Кількість абзаців - 45 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України (щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких Законів України (щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів)
 
-1- Круць М.Ф.
Оскільки у проекті закону пропонується внести зміни не тільки до Законів України, але і до деяких кодексів, у назві законопроекту необхідно слова «до деяких Законів України» замінити словами «до деяких законодавчих актів України»
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України «Про лікарські засоби» (Відомості Верховної Ради, 1996, № 22, ст. 86, 1997, № 15, ст.115, 1999, № 34, ст.274, 2006, № 22, ст.184, 2007, № 3, ст.30, 2007, № 34, ст.446, 2009, N 39, ст.554, 2010, N 31, ст.415) такі зміни:
 
   ІВнести зміни до таких законодавчих актів України:
4. У Законі України «Про лікарські засоби» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 22, ст. 86; 2007 р., № 3 ст. 30, № 34, ст. 446):
 
5. 1. У статті 2:
 
   1) частину першу статті 2 доповнити абзацом такого змісту:
 
6. частину першу доповнити абзацом: 17 такого змісту:
 
      
7. «фальсифіковані лікарські засоби – лікарські засоби, які виготовлено з порушенням встановлених вимог в частині невідповідності нанесеного маркування фактичному вмісту інгредієнтів або вмісту інгредієнтів у невідповідному складі, відсутності або недостатньої кількості активних речовин, та/або лікарські засоби які не відповідають встановленим вимогам щодо пакування, у тому числі з неправомірним використанням знака для товарів і послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення товару іншого виробника, а також лікарські засоби, які вироблені іншим виробником, ніж заявлений в реєстраційному посвідченні.»
 
-2- Шемчук В.В.
Враховуючи зміни до Директиви ЄС 2001/83/ЕС «Лікарські засоби для людини…» щодо запобігання надходження до легальної мережі фальсифікованих лікарських засобів, прийняті Європейським Парламентом, пропонуємо у ч. 1 статті 2 Закону України «Про лікарські засоби» застосувати таке визначення:
«Фальсифіковані лікарські засоби – оригінальні або відтворені (генеричні) лікарські засоби, які навмисно неправильно промарковані щодо їх ідентичності і/або назви виробника, що можуть містити інгредієнти у відповідному або невідповідному складі, або без активних (діючих) речовин чи з недостатньою їх кількістю, або лікарські засоби у підробній упаковці».
 
Враховано частково   «фальсифікований лікарський засіб – лікарський засіб, який умисно промаркований неідентично (невідповідно) відомостям (одній або декільком з них) про лікарський засіб з відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів України, а так само лікарський засіб, умисно підроблений у інший спосіб, і не відповідає відомостям (одній або декільком з них), у тому числі складу, про лікарський засіб з відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів України»;
 
    -3- Зозуля Р.П.
Визначення «фальсифікованих лікарських засобів» повинно відповідати світовій практиці та має бути викладене у такій редакції:
«фальсифіковані лікарські засоби – лікарські засоби, які навмисно неправильно промарковані щодо ідентичності та назви виробника або щодо вмісту інгредієнтів».
 
Враховано частково    
8. 2. У статті 4:
 
      
9. 1) в частині третій слова «Державний комітет України з медичної та мікробіологічної промисловості» замінити словами «центральний орган виконавчої влади з контролю якості лікарських засобів».
 
-4- Ковзель М.О.
У підпункті 1 пункту 2 розділу Іслова «контролю якості» виключити, і далі по тексту
 
Враховано   2) у частині третій статті 4 слова «Державний комітет України з медичної та мікробіологічної промисловості» замінити словами «центральний орган виконавчої влади з лікарських засобів»;
 
    -5- Рибаков І.О.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Управління у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів у межах своєї компетенції здійснюють Міністерство охорони здоров'я України, Державна служба України з лікарських засобів та спеціально уповноважені ними державні органи.
 
Враховано частково    
10. 2) доповнити частиною четвертою наступного змісту:
 
-6- Кармазін Ю.А.
у статті 4 вилучити частину четверту, а саме:
«Державне управління у сфері обігу лікарських засобів здійснюється шляхом:
- реєстрації, сертифікації та стандартизації лікарських засобів;
- ліцензування, сертифікації, і квотування окремих видів діяльності у сфері обігу лікарських засобів;
- атестації та сертифікації фахівців зайнятих у сфері обігу лікарських засобів;
- контролю за виготовленням, виробництвом, якістю, безпекою, ефективністю, зберіганням, транспортуванням, реалізацією (торгівлею), умовами відпуску, утилізацією, знищенням лікарських засобів.»
 
