Кількість абзаців - 98 Таблиця поправок


Про облік та технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна, права на які підлягають державній реєстрації (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про облік та технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна, права на які підлягають до державної реєстрації
 
-1- Черноморов О.М.
Омельченко О.О.
Трайдук М.Ф.
Гордієнко С.В.
Сінченко В.М.
У назві законопроекту слова «права на які підлягають до державної реєстрації» виключити.
У преамбулі законопроекту після слів «об'єктів нерухомого майна» доповнити словами «в тому числі тих,».
 
Враховано частково   ЗАКОН УКРАЇНИ
Про облік і технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна
 
2.

 
-2- Чуднов В.М.
У назві та далі за текстом після слова «підлягають» слово «до» виключити з використанням наступного слова «державної» в давальному відмінку.
 
Враховано частково      
3. Цей Закон визначає правові та організаційні засади діяльності органів місцевого самоврядування щодо обліку та технічній інвентаризації окремих видів об'єктів нерухомого майна, права на які підлягають до державної реєстрації.
РОЗДІЛІ. Загальні положення
Стаття 1. Сфера застосування Закону
 
-3- Воропаєв Ю.М.
Назву законопроекту викласти в такій редакції: «Про облік та технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна».
Преамбулу законопроекту викласти у такій редакції: «Цей Закон визначає правові та організаційні засади здійснення обліку та технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна». Статтю 1 викласти в наступній редакції: «Цей Закон регулює відносини, пов'язані з обліком та технічною інвентаризацією об'єктів нерухомого майна незалежно від форми власності. Дія цього Закону не поширюється на виконання робіт по земельно-кадастровій інвентаризації земель».
 
Враховано   Цей Закон визначає правові та організаційні засади здійснення обліку і технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна.
РОЗДІЛІ. Загальні положення
Стаття 1. Сфера застосування Закону
 
4. Цей Закон регулює відносини пов'язані з обліком та технічною інвентаризацією окремих видів об'єктів нерухомого майна незалежно від форми власності.
 
   Цей Закон регулює відносини, пов'язані з обліком і технічною інвентаризацією об'єктів нерухомого майна незалежно від форми власності.
 
5. Дія цього Закону не поширюється щодо земель сільськогосподарського призначення, водного чи лісового фонду, а також земель, на яких не розташовані будинки, будівлі, інженерні споруди і єдині майнові комплекси.
 
   Дія цього Закону не поширюється на виконання робіт із земельно-кадастрової інвентаризації земель.
 
6. Стаття 2. Визначення термінів
 
   Стаття 2. Визначення термінів
 
7. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
-4- Кармазін Ю.А.
Розмістити терміни в статті 2 за алфавітом.
 
Враховано редакційно   У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
8. об’єкти нерухомого майна - будинки, будівлі, інженерні споруди, що тісно пов’язані фундаментом із землею, розташовані на земельній ділянці, яка має встановлені межі й адресу та переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни призначення;
житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного в ній проживання;
житлове приміщення – опалюване приміщення, розташоване у надземному поверсі, призначене для цілорічного проживання і яке відповідає санітарно-епідеміологічним вимогам;
нежитлове приміщення – приміщення не призначене для проживання;
 
-5- Воропаєв Ю.М.
Абзац другий статті 2 викласти у такій редакції:
«об’єкти нерухомого майна - будинки, будівлі, споруди (інженерні, гідротехнічні, захисні тощо), що тісно пов’язані фундаментом із землею, розташовані на земельній ділянці, мають встановлені межі й адресу та переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни призначення;»
В абзаці четвертому статті 2 виключити слово «опалюване».
Абзац п’ятий статті 2 викласти у такій редакції:
«нежитлове приміщення – приміщення, яке належить до житлового комплексу, але не призначене для проживання;».
 
Враховано   об’єкти нерухомого майна - будинки, будівлі, споруди (інженерні, гідротехнічні, захисні тощо), які тісно пов’язані фундаментом із землею, розташовані на земельній ділянці, мають встановлені межі та адресу, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни призначення;
житлове приміщення – приміщення, розташоване у надземному поверсі, призначене для цілорічного проживання, яке відповідає санітарно-епідеміологічним вимогам;
нежитлове приміщення – приміщення, яке належить до житлового комплексу, але не призначене для проживання;
 
9. квартира – комплекс взаємопов’язаних приміщень, використовуваних для проживання, який включає: житлову (житлові) кімнату, кухню, ванну кімнату (душову), вбиральню (санвузол) тощо та має вихід на вулицю або сходову клітину, коридор;
підсобні приміщення квартири (індивідуального житлового будинку) – приміщення, призначені для гігієнічних або господарсько-побутових потреб мешканців (ванна, вбиральня, душова, приміщення для прання, кухня, комора, передпокій, внутрішньоквартирний хол, коридор тощо);
підсобні приміщення багатоквартирного житлового будинку – приміщення призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його мешканців (сходові клітки, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, комори, сміттєзбиральні камери, горища, підвали, шахти тощо);
 
-6- Черноморов О.М.
Омельченко О.О.
Трайдук М.Ф.
Гордієнко С.В.
Сінченко В.М.
Абзац п'ятий частини першої статті 2 викласти в такій редакції:
«нежитлове приміщення - приміщення, яке належить до житлового комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин;».Абзац шостий частини першої статті 2 викласти в такій редакції:
«квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;».
 
Відхилено      
10. господарська будівля та споруда – об’ємна, площинна або лінійна наземна, надземна чи підземна будівельна система, яка складається з несучих та в окремих випадках з огороджувальних конструкцій і призначена до виконання виробничих процесів різних видів, зберігання матеріалів, виробів, устаткування та відносно будинку (будівлі) мають допоміжне, другорядне значення, як правило, більш низьку капітальність;
 
-7- Кармазін Ю.А.
Виключити із частини 1 статті 2 термін «квартира» тому, що згідно статті 382 Цивільного кодексу України «Квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання.».
 
Враховано      
11. садиба – земельна ділянка разом з розташованими на ній житловим будинком, господарсько-побутовими будівлями, наземними і підземними комунікаціями, багаторічними насадженнями;
єдиний майновий комплекс – всі види майна підприємства, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права, вимоги, борги, право на торговельну марку тощо;
 
-8- Кармазін Ю.А.
Доповнити частину 1 статті 2 новим абзацом такого змісту: «висновок про технічний стан будинку (будівлі) - документ який містить назву, поверховість, рік побудови та опис основних конструктивних елементів об’єкту нерухомого майна складений, за встановленою формою;».
Доповнити частину 1 статті 2 новим абзацом такого змісту: «садовий будинок – будинок в садовому товаристві, який призначений для сезонного використання і не містить житлової площі;».
 
Відхилено      
12. зруйнований об’єкт – об’єкт нерухомого майна, який повністю або частково втратив своє функціональне призначення та змінились його технічні показники (поверховість, площа, об’єм) внаслідок зносу, фізичного впливу, а також знищення внаслідок стихійного лиха тощо;
 
-9- Кармазін Ю.А.
У частині 1 статті 2 абзац «підсобні приміщення багатоквартирного житлового будинку, виключити, оскільки в статті 1 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» це викладено в іншій редакції.
 
Враховано      
13. технічна інвентаризація – це комплекс робіт по обстеженню та обміру об’єкту нерухомого майна з визначенням його складу, фактичної площі та об'єму, технічного стану та інвентаризаційної вартості із виготовленням необхідних документів (матеріалів технічної інвентаризації та паспортизації) з дотриманням установлених норм та правил;
первинна технічна інвентаризація – інвентаризація, яка здійснюється вперше;
поточна технічна інвентаризація – інвентаризація, яка встановлює зміни за певний період часу після первинної інвентаризації;
технічний паспорт - документ, який складається на основі матеріалів технічної інвентаризації об'єкта нерухомого майна та містить основні відомості;
 
-10- Черноморов О.М.
Омельченко О.О.
Трайдук М.Ф.
Гордієнко С.В.
Сінченко В.М.
В абзаці 8 частини першої статті 2 слова «підсобні приміщення» замінити словами «допоміжні приміщення».
Частину першу статті 2 доповнити новим абзацом дев'ятим такого змісту: «допоміжні приміщення будинків садибного типу «передпокій, кухня, коридор, веранда, вбиральня, комора, пральня тощо;».
В абзаці 10 частини першої статті 2 слова «господарська будівля та
споруда» замінити словами «господарсько-побутова будівля».
 
Відхилено   технічна інвентаризація – комплекс робіт з обстеження та обмірювання об’єкта нерухомого майна з визначенням його складу, фактичної площі, об'єму, технічного стану та інвентаризаційної вартості з виготовленням відповідних документів (матеріалів технічної інвентаризації та паспортизації) з дотриманням установлених норм та правил;
первинна технічна інвентаризація – інвентаризація, яка проводиться вперше;
поточна технічна інвентаризація – інвентаризація, яка встановлює зміни за певний період часу після первинної інвентаризації;
технічний паспорт - документ, що складається на основі матеріалів технічної інвентаризації об'єкта нерухомого майна та містить основні відомості про нього (місцезнаходження, склад, технічні характеристики, план об’єкта);
 
    -11- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 2 доповнити абзацом такого змісту: « - реєстраційний округ - територія адміністративно територіальної одиниці (місто, район), у межах якої діє одне бюро технічної інвентаризації.».
 
Враховано    
14. інвентаризаційна справа – сукупність матеріалів технічної інвентаризації, яка характеризує об’єкт нерухомого майна;
 
-12- Рудченко М.М.
Шпенов Д.Ю.
Після абзацу 10 ст. 2 доповнити новим абзацом такого змісту:»домоволодіння – два і більш будинків з приналежними до них господарськими будівлями (чи без таких), що розташовані на одній земельній ділянці за окремою поштовою адресою;».
 
Відхилено   інвентаризаційна справа – сукупність матеріалів технічної інвентаризації, що характеризують об’єкт нерухомого майна;
 
15. інвентаризаційна вартість об’єкта нерухомого майна – це відновна вартість об’єкта нерухомого майна визначена за укрупненими показниками з урахуванням зносу і динаміки росту цін на будівельну продукцію, роботи та послуги;
 
-13- Кармазін Ю.А.
Доповнити частину 1 статті 2 новим абзацом такого змісту: «дачний будинок – житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку;».
Доповнити частину 1 статті 2 новим абзацом такого змісту: «домоволодіння - два і більше будинків з приналежними до них надвірними будівлями (чи без таких), що розташовані на одній земельній ділянці під одним порядковим номером по вулиці, провулку, площі;».
 
Відхилено   інвентаризаційна вартість об’єкта нерухомого майна – відновна вартість об’єкта нерухомого майна, визначена за укрупненими показниками з урахуванням зносу і динаміки зростання цін на будівельну продукцію, роботи і послуги;
 
16. довідка-характеристика – документ, який містить коротку технічну характеристику об’єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці (будівля, споруда, інше), його належність, місцезнаходження, склад та вартість;
 
   довідка-характеристика – документ, що містить коротку технічну характеристику об’єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці (будівля, споруда, інше), та дані про його належність, місцезнаходження, склад та інвентаризаційну вартість;
 
17. бюро технічної інвентаризації (далі БТІ) – комунальні підприємства, які здійснюють технічну інвентаризацію та облік об’єктів нерухомого майна.
 
