Кількість абзаців - 52 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування питань соціального захисту населення, яке проживає на території зони спостереження (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування питань соціального захисту населення, яке проживає на території зони спостереження
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування питань соціального захисту населення, яке проживає на території зони спостереження
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81; 1997 р., N4, ст. 20; 1998 р., № 11 - 12, ст. 50; 2000 р., № 30, ст. 236; 2003 р., № 37, ст. 307; 2004 р., № 19, ст. 257; 2005 р., № 27, ст. 362; 2006 р., № 49, ст. 486; 2010 р., №1, ст. 3):
 
   1. У Законі України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81; 1998 р., № 11 - 12, ст. 50; 2000 р., № 30, ст. 236; 2003 р., № 37, ст. 307; 2004 р., № 19, ст. 257; 2006 р., № 49, ст. 486; 2010 р., №1, ст. 3):
 
6. 1) у частині першій статті 1:
 
   1) у частині першій статті 1:
 
7. абзац двадцять третій викласти в такій редакції:
 
   абзаци двадцять третій та двадцять четвертий викласти в такій редакції:
 
8. зона спостереження - територія, що обмежується можливим радіаційним впливом ядерної установки та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, при проектній аварії з найбільш тяжкими наслідками впливу на населення, яке проживає в цій зоні, та вимагає вжиття заходів для ліквідації її наслідків. Розміри та межі зазначеної зони визначаються відповідно до статті 45 цього Закону;
 
-1- Яворівський В.О.
Викласти в редакції:
Зона спостереження – територія, на якій можливий радіоактивний вплив ядерної установки та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, діяльності підприємств з видобування та переробки уранових руд, у тому числі тих, що будуються, на населення, що проживає в цій зоні. Розміри та межі зазначеної зони визначаються відповідно до статті 45 цього Закону;
 
Відхилено Розміри зони спостереження уранових об’єктів визначаються у відповідності із ст.15 Закону України «Про видобування та переробку уранових руд». На етапі будівництва даних об’єктів радіаційний вплив на населення, що проживає у цій зоні, відсутній.  «зона спостереження - територія, що обмежується можливим радіаційним впливом ядерної установки та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, при проектній аварії з найбільш тяжкими наслідками впливу на населення, яке проживає в цій зоні, і на її навколишнє природне середовище, та вимагає вжиття заходів для ліквідації її наслідків. Розміри та межі зазначеної зони визначаються відповідно до статті 45 цього Закону;
 
    -2- Кабінет Міністрів України
Доопрацювати визначення терміну «зона спостереження» з урахуванням того, що радіаційний вплив ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, здійснюється не лише на населення, а і на навколишнє середовище
 
Враховано    
    -3- Кармазін Ю.А.
Залишити у чинній редакції.
 
Відхилено Визначення доопрацьовано з метою приведення у відповідність до чинних правил та норм з ядерної та радіаційної безпеки. Відповідно до них до складу проектної документації для будівництва ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, входить визначення розмірів та меж зазначених зон і встановлена процедура їх затвердження.   
9. абзац двадцять четвертий викласти в такій редакції:
 
      
10. спеціальна соціальна інфраструктура - об'єкти, що розташовані в межах адміністративно-територіальних одиниць (обласних, районних, міських рад монофункціональних міст-супутників), на територію яких поширюються відповідні зони спостереження, та призначені для забезпечення життєдіяльності населення, яке проживає в зоні спостереження, зокрема, навчальні заклади, заклади охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, комунікаційні об'єкти житлово-комунального господарства, мережі постачання електроенергії, газу, тепла, води та водовідведення, будівлі та споруди, призначені для їх обслуговування, автомобільні дороги, системи зв'язку тощо;
 
   спеціальна соціальна інфраструктура - об'єкти, розташовані в межах адміністративно-територіальних одиниць (обласних, районних, міських рад монофункціональних міст-супутників), на територію яких поширюються відповідні зони спостереження, та призначені для забезпечення життєдіяльності населення, яке проживає в зоні спостереження, зокрема, навчальні заклади, заклади охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, комунікаційні об'єкти житлово-комунального господарства, мережі постачання електроенергії, газу, тепла, води та водовідведення, будівлі та споруди, призначені для їх обслуговування, автомобільні дороги, системи зв'язку тощо»;
 