Враховано      
11. «Державне управління у сфері обігу лікарських засобів здійснюється шляхом:
 
      
12. - реєстрації, сертифікації та стандартизації лікарських засобів;
 
      
13. - ліцензування, сертифікації, і квотування окремих видів діяльності у сфері обігу лікарських засобів;
 
      
14. - атестації та сертифікації фахівців зайнятих у сфері обігу лікарських засобів;
 
-7- Ковзель М.О.
Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 2 розділу Івикласти в такій редакції:
«- підготовки, підвищення кваліфікації, атестації та сертифікації фахівців для сфери обігу лікарських засобів»
 
Відхилено   3) у статті 9:
частину третю після слів "адреса виробника" доповнити словами "адреса його місцезнаходження та виробничих потужностей»;
частину сьому викласти в такій редакції:
"До Державного реєстру лікарських засобів України вносяться такі відомості про лікарський засіб: назва лікарського засобу (торговельна назва, міжнародна непатентована назва); виробник (назва, місцезнаходження юридичної особи та її виробничих потужностей); синоніми, хімічна назва, повний склад лікарського засобу; фармакологічна дія, фармакотерапевтична група лікарського засобу; показання, протипоказання, запобіжні заходи, взаємодія з іншими лікарськими засобами; способи застосування, доза діючої речовини в кожній одиниці та кількість одиниць в упаковці; побічна дія, форма випуску, умови зберігання, термін придатності, умови відпуску; інструкція для медичного застосування лікарського засобу; фармакопейна стаття або методи контролю якості лікарського засобу";
 
    -8- Швець В.Д.
У статті 9:
частину третю після слів "адреса виробника" доповнити словами "адреса його місцезнаходження та виробничих потужностей»;
частину сьому викласти в такій редакції:
"До Державного реєстру лікарських засобів України вносяться такі відомості про лікарський засіб: назва лікарського засобу (торговельна назва, міжнародна непатентована назва); виробник (назва, місцезнаходження юридичної особи та її виробничих потужностей); синоніми, хімічна назва, повний склад лікарського засобу; фармакологічна дія, фармакотерапевтична група лікарського засобу; показання, протипоказання, запобіжні заходи, взаємодія з іншими лікарськими засобами; способи застосування, доза діючої речовини в кожній одиниці та кількість одиниць в упаковці; побічна дія, форма випуску, умови зберігання, термін придатності, умови відпуску; інструкція для медичного застосування лікарського засобу; фармакопейна стаття або методи контролю якості лікарського засобу";
 
Враховано    
15. - контролю за виготовленням, виробництвом, якістю, безпекою, ефективністю, зберіганням, транспортуванням, реалізацією (торгівлею), умовами відпуску, утилізацією, знищенням лікарських засобів.»
 
-9- Ковзель М.О.
В абзаці шостому підпункту 2 пункту 2 розділу Іслово «ефективністю» виключити, - і далі по тексту.
 
Враховано      
16. 3. Частину третю статті 10 викласти у новій редакції:
 
   4) частину третю статті 10 викласти у такій редакції:
 
17. «Загальні вимоги до матеріально-технічної бази для виробництва лікарських засобів, проведення виробничого контролю їх якості, а також технологічних регламентів встановлюються центральним орган виконавчої влади з контролю якості лікарських засобів.»
 
-10- Ковзель М.О.
У пункті 3 розділу Іслова «контролю якості» виключити, і далі по тексту.
 
Враховано частково   «Загальні вимоги до матеріально-технічної бази для виробництва лікарських засобів, проведення виробничого контролю їх якості, а також технологічних регламентів встановлюються центральним органом виконавчої влади з лікарських засобів»;
 
    -11- Рибаков І.О.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Загальні вимоги до матеріально-технічної бази для виробництва лікарських засобів, проведення виробничого контролю їх якості, а також технологічних регламентів встановлюються Державною службою України з лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України
 
Враховано частково    
18. 4. У статті 14:
 
