Кількість абзаців - 30 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. вноситься народними депутатами України
Мірошниченком Ю.Р. (№ 142)
 
      
2. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо заборони реклами, спонсорства та
стимулювання продажу тютюнових виробів)
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
6. 1. У статті 22 Закону України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 39, ст.181; 2008, № 18, ст.197):
1) частину першу викласти в такій редакції:
«1. Будь яка реклама тютюнових виробів, реклама знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, забороняється, крім реклами в спеціалізованих виданнях тютюнової галузі та на спеціальних виставкових заходах тютюнових виробів, що проводяться виключно для виробників та оптових продавців тютюнових виробів.»;
 
-1- Кінах А.К.
1). Пункт 1 розділу І проекту викласти у такій редакції:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Реклама тютюнових виробів, реклама знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, забороняється:
на радіо, національному та транскордонному телебаченні, в тому числі за допомогою кабельного, супутникового, ІР-телебачення, онлайн-телебачення, мобільного телебачення, цифрового ефірного телебачення та інших засобів передавання сигналу;
в наукових, науково-популярних, навчальних, громадсько-політичних, довідкових, літературно-художніх виданнях, виданнях для дітей та юнацтва, виданнях для організації дозвілля та відпочинку, спорту та інших виданнях, у тому числі в усіх друкованих засобах масової інформації (крім спеціалізованих видань, які мають тематичну спрямованість щодо висвітлення питань виробництва, обігу і споживання тютюнових виробів та призначені для споживачів тютюнових виробів та/або осіб, зайнятих виробничою та торгівельною діяльністю у сфері тютюнових виробів);
на обкладинках, перших та останніх сторінках усіх спеціалізованих видань;
засобами внутрішньої реклами;
на транспорті;
за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів тютюнових виробів);
засобами зовнішньої реклами;
в місцях проведення масових заходів політичного, освітнього, релігійного, спортивного характеру та розважальних заходів, призначених для неповнолітніх осіб;
за допомогою проведення ігор, розіграшів, лотерей та конкурсів, умовою участі в яких є придбання та/або споживання тютюнових виробів;
шляхом проведення заходів з безоплатного розповсюдження тютюнових виробів;
за допомогою розміщення зображення тютюнових виробів та знаків для товарів і послуг, під якими випускаються тютюнові вироби, на автотранспортних засобах;
за допомогою розміщення зображення тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, під якими випускаються тютюнові вироби, на будь-яких товарах, крім товарів, які пов’язані з вживанням тютюнових виробів, запальничках, сірниках, попільничках;
за допомогою розміщення зображення тютюнових виробів або процесу паління тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, під якими випускаються тютюнові вироби, під час реклами будь-яких інших товарів чи послуг;
шляхом використання знаків для товарів і послуг, під якими випускаються тютюнові вироби, в назвах, символіці та емблемах спортивних команд, клубів, художніх та мистецьких колективів;
за допомогою демонстрації (зображення чи озвучення) назви тютюнових виробів чи знаків для товарів і послуг, під якими випускаються тютюнові вироби, в кіно-, мульт-, відеофільмах в кінотеатрах та на телебаченні;
за допомогою розповсюдження (без запиту або згоди отримувачів інформації) невизначеному колу осіб повідомлень за допомогою пошти, електронної пошти, повідомлень на мобільні телефони, відеодисків, відеоматеріалів, компакт-дисків, комп’ютерних та інших ігор;
в мережі Інтернет, крім сайтів, що призначені для повнолітніх осіб, обов’язковою умовою доступу до яких є ідентифікація віку користувачів.»;
 
Враховано частково   1. У статті 22 Закону України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р. № 39, ст. 181; 2008 р. № 18, ст. 197):
1) частину першу викласти в такій редакції:
«1. Реклама тютюнових виробів, реклама знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, забороняється:
на радіо та телебаченні, в тому числі за допомогою кабельного, супутникового, ІР-телебачення, онлайн-телебачення, мобільного телебачення, цифрового ефірного телебачення та інших засобів передавання сигналу;
в наукових, науково-популярних, навчальних, громадсько-політичних, довідкових, літературно-художніх виданнях, виданнях для дітей та юнацтва, виданнях для організації дозвілля та відпочинку, спорту та інших виданнях, у тому числі в усіх друкованих засобах масової інформації;
засобами внутрішньої реклами;
на транспорті;
за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів тютюнових виробів за умови, що на такі заходи допускаються лише працівники підприємств, які мають ліцензію на оптову торгівлю тютюновими виробами або виробництво тютюнових виробів);
засобами зовнішньої реклами;
у місцях проведення масових заходів політичного, освітнього, релігійного, спортивного характеру та розважальних заходів, призначених для неповнолітніх осіб;
у мережі Інтернет, крім веб-сайтів, призначених для повнолітніх осіб, обов’язковою умовою доступу до яких є попередня ідентифікація віку користувачів»;
 
    -2- Кондратюк О.К.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«1) частину першу викласти у такій редакції:
«1. Реклама тютюнових виробів, реклама знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, забороняється:
на радіо та телебаченні;
на обкладинках, на перших і останніх сторінках видань, які відповідно до чинного законодавства не є друкованими засобами масової інформації;
в усіх друкованих засобах масової інформації (крім спеціалізованих видань, призначених для осіб, які здійснюють господарську діяльність у сфері виробництва та обігу тютюнових виробів та/або які мають спеціальну тематичну спрямованість висвітлення питань виробництва, обігу та споживання тютюнових виробів);
засобами внутрішньої реклами;
на транспорті;
за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів тютюнових виробів);
засобами зовнішньої реклами;
в місцях проведення масових заходів політичного, освітнього, релігійного, спортивного характеру та розважальних заходів, призначених для неповнолітніх осіб;
в мережі Інтернет, крім веб-сайтів, що призначені для повнолітніх осіб, обов’язковою умовою доступу до яких є попередня ідентифікація віку користувачів».
 
