Кількість абзаців - 3476 Таблиця поправок


Про Державний бюджет України на 2012 рік (Перше читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
      
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
      
2. Про Державний бюджет України на 2012 рік
 
      
3.

 
-1- Кармазін Ю.А.
Частини першу та другу статті 1 викласти у наступній редакції:
«Визначити доходи Державного бюджету України на 2012 рік у сумі 385.354.920,4 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 339.242.234,3 тис. грн. та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 46.112.686,1 тис. грн., згідно з додатком № 1 до цього Закону.
Затвердити видатки Державного бюджету України на 2012 рік у сумі 410.021.949,5 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 363.311.992,1 тис. грн. та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 46.704.957,4 тис. грн.»
/вбачаються приховані доходи, які не знайшли відображення у представленому законопроекті, що призводить до недофінансування необхідних видатків/
 
Відхилено      
4.

 
-2- Чорноволенко О.В.
Абзац другий статті 1 законопроекту викласти у такій редакції: «Затвердити видатки Державного бюджету України на 2012 рік у сумі 363.644.949,5 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 316.939.992,1 тис. грн. та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 46.704.957,4 тис. грн.»
 
Відхилено      
5. Затвердити на 2012 рік:
 
      
6. повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 12.336.439,7 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України – у сумі 3.976.591,4 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 8.359.848,3 тис. гривень;
 
      
7. надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 12.436.894,7 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України – у сумі 784.684,4 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 11.652.210,3 тис. гривень.
 
-3- Кармазін Ю.А.
Абзац третій частини третьої статті 1 викласти у наступній редакції:
«надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 8.000.000 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 500.000 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 7.500.000 тис. гривень. Встановити ліміт на отримання державного кредиту у розмірі 300 тис. гривень для однієї установи»
/зменшення видатків на надання кредитів сприятиме зменшенню інфляції, а встановлення ліміту на отримання такого кредиту для однієї установи допоможе зменшити кількість зловживань у даній сфері, а також сприятиме більш раціональному використанню коштів/
 
Відхилено      
8. Установити граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 24.129.484,1 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 20.244.850,8 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 3.884.633,3 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону.
 
-4- Чорноволенко О.В.
Абзац 6 статті 1 законопроекту викласти у такій редакції: «Установити граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 26.188.484,1 тис. грн., у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 22.303.850,8 тис. грн. та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 3.884.633,3 тис. грн., згідно з додатком N 2 до цього Закону.»
 
Відхилено      
9. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2012 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями, розподіл видатків на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів згідно з додатками № 3, № 4, № 5 і № 8 до цього Закону.
 
      
10. Затвердити на 2012 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками № 6 та № 7 до цього Закону.
 
      
11. Затвердити на 2012 рік нормативи щоденних відрахувань для перерахування дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам та коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів згідно з додатком № 6 до цього Закону.
 
      
12. Установити оборотний залишок бюджетних коштів на 2012 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.
 
      
13. Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2012 рік належать доходи державного бюджету, що визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України.
 
-5- Чорноволенко О.В.
Статтю 2 законопроекту після слів «частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України» доповнити словами «, крім 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) на території міста Києва»
 
Відхилено      
    -6- Потребує врегулювання питання визначення розміру та порядок надходження до загального фонду державного бюджету відрахувань державних унітарних підприємства частини чистого прибутку (доходу), які передбачені додатком 1 законопроекту (код платежу 2101) у відповідності до Господарського кодексу України
 
Відхилено    
    -7- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 2 після слів «Бюджетного кодексу України» доповнити словами «а також частина коштів, які отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, в розмірах, необхідних для покриття видатків на виконання зобов’язань, передбачених цим протоколом»
 
Відхилено    
14. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2012 рік належать:
 
-8- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Частину другу статті 2 виключити (у разі прийняття законопроекту за реєстр. № 9158).
 
Враховано      
    -9- Кармазін Ю.А.
Виключити частину другу статті 2
 
Враховано    
15. 1) плата за надання адміністративних послуг;
 
      
16. 2) збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та кошти від продажу контрольних марок;
 
      
17. 3) надходження від видачі дозволів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;
 
      
18. 4) плата за оформлення посвідчення закордонного українця.
 
-10- Яворівський В.О.
Статтю 2 доповнити новим пунктом такого змісту:
"кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна військових формувань, крім Збройних Сил України.
 
Відхилено      
19. Стаття 3. Установити, що Національний банк України у 2012 році відповідно до Закону України "Про Національний банк України" щоквартально перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 9.600.000 тис. гривень.
 
-11- Кармазін Ю.А.
Статтю 3 викласти у наступній редакції:
«Установити, що Національний банк України у 2012 році повинен перераховувати до державного бюджету суму коштів, яка фактично сформувалася за підсумками кожного кварталу та виключно у разі перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами»
 
Відхилено      
    -12- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
У статті 3 слова «відповідно до Закону України «Про Національний банк України» виключити.
 
Враховано    
20. Стаття 4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2012 рік у частині доходів є:
 
      
21. 1) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів;
 
      
22. 2) акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів;
 
      
23. 3) ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;
 
      
24. 4) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;
 
      
25. 5) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;
 
      
26. 6) 50 відсотків виконавчого збору, стягнутого органами державної виконавчої служби;
 
      
27. 7) кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення, що належить Державному космічному агентству України;
 
      
28. 8) кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України, Державної спеціальної служби транспорту;
 
      
29. 9) збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна, з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 
      
30. 10) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;
 
      
31. 11) 50 відсотків портового (адміністративного) збору;
 
      
32. 12) власні надходження бюджетних установ (у тому числі наукових установ Національної академії наук України і галузевих академій наук), які утримуються за рахунок державного бюджету, в тому числі орендна плата за користування військовим майном, майном Національної академії наук України і галузевих академій наук, 50 відсотків орендної плати за користування іншим майном, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету;
 
      
33. 13) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву (крім надходжень, визначених пунктом 29 цієї статті);
 
      
34. 14) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;
 
      
35. 15) кошти, отримані від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського персоналу органів внутрішніх справ України в миротворчих операціях;
 
      
36. 16) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;
 
      
37. 17) кошти від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери, що емітуються державою відповідно до статті 9 цього ж Закону України, а також надходження заборгованості по цих коштах за 2007 - 2009 роки;
 
-13- Виключити пункт 17 статті 4.
 
Відхилено      
38. 18) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;
 
      
39. 19) платежі, пов'язані з виконанням Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про участь Російської Федерації у розвитку соціально-економічної сфери м. Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;
 
      
40. 20) штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;
 
      
41. 21) плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;
 
      
42. 22) кошти від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами;
 
      
43. 23) кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату;
 
      
44. 24) екологічний податок, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;
 
      
45. 25) надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу;
 
      
46. 26) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження;
 
      
47. 27) 30 відсотків екологічного податку (крім надходжень, визначених пунктом 24 цієї статті);
 
      
48. 28) 30 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;
 
      
49. 29) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення;
 
      
50. 30) податок на додану вартість, що сплачується до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно);
 
      
51. 31) кошти від реалізації продуктів утилізації твердого ракетного палива;
 
      
52. 32) збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;
 
      
53. 33) надходження судового збору.
 
-14- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Пункт 33 статті 4 викласти в такій редакції:
«33) судовий збір».
 
Враховано      
    -15- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
Статтю 4 доповнити пунктом такого змісту:
«34) кошти, отримані від приватизації (шляхом проведення аукціонів) об'єктів права державної власності, які знаходяться в розпорядженні Державного управлінням справами, окрім будівель, в яких розташована Адміністрація Президента України, резиденція Президента України та резиденція для забезпечення розміщення глав іноземних делегацій та проведення заходів протокольного характеру;
 
Відхилено    
    -16- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
Статтю 4 доповнити пунктом такого змісту:
35) кошти, отримані від продажу на аукціоні скорочених на 50 % легкових автомобілів, що обслуговують органи державної влади;
 
Відхилено    
    -17- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
Статтю 4 доповнити пунктом такого змісту:
36) кошти, отримані у зв'язку із скасуванням депутатських пільг, які не пов'язані з виконанням ними своїх обов'язків або невиправдано ставлять зазначених осіб у привілейоване становище порівняно з іншими громадянами.»
 
Відхилено    
54. Стаття 5. Установити на 31 грудня 2012 року граничний обсяг державного боргу в сумі 415.565.120,9 тис. гривень.
 
-18- Чорноволенко О.В.
У статті 5 законопроекту цифру «415.565.120,9» замінити на цифру «417.624.124,9»
 
Відхилено      
    -19- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
Статтю 5 викласти в такій редакції:
«Установити на 31 грудня 2012 року граничний обсяг державного боргу в сумі 405.565.120,9 тис. гривень»
 
Відхилено    
55. Стаття 6. Установити, що у 2012 році державні гарантії надаються на суму 15.000.000 тис. гривень для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єктів господарювання - резидентів України державного сектору економіки.
 
-20- Александровська А.О.
Надати перелік та суми запозичень підприємств-позичальників, яким державою були надані гарантії.
 
Відхилено      
    -21- Глазунов С.М.
Статтю 6 доповнити абзацом наступного змісту: «Установити, що у 2012 році державні гарантії КП «Дніпропетровський метрополітен» для фінансування проекту будівництва першої черги метрополітену у місті Дніпропетровськ на суму 2.612.500 тис.грн.».
 
Відхилено    
    -22- Крук Ю.Б.
Передбачити надання державних гарантій Міністерству інфраструктури України щодо Дніпропетровського метрополітену на суму 800 млн. грн.
 
Відхилено    
    -23- Крук Ю.Б.
Передбачити надання державних гарантій для залучення кредитних засобів на купівлю 5-ти швидкісних потягів Нyundаі Міністерству інфраструктури України на суму 1.044 млн. грн.
 
Відхилено    
    -24- Мельник П.В.
Передбачити надання державних гарантій за запозиченнями Державному агентству автомобільних доріг України на суму не менше ніж 3 млрд. грн.
 
Відхилено    
    -25- Передбачити надання державних гарантій за зобов’язаннями ДК «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» у сумі 1.883.691 тис. грн. для реалізації пріоритетних інноваційно-інвестиційних проектів, що будуть спрямовані на забезпечення покращення якісних та екологічних характеристик моторних палив, на які планується залучити кредитні ресурси, зокрема - інвестиційних проектів з оновлення та модернізації виробничих потужностей для ефективного функціонування Шебелинського газопереробного заводу та Шебелинського відділення з переробки газового конденсату та нафти.
 
Відхилено    
    -26- Передбачити надання державних гарантій для реалізації інвестиційного проекту «Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород» у сумі 579,27 млн. грн.
 
Відхилено    
    -27- Статтю 6 викласти у такій редакції:
«Стаття 6. Установити, що у 2012 році державні гарантії надаються на суму 15.000.000 тис. гривень для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єктів господарювання - резидентів України державного сектору економіки, зокрема за такими напрямами:
за зобов’язаннями Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (за запозиченнями, пов’язаними з реалізацією проекту з будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС) на суму, еквівалентну одному мільярду доларів США.
Порядок та умови надання державних гарантій встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» звільняється від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань та сплачувати до Державного бюджету України плату за їх отримання у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України»
 
Відхилено    
    -28- Куликов К.Б.
Статтю 6 доповнити новою частиною такого змісту:
«Кабінету Міністрів України забезпечити контроль за цільовим використанням кредитів, отриманих під державні гарантії суб’єктами господарювання - резидентами України державного сектору економіки та щокварталу інформувати Верховну Раду України про надані державні гарантії».
 
Відхилено    
    -29- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
Статтю 6 викласти в такій редакції:
«Установити, що у 2012 році державні гарантії надаються на суму 5.000.000 тис. гривень для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єктів господарювання - резидентів України державного сектору економіки, узятими на реалізацію проектів з енергозбереження».
 
Відхилено    
    -30- Давиденко А.А.
Статтю 6 викласти у такій редакції «Стаття 6. Установити, що у 2012 році державні гарантії надаються на суму 15.000.000 тис. гривень для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єктів господарювання - державних підприємств».
 
Відхилено    
56. Стаття 7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2012 рік у частині фінансування є:
 
      
57. 1) кредити (позики), що залучаються державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів);
 
      
58. 2) невикористаний залишок коштів, що зберігають своє цільове призначення, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу;
 
-31- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
У пункті 2 статті 7 слова «невикористаний залишок коштів, що зберігають своє цільове призначення» замінити словами «залишок коштів» /не потребує конкретизації, оскільки врегульовано частиною другою статті 51 Бюджетного кодексу/.
 
Враховано      
59. 3) залишок коштів у сумі не менше 138.614,4 тис. гривень, джерелом формування яких були надходження від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки";
 
-32- Кармазін Ю.А.
У пункті 3 статті 7 після слів: «залишок коштів» вилучити слова «у сумі не менше 138.614,4 тис. гривень» і далі - за текстом.
 
Відхилено      
60. 4) надходження від розміщення облігацій внутрішньої державної позики.
 
-33- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Пункт 4 статті 7 доповнити словами і цифрами «згідно із статтею 18 цього Закону» /для приведення у відповідність до вимог бюджетного законодавства у частині конкретизації джерела спеціального фонду/.
 
Враховано      
    -34- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Статтю 7 доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5) надходження від приватизації державного майна понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону» /пропонується замість статті 22 для приведення у відповідність до вимог бюджетного законодавства/.
 
Враховано    
61. Стаття 8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2012 рік у частині кредитування є:
 
      
62. 1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;
 
      
63. 2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня;
 
      
64. 3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років;
 
      
65. 4) повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;
 
      
66. 5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб'єктам господарювання;
 
      
67. 6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам;
 
      
68. 7) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України на формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників;
 
      
69. 8) повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам;
 
      
70. 9) повернення кредитів, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива;
 
      
71. 10) повернення коштів, наданих з Державного бюджету України для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня;
 
      
72. 11) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України для закупівлі племінних нетелів та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу.
 
      
73. Стаття 9. Установити, що у 2012 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 4, 7 і 8 цього Закону, спрямовуються відповідно на:
 
      
74. 1) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування, в тому числі будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у містах Запоріжжі та Черкасах; погашення зобов'язань за кредитами, отриманими під гарантію Кабінету Міністрів України на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 і 21 статті 4 цього Закону);
 
-35- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
У пункті 1 статті 9 слова «погашення зобов’язань» замінити словами «виконання боргових зобов’язань» /для узгодження з назвою бюджетної програми за кодом 3106030/.
 
Враховано      
75. 2) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 і 21 статті 4 цього Закону);
 
      
76. 3) будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення) та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 і 21 статті 4 цього Закону);
 
-36- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
У пункті 3) статті 9 словосполучення «та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» вилучити.
 
Відхилено      
77. 4) виплати, пов'язані з виконанням консульських функцій дипломатичними представництвами України та функціонуванням консульських установ України за кордоном (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 4 цього Закону);
 
      
78. 5) погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 4 цього Закону);
 
-37- Кармазін Ю.А.
Пункт 5 статті 9 викласти у наступній редакції:
«5) погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 4 цього Закону)»
 
Відхилено      
    -38- Яворівський В.О.
Пункт 5 статті 9 виключити.
 
Відхилено    
79. 6) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і проведенням виконавчих дій, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 4 цього Закону);
 
      
80. 7) виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічній галузі, в тому числі загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 4 цього Закону);
 
      
81. 8) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України, Державної спеціальної служби транспорту відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 4 цього Закону);
 
      
82. 9) дотацію Пенсійному фонду України на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 4 цього Закону);
 
-39- Александровська А.О.
Пункт 9 статті 9 викласти в наступній редакції:
«9) дотацію Пенсійному фонду України на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, виплату за виконавчими листами (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 и 9 статті 4 цього Закону)»
 
Відхилено      
    -40- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
У пункті 9) статті 9 передбачити, що джерелами надання дотації Пенсійному фонду України на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами є крім визначених пунктом 9 статті 4 цього Закону - джерела, визначені пунктом 34 статті 4.
 
Відхилено    
83. 10) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні та участь України у міжнародних авіаційних організаціях і утримання Державної авіаційної служби України (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 4 цього Закону);
 
      
84. 11) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту, утримання Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 4 цього Закону, крім тих, що надходять від риболовних портів);
 
      
85. 12) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 4 цього Закону, в частині тих, що надходять від риболовних портів);
 
      
86. 13) заходи, визначені абзацами чотирнадцятим - двадцять першим частини четвертої статті 13 Бюджетного кодексу України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 4 цього Закону);
 
      
87. 14) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктом 29 статті 4 цього Закону, та 90 відсотків джерел, визначених пунктом 13 статті 4 цього Закону);
 
      
88. 15) обслуговування державного матеріального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 4 цього Закону, та 10 відсотків джерел, визначених пунктом 13 статті 4 цього Закону);
 
      
89. 16) участь українського персоналу органів внутрішніх справ України у миротворчих операціях та інші потреби органів внутрішніх справ відповідно до кошторису Міністерства внутрішніх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статті 4 цього Закону);
 
      
90. 17) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів відповідно до закону (за рахунок джерел, визначених пунктом 16 статті 4 цього Закону);
 
-41- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
У пункті 17) статті 9 передбачити, що джерелами фінансування програм і заходів щодо соціального захисту інвалідів відповідно до закону є крім джерел, визначених пунктом 16 статті 4 цього Закону - джерела, визначені пунктом 35 статті 4.
 
Відхилено      
91. 18) придбання Міністерством енергетики та вугільної промисловості України цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (за рахунок джерел, визначених пунктом 17 статті 4, пунктом 3 статті 7 та пунктом 9 статті 8 цього Закону);
 
-42- Пункт 18 статті 9 викласти у такій редакції: «Придбання цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки» (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 7 та пунктом 9 статті 8 цього Закону).
 
Відхилено      
    -43- Кармазін Ю.А.
У пункті 18 статті 9 виключити слова: «пунктом 9 статті 8»
 
Відхилено    
92. 19) фінансову підтримку Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статті 4 цього Закону);
 
-44- Кармазін Ю.А.
Пункт 19 статті 9: викласти в наступній редакції:
«19) фінансування програм Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статті 4 та пунктом 2 статті 8 цього Закону)».
 
Відхилено      
    -45- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
у пункті 19) статті 9 передбачити, що джерелами фінансової підтримки Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву є крім джерел, визначених пунктом 18 статті 4 цього Закону - джерела, визначені пунктом 36 статті 4.
 
Відхилено    
93. 20) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статті 4 цього Закону);
 
      
94. 21) державну підтримку заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 4 цього Закону);
 
      
95. 22) придбання Фондом соціального захисту інвалідів автомобілів для інвалідів та інші заходи щодо соціального захисту інвалідів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 4 цього Закону);
 
-46- Александровська А.О.
У пункті 22) статті 9 виключити слова «у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»
 
Враховано      
96. 23) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 4 цього Закону);
 
      
97. 24) виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідацію радіаційних аварій (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 4 цього Закону);
 
      
98. 25) будівництво пускового комплексу "Вектор" та експлуатацію його об'єктів (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 4 цього Закону);
 
      
99. 26) підтримку екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 4 цього Закону);
 
      
100. 27) підтримку у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 4 цього Закону);
 
      
101. 28) підтримку впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статті 4 та пунктом 2 статті 7 цього Закону);
 
      
102. 29) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, що включає заходи щодо: ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження; захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю; підтримки реалізації державної екологічної політики; підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту; управління державними кордонами (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статті 4 цього Закону). Порядки використання зазначених коштів визначаються Кабінетом Міністрів України для кожної з програм допомоги Європейського Союзу на підставі укладених міжнародних договорів;
 
      
103. 30) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (за рахунок джерел, визначених пунктом 26 статті 4 цього Закону);
 
      
104. 31) здійснення природоохоронних заходів (за рахунок джерел, визначених пунктами 27 і 28 статті 4 цього Закону);
 
      
105. 32) захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь (за рахунок джерел, визначених пунктами 27 і 28 статті 4 цього Закону);
 
      
106. 33) державну підтримку галузі тваринництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статті 4 цього Закону);
 
      
107. 34) реалізацію заходів Програми утилізації твердого ракетного палива (за рахунок джерел, визначених пунктом 31 статті 4 цього Закону);
 
      
108. 35) державну підтримку розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними (за рахунок джерел, визначених пунктом 32 статті 4 цього Закону);
 
      
109. 36) реалізацію інвестиційних програм (проектів), у тому числі шляхом рекредитування або надання трансфертів (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 7 цього Закону);
 
      
110. 37) державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 8 цього Закону);
 
      
111. 38) збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 8 цього Закону);
 
      
112. 39) заходи, пов'язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 8 цього Закону);
 
      
113. 40) збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктами 4 і 5 статті 8 цього Закону);
 
      
114. 41) надання кредитів фермерським господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 8 цього Закону);
 
      
115. 42) витрати Аграрного фонду, пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 8 цього Закону);
 
      
116. 43) формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 7 та пунктом 7 статті 8цього Закону);
 
      
117. 44) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 8 цього Закону);
 
      
118. 45) надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 8 цього Закону);
 
-47- Яворівський В.О.
Пункт 45 статті 9 викласти у такій редакції:
"надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників, працівників охорони здоров’я (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 8 цього Закону)."
 
Відхилено      
119. 46) фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 8 цього Закону);
 
      
120. 47) забезпечення здійснення правосуддя, зміцнення матеріально-технічної бази судів, включаючи створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної системи, веб-порталу судової влади, комп'ютерних локальних мереж, сучасних систем фіксування судового процесу, придбання та обслуговування комп'ютерної і копіювально-розмножувальної техніки, впровадження електронного цифрового підпису та інше (за рахунок джерел, визначених пунктом 33 статті 4 цього Закону).
 
-48- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
У пункті 47 статті 9 слова «та інше» виключити /для узгодження з відповідними пропозиціями щодо змін до Закону України «Про судовий збір» у законопроекті за реєстр. № 9158/.
 
Враховано      
    -49- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Статтю 9 доповнити пунктом 48 такого змісту:
«48) формування Державного фонду регіонального розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 7 цього Закону)» /пропонується замість статті 22 для приведення у відповідність до вимог бюджетного законодавства/
 
Враховано    
    -50- Кармазін Ю.А.
Статтю 9 доповнити новим пунктом наступного змісту:
«фінансування наукових, інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива (за рахунок джерел, визначених пунктом 17 статті 4 та пунктом 9 статті 8 цього Закону)»
 
Відхилено    
    -51- Шевчук О.Б.
Доповнити статтю 9 таким абзацом:
«Компенсація сільськогосподарським товаровиробникам облікової ставки НБУ, відсоткових ставок комерційних банків за кредитами, виданих на технічне переоснащення, у разі закупівлі ними сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва та обладнання для виробництва і переробки овочів».
 
Відхилено    
    -52- Шаго Є.П.
Статтю 9 доповнити пунктом такого змісту: «48) забезпечення екологічної безпеки м. Дніпродзержинська та поліпшення соціального захисту населення міста (за рахунок джерел, визначених пунктом 17 статті 4 цього Закону)»
 
Враховано частково (доручення Уряду)   
    -53- Яворівський В.О.
Статтю 9 доповнити таким пунктом:
"надання пільгових дострокових кредитів на будівництво (придбання) житла для членів Національної спілки письменників України (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 8 цього Закону)."
 
Відхилено    
121. Стаття 10. Установити, що у 2012 році до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать:
 
      
122. 1) доходи місцевих бюджетів, що визначені статтями 64 – 66 та частиною першою статті 69 Бюджетного кодексу України;
 
      
123. 2) трансферти, що надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам (крім субвенцій, визначених статтею 11 цього Закону);
 
      
124. 3) інші доходи, що підлягають зарахуванню до місцевих бюджетів відповідно до законодавства та є такими, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
 
-54- Чорноволенко О.В.
Статтю 10 законопроекту доповнити пунктом 4 наступного змісту: «4) 100 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) на території міста Києва до бюджету міста Києва.»
 
Відхилено      
125. Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2012 році є:
 
-55- Зменшити на 2 млрд. грн. показники доходів ІІ кошику місцевих бюджетів, а також на 3,7 млрд. грн. показники доходів спеціального фонду місцевих бюджетів, оскільки: заплановані надходження по земельному податку (11,8 млрд. грн.) та податку на прибуток підприємств комунальної власності (0,7 млрд. грн.) є нереалістичними для виконання; відсутня законодавча база, що регулює порядок продажу землі (2,078 млрд. грн.); відсутнє майно, яке можна продати (0,921 млрд. грн.) та продаж якого є доцільним; на 90 млн. грн. зменшуються надходження від податку на нерухоме майно (запроваджується не з 01.01.2012 р., а з 01.07.2012 р.); надходження від єдиного податку зменшаться на 0,6 млрд. грн., у зв'язку зі зменшенням майже втричі кількості малих підприємців.
 
Відхилено      
126. 1) надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів, що визначені частиною другою статті 69 Бюджетного кодексу України;
 
      
127. 2) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги";
 
      
128. 3) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;
 
      
129. 4) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження;
 
      
130. 5) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;
 
      
131. 6) субвенції з інших місцевих бюджетів.
 
-56- Яворівський В.О.
Статтю 11 доповнити новим пунктом такого змісту:
"субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях"
 
Відхилено      
132. Стаття 12. Установити у 2012 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня – 1.017 гривень, з 1 квітня – 1.037 гривень, з 1 липня – 1.044 гривень, з 1 жовтня – 1.060 гривня, з 1 грудня – 1.095 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
 
-57- Хара В.Г.
Встановити величину прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення з урахуванням оновлених наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, а також суми податку на доходи фізичних осіб, забезпечити механізм оперативного коригування розміру прожиткового мінімуму протягом 2012 року з урахуванням даних моніторингу прожиткового мінімуму та фактичного зростання споживчих цін і тарифів.
 
Відхилено      
    -58- Симоненко П.М.
Терміново переглянути порядок визначення розміру прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум на 2011 рік розраховано, виходячи з наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, затверджених майже дванадцять років тому постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2000 року № 656.
 
Відхилено    
    -59- Александровська А.О.
Відповідно до вимог пункту 1 підпункту є статті 38 Бюджетного кодексу у проекті закону про державний бюджет на 2012 рік навести обґрунтування розрахунку вартісної величини прожиткового мінімуму, визначеного відповідно до статті 4 Закону України «Про прожитковий мінімум» з врахуванням висновків науково-громадської експертизи сформованих в 2011 р. набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг.
 
Відхилено    
    -60- Кармазін Ю.А.
Статтю 12 викласти у наступній редакції:
"Стаття 12. Установити у 2012 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 1.430 грн., з 1 квітня - 1.458 грн., з 1 жовтня - 1.494 грн., з 1 грудня - 1.525 грн. та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня - 1.306 грн., з 1 квітня - 1.331 грн., з 1 жовтня - 1.365 грн., з 1 грудня - 1.392 грн.;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 1.563 грн., з 1 квітня - 1.595 грн., з 1 жовтня - 1.635 грн., з 1 грудня - 1.667 грн.;
працездатних осіб: з 1 січня - 1.506 грн., з 1 квітня - 1.536 грн., з 1 жовтня - 1.576 грн., з 1 грудня - 1.606 грн.;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 1.200 грн., з 1 квітня - 1.222 грн., з 1 жовтня - 1.254 грн., з 1 грудня - 1.280 грн.»
 
Відхилено    
    -61- Кириленко І.Г.
Стешенко О.М.
Статтю 12 викласти в такій редакції:
«Установити у 2012 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня – 1.430 гривень, з 1 квітня – 1.458 гривень, з 1 жовтня – 1.494 гривні, з 1 грудня – 1.525 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня – 1.306 гривень, з 1 квітня – 1.331 гривню, з 1 жовтня – 1.365 гривень, з 1 грудня – 1.392 гривні;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 1.563 гривні, з 1 квітня – 1.595 гривень, з 1 жовтня – 1.635 гривень, з 1 грудня – 1.667 гривень;
працездатних осіб: з 1 січня – 1.506 гривень, з 1 квітня – 1.536 гривень, з 1 жовтня – 1.576 гривень, з 1 грудня – 1.606 гривень;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 1.200 гривень, з 1 квітня – 1.222 гривні, з 1 жовтня – 1.254 гривні, з 1 грудня – 1.280 гривень. «
 
Відхилено    
    -62- Королевська Н.Ю.
Статтю 12 викласти в такій редакції:
«Установити у 2012 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня – 1.100 гривень, з 1 квітня – 1.130 гривень, з 1 липня – 1.165 гривень, з 1 жовтня – 1.200 гривень, з 1 грудня – 1.220 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня – 1.005 гривень, з 1 квітня – 1.035 гривень, з 1 липня – 1.070 гривень, з 1 жовтня – 1.105 гривень, з 1 грудня – 1.125 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 1.240 гривень, з 1 квітня – 1.280 гривень, з 1 липня – 1.320 гривень, з 1 жовтня – 1.360 гривень, з 1 грудня – 1.380 гривень;
працездатних осіб: з 1 січня – 1.175 гривень, з 1 квітня – 1.205 гривень, з 1 липня – 1.235 гривень, з 1 жовтня – 1.275 гривень, з 1 грудня – 1.305 гривень;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 850 гривень, з 1 квітня – 880 гривень, з 1 липня – 910 гривень, з 1 жовтня – 940 гривень, з 1 грудня – 960 гривень. «
 
Відхилено    
    -63- Яворівський В.О.
Абзац перший статті 12 викласти у такій редакції:
«Установити у 2012 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 1.500 гривень, з 1 квітня - 1.537 гривень, з 1 липня - 1.560 гривень, з 1 жовтня - 1.587 гривня, з 1 грудня - 1.600 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня - 1.300 гривні, з 1 квітня - 1.331 гривень, з 1 липня - 1.356 гривень, з 1 жовтня - 1.387 гривень, з 1 грудня - 1.395 гривня;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 1.454 гривень, з 1 квітня - 1.479 гривні, з 1 липня - 1.498 гривень, з 1 жовтня - 1.516 гривень, з 1 грудня - 1.534 гривень;
працездатних осіб: з 1 січня - 1.373 гривні, з 1 квітня - 1.394 гривні, з 1 липня - 1.410 гривні, з 1 жовтня - 1.422 гривень, з 1 грудня - 1.438 гривні;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 1.275 гривні, з 1 квітня - 1.290 гривень, з 1 липня - 1.298 гривень, з 1 жовтня - 1.315 гривень, з 1 грудня - 1.324 гривень.»
 
Відхилено    
133. дітей віком до 6 років: з 1 січня –- 893 гривні, з 1 квітня – 911 гривень, з 1 липня – 917 гривень, з 1 жовтня – 930 гривень, з 1 грудня – 961 гривня;
 
      
134. дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 1.112 гривень, з 1 квітня – 1.134 гривні, з 1 липня – 1.144 гривень, з 1 жовтня – 1.161 гривень, з 1 грудня – 1.197 гривень;
 
      
135. працездатних осіб: з 1 січня – 1.073 гривні, з 1 квітня – 1.094 гривні, з 1 липня – 1.102 гривні, з 1 жовтня – 1.118 гривень, з 1 грудня – 1.134 гривні;
 
      
136. осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 822 гривні, з 1 квітня – 838 гривень, з 1 липня – 844 гривень, з 1 жовтня - 856 гривень, з 1 грудня – 884 гривень.
 
      
137. Стаття 13. Установити на 2012 рік мінімальну заробітну плату:
 
-64- Хара В.Г.
Статтю 13 викласти в редакції:
«Установити на 2012 рік мінімальну заробітну плату.
у місячному розмірі: з 1 січня – 1.309 гривень, з 1 квітня – 1.454 гривні, з 1 липня – 1.615 гривень, з 1 жовтня – 1.794 гривні, з 1 грудня – 1.824 гривні;
у погодинному розмірі: з 1 січня - 7,84 гривень, з 1 квітня - 8,72 гривні, з 1 липня -9,69 гривень, з 1 жовтня - 10,75 гривні, з 1 грудня - 10,94 гривні»
 
Відхилено      
    -65- Кармазін Ю.А.
Статтю 13 викласти у наступній редакції:
«Стаття 13. Установити на 2012 році мінімальну заробітну плату (в тому числі і для працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки):
у місячному розмірі: з 1 січня - 1.506 грн., з 1 квітня - 1.536 грн., з 1 жовтня - 1.576 грн., з 1 грудня - 1.606 грн.;
у погодинному розмірі: з 1 січня - 9,4 грн., з 1 квітня - 9,6 грн., з 1 жовтня - 9,85 грн., з 1 грудня - 10 грн.»
 
Відхилено    
    -66- Кириленко І.Г.
Стешенко О.М.
Статтю 13 викласти в такій редакції: «Установити на 2012 рік мінімальну заробітну плату у місячному розмірі: з 1 січня – 1.506 гривень, з 1 квітня – 1.536 гривень, з 1 жовтня – 1.576 гривень, з 1 грудня – 1.606 гривень.»
 
Відхилено    
    -67- Королевська Н.Ю.
Статтю 13 викласти в такій редакції:
«Стаття 13. Установити на 2012 рік мінімальну заробітну плату:
у місячному розмірі: з 1 січня – 1.160 гривень, з 1 квітня – 1.200 гривень, з 1 липня – 1.240 гривень, з 1 жовтня – 1.280 гривень, з 1 грудня – 1.300 гривень.
у погодинному розмірі: з 1 січня – 6,95 гривні, з 1 квітня – 7,19 гривні, з 1 липня – 7,43 гривні, з 1 жовтня – 7,67 гривні, з 1 грудня – 7,79 гривні. «
 
Відхилено    
138. у місячному розмірі: з 1 січня – 1.073 гривень, з 1 квітня – 1.094 гривень, з 1 липня – 1.102 гривень, з 1 жовтня – 1.118 гривень, з 1 грудня – 1.134 гривні;
 
-68- Яворівський В.О.
Абзац другий статті 13 викласти у такій редакції:
"у місячному розмірі: з 1 січня - 1.373 гривень, з 1 квітня - 1.394 гривень, з 1 липня - 1.405 гривень, з 1 жовтня - 1.421 гривень, з 1 грудня - 1.438 гривні;"
 
Відхилено      
139. у погодинному розмірі: з 1 січня – 6,43 гривні, з 1 квітня – 6,56 гривні, з 1 липня – 6,61 гривні, з 1 жовтня – 6,7 гривні, з 1 грудня – 6,8 гривні.
 
      
140. Стаття 14. Установити, що у 2012 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 50 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 80 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.
 
-69- Сухий Я.М.
Хара В.Г.
Статтю 14 вилучити.
 
Відхилено      
    -70- Королевська Н.Ю.
Статтю 14 викласти в такій редакції:
"Стаття 14. Установити, що у 2012 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 30 відсотків, для дітей - 60 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 85 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.
Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути менше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.
Розмір державної соціальної допомоги (в тому числі і максимальний), визначений відповідно до статті 5 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", збільшується у 2012 році на кожну дитину віком від 3 до 13 років на 200 гривень, а на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 300 гривень.
Збільшити на 2012 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" відповідно до зростання прожиткового мінімуму".
 
Відхилено    
    -71- Симоненко П.М.
Вилучити зміст статті 14, оскільки виплати відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» повинні здійснюватися в розмірах, передбачених базовим законом. Відповідно до статті 46 Конституції України, соціальні виплати та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.
 
Відхилено    
    -72- Кармазін Ю.А.
Статтю 14 викласти у наступній редакції:
«Стаття 14. Установити, що у 2012 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 30 відсотків, для дітей - 70 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 90 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.
Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більше ніж 80 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.
Розмір державної соціальної допомоги (в тому числі і максимальний), визначений відповідно до статті 5 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", збільшується у 2012 році на кожну дитину віком від 3 до 13 років на 250 грн., а на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 500 грн.
Збільшити на 2012 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" відповідно до зростання прожиткового мінімуму.
Обсяг видатків на щорічну разову грошову допомогу ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань передбачити у розмірі 1 млрд. грн. Доручити встановлення разової грошової допомоги Кабінету Міністрів України.
Установити розмір відрахувань на санаторно-курортне лікування ветеранів війни, інвалідів та жертв нацистських переслідувань у розмірі 300 млн. грн.»
 
Відхилено    
    -73- Яворівський В.О.
Абзац перший статті 14 викласти у такій редакції:
"Установити, що у 2012 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 75 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 90 відсотків відповідного прожиткового мінімуму."
 
Відхилено    
141. Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.
 
-74- Яворівський В.О.
Абзац другий статті 14 викласти у такій редакції:
"Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути меншим ніж 80 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї."
 
Відхилено      
142. Розмір державної соціальної допомоги (в тому числі і максимальний), визначений відповідно до статті 5 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", збільшується у 2012 році на кожну дитину віком від 3 до 13 років на 120 гривень, а на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 230 гривень.
 
-75- Яворівський В.О.
Абзац третій статті 14 викласти у такій редакції:
"Розмір державної соціальної допомоги (в тому числі і максимальний), визначений відповідно до статті 5 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", збільшується у 2012 році на кожну дитину віком від 3 до 13 років на 250 гривень, а на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 380 гривень."
 
Відхилено      
    -76- Кириленко І.Г.
Стешенко О.М.
Статтю 14 викласти в такій редакції:
Розмір державної соціальної допомоги (в тому числі і максимальний), визначений відповідно до статті 5 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", збільшується у 2012 році на кожну дитину віком від 3 до 13 років на 250 гривень, а на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 500 гривень.
 
Відхилено    
    -77- Лук'янов В.В.
Частину третю статті 14 виключити /як таку, що врегульована пунктом 1-1 Прикінцевих положень Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»/.
 
Враховано    
143. Збільшити на 2012 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" відповідно до зростання прожиткового мінімуму.
 
-78- Королевська Н.Ю.
Доповнити проект статтею 14-1 такого змісту:
"Стаття 14-1. Установити у 2012 році розміри мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації, учнів і студентів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 25% вище розмірів, встановлених у 2011 році".
 
Відхилено      
    -79- Кармазін Ю.А.
Доповнити новою статтею наступного змісту:
«Стаття __. Установити у 2012 році розміри мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, учнів і студентів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в розмірах не менших, ніж встановлені статтею 12 цього Закону»
 
Відхилено    
144. Стаття 15. Кошти державних цільових фондів обслуговуються органами Державної казначейської служби України.
 
-80- Королевська Н.Ю.
Статтю 15 викласти у такій редакції:
"Стаття 15. Кошти державних цільових фондів обслуговуються органами Державної казначейської служби України.
Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щокварталу подавати Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті, Міністерству фінансів України та Державній казначейській службі України, а також обнародувати на власних інтернет-ресурсах звіти про виконання кошторисів відповідних фондів у порядку та терміни, встановлені Міністерством фінансів України".
 
Відхилено      
145. Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щокварталу подавати Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті, Міністерству фінансів України та Державній казначейській службі України звіти про виконання кошторисів відповідних фондів у порядку та терміни, встановлені Міністерством фінансів України.
 
      
146. Стаття 16. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2012 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів) згідно з додатком N 9 до цього Закону.
 
      
147. Стаття 17. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком № 2 до цього Закону, у сумі 12.000.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".
 
-81- Кармазін Ю.А.
Статтю 17 виключити
 
Відхилено      
    -82- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
Королевська Н.Ю.
Статтю 17 вилучити.
 
Відхилено    
148. Стаття 18. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком № 2 до цього Закону, в сумі 5.000.000 тис. гривень з наступною передачею коштів Аграрному фонду на умовах кредитування у межах обсягів, встановлених додатком № 4 до цього Закону.
 
-83- Королевська Н.Ю.
Статтю 18 вилучити.
 
Відхилено      
149. Випуск та погашення зазначених облігацій внутрішньої державної позики, передача запозичених у такий спосіб коштів та їх повернення до кінця 2012 року здійснюються на підставі укладених з Міністерством фінансів України угод відповідно до умов, затверджених Кабінетом Міністрів України.
 
      
150. Стаття 19. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком № 2 до цього Закону, у сумі 1.000.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії державного підприємства Національна енергетична компанія "Укренерго" та публічного акціонерного товариство "Укргідроенерго".
 
-84- Кармазін Ю.А.
Статтю 19 виключити.
 
Відхилено      
    -85- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
Королевська Н.Ю.
Статтю 19 вилучити.
 
Відхилено    
    -86- Лук'янов В.В.
У статті 19 слова «з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії державного підприємства Національна енергетична компанія "Укренерго" та публічного акціонерного товариство "Укргідроенерго"« замінити словами «в обмін на придбання у державну власність акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариство "Укргідроенерго" та збільшення статутного капіталу державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго"«.
 
Враховано    
151. Стаття 20. Затвердити на 2012 рік обсяги субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, а також нормативи щомісячних відрахувань від доходів спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом надання цієї субвенції, згідно з додатком № 10 до цього Закону.
 
      
152. Стаття 21. Установити, що у 2012 році вартість робіт з утилізації боєприпасів, проведених за рахунок власних коштів суб'єктів господарювання – виконавців цих робіт, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як власні надходження бюджетних установ Міністерства оборони України і спрямовується на утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, в порядку, визначеному Міністерством оборони України разом з Міністерством фінансів України.
 
-87- Баранов В.О.
У статті 21 слова «Міністерством оборони України разом з Міністерством фінансів України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано      
153. Стаття 22. Установити, що надходження від приватизації державного майна понад обсяги, визначені додатком N 2 цього Закону, у сумі не менше 2.000.000 тис. гривень спрямовуються на Державний фонд регіонального розвитку у порядку, визначеному законом.
 
-88- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Статтю 22 виключити /пропонується таке питання врегулювати у статтях 7 і 9 для узгодження з вимогами бюджетного законодавства/.
 
Враховано      
    -89- Симоненко П.М.
Вилучити статтю 22 у зв'язку з необхідністю законодавчого врегулювання діяльності Державного фонду регіонального розвитку, оскільки нелогічним є планування бюджетних видатків (в тому числі надходжень від приватизації) інституції, яка законодавчо не визначена.
 
Враховано    
    -90- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
Статтю 22 вилучити.
 
Враховано    
    -91- Кармазін Ю.А.
Статтю 22 викласти у наступній редакції:
«Стаття 22. Установити, що надходження від приватизації державного майна понад обсяги, визначені додатком № 2 цього Закону, спрямовуються на Державний фонд регіонального розвитку у порядку, визначеному законом.
Державний фонд регіонального розвитку на переказані кошти здійснює фінансування стратегічних проектів регіонального розвитку, інфраструктурних проектів і міжрегіональної співпраці, відповідає за фінансування проектів локального розвитку, що мають стратегічне значення для країни, в тому числі фінансування будівництва доріг, енергетичних і житлово-комунальних проектів та інших об'єктів інфраструктури, інвестування у створення нових робочих місць, насамперед, у регіонах з високим рівнем безробіття та надання фінансової підтримки для підприємств малого та середнього бізнесу, діяльність яких зосереджена у пріоритетних сферах розвитку кожного регіону»
 
Відхилено    
    -92- Бондар О.М.
Статтю 22 вилучити. Кошти на фінансування Державного фонду регіонального розвитку передбачити у видатках загального фонду Державного бюджету України.
 
Враховано    
    -93- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Кабінету Міністрів України внести пропозиції щодо законодавчого унормування напрямів і порядку використання коштів Державного фонду регіонального розвитку.
 
Враховано (доручення Уряду)   
    -94- Королевська Н.Ю.
Доповнити проект статтею 23 такого змісту:
"Стаття 23. Зобов'язати Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України у 2012 році не підвищувати ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природний газ і електроенергію більше ніж на 9 відсотків розмірів цін і тарифів, що діяли у грудні 201 1 року".
 
Відхилено    
    -95- Кузьмук О.І.
Доповнити проект закону статтею 23 такого змісту:
"Стаття 23. Дозволити Міністерству оборони України здійснювати розрахунки з виконавцями робіт з відновлення та ремонту озброєння та військової техніки Збройних Сил шляхом передачі їм в рахунок оплати зазначених робіт надлишкового рухомого військового майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено    
    -96- Мельник П.В.
Доповнити статтею наступного змісту:
«Дозволити Міністерству оборони України здійснювати розрахунки з виконавцями робіт з відновлення та ремонту озброєння і військової техніки Збройних Сил шляхом передачі їм в рахунок оплати зазначених робіт надлишкового рухомого військового майна.
Порядок проведення таких розрахунків визначає Кабінет Міністрів України». (Для підвищення рівня технічної готовності озброєння та військової техніки Збройних Сил за рахунок залучення наявних ресурсів Міністерства оборони).
 
Відхилено    
    -97- Мельник П.В.
Доповнити статтею наступного змісту:
«Дозволити Міністерству оборони України для забезпечення безперервності процесу харчування особового складу Збройних Сил України укладати із суб’єктами господарювання - переможцями процедур закупівлі послуг громадського харчування особового складу Збройних Сил України у 2011 році додаткові угоди щодо продовження на 2012 рік дії договорів про закупівлю послуг з харчування, укладених у 2011 році, в межах відповідних бюджетних призначень Міністерства оборони України.
Дозволити військовим частинам, військовим навчальним закладам та установам Збройних Сил України на термін дії договору про закупівлю послуг з харчування передавати закріплене за ними рухоме та нерухоме майно, необхідне для організації харчування в стаціонарних та польових умовах, зазначеним суб’єктам господарювання на умовах позички. Передане майно оподаткуванню не підлягає.
Дозволити у грудні 2012 року здійснювати розрахунки за послуги з харчування особового складу шляхом здійснення попередньої оплати». (Для забезпечення безперервного харчування особового складу та вирішення питання, пов’язаного з розрахунками за отримані послуги з харчування, які будуть надані протягом останньої декади грудня цього року).
 
Відхилено    
    -98- Симоненко П.М.
Доповнити новою статтею в наступній редакції та у додатку № 3 передбачити відповідні видатки:
«Стаття __. Установити, що у 2012 році виплата разової грошової допомоги, передбаченої законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань" допомога здійснюється у таких розмірах:
інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:
інвалідам війни Ігрупи - 8.380 грн.;
інвалідам війни ІІ групи - 6.704 грн.;
інвалідам війни ІІІ групи - 5.866 грн.;
учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків - 4.190 грн.;
особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною - 6.704 грн.;
членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге - 4.190 грн.;
учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога - 2.514 грн.»
 
Відхилено    
    -99- Давиденко А.А.
Доповнити текст Закону новою статтею: «Додаткові надходження від введення нових митних платежів на експорт сільськогосподарської продукції спрямовуються на відновлення програми 2801210 «Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва».
 
Відхилено    
    -100- Мельник П.В.
Доповнити новою статтею «Стаття . Дозволити Державному агентству автомобільних доріг України у 2012 році здійснити запозичення на суму до 3.000.000 тис. гривень для фінансування будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг загального користування, придбання дорожньої техніки та обладнання для дочірніх підприємств ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України».»
 
Відхилено    
    -101- Бондар О.М.
Доповнити проекту Закону статтею такого змісту:
"Встановити, що Вінницька, Дніпропетровська та Донецька обласні, Київська міська ради при затвердженні відповідних обласних (міського для міста Києва) бюджетів зобов'язані передбачати видатки на фінансування закладів охорони здоров'я вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в обсягах не менших від розрахованих за фінансовими нормативами бюджетної забезпеченості в розрізі відповідних госпітальних округів".
 
Відхилено    
154. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
      
155. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
 
      
156. 2. Додатки №№ 1 – 10 до цього Закону є його невід'ємною частиною.
 
      
157. 3. Кабінету Міністрів України на основі моніторингу виконання Державного бюджету України за підсумками Ікварталу 2012 року внести пропозиції щодо можливості підвищення соціальних стандартів та їх фінансового забезпечення.
 
-102- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Кабінету Міністрів України здійснити моніторинг стану світової економіки у 2011 році і з урахуванням міжнародних тенденцій оцінити внутрішні та зовнішні ризики для розвитку національної економіки, у разі необхідності уточнити основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та відповідні показники проекту державного бюджету на 2012 рік.
 
Враховано (доручення Уряду)     
    -103- Мельник П.В.
Доповнити Прикінцеві положення проекту новим пунктом 4 такого змісту:
«4. Установити, що у 2012 році норми і положення статей 20, 21, 22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52, 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178; з наступними змінами), статей 5, 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 4, ст. 94; 2008р., № 5-8, ст. 78; 2010р., № 19, ст.150), статей 14, 22, 37, 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; з наступними змінами), статті 22 Закону України «Про міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991р., № 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст.526; 2008р., № 5-8, ст. 78; 2009р., № 31, ст. 455), статті 49 Закону України «Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793; 2008р., № 5-8, ст. 78), статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19; 2005р., № 4, ст. 83; 2007р., № 16, ст. 215; 2008р., № 5-8, ст. 78, № 11, ст..108), статей 12, 13, 14, 15, 16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425; 1996р., № 1, ст. 1; 1999р. № 38, ст. 342; 2002р. № 35, ст..263, № 52, ст. 379; 2003р., № 27, ст. 209; 2005р., № 1, ст. 19, № 9, ст. 185, № 52, ст. 564; 2006р., № 4, ст. 52, № 33, ст. 281, № 47, ст. 461; 2007р., № 25, ст.341; 2008р., № 5-8, ст. 78; 2010р., № 31, ст. 418, із змінами, внесеними Законом України від 2 грудня 2010 року № 2757-VІ), статті 9 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 4, ст. 18; 1995р., № 45, ст. 339; 2002р., № 52, ст. 379; 2003р. № 16, ст. 125; 2006р., № 1, ст. 18; 2008р., № 5-8, ст. 78; 2011р., № 23, ст. 160), статті 22 Закону України «Про пожежну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21; 2004р., № 10, ст. 95; 2008р., № 5-8, ст. 78), статті 20 Закону України «Про захист рослин» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 50-51, ст. 310; 2008р., № 5-8, ст. 78), статті 43 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433; 2002р., № 6, ст. 35; 2008р., № 42-43, ст. 293; 2009р., № 51, ст. 758), статей 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 24, ст. 182; 2005 р., № 5, ст. 120; 2006р., № 16, ст. 137; 2008 р., № 5-8, ст. 78; 2010р., № 8, ст. 62, № 40, ст. 525), статті 3 Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 33, ст. 430; 2008 р., № 5-8, ст. 78; № 27-28, ст. 253; 2009 р., № 15, ст. 191; 2010р., № 4, ст. 36; 2011 р., № 32, ст. 315, із змінами, внесеними законами України від 7 квітня 2011 року № 3205-VІ і від 19 травня 2011 року № 3385-VІ), застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявних фінансових ресурсів Державного бюджету України та бюджету Пенсійного фонду України на 2012 рік».
 
Відхилено    
    -104- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Кабінету Міністрів України протягом 2012 року забезпечити скорочення на 50 відсотків ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади, шляхом продажу відповідного автотранспорту та зарахування коштів від такого продажу до загального фонду державного бюджету.
 
Враховано (доручення Уряду)   
    -105- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Кабінету Міністрів України проаналізувати з урахуванням необхідності оптимізації видатків на державне управління правове регулювання надання пільг народним депутатам України та подати пропозиції про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України», передбачивши: скасування безкоштовного забезпечення путівками для санаторно-курортного лікування; запровадження норм щодо забезпечення народних депутатів виключно службовим житлом та скасування норм щодо надання грошової компенсації або жилого приміщення для постійного проживання; виплату матеріальної допомоги колишньому народному депутату безпосередньо після закінчення строку його повноважень на період працевлаштування протягом одного року; обмеження безоплатного проїзду на всіх шляхах сполучення.
 
Враховано (доручення Уряду)   
    -106- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
Прикінцеві положення доповнити пунктами 4-6 такого змісту:
«4. Кабінету Міністрів України скоротити на 50 % кількість легкових автомобілів, що обслуговують органи державної влади шляхом їх продажу з аукціонів; направлення коштів, одержаних від реалізації такого майна, до державного бюджету.
5. Верховній Раді України скасувати депутатські пільги, які не пов'язані з виконанням ними своїх обов'язків або невиправдано ставлять зазначених осіб у привілейоване становище порівняно з іншими громадянами; направлення зекономлених коштів до державного бюджету.
6. Державному управлінню справами здійснити передачу об'єктів права державної власності, які знаходяться в його розпорядженні, окрім будівель, в яких розташована Адміністрація Президента України, резиденція Президента України та резиденція для забезпечення розміщення глав іноземних делегацій та проведення заходів протокольного характеру, в управління Фонду державного майна України для їх подальшої приватизації; направлення коштів, одержаних від реалізації такого майна, до державного бюджету.»
 
Враховано частково (доручення Уряду)   
    -107- Яворівський В.О.
Прикінцеві положення доповнити пунктом такого змісту:
"Доповнити проект Закону нормами щодо скорочення на 40% кількості легкових автомобілів, що обслуговують органи державної влади шляхом їх продажу з аукціонів, а одержані кошти від реалізації направити до державного бюджету."
 
Враховано частково (доручення Уряду)   
    -108- Сухий Я.М.
Хара В.Г.
Пункт 3 Прикінцевих положень доповнити новим абзацом такого змісту:
«У строк до 1 лютого 2012 року розробити та затвердити порядок виплат в 2012 році громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 р. в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, та в облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, державні казначейські зобов'язання СРСР і сертифікати Ощадного банку СРСР, придбані на території Української РСР.».
 
Відхилено    
    -109- Хара В.Г.
Пункт 3 Прикінцевих положень викласти в наступній редакції:
«Кабінету Міністрів України на основі щоквартального моніторингу виконання державного бюджету України вносити до 1 травня, до 1 серпня і до 1 листопада 2012 року пропозиції Верховній Раді України щодо підвищення розмірів прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та базового тарифу Єдиної тарифної сітки на рівень темпів перевищення фактичних бюджетних доходів над запланованими».
 
Відхилено    
    -110- Хара В.Г.
Пункт 3 Прикінцевих положень доповнити пунктом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України забезпечити у 2012 році:
- оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, який встановлюється у розмірі не нижчому за розмір мінімальної заробітної плати;
- підвищення рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, зокрема працівників органів державного управління».
 
Відхилено    
    -111- Симоненко П.М.
Доповнити Розділ «Прикінцеві положення» пунктом 3 такого змісту:
«3. Кабінету Міністрів України забезпечити з 1 січня 2012 року:
оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, який встановлюється у розмірі не нижчому за розмір мінімальної заробітної плати;
відновити дії статей 5 і 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" з урахуванням Рішення Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року №10-рп/2008, та забезпечити виконання судових рішень винесених з питань соціального захисту дітей війни до 1 січня 2012 року; «
 
Відхилено    
    -112- Яворівський В.О.
Прикінцеві положення доповнити пунктом такого змісту:
"Передбачити кошти на виплати пенсій, компенсацій і доплат відповідно до норм встановлених законами України: "Про соціальний захист дітей війни" та "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"."
 
Відхилено    
    -113- Яворівський В.О.
Прикінцеві положення доповнити пунктом такого змісту:
"Доповнити проект Закону нормами щодо заборони вищим посадовим особам за рахунок державних коштів користуватися чартерними авіа перельотами.
 
Відхилено    
    -114- Яворівський В.О.
Прикінцеві положення доповнити пунктом такого змісту:
"Кабінету Міністрів України у місячний термін підготувати та подати на розгляд Верховній Раді України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів та привести у відповідність власні нормативно-правові акти з врахуванням норм цього Закону."
 
Відхилено    
    -115- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Кабінету Міністрів України вжити дієвих заходів щодо детінізації економіки і доходів громадян, що забезпечить збільшення надходжень бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування без посилення фіскального навантаження та з дотриманням принципу справедливості при наданні суспільних послуг.
 
Враховано (доручення Уряду)   
    -116- Яворівський В.О.
Прикінцеві положення доповнити пунктом такого змісту:
"Кабінету Міністрів України:
на основі результатів моніторингу виконання Державного бюджету України за І квартал 2012 року внести пропозиції щодо можливості підвищення соціальних стандартів;
за результатами виконання Державного бюджету України за січень-червень 2012 року з урахуванням стану соціально-економічного розвитку України внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо збільшення видатків державного бюджету на забезпечення першочергових функцій держави, включаючи заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень та на оплату комунальних послуг бюджетними установами відповідно до прийнятих рішень щодо тарифів на комунальні послуги."
 
Відхилено    
    -117- Баранов В.О.
Борисов В.Д.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Внести пропозиції щодо законодавчого врегулювання окремих питань щодо порядку проведення земельних торгів; зарахування до бюджету міста Києва у повному обсязі податку на доходи фізичних осіб; надання субвенції обласним бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у обсязі, що не перевищує 10% від загального обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
 
Відхилено    
    -118- Григорович Л.С.
Внести зміни до Бюджетного кодексу України в частині включення позашкільної освіти міст обласного значення до видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.
 
Відхилено    
    -119- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Кабінету Міністрів України активізувати роботу з реалізації заходів щодо реформування галузей соціально-культурної сфери в рамках виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», забезпечивши підвищення якості надання послуг населенню і ефективне використання бюджетних коштів.
 
Враховано (доручення Уряду)   
    -120- Литвин Ю.О.
Внести зміни до Бюджетного кодексу України: виключення із доходів обласних бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, 50% надходжень зборів за спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення та плати за окремі види ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності, які з 1 січня 2011 року передані з державного бюджету до доходів обласного бюджету; розширення джерел доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, обласних і районних бюджетів за рахунок плати за землю, яка на даний час зараховується до бюджетів місцевого самоврядування, передбачивши її надходження у розмірі 10% від загальної суми - до обласного бюджету та 20% до районних бюджетів; розширення джерел доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, за рахунок передачі доходів, які на даний час зараховуються до державного бюджету, а саме: 20% надходжень податку на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності, та приватних підприємств; включення до переліку видатків бюджетів міст обласного значення, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (стаття 89), видатків на позашкільну освіту; включення до переліку видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (статті 89, 90), видатків на утримання центрів матері та дитини та центрів соціально-психологічної допомоги.
 
Відхилено    
    -121- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Кабінету Міністрів України внести пропозиції щодо удосконалення державного замовлення на надання професійно-технічної і вищої освіти залежно від потреб ринку праці з урахуванням фінансових можливостей держави.
 
