Кількість абзаців - 107 Таблиця поправок


Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
      
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві
 
   Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві
 
3. Цей Закон визначає організаційні та правові засади реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві.
 
   Цей Закон визначає організаційні та правові засади реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві.
 
4. Стаття 1. Реформування системи охорони здоров’я
 
   Стаття 1. Реформування системи охорони здоров’я
 
5. 1. Метою реалізації у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров’я (далі - пілотний проект) є впровадження та відпрацювання нових організаційно-правових та фінансово-економічних механізмів, що спрямовані на підвищення ефективності та доступності медичного обслуговування населення і є необхідними для розвитку системи охорони здоров’я України.
 
-1- Яценюк А.П.
Пропонується частину першу статті 1 доповнити новими абзацами такого змісту:
«Під час проведення реформування системи охорони здоров’я, передбаченої цим Законом, забороняється:
збільшення кількості працівників органів управління охорони здоров’я, яка існує на дату прийняття цього Закону;
зменшення фактичної кількості посад медичних працівників, яка існує на дату прийняття цього Закону».
 
Відхилено .  1. Метою реалізації у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров’я (далі - пілотний проект) є впровадження та відпрацювання нових організаційно-правових та фінансово-економічних механізмів, що спрямовані на підвищення ефективності та доступності медичного обслуговування населення і є необхідними для розвитку системи охорони здоров’я України.
 
6. 2. Пілотний проект щодо реформування системи охорони здоров’я передбачає проведення протягом 2011-2014 років структурно-організаційної та функціональної перебудови системи медичного обслуговування у пілотних регіонах, що дасть змогу:
 
   2. Пілотний проект щодо реформування системи охорони здоров’я передбачає проведення протягом 2011-2014 років структурно-організаційної та функціональної перебудови системи медичного обслуговування у пілотних регіонах, що дасть змогу
 
7. підвищити рівень медичного обслуговування населення, розширити можливості щодо його доступності та якості;
 
   підвищити рівень медичного обслуговування населення, розширити можливості щодо його доступності та якості;
 
8. впровадити нові підходи щодо організації роботи закладів охорони здоров’я в пілотних регіонах та методів їх фінансування;
 
-2- Бахтеєва Т.Д.
В абзаці третьому частини другої статті 1 слова «методів їх фінансування» змінити словами «їх фінансового забезпечення»
 
Враховано   впровадити нові підходи щодо організації роботи закладів охорони здоров’я в пілотних регіонах та їх фінансового забезпечення ;
 
    -3- Баранов В.О.
Пропонується в абзаці третьому частини другої статті 1 слова «методів їх фінансування» замінити словами «форм їх фінансового забезпечення».
 
Враховано частково    
9. підвищення ефективності використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування системи охорони здоров’я у пілотних регіонах.
 
-4- Бахтеєва Т.Д.
В абзаці четвертому частини другої статі 1 слова «для фінансування» замінити словами «для фінансового забезпечення»
 
Враховано   підвищення ефективності використання бюджетних коштів, передбачених для фінансового забезпечення системи охорони здоров’я у пілотних регіонах.
 
    -5- Баранов В.О.
Пропонується в абзаці четвертому частини другої статті 1 слова «для фінансування» замінити словами «на функціонування»
 
Враховано частково    
10. 3. Реалізація пілотного проекту передбачає:
 
   3. Реалізація пілотного проекту передбачає:
 
11. створення на базі існуючої в пілотних регіонах мережі закладів охорони здоров’я структурованої за видами медичної допомоги системи медичного обслуговування шляхом відокремлення (або об’єднання) закладів охорони здоров’я, які задовольняють потреби населення у первинній, вторинній, третинній та екстреній медичній допомозі;
 
   створення на базі існуючої в пілотних регіонах мережі закладів охорони здоров’я структурованої за видами медичної допомоги системи медичного обслуговування шляхом відокремлення (або об’єднання) закладів охорони здоров’я, які задовольняють потреби населення у первинній, вторинній, третинній та екстреній медичній допомозі;
 
12. організацію та забезпечення функціонування у пілотних регіонах центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги для задоволення потреб населення у такій медичній допомозі;
 
-6- Сушкевич В.М.
Пропонується абзац третій пункту 3 статті 1 після слів «у такій медичній допомозі» доповнити словами такого змісту «у тому числі на дому».
 
Відхилено   організацію та забезпечення функціонування у пілотних регіонах центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги для задоволення потреб населення у такій медичній допомозі;
 
13. перепрофілювання закладів охорони здоров’я пілотних регіонів, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, з урахуванням інтенсивності її надання;
 
   перепрофілювання закладів охорони здоров’я пілотних регіонів, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, з урахуванням інтенсивності її надання;
 
14. організацію діяльності у пілотних регіонах госпітальних округів, які повинні забезпечити умови для надання населенню вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;
 
   організацію діяльності у пілотних регіонах госпітальних округів, які повинні забезпечити умови для надання населенню вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;
 
15. створення у пілотних регіонах центрів екстреної медичної допомоги для задоволення потреб населення в такій медичній допомозі;
 
   створення у пілотних регіонах центрів екстреної медичної допомоги для задоволення потреб населення в такій медичній допомозі;
 
16. перерозподіл ресурсів між закладами охорони здоров’я пілотних регіонів, що надають первинну, вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу на території зазначених регіонів;
 
   перерозподіл ресурсів між закладами охорони здоров’я пілотних регіонів, що надають первинну, вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу на території зазначених регіонів;
 
17. розмежування видатків між місцевими бюджетами на охорону здоров’я за видами медичної допомоги;
 
   розмежування видатків між місцевими бюджетами на охорону здоров’я за видами медичної допомоги;
 
18. здійснення починаючи з 2012 року фінансування закладів охорони здоров’я в пілотних регіонах за видами медичної допомоги відповідно до договорів про медичне обслуговування населення згідно з вимогами цього Закону;
 
-7- Королевська Н.Ю.
Пропонується в абзаці дев’ятому частини третьої статті 1 слова «про медичне обслуговування населення» замінити словами «про надання медичних послуг».
 
Відхилено .  здійснення починаючи з 2012 року фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я в пілотних регіонах за видами медичної допомоги відповідно до договорів про медичне обслуговування населення згідно з вимогами цього Закону;
 
    -8- Баранов В.О.
Пропонується в абзаці дев‘ятому частини третьої статті 1 слово «фінансування» замінити словами «фінансового забезпечення».
 
Враховано .   
19. запровадження починаючи з 2012 року системи індикаторів якості первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та екстреної медичної допомоги, які враховуються під час оцінювання якості медичної допомоги відповідного виду;
 
   запровадження починаючи з 2012 року системи індикаторів якості первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та екстреної медичної допомоги, які враховуються під час оцінювання якості медичної допомоги відповідного виду;
 
20. застосування елементів програмно-цільового методу розроблення та виконання місцевих бюджетів у частині видатків на охорону здоров’я за відповідними видами медичної допомоги.
 
-9- Баранов В.О.
Пропонується в абзаці одинадцятому частини третьої статті 1 слова «розроблення та виконання» замінити словами «у бюджетному процесі на рівні»
 
Враховано   застосування елементів програмно-цільового методу у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів у частині видатків на охорону здоров’я за відповідними видами медичної допомоги.
 
21. Учасниками пілотного проекту є заклади охорони здоров’я комунальної форми власності незалежно від виду і типу, які здійснюють медичне обслуговування на території пілотних регіонів згідно з вимогами цього Закону.
 