-14- Рудченко М.М.
Шпенов Д.Ю.
Абзац 13 ст. 2 викласти в такій редакції:
«технічна інвентаризація (опис нерухомого майна) – це комплекс робіт по обстеженню та обміру об’єкту нерухомого майна з визначенням його складу, фактичної площі та об'єму, технічного стану оціночної та інвентаризаційної вартості із виготовленням необхідних документів (матеріалів технічної інвентаризації та паспортизації) комунальним госпрозрахунковим підприємством бюро технічної інвентаризації, діючих виключно одноособово у межах обліково-інвентаризаційного округу з дотриманням установлених норм та правил;».
Після абзацу 13 ст. 2 доповнити новим абзацом такого змісту:»обліково-інвентаризаційний округ (далі – ОІО) – територія адміністративно-територіальної одиниці (одиниць) села, селища, міста, в межах якої діє єдиний місцевий орган - госпрозрахункове комунальне підприємство бюро технічної інвентаризації;».
 
Враховано частково   бюро технічної інвентаризації – підприємства, засновані виключно на комунальній власності, які здійснюють облік і технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна, крім земельних ділянок;
округ - територія адміністративно-територіальної одиниці (місто, район (и), у межах якої діє одне бюро технічної інвентаризації.
Інші терміни, що застосовуються у цьому Законі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами України.
 
    -15- Рудченко М.М.
Шпенов Д.Ю.
Абзац 16 ст. 2 викласти в такій редакції:
«технічний паспорт – документ, який складається на основі матеріалів технічної інвентаризації об'єкта нерухомого майна та містить основні відомості, і виготовлений БТІ, яке діє одноособово в межах одного ОІО;».
 
Враховано частково    
    -16- Воропаєв Ю.М.
Абзац шістнадцятий викласти у наступній редакції: «технічний паспорт - документ, який складається на основі матеріалів технічної інвентаризації об'єкта нерухомого майна та містить основні відомості про нього (місцезнаходження, склад, технічні характеристики, план об’єкту);»
Виключити із тексту Закону такі терміни: «житловий будинок», «господарсько-побутова будівля», «садиба», «єдиний майновий комплекс» та «зруйнований об’єкт».
 
Враховано    
    -17- Кармазін Ю.А.
У частині 1 статті 2 абзац «інвентаризаційна справа» викласти в такій редакції: «інвентаризаційна справа – сукупність матеріалів технічної інвентаризації, яка характеризує об’єкт нерухомого майна, формується та використовується юридичною особою, що здійснює технічну інвентаризацію та зберігається в її архіві;».
 
Враховано частково    
    -18- Рудченко М.М.
Шпенов Д.Ю.
Після абзацу 18 ст. 2 доповнити двома новими абзацами такого змісту:
«балансова вартість - це вартість об'єкта нерухомого майна за даними юридичних осіб – балансоутримувачів;
оціночна вартість – це вартість об`єктів нерухомого майна, що визначається відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» лише бюро технічної інвентаризації для оподаткування нерухомого майна;».
 
Відхилено    
    -19- Абзац 19 ст. 2 викласти в такій редакції:
«облікова довідка-характеристика – документ, який містить коротку технічну характеристику об’єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці (будівля, споруда, інше), його належність (власникам, користувачам (балансоутримувачам), і органу управління для державної та комунальної власності), а також підстави належності, місцезнаходження, склад та вартість;».
 
Враховано редакційно    
    -20- Яценко А.В.
У абзаці двадцятому статті 2 після слів «склад та» доповнити словами
«інвентаризаційна».
 
Враховано    
    -21- Воропаєв Ю.М.
Останній абзаці статті 2, визначення терміну «бюро технічної інвентаризації» викласти у такій редакції: «бюро технічної інвентаризації – комунальні підприємства, які здійснюють облік та технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна (крім земельних ділянок)».
Доповнити статтю 2 новим абзацом наступного змісту:
«округ - територія адміністративно- територіальної одиниці (місто, район (и), у межах якої діє одне бюро технічної інвентаризації.».
Виключити термін «садовий будинок».
 
Враховано частково    
    -22- Рудченко М.М.
Шпенов Д.Ю.
Абзац 20 ст. 2 викласти в такій редакції:
«бюро технічної інвентаризації (далі - БТІ) - комунальні госпрозрахункові підприємства, які здійснюють технічну інвентаризацію, облік об'єктів нерухомого майна.».
 
Враховано частково редакційно   
    -23- Кармазін Ю.А.
У частині 1 статті 2 абзац «бюро технічної інвентаризації» викласти в такій редакції: «бюро технічної інвентаризації (далі БТІ) – комунальні підприємства, які здійснюють технічну інвентаризацію та облік об’єктів нерухомого майна.».
 
Враховано частково редакційно   
    -24- Воропаєв Ю.М.
Доповнити статтю 2 новим абзацом наступного змісту: «Інші терміни, що застосовуються у цьому Законі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами України».
 
Враховано    
    -25- Бондар О.М.
У визначенні терміну «бюро технічної інвентаризації» статті 2 слова «комунальні підприємства» замінити словами «підприємства, засновані виключно на комунальній власності».
 
Враховано    
18. Стаття 3. Законодавство про облік та технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна
 
-26- Воропаєв Ю.М.
Статтю 3 викласти у наступній редакції: «Законодавство про облік та технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна складається з цього Закону, відповідних положень Цивільного Кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших нормативно-правових актів, виданих відповідно до них».
 
Враховано   Стаття 3. Законодавство про облік і технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна
 
19. Законодавство про облік та технічну інвентаризацію окремих видів об'єктів нерухомого майна складається з цього Закону, відповідних положень Цивільного Кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законів та нормативно-правових актів, виданих відповідно до них.
 
   Законодавство про облік і технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна складається з цього Закону, відповідних положень Цивільного кодексу України, інших нормативно-правових актів, виданих відповідно до них.
 
20. Стаття 4. Мета обліку та технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
 
-27- Воропаєв Ю.М.
Статтю 4 викласти у наступній редакції:
«Облік та технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна здійснюється з метою:
обстеження та оцінці технічного стану наявних об'єктів нерухомого майна, визначення їх фактичної площі та об'єму;
здійснення контролю за належним утриманням, технічним станом, експлуатацією та використанням будинків, будівель, споруд, інших об'єктів нерухомого майна усіх форм власності;
інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб у межах, встановлених Законом;
підготування необхідних документів для здійснення реєстрації речових прав на об'єкти нерухомого майна;
підготування необхідних документів для вчинення правочинів щодо об’єктів нерухомого майна;
визначення інвентаризаційної вартості об'єктів нерухомого майна;
збору та надання звітності щодо об’єктів нерухомого майна для ведення державного статистичного обліку;
встановлення факту існування або припинення існування об’єкта;
перевірки правомірності створення (будівництва), переобладнання (реконструкції), знищення (зносу) об’єктів нерухомого майна;
захисту прав та інтересів власників об’єктів нерухомого майна.»
 
Враховано   Стаття 4. Мета обліку і технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
 
21. Облік та технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна здійснюється з метою:
 
   Облік і технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна здійснюються з метою:
 
22. ефективного управління господарським комплексом, об'єктами житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту, зв'язку та інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації;
 
   обстеження та оцінки технічного стану наявних об'єктів нерухомого майна, визначення їх фактичної площі та об'єму;
контролю за належним утриманням, технічним станом, експлуатацією та використанням будинків, будівель, споруд, інших об'єктів нерухомого майна усіх форм власності;
 
23. здійснення контролю за використанням і схоронністю житлового фонду та інших об'єктів нерухомого майна;
здійснення контролю за належним утриманням, технічним станом, експлуатацією та використанням будинків, будівель, споруд, інших об'єктів нерухомого майна усіх форм власності;
 
   інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб у межах, встановлених законом;
підготування документів для здійснення реєстрації речових прав на об'єкти нерухомого майна;
 
24. інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб у межах, встановлених Законом;
підготування необхідних документів для здійснення реєстрації речових прав на об'єкти нерухомого майна;
 
   підготування документів для вчинення правочинів щодо об’єктів нерухомого майна;
визначення інвентаризаційної вартості об'єктів нерухомого майна;
 
25. підготування необхідних документів для укладання правочинів з об'єктами нерухомого майна;
визначення інвентаризаційної вартості об'єктів нерухомого майна;
надання інформації з метою нарахування податків на нерухоме майно згідно Закону;
збір та надання звітності щодо об’єктів нерухомого майна для ведення державного статистичного обліку;
встановлення факту існування або припинення існування об’єкта;
 
   збору інформації та надання звітності щодо об’єктів нерухомого майна для ведення державного статистичного обліку;
встановлення факту існування або припинення існування об’єкта нерухомого майна;
 
26. перевірення правомірності створення (будівництва), переобладнання (реконструкції), знищення (зносу) об’єктів нерухомого майна;
рішення інших державних і суспільних задач;
 
-28- Яценко А.В.
У статті 4: абзац п'ятий доповнити словами «для здійснення державної реєстрації прав на нерухоме майно»; абзаци шостий - дев'ятий, тринадцятий виключити.
 
Відхилено   перевірки правомірності створення (будівництва), переобладнання (реконструкції), знищення (зносу) об’єктів нерухомого майна;
 
27. захист прав та інтересів власників об’єктів нерухомого майна;
забезпечення зацікавлених осіб призначених державою достовірними відомостями про характеристики об’єктів обліку і їх місцезнаходження.
 
-29- Кармазін Ю.А.
Абзац 8 частини 1 статті 4 викласти в такій редакції: «8) надання інформації у формі інформаційної довідки з метою нарахування податків на нерухоме майно згідно Закону;».
 
Відхилено   захисту прав та інтересів власників об’єктів нерухомого майна.
 
    -30- Кармазін Ю.А.
Абзац 14 частини 1 статті 4 викласти в такій редакції: «14) надання органам державної влади та місцевого самоврядування відомостей в порядку, встановленому законом, характеристики об’єктів обліку та їхнього місцезнаходження.», бо чинна норма: «зацікавлених осіб призначених державою» є більш розпливчатою.
 
Враховано редакційно у ст.18   
28. Стаття 5. Об'єкти нерухомого майна, які підлягають обліку та технічній інвентаризації
 
-31- Воропаєв Ю.М.
Статтю 5 викласти у такій редакції: «Облік та технічна інвентаризація проводиться щодо об'єктів нерухомого майна, передбачених цим Законом.
Обліку та технічній інвентаризації підлягають будинки, будівлі, споруди усіх видів та їх комплекси, інженерні мережі, мости та штучні споруди, об’єкти транспорту тощо, будівництво яких закінчено і які прийняті в експлуатацію у встановленому порядку.
Технічній інвентаризації підлягають також об'єкти нерухомого майна, не прийняті в експлуатацію, незавершені будівництвом, самовільно збудовані, безхазяйні об’єкти, об’єкти інженерної інфраструктури територіальних громад.
Облік та технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна проводиться за їх місцезнаходженням.
У випадках, коли об’єкт знаходиться на території двох чи більше округів, облік та технічна інвентаризація проводиться тим бюро технічної інвентаризації, на території якого знаходиться більша за площею частина такого об’єкта».
 
