Кількість абзаців - 83 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов доступу на ринок телекомунікаційних послуг (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов доступу на ринок телекомунікаційних послуг"
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов доступу на ринок телекомунікаційних послуг
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155, № 48, ст. 526; 2005 р., № 2, ст. 34, № 7-8, ст. 162, № 17-19, ст. 267; 2006 р., № 14, ст. 116, № 18, ст. 155, № 22, ст. 186, ст. 188, № 30, ст. 258; 2007 р., № 13, ст. 132, № 14, ст. 167; 2010 р., № 10, ст. 105):
 
   1. У Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155, № 48, ст. 526; 2006 р., № 14, ст. 116, № 22, ст. 188, № 30, ст. 258; 2010 р., № 10, ст. 105, № 34, ст. 482, № 38, ст. 504; 2011 р., № 18, ст. 126):
 
6. 1) у частині шостій статті 10 слова "отримали ліцензію на здійснення діяльності у сфері" замінити словами "внесені до реєстру операторів, провайдерів";
 
-1- Синиця А.М.
у частині шостій статті 10 слово "Особи" замінити словом "Оператори
 
Враховано   1) у частині шостій статті 10 слова "Особи, які відповідно до цього Закону отримали ліцензію на здійснення діяльності у сфері" замінити словами "Оператори телекомунікацій, які відповідно до цього Закону внесені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій";
2) у частині першій статті 18:
 
    -2- Кармазін Ю.А.
частину 6 статті 10 викласти в такій редакції:
"Особи, які відповідно до цього Закону внесені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, мають право вимагати від власників земельних ділянок або землекористувачів установлення сервітутів (за умови, що ці сервітути були встановлені в угоді про перехід права власності на ці земельні ділянки), до категорії земель, визначених Земельним кодексом України, для прокладання під землею телекомунікаційних мереж та/або усунення їх пошкоджень"
 
Відхилено    
7. 2) частину першу статті 18 доповнити пунктами такого змісту:
 
   доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
8. "4-1) встановлює Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій";
 
-3- Шиянов Б.А.
у частині першій статті 18 пункт 4-1 вилучити
 
Відхилено   "4-1) встановлює Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій";
пункт 20 викласти в такій редакції:
"20) встановлює порядок ведення і веде реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій";
 
    -4- Кармазін Ю.А.
пункт 4 частини 1 статті 18 викласти в такій редакції:
"4) здійснює ліцензування у сфері телекомунікаційних послуг", вилучивши звідти слова "та реєстрацію"
 
Відхилено    
    -5- Синиця А.М.
пункт 20 статті 18 викласти у такій редакції: "встановлює порядок ведення і веде реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій"
 
Враховано    
9. "20-1) веде реєстр телекомунікаційних послуг та визначає порядок його ведення";
 
-6- Кінах А.К.
у частині першій статті 18 пункт 20-1 вилучити
 
Враховано      
    -7- Шиянов Б.А.
у частині першій статті 18 пункт 20-1 вилучити
 
Враховано    
    -8- Чуднов В.М.
у частині першій статті 18 пункт 20-1 викласти в такій редакції:
"визначає порядок ведення реєстру телекомунікаційних послуг та здійснює їх реєстрацію";
 
Відхилено    
    -9- Кармазін Ю.А.
пункт 20-1 частини 1 статті 18 викласти в такій редакції:
"20-1) визначає порядок ведення реєстру телекомунікаційних послуг та здійснює їхню реєстрацію";
 
Відхилено    
10. 3) у статті 38:
 
-10- Синиця А.М.
виключити пункт 1-1 статті 38, прийнятий у 1 читанні
 
Враховано      
11. пункт перший частини першої доповнити підпунктом 1-1такого змісту:
 
-11- Кармазін Ю.А.
виключити пункт 1-1 статті 38, прийнятий у 1 читанні
 
Враховано      
12. "включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.";
 
-12- Кармазін Ю.А.
пункт 1 частини 1 статті 38 викласти в такій редакції:
"1) здійснення, після включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, діяльності у сфері телекомунікацій відповідно до законодавства;"
 
Відхилено      
13. в частині третій слова "засобів телекомунікацій до телекомунікаційних мереж загального користування" замінити словами "технічних засобів до телекомунікаційної мережі оператора";
 