-10- Бахтеєва Т.Д.
Останній абзац частини 3 статті 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«Учасниками пілотного проекту є заклади охорони здоров’я незалежно від виду і типу, які здійснюють медичне обслуговування на території пілотних регіонів згідно з вимогами цього Закону, а також центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування пілотних регіонів.»
 
Враховано .  Учасниками пілотного проекту є заклади охорони здоров’я незалежно від виду і типу, які здійснюють медичне обслуговування на території пілотних регіонів згідно з вимогами цього Закону, а також центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування пілотних регіонів.
 
    -11- Солошенко М.П.
Глазунов С.М.
Пропонується частину 3 абзацу 11 статті 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«Учасниками пілотного проекту є заклади охорони здоров‘я комунальної форми власності незалежно від виду і типу та заклади охорони здоров‘я інших форм власності (у тому числі й приватної), які здійснюють медичне обслуговування на території пілотних регіонів згідно з вимогами цього Закону».
 
Враховано частково .   
    -12- Яценюк А.П.
Пропонується абзац дванадцятий частини третьої статті 1 після слова «Закону» доповнити словами «та органи виконавчої влади та місцевого самоврядування».
 
Враховано частково .   
22. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування пілотних регіонів відповідно до повноважень, визначених законом, можуть встановлювати перелік адміністративно-територіальних одиниць, які є учасниками пілотного проекту відповідно до цього Закону.
 
-13- Яценюк А.П.
Пропонується абзац тринадцятий частини третьої статті 1 виключити.
 
Враховано .     
23. 4. Для цілей цього Закону комунальні заклади охорони здоров’я у пілотних регіонах відповідно до закону можуть бути реорганізовані у комунальні некомерційні підприємства або комунальні некомерційні установи, основною метою яких є здійснення медичного обслуговування населення без мети одержання прибутку.
 
-14- Королевська Н.Ю.
Пропонується частину четверту статті 1 викласти в такій редакції:
«4. Для цілей цього Закону комунальні заклади охорони здоров’я у пілотних регіонах відповідно до закону реорганізуються у комунальні некомерційні підприємства (установи), основною метою яких є здійснення медичного обслуговування населення без мети одержання прибутку.»
 
Відхилено   4. Для цілей цього Закону комунальні заклади охорони здоров’я у пілотних регіонах відповідно до закону можуть бути реорганізовані у комунальні некомерційні підприємства або комунальні некомерційні установи, основною метою яких є здійснення медичного обслуговування населення без мети одержання прибутку.
 
    -15- Яценюк А.П.
Пропонується в абзаці першому частини четвертої статті 1 після слів «відповідно до закону» доповнити словами «за рішенням відповідних рад».
 
Відхилено    
    -16- Григорович Л.С.
Пропонується частину четверту статті 1 викласти в такій редакції:
«Для цілей цього Закону комунальні заклади охорони здоров’я у пілотних регіонах відповідно до закону можуть бути реорганізовані у комунальні підприємства або установи, основною метою яких є здійснення медичного обслуговування населення без мети одержання прибутку.
Така реорганізація повинна проходити без скорочення існуючої мережі закладів охорони здоров’я».
 
Відхилено    
24. Такі заклади охорони здоров’я є неприбутковими організаціями.
 
-17- Яценюк А.П.
Пропонується статтю 1 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
«5. Органи місцевого самоврядування адміністративно-територіальних одиниць, які не є учасниками пілотного проекту, згідно з покладеними на них повноваженнями, можуть приймати рішення щодо реорганізації комунальних закладів охорони здоров’я у комунальні некомерційні підприємства або комунальні некомерційні установи, відповідно до цього Закону».
 
Відхилено   Такі заклади охорони здоров’я є неприбутковими організаціями.
 
25. Стаття 2. Мережа закладів охорони здоров’я пілотних регіонів
 
   Стаття 2. Мережа закладів охорони здоров’я пілотних регіонів
 
26. 1. Мережа закладів охорони здоров’я у пілотних регіонах - сукупність комунальних закладів охорони здоров’я, що задовольняють у пілотних регіонах потребу населення у медичному обслуговуванні на основі професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників.
 
-18- Бахтеєва Т.Д.
В абзаці першому частини першої статті 2 слово «комунальних» виключити.
 
Враховано   1. Мережа закладів охорони здоров’я у пілотних регіонах - сукупність закладів охорони здоров’я, що задовольняють у пілотних регіонах потребу населення у медичному обслуговуванні на основі професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників.
 
    -19- Королевська Н.Ю.
Пропонується у абзаці першому частини першої статті 2 слово « (фармацевтичних)» вилучити.
 
Відхилено    
    -20- Яценюк А.П.
Пропонується частину першу статті 2 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Мережа державних і комунальних закладів охорони здоров’я, що існує на дату прийняття цього Закону, не може бути скорочена в ході проведення реформування системи охорони здоров’я, передбаченої цим Законом».
У зв'язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом третім.
 
Відхилено    
27. Функціонування мережі закладів охорони здоров’я у пілотних регіонах здійснюється з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні, необхідності створення умов для забезпечення належної якості такого обслуговування, його своєчасності та доступності для громадян, ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
 
   Функціонування мережі закладів охорони здоров’я у пілотних регіонах здійснюється з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні, необхідності створення умов для забезпечення належної якості такого обслуговування, його своєчасності та доступності для громадян, ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
 
28. 2. Планування та прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я у пілотних регіонах здійснюється в межах повноважень, визначених законом, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
 
-21- Бахтеєва Т.Д.
Частину другу статті 2 після слова «мережі» доповнити словом «комунальних».
 
Враховано   2. Планування та прогнозування розвитку мережі комунальних закладів охорони здоров’я у пілотних регіонах здійснюється в межах повноважень, визначених законом, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
 
29. 3. Планування та прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я у пілотних регіонах здійснюється з урахуванням:
 
-22- Бахтеєва Т.Д.
Абзац перший частини третьої статті 2 після слова «мережі» доповнити словом «комунальних».
 
Враховано   3. Планування та прогнозування розвитку мережі комунальних закладів охорони здоров’я у пілотних регіонах здійснюється з урахуванням:
 
30. профілю, спеціалізації та інтенсивності надання медичної допомоги;
 
   профілю, спеціалізації та інтенсивності надання медичної допомоги;
 
31. нормативів медичного обслуговування населення за видами медичної допомоги.
 
   нормативів медичного обслуговування населення за видами медичної допомоги.
 
32. Порядок планування та прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я у пілотних регіонах, а також нормативи щодо медичного обслуговування населення за видами медичної допомоги визначає центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
-23- Бахтеєва Т.Д.
Абзац четвертий частини третьої статті 2 після слова «мережі» доповнити словом «комунальних».
 
Враховано   Порядок планування та прогнозування розвитку мережі комунальних закладів охорони здоров’я у пілотних регіонах, а також нормативи щодо медичного обслуговування населення за видами медичної допомоги визначає центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
33. 4. Перелік типів закладів охорони здоров’я за видами медичної допомоги, що ними надається, їх функції відповідно до профілю і спеціалізації, визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
-24- Королевська Н.Ю.
Пропонується частину четверту статті 2 викласти в такій редакції:
«4. Перелік типів закладів охорони здоров’я за видами медичної допомоги, що ними надається, їх функції відповідно до профілю і спеціалізації визначаються Основами законодавства України про охорону здоров’я.»
 
