Кількість абзаців - 149 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122, з наступними змінами):
 
   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
6. 1) статтю 121 викласти в такій редакції:
 
   1) статтю 121 викласти в такій редакції:
 
7. "Стаття 121. Порушення водіями правил експлуатації транспортних засобів, правил користування ременями безпеки або мотошоломами
 
-1- Кармазін Ю.А.
Петьовка В.В.
Назву статті 121 викласти в такій редакції:
"Стаття 121. Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами»
Обґрунтування: Запропонована зміна вноситься з метою стилістичного та техніко-юридичного уточнення назви статті 121 КУпАП, оскільки застосований термін «експлуатація» більш ширший за значенням, ніж термін «керування». Тому, з метою уникнення застосування вказаної норми до правовідносин, які виходять поза межі її регулювання, і пропонується замінити термін «експлуатація» на термін "керування".
 
Враховано   "Стаття 121. Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами
 
8. Керування водіями транспортними засобами, що мають несправності системи гальмового або рульового керування, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи інші технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація їх забороняється, або переобладнані з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, -
 
-2- Кармазін Ю.А.
У частині першій у абзаці першому статті 121 слова: «водіями транспортними засобами, що мають» замінити на слова: «водієм транспортним засобом, що має» і далі – за текстом.
Обґрунтування: Вважаю, що слово «водій» та словосполучення "транспортний засіб" в контексті цієї статті потрібно вживати в однині, оскільки при вживанні словосполучення "водіями транспортних засобів", тобто в множині, можна зробити висновок, що суб'єктом правопорушення мають бути одночасно кілька водіїв, засобом його вчинення – кілька транспортних засобів, а керування одним водієм одним транспортним засобом не становить правопорушення;
 
Враховано   Керування водієм транспортним засобом, що має несправності системи гальмового або рульового керування, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи інші технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація його забороняється, або переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів,
 
    -3- Прокопчук Ю.В.
Частину першу статті 121 доповнити словами "або такими, що своєчасно не пройшли обов’язкового технічного контролю".
 
Відхилено , відповідальність за це передбачено у ч.3 статті 121 в редакції проекту   
9. тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
10. Керування водіями транспортними засобами, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів, що мають несправності, передбачені частиною першою цієї статті, або технічний стан і обладнання яких не відповідає вимогам стандартів, правил дорожнього руху і технічної експлуатації, -
 
-4- Кармазін Ю.А.
У частині другій у абзаці першому статті 121 слова: «водіями транспортними засобами, які використовуються» замінити на слова: «водієм транспортним засобом, який використовується» і далі – за текстом.
 
Відхилено   Керування водієм транспортним засобом, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів, що має несправності, передбачені частиною першою цієї статті, або технічний стан і обладнання якого не відповідають вимогам стандартів, правил дорожнього руху і технічної експлуатації, -
 
11. тягне за собою накладення штрафу від сорока до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу від сорока до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
12. Керування водіями транспортними засобами, що підлягають обов'язковому технічному контролю, але своєчасно його не пройшли, -
 
-5- Кармазін Ю.А.
У частині третій статті 121 абзац перший викласти у такій редакції:
"Керування водієм транспортним засобом, що підлягає обов'язковому технічному контролю, але своєчасно його не пройшов, –»
Обґрунтування: Вважаю, що слово «водій» та словосполучення "транспортний засіб" в контексті цієї статті потрібно вживати в однині, оскільки при вживанні словосполучення "водіями транспортних засобів", тобто в множині, можна зробити висновок, що суб'єктом правопорушення мають бути одночасно кілька водіїв, засобом його вчинення – кілька транспортних засобів, а керування одним водієм одним транспортним засобом не становить правопорушення;
 
Враховано   Керування водієм транспортним засобом, що підлягає обов'язковому технічному контролю, але своєчасно його не пройшов, -
 
    -6- Прокопчук Ю.В.
Частину третю статті 121 виключити.
 
Відхилено    
13. тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
14. Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами першою - третьою цієї статті, -
 
-7- Прокопчук Ю.В.
У частині четвертій слово "третьою" замінити словом "другою".
 
Відхилено , у зв’язку з відхиленням попередніх пропозицій  Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами першою - третьою цієї статті, -
 
15. тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців або адміністративний арешт на строк від п'яти до десяти діб.
 
-8- Кармазін Ю.А.
Санкцію частини четвертої статті 121 викласти у наступній редакції:
"тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців або виправними роботами на строк до двох місяців або вилучення транспортного засобу на строк до шести місяців з подальшим його поверненням".
Обґрунтування: Запропонована зміна направлена на пом’якшення відповідальності за вчинення вказаного правопорушення, оскільки арешт є стягненням, яке виражається в позбавленні волі особи, і згідно із статтею 32 КУпАП установлюється і застосовується лише у виняткових випадках. Вважаю, що вказане стягнення не відповідає характеру і ступеню шкоди правопорушення.
Разом з тим, пропонується застосовувати за вчинення вказаного правопорушення таке стягнення, як виправні роботи або вилучення транспортного засобу на строк до шести місяців з подальшим його поверненням. Звертаю вашу увагу, що такий вид стягнення, як «вилучення транспортного засобу на певний строк з подальшим його поверненням» КУпАПом не передбачений, однак частина 2 статті 24 дозволяє встановлювати законом й інші, крім зазначених у вказаній статті види адміністративних стягнень. Вважаю, що таке стягнення буде гідним замінником і більше відповідає характеру і ступеню шкоди правопорушення та не обмежуватиме конституційне право винної особи на свободу.
 
Відхилено , в КУпАП відсутнє таке покарання як вилучення транспортного засобу з подальшим його поверненням. До того ж автор не пропонує жодного механізму реалізації цього виду покарання: тобто хто накладає стягнення, на який строк тощо.  тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців або адміністративний арешт на строк від п'яти до десяти діб.
 
16. Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами -
 
   Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами -
 
17. тягне за собою накладення штрафу від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
18. Керування водіями транспортними засобами, не зареєстрованими або не перереєстрованими в установленому порядку, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами чи забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів, перевернутим чи неосвітленим, -
 
   Керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в установленому порядку, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами чи забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів, перевернутим чи неосвітленим, -
 
19. тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
20. Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною шостою цієї статті, -
 
-9- Прокопчук Ю.В.
У частині сьомій статті 121 слово "шостій" замінити словом «п'ятій".
 
Відхилено   Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною шостою цієї статті, -
 
21. тягне за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.
 
   тягне за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.
 
22. Під транспортними засобами у статтях 121 - 126, 127-1 - 128-1, частинах першій і другій статті 129, частинах першій - четвертій статті 130, статтях 132-1, 133-1, 133-2, 139 і 140 слід розуміти всі види автомобілів, трактори та інші самохідні машини, трамваї і тролейбуси, а також мотоцикли та інші транспортні засоби";
 
-10- Кармазін Ю.А.
Частину восьму статті 121 викласти у наступній редакції:
"Під транспортними засобами у статтях 121 – 126, 127-1 – 128-1, частинах першій і другій статті 129, частинах першій – четвертій статті 130, статтях 132-1, 133-1, 133-2, 139 і 140 слід розуміти автомобілі та транспортні засоби, визначені Законом України "Про автомобільний транспорт», а також трактори та інші самохідні машини, трамваї і тролейбуси, а також мотоцикли та інші транспортні засоби".
Обґрунтування: Запропонована зміна вноситься з метою редакційного і техніко-юридичного уточнення положень законопроекту, оскільки вважаю за необхідне, розкриваючи поняття терміну «транспортні засоби», послатися на Закон України «Про автомобільний транспорт».
 
Відхилено   Під транспортними засобами у статтях 121 – 126 , 127-1 – 128-1, частинах першій і другій статті 129, частинах першій - четвертій статті 130, статтях 132-1, 133-1, 133-2, 139 і 140 слід розуміти всі види автомобілів, трактори та інші самохідні машини, трамваї і тролейбуси, а також мотоцикли та інші транспортні засоби";
 
23. 2) назву і частину першу статті 126 викласти в такій редакції:
 
   2) назву і частину першу статті 126 викласти в такій редакції:
 
24. "Стаття 126. Керування транспортними засобами особами, які не мають відповідних документів на право керування такими транспортними засобами або не пред'явили їх для перевірки
 
-11- Кармазін Ю.А.
назву статті 126 викласти у такій редакції:
«Стаття 126. Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки»
Обґрунтування: Вважаю, що слово «особа» та словосполучення "транспортний засіб" в контексті цієї статті потрібно вживати в однині, оскльки при вживанні словосполучення "керування транспортними засобами особами", тобто в множині, можна зробити висновок, що суб'єктом правопорушення мають бути одночасно кілька осіб, засобом його вчинення – кілька транспортних засобів, а керування однією особою одним транспортним засобом не становить правопорушення;
 
Враховано   "Стаття 126. Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки
 
25. Керування транспортними засобами особами, які не пред'явили для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційного документа на транспортний засіб, а у випадках, передбачених законодавством, ліцензійної картки на транспортний засіб, а так само поліса (договору) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка"), -
 
-12- Кармазін Ю.А.
У частині першій у абзаці першому статті 126 слова: «транспортними засобами особами, які не пред'явили» замінити на слова: «транспортним засобом особою, яка не пред'явила» і далі – за текстом.
Обґрунтування: Вважаю, що слово «особа» та словосполучення "транспортний засіб" в контексті цієї статті потрібно вживати в однині, оскільки при вживанні словосполучення "керування транспортними засобами особами", тобто в множині, можна зробити висновок, що суб'єктом правопорушення мають бути одночасно кілька осіб, засобом його вчинення – кілька транспортних засобів, а керування однією особою одним транспортним засобом не становить правопорушення.
 