11. доповнити абзацами двадцять сьомим та двадцять восьмим такого змісту:
 
   доповнити абзацами двадцять восьмим та двадцять дев’ятим такого змісту:
 
12. проектна аварія - аварія, для якої проектом визначені вихідні події, кінцеві стани та передбачені системи безпеки, що забезпечують обмеження її радіаційних наслідків, установленими для таких аварій межами;
 
-4- Мартиненко М.В.
Додати уточнення: наслідків, в межах, установлених правилами та нормами з ядерної та радіаційної безпеки.
 
Враховано   «проектна аварія - аварія, для якої проектом визначені вихідні події, кінцеві стани та передбачені системи безпеки, що забезпечують обмеження її радіаційних наслідків у межах, установлених правилами та нормами з ядерної та радіаційної безпеки;
 
13. санітарно-захисна зона - територія навколо ядерної установки та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на якій рівень опромінення людей в умовах нормальної експлуатації може перевищувати квоту ліміту дози для населення. У санітарно-захисній зоні забороняється проживання населення, встановлюються обмеження на виробничу діяльність, що не має відношення до ядерної установки або об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та в якій проводиться радіаційний контроль. Особливості режиму, розміри і межі зазначеної зони визначені статтею 45 цього Закону.
 
   санітарно-захисна зона - територія навколо ядерної установки та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на якій рівень опромінення людей в умовах нормальної експлуатації може перевищувати квоту ліміту дози для населення. У санітарно-захисній зоні забороняється проживання населення, встановлюються обмеження на виробничу діяльність, що не має відношення до ядерної установки або об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та в якій проводиться радіаційний контроль. Особливості режиму, розміри та межі зазначеної зони визначені статтею 45 цього Закону»;
 
14. 2) у частині першій статті 12:
 
   2) абзаци третій - п’ятий частини першої
 
15. абзац другий викласти в такій редакції:
 
   статті 12 викласти в такій редакції:
 
16. створення та підтримання у справному стані об`єктів спеціальної соціальної інфраструктури, у тому числі захисних споруд (призначених для укриття і захисту населення, техніки та майна від дії радіаційного опромінення у випадку радіаційної аварії). Забезпечення засобами індивідуального захисту та препаратами стабільного йоду, відповідно до встановленого порядку та медичних нормативів, в межах отриманих коштів, за переліком та пріоритетами, що встановлюються відповідними органами на території адміністративно-територіальних одиниць, на які покладено реалізацію зазначених заходів, та затвердженими обласними державними адміністраціями;
 
-5- Царьов О.А.
Викласти в такій редакції:
створення та підтримання у справному стані об`єктів спеціальної соціальної інфраструктури, у тому числі захисних споруд (призначених для укриття і захисту населення, техніки та майна від дії радіаційного опромінення у випадку радіаційної аварії). Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Безкоштовне, щорічне, повне обстеження в медичних закладах, а діти 2 рази в рік із обов’язковим консультативним оглядом в обласній дитячій консультативній поліклініці. Безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі лікування променевої хвороби. Забезпечення засобами індивідуального захисту та препаратами стабільного йоду, відповідно до встановленого порядку та медичних нормативів, в межах отриманих коштів, за переліком та пріоритетами, що встановлюються відповідними органами на території адміністративно-територіальних одиниць, на які покладено реалізацію зазначених заходів, та затвердженими обласними державними адміністраціями;
 