   3) у частині третій статті 38 слова "засобів телекомунікацій до телекомунікаційних мереж загального користування" замінити словами "технічних засобів до телекомунікаційної мережі оператора";
 
14. 4) частину першу статті 39 доповнити пунктами 1-1, 1-2 такого змісту:
 
-13- Синиця А.М.
«пункт перший частини першої статті 39 викласти у такій редакції:
«1) здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій відповідно до законодавства за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, а у визначених законом випадках – за наявності відповідних ліцензій та/або дозволів»;
 
Враховано   4) у частині першій статті 39:
пункт 1 викласти в такій редакції:
«1) здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій відповідно до законодавства за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, а у визначених законом випадках також за наявності відповідних ліцензій та/або дозволів»;
 
15. "1-1) здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій;
 
-14- Синиця А.М.
Пункти 1-1 та 1-2 частини першої статті 39 вилучити
 
Враховано      
16. 1-2) здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій відповідно до Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій";
 
      
17. у пункті 13 слова "відповідно до закону" замінити словами "в обсягах, порядку і в терміни, визначені законодавством";
 
-15- Кармазін Ю.А.
Пункт 13 частини 1 статті 39 викласти в такій редакції:
" 13) своєчасно надавати ЦОВЗ та НКРЗ звіти та інформацію відповідно до закону;"
 
Відхилено   у пункті 13 слова "відповідно до закону" замінити словами "в обсягах, порядку і строки, визначені законодавством";
 
18. 5) статтю 42 викласти в такій редакції:
 
-16- Кінах А.К.
недоцільно впроваджувати нову редакцію статті 42
 
Відхилено   5) статтю 42 викласти в такій редакції:
 
    -17- Синиця А.М.
«статтю 42 викласти у такій редакції:
«Стаття 42. Здійснення діяльності у сфері телекомунікацій
1. Діяльність у сфері телекомунікацій здійснюється за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, а у визначених законом випадках – також за наявності відповідних ліцензій та/або дозволів.
2. Суб'єкти господарювання, які бажають здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, зобов'язані не менше ніж за місяць до її початку подати до НКРЗ заяву про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за формою, що затверджується НКРЗ. До заяви заявник додає витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
Якщо для здійснення виду діяльності, який має намір здійснювати суб’єкт господарювання, потрібне отримання ліцензій та/або дозволів, то одночасно з заявою на реєстрацію подається заява та документи, необхідні для отримання відповідних ліцензій та/або дозволів.
3. Рішення про включення суб'єкта господарювання до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій приймається НКРЗ протягом 10 робочих днів з моменту реєстрації відповідної заяви суб'єкта господарювання.
Повідомлення про включення суб'єкта господарювання до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій НКРЗ направляє заявникові протягом 3 робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення.
4. Заява суб'єкта господарювання залишається без розгляду, якщо:
1) подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
2) заповнена з порушенням встановленої НКРЗ форми;
3) не представлений витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
Про залишення заяви про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій без розгляду заявник інформується в письмовій формі із зазначенням відповідних підстав протягом 10 робочих днів від дати реєстрації заяви.
У разі усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду, суб'єкт господарювання може повторно подати заяву про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, яка розглядається НКРЗ в порядку, встановленому частиною 2 цієї статті.
5. У разі зміни даних, зазначених у заяві про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, суб'єкт господарювання зобов'язаний повідомити про них НКРЗ протягом 30 робочих днів з дати виникнення змін. Рішення про внесення змін до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій приймається НКРЗ протягом 10 робочих днів з моменту реєстрації відповідного повідомлення суб'єкта господарювання.
6. НКРЗ має право самостійно вносить відповідні зміни до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій у випадку припинення діяльності суб’єкта господарювання у сфері телекомунікацій.
7. Ліцензуванню підлягають такі види діяльності у сфері телекомунікацій:
1) надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку:
місцевого;
міжміського;
міжнародного;
2) надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку:
місцевого;
міжміського;
міжнародного;
3) надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку;
4) надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.»«;
 
Враховано    
19. "Стаття 42. Здійснення діяльності у сфері телекомунікацій
 
   "Стаття 42. Здійснення діяльності у сфері телекомунікацій
 
20. 1. Діяльність у сфері телекомунікацій здійснюється за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, а у визначених законом випадках - також за наявності відповідних ліцензій та дозволів.
 