Враховано (доручення Уряду)   
    -122- Гордієнко С.В.
Внести зміни до ст. 66 Бюджетного кодексу, а саме виключити надходження 50 відсотків плати за користування надрами загальнодержавного значення із складу доходів обласних бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
 
Відхилено    
    -123- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Кабінету Міністрів України завершити інвентаризацію нормативно-правових актів, що регламентують застосування галузевих нормативів при здійсненні видатків місцевих бюджетів, та визначити доцільність обов’язкового застосування таких нормативів з метою оптимізації видатків у бюджетній сфері.
 
Враховано (доручення Уряду)   
    -124- Литвин Ю.О.
Змінити правові норми законодавчих актів в частині можливості прийняття органами місцевого самоврядування рішень щодо оптимізації мережі установ бюджетної сфери та їх реалізації без погіршення якості надання послуг населенню.
 
Враховано частково (доручення Уряду)   
    -125- Бондар О.М.
Відповідно до частини п'ятої статті 108 Бюджетного кодексу України включити до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2012 рік додаток, яким визначаються річні розрахункові обсяги надходжень податку на прибуток підприємств та акцизного податку в розрізі місцевих бюджетів.
 
Відхилено    
    -126- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Кабінету Міністрів України внести пропозиції щодо переходу до надання адресної соціальної допомоги та поступової монетизації соціальних пільг з упорядкуванням отримувачів таких пільг.
 
Враховано (доручення Уряду)   
    -127- Рибаков І.О.
Радовець А.А.
Передбачити з метою скорочення дефіциту Пенсійного фонду:
- відміну існуючого на сьогодні обмеження рівня зарплати, з якої відраховуються внески до Пенсійного фонду (з 01 жовтня 2011 року із частини зарплати, що перевищує 14.010 грн. внески не беруться);
- сплату внесків до Пенсійного фонду не лише із зарплати, а з усіх доходів громадян, підприємств і фірм, включаючи приріст активів, дивіденди, депозитні прибутки тощо;
- встановлення цільових відсотків щорічних відрахувань до Пенсійного фонду з реальної грошової оцінки понаднормативних (більше 0,1 га - у містах та 0,24 - у сільській місцевості) земельних ділянок та угідь, приватизованого майна, яке створювалось у радянські часи нинішніми пенсіонерами.
 
Відхилено    
    -128- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Кабінету Міністрів України забезпечити розробку і затвердження державних соціальних стандартів і нормативів з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії».
 
Враховано (доручення Уряду)   
    -129- Гордієнко С.В.
Зараховувати 10 відсотків рентної плати за нафту, природний газ та газовий конденсат в місцеві бюджети до бюджету розвитку регіонів, на території яких знаходяться виробничі потужності з видобутку вуглеводнів.
 
Відхилено    
    -130- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Кабінету Міністрів України активізувати підготовку законодавчих пропозицій щодо створення правових умов та можливостей для проведення адміністративно-територіальної реформи в контексті підвищення фінансової самодостатності місцевого самоврядування і забезпечення сталого розвитку регіонів.
 
Враховано (доручення Уряду)   
158. Додаток № 1
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2012 рік"
 
      
159. Доходи Державного бюджету України на 2012 рік
 
      
160. Код
Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
 
      
161. Разом доходів:
337 556 920,4
291 444 234,3
46 112 686,1
 
      
162. 40000000
Офіційні трансферти
3 523 622,8
3 523 622,8
 
      
163. 41010100
Кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів
3 523 622,8
3 523 622,8
 
      
164. Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)
334 033 297,6
287 920 611,5
46 112 686,1
 
      
165. 10000000
Податкові надходження
288 641 431,8
269 806 829,8
18 834 602,0
 
      
166. 11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості
60 223 655,2
60 223 655,2
 
      
167. 11010000
Податок на доходи фізичних осіб
7 397 655,2
7 397 655,2
 
      
168. 11020000
Податок на прибуток підприємств
52 826 000,0
52 826 000,0
 
-131- Кармазін Ю.А.
За кодом 11020000 змінити суму з «52.826.000» на «63.826.000»
/вбачаються приховані доходи: не включено в дохідну частину кошти від оподаткування нафтотрейдера компанії «Лівела», яка ухиляється від сплати податків та коштів, які можна отримати при денонсації Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна/
 
Відхилено      
169. 13000000
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів
2 131 312,2
2 131 312,2
 
      
170. 13010000
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів
88 862,5
88 862,5
 
      
171. 13010100
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування
88 862,5
88 862,5
 
      
172. 13020000
Збір за спеціальне використання води
571 592,9
571 592,9
 
      
173. 13030000
Плата за користування надрами
1 470 856,8
1 470 856,8
 
      
174. 13030100
Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення
1 422 131,2
1 422 131,2
 
      
175. 13030400
Плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони
48 725,6
48 725,6
 
      
176. 14000000
Внутрішні податки на товари та послуги
190 066 000,0
175 299 000,0
14 767 000,0
 
      
177. 14010000
Податок на додану вартість
146 643 000,0
145 761 000,0
882 000,0
 
      
178. 14010100
Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)
91 464 000,0
91 464 000,0
 
      
179. 14010200
Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами
-48 400 000,0
-48 400 000,0
 
-132- Шевчук О.Б.
У додатку № 1 за кодом 14010200 „Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами" замінити цифри „-48.400.000" на цифри „-60.500.000", зробивши відповідне коректування пов'язаних показників доходів від збирання податку на додану вартість, внутрішніх податків на товари та послуги, податкових надходжень.
 
Відхилено      
180. 14010300
Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів
102 697 000,0
102 697 000,0
 
      
181. Податок на додану вартість, що сплачується до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно)
882 000,0
882 000,0
 
      
182. 14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)
36 149 000,0
27 990 000,0
8 159 000,0
 
      
183. 14030000
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)
7 274 000,0
1 548 000,0
5 726 000,0
 
      
184. 15000000
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції
12 052 000,0
10 240 000,0
1 812 000,0
 
      
185. 15010000
Ввізне мито
11 660 000,0
9 848 000,0
1 812 000,0
 
      
186. 15020000
Вивізне мито
392 000,0
392 000,0
 
      
187. 17000000
Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси
21 081 018,4
21 081 018,4
 
      
188. 17010000
Рентна плата
16 182 810,1
16 182 810,1
 
      
189. 17010100
Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні
8 501 678,5
8 501 678,5
 
      
190. 17010200
Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні
2 154 048,9
2 154 048,9
 
      
191. 17010300
Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні
3 119 622,2
3 119 622,2
 
      
192. 17010700
Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України
2 168 909,2
2 168 909,2
 
      
193. 17010800
Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України
164 744,1
164 744,1
 
      
194. 17010900
Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України
73 807,2
73 807,2
 
      
195. 17050000
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками
2 500 000,0
2 500 000,0
 
      
196. 17060000
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності
2 398 208,3
2 398 208,3
 
      
197. 19000000
Інші податки та збори
3 087 446,0
831 844,0
2 255 602,0
 
      
198. 19010000
Екологічний податок
1 180 602,0
«
 
      
199. 19060000
Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
1 075 000,0
1 075 000,0
 
      
200. 19070000
Збір за користування радіочастотним ресурсом України
830 656,0
830 656,0
 
      
201. 19090000
Податки та збори, не віднесені до інших категорій
1 188,0
1 188,0
 
      
202. 20000000
Неподаткові надходження
43 610 756,3
17 697 436,2
25 913 320,1
 
      
203. 21000000
Доходи від власності та підприємницької діяльності
15 222 445,6
14 374 079,5
848 366,1
 
      
204. 21010000
Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність
2 419 302,9
2 419 302,9
 
      
205. 21020000
Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"
9 600 000,0
9 600 000,0
 
      
206. 21030000
Відрахування коштів, отриманих від проведення державних грошових лотерей
73 380,6
73 380,6
 
      
207. 21040000
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету
174 538,4
174 538,4
 
      
208. 21080000
Інші надходження
2 955 223,7
2 106 857,6
848 366,1
 
-133- Кармазін Ю.А.
За кодом 21080000 змінити суму загального фонду з «2.106.857, 6» на «2.360.857, 6»
/законопроект містить невраховані доходи: не включено в дохідну частину кошти, які необхідно повернути державі від продажу ВАТ «Укртелеком» за заниженою ціною та невикористовуваного військового майна/
 
Відхилено      
209. 22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності
3 614 437,3
1 642 860,8
1 971 576,5
 
      
210. 22010000
Плата за ліцензії
196 684,0
196 684,0
 
      
211. 22010400
Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності
3 139,0
3 139,0
 
      
212. 22011200
Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій провайдера програмної послуги
23 439,0
23 439,0
 
      
213. 22011400
Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій
130 000,0
130 000,0
 
      
214. 22011500
Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання електроенергетики
33 706,0
33 706,0
 
      
215. 22011700
Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій
6 400,0
6 400,0
 
      
216. 22030000
Судовий збір
1 878 248,8
1 878 248,8
 
      
217. 22060000
Кошти, отримані за вчинення консульських дій
234 764,5
211 436,8
23 327,7
 
      
218. 22070000
Виконавчий збір
140 000,0
70 000,0
70 000,0
 
      
219. 22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном
660 000,0
660 000,0
 
      
220. 22090000
Державне мито
211 740,0
211 740,0
 
      
221. 22110000
Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України
210 000,0
210 000,0
 
      
222. 22200000
Плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів
83 000,0
83 000,0
 
      
223. 24000000
Інші неподаткові надходження
7 620 852,0
1 680 495,9
5 940 356,1
 
      
224. 24010000
Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду
49 281,0
49 281,0
 
      
225. 24010300
Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами митних органів
49 281,0
49 281,0
 
      
226. 24020000
Плата за адміністративні послуги
513 651,6
513 651,6
 
-134- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
У додатку № 1 назву коду 24020000 викласти в такій редакції: «Плата за надання адміністративних послуг» /для приведення у відповідність із статтею 2 та відповідним положенням законопроекту за реєстр. № 9158/.
 
Враховано      
227. 24030000
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності
8 037,0
8 037,0
 
      
228. 24040000
Кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення, що належить Державному космічному агентству України
50,0
50,0
 
      
229. 24050000
Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України, Державної спеціальної служби транспорту, а також недобудованого літака Ан-70
1 496 138,8
1 496 138,8
 
-135- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
У додатку № 1 у назві коду 24050000 слова і цифри «а також недобудованого літака Ан-70» виключити /для узгодження з пунктом 8 статті 4/.
 
Враховано      
230. 24060000
Інші надходження
1 203 473,1
686 825,0
516 648,1
 
      
231. 24060200
Збори за послуги, пов'язані з охороною прав на інтелектуальну власність
5 500,0
5 500,0
 
-136- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
У додатку № 1 назву коду 24060200 викласти в такій редакції: «Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плата за одержання контрольних марок» /для приведення у відповідність із статтею 2 та відповідним положенням законопроекту за реєстр. № 9158/.
 
Враховано      
232. 24060300
Інші надходження
392 499,0
392 499,0
 
      
233. 24060400
Надходження від видачі дозволів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами
5 275,0
5 275,0
 
-137- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
У додатку № 1 назву коду 24060400 викласти в такій редакції: «Плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» /для приведення у відповідність із базовим законодавством та відповідним положенням законопроекту за реєстр. № 9158/.
 
Враховано      
234. 24060500
Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України
556,0
556,0
 
      
235. 24060900
Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів
260 000,0
260 000,0
 
      
236. 24061000
Плата за виділення номерного ресурсу
2 000,0
2 000,0
 
      
237. 24061100
Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні
18 000,0
18 000,0
 
      
238. 24061200
Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)
135,0
135,0
 
      
239. 24061500
Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях
104 000,0
20 800,0
83 200,0
 
      
240. 24061700
Плата за оформлення посвідчення закордонного українця
60,0
60,0
 
      
241. 24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності
9 215,1
9 215,1
 
      
242. 24062400
Кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату
112 833,0
112 833,0
 
-138- Кармазін Ю.А.
За кодом 24062400 передбачити суму загального фонду «30.000.000»
 
Відхилено      
243. 24063100
Кошти від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери, що емітуються державою відповідно до статті 9 цього ж Закону України, а також надходження заборгованості по цих коштах за 2007 - 2009 роки
283 400,0
283 400,0
 
      
244. 24063500
Кошти від реалізації продуктів утилізації твердого ракетного палива
10 000,0
10 000,0
 
      
245. 24090000
Портовий (адміністративний) збір
78 301,0
39 150,5
39 150,5
 
      
246. 24110000
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій
384 750,8
383 550,8
1 200,0
 
      
247. 24110100
Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою та/або під державні гарантії
146 562,9
146 562,9
 
-139- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
У додатку № 1 у назві коду 24110100 слова «та/або під державні гарантії» виключити /для приведення у відповідність із бюджетним законодавством та відповідним положенням законопроекту за реєстр. № 9158/.
 
Враховано      
248. 24110200
Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою
236 262,9
236 262,9
 
      
249. 24110400
Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
1 200,0
1 200,0
 
      
250. 24110800
Плата за користування кредитом з державного бюджету
725,0
725,0
 
      
251. 24130000
Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження
152 798,0
152 798,0
 
      
252. 24140000
Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій
3 734 370,7
3 734 370,7
 
      
253. 24140200
Збір з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння
57 309,3
57 309,3
 
      
254. 24140300
Збір при відчуженні легкових автомобілів
1 191 498,1
1 191 498,1
 
      
255. 24140500
Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна
341 203,6
341 203,6
 
      
256. 24140600
Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку
2 144 359,7
2 144 359,7
 
      
257. 25000000
Власні надходження бюджетних установ
17 153 021,4
17 153 021,4
 
      
258. 25010000
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством
17 121 687,3
17 121 687,3
 
      
259. 25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
17 121 687,3
17 121 687,3
 
      
260. 25020000
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ
31 334,1
31 334,1
 
      
261. 25020100
Благодійні внески, гранти та дарунки
31 334,1
31 334,1
 
      
262. 30000000
Доходи від операцій з капіталом
841 400,5
263 785,5
577 615,0
 
      
263. 31000000
Надходження від продажу основного капіталу
15 983,0
15 983,0
 
      
264. 31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі
12 083,0
12 083,0
 
      
265. 31010100
Кошти від реалізації скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування
12 083,0
12 083,0
 
      
266. 31020000
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
3 900,0
3 900,0
 
      
267. 32000000
Надходження від реалізації державних запасів товарів
577 615,0
577 615,0
 
      
268. 32010000
Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву
576 615,0
576 615,0
 
      
269. 32020000
Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву
1 000,0
1 000,0
 
      
270. 33000000
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів
247 802,5
247 802,5
 
      
271. 40000000
Офіційні трансферти
762 379,0
152 560,0
609 819,0
 
      
272. 42000000
Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій
762 379,0
152 560,0
609 819,0
 
      
273. 42010000
Кошти, отримані від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського контингенту та персоналу у миротворчих операціях
152 879,0
152 560,0
319,0
 
      
274. 42030000
Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу
609 500,0
609 500,0
 
      
275. 50000000
Цільові фонди
177 330,0
177 330,0
 
      
276. 50070000
Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів
177 330,0
177 330,0
 
      
277. Додаток № 2
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2012 рік"
 
      
278. Фінансування Державного бюджету України на 2012 рік
 
      
279. Код
Найменування
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
 
      
280. Загальне фінансування
24 129 484,1
20 244 850,8
3 884 633,3
 
      
281. 400000
Фінансування за борговими операціями
32 585 000,0
23 244 850,8
9 340 149,2
 
      
282. 401000
Запозичення
91 871 097,1
81 739 172,9
10 131 924,2
 
      
283. 401100
Внутрішні запозичення
54 339 172,9
49 339 172,9
5 000 000,0
 
      
284. 401200
Зовнішні запозичення
37 531 924,2
32 400 000,0
5 131 924,2
 
-140- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
У додатку №2 по коду 401200 «Зовнішні запозичення» суму «всього» зменшити на 10.000.000,0 тис.грн.
 
Відхилено      
285. 402000
Погашення
-59 286 097,1
-58 494 322,1
-791 775,0
 
      
286. 402100
Внутрішні зобов'язання
-44 237 495,6
-44 237 495,6
 
      
287. 402200
Зовнішні зобов'язання
-15 048 601,5
-14 256 826,5
-791 775,0
 
      
288. 500000
Надходження від приватизації державного майна
10 000 000,0
10 000 000,0
 
-141- Симоненко П.М.
Вилучити з джерел фінансування передбачені надходження від приватизації державного майна у сумі 10 млрд. грн.
 
Відхилено      
    -142- Симоненко П.М.
Розгляд проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» можливий лише після прийняття Закону України «Про Державну програму приватизації» та внесення Урядом пропозицій до переліку об’єктів права державної власності, які підлягають приватизації у 2012 році з обґрунтуванням необхідності приватизації кожного об’єкта та зазначенням прогнозних сум грошових надходжень від їх продажу.
 
Враховано частково (доручення Уряду)   
    -143- Карпук В.Г.
Передбачити 37 тис. грн. для здійснення заходів, пов’язаних з поверненням у державну власність пакету акцій у розмірі 70,7016% статутного фонду ЗАТ «Індар». Зазначена сума є економічно обґрунтованою, оскільки пакет акцій статарного фонду ЗАТ «Індар» номінальною вартістю 57.187.905 грн. був незаконно відчуджений за 37.000 грн.
 
Відхилено    
289. 501000
Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств
10 000 000,0
10 000 000,0
 
-144- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
У додатку №2 по коду 501000 «Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств» суму «всього» збільшити на 10.000.000,0 тис.грн.
 
Відхилено      
290. 600000
Фінансування за активними операціями
-18 455 515,9
-13 000 000,0
-5 455 515,9
 
      
291. 601000
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю
-13 460 515,9
-13 000 000,0
-460 515,9
 
      
292. 601200
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів
-13 460 515,9
-13 000 000,0
-460 515,9
 
      
293. 602000
Зміни обсягів бюджетних коштів
5 000,0
5 000,0
 
      
294. 602100
На початок періоду
5 000,0
5 000,0
 
      
295. 603000
Фінасування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
-5 000 000,0
-5 000 000,0
 
-145- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
У додатку № 2 код «603000» та найменування показника «Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку» замінити кодом «602200» та найменуванням показника «На кінець періоду» у розділі «Зміни обсягів бюджетних коштів» /оскільки відповідний показник відображає операції безпосередньо з коштами державного бюджету/.
 
Враховано      
296. Додаток №3
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2012 рік"
 
      
297. Розподіл
видатків Державного бюджету України на 2012 рік
 
      
298. Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом:
 
      
299. ВСЬОГО:
314 880 992,1
46 704 957,4
361 585 949,5
 
-146- Сушкевич В.М.
Яворівський В.О.
Забезпечити фінансування в повному обсязі пільг та преференцій, передбачених для ветеранів війни та праці, осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей війни, ветеранів військової служби законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний захист дітей війни», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про жертви нацистських переслідувань».
 
Відхилено      
    -147- Королевська Н.Ю.
Збільшити видатки Зведеного бюджету України за кодами
функціональної класифікації 0700 "Охорона здоров'я" - до 8% ВВП, 0900 "Освіта" - до 10% ВВП
 
Відхилено    
    -148- Матвієнко А.С.
Передбачити кошти на заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень у сумі 1 млрд. грн., розмір компенсації зробити диференційованим в залежності від віку вкладника. Необхідні кошти на цю мету передбачити за рахунок зменшення обсягу видатків на Апарат Верховної Ради України - на 100 млн. грн., Державне управління справами - на 100 млн. грн., Державну судову адміністрацію України - на 200 млн. грн., Міністерство інфраструктури - на 300 млн. грн. та на Міністерство фінансів України - на 300 млн. грн.
 
Відхилено    
    -149- Сухий Я.М.
Хара В.Г.
Передбачити бюджетну програму «Заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень» в сумі 3,0 млрд. грн.
 
Відхилено    
    -150- Яворівський В.О.
Передбачити бюджетну програму щодо здійснення виплат-компенсацій громадянам України - вкладним Ощадбанку СРСР.
 
Відхилено    
    -151- Симоненко П.М.
З метою дотримання принципів соціальної справедливості та на виконання вимог Закону України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України» передбачити фінансування за бюджетною програмою 3501160 «Заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень» в обсязі 1 млрд. грн.
 
Відхилено    
    -152- Хара В.Г.
Збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів на видатки споживання:
- на відрахування профспілковим організаціям бюджетних установ для проведення культурно-масової, фізкультурної і оздоровчої роботи у розмірі 0,3% від фонду оплати праці з визначенням конкретної суми коштів;
- на охорону праці в бюджетних установах у розмірі 0,2% від фонду оплати праці з визначенням конкретної суми коштів.
 
Відхилено    
    -153- Хара В.Г.
Виділити окремим рядком видатки на підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації по кожній галузі. (Видатки на підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації у різних галузях подані загальною сумою. Не зрозуміло скільки коштів призначено на виплату стипендій, надання кредитів на здобуття вищої освіти, капітальний та поточний ремонт студентських гуртожитків тощо в кожній галузі).
 
Відхилено    
    -154- Симоненко П.М.
Враховуючи, що станом на 01.09.2011 на розгляді в судах першої інстанції перебуває 2,7 млн. позовів дітей війни та 333, 2 тис. позовів ліквідаторів та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС щодо пенсійного забезпечення, пропонується створити нову бюджетну програму «Виконання рішень судів на користь пенсіонерів» з обсягом фінансування 10 млрд. грн.
 
Відхилено    
    -155- Александровська А.О.
Запровадити нову бюджетну програму для забезпечення виконання рішень суду, за якими відповідачами є державні органи, установи, підприємства, Пенсійний Фонд України.
 
Відхилено    
    -156- Симоненко П.М.
Запропоноване збільшення видатків здійснити за рахунок:
уточнення прогнозного обсягу внутрішнього валового продукту України на 2012 рік, зростання якого в проекті бюджету прораховано за песимістичним сценарієм, який передбачає помірні оцінки щодо тенденцій зростання економіки України в 2012 році та є за експертними оцінками є дещо заниженим;
скорочення видатків на державне управління, яке пов’язано з оптимізацією системи центральних органів виконавчої влади.
 
Відхилено    
    -157- Яворівський В.О.
"Зменшити на 25% не обґрунтовані видатки на утримання державного апарату (Державне управління справами, Адміністрація Президента України, апарати центральних органів виконавчої влади). Зекономлені кошти від зменшення видатків на утримання державного апарату спрямувати: на підвищення прожиткового мінімуму та мінімальну заробітну плату, мінімального розміру державних пенсій, на підвищення заробітної плати працівникам медичної та освітньої галузі, військовослужбовцям."
 
Відхилено    
    -158- Королевська Н.Ю.
Здійснити заходи, які забезпечать скорочення витрат на виконання загальнодержавних функцій, громадський порядок, безпеку та судову владу на 20 мільярдів гривень, ліквідувавши за рахунок цього прихований бюджетний дефіцит, на покриття якого призначені видатки, обумовлені зазначеними статтями і не враховані у складі витрат та фінансування проекту Державного бюджету.
 
Відхилено    
    -159- Рибаков І.О.
Радовець А.А.
Передбачити зменшення витрат на утримання органів законодавчої та виконавчої влади на 30%, з доведенням їх об’ємів до середньоєвропейських нормативів.
 
Відхилено    
    -160- Яворівський В.О.
"Генеральній прокуратурі, силовим міністерствам, зокрема МВС, СБУ та Управлінню державної охорони України, залишити фінансування на рівні 2011 року."
 
Відхилено    
    -161- Яворівський В.О.
"Передбачити додатково 5 млрд. грн. для підвищення заробітної плати медичним, педагогічним та науково-педагогічним працівникам."
 
Відхилено    
    -162- Давиденко А.А.
Збільшити видатки за розпорядниками Міністерство охорони здоров'я України та Міністерство соціальної політики України за рахунок зменшення видатків за розпорядниками Генеральна прокуратура України, Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України до рівня минулого року на 1.018.318,8 тис.грн.
 
Відхилено    
    -163- Яворівський В.О.
"Передбачити у проекті державного бюджету на 2011 рік фінансування будівництва дитячих садків у розмірі 800 млн. грн."
 
Відхилено    
300. 0110000
Апарат Верховної Ради України
780 172,5
84 898,7
865 071,2
 
-164- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
У додатку №3 за програмою код 0110000 по загальному фонду і суму «разом» зменшити на 106.922,0 тис.грн.
 
Відхилено      
    -165- Королевська Н.Ю.
Видатки за кодом 0110000 скоротити на 50 відсотків.
 
Відхилено    
301. 0111000
Апарат Верховної Ради України
780 172,5
84 898,7
865 071,2
 
      
302. 0111010
0111
Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України
460 295,2
460 295,2
 
-166- Мельник П.В.
Збільшити видатки за кодом 0111010 на 92.808,8 тис. грн., у тому числі видатки споживання - на 8.808,8 тис. грн., з них оплата праці - 5.791,3 тис. грн., видатки розвитку - на 84.000 тис. грн.
 
Відхилено      
    -167- Рибаков І.О.
Радовець А.А.
Виключити витрати на санаторно-курортне лікування народних депутатів України.
 
Відхилено    
    -168- Рибаков І.О.
Радовець А.А.
Обмежити бюджетні витрати на безкоштовний проїзд народних депутатів України, встановивши ліміт не більше чотирьох поїздок на місяць.
 
Відхилено    
303. 0111020
0111
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України
286 948,3
5 650,0
292 598,3
 
-169- Мельник П.В.
Збільшити видатки за кодом 0111020 на 51.667,5 тис. грн., у тому числі видатки споживання - на 41.407,5 тис. грн., з них оплата праці - 20.352,9 тис. грн., видатки розвитку - на 10.260 тис. грн.
 
Відхилено      
304. 0111070
0734
Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України
7 875,6
79 248,7
87 124,3
 
      
305. 0111090
0830
Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" та журналу "Віче"
25 053,4
25 053,4
 
-170- Баранов В.О.
Мельник П.В.
Збільшити видатки споживання за кодом 0111090 на 4.750,7 тис. грн.
 
Відхилено      
    -171- Баранов В.О.
Мельник П.В.
Лук'янов В.В.
Назву бюджетної програми за кодом 0111090 викласти в такій редакції: «Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" і журналу "Віче"«.
 
Враховано    
306. 0300000
Державне управління справами
1 289 131,2
148 435,2
1 437 566,4
 
-172- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
У додатку №3 за програмою код 0300000 і суму «разом» зменшити на 719.029,7 тис.грн.
 
Відхилено      
    -173- Королевська Н.Ю.
Видатки за кодом 0300000 скоротити на 50 відсотків.
 
Відхилено    
307. 0301000
Апарат Державного управління справами
1 278 689,4
148 435,2
1 427 124,6
 
-174- Джоджик Я.І.
Зменшити видатки Державного управління справами на 50% порівняно з 2011 роком - до 688.819,05 тис. грн.. (зменшення складе 738.305,05 тис. грн.).
 
Відхилено      
308. 0301020
0111
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України
329 658,5
5 402,0
335 060,5
 
-175- Прокопчук Ю.В.
Зменшити видатки за кодом 0301020 на суму у 35.000,0 тис. грн.
 
Відхилено      
    -176- Рибаков І.О.
Радовець А.А.
Виключити витрати на санаторно-курортне лікування працівників Адміністрації Президента України.
 
Відхилено    
    -177- Томенко М.В.
Зменшити видатки за кодом 0301020 на 12 млн. грн.
 
Відхилено    
    -178- Яворівський В.О.
За програмою код 0301020 по загальному фонду зменшити видатки на 29 млн. грн.
 
Відхилено    
    -179- Джемілєв М..
Зменшити видатки за кодом 0301020 на 10.000 тис. грн.
 
Відхилено    
309. 0301050
0133
Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків
9 246,6
9 246,6
 
-180- Прокопчук Ю.В.
Зменшити видатки за кодом 0301050 на суму у 3.000,0 тис. грн.
 
Відхилено      
310. 0301060
0734
Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами
102 696,1
10 336,0
113 032,1
 
-181- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
У додатку №3 за програмою код 0301060 і суму «разом» зменшити на 112.969,827 тис.грн.
 
Відхилено      
311. 0301080
0150
Прикладні розробки та дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики та з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
48 348,2
2 265,2
50 613,4
 
-182- Прокопчук Ю.В.
Джемілєв М..
Зменшити видатки за кодом 0301080 на суму у 10.000,0 тис. грн.
 
Відхилено      
312. 0301110
0960
Оздоровлення і відпочинок дітей в оздоровчих таборах Державного управління справами
5 186,6
5 749,5
10 936,1
 
      
313. 0301130
0950
Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
90 079,7
87 832,2
177 911,9
 
      
314. 0301140
0520
Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках, заповідниках та забезпечення утримання резиденції
43 947,1
10 035,3
53 982,4
 
      
315. 0301170
0731
Медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади
354 620,8
26 815,0
381 435,8
 
-183- Лук'янов В.В.
Збільшити за кодом 0301170 для клінічної лікарні «Феофанія» на 20.389 тис. грн., з них 3.000 тис. грн. на оплату праці, 1.089 тис. грн. нарахування на заробітну плату, 8.800 тис. грн. на придбання матеріалів, обладнання, інвентарю тощо, а також 7.500 тис. грн. на заходи з обміну та вивчення досвіду у провідних клініках світу.
 
Відхилено      
    -184- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
Королевська Н.Ю.
У додатку №3 програму за кодом 0301170 вилучити
 
Відхилено    
    -185- Баранов В.О.
Мельник П.В.
Лук'янов В.В.
Назву бюджетної програми за кодом 0301170 викласти в такій редакції: «Надання медичних послуг медичними закладами Державного управління справами».
 
Враховано    
316. 0301360
0850
Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти" та створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", фінансова підтримка інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
16 212,8
16 212,8
 
      
317. 0301380
0133
Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом
187 912,0
187 912,0
 
-186- Прокопчук Ю.В.
Джемілєв М..
Зменшити видатки за кодом 0301380 на 20.000,0 тис. грн.
 
Відхилено      
    -187- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
У додатку №3 програму код 0301380 вилучити.
 
Відхилено    
318. 0301460
0829
Виплата Державних премій України
2 300,0
2 300,0
 
      
319. 0301810
0133
Будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів Державного управління справами
88 481,0
88 481,0
 
-188- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
У додатку №3 програму код 0301810 вилучити.
 
Відхилено      
    -189- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
У назві бюджетної програми за кодом 0301810 слово «реконструкція» замінити словами «капітальний ремонт, реконструкція».
 
Враховано    
320. 0304000
Національна служба посередництва і примирення України
10 441,8
10 441,8
 
      
321. 0304010
0412
Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)
10 441,8
10 441,8
 
      
322. 0410000
Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України
245 826,3
9 401,4
255 227,7
 
-190- Королевська Н.Ю.
Видатки за кодом 0410000 скоротити на 50 відсотків.
 
Відхилено      
323. 0411000
Секретаріат Кабінету Міністрів України
245 826,3
9 401,4
255 227,7
 
      
324. 0411010
0111
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України
198 256,5
9 401,4
207 657,9
 
-191- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Збільшити видатки за кодом 0411010 на 54.260 тис. грн., у тому числі видатки споживання - 32.260 тис. грн., з них 20.000 тис. грн. на оплату праці; видатки розвитку - на 22.000 тис. грн.
 
Відхилено      
    -192- Прокопчук Ю.В.
Джемілєв М..
Зменшити видатки за кодом 0411010 на 20.000,0 тис. грн.
 
Відхилено    
    -193- Рибаков І.О.
Радовець А.А.
Виключити витрати на санаторно-курортне лікування працівників Кабінету Міністрів України.
 
Відхилено    
325. 0411070
0830
Фінансова підтримка газети "Урядовий кур'єр"
5 622,7
5 622,7
 
      
326. 0411130
0133
Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади
36 979,0
36 979,0
 
-194- Джоджик Я.І.
Видатки за кодом 0411130 визначити у розмірі 20.256,7 тис. грн. (зменшення складе 16.722,3 тис. грн.).
 
Відхилено      
327. 0411140
0840
Забезпечення діяльності Українського інституту національної пам'яті
4 968,1
4 968,1
 
      
328. 0500000
Державна судова адміністрація України
2 098 943,0
1 846 300,0
3 945 243,0
 
-195- Передбачити додатково для судів загальної юрисдикції на:
- оплату праці з нарахуванням на заробітну плату суддів та працівників судів - 168,2 млн. грн.;
- інші поточні видатки - 486,2 млн. грн.;
- капітальні видатки - 2.997 млн. грн.
 
Відхилено      
    -196- Джоджик Я.І.
Видатки Державної судової адміністрації залишити на рівні 2011 року у розмірі 2.630.073,3 тис. грн. (зменшення складе 1.315.169,7 тис. грн.).
 
Відхилено    
329. 0501000
Апарат Державної судової адміністрації України
2 098 943,0
1 846 300,0
3 945 243,0
 
      
330. 0501010
0330
Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи
40 091,1
33 311,6
73 402,7
 
-197- Баранов В.О.
Збільшити видатки за кодом 0501010 за загальним фондом видатки споживання на 11,2 млн. грн., в тому числі: на оплату праці - 3,6 млн. грн.; нарахування на заробітну плату - 1,3 млн. грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1,3 млн. грн., на інші поточні видатки - 5 млн. грн.
 
Відхилено      
331. 0501020
0330
Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами
171 047,5
135 965,9
307 013,4
 
-198- Притика Д.М.
Збільшити видатки за кодом 0501020 на 27.400 тис. гривень.
 
Відхилено      
    -199- Збільшити видатки за кодом 0501020 на 260.193,3 тис.грн.,
 
Відхилено    
332. 0501030
0330
Здійснення правосуддя апеляційними судами
380 897,1
299 404,6
680 301,7
 
-200- Притика Д.М.
Збільшити видатки за кодом 0501030 на 27.400 тис. гривень.
 
Відхилено      
333. 0501040
0330
Здійснення правосуддя місцевими судами
1 111 315,7
1 104 514,1
2 215 829,8
 
-201- Притика Д.М.
Збільшити видатки за кодом 0501040 на 382.500 тис. гривень.
 
Відхилено      
334. 0501080
0330
Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами
86 018,0
57 673,5
143 691,5
 
-202- Притика Д.М.
Збільшити видатки за кодом 0501080 на 3.600 тис. гривень.
 
Відхилено      
    -203- Збільшити видатки за кодом 0501080 на 170.838,3 тис.грн.,
 
Відхилено    
335. 0501100
0330
Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
37 659,8
37 659,8
 
-204- Передбачити видатки за кодом 0501100 на:
- оплату праці - в сумі 23.993,1 тис. грн.;
- видатки розвитку - в сумі 27.333,4 тис. грн.
 
Відхилено      
    -205- Чорновіл Т.В.
Збільшити видатки за кодом 0501100 на 34.595,5 тис. грн., в тому числі на видатки:
- споживання - 7.262,1 тис. грн.;
- розвитку - 27.333,4 тис. грн.
 
Відхилено    
336. 0501110
0950
Організація практичної підготовки кандидатів на посаду судді, підготовка суддів та працівників апарату судів Національною школою суддів України
19 477,3
19 477,3
 
      
337. 0501150
0330
Виконання рішень судів на користь суддів
10 000,0
10 000,0
 
-206- Симоненко П.М.
Вилучити видатки, які передбачені Державній судовій адміністрації за КПКВК 0501150 у сумі 10 млн. грн.
 
Відхилено      
338. 0501160
0330
Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами
99 681,2
99 123,6
198 804,8
 
-207- Мірошниченко Ю.Р.
Збільшити видатки за кодом 0501160 за загальним фондом на 141.193,2 тис. грн., в тому числі видатки споживання - на 41.193,2 тис. грн. (оплата праці - 6.300 тис. грн. (доплата різниці між суддівською винагородою та середнім доходом суддів), інші поточні видатки - 34.893,2 тис. грн. (нарахування на заробітну плату, закупівля паперу, конвертів, картриджів, поштові послуги,) та видатки розвитку - на 100.000 тис. грн. (придбання комп’ютерного обладнання, проведення робіт з капітального ремонту приміщень судів).
 
Відхилено      
    -208- Баранов В.О.
Збільшити видатки розвитку за кодом 0501160 на 100 млн. грн.
 
Відхилено    
    -209- Притика Д.М.
Збільшити видатки за кодом 0501160 на 32.600 тис. гривень.
 
Відхилено    
    -210- Передбачити видатки за кодом 0501160 в сумі 340 млн. грн.
 
Відхилено    
339. 0501170
0330
Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами
142 755,3
116 306,7
259 062,0
 
-211- Мірошниченко Ю.Р.
Збільшити видатки за кодом 0501170 за загальним фондом на 417.839,6 тис. грн., в тому числі видатки споживання - на 37.839,6 тис. грн. (оплата праці - 8.900 тис. грн. (доплата різниці між суддівською винагородою та середнім доходом суддів), інші поточні видатки - 28.939,6 тис. грн. (нарахування на заробітну плату, закупівля паперу, конвертів, картриджів, поштові послуги,) та видатки розвитку - на 380.000 тис. грн. (придбання комп’ютерного обладнання, проведення робіт з капітального ремонту приміщень судів).
 
Відхилено      
    -212- Притика Д.М.
Збільшити видатки за кодом 0501170 на 22.800 тис. гривень.
 
Відхилено    
    -213- Баранов В.О.
Збільшити видатки за кодом 0501170 за загальним фондом на 417,8 млн. грн., в тому числі видатки споживання - на 37,8 млн. грн. та видатки розвитку - на 380 млн. грн.
 
Відхилено    
    -214- Передбачити видатки за кодом 0501170 в сумі 672,6 млн. грн.
 
Відхилено    
340. 0600000
Верховний Суд України
103 518,8
142,8
103 661,6
 
      
341. 0601000
Апарат Верховного Суду України
103 518,8
142,8
103 661,6
 
      
342. 0601010
0330
Здійснення правосуддя Верховним Судом України
103 518,8
142,8
103 661,6
 
-215- Шустік О.Ю.
Притика Д.М.
Передбачити видатки за кодом 0601010 в сумі 108.811,6 тис. грн.
 
Відхилено      
343. 0650000
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
161 519,0
7 345,9
168 864,9
 
      
344. 0651000
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
161 519,0
7 345,9
168 864,9
 
      
345. 0651010
0330
Здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ
161 519,0
7 345,9
168 864,9
 
-216- Лук'янов В.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Збільшити видатки за кодом 0651010 за загальним фондом на 30.100 тис. грн., в тому числі видатки споживання - на 10.100 тис. грн. (поточні видатки) та видатки розвитку - на 20.000 тис. грн. (нове будівництво).
 
Відхилено      
    -217- Притика Д.М.
Передбачити видатки за кодом 0651010 в сумі 253.200 тис. гривень.
 
Відхилено    
    -218- Єдін О.Й.
Збільшити видатки за кодом 0651010 на загальну суму 18,5 млн. грн., в тому числі: за загальним фондом - на 17,7 млн. грн. та спеціальним фондом - на 0,8 млн. грн.
 
Відхилено    
346. 0700000
Вищий господарський суд України
112 230,7
23 850,1
136 080,8
 
      
347. 0701000
Вищий господарський суд України
112 230,7
23 850,1
136 080,8
 
      
348. 0701010
0330
Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України
112 230,7
23 850,1
136 080,8
 
-219- Мірошниченко Ю.Р.
Збільшити видатки за кодом 0701010 за загальним фондом на 42.446,2 тис. грн., в тому числі видатки споживання - на 8.742,6 тис. грн. (оплата праці - 5.637,1 тис. грн., інші поточні видатки - 3.105,5 тис. грн.) та видатки розвитку - на 33.703,6 тис. грн. (реконструкція з добудовою адмінбудинку суду - 22.636,1 тис. грн., придбання 12 квартир для суддів - 11.067,5 тис. грн.).
 
Відхилено      
    -220- Єдін О.Й.
Збільшити видатки за кодом 0701010 на загальну суму 13,58 млн. грн., в тому числі: за загальним фондом - на 11,2 млн. грн. та спеціальним фондом - на 2,38 млн. грн.
 
Відхилено    
    -221- Притика Д.М.
Передбачити видатки за кодом 0701010 в сумі 178.527,6 тис. гривень.
 
Відхилено    
    -222- Збільшити видатки за кодом 0701010 на 22.636,1 тис.грн.,
 
Відхилено    
349. 0750000
Вищий адміністративний суд України
106 856,2
709,5
107 565,7
 
      
350. 0751000
Апарат Вищого адміністративного суду України
106 856,2
709,5
107 565,7
 
      
351. 0751010
0330
Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України
106 856,2
709,5
107 565,7
 
-223- Мірошниченко Ю.Р.
Збільшити видатки за кодом 0751010 за загальним фондом на 11.303,3 тис. грн., в тому числі видатки споживання - на 6.237,7 тис. грн. (оплата праці - 3.743 тис. грн. (доплата різниці між суддівською винагородою та середнім доходом суддів), інші поточні видатки - 2.494,7 тис. грн. (нарахування на заробітну плату, закупівля паперу, конвертів, картриджів, поштові послуги,) та видатки розвитку - на 5.065,6 тис. грн. (придбання комп’ютерного обладнання, проведення робіт з капітального ремонту приміщень суду).
 
Відхилено      
    -224- Єдін О.Й.
Збільшити видатки за кодом 0751010 на загальну суму 12,48 млн. грн., в тому числі: за загальним фондом - на 11,7 млн. грн. та спеціальним фондом - на 0,78 млн. грн.
 
Відхилено    
    -225- Передбачити видатки за кодом 0751010 в сумі 107,6 млн. грн.
 
Враховано (у проекті бюджету передбачено у сумі 107,6 млн. грн.)   
352. 0800000
Конституційний Суд України
63 130,3
63 130,3
 
-226- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
У додатку №3 за програмою код 0800000 по загальному фонду і суму «разом» зменшити на 30.000,0 тис.грн.
 
Відхилено      
353. 0801000
Конституційний Суд України
63 130,3
63 130,3
 
      
354. 0801010
0330
Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні
63 130,3
63 130,3
 
-227- Мірошниченко Ю.Р.
Збільшити видатки за кодом 0801010 за загальним фондом на 11.209,7 тис. грн., в тому числі видатки споживання - на 7.080,6 тис. грн. (з них на оплату праці - 4.598,7 тис. грн.) та видатки розвитку - на 4.129,1 тис. грн. (забезпечення суддів науковою та юридичною літературою; придбання обладнання для завершення робіт з технічного захисту інформації в режимних приміщеннях; забезпечення інших потреб капітального характеру).
 
Відхилено      
    -228- Збільшити видатки за кодом 0801010 на 11.209,7 тис. грн., з них:
7.080,6 тис. грн. поточні видатки на потреби Конституційного Суду України, в тому числі:
4.598,7 тис.грн. на виплату заробітної плати, у зв'язку із підвищенням посадових окладів працівникам Секретаріату Суду та збереження середнього доходу суддів за 12 місяців 2011 року;
1.586,9 тис.грн. нарахування на заробітну плату;
895,0 тис.грн. на інші поточні видатки для забезпечення функціонування Конституційного Суду України.
41.29,1 тис.грн. капітальні видатки, необхідні для забезпечення суддів науковою та юридичною літературою, яка використовується під час підготовки рішень, ухвал та висновків Конституційного Суду України, на придбання обладнання для завершення робіт з технічного захисту інформації та інше.
 
Відхилено    
355. 0900000
Генеральна прокуратура України
2 476 401,6
1 131,2
2 477 532,8
 
-229- Томенко М.В.
Зменшити видатки Генеральної прокуратури України на 380.000 тис. грн.
 
Відхилено      
    -230- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
У додатку №3 за програмою код 0900000 по загальному фонду і суму «разом» зменшити на 1.509.713,4 тис.грн.
 
Відхилено    
    -231- Джоджик Я.І.
Видатки Генеральної прокуратури залишити на рівні 2011 року у розмірі 2.271.142,3 тис. грн. (зменшення складе 206.390,5 тис. грн.).
 
Відхилено    
    -232- Королевська Н.Ю.
Видатки за кодом 0900000 скоротити на 50 відсотків.
 
Відхилено    
356. 0901000
Генеральна прокуратура України
2 476 401,6
1 131,2
2 477 532,8
 
      
357. 0901010
0360
Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді
2 447 777,6
131,2
2 447 908,8
 
      
358. 0901020
0942
Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Національною академією прокуратури України
28 624,0
1 000,0
29 624,0
 
-233- Кармазін Ю.А.
За бюджетною програмою 0901020 видатки по загальному фонду передбачити в обсязі 48.624 тис. грн.
 
Відхилено      
359. 1000000
Міністерство внутрішніх справ України
12 627 750,9
1 806 893,3
14 434 644,2
 
-234- Смітюх Г.Є.
Згідно із Законом України «Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України» чисельність внутрішніх військ МВС визначена окремо від органів внутрішніх справ відповідно до покладених на них завдань і функцій. Таким чином, у разі об’єднання бюджетних програм Міністерством внутрішніх справ фактично буде утримуватися чисельність головного управління внутрішніх військ, яке визначено окремим відповідальним виконавцем бюджетних програм у системі МВС.
З урахуванням наведеного, прошу врахувати наступні пропозиції щодо визначення видатків за такими бюджетними програмами:
- за кодом 1001080 «Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ та внутрішніх військ вищими закладами освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації» «Разом» - 660.715,1 тис. грн.; «Загальний фонд»: «Всього» - 392.400,6 тис. грн., «видатки споживання» - 392.400,6 тис. грн., з них: «оплата праці» - 252.106,5 тис. грн., «комунальні послуги та енергоносії» - 32.385,2 тис. грн.; «Спеціальний фонд»: «Всього» - 268.314,5 тис. грн., «видатки споживання» - 257.584,1 тис. грн., з них: «оплата праці» - 151.309,9 тис. грн., «комунальні послуги та енергоносії» - 13.795,6 тис. грн., «видатки розвитку» - 10.730,4 тис. грн.;
- за кодом 1001100 «Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ» «Разом» - 517.623,2 тис. грн.; «Загальний фонд»: «Всього» - 407.080,2 тис. грн., «видатки споживання» - 407.080,2 тис. грн., з них: «оплата праці» - 233.467,2 тис. грн., «комунальні послуги та енергоносії» - 44.006,9 тис. грн.; «Спеціальний фонд»: «Всього» - 110.543 тис. грн., «видатки споживання» - 105.163,4 тис. грн., з них: «оплата праці» - 25.827,8 тис. грн., «комунальні послуги та енергоносії» - 12.713,6 тис. грн., «видатки розвитку» - 5.379,6 тис. грн.;
- за кодом 1003020 «Участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, охорона арештованих, засуджених та особливо важливих об'єктів» «Разом» - 1.230.031,6 тис. грн.; «Загальний фонд»: «Всього» - 1.110.018,7 тис. грн., «видатки споживання» - 1.106.993,2 тис. грн., з них: «оплата праці» - 652.070,3 тис. грн., «комунальні послуги та енергоносії» - 95.167, 9 тис. грн., «видатки розвитку» - 3.025, 5 тис. грн.; «Спеціальний фонд»: «Всього» - 120.012,9 тис. грн., «видатки споживання» - 101.140,5 тис. грн., з них: «оплата праці» - 43.569,4 тис. грн., «комунальні послуги та енергоносії» - 2.055,6 тис. грн., «видатки розвитку» - 18.872,4 тис. грн.;
- за кодом 1003070 «Підготовка кадрів для внутрішніх військ МВС України вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації» «Разом» - 85.492,7 тис. грн.; «Загальний фонд»: «Всього» - 80.981,9 тис. грн., «видатки споживання» - 80.981,9 тис. грн., з них: «оплата праці» - 52.529,1 тис. грн., «комунальні послуги та енергоносії» - 5.036 тис. грн.; «Спеціальний фонд»: «Всього» - 4.510,8 тис. грн., «видатки споживання» - 4.170,8 тис. грн., з них: «оплата праці» - 1.758,3 тис. грн., «комунальні послуги та енергоносії» - 256 тис. грн., «видатки розвитку» - 340 тис. грн.;
- за кодом 1003080 «Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у власних медичних закладах» «Разом» - 36.917,6 тис. грн.; «Загальний фонд»: «Всього» - 17.991,3 тис. грн., «видатки споживання» - 17.991,3 тис. грн., з них: «оплата праці» - 8.726,7 тис. грн., «комунальні послуги та енергоносії» - 4.124 тис. грн.; «Спеціальний фонд»: «Всього» - 18926,3 тис. грн., «видатки споживання» - 12.955,3 тис. грн., з них: «оплата праці» - 1.630 тис. грн., «комунальні послуги та енергоносії» - 1.754 тис. грн., «видатки розвитку» - 5.971 тис. грн.;
- за кодом 1003090 «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців внутрішніх військ МВС України» «Разом» - 185,7 тис. грн.; «Спеціальний фонд»: «Всього» - 185,7 тис. грн., «видатки споживання» - 85,7 тис. грн., з них: «оплата праці» - 60,6 тис. грн., «видатки розвитку» - 100 тис. грн..
 
Відхилено      
    -235- Збільшити видатки для МВС України на 3.750.000 тис. грн.
Передбачити у відповідній бюджетній програмі видатки на здійснення спеціальних заходів по боротьбі з хабарництвом.
 
Відхилено    
    -236- Баранов В.О.
Передбачити для МВС України 100 млн. грн. на забезпечення житлом військовослужбовців та працівників міліції, оскільки на 2012 рік для МВС видатки на будівництво (придбання) житла взагалі не передбачені.
 
Відхилено    
    -237- Куликов К.Б.
Передбачити для Міністерства внутрішніх справ України бюджетну програму «Будівництво і придбання житла для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ» з обсягом видатків 700 млн. грн.
 
Відхилено    
    -238- Збільшити для МВС України видатки на:
- фінансування капітальних видатків (будівництво і придбання житла, реконструкцію казармено-житлового фонду, завершення будівництва та капремонту спеціальних установ міліції тощо) та придбання форменого одягу - на 1050 млн. грн.;
- придбання паливно-мастильних матеріалів - на 700 млн. грн.;
- забезпечення заходів з охорони громадського порядку під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу - на 204, 5 млн. грн.;
- оплату праці і сплату єдиного соціального внеску - на 2 млрд. грн. (за загальним фондом).
Передбачити окрему програму «Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією», як це було у всіх попередніх Державних бюджетах.
 
Відхилено    
    -239- Богуслаєв В.О.
Єдін О.Й.
Передбачити для МВС України кошти на закупівлю модернізованих вертольотів Ми-2 та Ми-8МСБ в сумі 84.800 тис. грн.
 
Відхилено    
    -240- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
У додатку №3 за програмою код 1000000 по загальному фонду і суму «разом» зменшити на 2.000.000,0 тис.грн.
 
Відхилено    
    -241- Джоджик Я.І.
Видатки Міністерства внутрішніх справ зменшити до розміру 13.000.000 тис. грн. (зменшення складе 858.393,6 тис. грн.).
 
Відхилено    
    -242- Королевська Н.Ю.
Видатки за кодом 1000000 скоротити на 50 відсотків.
 
Відхилено    
    -243- Мірошниченко Ю.Р.
Збільшити видатки для Міністерства внутрішніх справ на 3.750.000 тис.грн., з них:
на оплату праці 1.470.000 тис.грн.;
на відрахування єдиного соціального внеску 530.000 тис.грн.;
на забезпечення автотранспорту пальним 700.000 тис.грн.;
придбання форменого одягу 50.000 тис.грн.;
на капітальні видатки для вирішення найбільш нагальних проблем органів та підрозділів внутрішніх справ 1.000.000 тис. гривень.
 
Відхилено    
    -244- Зац О.В.
Збільшити видатки для МВС України на:
82.000 тис. грн. для вирішення нагальної проблеми забезпечення експертно-криміналістичних центрів МВС України обладнанням «ЯМР-Спектрорметр» для виявлення відомих та нових наркотичних засобів, в тому числі виявлення маскуючих сумішей та виявлення метаболітів наркотичних засобів в організмі людини з врахуванням потреб в містах-учасниках ЄВРО-2012;
71.000 тис. грн. для забезпечення експертно-криміналістичних центрів МВС України новими та доукомплектування існуючих лабораторій обладнанням для ДНК-аналізу (генетична ідентифікація особи).
88.000 тис. грн. для забезпечення експертно-криміналістичних центрів МВС України обладнанням для виявлення наркотичних та вибухових речовин.
 
Відхилено    
360. 1001000
Апарат Міністерства внутрішніх справ України
11 035 032,0
1 533 576,6
12 568 608,6
 
-245- Прокопчук Ю.В.
Зменшити видатки за кодом 1001000 на суму у 50.000,0 тис. грн.
 
Відхилено      
    -246- Лук'янов В.В.
Прошу розглянути можливість збільшення обсягу видатків для МВС України на:
- оплату праці з нарахуванням 2.000 млн. грн., з яких на оплату праці 1.470 млн. грн., на нарахування 530 млн. грн..;
- пально-мастильні матеріали 700 млн. грн.;
- забезпечення форменим одягом 50 млн. грн.;
- капітальні видатки 740 млн. грн., з яких на придбання автотранспорту 256,6 млн. грн., придбання озброєння та засобів активної оборони, засобів зв'язку, комп'ютерної техніки - 110,7 млн. грн., забезпечення житлом військовослужбовців та працівників міліції 120 млн. грн., будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію спецустанов міліції (приймальників-розподільників, ізоляторів тимчасового утримання) та інших адміністративних об'єктів 220 млн. грн., реконструкцію казармено-житлового фонду у внутрішніх військах 32,7 млн. гривень.
 
Відхилено    
    -247- Джемілєв М..
Зменшити видатки за кодом 1001000 на 10.000 тис. грн.
 
Відхилено    
361. 1001010
0310
Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ
301 472,7
301 472,7
 
      
362. 1001050
0310
Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку та протидія незаконній міграції
9 539 815,2
1 120 758,8
10 660 574,0
 
      
363. 1001060
0310
Створення та впровадження єдиної системи цифрового зв'язку органів та підрозділів внутрішніх справ
213 000,0
213 000,0
 
      
364. 1001070
0380
Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих операціях
10 571,2
319,0
10 890,2
 
      
365. 1001080
0942
Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ та внутрішніх військ вищими закладами освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації
473 382,5
272 825,3
746 207,8
 
-248- Кармазін Ю.А.
За бюджетною програмою 1001080 видатки по загальному фонду передбачити в обсязі 523.382,5 тис. грн.
 
Відхилено      
366. 1001100
0721
Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ
425 071,5
129 469,3
554 540,8
 
      
367. 1001130
0910
Дошкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми працівників, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ
54 069,8
10 204,2
64 274,0
 
      
368. 1001200
0810
Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів
17 649,1
17 649,1
 
-249- Корж В.П.
За кодом 1001200 збільшити видатки на 20.000 тис.грн.
 
Відхилено      
369. 1003000
Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України
1 154 488,0
120 198,6
1 274 686,6
 
-250- Джемілєв М..
Зменшити видатки за кодом 1003000 на 50.000 тис. грн.
 
Відхилено      
370. 1003010
0310
Керівництво та управління внутрішніми військами
44 469,3
44 469,3
 
-251- Прокопчук Ю.В.
Зменшити видатки за кодом 1003010 на суму у 10.000,0 тис. грн.
 
Відхилено      
371. 1003020
0310
Участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, охорона арештованих, засуджених та особливо важливих об'єктів
1 110 018,7
120 198,6
1 230 217,3
 
-252- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
У додатку № 3 у назві коду 1003020 слова «особливо важливих об’єктів» замінити словами «охорона особливо важливих об’єктів» /для однозначності трактування/
 
Враховано      
372. 1004000
Державна міграційна служба України
438 230,9
153 118,1
591 349,0
 
-253- Лук'янов В.В.
Прошу розглянути можливість збільшення обсягу видатків для Державної міграційна служба України за загальним фондом у сумі 109.776,9 тис. грн., як компенсацію за скасування надходжень на зазначену суму по спеціальному фонду, у тому числі на:
- заробітну плату - 15.500 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату - 5.626,5 тис. грн.;
- на придбання товарів і послуг – 81.550,4 тис. грн., з них видатки споживання - 41.900 тис.грн. та видатки розвитку - 39.620 тис. гривень.
- відрядження - 5.000 тис. грн.;
- оплату комунальних послуг - 2.100 тис. гривень.
Крім цього пропоную об’єднати бюджетні програми „Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб» (код 1004010), „Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, міграції та реєстрації фізичних осіб» (код 1004020) та „Надання допомоги біженцям» (код 1004060) як такі, що забезпечують виконання Державною міграційною службою споріднених завдань і функцій та практично дублюють деякі з них.
 
Відхилено      
373. 1004010
0380
Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб
30 418,1
30 418,1
 
      
374. 1004020
0380
Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб
213 297,7
153 118,1
366 415,8
 
      
375. 1004040
0380
Створення та впровадження єдиної національної бази даних управління міграційними потоками
193 700,0
193 700,0
 
      
376. 1004070
0113
Внески до Міжнародної організації міграції
815,1
815,1
 
      
377. 1100000
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
10 014 221,1
47 938,0
10 062 159,1
 
-254- Муц О.П.
Передбачити кошти на реконструкцію ДП «Шумський торфозавод» в с. Кути Шумського району Тернопільської обл. в сумі 14.960,0 тис.грн.
 
Відхилено      
    -255- Глазунов С.М.
Поновити бюджетну програму «Виконання першочергових екологічних заходів у м. Дніпродзержинську» за кодом 1101430 з обсягом видатків у сумі 30.000 тис.грн.
 
Враховано частково (доручення Уряду)   
    -256- Передбачити погашення заборгованості за спожиту у минулих періодах електричну енергію державними вугледобувними підприємствами, у тому числі тими, на яких здійснюються заходи з підготовки до ліквідації, шляхом проведення розрахунків з погашення заборгованості енергогенеруючих компаній перед державою за основною сумою субкредитних угод (45 млн. грн.), наданих енергегенеруючим компаніям у минулі роки на впровадження Проекту розвитку ринку електроенергії, шляхом спрямування коштів спеціального фонду державного бюджету на реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості, у тому числі погашення заборгованості за спожиту у минулих періодах енергію за рахунок повернення основної суми субкредитних угод, наданих енергогенеруючим компаніям у минулі роки на впровадження Проекту розвитку ринку електроенергії.
 