-12- Шемчук В.В.
Статтю 14 Закону України «Про лікарські засоби» викласти у такій редакції:
«Стаття 14. Органи державного контролю
Контроль за якістю лікарських засобів та умовами виробництва лікарських засобів здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері контролю якості лікарських засобів та безпосередньо підпорядкованими йому територіальними органами.
Центральний орган виконавчої влади у сфері контролю якості лікарських засобів очолює Голова який є одночасно Головним державним інспектором України з контролю якості лікарських засобів. Голова центрального органу виконавчої влади у сфері контролю якості лікарських засобів має двох заступників, у тому числі одного першого, які одночасно є заступниками Головного державного інспектора України з контролю якості лікарських засобів.
Керівники територіальних органів виконавчої влади у сфері контролю якості лікарських засобів є одночасно головними державними інспекторами, а їх заступники – відповідно заступниками головних державних інспекторів з контролю якості лікарських засобів на відповідних територіях.
Інші спеціалісти центрального органу виконавчої влади у сфері контролю якості лікарських засобів та його територіальних органів, на яких покладено здійснення державного контролю за якістю лікарських засобів, одночасно є державними інспекторами з контролю якості лікарських засобів.».
 
Враховано   5) статтю 14 викласти у такій редакції:
«Стаття 14. Органи державного контролю за якістю лікарських засобів та умовами їх виробництва
Контроль за якістю лікарських засобів та умовами їх виробництва здійснюється центральним органом виконавчої влади з лікарських засобів та підпорядкованими йому територіальними органами виконавчої влади з лікарських засобів відповідно до закону.
Центральний орган виконавчої влади з лікарських засобів очолює керівник, який за посадою є Головним державним інспектором України з лікарських засобів. Керівник центрального органу виконавчої влади з лікарських засобів має двох заступників, у тому числі одного першого, які за посадою є заступниками Головного державного інспектора України з лікарських засобів.
Керівники територіальних органів виконавчої влади з лікарських засобів за посадою є головними державними інспекторами з лікарських засобів на відповідних територіях, а їх заступники – відповідно заступниками головних державних інспекторів з лікарських засобів на відповідних територіях.
Інші спеціалісти центрального органу виконавчої влади з лікарських засобів та спеціалісти його територіальних органів, на яких покладено здійснення державного контролю за якістю лікарських засобів, є за посадою державними інспекторами з лікарських засобів»;
 
    -13- Кармазін Ю.А.
У статті 14 у частині першій вилучити слово: «Спеціальним» і далі – за текстом.
 
Враховано    
19. 1) в частині першій, слова «органом державного» замінити словами «центральним орган виконавчої влади з»;
 
-14- Карпук В.Г.
Частину 1 ст. 14 проекту змін до ЗУ «Про лікарські засоби» залишити в редакції чинного закону.
 
Відхилено      
    -15- Карпук В.Г.
У тексті проекту «Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України» замінити на «Державну службу України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками».
 
Враховано частково    
    -16- Ковзель М.О.
Підпункт 1 пункту 4 розділу Івикласти в такій редакції:
«1) частину першу викласти в такій редакції:
«Спеціальним центральним органом виконавчої влади з лікарських засобів є Державна служба України з лікарських засобів».
 
Відхилено    
    -17- Рибаков І.О.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Центральним орган виконавчої влади з контролю якості лікарських засобів є Державна служба України з лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України з безпосередньо підпорядкованими їй державними інспекціями з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
«……..»
Положення про Державну службу України з лікарських засобів затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано частково    
20. 2) Частину шосту виключити із тексту.
 
      
21. 5. У частині другій статті 17 слова «Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів» замінити словами «центральним органом виконавчої влади з контролю якості лікарських засобів».
 
-18- Ковзель М.О.
У пункті 5 розділу Іслова «контролю якості» виключити , і далі по тексту.
 
Враховано частково   6) у частині другій статті 17 слова «Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів» замінити словами «центральним органом виконавчої влади з лікарських засобів».
 
    -19- Рибаков І.О.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
На територію України можуть ввозитись лікарські засоби, зареєстровані в Україні, за наявності сертифіката якості, що видається виробником.
Контроль за ввезенням на митну територію України лікарських засобів здійснюється Державною службою України з лікарських засобів.
 