Враховано частково    
    -3- Ляпіна К.М.
Підпункт перший пункту 1 розділу І викласти у такій редакції:
«1) частину першу викласти у такій редакції:
Забороняється реклама тютюнових виробів, реклама знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби:
на радіо, національному телебаченні, в кабельних та супутникових мережах, ІР-телебаченні, онлайн-телебаченні, мобільному телебаченні, цифровому ефірному телебаченні та інших, дозволених в Україні, засобах передавання сигналу;
засобами внутрішньої та зовнішньої реклами, у тому числі на громадському транспорті та автотранспортних засобах;
у друкованих виданнях будь-якої спрямованості, виданнях для дітей та юнацтва, в усіх друкованих засобах масової інформації (крім видань, які спеціалізуються на тютюновій тематиці);
на обкладинках, перших та останніх сторінках видань, які спеціалізуються на тютюновій тематиці;
за допомогою проведення розважально-заохочувальних заходів, обов’язковою умовою участі в яких є придбання та/або споживання тютюнових виробів, заходів з безоплатного розповсюдження тютюнових виробів, інших заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів тютюнових виробів);
в мережі Інтернет, крім Інтернет-сторінок, що призначені лише для повнолітніх осіб, обов’язковою умовою доступу до яких є підтвердження віку користувачів».
 
Враховано частково    
    -4- Синиця А.М.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І проекту викласти у такій редакції:
частину першу викласти у такій редакції:
«1. Реклама тютюнових виробів, реклама знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, забороняється:
на радіо та телебаченні;
в усіх друкованих виданнях та друкованих засобах масової інформації (крім видань, тематична спрямованість яких стосується питань виробництва, реалізації та споживання тютюнових виробів);
засобами внутрішньої і зовнішньої реклами та на транспорті;
за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів тютюнових виробів);
за допомогою використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет, крім веб-сайтів, які мають обмежений доступ (виключно для повнолітніх осіб).
 
Враховано частково    
    -5- Голуб О.В.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«1) частину першу викласти у такій редакції:
«1. Реклама тютюнових виробів, реклама знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, забороняється:
на радіо та телебаченні;
в усіх друкованих засобах масової інформації (крім спеціалізованих видань);
засобами внутрішньої та зовнішньої реклами;
на транспорті;
за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів тютюнових виробів);
за допомогою проведення лотерей, конкурсів, ігор, прямо пов’язаних з придбанням чи споживанням тютюнових виробів;
за допомогою розміщення зображення тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг під якими випускаються тютюнові вироби на автотранспортних засобах, на упаковці будь-яких товарів, які не пов’язані з вживанням тютюнових виробів;
за допомогою відображення процесу паління тютюнових виробів у рекламі будь-яких товарів або послуг;
за допомогою поширення аудіо-, відеокасет, компакт-дисків, комп’ютерних та інших ігор;
на веб-сайтах, які розміщуються в мережі Інтернет, крім веб-сайтів з обмеженим доступом для неповнолітніх осіб.»
 
Враховано частково    
    -6- Мірошниченко Ю.Р.
До пункту 1 законопроекту:
У частині першій статті 22 слово Закону України «Про рекламу» слово «Будь-яка» виключити.
 
Відхилено    
    -7- Чорновіл Т.В.
Підпункт перший пункту 1 розділу І викласти у такій редакції:
«1) частину першу викласти у такій редакції:
«1. Забороняється реклама тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби:
на радіо та телебаченні;
на перших і останніх сторінках газет, на обкладинках журналів та інших видань, в усіх виданнях для дітей та юнацтва, на сторінках для дітей та юнацтва усіх друкованих видань;
в усіх друкованих засобах масової інформації (крім спеціалізованих видань);
засобами внутрішньої реклами;
на транспорті;
за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів тютюнових виробів);
засобами зовнішньої реклами;
шляхом зображення знаків для товарів і послуг, під якими випускаються тютюнові вироби в рекламних блоках, що передують (супроводжують) демонстрацію кінофільмів, відеофільмів, мультфільмів;
у комп’ютерних та інших іграх, які розповсюджуються на території України,
на веб-сайтах, які розміщуються в мережі Інтернет (крім веб-сайтів для повнолітніх осіб, використання яких можливе за умови попереднього визначення віку користувачів);
за допомогою проведення конкурсів, лотерей, ігор та інших розважальних заходів, для участі в яких необхідно придбати тютюнові вироби;
шляхом продажу чи іншого розповсюдження будь-яких товарів (крім товарів, які пов’язані з вживанням тютюнових виробів, запальничок, сірників, попільничок) чи послуг, реклама чи упаковка яких містять зображення процесу паління або зображення тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби;
в місцях проведення розважальних заходів, призначених для неповнолітніх осіб;
шляхом надсилання невизначеному колу споживачів повідомлень поштою, електронною поштою, на мобільні телефони.»
 
Враховано частково    
    -8- Чорновіл Т.В.
Підпункт другий пункту 1 розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -9- Ляпіна К.М.
Підпункти другий та третій пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
«2) частину четверту викласти у такій редакції:
Забороняється спонсорство та інша добровільна матеріальна, фінансова, організаційна підтримка з використанням знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби:
теле-, радіопередач, оздоровчих, спортивних, театрально-концертних та інших культурно-розважальних заходів;
виробництва будь-яких товарів, у тому числі кіно-, мульт- та відеофільмів, комп’ютерних та інших ігор»;
3) частину шосту статті доповнити новими абзацами такого змісту:
«проведення заходів з безоплатного розповсюдження та/або обміну споживачам однієї кількості чи одного виду тютюнових виробів, що рекламуються, на інший;
продаж тютюнових виробів у наборі з товарами спортивного, оздоровчого призначення;
надсилання невизначеному колу споживачів повідомлень за допомогою пошти, електронної пошти, повідомлень на мобільні телефони, відеодисків, відеоматеріалів, компакт-дисків;
розміщення зображення тютюнових виробів або процесу паління тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, під якими випускаються тютюнові вироби, під час реклами будь-яких інших товарів чи послуг»;
 
Враховано в іншій редакції   
    -10- Голуб О.В.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«2) абзац перший частини четвертої викласти у такій редакції:
«Спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних, культурно-видовищних, спортивних, спортивно-оздоровчих та інших масових заходів з використанням знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, забороняється.»
 