Враховано   Стаття 5. Об'єкти нерухомого майна, які підлягають обліку і технічній інвентаризації
 
29. Технічна інвентаризація проводиться щодо об'єктів нерухомого майна, передбачених цим Законом.
Обліку та технічній інвентаризації підлягають будинки, будівлі, споруди усіх видів та їх комплекси, інженерні мережі, мости та штучні споруди, об’єкти транспорту тощо, будівництво яких закінчено і які прийняті в експлуатацію у встановленому порядку за наявності матеріалів технічної інвентаризації, підготовлених тим бюро технічної інвентаризації, в окрузі якого розташовані такі об'єкти
Окремому обліку та технічній інвентаризації підлягають також об'єкти нерухомого майна не введені в експлуатацію, незавершені будівництвом, зруйновані, самочинно збудовані, безхазяйні об’єкти, об’єкти інженерної інфраструктури територіальних громад.
Облік та технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна проводиться за його місцезнаходженням.
 
   Облік і технічна інвентаризація здійснюються щодо об'єктів нерухомого майна, передбачених цим Законом.
Обліку і технічній інвентаризації підлягають будинки, будівлі, споруди усіх видів та їх комплекси, інженерні мережі, елементи благоустрою, захисні споруди цивільного захисту і цивільної оборони, мости та штучні споруди тощо, будівництво яких закінчено і які прийняті в експлуатацію у встановленому порядку.
Технічній інвентаризації підлягають також об'єкти нерухомого майна, не прийняті в експлуатацію, не завершені будівництвом, самовільно збудовані, безхазяйні об’єкти, об’єкти інженерної інфраструктури територіальних громад.
Облік і технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна здійснюються за їх місцезнаходженням.
 
30. У випадках, коли об'єкт знаходиться на території двох чи більше округів, облік та реєстрація проводиться тим бюро технічної інвентаризації, на території якого знаходиться більша за площею частина такого об'єкта
 
-32- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 5 викласти в такій редакції: «2. Обліку та технічній інвентаризації підлягають будинки, будівлі, споруди усіх видів та їх комплекси, інженерні мережі, елементи благоустрою, захисні споруди цивільного захисту і цивільної оборони, мости та штучні споруди, об’єкти транспорту тощо, будівництво яких закінчено і які прийняті в експлуатацію у встановленому порядку за наявності матеріалів технічної інвентаризації, підготовлених тим бюро технічної інвентаризації, в окрузі якого розташовані такі об’єкти.». що відповідатиме і статті 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» і ДБН В2.2.5-97 та ДБН А3.1.-9-2000.
 
Враховано частково   У разі якщо об’єкт розташований на території двох чи більше округів, облік і технічну інвентаризацію здійснює те бюро технічної інвентаризації, на території округу якого розміщується більша за площею частина такого об’єкта.
 
    -33- Рудченко М.М.
Шпенов Д.Ю.
Ч. 2 ст. 5 викласти в такій редакції:
«Обліку та технічній інвентаризації підлягають об’єкти усіх форм власності, розташовані на земельних ділянках (за окремими поштовими адресами): будинки, будівлі, споруди усіх видів та їх комплекси, інженерні мережі, мости та штучні споруди, об’єкти транспорту тощо, будівництво яких закінчено і яких закінчено і які прийняті в експлуатацію у встановленому порядку за наявності матеріалів технічної інвентаризації, підготовлених тим бюро технічної інвентаризації, в окрузі якого розташовані такі об’єкти.».
 
Враховано частково    
    -34- Ч. 3 ст. 5 викласти в такій редакції:
«Окремому обліку та технічній інвентаризації підлягають також об’єкти нерухомого майна не введені в експлуатацію, незавершені будівництвом, зруйновані, самочинно збудовані, безхазяйні об’єкти, об’єкти інженерної інфраструктури, а також, шляхи (дороги), підземні та берегові споруди, зелені насадження, електричні, телефонні, каналізаційні та інші мережі, газо-, нафто-, водопроводи та інші.».
 
Враховано частково    
31. .
;  
-35- Кармазін Ю.А.
Частину 5 статті 5 викласти в такій редакції: «5. У випадках, коли об’єкт знаходиться на території двох чи більше округів, реєстрація, облік та технічна інвентаризація проводиться тим бюро технічної інвентаризації, на території якого знаходиться більша за площею частина такого об’єкта.».
 
Враховано частково      
32. Стаття 6. Вимоги щодо обліку та технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна
 
-36- Воропаєв Ю.М.
Статтю 6 викласти у наступній редакції: «Об'єкти нерухомого майна, що розташовані на території України, підлягають обліку та технічній інвентаризації у встановленому цим Законом та іншими нормативними документами порядку.
Облік та технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна здійснюється за ініціативою власника (замовника) або його довіреної особи, якому на законних підставах належить об'єкт нерухомого майна.
Облік та технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна, що є у державній власності, здійснюється за заявою органу (установи, підприємства або організації – балансоутримувача), уповноваженого в установленому порядку управляти нерухомим майном, що є у державній власності, а об’єктів нерухомого майна територіальної громади здійснюється за заявою органу (установи, підприємства або організації – балансоутримувача), уповноваженого управляти комунальним майном.
Технічна інвентаризація об’єктів безхазяйного нерухомого майна та самовільно збудованих або які будуються на земельній ділянці, що не відведена для цієї мети, може здійснюватися за ініціативою відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування.».
 
Враховано   Стаття 6. Вимоги щодо обліку і технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна
 
33. Об'єкти нерухомого майна, що розташовані на території України, підлягають обліку та технічній інвентаризації у встановленому цим Законом та іншими нормативними документами порядку.
Облік та технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна здійснюється за ініціативою власника чи уповноваженої ним особи або замовника, якому на законних підставах належить об'єкт нерухомого майна.
Облік та технічна інвентаризація об'єктів самочинно збудованих або які будуються на земельній ділянці, що не відведена для цієї мети, може здійснюватися і за ініціативою відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування.
 
-37- Рудченко М.М.
Шпенов Д.Ю.
Ч.1 ст.6 викласти в такій редакції:
«Об’єкти нерухомого майна, що розташовані на території України, підлягають обов’язковому обліку та технічній інвентаризації у встановленому цим Законом та іншими нормативними документами порядку.». Ч. 2 ст. 6 викласти в такій редакції:
«Облік та технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна здійснюється за ініціативою власника чи уповноваженої ним особи або замовника, якому на законних підставах належить об’єкт нерухомого майна. Облік та технічна інвентаризація на нерухоме майно, що є у державній власності, здійснюється за заявою органу (установи, підприємства або організації – балансоутримувача), уповноваженого в установленому порядку управляти нерухомим майном, що є у державній власності, а на нерухоме майно територіальної громади здійснюється за заявою органу (установи, підприємства або організації – балансоутримувача), уповноваженого управляти комунальним майном.».
 
Враховано частково   Об’єкти нерухомого майна, розташовані на території України, підлягають обліку і технічній інвентаризації у встановленому цим Законом та іншими нормативними документами порядку.
Облік і технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна здійснюються за ініціативою власника (замовника) або його довіреної особи, якому на законних підставах належить об'єкт нерухомого майна.
Облік і технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна, що є у державній власності, здійснюються за заявою органу (установи, підприємства або організації – балансоутримувача), уповноваженого в установленому порядку управляти нерухомим майном, що є у державній власності, а об’єктів нерухомого майна територіальної громади -за заявою органу (установи, підприємства або організації – балансоутримувача), уповноваженого управляти комунальним майном.
Технічна інвентаризація об'єктів безхазяйного нерухомого майна та самовільно збудованих або які будуються на земельній ділянці, що не відведена для цієї мети, може здійснюватися за ініціативою відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
 
    -38- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 6 викласти в такій редакції: «2. Облік та технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна здійснюється за ініціативою власника чи вповноваженої ним особи або замовника, якому на законних підставах належить об'єкт нерухомого майна, а у випадках їхньої відмови від цього, за ініціативою відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування.»
 
Враховано частково    
    -39- Рудченко М.М.
Шпенов Д.Ю.
Ч. 3 ст. 6 викласти в такій редакції:
«Облік та технічна інвентаризація об’єктів самочинно збудованих або які будуються на земельній ділянці, що не відведена для цієї мети, може здійснюватися і за ініціативою відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування, а також користувачів, за відповідним судовим рішенням.».
 
Враховано частково    
34. Стаття 7. Особи, за якими здійснюється облік об’єктів нерухомого майна
 
-40- Воропаєв Ю.М.
Статтю 7 виключити.
Статтю 8 вважати відповідно статтею 7 і так далі.
 
Враховано      
35. Облік об'єктів нерухомого майна здійснюється за фізичними та юридичними особами, в тому числі іноземцями та особами без громадянства, іноземними юридичними особами, міжнародними організаціями, іноземними державами, а також територіальними громадами в особі органів місцевого самоврядування.
 
-41- Рудченко М.М.
Шпенов Д.Ю.
Ч. 1 ст. 7 викласти в такій редакції:
«Облік об’єктів нерухомого майна здійснюється за фізичними та юридичними особами, державою в особі органів, уповноважених управляти державним майном, в тому числі іноземцями та особами без громадянства, іноземними юридичними особами, міжнародними організаціями, іноземними державами, а також територіальними громадами в особі органів місцевого самоврядування.».
 
Відхилено      
    -42- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 7 викласти в такій редакції: «1. Облік об'єктів нерухомого майна здійснюється за фізичними та юридичними особами, а також територіальними громадами в особі органів місцевого самоврядування, якім цим об’єкти належать у порядку, що визначений Законом.».
 
Відхилено    
36. Стаття 8. Органи обліку та технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна та їх повноважень
Облік та технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна відповідно до цього Закону незалежно від форм власності відноситься до відання органів місцевого самоврядування.
Організацію та забезпечення обліку та технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна здійснюють комунальні підприємства - бюро технічної інвентаризації.
До повноважень бюро технічної інвентаризації відноситься:
проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна та виготовлення відповідних документів;
облік об'єктів нерухомого майна;
визначення інвентаризаційної вартості об'єктів нерухомого майна;
виготовлення довідок-характеристик на об'єкти нерухомого майна;
надання в установленому Законом порядку відомостей про об'єкти нерухомого майна;
підготовка матеріалів для державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна.
 