Враховано   Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред'явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційного документа на транспортний засіб, а у випадках, передбачених законодавством, ліцензійної картки на транспортний засіб, а також поліса (договору) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка"), -
 
    -13- Прокопчук Ю.В.
Абзац перший статті 126 після слів "відповідної категорії" доповнити словами " належно оформленого дорожнього (маршрутного) листа або документів на вантаж, що перевозиться».
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту   
    -14- Чуднов В.М.
Назва статті 126 КУпАП не відповідає змісту частини першої диспозиції, а тому частину першу після слів "особою, яка" необхідно доповнити словами "не має при собі або".
 
Враховано    
26. тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
   тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
27. 3) статтю 127-1 викласти в такій редакції:
 
   3) статтю 127-1 викласти в такій редакції:
 
28. "Стаття 127-1. Порушення порядку здійснення обов'язкового технічного контролю транспортного засобу
 
-15- Чуднов В.М.
У назві статті 127-1 КУпАП слово "здійснення" замінити словом "проведення".
 
Враховано   "Стаття 127-1. Порушення порядку видачі документа про технічну справність транспортного засобу та порядку видачі спеціального знака державного зразка про укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
 
29. Неналежне проведення перевірки технічного стану транспортного засобу, який підлягає обов'язковому технічному контролю, та видача відповідного документа про його технічну справність -
 
-16- Кармазін Ю.А.
У статті 127-1 частину першу викласти у наступній редакції:
«Неналежне проведення відповідальною особою перевірки технічного стану транспортного засобу, який підлягає обов'язковому технічному контролю або видача відповідальною особою документа про технічну справність транспортного засобу, який не пройшов належну перевірку його технічного стану –
тягне за собою накладення штрафу на особу, відповідальну за проведення перевірки технічного стану та за видачу документу про технічну справність, від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»
Обґрунтування: Оскільки в запропонованій редакції передбачається відповідальність за різні правопорушення та чітко не розмежовуються його суб’єкти, що може призвести до значних суперечностей при застосуванні цієї норми, я пропоную чітко розмежувати два правопорушення:
1) неналежне проведення відповідальною особою перевірки технічного стану транспортного засобу, який підлягає обов'язковому технічному контролю;
2) видача відповідальною особою документа про технічну справність транспортного засобу, який не пройшов належну перевірку його технічного стану.
Крім того, в запропонованій редакції вказана норма чітко розмежовуватиме суб’єктів правопорушення та відповідальність за них.
 
Відхилено   Видача документа про технічну справність транспортного засобу, що підлягає обов’язковому технічному контролю, з порушенням порядку проведення перевірки технічного стану такого транспортного засобу, -
 
    -17- Прокопчук Ю.В.
У частині першій статті 127-1 слова "та видача відповідного документа" замінити словами "документів встановленого зразка".
 
Відхилено    
30. тягне за собою накладення штрафу на особу, відповідальну за проведення перевірки технічного стану, від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
31. Видача відповідного документа про технічну справність транспортного засобу, який підлягає обов'язковому технічному контролю, без проведення перевірки його технічного стану -
 
-18- Прокопчук Ю.В.
У частині другій статті 127-1 слова "відповідного документа" замінити словами "діагностичної картки без протоколу".
 
Відхилено   Видача документа про технічну справність транспортного засобу, що підлягає обов’язковому технічному контролю, без проведення перевірки його технічного стану,-
 
32. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
33. Укладення без відповідного документа про технічну справність транспортного засобу договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають обов'язковому технічному контролю, та видача спеціального знака державного зразка -
 
-19- Прокопчук Ю.В.
У частині третій статті 127-1 слова " без відповідного документа про технічну справність транспортного засобу" замінити словами "без діагностичної карти, що підтверджує справність транспортного засобу".
 
Відхилено   Видача спеціального знака державного зразка з порушенням встановленого Законом порядку укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають обов'язковому технічному контролю, -
 
    -20- Чуднов В.М.
Назву статті 127-1 КУАП, першу та третю частини викласти в такій редакції:
"Стаття 127-1. Порушення порядку видачі документа про технічну справність транспортного засобу та порядку видачі спеціального знака державного зразка про укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів";
"1. Видача документа про технічну справність транспортного засобу, що підлягає обов’язковому технічному контролю, з порушенням порядку проведення перевірки технічного стану такого транспортного засобу ";
"3.Видача спеціального знака державного зразка з порушенням встановленого Законом порядку укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають обов'язковому технічному контролю";
 
Враховано    
34. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
35. 4) в абзаці першому частини першої статті 128 слова "державного технічного огляду" замінити словами "обов'язкового технічного контролю", а слова "відміток у дорожньому листі про" виключити;
 
-21- Прокопчук Ю.В.
У статті 128 слова "без проходження щозмінного" замінити словами "відміток у дорожньому листі про".
 
Відхилено , не відповідає концепції проекту  4) в абзаці першому частини першої статті 128 слова "державного технічного огляду" замінити словами "обов'язкового технічного контролю", а слова "відміток у дорожньому листі про" виключити;
 
36. 5) у статті 221:
 
   5) у статті 221:
 
37. слова та цифри "частинами третьою та шостою статті 121" замінити словами та цифрами "частинами четвертою та сьомою статті 121";
 
-22- Прокопчук Ю.В.
У статті 221 слова "частинами четвертою та сьомою статті 121" замінити словами "частинами третьою та шостою статті 121".
 
Відхилено   слова та цифри "частинами третьою та шостою статті 121" замінити словами та цифрами "частинами четвертою та сьомою статті 121";
 
38. слова та цифри "частиною другою статті 127-1" замінити словом та цифрами "статтею 127-1";
 
   слова та цифри "частиною другою статті 127-1" замінити словом та цифрами "статтею 127-1";
 
39. 6) у статті 222:
 
   6) у статті 222:
 
40. а) у частині першій:
 
   а) у частині першій:
 
41. слова та цифри "четверта і п'ята статті 121" замінити словами та цифрами "третя, п'ята і шоста статті 121";
 
-23- Прокопчук Ю.В.
У статті 222 слова та цифри "третя, п'ята і шоста статті 121" замінити словами "четверта і п’ята статті 121".
 
Відхилено   слова та цифри "частини перша, друга, четверта і п'ята статті 121" замінити словами та цифрами "частини перша, друга, третя, п'ята і шоста статті 121";
 
42. слова та цифри "частина перша статті 127-1" виключити;
 
   слова та цифри "частина перша статті 127-1" виключити;
 
43. слово та цифри "стаття 133-1" замінити словами та цифрами "частини третя, шоста, восьма і дев'ята статті 133-1";
 
   слово та цифри "стаття 133-1" замінити словами та цифрами "частини третя, шоста, восьма і дев'ята статті 133-1";
 
44. б) у частині другій:
 
   б) у частині другій:
 
45. у пункті 2 слова та цифри "частиною першою статті 127-1" виключити;
 
   у пункті 2 слова та цифри "частиною першою статті 127-1" виключити;
 
46. у пункті 3 слова та цифри "четвертою і п'ятою статті 121" замінити словами та цифрами "третьою, п'ятою і шостою статті 121";
 
   у пункті 3 слова та цифри "частинами першою, другою, четвертою і п'ятою статті 121" замінити словами та цифрами "частинами першою, другою, третьою, п'ятою і шостою статті 121";
 
47. 7) у частині першій статті 255:
 
   7) у частині першій статті 255:
 
48. а) в абзаці другому пункту 1:
 
   а) в абзаці другому пункту 1:
 
49. слова та цифри "частини третя і шоста статті 121" замінити словами та цифрами "частини четверта і сьома статті 121";
 
   слова та цифри "частини третя і шоста статті 121" замінити словами та цифрами "частини четверта і сьома статті 121";
 
50. доповнити абзац після слів і цифр "частина четверта статті 127" словами та цифрами "частини перша і друга статті 127-1";
 
   після слів і цифр "частина четверта статті 127" доповнити словами та цифрами "частини перша і друга статті 127-1";
 
51. б) у пункті 11 слова та цифри "частина друга статті 127-1" замінити словами та цифрами "частина третя статті 127-1";
 
   б) у пункті 11 слова та цифри "частина друга статті 127-1" замінити словами та цифрами "частина третя статті 127-1";
 
52. 8) у частинах першій і другій статті 260 та частині першій статті 267 слова "талона про проходження державного технічного огляду" виключити;
 
-24- Прокопчук Ю.В.
Частини першу та другу статті 260 після слів "посвідчення водія" доповнити словами "діагностичної картки".
 