   1. Діяльність у сфері телекомунікацій здійснюється за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, а у визначених законом випадках також за наявності відповідних ліцензій та/або дозволів.
 
21. 2. Суб'єкти господарювання, які бажають здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, зобов'язані не менше ніж за місяць до її початку подати до НКРЗ заяву про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за формою, що затверджується НКРЗ. До заяви заявник додає витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
 
-18- Кармазін Ю.А.
першу частину 2 статті 42 викласти в такій редакції:
"2. Суб’єкти господарювання, які бажають здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, зобов’язані не менше ніж за місяць до її початку подати до НКРЗ заяву за встановленою формою про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. До заяви заявник додає витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.".
 
Враховано редакційно   2. Суб'єкти господарювання, які бажають здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, зобов'язані не менш як за місяць до її початку подати до НКРЗ заяву про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за формою, що затверджується НКРЗ. До заяви заявник додає витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
 
22. Форму та порядок ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій встановлює НКРЗ.
 
-19- Кармазін Ю.А.
абзац 2 частини 2 статті 42 викласти . як нову частину 2-1-1 в такій редакції:
"2-1. Форму та порядок ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій і включення їх до цього реєстру, встановлюється відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено      
23. Якщо вид діяльності, який має намір здійснювати суб’єкт господарювання, підлягає ліцензуванню, то одночасно з заявою на реєстрацію подається заява та пакет документів на отримання ліцензії.
 
-20- Кармазін Ю.А.
абзац 3 частини 2 статті 42 викласти , як нову части 2-1-1 в такій редакції:
" 2-2 Якщо вид діяльності, який має намір здійснювати суб’єкт господарювання, підлягає ліцензуванню, то одночасно з заявою на реєстрацію подається заява та пакет документів на отримання ліцензії."
 
Враховано редакційно   У разі якщо вид діяльності, що має намір здійснювати суб’єкт господарювання, потребує отримання ліцензії та/або дозволів, то одночасно з заявою на реєстрацію подається заява та пакет документів на отримання ліцензії та/або дозволів.
 
24. 2-1. НКРЗ протягом десяти робочих днів від дати отримання заяви приймає рішення про включення суб'єкта господарювання до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.
 
-21- Кармазін Ю.А.
частину 2-1 статті 42 викласти в такій редакції:
"2-1 У тижневий термін після отримання повідомлення НКРЗ зобов’язана внести суб’єкта господарювання до реєстру та надіслати йому відповідне повідомлення.", відновивши чинну редакцію.
 
Відхилено   3. Рішення про включення суб'єкта господарювання до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій приймається НКРЗ протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви суб'єкта господарювання.
Повідомлення про включення суб'єкта господарювання до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій НКРЗ направляє заявнику протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.
 
25. 2-2. Повідомлення про включення суб'єкта господарювання до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій НКРЗ направляє суб'єкту господарювання протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття.
 
-22- Кармазін Ю.А.
виключити частину 2-2 статті 42 або в разі не підтримки викласти в редакції:
"2-2 Повідомлення про включення суб'єкта господарювання до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій НКРЗ направляє суб'єкту господарювання невідкладно після його прийняття.".
 
Відхилено      
26. 2-3. Заява суб'єкта господарювання залишається без розгляду, якщо:
 
-23- Кармазін Ю.А.
абзац 1 частини 2-3 статті 42 викласти в такій редакції:
"2-3 Заява суб'єкта господарювання залишається без розгляду і невідкладно повертається заявнику з мотивованою відмовою в реєстрації, якщо:"
 
Відхилено   4. Заява суб'єкта господарювання залишається без розгляду, у разі якщо:
 
27. 1) вона подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
 
-24- Кармазін Ю.А.
пункт 1 частини 2-3 статті 42 викласти в такій редакції:
"1) із заяви випливає. що вона подана (підписана) особою. яка не має на це повноважень, передбачених відповідною формою;".
 
Відхилено   1) подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
 
28. 2) подані заявником документи містять недостовірні дані та/або неповну інформацію.
 
