Кількість абзаців - 709 Таблиця поправок


Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законодавчих актів України" (06) РОЗДІЛ VІІІ. МИТНІ ПЛАТЕЖІ РОЗДІЛ ІХ. ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПЕРЕД МИТНИМИ ОРГАНАМИ РОЗДІЛ X. ОСОБЛИВОСТІ ПРОПУСКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ (ПЕРЕСИЛАЮТЬСЯ) ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ГРОМАДЯНАМИ РОЗДІЛ XІ. СПРИЯННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПІД ЧАС ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. РОЗДІЛ VІІІ. МИТНІ ПЛАТЕЖІ
 
   РОЗДІЛ VІІІ. МИТНІ ПЛАТЕЖІ
 
1. ГЛАВА 49. Загальні положення
 
-1- Пінчук А.П.
Назву глави 46 доповнити словами «щодо митних платежів».
 
Враховано .  ГЛАВА 49. Загальні положення щодо митних платежів
 
2. Стаття 337. Види митних платежів
 
      
3. До митних платежів належать:
 
      
4. 1) мито;
 
      
5. 2) акцизний податок, що справляється при ввезенні підакцизних товарів на митну територію України;
 
      
6. 3) податок на додану вартість, що справляється при ввезенні товарів на митну територію України;
 
-2- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 337 перенести до пункту 28 статті 1, доповнивши пунктом 4 такого змісту:
«4) інші податки, що відповідно до Податкового кодексу України справляються під час переміщення товарів через митний кордон України та контроль за справлянням яких покладено на митні органи».
 
Враховано .     
7. Стаття 338. Правила оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються через митний кордон України
 
-3- Пінчук А.П.
Із назви статті 338 виключити слово «правила».
 
Враховано   Стаття 338. Оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються через митний кордон України
 
8. 1. Правила оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, митом, крім особливих видів мита, встановлюється цим Кодексом та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надано Верховною Радою України. Правила оподаткування особливими видами мита встановлюються законами України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту», «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну».
 
   1. Правила оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, митом, крім особливих видів мита, встановлюється цим Кодексом та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надано Верховною Радою України. Правила оподаткування особливими видами мита встановлюються законами України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту», «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну».
 
9. 2. Забороняється застосовувати інші види мита, крім тих, що встановлені цим Кодексом.
 
-4- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Виключити частину другу статті 338 у зв’язку з чим частину третю вважати частиною другою.
 
Враховано .     
10. 3. Правила оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, акцизним податком та податком на додану вартість встановлюються Податковим кодексом України з урахуванням особливостей, що визначаються цим Кодексом.
 
-5- Хомутиннік В.Ю.
У частині третій статті 338 слова «акцизним податком та податком на додану вартість» замінити словами «іншими (крім мита) митними платежами «.
 
Враховано .  2. Правила оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, іншими (крім мита) митними платежами встановлюються Податковим кодексом України з урахуванням особливостей, що визначаються цим Кодексом.
3. Особливості оподаткування митними платежами товарів, поміщених у відповідний митний режим, приведені у статті 354 та розділі VІІ цього Кодексу, а також у розділах V та VІ Податкового кодексу України.
 
    -6- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити статтю 338 пунктом 3 такого змісту:
«3. Особливості оподаткування митними платежами товарів, поміщених у відповідний митний режим, приведені у статті 354 та розділі VІІ цього Кодексу, а також у розділах V та VІ Податкового кодексу України».
 
Враховано .   
11. ГЛАВА 50. Мито
 
   ГЛАВА 50. Мито
 
12. Стаття 339. Мито та його види
 
   Стаття 339. Мито та його види
 
13. 1. Мито – це непрямий податок, встановлений Податковим кодексом України та цим Кодексом, який нараховується та сплачується відповідно до цього Кодексу, законів України та міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
 
-7- Хомутиннік В.Ю.
У частині першій статті 339 слово «непрямий» замінити словом «загальнодержавний».
 
Враховано .  1. Мито – це загальнодержавний податок, встановлений Податковим кодексом України та цим Кодексом, який нараховується та сплачується відповідно до цього Кодексу, законів України та міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
 
14. 2. В Україні застосовуються такі види мита:
 
   2. В Україні застосовуються такі види мита:
 
15. 1) ввізне мито;
 
   1) ввізне мито;
 
16. 2) вивізне мито;
 
   2) вивізне мито;
 
17. 3) сезонне мито;
 
   3) сезонне мито;
 
18. 4) особливі види мита: спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне
 
   4) особливі види мита: спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне
 
19. 3. Забороняється застосовувати інші види мит, крім тих, що встановлені цим Кодексом.
 
-8- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Замінити в частині третій статті 339 слово «мит» словом «мита».
 
Враховано .  3. Забороняється застосовувати інші види мита, крім тих, що встановлені цим Кодексом.
 
20. Стаття 340. Ввізне мито.
 
   Стаття 340. Ввізне мито
 
21. Ввізне мито встановлюється на товари при їх ввезенні на митну територію України.
 
-9- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 340 викласти у такій редакції:
«1. Ввізне мито встановлюється на товари, що ввозяться на митну територію України.
2. Встановлення нових та зміна діючих ставок ввізного мита, визначених Митним тарифом України, здійснюється Верховною Радою України шляхом прийняття законів України з урахуванням висновків Кабінету Міністрів України.»
 
Враховано .  1. Ввізне мито встановлюється на товари, що ввозяться на митну територію України.
2. Встановлення нових та зміна діючих ставок ввізного мита, визначених Митним тарифом України, здійснюється Верховною Радою України шляхом прийняття законів України з урахуванням висновків Кабінету Міністрів України.
 
22. Стаття 341. Вивізне мито
 
   Стаття 341. Вивізне мито
 
23. Вивізне мито встановлюється на українські товари при їх вивезенні за межі митної території України.
 
-10- Хомутиннік В.Ю.
У статті 341 слова «при їх вивезенні» замінити словами «що вивозяться».
 
Враховано .  1. Вивізне мито встановлюється на українські товари, що вивозяться за межі митної території України.
 
24. Стаття 342. Сезонне мито
 
   Стаття 342. Сезонне мито
 
25. На окремі товари може встановлюватись сезонне ввізне і вивізне мито на строк не більше чотирьох місяців з моменту їх встановлення.
 
-11- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 340 викласти у такій редакції:
«1. На окремі товари законом може встановлюватися сезонне ввізне або вивізне мито на строк не більше чотирьох місяців з моменту його встановлення».
 
Враховано .  1. На окремі товари законом може встановлюватися сезонне ввізне або вивізне мито на строк не більше чотирьох місяців з моменту його встановлення.
 
26. Стаття 343. Особливі види мита
 
   Стаття 343. Особливі види мита
 
27. 1. З метою захисту економічних інтересів України, українських виробників та у випадках, передбачених законами України, у разі ввезення на митну територію України і вивезення за межі цієї території товарів незалежно від інших видів мита можуть застосовуватися особливі види мита:
 
-12- Пінчук А.П.
Текст статті 343 викласти у такій редакції:
«1. У випадках, передбачених законами України (якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України), з метою захисту економічних інтересів України та українських товаровиробників у разі ввезення товарів на митну територію України, незалежно від інших видів мита, можуть застосовуватися особливі види мита:
1) спеціальне мито;
2) антидемпінгове мито;
3) компенсаційне мито.
2. Особливі види мита встановлюються на підставі рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про застосування антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, прийнятих відповідно до Законів України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту», «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну».
3. Спеціальне мито встановлюється:
1) як засіб захисту національного товаровиробника у разі, коли товари ввозяться на митну територію України в обсягах та/або за таких умов, що їх ввезення заподіює або створює загрозу заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику;
2) як заходи у відповідь на дискримінаційні та (або) недружні дії інших держав, митних союзів та економічних угруповань, які обмежують реалізацію законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
4. Антидемпінгове мито встановлюється відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об’єктом демпінгу, що заподіює шкоду національному товаровиробнику.
5. Компенсаційне мито встановлюється відповідно до закону України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об’єктом субсидованого імпорту, що заподіює шкоду національному товаровиробнику».
 
Враховано .  1. У випадках, передбачених законами України (якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України), з метою захисту економічних інтересів України та українських товаровиробників у разі ввезення товарів на митну територію України, незалежно від інших видів мита, можуть застосовуватися особливі види мита:
 
28. 1) спеціальне мито;
 
   1) спеціальне мито;
 
29. 2) антидемпінгове мито;
 
   2) антидемпінгове мито;
 
30. 3) компенсаційне мито.
 
   3) компенсаційне мито.
 
31. 2. Особливі види мита встановлюються на підставі рішень про застосування антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, прийнятих відповідно до закону.
 
   2. Особливі види мита встановлюються на підставі рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про застосування антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, прийнятих відповідно до Законів України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту», «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну».
 
32. 3. Спеціальне мито встановлюється:
 
   3. Спеціальне мито встановлюється:
 
33. 1) як засіб захисту національного товаровиробника у разі коли товари ввозяться на митну територію України у обсягах та (або) за таких умов, що заподіюють значну шкоду або створюють загрозу заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику;
 
   1) як засіб захисту національного товаровиробника у разі, коли товари ввозяться на митну територію України в обсягах та/або за таких умов, що їх ввезення заподіює або створює загрозу заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику;
 
34. 2) як запобіжний засіб щодо учасників зовнішньоекономічної діяльності, які порушують національні інтереси у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
 
      
35. 3) як заходи у відповідь на дискримінаційні та (або) недружні дії інших держав, митних союзів та економічних угруповань, які обмежують здійснення законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та (або) ущемляють інтереси України.
 
   2) як заходи у відповідь на дискримінаційні та (або) недружні дії інших держав, митних союзів та економічних угруповань, які обмежують реалізацію законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
 
36. 4. Антидемпінгове мито встановлюється:
 
   4. Антидемпінгове мито встановлюється відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об’єктом демпінгу, що заподіює шкоду національному товаровиробнику.
 
37. 1) у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об'єктом демпінгу, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику, відповідно до Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту";
 
      
38. 2) у разі вивезення за межі митної території України товарів за ціною, істотно нижчою за ціни інших експортерів подібних або безпосередньо конкуруючих товарів на момент цього вивезення, якщо таке вивезення заподіює шкоду.
 
      
39. 5. Компенсаційне мито встановлюється:
 
   5. Компенсаційне мито встановлюється відповідно до закону України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об’єктом субсидованого імпорту, що заподіює шкоду національному товаровиробнику.
 
40. 1) у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об'єктом субсидованого імпорту, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику, відповідно до закону;
 
      
41. 2) у разі вивезення за межі митної території України товарів, для виробництва, переробки, продажу, транспортування, експорту або споживання яких безпосередньо або опосередковано надавалася субсидія, якщо таке вивезення заподіює шкоду.
 
-13- Шпенов Д.Ю.
Пункт 2 частини п’ятої статті 343 виключити.
 
Враховано .     
42. 6. У разі, якщо імпорт товару є об'єктом антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, преференції не встановлюються або зупиняються чи припиняються органом, який їх установив.
 
      
43. Стаття 344. Платники мита
 
   Стаття 344. Платники мита
 
44. Платниками мита є:
 
-14- Пінчук А.П.
Текст статті 344 викласти у такій редакції:
«1. Платниками мита є:
особа, яка ввозить товари на митну територію України чи вивозить товари з митної території України у порядку та на умовах, встановлених цим Кодексом;
2) особа, на адресу якої надходять товари, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових або експрес-відправленнях, несупроводжуваному багажі, вантажних відправленнях;
3) особа, на яку покладається обов’язок дотримання вимог митних режимів, які передбачають звільнення від оподаткування митом, у разі порушення таких митних режимів;
4) особа, яка використовує товари, митне оформлення яких було здійснено із умовним звільненням від оподаткування, не за цільовим призначенням та/або всупереч умовам чи цілям такого звільнення згідно із цим Кодексом, іншими законами України, а також будь-які інші особи, які безпідставно використовують звільнення від оподаткування митом (податкову пільгу);
5) особа, яка реалізує або передає у володіння, користування чи розпорядження товари, що були ввезені на митну територію України із звільненням від оподаткування митними платежами, до закінчення строку, визначеного законом.
6) особа, яка реалізує товари, транспортні засоби відповідно до статті 169 цього Кодексу».
 
Враховано .  1. Платниками мита є:
1) особа, яка ввозить товари на митну територію України чи вивозить товари з митної території України у порядку та на умовах, встановлених цим Кодексом;
 
45. 1) особа, яка ввозить товари на митну територію України чи вивозить товари з митної території України у порядку та на умовах, встановлених цим Кодексом;
 
   2) особа, на адресу якої надходять товари, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових або експрес-відправленнях, несупроводжуваному багажі, вантажних відправленнях;
 
46. 2) особа, на яку покладається обов’язок дотримання вимог митних режимів, які передбачають звільнення від оподаткування митними платежами, у разі порушення таких митних режимів, встановлених цим Кодексом;
 
   3) особа, на яку покладається обов’язок дотримання вимог митних режимів, які передбачають звільнення від оподаткування митом, у разі порушення таких митних режимів;
 
47. 3) особа, яка використовує товари, митне оформлення яких було здійснено із умовним звільненням від оподаткування, не за цільовим призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із цим Кодексом, іншими законами, а також будь-які інші особи, які використовують податкову пільгу, яку для них не призначено;
 
   4) особа, яка використовує товари, митне оформлення яких було здійснено із умовним звільненням від оподаткування, не за цільовим призначенням та/або всупереч умовам чи цілям такого звільнення згідно із цим Кодексом, іншими законами України, а також будь-які інші особи, які безпідставно використовують звільнення від оподаткування митом (податкову пільгу);
 
48. 4) особа, яка реалізує, або передає у володіння, користування чи розпорядження товари, що були ввезені на митну територію України із звільненням від оподаткування митними платежами, до закінчення строку, визначеного законом.
 
   5) особа, яка реалізує або передає у володіння, користування чи розпорядження товари, що були ввезені на митну територію України із звільненням від оподаткування митними платежами, до закінчення строку, визначеного законом.
 
49. 5) особа, яка реалізує товари, транспортні засоби відповідно до статті 169 цього Кодексу.
 
   6) особа, яка реалізує товари, транспортні засоби відповідно до статті 169 цього Кодексу.
 
50. Стаття 345. Об’єкти оподаткування митом
 
   Стаття 345. Об’єкти оподаткування митом
 
51. Об’єктами оподаткування митом є:
 
   1. Об’єктами оподаткування митом є:
 
52. 1) товари, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі митної території України суб’єктами підприємницької діяльності, митна вартість яких перевищує суму 100 євро;
 
-15- Пінчук А.П.
Пункт 1 статті 345 викласти у такій редакції:
«1) товари, митна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі митної території України підприємствами, за винятком випадків, передбачених статтею 160 цього Кодексу».
 
Враховано .  1) товари, митна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі митної території України підприємствами, за винятком випадків, передбачених статтею 160 цього Кодексу;
 
    -16- Каракай Ю.В.
пункт 1 статті 345 викласти в такій редакції:
«1) товари, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі митної території України суб’єктами підприємницької діяльності, фактурна вартість яких перевищує суму 300 євро»;
 
Відхилено . Реалізація пропозиції призведе до значного збільшення обсягів безмитного ввезення товарів, що може негативно позначитися на показниках наповнення доходної частини державного бюджету.   
    -17- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У пункті 1 статті 345 цифру „100» замінити на цифру „300».
 
Відхилено . Реалізація пропозиції призведе до значного збільшення обсягів безмитного ввезення товарів, що може негативно позначитися на показниках наповнення доходної частини державного бюджету.   
53. 2) товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами, у обсягах, які підлягають оподаткуванню митними платежами відповідно до розділу Х цього Кодексу;
 
-18- Пінчук А.П.
Пункт 2 статті 345 викласти у такій редакції:
«2) товари, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню митними платежами відповідно до статті 160 та розділу Х цього Кодексу, а також розділів V та VІ Податкового кодексу України».
 
Враховано .  2) товари, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню митними платежами відповідно до статті 160 та розділу Х цього Кодексу, а також розділів V та VІ Податкового кодексу України;
 
54. 3) товари, транспортні засоби, що реалізуються відповідно до статті 169 цього Кодексу.
 
   3) товари, транспортні засоби, що реалізуються відповідно до статті 169 цього Кодексу.
 
55. Стаття 346. Дата виникнення податкових зобов’язань
 
   Стаття 346. Дата виникнення податкових зобов’язань
 
56. Датою виникнення податкових зобов’язань по сплаті мита у разі ввезення товарів на митну територію України чи вивезення товарів з митної території України є дата подання митному органу митної декларації для митного оформлення або дата нарахування такого податкового зобов’язання митним органом у випадках, визначених цим Кодексом та іншими законами.
 
-19- Пінчук А.П.
У статті 346 слова та іншими законами» доповнити словом «України».
 
Враховано .  1. Датою виникнення податкових зобов’язань по сплаті мита у разі ввезення товарів на митну територію України чи вивезення товарів з митної території України є дата подання митному органу митної декларації для митного оформлення або дата нарахування такого податкового зобов’язання митним органом у випадках, визначених цим Кодексом та іншими законами України.
 
57. Стаття 347. База оподаткування митом
 
   Стаття 347. База оподаткування митом
 
58. Базою оподаткування митом товарів, що переміщується через митний кордон України є:
 
-20- Пінчук А.П.
Текст статті 347 викласти у такій редакції:
«1. Базою оподаткування митом товарів, що переміщуються через митний кордон України є:
1) для товарів, на які законом встановлено адвалорні ставки мита, – митна вартість товарів;
2) для товарів, на які законом встановлено специфічні ставки мита, - кількість таких товарів у встановлених законом одиницях виміру;
3) для товарів, на які законом встановлено комбіновані ставки мита, база оподаткування визначається відповідно до цього пункту для адвалорної та специфічної складових ставок мита.
2. База оподаткування митом товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях, визначається відповідно до статті 160 цього Кодексу.
3. База оподаткування митом товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, визначається відповідно до цього Кодексу».
 
Враховано   1. Базою оподаткування митом товарів, що переміщуються через митний кордон України є:
 
59. 1) для товарів, на які встановлені адвалерні ставки мита - митна вартість товарів, але не нижче їх контрактної вартості;
 
   1) для товарів, на які законом встановлено адвалорні ставки мита, – митна вартість товарів;
 
60. 2) для товарів, на які законом встановлені специфічні ставки мита - кількість таких товарів у встановлених законом одиницях виміру;
 
   2) для товарів, на які законом встановлено специфічні ставки мита, - кількість таких товарів у встановлених законом одиницях виміру;
 
61. 3) для товарів, на які законом встановлені комбіновані ставки мита - база оподаткування визначена відповідно до цього пункту для адвалерної та специфічної складової ставок мита.
 
-21- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Замінити в пункті першому статті 347 слово «адвалерні» словом «адвалорні».
 
Враховано   3) для товарів, на які законом встановлено комбіновані ставки мита, база оподаткування визначається відповідно до цього пункту для адвалорної та специфічної складових ставок мита.
2. База оподаткування митом товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях, визначається відповідно до статті 160 цього Кодексу.
3. База оподаткування митом товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, визначається відповідно до цього Кодексу.
 
62. Стаття 348. Ставки мита
 
   Стаття 348. Ставки мита
 
63. 1. В Україні застосовуються такі види ставок мита:
 
   1. В Україні застосовуються такі види ставок мита:
 
64. 1) адвалерна - у відсотках до встановленої статтею 347 цього Кодексу бази оподаткування;
 
   1) адвалорна – у відсотках до встановленої статтею 347 цього Кодексу бази оподаткування;
 
65. 2) специфічна - у грошовому розмірі на одиницю бази оподаткування, встановлену статтею 347 цього Кодексу;
 
   2) специфічна - у грошовому розмірі на одиницю бази оподаткування, встановлену статтею 347 цього Кодексу;
 
66. 3) комбінована, що складається з адвалерної та специфічної ставок мита.
 
   3) комбінована, що складається з адвалерної та специфічної ставок мита.
 
67. 2. Забороняється застосовувати інші види ставок мита, крім тих, що встановлені цим Кодексом.
 
   2. Забороняється застосовувати інші види ставок мита, крім тих, що встановлені цим Кодексом.
 
68. 3. Ставки мита, крім сезонного та особливих видів мита, встановлюються виключно спеціальними законами. з питань оподаткування та/або митної справи.
 
-22- Пінчук А.П.
В частині 3 статті 348 слово «законами» доповнити словом «України».
 
Враховано .  3. Ставки мита, крім сезонного та особливих видів мита, встановлюються виключно спеціальними законами України з питань оподаткування та/або митної справи.
 
69. 4. Ввізне (імпортне) мито на товари, митне оформлення яких здійснюється у порядку, встановленому для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, нараховується за ставками, встановленими Законом України «Про Митний тариф України».
 
-23- Хомутиннік В.Ю.
В частині 4 статті 348 слово в дужках « (імпортне)» виключити, слова «суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності» замінити словом «підприємств».
 
Враховано .  4. Ввізне мито на товари, митне оформлення яких здійснюється у порядку, встановленому для підприємств, нараховується за ставками, встановленими Законом України «Про Митний тариф України».
 
70. 5. Ввізне мито є диференційованим:
 
-24- Пінчук А.П.
Частину п’яту статті 348 викласти у такій редакції:
«5. Ввізне мито є диференційованим щодо товарів, що походять з держав, які разом з Україною входять до митних союзів або утворюють з нею зони вільної торгівлі. У разі встановлення будь-якого спеціального преференційного митного режиму згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, застосовуються преференційні ставки ввізного мита, передбачені Митним тарифом України.
До товарів, що походять з України або з держав – членів Світової організації торгівлі або з держав, з якими Україна уклала двосторонні або регіональні угоди щодо режиму найбільшого сприяння, застосовуються пільгові ставки ввізного мита, передбачені Митним тарифом України, якщо інше не передбачено законом.
До решти товарів застосовуються повні ставки ввізного мита, передбачені Митним тарифом України».
 
Враховано .  5. Ввізне мито є диференційованим щодо товарів, що походять з держав, які разом з Україною входять до митних союзів або утворюють з нею зони вільної торгівлі. У разі встановлення будь-якого спеціального преференційного митного режиму згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, застосовуються преференційні ставки ввізного мита, передбачені Митним тарифом України.
До товарів, що походять з України або з держав – членів Світової організації торгівлі або з держав, з якими Україна уклала двосторонні або регіональні угоди щодо режиму найбільшого сприяння, застосовуються пільгові ставки ввізного мита, передбачені Митним тарифом України, якщо інше не передбачено законом.
До решти товарів застосовуються повні ставки ввізного мита, передбачені Митним тарифом України.
 
71. 1) до товарів, що походять з тих країн, які входять разом з Україною до митних союзів або утворюють з нею спеціальні митні зони, і в разі встановлення будь-якого спеціального преференційного митного режиму згідно з міжнародними договорами за участю України, застосовуються преференційні ставки ввізного мита Митного тарифу України;
 
      
72. 2) до товарів, що походять з країн або економічних союзів, які користуються в Україні режимом найбільшого сприяння, який означає, що іноземні суб'єкти господарської діяльності цих країн або союзів мають пільги щодо мита, за винятком випадків, коли зазначене мито та пільги щодо нього встановлені в рамках спеціального преференційного митного режиму, застосовуються пільгові ставки ввізного мита Митного тарифу України;
 
      
73. 3) до товарів, що походять з України, застосовуються пільгові ставки ввізного мита, визначені Митним тарифом України, за винятком товарів, які звільняються від сплати мита відповідно до законодавства України;
 
      
74. 4) до товарів, що походять з держав - членів Світової організації торгівлі (СОТ), застосовуються пільгові ставки ввізного мита, що застосовуються у режимі найбільшого сприяння;
 
      
75. 5) при митному оформленні товарів, що ввозяться в Україну з країн, з якими укладено угоди про вільну торгівлю, за умови виконання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності всіх норм, установлених відповідними міжнародними угодами, застосовуються положення міжнародної угоди.
 
      
76. Товари, які призначені для митної території України та імпортуються на умовах угод про вільну торгівлю з країнами СНД, що набрали чинності в установленому порядку, не обкладаються ввізним митом за таких умов:
 
      
77. а) товар відповідає критеріям походження, установленим Правилами визначення країни походження товарів, затвердженими Рішенням Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав від 30 листопада 2000 року. На підтвердження походження товарів митним органам надається сертифікат форми СТ-1;
 
      
78. б) закупівля товару здійснюється на основі договору/контракту між резидентом України та резидентом однієї з держав - учасниць угоди про створення зони вільної торгівлі;
 
      
79. в) товар вивозиться з митної території однієї з держав - учасниць угоди про створення зони вільної торгівлі і ввозиться на митну територію України.
 
      
80. При цьому товар не повинен покидати території держав - учасниць угоди, крім випадків, якщо таке транспортування неможливе внаслідок географічного положення держави-учасниці або окремої її території, а також випадків, погоджених компетентними органами держав-учасниць учасниці угоди.
 
      
81. До товарів походженням з Республіки Македонія, що ввозяться на митну територію України, застосовуються умови вільної торгівлі, установлені Угодою про вільну торгівлю між Республікою Македонія та Україною;
 
      
82. 6) до товарів, що не ввійшли до пунктів 1 - 3 цієї частини, а також до товарів, країна походження яких не визначена, застосовуються повні (загальні) ставки ввізного мита, передбачені Митним тарифом України.
 
      
83. Країна походження товарів визначається відповідно до розділу ХІІІ цього Кодексу, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
      
84. 6. Ввізне мито на товари, митне оформлення яких здійснюється у порядку, встановленому для громадян, нараховується за ставкою, встановленою у розділі Х цього Кодексу.
 
   6. Ввізне мито на товари, митне оформлення яких здійснюється у порядку, встановленому для громадян, нараховується за ставкою, встановленою у розділі Х цього Кодексу.
 
85. 7. Вивізне мито нараховується за ставками, установленими законом.
 
   7. Вивізне мито нараховується за ставками, установленими законом.
 
86. 8. Сезонне мито нараховується за ставками, установленими Законом України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції».
 
   8. Сезонне мито нараховується за ставками, установленими Законом України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції».
 
87. 9. Особливі види мита нараховуються за ставками, установленими рішеннями Міжвідомчих комісій з міжнародної торгівлі про застосування антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, у відповідності до Законів України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту», «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну».
 
-25- Ковзель М.О.
У частині дев’ятій статті 348 глави 50 розділу VІІІ замість слів «Міжвідомчих комісій» записати слова «Міжвідомчої комісії», - і далі по тексту.
 
Враховано .  9. Особливі види мита нараховуються за ставками, установленими рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про застосування антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, у відповідності до Законів України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту», «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну».
 
88. Стаття 349. Тарифні пільги (тарифні преференції)
 
   Стаття 349. Тарифні пільги (тарифні преференції)
 
89. Допускається встановлення преференцій щодо ставок Митного тарифу України у вигляді звільнення від оподаткування митом, зниження ставок мита або встановлення квот на преференційне ввезення щодо товарів, які походять з держав, що утворюють разом з Україною митний союз або зону вільної торгівлі.
 
-26- Пінчук А.П.
Текст статті 349 викласти у такій редакції:
«1. Допускається встановлення тарифних пільг (тарифних преференцій) щодо ставок Митного тарифу України у вигляді звільнення від оподаткування ввізним митом, зниження ставок ввізного мита або встановлення тарифних квот відповідно до законодавства України та для ввезення товарів, що походять з держав, з якими укладено відповідні міжнародні договори.
2. Тарифні квоти у вигляді попередньо встановленої вартості чи кількості визначених товарів, призначених для ввезення на митну територію України у визначений період зі зниженням ставки ввізного мита, встановлюються окремими законами.
3. Ввезення товарів на митну територію України поза тарифними квотами здійснюється без зниження ставок ввізного мита.
4. Забороняється знижувати ставки ввізного мита для окремих осіб і за окремими контрактами.
5. У разі, якщо імпорт товару є об'єктом антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, тарифні пільги (тарифні преференції) не встановлюються або зупиняються чи припиняються, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України».
 