Відхилено   8) у частинах першій і другій статті 260 та частині першій статті 267 слова "талона про проходження державного технічного огляду" виключити;
 
53. 9) у частині першій статті 265-2 слова та цифри "частинами першою, другою, третьою, п'ятою і шостою статті 121" замінити словами та цифрами "частинами першою, другою, третьою, четвертою, шостою і сьомою статті 121";
 
   9) у частині першій статті 265-2 слова та цифри "частинами першою, другою, третьою, п'ятою і шостою статті 121" замінити словами та цифрами "частинами першою, другою, третьою, четвертою, шостою і сьомою статті 121";
 
54. 10) статтю 265-3 викласти в такій редакції:
 
   10) статтю 265-3 викласти в такій редакції:
 
55. "Стаття 265-3. Тимчасове вилучення ліцензійної картки на транспортний засіб
 
-25- Прокопчук Ю.В.
Назву статті 265-3 після слова "вилучення" доповнити словами "діагностичної карти".
 
Відхилено   "Стаття 265-3. Тимчасове вилучення ліцензійної картки на транспортний засіб
 
56. У разі експлуатації транспортного засобу під час надання послуг з перевезення пасажирів або небезпечних вантажів без посвідчення водія відповідної категорії, а також при здійсненні пасажирських перевезень направлення в рейс одного водія на автобусний маршрут протяжністю понад п'ятсот кілометрів працівник Державної автомобільної інспекції тимчасово вилучає ліцензійну картку на транспортний засіб.
 
-26- Прокопчук Ю.В.
Статтю 265-3 викласти в такій редакції:
"У разі експлуатації транспортного засобу, що має несправності гальмової системи, рульового управління, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби), або не укомплектований відповідно до призначення чи має інші технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація їх забороняється, або переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, або є таким, що своєчасно не пройшов обов’язкового технічного контролю, - працівник Державної автомобільної інспекції тимчасово вилучає діагностичну карту.
У разі експлуатації транспортного засобу під час надання послуг з перевезення пасажирів або небезпечних вантажів без відміток у дорожньому листі про проходження щозмінного передрейсового медичного огляду та перевірку технічного стану транспортного засобу, без посвідчення водія відповідної категорії, а також при здійсненні пасажирських перевезень направлення в рейс одного водія на автобусний маршрут протяжністю понад п'ятсот кілометрів працівник Державної автомобільної інспекції тимчасово вилучає ліцензійну картку на транспортний засіб.
Про тимчасове вилучення діагностичної карти або ліцензійної картки на транспортний засіб складається відповідний акт. Порядок тимчасового вилучення діагностичної карти ліцензійної картки на транспортний засіб визначається Кабінетом Міністрів України;
 
Відхилено , суперечить статті 116 Регламенту Верховної Ради України  У разі експлуатації транспортного засобу під час надання послуг з перевезення пасажирів або небезпечних вантажів без посвідчення водія відповідної категорії, а також направлення в рейс одного водія на автобусний маршрут протяжністю понад п'ятсот кілометрів при здійсненні пасажирських перевезень працівник Державної автомобільної інспекції тимчасово вилучає ліцензійну картку на транспортний засіб.
 
57. Про тимчасове вилучення ліцензійної картки на транспортний засіб складається відповідний акт. Порядок тимчасового вилучення ліцензійної картки на транспортний засіб визначається Кабінетом Міністрів України".
 
-27- Прокопчук Ю.В.
Статтю 267 після слів "посвідчення водія" доповнити словами "діагностичної карти".
 
Відхилено , суперечить статті 116 Регламенту Верховної Ради України.  Про тимчасове вилучення ліцензійної картки на транспортний засіб складається відповідний акт. Порядок тимчасового вилучення ліцензійної картки на транспортний засіб визначається Кабінетом Міністрів України".
 
58. 2. Частину четверту статті 828 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40 - 44, ст. 356; 2009 р., № 29, ст. 393) після слів "позички транспортного засобу" доповнити словами " (крім наземних самохідних транспортних засобів)".
 
-28- Прокопчук Ю.В.
У частині четвертій статті 828 ЦК слово "самохідних" вилучити.
 
Відхилено   2. Частину четверту статті 828 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40 – 44, ст. 356) після слів "позички транспортного засобу" доповнити словами " (крім наземних самохідних транспортних засобів)".
 
59. 3. У Законі України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 526; 2000 р., № 10, ст. 79, № 27, ст. 213; 2002 р., № 26, ст. 176; 2003 р., № 30, ст. 247; 2004 р., № 36, ст. 434; 2005 р., № 10, ст. 187; 2006 р., № 34, ст. 292; 2009 р., № 6, ст. 23, № 10 - 11, ст. 137; 2010 р., № 10, ст. 107, № 31, ст. 414, зі змінами, внесеними Законом України від 22 грудня 2010 року № 2852-VІ):
 
   3. У Законі України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20 із наступними змінами):
 
60. 1) у пункті 12 частини першої статті 10 слова "проводити державний технічний огляд зареєстрованих транспортних засобів" виключити;
 
-29- Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Чорновіл Т.В.
У пункті 12 частини першої статті 10 слова "проводити державний технічний огляд зареєстрованих транспортних засобів" замінити словами "здійснювати контроль за технічним станом транспортних засобів".
 
Відхилено   1) у пункті 12 частини першої статті 10 слова "проводити державний технічний огляд зареєстрованих транспортних засобів" виключити;
 
    -30- Прокопчук Ю.В.
Пункт 12 частини першої статті 10 після слів "про їх власників" доповнити словами "здійснювати діагностування зареєстрованих транспортних засобів, які пройшли обов’язковий технічний контроль, вести та адмініструвати бази даних з безпеки дорожнього руху, та реєстру уповноважених суб'єктів з проведення обов'язкового технічного контролю та здійснення державного контролю за додержанням ними вимог законодавства у цій сфері".
 
Відхилено    
61. 2) у частині першій статті 11:
 
   2) у частині першій статті 11:
 
62. а) у пункті 21:
 
   а) у пункті 21:
 
63. в абзаці першому:
 
   в абзаці першому:
 
64. слова "зупиняти транспортні засоби в разі порушення правил дорожнього руху, наявних ознак, що свідчать про технічну несправність транспорту або забруднення ним навколишнього середовища, а також при наявності даних про те, що він використовується з протиправною метою" виключити;
 
   слова "зупиняти транспортні засоби в разі порушення правил дорожнього руху, наявних ознак, що свідчать про технічну несправність транспорту або забруднення ним навколишнього середовища, а також при наявності даних про те, що він використовується з протиправною метою" виключити;
 
65. слова "перевіряти у водіїв документи на право користування й керування ними, дорожні листи" замінити словами "перевіряти у водіїв посвідчення водія та реєстраційний документ на транспортний засіб";
 
   слова "перевіряти у водіїв документи на право користування й керування ними, дорожні листи" замінити словами "перевіряти у водіїв посвідчення водія та реєстраційний документ на транспортний засіб";
 
66. абзац другий викласти в такій редакції:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
67. "організовувати при необхідності медичний огляд водіїв, затримувати, відстороняти від керування транспортними засобами осіб, які перебувають у стані сп'яніння, а також тих, які не мають посвідчення водія та реєстраційного документа на транспортний засіб, тимчасово вилучати посвідчення водія, ліцензійну картку на транспортний засіб";
 
-31- Прокопчук Ю.В.
Абзац другий пункту 21 статті 11 ЗУ "Про міліцію" після слів "посвідчення водія" доповнити словами "діагностичну карту та".
 
Відхилено   "організовувати у разі необхідності медичний огляд водіїв, затримувати, відстороняти від керування транспортними засобами осіб, які перебувають у стані сп'яніння, а також тих, які не мають посвідчення водія та реєстраційного документа на транспортний засіб, тимчасово вилучати посвідчення водія, ліцензійну картку на транспортний засіб";
 
68. б) доповнити частину пунктом 21-1 такого змісту:
 
   б) доповнити пунктом 21-1 такого змісту:
 
69. "21-1) зупиняти транспортні засоби лише в разі: порушення правил дорожнього руху водіями; якщо характер руху транспортного засобу викликає підозру у спроможності водія керувати ним (різка та періодична зміна напрямку руху і (або) швидкісного режиму); відсутності номерного знака на транспортному засобі або наявності номерного знака, який не відповідає встановленим вимогам, закріплений у не встановленому для цього місці, закритий іншими предметами чи забруднений, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів; наявності ознак, які прямо свідчать про технічну несправність транспортного засобу; наявності даних, що свідчать про причетність транспортного засобу, його водія, пасажирів або вантажу до скоєння дорожньо-транспортної пригоди, злочину чи адміністративного правопорушення; перебування транспортного засобу в розшуку; наявності даних про використання транспортного засобу з протиправною метою; необхідності опитування водія чи пасажирів про обставини скоєння дорожньо-транспортної пригоди, вчинення адміністративного правопорушення, злочину, свідками якого вони є або могли бути; необхідності залучення водія транспортного засобу для надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або працівникам міліції чи як свідка при оформленні адміністративних матеріалів; проведення цільових заходів (операції, відпрацювання, оперативні плани) для перевірки документів на право користування і керування транспортним засобом, документів на транспортний засіб; виконання рішень про обмеження чи заборону руху, прийнятих уповноваженими на це державними органами; якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху; порушення визначеного порядку встановлення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв. Працівник підрозділу міліції повинен повідомити водієві про причину зупинення транспортного засобу, суть вчиненого правопорушення".
 