Відхилено Суспільні відносини, які виникають у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя врегульовано Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». На теперішній час існує законодавчо визначена система профілактичних медичних оглядів та обстежень населення. Існуючими законодавчими та нормативними актами визначено категорії хвороб та хворих, які потребують обстеження та лікування за державні кошти («безкоштовне» лікування). В медичних закладах, розташованих в зоні спостереження, можлива лише первинна медична допомога, відбір постраждалих та виписка медикаментів першої необхідності.  «створення та підтримання у справному стані об`єктів спеціальної соціальної інфраструктури, у тому числі захисних споруд, призначених для укриття і захисту населення, техніки та майна від дії радіаційного опромінення у випадку радіаційної аварії. Забезпечення засобами індивідуального захисту та препаратами стабільного йоду відповідно до встановленого порядку та медичних нормативів у межах отриманих коштів, за переліком та пріоритетами, що встановлюються відповідними органами на території адміністративно-територіальних одиниць, на які покладено реалізацію зазначених заходів, та затвердженими обласними державними адміністраціями;
 
17. абзац третій викласти в такій редакції:
 
      
18. пільги з оплати за спожиту електричну енергію для населення, яке постійно проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій. Тариф для населення та порядок компенсації збитків енергопостачальних компаній встановлюються органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці відповідно до Закону України «Про електроенергетику»;
 
-6- Яворівський В.О.
Перше речення викласти в такій редакції:
пільги з оплати за спожиту електричну енергію для населення, яке постійно проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій та регіонів урановидобувної та переробної промисловості.
 
Відхилено . Законом України «Про видобування і переробку уранових руд», що визначає особливості соціального захисту персоналу уранових об'єктів та населення, дана пільга не передбачена, компенсація негативного впливу виробничої діяльності уранових об'єктів у зв'язку із впливом іонізуючого випромінювання обмежується зоною спостереження.  пільги з оплати за спожиту електричну енергію для населення, яке постійно проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій. Тариф для населення та порядок компенсації збитків енергопостачальних компаній встановлюються органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці відповідно до Закону України «Про електроенергетику»;
 
    -7- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції:
Тариф для населення та порядок компенсації збитків енергопостачальних компаній встановлюються органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці відповідно до Закону України «Про електроенергетику» за попереднім погодженням з Кабінетом Міністрів України;
 
Відхилено Не відповідає Закону України «Про електроенергетику» (ст.11-12 формування та забезпечення проведення цінової та тарифної політики в електроенергетиці належить до повноважень НКРЕ, що є незалежним органом).   
19. абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
      
20. виконання заходів з поліпшення умов проживання та праці населення, яке мешкає на означених територіях, в межах отриманих коштів за напрямками, передбаченими програмами економічного і соціального розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються органами місцевого самоврядування (обласними, районними, міськими радами монофункціональних міст – супутників), на територію яких поширюються відповідні зони, згідно із законами України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та «Про місцеве самоврядування в Україні».
 
-8- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції:
виконання заходів з поліпшення умов проживання та праці населення, яке мешкає на означених територіях, за рахунок коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами та коштів, отриманих коштів за напрямками, …
 
Відхилено ідповідно до Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами» №516-VІ від 17.09.08 р. фінансування заходів з поліпшення умов проживання та праці населення, яке проживає на території зони спостереження, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, здійснюється за рахунок коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами, який формується за рахунок коштів, які надходять за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за утворення РАВ. Цей Фонд має інші джерела надходжень та напрямки використання, ніж збір, передбачений законопроектом.  виконання заходів з поліпшення умов проживання та праці населення, яке мешкає на означених територіях, у межах отриманих коштів за напрямами, передбаченими програмами економічного і соціального розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються органами місцевого самоврядування (обласними, районними, міськими радами міст обласного підпорядкування, міськими радами монофункціональних міст-супутників), на територію яких поширюються відповідні зони згідно із законами України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та «Про місцеве самоврядування в Україні», крім коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами, порядок використання яких встановлюється Кабінетом Міністрів України»;
 
    -9- Мартиненко М.В.
Додати уточнення: «… міськими радами міст обласного підпорядкування»
 
Враховано    
    -10- Семинога А.І.
та інші члени Комітету з питань екології
Додати слова: … та «Про місцеве самоврядування в Україні», за виключенням коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами, порядок використання яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано    
21. 3) статтю 12-1 викласти в такій редакції:
 
   3) текст статті 12-1 викласти в такій редакції:
 
22. Фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, здійснюється із спеціального фонду Державного бюджету України за рахунок збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.
 