Враховано .  1. Допускається встановлення тарифних пільг (тарифних преференцій) щодо ставок Митного тарифу України у вигляді звільнення від оподаткування ввізним митом, зниження ставок ввізного мита або встановлення тарифних квот відповідно до законодавства України та для ввезення товарів, що походять з держав, з якими укладено відповідні міжнародні договори.
2. Тарифні квоти у вигляді попередньо встановленої вартості чи кількості визначених товарів, призначених для ввезення на митну територію України у визначений період зі зниженням ставки ввізного мита, встановлюються окремими законами.
3. Ввезення товарів на митну територію України поза тарифними квотами здійснюється без зниження ставок ввізного мита.
4. Забороняється знижувати ставки ввізного мита для окремих осіб і за окремими контрактами.
5. У разі, якщо імпорт товару є об'єктом антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, тарифні пільги (тарифні преференції) не встановлюються або зупиняються чи припиняються, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
90. Стаття 350. Податкові пільги в оподаткуванні митом
 
-27- Пінчук А.П.
Назву статті 350 викласти у такій редакції:
«Стаття 350. Звільнення від оподаткування митом (податкові пільги).
 
Враховано .  Стаття 350. Звільнення від оподаткування митом (податкові пільги)
 
91. Податкові пільги в оподаткуванні митом надаються на такі товари:
 
-28- Пінчук А.П.
У статті 350:
1) абзац перший статті 350 викласти у такій редакції:
« Від оподаткування митом звільняються:».
 
Враховано .  1. Від оподаткування митом звільняються:
 
92. 1) транспортні засоби комерційного призначення, що здійснюють регулярні міжнародні перевезення вантажів, багажу та пасажирів, а також предмети матеріально-технічного постачання і спорядження, паливо, продовольство та інше майно, необхідні для їх нормальної експлуатації на час перебування в дорозі, в пунктах проміжної зупинки, або придбані за кордоном у зв'язку з ліквідацією аварії (поломки) даних транспортних засобів;
 
-29- Пінчук А.П.
У пункті 1 статті 350 слова «вантажів, багажу та пасажирів» замінити словами «товарів та/або пасажирів»;
 
Враховано .  1) транспортні засоби комерційного призначення, що здійснюють регулярні міжнародні перевезення товарів та/або пасажирів, а також предмети матеріально-технічного постачання і спорядження, паливо, продовольство та інше майно, необхідні для їх нормальної експлуатації на час перебування в дорозі, в пунктах проміжної зупинки, або придбані за кордоном у зв'язку з ліквідацією аварії (поломки) даних транспортних засобів;
 
93. 2) предмети матеріально-технічного постачання та спорядження, паливо, сировина для промислової переробки, продовольство та інше майно, що вивозяться за межі митної території України для забезпечення виробничої діяльності українських та орендованих (зафрахтованих) українськими підприємствами і організаціями суден, які ведуть морський промисел, а також продукція їх промислу, що ввозиться на митну територію України;
 
   2) предмети матеріально-технічного постачання та спорядження, паливо, сировина для промислової переробки, продовольство та інше майно, що вивозяться за межі митної території України для забезпечення виробничої діяльності українських та орендованих (зафрахтованих) українськими підприємствами і організаціями суден, які ведуть морський промисел, а також продукція їх промислу, що ввозиться на митну територію України;
 
94. 3) валюта України, іноземна валюта, цінні папери та банківські метали;
 
   3) валюта України, іноземна валюта, цінні папери та банківські метали;
 
95. 4) товари, що підлягають оберненню у власність держави у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законами України;
 
   4) товари, що підлягають оберненню у власність держави у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законами України;
 
96. 6) товари, що ввозяться в Україну для офіційного і особистого користування або вивозяться за кордон організаціями та особами, які відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і законів України користуються правом безмитного ввезення в Україну та безмитного вивезення з України таких товарів;
 
-30- Пінчук А.П.
Пункт 6 статті 350 викласти у такій редакції:
«5) товари, що ввозяться в Україну або вивозяться з України для офіційного і особистого користування особами, які відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і законів України користуються правом ввезення в Україну та вивезення з України таких товарів зі звільненням від сплати мита».
 
Враховано .  5) товари, що ввозяться в Україну або вивозяться з України для офіційного і особистого користування особами, які відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і законів України користуються правом ввезення в Україну та вивезення з України таких товарів зі звільненням від сплати мита;
 
97. 7) товари, що ввозяться на митну територію України в рамках міжнародної технічної допомоги відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 
-31- Бондарєв К.А.
Пункт 7 статті 350 доповнити таким текстом:
«а також товари, що ввозяться на митну територію України як гуманітарна допомога відповідно до норм Закону України "Про гуманітарну допомогу".
 
Враховано ( у статті 355).  6) товари, що ввозяться на митну територію України в рамках міжнародної технічної допомоги відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 
    -32- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції пункт сьомий статті 350:
«товари, що ввозяться на митну територію України в рамках міжнародної технічної допомоги відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також як гуманітарної допомоги, наданої згідно з нормами Закону України "Про гуманітарну допомогу".
 
Враховано ( у статті 355).   
98. 8) товари українського походження (за винятком товарів за кодами згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 1701, 1702, 1703, 1704, 1806 та 2106 90 20 00, 2106 90 30 00, 2106 90 51 00, 2106 90 55 00, 2106 90 59 00, 2106 90 98 90; товарів, що вироблені на територіях вільних митних зон; товарів, вироблених в митному режимі переробки на митній території), що в незмінному стані або відремонтованому вигляді ввозяться назад на цю територію в митному режимі імпорту, а також товари іноземного походження, які вивозяться назад за межі митної території України в незмінному стані;
 
-33- Пінчук А.П.
Пункт 8 статті 350 виключити.
 
Враховано .     
99. 9) товари, що знову ввозяться на митну територію України і походять з іншої території, які були оплачені митом при первісному ввезенні на митну територію України та тимчасово, у тому числі з метою ремонту вивозились за її межі;
 
-34- Хомутиннік В.Ю.
Пункти 9 та 10 статті 350 викласти у такій редакції:
«8) товари, що походять з іншої території, які були оплачені митом при первісному ввезенні на митну територію України, тимчасово, у тому числі з метою ремонту вивозились за її межі та знову ввозяться на митну територію України;
9) товари, що походять з митної території України, які були оплачені митом при первісному вивезенні за межі цієї території, тимчасово ввозились на цю територію та знову вивозяться за її межі».
 
Враховано .  8) товари, що походять з іншої території, які були оплачені митом при первісному ввезенні на митну територію України, тимчасово, у тому числі з метою ремонту вивозились за її межі та знову ввозяться на митну територію України;
 
100. 10) товари, що знову вивозяться за межі митної території України і походять з цієї території, які були оплачені митом при первісному вивезенні за межі митної території України та тимчасово ввозились на цю територію;
 
   9) товари, що походять з митної території України, які були оплачені митом при первісному вивезенні за межі цієї території, тимчасово ввозились на цю територію та знову вивозяться за її межі;
 
101. 11) документи та видання, які надсилаються в рамках міжнародного обміну до освітніх, наукових або культурних закладів, у тому числі бібліотек. Перелік цих закладів визначається Кабінетом Міністрів України;
 
-35- Хомутиннік В.Ю.
Змінити нумерацію пункту 11 на 10.
 
Враховано   10) документи та видання, які надсилаються в рамках міжнародного обміну до освітніх, наукових або культурних закладів, у тому числі бібліотек. Перелік цих закладів визначається Кабінетом Міністрів України;
 
102. 12) товари, що ввозяться на митну територію України відповідно до Закону України «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків»;
 
-36- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 12 статті 350 виключити як такий, що дублює частини 3 та 5 статті 355.
 
Враховано .  11) на період виконання робіт щодо підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему – товари (сировина, матеріали, устаткування та обладнання), що надходять в Україну в рамках міжнародної технічної допомоги, яка надається на безоплатній та безповоротній основі для подальшої експлуатації, підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації, перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС;
 
    -37- Пінчук А.П.
Доповнити статтю 350 пунктом такого змісту:
«11) на період виконання робіт щодо підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему – товари (сировина, матеріали, устаткування та обладнання), що надходять в Україну в рамках міжнародної технічної допомоги, яка надається на безоплатній та безповоротній основі для подальшої експлуатації, підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації, перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС».
 
Враховано .   
103. 13) товари, транспортні засоби, призначені для виконання угоди про розподіл продукції, а також продукція, видобута у виключній (морській) економічній зоні України, що ввозяться на митну територію України при виконанні угоди про розподіл продукції, а також товари (крім майна та матеріальних цінностей, вартість яких була відшкодована інвестору компенсаційною продукцією і які перейшли у власність держави) та видобута продукція, що вивозяться інвестором з України відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції» та угоди про розподіл продукції.
 
-38- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 13 статті 350 викласти у такій редакції:
«12) товари, включаючи продукцію, обладнання, устаткування, транспортні засоби та інші речі майнового характеру, призначені для виконання угоди про розподіл продукції, а також продукція, видобута у виключній (морській) економічній зоні України, що ввозяться на митну територію України при виконанні угоди про розподіл продукції, а також товари (крім майна та матеріальних цінностей, вартість яких була відшкодована інвестору компенсаційною продукцією і які перейшли у власність держави) та видобута продукція, що вивозяться інвестором з України відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції» та угоди про розподіл продукції»«.
 
Враховано .  12) товари, включаючи продукцію, обладнання, устаткування, транспортні засоби та інші речі майнового характеру, призначені для виконання угоди про розподіл продукції, а також продукція, видобута у виключній (морській) економічній зоні України, що ввозяться на митну територію України при виконанні угоди про розподіл продукції, а також товари (крім майна та матеріальних цінностей, вартість яких була відшкодована інвестору компенсаційною продукцією і які перейшли у власність держави) та видобута продукція, що вивозяться інвестором з України відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції» та угоди про розподіл продукції;
 
104. 14) до 1 січня 2015 року товари, які не виробляються в Україні, крім товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 4707 90 10 00, 4707 90 90 00 і ввозяться на митну територію України для використання у видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції, яка виробляється в Україні, та мають згідно з (УКТЗЕД) такі коди:
 
-39- Пінчук А.П.
Пункт 14 статті 350 перенести у Перехідні положення як тимчасову норму
 
Враховано . (Перенесено у Перехідні положення законопроекту)     
105. Код товару
згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару
 
      
106. 3211 00 00 Готові сикативи
 
      
107. 3212 90 31 00,
3212 90 38 00Тільки пігменти (включаючи металеві порошки та пластівці диспергованих у неводному середовищі у вигляді рідини, пасти або густої маси, видів, які використовують для виробництва друкарських фарб (включаючи емалі), крім тих, що на основі алюмінієвого порошку
 
      
108. 3215 11 00 00 Фарба друкарська чорна
 
      
109. 3215 19 00 00 Фарба друкарська, крім чорної
 
      
110. 3505 10 50 00,
3505 10 90 00 Модифіковані крохмалі, які використовуються в паперовій промисловості
 
      
111. 3701 30 00 00 Тільки пластини (алюмінієві) із нанесеним на них сенсибілізованим (світлочутливим) шаром та пластини, фотополімеризаційно придатні для виготовлення друкарських форм у поліграфії, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм; пластини (магнієві) із нанесеним на них сенсибілізованим (світлочутливим) шаром для виготовлення штампів для тиснення в поліграфії, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм; фотоплівки плоскі (листові) для виготовлення фотоформ у поліграфії, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм
 
      
112. 3702 42 00 00 Фотоплівки рулонні для виготовлення фотоформ у поліграфії завширшки понад 610 мм і завдовжки більш як 200 м
 
      
113. 3702 43 00 00 Фотоплівки рулонні для виготовлення фотоформ у поліграфії завширшки понад 610 мм і завдовжки не більш як 200 м
 
      
114. 3702 44 00 90 Фотоплівки рулонні для виготовлення фотоформ у поліграфії завширшки більш як 105 мм, але не більш як 610 мм і завдовжки більш як 200 м
 
      
115. 3907 50 00 00 Смоли алкідні
 
      
116. 4008 21 90 00 Офсетні гумові пластини із непористої гуми, крім покриття для підлог і матів
 
      
117. 4703 21 00 00 Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крім розчинних сортів, напіввибілена або вибілена з хвойних порід
 
      
118. 4703 29 00 00 Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крім розчинних сортів, напіввибілена або вибілена з листяних порід
 
      
119. 4704 21 00 00 Целюлоза деревинна сульфітна, крім розчинних сортів, напіввибілена або вибілена з хвойних порід
 
      
120. 4707 90 10 00 Несортовані відходи паперу і картону та макулатура
 
      
121. 5901 10 00 00 Тільки текстильні матеріали, які використовуються для виготовлення книжкових палітурок
 
      
122. 8439 10 00 00,
8439 20 00 00,
8439 30 00 00 Обладнання для виробництва паперової маси з волокнистих целюлозних матеріалів або для виробництва чи обробки паперу або картону
 
      
123. 8440 10 00 00 Обладнання для оправлення, включаючи брошурувальні машини
 
      
124. 8441 10 00 00 Інше обладнання для виробництва товарів з паперової маси, паперу або картону, включаючи різальні машини будь-якого типу
 
      
125. 8443 11 00 00,
8443 19 10 00,
8443 19 31 00,
8443 19 35 00,
8443 19 39 00,
8443 19 90 00,
8443 60 00 00,
8443 90 10 00,
8443 90 80 00 Машини для офсетного друку та обладнання і частини до них, крім товарної позиції 8443 90 05 00
 
      
126. У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито в установленому законом порядку;
 
-40- Хомутиннік В.Ю.
Останній абзац пункту 14 статті 350 виключити та перенести в частину другу цієї статті..
 
Враховано      
127. 15) до 1 січня 2016 року товари, які ввозяться у митному режимі імпорту (реімпорту) суб'єктами літакобудування, що підпадають під дію статті 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості», за такими кодами згідно з УКТЗЕД:
 
-41- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 15 статті 350 перенести у Перехідні положення як тимчасову норму
 
Враховано . Перенесено у Перехідні положення як тимчасову норму.     
128. 2707 20 90 00, 2707 30 10 00, 2707 60 00 00, 2710 11 21 00, 2710 19 81 00, 2710 19 99 00, 2712 20 90 00, 2805 30 90 00, 2818 10 90 00, 2827, 2835, 3204 90 00 00, 3207 40 30 00, 3208, 3209, 3211 00 00, 3214 10 10 10, 3603 00, 3604 90 00 00, 3703 10 00 00, 3703 90 10 00, 3824 10 00 90, 3824 90 35 00, 3824 90 40 00, 3824 90 50 00, 3824 90 65 00, 3901, 3909, 3911, 3917, 3919, 3920, 3921, 4002, 4005, 4006 90 00 00, 4006 90 00 90, 4008, 4009, 4011 30 10 00, 4016, 4017 00, 7003, 7007, 7019, 7202, 7205 10 00 00, 7205 29 00 00, 7207, 7208, 7209, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221 00 10 00, 7223, 7224 90 18 00, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7304, 7311 00 10 00, 7312, 7315, 7318, 7326, 7407, 7409, 7411, 7413 00, 7419, 7502, 7504 00 00 00, 7505, 7506, 7507, 7508, 7601, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607 11 90 00, 7607 19 99 00, 7607 20 91 00, 7608, 7609 00 00 00, 7616, 8101, 8102, 8104, 8105, 8108, 8111 00 90 00, 8112, 8307, 8409 10 10 00, 8411 11 10 00, 8411 12 11 00, 8411 12 13 00, 8411 12 19 00, 8411 12 90 00, 8411 21 10 00, 8411 22 11 00, 8411 22 19 00, 8411 81 10 00, 8411 82 10 00, 8411 91 10 10, 8411 91 10 90, 8411 91 90 00, 8411 99 10 00, 8412 10 10 00, 8412 21 10 00, 8412 29 10 00, 8412 31 10 00, 8412 39 10 00, 8412 80 91 00, 8412 90 10 00, 8413 19 10 00, 8413 20 10 00, 8413 30 10 00, 8413 50 10 00, 8413 60 10 00, 8413 70 10 00, 8413 81 10 00, 8413 91 10 00, 8414 10 10 00, 8414 20 10 00, 8414 30 10 00, 8414 51 10 00, 8414 59 10 00, 8414 80 10 00, 8414 90 10 00, 8415 81 10 00, 8415 82 10 00, 8415 83 10 00, 8415 90 10 00, 8419 50 10 00, 8419 81 10 00, 8419 90 10 00, 8421 19 10 00, 8421 21 10 00, 8421 23 10 00, 8421 29 10 00, 8421 31 10 00, 8421 39 10 00, 8424, 8425 11 10 00, 8425 19 10 00, 8425 31 10 00, 8425 39 10 00, 8425 42 10 00, 8425 49 10 00, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8466, 8471 10 10 00, 8471 41 10 00, 8471 49 10 00, 8471 60 10 00, 8471 70 10 00, 8473 30, 8479 89 10 00, 8481, 8482, 8483, 8501 20 10 00, 8501 31 10 00, 8501 32 10 00, 8501 33 10 00, 8501 34 10 00, 8501 40 10 00, 8501 51 10 00, 8501 52 10 00, 8501 53 10 00, 8501 61 10 00, 8501 62 10 00, 8501 63 10 00, 8502 11 10 00, 8502 12 10 00, 8502 13 10 00, 8502 20 10 00, 8502 39 10 00, 8502 40 10 00, 8504 10 10 00, 8504 31 10 00, 8504 32 10 00, 8504 33 10 00, 8504 40 10 00, 8504 50 10 00, 8505, 8506, 8507 10 10 00, 8507 20 10 00, 8507 30 10 00, 8507 40 10 00, 8507 80 10 00, 8507 90 10 00, 8511 10 10 00, 8511 20 10 00, 8511 30 10 00, 8511 40 10 00, 8511 50 10 00, 8511 80 10 00, 8515, 8525 10 10 00, 8525 20 10 00, 8526 10 10 00, 8526 91 11 00, 8526 91 19 00, 8526 91 90 00, 8526 92 10 00, 8528 21 90 00, 8529 10 10 00, 8529 90 10 00, 8531 10 10 00, 8531 20 10 00, 8531 80 10 00, 8532, 8533, 8535, 8536, 8537, 8538 10 00 00, 8538 90 99 00, 8541, 8542, 8543, 8544, 8545, 8546, 9014 10 10 00, 9014 20 13 00, 9014 20 18 00, 9014 20 90 00, 9014 90 90 00, 9017 20, 9017 30, 9017 80, 9020 00, 9023, 9024, 9025 11 10 00, 9025 19 10 00, 9025 80 15 00, 9025 90 10 00, 9026 10 10 00, 9026 20 10 00, 9026 80 10 00, 9026 90 10 00, 9027, 9029 10 10 00, 9029 20 10 00, 9030 10 10 00, 9030 20 10 00, 9030 31 10 00, 9030 39 10 00, 9030 40 10 00, 9030 83 10 00, 9030 89 10 00, 9030 90 10 00, 9031 80 10 00, 9031 90 10 00, 9032 10 10 00, 9032 20 10 00, 9032 81 10 00, 9032 89 10 00, 9033.
 
      
129. Обсяг та порядок ввезення таких товарів визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
      
130. У разі порушення цільового використання таких товарів або перевищення граничного обсягу їх ввезення у митному режимі імпорту (реімпорту) до суб'єктів літакобудування застосовуються норми пункту 123.2 статті 123 Податкового кодексу України;
 
-42- Хомутиннік В.Ю.
Останній абзац пункту 15 статті 350 виключити та перенести в окремий пункт 2 цієї статті..
 
Враховано .     
131. 17) фармацевтична продукція, сполуки, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні і класифікуються за групами 28, 29, 30 УКТЗЕД, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;
 
-43- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 16 статті 350 після слів «класифікуються за» доповнити словом «товарними».
 
Враховано .  16) фармацевтична продукція, сполуки, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні і класифікуються за товарними групами 28, 29, 30 УКТЗЕД, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;
 
132. 18) устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії, енергозберігаюче обладнання і матеріали, засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріали для виробництва альтернативних видів палива або для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії (далі - товари) за умов, якщо ці товари застосовуються платником податків для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.
 
-44- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 17 статті 350 словосполучення « (далі – товари) за умов, якщо» замінити словосполученням «за умови, що».
 
Враховано .  17) устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії, енергозберігаюче обладнання і матеріали, засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріали для виробництва альтернативних видів палива або для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії за умови, що ці товари застосовуються платником податків для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.
 
133. Перелік таких товарів із зазначенням кодів УКТЗЕД встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-45- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції абзац другий пункту вісімнадцять статті 350:
«Перелік таких товарів із зазначенням кодів УКТЗЕД та обсягів встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено . (Можливість визначати обсяги товарів, які підпадають під звільнення від оподаткування митом, може бути корупціогенним фактором).  Перелік таких товарів із зазначенням кодів УКТЗЕД встановлюється Кабінетом Міністрів України;
 
134. У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податків зобов'язаний сплатити ввізне мито та пеню у порядку і розмірах, визначених законом;
 
-46- Хомутиннік В.Ю.
Абзац третій пункту 18 статті 350 виключити та перенести в частину другу цієї статті..
 
Враховано .     
135. 19) техніка, устаткування, майно і матеріали, що ввозяться на митну територію України та вивозяться за межі цієї території, призначені для власного використання розвідувальними органами України;
 
   19) техніка, устаткування, майно і матеріали, що ввозяться на митну територію України та вивозяться за межі цієї території, призначені для власного використання розвідувальними органами України;
 
136. 20) матеріали, устаткування та комплектуючі (далі - товари), що використовуються для виробництва:
 
-47- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці першому пункту 20 статті 350 слова в дужках « (далі – товари)» виключити, а також змінити нумерацію цього пунту на 18.
 
Враховано .  18) матеріали, устаткування та комплектуючі, що використовуються для виробництва:
 
137. а) устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії;
 
   а) устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії;
 
138. б) матеріалів, сировини, устаткування та комплектуючих, які будуть використовуватися у виробництві альтернативних видів палива або виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії;
 
   б) матеріалів, сировини, устаткування та комплектуючих, які будуть використовуватися у виробництві альтернативних видів палива або виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії;
 
139. в) енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;
 
   в) енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;
 
140. г) засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів;
 
   г) засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів;
 
141. ґ) матеріалів, сировини та устаткування, які будуть використовуватися у нанотехнологічних виробництвах або працювати з використанням нанотехнологій.
 
   ґ) матеріалів, сировини та устаткування, які будуть використовуватися у нанотехнологічних виробництвах або працювати з використанням нанотехнологій.
 
142. Зазначені у цьому пункті товари звільняються від оподаткування за умов, якщо ці товари застосовуються платником податків для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.
 
-48- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці сьомому пункту 20 статті 350 слова «за умов, якщо ці товари» замінити словами «за умови, що вони».
 
Враховано .  Зазначені у цьому пункті товари звільняються від оподаткування за умови, що вони застосовуються платником податків для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.
 
143. Перелік таких товарів із зазначенням кодів УКТ ЗЕД встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   Перелік таких товарів із зазначенням кодів УКТЗЕД встановлюється Кабінетом Міністрів України;
 
144. У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито та пеню у порядку і розмірах, визначених законом.
 
-49- Хомутиннік В.Ю.
Абзац дев’ятий пункту 20 статті 350 виключити та перенести у частину другу цієї статтію.
 
Враховано .     
145. 21) до 1 вересня 2012 року товари (крім підакцизних), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних спортивних організацій, з метою їх використання для будівництва і оснащення (придбання обладнання та інвентарю) спортивних споруд, що є об'єктами чемпіонату. Перелік та обсяги таких товарів з визначенням їх кодів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності затверджуються Кабінетом Міністрів України. У разі порушення вимог щодо цільового використання таких товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито в установленому законом порядку;
 
-50- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 21 статті 350 перенести у Перехідні положення як тимчасову норму.
 
Враховано . Перенесено у Перехідні положення як тимчасову норму     
146. 22) предмети (крім тих, що підпадають під визначення підакцизних товарів), які до 1 вересня 2012 року ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту УЄФА, призначеними УЄФА особами або учасниками чемпіонату (крім збірної України) відповідно до статті 11 Закону України «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні». Обсяги та порядок ввезення таких предметів встановлюються у спосіб, визначений Кабінетом Міністрів України. Перелік таких предметів за кодами УКТЗЕД визначається окремим законом. У разі порушення цільового використання таких предметів або їх відчуження на митній території України за будь-яку компенсацію застосовуються норми пункту 123.2 статті 123 Податкового кодексу України.
 
-51- Пінчук А.П.
Пункт 22 статті 350 перенести у Перехідні положення як тимчасову норму.
 
Враховано . Перенесено в Перехідні положення як тимчасову норму     
147. 23) до 1 січня 2015 року ввізне мито не справляється при ввезенні на митну територію України товарів, які, у межах ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), імпортуються резидентами - суб'єктами космічної діяльності в Україну та класифікуються за такими кодами Української товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД):
 
-52- Пінчук А.П.
Пункт 23 статті 350 перенести в Перехідні положення як тимчасову норму.
 
Враховано . Перенесено у Перехідні положення, як тимчасову норму     
148. 2818 10, 2830 20 00 00, 2837, 2901, 2903, 2921, 2929, 2931 00 95 90, 2933 90 20, 3207 20, 3208, 3209, 3214, 3403, 3506, 3602 00 00 00, 3603 00, 3604, 3701, 3703, 3707, 3810, 3814 00, 3901, 3903 00, 3906, 3907, 3908 90 00 00, 3909, 3911, 3917, 3919, 3920, 3921, 3926, 4002, 4005, 4008, 4016, 4017 00 11 00, 4823 40 00 00, 4901, 4906 00 00 00, 5208, 5407, 5607 5903, 5906, 5911 90 90 00, 6815 10, 6902, 7002, 7007 11 90 00, 7019, 7202, 7211, 7214, 7215, 7217, 7219, 7220, 7222, 7223 00, 7224 - 7226, 7228, 7229, 7304, 7407, 7409 - 7411, 7413 00, 7505, 7506, 7508, 7601, 7604 - 7608, 7616, 8101, 8102, 8104, 8105, 8108, 8112, 8307, 8412, 8414, 8421, 8471, 8473, 8479, 8482, 8483 30 90 00, 8501, 8504, 8506, 8507, 8517, 8524, 8526, 8529, 8532, 8533, 8536 - 8538, 8540 - 8544, 8547, 8803, 9014, 9015, 9023 00, 9026, 9027, 9030 - 9033, 9306 90 10 00.
 
      
149. Порядок і обсяги ввезення зазначених товарів визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
      
150. 24) до 1 січня 2019 року техніка, обладнання, устаткування, що використовуються для реконструкції існуючих і будівництва нових підприємств з виробництва біопалив і для виготовлення та реконструкції технічних і транспортних засобів з метою споживання біопалив, які класифікуються за кодами УКТЗЕД, визначеними статтею 7 Закону України «Про альтернативні види палива», якщо такі товари не виробляються та не мають аналогів в Україні.
 
-53- Пінчук А.П.
Пункт 22 статті 350 перенести у Перехідні положення як тимчасову норму.
 
Враховано . Перенесено в Перехідні положення як тимчасову норму     
151. Порядок ввезення зазначених техніки, обладнання та устаткування визначається Кабінетом Міністрів України.
 
      
152. У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності зобов'язаний сплатити ввізне мито в порядку і розмірах, визначених законом;
 
-54- Хомутиннік В.Ю.
Абзац третій пункту 24 статті 350 виключити та перенести до частини другої цієї статті.
 
Враховано .     
153. 25) технічні та транспортні засоби, у тому числі самохідні сільськогосподарські машини, що працюють на біопаливі та класифікуються за кодами УКТЗЕД, визначеними статтею 7 Закону України «Про альтернативні види палива», якщо такі товари не виробляються в Україні.
 
   24) технічні та транспортні засоби, у тому числі самохідні сільськогосподарські машини, що працюють на біопаливі та класифікуються за кодами УКТЗЕД, визначеними статтею 7 Закону України «Про альтернативні види палива», якщо такі товари не виробляються в Україні.
 
154. Порядок ввезення зазначених технічних та транспортних засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарських машин, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок ввезення зазначених технічних та транспортних засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарських машин, визначається Кабінетом Міністрів України;
 
155. У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності зобов'язаний сплатити ввізне мито в порядку і розмірах, визначених законом.
 
-55- Хомутиннік В.Ю.
Абзац третій пункту 25 статті 350 виключити та перенести в частину 2 цієї статті..
 
Враховано .     
156. Для проектів технологічних та наукових парків, зареєстрованих у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, справляння ввізного мита здійснюється з урахуванням положень законів України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» та «Про наукові парки»;
 
-56- Хомутиннік В.Ю.
Абзац четвертий пункту 25 статті 350 виключити як такий, що дублює частини третю та п’яту статті 355.
 
