Кількість абзаців - 20 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України (щодо збільшення обсягів дохідної частини бюджетів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування в умовах подолання наслідків світової фінансової кризи) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України (щодо збільшення обсягів дохідної частини бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування в умовах подолання наслідків світової фінансової кризи)
 
-1- Хара В.Г.
Шевчук С.В.
Сухий Я.М.
Стоян О.М.
У назві законопроекту слова "в умовах подолання наслідків світової фінансової кризи" вилучити .
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законів України щодо збільшення обсягів дохідної частини бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. Частину четверту статті 85 Закону України „Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5, ст. 30; 2009 р., № 59, ст. 2065) доповнити словами „а також на зобов’язання, що виникли перед органами фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та Пенсійним фондом України».
 
-2- Хара В.Г.
Шевчук С.В.
Сухий Я.М.
Стоян О.М.
Частину першу розділу І викласти в такій редакції:
"1. Статтю 85 Закону України „Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5, ст. 30; 2009 р., № 59, ст. 2065) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
"Мораторій не поширюється на зобов’язання банку з перерахування органам Пенсійного фонду України єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на зобов’язання з повернення фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування розміщених на депозитних рахунках у банках тимчасово вільних коштів, у тому числі резервів коштів цих фондів".
У зв’язку з цим частини п’яту і шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою."
 
Враховано   1. Статтю 85 Закону України „Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5, 6, ст. 30; 2010 р., № 2-3, ст. 11 із змінами, внесеними Законом України від 23 грудня 2010 року № 2856-VІ) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
"Мораторій не поширюється на зобов’язання банку з перерахування органам Пенсійного фонду України єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на зобов’язання з повернення фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування розміщених на депозитних рахунках у банках тимчасово вільних коштів, у тому числі резервів коштів цих фондів".
У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою.
 
    -3- Національний банк України
Статтю 1 Розділу І законопроекту, яка передбачає доповнити частину четверту статті 85 Закону України "Про банки і банківську діяльність" нормою про те, що мораторій не поширюється на зобов’язання, що виникли перед органами фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та Пенсійним фондом України, пропонуємо виключити.
 
Відхилено    
    -4- Семинога А.І.
З тексту пункту 1 частини 1 слова "та Пенсійного фонду України" виключити.
 
Відхилено    
    -5- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 85 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти в такій редакції: «Мораторій не поширюється на зобов'язання банку перед вкладниками (споживачами послуг) банку та інші зобов'язання, які пов'язані з обслуговуванням господарської діяльності банку, у тому числі виплатою заробітної плати, авторської винагороди, відшкодуванням шкоди, заподіяної життю та здоров'ю працівників банку, а також вимоги кредиторів щодо виплати заробітної плати, аліментів, пенсій, стипендій, соціальних допомог у межах, установлених тимчасовим адміністратором лімітів, а також на зобов'язання, що виникли перед органами фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та Пенсійним фондом України.»
 
Враховано частково    
6. 2. Статтю 2 Закону України „Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 10, ст. 77; 2005 р., № 2, ст. 31) доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
-6- Корж П.П.
Виключити статтю 2 розділу І наступного змісту:
«2. Статтю 2 Закону України „Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 10, ст. 77; 2005 р., № 2, ст. 31) доповнити абзацом четвертим такого змісту:
„Дія мораторію не поширюється на задоволення вимог органів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду України».»
 
Відхилено   2. Абзац другий статті 2 Закону України „Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 10, ст. 77; 2005 р., № 2, ст. 31) доповнити словами:
 
7. „Дія мораторію не поширюється на задоволення вимог органів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду України».
 
-7- Хара В.Г.
Шевчук С.В.
Хара В.Г.
Стоян О.М.
Абзац 2 частини другої розділу І викласти в такій редакції:
"та рішень щодо зобов’язань боржника з перерахування фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування заборгованості з оплати внесків до цих фондів, яка виникла до 1 січня 2011року, і з перерахування органам Пенсійного фонду України заборгованості з оплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
 
Враховано   "та рішень щодо зобов’язань боржника з перерахування фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування заборгованості з оплати внесків до цих фондів, яка виникла до 1 січня 2011року, і з перерахування органам Пенсійного фонду України заборгованості з оплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;».
 
    -8- Семинога А.І.
З тексту абзацу 2 пункту 2 частини 1 слова "та Пенсійним фондом України" виключити.
 
Відхилено    
    -9- Кармазін Ю.А.
Абзац 4 частини 1 статті 2 Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» викласти в такій редакції: «Дія мораторію не поширюється на задоволення вимог вкладників (споживачів послуг) банку, органів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду України».
 
Враховано частково    
8. 3. У пункті 3.7 статті 3 Закону України „Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 33, ст. 430):
 
   3. У пункті 3.7 статті 3 Закону України „Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 33, ст. 430; 2010 р., №4, ст.36 із змінами, внесеними Законом України від 13 січня 2011 року № 2940-VІ):
 
9. абзац шостий доповнити словами „крім виконавчих проваджень щодо задоволення вимог органів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду України»;
 
-10- Хара В.Г.
Шевчук О.Б.
Сухий Я.М.
Стоян О.М.
Частину третю викласти в такій редакції:
"3. У пункті 3.7 статті 3 Закону України „Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 33, ст. 430):
абзац шостий доповнити словами ""та рішень про стягнення заборгованості з оплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду України і заборгованості з оплати внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, яка виникла до 1 січня 2011року»;
доповнити абзацом сьомим такого змісту:
„Під час примусового виконання рішень суду про стягнення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу з оплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду України і заборгованості з оплати внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, яка виникла до 1 січня 2011року стягнення на основні засоби, що використовуються у процесі виробництва, не звертається».
 