Відхилено    
    -257- Передбачити Міністерству енергетики та вугільної промисловості України нову бюджетну програму «Оснащення лічильниками газу населення» з обсягом видатків у сумі 833 млн.грн. або передбачити нову субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на оснащення лічильниками газу населення у сумі 833 млн. грн.
 
Відхилено    
    -258- Передбачити Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» компенсацію різниці в цінах закупівлі імпортованого газу та ціною газу як товару у складі тарифів на тепло при його реалізації для підприємств теплоенергетики на виробництво теплової енергії для населення у сумі 41.908.733 тис. грн.
 
Відхилено    
    -259- Передбачити кошти на компенсацію Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» видатків на спорудження об’єктів газопостачання станом 01.01.12 у обсязі 2,3 млрд. грн.
 
Відхилено    
    -260- Передбачити видатки у сумі 150,8 млн. грн. на фінансування робіт з реконструкції аварійних ділянок теплових мереж, які знаходяться на балансі ДП «Криворізька ТЦ», ДП «Сєверодонецька ТЕЦ», ПАТ «Херсонська ТЕЦ», ВАТ «Миколаївська ТЕЦ».
 
Відхилено    
    -261- Передбачити кошти у сумі 48,8 млн. грн. на компенсацію ДК «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за переданий Міністерству освіти і науки України на баланс Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого не завершений будівництвом об'єкт у м. Полтаві з подальшим спрямуванням ДК «Укргазвидобування» отриманих коштів на погашення податкового боргу за попередні періоди.
 
Відхилено    
    -262- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Врахувати видатки на виконання першочергових екологічних заходів у м.Дніпродзержинськ у обсязі 33,6 млн.грн.
 
Враховано частково (доручення Уряду)   
378. 1101000
Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
10 014 221,1
47 938,0
10 062 159,1
 
      
379. 1101010
0434
Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості
39 658,7
1 600,0
41 258,7
 
-263- Збільшити видатки за кодом 1101010 на 23.342,2 тис. грн., у тому числі на оплату праці - 9.714,6 тис. грн.
 
Відхилено      
380. 1101030
0483
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості
54 151,8
54 151,8
 
-264- Збільшити видатки за кодом 1101030 на 39.859,2 тис. грн.
 
Відхилено      
381. 1101070
0431
Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості
1 289 590,3
9 708,2
1 299 298,5
 
-265- Турманов В.І.
Збільшити видатки за кодом 1101070 на 1.063.649,9 тис. грн.
 
Відхилено      
    -266- Передбачити в рамках бюджетної програми "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості" окремим рядком кошти "на оплату спожитої електроенергії та погашення заборгованості минулих періодів" у сумі (орієнтовно) 1,1 млрд. грн.
 
Відхилено    
    -267- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Передбачити кошти у обсязі 30 млн.грн. для Кіровоградської області на фінансування видатків з погашення заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств Олександрійського буровугільного комплексу в рамках бюджетної програми «Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості».
 
Відхилено    
    -268- Внести окремим рядком «погашення заборгованості буровидобувного підприємства ДХК «Олександріявугілля» по заробітній платі та до пенсійного фонду перед працівниками колишнього ВО «Олександріявугілля»« у сумі 48.899,8 тис. грн. (у тому числі заборгованість по виплаті заробітної плати - 34.745,2 тис. грн. та платежі до соціальних фондів - 14.154,6 тис.грн.)
 
Відхилено    
382. 1101080
0434
Заходи з реалізації Державної цільової економічної програми "Ядерне паливо України"
60 000,0
60 000,0
 
-269- Збільшити видатки за кодом 1101080 на 623.440 тис. грн.
 
Відхилено      
383. 1101090
0942
Підготовка фахівців для підприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським національним університетом ядерної енергії та промисловості
75 006,5
23 312,8
98 319,3
 
-270- Збільшити видатки за кодом 1101090 на 25.599,7 тис. грн.
 
Відхилено      
384. 1101100
0320
Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах
417 600,0
417 600,0
 
-271- Турманов В.І.
Збільшити видатки за кодом 1101100 на 60 млн. грн.
 
Відхилено      
385. 1101110
0431
Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції
6 801 847,8
6 801 847,8
 
-272- Турманов В.І.
Збільшити видатки за кодом 1101110 на 190.152,2 тис. грн.
 
Відхилено      
    -273- Передбачити в рамках бюджетної програми "Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції" окремим рядком кошти "на оплату спожитої електроенергії та погашення заборгованості минулих періодів" кошти у сумі (орієнтовно) 4,4 млрд. грн.
 
Відхилено    
    -274- Передбачити видатки за кодом 1101110 у сумі 7.000 млн. грн., за умови: - збільшення ціни 1 тонни на енергетичне вугілля на 15%, коксівного вугілля на 10%, що дозволить збільшити дохід на 2,6 млрд. грн.; - відстрочки переведення працівників вугледобувних підприємств на нові умови оплати праці, що дозволить зекономити - 0,5 млрд. грн.; - оплати електроенергії по 1 класу споживання, що дасть економію у сумі 0,6 млрд. грн. або у сумі 10.726,1 млн. грн. без виконання цих умов
 
Відхилено    
    -275- Джоджик Я.І.
Видатки за кодом 1101110 визначити у розмірі 6.786.850 тис. грн. (зменшення складе 14.997,8 тис. грн.).
 
Відхилено    
386. 1101140
0434
Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів
45 500,0
45 500,0
 
-276- Шаго Є.П.
Збільшити видатки за кодом 1101140 на 7.637,2 тис. грн.
 
Відхилено      
    -277- Збільшити видатки за кодом 1101140 на 30.367,2 тис. грн.
 
Відхилено    
387. 1101190
0434
Заходи з реалізації Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод"
15 000,0
15 000,0
 
      
388. 1101200
0431
Державна підтримка будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, здешевлення кредитів для технічного переоснащення зазначених підприємств, а також заходи з охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах, а саме оснащення новітніми приладами контролю за параметрами шахтної атмосфери та засобами контролю параметрів дегазації у сумі 65 000 тис. гривень
690 300,0
690 300,0
 
-278- Олійник В.С.
Передбачити за кодом 1101200 окремим рядком видатки на пуск у 2012 році першої лави шахти № 10 «Нововолинська» Волинської області в обсязі 400 млн. грн.
 
Відхилено      
    -279- Шевчук О.Б.
Збільшити у додатку №3 за кодом 1101200 видатки розвитку за загальним фондом з «690.300» до «2.300.000».
 
Відхилено    
    -280- Турманов В.І.
Збільшити видатки за кодом 1101200 на 3.593.110,7 тис. грн.
 
Відхилено    
    -281- податкової та митної політики
Поновити бюджетну програму «Охорона праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах, а саме оснащення новітніми приладами контролю за параметрами шахтної атмосфери та засобами контролю параметрів дегазації» за кодом 1101160 з обсягом видатків у сумі 65.000 тис.грн.
 
Враховано    
    -282- Передбачити видатки за кодом 1101200 у сумі 4.283.410,7 тис. грн.
у тому числі за напрямами фінансування:
1) Здешевлення кредитів - 425,0 млн. гривень.
2) Фінансування заходів з охорони праці - 300,0 млн. гривень.
3) Державна підтримка будівництва об’єктів вугле- та торфодобувних підприємств - 628.410,7 тис. грн., у тому числі на капітальне будівництво:
- на вугледобувних підприємствах - 221.450,0 тис. грн.;
- на торфодобувних підприємствах - 15.699,7 тис. грн.;
- нове будівництво шахти № 10 «Нововолинська» - 391.261,0 тис. грн.;
4) Фінансування інвестиційних проектів з технічного переоснащення вугле- і торфодобувних підприємств - 2.680,0 млн. грн., у тому числі:
- придбання гірничошахтного обладнання для оснащення очисних вибоїв - 2.000,0 млн. грн.;
- придбання прохідницького обладнання - 250,0 млн. грн.;
- придбання стаціонарного обладнання - 400,0 млн. грн.;
- технічне переоснащення торфодобувних підприємств - 30,0 млн. грн.
5) Фінансування програми реновації гірничошахтного обладнання - 250,0 млн. гривень.
 
Відхилено    
    -283- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Передбачити видатки для Волинської області на будівництво шахти №10 «Нововолинська» - 393,0 млн.грн.; розкриття та підготовка північно-східного блоку пласта №8 шахти «Бутанська" ДП „Волиньвугілля» - 55,0 млн.грн.; установку преса гранулятора для виготовлення торфопелет на торфозаводі «Сойнеторф» - 1,9 млн. гривень.
 
Відхилено    
    -284- Мельник П.В.
Передбачити кошти на торфодобувну галузь у обсязі не менше ніж 141 млн. грн., за бюджетними програмами:
1101200 «державна підтримка будівництва об’єктів вугле- і торфодобувних підприємств», в тому числі на будівництво об’єктів підприємств ДК «Укрторф» у сумі 26 млн. грн.;
1101210 Технічне переоснащення державних вугле- і торфодобувних підприємств», в тому числі на технічне переоснащення брикетних заводів та технологічного обладнання у сумі 115 млн. грн.
 
Відхилено    
389. 1101390
0433
Будівництво енергоблоків атомних, гідроакумулюючих, інших електростанцій, теплоелектроцентралей, будівництво та реконструкція ліній електропередачі та підстанцій, а також здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій
525 566,0
525 566,0
 
-285- Збільшити видатки за кодом 1101390 на 3.611.076 тис. грн., у тому числі 200 000,0 тис. грн. на здешевлення кредитів
 
Відхилено      
    -286- Джоджик Я.І.
Вилучити із назви бюджетної програми за кодом 1101390 слово «атомних» та зменшити видатки на 200 млн. грн.
 
Відхилено    
390. в тому числі на будівництво нової електропідстанції у м. Запоріжжя
20 000,0
20 000,0
 
      
391. 1101630
0433
Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора
8 317,0
8 317,0
 
      
392. 1101660
0433
Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року
5 000,0
5 000,0
 
-287- Зазначити окремим рядком буровугільну галузь в Україні, як одну із альтернативних газу і нафті в енергетиці.
 
Відхилено      
393. 1200000
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
2 503 494,2
664 429,2
3 167 923,4
 
-288- Шевчук О.Б.
Передбачити у додатку №3 за кодом 12013000 новий напрямок видатків розвитку:
«Мікрокредитування суб'єктів малого підприємництв і середнього бізнесу через створення Єдиної загальнодержавної системи надання компенсаційних відшкодувань за комерційними кредитами» у сумі 18 млн.грн.
 
Відхилено      
    -289- Пропонуємо збільшити фінансування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (за програмами ОПК) на 675,3 млн. грн., в тому числі на:
- виконання заходів, передбачених Державною цільовою програмою реформування та розвитку ОПК до 2013 року - 100,0 млн. грн.;
- виконання заходів, передбачених Державною цільовою оборонною програмою утилізації звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, на 2007-2008 роки в частині створення нових виробничих потужностей і технологій утилізації боєприпасів - 43,7 млн. грн.;
- виконання заходів з підготовки серійного виробництва корабля проекту 58250 - 75,0 млн. грн.;
- виконання заходів з вилучення продуктів тротилу з технологічного обладнання та комунікацій ДП «Горлівський хімічний завод» - 11,3 млн. грн.;
- підготовку серійного виробництва військово-транспортного літака Ан-70 - 445,3 млн. грн.
 
Відхилено    
    -290- Баранов В.О.
Цюрко П.І.
Забарський В.В.
Передбачити нову бюджетну програму: «Поповнення статутного капіталу підприємства «Укроборонпром» в обсязі 500.000 тис.грн.
 
Відхилено    
    -291- Баранов В.О.
Передбачити нову бюджетну програму: «Погашення відсотків по кредитам, залученим на виробництво продукції ОПК» в обсязі 500.000 тис.грн.
 
Відхилено    
    -292- Лук'янов В.В.
Прошу розглянути можливість збільшення обсягу видатків на погашення заборгованості із заробітної плати підприємств - учасників Державного концерну «Укроборонпром» у сумі 300 млн. грн.
 
Відхилено    
394. 1201000
Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
276 167,1
2 933,6
279 100,7
 
      
395. 1201010
0132
Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі
181 173,9
206,4
181 380,3
 
-293- Баранов В.О.
За кодом 1201010 збільшити видатки на 92.281,3 тис.грн., в тому числі на оплату праці - 43.322,5 тис.грн., нарахування на заробітну плату 15.726,2 тис.грн., будівництво (придбання) житла - 3.048,6 тис.грн.
 
Відхилено      
396. 1201020
0411
Внески України до бюджету ГАТТ/СОТ та Єдиного бюджету органів СНД
33 345,7
33 345,7
 
      
397. 1201030
0411
Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках
12 283,7
12 283,7
 
      
398. 1201070
0481
Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів у сфері економіки і торгівлі, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури
13 905,2
2 506,7
16 411,9
 
      
399. 1201090
0950
Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки та перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва
5 181,0
220,5
5 401,5
 
      
400. 1201120
0830
Фінансова підтримка видань з економічних питань і забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель
3 410,8
3 410,8
 
      
401. 1201220
0481
Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та европейськими
19 315,5
19 315,5
 
-294- Семерак О.М.
За кодом 1201220 збільшити видатки на 3.000 тис.грн. для здійснення реконструкції та ремонту майнового комплексу державного підприємства «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» м.Львів.
 
Відхилено      
    -295- За кодом 1201220 збільшити видатки на 36.828,2 тис.грн.
 
Відхилено    
    -296- Кириленко І.Г.
Стешенко О.М.
Передбачити видатки за кодом 1201220 у сумі 30.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -297- Кириленко І.Г.
Стешенко О.М.
Виділити окремо бюджетну програму «Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими» у сумі 11.400 тис. грн.
 
Відхилено    
402. 1201340
0490
Заходи по реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні
3 563,8
3 563,8
 
      
403. 1201370
0113
Підготовка та проведення Міжнародного чемпіонату із стратегічного менеджменту в Україні
1 793,3
1 793,3
 
      
404. 1201380
0470
Державний метрологічний нагляд
2 194,2
2 194,2
 
-298- За кодом 1201380 збільшити видатки на 3.069,9 тис.грн.
 
Відхилено      
405. 1202000
Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів
88 357,5
88 357,5
 
-299- Писарчук П.І.
Відновити фінансування робіт за бюджетною програмою 2006 року «Реконструкція та ремонт майнового комплексу Державного науково-дослідного інституту «Система» (підпорядкування Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів) 1.844.088 грн.
 
Відхилено      
    -300- Передбачити нову бюджетну програму: «Створення системи оперативного обміну інформацією про виявлення небезпечної та фальсифікованої продукції згідно передбачених Державною цільовою економічною програмою розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року» в обсязі 4.652 тис.грн.
 
Відхилено    
406. 1202010
0411
Керівництво та управління у сфері захисту прав споживачів
31 483,2
31 483,2
 
-301- За кодом 1202010 збільшити видатки до 67.350,6 тис.грн.
 
Відхилено      
407. 1202060
0470
Здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів
6 874,3
6 874,3
 
-302- За кодом 1202060 збільшити видатки до 23.095 тис.грн.
 
Відхилено      
    -303- Кириленко І.Г.
Стешенко О.М.
Передбачити видатки за кодом 1202060 у сумі 16.800 тис. грн.
 
Відхилено    
408. 1202110
0444
Створення національної системи геомоніторингу та дистанційного зондування землі
50 000,0
50 000,0
 
-304- Куликов К.Б.
Жебрівський П.І.
Виключити бюджетну програму «Створення національної системи геомоніторингу та дистанційного зондування землі» від Міністерства економічного розвитку та торгівлі України та передати її до Міністерства екології та природних ресурсів України.
 
Відхилено      
409. 1203000
Державне агентство резерву України
162 743,5
618 706,7
781 450,2
 
-305- Александровська А.О.
Визначити Державне агентство резерву України головним розпорядником коштів, прийнявши до уваги, що згідно з Положенням про Державне агентство резерву України, затвердженим Указом Президента України від 13.04.2011 №463/2011, Держрезерв входить до системи органів виконавчої влади та забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного матеріального резерву, що потребує наявності у Держрезерву повноважень щодо управління бюджетними асигнуваннями.
 
Відхилено      
    -306- Передбачити Державному агентству резерву України кошти у сумі 7.432,2 тис. грн. на погашення заборгованості за надані ДК «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» послуги із зберігання природного газу в підземних газових сховищах.
 
Відхилено    
410. 1203010
0220
Керівництво та управління у сфері державного резерву
9 748,3
9 748,3
 
      
411. 1203020
0220
Обслуговування державного матеріального резерву
52 995,2
99 453,2
152 448,4
 
      
412. 1203040
0220
Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву
100 000,0
519 253,5
619 253,5
 
      
413. 1206000
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України
525 609,6
6 000,0
531 609,6
 
      
414. 1206010
0434
Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів
21 698,9
21 698,9
 
      
415. 1206020
0483
Наукові та науково-технічні розробки за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері енергоефективності та енергозбереження
1 210,7
1 210,7
 
-307- Кармазін Ю.А.
За бюджетною програмою 1206020 видатки розвитку з спеціального фонду передбачити в обсязі 50,0 тис. грн.
 
Відхилено      
    -308- Яворівський В.О.
За програмою код 1206020 по загальному фонду збільшити видатки на 2 млн. грн.
 
Відхилено    
416. 1206040
0411
Державна підтримка заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів
6 000,0
6 000,0
 
      
417. 1206060
0470
Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2015 роки
502 700,0
502 700,0
 
-309- Збільшити видатки за кодом 1206060 на 1.197.300 тис. грн.
 
Відхилено      
    -310- Збільшити видатки за кодом 1206060 на 415,6 млн. грн. (на фінансування заходів, направлених на зменшення обсягу споживання енергоресурсів шляхом проведення модернізації газо- та нафтотранспортної систем).
 
Відхилено    
    -311- Янковський М.А.
Передбачити кошти для м.Горлівка Донецької області у обсязі 31,7 млн.грн. на реалізацію Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2045 роки, у тому числі на: будівництво котельні №41 для опалення житлового масиву кварталу 88 - 21,6 млн.грн.; реконструкцію теплопостачання мікрорайону «Хімік» - 9,8 млн.грн.; встановлення сонячних колекторів в яслах-садках №№133 та 75 - 0,3 млн.грн.
 
Відхилено    
    -312- Макеєнко В.В.
Лук'янов В.В.
За кодом 1206060 збільшити видатки до 1.480.000 тис.грн. (збільшення на 977.300 тис.грн.) для належного виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності, а саме, проведення модернізації та заміни котлів на об’єктах комунальної власності, з переведенням їх на альтернативні види палива, а також реалізація проектів із впровадження технологій використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання і когенераційних технологій.
 
Відхилено    
    -313- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Передбачити для Івано-Франківської області кошти на здійснення Державної програми енергозбереження - 49,2 млн.грн.
 
Відхилено    
    -314- Передбачити фінансування Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки (Постанова КМУ від 01.03.2010 р. №243) - 458 млн. грн.
 
Враховано частково (в проеті бюджету передбачено 502,7 млн. грн.)   
    -315- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Передати місцевим бюджетам у вигляді субвенції з державного бюджету частини коштів на виконання бюджетної програми, яка визначена Міністерству економічного розвитку та торгівлі України за КПКВ 1206060 «Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності»
 
Відхилено    
418. 1207000
Державна служба статистики України
1 431 604,2
36 788,9
1 468 393,1
 
      
419. 1207010
0132
Керівництво та управління у сфері статистики
449 353,8
21 029,1
470 382,9
 
-316- Мельник П.В.
За кодом 1207010 збільшити видатки на 7.200 тис.грн. в тому числі для облаштування фасаду адмінбудівлі Головного міжрегіонального управління статистики у м.Києві (вул. Еспланадна, 4-6) і ремонт адмінбудівлі Держстату (вул.. Ш.Руставелі, 3-5) - 6.800 тис.грн., для фінансування невідкладних робіт із запобігання руйнуванню будівельних конструкцій адмінбудівлі Головного управління статистики у Дніпропетровській області (м.Дніпропетровськ, вул.. Столярова, 3) - 400 тис.грн.
 
Відхилено      
    -317- Мельник П.В.
За кодом 1207010 збільшити видатки на 4.400 тис.грн. на реалізацію заходів із розвитку інтегрованої інформаційно-аналітичної системи органів державної статистики, в тому числі на створення КСЗІ - 1.500 тис.грн.
 
Відхилено    
420. 1207020
0132
Статистичні спостереження та переписи
975 483,4
975 483,4
 
-318- Мельник П.В.
За кодом 1207020 збільшити видатки на 134.400 тис.грн. в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями - 70.700 тис.грн. ( залучення необхідної кількості тимчасового переписного персоналу та у зв’язку із змінами базового рівня мінімальної заробітної плати), на капітальні видатки для побудови програмно-технічного комплексу введення, оброблення та розповсюдження даних перепису населення - 63.700 тис.грн.
 
Відхилено      
421. 1207030
1090
Обстеження умов життя домогосподарств
4 262,3
4 262,3
 
      
422. 1207040
0150
Прикладні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері державної статистики
2 184,7
2 184,7
 
      
423. 1207600
0132
Реформування державної статистики
320,0
15 759,8
16 079,8
 
      
424. 1208000
Державна служба експортного контролю України
19 012,3
19 012,3
 
      
425. 1208010
0411
Керівництво та управління у сфері експортного контролю
14 606,6
14 606,6
 
      
426. 1208020
0481
Прикладні розробки у сфері розвитку експортного контролю
4 405,7
4 405,7
 
      
427. 1210000
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (загальнодержавні витрати)
45 251,3
45 251,3
 
      
428. 1211000
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (загальнодержавні витрати)
45 251,3
45 251,3
 
      
429. 1211020
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування комплексних пілотних проектів з реформування системи надання адміністративних послуг
20 744,8
20 744,8
 
      
430. 1211050
0220
Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України
24 506,5
24 506,5
 
      
431. 1400000
Міністерство закордонних справ України
1 261 866,9
34 188,0
1 296 054,9
 
-319- Передбачити окрему бюджетну програму на завершення будівництва комплексу Посольства України в Грузії, проведення капітального ремонту готельно-житлового комплексу Посольства України в Російській Федерації, придбання нерухомості для Посольства України в Румунії, будівництво службово-житлового комплексу Посольства України в Республіці Казахстан з обсягом 151.900 тис.грн.
 
Відхилено      
432. 1401000
Апарат Міністерства закордонних справ України
1 261 866,9
34 188,0
1 296 054,9
 
      
433. 1401010
0113
Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин
75 287,1
75 287,1
 
-320- За кодом 1401010 збільшити видатки споживання на 6.100 тис.грн.
 
Відхилено      
434. 1401020
0113
Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів
150 000,0
150 000,0
 
      
435. 1401030
0113
Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ
986 619,8
32 667,7
1 019 287,5
 
-321- За кодом 1401030 збільшити видатки на 42.100 тис.грн. на фінансове забезпечення запровадження медичного страхування працівників дипломатичних установ.
 
Відхилено      
436. 1401050
0113
Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України
9 000,0
9 000,0
 
      
437. 1401060
0113
Забезпечення головування України у міжнародних інституціях
11 700,0
11 700,0
 
      
438. 1401100
0950
Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин, підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби, які віднесені до п'ятої-сьомої категорій державних службовців
9 600,0
1 520,3
11 120,3
 
      
439. 1401110
0113
Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України
5 160,0
5 160,0
 
-322- Карпук В.Г.
Григорович Л.С.
Збільшити видатки за кодом 1401110 на 5.000,0 тис. грн. до 11.160,0 тис. грн., за рахунок зменшення витрат за кодом 6520000 «Служба безпеки України».
 
Відхилено      
    -323- За кодом 1401110 збільшити видатки розвитку на 6.200 тис.грн.
 
Відхилено    
440. 1401130
0113
Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби
14 500,0
14 500,0
 
      
441. 1700000
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
1 102 558,2
143 320,2
1 245 878,4
 
      
442. 1701000
Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України
1 102 558,2
143 320,2
1 245 878,4
 
      
443. 1701010
0830
Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення
17 361,5
170,0
17 531,5
 
      
444. 1701020
0840
Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури
5 570,8
1 550,0
7 120,8
 
-324- Деркач А.Л.
Збільшити видатки кодом 1701020 на 6,9 млн. грн. (видатки розвитку) для фінансування заходів із забезпечення збереження та функціонування Державного архіву друку, кошти спрямовуватимуться на передпроектні вишукувальні роботи та розроблення проектно-кошторисної документації для будівництва нового корпусу книгосховища 1,3 млн. грн.; капітальний ремонт станції газового пожежогасіння з наступною передачею її на технічне обслуговування відповідній організації - 1,7 млн. грн.; забезпечення нормативних умов збереження фонду (заміна центральної системи кондиціювання повітря) - 3,9 млн. грн.
 
Відхилено      
445. 1701030
0830
Забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення
350 120,0
350 120,0
 
-325- Жебрівський П.І.
Давиденко А.А.
Скасувати бюджетну програму «Забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення» (код 1701030) в обсязі 350.120,0 тис.грн.
 
Відхилено      
446. 1701040
0950
Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті
3 035,4
822,5
3 857,9
 
      
447. 1701050
0850
Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси, державних музичних колективів, здійснення інформаційно-культурної діяльності
9 221,4
4,0
9 225,4
 
-326- Лук'янов В.В.
Збільшити кошти за кодом 1701050 для фінансування Національної спілки журналістів України до 2 млн. грн. що дасть можливість виплатити штатним працівникам індексацію за попередні роки і профінансувати звітно-виборні конференції та з`їзд.
 
Відхилено      
448. 1701080
0830
Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу "ЕurоNеws"
674 416,3
140 773,7
815 190,0
 
-327- Жебрівський П.І.
Передбачити видатки у сумі 70.000 тис. грн. на модернізацію національної сітки радіомовлення НРКУ на середніх хвилях (видатки розвитку) за рахунок економії за бюджетною програмою «Забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення» (код 1701030).
 
Відхилено      
    -328- Деркач А.Л.
Передбачити видатки на модернізацію національної сітки радіомовлення НРКУ на середніх хвилях 70,0 млн. грн. (капітальні видатки).
 
Відхилено    
    -329- Деркач А.Л.
Збільшити видатки для забезпечення функціонування україномовної версії міжнародного каналу «ЕurоNеws» на 61,2 млн. грн. (капітальні видатки).
 
Відхилено    
    -330- Деркач А.Л.
Збільшити видатки для висвітлення Літніх Олімпійських та Паралімпійських Ігор 2012 року на 7,7 млн. грн. (капітальні видатки).
 
Відхилено    
    -331- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
У додатку №3 за програмою код 1701080 по загальному фонду і суму «разом» зменшити на 500.000,0 тис.грн.
 
Відхилено    
449. 1701110
0830
Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга"
40 000,0
40 000,0
 
-332- Карпук В.Г.
Григорович Л.С.
Збільшити видатки за кодом 1701110 на 20.000,0 тис. грн. до 60.000,0 тис. грн., за рахунок зменшення витрат за кодом 6520000 «Служба безпеки України».
 
Відхилено      
    -333- Томенко М.В.
Збільшити видатки за кодом 1701110 на 10.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -334- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
У додатку №3 за програмою код 1701110 по загальному фонду і суму «разом» збільшити на 100.000,0 тис.грн.
 
Відхилено    
    -335- Яворівський В.О.
За програмою код 1701110 по загальному фонду збільшити видатки до 100 млн. грн.
 
Відхилено    
450. 1701130
0850
Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків та премії в інформаційній галузі
1 920,0
1 920,0
 
      
451. 1701170
0850
Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках, виконання заходів з питань європейської інтеграції в інформаційній сфері
912,8
912,8
 
      
452. 1800000
Міністерство культури України
2 008 682,4
209 352,7
2 218 035,1
 
-336- Попри збільшення у Держбюджеті видатків на програми Міністерства культури України на 15% (257 млн. грн.), реального зростання по суті не відбудеться. Закладеного Міністерством культури обсягу видатків на зростання оплати праці працівників закладів культури не вистачить, щоб забезпечити підвищення мінімальних соціальних гарантій, тому слід передбачити кошти на задеклароване зростання мінімальної заробітної плати та на ліквідацію неповної зайнятості у галузі культури, чого вимагає Закон „Про культуру".
Всі видатки спрямовані на животіння закладів культури (видатки розвитку складають лише 93 млн. з 2 млрд. 125 млн. грн. по Мінкультури). Потрошки збільшено видатки по всіх бюджетних програмах, але нічого суттєвого. Таке враження, що культура взагалі не потребує жодних реформ. Наче і не приймалася Верховною Радою Концепція державної політики в галузі культури.
Збільшено фінансування на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів у сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами, проте відсутні результати.
Бюджетна програма за кодом 1801100 з року в рік не індексується бодай на прогнозований рівень інфляції.
Підтримка аматорського мистецтва, розвиток української мови, загальнодержавні заходи, заходи з вшанування пам'яті, забезпечення свободи совісті, підтримка творчо обдарованих дітей та молоді, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів - все в єдиній братській могилі - програмі 1801170.
Уряд робить розпорядником бюджетних коштів Церкву - Києво-Печерську Лавру (УПЦ МП) і виділяє їй напряму 20 млн. грн. Не Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику, а саме Церкві. І якщо раніше гроші спрямовувалися на проведення протизсувних заходів, інженерного захисту та протиаварійних робіт на території Києво-Печерської Лаври, то тепер і на ремонтно-реставраційні роботи. Для порівняння: на ремонтно-реставраційні роботи всіх заповідників - 2,8 млн. грн., а однієї Церкви - 20 млн. грн.
 
Відхилено      
453. 1801000
Апарат Міністерства культури України
1 885 907,4
209 352,7
2 095 260,1
 
      
454. 1801010
0829
Загальне керівництво та управління у сфері культури
28 929,6
28 929,6
 
-337- Лук'янов В.В.
Яворівський В.О.
Жебрівський П.І.
Збільшити видатки за кодом 1801010 на 4.207,2 тис. грн. для виплати заробітної плати з нарахуваннями на 2012 рік працівникам закладів культури, враховуючи підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.
 
Відхилено      
455. 1801020
0840
Прикладні розробки у сфері розвитку культури
8 486,1
2 990,0
11 476,1
 
-338- Лук'янов В.В.
Яворівський В.О.
Жебрівський П.І.
Збільшити видатки за кодом 1801020 на 363,6 тис. грн. для виплати заробітної плати з нарахуваннями на 2012 рік працівникам закладів культури, враховуючи підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.
 
Відхилено      
456. 1801030
0921
Надання загальної та спеціальної освіти загальноосвітніми та позашкільними мистецькими навчальними закладами, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
69 398,2
768,7
70 166,9
 
-339- Лук'янов В.В.
Яворівський В.О.
Жебрівський П.І.
Збільшити видатки за кодом 1801030 на 2.713,0 тис. грн. для виплати заробітної плати з нарахуваннями на 2012 рік працівникам закладів культури, враховуючи підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.
 
Відхилено      
457. 1801050
0941
Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
33 667,8
3 008,5
36 676,3
 
-340- Лук'янов В.В.
Яворівський В.О.
Жебрівський П.І.
Збільшити видатки за кодом 1801050 на 1.077,3 тис. грн. для виплати заробітної плати з нарахуваннями на 2012 рік працівникам закладів культури, враховуючи підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.
 
Відхилено      
458. 1801060
0942
Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації
431 339,5
104 338,7
535 678,2
 
-341- Лук'янов В.В.
Яворівський В.О.
Жебрівський П.І.
Збільшити видатки за кодом 1801060 на 21.157,2 тис. грн. для виплати заробітної плати з нарахуваннями на 2012 рік працівникам закладів культури, враховуючи підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.
 
Відхилено      
459. 1801070
0950
Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів
13 025,2
35 944,3
48 969,5
 
-342- Лук'янов В.В.
Яворівський В.О.
Жебрівський П.І.
Збільшити видатки за кодом 1801070 на 1.448, 9 тис. грн. для виплати заробітної плати з нарахуваннями на 2012 рік працівникам закладів культури, враховуючи підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.
 
Відхилено      
460. 1801100
0829
Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта"
11 277,1
11 277,1
 
-343- Яворівський В.О.
За програмою код 1801100 по загальному фонду збільшити видатки на 3 млн. грн. та виділити окремим рядком "у тому числі фінансова підтримка Національної спілки письменників України в сумі 3 млн. 500 тис. грн."
 
Відхилено      
461. 1801110
0821
Фінансова підтримка національних театрів
446 382,5
446 382,5
 
-344- Александровська А.О.
Збільшити на 61 млн. грн. (видатки споживання) фінансування за програмою 1801110 для забезпечення діяльності Харківського Національного Академічного театру опери та балету ім. Лисенко за рахунок коштів, виділених на інші програми Міністерству культури.
 
Відхилено      
    -345- Лук'янов В.В.
Яворівський В.О.
Жебрівський П.І.
Збільшити видатки за кодом 1801110 на 45.624,8 тис. грн. для виплати заробітної плати з нарахуваннями на 2012 рік працівникам закладів культури, враховуючи підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.
 
Відхилено    
462. 1801120
0822
Фінансова підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій
298 369,7
298 369,7
 
-346- Лук'янов В.В.
Яворівський В.О.
Жебрівський П.І.
Збільшити видатки за кодом 1801120 на 40.365,5 тис. грн. для виплати заробітної плати з нарахуваннями на 2012 рік працівникам закладів культури, враховуючи підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.
 
Відхилено      
463. 1801130
0829
Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів, премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури, мистецтва
7 557,7
7 557,7
 
      
464. 1801170
0829
Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з вшанування пам'яті, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов'язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови
61 826,8
61 826,8
 
-347- Кульчинський М.Г.
Передбачити в межах встановленого обсягу коштів фінансову підтримку всеукраїнського фестивалю «Мистецтв у Полтаві», якому у 2012 році виповниться 10 років - 400 тис. грн.
 
Відхилено      
    -348- Лук'янов В.В.
Збільшити видатки за кодом 1801170 на 10 млн. грн. для реалізації проекту «АRSЕNАLЕ» та внести зміни до назви зазначеної бюджетної програми, виклавши її наступним чином: «Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з вшанування пам'яті, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов'язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови, реалізація проекту «АRSЕNАLЕ».
 
Відхилено    
465. 1801190
0824
Бібліотечна та музейна справа, виставкова діяльність, здійснення культурно-інформаційної та культурно-просвітницької діяльності
288 655,2
16 165,2
304 820,4
 
-349- Лук'янов В.В.
Яворівський В.О.
Жебрівський П.І.
Збільшити видатки за кодом 1801190 на 15.476,7 тис. грн. для виплати заробітної плати з нарахуваннями на 2012 рік працівникам закладів культури, враховуючи підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.
 
Відхилено      
466. 1801260
0829
Заходи з відтворення культури національних меншин, заходи Української Всесвітньої Координаційної Ради, заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою, заходи щодо зміцнення зв'язків закордонних українців з Україною та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин
4 500,3
4 500,3
 
-350- Розділити бюджетну програму за кодом 1801260 на дві програми: "Заходи Української Всесвітньої Координаційної Ради, заходи щодо зміцнення зв'язків закордонних українців з Україною та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин" та "Заходи з відтворення культури національних меншин, заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин".
 
Відхилено      
    -351- Джоджик Я.І.
Виділити окремою бюджетною програмою «Фінансування діяльності Української Всесвітньої Координаційної Ради» у розмірі 4.200 тис. грн., вилучивши із назви бюджетної програми за кодом 1801260 слова «заходи Української Всесвітньої Координаційної Ради» та зменшивши обсяг видатків за цією програмою на 4.200 тис. грн.
 
Відхилено    
    -352- Баранов В.О.
Збільшити видатки за кодом 1801260 на 5.000,0 тис. грн.
 
Відхилено    
467. 1801300
0850
Фінансова підтримка друкованих періодичних видань культурологічного напрямку, газет мовами національних меншин, фінансова підтримка гастрольної діяльності вітчизняних виконавців
7 951,9
7 951,9
 
-353- Кульчинський М.Г.
Передбачити в межах встановленого обсягу коштів фінансову підтримку культурологічного журналу «Кінотеатр» м. Київ - 500 тис. грн.
 
Відхилено      
    -354- Виокремити з бюджетної програми за кодом 1801300 бюджетну програму "Фінансова підтримка гастрольної діяльності вітчизняних виконавців".
 
Відхилено    
468. 1801490
0827
Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури і пам'яток культурної спадщини
174 539,8
46 137,3
220 677,1
 
-355- Томенко М.В.
Збільшити видатки за кодом 1801490 на 70.000 тис. грн.
 
Відхилено      
    -356- Мірошниченко Ю.Р.
Збільшити видатки за кодом 1801490 на 31.000 тис. грн. (видатки розвитку), тобто з 2.800,0 тис. грн. до 33.800,0 тис. грн. з метою збереження історико-культурної та архітектурної спадщини (дерев'яних церков) та проведення реставраційних робіт у дерев'яних церквах, зокрема здійснення протипожежної обробки (передусім дерев'яних деталей і конструкцій).
 
Відхилено    
    -357- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Передбачити видатки для Волинської області на створення музею-садиби Ігоря Стравинського - 1,5 млн.грн.; проведення робіт з ремонту та реставрації на об'єктах заповідника "Стародавній Володимир" - 3 млн.грн.; проведення музейно-реставраційних робіт у державному історико-культурному заповіднику у м. Луцьку - 3 млн.грн.; паспортизація та поетапне виведення з аварійного стану пам'ятки національного значення ХVІ сторіччя замково-палацового комплексу Радзивилів у смт. Олика - 2 млн.грн.
 
Відхилено    
    -358- Лук'янов В.В.
Яворівський В.О.
Жебрівський П.І.
Збільшити видатки за кодом 1801490 на 7.860,5 тис. грн. для виплати заробітної плати з нарахуваннями на 2012 рік працівникам закладів культури, враховуючи підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.
 
Відхилено    
    -359- Баранов В.О.
Збільшити видатки за кодом 1801490 на 17.000 тис. гривень для проведення комплексу заходів, пов’язаних із збереженням, належним утриманням, дослідженням, використанням та популяризацією об’єктів Національного заповідника «Херсонес Таврійський», включеного до Попереднього списку ЮНЕСКО.
 
Відхилено    
    -360- Давиденко А.А.
Відновити програму збереження архітектурно-культурної спадщини в обсязі 75.000тис.грн.
 
Відхилено    
    -361- Писарчук П.І.
Передбачити кошти на капітальний ремонт Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» 2 млн. грн. та реконструкцію (реставрацію) музею 750 тис. грн.
 
Відхилено    
469. 1806000
Державне агентство України з питань кіно
122 775,0
122 775,0
 
      
470. 1806010
0823
Керівництво та управління у сфері кінематографії
1 767,9
1 767,9
 
-362- Лук'янов В.В.
Яворівський В.О.
Жебрівський П.І.
Збільшити видатки за кодом 1806010 на 2.058,2 тис. грн. для виплати заробітної плати з нарахуваннями на 2012 рік працівникам закладів культури, враховуючи підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.
 
Відхилено      
471. 1806030
0823
Створення та розповсюдження національних фільмів, фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка"
114 640,0
114 640,0
 
-363- Кульчинський М.Г.
Передбачити в межах встановленого обсягу коштів фінансування створення фільму по роману Василя Шкляра (сценарій В. Шкляра) «Чорний Ворон» - 50 млн. гривень.
 
Відхилено      
    -364- Янукович В.В.
Лук'янов В.В.
Передбачити фінансування за кодом 1806030 на суму 264.500,0 тис. грн., зокрема для створення фільмів за державним замовленням, що відповідатиме Указу Президента України та для державної фінансової підтримки фільмів в сумі 234.500,0 тис. грн., а також для забезпечення облаштування нових приміщень, утримання та збереження вихідних фільмових матеріалів, фільмокопій на кіноплівці та цифрових носіях, які є державною власністю кінематографічною спадщиною України, що перебувають на відповідальному збереженні в ДП "Національний центр ім. Олександра Довженка" та модернізацію виробничих потужностей - 10 млн. грн., та капітальні видатки на технічне переоснащення, модернізацію та реконструкцію об'єктів ДП "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка" - 20 млн. грн.
 
Відхилено    
472. 1806050
0829
Здійснення концертно-мистецьких, культурологічних заходів у сфері кінематографії, фінансова підтримка Національної спілки кінематографістів України
5 367,1
5 367,1
 
-365- Кульчинський М.Г.
Передбачити в межах встановленого обсягу коштів фінансову підтримку всеукраїнського фестивалю короткометражних фільмів «Відкрита ніч» - 300 тис. грн.
 
Відхилено      
473. 1806060
0829
Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії
1 000,0
1 000,0
 
      
474. 2100000
Міністерство оборони України
15 185 700,0
2 216 483,6
17 402 183,6
 
-366- Кузьмук О.І.
Мельник П.В.
Враховуючи, що надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України до спеціального фонду держбюджету є негарантованим, частину видатків в обсязі 1,0 млрд. грн. із запланованих проектом Державного бюджету 2,2 млрд. грн. передбачити за загальним фондом, зменшивши при цьому на вищезазначену суму видатки за спеціальним фондом.
 
Відхилено      
    -367- Мельник П.В.
Для реального підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців (підвищення посадових окладів військовослужбовців до рівня посадових окладів державних службовців, тобто на 55 відсотків, не за рахунок зменшення існуючих стимулюючих додаткових виплат) необхідно 500 млн. грн.
 
Відхилено    
    -368- Мельник П.В.
Передбачити збільшення за загальним фондом видатків Міністерству оборони у сумі 2.731,1 млн. грн., у тому числі:
2.074,4 млн. грн. -розвиток озброєння і військової техніки;
47,7 млн. грн. -підготовка Збройних Сил;
609 млн. грн. -утримання Збройних Сил.
 
Відхилено    
475. 2101000
Апарат Міністерства оборони України
15 185 700,0
2 216 483,6
17 402 183,6
 
      
476. 2101010
0210
Керівництво та військове управління Збройними Силами України
201 234,7
2 500,0
203 734,7
 
      
477. 2101020
0210
Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ
11 419 303,3
963 038,3
12 382 341,6
 
-369- Кузьмук О.І.
Збільшити видатки за кодом 2101020 за загальним фондом - на 656,7 млн. грн., в тому числі:
- підготовку військ - 47,7 млн. грн.;
- утримання Збройних Сил України - 609 млн. грн.
 
Відхилено      
    -370- Мельник П.В.
Збільшити видатки за кодом 2101020 на 193,3 млн. грн. (у тому числі 54,2 млн. грн. -на виплату особовому складу щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті) на заходи, пов’язані з підготовкою, направленням, утриманням та забезпеченням діяльності миротворчого контингенту (вертолітного загону чисельністю 149 військовослужбовців, 4 бойових вертольоти Мі-24) (вертолітного загону) в Місії ООН зі стабілізації ситуації в Демократичній Республіці Конго.
 
Відхилено    
    -371- Яворівський В.О.
За програмою код 2101020 по загальному фонду збільшити видатки до 20 млрд. грн.
 
Відхилено    
478. 2101080
0260
Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни
764 729,5
300 900,0
1 065 629,5
 
      
479. 2101100
0240
Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка молоді
763 652,5
114 652,0
878 304,5
 
      
480. 2101150
0210
Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України
1 438 030,0
441 772,5
1 879 802,5
 
-372- Кузьмук О.І.
Збільшити видатки за кодом 2101150 за загальним фондом - на 2.074,4 млн. грн.
 
Відхилено      
    -373- Богуслаєв В.О.
Єдін О.Й.
Збільшити видатки за кодом 210.1150 на:
- науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи з модернізації вертольотів Ми-8МСБ -22.000 тис. грн.;
- закупівлю модернізованих вертольотів Ми-2 та Ми-8МСБ - 84.800 тис. гри.
 
Відхилено    
    -374- Шевчук О.Б.
Передбачити у додатку №3 за кодом 2101150 фінансування нового напряму видатків розвитку:
«Встановити для підприємств КП „Шосткинський казенний завод „Імпульс" та КП „Шосткинський казенний завод „Зірка" державне замовлення, що 50% перевищують показники за попередні роки» у сумі 100 млн.грн.
 
Відхилено    
    -375- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
У додатку №3 за програмою код 2101150 по загальному фонду і суму «разом» збільшити на 3.000.000,0 тис.грн.
 
Відхилено    
481. 2101190
1060
Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України
400 000,0
200 000,0
600 000,0
 
-376- Сухий Я.М.
Збільшити видатки по загальному фонду за кодом 2101190 на 50.000 тис. грн.
 
Відхилено      
    -377- Яворівський В.О.
За програмою код 2101190 по загальному фонду збільшити видатки на 600 млн. грн.
 
Відхилено    
482. 2101210
0512
Утилізація боєприпасів та рідинних компонентів ракетного палива, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України
198 750,0
193 620,8
392 370,8
 
      
483. 2200000
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
15 442 886,0
6 312 119,6
21 755 005,6
 
-378- Мірошниченко Ю.Р.
Жебрівський П.І.
Збільшити видатки на стипендії у сумі 328.700 тис.грн. (для виплати індексації стипендій відповідно до ст.2 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».
 
Відхилено      
    -379- Збільшити видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 1.002.200 тис.грн.
 
Відхилено    
    -380- Мірошниченко Ю.Р.
Збільшити видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 600.000 тис.грн.
 
Відхилено    
    -381- Мірошниченко Ю.Р.
Виділити Київський Національний університет імені Тараса Шевченка відповідальним виконавцем з обсягом видатків 555.900 тис.грн., в тому числі за бюджетними програмами:
«Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук» - 62.700 тис.грн.; «Прикладні розробки з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та технічне оснащення наукової бази Київського національного університету імені Тараса Шевченка» - 5.500 тис.грн., «Проведення з'їздів, симпозіумів, конференцій і семінарів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка» - 100 тис.грн. -виділивши зазначені бюджетні програми із коду 2201040 з відповідним обсягом (68.300 тис.грн.);
«Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка» - 487.600 тис.грн., виділивши зазначену бюджетну програму із коду 2201160 з відповідним обсягом (487.600 тис.грн.).
 
Враховано частково    
    -382- Романюк М.П.
Передбачити фінансування і матеріально-технічне забезпечення Київського Національного університету імені Тараса Шевченка окремим рядком.
 
Враховано    
484. 2201000
Апарат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
14 033 328,3
6 303 429,1
20 336 757,4
 
      
485. 2201010
0990
Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки, молоді та спорту
28 584,3
28 584,3
 
-383- Мірошниченко Ю.Р.
За кодом 2201010 збільшити видатки на 1.000 тис.грн. на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 №937 «Про затвердження граничної чисельності працівників апарату центральних органів виконавчої влади» (утримання додаткової чисельності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (13 одиниць) (з них: оплата праці -747 тис.грн.).
 
Відхилено      
486. 2201040
0980
Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами, фінансова підтримка наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання, амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії
442 161,9
122 217,5
564 379,4
 
-384- За кодом 2201040 збільшити видатки на 49.700 тис.грн. на закупівлю наукового обладнання.
 
Відхилено      
    -385- Королевська Н.Ю.
Поновити фінансування бюджетних програм за кодами 2201020 "Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах", та 2206010 "Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук".
 
Відхилено    
487. 2201080
0150
Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки
13 811,3
13 811,3
 
-386- Кармазін Ю.А.
За бюджетною програмою 2201080 видатки по загальному фонду передбачити в обсязі 43.811,3 тис. грн.
 
Відхилено      
    -387- За кодом 2201080 збільшити видатки на 900 тис.грн. для виплати в повному обсязі стипендій президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених - 0, 4 млн. грн. та виплати у повному обсязі стипендій видатним діячам освіти - 0,5 млн. грн.
 
Відхилено    
488. 2201100
0922
Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами, надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації
117 021,0
6 175,7
123 196,7
 
-388- Мірошниченко Ю.Р.
За кодом 2201100 збільшити видатки на 29.600 тис.грн. в тому числі - 14.600 тис.грн. на комунальні послуги та енергоносії, 14.200 тис.грн. - видатки розвитку.
 
Відхилено      
489. 2201120
0960
Надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи, оздоровлення та відпочинку дітей
58 572,3
9 632,9
68 205,2
 
-389- Мірошниченко Ю.Р.
За кодом 2201120 збільшити видатки на 14.500 тис.грн. в тому числі - 200 тис.грн. на комунальні послуги та енергоносії, 14.300 тис.грн. - видатки розвитку.
 
Відхилено      
    -390- Мірошниченко Ю.Р.
Із коду 2201120 відокремити окрему бюджетну програму: «Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України» в обсязі 23.100 тис.грн.
 
Відхилено    
    -391- Довгий С.О.
Виділити окрему бюджетну програму «Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України» в обсязі 31.300 тис.грн. з них видатки розвитку - 5.000 тис.грн.
 
Відхилено    
    -392- Єдін О.Й.
Довгий С.О.
Виділити окрему бюджетну програму «Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України» та передбачити додатково за цією програмою 12.000 тис.грн. на реалізацією Національним центром «Мала академія наук України» спільно з Французьким культурним центром проекту популяризації науки та наукових знань.
 
Відхилено    
490. 2201130
0930
Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, інших навчальних закладах та їх методичне забезпечення
1 035 372,0
141 094,3
1 176 466,3
 
-393- Мірошниченко Ю.Р.
За кодом 2201130 збільшити видатки на 184.800 тис.грн., в тому числі - 84.600 тис.грн. на комунальні послуги та енергоносії, 90.200 тис.грн. - видатки розвитку.
 
Відхилено      
491. 2201150
0941
Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики
2 370 314,1
610 543,1
2 980 857,2
 
-394- Томенко М.В.
Збільшити видатки за кодом 2201150 на 230.000 тис. грн.
 
Відхилено      
    -395- Кармазін Ю.А.
За бюджетною програмою 2201150 видатки по загальному фонду передбачити в обсязі 2.520.314,1 тис. грн.
 
Відхилено    
    -396- Мірошниченко Ю.Р.
За кодом 2201150 збільшити видатки на 428.500 тис.грн., в тому числі: 8.000 тис.грн. - видатки розвитку.
 
Відхилено    
492. 2201160
0942
Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики
9 114 754,9
5 391 939,9
14 506 694,8
 
-397- Баранов В.О.
За кодом 2201160 збільшити видатки розвитку на 12.000 тис.грн. для продовження будівництва навчального корпусу №1б Бердянського державного педагогічного університету.
 
Відхилено      
    -398- Деркач М.І.
Збільшити видатки за кодом 2201160 на 32.500 тис.грн. для Дніпропетровського Національного університету імені О.Гончара, в тому числі: 7.500 тис.грн. на завершення будівництва Комплексу навчально-лабораторних споруд, 10.000 тис.грн. на завершення будівництва гуртожитку для аспірантів та студентів, 15.000 тис.грн. на розроблення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт Палацу культури студентів університету (в тому числі 1.300 тис.грн на розроблення проектно-кошторисної документації та 13.700 тис.грн на капітальний ремонт).
 
Відхилено    
    -399- Цюрко П.І.
Збільшити видатки за кодом 2201160 на 2.360 тис.грн. для проведення капітального ремонту головного корпусу Уманського державного педагогічного університету.
 
Відхилено    
    -400- Ківалов С.В.
Збільшити видатки розвитку за кодом 2201160 на 27.000 тис.грн. для Національного університету «Одеська юридична академія».
 
Відхилено    
    -401- Томенко М.В.
Збільшити видатки за кодом 2201160 на 410.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -402- Рибаков І.О.
Курило В.С.
За кодом 2201160 збільшити видатки розвитку на 10.000 тис.грн. на будівництво спортивного комплексу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.
 
Відхилено    
    -403- Кармазін Ю.А.
За бюджетною програмою 2201160 видатки по загальному фонду передбачити в обсязі 9.302.754,9 тис. грн.
 
Відхилено    
    -404- Мірошниченко Ю.Р.
За кодом 2201160 збільшити видатки на 936.200 тис.грн., в тому числі: 136.400 тис.грн. - видатки розвитку.
 
Відхилено    
    -405- Березкін С.С.
Збільшити видатки розвитку за кодом 2201160 на 75.000 тис.грн. для Державної льотної академії України у м. Кіровоград, в тому числі на капітальний ремонт та добудову злітно-посадкової смуги МК-118-0/ 298-0 - 58.000 тис.грн, на проведення оснащення світлосигнальним та радіотехнічним обладнанням злітно-посадкової смуги МК-118-0/ 298-0 - 17.000 тис.грн.
 
Відхилено    
    -406- Баранов В.О.
Збільшити видатки розвитку Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України за бюджетною програмою «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації» (КПКВ 2201160) до 40.000 тис.гривень.
 
Відхилено    
    -407- Ващук К.Т.
Збільшити видатки з утримання Волинського національного університету на 4 млн.грн. та Луцького національного технічного університету на 3 млн.грн.
 
Відхилено    
493. 2201170
0970
Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів
646 389,4
1 865,7
648 255,1
 
-408- Томенко М.В.
Збільшити видатки за кодом 2201170 на 60.000 тис. грн. на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості.
 
Відхилено      
    -409- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
У додатку №3 за програмою код 2201170 по загальному фонду і суму «разом» збільшити на 500.000,0 тис.грн.
 
Відхилено    
    -410- За кодом 2201170 збільшити видатки на 139.700 тис.грн., в тому числі - 18.100 тис.грн. для виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 24 «Про умови оплати праці працівників державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» (з них: оплата праці - 13.300 тис.грн.), 121.600 тис.грн. - для виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 494 «Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року», постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 561 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року», постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 495 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки»;
 
Відхилено    
    -411- Єдін О.Й.
Литвин Ю.О.
Передбачити кошти для Кіровоградської області на забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформатизації і комп’ютеризації у обсязі 5 млн.грн.
 
Відхилено    
    -412- Яворівський В.О.
Передбачити бюджетну програму "Інформатизація та комп'ютеризація загальноосвітніх навчальних закладів" у сумі 600 млн. грн.
 
Відхилено    
    -413- Яворівський В.О.
Передбачити бюджетну програму "Видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів" у сумі 500 млн. грн.
 
Відхилено    
    -414- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Передбачити кошти для Кіровоградської області на забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформатизації і комп’ютеризації у обсязі 5 млн.грн. (придбання 75 навчальних комп`ютерних комплексів)
 
Відхилено    
    -415- Шевчук О.Б.
Передбачити у додатку №3 фінансування через Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України нового напряму видатків розвитку:
«Придбання шкільних автобусів вітчизняного виробництва для перевезення учнів загальноосвітніх шкіл, що проживають у сільській місцевості» у сумі 170 млн.грн.
 
Враховано частково (в проекті бюджету передбачено 352 млн. грн.)   
    -416- Сушкевич В.М.
Видатки за кодом 2201170 передбачити у сумі 660.255,1 тис. грн. та виділити окремим рядком:
«забезпечення підручниками дітей з вадами зору, слуху та з вадами розумового розвитку» у сумі 12 млн. грн.
 
Відхилено    
494. 2201180
0990
Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти
8 000,0
8 000,0
 
      
495. 2201200
0990
Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті
38 000,0
38 000,0
 
-417- Шевчук О.Б.
Збільшити у додатку №3 за кодом 2201200 видатки з 38.000 тис.грн. до 255.600 тис.грн.
 
Відхилено      
496. 2201250
0950
Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном, підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів харчової та переробної промисловості
50 770,0
3 057,9
53 827,9
 
-418- Мірошниченко Ю.Р.
За кодом 2201250 збільшити видатки на 100 тис.грн.
 
Відхилено      
497. 2201270
0824
Функціонування музеїв
6 030,9
740,0
6 770,9
 
      
498. 2201360
0990
Заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, фінансова підтримка пропаганди української освіти за кордоном
14 700,0
14 700,0
 
-419- Давиденко А.А.
За програмою код 2201360 зменшити видатки на 13.600 тис.грн., до рівня минулого року.
 
Відхилено      
499. 2201470
0990
Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами
88 000,0
15 956,8
103 956,8
 
-420- Мірошниченко Ю.Р.
За кодом 2201470 збільшити видатки на 21.500 тис.грн.
 
Відхилено      
500. 2201510
0990
Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
846,2
205,3
1 051,5
 
      
501. 2202000
Державна служба інтелектуальної власності України
9 519,2
9 519,2
 
      
502. 2202010
0411
Керівництво у сфері інтелектуальної власності
9 519,2
9 519,2
 
      
503. 2203000
Державна інспекція навчальних закладів України
2 480,0
2 480,0
 
      
504. 2203010
0990
Здійснення державного нагляду за діяльністю навчальних закладів
2 480,0
2 480,0
 
-421- Мельник П.В.
За кодом 2203010 збільшити видатки споживання на 461,3 тис.грн.
 
Відхилено      
    -422- Мірошниченко Ю.Р.
За кодом 2203010 збільшити видатки на 700 тис.грн. (виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 №937 «Про затвердження граничної чисельності працівників апарату центральних органів виконавчої влади» (утримання додаткової чисельності (6 одиниць) Державної інспекції навчальних закладів України) (з них: оплата праці -367 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії - 200 тис.грн).
 
Відхилено    
505. 2204000
Державна служба молоді та спорту України
971 175,0
5 182,4
976 357,4
 
-423- Пінчук А.П.
Збільшити видатки на 10.000 тис.грн. для створення Всеукраїнського центру патріотичного виховання молоді, на 5.000 тис.грн. на створення Будинку молоді України.
 
Відхилено      
    -424- Томенко М.В.
Видатки Державної служби молоді та спорту України збільшити на 62.000 тис. грн., з них за наступними новими бюджетними програмами:
- «Фінансова підтримка створення державного центру Олімпійської підготовки з біатлону в м. Суми» - 12.000 тис. грн.;
- «Проведення заходів з не олімпійських видів спорту і масових заходів фізичної культури» - 40.000 тис. грн.;
- «Створення та розвиток матеріально-технічної бази спорту» - 10.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -425- Передбачити нову бюджетну програму «Підвищення кваліфікації працівників сфери фізичної культури та спорту» у обсязі 4.003,2 тис.грн.
 