Враховано .     
157. 26) бланки книжок МДП та карнетів А.Т.А., що переміщуються між національним гарантійним об’єднанням та іноземними гарантійними об’єднаннями, що є їх кореспондентами, або міжнародними організаціями;
 
   25) бланки книжок МДП та карнетів АТА, що переміщуються між національним гарантійним об’єднанням та іноземними гарантійними об’єднаннями, що є їх кореспондентами, або міжнародними організаціями;
 
158. 27) товари, що ввозяться на митну територію України, або вивозяться за її межі у випадках, встановлених цим Кодексом та іншими законами.
 
-57- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції пункт двадцять сьомий статті 350:
«27) товари, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за її межі у випадках, встановлених цим Кодексом та іншими законами з питань оподаткування».
 
Враховано .  28) товари, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за її межі, – у випадках, встановлених цим Кодексом та іншими законами з питань оподаткування.
2. У разі порушення підприємствами порядку цільового використання товарів, звільнених від оподаткування, або умов, за яких надається умовне повне або часткове звільнення від оподаткування митом, до цих підприємств, незалежно від притягнення їх посадових осіб до адміністративної відповідальності, передбаченої цим Кодексом, застосовуються норми пункту 30.8 статті 30 та статті 123 Податкового кодексу України.
3. Забороняється звільняти окремих юридичних та фізичних осіб від сплати мита і переносити для них строки його сплати.
 
    -58- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити статтю 350 частиною 2 такого змісту:
«2. У разі порушення підприємствами порядку цільового використання товарів, звільнених від оподаткування митом, або умов, за яких надається умовне повне або часткове звільнення від оподаткування митом, до цих підприємств, незалежно від притягнення їх посадових осіб до адміністративної відповідальності, передбаченої цим Кодексом, застосовуються норми пункту 30.8 статті 30 та статті 123 Податкового кодексу України».
 
Враховано .   
    -59- Пінчук А.П.
Доповнити статтю 350 частиною 3 такого змісту:
«Забороняється звільняти окремих юридичних та фізичних осіб від сплати мита і переносити для них строки його сплати».
 
Враховано .   
159. Стаття 351. Звільнення від оподаткування митом в залежності від обраного митного режиму
 
-60- Хомутиннік В.Ю.
У назві статті 351 слова «в залежності» замінити словом «залежно»;
 
Враховано .  Стаття 351. Звільнення від оподаткування митом залежно від обраного митного режиму
 
160. За умови дотримання вимог та обмежень, встановлених у розділі VІІ цього Кодексу, звільняються від оподаткування:
 
-61- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці першому статті 351 слова «у розділі» замінити словом «розділом».
 
Враховано .  1. За умови дотримання вимог та обмежень, встановлених розділом VІІ цього Кодексу, звільняються від оподаткування:
 
161. 1) ввізним митом - товари, поміщені у митні режими реімпорту та відмови на користь держави,
 
   1) ввізним митом - товари, поміщені у митні режими реімпорту та відмови на користь держави,
 
162. 2) вивізним митом - товари, поміщені у митний режим реекспорту.
 
   2) вивізним митом - товари, поміщені у митний режим реекспорту.
 
163. Стаття 352. Умовне повне звільнення від оподаткування митом
 
   Стаття 352. Умовне повне звільнення від оподаткування митом
 
164. За умови дотримання вимог та обмежень, встановлених у розділі VІІ цього Кодексу, застосовується умовне повне звільнення щодо оподаткування:
 
-62- Пінчук А.П.
В абзаці першому статті 352 слова «у розділі» замінити словом «розділом», слово «щодо» – словом «від».
 
Враховано .  1. За умови дотримання вимог та обмежень, встановлених розділом VІІ цього Кодексу, застосовується умовне повне звільнення від оподаткування:
 
165. 1) ввізним митом - до товарів, поміщених у митні режими транзиту, митного складу, вільної митної зони, безмитної торгівлі, переробки на митній території, знищення або руйнування;
 
   1) ввізним митом - до товарів, поміщених у митні режими транзиту, митного складу, вільної митної зони, безмитної торгівлі, переробки на митній території, знищення або руйнування;
 
166. 2) вивізним митом - до товарів, розміщених у митні режими транзиту, тимчасового вивезення.
 
-63- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 2 статті 352 слово «розміщених» замінити словом «поміщених».
 
Враховано   2) вивізним митом - до товарів, поміщених у митні режими транзиту, тимчасового вивезення.
 
167. Стаття 353. Умовне часткове звільнення від оподаткування ввізним митом
 
   Стаття 353. Умовне часткове звільнення від оподаткування ввізним митом
 
168. 1. Умовне часткове звільнення від оподаткування ввізним митом застосовується до товарів, зазначених у статті 253 цього Кодексу, поміщених у митний режим тимчасового ввезення, за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених у главі 40 цього Кодексу
 
-64- Пінчук А.П.
У статті 353 слова «у главі» замінити словом «главою», слова «у статті» – словом «статтею».
 
Враховано .  1. Умовне часткове звільнення від оподаткування ввізним митом застосовується до товарів, зазначених у статті 253 цього Кодексу, поміщених у митний режим тимчасового ввезення, за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 40 цього Кодексу.
 
169. 2. Порядок застосування умовного часткового звільнення від оподаткування ввізним митом визначено у статті 253 Кодексу
 
   2. Порядок застосування умовного часткового звільнення від оподаткування ввізним митом визначено статтею 253 Кодексу.
 
170. Стаття 354. Особливості оподаткування митом товарів при переміщенні через митний кордон України залежно від обраного митного режиму.
 
-65- Хомутиннік В.Ю.
У статті 354 виключити слово «особливості».
 
Немає висновку   Стаття 354. Оподаткування митом товарів при переміщенні через митний кордон України залежно від обраного митного режиму.
 
171. 1. Товари, поміщені у митний режим імпорту оподатковуються ввізним митом, якщо інше не передбачено законом, при дотриманні умов та обмежень, встановлених у главі 35 цього Кодексу.
 
-66- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити частину першу статті 354 абзацом такого змісту:
«У випадках, встановлених законами України, товари, поміщені у митний режим імпорту, оподатковуються сезонним митом та/або особливими видами мита».
 
Враховано   1. Товари, поміщені у митний режим імпорту, оподатковуються ввізним митом, якщо інше не передбачено законом, при дотриманні умов та обмежень, встановлених главою 35 цього Кодексу.
У випадках, встановлених законами України, товари, поміщені у митний режим імпорту, оподатковуються сезонним митом та/або особливими видами мита.
 
172. 2. Товари, поміщені у митний режим реімпорту звільняються від оподаткування ввізним митом, якщо інше не передбачено законом, при дотриманні вимог та обмежень, встановлених у главі 36 цього Кодексу.
 
   2. Товари, поміщені у митний режим реімпорту, звільняються від оподаткування ввізним митом, якщо інше не передбачено законом, при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 36 цього Кодексу.
 
173. 3. У разі поміщення товарів у митний режим реімпорту у відповідності до пункту 3 частини другої статті 225 цього Кодексу суми вивізного мита, сплачені при експорті цих товарів, повертаються у порядку, визначеному Податковим кодексом України, суми ввізного мита не сплачуються.
 
   3. У разі поміщення товарів у митний режим реімпорту відповідно до пункту 3 частини другої статті 225 цього Кодексу суми вивізного мита, сплачені при експорті цих товарів, повертаються особам, які їх сплачували, або їх правонаступникам відповідно до цього Кодексу та у порядку, визначеному Податковим кодексом України.
 
174. 4. Товари, поміщені у митний режим експорту, оподатковуються вивізним митом у випадках, встановлених законом.
 
   4. Товари, поміщені у митний режим експорту, оподатковуються вивізним митом та/або сезонним митом у випадках, встановлених законом.
 
175. 5. Товари, поміщені у митний режим реекспорту, звільняються від оподаткування вивізним митом, якщо інше не передбачено законом, при дотриманні вимог та обмежень, встановлених у главі 38 цього Кодексу, за винятком товарів, що перебували у режимі вільної зони та вивозяться за межі митної території України у митному режимі реекспорту.
 
-67- Пінчук А.П.
У частині 5 статті 354 слова «за винятком товарів, що перебували у митному режимі вільної митної зони та вивозяться за межі митної території України у митному режимі реекспорту.» виключити.
 
Враховано .  5. Товари, поміщені у митний режим реекспорту, звільняються від оподаткування вивізним митом, якщо інше не передбачено законом, при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 38 цього Кодексу.
 
176. Після поміщення товарів у митний режим реекспорту, суми ввізного мита, сплачені при імпорті цих товарів повертаються особам, що їх сплачували, або їх правонаступникам відповідно до цього Кодексу та у Порядку, встановленому Податковим кодексом України.
 
   Після поміщення товарів у митний режим реекспорту суми ввізного мита, сплачені при імпорті цих товарів, повертаються особам, що їх сплачували, або їх правонаступникам відповідно до цього Кодексу та у порядку, встановленому Податковим кодексом України.
 
177. 6. До товарів, поміщених у митний режим транзиту, застосовується умовне повне звільнення від оподаткування митом, якщо інше не передбачено законом, при дотриманні вимог та обмежень, встановлених у главі 39 цього Кодексу.
 
-68- Хомутиннік В.Ю.
У частині 6 статті 354 перед словом «митом» додати слово «ввізним».
 
Враховано .  6. До товарів, поміщених у митний режим транзиту, застосовується умовне повне звільнення від оподаткування ввізним митом, якщо інше не передбачено законом, при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 39 цього Кодексу.
 
178. 7. До товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення, застосовується умовне часткове звільнення від оподаткування ввізним митом у порядку, визначеному у главі 40 цього Кодексу.
 
   7. До товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення, застосовується умовне часткове звільнення від оподаткування ввізним митом у порядку, визначеному главою 40 цього Кодексу.
 
179. У разі випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з частковим звільненням від оподаткування ввізним митом, у вільний обіг на митній території України або передачі таких товарів у користування іншій особі, ввізне мито сплачується у порядку, визначеному у статті 253 цього Кодексу.
 
   У разі випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування ввізним митом, у вільний обіг на митній території України або передачі таких товарів у користування іншій особі, ввізне мито сплачується у порядку, визначеному статтею 253 цього Кодексу.
 
180. 8. До товарів, поміщених у митний режим тимчасового вивезення, застосовується умовне повне звільнення від оподаткування вивізним митом, при дотриманні вимог та обмежень, встановлених у главі 46 цього Кодексу.
 
   8. До товарів, поміщених у митний режим тимчасового вивезення, застосовується умовне повне звільнення від оподаткування вивізним митом при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 41 цього Кодексу.
 
181. 9. До товарів, поміщених у митний режим митного складу, застосовується умовне повне звільнення від оподаткування митом, при дотриманні вимог та обмежень, встановлених у главі 41 цього Кодексу.
 
   9. До товарів, поміщених у митний режим митного складу, застосовується умовне повне звільнення від оподаткування ввізним митом при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 42 цього Кодексу.
 
182. 10. До товарів, поміщених у митний режим вільної митної зони, застосовується умовне повне звільнення від оподаткування ввізним митом, при дотриманні вимог та обмежень, встановлених у главі 42 цього Кодексу.
 
   10. До товарів, поміщених у митний режим вільної митної зони, застосовується умовне повне звільнення від оподаткування ввізним митом при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 43 цього Кодексу.
 
183. 11. До товарів, поміщених у митний режим безмитної торгівлі, застосовується умовне повне звільнення від оподаткування ввізним митом, при дотриманні вимог та обмежень, встановлених у главі 43 цього Кодексу.
 
   11. До товарів, поміщених у митний режим безмитної торгівлі, застосовується умовне повне звільнення від оподаткування ввізним митом при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 44 цього Кодексу.
 
184. 12. До товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території, застосовується умовне повне звільнення від оподаткування ввізним митом, при дотриманні вимог та обмежень, встановлених у главі 44 цього Кодексу.
 
   12. До товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території, застосовується умовне повне звільнення від оподаткування ввізним митом при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 45 цього Кодексу.
 
185. У разі випуску у вільний обіг продуктів переробки, отриманих з товарів, поміщених у митний режим переробки, сплата ввізного мита здійснюється у порядку, визначеному у статті 316 цього Кодексу.
 
   У разі випуску у вільний обіг продуктів переробки, отриманих з товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території, сплата ввізного мита здійснюється у порядку, визначеному статтею 306 цього Кодексу.
 
186. 13. Товари, поміщені у митний режим переробки за межами митної території оподатковуються вивізним митом, при дотриманні вимог та обмежень, встановлених у главі 50 цього Кодексу.
 
   13. Товари, поміщені у митний режим переробки за межами митної території оподатковуються вивізним митом відповідно до глави 46 цього Кодексу.
 
187. До товарів, які були поміщені у митний режим переробки за межами митної території України та в межах визначеного строку повертаються в Україну застосовується умовне повне звільнення у порядку, визначеному у статті 319 цього Кодексу.
 
-69- Хомутиннік В.Ю.
Абзац другий пункту 13 статті 354 викласти у такій редакції:
«До товарів, які були поміщені у митний режим переробки за межами митної території, та продуктів їх переробки, зазначених у частині другій статті 319 цього Кодексу, які в межах визначеного строку повертаються в Україну, застосовується умовне повне звільнення від оподаткування ввізним митом у порядку, визначеному статтею 319 цього Кодексу.
До продуктів переробки (крім зазначених у частині другій статті 319 цього Кодексу) застосовується часткове звільнення від оподаткування ввізним митом, відповідно до якого сплаті підлягає позитивна різниця між сумою ввізного мита, нарахованою на продукти переробки, та сумою ввізного мита, яка підлягала б сплаті в разі імпорту відповідних товарів, які були вивезені за межі митної території України для переробки».
 
Враховано   До товарів, які були поміщені у митний режим переробки за межами митної території, та продуктів їх переробки, зазначених у частині другій статті 319 цього Кодексу, які в межах визначеного строку повертаються в Україну, застосовується умовне повне звільнення від оподаткування ввізним митом у порядку, визначеному статтею 319 цього Кодексу.
До продуктів переробки (крім зазначених у частині другій статті 319 цього Кодексу) застосовується часткове звільнення від оподаткування ввізним митом, відповідно до якого сплаті підлягає позитивна різниця між сумою ввізного мита, нарахованою на продукти переробки, та сумою ввізного мита, яка підлягала б сплаті в разі імпорту відповідних товарів, які були вивезені за межі митної території України для переробки.
 
188. 14. До товарів, поміщених у митний режим знищення або руйнування, застосовується умовне повне звільнення від оподаткування ввізним митом, при дотриманні вимог та обмежень, встановлених у главі 47 цього Кодексу.
 
   14. До товарів, поміщених у митний режим знищення або руйнування, застосовується умовне повне звільнення від оподаткування ввізним митом при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 47 цього Кодексу.
 
189. 15. Товари, поміщені у митний режим відмови на користь держави, звільняються від оподаткування ввізним митом, якщо інше не передбачено законом, при дотриманні вимог та обмежень, встановлених у главі 48 цього Кодексу.
 
   15. Товари, поміщені у митний режим відмови на користь держави, звільняються від оподаткування ввізним митом, якщо інше не передбачено законом, при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 48 цього Кодексу.
 
190. Стаття 355. Особливості оподаткування ввізним митом
 
-70- Пінчук А.П.
Статтю 355 викласти у такій редакції:
«Стаття 355. Особливості оподаткування митом деяких товарів»
1. При ввезенні (пересиланні) на митну територію України товарів, визначених відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» Комісією з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України, як гуманітарна допомога, звільняються від оподаткування ввізним митом.
Гуманітарна допомога, що надається Україною, при її вивезенні за межі митної території України звільняється від сплати вивізного мита.
2. Товари (крім товарів для реалізації або власного споживання), що ввозяться на митну територію України іноземними інвесторами відповідно до Закону України «Про режим іноземного інвестування» на строк не менше трьох років з метою інвестування на підставі зареєстрованих договорів (контрактів) звільняються від сплати ввізного мита. При відчуженні таких товарів раніше трьох років з часу зарахування їх на баланс ввізне мито сплачується на загальних підставах.
Товари, що ввозяться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації або власного споживання), звільняються від сплати ввізного мита.
3. Наукове, лабораторне і дослідницьке обладнання, а також комплектуючі та матеріали, передбачені проектом наукового парку, зареєстрованого згідно з Законом України "Про наукові парки", що ввозяться на митну територію України науковим парком та партнерами наукового парку в межах реалізації такого проекту наукового парку, звільняються від сплати ввізного мита.
Номенклатура та обсяги ввезення товарів, зазначених у цьому пункті, визначаються Кабінетом Міністрів України.
Режим звільнення від сплати ввізного мита діє протягом строку реалізації проекту наукового парку, але не більше двох років з дня затвердження номенклатури та обсягів постачання відповідного обладнання, для комплектуючих і матеріалів - протягом одного року.
4. Товари, що ввозяться на митну територію України на адресу Товариства Червоного Хреста України, його органів та місцевих організацій відповідно до Закону України «Про товариство Червоного Хреста України» як гуманітарна чи доброчинна допомога, звільняються від оподаткування ввізним митом.
5. Устаткування, обладнання та комплектуючі, а також матеріали, які не виробляються в Україні і ввозяться на митну територію України технологічними парками, їх учасниками та спільними підприємствами, що виконують проекти технологічних парків, для реалізації таких проектів технологічних парків відповідно до Закону України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" оподатковуються ввізним митом на загальних підставах.
Нараховані суми ввізного мита не перераховуються до бюджету, а зараховуються на спеціальні рахунки технологічних парків, їх учасників та спільних підприємств у порядку, встановленому Законом України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків».
6. Порушення вимог і умов, визначених у частинах першій – четвертій цієї статті, тягне за собою виникнення обов’язку зі сплати ввізного мита та пені у строки та у порядку, визначені цим Кодексом.
7. Особливості оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами, взначаються розділом Х цього Кодексу».
 
Враховано .  Стаття 355. Особливості оподаткування митом деяких товарів
 
191. 1. Справляння мита при переміщенні гуманітарної допомоги через митний кордон України здійснюється відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу».
 
   1. При ввезенні (пересиланні) на митну територію України товарів, визначених відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» Комісією з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України, як гуманітарна допомога, звільняються від оподаткування ввізним митом.
Гуманітарна допомога, що надається Україною, при її вивезенні за межі митної території України звільняється від сплати вивізного мита.
 
192. 2. Справляння мита в разі імпорту майна, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації або власного споживання), та в інших випадках, установлених законодавством, здійснюється відповідно до Закону України «Про режим іноземного інвестування».
 
   2. Товари (крім товарів для реалізації або власного споживання), що ввозяться на митну територію України іноземними інвесторами відповідно до Закону України «Про режим іноземного інвестування» на строк не менше трьох років з метою інвестування на підставі зареєстрованих договорів (контрактів) звільняються від сплати ввізного мита. При відчуженні таких товарів раніше трьох років з часу зарахування їх на баланс ввізне мито сплачується на загальних підставах.
Товари, що ввозяться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації або власного споживання), звільняються від сплати ввізного мита.
 
193. 3. Справляння мита при реалізації проекту наукового парку в разі ввезення наукового, лабораторного і дослідницького обладнання, комплектуючих та матеріалів для виконання проектів наукових парків здійснюється відповідно до Закону України «Про наукові парки».
 
   3. Наукове, лабораторне і дослідницьке обладнання, а також комплектуючі та матеріали, передбачені проектом наукового парку, зареєстрованого згідно з Законом України "Про наукові парки", що ввозяться на митну територію України науковим парком та партнерами наукового парку в межах реалізації такого проекту наукового парку, звільняються від сплати ввізного мита.
Номенклатура та обсяги ввезення товарів, зазначених у цьому пункті, визначаються Кабінетом Міністрів України.
Режим звільнення від сплати ввізного мита діє протягом строку реалізації проекту наукового парку, але не більше двох років з дня затвердження номенклатури та обсягів постачання відповідного обладнання, для комплектуючих і матеріалів - протягом одного року.
 
194. 4. Справляння мита при реалізації товарів та матеріальних цінностей, які надходять Товариству Червоного Хреста України, його органам та місцевим організаціям як гуманітарна чи доброчинна допомога, здійснюється відповідно до Закону України «Про товариство Червоного Хреста України».
 
   4. Товари, що ввозяться на митну територію України на адресу Товариства Червоного Хреста України, його органів та місцевих організацій відповідно до Закону України «Про товариство Червоного Хреста України» як гуманітарна чи доброчинна допомога, звільняються від оподаткування ввізним митом.
 
195. 5. Справляння ввізного мита при ввезенні в Україну для реалізації проектів технологічних парків нових устаткування, обладнання та комплектуючих, а також матеріалів, які не виробляються і Україні, здійснюється відповідно до Закону України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків».
 
   5. Устаткування, обладнання та комплектуючі, а також матеріали, які не виробляються в Україні і ввозяться на митну територію України технологічними парками, їх учасниками та спільними підприємствами, що виконують проекти технологічних парків, для реалізації таких проектів технологічних парків відповідно до Закону України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" оподатковуються ввізним митом на загальних підставах.
Нараховані суми ввізного мита не перераховуються до бюджету, а зараховуються на спеціальні рахунки технологічних парків, їх учасників та спільних підприємств у порядку, встановленому Законом України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків».
6. Порушення вимог і умов, визначених у частинах першій – четвертій цієї статті, тягне за собою виникнення обов’язку зі сплати ввізного мита та пені у строки та у порядку, визначені цим Кодексом.
 
196. 6. Справляння ввізного мита при переміщенні товарів через митний кордон України громадянами здійснюється відповідно до розділу Х цього Кодексу.
 
   7. Особливості оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами, визначаються розділом Х цього Кодексу.
 
197. Стаття 356. Особливості оподаткування спеціальними видами мита
 
   Стаття 356. Особливості оподаткування спеціальними видами мита
 
198. 1. Особливі види мита (антидемпінгове, спеціальне та компенсаційне) застосовуються з метою захисту економічних інтересів України, українських виробників і у випадках, передбачених Законами України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту», «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну», якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
-71- Пінчук А.П.
Текст статті 356 викласти у наступній редакції:
«1. Спеціальне мито, антидемпінгове мито та компенсаційне мито застосовуються незалежно від інших видів мита на умовах, визначених законодавством України.
2. Для товарів, увезення яких з відповідної країни регулюється рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо застосування заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, прийнятих в межах повноважень, визначених Законами України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту», «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну», подання сертифіката про походження товарів є обов’язковим».
 
Враховано .  1. Спеціальне мито, антидемпінгове мито та компенсаційне мито застосовуються незалежно від інших видів мита на умовах, визначених законодавством України.
 
199. 2. Особливі види мита справляються на підставі рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про застосування антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, прийнятих відповідно до Законів України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту», «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну».
 
   2. Для товарів, увезення яких з відповідної країни регулюється рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо застосування заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, прийнятих в межах повноважень, визначених Законами України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту», «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну», подання сертифіката про походження товарів є обов’язковим.
 
200. 3. Подання сертифіката про походження товарів є обов'язковим для товарів, увезення яких з відповідної країни регулюється рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо застосування заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, прийнятих в межах повноважень, визначених Законами України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту», «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну».
 
      
201. 4. У разі, якщо імпорт товару є об'єктом антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, преференції не встановлюються або зупиняються чи припиняються органом, який їх установив, якщо інше не передбачено міжнародними угодами (договорами), що набрали чинності в установленому порядку.
 
      
202. 5. Спеціальне мито, антидемпінгове мито та компенсаційне мито застосовуються незалежно від інших видів мита на умовах, визначених чинним законодавством.
 
      
203. ГЛАВА 51. Справляння митних платежів
 
   ГЛАВА 51. Справляння митних платежів
 
204. Стаття 357. Виникнення обов’язку по сплаті митних платежів
 
-72- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 357 викласти у такій редакції:
«Стаття 357. Виникнення обов’язку зі сплати митних платежів
1. Обов’язок зі сплати митних платежів виникає:
1) у разі ввезення товарів на митну територію України - з моменту фактичного ввезення цих товарів на митну територію України;
2) при незаконному переміщенні товарів, що перебувають на території вільної митної зони або на митному складі - з моменту такого переміщення товарів;
3) у разі вивезення товарів з митної території України:
а) при оформленні товарів відповідно до митного режиму експорту - з моменту прийняття митним органом митної декларації;
б) при вивезенні товарів за межі митної території України без оформлення митної декларації та при незаконному вивезенні товарів за межі митної території України – з моменту фактичного вивезення товарів за межі митної території України;
в) при невиконанні умов, установлених щодо товарів, які вивозилися за межі митної території України зі звільненням від оподаткування вивізним митом, - з моменту, коли ці товари прибули до іншого місця призначення, ніж те, у зв’язку з яким надавалося таке звільнення;
4) після завершення митного оформлення товарів та їх випуску, коли внаслідок перевірки митної декларації чи за результатами документальної перевірки митний орган самостійно визначає платнику податків додаткові податкові зобов’язання;
5) в інших випадках, встановлених Податковим кодексом України».
 
Враховано .  Стаття 357. Виникнення обов’язку зі сплати митних платежів
 
205. Обов’язок по сплаті митних платежів виникає:
 
   1. Обов’язок зі сплати митних платежів виникає:
 
206. 1) у разі ввезення товарів на митну територію України - з моменту перетину митного кордону України;
 
   1) у разі ввезення товарів на митну територію України - з моменту фактичного ввезення цих товарів на митну територію України;
 
207. 2) при незаконному переміщенні товарів, що перебувають на території вільної митної зони або на митному складі - з моменту такого переміщення товарів;
 
   2) при незаконному переміщенні товарів, що перебувають на території вільної митної зони або на митному складі - з моменту такого переміщення товарів;
 
208. 3) у разі вивезення товарів з митної території України:
 
   3) у разі вивезення товарів з митної території України:
 
209. а) при оформленні товарів відповідно до митного режиму експорту - з моменту прийняття митної декларації;
 
   а) при оформленні товарів відповідно до митного режиму експорту - з моменту прийняття митним органом митної декларації;
 
210. б) при вивезенні товарів без оформлення митної декларації та при незаконному вивезенні товарів - з моменту фактичного вивезення товарів за межі митної території України;
 
   б) при вивезенні товарів за межі митної території України без оформлення митної декларації та при незаконному вивезенні товарів за межі митної території України – з моменту фактичного вивезення товарів за межі митної території України;
 
211. в) при невиконанні умов, установлених по відношенню до товарів, що обкладаються вивізним митом, які вивозилися зі звільненням від оподаткування - з моменту, коли товари досягли іншого місця призначення, ніж те, на яке було надано дозвіл, коли покинули митну територію України з повним або частковим звільненням від експортного мита;
 
   в) при невиконанні умов, установлених щодо товарів, які вивозилися за межі митної території України зі звільненням від оподаткування вивізним митом, - з моменту, коли ці товари прибули до іншого місця призначення, ніж те, у зв’язку з яким надавалося таке звільнення;
 
212. 4) після завершення митного оформлення товарів та їх випуску, коли внаслідок перевірки митної декларації чи за результатами перевірки на підприємстві митний орган самостійно визначає платнику податків додаткові податкові зобов’язання.
 
   4) після завершення митного оформлення товарів та їх випуску, коли внаслідок перевірки митної декларації чи за результатами документальної перевірки митний орган самостійно визначає платнику податків додаткові податкові зобов’язання;
 
213. 5) в інших випадках, встановлених Податковим кодексом України.
 
-73- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції пункт четвертий статті 357:
«після завершення митного оформлення товарів та їх випуску, коли внаслідок перевірки митної декларації чи за результатами документальної перевірки митний орган самостійно визначає платнику податків додаткові податкові зобов’язання».
 
Враховано .  5) в інших випадках, встановлених Податковим кодексом України.
 
214. Стаття 358. Припинення обов’язку по сплаті митних платежів
 
-74- Хомутиннік В.Ю.
У назві статті 358 слова «по сплаті» замінити словами «зі сплати».
 
Враховано .  Стаття 358. Припинення обов’язку зі сплати митних платежів
 
215. 1. Обов’язок по сплаті митних платежів припиняється:
 
-75- Хомутиннік В.Ю.
У частині 1 статті 358 слова «по сплаті» замінити словами «зі сплати».
 