Відхилено   4. Перелік типів закладів охорони здоров’я за видами медичної допомоги, що ними надається, їх функції відповідно до профілю і спеціалізації, визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
    -25- Карпук В.Г.
Пропонується у тексті законопроекту назви термінів «первинна медична допомога», «вторинна (спеціалізована) медична допомога», «третинна (високоспеціалізована) медична допомога» замінити на : «первинний рівень медичної допомоги», «вторинний (спеціалізований) рівень медичної допомоги», «третинний (високоспеціалізований) рівень медичної допомоги» у відповідних відмінках.
 
Відхилено    
34. Стаття 3. Організація надання первинної медичної допомоги у пілотних регіонах
 
-26- Кармазін Ю.А.
Пропонується змінити розміщення статей 3, 4, 5 і 6 і відповідно їхню нумерацію, а саме:
«Стаття 3. Організація надання екстреної медичної допомоги у пілотних регіонах»;
«Стаття 4. Організація надання первинної медичної допомоги у пілотних регіонах»;
«Стаття 5. Організація надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та функціонування госпітальних округів у пілотних регіонах»;
«Стаття 6. Організація надання третинної медичної допомоги у пілотних регіонах».
 
Відхилено   Стаття 3. Організація надання первинної медичної допомоги у пілотних регіонах
 
35. 1. Первинна медична допомога - вид медичної допомоги, що надається в амбулаторних умовах за місцем проживання (перебування) пацієнта лікарем загальної практики - сімейним лікарем і передбачає консультацію, діагностику, лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (при вагітності) станів та профілактичні заходи; направлення пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги для надання вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; надання невідкладної медичної допомоги при гострих розладах фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 
-27- Королевська Н.Ю.
Григорович Л.С.
Пропонується частину першу статті 3 вилучити, відповідним чином змінивши нумерацію інших частин.
 
Відхилено   1. Первинна медична допомога - вид медичної допомоги, що надається в амбулаторних умовах за місцем проживання (перебування) пацієнта лікарем загальної практики - сімейним лікарем і передбачає консультацію, діагностику, лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (при вагітності) станів та профілактичні заходи; направлення пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги для надання вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; надання невідкладної медичної допомоги при гострих розладах фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 
    -28- Кармазін Ю.А.
Пропонується у статті 3 у частині першій слова: «лікарем загальної практики — сімейним лікарем» замінити на слова: «сімейним лікарем або іншими лікарями загальної практики» і далі – за текстом.
 
Відхилено    
36. 2. Надання первинної медичної допомоги забезпечують центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги. До складу центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги можуть входити як структурні підрозділи фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти, амбулаторії, медичні пункти, медичні кабінети.
 
-29- Бахтеєва Т.Д.
Абзац перший частини другої статті 3 законопроекту викласти у редакції:
«Надання первинної медичної допомоги забезпечують центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, які є закладами охорони здоров’я, а також лікарі загальної практики - сімейні лікарі, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи – підприємці та можуть перебувати з цими закладами охорони здоров’я у цивільно-правових відносинах. До складу центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги можуть входити як структурні чи відокремлені підрозділи фельдшерсько-акушерські пункти, амбулаторії, медичні пункти, медичні кабінети.»
 
Враховано   Надання первинної медичної допомоги забезпечують центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, які є закладами охорони здоров’я, а також лікарі загальної практики - сімейні лікарі, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи – підприємці та можуть перебувати з цими закладами охорони здоров’я у цивільно-правових відносинах. До складу центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги можуть входити як структурні чи відокремлені підрозділи фельдшерсько-акушерські пункти, амбулаторії, медичні пункти, медичні кабінети
 
37. На період реалізації пілотного проекту амбулаторії загальної практики - сімейної медицини можуть комплектуватися лікарями- терапевтами дільничними та лікарями-педіатрами дільничними. На цей період до штатного розпису центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги можуть включатися посади лікарів акушерів-гінекологів, хірургів, офтальмологів, отоларингологів, невропатологів, психіатрів, які надаватимуть первинну медичну допомогу при певних захворюваннях з урахуванням розмежування функцій між первинною та вторинною медичною допомогою.
 
   На період реалізації пілотного проекту амбулаторії загальної практики - сімейної медицини можуть комплектуватися лікарями- терапевтами дільничними та лікарями-педіатрами дільничними. На цей період до штатного розпису центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги можуть включатися посади лікарів акушерів-гінекологів, хірургів, офтальмологів, отоларингологів, невропатологів, психіатрів, які надаватимуть первинну медичну допомогу при певних захворюваннях з урахуванням розмежування функцій між первинною та вторинною медичною допомогою.
 
38. Первинну медичну допомогу, у тому числі з проведенням медичної експертизи з тимчасової втрати працездатності в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, можуть надавати також лікарі загальної практики - сімейні лікарі, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці та перебувають з центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги у цивільно-правових відносинах.
 
-30- Бахтеєва Т.Д.
В абзаці третьому частини другої статті 3 слова «та перебувають з центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги у цивільно-правових відносинах» виключити.
 
Враховано .  Первинну медичну допомогу, у тому числі з проведенням медичної експертизи з тимчасової втрати працездатності в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, можуть надавати також лікарі загальної практики - сімейні лікарі, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи – підприємці.
 
39. 3. Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги можуть створюватися як комунальні некомерційні підприємства або комунальні некомерційні установи, основною метою яких є надання первинної медичної допомоги без мети одержання прибутку.
 
-31- Бахтеєва Т.Д.
Абзац перший частини третьої статті 3 після слів «Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» доповнити словами «є закладами охорони здоров’я та»
 
Враховано   3. Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги є закладами охорони здоров'я та можуть створюватися як комунальні некомерційні підприємства або комунальні некомерційні установи, основною метою яких є надання первинної медичної допомоги без мети одержання прибутку.
 
    -32- Королевська Н.Ю.
Пропонується частину третю статті 3 викласти в такій редакції:
«3. Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги створюються як комунальні некомерційні підприємства (установи), основною метою яких є надання первинної медичної допомоги без мети одержання прибутку.»
 
Відхилено    
    -33- Григорович Л.С.
Пропонується частину третю статті 3 викласти у такій редакції:
«Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги можуть створюватися як комунальні підприємства або установи, основною метою яких є надання первинної медичної допомоги без мети одержання прибутку».
 
Відхилено    
    -34- Кармазін Ю.А.
Пропонується у абзаці першому частині третій статті 3 слова: «або комунальні некомерційні установи» виключити.
 
Відхилено    
40. Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги є неприбутковими організаціями.
 
   Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги є неприбутковими організаціями.
 
41. Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
   Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
42. Порядок вибору та зміни пацієнтом лікаря загальної практики - сімейного лікаря та організації медичного обслуговування громадян центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги визначається центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
-35- Бахтеєва Т.Д.
У абзаці четвертому частини третьої статті 3 слово «організації» змінити слово «порядок»:
 
Враховано .  Порядок вибору та зміни пацієнтом лікаря загальної практики - сімейного лікаря та порядок медичного обслуговування громадян центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги визначається центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
    -36- Яценюк А.П.
Пропонується абзац четвертий частини третьої статті 3 виключити.
 