Відхилено    
    -426- Куликов К.Б.
Передбачити для Державної служби молоді та спорту України окремим рядком додаткову бюджетну програму «Облаштування універсальних спортивних майданчиків поблизу житлових будинків та в місцях масового відпочинку населення» з обсягом видатків 500 млн. грн.
 
Відхилено    
    -427- Передбачити нову бюджетну програму: «Підвищення кваліфікації працівників сфери фізичної культури та спорту» з обсягом 4.000 тис.грн.
 
Відхилено    
    -428- Виділити Державну службу молоді та спорту України головним розпорядником бюджетних коштів.
 
Відхилено    
    -429- Зац О.В.
За кодом 2204220 збільшити видатки на 60 млн.грн. на придбання науково-медичного обладнання в рамках підготовки до Олімпіади у Лондоні 2012 року.
 
Відхилено    
506. 2204010
1040
Керівництво та управління у сфері молоді та спорту
12 240,4
12 240,4
 
-430- За кодом 2204010 збільшити видатки на 2.000 тис.грн.
 
Відхилено      
    -431- За кодом 2204010 збільшити видатки на 2.000 тис.грн., в тому числі: 1.000 тис. грн. -придбання товарів (малоцінного інвентарю, бланків посвідчень, відзнак, нагородної атрибутики) і послуг (з розробки прикладного програмного забезпечення, створення бази даних електронного документообігу), видатки на відрядження керівних працівників на ХХХ літні Олімпійські ігри; 1.000 тис.грн. -придбання комп'ютерного обладнання та оргтехніки, легалізація комп'ютерних програм.
 
Відхилено    
507. 2204070
1040
Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій
17 436,1
17 436,1
 
-432- Пінчук А.П.
За кодом 2204070 збільшити видатки на 5.000 тис.грн. для розв’язання проблем молоді за централізованими заходами, на 15.000 тис.грн. на підтримку проектів програм громадських організацій щодо сім’ї, дітей та молоді.
Розділити на дві окремі бюджетні програми: код 2204070 - реалізація державної політики з питань молоді, код 2204170 - підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій.
 
Відхилено      
    -433- За кодом 2204070 збільшити видатки на 6.000 тис.грн.
 
Відхилено    
    -434- Давиденко А.А.
За програмою код 2204070 збільшити видатки на 4.461,7 тис.грн, до рівня минулого року та з урахуванням інфляції
 
Відхилено    
    -435- За кодом 2204070 збільшити видатки на 6.000 тис.грн. на реалізацію Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки", в тому числі: 2.100 млн. гривень - заходи державної політики з питань молоді; 3.900 млн. гривень - надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям.
 
Відхилено    
508. 2204110
0810
Розвиток спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивна реабілітація
108 722,7
108 722,7
 
-436- За кодом 2204110 збільшити видатки на 144.037,2 тис.грн.
 
Відхилено      
    -437- За кодом 2204110 збільшити видатки на 134.000 тис.грн. з них: 2.400 тис.грн. - придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для збірних команд з видів спорту для інвалідів;
4.200 тис. грн. -проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів;
8.800 тис. грн. - виплата державних стипендій, стипендій Президента України спортсменам-інвалідам, їх тренерам;
6.600 тис. грн. -придбання спортивного, технологічного, побутового та іншого обладнання для баз паралімпійської підготовки та НКСІУ, спеціалізованих транспортних засобів для перевезення спортсменів-інвалідів;
112.000 тис. грн. -виконання заходів Державної цільової соціальної програми розвитку в Україні спортивної та туристичної інфраструктури у 2011-2022 роках щодо будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру.
 
Відхилено    
    -438- Сушкевич В.М.
Збільшити видатки за кодом 2204110 на 14.182,1 тис. грн., довівши загальну суму до 122.904,8 тис. грн., виділивши окремий рядок:
«в тому числі фінансова підтримка паралімпійського руху в Україні» у сумі 6.570,5 тис. грн.
 
Відхилено    
509. 2204120
0810
Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх
154 700,5
154 700,5
 
      
510. 2204220
0810
Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту
541 864,8
5 182,4
547 047,2
 
-439- Баранов В.О.
За кодом 2204220 збільшити видатки споживання на 3.302,5 тис.грн., видатки розвитку на 1.500 тис.грн. (на проведення ХІ Міжнародного турніру зі спортивної гімнастики на «Кубок олімпійської чемпіонки Стели Захарової 2012»).
 
Відхилено      
    -440- Пінчук А.П.
Збільшити видатки за кодом 2204220 на 14.697,8 тис.грн. на проведення всеукраїнських спортивно-масових заходів та утримання Всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».
 
Відхилено    
    -441- За кодом 2204220 збільшити видатки на 1.447.082,5 тис.грн.
 
Відхилено    
    -442- За кодом 2204220 збільшити видатки на 1.447.100 тис.грн. з них:
10.600 тис.грн. -придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю, спортивної форми загального та спеціального призначення для збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту;
46.300 тис.грн. -придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту;
15.300 тис.грн. -придбання аналітичного, технологічного та допоміжного обладнання для лабораторії Національного антидопінгового центру;
260.000 тис.грн. -проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, забезпечення участі національних збірних команд України в міжнародних змаганнях;
20.000 тис.грн. -проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту, забезпечення участі національних збірних команд України в міжнародних змаганнях;
5.000 тис.грн. - заходи з підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу ЄВРОБАСКЕТ-2015;
900 тис.грн. - проведення всеукраїнських масових фізкультурно-оздоровчих заходів;
4.000 тис.грн. - проведення Всеукраїнським центром фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" заходів, визначених розпорядженням КМУ від 27.04.2011 № 360-р "Про заходи щодо підготовки та проведення в Україні у 2012 році Року спорту та здорового способу життя";
100.000 тис.грн. - будівництво, реконструкція, капітальний ремонт будівель і споруд спортивних баз олімпійської підготовки державної форми власності;
375.000 тис.грн. - будівництво 15 олімпійських плавальних басейнів у великих містах України;
260.000 тис.грн. - облаштування 500 універсальних спортивних майданчиків для ігрових видів спорту та з тренажерним обладнанням;
350.000 тис.грн. - проектні роботи та початок будівельних робіт палаців спорту для проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу ЄВРОБАСКЕТ-2015 (4 палаци спорту на 6 тис. місць, 2 палаци спорту на 10 тис. місць, 1 палац спорту на 15 тис. місць).
 
Відхилено    
511. 2204280
0810
Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування
61 990,2
61 990,2
 
-443- За кодом 2204280 збільшити видатки на 7.500 тис.грн. на фінансову підтримку Спортивного комітету України та всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна" та "Спартак" на проведення ними спортивних заходів загальнодержавного рівня.
 
Відхилено      
512. 2204320
0810
Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських та Юнацьких Олімпійських іграх
74 220,3
74 220,3
 
-444- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
У додатку № 3 у назві коду 2204320 слова «Паралімпійських, Дефлімпійських» виключити /для узгодження з назвою бюджетної програми за кодом 2204120/.
 
Враховано      
    -445- Єресько І.Г.
За кодом 2204320 збільшити видатки на 2.000 тис.грн. (за рахунок зменшення на цю суму видатків за кодом 6301030) та змінити назву бюджетної програми на: «Підготовка та участь національних збірних команд в Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Юнацьких Олімпійських іграх та Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту»
 
Відхилено    
    -446- Сушкевич В.М.
Назву бюджетної програми за кодом 2204320 викласти у новій редакції: «Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських та Юнацьких олімпійських іграх».
 
Враховано    
513. 2209000
Державне агентство з питань науки, інновацій та інформації України
426 383,5
3 508,1
429 891,6
 
-447- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Куликов К.Б.
У додатку № 3 у назві коду 2209000 слово «інформації» замінити словом «інформатизації» /у зв’язку з перейменуванням відповідного Агентства згідно з Указом Президента України від 06.04.2011 № 370 та відповідно до Указу Президента України від 08.04.2011р. №437 «Про затвердження Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України»/.
 
Враховано      
    -448- Баранов В.О.
Шаров І.Ф.
Передбачити видатки у сумі 35.000 тис.грн. Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації України для створення сучасного технопарку у галузі інформаційних технологій поблизу міста Києва.
 
Відхилено    
    -449- Самойлик К.С.
Куликов К.Б.
Жебрівський П.І.
Виділити Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України головним розпорядником бюджетних коштів.
 
Відхилено    
    -450- Джоджик Я.І.
Видатки Державного агентства з питань науки, інновацій та інформації визначити у розмірі 206.288,9 тис. грн. (зменшення складе 223.602,7 тис. грн.).
 
Відхилено    
514. 2209010
0111
Керівництво та управління у сфері науки, інновацій та інформатизації
10 421,2
10 421,2
 
-451- Довгий С.О.
Збільшити видатки за кодом 2209010 на 2.000 тис.грн. за рахунок зменшення на цю суму видатків за кодом 2209030.
 
Відхилено      
515. 2209020
0487
Фінансова підтримка розвитку інфраструктури науково-технічної, інноваційної діяльності та інформатизації, наукової преси, наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень
39 150,2
300,0
39 450,2
 
-452- Довгий С.О.
Збільшити видатки за кодом 2209020 на 5.000 тис.грн. на створення національної фільмотеки.
 
Відхилено      
    -453- Кармазін Ю.А.
За бюджетною програмою 2209020 видатки розвитку з спеціального фонду передбачити в обсязі 1.050 тис. грн.
 
Відхилено    
    -454- Із коду 2209020 виділити окрему бюджетну програму: «Фінансування Фонду фундаментальних досліджень» та збільшити його фінансування на 30.000 тис. гривень.
 
Відхилено    
516. 2209030
0470
Національна програма інформатизації, створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд", створення автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності"
134 407,4
134 407,4
 
-455- Довгий С.О.
Зменшити видатки за кодом 2209030 на 2.000 тис.грн.
 
Відхилено      
    -456- Глазунов С.М.
За кодом 2209030 збільшити видати до 166.407,4 тис грн.
 
Відхилено    
    -457- Давиденко А.А.
За програмою код 2209030 зменшити видатки на 133.594 тис.грн, до рівня минулого року.
 
Відхилено    
517. 2209070
0150
Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням
137 757,1
3 130,0
140 887,1
 
-458- Самойлик К.С.
За кодом 2209070 збільшити видатки на 18.310 тис.грн. на реалізацію Державної цільової економічної програми «Створення в України інноваційної інфраструктури на 2009 - 2013 роки».
 
Відхилено      
518. 2209080
0150
Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва
79 665,5
79 665,5
 
      
519. 2209090
0150
Державні премії, стипендії та гранти в галузі науки і техніки
3 784,6
3 784,6
 
      
520. 2209120
0470
Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський"
21 197,5
78,1
21 275,6
 
      
521. 2210000
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (загальнодержавні витрати)
18 900,0
18 900,0
 
      
522. 2211000
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (загальнодержавні витрати)
18 900,0
18 900,0
 
      
523. 2211160
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам Донецької області на підготовку спортивних об'єктів, на яких проводитиметься чемпіонат світу з легкої атлетики у 2013 році
18 900,0
18 900,0
 
-459- Давиденко А.А.
Зняти фінансування за програмою 2211160, підготовку проводити за рахунок спонсорів.
На суму зменшення видатків скоротити фінансування бюджету за рахунок зовнішніх запозичень.
 
Відхилено      
524. 2300000
Міністерство охорони здоров'я України
5 232 969,7
1 835 149,1
7 068 118,8
 
-460- Карпук В.Г.
Григорович Л.С.
Збільшити видатки Міністерству охорони здоров'я України на 1.792.000,0 тис. грн. для встановлення з 1 січня 2012 року надбавки у розмірі 50% посадового окладу медичним працівникам, які працюють у закладах охорони здоров'я, розташованих у сільській місцевості та селищах міського типу. Відповідно зменшити видатки за такими напрямами: кодом 1101070 «Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості» на 700.000,0 тис. грн.; кодом 0900000 «Генеральна прокуратура України» на 800.000,0 тис. грн.
 
Відхилено      
    -461- Передбачити кошти в обсязі 1.792,2 млн. грн. на встановлення надбавки у розмірі 50% до посадового окладу медичним працівникам, які працюють у закладах охорони здоров’я, розташованих у сільській місцевості та селищах міського типу.
 
Відхилено    
    -462- Матвієнко А.С.
Передбачити видатки з державного бюджету для створення на базі спеціалізованого санаторію «ДОЛОСИ» Міністерства охорони здоровя України Всеукраїнського діагностично-лікувального центру лікування туберкульозу та цукрового діабету під кураторством вчених Кримського медичного університету ім. Гергієвського у обсязі 20,6 млн.грн
 
Відхилено    
    -463- Куликов К.Б.
Передбачити для Міністерства охорони здоров’я окремим рядком додаткову бюджетну програму «Лікування хворих на ревматоїдний артрит» з обсягом видатків 200 млн. грн.
 
Відхилено    
    -464- Яворівський В.О.
За програмою код 2300000 по загальному фонду збільшити видатки на 2 млрд. грн.
 
Відхилено    
    -465- Сушкевич В.М.
Передбачити нову бюджетну програму «Безпосереднє забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів технічними та іншими засобами для використання в амбулаторних та побутових умовах» у сумі 10 млн. грн.
 
Відхилено    
525. 2301000
Апарат Міністерства охорони здоров'я України
5 027 416,8
1 835 149,1
6 862 565,9
 
      
526. 2301010
0763
Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я
29 197,4
1 033,5
30 230,9
 
      
527. 2301020
0150
Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів у сфері охорони здоров'я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури
66 486,5
23 899,7
90 386,2
 
-466- Королевська Н.Ю.
Поновити фінансування бюджетної програми за кодом 2301020 "Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини".
 
Відхилено      
528. 2301070
0942
Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти
682 297,9
1 112 079,9
1 794 377,8
 
-467- Демидко В.М.
Передбачити окремим рядком видатки Донецькому національному медичному університету ім. М.Горького на капітальний ремонт навчальних корпусів, гуртожитків та будівель допоміжного призначення у сумі 23 млн. гривень.
 
Відхилено      
    -468- Кармазін Ю.А.
За бюджетною програмою 2301070 видатки по загальному фонду передбачити в обсязі 752.297,9 тис. грн.
 
Відхилено    
529. 2301080
0950
Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я
121 689,5
48 257,3
169 946,8
 
      
530. 2301110
0732
Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я
961 499,7
38 807,6
1 000 307,3
 
-469- Яворівський В.О.
За програмою код 2301110 по загальному фонду збільшити видатки на 200 млн. грн., та передбачити окремим рядком фінансування Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ".
 
Відхилено      
    -470- Куликов К.Б.
Передбачити для Міністерства охорони здоров’я окремим рядком додаткову бюджетну програму «Будівництво нових корпусів для Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» з обсягом видатків 600 млн. грн.
 
Відхилено    
531. 2301120
0941
Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
9 842,2
10 147,7
19 989,9
 
      
532. 2301170
0732
Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України
447 600,9
13 101,3
460 702,2
 
-471- Сухий Я.М.
Збільшити видатки по загальному фонду за кодом 2301170 на 5.000 тис. грн. для придбання медичного обладнання з метою функціонування навчально-наукового медичного центру «Університетська клініка» Запорізького державного медичного університету.
 
Відхилено      
    -472- Чорноволенко О.В.
Збільшити фінансування Міністерства охорони здоров’я за програмою КПКВ 2301170 на суму 213.447,2 тис. грн. (у тому числі видатки споживання - 33.447,2 тис. грн., з них 16.573 тис. грн. на оплату праці, 2.204,7 тис. грн. на комунальні послуги та енергоносії, та видатки розвитку - на 180.000 тис. грн.) для забезпечення належного функціонування Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин та надання високоспеціалізованої медичної допомоги населенню України на сучасному рівні
 
Відхилено    
    -473- Баранов В.О.
Збільшити видатки споживання по загальному фонду за кодом 2301170 для Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин на 2.109,82 тис. грн., з них на оплату праці - 1.021 тис. грн., нарахування на заробітну плату - 370,62 тис. грн., на комунальні послуги та енергоносії - на 718,2 тис. гривень.
 
Відхилено    
    -474- Чорноволенко О.В.
Збільшити фінансування Міністерства охорони здоров’я на суму 6.200,5 тис. грн. (у тому числі видатки споживання - 5.239,5 тис. грн., з них 2.542,41 тис. грн. на оплату праці, та видатки розвитку - на 961 тис. грн.)для забезпечення належного функціонування Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин та надання високоспеціалізованої медичної допомоги населенню України на сучасному рівні.
 
Відхилено    
533. 2301180
0734
Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями
392 900,2
79 586,4
472 486,6
 
-475- Прокопчук Ю.В.
Збільшити видатки за кодом 2301180 на суму у 20.000,0 тис. грн.
 
Відхилено      
534. 2301200
0722
Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я
76 886,0
17 335,5
94 221,5
 
      
535. 2301250
0740
Державний санітарно-епідеміологічний нагляд, дезінфекційні заходи та заходи по боротьбі з епідеміями
1 559 875,5
488 448,4
2 048 323,9
 
      
536. 2301280
0763
Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими ДП "Укрмедпостач" під державні гарантії, для реалізації інвестиційних проектів
178 118,7
178 118,7
 
      
537. 2301350
0763
Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я
95 905,3
1 650,6
97 555,9
 
      
538. 2301360
0763
Лікування громадян України за кордоном
14 011,9
14 011,9
 
-476- Карпук В.Г.
Григорович Л.С.
Збільшити видатки за кодом 2301360 на 38.000,0 тис. грн. до загальної суми 52.011,9 тис. грн. за рахунок зменшення видатків Державного управління справами за кодом 0301380 «Забезпечення перевезень вищих посадових осіб» на 38.000,0 тис. грн.
 
Відхилено      
    -477- Куликов К.Б.
Збільшити Міністерству охорони здоров’я видатки за бюджетною програмою КПКВ 2301360 «Лікування громадян України за кордоном» до 52,4 млн. грн.
 
Відхилено    
    -478- Жебрівський П.І.
Збільшити видатки за кодом 2301360 на 38.327,6 тис.грн.
 
Відхилено    
539. 2301400
0763
Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру
94 132,9
94 132,9
 
-479- Збільшити видатки за кодом 2301400 на 787,2 млн. грн., з них 112,1 млн. грн. на виконання програм і централізованих заходів з імунопрофілактики (придбання вакцин); на придбання лікарських засобів для лікування: хворих на туберкульоз 15,5 млн. грн., для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД 190 млн. грн., на виконання програми «Онкологія» 124,3 млн. грн., у тому числі 98,5 млн. грн. для онкохворих дітей; хворих на гемофілію 198,7 млн. грн., у тому числі 53,7 млн. грн. для дітей; дітей з хворобою Гоше 15,8 млн. грн.; на закупівлю медикаментів за програмою «Розсіяний склероз» 26,4 млн. грн.; на виконання програми розвитку системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю 104,4 млн. грн., у тому числі на закупівлю медикаментів та медичних виробів для проведення гемодіалізу дітям 1,9 млн. грн.;
 
Відхилено      
    -480- Карпук В.Г.
Григорович Л.С.
Збільшити видатки Міністерству охорони здоров'я України на:
- придбання лікарських засобів для лікування онкохворих дітей (98.500,0 тис. грн.);
- для забезпечення медичними препаратами дітей хворих на гемофілію (53.700,0 тис. грн.);
- закупівлю медикаментів та медичних виробів для проведення гемодіалізу дітям (1.900,0 тис. грн.);
- забезпечення лікарськими засобами дітей з хворобою Гоше (15.800,0 тис. грн.).
За рахунок зменшення видатків за кодом 0300000 «Державне управління справами» на загальну суму (169.900,0 тис. грн.).
 
Відхилено    
    -481- Куликов К.Б.
Збільшити Міністерству охорони здоров’я видатки за бюджетною програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» до 1421,9 млн. грн. в тому числі на: програми і централізовані заходи по боротьбі з туберкульозом - 257,3 млн.грн.; програми і централізовані заходи з профілактики та лікування СНІДу - 621, 9 млн.грн.; забезпечення медичних заходів державної програми «Онкологія» - 306,4 млн.грн.; заходи щодо забезпечення медикаментів дітей, хворих на онкологічні та онкогематологію - 236,3 млн.грн.
 
Відхилено    
    -482- Джоджик Я.І.
Збільшити видатки на профілактику ВІЛ-асоційованого туберкульозу на 10 млн. грн., та на профілактику туберкульозу в цілому - 20 млн. грн.
 
Відхилено    
    -483- Мельник П.В.
Збільшити видатки за кодом 2301400 на 304 млн. грн. для лікування хворих вірусними гепатитами.
 
Відхилено    
    -484- Забезпечити диференційований підхід до централізації закупівлі медикаментів та виробів медичного призначення, необхідних для реалізації державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру.
 
Відхилено    
540. 2301410
0824
Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини
16 972,2
801,2
17 773,4
 
      
541. 2301840
0942
Виконання робіт із будівництва об'єктів Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця
70 000,0
70 000,0
 
      
542. 2301850
0732
Реконструкція і розширення Національного інституту раку
200 000,0
200 000,0
 
      
543. 2301860
0732
Розроблення проектно-кошторисної документації та виконання робіт з реконструкції будівель та споруд Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантології ендокринних органів і тканин
10 000,0
10 000,0
 
      
544. 2302000
Державна служба України з лікарських засобів
189 567,8
189 567,8
 
      
545. 2302010
0763
Керівництво та управління у сфері лікарських засобів
189 567,8
189 567,8
 
      
546. 2303000
Державна служба України з контролю за наркотиками
12 884,3
12 884,3
 
      
547. 2303010
0763
Керівництво та управління у сфері контролю за наркотиками
12 884,3
12 884,3
 
      
548. 2304000
Державна санітарно-епідеміологічна служба України
1 490,5
1 490,5
 
      
549. 2304010
0763
Керівництво та управління у сфері санітарно-епідеміологічної служби
1 490,5
1 490,5
 
      
550. 2305000
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
1 610,3
1 610,3
 
-485- Яворівський В.О.
Передбачити нову бюджетну програму "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих" на суму 600 млн. грн.
 
Відхилено      
551. 2305010
0763
Керівництво та управління у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
1 610,3
1 610,3
 
      
552. 2310000
Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)
2 810 584,9
2 810 584,9
 
-486- Самойленко Ю.П.
Збільшити суму видатків для Міністерства охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати) в розмірі 15 млн.грн. для розвитку Державним клінічним науково-практичним центром телемедицини МОЗ України національної телемедичної мережі за рахунок зменшення на таку ж суму видатків за кодом програмної класифікації 3511090 (найменування - "Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України").
 
Відхилено      
    -487- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Виділити кошти для надання невідкладної медичної допомоги у містах, у яких проводитимуться матчі в рамках проведення фінальної частини чемпіонату з футболу Євро-2012 для міста Львів 71 млн.грн. (Мін.охорони здоров’я на придбання 12 реамобілів - 18 млн.грн., закупівлю рентгенологічного, діагностичного та іншого медичного обладнання - 53 млн.грн. для закладів охорони здоров’я, задіяних у згаданому проекті).
 
Відхилено    
553. 2311000
Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)
2 810 584,9
2 810 584,9
 
-488- Зац О.В.
Збільшити видатки Міністерства охорони здоров’я України з метою надання субвенції бюджету Автономної Республіки Крим у сумі 203 млн.грн. на оснащення Кримської республіканської установи «Клінічне територіальне медичне об’єднання «Університетська клініка» медичним обладнанням.
 
Відхилено      
554. 2311160
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я
150 000,0
150 000,0
 
      
555. 2311190
0180
Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на капітальний ремонт лікарняних споруд та закупівлю високовартісного медичного обладнання для Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання
56 000,0
56 000,0
 
      
556. 2311290
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку реформування системи охорони здоров'я (придбання медичного автотранспорту та обладнання) у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві
327 000,0
327 000,0
 
-489- Передбачити кошти на придбання санітарного автотранспорту для Донецької області в рамках реалізації пілотного проекту щодо проведення реформування системи охорони здоров’я в обсязі 49,9 млн. грн.
 
Відхилено      
    -490- Яворівський В.О.
Збільшити видатки по коду 2311290 на 100 млн. грн. та назву програми викласти у такій редакції: "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку реформування системи охорони здоров'я (придбання медичного автотранспорту та обладнання) у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській областях та м. Києві"
 
Відхилено    
557. 2311300
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги
323 115,1
323 115,1
 
-491- Збільшити видатки за кодом 2311300 на 323,1 млн. грн. для забезпечення потреби у повному обсязі.
 
Відхилено      
558. 2311310
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для реалізації заходів державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру
1 763 969,8
1 763 969,8
 
-492- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
У додатку №3 за програмою код 2311310 по загальному фонду і суму «разом» збільшити на 2.900.000,0 тис.грн.
 
Відхилено      
559. 2311320
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного обладнання (мамографічного, рентгенологічного та апаратів ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва
190 500,0
190 500,0
 
-493- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
У додатку №3 за програмою код 2311320 по загальному фонду суму «разом» збільшити на 1.000.000,0 тис.грн.
 
Відхилено      
560. 2400000
Міністерство екології та природних ресурсів України
2 381 924,3
1 305 006,3
3 686 930,6
 
      
561. 2401000
Апарат Міністерства екології та природних ресурсів України
247 724,9
521 771,9
769 496,8
 
      
562. 2401010
0540
Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів
65 519,7
23 901,8
89 421,5
 
      
563. 2401040
0530
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів
9 217,4
1 658,0
10 875,4
 
      
564. 2401090
0950
Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів
8 780,6
9 342,5
18 123,1
 
      
565. 2401270
0540
Здійснення природоохоронних заходів
140 656,5
486 869,6
627 526,1
 
-494- Не об’єднувати бюджетні програми:
- за кодом 2401030 «Розробка та впровадження комплексної інформаційної системи Міністерства охорони навколишнього природного середовища України»;
- за кодом 2401160 «Заходи із створення і збереження природно-заповідного фонду, ведення кадастрів тваринного і рослинного світу, Червоної книги»;
- за кодом 2401270 «Комплексна реалізація державної екологічної політики, здійснення природоохоронних заходів».
 
Відхилено      
566. 2401450
0411
Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону
23 550,7
23 550,7
 
      
567. 2402000
Державне агентство екологічних інвестицій України
6 363,8
112 833,0
119 196,8
 
-495- Потапов В.І.
Надати статус головного розпорядника коштів державного бюджету Державному агентству екологічних інвестицій України.
 
Враховано      
568. 2402010
0540
Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій
6 043,8
6 043,8
 
      
569. 2402020
0511
Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату
112 833,0
112 833,0
 
      
570. 2402030
0540
Внески України до бюджетів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу та Міжнародного журналу транзакцій
320,0
320,0
 
      
571. 2404000
Державна служба геології та надр України
505 605,2
16 000,0
521 605,2
 
      
572. 2404010
0441
Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр
5 605,2
16 000,0
21 605,2
 
-496- Лук'янов В.В.
Харлім В.М.
Збільшити видатки загального фонду за бюджетною програмою 2404010 на 5.407,7 тис.гривень, в т.ч. на оплату праці на 3.666 тис.гривень.
 
Відхилено      
    -497- Глазунов С.М.
Видатки за кодом 2404010 передбачити у сумі 25.371,2 тис. грн., в тому числі загальний фонд - 9.371,2 тис. грн. з них оплата праці - 7.670,4 тис. грн.
 
Відхилено    
573. 2404020
0444
Розвиток мінерально-сировинної бази, в тому числі буріння артезіанських свердловин
500 000,0
500 000,0
 
-498- Передбачити видатки на розвиток мінерально-сировинної бази для виконання державного замовлення з одержання приросту запасів нафти і природного газу на континентальному шельфі Чорного і в акваторії Азовського морів у сумі 300 млн. грн.
 
Відхилено      
574. 2405000
Державна екологічна інспекція України
150 380,6
57 066,3
207 446,9
 
      
575. 2405010
0540
Керівництво та управління у сфері екологічного контролю
90 380,6
17 066,3
107 446,9
 
      
576. 2405020
0540
Зміцнення матеріально-технічної бази і методологічне забезпечення Державної екологічної інспекції та її територіальних органів
60 000,0
40 000,0
100 000,0
 
      
577. 2406000
Національна комісія з радіаційного захисту населення України
615,8
615,8
 
-499- Видатки за кодом 2406000 по загальному фонду передбачити у сумі 1.001,3 тис. грн., з них видатки розвитку - 385,5 тис. грн.
 
Відхилено      
578. 2406010
0540
Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення
615,8
615,8
 
-500- Скубенко В.П.
Збільшити видатки загального фонду за бюджетною програмою 2406010 на 385,5 тис.грн. (видатки розвитку).
 
Відхилено      
579. 2407000
Державне агентство водних ресурсів України
1 471 234,0
597 335,1
2 068 569,1
 
-501- Передбачити нову бюджетну програму «Розвиток та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь», передбачивши видатки у сумі 43.980 тис. грн.
 
Відхилено      
580. 2407010
0421
Керівництво та управління у сфері водного господарства
6 486,0
6 486,0
 
      
581. 2407020
0482
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері розвитку водного господарства
785,5
785,5
 
      
582. 2407040
0950
Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства
2 550,7
1 259,7
3 810,4
 
      
583. 2407050
0421
Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами
1 098 095,9
506 075,4
1 604 171,3
 
-502- Видатки за кодом 2407050 передбачити у сумі 1.704.171,3 тис. грн.
 
Відхилено      
    -503- Залишити бюджетну програму «Першочергове забезпечення населених пунктів централізованим водопостачанням», передбачивши видатки у сумі 100.020,9 тис. грн.
 
Відхилено    
    -504- Александровська А.О.
Збільшити на 24 млн. грн. фінансування Державному агентству водних ресурсів за програмою 2407050 для здійснення заходів, спрямованих на поліпшення якості води в Краснопавлівському водосховищі, яке є джерелом водопостачання в м. Харкові.
 
Відхилено    
    -505- Передбачити у бюджетній програмі "Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами" окремим рядком кошти на оплату в повному обсязі підприємствами державного водогосподарського комплексу, що фінансуються з Державного бюджету, спожитої протягом бюджетного періоду електроенергії та погашення існуючої на цей час заборгованості зазначених підприємств за електроенергію, для чого за даними відповідних профільних міністерств має бути визначена частка заборгованості за спожиту електроенергію підприємств державного водогосподарського комплексу із загальної суми заборгованості водогосподарств України, яка станом на 01.09.2011 становила близько 3,6 млрд. грн.
 
Відхилено    
584. 2407070
0511
Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь
90 000,0
90 000,0
 
-506- Видатки за кодом 2407070 передбачити у сумі 295.000 тис. грн., з них 205.000 тис. грн. по загальному фонду.
 
Відхилено      
    -507- Джоджик Я.І.
Передбачити бюджетну програму «Ліквідація наслідків підтоплення територій в містах і селищах України» у сумі 10 млн. грн.
 
Відхилено    
    -508- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Передбачити кошти на здійснення протипаводкових заходів за межами населених пунктів в Чернівецькій області у сумі 142,3 млн.грн.
 
Відхилено    
585. 2407080
0511
Комплексний протипаводковий захист в басейні р. Тиса у Закарпатській області
100 000,0
100 000,0
 
-509- Видатки за кодом 2407080 передбачити у сумі 245.000 тис. грн.
 
Відхилено      
    -510- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Передбачити кошти у обсязі 258,9 млн грн. Державному агентству водних ресурсів окремим рядком для фінансування протипаводкових заходів у басейні р. Тиси Закарпатської області.
 
Відхилено    
586. 2407130
0511
Виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим ДП "Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту" під державну гарантію
263 315,9
263 315,9
 
      
587. 2500000
Міністерство соціальної політики України
49 489 385,2
4 029 792,0
53 519 177,2
 
-511- Шевчук О.Б.
Передбачити у додатку №3 фінансування через Міністерство соціальної політики кошти на відшкодування Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності державних витрат з виплати допомоги з тимчасової втрати працездатності громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з урахуванням заборгованості Державного бюджету перед Фондом у 2010-2011 роках у розмірі 100 млн.грн.
 
Відхилено      
    -512- Шевчук О.Б.
Передбачити у додатку №3 фінансування через Міністерство соціальної політики 320 млн.грн. на поступове погашення заборгованості по внесках до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України державних вугільних підприємств.
 
Відхилено    
588. 2501000
Апарат Міністерства соціальної політики України
4 031 696,5
112 626,1
4 144 322,6
 
      
589. 2501010
0412
Керівництво та управління у сфері соціальної політики
60 113,7
3 564,8
63 678,5
 
      
590. 2501040
1080
Прикладні наукові та науково-технічні розробки у сфері соціальної політики
19 961,8
549,9
20 511,7
 
      
591. 2501050
0941
Підготовка кадрів для галузі соціального захисту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
15 518,5
333,5
15 852,0
 
      
592. 2501060
0950
Підвищення кваліфікації працівників державних органів, установ і організацій у справах сім'ї, молоді, спорту, соціального захисту
1 514,7
94,6
1 609,3
 
      
593. 2501070
0732
Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності
12 431,3
55,0
12 486,3
 
-513- Яворівський В.О.
За програмою код 2501070 по загальному фонду збільшити видатки на 5 млн. грн.
 
Відхилено      
594. 2501080
0734
Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та інвалідів
107 370,3
7 793,7
115 164,0
 
-514- Симоненко П.М.
Передбачити в обсязі не менше 200 млн. грн. витрати на фінансування санаторно-курортного оздоровлення ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань інвалідів за бюджетною програмою КПКВК 2501080.
 
Відхилено      
    -515- Яворівський В.О.
За програмою код 2501080 збільшити видатки на 56 млн. грн. за рахунок зменшення видатків за програмою код 0111070 «Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України» по загальному фонду на 2 млн. грн. і за програмою код 0301170 «Медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади» по загальному фонду на 54 млн. грн.
 
Відхилено    
    -516- Сушкевич В.М.
Цибенко П.С.
Видатки за кодом 2501080 передбачити у сумі 118.964 тис. грн. (збільшення на 11.593,7 тис. грн.)
 
Відхилено    
595. 2501090
1090
Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту
3 734,5
3 734,5
 
      
596. 2501120
1070
Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України
25 000,0
25 000,0
 
-517- Дейч Б.Д.
Передбачити видатки по загальному фонду за кодом 2501120 на рівні 142 млн. гривень.
 
Відхилено      
    -518- Баранов В.О.
Збільшити фінансування до 76 млн.грн. на розселення та облаштування кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України.
 
Відхилено    
    -519- Джемілєв М..
Збільшити видатки за кодом 2501120 на 120.000 тис. грн.
 
Відхилено    
597. 2501130
1050
Одноразова виплата жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", одноразова матеріальна допомога інвалідам і непрацюючим малозабезпеченим особам
385 957,9
385 957,9
 
-520- Прокопчук Ю.В.
Збільшити видатки за кодом 2501130 на суму у 20.000,0 тис. грн.
 
Відхилено      
598. 2501150
1030
Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань
610 003,9
610 003,9
 
-521- Прокопчук Ю.В.
Збільшити видатки за кодом 2501150 на суму у 15.000,0 тис. грн.
 
Відхилено      
599. 2501160
1030
Довічні державні стипендії
4 139,4
4 139,4
 
      
600. 2501200
1070
Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
2 592 701,1
2 592 701,1
 
-522- Олійник В.С.
Поновити окремі бюджетні програми, які існують у бюджеті поточного року та передбачити їх фінансування, а саме:
«Доплати за роботу на радіоактивно забруднених територіях, збереження заробітної плати при переведенні на нижчеоплачувану роботу та у зв'язку з відселенням, виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в обсязі 620.169,8 тис. грн.;
«Компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в обсязі 1.308.175,6 тис. грн.;
«Щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в обсязі 895.058,9 тис. грн.;
«Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, та допомоги на оздоровлення, у разі звільнення з роботи громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в обсязі 84.193,3 тис. грн.;
«Допомога по тимчасовій непрацездатності громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в обсязі 102.428,9 тис. грн.;
«Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в обсязі - 906.179 тис. грн.;
 
Відхилено      
    -523- Прокопчук Ю.В.
Збільшити видатки за кодом 2501200 на суму у 20.000,0 тис. грн.
 
Відхилено    
    -524- Хара В.Г.
Передбачити фінансування виплат в пільгових розмірах громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС у сумі 102.428,9 тис. грн. відповідно до вимог статті 63 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
 
Відхилено    
    -525- Видатки за кодом 2501200 передбачити у сумі 4.943.689,2 тис. грн.
 
Відхилено    
    -526- Не об’єднувати бюджетні програми:
- за кодом 2501180 «Соціальний захист працівників, що вивільняються у зв'язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС»;
- за кодом 2501200 «Доплати за роботу на радіоактивно забруднених територіях, збереження заробітної плати при переведенні на нижчеоплачувану роботу та у зв'язку з відселенням, виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
- за кодом 2501210 «Компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
- за кодом 2501230 «Щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
- за кодом 2501240 «Компенсації за втрачене майно та оплата витрат у зв'язку з переїздом на нове місце проживання громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
- за кодом 2501250 «Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, та допомоги на оздоровлення, у разі звільнення з роботи громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
- за кодом2501270 «Допомога по тимчасовій непрацездатності громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
- за кодом 2501300 «Обслуговування банківських позик, наданих на пільгових умовах до 1999 року громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
- за кодом 2501360 «Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
 
Відхилено    
    -527- Залишити бюджетну програму «Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачивши видатки у сумі 492.779 тис. грн.
 
Відхилено    
    -528- Семинога А.І.
Передбачити видатки за кодом 2501200 в сумі 4.943.689,2 тис. гривень.
 
Відхилено    
    -529- Кармазін Ю.А.
За бюджетною програмою 2501200 видатки по загальному фонду передбачити в обсязі 36.074.701,1 тис. грн. та викласти назву в наступній редакції: «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та виплати, пов’язані з виконанням рішень судів щодо заборгованості по здійсненню компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за поточний та минулі роки».
 
Відхилено    
    -530- Яворівський В.О.
За програмою код 2501200 збільшити видатки на 500 млн. грн. за рахунок зменшення видатків за програмою код 0901000 «Генеральна прокуратура України» по загальному фонду видатки на 500 млн. грн.
По загальному фонду збільшити видатки на 2 млрд. грн. за рахунок зменшення видатків за програмою код 100000 «Міністерство внутрішніх справ України» по загальному фонду видатки на 2 млрд. грн.
По загальному фонду на соціальний захист громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи збільшити видатки до 10 млрд. грн.
Передбачити бюджетну програму "Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" на суму 600 млн. грн.
Передбачити бюджетну програму "Допомога по тимчасовій непрацездатності громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" на суму 50 млн. грн.
Передбачити бюджетну програму "Доплати за роботу на радіоактивно забруднених територіях, збереження заробітної плати при переведенні на нижчеоплачувану роботу та у зв'язку з відселенням, виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок" на суму 700 млн. грн.
Передбачити бюджетну програму "Компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" на суму 700 млн. грн.
Передбачити бюджетну програму "Щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" на суму 900 млн. грн.
Передбачити бюджетну програму "Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, та допомоги на оздоровлення, у разі звільнення з роботи громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" на суму 100 млн. грн.
 
Відхилено    
601. 2501410
1010
Реєстрація державною службою зайнятості трудових договорів, укладених між працівниками та фізичними особами
2 200,0
2 200,0
 
      
602. 2501420
1050
Надання роботодавцям дотацій для забезпечення молоді першим робочим місцем
25 000,0
25 000,0
 
-531- Шевчук О.Б.
Збільшити у додатку №3 за кодом 2501420 видатки з 25.000 тис.грн. до 45.000 тис.грн.
 
Відхилено      
603. 2501440
1040
Реалізація державної політики з питань сім'ї та дітей
3 469,4
3 469,4
 
-532-    Відхилено      
604. 2501450
0960
Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" і ДЦ "Молода Гвардія"
161 630,0
161 630,0
 
-533- За кодом 2501450 збільшити видатки на 43.276,8 тис.грн.
 
Відхилено      
605. 2501630
1090
Вдосконалення системи соціальної допомоги
950,0
100 234,6
101 184,6
 
      
606. 2503000
Державна інспекція України з питань праці
44 726,9
44 726,9
 
      
607. 2503010
0412
Керівництво та управління у сфері нагляду за додержанням законодавства про працю
44 726,9
44 726,9
 
      
608. 2505000
Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України
137 873,9
137 873,9
 
      
609. 2505010
1010
Керівництво та управління у сфері соціального захисту інвалідів та ветеранів
12 021,3
12 021,3
 
      
610. 2505030
1030
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років
74 952,6
74 952,6
 
-534- Симоненко П.М.
Цибенко П.С.
Передбачити в обсязі не менше 100 млн. грн. витрати на фінансову підтримку громадських організацій ветеранів та відвідування військових поховань за бюджетною програмою КПКВК 2505030.
 
Відхилено      
    -535- Цибенко П.С.
Збільшити видатки за кодом 2505030 на 2.091,4 тис. грн.
 
Відхилено    
    -536- Сушкевич В.М.
Бюджетну програму за кодом 2505030 викласти у такій редакції:
«Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» у сумі 77.044 тис. грн., виділивши окремими рядками:
«в тому числі фінансова підтримка громадських організацій інвалідів» у сумі 60.743,6 тис. грн.;
«в тому числі фінансова підтримка громадських організацій ветеранів» у сумі 14.800,4 тис. грн.
 
Відхилено    
611. в тому числі "видатки на фінансову підтримку підприємств і організацій невиробничої сфери Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих
35 897,5
35 897,5
 
-537- Шпак В.Ф.
Передбачити додатково: «в тому числі видатки на фінансову підтримку Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Гармонія» для виконання заходів соціального захисту інвалідів з психічними розладами» та видатки споживання загального фонду у сумі 17.219,8 тис.грн.
 
Відхилено      
612. 2505050
1060
Забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів
50 900,0
50 900,0
 
      
613. 2506000
Пенсійний фонд України
44 528 673,3
3 734 370,7
48 263 044,0
 
      
614. 2506020
1020
Дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами
42 328 746,0
3 734 370,7
46 063 116,7
 
-538- Сухий Я.М.
Передбачити видатки по загальному фонду за кодом 2506020 для здійснення підвищення дітям війни в розмірі, встановленому для інших учасників війни.
 
Відхилено      
    -539- Александровська А.О.
Збільшити на 10 млн. грн. виділення коштів Пенсійному Фонду України за програмою 2506020 для забезпечення виконання рішень суду, по яким відповідачем визнано Пенсійний Фонд України за рахунок коштів, що надходять від реалізації державного майна.
 
Відхилено    
    -540- Кармазін Ю.А.
За бюджетною програмою 2506020 видатки по загальному фонду передбачити в обсязі 58.744.773 тис. грн. та викласти назву в наступній редакції: «Дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами та виплати, пов’язані з виконанням рішень судів щодо заборгованості по даних видах соціального забезпечення».
 
Відхилено    
    -541- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
У додатку №3 за програмою код 2506020 по загальному фонду і суму «разом» збільшити на 1.000.000,0 тис.грн.
 
Відхилено    
615. 2506050
1020
Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій
2 199 927,3
2 199 927,3
 
-542- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
У додатку №3 за програмою код 2506050 по загальному фонду і суму «разом» збільшити на 1.000.000,0 тис.грн.
 
Відхилено      
616. 2507000
Фонд соціального захисту інвалідів
746 414,6
182 795,2
929 209,8
 
-543- Сушкевич В.М.
Передбачити нову бюджетну програму «Забезпечення житлом інвалідів І групи Великої Вітчизняній війни, які довготривалий термін знаходяться у черзі на отримання житла» у сумі 60 млн. грн.
 
Відхилено      
    -544- Передбачити нову бюджетну програму: «Забезпечення житлом інвалідів І групи Великої Вітчизняної війни, які протягом тривалого строку перебувають у черзі на отримання житла» в обсязі 140.000 тис.грн.;
 
Відхилено    
    -545- Ківалов С.В.
Передбачити окрему бюджетну програму для реабілітації дітей із церебральним паралічем з обсягом видатків 122 млн. грн.
 
Відхилено    
    -546- Гриневецький С.Р.
Передбачити окрему бюджетну програму для реабілітації дітей із церебральним паралічем з обсягом видатків 90 млн. грн.
 
Відхилено    
    -547- Симоненко П.М.
Відновити бюджетну програму, спрямовану на фінансування забезпечення інвалідів та інвалідів-чорнобильців автомобілями з обсягом фінансування не менше 190 млн. грн.
 
Відхилено    
    -548- Шевчук О.Б.
Передбачити у додатку №3 фінансування через Міністерство соціальної політики фінансування нового напряму видатків розвитку:
«Забезпечення інвалідів та інвалідів-чорнобильці в автомобілями вітчизняного виробництва» у сумі 120 млн.грн.
 
Відхилено    
    -549- Яворівський В.О.
Передбачити бюджетну програму "Придбання (будівництво) житла для інвалідів сліпих та інвалідів глухих" на суму 15 млн. грн.
 
Відхилено    
    -550- Сушкевич В.М.
Передбачити бюджетну програму «Придбання (будівництво) житла для інвалідів-сліпих та інвалідів-глухих» у сумі 5 млн. грн.
 
Відхилено    
617. 2507030
1010
Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів
720 623,8
182 759,2
903 383,0
 
-551- Прокопчук Ю.В.
Збільшити видатки за кодом 2507030 на суму у 13.000,0 тис. грн.
 
Відхилено      
    -552- Сушкевич В.М.
Замість бюджетної програми за кодом 2507030 виділити окремими бюджетними програмами:
- «Санаторно-курортне оздоровлення інвалідів», передбачивши видатки у сумі 140.747,33 тис. грн..;
- «Забезпечення окремих категорій населення України технічними та іншими засобами реабілітації та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах», передбачивши видатки у сумі 558.451,225 тис. грн.;
- «Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів», передбачивши видатки у сумі 179.895 тис. грн.;
- «Забезпечення інвалідів та інвалідів „чорнобильців» автомобілями», передбачивши видатки у сумі 85.500,0 тис. грн.
 
Відхилено    
    -553- Симоненко П.М.
Відновити бюджетну програму, спрямовану на фінансування санаторно-курортного оздоровлення інвалідів з обсягом фінансування не менше 200 млн. грн.
 
Відхилено    
618. 2507040
1010
Забезпечення діяльності Фонду соціального захисту інвалідів
25 790,8
36,0
25 826,8
 
      
619. 2510000
Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні витрати)
353 015,0
254,7
353 269,7
 
      
620. 2511000
Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні витрати)
353 015,0
254,7
353 269,7
 
      
621. 2511040
0180
Субвенція з державного бюджету бюджету м. Києва на капітальний ремонт третього корпусу центру захисту дітей "Наші діти"
9 000,0
9 000,0
 
      
622. 2511060
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»
254,7
254,7
 
      
623. 2511110
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"
344 015,0
344 015,0
 
      
624. 2600000
Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном
1 180 781,3
90,0
1 180 871,3
 
-554- Шевчук О.Б.
Передбачити у додатку №3 фінансування через Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном видатки на програму:
«Закупівля вітчизняної складної сільськогосподарської техніки та пристосувань до неї у підприємств» у сумі 400 млн.грн.
 
Відхилено      
    -555- Шевчук О.Б.
Передбачити у додатку №3 за кодом 2600000 новий напрямок видатків розвитку:
«Відшкодування відсотків за кредитами, залученими машинобудівними підприємствами на оновлення основних фондів» у сумі 250 млн.грн.
 
Відхилено    
    -556- Шевчук О.Б.
Передбачити у додатку №3 за кодом 2600000 фінансування нових напрямів видатків розвитку:
- «Здешевлення кредитів на будівництво морських, річкових суден та інших плавучих засобів і реконструкції основних виробничих фондів підприємств суднобудівної промисловості» у сумі 500 млн.грн.
- «Створення лізингового фонду для підтримки збуту авіатехніки, що дозволить вітчизняним підприємствам авіабудівної галузі нарощувати обсяги виробництва» у сумі 800 млн.грн.
 
Відхилено    
    -557- Передбачити нову бюджетну програму: «Забезпечення функціонування агентства держмайна України в сфері управління об’єктами державної власності та корпоративними правами» в обсязі 29.730 тис.грн.
 
Відхилено    
    -558- Самойлик К.С.
Єфремов О.С.
Єдін О.Й.
Мельник П.В.
Передбачити нову програму «Державна підтримка вітчизняного виробництва зернозбиральних комбайнів, в тому числі через механізм здешевлення кредитів» та кошти у сумі 80,0 млн.грн. за рахунок відповідного коригування видатків на вказану суму за кодом 2601440 «Державна підтримка реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних напрямах галузей промисловості, визначених Концепцією проекту Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2017 року, в тому числі через механізм здешевлення кредитів».
 
Відхилено    
625. 2601000
Апарат Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном
1 180 781,3
90,0
1 180 871,3
 
      
626. 2601010
0442
Керівництво та управління у сфері управління державними корпоративними правами та майном
11 588,1
11 588,1
 
-559- Лук'янов В.В.
Збільшити видатки за кодом 2601010 на 23.384,1 тис. грн., в тому числі видатки споживання на 22.750,7 тис. грн. (з них: на оплату праці - 14.340,1 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1.351,5 тис. грн..), видатки розвитку на 633,4 тис. грн.
 
Відхилено      
627. 2601040
0484
Прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері управління державними корпоративними правами та майном
26 550,0
26 550,0
 
-560- Шевчук О.Б.
Передбачити у додатку №3 по загальному фонду за кодом 2601040 видатки на програму:
«Розробка сільськогосподарської техніки для села» у сумі 150 млн.грн.
 
Відхилено      
628. 2601050
0824
Функціонування Центральної державної науково-технічної бібліотеки та Державного металургійного музею України
2 672,3
90,0
2 762,3
 
      
629. 2601080
0513
Консервація виробничих потужностей промислових підприємств
19 500,0
19 500,0
 
-561- За кодом 2601080 збільшити видатки на 6.060 тис.грн.
 
Відхилено      
630. 2601090
0441
Реструктуризація та ліквідація об'єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів в зоні їх діяльності, а також реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди
95 370,9
95 370,9
 
-562- За кодом 2601090 збільшити видатки до 259 тис.грн. на продовження підтримки природоохоронних та екологічних заходів.
 
Відхилено      
631. 2601170
0484
Державна підтримка виробництва авіаційної техніки і вертольотів та двигунів до них, в тому числі через механізм здешевлення кредитів
600 000,0
600 000,0
 
-563- Давиденко А.А.
Зняти фінансування за програмою 2601170, заходи проводити за рахунок кредитів.
На суму зменшення видатків скоротити фінансування бюджету за рахунок зовнішніх запозичень.
 
Відхилено      
632. 2601190
0441
Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд
45 000,0
45 000,0
 
-564- Єдін О.Й.
Литвин Ю.О.
Передбачити кошти для Кіровоградської області у обсязі 69,3 млн.грн. на фінансування забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд
 
Відхилено      
    -565- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Передбачити кошти для Кіровоградської області у обсязі 83,9 млн.грн. на фінансування забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд.
 
Відхилено    
633. 2601210
0260
Забезпечення міжнародного співробітництва та участь у міжнародних виставках
8 500,0
8 500,0
 
-566- За кодом 2601210 збільшити видатки на 3.000 тис.грн.
 
Відхилено      
634. 2601400
0513
Заходи щодо запобігання катастрофи техногенного характеру на державному підприємстві "Горлівський хімічний завод"
11 300,0
11 300,0
 
      
635. 2601440
0490
Державна підтримка реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних напрямах галузей промисловості, визначених Концепцією проекту Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2017 року, в тому числі через механізм здешевлення кредитів
356 091,1
356 091,1
 
-567- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
У назві бюджетної програми за кодом 2601440 слова «визначених Концепцією проекту Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2017 року» виключити.
 
Враховано      
    -568- Давиденко А.А.
Зняти фінансування за програмою 2601440, заходи проводити за рахунок кредитів.
На суму зменшення видатків скоротити фінансування бюджету за рахунок зовнішніх запозичень.
 
Відхилено    
636. 2601450
0490
Поповнення статутних фондів казенних підприємств для забезпечення їх діяльності
4 208,9
4 208,9
 
      
637. 2750000
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
1 012 185,9
47 947,0
1 060 132,9
 
-569- Шевчук О.Б.
Передбачити у додатку №3 фінансування через Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України нових напрямів видатків розвитку:
«Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» у сумі 790 млн.грн.
«Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла» у сумі 350 млн.грн.
«Надання державного пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників» у сумі 72 млн.грн.
 
Відхилено      
    -570- Передбачити нову бюджетну програму: «Реалізація пілотних проектів з будівництва малосімейних будинків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» в обсязі 500.000 тис.грн.;
 
Відхилено    
    -571- Передбачити нову бюджетну програму: «Капітальний ремонт, модернізація, заміна ліфтового обладнання та систем диспетчеризації» в обсязі 1.978.600 тис.грн.;
 
Відхилено    
    -572- Передбачити нову бюджетну програму: «Створення фонду житла соціального призначення» в обсязі 100.000 тис.грн.;
 
Відхилено    
    -573- Передбачити нову бюджетну програму: «Реконструкція та будівництво централізованих систем водовідведення» в обсязі 1.500.000 тис.грн.;
 
Відхилено    
    -574- Передбачити нову бюджетну програму: «Надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту будинків, в яких утворюються або функціонують ОСББ» в обсязі 525.400 тис.грн.;
 
Відхилено    
    -575- Передбачити нову бюджетну програму: «Реалізація інвестиційних проектів з енергозбереження, розвитку та реконструкції систем теплопостачання» в обсязі 458.700 тис.грн.;
 
Відхилено    
    -576- Передбачити нову бюджетну програму: «Реконструкція централізованих систем водопостачання і водовідведення з використанням енергоощадного обладнання та технологій» в обсязі 227.600 тис.грн.;
 
Відхилено    
    -577- Передбачити нову бюджетну програму: «Капітальний ремонт гуртожитків, що передаються у власність територіальних громад» в обсязі 124.500 тис.грн.
 
Відхилено    
    -578- Мельник П.В.
Збільшити видатки державного бюджету на 27.645,2 млн.грн.
 
Відхилено    
    -579- Куликов К.Б.
Передбачити для Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України додаткову бюджетну програму «Будівництво службового житла для правоохоронних органів» з обсягом видатків 700 млн. грн.
 
Відхилено    
    -580- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Відновити в повному обсязі фінансування з державного бюджету затверджених цільових державних програм - Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки, Державної програми розвитку міського електротранспорту на 2007-2015 роки.
 
Враховано частково (доручення Уряду)   
    -581- Баранов В.О.
Борисов В.Д.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Предбачити кошти на підтримку статутної діяльності всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування у обсязі 3 млн.грн.
 
Відхилено    
    -582- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Передати місцевим бюджетам у вигляді субвенцій з державного бюджету частини коштів на виконання бюджетних програм, які визначені Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України за КПКВ 2751050 «Питна вода України»; за КПКВ 2751190 «Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла»; за КПКВ 2751220 «Часткова компенсація витрат за спожиту електроенергію, пов'язаних з перекиданням води»; за КПКВ 2751330 «Облаштування багатоквартирних будинків сучасними засобами обліку і регулювання води та теплової енергії».
 
Відхилено    
    -583- Передбачити фінансування в обсязі 630 млн. грн. Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки (Постанова КМУ від 29.11.2010 р. №1090.
 
Відхилено    
    -584- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Передбачити для Івано-Франківської області кошти на програму «Реформування і розвитку житлово-комунального господарства» - 158,8 млн.грн.
 
Відхилено    
    -585- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Передбачити кошти м.Севастополю на виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки у сумі 162.585,5 тис.грн.
 
Відхилено    
    -586- Зац О.В.
Передбачити нову бюджетну програму: «Проектування та будівництво ТЕЦ які працюють на альтернативних видах палива (біопаливо) перша черга» в обсязі 120 млн.грн.
 
Відхилено    
638. 2751000
Апарат Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
924 766,8
41 197,0
965 963,8
 
      
639. 2751010
0443
Керівництво та управління у сфері регіонального розвитку,будівництва та житлово-комунального господарства
53 039,3
53 039,3
 
-587- За кодом 2751010 збільшити видатки на 8.895 тис.грн. для забезпечення проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури.
 
Відхилено      
640. 2751030
0484
Розробка схем та проектних рішень масового застосування, дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері будівництва та розвитку житлово-комунального господарства, наукові розробки із нормування стандартизації у сфері будівництва та житлової політики
26 750,3
26 750,3
 
      
641. 2751050
0620
Питна вода України
200 000,0
200 000,0
 
-588- Видатки за кодом 2751050 передбачити у сумі 238.200 тис. грн.
 
Відхилено      
    -589- Бевз В.А.
Передбачити кошти на фінансування поліпшення якості питного водопостачання Вінницької області в рамках Загальнодержавної програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки у обсязі 87.300 тис.грн.
 
Відхилено    
    -590- Мельник П.В.
Лук'янов В.В.
Єдін О.Й.
Литвин Ю.О.
Передбачити кошти для Кіровоградської області у обсязі 28,9 млн.грн. на фінансування інвестиційних проектів в рамках реалізації Загальнодержавної програми «Питна вода України».
 
Відхилено    
    -591- Янковський М.А.
Передбачити кошти для м.Горлівка Донецької області у обсязі 43,7 млн.грн. на реалізацію програми «Питна вода України», в тому числі на: заміну, капітальний ремонт водопровідних мереж та споруд - 6,4 млн.грн.; будівництво підвищувальних насосних станцій по вул.Дивногорська, вул. 60 років СРСР, проектування підвищувальних насосних станцій і індивідуальних підвищувальних насосних агрегатів для стабільного водопостачання п`ятиверхової забудови в житлових масивах «Східний», «Сонячний», будинків по вул.Бітумна, Фруктова - 3,3 млн.грн.; оснащення інженерних вводів багатоповерхових житлових будинків засобами обліку холодної води - 1,3 млн.грн.; розробка схеми оптимізації водопостачання міста - 1,3 млн.грн.; реконструкцію каналізаційної насосної станції №3 - 4,7 млн.грн.; розширення та реконструкцію Центральних очисних споруд (реконструкцію споруд біологічного очищення стічних вод) - 5,0 млн.грн.; реконструкцію і капітальний ремонт каналізаційних мереж - 16,9 млн.грн.; придбання необхідної техніки і обладнання - 4,8 млн.грн.
 