Враховано .  1. Обов’язок зі сплати митних платежів припиняється:
 
216. 1) при виконанні обов’язку по сплаті митних платежів;
 
   1) при виконанні обов’язку зі сплати митних платежів;
 
217. 2) якщо товари до їх випуску виявилися знищеними або безповоротно втраченими внаслідок аварії або дії непереборної сили за нормальних умов транспортування, зберігання або використання (експлуатації) та за відсутності порушень вимог та умов, установлених цим Кодексом;
 
-76- Шпенов Д.Ю.
Пункт 2) частини першої статті 358 викласти в такій редакції:
«2) якщо товари до їх випуску виявилися знищеними або безповоротно втраченими внаслідок аварії або дії непереборної сили за нормальних умов транспортування, зберігання або використання (експлуатації) та за відсутності порушень вимог та умов, установлених цим Кодексом, а також внаслідок природних втрат, які підтверджуються відповідними актами; «
 
Враховано .  2) якщо товари до їх випуску виявилися знищеними або безповоротно втраченими внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили за нормальних умов транспортування, зберігання або використання (експлуатації) та за відсутності порушень вимог та умов, установлених цим Кодексом, а також внаслідок природних втрат, які підтверджуються відповідними актами;
 
218. 3) якщо товари знищуються або передаються у власність держави відповідно до цього Кодексу;
 
   3) якщо товари знищуються або передаються у власність держави відповідно до цього Кодексу;
 
219. 4) якщо товари конфіскуються відповідно до законодавства.
 
-77- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 4 частини 1 статті 358 слово «законодавства» замінити словами «цього Кодексу».
 
Враховано .  4) якщо товари конфіскуються відповідно до цього Кодексу.
 
220. 5) після сплати додаткових податкових зобов’язань, що були самостійно визначені митним органом платнику податків внаслідок перевірки митної декларації чи за результатами перевірки на підприємстві
 
-78- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Виключити пункт п’ятий частини першої статті 358.
 
Враховано .     
221. 2. Щодо товарів, випущених у вільний обіг на митній території України, або вивезених з цієї території без сплати митних платежів, обов’язок по їх сплаті припиняється також у випадках, передбачених цим Кодексом, Податковим кодексом України та іншими актами законодавства з питань встановлення мита.
 
-79- Хомутиннік В.Ю.
В частині 2 статті 358 словосполучення «по їх сплаті» замінити словосполученням «з їх сплати», кому після слів на митній території України» виключити, слова «актами законодавства» доповнити словом «України».
 
Враховано .  2. Щодо товарів, випущених у вільний обіг на митній території України або вивезених з цієї території без сплати митних платежів, обов’язок з їх сплати припиняється також у випадках, передбачених цим Кодексом, Податковим кодексом України та іншими актами законодавства України з питань встановлення мита.
 
222. Стаття 359. Виконання обов’язку щодо сплати митних платежів
 
-80- Пінчук А.П.
Статтю 359 викласти у такій редакції:
«Стаття 359. Виконання обов’язку зі сплати митних платежів
1. Обов’язок зі сплати митних платежів уважається виконаним (митні платежі вважаються сплаченими):
1) у разі здійснення особою, відповідальною за сплату митних платежів, розпорядження про використання коштів авансових платежів:
а) при здійсненні митного оформлення товарів – з моменту закінчення митного оформлення;
б) якщо сплата не пов’язана зі здійсненням митного оформлення товарів – з моменту списання коштів з авансового рахунку при перерахуванні їх до державного бюджету;
2) у разі сплати коштів безпосередньо до державного бюджету у випадках, визначених законодавством України, – з моменту:
а) списання коштів з рахунку платника податків у банку;
б) внесення готівкових коштів у касу банку;
3) з моменту сплати банком, іншою організацією відповідно до наданої гарантії (забезпечення сплати митних платежів) коштів до державного бюджету в рахунок сплати митних платежів;
4) з моменту списання коштів, що перебували у грошовій заставі, з відповідного рахунку митниці при перерахуванні цих коштів до державного бюджету в рахунок сплати митних платежів;
5) з моменту настання інших обставин, визначених Податковим кодексом України».
 
Враховано   Стаття 359. Виконання обов’язку зі сплати митних платежів
 
223. Обов’язок по сплаті митних платежів уважається виконаним (митні платежі вважаються сплаченими) з моменту:
 
   1. Обов’язок зі сплати митних платежів уважається виконаним (митні платежі вважаються сплаченими):
 
224. 1) у разі здійснення особою, відповідальною за сплату митних платежів, розпорядження про використання коштів авансових платежів:
 
   1) у разі здійснення особою, відповідальною за сплату митних платежів, розпорядження про використання коштів авансових платежів:
 
225. а) при оформленні митної процедури - з моменту закінчення митного оформлення;
 
   а) при здійсненні митного оформлення товарів – з моменту закінчення митного оформлення;
 
226. б) якщо сплата не пов’язана з оформленням митної процедури - з моменту списання коштів з авансового рахунку при перерахуванні до державного бюджету України;
 
   б) якщо сплата не пов’язана зі здійсненням митного оформлення товарів – з моменту списання коштів з авансового рахунку при перерахуванні їх до державного бюджету;
 
227. 2) у разі сплати коштів безпосередньо до державного бюджету у випадках, визначених законодавством, -з моменту:
 
   2) у разі сплати коштів безпосередньо до державного бюджету у випадках, визначених законодавством України, – з моменту:
 
228. а) списання коштів з рахунку платника в банку;
 
   а) списання коштів з рахунку платника податків у банку;
 
229. б) внесення готівкових коштів у касу банку;
 
   б) внесення готівкових коштів у касу банку;
 
230. 3) у разі сплати банком, іншою організацією відповідно до наданої гарантії (забезпечення сплати митних платежів) коштів до державного бюджету в рахунок сплати митних платежів;
 
   3) з моменту сплати банком, іншою організацією відповідно до наданої гарантії (забезпечення сплати митних платежів) коштів до державного бюджету в рахунок сплати митних платежів;
 
231. 4) з моменту здійснення списання коштів, що перебували у грошовій заставі, з відповідного рахунку митниці при перерахуванні цих коштів до державного бюджету в рахунок сплати митних платежів;
 
   4) з моменту списання коштів, що перебували у грошовій заставі, з відповідного рахунку митниці при перерахуванні цих коштів до державного бюджету в рахунок сплати митних платежів;
 
232. 5) настання інших обставин, визначених Податковим кодексом України.
 
   5) з моменту настання інших обставин, визначених Податковим кодексом України.
 
233. Стаття 360. Випадки, коли митні платежі не сплачуються
 
   Стаття 360. Випадки, коли митні платежі не сплачуються
 
234. 1. Митні платежі не сплачуються у випадку, якщо відповідно до цього Кодексу, Податкового кодексу України, інших актів законодавства з питань встановлення мита, а також міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України:
 
   1. Митні платежі не сплачуються у випадку, якщо відповідно до цього Кодексу, Податкового кодексу України, інших актів законодавства з питань встановлення мита, а також міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України:
 
235. 1) товари не є об’єктом оподаткування митними платежами;
 
   1) товари не є об’єктом оподаткування митними платежами;
 
236. 2) щодо товарів надано звільнення або умовне звільнення (повне або часткове) від сплати митних платежів - у період дії такого звільнення і при дотриманні умов, у зв’язку з якими його надано, у тому числі:
 
-81- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 2 статті 360 викласти в такій редакції:
«2) щодо товарів надано звільнення або повне умовне звільнення від сплати митних платежів – у період дії такого звільнення і при дотриманні умов, у зв’язку з якими його надано».
 
Враховано .  2) щодо товарів надано звільнення або повне умовне звільнення від сплати митних платежів – у період дії такого звільнення і при дотриманні умов, у зв’язку з якими його надано;
 
    -82- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Виключити в пункті другому частини першої статті 360 слово «часткове».
 
Враховано частково .   
237. 3) загальна митна вартість товарів, що ввозяться (вивозяться) суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, які підлягають митному оформленню не перевищує суму 100 євро, крім підакцизних товарів;
 
-83- Пінчук А.П.
Пункт 3 статті 360 виключити.
 
Враховано .     
    -84- Каракай Ю.В.
пункт 3 статті 360 викласти в такій редакції:
«3) загальна фактурна вартість товарів, що ввозяться (вивозяться) суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, які підлягають митному оформленню не перевищує суму 300 євро, крім підакцизних товарів.
 
Відхилено . Реалізація пропозиції призведе до значного збільшення обсягів безмитного ввезення товарів, що може негативно позначитися на показниках наповнення доходної частини державного бюджету.   
    -85- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У пункті 3) статті 360 цифру „100» замінити на цифру „300».
 
Відхилено . Реалізація пропозиції призведе до значного збільшення обсягів безмитного ввезення товарів, що може негативно позначитися на показниках наповнення доходної частини державного бюджету.   
238. 4) при ввезенні товарів на митну територію України або вивезенні товарів з митної території України товари були поміщені під митну процедуру, яка відповідно до положень цього Кодексу не передбачає сплату митних платежів - на період дії цієї процедури та при виконанні умов, що випливають з такої митної процедури.
 
-86- Пінчук А.П.
Пункти 4 та 5 статті 360 викласти у такій редакції:
«3) при ввезенні товарів на митну територію України або вивезенні товарів з митної території України товари були поміщені у митний режим, який відповідно до положень цього Кодексу не передбачає сплату митних платежів - на період дії цього режиму та при виконанні умов, що випливають з такого режиму;
4) коли загальна фактурна вартість товарів, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі митної території України громадянами, не перевищує обсягів, які не є об’єктом оподаткування митними платежами відповідно до розділу Х цього Кодексу».
 
Враховано .  3) при ввезенні товарів на митну територію України або вивезенні товарів з митної території України товари були поміщені у митний режим, який відповідно до положень цього Кодексу не передбачає сплату митних платежів - на період дії цього режиму та при виконанні умов, що випливають з такого режиму;
 
239. 5) коли загальна фактурна вартість товарів, що ввозяться (вивозяться) громадянами, які підлягають митному оформленню, не перевищує обсягів, що звільняються від оподаткування, відповідно до розділу Х цього Кодексу.
 
   4) коли загальна фактурна вартість товарів, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі митної території України громадянами, не перевищує обсягів, які не є об’єктом оподаткування митними платежами відповідно до розділу Х цього Кодексу.
 
240. Стаття 361. Особи, відповідальні за сплату митних платежів
 
   Стаття 361. Особи, відповідальні за сплату митних платежів
 
241. 1. Особою, відповідальною за сплату митних платежів є декларант, з урахуванням випадків, вказаних у частині другій цієї статті. Якщо декларування товарів здійснюється митним брокером (представником), він є відповідальним за сплату митних платежів солідарно з декларантом відповідно до частини четвертої статті 107 цього Кодексу.
 
-87- Пінчук А.П.
Текст статті 361 викласти у такій редакції:
«1. Особою, відповідальною за сплату митних платежів, є декларант. Якщо декларування товарів здійснюється особою, уповноваженою на це декларантом, така особа є відповідальною за сплату митних платежів солідарно з декларантом.
2. Особою, відповідальною за сплату донарахованих митних платежів - податкового зобов’язання, визначеного за результатами документальної перевірки, є відповідний платник податків.
3. Крім осіб, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, особами, відповідальними за сплату митних платежів, є:
1) при незаконному ввезенні товарів на митну територію України, незаконному вивезенні товарів за межі митної території України – особа, що незаконно ввезла (вивезла) товари, а також особи, що брали участь у незаконному ввезенні (вивезенні) товарів, якщо вони знали або повинні були знати про незаконність такого ввезення (вивезення), а при ввезенні – також особи, які придбали у власність або у володіння незаконно ввезені товари, якщо в момент придбання вони знали або повинні були знати про незаконність ввезення, що належним чином доведено в порядку, встановленому законодавством України;
2) при вилученні товарів, що тимчасового зберігаються під митним контролем, з порушенням вимог цього Кодексу та інших нормативно-правових актів – особа, що незаконно вилучила такі товари, а також особи, які брали участь у незаконному вилученні таких товарів, зберігали та придбали такі товари, або особа, що відповідає за забезпечення схоронності зазначених товарів;
3) при недотриманні положень цього Кодексу щодо користування й розпорядження товарами або щодо виконання інших вимог і умов, установлених цим Кодексом для застосування митних режимів, які передбачають умовне повне або часткове звільнення від сплати митних платежів – особи, відповідальні за дотримання митного режиму;
4) при невиконанні зобов’язань щодо використання чи споживання товарів, які випливають з умов цільового використання, за яких надається податкова пільга при випуску товарів для вільного обігу, - особа, на яку покладається обов’язок щодо виконання таких умов;
5) при заявленні товарів, транспортних засобів комерційного призначення до митного режиму транзиту – особа, яка надала зобов’язання щодо доставки цих товарів, транспортних засобів до митного органу призначення;
6) у разі невиконання особою, відповідальною за сплату митних платежів, обов’язку по сплаті митних платежів, якщо сплата митних платежів забезпечена гарантом відповідно до положень цього Кодексу, - гарант.
4. Якщо відповідно до норм цього Кодексу відповідальність за сплату митних платежів покладається на кількох осіб, то такі особи несуть солідарну відповідальність за сплату митних платежів».
 
Враховано .  1. Особою, відповідальною за сплату митних платежів, є декларант. Якщо декларування товарів здійснюється особою, уповноваженою на це декларантом, така особа є відповідальною за сплату митних платежів солідарно з декларантом.
 
242. 2. Особою, відповідальною за сплату митних платежів є фізична особа, що переміщує товар через митний кордон України;
 
   2. Особою, відповідальною за сплату донарахованих митних платежів - податкового зобов’язання, визначеного за результатами документальної перевірки, є відповідний платник податків.
 
243. 3. Крім осіб, зазначених у частині першій та другій цієї статті особами, відповідальними за сплату митних платежів, є:
 
   3. Крім осіб, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, особами, відповідальними за сплату митних платежів, є:
 
244. 1) при незаконному ввезенні товарів на митну територію України, незаконному вивезенні за межі митної території України, або при незаконному переміщенні товарів, що перебувають у вільній зоні або у митному складі - особа, що незаконно ввезла (вивезла, перемістила) товари, а також особи, що брали участь у незаконному ввезенні (вивезенні, переміщенні) товарів, якщо вони знали або повинні були знати про незаконність такого ввезення (вивезення, переміщення), а при ввезенні - також особи, які придбали у власність або у володіння незаконно ввезені товари, якщо в момент придбання вони знали або повинні були знати про незаконність ввезення, що належним чином підтверджено в порядку, установленому законодавством України. Зазначені особи несуть відповідальність за сплату митних платежів, як би вони виступали в якості декларанта незаконно ввезених чи вивезених товарів;
 
   1) при незаконному ввезенні товарів на митну територію України, незаконному вивезенні товарів за межі митної території України – особа, що незаконно ввезла (вивезла) товари, а також особи, що брали участь у незаконному ввезенні (вивезенні) товарів, якщо вони знали або повинні були знати про незаконність такого ввезення (вивезення), а при ввезенні – також особи, які придбали у власність або у володіння незаконно ввезені товари, якщо в момент придбання вони знали або повинні були знати про незаконність ввезення, що належним чином доведено в порядку, встановленому законодавством України;
 
245. 2) при вилученні товарів, що тимчасового зберігаються під митним контролем, з порушенням вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів - особа, що незаконно вилучила такі товари, а також особи, які брали участь у незаконному вилученні таких товарів, зберігали та придбали такі товари, або особа, що відповідає за забезпечення схоронності зазначених товарів;
 
   2) при вилученні товарів, що тимчасового зберігаються під митним контролем, з порушенням вимог цього Кодексу та інших нормативно-правових актів – особа, що незаконно вилучила такі товари, а також особи, які брали участь у незаконному вилученні таких товарів, зберігали та придбали такі товари, або особа, що відповідає за забезпечення схоронності зазначених товарів;
 
246. 3) при недотриманні положень цього Кодексу щодо користування й розпорядження товарами або щодо виконання інших вимог і умов, установлених цим Кодексом для застосування митних режимів, які передбачають повне або часткове звільнення від сплати митних платежів, особами, відповідальними за сплату митних платежів у випадках, передбачених цим Кодексом, - є особа, відповідальна за дотримання митного режиму;
 
   3) при недотриманні положень цього Кодексу щодо користування й розпорядження товарами або щодо виконання інших вимог і умов, установлених цим Кодексом для застосування митних режимів, які передбачають умовне повне або часткове звільнення від сплати митних платежів – особи, відповідальні за дотримання митного режиму;
 
247. 4) при невиконанні зобов’язань щодо використання чи споживання товарів, які випливають з умов цільового використання, за яких надається податкова пільга при випуску товарів для вільного обігу - особа, на яку покладається обов’язок по виконанню таких умов;
 
   4) при невиконанні зобов’язань щодо використання чи споживання товарів, які випливають з умов цільового використання, за яких надається податкова пільга при випуску товарів для вільного обігу, - особа, на яку покладається обов’язок щодо виконання таких умов;
 
248. 6) у разі реалізації автомобілів, що були ввезені із звільненням від оподаткування на підставі надання пільг відповідно до глави 64 цього Кодексу особою, відповідальною за сплату митних платежів є особа, що купує чи придбаває у володіння, або (та) у користування, або (та) у розпорядження автомобіль, що був ввезений на митну територію України із звільненням від оподаткування у разі, коли такі особи не мають права на звільнення в оподаткуванні;
 
      
249. 7) у разі невиконання особою, відповідальною за сплату митних платежів, обов’язку по сплаті митних платежів, якщо сплата митних платежів забезпечена відповідно до положень цього Кодексу гарантом, гарант є особою відповідальною за сплату митних платежів;
 
   5) при заявленні товарів, транспортних засобів комерційного призначення до митного режиму транзиту – особа, яка надала зобов’язання щодо доставки цих товарів, транспортних засобів до митного органу призначення;
 
250. 8) у разі визначення митним органом додаткових податкових зобов’язань за результатами перевірок на підприємствах особою, відповідальною за погашення зазначених зобов’язань, - є імпортер (експортер) відповідних товарів.
 
   6) у разі невиконання особою, відповідальною за сплату митних платежів, обов’язку по сплаті митних платежів, якщо сплата митних платежів забезпечена гарантом відповідно до положень цього Кодексу, - гарант.
 
251. 3. При несплаті митних платежів, у тому числі при неправильному їх нарахуванні та/або несвоєчасній сплаті, відповідальність несе особа, визначена відповідальною за сплату митних платежів. Якщо відповідно до норм цього Кодексу відповідальність за сплату митних платежів покладається на декількох осіб, то такі особи несуть солідарну відповідальність за сплату митних платежів.
 
   4. Якщо відповідно до норм цього Кодексу відповідальність за сплату митних платежів покладається на кількох осіб, то такі особи несуть солідарну відповідальність за сплату митних платежів.
 
252. 4. Особи, які одночасно є відповідальними за сплату митних платежів, несуть солідарну відповідальність.
 
-88- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Рибаков І.О.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
&&
«Доповнити частиною третьою статтю 361 наступного змісту:
«Особою, відповідальною за сплату донарахованих митних платежів - податкового зобов’язання, визначеного за результатами документальної перевірки, є платник податку».
У зв’язку з чим вважати пункт третій пунктом четвертим та пункт 4, 5 пунктами 5, 6 відповідно».
 
Враховано (У правці Н.д.Пінчука А.П.)     
    -89- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Рибаков І.О.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
&&
Доповнити пунктом п’ятим частини четвертої статті 361 наступного змісту:
«при заявлені товарів і транспортних засобів комерційного призначення до митного режиму транзиту - особа, яка надала зобов'язання щодо доставки товарів до митного органу призначення»;
 
Враховано . (У правці Н.д.Пінчука А.П.)   
    -90- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції пункт восьмий частини четвертої статті 361:
«у разі визначення митним органом додаткових податкових зобов’язань за результатами документальної перевірки особою, відповідальною за погашення зазначених зобов’язань, є імпортер (експортер) відповідних товарів».
 
Враховано по суті (У правці Н.д.Пінчука А.П.)   
253. Стаття 362. Об’єкт та база оподаткування
 
-91- Хомутиннік В.Ю.
Назву статті 362 після слова «оподаткування» доповнити словами «митними платежами».
 
Враховано .  Стаття 362. Об’єкт та база оподаткування митними платежами
 
254. Об’єкт та база оподаткування митними платежами при переміщенні товарів через митний кордон України, визначаються відповідно до цього Кодексу, Податкового кодексу України, та інших актів законодавства з питань встановлення мита.
 
   1. Об’єкт та база оподаткування митними платежами при переміщенні товарів через митний кордон України, визначаються відповідно до цього Кодексу, Податкового кодексу України, та інших актів законодавства з питань встановлення мита.
 
255. Стаття 363. Нарахування митних платежів
 
   Стаття 363. Нарахування митних платежів
 
256. 1. Митні платежів нараховуються декларантом або іншими особами, відповідальними за сплату митних платежів, самостійно, за винятком випадків, коли обов’язок щодо нарахування митних платежів відповідно до цього Кодексу, Податкового кодексу України, та інших актів законодавства з питань встановлення мита покладається на митні органи.
 
-92- Пінчук А.П.
У частині 1 статті 363 словосполучення «митні платежів» замінити словосполученням «митні платежі».
 
Враховано .  1. Митні платежі нараховуються декларантом або іншими особами, відповідальними за сплату митних платежів, самостійно, за винятком випадків, коли обов’язок щодо нарахування митних платежів відповідно до цього Кодексу, Податкового кодексу України, та інших актів законодавства з питань встановлення мита покладається на митні органи.
 
257. 2. Нарахування сум митних платежів здійснюється у валюті України.
 
   2. Нарахування сум митних платежів здійснюється у валюті України.
 
258. 3. Для цілей нарахування митних платежів застосовуються ставки, що діють на день прийняття митним органом митної декларації на товари, а у разі, якщо митне оформлення здійснюється без подання митної декларації - на день його здійснення.
 
-93- Пінчук А.П.
У частині 3 статті 363 слова «митним органом» замінити словами «митному органу».
 
Враховано .  3. Для цілей нарахування митних платежів застосовуються ставки, що діють на день подання митному органу митної декларації на товари, а у разі, якщо митне оформлення здійснюється без подання митної декларації, – на день його здійснення.
 
    -94- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції частину третю статті 363:
«Для цілей нарахування митних платежів застосовуються ставки, що діють на день подання митним органом митної декларації на товари, а у разі, якщо митне оформлення здійснюється без подання митної декларації - на день його здійснення».
 
Враховано частково .   
259. 4. У випадках, коли для цілей обчислення митних платежів, у тому числі визначення митної вартості товарів, потрібно зробити перерахування іноземної валюти, застосовується курс іноземної валюти до валюти України, установлений Національним банком України на день застосування ставок митних платежів.
 
   4. У випадках, коли для цілей обчислення митних платежів, у тому числі визначення митної вартості товарів, потрібно зробити перерахування іноземної валюти, застосовується курс іноземної валюти до валюти України, установлений Національним банком України на день застосування ставок митних платежів.
 
260. Стаття 364. Особливості застосування ставок митних платежів при незаконному переміщенні товарів через митний кордон України та використанні товарів з порушенням встановлених обмежень
 
   Стаття 364. Особливості застосування ставок митних платежів при незаконному переміщенні товарів через митний кордон України та використанні товарів з порушенням встановлених обмежень
 
261. 1. У відношенні до товарів, які ввезені на митну територію України з порушенням вимог і умов, встановлених цим Кодексом, Податковим кодексом України та іншими актами законодавства з питань встановлення мита і по відношенню до яких не сплачено митні платежі, які підлягають сплаті, митні платежі нараховуються за ставками, що діють на день перетину товарами митного кордону України, а якщо такий день встановити неможливо - на день виявлення митними органами таких товарів. У випадку втрати, не доставки чи видачі без дозволу митних органів товарів, що перебувають під митним контролем та переміщуються транзитом або знаходяться на тимчасовому зберіганні, митні платежі нараховуються за ставками, що діють відповідно на день прийняття цих товарів для перевезення або розміщення їх на тимчасове зберігання.
 
-95- Пінчук А.П.
Частини 1 та 2 статті 364 викласти у такій редакції:
«1. При незаконному ввезенні товарів на митну територію України або вивезенні їх з цієї території суми належних до сплати митних платежів нараховуються за ставками, встановленими на день переміщення цих товарів через митний кордон України, а якщо такий день встановити неможливо – на день виявлення факту такого ввезення (вивезення).
2. У випадку втрати, недоставки чи видачі без дозволу митних органів товарів, що перебувають під митним контролем та переміщуються транзитом або знаходяться на тимчасовому зберіганні, митні платежі нараховуються за ставками, встановленими на день прийняття цих товарів для перевезення або розміщення їх на тимчасове зберігання».
 
Враховано .  1. При незаконному ввезенні товарів на митну територію України або вивезенні їх з цієї території суми належних до сплати митних платежів нараховуються за ставками, встановленими на день переміщення цих товарів через митний кордон України, а якщо такий день встановити неможливо – на день виявлення факту такого ввезення (вивезення).
 
262. 2. При незаконному вивезенні товарів з митної території України суми належних до сплати митних платежів нараховуються за ставками, які діють на день перетину митного кордону, а якщо такий день встановити неможливо - на 1 число місяця або на 1 число першого місяця року, протягом якого товари були вивезені.
 
   2. У випадку втрати, недоставки чи видачі без дозволу митних органів товарів, що перебувають під митним контролем та переміщуються транзитом або знаходяться на тимчасовому зберіганні, митні платежі нараховуються за ставками, встановленими на день прийняття цих товарів для перевезення або розміщення їх на тимчасове зберігання.
 
263. 3. При ввезенні товарів на митну територію України базою оподаткування є митна вартість цих товарів, їх кількість або інші показники, встановлені законодавством, що використовуються для визначення бази оподаткування, на день застосування ставок податків, відповідно до частини першої цієї статті. Якщо визначити суму належних до сплати митних платежів неможливо внаслідок ненадання митному органу точних відомостей про характер товарів, їх назву, кількість, країну походження і митну вартість, сума митних платежів визначається, виходячи з найбільшої величини ставок митних платежів, кількості чи вартості товарів, які можуть бути визначені на підставі наявних відомостей.
 
-96- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У частині третій статті 364 слова «При ввезенні товарів» замінити словами «При незаконному ввезенні товарів».
 
Враховано .  3. При незаконному ввезенні товарів на митну територію України базою оподаткування є митна вартість цих товарів, їх кількість або інші показники, встановлені законодавством, що використовуються для визначення бази оподаткування, на день застосування ставок податків, відповідно до частиню першою цієї статті. Якщо визначити суму належних до сплати митних платежів неможливо внаслідок ненадання митному органу точних відомостей про характер товарів, їх назву, кількість, країну походження і митну вартість, сума митних платежів визначається, виходячи з найбільшої величини ставок митних платежів, кількості чи вартості товарів, які можуть бути визначені на підставі наявних відомостей.
 
264. 4. При нецільовому використанні товарів, щодо яких було надано умовне звільнення від оподаткування, а також порушення умов митних режимів, розміщення в які передбачає умовне звільнення від оподаткування, застосовуються ставки митних платежів, які діють на день прийняття митним органом митної декларації. Митна вартість товарів, їх кількість чи інші характеристики, які використовуються для визначення бази оподаткування, визначаються на день застосування ставок податків.
 
-97- Пінчук А.П.
У частині 4 статті 364 слово «розміщення» замінити словом «поміщення», слова «прийняття митним органом митної декларації» доповнити словами «для митного оформлення», слова «ставок податків» замінити словами «ставок митних платежів».
 
Враховано .  4. При нецільовому використанні товарів, щодо яких було надано умовне звільнення від оподаткування, а також порушення умов митних режимів, поміщення в які передбачає умовне звільнення від оподаткування, застосовуються ставки митних платежів, які діють на день прийняття митним органом митної декларації для митного оформлення. Митна вартість товарів, їх кількість чи інші характеристики, які використовуються для визначення бази оподаткування, визначаються на день застосування ставок митних платежів.
 
265. Стаття 365. Строки сплати (виконання обов’язку по сплаті) митних платежів
 
   Стаття 365. Строки сплати (виконання обов’язку по сплаті) митних платежів
 
266. 1. При ввезенні товарів на митну територію України митні платежі повинні бути сплачені не пізніше 15 днів від дня пред’явлення товарів митному органу у місці їх прибуття на митну територію України або від дня завершення внутрішнього митного транзиту, коли декларування товарів здійснюється не в місці їх прибуття, але не пізніше їх випуску, за винятком випадків коли обов’язок по сплаті митних платежів припиняється або митні платежі не сплачуються.
 