-43- Воропаєв Ю.М.
Частину першу та другу статті 8 викласти у наступній редакції:
«Облік та технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна незалежно від форм власності відноситься до відання органів місцевого самоврядування, на території яких розміщені такі об’єкти.
Організацію та забезпечення обліку та технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна здійснюють комунальні підприємства - бюро технічної інвентаризації за місцезнаходженням об’єктів нерухомого майна».
Після частини другої доповнити статтю 8 новою частиною наступного змісту: «Бюро технічної інвентаризації не підлягають приватизації, їх майно не підлягає відчуженню, передачі в оренду чи користування».
У зв’язку з цим частини 3 та 4 вважати частинами 4 та 5 відповідно.
Останній абзац четвертої частини ст. 8 викласти в наступній редакції: «підготовка матеріалів для вчинення правочинів щодо об’єктів нерухомого майна».
П’яту частину ст. 8 викласти у такій редакції:»Органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції можуть надати бюро технічної інвентаризації інші повноваження щодо проведення обліку та технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна.»
 
Враховано   Стаття 7. Органи обліку і технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна та їхні повноваження
Облік і технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна незалежно від форми власності належать до відання органів місцевого самоврядування, на території яких розміщені такі об’єкти.
Організацію та забезпечення обліку і технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна здійснюють виключно комунальні підприємства - бюро технічної інвентаризації за місцезнаходженням об'єктів нерухомого майна.
Бюро технічної інвентаризації не підлягають приватизації, їхнє майно не підлягає відчуженню, передачі в оренду, заставу чи користування.
До повноважень бюро технічної інвентаризації належить:
проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна та виготовлення відповідних документів;
облік об'єктів нерухомого майна;
визначення інвентаризаційної вартості об'єктів нерухомого майна;
виготовлення довідок-характеристик на об'єкти нерухомого майна;
надання в установленому законом порядку відомостей про об'єкти нерухомого майна;
підготовка матеріалів для вчинення правочинів щодо об’єктів нерухомого майна.
 
37. Органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції можуть надати бюро технічної інвентаризації інші повноваження щодо проведення обліку та технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна.
 
-44- Бондар О.М.
В абзаці другому статті 8 слова «здійснюють комунальні підприємства – бюро технічної інвентаризації» замінити словами «здійснюють виключно бюро технічної інвентаризації»
Абзац третій статті 8 викласти у такій редакції: «Бюро технічної інвентаризації, їх майно не підлягають відчуженню, передачі в оренду, заставу чи користування».
 
Враховано   Органи місцевого самоврядування в межах їхньої компетенції можуть надавати бюро технічної інвентаризації інші повноваження щодо здійснення обліку і технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна.
 
    -45- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 8 викласти в такій редакції: «1. Облік речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень здійснюється територіальними органами Міністерство юстиції України – органами державної реєстрації прав.
Доповнити статтю 8 новою частиною 1-1 (змінивши подальшу нумерацію частин) такого змісту: «1-1. Забезпечення технічної інвентаризація об'єктів нерухомого майна незалежно від форм власності, відноситься до відання бюро технічної інвентаризації - юридичної особи, яка відповідає вимогам, що встановлюються Кабінетом Міністрів України до бюро технічної інвентаризації та отримала відповідне свідоцтво на право зайняття цим видом діяльності.».
Доповнити статтю 8 новою частиною 1-2 (змінивши подальшу нумерацію частин) такого змісту: «1-2. Анулювання свідоцтва про право на заняття діяльністю по забезпеченню технічної інвентаризація об'єктів нерухомого майна може бути анульовано в порядку та з підстав, визначених Кабінетом Міністрів України.».
 
Відхилено    
    -46- Рудченко М.М.
Шпенов Д.Ю.
Після ч. 1 ст. 8 доповнити новою частиною такого змісту:
«Перелік, а також територія діяльності БТІ (обліково-інвентаризаційний округ), визначається і затверджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими радами за погодженням відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міською державними адміністраціями.».
У зв'язку з цим частини 2-4 вважати відповідно частинами 3-5.
 
Відхилено    
    -47- Рудченко М.М.
Шпенов Д.Ю.
Ч. 3 ст. 8 викласти в такій редакції:
«Організацію та забезпечення обліку та технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна здійснюють комунальні госпрозрахункові підприємства – бюро технічної інвентаризації, за місцем знаходження нерухомого майна, яке діє одноособово в межах одного ОІО.».
 
Враховано частково    
    -48- Рудченко М.М.
Шпенов Д.Ю.
Ч. 4 ст. 8 викласти в такій редакції:
«До повноважень бюро технічної інвентаризації відноситься:
проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна та виготовлення відповідних документів;
облік об'єктів нерухомого майна;
визначення інвентаризаційної вартості об'єктів нерухомого майна;
визначення оціночної вартості;
виготовлення облікових довідок-характеристик на об'єкти нерухомого майна;
надання в установленому Законом порядку відомостей про об'єкти нерухомого майна.».
 
Враховано частково    
    -49- Яценко А.В.
У статті 8: абзаци четвертий та сьомий частини третьої виключити;
частину четверту виключити.
 
Відхилено    
    -50- Кармазін Ю.А.
Абзац 4 частини 3 статті 8 викласти в такій редакції: «4) надання висновків про технічний стан будинку (будівлі);».
 
Відхилено    
    -51- Кармазін Ю.А.
Виключити частину 4 статті 8, оскільки вже визначені законом, як повноваження щодо обліку і технічної інвентаризації, так і меж компетенції органи місцевого самоврядування.
Частину 4 статті 8 викласти в такій редакції: «4. Під час технічної інвентаризації об’єкта нерухомого майна повинні бути обстежені всі основні конструктивні елементи будівель і споруд, які розташовані на даній земельній ділянці.».
 
Враховано частково в ст.10   
38. Стаття 9. Нормативно-методичне забезпечення та контроль діяльності бюро технічної інвентаризації
 
-52- Рудченко М.М.
Шпенов Д.Ю.
В назві ст. 9 після слова «забезпечення» виключити слова «та контроль».
 
Враховано   Стаття 8. Нормативно-методичне забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації
 
39. Нормативно-методичне забезпечення та контроль діяльності бюро технічної інвентаризації щодо проведення обліку та технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна здійснює Міністерство з питань житлово-комунального господарства України.
 
-53- Рудченко М.М.
Шпенов Д.Ю.
Ч. 1 ст. 9 викласти в такій редакції:
«Нормативно-методичне забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації щодо проведення обліку та технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна здійснює центральний орган виконавчої влади з питань будівництва та архітектури.».
 
Відхилено   Нормативно-методичне забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації щодо обліку і технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна здійснює центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
40. Міністерство організовує роботу з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з технічної інвентаризації, а також здійснює інші повноваження, керуючись цим Законом та іншими нормативними документами.
 
-54- Рудченко М.М.
Шпенов Д.Ю.
Ч. 2 ст. 9 викласти в такій редакції:
#102071
 
Враховано частково   Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства організовує роботу з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з технічної інвентаризації, а також здійснює інші повноваження, керуючись цим Законом та іншими нормативними документами.
 
    -55- Воропаєв Ю.М.
В частині першій статті 9 і далі по тексту законопроекту слова «Міністерство з питань житлово-комунального господарства України» замінити на «центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства».
Назву статті 9 та першу частину статті 9 викласти у такій редакції:
«Стаття 8. Нормативно-методичне забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації
Нормативно-методичне забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації щодо проведення обліку та технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна здійснює центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства».
 
Враховано    
    -56- Черноморов О.М.
Омельченко О.О.
Трайдук М.Ф.
Гордієнко С.В.
Сінченко В.М.
У частині першій статті 9 слова «Міністерство з питань житлово-комунального господарства» замінити словами «центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства».
нормативно-правовими актами.».
 
Враховано    
    -57- Черноморов О.М.
Омельченко О.О.
Трайдук М.Ф.
Гордієнко С.В.
Сінченко В.М.
Частину другу статті 9 викласти в такій редакції: «Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства організовує роботу з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з технічної інвентаризації, здійснює державний контроль (нагляд) за виконанням БТІ стандартів, нормативів, норм, порядків і правил, а також здійснює інші повноваження, керуючись цим Законом та іншими
 
Враховано частково    
    -58- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 9 викласти в такій редакції: «1. Кабінет Міністрів України визначає порядок діяльності бюро технічної інвентаризації, діяльність яких регулюються відповідними нормативно – правовими актами органів, уповноважених на це Кабінетом Міністрів України.».
Виключити частину 2 статті 9.
 
Відхилено    
41. РОЗДІЛ ІІ. Порядок обліку та проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
Стаття 10. Технічна інвентаризація об'єкта нерухомого майна
 
-59- Воропаєв Ю.М.
Назву Розділу ІІ викласти у наступній редакції: «РОЗДІЛ ІІ. Порядок проведення обліку та технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна».
 
Враховано   РОЗДІЛ ІІ. Порядок здійснення обліку і технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
Стаття 9. Технічна інвентаризація об'єкта нерухомого майна
 
42. Технічна інвентаризація поділяється на такі види:
 
   Технічна інвентаризація поділяється на такі види:
 
43. первинна технічна інвентаризація об'єктів;
 
-60- Яценко А.В.
У статті 10: у абзаці третьому частини першої слова «поточні інвентаризаційно-оцінювальні роботи» замінити словами «поточна технічна інвентаризація»; у частині другій після слова «складаються» доповнити словом «виключно», слово «та» виключити, після слова «паспорти» доповнити словом «довідки-характеристики».
 
Враховано частково   первинна технічна інвентаризація об'єктів;
 
44. поточні інвентаризаційно-оцінювальні роботи для виявлення змін після проведення первинної технічної інвентаризації.
 
   поточна технічна інвентаризація об'єктів для виявлення змін після проведення первинної технічної інвентаризації.
 
45. На підставі матеріалів технічної інвентаризації складаються інвентаризаційні справи та технічні паспорти.
 
   На підставі матеріалів технічної інвентаризації складаються інвентаризаційні справи, технічні паспорти та довідки-характеристики.
 
46. Матеріали технічної інвентаризації є майном бюро технічної інвентаризації та слугують підставою для надання інформації згідно з чинним законодавством і не підлягають вилученню.
Під час технічної інвентаризації об'єкта нерухомого майна повинні бути обстежені всі основні конструктивні елементи.
 
-61- Воропаєв Ю.М.
У статті 10 частину третю виключити.
 
Враховано   Під час технічної інвентаризації об'єкта нерухомого майна обстежуються всі основні конструктивні елементи.
 
    -62- Рудченко М.М.
Шпенов Д.Ю.
Ч. 3 ст. 10 викласти в такій редакції:
«Матеріали обліку та технічної інвентаризації є майном бюро технічної інвентаризації та слугують підставою для надання інформації згідно з чинним законодавством і не підлягають вилученню та ознайомленню, крім випадків передбачених законом.».
 
Враховано частково ст. 8 та ст. 18   
47. Стаття 11. Визначення інвентаризаційної вартості об’єктів нерухомого майна
Визначення інвентаризаційної вартості об’єктів нерухомого майна здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого відповідними Центральними органами державної виконавчої влади.
 
