Кількість абзаців - 617 Таблиця поправок


Про державну службу (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про державну службу
 
-1- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Боднар-Петровська О.Б.
З метою зручного користування даною таблицею при зміні нумерації (переміщенні) розділів, глав, статей, їх частин та пунктів, а також окремих положень законопроекту при формуванні остаточної редакції законопроекту відповідно змінити розміщення без зміни нумерації зазначених складових законопроекту в лівій колонці цієї таблиці (редакція, прийнята в першому читанні).
 
Враховано   Про державну службу
 
3. Цей Закон визначає основи державної служби, порядок вступу на державну службу, її проходження та припинення, правовий статус державного службовця.
 
-2- Логвиненко О.С.
В преамбулі після слів «правовий статус» доповнити словами «та засади соціального захисту.».
 
Відхилено   Цей Закон визначає принципи, правові та організаційні засади державної служби, умови та порядок реалізації громадянами України права на державну службу.
 
4.

 
-3- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Ключковський Ю.Б.
Нетецька О.А.
Преамбулу викласти у такій редакції:
«Цей Закон визначає принципи, правові та організаційні засади державної служби, умови та порядок реалізації громадянами України права на державну службу.»
 
Враховано      
5. РОЗДІЛ І
 
   РОЗДІЛ І
 
6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
7. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
8. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
9. 1) державна служба – публічно-правовий інститут, основними функціями якого є підготовка пропозицій щодо формування державної політики, забезпечення її реалізації, надання адміністративних послуг фізичним та юридичним особам, а також відповідна професійна діяльність державних службовців;
 
-4- Яворівський В.О.
Чорноволенко О.В.
Пункт 1 частини 1 статті 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«державна служба – це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів».
 
Враховано частково   1) державна служба – професійна діяльність державних службовців з підготовки пропозицій щодо формування державної політики, забезпечення її реалізації та надання адміністративних послуг;
 
    -5- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Ключковський Ю.Б.
Нетецька О.А.
Гордієнко С.В.
Подгорний С.П.
Пункт 1 частини 1 статті 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«державна служба – професійна діяльність державних службовців з підготовки пропозицій щодо формування державної політики, забезпечення її реалізації та надання адміністративних послуг.»
 
Враховано    
    -6- Келестин В.В.
Кожем'якін А.А.
Пункт 1 частини 1 статті 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«державна служба в Україні – це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів».
 
Відхилено    
    -7- Бондик В.А.
Пункт 1 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«1) державна служба - це правовідносини, що виникають у зв'язку із вступом на державну службу, її проходженням та припиненням».
 
Відхилено    
    -8- Міщенко С.Г.
Пункт 1 частини першої статті 1 викласти в наступній редакції:
«державна служба – професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах щодо практичного виконання завдань і функцій держави, надання адміністративних послуг;»
 
Відхилено    
    -9- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 частини першої статті 1 викласти в наступній редакції:
«Державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апаратах щодо практичної реалізації завдань і функцій держави, визначених Конституцією та законами України, та одержують заробітну плату за рахунок бюджетних коштів».
 
Враховано частково    
10. 2) державний службовець – громадянин України, який перебуває у публічно-правових відносинах з державою і займає посаду в органі державної влади та здійснює встановлені для цієї посади повноваження з метою забезпечення виконання функцій органом державної влади щодо:
 
-10- Бондик В.А.
У пункті 2 частини першої статті 1 слова «публічно-правових відносинах» змінити словом «правовідносинах».
 
Враховано частково   2) державний службовець – громадянин України, який займає посаду державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті, одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету, крім випадків, визначених законом, та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов‘язані з реалізацією завдань та виконанням функцій державного органу або органу влади Автономної Республіки Крим щодо:
 
    -11- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Ключковський Ю.Б.
146
Пункт 2 частини першої статті 1 викласти в наступній редакції:
«державний службовець – громадянин України, який займає посаду державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті, одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету, крім випадків, визначених законом, та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов‘язані з реалізацією завдань та виконанням функцій державного органу або органу влади Автономної Республіки Крим щодо».
 
Враховано    
    -12- Міщенко С.Г.
Пункт 2 частини першої статті 1 викласти в наступній редакції:
«державний службовець – громадянин України, який займає посаду державної служби, здійснює встановлені для цієї посади посадові обов’язки з метою забезпечення виконання функцій та повноважень державного органу або органу влади Автономної Республіки Крим та одержує заробітну плату за рахунок державних коштів;»
 
Враховано частково    
    -13- Горбатюк А.О.
В пункті другому частини першої статті 1 законопроекту слова «виконання функцій органом державної влади» замінити на «виконання функцій держави».
 
Відхилено    
    -14- Васютін С.І.
Абзац перший пункту другого частини першої статті 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«2) державний службовець – громадянин України, який перебуває у правових відносинах з державою, займає посаду в державних органах, має встановлені для цієї посади повноваження, одержує заробітну плату за рахунок державних коштів та виконує завдання і функції щодо:»
 
Враховано частково    
    -15- Кармазін Ю.А.
Пункт 2 частини першої статті 1 викласти в наступній редакції:
«Державний службовець - громадянин України, який на постійній основі перебуває на посаді в державному органі та уповноважений ним здійснювати організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські, владно-управлінські та інші функції, безпосередньо направлені на реалізацію завдань та функцій держави;».
 
Відхилено    
    -16- Чорноволенко О.В.
Абзац 1 пункту 2 частини першої статті 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«2) державний службовець - громадянин України який займає посаду в органі державної влади та здійснює встановлені для цієї посади повноваження з метою забезпечення виконання функцій органом державної влади щодо:».
 
Враховано частково    
11. розроблення та експертизи пропозицій стосовно формування державної політики і проектів нормативно-правових актів;
 
-17- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Нетецька О.А.
Абзаци другий – п’ятий пункту 2 частини першої статті 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«підготовки пропозицій щодо формування державної політики у відповідній сфері;
розроблення, експертизи та/або редагування проектів нормативно-правових актів;
надання адміністративних послуг;
здійснення державного нагляду (контролю);
управління державним майном або майном, що належить Автономній Республіці Крим, державними корпоративними правами;
управління персоналом державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим або їх апарату;
реалізації інших повноважень відповідного органу;»
 
Враховано   підготовки пропозицій щодо формування державної політики у відповідній сфері;
розроблення, експертизи та/або редагування проектів нормативно-правових актів;
 
12. реалізації державно-владних повноважень стосовно фізичних і юридичних осіб, які не підлеглі та не підпорядковані органу державної влади, в тому числі надання адміністративних послуг, здійснення контролю та нагляду;
 
   надання адміністративних послуг;
здійснення державного нагляду (контролю);
 
13. управління державним майном, у тому числі державними коштами, державними корпоративними правами, організації виконання державних програм, а також управління персоналом органів державної влади;
 
   управління державним майном або майном, що належить Автономній Республіці Крим, державними корпоративними правами;
управління персоналом державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим або їх апарату;
 
14. здійснення інших заходів, безпосередньо пов'язаних із реалізацією завдань і функцій держави;
 
-18- Горбатюк А.О.
Абзац п’ятий пункту другого частини першої статті 1 проекту «здійснення інших заходів, безпосередньо пов’язаних із реалізацією завдань і функцій» виключити.
 
Враховано   реалізації інших повноважень відповідного органу;
 
    -19- Гордієнко С.В.
Подгорний С.П.
Абзац п’ятий пункту другого частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
«здійснення інших заходів щодо забезпечення реалізації завдань та виконання функцій відповідного державного органу або органу влади Автономної Республіки Крим».
 
Враховано редакційно    
    -20- Васютін С.І.
У абзаці п’ятому пункту другого частини першої статті 1 розділу першого після слів «… завдань і функцій держави» доповнити словами «,додержання законності роботи державних органів».
 
Відхилено    
15. 3) органи державної влади – органи виконавчої влади та інші державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, а також їх апарат і територіальні органи;
 
-21- Яворівський В.О.
В частині 3 статті 1 законопроекту слова "органи державної влади" замінити на "державні органи".
 
Враховано частково      
    -22- Демчишен В.В.
Бондик В.А.
Васютін С.І.
Пункт 3 частини 3 статті 1 виключити, відповідно змінивши нумерацію пунктів цієї частини.
 
Враховано    
    -23- Міщенко С.Г.
Пункт 3 частини першої статті 1 - виключити.
У зв’язку з цим слова «органи державної влади» та «орган державної влади» по тексту проекту закону замінити на слова «державні органи» та «державний орган» у відповідних відмінках.
 
Враховано    
    -24- Ключковський Ю.Б.
У пункті 3 частини першої статті 1 слова «органи влади Автономної Республіки Крим» замінити словами «передбачені цим Законом».
 
Відхилено    
    -25- Горбатюк А.О.
Касянюк О.Р.
У пункті 3 частини першої статті 1 виключити слова "та інші".
 
Враховано частково    
    -26- Васютін С.І.
У тексті законопроекту слова «орган державної влади» замінити словами «державний орган» у відповідних відмінках.
 
Враховано    
    -27- Кармазін Ю.А.
Пункт 3 частини першої статті 1 викласти в наступній редакції:
«Державні органи - органи держави, їх структурні підрозділи та інші органи, які створені в межах повноважень, визначених Конституцією та законами України, і діють у відповідності до них, та органи влади Автономної Республіки Крим, їх апарат та територіальні органи;»
 
Відхилено    
    -28- Хара В.Г.
Бірюк Л.В.
Пункт 3 частини першої статті 1 щодо визначення органів державної влади потребує приведення у відповідність із статтею 6 Конституції України, згідно з якою державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Крім того, слід урахувати, що апарат органів державної влади та територіальні органи є їх складовими.
 
Відхилено    
16. 6) керівник державної служби в органі державної влади – посадова особа, яка займає вищу посаду державної служби в органі державної влади, до посадових обов'язків якої належать повноваження з питань державної служби у цьому органі державної влади, якщо інше не передбачено законом;
 
-29- Кармазін Ю.А.
Пункт 6 частини першої статті 1 викласти в наступній редакції:
Керівник державної служби – найвища посадова особа державного органу, яка в межах повноважень, в порядку та у спосіб, визначених Конституцією та законами України, організовує реалізацію функцій та завдань відповідного органу.
 
Відхилено   3) доручення – форма реалізації управлінських повноважень керівником, що передбачає постановку конкретного завдання, визначення його предмета, мети, строку та відповідальної за виконання особи.
4) керівник державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті – посадова особа, яка займає вищу посаду державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті, до посадових обов'язків якої належать повноваження з питань державної служби в цьому органі або його апараті;
 
    -30- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Боднар-Петровська О.Б.
Пункти 3-13 частини першої та частину другу статті 1 викласти у такій редакції:
3) доручення – форма реалізації управлінських повноважень керівником, що передбачає постановку конкретного завдання, визначення його предмета, мети, строку та відповідальної за виконання особи;
4) керівник державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті – посадова особа, яка займає вищу посаду державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті, до посадових обов'язків якої належать повноваження з питань державної служби в цьому органі або його апараті;
5) посада державної служби - визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату з установленими відповідно до законодавства посадовими обов'язками у межах повноважень, визначених пунктом 2 цієї частини;
6) посадові обов'язки - перелік функцій і повноважень, закріплених за посадою державної служби, які зобов’язаний виконувати державний службовець та які встановлені його посадовою інструкцією;
7) профіль професійної компетентності посади державної служби – комплексна характеристика посади державної служби, що містить визначення змісту виконуваної за посадою роботи та перелік спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних державному службовцю для виконання посадових обов’язків;
8) рівень професійної компетентності особи – характеристика особи, що визначається її освітньо-кваліфікаційним рівнем, досвідом роботи та рівнем володіння спеціальними знаннями уміннями та навичками;
9) служба персоналу державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату – окремий структурний підрозділ або державний службовець у цьому органі або його апараті, що забезпечує здійснення керівником державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті своїх повноважень, відповідає за документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, а також виконує інші функції, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами;
10) службова дисципліна державного службовця – неухильне додержання присяги державного службовця, сумлінне виконання ним службових обов’язків;
11) службові обов’язки - сукупність обов’язків державного службовця, визначених цим Законом, правилами внутрішнього службового розпорядку відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату органу, та його посадових обов’язків;
12) суб'єкт призначення - державний орган або орган влади Автономної Республіки Крим або посадова особа, уповноважені відповідно до законодавства призначати на посади державної служби та звільняти з цих посад;
13) функції з обслуговування – діяльність працівників державного органу або органу влади Автономної Республіки Крим та їх апарату, що не передбачає здійснення повноважень, безпосередньо пов’язаних з реалізацією завдань та виконанням функцій цих органів, визначених пунктом 2 цієї частини.
2. Терміни "близькі особи", "конфлікт інтересів", "корупційне правопорушення" "корупція" у цьому Законі вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Текст виключеного визначення ротації державних службовців перенести до статті щодо переведення державних службовців.
 
Враховано    
17. 4) посада державної служби – визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця органу державної влади з установленими відповідно до законодавства посадовими обов'язками у межах повноважень, зазначених у пункті 2 цієї частини;
 
-31- Кармазін Ю.А.
В пункті 4, 6, 7 частини першої статті 1, слова «органу державної влади» замінити словами «державного органу».
 
Враховано   5) посада державної служби – визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату з установленими відповідно до законодавства посадовими обов'язками у межах повноважень, визначених пунктом 2 цієї частини;
 
    -32- Ключковський Ю.Б.
Доповнити частину 1 статті 1 новим пунктом 5 такого змісту:
«керівна посада державної служби – посади, що належить до групи А, Б або В або відповідна посада в органах місцевого самоврядування».
 
Відхилено    
    -33- Логвиненко О.С.
У пункті 4 частини 1 статті 1 слова «у межах повноважень, зазначених у пункті 2 цієї частини» виключити.
 
Відхилено    
18. 5) посадові обов'язки – перелік функцій і повноважень, закріплених законодавством за посадою державної служби, обов'язок щодо виконання яких має державний службовець, який займає цю посаду, і що відображаються у його посадовій інструкції;
 
-34- Хара В.Г.
Бірюк Л.В.
В пункті 5 частини першої статті 1 слова «закріплених законодавством за посадою державної служби» виключити.
 
Відхилено   6) посадові обов'язки – перелік функцій і повноважень, закріплених за посадою державної служби, які зобов’язаний виконувати державний службовець та які встановлені його посадовою інструкцією;
 
    -35- Косів М.В.
Пункт 5 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
«5) посадові обов'язки - перелік функцій і повноважень, закріплених у законодавстві про працю, посадовій інструкції та інших нормативно-правових актах за посадою державної служби, яку займає державний службовець».
 
Відхилено    
19. 8) профіль професійної компетентності – набір знань, умінь та навичок, необхідних державному службовцю для ефективного виконання посадових обов'язків;
 
-36- Логвиненко О.С.
Пункт 8 частини 1 статті 1 виключити.
 
Відхилено   7) профіль професійної компетентності посади державної служби – комплексна характеристика посади державної служби, що містить визначення змісту виконуваної за посадою роботи та перелік спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних державному службовцю для виконання посадових обов’язків;
8) рівень професійної компетентності особи – характеристика особи, що визначається її освітньо-кваліфікаційним рівнем, досвідом роботи та рівнем володіння спеціальними знаннями, уміннями та навичками;
 
20. Служба персоналу – самостійний структурний підрозділ або окрема посада державної служби в органі державної влади (залежно від його чисельності), що забезпечує здійснення керівником державної служби в органі державної влади своїх повноважень, відповідає за документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, добір персоналу та планування його розвитку, забезпечення постійного підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, а також виконує інші функції, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
 
-37- Каплієнко В.В.
Абзац другий ч.1 ст.14 виключити та перенести у ст.1 пунктом 10 ч.1 ст.1 викласти у такій редакції:
«Служба персоналу – самостійний структурний підрозділ або окрема посада державної служби в органі державної влади (залежно від його чисельності), що забезпечує здійснення керівником державної служби в органі державної влади своїх повноважень, відповідає за документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, добір персоналу та планування його розвитку, забезпечення постійного підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, а також виконує інші функції, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. (перенесено із ст. 14)».
 
Враховано частково   9) служба персоналу державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або його апарату – окремий структурний підрозділ або державний службовець у цьому органі або їх апараті, що забезпечує здійснення керівником державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті своїх повноважень, відповідає за документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, а також виконує інші функції, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами;
 
    -38- Гордієнко С.В.
Абзац другий частини 1 ст.14 виключити та перенести у ст.1 окремим пунктом, виклавши її у такій редакції:
«служба персоналу державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату – окремий підрозділ або державний службовець у цьому органі або його апараті, що забезпечує здійснення керівником державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті своїх повноважень, відповідає за документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, а також виконує інші функції, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами».
 
Враховано    
    -39- Каплієнко В.В.
П.11 ч. 1 ст. 1 викласти у такій редакції:
«Професійне навчання державного службовця – це підвищення рівня його професійної компетентності, що проводиться з метою систематичного оновлення професійних знань, набуття та вдосконалення практичних умінь і навичок, необхідних для виконання посадових обов'язків, у тому числі мовної підготовки, і є обов'язковою складовою проходження державної служби. (перенесено із ст. 36)».
 
Відхилено    
21. Стаття 53. Поняття службової дисципліни
 
      
22. 1. Службова дисципліна державного службовця (далі – службова дисципліна) – належне виконання державним службовцем посадових обов'язків, зокрема дотримання Конституції і законів України, виконання обов'язків, визначених законодавством про державну службу, неухильне додержання присяги державного службовця, правил внутрішнього службового розпорядку.
 
-40- Каплієнко В.В.
Ч. 1. ст. 53 виключити (перенести у ст. 1) та викласти у такій редакції:
«Службова дисципліна державного службовця – належне виконання державним службовцем посадових обов'язків, зокрема додержання Конституції і законів України, виконання обов'язків, визначених законодавством про державну службу, неухильне додержання присяги державного службовця, правил внутрішнього службового розпорядку (перенесено із ст. 53)».
 
Враховано частково   10) службова дисципліна державного службовця – неухильне додержання присяги державного службовця, сумлінне виконання ним службових обов’язків;
11) службові обов’язки – сукупність обов’язків державного службовця, визначених цим Законом, правилами внутрішнього службового розпорядку відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату, та його посадових обов’язків;
 
    -41- Подгорний С.П.
Доповнити ст.1 визначенням службової дисципліни державного службовця у такій редакції:
«службова дисципліна державного службовця – неухильне додержання присяги державного службовця, сумлінне виконання державним службовцем обов'язків, визначених законодавством про державну службу».
У зв’язку з цим виключити відповідне положення у ст.53.
 
Враховано    
    -42- Косів М.В.
Пункт 8 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
«8) кваліфікація державного службовця - рівень освіти та її спеціалізація, набір знань, умінь та навичок, необхідних для ефективного виконання посадових обов'язків на займаній посаді державної служби».
 
Відхилено    
23. 7) суб'єкт призначення – орган державної влади або посадова особа, уповноважені відповідно до законодавства призначати на посади державної служби та звільняти з таких посад;
 
-43- Кармазін Ю.А.
Після пункту 9 частини 1 статті першої доповнити пунктом десятим наступного змісту:
«допоміжні функції та функції з обслуговування – діяльність працівників державних органів, спрямована на забезпечення належних умов, необхідних для реалізації функцій і завдань держави та не пов’язана із здійсненням організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських, владно-управлінських та інших функцій, безпосередньо направлених на реалізацію завдань держави».
 
Враховано частково   12) суб'єкт призначення – державний орган або орган влади Автономної Республіки Крим чи посадова особа, уповноважені відповідно до законодавства призначати на посади державної служби та звільняти з цих посад;
13) функції з обслуговування – діяльність працівників державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату, яка що не передбачає здійснення повноважень, безпосередньо пов’язаних з реалізацією завдань та виконанням функцій цих органів, визначених пунктом 2 цієї частини.
 
    -44- Нетецька О.А.
Після пункту 9 частини 1 статті 1 доповнити текст законопроекту пунктом 10 такого змісту:
«функції з обслуговування – діяльність працівників державного органу або органу влади Автономної Республіки Крим та їх апарату, безпосередньо не пов’язана із здійсненням організаційно-розпорядчих, експертно-аналітичних та консультативно-дорадчих функцій, і спрямована на забезпечення належних умов для здійснення повноважень цими органами;».
 
Враховано    
24. 2. Терміни "близькі особи", "конфлікт інтересів", "корупція", "корупційне правопорушення" вживаються в цьому Законі у значеннях, визначених законом про основні засади запобігання і протидії корупції.
 
   2. Терміни "близькі особи", "конфлікт інтересів", "корупційне правопорушення", "корупція" у цьому Законі вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
 
25. Стаття 2. Сфера дії Закону
 
   Стаття 2. Сфера дії Закону
 
26. 1. Цей Закон регулює правовідносини, що виникають у зв'язку із вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, визначає правовий статус державного службовця.
 
-45- Бірюк Л.В.
Хара В.Г.
Частина перша статті 2 потребує доопрацювання з огляду на те, що її положення практично дублюють преамбулу.
 
Враховано частково   1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку із вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, визначає правовий статус державного службовця.
 
    -46- Демчишен В.В.
У частині 1 ст.2 слово «правовідносини» замінити словом «відносини».
 
Враховано    
    -47- Дейч Б.Д.
Нетецька О.А.
Частину першу статті 2 доповнити абзацом такого змісту:
«Особливості вступу на державну службу, проходження та припинення державної служби в органах влади Автономної Республіки Крим та їх апаратах встановлюються окремими законами про діяльність зазначених органів.»
 
Враховано частково (у частині 3 цієї статті)   
27. 2. Дія цього Закону не поширюється на:
 
-48- Боднар-Петровська О.Б.
Частину другу статті 2 викласти у такій редакції:
«2. Правовий статус Президента України, народних депутатів України, Прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України, Голови та членів Конституційного Суду України, Генерального прокурора України та його заступників, суддів регулюється Конституцією та спеціальними законами України
Регулювання правового становища державних службовців, що працюють в апараті органів прокуратури, судів, дипломатичної служби, митного контролю, служби безпеки, податкової служби, внутрішніх справ та інших, здійснюється відповідно до цього Закону, якщо інше не передбачено законами України».
 
Враховано частково   2. Дія цього Закону не поширюється на:
 
28. 1) Президента України, членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністрів, народних депутатів України;
 
-49- Яворівський В.О.
Міщенко С.Г.
Пункт 1 частини другої статті 2 виключити.
 
Відхилено   1) Президента України, членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністрів;
2) народних депутатів України;
3) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
4) депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, крім обраних на посади у Верховній Раді Автономної Республіки Крим, на яких вони працюють на постійній основі;
 
    -50- Горбатюк А.О.
Касянюк О.Р.
Павленко Е.І.
Пункт 1 частини другої статті 2 доповнити словами "Голову та інших членів Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".
 
Враховано частково    
    -51- Кармазін Ю.А.
В частині другій статті 2 після слів «Кабінету Міністрів України» слова «перших заступників та заступників міністрів, народних депутатів» виключити.
 
Відхилено    
    -52- Демчишен В.В.
Толстенко В.Л.
Нетецька О.А.
Пункт 1 частини другої ст.2 викласти у такій редакції:
«1) Президента України, членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністрів;
2) народних депутатів України;
3) депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, крім обраних на посади у Верховній Раді Автономної Республіки Крим, на яких вони працюють на постійній основі».
 
Враховано    
29. 2) працівників прокуратури, яким присвоюються класні чини, та суддів;
 
-53- Кармазін Ю.А.
Пункт 3 частини другої статті 2 викласти в наступній редакції:
«працівників прокуратури, суддів, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Служби безпеки України та службовців інших органів, яким присвоюються класні чини, спеціальні звання та кваліфікаційні ранги, діяльність та статус яких регулюється спеціальними законами;»
 
Відхилено   5) суддів;
6) працівників прокуратури, яким присвоюються класні чини;
 
    -54- Демчишен В.В.
Пункт 2 частини другої статті 2 викласти в наступній редакції:
«5) суддів;
6) працівників прокуратури, яким присвоюються класні чини;»
 
Враховано    
    -55- Карпук В.Г.
Пункт 3 част.2 ст.2 – виключити.
 
Відхилено    
30. 3) працівників органів державної влади, що виконують допоміжні функції та функції з обслуговування;
 
-56- Кожем'якін А.А.
У частині 2 статті 2 виключити такі пункти:
«2) помічників-консультантів народних депутатів України;»;
«4) працівників органів державної влади, що виконують допоміжні функції та функції з обслуговування;».
 
Відхилено   7) працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апарату, які виконують функції з обслуговування;
 
    -57- Демчишен В.В.
У пункті 3 частини 2 слова «органів державної влади» замінити словами «державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апарату».
 
Враховано    
    -58- Кармазін Ю.А.
В пункті 4 частини другої статті 2 слова «органів державної влади» замінити словами «державних органів».
 
Враховано    
    -59- Чорноволенко О.В.
Пункт 4 частини другої статті 2 законопроекту вилучити.
 
Відхилено    
    -60- Хара В.Г.
Бірюк Л.В.
Пункт четвертий частини другої статті 2 та частина третя статті 2 потребують об’єднання та доопрацювання.
 
Враховано частково    
31. 4) працівників державних підприємств, установ та організацій, а також інших суб'єктів господарювання державної форми власності;
 
-61- Гордієнко С.В.
Доповнити пункт 4 част.2 ст.2 словами «окрім журналістів державних та комунальних засобів масової інформації».
Відповідно Прикінцеві та перехідні положення:
після першого абзацу доповнити абзацом такого змісту:
«Журналісти державних або комунальних засобів масової інформації, які прирівняні до державних службовців по заробітній платі та порядку нарахування і виплати пенсій, зберігають статус прирівняних до державних службовців відповідних категорій.»;
абзац другий викласти у такій редакції:
«Для осіб, призначених на посади, віднесені до посад державних службовців відповідно до Закону України "Про державну службу" або прирівняних до державних службовців відповідно до Закону України «Про державну підтримку та соціальний захист журналістів», зберігається розмір заробітної плати до припинення ними державної служби або роботи в державному чи комунальному засобі масової інформації, якщо цим Законом не передбачається його збільшення.»
 
Відхилено   8) працівників державних підприємств, установ та організацій, а також інших суб'єктів господарювання державної форми власності, працівників підприємств, установ та організацій, що знаходяться у власності Автономної Республіки Крим, крім осіб, які займають визначені законодавством посади державної служби у центрах зайнятості Державної служби зайнятості, Національній академії державного управління при Президентові України, Національному інституті стратегічних досліджень та Інституті законодавства Верховної Ради України;
 
    -62- Боднар-Петровська О.Б.
Гордієнко С.В.
Подгорний С.П.
Пункт 4 част.2 ст.2 викласти у такій редакції:
«Працівників державних підприємств, установ та організацій, а також інших суб'єктів господарювання державної форми власності, працівників підприємств, установ та організацій, що знаходяться у власності Автономної Республіки Крим, крім осіб, які займають визначені законодавством посади державної служби у центрах зайнятості Державної служби зайнятості, Національній академії державного управління при Президентові України, Національному інституті стратегічних досліджень та Інституті законодавства Верховної Ради України;».
 
Враховано    
    -63- Бірюк Л.В.
Хара В.Г.
Пункт п’ятий частини другої статті 2 виключити, оскільки ці питання врегульовані у пункті 2 част.1 ст.1.
 
Відхилено    
32. 5) військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та інших органів, яким присвоюються спеціальні звання.
 
-64- Келестин В.В.
Денькович І.В.
Підпункт шостий пункту другого статті другої викласти в такій редакції:
«6) військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та посадових осіб, яким присвоюються вищі спеціальні звання і класні чини Президентом України».
 
Відхилено   9) військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до закону, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та інших органів, яким присвоюються спеціальні звання, якщо інше не передбачено законом.
 
    -65- Кармазін Ю.А.
Пункт 6 частини другої статті 2 виключити.
 
Відхилено    
    -66- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Ключковський Ю.Б.
Нетецька О.А.
Пункт 5 частини другої ст.2 після слів «військовослужбовців» доповнити словами «Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до закону», а а після слів «спеціальні звання» - словами «якщо інше не передбачено законом».
 
Враховано    
    -67- Горбатюк А.О.
Касянюк О.Р.
Павленко Е.І.
Статтю 2 доповнити частиною 3 наступного змісту:
"Питання внутрішньої організації державної служби в державних органах, діяльність яких регулюється спеціальними законами, вирішуються відповідно до цих законів".
Чинну частину 3 статті 2 вважати частиною 4.
 
Відхилено (врегульовано у статті 13 щодо керівника державної служби у відповідному органі)   
33. 3. Перелік посад працівників органів державної влади, які виконують допоміжні функції та функції з обслуговування, затверджується спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби.
 
-68- Ветвицький Д.О.
У всьому тексті проекту слова «спеціально уповноважений державний орган з питань державної служби» (у відповідних відмінках) замінити словами «центральний орган виконавчої влади з питань державної служби» (у відповідних відмінках).
 
Враховано частково   3. Перелік посад працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апарату, які виконують функції з обслуговування, визначається керівником державної служби цього органу або його апарату згідно з критеріями, встановленими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної служби.
 
    -69- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Боднар-Петровська О.Б.
Частину 3 статті 2 викласти у такій редакції:
«3. Перелік посад працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апарату, які виконують функції з обслуговування, визначається керівником державної служби цього органу або його апарату згідно з критеріями, встановленими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної служби.»
 
Враховано    
    -70- Кармазін Ю.А.
В частині третій статті 2 слова «органів державної влади» замінити словами «державних органів».
 
Враховано    
    -71- Боднар-Петровська О.Б.
Частину третю статті 2 викласти у такій редакції:
«3. Перелік посад працівників органів державної влади, які виконують допоміжні функції та функції з обслуговування та на які не поширюється дія цього Закону, затверджується спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби».
 
Враховано частково    
    -72- Гордієнко С.В.
Подгорний С.П.
У частині третій статті 2 законопроекту замість слів «затверджується спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби» записати такі слова «визначається Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -73- Шпенов Д.Ю.
Частину 4 статті 2 проекту викласти у такій редакції:
«4. Перелік посад працівників державних органів та їх апаратів, які виконують допоміжні функції та функції з обслуговування, затверджується Кабінетом Міністрів України.».
 
Відхилено    
    -74- Чорноволенко О.В.
Частину третю статті 2 законопроекту вилучити.
 
Відхилено    
    -75- Кармазін Ю.А.
Статтю 2 доповнити частиною четвертою наступного змісту:
«Правовідносини, які виникають у зв'язку із вступом, проходженням та припиненням служби, встановлення правового статусу осіб, що підпадають під ознаки державних службовців і які працюють в апараті органів прокуратури, судів, дипломатичної служби, митного контролю, служби безпеки, внутрішніх справ, надзивчайних ситуацій, прикордонної служби, пенітенціарної служби та інших, регулюються цим Законом, якщо інше не передбачено законами України».
 
Враховано частково    
34. Стаття 3. Основні принципи державної служби
 
-76- Демчишен В.В.
У назві статті 3 та її першій частині слова «основні» та «основними» виключити.
 
Враховано   Стаття 3. Принципи державної служби
 
35. 1. Основними принципами державної служби є:
 
   1. Принципами державної служби є:
 
36. 1) верховенство права;
 
-77- Логвиненко О.С.
Статтю 3 доповнити новим пунктом наступного змісту :
«1) служіння українському народу».
 
Враховано   1) верховенство права;
 
37. 5) патріотизм;
 
-78- Демчишен В.В.
Частину першу статті 3 після першого пункту доповнити новим пунктом такого змісту: «патріотизм та служіння Українському народу» відповідно виключивши пункт п’ятий.
 
Враховано   2) патріотизм та служіння Українському народу;
 
38. 2) законність;
 
-79- Шпенов Д.Ю.
Після пункту 2 частини 1 статті 3 проект доповнити таким пунктом з подальшою зміною нумерації:
«3) демократизм;».
 
Відхилено   3) законність;
4) рівний доступ до державної служби;
 
    -80- Кармазін Ю.А.
В частині першій статті 3 після пункту другого доповнити пунктами третім, четвертим та п’ятим наступного змісту:
«компетентність;
пріоритету прав людини і громадянина;
гуманізму і соціальної справедливості;»
Пункти 3-8 вважати, відповідно, пунктами 5-10.
 
Враховано частково    
    -81- Подгорний С.П.
Каплієнко В.В.
П. 9 ч. 1 ст. 3 викласти у такій редакції:
«Рівний доступ до державної служби».
Відповідно змінити нумерацію наступних пунктів.
 
Враховано    
39. 3) професіоналізм;
 
-82- Кармазін Ю.А.
Пункт 3 частини першої статті 3 доповнити словами «та ініціативність;».
 
Відхилено   5) професіоналізм;
 
40. 4) доброчесність;
 
-83- Міщенко С.Г.
У пункті 4 частини першої статті 3 слово «доброчесність» замінити на «пріоритет прав і свобод людини та громадянина, обов’язок їх визнання, дотримання і захисту;»
 
Відхилено   6) доброчесність;
 
    -84- Шпенов Д.Ю.
Після пункту 4 частини 1 статті 3 проекту доповнити таким пунктом з подальшою зміною нумерації:
«5) гуманізм та соціальна справедливість;».
 
Відхилено    
41. 6) політична нейтральність і лояльність;
 
-85- Міщенко С.Г.
У пункті 6 частини першої статті 3 слово «лояльність» замінити на слова «захист від неправомірного втручання в професійну діяльність державного службовця».
 
Враховано частково   7) політична нейтральність;
 
    -86- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Ключковський Ю.Б.
Нетецька О.А.
У пункті 6 частини першої статті 3 виключити слова «і лояльність».
 
Враховано    
    -87- Кожем'якін А.А.
У частині 1 статті 3 виключити пункт 6 такого змісту:
«6) політична нейтральність і лояльність;».
 
Враховано частково    
    -88- Круць М.Ф.
У пункті 6 статті третьої розділу І законопроекту слова «політична нейтральність і» виключити.
 
Відхилено    
42. 7) прозорість діяльності;
 
-89- Кармазін Ю.А.
Пункт 7 частини першої статті 3 викласти в наступній редакції:
«прозорість та відкритість діяльності;»
 
Відхилено   8) прозорість діяльності;
 
43. 8) персональна відповідальність державного службовця.
 
-90- Кармазін Ю.А.
Пункт 8 частини першої статті 3 викласти в наступній редакції:
«персональна відповідальність державного службовця за свою діяльність та відповідальність перед народом України за діяльність відповідного державного органу».
 
Відхилено   9) персональна відповідальність державного службовця.
 
44. Стаття 6. Правове регулювання державної служби
 
-91- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Статті 6 і 7 вважати статтями 4 і 5, відповідно перемістивши їх та змінивши нумерацію статей.
 
Враховано   Стаття 4. Правове регулювання державної служби
 
45. 1. Правове регулювання державної служби здійснюється Конституцією України, цим Законом, іншими законами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, спеціально уповноваженого державного органу з питань державної служби.
 
-92- Демчишен В.В.
У частині 1 ст.6 слова «спеціально уповноваженого державного органу з питань державної служби» замінити словами «спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної служби».
 
Враховано   1. Правове регулювання державної служби здійснюється Конституцією України, цим Законом, іншими законами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної служби, інших центральних органів виконавчої влади, виданими в межах їх повноважень у випадках, визначених законом.
2. Відносини, що виникають у зв'язку із вступом, проходженням та припиненням державної служби в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, організація і діяльність яких визначається спеціальними законами, а також їх апараті, регулюються цим Законом, якщо інше не передбачено спеціальним законом.
 
    -93- Гордієнко С.В.
Ключковський Ю.Б.
Частину 1 ст.4 доповнити словами «інших центральних органів виконавчої влади, виданими в межах їх повноважень у випадках, визначених законом».
 
Враховано    
    -94- Демчишен В.В.
Статтю 6 доповнити частиною 2 такого змісту:
«Відносини, що виникають у зв'язку із вступом, проходженням та припиненням державної служби в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, організація і діяльність яких визначається спеціальними законами, а також їх апараті регулюються цим Законом, якщо інше не передбачено законом.»
Відповідно змінити нумерацію наступних частин.
 
Враховано    
46. 2. Дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині, що не врегульована цим Законом.
 
-95- Косів М.В.
Бондик В.А.
Круць М.Ф.
Частину другу статті 6 - виключити.
 
Відхилено   3. Дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині відносин, не врегульованих цим Законом.
 
    -96- Гриневецький С.Р.
У частині 2 статті 6 слова «що не врегульована цим Законом» виключити.
 
Відхилено    
    -97- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Подгорний С.П.
Частину другу статті 6 викласти у такій редакції:
«3. Дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині відносин, не врегульованих цим Законом.»
 
Враховано    
47. Стаття 7. Фінансування державної служби
 
   Стаття 5. Фінансування державної служби
 
48. 1. Фінансування державної служби здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та місцевих бюджетів.
 
-98- Боднар-Петровська О.Б.
Кожем'якін А.А.
Кармазін Ю.А.
У статті 7 слова «та місцевих бюджетів» виключити.
 
Враховано   1. Фінансування державної служби здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, крім випадків, передбачених законом.
2. Фінансування державної служби в органах влади Автономної Республіки Крим та їх апараті здійснюється за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим.
 
    -99- Сушкевич В.М.
Частину першу статті 7 проекту Закону доповнити словами «та інших джерел, визначених законом».
 
Враховано частково    
    -100- Гриневецький С.Р.
Статтю 7 викласти у наступній редакції:
«Фінансування державної служби здійснюється виключно за рахунок коштів державного бюджету».
 
Відхилено    
    -101- Національний банк України
Статтю 7 доповнити словами «крім випадків, передбачених законом».
 
Враховано    
    -102- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Ключковський Ю.Б.
Нетецька О.А.
Статтю 7 викласти у такій редакції:
«1.Фінансування державної служби здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, крім випадків, передбачених законом.
2. Фінансування державної служби в органах влади Автономної Республіки Крим та їх апараті здійснюється за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим.»
 
Враховано    
49. Стаття 4. Групи та підгрупи посад державної служби
 
-103- Бірюк Л.В.
У статті 4 викликає сумнів обґрунтованість та доцільність запровадження понять «групи» та «підгрупи» посад державної служби замість існуючої системи класифікації посад державних службовців (категорії, ранги).
 
Відхилено   Стаття 6. Класифікація посад державної служби
 
    -104- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Подгорний С.П.
Гордієнко С.В.
Статтю 4 помістити наприкінці розділу І та викласти у такій редакції:
«6. Класифікація посад державної служби».
Відповідно змінити наступну нумерацію статей.
 
Враховано    
50. 1. Посади державної служби поділяються на групи залежно від характеру та обсягу посадових обов'язків.
 
-105- Міщенко С.Г.
Перший абзац частини 1 статті 4 викласти в наступній редакції:
«Посади державної служби поділяються на групи залежно від організаційно-правового рівня органу, у якому працює особа, характеру та обсягу посадових обов'язків, компетенції та кваліфікації, ролі і місця посади в структурі державного органу».
 
Відхилено   1. Посади державної служби залежно від характеру та обсягу посадових обов'язків поділяються на п’ять груп:
 
    -106- Демчишен В.В.
Гордієнко С.В.
Перший абзац частини 1 ст.4 викласти у такій редакції:
«1. Посади державної служби залежно від характеру та обсягу посадових обов'язків поділяються на п’ять груп:».
У зв’язку з цим абзац другий частини першої цієї статті виключити.
 
Враховано    
51. Установлюються такі групи посад державної служби:
 
      
52. група А – посади керівників, заступників керівників органів державної влади, членів державних колегіальних органів, повноваження (юрисдикція) яких поширюються на всю територію України; голів, заступників голів місцевих державних адміністрацій;
 
-107- Горбатюк А.О.
Касянюк О.Р.
Павленко Е.І.
У частині 1 статті 4 у переліку посад групи А після слів «членів державних колегіальних органів» додати «представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, керівників апаратів (секретаріатів) органів державної влади» – і далі за текстом.
 
Враховано частково   група І – посади керівника, заступників керівника державного органу, членів державного колегіального органу, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх апарату, органу влади Автономної Республіки Крим та його апарату; голови, заступників голови місцевої державної адміністрації;
 
    -108- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Ключковський Ю.Б.
Скрізь по тексту законопроекту замінити визначення груп «А, Б, В, Г, Д» на «І, ІІ, ІІІ, ІV, V» відповідно.
Частину 1 статті 4 викласти у такій редакції:
«група І – посади керівника, заступників керівника державного органу, членів державного колегіального органу, юрисдикція яких поширюються на всю територію України, та їх апарату, органу влади Автономної Республіки Крим та його апарату, голови, заступників голови місцевої державної адміністрації;».
 
Враховано    
    -109- Нетецька О.А.
Толстенко В.Л.
Абзац третій частини першої статті 4 доповнити після слів «на всю територію України» наступними словами «Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, першого заступника та заступника Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, голів постійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим; Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, його заступників;».
 
Враховано частково    
    -110- Кармазін Ю.А.
В абзаці першому пункту 1 частини першої статті 4 після слів «на всю територію України;» доповнити словами «народних депутатів України;».
 
Відхилено    
    -111- Гордієнко С.В.
Подгорний С.П.
В абзаці третьоіму частини першої статті 4 законопроекту слова «місцевих державних адміністрацій» замінити такими словами «обласних державних адміністрацій».
 
Відхилено    
53. група Б – посади керівників, заступників керівників самостійних структурних підрозділів органів державної влади, повноваження (юрисдикція) яких поширюються на всю територію України, місцевих державних адміністрацій; керівників, заступників керівників органів державної влади, повноваження (юрисдикція) яких поширюються на територію однієї чи кількох адміністративно-територіальних одиниць;
 
-112- Келестин В.В.
Абзац 4 частини 1 статті 4 після слів «органів державної влади» доповнити словами «структурних підрозділів державних органів, що не є самостійними».
 
Відхилено   група ІІ – посади керівників, заступників керівників самостійних структурних підрозділів державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, та його апарату, органу влади Автономної Республіки Крим та його апарату, місцевої державної адміністрації; керівників, заступників керівників державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї чи кількох адміністративно-територіальних одиниць, та його апарату;
 
    -113- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Ключковський Ю.Б.
Абзац четвертий частини 1 статті 4 викласти у такій редакції:
«група ІІ – посади керівників, заступників керівників самостійних структурних підрозділів державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, та його апарату, органу влади Автономної Республіки Крим та його апарату, місцевої державної адміністрації; керівників, заступників керівників державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї чи кількох адміністративно-територіальних одиниць, та його апарату;».
 
Враховано    
54. група В – посади керівників, заступників керівників структурних підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів органів державної влади, повноваження (юрисдикція) яких поширюються на всю територію України, місцевих державних адміністрацій; керівників, заступників керівників самостійних структурних підрозділів органів державної влади, повноваження (юрисдикція) яких поширюються на територію однієї чи кількох адміністративно-територіальних одиниць;
 
-114- Міщенко С.Г.
П’ятий абзац частини 1 статті 4 викласти в наступній редакції:
«група В – посади керівників, заступників керівників структурних підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів органів державної влади, повноваження (юрисдикція) яких поширюються на всю територію України, місцевих державних адміністрацій; керівників, заступників керівників самостійних структурних підрозділів органів державної влади, повноваження (юрисдикція) яких поширюються на територію однієї чи кількох адміністративно-територіальних одиниць; посади спеціалістів Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України і Секретаріату Кабінету Міністрів України».
 
Відхилено   група ІІІ – посади керівників, заступників керівників структурних підрозділів державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, та його апарату, органу влади Автономної Республіки Крим та його апарату, місцевої державної адміністрації; керівників, заступників керівників структурних підрозділів державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї чи кількох адміністративно-територіальних одиниць, та його апарату;
 
    -115- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Ключковський Ю.Б.
П’ятий абзац частини 1 статті 4 викласти в наступній редакції:
«група ІІІ – посади керівників, заступників керівників структурних підрозділів державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, та його апарату, органу влади Автономної Республіки Крим та його апарату, місцевої державної адміністрації; керівників, заступників керівників структурних підрозділів державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї чи кількох адміністративно-територіальних одиниць, та його апарату;»
 
Враховано    
55. група Г – посади керівників, заступників керівників структурних підрозділів у складі структурних підрозділів, що не є самостійними, органів державної влади, повноваження (юрисдикція) яких поширюються на всю територію України, місцевих державних адміністрацій; посади керівників, заступників керівників структурних підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів органів державної влади, повноваження (юрисдикція) яких поширюються на територію однієї чи кількох адміністративно-територіальних одиниць;
 
-116- Яворівський В.О.
Абзац 6 статті 4 викласти у такій редакції:
"група Г – посади керівників, заступників керівників структурних підрозділів у складі структурних підрозділів, що не є самостійними, органів державної влади, повноваження (юрисдикція) яких поширюються на всю територію України, місцевих державних адміністрацій; посади керівників, заступників керівників структурних підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів органів державної влади, повноваження (юрисдикція) яких поширюються на територію однієї чи кількох адміністративно-територіальних одиниць; медичні працівники, які працюють в державних установах охорони здоров’я та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.»
 
Відхилено   група ІV – посади в державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, органі влади Автономної Республіки Крим та їх апараті, які передбачають здійснення функцій з підготовки пропозицій щодо формування державної політики, розроблення, експертизи та/або редагування проектів нормативно-правових актів та не передбачають здійснення керівних функцій;
 
    -117- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Ключковський Ю.Б.
Нетецька О.А.
Абзац 6 статті 4 викласти у такій редакції:
«група ІV – посади в державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, органі влади Автономної Республіки Крим та їх апараті, які передбачають здійснення функцій з підготовки пропозицій щодо формування державної політики, розроблення, експертизи та/або редагування або проектів нормативно-правових актів та не передбачають здійснення керівних функцій;»
 
Враховано    
    -118- Міщенко С.Г.
Шостий абзац частини 1 статті 4 викласти в наступній редакції:
група Г – посади керівників, заступників керівників структурних підрозділів у складі структурних підрозділів, що не є самостійними, органів державної влади, повноваження (юрисдикція) яких поширюються на всю територію України, місцевих державних адміністрацій; посади керівників, заступників керівників структурних підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів органів державної влади, повноваження (юрисдикція) яких поширюються на територію однієї чи кількох адміністративно-територіальних одиниць; посади спеціалістів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;».
 
Відхилено    
56. група Д – посади в органах державної влади, що не передбачають здійснення керівних функцій.
 
-119- Яворівський В.О.
Абзац 7 статті 4 викласти у такій редакції:
"група Д – посади в органах державної влади, що не передбачають здійснення керівних функцій; медичні працівники, які працюють в державних установах охорони здоров’я та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів."
 
Відхилено   група V – посади в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим та їх апараті, які не передбачають здійснення керівних функцій та функцій з підготовки пропозицій щодо формування державної політики, розроблення, експертизи та/або редагування проектів нормативно-правових актів.
 
    -120- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Ключковський Ю.Б.
Нетецька О.А.
Абзац 7 статті 4 викласти у такій редакції:
«група V – посади в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим та їх апараті, які не передбачають здійснення керівних функцій та функцій з підготовки пропозицій щодо формування державної політики, розроблення, експертизи та/або редагування проектів нормативно-правових актів;»
 
Враховано    
57. ;
;  
-121- Кожем'якін А.А.
Абзац шостий частини 1 статті 4 викласти у такій редакції:
«група Д - посади в органах державної влади, що не передбачають здійснення керівних функцій, а також посади працівників медичних та педагогічних закладів державної форми власності, які виконують адміністративні та організаційно-розпорядчі функції.».
 
Відхилено      
58. 2. Групи посад державної служби залежно від організаційно-правового рівня органу державної влади поділяються на підгрупи.
 
-122- Демчишен В.В.
В абзаці першому частини другої ст.4 вилучити слова "залежно від організаційно-правового рівня органу державної влади".
 
Враховано   2. Групи посад державної служби поділяються на підгрупи.
 
59. До підгруп А1, Б1, В1, Г1, Д1 належать посади державної служби в Адміністрації Президента України, Раді національної безпеки і оборони України, Апараті Верховної Ради України, а також Центральній виборчій комісії, Рахунковій палаті, Вищій раді юстиції (крім їх апаратів).
 
-123- Павленко Е.І.
У абзаці другому частини 2 статті 4:
– виключити слова «а також» і «крім їх апаратів»;
– після слів «Вищій раді юстиції» додати «Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також посади представників Уповноваженого».
 
Враховано частково   До підгруп І-1, ІІ-1, ІІІ-1, ІV-1, V-1 належать посади державної служби в Адміністрації Президента України, Раді національної безпеки і оборони України, Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Секретаріаті Конституційного Суду України, представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, членів Центральної виборчої комісії та Вищої ради юстиції, посадових осіб Рахункової палати, Голови Національного банку України та його заступників.
 
    -124- Боднар-Петровська О.Б.
Ключковський Ю.Б.
Нетецька О.А.
Абзац другий частини 2 статті 4 викласти у такій редакції:
«До підгруп І-1, ІІ-1, ІІІ-1, ІV- 1, V-1 належать посади державної служби в Адміністрації Президента України, Раді національної безпеки і оборони України, Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Секретаріаті Конституційного Суду України, представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, членів Центральної виборчої комісії та Вищої ради юстиції, посадових осіб Рахункової палати, Голови Національного банку України.»
 
Враховано    
    -125- Горбатюк А.О.
Касянюк О.Р.
В абзаці другому частини другої статті 4 слова (крім їх апаратів)" замінити словами "Конституційному Суді України та їх апаратах, в Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також представників Уповноваженого".
 
Враховано частково    
    -126- Горбатюк А.О.
Абзац другий частини другої статті 4 законопроекту після слів «Адміністрації Президента України» доповнити словами «Секретаріаті Кабінету Міністрів України».
 
Враховано    
    -127- Грицак В.М.
Абзац другий частини другої ст.4 після слів "Апараті Верховної Ради України" доповнити словами "Секретаріаті Кабінету Міністрів України".
 
Враховано    
    -128- Пилипенко В.П.
Абзац другий частини другої ст.4 після слів "Апараті Верховної Ради України" доповнити словами "Державній судовій адміністрації України".
 
Відхилено    
60. До підгруп А2, Б2, В2, Г2, Д2 належать посади державної служби в консультативних, дорадчих та інших допоміжних органах і службах, утворених Президентом України для здійснення своїх повноважень (крім Адміністрації Президента України), органах державної влади, повноваження (юрисдикція) яких поширюються на всю територію України.
 
-129- Боднар-Петровська О.Б.
Демчишен В.В.
Гордієнко С.В.
Абзац третій частини другої статті 4 викласти у такій редакції:
«До підгруп І-2, ІІ-2, ІІІ-2, ІV-2, V-2 належать посади державної служби в секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Національному банку України, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органах і службах, утворених Президентом України, державних органах, юрисдикція яких поширюються на всю територію України, та їх апараті, а також посади державної служби в Національній академії державного управління при Президентові України, Національному інституті стратегічних досліджень та Інституті законодавства Верховної Ради України, визначені законодавством».
 
Враховано   До підгруп І-2, ІІ-2, ІІІ-2, ІV-2, V-2 належать посади державної служби в секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Національному банку України, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органах і службах, утворених Президентом України, державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх апараті, а також посади державної служби в Національній академії державного управління при Президентові України, Національному інституті стратегічних досліджень та Інституті законодавства Верховної Ради України, визначені законодавством.
 
    -130- Кармазін Ю.А.
В абзаці третьому частини другої статті 4 слова « (крім Адміністрації Президента України)» виключити.
 
Відхилено    
    -131- Коваль В.С.
Частину 3 пункту 2 статті 4 після слів: «Президентом України» доповнити словами: через кому «народними депутатами України», далі – за текстом.
 
Відхилено    
    -132- Грицак В.М.
Абзац третій частини другої статті 4 викласти в такій редакції:
«До підгруп А2, Б2, В2, Г2, Д2 належать посади державної служби в консультативних, дорадчих та інших допоміжних органах і службах, експертних, аналітично-прогнозних, науково-правових установах, утворених відповідно Президентом України (крім Адміністрації Президента України), Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України для здійснення своїх повноважень, органах державної влади, повноваження яких поширюються на всю територію України».
 
Враховано частково    
61. До підгруп А3, Б3, В3, Г3, Д3 належать посади державної служби в органах державної влади, повноваження (юрисдикція) яких поширюються на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя.
 
-133- Нетецька О.А.
Толстенко В.Л.
Четвертий та п’ятий абзаци частині другій статті 4 викласти в наступній редакції:
«До підгруп А3, Б3, В3, Г3, Д3 належать посади державної служби в органах влади Автономної Республіки Крим та їх апаратів.
До підгруп А4, Б4, В4, Г4, Д4 належать посади державної служби в органах державної влади, повноваження (юрисдикція) яких поширюються на територію Автономної Республіки Крим (крім органів влади Автономної Республіки Крим та їх апаратів), однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя.
До підгруп А5, Б5, В5, Г5, Д5 належать посади державної служби в органах державної влади, повноваження (юрисдикція) яких поширюються на територію одного або кількох районів.»
 
Враховано частково   До підгруп І-3, ІІ-3, ІІІ-3, ІV-3, V-3 належать посади державної служби в органі влади Автономної Республіки Крим та його апараті, державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя, та його апараті.
 