Відхилено    
43. Стаття 4. Організація надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та функціонування госпітальних округів у пілотних регіонах
 
   Стаття 4. Організація надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та функціонування госпітальних округів у пілотних регіонах
 
44. 1. Вторинна (спеціалізована) медична допомога - вид медичної допомоги, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах в плановому порядку або екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітацію та профілактику хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (при вагітності та пологах) станів, які можуть бути надані лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної практики - сімейних лікарів); направлення пацієнта для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації або для надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 
-37- Королевська Н.Ю.
Григорович Л.С.
Пропонується частину першу статті 4 вилучити, відповідним чином змінивши нумерацію інших частин.
 
Відхилено   1. Вторинна (спеціалізована) медична допомога - вид медичної допомоги, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах в плановому порядку або екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітацію та профілактику хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (при вагітності та пологах) станів, які можуть бути надані лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної практики - сімейних лікарів); направлення пацієнта для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації або для надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги
 
45. 2. Надання вторинної медичної допомоги забезпечується в стаціонарних умовах багатопрофільними лікарнями інтенсивного лікування, лікарнями відновного (реабілітаційного), планового лікування, хоспісами, спеціалізованими медичними центрами; в амбулаторних умовах - консультативно-діагностичними підрозділами лікарень, центрами з медичних консультацій та діагностики (консультативно-діагностичними центрами).
 
-38- Григорович Л.С.
Пропонується дати визначення таким поняттям, зокрема:
- лікарня відновного (реабілітаційного), планового лікування;
- хоспіс.
 
Відхилено   2. Надання вторинної медичної допомоги забезпечується в стаціонарних умовах багатопрофільними лікарнями інтенсивного лікування, лікарнями відновного (реабілітаційного), планового лікування, хоспісами, спеціалізованими медичними центрами; в амбулаторних умовах - консультативно-діагностичними підрозділами лікарень, центрами з медичних консультацій та діагностики (консультативно-діагностичними центрами).
 
46. 3. Критерії визначення закладів охорони здоров’я, які можуть задовольняти потреби населення в пілотних регіонах у вторинній (спеціалізованій) медичній допомозі, їх типи та види визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
   3. Критерії визначення закладів охорони здоров’я, які можуть задовольняти потреби населення в пілотних регіонах у вторинній (спеціалізованій) медичній допомозі, їх типи та види визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
47. 4. Організація медичного обслуговування громадян у закладах охорони здоров’я вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги здійснюється у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
   4. Організація медичного обслуговування громадян у закладах охорони здоров’я вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги здійснюється у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
48. 5. Для забезпечення ефективного надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги на території пілотних регіонів створюються госпітальні округи, до складу яких входять заклади охорони здоров’я відповідного профілю та спеціалізації.
 
-39- Бахтеєва Т.Д.
Абзац перший частини п’ятої статті 4 законопроекту після слів «на території пілотних регіонів» доповнити словами «у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»
 
Враховано   5. Для забезпечення ефективного надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги на території пілотних регіонів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, створюються госпітальні округи, до складу яких входять заклади охорони здоров’я відповідного профілю та спеціалізації.
 
    -40- Яценюк А.П.
Пропонується частини п’яту – шосту статті 4 замінити частинами п’ятою – сьомою такого змісту:
«5. Умови та порядок направлення пацієнта до закладів, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, сімейними лікарями, лікарями загальної практики, встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
6. Для забезпечення ефективного надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги на території пілотних регіонів створюються госпітальні округи, до складу яких входять заклади охорони здоров’я відповідного профілю та спеціалізації.
Госпітальний округ — організаційно-функціональне об’єднання закладів охорони здоров’я пілотного регіону, які задовольняють потребу населення кількох адміністративно-територіальних одиниць такого регіону у вторинній (спеціалізованій) медичній допомозі.
Госпітальний округ створюється на території, де проживає не менше 150 тис. жителів, 95% з яких отримує вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу в його межах за повним переліком послуг, визначених для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
Для забезпечення громадського контролю з числа лікарської спільноти та представників громадських організацій (в тому числі з захисту прав пацієнтів) створюється медична рада, порядок створення та функціонування якої визначається Кабінетом Міністрів України.
Рішення медичної ради є обов’язковими для розгляду управліннями госпітальних округів, управліннями охорони здоров’я, головами обласних державних адміністрацій.
Склад адміністративно-територіальних одиниць та межі госпітальних округів затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням голови обласної (Київської міської) державної адміністрації відповідного пілотного регіону.
Управління закладами охорони здоров’я, що входять до складу госпітального округу, здійснює новостворений орган управління охороною здоров’я госпітального округу, керівник якого призначається та звільняється головою відповідної обласної (Київської міської) державної адміністрації за погодженням з міським головою міста, яке є центром госпітального округу.
Положення про орган управління охороною здоров’я госпітального округу затверджується Кабінетом Міністрів України.
7. Контроль за наданням вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги здійснює управління охороною здоров’я обласної (Київської міської) державної адміністрації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
49. Госпітальний округ - організаційно-функціональне об’єднання закладів охорони здоров’я пілотного регіону, які задовольняють потребу населення однієї або кількох адміністративно-територіальних одиниць такого регіону у вторинній (спеціалізованій) медичній допомозі.
 
-41- Бахтеєва Т.Д.
Доповнити частину п‘яту тексту статті 4 законопроекту після абзацу другого новими абзацами у такій редакції:
«В межах однієї адміністративно-територіальної одиниці пілотного регіону у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку може бути створено більше ніж один госпітальний округ.
Заклади охорони здоров‘я пілотних регіонів можуть включатися до складу госпітальних округів за погодженням з органами, уповноваженими відповідно до закону управляти майном цих закладів.
Організація та функціонування госпітальних округів здійснюється з додержанням конституційних прав громадян на охорону здоров'я і медичну допомогу.»
У зв’язку із цим, абзац третій цієї частини вважати абзацом п’ятим статті 4 законопроекту.
 
Враховано   Госпітальний округ - організаційно-функціональне об’єднання закладів охорони здоров’я пілотного регіону, які задовольняють потребу населення однієї або кількох адміністративно-територіальних одиниць такого регіону у вторинній (спеціалізованій) медичній допомозі.
В межах однієї адміністративно-територіальної одиниці пілотного регіону у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку може бути створено більше ніж один госпітальний округ.
Заклади охорони здоров‘я можуть включатися до складу госпітальних округів за погодженням з органами, уповноваженими відповідно до закону управляти майном цих закладів.
Організація та функціонування госпітальних округів здійснюється з додержанням конституційних прав громадян на охорону здоров'я і медичну допомогу.
 
    -42- Григорович Л.С.
Пропонується частину другу пункту 5 статті 4 викласти у такій редакції:
«Госпітальний округ — організаційно-функціональне об’єднання закладів охорони здоров’я пілотного регіону, які діють на добровільних засадах з метою надання кваліфікованої вторинної допомоги і розташовані поблизу місця проживання населення (Європейське законодавство).
Діяльність госпітальних округів здійснюється з дотриманням конституційних прав громадян на охорону здоров'я і медичну допомогу».
 
Враховано частково    
50. Нормативи та вимоги щодо організації діяльності госпітальних округів пілотних регіонів встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я з урахуванням щільності та характеру розселення населення, стану транспортних комунікацій та інших регіональних особливостей.
 
   Нормативи та вимоги щодо організації діяльності госпітальних округів пілотних регіонів встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я з урахуванням щільності та характеру розселення населення, стану транспортних комунікацій та інших регіональних особливостей.
 
51. 6. Координація діяльності закладів охорони здоров’я, що входять до складу госпітального округу, здійснюється в межах повноважень органом управління охороною здоров’я обласної (Київської міської) державної адміністрації відповідного пілотного регіону.
 