Враховано в іншій редакції   
    -11- Синиця А.М.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І проекту викласти у такій редакції:
2) абзац перший частини четвертої викласти у такій редакції:
«4. Спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних, соціально-культурних, оздоровчих, спортивних та інших заходів з використанням знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, забороняється.
 
Враховано в іншій редакції   
7. 2) у частині третій:
в абзаці першому слова «та тютюнових виробів» виключити;
 
-12- Кондратюк О.К.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«2) частину третю доповнити новим абзацом дванадцятим такого змісту:
«забороняється розміщення зображення тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, під якими випускаються тютюнові вироби, на будь-яких інших товарах, крім розміщення на товарах (предметах), які пов’язані зі вживанням тютюнових виробів, запальничках, сірниках, попільничках».
 
Враховано   2) частину третю доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:
«забороняється шляхом розміщення зображення тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, під якими випускаються тютюнові вироби, на будь-яких інших товарах, крім розміщення на товарах (предметах), пов’язаних з вживанням тютюнових виробів, запальничках, попільничках»;
 
    -13- Кінах А.К.
У абзаці третьому частини третьої цифру 18 замінити цифрою 25
 
Відхилено    
    -14- Кінах А.К.
абзац перший частини четвертої викласти у такій редакції:
«4. Забороняється спонсорування з використанням знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби:
теле-, радіопередач, оздоровчих, спортивних, театрально-концертних та інших культурно-розважальних заходів;
громадсько-політичної, культурно-освітницької діяльності;
інформаційних кампаній, у тому числі з метою профілактики куріння серед молоді.»;
 
Враховано частково    
8. в абзаці четвертому слова «паління тютюнових виробів або» виключити;
в абзаці шостому слова «паління або» виключити;
 
-15- Синиця А.М.
Чорновіл Т.В.
Підпункт третій пункту 1 розділу І виключити.
Підпункт третій пункту 1 розділу І виключити
 
Відхилено      
9. в абзаці сьомому слова «чи паління тютюнових» виключити;
 
-16- Голуб О.В.
Підпункт 3 пункту 1 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«3) частину шосту доповнити абзацами такого змісту:
«розповсюдження тютюнових виробів у комплекті з іншими товарами, які не пов’язані з вживанням тютюнових виробів;
здійснення заходів з безоплатного розповсюдження чи обміну споживачам однієї кількості чи одного виду тютюнових виробів на інший вид товару.»
 
Відхилено      
10. в абзаці восьмому слова «чи тютюнові» виключити;
в абзаці дев’ятому слова «чи тютюнопаління» і «тютюнових виробів та» відповідно виключити;
в абзаці одинадцятому слова «палить або» виключити;
 
-17- Шевчук С.В.
Підпункт 3 пункту 1 розділу І викласти в редакції:
«В усіх випадках реклама тютюнових виробів повинна супроводжуватись інформацією про кількісний вміст у димі однієї сигарети смоли, нікотину та, по можливості, інших небезпечних для здоров’я речовин».
 
Відхилено      
11. 3) частину п’яту викласти в такій редакції:
 
-18- Кондратюк О.К.
Підпункт 3 пункту 1 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«3) абзац перший частини четвертої викласти у такій редакції:
«4. Спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних, оздоровчих, спортивних, культурно-розважальних та інших заходів з використанням знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, забороняється».
 
Враховано частково   3) абзац перший частини четвертої викласти в такій редакції:
«4. Спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних, оздоровчих, спортивних, культурно-розважальних та інших заходів з використанням знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, а також з використанням імені, найменування особи виробника, імпортера, оптового продавця тютюнових виробів, забороняється»;
 
    -19- Синиця А.М.
Підпункт 4 пункту 1 розділу І проекту викласти у такій редакції:
4) частину шосту викласти у такій редакції:
«6. Забороняються такі види діяльності з рекламування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби:
спонсорування заходів, призначених переважно для осіб віком до 18 років, з використанням знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби та алкогольні напої;
розповсюдження та продаж будь-яких товарів (крім товарів, які пов’язані з вживанням тютюнових виробів, запальничок, сірників, попільничок) з використанням знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби та алкогольні напої;
проведення заходів з обміну тютюнових виробів на будь-які інші товари, роботи, послуги;
надання права участі у лотереї, грі, конкурсі, та інших розважальних заходах, якщо умовою надання права участі є придбання тютюнових виробів;
зображення тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби в місцях проведення розважальних заходів для неповнолітніх осіб, та на автотранспортних засобах;
зображення тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, або процесу паління тютюнових виробів, на упаковці чи під час реклами будь-яких інших товарів чи послуг, які не пов’язані з вживанням тютюнових виробів;
продаж тютюнових виробів у наборі з будь-якими іншими товарами, які не пов’язані з вживанням тютюнових виробів;
надсилання повідомлень невизначеному колу осіб поштою, електронною поштою, засобами мобільного зв’язку.
 