   «Фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, здійснюється із спеціального фонду Державного бюджету України за рахунок збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.
 
23. Платниками збору є експлуатуючі організації (оператори) ядерних установок, а також підприємства, які є замовниками будівництва таких установок або об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення.
 
-11- Яворівський В.О.
Викласти в такій редакції:
Платниками збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження є підприємства з видобування і переробки уранових руд, експлуатуючі організації (оператори) ядерних установок, а також підприємства, які є замовниками будівництва таких установок або об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами.
 
Враховано   Платниками збору є експлуатуючі організації (оператори) ядерних установок, підприємства з видобування і переробки уранових руд, а також підприємства, які є замовниками будівництва таких установок або об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення.
 
    -12- Кабінет Міністрів України
Кармазін Ю.А.
Доповнити словами:
… які мають загальнодержавне значення, а також підприємства з видобування і переробки уранових руд.
 
Враховано редакційно    
24. Об'єктом оподаткування збором є:
 
-13- Кабінет Міністрів України
Слова «оподаткування збором» замінити словами «справляння збору» (об’єктом справляння збору).
 
Враховано   Об'єктом справляння збору є:
 
25. Для експлуатуючих організацій (операторів) ядерних установок:
 
   для експлуатуючих організацій (операторів) ядерних установок - обсяг
 
26. обсяг (вартість) реалізованої електричної енергії, що виробляється атомними електростанціями України у податковому (звітному) періоді (без урахування податку на додану вартість), який визначається на підставі актів продажу електричної енергії, складених цим платником та покупцем електричної енергії згідно з договором між членами Оптового ринку електричної енергії України.
 
-14- Кабінет Міністрів України
Слова «податковому (звітному) періоді» замінити словами «звітному періоді».
 
Враховано   (вартість) реалізованої електричної енергії, що виробляється атомними електростанціями України у звітному періоді (без урахування ПДВ), який визначається на підставі актів продажу електричної енергії, складених цим платником та покупцем електричної енергії згідно з договором між членами Оптового ринку електричної енергії України;
 
27. Для експлуатуючих організацій (операторів) ядерних установок та підприємств, які є замовниками будівництва нових ядерних установок або об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення:
 
   для експлуатуючих організацій (операторів) ядерних установок та підприємств, які є замовниками будівництва нових ядерних установок або об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, - сума фактично
 
28. сума фактично освоєних платниками капітальних інвестицій за податковий (звітний) період згідно з даними бухгалтерського обліку, без урахування податку на додану вартість та суми фінансових витрат, капіталізованих відповідно до вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
 
-15- Кабінет Міністрів України
Слова «податковий (звітний) період» замінити словами «звітний період».
 
Враховано   освоєних платниками капітальних інвестицій за звітний період згідно з даними бухгалтерського обліку, без урахування податку на додану вартість та суми фінансових витрат, капіталізованих відповідно до вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
 
29. Ставка збору:
 
-16- Кармазін Ю.А.
Вилучити норми, які регулюють механізм справляння збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження із внесенням відповідних змін до Податкового кодексу України
 
Відхилено Справляння збору здійснюється відповідно до пункту 2 Підрозділу 10 Розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу. Механізм справляння збору передбачено цим законопроектом.  Ставка збору:
 
30. для експлуатуючої організації (оператора) ядерних установок встановлюється у розмірі одного відсотку від обсягу реалізації електроенергії, що виробляється на атомних електростанціях України за відповідний період (без урахування ПДВ);
 
   для експлуатуючої організації (оператора) ядерних установок встановлюється у розмірі одного відсотка від обсягу реалізації електроенергії, що виробляється на атомних електростанціях України за відповідний період (без урахування ПДВ);
 
31. для підприємств, які є замовниками будівництва нових ядерних установок або об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, встановлюється (у відсотках до вартості його будівництва) окремо для кожної установки або об'єкта. Розмір збору, що сплачується підприємствами, які є замовниками будівництва нових ядерних установок або об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, встановлюється Верховною Радою України у відсотках до вартості будівництва окремо для кожної установки або об'єкта при прийнятті рішення про розміщення, проектування та будівництво такої установки у порядку, встановленому Законом України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення». Зазначені кошти збору враховуються в кошторисі будівництва нових об'єктів та включаються до вартості об’єкту, що будується. Перерахування збору здійснюється пропорційно до фактично освоєних капітальних інвестицій за даними бухгалтерського обліку.
 