    -134- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Четвертий абзац частини другої статті 4 викласти в такій редакції:
«До підгруп І-3, ІІ-3, ІІІ-3, ІV-3, V-3 належать посади державної служби в органі влади Автономної Республіки Крим та його апараті, державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя, та його апараті.»
 
Враховано    
62. До підгруп А4, Б4, В4, Г4, Д4 належать посади державної служби в органах державної влади, повноваження (юрисдикція) яких поширюються на територію одного або кількох районів.
 
-135- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
П’ятий абзац частини другої статті 4 викласти в такій редакції:
«До підгруп І-4, ІІ-4, ІІІ-4, V-4 належать посади державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, районів у містах, міста районного значення, та їх апараті.»
 
Враховано   До підгруп І-4, ІІ-4, ІІІ-4, V-4 належать посади державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, районів у містах, міста районного значення, та їх апараті.
 
63. 3. Посади помічників і радників Президента України відносяться до підгрупи А1.
 
-136- Кузьмук О.І.
Абзац перший пункту третього статті 4 доповнити реченням наступного змісту:
«Посади помічників-консультантів народних депутатів України відносяться до працівників патронатної служби народних депутатів України».
 
Відхилено   3. Посади помічників, радників, уповноважених, представників Президента України; Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступників; керівників патронатних служб Голови Верховної Ради України, Першого заступника та заступника Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України належать до підгрупи І-1.
Посади керівника патронатної служби та радників Голови Конституційного Суду України, наукових консультантів суддів Конституційного Суду України, керівників патронатних служб членів Кабінету Міністрів України (крім Прем’єр-міністра України) належать до підгрупи І-2.
Посади помічників і радників Голови Верховної Ради України, радників Першого заступника та заступника Голови Верховної Ради України працівників патронатних служб Голови Верховної Ради України, Першого заступника та заступника Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України належать до підгрупи ІІ-1.
Посади працівників патронатних служб членів Кабінету Міністрів України (крім Прем’єр-міністра України) належать до підгрупи ІІ-2.
Посади помічників суддів Конституційного Суду України, радників та помічників Глави Адміністрації Президента належать до підгрупи ІІІ-1.
Посади помічників-консультантів народних депутатів України належать до підгруп ІV-1 та V-І.
 
    -137- Мартинюк А.І.
Викласти частину третю статті 4 в такій редакції:
«3. Посади помічників і радників Президента України належать до підгрупи А1.
Посади керівників патронатних служб Голови Верховної Ради України, Першого заступника Голови Верховної Ради України, заступника Голови Верховної Ради України, помічників і радників Голови Верховної Ради України, радників Першого заступника Голови Верховної Ради України, заступника Голови Верховної Ради України належать до підгрупи А2.
Посади керівників патронатних служб членів Кабінету Міністрів України належать до підгрупи А2.
Посади працівників патронатних служб членів Кабінету Міністрів України належать до підгрупи Б2.
Посади працівників патронатних служб Голови Верховної Ради України, Першого заступника Голови Верховної Ради України, заступника Голови Верховної Ради України, крім зазначених в абзаці третьому частини третьої цієї статті, членів Кабінету Міністрів України належать до підгрупи Б2».
 
Враховано частково    
    -138- Боднар-Петровська О.Б.
Викласти частину третю статті 4 в такій редакції:
«3. Посади помічників, радників, уповноважених, представників Президента України; Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступників; керівників патронатних служб Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України, Першого заступника та заступника Голови Верховної Ради України належать до підгрупи І-1.
Посади керівника патронатної служби та радників Голови Конституційного Суду України, наукових консультантів суддів Конституційного Суду України, керівників патронатних служб членів Кабінету Міністрів України (крім Прем’єр-міністра України) належать до підгрупи І-2.
Посади помічників і радників Голови Верховної Ради України, радників Першого заступника та заступника Голови Верховної Ради України працівників патронатних служб Голови Верховної Ради України, Першого заступника та заступника Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України належать до підгрупи ІІ-1.
Посади працівників патронатних служб членів Кабінету Міністрів України (крім Прем’єр-міністра України) належать до підгрупи ІІ-2.
Посади помічників суддів Конституційного Суду України, радників та помічників Глави Адміністрації Президента належать до підгрупи ІІІ-1.
Посади помічників-консультантів народних депутатів України належать до підгруп ІV-1 та V-І.»
 
Враховано    
64. Посади керівників патронатних служб членів Кабінету Міністрів України належать до підгрупи А2.
 
-139- Міщенко С.Г.
В абзаці другому частини третьої статті 4 після слів «патронатних служб» додати слова «Голови Верховної Ради України».
 
Відхилено      
    -140- Горбатюк А.О.
Касянюк О.Р.
Павленко Е.І.
Частину третю статті 4 доповнити абзацами другим та третім:
"Посади керівника патронатної служби, радників Голови та наукових консультантів суддів Конституційного Суду України, радників і консультантів Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, керівника патронатної служби, радників Голови Рахункової палати, Голови Вищої ради юстиції належать до підгрупи Б1.
Посади працівників патронатних служб Голови та суддів Конституційного Суду України, Центральної виборчої комісії, Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Вищої ради юстиції належать до підгрупи Б2."
 
Відхилено    
    -141- Прокопчук Ю.В.
Денькович І.В.
Грицак В.М.
У статті 4 абзаци другий і третій частини третьої викласти в такій редакції:
«Посади керівників патронатних служб Голови Верховної Ради України, членів Кабінету Міністрів України, радників Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України, керівника Апарату Верховної Ради України належать до підгрупи А2.
Посади працівників патронатних служб Голови Верховної Ради України, членів Кабінету Міністрів України належать до підгрупи Б2».
 
Враховано частково    
    -142- Логвиненко О.С.
Бондик В.А.
Абзац другий частини 3 статті 4 викласти в наступній редакції:
«Посади працівників патронатних служб членів Кабінету Міністрів України, помічників-консультантів народних депутатів України належать до підгрупи Б2.»
 
Враховано частково    
65. Посади працівників патронатних служб членів Кабінету Міністрів України належать до підгрупи Б2.
 
-143- Кузьмук О.І.
Горбатюк А.О.
Абзац третій пункту третього статті 4 після слів «Кабінету Міністрів України» доповнити словами «та народних депутатів України».
 
Відхилено      
    -144- Коваль В.С.
Пункт 3 статті 4 доповнити пунктом 5, який викласти у наступній редакції:
«Посади помічників-консультантів народних депутатів України належать до підгрупи Б2».
 
Відхилено    
    -145- Міщенко С.Г.
В абзаці третьому частини третьої статті 4 після слів «патронатних служб» додати слова «Голови Верховної Ради України».
 
Враховано частково    
    -146- Гордієнко С.В.
Частину третю статті 4 доповнити абзацами такого змісту:
"Посади керівників патронатних служб Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим належать до підгрупи ІІ-3.
Посади працівників патронатних служб Голови Верховної Ради України Автономної Республіки Крим і Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим належать до підгрупи ІІІ-3».
 
Відхилено    
    -147- Нетецька О.А.
Толстенко В.Л.
Частину третю статті 4 доповнити абзацами такого змісту:
"Посади радників Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівників їх патронатних служб належать до підгрупи Б3.».
 
Відхилено    
66. 4. Класифікація посад державної служби за підгрупами здійснюється спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби.
 
-148- Горбатюк А.О.
Касянюк О.Р.
Міщенко С.Г.
Павленко Е.І.
Шпенов Д.Ю.
У частині четвертій статті 4 слова «спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби» замінити на слова «Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено      
    -149- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Частину 4 статті 4 виключити.
 
Враховано    
    -150- Ключковський Ю.Б.
Частину четверту статті 4 доповнити реченням у такій редакції: «Запровадження нових посад державної служби, не передбачених цим Законом, здійснюється відповідно указом Президента України, постановою Верховної Ради України, розпорядженням Кабінету Міністрів України, актом Верховної Ради Автономної Республіки Крим».
 
Відхилено    
    -151- Грицак В.М.
Частину четверту статті 4 викласти в такій редакції:
«4. Віднесення існуючих посад державної служби, не перелічених у цій статті, віднесення до відповідних груп нових посад державних службовців, а також класифікація посад державної служби за підгрупами здійснюється Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -152- Каплієнко В.В.
Ч. 4 ст. 4 викласти у такій редакції:
«Класифікація посад державної служби за підгрупами проводиться Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби».
 
Відхилено    
67. 5. На помічників і радників Президента України, керівників і працівників патронатних служб членів Кабінету Міністрів України не поширюються положення цього Закону, якими встановлено необхідність проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби, мінімальні загальні вимоги до рівня професійної компетентності, можливість випробування державного службовця з метою визначення відповідності рівня його професійної компетентності посадовим обов'язкам на посаді, порядок оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.
 
-153- Кузьмук О.І.
Пункт п’ятий статті 4 після слів «Кабінету Міністрів України» доповнити словами «та народних депутатів України».
 
Враховано частково      
    -154- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Подгорний С.П.
Гордієнко С.В.
Положення частини п’ятої ст.5 в частині непоширення положень цього Закону, якими встановлено необхідність проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби, порядок оцінювання результатів службової діяльності державних службовців врахувати у розділі ІV «Проходження державної служби» (див. частину 2 ст.17 та частину 6 ст.29).
 
Враховано    
    -155- Гриневецький С.Р.
Бондик В.А.
Коваль В.С.
Логвиненко О.С.
У частині п'ятій ст.4 після слів «керівників і працівників патронатних служб членів Кабінету Міністрів України» доповнити словами «помічників-консультантів народних депутатів України».
 
Враховано частково    
    -156- Горбатюк А.О.
Касянюк О.Р.
Павленко Е.І.
Частину п'яту статті 4 після слів "Кабінету Міністрів України" додати слова "Конституційного Суду України, Центральної виборчої комісії, Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Вищої ради юстиції".
 
Враховано частково    
    -157- Міщенко С.Г.
В частині п’ятій статті 4 після слів «патронатних служб» додати слова «Голови Верховної Ради України».
 
Враховано частково    
    -158- Кожем'якін А.А.
Частину 5 статті 4 виключити.
 
Враховано частково    
    -159- Ветвицький Д.О.
У частині п’ятій статті 4 слова «мінімальні загальні вимоги до рівня професійної компетентності» виключити.
 
Враховано    
    -160- Нетецька О.А.
Толстенко В.Л.
Частину п’яту статті 4 доповнити після тексту «членів Кабінету Міністрів України» словами «, голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим».
 
Враховано частково    
    -161- Боднар-Петровська О.Б.
Частину п’яту статті 4 викласти у такій редакції:
«5. На помічників і радників Президента України, керівників і працівників патронатних служб членів Кабінету Міністрів України, керівників і працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України, помічників-консультантів народних депутатів України не поширюються положення цього Закону, якими встановлено необхідність проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби».
 
Враховано частково    
    -162- Мартинюк А.І.
Частину п’яту статті 4 викласти в такій редакції:
«5. На помічників і радників Президента України, керівників і працівників патронатних служб Голови Верховної Ради України, Першого заступника Голови Верховної Ради України, заступника Голови Верховної Ради України, керівників і працівників патронатних служб членів Кабінету Міністрів України не поширюються положення цього Закону, якими встановлено необхідність проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби, мінімальні загальні вимоги до рівня професійної компетентності, можливість випробування державного службовця з метою визначення відповідності рівня його професійної компетентності посадовим обов'язкам на посаді, порядок оцінювання результатів службової діяльності державних службовців».
 
Враховано частково    
    -163- Денькович І.В.
Грицак В.М.
Частину п’яту статті 4 викласти в такій редакції:
«5. На помічників і радників Президента України, керівників і працівників патронатних служб Голови Верховної Ради України, членів Кабінету Міністрів України, радників Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України, керівника Апарату Верховної Ради України не поширюються положення цього Закону щодо проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби, порядок оцінювання результатів службової діяльності державних службовців».
 
Враховано частково    
    -164- Подгорний С.П.
У частині п’ятій статті 4 законопроекту слова «мінімальні загальні вимоги до рівня професійної компетентності, можливість випробування державного службовця з метою визначення відповідності рівня його професійної компетентності посадовим обов’язкам на посаді» виключити.
 
Враховано    
    -165- Каплієнко В.В.
Ч. 5 ст. 4 викласти у такій редакції:
«На помічників і радників Президента України, керівників і працівників патронатних служб членів Кабінету Міністрів України не поширюються положення цього Закону, якими встановлено необхідність проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби, можливість випробування державного службовця з метою визначення відповідності рівня його професійної компетентності посадовим обов'язкам на посаді, порядок оцінювання результатів службової діяльності державних службовців».
 
Враховано частково    
68. РОЗДІЛ ІІІ
 
-166- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Розділ ІІІ вважати розділом ІІ, відповідно змінивши нумерацію статей зазначених розділів.
 
Враховано   РОЗДІЛ ІІ
 
69. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
 
-167- Кармазін Ю.А.
Назву розділу ІІІ викласти в наступній редакції:
«Організація та управління державною службою».
 
Враховано частково   УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ
 
    -168- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
У назві розділу ІІІ вилучити слова «в органах державної влади».
 
Враховано    
70. Стаття 5. Державне управління у сфері державної служби
 
-169- Кармазін Ю.А.
Назву статті 5 викласти в наступній редакції:
«Стаття 5. Державне регулювання та управління у сфері державної служби»
 
Відхилено   Стаття 7. Державне управління у сфері державної служби
 
    -170- Гордієнко С.В.
Текст статті 5 викласти у такій редакції:
«Проведення державної політики у сфері державної служби здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної служби.»
 
Враховано    
71. 1. Державне регулювання та проведення державної політики у сфері державної служби здійснюється спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби.
 
-171- Келестин В.В.
Пункт перший статті 5 доповнити словами: «в межах повноважень встановлених законом».
 
Відхилено   1. Проведення державної політики у сфері державної служби здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної служби.
 
    -172- Демчишен В.В.
Статтю 5 перенести до розділу «Управління державною службою» та її частину 1 викласти у такій редакції:
«1. Проведення державної політики у сфері державної служби здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної служби.»
 
Враховано    
    -173- Демчишен В.В.
Частину 2 ст.5 викласти у такій редакції:
«2. Державний нагляд (контроль) за додержанням цього Закону та інших актів законодавства з питань державної служби здійснює центральний орган виконавчої влади зі здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства з питань державної служби.»
 
Немає висновку    
    -174- Павленко Ю.О.
Частину 2 статті 5 викласти у такій редакції:
«2. Державний контроль за додержанням цього Закону та інших актів законодавства з питань державної служби здійснює центральний орган виконавчої влади зі здійснення державного контролю за дотриманням законодавства з питань державної служби.
 
Немає висновку    
    -175- Подгорний С.П.
Частину 2 статті 5 викласти у такій редакції:
«2. Державний нагляд за додержанням цього Закону та інших актів законодавства з питань державної служби здійснює центральний орган виконавчої влади зі здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства з питань державної служби.
 
Немає висновку    
    -176- Хара В.Г.
Бірюк Л.В.
В частині першій статті 5 слова «спеціально уповноваженим державним органом» замінити словами «спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади». Відповідні зміни слід внести до статей 6, 12, 13, 14, 15 та ін.
 
Враховано частково    
    -177- Каплієнко В.В.
Ч. 1 ст. 5 викласти у такій редакції:
«Державне регулювання та проведення державної політики у сфері державної служби здійснюється Кабінетом Міністрів України безпосередньо та через спеціально уповноважений державний орган з питань державної служби».
 
Відхилено    
72. 3. Контроль за додержанням в органах державної влади цього Закону та інших актів законодавства про державну службу здійснюється спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби у межах його повноважень.
 
-178- Кармазін Ю.А.
В частині третій статті 6 слова «органах державної влади» замінити словами «державних органах».
 
Враховано частково      
    -179- Баранов В.О.
У статті 6 пункт 3 вилучити.
 
Враховано    
    -180- Демчишен В.В.
Частину 3 статті 6 виключити та перенести у новій редакції до статті розділу «Управління державною службою» (див. частину 2 ст.7).
 
Враховано    
    -181- Міщенко С.Г.
Статтю 6 доповнити новою частиною четвертою наступного змісту:
«4. Особливості правового регулювання державної служби в окремих державних органах чи на окремих посадах встановлюються спеціальним законодавством» (див. частину 3 ст.4).
 
Враховано частково    
73. 2. Управління державною службою в органах державної влади здійснюється керівником державної служби в цих органах.
 
-182- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 5 викласти в наступній редакції:
«Організація, здійснення та управління державною службою в державному органі реалізовується керівником відповідного державного органу».
 
Відхилено      
    -183- Гордієнко С.В.
Подгорний С.П.
Частину 2 ст.5 виключити, оскільки вона дублює зміст абзацу першого частини 1 статті 13 «Керівник державної служби в органі державної влади».
 
Враховано    
74. Стаття 13. Керівник державної служби в органі державної влади
 
-184- Кармазін Ю.А.
Назву статті 13 викласти в наступній редакції:
«Організація та управління державною службою».
 
Відхилено   Стаття 8. Керівник державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті
 
    -185- Демчишен В.В.
Подгорний С.П.
Гордієнко С.В.
У назві статті 13 (статті 8 в остаточній редакції) слова «органі державної влади» замінити словами «державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті», а абзац перший частини першої цієї статті викласти у такій редакції:
«1. Управління державною службою в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті здійснюється відповідно керівником державної служби в цьому органі або його апараті.»
 
Враховано    
75. 1. Управління державною службою в органі державної влади здійснюється керівником державної служби в органі державної влади.
 
-186- Кармазін Ю.А.
Абзац перший частини першої статті 13 викласти в наступній редакції:
«Організація і управління державною службою в державному органі здійснюється керівником державної служби такого органу.»
 
Відхилено   1. Управління державною службою в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті здійснюється відповідно керівником державної служби в цьому органі або його апараті.
 
    -187- Кармазін Ю.А.
В частині першій та другій статті 13 слова «органі державної влади» замінити словами «державному органі».
 
Враховано    
76. Керівником державної служби в органі державної влади є керівник апарату цього органу, якщо інше не передбачено законом.
 
-188- Демчишен В.В.
Подгорний С.П.
Гордієнко С.В.
Абзаци другий і третій частини першої статті 13 викласти у такій редакції:
«Керівником державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим та їх апараті є керівник апарату, якщо інше не передбачено законом.
Керівник апарату відповідальний перед керівником відповідного державного органу або органу влади Автономної Республіки Крим за функціонування державної служби у цьому органі, якщо інше не передбачено законом.».
 
Враховано   Керівником державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим та їх апараті є керівник апарату, якщо інше не передбачено законом.
 
77. Керівник апарату відповідальний перед керівником відповідного органу державної влади за функціонування державної служби в органі державної влади.
 
-189- Кармазін Ю.А.
Абзац третій частини першої статті 13 викласти в наступній редакції:
«Керівник апарату відповідальний перед керівником відповідного державного органу за належну організацію та управління державної служби в такому органі»
 
Відхилено   Керівник апарату відповідальний перед керівником відповідного державного органу або органу влади Автономної Республіки Крим за функціонування державної служби у цьому органі, якщо інше не передбачено законом.
 
78. Профіль професійної компетентності посади керівника апарату та вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття такої посади, визначається спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби, якщо інше не передбачено законом.
 
-190- Гриневецький С.Р.
У абзаці 4 частини 1 статті 13 пропонується чітко визначити загальні вимоги до керівника апарату стосовно наявності вищої освіти та зданого кваліфікаційного іспиту у спеціально уповноваженому органі виконавчої влади.
 
Відхилено   Типовий профіль професійної компетентності посади керівника апарату та мінімальні вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цієї посади, визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної служби, якщо інше не передбачено законом.
 
    -191- Демчишен В.В.
Абзац четвертий частини 1 статті 13 викласти у такій редакції:
«Типовий профіль професійної компетентності посади керівника апарату та мінімальні вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цієї посади, визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної служби, якщо інше не передбачено законом.»
 
Враховано    
    -192- Косів М.В.
Абзац четвертий частини першої статті 13 виключити.
 
Відхилено    
79. Якщо в органі державної влади відсутня посада керівника апарату, керівником державної служби в органі державної влади є керівник цього органу.
 
-193- Демчишен В.В.
Подгорний С.П.
Гордієнко С.В.
Абзац п’ятий частини першої статті 13 викласти у такій редакції:
«У разі, якщо в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим відсутня посада керівника апарату, керівником державної служби в такому органі є його керівник.».\
 
Враховано   У разі, якщо в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим відсутня посада керівника апарату, керівником державної служби в такому органі є його керівник.
 
80. 2. Керівник державної служби в органі державної влади, якщо інше не передбачено законом:
 
-194- Демчишен В.В.
Подгорний С.П.
Гордієнко С.В.
Частину другу статті 13 викласти у такій редакції:
2. Керівник державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті, якщо інше не передбачено законом:
1) затверджує профілі професійної компетентності посад державної служби та вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки (спеціальності), досвіду роботи та інші вимоги до рівня професійної компетентності кандидатів на відповідні посади;
2) організовує проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби та забезпечує його прозорість і об'єктивність відповідно до вимог цього Закону;
3) призначає осіб на посади державної служби та звільняє їх з посад;
4) присвоює ранги державним службовцям, які займають посади державної служби;
5) виконує функції роботодавця для працівників державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим та їх апарату, які не є державними службовцями;
6) забезпечує організацію підвищення рівня професійної компетентності державних службовців;
7) забезпечує ефективне функціонування системи оцінювання результатів службової діяльності державних службовців;
8) забезпечує дотримання державними службовцями службової дисципліни;
9) приймає у межах своїх повноважень рішення про заохочення державних службовців та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
10) забезпечує створення належних умов та матеріально-технічного забезпечення для виконання державними службовцями своїх службових обов'язків;
11) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів.»
 
Враховано   2. Керівник державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті, якщо інше не передбачено законом:
 
81. 1) організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби груп Б, В, Г і Д та забезпечує прозорість і об'єктивність таких конкурсів відповідно до вимог цього Закону;
 
   1) затверджує профілі професійної компетентності посад державної служби та вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки (спеціальності), досвіду роботи та інші вимоги до рівня професійної компетентності кандидатів на відповідні посади;
2) організовує проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби та забезпечує його прозорість і об'єктивність відповідно до вимог цього Закону;
 
82. 2) призначає осіб на посади державної служби груп Б, В, Г і Д та звільняє їх з посад;
 
   3) призначає осіб на посади державної служби та звільняє їх з посад;
 
83. 3) присвоює ранги державним службовцям, які займають посади державної служби груп Б, В, Г і Д;
 
   4) присвоює ранги державним службовцям, які займають посади державної служби;
 
84. 4) виконує функції роботодавця для працівників органу державної влади, прийнятих на роботу на умовах трудового договору;
 
   5) виконує функції роботодавця для працівників державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим та їх апарату, які не є державними службовцями;
 
85. 5) забезпечує підвищення рівня професійної компетентності державних службовців;
 
   6) забезпечує організацію підвищення рівня професійної компетентності державних службовців;
 
86. 6) забезпечує ефективне функціонування системи оцінювання результатів службової діяльності державних службовців;
 
   7) забезпечує ефективне функціонування системи оцінювання результатів службової діяльності державних службовців;
 
87. 7) забезпечує дотримання державними службовцями службової дисципліни;
 
   8) забезпечує дотримання державними службовцями службової дисципліни;
 
88. 8) приймає у межах своїх повноважень рішення про заохочення державних службовців та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
 
   9) приймає у межах своїх повноважень рішення про заохочення державних службовців та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
 
89. 9) забезпечує створення належних умов для виконання державними службовцями своїх обов'язків;
 
-195- Кармазін Ю.А.
В пункті 9 частини другої статті 13 після слів «створення належних» доповнити словами «та безпечних».
 
Відхилено   10) забезпечує створення належних умов та матеріально-технічного забезпечення для виконання державними службовцями своїх службових обов'язків;
 
    -196- Кармазін Ю.А.
Після пункту 9 частини другої статті 13 доповнити пунктом 10 наступного змісту:
«забезпечує реалізацію прав державного службовця, передбачених статтею восьмою цього Закону;»
Пункт 10, відповідно, вважати пунктом 11.
 
Відхилено    
90. 10) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів.
 
   11) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів.
 
91. Стаття 14. Служба персоналу органу державної влади
 
-197- Кармазін Ю.А.
В статті 14 слова «орган державної влади» замінити словами «держаний орган».
 
Враховано   Стаття 9. Служба персоналу державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату
 
    -198- Демчишен В.В.
Подгорний С.П.
Гордієнко С.В.
У статті 14 слова «орган державної влади» у всіх відмінках замінити словами «державний державн державн орган або орган влади Автономної Республіки Крим та їх апарат, орган влади Автономної Республіки Крим або їх апарат, орган влади Автономної Республіки Крим або їх апарат» у відповідних відмінках.
 
Враховано    
92. 1. У кожному органі державної влади утворюється служба персоналу.
 
   1. У кожному державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті утворюється служба персоналу.
 
93. Служба персоналу має право на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" для виконання покладених на цю службу повноважень.
 
-199- Демчишен В.В.
Подгорний С.П.
Гордієнко С.В.
Доповнити абзац другий частини першої статті 14 після слів «служба персоналу» доповнити словами «державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату (далі – служба персоналу), а слова «Закону України "Про захист персональних даних" замінити словами «законодавства з питань захисту персональних даних».
 
Враховано   Служба персоналу державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату (далі – служба персоналу) має право на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на цю службу повноважень.
 
94. 2. Типове положення про службу персоналу органу державної влади затверджується спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби.
 
-200- Демчишен В.В.
Частину 2 ст.14 викласти у такій редакції:
«2. Типове положення про службу персоналу державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної служби.»
 
Враховано   2. Типове положення про службу персоналу державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної служби.
 
95. РОЗДІЛ ІІ
 
-201- Демчишен В.В.
Розділи ІІ і ІІІ поміняти місцями, змінивши відповідно їх нумерацію та нумерацію статей.
 
Враховано   РОЗДІЛ ІІІ
 
96. ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
 
   ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
 
97. Стаття 8. Права державного службовця
 
-202- Міщенко С.Г.
Косів М.В.
Назву статті 8 змінити на «Основні права державного службовця».
 
Відхилено   Стаття 10. Права державного службовця
 
98. 1. Державний службовець має право на:
 
-203- Прокопчук Ю.В.
Статтю 8 викласти в такій редакції:
«Державний службовець має право:
1) користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;
2) брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень в межах своїх повноважень;
3) одержувати від державних органів, підприємств, установ і організацій, органів місцевого та регіонального самоврядування необхідну інформацію з питань, що належать до їх компетенції;
4) вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою службовця;
5) на оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоюється, якості, досвіду та стажу роботи;
6) безперешкодно ознайомлюватись з матеріалами, що стосуються проходження ним державної служби;
7) на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх службових обов'язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії;
8) вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку службовця, звинувачень або підозри або незаконного накладення стягнення;
9) на безпечні умови служби;
10) на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу;
11) захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних органах та у судовому порядку.»
 
Враховано частково   1. Державний службовець має право на:
 
99. .
;  
-204- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 8 доповнити пунктом першим наступного змісту:
«1) встановлені Конституцією та законами України гарантії, крім обмежень, визначених цим законом;»
Пункти 1-10 відповідно, вважати пунктами 2-11.
 
Враховано частково      
100. 6) повагу до своєї особистості, гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку інших осіб;
 
   1) повагу до своєї особистості, гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників та інших осіб;
 
101. 10) чітке визначення обсягу своїх посадових обов'язків.
 
   2) чітке визначення своїх посадових обов’язків та матеріально-технічне забезпечення їх виконання;
 
102. 8) отримання необхідної інформації для виконання посадових обов'язків;
 
   3) доступ до необхідної для виконання посадових обов’язків інформації;
 
103. 2) оплату праці залежно від займаної посади державної служби та результатів службової діяльності;
 
-205- Каплієнко В.В.
П. 2 ч. 1 ст. 8 викласти у такій редакції:
«оплату праці залежно від займаної посади державної служби, рангу державного службовця, вислуги років на державній службі та результатів службової діяльності».
 
Враховано частково   4) оплату праці залежно від займаної посади державної служби, результатів службової діяльності, стажу державної служби та рангу державного службовця;
 
    -206- Демчишен В.В.
Гордієнко С.В.
Подгорний С.П.
Частину першу статті 8 викласти у такій редакції:
«1. Державний службовець має право на:
1) повагу до своєї особистості, гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників та інших осіб;
2) чітке визначення своїх посадових обов’язків та матеріально-технічне забезпечення їх виконання;
3) доступ до необхідної для виконання посадових обов’язків інформації;
4) оплату праці залежно від займаної посади державної служби, результатів службової діяльності, стажу державної служби та рангу державного службовця;
5) підвищення рівня професійної компетентності за рахунок державних коштів;
6) просування по службі;
7) відпустку, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону;
8) безпечні умови праці;
9) проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри;
10) безперешкодне ознайомлення з документами щодо проходження ним державної служби.»
 
Враховано    
104. 3) підвищення рівня професійної компетентності за рахунок державних коштів;
 
   5) підвищення рівня професійної компетентності за рахунок державних коштів;
6) просування по службі;
 
105. 4) відпустку та пенсійне забезпечення відповідно до цього Закону;
 
-207- Гриневецький С.Р.
У пункті 4 частини 1 статті 8 частина 2 пункт 4 після слів «відповідно до цього Закону» доповнити словами «та законодавства України».
 
Враховано частково   7) відпустку, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону;
 
    -208- Гордієнко С.В.
Подгорний С.П.
Пункт 4 частини 1 статті 8 викласти у такій редакції:
«4) відпустку, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону;»
 
Враховано    
    -209- Сушкевич В.М.
У пункті 4 частини першої статті 8 слова «до цього Закону» замінити словом «закону».
 
Враховано    
    -210- Кармазін Ю.А.
Пункт 4 частини першої статті 8 викласти в наступній редакції:
«відпустку, охорону здоров’я, соціальне, матеріальне, пенсійне та пільгове житлове забезпечення відповідно до цього Закону;».
 
Враховано частково    
106. 1) безпечні умови служби;
 
-211- Гордієнко С.В.
Подгорний С.П.
Міщенко С.Г.
Бондик В.А.
У пункті 1 частини першої статті 8 слово «служби» змінити словом «праці».
 
Враховано   8) безпечні умови праці;
 
    -212- Шпенов Д.Ю.
Частину 1 статті 8 проекту доповнити пунктом з подальшою зміною нумерації:
«1) безпечні умови праці;».
 
Враховано    
    -213- Кармазін Ю.А.
В пункті 1 частину першу статті 8 після слова «безпечні» доповнити словами «та належні».
 
Відхилено    
107. 5) захист своїх прав, свобод і законних інтересів;
 
      
108. 7) проведення службового розслідування на власну вимогу з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри;
 
   9) проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри;
 
109. 9) безперешкодне ознайомлення з документами, що стосуються проходження ним державної служби;
 
-214- Логвиненко О.С.
Частину 1 статті 8 доповнити новими пунктами наступного змісту :
«користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;
участь у професійних спілках, а також у діяльності об’єднань громадян.»
 
Відхилено   10) безперешкодне ознайомлення з документами щодо проходження ним державної служби.
 
    -215- В'язівський В.М.
Хара В.Г.
Бірюк Л.В.
Частину першу статті 8 доповнити пунктом 11 такого змісту:
«11) членство у профспілці».
 
Відхилено    
    -216- Ветвицький Д.О.
Статтю 8 проекту доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Інші права державного службовця встановлюються законодавством і посадовими інструкціями».
 
Відхилено    
    -217- Каплієнко В.В.
П. 11 ч. 1 ст. 8 викласти у такій редакції:
«11) просування по службі відповідно до результатів службової діяльності».
 
Враховано частково    
    -218- Каплієнко В.В.
П. 12 ч. 1 ст. 8 викласти у такій редакції:
«12) оскарження в установленому законом порядку рішень про звільнення з посади державної служби, накладення дисциплінарного стягнення, а також висновків за підсумками оцінювання результатів їх службової діяльності, крім випадків, передбачених законом».
 
Відхилено    
    -219- Каплієнко В.В.
П. 13 ч. 1 ст. 8 викласти у такій редакції:
«13) отримання від державних органів, підприємств, установ, організацій та органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до їх компетенції».
 
Відхилено    
110. Стаття 9. Обов'язки державного службовця
 
-220- Міщенко С.Г.
Косів М.В.
Назву статті 9 змінити на «Основні обов'язки державного службовця».
 
Відхилено   Стаття 11. Обов'язки державного службовця
 
111. 1. Державний службовець зобов'язаний:
 
   1. Державний службовець зобов'язаний:
 
112. 1) діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
 
-221- Кармазін Ю.А.
Після пункту 1 частини першої статті 9 доповнити пунктом наступного змісту з відповідною перенумерацією пунктів:
«діяти в інтересах держави та українського народу, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян та держави;».
 
Відхилено   1) діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України;
 
113. 2) дотримуватися принципів державної служби;
 
-222- Кармазін Ю.А.
Після пункту 2 частини першої статті 9 доповнити пунктом наступного змісту з відповідною перенумерацією пунктів:
«суворо дотримуватись Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет;»
 
Відхилено   2) додержуватися принципів державної служби;
3) з повагою ставитися до державних символів України;
 
    -223- Демчишен В.В.
Гордієнко С.В.
Подгорний С.П.
У пункті 2 частини першої статті 9 та в подальшому тексті законопроекту слово «дотримуватися» замінити словом «додержуватися».
 
Враховано    
    -224- Демчишен В.В.
Доповнити частину 1 статті 9 пунктом такого змісту:
«3) з повагою ставитися до державних символів України;».
Відповідно змінити нумерацію наступних пунктів цієї частини.
 
Враховано    
114. 4) сумлінно виконувати свої посадові обов'язки;
 
   4) сумлінно виконувати свої посадові обов'язки;
 
115. 3) сумлінно виконувати рішення органів державної влади, накази (доручення) керівників, надані у межах їх повноважень;
 
-225- Демчишен В.В.
Гордієнко С.В.
Подгорний С.П.
Пункт 3 частини 1 статті 9 викласти у такій редакції:
«4) виконувати в межах посадових обов’язків рішення державних органів, та/або органів влади Автономної Республіки Крим, а також накази, розпорядження та доручення керівників, надані в межах їх повноважень».
У зв’язку з цим пункт четвертий вважати пунктом третім.
 
Враховано   5) виконувати в межах посадових обов’язків рішення державних органів та/або органів влади Автономної Республіки Крим, а також накази, розпорядження та доручення керівників, надані в межах їх повноважень;
 
116. 5) шанобливо і доброзичливо ставитися до інших осіб;
 
-226- Каплієнко В.В.
П. 5 ч. 1 ст. 9 викласти у такій редакції:
«5) шанобливо і доброзичливо ставитися до інших осіб, поважати їх гідність».
 
Відхилено      
    -227- Демчишен В.В.
Пункт 5 частини першої статті 9 виключити, відповідно змінивши нумерацію наступних пунктів.
 
Враховано    
117. 7) дотримуватися законодавства про основні засади запобігання і протидії корупції та обмежень, установлених законом про основні засади запобігання і протидії корупції;
 
-228- Ключковський Ю.Б.
Пункт 7 частини першої статті 9 викласти у такій редакції:
«7) дотримуватися законодавства щодо запобігання і протидії корупції та обмежень, встановлених законодавством щодо корупції;».
 
Враховано частково   6) додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;
 
    -229- Демчишен В.В.
Гордієнко С.В.
Подгорний С.П.
Пункт 7 частини першої статті 9 вважати пунктом 5 та викласти у такій редакції:
«5) додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;».
 
Враховано    
118. 6) дотримуватися встановлених правил професійної етики державного службовця;
 
-230- Демчишен В.В.
Пункт 6 частини 1 ст.9 викласти у такій редакції:
«6) додержуватися встановлених законодавством правил професійної етики державного службовця;».
 
Враховано   7) додержуватися встановлених законодавством правил професійної етики державного службовця;
 
119. 8) запобігати виникненню конфлікту інтересів під час проходження державної служби;
 
   8) запобігати виникненню конфлікту інтересів під час проходження державної служби;
 
120. 9) додержуватися правил внутрішнього службового розпорядку органу державної влади;
 
-231- Міщенко С.Г.
Бондик В.А.
У пункті 9 частини першої статті 9 слово «службового» змінити словом «трудового».
 
Відхилено   9) додержуватися правил внутрішнього службового розпорядку відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату;
 
    -232- Демчишен В.В.
Подгорний С.П.
Гордієнко С.В.
У пункті 9 частини першої статті 9 слова «органу державної влади» замінити словами «відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату».
 
Враховано    
    -233- Кармазін Ю.А.
В пункті 9 частини першої статті 9 слова «органу державної влади» замінити словами «державного органу».
 
Враховано    
121. 10) постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності.
 
-234- Демчишен В.В.
Подгорний С.П.
Гордієнко С.В.
У пункті 10 частини першої статті 9 виключити слово «постійно».
 
Враховано   10) підвищувати рівень своєї професійної компетентності.
 
    -235- Ветвицький Д.О.
Статтю 9 проекту доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Інші обов’язки державного службовця встановлюються законодавством і посадовими інструкціями».
 
Відхилено    
    -236- Каплієнко В.В.
П. 11 ч. 1 ст. 9 викласти у такій редакції:
«11) користуватися державною мовою під час виконання службових обов'язків».
 
Відхилено    
    -237- Каплієнко В.В.
П. 12 ч. 1 ст. 9 викласти у такій редакції:
«12) зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі під час виконання обов'язків державної служби, а також іншу інформацію, яка відповідно до законодавства не підлягає розголошенню».
 
Відхилено    
122. Стаття 10. Виконання державним службовцем доручень
 
-238- Логвиненко О.С.
У назві статті 10 після слова «доручень» доповнити словами: «наказів (розпоряджень)».
 
Відхилено   Стаття 12. Виконання державним службовцем доручень
 
    -239- Каплієнко В.В.
Назву статті 10 викласти в такій редакції:
«Стаття 10. Виконання державним службовцем наказів (доручень)»
 
Відхилено    
123. 1. Державні службовці під час виконання посадових обов'язків діють у межах повноважень, визначених законодавством та посадовими інструкціями.
 
-240- Ключковський Ю.Б.
У частині першій статті 10 слова «та посадовими інструкціями» замінити словами «та відповідно до посадових інструкцій».
 
Враховано   1. Державні службовці під час виконання посадових обов'язків діють у межах повноважень, визначених законодавством, та відповідно до посадових інструкцій.
 
124. 2. Доручення керівників усіх рівнів, надані у межах їх повноважень, є обов'язковими до виконання підлеглими державними службовцями, крім випадків, передбачених частиною третьою цієї статті.
 
-241- Ключковський Ю.Б.
Частину другу статті 10 доповнити на початку словом «Письмове».
 
Відхилено   2. Доручення керівників, надані в межах їх повноважень, є обов'язковими до виконання підлеглими державними службовцями.
 
    -242- Демчишен В.В.
У частині другій статті 10 слова «усіх рівнів» та «, крім випадків, передбачених частиною третьою цієї статті.» виключити.
 
Враховано    
    -243- Логвиненко О.С.
У частині 2 статті 10 після слова «доручення» доповнити словами «накази (розпорядження).
 
Відхилено    
    -244- Бірюк Л.В.
У статті 10 з урахуванням норм статті 19 Конституції України, згідно з якою ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, державний службовець повинен мати право не лише надавати письмове підтвердження, але й відмовитись від виконання доручення керівників, якщо є певні сумніви щодо його законності.
 
Відхилено    
    -245- Денькович І.В.
Статтю 10 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«3. Державні службовці патронатної служби виконують доручення щодо організаційного та іншого забезпечення діяльності посадових осіб, працівниками патронатної служби яких вони є (організація зустрічей, листування, підготовка аналітичних матеріалів, доповідей, виступів, відповідей на звернення громадян тощо)».
У зв’язку з цим у частині другій слово «третьою» замінити словом «четвертою», а частину третю вважати частиною четвертою.
 
Відхилено    
    -246- Каплієнко В.В.
Ч.2 ст. 10 викласти в такій редакції:
«Накази (доручення) керівників усіх рівнів, надані у межах їх повноважень, є обов'язковими до виконання підлеглими державними службовцями, крім випадків, передбачених частиною третьою цієї статті».
 
Відхилено    
125. 3. Державний службовець у разі виникнення в нього сумніву у законності наданого керівником доручення має право вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого зобов'язаний виконати таке доручення. У цьому випадку державний службовець звільняється від відповідальності, якщо доручення буде визнане незаконним у встановленому порядку, крім випадків виконання явно злочинного наказу.
 
-247- Міщенко С.Г.
У частині третій статті 10 після слів «вимагати його письмового підтвердження» додати «яке керівник зобов’язаний надати у триденний строк».
 
Відхилено   3. У разі виникнення сумніву щодо законності наданого керівником доручення державний службовець має право вимагати письмового підтвердження цього доручення, після отримання якого зобов'язаний його виконати. У такому випадку державний службовець звільняється від відповідальності, якщо доручення буде визнане незаконним у встановленому порядку, крім випадків виконання явно злочинного наказу.
 
    -248- Демчишен В.В.
Частину третю статті 10 викласти у такій редакції:
«У разі виникнення сумніву щодо законності наданого керівником доручення державний службовець має право вимагати письмового підтвердження цього доручення, після отримання якого зобов'язаний його виконати. У такому випадку державний службовець звільняється від відповідальності, якщо доручення буде визнане незаконним у встановленому порядку, крім випадків виконання явно злочинного наказу».
 
Враховано    
    -249- Ветвицький Д.О.
Абзац перший частини третьої статті 10 викласти у такій редакції:
«3. Державний службовець у разі виникнення в нього сумніву у законності наданого керівником доручення має право звернутися до відповідного керівника із заявою, в якій вимагати письмового підтвердження такого доручення. Керівник зобов’язаний протягом трьох днів з дня одержання зазначеної заяви письмово підтвердити або письмово скасувати відповідне доручення. У разі отримання письмового підтвердження наданого керівником доручення держаний службовець зобов’язаний його виконати і звільняється від відповідальності, якщо доручення буде визнане незаконним у встановленому порядку, крім випадків виконання явно злочинного наказу».
 
Відхилено    
    -250- Гриневецький С.Р.
Частину 3 статті 10 пропоную доповнити визначенням явно злочинного наказу.
 
Відхилено    
    -251- Ключковський Ю.Б.
Частину третю статті 10 викласти у такій редакції;
«3. Державний службовець звільняється від відповідальності за виконання доручення, якщо доручення буде визнане незаконним у встановленому порядку, крім випадків виконання явно злочинного наказу».
 
Враховано редакційно    
    -252- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 10 доповнити абзацами третім та четвертим наступного змісту:
«Керівник, який надав доручення на вимогу державного службовця, зобов’язаний невідкладно надати його письмове підтвердження, але не пізніше часу закінчення робочого дня в якому отримано відповідне доручення.
В разі ненадання керівником письмового підтвердження, висланого доручення у визначений абзацом другим частини третьої цієї статті строк, таке доручення вважається таким, що не надавалося.»
 
Відхилено    
    -253- Каплієнко В.В.
Абзац 1 ч.3 ст. 10 викласти в такій редакції:
«Державний службовець у разі виникнення в нього сумніву у законності наданого керівником наказу (доручення) має право вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого зобов'язаний виконати такий наказ (доручення). У цьому випадку державний службовець звільняється від відповідальності, якщо наказ (доручення) буде визнане незаконним у встановленому порядку, крім випадків виконання явно злочинного наказу (доручення)».
 
Відхилено    
126. Якщо державний службовець виконав незаконне доручення, не скориставшись правом вимоги його письмового підтвердження, він несе за це відповідальність згідно із законом.
 
-254- Хара В.Г.
З урахуванням норм ст.19 Конституції України державний службовець повинен мати право не лише надавати письмове підтвердження, але й відмовитись від виконання доручення керівників, якщо є певні сумніви щодо його законності.
 
Відхилено   Керівник у разі отримання вимоги державного службовця про надання письмового підтвердження доручення зобов’язаний письмово підтвердити або скасувати відповідне доручення.
 
    -255- Демчишен В.В.
Гордієнко С.В.
Подгорний С.П.
Другий абзац частини 3 статті 10 виключити.
 
Враховано    
    -256- Демчишен В.В.
Доповнити частину третю ст.10 новим абзацом третім такого змісту:
"Керівник у разі отримання вимоги державного службовця про надання письмового підтвердження доручення зобов’язаний письмово підтвердити або скасувати відповідне доручення."
 
Враховано    
    -257- Каплієнко В.В.
Абзац 2 ч.3 ст. 10 викласти в такій редакції:
«Якщо державний службовець виконав незаконний наказ (доручення), не скориставшись правом вимоги його письмового підтвердження, він несе за це відповідальність згідно із законом».
 
Відхилено    
    -258- Каплієнко В.В.
Ч.4 ст. 10 викласти в такій редакції:
«Видання або віддання явно злочинного наказу (доручення) тягне за собою відповідальність, передбачену законом».
 
Відхилено    
127. Стаття 11. Вимоги до політичної нейтральності та лояльності державного службовця
 
-259- Міщенко С.Г.
У назві статті 11 слова «та лояльності» виключити.
 
Враховано   Стаття 13. Вимоги до політичної нейтральності державного службовця
 
128. 1. Державний службовець у межах своїх повноважень повинен об'єктивно і неупереджено виконувати законні накази (доручення) осіб, які займають політичні посади і яким він підпорядкований, незалежно від партійної приналежності цих осіб та особистих політичних переконань державного службовця.
 
-260- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Частину першу статті 11 викласти у такій редакції:
"1. Державний службовець повинен неупереджено виконувати свої службові обов’язки незалежно від партійної приналежності та особистих політичних переконань.".
 
Враховано   1. Державний службовець повинен неупереджено виконувати свої службові обов’язки незалежно від партійної приналежності та особистих політичних переконань.
 
129. 2. Державний службовець не має права організовувати страйки та брати в них участь.
 
-261- Яворівський В.О.
Міщенко С.Г.
Карпук В.Г.
Гриневецький С.Р.
Мовчан П.М.
Круць М.Ф.
Боднар-Петровська О.Б.
Логвиненко О.С.
Част.2 ст.11 виключити.
 
Відхилено   2. Державний службовець не має права організовувати страйки та брати в них участь.
 
    -262- Кожем'якін А.А.
Бондик В.А.
У пункті 2 статті 11 виключити словосполучення такого змісту:
« …бути членом політичних партій …».
 
Враховано (виключено при прийняті за основу)   
    -263- Ключковський Ю.Б.
У частині другій статті 11 слова «бути членом політичних партій» виключити як неконституційне обмеження права (частина четверта статті 36 Конституції).
 
Враховано    
    -264- Кармазін Ю.А.
В частині другій статті 11 після слів «немає права» слова «бути членом політичних партій» замінити словами «займатися політичною діяльністю».
 
Враховано частково    
    -265- Коваль В.С.
Пункт 2 статті 11 викласти у наступній редакції: «Державний службовець під час виконання своїх службових обов’язків не має права організовувати страйки і брати в них участь».
 
Відхилено    
    -266- Чорноволенко О.В.
Частину другу статті 11 законопроекту викласти у такій редакції:
«2. Державний службовець повинен подбати, щоб його політична діяльність або участь у політичних чи публічних дебатах не шкодили впевненості громади або працедавців у його здатності виконувати свої обов'язки неупереджено й віддано».
 
Відхилено    
    -267- Каплієнко В.В.
П. 1 ч. 2 ст. 11 викласти в такій редакції:
«1. Державний службовець (за винятком помічника народного депутата) не має права бути членом політичних партій».
 
Відхилено    
    -268- Каплієнко В.В.
П. 2 ч. 2 ст. 11 викласти в такій редакції:
«2. Державні службовці не можуть організовувати та брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню державного органу».
 
Відхилено    
130. 3. Державному службовцю забороняється брати участь у передвиборній агітації, крім випадків його реєстрації кандидатом на виборну посаду.
 
-269- Демчишен В.В.
Чорноволенко О.В.
Карпук В.Г.
Бондик В.А.
Частину третю ст.11 вилучити. Змінити у зв’язку з цим нумерацію частин у статті.
 
Враховано      
    -270- Каплієнко В.В.
Ч. 3 ст. 11 викласти в такій редакції:
«Державному службовцю (за винятком помічника народного депутата) забороняється брати участь у передвиборній агітації, крім випадків його реєстрації кандидатом на виборну посаду».
 
Відхилено    
131. У разі реєстрації державного службовця кандидатом на пост Президента України, у народні депутати України, у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради, на посаду сільського, селищного, міського голови він повинен протягом двох тижнів з моменту реєстрації подати заяву про надання відпустки на період виборчого процесу.
 
-271- Гриневецький С.Р.
У абзаці 2 частини 3 статті 11 слова «протягом двох тижнів» виключити.
 
Враховано частково      
    -272- Ключковський Ю.Б.
Абзац другий частини третьої статті 11 виключити як неконституційне обмеження (Рішення КСУ № 1-рп/98 від 26 лютого 1998 року).
 
Враховано    
132. 4. Державний службовець під час виконання посадових обов'язків не має права демонструвати свої політичні погляди та вчиняти інші дії, що будь-яким чином можуть свідчити про його особливе ставлення до певних політичних партій.
 
-273- Гриневецький С.Р.
Частину 4 статті 11 виключити.
 
Враховано частково   3. Державний службовець під час виконання службових обов'язків не має права вчиняти дії, що демонструють його політичні погляди або свідчать про особливе ставлення до певних політичних партій.
 
    -274- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Частину 4 статті 11 викласти у такій редакції:
«Державний службовець під час виконання службових обов'язків не має права вчиняти дії, що демонструють його політичні погляди або свідчать про особливе ставлення до певних політичних партій.»
 
Враховано    
    -275- Чорноволенко О.В.
Частину четверту статті 11 законопроекту, викласти у такій редакції:
«4. Державний службовець під час виконання посадових обов'язків не має права демонструвати свої політичні погляди та вчиняти інші дії, що будь-яким чином можуть свідчити про його особливе ставлення до певних політичних партій а також не повинен дозволяти використовувати себе для цілей політичних партій».
 
Відхилено    
    -276- Каплієнко В.В.
Ч. 4 ст. 11 викласти в такій редакції:
«Державний службовець (за винятком помічника народного депутата України) під час виконання посадових обов'язків не має права демонструвати свої політичні погляди та вчиняти інші дії, що будь-яким чином можуть свідчити про його особливе ставлення до певних політичних сил, партій».
 
Відхилено    
133. Стаття 12. Гарантії реалізації права доступу до державної служби та прав державного службовця
 
-277- Хара В.Г.
Бірюк Л.В.
Не зважаючи на назву, стаття не містить жодних гарантій доступу до державної служби, а лише передбачає порядок оскарження рішень у разі відмови.
 
Враховано частково   Стаття 14. Захист права доступу до державної служби та прав державного службовця
 
    -278- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Боднар-Петровська О.Б.
У статті 12:
у назві слово «реалізації» вилучити;
слово «гарантії» замінити словом «захист»;
у тексті слово «заява» у всіх відмінках замінити словами «скарга (заява)» у відповідних відмінках.
 
Враховано    
134. 1. У разі порушення наданих цим Законом прав або виникнення перешкод у їх реалізації право подати керівникові державної служби в органі державної влади відповідну письмову заяву мають:
 
-279- Кармазін Ю.А.
В частині першій статті 12 після слів «подати керівникові» слова «державної служби в органі державної влади» замінити словами «державного органу».
 
Враховано частково   1. У разі порушення наданих цим Законом прав або виникнення перешкод у їх реалізації право подати керівнику державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті відповідну письмову скаргу (заяву) мають:
 
    -280- Демчишен В.В.
Подгорний С.П.
Подгорний С.П.
В частині першій статті 12 слова «органі державної влади» замінити словами «державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті».
 
Враховано    
135. 1) особи, які претендують на зайняття посад державної служби та бажають узяти участь у конкурсі на зайняття вакантних посад державної служби;
 
   1) особи, які претендують на зайняття посад державної служби та бажають взяти участь у конкурсі на зайняття вакантних посад державної служби;
 
136. 2) кандидати на посади державної служби, які взяли участь у конкурсі на зайняття вакантних посад державної служби;
 
   2) кандидати на посади державної служби, які взяли участь у конкурсі на зайняття вакантних посад державної служби;
 
137. 3) переможці конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби;
 
-281- Демчишен В.В.
Подгорний С.П.
Гордієнко С.В.
Пункт 3 частини 1 статті 12 виключити.
 
Враховано      
138. 4) державні службовці;
 
   3) державні службовці;
 
139. 5) особи, звільнені з посад державної служби.
 
   4) особи, звільнені з посад державної служби.
 
140. 2. Обгрунтована відповідь за заявою надається заявнику у письмовій формі протягом десяти календарних днів з моменту отримання та реєстрації заяви.
 
-282- Гриневецький С.Р.
У частині 2 статті 12 слова «десяти календарних днів» замінити словами «семи робочих днів».
 
Відхилено   2. Обґрунтована відповідь керівника державної служби державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату за скаргою (заявою) надається заявнику в письмовій формі протягом десяти календарних днів з дня реєстрації скарги (заяви).
 