-63- Воропаєв Ю.М.
Статтю 11 викласти у такій редакції:
«Порядок визначення інвентаризаційної вартості об’єктів нерухомого майна затверджується Кабінетом Міністрів України.
Інвентаризаційна вартість об’єктів нерухомого майна визначається на основі даних, отриманих при технічної інвентаризації.
Датою визначення вартості є дата фактичного обстеження (огляду) об’єкта нерухомого майна.»
 
Враховано   Стаття 10. Визначення інвентаризаційної вартості об’єктів нерухомого майна
Порядок визначення інвентаризаційної вартості об’єктів нерухомого майна затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
48. Інвентаризаційна вартість об’єктів нерухомого майна визначається на основі даних, отриманих при технічної інвентаризації.
 
-64- Рудченко М.М.
Шпенов Д.Ю.
Ч.1 ст. 11 викласти в такій редакції:
«Визначення інвентаризаційної вартості об’єктів нерухомого майна здійснюється БТІ, яке діє одноособово в межах одного ОІО, відповідно до Порядку, затвердженого відповідним центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури.».
 
Відхилено   Інвентаризаційна вартість об’єктів нерухомого майна визначається на основі даних, отриманих під час технічної інвентаризації.
 
49. Датою визначення вартості є дата фактичного обстеження (огляду) об’єкта нерухомого майна.
 
-65- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 11 викласти в такій редакції: «1. Положення про визначення інвентаризаційної вартості об’єктів нерухомого майна затверджується в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.», вилучивши слова: «здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого відповідними Центральними органами державної виконавчої влади.».
 
Враховано   Датою визначення вартості є дата фактичного обстеження (огляду) об’єкта нерухомого майна.
 
50. Інвентаризаційна вартість об’єктів нерухомого майна в обов’язковому порядку застосовується при оподаткуванні нерухомого майна фізичних і юридичних осіб, визначенні збитку внаслідок пожежі, надзвичайних подій і стихійних лих, реєстрації прав на нерухоме майно й угод з ним, оформленні угод з нерухомістю, спадщини, шлюбних контрактів, приватизації нерухомості, визнання нерухомих речей безхазяйними, прийняття судових рішень, і в інших випадках, установлених законодавством.
 
-66- Черноморов О.М.
Омельченко О.О.
Трайдук М.Ф.
Гордієнко С.В.
Сінченко В.М.
Частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
«Визначення інвентаризаційної вартості об'єктів нерухомого майна здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.».
Частину четверту статті 11 після слів «оформленні угод з нерухомістю» доповнити словами «визначенні державного мита».
 
Враховано частково      
    -67- Куликов К.Б.
Абзац 4 статті 11 викласти у такій редакції:
«Інвентаризаційна вартість об’єктів нерухомого майна в обов’язковому порядку застосовується при реєстрації прав на нерухоме майно».
 
Відхилено    
    -68- Яценко А.В.
Частину четверту статті 11 викласти у такій редакції :»Інвентаризаційна вартість об'єктів нерухомого майна застосовується виключно при здійсненні державної реєстрації прав на нерухоме майно у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
Відхилено    
51. Стаття 12. Видача довідки–характеристики на об'єкти нерухомого майна
 
-69- Рудченко М.М.
Шпенов Д.Ю.
В назві ст.12 після слова «Видача» доповнити словом «облікової». Ч. 1 ст. 12 викласти в такій редакції:
«Облікова довідка-характеристика видається на об'єкти нерухомого майна, на які проведено технічну інвентаризацію бюро технічної інвентаризації.». Ч. 2 ст. 12 викласти в такій редакції:
«Облікова довідка-характеристика видається на замовлення фізичних та юридичних осіб, яким належить об'єкт нерухомого майна або за їх дорученням на підставі матеріалів інвентаризаційної справи, з урахуванням усіх змін виявлених при обстеженні об'єкта нерухомого майна в порядку проведення технічної інвентаризації бюро технічної інвентаризації.».
 
Враховано редакційно   Стаття 11. Видача довідки-характеристики на об'єкти нерухомого майна
 
52. Довідка-характеристика видається на об'єкти нерухомого майна, на які проведено технічну інвентаризацію бюро технічної інвентаризації.
 
   Довідка-характеристика видається бюро технічної інвентаризації на об'єкти нерухомого майна, щодо яких проведена технічна інвентаризація.
 
53. Довідка-характеристика видається на замовлення фізичних та юридичних осіб, яким належить об'єкт нерухомого майна або за їх дорученням на підставі матеріалів інвентаризаційної справи, з урахуванням усіх змін виявлених при обстеженні об'єкта нерухомого майна в порядку проведення технічної інвентаризації бюро технічної інвентаризації.
 
   Довідка-характеристика видається на замовлення фізичних та юридичних осіб, яким належить об'єкт нерухомого майна, або за їхнім дорученням - на підставі матеріалів інвентаризаційної справи з урахуванням усіх змін, виявлених під час обстеження об'єкта нерухомого майна в порядку проведення технічної інвентаризації.
 
54. Довідка-характеристика об'єкта нерухомого майна видається для державної реєстрації речових прав на об'єкти нерухомого майна, а також для відчуження об'єктів нерухомого майна, укладання правочинів щодо таких об'єктів, оформлення спадщини, продажу на аукціонах з реалізації заставленого майна, інших передбачених законом випадків.
 
-70- Рудченко М.М.
Шпенов Д.Ю.
Ч. 3 ст. 12 викласти в такій редакції:
«Облікова довідка-характеристика об'єкта нерухомого майна видається для державної реєстрації речових прав на об'єкти нерухомого майна, а також для відчуження об'єктів нерухомого майна, укладання правочинів щодо таких об'єктів, оформлення спадщини, продажу на аукціонах з реалізації заставленого майна, інших передбачених законом випадків.»
Ч. 4 ст. 12 викласти в такій редакції:
«Термін дії облікової довідки-характеристики становить три місяці.».
 
Враховано редакційно   Довідка-характеристика об'єкта нерухомого майна видається для державної реєстрації речових прав на об'єкти нерухомого майна, а також для відчуження об'єктів нерухомого майна, вчинення інших правочинів щодо таких об'єктів, оформлення спадщини, продажу на аукціонах з реалізації заставленого майна, в інших передбачених законом випадках.
 
55. Термін дії довідки-характеристики становить три місяці.
 
   Термін дії довідки-характеристики становить три місяці.
 
56. Стаття 13. Інвентаризаційна справа об'єкта нерухомого майна
 
-71- Воропаєв Ю.М.
У абзаці третьому статті 12 слово «укладання» замінити на «вчинення інших».
 
Враховано   Стаття 12. Інвентаризаційна справа об'єкта нерухомого майна
 
57. На кожний об'єкт нерухомого майна і на весь час його існування в бюро технічної інвентаризації формується інвентаризаційна справа.
 
-72- Кармазін Ю.А.
Виключити частину 4 статті 12.
 
Відхилено   На кожний об'єкт нерухомого майна на весь час його існування в бюро технічної інвентаризації формується інвентаризаційна справа.
 
58. Інвентаризаційна справа містить матеріали технічної інвентаризації, в тому числі опис інвентаризаційної справи, акт інвентаризаційної оцінки, схематичний план земельної ділянки, поповерхові плани будинку, схематичних креслень земельних ділянок, господарських будівель та споруд, плани інженерних споруд, мостів, штучних споруд, зелених насаджень, об’єктів транспорту, заяви на проведення технічної інвентаризації, інші документи необхідні для технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна.
 
-73- Рудченко М.М.
Шпенов Д.Ю.
Ч. 2 ст. 13 викласти в такій редакції:
«Інвентаризаційна справа містить матеріали технічної інвентаризації, в тому числі опис інвентаризаційної справи, акт інвентаризаційної оцінки та оціночної вартості, схематичний план земельної ділянки, поповерхові плани будинку, схематичних креслень земельних ділянок, господарських будівель та споруд, плани інженерних споруд, мостів, штучних споруд, зелених насаджень, об’єктів транспорту, заяви на проведення технічної інвентаризації, інші документи необхідні для технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна.».
 
Враховано редакційно   Інвентаризаційна справа містить матеріали технічної інвентаризації, у тому числі опис інвентаризаційної справи, акт інвентаризаційної оцінки, схематичний план земельної ділянки, поверхові плани будинку, схематичні креслення земельних ділянок, господарських будівель та споруд, плани інженерних споруд, мостів, штучних споруд, зелених насаджень, об’єктів транспорту, заяви на здійснення технічної інвентаризації, інші документи, необхідні для технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна.
 
59. Вилучення документів з інвентаризаційної справи забороняється. У випадках передбачених законодавством надаються копії аркушів справи.
 
-74- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 13 викласти в такій редакції: «Інвентаризаційна справа містить матеріали технічної інвентаризації, в тому числі опис інвентаризаційної справи, акт інвентаризаційної оцінки, зведений акт вартості будинків господарських будівель та споруд, схематичний план земельної ділянки, по поверхові плани будинку, схематичних креслень земельних ділянок, господарських будівель та споруд, плани інженерних споруд, мостів, штучних споруд, зелених насаджень, об’єктів транспорту, заяви на проведення технічної інвентаризації, інші документи необхідні для технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна.».
 
Враховано редакційно   Вилучення документів з інвентаризаційної справи забороняється. У передбачених законодавством випадках надаються копії аркушів інвентаризаційної справи.
Зняття копій з інвентаризаційних матеріалів, а також різного роду вибірки та виписки з них, обробка безпосередньо працівниками інших установ та організацій чи приватними особами не дозволяється, всі ці роботи виконуються винятково працівниками бюро технічної інвентаризації.
 
    -75- Воропаєв Ю.М.
У частині другій статті 13 слово «поповерхові» замінити на «поверхові».
Статтю 13 доповнити новою частиною наступного змісту:
«Зняття копій з інвентаризаційних матеріалів, а також різного роду вибірки та виписки з них, обробка безпосередньо працівниками інших установ та організацій, а також приватними особами не дозволяється, всі ці роботи виконуються лише робітниками бюро технічної інвентаризації».
 
Враховано    
60. Стаття 14. Проведення обліку та технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
 
-76- Воропаєв Ю.М.
Статтю 14 викласти у наступній редакції: «Роботи з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна повинні здійснюватися за обов’язковою участю власника (замовника), у присутності якого проводиться обстеження з обов’язковим підписанням ним відповідних документів.
Первинній технічній інвентаризації підлягають об'єкти нерухомого майна, технічна інвентаризація яких раніше не проводилась. За результатами первинної технічної інвентаризації відкривається інвентаризаційна справа та оформлюється технічний паспорт.
Для відображення змін, що відбулися з об'єктами нерухомого майна після первинної технічної інвентаризації проводиться поточна технічна інвентаризація.
При виявленні змін у технічному стані об'єкту нерухомого майна бюро технічної інвентаризації вносить зміни до відповідних документів інвентаризаційної справи.
Облік та технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна проводиться за єдиними правилами (методиками), які розроблені та затверджені центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України.
Облік об’єктів нерухомого майна ведеться в облікових книгах бюро технічної інвентаризації та на електронних носіях. «.
 