-17- Яворівський В.О.
Додати нову частину до ставок збору:
за зберігання відпрацьованого ядерного палива та шламів від переробки уранових руд у спеціалізованих сховищах визначається як розрахунок величини відрахувань за одиницю відпрацьованого ядерного палива, що передається на зберігання, та за одиницю відходів, закладених у сховище.
 
Відхилено ішенням Конституційного Суду України від 20 травня 2010 року № 14-рп/2010 положення Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» в редакції Закону України від 17 листопада 2009 року N 1565-VІ в частині перерахування за зберігання відпрацьованого ядерного палива у пеціалізованих сховищах- у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів, що визначається як величина відрахувань за диницю відпрацьованого ядерного палива, що передається на зберігання, визнано таким, що не відповідає Конституції України.  для підприємств, які є замовниками будівництва нових ядерних установок або об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, встановлюється (у відсотках до вартості його будівництва) окремо для кожної установки або об'єкта. Розмір збору, що сплачується підприємствами, які є замовниками будівництва нових ядерних установок або об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, встановлюється Верховною Радою України у відсотках до вартості будівництва окремо для кожної установки або об'єкта при прийнятті рішення про розміщення, проектування та будівництво такої установки в порядку, встановленому Законом України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення». Зазначені кошти збору враховуються в кошторисі будівництва нових об'єктів та включаються до вартості об’єкта, що будується. Перерахування збору здійснюється пропорційно до фактично освоєних капітальних інвестицій за даними бухгалтерського обліку.
 
32. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному місяцю.
 
-18- Кабінет Міністрів України
Слова «Базовий податковий (звітний) період» замінити словами «Базовий (звітний) період».
 
Враховано   Базовий (звітний) період для збору дорівнює календарному місяцю.
 
33. Платники самостійно складають розрахунок збору у двох примірниках, один з яких подають щомісяця протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, до органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника.
 
-19- Кабінет Міністрів України
Слова «податкового (звітного) періоду» замінити словами «звітного періоду», «розрахунок збору» - на «розрахунок справляння збору».
 
Враховано   Платники самостійно складають розрахунок справляння збору у двох примірниках, один з яких подають щомісяця протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного періоду, до органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника.
 
34. Розрахунки збору подаються платниками збору органам державної податкової служби у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.
 
-20- Кабінет Міністрів України
Слова «податкового (звітного) періоду» замінити словами «звітного періоду».
 
Враховано   Розрахунки справляння збору подаються платниками збору органам державної податкової служби у строки, визначені для місячного звітного періоду, за місцем податкової реєстрації.
 
35. Засвідчена платником у встановленому порядку копія розрахунку збору подається ним до відповідного органу Державного казначейства України у триденний строк після подання розрахунку збору до органу державної податкової служби.
 
-21- Семинога А.І.
та інші члени Комітету з питань екології
Слова «Державного казначейства України» замінити словами «Державної казначейської служби України».
 
Враховано   Засвідчена платником у встановленому порядку копія розрахунку справляння збору подається ним до відповідного органу Державної казначейської служби України у триденний строк після подання розрахунку збору до органу державної податкової служби.
 
36. Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.
 
-22- Кабінет Міністрів України
Слова «податкового (звітного) періоду» замінити словами «звітного періоду».
 
Враховано   Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для місячного звітного періоду, за місцем податкової реєстрації.
 
37. Платники несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність подання розрахунків, повну і своєчасну сплату збору відповідно до законодавства.
 
-23- Кабінет Міністрів України
Передбачити відповідальність за правильність обчислення, своєчасність і повноту сплати збору, оскільки законодавством така відповідальність не передбачена.
 