Враховано частково    
    -20- Чорновіл Т.В.
Підпункт четвертий пункту 1 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено    
12. «5. Реклама будь-яких товарів або послуг не повинна містити зображення тютюнових виробів або процесу паління тютюнових виробів.»;
 
-21- Голуб О.В.
Підпункт 4 пункту 1 розділу І проекту виключити.
Підпункт 4 пункту 1 розділу І проекту викласти у такій редакції:
4) частину шосту викласти у такій редакції:
«6. Забороняються такі види діяльності з рекламування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби:
спонсорування заходів, призначених переважно для осіб віком до 18 років, з використанням знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби та алкогольні напої;
розповсюдження та продаж будь-яких товарів (крім товарів, які пов’язані з вживанням тютюнових виробів, запальничок, сірників, попільничок) з використанням знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби та алкогольні напої;
проведення заходів з обміну тютюнових виробів на будь-які інші товари, роботи, послуги;
надання права участі у лотереї, грі, конкурсі, та інших розважальних заходах, якщо умовою надання права участі є придбання тютюнових виробів;
зображення тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби в місцях проведення розважальних заходів для неповнолітніх осіб, та на автотранспортних засобах;
зображення тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, або процесу паління тютюнових виробів, на упаковці чи під час реклами будь-яких інших товарів чи послуг, які не пов’язані з вживанням тютюнових виробів;
продаж тютюнових виробів у наборі з будь-якими іншими товарами, які не пов’язані з вживанням тютюнових виробів;
надсилання повідомлень невизначеному колу осіб поштою, електронною поштою, засобами мобільного зв’язку.
 
Враховано частково      
    -22- Кінах А.К.
Частину шосту викласти у такій редакції:
«6. Забороняються такі види діяльності з рекламування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права
інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби:
спонсорування заходів, призначених переважно для осіб віком до 18 років, з використанням знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби та алкогольні напої;
розповсюдження та продаж будь-яких товарів з використанням знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби та алкогольні напої, особам віком до 18 років;
проведення заходів з безоплатного розповсюдження та/або обміну споживачам однієї кількості чи одного виду тютюнових виробів, що рекламуються, на інший;
продаж тютюнових виробів у наборі з товарами спортивного, оздоровчого призначення, а також товарами для дітей.»;
 
Враховано частково    
13. 4) в абзацах першому і третьому частини шостої слова «та тютюнових виробів» і «тютюнові вироби та» відповідно виключити;
 
-23- Кондратюк О.К.
Підпункт 4 пункту 1 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«4) частину шосту статті викласти у такій редакції:
«6. Забороняються такі види діяльності з рекламування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби:
спонсорування заходів, призначених переважно для осіб віком до 18 років, з використанням знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої;
розповсюдження та продаж будь-яких товарів з використанням знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, особам віком до 18 років;
продаж тютюнових виробів у наборі з товарами спортивного, оздоровчого призначення, а також товарами для дітей;
розміщення зображення тютюнових виробів або процесу паління тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, під якими випускаються тютюнові вироби, під час реклами будь-яких інших товарів чи послуг;
проведення заходів з безоплатного розповсюдження тютюнових виробів та/або обміну споживачам однієї кількості чи одного виду тютюнових виробів, що рекламуються, на інший;
проведення ігор, розіграшів, лотерей та конкурсів, умовою участі в яких є придбання та/або споживання тютюнових виробів;
використання знаків для товарів і послуг, під якими випускаються тютюнові вироби, в назвах, символіці та емблемах спортивних команд, клубів, художніх та мистецьких колективів;
розповсюдження (без запиту або попередньої згоди отримувачів інформації) невизначеному колу осіб повідомлень, які містять інформацію рекламного характеру про тютюнові вироби, знаки для товарів і послуг, інші об’єкти права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, за допомогою пошти, електронної пошти, повідомлень на мобільні телефони, а також поширення відеодисків, відеоматеріалів, компакт-дисків, комп’ютерних та інших
 
Враховано частково   4) частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Забороняються такі види діяльності з рекламування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби:
спонсорування заходів, призначених переважно для осіб віком до 18 років, з використанням знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої;
розповсюдження та продаж будь-яких товарів з використанням знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, особам віком до 18 років;
продаж тютюнових виробів у наборі з будь-якими іншими товарами або послугами;
розміщення зображення тютюнових виробів або процесу паління тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, під якими випускаються тютюнові вироби, під час реклами будь-яких інших товарів чи послуг;
проведення заходів з безоплатного розповсюдження тютюнових виробів та/або обміну споживачам однієї кількості чи одного виду тютюнових виробів, що рекламуються, на інший;
проведення ігор, розіграшів, лотерей та конкурсів;
використання знаків для товарів і послуг, під якими випускаються тютюнові вироби, в назвах, символіці та емблемах спортивних команд, клубів, художніх та мистецьких колективів;
розповсюдження (без запиту або попередньої згоди отримувачів інформації) невизначеному колу осіб повідомлень, які містять інформацію рекламного характеру про тютюнові вироби, знаки для товарів і послуг, інші об’єкти права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, за допомогою пошти, електронної пошти, повідомлень на мобільні телефони, а також поширення відеодисків, відеоматеріалів, компакт-дисків, комп’ютерних та інших ігор, які містять зазначену інформацію»;
 
    -24- Ляпіна К.М.
Підпункти четвертий, п’ятий, шостий, сьомий пункту 1 виключити.
 
Враховано частково    
    -25- Чорновіл Т.В.
Підпункт п’ятий пункту 1 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено    
    -26- Голуб О.В.
Підпункт 5 пункту 1 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено    
    -27- Синиця А.М.
Підпункт 5 пункту 1 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено    
14. 5) в абзаці першому частини сьомої слова «тютюнових виробів та» і «Куріння може викликати захворювання на рак» відповідно виключити;
 
-28- Кондратюк О.К.
Підпункт 5 пункту 1 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«5) в абзаці другому частини сьомої слова «зовнішній рекламі та» вилучити».
 
Враховано   5) в абзаці другому частини сьомої слова «зовнішній рекламі та» виключити.
 
    -29- Кінах А.К.
Підпункт 5 пункту 1 розділу І виключити
 
Відхилено    
    -30- Чорновіл Т.В.
Підпункт шостий пункту 1 розділу І проекту виключити.
 
Враховано    
    -31- Н.д.Голуб О.В. (реєстраційна картка 412)
Підпункт 6 пункту 1 розділу І проекту виключити.
 