   6. Координація діяльності закладів охорони здоров’я, що входять до складу госпітального округу, здійснюється в межах повноважень органом управління охороною здоров’я обласної (Київської міської) державної адміністрації відповідного пілотного регіону.
 
52. Стаття 5. Організація надання третинної медичної допомоги у пілотних регіонах
 
   Стаття 5. Організація надання третинної медичної допомоги у пілотних регіонах
 
53. 1. Третинна (високоспеціалізована) медична допомога - вид медичної допомоги, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах в плановому порядку або екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних станів, ведення фізіологічних та патологічних станів (при вагітності та пологах) із застосуванням високотехнологічного обладнання та/або високоспеціалізованих медичних процедур високої складності; направлення пацієнта для надання вторинної (спеціалізованої) допомоги або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації.
 
-43- Королевська Н.Ю.
Григорович Л.С.
Пропонується частину першу статті 5 вилучити, відповідним чином змінивши нумерацію інших частин.
 
Відхилено   1. Третинна (високоспеціалізована) медична допомога - вид медичної допомоги, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах в плановому порядку або екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних станів, ведення фізіологічних та патологічних станів (при вагітності та пологах) із застосуванням високотехнологічного обладнання та/або високоспеціалізованих медичних процедур високої складності; направлення пацієнта для надання вторинної (спеціалізованої) допомоги або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації.
 
54. 2. Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги забезпечується високоспеціалізованими багатопрофільними або однопрофільними закладами охорони здоров’я.
 
   2. Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги забезпечується високоспеціалізованими багатопрофільними або однопрофільними закладами охорони здоров’я.
 
55. 3. Критерії визначення закладів охорони здоров’я, які можуть задовольняти потреби населення у третинній (високоспеціалізованій) медичній допомозі, їх типи та види визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
   3. Критерії визначення закладів охорони здоров’я, які можуть задовольняти потреби населення у третинній (високоспеціалізованій) медичній допомозі, їх типи та види визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
56. 4. Порядок направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
   4. Порядок направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
57. Організація медичного обслуговування громадян у закладах охорони здоров’я третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги здійснюється у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
   Організація медичного обслуговування громадян у закладах охорони здоров’я третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги здійснюється у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
58. Стаття 6. Організація надання екстреної медичної допомоги у пілотних регіонах
 
   Стаття 6. Організація надання екстреної медичної допомоги у пілотних регіонах
 
59. 1. Екстрена медична допомога - вид медичної допомоги, що передбачає ряд організаційних, діагностичних та лікувальних заходів з надання своєчасної медичної допомоги пацієнтам та постраждалим, які перебувають у невідкладних станах на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах.
 
-44- Бахтеєва Т.Д.
Пропонується у частині 1 статті 6 слова «на до госпітальному та ранньому госпітальному етапах» виключити.
 
Враховано   1. Екстрена медична допомога - вид медичної допомоги, що передбачає ряд організаційних, діагностичних та лікувальних заходів з надання своєчасної медичної допомоги пацієнтам та постраждалим, які перебувають у невідкладних станах.
 
    -45- Солошенко М.П.
Глазунов С.М.
Пропонується у частині 1 статті 6 слова «ранньому госпітальному» - виключити.
 
Враховано частково    
    -46- Королевська Н.Ю.
Пропонується частину першу статті 6 вилучити, відповідним чином змінивши нумерацію інших частин.
 
Відхилено    
60. 2. Організація надання екстреної медичної допомоги у пілотних регіонах здійснюється шляхом створення у кожному регіоні центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з мережею його відділень та пунктів тимчасового базування виїзних бригад швидкої медичної допомоги або станцій, підстанцій швидкої медичної допомоги з розрахунку виконання нормативу прибуття бригад швидкої медичної допомоги до пацієнта у строк не більш як 20 хвилин.
 
-47- Бахтеєва Т.Д.
Пропонується частину другу статті 6 у кінці після слів «не більш як 20 хвилин» доповнити словами: «та забезпечення їх взаємодії із закладами охорони здоров’я.»
 
Враховано   2. Організація надання екстреної медичної допомоги у пілотних регіонах здійснюється шляхом створення у кожному регіоні центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з мережею його відділень та пунктів тимчасового базування виїзних бригад швидкої медичної допомоги або станцій, підстанцій швидкої медичної допомоги з розрахунку виконання нормативу прибуття бригад швидкої медичної допомоги до пацієнта у строк не більш як 20 хвилин та забезпечення їх взаємодії із закладами охорони здоров’я.
 
    -48- Яценюк А.П.
Пропонується в частині другій статті 6 слово «регіоні» замінити словами «госпітальному окрузі».
 
Відхилено    
61. 3. Примірне положення про Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Примірне положення про Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
62. Стаття 7. Фінансово-економічне забезпечення функціонування системи охорони здоров’я у пілотних регіонах під час реалізації пілотного проекту
 
-49- Бахтеєва Т.Д.
Назву статті 7 викласти у такій редакції «Стаття 7. Організація фінансового забезпечення функціонування системи охорони здоров‘я у пілотних регіонах під час реалізації пілотного проекту»
 
Враховано   Стаття 7. Організація фінансового забезпечення функціонування системи охорони здоров‘я у пілотних регіонах під час реалізації пілотного проекту
 
    -50- Баранов В.О.
Пропонується у назві статті 7 слова «фінансово-економічне» замінити словом «фінансове»
 
Враховано    
63. 1. Фінансово-економічне забезпечення реалізації пілотного проекту передбачає:
 
-51- Бахтеєва Т.Д.
Абзац перший частини першої статті 7 викласти у такій редакції:
«1. Організація фінансового забезпечення реалізації пілотного проекту передбачає: «
 
Враховано   1. Організація фінансового забезпечення реалізації пілотного проекту передбачає:
 
    -52- Яценюк А.П.
Пропонується статтю 7 викласти в такій редакції:
«1. Фінансово-економічне забезпечення реалізації пілотного проекту передбачає:
формування показників проекту бюджету на 2012—2014 роки з урахуванням концентрації бюджетних коштів для надання первинної медичної допомоги — на рівні районних бюджетів та бюджетів міст обласного значення, на надання вторинної, третинної та екстреної медичної допомоги — на рівні обласних бюджетів пілотних регіонів (крім м. Києва), для надання первинної, вторинної, третинної та екстреної медичної допомоги — бюджету м. Києва;
впровадження механізму фінансування закладів охорони здоров’я у пілотних регіонах за видами медичної допомоги на підставі договорів про медичне обслуговування населення, які укладаються згідно з вимогами цього Закону.
2. Обласні (Київська міська) ради при затвердженні обласних бюджетів повинні передбачати обсяги на фінансування вторинної медичної допомоги для кожного госпітального округу в обсязі, не меншому за розрахованими за фінансовими нормативами бюджетної забезпеченості для вторинної медичної допомоги, визначеними у Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
3. Головним розпорядником коштів на фінансування видатків на вторинну та екстрену медичну допомогу є відповідні органи управління охороною здоров’я госпітальних округів.
Методичні рекомендації щодо розподілу обсягу видатків між закладами охорони здоров’я у пілотних регіонах за видами медичної допомоги, яка ними надається, визначаються відповідно до методики, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я».
 