-25- Кармазін Ю.А.
пункт 2 частини 2-3 статті 42 викласти в такій редакції:
"2) заявником подані не всі документи, які передбачені формою заяви, та/або інформація, яка в них подана містить недостовірні дані.".
 
Відхилено   2) заповнена з порушенням встановленої НКРЗ форми;
3) не наданий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
 
29. Про залишення заяви про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій без розгляду заявник інформується в письмовій формі із зазначенням відповідних підстав протягом 10 робочих днів від дати реєстрації заяви.
 
   Про залишення заяви про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій без розгляду заявник інформується в письмовій формі із зазначенням відповідних підстав протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви.
 
30. У разі усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати заяву про включення до реєстру операторів провайдерів телекомунікацій.
 
   У разі усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду, суб'єкт господарювання може повторно подати заяву про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, яка розглядається НКРЗ у порядку, встановленому частиною третьою цієї статті.
 
31. 2-4. У разі зміни даних, зазначених у заяві, суб'єкт господарювання зобов'язаний повідомити про них НКРЗ протягом тридцяти робочих днів з дати виникнення змін. НКРЗ протягом десяти робочих днів приймає рішення про внесення змін до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.
 
-26- Кармазін Ю.А.
частини 2-4 статті 42 викласти в редакції:
"2-4. У разі зміни даних, зазначених уу заяві, суб’єкт господарювання зобов’язаний невідкладно з дати виникнення змін, але не пізніше наступного робочого дня, повідомити про них НКРЗ електронною поштою із застосуванням електронного цифрового підпису для внесення змін до реєстру операторів. провайдерів телекомунікацій у випадку відповідності правилам внесення змін".
 
Відхилено   5. У разі зміни даних, зазначених у заяві про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, суб'єкт господарювання зобов'язаний повідомити про них НКРЗ протягом 30 робочих днів з дня виникнення змін. Рішення про внесення змін до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій приймається НКРЗ протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідного повідомлення суб’єкта господарювання.
 
32. 2-5. НКРЗ самостійно вносить відповідні зміни до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, у випадках:
 
   6. НКРЗ має право самостійно вносити відповідні зміни до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій у разі припинення діяльності суб’єкта господарювання у сфері телекомунікацій.
 
33. 1) припинення діяльності суб’єкта господарювання;
 
-27- Кармазін Ю.А.
пункт 1 частини 2-5 статті 42 викласти в редакції:
"1) отримання рішення відповідного державного органу щодо державної реєстрації припинення юридичних осіб і фізичних осіб – суб’єктів підприємництва;"
 
Відхилено      
34. 2) анулювання та/або закінчення терміну дії ліцензії на здійснення певного виду господарської діяльності у сфері телекомунікацій, ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України та/або дозволу на використання номерного ресурсу.
 
-28- Кармазін Ю.А.
пункт 2 частини 2-5 статті 42 викласти в редакції: "2) анулювання та/або закінчення терміну дії ліцензії на здійснення певного виду господарської діяльності у сфері телекомунікацій, ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України та/або дозволу на використання номерного ресурсу, крім випадків, коли рішення щодо цього, не оскаржене оператором, провайдером телекомунікацій до суду чи повноваженого органу."
 
Відхилено      
35. 3. Ліцензуванню підлягають такі види діяльності у сфері телекомунікацій:
 
   7. Ліцензуванню підлягають такі види діяльності у сфері телекомунікацій:
 
36. 1) надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку:
 
   1) надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку:
 
37. міжміського;
 
   місцевого;
міжміського;
 
38. міжнародного;
 
   міжнародного;
 
39. 2) надання в користування каналів електрозв'язку:
міжміських;
міжнародних.
 
   2) надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку:
місцевого;
міжміського;
міжнародного;
3) надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку;
4) надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж»;
 
40. 4. Види діяльності, які потребують використання радіочастотного ресурсу, здійснюються суб'єктами господарювання на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом і включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. Такі види діяльності здійснюються суб'єктами господарювання у відповідності до ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом та/або Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.";
 
      
41. 6) статтю 44 викласти в такій редакції:
 
   6) статтю 44 викласти в такій редакції:
 
42. "Стаття 44. Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та ліцензійні умови
 
   "Стаття 44. Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та ліцензійні умови
 
43. 1. Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій є нормативно-правовим актом, що містить перелік організаційних, кваліфікаційних, технологічних вимог, обов'язкових для виконання при здійсненні діяльності у сфері телекомунікацій.
 