Враховано   абзац шостий доповнити словами "та рішень про стягнення заборгованості з оплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України і заборгованості з оплати внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, яка виникла до 1 січня 2011року»;
 
10. доповнити абзацом сьомим такого змісту:
 
-11- Кармазін Ю.А.
Абзац 6 пункту 3.7 статті 3 Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» викласти в такій редакції: «На строк участі підприємства паливно-енергетичного комплексу в процедурі погашення заборгованості підлягають зупиненню виконавчі провадження та заходи примусового виконання рішень щодо цього підприємства, що підлягають виконанню в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження», крім виконавчих проваджень щодо задоволення вимог стосовно виплат заробітної плати, постачальників обладнання і послуг та органів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду України.».
 
Враховано частково   доповнити абзацом сьомим такого змісту:
 
11. „Під час примусового виконання рішень щодо задоволення вимог органів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду України звернення стягнення на виробничі основні фонди не звертається».
 
-12- Корж П.П.
Абзац другий статті 3 розділу І законопроекту № 6115 викласти у такій редакції:
«абзац шостий доповнити словами: «рішень про стягнення заборгованості з оплати внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду України, яка виникла після 1 січня 2007 року.»
 
Відхилено   „Під час примусового виконання рішень суду про стягнення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу з оплати внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, яка виникла до 1 січня 2011року, і заборгованості цих підприємств з оплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України стягнення на основні засоби, що використовуються у процесі виробництва, не звертається «.
 
    -13- Семинога А.І.
З тексту абзацу 2 пункту 3 частини 1 слова "та Пенсійним фондом України" виключити.
 
Відхилено    
    -14- Корж П.П.
Абзац третій статті 3 розділу І викласти у такій редакції:
«Під час примусового виконання рішень щодо задоволення вимог органів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду України стягнення не звертається на об’єкти нерухомого майна та інші основні засоби, що забезпечують ведення виробничої діяльності.»
 
Відхилено    
    -15- Семинога А.І.
З тексту абзацу 4 пункту 3 частини 1 слова "та Пенсійним фондом України" виключити.
 
Відхилено    
12. 4. У Законі України „Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р. № 24, ст. 207; 2002 р. № 14, ст. 96; 2003 р. № 5, ст. 46; 2004 р. № 6, ст. 37, № 11, ст. 140; 2005 р. № 33, ст. 430, 431, № 51, ст. 551; 2006 р. № 35, ст. 295):
 
-16- Хара В.Г.
Шевчук О.Б.
Сухий Я.М.
Стоян О.М.
Частину четверту розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
13. частину третю статті 34 викласти у такій редакції:
 
      
14. „Виконавче провадження з підстави, передбаченої пунктом 15 частини першої цієї статті, не зупиняється за рішеннями про виплату заробітної плати, відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, стягнення аліментів, задоволення вимог органів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду України. Під час примусового виконання рішень щодо задоволення вимог органів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду України звернення стягнення на виробничі основні фонди не звертається.»;
 
      
15. статтю 50 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
      
16. „Звернення стягнення на майно органів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду України забороняється.»;
 
-17- Корж П.П.
Абзац третій статті 4 розділу І викласти у такій редакції:
«Виконавче провадження з підстави, передбаченої пунктом 15 частини першої цієї статті, не зупиняється за рішеннями про виплату заробітної плати, відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, стягнення аліментів, про стягнення заборгованості з оплати внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду України, яка виникла після 1 січня 2007 року.
Під час примусового виконання рішень щодо задоволення вимог органів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду України стягнення не звертається на об’єкти нерухомого майна та інші основні засоби, що забезпечують ведення виробничої діяльності.»
 
Відхилено      
    -18- Чуднов В.М.
Абзаци другий-четвертий статті 4 виключити.
 
Враховано    
17. пункт 2 глави 11 „Прикінцеві положення» доповнити словами „задоволення вимог органів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду України».
 
-19- Корж П.П.
Абзац шостий статті 4 розділу І викласти у такій редакції:
"пункт 2 глави 11 „Прикінцеві положення» доповнити словами «рішень про стягнення заборгованості з оплати внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду України, яка виникла після 1 січня 2007 року. "
 
Відхилено      
    -20- Семинога А.І.
З тексту абзаців 3, 5 та 6 пункту 4 частини 1 слова "та Пенсійним фондом України" виключити.
 
Відхилено    
18. 5. Частину сьому статті 5 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 31, ст. 440; 2002 р., № 17, ст. 117; 2003 р., № 24, ст. 160; 2004 р., № 22, ст. 312) доповнити словами „а також, органів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду України».
 
-21- Хара В.Г.
Шевчук О.Б.
Сухий Я.М.
Стоян О.М.
Частину п’яту розділу І виключити.
 
Враховано      
    -22- Чуднов В.М.
Статтю 5 виключити.
 
Враховано    
    -23- Семинога А.І.
З тексту пункту 5 частини 1 слова "та Пенсійним фондом України" виключити.
 
Враховано    
    -24- Кармазін Ю.А.
Виключити доповнення частини 7 статті 5 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» словами «а також, органів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду України».
 
Враховано    
19. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.