-98- Пінчук А.П.
Текст статті 365 викласти у такій редакції:
«1. При ввезенні товарів на митну територію України суми митних платежів, нараховані митним органом, підлягають сплаті до держаного бюджету платником податків до або на день подання митному органу митної декларації для митного оформлення, за винятком випадків, коли відповідно до цього Кодексу товари ввозяться на митну територію України зі звільненням від оподаткування митними платежами.
2. При розміщенні товарів на тимчасове зберігання митні платежі повинні бути сплачені не пізніше дня закінчення строку тимчасового зберігання. Якщо до закінчення строку тимчасового зберігання ці товари поміщуються у митний режим, який передбачає сплату митних платежів, митні платежі повинні бути сплачені не пізніше випуску товарів відповідно до цього режиму.
3. При вивезенні товарів з митної території України вивізне мито повинне бути сплачене не пізніше дня прийняття митним органом митної декларації для митного оформлення, якщо інше не встановлено цим Кодексом.
4. При зміні митного режиму митні платежі повинні бути сплачені не пізніше дня випуску товарів у наступному митному режимі.
5. Для цілей обчислення пені строком сплати митних платежів вважається:
1) при використанні товарів, ввезених на митну територію України з умовним звільненням від оподаткування митними платежами, в інших цілях, ніж ті, у зв’язку з якими було надано таке звільнення, – перший день, коли особою було порушено обмеження щодо користування та/або розпорядженні зазначеними товарами. Якщо такий день установити неможливо, строком сплати митних платежів уважається день прийняття митним органом митної декларації на такі товари для митного оформлення;
2) при порушенні вимог і умов митних режимів, яке відповідно до цього Кодексу тягне за собою виникнення обов’язку зі сплати митних платежів – день вчинення такого порушення. Якщо такий день установити неможливо, строком сплати митних платежів уважається день початку дії відповідного митного режиму;
3) в інших випадках – день виникнення обов’язку зі сплати митних платежів.
6. Строки сплати митних платежів при переміщенні (пересиланні) товарів через митний кордон України громадянами, при переміщенні товарів через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, при тимчасовому ввезенні товарів на митну територію України з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, а також при незаконному переміщенні товарів через митний кордон України визначаються цим Кодексом та Податковим кодексом України».
 
Враховано .  1. При ввезенні товарів на митну територію України суми митних платежів, нараховані митним органом, підлягають сплаті до держаного бюджету платником податків до або на день подання митному органу митної декларації для митного оформлення, за винятком випадків, коли відповідно до цього Кодексу товари ввозяться на митну територію України зі звільненням від оподаткування митними платежами.
 
267. 2. При розміщенні товарів на тимчасове зберігання, митні платежі повинні бути сплачені не пізніше дня закінчення строку тимчасового зберігання. У випадку, якщо до закінчення строку тимчасового зберігання ці товари поміщуються під митну процедуру, яка передбачає сплату митних платежів, митні платежі мають бути сплачені не пізніше випуску товарів відповідно до цієї процедури.
 
   2. При розміщенні товарів на тимчасове зберігання митні платежі повинні бути сплачені не пізніше дня закінчення строку тимчасового зберігання. Якщо до закінчення строку тимчасового зберігання ці товари поміщуються у митний режим, який передбачає сплату митних платежів, митні платежі повинні бути сплачені не пізніше випуску товарів відповідно до цього режиму.
 
268. 3. При вивезенні товарів з митної території України мита повинні бути сплачені не пізніше дня прийняття митної декларації, якщо інше не встановлено цим Кодексом.
 
   3. При вивезенні товарів з митної території України вивізне мито повинне бути сплачене не пізніше дня прийняття митним органом митної декларації для митного оформлення, якщо інше не встановлено цим Кодексом.
 
269. 4. При зміні митного режиму митні платежі повинні бути сплачені не пізніше дня випуску товарів у наступному митному режимі, але не пізніше дня, установленого цим Кодексом для завершення дії попереднього митного режиму.
 
   4. При зміні митного режиму митні платежі повинні бути сплачені не пізніше дня випуску товарів у наступному митному режимі.
 
270. 5. Для цілей обчислення пені строком сплати митних платежів вважається:
 
   5. Для цілей обчислення пені строком сплати митних платежів вважається:
 
271. 1) при використанні умовно випущених товарів в інших цілях, ніж ті, у зв’язку з якими було надано умовне звільнення від оподаткування, - перший день, коли особою було порушено обмеження щодо користування та розпорядженні товарами. Якщо такий день установити неможливо, строком сплати митних платежів уважається день прийняття митним органом митної декларації на такі товари;
 
   1) при використанні товарів, ввезених на митну територію України з умовним звільненням від оподаткування митними платежами, в інших цілях, ніж ті, у зв’язку з якими було надано таке звільнення, – перший день, коли особою було порушено обмеження щодо користування та/або розпорядженні зазначеними товарами. Якщо такий день установити неможливо, строком сплати митних платежів уважається день прийняття митним органом митної декларації на такі товари для митного оформлення;
 
272. 2) при порушенні вимог і умов митних процедур, що відповідно до цього Кодексу тягне обов’язок сплатити митні платежі - день здійснення такого порушення. Якщо такий день установити неможливо, строком сплати митних платежів уважається день початку дії відповідної митної процедури.
 
   2) при порушенні вимог і умов митних режимів, яке відповідно до цього Кодексу тягне за собою виникнення обов’язку зі сплати митних платежів – день вчинення такого порушення. Якщо такий день установити неможливо, строком сплати митних платежів уважається день початку дії відповідного митного режиму;
 
273. 3) в інших випадках - день виникнення обов’язку по сплаті митних платежів.
 
   3) в інших випадках – день виникнення обов’язку зі сплати митних платежів.
 
274. 6. Строки сплати митних платежів відносно товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистого користування, а також товарів, що переміщуються через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, трубопровідним транспортом і лініями електропередачі, тимчасово увезених товарів із частковим звільненням від сплати митних платежів, незаконно увезених товарів, виявлених на території України, визначаються цим Кодексом та Податковим кодексом України.
 
-99- Шпенов Д.Ю.
Частину першу статті 365 викласти в такій редакції:
Варіант 1:
«1. При ввезенні товарів на митну територію України податки повинні бути сплачені не пізніше 15 днів від дати випуску у заявлений митний режим, за винятком випадків коли обов’язок по сплаті податків припиняється або податки не сплачуються.».
 
Відхилено . Випадки, коли може бути надано відстрочення сплати митних платежів, визначено статтею 372 цього проекту та статтею 100 Податкового кодексу України.  6. Строки сплати митних платежів при переміщенні (пересиланні) товарів через митний кордон України громадянами, при переміщенні товарів через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, при тимчасовому ввезенні товарів на митну територію України з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, а також при незаконному переміщенні товарів через митний кордон України визначаються цим Кодексом та Податковим кодексом України.
 
    -100- Шпенов Д.Ю.
Частину першу статті 365 викласти в такій редакції:
Варіант 2:
«1. При ввезенні товарів на митну територію України митні платежі повинні бути сплачені до, або на дату декларування товарів митному органу у місці їх прибуття на митну територію України або від дня завершення внутрішнього митного транзиту, коли декларування товарів здійснюється не в місці їх прибуття, але не пізніше їх випуску, за винятком випадків коли обов’язок по сплаті митних платежів припиняється або митні платежі не сплачуються.»
 
Відхилено . Запропонована редакція є некоректною в частині внутрішнього транзиту. Митні платежі сплачуються на момент подання митної декларації.   
275. Стаття 366. Порядок і форми сплати митних платежів
 
   Стаття 366. Порядок і форми сплати митних платежів
 
276. 1. Суми митних платежів, нараховані митним органом, підлягають сплаті до державного бюджету платником податків до/або на день подання митної декларації до митного оформлення безпосередньо на єдиний казначейський рахунок.
 
-101- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У частині першій статті 366 слова «, нараховані митним органом, « та «до/або на день подання митної декларації до митного оформлення» виключити.
 
Враховано .  1. Суми митних платежів, нараховані митним органом, підлягають сплаті до державного бюджету платником податків безпосередньо на єдиний казначейський рахунок.
 
    -102- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції частину першу статті 366:
«Суми митних платежів, нараховані митним органом, підлягають сплаті на рахунки, відкриті на ім’я митних органів в органах Державного казначейства до/або на день подання митної декларації до митного оформлення.»
 
Відхилено . (Митні платежі повинні сплачуватися безпосередньо до державного бюджету)   
277. 2. Суми митних платежів сплачуються через рахунки митного органу, відкриті для цих цілей відповідно до законодавства, в готівковій формі через касу митниці або фінансової установи, або у безготівковій формі через фінансову установу, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом та законом.
 
-103- Хомутиннік В.Ю.
У частині 2 статті слово «митниці» замінити словами «митного органу», слово «законом» – словами «законами України».
 
Враховано   2. Суми митних платежів сплачуються в готівковій формі через касу митного органу або фінансової установи, або у безготівковій формі через фінансову установу, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом та законами України.
 
    -104- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції частину другу статті 366:
«Суми митних платежів сплачуються в готівковій формі через касу митниці або фінансової установи, або у безготівковій формі через фінансову установу, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом та законом».
 
Враховано частково    
278. 3. Перерахування сум митних платежів до Державного бюджету України з зазначених рахунків митного органу здійснюється цим митним органом.
 
   3. Перерахування сум митних платежів до Державного бюджету України з зазначених рахунків митного органу здійснюється цим митним органом.
 
279. 4. Митні платежі сплачуються у національній валюті України. В окремих випадках, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, митні платежі можуть бути сплачені в іноземній валюті, курс якої встановлений Національним банком України.
 
   4. Митні платежі сплачуються у національній валюті України. В окремих випадках, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, митні платежі можуть бути сплачені в іноземній валюті, курс якої встановлений Національним банком України.
 
280. 5. Перерахування валюти України в іноземну валюту для цілей сплати митних платежів, обчислених у валюті України, здійснюється за курсом, встановленим Національним банком України, що діє на день прийняття митної декларації, а у випадках, коли обов’язок сплати митних платежів не пов’язаний з поданням митної декларації, - на день фактичної сплати.
 
   5. Перерахування валюти України в іноземну валюту для цілей сплати митних платежів, обчислених у валюті України, здійснюється за курсом, встановленим Національним банком України, що діє на день прийняття митної декларації, а у випадках, коли обов’язок сплати митних платежів не пов’язаний з поданням митної декларації, - на день фактичної сплати.
 
281. 6. Митні платежі можуть бути сплачені в будь-якій іншій формі, передбаченій законодавством України.
 
-105- Мельник П.В.
пункт 6 статті 366 виключити (як такий, що не відповідає пункту 6 статті 45 Бюджетного кодексу України щодо заборони проведення розрахунків з бюджетом у не грошовій формі);
 
Відхилено . Редакція частини 6 статті 366 не суперечить положенням пункту 6 статті 45 Бюджетного кодексу України. Вона не встановлює інших форм сплати митних платежів, а лише допускає їх встановлення законодавством України.  6. Митні платежі можуть бути сплачені в будь-якій іншій формі, передбаченій законодавством України.
 
282. 7. Порядок нарахування, обліку та перерахування до державного бюджету сум митних платежів визначається міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.
 
-106- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У частині сьомій статті 366 слово «нарахування, « виключити.
 
Відхилено . Порядок нарахування митних платежів – це технологія, яка може визначатися відомчим нормативно-правовим актом.  7. Порядок нарахування, обліку та перерахування до державного бюджету сум митних платежів визначається міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи.
 
283. 8. На вимогу платника митні органи зобов’язані видати підтвердження сплати митних платежів у письмовій формі
 
-107- Хомутиннік В.Ю.
У частині 8 статті 366 слово «платника» доповнити словом «податків».
 
Враховано .  7. На вимогу платника податків митні органи зобов’язані видати підтвердження сплати митних платежів у письмовій формі
 
284. Стаття 367. Авансові платежі
 
-108- Пінчук А.П.
Статтю 367 викласти у такій редакції:
«Стаття 367. Авансові платежі (передоплата)
1. Сплата митних платежів може здійснюватися із застосуванням авансових платежів (передоплати).
2. Авансовими платежами (передоплатою) є грошові кошти, внесені платником податків за власним бажанням на рахунки, відкриті на ім’я митних органів в органах Державної казначейської служби, як попереднє грошове забезпечення сплати в майбутньому митних платежів.
3. Авансові платежі вносяться у валюті України.
4. Кошти авансових платежів не вважаються митними платежами, доки особа, яка внесла такі платежі, не зробить розпорядження про це митному органу та не будуть виконані відповідні митні формальності. З моменту початку виконання таких митних формальностей кошти авансових платежів у сумі, на яку зроблено розпорядження, не підлягають використанню на будь-які інші цілі. Після завершення митних формальностей кошти у сумі, на яку зроблено розпорядження, перераховуються митним органом до державного бюджету. У разі відмови від завершення митних формальностей сумі авансових платежів, на яку зроблено розпорядження, повертається статус авансових платежів.
5. Повернення коштів авансових платежів здійснюється в порядку, встановленому міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи, якщо заяву про повернення подано до митного органу протягом 1095 днів з дня внесення таких коштів на рахунок митного органу. При цьому відсотки на суму коштів, унесених як авансові платежі, не нараховуються.
6. Кошти авансових платежів, що перебувають на рахунку митного органу без розпорядження про використання протягом 1095 днів з дня їх внесення, підлягають перерахуванню до державного бюджету.
7. На вимогу платника податків митний орган зобов’язаний надати йому письмову інформацію про використання коштів, унесених ним як авансові платежі, не пізніше 30 днів з дня отримання такої вимоги. У випадку незгоди платника податків з інформацією митного органу здійснюється спільна звірка використання зазначених коштів. Результати такої звірки оформлюються актом за формою, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи. Один примірник такого акта після його підписання надається платникові податків».
 
Враховано .  Стаття 367. Авансові платежі (передоплата)
1. Сплата митних платежів може здійснюватися із застосуванням авансових платежів (передоплати).
 
285. 1. Авансовими платежами (передоплатою) є грошові кошти, внесені на визначені відповідно до законодавства рахунки митних органів в рахунок майбутніх митних платежів і не ідентифікованих особою, відповідальною за сплату митних платежів, визначеною у частині першій статті 361 цього Кодексу, в якості конкретних видів і сум митних платежів по відношенню до конкретних товарів.
 
   2. Авансовими платежами (передоплатою) є грошові кошти, внесені платником податків за власним бажанням на рахунки, відкриті на ім’я митних органів в органах Державної казначейської служби, як попереднє грошове забезпечення сплати в майбутньому митних платежів.
 
286. 2. Авансові платежі перераховуються у валюті України.
 
   3. Авансові платежі вносяться у валюті України.
 
287. 3. Сплата митних платежів здійснюється із застосуванням авансових платежів, за винятком випадків, установлених цим Кодексом та Податковим кодексом України.
 
      
288. 4. Кошти авансових платежів не вважаються митними платежами, доки особа, яка внесла такі платежі, не зробить розпорядження про це митному органу та не будуть виконані відповідні митні формальності.
 
   4. Кошти авансових платежів не вважаються митними платежами, доки особа, яка внесла такі платежі, не зробить розпорядження про це митному органу та не будуть виконані відповідні митні формальності. З моменту початку виконання таких митних формальностей кошти авансових платежів у сумі, на яку зроблено розпорядження, не підлягають використанню на будь-які інші цілі. Після завершення митних формальностей кошти у сумі, на яку зроблено розпорядження, перераховуються митним органом до державного бюджету. У разі відмови від завершення митних формальностей сумі авансових платежів, на яку зроблено розпорядження, повертається статус авансових платежів.
 
289. 5. З моменту початку виконання таких митних формальностей, кошти авансових платежів у сумі, на яку зроблено розпорядження, не підлягають використанню на будь-які інші цілі.
 
      
290. 6. Після завершення здійснення митних формальностей, кошти, у сумі, на яку зроблено розпорядження, перераховуються митним органом до державного бюджету України.
 
      
291. 7. Повернення коштів авансових платежів здійснюється в порядку, встановленому міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи, якщо заяву про повернення подано до митного органу протягом 1095 днів з дня внесення таких коштів на рахунок митного органу. При цьому відсотки на суму коштів, унесених як авансовий платіж, не нараховуються.
 
   5. Повернення коштів авансових платежів здійснюється в порядку, встановленому міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи, якщо заяву про повернення подано до митного органу протягом 1095 днів з дня внесення таких коштів на рахунок митного органу. При цьому відсотки на суму коштів, унесених як авансові платежі, не нараховуються.
 
292. 8. Кошти авансових платежів, що перебувають на рахунку митного органу без розпорядження про використання протягом 1095 днів з дня їх внесення, підлягають перерахуванню до державного бюджету України.
 
   6. Кошти авансових платежів, що перебувають на рахунку митного органу без розпорядження про використання протягом 1095 днів з дня їх внесення, підлягають перерахуванню до державного бюджету.
 
293. 9. За вимогою платника митний орган зобов’язаний надати йому письмову інформацію про використання коштів, унесених як авансовий платіж, не пізніше ніж 30 днів з дня отримання такої вимоги. У випадку незгоди платника з результатами інформації митного органу здійснюється спільна звірка використання зазначених коштів. Результати такої звірки оформляються актом за формою, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Один екземпляр акту після його підписання надається платникові.
 
-109- Шпенов Д.Ю.
Частину третю статті 367 викласти в такій редакції:
«3. Сплата митних платежів може здійснюватися із застосуванням авансових платежів.».
 
Враховано по суті (у правці Н.д.Пінчука А.П.).  7. На вимогу платника податків митний орган зобов’язаний надати йому письмову інформацію про використання коштів, унесених ним як авансові платежі, не пізніше 30 днів з дня отримання такої вимоги. У випадку незгоди платника податків з інформацією митного органу здійснюється спільна звірка використання зазначених коштів. Результати такої звірки оформлюються актом за формою, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи. Один примірник такого акта після його підписання надається платникові податків.
 
294. Стаття 368. Звільнення (умовне звільнення) від оподаткування митними платежами
 
   Стаття 368. Звільнення (умовне звільнення) від оподаткування митними платежами
 
295. 1. Звільнення (умовне звільнення) від оподаткування митними платежами надається за умови дотримання вимог, передбачених національним законодавством для надання такого звільнення.
 
      
296. 2. Умови надання звільнення (умовного звільнення) від оподаткування митними платежами визначаються цим Кодексом, Податковим кодексом України, іншими актами законодавства та міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
 
-110- Пінчук А.П.
Текст статті 368 викласти у такій редакції:
«1. Умови надання звільнення (умовного звільнення) від оподаткування митними платежами визначаються цим Кодексом, Податковим кодексом України, іншими актами законодавства України та міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
2. Порядок надання документів, необхідних для підтвердження права на звільнення (умовне звільнення) від оподаткування митними платежами, та їх перелік визначаються міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Враховано .  1. Умови надання звільнення (умовного звільнення) від оподаткування митними платежами визначаються цим Кодексом, Податковим кодексом України, іншими актами законодавства України та міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
 
297. 3. Порядок надання документів, необхідних для підтвердження права на звільнення (умовне звільнення) від оподаткування митними платежами визначається міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи.
 
-111- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину третю статті 368 виключити.
 
Відхилено . Перелік документів, необхідних для підтвердження права на звільнення від сплати митних платежів, є необхідним. Його відсутність призведе до непрозорості у митному оформленні з наданням податкових пільг. На сьогодні такий перелік затверджено наказом Держмитслужби.  2. Порядок надання документів, необхідних для підтвердження права на звільнення (умовне звільнення) від оподаткування митними платежами, та їх перелік визначаються міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи.
 
298. Стаття 369. Повернення помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів
 
   Стаття 369. Повернення помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів
 
299. 1. Повернення помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України.
 
   1. Повернення помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України.
 
300. 2. При виявленні факту помилкової та/або надмірної сплати митних платежів митний орган не пізніше одного місяця від дня виявлення такого факту зобов’язаний повідомити платника про суми надміру сплачених митних платежів.
 
   2. При виявленні факту помилкової та/або надмірної сплати митних платежів митний орган не пізніше одного місяця від дня виявлення такого факту зобов’язаний повідомити платника податків про суми надміру сплачених митних платежів.
 
301. 3. Помилково та/або надміру зараховані до бюджету суми митних платежів повертаються з державного бюджету України у порядку, визначеному міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу у галузі митної справи.
 
-112- Пінчук А.П.
Частину 3 статті 369 викласти у такій редакції:
« 3. Помилково та/або надміру зараховані до державного бюджету суми митних платежів повертаються з державного бюджету у порядку, визначеному міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу у сфері митної справи.»
 
Враховано   3. Помилково та/або надміру зараховані до державного бюджету суми митних платежів повертаються з державного бюджету у порядку, визначеному міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу у сфері митної справи.
 
302. 4. Якщо надмірна сплата сум митних платежів сталася внаслідок помилки з боку посадових осіб митного органу, повернення надміру сплачених сум митних платежів здійснюється у першочерговому порядку.
 
   4. Якщо надмірна сплата сум митних платежів сталася внаслідок помилки з боку посадових осіб митного органу, повернення надміру сплачених сум митних платежів здійснюється у першочерговому порядку.
 
303. 5. Повернення сум відповідних митних платежів, здійснюється також у випадках, якщо:
 
   5. Повернення сум відповідних митних платежів, здійснюється також у випадках, якщо:
 
304. а) законодавством України передбачено повернення сум сплаченого мита при поміщенні товарів у митний режим реімпорту або у митний режим реекспорту відповідно до розділу VІІ цього Кодексу, а також в інших випадках, визначених цим Кодексом;
 
-113- Пінчук А.П.
Змінити літерну рубрикацію пунктів частини 5 статті 369 на цифрову.
 
Враховано   1) законодавством України передбачено повернення сум сплаченого мита при поміщенні товарів у митний режим реімпорту або у митний режим реекспорту відповідно до розділу VІІ цього Кодексу, а також в інших випадках, визначених цим Кодексом;
 
305. б) при зміні з дозволу митного органу раніше заявленого митного режиму, якщо суми митних платежів, належних до сплати при розміщенні товарів у новий митний режим, менші за суми митних платежів, сплачених при попередньому митному режимі;
 
-114- Пінчук А.П.
Пункт б) викласти у такій редакції:
«2) у випадках та в порядку, визначених цим Кодексом, здійснюється зміна раніше заявленого митного режиму, якщо суми митних платежів, належних до сплати при поміщенні товарів у новий митний режим, є меншими, ніж суми митних платежів, сплачених при поміщенні їх у попередній митний режим;
 
Враховано   2) у випадках та в порядку, визначених цим Кодексом, здійснюється зміна раніше заявленого митного режиму, якщо суми митних платежів, належних до сплати при поміщенні товарів у новий митний режим, є меншими, ніж суми митних платежів, сплачених при поміщенні їх у попередній митний режим
 
306. в) відновлюється режим найбільшого сприяння, вільної торгівлі;
 
-115- Хомутиннік В.Ю.
Змінити нумерацію пункту на цифрову
 
Враховано   3) відновлюється режим найбільшого сприяння, вільної торгівлі;
 
307. г) подана митному органу митна декларація вважається неподаною відповідно до цього Кодексу;
 
-116- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт «г» частини 5 статті 369 викласти у такій редакції:
«4) митну декларацію змінено або визнано недійсною»;
 
Враховано   4) митну декларацію змінено або визнано недійсною;
 
    -117- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У статті 369 пункт г) викласти у наступній редакції:
«митну декларацію змінено, відкликано або визнано недійсною»;
 
Враховано частково    
308. ґ) митну декларацію відкликано або анульовано;
 
-118- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У статті 369 у частині п’ятій пункт ґ) виключити,
 
Враховано .     
309. д) у товарах, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за її межі, виявлено дефекти, або вони якимось іншим чином не відповідають погодженим специфікаціям, за умови, що ці товари не ремонтувалися і не використовувалися відповідно на території України та за її межами (за винятком операцій, необхідних для виявлення дефектів або невідповідності), і повертаються протягом розумного строку.
 
-119- Хомутиннік В.Ю.
Слова «розумного строку» замінити словами « строку, визначеного частиною другою статті 225 цього Кодексу» та змінити нумерацію на цифрову
 
Враховано   5) у товарах, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за її межі, виявлено дефекти, або вони якимось іншим чином не відповідають погодженим специфікаціям, за умови, що ці товари не ремонтувалися і не використовувалися відповідно на території України та за її межами (за винятком операцій, необхідних для виявлення дефектів або невідповідності), і повертаються протягом строку, визначеного частиною другою статті 225 цього Кодексу.
 
    -120- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Доповнити пунктом е) частину 5 статті 369 наступного змісту:
«платником подано митному органу документи, що підтверджують його право на звільнення від сплати митних платежів».
 
Враховано частково    
310. 6. Повернення сум відповідних митних платежів, здійснюється також у випадках, якщо:
 
   6. Повернення сум відповідних митних платежів здійснюється також у випадках, якщо:
 
311. а) законодавством України передбачено повернення сум сплаченого мита при поміщенні товарів у митний режим реімпорту або у митний режим реекспорту відповідно до розділу VІІ цього Кодексу, а також в інших випадках, визначених цим Кодексом;
 
-121- Пінчук А.П.
Змінити літерну рубрикацію пунктів частини 6 статті 369 на цифрову.
 
Враховано   1) законодавством України передбачено повернення сум сплаченого мита при поміщенні товарів у митний режим реімпорту або у митний режим реекспорту відповідно до розділу VІІ цього Кодексу, а також в інших випадках, визначених цим Кодексом;
 
312. б) при зміні, відповідно до цього Кодексу, раніше заявленого митного режиму, якщо суми митних платежів, належних до сплати при розміщенні товарів у новий митний режим, менші за суми митних платежів, сплачених при попередньому митному режимі;
 
-122- Хомутиннік В.Ю.
Пункт «б» викласти у такій редакції:
«2) у випадках та в порядку, визначених цим Кодексом, здійснюється зміна раніше заявленого митного режиму, якщо суми митних платежів, належних до сплати при поміщенні товарів у новий митний режим, є меншими, ніж суми митних платежів, сплачених при поміщенні їх у попередній митний режим»;
 
Враховано   2) у випадках та в порядку, визначених цим Кодексом, здійснюється зміна раніше заявленого митного режиму, якщо суми митних платежів, належних до сплати при поміщенні товарів у новий митний режим, є меншими, ніж суми митних платежів, сплачених при поміщенні їх у попередній митний режим;
 
313. в) відновлюється режим найбільшого сприяння, вільної торгівлі;
 
   3) відновлюються режими найбільшого сприяння, вільної торгівлі;
 
314. г) подана митному органу митна декларація вважається неподаною відповідно до цього Кодексу. У разі відмови від завершення митних формальностей відповідно до цього Кодексу, коштам, на які зроблено розпорядження повертається статус авансових платежів;
 
-123- Хомутиннік В.Ю.
Пункти г і ґ викласти у такій редакції:
«4) митну декларацію змінено або визнано недійсною»;
 
Враховано   4) митну декларацію змінено або визнано недійсною;
 
315. ґ) митну декларацію позбавлено чинності;
 
-124- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
у пункті ґ) частини шостої слова „позбавлено чинності» замінити на слова „визнано недійсною».
 
Враховано .     
316. д) раніше експортовані товари повертаються у режимі імпорту або реімпорту;
 
-125- Пінчук А.П.
Пункт д) виключити
 
Враховано      
317. е) у товарах, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за її межі, виявлено дефекти, або вони якимось іншим чином не відповідають погодженим специфікаціям, за умови, що ці товари не ремонтувалися і не використовувалися відповідно на території України та за її межами (за винятком операцій, необхідних для виявлення дефектів або невідповідності), і повертаються протягом строку, визначеного у частині другій статті 225 цього Кодексу.
 
-126- Пінчук А.П.
Доповнити новим підпунктом такого змісту:
«6) платником податків подано митному органу документи, які підтверджують наявність у нього на день подання митному органу митної декларації для митного оформлення права на звільнення від сплати митних платежів «
 
Враховано   5) у товарах, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за її межі, виявлено дефекти, або вони якимось іншим чином не відповідають погодженим специфікаціям, за умови, що ці товари не ремонтувалися і не використовувалися відповідно на території України та за її межами (за винятком операцій, необхідних для виявлення дефектів або невідповідності), і повертаються протягом строку, визначеного частиною другою статті 225 цього Кодексу;
6) платником податків подано митному органу документи, які підтверджують наявність у нього на день подання митному органу митної декларації для митного оформлення права на звільнення від сплати митних платежів.
 