Враховано   Стаття 13. Здійснення обліку і технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
 
61. Після закінчення будівництва, перед вводом об’єкта нерухомого майна в експлуатацію, бюро технічної інвентаризації проводять первинну технічну інвентаризацію об'єкта нерухомого майна з видачею довідки щодо фактичних площ, вартості та стану, виготовлення технічного паспорта.
Для відображення змін, що відбулися з об'єктом нерухомого майна після первинної технічної інвентаризації проводиться поточна технічна інвентаризація.
При виявленні змін у технічному стані об'єкту нерухомого майна бюро технічної інвентаризації вносить зміни до відповідних документів інвентаризаційної справи.
Облік та технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна проводиться за єдиними правилами (методиками), які розроблені та затверджені Міністерством з питань житлово-комунального господарства України.
Облік об’єктів нерухомого майна ведеться в облікових книгах бюро технічної інвентаризації та на електронних носіях.
 
-77- Рудченко М.М.
Шпенов Д.Ю.
Ч. 4 ст. 14 викласти в такій редакції:
«Облік та технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна проводиться за єдиними правилами (методиками), які розроблені та затверджені центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури.»
 
Відхилено   Роботи з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна здійснюються за обов’язковою участю власника (замовника), у присутності якого проводиться обстеження з обов’язковим підписанням ним відповідних документів.
Первинній технічній інвентаризації підлягають об'єкти нерухомого майна, технічна інвентаризація яких раніше не проводилася. За результатами первинної технічної інвентаризації відкривається інвентаризаційна справа та оформлюється технічний паспорт.
Для відображення змін, що відбулися з об'єктом нерухомого майна після первинної технічної інвентаризації, проводиться поточна технічна інвентаризація.
При виявленні змін у технічному стані об'єкта нерухомого майна бюро технічної інвентаризації вносить зміни до відповідних документів інвентаризаційної справи.
Облік і технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна здійснюються за єдиними правилами (методиками), які розробляються та затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
Облік об’єктів нерухомого майна ведеться в облікових книгах бюро технічної інвентаризації та на електронних носіях.
 
    -78- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 14 викласти в такій редакції: «4. Облік та технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна проводиться відповідно до Правил, що затверджуються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.», вилучивши слова: «які розроблені та затверджені Міністерством з питань житлово-комунального господарства України.», оскільки, Верховній Раді України недоцільно втручатися в повноваження Кабінет Міністрів України і визначати коло повноважень, підпорядкованих йому спеціально уповноважених органів виконавчої влади.
 
Відхилено    
    -79- Рудченко М.М.
Шпенов Д.Ю.
Ч. 5 ст. 14 викласти в такій редакції:
«Облік об’єктів нерухомого майна ведеться в електронних облікових книгах бюро технічної інвентаризації та на електронних носіях.».
 
Відхилено    
    -80- Кармазін Ю.А.
Виключити частину 5 статті 14, оскільки це питання вже врегульовано в Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень.».
 
Відхилено    
62. Стаття 15. Перелік документів необхідних для виконання технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
 
-81- Рудченко М.М.
Шпенов Д.Ю.
П. 3 ст. 15 викласти в такій редакції:
«3. При непредставленні документів, вказаних в переліку, надається пояснення щодо їх відсутності та інформаційна довідка з державного реєстру прав власності на нерухоме майно.».
 
Відхилено   Стаття 14. Перелік документів, необхідних для здійснення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
 
63. Для технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна власник (заявник) або його довірена особа представляє в БТІ наступні документи:
1. При первинній інвентаризації:
 
   Для технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна власник (замовник) або його довірена особа подає до бюро технічної інвентаризації такі документи:
1) у разі первинної технічної інвентаризації:
 
64. -заява на виконання робіт;
 
   заява на виконання робіт;
 
65. -документи, що засвідчують особу, та ідентифікаційний код (для фізичних осіб) і установчі документи та доручення (для юридичних осіб);
 
   документи, що засвідчують особу, - для фізичних осіб; установчі документи та доручення - для юридичних осіб;
 
66. -документи про належність об’єкту нерухомого майна;
 
      
67. -рішення уповноважених органів про виділ земельної ділянки під будівництво об’єктів нерухомого майна та дозвіл на їх будівництво або державний акт на право власності на землю;
 
   документи, що посвідчують право на земельну ділянку;
 
68. -проектно-кошторисну документацію, затверджену в установленому порядку;
 
      
69. -інші документи, видані державними органами або органами місцевого самоврядування в рамках їхньої компетенції і у порядку, встановленому законодавством.
 
-82- Черноморов О.М.
Омельченко О.О.
Трайдук М.Ф.
Гордієнко С.В.
Сінченко В.М.
Абзац сьомий пункту 1 статті 15 перед словами «інші документи» доповнити словами «дозвіл на виконання будівельних робіт». Далі - за текстом.
 
Враховано   дозвіл на виконання будівельних робіт або інші документи, видані органами державної влади або органами місцевого самоврядування в межах їхньої компетенції, що засвідчують право на виконання будівельних робіт;
 
70. 2. При поточній інвентаризації:
-заява на виконання робіт від власника або уповноваженої особи;
-документи, що засвідчують особу, та ідентифікаційний код (для фізичних осіб) і установчі документи та доручення (для юридичних осіб);
 
-83- Воропаєв Ю.М.
Статтю 15 викласти у такій редакції:
«Для технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна власник (замовник) або його довірена особа представляє в бюро технічної інвентаризації наступні документи: 1. При первинній технічній інвентаризації:
- заява на виконання робіт;
- документи, що засвідчують особу (для фізичних осіб); установчі документи та доручення (для юридичних осіб);
- документи, що посвідчують право на земельну ділянку;
- дозвіл на виконання будівельних робіт або інші документи, видані органами державної влади або органами місцевого самоврядування в рамках їхньої компетенції, що засвідчують право на виконання будівельних робіт.
2. При поточній технічній інвентаризації:
заява на виконання робіт;
документи, що засвідчують особу (для фізичних осіб); установчі документи та доручення (для юридичних осіб);
- оригінали правовстановлювальних документів або інших дозвільних документів, що визначають нормативні (юридичні) границі і склад об’єкту нерухомого майна у т.ч.: рішення й інші акти відповідних органів державної влади або місцевого самоврядування, що дозволяють добудови, перепланування, зведення нового об’єкта нерухомого майна;
- рішення або інші документи, видані органами державної влади або органами місцевого самоврядування в рамках їхньої компетенції, що засвідчують право на виділ, поділ, зменшення, розширення чи зміну цільового призначення об'єктів нерухомого майна;
раніше видані технічні паспорти.
Даний перелік документів є вичерпним і не підлягає розширеному тлумаченню будь-якими органами або посадовими особами.
Документи, що подаються, повинні бути оформлені належним чином, мати підписи посадових осіб (при необхідності), скріплені печатками.
Не приймаються документи з підчищеннями або дописками, закресленими словами та іншими, необумовленими в них виправленнями.
Одержання заяви і документів, необхідних для проведення технічної інвентаризації, підтверджується відповідним записом у книзі обліку заяв, а заявникові видається розписка в підтвердження одержаних документів і вказівкою дати прийому та видачі документів.
Для проведення технічної інвентаризації бюро технічної інвентаризації з юридичними особами укладають договори, а з фізичними – замовлення-зобов'язання».
 
Враховано   2) у разі поточної технічної інвентаризації:
заява на виконання робіт;
документи, що засвідчують особу, - для фізичних осіб; установчі документи та доручення - для юридичних осіб;
 
71. -оригінали право встановлювальних (документи про належність об’єктів нерухомого майна) і інших дозвільних документів, що визначають нормативні (юридичні) границі і склад об’єкту нерухомого майна у т.ч.: рішення й інші акти відповідних органів державної влади або місцевого самоврядування, що дозволяють добудови, перепланування, зведення нового об’єкта нерухомості;
-рішення й інші акти уповноважених органів на вилучення, зменшення, розширення чи зміну цільового призначення земельної ділянки, будинку, приміщення;
-раніше видані технічні паспорти;
-та інше.
 
   оригінали правовстановлювальних документів або інших дозвільних документів, що визначають нормативні (юридичні) межі та склад об’єкта нерухомого майна, у тому числі рішення чи інші акти відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування, що дозволяють добудови, перепланування, зведення нового об’єкта нерухомого майна;
рішення чи інші документи, видані органами державної влади або органами місцевого самоврядування в межах їхньої компетенції, що засвідчують право на виділ, поділ, зменшення, розширення чи зміну цільового призначення об'єктів нерухомого майна;
раніше видані технічні паспорти.
Перелік документів, наведений у частині першій цієї статті, є вичерпним і не підлягає розширеному тлумаченню жодними органами чи посадовими особами.
 
72. 3. При непредставленні документів, вказаних в переліку, надається пояснення щодо їх відсутності.
4. Документи, що подаються, повинні бути оформлені належним чином, мати підписи, визначених законодавством, посадових осіб, скріплені печатками.
5. Одержання заяви і документів, необхідних для проведення технічної інвентаризації, підтверджується відповідним записом у книзі обліку заяв, а заявникові видається розписка в підтвердження одержаних документів і вказівкою дати прийому та видачі документів.
 
   Документи, що подаються для здійснення технічної інвентаризації, повинні бути оформлені належним чином, містити підписи посадових осіб (за необхідності), бути скріплені печатками.
Не приймаються документи з підчищеннями або дописками, закресленими словами та іншими не обумовленими в них виправленнями.
Надходження заяви і документів, необхідних для проведення технічної інвентаризації, підтверджується відповідним записом у книзі обліку заяв, а заявникові видається розписка на підтвердження одержаних документів із зазначенням дати прийому документів.
Для здійснення технічної інвентаризації бюро технічної інвентаризації з юридичними особами укладає договір, а з фізичними особами – замовлення-зобов'язання.
 
73. Стаття 16. Підстава для призупинення або відмови в проведенні технічної інвентаризації об’єктів нерухомо майна
 
-84- Воропаєв Ю.М.
Назву та статтю 16 викласти у такій редакції: «Стаття 16. Підстава для зупинення або відмови в проведенні технічної інвентаризації об’єктів нерухомо майна
Проведення технічної інвентаризації зупиняється:
у разі незабезпечення доступу фахівцям бюро технічної інвентаризації до всіх приміщень об’єкта нерухомого майна або перешкоджання їх роботі іншим чином;
за заявою власника (замовника) або його довіреної особи про зупинення проведення технічної інвентаризації на об’єкті нерухомого майна.
Про зупинення робіт бюро технічної інвентаризації у триденний строк повідомляє власника (замовника) або його довірену особу.
Проведення технічної інвентаризації зупиняється на період до усунення обставин, що були підставою для його зупинення, або заяви власника (замовника) або його довіреної особи про зняття зупинення робіт.
У технічній інвентаризації може бути відмовлено у разі, якщо:
- із заявою про технічну інвентаризацію звернулася неналежна особа;
- об’єкт нерухомого майна або більша його частина розмішені на території, що знаходиться у віданні іншого бюро технічної інвентаризації;
- подані документи не відповідають вимогам, встановленим цим Законом.
За наявності підстав для відмови в проведенні технічної інвентаризації оформлюється відповідне рішення.
Рішення щодо відмови в проведенні технічної інвентаризації об’єкта нерухомості може бути оскаржено в суді.
Виявлені факти самовільного будівництва та самовільного зайняття земельної ділянки не є підставою для відмови в проведенні технічної інвентаризації.
Інформація про факти самовільного будівництва та самовільного зайняття земельної ділянки вказується в оригіналах інвентаризаційної справи та технічного паспорта.
При виявленні фактів самовільного будівництва та самовільного зайняття земельної ділянки бюро технічної інвентаризації зобов’язане повідомити про це місцеві органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування».
 