Відхилено    
    -592- Самойленко Ю.П.
В рамках виконання програми "Питна вода України" збільшити видатки для Дніпропетровської області на: Ремонт та модернізація системи водопостачання села Воскресенівка Васильківського району - 500 тис. гри.; відновлення системи водопостачання села Шевченкове Васильківського району - 500 тис. грн.; продовження реконструкції системи водопостачання селища Васильківка - 2.000 тис.грн.; капітальний ремонт водогону в селі Слов'янка Межівського району - 2.800 тис. грн.; реконструкція водопровідної та каналізаційної мереж смт. Межова - 839 тис. грн.; будівництво водонапірної башти ємкістю 300 м3 в смт. Межова - 1.400 тис. грн.; реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж в смт. Межова - 2.687 тис.грн; будівництво двох нових свердловин на водозаборі Межівської селищної ради - 340 тис.грн.; будівництво першої черги розвідних водопровідних систем в селищі Просяна Покровського району - 1.450 тис. грн.; реконструкцію резервуару питної води та насосної станції в районі водозабору та головних водопровідних магістралей смт. Покровське - 2.800 тис. грн.; будівництво водопровідних мереж в селі Новомиколаївка Покровського району - 1.700 тис. грн.; реконструкція водопровідних мереж смт. Просяна Покровського району - 2.800 тис.грн.; реконструкція насосної станції водопостачання с. Запорізьке Покровського району - 1.472 тис.грн.; будівництво підвідних і розвідних мереж водопостачання до сіл Новомиколаївка і Калинівка Покровського району - 2.599 тис.грн.; будівництво водопровідних мереж в селі Вільне Синельниківського району - 1.250 тис. грн.; будівництво водопровідних мереж в селі Веселому Синельниківського району -1.350 тис. грн.; ремонт водопровідних мереж населених пунктів Старовишневецької сільської ради Синельниківського району - 680 тис. грн.; реконструкції очисних споруд каналізації м.Синельникове - 27 млн. грн.; реконструкції водопровідних мереж м. Синельникове - 10 млн.грн.; будівництво нових водопровідних мереж м.Синельникове - 1.845 тис.грн.
 
Відхилено    
    -593- Давиденко А.А.
За програмою код 2751050 збільшити видатки на 90.000 тис.грн. за рахунок зменшення видатків за програмою код 2761490 «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на здійснення природоохоронних заходів по оздоровленню басейну річки Сіверський Донець та реконструкцію каналу Сіверський Донець-Донбас».
 
Відхилено    
    -594- Мірошниченко Ю.Р.
Передбачити субвенцію бюджету міста Новгород-Сіверський Чернігівської області у сумі 2.150,158 тис.грн. по програмі «Питна вода України» з впровадженням енергозберігаючих технологій і спрямувати її на проведення робіт із прокладення каналізації та капітальний ремонт проїзної частини по вул.Леніна (1.700 тис.грн.), комплексну модернізацію системи водопостачання міста (450,158 тис.грн.)
 
Відхилено    
    -595- Шпак В.Ф.
Передбачити додатково: «в тому числі на водогін Чернелівка-Хмельницький 30.000,0 тис.грн. (на виконання доручення М.Я Азарова по забезпеченню м.Хмельницького питною водою)»
 
Відхилено    
    -596- Джоджик Я.І.
Збільшити видатки за кодом 2751050 на 200 млн. грн.
 
Відхилено    
642. 2751060
0829
Відзначення Державною премією у сфері архітектури та фінансова підтримка творчих спілок
541,0
541,0
 
      
643. 2751070
0824
Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки
2 708,4
97,0
2 805,4
 
      
644. 2751120
0942
Підготовка фахівців для органів місцевого самоврядування
3 088,8
3 088,8
 
      
645. 2751190
1060
Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла
200 000,0
200 000,0
 
-597- За кодом 2751190 збільшити видатки на 1.767.300 тис.грн.
 
Відхилено      
    -598- Яворівський В.О.
"Передбачити видатки з державного бюджету для Кіровоградської області у обсязі 25 млн. грн. на виконання Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла."
 
Відхилено    
    -599- Передбачити фінансування надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла - 1,8 млрд. грн.
 
Відхилено    
    -600- Яворівський В.О.
За програмою код 2751190 по загальному фонду збільшити видатки на 200 млн. грн.
 
Відхилено    
    -601- Давиденко А.А.
За програмою код 2751190 збільшити видатки на 90.000 тис.грн. за рахунок зменшення видатків за програмою код 3511270 «Пайова участь у будівництві та придбання житла для осіб, які займають посади в державних органах та забезпечують виконання завдань і функцій держави» на 90.000 тис.грн.
 
Відхилено    
    -602- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Єдін О.Й.
Литвин Ю.О.
Передбачити кошти для Кіровоградської області у обсязі 30 млн.грн. на фінансування заходів Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009р. №1249.
 
Відхилено    
646. 2751220
0620
Часткова компенсація витрат за спожиту електроенергію, пов'язаних з перекиданням води
100 000,0
100 000,0
 
-603- Передбачити компенсацію витрат пов'язаних з перекиданням води у маловодні регіони каналами та водогонами - 700 млн. грн.
 
Відхилено      
647. 2751230
0829
Пошук і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій
2 000,0
2 000,0
 
      
648. 2751330
0620
Облаштування багатоквартирних будинків сучасними засобами обліку і регулювання води та теплової енергії
200 000,0
200 000,0
 
-604- За кодом 2751330 збільшити видатки на 800.000 тис.грн.
 
Відхилено      
    -605- Янковський М.А.
Передбачити кошти для м.Горлівка Донецької області у обсязі 67,6 млн.грн. на облаштування багатоквартирних будинків сучасними засобами обліку і регулювання води і теплової енергії.
 
Відхилено    
    -606- Передбачити фінансування для забезпечення лічильниками обліку води та теплової енергії - 1 млрд. грн.
 
Відхилено    
649. 2751370
1060
Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву
5 600,0
1 200,0
6 800,0
 
-607- Кириленко І.Г.
Стешенко О.М.
Пінчук А.П.
Передбачити видатки за кодом 2751370 у сумі 17.600 тис. грн.
 
Відхилено      
    -608- Кармазін Ю.А.
За бюджетною програмою 2751370 видатки споживання з спеціального фонду передбачити в обсязі 6,2 млн. грн.
 
Відхилено    
650. 2751380
1060
Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
111 039,0
111 039,0
 
-609- Кириленко І.Г.
Стешенко О.М.
Передбачити видатки за кодом 2751380 у сумі 140.000 тис. грн.
 
Відхилено      
651. 2751420
1060
Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом
34 000,0
34 000,0
 
-610- Кармазін Ю.А.
За бюджетною програмою 2751420 видатки розвитку з спеціального фонду передбачити в обсязі 29 млн. грн.
 
Відхилено      
652. 2751610
0620
Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту розвитку міської інфраструктури
5 900,0
5 900,0
 
-611- Янковський М.А.
Передбачити кошти для м.Горлівка Донецької області у обсязі 17,3 млн.грн. на фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту розвитку міської інфраструктури для проведення реконструкції площі Перемоги.
 
Відхилено      
653. 2751800
0827
Проведення протизсувних заходів, інженерного захисту, протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт на території Києво-Печерської Лаври
20 000,0
20 000,0
 
-612- Джоджик Я.І.
Назву бюджетної програми за кодом 2751800 викласти таким чином: «Проведення протизсувних заходів, інженерного захисту, протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника» та зменшити видатки за цим кодом на 10 млн. грн.
 
Відхилено      
654. 2752000
Державна архітектурно-будівельна інспекція України
87 419,1
6 750,0
94 169,1
 
      
655. 2752010
0443
Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю
87 419,1
6 750,0
94 169,1
 
      
656. 2760000
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)
151 755,0
152 798,0
304 553,0
 
-613- Глазунов С.М.
Передбачити нову бюджетну програму: «Субвенція з державного бюджету м.Дніпропетровськ для реконструкції гідротехнічних споруд веслувального каналу та воднолижного стадіону бази олімпійської підготовки КП «Водноспортивний комбінат» в обсязі 40.000 тис.грн. за загальним фондом.
 
Відхилено      
    -614- Шпак В.Ф.
Передбачити нову субвенцію: «Субвенція з державного бюджету міському бюджету м. Хмельницький на будівництво неонатального корпусу Хмельницької міської дитячої лікарні» та видатки розвитку загального фонду у сумі 36.500,0 тис.грн.
 
Відхилено    
657. 2761000
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)
151 755,0
152 798,0
304 553,0
 
      
658. 2761020
0180
Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Івано-Франківська на відзначення 350-річчя міста Івано-Франківська
20 475,0
20 475,0
 
      
659. 2761150
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
26 880,0
26 880,0
 
-615- За кодом 2761150 збільшити видатки на 18.000 тис.грн.
 
Відхилено      
660. 2761240
0180
Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Славутича на виконання заходів із запобігання аваріям та техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві міста Славутича
4 500,0
4 500,0
 
      
661. 2761350
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження
152 798,0
152 798,0
 
      
662. 2761490
0180
Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на здійснення природоохоронних заходів по оздоровленню басейну річки Сіверський Донець та реконструкцію каналу Сіверський Донець-Донбас
99 900,0
99 900,0
 
      
663. 2800000
Міністерство аграрної політики та продовольства України
6 946 063,9
5 100 363,4
12 046 427,3
 
-616- Шевчук О.Б.
Передбачити у додатку №3 за кодом 2800000 новий напрямок видатків розвитку:
«Компенсація вартості будівництва нових та реконструкції існуючих овочесховищ» у сумі 500 млн.грн.
 
Відхилено      
664. 2801000
Апарат Міністерства аграрної політики та продовольства України
3 664 286,1
3 674 284,5
7 338 570,6
 
      
665. 2801010
0421
Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу
35 698,7
35 698,7
 
-617- Баранов В.О.
Збільшити видатки загального фонду за бюджетною програмою 2801010 на 7.542,4 тис.грн., в т.ч. на оплату праці на 1.498,5 тис.грн., комунальні послуги - 1.000,0 тис.грн.
 
Відхилено      
666. 2801050
0482
Дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, дослідження та експериментальні розробки у сфері агропромислового комплексу
136 512,3
29 875,0
166 387,3
 
      
667. 2801070
0960
Оздоровлення та відпочинок дітей працівників агропромислового комплексу
10 000,0
10 000,0
 
      
668. 2801080
0941
Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
811 992,8
218 524,3
1 030 517,1
 
-618- Кармазін Ю.А.
За бюджетною програмою 2801080 видатки по загальному фонду передбачити в обсязі 851.992,8 тис. грн.
 
Відхилено      
669. 2801100
0942
Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 076 200,8
682 305,7
1 758 506,5
 
-619- Кармазін Ю.А.
За бюджетною програмою 2801100 видатки по загальному фонду передбачити в обсязі 1.136.200,8 тис. грн.
 
Відхилено      
    -620- Рибаков І.О.
Сідельник І.І.
Передбачити видатки на завершення будівництва біологічного корпусу Сумського національного аграрного університету у сумі 2.000,0 тис.грн.
 
Відхилено    
    -621- Рибаков І.О.
Сідельник І.І.
Передбачити видатки на реконструкцію нової бібліотеки Сумського національного аграрного університету у сумі 1.000,0 тис.грн.
 
Відхилено    
670. 2801130
0930
Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації робітничих кадрів, підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу
21 916,3
13 179,5
35 095,8
 
      
671. 2801180
0421
Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі
1 177 376,3
5 000,0
1 182 376,3
 
-622- Самойлик К.С.
Передбачити видатки у сумі 180 млн.грн. на технічне переоснащення та розробку нової складної сільськогосподарської техніки ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод».
 
Відхилено      
    -623- Самойлик К.С.
Передбачити видатки у сумі 30,5 млн.грн. на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод».
 
Відхилено    
    -624- Єдін О.Й.
Передбачити видатки у сумі 100 млн.грн. на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва та здешевлення кредитів для її придбання.
 
Відхилено    
    -625- Шевчук О.Б.
Додати у додатку №3 за кодом 2801180 видатки у сумі 850, 0 млн.грн., зокрема на:
- «фінансування заходів по захисту, відтворенню та підвищенню родючості ґрунтів з цільовим призначенням на часткову компенсацію сільськогосподарським виробникам придбання фосфогіпсу (ТУ У 24.1.-31980517- 002: 2005) виробництва ПАТ „Дніпровський завод мінеральних добрив", ВАТ „Сумихімпром" та ЗАТ „Кримський ТИТАН" у сумі 350млн.грн.
«Компенсація сільськогосподарським виробникам вартості фосфоровмісних мінеральних добрив виробництва ПАТ „Дніпровський завод мінеральних добрив", ВАТ „Сумихімпром" та ЗАТ „Кримський ТИТАН" у сумі 300 млн.грн.
«Компенсація сільськогосподарським виробникам вартості аміачної селітри вітчизняного виробництва» у сумі 200 млн.грн.
 
Відхилено    
    -626- Шевчук О.Б.
Відокремити у додатку №3 з обсягу фінансування коду 2801180, видатки на програму:
«Формування інфраструктури по забезпеченню розвитку екологічного виробництва аграрної продукції» у сумі 300 млн.грн.
 
Відхилено    
    -627- Єфремов О.С.
Єдін О.Й.
Самойлик К.С.
Мельник П.В.
Викласти назву програми в такій редакції: «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі, в тому числі на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки (комбайнів) вітчизняного виробництва» та визначити в т.ч. суму 100,0 млн.грн. на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки (комбайнів) вітчизняного виробництва.
 
Відхилено    
    -628- Баранов В.О.
Збільшити видатки за бюджетною програмою 2801180 "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі" за напрямом "Часткове відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів" на 200 млн. гривень.
 
Відхилено    
672. 2801200
0421
Заходи по боротьбі з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин, запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин
34 000,0
34 000,0
 
      
673. 2801250
0421
Витрати Аграрного фонду пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду
765 500,0
765 500,0
 
      
674. 2801290
0421
Проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу
5 000,0
5 000,0
 
      
675. 2801300
0620
Реформування та розвиток комунального господарства у сільській місцевості
7 000,0
7 000,0
 
-629- Комар М.С.
Збільшити видатки за бюджетною програмою 2801300 на 38,1 млн.гривень
 
Відхилено      
    -630- Рибаков І.О.
Радовець А.А.
Збільшити видатки за кодом 2801300 з 7.000 тис. грн. до 27.000 тис. грн.
 
Відхилено    
676. 2801310
0421
Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду
25 588,9
25 588,9
 
      
677. 2801350
0421
Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними
1 075 000,0
1 075 000,0
 
      
678. 2801360
0421
Часткова компенсація вартості електроенергії, використаної для поливу на зрошуваних землях
70 000,0
70 000,0
 
      
679. 2801470
0482
Фінансова підтримка Української лабораторії якості і безпеки продукції агропромислового комплексу
10 000,0
2 900,0
12 900,0
 
      
680. 2801500
0810
Державна підтримка Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос" на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення
9 000,0
9 000,0
 
      
681. 2801520
0421
Фінансова підтримка створення оптових ринків сільськогосподарської продукції
200 000,0
200 000,0
 
-631- Давиденко А.А.
За програмою код 2801520 зменшити видатки на 200.000 тис. грн.
 
Відхилено      
682. 2801540
0421
Державна підтримка галузі тваринництва
882 000,0
882 000,0
 
-632- Шевчук О.Б.
Збільшити видатки розвитку за спеціальним фондом по коду 2801540, замінивши цифри „882.000" на цифри „9.900.000", із спрямуванням зазначених видатків відповідно на:
- будівництво сучасних тваринницьких ферм для утримання поголів'я крупного рогатого скота та компенсацію частини вартості закупленого обладнання у сумі 2.000.000 тис.грн.;
- фінансування інвестиційних проектів з закупівлі племенних нетелів та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу у сумі 100.000 тис.грн.;
- фінансова підтримка виробникам сільськогосподарської продукції на вирощування сільськогосподарських культур, зокрема на посів кормових культур для потреб тваринництва та птахівництва. у сумі 800.000 тис.грн.
- селекція в тваринництві та птахівництві на підприємствах промислового комплексу у сумі 100.000 тис.грн.
- компенсація (відшкодування) при імпорті ВРХ м'ясних та комбінованих напрямків продуктивності із розрахунку 6000 гривень на 1 голову у сумі 2.400.000 тис.грн.
- видатки на забезпечення державної підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів, що здійснюють діяльність у свинарстві, птахівництві, кроликівництві, вівчарстві, зокрема на відшкодування процентів за кредитами підприємств, що займаються вирощуванням ВРХ, у сумі 4.500.000 тис.грн.
 
Відхилено      
    -633- Шпак В.Ф.
Передбачити додатково видатки розвитку спеціального фонду: «в тому числі дотації молочно-товарним фермам (комплексам) з кількістю поголів’я великої рогатої худоби не менше 500 голів» у сумі 400.000,0 тис.грн.
 
Відхилено    
683. 2801800
0513
Заходи з ліквідації наслідків затоплення шахти № 9 та аварійного ствола шахти № 8 Солотвинськогосолерудника Тячівського району Закарпатської області
34 000,0
34 000,0
 
      
684. 2802000
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України
1 150 733,5
876 984,8
2 027 718,3
 
      
685. 2802010
0421
Керівництво та управління у сфері ветеринарної медицини та фітосанітарної служби України
119 469,0
119 469,0
 
-634- Шпак В.Ф.
Збільшити видатки загального фонду за бюджетною програмою 2802010 на 80.000,0 тис.гривень, в т.ч. видатки споживання на 70.000,0 тис.грн., з них на оплату праці на 17.000,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії на 2.000,0 тис.грн.; та видатки розвитку на 10.000,0 тис.грн.
 
Відхилено      
686. 2802020
0421
Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро
103 752,0
103 752,0
 
-635- Шпак В.Ф.
Збільшити видатки загального фонду за бюджетною програмою 2802020 на 80.000,0 тис.гривень, в т.ч. видатки споживання на 35.000,0 тис.грн., та видатки розвитку на 45.000,0 тис.грн.
 
Відхилено      
687. 2802030
0421
Організація і регулювання діяльності установ в системі ветеринарної медицини, охорони прав на сорти рослин та агропромислового комплексу з карантину рослин
927 364,9
876 984,8
1 804 349,7
 
-636- Шпак В.Ф.
Збільшити видатки загального фонду за бюджетною програмою 2802030 на 60.000,0 тис.гривень, в т.ч. видатки споживання на 40.000,0 тис.грн., з них на оплату праці на 40.000,0 тис.грн., та видатки розвитку на 20.000,0 тис.грн.
 
Відхилено      
688. 2802080
0421
Участь у міжнародному союзі по охороні нових сортів рослин (УПОВ)
147,6
147,6
 
      
689. 2803000
Державне агентство земельних ресурсів України
902 205,8
232 102,1
1 134 307,9
 
      
690. 2803010
0421
Керівництво та управління у сфері земельних ресурсів
567 405,8
567 405,8
 
      
691. 2803030
0421
Проведення земельної реформи
333 534,9
333 534,9
 
-637- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
У додатку №3 програму код 2803030 вилучити.
 
Відхилено      
692. 2803600
0421
Видача державних актів на право приватної власності на землю в сільській місцевості
1 265,1
232 102,1
233 367,2
 
      
693. 2804000
Державне агентство рибного господарства України
281 731,1
34 280,9
316 012,0
 
      
694. 2804010
0423
Керівництво та управління у сфері рибного господарства
6 701,9
6 701,9
 
      
695. 2804020
0423
Організація діяльності органів рибоохорони та рибовідтворювальних комплексів
143 140,2
500,0
143 640,2
 
-638- Баранов В.О.
Збільшити видатки за бюджетною програмою 2804020 на 14,0 млн.грн., в т.ч. на оплату енергоносіїв - 4,0 млн.грн.
 
Відхилено      
696. 2804030
0482
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері рибного господарства
3 556,2
3 556,2
 
      
697. 2804040
0941
Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
24 054,0
14 163,2
38 217,2
 
      
698. 2804050
0942
Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
24 278,8
18 467,2
42 746,0
 
      
699. 2804070
0423
Селекція у рибному господарстві та відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні
79 080,0
79 080,0
 
      
700. 2804090
0423
Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства
920,0
1 150,5
2 070,5
 
      
701. 2805000
Державне агентство лісових ресурсів України
680 073,3
39 750,7
719 824,0
 
-639- Видатки за кодом 2805000 передбачити у сумі 1.051.030 тис. грн.
 
Відхилено      
    -640- Шпак В.Ф.
Герасимчук В.В.
Шершун М.Х.
Надати статус головного розпорядника коштів державного бюджету Державному агентству лісових ресурсів України (КПКВК 1900000 «Державне агентство лісових ресурсів України»)
 
Відхилено    
    -641- Шпак В.Ф.
Герасимчук В.В.
Передбачити видатки загального фонду всього у сумі 1.000.902,8 тис.грн., в т.ч. видатки споживання у сумі 610.635,4 тис.грн., з них оплата праці 362.069,3 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії 4.206, 6 тис.грн.; та видатки розвитку у сумі 390.267,4 тис.грн.
 
Відхилено    
    -642- Шпак В.Ф.
Герасимчук В.В.
Передбачити програму «Придбання пожежної техніки та будівництво доріг протипожежного призначення» та видатки загального фонду всього у сумі 40.000,0 тис.грн., в т.ч. видатки розвитку у сумі 40.000,0 тис.грн.
 
Відхилено    
702. 2805010
0422
Керівництво та управління у сфері лісового господарства
42 550,9
20,1
42 571,0
 
-643- Шпак В.Ф.
Герасимчук В.В.
Передбачити видатки загального фонду всього у сумі 44.829,9 тис.грн., в т.ч. видатки споживання у сумі 44.829,9 тис.грн., з них оплата праці 29.339,2 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії 2.201,6 тис.грн.
 
Відхилено      
703. 2805020
0150
Дослідження, прикладні розробки та підготовка наукових кадрів у сфері лісового господарства
10 052,2
2 396,1
12 448,3
 
-644- Шпак В.Ф.
Герасимчук В.В.
Передбачити видатки загального фонду всього у сумі 11.151,8 тис.грн., в т.ч. видатки розвитку у сумі 11.151,8 тис.грн.
 
Відхилено      
704. 2805050
0941
Підготовка кадрів для лісового господарства вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
50 986,3
11 620,4
62 606,7
 
-645- Видатки за кодом 2805050 передбачити у сумі 71.606,7 тис. грн., в тому числі видатки розвитку - 9.000 тис. грн. (загальний фонд).
 
Відхилено      
    -646- Кармазін Ю.А.
За бюджетною програмою 2805050 видатки по загальному фонду передбачити в обсязі 60.986,3 тис. грн.
 
Відхилено    
    -647- Шпак В.Ф.
Герасимчук В.В.
Передбачити видатки загального фонду всього у сумі 63.212,2 тис.грн., в т.ч. видатки споживання у сумі 52.356,2 тис.грн., та видатки розвитку у сумі 10.856,0 тис.грн.
 
Відхилено    
705. 2805060
0422
Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді
576 483,9
25 714,1
602 198,0
 
-648- Видатки за кодом 2805060 передбачити у сумі и 924.404 тис. грн., в тому числі видатки розвитку - 108.700 тис. грн. (загальний фонд).
 
Відхилено      
    -649- Шпак В.Ф.
Герасимчук В.В.
Передбачити видатки загального фонду всього у сумі 841.708,9 тис.грн., в т.ч. видатки споживання у сумі 513.449,3 тис.грн., з них оплата праці 332.730,6 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії 2.005,0 тис.грн.; та видатки розвитку у сумі 328.259,6 тис.грн.
 
Відхилено    
706. 2806000
Національна акціонерна компанія "Украгролізинг"
80 000,0
80 000,0
 
-650- Шпак В.Ф.
Надати статус головного розпорядника коштів державного бюджету Національній акціонерній компанії «Украгролізинг» (КПКВК 6800000 «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»).
 
Враховано      
    -651- Самойлик К.С.
Передбачити видатки у сумі 398,5 млн.грн. на придбання через НАК «Украгролізинг» 300 вітчизняних зернозбиральних комбайнів «Скіф» виробництва ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод».
 
Відхилено    
707. 2806020
0421
Збільшення статутного капіталу НАК "Украгролізинг"для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу
80 000,0
80 000,0
 
-652- Шпак В.Ф.
Передбачити видатки розвитку загального фонду у сумі 1.300.000,0 тис.грн.
 
Відхилено      
    -653- Самойлик К.С.
Єфремов О.С.
Єдін О.Й.
Мельник П.В.
Передбачити видатки у сумі 300 млн.грн. для придбання зернозбиральних комбайнів вітчизняного виробництва та назву програми 2806020 викласти в такій редакції «Збільшення статутного капіталу НАК «Украгролізинг» для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу, в тому числі зернозбиральних комбайнів вітчизняного виробництва».
 
Відхилено    
708. 2807000
Державна інспекція сільського господарства України
267 034,1
162 960,4
429 994,5
 
      
709. 2807010
0421
Здійснення державного контролю у галузі сільського господарства
81 658,6
29 312,1
110 970,7
 
      
710. 2807020
0421
Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної інспекції сільського господарства України
185 375,5
133 648,3
319 023,8
 
      
711. 3100000
Міністерство інфраструктури України
5 670 561,2
13 912 187,3
19 582 748,5
 
-654- Крук Ю.Б.
Передбачити нову бюджетну програму «Будівництво 17-ти шляхопроводів на ділянках руху швидкісних пасажирських потягів» з обсягом видатків 1 млрд. грн.
 
Відхилено      
    -655- Крук Ю.Б.
Передбачити нову бюджетну програму «Компенсація процентної ставки за кредитами, отриманими з метою закупівлі 3000 вітчизняних автобусів» з обсягом видатків 600 млн. грн.
 
Відхилено    
    -656- Крук Ю.Б.
Передбачити нову бюджетну програму «Здешевлення кредитів на придбання 6-ти літаків АН-148» з обсягом видатків 186 млн. грн.
 
Відхилено    
    -657- Крук Ю.Б.
Передбачити нову бюджетну програму «Будівництво і розвиток Донецького метрополітену» з обсягом видатків 124,7 млн. грн.
 
Відхилено    
    -658- Шпак В.Ф.
Передбачити нову бюджетну програму «Здешевлення кредитів для ДП «Антонов-Фінанс» на придбання літаків АН-140 в розмірі подвійної ставки рефінансування НБУ (15,5%)» та видатки розвитку спеціального фонду у сумі 43.410,0 тис.грн.
 
Відхилено    
    -659- Крук Ю.Б.
Доповнити новою бюджетною програмою КПКВ 3103040 «Державна підтримка будівництва суден для Українського Дунайського пароплавства на Кілійському суднобудівному-судноремонтному заводі» з обсягом видатків із загального фонду держбюджету 55 млн. грн. або виділення коштів в обсязі 32 млн.грн. для погашення кредиту Українського Дунайського пароплавства перед АТ «Укрексімбанк».
 
Відхилено    
    -660- Крук Ю.Б.
Доповнити новою бюджетною програмою КПКВ 3103050 «Державна підтримка побудови одного пасажирського судна відповідно до Програми комплексного розвитку Українського Придунав’я» в сумі 120 млн. грн. (у цінах 2004 р.).
 
Відхилено    
    -661- Унгурян П.Я.
Передбачити видатки на реалізацію Національного проекту «Дунайський коридор» в обсязі 50.000 тис.грн.
 
Відхилено    
712. 3101000
Апарат Міністерства інфраструктури України
186 841,8
130 074,7
316 916,5
 
      
713. 3101010
0455
Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури
46 992,5
46 992,5
 
      
714. 3101030
0485
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку національної транспортної мережі та туризму
2 903,7
2 903,7
 
-662- Баранов В.О.
Збільшити видатки розвитку по спеціальному фонду за кодом 3101030 на 15.668,5 тис.грн. за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду державного бюджету для здійснення таких видатків
 
Відхилено      
715. 3101050
0941
Підготовка кадрів для сфери автомобільного транспорту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
9 062,2
2 528,6
11 590,8
 
      
716. 3101060
0942
Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
127 883,4
127 546,1
255 429,5
 
      
717. 3102000
Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті
57 565,9
57 565,9
 
      
718. 3102010
0451
Здійснення державного контролю з питань безпеки на наземному транспорті
57 565,9
57 565,9
 
      
719. 3103000
Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті
71 954,4
38 000,0
109 954,4
 
-663- Крук Ю.Б.
Передбачити нову бюджетну програму «Придбання швидкісних катерів (60 одиниць)» для Державної інспекції України з безпеки на морському і річковому транспорті з обсягом видатків 177 млн. грн.
 
Відхилено      
720. 3103010
0452
Здійснення державного контролю з питань безпеки на морському та річковому транспорті
38 000,0
38 000,0
 
      
721. 3103030
0452
Підтримка експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів
31 954,4
31 954,4
 
      
722. 3103080
0452
Забезпечення функціонування національної системи пошуку і рятування в морському пошуково-рятувальному районі України
40 000,0
40 000,0
 
      
723. 3104000
Державна адміністрація залізничного транспорту
796 423,4
243 446,7
1 039 870,1
 
      
724. 3104020
0941
Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
87 457,0
48 674,0
136 131,0
 
      
725. 3104040
0731
Медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту
708 966,4
194 772,7
903 739,1
 
      
726. 3105000
Державна спеціальна служба транспорту
179 098,6
57 215,9
236 314,5
 
-664- Каплієнко В.В.
Збільшити видатки Державної спеціальної служби транспорту на 16.800 тис. гривень, у тому числі для забезпечення житлом військовослужбовців на 11.800 тис. гривень та для придбання основних зразків техніки на 5.000 тис. гривень.
 
Відхилено      
727. 3105010
0220
Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту
179 098,6
57 215,9
236 314,5
 
-665- Кузьмук О.І.
Збільшити видатки за кодом 3105010 за загальним фондом - на 53,7 млн. грн.
 
Відхилено      
    -666- Збільшити видатки за кодом 3105010 на 59 млн. грн.
Додаткові кошти пропонуємо спрямувати на:
- заробітну плату працівникам - 8,9 млн. грн.;
- грошове забезпечення військовослужбовців - 19,4 млн. грн.;
- нарахування на заробітну плату - 8,6 млн. грн.;
- забезпечення речовим майном військовослужбовців - 5,1 млн. грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 11,1 млн. грн.;
- капітальне будівництво (придбання) житла - 3,5 млн. грн.;
- реконструкцію житлового фонду - 2,4 млн. грн.
 
Відхилено    
728. 3106000
Державне агентство автомобільних доріг України
10 191,1
10 225 290,0
10 235 481,1
 
-667- Бевз В.А.
Врахувати видатки для забезпечення розвитку дорожнього господарства Вінницької області на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у обсязі 42.000 тис.грн.
 
Відхилено      
    -668- Мельник П.В.
Визначити Державне агентство автомобільних доріг України головним розпорядником коштів державного бюджету за кодом 3110000, при цьому:
- доповнити рядком 3111000 «Апарат Державного агентства автомобільних доріг України»;
- код бюджетної програми «Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг» 3106010 замінити кодом 3111010;
- об’єднати бюджетні програми за кодами 3106020 і 3107090 та назву новоствореної бюджетної програми викласти у такій редакції: «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування, в тому числі будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у місті Запоріжжі та Черкасах» за кодом 3111020.
 
Враховано частково    
729. 3106010
0456
Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг
10 191,1
10 191,1
 
      
730. 3106020
0456
Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування, в тому числі будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у місті Запоріжжі та Черкасах
4 477 708,7
4 477 708,7
 
-669- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
У додатку № 3 у назві коду 3106020 слово «місті» замінити словами «містах».
 
Враховано      
    -670- Глазунов С.М.
За кодом 3106020 збільшити видатки до 5.777.708,7 тис.грн. та змінити назву бюджетної програми на: «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування, у тому числі будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у місті Запоріжжя та Черкаси, другої черги Південного обходу м.Дніпропетровськ та радіальних доріг».
 
Відхилено    
    -671- Єдін О.Й.
Литвин Ю.О.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Передбачити кошти для Кіровоградської області на проведення робіт із будівництва, реконструкції та утримання автомобільних доріг загального користування у обсязі 235 млн.грн.
 
Відхилено    
    -672- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Передбачити 95,2 млн.грн. на капітальний ремонт мостового переходу через р.Дніпро автомобільної дороги Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань.
 
Відхилено    
    -673- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Передбачити кошти на проведення будівельних та ремонтних робіт на дорогах загальнодержавного значення Чернівецької області у сумі 450 млн.грн.
 
Відхилено    
    -674- Мельник П.В.
Збільшивши видатки розвитку по спеціальному фонду за кодом 3106020 на 5.747.581,3 тис.грн.
 
Відхилено    
731. 3106030
0456
Виконання боргових зобов'язань за кредитами, отриманими під гарантію Кабінету Міністрів України на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування
5 747 581,3
5 747 581,3
 
-675- Мельник П.В.
Передбачити видатки за кодом 3106030 по загальному фонду у сумі 5.747.581,3 тис. грн. (видатки споживання), зменшивши при цьому видатки за цією програмою по спеціальному фонду на 5.747.581,3 тис. грн. (видатки споживання).
 
Відхилено      
732. 3107000
Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів
4 353 981,7
3 132 460,0
7 486 441,7
 
-676- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
У додатку №3 за програмою код 3107000 по загальному фонду і суму «разом» зменшити на 3.743.220,85 тис.грн.
 
Відхилено      
733. 3107010
0810
Організаційне забезпечення підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів
6 418,3
6 418,3
 
-677- Мельник П.В.
Збільшити видатки за кодом 3107010 на 4.925,2 тис. грн.
 
Відхилено      
734. 3107090
0456
Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення) та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
3 132 460,0
3 132 460,0
 
-678- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Передбачити видатки для проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах, що з’єднують місто Львів з основними міжнародними транспортними коридорами та по яких буде здійснюватись рух учасників та вболівальників чемпіонату Європи-2012 з футболу, у сумі 592,8 млн.грн.
 
Відхилено      
    -679- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Передбачити кошти на завершення робіт щодо дорожньо-транспортної інфраструктури міст, які будуть задіяні під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату з футболу Євро-2012 у сумі 226,2 млн.грн.
 
Відхилено    
    -680- Мельник П.В.
Збільшити видатки за кодом 3107090 на 2.782.320 тис.грн. для будівництва автомобільних доріг загального користування (будівництво автомобільної дороги обхід м. Донецьк (четверта черга) - 2.601 млн. грн., дороги Київ-Ковель-Ягодин - 90 млн. грн., дороги Харків-Донецьк - 91,32 млн. грн.). Міністерству фінансів України при формуванні розпису бюджетних асигнувань врахувати, що використання коштів має бути здійснено до 1 червня 2012 року
 
Відхилено    
735. 3107250
0470
Виконання Державної цільової програми з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
3 289 900,0
3 289 900,0
 
-681- Мельник П.В.
Збільшити видатки за кодом 3107250 на 800 тис.грн. для реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг у містах розміщення тренувальних баз у рамках виконання завдань і заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Міністерству фінансів України при формуванні розпису бюджетних асигнувань врахувати, що використання коштів має бути здійснено до 1 червня 2012 року.
 
Відхилено      
    -682- Мельник П.В.
Збільшити видатки за кодом 3107250 на 2.743.518, 7 тис.грн., у тому числі, на реконструкцію, капітальний та поточний ремонт комунальних доріг - 800.000 тис.грн., на реконструкцію Маріїнського палацу по вул. Грушевського, 5а, м. Київ - 150.000 тис.грн., на будівництво та реконструкцію об’єктів інфраструктури Національного університету державної податкової служби України по вул. Садовій, 92, м. Ірпінь - 190.073 тис.грн., на будівництво перону і термінального комплексу ДП «Зал офіційних делегацій» - 88.810 тис.грн., на будівництво стадіону по вул. Стрийський-Кільцевій дорозі у м. Львові (у зв’язку із збільшенням вартості будівництва об’єкту через удорожчення матеріалів, виробів та обладнання і виникненням додаткових робіт при розробленні проектної документації на стадії «Р», проект передано на експертизу) -350.000 тис.грн., на збільшення вартості будівництва та реконструкції аеропорту у м. Львові - 474.910 тис.грн., на збільшення вартості будівництва та реконструкції штучних покриттів перонів аеропорту в м. Донецьк - 439.725,7 тис.грн., на будівництво 2-ох ангарів для літаків, перону та будівлі для обслуговування аеродромної техніки аеропорту у м. Донецьк - 150.000 тис.грн., на додаткові роботи по будівництву ШЗПС аеропорту у м. Донецьк - 100.000 тис.грн. Міністерству фінансів України при формуванні розпису бюджетних асигнувань врахувати, що використання коштів має бути здійснено до 1 червня 2012 року.
 
Відхилено    
736. 3107260
0810
Будівництво спортивних споруд з штучним льодом відповідно до Державної цільової соціальної програми "Хокей України"
200 000,0
200 000,0
 
      
737. 3107280
0810
Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, що використовуються для реалізації завдань та здійснення заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
857 663,4
857 663,4
 
      
738. 3108000
Державна авіаційна служба України
7 738,4
85 700,0
93 438,4
 
      
739. 3108010
0454
Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту
83 200,0
83 200,0
 
      
740. 3108020
0731
Медичне обслуговування та сертифікація льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту та надання первинної медичної допомоги пасажирам
7 738,4
2 500,0
10 238,4
 
      
741. 3109000
Державне агентство України з туризму та курортів
6 765,9
6 765,9
 
      
742. 3109010
0470
Керівництво та управління у сфері туризму та курортів
4 328,8
4 328,8
 
      
743. 3109020
0470
Фінансова підтримка розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні
2 437,1
2 437,1
 
-683- За кодом 3109020 збільшити видатки на 6.887,9 тис.грн.
 
Відхилено      
744. 3120000
Міністерство інфраструктури України (загальнодержавні витрати)
2 357 250,0
2 357 250,0
 
-684- Глазунов С.М.
Передбачити нову бюджетну програму: «Субвенція з державного бюджету м.Дніпропетровськ для продовження будівництва та підтримки в безпечному стані гірничих виробок Дніпропетровського метрополітену» в обсязі 50.000 тис.грн. за загальним фондом.
 
Відхилено      
    -685- Писарчук П.І.
Передбачити окремим рядком субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Львівської області: на проведення повного комплексу робіт з підготовки дорожньої інфраструктури міст Львівщини, які задіяні до проведення Євро 2012 (Львів, Дрогобич, Трускавець, Борислав) у сумі 226,2 млн.грн.; на проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування &у тому числі на дорогах міжобласного сполучення Львів-Тернопіль, Мукачево - Івано-Франківськ - Львів, Львів - Радехів - Луцьк) у сумі 592,8 млн.грн.; на завершення будівництва і реконструкції під’їздних шляхів до пунктів пропуску «Грушів - Будомєж» та «Угринів - Долгобичув» у сумі 204,4 млн.грн.
 
Відхилено    
    -686- Самойленко Ю.П.
Передбачити в Додатку №3 окремим рядком субвенцію з державного бюджету Межівському районному бюджету Дніпропетровської області для здійснення капітального ремонту доріг районного значення в Межівському районі - 5.000тис. грн.
 
Відхилено    
745. 3121000
Міністерство інфраструктури України (загальнодержавні витрати)
2 357 250,0
2 357 250,0
 
      
746. 3121030
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
2 357 250,0
2 357 250,0
 
-687- Самойленко Ю.П.
Зменшити видатки за КПК 3121030 на 400 тис.грн., спрямувавши їх на субвенцію Васильківському району Дніпропетровської області для вуличного освітлення в Васильківському районі.
 
Відхилено      
    -688- Самойленко Ю.П.
Зменшити видатки за КПК 3121030 на 500 тис.грн., спрямувавши їх на субвенцію Покровському району Дніпропетровської області для здійснення робіт по ремонту доріг с.Андріївка Покровського району.
 
Відхилено    
    -689- Самойленко Ю.П.
Зменшити видатки за КПК 3121030 на 10.121 тис.грн., спрямувавши їх на субвенцію м. Синельникове Дніпропетровської області для здійснення робіт по ремонту доріг міста Синельникове.
 
Відхилено    
    -690- Самойленко Ю.П.
Зменшити видатки за КПК 3121030 на 358 тис. грн., спрямувавши їх на субвенцію Покровському району Дніпропетровської області для здійснення робіт по ремонту доріг села Тихе Покровського району.
 
Відхилено    
    -691- Самойленко Ю.П.
Зменшити видатки за КПК 3121030 на 1.093 тис. грн., спрямувавши їх на субвенцію Покровському району Дніпропетровської області для здійснення робіт по ремонту доріг с.Новопетрівське Покровського району.
 
Відхилено    
    -692- Самойленко Ю.П.
Зменшити видатки за КПК 3121030 на 1.535 тис. грн., спрямувавши їх на субвенцію Покровському району Дніпропетровської області для здійснення робіт по ремонту доріг села Великомихайлівка Покровського району.Передбачити субвенцію з державного бюджету на соціально-економічний розвиток Колонщинської сільської ради Макарівського району Київської області з метою будівництва та реконструкції електромережі у обсязі 9.860 тис.грн.
 
Відхилено    
747. 3200000
Міністерство надзвичайних ситуацій України
4 283 000,3
1 026 830,9
5 309 831,2
 
-693- Лук'янов В.В.
Передбачити для МНС України додатково 995,3 млн. грн. на створення та впровадження Системи електронної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.
 
Відхилено      
    -694- Богуслаєв В.О.
Єдін О.Й.
Передбачити для МНС України кошти на закупівлю модернізованих вертольотів Ми-2 та Ми-8МСБ в сумі 55.200 тис. грн.
 
Відхилено    
    -695- Олійник В.С.
Передбачити для МНС України бюджетну програму
«Інформування громадськості з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та цивільного захисту населення» з обсягом видатків 4 млн. грн.
 
Відхилено    
748. 3201000
Апарат Міністерства надзвичайних ситуацій України
3 320 990,0
439 541,7
3 760 531,7
 
      
749. 3201010
0320
Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій
57 981,6
50,0
58 031,6
 
      
750. 3201050
0320
Авіаційні роботи з пошуку і рятування
11 280,9
11 280,9
 
      
751. 3201060
0511
Гідрометеорологічна діяльність
172 352,2
25 608,3
197 960,5
 
      
752. 3201070
0530
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері гідрометеорології, цивільного захисту і пожежної безпеки, підготовка наукових кадрів
30 924,3
3 643,7
34 568,0
 
-696- Богуслаєв В.О.
Єдін О.Й.
Збільшити видатки за кодом 3201070 на 15 млн. грн. на науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи з модернізації вертольотів Ми-2.
 
Відхилено      
753. 3201200
1060
Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
50 000,0
50 000,0
 
-697- Олійник В.С.
Глазунов С.М.
Передбачити видатки за кодом 3201200 в обсязі 125.000 тис. грн.
 
Відхилено      
    -698- Єдін О.Й.
Передбачити кошти у рамках забезпечення належними житловими умовами учасників ліквідації наслідків на ЧАЕС, інвалідів та інших пільговиків та передачі цих квартир житлово-будівельному кооперативу «Адоніс» на загальну суму 422.256,18 тис. грн.
 
Відхилено    
    -699- Яворівський В.О.
Передбачити бюджетну програму "Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" на суму 200 млн. грн.
 
Відхилено    
754. 3201280
0320
Забезпечення діяльності сил цивільного захисту
2 719 462,0
373 652,5
3 093 114,5
 
-700- Передбачити додатково за кодом 3201280 кошти у сумі 147,8 млн. гривень для закупівлі протипожежної та аварійно-рятувальної техніки вітчизняного виробництва.
 
Відхилено      
755. 3201350
0512
Знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни в районі міст Севастополя та Керчі
10 245,0
10 245,0
 
      
756. 3201360
0942
Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту
244 608,1
36 587,2
281 195,3
 
      
757. 3201510
0320
Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на території військової частини А0829 (м. Лозова Харківської області)
24 135,9
24 135,9
 
      
758. 3202000
Державне агентство України з управління зоною відчуження
526 972,1
580 602,0
1 107 574,1
 
-701- Семинога А.І.
Передбачити видатки за кодом 3202000 в сумі 1.184.397 тис. гривень.
 
Відхилено      
759. 3202010
0513
Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження
5 361,4
5 361,4
 
-702- Семинога А.І.
Передбачити видатки за кодом 3202010 в сумі 6.911,4 тис. гривень.
 
Відхилено      
760. 3202040
0513
Внески України до Чорнобильського фонду "Укриття" та до рахунку ядерної безпеки ЄБРР
95 951,2
95 951,2
 
-703- Видатки за кодом 3202040 передбачити у сумі 111.252,2 тис. грн.
 
Відхилено      
761. 3202050
0512
Будівництво пускового комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів
9 072,9
9 072,9
 
-704- Семинога А.І.
Передбачити видатки за кодом 3202050 в сумі 31.072,9 тис. гривень.
 
Відхилено      
762. 3202060
0763
Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
21 300,0
21 300,0
 
-705- Олійник В.С.
Передбачити видатки за кодом 3202060 в сумі 65 млн. грн.
 
Відхилено      
    -706- Глазунов С.М.
Видатки за кодом 3202060 передбачити у сумі 45.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -707- Яворівський В.О.
За програмою код 3202060 по загальному фонду збільшити видатки до 100 млн. грн.
 
Відхилено    
    -708- Олійник В.С.
Передбачити для МНС України бюджетну програму:
«Здійснення заходів громадськими організаціями по соціальному захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» з обсягом видатків 3 млн. грн.
 
Відхилено    
763. 3202070
0513
Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення
4 861,0
4 861,0
 
-709- Шершун М.Х.
Передбачити видатки за кодом 3202070 в сумі 107.418,3 тис. гривень.
 
Відхилено      
764. 3202080
0530
Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
3 499,4
3 499,4
 
      
765. 3202090
0512
Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідація радіаційних аварій
3 924,0
29 903,7
33 827,7
 
-710- Семинога А.І.
Передбачити видатки за кодом 3202090 в сумі 78.027, 7 тис. гривень.
 
Відхилено      
766. 3202110
0513
Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення
32 393,1
205 000,0
237 393,1
 
      
767. 3202120
0513
Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС
359 682,0
336 625,4
696 307,4
 
-711- Видатки за кодом 3202120 передбачити у сумі 1.073.498,5 тис. грн.
 
Відхилено      
768. 3208000
Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України
395 927,7
3 500,0
399 427,7
 
      
769. 3208010
0412
Керівництво та управління у сфері гірничого нагляду та промислової безпеки
138 900,6
138 900,6
 
      
770. 3208030
0481
Прикладні розробки у сфері промислової безпеки та охорони праці
5 027,1
3 500,0
8 527,1
 
      
771. 3208040
0431
Фінансування проектів, пов'язаних з підвищенням техніки безпеки шахт шляхом впровадження уніфікованих телекомунікаційних систем диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС) та проектів модернізації цих систем
220 000,0
220 000,0
 
      
772. 3208050
0431
Створення Центру комплексної безпеки підприємств вугільної промисловості
30 000,0
30 000,0
 
      
773. 3208060
0431
Створення Центру навчання теоретичним та практичним знанням з роботи уніфікованих телекомунікаційних систем диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС)
2 000,0
2 000,0
 
      
774. 3209000
Державна інспекція техногенної безпеки України
39 110,5
3 187,2
42 297,7
 
-712- Видатки за кодом 3209000 передбачити у сумі 321.455,8 тис. грн.
 
Відхилено      
    -713- Лук'янов В.В.
Прошу розглянути можливість збільшення обсягу видатків для Державної інспекції техногенної безпеки України на виплату заробітної плати у сумі 70,9 млн. грн. та нарахування на заробітну плату у сумі 20,1 млн. грн. для врахування виплат матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, премії та виплати вихідної допомоги при звільненні.
 
Відхилено    
775. 3209010
0320
Керівництво та управління у сфері техногенної безпеки
5 890,2
3 187,2
9 077,4
 
-714- Василенко С.В.
Видатки за кодом 3209010 передбачити у сумі 10.760,6 тис. грн.
 
Відхилено      
776. 3209020
0320
Забезпечення діяльності підрозділів техногенної безпеки
33 220,3
33 220,3
 
-715- Василенко С.В.
Видатки за кодом 3209020 передбачити у сумі 310.695,2 тис. грн.
 
Відхилено      
777. 3210000
Міністерство надзвичайних ситуацій України (загальнодержавні витрати)
13 500,0
13 500,0
 
      
778. 3211000
Міністерство надзвичайних ситуацій України (загальнодержавні витрати)
13 500,0
13 500,0
 
      
779. 3211030
0180
Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Жовті Води на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води
13 500,0
13 500,0
 
-716- Глазунов С.М.
Видатки за кодом 3211030 передбачити у сумі 24.000 тис. грн. У разі залишення без змін у сумі 13.500 тис. грн., визначити 10.000 тис. грн. – як видатки розвитку 3.500 тис. грн. – видатки споживання.
 
Відхилено      
780. 3500000
Міністерство фінансів України
42 588 156,0
989 437,2
43 577 593,2
 
-717- Передбачити Міністерству фінансів України кошти у сумі 15.044,9 тис. грн. на погашення заборгованості за надані ДК «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» послуги із зберігання природного газу в підземних газових сховищах.
 
Відхилено      
781. 3501000
Апарат Міністерства фінансів України
35 823 130,7
366 093,7
36 189 224,4
 
      
782. 3501010
0112
Керівництво та управління у сфері фінансів
657 259,8
521,2
657 781,0
 
      
783. 3501040
0941
Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
11 390,8
2 251,5
13 642,3
 
-718- Кармазін Ю.А.
За бюджетною програмою 3501040 видатки по загальному фонду передбачити в обсязі 16.390,8 тис. грн.
 
Відхилено      
784. 3501050
0942
Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації
109 597,3
32 435,2
142 032,5
 
      
785. 3501100
0490
Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні
5 819,4
10 200,0
16 019,4
 
      
786. 3501120
0150
Прикладні наукові розробки, наукове забезпечення пріоритетних напрямів фінансово-бюджетної політики, підготовка наукових кадрів у сфері фінансів
38 359,4
360,0
38 719,4
 
      
787. 3501140
0113
Внески до міжнародних організацій
239 500,0
239 500,0
 
      
788. 3501170
0170
Обслуговування державного боргу
30 004 142,4
30 004 142,4
 
      
789. 3501220
0829
Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері збереження дорогоцінного каміння, функціонування Музею коштовного і декоративного каміння, підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи
6 162,2
1 311,6
7 473,8
 
      
790. 3501230
0470
Здійснення м. Києвом функцій столиці
4 600 000,0
4 600 000,0
 
-719- Чорноволенко О.В.
Збільшити дотації бюджету міста Києва на загальну суму 1.564 млн. грн. по КПКВ 3501230 «Здійснення м. Києвом функцій столиці», в т.ч.:
на будівництво дільниці Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену від станції «Виставковий центр» до Одеської площі в обсязі 1.140 млн. грн.;
на будівництво Подільсько-вигурівської лінії метрополітену 1-ша черга від станції «Глибочицька» до станції «Райдужна» з відгалуженням у бік житлового масиву Вигурівщина-Троєщина в обсязі 210 млн. грн;
на проектування будівництва лівобережної лінії метрополітену Троєщина-Осокорки в обсязі 10 млн. грн.;
на будівництво другої гілки центрального (головного) каналізаційного колектора у м. Києві у обсязі 204 млн. грн.
 
Відхилено      
    -720- Борисов В.Д.
Назву бюджетної програми за кодом 3501230 доповнити словами «у тому числі будівництво метрополітену до житлового масиву Троєщина».
 
Враховано    
791. 3501410
0113
Підтримка реалізації Ініціативи з енергетичної ефективності і навколишнього середовища у Східній Європі
24 000,0
24 000,0
 
      
792. 3501440
0112
Оплата послуг радників та проведення інших заходів, пов'язаних з продажем корпоративних прав держави у статутних капіталах банків, у капіталізації яких взяла участь держава
20 000,0
20 000,0
 
      
793. 3501660
0112
Модернізація державних фінансів
106 899,4
319 014,2
425 913,6
 
      
794. 3502000
Фонд державного майна України
154 935,2
399,0
155 334,2
 
      
795. 3502010
0411
Керівництво та управління у сфері державного майна
146 671,3
399,0
147 070,3
 
      
796. 3502020
0411
Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна
8 263,9
8 263,9
 
      
797. 3503000
Державна пробірна служба України
4 776,1
829,8
5 605,9
 
      
798. 3503010
0112
Керівництво та управління у сфері пробірного контролю
4 776,1
829,8
5 605,9
 
      
799. 3504000
Державна казначейська служба України
721 577,0
5 193,8
726 770,8
 
      
800. 3504010
0112
Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування
691 577,0
5 193,8
696 770,8
 
      
801. 3504030
1070
Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб
30 000,0
30 000,0
 
      
802. 3505000
Державна фінансова інспекція України
452 023,0
8,0
452 031,0
 
      
803. 3505010
0112
Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів
452 023,0
8,0
452 031,0
 
-721- Мельник П.В.
Збільшити видатки за кодом 3505010 на 237,8 млн. грн., у тому числі видатки споживання - на 226 млн. грн.., з них оплата праці - 141,6 млн. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв - на 1.748,3 тис. грн., видатки розвитку - на 11,8 млн. грн.
 
Відхилено      
804. 3506000
Державна митна служба України
1 437 993,0
20 905,5
1 458 898,5
 
-722- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Передбачити видатки для Львівської області на здійснення заходів з будівництва інфраструктури міжнародних пунктів пропуску «Грушів-Будомєж», «Угринів-Долгобичув» у сумі 204,4 млн.грн.
 
Відхилено      
    -723- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Передбачити видатки для Волинської області на будівництво та облаштування місцевих пунктів пропуску „Гута" та „Хрипськ" - 3,3 млн.грн.
 
Відхилено    
805. 3506010
0112
Керівництво та управління у сфері митної справи
1 147 258,5
4 575,0
1 151 833,5
 
      
806. 3506020
0112
Розбудова та модернізація об'єктів митної системи
180 801,0
180 801,0
 
-724- Зац О.В.
За кодом 3506020 збільшити видатки на 29 млн.грн.
 
Відхилено      
807. 3506030
0942
Підготовка кадрів для митної служби, прикладні дослідження і розробки у сфері митної служби
50 301,0
16 330,5
66 631,5
 
      
808. 3506040
0950
Підвищення кваліфікації працівників органів державної митної служби
9 857,8
9 857,8
 
      
809. 3506070
0112
Впровадження системи захисту транзитних переміщень
49 774,7
49 774,7
 
      
810. 3507000
Державна податкова служба України
3 964 336,4
595 052,5
4 559 388,9
 
-725- Мірошниченко Ю.Р.
Збільшити видатки Державній податкові службі України по загальному фонду з 3.964.336,4 тис. грн. до 5.272.351,7 тис. грн., тобто на 1.308.015,3 тис. грн., з них:
- видатки споживання - 545.530,3 тис. грн. (підготовка кадрів податківців, підвищення кваліфікації керівних кадрів та працівників органів державної податкової служби, індексації стипендій аспірантам та студентам тощо);
- видатки розвитку - 762.485,0 тис. грн. (у т.ч. 365.638 тис. грн. - ремонт та реконструкція приміщень де обслуговуються платники податків, облаштування кімнат прийому громадян, а також приміщень для приймання звітності за принципом "Єдиного вікна"; інші видатки).
 
Відхилено      
    -726- Передбачити у відповідній бюджетній програмі видатки на здійснення спеціальних заходів по боротьбі з хабарництвом.
 
Відхилено    
    -727- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
У додатку №3 за програмою код 3107000 по загальному фонду і суму «разом» зменшити на 1.000.000,0 тис.грн.
 
Відхилено    
811. 3507010
0112
Керівництво та управління у сфері контролю за дотриманням та виконанням податкового законодавства
3 745 849,1
445 702,1
4 191 551,2
 
-728- Мельник П.В.
Збільшити видатки за кодом 3507010 на 976.755 тис. грн., у тому числі видатки споживання на 422.878,2 тис. грн., з них оплата комунальних послуг та енергоносіїв - на 66.612,8 тис. грн., видатки розвитку - на 553.876,8 тис. грн.
 
Відхилено      
812. 3507020
0150
Прикладні розробки у сфері оподаткування, фінансового права та діяльності податкової служби
19 640,2
123,2
19 763,4
 
      
813. 3507030
0941
Підготовка кадрів для податкової служби вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
9 446,9
6 760,2
16 207,1
 
-729- Мельник П.В.
Збільшити видатки споживання за кодом 3507030 на 5.123,1 тис. грн.
 
Відхилено      
814. 3507040
0942
Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національним університетом державної податкової служби
180 843,6
53 311,3
234 154,9
 
-730- Мельник П.В.
Збільшити видатки за кодом 3507040 на 152.987,2 тис. грн., у тому числі видатки споживання на 41.200,2 тис. грн., видатки розвитку на 111.787 тис. грн.
 
Відхилено      
    -731- Мельник П.В.
Збільшити видатки загального фонду за кодом 3507040 на 75 млн. грн., у тому числі 40 млн. грн. на будівництво спортивної споруди із штучним льодом у місті Ірпень, Київської області, 20 млн. грн. -для закупівлі необхідного обладнання для спорткомплексу Університету, 15 млн. грн. -для проведення реконструкції навчального корпусу Університету за адресою: м. Ірпень, вул.. Карла Маркса, 31.
 
Відхилено    
815. 3507050
0950
Підвищення кваліфікації керівних кадрів та працівників органів державної податкової служби
8 538,4
2 500,0
11 038,4
 
-732- Мельник П.В.
Збільшити видатки за кодом 3507050 на 15.688,6 тис. грн., у тому числі видатки споживання на 8.688,6 тис. грн., з них оплата комунальних послуг та енергоносіїв на 294,4 тис. грн., видатки розвитку на 7.000 тис. грн.
 