    -283- Демчишен В.В.
Подгорний С.П.
Частину другу статті 12 викласти у такій редакції:
«2. Обґрунтована відповідь керівника державної служби державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату за скаргою (заявою) надається заявнику в письмовій формі протягом десяти календарних днів з дня реєстрації скарги (заяви).»
 
Враховано    
141. Особи, зазначені у частині першій цієї статті, мають право звернутися до спеціально уповноваженого державного органу з питань державної служби зі скаргою у разі неотримання в установлений строк обгрунтованої відповіді на свою заяву та отримати відповідь на таку скаргу протягом десяти календарних днів з моменту її отримання та реєстрації.
 
-284- Гордієнко С.В.
Абзац другий частини другої статті 12 викласти у такій редакції:
«Особи, зазначені у частині першій цієї статті, які оскаржують порушення наданих цим Законом прав допущені у системі органів виконавчої влади, в разі неотримання в установлений строк обгрунтованої відповіді на свою скаргу (заяву) мають право звернутися зі скаргою до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади ііз забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної служби, який зобов’язаний розглянути її та надати відповідь протягом десяти робочих днів з дня реєстрації такої скарги (заяви)».
 
Відхилено      
142. 3. Рішення керівника державної служби в органі державної влади за заявою особи, зазначеної в частині першій цієї статті, може бути протягом трьох днів з моменту отримання відповіді на таку заяву оскаржене до спеціально уповноваженого державного органу з питань державної служби.
 
-285- Прокопчук Ю.В.
Келестин В.В.
Частину 3 статті 12 викласти в такій редакції:
«Рішення керівника державної служби в державному органі за заявою особи, зазначеної в частині першій цієї статті, може бути протягом десяти днів з моменту отримання відповіді на таку заяву оскаржене до спеціально уповноваженого державного органу з питань державної служби.»
 
Враховано частково   3. Рішення керівника державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті за скаргою (заявою) особи, зазначеної в частині першій цієї статті, може бути оскаржене протягом десяти календарних днів з дня отримання відповіді на таку скаргу (заяву) до центрального органу виконавчої влади зі здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про державну службу.
 
    -286- Демчишен В.В.
Подгорний С.П.
Частину 3 статті 12 викласти у такій редакції:
«3. Рішення керівника державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті за скаргою (заявою) особи, зазначеної в частині першій цієї статті, може бути оскаржене протягом десяти календарних днів з дня отримання відповіді на таку скаргу (заяву) до центрального органу виконавчої влади зі здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про державну службу.»
 
Враховано (Назва відповідного центрального органу виконавчої влади в абзацах першому та другому частині 3 цієї статті визначається відповідно до результатів прийняття рішення стосовно положень статті 7)   
    -287- Гордієнко С.В.
Частину третю статті 12 викласти у такій редакції:
«3. Рішення керівника державної служби в державному органі, що належить до системи органів виконавчої влади, за скаргою (заявою) особи, зазначеної в частині першій цієї статті, може бути оскаржене протягом семи робочих днів з моменту отримання відповіді на таку скаргу (заяву) до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади ііз забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної служби.
У такому разі спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади ііз забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної служби проводить у встановленому порядку службове розслідування з метою встановлення факту порушення прав особи, наданих цим Законом, і вжиття відповідних заходів у межах повноважень».
 
Відхилено    
    -288- Кармазін Ю.А.
В частині третій статті 12 після слів «може бути протягом» слово «трьох» замінити словом «семи».
 
Враховано частково    
143. У такому випадку спеціально уповноважений орган з питань державної служби проводить у встановленому порядку службове розслідування з метою встановлення факту порушення прав особи, наданих цим Законом, або відсутності такого факту.
 
-289- Гриневецький С.Р.
У абзаці 2 частини 3 статті 12 пропонується обмежити термін проведення службового розслідування до 30 календарних днів.
 
Відхилено   У разі такого оскарження центральний орган виконавчої влади зі здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про державну службу проводить у встановленому законодавством порядку службове розслідування з метою встановлення факту порушення прав особи, наданих цим Законом, або відсутності такого факту і вжиття відповідних заходів у межах повноважень.
 
    -290- Демчишен В.В.
Абзац другий частини третьої статті 12 викласти у такій редакції:
«У разі такого оскарження центральний орган виконавчої влади зі здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про державну службу проводить у встановленому законодавством порядку службове розслідування з метою встановлення факту порушення прав особи, наданих цим Законом, або відсутності такого факту і вжиття відповідних заходів у межах повноважень.»
 
Враховано    
144. РОЗДІЛ ІV
 
   РОЗДІЛ ІV
 
145. ВСТУП НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ ТА ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
 
   ВСТУП НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ ТА ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
 
146. Глава 1. Загальні умови вступу на державну службу
 
   Глава 1. Загальні умови вступу на державну службу
 
147. Стаття 15. Право на державну службу та обмеження щодо вступу на державну службу
 
   Стаття 15. Право на державну службу та обмеження щодо вступу на державну службу
 
148. 1. Право на державну службу з урахуванням вимог щодо рівня професійної компетентності та обмежень, установлених цим Законом, мають повнолітні громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, що вільно володіють державною мовою.
 
-291- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 15 викласти в наступній редакції:
«Право на державну службу мають дієздатні громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту, вільно володіють державною мовою та відповідають вимогам, визначених в статті 16 цього Закону.»
 
Відхилено   1. Право на державну службу з урахуванням вимог щодо рівня професійної компетентності, напряму підготовки (спеціальності) та обмежень, установлених цим Законом, мають громадяни України, яким виповнилося 18 років, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, які вільно володіють державною мовою.
 
    -292- Демчишен В.В.
Подгорний С.П.
Гордієнко С.В.
Частину першу статті 15 після слів «професійної компетентності» доповнити словами «напряму підготовки (спеціальності)», а слова «повнолітні громадяни України» замінити словами «громадяни України, яким виповнилося 18 років».
 
Враховано    
    -293- Логвиненко О.С.
Частину 1 статті 15 викласти у наступній редакції :
«Право на державну службу мають громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір, або за іншою процедурою, передбаченою цим Законом».
 
Відхилено    
    -294- Косів М.В.
Статтю 15 викласти у такій редакції:
«Стаття 15. Право на державну службу та обмеження щодо вступу на державну службу
1. Право на державну службу мають повнолітні громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку, пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір та вільно володіють державною мовою.
2. Не можуть бути обраними або призначеними на посаду державної служби особи які:
1) визнані у встановленому порядку недієздатними;
2) мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
3) у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;
4) піддавалась адміністративному стягненню за вчинення корупційного правопорушення протягом року з дня, коли особа була піддана адміністративному стягненню за зазначене правопорушення;
5) мають громадянство іншої держави;
6) в інших випадках, встановлених законами України.
3. Особа, яка вступає на державну службу, зобов'язана до призначення на посаду державної служби позбавитися статусу підприємця, вийти зі складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств, організацій, спілок, об'єднань, кооперативів, що провадять підприємницьку діяльність, припинити виконання роботи за сумісництвом, крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту».
 
Відхилено    
149. 2. На державну службу не може вступити особа, яка:
 
   2. На державну службу не може вступити особа, яка:
 
150. 1) визнана в установленому законом порядку недієздатною або обмежено дієздатною;
 
-295- Демчишен В.В.
Пункт 1 частини другої ст.15 - викласти у такій редакції:
«за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;».
 
Враховано   1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 
151. 2) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 
   2) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 
152. 3) відповідно до судового рішення позбавлена права займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, та/або займати відповідні посади;
 
-296- Яворівський В.О.
Кожем'якін А.А.
Чорноволенко О.В.
Міщенко С.Г.
Пункт третій частини 2 статті 15 викласти у такій редакції:
"3) відповідно до вироку суду позбавлена права займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;".
 
Враховано частково   3) відповідно до вироку суду позбавлена права займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, або обіймати відповідні посади;
 
    -297- Демчишен В.В.
Бондик В.А.
Пункт 3 частини другої статті 15 викласти у такій редакції:
«відповідно до вироку суду позбавлена права займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, або обіймати відповідні посади;».
 
Враховано    
    -298- Бондик В.А.
У пункті 3 частини другої статті 15 словосполучення «та/або» змінити словосполученням «або».
 
Враховано    
    -299- Ветвицький Д.О.
У пункті 3 частини другої статті 15 проекту слова «відповідно до судового рішення» замінити словами «за вироком суду», слова «та/або» замінити словом «або».
 
Враховано частково    
    -300- Горбатюк А.О.
Пункт третій частини другої статті 15 проекту закону словосполучення «відповідно до судового рішення» замінити словами «за рішенням суду» .
 
Відхилено    
    -301- Кармазін Ю.А.
В пункті 3 частини другої статті 15 слова «відповідно до судового рішення» замінити словами «за рішенням суду», слова «та/або» замінити словом «або».
 
Враховано частково    
153. 4) піддавалась адміністративному стягненню за вчинення корупційного правопорушення – протягом року з дня, коли особа була піддана адміністративному стягненню за зазначене правопорушення;
 
-302- Міщенко С.Г.
Бондик В.А.
Мовчан П.М.
У Ст.15. Право на державну службу та обмеження щодо вступу на державну службу в Частині 2. Пункт 4 викласти в наступній редакції :
«4) піддавалась адміністративному стягненню за вчинення корупційного правопорушення – протягом року з дня набрання рішенням суду законної сили;».
 
Враховано   4) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 
    -303- Демчишен В.В.
Гордієнко С.В.
Подгорний С.П.
У пункті 4 частини другої ст.15 слова слова «вчинення корупційного правопорушення» замінити словами «корупційне правопорушення», а слова «з дня, коли особа була піддана адміністративному стягненню» замінити словами "з дня набрання законної сили відповідним рішенням суду».
 
Враховано    
    -304- Ветвицький Д.О.
У пункті 4 частини другої статті 15 слова «протягом року з дня, коли особа була піддана адміністративному стягненню за зазначене правопорушення» замінити словами «протягом року з дня набрання сили відповідним рішенням суду».
 
Враховано частково    
    -305- Горбатюк А.О.
Чорноволенко О.В.
Пункт четвертий частини другої статті 15 проекту закону викласти в такій редакції:
«піддавалася адміністративному стягненню за вчинення корупційного правопорушення протягом року з дня набрання рішенням суду законної сили».
 
Враховано частково    
    -306- Кармазін Ю.А.
Пункт 4 частини другої статті 15 викласти в наступній редакції:
«за рішенням суду притягалась до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення з дня набрання чинності якого не минув річний строк;»
 
Відхилено    
154. 5) має громадянство іншої держави.
 
-307- Мовчан П.М.
Частину 2. Ст.15. Право на державну службу та обмеження щодо вступу на державну службу доповнити пунктом 6) наступного змісту:
« 6) вільно не володіє державною мовою.»
 
Відхилено   5) має громадянство іншої держави.
 
    -308- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Гордієнко С.В.
Доповнити частину другу статті 15 новим пунктом такого змісту:
«6) досягла шістдесятип’ятирічного віку.».
 
Відхилено    
    -309- Бондик В.А.
У статті 15 після пункту 5 частини другої доповнити новим абзацом такого змісту:
«Обмеження щодо вступу на державну службу можуть встановлюватися іншими законами України».
 
Відхилено    
    -310- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 15 доповнити реченням наступного змісту:
«Перелік обставин, які виключають можливість вступу особи на державну службу, може бути визначений іншими Законами».
 
Відхилено    
155. 3. Не допускається прийняття на державну службу осіб, що будуть підпорядковані близьким особам.
 
-311- Демчишен В.В.
Подгорний С.П.
Гордієнко С.В.
Нетецька О.А.
Толстенко В.Л.
Абзац перший частини 3 статті 15 викласти у такій редакції:
«3. Не допускається призначення осіб на посади державної служби, на яких вони будуть безпосередньо підпорядковані близьким особам.».
 
Враховано   3. Не допускається призначення осіб на посади державної служби, на яких вони будуть безпосередньо підпорядковані близьким особам.
 
156. 4. Особа, яка вступає на державну службу, зобов'язана до призначення на посаду державної служби позбавитися статусу підприємця, вийти зі складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств, організацій, спілок, об'єднань, кооперативів, що провадять підприємницьку діяльність, припинити виконання роботи за сумісництвом, крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту.
 
-312- Демчишен В.В.
Частину четверту ст.15 викласти у такій редакції:
"4. Особа, яка вступає на державну службу, зобов'язана до призначення на посаду державної служби вийти зі складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі або територіальній громаді, та представляє інтереси держави або територіальної громади в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), припинити іншу оплачувану або підприємницьку діяльність, крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту.
На державного службовця поширюються інші вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Враховано   4. Особа, яка вступає на державну службу, зобов'язана до призначення на посаду державної служби вийти зі складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі або територіальній громаді, та представляє інтереси держави або територіальної громади в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), припинити іншу оплачувану або підприємницьку діяльність, крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту.
На державного службовця поширюються інші вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
 
    -313- Кожем'якін А.А.
Яворівський В.О.
Бондик В.А.
Круць М.Ф.
Логвиненко О.С.
У частині 4 статті 15 слова "припинити членство у політичній партії" – вилучити.
 
Враховано    
    -314- Ключковський Ю.Б.
Частину 4 ст.15 доповнити словами «передати в управління іншій особі належні їй підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом».
 
Відхилено    
    -315- Чорноволенко О.В.
Частину четверту статті 15 законопроекту викласти у такій редакції:
«4. Особа, яка вступає на державну службу, зобов'язана до призначення на посаду державної служби позбавитися статусу підприємця, вийти зі складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств, організацій, спілок, об'єднань, кооперативів, що провадять підприємницьку діяльність, припинити виконання роботи за сумісництвом, крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту».
 
Відхилено    
    -316- Гриневецький С.Р.
Частину 4 статті 15 доповнити новим реченням наступного змісту:
«Наказ про призначення державного службовця вступає в силу з моменту виконання, зазначених у згаданій частині умов.»
 
Відхилено    
    -317- Кармазін Ю.А.
Частину четверту статті 15 викласти в наступній редакції:
«До призначення особи на державну службу вона зобов’язана юридично припинити підприємницьку діяльність, вийти зі складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств, організацій, спілок, об'єднань, кооперативів, що проводять підприємницьку діяльність, припинити виконання роботи за сумісництвом, крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту.»
 
Відхилено    
    -318- Міщенко С.Г.
Статтю 15 доповнити новою частиною п’ятою наступного змісту:
«Обмеження щодо вступу на державну службу можуть встановлюватись іншими законами України».
 
Відхилено    
    -319- Косів М.В.
Доповнити проект Закону статтею такого змісту:
«Стаття...Декларування майнового стану і доходів державних службовців та осіб, які претендують на зайняття посади державної служби
1. Особа, яка претендує на зайняття посади державної служби з рангом від 6 по 9 подає за місцем майбутньої служби довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію). У декларації про майновий стан і доходи (податковій декларації) зазначаються відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, а також у додатку до податкової декларації зазначаються відомості стосовно членів сім'ї.
2. Особа, яка претендує на зайняття посади державної служби з рангом від 1 по 5 повинна зазначити в податковій декларації також відомості про належні їй та членам її сім'ї нерухоме та цінне рухоме майно, вклади в банках і цінні папери.
3. Декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) державним службовцем подається щорічно органу державної податкової служби за своєю податковою адресою».
 
Відхилено    
157. Стаття 16. Вимоги до рівня професійної компетентності особи, яка претендує на зайняття посади державної служби
 
-320- Демчишен В.В.
Статтю 16 викласти у такій редакції:
«Стаття 16. Вимоги до рівня професійної компетентності особи, яка претендує на зайняття посади державної служби
1. Особа, яка претендує на зайняття посади державної служби, якщо інше не передбачено законом, повинна відповідати таким мінімальним загальним вимогам до освітньо-кваліфікаційного рівня та досвіду роботи:
1) для посад підгрупи І-2 – повна вища освіта, стаж роботи не менше семи років, досвід роботи на керівних посадах або на посадах державної служби підгрупи І-3 чи ІІ-2 або на відповідних посадах в органах місцевого самоврядування не менше п’яти років;
2) для посад підгрупи І-3 – повна вища освіта, стаж роботи не менше семи років, досвід роботи на керівних посадах або на посадах державної служби підгрупи І-4 чи ІІ-3 або на відповідних посадах в органах місцевого самоврядування не менше п’яти років;
3) для посад підгрупи І-4 – повна вища освіта, стаж роботи не менше семи років, досвід роботи на керівних посадах або на посадах державної служби підгрупи ІІ-4 чи ІІІ-3 або на відповідних посадах в органах місцевого самоврядування не менше п’яти років;
4) для посад підгрупи ІІ-1 – повна вища освіта, стаж роботи не менше семи років, досвід роботи на керівних посадах або на посадах державної служби підгрупи ІІ-2 чи ІІІ-1 або на відповідних посадах в органах місцевого самоврядування не менше п’яти років;
5) для посад підгруп ІІ-2 – повна вища освіта, стаж роботи не менше семи років, досвід роботи на керівних посадах або на посадах державної служби підгрупи ІІ-3 чи ІІІ-2 або на відповідних посадах в органах місцевого самоврядування не менше п’яти років;
6) для посад підгрупи ІІ-3 – повна вища освіта, стаж роботи не менше п’яти років, досвід роботи на керівних посадах або на посадах державної служби підгрупи ІІ-4 чи ІІІ-3 або на відповідних посадах в органах місцевого самоврядування не менше трьох років;
7) для посад підгрупи ІІ-4 – повна вища освіта, стаж роботи не менше п’яти років, досвід роботи на керівних посадах або на посадах державної служби підгрупи ІІІ-4, ІV-2 чи V-4 або на відповідних посадах в органах місцевого самоврядування не менше трьох років;
8) для посад підгрупи ІІІ-1 – повна вища освіта, стаж роботи не менше п’яти років, досвід роботи на керівних посадах або на посадах державної служби підгрупи ІІІ-2, ІV-1 чи V-1 або на відповідних посадах в органах місцевого самоврядування не менше трьох років;
9) для посад підгрупи ІІІ-2 – повна вища освіта, стаж роботи не менше п’яти років, досвід роботи на керівних посадах або на посадах державної служби підгрупи ІІІ-3, ІV-2 чи V-2 або на відповідних посадах в органах місцевого самоврядування не менше трьох років;
10) для посад підгрупи ІІІ-3 – повна вища освіта, стаж роботи не менше п’яти років або досвід роботи на посадах державної служби підгрупи ІІІ-4, ІV-2 чи V-3 або на відповідних посадах в органах місцевого самоврядування не менше трьох років;
11) для посад підгрупи ІІІ-4 – повна вища освіта, стаж роботи не менше трьох років або досвід роботи на посадах державної служби чи посадах в органах місцевого самоврядування не менше одного року;
12) для посад підгрупи ІV-1 – повна вища освіта, стаж роботи не менше трьох років або досвід роботи на посадах державної служби чи посадах в органах місцевого самоврядування не менше двох років;
13) для посад підгрупи ІV-2, ІV-3, V-1 – повна вища освіта, стаж роботи не менше двох років або досвід роботи на посадах державної служби чи посадах в органах місцевого самоврядування не менше одного року;
14) для посад підгрупи V-2 – базова вища освіта;
15) для посад підгруп V-3, V-4 – неповна вища освіта.
2. Вимоги до рівня професійної компетентості осіб, які претендують на зайняття посад державної служби групи І-1, а також спеціальні вимоги до досвіду роботи, вимоги до напряму підготовки (отриманої особою спеціальності)
та інші вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби інших підгруп групи І, визначаються суб'єктом призначення на ці посади відповідно до затверджених ним профілів професійної компетентності посад, якщо інше не передбачено законом.
Спеціальні вимоги до досвіду роботи, вимоги до напряму підготовки (отриманої особою спеціальності)
та інші вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп ІІ, ІІІ, ІV і V, визначаються керівником державної служби у відповідному державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті в порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної служби.
3. Вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посади державного службовця, можуть переглядатися не частіше, ніж один раз на рік.»
 
Враховано   Стаття 16. Вимоги до рівня професійної компетентності особи, яка претендує на зайняття посади державної служби
 
158. 1. Особа, яка претендує на зайняття посади державної служби, якщо інше не визначено законом, повинна відповідати таким мінімальним загальним вимогам щодо рівня її професійної компетентності:
 
-321- Гриневецький С.Р.
Доповнити у абзаці 1 частини 1 статті 16 після слова «повинна» словами «як правило».
 
Відхилено   1. Особа, яка претендує на зайняття посади державної служби, якщо інше не передбачено законом, повинна відповідати таким мінімальним загальним вимогам до освітньо-кваліфікаційного рівня та досвіду роботи:
 
    -322- Кармазін Ю.А.
Абзац перший частини першої статті 16 викласти в наступній редакції та доповнити новим абзацом наступного змісту:
«Особа, яка претендує на зайняття посади державної служби, якщо інше не визначено законом, повинна відповідати мінімальним загальним вимогам, встановленим статтею п’ятнадцятою цього Закону.
Особа, яка претендує на зайняття посади державної служби має переважне право на її зайняття, якщо відповідає таким загальним вимогам щодо рівня її професійної компетентності:»
 
Відхилено    
159. 1) для посад підгрупи А2 – повна вища освіта, стаж роботи не менше восьми років, досвід роботи на керівних посадах або на посадах державної служби підгрупи А3 або Б2 не менше п'яти років;
 
-323- Подгорний С.П.
Гордієнко С.В.
У пунктах 1-10, 12-14, 16 частини першої статті 16 законопроекту перед словами «не менше» доповнити такими словами «або на відповідних посадах в органах місцевого самоврядування».
 
Враховано   1) для посад підгрупи І-2 – повна вища освіта, стаж роботи не менше семи років, досвід роботи на керівних посадах або на посадах державної служби підгрупи І-3 чи ІІ-2 або на відповідних посадах в органах місцевого самоврядування не менше п’яти років;
 
    -324- Ключковський Ю.Б.
У пункті 1 частини першої статті 16 виключити слова «на керівних посадах або».
 
Відхилено    
160. 2) для посад підгруп А3 – повна вища освіта, стаж роботи не менше семи років, досвід роботи на керівних посадах або на посадах державної служби підгрупи А4 або Б3 не менше чотирьох років;
 
   2) для посад підгрупи І-3 – повна вища освіта, стаж роботи не менше семи років, досвід роботи на керівних посадах або на посадах державної служби підгрупи І-4 чи ІІ-3 або на відповідних посадах в органах місцевого самоврядування не менше п’яти років;
 
161. 3) для посад підгруп А4 – повна вища освіта, стаж роботи не менше шести років, досвід роботи на керівних посадах або на посадах державної служби підгрупи Б4 не менше трьох років;
 
   3) для посад підгрупи І-4 – повна вища освіта, стаж роботи не менше семи років, досвід роботи на керівних посадах або на посадах державної служби підгрупи ІІ-4 чи ІІІ-3 або на відповідних посадах в органах місцевого самоврядування не менше п’яти років;
 
162. 4) для посад підгрупи Б1 – повна вища освіта, стаж роботи не менше семи років, досвід роботи на керівних посадах або на посадах державної служби підгрупи Б2 або В1 не менше чотирьох років;
 
   4) для посад підгрупи ІІ-1 – повна вища освіта, стаж роботи не менше семи років, досвід роботи на керівних посадах або на посадах державної служби підгрупи ІІ-2 чи ІІІ-1 або на відповідних посадах в органах місцевого самоврядування не менше п’яти років;
 
163. 5) для посад підгруп Б2 – повна вища освіта, стаж роботи не менше шести років, досвід роботи на керівних посадах або на посадах державної служби підгрупи Б3 або В2 не менше трьох років;
 
   5) для посад підгруп ІІ-2 – повна вища освіта, стаж роботи не менше семи років, досвід роботи на керівних посадах або на посадах державної служби підгрупи ІІ-3 чи ІІІ-2 або на відповідних посадах в органах місцевого самоврядування не менше п’яти років;
 
164. 6) для посад підгрупи Б3 – повна вища освіта, стаж роботи не менше п'яти років, досвід роботи на керівних посадах або на посадах державної служби підгрупи Б4 або В3 не менше двох років;
 
   6) для посад підгрупи ІІ-3 – повна вища освіта, стаж роботи не менше п’яти років, досвід роботи на керівних посадах або на посадах державної служби підгрупи ІІ-4 чи ІІІ-3 або на відповідних посадах в органах місцевого самоврядування не менше трьох років;
 
165. 7) для посад підгрупи Б4 – повна вища освіта, стаж роботи не менше чотирьох років, досвід роботи на керівних посадах або на посадах державної служби підгрупи Г4 або Д4 не менше одного року;
 
   7) для посад підгрупи ІІ-4 – повна вища освіта, стаж роботи не менше п’яти років, досвід роботи на керівних посадах або на посадах державної служби підгрупи ІІІ-4, ІV-2 чи V-4 або на відповідних посадах в органах місцевого самоврядування не менше трьох років;
 
166. 8) для посад підгрупи В1 – повна вища освіта, стаж роботи не менше п'яти років, досвід роботи на посадах державної служби підгрупи В2, Г1 або Д1 не менше двох років;
 
   8) для посад підгрупи ІІІ-1 – повна вища освіта, стаж роботи не менше п’яти років, досвід роботи на керівних посадах або на посадах державної служби підгрупи ІІІ-2, ІV-1 чи V-1 або на відповідних посадах в органах місцевого самоврядування не менше трьох років;
 
167. 9) для посад підгрупи В2 – повна вища освіта, стаж роботи не менше чотирьох років, досвід роботи на посадах державної служби підгрупи В3, Г2 або Д2 не менше одного року;
 
   9) для посад підгрупи ІІІ-2 – повна вища освіта, стаж роботи не менше п’яти років, досвід роботи на керівних посадах або на посадах державної служби підгрупи ІІІ-3, ІV-2 чи V-2 або на відповідних посадах в органах місцевого самоврядування не менше трьох років;
 
168. 10) для посад підгрупи В3 – повна вища освіта, стаж роботи не менше трьох років, досвід роботи на посадах державної служби підгрупи Г4 або Д3 не менше одного року;
 
   10) для посад підгрупи ІІІ-3 – повна вища освіта, стаж роботи не менше п’яти років або досвід роботи на посадах державної служби підгрупи ІІІ-4, ІV-2 чи V-3 або на відповідних посадах в органах місцевого самоврядування не менше трьох років;
 
169. 11) для посад підгрупи В4 – повна вища освіта, стаж роботи не менше двох років;
 
   11) для посад підгрупи ІІІ-4 – повна вища освіта, стаж роботи не менше трьох років або досвід роботи на посадах державної служби чи посадах в органах місцевого самоврядування не менше одного року;
 
170. 12) для посад підгрупи Г1 – повна вища освіта, стаж роботи не менше трьох років, досвід роботи на посадах державної служби підгрупи Г2 або Д1 не менше одного року;
 
   12) для посад підгрупи ІV-1 – повна вища освіта, стаж роботи не менше трьох років або досвід роботи на посадах державної служби чи посадах в органах місцевого самоврядування не менше двох років;
 
171. 13) для посад підгрупи Г2 – повна вища освіта, стаж роботи не менше двох років, досвід роботи на посадах державної служби підгрупи Г3 або Д2 не менше одного року;
 
   13) для посад підгрупи ІV-2, ІV-3, V-1– повна вища освіта, стаж роботи не менше двох років або досвід роботи на посадах державної служби чи посадах в органах місцевого самоврядування не менше одного року;
 
172. 14) для посад підгрупи Г3 – повна вища освіта, стаж роботи не менше двох років, досвід роботи на посадах державної служби підгрупи Г4 або Д3 не менше одного року;
 
      
173. 15) для посад підгрупи Г4 – базова вища освіта;
 
-325- Ключковський Ю.Б.
У пункті 15 статті 16 слово «базова» замінити словом «неповна».
 
Враховано частково      
174. 16) для посад підгрупи Д1 – повна вища освіта, стаж роботи не менше двох років, досвід роботи на посадах державної служби підгрупи Д2 або Г2 не менше одного року;
 
   14) для посад підгрупи V-2 – базова вища освіта;
 
175. 17) для посад підгрупи Д2 – повна вища освіта, стаж роботи не менше одного року;
 
   15) для посад підгруп V-3, V-4 – неповна вища освіта.
 
176. 18) для посад підгрупи Д3 – повна вища освіта;
 
      
177. 19) для посад підгрупи Д4 – базова вища освіта.
 
      
178. 2. Спеціальні вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття відповідних посад державної служби, якщо інше не визначено законом, затверджуються суб'єктом призначення на ці посади, крім вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посади керівника апарату, у порядку, визначеному спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби.
 
-326- Гордієнко С.В.
Подгорний С.П.
Статтю 16 законопроекту доповнити новою частиною третьою такого змісту:
«3. Конкретні вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад підгрупи Б1-Д1 визначаються відповідним органом державної влади в якому працює державний службовець».
 
Враховано частково   2. Вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби групи І-1, а також спеціальні вимоги до досвіду роботи, вимоги до напряму підготовки (отриманої особою спеціальності) та інші вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби інших підгруп групи І, визначаються суб'єктом призначення на ці посади відповідно до затверджених ним профілів професійної компетентності посад, якщо інше не передбачено законом.
Спеціальні вимоги до досвіду роботи, вимоги до напряму підготовки (отриманої особою спеціальності) та інші вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп ІІ, ІІІ, ІV і V, визначаються керівником державної служби у відповідному державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті в порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної служби.
3. Вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посади державного службовця, можуть переглядатися не частіше, ніж один раз на рік.
 
179. Стаття 17. Вступ на державну службу
 
   Стаття 17. Вступ на державну службу
 
180. 1. Вступ особи на державну службу здійснюється шляхом призначення:
 
   1. Вступ особи на державну службу здійснюється шляхом призначення:
 
181. 1) на посаду державної служби групи А – у порядку, визначеному Конституцією та законами України, без обов'язкового проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби. У разі коли рішення про проведення конкурсу приймає суб'єкт призначення, конкурс проводиться у порядку, визначеному спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби;
 
-327- Горбатюк А.О.
В пункті першому частини першої статті 17 після слів «визначеному Конституцією» доповнити словами «, цим та іншими законами України», що узгоджуватиметься з пунктом першим частини першої статті 25 законопроекту.
 
Відхилено   1) на посаду державної служби групи І – у порядку, визначеному Конституцією та законами України, без обов'язкового проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби;
 
    -328- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Пункт 1 частини першої статті 17 викласти у такій редакції:
«1) на посаду державної служби групи І – у порядку, визначеному Конституцією та законами України, без обов'язкового проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби;».
 
Враховано    
182. 2) на посаду державної служби груп Б, В, Г і Д – за результатами конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в порядку, визначеному цим Законом, якщо інше не передбачено законом.
 
-329- Нетецька О.А.
Толстенко В.Л.
У пункті другому частині першій статті 17 слова «інше не передбачено законом» замінити на «інший порядок призначення не передбачений законом та/або нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим.».
 
Відхилено   2) на посаду державної служби груп ІІ, ІІІ, ІV і V – за результатами конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в порядку, визначеному цим Законом, якщо інше не передбачено законом.
2. Призначення на посади державної служби, зазначені у частині третій статті 6 цього Закону, здійснюються без обов’язкового проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби.
 
    -330- Демчишен В.В.
Доповнити статтю 17 новою частиною такого змісту:
«2. Призначення на посади державної служби, зазначені у частині третій статті 6 цього Закону, здійснюються без обов’язкового проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби.».
 
Враховано    
183. Стаття 18. Присяга державного службовця
 
   Стаття 18. Присяга державного службовця
 
184. 1. Особа, призначена на посаду державної служби вперше, повинна публічно скласти присягу такого змісту:
 
-331- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 18 викласти в наступній редакції:
«Особа, призначена на посаду державної служби вперше, повинна перед керівництвом та колективом відповідного державного органу публічно скласти присягу такого змісту:
"Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити українському народові, неухильно додержуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, честь держави, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов'язки, не вчиняти дій, що порочать звання державного службовця та принижують авторитет держави".
 
Відхилено   1. Особа, призначена на посаду державної служби вперше, повинна скласти присягу такого змісту:
 
    -332- Демчишен В.В.
У частині першій статті 18 вилучити слово «публічно».
 
Враховано    
185. "Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити Українському народові, додержуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, честь держави, з гідністю нести високе звання державного службовця та сумлінно виконувати свої обов'язки".
 
-333- Демчишен В.В.
Доповнити статтю 18 перед словом «обов’язки» словом «службові».
 
Враховано   "Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити Українському народу, додержуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, честь держави, з гідністю нести високе звання державного службовця та сумлінно виконувати свої службові обов'язки".
 
186. 2. Державний службовець після публічного складення присяги підписує її текст та зазначає дату її складення. Підписаний текст присяги є складовою особової справи державного службовця.
 
-334- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Ключковський Ю.Б.
Частину другу ст.18 викласти у такій редакції:
«2. Особа, призначена на посаду державної служби вперше, виголошує присягу у присутності державних службовців самостійного структурного підрозділу, на посаду в якому її призначено, представників служби персоналу відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату та керівника державної служби у цьому органі або апараті чи уповноваженої ним особи, підписує текст присяги і зазначає дату її складення.
Підписаний текст присяги є складовою особової справи державного службовця. Про складення присяги робиться запис у трудовій книжці державного службовця.».
 
Враховано   2. Особа, призначена на посаду державної служби вперше, виголошує присягу у присутності державних службовців самостійного структурного підрозділу, на посаду в якому її призначено, представників служби персоналу відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату та керівника державної служби у цьому органі або апараті чи уповноваженої ним особи, підписує текст присяги і зазначає дату її складення.
 
187. Про складення присяги робиться запис у трудовій книжці державного службовця.
 
   Підписаний текст присяги є складовою особової справи державного службовця. Про складення присяги робиться запис у трудовій книжці державного службовця.
 
188. 3. У разі відмови особи від складення присяги державного службовця вона звільняється з посади державної служби.
 
-335- Гриневецький С.Р.
Частину 3 статті 18 викласти у наступні редакції:
«У разі відмови особи від складення присяги державного службовця, наказ про призначення на посаду не видається, а особа вважається такою, що не вступила до державної служби».
 
Відхилено   3. У разі відмови особи від складення присяги державного службовця, вона вважається такою, що відмовилась від зайняття посади державної служби, а акт про її призначення на посаду державної служби у зв’язку з цим скасовується суб’єктом призначення.
 
    -336- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Частину третю статті 18 викласти у такій редакції:
«3. У разі відмови особи від складення присяги державного службовця, вона вважається такою, що відмовилась від зайняття посади державної служби, а акт про її призначення на посаду державної служби у зв’язку з цим скасовується суб’єктом призначення.».
 
Враховано    
    -337- Ключковський Ю.Б.
Частину третю статті 18 викласти у такій редакції:
«3. У разі відмови особи від складення присяги державного службовця, вона вважається такою, що відмовилась від зайняття посади державної служби, а акт про її призначення на посаду державної служби у зв’язку з цим втрачає чинність.»
 
Відхилено    
    -338- Хара В.Г.
Бірюк Л.В.
Косів М.В.
Узгодити частину 3 статті 18 із статтею 19 законопроекту.
 
Відхилено    
189. Стаття 19. Початок службових відносин
 
-339- Міщенко С.Г.
Статтю 19 викласти в наступній редакції:
«Стаття 19. Етика поведінки державного службовця.
Державний службовець повинен додержуватись наступних етичних вимог:
виявляти повагу до честі і гідності людини і громадянина, до державних символів та держави;
добросовісно, сумлінно та відповідально виконувати свої посадові обов'язки;
дбайливо ставитись до державного майна та сприяти його раціональному використанню;
шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування;
керуватись принципом пріоритету прав і свобод людини та громадянина, визнавати, дотримуватись і захищати права, свободи та законні інтереси людини та громадянина, сприяти їх реалізації;
гідно поводити себе у конфліктних ситуаціях та запобігати їх виникненню;
не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця;
твердо протистояти будь-яким спробам незаконного впливу на свою професійну діяльність».
 
Відхилено   Стаття 19. Початок службових відносин
 
    -340- Косів М.В.
Статтю 19 виключити.
 
Відхилено    
190. 1. Службові відносини особи, яка вступає на державну службу вперше, розпочинаються з дати підписання тексту присяги, а в разі наступного призначення на посаду державної служби – з дати такого призначення.
 
-341- Горбатюк А.О.
У статті 19 термін «службові відносини» замінити на термін «публічно-правові відносини», що узгоджуватиметься з положеннями пункту 2 частини першої статті 1 законопроекту.
 
Відхилено   1. Службові відносини особи, яка вступає на державну службу вперше, розпочинаються з дня складення присяги, а в разі наступного призначення на посаду державної служби – з дня такого призначення.
 
    -342- Демчишен В.В.
Частину 1 ст.19 викласти у такій редакції:
«1. Службові відносини особи, яка вступає на державну службу вперше, розпочинаються з дня складення присяги, а в разі наступного призначення на посаду державної служби – з дня такого призначення.
 
Враховано    
191. Глава 2. Конкурс на зайняття вакантних посад державної служби
 
   Глава 2. Конкурс на зайняття вакантних посад державної служби
 
192. Стаття 20. Конкурсна комісія та порядок проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби
 
   Стаття 20. Конкурсна комісія та порядок проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби
 
193. 1. Конкурс на зайняття вакантних посад державної служби груп Б, В, Г і Д (далі – конкурс) проводить утворена керівником державної служби в органі державної влади конкурсна комісія у складі не менше п'яти осіб.
 
-343- Міщенко С.Г.
Частину першу статті 20 після слів «не менше п’яти осіб» доповнити словами «строком на п’ять років та діє на постійній основі без відриву її членів від виконання посадових обов’язків».
 
Відхилено   1. Конкурс на зайняття вакантних посад державної служби груп ІІ, ІІІ, ІV і V (далі – конкурс) проводить утворена керівником державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті конкурсна комісія у складі не менше п'яти осіб.
 
    -344- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
У частині першій статті 20 слова «органі державної влади» замінити словами «державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті».
 
Враховано    
    -345- В'язівський В.М.
Бірюк Л.В.
Хара В.Г.
Частину першу статті 20 після слів «у складі не менше п’яти осіб» доповнити словами «до складу якої включається представник профспілкової організації».
 
Відхилено    
194. 2. До складу конкурсної комісії можуть включатися державні службовці, у тому числі з інших органів державної влади, а також експерти з числа фахівців у відповідній сфері.
 
-346- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
У частині другій статті 20 слова «органів державної влади» замінити словами «державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим або їх апарату».
 
Враховано   2. До складу конкурсної комісії можуть включатися державні службовці, у тому числі з інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим або їх апарату, а також експерти з числа фахівців у відповідній сфері.
 
195. Особа, яка претендує на зайняття посади державної служби, а також близькі їй особи не можуть бути членами конкурсної комісії.
 
-347- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Абзац другий другої статті 20 виключити.
 
Враховано      
196. 3. Засідання конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від її складу.
 
-348- Ключковський Ю.Б.
В абзаці першому частини третьої статті 20 слово «правомочним» замінити словом «повноважним», а слова «не менш як дві третини» замінити словом «більше половини».
 
Враховано   3. Засідання конкурсної комісії є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.
 
197. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від її складу.
 
-349- Гордієнко С.В.
Подгорний С.П.
У другому абзаці частини третьої статті 20 слова «її складу» замінити словами «присутніх».
 
Відхилено   Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від її складу.
 
198. 4. Конкурс передбачає складення іспитів (тестування) та проведення співбесіди.
 
-350- Демчишен В.В.
Частину 4 ст.20 викласти у такій редакції:
«4. Конкурс передбачає складення іспитів (тестування) особою, яка претендує на зайняття посади державної служби, та проведення співбесіди з нею.»
 
Немає висновку   4. Конкурс передбачає складення іспитів (тестування) особою, яка претендує на зайняття посади державної служби, та проведення співбесіди з нею.
Керівник державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті затверджує програму іспиту (тести) 1 раз на 2 роки.
 
    -351- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Частину 4 ст.20 доповнити другим абзацем такого змісту:
«Керівник державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті затверджує програму іспиту (тести) 1 раз на 2 роки.»
 
Враховано    
199. Порядок проведення конкурсу визначається спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби.
 
-352- Гордієнко С.В.
Подгорний С.П.
У абзаці другому частини четвертої статті 20 законопроекту перед словом «Порядок» доповнити словом «Типовий», а слово «визначається» замінити словом «затверджується».
 
Враховано   5. Типовий порядок проведення конкурсу затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної служби.
 
    -353- Демчишен В.В.
У частині четвертій статті 20 слова «спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби.» замінити словами «спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної служби.».
 
Враховано    
200. Стаття 21. Оприлюднення інформації про вакантні посади державної служби та оголошення про проведення конкурсу
 
   Стаття 21. Оприлюднення інформації про вакантні посади державної служби та оголошення про проведення конкурсу
 
201. 1. Інформація про вакантні посади державної служби в органі державної влади оприлюднюється ним не рідше ніж один раз на місяць.
 
-354- Логвиненко О.С.
Частину 1 статті 21 викласти у наступній редакції:
«1. Інформація про вакантні посади державної служби в органі державної влади оприлюднюється шляхом розміщення оголошення про проведення конкурсу в приміщенні відповідного органу державної влади у визначеному для цього місці та на його офіційному веб-сайті не пізніше ніж через п’ять календарних днів з моменту відкриття вакансії та прийняття рішення про проведення конкурсу.
За рішенням керівника державної служби в органі державної влади оголошення про проведення конкурсу може бути опубліковане в засобах масової інформації».
 
Відхилено   1. Інформація про вакантні посади державної служби в державному органі або органі влади Автономної Республіки Крим та їх апараті оприлюднюється ними відповідно до закону та Типового порядку проведення конкурсу.
 
    -355- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Подгорний С.П.
Гордієнко С.В.
Частину 1 статті 21 викласти у такій редакції:
«1. Інформація про вакантні посади державної служби в державному органі або органі влади Автономної Республіки Крим та їх апараті оприлюднюється ним відповідно до закону та Типового порядку проведення конкурсу».
 
Враховано    
    -356- Каплієнко В.В.
Абзац 2 ч. 1 ст. 21 викласти у наступній редакції:
«Керівник державної служби в органі державної влади зобов'язаний оприлюднювати інформацію про вакантні посади державної служби в органі державної влади шляхом розміщення оголошення про проведення конкурсу на його офіційному веб-сайті, а також опублікування в офіційному друкованому виданні та розміщення на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого державного органу з питань державної служби не пізніше ніж у десятиденний строк з моменту відкриття вакансії».
 
Відхилено    
202. 2. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється у порядку, встановленому спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби.
 
-357- Шпенов Д.Ю.
Частину 2 статті 21 проекту викласти у такій редакції:
«2. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється у порядку, встановленому спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби. Оголошення про проведення конкурсу підлягає обов’язковому оприлюдненню у засобах масової інформації (в тому числі, на офіційному Інтернет сайті спеціально уповноваженого державного органу з питань державної служби).».
 
Відхилено   2. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється суб’єктом призначення відповідно до закону та Типового порядку проведення конкурсу.
 
    -358- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Гордієнко С.В.
У частині 2 статті 21 слова «у порядку, встановленому спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби» замінити словами «суб’єктом призначення відповідно до закону та Типового порядку проведення конкурсу».
 
Враховано    
    -359- Подгорний С.П.
Гордієнко С.В.
У частині другій статті 21 законопроекту замість слів «спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби» записати такі слова «керівником органу державної влади».
 
Враховано частково    
203. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється не пізніше ніж у місячний строк з дня виникнення вакансії.
 
-360- Логвиненко О.С.
Абзац другий частини 2 статті 21 виключити.
 
Враховано      
204. 3. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:
 
   3. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:
 
205. 1) найменування і місцезнаходження органу державної влади;
 
-361- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
У пункті 1 частини 3 статті 21 слова «органу державної влади» замінити словами «державного органу або органу влади Автономної Республіки Крим».
 
Враховано   1) найменування і місцезнаходження державного органу або органу влади Автономної Республіки Крим;
 
206. 2) назва та підгрупа посади державної служби;
 
   2) назва посади державної служби та підгрупа, до якої вона належить;
 
207. 3) посадові обов'язки;
 
   3) посадові обов'язки;
 
208. 4) умови оплати праці;
 
   4) умови оплати праці;
 
209. 5) вимоги до рівня професійної компетентності кандидата на посаду державної служби відповідно до профілю її професійної компетентності;
 
-362- Косів М.В.
Пункт п'ятий частини третьої статті 21 викласти у такій редакції:
«вимоги до кваліфікації кандидата на посаду державної служби відповідного рівня».
 
Враховано частково   5) вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки (спеціальності), досвіду роботи та інші вимоги до рівня професійної компетентності кандидата на посаду державної служби відповідно до профілю професійної компетентності цієї посади;
 
    -363- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Пункт п'ятий частини третьої статті 21 викласти у такій редакції:
«вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки (спеціальності), досвіду роботи та інші вимоги до рівня професійної компетентності кандидата на посаду державної служби відповідно до профілю професійної компетентності цієї посади;».
 
Враховано    
210. 8) інформація щодо строковості чи безстроковості призначення переможця конкурсу;
 
-364- Демчишен В.В.
Пункт 8 частини 3 статті 21 викласти у такій редакції:
«6) інформація щодо строковості чи безстроковості призначення на посаду державної служби».
Відповідно змінити нумерацію пунктів у даній частині.
 
Враховано   6) інформація щодо строковості чи безстроковості призначення на посаду державної служби;
 
211. 6) перелік необхідних документів та строк їх подання;
 
-365- Демчишен В.В.
Пункт 6 частини 3 статті 21 викласти у такій редакції:
«7) перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання;».
Відповідно змінити нумерацію пунктів у даній частині.
 
Немає висновку   7) перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання;
 
212. 7) дата і місце проведення конкурсу;
 
   8) дата і місце проведення конкурсу;
 
213. 9) прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.
 
   9) прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.
 
214. 4. Строк подання документів для участі у конкурсі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.
 
-366- Трофименко В.В.
У статті 21 частину 4 викласти у такій редакції:
«Строк подання документів для участі у конкурсі не може становити менше 30 та більше 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу».
 
Відхилено   4. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.
 
215. Стаття 22. Документи для участі у конкурсі
 
   Стаття 22. Документи для участі в конкурсі
 
216. 1. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає в установленому порядку до конкурсної комісії такі документи:
 
   1. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає в установленому порядку до конкурсної комісії такі документи:
 
217. 1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки, а також обробку та зберігання персональних даних;
 
-367- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Пункт 1 ст.22 викласти у такій редакції:
«1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», а також обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;»,
а пункт 2 цієї статті виключити, відповідно змінивши нумерацію наступних пунктів.
 
Враховано   1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», а також обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 
218. 2) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 
      
219. 3) копію документа про вищу освіту;
 
   2) копію документа про вищу освіту;
 
220. 4) особову картку встановленого зразка;
 
-368- Ключковський Ю.Б.
Пункт 4 частини першої статті 22 викласти у такій редакції:
«3) особову картку встановленого зразка та фотографії особи за розмірами та у кількості, встановленими Типовим порядком проведення конкурсу;»
 
Враховано   3) особову картку встановленого зразка та фотографії особи за розмірами та у кількості, встановленими Типовим порядком проведення конкурсу;
 
221. 5) копію довідки органу державної податкової служби про присвоєння ідентифікаційного номера, крім осіб, які відповідно до закону його не мають;
 
   4) копію довідки органу державної податкової служби про присвоєння ідентифікаційного номера, крім осіб, які відповідно до закону його не мають;
 
222. 6) відомості про майно, доходи і зобов'язання фінансового характеру (в тому числі за кордоном) за минулий рік;
 
-369- Горбатюк А.О.
Пункт шостий частини першої статті 22 законопроекту викласти у такій редакції:
«Довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію)».
 
Відхилено   5) декларацію про майно, доходи і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, встановленою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
    -370- Демчишен В.В.
Пункт 6 ст.22 викласти у такій редакції:
«5) декларацію про майно, доходи і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, за формою, встановленою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції;»
 
Враховано    
    -371- Ключковський Ю.Б.
Пункт 6 ст.22 викласти у такій редакції:
"6) декларація про майно, доходи і зобов'язання фінансового характеру за останній рік, щодо якого минув термін подання податкової звітності;".
 
Відхилено    
223. 7) копію трудової книжки;
 
-372- Кармазін Ю.А.
В частині першій статті 22 після пункту 7 доповнити пунктом 8 наступного змісту:
«автобіографічні відомості за формою, встановленою спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби;».
Пункт 8, відповідно, вважати пунктом 9.
 
Відхилено   6) копію трудової книжки.
 
224. 8) мотиваційний лист довільної форми, в якому обгрунтовуються мотиви вступу особи на державну службу.
 
-373- Каплієнко В.В.
П. 8 ч. 1 ст. 22 виключити.
 
Враховано   Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі перед його проведенням пред’являє паспорт громадянина України службі персоналу відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату.
2. Забороняється вимагати від особи, яка претендує на зайняття вакантної посади державної служби, документи, не передбачені цією статтею.
 
    -374- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Подгорний С.П.
Частину першу статті 22 доповнити новим аюзацем такого змісту:
«Особа, яка бажає взяти у часть у конкурсі перед його проведенням пред’являє паспорт громадянина України службі персоналу відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату.».
 
Враховано    
    -375- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Доповнити статтю 22 новою частиною 2 такого змісту:
«2. Забороняється вимагати від особи, яка претендує на зайняття вакантної посади державної служби, документи, не передбачені цією статтею.»
Відповідно змінити нумерацію наступних частин.
 
Враховано    
225. 2. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, крім зазначених у частині першій цієї статті.
 
   3. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, крім зазначених у частині першій цієї статті.
 
226. 3. Документи переможця конкурсу, зазначені у частині першій цієї статті, у разі призначення його на посаду державної служби стають складовою його особової справи.
 
-376- Кармазін Ю.А.
Статтю 22 доповнити частиною четвертою наступного змісту:
«Забороняєтсья вимагати від особи, яка претендує на вступ на державну службу документи, непередбачені цією статтею».
 
Враховано частково   4. Документи переможця конкурсу, зазначені в частині першій цієї статті, у разі призначення його на посаду державної служби стають складовою його особової справи.
 
227. Стаття 23. Результати конкурсу
 
   Стаття 23. Результати конкурсу
 
228. 1. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується присутніми на її засіданні членами, не пізніше трьох робочих днів після його проведення і зберігається в органі державної влади, в якому проводився конкурс, протягом п'яти років, а після закінчення зазначеного строку передається до архіву для зберігання.
 
-377- Кармазін Ю.А.
В частині першій статті 23 слова «органі державної влади» замінити словами «державному органі».
 
Враховано   1. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується присутніми на її засіданні членами комісії, не пізніше трьох робочих днів після його проведення і зберігається в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті, в яких проводився конкурс, протягом п'яти років, а після закінчення зазначеного строку передається до архіву для зберігання.
 
    -378- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
У частині 1 статті 23 слова «органі державної влади, в якому» замінити словами «державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті, в яких».
 
Враховано    
229. 2. Інформація про переможця конкурсу оприлюднюється не пізніше трьох робочих днів після підписання протоколу засідання конкурсної комісії у порядку, встановленому спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби.
 
-379- Гордієнко С.В.
Подгорний С.П.
У частині другій статті 23 законопроекту після слова «комісії» слова «у порядку, встановленому спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби» виключити.
 
Відхилено   2. Інформація про переможця конкурсу оприлюднюється не пізніше трьох робочих днів після підписання протоколу засідання конкурсної комісії відповідно до Типового порядку проведення конкурсу.
 
    -380- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Частину 2 статті 23 викласти у такій редакції: «Інформація про переможця конкурсу оприлюднюється не пізніше трьох робочих днів після підписання протоколу засідання конкурсної комісії відповідно до Типового порядку проведення конкурсу.».
 
Враховано    
230. 3. Витяг із протоколу засідання конкурсної комісії є складовою особової справи державного службовця, якого призначено на посаду державної служби за результатами відповідного конкурсу.
 
-381- Бондик В.А.
Статтю 23 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. За результатами конкурсу, перевага для призначення на посаду державної служби надається особі, яка має військове, спеціальне звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас».
 
Відхилено   3. Витяг із протоколу засідання конкурсної комісії є складовою особової справи державного службовця, якого призначено на посаду державної служби за результатами відповідного конкурсу.
 
231. Стаття 24. Повторний конкурс на зайняття вакантних посад державної служби
 
   Стаття 24. Повторний конкурс на зайняття вакантних посад державної служби
 
232. 1. Повторний конкурс на зайняття вакантних посад державної служби проводиться в разі:
 
   1. Повторний конкурс на зайняття вакантних посад державної служби проводиться в разі:
 
233. 1) виявлення порушень у проведенні конкурсу. У цьому випадку рішення конкурсної комісії скасовується посадовою особою, за рішенням якої було оголошено конкурс, а про проведення повторного конкурсу оголошується не пізніше десяти робочих днів з моменту скасування рішення конкурсної комісії;
 
-382- Горбатюк А.О.
У пункті 1 частини першої статті 24 законопроекту термін «посадовою особою, за рішенням якої було оголошено конкурс» замінити на термін «суб’єкт призначення», що узгоджуватиметься з пунктом четвертим частини першої цієї статті.
При цьому друге речення пункту 1 перенести до окремої частини 2.
 