-29- Синиця А.М.
У частині 1 статті 44 слова " при здійсненні діяльності у сфері телекомунікацій" замінити словами "певного виду діяльності у сфері телекомунікацій, що не підлягає ліцензуванню
 
Враховано   1. Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій є нормативно-правовим актом, що містить перелік організаційних, кваліфікаційних, технологічних вимог, обов'язкових для виконання при здійсненні певного виду діяльності у сфері телекомунікацій, що не підлягає ліцензуванню.
 
    -30- Кінах А.К.
визначення Правил у частині першій статті 44 повторює за своєю суттю визначення ліцензійних умов доцільніше було б дати визначення Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, як спеціальних правил, технічних норм. стандартів, що регламентують діяльність у цій сфері.
 
Відхилено    
44. 2. Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, що містить вичерпний перелік додаткових організаційних, кваліфікаційних, технологічних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при здійсненні виду діяльності у сфері телекомунікацій, що підлягає ліцензуванню.
 
-31- Синиця А.М.
У частині 2 статті 44 виключити слово "додаткових"
 
Враховано   2. Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, що містить вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних, технологічних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при здійсненні виду діяльності у сфері телекомунікацій, що підлягає ліцензуванню.
 
    -32- Кінах А.К.
проектом передбачено збільшення повноважень НКРЗ щодо надання ліцензійним умовам статусу додаткових організаційних, кваліфікаційних, технологічних вимог. обов’язкових для виконання при здійсненні діяльності у сфері телекомунікацій.
 
Враховано    
45. 3. Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та ліцензійні умови встановлюються НКРЗ відповідно до цього Закону.
 
-33- Кармазін Ю.А.
частину 3 статті 44 викласти в такій редакції:
"3. Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та ліцензійні умови встановлюються Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог цього Закону.".
 
Відхилено   3. Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та ліцензійні умови встановлює НКРЗ відповідно до цього Закону.
 
46. 4. НКРЗ може включати до ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій для окремих операторів, провайдерів особливі умови.";
 
-34- Синиця А.М.
в частині четвертій статті 44 вилучити слова "провайдерів"
 
Враховано   4. НКРЗ може включати до ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій для окремих операторів особливі умови";
 
    -35- Чуднов В.М.
частину четверту статті 44 вилучити
 
Відхилено    
    -36- Кінах А.К.
частину четверту статті 44 вилучити
 
Відхилено    
47. 7) у частині першій статті 62:
 
   7) у частині першій статті 62:
 
48. після слова "мереж" доповнити словами "фіксованого зв’язку";
 
   після слова "мереж" доповнити словами "фіксованого зв’язку";
 
49. вилучити слова "за винятком послуг, що надаються з використанням безпроводового доступу";
 
   слова "за винятком послуг, що надаються з використанням безпроводового доступу" виключити;
 
50. доповнити абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом другим такого змісту:
 
51. "Універсальні телекомунікаційні послуги можуть надаватися з використанням технологій проводового та/або безпроводового доступу.";
 
-37- Синиця А.М.
у пункті сьомому законопроекту слово "універсальні" замінити словом "загальнодоступні"
 
Враховано   "Загальнодоступні телекомунікаційні послуги можуть надаватися з використанням технологій проводового та/або безпроводового доступу";
 
52. 8) у частині п’ятій статті 64 слова "монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій і діяльність яких поширюється на всю територію України" замінити словами "на ринках відповідних телекомунікаційних послуг монопольне (домінуюче) становище";
 
-38- Синиця А.М.
в частині п’ятій статті 64 слова "монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій і діяльність яких поширюється на всю територію України е" замінити словами "монопольне (домінуюче) становище або мають істотну ринкову перевагу на ринках відповідних телекомунікаційних послуг";
 
Враховано   8) у частині п’ятій статті 64 слова "монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій і діяльність яких поширюється на всю територію України" замінити словами "монопольне (домінуюче) становище або мають істотну ринкову перевагу на ринках відповідних телекомунікаційних послуг";
 
53. 9) пункт 2 частини другої статті 66 виключити.
 
