стану чи судове рішення про оголошення громадянина померлим.
 
      
69. Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, вносяться у зв’язку із зміною місцезнаходження та/або найменування юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення таких змін та свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.”;
 
-49- Ляпіна К.М.
У підпункті 4) пункту 4 розділу І:
в абзаці одинадцятому слова «місцезнаходження та/або» виключити, слово «утвореної» замінити словами «що діє», слова «модельного статуту» замінити словами «типового установчого документу»;
 
Відхилено   Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, вносяться у зв’язку із зміною місцезнаходження та/або найменування юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення таких змін.
Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов’язані із зміною статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної особи, що діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про такі зміни, а у разі зменшення статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної особи, крім зазначених документів, додатково подається документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціальному друкованому засобі масової інформації відповідного повідомлення»;
 
    -50- Кравченко М.В.
"доповнити підпункт 4) пункту 4 розділу І абзацом такого змісту:
«Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов’язані із зміною статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної особи, що діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про такі зміни, а у разі зменшення статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної особи, крім зазначених документів, додатково подається документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціальному друкованому засобі масової інформації відповідного повідомлення.
 
Враховано    
70. частину десяту доповнити абзацом такого змісту:
 
-51- Ляпіна К.М.
абзаци дванадцятий та тринадцятий виключити;
 
Немає висновку      
71. “Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, вносяться у зв’язку із зміною місцезнаходження юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, державний реєстратор повинен видати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) заявнику нове свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та замінене свідоцтво з відміткою про видачу нового.”;
 
      
72. частину одинадцяту доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину одинадцяту доповнити абзацом такого змісту:
 
73. “У разі коли юридична особа, засновниками (учасниками) якої затверджено статут, прийняла рішення продовжувати свою діяльність на підставі модельного статуту, зазначена особа подає державному реєстратору реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу для проставлення відповідної відмітки та примірник оригіналу статуту для проставлення штампу про те, що юридична особа з відповідної дати провадить діяльність на підставі модельного статуту. Такий штамп проставляється державним реєстратором також на примірнику оригіналу статуту даної юридичної особи, що зберігається у реєстраційній справі";
 
-52- Ляпіна К.М.
абзац п’ятнадцятий викласти у такій редакції:
«У разі коли юридична особа, засновниками (учасниками) якої затверджено статут, прийняла рішення продовжувати свою діяльність на підставі модельного статуту, юридична особа подає державному реєстратору таке рішення, реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу з відповідною відміткою та примірник оригіналу статуту для проставлення штампу про те, що юридична особа з відповідної дати провадить діяльність на підставі модельного статуту. Такий штамп проставляється державним реєстратором також на примірнику оригіналу статуту даної юридичної особи, що зберігається у реєстраційній справі.
У разі коли засновниками (учасниками) юридичної особи, що діяла на підставі модельного статуту, прийнято рішення продовжувати свою діяльність на підставі розроблених ними установчих документів, юридична особа подає державному реєстратору таке рішення та реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу з відповідною відміткою. Юридична особа вважається такою, що здійснює діяльність на підставі установчих документів з моменту державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи у порядку, встановленому статтею 29 цього Закону.»
 
Враховано   «У разі коли юридична особа, засновниками (учасниками) якої затверджено статут, прийняла рішення продовжувати свою діяльність на підставі модельного статуту, юридична особа подає державному реєстратору таке рішення, реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу з відповідною відміткою та примірник оригіналу статуту для проставляння штампу про те, що юридична особа з відповідної дати провадить діяльність на підставі модельного статуту. Такий штамп проставляється державним реєстратором також на примірнику оригіналу статуту даної юридичної особи, що зберігається у реєстраційній справі.
У разі коли засновниками (учасниками) юридичної особи, що діяла на підставі модельного статуту, прийнято рішення продовжувати свою діяльність на підставі розроблених ними установчих документів, юридична особа подає державному реєстратору таке рішення та реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу з відповідною відміткою. Юридична особа вважається такою, що здійснює діяльність на підставі установчих документів з моменту державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи у порядку, встановленому статтею 29 цього Закону»;
 
74. 5) частину першу статті 24 доповнити абзацом такого змісту:
 
-53- Ляпіна К.М.
Абзац другий підпункту 5) пункту 4 розділу І викласти у такій редакції:
«Якщо юридична особа здійснюватиме діяльність на підставі типового установчого документу, в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи проставляється відповідна відмітка з посиланням на типовий установчий документ»
 
Враховано редакційно   4) частину першу статті 24 доповнити абзацом такого змісту:
 