Враховано   1) виявлення порушень у проведенні конкурсу;
 
    -383- Кармазін Ю.А.
В пункті 1 частини першої статті 24 після слів «у проведенні конкурсу» через кому доповнити словами «які не дають можливості встановити дійсного переможця».
 
Відхилено    
    -384- Кармазін Ю.А.
В пункті 1 частини першої статті 24 речення друге виключити.
 
Відхилено    
234. 2) якщо жоден з учасників конкурсу не пройшов конкурсний добір;
 
   2) якщо жоден з учасників конкурсу не пройшов конкурсний добір;
 
235. 3) відсутності заяв про участь у конкурсі;
 
   3) відсутності заяв про участь у конкурсі;
 
236. 4) подання заяви про участь у конкурсі однією особою. У випадку, якщо заяву про участь у повторному конкурсі знову подала одна особа, керівник державної служби в органі державної влади або суб'єкт призначення приймає рішення стосовно доцільності проведення конкурсу. У разі прийняття рішення про недоцільність проведення конкурсу особа, яка подала заяву про участь у повторному конкурсі, не звільняється від складення іспитів (тестування) та проходження співбесіди, за результатами яких приймається рішення про призначення особи на посаду державної служби;
 
-385- Кармазін Ю.А.
В пункті 4 частини першої статті 24 речення друге виключити.
 
Враховано частково   4) подання заяви про участь у конкурсі однією особою;
 
    -386- Демчишен В.В.
Пункт 4 частини першої статті 24 викласти у наступній редакції:
«подання заяви про участь у конкурсі однією особою;».
А друге і третє речення перенести до окремої частини 2 цієї статті.
 
Враховано    
237. 5) виявлення за результатами спеціальної перевірки обмежень щодо вступу на державну службу переможця конкурсу.
 
-387- Кармазін Ю.А.
Статтю 24 доповнити частиною другою та третьою наступного змісту:
«2. За наявності підстав, зазначених у частині першій цієї статті, посадова особа за рішенням якої було оголошено конкурс, за заявою членів конкурсної комісії, осіб які брали участь у конкурсі або з власної ініціативи скасовує таке рішення з одночасним оголошенням повторного конкурсу. Про прийняття такого рішення повідомляються учасники конкурсу та члени конкурсної комісії не пізніше дня наступного за днем прийняття такого рішення.
3. У випадку, якщо заяву про участь у повторному конкурсі подала одна особа, керівник державної служби в органі державної влади або суб'єкт призначення приймає рішення стосовно доцільності проведення конкурсу.
У разі прийняття рішення про недоцільність проведення конкурсу особа, яка подала заяву про участь у повторному конкурсі, не звільняється від складення іспитів (тестування) та проходження співбесіди за результатами яких приймається рішення про призначення особи на посаду державної служби;
У випадку, якщо заяву про участь у повторному конкурсі, який проводиться з підстав, передбачених пунктами другим та четвертим частини першої цієї статті, подала та ж особа, яка попередньо брала участь у конкурсі, така особа призначається на відповідну вакантну посаду державної служби без проведення повторного конкурсу.»
 
Враховано частково   5) виявлення за результатами спеціальної перевірки обмежень щодо вступу на державну службу переможця конкурсу.
2. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини першої цієї статті, рішення конкурсної комісії скасовується суб’єктом призначення, а про проведення повторного конкурсу оголошується не пізніше десяти робочих днів з дня скасування рішення конкурсної комісії.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини першої цієї статті, якщо заяву про участь у повторному конкурсі знову подала одна особа, суб'єкт призначення приймає рішення про доцільність проведення конкурсу.
У разі прийняття рішення про недоцільність проведення конкурсу особа, яка подала заяву про участь у повторному конкурсі, складає іспити (тести) та проходить співбесіду, за результатами яких приймається рішення про її призначення або відмову у призначенні на посаду державної служби.
 
    -388- Демчишен В.В.
Доповнити статтю 24, виключивши відповідні положення у пунктах 1 і 4, частиною 2 такого змісту:
«2. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини першої цієї статті, рішення конкурсної комісії скасовується суб’єктом призначення, а про проведення повторного конкурсу оголошується не пізніше десяти робочих днів з дня скасування рішення конкурсної комісії.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини першої цієї статті, якщо заяву про участь у повторному конкурсі знову подала одна особа, суб'єкт призначення приймає рішення доцільність проведення конкурсу.
У разі прийняття рішення про недоцільність проведення конкурсу особа, яка подала заяву про участь у повторному конкурсі, складає іспити (тести) та проходить співбесіду, за результатами яких приймається рішення про її призначення або відмову у призначенні на посаду державної служби.»
 
Враховано    
238. Глава 3. Призначення на посаду державної служби
 
   Глава 3. Призначення на посаду державної служби
 
239. Стаття 25. Порядок призначення на посаду державної служби
 
   Стаття 25. Порядок призначення на посаду державної служби
 
240. 1. Рішення про призначення приймається після проведення спеціальної перевірки:
 
-389- Подгорний С.П.
Гордієнко С.В.
У частині першій статті 25 законопроекту останні слова «після проведення спеціальної перевірки» виключити.
 
Враховано   1. Рішення про призначення приймається:
 
241. 1) на посаду державної служби групи А – суб'єктом призначення, визначеним Конституцією та законами України у порядку, передбаченому Конституцією України, цим та іншими законами України;
 
   1) на посаду державної служби групи І – суб'єктом призначення, визначеним Конституцією та законами України у порядку, передбаченому Конституцією України, цим та іншими законами України;
 
242. 2) на посаду державної служби груп Б, В, Г і Д – керівником державної служби в органі державної влади за результатами конкурсу не пізніше 30 календарних днів після оприлюднення інформації про його переможця, якщо інше не передбачено законом.
 
-390- Демчишен В.В.
Пункт другий частини першої статті 25 викласти у редакції:
«2) на посаду державної служби груп ІІ, ІІІ, ІV і V – керівником державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим та їх апараті за результатами конкурсу не пізніше 30 календарних днів після оприлюднення інформації про його переможця, на підставі протоколу засідання конкурсної комісії, якщо інше не передбачено законом.»
 
Враховано   2) на посаду державної служби груп ІІ, ІІІ, ІV і V – керівником державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим та їх апараті за результатами конкурсу не пізніше 30 календарних днів після оприлюднення інформації про його переможця, на підставі протоколу засідання конкурсної комісії, якщо інше не передбачено законом.
2. У разі проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» рішення про призначення або відмову у призначенні на посаду державної служби приймається після проведення такої перевірки в межах строку, визначеного в частині першій цієї статті.
 
    -391- Нетецька О.А.
Толстенко В.Л.
У пункті другому частині першій статті 25 доповнити після «інше не передбачено законом» словами «та/або нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим.».
 
Відхилено    
    -392- Кармазін Ю.А.
В пункті другому частини першої статті 25 після слів «не пізніше» цифру «30» замінити цифрою «10».
 
Відхилено    
    -393- Демчишен В.В.
Статтю 25 доповнити після першої частини новою частиною такого змісту:
«2. У разі проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» рішення про призначення або відмову у призначенні на посаду державної служби приймається після проведення такої перевірки, в межах строку, визначеному в частині першій цієї статті».
У зв’язку з цим частину другу цієї статті вважати частиною третьою.
 
Враховано    
243. 2. У день призначення особи на посаду державної служби служба персоналу в органі державної влади зобов'язана ознайомити державного службовця з правилами внутрішнього службового розпорядку органу державної влади, посадовою інструкцією та вручити йому службове посвідчення.
 
-394- Бондик В.А.
Міщенко С.Г.
У частині другій статті 25 слова «правилами внутрішнього службового розпорядку» змінити словами «правилами внутрішнього трудового розпорядку».
 
Відхилено   3. Служба персоналу в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті у день призначення особи на посаду державної служби зобов'язана організувати складення присяги державного службовця, який вперше вступає на державну службу, ознайомити його під розписку з правилами внутрішнього службового розпорядку та посадовою інструкцією.
 
    -395- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Частину 2 статті 25 викласти у такій редакції:
«2. Служба персоналу в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті у день призначення особи на посаду державної служби зобов'язана організувати складення присяги державного службовця, який вперше вступає на державну службу, ознайомити його під розписку з правилами внутрішнього службового розпорядку та посадовою інструкцією.»
 
Враховано    
    -396- Гриневецький С.Р.
У частині 2 статті 25 пропонується виключити слова «та вручити йому службове посвідчення».
 
Враховано    
    -397- Кармазін Ю.А.
В частині другій статті 25 після слів «орагнів державної влади зобов’язана» доповнити словами «організувати складення присяги державного службовця, який вперше вступає на державну службу,»; замінити слова «органі державної влади» словами «державні органи».
 
Враховано    
    -398- Гордієнко С.В.
Подгорний С.П.
Доповнити статтю 25 законопроекту новою частиною третьою такого змісту:
«3. З державним службовцем, який досяг пенсійного віку, за рішенням керівника державної служби у цьому органі державної влади може укладатися строковий трудовий договір».
 
Відхилено    
244. Стаття 26. Випробування при призначенні на посаду державної служби
 
   Стаття 26. Випробування при призначенні на посаду державної служби
 
245. 1. При призначенні на посаду державної служби груп Б, В, Г і Д може бути передбачено випробування державного службовця з метою визначення відповідності рівня його професійної компетентності посадовим обов'язкам на відповідній посаді. Строк випробування встановлюється від 60 до 120 календарних днів.
 
-399- Ключковський Ю.Б.
Частину першу статті 26 викласти у такій редакції:
«1. При призначенні на посаду державної служби груп ІІ, ІІІ, ІV і V за пропозицією конкурсної комісії, зазначеною у відповідному протоколі її засідання, суб’єктом призначення може бути встановлено випробування з метою підтвердження відповідності рівня професійної компетентності державного службовця вимогам на відповідній посаді державної служби. Строк випробування встановлюється від 60 до 120 календарних днів».
 
Враховано редакційно   1. При призначенні на посаду державної служби груп ІІ, ІІІ, ІV і V за пропозицією конкурсної комісії, зазначеною у відповідному протоколі її засідання, суб’єктом призначення може бути встановлено випробування з метою підтвердження відповідності рівня професійної компетентності державного службовця вимогам на відповідній посаді державної служби. Строк випробування встановлюється від 60 до 120 календарних днів.
У разі незгоди особи з рішенням щодо встановлення випробування вона вважається такою, що відмовилась від посади державної служби.
 
    -400- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Ключковський Ю.Б.
Частину першу ст.26 викласти у такій редакції:
«При призначенні на посаду державної служби груп ІІ, ІІІ, ІV і V за пропозицією конкурсної комісії, зазначеної у відповідному протоколі її засідання, суб’єктом призначення може бути встановлено випробування державного службовця з метою підтвердження відповідності рівня його професійної компетентності профілю професійної компетентності відповідної посади державної служби. Строк випробування встановлюється від 60 до 120 календарних днів.
У разі незгоди особи з рішенням щодо встановлення випробування вона вважається такою, що відмовилась від посади державної служби.».
 
Враховано    
    -401- Нетецька О.А.
Толстенко В.Л.
В частині першій статті 26 перше речення, після слів «державної служби груп Б, В, Г і Д» доповнити словами «керівником державної служби»; у другому реченні - після слова «встановлюється» доповнити словами «керівником державної служби».
 
Враховано частково    
    -402- Кармазін Ю.А.
У реченні другому частини першої статті 26 після слів «випробовування встановлюється від» слова та цифри «60 до 120» замінити словами та цифрами «30 до 60».
 
Відхилено    
    -403- Косів М.В.
Частину першу статті 26 викласти у такій редакції:
«При прийнятті на державну службу може встановлюватися випробування терміном від одного до шести місяців».
 
Відхилено    
246. 2. У період випробування на державного службовця поширюється дія цього Закону та інших актів законодавства про державну службу.
 
-404- Демчишен В.В.
Частину другу статті 26 вилучити.
 
Враховано      
247. 3. До строку випробування не зараховуються період тимчасової непрацездатності державного службовця, період складення заліків та іспитів, час підготовки і захисту дипломного проекту, інших робіт, передбачених навчальною програмою, та інші періоди, коли державний службовець фактично не виконував посадових обов'язків.
 
-405- Гриневецький С.Р.
Частини 3, 4 та 5 стаття 26 необхідно привести у відповідність до КЗпПУ.
 
Відхилено   2. Якщо державний службовець у період випробування був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у додатковій відпустці у зв’язку з навчанням або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість робочих днів, протягом яких він фактично не виконував посадових обов'язків.
 
    -406- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Частину третю статті 26 викласти у такій редакції:
«2. Якщо державний службовець у період випробування був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуваванням у додатковій відпустці у зв’язку з навчанням або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість робочих днів, протягом яких він фактично не виконував посадових обов'язків.»
 
Враховано    
    -407- Ключковський Ю.Б.
Частину третю статті 26 після слів «інші періоди» доповнити словами і знаками « (крім вихідних та святкових днів)».
 
Враховано редакційно    
    -408- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 26 викласти в наступній редакції:
«Якщо державний службовець в період випробування у зв’язку з відсутністю фактично не виконував своїх посадових обов’язків з причин тимчасової непрацездатності або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів протягом яких він був відсутній.»
 
Враховано частково    
248. 4. Керівник державної служби в органі державної влади має право звільнити державного службовця з посади державної служби до закінчення строку випробування у разі виявлення невідповідності рівня його професійної компетентності посадовим обов'язкам на відповідній посаді, попередивши його про це у письмовій формі не пізніше ніж за сім календарних днів із зазначенням підстав для визнання державного службовця таким, що не пройшов випробування.
 
-409- Кармазін Ю.А.
В частинах четвертій та п’ятій статті 26 слова «органі державної влади» замінити словами «державному органі».
 
Враховано частково   3. Суб’єкт призначення має право звільнити державного службовця з посади державної служби до закінчення строку випробування на підставі пункту 4 частини першої статті 41 цього Закону.
У цьому разі суб’єкт призначення попереджає державного службовця про звільнення у письмовій формі не пізніше ніж за сім календарних днів із зазначенням підстав визнання його таким, що не пройшов випробування.
 
    -410- Демчишен В.В.
Частину четверту ст.26 викласти у такій редакції:
«3. Суб’єкт призначення має право звільнити державного службовця з посади державної служби до закінчення строку випробування на підставі пункту 4 частини першої статті 41 цього Закону.
У цьому разі суб’єкт призначення попереджає державного службовця про звільнення у письмовій формі не пізніше ніж за сім календарних днів із зазначенням підстав визнання його таким, що не пройшов випробування.»
 
Враховано    
249. 5. До закінчення строку випробування державний службовець має право звільнитися за власним бажанням, попередивши про це керівника державної служби в органі державної влади у письмовій формі не пізніше ніж за 14 календарних днів.
 
-411- Кармазін Ю.А.
В частині п’ятій статті 26 після слів «у письмовій формі не пізніше, ніж за» цифру «14» замінити цифрою «7».
 
Відхилено      
    -412- Демчишен В.В.
Частину п’яту ст.26 вилучити, а частину шосту цієї статті викласти у такій редакції:
«4. У разі якщо строк випробування закінчився, а державного службовця не було ознайомлено з наказом про звільнення з посади державної служби, він вважається такми що пройшов випробування».
 
Враховано    
250. 6. У разі коли строк випробування закінчився, а державний службовець продовжує займати посаду державної служби, він вважається таким, що пройшов випробування.
 
-413- Косів М.В.
Частину 6 ст. 26 виключити.
 
Відхилено   4. У разі якщо строк випробування закінчився, а державного службовця не було ознайомлено з наказом про звільнення з посади державної служби, він вважається таким, що пройшов випробування.
 
251. Глава 4. Проходження державної служби
 
   Глава 4. Проходження державної служби
 
252. Стаття 27. Ранги державних службовців
 
   Стаття 27. Ранги державних службовців
 
253. 1. Установлюється дев'ять рангів державних службовців. Порядок присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями визначаються спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби.
 
-414- Ветвицький Д.О.
У частині першій статті 27 слова «спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби» замінити словами «Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   1. Установлюється дев'ять рангів державних службовців. Порядок присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
    -415- Демчишен В.В.
У частині першій ст.27:
- слова "спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
- після слів «між рангами державних службовців і» доповнити друге речення слова «рангами посадових осіб місцевого самоврядування».
 
Враховано    
254. 2. Присвоюються такі ранги:
 
-416- Нетецька О.А.
Толстенко В.Л.
Частину другу статті 27 викласти в наступній редакції:
«2. Присвоюються такі ранги:
державним службовцям, які займають посади державної служби підгрупи А1, А3 – 1 ранг;
державним службовцям, які займають посади державної служби підгруп А2, Б1, Б3 – 1, 2 ранг;
державним службовцям, які займають посади державної служби підгрупи А4, – 1, 2, 3 ранг;
державним службовцям, які займають посади державної служби підгруп А5, Б2, В3, В1, – 2, 3, 4 ранг;
державним службовцям, які займають посади державної служби підгруп Б4, В2, Г3, Г1, – 3, 4, 5 ранг;
державним службовцям, які займають посади державної служби підгруп Б5, В4, Г2, Д3, Д1, – 4, 5, 6 ранг;
державним службовцям, які займають посади державної служби підгруп В5, Г4, Д2, – 5, 6, 7 ранг;
державним службовцям, які займають посади державної служби підгруп Г5, Д4, – 6, 7, 8 ранг;
державним службовцям, які займають посади державної служби підгрупи Д5, – 7, 8, 9 ранг.»
 
Відхилено   2. Присвоюються такі ранги:
 
    -417- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 27 викласти в наступній редакції:
«Державним службовцям в залежності від тривалості стажу перебування на державній службі та результатів роботи (крім виборних посад) присвоюються з першого по десятий ранг державного службовця.
Кожний наступний ранг присвоюється державному службовцю через кожні успішно відпрацьовані ним три роки на посаді державної служби. За особливі досягнення та високі результати в роботі ранг державному службовцю може бути присвоєно позачергово.»
 
Відхилено    
255. державним службовцям, які займають посади державної служби підгрупи А1, – 1 ранг;
 
-418- Демчишен В.В.
Абзац другий частини другої статті 27 викласти у такій редакції:
«державним службовцям, які займають посади державної служби підгрупи І-1 – 1 ранг;».
 
Враховано   державним службовцям, які займають посади державної служби підгрупи І-1, – 1ранг;
 
256. державним службовцям, які займають посади державної служби підгруп А2, Б1, – 1, 2 ранг;
 
   державним службовцям, які займають посади державної служби підгруп І-2, ІІ-1, – 1, 2 ранг;
 
257. державним службовцям, які займають посади державної служби підгрупи А3, – 1, 2, 3 ранг;
 
   державним службовцям, які займають посади державної служби підгрупи І-3, – 1, 2, 3 ранг;
 
258. державним службовцям, які займають посади державної служби підгруп А4, Б2, В1, – 2, 3, 4 ранг;
 
   державним службовцям, які займають посади державної служби підгруп І-4, ІІ-2, ІІІ-1, – 2, 3, 4 ранг;
 
259. державним службовцям, які займають посади державної служби підгруп Б3, В2, Г1, – 3, 4, 5 ранг;
 
   державним службовцям, які займають посади державної служби підгруп ІІ-3, ІІІ-2, ІV-1, – 3, 4, 5 ранг;
 
260. державним службовцям, які займають посади державної служби підгруп Б4, В3, Г2, Д1, – 4, 5, 6 ранг;
 
   державним службовцям, які займають посади державної служби підгруп ІІ-4, ІІІ-3, ІV-2, V-1, – 4, 5, 6 ранг;
 
261. державним службовцям, які займають посади державної служби підгруп В4, Г3, Д2, – 5, 6, 7 ранг;
 
   державним службовцям, які займають посади державної служби підгруп ІІІ-4, ІV-3, V-2, – 5, 6, 7 ранг;
 
262. державним службовцям, які займають посади державної служби підгруп Г4, Д3, – 6, 7, 8 ранг;
 
-419- Демчишен В.В.
В абзаці дев’ятому частини другої ст.27 виключити цифри «ІV-4».
 
Враховано   державним службовцям, які займають посади державної служби підгруп V-3, – 6, 7, 8 ранг;
 
263. державним службовцям, які займають посади державної служби підгрупи Д4, – 7, 8, 9 ранг.
 
   державним службовцям, які займають посади державної служби підгрупи V-4, – 7, 8, 9 ранг.
 
264. 3. Президент України присвоює 1 і 2 ранги державних службовців.
 
-420- Демчишен В.В.
Частину третю ст.27 викласти у такій редакції:
«3. Ранги державним службовцям присвоює суб'єкт призначення, крім випадків, передбачених законом.
Президент України присвоює 1 ранг державного службовця.»
 
Враховано   3. Ранги державним службовцям присвоює суб'єкт призначення, крім випадків, передбачених законом.
Президент України присвоює 1 ранг державного службовця.
 
265. Інші ранги державним службовцям, які займають посади державної служби групи А, присвоюються суб'єктом призначення, а державним службовцям, які займають посади державної служби груп Б, В, Г і Д,– керівником державної служби в органі державної влади, якщо інше не передбачено законом.
 
      
266. 4. Ранги державних службовців присвоюються одночасно з призначенням на посаду державної служби (у разі встановлення строку випробування – після його закінчення).
 
-421- Гриневецький С.Р.
У частині 4 статті 27 слова «після його закінчення» замінити словами «відповідний ранг державного службовця присвоюється після його закінчення у разі у разі переходу до вищої категорії або першого вступу на державну службу».
 
Відхилено   4. Ранги державних службовців присвоюються одночасно з призначенням на посаду державної служби, а у разі встановлення випробування – після закінчення його строку.
 
    -422- Кармазін Ю.А.
Частину четверту статті 27 викласти в наступній редакції:
«Перший, другий та третій ранг державного службовця присвоюється Президентом України виключно особам, які займають посади державної служби, що відносяться до підгруп А1,А2,А3,Б1.
Інші ранги державним службовцям присвоюються суб'єктом призначення або керівником державної служби в державному органі, якщо інше не передбачено законом.
 
Враховано частково    
267. 5. У разі переходу на посаду державної служби нижчої категорії або у межах однієї категорії, а також у разі звільнення з державної служби та наступного повернення на неї за державним службовцем зберігається присвоєний йому ранг.
 
-423- Толстенко В.Л.
В частині п’ятій статті 27 слова «У разі переходу на посаду державної служби нижчої категорії або у межах однієї категорії» замінити словами «У разі переходу на посаду державної служби іншої групи або у межах однієї групи до іншої підгрупи».
 
Враховано частково   5. У разі призначення на посаду державної служби підгрупи, якій відповідає нижчий ранг, за державним службовцем зберігається раніше присвоєний йому ранг.
 
    -424- Демчишен В.В.
Частину п’яту ст.27 викласти у такій редакції:
"5. У разі призначення на посаду державної служби підгрупи, якій відповідає нижчий ранг, за державним службовцем зберігається раніше присвоєний йому ранг.".
 
Враховано    
    -425- Кармазін Ю.А.
Частину п’яту та шосту статті 27 викласти в наступній редакції:
« 5. У разі переходу на посаду державної служби нижчого рівня, а також, у разі звільнення з державної служби та наступного повернення на неї за державним службовцем зберігається присвоєний йому ранг.
Державний службовець може бути позбавлений рангу лише за рішенням суду.
6. Особі, яка вперше призначається на посаду державної служби присвоюється найнижчий ранг державної служби».
 
Враховано частково    
268. 6. Державному службовцю, який вперше призначається на посаду державної служби, присвоюється найнижчий ранг у межах відповідної підгрупи посад державної служби.
 
-426- Трофименко В.В.
У статті 27 частину 6 викласти у такій редакції:
«Державному службовцю, який вперше призначається на посаду державної служби, присвоюється ранг згідно його кваліфікації та результатів конкурсу у межах відповідної підгрупи посад державної служби».
 
Відхилено   6. Державному службовцю, який вперше призначається на посаду державної служби, присвоюється найнижчий ранг у межах відповідної підгрупи посад державної служби.
7. Черговий ранг у межах відповідної підгрупи посад державної служби присвоюється державному службовцю через кожні два роки з урахуванням оцінювання результатів його службової діяльності.
Протягом строку застосування дисциплінарного стягнення, а також протягом шести місяців з дня отримання державним службовцем негативної оцінки результатів службової діяльності черговий ранг державному службовцю не присвоюється. Ці періоди не зараховуються до строку, зазначеного в абзаці першому цієї частини.
8. За особливі досягнення або за виконання особливо відповідальних завдань державному службовцю може достроково присвоюватися черговий ранг у межах відповідної підгрупи посад. Дострокове присвоєння чергового рангу може здійснюватися не раніше ніж через рік після присвоєння попереднього рангу.
9. В особовій справі та трудовій книжці державного службовця робиться запис про присвоєння та зміну рангу державного службовця.
 
    -427- Демчишен В.В.
Доповнити статтю 27 частинами сьомою-десятою такого змісту:
"7. Черговий ранг у межах відповідної підгрупи посад державної служби присвоюється державному службовцю через кожні два роки з урахуванням оцінювання результатів його службової діяльності.
Протягом строку застосування дисциплінарного стягнення, а також протягом шести місяців з дня отримання державним службовцем негативної оцінки результатів службової діяльності черговий ранг державному службовцю не присвоюється. Ці періоди не зараховуються до строку, зазначеного в абзаці першому цієї частини.
8. За особливі досягнення або за виконання особливо відповідальних завдань державному службовцю може достроково присвоюватися черговий ранг у межах відповідної підгрупи посад. Дострокове присвоєння може здійснюватися не раніше ніж через рік після присвоєння попереднього рангу.
9. В особовій справі та трудовій книжці державного службовця робиться запис про присвоєння та зміну рангу державного службовця.".
 
Враховано    
269. Стаття 34. Правила внутрішнього службового розпорядку
 
-428- Бондик В.А.
Назву статті 34 викласти в такій редакції:
«Стаття 34. Правила внутрішнього трудового розпорядку».
 
Відхилено   Стаття 28. Правила внутрішнього службового розпорядку
 
    -429- Міщенко С.Г.
У статті 34 та далі по тексту законопроекту слова «службового розпорядку» замінити на «трудового розпорядку» у відповідних відмінках.
 
Відхилено    
    -430- Шпенов Д.Ю.
В назві та тексті статті 34 проекту словосполучення «правила внутрішнього службового розпорядку» замінити на «правила внутрішнього трудового розпорядку».
 
Відхилено    
270. 1. Правила внутрішнього службового розпорядку органу державної влади затверджуються керівником державної служби в органі державної влади.
 
-431- Бондик В.А.
У частині першій - другій статті 34 словосполучення «правила внутрішнього службового розпорядку» змінити словами «правила внутрішнього трудового розпорядку».
 
Відхилено   1. Правила внутрішнього службового розпорядку в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті затверджуються керівником державної служби цього органу або його апарату за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації у разі її наявності.
 
    -432- Демчишен В.В.
Гордієнко С.В.
Частину першу статті 34 викласти у такій редакції:
«1. Правила внутрішнього службового розпорядку в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті затверджуються керівником державної служби цього органу або його апарату за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації у разі її наявності».
 
Враховано    
    -433- В'язівський В.М.
Баранов В.О.
У статті 34 пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Правила внутрішнього службового розпорядку органу державної влади затверджуються керівником державної служби в органі державної влади та погоджуються з відповідним профспілковою організацією.»
 
Враховано редакційно    
    -434- Кармазін Ю.А.
В частині першій статті 34 слова «органів державної влади» замінити словами «державному органі».
 
Враховано    
    -435- Хара В.Г.
Бірюк Л.В.
Частину першу статті 34 після слів «державної влади» доповнити словами «за погодженням з відповідною профспілковою організацією».
 
Враховано    
271. Примірні правила внутрішнього службового розпорядку визначаються спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби.
 
-436- Ветвицький Д.О.
У другому абзаці частини другої статті 34 слово «примірні» замінити словом «модельні».
 
Враховано частково   2. Типові правила внутрішнього службового розпорядку затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної служби.
 
    -437- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Другий абзац частини другої статті 34 викласти у такій редакції:
«2. Типові правила внутрішнього службового розпорядку затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної служби..»
Відповідно змінити нумерацію наступних частин.
 
Враховано    
    -438- Каплієнко В.В.
Абзац 2 ч. 2 ст. 34 викласти в такій редакції:
«Керівник державної служби в органі державної влади повинен під час прийняття на службу державних службовців ознайомити їх під розписку з правилами внутрішнього службового розпорядку та забезпечити можливість ознайомлення з правилами в будь-який час».
 
Відхилено    
272. 2. Правила внутрішнього службового розпорядку доводяться до відома всіх державних службовців під розписку.
 
-439- Каплієнко В.В.
Абзац 1 ч. 2 ст. 34 викласти в такій редакції:
«Правила внутрішнього службового розпорядку набирають чинності наступного робочого дня після їх затвердження, якщо в правилах не передбачено більш пізній строк набрання ними чинності. Правила внутрішнього службового розпорядку доводяться до відома всіх державних службовців під розписку».
 
Відхилено   3. Правила внутрішнього службового розпорядку доводяться до відома всіх державних службовців під розписку.
4. Правилами внутрішнього службового розпорядку в державному органі або органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті визначаються:
1) час початку та закінчення щоденної роботи та перерви для відпочинку державного службовця;
2) умови і порядок перебування державного службовця в державному органі або органі влади Автономної Республіки Крим та їх апараті у вихідні, святкові та неробочі дні, а також після закінчення робочого часу;
3) порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень із службових питань;
4) загальні інструкції з охорони праці та протипожежної безпеки;
5) порядок повідомлення державним службовцем про відсутність на службі;
6) порядок прийняття та передачі справ і майна державним службовцем;
7) інші положення, які не суперечать цьому Закону та іншим актам законодавства з питань державної служби.
 
    -440- Каплієнко В.В.
Ч. 1 ст. 34 викласти в такій редакції:
«Правила внутрішнього службового розпорядку органу державної влади затверджуються керівником державної служби в органі державної влади не більш як на два роки.
Правилами внутрішнього службового розпорядку органу державної влади визначаються:
1) початок та кінець робочого часу державного службовця;
2) перерви, що надаються для відпочинку та прийняття їжі;
3) умови і порядок перебування державного службовця в органі державної влади у вихідні, святкові та неробочі дні, а також після закінчення робочого часу;
4) порядок доведення до відома державного службовця розпоряджень із службових питань;
5) час та місце видачі заробітної плати;
6) загальні інструкції з охорони праці та протипожежної безпеки;
7) загальні правила поведінки в органі державної влади;
8) порядок повідомлення про відсутність на службі;
9) інші положення, які не суперечать цьому Закону та іншим актам законодавства з питань державної служби».
 
Враховано редакційно    
273. Стаття 33. Оцінювання результатів службової діяльності державного службовця
 
   Стаття 29. Оцінювання результатів службової діяльності державного службовця
 
274. 1. Для визначення якості виконання поставлених завдань, результативності та ефективності служби, а також з метою планування кар’єри, виявлення потреб у професійному навчанні проводиться оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.
 
-441- Демчишен В.В.
Текст статті 33 викласти у такій редакції:
«1. Для визначення якості виконання посадових обовязків, результативності та ефективності служби, а також з метою планування кар’єри, виявлення потреб у підвищенні рівня професійної компетентності проводиться оцінювання результатів службової діяльності державного службовця.
Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби групи ІІ, ІІІ, ІV, V (далі – оцінювання) здійснюється щороку безпосереднім керівником державного службовця. Реєстр.картка №14) цього Закону.
4. Отримання державним службовцем відмінної оцінки результатів його службової діяльності є підставою для його щорічного преміювання відповідно до абзацу третього частини першої статті 47 цього Закону.
5. Типовий порядок оцінювання результатів службової діяльності державних службовців затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної служби.
6. Положення цієї статті не застосовуються до державних службовців, посади яких зазначені у частині третій статті 6 цього Закону.»
 
Враховано   1. Для визначення якості виконання посадових обов’язків, результативності та ефективності служби, а також з метою планування кар’єри, виявлення потреб у підвищенні рівня професійної компетентності проводиться оцінювання результатів службової діяльності державного службовця.
 
275. Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби групи Б, В, Г, проводиться щороку, а результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби групи Д, – двічі на рік.
 
-442- Гордієнко С.В.
Подгорний С.П.
Абзаци другий та третій частини першої статті 33 законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Для визначення якості виконання поставлених завдань, результативності та ефективності служби, а також з метою планування кар’єри, виявлення потреб у професійному навчанні проводиться оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.
Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби групи Б, В, Г, Д, здійснюється щороку безпосереднім керівником державного службовця за погодженням з керівником відповідного самостійного структурного підрозділу».
 
Враховано   Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби групи ІІ, ІІІ, ІV, V (далі – оцінювання) здійснюється щороку безпосереднім керівником державного службовця.
 
    -443- Логвиненко О.С.
Горбатюк А.О.
Касянюк О.Р.
Павленко Е.І.
Каплієнко В.В.
Абзац другий частини 1 статті 33 викласти в наступній редакції:
«Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби групи Б, В, Г, Д, проводиться щороку.»
 
Враховано частково    
    -444- Шпенов Д.Ю.
Частину 1 статті 33 проекту доповнити абзацом 3 такого змісту:
«Оцінювання результатів службової діяльності проводиться за комплексною методикою, шляхом урахування належного виконання посадових обов’язків, виконання наказів та доручень керівництва, а також врахування результату тестування на знання нормативних актів, які необхідні для роботи на відповідній посаді.».
 
Враховано частково    
276. Оцінювання результатів службової діяльності проводиться з урахуванням виконання наказів та доручень.
 
-445- Міщенко С.Г.
Абзац четвертий частини першої статті 33 після слів «виконання наказів та доручень» доповнити словами «додержання ним принципів державної служби та вимог етики поведінки державного службовця, належного виконання посадових обов’язків».
 
Відхилено      
    -446- Боднар-Петровська О.Б.
Абзац четвертий частини першої статті 33 виключити.
 
Враховано    
277. Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби груп Б, В, Г, Д, здійснюється безпосереднім керівником державного службовця за погодженням з керівником безпосереднього керівника державного службовця.
 
-447- В'язівський В.М.
Абзац 4 частини 1 статті 33 викласти в такій редакції:
«Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби груп Б, В, Г, Д, здійснюється комісією, до складу якої включається представник профспілкової організації.
Результати оцінювання фіксуються у письмовому висновку, який підписується членами комісії. Державний службовець ознайомлюється з висновком протягом трьох календарних днів під розписку.»
 
Відхилено      
    -448- Хара В.Г.
Бірюк Л.В.
В абзаці четвертому частини першої статті 33 слова «здійснюється безпосереднім керівником державного службовця за погодженням з керівником безпосереднього керівника державного службовця» замінити словами «здійснюється комісією, до складу якої включається представник профспілкової організації».
 
Відхилено    
278. Результати оцінювання фіксуються у письмовому висновку, який підписується безпосереднім керівником державного службовця та керівником безпосереднього керівника державного службовця. Державний службовець ознайомлюється з висновком протягом трьох календарних днів під розписку.
 
-449- Баранов В.О.
Абзац 4 пункту 1 статті 33 викласти в такій редакції:
«Результати оцінювання фіксуються у письмовому висновку, який підписується членами комісії. Державний службовець ознайомлюється з висновком протягом трьох календарних днів під розписку безпосереднім керівником державного службовця та керівником безпосереднього керівника державного службовця. Державний службовець ознайомлюється з висновком протягом трьох календарних днів під розписку.»
 
Відхилено   Результати оцінювання підписує безпосередній керівник державного службовця та передає йому не пізніше п’яти робочих днів для ознайомлення під розписку. Затвердження результатів оцінювання здійснюється керівником відповідного самостійного структурного підрозділу.
 
    -450- Боднар-Петровська О.Б.
Гордієнко С.В.
Абзац п’ятий пункту 1 статті 33 викласти в такій редакції:
«Результати оцінювання підписує безпосередній керівник державного службовця та передає йому не пізніше п’яти робочих днів для ознайомлення під розписку. Затвердження результатів оцінювання здійснюється керівником відповідного самостійного структурного підрозділу.»
 
Враховано    
    -451- Бірюк Л.В.
Хара В.Г.
Абзац п’ятий частини першої статті 33 викласти у такій редакції:
«Результати оцінювання фіксуються у письмовому висновку, який підписується членами комісії. Державний службовець має бути ознайомлений з висновком протягом трьох календарних днів під розписку».
 
Відхилено    
279. 2. Висновок за результатами оцінювання службової діяльності державних службовців може містити негативну (таку, що не відповідає очікуванням від державного службовця), позитивну (така, що відповідає очікуванням від державного службовця) або відмінну (така, що істотно вища за очікування від державного службовця) оцінку.
 
-452- Баранов В.О.
В'язівський В.М.
Пункт 2 статті 33 викласти в такій редакції:
«Висновок за результатами оцінювання службової діяльності державних службовців може містити негативну, позитивну або відмінну оцінку та її обґрунтування.»
 
Враховано редакційно   2. Результати оцінювання можуть містити негативну, позитивну або відмінну оцінку та її обґрунтування.
 
    -453- Бірюк Л.В.
Хара В.Г.
Частину другу статті 33 виключити.
 
Відхилено    
280. 3. У разі отримання негативної оцінки результатів службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби груп Б, В, Г, Д, керівник державної служби в органі державної влади повинен визначити потребу у заходах для поліпшення його службової діяльності. Наступне оцінювання службової діяльності державного службовця проводиться через три місяці і в разі повторної негативної оцінки державний службовець звільняється з державної служби.
 
-454- Павленко Е.І.
В частині 3 статті 33 слова «через три місяці» замінити «через півроку».
 
Враховано частково   3. У разі отримання державним службовцем негативної оцінки результатів службової діяльності керівник державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті за пропозицією керівника відповідного самостійного структурного підрозділу визначає заходи для удосконалення його службової діяльності. Наступне оцінювання проводиться через шість місяців, і у разі повторної негативної оцінки державний службовець підлягає звільненню на підставі пункту 3 частини першої статті 41 цього Закону.
 
    -455- Горбатюк А.О.
Касянюк О.Р.
Подгорний С.П.
У частині третій статті 33 слова "три місяці" замінити словами "шість місяців".
 
Враховано    
281. Висновок, що містить негативну оцінку результатів службової діяльності, може бути оскаржений протягом десяти календарних днів з моменту ознайомлення з ним державного службовця, який займає посаду державної служби груп Б, В, Г, Д, у порядку, передбаченому статтею 12 цього Закону.
 
-456- Гриневецький С.Р.
У абзаці 2 частини 3 статті 33 слова «десяти календарних днів» замінити словами «десяти робочих днів».
 
Враховано   Реєстр.картка №14) цього Закону.
 
    -457- Гордієнко С.В.
Абзац другий частини третьої статті 33 викласти в такій редакції: «Реєстр.картка №14) цього Закону, а для системи органів виконавчої влади – статтею 14 цього Закону».
 
Відхилено    
282. 4. Отримання державним службовцем відмінної оцінки результатів його службової діяльності за рішенням керівника державної служби в органі державної влади може мати наслідком заохочення.
 
-458- Кармазін Ю.А.
В частині четвертій статті 33 слова «органу державної влади» замінити словами «державному органі», слова «може мати» замінити словом «має».
 
Враховано частково   4. Отримання державним службовцем відмінної оцінки результатів його службової діяльності є підставою для його щорічного преміювання відповідно до абзацу третього частини першої статті 47 цього Закону.
 
    -459- Боднар-Петровська О.Б.
У частині 4 статті 33 слова «органі державної влади» замінити словами «державному органі, органі влади Автономної Республіки крим або їх апараті».
 
Враховано    
    -460- Гордієнко С.В.
Частину 4 ст.33 викласти у такій редакції:
«4. Отримання державним службовцем відмінної або позитивної оцінки результатів його службової діяльності є підставою для його щорічного преміювання.»
 
Відхилено    
283. 5. Порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців визначається спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби.
 
-461- Боднар-Петровська О.Б.
Частину 5 статті 33 перед словом «Порядок» доповнити словом «Типовий».
 
Враховано   5. Типовий порядок оцінювання результатів службової діяльності державних службовців затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної служби.
 
    -462- Гордієнко С.В.
Частину п’яту статті 33 викласти в такій редакції:
«5. Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців здійснюється в порядку, визначеному суб’єктом призначення.
Типовий порядок оцінювання результатів службової діяльності державних службовців визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади ііз забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної служби».
 
Відхилено    
284. 6. Державні службовці, які двічі підряд отримали відмінну оцінку за підсумками оцінювання результатів службової діяльності, можуть подавати заявку на участь у спеціальній програмі індивідуального розвитку, що включає додаткове професійне навчання.
 
-463- Шпенов Д.Ю.
Частину 6 статті 33 проекту викласти у такій редакції:
«6. Державні службовці, які двічі підряд отримали відмінну оцінку за підсумками оцінювання результатів службової діяльності, мають підстави, за умови існування такої можливості, для кар’єрного росту, а також можуть подавати заявку на участь у спеціальній програмі індивідуального розвитку, що включає додаткове професійне навчання.».
 
Відхилено   6. Положення цієї статті не застосовуються до державних службовців, посади яких зазначені у частині третій статті 6 цього Закону.
 
    -464- Подгорний С.П.
Гордієнко С.В.
Частини шосту та сьому статті 33 законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -465- Каплієнко В.В.
Абзац 2 ч. 6 ст. 33 викласти в такій редакції:
«До індивідуальної програми навчання державного службовця може включатися перепідготовка, підвищення кваліфікації, стажування та самоосвіта».
 
Відхилено    
285. 7. Порядок добору державних службовців для участі у спеціальній програмі індивідуального розвитку та порядок формування програми додаткового професійного навчання визначаються спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби.
 
      
286. Стаття 36. Професійне навчання державного службовця
 
-466- Колесніченко В.В.
Пінчук А.П.
Статтю 36 викласти в такій редакції:
«Стаття 36. Професійне навчання державного службовця
1. Професійне навчання державного службовця - це процес підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у закладах, ліцензованих на надання освітніх послуг у галузі «державне управління», які орієнтовані на формування у державних службовців специфічних знань, умінь і навиків, управлінської майстерності і компетентностей в сфері надання публічних послуг.
2. Надання освітніх послуг в галузі «державне управління» забезпечується системою навчальних закладів, методичний супровід якої організується головним вищим навчальним закладом, який має спеціальний статус, утворюється і підзвітний Президенту України – Національною академією державного управління при Президентові України.
3. Професійне навчання державного службовця проводиться за кошти державного бюджету, місцевих бюджетів, юридичних та фізичних осіб, а також за рахунок міжнародної технічної допомоги.
4. Для осіб, які вперше приймають присягу державного службовця має бути передбачене підвищення кваліфікації за професійною програмою в перший рік роботи, а в подальшому підвищення кваліфікації організується не рідше одного разу в п’ять років, для чого в кошторисі витрат органу державної влади передбачається окрема стаття витрат.
5. Потреба у професійній підготовці державного службовця визначається керівником органу державної влади за результатами оцінювання його службової діяльності та з урахуванням перспективних завдань у сфері управління.
6. Порядок організації професійного навчання державних службовців визначається окремим законом.».
 
Враховано частково   Стаття 30. Підвищення рівня професійної компетентності державного службовця
 
    -467- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Статтю 36 вважати статтею 30, а її назву викласти у такій редакції:
«Підвищення рівня професійної компетентності державного службовця».
 
Враховано    
287. 1. Професійне навчання державного службовця – це підвищення рівня його професійної компетентності, що проводиться з метою систематичного оновлення професійних знань, набуття та вдосконалення практичних умінь і навичок, необхідних для виконання посадових обов'язків, у тому числі мовної підготовки, і є обов'язковою складовою проходження державної служби.
 
-468- Мовчан П.М.
Частину 1 п.1. ст.36. викласти в наступній редакції:
«1. Професійне навчання державного службовця – це підвищення рівня його професійної компетентності, що проводиться з метою систематичного оновлення професійних знань, набуття та вдосконалення практичних умінь і навичок, необхідних для виконання посадових обов‘язків та рівня володіння державною мовою.
Професійне навчання державного службовця є обов’язковою складовою проходження державної служби.»
 
Відхилено      
    -469- Каплієнко В.В.
Абзац 1 ч. 1 ст. 36 виключити (перенести у ст. 1).
 
Враховано частково    
    -470- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Абзац 1 частини першої ст. 36 виключити, виклавши цю частину у такій редакції:
«1. Підвищення рівня професійної компетентності державного службовця проводиться за кошти державного бюджету та інших джерел, не заборонених законом, у формі професійних програм, спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, стажування, інших заходів у порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної служби, а також шляхом навчання у відповідних вищих навчальних закладах відповідно до законодавства з питань вищої освіти.».
Відповідно вилучити частину четверту статті 36.
 
Враховано    
    -471- Ващук К.Т.
Текст статті 36 викласти у такій редакції:
«1. Професійне навчання державного службовця це процес підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у закладах, ліцензованих на надання освітніх послуг у галузі «Державне управління, які орієнтовані на формування у державних службовців специфічних знань, умінь і навичок управлінської майстерності і компетентностей у сфері надання публічних послуг.
Методичне забезпечення системи навчальних закладів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців здійснює головний вищий навчальний заклад із спеціальним статусом, який утворюється Президентом України і йому підзвітний.
Професійне навчання державного службовця проводиться за кошти державного бюджету, місцевих бюджетів, юридичних та фізичних осіб, а також за рахунок міжнародної технічної допомоги.
2. Підвищення кваліфікації за професійною програмою має здійснюватися на протязі першого року роботи для осіб, що вперше приймають присягу державного службовця, а для решти державних службовців не рідше одного разу на п’ять років, для чого у межах коштів на утримання відповідного органу державної влади передбачається окрема стаття витрат.
3. Підвищення кваліфікації за програмами тематичних семінарів, тренінгів та інших короткотермінових форм навчання здійснюється не рідше одного разу на три роки або в разі потреби.
Потреба у професійному навчанні державного службовця визначається його безпосереднім керівником за результатами оцінювання службової діяльності та з урахуванням перспективних завдань у сфері управління.
4. Порядок організації професійного навчання державних службовців визначається Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено    
288. Професійне навчання державного службовця проводиться за кошти державного бюджету, місцевих бюджетів, юридичних та фізичних осіб, за рахунок міжнародної технічної допомоги у формі спеціальних курсів, практичних семінарів, тренінгів, інших заходів, а також шляхом стажування та самоосвіти.
 
-472- Горбатюк А.О.
Касянюк О.Р.
Павленко Е.І.
У абзаці другому частини першої статті 36 виключити слова "юридичних та фізичних осіб".
 
Враховано   1. Підвищення рівня професійної компетентності державного службовця проводиться за кошти державного бюджету та інших джерел, не заборонених законом, у формі професійних програм, спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, стажування, інших заходів у порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної служби, а також шляхом навчання у відповідних вищих навчальних закладах відповідно до законодавства з питань вищої освіти.
2. Головним вищим навчальним закладом з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у галузі знань «державне управління» є Національна академія державного управління при Президентові України.
 
    -473- Гордієнко С.В.
В абзаці другому частини першої статті 36 слова «місцевих бюджетів» виключити.
 
Враховано    
    -474- Подгорний С.П.
Гордієнко С.В.
У абзаці другому частини першої статті 36 законопроекту після слів «у формі» додати слова «професійних програм», слово «практичних» замінити на слово «тематичних» та після слів «також шляхом» додати слова «навчання у відповідних навчальних закладах» і далі за текстом.
 
Враховано    
    -475- Подгорний С.П.
Гордієнко С.В.
Статтю 36 доповнити новою частиною 2 такого змісту:
«2. Головним вищим навчальним закладом з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у галузі знань «державне управління» є Національна академія державного управління при Президентові України.»
Відповідно змінити нумерацію наступним частин.
 
Враховано    
289. 2. Керівник державної служби в органі державної влади у межах витрат, передбачених на утримання відповідного органу державної влади, організовує підвищення рівня професійної компетентності державних службовців в органі державної влади або поза його межами.
 
-476- Кармазін Ю.А.
В частині другій статті 36 слова «органі державної влади» замінити словами «державному органі».
 
Враховано   3. Керівник державної служби в державному органі або органі влади Автономної Республіки Крим та їх апараті у межах витрат, передбачених на їх утримання, забезпечує організацію підвищення рівня професійної компетентності державних службовців.
 
    -477- Демчишен В.В.
Частину другу ст.36 викласти у такій редакції:
«Керівник державної служби в державному органі або органі влади Автономної Республіки Крим та їх апараті у межах витрат, передбачених на їх утримання, забезпечує організацію підвищення рівня професійної компетентності державних службовців.»
 
Враховано    
290. 3. Професійне навчання державних службовців, які займають посади державної служби груп Б, В, Г, Д, проводиться не рідше одного разу на рік або в разі потреби.
 
-478- Гриневецький С.Р.
У абзаці 1 частини 3 статті 36 пропоную встановити термін підвищення кваліфікації не один раз на рік, один раз на два роки.
 
Враховано частково   4. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців проводиться в разі потреби, але не рідше одного разу на три роки.
Потреба у підвищенні рівня професійної компетентності державного службовця визначається його безпосереднім керівником та службою персоналу державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату за результатами оцінювання службової діяльності.
5. Керівник державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або його апараті забезпечує підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, що вперше призначені на посаду державної служби, протягом року з дня їх призначення.
6. З метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може проводитися його стажування з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби у тому ж або іншому державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті.
На строк стажування за державним службовцем зберігається його посада та заробітна плата.
 
    -479- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Частину третю ст.36 викласти у такій редакції:
«4. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців проводиться в разі потреби, але не рідше одного разу на три роки.
Потреба у підвищенні рівня професійної компетентності державного службовця визначається його безпосереднім керівником та службою персоналу державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату за результатами оцінювання службової діяльності.
5. Керівник державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або його апараті забезпечує підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, що вперше призначені на посаду державної служби, протягом року з дня їх призначення.
6. З метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може проводитися його стажування з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби у тому ж або іншому державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті.
На строк стажування за державним службовцем зберігається його посада та заробітна плата.».
Відповідно перенумерувати частини цієї статті.
 
Враховано    
    -480- Нетецька О.А.
Толстенко В.Л.
Частину третю статті 36 викласти в наступній редакції:
«Професійне навчання державних службовців, які займають посади державної служби групп Б, В, Г, Д, проводиться у міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.».
 
Враховано частково    
    -481- Горбатюк А.О.
В частині третій статті 36 законопроекту слова «не рідше одного разу на рік» замінити на слова «не рідше одного разу на два роки».
 
Враховано частково    
    -482- Гордієнко С.В.
Подгорний С.П.
У абзаці першому частини третьої статті 36 законопроекту замість слів «одного разу на рік або в разі потреби» записати такі слова «у перший рік проходження державної служби, а в подальшому - не рідше одного разу на три роки».
 
Враховано    
291. Потреба у професійному навчанні державного службовця визначається його безпосереднім керівником за результатами оцінювання службової діяльності.
 
-483- Гордієнко С.В.
Подгорний С.П.
У абзаці другому частини третьої статті 36 законопроекту після слів «безпосереднім керівником» додати такі слова «та керівником служби персоналу» і далі за текстом.
 
Враховано      
292. 4. Порядок організації професійного навчання державних службовців визначається спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби.
 
      
293. Стаття 29. Стажування державного службовця
 
      
294. 1. З метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може проводитися його стажування строком до шести місяців на іншій посаді державної служби в органі державної влади, в якому державний службовець проходить службу, або в іншому органі державної влади.
 
-484- Толстенко В.Л.
В частині першій статті 29 слова «до шести місяців» замінити словами «до одного місяця».
 
Відхилено      
    -485- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Боднар-Петровська О.Б.
Статтю 29 виключити, перенісши його положення до статті 36 «Професійне навчання державних службовців» у такій редакції:
«З метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може проводитися його стажування з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби у тому ж або іншому державному органі або органі влади Автономної Республіки Крим та їх апараті.
На строк стажування за державним службовцем зберігається його посада та заробітна плата.
Порядок стажування державних службовців визначається спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби.»
Скрізь по тексту замінити букви «А, Б, В, Г, Д» на цифри «І, ІІ, ІІІ, ІV, V» відповідно.
 
Враховано    
    -486- Кармазін Ю.А.
В частинах першій та другій статті 29 слова «органі державної влади» замінити словами «державному органі».
 
Враховано частково    
295. 2. Стажування державного службовця проводиться з відривом від служби в органі державної влади, який направив державного службовця для проходження стажування, зі збереженням посади і заробітної плати у цьому органі.
 
      
296. Порядок стажування державних службовців визначається спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби.
 
-487- Подгорний С.П.
Гордієнко С.В.
У абзаці другому частини другої статті 29 законопроекту перед словом «Порядок» доповнити словом «Типовий».
 
