Кількість абзаців - 12 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за забруднення лісів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОНУ УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за забруднення лісів)
 
   Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за забруднення лісів
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради, 1984, № 51, стор. 1122; 1996, № 15, ст. 70; 1997, № 14, ст. 114; 1998, № 11, ст. 41; 2000, № 5, ст. 34) такі зміни:
 
   І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:
 
5. 1. У статті 72 Кодексу слова "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "від п'ятдесяти до восьмидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
-1- Шаго Є.П.
Пропоную замість слів: «семидесяти» та «восьмидесяти», вжитих у законопроекті, записати: «сімдесяти» та «вісімдесяти».
 
Відхилено (Розмір штрафів зменшено).  1. Абзац другий статті 72 викласти у такій редакції:
«тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
    -2- Кармазін Ю.А.
Абзац 2 частини 1 статті 72 викласти у такій редакції:
«тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від ста п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, з конфіскацією предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, у власника цього предмету».
 
Враховано частково (1 в частині притягнення до адмінвідповідальності і громадян, а не лише посадових осіб. 2 в частині збільшення розмірів штрафів (перевищують розмір штрафів передбачених ст. 194 КК) та щодо накладення такого виду адмінстягнення, як громадські роботи, оскільки, таке рішення має право приймати лише суд (ст. 30-1 КУпАП) .   
    -3- Мойсик В.Р.
Пропоную частину першу розділу першого проекту Закону викласти у такій редакції:
«Абзац другий статті 72 викласти у такій редакції:
- тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуван их мінімумів доходів громадян».
 
Враховано    
    -4- Шершун М.Х.
Абзац другий статті 72 Кодексу України про адміністративні правопорушення після слів «неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» доповнити словами «або громадські роботи на строк від двадцяти до п’ятдесяти годин».
 
Відхилено (Врахування цієї пропозиції потребує внесення змін до статті 221 КУпАП, оскільки рішення про накладення такого стягнення, як громадські роботи має право приймати лише суд (ст. 30-1 КУпАП), а це порушення ст. 116 Регламенту).   
    -5- Яворівський В.О.
У статті 72 Кодексу України про адміністративні правопорушення слово «п'ятдесяти» замінити на «п'ятдесяти п’яти», «восьмидесяти» на «вісімдесяти п’яти».
 
Відхилено (Штраф за адмінправопорушення не повинен перевищувати штраф за кримінальний злочин, а у статті 194 КК України штраф за умисне знищення або пошкодження майна не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).   
6. 2. У статті 73 Кодексу слова "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" та "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" та "від тридцяти до семидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" відповідно.
 
-6- Мойсик В.Р.
Частину другу розділу першого проекту Закону викласти у такій редакції:
«Абзац другий статті 73 викласти у такій редакції:
- тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Враховано   2. Абзац другий статті 73 викласти у такій редакції:
«тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
    -7- Шершун М.Х.
Абзац другий статті 73 Кодексу України про адміністративні правопорушення після слів «неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» доповнити словами «або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин».
 
Відхилено (Врахування цієї пропозиції потребує внесення змін до статті 221 КУаП, оскільки рішення про накладення такого стягнення, як громадські роботи має право приймати лише суд (ст. 30-1 КУпАП), а це порушення ст. 116 Регламенту)   
    -8- Яворівський В.О.
Статтю 73 Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти у такій редакції:
«Стаття 73. Засмічення, пошкодження або знищення лісу побутовими і промисловими відходами
Засмічення лісу побутовими і промисловими відходами, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від п'ятнадцяти до тридцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Пошкодження або знищення лісу внаслідок його забруднення хімічними чи радіоактивними речовинами, виробничими і побутовими відходами, стічними водами, іншими шкідливими речовинами, підтоплення, осушення та інших видів шкідливого впливу, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від тридцяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Невжиття заходів щодо попередження засмічення лісів чи його ліквідації, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб – від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено (У проекті Закону пропонується внести зміни лише до абзацу другого ст. 73. Дана пропозиція передбачає викладення статті 73 КУпАП у новій редакції, що суперечить нормам статті 116 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України»).   
7. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
8. 1. Цей закон набирає чинності з моменту його опублікування.
 
-9- Мойсик В.Р.
Пропоную частину першу та другу розділу ІІ викласти у такій редакції:
«1. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом».
 
Враховано   1. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
9. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
10. - привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
      
11. - забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

-10- Мойсик В.Р.
Пропоную абзац другий частини другої розділу другого виключити.
 
Враховано