    -54- Воропаєв Ю.М.
новий абзац частини першої статті 24 викласти в такій редакції:
«У разі утворення юридичної особи на підставі модельного статуту (типового установчого документу) в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи проставляється відмітка про те, що державному реєстратору такий статут (типовий установчий документ) не подається.»;
 
Враховано редакційно    
75. “У разі утворення юридичної особи на підставі модельного статуту в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи проставляється відмітка про те, що державному реєстратору такий статут не подається.”;
 
-55- Кравченко М.В.
Абзац другий підпункту 5 доповнити словами «відповідна відмітка та установчі документи державному реєстратору не подаються»
 
Враховано редакційно   «У разі утворення юридичної особи на підставі модельного статуту в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи проставляється відповідна відмітка з посиланням на типовий установчий документ»;
 
76. 6) у статті 36:
 
-56- Ляпіна К.М.
У підпункті 6) пункту 4 розділу І:
в абзаці третьому слова «утворена та» виключити, слова «модельного статуту» замінити словами «типового установчого документу», слово «статут» замінити словом «документ»;
в абзаці п’ятому слова «утворена та» виключити, слова «модельного статуту» замінити словами «типового установчого документу»;
абзац шостий виключити.
 
Враховано редакційно   5) у статті 36:
 
77. частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
-57- Воропаєв Ю.М.
новий абзац частини першої викласти в такій редакції: «У разі коли юридична особа утворена та діяла на підставі модельного статуту (типового установчого документу), такий статут (типовий установчий документ) державному реєстратору не подається.»;
 
Враховано редакційно   частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
78. “У разі коли юридична особа утворена та діяла на підставі модельного статуту, такий статут державному реєстратору не подається.”;
 
-58- Кравченко М.В.
В абзаці третьому підпункту 6 слова «такий статут державному реєстратору не подається» замінити словами «державному реєстратору оригінал установчих документів не подається»
 
Враховано   «У разі коли юридична особа утворена та діяла на підставі модельного статуту, оригінал установчих документів державному реєстратору не подається»;
 
79. у частині одинадцятій:
 
-59- Воропаєв Ю.М.
у частині одинадцятій слова « (крім випадку, коли юридична особа утворена та діяла на підставі модельного статуту)» замінити на слова « (крім випадку, коли юридична особа утворена та діяла на підставі модельного статуту (типового установчого документу)»;
 
Враховано редакційно   у частині одинадцятій:
 
80. перше речення після слів “установчих документів” доповнити словами “ (крім випадку, коли юридична особа утворена та діяла на підставі модельного статуту)”;
 
   перше речення після слів “установчих документів” доповнити словами “ (крім випадку, коли юридична особа утворена та діяла на підставі модельного статуту)”;
 
81. друге речення після слів “у реєстраційній справі” доповнити словами “ (крім випадку, коли юридична особа утворена та діяла на підставі модельного статуту)”;
 
   друге речення після слів “у реєстраційній справі” доповнити словами “ (крім випадку, коли юридична особа утворена та діяла на підставі модельного статуту)”;
 
82. 7) частину першу статті 37 доповнити абзацом такого змісту:
 
-60- Ляпіна К.М.
В абзаці другому підпункту 7) пункту 4 розділу І слова «утворена та» виключити, слова «модельного статуту» замінити словами «типового установчого документу», слово «статут» замінити словом «документ»;
 
Враховано редакційно   6) частину першу статті 37 доповнити абзацом такого змісту:
 
    -61- Воропаєв Ю.М.
новий абзац частини першої статті 37 викласти в такій редакції:
«У разі коли юридична особа утворена та діяла на підставі модельного статуту (типового установчого документу), такий статут (типовий установчий документ) державному реєстратору не подається.».
 
Враховано редакційно    
83. “У разі коли юридична особа утворена та діяла на підставі модельного статуту, такий статут державному реєстратору не подається.”.
 
-62- Кравченко М.В.
В абзаці другому підпункту 7 слова «такий статут державному реєстратору не подається» замінити словами «державному реєстратору оригінал установчих документів не подається»
 
Враховано   “У разі коли юридична особа утворена та діяла на підставі модельного статуту, оригінал установчих документів державному реєстратору не подається».
 
84. 5. Частину третю статті 9 Закону України “Про акціонерні товариства” (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50—51, ст. 384) доповнити абзацом такого змісту:
 
-63- Воропаєв Ю.М.
Ляпіна К.М.
Пункт 5 розділу І виключити
 
Враховано      
85. “Акціонерне товариство може створюватися та діяти на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, який не є установчим документом.”.
 
      
86. ІІ. Цей Закон набирає чинності через три місяці після його опублікування.
 
   ІІ. Цей Закон набирає чинності через три місяці після його опублікування.
 
87. Голова
 
   Голова
 
88. Верховної Ради України

   Верховної Ради України