-32- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про міліцію» у статті 11 у частині першій у пункті 21-1 слова «зупиняти транспортні засоби лише в разі» замінити словами «зупиняти транспортні засоби виключно у випадках».
Обґрунтування: В запропонованій мною редакції вказана норма регламентуватиме виключність підстав наведених в останній за наявності яких працівник міліції має право зупиняти транспортні засоби.
 
Відхилено   "21-1) зупиняти транспортні засоби лише в разі: порушення правил дорожнього руху водіями; якщо характер руху транспортного засобу викликає підозру щодо спроможності водія керувати ним (різка та періодична зміна напрямку руху і (або) швидкісного режиму); відсутності номерного знака на транспортному засобі або наявності номерного знака, який не відповідає встановленим вимогам, закріплений у не встановленому для цього місці, закритий іншими предметами чи забруднений, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів; наявності ознак, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу; наявності даних, що свідчать про причетність транспортного засобу, його водія, пасажирів або вантажу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, злочину чи адміністративного правопорушення; перебування транспортного засобу в розшуку; наявності даних про використання транспортного засобу з протиправною метою; необхідності опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення дорожньо-транспортної пригоди, злочину чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути; необхідності залучення водія транспортного засобу для надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або працівникам міліції чи як свідка при оформленні протоколів про адміністративні правопорушення чи матеріалів дорожньо-транспортних пригод; проведення цільових заходів (операції, відпрацювання, оперативні плани) для перевірки документів на право користування і керування транспортним засобом, документів на транспортний засіб; виконання рішень про обмеження чи заборону руху, прийнятих уповноваженими на це державними органами; якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху; порушення визначеного порядку встановлення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв. Працівник підрозділу міліції повинен повідомити водію про причину зупинення транспортного засобу, суть вчиненого правопорушення".
 
    -33- Чуднов В.М.
у пункті 21-1 статті 11 Закону України «Про міліцію» слово "прямо" виключити; слово "скоєння" замінити словом "вчинення", а слова "адміністративних матеріалів" замінити словами "протоколів про адміністративні правопорушення чи матеріалів дорожньо-транспортних пригод"
 
Враховано    
70. 4. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338; 2002 р., № 26, ст. 176; 2003 р., № 29, ст. 233; 2004 р., № 6, ст. 38; 2005 р., № 1, ст. 1; 2006 р., № 22, ст. 184; 2009 р., № 10 - 11, ст. 137, зі змінами, внесеними Законом України від 2 грудня 2010 року № 2756-VІ):
 
   4. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338; 2002 р., № 26, ст. 176; 2003 р., № 29, ст. 233; 2004 р., № 6, ст. 38; 2005 р., № 1, ст. 1; 2006 р., № 22, ст. 184; 2009 р., № 10 – 11, ст. 137 зі змінами, внесеними Законом України від 2 грудня 2010 року № 2756-VІ):
 
71. 1) у тексті Закону слова "уповноважений орган Міністерства аграрної політики України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" у відповідному відмінку;
 
-34- Мойсик В.Р.
Відповідно до правил законодавчої техніки цей абзац необхідно перенести у кінець розділу, що стосується внесення змін в Закон України "Про дорожній рух" на сторінку 25 Таблиці та поміняти внутрішню нумерацію по всьому розділу.
 
Враховано      
72. 2) абзац тринадцятий статті 4 викласти в такій редакції:
 
   1) абзац тринадцятий статті 4 викласти в такій редакції:
 
73. "визначення порядку здійснення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, проведення обов'язкового технічного контролю, визначення переліку обладнання, необхідного для одержання суб'єктами господарювання права на здійснення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів, призначених для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування та зареєстрованих у підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України (далі - суб'єкти проведення обов'язкового технічного контролю), та переліку документів, які подаються для одержання такого права";
 
-35- Прокопчук Ю.В.
Абзац тринадцятий статі 4 ЗУ "Про дорожній рух" викласти в такій редакції: " визначення порядку здійснення державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів;
- зняття з обліку транспортних засобів;
- проведення обов'язкового технічного контролю;
- визначення переліку обладнання, необхідного для одержання суб'єктами господарювання права на здійснення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів, призначених для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування та зареєстрованих у підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України (далі – суб'єкти проведення обов'язкового технічного контролю);
- переліку документів, які подаються для одержання такого права на проведення обов'язкового технічного контролю;
- встановлення порядку ведення та адміністрування бази даних спеціально уповноваженого органу з безпеки дорожнього руху та реєстру уповноважених суб'єктів з проведення обов'язкового технічного контролю;
- затвердження технічних описів та зразків протоколу про технічну справність транспортного засобу та діагностичної карти;
- затвердження порядку взаємодії між суб’єктами господарювання, Міністерствами та іншими центральними органами в частині обміну інформацією, надання якої необхідне для здійснення повноважень з контролю за проведення обов'язкового технічного контролю, в тому числі вид і обсяг такої інформації;
 
Відхилено   "визначення порядку здійснення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, проведення їх обов'язкового технічного контролю та визначення обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, визначення переліку обладнання, необхідного для одержання суб'єктами господарювання права на здійснення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів, призначених для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування та зареєстрованих у підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України (далі - суб'єкти проведення обов'язкового технічного контролю), а також переліку документів, що подаються для одержання такого права та інші повноваження, визначені цим Законом";
 
    -36- Чуднов В.М.
Абзац тринадцятий статті 4 ЗУ "Про дорожній рух" після слів "проведення їх обов'язкового технічного контролю" доповнити словами "та визначення обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів", а після слів "для одержання такого права" доповнити словами "та інші повноваження, визначені цим Законом".
 
Враховано    
74. 3) абзац другий статті 10 після слова "утримання" доповнити словами "у справному технічному стані";
 
   2) абзац другий статті 10 після слова "утримання" доповнити словами "у справному технічному стані";
 
75. 4) в абзаці п'ятому частини другої статті 12 слова "державного технічного огляду" замінити словами "обов'язкового технічного контролю";
 
   3) в абзаці п'ятому частини другої статті 12 слова "державного технічного огляду" замінити словами "обов'язкового технічного контролю";
 
76. 5) у частині другій статті 16:
 
   4) у частині другій статті 16:
 
77. в абзаці другому слова "посвідчення, реєстраційні та інші документи, що підтверджують право на керування транспортним засобом, а також дорожні (маршрутні) листи і документи на вантаж, що перевозиться (крім власників транспортних засобів, які використовують їх в індивідуальних некомерційних цілях)" замінити словами "посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб";
 
-37- Ландік В.І.
Абзац 1 підпункту 5 пункту 4 частини 1 викласти в наступній редакції:
"в абзаці другому слова "передавати для перевірки посвідчення, реєстраційні та інші документи, що підтверджують право на керування транспортним засобом, а також дорожні (маршрутні) листи і документи на вантаж, що перевозиться (крім власників транспортних засобів, які використовують їх в індивідуальних некомерційних цілях)" замінити словами "пред’являти для перевірки посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб".
 
Враховано   в абзаці другому слова "передавати для перевірки посвідчення, реєстраційні та інші документи, що підтверджують право на керування транспортним засобом, а також дорожні (маршрутні) листи і документи на вантаж, що перевозиться (крім власників транспортних засобів, які використовують їх в індивідуальних некомерційних цілях)" замінити словами "пред’являти для перевірки посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб";
 
    -38- Прокопчук Ю.В.
абзац 2 ч.2 статті 16 викласти в такій редакції:
"мати при собі та на вимогу працівників міліції, а водії військових транспортних засобів на вимогу посадових осіб військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України передавати для перевірки посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб, діагностичну карту встановленого зразка, а також дорожні (маршрутні) листи і документи на вантаж, що перевозиться (крім власників транспортних засобів, які використовують їх в індивідуальних некомерційних цілях) а у випадках, передбачених законодавством, страховий поліс (сертифікат) про укладання договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та ліцензійну картку на автомобільний транспортний засіб у разі надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів"
 
Відхилено    
78. абзац сьомий викласти в такій редакції:
 
   абзац сьомий викласти в такій редакції:
 
79. "своєчасно подавати транспортний засіб, що підлягає обов'язковому технічному контролю, на такий контроль";
 
-39- Прокопчук Ю.В.
Абзац сьомий викласти в такій редакції:
"своєчасно подавати транспортний засіб, що підлягає обов'язковому технічному контролю, на проведення такого контролю, за результатами якого отримати протокол перевірки технічного стану транспортного засобу та діагностичну карту, встановленого зразка";
 
Відхилено   "своєчасно подавати транспортний засіб, що підлягає обов'язковому технічному контролю, на такий контроль";
 
80. 6) у частині першій статті 29 слова "і пройшли державний технічний огляд (за винятком транспортних засобів, що не підлягають огляду)" замінити словами "а у випадках, коли транспортний засіб за цим Законом підлягає обов'язковому технічному контролю, також пройшли обов'язковий технічний контроль";
 
-40- Прокопчук Ю.В.
Частину 1 ст. 29 викласти в такій редакції:
"До участі у дорожньому русі допускаються транспортні засоби, конструкція і технічний стан яких відповідають вимогам діючих в Україні правил, нормативів і стандартів, що мають сертифікат на відповідність цим вимогам, укомплектовані у встановленому порядку, а у випадках передбачених цим Законом, транспортні засоби підлягаю обов'язковому технічному контролю, – також пройшли обов'язковий технічний контроль, за результатами якого власники таких транспортних засобів отримали діагностичну карту, встановленого зразка".
 