Враховано   Стаття 15. Підстави для зупинення або відмови у здійсненні технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
 
74. При виникненні в особи, уповноваженої на виконання інвентаризації об’єкта нерухомого майна, сумнівів у наявності в заявника підстав для інвентаризації заявленого об’єкта, не забезпечення доступу до всіх приміщень об’єкта він зобов'язаний протягом двох тижнів вжити необхідних заходів по одержанню від заявника додаткових даних. Заявнику повідомляють про зупинення робіт по технічній інвентаризації в письмовій формі з обґрунтуванням даного рішення.
 
   Здійснення технічної інвентаризації зупиняється:
у разі незабезпечення доступу фахівцям бюро технічної інвентаризації до всіх приміщень об’єкта нерухомого майна або перешкоджання їх роботі іншим чином;
за заявою власника (замовника) або його довіреної особи про зупинення проведення технічної інвентаризації на об’єкті нерухомого майна.
Про зупинення робіт бюро технічної інвентаризації у триденний строк повідомляє власника (замовника) або його довірену особу.
Здійснення технічної інвентаризації зупиняється на період до усунення обставин, які стали підставою для зупинення, чи до надходження заяви власника (замовника) або його довіреної особи про зняття зупинення робіт.
У здійсненні технічної інвентаризації може бути відмовлено у разі, якщо:
із заявою про здійснення технічної інвентаризації звернулася неналежна особа;
об’єкт нерухомого майна або більша його частина розмішені на території округу іншого бюро технічної інвентаризації;
подані документи не відповідають вимогам, встановленим цим Законом.
За наявності підстав для відмови у проведенні технічної інвентаризації оформлюється відповідне рішення.
Рішення про відмову у здійсненні технічної інвентаризації об’єкта нерухомості може бути оскаржено в суді.
 
75. Виявлені факти самочинного будівництва, перепланування, самочинного зайняття земель фіксуються на інвентаризаційних планах об’єктів і в текстових розділах технічного паспорта, що видаються заявникові.
 
   Виявлені факти самовільного будівництва та самовільного зайняття земельної ділянки не є підставою для відмови у здійсненні технічної інвентаризації.
 
76. Рішення щодо відмови в проведенні технічної інвентаризації нерухомості може бути оскаржено в адміністративному порядку або в суді.
 
   Інформація про факти самовільного будівництва та самовільного зайняття земельної ділянки зазначається в оригіналах інвентаризаційної справи і технічного паспорта.
Про виявлені факти самовільного будівництва та самовільного зайняття земельної ділянки бюро технічної інвентаризації зобов’язане повідомити місцеві органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.
 
77. Стаття 17. Обов'язки, права і відповідальність власників (утримувачів) об’єктів нерухомого майна
 
-85- Воропаєв Ю.М.
Назву та статтю 17 викласти у такій редакції: «Стаття 16. Обов’язки та права власників об’єктів нерухомого майна
1. Власники об’єктів нерухомого майна зобов’язані:
забезпечити проведення виконання робіт при технічній інвентаризації за місцезнаходження об’єкта як при введенні його в експлуатацію, так і в період поточного обстеження;
забезпечувати доступ на об’єкт у період проведення технічної інвентаризації та створення умов безпеки праці;
- надавати фахівцям бюро технічної інвентаризації відомості та документи про час зведення будівель і споруд, матеріали конструктивних елементів та їхній знос або перебудови для відображення цих обставин у відповідній технічній документації.
Власники об’єктів нерухомого майна мають право:
- у випадку втрати технічного паспорту на одержання його дублікату;
- на одержання іншої технічної, графічної й оцінювальної інформації на об’єкт нерухомого майна.
3. Власники об’єктів нерухомого майна несуть відповідальність за повноту та достовірність наданих відомостей і документів, необхідних для проведення технічної інвентаризації».
 
Враховано   Стаття 16. Обов'язки, права і відповідальність власників об’єктів нерухомого майна
 
78. 1. Власники об’єктів нерухомого майна зобов'язані:
-забезпечити проведення виконання робіт при технічній інвентаризації за місцем знаходження об’єкта як при введенні його в експлуатацію так і в період поточного обстеження;
-забезпечувати доступ на об’єкт у період проведення технічної інвентаризації та створення умов безпеки праці;
-надавати фахівцям бюро технічної інвентаризації відомості та документи про час зведення будівель і споруд, матеріали конструктивних елементів та їхній знос або перебудови для відображення цих обставин у відповідній технічній документації;
-надавати інші документи необхідні для проведення обліку та технічної інвентаризації.
 
   1. Власники об’єктів нерухомого майна зобов'язані:
забезпечити проведення робіт з технічної інвентаризації за місцезнаходженням об’єкта під час введення його в експлуатацію та в період поточного обстеження;
забезпечити доступ на об’єкт у період проведення технічної інвентаризації та створення умов безпеки праці;
надати працівникам бюро технічної інвентаризації відомості та документи про час зведення будівель і споруд, матеріали конструктивних елементів та їх знос або перебудови для відображення цих обставин у відповідній технічній документації.
 
79. 2. Власники і їхні законні представники мають право:
-на одержання копії технічного паспорта об’єкта;
-на одержання іншої технічної, графічної й оцінювальної інформації на об’єкт нерухомого майна.
 
-86- Кармазін Ю.А.
Абзац 1 частини 2 статті 17 викласти в такій редакції: «1) на одержання технічного паспорта об’єкта, а у випадку втрати технічного паспорту, його дублікату;». Доповнити частину 2 статті 17 абзацом такого змісту: «3) власники об’єктів нерухомого майна несуть відповідальність за достовірність наданих відомостей і документів необхідних для проведення обліку та технічної інвентаризації.».
 
Враховано   2. Власники об’єктів нерухомого майна мають право:
у випадку втрати технічного паспорту на одержання його дублікату;
на одержання іншої технічної та графічної інформації стосовно об’єкта нерухомого майна, що міститься у матеріалах інвентаризаційної справи.
3. Власники об’єктів нерухомого майна несуть відповідальність за повноту та достовірність наданих відомостей і документів, необхідних для проведення обліку та технічної інвентаризації.
 
    -87- Яценко А.В.
У абзаці третьому частини другої статті 17 слова «й оцінювальної»
замінити словами «та іншої», абзац доповнити словами «що міститься у
матеріалах технічної інвентаризації».
 
Враховано частково    
80. Стаття 18. Сфера використання матеріалів обліку та технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
 
-88- Воропаєв Ю.М.
Статтю 18 викласти у такій редакції:
«Стаття 17. Сфера використання матеріалів обліку та технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна Матеріали обліку та технічної інвентаризації є майном бюро технічної інвентаризації та слугують підставою для надання інформації згідно з чинним законодавством.
Відомості, отримані в результаті обліку та технічної інвентаризації об’єктів, використовуються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, фінансовими, податковими, статистичними та правоохоронними органами, судами:
організації обліку житлового фонду;
оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна;
розглядання в судах майнових і інших суперечок, пов’язаних з використанням та приналежністю об’єктів нерухомого майна;
при передачі об’єктів житлово-комунального господарства і соцкультпобуту з державної в комунальну власність та навпаки;
при вчиненні правочинів щодо об’єктів нерухомого майна;
при вирішенні інших питань, передбачених законом.».
 
Враховано   Стаття 17. Сфера використання матеріалів обліку і технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
 
81. Відомості, отримані в результаті обліку та технічної інвентаризації об’єктів, використовуються органами місцевого самоврядування, державними, фінансовими, податковими, статистичними і правоохоронними органами, судами:
-як основу для: вирахування і контролю для оподаткованої бази по об’єктах нерухомого майна; визначення компенсації за об’єкти, що зносяться, а також за об’єкти, що постраждали внаслідок стихійного лиха; страхування об’єктів нерухомого майна; укладення договорів оренди; організація обліку житлового фонду; оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна; розглядання в судах майнових і інших суперечок, пов’язаних з використанням і приналежністю об’єктів нерухомого майна; рішення інших питань;
-при приватизації об’єктів, що знаходяться в державній і комунальній власності;
-при передачі об’єктів житлово-комунального господарства і соцкультпобуту з державної в комунальну власність і навпаки;
-при реєстрації прав і здійсненню угод з об’єктами нерухомо майна.
 
-89- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 18 викласти в такій редакції: «1. В порядку, визначеному Законом, використовуються органами державної влади та місцевого самоврядування, фінансовими, податковими, статистичними і правоохоронними органами, судами, громадянами та підприємствами, установами організаціями, відомості, отримані в результаті обліку та технічної інвентаризації об’єктів:».
Абзац 1 частини 1 статті 18 викласти в такій редакції: «як основу для: вирахування і контролю для оподаткованої бази по об’єктах нерухомого майна; визначення компенсації за об’єкти, що зносяться, а також за об’єкти, що постраждали внаслідок стихійного лиха; страхування об’єктів нерухомого майна; укладення договорів оренди; організація обліку житлового фонду; оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна; розгляду в судах майнових і інших суперечок, пов’язаних з використанням і приналежністю об’єктів нерухомого майна; вирішення інших питань передбачених Законом;».
 
Враховано частково   Матеріали обліку і технічної інвентаризації є майном бюро технічної інвентаризації та слугують підставою для надання інформації згідно з чинним законодавством.
Відомості, отримані в результаті обліку і технічної інвентаризації об’єктів, використовуються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, фінансовими, податковими, статистичними та правоохоронними органами, судами:
для організації обліку житлового фонду;
для оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна;
під час розгляду в судах майнових та інших спорів, пов’язаних з використанням та приналежністю об’єктів нерухомого майна;
у разі передачі об’єктів житлово-комунального господарства і соцкультпобуту з державної у комунальну власність та навпаки;
для вчинення правочинів щодо об’єктів нерухомого майна;
для вирішення інших питань, передбачених законом.
 
    -90- Черноморов О.М.
Омельченко О.О.
Трайдук М.Ф.
Гордієнко С.В.
Сінченко В.М.
В абзаці другому частини першої статті 18 слова «рішенні інших
питань» замінити словами «вирішення інших, передбачених законодавством
питань.».
 