    -127- Шпенов Д.Ю.
6) Частину п’яту, шосту статті 369 об’єднати та викласти в такій редакції:
«5. Повернення сум відповідних митних платежів, здійснюється також у випадках, якщо:
а) законодавством України передбачено повернення сум сплаченого мита при поміщенні товарів у митний режим реімпорту або у митний режим реекспорту відповідно до розділу VІІ цього Кодексу, а також в інших випадках, визначених цим Кодексом;
б) при зміні, відповідно до цього Кодексу, раніше заявленого митного режиму, якщо суми митних платежів, належних до сплати при розміщенні товарів у новий митний режим, менші за суми митних платежів, сплачених при попередньому митному режимі;
в) відновлюється режим найбільшого сприяння, вільної торгівлі;
г) подана митному органу митна декларація вважається неподаною відповідно до цього Кодексу. У разі відмови від завершення митних формальностей відповідно до цього Кодексу, коштам, на які зроблено розпорядження повертається статус авансових платежів;
ґ) митну декларацію відкликано або анульовано (позбавлено чинності);
д) у товарах, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за її межі, виявлено дефекти, або вони якимось іншим чином не відповідають погодженим специфікаціям, за умови, що ці товари не ремонтувалися і не використовувалися відповідно на території України та за її межами (за винятком операцій, необхідних для виявлення дефектів або невідповідності), і повертаються протягом строку, визначеного у частині другій статті 225 цього Кодексу.
ж) товар втрачено внаслідок природних втрат. «
 
Враховано частково    
318. 7. Повернення сум митних платежів у випадках, передбачених частиною п’ятою цієї статті, здійснюється у тому ж порядку, що і повернення надмірно сплачених сум митних платежів за заявою платника за умови, що вона подається не пізніше одного року з дня, наступного за днем виникнення обставин, що тягнуть за собою повернення сплачених митних платежів.
 
-128- Пінчук А.П.
Частину 7 статті 369 икласти у такій редакції:
«6. Повернення сум митних платежів у випадках, передбачених частиною п’ятою цієї статті, здійснюється у тому ж порядку, що і повернення помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів за заявою платника податків за умови, що така заява подається не пізніше одного року з дня, наступного за днем виникнення обставин, що тягнуть за собою повернення сплачених сум митних платежів».
 
Враховано   6. Повернення сум митних платежів у випадках, передбачених частиною п’ятою цієї статті, здійснюється у тому ж порядку, що і повернення помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів за заявою платника податків за умови, що така заява подається не пізніше одного року з дня, наступного за днем виникнення обставин, що тягнуть за собою повернення сплачених сум митних платежів.
 
319. 8. Повернення сплачених сум митних платежів, визначених у цій статті здійснюється у валюті України. Якщо сплата або стягнення митних платежів здійснювалась у іноземній валюті, повернення сум митних платежів, визначених у цій статті здійснюється за курсом Національного банку України, що діє на день, коли відбулася їх сплата.
 
-129- Пінчук А.П.
Частину 8 статті 369 викласти у такій редакції:
«7. Повернення сплачених сум митних платежів здійснюється у валюті України. Якщо сплата або стягнення митних платежів здійснювалась у іноземній валюті, повернення сум митних платежів здійснюється за курсом Національного банку України, встановленим на день, коли відбулася їх сплата»
 
Враховано   7. Повернення сплачених сум митних платежів здійснюється у валюті України. Якщо сплата або стягнення митних платежів здійснювалась у іноземній валюті, повернення сум митних платежів здійснюється за курсом Національного банку України, встановленим на день, коли відбулася їх сплата.
 
320. 9. Повернення не здійснюється:
 
   8. Повернення не здійснюється:
 
321. а) якщо сума митних платежів, що підлягає поверненню, не перевищує 20 гривень;
 
   1) якщо сума митних платежів, що підлягає поверненню, не перевищує 20 гривень;
 
322. б) в інших випадках, встановлених Податковим кодексом України.
 
   2) в інших випадках, встановлених Податковим кодексом України.
 
323. Стаття 370. Пеня
 
   Стаття 370. Пеня
 
324. 1. Після закінчення встановлених цим Кодексом та Податковим кодексом України строків сплати митних платежів, на суму податкового боргу нараховується пеня у розмірі та у порядку, визначеному Податковим кодексом України.
 
-130- Хомутиннік В.Ю.
У статті 370:
1) у частині 1 кому після слів «митних платежів» виключити, слово «визначеному» замінити словом «визначених»;
 
Враховано .  1. Після закінчення встановлених цим Кодексом та Податковим кодексом України строків сплати митних платежів на суму податкового боргу нараховується пеня у розмірі та у порядку, визначених Податковим кодексом України.
 
    -131- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину першу статті 370 доповнити реченнями у наступній редакції:
«2. Пеня не нараховується виключно у наступних випадках:
1) декларант самостійно звернувся до митного органу з проханням про внесення змін до митної декларації відповідно до порядку, встановленого статтею 110 цього Кодексу у зв’язку з тим, що ним самостійно виявлені товари, переміщені через митний кордон України та не зазначені в митній декларації, інші відомості та інформація, що вплинули на базу оподаткування митними платежами;
2) оформлення додаткової декларації у порядку, встановленому цим Кодексом для проведення митного оформлення із використанням митної декларації, заповненої у звичайному порядку;
3) корегування митної вартості товарів відповідно до порядку, встановленого частинами 8-14 статті 421 цього Кодексу;
4) допущення декларантом помилок, визначених у статті 109 цього Кодексу.».
 
Відхилено . Випадки, коли пеня не нараховується, встановлені виключно Податковим кодексом України. Згідно ПКУ, якщо митне оформлення товарів було здійснено, то незалежно від того, хто виявив помилки, має місце заниження податкових зобов'язань, а відповідно – і нарахування пені.   
325. 2. У разі направлення гаранту претензій щодо сплати митних платежів, у відповідності до Податкового кодексу України, пеня нараховується на строк, що не перевищує трьох місяців з дня, що наступає за днем закінчення строку виконання зобов’язань, забезпечених гарантією.
 
   2. У разі направлення гаранту претензій щодо сплати митних платежів, у відповідності до Податкового кодексу України, пеня нараховується на строк, що не перевищує трьох місяців з дня, що наступає за днем закінчення строку виконання зобов’язань, забезпечених гарантією.
 
326. 3. При здійсненні перевезень за процедурою МДП нарахування пені призупиняється з дати отримання претензії Гарантійним об’єднанням і поновлюється після сплину трьох місяців, якщо за цей період претензія залишається неврегульованою.
 
-132- Хомутиннік В.Ю.
Частину 3 статті 370 викласти у такій редакції:
«3. При здійсненні перевезень за процедурою МДП нарахування пені призупиняється на строк до трьох місяців з дати отримання претензії Гарантійним об’єднанням і поновлюється, якщо після закінчення цього строку претензія залишається неврегульованою;
 
Враховано   3. При здійсненні перевезень за процедурою МДП нарахування пені призупиняється на строк до трьох місяців з дати отримання претензії Гарантійним об’єднанням і поновлюється, якщо після закінчення цього строку претензія залишається неврегульованою.
 
327. 4. Пеня сплачується незалежно від застосування інших заходів відповідальності за порушення вимог законодавства України, визначених цим Кодексом, Податковим Кодексом України та іншими законами.
 
-133- Пінчук А.П.
У частині 4 статті 370 слово «законами» доповнити словом «України».
 
Враховано   4. Пеня сплачується незалежно від застосування інших заходів відповідальності за порушення вимог законодавства України, визначених цим Кодексом, Податковим Кодексом України та іншими законами України.
 
    -134- Шпенов Д.Ю.
Частину четверту статті 370 виключити.
 
Відхилено . Сплата пені не замінює адміністративну відповідальність за порушення митних правил.   
328. 5. Пеня нараховується платником самостійно та сплачується одночасно зі сплатою митних платежів.
 
-135- Хомутиннік В.Ю.
У частині 5 статті 370 слово «платником» доповнити словом «податків».
 
Враховано   5. Пеня нараховується платником податків самостійно та сплачується одночасно зі сплатою митних платежів.
 
329. 6. Сплата, стягнення та повернення пені здійснюються за правилами, що встановлені законодавством для сплати, стягнення та повернення митних платежів.
 
   6. Сплата, стягнення та повернення пені здійснюються за правилами, що встановлені законодавством для сплати, стягнення та повернення митних платежів.
 
330. Стаття 371. Стягнення митних платежів
 
   Стаття 371. Стягнення митних платежів
 
331. 1. У випадку несплати або неповної сплати митних платежів у встановлений термін такі платежі стягуються в порядку та в строки, визначені Податковим кодексом України.
 
-136- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 371 викласти у такій редакції:
«1. У випадку несплати або неповної сплати митних платежів у встановлений термін такі платежі стягуються в порядку та в строки, визначені Податковим кодексом України.
2. Належні до сплати суми митних платежів стягуються з осіб, відповідальних за їх сплату.
3. Стягнення митних платежів не здійснюється та платнику податків не направляється податкове повідомлення-рішення, якщо розмір несплачених сум митних платежів з товарів, зазначених в одній митній декларації, або з товарів, відправлених протягом дня одним відправником на адресу одного одержувача, становить менш ніж 20 гривень, та в інших випадках, встановлених Податковим кодексом України».
 
Враховано .  1. У випадку несплати або неповної сплати митних платежів у встановлений термін такі платежі стягуються в порядку та в строки, визначені Податковим кодексом України.
 
332. 2. Стягнення податків провадиться з осіб, відповідальних за їх сплату.
 
   2. Належні до сплати суми митних платежів стягуються з осіб, відповідальних за їх сплату.
 
333. 3. Пеня сплачується незалежно від застосування інших заходів відповідальності за порушення вимог митного та податкового законодавства України.
 
      
334. 4. Стягнення митних платежів не здійснюється та платнику не направляється податкове повідомлення-рішення, якщо розмір несплачених сум митних платежів відносно товарів, зазначених в одній митній декларації, або товарів, відправлених протягом дня одним відправником на адресу одного одержувача, становить менш ніж 20 гривень та в інших випадках, встановлених Податковим кодексом України.
 
   3. Стягнення митних платежів не здійснюється та платнику податків не направляється податкове повідомлення-рішення, якщо розмір несплачених сум митних платежів з товарів, зазначених в одній митній декларації, або з товарів, відправлених протягом дня одним відправником на адресу одного одержувача, становить менш ніж 20 гривень, та в інших випадках, встановлених Податковим кодексом України.
 
335. Стаття 372. Розстрочення та відстрочення сплати митних платежів
 
   Стаття 372. Розстрочення та відстрочення сплати митних платежів
 
336. 1. При наявності обставин, що свідчать про існування загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, на підставі письмової заяви платника податків, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи чи визначений ним митний орган згідно із Податковим кодексом України можуть змінити терміни сплати митних платежів.
 
-137- Хомутиннік В.Ю.
У статті 372:
1) кому після слів «платника податків» виключити;
2) слова «змінити терміни сплати» замінити словами «відстрочити або розстрочити сплату».
 
Враховано .  1. При наявності обставин, що свідчать про існування загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, на підставі письмової заяви платника податків центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи чи визначений ним митний орган згідно із Податковим кодексом України можуть відстрочити або розстрочити сплату митних платежів.
 
    -138- Мельник П.В.
у пункті 1 статті 372:
1) слова «чи визначений ним митний орган згідно із Податковим кодексом України можуть змінити терміни сплати митних платежів» замінити словами «приймає рішення про розстрочення та відстрочення митних платежів. «
2) доповнити реченням такого змісту «Рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань щодо митних платежів на строк, що виходить за межі одного бюджетного року, приймається за узгодженням з Міністерством фінансів України».
 
Враховано частково (тільки в частині заміни слів «змінити терміни» словами «відстрочити або розстрочити»). Митниці також повинні мати право надавати відстрочення та розстрочення сплати митних платежів. Порядок надання відстрочення або розстрочення сплати податків визначається Податковим кодексом України.   
337. 2. Порядок надання розстрочення та відстрочення сплати митних платежів затверджується міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.
 
   2. Порядок надання розстрочення та відстрочення сплати митних платежів затверджується міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи.
 
338. Стаття 373. Особливості оподаткування митними платежами товарів, транспортних засобів поміщених у відповідний митний режим.
 
-139- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 373 виключити та перенести доопрацьовану редакцію окремим пунктом 3 статті 338.
 
Враховано .     
339. Особливості оподаткування митними платежами товарів, поміщених у відповідний митний режим, приведені у частині другій статті 6 та розділі VІІ цього Кодексу, а також у розділах V та VІ Податкового кодексу України.
 
      
340. РОЗДІЛ ІХ. ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПЕРЕД МИТНИМИ ОРГАНАМИ
 
   РОЗДІЛ ІХ. ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПЕРЕД МИТНИМИ ОРГАНАМИ
 
341. ГЛАВА 52. Форми, умови та способи забезпечення зобов’язань перед митними органами
 
   ГЛАВА 52. Форми, умови та способи забезпечення зобов’язань перед митними органами
 
342. Стаття 374. Загальні положення
 
-140- Пінчук А.П.
Назву статті 374 доповнити словами «щодо забезпечення зобов’язань перед митними органами».
 
Враховано .  Стаття 374. Загальні положення щодо забезпечення зобов’язань перед митними органами
 
343. 1. У випадках, визначених цим Кодексом, виконання зобов’язань осіб, що випливають з митних процедур, забезпечуються шляхом надання митним органам забезпечення сплати митних платежів у способи, що передбачені для цієї митної процедури.
 
   1. У випадках, визначених цим Кодексом, виконання зобов’язань осіб, що випливають з митних процедур, забезпечуються шляхом надання митним органам забезпечення сплати митних платежів у способи, що передбачені для цієї митної процедури.
 
344. 2. Надання митним органам забезпечення сплати митних платежів є обов’язковим при ввезенні підакцизних товарів на митну територію України та переміщенні їх транзитом цією територією.
 
-141- Пінчук А.П.
У частині 2 статті 374 слова «їх транзитом цією територією» замінити словами «товарів цією територією прохідним та внутрішнім транзитом».
 
Враховано .  2. Надання митним органам забезпечення сплати митних платежів є обов’язковим при ввезенні підакцизних товарів на митну територію України та при переміщенні товарів цією територією прохідним та внутрішнім транзитом.
 
    -142- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Частину другу статті 374 викласти у наступній редакції:
«Надання митним органам забезпечення сплати митних платежів є обов'язковим при заявлені товарів і транспортних засобів комерційного призначення до митного режиму транзиту».
 
Відхилено . Частину 2 статті 374 викладено в іншій редакції.   
345. 3. Спосіб забезпечення сплати митних платежів обирається власником товарів, які перебувають під митним контролем, чи уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено цим Кодексом та іншими актами законодавства України.
 
   3. Спосіб забезпечення сплати митних платежів обирається власником товарів, які перебувають під митним контролем, чи уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено цим Кодексом та іншими актами законодавства України.
 
346. 4. Якщо товари (за винятком підакцизних) переміщуються транзитом митною територією України морським і річковим транспортом у контейнерах та під час зберігання залишаються в межах одного пункту пропуску чи зони митного контролю морського порту, забезпечення сплати митних платежів не надається.
 
-143- Пінчук А.П.
У частині 4 статті 374 слова « (за винятком підакцизних)» виключити.
 
Враховано .  4. Якщо товари переміщуються транзитом митною територією України морським і річковим транспортом у контейнерах та під час зберігання залишаються в межах одного пункту пропуску чи зони митного контролю морського порту, забезпечення сплати митних платежів не надається.
 
347. Стаття 375. Способи забезпечення сплати митних платежів
 
   Стаття 375. Способи забезпечення сплати митних платежів
 
348. Способами забезпечення сплати митних платежів є:
 
   Способами забезпечення сплати митних платежів є:
 
349. 1) фінансові гарантії;
 
   1) фінансові гарантії;
 
350. 2) перевезення товарів митним перевізником;
 
-144- Царьов О.А.
Пункт 2 у статті 375 виключити.
 
Враховано .     
    -145- Шенцев Д.О.
Пункт 2 статті 375 виключити.
 
Враховано .   
    -146- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Частину 2 статті 375 виключити.
 
Враховано .   
    -147- Пінчук А.П.
Пункт 2 статті 375 виключити.
 
Враховано .   
351. 3) перевезення на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року (Конвенції МДП);
 
   2) перевезення на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року (Конвенції МДП);
 
352. 4) перевезення на умовах Конвенції про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рік) із застосуванням книжки (карнету) А.Т.А.
 
-148- Пінчук А.П.
Статтю 376 доповнити пунктом 4 такого змісту:
«4) Перевезення на умовах Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) із застосуванням накладної ЦІМ (СІМ), Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення (УМВС) із застосуванням накладної УМВС (СМГС) або накладної ЦІМ/УМВС (СІМ/SМGS, ЦИМ/СМГС)».
 
Відхилено . Конвенції КОТІФ та УМВС не передбачають відповідальності перевізника за сплату податків і зборів у разі втрати вантажу. Вони передбачають лише відповідальність перевізника перед відправником та/або одержувачем вантажу.  3) перевезення на умовах Конвенції про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рік) із застосуванням книжки (карнету) А.Т.А.
 
353. ГЛАВА 53. Фінансові гарантії
 
   ГЛАВА 53. Фінансові гарантії
 
354. Стаття 376. Загальні умови надання фінансових гарантій
 
-149- Хомутиннік В.Ю.
У назві статті 376 слово «загальні» виключити.
 
Враховано .  Стаття 376. Умови надання фінансових гарантій
 
355. 1. Юридичні особи, які здійснюють свою діяльність у банківській, страховій чи фінансовій галузі відповідно до законодавства України (надалі - фінансові установи), які мають намір виступати гарантом забезпечення особою своїх зобов’язань перед митними органами України щодо сплати митних платежів, уповноважуються і вносяться до реєстру гарантів у порядку, визначеному цим розділом.
 
-150- Хомутиннік В.Ю.
Частину 1 статті 376 викласти в наступній редакції:
«1. Юридичні особи, які мають намір виступати гарантом забезпечення особою своїх зобов’язань перед митними органами України зі сплати митних платежів, уповноважуються на це і вносяться до реєстру гарантів у порядку, визначеному цим розділом».
 
Враховано .  1. Юридичні особи, які мають намір виступати гарантом забезпечення особою своїх зобов’язань перед митними органами України зі сплати митних платежів, уповноважуються на це і вносяться до реєстру гарантів у порядку, визначеному цим розділом.
 
    -151- Царьов О.А.
Частину 1 статті 376 викласти в наступній редакції:
«1. Юридичні особи, які мають намір виступати гарантом забезпечення особою своїх зобов’язань перед митними органами України щодо сплати митних платежів, уповноважуються і вносяться до реєстру гарантів у порядку, визначеному цим розділом.»
 
Враховано редакційно .   
    -152- Шенцев Д.О.
Частину 1 статті 376 викласти в наступній редакції:
«1. Юридичні особи, які мають намір виступати гарантом забезпечення особою своїх зобов’язань перед митними органами України щодо сплати митних платежів, уповноважуються і вносяться до реєстру гарантів у порядку, визначеному цим розділом.»
 
Враховано редакційно .   
    -153- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції частину 1 статті 376:
«1. Юридичні особи, які мають намір виступати гарантом забезпечення особою своїх зобов’язань перед митними органами України щодо сплати митних платежів, уповноважуються і вносяться до реєстру гарантів у порядку, визначеному цим розділом».
 
Враховано редакційно .   
    -154- Пінчук А.П.
У частині першій статті 376 слова «страховій чи фінансовій» виключити.
 
Відхилено . Частину 1 статті 376 викладено в іншій редакції.   
356. 2. Взаємовідносини між спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи та гарантами регулюються на підставі укладених угод.
 
   2. Взаємовідносини між центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи та гарантами регулюються на підставі укладених угод.
 
357. 3. Фінансова гарантія видається гарантом і надається митним органам особою, відповідальною за сплату митних платежів, або будь-якою іншою особою на користь особи, відповідальної за сплату митних платежів, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
 
   3. Фінансова гарантія видається гарантом і надається митним органам особою, відповідальною за сплату митних платежів, або будь-якою іншою особою на користь особи, відповідальної за сплату митних платежів, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
 
358. 4. Надання фінансової гарантії митним органам передбачає безумовне зобов’язання гаранта сплатити суму митних платежів, визначених відповідно до статті 377 цього Кодексу, у разі не виконання такого зобов’язання особою, відповідальною за їх сплату.
 
-155- Пінчук А.П.
Частину 4 статті 376 викласти у такій редакції:
«4. У разі невиконання особою зобов’язання зі сплати митних платежів, забезпеченого фінансовою гарантією, наданою у вигляді документа, митний орган із залученням представників гаранта, що видав таку гарантію, з’ясовує обставини невиконання зобов’язання, після чого направляє цьому гарантові, вимогу щодо сплати належної суми митних платежів. До вимоги додаються завірені митними органом копії документів, що підтверджують невиконання зобов’язання. Процедура направлення вимоги та перелік обов’язкових документів, що до неї додаються, визначаються в угоді, передбаченій частиною третьою статті 383 цього Кодексу.».
 
Враховано .  4. У разі невиконання особою зобов’язання зі сплати митних платежів, забезпеченого фінансовою гарантією, наданою у вигляді документа, митний орган із залученням представників гаранта, що видав таку гарантію, з’ясовує обставини невиконання зобов’язання, після чого направляє цьому гарантові, вимогу щодо сплати належної суми митних платежів. До вимоги додаються завірені митними органом копії документів, що підтверджують невиконання зобов’язання. Процедура направлення вимоги та перелік обов’язкових документів, що до неї додаються, визначаються в угоді, передбаченій частиною третьою статті 383 цього Кодексу.
 
359. 5. Фінансова гарантія як забезпечення сплати суми митних платежів не надається, якщо сума митних платежів, що підлягають сплаті, не перевищує суму, еквівалентну 200 євро.
 
-156- Хомутиннік В.Ю.
У частині 5 статті 376 слово «суми» виключити, цифру «200» замінити цифрою «1000».
 
Враховано .  5. Фінансова гарантія як забезпечення сплати митних платежів не надається, якщо сума митних платежів, що підлягають сплаті, не перевищує суму, еквівалентну 1000 євро.
 
    -157- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У частині п’ятій статті 376 цифру «200» замінити на «2000»;
 
Відхилено . Цифру «200» замінено цифрою «1000» .   
360. 6. У випадках, визначених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи, фінансова гарантія не надається, якщо митний орган має підстави вважати, що зобов’язання, узяті перед ним, будуть виконані.
 
-158- Царьов О.А.
Частину 6 статті 376 вилучити.
 
Враховано .     
    -159- Шенцев Д.О.
Частину 6 статті 376 виключити.
 
Враховано .   
    -160- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Частину 6 статті 376 виключити.
 
Враховано .   
    -161- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У статті 376 частину шосту виключити.
 
Враховано .   
361. 7. Вивільнення фінансової гарантії здійснюється не пізніше трьох днів після того, як митний орган упевниться у виконанні забезпечених нею зобов’язань.
 
-162- Пінчук А.П.
Частину 7 статті 376 викласти у такій редакції:
«6. Вивільнення (повернення) фінансової гарантії здійснюється не пізніше одного робочого дня після отримання відповідним митним органом підтвердження фактичного виконання зобов’язань, забезпечених гарантією».
 
Враховано .  6. Вивільнення (повернення) фінансової гарантії здійснюється не пізніше одного робочого дня після отримання відповідним митним органом підтвердження фактичного виконання зобов’язань, забезпечених гарантією.
 
    -163- Шенцев Д.О.
Частину 7 статті 376 викласти в наступній редакції:
«6. Вивільнення (погашення) фінансової гарантії здійснюється одразу ж після надходження товарів в митний орган призначення, але не пізніше одного робочого дня після того, як митний орган упевниться у виконанні забезпечених нею зобов’язань.»
 
Враховано редакційно .   
    -164- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції частину 7 статті 376:
«6. Вивільнення (погашення) фінансової гарантії здійснюється одразу ж після надходження товарів в митний орган призначення, але не пізніше одного робочого дня після того, як митний орган упевниться у виконанні забезпечених нею зобов’язань.»
 
Враховано редакційно .   
362. Стаття 377. Визначення розміру фінансової гарантії
 
   Стаття 377. Визначення розміру фінансової гарантії
 
363. 1. Розмір фінансової гарантії визначається митним органом, виходячи із сум митних платежів, які б підлягали сплаті у разі випуску товарів у вільний обіг або вивезенні товарів відповідно до митного режиму експорту та суми пені, що відповідно до Податкового кодексу України може бути нарахована у разі невиконання забезпечення зобов’язань.
 
-165- Хомутиннік В.Ю.
Частину 1 статті 377 викласти у такій редакції:
«1. Розмір фінансової гарантії визначається митним органом, виходячи з суми митних платежів, що підлягає сплаті при випуску товарів для вільного обігу на митній території України або при вивезенні товарів за межі цієї території у митному режимі експорту».
 
Враховано .  1. Розмір фінансової гарантії визначається митним органом, виходячи з суми митних платежів, що підлягає сплаті при випуску товарів для вільного обігу на митній території України або при вивезенні товарів за межі цієї території у митному режимі експорту.
 
    -166- Шпенов Д.Ю.
Частину першу статті 377 викласти в такій редакції:
«1. Розмір фінансової гарантії визначається митним органом, виходячи із сум податків, що підлягають сплаті при випуску товарів для вільного обігу або вивезенні товарів відповідно до митного режиму експорту.»
 
Враховано редакційно .   
364. 2. Якщо при визначенні розміру фінансової гарантії неможливо точно визначити суму митних платежів, що підлягають сплаті, внаслідок ненадання митному органу точних відомостей про характер, найменування, кількість, країну походження, митну вартість та код таких товарів згідно з УКТЗЕД, розмір фінансової гарантії визначається виходячи з найбільшої величини ставок податків, вартості та (або) кількості товарів, які можуть бути визначені на підставі наявних відомостей.
 
-167- Пінчук А.П.
У частині 2 статті 377 слово «підлягають» замінити словом «підлягає.
 
Враховано .  2. Якщо при визначенні розміру фінансової гарантії неможливо точно визначити суму митних платежів, що підлягає сплаті, внаслідок ненадання митному органу точних відомостей про характер, найменування, кількість, країну походження, митну вартість та код таких товарів згідно з УКТЗЕД, розмір фінансової гарантії визначається, виходячи з найбільшої величини ставок податків, вартості та (або) кількості товарів, які можуть бути визначені на підставі наявних відомостей.
 
365. 3. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини третьої статті 418 та пунктом 5 частини четвертої статті 420 цього Кодексу, розмір фінансової гарантії визначається митним органом як сума митних платежів, яка може бути додатково нарахована.
 
-168- Царьов О.А.
Частину 3 статті 377 вилучити.
 
Враховано .     
    -169- Шенцев Д.О.
Частину 3 статті 377 вилучити.
 
Враховано .   
    -170- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Частину 3 статті 377 вилучити.
 
Враховано .   
366. Стаття 378. Форми забезпечення сплати митних платежів фінансовою гарантією. Види фінансових гарантій.
 
   Стаття 378. Форми забезпечення сплати митних платежів фінансовою гарантією. Види фінансових гарантій.
 