Відхилено   Стаття 31. Просування державного службовця по службі
1. Просування державного службовця по службі здійснюється шляхом:
зайняття вищої посади державної служби у порядку переведення відповідно до частини другої статті 32 цього Закону;
присвоєння йому наступного рангу державного службовця.
2. Просування державного службовця по службі не здійснюється протягом строку дії накладеного на нього дисциплінарного стягнення.
 
    -488- Гордієнко С.В.
Подгорний С.П.
Доповнити статтю 29 законопроекту новою частиною такого змісту:
«За наслідками стажування державний службовець може бути переведений на іншу вакантну посаду цієї групи посад державної служби.»
 
Відхилено    
    -489- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Подгорний С.П.
Доповнити статтю 29 законопроекту новою частиною такого змісту:
«В державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та їх апараті може здійснюватись стажування фахівців з числа молоді, що не перебувають на посадах державної служби, строком до десяти місяців, у порядку, визначеному керівником відповідного органу або його апарату.»
 
Враховано    
    -490- Демчишен В.В.
Текст законопроекту після статті щодо підвищення рівня професійної компетентності державних службовців доповнити статтею такого змісту:
«Стаття 31. Просування державного службовця по службі
1. Просування державного службовця по службі здійснюється шляхом:
зайняття вищої посади державної служби у порядку переведення відповідно до частини другої статті 32 цього Закону;
присвоєння йому наступного рангу державного службовця.
2. Просування державного службовця по службі не здійснюється протягом строку дії накладеного на нього дисциплінарного стягнення.».
 
Враховано    
297. Стаття 30. Переведення державного службовця
 
-491- Міщенко С.Г.
Чорноволенко О.В.
Статті 30 вилучити, у зв’язку з чим решту статей відповідно перенумерувати.
 
Відхилено   Стаття 32. Переведення державного службовця
 
    -492- Кармазін Ю.А.
В статті 30 слова «органі державної влади» замінити словами «державному органі».
 
Враховано    
298. 1. У разі виникнення обґрунтованої потреби у переведенні державного службовця на іншу вакантну посаду державної служби тієї самої підгрупи посад державної служби у системі того самого органу державної влади, у тому числі в іншій місцевості, або на вакантну посаду державної служби тієї самої підгрупи посад державної служби в іншому органі державної влади, у тому числі в іншій місцевості, таке переведення може бути здійснено лише за його згодою за умови відповідності рівня професійної компетентності державного службовця вимогам, установленим для посади, на яку він переводиться, на підставі рішення керівника державної служби в органі державної влади, з якого переводиться державний службовець, та керівника державної служби в органі державної влади, до якого переводиться державний службовець.
 
-493- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Статтю 30 вважати статтею 32, а її текст викласти у такій редакції:
«1. У разі виникнення обґрунтованої потреби суб’єкта призначення державний службовець може бути переведений за його письмовою згодою на іншу вакантну посаду державної служби тієї самої підгрупи посад державної служби, у тому числі в іншому населеному пункті, за умови відповідності рівня професійної компетентності державного службовця профілю професійної компетентності посади державної служби, на яку він переводиться, на підставі рішення керівника державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті, з якого переводиться державний службовець, та керівника державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або його апараті, до якого переводиться державний службовець.
2. З метою просування по службі державний службовець може бути переведений за рішенням керівника державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті на вищу вакантну посаду державної служби тієї самої або попередньої за числовим визначенням групи посад державної служби у цьому самому державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті за його письмовою заявою.
3. Переведення державного службовця, який займає посаду ІІ, ІІІ, ІV або V групи посад державної служби, на іншу посаду державної служби здійснюється лише за умови, якщо його було призначено на посаду державної служби, яку він займає, за результатами конкурсу.
Положення абзацу першого цієї частини не застосовуються у випадках, зазначених у пункті 1 частини першої статті 41 цього Закону.
4. Для запобігання або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також усунення інших обставин, які створили або можуть створити загрозу життю чи умовам життєдіяльності людей, якщо виконання відповідних посадових обов'язків не протипоказано державному службовцю за станом здоров'я, допускається його тимчасове переведення на іншу посаду державної служби, в тому числі до іншого населеного пункту, без згоди державного службовця на строк не більше одного року з оплатою праці за виконану роботу не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою посадою за той же період.
У цьому випадку:
державний службовець може бути переведений до іншого населеного пункту лише за умови надання відповідного службового житла або компенсації витрат на проживання з урахуванням його сімейного стану та компенсації інших витрат, пов'язаних із переїздом до іншого населеного пункту, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
посада державної служби, з якої переведено державного службовця, зберігається за переведеним державним службовцем протягом строку переведення і не вважається вакантною. Інша особа може бути призначена на цю посаду на визначений строк у порядку, встановленому цим Законом.
Переведення з підстав, зазначених у цій частині, вагітної жінки, державного службовця, який сам виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, державного службовця, який у встановленому порядку визнаний інвалідом, без їх згоди не допускається.
5. На посадах державної служби групи І за рішенням суб’єкта призначення та у порядку, визначеному ним, може здійснюватися ротація державних службовців шляхом їх періодичного планового переведення з однієї посади державної служби на іншу посаду державної служби у межах однієї підгрупи посад, якщо інше не передбачено законом.».
У зв’язку з цим статтю 31 вилучити.
 
Враховано   1. У разі виникнення обґрунтованої потреби суб’єкта призначення державний службовець може бути переведений за його письмовою згодою на іншу вакантну посаду державної служби тієї самої підгрупи посад державної служби, у тому числі в іншому населеному пункті, за умови відповідності рівня професійної компетентності державного службовця профілю професійної компетентності посади державної служби, на яку він переводиться, на підставі рішення керівника державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті, з якого переводиться державний службовець, та керівника державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті, до якого переводиться державний службовець.
2. З метою просування по службі державний службовець може бути переведений за рішенням керівника державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті на вищу вакантну посаду державної служби тієї самої або попередньої за числовим визначенням групи посад державної служби у цьому самому державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті за його письмовою заявою.
 
    -494- Гриневецький С.Р.
Частини 1 та 2 статті 30 привести у відповідність до відповідних норм КЗпПУ.
 
Відхилено    
299. Згода на переведення надається державним службовцем у формі відповідної заяви.
 
-495- Гордієнко С.В.
Статтю 30 після частини 1 доповнити новою частиною 2 такого змісту:
«2. З метою просування по службі державний службовець може бути переведений за рішенням суб’екта призначення на іншу вакантну посаду державної служби тієї ж або попередньої за числовим визначенням групи посад державної служби у цьому ж державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті за його письмовою заявою.
Таке переведення державного службовця здійснюється лише за умови, якщо його було призначено на посаду державної служби в цьому органі за результатами конкурсу.»
 
Враховано частково      
300. 2. Переведення у системі того самого органу державної влади у тій самій місцевості на вакантну посаду державної служби тієї самої підгрупи, що і попередня посада державної служби, яке не передбачає зменшення розміру оплати праці державного службовця, допускається без його згоди.
 
-496- Сухий Я.М.
Ветвицький Д.О.
Кармазін Ю.А.
Хара В.Г.
Бірюк Л.В.
Частину другу статті 30 виключити. У зв’язку із цим частини третю та четверту вважати частинами другою та третьою відповідно.
 
Відхилено   3. Переведення державного службовця, який займає посаду ІІ, ІІІ, ІV або V групи посад державної служби, на іншу посаду державної служби здійснюється лише за умови, якщо його було призначено на посаду державної служби, яку він займає, за результатами конкурсу.
Положення абзацу першого цієї частини не застосовуються у випадках, зазначених у пункті 1 частини першої статті 41 цього Закону.
 
    -497- Толстенко В.Л.
Баранов В.О.
В'язівський В.М.
В частині другій статті 30 слова «допускається без його згоди» замінити словами «здійснюється лише за його письмовою згодою».
 
Відхилено    
301. У разі виникнення під час проходження державної служби відносин підпорядкованості між близькими особами вони невідкладно повідомляють про це керівника державної служби в органі державної влади та вживають заходів щодо усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк. Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, такі особи у місячний строк підлягають переведенню на інші посади, що виключають їх підпорядкування один одному.
 
-498- Кармазін Ю.А.
В абзаці другому частини третьої статті 15 слова «органі державної влади» замінити словами «державному органі».
 
Враховано   4. У разі виникнення під час проходження державної служби відносин безпосередньої підпорядкованості між близькими особами або якщо під час проходження державної служби державні службовці, підпорядковані один одному, стали близькими особами, вони зобов’язані невідкладно повідомити про це керівника державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті і самостійно вжити у п'ятнадцятиденний строк заходи щодо усунення таких обставин. Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, такі особи у місячний строк підлягають переведенню на інші вакантні посади, що виключає їх безпосереднє підпорядкування одна одній, з урахуванням вимог абзацу першого частини третьої цієї статті.
 
    -499- Демчишен В.В.
Абзаци другий та третій частини третьої ст.15 перенести до статті 30 і викласти у такій редакції:
«У разі виникнення під час проходження державної служби відносин безпосередньої підпорядкованості між близькими особами або якщо під час проходження державної служби державні службовці, підпорядковані один одному, стали близькими особами, вони зобов’язані невідкладно повідомити про це керівника державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті і самостійно вжити у п'ятнадцятиденний строк заходи щодо усунення таких обставин. Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, такі особи у місячний строк підлягають переведенню на інші вакантні посади, що виключає їх безпосереднє підпорядкування одна одній, з урахуванням вимог абзацу першого частини третьої цієї статті.
У разі неможливості переведення відповідна особа, яка перебуває в безпосередньому підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади відповідно до пункту 5 частини першої статті 38 цього Закону.»
 
Враховано    
302. У разі неможливості переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади відповідно до пункту 3 частини першої статті 42 цього Закону.
 
-500- Ветвицький Д.О.
Після частини третьої доповнити статтю 15 новою частиною четвертою такого змісту:
«4. Законами України можуть встановлюватись інші обмеження щодо вступу на державну службу».
У зв’язку із цим частину четверту вважати частиною п’ятою.
 
Відхилено   У разі неможливості переведення відповідна особа, яка перебуває в безпосередньому підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади відповідно до пункту 5 частини першої статті 38 цього Закону.
 
303. 3. Для запобігання або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також усунення інших обставин, які створили або можуть створити загрозу життю чи умовам життєдіяльності людей, якщо виконання відповідних посадових обов'язків не протипоказано державному службовцю за станом здоров'я, допускається його тимчасове переведення на іншу вакантну посаду державної служби, в тому числі в іншу місцевість, без згоди державного службовця на строк не більше одного року з оплатою праці за виконану роботу не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою посадою за той же період.
 
-501- Толстенко В.Л.
Хара В.Г.
Баранов В.О.
Бірюк Л.В.
В'язівський В.М.
У частині третій статті 30 слова «без згоди державного службовця на строк не більше одного року з оплатою праці за виконану роботу не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою посадою за той же період» замінити словами «без згоди державного службовця на строк не більше одного місяця, а за його письмовою згодою на строк не більше одного року з оплатою праці за виконану роботу не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою посадою за той же період».
 
Відхилено   5. Для запобігання або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також усунення інших обставин, які створили або можуть створити загрозу життю чи умовам життєдіяльності людей, якщо виконання відповідних посадових обов'язків не протипоказано державному службовцю за станом здоров'я, допускається його тимчасове переведення на іншу посаду державної служби, в тому числі до іншого населеного пункту, без згоди державного службовця на строк не більше одного року з оплатою праці за виконану роботу не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою посадою за той же період.
 
304. У цьому випадку:
 
   У цьому випадку:
 
305. державний службовець може бути переведений в іншу місцевість лише за умови надання відповідного службового житла або компенсації витрат на проживання з урахуванням його сімейного стану та компенсації інших витрат, пов'язаних із переїздом в іншу місцевість, у встановленому спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби порядку;
 
   державний службовець може бути переведений до іншого населеного пункту лише за умови надання відповідного службового житла або компенсації витрат на проживання з урахуванням його сімейного стану та компенсації інших витрат, пов'язаних із переїздом до іншого населеного пункту, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 
306. посада державної служби, з якої переведено державного службовця, зберігається за переведеним державним службовцем протягом строку переведення і не вважається вакантною. Інша особа може бути призначена на цю посаду на визначений строк у порядку, встановленому цим Законом.
 
   посада державної служби, з якої переведено державного службовця, зберігається за переведеним державним службовцем протягом строку переведення і не вважається вакантною. Інша особа може бути призначена на цю посаду на визначений строк у порядку, встановленому цим Законом.
 
307. Не допускається переведення в іншу місцевість вагітної жінки, державного службовця, який має дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, державного службовця, який у встановленому порядку визнаний інвалідом, без їх згоди.
 
   Переведення з підстав, зазначених у цій частині, вагітної жінки, державного службовця, який сам виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, державного службовця, який у встановленому порядку визнаний інвалідом, без їх згоди не допускається.
 
308. 4. Переведення державних службовців, які займають посади державної служби групи А, здійснюється за рішенням суб'єкта призначення у порядку, визначеному цією статтею.
 
-502- Кармазін Ю.А.
Статтю 30 після частини четвертої доповнити частиною п’ятою наступного змісту:
«Переведення державного службовця з однієї посади державної служби на іншу, за рішенням керівника державної служби державного органу на яку його переводять, може проводитися без проведення конкурсу.»
 
Враховано частково   6. На посадах державної служби групи І за рішенням суб’єкта призначення та у порядку, визначеному ним, може здійснюватися ротація державних службовців шляхом їх періодичного планового переведення з однієї посади державної служби на іншу посаду державної служби у межах однієї підгрупи посад, якщо інше не передбачено законом.
 
309. 9) ротація державних службовців – періодичне переведення державного службовця з однієї посади державної служби на іншу посаду державної служби в межах однієї групи посад державної служби.
 
-503- Міщенко С.Г.
Косів М.В.
Пункт 9 частини першої статті 1 виключити.
 
Враховано частково (перенесено до част.5 ст.32)     
310. Стаття 31. Ротація державних службовців на посадах групи А
 
-504- Косів М.В.
Міщенко С.Г.
Статтю 31 виключити.
 
Враховано      
311. 1. На посадах державної служби групи А проводиться ротація державних службовців за рішенням суб'єкта призначення, якщо інше не передбачено законом.
 
      
312. 2. Ротація державних службовців проводиться у порядку, визначеному цим Законом щодо переведення державних службовців.
 
-505- Кармазін Ю.А.
Статтю 31 доповнити частиною третьою наступного змісту:
«Ротація державних службовців здійснюється шляхом переведення державних службовців на посади, що відносяться до посад наступної категорії державної служби.
Державний службовець має переважне право на переведення на посаду, що відноситься до посад наступної категорії державної служби в таких випадках:
якщо державний службовець перебуває на посаді, що відноситься до категорії групи Д4 і обіймає на цій посаді 8 ранг державного службовця більше двох років – на посаду, що відноситься до категорій Д3 і Г4;
якщо державний службовець перебуває на посаді, що відноситься до категорії групи Д3 або Г4 і обіймає на цій посаді 6 ранг державного службовця більше двох років – на посаду, що відноситься до категорій В4,Г3,Д2;
якщо державний службовець перебуває на посаді, що відноситься до категорії групи В4,Г3,Д2 і обіймає на цій посаді 5 ранг державного службовця більше двох років – на посаду, що відноситься до категорій Б4,В3,Г2 і Д1;
якщо державний службовець перебуває на посаді, що відноситься до категорії групи В4,Г3,Д2 і обіймає на цій посаді 4 ранг державного службовця більше двох років – на посаду, що відноситься до категорій Б3,В2,Г1;
якщо державний службовець перебуває на посаді, що відноситься до категорії групи Б3,В2,Г1 і обіймає на цій посаді 4 ранг державного службовця більше шести років – на посаду, що відноситься до категорій Б4,В2,Г1».
 
Відхилено      
313. Стаття 35. Відрядження державного службовця
 
-506- Міщенко С.Г.
Статтю 35 вилучити, у зв’язку з чим решту статей відповідно перенумерувати.
 
Відхилено   Стаття 33. Відрядження державного службовця
 
    -507- Демчишен В.В.
Статтю .35 вважати статтею 33.
 
Враховано    
314. 1. Державний службовець може бути направлений у відрядження до іншої адміністративно-територіальної одиниці для виконання завдань, пов'язаних з його службовою діяльністю.
 
-508- Демчишен В.В.
Частину першу ст.35 викласти у такій редакції:
«1. Державний службовець може бути направлений у відрядження для виконання завдань, пов’язаних з його службовою діяльністю."«
 
Враховано   1. Державний службовець може бути направлений у відрядження для виконання завдань, пов’язаних з його службовою діяльністю.
 
    -509- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 35 доповнити абзацом третім наступного змісту:
«Під час відрядження державні службовці користуються правом бронювання місць у готелях і на всі види транспорту, а також, першочергового придбання проїзних документів».
 
Відхилено    
315. Для виконання завдань, пов'язаних зі службовою діяльністю, державному службовцю надається місце для роботи за місцем відрядження, можливість користуватися комп'ютерною та копіювальною технікою, засобами зв'язку, транспортними засобами, іншими послугами технічного характеру.
 
      
316. 2. Строк відрядження державного службовця не може перевищувати 60 календарних днів, крім випадків, визначених спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби. Направлення державного службовця у відрядження на більш тривалий строк можливе за його письмовою згодою.
 
-510- Ветвицький Д.О.
В абзаці першому частини другої та частині третій статті 35 слова «спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби» замінити словами «Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   2. Строк відрядження державного службовця не може перевищувати 60 календарних днів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України. Направлення державного службовця у відрядження на більш тривалий строк можливе за його письмовою згодою.
 
317. Державний службовець, який перебуває у відрядженні, зобов'язаний виконувати посадові обов'язки також у вихідні, святкові та неробочі дні, якщо цього потребує поставлене завдання.
 
-511- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Боднар-Петровська О.Б.
Другий абзац частини другої статті 35 викласти у такій редакції:
«Державний службовець, який перебуває у відрядженні, зобов'язаний виконувати службові обов'язки також у вихідні, святкові та неробочі дні, якщо цього потребує поставлене завдання з компенсацією за роботу в ці дні відповідно до закону».
 
Враховано   Державний службовець, який перебуває у відрядженні, зобов'язаний виконувати службові обов'язки також у вихідні, святкові та неробочі дні, якщо цього потребує поставлене завдання з компенсацією за роботу в ці дні відповідно до закону.
 
318. 3. Державному службовцю відшкодовуються витрати та надається компенсація у зв'язку з направленням у відрядження у порядку, визначеному спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби.
 
-512- Демчишен В.В.
Абзац перший частини третьої ст.35 виклачти у такій редакції:
«3. Державному службовцю відшкодовуються витрати та надаються інші компенсації у зв’язку з направленням у відрядження у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано   3. Державному службовцю відшкодовуються витрати та надаються інші компенсації у зв’язку з направленням у відрядження у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
    -513- Шпенов Д.Ю.
Частину 3 статті 35 проекту викласти у такій редакції:
«3. Державному службовцю відшкодовуються витрати та надається компенсація у зв'язку з направленням у відрядження у порядку, визначеному спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби. Під час відрядження державні службовці мають право бронювати місця у готелях та першочергового придбавати проїзні документи на всі види транспорту.».
 
Відхилено    
    -514- Косів М.В.
Абзац перший чистини третьої статті 35 замінити на:
«Державним службовцям відшкодовуються витрати на службові відрядження та виплачуються інші компенсації відповідно до законодавства про працю України».
 
Враховано частково    
    -515- Кармазін Ю.А.
Абзац перший частини третьої статті 35 викласти в насутпній редакції:
«Державним службовцям, які направляються у відрядження, виплачуються: добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад, витрати по найму жилого приміщення та відшкодовуються інші витрати в порядку і розмірах, встановлених законодавством».
 
Відхилено    
319. За державним службовцем на весь строк відрядження зберігаються посада та середня заробітна плата.
 
-516- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Боднар-Петровська О.Б.
Другий абзац частини 3 статті 35 викласти у такій редакції:
«Державному службовцю надаються інші гарантії і компенсації при службових відрядженнях відповідно до законодавства про працю.»
 
Враховано   Державному службовцю надаються інші гарантії і компенсації при службових відрядженнях відповідно до законодавства про працю.
 
320. 4. Не допускається відрядження вагітної жінки, державного службовця, який має дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, державного службовця, який в установленому порядку визнаний інвалідом, без їх згоди.
 
-517- Сухий Я.М.
Хара В.Г.
Частину четверту статті 35 виключити.
 
Враховано      
321. Стаття 32. Зміна істотних умов служби
 
-518- Кармазін Ю.А.
Міщенко С.Г.
Статтю 32 виключити. Оскільки передбачені у ній особливості правового регулювання державних службовців є необґрунтованими та такими, що суттєво знижують рівень гарантій їх трудових прав.
 
Відхилено   Стаття 34. Зміна істотних умов служби
 
    -519- Демчишен В.В.
Статтю 32 вважати статтею 34.
 
Враховано    
322. 1. Зміною істотних умов служби вважається зміна системи та розмірів оплати праці, соціально-побутового забезпечення, режиму служби, встановлення або скасування неповного робочого часу, назви посади державної служби та посадових обов'язків.
 
-520- В'язівський В.М.
Баранов В.О.
Частину 1 статті 32 викласти в такій редакції:
«1. Зміною істотних умов служби вважається зміна системи та розмірів оплати праці, соціально-побутового забезпечення, режиму служби, встановлення або скасування неповного робочого часу, назви посади державної служби та посадових обов'язків.
У разі зміни істотних умов служби суб'єктом призначення видається відповідний акт, узгоджений з відповідною профспілковою організацією.»
 
Відхилено   1. Змінами істотних умов служби вважаються зміни:
1) належності посади державної служби до іншої групи посад;
2) посадових обов'язків;
3) вимог до освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки (спеціальності) та/або досвіду роботи;
4) умов оплати праці або соціально-побутового забезпечення;
5) режиму служби, встановлення або скасування неповного робочого часу;
6) місця розташування державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату.
 
    -521- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Текст статті 32 викласти у такій редакції:
«1. Змінами істотних умов служби вважаються зміни:
1) належності посади державної служби до іншої групи посад;
2) посадових обов'язків;
3) вимог до освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки (спеціальності) та/або досвіду роботи;
4) умов оплати праці або соціально-побутового забезпечення;
5) режиму служби, встановлення або скасування неповного робочого часу;
6) місця розташування державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату.
2. Зміна істотних умов служби відбувається на підставі відповідного акта.
3. Державного службовця має бути письмово повідомлено суб’єктом призначення про зміну істотних умов служби, крім випадків підвищення заробітної плати.
У такому разі державному службоцю має бути запропонована інша відповідна посада державної служби (у разі її наявності).
У разі незгоди державного службовця на продовження проходження державної служби у зв'язку із зміною істотних умов служби він подає керівникові державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті відповідну заяву не пізніше 60 календарних днів з дня ознайомлення з повідомленням про зміну істотних умов служби.
У цьому разі державний службовець звільняється з посади державної служби на підставі пункту 6 частини першої статті 38 цього Закону.
Якщо протягом 30 календарних днів з дня ознайомлення державного службовця з повідомленням про зміну істотних умов служби від нього не надійшла заява, зазначена в абзаці першому цієї частини, державний службовець вважається таким, що погодився на зміну істотних умов служби.»
 
Враховано    
    -522- Нетецька О.А.
Толстенко В.Л.
У частині першій статті 32 виключити слова «назви посади державної служби та посадових обов'язків».
 
Враховано частково    
323. У разі зміни істотних умов служби суб'єктом призначення видається відповідний акт.
 
-523- Хара В.Г.
Бірюк Л.В.
Абзац другий частини першої статті 32 доповнити словами «узгоджений з відповідною профспілковою організацією».
 
Відхилено      
324. 2. Про зміну істотних умов служби державний службовець повинен бути повідомлений керівником державної служби під розписку не пізніше ніж за 30 календарних днів.
 
-524- Бірюк Л.В.
Горбатюк А.О.
Касянюк О.Р.
Павленко Е.І.
Баранов В.О.
Каплієнко В.В.
У частині другій та третій статті 32 цифру "30" замінити цифрою "60".
 
Враховано   2. Зміна істотних умов служби відбувається на підставі відповідного акта.
 
    -525- Хара В.Г.
Бірюк Л.В.
Баранов В.О.
Частину другу статті 32 після слів «повинен бути» доповнити словом «письмово».
 
Враховано    
    -526- Толстенко В.Л.
Хара В.Г.
У частині другій статті 32 цифри «30» замінити цифрами «60».
 
Враховано    
    -527- Гордієнко С.В.
Подгорний С.П.
Косів М.В.
Частину другу статті 32 проекту закону викласти в такій редакції:
«Про зміну істотних умов служби державний службовець повинен бути повідомлений керівником державної служби під розписку не пізніше ніж за два місяці.
 
Враховано частково    
    -528- В'язівський В.М.
Частину 2 статті 32 викласти в такій редакції:
«2. Про зміну істотних умов служби державний службовець повинен бути письмово повідомлений керівником державної служби під розписку не пізніше ніж за 60 календарних днів.»
 
Враховано частково    
325. 3. У разі незгоди державного службовця на проходження державної служби у зв'язку зі зміною істотних умов служби, про що він подає керівникові державної служби в органі державної влади відповідну заяву не пізніше 30 календарних днів з дня ознайомлення з повідомленням про зміну істотних умов служби, він може бути звільнений з посади державної служби на підставі пункту 4 частини першої статті 42 цього Закону.
 
-529- Сухий Я.М.
У частині третій статті 32 законопроекту цифри і слова «30 календарних днів» замінити словами «двох місяців».
 
Враховано частково   3. Державного службовця має бути письмово повідомлено суб’єктом призначення про зміну істотних умов служби, крім випадків підвищення заробітної плати.
У такому разі державному службовцю має бути запропонована інша відповідна посада державної служби (у разі її наявності).
У разі незгоди державного службовця на продовження проходження державної служби у зв'язку із зміною істотних умов служби він подає керівникові державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті відповідну заяву не пізніше 60 календарних днів з дня ознайомлення з повідомленням про зміну істотних умов служби.
У цьому разі державний службовець звільняється з посади державної служби на підставі пункту 6 частини першої статті 37 цього Закону.
 
    -530- Гордієнко С.В.
Частину третю статті 32 доповнити положенням такого змісту:
«В такому разі державному службоцю має бути запропонована інша відповідна посада державної служби (у разі її наявності).»
 
Враховано    
    -531- Демчишен В.В.
У частині 3 статті 32 слова «органі державної влади» замінити словами «державному органі або органі влади Автономної Республіки Крим та їх апараті».
 
Враховано    
    -532- Хара В.Г.
В'язівський В.М.
У частині третій статті 32 цифри «30» замінити цифрами «60».
 
Враховано    
326. Якщо протягом 30 календарних днів з дня ознайомлення державного службовця з повідомленням про зміну істотних умов служби від нього не надійшла заява про незгоду на проходження державної служби у зв'язку зі зміною істотних умов служби, державний службовець вважається таким, що погодився на зміну істотних умов служби.
 
-533- Чорноволенко О.В.
У абзаці 2 частини третьої статті 32 законопроекту слова «30 календарних днів» замінити на «2-х місяців».
 
Враховано частково   Якщо протягом 60 календарних днів з дня ознайомлення державного службовця з повідомленням про зміну істотних умов служби від нього не надійшла заява, зазначена в абзаці третьому цієї частини, державний службовець вважається таким, що погодився на зміну істотних умов служби.
Стаття 35. Стаж державної служби
1. Стаж державної служби дає право на встановлення державному службовцю надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки, призначення пенсії, надання вихідної допомоги та виплати одноразової грошової допомоги.
2. До стажу державної служби зараховується:
1) час перебування на посадах державної служби відповідно до цього Закону;
2) час перебування на посадах в органах місцевого самоврядування, передбачених Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
3) час перебування на політичних посадах, визначених Законами України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади»;
4) час здійснення повноважень народного депутата України;
5) час перебування на посадах суддів;
6) час перебування на посадах працівників прокуратури, яким присвоюються класні чини;
7) час перебування на посадах, на яких присвоюються спеціальні звання;
8) час служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону, органах внутрішніх справ та інших органах, під час проходження служби в яких присвоюються спеціальні звання;
9) час підвищення рівня професійної компетентності державного службовця з відривом від служби, якщо не пізніше 75 днів після його завершення ця особа повернулась на державну службу;
10) період, коли державний службовець не працював з поважних причин, але залишався у службових відносинах з державним органом, органом влади Автономної Республіки Крим або їх апаратом;
11) час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років, а у випадках, якщо дитина потребує домашнього догляду – час відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку;
12) інші періоди роботи, визначені законом.
3. Порядок обчислення стажу державної служби визначається Кабінетом Міністрів України.
 
    -534- Демчишен В.В.
Другий абзац частини 3 статті 32 викласти у такій редакції:
«Якщо протягом 60 календарних днів з дня ознайомлення державного службовця з повідомленням про зміну істотних умов служби від нього не надійшла заява, зазначена в абзаці третьому цієї частини, державний службовець вважається таким, що погодився на зміну істотних умов служби.»
 
Враховано    
    -535- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Доповнити главу 4 «Проходження державної служби» статею такого змісту:
«Стаття 35. Стаж державної служби
1. Стаж державної служби дає право на встановлення державному службовцю надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки, призначення пенсії, надання вихідної допомоги та виплати одноразової грошової допомоги.
2. До стажу державної служби зараховується:
1) час перебування на посадах державної служби відповідно до цього Закону;
2) час перебування на посадах в органах місцевого самоврядування, передбачених Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
3) час перебування на політичних посадах, визначених Законами України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади»;
4) час здійснення повноважень народного депутата України;
5) час перебування на посадах суддів;
6) час перебування на посадах працівників прокуратури, яким присвоюються класні чини;
7) час перебування на посадах, на яких присвоюються спеціальні звання;
8) час служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону, органах внутрішніх справ та інших органах, під час проходження служби в яких присвоюються спеціальні звання;
9) час підвищення рівня професійної компетентності державного службовця з відривом від служби, якщо не пізніше 75 днів після його завершення ця особа повернулась на державну службу;
10) період, коли державний службовець не працював з поважних причин, але залишався у службових відносинах з державним органом, органом влади Автономної Республіки Крим або їх апаратом;
11) час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років, а у випадках, якщо дитина потрібує домашнього догляду – час відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку;
12) інші періоди роботи, визначені законом.
3. Порядок обчислення стажу державної служби визначається Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
    -536- Гордієнко С.В.
Статтю щодо обчислення стажу державної служби доповнити положенням такого змісту:
До стажу державної служби зараховується час роботи журналістами на посадах, прирівняних до державних службовців відповідно до Закону України «Про державну підтримку та соціальний захист журналістів».
 
Відхилено    
327. Стаття 28. Особова справа державного службовця
 
-537- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Статтю 28 вважати статтею 36.
 
Враховано   Стаття 36. Особова справа державного службовця
 
328. 1. Щодо кожного державного службовця створюється особова справа, ведення якої розпочинається одночасно зі вступом особи на державну службу та припиняється одноча сно з досягненням цією особою граничного віку перебування на державній службі.
 
-538- Кармазін Ю.А.
Абзац перший частини першої статті 28 викласти в наступній редакції:
«На кожну особу, яка претендує на зайняття посади державної служби та державних службовців, службою персоналу державного органу заводиться особова справа, ведення якої розпочинається з моменту звернення таких осіб щодо участі у конкурсі на заміщення посади державної служби та припиняється одночасно з досягненням цією особою граничного віку перебування на державній службі.»
 
Відхилено   1. Ведення особової справи державного службовця розпочинається одночасно зі вступом особи на державну службу та припиняється у разі його смерті.
 
    -539- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Текст статті 28 викласти у такій редакції:
«1. Ведення особової справи державного службовця розпочинається одночасно зі вступом особи на державну службу та припиняється у разі його смерті.
2. Порядок ведення та зберігання особових справ державних службовців визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної служби.
У разі звільнення державного службовця з державної служби до шістдесятип’ятирічного віку зберігання його особової справи забезпечується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної служби.»
Розмістити дану статтю наприкінці глави 4 «Проходження державної служби».
 
Враховано    
329. Ведення особової справи державного службовця припиняється також у разі визнання його недієздатним або обмежено дієздатним згідно з судовим рішенням, що набрало законної сили, набрання законної сили вироком суду, що унеможливлює проходження державної служби, смерті або визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим згідно з судовим рішенням, що набрало законної сили.
 
      
330. 2. Порядок ведення особових справ державних службовців визначається спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби.
 
-540- Гриневецький С.Р.
Доповнити статтю 28 частиною 3 наступного змісту:
«До особової справи додаються документи, які створюються у процесі проходження особою державної служби – посвідчення про проходження підвищення кваліфікації, накази про надання відпусток, дисциплінарна практика тощо».
 
Відхилено   2. Порядок ведення та зберігання особових справ державних службовців визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної служби.
У разі звільнення державного службовця з державної служби до досягнення ним шістдесятип’ятирічного віку зберігання його особової справи забезпечується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної служби.
 
331. РОЗДІЛ V
 
   РОЗДІЛ V
 
332. ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
 
   ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
 
333. Стаття 37. Підстави для припинення державної служби
 
-541- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Статті розділу V «ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ» викласти з урахуванням зміни їх назв у наступній послідовності:
Стаття 37. Підстави припинення державної служби
Стаття 38. Припинення державної служби у разі втрати державним службовцем права на державну службу або його обмеження
Стаття 39. Припинення державної служби у зв’язку із закінченням строку призначення на посаду державної служби
Стаття 40. Припинення державної служби за ініціативою державного службовця
Стаття 41. Припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення
Стаття 42. Припинення державної служби у зв’язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін
Стаття 43. Соціальні гарантії при звільненні державних службовців
 
Враховано   Стаття 37. Підстави припинення державної служби
 
334. 1. Державна служба припиняється в разі:
 
-542- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 37 викласти в наступній редакції:
«Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється у разі:
1) порушення умов реалізації права на державну службу;
2) недотримання пов’язаних із проходженням державної служби вимог, передбачених статтею 15 цього Закону;
3) досягнення державним службовцем граничного віку проходження державної служби;
4) відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги, передбаченої статтею 18 цього Закону;
5) неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів, передбачених статтею 22 цього Закону.
Зміна керівників або складу державних органів не може бути підставою для припинення державним службовцем державної служби на займаній посаді з ініціативи новопризначених керівників, крім державних службовців патронатної служби.
За державними службовцями, які займали посади першої категорії не менше трьох років і звільнені у зв’язку із зміною складу органу, де вони працювали, або закінченням терміну повноважень цього органу, зберігається середньомісячний заробіток на період працевлаштування, але не більше одного року.»
 
Враховано частково   1. Підставами припинення державної служби є:
 
    -543- Демчишен В.В.
Частину 1 ст.37 викласти у такій редакції:
«1. Підставами припинення державної служби є:
«1) втрата права на державну службу або його обмеження (стаття 38 цього Закону);
2) закінчення строку призначення (стаття 39);
3) ініціатива державного службовця (стаття 40 цього Закону);
4) ініціативою суб’єкта призначення (стаття 41 цього Закону)
5) настання обставин, що склалися незалежно від волі сторін (стаття 42 цього Закону);
6) незгода державного службовця на проходження державної служби при зміні її істотних умов (стаття 34 цього Закону);
7) досягнення державним службовцем шістдесятип’ятирічного віку;
8) визнання державного службовця безвісно відсутнім або оголошення його померлим згідно з рішенням суду, що набрало законної сили;
9) смерть державного службовця.»
 
Враховано    
    -544- Косів М.В.
Статтю 37 викласти у такій редакції:
«Стаття 37 Підстави для припинення державної служби
1. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється у разі:
1) втрати права на державну службу (стаття 38 цього Закону /з урахуванням поправок/);
2) досягнення державним службовцем граничного віку проходження державної служби;
3) відставки державного службовця, який займає посаду, що відноситься до груп А і Б; (стаття 39 цього Закону /з урахуванням поправок/);
4) власного бажання (стаття 41 цього Закону /з урахуванням поправок/);
5) за ініціативою суб'єкта призначення (стаття 42 цього Закону /з урахуванням поправок/);
6) виникнення обставини, що склалися незалежно від волі сторін (стаття 43 цього Закону з урахуванням поправок/);
7) відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги.
2. Зміна керівників або складу державних органів не може бути підставою для припинення державним службовцем державної служби на займаній посаді з ініціативи новопризначених керівників».
 
Враховано частково    
335. 1) звільнення державного службовця у зв'язку з втратою права на державну службу;
 
-545- Шпенов Д.Ю.
Після пункту 1 частини 1 статті 37 проект доповнити пунктом такого змісту:
«2) незгоди державного службовця на проходження державної служби у разі зміни її істотних умов;».
 
Враховано частково   1) втрата права на державну службу або його обмеження (стаття 38 цього Закону);
 
336. 2) звільнення державного службовця за згодою сторін;
 
-546- Шпенов Д.Ю.
Пункт 2 частини 1 статті 37 проекту виключити.
 
Відхилено      
337. 3) звільнення державного службовця у зв'язку із закінченням строку призначення;
 
   2) закінчення строку призначення (стаття 39 цього Закону);
 
338. 4) звільнення державного службовця за ініціативою державного службовця (за власним бажанням);
 
   3) ініціатива державного службовця (стаття 40 цього Закону);
 
339. 5) звільнення державного службовця за ініціативою суб'єкта призначення;
 
-547- Гордієнко С.В.
Частину першу статті 37 законопроекту доповнити новим пунктом 5, виклавши його в такій редакції:
«5) відставки державних службовців, які займають посади, що належать до підгруп І-1, І-2, І-3, ІІ-1».
У зв’язку із цим пункти 5, 6-вважати відповідно пунктами 6, 7.
 
Відхилено   4) ініціатива суб’єкта призначення (стаття 41 цього Закону);
 
340. 6) звільнення державного службовця у зв'язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін.
 
-548- Шпенов Д.Ю.
Статтю 37 проекту доповнити частиною 2 такого змісту:
«2. Припинення державної служби з підстави зазначеної в пункті 2) допускається лише у разі неможливості переведення державного службовця на іншу посаду державної служби відповідно до рівня його професійної компетентності або відмови його від такого переведення.».
 
Відхилено   5) настання обставин, що склалися незалежно від волі сторін (стаття 42 цього Закону);
6) незгода державного службовця на проходження державної служби при зміні її істотних умов (стаття 34 цього Закону);
7) досягнення державним службовцем шістдесятип’ятирічного віку;
8) визнання державного службовця безвісно відсутнім або оголошення його померлим згідно з рішенням суду, що набрало законної сили;
9) смерть державного службовця.
2. Державна служба припиняється також з інших підстав, передбачених законом.
3. Особи, зазначені у частині третій статті 6 цього Закону, можуть бути звільнені з підстав, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, а також у разі звільнення посадової особи, працівником патронатної служби якої є державний службовець.
 
    -549- Демчишен В.В.
Доповнити ст.37 частинами 2, 3 і 4 такого змісту:
«2. У разі прийняття рішення про звільнення державного службовця з підстави, передбаченої у пункті 7 частини першої цієї статті, суб’єкт призначення зобов’язаний письмово ознайомити його з таким рішенням не пізніше ніж за 30 календарних днів.
У разі, якщо державний службовець не був звільнений, він продовжує проходження державної служби і може бути звільнений лише з інших підстав, передбачених законом.
3. Державна служба припиняється також з інших підстав, передбачених законом.
4. Особи, зазначені у частині третій статті 6 цього Закону, можуть бути звільнені з підстав, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, а також у разі звільнення посадової особи, працівником патронатної служби якої є державний службовець.»
 
Враховано частково Комітет не прийняв рішення щодо поправки В.Демчишена до частини 2 статті 37   
341. Стаття 38. Звільнення у зв'язку з втратою права на державну службу
 
-550- Кармазін Ю.А.
Статті 38, 39, 40, 41, 42, 43 виключити. Оскільки передбачені у них особливості правового регулювання державних службовців є необґрунтованими та такими, які суттєво знижують рівень гарантій їх трудових прав, що заборонено статтею 22 Конституції України.
 
Враховано частково   Стаття 38. Припинення державної служби у разі втрати державним службовцем права на державну службу
 
    -551- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Назву статті 38 викласти у такій редакції:
«Стаття 38. Припинення державної служби у разі втрати державним службовцем права на державну службу».
 
Враховано    
342. 1. Підставами для звільнення державного службовця у зв'язку з втратою права на державну службу є:
 
-552- Демчишен В.В.
Перший абзац статті 38 викласти у такій редакції:
«1. Підставами для припинення державної служби у зв'язку з втратою права на державну службу є:»
 
Немає висновку   1. Підставами для припинення державної служби у зв'язку з втратою права на державну службу є:
 
343. 1) припинення громадянства України;
 
   1) припинення громадянства України;
 
344. 2) набуття громадянства іншої держави;
 
   2) набуття громадянства іншої держави;
 
345. 3) набрання законної сили судовим рішенням про притягнення державного службовця до відповідальності за корупційне правопорушення;
 
-553- Демчишен В.В.
Пункт 3 частини першої ст.38 викласти у такій редакції:
«3) набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Враховано   3) набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
346. 4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо державного службовця за вчинення умисного злочину та/або встановлення заборони займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави.
 
-554- Толстенко В.Л.
Пункт четвертий частини першої статті 38 викласти в наступній редакції:
«4) набрання законної сили вироком суду щодо встановлення заборони займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням фунцкцій держави.».
 
Відхилено   4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо державного службовця за вчинення умисного злочину та/або встановлення заборони займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави;
5) наявність відносин безпосередньої підпорядкованості близьких осіб.
 
    -555- Косів М.В.
Пункт 4 частини першої статті 38 виключити.
 
Відхилено    
    -556- Демчишен В.В.
Частину 1 статті 38 доповнити пунктом 5 у такій редакції:
«5) наявність відносин безпосередньої підпорядкованості близьких осіб».
 
Враховано    
347. 2. Суб'єкт призначення зобов'язаний звільнити державного службовця у день отримання офіційного підтвердження факту, зазначеного у частині першій цієї статті.
 
-557- Гриневецький С.Р.
Частину 2 статті 38 після слів «частині першій цієї статті» доповнити словами «не пізніше ніж на наступний робочий день».
 
Враховано частково   2. У випадках, зазначених у частині першій цієї статті, суб’єкт призначення зобов’язаний звільнити державного службовця у триденний строк з дня настання або встановлення факту, передбаченого цією статтею, якщо інше не встановлено законом.
 
    -558- Демчишен В.В.
Частину 2 статті 39 викласти у такій редакції:
«2. У випадках, зазначених у частині першій цієї статті, суб’єкт призначення зобов’язаний звільнити державного службовця у триденний строк з дня настання або встановлення факту, передбаченого цією статтею, якщо інше не встановлено законом».
 
Враховано    
348. Стаття 39. Звільнення за згодою сторін
 
-559- Міщенко С.Г.
Шпенов Д.Ю.
Кармазін Ю.А.
Статтю 39 вилучити, у зв’язку з чим решту статей відповідно перенумерувати.
 
Відхилено      
    -560- Косів М.В.
Статтю 39 викласти у такій редакції:
«Стаття 39 Відставка державного службовця
1. Відставкою є припинення державної служби службовцем, який займає посаду, що відноситься до груп А і Б, за його письмовою заявою.
2. Підставами для відставки є:
1) принципова незгода з рішенням суб'єкта призначення, а також етичні перешкоди для перебування на державній службі;
2) примушування державного службовця до виконання рішення суб'єкта призначення, яке суперечить чинному законодавству, що може заподіяти значної матеріальної або моральної шкоди державі, підприємствам, установам, організаціям або об'єднанням громадян, громадянину;
3) стан здоров'я, що перешкоджає виконанню службових повноважень (за наявності медичного висновку).
3. Відставка приймається або в ній дається мотивована відмова суб'єкта призначення, які призначили державного службовця на цю посаду. Рішення про прийняття відставки або відмову в ній приймається у місячний термін. У разі відмови у відставці державний службовець повинен продовжувати виконання службових обов'язків і має право на звільнення в іншому порядку, передбаченому законодавством.
4. У разі відставки державного службовця, який не досяг пенсійного віку, але відповідає вимогам абзацу першого частини першої статті 50 цього закону і відпрацював на посадах, що відноситься до груп А і Б не менш як 10 років, йому виплачується щомісячно 80 відсотків його заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, на які відповідно до законодавства нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до досягнення пенсійного віку.
5. При досягненні пенсійного віку державним службовцем, який перебуває у відставці, йому призначається пенсія як державному службовцю.
6. У разі призначення пенсії за віком, працевлаштування, засудження за скоєння злочину виплати, передбачені частиною четвертою цієї статті, припиняються».
 
Відхилено    
349. 1. Підставою для звільнення державного службовця за згодою сторін є взаємна домовленість між державним службовцем і суб'єктом призначення.
 
      
350. 2. Суб'єкт призначення зобов'язаний звільнити державного службовця у визначений ними строк.
 
      
351. Стаття 40. Звільнення у зв'язку із закінченням строку призначення
 
-561- Косів М.В.
Кармазін Ю.А.
Міщенко С.Г.
Статтю 40 виключити.
 
Відхилено   Стаття 39. Припинення державної служби у зв’язку із закінченням строку призначення на посаду державної служби
 
    -562- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Статтю 40 викласти у такій редакції:
«Стаття 39. Припинення державної служби у зв’язку із закінченням строку призначення на посаду державної служби
1. У разі призначення на посаду державної служби на певний строк державний службовець звільняється з неї в останній день цього строку.
2. Державний службовець, призначений на посаду державної служби на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця, за яким зберігалася посада державної служби, звільняється з посади в останній робочий день перед днем виходу на службу тимчасово відсутнього державного службовця.
У такому разі тимчасово відсутній державний службовець зобов’язаний письмово повідомити керівника державної служби у відповідному державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або його апараті не пізніше ніж за 7 робочих днів про свій вихід на службу.».
 
Враховано    
352. 1. У зв'язку із закінченням строку призначення державний службовець звільняється з посади державної служби в останній день строку, на який його було призначено.
 
   1. У разі призначення на посаду державної служби на певний строк державний службовець звільняється з неї в останній день цього строку.
 
353. 2. Державний службовець, прийнятий на посаду державної служби на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця, за яким зберігалася посада державної служби, звільняється з посади в останній робочий день перед виходом на службу тимчасово відсутнього державного службовця.
 
   2. Державний службовець, призначений на посаду державної служби на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця, за яким зберігалася посада державної служби, звільняється з посади в останній робочий день перед днем виходу на службу тимчасово відсутнього державного службовця.
У такому разі тимчасово відсутній державний службовець зобов’язаний письмово повідомити керівника державної служби у відповідному державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або його апараті не пізніше ніж за сім робочих днів про свій вихід на службу.
 
354. Стаття 41. Звільнення за ініціативою державного службовця (за власним бажанням)
 
-563- Хара В.Г.
Сухий Я.М.
Кармазін Ю.А.
Міщенко С.Г.
Статтю 41 законопроекту вилучити.
 
Відхилено   Стаття 40. Припинення державної служби за ініціативою державного службовця
1. Підставою для припинення державної служби за ініціативою державного службовця, крім випадків, передбачених законодавством про працю, є також неможливість продовження державним службовцем виконувати службові обов’язки та проходити державну службу у зв’язку з:
 
    -564- Косів М.В.
Статтю 41 викласти у такій редакції:
«Стаття 41. Звільнення за ініціативою державного службовця
1. Державний службовець має право звільнитися за власним бажанням, попередивши про це суб'єкт призначення письмовою заявою не пізніше ніж за 14 календарних днів до дня звільнення.
2. Суб'єкт призначення зобов'язаний звільнити державного службовця у строк, зазначений в його заяві, у разі неможливості продовження державним службовцем виконувати посадові обов'язки та проходити державну службу за наявності підстав передбачених чинним законодавством про працю або інших поважних причин».
 
Враховано частково    
    -565- Демчишен В.В.
Гордієнко С.В.
Статтю 41 викласти у такій редакції:
«Стаття 40. Припинення державної служби за ініціативою державного службовця
1. Підставою для припинення державної служби за ініціативою державного службовця, крім випадків, передбачених законодавством про працю, є також неможливість продовження державним службовцем виконувати службові обов’язки та проходити державну службу у зв’язку з:
1) призначенням державного службовця на політичну посаду;
2) наявністю перешкод у реалізації прав, наданих державному службовцю цим Законом, або встановленням факту їх порушення.
З цих підстав суб’єкт призначення зобов’язаний звільнити державного службовця з посади державної служби у строк, зазначений у його заяві.»
 
Враховано    
355. 1. Державний службовець має право звільнитися за власним бажанням, попередивши про це суб'єкт призначення письмовою заявою не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня звільнення.
 
-566- Гордієнко С.В.
Подгорний С.П.
Чорноволенко О.В.
Гриневецький С.Р.
У частині першій статті 41 законопроекту цифру «30» замінити на цифру «14».
 
Враховано частково      
    -567- Толстенко В.Л.
Сухий Я.М.
Хара В.Г.
В частині першій статті 41 слова «за 30 календарних днів» замінити словами «за два тижні».
 
Враховано частково    
356. 2. Суб'єкт призначення зобов'язаний звільнити державного службовця у строк, зазначений в його заяві, у разі неможливості продовження державним службовцем виконувати посадові обов'язки та проходити державну службу:
 
      
357. 1) у зв'язку з обранням державного службовця Президентом України, народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради, сільським, селищним, міським головою;
 
-568- Ключковський Ю.Б.
Частину другу статті 41 доповнити пунктом 2 у такій редакції:
«2) у зв’язку з призначенням державного службовця на посаду члена Кабінету Міністрів України, першого заступника міністра, заступника міністра;».
У зв’язку з цим пункт 2 вважати пунктом 3.
 
Враховано частково   1) призначенням державного службовця на політичну посаду;
 
358. 2) у зв'язку з перешкодами у реалізації наданих цим Законом прав або встановлення факту їх порушення.
 
-569- Гордієнко С.В.
Доповнити законопроект новою статтею 42, виклавши її в такій редакції:
«Стаття 31. Відставка державного службовця
1. Відставкою є припинення державної служби службовцем, який займає посаду, що належить до підгруп І-1, І-2, І-3, ІІ-1 за його письмовою заявою.
Підставами для відставки є:
принципова незгода з рішенням державного органу, органу влад и Автономної Республіки Крим або їх апарату чи посадової особи, а також етичні перешкоди для перебування на державній службі;
примушування державного службовця до виконання рішення державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату чи посадової особи, яке суперечить чинному законодавству, що може заподіяти значної матеріальної або моральної шкоди державі, Автономній Республіці Крим, підприємствам, установам, організаціям або об'єднанням громадян, громадянину.
2. Відставка приймається або в ній дається мотивована відмова суб’єктом призначення, який призначив державного службовця на цю посаду. Рішення про прийняття відставки або відмову в ній приймається у місячний термін. У разі відмови у відставці державний службовець повинен продовжувати виконання службових обов'язків і має право на звільнення в порядку, передбаченому статтею 41 цього Закону.
3. У разі відставки державного службовця, який не досяг пенсійного віку, але має страховий стаж для чоловіків – не менше 25 років, для жінок – не менше 20 років і відпрацював не менш як п’ять років у сукупності на посадах, що належать до підгруп І-1, І-2, І-3, ІІ-1 відповідно до цього Закону або на посадах першої чи другої категорії відповідно до Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., 2011 р., № 10, ст. 63), йому виплачується щомісячно 85 відсотків його посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг та за вислугу років до досягнення пенсійного віку.
При досягненні пенсійного віку державним службовцем, який перебуває у відставці, йому призначається пенсія як державному службовцю.
У разі призначення пенсії за віком, працевлаштування, засудження за скоєння злочину виплати, передбачені частиною четвертою цієї статті, припиняються».
У зв’язку із цим змінити подальшу нумерацію статей законопроекту.
 
Відхилено   2) наявністю перешкод у реалізації прав, наданих державному службовцю цим Законом, або встановленням факту їх порушення.
З цих підстав суб’єкт призначення зобов’язаний звільнити державного службовця з посади державної служби у строк, зазначений у його заяві.
 
359. Стаття 42. Звільнення за ініціативою суб'єкта призначення
 
-570- Кармазін Ю.А.
Міщенко С.Г.
Статтю 42 виключити.
 
Відхилено   Стаття 41. Припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення
 
360. 1. Державний службовець може бути звільнений за ініціативою суб'єкта призначення у разі:
 
-571- Хара В.Г.
В'язівський В.М.
В абзаці першому частини першої статті 42 після слів «суб’єкта призначення» доповнити словами «за попередньою згодою первинної профспілкової організації, членом якої є державний службовець».
 
Відхилено   1. Підставами для припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення є:
 
    -572- Косів М.В.
Статтю 42 викласти у такій редакції:
«Стаття 42 Звільнення за ініціативою суб'єкта призначення
1. Державний службовець може бути звільнений за ініціативою суб'єкта призначення у разі:
1) змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників;
2) підпорядкування державного службовця близькій йому особі;
3) незгоди на проходження державної служби у разі зміни її істотних умов праці;
4) неподання декларації про майновий стан і доходи (податкову декларацію) або подання у ній завідомо неправдивих даних.
2. У разі звільнення на підставі пункту 1 частини першої цієї статті державному службовцю за рахунок фонду оплати праці органу державної влади, в якому він проходив службу, виплачується вихідна допомога, виходячи з розміру його середньої заробітної плати за останні шість місяців, у разі наявності стажу державної служби:
1) до п'яти років - у розмірі тримісячної середньої заробітної плати;
2) від п'яти до десяти років у розмірі чотиримісячної середньої заробітної плати;
3) від десяти до п'ятнадцяти років - у розмірі п'ятимісячної середньої заробітної плати;
4) понад п'ятнадцять років - у розмірі шестимісячної середньої заробітної плати».
 