Враховано    
    -32- Кінах А.К.
Підпункт 6 пункту 1 розділу І виключити
 
Враховано    
    -33- Кінах А.К.
Підпункт 7 пункту 1 розділу І виключити
 
Враховано    
    -34- Чорновіл Т.В.
Підпункт сьомий пункту 1 розділу І проекту виключити.
 
Враховано    
    -35- Голуб О.В.
Підпункт 7 пункту 1 розділу І проекту виключити.
 
Враховано    
    -36- Кінах А.К.
Пункт 1 доповнити новим підпунктом такого змісту:
доповнити частиною десятою такого змісту:
«10. Для цілей цієї статті знаками для товарів і послуг, іншими об’єктами права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби вважаються знаки для товарів і послуг, інші об’єкти права інтелектуальної власності, які повністю або частково використовуються як власна назва алкогольного напою чи тютюнового виробу.».
 
Відхилено    
15. 6) у частині восьмій слова «та тютюнових виробів», «тютюнопаління та» і «тютюнових виробів та» відповідно виключити;
7) у частині дев’ятій слова «тютюнових виробів»,»тютюнові вироби» і «паління або» відповідно виключити.
 
-37- Кондратюк О.К.
Підпункти 6 та 7 пункту 1 розділу І проекту вилучити.
 
Враховано      
    -38- Синиця А.М.
Підпункт 6 пункту 1 розділу І проекту виключити.
 
Враховано    
    -39- Синиця А.М.
Підпункт 7 пункту 1 розділу І проекту виключити.
 
Враховано    
    -40- Чорновіл Т.В.
Пункт 1 розділу І доповнити новим підпунктом такого змісту:
«частину четверту викласти у такій редакції:
«4. Забороняється спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних, оздоровчих, культурно-розважальних заходів, громадсько-політичної, освітницької діяльності та будь-яких інших заходів з використанням знаків для товарів та послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби»
 
Враховано в іншій редакції   
    -41- Синиця А.М.
Пункт 2 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено    
    -42- Чорновіл Т.В.
Пункт 2 розділу І проекту виключити
 
Відхилено    
    -43- Голуб О.В.
Пункт 2 розділу І проекту виключити
 
Відхилено    
    -44- Кінах А.К.
Пункт 2 розділу І проекту виключити
 
Відхилено    
    -45- Синиця А.М.
Пункт 2 розділу І проекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
У Законі України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» (Відомості Верховної Ради України, 2005, № 52, ст. 565):
частину 1 статті 13 після слів «…поштучно (крім сигар) забороняються» доповнити реченням такого змісту:
«В місцях продажу тютюнових виробів особами, що здійснюють продаж тютюнових виробів, повинна розміщуватися наочна інформація про те, що продавець тютюнових виробів зобов'язаний отримати у покупця, який купує тютюнові вироби, паспорт або інші документи, які підтверджують вік такого покупця, якщо у продавця виникли сумніви щодо досягнення покупцем 18-річного віку, а також про те, що у разі відмови покупця надати такий документ, продаж тютюнових виробів такій особі забороняється».
 
Відхилено    
16. 2. У Законі України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» (Відомості Верховної Ради України, 2005, № 52, ст. 565):
 
-46- Кондратюк О.К.
Пункт 2 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«2. У Законі України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» (Відомості Верховної Ради України, 2005, № 52, ст. 565):
статтю 16 викласти у такій редакції:
«Стаття 16. Обмеження впливу суб’єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з тютюновою промисловістю, на державну політику щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення
Суб’єктам господарювання, діяльність яких пов’язана з виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, експортом і імпортом тютюнових виробів, забороняється надання матеріальної, фінансової, організаційної або іншої підтримки політичним партіям, органам державної влади та органами місцевого самоврядування.
Суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, експортом і імпортом тютюнових виробів проводять інформаційні кампанії з метою профілактики куріння, здійснюють інші заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення, лише за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я».
 
Враховано частково   2. Статтю 16 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 52, ст. 565) викласти в такій редакції:
«Стаття 16. Обмеження впливу суб’єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з тютюновою промисловістю, на державну політику щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення
Суб’єктам господарювання, діяльність яких пов’язана з виробництвом, оптовою торгівлею, експортом та імпортом тютюнових виробів, забороняється надання матеріальної, фінансової, організаційної підтримки політичним партіям, органам державної влади та органами місцевого самоврядування.
Суб’єктам господарювання, діяльність яких пов’язана з виробництвом, оптовою торгівлею, експортом та імпортом тютюнових виробів, забороняється матеріально, фінансово або організаційно підтримувати заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів, проводити інформаційні кампанії з метою профілактики куріння, крім випадків, встановлених законом, які передбачають обов’язкове інформування про шкідливість вживання тютюнових виробів, рівні вмісту смол та нікотину в диму сигарети, встановлені обмеження щодо споживання та реалізації (продажу) тютюнових виробів, а також проведення інформаційно-консультаційних заходів серед працівників підприємств, які мають ліцензію на виробництво, оптову або роздрібну торгівлю тютюновими виробами.».
 
    -47- Мірошниченко Ю.Р.
До пункту 2 законопроекту:
абзац другий підпункту 1 викласти в такій редакції:
статтю 1 доповнити новими абзацами такого змісту:
«стимулювання продажу тютюну – будь-які дії, у тому числі поширення інформації, з метою, результатом або ймовірним результатом яких буде продаж тютюнових виробів або вживання тютюну, прямо чи побічно;
тютюнове спонсорство – будь-який вид внеску в будь-яку подію, захід або окрему особу з метою, результатом або ймовірним результатом стимулювання продажу тютюнового виробу або вживання тютюну, прямо чи побічно.
 