Враховано частково    
22. ІІ. Розділ VІІ Особливої частини Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р. № 25-26, ст. 131 з наступними змінами) доповнити статтею 227-1 такого змісту:
 
   3. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р. № 25-26, ст. 131):
 
23. «Стаття 227-1. Виготовлення, придбання, перевезення чи зберігання з метою збуту, а також збут, маркування, ввезення в Україну та вивезення з України фальсифікованих лікарських засобів
 
-20- Шемчук В.В.
Назву статті 227-1, якою пропонується доповнити Особливу частину КК України, викласти у такій редакції: «Обіг фальсифікованих лікарських засобів».
 
Враховано   1) статтю 305 викласти у такій редакції:
«Стаття 305. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, або фальсифікованих лікарських засобів
1. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, або фальсифікованих лікарських засобів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також якщо предметом цих дій були особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини або наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори, або фальсифіковані лікарські засоби у великих розмірах, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майна.
3. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, або фальсифікованих лікарських засобів, вчинена організованою групою, а також якщо предметом контрабанди були наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори, або фальсифіковані лікарські засоби в особливо великих розмірах, -
карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років із конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майна.
Примітка. Поняття великий та особливо великий розмір наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, або фальсифікованих лікарських засобів, що застосовується в цьому
розділі, визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я».
2) доповнити статтею 321-1 такого змісту:
«Стаття 321-1. Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів
 
    -21- Кармазін Ю.А.
У Кримінальному кодексі України вилучити запропоновану статтю 227-1 "Виготовлення, придбання, перевезення чи зберігання з метою збуту, а також збут, маркування, ввезення в Україну та вивезення з України фальсифікованих лікарських засобів"
 
Враховано    
    -22- Швець В.Д.
1) статтю 305 викласти у такій редакції:
«Стаття 305. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, або фальсифікованих лікарських засобів
1. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, або фальсифікованих лікарських засобів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також якщо предметом цих дій були особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини або наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори, або фальсифіковані лікарські засоби у великих розмірах, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майна.
3. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, або фальсифікованих лікарських засобів, вчинена організованою групою, а також якщо предметом контрабанди були наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори, або фальсифіковані лікарські засоби в особливо великих розмірах, -
карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років із конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майна.
Примітка. Поняття великий та особливо великий розмір наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, або фальсифікованих лікарських засобів, що застосовується в цьому
розділі, визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я».
2) доповнити статтею 321-1 такого змісту:
«Стаття 321-1. Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів
1. Умисне виготовлення фальсифікованих лікарських засобів, а так само придбання, перевезення, пересилання чи зберігання з метою збуту, або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, якщо такі дії створили загрозу для життя чи здоров’я особи або вчинені у великих розмірах, -
карається штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини та обладнання для їх виготовлення.
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або в особливо великих розмірах, а також виробництво фальсифікованих лікарських засобів, а так само якщо вони спричинили тривалий розлад здоров’я особи -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини, та обладнання для їх виготовлення.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили смерть особи або інші тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років, з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини, обладнання для їх виготовлення, та майна.
4. Особа, яка добровільно здала фальсифіковані лікарські засоби та вказала джерело їх
придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов'язаних з їх обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи зберігання з метою збуту, збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, їх ввезення на територію України, вивезення з території України, транзит через її територію (частина перша цієї статті, якщо такі дії не створили загрози для життя чи здоров’я людей) щодо обладнання, призначеного для виробництва чи виготовлення фальсифікованих лікарських засобів.
 
Враховано    
24. 1. Умисне виготовлення, придбання або зберігання з метою збуту, а також збут чи транспортування з метою збуту лікарських засобів, що завідомо не відповідають вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам, правилам і технічним умовам (фальсифікація лікарських засобів) якщо такі дії вчинені у великих розмірах, -
 
-23- Шемчук В.В.
Диспозицію ч. 1 ст. 227-1 КК України викласти у такій редакції:
«1. Умисне виготовлення, придбання, збут, а також зберігання або транспортування з метою збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів, їх ввезення на територію України, вивезення з території України, транзит через її територію, а також навмисне неправильне маркування щодо їх ідентичності і/або назви виробника, якщо такі дії вчинені у великих розмірах, -».
 
Враховано частково   1. Умисне виготовлення фальсифікованих лікарських засобів, а так само придбання, перевезення, пересилання чи зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, якщо такі дії створили загрозу для життя чи здоров’я особи, або вчинені у великих розмірах, -
 
    -24- Зозуля Р.П.
Частина 1 ст. 227-1 Кримінального кодексу України має бути викладена у такій редакції:
«Умисне виготовлення, придбання або зберігання з метою збуту, а також збут чи транспортування з метою збуту фальсифікованих лікарських засобів, якщо такі дії вчинені у великих розмірах, -
карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини та обладнання для їх виготовлення».
 