Враховано по суті  Платники несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність подання розрахунків справляння збору, повну і своєчасну сплату збору відповідно до Господарського кодексу України.
 
38. Обсяг відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, враховується при визначенні тарифу на електроенергію.
 
   Обсяг відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, враховується при визначенні тарифу на електроенергію»;
 
39. 4) частину другу статті 39 викласти в такій редакції:
 
      
40. Фінансування витрат в цьому разі здійснюється власником, за виключенням витрат для зняття з експлуатації атомних блоків, що фінансуються за рахунок коштів фінансового резерву відповідно до Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки», відповідальність за фінансування витрат в цьому випадку покладається на Міністерство фінансів України.
 
-24- Кабінет Міністрів України
Вилучити слова «відповідальність за фінансування витрат в цьому випадку покладається на Міністерство фінансів України».
 
Враховано      
    -25- Мармазов Є.В.
Залишити в чинній редакції: Фінансування витрат в цьому разі здійснюється власником.
 
Враховано Повне врегулювання питання щодо захисту коштів фінансового резерву потребує внесення окремого проекту закону.   
41. 5) у статті 45:
 
   4) частини четверту та сьому статті 45
 
42. частину четверту викласти в такій редакції:
 
   викласти в такій редакції:
 
43. Розміри і межі зазначених зон визначаються у проекті згідно з нормами, правилами і стандартами у сфері використання ядерної енергії. У санітарно-захисній зоні і зоні спостереження повинен здійснюватися контроль за радіаційним станом.
 
-26- Кабінет Міністрів України
Перше речення викласти в редакції:
Розміри і межі зазначених зон визначаються у проекті згідно з нормами, правилами і стандартами у сфері використання ядерної енергії, а також узгоджуються з органами державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.
 
Враховано   «Розміри і межі зазначених зон визначаються у проекті згідно з нормами, правилами і стандартами у сфері використання ядерної енергії, а також узгоджуються з органами державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Сільські (селищні) населені пункти (в їх межах) повністю включаються до зони спостереження, якщо згідно з діючими нормами та стандартами в зоні знаходяться частини цих населених пунктів. У санітарно-захисній зоні і зоні спостереження повинен здійснюватися контроль за радіаційним станом»;
 
    -27- Семинога А.І.
та інші члени Комітету з питань екології
Перше речення доповнити словами:
Розміри і межі зазначених зон визначаються у проекті згідно з нормами, правилами і стандартами у сфері використання ядерної енергії на основі експертних висновків Національної Комісії радіаційного захисту населення України і затверджується Державною інспекцією ядерного регулювання України.
 
Відхилено Вимоги до проектної документації для будівництва, її склад, порядок розроблення, встановлені Державними будівельними нормами України. Відповідно до них до складу проектної документації для будівництва об’єктів з підвищеною небезпекою, в тому числі ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, входить визначення розмірів та меж зазначених зон. Згідно з вимогами законодавства щодо проекту будівництва установок і об’єктів також виконується Комплексна державна експертиза, у тому числі, екологічна, санітарно-епідеміологічна, з ядерної та радіаційної безпеки.   
    -28- Царьов О.А.
Викласти в такій редакції:
Розміри і межі зазначених зон визначаються у проекті згідно з нормами, правилами і стандартами у сфері використання ядерної енергії, узгоджуються з органами державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки і затверджуються місцевими Радами народних депутатів. Сільські (селищні) населені пункти (в їх межах) повністю включаються до зони спостереження, якщо згідно з діючими нормами та стандартами в зоні знаходиться частина цього населеного пункту. У санітарно-захисній зоні і зоні спостереження повинен здійснюватися контроль за радіаційним станом.
 
Враховано Крім «затверджуються місцевими Радами народних депутатів». Відповідно до чинних правил та норм з ядерної та радіаційної безпеки до складу проектної документації для будівництва ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, входить визначення розмірів та меж зазначених зон і встановлена процедура їх затвердження.   
44. частину сьому викласти в такій редакції:
 
      
45. Населення, яке постійно проживає на території зони спостереження підприємств з видобування і переробки уранових руд, ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, має право на соціально-економічну компенсацію ризику від діяльності таких підприємств, ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, відповідно до законодавства України.
 