Відхилено    
    -48- Мірошниченко Ю.Р.
2) в абзаці третьому підпункту 1 слова «спонсорство тютюну» замінити словами «тютюнове спонсорство»
 
Відхилено    
17. 1) статтю 1 доповнити новими абзацами такого змісту:
«реклама й стимулювання продажу тютюну – будь-який вид передачі комерційної інформації, рекомендації або дії з метою, результатом або ймовірним результатом стимулювання продажу тютюнового виробу або вживання тютюну, прямо чи побічно;
 
-49- Ляпіна К.М.
Підпункт перший пункту 2 розділу І виключити.
 
Відхилено      
18. спонсорство тютюну – будь-який вид внеску в будь-яку подію, захід або окрему особу з метою, результатом або ймовірним результатом стимулювання продажу тютюнового виробу або вживання тютюну, прямо чи побічно.»;
 
-50- Оробець Л.Ю.
статтю 1 доповнити новими абзацами такого змісту:
«стимулювання продажу тютюну – будь-які дії, у тому числі поширення інформації, з метою, результатом або ймовірним результатом яких буде продаж тютюнових виробів або вживання тютюну.»
 
Відхилено      
19. 2) статтю 16 викласти в такій редакції:
«Стаття 16. Заборона реклами, стимулювання продажу та спонсорства тютюнових виробів
Забороняються будь-яка реклама та стимулювання продажу тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, в тому числі:
– проведення заходів з безоплатної роздачі, в тому числі для маркетингових досліджень та дегустації, обміну тютюнових виробів на тютюнові вироби чи будь які інші товари, роботи, послуги;
– використання тютюнових виробів з метою отримання товарів, робіт, послуг; пропонування або надання будь-якого прямого чи непрямого відшкодування на придбання або використання тютюнових виробів;
 
-51- Ляпіна К.М.
Підпункт другий пункту 2 розділу І викласти в такій редакції:
статтю 16 викласти в такій редакції:
«Стаття 16. Обмеження щодо реклами тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби.
Обмеження щодо реклами тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, встановлюються законом про рекламу».
 
Відхилено      
    -52- Мірошниченко Ю.Р.
3) статтю 16 викласти в такій редакції:
«Стаття 16. Заборона реклами, стимулювання продажу тютюну та тютюнового спонсорства
Реклама тютюнових виробів забороняється відповідно до Закону України «Про рекламу».
Забороняється стимулювання продажу тютюну, зокрема:
проведення заходів з безоплатної роздачі, в тому числі для маркетингових досліджень, а також для дегустації, обміну тютюнових виробів на тютюнові вироби чи будь які інші товари, роботи, послуги;
використання тютюнових виробів з метою отримання товарів, робіт, послуг; пропонування або надання будь-якого прямого чи непрямого відшкодування на придбання або використання тютюнових виробів;
пропонування або надання бонусів, премій, повернення готівкових коштів, права на участь у будь-якій грі, лотереї, конкурсі, події, прямо або опосередковано пов’язаних з тютюновими виробами, або якщо умовою надання, або участі в яких, є придбання або вживання тютюнових виробів;
продаж тютюнових виробів у наборі з будь-якими іншими товарами або послугами;
розміщення інформації про виробника тютюнових виробів та/або тютюнові вироби у місцях, де ці вироби реалізуються чи надаються споживачеві, у тому числі на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі, за винятком одного плаката розміром не більше 40 см на 30 см на одне місце торгівлі, в якому надається текстова інформація про наявні в продажу тютюнові вироби та ціни на них;
розміщення тютюнових виробів у вітринах закладів торгівлі;
розміщення інформації з метою стимулювання продажу тютюну безпосередньо на тютюнових виробах та/або їх упаковці, а також у формі вкладень до упаковки, в тому числі: малюнків та інших зображень, які не є частиною захищеної торгової марки; адрес веб-сайтів, електронної пошти; текстової або графічної інформації на прозорій обгортці упаковки тютюнових виробів;
розміщення інформації щодо тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби в місцях проведення розважальних заходів, в місцях роздрібної торгівлі, в закладах (підприємствах) ресторанного господарства, на автотранспортних засобах та обладнанні;
надсилання повідомлень поштою, електронною поштою, повідомлень на мобільні телефони, поширення відеодисків, відеоматеріалів, компакт-дисків, комп’ютерних та інших ігор, розміщення інформації в мережі Інтернет з метою стимулювання продажу тютюнових виробів;
продаж, пропонування для продажу, дарування, поставка чи реклама нетютюнових виробів, послуг, реклама чи упаковка яких містять напис, малюнок чи будь-яке інше зображення, повідомлення, які повністю або в частині ідентифікуються чи асоціюються з тютюновим виробом, знаком для товарів та послуг, під яким випускається тютюновий виріб чи з виробником тютюнових виробів;
інші заходи прямого та непрямого стимулювання продажу тютюнових виробів та вживання тютюну, за винятком спеціалізованих видань тютюнової галузі за умови, що ці видання розповсюджуються лише серед штатних працівників підприємств, які мають ліцензію на роздрібну або оптову торгівлю тютюновими виробами, або виробництво тютюнових виробів та не менше 90 відсотків їх площі присвячено виробництву і торгівлі тютюновими виробами та спеціальних виставкових заходів тютюнових виробів за умови, що на такі заходи допускаються лише штатні працівники підприємств, які мають ліцензію на оптову торгівлю тютюновими виробами або виробництво тютюнових виробів.
Забороняється тютюнове спонсорство, в тому числі:
спонсорство телепередач, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів, програм чи окремих осіб або спонсорство з використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби;
надання виробниками тютюнових виробів або пов’язаними з ними організаціями фінансової або іншої підтримки заходам, діяльності, окремим особам або групам, в тому числі політичним партіям або діячам, спортсменам або спортивним командам, артистам або артистичним групам, навчальним закладам всіх форм власності;
– поширення інформаційних матеріалів та проведення заходів для осіб віком до 18 років, в тому числі з метою профілактики вживання тютюну серед молоді, за прямої або опосередкованої фінансової підтримки виробників тютюнових виробів або пов’язаних з ними організацій.».
 