Враховано    
25. карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини та обладнання для їх виготовлення.
 
-25- Степаненко А.А.
У розділі ІІ законопроекту (щодо змін до розділу VІІ Особливої частини Кримінального кодексу України):
у абзаці другому пункту 1 статті 227-1 слова «від п’ятисот до тисячі» замінити словами «від тисячі до двох тисяч»
 
Враховано   карається штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини та обладнання для їх виготовлення.
 
26. 2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або в особливо великих розмірах, а також виробництво фальсифікованих лікарських засобів з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво, -
 
   2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або в особливо великих розмірах, або якщо вони спричинили тривалий розлад здоров’я особи, а так само виробництво фальсифікованих лікарських засобів,-
 
27. караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини, транспортних засобів та обладнання для їх виготовлення.
 
   караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини, та обладнання для їх виготовлення.
 
28. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо такі дії створили загрозу для життя і здоров’я людей, спричинили смерть особи або інші тяжкі наслідки, -
 
   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили смерть особи або інші тяжкі наслідки, -
 
29. караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років, з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини, транспортних засобів та обладнання для їх виготовлення, та конфіскацією майна.
 
   караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини, обладнання для їх виготовлення, та майна.
 
30. Примітка. Фальсифікація лікарських засобів вважається вчиненою у великому розмірі - якщо вартість фальсифікованих лікарських засобів у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а вчиненою в особливо великому розмірі - якщо вартість фальсифікованих лікарських засобів у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.»
 
-26- Зозуля Р.П.
Стаття 227-1 Кримінального кодексу України має бути доповнення приміткою із визначенням терміну «масове виробництво».
 
Відхилено   4. Особа, яка добровільно здала фальсифіковані лікарські засоби та вказала джерело їх
придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов'язаних з їх обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи зберігання з метою збуту, збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, їх ввезення на територію України, вивезення з території України, транзит через її територію (частина перша цієї статті, якщо такі дії не створили загрози для життя чи здоров’я людей) щодо обладнання, призначеного для виробництва чи виготовлення фальсифікованих лікарських засобів».
 
31. ІІІ. Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1961, № 2, ст. 15 з наступними змінами) після цифр «227» доповнити цифрами «227-1».
 
-27- Кармазін Ю.А.
У Кримінально-процесуальному кодексі України статтю 112 залишити в чинній редакції, а саме:
«Стаття 112. Підслідність
У справах про злочини, передбачені статтями «……….», статтями 227, 228, частинами 1 і 2 статті 229, «………..» Кримінального кодексу України, а також у всіх справах про злочини, вчинені неповнолітніми, досудове слідство провадиться слідчими органів внутрішніх справ.», вилучивши статтю 227-1
 
Відхилено   1. Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після цифр «321» доповнити цифрами «321-1».
 
    -28- Швець В.Д.
1. Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після цифр «321» доповнити цифрами «321-1».
 
Враховано    
32. ІV. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР 1984, додаток до N 51, ст.1122 з наступними змінами) такі зміни:
 
   2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122):
 
33. 1. Доповнити статтею 44-2 наступного змісту:
 
   1) доповнити статтею 44-2 такого змісту:
 
34. «Стаття 44-2. Виготовлення, придбання, перевезення чи зберігання з метою збуту, а також збут, маркування, ввезення в Україну та вивезення з України фальсифікованих лікарських засобів
 
-29- Шемчук В.В.
Статтю 44-2 КУпАП викласти у такій редакції:
«Стаття 44-2. Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів
Умисне виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, вчинені у невеликих розмірах, -
тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до п’ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
Примітка. Невеликий розмір лікарських засобів визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я»;
 
Враховано   «Стаття 44-2. Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів
Умисне виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, вчинені у невеликих розмірах, -
тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до п’ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
Примітка. Невеликий розмір лікарських засобів визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я»;
 
    -30- Кармазін Ю.А.
У Кодексі України про адміністративні правопорушення вилучити запропоновану статтю 44-2 «Виготовлення, придбання, перевезення чи зберігання з метою збуту, а також збут, маркування, ввезення в Україну та вивезення з України фальсифікованих лікарських засобів».
 