Враховано    
    -91- Яценко А.В.
Статтю 18 виключити.
 
Відхилено    
82. Стаття 19. Архіви бюро технічної інвентаризації
Архіви бюро технічної інвентаризації є сукупність документів по обліку та технічній інвентаризації об'єктів нерухомого майна, які зберігаються у встановленому порядку, є нематеріальними активами бюро технічної інвентаризації і не підлягають вилученню та відчуженню.
 
-92- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 19 викласти в такій редакції: «1. Архіви бюро технічної інвентаризації є сукупність документів по технічній інвентаризації об'єктів нерухомого майна, які зберігаються у встановленому порядку, є нематеріальними активами бюро технічної інвентаризації й не підлягають вилученню та відчуженню.».
 
Враховано частково   Стаття 18. Архіви бюро технічної інвентаризації
Архіви бюро технічної інвентаризації, що становлять сукупність документів з обліку і технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, зберігаються у встановленому порядку і не підлягають вилученню та відчуженню.
 
83. Інвентаризаційні справи підлягають постійному зберіганню в архівах бюро технічної інвентаризації на весь час існування об'єкту нерухомого майна.
 
-93- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 19 викласти в такій редакції: «2. Інвентаризаційні справи підлягають постійному зберіганню в архівах бюро технічної інвентаризації на весь час існування об'єкту нерухомого майна. У разі припинення діяльності бюро технічної інвентаризації документи документів по технічній інвентаризації об'єктів нерухомого майна та архів бюро технічної інвентаризації передаються ним до відповідного державного архіву в порядку, встановленому законодавством.
 
Враховано   Інвентаризаційні справи підлягають постійному зберіганню в архівах бюро технічної інвентаризації упродовж усього часу існування об'єкта нерухомого майна.
У разі припинення діяльності бюро технічної інвентаризації документи з обліку і технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна та архів бюро технічної інвентаризації передаються до відповідного державного архіву в порядку, встановленому законодавством.
Порядок зберігання документів з обліку і технічної інвентаризації встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
    -94- Воропаєв Ю.М.
У статті 19 добавити абзац наступного змісту: «Порядок зберігання матеріалів по технічній інвентаризації встановлює центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.».
 
Враховано    
    -95- Черноморов О.М.
Омельченко О.О.
Трайдук М.Ф.
Гордієнко С.В.
Сінченко В.М.
У частині першій статті 19 слова «нематеріальними активами бюро
технічної інвентаризації» виключити.
 
Враховано    
84. Стаття 20. Надання відомостей щодо обліку та технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
 
-96- Воропаєв Ю.М.
Статтю 20 викласти у такій редакції Відомості щодо обліку та технічної інвентаризації надаються:
власникам, особам яким належать об’єкти нерухомого майна, їх спадкоємцям (правонаступникам – для юридичних осіб), або їх довіреним особам; органам державної влади та органам місцевого самоврядування у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.
Передача відомостей щодо обліку та технічної інвентаризації третім особам у випадках, не передбачених цим Законом, забороняється.»
 
Враховано   Стаття 19. Надання відомостей щодо обліку і технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
 
85. Відомості щодо обліку та технічної інвентаризації надаються:
власникам, особам яким належать об'єкти нерухомого майна, їх спадкоємцям (правонаступникам - для юридичних осіб) або уповноваженим особам;
 
   Відомості щодо обліку і технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна надаються:
власникам, особам, яким належать об’єкти нерухомого майна, їхнім спадкоємцям (правонаступникам – для юридичних осіб) або довіреним особам;
 
86. органам державної влади згідно чинного законодавства.
 
   органам державної влади та органам місцевого самоврядування у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.
Передача відомостей щодо обліку і технічної інвентаризації третім особам у випадках, не передбачених цим Законом, забороняється.
 
87. Стаття 21. Плата за послуги, які надаються бюро технічної інвентаризації
 
-97- Рудченко М.М.
Шпенов Д.Ю.
В назві ст. 21 після слова «надаються» доповнити словом «госпрозрахунковими».
 
Відхилено   Стаття 20. Плата за послуги, що надаються бюро технічної інвентаризації
 
88. Надання послуг фізичним та юридичним особам бюро технічної інвентаризації здійснюється на платній основі.
 
-98- Рудченко М.М.
Шпенов Д.Ю.
Ч. 1 ст. 21 викласти в такій редакції:
«Надання послуг фізичним та юридичним особам госпрозрахунковими бюро технічної інвентаризації здійснюється на платній основі.».
Ч. 2 ст. 21викласти в такій редакції:
«Облік та технічна інвентаризація, визначення вартості об'єктів нерухомого майна, видача відповідних документів, надання відомостей про об'єкти нерухомого майна здійснюється за тарифами або граничним рівнем рентабельності затвердженими органами місцевого самоврядування.».
 
Враховано редакційно   Бюро технічної інвентаризації надають послуги фізичним та юридичним особам на платній основі.
 
89. Облік та технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна, видача відповідних документів, надання відомостей про об'єкти нерухомого майна здійснюється за тарифами затвердженими органами місцевого самоврядування.
 
-99- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 21 викласти в такій редакції: «Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна, видача відповідних документів, надання відомостей про об'єкти нерухомого майна здійснюється за тарифами затвердженими органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.», вилучивши слово «облік», оскільки це питання вже врегульовано в Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень.». і додавши слова: «в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України», аби уникнути волюнтаризму зі сторони органів влади місцевого самоврядування.
 
Враховано частково   Облік і технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна, видача відповідних документів, надання відомостей про об'єкти нерухомого майна здійснюються за тарифами, затвердженими органами місцевого самоврядування.
 
90. Стаття 22. Відповідальність за порушення законодавства про облік та технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна
 
-100- Воропаєв Ю.М.
Статтю 22 викласти у такій редакції: Особи, винні в порушенні законодавства про облік та технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна, несуть дисциплінарну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом.
Дії або бездіяльність посадових осіб бюро технічної інвентаризації можуть бути оскаржені до суду.
Шкода, завдана бюро технічної інвентаризації, фізичній чи юридичній особі підлягає відшкодуванню на підставі рішення суду, що набрало законної сили, у порядку, встановленому законом».
 
Враховано   Стаття 21. Відповідальність за порушення законодавства про облік і технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна
 
91. Бюро технічної інвентаризації несуть відповідальність за достовірність записів щодо обліку та технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, а також за надання достовірних відомостей щодо них.
Особи винні в навмисному або необережному перекручуванні інформації, або втраті інформації про об’єкти нерухомого майна, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
 
-101- Рудченко М.М.
Шпенов Д.Ю.
Доповнити ст. 22 новою частиною наступного змісту:
«Відповідальність за достовірність та повноту інформації у наданих БТІ документах несе власник (власники) нерухомого майна чи уповноважені ними особи або замовники, яким на законних підставах належить об’єкт нерухомого майна.».
 
Враховано частково у ст. 17  Особи, винні в порушенні законодавства про облік і технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна, несуть дисциплінарну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом.
Дії або бездіяльність посадових осіб бюро технічної інвентаризації можуть бути оскаржені до суду.
Шкода, завдана бюро технічної інвентаризації фізичній чи юридичній особі, підлягає відшкодуванню на підставі рішення суду, що набрало законної сили, у порядку, встановленому законом.
 
92. РОЗДІЛ ІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   РОЗДІЛ ІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
93. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-102- Кармазін Ю.А.
Виключити пункти 3 та 6 прикінцевих положень.
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
94. 2. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність з цим законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-103- Рудченко М.М.
Шпенов Д.Ю.
Після п.3 Прикінцевих та перехідних положень доповнити новим пунктом такого змісту:
«4. Встановити, що облік та виготовлення облікових довідок-характеристик на об'єкти нерухомого майна в порядку, визначеному цим Законом, здійснюється з моменту державної реєстрації прав на нерухоме майно органами реєстрації, передбаченими законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".».
У зв'язку з цим пункти 4-6 вважати відповідно пунктами 5-7.
 
Відхилено   2. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
95. 3. До прийняття нової редакції Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відповідно до Конституційної реформи роботу по обліку та технічній інвентаризації об’єктів нерухомого майна, права на які підлягають до державної реєстрації, виконують нині діючі комунальні підприємства - бюро технічної інвентаризації.
 
-104- Черноморов О.М.
Омельченко О.О.
Трайдук М.Ф.
Гордієнко С.В.
Сінченко В.М.
Пункт 3 Розділу ІІІ. Прикінцеві та перехідні положення виключити. Внаслідок цього пункти 4-6 вважати пунктами 3-5 відповідно.
 
Враховано   3. Встановити, що до 1 січня 2012 року реєстратори бюро технічної інвентаризації, підключені до Реєстру прав власності на нерухоме майно, здійснюють державну реєстрацію права власності та права користування (сервітут) на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельних ділянках; права користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами; права власності на об'єкти незавершеного будівництва, а також облік безхазяйного нерухомого майна, довірче управління нерухомим майном.
 
    -105- Черноморов О.М.
Омельченко О.О.
Трайдук М.Ф.
Гордієнко С.В.
Сінченко В.М.
Пункт 4 (новий 3) Розділу ІІІ Прикінцеві та перехідні положення викласти в такій редакції:
 
Враховано частково    
96. 4. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін:
- забезпечити перегляд і скасування міністерствами, відомствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їхніх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
- привести нормативно-правові акти органів державної виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
 
-106- Черноморов О.М.
Омельченко О.О.
Трайдук М.Ф.
Гордієнко С.В.
Сінченко В.М.
Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
- забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.».
Пункт 6 (новий 5) Розділу ІІІ Прикінцеві та перехідні положення викласти в такій редакції: «5. У частині першій статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: пункт «а» доповнити новим підпунктом 17 такого змісту: «17) облік та технічна інвентаризація відповідно до закону об'єктів нерухомого майна незалежно від форм власності»; підпункт 10 пункту «б» виключити.».
 
Відхилено   4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити приведення органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
97. 5. Об'єкти нерухомого майна, облік, реєстрація та технічна інвентаризація яких не проведені, підлягають обліку, реєстрації та технічній інвентаризації відповідно до вимог цього Закону.
6. В статтю 30 пункт «а» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» внести підпункт 14 - «облік та технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна, права на які підлягають до державної реєстрації».

-107- Воропаєв Ю.М.
Частину третю Розділу 3 «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в наступній редакції:
«3. Встановити, що до 1 січня 2012 року реєстраторами бюро технічної інвентаризації, підключеними до Реєстру прав власності на нерухоме майно, проводиться державна реєстрація:
права власності та права користування (сервітут) на об'єкти нерухомого майна, розташованих на земельних ділянках; права користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами; права власності на об'єкти незавершеного будівництва, а також облік безхазяйного нерухомого майна, довірче управління нерухомим майном.
Частину четверту Розділу 3 «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в наступній редакції:
«4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
- забезпечити приведення органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
Частину п’яту та шосту Розділу 3 «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Враховано