Враховано в іншій редакції   
    -53- Оробець Л.Ю.
У підпункті 2 пункту 2 розділу 1
Частину другу статті 16 доповнити переліком такого змісту:
«- розміщення тютюнових виробів в місцях їх продажу у спосіб, що спеціально виділяє або привертає увагу до окремого виду (окремих видів) тютюнових виробів порівняно з іншими, зокрема шляхом підсвічення, оформлення вітрини тощо;
проведення маркетингових досліджень тютюнових виробів, що супроводжуються пропозицією отримати взамін будь-які товари чи послуги, що містять знаки для товарів і послуг, інші об’єкти права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби;
розміщення пачок тютюнових виробів в місцях їх продажу у спосіб, який допускає можливість їх бачити неповнолітніми;
розміщення знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, у магазинах, барах ресторанах, закладах громадського харчування. у тому числі на об’єктах обладнання;
розміщення в медіа незбалансованих матеріалів, які однобоко висвітлюють інтереси виробників тютюнових виробів; «
 
Відхилено    
20. – пропонування або надання бонусів, премій, повернення готівкових коштів, права на участь у будь-якій грі, лотереї, конкурсі, події, прямо або опосередковано пов’язаних з тютюновими виробами, або якщо умовою надання, або участі в яких, є придбання або вживання тютюнових виробів;
– продаж тютюнових виробів у наборі з будь-якими іншими товарами або послугами;
– розміщення інформації про виробника тютюнових виробів та/або тютюнові вироби у місцях, де ці вироби реалізуються чи надаються споживачеві, у тому числі на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі, за виключенням одного плаката розміром не більше 40 см на 30 см на одне місце торгівлі, в якому надається текстова інформація про наявні в продажу тютюнові вироби та ціни на них;
– розміщення інформації з метою стимулювання продажу тютюну безпосередньо на тютюнових виробах та/або їх упаковці, в тому числі: малюнків та інших зображень, які не є частиною захищеної торгової марки; адрес веб-сайтів, електронної пошти; вкладень до упаковки тютюнових виробів; текстової або графічної інформації на прозорій обгортці упаковки тютюнових виробів;
– розміщення інформації щодо тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби в місцях проведення розважальних заходів, в місцях роздрібної торгівлі, на автотранспортних засобах та обладнанні;
– надсилання повідомлень поштою, електронною поштою, повідомлень на мобільні телефони, поширення відеодисків, відеоматеріалів, компакт-дисків, комп’ютерних та інших ігор, розміщення інформації в мережі Інтернет з метою стимулювання продажу тютюнових виробів;
– продаж, пропонування для продажу, поставка чи реклама нетютюнових виробів, послуг, реклама чи упаковка яких містять напис, малюнок чи будь-яке інше зображення, повідомлення, які повністю або в частині ідентифікуються чи асоціюються з тютюновим виробом, знаком для тютюнових товарів і послуг чи з виробником тютюнових виробів;
– інші заходи прямого та непрямого стимулювання продажу тютюнових виробів та вживання тютюну.
Забороняється спонсорство тютюну, в тому числі:
– спонсорство телепередач, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів, програм чи окремих осіб або спонсорство з використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби;
– надання виробниками тютюнових виробів або пов’язаними з ними організаціями фінансової або іншої підтримки заходам, діяльності, окремим особам або групам, в тому числі політичним партіям або діячам, спортсменам або спортивним командам, артистам або артистичним групам, навчальним закладам всіх форм власності;
– проведення інформаційних кампаній та заходів для населення, в тому числі з метою профілактики куріння серед молоді, за прямої або опосередкованої фінансової підтримки виробників тютюнових виробів або пов’язаних з ними організацій.»;
 
-54- Шевчук С.В.
1.Абзац 6 підпункту 2 пункту 2 розділу і викласти в такій редакції:
« – розміщення інформації про виробника тютюнових виробів та/або тютюнові вироби у місцях, де ці вироби реалізуються чи надаються споживачеві без попереджень про шкоду для здоров’я тютюнопаління та даних про кількісний вміст в димі однієї сигарети смоли, нікотину та, по можливості, інших небезпечних для здоров’я речовин»
З абзац 11 підпункту 2 пункту 2 розділу І вилучити слова
«інші заходи прямого та непрямого стимулювання продажу тютюнових виробів та вживання тютюну»
Абзац 14 підпункту 2 пункту 2 розділу І викласти в такій редакції:
«- надання виробниками тютюнових виробів будь-якої фінансової підтримки закладам усіх форм власності, окрім заходів направлених на поліпшення здоров’я населення, що здійснюється установами охорони здоров’я, громадськими організаціями, Товариством Червоного Хреста України»
Абзац 15 підпункту 2 пункту 2 розділу І викласти в наступній редакції;
«- проведення інформаційних кампаній та заходів для населення за прямої або опосередкованої фінансової підтримки виробників тютюнових виробів, окрім тих, які здійснюються з метою запобігання куріння серед молоді та вагітних».
 
Відхилено      
    -55- Ляпіна К.М.
Підпункт третій пункту 2 розділу І виключити
 
Відхилено    
21. 3) частину другу статті 20 доповнити новим абзацом такого змісту:
«порушення заборони щодо реклами, стимулювання продажу та спонсорства тютюнових виробів – від тридцяти тисяч гривень до п’ятдесяти тисяч гривень за кожен факт реклами на окремому рекламному носії або кожний окремий захід з метою стимулювання продажу тютюнових виробів.».
 
-56- Мірошниченко Ю.Р.
3) частину другу статті 20 доповнити новим абзацом такого змісту:
«порушення заборони щодо реклами тютюнових виробів, стимулювання продажу тютюну та тютюнового спонсорства – від тридцяти тисяч гривень до п’ятдесяти тисяч гривень за кожен факт реклами на окремому рекламному носії або кожний окремий захід з метою стимулювання продажу тютюну або кожну подію тютюнового спонсорства.».
 