Відхилено    
    -31- Швець В.Д.
Статтю 44-2 КУпАП викласти у такій редакції:
««Стаття 44-2. Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів
Умисне виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, вчинені у невеликих розмірах, -
тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до п’ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
Примітка. Невеликий розмір лікарських засобів визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я».
Примітка. Невеликий розмір лікарських засобів визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я»;
 
Враховано    
35. 1. Умисне виготовлення, придбання або зберігання з метою збуту, а також збут чи транспортування з метою збуту лікарських засобів, що завідомо не відповідають вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам, правилам і технічним умовам (фальсифікація лікарських засобів) -
 
-32- Зозуля Р.П.
«1. Умисне виготовлення, придбання або зберігання з метою збуту, а також збут чи транспортування з метою збуту фальсифікованих лікарських засобів, -
тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів та обладнання, матеріалів і сировини для їх виготовлення, або без такої.»
 
Враховано частково      
36. тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів та обладнання, матеріалів і сировини для їх виготовлення, або без такої.»
 
-33- Степаненко А.А.
У розділі ІV законопроекту (щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення):
у абзаці другому пункту 1 статті 44-2 слова «від десяти до п’ятисот» замінити словами «від п’ятдесяти до тисячі»
 
Враховано частково      
37. 2. Доповнити частину 1 статті 244-8 після слів «передбачені статтями» доповнити цифрами «44-2,».
 
-34- Швець В.Д.
2) у статті 188-10 :
у назві слова «органів державного контролю якості лікарських засобів» замінити словами «органів державного контролю за якістю лікарських засобів та умовами їх виробництва»;
у абзаці першому частини першої слова «органів державного контролю якості лікарських засобів» замінити словами «органів державного контролю за якістю лікарських засобів та умовами їх виробництва»;
3) статтю 244-8 викласти у такій редакції:
«Стаття 244-8. Органи державного контролю за якістю лікарських засобів та умовами їх виробництва
Органи державного контролю за якістю лікарських засобів та умовами їх виробництва розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, переміщенням, зберіганням з метою збуту або незаконним збутом лікарських засобів (стаття 44-2), з порушенням встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації і застосування донорської крові та (або) її компонентів і препаратів (стаття 45-1), пов’язані з недодержанням вимог стандартів, норм, правил і технічних умов під
час виробництва, зберігання, транспортування, реалізації чи використання лікарських засобів (статті 167 – 170), а також з невиконанням законних вимог посадових осіб органів виконавчої влади у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів (стаття 188-10).
Від імені органів державного контролю за якістю лікарських засобів та умовами їх виробництва розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: Головний державний інспектор України з лікарських засобів та його заступники, головні державні інспектори з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх заступники, державні інспектори з лікарських засобів».
 
Враховано   2) у назві та абзаці першому частини першої статті 188-10 слова «органів державного контролю якості лікарських засобів» замінити словами «органів державного контролю за якістю лікарських засобів та умовами їх виробництва»;
3) статтю 244-8 викласти у такій редакції:
«Стаття 244-8. Органи державного контролю за якістю лікарських засобів та умовами їх виробництва
Органи державного контролю за якістю лікарських засобів та умовами їх виробництва розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, переміщенням, зберіганням з метою збуту або незаконним збутом лікарських засобів (стаття 44-2), з порушенням встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації і застосування донорської крові та (або) її компонентів і препаратів (стаття 45-1), з недодержанням вимог стандартів, норм, правил і технічних умов під
час виробництва, зберігання, транспортування, реалізації чи використання лікарських засобів (статті 167 – 170), а також з невиконанням законних вимог посадових осіб органів виконавчої влади у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів (стаття 188-10).
Від імені органів державного контролю за якістю лікарських засобів та умовами їх виробництва розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: Головний державний інспектор України з лікарських засобів та його заступники, головні державні інспектори з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх заступники, державні інспектори з лікарських засобів».
 
38. V. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
39. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-35- Круць М.Ф.
Статтю 1 розділу V законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 вересня 2011 року, крім пункту 2 розділу ІІ, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
 
40. 2. Кабінету Міністрів України:
 
   2. Кабінету Міністрів України до 1 вересня 2011 року:
 
41. у тримісячний термін після набрання чинності цим Законом:
 
      
42. - привести свої рішення у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
43. - забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
44. Голова Верховної Ради України