Відхилено      
816. 3507600
0112
Модернізація податкової служби
18,2
86 655,7
86 673,9
 
-733- Мельник П.В.
Збільшити видатки за кодом 3507600 на 157.461,4 тис. грн., у тому числі видатки споживання на 48.000 тис. грн., видатки розвитку на 109.461,4 тис. грн.
 
Відхилено      
817. 3509000
Державна служба фінансового моніторингу України
29 384,6
954,9
30 339,5
 
      
818. 3509010
0112
Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу
27 674,9
27 674,9
 
      
819. 3509020
0950
Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму
1 709,7
954,9
2 664,6
 
      
820. 3510000
Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)
103 417 071,9
657 227,1
104 074 299,0
 
      
821. 3511000
Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)
103 417 071,9
657 227,1
104 074 299,0
 
      
822. 3511030
0133
Резервний фонд
1 500 000,0
1 500 000,0
 
      
823. 3511050
0180
Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам
52 318 208,7
52 318 208,7
 
      
824. 3511060
0180
Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам
1 289 302,7
1 289 302,7
 
      
825. 3511070
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров'я
797 500,0
797 500,0
 
      
826. 3511090
0133
Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України
2 000 000,0
2 000 000,0
 
-734- Чепинога В.М.
За кодом 3511090 передбачити видатки у сумі 4.241,9 тис.грн. на ремонтно-реставраційні роботи церкви Святого Миколая Ансамблю монастиря сс. Домініканок у м.Белзі Сокальського району Львівської області.
 
Відхилено      
    -735- Самойленко Ю.П.
Зменшити видатки за бюджетною програмою Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України на 15 млн.грн., спрямувавши їх Міністерству охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати) для розвитку Державним клінічним науково-практичним центром телемедицини МОЗ України національної телемедичної мережі.
 
Відхилено    
    -736- Самойленко Ю.П.
Зменшити видатки за бюджетною програмою «Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України» на 17,5 млн.грн., спрямувавши їх на субвенцію Васильківському району Дніпропетровської області для добудови багатоквартирного соціального будинку.
 
Відхилено    
    -737- Мірошниченко Ю.Р.
Збільшити до 2.041.000 тис.грн. (на 41.000 тис.грн.) видатки за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 3511090 «Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України» (загальнодержавні витрати), спрямувавши ці кошти як субвенцію з Державного бюджету України до бюджету міста Києва для відселення цивільних осіб з помешкань, що раніше належали Свято-Троїцькому Китаєвському чоловічому монастирю (м.Київ).
 
Відхилено    
827. 3511150
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот
7 388 300,0
7 388 300,0
 
      
828. 3511160
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України
47 727,1
47 727,1
 
      
829. 3511210
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
2 695 423,5
2 695 423,5
 
      
830. 3511230
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
724 419,7
724 419,7
 
      
831. 3511250
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян
2 039 640,0
2 039 640,0
 
-738- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
У додатку № 3 назву коду 3511250 викласти в такій редакції: «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громад» і відповідно уточнити назву такої субвенції у додатку № 7 /для приведення у відповідність із змінами до Бюджетного кодексу України, внесеними Законом України від 07.07.2011 № 3614/.
 
Враховано      
832. 3511270
1060
Пайова участь у будівництві та придбання житла для осіб, які займають посади в державних органах та забезпечують виконання завдань і функцій держави
90 000,0
90 000,0
 
      
833. 3511340
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям
30 211 777,3
30 211 777,3
 
      
834. 3511420
0180
Субвенція з державного бюджету бюджету міста Дніпропетровську на продовження будівництва автомобільної дороги в м. Дніпропетровськ на ділянці від вул. Кайдацький шлях до автомобільної дороги Київ-Луганськ-Ізварине
300 000,0
300 000,0
 
      
835. 3511440
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування частини відсоткових ставок по залучених кредитах на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
62 500,0
62 500,0
 
      
836. 3511460
1070
Державний фонд регіонального розвитку
2 000 000,0
2 000 000,0
 
-739- Симоненко П.М.
Вилучити передбачені видатки у зв'язку з необхідністю законодавчого врегулювання діяльності Державного фонду регіонального розвитку, оскільки нелогічним є планування бюджетних видатків інституції, яка законодавчо не визначена.
 
Відхилено      
    -740- Гордієнко С.В.
Затвердити додатком до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік розподіл коштів Державного фонду регіонального розвитку (2 млрд.грн.) між регіонами». Розподіл доцільно здійснити за формульним розрахунком аналогічно розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів у поточному році.
 
Відхилено    
837. 3511650
0433
Реалізація програм допомоги Європейського союзу
609 500,0
609 500,0
 
      
838. 3600000
Міністерство юстиції України
4 270 921,3
500 233,7
4 771 155,0
 
-741- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
У додатку №3 за програмою код 3600000 по загальному фонду суму «разом» зменшити на 2.000.000,0 тис.грн.
 
Відхилено      
839. 3601000
Апарат Міністерства юстиції України
1 243 124,0
315 555,5
1 558 679,5
 
-742- Збільшити видатки для Апарату Міністерства юстиції України на 567.669,2 тис.грн., з них:
- видатки споживання - на 416.357,5 тис.грн.;
- видатки розвитку -151.311,7 тис.грн.
 
Відхилено      
840. 3601010
0380
Керівництво та управління у сфері юстиції
1 014 664,0
271 800,2
1 286 464,2
 
      
841. 3601020
0380
Заходи із проведення в Україні правової реформи та виконання законопроектних робіт
2 086,0
2 086,0
 
      
842. 3601070
0370
Проведення судової експертизи, дослідження і розробки у сфері методики проведення судових експертиз
39 850,5
43 364,1
83 214,6
 
-743- Зац О.В.
Збільшити видатки за кодом 3601070 на 31 млн. грн. для закупівлі обладнання з проведення експертиз.
 
Відхилено      
843. 3601090
0950
Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції
2 747,1
391,2
3 138,3
 
      
844. 3601150
0133
Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України
81 157,8
81 157,8
 
      
845. 3601160
0380
Надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави
1 855,7
1 855,7
 
      
846. 3601170
0133
Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України
100 762,9
100 762,9
 
      
847. 3602000
Державна реєстраційна служба України
21 004,0
21 004,0
 
      
848. 3602010
0380
Керівництво та управління у сфері державної реєстрації
21 004,0
21 004,0
 
-744- Збільшити видатки споживання за кодом 3602010 - на 6.279,6 тис. грн.
 
Відхилено      
849. 3604000
Державна виконавча служба України
8 062,2
7 630,0
15 692,2
 
      
850. 3604010
0380
Керівництво та управління у сфері державної виконавчої служби
8 062,2
7 630,0
15 692,2
 
      
851. 3606000
Державна пенітенціарна служба України
2 908 747,9
163 280,0
3 072 027,9
 
-745- Збільшити видатки для Державної пенітенціарної служби України на 4.506.924,2 тис.грн., з них:
- видатки споживання - на 3.198.056,5 тис.грн.;
- видатки розвитку - на 1.308.867,7 тис.грн.
 
Відхилено      
    -746- Збільшити видатки для Державної пенітенціарної служби України на 4.343.645 тис. грн.
 
Відхилено    
    -747- Зац О.В.
Збільшити видатки для Державної пенітенціарної служби на:
39.900 тис. грн. для створення системи централізованого управління фінансовими та матеріальними ресурсами Державної пенітенціарної служби України;
125.000 тис. грн. для вирішення нагальної проблеми реконструкції та будівництва туберкульозних лікарень та дільниць.
 
Відхилено    
852. 3606010
0340
Керівництво та управління у пенітенціарній сфері
164 690,0
540,0
165 230,0
 
      
853. 3606020
0340
Виконання покарань установами і органами пенітенціарної служби
2 706 990,0
162 740,0
2 869 730,0
 
      
854. 3606080
1060
Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби
33 500,0
33 500,0
 
      
855. 3606090
0930
Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних закладах соціальної адаптації при установах виконання покарань
3 567,9
3 567,9
 
      
856. 3608000
Державна служба України з питань захисту персональних даних
8 829,5
8 829,5
 
      
857. 3608010
0380
Керівництво та управління у сфері захисту персональних даних
8 829,5
8 829,5
 
-748- Збільшити видатки за кодом 3608010 на 750 тис.грн., з них:
- видатки споживання - на 300 тис.грн.;
- видатки розвитку - на 450 тис.грн.
 
Відхилено      
858. 3609000
Державна архівна служба України
81 153,7
13 768,2
94 921,9
 
-749- Збільшити видатки для Державної архівної служби України на 80020,5 тис.грн., з них:
- видатки споживання - на 17.101,4 тис.грн.;
- видатки розвитку - на 62.919,1 тис.грн.
 
Відхилено      
859. 3609010
0133
Керівництво та управління у сфері архівної справи
9 632,5
9 632,5
 
-750- Баранов В.О.
Александровська А.О.
Збільшити видатки за кодом 3609010 за загальним фондом на 1.137,4 тис. грн., в тому числі видатки споживання - на 137,4 тис. грн. (оплата комунальних послуг та енергоносіїв) та видатки розвитку - на 1.000 тис. грн. (на здійснення заходів з провадження електронного урядування, забезпечення передачі інформації з обмеженим доступом з використанням криптографічного захисту інформації).
 
Відхилено      
860. 3609020
0150
Прикладні розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації
7 358,2
214,2
7 572,4
 
      
861. 3609030
0133
Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації
64 163,0
13 554,0
77 717,0
 
-751- Александровська А.О.
Збільшити на 4.012,6 тис. грн. фінансування Державної архівної служби за програмою 3609030 на захищені статті з оплати комунальних послуг, заходи з охорони архівних приміщень та забезпечення зберігання електронних документів в державних архівосховищах.
 
Відхилено      
    -752- Баранов В.О.
Збільшити видатки за кодом 3609030 за загальним фондом на 3.862,6 тис. грн., в тому числі видатки споживання - на 2.776,4 тис. грн. (в тому числі: оплата послуг з охорони об’єктів - 900 тис. грн. комунальних послуг та енергоносіїв - 1.272,4 тис. грн., оплату праці працівників установ страхового фонду документації - 604 тис. грн.) та видатки розвитку - на 1.086,2 тис. грн. (придбання серверів та електронних сховищ даних для забезпечення збереження електронних документів).
 
Відхилено    
862. 5270000
Державна інспекція ядерного регулювання України
20 419,3
20 419,3
 
      
863. 5271000
Апарат Державної інспекції ядерного регулювання України
20 419,3
20 419,3
 
      
864. 5271010
0434
Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання
18 999,3
18 999,3
 
-753- Збільшити видатки за кодом 5271010 на 4.776 тис. грн.
 
Відхилено      
865. 5271020
0530
Забезпечення ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання та прикладні дослідження у сфері ядерного регулювання
1 420,0
1 420,0
 
-754- Збільшити видатки за кодом 5271020 на 1.768 тис. грн.
 
Відхилено      
866. 5340000
Адміністрація Державної прикордонної служби України
2 514 998,7
47 337,6
2 562 336,3
 
      
867. 5341000
Апарат Адміністрації Державної прикордонної служби України
2 480 828,0
47 337,6
2 528 165,6
 
      
868. 5341010
0310
Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України
58 757,0
58 757,0
 
      
869. 5341030
0310
Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу
2 083 043,7
40 277,1
2 123 320,8
 
-755- Богуслаєв В.О.
Єдін О.Й.
Збільшити видатки за кодом 5341030 на 55.200 тис. грн. на закупівлю модернізованих вертольотів Ми-2 та Ми-8МСБ.
 
Відхилено      
870. 5341060
0942
Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України
97 573,6
3 060,5
100 634,1
 
      
871. 5341070
1060
Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України
70 000,0
2 000,0
72 000,0
 
      
872. 5341100
0310
Облаштування та реконструкція державного кордону
131 453,7
131 453,7
 
-756- Зац О.В.
Збільшити видатки за кодом 5341100 на 92.000 тис. грн. для забезпечення прикордонних переходів портативними детекторами для виявлення наркотичних та вибухових речовин.
 
Відхилено      
873. 5341800
0310
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів Державної прикордонної служби України
40 000,0
2 000,0
42 000,0
 
      
874. 5342000
Розвідувальний орган Адміністрації Державної прикордонної служби України
34 170,7
34 170,7
 
      
875. 5342010
0310
Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону
34 170,7
34 170,7
 
      
876. 5500000
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
24 271,8
24 271,8
 
      
877. 5501000
Апарат Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
24 271,8
24 271,8
 
      
878. 5501010
0112
Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг
24 271,8
24 271,8
 
-757- Лук'янов В.В.
Збільшити видатки Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг за кодом 5501010 на 24.411,8 тис. грн., в тому числі видатки споживання - 2.195,8 тис. грн., з них на оплату праці працівників 1.713,3 тис. грн., оплату членських внесків до Міжнародних асоціації органів нагляду 482,5 тис. грн., видатки розвитку 22.216,0 тис. грн., з них на створення програмного забезпечення «Інтегрована система обміну інформацією між органами, які здійснюють державний контроль і нагляд у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та системі недержавного пенсійного забезпечення - 10.000,0 тис. грн., та «Комплексна інформаційна система Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг» - 12.216,0 тис. грн., в тому числі серверне і комп'ютерне обладнання та оргтехніку 6.075,0 тис. грн.
 
Відхилено      
879. 5560000
Національна комісія з питань регулювання зв'язку
29 486,5
29 486,5
 
      
880. 5561000
Національна комісія з питань регулювання зв'язку
29 486,5
29 486,5
 
      
881. 5561010
0460
Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку
29 486,5
29 486,5
 
      
882. 5960000
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
458 912,5
2 905,2
461 817,7
 
      
883. 5961000
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
458 912,5
2 905,2
461 817,7
 
      
884. 5961010
0260
Розвідувальна діяльність у сфері оборони
458 912,5
2 905,2
461 817,7
 
-758- Кузьмук О.І.
Збільшити видатки за кодом 5961010 на 133,8 млн. грн.
Додаткові кошти пропонуємо спрямувати на:
- закупівлю, модернізацію розвідувальної та спеціальної техніки, засобів зв'язку, а також на проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт - 41,0 млн. грн.;
- утримання апаратів військових аташе за кордоном - 26,0 млн. грн.;
- забезпечення спеціальних заходів (оперативні видатки) - 5,1 млн. грн.;
- видатки, пов'язані із соціальним захистом співробітників - 32,4 млн. грн.;
- забезпечення життєдіяльності розвідувального органу - 8,8 млн. грн.;
- капітальні видатки - 20,5 млн. грн., у тому числі створення фонду службового житла для безквартирних військовослужбовців - 15,0 млн. грн.
 
Відхилено      
885. 5980000
Вища рада юстиції
16 540,4
16 540,4
 
      
886. 5981000
Апарат Вищої ради юстиції
16 540,4
16 540,4
 
      
887. 5981010
0330
Формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю
16 540,4
16 540,4
 
-759- Виділити Вищій раді юстиції додаткові кошти в сумі 20.479,8 тис.грн., а саме: на заробітну плату - у сумі 602,1 тис.грн., на нарахування на заробітну плату - у сумі 218,6 тис.грн., на придбання товарів та послуг - у сумі 691,9 тис.грн., на оплату комунальних послуг - 56,5 тис.грн., на реконструкцію будинку - 18.910,7 тис. грн.
 
Відхилено      
888. 5990000
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
18 998,7
18 998,7
 
      
889. 5991000
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
18 998,7
18 998,7
 
      
890. 5991010
0111
Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини
18 998,7
18 998,7
 
-760- Баранов В.О.
Збільшити видатки для Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за кодом 5991010 у сумі 13.088,7 тис. грн., в тому числі видатки споживання у сумі 2.711,0 тис. грн. (в т. ч. комунальні послуги - 76,9 тис. грн.) та видатки розвитку у сумі - 10.377,7 тис. грн.
 
Відхилено      
891. 6010000
Антимонопольний комітет України
61 628,1
2 852,9
64 481,0
 
-761- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
У додатку №3 за програмою код 6010000 по загальному фонду і суму «разом» зменшити на 30.000,0 тис.грн.
 
Відхилено      
892. 6011000
Апарат Антимонопольного комітету України
61 628,1
2 852,9
64 481,0
 
      
893. 6011010
0411
Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції
59 884,1
2 852,9
62 737,0
 
      
894. 6011020
0481
Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права
1 744,0
1 744,0
 
      
895. 6120000
Національне агентство України з питань державної служби
67 072,2
682,8
67 755,0
 
      
896. 6121000
Апарат Національного агентства України з питань державної служби
67 072,2
682,8
67 755,0
 
      
897. 6121010
0131
Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби
18 506,3
682,8
19 189,1
 
-762- Лук'янов В.В.
Ковалевська Ю.С.
Передбачити фінансування Національному агентству України з питань державної служби за кодом 6121010 в обсязі 28.875,2 тис. грн. (збільшивши видатки на 10.368,9 тис. грн., у тому числі по КЕКВ 1111 та КЕКВ 1120 на суму 5.684,70 та 2.056,30 тис. грн., для технічного захисту інформації, охорони адмінбудівель КЕКВ 1134, придбання оргтехніки КЕКВ 2110 та проведення капітального ремонту приміщень КЕКВ 2130 на 2.628,00 тис. грн.).
 
Відхилено      
898. 6121020
0950
Підготовка державних службовців V-VІІ категорій, підвищення кваліфікації державних службовців І-ІV категорій, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та світової інтеграції, організація підготовки та виконання тренінгових програм і заходів з розвитку вищого корпусу державної служби
40 670,6
40 670,6
 
-763- Лук'янов В.В.
Ковалевська Ю.С.
Передбачити фінансування Національному агентству України з питань державної служби за кодом 6121020 в обсязі 47.000,6 тис. грн. (збільшивши видатки на 6.330,0 тис. грн. по КЕКВ 1172).
 
Відхилено      
899. 6121040
0150
Забезпечення інституційного розвитку державної служби, проведення прикладних досліджень і розробок у сфері державної служби та її адаптації до стандартів Європейського Союзу
7 895,3
7 895,3
 
      
900. 6150000
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
43 567,4
43 567,4
 
      
901. 6151000
Апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України
43 567,4
43 567,4
 
      
902. 6151010
0411
Керівництво та управління у сфері фондового ринку
43 567,4
43 567,4
 
      
903. 6300000
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України
186 159,1
186 159,1
 
-764- Макеєнко В.В.
Передбачити нову бюджетну програму: «Державна підтримка реалізації національного проекту «Якісна вода» на умовах співфінансування» в обсязі 300.000 тис.грн.
 
Відхилено      
    -765- Мірошниченко Ю.Р.
Передбачити нову бюджетну програму: «Державна підтримка реалізації національних проектів на умовах співфінансування» в обсязі 800.000 тис.грн.
 
Відхилено    
    -766- Мірошниченко Ю.Р.
Передбачити нову бюджетну програму: «Забезпечення розробки проектно-кошторисної документації, техніко-економічних обґрунтувань національних проектів, в тому числі шляхом формування статутних капіталів державних підприємств» в обсязі 120.000 тис.грн.
 
Відхилено    
    -767- Мірошниченко Ю.Р.
Передбачити нову бюджетну програму: «Покриття боргових зобов’язань в рамках національного проекту «Повітряний експрес» в обсязі 64.240 тис.грн.
 
Відхилено    
    -768- Мірошниченко Ю.Р.
Передбачити нову бюджетну програму: «Забезпечення розробки інвестиційних проектів, в тому числі через механізм державно-приватного партнерства» в обсязі 45.000 тис.грн.
 
Відхилено    
    -769- Мірошниченко Ю.Р.
Передбачити нову бюджетну програму: «Заходи щодо створення та підтримки індустріальних парків» в обсязі 50.000 тис.грн.
 
Відхилено    
904. 6301000
Апарат Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України
186 159,1
186 159,1
 
      
905. 6301010
0111
Керівництво та управління у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами
28 877,1
28 877,1
 
-770- Мірошниченко Ю.Р.
За кодом 6301010 збільшити видатки на 5.000 тис. грн.
 
Відхилено      
906. 6301030
0411
Заходи щодо формування позитивного інвестиційного іміджу України
47 282,0
47 282,0
 
-771- Єресько І.Г.
За кодом 6301030 зменшити видатки на 2.000 тис грн.
 
Відхилено      
907. 6301130
0732
Заходи щодо створення мережі регіональних перинатальних центрів, забезпечених інноваційними технологіями та сучасним обладнанням
110 000,0
110 000,0
 
-772- Глазунов С.М.
За кодом 6301130 збільшити видатки до 188.140 тис грн.
 
Відхилено      
    -773- Мірошниченко Ю.Р.
За кодом 6301130 збільшити видатки на 269.614,7 тис. грн.
 
Відхилено    
    -774- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Передати місцевим бюджетам у вигляді субвенції з державного бюджету частини коштів на виконання бюджетної програми, яка визначена Державному агентству з інвестицій та управління національними проектами України за КПКВ 6301130 «Заходи щодо створення мережі регіональних перинатальних центрів, забезпечених інноваційними технологіями та сучасним обладнанням».
 
Відхилено    
    -775- Мірошниченко Ю.Р.
За бюджетною програмою «Заходи щодо створення мережі регіональних перинатальних центрів, забезпечених інноваційними технологіями за сучасним обладнанням» (КПКВ 6301130) передбачити видатки у обсязі 379 млн.грн.
 
Відхилено    
908. 6370000
Національна комісія регулювання електроенергетики України
34 479,7
60,0
34 539,7
 
      
909. 6371000
Апарат Національної комісії регулювання електроенергетики України
34 479,7
60,0
34 539,7
 
      
910. 6371010
0433
Керівництво та управління у сфері регулювання електроенергетики
34 479,7
60,0
34 539,7
 
      
911. 6380000
Державне космічне агентство України
822 687,6
15 429,7
838 117,3
 
-776- Передбачити нову бюджетну програму: «Завершення робіт із створення виробничих потужностей з утилізації боєприпасів із протипіхотними мінами ПФМ1 (1С) у 2012 році, які передбачені Державною цільовою оборонною програмою утилізації звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання» в обсязі 19.700 тис.грн.
 
Відхилено      
    -777- Передбачити нову бюджетну програму: «Забезпечення житлом військовослужбовців Державного космічного агентства» в обсязі 8.000 тис.грн.
 
Відхилено    
    -778- Передбачити нову бюджетну програму: «Розробка та підготовка виробництва зі створення багатофункціонального ракетного комплексу «Сапсан» в обсязі 175.400 тис.грн.
 
Відхилено    
912. 6381000
Апарат Державного космічного агентства України
822 687,6
15 429,7
838 117,3
 
      
913. 6381010
0470
Керівництво та управління у сфері космічної діяльності
11 336,7
50,0
11 386,7
 
-779- За кодом 6381010 збільшити видатки на 860 тис.грн.
 
Відхилено      
914. 6381020
0487
Виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України
112 746,6
50,0
112 796,6
 
      
915. 6381030
0960
Надання позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді України
3 800,0
225,0
4 025,0
 
      
916. 6381050
0470
Управління та випробування космічних засобів
124 800,0
5 104,7
129 904,7
 
      
917. 6381120
0512
Утилізація твердого ракетного палива
219 675,1
10 000,0
229 675,1
 
-780- Глазунов С.М.
За кодом 6381120 збільшити видати загального фонду до 425.500 тис грн.
 
Відхилено      
918. 6381130
0470
Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії для реалізації проектів "Циклон-4" та "Створення Національної супутникової системи зв'язку"
349 329,2
349 329,2
 
      
919. 6381160
0434 Реєстр.картка №
)
1 000,0
1 000,0
 
      
920. 6440000
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
21 935,5
0,4
21 935,9
 
      
921. 6441000
Апарат Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
21 935,5
0,4
21 935,9
 
      
922. 6441010
0830
Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення
21 935,5
0,4
21 935,9
 
      
923. 6450000
Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України
23 714,2
23 714,2
 
      
924. 6451000
Апарат Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України
23 714,2
23 714,2
 
      
925. 6451010
0620
Керівництво та управління у сфері регулювання ринку комунальних послуг
23 714,2
23 714,2
 
      
926. 6500000
Рада національної безпеки і оборони України
21 791,9
21 791,9
 
-781- Королевська Н.Ю.
Видатки за кодом 6500000 скоротити на 50 відсотків.
 
Відхилено      
927. 6501000
Апарат Ради національної безпеки і оборони України
21 791,9
21 791,9
 
      
928. 6501010
0350
Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони
21 791,9
21 791,9
 
      
929. 6510000
Рахункова палата
84 210,4
84 210,4
 
      
930. 6511000
Апарат Рахункової палати
84 210,4
84 210,4
 
      
931. 6511010
0112
Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету
84 210,4
84 210,4
 
      
932. 6520000
Служба безпеки України
3 130 131,0
127 854,5
3 257 985,5
 
-782- Томенко М.В.
Зменшити видатки Служби безпеки України на 440.000 тис. грн.
 
Відхилено      
    -783- Передбачити у відповідній бюджетній програмі видатки на здійснення спеціальних заходів по боротьбі з хабарництвом.
 
Відхилено    
    -784- Збільшити видатки Службі безпеки України на 108 млн. грн.
Додаткові кошти пропонуємо спрямувати на поточне утримання та капітальні видатки.
 
Відхилено    
    -785- Джоджик Я.І.
Видатки Служби безпеки залишити на рівні 2011 року у розмірі 3.022.307,8 тис. грн. (зменшення складе 235.677,7 тис. грн.).
 
Відхилено    
    -786- Королевська Н.Ю.
Видатки за кодом 6520000 скоротити на 50 відсотків.
 
Відхилено    
933. 6521000
Центральне управління Служби безпеки України
3 120 338,9
127 854,5
3 248 193,4
 
      
934. 6521010
0350
Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та функціонування органів системи Служби безпеки України
2 689 675,1
18 861,1
2 708 536,2
 
-787- Александровська А.О.
Бондик В.А.
Збільшити на 1,5 млрд. грн. фінансування Служби безпеки України за бюджетною програмою 6521010 на оплату праці, придбання спецтехніки, забезпечення оперативно-розшукових заходів, попередження корупції, створення захищеної телекомунікаційної мережі.
 
Відхилено      
    -788- Мірошниченко Ю.Р.
Збільшити видатки за кодом 6521010 за загальним фондом на 1.578.000 тис. грн., в тому числі видатки споживання - на 1.196.700 тис. грн. (оплата праці - 928.400 тис. грн., нарахування на оплату праці - 268.300 тис. грн.) та видатки розвитку - на 38.1300 тис. грн. (у тому числі: придбання спецтехніки та спецобладнання - 169.600,0 тис.грн.; розбудова захищеної телекомунікаційної мережі - 58.500,0 тис.грн.; видатки на попередження хабарництва та корупції - 50.000,0 тис.грн.; капітальні видатки -103.200,0 тис.грн.).
 
Відхилено    
935. 6521030
0370
Наукова діяльність у сфері забезпечення державної безпеки, дослідження та розробки спеціальної техніки
252,7
252,7
 
-789- Мірошниченко Ю.Р.
Збільшити видатки за кодом 6521030 за загальним фондом (видатки споживання) - на 11.500 тис. грн. (на розробку спеціальних технічних засобів та спеціальної техніки).
 
Відхилено      
936. 6521040
0113
Забезпечення перебування за кордоном працівників органів державної влади
2 088,9
2 088,9
 
      
937. 6521050
0734
Медичне обслуговування і оздоровлення особового складу та утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України
134 339,8
101 326,0
235 665,8
 
-790- Александровська А.О.
Бондик В.А.
Збільшити на 120 млн. грн. фінансування Служби безпеки України за бюджетною програмою 6521050 на утримання відомчої медицини, розвиток її матеріально-технічної бази.
 
Відхилено      
    -791- Мірошниченко Ю.Р.
Збільшити видатки за кодом 6521050 за загальним фондом на 118.800 тис. грн., в тому числі видатки споживання - на 40.500 тис. грн. (оплата праці - 30.400 тис. грн., нарахування на оплату праці – 10.100 тис. грн.) та видатки розвитку - на 78.300 тис. грн. (капітальні видатки).
 
Відхилено    
938. 6521070
0942
Підготовка та перепідготовка кадрів Служби безпеки України вищими навчальними закладами ІІІ та ІV рівнів акредитації
158 831,9
7 167,4
165 999,3
 
-792- Александровська А.О.
Бондик В.А.
Збільшити на 68 млн. грн. фінансування Служби безпеки України за бюджетною програмою 6521070 на забезпечення учбового процесу, розвиток матеріальної бази.
 
Відхилено      
    -793- Мірошниченко Ю.Р.
Збільшити видатки за кодом 6521070 за загальним фондом на 68.100 тис. грн., в тому числі видатки споживання - на 67.100 тис. грн. (оплата праці - 42.700 тис. грн., нарахування на оплату праці - 14.400 тис. грн.) та видатки розвитку - на 11.000 тис. грн. (капітальний ремонт будівель Національної академії СБУ).
 
Відхилено    
939. 6521100
1060
Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України
100 000,0
500,0
100 500,0
 
-794- Александровська А.О.
Мірошниченко Ю.Р.
Бондик В.А.
Збільшити на 184 млн. грн. фінансування Служби безпеки України за бюджетною програмою 6521100.
 
Відхилено      
940. 6521200
0350
Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України
30 323,5
30 323,5
 
-795- Мірошниченко Ю.Р.
Збільшити видатки за кодом 6521200 за загальним фондом (видатки розвитку) на 4.700 тис. гривень (на придбання спецтехніки та спец обладнання).
 
Відхилено      
941. 6521220
0350
Боротьба з тероризмом на території України
4 827,0
4 827,0
 
      
942. 6524000
Антитерористичний центр Служби безпеки України
9 792,1
9 792,1
 
      
943. 6524010
0350
Координація діяльності у запобіганні терористичним актам
9 792,1
9 792,1
 
-796- Мірошниченко Ю.Р.
Збільшити видатки за кодом 6524010 за загальним фондом (видатки споживання) - на 4.800 тис. грн. (оплата праці - 3.800 тис. грн., нарахування на оплату праці - 1.000 тис. грн.).
 
Відхилено      
944. 6540000
Національна академія наук України
2 496 456,6
539 409,0
3 035 865,6
 
-797- Передбачити нову бюджетну програму: «Реконструкція та будівництво об'єктів на території Національного дендрологічного парку «Софіївка», в обсязі 10.532,7 тис.грн. для завершення робіт зі збереження постійного гідрологічного режиму водоймищ парку та пониззя р.Кам’янка.
 
Відхилено      
945. 6541000
Національна академія наук України
2 496 456,6
539 409,0
3 035 865,6
 
      
946. 6541020
0150
Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України
69 773,3
8 010,0
77 783,3
 
      
947. 6541030
0150
Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання
2 285 477,0
525 411,5
2 810 888,5
 
-798- Давимука С.А.
Доній О.С.
За кодом 3541030 збільшити видатки на 32.000 тис.грн. на видання І-ІV томів Словника української мови у 20 томах (накладом 50 тис. примірників).
 
Відхилено      
    -799- Довгий С.О.
За кодом 6541030 збільшити видатки на:
5.000 тис.грн. на створення національної фільмотеки;
15.000 тис.грн. (видатки розвитку) на проведення капітального ремонту дитячого оздоровчого табору «Вимпел» (Пуща-Водиця, вул. Я.Гамарника, 14);
28.200 тис.грн. на реалізацію державних цільових науково-технічних програм, в тому числі: 10.000 тис.грн. -Державна цільова науково-технічна програма впровадження і застосування грід-технологій, 18.200 тис.грн. -Державна цільова науково-технічна програма «Нанатехнології та наноматеріали» (2010-2014 роки);
16.000 тис.грн. на виконання Науково-дослідної роботи: Розробка архітектури та проекту інтегрованого програмного середовища особи, що приймає рішення (на основі портального рішення), та автоматизованих програмних комплексів інформаційно-аналітичної системи «Електронний парламент України» Інститутом телекомунікацій і глобального простору НАН України;
14.000 тис.грн. на виконання науково-дослідної роботи «Створення єдиної інформаційно-довідкової системи центральних та місцевих органів виконавчої влади» Інститутом телекомунікацій і глобального простору НАН України;
267.600 тис.грн. для забезпечення підвищення заробітної плати науковим співробітникам відповідно до запланованого зростання першого розряду Єдиної тарифної сітки з урахуванням обов’язкових додаткових доплат;
20.000 тис.грн. для забезпечення спільних досліджень з Малою академією наук України, з них видатки розвитку - 5.000 тис.грн.;
6.000 тис.грн. на виконання Науково-дослідної роботи: «Віртуальний музей «Життя і творчість Т.Г.Шевченка» Інститутом телекомунікацій і глобального простору НАН України;
15.000 тис.грн. на виконання Науково-дослідної програми: «Розробка математичних технологій в галузі обчислюваної аеродинаміки».
 
Відхилено    
    -800- Самойлик К.С.
Із бюджетної програми за кодом 6541030 виділити окрему бюджетну програму: «Збереження та розвиток садово-паркового комплексу «Феофанія» з обсягом 8.000 тис.грн.;
 
Відхилено    
    -801- Самойлик К.С.
Із бюджетної програми за кодом 6541030 виділити окрему бюджетну програму: «Реконструкція та будівництво об’єктів на території Державного музею народної архітектури та побуту України» з обсягом 3.000. тис.грн.;
 
Відхилено    
    -802- Самойлик К.С.
Із бюджетної програми за кодом 6541030 виділити окрему бюджетну програму: «Реконструкція та будівництво об’єктів на території Національного дендрологічного парку «Софіївка» з обсягом 3.000 тис.грн.
 
Відхилено    
    -803- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
У назвах бюджетних програм за кодами 6541030, 6551030, 6561040 і 6581040 (щодо НАНУ і галузевих академій наук) слово «Дослідження» замінити словами «Фундаментальні дослідження, прикладні».
 
Враховано    
    -804- За кодом 6541030 змінити назву бюджетної програми на: «Фундаментальні дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання»
 
Враховано частково    
    -805- За кодом 6541030 збільшити видатки на 481.916,3 тис.грн. в тому числі видатки споживання 339.550 тис.грн., з них: забезпечення підвищення заробітної плати науковим співробітникам відповідно до запланованого зростання першого розряду Єдиної тарифної сітки з урахуванням обов’язкових додаткових виплат - на 267.600 тис.грн.; забезпечення оплати вартості комунальних послуг - на 15.000 тис.грн.; забезпечення виконання державних цільових програм наукових досліджень - на 20.200 тис.грн., забезпечення охорони ядерного реактора та майнового комплексу НАН України - 2.500 тис.грн., закупівля Національною бібліотекою України ім. В.І.Вернадського двох електронних баз даних наукових видань для інформаційного забезпечення наукових досліджень - 1.250 тис.грн.; невідкладний поточний ремонт майнового комплексу НАН України - 1.000 тис.грн.; забезпечення фінансування державного замовлення на друковану продукцію, у тому числі на видання І-ІV томів Словника української мови у 20 томах (накладом 50 тис. прим.) -32.000 тис.грн.
видатки розвитку - 142.366, 3 тис.грн., з них: на розробку проектної документації на спорудження нового дослідницького реактора - 15.000 тис.грн.; закупівлю унікального наукового обладнання імпортного виробництва та комплектуючих до нього, а також обладнання для суперкомп’ютерних комплексів та обчислювальних кластерів - 70.000 тис.грн., закупівлю обладнання для забезпечення виконання державних цільових програм - 8.000 млн.грн.; капітальний ремонт майнового комплексу - 46.766, 3 тис.грн.; придбання обладнання для забезпечення безпеки експлуатації та наукових досліджень на науково-дослідному судні «Професор Водяницький» - 2.600 млн.грн.
 
Відхилено    
    -806- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Збільшити видатки на 10.500 тис.грн. за бюджетною програмою код 6541030 на реалізацію ряду проектів, над якими працює Національна Академія наук України.
 
Відхилено    
948. 6541080
0942
Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації
5 834,7
85,1
5 919,8
 
      
949. 6541100
0731
Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України
35 800,0
902,2
36 702,2
 
-807- За кодом 6541100 збільшити видатки на 3.151 тис.грн. для придбання рентгенапарату, мамографа та 5-ти кардіографів.
 
Відхилено      
950. 6541140
0530
Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України
32 317,7
3 634,8
35 952,5
 
      
951. 6541180
0824
Забезпечення діяльності Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського
62 000,9
1 151,4
63 152,3
 
-808- За кодом 6541180 збільшити видатки на 2.200 тис.грн. для закупівлі обладнання для належного зберігання та реставрації унікальних бібліотечних фондів та стародруків.
 
Відхилено      
952. 6541200
0950
Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України
5 253,0
214,0
5 467,0
 
      
953. 6550000
Національна академія педагогічних наук України
170 729,5
22 203,2
192 932,7
 
      
954. 6551000
Національна академія педагогічних наук України
170 729,5
22 203,2
192 932,7
 
      
955. 6551020
0980
Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України
16 592,3
857,5
17 449,8
 
-809- За кодом 6551020 збільшити видатки розвитку на 1.000,2 тис.грн., проведення капітального ремонту даху будівлі за адресою вул. Артема, 52А.
 
Відхилено      
956. 6551030
0150
Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері педагогічних наук, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання
123 529,3
3 779,7
127 309,0
 
-810- За кодом 6551030 збільшити видатки на 501,4 тис.грн., на оплату послуг зв’язку та інтернету - 146,6 тис.грн., технічне обслуговування обладнання - 147 тис.грн., участь у всеукраїнських семінарах, конференціях та міжнародних наукових заходах 207,8 тис.грн.
 
Відхилено      
    -811- За кодом 6551030 збільшити видатки розвитку на 6.000 тис.грн., в тому числі: на ремонт приміщень Інституту педагогіки - 5.000 тис.грн., Південного наукового центру (м.Одеса) -1.000 тис.грн.
 
Відхилено    
957. 6551060
0950
Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації
16 133,0
16 235,1
32 368,1
 
-812- За кодом 6551060 збільшити видатки розвитку на 300 тис.грн., на проведення капітального ремонту даху будівлі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».
 
Відхилено      
958. 6551070
0930
Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів і фахівців автосервісу навчально-науковим центром професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України
13 571,8
1 330,9
14 902,7
 
-813- За кодом 6551070 збільшити видатки на 3.446,7 тис.грн., на харчування учнів Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти.
 
Відхилено      
959. 6551100
0824
Збереження та популяризація історії педагогічної науки та практики
903,1
903,1
 
-814- За кодом 6551100 збільшити видатки на 530, 6 тис.грн., на проведення поточного ремонту приміщення Педагогічного музею України - 392 тис.грн., підписка фахових періодичних видань - 138,6 тис.грн.
 
Відхилено      
960. 6560000
Національна академія медичних наук України
2 174 750,7
70 198,3
2 244 949,0
 
      
961. 6561000
Національна академія медичних наук України
2 174 750,7
70 198,3
2 244 949,0
 
      
962. 6561040
0750
Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання
222 230,8
40 472,2
262 703,0
 
-815- За кодом 6561040 збільшити видатки на 117.962,5 тис.грн., на оплату праці.
 
Відхилено      
963. 6561060
0732
Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України
1 287 759,8
29 714,1
1 317 473,9
 
-816- Чорноволенко О.В.
Збільшити фінансування Національної академії медичних наук України на загальну суму 45 млн. грн., для придбання обладнання для Національного наукового центру «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеско» Національної академії медичних наук України, в т.ч. на придбання магнітно-резонансного томографа 30 млн. грн., на придбання ангіографічної установки для проведення коронографії 15 млн. грн.
 
Відхилено      
    -817- Симоненко П.М.
Гайдаєв Ю.О.
Для забезпечення діяльності Національної академії медичних наук України (КПКВК 6561060) збільшити видатки загального фонду на 90 млн. грн. (капітальні видатки) для придбання медичного обладнання ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» та ДУ «ІПАГ НАМН України».
 
Відхилено    
    -818- За кодом 6561060 збільшити видатки на 385.441,4 тис.грн. на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів.
 
Відхилено    
964. 6561090
0750
Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України
10 664,5
12,0
10 676,5
 
-819- За кодом 6561090 збільшити видатки на 2.229,7 тис.грн.
 
Відхилено      
965. 6561850
0732
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та придбання обладнання для об'єктів, що відносяться до сфери управління Академії Медичних наук України
654 095,6
654 095,6
 
-820- Писаренко В.В.
Збільшити видатки Національної академії медичних наук на 1,4 млн.грн. для капітального ремонту фасаду будівлі Інституту мікробіології та імунології ім. Мечникова НАМУ у місті Харкові.
 
Відхилено      
966. 6570000
Національна академія мистецтв України
19 860,9
19 860,9
 
      
967. 6571000
Національна академія мистецтв України
19 860,9
19 860,9
 
      
968. 6571020
0840
Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України
11 468,1
11 468,1
 
-821- За кодом 6571020 збільшити видатки на 542,2 тис.грн.
 
Відхилено      
969. 6571030
0150
Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства
8 392,8
8 392,8
 
-822- За кодом 6571030 збільшити видатки на 1.892,4 тис.грн.
 
Відхилено      
970. 6580000
Національна академія правових наук України
38 307,5
3 360,5
41 668,0
 
      
971. 6581000
Національна академія правових наук України
38 307,5
3 360,5
41 668,0
 
      
972. 6581020
0370
Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України
12 412,9
358,7
12 771,6
 
      
973. 6581040
0370
Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері законодавства і права, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури
18 844,6
3 001,8
21 846,4
 
      
974. 6581070
0830
Фінансова підтримка видання журналу "Право України"
7 050,0
7 050,0
 
      
975. 6590000
Національна академія аграрних наук України
512 468,4
185 095,1
697 563,5
 
      
976. 6591000
Національна академія аграрних наук України
512 468,4
185 095,1
697 563,5
 
      
977. 6591020
0482
Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України
23 461,6
1 825,1
25 286,7
 
      
978. 6591060
0482
Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання
470 600,9
181 770,0
652 370,9
 
-823- За кодом 6591060 збільшити видатки на 174.163,4 тис.грн.
 
Відхилено      
979. 6591080
0421
Здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних господарств
9 796,6
9 796,6
 
      
980. 6591100
0520
Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова"
8 609,3
1 500,0
10 109,3
 
      
981. 6600000
Управління державної охорони України
351 500,7
2 000,0
353 500,7
 
-824- Управлінню державної охорони України додатково передбачити 115,51 млн. грн. на:
- грошове забезпечення військовослужбовців - 18,74 млн. грн.;
- нарахування на грошове забезпечення - 6,28 млн. грн.;
- придбання військової форми одягу, видатки на ремонт та утримання автомобільного транспорту, страхування автомобілів, поточний ремонт техніки, видатки на протипожежну безпеку - 16,9 млн. грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 0,08 млн. грн.;
- придбання озброєння, боєприпасів, спеціальної техніки, засобів зв'язку та іншого спеціального обладнання - 60,0 млн. грн.;
- проведення капітального ремонту та реконструкції адміністративних об'єктів Управління - 13,51 млн. грн.
 
Відхилено      
982. 6601000
Управління державної охорони України
351 500,7
2 000,0
353 500,7
 
      
983. 6601020
0350
Державна охорона органів державної влади та посадових осіб
317 500,7
2 000,0
319 500,7
 
      
984. 6601030
1060
Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Управління державної охорони України
34 000,0
34 000,0
 
      
985. 6620000
Служба зовнішньої розвідки України
482 034,2
5 690,0
487 724,2
 
-825- Лук'янов В.В.
Збільшити видатки Службі зовнішньої розвідки України на 124,7 млн. гривень. Додаткові кошти пропонуємо спрямувати на:
поточні видатки - 100,2 млн. грн., у тому числі:
здійснення комплектування, грошове утримання військовослужбовців та заробітну плату - 53,1 млн. грн.;
створення і виготовлення новітніх технічних засобів розвідки, модернізацію і придбання сучасних систем і комплексів - 25,2 млн. грн.;
забезпечення оперативної і службової діяльності - 21,9 млн. грн.;
капітальні видатки - 24,5 млн. грн., у тому числі:
забезпечення оперативної і службової діяльності СЗР - 12,4 млн. грн.;
придбання житла для військовослужбовців - 12,1 млн. грн.
 
Відхилено      
986. 6621000
Служба зовнішньої розвідки України
482 034,2
5 690,0
487 724,2
 
      
987. 6621010
0350
Розвідувальна діяльність у сфері безпеки держави та спеціальний захист державних представництв за кордоном
456 304,1
5 690,0
461 994,1
 
      
988. 6621020
0734
Медичне обслуговування та оздоровлення особового складу Служби зовнішньої розвідки України
1 954,1
1 954,1
 
      
989. 6621030
1060
Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України
5 000,0
5 000,0
 
      
990. 6621040
0942
Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері розвідувальної діяльності вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації
18 776,0
18 776,0
 
      
991. 6640000
Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
631 692,8
120 816,5
752 509,3
 
      
992. 6641000
Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
631 692,8
120 816,5
752 509,3
 
      
993. 6641010
0380
Забезпечення функціонування державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації
448 266,4
12 139,7
460 406,1
 
      
994. 6641020
0350
Розвиток і модернізація державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації
16 000,0
16 000,0
 
      
995. 6641050
0942
Підготовка кадрів для сфери зв'язку вищими навчальними закладами ІІІ та ІV рівнів акредитації
87 962,5
54 910,2
142 872,7
 
-826- Кармазін Ю.А.
За бюджетною програмою 6641050 видатки по загальному фонду передбачити в обсязі 102.962,5 тис. грн.
 
Відхилено      
996. 6641060
1060
Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку
3 000,0
3 000,0
 
      
997. 6641080
0486
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням, фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукової діяльності у сфері зв'язку, розвиток цифрового телерадіомовлення
1 000,0
1 000,0
 
      
998. 6641090
0941
Підготовка кадрів для сфери зв'язку вищими навчальними закладами І та ІІ рівнів акредитації
30 209,2
10 221,3
40 430,5
 
      
999. 6641100
0460
Відшкодування витрат державних підприємств зв'язку на розповсюдження вітчизняних періодичних друкованих видань
7 800,0
7 800,0
 
      
1000. 6641110
0113
Доставка дипломатичної кореспонденції за кордон і в Україну
3 874,0
3 874,0
 
      
1001. 6641120
0460
Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади
33 580,7
43 545,3
77 126,0
 
      
1002. 6730000
Центральна виборча комісія
873 153,8
873 153,8
 
      
1003. 6731000
Апарат Центральної виборчої комісії
873 153,8
873 153,8
 
      
1004. 6731010
0160
Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів
43 512,8
43 512,8
 
      
1005. 6731020
0160
Проведення виборів народних депутатів України
817 500,0
817 500,0
 
      
1006. 6731050
0160
Функціонування Державного реєстру виборців
12 141,0
12 141,0
 
      
1007. 6740000
Центральна виборча комісія (загальнодержавні витрати)
19 000,0
19 000,0
 
      
1008. 6741000
Центральна виборча комісія (загальнодержавні витрати)
19 000,0
19 000,0
 
      
1009. 6741020
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
19 000,0
19 000,0
 
      
1010. 7710000
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
51 331,7
139,5
51 471,2
 
      
1011. 7711000
Апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим
51 331,7
139,5
51 471,2
 
      
1012. 7711010
0111
Здійснення виконавчої влади в Автономній Республіці Крим
51 331,7
139,5
51 471,2
 
      
1013. 7720000
Вінницька обласна державна адміністрація
106 255,6
3 989,8
110 245,4
 
      
1014. 7721000
Апарат Вінницької обласної державної адміністрації
106 255,6
3 989,8
110 245,4
 
      
1015. 7721010
0111
Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області
106 255,6
3 989,8
110 245,4
 
      
1016. 7730000
Волинська обласна державна адміністрація
67 384,7
2 465,6
69 850,3
 
      
1017. 7731000
Апарат Волинської обласної державної адміністрації
67 384,7
2 465,6
69 850,3
 
      
1018. 7731010
0111
Здійснення виконавчої влади у Волинській області
67 384,7
2 465,6
69 850,3
 
      
1019. 7740000
Дніпропетровська обласна державна адміністрація
97 771,4
5 455,9
103 227,3
 
      
1020. 7741000
Апарат Дніпропетровської обласної державної адміністрації
97 771,4
5 455,9
103 227,3
 
      
1021. 7741010
0111
Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області
97 771,4
5 455,9
103 227,3
 
      
1022. 7750000
Донецька обласна державна адміністрація
88 158,3
4 071,1
92 229,4
 
      
1023. 7751000
Апарат Донецької обласної державної адміністрації
88 158,3
4 071,1
92 229,4
 
      
1024. 7751010
0111
Здійснення виконавчої влади у Донецькій області
88 158,3
4 071,1
92 229,4
 
      
1025. 7760000
Житомирська обласна державна адміністрація
90 746,1
799,7
91 545,8
 
      
1026. 7761000
Апарат Житомирської обласної державної адміністрації
90 746,1
799,7
91 545,8
 
      
1027. 7761010
0111
Здійснення виконавчої влади у Житомирській області
90 746,1
799,7
91 545,8
 
      
1028. 7770000
Закарпатська обласна державна адміністрація
68 694,5
1 698,4
70 392,9
 
      
1029. 7771000
Апарат Закарпатської обласної державної адміністрації
68 694,5
1 698,4
70 392,9
 
      
1030. 7771010
0111
Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області
68 694,5
1 698,4
70 392,9
 
      
1031. 7780000
Запорізька обласна державна адміністрація
79 556,0
2 602,8
82 158,8
 
      
1032. 7781000
Апарат Запорізької обласної державної адміністрації
79 556,0
2 602,8
82 158,8
 
      
1033. 7781010
0111
Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області
79 556,0
2 602,8
82 158,8
 
      
1034. 7790000
Івано-Франківська обласна державна адміністрація
71 339,8
3 779,3
75 119,1
 
      
1035. 7791000
Апарат Івано-Франківської обласної державної адміністрації
71 339,8
3 779,3
75 119,1
 
      
1036. 7791010
0111
Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області
71 339,8
3 779,3
75 119,1
 
-827- Чуднов В.М.
У додатку №3 передбачити видатки на погашення заборгованості по реконструкції приміщень державного архіву за КПКВ 7791010 «Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області» в сумі 138,1 тис. грн.
 
Відхилено      
1037. 7800000
Київська обласна державна адміністрація
106 981,6
2 930,7
109 912,3
 
      
1038. 7801000
Апарат Київської обласної державної адміністрації
106 981,6
2 930,7
109 912,3
 
      
1039. 7801010
0111
Здійснення виконавчої влади у Київській області
106 981,6
2 930,7
109 912,3
 
      
1040. 7810000
Кіровоградська обласна державна адміністрація
78 840,9
3 474,9
82 315,8
 
-828- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Єдін О.Й.
Литвин Ю.О.
Передбачити кошти у обсязі 188,8 млн.грн. на утримання Кіровоградської облдержадміністрації, у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями - 149,1 млн.грн.
 
Відхилено      
1041. 7811000
Апарат Кіровоградської обласної державної адміністрації
78 840,9
3 474,9
82 315,8
 
      
1042. 7811010
0111
Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області
78 840,9
3 474,9
82 315,8
 
      
1043. 7820000
Луганська обласна державна адміністрація
78 599,7
2 775,2
81 374,9
 
      
1044. 7821000
Апарат Луганської обласної державної адміністрації
78 599,7
2 775,2
81 374,9
 
      
1045. 7821010
0111
Здійснення виконавчої влади у Луганській області
78 599,7
2 775,2
81 374,9
 
      
1046. 7830000
Львівська обласна державна адміністрація
90 226,5
3 240,2
93 466,7
 
      
1047. 7831000
Апарат Львівської обласної державної адміністрації
90 226,5
3 240,2
93 466,7
 
      
1048. 7831010
0111
Здійснення виконавчої влади у Львівській області
90 226,5
3 240,2
93 466,7
 
      
1049. 7840000
Миколаївська обласна державна адміністрація
71 089,3
3 093,5
74 182,8
 
      
1050. 7841000
Апарат Миколаївської обласної державної адміністрації
71 089,3
3 093,5
74 182,8
 
      
1051. 7841010
0111
Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області
71 089,3
3 093,5
74 182,8
 
      
1052. 7850000
Одеська обласна державна адміністрація
106 346,8
7 018,8
113 365,6
 
      
1053. 7851000
Апарат Одеської обласної державної адміністрації
106 346,8
7 018,8
113 365,6
 
      
1054. 7851010
0111
Здійснення виконавчої влади в Одеській області
106 346,8
7 018,8
113 365,6
 
      
1055. 7860000
Полтавська обласна державна адміністрація
85 272,5
3 740,6
89 013,1
 
      
1056. 7861000
Апарат Полтавської обласної державної адміністрації
85 272,5
3 740,6
89 013,1
 
      
1057. 7861010
0111
Здійснення виконавчої влади у Полтавській області
85 272,5
3 740,6
89 013,1
 
      
1058. 7870000
Рівненська обласна державна адміністрація
68 621,5
4 141,7
72 763,2
 
-829- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Збільшити на 96,7 млн.грн. і визначити у обсязі 165,3 млн.грн. видатки на утримання місцевих державних адміністрацій Рівненської області.
 
Відхилено      
1059. 7871000
Апарат Рівненської обласної державної адміністрації
68 621,5
4 141,7
72 763,2
 
      
1060. 7871010
0111
Здійснення виконавчої влади у Рівненській області
68 621,5
4 141,7
72 763,2
 
      
1061. 7880000
Сумська обласна державна адміністрація
73 308,7
1 996,9
75 305,6
 
      
1062. 7881000
Апарат Сумської обласної державної адміністрації
73 308,7
1 996,9
75 305,6
 
      
1063. 7881010
0111
Здійснення виконавчої влади у Сумській області
73 308,7
1 996,9
75 305,6
 
      
1064. 7890000
Тернопільська обласна державна адміністрація
91 888,1
2 588,5
94 476,6
 
-830- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Додатково передбачити видатки на утримання місцевих державних адміністрацій Тернопільської області у сумі 2,6 млн.грн.
 
Відхилено      
    -831- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Виділити 18 млн.грн. на завершення будівництва державного архіву у Тернопільській області.
 
Відхилено    
1065. 7891000
Апарат Тернопільської обласної державної адміністрації
91 888,1
2 588,5
94 476,6
 
      
1066. 7891010
0111
Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області
91 888,1
2 588,5
94 476,6
 
-832- Муц О.П.
Передбачити кошти на добудову Тернопільського обласного державного архіву в сумі 18.000 тис.грн.
 
Відхилено      
1067. 7900000
Харківська обласна державна адміністрація
115 404,2
4 533,2
119 937,4
 
      
1068. 7901000
Апарат Харківської обласної державної адміністрації
115 404,2
4 533,2
119 937,4
 
      
1069. 7901010
0111
Здійснення виконавчої влади у Харківській області
115 404,2
4 533,2
119 937,4
 
      
1070. 7910000
Херсонська обласна державна адміністрація
66 409,0
2 505,1
68 914,1
 
      
1071. 7911000
Апарат Херсонської обласної державної адміністрації
66 409,0
2 505,1
68 914,1
 
      
1072. 7911010
0111
Здійснення виконавчої влади у Херсонській області
66 409,0
2 505,1
68 914,1
 
      
1073. 7920000
Хмельницька обласна державна адміністрація
80 674,7
426,8
81 101,5
 
      
1074. 7921000
Апарат Хмельницької обласної державної адміністрації
80 674,7
426,8
81 101,5
 
      
1075. 7921010
0111
Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області
80 674,7
426,8
81 101,5
 
      
1076. 7930000
Черкаська обласна державна адміністрація
78 027,1
5 615,8
83 642,9
 
-833- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Передбачити видатки на утримання місцевих державних адміністрацій Черкаської області у сумі 192.518,3 тис.грн.
 
Відхилено      
1077. 7931000
Апарат Черкаської обласної державної адміністрації
78 027,1
5 615,8
83 642,9
 
      
1078. 7931010
0111
Здійснення виконавчої влади у Черкаській області
78 027,1
5 615,8
83 642,9
 
      
1079. 7940000
Чернівецька обласна державна адміністрація
49 475,1
3 648,9
53 124,0
 
      
1080. 7941000
Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації
49 475,1
3 648,9
53 124,0
 
      
1081. 7941010
0111
Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області
49 475,1
3 648,9
53 124,0
 
      
1082. 7950000
Чернігівська обласна державна адміністрація
80 107,4
3 841,1
83 948,5
 
      
1083. 7951000
Апарат Чернігівської обласної державної адміністрації
80 107,4
3 841,1
83 948,5
 
      
1084. 7951010
0111
Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області
80 107,4
3 841,1
83 948,5
 
      
1085. 7970000
Севастопольська міська державна адміністрація
36 604,3
6 981,6
43 585,9
 
      
1086. 7971000
Апарат Севастопольської міської державної адміністрації
36 604,3
6 981,6
43 585,9
 
      
1087. 7971010
0111
Здійснення виконавчої влади у місті Севастополі
36 604,3
6 981,6
43 585,9
 
      
1088. Додаток № 4
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2012 рік"
 
      
1089. Повернення кредитів
до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів
з Державного бюджету України в 2012 році
 
      
1090. Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету
Надання кредитів
Повернення кредитів
Кредитування-всього
 
      
1091. ВСЬОГО:
12 436 894,7
-12 336 439,7
100 455,0
 
      
1092. 1100000
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
1 148 568,1
1 148 568,1
 
      
1093. 1101000
Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
1 148 568,1
1 148 568,1
 
      
1094. 1101600
0433
Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго"
180 000,0
180 000,0
 
      
1095. 1101640
0433
Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні
490 765,0
490 765,0
 
      
1096. 1101650
0433
Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська
407 243,1
407 243,1
 
      
1097. 1101670
0433
Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська
50 000,0
50 000,0
 
      
1098. 1101680
0433
Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)
8 560,0
8 560,0
 
      
1099. 1101690
0433
Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород
12 000,0
12 000,0
 
      
1100. 1200000
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
10 300,0
10 300,0
 
      
1101. 1201000
Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
10 300,0
10 300,0
 
      
1102. 1201360
0490
Мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва
10 300,0
10 300,0
 
-834- Яценюк А.П.
Мартиненко М.В.
Передбачити видатки на державну підтримку кредитування дрібного бізнесу у розмірі 1.500.000,0 тис.грн.
 