-29- Кармазін Ю.А.
Залишити у чинній редакції.
 
Відхилено Законом України «Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення» та Постановою Кабінету Міністрів України «Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду» від 23 червня 2003 р. N 953 не передбачено відшкодування збитків і витрат, пов’язаних із встановленням санітарно-захисних зон. Фінансування інших питань відбувається за рахунок видатків, передбачених статтею 12-1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».  «Населення, яке постійно проживає на території зони спостереження підприємств з видобування і переробки уранових руд, ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, має право на соціально-економічну компенсацію ризику від діяльності таких підприємств, ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, відповідно до законодавства України».
 
46. 2. У Законі України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №51, ст.555; 2009 р., N 51, ст.759) доповнити частину першу статті 4 абзацом п’ятим такого змісту:
 
   2. Частину першу статті 4 Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №51, ст.555; 2009 р., N 51, ст.759) доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
47. Розмір ставки збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що встановлюється у відсотках до вартості його будівництва та сплачується підприємствами, які є замовниками будівництва нових ядерних установок або об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, відповідно до вимог Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».
 
-30- Кирильчук Є.І.
У Законі України «Про електроенергетику» частину третю статті 17 викласти в такій редакції:
Тариф на електроенергію для населення, яке постійно проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, встановлюється у
розмірі 50 відсотків діючого тарифу для відповідної групи
населення.
 
Відхилено . Згідно вимог статті 116 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» пропозиції та поправки до проекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту (статей, їх частин, пунктів, речень), який прийнятий Верховною Радою України за основу. Крім того зменшення розміру тарифу з 70 до 50 відсотків призведе до збільшення обсягів перехресного субсидування та оптової ціни на електроенергію для інших категорій споживачів.  «розмір ставки збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що встановлюється у відсотках до вартості його будівництва та сплачується підприємствами, які є замовниками будівництва нових ядерних установок або об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, відповідно до вимог Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».
 
    -31- Соколов М.В.
Частину першу доповнити пунктом 3 такого змісту:
«У Законі України «Про електроенергетику» частину третю статті 17 викласти в такій редакції: Тариф на електроенергію для населення, яке постійно проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, встановлюється у розмірі 30 відсотків діючого тарифу для відповідної групи населення.»
 
Відхилено бгрунтування наведено у попередньому пункті.   
48. ІІ. Прикінцеві положення:
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
49. 1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.
 
-32- Круць М.Ф.
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
 
Відхилено Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» відбувається надходження коштів до спецфонду Держбюджету та подальше спрямування до місцевих бюджетів коштів збору у розмірі 136,499 млн. грн. відповідно до Бюджетного кодексу.  1.Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
50. 2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
-33- Семинога А.І.
та інші члени Комітету з питань екології
Викласти в редакції:
Кабінету Міністрів України у відповідності зі встановленою процедурою внести зміни до «Податкового кодексу України» в частині включення «збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження» до загальнодержавних податків та зборів і привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
Відхилено Згідно вимог статті 116 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» пропозиції та поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту (статей, їх частин, пунктів, речень), який прийнятий Верховною Радою за основу.  2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.
 
51. 3. Державній податковій службі України у місячний термін розробити та затвердити форму розрахунку збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.

-34- -34- Кабінет Міністрів України (Реєстр.картка №499)
Доопрацювати положення в частині покладення функцій контролюючого органу із сплати збору на органи державної податкової служби
«Державній податковій службі України у місячний термін розробити та затвердити форму розрахунку справляння збору»
 
Враховано   3. Державній податковій службі України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити та затвердити форму розрахунку справляння збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.

    -35- Семинога А.І.
та інші члени Комітету з питань екології
Викласти в редакції:
3. Міністерству фінансів України у місячний термін розробити та затвердити форму розрахунку збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.
 
Відхилено зв’язку з врахуванням поправки 34.