367. 1. Забезпечення сплати митних платежів фінансовою гарантією здійснюється у таких формах:
 
-171- Пінчук А.П.
Текст статті 378 викласти у такій редакції:
«1. Забезпечення сплати митних платежів фінансовою гарантією здійснюється у таких формах:
1) наданням фінансової гарантії, виданої гарантом (гарантія, що надається у вигляді документа);
2) унесенням коштів на відповідний рахунок або в касу митного органу (грошова застава);
2. Фінансова гарантія може бути індивідуальною (одноразовою) та загальною (багаторазовою).
3. Індивідуальна (одноразова) фінансова гарантія у вигляді письмового зобов’язання надається на суму митних платежів за:
1) однією вантажною митною декларацією в межах однієї зовнішньоторговельної операції;
2) однією вантажною митною декларацією в межах однієї транзитної операції;
3) одним документом контролю за переміщенням товарів;
4) однією операцією з переміщення через митний кордон України товарів громадянами у випадках, визначених розділом Х цього Кодексу.
4. Багаторазова фінансова гарантія надається для забезпечення сплати митних платежів за кількома митними деклараціями або документами контролю за переміщенням товарів при ввезенні товарів на митну територію України з метою транзиту або для вільного обігу на цій території для одного власника в рамках однієї зовнішньоекономічної угоди.
5. Генеральна фінансова гарантія надається для забезпечення сплати митних платежів за митними деклараціями або документами контролю за переміщенням товарів, які декларант або уповноважена ним особа планують подати протягом одного року. Випадки, умови та порядок застосування генеральної фінансової гарантії визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
6. Забезпечення сплати митних платежів фінансовою гарантією може здійснюватися у будь-якій з форм, що визначені у частині першій цієї статті, на вибір особи, відповідальної за сплату митних платежів, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
7. Якщо надана гарантія виявляється недостатньою для забезпечення сплати відповідної суми митних платежів, особи, зазначені у частині третій статті 376 цього Кодексу, на письмову вимогу митного органу надають додаткову гарантію або, за їх вибором, замінюють раніше надану гарантію новою».
 
Враховано .  1. Забезпечення сплати митних платежів фінансовою гарантією здійснюється у таких формах:
 
368. 1) наданням фінансової гарантії, виданої гарантом;
 
   1) наданням фінансової гарантії, виданої гарантом (гарантія, що надається у вигляді документа);
 
369. 2) унесенням коштів на відповідний рахунок митного органу (грошова застава);
 
   2) унесенням коштів на відповідний рахунок або в касу митного органу (грошова застава);
 
370. 2. Фінансова гарантія може бути індивідуальною (одноразовою) та загальною (багаторазовою).
 
   2. Фінансова гарантія може бути індивідуальною (одноразовою) та загальною (багаторазовою).
 
371. 3. Індивідуальна (одноразова) фінансова гарантія у вигляді письмового зобов’язання надається на суму митних платежів для забезпечення за:
 
   3. Індивідуальна (одноразова) фінансова гарантія у вигляді письмового зобов’язання надається на суму митних платежів за:
 
372. 1) однією вантажною митною декларацією в межах однієї зовнішньоторговельної операції;
 
   1) однією вантажною митною декларацією в межах однієї зовнішньоторговельної операції;
 
373. 2) за однією вантажною митною декларацією в межах однієї транзитної операції;
 
   2) однією вантажною митною декларацією в межах однієї транзитної операції;
 
374. 3) одним документом контролю за переміщенням товарів;
 
   3) одним документом контролю за переміщенням товарів;
 
375. 4) за однією операцією з переміщення через митний кордон України товарів громадянами, у випадках, визначених у розділі Х цього Кодексу.
 
   4) однією операцією з переміщення через митний кордон України товарів громадянами у випадках, визначених розділом Х цього Кодексу.
 
376. 4. Багаторазова фінансова гарантія надається для забезпечення зовнішньоторговельних операцій за декількома вантажними митними деклараціями або документом контролю за переміщенням товарів при ввезенні товарів на митну територію України з метою транзиту або для вільного обігу на цій території для одного власника в рамках однієї зовнішньоекономічної угоди.
 
   4. Багаторазова фінансова гарантія надається для забезпечення сплати митних платежів за кількома митними деклараціями або документами контролю за переміщенням товарів при ввезенні товарів на митну територію України з метою транзиту або для вільного обігу на цій території для одного власника в рамках однієї зовнішньоекономічної угоди.
 
377. 5. Генеральна фінансова гарантія у вигляді письмового зобов’язання на суму мит та податків, що планується декларувати за митними деклараціями протягом одного року або заявлятись до режиму міжнародного митного транзиту чи внутрішнього митного транзиту протягом одного року
 
   5. Генеральна фінансова гарантія надається для забезпечення сплати митних платежів за митними деклараціями або документами контролю за переміщенням товарів, які декларант або уповноважена ним особа планують подати протягом одного року. Випадки, умови та порядок застосування генеральної фінансової гарантії визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
378. 6. Випадки, умови та порядок застосування генеральної фінансової гарантії визначається Кабінетом Міністрів України.
 
      
379. 7. Міністерство, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі митної справи, має право встановлювати фіксований розмір гарантійної суми щодо окремих видів товарів.
 
      
380. 8. Забезпечення сплати митних платежів фінансовою гарантією може здійснюватися у будь-якій з форм, що визначені у частині першій цієї статті, на вибір особи, відповідальної за сплату митних платежів, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
 
   6. Забезпечення сплати митних платежів фінансовою гарантією може здійснюватися у будь-якій з форм, що визначені у частині першій цієї статті, на вибір особи, відповідальної за сплату митних платежів, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
 
381. 9. Законом можуть бути передбачені й інші способи забезпечення сплати митних платежів.
 
      
382. 10. Якщо надана гарантія виявляється недостатньою для забезпечення сплати відповідної суми митних платежів особи, зазначені у частині третій статті 376 цього Кодексу, на письмову вимогу митного органу, надають додаткову гарантію або, за їх вибором, замінюють раніше надану гарантію новою.
 
-172- Шенцев Д.О.
Частину 9 статті 378 - вилучити.
 
Враховано .  7. Якщо надана гарантія виявляється недостатньою для забезпечення сплати відповідної суми митних платежів, особи, зазначені у частині третій статті 376 цього Кодексу, на письмову вимогу митного органу надають додаткову гарантію або, за їх вибором, замінюють раніше надану гарантію новою.
 
    -173- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Частину 9 статті 378 вилучити.
 
Враховано .   
    -174- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 378 викласти у такій редакції:
«1. Забезпечення сплати митних платежів фінансовою гарантією здійснюється у таких формах:
1) наданням фінансової гарантії, виданої гарантом (гарантія, що надається у вигляді документа);
2) унесенням коштів на відповідний рахунок або в касу митного органу (грошова застава);
2. Фінансова гарантія може бути індивідуальною (одноразовою) та загальною (багаторазовою).
3. Індивідуальна (одноразова) фінансова гарантія у вигляді письмового зобов’язання надається на суму митних платежів за:
1) однією вантажною митною декларацією в межах однієї зовнішньоторговельної операції;
2) однією вантажною митною декларацією в межах однієї транзитної операції;
3) одним документом контролю за переміщенням товарів;
4) однією операцією з переміщення через митний кордон України товарів громадянами у випадках, визначених розділом Х цього Кодексу.
4. Багаторазова фінансова гарантія надається для забезпечення сплати митних платежів за кількома митними деклараціями або документами контролю за переміщенням товарів при ввезенні товарів на митну територію України з метою транзиту або для вільного обігу на цій території для одного власника в рамках однієї зовнішньоекономічної угоди.
5. Генеральна фінансова гарантія надається для забезпечення сплати митних платежів за митними деклараціями або документами контролю за переміщенням товарів, які декларант або уповноважена ним особа планують подати протягом одного року. Випадки, умови та порядок застосування генеральної фінансової гарантії визначаються міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи.
6. Забезпечення сплати митних платежів фінансовою гарантією може здійснюватися у будь-якій з форм, що визначені у частині першій цієї статті, на вибір особи, відповідальної за сплату митних платежів, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
7. Якщо надана гарантія виявляється недостатньою для забезпечення сплати відповідної суми митних платежів, особи, зазначені у частині третій статті 376 цього Кодексу, на письмову вимогу митного органу надають додаткову гарантію або, за їх вибором, замінюють раніше надану гарантію новою».
 
Враховано частково (крім частини 5, яку викладено в іншій редакції).   
    -175- Шенцев Д.О.
Частини 4 – 7 статті 378 вилучити.
 
Відхилено . Редакція частин 4 – 7 статті 378 відповідає положенням Кіотської конвенції.   
    -176- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Частини 4 – 7 статті 378 вилучити.
 
Відхилено . Редакція частин 4 – 7 статті 378 відповідає положенням Кіотської конвенції.   
    -177- Шенцев Д.О.
Частину 8 статті 378 викласти в наступній редакції:
«4. Забезпечення сплати митних платежів фінансовою гарантією може здійснюватися кожним зі способів, що визначені цією статтею митного кодексу, на вибір особи, відповідальної за сплату митних платежів, якщо інше не передбачено цим Кодексом».
 
Відхилено . Частиною 1 цієї статті визначаються не способи, а саме форми забезпечення сплати митних платежів фінансовою гарантією.   
    -178- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції частину 8 статті 378:
«4. Забезпечення сплати митних платежів фінансовою гарантією може здійснюватися кожним зі способів, що визначені цією статтею митного кодексу, на вибір особи, відповідальної за сплату митних платежів, якщо інше не передбачено цим Кодексом».
 
Відхилено . Частиною 1 цієї статті визначаються не способи, а саме форми забезпечення сплати митних платежів фінансовою гарантією.   
383. Стаття 379. Порядок надання фінансових гарантій митним органам
 
   Стаття 379. Порядок надання фінансових гарантій митним органам
 
384. 1. У випадках, зазначених у цьому Кодексі, фінансові гарантії надаються митним органам одночасно або до заявлення (декларування) товарів до режиму митного транзиту, попереднього декларування товарів, до їх прибуття на митну територію України, та під час декларування товарів до митних режимів, що передбачають сплату митних платежів або передбачають перебування товарів під митним контролем до моменту закінчення дії відповідного митного режиму.
 
-179- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 379 викласти у такій редакції:
«1. У випадках, зазначених у цьому Кодексі, фінансові гарантії надаються митним органам під час або до декларування товарів до митного режиму транзиту, попереднього декларування товарів, до їх прибуття на митну територію України, та під час декларування товарів до митних режимів, що передбачають сплату митних платежів або передбачають перебування товарів під митним контролем до моменту закінчення дії відповідного митного режиму.
2. Фінансові гарантії надаються:
1) у вигляді документа (викладеного в письмовій або електронній формі зобов’язання гаранта сплатити визначені суми митних платежів на вимогу митного органу);
2) у вигляді внесення декларантом, уповноваженою ним особою, перевізником або гарантом грошової застави на відповідний рахунок митного органу.
3. Фінансові гарантії надаються на суму митних платежів, нарахованих на товари, які декларуються за однією митною декларацією або заявляються до митного режиму транзиту за одним транспортним документом».
 
Враховано .  1. У випадках, зазначених у цьому Кодексі, фінансові гарантії надаються митним органам під час або до декларування товарів до митного режиму транзиту, попереднього декларування товарів, до їх прибуття на митну територію України, та під час декларування товарів до митних режимів, що передбачають сплату митних платежів або передбачають перебування товарів під митним контролем до моменту закінчення дії відповідного митного режиму.
 
385. 2. Фінансові гарантії надаються:
 
   2. Фінансові гарантії надаються:
 
386. 1) у вигляді документа (викладеного в письмовій або електронній формі зобов’язання гаранта сплатити визначені суми митних платежів на вимогу митного органу);
 
   1) у вигляді документа (викладеного в письмовій або електронній формі зобов’язання гаранта сплатити визначені суми митних платежів на вимогу митного органу);
 
387. 2) у вигляді внесення декларантом, перевізником або гарантом грошової застави на відповідний рахунок митного органу.
 
   2) у вигляді внесення декларантом, уповноваженою ним особою, перевізником або гарантом грошової застави на відповідний рахунок митного органу.
 
388. 3. Фінансові гарантії надаються на суму митних платежів, нарахованих на товари, які декларуються по одній митній декларації або заявляються до режиму митного транзиту по одному транспортному документу.
 
-180- Шпенов Д.Ю.
Частину першу статті 379 викласти в такій редакції:
«1. У випадках, зазначених у цьому Кодексі, фінансові гарантії надаються митним органам одночасно або до заявлення (декларування) товарів до режиму митного транзиту, попереднього декларування товарів, до їх прибуття на митну територію України.».
 
Відхилено . Статтю 379 викладено в іншій редакції.  3. Фінансові гарантії надаються на суму митних платежів, нарахованих на товари, які декларуються за однією митною декларацією або заявляються до митного режиму транзиту за одним транспортним документом.
 
389. Стаття 380. Фінансова гарантія, що надається у вигляді документа
 
   Стаття 380. Фінансова гарантія, що надається у вигляді документа
 
390. 1. Митні органи, як забезпечення сплати митних платежів, приймають фінансові гарантії, видані гарантами включеними до реєстру гарантів, який ведеться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи, а саме:
 
-181- Пінчук А.П.
Текст статті 380 викласти у такій редакції:
«1. Митні органи, як забезпечення сплати митних платежів, приймають фінансові гарантії, видані гарантами, включеними до реєстру гарантів, який ведеться центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
2. Фінансова гарантія, що надається у вигляді документа, є безвідкличним зобов’язанням гаранта, унесеного до реєстру гарантів, виплатити на вимогу митного органу кошти в межах певної суми у разі невиконання забезпечених цією гарантією зобов’язань зі сплати митних платежів.
3. Форми бланків фінансових гарантій встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
4. Митний орган направляє гарантові, що видав гарантію у вигляді документа, вимогу щодо сплати митних платежів у разі:
1) перевищення більше ніж на 10 днів встановленого статтею 242 цього Кодексу строку доставки товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем, до митного органу призначення (а при переміщенні в межах зони діяльності одного митного органу - від одного підрозділу цього органу до іншого);
2) встановлення митним органом факту порушення вимог і умов митних режимів з умовним звільненням від оподаткування митними платежами;
3) настання терміну сплати податкових зобов’язань відповідно до розділу ХІІ цього Кодексу;
4) встановлення митним органом факту порушення вимог і умов тимчасового ввезення або транзиту товарів, транспортних засобів особистого користування, що переміщуються через митний кордон України громадянами відповідно до розділу Х цього Кодексу.
5. Гарант зобов’язаний не пізніше трьох банківських днів, наступних за днем отримання вимоги та документів, що підтверджують настання гарантійного випадку, перерахувати належну суму митних платежів до державного бюджету.
6. При порушенні строку перерахування коштів у рахунок сплати митних платежів відповідно до вимоги митного органу гаранти несуть відповідальність, (у тому числі й передбачену Податковим кодексом України), як особи, відповідальні за сплату забезпечених гарантією сум митних платежів. У разі несплати гарантом коштів за фінансовими гарантіями, суми таких коштів вважаються податковим боргом гаранта та стягуються у порядку, встановленому законодавством.
7. До правовідносин, пов’язаних з видачею фінансової гарантії, виконанням гарантом зобов’язань і припиненням фінансової гарантії, застосовуються також положення законодавства України про банки й банківську діяльність та цивільного законодавства України у частині, що не врегульована цим Кодексом.
8. Фінансова гарантія, надана у вигляді документа, вилучається митним органом та ставиться на контроль. При цьому на митній декларації посадовою особою митного органу робиться запис щодо реквізитів зазначеної гарантії та суми митних платежів, які безумовно повинні бути сплачені у разі порушення зобов’язань, наданих митному органу.
9. Митний орган здійснює перевірку достатності суми фінансової гарантії у порядку, визначеному статтею 377 цього Кодексу.
10. Після завершення митного оформлення товарів чи процедури транзитного перевезення товарів та за відсутності порушення наданих особою митному органу зобов’язань зі сплати митних платежів фінансова гарантія не пізніше одного банківського дня після того, як митний орган отримає підтвердження фактичного виконання зобов’язань, забезпечених гарантією, вивільняється (повертається) цим митним органом.
11. Підтвердженням фактичного виконання зобов’язань, забезпечених гарантією, є:
1) щодо транзитного перевезення товарів - повідомлення, у тому числі у електронному вигляді, митного органу відправлення митним органом призначення (завершення транзитного перевезення) про доставлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до наданих зобов’язань;
2) завершення процедур митного контролю та оформлення товарів до митного режиму, що передбачає сплату митних платежів;
3) завершення дії митного режиму, який передбачав перебування товарів під митним контролем весь час дії такого режиму;
4) у випадках виконання зобов’язання зі сплати митних платежів у разі корегування митної вартості відповідно до розділу ХІІ цього Кодексу.
 
Враховано .  1. Митні органи, як забезпечення сплати митних платежів, приймають фінансові гарантії, видані гарантами, включеними до реєстру гарантів, який ведеться центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
391. 1) фінансовими установами;
 
      
392. 2) митними перевізниками;
 
      
393. 2. Включення до реєстру гарантів здійснюється безоплатно. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі митної справи забезпечує регулярне оприлюднення реєстру гарантів.
 
      
394. 3. Фінансова гарантія, видана гарантом, унесеним до реєстру гарантів, є безвідкличним зобов’язанням гаранта, що видається у вигляді документа, виплатити на вимогу митного органу кошти в межах певної суми у разі невиконання забезпечених цією гарантією зобов’язань.
 
   2. Фінансова гарантія, що надається у вигляді документа, є безвідкличним зобов’язанням гаранта, унесеного до реєстру гарантів, виплатити на вимогу митного органу кошти в межах певної суми у разі невиконання забезпечених цією гарантією зобов’язань зі сплати митних платежів.
 
395. 4. Форми бланків фінансових гарантій встановлюються міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі митної справи.
 
   3. Форми бланків фінансових гарантій встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
396. 5. У разі невиконання зобов’язань, що забезпечені фінансовою гарантією, митний орган направляє гарантові, що видав таку гарантію, вимогу щодо сплати належної суми. встановленому законодавством.
 
   4. Митний орган направляє гарантові, що видав гарантію у вигляді документа, вимогу щодо сплати митних платежів у разі:
1) перевищення більше ніж на 10 днів встановленого статтею 242 цього Кодексу строку доставки товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем, до митного органу призначення (а при переміщенні в межах зони діяльності одного митного органу - від одного підрозділу цього органу до іншого);
2) встановлення митним органом факту порушення вимог і умов митних режимів з умовним звільненням від оподаткування митними платежами;
3) настання терміну сплати податкових зобов’язань відповідно до розділу ХІІ цього Кодексу;
4) встановлення митним органом факту порушення вимог і умов тимчасового ввезення або транзиту товарів, транспортних засобів особистого користування, що переміщуються через митний кордон України громадянами відповідно до розділу Х цього Кодексу.
 
397. 6. Гарант зобов’язаний не пізніше банківського дня, наступного за днем отримання вимоги, перерахувати належну суму до Держбюджету.
 
   5. Гарант зобов’язаний не пізніше трьох банківських днів, наступних за днем отримання вимоги та документів, що підтверджують настання гарантійного випадку, перерахувати належну суму митних платежів до державного бюджету.
 
398. 7. При порушенні строку перерахування коштів у рахунок сплати митних платежів відповідно до вимоги митного органу гаранти несуть відповідальність, (у тому числі й передбачену законодавством України з питань оподаткування), як особи, відповідальні за сплату забезпечених митних платежів. У разі несплати гарантом коштів за фінансовими гарантіями, суми таких коштів вважаються податковим боргом гаранта та стягуються у порядку, встановленому законодавством.
 
   6. При порушенні строку перерахування коштів у рахунок сплати митних платежів відповідно до вимоги митного органу гаранти несуть відповідальність, (у тому числі й передбачену Податковим кодексом України), як особи, відповідальні за сплату забезпечених гарантією сум митних платежів. У разі несплати гарантом коштів за фінансовими гарантіями, суми таких коштів вважаються податковим боргом гаранта та стягуються у порядку, встановленому законодавством.
 
399. 8. До правовідносин, пов’язаних з видачею фінансової гарантії, виконанням гарантом зобов’язань і припиненням фінансової гарантії, застосовуються також положення законодавства України про банки й банківську діяльність та цивільного законодавства України у частині, що не врегульована цим Кодексом.
 
   7. До правовідносин, пов’язаних з видачею фінансової гарантії, виконанням гарантом зобов’язань і припиненням фінансової гарантії, застосовуються також положення законодавства України про банки й банківську діяльність та цивільного законодавства України у частині, що не врегульована цим Кодексом.
 
400. 9. Фінансова гарантія у вигляді письмового зобов’язання вилучається митним органом та ставиться на контроль. При цьому посадовою особою митного органу здійснюється на митній декларації відмітка щодо реквізитів даного письмового зобов’язання, суми митних платежів, які безумовно повинні бути сплачені у разі виявлення порушення зобов’язань наданих митному органу.
 
   8. Фінансова гарантія, надана у вигляді документа, вилучається митним органом та ставиться на контроль. При цьому на митній декларації посадовою особою митного органу робиться запис щодо реквізитів зазначеної гарантії та суми митних платежів, які безумовно повинні бути сплачені у разі порушення зобов’язань, наданих митному органу.
 
401. 10. Митний орган здійснює перевірку достатності суми фінансової гарантії у порядку, визначеному статтею 377 цього Кодексу.
 
   9. Митний орган здійснює перевірку достатності суми фінансової гарантії у порядку, визначеному статтею 377 цього Кодексу.
 
402. 11. По завершенню митного оформлення товарів чи завершення процедур транзитних перевезень товарів та відсутності порушення зобов’язань фінансова гарантія негайно, але не пізніше трьох робочих банківських днів після того, як митний орган упевнився у виконанні забезпечених зобов’язань, повертається таким митним органом гаранту.
 
   10. Після завершення митного оформлення товарів чи процедури транзитного перевезення товарів та за відсутності порушення наданих особою митному органу зобов’язань зі сплати митних платежів фінансова гарантія не пізніше одного банківського дня після того, як митний орган отримає підтвердження фактичного виконання зобов’язань, забезпечених гарантією, вивільняється (повертається) цим митним органом.
 
403. 12. Підставою для повернення митним органом гарантії, наданої для виконання зобов’язань є:
 
   11. Підтвердженням фактичного виконання зобов’язань, забезпечених гарантією, є:
 
404. 1) щодо транзитного перевезення товарів - повідомлення, у тому числі у електронному вигляді, митного органу відправлення митним органом призначення (завершення транзитного перевезення) про доставлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до наданих зобов’язань;
 
   1) щодо транзитного перевезення товарів - повідомлення, у тому числі у електронному вигляді, митного органу відправлення митним органом призначення (завершення транзитного перевезення) про доставлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до наданих зобов’язань;
 
405. 2) завершення процедур митного контролю та оформлення товарів до митного режиму, що передбачає сплату митних платежів;
 
   2) завершення процедур митного контролю та оформлення товарів до митного режиму, що передбачає сплату митних платежів;
 
406. 3) завершення дії митного режиму, який передбачав перебування товарів під митним контролем весь час дії такого режиму;
 
   3) завершення дії митного режиму, який передбачав перебування товарів під митним контролем весь час дії такого режиму;
 
407. 4) у випадках корегування митної вартості, визначених у розділі ХІІ цього Кодексу.
 
-182- Шенцев Д.О.
Частину 1 статті 380 викласти в наступній редакції:
«1. Митні органи, як забезпечення сплати митних платежів, приймають фінансові гарантії, видані гарантами включеними до реєстру гарантів, який ведеться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи, а саме:
1) фінансовими установами (банками);
2) незалежними фінансовими посередниками, створеними у формі повного або командитного товариства.»
 
Відхилено . Частину 1 статті 380 викладено в іншій редакції. Крім того, перелік осіб, які можуть бути гарантами, визначено у статті 383.  4) у випадках виконання зобов’язання зі сплати митних платежів у разі корегування митної вартості відповідно до розділу ХІІ цього Кодексу.
 
    -183- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Частину 1 статті 380 викласти в наступній редакції:
«1. Митні органи, як забезпечення сплати митних платежів, приймають фінансові гарантії, видані гарантами включеними до реєстру гарантів, який ведеться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи, а саме:
1) фінансовими установами (банками);
2) незалежними фінансовими посередниками, створеними у формі повного або командитного товариства».
 
Відхилено . Частину 1 статті 380 викладено в іншій редакції. Крім того, перелік осіб, які можуть бути гарантами, визначено у статті 383.   
    -184- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину другу статті 380 після слів «оприлюднення реєстру гарантів» доповнити словами «але не рідше ніж один раз на три місяці»
 
Відхилено . Оновлення оприлюдненого реєстру повинно здійснюватись одразу ж після унесення до нього змін.   
    -185- Хомутиннік В.Ю.
Частину 6 статті 380 викласти у такій редакції:
«Гарант зобов’язаний не пізніше трьох банківських днів, наступних за днем отримання вимоги та документів, що підтверджують настання гарантійного випадку, перерахувати належну суму митних платежів до державного бюджету».
 
Враховано .   
    -186- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Частину 6 статті 380 викласти в наступній редакції:
«Гарант зобов’язаний не пізніше 3-х банківських днів, наступного за днем отримання вимоги та документів, що підтверджують настання гарантійного випадку, перерахувати належну суму до Держбюджету.
Форму вимоги та акту про настання гарантійного випадку, порядок оформлення цих документів встановлюються міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі митної справи».
 
Враховано редакційно .   
    -187- Шенцев Д.О.
Частину 6 статті 380 викласти в наступній редакції:
«Гарант зобов’язаний не пізніше 3-х банківських днів, наступного за днем отримання вимоги та документів, що підтверджують настання гарантійного випадку, перерахувати належну суму до Держбюджету.
Форму вимоги та акту про настання гарантійного випадку, порядок оформлення цих документів встановлюються міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі митної справи.»
 
Враховано редакційно .   
    -188- Шенцев Д.О.
Абзац перший частини 12 статті 380 викласти в наступній редакції:
«Підставою для повернення (погашення) митним органом гарантії, наданої для виконання зобов’язань є: «
 
Відхилено . Кошти, надані як гарантія, повертаються або вивільняються.   
    -189- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Абзац 1 частини 12 статті 380 викласти в наступній редакції:
«Підставою для повернення (погашення) митним органом гарантії, наданої для виконання зобов’язань є: «.
 
Відхилено . Кошти, надані як гарантія, повертаються або вивільняються.   
408. Стаття 381. Реалізація фінансової гарантії у вигляді документа
 
   Стаття 381. Реалізація фінансової гарантії, наданої у вигляді документа
 
409. 1. При невиконанні зобов’язання, забезпеченого фінансовою гарантією у вигляді документа, сума митних платежів та пені, що підлягають сплаті, мають бути перераховані гарантом на рахунок митного органу продовж одного робочого (операційного) банківського дня від дня отримання гарантом вимоги митного органу про таку сплату.
 
-190- Пінчук А.П.
Текст статті 381 викласти у такій редакції:
«1. При невиконанні зобов’язання, забезпеченого фінансовою гарантією, наданою у вигляді документа, суми митних платежів, що підлягають сплаті, повинні бути перераховані гарантом на рахунок митного органу продовж трьох банківських днів від дня отримання гарантом вимоги митного органу про таку сплату. Форма вимоги встановлюється в угоді, передбаченій частиною третьою статті 383 цього Кодексу.
2. У випадку невиконання гарантом - небанківською установою своїх гарантійних зобов’язань протягом строку, встановленого частиною першою цієї статті, митним органом у встановленому законодавством порядку здійснюється безспірне стягнення несплаченої суми митних платежів за рахунок грошових коштів, що знаходяться на рахунках такого гаранта, реквізити яких зазначені у відповідній угоді.
3. У випадку невиконання гарантом - банківською установою своїх гарантійних зобов’язань протягом строку, встановленого частиною першою цієї статті, центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи до Національного банку України направляється вимога про безспірне стягнення несплаченої суми митних платежів за рахунок грошових резервів такого гаранта із наступним поповненням цих резервів у порядку, встановленому законодавством України для банківських установ. Форма такої вимоги встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи та Національним банком України.
4. Отримані від гаранта або у порядку примусового безспірного стягнення кошти в рахунок погашення зобов’язань перераховуються митним органом до державного бюджету впродовж одного робочого дня».
 
Враховано .  1. При невиконанні зобов’язання, забезпеченого фінансовою гарантією, наданою у вигляді документа, суми митних платежів, що підлягають сплаті, повинні бути перераховані гарантом на рахунок митного органу продовж трьох банківських днів від дня отримання гарантом вимоги митного органу про таку сплату. Форма вимоги встановлюється в угоді, передбаченій частиною третьою статті 383 цього Кодексу.
 
410. 2. Форма вимоги встановлюється в угоді, передбаченій частиною третьою статті 383 цього Кодексу.
 
      
411. 3. У випадку невиконання гарантом - небанківською установою своїх гарантійних зобов’язань протягом строку, встановленого частиною першою цієї статті, митним органом здійснюється примусове безспірне стягнення сум мит, податків та пені за рахунок грошових коштів, що знаходяться на рахунках такого гаранта і вказані у відповідній угоді
 
   2. У випадку невиконання гарантом - небанківською установою своїх гарантійних зобов’язань протягом строку, встановленого частиною першою цієї статті, митним органом у встановленому законодавством порядку здійснюється безспірне стягнення несплаченої суми митних платежів за рахунок грошових коштів, що знаходяться на рахунках такого гаранта, реквізити яких зазначені у відповідній угоді.
 