Відхилено    
    -53- Баранов В.О.
Пропонується у абзаці першому частини першої статті 7 слова «фінансово-економічне» замінити словом «фінансове»
 
Враховано    
64. формування показників проекту бюджету на 2012-2014 роки з урахуванням концентрації бюджетних коштів для надання первинної медичної допомоги - на рівні районних бюджетів та бюджетів міст обласного значення, на надання вторинної, третинної та екстреної медичної допомоги - на рівні обласних бюджетів пілотних регіонів (крім м. Києва), для надання первинної, вторинної, третинної та екстреної медичної допомоги - бюджету м. Києва;
 
-54- Бахтеєва Т.Д.
Пропонується абзац другий частини першої статті 7 викласти у такій редакції: «формування показників проекту бюджету на 2012 – 2014 роки з урахуванням концентрації бюджетних коштів для надання первинної медичної допомоги на рівні районних бюджетів та бюджетів міст обласного значення, коштів на надання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та екстреної медичної допомоги – на рівні обласних бюджетів пілотних регіонів (крім міста Києва), та бюджетних коштів для надання первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та екстреної медичної допомоги на рівні бюджету міста Києва;»
 
Враховано   формування показників проекту бюджету на 2012 – 2014 роки з урахуванням концентрації бюджетних коштів для надання первинної медичної допомоги на рівні районних бюджетів та бюджетів міст обласного значення, коштів на надання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та екстреної медичної допомоги – на рівні обласних бюджетів пілотних регіонів (крім міста Києва), та бюджетних коштів для надання первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та екстреної медичної допомоги на рівні бюджету міста Києва
 
65. визначення у пілотних регіонах обсягу видатків за рівнями місцевих бюджетів на охорону здоров’я: на первинну, вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу для формування показників проекту бюджету на 2012-2014 роки;
 
-55- Григорович Л.С.
Пропонується абзац третій статті 7 виключити.
 
Відхилено   визначення у пілотних регіонах обсягу видатків за рівнями місцевих бюджетів на охорону здоров’я: на первинну, вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу для формування показників проекту бюджету на 2012-2014 роки;
 
66. впровадження механізму фінансування закладів охорони здоров’я у пілотних регіонах за видами медичної допомоги на підставі договорів про медичне обслуговування населення, які укладаються згідно з вимогами цього Закону.
 
-56- Королевська Н.Ю.
Пропонується в абзаці четвертому частини першої статті 7 слова «про медичне обслуговування населення» замінити словами «про надання медичних послуг».
 
Відхилено   впровадження механізму фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я у пілотних регіонах за видами медичної допомоги на підставі договорів про медичне обслуговування населення, які укладаються згідно з вимогами цього Закону.
 
    -57- Баранов В.О.
Пропонується в абзаці четвертому частини першої слово «фінансування» замінити словами «фінансового забезпечення»
 
Враховано    
67. 2. Розподіл обсягу видатків між закладами охорони здоров’я у пілотних регіонах за видами медичної допомоги, яка ними надається, здійснюється відповідно до методики, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
   2. Розподіл обсягу видатків між закладами охорони здоров’я у пілотних регіонах за видами медичної допомоги, яка ними надається, здійснюється відповідно до методики, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
68. Стаття 8. Договори про медичне обслуговування населення
 
-58- Королевська Н.Ю.
Пропонується статтю 8 викласти в такій редакції:
"Стаття 8. Договори про надання медичних послуг
1. Договір про надання медичних послуг укладається з метою забезпечення надання пацієнтам медичної допомоги комунальними закладами охорони здоров’я у пілотних регіонах.
Типові договори про надання медичних послуг затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я. Кожен типовий договір відповідає певному медичному стандарту та клінічному протоколу і передбачає певний обсяг бюджетних видатків.
2. Сторонами договору про надання медичних послуг є:
відповідний головний розпорядник бюджетних коштів районного, міського (міст обласного значення) бюджету, бюджету м. Києва;
відповідний комунальний заклад охорони здоров’я у пілотному регіоні;
пацієнт, на користь якого головним розпорядником бюджетних коштів укладається договір про надання медичних послуг з комунальним закладом охорони здоров’я.
3. У договорі про надання медичних послуг обов’язково зазначаються:
відомості про пацієнта (прізвище, ім’я, по-батькові, рік народження, адреса місця проживання, телефон);
виконавці договору – лікуючий лікар та його підлеглі, а також інші лікарі, залучені до надання медичних послуг пацієнту;
обсяг медичної допомоги, надання якої повинен забезпечити заклад охорони здоров’я (медичний стандарт та клінічний протокол);
індикатори якості медичної допомоги;
обсяг видатків на забезпечення надання медичної допомоги;
права та обов’язки сторін, їх відповідальність.
4. Головний розпорядник бюджетних коштів, укладаючи договір про надання медичних послуг на користь пацієнта, уповноважує його завірити права та обов’язки сторін, їх відповідальність.
4. Головний розпорядник бюджетних коштів, укладаючи договір про надання медичних послуг на користь пацієнта, уповноважує його завірити договір своїм підписом. Договір також має бути підписаний керівником закладу охорони здоров’я (або його заступником).
Договір укладається у трьох примірниках, які передаються кожній із його сторін."
 
Відхилено   Стаття 8. Договори про медичне обслуговування населення
 
69. 1. Договір про медичне обслуговування населення укладається з метою забезпечення надання населенню медичної допомоги закладами охорони здоров’я у пілотних регіонах.
 
   1. Договір про медичне обслуговування населення укладається з метою забезпечення надання населенню медичної допомоги закладами охорони здоров’я у пілотних регіонах.
 
70. Примірні договори про медичне обслуговування населення затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
   Примірні договори про медичне обслуговування населення затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
71. 2. Сторонами договору про медичне обслуговування населення є:
 
   2. Сторонами договору про медичне обслуговування населення є:
 
72. щодо первинної медичної допомоги - центри первинної (медико-санітарної) медичної допомоги та відповідні головні розпорядники бюджетних коштів районних, міських (міст обласного значення) бюджетів, бюджету м. Києва;
 
   щодо первинної медичної допомоги - центри первинної (медико-санітарної) медичної допомоги та відповідні головні розпорядники бюджетних коштів районних, міських (міст обласного значення) бюджетів, бюджету м. Києва;
 
73. щодо вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги - заклади охорони здоров’я та відповідні головні розпорядники бюджетних коштів обласних бюджетів та бюджету м. Києва;
 
-59- Бахтеєва Т.Д.
Абзац четвертий частини другої статті 8 законопроекту після слів «заклади охорони здоров’я» доповнити словами «які забезпечують надання такої допомоги».
 
Враховано   щодо вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги - заклади охорони здоров’я, які забезпечують надання такої допомоги, та відповідні головні розпорядники бюджетних коштів обласних бюджетів та бюджету м. Києва;
 
74. щодо третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги - заклади охорони здоров’я, та відповідні головні розпорядники бюджетних коштів обласних бюджетів та бюджету м. Києва;
 
-60- Бахтеєва Т.Д.
Абзац п’ятий частини другої статті 8 законопроекту після слів «заклади охорони здоров’я « доповнити словами «які забезпечують надання такої допомоги».
 
Враховано   щодо третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги - заклади охорони здоров’я, які забезпечують надання такої допомоги, та відповідні головні розпорядники бюджетних коштів обласних бюджетів та бюджету м. Києва;
 
75. щодо екстреної медичної допомоги - центри екстреної медичної допомоги та відповідні головні розпорядники бюджетних коштів обласних бюджетів та бюджету м. Києва.
 
   щодо екстреної медичної допомоги - центри екстреної медичної допомоги та відповідні головні розпорядники бюджетних коштів обласних бюджетів та бюджету м. Києва.
 