Відхилено    
    -573- Демчишен В.В.
Статтю 42 викласти у такій редакції:
«Стаття 41. Припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення
1. Підставами для припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення є:
1) скорочення чисельності або штату, реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідація державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату;
2) нез’явлення державного службовця на службі протягом більш як 120 календарних днів підряд внаслідок тимчасової непрацездатності (без урахування часу відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами), якщо законом не встановлено збереження місця роботи (посади) у разі певного захворювання. За державним службовцем, який втратив працездатність під час виконання службових обов’язків, посада зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;
3) повторне отримання підряд негативної оцінки результатів службової діяльності державного службовця, передбаченої статтею 29 цього Закону;
4) встановлення невідповідності державного службовця займаній посаді протягом строку випробування;
5) вчинення державним службовцем дисциплінарного проступку, зазначеного в пунктах 2, 3, 4 частини третьої статті 52 цього Закону, якщо до державного службовця застосовувалося дисциплінарне стягнення, яке не знято в установленому статтею 55 цього Закону порядку;
6) вчинення державним службовцем дисциплінарного проступку, зазначеного в пунктах 1, 5, 6, 9, 10 частини третьої статті 52 цього Закону.
2. У разі видання за ініціативою суб'єкта призначення акта про звільнення державного службовця у період його тимчасової непрацездатності чи перебування у відпустці такий акт набирає чинності наступного робочого дня після закінчення періоду тимчасової непрацездатності чи відпустки.».
 
Враховано    
361. 1) скорочення чисельності або штату, реорганізації чи ліквідації органу державної влади;
 
-574- Толстенко В.Л.
Пункт перший частини першої статті 42 після слів «або штату» доповнити словами «зміни назви посади та посадових обов’язків,».
 
Відхилено   1) скорочення чисельності або штату, реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідація державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату;
 
    -575- Бірюк Л.В.
В абзаці першому частини першої статті 42 після слів «суб’єкта призначення» доповнити словами «за попередньою згодою первинної профспілкової організації, членом якої є державний службовець».
 
Відхилено    
362. 2) нез'явлення на службі протягом більш як 60 календарних днів поспіль або більш як 100 календарних днів протягом року внаслідок тимчасової непрацездатності (без урахування часу відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами), якщо законом не встановлено більш тривалий строк збереження місця роботи (посади) у разі певного захворювання;
 
-576- Яворівський В.О.
Круць М.Ф.
Боднар-Петровська О.Б.
Шпенов Д.Ю.
Чорноволенко О.В.
Пункт другий частини 1 статті 42 вилучити.
 
Відхилено   2) нез’явлення державного службовця на службі протягом більш як 120 календарних днів підряд внаслідок тимчасової непрацездатності (без урахування часу відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами), якщо законом не встановлено збереження місця роботи (посади) у разі певного захворювання.. За державним службовцем, який втратив працездатність під час виконання службових обов’язків, посада зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;
 
    -577- Бондик В.А.
Пункт 2 частини першої статті 42 викласти в такій редакції:
«2) нез'явлення на службі протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності та пологах».
 
Враховано частково    
    -578- Горбатюк А.О.
Павленко Е.І.
У частині 1 статті 42 слова «60 календарних днів поспіль або більш 100 календарних днів протягом року» замінити словами «чотирьох місяців підряд».
 
Враховано по суті   
    -579- В'язівський В.М.
Пункт 2 частини 1 статті 42 викласти в такій редакції:
«2) нез'явлення на службі протягом більш як 60 календарних днів поспіль або більш як 100 календарних днів протягом року внаслідок тимчасової непрацездатності (крім вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років),що працюють на посадах групи Б,В,Г), якщо законом не встановлено більш тривалий строк збереження місця роботи (посади) у разі певного захворювання;".
 
Відхилено    
    -580- Бірюк Л.В.
Хара В.Г.
Пункт другий частини першої статті 42 після слів «тимчасової непрацездатності» доповнити словами « (крім вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років), що працюють на посадах групи Б,В,Г)».
 
Відхилено    
363. 3) підпорядкування державного службовця близькій йому особі;
 
      
364. 4) незгоди на проходження державної служби у разі зміни її істотних умов;
 
-581- Шпенов Д.Ю.
Пункт 4 частини 1 статті 42 проекту виключити.
 
Враховано частково (перенесено до ст.41)  3) повторне отримання підряд негативної оцінки результатів службової діяльності державного службовця, передбаченої статтею 29 цього Закону;
4) встановлення невідповідності державного службовця займаній посаді протягом строку випробування;
5) вчинення державним службовцем дисциплінарного проступку, зазначеного в пунктах 2, 3, 4 частини третьої статті 52 цього Закону, якщо до державного службовця застосовувалося дисциплінарне стягнення, яке не знято в установленому статтею 55 цього Закону порядку;
6) вчинення державним службовцем дисциплінарного проступку, зазначеного в пунктах 1, 5, 6, 9, 10 частини третьої статті 52 цього Закону.
 
365. 5) застосування до державного службовця дисциплінарного стягнення відповідно до частини шостої статті 55 цього Закону.
 
-582- Подгорний С.П.
Гордієнко С.В.
Пункт п’ятий частини першої статті 42 законопроекту викласти у такій редакції:
«5) повторного застосування до державного службовця дисциплінарного стягнення відповідно до частини шостої статті 55 цього Закону протягом року».
 
Відхилено      
    -583- Нетецька О.А.
Толстенко В.Л.
Статті 42 доповнити пунктом 6:
«6) висловлення недовіри суб’єктом призначення.»
 
Відхилено    
366. 2. Звільнення державного службовця на підставі пунктів 1 і 4 частини першої цієї статті допускається лише у разі неможливості переведення державного службовця на іншу посаду державної служби відповідно до рівня його професійної компетентності або відмови його від такого переведення.
 
-584- Хара В.Г.
Бірюк Л.В.
Частину другу статті 42 доопрацювати відповідно до статті 43 Конституції України щодо заборони примусової праці, передбачивши можливість звільнення працівника не лише із зазначених у цій статті підстав на звільнення, але й з інших поважних причин.
 
Відхилено      
367. 3. У разі видання за ініціативою суб'єкта призначення акта про звільнення державного службовця у період його тимчасової непрацездатності чи перебування у відпустці такий акт набирає чинності наступного дня після закінчення періоду тимчасової непрацездатності чи відпустки.
 
-585- Ключковський Ю.Б.
Частину 3 статті 42 виключити.
 
Відхилено   2. У разі видання за ініціативою суб'єкта призначення акта про звільнення державного службовця у період його тимчасової непрацездатності чи перебування у відпустці такий акт набирає чинності наступного робочого дня після закінчення періоду тимчасової непрацездатності чи відпустки.
 
368. Стаття 43. Звільнення у зв'язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін
 
-586- Кармазін Ю.А.
Міщенко С.Г.
Статтю 43 виключити.
 
Відхилено   Стаття 42. Припинення державної служби у зв’язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін
 
    -587- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Статтю 43 викласти у редакції:
«Стаття 42. Припинення державної служби у зв’язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін
1. Підставами для припинення державної служби у зв’язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін, є:
1) поновлення на посаді відповідно до рішення суду, що набрало законної сили, державного службовця, який раніше її займав;
2) неможливість виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я за наявності медичного висновку, порядок надання якого визначається спільно спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної #102082
3) набрання законної сили рішенням суду про визнання особи недієздатною або про обмеження дієздатності особи.»
 
Враховано    
369. 1. Державний службовець звільняється у зв'язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін, у разі:
 
-588- Косів М.В.
Статтю 43 викласти у такій редакції:
«Стаття 43. Звільнення у зв'язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін
1. Державний службовець звільняється у зв'язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін, у разі:
1) поновлення відповідно до судового рішення, що набрало законної сили, на посаді державної служби державного службовця, який раніше її займав;
2) неможливості виконувати посадові обов'язки за станом здоров'я або визнання непрацездатним за наявності медичного висновку, порядок надання якого визначається спеціально уповноваженим державним органом з #102082
2. Звільнення на підставі частини першої цієї статті допускається лише у разі неможливості переведення державного службовця на іншу посаду державної служби, яка відповідає рівню його професійної компетентності та стану здоров'я, або відмови державного службовця від такого переведення з поважних причин.
3. У разі звільнення з державної служби на підставі частини першої цієї статті державному службовцю за рахунок фонду оплати праці органу державної влади, в якому державний службовець проходив службу, виплачується вихідна допомога, виходячи з розміру його середньої заробітної плати за останні шість місяців, у розмірі, передбаченому частиною четвертою статті 42 цього Закону».
 
Відхилено   1. Підставами для припинення державної служби у зв’язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін, є:
 
370. 1) досягнення граничного віку перебування на державній службі – 65 років;
 
-589- Кожем'якін А.А.
Пункт 1 частини 1 статті 43 викласти у такій редакції:
«1) досягнення граничного віку перебування на державній службі – 60 років для чоловіків та 55 років для жінок;».
 
Відхилено      
    -590- Подгорний С.П.
Пункт перший частини першої статті 43 законопроекту викласти у такій редакції:
«1) досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
Відхилено    
371. 2) призову на військову службу;
 
-591- Шпенов Д.Ю.
Пункт 2 частини 1 статті 43 проекту «2) призову на військову службу;» виключити.
 
Відхилено      
372. 3) поновлення відповідно до судового рішення, що набрало законної сили, на посаді державної служби державного службовця, який раніше її займав;
 
   1) поновлення на посаді відповідно до рішення суду, що набрало законної сили, державного службовця, який раніше її займав;
 
373. 4) неможливості виконувати посадові обов'язки за станом здоров'я або визнання непрацездатним за наявності медичного висновку, порядок надання якого визначається спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби разом із центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я;
 
   2) неможливість виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я за наявності медичного висновку, порядок надання якого визначається спільно спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної служби та центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я;
 
374. 5) визнання недієздатним або обмежено дієздатним згідно з судовим рішенням, що набрало законної сили;
 
   3) набрання законної сили рішенням суду про визнання особи недієздатною або про обмеження дієздатності особи.
 
375. 6) смерті або визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим згідно з судовим рішенням, що набрало законної сили;
 
      
376. 7) набрання законної сили вироком суду, що унеможливлює проходження державної служби.
 
-592- Толстенко В.Л.
Пункт сьомий частини першої статті 43 викласти в наступній редакції:
«7) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо державного службовця за вчинення злочину.».
 
Відхилено      
    -593- Шпенов Д.Ю.
Пункт 7 частини 1 статті 43 проекту виключити.
 
Враховано    
377. 2. Звільнення на підставі пунктів 3 і 4 частини першої цієї статті допускається лише у разі неможливості переведення державного службовця на іншу посаду державної служби, яка відповідає рівню його професійної компетентності та стану здоров'я, або відмови державного службовця від такого переведення.
 
-594- В'язівський В.М.
Бірюк Л.В.
Хара В.Г.
Частину другу статті 43 після слів «такого переведення» доповнити словами «за попередньою згодою первинної профспілкової організації, членом якої є державний службовець».
 
Відхилено      
378. 3. У разі звільнення з державної служби на підставі пунктів 3 і 4 частини першої цієї статті державному службовцю за рахунок фонду оплати праці органу державної влади, в якому державний службовець проходив службу, виплачується вихідна допомога, виходячи з розміру його середньої заробітної плати за останні шість місяців, у розмірі, передбаченому частиною четвертою статті 42 цього Закону.
 
-595- Толстенко В.Л.
Частину третю статті 43 виключити, оскільки вона дублює положення частини четвертої статті 51.
 
Враховано      
379. 4. У разі звільнення на підставі пункту 1 частини першої цієї статті державному службовцю за рахунок фонду оплати праці органу державної влади, в якому він проходив службу, виплачується вихідна допомога, виходячи з розміру його середньої заробітної плати за останні шість місяців, у разі наявності стажу державної служби:
 
-596- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Доповнити розділ V новою статтею такого змісту, використавши положення частини 4 статті 42:
«Стаття 43. Соціальні гарантії при звільненні державних службовців
1. Звільнення з посади державної служби на підставі пункту 1 частини першої статті 41, пункту 1 частини першої статті 42 цього Закону допускається лише в разі неможливості переведення державного службовця на іншу посаду державної служби за умови відповідності його рівня професійної компетентності профілю компетентності цієї посади.
2. У разі звільнення на підставі пункту 1 частини першої статті 41, пунктів 1, 2 частини першої статті 42 цього Закону державному службовцю за рахунок фонду оплати праці державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату, у якому він проходив службу, виплачується вихідна допомога, виходячи з розміру його середньої заробітної плати за останні шість місяців, у разі наявності стажу державної служби:
1) до десяти років — у розмірі середньомісячної заробітної плати;
2) понад десять років — у розмірі двомісячної середньої заробітної плати.».
 
Враховано   Стаття 43. Соціальні гарантії при звільненні державних службовців
1. Звільнення з посади державної служби на підставі пункту 1 частини першої статті 41, пункту 1 частини першої статті 42 цього Закону допускається лише в разі неможливості переведення державного службовця на іншу посаду державної служби за умови відповідності його рівня професійної компетентності профілю компетентності цієї посади.
2. У разі звільнення на підставі пункту 1 частини першої статті 41, пунктів 1, 2 частини першої статті 42 цього Закону державному службовцю за рахунок фонду оплати праці державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату, у якому він проходив службу, виплачується вихідна допомога, виходячи з розміру його середньої заробітної плати за останні шість місяців, у разі наявності стажу державної служби:
1) до десяти років — у розмірі середньомісячної заробітної плати;
2) понад десять років — у розмірі двомісячної середньої заробітної плати.
 
380. 1) до п'яти років — у розмірі тримісячної середньої заробітної плати;
 
      
381. 2) від п'яти до десяти років — у розмірі чотиримісячної середньої заробітної плати;
 
      
382. 3) від десяти до п'ятнадцяти років — у розмірі п'ятимісячної середньої заробітної плати;
 
      
383. 4) понад п'ятнадцять років — у розмірі шестимісячної середньої заробітної плати.
 
      
384. Стаття 45. Передача справ і майна
 
   Стаття 44. Передача справ і майна
 
385. 1. Державний службовець зобов'язаний до звільнення з посади державної служби чи переведення на іншу посаду державної служби передати справи і довірене у зв'язку з виконанням посадових обов'язків майно (далі – майно) особі, уповноваженій суб'єктом призначення, у відповідному органі державної влади. Уповноважена особа зобов'язана прийняти справи і майно.
 
-597- Гриневецький С.Р.
Уточнити норми статті 45 щодо встановлення порядку отримання майна та справ, необхідних для виконання службових обов’язків.
 
Враховано частково   1. Державний службовець зобов'язаний до звільнення з посади державної служби чи переведення на іншу посаду державної служби передати справи і довірене у зв'язку з виконанням посадових обов'язків майно (далі – майно) особі, уповноваженій суб'єктом призначення, у відповідному державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті. Уповноважена особа зобов'язана прийняти справи і майно.
 
    -598- Демчишен В.В.
У першому абзаці частини 1 ст.45 слова «органі державної влади» замінити словами «державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті».
 
Враховано    
    -599- Кармазін Ю.А.
В статті 45 слова «органі державної влади» замінити словами «державному органі».
 
Враховано    
386. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою відповідного органу державної влади, керівником служби персоналу цього органу та державним службовцем, який звільняється. Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється, інший примірник або його копія долучається до особової справи цього державного службовця.
 
-600- Кармазін Ю.А.
Статтю 45 доповнити абзацом третім наступного змісту:
«У випадку коли державний службовець, який звільняється чи переводиться на іншу посаду відмовляється або не передає справи і довірене у зв'язку з виконанням посадових обов'язків майно уповноваженій особі, про це складається відповідний акт, який направляється на розгляд керівника державної служби або суб’єкта призначення, для вирішення питання про можливість звільнення чи переведення такої особи.».
 
Відхилено   Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату, керівником служби персоналу цього органу та державним службовцем, який звільняється. Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється, інший примірник або його копія долучається до особової справи цього державного службовця.
 
    -601- Демчишен В.В.
У другому абзаці частини 1 ст.45 слова «органу державної влади» замінити словами «державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або його апарату».
 
Враховано    
387. Стаття 44. Оформлення припинення державної служби
 
-602- Міщенко С.Г.
Статтю 44 вилучити, у зв’язку з чим решту статей відповідно перенумерувати.
 
Відхилено   Стаття 45. Оформлення припинення державної служби
 
388. 1. Припинення державної служби оформлюється відповідним актом суб'єкта призначення про звільнення державного службовця з посади державної служби.
 
-603- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Статтю 44 викласти у такій редакції:
«Стаття 45. Оформлення припинення державної служби
1. Припинення державної служби оформлюється відповідним актом суб'єкта призначення про звільнення державного службовця з посади державної служби, у якому зазначається підстава припинення державної служби та дата звільнення.
У разі смерті державного службовця суб’єктом призначення видається акт про припинення державної служби з дня смерті.
2. Відомості про звільнення з посади державної служби (припинення державної служби) на підставі акта, зазначеного у частині першій цієї статті, заносяться до особової справи державного службовця та його трудової книжки із зазначенням підстави припинення державної служби та дати звільнення з посади державної служби (припинення державної служби).
3. Служба персоналу відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим та їх апарату зобов'язана видати звільненій особі копію акта про звільнення, належно оформлену трудову книжку в день звільнення.
Розрахунок зі звільненою особою проводиться у день звільнення.»
 
Враховано   1. Припинення державної служби оформлюється відповідним актом суб'єкта призначення про звільнення державного службовця з посади державної служби, у якому зазначаються підстава припинення державної служби та дата звільнення.
У разі смерті державного службовця суб’єктом призначення видається акт про припинення державної служби з дня смерті.
 
389. 2. Відомості про звільнення з посади державної служби заносяться до особової справи державного службовця та його трудової книжки із зазначенням дати звільнення.
 
   2. Відомості про звільнення з посади державної служби (припинення державної служби) на підставі акта, зазначеного у частині першій цієї статті, заносяться до особової справи державного службовця та його трудової книжки із зазначенням підстави припинення державної служби та дати звільнення з посади державної служби (припинення державної служби).
 
390. 3. Суб'єкт призначення зобов'язаний видати звільненій особі копію акта про звільнення та належно оформлену трудову книжку у день звільнення, провести з державним службовцем розрахунок у триденний строк.
 
-604- Толстенко В.Л.
Частину третю статті 44 викласти в наступній редакції:
«3. Суб’єкт призначення зобов’язаний видати звільненій особі копію акта про звільнення, належно оформлену трудову книжку та здійснити виплату всіх сум, що належать державному службовцю, у день звільнення.».
 
Відхилено   3. Служба персоналу відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим та їх апарату зобов'язана видати звільненій особі копію акта про звільнення, належно оформлену трудову книжку в день звільнення.
Розрахунок зі звільненою особою проводиться у день звільнення.
 
    -605- Чорноволенко О.В.
Сухий Я.М.
Хара В.Г.
Частину третю статті 44 викласти у такій редакції:
«3.Суб'єкт призначення зобов'язаний видати звільненій особі копію акта про звільнення, належно оформлену трудову книжку та провести з державним службовцем розрахунок у день звільнення.».
 
Враховано частково    
    -606- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 44 викласти в наступній редакції:
«Суб'єкт призначення зобов'язаний в день звільнення видати особі копію акта про її звільнення, належно оформлену трудову книжку та провести всі розрахунки.
В разі, якщо в день звільнення державному службовцю неможливо видати акт про його звільнення, належно оформлену трудову книжку та провести всі розрахунки, такі розрахунки проводяться, а документи надаються не пізніше дня наступного за днем звільнення.»
 
Відхилено    
391. 4. Особа, звільнена з посади державної служби, зобов'язана здати у день звільнення службове посвідчення до служби персоналу органу державної влади.
 
      
392. Стаття 46. Оскарження рішення про звільнення
 
-607- Міщенко С.Г.
Статтю 46 вилучити, у зв’язку з чим решту статей відповідно перенумерувати.
 
Враховано      
393. 1. Рішення про звільнення державного службовця з посади державної служби може бути оскаржене у порядку, визначеному статтею 12 цього Закону, та до суду.
 
-608- Шпенов Д.Ю.
Частину 1 статті 46 проекту викласти у такій редакції:
«1. Рішення про звільнення державного службовця з посади державної служби може бути оскаржене у порядку, визначеному статтею 12 цього Закону або безпосередньо до суду.».
 
Відхилено      
394. РОЗДІЛ VІ
 
   РОЗДІЛ VІ
 
395. ОПЛАТА ПРАЦІ, ЗАОХОЧЕННЯ І СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
 
   ОПЛАТА ПРАЦІ, ЗАОХОЧЕННЯ І СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
 
396. Стаття 47. Оплата праці державного службовця
 
   Стаття 46. Оплата праці державного службовця
 
397. 1. Заробітна плата державного службовця складається з посадового окладу, надбавок до нього, розмір та порядок встановлення яких визначаються Кабінетом Міністрів України, та премії, передбаченої частиною першою статті 48 цього Закону.
 
-609- Кожем'якін А.А.
Доповнити статтю 47 пунктами такого змісту:
«заробітна плата державних службовців складається з окладу, надбавок до нього, розмір та порядок встановлення яких визначаються Кабінетом Міністрів України, премії, доплат за ранги, надбавок за вислугу років на державній службі;
- «доплата за ранг провадиться відповідно до рангу, присвоєного державному службовцю».
- «надбавка за вислугу років виплачується державним службовцям щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і залежно від стажу державної служби у таких розмірах: понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків».
 
Враховано частково   1. Заробітна плата державного службовця складається з посадового окладу, надбавок до нього та премій, передбачених цим Законом.
Державний службовець має право також на інші гарантії та компенсації у сфері оплати праці, передбачені законом.
2. Схема посадових окладів на посадах державної служби визначається щорічно Кабінетом Міністрів України не пізніше як у місячний термін з дня прийняття закону України про Державний бюджет України на наступний рік шляхом встановлення мінімального та максимального розмірів посадових окладів для кожної підгрупи посад державної служби, виходячи з таких принципів:
 
    -610- Гордієнко С.В.
З метою недопущення ліквідації мінімальних державних гарантій оплати праці для державних службовців, пропоную частину першу статті 47 викласти у такій редакції:
«1. Заробітна плата державного службовця складається з посадового окладу, надбавок до нього та премій, передбачених цим Законом.
Державний службовець має право також на інші гарантії та компенсації у сфері оплати праці, передбачені законом.».
 
Враховано частково    
    -611- Демчишен В.В.
Статтю 47 проекту викласти у такій редакції:
"Стаття 46. Оплата праці державного службовця
1. Заробітна плата державного службовця складається з посадового окладу, надбавок до нього та премій, передбачених цим Законом.
Державний службовець має право також на інші гарантії та компенсації у сфері оплати праці, передбачені законом..
2. Схема посадових окладів на посадах державної служби щорічно визначається Кабінетом Міністрів України не пізніше як у місячний термін з дня прийняття закону України про Державний бюджет України на наступний рік шляхом встановлення мінімального та максимального розмірів посадових окладів для кожної підгрупи посад державної служби, виходячи з таких принципів:
мінімальний розмір посадового окладу на посаді державної служби підгрупи V-4 встановлюється на рівні не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати;
мінімальний розмір посадового окладу на посаді державної служби підгрупи І-1 не повинен становити більше 10 мінімальних розмірів посадового окладу на посаді державної служби підгрупи V-4;
для кожної підгрупи посад державної служби різниця між максимальним і мінімальним розміром посадового окладу повинна становити не менше 30 відсотків;
мінімальний розмір посадового окладу для кожної підгрупи посад державної служби повинен перевищувати максимальний розмір посадового окладу тієї ж за числовим визначенням підгрупи наступної за числовим визначенням групи не менш як на 1 відсоток та не більш як на 5 відсотків;
мінімальний розмір посадового окладу на посаді державної служби підгрупи V-3 повинен становити не менше 1,2 мінімального розміру посадового окладу на посаді державної служби підгрупи V-4;
мінімальний розмір посадового окладу на посаді державної служби підгрупи V-2 повинен становити не менше 2 мінімальних посадових окладів на посаді державної служби підгрупи V-4;
мінімальний розмір посадового окладу на посаді державної служби підгрупи V-1 повинен становити не менше 2,5 мінімального посадового окладу на посаді державної служби підгрупи V-4.
3. Надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється у співвідношенні до мінімальної заробітної плати залежно від стажу державної служби в таких розмірах: понад 1 рік – 0,2; понад 5 років – 0,4; понад 10 років – 0,6; понад 15 років – 0,8; понад 20 років – 1,0.
4. Державному службовцю встановлюється надбавка за ранг у співвідношенні до мінімальної заробітної плати залежно від присвоєного йому рангу: за 9 ранг – 0,10; 8 ранг – 0,15; 7 ранг – 0,20; 6 ранг – 0,25; 5 ранг – 0,30; 4 ранг – 0,35; 3 ранг – 0,40; 2 ранг – 0,45; 1 ранг – 0,50.
5. Державним службовцям, до посадових обов’язків яких входить правова, фінансово-економічна, фахова експертиза та/або розроблення чи редагування пропозицій щодо формування державної політики, проектів нормативно-правових актів, та/або прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президенту України, які працюють в Адміністрації Президента України, Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України та міністерствах, до повноважень яких належить забезпечення формування та реалізації державної правової, фінансової та бюджетної політики, суб’єктом призначення встановлюється надбавка у розмірі до 100 відсотків посадового окладу.
6. Скорочення бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення посадових окладів, надбавок до них, премій та фінансування інших передбачених законом гарантій і компенсацій.»
 
Враховано частково 1 , крім част.3, щодо якої див. пропозицію № 632)   
    -612- Кармазін Ю.А.
Статтю 47 викласти в наступній редакції:
«1. Оплата праці державних службовців повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного виконання службових обов’язків, сприяти укомплектуванню апарату державних органів компетентними і досвідченими кадрами, стимулювати їх сумлінну та ініціативну працю.
Заробітна плата державних службовців складається з посадових окладів, премій, доплати за ранги, надбавки за вислугу років на державній службі та інших надбавок.
Посадові оклади державних службовців встановлюються залежно від складності та рівня відповідальності виконуваних службових обов’язків.
Доплата за ранг проводиться відповідно до рангу, присвоєного державному службовцю.
Надбавка за вислугу років виплачується державним службовцям щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і залежно від стажу державної служби у таких розмірах: понад 3 роки — 10, понад 5 років — 15, понад 10 років — 20, понад 15 років — 25, понад 20 років — 30, понад 25 років — 40 відсотків. Державним службовцям можуть встановлюватися надбавки за високі досягнення у праці і виконання особливо важливої роботи, доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників та інші надбавки і доплати, а також, надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.
Умови оплати праці державних службовців, розміри їх посадових окладів, надбавок, доплат і матеріальної допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України.
Джерелом формування фонду оплати праці державних службовців є Державний бюджет України та інші джерела, визначені для цієї мети положеннями про органи державної виконавчої влади, затвердженими указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України.
Скорочення бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення посадових окладів, надбавок до них та фінансування інших, передбачених цим Законом, гарантій, пільг і компенсацій.»
 
Враховано частково    
    -613- Толстенко В.Л.
Ветвицький Д.О.
В частині першій статті 47 слова «надбавок до нього» замінити словами «надбавки за ранг, надбавки за вислугу років.».
 
Враховано частково    
    -614- Боднар-Петровська О.Б.
Частину першу статті 47 викласти у такій редакції:
«1. Заробітна плата державного службовця складається із посадового окладу, надбавок до нього, доплати за ранг та премії, передбаченої частиною першою статті 48 цього Закону.
Умови оплати праці державних службовців, розміри їх посадових окладів, надбавок, доплат і матеріальної допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано частково    
    -615- Мартинюк А.І.
Сухий Я.М.
Шевчук О.Б.
В'язівський В.М.
Стоян О.М.
Частину 1 статті 47 викласти в наступній редакції:
«1. Заробітна плата державного службовця складається з посадового окладу, надбавок до нього, доплати за ранги, розмір та порядок встановлення яких визначаються Кабінетом Міністрів України, надбавки за вислугу років на державній службі, що визначається відповідно до частини п’ятої цієї статті, та премії, передбаченої частиною першої статті 48 цього Закону».
 
Враховано частково    
    -616- В'язівський В.М.
Частину 1 статті 47 викласти в такій редакції:
"1. Заробітна плата державного службовця складається з посадового окладу, надбавок за ранг, надбавки за вислугу років та доплат, визначених Кабінетом Міністрів України, та премії, передбаченої частиною першою статті 48 цього Закону.»
 
Враховано частково    
    -617- Єгоренко Т.В.
Частину 1 статті 47 викласти в такій редакції:
"1. Заробітна плата державного службовця складається з посадового окладу, надбавок до нього, доплати за ранг, розмір та порядок встановлення яких визначаються Кабінетом Міністрів України, надбавки за вислугу років на державній службі, що визначається відповідно до частини п’ятої цієї статті, та премії, передбаченої частиною першою статті 48 цього Закону.»
 
Враховано частково    
    -618- Логвиненко О.С.
Частину 1 статті 47 викласти у наступній редакції:
«1. Держава забезпечує оплату праці державного службовця на належному рівні. Заробітна плата державного службовця складається з посадового окладу, надбавки за ранг, надбавки за вислугу років, інших надбавок та доплат, визначених Кабінетом Міністрів України, а також премії, передбаченої частиною першою статті 48 цього Закону.»
 
Враховано частково    
    -619- Хара В.Г.
Бірюк Л.В.
У частині першій статті 47 слова «надбавок до нього, розмір та порядок встановлення яких визначаються» замінити словами «надбавок за ранг, за вислугу років та доплат, визначених».
 
Враховано частково    
    -620- Чорноволенко О.В.
Частину першу статті 47 законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Оплата праці державних службовців повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного виконання службових обов'язків, сприяти укомплектуванню апарату державних органів компетентними і досвідченими кадрами, стимулювати їх сумлінну та ініціативну працю. Заробітна плата державних службовців складається з посадових окладів, премій, доплати за ранги, надбавки за вислугу років на державній службі та інших надбавок».
 
Враховано частково    
    -621- Каплієнко В.В.
Абзац 1 ч. 1 ст. 47 викласти у такій редакції:
«Заробітна плата державного службовця складається з посадового окладу, надбавок до нього, з доплат за ранги, надбавок за вислугу років на державній службі, розмір та порядок встановлення яких визначаються Кабінетом Міністрів України, та премії, передбаченої частиною першою статті 48 цього Закону».
 
Враховано частково    
    -622- Каплієнко В.В.
Абзац 2 ч. 1 ст. 47 викласти у такій редакції:
«Доплата за ранг провадиться відповідно до рангу, присвоєного державному службовцю».
 
Враховано частково    
    -623- Каплієнко В.В.
Абзац 3 ч. 1 ст. 47 викласти у такій редакції:
«Надбавка за вислугу років виплачується державним службовцям щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і залежно від стажу державної служби у таких розмірах: понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків».
 
Враховано частково    
    -624- Каплієнко В.В.
Абзац 3 ч. 1 ст. 47 викласти у такій редакції:
«Державним службовцям можуть установлюватися надбавки за високі досягнення у праці і виконання особливо важливої роботи, доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників та інші надбавки і доплати, а також надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань».
 
Враховано частково    
    -625- Гордієнко С.В.
Частину другу статті 47 викласти у такій редакції:
«2. Розрахункова схема посадових окладів на посадах державної служби є складовою проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період, що схвалюються Кабінетом Міністрів України і передбачає визначення прогнозних показників мінімального та максимального розмірів посадових окладів для кожної підгрупи посад державної служби виходячи з таких принципів:
мінімальний розмір посадового окладу на посаді державної служби підгрупи V-4 встановлюється на рівні не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати;
мінімальний розмір посадового окладу на посаді державної служби підгрупи І-1 не повинен становити більше 8,5 мінімальних розмірів посадового окладу на посаді державної служби підгрупи V-4;
для кожної підгрупи посад державної служби різниця між максимальним і мінімальним розміром посадового окладу повинна становити не менше 30 відсотків;
мінімальний розмір посадового окладу для кожної підгрупи посад державної служби повинен перевищувати максимальний розмір посадового окладу тієї ж за визначенням підгрупи, наступної за числовим визначенням групи, не менше як на 1 відсоток та не більш як на 5 відсотків;
мінімальний розмір посадового окладу на посаді державної служби підгрупи V-3 повинен становити не менше 1,2 мінімального розміру посадового окладу на посаді державної служби підгрупи V-4;
мінімальний розмір посадового окладу на посаді державної служби підгрупи V-2 повинен становити не менше 2 мінімальних посадових окладів на посаді державної служби підгрупи V-4;
мінімальний розмір посадового окладу на посаді державної служби підгрупи V-1 повинен становити не менше 2,5 мінімального посадового окладу на посаді державної служби підгрупи V-4.
Не пізніш як у місячний термін після прийняття закону про Державний бюджет України Кабінет Міністрів України затверджує схему посадових окладів на посадах державної служби шляхом уточнення зазначених у цій частині прогнозних показників».
 
Враховано частково    
398. 2. Мінімальний розмір посадового окладу на посаді державної служби підгрупи Д4 гарантується на рівні двох розмірів мінімальної заробітної плати.
 
-626- Баранов В.О.
Абзац перший частини другої статті 47 виключити.
 
Відхилено   мінімальний розмір посадового окладу на посаді державної служби підгрупи V-4 встановлюється на рівні не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати;
 
    -627- В'язівський В.М.
Частину 2 статті 47 викласти в такій редакції:
«2. Мінімальний розмір посадового окладу на посаді державної служби підгрупи Д4 гарантується на рівні двох розмірів середньої заробітної плати по Україні.»
 
Відхилено    
399. Мінімальний розмір посадового окладу на посадах державної служби підгрупи Д4 щорічно встановлюється Кабінетом Міністрів України за пропозицією спеціально уповноваженого державного органу з питань державної служби при формуванні проекту Державного бюджету України на наступний рік.
 
-628- Ветвицький Д.О.
В абзаці другому частини другої статті 47 слова «пропозицією спеціально уповноваженого державного органу з питань державної служби» замінити словами «пропозиціями центральних органів виконавчої влади з питань економіки, фінансів, державної служби, соціальної політики та праці».
 
Відхилено      
    -629- Горбатюк А.О.
В абзаці другому пункту другого статті 47 слова «спеціально уповноваженого державного органу з питань #102092
 
Відхилено    
    -630- Бірюк Л.В.
Хара В.Г.
Абзац другий частини другої статті 47 виключити.
 
Враховано    
400. 3. Схема посадових окладів на посадах державної служби щорічно до 15 липня затверджується Кабінетом Міністрів України при формуванні проекту Державного бюджету України на наступний рік шляхом встановлення мінімального та максимального розмірів посадових окладів для кожної підгрупи посад державної служби, виходячи з таких принципів:
 
      
401. мінімальний розмір посадового окладу на посадах державної служби підгрупи А1 не може становити більше 10 мінімальних розмірів посадового окладу на посадах державної служби підгрупи Д4;
 
-631- Яворівський В.О.
Абзац 2 частини 3 статті 47 викласти у такій редакції:
"мінімальний розмір посадового окладу на посадах державної служби підгрупи А1 не може становити більше 9 мінімальних розмірів посадового окладу на посадах державної служби підгрупи Д4;"
 
Відхилено   мінімальний розмір посадового окладу на посаді державної служби підгрупи І-1 не повинен становити більше 10 мінімальних розмірів посадового окладу на посаді державної служби підгрупи V-4;
 
402. для кожної підгрупи посад державної служби різниця між максимальним і мінімальним розмірами посадових окладів має становити 30 відсотків;
 
-632- Трофименко В.В.
У статті 47 частину 3 абзац другий викласти у такій редакції:
«для кожної підгрупи посад державної служби різниця між максимальним і мінімальним розмірами посадових окладів має становити 50 відсотків».
 
Відхилено   для кожної підгрупи посад державної служби різниця між максимальним і мінімальним розміром посадового окладу повинна становити не менше 30 відсотків;
 
403. максимальний розмір посадового окладу для кожної підгрупи посад державної служби може перевищувати мінімальний розмір посадового окладу для вищої підгрупи цієї ж групи не більш як на 10 відсотків;
 
   мінімальний розмір посадового окладу для кожної підгрупи посад державної служби повинен перевищувати максимальний розмір посадового окладу тієї ж за числовим визначенням підгрупи наступної за числовим визначенням групи не менш як на 1 відсоток та не більш як на 5 відсотків;
 
404. мінімальний розмір посадового окладу на посадах державної служби підгрупи Г4 має становити не менше 1,4 мінімального розміру посадового окладу на посадах державної служби підгрупи Д4;
 
   мінімальний розмір посадового окладу на посаді державної служби підгрупи V-3 повинен становити не менше 1,2 мінімального розміру посадового окладу на посаді державної служби підгрупи V-4;
 
405. мінімальний розмір посадового окладу на посадах державної служби підгрупи В4 має становити не менше 2 мінімальних посадових окладів на посадах державної служби підгрупи Д4;
 
   мінімальний розмір посадового окладу на посаді державної служби підгрупи V-2 повинен становити не менше 2 мінімальних посадових окладів на посаді державної служби підгрупи V-4;
 
406. мінімальний розмір посадового окладу на посадах державної служби підгрупи Б4 має становити не менше 2,8 мінімального посадового окладу на посадах державної служби підгрупи Д4;
 
   мінімальний розмір посадового окладу на посаді державної служби підгрупи V-1 повинен становити не менше 2,5 мінімального посадового окладу на посаді державної служби підгрупи V-4.
 
407. мінімальний розмір посадового окладу на посадах державної служби підгрупи А4 має становити не менше 4 мінімальних посадових окладів на посадах державної служби підгрупи Д4.
 
      
408. 4. Розмір посадового окладу державного службовця встановлюється одночасно з призначенням на посаду державної служби суб'єктом призначення відповідно до схеми посадових окладів на посадах державної служби на поточний рік, затвердженої Кабінетом Міністрів України, у межах максимального розміру посадового окладу, встановленого на поточний рік для відповідної підгрупи посад державної служби.
 
-633- Черноморов О.М.
Статтю 47 доповнити частиною 3 такого змісту:
«3. Надбавка за вислугу років на державній службі установлюється у співвідношенні до мінімального розміру посадового окладу на посаді державної служби підгрупи V-4 залежно від стажу державної служби в таких розмірах: понад 1 рік – 0,2; понад 5 років – 0,4; понад 10 років – 0,6, понад 15 років – 0,8; понад 20 років – 1,0.»
 
Враховано   3. Надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється у співвідношенні до мінімального розміру посадового окладу на посаді державної служби підгрупи V-4 залежно від стажу державної служби в таких розмірах: понад 1 рік – 0,2; понад 5 років – 0,4; понад 10 років – 0,6; понад 15 років – 0,8; понад 20 років – 1,0.
4. Державному службовцю встановлюється надбавка за ранг у співвідношенні до мінімальної заробітної плати залежно від присвоєного йому рангу: за 9 ранг – 0,10; 8 ранг – 0,15; 7 ранг – 0,20; 6 ранг – 0,25; 5 ранг – 0,30; 4 ранг – 0,35; 3 ранг – 0,40; 2 ранг – 0,45; 1 ранг – 0,50.
5. Державним службовцям, до посадових обов’язків яких входить правова, фінансово-економічна, фахова експертиза та/або розроблення чи редагування пропозицій щодо формування державної політики, проектів нормативно-правових актів та/або прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президенту України, які працюють в Адміністрації Президента України, Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України та міністерствах, до повноважень яких належить забезпечення формування та реалізації державної правової, фінансової та бюджетної політики, суб’єктом призначення встановлюється надбавка у розмірі до 100 відсотків посадового окладу.
6. Скорочення бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення посадових окладів, надбавок до них, премій та фінансування інших передбачених законом гарантій і компенсацій.
 
    -634- В'язівський В.М.
Частину 4 статті 47 викласти в такій редакції:
«4. Розмір посадового окладу державного службовця встановлюється одночасно з призначенням на посаду державної служби суб'єктом призначення відповідно до схеми посадових окладів на посадах державної служби на поточний рік, затвердженої Кабінетом Міністрів України, у межах максимального розміру посадового окладу, встановленого на поточний рік для відповідної підгрупи посад державної служби.
Перегляд розмірів посадового окладу державного службовця здійснюється комісією, що створюється суб'єктом призначення та до складу якої включається представник профспілкової організації щорічно до 15 квітня за підсумками оцінювання результатів службової діяльності державного службовця за попередній рік у межах максимального розміру посадового окладу, встановленого на поточний рік для відповідної підгрупи посад державної служби, виходячи з таких принципів:"
 
Відхилено    
    -635- Гордієнко С.В.
Статтю 47 доповнити новою частиною у такій редакції:
«3. Надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється у відсотках до посадового окладу залежно від стажу державної служби в таких розмірах: понад 1 рік і до 5 років – від 1 і до 5 відсотків відповідно; понад 5 років – 10 відсотків; понад 10 років – 20 відсотків, понад 15 років – 25 відсотків; понад 20 років – 30 відсотків».
 
Враховано частково    
409. Розмір посадового окладу державного службовця переглядається щорічно до 15 квітня суб'єктом призначення за підсумками оцінювання результатів службової діяльності державного службовця за попередній рік у межах максимального розміру посадового окладу, встановленого на поточний рік для відповідної підгрупи посад державної служби, виходячи з таких принципів:
 
-636- Бірюк Л.В.
Хара В.Г.
Абзац другий частини четвертої статті 47 викласти у такій редакції:
«Перегляд розмірів посадового окладу державного службовця здійснюється комісією, що створюється суб’єктом призначення та до складу якої включається представник профспілкової організації, щорічно до 15 квітня за підсумками оцінювання результатів службової діяльності державного службовця за попередній рік у межах максимального розміру посадового окладу, встановленого на поточний рік для відповідної підгрупи посад державної служби, виходячи з таких принципів:».
 
Відхилено      
410. якщо за результатами оцінювання службової діяльності державний службовець отримав негативну оцінку, розмір його посадового окладу не збільшується;
 
      
411. якщо за результатами оцінювання службової діяльності державний службовець отримав позитивну оцінку, розмір його посадового окладу може бути збільшений не менш як на три і не більш як на п'ять відсотків у межах максимального розміру посадового окладу, встановленого на поточний рік для відповідної підгрупи посад державної служби (без урахування індексації заробітної плати);
 
      
412. якщо за результатами оцінювання службової діяльності державний службовець отримав відмінну оцінку, розмір його посадового окладу збільшується не менш як на п'ять, але не більш як на десять відсотків у межах максимального розміру посадового окладу, встановленого на поточний рік для відповідної підгрупи посад державної служби (без урахування індексації заробітної плати).
 
-637- Ветвицький Д.О.
Доповнити статтю 47 після частини четвертої новими частинами п’ятою та шостою такого змісту:
«5. Надбавка за ранг виплачується щомісячно відповідно до рангу, присвоєного державному службовцю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
6. Надбавка за вислугу років виплачується державному службовцю щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і залежно від стажу державної служби у таких розмірах: понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків».
У зв’язку із цим частину п’яту вважати частиною сьомою.
 
Враховано частково      
    -638- Мартинюк А.І.
Сухий Я.М.
Єгоренко Т.В.
Стоян О.М.
Статтю 47 доповнити частинами 5 і 6 такого змісту:
«5. Надбавка за вислугу років виплачується державним службовцям щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і залежно від стажу державної служби у таких розмірах: понад 3 роки – 10, понад 5 років –15, понад 10 років – 20, понад 15 років – 25, понад 20 років –30, понад 25 років – 40 відсотків.
6. Державним службовцям можуть установлюватися надбавки за високі досягнення у праці і виконання особливо важливої роботи, доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників та інші надбавки і доплати, а також надаватися матеріальна допомога, порядок та умови якої визначаються Кабінетом Міністрів України».
Відповідно частину 5 статті 47 вважати частиною 7.
 
Відхилено    
    -639- Боднар-Петровська О.Б.
Статтю 47 доповнити новою частиною такого змісту:
"Державним службовцям, до посадових обов’язків яких входить розроблення та експертиза проектів нормативно-правових актів або редагування пропозицій до них, які працюють в Адміністрації Президента України, Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Секретаріаті Центральної виборчої комісії, Інституті законодавства Верховної Ради України, Національному інституті стратегічних досліджень та міністерствах, до повноважень яких належить забезпечення формування та реалізації державної правової, фінансової та бюджетної політики, суб’єктом призначення встановлюється надбавка у розмірі до 100 відсотків посадового окладу".
 
Враховано частково    
413. 5. Фонд оплати праці органу державної влади при формуванні Державного бюджету України на наступний рік розраховується на основі штатного розпису органу державної влади на поточний рік, виходячи з середнього розміру посадового окладу для кожної посади відповідно до схеми посадових окладів на посадах державної служби на наступний рік, затвердженої Кабінетом Міністрів України.
 
-640- Ветвицький Д.О.
У частині п’ятій статті 47 слова «виходячи з середнього розміру посадового окладу для кожної посади відповідно до схеми посадових окладів на посадах державної служби на наступний рік, затвердженої Кабінетом Міністрів України» замінити словами «у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено      
    -641- Гриневецький С.Р.
Частина 5 статті 47 суперечить частині 4 цієї статті щодо встановлення надбавок за сумлінну працю. Тому пропоную доповнити частину 5 статті 47 новим реченням наступного змісту:
«При цьому враховується можливість перегляду розміру посадових окладів державних службовців відповідно до вимог частини 4 цієї статті».
 
Відхилено    
    -642- Трофименко В.В.
У статті 47 частину 5 викласти у такій редакції:
«Фонд оплати праці органу державної влади при формуванні Державного бюджету України на наступний рік розраховується на основі штатного розпису органу державної влади на поточний рік та фактичного фонду оплати праці органу державної влади, з урахуванням запланованого рівня інфляції та планового підвищення рівня заробітної плати державним службовцям затвердженими Кабінетом Міністрів України. 50 відсотків економії фонду оплати праці органу державної влади переходить на наступний рік».
 
Відхилено    
    -643- Шевчук О.Б.
В'язівський В.М.
Доповнити статтю 47 частинами 5 та 6 такого змісту:
«5. Надбавка за вислугу років виплачується державним службовцям щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і залежно від стажу державної служби у таких розмірах:
понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків.
6. Державним службовцям можуть установлюватися надбавки за високі досягнення у праці і виконання особливо важливої роботи, доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників та інші надбавки і доплати, а також надаватися матеріальна допомога, порядок та умови надання якої визначаються Кабінетом Міністрів України».
Відповідно частину 5 статті 47 вважати частиною 7.
 
Враховано частково    
    -644- Чорноволенко О.В.
Статтю 47 законопроекту доповнити частиною шостою наступного змісту:
«6. За сумлінну безперервну працю в державних органах, зразкове виконання трудових обов'язків державним службовцям видається грошова винагорода в розмірі та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.».
 
Відхилено    
    -645- Яворівський В.О.
Статтю 47 доповнити новою частиною:
"Оплата праці державних службовців повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного виконання службових обов'язків, сприяти укомплектуванню апарату державних органів компетентними і досвідченими кадрами, стимулювати їх сумлінну та ініціативну працю."
 
Відхилено    
    -646- Гордієнко С.В.
Доповнити статтю 47 новою частиною шостою такого змісту:
«6. Скорочення бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення посадових окладів, надбавок до них, премій та фінансування інших, передбачених цим та іншими законами гарантій, пільг і компенсацій».
 
Враховано частково    
414. Стаття 48. Преміювання та заохочення державних службовців
 
-647- Кармазін Ю.А.
Назву статті 48 викласти в наступній редакції:
«Заохочення за сумлінну працю».
 
Враховано частково   Стаття 47. Преміювання та інші види заохочення державних службовців
 
    -648- Демчишен В.В.
Статтю 48 викласти у такій редакції:
«Стаття 47. Преміювання та інші види заохочення державних службовців
1. Преміювання державних службовців, які займають посади державної служби груп ІІ, ІІІ, ІV, V, здійснюється керівником державної служби у державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або його апараті у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці:
щомісячно відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи;
щорічно за результатами оцінювання службової діяльності у разі отримання відмінної оцінки – до 100 відсотків посадового окладу.
Преміювання державних службовців, які займають посади, зазначені у частині третій статті 6 цього Закону, здійснюється в установленому порядку за рішенням відповідного керівника.
2. Преміювання державних службовців, які займають посади державної служби групи І, здійснюється у межах фонду преміювання, зазначеного у частині першій цієї статті, у порядку та межах, установлених цим Законом, визначеному суб'єктом призначення.
3. Конкретні умови, порядок та розміри преміювання державних службовців
визначаються положенням про преміювання відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату.
4. За особливі службові досягнення також можуть бути застосовані такі види заохочення державного службовця:
1) дострокове присвоєння рангу в порядку, визначеному цим Законом;
2) представлення до відзнаки органу державної влади (подяка, почесна грамота тощо);
3) представлення до урядової відзнаки (подяка, почесна грамота тощо);
4) представлення до державної нагороди.
5. Заходи заохочення не застосовуються до державного службовця протягом строку дії накладеного на нього дисциплінарного стягнення.»
 
Враховано    
415. 1. Преміювання державних службовців, які займають посади державної служби груп Б, В, Г, Д, здійснюється керівником державної служби в органі державної влади.
 
-649- Кармазін Ю.А.
Статтю 48 викласти в наступній редакції:
«За сумлінну безперервну працю в державних органах, зразкове виконання трудових обов’язків державним службовцям видається грошова винагорода в розмірі та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого державного органу з питань державної служби.
За особливі трудові заслуги державні службовці представляються до державних нагород та присвоєння почесних звань.».
 
Відхилено   1. Преміювання державних службовців, які займають посади державної служби груп ІІ, ІІІ, ІV, V, здійснюється керівником державної служби у державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці:
щомісячно відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи;
щорічно за результатами оцінювання службової діяльності у разі отримання відмінної оцінки – до 100 відсотків посадового окладу.
Преміювання державних службовців, які займають посади, зазначені у частині третій статті 6 цього Закону, здійснюється в установленому порядку в межах, установлених цим Законом, за рішенням відповідного керівника.
 
    -650- Гордієнко С.В.
Частину першу статті 48 викласти у такій редакції:
«1. Преміювання державних службовці, які займають посади державної служби груп ІІ, ІІІ, ІV, V здійснюється керівником державної служби у державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або його апараті у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці:
щомісячно відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи;
до державних і професійних свят та ювілейних дат;
щорічно за результатами оцінювання службової діяльності у разі отримання позитивної або відмінної оцінки.
Щорічне преміювання державних службовців, які займають посади, зазначені у частині третій статті 6, здійснюється в установленому порядку за рішенням відповідного керівника.
У межах фонду оплати праці державним службовцям може встановлюватися доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників та за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, інші доплати які є мінімальними державними гарантіями відповідно до законодавства про працю».
 
Враховано частково    
    -651- Шевчук О.Б.
Частини першу, другу та третю статті 48 законопроекту викласти в такій редакції:
"1. Преміювання державних службовців, які займають посади державної служби груп А, Б, В, Г, Д, здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат - у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.
2. Додаткове преміювання державних службовців може здійснюватися за успішне виконання завдань підвищеної складності.
3. Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників
визначаються у положенні про преміювання відповідного органу державної влади.
 
Враховано частково    
416. Преміювання державних службовців, які займають посади державної служби групи А, здійснюється у порядку, визначеному суб'єктом призначення.
 
   2. Преміювання державних службовців, які займають посади державної служби групи І, здійснюється у межах фонду преміювання, зазначеного у частині першій цієї статті, у порядку, визначеному суб'єктом призначення.
 
417. 2. Преміювання державних службовців, які займають посади державної служби груп Б, В, Г, у разі отримання відмінної чи позитивної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності здійснюється щорічно, а державних службовців, які займають посади групи Д, – двічі на рік.
 
-652- Гриневецький С.Р.
Частину 2 статті 48 викласти у новій редакції:
«Преміювання державних службовців у разі відмінної чи позитивної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності здійснюється щорічно».
 
Враховано частково      
    -653- Чорноволенко О.В.
Частину другу статті 48 законопроекту викласти у такій редакції:
«2. Преміювання державних службовців, у разі отримання відмінної чи позитивної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності здійснюється щомісячно».
 
Відхилено    
418. Розмір премії за результатами оцінювання службової діяльності може становити від одного до трьох розмірів посадового окладу державного службовця.
 
      
419. 3. Додаткове преміювання державних службовців може здійснюватися за успішне виконання завдань підвищеної складності.
 
-654- Нетецька О.А.
Толстенко В.Л.
Частину третю статті 48 доповнити абзацом такого змісту:
«Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання відповідного органу.».
 