Відхилено      
    -57- Ляпіна К.М.
Підпункт перший пункту 3 розділу І викласти в такій редакції:
Главу 12 доповнити новою статтею 156-3 такого змісту:
«Стаття 156-3. Порушення у сфері реклами тютюнових виробів
Реклама тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби з порушенням обмежень, встановлених Законом України «Про рекламу» –
тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб від сімдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Реклама будь-яких товарів або послуг, яка містить зображення тютюнових виробів знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби –
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Спонсорство будь-яких заходів з використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби –
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено    
22. 3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР 1984 р., додаток до № 51, ст.1122):
1) Главу 12 доповнити новою статтею 156-3 такого змісту:
«Стаття 156-3. Порушення заборони реклами, стимулювання продажу та спонсорства тютюнових виробів
Реклама тютюнових або стимулювання продажу виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби (крім спеціалізованих видань тютюнової галузі та спеціальних виставкових заходів тютюнових виробів, що проводяться виключно для виробників та оптових продавців тютюнових виробів) –
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Реклама будь-яких товарів або послуг, яка містить зображення тютюнових виробів або процесу паління тютюнових виробів –
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Спонсорство будь-яких заходів з використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби –
 
-58- Кондратюк О.К.
Підпункт 1 пункту 3 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«1) Главу 12 доповнити новою статтею 156-3 такого змісту:
«Стаття 156-3. Порушення встановлених законодавством вимог щодо заборони реклами та спонсорства тютюнових виробів
Реклама, а так само будь-яка інша діяльність з рекламування тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби із порушенням вимог чинного законодавства про рекламу –
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами, - від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Реклама будь-яких товарів або послуг (крім реклами тютюнових виробів), яка містить зображення тютюнових виробів або процесу паління тютюнових виробів –
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами, - від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Спонсорування будь-яких заходів з використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби із порушенням вимог чинного законодавства про рекламу – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами, - від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами, - від двохсот до трьохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Враховано   3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР 1984 р., додаток до № 51, ст.1122):
1) доповнити статтею 156-3 такого змісту:
«Стаття 156-3. Порушення встановлених законодавством вимог щодо заборони реклами та спонсорства тютюнових виробів
Реклама, а так само будь-яка інша діяльність з рекламування тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, з порушенням вимог чинного законодавства про рекламу –
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами - від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Реклама будь-яких товарів або послуг (крім реклами тютюнових виробів), що містить зображення тютюнових виробів або процесу паління тютюнових виробів, –
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Спонсорування будь-яких заходів з використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, з порушенням вимог чинного законодавства про рекламу –
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами від двохсот до трьохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
    -59- Мірошниченко Ю.Р.
До пункту 3 розділу ! законопроекту:
у назві статті 156-3 слова «Спонсорства тютюнових виробів» замінити словами «тютюнового спонсорства»;
абзац перший частини першої статті 156-3 викласти в такій редакції:
Реклама тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби чи стимулювання продажу тютюну (крім спеціалізованих видань тютюнової галузі та спеціальних виставкових заходів тютюнових виробів, що проводяться виключно для виробників та оптових продавців тютюнових виробів) –
 
Відхилено    
    -60- Чорновіл Т.В.
Пункт 3 розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -61- Мірошниченко Ю.Р.
3) абзац перший частини другої статті 156-3 викласти в такій редакції: « Реклама будь-яких товарів або послуг із зображенням тютюнових виробів або процесу куріння тютюнових виробів –»
 
Відхилено    
    -62- Голуб О.В.
Абзаци другий та третій підпункту 1 пункту 3 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«Стаття 156-3. Порушення вимог щодо реклами тютюнових виробів та спонсорства з використанням знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби
Реклама тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби з порушенням вимог закону щодо заборони реклами – «
 
Відхилено    
23. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
-63- Кінах А.К.
Підпункт 1 пункту 3 розділу І проекту викласти у такій редакції:
Главу 12 доповнити новою статтею 156-3 такого змісту:
«Стаття 156-3. Порушення встановлених законом заборон щодо реклами тютюнових виробів
Порушення встановлених законом заборон щодо реклами тютюнових виробів та спонсорства заходів з використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби –
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
Відхилено      
24. 2) статтю 221 після слів і цифр «третьою і четвертою статті 156» доповнити словом і цифрами «статтею 156-3»;
 
-64- Синиця А.М.
Підпункт 1 пункту 3 розділу І проекту викласти у такій редакції:
Главу 12 доповнити новою статтею 156-3 такого змісту:
«Стаття 156-3. Недотримання вимог законодавчих актів у сфері реклами тютюнових виробів
Недотримання вимог законодавчих актів щодо заборони реклами тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби –
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Реклама будь-яких товарів або послуг, яка містить зображення процесу паління тютюнових виробів –
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Спонсорство будь-яких заходів з використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби –
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 
Відхилено      
25. 3) частину першу статті 244-4 після цифр «156-2» доповнити цифрами «156-3»;
4) у частині першій статті 255:
 
-65- Мірошниченко Ю.Р.
4) підпункти 2 та 4 виключити.
 
Враховано   2) частину першу статті 244-4 після цифр «156-2» доповнити цифрами «156-3».
 
26. в абзаці другому пункту 1 після цифр «156-2» доповнити цифрами «156-3»;
пункт 2 після цифр «156» доповнити цифрами «156-3».
 
-66- Ковалевська Ю.С.
пункту 3 розділу І виключити
 
Відхилено      
27. ІІ. Прикінцеві положення:
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
28. 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 
-67- Кондратюк О.К.
Пункт 1 розділу ІІ проекту викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.
 
29. 2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

-68- Ляпіна К.М.
Пункт 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування»
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

    -69- Синиця А.М.
Пункт 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.»
 
Враховано    
    -70- Чорновіл Т.В.
Пункт 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.»
 
Відхилено    
    -71- Кінах А.К.
Пункт 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» проекту викласти у такій редакції:
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року
 
Відхилено