Відхилено      
1103. 2200000
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
5 700,0
-700,0
5 000,0
 
      
1104. 2201000
Апарат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
5 700,0
-700,0
5 000,0
 
      
1105. 2201210
0990
Державне пільгове довгострокове кредитування на здобуття освіти
5 000,0
5 000,0
 
      
1106. 2201460
1060
Надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників
700,0
700,0
 
      
1107. 2201480
1060
Повернення коштів, наданих з Державного бюджету України для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла та науково-педагогічних та педагогічних працівників, і пеня
-700,0
-700,0
 
      
1108. 2750000
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
588 949,6
-89 000,0
499 949,6
 
      
1109. 2751000
Апарат Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
588 949,6
-89 000,0
499 949,6
 
      
1110. 2751360
1060
Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня
-34 000,0
-34 000,0
 
      
1111. 2751390
1060
Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
60 000,0
60 000,0
 
-835- Пінчук А.П.
Збільшити видатки за кодом 2751390 до 100.000 тис.грн.
 
Відхилено      
    -836- За кодом 2751390 збільшити видатки на 670.000 тис.грн.
 
Відхилено    
    -837- Кириленко І.Г.
Стешенко О.М.
Передбачити витрати по загальному фонду за кодом 2751390 у сумі 200.000 тис. грн.
 
Відхилено    
1112. 2751430
1060
Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників
55 000,0
55 000,0
 
-838- Потапов В.І.
Кирильчук Є.І.
Жебрівський П.І.
Александровська А.О.
Шпак В.Ф.
Передбачити видатки загального фонду за кодом 2751430 у сумі 60.000 тис.грн.
 
Відхилено      
    -839- Рибаков І.О.
Радовець А.А.
Збільшити витрати за кодом 2751430 з 55.000 тис. грн. до 160.000 тис. грн., з них 105.000 тис. грн. за загальним фондом, 55.000 тис. грн. за спеціальним фондом.
 
Відхилено    
    -840- Мельник П.В.
За кодом 2751430 передбачити видатки загального фонду 105.000 тис.грн.
 
Відхилено    
    -841- Гордієнко С.В.
Передбачити у законі України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» окремим рядком видатки на підтримку індивідуального житлового будівництва на селі за програмою «Власний дім» у обсязі не менше 100 млн.грн.
 
Відхилено    
1113. 2751440
0421
Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам
-55 000,0
-55 000,0
 
      
1114. 2751600
0620
Розвиток міської інфраструктури, розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві
473 949,6
473 949,6
 
-842- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
У додатку № 4 у назві бюджетної програми за кодом 2751600 слова «міської інфраструктури» замінити словами «міської інфраструктури в Україні» /для однозначності трактування, тобто щоб не вважалося, що відповідна програма стосується виключно м. Миколаєва/.
 
Враховано      
1115. 2800000
Міністерство аграрної політики та продовольства України
7 457 824,2
-8 083 324,2
-625 500,0
 
      
1116. 2801000
Апарат Міністерства аграрної політики та продовольства України
7 457 824,2
-8 003 324,2
-545 500,0
 
      
1117. 2801120
0421
Повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України на формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників
-2 965 500,0
-2 965 500,0
 
      
1118. 2801380
0421
Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років
-5 000,0
-5 000,0
 
      
1119. 2801390
0421
Повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України для закупівлі племеннихнетелів та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу
-5 024,2
-5 024,2
 
      
1120. 2801400
0421
Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам
-27 800,0
-27 800,0
 
      
1121. 2801460
0421
Надання кредитів фермерським господарствам
27 800,0
27 800,0
 
      
1122. 2801490
0421
Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу
230 024,2
230 024,2
 
-843- Єдін О.Й.
Передбачити видатки у сумі 200 млн.грн. на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва та здешевлення кредитів для її придбання.
 
Відхилено      
1123. 2801530
0421
Повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України для кредитування Аграрного фонду
-5 000 000,0
-5 000 000,0
 
      
1124. 2801560
0421
Формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників
7 200 000,0
7 200 000,0
 
      
1125. 2806000
Національна акціонерна компанія "Украгролізинг"
-80 000,0
-80 000,0
 
-844- Шпак В.Ф.
Надати статус головного розпорядника коштів державного бюджету Національній акціонерній компанії «Украгролізинг» (КПКВК 6800000 «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»).
 
Враховано      
1126. 2806040
0421
Повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу
-68 000,0
-68 000,0
 
      
1127. 2806050
0421
Кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб'єктам господарювання
-12 000,0
-12 000,0
 
      
1128. 3100000
Міністерство інфраструктури України
2 500 007,4
2 500 007,4
 
      
1129. 3106000
Державне агентство автомобільних доріг України
2 500 007,4
2 500 007,4
 
      
1130. 3106600
0456
Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору
2 500 007,4
2 500 007,4
 
      
1131. 3510000
Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)
725 545,4
-3 986 299,6
-3 260 754,2
 
      
1132. 3511000
Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)
725 545,4
-3 986 299,6
-3 260 754,2
 
      
1133. 3511530
0442
Повернення коштів, наданих за рахунок коштів Державного бюджету України підприємствам машинобудування для здійснення заходів, пов'язаних із збільшенням обсягів виробництва та розвитком ринку техніки для агропромислового комплексу
-10 711,8
-10 711,8
 
      
1134. 3511540
0454
Повернення коштів, наданих для здійснення операцій з фінансового лізингу авіаційної техніки
-10 800,0
-10 800,0
 
      
1135. 3511550
0490
Повернення безвідсоткових бюджетних позичок, наданих підприємствам державної форми власності на погашення заборгованості із заробітної плати
-1 100,0
-1 100,0
 
      
1136. 3511560
0431
Повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам
-9 708,2
-9 708,2
 
      
1137. 3511600
0490
Виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії
484 384,4
484 384,4
 
      
1138. 3511620
0490
Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою
241 161,0
241 161,0
 
      
1139. 3511630
0490
Повернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою
-3 949 079,6
-3 949 079,6
 
      
1140. 3511660
0470
Повернення бюджетних коштів наданих на поворотній основі
-4 900,0
-4 900,0
 
-845- Баранов В.О.
У додатку № 4 назву бюджетної програми за кодом 3511660 доповнити словами «на виконання окремих заходів».
 
Враховано      
1141. 6300000
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України
-177 115,9
-177 115,9
 
      
1142. 6301000
Апарат Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України
-177 115,9
-177 115,9
 
      
1143. 6301090
0470
Повернення кредитів, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива
-177 115,9
-177 115,9
 
      
1144. Додаток № 5
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2012 рік"
 
      
1145. Розподіл видатків Державного бюджету України на 2012 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями
 
      
1146.
п/п
Адміністративно-територальні одиниці
2201170
з них:
Видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів
Придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості
 
-846- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
У додатку № 5 цифри «2201170» замінити словами і цифрами «код бюджетної програми 2201170».
 
Враховано      
1147. 1.
Автономна Республіка Крим
9 881,20
17 715,0
 
      
1148. 2.
Вінницька область
7 972,40
13 253,0
 
      
1149. 3.
Волинська область
6 130,60
11 027,0
 
      
1150. 4.
Дніпропетровська область
16 357,70
14 195,0
 
      
1151. 5.
Донецька область
17 847,80
14 660,0
 
      
1152. 6.
Житомирська область
6 835,20
15 717,0
 
      
1153. 7.
Закарпатська область
7 613,50
10 437,0
 
      
1154. 8.
Запорізька область
8 936,70
13 957,0
 
      
1155. 9.
Івано-Франківська область
7 462,40
12 083,0
 
      
1156. 10.
Київська область
9 075,90
13 139,0
 
      
1157. 11.
Кіровоградська область
4 703,50
13 139,0
 
      
1158. 12.
Луганська область
8 841,80
15 480,0
 
      
1159. 13.
Львівська область
14 605,90
11 731,0
 
      
1160. 14.
Миколаївська область
5 907,40
14 660,0
 
      
1161. 15.
Одеська область
12 159,90
16 536,0
 
      
1162. 16.
Полтавська область
7 112,10
16 069,0
 
      
1163. 17.
Рівненська область
7 294,60
11 379,0
 
      
1164. 18.
Сумська область
4 944,90
13 605,0
 
      
1165. 19.
Тернопільська область
5 776,70
12 083,0
 
      
1166. 20.
Харківська область
11 091,00
15 717,0
 
      
1167. 21.
Херсонська область
5 775,70
14 660,0
 
      
1168. 22.
Хмельницька область
6 499,90
12 787,0
 
      
1169. 23.
Черкаська область
5 607,00
17 240,0
 
      
1170. 24.
Чернівецька область
4 877,90
12 435,0
 
      
1171. 25.
Чернігівська область
4 823,50
14 660,0
 
      
1172. 26.
м.Київ
23 161,00
 
      
1173. 27.
м.Севастополь
1 903,80
3 636,0
 
      
1174. Всього:
233 200,0
352 000,0
 
      
1175. Додаток № 6
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2012 рік"
 
      
1176. Міжбюджетні трансферти
(дотацій вирівнювання з державного бюджету і кошти, що передаються до державного бюджету) та інші показники міжбюджетних відносин Державного бюджету України з місцевими бюджетами на 2012 рік
 
-847- Баранов В.О.
Борисов В.Д.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Провести уточнення розрахункових показників обсягів доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, з урахуванням, зокрема, специфіки розвитку окремих адміністративно -територіальних одиниць (тобто показників, затверджених програмами соціально-економічного розвитку таких територій, а не на основі динаміки макропоказників в цілому по державі); надходжень, що мали разовий характер, (наприклад, в результаті компенсаційних виплат вивільненим працівникам, погашення заборгованості у попередніх роках), зміни нормативів зарахування податку на доходи фізичних осіб для бюджетів областей, де започатковано експеримент у сфері охорони здоров’я, тощо.
 
Враховано частково (доручення Уряду)     
    -848- Баранов В.О.
Борисов В.Д.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Диференціювати коефіцієнт вирівнювання (альфа) для бюджетів, збалансованих з передачею коштів до державного бюджету (у т.ч. міст-супутників АЕС), в залежності від рівня виконання доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів;
 
Відхилено    
    -849- Баранов В.О.
Борисов В.Д.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Збільшити обсяг видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, (з урахуванням реального зростання мінімальної заробітної плати та ставки першого тарифного розряду, цін і тарифів на енергоносії та комунальні послуги, на медикаменти та продукти харчування, необхідності забезпечення належного рівня надання гарантованих послуг бюджетними установами освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту та соціального забезпечення, фізичної культури та спорту, органів місцевого самоврядування) на 9 млрд. гривень.
 
Відхилено    
    -850- Баранов В.О.
Передбачити можливість та шляхи зростання до 55% питомої ваги загального обсягу місцевих бюджетів у видатках зведеного бюджету України.
 
Відхилено    
    -851- Збільшити на 32,1 млрд. грн. чистий трансферт місцевим бюджетам на виконання делегованих повноважень, з них по галузям: «Державне управління» 4,6 млрд. грн. з яких 1 млрд. грн. безпосередньо для працівників органів місцевого самоврядування, що виконують делеговані державою повноваження; «Освіта» - 10 млрд. грн.; «Охорона здоров'я» - 8,6 млрд. грн.; «Соціальний захист» - 1,7 млрд. грн.; «Фізкультура і спорт» - 1,2 млрд. грн.; а також 6 млрд. грн. на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, у зв'язку з передбачуваним підвищенням з 01.01.2012 р. розмірів мінімальної заробітної плати та І тарифного розряду ЄТС до 1073 та 773 грн. відповідно.
 
Відхилено    
    -852- Вечерко В.М.
Переглянути доцільність застосування коефіцієнтів при розрахунку обсягу доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні трансфертів.
 
Відхилено    
    -853- Дейч Б.Д.
Вечерко В.М.
Збільшити норматив фінансової забезпеченості на галузі, видатки на які враховуються при розрахунку міжбюджетних трансфертів.
 
Відхилено    
    -854- Григорович Л.С.
Включити до формульного розрахунку видатків: на утримання шкіл естетичного виховання норматив бюджетної забезпеченості на одного учня школи естетичного виховання; по освіті відповідний коефіцієнт, який враховує учнів-переможців олімпіад, конкурсів, змагань різних рівнів; на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл подвійний норматив бюджетної забезпеченості - із розрахунку на одного жителя та на одного учні, який відвідує школу; на утримання органів місцевого самоврядування та фізичної культури і спорту для фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на плановий бюджетний період брати показники за бюджетний період, що передує року формування бюджету і коригуючи коефіцієнти по даних галузях, а не 2003 рік, як базовий; по галузі «охорона здоров’я» додатково врахувати норматив бюджетної забезпеченості в залежності від наявного ліжкового фонду медичних закладів; на галузь «соціальний захист та соціальне забезпечення» по компенсаціях фізичним особам додатково включити фактичну кількість осіб, які потребують різних видів допомоги віділенням організації надання адресної натуральної допомоги і яким проводилась виплата компенсації з міського бюджету станом на 01.01.2011 року.
 
Відхилено    
    -855- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Ввести до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами наступні показники: по освіті - фінансові нормативи: на утримання мало комплектних класів та їх кількість; на харчування однієї дитини; по охороні здоров’я - коригуючий коефіцієнт по регіонах, що мають зменшення чисельності населення для забезпечення утримання приміщень закладів та нормативи фінансової забезпеченості медикаментами і харчуванням одного хворого; по культурі - коригуючий коефіцієнт по регіонах, що мають зменшення чисельності населення, на утримання приміщень закладів та норматив фінансової забезпеченості одного учня музичної школи; по фізичній культурі і спорту - фінансовий норматив на утримання спортивних споруд із розрахунку на 1м? площі.
 
Відхилено    
    -856- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Збільшити фінансові нормативи бюджетної забезпеченості, застосовані при розрахунку видатків на соціальний захист, на обробку інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій і субсидій, на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни і здійснення заходів щодо соціального захисту інвалідів з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2012 рік.
 
Відхилено    
1177. Код бюджету
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці
Розрахунковий обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів
Міжбюджетні трансферти
Дотація вирівнювання з державного бюджету
Кошти, що передаються до державного бюджету
Всього (тис.грн.)
Норматив щоденного відрахування
( у відсотках від обсягу надходжень на території Автономної Республіки Крим, областей та міста Севастополя доходів державного бюджету, що є джерелом перерахування дотацій, та коштів, що передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету)
Всього (тис.грн.)
Норматив щоденного відрахування (у відсотках від розрахункового обсягу доходів загального фонду місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів)-*
 
      
1178. 05202000000
м. Авдіївка
57 018,4
14 089,1
24,71
 
      
1179. 01202000000
м. Алушта
53 928,0
30 347,8
0,71
 
      
1180. 12202000000
м. Алчевськ
179 145,9
4 643,1
2,59
 
      
1181. 12203000000
м. Антрацит
66 603,5
51 918,2
0,71
 
      
1182. 01203000000
м. Армянськ
32 581,7
14 448,8
0,34
 
      
1183. 05203000000
м. Артемівськ
142 552,2
10 078,9
8,10
 
      
1184. 10202000000
м. Біла Церква
161 923,8
192 668,2
0,95
 
      
1185. 06202000000
м. Бердичів
62 754,5
78 395,9
1,36
 
      
1186. 08202000000
м. Бердянськ
97 361,8
84 358,1
0,91
 
      
1187. 07202000000
м.Берегове
30 110,7
7 542,4
0,30
 
      
1188. 10201000000
м. Березань
14 750,8
17 843,3
0,09
 
      
1189. 15202000000
м. Білгород-Дністровський
59 764,2
43 813,4
0,26
 
      
1190. 09202000000
м. Болехів
8 229,1
39 516,8
0,97
 
      
1191. 13202000000
м. Борислав
35 103,9
32 749,5
0,36
 
-857- Писарчук П.І.
Зменшити розрахунковий обсяг доходів, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів для бюджету міста Борислава на 3,8 млн.грн.
 
Відхилено      
1192. 10203000000
м. Бориспіль
167 639,8
95 014,0
56,68
 
      
1193. 10204000000
м. Бровари
109 577,5
1 867,8
0,01
 
      
1194. 12204000000
м. Брянка
28 308,8
44 738,9
0,61
 
      
1195. 10211000000
м. Буча
18 816,9
28 275,1
0,14
 
      
1196. 10205000000
м. Васильків
43 606,5
4 724,4
0,02
 
      
1197. 23202000000
м. Ватутіне
7 559,7
23 530,6
0,61
 
      
1198. 04202000000
м. Вільногірськ
38 854,0
7 932,0
20,41
 
      
1199. 02201000000
м. Вінниця
457 650,9
621,7
0,14
 
-858- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Збільшити для бюджету м.Вінниці видатки, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на 20,4 млн.грн.
 
Відхилено      
    -859- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
При визначенні обсягу видатків по галузі «освіта» враховувати кількість учнів поточного року, тобто за звітними даними станом на 01.09.2011 р. та відповідно збільшити видатки на утримання галузі по місту.
 
Відхилено    
1200. 14202000000
м. Вознесенськ
33 520,8
40 250,5
1,06
 
      
1201. 03202000000
м. Володимир-Волинський
30 273,9
37 734,2
1,45
 
      
1202. 05204000000
м. Вугледар
34 848,1
12 722,7
36,51
 
      
1203. 18202000000
м.Глухів
22 806,7
43 936,5
0,55
 
      
1204. 05205000000
м. Горлівка
290 256,4
17 919,2
0,06
 
-860- Янковський М.А.
Збільшити видатки на забезпечення соціально-захищених статей по закладам соціальної сфери для м.Горлівка Донецької області на 83.445,3 тис.грн.
 
Відхилено      
1205. 05206000000
м. Дебальцеве
90 471,6
29 748,9
37,19
 
      
1206. 01204000000
м. Джанкой
44 794,6
93,5
0,21
 
      
1207. 05207000000
м. Дзержинськ
63 122,6
25 397,5
0,09
 
      
1208. 05208000000
м. Димитров
55 574,5
17 255,6
0,06
 
      
1209. 04203000000
м. Дніпродзержинськ
337 044,0
16 099,2
4,78
 
      
1210. 04201000000
м. Дніпропетровськ
1 865 939,0
692 969,3
37,14
 
-861- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Передбачити окремо цільові кошти міському бюджету міста Дніпропетровська у сумі 66,6 млн.грн. на підвищення посадових окладів працівникам бюджетної сфери згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 23.03.11 № 323 та від 11.05.11 № 524.
 
Відхилено      
1211. 05209000000
м. Добропілля
85 483,2
12 010,6
0,04
 
      
1212. 05210000000
м. Докучаєвськ
32 620,8
3 536,3
10,84
 
      
1213. 05201000000
м. Донецьк
2 121 230,8
1 020 912,9
48,20
 
-862- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Застосувати для міста Донецька коефіцієнт вирівнювання «альфа» у розмірі 0,6 і передбачити додатковий фінансовий ресурс у сумі 270 млн.грн., зменшити обсяг вилучення коштів з бюджету міста до державного бюджету.
 
Відхилено      
1214. 13203000000
м. Дрогобич
73 777,5
92 326,7
1,03
 
-863- Писарчук П.І.
Зменшити розрахунковий обсяг доходів, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів для бюджету міста Дрогобича на 2,5 млн.грн.
 
Відхилено      
1215. 05211000000
м. Дружківка
61 600,5
15 551,6
0,05
 
      
1216. 17202000000
м. Дубно
29 212,1
37 064,6
1,40
 
      
1217. 08203000000
м. Енергодар
182 959,8
106 338,6
58,12
 
      
1218. 01205000000
м. Євпаторія
107 863,8
84 307,8
1,97
 
      
1219. 05212000000
м. Єнакієве
165 972,4
14 262,3
9,34
 
      
1220. 05213000000
м. Жданівка
32 510,9
14 074,2
43,29
 
      
1221. 06201000000
м. Житомир
384 782,9
81 080,9
1,41
 
-864- Мельник П.В.
Зменшити бюджету м.Житомира показник по доходах І кошика на 23 млн.грн., збільшивши на цю суму обсяг дотації вирівнювання.
 
Відхилено      
    -865- Мельник П.В.
Збільшити бюджету м.Житомира обсяг фінансових ресурсів на 102,4 млн.грн., у першу чергу на утримання установ освіти і закладів охорони здоров’я.
 
Відхилено    
1222. 02202000000
м. Жмеринка
61 331,2
7 072,6
11,53
 
      
1223. 04204000000
м. Жовті Води
52 433,9
3 027,7
0,01
 
      
1224. 08201000000
м. Запоріжжя
1 339 535,0
158 556,1
11,84
 
      
1225. 11202000000
м. Знам'янка
62 398,7
23 025,2
36,96
 
-866- Єдін О.Й.
Литвин Ю.О.
Застосувати по бюджету м.Знам`янка Кіровоградської області коефіцієнт вирівнювання «альфа» у розмірі 0,6 та зменшити суму вилучення до державного бюджету на 9,6 млн.грн.
 
Відхилено      
1226. 23203000000
м. Золотоноша
26 384,9
23 642,5
0,62
 
      
1227. 09201000000
м. Івано-Франківськ
321 038,8
73 067,5
1,80
 
      
1228. 15203000000
м. Ізмаїл
92 522,3
41 254,3
0,25
 
-867- Крук Ю.Б.
Міському бюджету міста Ізмаїл Одеської області зменшити розрахунковий обсяг закріплених доходів бюджету передбачивши його в сумі 87.552 тис.грн. та передбачити виділення дотації вирівнювання у обсязі 90.038,6 тис.грн.
 
Відхилено      
1229. 20202000000
м. Ізюм
25 639,1
74 843,1
0,37
 
      
1230. 15204000000
м. Іллічівськ
156 076,7
74 375,3
47,65
 
      
1231. 10206000000
м. Ірпінь
100 932,9
14 086,0
0,07
 
      
1232. 09203000000
м. Калуш
65 069,7
82 727,6
2,04
 
      
1233. 22202000000
м. Кам"янець-Подільський
72 191,8
101 752,9
4,34
 
      
1234. 23204000000
м. Канів
31 387,5
852,7
2,72
 
      
1235. 21202000000
м. Каховка
33 884,5
8 543,3
0,47
 
      
1236. 01206000000
м. Керч
135 908,3
84 099,6
1,97
 
      
1237. 11201000000
м. Кіровоград
294 794,0
129 583,0
8,23
 
      
1238. 12205000000
м. Кіровськ
11 101,9
39 454,3
0,54
 
      
1239. 05214000000
м. Кіровське
50 684,6
17 940,5
35,40
 
      
1240. 03203000000
м. Ковель
57 860,1
74 018,4
2,84
 
      
1241. 02203000000
м. Козятин
61 694,5
21 642,6
35,08
 
      
1242. 09204000000
м. Коломия
41 222,6
28 766,7
0,71
 
      
1243. 16202000000
м. Комсомольськ
106 139,6
8 303,4
7,84
 
      
1244. 18203000000
м. Конотоп
95 541,6
48 419,1
0,61
 
      
1245. 06203000000
м. Коростень
76 121,6
39 110,3
0,68
 
      
1246. 05215000000
м. Костянтинівка
68 315,8
30 078,9
0,11
 
      
1247. 15205000000
м. Котовськ
46 425,9
36 028,5
0,22
 
      
1248. 05216000000
м. Краматорськ
236 618,8
12 378,2
5,25
 
      
1249. 05217000000
м. Красний Лиман
56 748,4
5 401,4
0,02
 
      
1250. 12206000000
м. Красний Луч
106 167,1
69 090,3
0,95
 
      
1251. 05218000000
м. Красноармійськ
186 437,9
82 626,6
48,45
 
      
1252. 12207000000
м. Краснодон
66 991,8
96 399,9
1,32
 
      
1253. 01207000000
м. Красноперекопськ
41 660,5
14 060,3
0,33
 
      
1254. 16203000000
м. Кременчук
435 156,2
59 921,9
13,77
 
      
1255. 04205000000
м. Кривий Ріг
1 218 763,5
316 540,3
25,97
 
      
1256. 17203000000
м. Кузнецовськ
114 618,6
47 526,1
41,46
 
-868- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Застосувати коефіцієнт вирівнювання «альфа» 0,75 для бюджету міста Кузнецовськ Рівненської області як для міста з особливим статусом - супутника ядерних установок (згідно із Законом України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку») та зменшити обсяг вилучення коштів з бюджету міста до державного бюджету.
 
Відхилено      
1257. 20203000000
м. Куп'янськ
64 218,3
46 401,6
0,23
 
      
1258. 02204000000
м. Ладижин
35 300,8
2 694,0
7,63
 
      
1259. 18204000000
м. Лебедин
16 832,9
12 123,8
0,15
 
      
1260. 12208000000
м. Лисичанськ
126 328,9
46 475,2
0,64
 
      
1261. 20204000000
м. Лозова
65 576,4
47 495,2
0,24
 
      
1262. 16204000000
м. Лубни
41 356,2
44 890,1
0,28
 
      
1263. 12201000000
м. Луганськ
684 876,4
489,4
0,07
 
      
1264. 03201000000
м. Луцьк
252 466,2
139 808,6
5,36
 
      
1265. 13201000000
м. Львів
1 257 725,9
72 554,2
5,79
 
-869- Писарчук П.І.
Зменшити розрахунковий обсяг доходів, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів для бюджету міста Львів на 23 млн.грн.
 
Відхилено      
1266. 20205000000
м. Люботин
15 185,3
21 781,6
0,11
 
      
1267. 06205000000
м. Малин
30 480,6
21 368,1
0,37
 
      
1268. 05219000000
м. Макіївка
404 620,1
16 379,4
0,06
 
      
1269. 04206000000
м. Марганець
39 352,3
27 028,7
0,08
 
      
1270. 05220000000
м. Маріуполь
767 459,3
209 957,6
27,38
 
      
1271. 08204000000
м. Мелітополь
118 562,3
126 206,7
1,36
 
      
1272. 14201000000
м. Миколаїв
633 273,7
125 799,0
3,32
 
      
1273. 16205000000
м. Миргород
43 052,9
1 798,8
0,01
 
      
1274. 02205000000
м. Могилів-Подільський
22 435,8
22 306,9
0,73
 
      
1275. 13204000000
м. Моршин
11 132,0
1 670,0
0,02
 
      
1276. 07203000000
м. Мукачеве
105 745,3
52 685,7
2,10
 
      
1277. 04207000000
м. Нікополь
183 210,5
19 398,9
10,59
 
      
1278. 22203000000
м. Нетішин
71 995,8
23 741,9
32,98
 
      
1279. 25202000000
м. Ніжин
59 677,5
58 737,4
0,70
 
      
1280. 21203000000
м. Нова Каховка
63 417,9
57 194,2
3,13
 
      
1281. 13205000000
м. Новий Розділ
12 576,3
36 454,8
0,41
 
      
1282. 03204000000
м. Нововолинськ
44 069,6
54 489,4
2,09
 
      
1283. 06204000000
м. Новоград-Волинський
51 185,8
49 881,9
0,87
 
      
1284. 05221000000
м. Новогродівка
21 204,7
357,5
1,69
 
      
1285. 24202000000
м. Новодністровськ
9 508,0
11 939,5
0,69
 
      
1286. 04208000000
м. Новомосковськ
47 198,4
44 880,2
0,13
 
      
1287. 10212000000
м. Обухів
63 965,2
3 282,8
5,13
 
      
1288. 15201000000
м. Одеса
1 364 331,3
220 008,1
1,32
 
      
1289. 11203000000
м. Олександрія
47 352,3
106 205,1
6,74
 
      
1290. 04209000000
м. Орджонікідзе
52 521,4
6 225,5
0,02
 
      
1291. 17204000000
м. Острог
13 179,9
4 727,9
0,18
 
      
1292. 18205000000
м.Охтирка
56 715,3
36 092,2
0,45
 
      
1293. 14203000000
м. Очаків
12 527,9
13 362,4
0,35
 
      
1294. 04210000000
м. Павлоград
117 547,2
24 173,2
0,07
 
      
1295. 12209000000
м. Первомайськ (Луганська обл.)
70 310,3
28 964,3
0,40
 
      
1296. 14204000000
м. Первомайськ (Миколаївська обл.)
36 898,9
79 605,2
2,10
 
      
1297. 20206000000
м. Первомайський
14 544,4
48 263,7
0,24
 
      
1298. 10207000000
м. Переяслав-Хмельницький
29 841,2
5 053,7
0,03
 
      
1299. 04211000000
м. Першотравенськ
44 831,0
3 536,5
7,89
 
      
1300. 16201000000
м. Полтава
497 386,2
16 439,3
3,31
 
      
1301. 25203000000
м. Прилуки
93 092,0
7 798,6
0,09
 
-870- Маньковський Г.В.
Внести зміни до показників по місту Прилуки Чернігівської області: зменшити обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на 19.392,0 тис.грн. і визначити у сумі 73.700 тис.грн.; збільшити обсяг дотації вирівнювання на 56.201,4 тис.грн. і визначити у сумі 64.000,0 тис.грн.
 
Відхилено      
    -871- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Зменшити для міста Прилуки Чернігівської області обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на 7.751, 6 тис.грн. або на 8,3%.
 
Відхилено    
1302. 17201000000
м. Рівне
320 716,6
94 114,1
3,56
 
      
1303. 10208000000
м. Ржищев
6 256,7
7 505,3
0,04
 
      
1304. 12210000000
м. Ровеньки
101 052,6
40 378,6
0,55
 
      
1305. 18206000000
м. Ромни
40 424,1
48 515,7
0,61
 
      
1306. 12211000000
м. Рубіжне
47 546,1
44 325,2
0,61
 
      
1307. 01208000000
м. Саки
32 064,8
15 434,0
0,36
 
      
1308. 13206000000
м. Самбір
36 298,2
8 143,8
0,09
 
-872- Писарчук П.І.
Зменшити розрахунковий обсяг доходів, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів для бюджету міста Самбора на 1,4 млн.грн.
 
Відхилено      
1309. 12212000000
м. Свердловськ
112 473,6
68 711,1
0,94
 
      
1310. 11204000000
м. Світловодськ
31 261,1
61 535,0
3,91
 
      
1311. 05222000000
м. Селидове
40 151,8
23 343,1
0,08
 
      
1312. 12213000000
м. Сєверодонецьк
121 542,5
60 914,7
0,84
 
      
1313. 04212000000
м. Синельникове
33 629,8
1 760,1
0,01
 
      
1314. 01201000000
м. Сімферополь
604 264,9
10 420,4
0,24
 
-873- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Бюджету м.Сімферополь додатково виділити 83,1 млн.грн. на захищені статті, у т.ч. на галузі: «Державне управління» - 25,6 млн.грн.; «Освіта» та «Охорона здоров’я» - 52,3 млн.грн.; «Фізична культура і спорт» - 2,5 млн.грн.; «Соціальний захист та соціальне забезпечення» (утримання територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та непрацездатних громадян, відділень соціальної допомоги на дому) - 2,7 млн.грн.
 
Відхилено      
    -874- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Передбачити бюджету м.Сімферополь кошти на виконання функцій столиці Автономної Республіки Крим.
 
Відхилено    
1315. 22204000000
м. Славута
34 351,1
12 021,3
0,51
 
      
1316. 10209000000
м. Славутич
80 865,2
29 302,8
36,24
 
      
1317. 05223000000
м. Слов'янськ
137 018,8
27 953,7
0,10
 
      
1318. 23205000000
м. Сміла
68 894,1
42 751,1
1,12
 
      
1319. 05224000000
м. Сніжне
58 838,0
19 537,4
0,07
 
      
1320. 22205000000
м. Старокостянтинів
33 252,4
35 764,8
1,52
 
      
1321. 12214000000
м. Стаханов
58 816,8
79 227,3
1,09
 
-875- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Вечерко В.М.
Збільшити видатки бюджету м.Стаханова Луганської області на захищені статті на 65,8 млн.грн.
 
Відхилено      
1322. 13207000000
м. Стрий
64 872,8
40 179,1
0,45
 
      
1323. 01209000000
м. Судак
28 450,5
27 709,3
0,65
 
      
1324. 18201000000
м. Суми
455 024,6
14 789,7
3,25
 
      
1325. 15206000000
м. Теплодар
4 633,5
12 731,3
0,08
 
      
1326. 04213000000
м. Тернівка
44 219,4
3 325,8
7,52
 
      
1327. 19201000000
м. Тернопіль
285 664,0
108 080,5
5,33
 
-876- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Зменшити бюджету м.Тернополя обсяг доходів, що враховуються при визначенні трансфертів на 14.947,8 тис.грн.
 
Відхилено      
    -877- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Збільшити видатки бюджету м.Тернополя, що враховуються при визначенні трансфертів, на 85.949,4 тис.грн., у т.ч. на галузі: державне управління - на 15.804,3 тис.грн.; освіта - на 33.701,5 тис.грн.; охорона здоров’я - на 20.865,5 тис.грн.; утримання територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких громадян - на 1.321,3 тис.грн.; витрати в галузі сім`ї та молоді - на 419,3 тис.грн., фізичну культуру і спорт - на 13.093,3 тис.грн.
 
Відхилено    
1328. 08205000000
м. Токмак
20 407,2
36 086,1
0,39
 
      
1329. 05225000000
м. Торез
55 812,9
37 547,0
0,13
 
      
1330. 13208000000
м. Трускавець
30 267,4
14 052,4
0,16
 
-878- Писарчук П.І.
Зменшити розрахунковий обсяг доходів, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів для бюджету міста Трускавця на 1,7 млн.грн.
 
Відхилено      
1331. 07201000000
м. Ужгород
184 776,1
35 165,7
1,40
 
      
1332. 23206000000
м. Умань
73 220,3
75 276,5
1,96
 
      
1333. 10210000000
м. Фастів
73 236,6
12 164,4
16,61
 
      
1334. 01210000000
м. Феодосія
111 292,9
53 667,1
1,26
 
      
1335. 20201000000
м. Харків
2 069 540,7
8 716,4
0,42
 
      
1336. 05226000000
м. Харцизьк
124 077,7
1 339,5
 
-879- Лук'янов В.В.
Збільшити обсяг дотації вирівнювання до рівня 24,2 млн.грн. для міста Харцизьк Донецької області за рахунок зменшення прогнозного обсягу доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.
 
Відхилено      
1337. 21201000000
м. Херсон
350 643,3
201 891,1
11,06
 
      
1338. 22201000000
м. Хмельницький
314 377,3
139 890,5
5,97
 
      
1339. 02206000000
м. Хмільник
20 344,8
10 876,7
0,35
 
      
1340. 07204000000
м. Хуст
27 890,0
26 101,7
1,04
 
      
1341. 13209000000
м. Червоноград
63 031,0
80 005,0
0,89
 
-880- Писарчук П.І.
Зменшити розрахунковий обсяг доходів, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів, для бюджету міста Червонограда на 5,5 млн.грн.
 
Відхилено      
1342. 23201000000
м. Черкаси
393 761,3
54 398,4
1,42
 
-881- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Збільшити видатки бюджету м.Черкаси по галузях: «Охорона здоров’я» - на 41 млн.грн., «Фізична культура і спорт» - на 7 млн.грн., «Освіта» - на 276,5 млн.грн.
 
Відхилено      
1343. 24201000000
м. Чернівці
295 057,8
129 709,1
7,46
 
      
1344. 25201000000
м. Чернігів
317 889,8
158 372,4
1,88
 
      
1345. 07205000000
м. Чоп
21 219,8
9 258,5
43,63
 
      
1346. 20207000000
м. Чугуїв
26 879,4
11 533,9
0,06
 
      
1347. 05227000000
м. Шахтарськ
60 671,9
16 811,4
0,06
 
-882- Лук'янов В.В.
Внести зміни до показників міста Шахтарськ Донецької області: зменшити обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, і визначити їх у сумі 56.301,8 тис.грн. замість 60.671,9 тис.грн., збільшити відповідні видатки і визначити їх у сумі 135,6 млн.грн.; збільшити обсяг дотації вирівнювання і визначити її у сумі 54.944,1 тис.грн. (замість 16.811,4 тис.грн., врахованих у проекті Закону).
 
Відхилено      
1348. 22206000000
м. Шепетівка
47 147,2
21 799,5
0,93
 
      
1349. 18207000000
м. Шостка
51 067,9
85 472,4
1,08
 
      
1350. 15207000000
м. Южне
100 461,9
48 370,4
48,15
 
      
1351. 14205000000
м. Южноукраїнськ
104 837,1
55 315,7
52,76
 
-883- Лук'янов В.В.
Мартиненко М.В.
Жебрівський П.І.
Переглянути завищені показники дохідної частини бюджету м.Южноукраїнська Миколаївської області на 2012 рік до рівня планово розрахункових та можливих до затвердження.
 
Відхилено      
    -884- Лук'янов В.В.
Мартиненко М.В.
Жебрівський П.І.
Довести розмір додаткового фінансового ресурсу, який у 2012 році залишається в бюджеті м.Южноукраїнська Миколаївської області для забезпечення видаткової частини, хоча б до рівня 2011 року.
 
Відхилено    
1352. 01211000000
м. Ялта
178 421,5
30 789,7
0,72
 
      
1353. 09205000000
м. Яремче
14 853,8
35 367,4
0,87
 
      
1354. 05228000000
м. Ясинувата
69 346,8
23 982,8
34,58
 
      
1355. 05301000000
Амвросіївський р-н
32 296,6
33 073,0
0,12
 
      
1356. 15301000000
Ананьївський р-н
14 003,2
46 160,7
0,28
 
      
1357. 06301000000
Андрушівський р-н
17 306,1
57 237,7
1,00
 
      
1358. 12301000000
Антрацитівський р-н
14 208,1
37 748,9
0,52
 
      
1359. 04301000000
Апостолівський р-н
45 658,6
48 141,5
0,14
 
      
1360. 14301000000
Арбузинський р-н
14 753,8
33 232,5
0,88
 
      
1361. 05302000000
Артемівський р-н
24 742,3
42 045,7
0,15
 
      
1362. 15302000000
Арцизський р-н
18 514,6
77 362,1
0,46
 
      
1363. 20301000000
Балаклійський р-н
97 079,9
58 078,9
0,29
 
      
1364. 15303000000
Балтський р-н
20 921,4
66 426,7
0,40
 
      
1365. 06302000000
Баранівський р-н
16 970,8
73 309,0
1,28
 
      
1366. 20302000000
Барвінківський р-н
15 247,7
35 892,9
0,18
 
      
1367. 10301000000
Баришівський р-н
22 283,8
56 699,7
0,28
 
      
1368. 02301000000
Барський р-н
28 790,4
61 600,1
2,00
 
      
1369. 25301000000
Бахмацький р-н
32 917,6
58 147,7
0,69
 
      
1370. 01301000000
Бахчисарайський р-н
42 813,6
115 975,7
2,72
 
      
1371. 14302000000
Баштанський р-н
23 358,8
62 695,2
1,65
 
      
1372. 06303000000
Бердичівський р-н
15 804,7
49 715,6
0,87
 
      
1373. 08301000000
Бердянський р-н
14 834,5
40 333,1
0,43
 
      
1374. 07301000000
Берегівський р-н
14 339,5
120 613,6
4,82
 
      
1375. 19301000000
Бережанський р-н
17 813,6
71 858,7
3,55
 
      
1376. 14303000000
Березанський р-н
15 111,8
38 513,0
1,02
 
      
1377. 15304000000
Березівський р-н
18 647,2
56 435,4
0,34
 
      
1378. 17301000000
Березнівський р-н
22 683,0
142 812,9
5,40
 
      
1379. 14304000000
Березнегуватський р-н
11 132,1
35 610,0
0,94
 
      
1380. 21301000000
Бериславський р-н
22 313,3
74 549,6
4,08
 
      
1381. 02302000000
Бершадський р-н
29 678,7
80 627,2
2,62
 
      
1382. 15305000000
Білгород-Дністровський р-н
28 675,4
100 970,8
0,60
 
      
1383. 12302000000
Біловодський р-н
13 936,7
36 258,3
0,50
 
      
1384. 01302000000
Білогірський р-н (Автономна Республіка Крим)
22 765,1
98 325,4
2,30
 
      
1385. 22301000000
Білогірський р-н (Хмельницька обл.)
14 094,6
55 151,0
2,35
 
      
1386. 21302000000
Білозерський р-н
27 329,5
112 788,5
6,18
 
      
1387. 12303000000
Білокуракинський р-н
13 280,2
27 742,5
0,38
 
      
1388. 18301000000
Білопільський р-н
22 616,4
76 853,7
0,97
 
      
1389. 10302000000
Білоцерківський р-н
39 265,3
66 252,4
0,33
 
      
1390. 15306000000
Біляївський р-н
46 617,1
145 622,0
0,87
 
      
1391. 20303000000
Близнюківський р-н
10 517,6
37 051,8
0,19
 
      
1392. 11301000000
Бобринецький р-н
14 889,4
42 723,9
2,71
 
      
1393. 25302000000
Бобровицький р-н
21 999,2
50 215,2
0,60
 
      
1394. 20304000000
Богодухівський р-н
21 069,8
53 833,9
0,27
 
      
1395. 09301000000
Богородчанський р-н
32 935,5
125 466,5
3,09
 
      
1396. 10303000000
Богуславський р-н
20 447,2
55 034,5
0,27
 
      
1397. 15307000000
Болградський р-н
23 057,4
113 675,6
0,68
 
      
1398. 25303000000
Борзнянський р-н
17 991,7
53 522,2
0,64
 
-885- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Зменшити для Борзнянського району Чернігівської області обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на 1.021,9 тис.грн. або на 5,7%.
 
Відхилено      
1399. 10304000000
Бориспільський р-н
131 743,7
9 635,6
0,05
 
      
1400. 20305000000
Борівський р-н
10 400,6
27 842,4
0,14
 
      
1401. 10305000000
Бородянський р-н
27 411,0
82 097,3
0,41
 
      
1402. 19302000000
Борщівський р-н
24 035,5
115 022,1
5,67
 
      
1403. 14305000000
Братський р-н
10 838,3
33 750,2
0,89
 
      
1404. 10306000000
Броварський р-н
74 287,5
120 402,3
0,60
 
      
1405. 13301000000
Бродівський р-н
35 633,8
93 163,8
1,04
 
      
1406. 06304000000
Брусилівський р-н
8 066,5
27 649,9
0,48
 
      
1407. 18302000000
Буринський р-н
12 907,5
47 308,3
0,60
 
      
1408. 13302000000
Буський р-н
23 136,5
78 286,4
0,87
 
      
1409. 19303000000
Бучацький р-н
21 265,2
124 516,4
6,14
 
      
1410. 20306000000
Валківський р-н
19 757,7
44 646,6
0,22
 
      
1411. 25304000000
Варвинський р-н
17 225,7
20 533,2
0,24
 
      
1412. 08302000000
Василівський р-н
69 868,0
55 902,5
0,60
 
      
1413. 04302000000
Васильківский р-н (Дніпропетровська обл.)
15 117,3
38 743,0
0,11
 
      
1414. 10307000000
Васильківський р-н (Київська обл.)
38 700,7
104 908,7
0,52
 
      
1415. 16301000000
Великобагачанський р-н
17 779,8
37 344,3
0,23
 
      
1416. 07302000000
Великоберезнянський р-н
14 159,8
48 435,9
1,93
 
      
1417. 08303000000
Великобілозерський р-н
6 217,8
11 946,8
0,13
 
      
1418. 20307000000
Великобурлуцький р-н
15 592,2
36 159,2
0,18
 
      
1419. 21303000000
Великолепетиський р-н
11 318,7
26 434,1
1,45
 
      
1420. 15308000000
Великомихайлівський р-н
11 110,8
57 255,4
0,34
 
      
1421. 05303000000
Великоновосілківський р-н
22 685,8
50 244,5
0,18
 
      
1422. 21304000000
Великоолександрівський р-н
12 666,2
46 929,4
2,57
 
      
1423. 18303000000
Великописарівський р-н
9 160,0
35 136,2
0,44
 
      
1424. 04303000000
Верхньодніпровський р-н
41 857,4
35 081,8
0,10
 
      
1425. 21305000000
Верхньорогачицький р-н
5 697,1
20 171,5
1,11
 
      
1426. 09302000000
Верховинський р-н
13 457,6
83 740,8
2,06
 
      
1427. 14306000000
Веселинівський р-н
11 578,4
40 485,8
1,07
 
      
1428. 08304000000
Веселівський р-н
13 520,7
33 384,3
0,36
 
      
1429. 24301000000
Вижницький р-н
18 904,8
111 390,9
6,42
 
      
1430. 07303000000
Виноградівський р-н
58 071,0
192 698,2
7,69
 
      
1431. 21306000000
Високопільський р-н
7 347,1
25 063,1
1,37
 
      
1432. 10308000000
Вишгородський р-н
103 692,3
35 333,1
0,17
 
      
1433. 08305000000
Вільнянський р-н
32 929,1
56 010,4
0,60
 
      
1434. 11302000000
Вільшанський р-н
7 638,7
23 931,0
1,52
 
      
1435. 02303000000
Вінницький р-н
50 867,6
60 730,6
1,98
 
      
1436. 22302000000
Віньковецький р-н
9 991,3
46 887,5
2,00
 
      
1437. 20308000000
Вовчанський р-н
29 837,5
65 971,7
0,33
 
      
1438. 14307000000
Вознесенський р-н
12 107,7
53 131,4
1,40
 
      
1439. 05304000000
Волноваський р-н
87 205,1
48 962,1
0,17
 
      
1440. 07304000000
Воловецький р-н
12 566,2
56 799,8
2,27
 
      
1441. 05305000000
Володарський р-н (Донецька обл.)
19 763,1
27 766,0
0,10
 
      
1442. 10309000000
Володарський р-н (Київська обл.)
15 229,8
26 987,2
0,13
 
      
1443. 06305000000
Володарсько-Волинський р-н
25 990,0
53 483,5
0,93
 
      
1444. 03301000000
Володимир-Волинський р-н
8 752,0
46 885,9
1,80
 
      
1445. 17302000000
Володимирецький р-н
18 804,0
154 570,0
5,84
 
      
1446. 22303000000
Волочиський р-н
36 339,3
78 474,9
3,35
 
      
1447. 14308000000
Врадіївський р-н
8 624,8
36 553,6
0,96
 
      
1448. 16302000000
Гадяцький р-н
47 989,4
57 955,4
0,36
 
      
1449. 11303000000
Гайворонський р-н
19 577,6
56 778,6
3,61
 
      
1450. 02304000000
Гайсинський р-н
35 167,8
70 760,6
2,30
 
      
1451. 09303000000
Галицький р-н
54 742,9
70 925,3
1,75
 
      
1452. 21307000000
Генічеський р-н
28 834,5
88 109,9
4,83
 
      
1453. 24302000000
Герцаївський р-н
9 640,2
65 698,8
3,79
 
      
1454. 24303000000
Глибоцький р-н
22 492,6
142 565,5
8,21
 
      
1455. 16303000000
Глобинський р-н
44 902,2
56 573,2
0,35
 
      
1456. 18304000000
Глухівський р-н
12 144,7
25 104,4
0,32
 
      
1457. 11304000000
Голованівський р-н
24 745,7
43 121,3
2,74
 
      
1458. 21308000000
Голопристанський р-н
23 324,3
102 771,6
5,63
 
      
1459. 21309000000
Горностаївський р-н
12 542,0
30 799,0
1,69
 
      
1460. 09304000000
Городенківський р-н
20 277,9
97 420,7
2,40
 
      
1461. 23301000000
Городищенський р-н
21 637,9
60 294,9
1,57
 
      
1462. 25305000000
Городнянський р-н
15 684,9
46 898,0
0,56
 
      
1463. 13303000000
Городоцький р-н (Львівська обл.)
32 975,4
103 549,6
1,15
 
      
1464. 22304000000
Городоцький р-н (Хмельницька обл.)
18 303,7
91 691,3
3,92
 
      
1465. 03302000000
Горохівський р-н
18 193,5
96 825,7
3,71
 
      
1466. 17303000000
Гощанський р-н
16 944,6
61 398,2
2,32
 
      
1467. 16304000000
Гребінківський р-н
25 241,9
22 803,6
0,14
 
      
1468. 08306000000
Гуляйпільський р-н
22 000,0
36 258,4
0,39
 
      
1469. 19304000000
Гусятинський р-н
34 097,7
95 954,7
4,74
 
      
1470. 20309000000
Дворічанський р-н
9 741,3
31 063,9
0,16
 
      
1471. 17304000000
Демидівський р-н
5 934,3
29 901,2
1,13
 
      
1472. 22305000000
Деражнянський р-н
14 281,0
55 839,3
2,39
 
      
1473. 20310000000
Дергачівський р-н
59 717,0
93 621,3
0,47
 
      
1474. 01303000000
Джанкойський р-н
21 663,2
150 585,5
3,53
 
      
1475. 16305000000
Диканський р-н
21 504,9
22 521,9
0,14
 
      
1476. 04304000000
Дніпропетровський р-н
82 016,4
27 416,6
0,08
 
      
1477. 05306000000
Добропільський р-н
9 826,2
14 988,3
0,05
 
      
1478. 11305000000
Добровеличківський р-н
38 382,7
37 021,9
2,35
 
      
1479. 09305000000
Долинський р-н (Івано-Франківська обл.)
73 094,5
105 628,6
2,60
 
      
1480. 11306000000
Долинський р-н (Кіровоградська обл.)
23 627,3
49 806,2
3,16
 
      
1481. 14309000000
Доманівський р-н
12 262,8
43 409,2
1,15
 
      
1482. 23302000000
Драбівський р-н
17 473,0
64 009,6
1,67
 
      
1483. 13304000000
Дрогобицький р-н
14 877,6
118 533,6
1,32
 
-886- Писарчук П.І.
Зменшити розрахунковий обсяг доходів, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів, для бюджету Дрогобицького району на 1,3 млн.грн.
 
Відхилено      
1484. 17305000000
Дубенський р-н
16 807,5
78 653,2
2,97
 
      
1485. 17306000000
Дубровицький р-н
16 939,3
102 465,1
3,87
 
      
1486. 22306000000
Дунаєвецький р-н
26 242,7
117 488,9
5,01
 
      
1487. 14310000000
Єланецький р-н
7 993,0
27 906,0
0,74
 
      
1488. 06307000000
Ємільчинський р-н
13 144,8
73 836,4
1,29
 
      
1489. 23303000000
Жашківський р-н
22 611,9
72 016,8
1,88
 
      
1490. 13305000000
Жидачівський р-н
33 141,3
104 178,5
1,16
 
      
1491. 06308000000
Житомирський р-н
45 187,3
76 401,0
1,33
 
      
1492. 02305000000
Жмеринський р-н
10 194,8
51 544,0
1,68
 
      
1493. 13306000000
Жовківський р-н
49 349,9
181 889,1
2,02
 
      
1494. 14311000000
Жовтневий р-н
45 670,5
61 452,8
1,62
 
      
1495. 19305000000
Заліщицький р-н
16 060,4
92 739,4
4,58
 
      
1496. 08307000000
Запорізький р-н
25 456,2
73 266,2
0,79
 
      
1497. 17307000000
Зарічненський р-н
10 148,4
73 964,9
2,79
 
      
1498. 24304000000
Заставнівський р-н
14 328,5
103 401,1
5,96
 
      
1499. 20311000000
Зачепилівський р-н
8 125,8
26 095,1
0,13
 
      
1500. 19306000000
Збаразький р-н
19 651,6
95 157,9
4,70
 
      
1501. 19307000000
Зборівський р-н
15 844,7
79 406,3
3,92
 
      
1502. 23304000000
Звенигородський р-н
25 697,1
73 057,4
1,91
 
      
1503. 10310000000
Згурівський р-н
18 360,2
24 046,0
0,12
 
      
1504. 17308000000
Здолбунівський р-н
39 537,5
74 891,8
2,83
 
      
1505. 16306000000
Зінківський р-н
28 648,3
45 625,6
0,28
 
      
1506. 20312000000
Зміївський р-н
55 493,5
76 963,9
0,39
 
      
1507. 11307000000
Знам'янський р-н
14 426,5
52 262,5
3,32
 
      
1508. 23305000000
Золотоніський р-н
30 019,5
60 650,8
1,58
 
      
1509. 13307000000
Золочівський р-н (Львівська обл.)
29 051,5
111 677,5
1,24
 
      
1510. 20313000000
Золочівський р-н (Харківська обл.)
14 008,6
42 452,6
0,21
 
      
1511. 03303000000
Іваничівський р-н
23 039,1
54 465,1
2,09
 
      
1512. 15309000000
Іванівський р-н (Одеська обл.)
11 009,9
48 825,1
0,29
 
      
1513. 21310000000
Іванівський р-н (Херсонська обл.)
7 996,2
26 052,0
1,43
 
      
1514. 15310000000
Ізмаїльський р-н
14 355,7
86 829,6
0,52
 
-887- Крук Ю.Б.
Бюджету Ізмаїльського району Одеської області встановити розрахунковий обсяг дотації вирівнювання у обсязі 95.198,2 тис.грн.
 
Відхилено      
1515. 10311000000
Іванківський р-н
51 049,4
17 127,5
0,08
 
      
1516. 20314000000
Ізюмський р-н
11 086,9
21 943,5
0,11
 
      
1517. 22307000000
Ізяславський р-н
24 079,6
72 132,9
3,08
 
      
1518. 02306000000
Іллінецький р-н
24 545,1
52 544,7
1,71
 
      
1519. 07305000000
Іршавський р-н
26 078,4
213 056,4
8,50
 
      
1520. 25306000000
Ічнянський р-н
20 785,1
47 335,5
0,56
 
      
1521. 10312000000
Кагарлицький р-н
24 675,7
49 298,4
0,24
 
      
1522. 14312000000
Казанківський р-н
12 762,3
34 895,8
0,92
 
      
1523. 21311000000
Каланчацький р-н
12 230,4
38 285,4
2,10
 
      
1524. 02307000000
Калинівський р-н
31 997,7
69 134,2
2,25
 
      
1525. 09306000000
Калуський р-н
11 745,6
70 787,0
1,74
 
      
1526. 22308000000
Кам"янець-Подільський р-н
32 515,3
102 632,8
4,38
 
      
1527. 08308000000
Кам"янсько-Дніпровський р-н
15 605,8
63 617,4
0,68
 
      
1528. 03304000000
Камінь-Каширський р-н
17 294,9
136 615,7
5,24
 
      
1529. 13308000000
Кам'янка-Бузький р-н
47 750,0
75 524,7
0,84
 
      
1530. 23306000000
Кам'янський р-н
17 782,1
47 820,3
1,25
 
      
1531. 23307000000
Канівський р-н
28 116,2
33 031,7
0,86
 
      
1532. 16307000000
Карлівський р-н
22 242,4
49 649,6
0,31
 
      
1533. 23308000000
Катеринопільський р-н
17 873,8
37 197,6
0,97
 
      
1534. 21312000000
Каховський р-н
17 644,2
79 773,5
4,37
 
      
1535. 20315000000
Кегичівський р-н
16 690,5
29 442,3
0,15
 
      
1536. 24305000000
Кельменецький р-н
13 576,9
72 215,0
4,17
 
      
1537. 10313000000
Києво-Святошинський р-н
260 711,4
29 396,1
0,15
 
      
1538. 03305000000
Ківерцівський р-н
26 385,1
118 267,6
4,53
 
      
1539. 15311000000
Кілійський р-н
22 084,9
84 475,9
0,51
 
      
1540. 11308000000
Кіровоградський р-н
33 091,6
45 768,8
2,91
 
      
1541. 01304000000
Кіровський р-н
19 209,5
79 003,4
1,85
 
      
1542. 24306000000
Кіцманський р-н
25 817,8
116 461,6
6,72
 
      
1543. 16308000000
Кобеляцький р-н
24 613,3
64 657,8
0,40
 
      
1544. 03306000000
Ковельський р-н
14 510,8
76 024,0
2,91
 
      
1545. 15312000000
Кодимський р-н
10 898,2
51 555,4
0,31
 
      
1546. 25307000000
Козелецький р-н
32 703,5
65 284,0
0,78
 
      
1547. 16309000000
Козельщинський р-н
12 966,6
29 289,6
0,18
 
      
1548. 19308000000
Козівський р-н
12 538,7
69 031,0
3,41
 
      
1549. 02308000000
Козятинський р-н
16 892,2
57 002,7
1,85
 
      
1550. 20316000000
Коломацький р-н
3 788,5
11 896,2
0,06
 
      
1551. 09307000000
Коломийський р-н
28 358,5
209 825,3
5,17
 
      
1552. 15313000000
Комінтернівський р-н
83 958,3
40 672,5
0,24
 
      
1553. 11309000000
Компаніївський р-н
9 522,6
26 982,1
1,72
 
      
1554. 18305000000
Конотопський р-н
11 630,6
40 572,8
0,51
 
      
1555. 17309000000
Корецький р-н
11 528,8
66 743,4
2,52
 
      
1556. 25308000000
Коропський р-н
11 440,9
46 419,7
0,55
 
      
1557. 06309000000
Коростенський р-н
20 816,0
40 586,8
0,71
 
      
1558. 06310000000
Коростишівськийр-н
22 604,9
64 460,5
1,12
 
      
1559. 23309000000
Корсунь-Шевченківський р-н
29 370,8
59 965,2
1,57
 
      
1560. 25309000000
Корюківський р-н
22 396,5
37 828,5
0,45
 
      
1561. 09308000000
Косівський р-н
27 492,2
188 783,6
4,65
 
      
1562. 17310000000
Костопільський р-н
30 915,7
107 271,1
4,05
 
      
1563. 05307000000
Костянтинівський р-н
19 609,3
20 643,5
0,07
 
      
1564. 16326000000
Котелевський р-н
14 304,2
29 966,1
0,18
 
      
1565. 15314000000
Котовський р-н
8 910,6
33 781,7
0,20
 
      
1566. 22309000000
Красилівський р-н
35 716,5
87 925,2
3,75
 
      
1567. 05308000000
Красноармійський р-н
19 352,6
25 781,6
0,09
 
      
1568. 01305000000
Красногвардійський р-н
51 440,1
114 589,8
2,68
 
      
1569. 20317000000
Красноградський р-н
64 149,4
23 159,3
0,12
 
      
1570. 12304000000
Краснодонський р-н
71 832,7
19 619,2
39,52
 
      
1571. 20318000000
Краснокутський р-н
16 666,3
39 706,6
0,20
 
      
1572. 15315000000
Красноокнянський р-н
9 646,4
39 046,1
0,23
 
      
1573. 01306000000
Красноперекопський р-н
9 302,3
47 313,8
1,11
 
      
1574. 18306000000
Краснопільський р-н
14 378,6
48 007,6
0,61
 
      
1575. 19309000000
Кременецький р-н
28 667,9
115 222,5
5,69
 
      
1576. 16310000000
Кременчуцький р-н
15 599,0
56 001,1
0,34
 
      
1577. 12305000000
Кремінський р-н
20 626,0
52 205,3
0,72
 
      
1578. 14313000000
Кривоозерський р-н
12 713,0
42 853,7
1,13
 
      
1579. 04305000000
Криворізький р-н
32 579,1
36 198,0
0,10
 
      
1580. 02309000000
Крижопільський р-н
21 632,9
39 970,4
1,30
 
      
1581. 04306000000
Криничанський р-н
24 442,7
35 592,0
0,10
 
      
1582. 18307000000
Кролевецький р-н
19 385,5
61 602,0
0,78
 
      
1583. 08309000000
Куйбишевський р-н
14 606,9
31 208,5
0,34
 
      
1584. 25310000000
Куликівський р-н
9 918,5
28 566,0
0,34
 
-888- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Зменшити для Куликівського району Чернігівської області обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на 981,6 тис.грн. або на 9,9%.
 