-39- Чуднов В.М.
пункт 2 частини другої статті 66 залишити у чинній редакції закону "Про телекомунікації"
 
Враховано      
    -40- Кінах А.К.
пункт 2 частини другої статті 66 залишити у чинній редакції закону "Про телекомунікації"
 
Враховано    
54. 10) частину першу статті 70 після слів "відповідної ліцензії, " доповнити словами "а якщо вид діяльності не ліцензується - на термін не менше п’яти років".
 
   9) частину першу статті 70 після слів "відповідної ліцензії" доповнити словами "а якщо вид діяльності не ліцензується - на строк не менше п’яти років".
 
55. 2. У Законі України «Про радіочастотний ресурс України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 298, № 48, ст. 526; 2006 р., № 18, ст. 155, № 22, ст. 188; 2007 р., № 7-8, ст. 66):
 
   2. У Законі України «Про радіочастотний ресурс України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 48, ст. 526; 2006 р., № 18, ст. 155, № 22, ст. 188; 2010 р., № 38, ст. 503; із змінами, внесеними Законом України від 7 квітня 2011 року № 3205-VІ):
 
56. 1) у пункті 8 частини третьої статті 16 вилучити слова "і реалізацію";
 
   1) у пункті 8 частини третьої статті 16 слова "і реалізацію" виключити;
 
57. 2) у частині дванадцятій статті 26 вилучити слова "на реалізацію, а також";
 
   2) у частині дванадцятій статті 26 слова "на реалізацію, а також" виключити;
 
58. 3) у частинах першій, другій та четвертій статті 29 вилучити слова "реалізація" та "реалізації" відповідно.
 
-41- Синиця А.М.
«частину четверту статті 29 доповнити абзацами такого змісту:
«Радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої, які ввозяться з-за кордону, реалізуються та експлуатуються в Україні, повинні мати виданий в установленому порядку документ про підтвердження їх відповідності стандартам та бути промаркованими обліковими марками, що підтверджують легальність їх ввезення, реалізації та експлуатації в Україні і забезпечують контроль за їх обігом.
Порядок маркування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, які ввозяться з-за кордону, реалізуються та експлуатуються в Україні, та розмір плати за покриття витрат встановлює Кабінет Міністрів України.»«;
 
Враховано   3) у статті 29:
у частинах першій та другій слова "реалізація" та "реалізації" виключити.
у частині четвертій:
у абзаці першому слова "або здійснювати їх реалізацію" виключити;
у абзацах третьому, четвертому та шостому слова "або реалізацію" виключити;
частину четверту після абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
«Радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої, що ввозяться з-за кордону, реалізуються та експлуатуються в Україні, повинні мати виданий в установленому порядку документ про підтвердження їх відповідності стандартам та бути промаркованими обліковими марками, що підтверджують законність їх ввезення, реалізації та експлуатації в Україні і забезпечують контроль за їх обігом.
Порядок маркування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що ввозяться з-за кордону, реалізуються та експлуатуються в Україні, а також розмір плати за покриття витрат встановлює Кабінет Міністрів України».
У зв’язку з цим абзаци другий-шостий вважати абзацами четвертим-восьмим;
у абзаці першому частини п’ятої слова "або реалізацію" виключити;
 
59. 4) у статті 31:
 
   4) у статті 31:
 
60. частину другу виключити;
 
   частину другу виключити;
 
61. частини третю та четверту викласти в такій редакції:
 
   частини третю та четверту викласти в такій редакції:
 
62. "3. Оператор телекомунікацій, який має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом та внесений до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, може в порядку, передбаченому цим Законом, претендувати на отримання ліцензій на додаткові смуги радіочастот."
 
-42- Синиця А.М.
В частині третій виключити слова «та внесений до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій».
 