Відхилено   5) у частині першій статті 29 слова "і пройшли державний технічний огляд (за винятком транспортних засобів, що не підлягають огляду)" замінити словами "а у разі, якщо транспортний засіб згідно з цим Законом підлягає обов'язковому технічному контролю, пройшли такий контроль";
 
    -41- Святаш Д.В.
Статтю 34 ЗУ "Про дорожній рух" доповнити частиною 12 такого змісту:
"Власники транспортних засобів, переданих у користування за договорами фінансового лізінгу або оренди, здійснюють їх перереєстрацію на осіб, які використовують такі транспортні засоби у разі, якщо це передбачено умовами договору фінансового лізінгу або оренди. Транспортні засоби, які передані у користування за договором фінансового лізінгу або оренди, до поїздки за кордон допускаються на підставі свідоцтва про реєстрацію, виписаного на ім'я власника транспортного засобу та копії договору фінансового лізінгу або оренди, посвідченої в установленому порядку, та письмового дозволу лізінгодавця на виїзд транспортного засобу за кордон. У разі якщо транспортний засіб було перереєстровано на лізінгоодержувача, в подальшому вилучається лізінгодавцем на підставі виконавчого напису або рішення суду, то така перереєстрація скасовується на підставі заяви власника-лізінгодавця та копії виконавчого напису або рішення суду".
 
Відхилено , суперечить статті 116 Регламенту Верховної Ради України   
81. 7) статтю 35 викласти в такій редакції:
 
   6) статтю 35 викласти в такій редакції:
 
82. "Стаття 35. Обов'язковий технічний контроль транспортних засобів
 
   "Стаття 35. Обов'язковий технічний контроль транспортних засобів
 
83. Транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі та зареєстровані у підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, підлягають обов'язковому технічному контролю відповідно до цієї статті.
 
   Транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі та зареєстровані у підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, підлягають обов'язковому технічному контролю відповідно до цієї статті.
 
84. Обов'язковому технічному контролю не підлягають:
 
   Обов'язковому технічному контролю не підлягають:
 
85. 1) легкові автомобілі усіх типів, марок і моделей, причепи (напівпричепи) до них (крім автомобілів таксі та тих, що використовуються у комерційних цілях), мотоцикли, мопеди, мотоколяски та інші прирівняні до них транспортні засоби - незалежно від строку експлуатації;
 
-42- Кравченко М.В.
Підпункт 1 пункту 7 частини першої проекту виключити.
 
Відхилено , суперечить концепції Закону  1) легкові автомобілі усіх типів, марок і моделей, причепи (напівпричепи) до них (крім таксі та автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку), мотоцикли, мопеди, мотоколяски та інші прирівняні до них транспортні засоби - незалежно від строку експлуатації;
 
    -43- Журавко О.В.
У пункті 1 частини другої статті 35 слова "незалежно від строку експлуатації" замінити словами "до 3-х років експлуатації".
 
Відхилено , суперечить концепції Закону   
    -44- Святаш Д.В.
В абзаці п’ятому підпункту 7 слова "крім автомобілів таксі та тих, що використовуються у комерційних цілях, замінити словами "крім автомобілів таксі та тих, що використовуються у комерційних цілях з метою перевезення пасажирів або вантажів".
 
Враховано редакційно    
    -45- Чуднов В.М.
У підпункті 1 пункту 7 ч. 1 проекту слова "крім автомобілів таксі та тих, що використовуються у комерційних цілях" замінити словами "крім таксі та автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку".
 
Враховано    
86. 2) легкові автомобілі, що використовуються у комерційних цілях, вантажні автомобілі незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3, 5 тонни, причепи до них - зі строком експлуатації до двох років.
 
-46- Чуднов В.М.
У підпункті 2 пункту 7 частини першої проекту слова "що використовуються у комерційних цілях" замінити словами "що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку".
 
Враховано   2) легкові автомобілі, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажні автомобілі незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3,5 тонн, причепи до них - із строком експлуатації до двох років.
 
87. Обов'язковий технічний контроль транспортного засобу передбачає перевірку технічного стану транспортного засобу, а саме: системи гальмового і рульового керування, зовнішніх світлових приладів, пневматичних шин та коліс, світлопропускання скла, газобалонного обладнання (за наявності), інших елементів у частині, що безпосередньо стосується безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища.
 
   Обов'язковий технічний контроль транспортного засобу передбачає перевірку технічного стану транспортного засобу, а саме: системи гальмового і рульового керування, зовнішніх світлових приладів, пневматичних шин та коліс, світлопропускання скла, газобалонного обладнання (за наявності), інших елементів у частині, що безпосередньо стосується безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища.
 
88. Порядок проведення обов'язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок проведення обов'язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів визначає Кабінет Міністрів України.
 
89. Обов'язковий технічний контроль транспортних засобів, призначених для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування та зареєстрованих у підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, здійснюється суб'єктами проведення обов'язкового технічного контролю, які мають на праві власності або користування обладнання, що дає змогу перевіряти технічний стан транспортних засобів на відповідність вимогам безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища.
 
-47- Кармазін Ю.А.
Кравченко М.В.
Шпак В.Ф.
Частину п’яту статті 35 Закону України "Про дорожній рух" доповнити словами "та акредитовані національним органом з акредитації України".
Вказана норма збільшує кількість вимог до суб'єктів, які здійснюють проведення технічного контролю. Оскільки від технічного стану автомобілей залежить безпека дорожнього руху, а тому субєкти, які його проводять, повинні відповідати певним критеріям.
 
Відхилено   Обов'язковий технічний контроль транспортних засобів, призначених для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування та зареєстрованих у підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, здійснюють суб'єкти проведення обов'язкового технічного контролю, які мають на правах власності або користування обладнання, що дає змогу перевіряти технічний стан транспортних засобів на відповідність вимогам безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища.
 
90. Переліки обладнання, необхідного для одержання права на здійснення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів, та документів, які подаються суб'єктами проведення обов'язкового технічного контролю для одержання такого права, визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   Перелік обладнання, необхідного для одержання права на здійснення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів, а також документів, що подаються суб'єктами проведення обов'язкового технічного контролю для одержання такого права, визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
91. Періодичність проходження обов'язкового технічного контролю становить:
 
   Періодичність проходження обов'язкового технічного контролю становить:
 
92. для легкових автомобілів, що використовуються у комерційних цілях, вантажних автомобілів незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3, 5 тонни, причепів до них зі строком експлуатації понад два роки - кожні два роки;
 
-48- Чуднов В.М.
Слова "що використовуються у комерційних цілях" замінити словами "що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку".
 
Враховано   для легкових автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажних автомобілів (незалежно від форми власності) вантажопідйомністю до 3,5 тонн, причепів до них із строком експлуатації більше двох років - кожні два роки;
 
    -49- Журавко О.В.
Частину 7 ст. 35 доповнити новим абзацом :
"для легкових автомобілів, що не використовуються у комерційних цілях,
причепів (напівпричепів) до них, мотоциклів, мопедів, мотоколясок та інших прирівняних до них транспортних засобів, зі строком експлуатації від 3 років до 10 років – кожні два роки". У зв’язку з цим абзаци третій-четвертий вважати відповідно абзацами четвертим та п'ятим".
 
Відхилено Суперечить статті 116 Регламенту Верховної Ради України   
93. для вантажних автомобілів вантажопідйомністю більше 3, 5 тонни, причепів до них та автомобілів таксі незалежно від строку експлуатації - щорічно;
 
-50- Журавко О.В.
Абзац четвертий ч.7 ст. 35 викласти в такій редакції: "для легкових автомобілів, що не використовуються у комерційних цілях, причепів (напівпричепів) до них, мотоциклів, мопедів, мотоколясок та інших прирівняних до них транспортних засобів, зі строком експлуатації більше 10 років, вантажних автомобілів вантажопідйомністю більше 3,5 тонни, причепів до них та автомобілів таксі незалежно від строку експлуатації – щорічно".
 