76. 3. У договорі про медичне обслуговування населення обов’язково зазначаються:
 
   3. У договорі про медичне обслуговування населення обов’язково зазначаються:
 
77. обсяг медичної допомоги, надання якої повинен забезпечити заклад охорони здоров’я;
 
   обсяг медичної допомоги, надання якої повинен забезпечити заклад охорони здоров’я;
 
78. індикатори якості медичної допомоги;
 
   індикатори якості медичної допомоги;
 
79. обсяг видатків на забезпечення надання медичної допомоги;
 
-61- Сушкевич В.М.
Пропонується абзац четвертий пункту 3 статті 8 після слів «надання медичної допомоги»
 
Відхилено   обсяг видатків на забезпечення надання медичної допомоги;
 
80. права та обов’язки сторін, їх відповідальність.
 
   права та обов’язки сторін, їх відповідальність.
 
81. 4. Інформація щодо укладених договорів про медичне обслуговування населення протягом тижня з дня їх укладення розміщується на офіційному веб-сайті головних розпорядників бюджетних коштів.
 
-62- Бахтеєва Т.Д.
Частину четверту статті 8 законопроекту після слів «головних розпорядників бюджетних коштів» доповнити словами «та у доступних для населення місцях у закладах охорони здоров’я «
 
Враховано   4. Інформація щодо укладених договорів про медичне обслуговування населення протягом тижня з дня їх укладення розміщується на офіційному веб-сайті головних розпорядників бюджетних коштів та у доступних для населення місцях у закладах охорони здоров’я.
 
82. Стаття 9. Штатний розпис закладів охорони здоров’я пілотних регіонів
 
   Стаття 9. Штатний розпис закладів охорони здоров’я пілотних регіонів
 
83. 1. Штатний розпис закладу охорони здоров’я пілотного регіону визначається керівником такого закладу і затверджується за його поданням головним розпорядником бюджетних коштів. Штатний розпис формується залежно від обсягу медичної допомоги, що надається таким закладом охорони здоров’я.
 
   1. Штатний розпис закладу охорони здоров’я пілотного регіону визначається керівником такого закладу і затверджується за його поданням головним розпорядником бюджетних коштів. Штатний розпис формується залежно від обсягу медичної допомоги, що надається таким закладом охорони здоров’я.
 
84. 2. Для закладів охорони здоров’я, які є учасниками пілотного проекту, дія існуючих штатних нормативів, установлених центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, не застосовується.
 
   2. Для закладів охорони здоров’я, які є учасниками пілотного проекту, дія існуючих штатних нормативів, установлених центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, не застосовується.
 
85. Стаття 10. Оплата праці медичних працівників закладів охорони здоров’я пілотних регіонів
 
   Стаття 10. Оплата праці медичних працівників закладів охорони здоров’я пілотних регіонів
 
86. 1. Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я відповідно до цього Закону, в тому числі порядок встановлення заохочувальних виплат медичним працівникам виходячи з обсягу та якості виконаної роботи, визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   1. Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я відповідно до цього Закону, в тому числі порядок встановлення заохочувальних виплат медичним працівникам виходячи з обсягу та якості виконаної роботи, визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
87. Стаття 11. Моніторинг реформування системи охорони здоров’я
 
   Стаття 11. Моніторинг реформування системи охорони здоров’я
 
88. 1. Моніторинг реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві проводиться центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я з використанням системи індикаторів.
 
-63- Яценюк А.П.
Пропонується Статтю 11 викласти у такій редакції:
«1. Обов’язковими індикаторами моніторингу реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві є:
- смертність, в тому числі пренатальна;
- рівень захворюваності;
- середня тривалість життя;
- кількість переривання вагітності.
2. Індикатори для проведення оцінки результатів пілотного проекту, а також індикатори якості медичної допомоги затверджуються Кабінетом Міністрів України.
3. Місцеві державні адміністрації пілотних регіонів забезпечують залучення громадськості, зокрема асоціацій пацієнтів, до проведення моніторингу та здійснення контролю якості медичної допомоги та медичного обслуговування у пілотних регіонах».
 
Відхилено   1. Моніторинг реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві проводиться центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я з використанням системи індикаторів.
 
89. 2. Індикатори для проведення оцінки результатів пілотного проекту, а також індикатори якості медичної допомоги затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
   2. Індикатори для проведення оцінки результатів пілотного проекту, а також індикатори якості медичної допомоги затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
90. 3. Результати моніторингу реформування системи охорони здоров’я використовуються виключно для прийняття рішень щодо подальшого розвитку системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров’я в Україні і не можуть бути застосовані в інших цілях.
 
   3. Результати моніторингу реформування системи охорони здоров’я використовуються виключно для прийняття рішень щодо подальшого розвитку системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров’я в Україні і не можуть бути застосовані в інших цілях.
 
91. 4. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування пілотних регіонів мають право вносити до центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я пропозиції щодо реалізації пілотного проекту на території таких регіонів.
 
   4. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування пілотних регіонів мають право вносити до центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я пропозиції щодо реалізації пілотного проекту на території таких регіонів.
 
92. 5. Місцеві державні адміністрації пілотних регіонів забезпечують залучення громадськості, зокрема асоціацій пацієнтів, до проведення моніторингу та здійснення контролю якості медичної допомоги та медичного обслуговування у пілотних регіонах.
 
   5. Місцеві державні адміністрації пілотних регіонів забезпечують залучення громадськості, зокрема асоціацій пацієнтів, до проведення моніторингу та здійснення контролю якості медичної допомоги та медичного обслуговування у пілотних регіонах.
 
93. Стаття 12. Прикінцеві та перехідні положення
 
   Стаття 12. Прикінцеві та перехідні положення
 
94. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
95. 2. На період реалізації пілотного проекту:
 
   2. На період реалізації пілотного проекту:
 
96. дія ліцензій та інших дозвільних документів, виданих закладам охорони здоров’я пілотних регіонів до набрання чинності цим Законом, поширюється на заклади охорони здоров’я таких регіонів, які створені на їх базі у процесі реорганізації;
 
   дія ліцензій та інших дозвільних документів, виданих закладам охорони здоров’я пілотних регіонів до набрання чинності цим Законом, поширюється на заклади охорони здоров’я таких регіонів, які створені на їх базі у процесі реорганізації;
 
97. лікарі-спеціалісти реорганізованих закладів охорони здоров’я пілотних регіонів, які працевлаштовуються на посади лікарів загальної практики - сімейної медицини, проходять відповідну спеціалізацію безоплатно та у першочерговому порядку.
 
-64- Мірошниченко Ю.Р.
Пропонується абзац другий частини другої статті 12 доповнити реченням такого змісту:
«До видачі свідоцтва, що підтверджує проходження цієї спеціалізації, за такими лікарями зберігається кваліфікаційна категорія за попередньою спеціальністю.»
 
Враховано   лікарі-спеціалісти реорганізованих закладів охорони здоров’я пілотних регіонів, які працевлаштовуються на посади лікарів загальної практики - сімейної медицини, проходять відповідну спеціалізацію безоплатно та у першочерговому порядку. До видачі свідоцтва, що підтверджує проходження цієї спеціалізації, за такими лікарями зберігається кваліфікаційна категорія за попередньою спеціальністю.
 