Враховано частково   3. Конкретні умови, порядок та розміри преміювання державних службовців визначаються положенням про преміювання відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату.
 
    -655- Горбатюк А.О.
Частину третю статті 48 виключити.
 
Враховано    
    -656- Шпенов Д.Ю.
Абзац 1 частини 3 статті 48 проекту викласти у такій редакції:
«3. Додаткове щомісячне преміювання державних службовців може здійснюватися за успішне виконання завдань підвищеної складності.».
 
Відхилено    
420. Преміальний фонд органу державної влади при формуванні Державного бюджету України на наступний рік закладається у розмірі 25 відсотків розміру фонду заробітної плати цього органу.
 
-657- Баранов В.О.
Абзац другий частини третьої статті 48 виключити.
 
Враховано      
    -658- Гордієнко С.В.
Статтю 48 доповнити після третьої частини новою частиною в такій редакції:
«Надати право відповідним керівникам у межах фонду оплати праці надавати разову матеріальну допомогу:
державним службовцям для вирішення соціально-побутових питань (лікування, складна життєва ситуація тощо);
родичам або близьким особам померлого державного службовця на його поховання».
 
Відхилено    
421. 4. За особливі службові досягнення можуть бути застосовані такі види заохочення державного службовця:
 
   4. За особливі службові досягнення також можуть бути застосовані такі види заохочення державного службовця:
 
422. 1) грошова винагорода;
 
-659- Гордієнко С.В.
Подгорний С.П.
Пункт 1 частини четвертої статті 48 викласти у такій редакції:
"1) грошова винагорода, розмір та порядок надання якої визначаються Кабінетом Міністрів України;".
 
Відхилено      
423. 2) дострокове присвоєння рангу у порядку, визначеному цим Законом;
 
   1) дострокове присвоєння рангу в порядку, визначеному цим Законом;
 
424. 3) представлення до відзнаки органу державної влади (подяка, почесна грамота тощо);
 
   2) представлення до відзнаки органу державної влади (подяка, почесна грамота тощо);
 
425. 4) представлення до урядової відзнаки (подяка, почесна грамота тощо);
 
   3) представлення до урядової відзнаки (подяка, почесна грамота тощо);
 
426. 5) представлення до державної нагороди.
 
-660- Гордієнко С.В.
Частину четверту статті 48 доповнити пунктом такого змісту:
«переведення на вищу посаду державної служби».
 
Відхилено   4) представлення до державної нагороди.
 
427. 5. Заохочення державного службовця застосовуються суб'єктом призначення, іншими органами державної влади.
 
-661- Гордієнко С.В.
Подгорний С.П.
Частину п’яту статті 48 виключити.
 
Враховано      
428. 6. Заходи заохочення не застосовуються до державного службовця протягом строку дії накладеного на нього дисциплінарного стягнення.
 
   5. Заходи заохочення не застосовуються до державного службовця протягом строку дії накладеного на нього дисциплінарного стягнення.
 
429. Стаття 49. Соціально-побутове забезпечення державного службовця
 
   Стаття 48. Соціально-побутове забезпечення державного службовця
 
430. 1. Державний службовець, стаж державної служби якого становить більше трьох років, має право на отримання компенсації половини ставки за кредитом на придбання або будівництво житла. Максимальний розмір кредиту на придбання або будівництво житла, за яким здійснюється компенсація половини ставки, становить шістдесят середньомісячних заробітних плат державного службовця.
 
-662- Баранов В.О.
У статті 49 пункті 1 викласти в такій редакції:
«1. Державний службовець, стаж державної служби якого становить більше трьох років має право на отримання пільгового безвідсоткового кредиту на придбання або будівництво житла. Порядок запровадження кредитування визначається Кабінетом Міністрів України у межах відповідних бюджетних призначень.»
 
Відхилено   1. Державному службовцю, який потребує поліпшення житлових умов, може надаватися службове житло в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
    -663- Баранов В.О.
Частини 1 статті 49, залишивши відповідну норму діючого Закону України «Про державну службу», викласти в такій редакції:
«На індивідуальне і кооперативне житлове будівництво або для придбання квартир чи індивідуальних жилих будинків державним службовцям, які потребують відповідно до чинного законодавства поліпшення житлових умов, надається земельна ділянка та безвідсотковий кредит на строк до 20 років. Умови надання кредиту визначаються Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -664- Демчишен В.В.
Частину першу статті 49 викласти у такій редакції:
"1. Державному службовцю, який потребує поліпшення житлових умов, може надаватися службове житло в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.".
 
Враховано    
    -665- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 49 перед абзацом першим доповнити абзацом наступного змісту:
«Державні службовці забезпечуються житлом у встановленому порядку із державного фонду.».
 
Відхилено    
    -666- В'язівський В.М.
Бірюк Л.В.
Хара В.Г.
Частину 1 статті 49 викласти в такій редакції:
"1. Державний службовець має право на отримання пільгового безвідсоткового кредиту на придбання або будівництво житла. Порядок, умови та строки запровадження кредитування визначаються Кабінетом Міністрів України у межах відповідних бюджетних призначань."
 
Відхилено    
431. Державний службовець, стаж державної служби якого становить більше трьох років, має право на отримання компенсації половини ставки лише за одним кредитом на придбання або будівництво житла.
 
      
432. У разі припинення державної служби виплата компенсації половини ставки за кредитом на придбання або будівництво житла припиняється.
 
-667- Ветвицький Д.О.
Абзац третій частини першої статті 49 викласти в такій редакції:
«У разі припинення державної служби (за виключенням випадків припинення державної служби з підстав, визначених пунктами 1, 4, 6 частини першої статті 43 цього Закону) виплата компенсації половини ставки за кредитом на придбання або будівництво житла припиняється».
 
Відхилено      
    -668- Гордієнко С.В.
Подгорний С.П.
Абзац третій частини першої статті 49 проекту Закону викласти в такій редакції:
"У разі припинення державної служби, крім випадків досягнення державним службовцем граничного віку перебування на державній службі, " і далі за текстом.
 
Відхилено    
433. Порядок та умови компенсації державному службовцю половини ставки за кредитом на придбання або будівництво житла визначаються центральним органом виконавчої влади з питань державної фінансової політики.
 
      
434. 2. Державний службовець та члени його сім'ї, які проживають разом із ним, користуються в установленому порядку медичним обслуговуванням у державних та комунальних закладах охорони здоров'я. Такий порядок медичного обслуговування зберігається за державним службовцем та членами його сім'ї після виходу державного службовця на пенсію.
 
-669- Гриневецький С.Р.
Частину 2 статті 49 виключити.
 
Відхилено   2. Державний службовець та члени його сім'ї, які проживають разом з ним, користуються в установленому порядку медичним обслуговуванням у державних та комунальних закладах охорони здоров'я. Такий порядок медичного обслуговування зберігається за державним службовцем та членами його сім'ї після виходу державного службовця на пенсію.
 
    -670- Гордієнко С.В.
Частину другу статті 49 після слів «медичним» доповнити словами «та санаторно-курортним», що узгоджується із відповідними гарантіями для народних депутатів України.
 
Відхилено    
    -671- Васютін С.І.
У частині другій статті 49 розділу шостого слова «користуються в установленому порядку» замінити на слова «користуються безкоштовно в установленому порядку».
 
Відхилено    
    -672- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 49 викласти в наступній редакції:
«Державні службовці та члени їх сімей, які проживають разом з ними, користуються у встановленому порядку безплатним медичним обслуговуванням у державних та комунальних закладах охорони здоров’я. Цими ж закладами вони обслуговуються після виходу на пенсію.».
 
Відхилено    
    -673- Логвиненко О.С.
Статтю 49 доповнити новою частиною наступного змісту:
«2. Державний службовець має право на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.»
 
Відхилено    
435. Стаття 50. Пенсійне забезпечення і грошова допомога
 
-674- Ветвицький Д.О.
В назві статті 50 слова «і грошова допомога» виключити.
 
Відхилено   Стаття 49. Пенсійне забезпечення державного службовця
 
    -675- Демчишен В.В.
Назву статті 49 викласти у такій редакції:
«Стаття 49. Пенсійне забезпечення державного службовця».
 
Враховано    
436. 1. На одержання пенсії державного службовця мають право особи, які досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", за наявності страхового стажу для чоловіків не менш як 25 років, для жінок – не менш як 20 років, у тому числі стажу державної служби – не менш як десять років, та на момент досягнення пенсійного віку працювали на посадах державної служби, а також особи, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах державної служби незалежно від місця роботи на момент досягнення пенсійного віку.
 
-676- Таран В.В.
У першому абзаці частини 1 ст.50 після слів «не менш як десять років» поставити крапку, а слова «та на момент досягнення пенсійного віку працювали на посадах державної служби, а також особи, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах державної служби незалежно від місця роботи на момент досягнення пенсійного віку» вилучити.
 
Відхилено   1. На одержання пенсії державного службовця мають право особи, які досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", за наявності страхового стажу, встановленого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", у тому числі стажу державної служби не менш як 10 років, та які на день досягнення пенсійного віку працювали на посадах державної служби, а також особи, які мають не менше 20 років стажу роботи на посадах державної служби та/або на посадах в органах місцевого самоврядування - незалежно від місця роботи на момент досягнення пенсійного віку.
 
    -677- Гордієнко С.В.
Подгорний С.П.
В абзаці першому частини першої статті 50 законопроекту після слів «посадах державної служби» доповнити такими словами «та (або) в органах місцевого самоврядування» і далі за текстом.
 
Враховано    
    -678- Зарубінський О.О.
Абзац перший частини 1 статті 50 викласти у наступній редакції:
«На одержання пенсії державного службовця мають право особи, які досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за наявності страхового стажу для чоловіків не менш як 25 років, для жінок – не менш як 20 років, у тому числі стажу державної служби – не менш як десять років, та на момент досягнення пенсійного віку працювали на посадах державної служби, а також особи, які мають стаж роботи на посадах державної служби для чоловіків не менш як 20 років та для жінок не менш як 15 років незалежно від місця роботи на момент досягнення пенсійного віку.»
 
Відхилено    
    -679- Кузьмук О.І.
Абзац перший пункту першого статті 50 після слів «а також особи, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах державної служби» доповнити словами «або 25 років стажу державної служби і не менш як 5 років стажу роботи на посадах державної служби».
 
Відхилено    
    -680- Сушкевич В.М.
Частину першу статті 50 викласти у такій редакції:
«На одержання пенсії державного службовця мають право особи, які досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", за наявності страхового стажу, встановленого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", у тому числі стажу державної служби не менш як 10 років, та які на день досягнення пенсійного віку працювали на посадах державної служби, а також особи, які мають не менше 20 років стажу роботи на посадах державної служби та/або на посадах в органах місцевого самоврядування - незалежно від місця роботи на момент досягнення пенсійного віку.
Пенсія державного службовця призначається в розмірі 80 відсотків його заробітної плати, а особам, які мають право на одержання пенсії державного службовця, але на час звернення за її призначенням не є державними службовцями – 80 відсотків заробітної плати державного службовця, який займає посаду державної служби відповідної підгрупи, та рангу за останньою посадою державної служби. За кожний повний рік державної служби понад 10 років пенсія збільшується на 1 відсоток заробітку, але загальний її розмір не може перевищувати 90 відсотків заробітної плати державного службовця.
До заробітної плати державного службовця включаються всі види оплати його праці, на які відповідно до законодавства нараховувався єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування).
В усіх випадках заробітна плата для обчислення пенсії враховується в межах установленої законодавством на день призначення (перерахунку) пенсії максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».
 
Враховано    
437. Пенсія державного службовця призначається в розмірі 80 відсотків його заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, на які відповідно до законодавства нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії мають право на одержання пенсії державного службовця, але не є державними службовцями, – у розмірі 80 відсотків заробітної плати державного службовця, який займає посаду державної служби відповідної підгрупи, та рангу за останньою посадою державної служби.
 
-681- Бондик В.А.
У абаці 2 частини першої статті 50 у слова: «пенсія державного службовця призначається в розмірі 80 відсотків» змінити словами «пенсія державного службовця призначається в розмірі 90 відсотків».
 
Відхилено   Пенсія державного службовця призначається в розмірі 80 відсотків його заробітної плати, а особам, які мають право на одержання пенсії державного службовця, але на час звернення за її призначенням не є державними службовцями – 80 відсотків заробітної плати державного службовця, який займає посаду державної служби відповідної підгрупи, та рангу за останньою посадою державної служби.
За кожний повний рік стажу державної служби понад 10 років пенсія збільшується на 1 відсоток заробітку, але загальний її розмір не може перевищувати 90 відсотків заробітної плати державного службовця.
До заробітної плати державного службовця включаються всі види оплати його праці, на які відповідно до законодавства нараховувався єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування).
 
    -682- Бондик В.А.
У частині першій - сімнадцятій статті 50 слова «нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» у відповідних відмінках змінити словами «нарахування та сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».
 
Враховано частково    
438. За кожний повний рік державної служби понад десять років пенсія збільшується на 1 відсоток, але загальний її розмір не може перевищувати 90 відсотків заробітної плати державного службовця.
 
-683- Кузьмук О.І.
В абзаці третьому пункту першого статті 50 після слів «повний рік» додати слово «стажу».
 
Враховано      
    -684- Ветвицький Д.О.
В абзаці третьому частини першої статті 50 слова «але загальний її розмір не може перевищувати 90 відсотків заробітної плати державного службовця» замінити словами «але її максимальний розмір (з урахуванням всіх передбачених законодавством доплат) не може перевищувати двох мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
Відхилено    
439. 13. У всіх випадках заробітна плата для обчислення пенсії враховується в межах установленої законодавством на день призначення (перерахунку) пенсії максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
 
-685- Сушкевич В.М.
Частину тринадцяту статті 50 перенести до частини першої, а частини чотирнадцяту-сімнадцяту вважати тринадцятою-шістнадцятою.
 
Враховано   У всіх випадках заробітна плата для обчислення пенсії враховується в межах установленої законом на день призначення (перерахунку) пенсії максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
 
440. 2. Порядок та умови визначення заробітної плати для обчислення пенсії державного службовця, порядок подання та оформлення документів для призначення згідно з цим Законом пенсії державного службовця визначаються центральним органом виконавчої влади з питань соціальної політики.
 
-686- Боднар-Петровська О.Б.
Бондик В.А.
Ветвицький Д.О.
Шпенов Д.Ю.
   
Враховано   2. Порядок та умови визначення заробітної плати для обчислення пенсії державного службовця встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
    -687- Демчишен В.В.
Сушкевич В.М.
Частину другу статті 50 викласти в такій редакції: "Порядок та умови визначення заробітної плати для обчислення пенсії державного службовця встановлюються Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
    -688- Кармазін Ю.А.
   
Відхилено    
441. 3. Пенсія державного службовця виплачується незалежно від заробітку (прибутку), одержуваного після виходу на пенсію.
 
   3. Пенсія державного службовця виплачується незалежно від заробітку (прибутку), одержуваного після виходу на пенсію.
 
442. 4. Державним службовцям, яких у період проходження державної служби визнано інвалідами І або ІІ групи, незалежно від причини інвалідності, пенсія по інвалідності призначається в розмірі, передбаченому частинами першою – третьою цієї статті, після припинення ними державної служби за наявності не менше десяти років стажу державної служби та страхового стажу, встановленого для призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
 
-689- Сушкевич В.М.
В частинах четвертій, п’ятій та дев’ятій статті 50 слова «десять, десяти» замінити цифрами «10».
 
Враховано   4. Державним службовцям, яких у період проходження державної служби визнано інвалідами І або ІІ групи, незалежно від причини інвалідності, пенсія по інвалідності призначається в розмірі, передбаченому частинами першою – третьою цієї статті, після припинення ними державної служби за наявності не менш як 10 років стажу державної служби та страхового стажу, встановленого для призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
 
443. 5. Державним службовцям, яких визнано інвалідами І або ІІ групи, незалежно від часу встановлення інвалідності, і які мають не менш як десять років стажу державної служби, пенсія по інвалідності на умовах, передбачених частиною четвертою цієї статті, призначається після припинення ними державної служби, якщо безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсії вони працювали на посадах державної служби.
 
-690- Сушкевич В.М.
Частину п’яту статті 50 викласти у такій редакції:
«5. Державним службовцям, яких визнано інвалідами І або ІІ групи, незалежно від часу та причин встановлення інвалідності, та які мають не менш як 10 років стажу роботи на посадах державної служби, пенсія по інвалідності на умовах, передбачених частиною четвертою цієї статті, призначається після припинення ними державної служби, якщо безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсії вони працювали на посадах державної служби».
 
Враховано   5. Державним службовцям, яких визнано інвалідами І або ІІ групи, незалежно від часу та причин встановлення інвалідності, та які мають не менш як 10 років стажу роботи на посадах державної служби, пенсія по інвалідності на умовах, передбачених частиною четвертою цієї статті, призначається після припинення ними державної служби, якщо безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсії вони працювали на посадах державної служби.
 
    -691- Подгорний С.П.
Гордієнко С.В.
Частину п’яту статті 50 викласти у такій редакції:
«5. Державним службовцям, яких визнано інвалідами І або ІІ групи, незалежно від часу встановлення інвалідності, і які мають не менш як десять років стажу державної служби на посадах державної служби та страхового стажу, встановленого для призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пенсія по інвалідності призначається після припинення ними державної служби, якщо безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсії вони працювали на посадах державної служби.»
 
Враховано частково    
444. 6. У разі повернення на державну службу державного службовця, якому призначено пенсію по інвалідності відповідно до цього Закону, виплата йому пенсії по інвалідності припиняється. На період до звільнення з посади державного службовця або досягнення граничного віку перебування на державній службі державний службовець має право на отримання пенсії відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
 
-692- Сушкевич В.М.
Перше речення частини шостої статті 50 викласти у такій редакції:
«6. У разі повернення на державну службу державного службовця, якому призначено пенсію по інвалідності відповідно до цього Закону, виплата цієї пенсії припиняється».
 
Враховано   6. У разі повернення на державну службу державного службовця, якому призначено пенсію по інвалідності відповідно до цього Закону, виплата цієї пенсії припиняється.
 
445. 7. У разі зміни групи інвалідності чи відновлення працездатності виплата пенсії по інвалідності, призначеної відповідно до цього Закону, здійснюється у порядку, визначеному статтею 35 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
 
   7. У разі зміни групи інвалідності чи відновлення працездатності виплата пенсії по інвалідності, призначеної відповідно до цього Закону, здійснюється у порядку, визначеному статтею 35 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
 
446. 8. Якщо інваліду І або ІІ групи встановлено ІІІ групу інвалідності, то в разі наступного визнання його інвалідом І або ІІ групи право на отримання раніше призначеної пенсії на умовах, передбачених цим Законом, поновлюється з дня встановлення І або ІІ групи інвалідності, якщо з моменту припинення виплати пенсії пройшло не більш як п'ять років. У такому ж порядку визначається право на отримання пенсії по інвалідності на умовах, передбачених цим Законом, державним службовцям, яким така пенсія не призначена у зв'язку з продовженням строку перебування їх на державній службі.
 
-693- Демчишен В.В.
Сушкевич В.М.
У другому реченні частини восьмої статті 50 слово «моменту» замінити словом «дня», слова «строку перебування їх на державній службі» замінити словами «проходження ними державної служби».
 
Враховано   8. Якщо інваліду І або ІІ групи встановлено ІІІ групу інвалідності, то в разі наступного визнання його інвалідом І або ІІ групи право на отримання раніше призначеної пенсії на умовах, передбачених цим Законом, поновлюється з дня встановлення І або ІІ групи інвалідності, якщо з дня припинення виплати пенсії пройшло не більш як п’ять років. У такому самому порядку визначається право на отримання пенсії по інвалідності на умовах, передбачених цим Законом, державним службовцям, яким така пенсія не призначена у зв'язку з продовженням проходження ними державної служби.
 
    -694- Подгорний С.П.
Гордієнко С.В.
Частину восьму ст.50 доповнити другим реченням (після першого) такого змісту:
«Якщо з моменту припинення виплати пенсії по інвалідності І або ІІ групи та встановлення ІІІ групи інвалідності пройшло більш як п'ять років, то у разі наступного визнання цієї особи інвалідом І або ІІ групи, пенсія по інвалідності призначається в розмірі, передбаченому частинами першою – третьою цієї статті.» і далі по тексту.
 
Відхилено    
447. 9. У разі смерті особи у період проходження державної служби за наявності у померлого годувальника стажу державної служби не менше десяти років непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні (при цьому дітям – незалежно від того, чи були вони на утриманні померлого годувальника), призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї у розмірі 70 відсотків заробітної плати померлого, на яку нараховувалися страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, з урахуванням норм частин першої – четвертої цієї статті, а на двох і більше членів сім'ї – 90 відсотків. До непрацездатних членів сім'ї належать особи, зазначені у статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
 
-695- Сушкевич В.М.
У частині дев’ятій статті 50 слова «на яку нараховувалися страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, з урахуванням норм частин першої – четвертої цієї статті» замінити словами «годувальника, визначеної з урахуванням частин першої-другої цієї статті».
 
Враховано   9. У разі смерті особи у період проходження державної служби за наявності у померлого годувальника стажу державної служби не менш як 10 років непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні (при цьому дітям – незалежно від того, чи були вони на утриманні померлого годувальника), призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї у розмірі 70 відсотків заробітної плати померлого годувальника, визначеної з урахуванням частин першої - другої цієї статті, а на двох і більше членів сім'ї – 90 відсотків. До непрацездатних членів сім'ї належать особи, зазначені у статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
 
448. 10. Право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника на умовах, передбачених частиною дев'ятою цієї статті, мають також непрацездатні члени сім'ї померлої особи, яка отримувала пенсію згідно з цим Законом.
 
-696- Сушкевич В.М.
Частину десяту статті 50 доповнити словами «або мала право на таку пенсію».
 
Враховано   10. Право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника на умовах, передбачених частиною дев'ятою цієї статті, мають також непрацездатні члени сім'ї померлої особи, яка отримувала пенсію згідно з цим Законом або мала право на таку пенсію.
 
449. 11. Пенсія державному службовцю у частині, що не перевищує розміру пенсії з солідарної системи, яка призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Частина пенсії, що перевищує зазначений розмір, виплачується за рахунок коштів державного бюджету.
 
-697- Сушкевич В.М.
У першому реченні частини одинадцятої статті 50 слово «призначається» замінити словом «обчислюється», слово «виплачується» - словом «фінансується», а слова «державного бюджету» - «Державного бюджету України».
 
Враховано   11. Пенсія державному службовцю у частині, що не перевищує розміру пенсії з солідарної системи, яка обчислюється відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Частина пенсії, що перевищує зазначений розмір, фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
450. 12. У разі підвищення розміру заробітної плати працюючим державним службовцям, а також у зв'язку із набуттям особою права на пенсійне забезпечення державного службовця за цим Законом відповідно здійснюється перерахунок раніше призначених пенсій.
 
-698- Сушкевич В.М.
Частину дванадцяту статті 50 викласти у такій редакції:
«12. Перерахунок раніше призначених пенсій здійснюється:
1) у разі підвищення за рішенням Кабінету Міністрів України розміру заробітної плати працюючим державним службовцям - виходячи із суми заробітної плати, на яку нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування державного службовця, який працює на посаді державної служби відповідної підгрупи, на момент виникнення права на перерахунок пенсії, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
2) у зв’язку із звільненням працюючого державного службовця з посади державної служби, але не раніш як через два роки після призначення (попереднього перерахунку) пенсії - у порядку, передбаченому частинами першою - другою цієї статті».
 
Враховано   12. Перерахунок раніше призначених пенсій здійснюється:
1) у разі підвищення за рішенням Кабінету Міністрів України розміру заробітної плати працюючим державним службовцям - виходячи з суми заробітної плати, на яку нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування державного службовця, який працює на посаді державної служби відповідної підгрупи на момент виникнення права на перерахунок пенсії, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
2) у зв’язку із звільненням працюючого державного службовця з посади державної служби, але не раніш як через два роки після призначення (попереднього перерахунку) пенсії - у порядку, передбаченому частинами першою - другою цієї статті.
 
451. Перерахунок пенсії здійснюється, виходячи із суми заробітної плати, на яку нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працюючого державного службовця відповідної підгрупи, та рангу на момент виникнення права на перерахунок пенсії.
 
-699- Подгорний С.П.
Гордієнко С.В.
Другий абзац частини 12 ст.50 доповнити реченням такого змісту:
«При цьому, до заробітної плати державного службовця включаються всі види оплати його праці, на які відповідно до законодавства нараховувався єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.»
 
Враховано частково      
452. 14. Пенсія державному службовцеві призначається з дня надходження відповідного звернення, крім випадків, коли пенсія призначається з більш раннього строку, а саме:
 
-700- Сушкевич В.М.
Абзац перший частини чотирнадцятої статті 50 викласти в такій редакції:
«14. Пенсія призначається з дня звернення за пенсією, крім випадків, коли пенсія призначається з більш раннього строку:»
 
Враховано   13. Пенсія державному службовцю призначається з дня звернення за пенсією, крім випадків, коли пенсія призначається з більш раннього строку, а саме:
 
    -701- Васютін С.І.
У абзаці першому частини 14 статті 50 після слів «відповідного звернення,» доповнити словами «але не раніше дня наступного за днем виникнення права на пенсійне забезпечення,».
 
Відхилено    
    -702- Подгорний С.П.
Гордієнко С.В.
В абзаці першому частини 14 статті 50 слова «з дня надходження відповідного звернення» замінити словами «з дня звернення за пенсією».
 
Враховано    
453. пенсія за віком – з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку;
 
   пенсія за віком – з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку;
 
454. пенсія по інвалідності – з дня встановлення інвалідності, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності, але не раніше дня звільнення державного службовця;
 
-703- Подгорний С.П.
В абзаці четвертому частини 13 ст.50 слово «протягом» замінити словом «не пізніше».
 
Враховано   пенсія по інвалідності – з дня встановлення інвалідності, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності, але не раніше дня звільнення державного службовця;
 
455. пенсія у зв'язку з втратою годувальника – з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника.
 
-704- Сушкевич В.М.
Частину чотирнадцяту ст.50 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Заява про призначення (перерахунок) пенсії та необхідні документи подаються до територіального органу Пенсійного фонду України або до уповноваженого ним органу чи уповноваженій особі в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду України за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики, особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.».
Відповідно змінити нумерацію частин.
 
Враховано   пенсія у зв'язку з втратою годувальника – з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло не пізніше 12 місяців з дня смерті годувальника.
14. Заява про призначення (перерахунок) пенсії та необхідні документи подаються до територіального органу Пенсійного фонду України або до уповноваженого ним органу чи уповноваженій особі в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду України за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики, особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.
 
456. 15. У разі смерті пенсіонера, який отримував пенсію державного службовця, особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті.
 
-705- Подгорний С.П.
У частині 15 ст.50 слово «момент» замінити словом «день».
 
Немає висновку   15. У разі смерті пенсіонера, який отримував пенсію державного службовця, особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на день смерті.
 
457. 16. Державний службовець, звільнений з державної служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням службового становища, або вчиненням корупційного діяння, позбавляється права на одержання пенсії, передбаченої цією статтею. У таких випадках пенсія призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
 
-706- Толстенко В.Л.
В частині 16 статті 50 слова «корупційного діяння» замінити словами «корупційного правопорушення».
 
Враховано   16. Державний службовець, звільнений з державної служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням службового становища, або вчиненням корупційного правопорушення, позбавляється права на одержання пенсії, передбаченої цією статтею.
У разі винесення рішення суду про скоєння корупційного правопорушення особою, яка вже одержує пенсію відповідно до цього Закону, виплата такої пенсії припиняється з дня набрання рішенням суду законної сили.
 
    -707- Сушкевич В.М.
Частину шістнадцяту статті 50 викласти у такій редакції:
«17. Державний службовець, звільнений з державної служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням службового становища, або вчиненням корупційного правопорушення, позбавляється права на одержання пенсії, передбаченої цією статтею.
У разі винесення рішення суду про скоєння корупційного правопорушення особою, яка вже одержує пенсію відповідно до цього Закону, виплата такої пенсії припиняється з дня набрання рішенням суду законної сили».
 
Враховано    
458. 17. Державному службовцю в разі виходу на пенсію відповідно до цього Закону виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десяти місячних посадових окладів за наявності стажу державної служби не менше десяти років, про що робиться запис у трудовій книжці.
 
-708- Ветвицький Д.О.
Частину сімнадцяту статті 50 виключити.
 
Відхилено   17. Державному службовцю в разі виходу на пенсію відповідно до цього Закону, у тому числі у передбачених законом випадках дострокового виходу на пенсію, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десяти посадових окладів за наявності стажу державної служби не менше десяти років, про що робиться запис у трудовій книжці.
 
    -709- Толстенко В.Л.
В частині 17 статті 50 слова «десяти місячних посадових окладів» замінити словами «десяти посадових окладів».
 
Враховано    
    -710- Сушкевич В.М.
Частину сімнадцяту статті 50 після слів «цього Закону» доповнити словами «, у тому числі у передбачених законом випадках дострокового виходу на пенсію,».
 
Враховано    
    -711- Подгорний С.П.
Гордієнко С.В.
Частину 17 ст.50 після слів «державної служби» доповнити словами «та (або) в органах місцевого самоврядування».
 
Відхилено    
    -712- Кармазін Ю.А.
Статтю 50 доповнити частиною вісімнадцятою наступного змісту:
«Особа, державна служба якої припинена у зв’язку з ліквідацією державного органу має право на дострокове призначення пенсії державного службовця за умови, якщо такий орган припинився за три роки до досягнення нею віку, передбаченого частиною першою цієї статті та за наявності страхового стажу для чоловіків не менш як 25 років, для жінок – не менш як 20 років, у тому числі стажу державної служби – не менш як десять років.»
 
Відхилено    
459. РОЗДІЛ VІІ
 
   РОЗДІЛ VІІ
 
460. РОБОЧИЙ ЧАС, ЧАС ВІДПОЧИНКУ,
 
   РОБОЧИЙ ЧАС, ЧАС ВІДПОЧИНКУ,
 
461. ВІДПУСТКИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
 
   ВІДПУСТКИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
 
462. Стаття 51. Робочий час, час відпочинку
 
-713- Міщенко С.Г.
Статтю 51 вилучити, у зв’язку з чим решту статей відповідно перенумерувати.
 
Відхилено   Стаття 50. Робочий час, час відпочинку
 
463. 1. Робочий час державного службовця – час, протягом якого державний службовець відповідно до правил внутрішнього службового розпорядку має виконувати свої посадові обов'язки.
 
   1. Робочий час державного службовця – час, протягом якого державний службовець відповідно до правил внутрішнього службового розпорядку має виконувати свої посадові обов'язки.
 
464. 2. Тривалість та режим роботи, час відпочинку державного службовця визначаються законодавством про працю з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
 
   2. Тривалість та режим роботи, час відпочинку державного службовця визначаються законодавством про працю з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
 
465. 3. Для виконання невідкладних і непередбачених завдань державні службовці за письмовим розпорядженням керівника державної служби в органі державної влади зобов'язані з'являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні. Робота в зазначені дні компенсується відповідно до законодавства.
 
-714- В'язівський В.М.
Частину 3 статті 51 викласти в такій редакції:
«3. Для виконання невідкладних і непередбачених завдань державні службовці за письмовим розпорядженням керівника державної служби в органі державної влади зобов'язані з'являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні. Робота в зазначені дні компенсується відповідно до законодавства.
Залучення працівників до роботи у дні, які є вихідними, проводиться за письмовим наказом (розпорядженням) суб’єкта призначення, погодженого з профспілковою організацією, з яким працівники ознайомлюються до початку роботи у вихідний день.»
 
Відхилено   3. Для виконання невідкладних і непередбачених завдань державні службовці можуть залучатися до служби за письмовим розпорядженням керівника державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією роботи відповідно до закону.
 
    -715- Демчишен В.В.
Частину третю статті 51 викласти у такій редакції:
«3. Для виконання невідкладних і непередбачених завдань державні службовці можуть залучатися до служби за письмовим розпорядженням керівника державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією роботи відповідно до закону».
 
Враховано    
    -716- Ключковський Ю.Б.
Перше реченя частини третьої статті 51 доповнити словами «якщо це не суперечить їх релігійним переконанням».
 
Відхилено    
    -717- Бірюк Л.В.
Хара В.Г.
Частину третю статті 51 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Залучення працівників до роботи у дні, які є вихідними, здійснюється за письмовим наказом (розпорядженням) суб’єкта призначення, погодженим з профспілковою організацією».
 
Відхилено    
466. 4. За рішенням керівника державної служби в органі державної влади державний службовець за його згодою може бути відкликаний зі щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки надається йому у будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.
 
-718- Кармазін Ю.А.
В частині четвертій статті 51 після слів «приєднується до відпустки у наступному році» доповнити словами «з відповідним відшкодуванням непередбачуваних витрат, затрачених державним службовцем у зв’язку з відкликанням його з такої відпустки.»
 
Враховано      
    -719- В'язівський В.М.
Бірюк Л.В.
Хара В.Г.
Частину четверту статті 51 після слів «державної влади» доповнити словами «погодженим з профспілковою організацією».
 
Відхилено    
    -720- Кармазін Ю.А.
Частину четверту статті 51 доповнити абзацом другим наступного змісту:
«Порядок відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням з щорічної або додаткової відпустки визначається спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби.».
 
Враховано частково    
467. Стаття 52. Відпустки державного службовця
 
   Стаття 51. Відпустки державного службовця
 
468. 1. Державному службовцю надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою матеріальної допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.
 
-721- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
У частині першій статті 52 слово «законодавством» замінити словом «законом», а слово «матеріальної» замінити словом «грошової».
 
Враховано   1. Державному службовцю надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.
 
469. 2. За кожний рік державної служби по досягненню п'ятирічного стажу державної служби державному службовцеві надається один календарний день додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів.
 
-722- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 52 після абзацу першого доповнити абзацом другим наступного змісту:
«Державним службовцям, які мають стаж роботи в державних органах понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів.».
 
Відхилено   2. За кожний рік державної служби по досягненню п'ятирічного стажу державної служби державному службовцю надається один календарний день додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів.
 
470. Порядок і умови надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток визначаються спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби.
 
-723- Ветвицький Д.О.
В абзаці другому частини другої статті 52 слова «спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби» замінити словами «Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   Порядок надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток визначається Кабінетом Міністрів України.
 
    -724- Демчишен В.В.
У другому абзаці частини другої частини 2 статті 52 виключити слова «і умови», а слова «спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби» замінити словами «Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
471. 3. Державні службовці можуть бути відкликані зі щорічної основної та додаткової оплачуваної відпусток за рішенням суб'єкта призначення.
 
-725- Яворівський В.О.
Частину 3 статті 52 вилучити.
 
Відхилено   3. Державні службовці можуть бути відкликані з щорічної основної та додаткової оплачуваної відпусток за рішенням суб'єкта призначення.
 
    -726- В'язівський В.М.
Частину 3 статті 52 викласти в такій редакції:
"3. Державні службовці, за їх згодою. можуть бути відкликані зі щорічної основної та додаткової оплачуваної відпусток за рішенням суб'єкта призначення, погодженого з профспілковою організацією.
Частина невикористаної відпустки надається державному службовцю у будь-який час відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному році."
 
Відхилено    
    -727- Бірюк Л.В.
Хара В.Г.
Частину третю статті 52 викласти у такій редакції:
«Державні службовці, за їх згодою можуть бути відкликані із щорічної основної та додаткової оплачуваної відпусток за рішенням суб’єкта призначення, погодженим з профспілковою організацією».
 
Відхилено    
472. Частина невикористаної відпустки надається державному службовцю у будь-який час відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному році.
 
-728- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Частину третю статті 51 доповнити новими абзацами такого змісту:
«Частина невикористаної відпустки надається державному службовцю у будь-який час відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному році з відповідним відшкодуванням непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням з відпустки.
Порядок відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням з щорічної або додаткової відпустки визначається Кабінетом Міністрів України.».
 
Враховано   Частина невикористаної відпустки надається державному службовцю у будь-який час відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному році з відповідним відшкодуванням непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням з відпустки.
Порядок відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням з щорічної або додаткової відпустки визначається Кабінетом Міністрів України.
 
473. 4. Державному службовцю надаються додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки без збереження заробітної плати та інші види відпусток відповідно до законодавства.
 
-729- Демчишен В.В.
Частину 4 ст.52 після слова «надаються» доповнити словом «також», а слово «законодавства» замінити словом «закону».
 
Враховано   4. Державному службовцю надаються також додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки без збереження заробітної плати та інші види відпусток відповідно до закону.
 
474. РОЗДІЛ VІІІ
 
   РОЗДІЛ VІІІ
 
475. ДИСЦИПЛІНАРНА ТА МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
 
-730- Демчишен В.В.
У назві розділу VІІІ слово «матеріальна» замінити словом «майнова», а слова «Глава 1. Службова дисципліна і засади дисциплінарної відповідальності державного службовця» виключити.
 
Враховано   ДИСЦИПЛІНАРНА ТА МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
 
476. Глава 1. Службова дисципліна і засади дисциплінарної відповідальності державного службовця
 
      
477. Стаття 54. Дисциплінарна відповідальність державного службовця та підстави притягнення до неї
 
   Стаття 52. Дисциплінарна відповідальність державного службовця та підстави притягнення до неї
 
478. 1. Дисциплінарна відповідальність полягає у накладенні на державного службовця дисциплінарних стягнень за дисциплінарні проступки у випадках, передбачених цим Законом.
 
-731- Демчишен В.В.
Частину 1 ст.54 викласти у такій редакції:
«1. Дисциплінарна відповідальність полягає у накладенні на державного службовця дисциплінарних стягнень за вчинення дисциплінарних проступків, визначених цим Законом.
2. Підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.»
У зв’язку з цим виключити частину 3 цієї статті.
 
Враховано   1. Дисциплінарна відповідальність полягає у накладенні на державного службовця дисциплінарних стягнень за вчинення дисциплінарних проступків, визначених цим Законом.
 
479. 3. Підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності та для відкриття дисциплінарного провадження є вчинення ним дисциплінарного проступку.
 
-732- Міщенко С.Г.
Частину третю статті 54 викласти в наступній редакції:
«3. Підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.
Підставою для відкриття дисциплінарного провадження є виявлення ознак дисциплінарного проступку державного службовця».
 
Враховано частково   2. Підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.
 
    -733- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 54 викласти в наступній редакції:
«Підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, передбаченого частиною другою цієї статті.
Підставою для відкриття провадження про притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності є наявність доказів, які підтверджують реальність конкретної події дисциплінарного проступку.»
 
Враховано частково    
    -734- Подгорний С.П.
Гордієнко С.В.
У частині третій статті 54 проекту Закону слова "та для відкриття дисциплінарного провадження" виключити.
 
Враховано    
480. 2. Дисциплінарними проступками є:
 
-735- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Частину другу статті 54 викласти у такій редакції:
"3. Дисциплінарними проступками є:
1) вияв неповаги до державних символів України;
2) невиконання або неналежне виконання в межах посадових обов’язків рішень державних органів та/або органів влади Автономної Республіки Крим, наказів, розпоряджень та доручень керівників, наданих у межах їх повноважень;
3) невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків;
4) перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення;
5) невжиття передбачених законодавством заходів щодо усунення конфлікту інтересів;
6) порушення обмежень щодо участі державного службовця у виборчому процесі, визначених виборчим законодавством;
7) порушення правил внутрішнього службового розпорядку;
8) порушення правил професійної етики державного службовця;
9) прогул, тобто відсутність державного службовця на робочому місці більше трьох годин підряд протягом робочого дня без поважних причин;
10) поява державного службовця на робочому місці у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння."
 
Враховано   3. Дисциплінарними проступками є:
 
    -736- Гордієнко С.В.
Частину другу статті 54 викласти у такій редакції:
«3. Дисциплінарними проступками є:
1) вияв неповаги до державних символів України;
2) систематичне невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків;
3) невжиття заходів щодо усунення конфлікту інтересів;
4) порушення обмежень, пов’язаних із проходженням державної служби;
5) порушення вимог закону з питань запобігання і протидії корупції;
6) систематичне порушення встановлених законом правил професійної етики державного службовця.
7) систематичне порушення правил внутрішнього службового розпорядку;
8) прогул, тобто відсутність державного службовця на робочому місці більше трьох годин поспіль протягом робочого дня без поважних причин;
9) поява державного службовця на робочому місці в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння».
 
Відхилено    
481. 1) порушення присяги державного службовця;
 
      
482. 2) вияв неповаги до честі і гідності людини, до державних символів;
 
-737- Міщенко С.Г.
У пункті 2 частини другої статті 54 слова «вияв неповаги до честі і гідності людини, до державних символів» замінити на «порушення вимог до етики поведінки державного службовця».
 
Враховано частково   1) вияв неповаги до державних символів України;
 
483. 3) невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їх повноважень, перевищення повноважень;
 
   2) невиконання або неналежне виконання в межах посадових обов’язків рішень державних органів та/або органів влади Автономної Республіки Крим, наказів, розпоряджень та доручень керівників, наданих у межах їх повноважень;
3) невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків;
4) перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення;
5) невжиття передбачених законодавством заходів щодо усунення конфлікту інтересів;
6) порушення обмежень щодо участі державного службовця у виборчому процесі, визначених виборчим законодавством;
 
484. 4) розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала відома у зв'язку з виконанням державним службовцем посадових обов'язків;
 
-738- Гордієнко С.В.
Подгорний С.П.
Пункти 4, 6, 7 част.2 статті 54 виключити.
 
Враховано      
485. 5) порушення правил внутрішнього службового розпорядку, вимог інших внутрішніх документів, затверджених у встановленому порядку;
 
   7) порушення правил внутрішнього службового розпорядку;
 
486. 6) завдання матеріальної шкоди незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю під час здійснення службових повноважень, факт якої встановлено судом;
 
      
487. 7) подання державним службовцем недостовірної інформації про обставини, що перешкоджають реалізації права на державну службу;
 
      
488. 8) прогул, тобто відсутність державного службовця на робочому місці без поважних причин більш як три години протягом робочого дня;
 
   8) порушення правил професійної етики державного службовця;
9) прогул, тобто відсутність державного службовця на робочому місці більше трьох годин підряд протягом робочого дня без поважних причин;
 
489. 9) поява державного службовця на службі у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;
 
   10) поява державного службовця на робочому місці у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння.
 
490. 10) порушення державним службовцем вимог щодо охорони праці, якщо це порушення спричинило тяжкі наслідки (нещасний випадок на службі, аварія, катастрофа) або якщо свідомі дії державного службовця створили реальну загрозу настання таких наслідків за відсутності складу злочину;
 
-739- Міщенко С.Г.
Кармазін Ю.А.
Ветвицький Д.О.
Круць М.Ф.
Пункти 10, 11 частини другої статті 54 виключити, у зв’язку з чим пункт 12 відповідним чином перенумерувати.
 
Враховано      
    -740- Гордієнко С.В.
Чорноволенко О.В.
Пункт 10 частини другої статті 54 законопроекту вилучити.
 
Враховано    
491. 11) прийняття державним службовцем рішення, що спричинило протиправне порушення цілісності державного майна або завдало іншої шкоди державному майну, а також незаконне його використання за відсутності складу злочину;
 
-741- Подгорний С.П.
Чорноволенко О.В.
Пункт 11 частини другої статті 54 законопроекту вилучити.
 
Враховано      
492. 12) порушення обмежень, пов'язаних із проходженням державної служби.
 
-742- Гриневецький С.Р.
Доповнити частину 2 статті 54 новим пунктом 13 наступного змісту:
«13) порушення вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 
Відхилено      
493. Стаття 55. Застосування дисциплінарних стягнень
 
-743- Демчишен В.В.
Назву статті 55 викласти у такій редакції:
«Види та порядок застосування дисциплінарних стягнень».
 
Враховано   Стаття 53. Види та порядок застосування дисциплінарних стягнень
 
494. 2. Як дисциплінарні стягнення можуть бути застосовані:
 
-744- Демчишен В.В.
Частину 2 ст.55 вважати частиною 1, виклавши її у такій редакції:
"1. До державних службовців застосовуються такі види дисциплінарних стягнень:
1) зауваження;
2) догана;
3) сувора догана;
4) попередження про неповну службову відповідність;
5) звільнення з посади державної служби.".
 
Враховано   1. До державних службовців застосовуються такі види дисциплінарних стягнень:
 
495. 1) оголошення догани;
 
   1) зауваження;
2) догана;
 
496. 2) затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу державного службовця;
 
   3) сувора догана;
 
497. 3) попередження про неповну службову відповідність;
 
   4) попередження про неповну службову відповідність;
 
498. 4) звільнення з посади державної служби.
 
-745- Подгорний С.П.
Гордієнко С.В.
Пункт четвертий частини другої статті 55 законопроекту виключити.
 
Відхилено   5) звільнення з посади державної служби.
 
499. 1. За кожний дисциплінарний проступок накладається одне дисциплінарне стягнення.
 
-746- Демчишен В.В.
Част.1 статті 55 вважати част.2.Абзац другий викласти у такій редакції:
«Дисциплінарне стягнення має відповідати характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку та ступеню вини державного службовця. Під час визначення виду дисциплінарного стягнення враховується характер дисциплінарного проступку, обставини, за яких він вчинений, настання тяжких наслідків, добровільне відшкодування завданої шкоди, попередню поведінку державного службовця та його ставлення до виконання службових обов'язків».
 
Враховано   2. За кожний дисциплінарний проступок накладається одне дисциплінарне стягнення.
 
500. Дисциплінарне стягнення має відповідати характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку та ступеню вини державного службовця. Під час визначення виду дисциплінарного стягнення необхідно враховувати характер дисциплінарного проступку, обставини, за яких він вчинений, настання тяжких наслідків, добровільне відшкодування завданої шкоди, попередню поведінку державного службовця та його ставлення до виконання посадових обов'язків.
 
-747- Гриневецький С.Р.
Абзац 2 частини 1 статті 55 доповнити новим реченням наступного змісту:
«Час перебування державного службовця у відпустці або на лікарняному продовжує термін притягнення його до дисциплінарної відповідальності на відповідний період».
 
Відхилено   Дисциплінарне стягнення має відповідати характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку та ступеню вини державного службовця. Під час визначення виду дисциплінарного стягнення враховується характер дисциплінарного проступку, обставини, за яких він вчинений, настання тяжких наслідків, добровільне відшкодування завданої шкоди, попередню поведінку державного службовця та його ставлення до виконання службових обов'язків.
 
501. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців із дня вчинення дисциплінарного проступку та одного місяця з моменту його виявлення.
 
-748- Демчишен В.В.
Абзац третій частини першої ст.55 викласти у такій редакції:
«Дисциплінарне стягнення до державного службовця застосовується не пізніше шести місяців з дня вчинення ним дисциплінарного проступку без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці.»
 
Враховано   Дисциплінарне стягнення до державного службовця застосовується не пізніше шести місяців з дня вчинення ним дисциплінарного проступку без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці.
3. У разі притягнення до дисциплінарної відповідальності державного службовця, який має дисциплінарне стягнення, дисциплінарне стягнення, що накладається, може бути більш суворим, ніж попереднє.
4. У разі допущення незначного порушення правил внутрішнього службового розпорядку, посадових інструкцій суб’єкт призначення може застосувати зауваження.
5. У разі невиконання або неналежного виконання державним службовцем посадових обов'язків, порушення ним правил внутрішнього службового розпорядку або правил професійної етики державного службовця, інших вимог цього Закону та інших актів законодавства у сфері державної служби, йому може бути оголошено догану.
 
    -749- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 55 після абзацу другого доповнити абзацом третім наступного змісту:
«До державного службовця можуть бути застосовані дисциплінарні стягнення, визначені виключно частиною другою цієї статті та іншими законами».
 
Відхилено    
    -750- Демчишен В.В.
Абзац третій частини першої ст.55 виключити, доповнивши статтю після цієї частини новими частинами у такій редакції:
«3. У разі притягнення до дисциплінарної відповідальності державного службовця, який має дисциплінарне стягнення, дисциплінарне стягнення, що накладається, може бути більш суворим, ніж попереднє.
4. У разі допущення незначного порушення правил внутрішнього службового розпорядку, посадових інструкцій суб’єкт призначення може застосувати зауваження.
5. У разі невиконання або неналежного виконання державним службовцем посадових обов'язків, порушення ним правил внутрішнього службового розпорядку або правил професійної етики державного службовця, інших вимог цього Закону та інших актів законодавства у сфері державної служби, йому може бути оголошено догану.»
 
Враховано    
502. 3. У разі повторного вчинення дисциплінарного проступку до зняття в установленому порядку догани до державного службовця може бути застосовано таке дисциплінарне стягнення, як затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу державного службовця.
 
-751- Демчишен В.В.
Частину 3 ст.55 викласти у такій редакції:
«6. У разі невиконання або неналежного виконання посадових обов'язків, порушення правил внутрішнього службового розпорядку або правил професійної етики державного службовця, інших вимог цього Закону та інших актів законодавства у сфері державної служби державним службовцем, який має дисциплінарне стягнення, йому може бути оголошено сувору догану.»
 
Враховано   6. У разі невиконання або неналежного виконання посадових обов'язків, порушення правил внутрішнього службового розпорядку або правил професійної етики державного службовця, інших вимог цього Закону та інших актів законодавства у сфері державної служби державним службовцем, який має дисциплінарне стягнення, йому може бути оголошено сувору догану.
 
503. 4. Попередження про неповну службову відповідність може застосовуватися за:
 
-752- Демчишен В.В.
Частини четверту та п’яту статті 55 викласти в такій редакції:
"7. Попередження про неповну службову відповідність може застосовуватися за:
1) систематичне невиконання або систематичне неналежне виконання посадових обов'язків, рішень державного органу або органу влади Автономної Республіки Крим, наказів, розпоряджень та доручень керівників, прийнятих у межах їх повноважень, перевищення службових повноважень;
2) систематичне порушення правил внутрішнього службового розпорядку або правил професійної етики державного службовця.".
 
Враховано   7. Попередження про неповну службову відповідність може застосовуватися за:
 
504. 1) невиконання чи неналежне виконання посадових обов'язків, актів органів державної влади, наказів (доручень) керівників, прийнятих у межах їх повноважень, перевищення повноважень;
 
   1) систематичне невиконання або систематичне неналежне виконання посадових обов'язків, рішень державного органу або органу влади Автономної Республіки Крим, наказів, розпоряджень та доручень керівників, прийнятих у межах їх повноважень, перевищення службових повноважень;
 
505. 2) систематичне порушення правил внутрішнього службового розпорядку.
 
   2) систематичне порушення правил внутрішнього службового розпорядку або правил професійної етики державного службовця.
 
506. 5. Попередження про неповну службову відповідність є вимогою щодо припинення порушень службової дисципліни, визначених у частині четвертій цієї статті, усунення завданої дисциплінарним проступком шкоди та щодо належного виконання державним службовцем обов'язків за займаною посадою.
 
      
507. Наявність попередження про неповну службову відповідність є підставою для можливого застосування до державного службовця у подальшому в разі невиконання зазначених вимог більш суворого дисциплінарного стягнення – звільнення з посади державної служби.
 
      
508. 6. Звільнення з посади державної служби застосовується:
 
-753- Міщенко С.Г.
Частину шосту статті 55 виключити, у зв’язку з чим частину сьому вважати частиною шостою.
 
Враховано      
509. 1) у разі здійснення дисциплінарного проступку, передбаченого пунктами 1 – 3, 5 і 7 – 12 частини третьої статті 54 цього Закону;
 
-754- Ветвицький Д.О.
Пункт 1 частини шостої статті 55 викласти в такій редакції:
«1) у разі здійснення дисциплінарного проступку, передбаченого пунктами 1 – 3, 5 і 7 – 10 частини другої статті 54 цього Закону;».
 
Відхилено      
    -755- Нетецька О.А.
Толстенко В.Л.
В пункті першому частині 6 статті 55 слова «частини третьої статті 54» замінити словами «частини другої статті 54».
 
Відхилено    
    -756- Сушкевич В.М.
Пункт 1 частини шостої статті 55 відсилає до норм статті 54 законопроекту, які фактично у тексті відсутні.
 
Враховано    
510. 2) у випадку, передбаченому абзацом другим частини п'ятої цієї статті.
 
      
511. 7. Якщо іншими законами України встановлено особливий порядок звільнення державних службовців, застосовуються норми цих законів.
 
-757- Демчишен В.В.
Частину сьому статті 55 виключити.
 
Враховано      
    -758- Гордієнко С.В.
З метою недопущення зменшення гарантій, передбачених на сьогодні Кодексом законів про працю, пропоную доповнити статтю 55 новою частиною такого змісту:
«8. Звільнення з посади державної служби за вчинення державним службовцем дисциплінарного проступку, зазначеного в пунктах 2, 6 – 9 частини третьої статті 54 цього Закону може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)».
 
Відхилено    
512. Стаття 56. Суб'єкти, уповноважені застосовувати дисциплінарні стягнення
 
-759- Міщенко С.Г.
Статтю 56 вилучити, у зв’язку з чим решту статей відповідно перенумерувати.
 