Відхилено   для вантажних автомобілів вантажопідйомністю більше 3,5 тонн, причепів до них та таксі незалежно від строку експлуатації - щороку;
 
94. для автобусів та спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, незалежно від строку експлуатації - двічі на рік.
 
   для автобусів та спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, незалежно від строку експлуатації - двічі на рік.
 
95. На кожний транспортний засіб, що пройшов обов'язковий технічний контроль і визнаний технічно справним, суб'єктом проведення обов'язкового технічного контролю складається протокол перевірки його технічного стану, примірник якого видається водієві транспортного засобу. У протоколі зазначається строк чергового проходження обов'язкового технічного контролю транспортного засобу відповідно до періодичності проходження, встановленої частиною восьмою цієї статті.
 
-51- Чуднов В.М.
У частині 8 п’ятнадцятій статті 35 ЗУ "Про дорожній рух" слово "примірник" виключити.
 
Враховано   На кожний транспортний засіб, що пройшов обов'язковий технічний контроль і визнаний технічно справним, суб'єкт проведення обов'язкового технічного контролю складає протокол перевірки його технічного стану, який видається водію транспортного засобу. У протоколі зазначається строк чергового проходження обов'язкового технічного контролю транспортного засобу відповідно до періодичності проходження, встановленої частиною восьмою цієї статті.
 
96. Бланк протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу є документом суворого обліку.
 
   Бланк протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу є документом суворого обліку.
 
97. Технічний опис та зразок протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   Технічний опис та зразок протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу затверджує Кабінет Міністрів України.
 
98. Забезпечення суб'єктів проведення обов'язкового технічного контролю бланками протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, а також доступом до загальнодержавної бази даних про результати обов'язкового технічного контролю транспортних засобів здійснюється на платній основі. Порядок забезпечення суб'єктів проведення обов'язкового технічного контролю бланками протоколів, доступом до зазначеної загальнодержавної бази даних та розмір плати за надання таких послуг встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
   Забезпечення суб'єктів проведення обов'язкового технічного контролю бланками протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, а також доступом до загальнодержавної бази даних про результати обов'язкового технічного контролю транспортних засобів здійснюється на платній основі. Порядок забезпечення суб'єктів проведення обов'язкового технічного контролю бланками протоколів, доступом до зазначеної загальнодержавної бази даних та розмір плати за надання таких послуг встановлює Кабінет Міністрів України.
 
99. Обов'язковий технічний контроль транспортних засобів, що належать військовим формуванням та органам внутрішніх справ, покладається на ці формування та органи.
 
   Обов'язковий технічний контроль транспортних засобів, що належать військовим формуванням та органам внутрішніх справ, покладається на ці формування та органи.
 
100. Обов'язковий технічний контроль тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
   Обов'язковий технічний контроль тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
101. Центральний орган виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі створює і веде реєстр суб'єктів господарювання, які проводять обов'язковий технічний контроль тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, та здійснює державний контроль за додержанням такими суб'єктами вимог законодавства в цій сфері.
 
   Центральний орган виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі створює і веде реєстр суб'єктів господарювання, які здійснюють обов'язковий технічний контроль тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, а також здійснює державний контроль за додержанням такими суб'єктами вимог законодавства в цій сфері.
 
102. На кожний трактор, самохідне шасі, самохідну сільськогосподарську, дорожньо-будівельну і меліоративну машину, одиницю сільськогосподарської техніки, інший механізм, що пройшов обов'язковий технічний контроль і згідно з протоколом перевірки технічного стану визнаний технічно справним, уповноваженим суб'єктом господарювання видається примірник протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу.
 
-52- Чуднов В.М.
У частині п’ятнадцятій статті 35 ЗУ "Про дорожній рух" слово "примірник" виключити.
 
Враховано   На кожний трактор, самохідне шасі, самохідну сільськогосподарську, дорожньо-будівельну і меліоративну машини, одиницю сільськогосподарської техніки, інший механізм, що пройшов обов'язковий технічний контроль і згідно з протоколом перевірки технічного стану визнаний технічно справним, уповноважений суб'єкт господарювання видає протокол перевірки технічного стану транспортного засобу.
 
103. Порядок проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів, зареєстрованих іншими уповноваженими державними органами, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням цих органів";
 
-53- Прокопчук Ю.В.
Статтю 35 ЗУ "Про дорожній рух" викласти в такій редакції:
"Стаття 35. Обов'язковий технічний контроль транспортних засобів
Транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі та зареєстровані у підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, підлягають обов'язковому технічному контролю, окрім випадків передбачених цим Законом.
Обов'язковому технічному контролю не підлягають:
1) легкові автомобілі усіх типів, марок і моделей, причепи (напівпричепи) до них (крім автомобілів таксі та тих, що використовуються у комерційних цілях), мотоцикли, мопеди, мотоколяски та інші прирівняні до них транспортні засоби – незалежно від строку експлуатації;
2) легкові автомобілі, що використовуються у комерційних цілях, вантажні автомобілі незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепи до них – зі строком експлуатації до двох років.
Обов'язковий технічний контроль транспортного засобу передбачає перевірку технічного стану транспортного засобу, а саме: системи гальмового і рульового керування, зовнішніх світлових приладів, пневматичних шин та коліс, світлопропускання скла, газобалонного обладнання (за наявності), інших елементів у частині, що безпосередньо стосується безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища.
Порядок проведення обов'язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів визначаються Кабінетом Міністрів України.
Обов'язковий технічний контроль транспортних засобів, призначених для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування та зареєстрованих у підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, здійснюється уповноваженими суб'єктами з проведення обов'язкового технічного контролю (далі – уповноважений суб’єкт).
Періодичність проходження обов'язкового технічного контролю становить:
для легкових автомобілів, що використовуються у комерційних цілях, вантажних автомобілів незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепів до них зі строком експлуатації понад два роки – кожні два роки;
для вантажних автомобілів вантажопідйомністю більше 3,5 тонни, причепів до них та автомобілів таксі незалежно від строку експлуатації – щорічно;
для автобусів та спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, незалежно від строку експлуатації – двічі на рік.
На кожний транспортний засіб, що пройшов обов'язковий технічний контроль і визнаний технічно справним, уповноважений суб’єкт видає власнику транспортного засобу протокол перевірки технічного стану транспортного засобу (далі - протокол).
Протокол є підставою для отримання власником транспортного засобу діагностичної карти транспортного засобу в підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України.
Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу та діагностичної карти, що виготовлені у форматі картки РD-1 з електронним носієм інформації, є підставою для внесення працівниками Державтоінспекції інформації Міністерства внутрішніх справ України інформації до Бази даних спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань безпеки дорожнього руху та видачі діагностичної карти .
У протоколі зазначається інформація: про суб’єкта, що здійснив перевірки технічного стану транспортного засобу; про марку транспортного засобу; про тип транспортного засобу; ідентифікаційний номер; про відповідності конструкції, обладнання, технічного стану або комплектності транспортних засобів вимогам законодавства у сфері безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки, номер запису в відомчому реєстрі технічного стану транспортних засобів «Схвалення типу транспортного засобу», дата проведення обов’язкового технічного контролю.
У діагностичній карті зазначається: номер протоколу, код органу та посадова особа органів Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, номер і дата внесення інформації до Бази даних спеціально уповноваженого органу з безпеки дорожнього руху, строк і дата проходження чергового обов'язкового технічного контролю транспортного засобу відповідно до періодичності проходження, встановленої частиною восьмою цієї статті.
Бланки протоколу та діагностичної карти є документами суворого обліку, закупівля яких здійснюється спеціально уповноваженим органом з питань безпеки дорожнього руху.
Забезпечення Уповноважених суб'єктів бланками протоколів та діагностичних карт перевірки технічного стану транспортного засобу, а також доступом до бази даних спеціально уповноваженого органу з безпеки дорожнього руху про результати обов'язкового технічного контролю транспортних засобів здійснюється на платній основі.
Обов'язковий технічний контроль транспортних засобів, що належать військовим формуванням та органам внутрішніх справ, прокуратури, служби безпеки покладається на ці формування та органи.
Обов'язковий технічний контроль тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Центральний орган виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі створює і веде реєстр суб'єктів господарювання, які проводять обов'язковий технічний контроль тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, та здійснює державний контроль за додержанням такими суб'єктами вимог законодавства в цій сфері.
На кожний трактор, самохідне шасі, самохідну сільськогосподарську, дорожньо-будівельну і меліоративну машину, одиницю сільськогосподарської техніки, інший механізм, що пройшов обов'язковий технічний контроль і згідно з протоколом визнаний технічно справним, уповноваженим суб'єктом видається примірник протоколу, а органами Державтоінспекції МВС України діагностична карта.
Порядок проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів, зареєстрованих іншими уповноваженими державними органами, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням цих органів.
 