98. 3. У разі коли внаслідок реорганізації закладів охорони здоров’я у пілотних регіонах працівники таких закладів переводяться за їх згодою на іншу нижчеоплачувану роботу в тому ж або іншому закладі, оплата праці таких працівників здійснюється відповідно до положень цього Закону або за бажанням таких працівників їх середній заробіток за попереднім місцем роботи зберігається на весь час виконання нижчеоплачуваної роботи.
 
-65- Мірошниченко Ю.Р.
Пропонується у частині 3 статті 12 після слів «зберігається на весь час виконання нижче- оплачуваної роботи» доповнити словами «але не більше шести місяців з дня такого переведення».
 
Враховано   3. У разі коли внаслідок реорганізації закладів охорони здоров’я у пілотних регіонах працівники таких закладів переводяться за їх згодою на іншу нижчеоплачувану роботу в тому ж або іншому закладі, оплата праці таких працівників здійснюється відповідно до положень цього Закону або за бажанням таких працівників їх середній заробіток за попереднім місцем роботи зберігається на весь час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більше шести місяців з дня такого переведення.
 
    -66- Григорович Л.С.
Пропонується пункт 3 статті 12 викласти у наступній редакції:
«Якщо буде проведена реорганізація закладів охорони здоров’я у пілотних регіонах, то питання переведення працівників таких закладів повинно здійснюватись відповідно до Кодексу законів про працю».
 
Відхилено    
    -67- Кармазін Ю.А.
Пропонується у частині третій статті 12 слова: «положень цього Закону» замінити на слова: «чинного законодавства України».
 
Відхилено    
99. 4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
100. 1) розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) доповнити пунктами 12 і 13 такого змісту:
 
-68- Бахтеєва Т.Д.
Остаточну редакцію пункту1 частини четвертої статті 12 викласти з урахуванням пропозицій, внесених суб’єктами права законодавчої ініціативи.
 
Враховано   1) У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010, № 50 - 51, ст. 572):
підпункт «а» пункту 3 частини першої статті 89 після слів «фельдшерські пункти» доповнити словами "центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги";
розділ VІ "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити пунктом 12 такого змісту:
12. На період реалізації Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві»:
1) Кабінет Міністрів України має право змінювати розмежування видатків на охорону здоров’я між місцевими бюджетами пілотних регіонів, встановлене статтями 89 та 90 цього Кодексу, та визначати особливості фінансового забезпечення закладів охорони здоров‘я, що є учасниками пілотного проекту;
2) визначити видатки загального фонду місцевих бюджетів пілотних регіонів на охорону здоров’я захищеними;
3) до видатків, що здійснюються з обласних бюджетів, бюджету міста Києва та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу (заклади охорони здоров’я пілотних регіонів, які забезпечують надання відповідно вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та екстреної медичної допомоги).
13. До видатків, що здійснюються з районних бюджетів, бюджетів міст обласного значення, бюджету м. Києва та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на первинну медичну допомогу (центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги.»
 
    -69- Бевз В.А.
Пропонується частину 4 статті 12 доповнити пунктом 1) такого змісту:
«1) у розділі VІ «Прикінцеві та перехідні
 
Відхилено    
    -70- Бевз В.А.
Пропонується частину 4 статті 12 доповнити пунктом 1) такого змісту:
«1) у розділі VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) абзац перший пункту 11 (щодо передачі відомчих установ та закладів охорони здоров‘я до сфери управління центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров‘я) виключити»;
У зв‘язку з цим пункт 1) та пункт 2) вважати, відповідно, пунктом 3) та пунктом 4).
 
Відхилено    
    -71- Баранов В.О.
Пропонується пункт 1 частини четвертої статті 12 викласти у такій редакції:
«1) У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010, № 50 - 51, ст. 572):
підпункт «а» пункту 3 частини першої статті 89 після слів «фельдшерські пункти» доповнити словами "центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги";
розділ VІ "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити пунктом 12 такого змісту:
«12. На період реалізації Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві»:
1) Кабінет Міністрів України має право змінювати розмежування видатків на охорону здоров’я між місцевими бюджетами пілотних регіонів, встановлене статтями 89 та 90 цього Кодексу, та визначати особливості фінансового забезпечення закладів охорони здоров‘я, що є учасниками пілотного проекту;
2) визначити видатки загального фонду місцевих бюджетів пілотних регіонів на охорону здоров’я захищеними».
 
Враховано    
101. «12. На період реалізації Закону України «Про реформування у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві системи охорони здоров’я»:
 
-72- Кармазін Ю.А.
Пропонується у частині четвертій статті 12 абзац третій виключити.
 
Відхилено      
102. 1) Кабінет Міністрів України має право змінювати розмежування видатків на охорону здоров’я між місцевими бюджетами пілотних регіонів, визначене статтями 89 і 90 цього Кодексу, та встановлювати особливості фінансування закладів охорони здоров’я, що є учасниками пілотного проекту;
 
-73- Яценюк А.П.
Пропонується підпункт перший пункту першого частини четвертої статті 12 викласти у такій редакції:
«До видатків, що здійснюються з обласних бюджетів, бюджету міста Києва та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів належать видатки на вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу»
 
Враховано      
103. 2) визначити видатки загального фонду місцевих бюджетів пілотних регіонів на охорону здоров’я захищеними.
 
-74- Яценюк А.П.
Підпункт другий пункту першого частини четвертої виключити.
 
Відхилено      
    -75- Бахтеєва Т.Д.
Пункт 1 частини четвертої статті 12 законопроекту доповнити абзацом такого змісту:
«3) до видатків, що здійснюються з обласних бюджетів, бюджету міста Києва та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу (заклади охорони здоров’я пілотних регіонів, які забезпечують надання відповідно вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та екстреної медичної допомоги). «
 
Враховано    
104. 13. До видатків, що здійснюються з районних бюджетів, бюджетів міст обласного значення, бюджету м. Києва та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на первинну медичну допомогу (центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги).»;
 
-76- Бахтеєва Т.Д.
Абзац п’ятий частини четвертої статті 12 викласти у такій редакції»:
«13. До видатків, що здійснюються з районних бюджетів, бюджетів міст обласного значення, бюджету м. Києва та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на первинну медичну допомогу (центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги.
 
Враховано      
105. 2) частину третю статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 33, ст. 471, № 35-36, ст. 491, № 46, ст. 548; із змінами, внесеними Законами України від 11 січня 2011 року № 2900-VІ та від 3 лютого 2011 року № 2995-VІ) доповнити абзацом такого змісту:
 
-77- Королевська Н.Ю.
Яценюк А.П.
Пропонується підпункт другий пункту четвертого статті 12 вилучити.
 
Відхилено   2) частину третю статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 33, ст. 471, № 35-36, ст. 491, № 46, ст. 548; із змінами, внесеними Законами України від 11 січня 2011 року № 2900-VІ та від 3 лютого 2011 року № 2995-VІ) доповнити абзацом такого змісту:
 
106. «послуги з медичного обслуговування населення, які надаються за договором, укладеним відповідно до Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві.».

-78- Бахтеєва Т.Д.
Доповнити статтю 12 після частини четвертої новою частиною у такій редакції:
«5. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дати набрання чинності цим Законом:
прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;
забезпечити прийняття міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.».
 
Враховано   «послуги з медичного обслуговування населення, які надаються за договором, укладеним відповідно до Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві.».
5. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дати набрання чинності цим Законом:
прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;
забезпечити прийняття міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

    -79- Яценюк А.П.
Пропонується після частини четвертої статті 12 доповнити новою частиною такого змісту:
#102082
 
Враховано