Відхилено   Стаття 54. Суб'єкти, уповноважені застосовувати дисциплінарні стягнення
 
513. 1. Право застосування дисциплінарних стягнень до державних службовців має суб'єкт призначення, якщо інше не передбачено законом.
 
-760- Нетецька О.А.
Толстенко В.Л.
Частину першу статті 56 доповнити словами: «та/або нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим.».
 
Відхилено   1. Право застосування дисциплінарних стягнень до державних службовців має суб'єкт призначення, якщо інше не передбачено законом.
 
514. Глава 2. Дисциплінарне провадження
 
-761- Демчишен В.В.
Слова «Глава 2. Дисциплінапрне провадження» та статті 58 і 59 виключити, врахувавши окремі положення цих статей у статті 60 «Загальний порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності» (частині 2 ст.56 остаточної редакції).
 
Враховано      
515. Стаття 58. Завдання дисциплінарного провадження
 
      
516. 1. Завданням дисциплінарного провадження є вжиття передбачених законодавством заходів для всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин вчинення дисциплінарного проступку, у тому числі обставин, що пом'якшують або обтяжують відповідальність, а також причин та умов, які сприяли його вчиненню, і притягнення державного службовця до відповідальності за дисциплінарний проступок.
 
-762- Гордієнко С.В.
Подгорний С.П.
Частину першу статті 58 проекту Закону викласти в такій редакції:
«1. Завданням дисциплінарного провадження є вжиття передбачених законодавством заходів для всебічного, повного і об’єктивного дослідження дій державного службовця з метою виявлення або спростування в них ознак дисциплінарного проступку.»
 
Відхилено      
    -763- Гордієнко С.В.
Подгорний С.П.
Доповнити статтю 58 проекту Закону частиною другою такого змісту:
«2. У разі виявлення у діях державного службовця ознак дисциплінарного проступку потребують дослідження обставини вчинення дисциплінарного проступку, у тому числі обставин, що пом'якшують або обтяжують відповідальність, а також причин та умов, які сприяли його вчиненню, і притягнення державного службовця до відповідальності за дисциплінарний проступок.»
 
Відхилено    
517. Стаття 59. Дисциплінарна комісія та її повноваження
 
      
518. 1. Для розгляду дисциплінарних справ державних службовців утворюється дисциплінарна комісія.
 
-764- В'язівський В.М.
Частину 1 статті 59 викласти в такій редакції:
"1. Для розгляду дисциплінарних справ державних службовців утворюється дисциплінарна комісія, яка складається із рівної кількості представників суб’єкта призначення та представників виборного профспілкового органу.
 
Відхилено      
    -765- Хара В.Г.
Бірюк Л.В.
Частину першу статті 59 доповнити словами «яка складається із рівної кількості представників суб’єкта призначення та представників виборного профспілкового органу».
 
Відхилено    
    -766- Каплієнко В.В.
Абзац 2 ч. 1 ст. 59 викласти у такій редакції:
«Типове положення про дисциплінарні комісії затверджується Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
519. 2. Дисциплінарна комісія утворюється згідно з актом керівника державної служби в органі державної влади з числа державних службовців у кількості не менш як п'ять осіб строком на п'ять років та діє на постійній основі без відриву її членів від виконання посадових обов'язків.
 
-767- Гриневецький С.Р.
Абзац 1 частини 2 статті 59 доповнити новими реченнями наступного змісту:
«У разі наявності профспілкової організації до складу дисциплінарної комісії в обов’язковому порядку включається її представник, а склад дисциплінарної комісії погоджується з керівним органом профспілковою організацією».
«У разі, якщо дисциплінарне провадження проводиться відносно члена дисциплінарної комісії, то така особа відстороняється від участі у роботі дисциплінарної комісії».
 
Відхилено      
520. Дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ державних службовців, які займають посади державної служби групи А, утворюється суб'єктом призначення. До складу такої комісії включається представник спеціально уповноваженого державного органу з питань державної служби.
 
-768- Гордієнко С.В.
Подгорний С.П.
У другому реченні абзацу другого частини другої статті 59 законопроекту замість слова «включається» записати слова «може включатися».
 
Відхилено      
521. 3. Члени дисциплінарної комісії на першому засіданні шляхом таємного голосування обирають голову та секретаря комісії.
 
      
522. 4. Засідання дисциплінарної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від її складу.
 
-769- Ключковський Ю.Б.
У частині четвертій статті 59 слово «правомочним» замінити словом «повноважним».
 
Відхилено      
523. 5. Дисциплінарна комісія розглядає дисциплінарну справу – сукупність матеріалів, що формуються та направляються на її розгляд підрозділом з питань персоналу.
 
-770- Горбатюк А.О.
У частині п’ятій статті 59 законопроекту слова «підрозділом з питань персоналу» замінити на слова «службою персоналу», що узгоджуватиметься з положеннями статті 14 законопроекту.
 
Відхилено      
524. Стаття 60. Загальний порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності
 
   Стаття 55. Загальний порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності
 
525. 1. Суб'єкт призначення в разі наявності достатніх даних, що вказують на ознаки дисциплінарного проступку державного службовця, своїм рішенням відкриває дисциплінарне провадження.
 
-771- Демчишен В.В.
Частину першу ст.60 викласти у такій редакції:
«1. Суб'єкт призначення в разі наявності достатніх даних, що вказують на ознаки дисциплінарного проступку державного службовця, повинен зажадати від нього письмове пояснення.»
 
Враховано   1. Суб'єкт призначення в разі наявності достатніх даних, що вказують на ознаки дисциплінарного проступку державного службовця, повинен зажадати від нього письмове пояснення.
 
526. Якщо необхідності у проведенні службового розслідування немає, суб'єкт призначення або уповноважена ним особа вимагає у державного службовця письмове пояснення і в разі виявлення дисциплінарного проступку направляє матеріали на розгляд дисциплінарної комісії та за її поданням приймає рішення про застосування чи незастосування дисциплінарного стягнення.
 
      
527. У разі потреби проводиться службове розслідування у порядку, визначеному статтею 61 цього Закону.
 
      
528. Дисциплінарна комісія після розгляду зазначених матеріалів вносить суб'єкту призначення подання про накладення на державного службовця дисциплінарного стягнення або закриття дисциплінарного провадження у зв'язку з відсутністю підстав для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.
 
-772- Толстенко В.Л.
Нетецька О.А.
В абзаці четвертому частини першої статті 60 слова «подання про накладення на державного службовця дисциплінарного стягнення або закриття дисциплінарного провадження» замінити словами «подання про застосування чи незастосування дисциплінарного стягнення».
 
Відхилено      
529. 2. Рішення про направлення матеріалів про дисциплінарний проступок до дисциплінарної комісії або про закриття дисциплінарного провадження приймається протягом трьох календарних днів з дня виявлення проступку або закінчення службового розслідування.
 
-773- Нетецька О.А.
Толстенко В.Л.
В першому абзаці частині другій статті 60 виключити слова «або про закриття дисциплінарного провадження».
 
Відхилено   2. У разі необхідності проведення додаткового дослідження обставин вчинення дисциплінарного проступку, у тому числі обставин, що пом'якшують або обтяжують відповідальність, а також причин та умов, що сприяли його вчиненню, суб’єкт призначення приймає рішення про проведення службового розслідування.
3. На вимогу державного службовця з метою спростування безпідставних, на його думку, звинувачень або підозр службове розслідування проводиться обов'язково.
4. Для забезпечення проведення службового розслідування керівником державної служби в державному органі, органі влади Автономної Реєстр.картка №14) цього Закону.
6. Порядок проведення службового розслідування затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної служби.
 
    -774- Демчишен В.В.
Частину другу ст.60 викласти у такій редакції, врахувавши окремі положення статті 61:
«2. У разі необхідності проведення додаткового дослідження обставин вчинення дисциплінарного проступку, у тому числі обставин, що пом'якшують або обтяжують відповідальність, а також причин та умов, що сприяли його вчиненню суб’єкт призначення приймає рішення про проведення службового розслідування.
3. На вимогу державного службовця з метою спростування безпідставних, на його думку, звинувачень або підозр службове розслідування проводиться обов'язково.
4. Для забезпечення проведення службового розслідування керівником державної служби в державному органі, органі влади Автономної Реєстр.картка №14) цього Закону.
6. Порядок проведення службового розслідування затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної служби.»
У зв’язку з цим виключити статтю 61.
 
Враховано Назва відповідного центрального органу виконавчої влади в абзацах першому та другому частині 3 цієї статті визначається відповідно до результатів прийняття рішення стосовно положень статті 7)   
530. Рішення про накладення дисциплінарного стягнення приймається протягом трьох календарних днів після отримання подання від дисциплінарної комісії.
 
      
531. 3. Рішення про застосування до державного службовця дисциплінарного стягнення оформлюється відповідним актом суб'єкта призначення і повідомляється державному службовцю.
 
-775- Кармазін Ю.А.
В частині третій статті 60 після слів «і повідомляється державному службовцю» доповнити словами «не пізніше дня наступного за днем прийняття такого акту».
 
Відхилено      
532. 4. У разі наявності в порушенні службової дисципліни ознак адміністративного правопорушення, корупційного діяння чи злочину суб'єкт призначення зобов'язаний негайно передати матеріали до відповідного правоохоронного органу.
 
-776- Толстенко В.Л.
В частині 4 статті 60 слова «корупційного діяння» замінити словами «корупційного правопорушення».
 
Враховано   7. У разі виявлення за результатами службового розслідування ознак злочину чи адміністративного правопорушення суб'єкт призначення зобов'язаний протягом трьох робочих днів передати матеріали до відповідного правоохоронного органу.
 
    -777- Демчишен В.В.
Частину четверту статті 60 викласти у такій редакції:
"7. У разі виявлення за результатами службового розслідування ознак злочину чи адміністративного правопорушення суб'єкт призначення зобов'язаний протягом трьох робочих днів передати матеріали до відповідного правоохоронного органу.".
 
Враховано    
    -778- Кармазін Ю.А.
В частині четвертій статті 60 після слів «передати матеріали до відповідного правоохоронного органу» доповнити словами «але не пізніше дня наступного за днем, коли встановлено такі ознаки».
 
Відхилено    
533. Стаття 61. Проведення службового розслідування
 
      
534. 1. Службове розслідування проводиться обов'язково:
 
-779- Кармазін Ю.А.
Частину першу сттатті 61 після пункту 2 доповнити пунктом 3 наступного змісту з відповідною перенумерацією пунктів:
«При наявності достатніх даних, що вказують на ознаки дисциплінарного проступку державного службовця, передбаченого пунктом першим частиною другою статті 54 цього Закону».
 
Відхилено      
535. 1) у разі невиконання або неналежного виконання посадових обов'язків, перевищення повноважень, що могло або призвело до людських жертв, завдало значної матеріальної чи моральної шкоди;
 
      
536. 2) у разі порушення вимог законодавства про запобігання та протидію корупції;
 
      
537. 3) на вимогу державного службовця з метою спростування безпідставних, на його думку, звинувачень або підозр;
 
      
538. 4) у випадку, передбаченому частиною третьою статті 12 цього Закону.
 
      
539. 2. Службове розслідування проводиться протягом 20 календарних днів. За необхідності зазначений строк може бути продовжено, але не більш як до 40 календарних днів.
 
      
540. 3. Для проведення службового розслідування суб'єкт призначення або керівник державної служби в органі державної влади утворює комісію, до складу якої мають входити представники юридичної служби та служби персоналу органу державної влади. До участі у проведенні службового розслідування не можуть залучатися посадові особи, особисто заінтересовані в його результатах.
 
-780- Гриневецький С.Р.
Частину 3 стаття 61 пропоную доповнити нормою про порядок проведення службового розслідування у разі порушення порядку проведення конкурсу на заміщення посади.
 
Відхилено      
    -781- Гордієнко С.В.
Частину третю статті 61 викласти у такій редакції:
«Для забезпечення проведення службового розслідування керівником державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим та їх апараті утворюється комісія у кількості не менш як сім осіб.
Комісія з проведення службового розслідування відносно державних службовців, які займають посади державної служби групи І, утворюється суб'єктом призначення. До складу такої комісії в державному органі, що належить до системи органів виконавчої влади, включається представник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної служби».
 
Відхилено    
541. 4. За результатами службового розслідування складається висновок про наявність чи відсутність у діях державного службовця дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності чи для закриття дисциплінарного провадження, який у межах строку розслідування разом із матеріалами службового розслідування передається суб'єкту призначення.
 
      
542. Суб'єкт призначення може закрити дисциплінарне провадження за результатами службового розслідування в разі встановлення факту відсутності у діянні державного службовця дисциплінарного проступку.
 
-782- Міщенко С.Г.
В абзаці другому частини четвертої статті 61 слова «може закрити» замінити на слово «закриває».
 
Відхилено      
    -783- Гриневецький С.Р.
У абзаці 2 частини 4 статті 61 слово «може» змінити словом «зобов’язаний».
 
Відхилено    
543. 5. Рішення за результатами службового розслідування може бути оскаржено державним службовцем у порядку, передбаченому статтею 12 цього Закону.
 
-784- Гордієнко С.В.
Частину п’яту статті 61 викласти у такій редакції:
«Рішення за результатами службового розслідування в державному органі, що належить до системи органів виконавчої влади, може бути оскаржене державним службовцем у порядку, передбаченому статтею 12 цього Закону».
 
Відхилено      
544. 6. Порядок проведення службового розслідування затверджується спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби.
 
      
545. Стаття 62. Відсторонення державного службовця від виконання посадових обов'язків
 
   Стаття 56. Відсторонення державного службовця від виконання посадових обов'язків
 
546. 1. Підставою для відсторонення державного службовця від виконання посадових обов'язків є їх невиконання або неналежне виконання, перевищення повноважень, що могло або призвело до людських жертв, завдало значної матеріальної чи моральної шкоди фізичним або юридичним особам, державі, територіальній громаді. Рішення про відсторонення державного службовця від виконання посадових обов'язків приймається суб'єктом призначення.
 
-785- Демчишен В.В.
Частини першу та другу статті 62 викласти у наступній редакції:
«1. Рішення про відсторонення державного службовця від виконання посадових обов'язків приймається суб'єктом призначення.»
 
Враховано   1. Рішення про відсторонення державного службовця від виконання посадових обов'язків приймається суб'єктом призначення.
 
547. 2. На час проведення службового розслідування державний службовець може бути відсторонений від виконання посадових обов'язків зі збереженням середньої заробітної плати.
 
-786- Демчишен В.В.
Частину 2 ст.62 викласти у такій редакції:
«2. Державний службовець може бути відсторонений від виконання посадових обов'язків на час проведення службового розслідування зі збереженням середньої заробітної плати.
Тривалість такого відсторонення не може перевищувати часу проведення службового розслідування.»
У зв’язку з цим виключити частину 3 цієї статті.
 
Враховано   2. Державний службовець може бути відсторонений від виконання посадових обов'язків на час проведення службового розслідування зі збереженням середньої заробітної плати.
Тривалість такого відсторонення не може перевищувати часу проведення службового розслідування.
 
548. 3. Тривалість відсторонення державного службовця від виконання посадових обов'язків не може перевищувати часу проведення службового розслідування.
 
      
549. 4. У період відсторонення від виконання посадових обов'язків державний службовець повинен дотримуватися правил внутрішнього службового розпорядку, в тому числі щодо робочого часу.
 
-787- Гриневецький С.Р.
Частину 4 статті 62 виключити.
 
Відхилено   3. У період відсторонення від виконання посадових обов'язків державний службовець повинен дотримуватися правил внутрішнього службового розпорядку, в тому числі щодо робочого часу, та сприяти проведенню службового розслідування.
 
    -788- Демчишен В.В.
Частину 4 доповнити словами «сприяти проведенню службового розслідування».
 
Немає висновку    
    -789- Гордієнко С.В.
Частину 4 викласти у такій редакції:
«3. У період відсторонення від виконання посадових обов'язків державний службовець повинен дотримуватись правил внутрішнього службового розпорядку.»
 
Відхилено    
550. Стаття 63. Порядок розгляду матеріалів дисциплінарною комісією
 
-790- Демчишен В.В.
Статтю 63 виключити.
 
Враховано      
551. 1. Дисциплінарна комісія розглядає матеріали про дисциплінарний проступок протягом 10 календарних днів з дня їх надходження та вносить відповідне подання суб'єкту призначення, який направив матеріали на розгляд.
 
      
552. 2. Розгляд матеріалів здійснюється дисциплінарною комісією на відкритому засіданні, крім випадків прийняття нею рішення про закритий розгляд з метою нерозголошення державної таємниці чи іншої інформації, що охороняється законом.
 
      
553. 3. Дисциплінарна комісія перевіряє повноту, всебічність та об'єктивність проведеної перевірки чи службового розслідування, наявність і достатність доказів вини державного службовця у вчиненні дисциплінарного проступку та його пояснення, приймає рішення щодо наявності чи відсутності в діях державного службовця дисциплінарного проступку, вносить пропозиції щодо накладення певного виду дисциплінарного стягнення або закриття дисциплінарного провадження.
 
      
554. 4. Дисциплінарна комісія має право перекваліфікувати вчинений дисциплінарний проступок, визначений комісією, що проводила службове розслідування.
 
-791- Кармазін Ю.А.
В частині четвертій статті 63 після слів «проводила службове розслідування» доповнити словами «або, за наявності підстав, його спростувати.»
 
Відхилено      
555. 5. Розгляд справи дисциплінарною комісією здійснюється за участю державного службовця, який притягується до дисциплінарної відповідальності, крім випадків його нез'явлення на засідання комісії без поважних причин. На засіданні дисциплінарної комісії заслуховуються пояснення державного службовця стосовно обставин вчинення дисциплінарного проступку.
 
-792- Кармазін Ю.А.
В частині п’ятій статті 63 після слів «крім випадків його» доповнити словом «повторного».
 
Відхилено      
556. 6. Рішення про накладення дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження за відсутності дисциплінарного проступку приймається дисциплінарною комісією шляхом таємного голосування, простою більшістю голосів і оформляється як відповідне подання суб'єкту призначення, яке має рекомендаційний характер.
 
      
557. 7. У разі рівного поділу голосів вирішальним є голос голови дисциплінарної комісії.
 
      
558. 8. Під час розгляду питання про вчинення дисциплінарного проступку секретар дисциплінарної комісії, а в разі його відсутності – інший член дисциплінарної комісії веде протокол засідання, який додається до матеріалів дисциплінарного провадження.
 
      
559. 9. Подання дисциплінарної комісії невідкладно надсилається суб'єкту призначення для прийняття відповідного рішення.
 
      
560. 10. За результатами дисциплінарного провадження службою персоналу формується дисциплінарна справа, що зберігається в органі державної влади, в якому державний службовець перебував на посаді державної служби на момент прийняття такого рішення. Копія рішення про застосування до державного службовця дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження за відсутності дисциплінарного проступку зберігається в його особовій справі.
 
-793- Кармазін Ю.А.
В частині десятій статті 63, частині першій статті 65, слова «органі державної влади» замінити словами «державному органі».
 
Враховано частково      
561. Стаття 64. Особливості застосування дисциплінарного стягнення
 
-794- Демчишен В.В.
Статтю 64 виключити.
 
Враховано      
562. 1. Дисциплінарне стягнення має відповідати ступеню тяжкості вчиненого проступку та вини державного службовця.
 
      
563. 2. Дисциплінарне стягнення застосовується до державного службовця безпосередньо після виявлення проступку у строк, визначений цим Законом, і встановлення факту вчинення дисциплінарного проступку та вини державного службовця. Вчинення державним службовцем діянь у стані крайньої необхідності або необхідної оборони унеможливлює застосування дисциплінарного стягнення.
 
      
564. 3. Державний службовець не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, якщо після надходження до суб'єкта призначення повідомлення про дисциплінарний проступок чи його виявлення минув місяць або після його вчинення минуло шість місяців.
 
      
565. 4. У разі проведення службового розслідування протягом шести місяців з дня вчинення проступку днем його виявлення вважається день підписання висновку за результатами такого розслідування.
 
-795- Гриневецький С.Р.
Частину 4 статті 64 виключити.
 
Враховано      
566. 5. Дисциплінарне стягнення не може бути застосовано за відсутності державного службовця на службі у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, під час перебування державного службовця у відпустці або відрядженні та у період проведення службового розслідування.
 
      
567. У період відсутності державного службовця на службі у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням у відпустці чи у відрядженні строк застосування стягнення переривається. У таких випадках стягнення застосовується в установленому цим Законом порядку після виходу державного службовця на службу.
 
      
568. Стаття 65. Рішення суб'єкта призначення за результатами дисциплінарного провадження
 
-796- Демчишен В.В.
Назву статті 65 викласти у такій редакції:
«Рішення про застосування дисциплінарного стягнення».
 
Враховано   Стаття 57. Рішення про застосування дисциплінарного стягнення
 
569. 1. У рішенні суб'єкта призначення за результатами дисциплінарного провадження зазначаються найменування органу державної влади, дата прийняття рішення, відомості про державного службовця, дисциплінарний проступок, який він вчинив, стисло викладаються обставини вчинення проступку, зазначається, яке дисциплінарне стягнення застосовується.
 
-797- Демчишен В.В.
Частину 1 ст.65 викласти у такій редакції:
«1. Рішення про застосування дисциплінарного стягнення приймає суб’єкт призначення.
У рішенні зазначаються найменування державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або його апарату, дата прийняття рішення, відомості про державного службовця, вид дисциплінарного проступку, стисло викладаються обставини вчинення проступку, підстави притягнення державного службовця до відповідальності та зазначається, яке дисциплінарне стягнення застосовується.»
 
Враховано   1. Рішення про застосування дисциплінарного стягнення приймає суб’єкт призначення.
У рішенні зазначаються найменування державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або його апарату, дата прийняття рішення, відомості про державного службовця, вид дисциплінарного проступку, стисло викладаються обставини вчинення проступку, підстави притягнення державного службовця до відповідальності та зазначається, яке дисциплінарне стягнення застосовується.
 
570. 2. Якщо під час розгляду матеріалів про дисциплінарний проступок у діянні державного службовця дисциплінарного проступку, передбаченого цим Законом, не виявлено, суб'єкт призначення приймає рішення про закриття дисциплінарного провадження стосовно державного службовця, яке оформляється відповідним актом.
 
-798- Демчишен В.В.
Частину 2 ст.65 виключити.
 
Враховано      
571. 3. Державний службовець особисто інформується про накладення на нього дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення.
 
-799- Демчишен В.В.
Частину 3 ст.65 викласти у такій редакції:
«2. Державний службовець повинен бути особисто ознайомлений з рішенням про накладення на нього дисциплінарного стягнення не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення під розписку.
У разі відмови державного службовця від ознайомлення з рішенням про накладення на нього дисциплінарного стягнення чи наявності підстав, що перешкоджають ознайомленню з таким рішенням особисто, державному службовцю не пізніш як у триденний строк з дня прийняття рішення надсилається письмове повідомлення про прийняте рішення разом з його копією.»
 
Враховано   2. Державний службовець повинен бути особисто ознайомлений з рішенням про накладення на нього дисциплінарного стягнення не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення під розписку.
У разі відмови державного службовця від ознайомлення з рішенням про накладення на нього дисциплінарного стягнення чи наявності підстав, що перешкоджають ознайомленню з таким рішенням особисто, державному службовцю не пізніш як у триденний строк з дня прийняття рішення надсилається письмове повідомлення про прийняте рішення разом з його копією.
 
572. Стаття 66. Оскарження рішення про застосування дисциплінарного стягнення
 
-800- Міщенко С.Г.
Статтю 66 вилучити, у зв’язку з чим решту статей відповідно перенумерувати.
 
Враховано частково   Стаття 58. Оскарження рішення про застосування дисциплінарного стягнення
 
573. 1. Рішення про застосування дисциплінарного стягнення може бути оскаржено до суду.
 
-801- Кармазін Ю.А.
В частині першій статті 66 після слів «може бути оскаржено до» доповнити словами «керівника відповідного державного органу або до».
 
Відхилено   1. Рішення про застосування дисциплінарного стягнення може бути оскаржено до суду.
 
    -802- Демчишен В.В.
Текст статті 66 викласти у такій редакції:
«1. Рішення про застосування дисциплінарного стягнення може бути оскаржено до адміністративного суду.»
 
Враховано    
574. 2. Перед зверненням до суду державний службовець, що займає (займав) посаду державної служби групи Б чи В, може оскаржити рішення про застосування дисциплінарного стягнення (крім звільнення) керівнику відповідного органу державної влади.
 
-803- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 66 викласти в наступній редакції:
«Скарга керівнику відповідного державного органу подається протягом десяти календарних днів з дня отримання державним службовцем копії рішення про застосування дисциплінарного стягнення».
 
Відхилено      
575. Скарга керівнику відповідного органу державної влади подається протягом десяти календарних днів з дня отримання державним службовцем копії рішення про застосування дисциплінарного стягнення.
 
      
576. 3. Скаргу державного службовця керівник відповідного органу державної влади має розглянути у місячний строк.
 
      
577. Під час розгляду скарги керівник відповідного органу державної влади одержує матеріали дисциплінарної справи, перевіряє законність та обґрунтованість накладеного стягнення та складає висновок, у якому за наявності підстав вносить суб'єкту призначення пропозицію щодо скасування рішення про накладення дисциплінарного стягнення, внесення до нього змін, проведення додаткового службового розслідування або приймає рішення про відмову у задоволенні скарги, про що повідомляє заявникові.
 
-804- Кармазін Ю.А.
В абзаці другому частини третьої та в частині четвертій статті 66 слова «органу державної влади» замінити словами «державному органі».
 
Відхилено      
578. Керівник відповідного органу державної влади під час розгляду скарги має право одержувати додаткові пояснення державного службовця та необхідні документи щодо обставин справи.
 
      
579. 4. Висновок керівника відповідного органу державної влади є обов'язковим для розгляду суб'єктом призначення, який застосував дисциплінарне стягнення.
 
-805- Кармазін Ю.А.
Частину четверту статті 66 доповнити абзацом другим та третім наступного змісту:
«Висновок керівника відповідного державного органу за наслідками перегляду рішення про притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності може бути оскаржено до керівника вищестоящого державного органу.
Розгляд скарги на висновок керівника відповідного державного органу за наслідками перегляду рішення про притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності здійснюється в порядку та на умовах, визначених цією статтею.».
 
Відхилено      
580. Стаття 57. Зняття дисциплінарного стягнення
 
-806- Міщенко С.Г.
Статтю 57 вилучити, у зв’язку з чим решту статей відповідно перенумерувати.
 
Відхилено   Стаття 59. Зняття дисциплінарного стягнення
 
581. 1. У разі, якщо державного службовця протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення не піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
 
-807- Демчишен В.В.
Статтю 57 помістити наприкінці розділу VІІІ перед статтею щодо майнової відповідальності державного службовця, а її частину першу статті 57 викласти у такій редакції:
"1. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення державного службовця не піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.".
 
Враховано   1. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення державного службовця не піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
 
582. 2. Якщо державний службовець не вчинив нового порушення службової дисципліни і виявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте до закінчення одного року, але не раніше ніж через шість місяців.
 
-808- Кармазін Ю.А.
Статтю 57 доповнити частиною третьою наступного змісту:
«За рішенням керівника державної служби чи суб’єкта призначення за особливі трудові заслуги з державного службовця може бути зняте стягнення достроково, але не раніше, ніж через два місяці з моменту притягення його до дисциплінарної відповідальності.».
 
Відхилено   2. Якщо державний службовець не вчинив нового порушення службової дисципліни і виявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте достроково, але не раніш як через шість місяців з дня притягнення його до дисциплінарної відповідальності.
 
    -809- Демчишен В.В.
Частину 2 ст.57 викласти у такій редакції:
«2. Якщо державний службовець не вчинив нового порушення службової дисципліни і виявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте достроково, але не раніш як через шість місяців з дня притягення його до дисциплінарної відповідальності.»
 
Враховано    
583. Глава 3. Матеріальна відповідальність державного службовця
 
-810- Демчишен В.В.
Слова «Глава 3. Матеріальна відповідальність державного службовця» виключити.
 
Враховано      
584. Стаття 67. Підстави матеріальної відповідальності державного службовця
 
-811- Міщенко С.Г.
Статтю 67 вилучити, у зв’язку з чим решту статей відповідно перенумерувати.
 
Відхилено   Стаття 60. Відшкодування шкоди державним службовцем
 
    -812- Демчишен В.В.
Статтю 67 викласти у такій редакції:
«Стаття 60. Відшкодування шкоди державним службовцем
1. Майнова та моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю державного службовця під час здійснення ним своїх повноважень, відшкодовується за рахунок держави.
2. Держава в особі суб'єкта призначення має право зворотної вимоги (регресу) до винного державного службовця у розмірі та порядку, визначеному законом.
У разі застосування зворотної вимоги (регресу) державний службовець несе майнову відповідальність тільки за шкоду, спричинену його протиправними діями або бездіяльністю.»
 
Враховано    
585. 1. Матеріальна та моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю державного службовця під час здійснення ним своїх повноважень, відшкодовується за рахунок держави.
 
   1. Майнова та моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю державного службовця під час здійснення ним своїх повноважень, відшкодовується за рахунок держави.
 
586. 2. Держава в особі суб'єкта призначення має право зворотної вимоги (регресу) до винного державного службовця у розмірі та в порядку, визначеному законом.
 
   2. Держава в особі суб'єкта призначення має право зворотної вимоги (регресу) до винного державного службовця у розмірі та порядку, визначеному законом.
 
587. У разі застосування зворотної вимоги (регресу) права і законні інтереси державного службовця гарантуються шляхом встановлення відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду за умови, що така шкода завдана протиправними діями чи бездіяльністю державного службовця.
 
   У разі застосування зворотної вимоги (регресу) державний службовець несе майнову відповідальність тільки за шкоду, спричинену його протиправними діями або бездіяльністю.
 
588. Стаття 68. Обов'язок щодо відшкодування шкоди
 
-813- Міщенко С.Г.
Статтю 68 вилучити, у зв’язку з чим решту статей відповідно перенумерувати.
 
Враховано      
589. 1. Обов'язок щодо відшкодування шкоди, завданої державі з вини державного службовця внаслідок невиконання або неналежного виконання посадових обов'язків, покладається на державного службовця.
 
      
590. 2. У разі спільного завдання шкоди кількома державними службовцями, посадовими особами кожен із них несе відповідальність у розмірі відповідно до ступеня своєї вини.
 
      
591. 3. Під час визначення розміру відшкодування шкоди враховуються майновий стан державного службовця, співвідношення розміру шкоди та заробітної плати, ризик виникнення шкоди, досвід, що випливає зі стажу служби, надані державному службовцю накази (розпорядження) та доручення, а також інші обставини, у зв'язку з якими відшкодування в повному обсязі державним службовцем, посадовою особою (особами) шкоди було б несправедливим.
 
      
592. 4. Розмір відшкодування не може перевищувати шестикратної суми місячної заробітної плати державного службовця у разі завдання шкоди з необережності.
 
-814- Демчишен В.В.
Частини 1 – 3 статті 68 виключити, а частину 4 цієї статті перенести до статті 67, виклавши у такій редакції:
«3. Розмір відшкодування не може перевищувати шестикратної суми місячної заробітної плати державного службовця.».
 
Враховано частково щодо виключення частин 1-3 ст.68)     
593. Стаття 69. Порядок відшкодування шкоди
 
-815- Міщенко С.Г.
Статтю 69 вилучити, у зв’язку з чим решту статей відповідно перенумерувати.
 
Враховано      
594. 1. Для відшкодування шкоди суб'єкт призначення вносить державному службовцю письмову пропозицію, в якій зазначаються розмір, порядок і строки відшкодування шкоди, а також обставини, що стали підставою для відшкодування.
 
      
595. 2. Пропозиція може бути внесена протягом трьох місяців з дня, коли суб'єкту призначення стали відомі чи мали стати відомі обставини, що є підставою для пред'явлення вимоги, але не пізніше трьох років з дня завдання шкоди.
 
      
596. 3. Державний службовець протягом десяти календарних днів з дня надходження пропозиції про відшкодування шкоди повинен дати відповідь на неї у письмовій формі.
 
      
597. 4. У разі ненадання державним службовцем відповіді на пропозицію про добровільне відшкодування шкоди, відмови від відшкодування шкоди чи невідшкодування шкоди до зазначеного у пропозиції строку відшкодування здійснюється в судовому порядку.
 
      
598. Позов подається до адміністративного суду протягом 30 календарних днів з дня виникнення права на його подання.
 
-816- Ключковський Ю.Б.
В абзаці другому частини четвертої статті 69 слово «адміністративного» виключити.
 
Враховано частково      
599. РОЗДІЛ ІХ
 
   РОЗДІЛ ІХ
 
600. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
601. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім статті 47, частин першої – третьої статті 48 цього Закону щодо оплати праці та преміювання державних службовців, які вводяться в дію з 1 січня 2013 року.
 
-817- Кожем'якін А.А.
Яворівський В.О.
Сухий Я.М.
Бірюк Л.В.
Хара В.Г.
Каплієнко В.В.
Частину 1 Прикінцевих та перехідних положень викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.».
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
 
    -818- Демчишен В.В.
Пункт 1 Розділу ІХ Прикінцеві та перехідні положення викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім статей 46, 47, частин першої та другої статті 51, які вводяться в дію з 1 січня 2014 року..».
 
Відхилено    
    -819- Гордієнко С.В.
Пункт 1 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року».
Такий підхід дозволить забезпечити гармонійне впровадження законопроекту, в якому питання оплати праці невід’ємні від загального правого статусу державних службовців, вступу, проходження і припинення державної служби, а також уникнути соціальної і правової дискримінації багатьох нині працюючих категорій державних службовців.
Відповідно доповнити перший абзац пункту 2 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» словами «з 1 січня 2013 року».
 
Враховано    
602. 2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
-820- Логвиненко О.С.
Пункт 2 частини 5 Прикінцевих та Перехідних положень виключити.
 
Відхилено   2. Визнати такими, що втратили чинність з 1 січня 2013 року:
 
603. Закон України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490; 1995 р., № 29, ст. 216, № 34, ст. 268; 1996 р., № 16, ст. 71; 1999 р., № 24, ст. 208; 2003 р., № 14, ст. 97, № 30, ст. 247; 2005 р., № 2, ст. 32, № 10, ст. 193, № 26, ст. 346; 2006 р., № 1, ст. 18, №№ 9 – 11, ст. 96; 2007 р., № 7 – 8, ст. 66, № 9, ст. 69; 2008 р., №№ 5 – 8, ст. 78, зі змінами, внесеними Законами України від 7 жовтня 2010 року № 2592-VІ та від 2 грудня 2010 року № 2756-VІ), крім статті 33, яка втрачає чинність з 1 січня 2013 року;
 
-821- Демчишен В.В.
Абзац другий пункту 2 Прикінцевих та Перехідних положень викласти у такій редакції:
«Закон України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490; 1995 р., № 29, ст. 216, № 34, ст. 268; 1996 р., № 16, ст. 71; 1999 р., № 24, ст. 208; 2003 р., № 14, ст. 97, № 30, ст. 247; 2005 р., № 2, ст. 32, № 10, ст. 193, № 26, ст. 346; 2006 р., № 1, ст. 18, №№ 9 – 11, ст. 96; 2007 р., № 7 – 8, ст. 66, № 9, ст. 69; 2008 р., №№ 5 – 8, ст. 78, 2011 р., № 10, ст. 63, № 23, ст. 160; із змінами, внесеними Законом України від 7 жовтня 2011 року № 3207-VІ), крім статей 33 і 35.»
 
Відхилено   Закон України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490; 1995 р., № 29, ст. 216, № 34, ст. 268; 1996 р., № 16, ст. 71; 1999 р., № 24, ст. 208; 2003 р., № 14, ст. 97, № 30, ст. 247; 2005 р., № 2, ст. 32, № 10, ст. 193, № 26, ст. 346; 2006 р., № 1, ст. 18, №№ 9 – 11, ст. 96; 2007 р., № 7 – 8, ст. 66, № 9, ст. 69; 2008 р., №№ 5 – 8, ст. 78, 2011 р., № 10, ст. 63, № 23, ст. 160; із змінами, внесеними Законом України від 7 жовтня 2011 року № 3207-VІ);
 
    -822- Гордієнко С.В.
В абзаці другому пункту 2 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити слова «крім статті 33, яка втрачає чинність з 1 січня 2013 року».
 
Враховано    
604. Постанову Верховної Ради України від 16 грудня 1993 року № 3724-ХІІ "Про введення в дію Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 491; 2001 р., № 33, ст. 175).
 
   Постанову Верховної Ради України від 16 грудня 1993 року "Про введення в дію Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 491; 2001 р., № 33, ст. 175).
 
605. 5. Внести до законів України такі зміни:
 
-823- Ключковський Ю.Б.
Пункт 5 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити (у зв’язку з неконституційністю відповідних змін).
 
Відхилено   3. Внести зміни до таких законів України:
1) частину третю статті 8 Закону України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 17, ст. 121; 1997 р., № 11, ст. 89; 2010 р., №№ 41-45, ст. 529) після слова «суддів» доповнити словами «та державних службовців»;
2) частину шосту статті 64 Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238)викласти в такій редакції:
«Ранги державним службовцям Національного банку України присвоюються Головою Національного банку України»;
3) у Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171):
а) частину третю статті 10 доповнити словами «а також з аналогічних підстав, визначених іншими законами»;
б) частину другу статті 22 після слів «Кодексу законів про працю України» доповнити словами «а також з аналогічних підстав, визначених іншими законами,»;
в) пункт 2 частини п'ятої статті 31 після слів «Кодексу законів про працю України» доповнити словами «а також з аналогічних підстав, визначених іншими законами»;
4) у Законі України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212; 2002 р., № 35, ст. 264):
а) в абзаці другому частини другої статті 20 слова «перша категорія» виключити;
б) в абзаці третьому частини третьої статті 34 слова «їм присвоюється не вище ніж сьомий ранг державного службовця четвертої категорії» замінити словами «їх посади належать до підгруп ІV-1 та V-1»;
 
    -824- Кожем'якін А.А.
Реалізація багатьох норм проекту потребує внесення змін до низки законів, які визначають статус державних службовців та особливості правового регулювання їх діяльності («Про засади запобігання та протидії корупції», «Про статус народного депутата України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та ін.).
Відповідно до ст.90 Регламенту Верховної Ради України, «…якщо для реалізації положень поданого законопроекту після його прийняття необхідні зміни до інших законів, такі зміни мають викладатися в розділі «Перехідні положення» цього законопроекту або в одночасно внесеному його ініціатором окремому законопроекті…».
Натомість зміни до чинних законодавчих актів, сформульовані у Прикінцевих та перехідних положеннях проекту, не передбачають узгодження всіх запропонованих новацій з положеннями чинного законодавства.
 
Враховано    
    -825- Гордієнко С.В.
Пункт 5 Розділу ІХ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ доповнити новим підпунктом у такій редакції:
«1) пункт 2 частини четвертої статті 33 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) після слів «встановлення розміру мінімальної заробітної плати» доповнити словами «розрахункової схеми посадових окладів на посадах державної служби».
 
Відхилено    
    -826- Демчишен В.В.
Пункт 5 Розділу ІХ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» підпункт 1 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«частину третю статті 8 Закону України "Про оплату праці" ( ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 17, ст. 121; 1997 р., № 11, ст. 89) після слів «Умови оплати праці суддів» доповнити словами «та державних службовців».
 
Враховано    
    -827- Національний банк України
Частину п’яту розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктом 3 такого змісту:
«3) частину шосту статті 64 Закону України «Про Національний банк України» викласти у такій редакції:
«Посади Голови Національного банку України та його заступників належать до підгрупи А1. Президент України присвоює 1 і 2 ранги державних службовців Національного банку України. Інші ранги присвоюються Головою Національного банку України».
 
Враховано частково (у статті 6)   
    -828- Демчишен В.В.
Частину п’яту розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктом такого змісту:
«частину шосту статті 64 Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238)викласти в такій редакції:
«Ранги державним службовцям Національного банку України присвоюються Головою Національного банку України».
 
Враховано    
    -829- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Пункт 5 Розділу ІХ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ доповнити новим підпунктом у такій редакції::
«у Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171):
а) частину третю статті 10 доповнити словами «а також з аналогічних підстав, визначених іншими законами»;
б) частину другу статті 22 після слів «Кодексу законів про працю України» доповнити словами «а також з аналогічних підстав, визначених іншими законами,»;
в) пункт 2 частини п'ятої статті 31 після слів «Кодексу законів про працю України» доповнити словами «а також з аналогічних підстав, визначених іншими законами».
 
Враховано    
    -830- Боднар-Петровська О.Б.
Пункт 5 Розділу ІХ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» доповнити новим підпунктом такого змісту:
«у Законі України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212; 2002 р., № 35, ст. 264):
а) в абзаці другому частини другої статті 20 слова «перша категорія» виключити;
б) в абзаці третьому частини третьої статті 34 слова «їм присвоюється не вище ніж сьомий ранг державного службовця четвертої категорії» замінити словами «їх посади належать до підгруп ІV-1 та V-1»;».
 
Враховано    
606. 1) частину першу статті 25 Закону України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст. 4; 2000 р., № 51 – 52, ст. 449; 2005 р., № 9, ст. 178, № 26, ст. 353; 2010 р., № 31, ст. 417) доповнити пунктом 18 такого змісту:
 
-831- Ключковський Ю.Б.
Пункт 5 Розділу ІХ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» доповнити новим підпунктом такого змісту:
«абзац восьмий частини першої статті 10 Закону України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 20, ст. 134) доповнити словами «якщо інше не передбачено законом».
 
Враховано   5) абзац восьмий частини першої статті 10 Закону України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 20, ст. 134) доповнити словами «якщо інше не передбачено законом»;
 
607. "18) особам, які зареєстровані як кандидати на пост Президента України, у народні депутати України, у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради, на посаду сільського, селищного, міського голови".
 
-832- Демчишен В.В.
Пункт 5 Розділу ІХ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ доповнити новими підпунктами у такій редакції:
«у статті 29 Закону України «Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 14, ст. 168):
у частині другій слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словами «Законом України «Про державну службу»;
у частині десятій слова «стажу роботи, який обчислюється» замінити словами «їх страхового стажу, стажу роботи, стажу державної служби».
 
Враховано   6) у статті 29 Закону України «Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 14, ст. 168):
а) у частині другій слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словами «Законом України «Про державну службу»;
б) у частині десятій слова «стажу роботи, який обчислюється» замінити словами «їх страхового стажу, стажу роботи, стажу державної служби»;
7) у пункті 6 частини першої статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 9, ст. 58, із змінами, внесеними Законом України від 17 березня 2011 року № 3165-VІ):
а) абзац перший викласти в такій редакції:
«6) у сфері вдосконалення державного управління та державної служби»;
б) включити абзац другий такого змісту:
«організовує проведення єдиної державної політики у сфері державної служби»;
8) пункт 10 частини четвертої статті 10 та пункт 21 частини четвертої статті 19 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» виключити;
9) у частині третій статті 22 закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби» та «спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби» замінити відповідно словами «центральний орган виконавчої влади із здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства з питань державної служби» і «центрального органу виконавчої влади із здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства з питань державної служби».
 
    -833- Демчишен В.В.
Гордієнко С.В.
Пункт 5 Розділу ІХ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ доповнити новими підпунктами у такій редакції:
«у пункті 6 частини першої статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 9, ст. 58, із змінами, внесеними Законом України від 17 березня 2011 року № 3165-VІ):
а) абзац перший викласти в такій редакції:
«6) у сфері вдосконалення державного управління та державної служби»;
б) включити абзац другий такого змісту:
«організовує проведення єдиної державної політики у сфері державної служби»;
пункт 10 частини четвертої статті 10 та пункт 21 частини четвертої статті 19 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» виключити;»
Підпункт 1 пункту 5 виключити.
 
Враховано    
    -834- Гордієнко С.В.
Пункт 5 Розділу ІХ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ доповнити новим підпунктом у такій редакції:
«1) пункт 2 частини четвертої статті 33 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) після слів «встановлення розміру мінімальної заробітної плати» доповнити словами «розрахункової схеми посадових окладів на посадах державної служби».
 
Відхилено    
    -835- Толстенко В.Л.
Пункт 5 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити підпунктом третім такого змісту:
«3) у частині третій статті 22 закону України «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні» слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби» та «спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби» замінити відповідно словами «спеціально уповноважений державний орган з питань державної служби» і «спеціально уповноваженого державного органу з питань державної служби», що відповідатиме термінології проекту Закону.
 
Враховано частково (Назва відповідного центрального органу виконавчої влади у підпункті 2 пункту 5 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» визначається відповідно до результатів прийняття рішення стосовно положень статті 7)   
608. 3. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-836- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Пункт 3 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Враховано   4. Умови оплати праці працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим або їх апарату, державних підприємств, установ та організацій, які на день набрання чинності цим Законом є державними службовцями і посади яких відповідно до цього Закону не є посадами державної служби, визначаються Кабінетом Міністрів України і не можуть зменшувати розмір їх заробітної плати.
5. Стаж державної служби за періоди роботи до набрання чинності цим Законом обчислюється у порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, а періоди роботи на посадах, віднесених до категорії посад державних службовців, зараховується до стажу роботи на посадах державної служби.
 
    -837- Демчишен В.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Абзац перший пункту 4 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції:
«4. Умови оплати праці працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим або їх апарату, державних підприємств, установ та організацій, які на день набрання чинності цим Законом є державними службовцями і посади яких відповідно до цього Закону не є посадами державної служби, визначаються Кабінетом Міністрів України і не можуть зменшувати розмір їх заробітної плати.»
 
Враховано    
    -838- Гордієнко С.В.
Пункт 5 Розділу ІХ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ доповнити новим підпунктом такого змісту:
«частину третю статті 8 Закону України «Про оплату праці» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 17, ст. 121; 1997 р., № 11, ст. 89) доповнити новою частиною такого змісту:
«Умови розміру оплати праці державних службовців визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням особливостей, встановлених законом».
 
Враховано частково    
    -839- Сушкевич В.М.
Доповнити Розділ ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» положенням такого змісту:
«Стаж державної служби за періоди роботи до набрання чинності цим Законом обчислюється у порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, а періоди роботи на посадах, віднесених до категорії посад державних службовців, зараховується до стажу роботи на посадах державної служби.»
 
Враховано    
609. 4. За працівниками органів державної влади, державних підприємств, установ та організацій, які на день набрання чинності цим Законом є державними службовцями і посади яких відповідно до цього Закону не є посадами державної служби, зберігається статус державних службовців.
 
-840- Сушкевич В.М.
Пункт 4 Розділу «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції:
«Працівники, зазначені в пункті 4 цього розділу, які на день набрання чинності цим Законом мають не менш як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, визначених статтею 25 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490 з наступними змінами), мають право на призначення пенсії відповідно до статті 49 цього Закону у порядку, як для осіб, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах державної служби.».
 
Враховано   6. Працівники, зазначені в пункті 4 цього розділу, які на день набрання чинності цим Законом мають не менш як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, визначених статтею 25 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490 з наступними змінами), мають право на призначення пенсії відповідно до статті 49 цього Закону у порядку, як для осіб, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах державної служби.
 
    -841- Сушкевич В.М.
У першому реченні пункту 4 розділу ІХ «Прикінцеві положення» слова «державних підприємств, установ та організацій» виключити та після слів «статус державних службовців» доповнити словами «на весь період роботи».
 
Відхилено    
    -842- Хара В.Г.
Пункт 4 розділу ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ доповнити словами такого змісту: «якщо такі органи, підприємства, установи та організації, відповідно до міжнародних договорів, ратифікованих Україною мають складатися з державних службовців або безпосередньо беруть участь у реалізації державної політики у певних сферах. Особливості застосування цього Закону для таких органів визначаються Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
610. Для осіб, призначених на посади, віднесені до посад державних службовців відповідно до Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490; 1995 р., № 29, ст. 216, № 34, ст. 268; 1996 р., № 16, ст. 71; 1999 р., № 24, ст. 208; 2003 р., № 14, ст. 97, № 30, ст. 247; 2005 р., № 2, ст. 32, № 10, ст. 193, № 26, ст. 346; 2006 р., № 1, ст. 18, №№ 9 – 11, ст. 96; 2007 р., № 7 – 8, ст. 66, № 9, ст. 69; 2008 р., №№ 5 – 8, ст. 78), зберігається розмір заробітної плати до припинення ними державної служби, якщо цим Законом не передбачається його збільшення.
 
-843- Чорноволенко О.В.
Пункт 4 розділу «Перехідні положення» законопроекту викласти у такій редакції:
«4. За працівниками органів державної влади, державних підприємств, установ та організацій, які на день набрання чинності цим Законом є державними службовцями і посади яких відповідно до цього Закону не є посадами державної служби, зберігається розмір заробітної плати до припинення ними служби, на цих посадах якщо цим Законом не передбачається його збільшення».
 
Враховано частково   7. Для осіб, які на день набрання чинності цим Законом мають не менш як 20 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби, визначених статтею 25 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490), зберігається право на пенсію відповідно до статті 49 цього Закону як осіб, що мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах державної служби.
8. Для осіб, яким призначена пенсія відповідно до статті 37 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490), зберігається право на перерахунок пенсії відповідно до пункту 1 частини дванадцятої статті 49 цього Закону.
Належність посад, які займали особи з числа колишніх державних службовців, до відповідних груп та підгруп посад державної служби, передбачених цим Законом, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
    -844- Сушкевич В.М.
Розділ ІХ «Прикінцеві положення» доповнити новими пунктами 7 і 8 такого змісту:
«7. Для осіб, які на день набрання чинності цим Законом мають не менш як 20 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби, визначених статтею 25 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490), зберігається право на пенсію відповідно до статті 49 цього Закону як осіб, що мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах державної служби.
8. Для осіб, яким призначена пенсія відповідно до статті 37 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490), зберігається право на перерахунок пенсії відповідно до пункту 1 частини дванадцятої статті 49 цього Закону.
Належність посад, які займали особи з числа колишніх державних службовців, до відповідних груп та підгруп посад державної служби, передбачених цим Законом, визначається Кабінетом Міністрів України».
Відповідно змінити нумерацію наступних пунктів.
 
Враховано    
    -845- Павленко Е.І.
Доповнити частину 5 розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом наступного змісту:
«Доповнити статтю 20 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» такими положеннями:
«Гарантії трудових прав Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини встановлюються Конституцією України, цим Законом, Кодексом законів про працю України, іншими законами України.
За умовами та розміром оплати праці, матеріального, соціально-побутового, медичного, санаторно-курортного та пенсійного забезпечення, транспортного обслуговування, а також забезпечення засобами телефонного зв’язку Уповноважений Верховної Ради України з прав людини прирівнюється до Першого заступника Голови Верховної Ради України.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та його представники мають право на позачергове придбання проїзних документів на залізничному, повітряному, автомобільному, водному транспорті. Придбання проїзних документів для службових відряджень здійснюється за безготівковим розрахунком з підприємством транспорту за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на забезпечення діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
У разі перебування Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його представників у відрядженні на території України забезпечення їх автомобільним транспортом здійснюється місцевими державними адміністраціями.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та його представники мають право користування залами офіційних делегацій аеропортів, залізничних вокзалів і станцій, морських вокзалів (портів) і річкових вокзалів за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на забезпечення діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Усі види поштових та телеграфних відправлень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за його бажанням пересилаються (передаються), обробляються та доставляються як урядові.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини на період виконання повноважень забезпечується службовим транспортним засобом.
Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини на період здійснення його повноважень видається в установленому порядку дипломатичний паспорт України.
На Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини розповсюджуються також гарантії трудових прав та основні гарантії діяльності народних депутатів України (за аналогією), передбачені частинами 2, 3, 4, 5, 7–14, 16, 17 статті 20, статтями 21, 22, частиною 6 статті 23, статтею 26, пунктом 2 статті 27, частинами 4, 6 статті 28, статтями 30, 31, частинами 1, 2, 3 статті 32, частиною 3 статті 33, статтею 35 Закону України «Про статус народних депутатів України».
Статтю 22 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» доповнити положеннями наступного змісту: «Керівники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, до яких Уповноважений Верховної Ради України з прав людини звернувся письмово щодо розміщення регіонального представництва Уповноваженого з прав людини, сприяють виділенню належного службового приміщення, обладнаного засобами зв’язку, на умовах, встановлених для бюджетних організацій.
Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані сприяти організації особистого прийому громадян Уповноваженим з прав людини, його представниками та фахівцями Секретаріату Уповноваженого, виділяти для цього безоплатно окреме пристосоване приміщення, обладнане засобами зв’язку, завчасно сповіщати населення про час та місце прийому, інформувати про це місцеві засоби масової інформації.
 
Відхилено    
611. 6. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня офіційного оприлюднення цього Закону:
 
   9. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня офіційного оприлюднення цього Закону:
 
612. 1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям цього Закону;
 
   1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям цього Закону;
 
613. 2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;
 
   2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;
 
614. 3) забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
 
   3) забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
 
615. Голова
 
   Голова
 
616. Верховної Ради України

   Верховної Ради України