Відхилено      
1585. 20319000000
Куп'янський р-н
8 125,4
29 709,6
0,15
 
      
1586. 19310000000
Лановецький р-н
12 810,9
59 769,2
2,95
 
      
1587. 18308000000
Лебединський р-н
8 157,2
53 626,4
0,68
 
      
1588. 01307000000
Ленінський р-н
23 570,7
86 766,5
2,03
 
      
1589. 22310000000
Летичівський р-н
14 911,7
49 279,1
2,10
 
      
1590. 02310000000
Липовецький р-н
14 450,3
52 960,1
1,72
 
      
1591. 18309000000
Липоводолинський р-н
10 886,2
33 606,0
0,42
 
      
1592. 23310000000
Лисянський р-н
13 496,3
45 216,2
1,18
 
      
1593. 02311000000
Літинський р-н
17 670,0
49 907,7
1,62
 
      
1594. 20320000000
Лозівський р-н
13 985,4
49 636,3
0,25
 
      
1595. 03307000000
Локачинський р-н
8 404,0
50 137,5
1,92
 
      
1596. 16311000000
Лохвицький р-н
42 743,7
43 368,0
0,27
 
      
1597. 16312000000
Лубенський р-н
13 649,7
43 790,0
0,27
 
      
1598. 06311000000
Лугинський р-н
8 213,7
32 707,8
0,57
 
      
1599. 12306000000
Лутугинський р-н
59 310,8
57 073,8
0,78
 
      
1600. 03308000000
Луцький р-н
46 012,5
76 215,8
2,92
 
      
1601. 06312000000
Любарський р-н
15 959,4
47 268,7
0,82
 
      
1602. 15316000000
Любашівський р-н
12 826,0
53 782,5
0,32
 
      
1603. 03309000000
Любешівський р-н
11 217,7
81 973,6
3,14
 
      
1604. 03310000000
Любомльський р-н
19 337,2
81 336,6
3,12
 
      
1605. 05309000000
Мар'їнський р-н
68 590,0
48 974,3
0,17
 
      
1606. 04307000000
Магдалинівський р-н
29 842,6
36 991,4
0,11
 
      
1607. 10314000000
Макарівський р-н
51 827,9
39 359,1
0,19
 
      
1608. 06313000000
Малинський р-н
14 299,4
30 685,3
0,53
 
      
1609. 11310000000
Маловисківський р-н
33 535,7
51 384,9
3,26
 
      
1610. 03311000000
Маневицький р-н
20 835,7
118 059,6
4,52
 
      
1611. 23311000000
Маньківський р-н
16 492,6
49 400,6
1,29
 
      
1612. 12307000000
Марківський р-н
11 990,7
21 701,2
0,30
 
      
1613. 16313000000
Машівський р-н
27 559,2
15 506,4
0,10
 
      
1614. 04308000000
Межівський р-н
14 566,8
28 872,0
0,08
 
      
1615. 08310000000
Мелітопольський р-н
22 134,3
72 632,8
0,78
 
      
1616. 25311000000
Менський р-н
21 593,7
60 077,2
0,71
 
      
1617. 13309000000
Миколаївський р-н (Львівська обл.)
30 517,0
89 165,6
0,99
 
      
1618. 14314000000
Миколаївський р-н (Миколаївська обл.)
21 360,1
46 311,3
1,22
 
      
1619. 15317000000
Миколаївський р-н (Одеська обл.)
8 543,3
31 516,2
0,19
 
      
1620. 16314000000
Миргородський р-н
15 593,3
75 371,0
0,46
 
      
1621. 10315000000
Миронівський р-н
66 223,6
6 462,9
0,03
 
      
1622. 08311000000
Михайлівський р-н
14 484,1
40 242,5
0,43
 
      
1623. 07306000000
Міжгірський р-н
18 395,8
109 375,5
4,37
 
      
1624. 12308000000
Міловський р-н
6 836,6
23 158,0
0,32
 
      
1625. 17311000000
Млинівський р-н
16 906,1
73 308,0
2,77
 
      
1626. 02312000000
Могилів-Подільський р-н
9 192,7
44 510,3
1,45
 
      
1627. 23312000000
Монастерищенський р-н
17 349,4
67 681,1
1,77
 
      
1628. 19311000000
Монастириський р-н
9 545,7
52 166,3
2,57
 
      
1629. 13310000000
Мостиський р-н
22 991,1
98 167,4
1,09
 
-889- Писарчук П.І.
Зменшити розрахунковий обсяг доходів, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів для бюджету Мостиського району Львівської області на 1,7 млн.грн.
 
Відхилено      
1630. 07307000000
Мукачівський р-н
26 992,3
188 853,8
7,54
 
      
1631. 02313000000
Мурованокуриловецький р-н
11 574,2
35 774,7
1,16
 
      
1632. 04309000000
Нікопольський р-н
26 587,1
40 357,6
0,12
 
      
1633. 09309000000
Надвірнянський р-н
67 915,8
196 060,7
4,83
 
      
1634. 06314000000
Народицький р-н
5 514,1
18 955,0
0,33
 
      
1635. 18310000000
Недригайлівський р-н
11 562,6
40 405,8
0,51
 
      
1636. 02314000000
Немирівський р-н
40 720,5
44 618,1
1,45
 
      
1637. 01308000000
Нижньогірський р-н
19 234,9
74 315,2
1,74
 
      
1638. 21313000000
Нижньосірогозький р-н
6 865,9
28 467,8
1,56
 
      
1639. 25312000000
Ніжинський р-н
9 502,2
49 605,0
0,59
 
      
1640. 11311000000
Новгородківський р-н
10 210,3
26 923,2
1,71
 
      
1641. 25313000000
Новгород-Сіверський р-н
16 641,9
39 417,6
0,47
 
      
1642. 05310000000
Новоазовський р-н
24 467,2
32 457,6
0,11
 
      
1643. 12309000000
Новоайдарський р-н
14 357,4
28 719,1
0,39
 
      
1644. 11312000000
Новоархангельський р-н
13 490,5
42 348,1
2,69
 
      
1645. 14315000000
Новобузький р-н
15 349,3
54 205,3
1,43
 
      
1646. 20321000000
Нововодолазький р-н
18 792,1
45 137,7
0,23
 
      
1647. 21314000000
Нововоронцовський р-н
10 453,2
35 625,4
1,95
 
      
1648. 06315000000
Новоград-Волинський р-н
27 246,6
82 742,8
1,44
 
      
1649. 08312000000
Новомиколаївський р-н
12 703,0
20 228,8
0,22
 
      
1650. 11313000000
Новомиргородський р-н
14 881,9
48 157,3
3,06
 
      
1651. 04310000000
Новомосковський р-н
53 918,4
58 877,5
0,17
 
      
1652. 14316000000
Новоодеський р-н
18 580,8
53 421,1
1,41
 
      
1653. 12310000000
Новопсковський р-н
20 459,1
44 004,4
0,60
 
      
1654. 16315000000
Новосанжарський р-н
35 981,1
40 743,8
0,25
 
      
1655. 24307000000
Новоселицький р-н
22 896,2
139 416,2
8,04
 
      
1656. 21315000000
Новотроїцький р-н
18 844,1
56 971,5
3,12
 
      
1657. 11314000000
Новоукраїнський р-н
24 043,6
68 897,0
4,38
 
      
1658. 22311000000
Новоушицький р-н
11 298,5
55 533,0
2,37
 
      
1659. 25314000000
Носівський р-н
18 747,3
47 826,7
0,57
 
      
1660. 10316000000
Обухівський р-н
38 886,2
38 674,4
0,19
 
      
1661. 15318000000
Овідіопольський р-н
58 942,4
75 198,3
0,45
 
      
1662. 06316000000
Овруцький р-н
36 078,0
85 073,0
1,48
 
      
1663. 06317000000
Олевський р-н
17 958,0
80 703,1
1,40
 
      
1664. 05311000000
Олександрівський р-н (Донецька обл.)
10 798,6
22 729,9
0,08
 
      
1665. 11315000000
Олександрівський р-н (Кіровоградська обл.)
20 510,1
42 177,8
2,68
 
      
1666. 11316000000
Олександрійський р-н
21 532,4
58 691,7
3,73
 
      
1667. 11317000000
Онуфріївський р-н
8 665,4
29 931,9
1,90
 
      
1668. 02315000000
Оратівський р-н
10 813,4
36 171,6
1,18
 
      
1669. 16317000000
Оржицький р-н
17 438,5
43 646,0
0,27
 
-890- Гордієнко С.В.
Збільшити фінансовий ресурс Оржицькому району Полтавської області як мінімум на 3.492,3 тис. грн. (без капітальних видатків) для забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я.
 
Відхилено      
    -891- Гордієнко С.В.
Збільшити в 2,5 рази обсяг видатків на утримання районного центру соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді на 2012 рік для Оржицького району Полтавської області (розрахунковий показник обсягу видатків на утримання районного центру соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді на 2012 рік визначено в сумі 52,3 тис. грн. при мінімальній потребі 130,8 тис. грн.).
 
Відхилено    
1670. 08313000000
Оріхівський р-н
25 495,0
64 857,5
0,70
 
      
1671. 17312000000
Острозький р-н
7 209,0
69 814,3
2,64
 
      
1672. 18311000000
Охтирський р-н
20 879,0
25 807,2
0,33
 
      
1673. 14317000000
Очаківський р-н
9 052,8
28 077,4
0,74
 
      
1674. 04311000000
Павлоградський р-н
86 501,9
37 211,2
64,35
 
      
1675. 05312000000
Першотравневий р-н
21 357,4
16 110,5
0,06
 
      
1676. 01309000000
Первомайський р-н (Автономна Республіка Крим)
12 325,2
51 798,7
1,21
 
      
1677. 14318000000
Первомайський р-н (Миколаївська обл.)
17 366,5
50 364,8
1,33
 
      
1678. 20322000000
Первомайський р-н (Харківська обл.)
12 488,2
11 887,6
0,06
 
      
1679. 12311000000
Перевальський р-н
52 188,7
50 974,4
0,70
 
      
1680. 13311000000
Перемишлянський р-н
17 162,4
74 269,5
0,83
 
-892- Писарчук П.І.
Зменшити розрахунковий обсяг доходів, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів, для бюджету Перемишлянського району Львівської області на 1,23 млн.грн.
 
Відхилено      
1681. 07308000000
Перечинський р-н
19 303,7
48 754,9
1,95
 
      
1682. 10317000000
Переяслав-Хмельницький р-н
23 341,6
59 076,1
0,29
 
      
1683. 04312000000
Петриківський р-н
17 981,9
17 709,2
0,05
 
      
1684. 11318000000
Петрівський р-н
20 316,2
32 757,4
2,08
 
      
1685. 04313000000
Петропавлівський р-н
28 865,6
18 425,7
0,05
 
      
1686. 20323000000
Печенізький р-н
4 753,7
15 887,4
0,08
 
      
1687. 16318000000
Пирятинський р-н
20 644,7
45 380,4
0,28
 
      
1688. 19312000000
Підволочиський р-н
21 845,3
75 846,2
3,74
 
      
1689. 19313000000
Підгаєцький р-н
6 629,3
36 048,6
1,78
 
      
1690. 02316000000
Піщанський р-н
12 297,9
24 702,9
0,80
 
      
1691. 02317000000
Погребищенський р-н
13 698,0
42 600,0
1,39
 
      
1692. 04314000000
Покровський р-н
20 440,8
37 364,1
0,11
 
      
1693. 10318000000
Поліський р-н
3 366,1
15 926,9
0,08
 
      
1694. 08314000000
Пологівський р-н
42 645,3
39 072,7
0,42
 
      
1695. 22312000000
Полонський р-н
20 452,9
73 547,7
3,13
 
      
1696. 16319000000
Полтавський р-н
39 378,6
65 780,6
0,41
 
      
1697. 12312000000
Попаснянський р-н
38 775,9
26 617,8
0,36
 
      
1698. 06318000000
Попільнянськийр-н
20 364,6
53 954,7
0,94
 
      
1699. 08315000000
Приазовський р-н
17 260,5
48 319,4
0,52
 
      
1700. 25315000000
Прилуцький р-н
19 192,4
51 806,1
0,62
 
-893- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Зменшити для Прилуцького району Чернігівської області обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на 1.209,6 тис.грн. або на 6,3%.
 
Відхилено      
1701. 08316000000
Приморський р-н
19 196,5
46 246,2
0,50
 
      
1702. 13312000000
Пустомитівський р-н
72 157,7
131 562,0
1,46
 
      
1703. 18312000000
Путивльський р-н
12 758,1
41 127,9
0,52
 
      
1704. 24308000000
Путильський р-н
12 307,8
72 254,0
4,17
 
      
1705. 04315000000
П'ятихатський р-н
33 315,9
40 010,0
0,11
 
      
1706. 13313000000
Радехівський р-н
26 317,0
85 302,8
0,95
 
      
1707. 17313000000
Радивилівський р-н
17 364,0
71 458,2
2,70
 
      
1708. 06319000000
Радомишльський р-н
18 174,0
58 369,4
1,02
 
      
1709. 03312000000
Ратнівський р-н
14 831,4
110 539,1
4,24
 
      
1710. 07309000000
Рахівський р-н
29 982,9
196 054,0
7,82
 
      
1711. 15319000000
Ренійський р-н
21 265,0
52 842,5
0,32
 
-894- Крук Ю.Б.
Бюджету Ренійського району Одеської області зменшити розрахунковий обсяг закріплених доходів на 1 млн.грн. передбачивши його у обсязі 20.265 млн.грн. та передбачити виділення дотації вирівнювання у обсязі 53.842,5 млн.грн., збільшивши її на 1 млн.грн.
 
Відхилено      
1712. 16320000000
Решетилівський р-н
19 734,3
41 800,2
0,26
 
      
1713. 17314000000
Рівненський р-н
52 277,4
125 023,9
4,72
 
      
1714. 25316000000
Ріпкинський р-н
15 739,5
40 975,6
0,49
 
      
1715. 09310000000
Рогатинський р-н
18 279,8
71 331,7
1,76
 
      
1716. 03313000000
Рожищенський р-н
12 596,7
82 640,6
3,17
 
      
1717. 09311000000
Рожнятівський р-н
25 793,7
135 384,3
3,33
 
      
1718. 15320000000
Роздільнянський р-н
27 335,7
79 945,5
0,48
 
      
1719. 01310000000
Роздольненський р-н
15 143,7
50 283,5
1,18
 
      
1720. 08317000000
Розівський р-н
6 138,0
14 155,8
0,15
 
      
1721. 17315000000
Рокитнівський р-н
21 203,6
120 753,3
4,56
 
      
1722. 10319000000
Рокитнянський р-н
24 810,8
41 164,8
0,20
 
      
1723. 06306000000
Романівський р-н
14 617,8
52 995,4
0,92
 
      
1724. 18313000000
Роменський р-н
18 404,2
48 893,1
0,62
 
      
1725. 06320000000
Ружинськийр-н
15 592,9
50 919,0
0,89
 
      
1726. 15321000000
Савранський р-н
7 902,3
32 851,2
0,20
 
      
1727. 01311000000
Сакський р-н
32 897,9
106 176,3
2,49
 
      
1728. 13314000000
Самбірський р-н
15 652,4
156 184,5
1,74
 
-895- Писарчук П.І.
Зменшити розрахунковий обсяг доходів, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів, для бюджету Самбірського району Львівської області на 2,1 млн.грн.;
 
Відхилено      
1729. 15322000000
Саратський р-н
21 563,1
88 965,2
0,53
 
      
1730. 17316000000
Сарненський р-н
50 364,7
181 497,2
6,86
 
      
1731. 20324000000
Сахновщинський р-н
12 152,1
37 826,7
0,19
 
      
1732. 07310000000
Свалявський р-н
28 969,4
83 623,7
3,34
 
      
1733. 12313000000
Сватівський р-н
25 830,9
44 026,8
0,60
 
      
1734. 11319000000
Світловодський р-н
7 281,4
19 566,8
1,24
 
      
1735. 16321000000
Семенівський р-н (Полтавська обл.)
13 332,4
41 960,5
0,26
 
      
1736. 25317000000
Семенівський р-н (Чернігівська обл.)
11 877,2
32 239,8
0,38
 
-896- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Зменшити для Семенівського району Чернігівської області обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на 1.133,8 тис.грн. або на 9,5%.
 
Відхилено      
1737. 18314000000
Середино-Будський р-н
9 234,3
26 516,5
0,33
 
      
1738. 04316000000
Синельниківський р-н
23 268,3
49 805,0
0,14
 
      
1739. 01312000000
Сімферопольский р-н
75 977,1
186 274,6
4,36
 
      
1740. 21316000000
Скадовський р-н
20 802,7
71 286,2
3,91
 
      
1741. 10320000000
Сквирський р-н
32 434,6
53 440,4
0,26
 
      
1742. 13315000000
Сколівський р-н
23 472,8
105 532,4
1,17
 
      
1743. 22313000000
Славутський р-н
13 908,9
85 174,6
3,63
 
      
1744. 12314000000
Слов'яносербський р-н
31 785,3
54 751,3
0,75
 
      
1745. 05313000000
Слов'янський р-н
17 573,4
33 228,6
0,12
 
      
1746. 23313000000
Смілянський р-н
12 637,3
51 473,3
1,34
 
      
1747. 14319000000
Снігурівський р-н
24 164,0
70 827,9
1,87
 
      
1748. 09312000000
Снятинський р-н
20 745,2
121 129,1
2,98
 
      
1749. 01313000000
Совєтський р-н
12 934,1
50 427,1
1,18
 
      
1750. 13316000000
Сокальський р-н
72 589,5
109 063,5
1,21
 
      
1751. 24309000000
Сокирянський р-н
16 197,1
78 686,6
4,54
 
      
1752. 04317000000
Солонянський р-н
26 622,8
45 001,1
0,13
 
      
1753. 25318000000
Сосницький р-н
10 934,1
30 512,8
0,36
 
-897- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Зменшити для Сосницького району Чернігівської області обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на 971,1 тис.грн. або на 8,9%.
 
Відхилено      
1754. 04318000000
Софіївський р-н
14 917,3
28 093,4
0,08
 
      
1755. 25319000000
Срібнянський р-н
7 644,5
17 656,8
0,21
 
-898- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Зменшити для Срібнянського району Чернігівської області обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на 541,5 тис.грн. або на 7,1%.
 
Відхилено      
1756. 05314000000
Старобешівський р-н
61 452,3
15 334,0
0,05
 
      
1757. 10321000000
Ставищенський р-н
14 441,7
47 702,4
0,24
 
      
1758. 12315000000
Станично-Луганський р-н
27 488,8
59 895,4
0,82
 
      
1759. 12316000000
Старобільський р-н
27 804,0
62 260,0
0,85
 
      
1760. 03314000000
Старовижівський р-н
8 794,1
62 533,3
2,40
 
      
1761. 22314000000
Старокостянтинівський р-н
10 690,6
57 072,3
2,43
 
      
1762. 13317000000
Старосамбірський р-н
23 387,4
169 174,3
1,88
 
-899- Писарчук П.І.
Зменшити розрахунковий обсяг доходів, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів, для бюджету Старосамбірського району Львівської області на 3,3 млн.грн.;
 
Відхилено      
1763. 22315000000
Старосинявський р-н
9 646,2
37 910,5
1,62
 
      
1764. 24310000000
Сторожинецький р-н
26 180,4
201 679,1
11,63
 
      
1765. 13318000000
Стрийський р-н
69 161,7
54 148,3
0,60
 
-900- Писарчук П.І.
Зменшити розрахунковий обсяг доходів, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів, для бюджету Стрийського району Львівської області на 10,3 млн.грн.;
 
Відхилено      
1766. 18315000000
Сумський р-н
25 656,9
90 182,3
1,14
 
      
1767. 25320000000
Талалаївський р-н
8 946,7
21 530,5
0,26
 
-901- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Зменшити для Талалаївського району Чернігівської області обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на 1.482,8 тис.грн. або на 16,6%.
 
Відхилено      
1768. 23314000000
Тальнівський р-н
24 604,8
58 363,4
1,52
 
      
1769. 10322000000
Таращанський р-н
17 294,9
51 677,9
0,26
 
      
1770. 15323000000
Тарутинський р-н
14 377,9
81 065,5
0,49
 
      
1771. 15324000000
Татарбунарський р-н
15 061,7
67 143,0
0,40
 
      
1772. 05315000000
Тельманівський р-н
22 199,5
28 010,7
0,10
 
      
1773. 22316000000
Теофіпольський р-н
15 700,8
55 673,9
2,38
 
      
1774. 02318000000
Теплицький р-н
12 966,2
44 098,9
1,43
 
      
1775. 19314000000
Теребовлянський р-н
27 142,1
105 099,9
5,19
 
      
1776. 19315000000
Тернопільський р-н
41 076,2
70 476,7
3,48
 
      
1777. 10323000000
Тетіївський р-н
15 126,3
66 512,4
0,33
 
      
1778. 02319000000
Тиврівський р-н
20 985,0
65 306,6
2,12
 
      
1779. 09313000000
Тисменицький р-н
21 013,9
127 262,3
3,13
 
      
1780. 09314000000
Тлумацький р-н
14 678,8
96 028,6
2,36
 
      
1781. 08318000000
Токмацький р-н
14 603,2
34 773,5
0,37
 
      
1782. 04319000000
Томаківський р-н
14 863,3
27 816,3
0,08
 
      
1783. 02320000000
Томашпільський р-н
18 880,4
43 054,1
1,40
 
      
1784. 12317000000
Троїцький р-н
14 301,1
29 478,3
0,40
 
      
1785. 02321000000
Тростянецький р-н (Вінницька обл.)
17 197,4
43 348,1
1,41
 
      
1786. 18316000000
Тростянецький р-н (Сумська обл.)
29 422,2
42 342,9
0,53
 
      
1787. 02322000000
Тульчинський р-н
30 497,1
60 432,8
1,97
 
      
1788. 03315000000
Турійський р-н
9 634,0
55 870,4
2,14
 
      
1789. 13319000000
Турківський р-н
18 318,1
120 931,3
1,34
 
-902- Писарчук П.І.
Зменшити розрахунковий обсяг доходів, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів, для бюджету Турківського району Львівської області на 1,8 млн.грн.;
 
Відхилено      
1790. 07311000000
Тячівський р-н
47 211,5
336 709,9
13,44
 
      
1791. 07312000000
Ужгородський р-н
54 867,8
74 337,4
2,96
 
      
1792. 11320000000
Ульяновський р-н
10 488,1
46 327,6
2,94
 
      
1793. 23315000000
Уманський р-н
27 572,9
72 175,2
1,88
 
      
1794. 11321000000
Устинівський р-н
9 004,3
22 014,9
1,40
 
      
1795. 10324000000
Фастівський р-н
11 590,0
80 283,6
0,40
 
      
1796. 15325000000
Фрунзівський р-н
7 242,5
38 555,0
0,23
 
      
1797. 20325000000
Харківський р-н
114 092,3
165 343,4
0,83
 
      
1798. 22317000000
Хмельницький р-н
23 400,0
90 936,8
3,88
 
      
1799. 02323000000
Хмільницький р-н
15 597,2
65 950,9
2,14
 
      
1800. 16322000000
Хорольський р-н
28 278,8
43 946,7
0,27
 
      
1801. 24311000000
Хотинський р-н
19 973,8
120 032,4
6,92
 
      
1802. 23316000000
Христинівський р-н
28 226,3
52 308,1
1,37
 
      
1803. 07313000000
Хустський р-н
17 994,7
210 359,0
8,40
 
      
1804. 04320000000
Царичанський р-н
13 447,8
30 381,9
0,09
 
      
1805. 21317000000
Цюрупинський р-н
29 235,1
109 214,2
5,98
 
      
1806. 21318000000
Чаплинський р-н
18 936,3
62 616,8
3,43
 
      
1807. 22318000000
Чемеровецький р-н
20 987,5
68 063,2
2,91
 
      
1808. 06321000000
Червоноармійський р-н
8 089,7
47 138,3
0,82
 
      
1809. 23317000000
Черкаський р-н
49 461,3
99 124,6
2,59
 
      
1810. 02324000000
Чернівецький р-н
9 138,9
30 395,2
0,99
 
      
1811. 08319000000
Чернігівський р-н (Запорізька обл.)
10 865,9
30 111,1
0,32
 
      
1812. 25321000000
Чернігівський р-н (Чернігівська обл.)
28 851,8
72 153,6
0,86
 
      
1813. 06322000000
Черняхівський р-н
13 238,4
57 958,1
1,01
 
      
1814. 02325000000
Чечельницький р-н
9 282,5
31 341,4
1,02
 
      
1815. 23318000000
Чигиринський р-н
16 027,5
42 895,0
1,12
 
      
1816. 23319000000
Чорнобаївський р-н
34 063,8
59 147,0
1,54
 
      
1817. 01314000000
Чорноморський р-н
41 953,2
19 124,9
0,45
 
      
1818. 16323000000
Чорнухинськийр-н
6 731,6
21 626,2
0,13
 
      
1819. 19316000000
Чортківський р-н
34 524,5
117 927,0
5,82
 
      
1820. 20326000000
Чугуївський р-н
30 017,6
77 561,3
0,39
 
      
1821. 06323000000
Чуднівський р-н
20 170,3
63 069,9
1,10
 
      
1822. 16324000000
Чутівський р-н
11 762,8
38 754,4
0,24
 
      
1823. 02326000000
Шаргородський р-н
19 383,5
91 502,8
2,98
 
      
1824. 05316000000
Шахтарський р-н
16 382,3
12 750,3
0,05
 
      
1825. 03316000000
Шацький р-н
6 889,2
32 276,1
1,24
 
      
1826. 20327000000
Шевченківський р-н
13 932,4
27 550,4
0,14
 
      
1827. 22319000000
Шепетівський р-н
13 928,3
98 917,9
4,22
 
      
1828. 04321000000
Широківський р-н
14 206,1
30 667,5
0,09
 
      
1829. 15326000000
Ширяївський р-н
11 938,8
52 671,6
0,32
 
      
1830. 16325000000
Шишацький р-н
25 514,2
18 215,5
0,11
 
      
1831. 18317000000
Шосткинський р-н
8 252,2
24 012,6
0,30
 
      
1832. 23320000000
Шполянський р-н
27 066,1
67 015,4
1,75
 
      
1833. 19317000000
Шумський р-н
11 943,5
67 664,4
3,34
 
      
1834. 25322000000
Щорський р-н
15 112,0
36 515,2
0,43
 
      
1835. 04322000000
Юр'ївський р-н
8 706,5
19 013,2
0,05
 
      
1836. 13320000000
Яворівський р-н
57 149,4
187 352,6
2,08
 
      
1837. 10325000000
Яготинський р-н
29 901,3
49 626,1
0,25
 
      
1838. 08320000000
Якимівський р-н
17 075,9
50 935,9
0,55
 
      
1839. 02327000000
Ямпільський р-н (Вінницька обл.)
17 373,3
52 385,1
1,70
 
      
1840. 18318000000
Ямпільський р-н (Сумська обл.)
15 984,2
33 664,3
0,42
 
      
1841. 22320000000
Ярмолинецький р-н
17 828,3
56 005,7
2,39
 
      
1842. 05317000000
Ясинуватський р-н
23 950,2
11 001,3
0,04
 
      
1843. 01100000000
Бюджет Автономної Республіки Крим
1 433 575,6
148 032,8
3,47
 
-903- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Збільшити місцевим бюджетам Автономної Республіки Крим обсяг видатків, що враховуються при визначенні обсягу трансфертів, на 713,4 млн.грн.
 
Відхилено      
1844. 02100000000
Обласний бюджет Вінницької області
432 852,1
1 283 384,3
41,74
 
-904- Бевз В.А.
Збільшити обсяг видатків на фінансування закладів освіти Вінницької області у обсязі 180.498,9 тис.грн. з них: видатки на харчування дітей у навчальних закладах 140.218,3 тис.грн. та видатки на фінансування 25 професійно-технічних навчальних закладів області 40.280,6 тис.грн.
 
Відхилено      
    -905- Бевз В.А.
Збільшити обсяг видатків на фінансування установ і закладів у галузі соціального захисту та соціального забезпечення населення Вінницької області у обсязі 61.410 тис.грн. з них: утримання 10 будинків-інтернатів 60.500 тис.грн.; утримання Вінницького притулку та Жмеринського центру соціальної реабілітації дітей 910 тис.грн.
 
Відхилено    
    -906- Бевз В.А.
Збільшити обсяг видатків для Вінницької області на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2.957,2 тис.грн.
 
Відхилено    
1845. 03100000000
Обласний бюджет Волинської області
238 421,6
499 356,6
19,14
 
-907- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Передбачити для Волинської області видатки, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, у сумі 3.368,3 млн.грн.
 
Відхилено      
    -908- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Збільшити для Волинської області видатки на утримання професійно-технічних закладів для забезпечення першочергових видатків на 28,3 млн.грн.
 
Відхилено    
1846. 04100000000
Обласний бюджет Дніпропетровської області
2 148 837,6
1 530 504,8
4,37
 
-909- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Для місцевих бюджетів Дніпропетровської області додатково врахувати фінансовий ресурс з метою забезпечення підвищення мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду єдиної тарифної сітки.
 
Відхилено      
1847. 05100000000
Обласний бюджет Донецької області
2 460 636,1
2 629 267,0
9,30
 
-910- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Збільшити фінансовий ресурс для місцевих бюджетів Донецької області на 576,8 млн.грн. для забезпечення видатків із оплати праці виходячи із розмірів мінімальної заробітної плати згідно із проектом Закону.
 
Відхилено      
1848. 06100000000
Обласний бюджет Житомирської області
379 517,8
557 468,7
9,70
 
-911- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Збільшити місцевим бюджетам Житомирської області обсяг видатків, що враховуються при визначенні обсягу трансфертів, до 3.800,7 млн.грн.
 
Відхилено      
1849. 07100000000
Обласний бюджет Закарпатської області
277 150,3
504 039,9
20,13
 
-912- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Збільшити на 290,6 млн.грн. (на 8,3%) та визначити для місцевих бюджетів Закарпатської області у сумі 3.784,4 млн.грн. обсяг видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних відносин, з них на захищені статті - збільшити на 163,4 млн.грн., у т.ч. на: органи управління - 78,7 млн.грн., освіту - 29,4 млн.грн., охорону здоров`я - 34,8 млн.грн.. соціальний захист - 10,6 млн.грн., культуру і мистецтво - 7,6 млн.грн.. фізичну культуру - 2,3 млн.грн.
 
Відхилено      
1850. 08100000000
Обласний бюджет Запорізької області
855 923,1
549 458,4
5,90
 
-913- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Шишкіна З.Л.
Ярощук В.І.
Збільшити на 745,9 млн.грн. або на 14,4% для Запорізької області обсяг видатків на утримання соціально-культурної сфери та органів місцевого самоврядування
 
Відхилено      
1851. 09100000000
Обласний бюджет Івано-Франківської області
368 704,9
461 024,9
11,35
 
-914- Чуднов В.М.
Зварич І.Т.
Внести зміни до додатку №6 - збільшити дотацію вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам Івано-Франківської області на суму 184,7 млн.грн.
 
Відхилено      
    -915- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Збільшити для Івано-Франківської області видатки, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на 184,7 млн.грн. з метою забезпечення здійснення видатків по захищеним статтям.
 
Відхилено    
1852. 10100000000
Обласний бюджет Київської області
757 081,3
253 832,7
1,26
 
-916- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Збільшити для Київської області видатки, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, на загальну суму 1.142 млн.грн., у тому числі на: державне управління - 194,2 млн.грн., освіту - 467 млн.грн., охорону здоров`я - 302 млн.грн., соціальний захист та соціальне забезпечення - 75,1 млн.грн., культуру - 76,6 млн.грн., фізичну культуру і спорт - 68,4 млн.грн.
 
Відхилено      
1853. 11100000000
Обласний бюджет Кіровоградської області
309 668,2
410 223,4
26,01
 
-917- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Збільшити обсяг видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, для Кіровоградської області, зокрема, на заробітну плату і енергоносії - на 358 млн.грн.
 
Відхилено      
    -918- Єдін О.Й.
Литвин Ю.О.
Збільшити видатки на виконання делегованих повноважень та дотацію вирівнювання для Кіровоградської області на 279,7 млн.грн., при цьому збільшити видатки на: освіту на 107,5 млн.грн., охорону здоров`я на 42,6 млн.грн., соціальний захист та соціальне забезпечення на 4,1 млн.грн., культуру і мистецтво на 18,1 млн.грн., фізичну культуру і мистецтво на 12 млн.грн., органи місцевого самоврядування на 108,7 млн.грн.; встановити граничні розміри відшкодування з бюджету вартості медикаментів та вартості ритуальних послуг по видатках на надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни; при розрахунку видатків на охорону здоров`я врахувати мінімальний гарантований рівень надання медичної допомоги та витрат на харчування на утримання одного хворого в день; врахувати цільові видатки на лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю у сумі 16,5 млн.грн.; у видатках на культуру відокремити розрахунок для шкіл естетичного виховання та запровадити фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на 1 учня; за видатками на утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей і молоді врахувати показник нормативної штатної чисельності працівників; збільшити нерозподілений резерв коштів обласного та районних бюджетів з 0,5% до 2% від розрахункового обсягу видатків.
 
Відхилено    
1854. 12100000000
Обласний бюджет Луганської області
910 428,8
736 394,8
10,09
 
-919- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Збільшити видатки місцевих бюджетів Луганської області на захищені статті на 938,5 млн.грн.
 
Відхилено      
1855. 13100000000
Обласний бюджет Львівської області
871 770,5
823 749,2
9,16
 
-920- Писарчук П.І.
Зменшити розрахунковий обсяг доходів, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів для обласного бюджету Львівської області на 9,2 млн.грн.
 
Відхилено      
    -921- Писарчук П.І.
Передбачити збільшення розрахункових показників на утримання галузі охорони здоров'я у Львівській області, а також забезпечити в повному обсязі цільові кошти з державного бюджету для закладів охорони здоров'я Львівщини на: придбання витратних матеріалів для проведення гемодіалізу 41,6 млн. грн.; лікування інфекційних захворювань 20 млн. грн.; реалізацію загальнодержавної програми «Цукровий діабет» та заходів з лікування нецукрового діабету 37,4 млн. грн.
 
Відхилено    
    -922- Писарчук П.І.
При визначенні фінансового ресурсу з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання делегованих повноважень на утримання будинків-інтернатів системи соціального захисту населення, збільшити для обласного бюджету Львівської області обсяг видатків на 14,5 млн.грн.
 
Відхилено    
    -923- Писарчук П.І.
При визначенні фінансового ресурсу з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання делегованих повноважень в галузі «Державне управління» (утримання органів місцевого самоврядування) збільшити для Львівської області кошти в сумі 432,8 млн.грн.
 
Відхилено    
    -924- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Врахувати потребу для місцевих бюджетів Львівської області на виконання делегованих повноважень у обсязі 7.379,8 млн.грн.
 
Відхилено    
1856. 14100000000
Обласний бюджет Миколаївської області
416 864,6
510 282,1
13,46
 
-925- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Збільшити дотацію вирівнювання місцевим бюджетам Миколаївської області на 146,3 млн.грн., відповідно збільшивши обсяг видатків, що враховуються при визначенні трансфертів: оплату праці - на 102,6 млн.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - на 25,9 млн.грн., придбання медикаментів, продуктів харчування - на 17,5 млн.грн., виплату пільгових пенсій, стипендій - на 0,4 млн.грн.
 
Відхилено      
1857. 15100000000
Обласний бюджет Одеської області
838 999,0
628 368,6
3,76
 
      
1858. 16100000000
Обласний бюджет Полтавської області
841 955,3
200 362,1
1,23
 
-926- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Гордієнко С.В.
Передбачити для місцевих бюджетів Полтавської області збільшення обсягу видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на суму 631,9 млн.грн., в тому числі на: освіту - 170 млн.грн., з них додатковий ресурс видатків на харчування учнів ПТУ 56 млн.грн.; охорону здоров’я - 293,8 млн.грн.; соціальний захист та соціальне забезпечення - 140,9 млн.грн.; культуру і мистецтво - 2,6 млн.грн.; державне управління - 149,6 млн.грн.
 
Відхилено      
1859. 17100000000
Обласний бюджет Рівненської області
323 052,0
467 864,3
17,67
 
-927- Шершун М.Х.
Врахувати кошти для обласного бюджету Рівненської області на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в центрах соціальної реабілітації дітей-інвалідів та центрах професійної реабілітації інвалідів у сумі 3,5 млн.гривень із збільшенням на 2,5 млн.грн., знявши кошти у сумі 2,5 млн.грн. на цю мету з бюджетів районів та міст обласного значення
 
Відхилено      
    -928- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Збільшити обсяг видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, для Рівненської області на 401,9 млн.грн. (у т.ч. захищені статті видатків - 188,2 млн.грн.), у тому числі на утримання органів місцевого самоврядування - на 99,6 млн.грн. ( на заробітну плату з нарахуваннями - 73,3 млн.грн, оплату енергоносіїв - 8,9 млн.грн., господарські витрати - 17,4 млн.грн.); охорону здоров`я - на 173,9 млн.грн. (123 млн.грн. -поточні видатки (захищені статті видатків - 87,6 млн.грн.), інші поточні видатки - 35,4 млн.грн. та 50,9 млн.грн. - капітальні видатки); соціальний захист і соціальне забезпечення - на 15,7 млн.грн. (захищені статті - 9,8 млн.грн., інші поточні видатки - 5,9 млн.грн.). Передбачити капітальні видатки на розвиток соціально-культурної сфери у обсязі 130,2 млн.грн.
 
Відхилено    
1860. 18100000000
Обласний бюджет Сумської області
464 163,3
378 671,5
4,77
 
-929- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Врахувати потребу для місцевих бюджетів Сумської області в цілому по галузях у сумі 442,5 млн.грн. (без урахування видатків розвитку), з них: на виконання повноважень місцевих органів влади - 204,8 млн.грн. (додаткова потреба 100 млн.грн.); на освіту - 1.719,8 млн.грн. (додаткова потреба 229,1 млн.грн.); на охорону здоров’я - 1.036,1 млн.грн. (додаткова потреба 54,3 млн.грн.); на соціальний захист та соціальне забезпечення - 164,4 млн.грн. (додаткова потреба 53,8 млн.грн.); на культуру -179,9 млн.грн. (додаткова потреба 3 млн.грн.); на фізичну культуру і спорт - 46,7 млн.грн. (додаткова потреба 11,7 млн.грн.).
 
Відхилено      
1861. 19100000000
Обласний бюджет Тернопільської області
233 857,1
474 200,4
23,40
 
-930- Джоджик Я.І.
Збільшити видатки, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів по Тернопільській області до таких розмірів: всього 3.294.113 тис. грн. (+407.344, 7 тис. грн.. або 14,1%), у тому числі за напрямами: державне управління - 207.968,2 тис. грн. (+108.191, 9 тис. грн. або 8,4%); освіта - 1.751.079,7 тис. грн. (+153.348 тис. грн. або 964%), у тому числі позашкільна - 27.697,6 тис. грн., професійно-технічна - 141.909 тис. грн.; охорона здоров’я - 971.822,7 тис. грн. (+86.242,3 тис. грн. або 9,7%); соціальний захист та соціальне забезпечення (без урахування субвенцій) -107.331,1 тис. грн. (+15.766,4 тис. грн., або 17,2%); культура і мистецтво - 216.081,7 тис. грн. (+29.445 тис. грн. або 15,8%); фізична культура і спорт - 39.829,6 тис. грн. (+14.351,1 тис. грн. або 56,3%).
 
Відхилено      
1862. 20100000000
Обласний бюджет Харківської області
1 247 589,2
469 998,6
2,35
 
      
1863. 21100000000
Обласний бюджет Херсонської області
278 151,3
516 066,4
28,27
 
-931- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Збільшити для Херсонської області видатки, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на 139,1 млн.грн., у тому числі: освіта - 53,1 млн.грн.; соціальний захист населення та соціальне забезпечення - 7,6 млн.грн.; фізична культура і спорт - 2,8 млн.грн.; молодіжні програми - 1 млн.грн. (для утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді); органи місцевого самоврядування - 74,6 млн.грн.
 
Відхилено      
1864. 22100000000
Обласний бюджет Хмельницької області
362 598,1
596 314,8
25,44
 
-932- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Збільшити фінансовий ресурс місцевим бюджетам Хмельницької області на 147,3 млн.грн. для забезпечення виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери із врахуванням розмірів мінімальної заробітної плати та оплати праці працівника 1 тарифного розряду, передбачених у проекті Закону.
 
Відхилено      
1865. 23100000000
Обласний бюджет Черкаської області
402 333,1
449 809,8
11,74
 
-933- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Збільшити місцевим бюджетам Черкаської області розрахунковий обсяг видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів на 724,5 млн.грн.
 
Відхилено      
1866. 24100000000
Обласний бюджет Чернівецької області
189 250,4
369 400,7
21,28
 
-934- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Здійснити перерахунок обсягу видатків на обробку інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій для Чернівецького обласного бюджету відповідно до уточнених показників наданих Міністерством соціальної політики щодо кількості особових справ з питань надання допомоги, компенсацій та субсидій, за якими нарахування здійснюється централізовано і децентралізовано.
 
Відхилено      
1867. 25100000000
Обласний бюджет Чернігівської області
361 732,5
390 018,1
4,63
 
-935- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Зменшити для місцевих бюджетів Чернігівської області обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на 22 млн.грн. або на 1,8%.
 
Відхилено      
    -936- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Збільшити для місцевих бюджетів Чернігівської області на 362,1 млн.грн. обсяг видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, у тому числі на: освіту - на 177,8 млн.грн. (13,1%), з якої на професійно-технічну - 7,2 млн.грн. (9,5%), позашкільну - 1,9 млн.грн. (7%); охорону здоров`я - на 95,2 млн.грн. (10,1%), соціальний захист і соціальне забезпечення - 14,8 млн.грн. (9,4%), утримання закладів культури - 41,4 млн.грн. (23,3%), фізичну культуру і спорт - 12,9 млн.грн. (45,2%), на утримання органів управління - 60,9 млн.грн. (53%).
 
Відхилено    
    -937- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Передбачити обласному бюджету Чернігівської області цільові видатки на лікування хворих з нирковою недостатністю (програмний і перитонеальний діаліз) у сумі 17 млн.грн.
 
Відхилено    
    -938- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Внести зміни до формульної методики розподілу міжбюджетних трансфертів між державним та місцевими бюджетами - встановити максимальний коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл сільської місцевості до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл на рівні 2,3, замість 1,684, передбаченого Формулою.
 
Відхилено    
1868. 26000000000
Міський бюджет міста Києва
7 637 741,3
35 215,6
0,46
 
-939- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Збільшити місту Києву видатки, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на суму 725,3 млн.грн.
 
Відхилено      
1869. 27000000000
Міський бюджет міста Севастополя
734 634,2
98 054,6
11,39
 
-940- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Збільшити видатки бюджету м.Севастополя, що враховуються при визначенні трансфертів, на 230.421,1 тис.грн., у т.ч. на галузі: державне управління - на 6.587,2 тис.грн.; освіта - на 128.697,6 тис.грн.; охорона здоров’я - на 61.078,3 тис.грн.; соціальний захист та соціальне забезпечення - на 4.633 тис.грн.; культура - 22.141,8 тис.грн.; фізична культура і спорт - 6.136,8 тис.грн.
 
Відхилено      
1870. ВСЬОГО
67 279 251,6
52 318 208,7
3 523 622,8
 
      
1871. Додаток № 7
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2012 рік"
 
      
1872. Міжбюджетні трансферти
(додаткові дотації та субвенції) з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2012 рік
 
-941- Бондар О.М.
Привести розподіл субвенцій на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (Додаток 7) у відповідність до положень Розділу "Державна підтримка соціально-економічного розвитку регіонів" Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки, проект Закону про яку (реєстр. № 9159 від 15.09.2011 р.) прийнято у першому читанні 22.09.2011 року.
 
Відхилено      
    -942- Гордієнко С.В.
Обсяг видатків, передбачених на надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам для закладів охорони здоров’я, включити до видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
 
Відхилено    
    -943- Гордієнко С.В.
Здійснити розподіл субвенції з державного бюджету на придбання медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров’я між районами та містами з урахуванням існуючих потреб.
 
Враховано частково (доручення Уряду)   
    -944- Збільшити на 1 млрд. грн. обсяги субвенції на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян.
 
Відхилено    
    -945- Баранов В.О.
У додатку № 7 передбачити розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження між відповідними місцевими бюджетами.
/ця пропозиція обґрунтовується наявністю порядку і умов надання такої субвенції у 2011 році, включаючи формулу розподілу між місцевими бюджетами, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.03. 2011 № 184/
 
Враховано    
    -946- Мірошниченко Ю.Р.
Викласти в такій редакції назву субвенції: «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку реформування системи охорони здоровя (придбання медичного автотранспорту та обладнання для центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги) у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві» ( КПКВ 2311290 та у додатку № 7).
 
Відхилено    
    -947- Баранов В.О.
Борисов В.Д.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання завдань Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки.
 
Враховано частково (доручення Уряду)   
    -948- Баранов В.О.
Борисов В.Д.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки у обсязі 0,3 млрд.гривень.
 
Відхилено    
    -949- Передбачити в обсязі 7 млрд. грн. субвенцію місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади. Оскільки встановлені Національною комісією регулювання електроенергетики тарифи покривають лише на 62% затрати підприємств комунальної теплоенергетики.
 
Враховано частково (доручення Уряду)   
    -950- Баранов В.О.
Борисов В.Д.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування.
 
Враховано частково (доручення Уряду)   
    -951- Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, зокрема субвенції по різниці в тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення в обсязі, що дорівнює заборгованості з різниці в тарифах за попередні роки та очікуваному обсягу 2012 року.
 
Враховано частково (доручення Уряду)   
    -952- Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці в тарифах за 2009, 2010 та 2011 роки у обсязі 3,4 млрд. грн.
 
Враховано частково (доручення Уряду)   
    -953- Передбачити нову бюджетну програму: «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування» в обсязі 7.200.000 тис.грн.
 
Враховано частково (доручення Уряду)   
    -954- Передбачити нову бюджетну програму: «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розробку містобудівної документації» в обсязі 250.950 тис.грн.;
 
Відхилено    
    -955- Передбачити нову бюджетну програму: «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв)» в обсязі 318.860 тис.грн.;
 
Відхилено    
    -956- Баранов В.О.
Борисов В.Д.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Передбачити додаткову дотацію на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок надання державою пільг з нарахування та сплати земельного податку юридичним особам за всіма суб’єктами, не лише космічної діяльності та літакобудування.
 
Відхилено    
    -957- Баранов В.О.
Борисов В.Д.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Збільшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян з метою забезпечення сталої роботи міського пасажирського транспорту, покращення його фінансового стану та забезпечення безпеки перевезення пасажирів.
 
Відхилено    
    -958- Борисов В.Д.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Переглянути розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров’я (за кодом 3511070) між місцевими бюджетами.
 
Враховано (доручення Уряду)   
    -959- Баранов В.О.
Борисов В.Д.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Збільшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок зменшення обсягу коштів за бюджетною програмою «Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано (доручення Уряду)   
1873. Код бюджету
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці
 
      
1874. 01100000000
Бюджет Автономної Республіки Крим
 
-960- Дейч Б.Д.
Виділити кошти на здійснення заходів з підготовки та відзначення у 2012 році 1800-річчя міста Судак у сумі 91.150 тис.грн.
 
Відхилено      
    -961- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Передбачити додаткову дотацію з державного бюджету бюджету м.Сімферополя на компенсацію втрат доходів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, внаслідок наданих державою податкових пільг по платі за землю відповідно до статті 103 Бюджетного кодексу України.
 
Відхилено    
    -962- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Виділити бюджету м.Сімферополь субвенцію на розвиток окремих територій у сумі 30 млн.грн.
 
Відхилено    
    -963- Лук'янов В.В.
Дейч Б.Д.
Мельник П.В.
Збільшити бюджету Автономної Республіки Крим обсяг додаткової дотації на компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення Чорноморського флоту Російської Федерації на території автономії на 37,2 млн.грн.
 
Відхилено    
    -964- Передбачити виділення цільових коштів на фінансування заходів з розвитку магістральної газотранспортної системи Автономної Республіки Крим на загальну суму 460 млн. грн.
 
Відхилено    
1875. 02100000000
Обласний бюджет Вінницької області
 
-965- Бірюк Л.В.
Передбачити кошти на капітальну реконструкцію водогону вздовж автошляху Калинівка-Хмільник Вінницької області у обсязі 13.553,2 тис.грн.
 
Відхилено      
    -966- Матвієнко А.С.
Передбачити кошти для завершення будівництва першої черги для газифікації Бершадського району Вінницької області у обсязі 40 млн.грн.
 
Відхилено    
    -967- Бевз В.А.
Збільшити для Вінницької області обсяг субвенції на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» на 1.520,7 тис.грн.
 
Відхилено    
    -968- Баранов В.О.
Передбачити субвенцію з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій міському бюджету м.Козятин Вінницької області у сумі 3,9 млн.грн.
 
Враховано частково (доручення Уряду)   
    -969- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Збільшити для міста Вінниці обсяг субвенції на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян не менше, ніж в 2 рази до показників 2011 року.
 
Відхилено    
    -970- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Передбачити виділення цільової субвенції м.Вінниці для реалізації заходів, які передбачені Угодою щодо регіонального розвитку Вінницької області між Кабінетом Міністрів України та Вінницькою обласною радою, укладеною відповідно до Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів» у сумі 77,5 млн.грн., у тому числі на: реконструкцію підстанції 750/330/110/кВ «Вінницька 2 -30 млн.грн.; будівництво вул.Келецької та трамвайної лінії до автовокзалу «Західний» для завершення робіт з будівництва І черги (трамвайної колії) -25,5 млн.грн.; будівництво школи №14 по вул. Салтикова-Щедріна в мікрорайоні «П’ятничани» м.Вінниці - 17 млн.грн.; будівництво сміттєпереробного заводу та створення комплексу по знешкодженню побутових відходів (проектні роботи) - 5 млн.грн.
 
Відхилено    
1876. 03100000000
Обласний бюджет Волинської області
 
-971- Горбатюк А.О.
Касянюк О.Р.
Андрос С.О.
Романюк М.П.
Киричок О.Е.
Самофалов Г.Г.
Майборода С.Ф.
Цюрко П.І.
Виділити кошти з державного бюджету для Волинської області:
Луцький район: завершення робіт з реставрації Покровської церкви у с. Піддубці - 1.700 тис. грн.; будівництво розпочатої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня у селі Гаразджа - 15млн. грн.; ремонт дороги по вулиці Новокотівська в селі Піддубці, загальною протяжністю 2 кілометра - 2.600 тис. грн.; ремонт дороги по вулиці Гірська в селі Гаразджа, загальною протяжністю 1 км. 100 метрів 1.300 тис. грн.; завершення будівництва гімнастичного залу загальноосвітньої школи І-ІІІступеня с. Боголюби - 2.240.687 грн.; будівництво спортивного залу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня с. Боголюби - 12 млн. грн.; будівництво дошкільного навчального закладу в с.Торчин - 8.900 тис. грн.; завершення будівництва розпочатої загальноосвітньої школи І-Ш ступеня в с. Рованці- 9.200 грн.
 
Відхилено      
    -972- Горбатюк А.О.
Касянюк О.Р.
Андрос С.О.
Романюк М.П.
Киричок О.Е.
Самофалов Г.Г.
Майборода С.Ф.
Цюрко П.І.
Виділити кошти з державного бюджету для Волинської області:
Рожищенський район: реконструкція (заміна покрівлі, вікон, підлоги, відсутні тепло- та водопостачання, каналізація)приміщення військкомісаріату з метою відселення притулку для неповнолітніх дітей та пенсіонерів для використання приміщення дитячого садка за призначенням - 2.500 тис. грн.; проведення робіт з технічного переоснащення теплопостачання Рожищенської центральної лікарні - 1.681 тис. грн.; реконструкція покрівлі приміщення Рожищенської центральної лікарні - 3.483 тис. грн.; реконструкція (розширення приміщення та приведення його до ДБН) стаціонарного відділення для постійного проживання одиноких непрацездатних громадян с. Навіз Рожищенського територіального центру - 1,5 млн. грн.
 
Враховано частково (доручення Уряду)   
    -973- Горбатюк А.О.
Касянюк О.Р.
Андрос С.О.
Романюк М.П.
Киричок О.Е.
Самофалов Г.Г.
Майборода С.Ф.
Цюрко П.І.
Виділити кошти з державного бюджету для Волинської області:
Горохівський район: добудова та реконструкція терапевтичного корпусу Горохівської центральної районної лікарні - 32 млн. грн.; добудова спортивного залу при Горохівській комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі - 8 млн. грн.; реконструкція дошкільного навчального закладу в с.Скобелка - 250 тис. грн.; реконструкція дошкільного навчального закладу в с. Пустомити - 2 млн. грн.
 
Враховано частково (доручення Уряду)   
    -974- Горбатюк А.О.
Касянюк О.Р.
Андрос С.О.
Романюк М.П.
Киричок О.Е.
Самофалов Г.Г.
Майборода С.Ф.
Цюрко П.І.
Виділити кошти з державного бюджету для Волинської області:
Турійський район: реконструкція дошкільного навчального закладу в смт.Луків - 550,470 тис.грн.; реконструкція будинку культури в смт.Луків - 1.233 тис. грн.; капітальний ремонт Турійської музичної школи - 342 тис. грн.
 
Відхилено    
    -975- Горбатюк А.О.
Касянюк О.Р.
Андрос С.О.
Романюк М.П.
Киричок О.Е.
Самофалов Г.Г.
Майборода С.Ф.
Цюрко П.І.
Виділити кошти з державного бюджету для Волинської області:
Локачинський район: реконструкція (заміна вікон) головного корпусу центральної районної лікарні смт.Локачі - 450 тис. грн.; реконструкція покрівлі та заміна вікон інфекційного відділення центральної районної лікарні смт.Локачі - 550 тис. грн.; капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступеня с.Затурці - 400 тис. грн.; капітальний ремонт НВК «Локачинська ЗОШ І-ІІІ ступеня -гімназія» смт.Локачі - 600 тис.грн.; лікарська амбулаторія загальної практики (сімейної медицини) з переплануванням частини приміщення 1-го поверху під житло медикам в с.Привітне 1 млн.грн.
 
Враховано частково (доручення Уряду)   
    -976- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Збільшити для Волинської області субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 31,3 млн. гривень.
 
Відхилено    
    -977- Ващук К.Т.
Передбачити субвенцію з державного бюджету Рожищенському району Волинської області на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку у сумі 3 млн.грн.
 
Враховано частково (доручення Уряду)   
    -978- Ващук К.Т.
Передбачити субвенцію з державного бюджету Горохівському району Волинської області на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку у сумі 4 млн.грн.
 
Враховано частково (доручення Уряду)   
    -979- Ващук К.Т.
Передбачити субвенцію з державного бюджету Локачинському району Волинської області на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку у сумі 3 млн.грн.
 
Враховано частково (доручення Уряду)   
    -980- Ващук К.Т.
Передбачити субвенцію з державного бюджету Турійському району Волинської області на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку у сумі 2 млн.грн.
 
Відхилено    
    -981- Ващук К.Т.
Передбачити субвенцію з державного бюджету Маневицькому району Волинської області на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку у сумі 1 млн.грн.
 
Відхилено    
    -982- Ващук К.Т.
Передбачити субвенцію з державного бюджету Шацькому району Волинської області на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку у сумі 1 млн.грн.
 
Відхилено    
    -983- Лук'янов В.В.
Касянюк О.Р.
Передбачити субвенцію з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку с.Іванівка Рожищенського району Волинської області у обсязі 2 млн.гривень.
 
Враховано (доручення Уряду)   
1877. 04100000000
Обласний бюджет Дніпропетровської області
 
-984- Царьов О.А.
Передбачити кошти на проведення ремонту сільського будинку культури с. Олександрівка, Дніпропетровського району - 7 млн. грн.; проведення ремонту Щорської СЗШ Криничанського району - 240 тис. грн.; проведення ремонту Семенівської СЗШ Криничанського району - 65 тис. грн.; проведення ремонту Дзержинівського фельдшерського пункту Солонянського району - 138,465 тис. грн.; проведення ремонту дороги Дзержинівської сільської ради Солонянського району - 4