Відхилено   Порядок проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів, зареєстрованих іншими уповноваженими державними органами, затверджує Кабінет Міністрів України за поданням цих органів";
 
104. 8) у статті 37:
 
   7) у статті 37:
 
105. у частині першій слова "а також без талона про проходження державного технічного огляду в установлений строк чи з талоном, що не належить цьому транспортному засобу" замінити словами "транспортних засобів, що підлягають обов'язковому технічному контролю, але не пройшли його, а також";
 
-54- Прокопчук Ю.В.
Частину першу статті 37 після слів "не пройшли його" доповнити словами "не отримали у встановленому цим Законом порядку діагностичної карти".
 
Відхилено   у частині першій слова "а також без талона про проходження державного технічного огляду в установлений строк чи з талоном, що не належить цьому транспортному засобу" замінити словами "а також транспортних засобів, що підлягають обов'язковому технічному контролю, але не пройшли його";
 
106. у частині другій слова "а талон про проходження державного технічного огляду вилучається" виключити;
 
   в абзаці першому частини другої слова "а талон про проходження державного технічного огляду вилучається" виключити;
 
107. 9) у статті 52-1:
 
   8) у статті 52-1:
 
108. а) у частині першій:
 
-55- Прокопчук Ю.В.
Частину 1 статті 52-1 доповнити абзацами:
"у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України ведення та адміністрування бази даних спеціально уповноваженого органу з безпеки дорожнього руху та ;
закупівля бланкової продукції, у порядку визначеному законами України;
видача діагностичних карт;
 
Відхилено , суперечить статті 116 Регламенту  а) у частині першій:
 
109. в абзаці третьому слова "проведення державного технічного огляду транспортних засобів" виключити;
 
   в абзаці третьому слова "проведення державного технічного огляду транспортних засобів" виключити;
 
110. абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:
 
   абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:
 
111. "ведення реєстру суб'єктів проведення обов'язкового технічного контролю та здійснення державного контролю за додержанням ними вимог законодавства у цій сфері";
 
-56- Прокопчук Ю.В.
Абзац 14 викласти в такій редакції:
"у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України ведення та адміністрування реєстру суб'єктів з проведення обов'язкового технічного контролю та здійснення державного контролю за додержанням ними вимог законодавства у цій сфері";
 
Відхилено   "ведення реєстру суб'єктів проведення обов'язкового технічного контролю та здійснення державного контролю за додержанням ними вимог законодавства в цій сфері";
 
112. після абзацу чотирнадцятого доповнити частину новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
113. "формування у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, загальнодержавної бази даних про результати обов'язкового технічного контролю транспортних засобів на підставі інформації про результати перевірки технічного стану транспортного засобу, яка надається суб'єктами проведення обов'язкового технічного контролю, та інформації про укладення договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають обов'язковому технічному контролю, яка надається страховиками".
 
-57- Прокопчук Ю.В.
Новий абзац 15 в редакції проекту виключити.
 
Відхилено   "формування в порядку, що визначає Кабінет Міністрів України, загальнодержавної бази даних про результати обов'язкового технічного контролю транспортних засобів на підставі інформації про результати перевірки технічного стану транспортного засобу, яка надається суб'єктами проведення обов'язкового технічного контролю, та інформації про укладення договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають обов'язковому технічному контролю, яка надається страховиками".
 
114. У зв'язку з цим абзац п'ятнадцятий вважати абзацом шістнадцятим;
 
   У зв'язку з цим абзац п'ятнадцятий вважати абзацом шістнадцятим;
 
115. б) у частині другій слова "талон про проходження державного технічного огляду" виключити.
 
-58- Прокопчук Ю.В.
У частині статті 521 після слів "посвідчення водія" доповнити словами "діагностичну карту".
 
Відхилено   б) у частині другій слова "талон про проходження державного технічного огляду" виключити;
9) у тексті Закону слова "уповноважений орган Міністерства аграрної політики України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" у відповідному відмінку.
 
116. 5. У Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 22, ст. 105; 2009 р., № 10 - 11, ст. 137):
 
   7. У Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273; 2009 р., № 10 – 11, ст. 137; 2011 р., № 18, ст.128):
 
117. 1) у тексті Закону слова "дорожній лист" виключити;
 
-59- Прокопчук Ю.В.
Статтю 1 ЗУ "Про автомобільний транспорт" доповнити абзацом такого змісту:
"дорожній лист - документ установленого зразка для визначення та обліку роботи транспортного засобу;
 
Відхилено      
    -60- Мойсик В.Р.
Підпункт 1 розділу 5 законопроекту перенести у кінець розділу, та змінити внутрішню нумерацію всього розділу.
 
Враховано    
118. 2) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
119. абзац тридцять другий виключити;
 
   абзац тридцять другий виключити;
 
120. в абзаці п'ятдесят сьомому слова "технічного огляду" замінити словами "обов'язкового технічного контролю";
 
   в абзаці п'ятдесят сьомому слова "технічного огляду" замінити словами "обов'язкового технічного контролю";
 
121. 3) у статті 23:
 
   2) у статті 23:
 
122. слова "державний технічний огляд" у всіх відмінках замінити словами "обов'язковий технічний контроль" у відповідному відмінку;
 
-61- Чуднов В.М.
Зміни до частини другої статті 23 ЗУ "Про автомобільний транспорт" необхідно викласти в такій редакції:
"частину другу викласти в такій редакції:
"перевірку технічного стану транспортних засобів під час обов’язкового технічного контролю транспортних засобів здійснюють суб’єкти господарювання, визначені відповідно до Закону України "Про дорожній рух", в порядку, який встановлює Кабінет Міністрів України".
 
Враховано   частину другу викласти в такій редакції:
"Перевірку технічного стану транспортних засобів під час обов’язкового технічного контролю транспортних засобів здійснюють суб’єкти господарювання, визначені відповідно до Закону України "Про дорожній рух", в порядку, який встановлює Кабінет Міністрів України";
 
123. у частині другій слово "уповноважені" замінити словами "визначені Законом України "Про дорожній рух";
 
   частину четверту виключити;
 
124. частину четверту виключити;
 
   у тексті статті слова "державний технічний огляд" у всіх відмінках і числах замінити словами "обов'язковий технічний контроль" у відповідному відмінку і числі;
 
125. 4) в абзаці п'ятому частини третьої статті 30 слова "технічний огляд транспортного засобу на станції технічного обслуговування" замінити словами "обов'язковий технічний контроль транспортного засобу в установленому порядку".
 
-62- Прокопчук Ю.В.
Абзац п’ятий частини третьої статті 30 після слів "в установленому" доповнити словом "законодавством".
 
Відхилено   3) в абзаці п'ятому частини третьої статті 30 слова "технічний огляд транспортного засобу на станції технічного обслуговування" замінити словами "обов'язковий технічний контроль транспортного засобу в установленому порядку";
4) у тексті Закону слова "дорожній лист" виключити.
 
    -63- Прокопчук Ю.В.
Статті 39 та 48 Закону викласти в такій редакції:
"Стаття 39. Документи, на підставі яких виконуються пасажирські перевезення
Документи для регулярних пасажирських перевезень:
для автомобільного перевізника - ліцензія, договір із органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування чи їх дозвіл, паспорт маршруту, документ, що засвідчує використання автобуса на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством України;
для водія автобуса - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, ліцензійна картка, дорожній лист, квитково-касовий лист, схема маршруту, розклад руху, таблиця вартості проїзду (крім міських перевезень), інші документи, передбачені законодавством України;
Документи для регулярних спеціальних пасажирських перевезень:
для автомобільного перевізника - ліцензія, договір із замовником транспортних послуг, паспорт маршруту, документ, що засвідчує використання автобуса на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством України;
для водія автобуса - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, ліцензійна картка, дорожній лист, схема маршруту, розклад руху, інші документи, передбачені законодавством України.
Документи для нерегулярних пасажирських перевезень:
для автомобільного перевізника - ліцензія, документ, що засвідчує використання автобуса на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством України;
для водія автобуса - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, ліцензійна картка, дорожній лист, договір із замовником транспортних послуг, документ, що засвідчує оплату транспортних послуг, інші документи, передбачені законодавством України.
Документи для юридичної особи, що здійснює перевезення пасажирів на таксі:
для автомобільного перевізника - ліцензія, інші документи, передбачені законодавством України;
для водія таксі - посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, ліцензійна картка, дорожній лист, інші документи, передбачені законодавством України.
Документи для юридичної особи, що здійснює перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення:
для автомобільного перевізника - ліцензія, договір із замовником послуги, інші документи, передбачені законодавством України;
для водія легкового автомобіля - посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, ліцензійна картка, дорожній лист, копія договору із замовником послуги, інші документи, передбачені законодавством України.
Документи на перевезення пасажирів автобусами для власних потреб:
для автомобільного перевізника - документ, що засвідчує використання автобуса на законних підставах, список пасажирів, яких перевозять, завірений підписом перевізника та печаткою, інші документи, передбачені законодавством України;
для водія - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на автобус, дорожній лист, список пасажирів, яких перевозять, завірений підписом перевізника та печаткою, інші документи, передбачені законодавством України.
Документи для водія юридичної особи на перевезення пасажирів легковими автомобілями для власних потреб - посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, дорожній лист, інші документи, передбачені законодавством України.
Стаття 48. Документи, на підставі яких виконують вантажні перевезення
Автомобільні перевізники, водії повинні мати і пред'являти особам, які уповноважені здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху, документи, на підставі яких виконують вантажні перевезення.
Документами для юридичної особи, що здійснює вантажні перевезення на договірних умовах, є:
для автомобільного перевізника - ліцензія та документ, що засвідчує використання транспортного засобу на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством України;
для водія - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, ліцензійна картка, дорожній лист, товарно-транспортна накладна або інший визначений законодавством документ на вантаж, інші документи, передбачені законодавством України.
Документами для юридичної особи, що здійснює вантажні перевезення для власних потреб, є:
для автомобільного перевізника - документ, що засвідчує використання транспортного засобу на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством України;
для водія - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, дорожній лист, товарно-транспортна накладна або інший визначений законодавством документ на вантаж, інші документи, передбачені законодавством України".
 