Враховано   "3. Оператор телекомунікацій, який має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом, може в порядку, передбаченому цим Законом, претендувати на отримання ліцензій на додаткові смуги радіочастот.
4. Строк дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України встановлюється НКРЗ, але не може бути меншим п’яти років. У разі якщо на день видачі ліцензії Планом використання радіочастотного ресурсу України встановлений строк припинення розвитку та використання відповідної радіотехнології менше п’яти років, строк дії ліцензії не може бути більшим за строк, зазначений у Плані використання радіочастотного ресурсу України";
 
    -43- Синиця А.М.
Частину четверту .викласти в редакції:
4. Термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України встановлюється НКРЗ, але не може бути меншим ніж 5 років. У випадку якщо на момент видачі ліцензії Планом використання радіочастотного ресурсу України встановлений строк припинення розвитку та використання відповідної радіотехнології менше 5 років, термін дії ліцензії не може перевершувати строку, вказаного в Плані використання радіочастотного ресурсу України";
 
Враховано    
63. 4. Термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України встановлюється НКРЗ, але не може бути меншим ніж 5 років.";
 
-44- Кінах А.К.
Термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України не може бути меншим за термін дії ліцензії на відповідний вид діяльності.
 
Відхилено      
64. 5) у статті 32:
 
   5) у статті 32:
 
65. частину другу виключити;
 
   частину другу виключити;
 
66. у частині одинадцятій слова "одночасно з копією рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій України" замінити словами "протягом п’яти робочих днів від дати його прийняття";
 
   у частині одинадцятій слова "одночасно з копією рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій України" замінити словами "протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття";
 
67. 6) частину п’яту статті 33 викласти в такій редакції:
 
   6) частину п’яту статті 33 викласти в такій редакції:
 
68. "5. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:
 
   "5. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:
 
69. 1) невідповідність змісту поданих документів Плану використання радіочастотного ресурсу України;
 
   1) невідповідність змісту поданих документів Плану використання радіочастотного ресурсу України;
 
70. 2) не виконання умов електромагнітної сумісності відповідно до висновків УДЦР;
 
   2) невиконання умов електромагнітної сумісності відповідно до висновків УДЦР;
 
71. 3) недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії;
 
   3) недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;
 
72. 4) невідповідність заявника та поданих документів вимогам ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом;
 
   4) невідповідність заявника та поданих документів вимогам ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом;
 
73. 5) раніше прийняте рішення щодо видачі ліцензії на смугу радіочастот, що заявляється (у випадку визначення Планом використання радіочастотного ресурсу України виключного права користування частотами);
 
-45- Чуднов В.М.
пункт 5 частини п’ятої статті 33 доповнити словами:
"за винятком випадків, передбачених статтею 38 Закону";
 
Враховано   5) раніше прийняте рішення щодо видачі ліцензії на смугу радіочастот, що заявляється (у разі визначення Планом використання радіочастотного ресурсу України виключного права користування частотами), крім випадків, передбачених статтею 38 Закону;
 
    -46- Кінах А.К.
пункт 5 частини п’ятої статті 33 доповнити словами:
"за винятком випадків, передбачених статтею 38 Закону";
 
Враховано    
74. 6) раніше прийняте рішення про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом, що заявляється, на конкурсних або тендерних засадах.";
 
-47- Чуднов В.М.
пункт 6 частини п’ятої статті 33 доповнити словами:
"за винятком випадків, передбачених статтею 38 Закону";
 
Враховано   6) раніше прийняте рішення про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом, що заявляється, на конкурсних або тендерних засадах, крім випадків, передбачених статтею 38 Закону";
 
    -48- Кінах А.К.
пункт 6 частини п’ятої статті 33 доповнити словами:
"за винятком випадків, передбачених статтею 38 Закону";
 
Враховано    
75. 7) у статті 40:
 
   7) у статті 40:
 
76. у частині четвертій слова "нові ліцензії на вид діяльності у сфері телекомунікацій та" замінити словами "нову ліцензію", слова "зазначені ліцензії" замінити словами "зазначену ліцензію";
 
   у частині четвертій слова "нові ліцензії на вид діяльності у сфері телекомунікацій та" замінити словами "нову ліцензію", а слова "зазначені ліцензії" замінити словами "зазначену ліцензію";
 
77. у частині п’ятій слова "нових ліцензій на вид діяльності у сфері телекомунікацій та" замінити словами "нової ліцензії".
 
   у частині п’ятій слова "нових ліцензій на вид діяльності у сфері телекомунікацій та" замінити словами "нової ліцензії".
 
78. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
79. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-49- Чуднов В.М.
статтю 1 розділу ІІ викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року".
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
    -50- Кармазін Ю.А.
частину 1 розділу ІІ викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року".
 
Відхилено    
80. 2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін:
 
   2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
81. привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
82. забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

   забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.