Відхилено , суперечить статті 116 Регламенту Верховної Ради України   
126. 6. У Законі України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50):
 
   5. У Законі України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50; 2007 р., №33, ст.440):
 
127. 1) статтю 18 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   1) статтю 18 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
128. "Договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають обов'язковому технічному контролю відповідно до Закону України "Про дорожній рух", укладаються страховиками за умови проходження транспортними засобами обов'язкового технічного контролю, якщо вони згідно з протоколом перевірки технічного стану визнані технічно справними. Договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів укладаються на строк, що не перевищує строку чергового проходження транспортним засобом обов'язкового технічного контролю відповідно до вимог Закону України "Про дорожній рух".
 
-64- Прокопчук Ю.В.
Виключити частину другу статті 18 ЗУ "Про страхування" в редакції проекту.
 
Відхилено   "Договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають обов'язковому технічному контролю відповідно до Закону України "Про дорожній рух", укладаються страховиками за умови проходження транспортними засобами обов'язкового технічного контролю, якщо вони згідно з протоколом перевірки технічного стану визнані технічно справними. Договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів укладаються на строк, що не перевищує строку чергового проходження транспортним засобом обов'язкового технічного контролю відповідно до вимог Закону України "Про дорожній рух".
 
129. У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою - п'ятою;
 
   У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою - п'ятою;
 
130. 2) частину першу статті 20 доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
   2) частину першу статті 20 доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
131. "7) надавати Державній автомобільній інспекції Міністерства внутрішніх справ України інформацію про укладення договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають обов'язковому технічному контролю".
 
-65- Прокопчук Ю.В.
Пункт 7 частини 1 статті 20 в редакції проекту викласти в такій редакції: "здійснювати обмін інформацією, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України, з Державною автомобільною інспекцією МВС України щодо власників наземних транспортних засобів, які уклали договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".
 
Відхилено   "7) надавати Державній автомобільній інспекції Міністерства внутрішніх справ України інформацію про укладення договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають обов'язковому технічному контролю".
 
132. 7. У Законі України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1, ст. 1; 2009 р., № 10 - 11, ст. 137):
 
   6. У Законі України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1, ст. 1; 2009 р., № 10 – 11, ст. 137; із змінами, внесеними Законом України від 17 лютого 2011 року, № 3045 – VІ):
 
133. 1) у пункті 1.6 статті 1 слово "довіреності" виключити;
 
   1) у пункті 1.6 статті 1 слово "довіреності" виключити;
 
134. 2) пункт 17.1 статті 17 доповнити двома абзацами такого змісту:
 
   2) пункт 17.1 статті 17 доповнити абзацами шостим та сьомим такого змісту:
 
135. "Договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, що підлягають обов'язковому технічному контролю відповідно до Закону України "Про дорожній рух", укладаються страховиками за умови проходження зазначеними транспортними засобами обов'язкового технічного контролю, якщо вони згідно з протоколом перевірки технічного стану визнані технічно справними.
 
-66- Прокопчук Ю.В.
Виключити з пункту 17.1 статті 17 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" два нові абзаци, якими стаття була доповнена в редакції першого читання.
 
Відхилено   "Договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, що підлягають обов'язковому технічному контролю відповідно до Закону України "Про дорожній рух", укладаються страховиками за умови проходження зазначеними транспортними засобами обов'язкового технічного контролю, якщо вони згідно з протоколом перевірки технічного стану визнані технічно справними.
 
136. Договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності укладаються на строк, що не перевищує строку чергового проходження транспортним засобом обов'язкового технічного контролю відповідно до вимог Закону України "Про дорожній рух";
 
-67- Чуднов В.М.
Новий абзац пункту 17.1 статті 17 після слова "відповідальності" доповнити словами "власників транспортних засобів, що підлягають обов’язковому технічному контролю".
 
Враховано   Договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, що підлягають обов’язковому технічному контролю укладаються на строк, що не перевищує строку чергового проходження транспортним засобом обов'язкового технічного контролю відповідно до вимог Закону України "Про дорожній рух";
 
137. 3) в абзаці другому пункту 21.2 статті 21 слова "під час проведення державного технічного огляду, реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, а також" виключити.
 
-68- Прокопчук Ю.В.
Абзац другий пункту 21.2 статті 21 викласти в такій редакції:"Державтоінспекцією МВС України при оформленні та видачі Діагностичної карти, а також при складанні протоколів щодо порушень правил дорожнього руху та оформленні матеріалів дорожньо-транспортних пригод; …"
 
Відхилено   3) в абзаці другому пункту 21.2 статті 21 слова "під час проведення державного технічного огляду, реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, а також" виключити.
 
138. ІІ. Прикінцеві положення
 
-69- Прокопчук Ю.В.
Розділ ІІ проекту "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2012 року.
2. Установити, що:
транспортні засоби, що пройшли державний технічний огляд до набрання чинності цим Законом і відповідно до цього Закону підлягають обов'язковому технічному контролю, вперше проходять обов'язковий технічний контроль після закінчення строку дії талонів державного технічного огляду.
3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня офіційного опублікування цього Закону:
ужити заходів щодо вдосконалення системи обліку даних про автомобілі, що знаходяться в розшуку, передбачивши можливість доступу до цих даних працівників Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України, які працюють на патрульних автомобілях і та стаціонарних постах;
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими органами виконавчої влади України їхніх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом".
 
Відхилено   ІІ. Прикінцеві положення
 
139. 1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.
 
-70- Мойсик В.Р.
У пунктах 1 та 3 Прикінцевих положень слово "офіційного" виключити.
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування.
 
140. 2. Установити, що:
 
   2. Установити, що:
 
141. протягом року з дня набрання чинності цим Законом суб'єкти господарювання, уповноважені до набрання чинності цим Законом у встановленому порядку на проведення державного технічного огляду транспортних засобів, проводять обов'язковий технічний контроль відповідно до цього Закону, нарівні з суб'єктами проведення обов'язкового технічного контролю, визначених цим Законом;
 
   протягом року з дня набрання чинності цим Законом суб'єкти господарювання, уповноважені у встановленому порядку проводити державний технічний огляд транспортних засобів до набрання чинності цим Законом, здійснюють обов'язковий технічний контроль відповідно до цього Закону, нарівні з суб'єктами проведення обов'язкового технічного контролю, визначеними цим Законом;
 
142. договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, укладені до набрання чинності цим Законом, діють до закінчення строку їх дії;
 
   договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, укладені до набрання чинності цим Законом, діють до закінчення строку їх дії;
 
143. транспортні засоби, що пройшли державний технічний огляд до набрання чинності цим Законом і відповідно до цього Закону підлягають обов'язковому технічному контролю, вперше проходять обов'язковий технічний контроль після закінчення строків дії талонів державного технічного огляду.
 
   транспортні засоби, що пройшли державний технічний огляд до набрання чинності цим Законом і відповідно до Закону України "Про дорожній рух" підлягають обов'язковому технічному контролю, вперше проходять обов'язковий технічний контроль після закінчення строку дії талонів державного технічного огляду.
 
144. 3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня офіційного опублікування цього Закону:
 
   3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
145. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
146. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
147. ужити заходів щодо вдосконалення системи обліку даних про автомобілі, що знаходяться в розшуку, передбачивши можливість автоматичного доступу до цих даних працівників Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України, які працюють на патрульних автомобілях і та стаціонарних постах;
 
   вжити заходів щодо вдосконалення системи обліку даних про автомобілі, що знаходяться в розшуку, передбачивши можливість автоматичного доступу до цих даних працівників Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України, які працюють на патрульних автомобілях і стаціонарних постах;
 
148. урегулювати порядок здійснення контролю за проходженням водіями транспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів чи вантажів, щозмінного передрейсового медичного огляду.

   врегулювати порядок здійснення контролю за проходженням водіями транспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів чи вантажів, щозмінного передрейсового медичного огляду.