412. 4. У випадку невиконання гарантом - банківською установою своїх гарантійних зобов’язань протягом строку, встановленого частиною першою цієї статті, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи направляється вимога до Національного банку України про безспірне стягнення сум митних платежів та пені за рахунок грошових резервів такого гаранта із наступним поповненням цих резервів у порядку, встановленому законодавством для банківських установ.
 
   3. У випадку невиконання гарантом - банківською установою своїх гарантійних зобов’язань протягом строку, встановленого частиною першою цієї статті, центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи до Національного банку України направляється вимога про безспірне стягнення несплаченої суми митних платежів за рахунок грошових резервів такого гаранта із наступним поповненням цих резервів у порядку, встановленому законодавством України для банківських установ. Форма такої вимоги встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи та Національним банком України.
 
413. 5. Форма такої вимоги встановлюється міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі митної справи, та Національним банком України.
 
      
414. 6. Отримані від гаранта або у порядку примусового безспірного стягнення кошти в рахунок погашення зобов’язань перераховуються митним органом до державного бюджету впродовж одного робочого дня.
 
-191- Шенцев Д.О.
У частині 1 статті 381 вилучити слова «та пені» після слів «сума митних платежів».
 
Враховано .  4. Отримані від гаранта або у порядку примусового безспірного стягнення кошти в рахунок погашення зобов’язань перераховуються митним органом до державного бюджету впродовж одного робочого дня.
 
    -192- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
У частині 1 статті 381 влучити слова «та пені» після слів «сума митних платежів».
 
Враховано .   
    -193- Пінчук А.П.
Частину третю статті 381 виключити.
 
Відхилено . Без права митних органів на безспірне списання стягнення гарантійних сум у багатьох випадках буде неможливим.   
    -194- Пінчук А.П.
У частині четвертій статті 381 слова «банківською установою» виключити.
 
Відхилено . Ця частина стосується саме банківських установ.   
    -195- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Частину 5 статті 381 вилучити
 
Відхилено . Наявність єдиної форми вимоги є необхідною для уникнення непорозумінь.   
    -196- Шенцев Д.О.
Частину 5 статті 381 вилучити
 
Відхилено . Наявність єдиної форми вимоги є необхідною для уникнення непорозумінь.   
415. Стаття 382. Фінансова гарантія у вигляді грошової застави
 
   Стаття 382. Фінансова гарантія у вигляді грошової застави
 
416. 1. Грошова застава вноситься готівкою до каси митного органу або в безготівковій формі на рахунок митного органу.
 
      
417. 2. Внесення грошової застави здійснюється у валюті України.
 
-197- Пінчук А.П.
Текст статті 382 викласти у такій редакції:
«1. Внесення грошової застави здійснюється у валюті України.
2. В окремих випадках переміщення товарів територією України прохідним транзитом іноземним перевізником або уповноваженою ним особою дозволяється внесення нерезидентом суми грошової застави у іноземній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на день внесення грошової застави.
3. Відсотки на суму грошової застави не нараховуються.
4. При виконанні зобов’язання, забезпеченого грошовою заставою, сплачені кошти підлягають поверненню особі, яка внесла цю заставу, або уповноваженій нею особі не пізніше трьох банківських днів.
5. Повернення грошової застави може здійснюватися у будь-якому митному органі, навіть якщо вона вносилася на рахунок іншого митного органу.
6. За письмовою заявою особи, яка внесла грошову заставу, або уповноваженої нею особи кошти, унесені як грошова застава, можуть бути використані для сплати митних платежів або для забезпечення сплати митних платежів за іншим зобов’язанням зазначеної особи перед митними органами.
7. Кошти, унесені як грошова застава, що перебувають на рахунку митного органу без розпорядження про їх використання протягом 1095 днів з дня їх унесення, у 30-денний строк підлягають поверненню особі, яка вносила ці кошти, або уповноваженій нею особі, а у випадку неможливості такого повернення – підлягають перерахуванню до державного бюджету.
8. При невиконанні зобов’язання, забезпеченого грошовою заставою, сума митних платежів, що підлягають сплаті, перераховуються до державного бюджету із сум грошової застави.
9. Порядок унесення грошової застави та її повернення визначається міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Враховано .  1. Внесення грошової застави здійснюється у валюті України.
 
418. 3. В окремих випадках перевезення товарів іноземним перевізником або уповноваженою ним особою в режимі міжнародного митного транзиту дозволяється внесення нерезидентом суми грошової застави у іноземній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на день внесення грошової застави.
 
   2. В окремих випадках переміщення товарів територією України прохідним транзитом іноземним перевізником або уповноваженою ним особою дозволяється внесення нерезидентом суми грошової застави у іноземній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на день внесення грошової застави.
 
419. 4. Відсотки на суму грошової застави не нараховуються.
 
   3. Відсотки на суму грошової застави не нараховуються.
 
420. 5. При виконанні зобов’язання, забезпеченого грошовою заставою, сплачені кошти підлягають поверненню платникові або уповноваженій ним особі не пізніше трьох робочих банківських днів.
 
   4. При виконанні зобов’язання, забезпеченого грошовою заставою, сплачені кошти підлягають поверненню особі, яка внесла цю заставу, або уповноваженій нею особі не пізніше трьох банківських днів.
 
421. 6. Повернення грошової застави може здійснюватися у будь-якому митному органі, навіть якщо вона вносилася на рахунок іншого митного органу.
 
   5. Повернення грошової застави може здійснюватися у будь-якому митному органі, навіть якщо вона вносилася на рахунок іншого митного органу.
 
422. 7. За письмовою заявою платника кошти, унесені як грошова застава, можуть бути використані для сплати податків або для забезпечення сплати податків за іншим зобов’язанням перед митними органами.
 
   6. За письмовою заявою особи, яка внесла грошову заставу, або уповноваженої нею особи кошти, унесені як грошова застава, можуть бути використані для сплати митних платежів або для забезпечення сплати митних платежів за іншим зобов’язанням зазначеної особи перед митними органами.
 
423. 8. Кошти, унесені як грошова застава, що перебувають на рахунку митного органу без розпорядження про їх використання протягом 1095 днів з дня їх унесення, у 30 денний термін підлягають поверненню особі, яка вносила ці кошти, а у випадку неможливості такого повернення після вжиття митним органом всіх заходів – підлягають перерахуванню до державного бюджету.
 
   7. Кошти, унесені як грошова застава, що перебувають на рахунку митного органу без розпорядження про їх використання протягом 1095 днів з дня їх унесення, у 30-денний строк підлягають поверненню особі, яка вносила ці кошти, або уповноваженій нею особі, а у випадку неможливості такого повернення – підлягають перерахуванню до державного бюджету.
 
424. 9. При невиконанні зобов’язання, забезпеченого грошовою заставою, сума митних платежів та пені, що підлягають сплаті, перераховуються до державного бюджету із сум грошової застави.
 
   8. При невиконанні зобов’язання, забезпеченого грошовою заставою, сума митних платежів, що підлягають сплаті, перераховуються до державного бюджету із сум грошової застави.
 
425. 10. Порядок унесення грошової застави та її повернення визначається міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі митної справи.
 
-198- Шпенов Д.Ю.
Частину восьму статті 382 викласти в такій редакції:
«8. Кошти, унесені як грошова застава, що перебувають на рахунку митного органу без розпорядження про їх використання протягом 1095 днів з дня їх унесення, у 30 денний термін підлягають поверненню особі, яка вносила ці кошти.»
 
Відхилено . На практиці на момент закінчення строку зберігання коштів особи, яка вносила ці кошти, як правило, вже не існує, тому необхідно передбачити дії митного органу на такий випадок.  9. Порядок унесення грошової застави та її повернення визначається міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи.
 
    -199- Шпенов Д.Ю.
Частину дев’яту статті 382 викласти в такій редакції:
«9. При невиконанні зобов’язання, забезпеченого грошовою заставою, сума митних платежів, що підлягають сплаті, перераховуються до державного бюджету із сум грошової застави.».
 
Враховано .   
    -200- Царьков Є.І.
У частині 8 статті 382 слова «після вжиття митним органом всіх заходів» виключити.
 
Враховано .   
426. Стаття 383. Гарант
 
   Стаття 383. Гарант
 
427. 1. Гарантом може виступати юридична особа - резидент України, яка:
 
-201- Хомутиннік В.Ю.
Частину першу статті 383 викласти у такій редакції:
«1. Гарантом може виступати:
1) банківська установа, яка надає гарантії безпосередньо або може застосовувати їх як фінансове забезпечення гарантій, що надаються митним органам незалежними фінансовими посередниками;
2) незалежний фінансовий посередник – юридична особа, створена у формі повного або командитного товариства».
 
Враховано .  1. Гарантом може виступати:
 
428. 1) здійснює свою діяльність у банківській, страховій чи фінансовій галузі відповідно до законодавства України (далі – фінансова установа);
 
   1) банківська установа, яка надає гарантії безпосередньо або може застосовувати їх як фінансове забезпечення гарантій, що надаються митним органам незалежними фінансовими посередниками;
 
429. 2) є митним перевізником.
 
-202- Пінчук А.П.
Частину першу статті 383 викласти у такій редакції:
«1. Гарантом може виступати банківська установа - резидент України, яка здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України».
 
Враховано редакційно .  2) незалежний фінансовий посередник – юридична особа, створена у формі повного або командитного товариства.
 
    -203- Шенцев Д.О.
Частину 1 статті 383 викласти у наступній редакції:
«1. Гарантом може виступати юридична особа-резидент України, визначена спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи, надає визнані митними органами України гарантії стосовно безумовного виконання особою своїх зобов’язань перед митними органами України щодо сплати обов`язкових платежів, та яка:
1) є фінансовою установою (банк), який надає гарантії безпосередньо або може застосовувати їх як фінансове забезпечення гарантій, що надаються митним органам незалежним фінансовим посередником;
2) є незалежним фінансовим посередником (НФП) у формі повного або командитного товариства., який надає гарантії забезпеченні відповідно до чинного законодавства.»
 
Враховано редакційно .   
    -204- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Частину 1 статті 383 викласти у наступній редакції:
«1. Гарантом може виступати юридична особа-резидент України, визначена спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи, надає визнані митними органами України гарантії стосовно безумовного виконання особою своїх зобов’язань перед митними органами України щодо сплати обов`язкових платежів, та яка:
1) є фінансовою установою (банк), який надає гарантії безпосередньо або може застосовувати їх як фінансове забезпечення гарантій, що надаються митним органам незалежним фінансовим посередником;
2) є незалежним фінансовим посередником (НФП) у формі повного або командитного товариства., який надає гарантії забезпеченні відповідно до чинного законодавства».
 
Враховано редакційно .   
430. 2. Юридична особа, яка здійснює свою діяльність у банківській, страховій чи фінансовій галузі, яка має намір одержати від спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи в установленому цим Кодексом порядку повноваження гаранта, повинна відповідати таким критеріям:
 
-205- Хомутиннік В.Ю.
Частину другу статті 383 викласти у такій редакції:
«2. Зазначена у частині першій цієї статті банківська установа, інша юридична особа, яка має намір одержати від центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи в установленому цим Кодексом порядку повноваження гаранта, повинна відповідати таким критеріям:
1) для банківських установ – мати відповідну чинну ліцензію (дозвіл, витяг з реєстру) Національного банку України;
для інших юридичних осіб – мати відповідні укладені угоди з банками та/або страховими компаніями щодо фінансового забезпечення гарантій, що надаються цими юридичними особами;
2) мати досвід роботи у здійсненні банківської чи іншої фінансової діяльності не менше трьох років;
3) мати доведену за останні три календарні роки платоспроможність шляхом підтвердження виконання встановлених нормативів, які забезпечують безумовне виконання платіжних зобов’язань перед державним бюджетом;
4) для банківських установ – протягом останніх трьох календарних років не бути об’єктом застосування Національним банком України заходів впливу за порушення нормативів (критеріїв) у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів діяльності, примусової реорганізації установи, призначення тимчасової адміністрації;
для інших юридичних осіб – протягом останніх трьох календарних років не бути об’єктом застосування спеціальних санкцій, передбачених Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність», і не мати випадків притягнення їх посадових осіб до адміністративної відповідальності за порушення митних правил за статтями 492, 502, 503, 504, 505 цього Кодексу;
5) не мати збитковості за останні три календарних роки;
6) не мати заборгованості із сплати податків і зборів до бюджетів всіх рівнів;
7) мати можливість формування в повному обсязі грошових резервів для відшкодування можливих втрат у розмірі визначеної нею самою суми всіх одночасно наданих митним органам фінансових гарантій;
8) не мати заборгованості перед митними органами за попередньо наданими гарантіями;
9) мати електронну систему накопичення і обміну інформацією з митними органами, яка забезпечує захист цієї інформації від несанкціонованого використання, копіювання та/або модифікації, зокрема, систему застосування та передачі електронного гарантійного документа незалежного фінансового посередника чи листа банку в єдину автоматичну інформаційну систему (ЄАІС) митних органів України;
10) забезпечити в усіх пунктах пропуску через державний кордон України згідно з визначеними напрямками та видами транзиту переміщення товарів, наявність представників для надання таких гарантій зі створенням відповідних матеріально-технічних умов для ефективного функціонування цих представників».
 
Враховано .  2. Зазначена у частині першій цієї статті банківська установа, інша юридична особа, яка має намір одержати від центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи в установленому цим Кодексом порядку повноваження гаранта, повинна відповідати таким критеріям:
 
431. 1) мати чинну відповідну ліцензію (дозвіл, витяг з реєстру) Національного банку України та (або) спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг у випадках визначених законодавством;
 
   1) для банківських установ – мати відповідну чинну ліцензію (дозвіл, витяг з реєстру) Національного банку України;
для інших юридичних осіб – мати відповідні укладені угоди з банками та/або страховими компаніями щодо фінансового забезпечення гарантій, що надаються цими юридичними особами;
 
432. 2) мати досвід роботи у здійсненні банківської, страхової чи іншої фінансової діяльності не менше 10 років;
 
   2) мати досвід роботи у здійсненні банківської чи іншої фінансової діяльності не менше трьох років;
 
433. 3) мати доведену за останні три календарні роки платоспроможність шляхом підтвердження виконання встановлених для відповідної фінансової установи нормативів, які забезпечують безумовне виконання платіжних зобов’язань;
 
   3) мати доведену за останні три календарні роки платоспроможність шляхом підтвердження виконання встановлених нормативів, які забезпечують безумовне виконання платіжних зобов’язань перед державним бюджетом;
 
434. 4) не бути протягом останніх трьох календарних років об'єктом застосування Національним банком України та/або спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг заходів впливу за порушення нормативів (критеріїв) у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів діяльності, примусової реорганізації установи, призначення тимчасової адміністрації;
 
   4) для банківських установ – протягом останніх трьох календарних років не бути об’єктом застосування Національним банком України заходів впливу за порушення нормативів (критеріїв) у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів діяльності, примусової реорганізації установи, призначення тимчасової адміністрації;
для інших юридичних осіб – протягом останніх трьох календарних років не бути об’єктом застосування спеціальних санкцій, передбачених Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність», і не мати випадків притягнення їх посадових осіб до адміністративної відповідальності за порушення митних правил за статтями 492, 502, 503, 504, 505 цього Кодексу;
 
435. 5) не мати збитковості за останні три календарних роки;
 
   5) не мати збитковості за останні три календарних роки;
 
436. 6) не мати заборгованості із сплати податків і зборів до бюджетів всіх рівнів;
 
   6) не мати заборгованості із сплати податків і зборів до бюджетів всіх рівнів;
 
437. 7) мати можливість формування в повному обсязі грошових резервів для відшкодування можливих втрат у розмірі визначеної ним самим суми всіх одночасно наданих митним органам фінансових гарантій;
 
   7) мати можливість формування в повному обсязі грошових резервів для відшкодування можливих втрат у розмірі визначеної нею самою суми всіх одночасно наданих митним органам фінансових гарантій;
 
438. 8) не мати заборгованості перед митними органами за попередньо наданими гарантіями;
 
   8) не мати заборгованості перед митними органами за попередньо наданими гарантіями;
 
439. 9) мати електронну систему, придатну для обміну оперативними даними між банком та митними органами України, забезпечувати захист інформації, яка передаватиметься та накопичуватиметься у цій системі, від несанкціонованого використання, копіювання та модифікації.
 
-206- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Абзац перший частини 2 статті 383 викласти у наступній редакції:
«2. Зазначена у частині 1 цієї статті юридична особа, яка має намір одержати від спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи в установленому цим Кодексом порядку повноваження гаранта, повинна відповідати таким критеріям: «.
 
Враховано редакційно .  9) мати електронну систему накопичення і обміну інформацією з митними органами, яка забезпечує захист цієї інформації від несанкціонованого використання, копіювання та/або модифікації, зокрема, систему застосування та передачі електронного гарантійного документа незалежного фінансового посередника чи листа банку в єдину автоматичну інформаційну систему (ЄАІС) митних органів України;
10) забезпечити в усіх пунктах пропуску через державний кордон України згідно з визначеними напрямками та видами транзиту переміщення товарів, наявність представників для надання таких гарантій зі створенням відповідних матеріально-технічних умов для ефективного функціонування цих представників.
 
    -207- Шенцев Д.О.
Абзац перший частини 2 статті 383 викласти в наступній редакції:
«2. Зазначена у частині 1 цієї статті юридична особа, яка має намір одержати від спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи в установленому цим Кодексом порядку повноваження гаранта, повинна відповідати таким критеріям: «.
 
Враховано редакційно .   
    -208- Крук Ю.Б.
Частину 2 статті 383 викласти у такій редакції:
«2. Критерії, яким повинна відповідати юридична особа, яка має намір одержати повноваження гаранта визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи. «
 
Відхилено . Пропозиція обмежує коло гарантів тільки банківськими установами.   
    -209- Пінчук А.П.
В абзаці першому частини другої статті 383 слова «юридична особа, яка здійснює свою діяльність у банківській, страховій чи фінансовій галузі» замінити словами «банківська установа».
 
Відхилено . Пропозиція обмежує коло гарантів тільки банківськими установами.   
    -210- Пінчук А.П.
У пункті 1 частини другої статті 383 слова «та (або) спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг» виключити.
 
Відхилено . Пропозиція обмежує коло гарантів тільки банківськими установами.   
    -211- Пінчук А.П.
У пункті 2 частини першої статті 383 слова страхової чи іншої фінансової» виключити.
 
Враховано частково .   
    -212- Пінчук А.П.
У пункті 3 частини першої статті 383 слово «фінансової» замінити словом «банківської».
 
Враховано редакційно .   
    -213- Воропаєв Ю.М.
Виключити пункт 5 з частини 2 статті 383.
 
Відхилено . Відсутність збитковості юридичної особи, яка має намір стати гарантом, є одним з показників її надійності.   
    -214- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Пункт 5 частини другої статті 383 виключити, у зв’язку з цим пункти 6-9 вважати відповідно пунктами 5-8.
 
Відхилено . Відсутність збитковості юридичної особи, яка має намір стати гарантом, є одним з показників її надійності.   
440. 3. Взаємовідносини між спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи та гарантами регулюється на підставі укладених угод, у яких зазначається обов’язок гаранта безумовно сплатити суму митних платежів у разі невиконання відповідними особами зобов’язань перед митними органами відповідно до положень статті 374 цього Кодексу, та щорічно, не пізніше 1 березня року, наступного за звітним, надавати підтвердження умов, викладених у абзацах першому-шостому частини другої цієї статті, за попередній рік.
 
-215- Хомутиннік В.Ю.
Частину 3 статті 383 викласти у такій редакції:
«3. Взаємовідносини між центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи та гарантами регулюється на підставі укладених угод, у яких зазначається обов’язок гаранта безумовно сплатити суму митних платежів у разі невиконання відповідними особами зобов’язань перед митними органами та щорічно, не пізніше 1 березня року, наступного за звітним, надавати підтвердження умов, викладених у пунктах 1 – 5 частини другої цієї статті, за попередній рік».
 
Враховано .  3. Взаємовідносини між центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи та гарантами регулюється на підставі укладених угод, у яких зазначається обов’язок гаранта безумовно сплатити суму митних платежів у разі невиконання відповідними особами зобов’язань перед митними органами та щорічно, не пізніше 1 березня року, наступного за звітним, надавати підтвердження умов, викладених у пунктах 1 – 5 частини другої цієї статті, за попередній рік.
 
    -216- Крук Ю.Б.
Частину 3 статті 383 викласти у такій редакції:
«3. Взаємовідносини між спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи та гарантами регулюється на підставі укладених угод, у яких зазначається обов’язок гаранта безумовно сплатити суму митних платежів у разі невиконання відповідними особами зобов’язань перед митними органами відповідно до положень статті 374 цього Кодексу.»
 
Відхилено . Регулярне надання гарантом митному органу підтвердження відповідності умовам, за яких можливе надання статусу гаранта, є необхідним.   
441. 4. У такій угоді за погодженням із гарантом може бути вказана умова щодо застосування гарантом електронної системи накопичення і обміну інформацією із митними органами, що забезпечуватиме її захист від несанкціонованого використання, копіювання та/або модифікації.
 
-217- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Частину 4 статті 383 викласти у наступній редакції:
«4. У такій угоді із гарантом повинні вказані обов’язкові умови (вимоги) до виконання, та при стовідсотковій готовності яких гаранту дозволяється виконувати свої зобов’язання, а саме щодо:
1) застосування гарантом електронної системи накопичення і обміну інформацією із митними органами (застосування та передачу електронного гарантійного документу НФП чи листа банку в єдину централізовану автоматичну інформаційну базу митних органів України), що забезпечуватиме її захист від несанкціонованого використання, копіювання та/або модифікації;
2) обов’язкового забезпечення на всіх пунктах перетину митного кордону, згідно з визначеними напрямками та видом транзиту переміщення підакцизних товарів, наявність представників для надання таких гарантій із створенням відповідних матеріально-технічних умов для ефективного функціонування цих представників; «
 
Враховано редакційно у частині 2 статті 383.     
    -218- Шенцев Д.О.
Частину 4 статті 383 викласти у наступній редакції:
«4. У такій угоді із гарантом повинні вказані обов’язкові умови (вимоги) до виконання, та при стовідсотковій готовності яких гаранту дозволяється виконувати свої зобов’язання, а саме щодо:
1) застосування гарантом електронної системи накопичення і обміну інформацією із митними органами (застосування та передачу електронного гарантійного документу НФП чи листа банку в єдину централізовану автоматичну інформаційну базу митних органів України), що забезпечуватиме її захист від несанкціонованого використання, копіювання та/або модифікації;
2) обов’язкового забезпечення на всіх пунктах перетину митного кордону, згідно з визначеними напрямками та видом транзиту переміщення підакцизних товарів, наявність представників для надання таких гарантій із створенням відповідних матеріально-технічних умов для ефективного функціонування цих представників; «
 
Враховано редакційно у частині 2 статті 383.   
442. 5. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі митної справи веде реєстр гарантів та форми надання фінансових гарантій відповідно до укладених угод, що затверджені за погодженням із центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової, митної політики, політики у сфері державного внутрішнього фінансового контролю, випуску та проведення лотерей, розроблення та виробництва голографічних захисних елементів.
 
-219- Пінчук А.П.
Частину 5 статті 383 викласти у наступній редакції:
5. Центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи веде реєстр гарантів та форм фінансових гарантій, що надаються ними відповідно до укладених угод, які затверджуються цим органом, та забезпечує регулярне (не рідше чотирьох разів на рік) оприлюднення зазначеного реєстру на своєму офіційному сайті. Включення гарантів до реєстру здійснюється безоплатно».
У зв’язку з цим частини 6 та 9 виключити.
 
Враховано .  4. Центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи веде реєстр гарантів та форм фінансових гарантій, що надаються ними відповідно до укладених угод, які затверджуються цим органом, та забезпечує регулярне (не рідше чотирьох разів на рік) оприлюднення зазначеного реєстру на своєму офіційному сайті. Включення гарантів до реєстру здійснюється безоплатно.
 
443. 6. Включення гарантів до реєстру здійснюється безоплатно згідно висновку центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової, митної політики, політики у сфері державного внутрішнього фінансового контролю, випуску та проведення лотерей, розроблення та виробництва голографічних захисних елементів.
 
      
444. 7. Строк прийняття рішення про включення гарантів до реєстру не повинен перевищувати 30 календарних днів після надання спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у галузі митної справи документів, підтверджуючих виконання умов частини другої цієї статті.
 
-220- Хомутиннік В.Ю.
Частину 7 статті 383 виколасти у такій редакції:
«7. Строк прийняття рішення про включення гарантів до реєстру не повинен перевищувати 30 календарних днів після надання центральному органу виконавчої влади у сфері митної справи документів, що підтверджують виконання умов частини другої цієї статті».
 
Немає висновку   5. Строк прийняття рішення про включення гарантів до реєстру не повинен перевищувати 30 календарних днів після надання центральному органу виконавчої влади у сфері митної справи документів, що підтверджують виконання умов частини другої цієї статті.
 
    -221- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Частину 7 статті 383 викласти у наступній редакції:
«7. Строк прийняття рішення про включення гарантів до реєстру не повинен перевищувати 30 календарних днів після надання спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у галузі митної справи документів, підтверджуючих виконання умов частин другої та четвертої цієї статті».
 
Враховано редакційно .   
    -222- Шенцев Д.О.
Частину 7 статті 383 викласти у наступній редакції:
«7. Строк прийняття рішення про включення гарантів до реєстру не повинен перевищувати 30 календарних днів після надання спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у галузі митної справи документів, підтверджуючих виконання умов частин другої та четвертої цієї статті.»
 
Враховано редакційно .   
445. 8. У випадку порушення терміну, встановленого сьомою цієї статті, юридична особа набуває статусу гаранта, має бути включена до реєстру гарантів і може бути з нього виключена лише у випадку порушення нею або доведення факту недотримання нею критеріїв, визначених у частині другій цієї статті.
 
-223- Хомутиннік В.Ю.
Частину 8 статті 383 викласти у наступній редакції:
«8. У випадку порушення строку, встановленого частиною п’ятою цієї статті, юридична особа, що набуває статусу гаранта, повинна бути включена до реєстру гарантів і може бути виключена з нього лише у разі недотримання нею критеріїв, визначених у частині другій цієї статті».
 
Враховано .  6. У випадку порушення строку, встановленого частиною п’ятою цієї статті, юридична особа, що набуває статусу гаранта, повинна бути включена до реєстру гарантів і може бути виключена з нього лише у разі недотримання нею критеріїв, визначених у частині другій цієї статті.
 
    -224- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Частину 8 статті 383 викласти у наступній редакції:
«8. У випадку порушення терміну, встановленого сьомою цієї статті, юридична особа набуває статусу гаранта, має бути включена до реєстру гарантів і може бути з нього виключена лише у випадку порушення нею або доведення факту недотримання нею критеріїв, визначених у частинах другій та четвертій цієї статті».
 
Враховано редакційно .   
    -225- Шенцев Д.О.
Частину 8 статті 383 викласти у наступній редакції:
«8. У випадку порушення терміну, встановленого сьомою цієї статті, юридична особа набуває статусу гаранта, має бути включена до реєстру гарантів і може бути з нього виключена лише у випадку порушення нею або доведення факту недотримання нею критеріїв, визначених у частинах другій та четвертій цієї статті.»
 
Враховано редакційно .   
446. 9. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі митної справи зобов’язаний забезпечити регулярне (не рідше чотирьох разів на рік) опублікування у офіційних друкованих виданнях та на своєму офіційному веб-сайті переліку гарантів, включених до реєстру.
 
      
447. Стаття 384. Порядок отримання статусу гаранта
 
   Стаття 384. Порядок отримання статусу гаранта
 
448. 1. Фінансова установа, що має намір отримати статус гаранта, повинна відповідно до статті 383 цього Кодексу отримати офіційне підтвердження:
 
-226- Пінчук А.П.
Текст статті 384 викласти у такій редакції:
«1. Юридична особа, що має намір отримати статус гаранта, повинна відповідно до статті 383 цього Кодексу отримати офіційне підтвердження:
1) у передбачених законодавством випадках від Національного банку України – про дотримання (виконання) встановлених для цієї установи нормативів, які забезпечують безумовне виконання платіжних зобов’язань перед державним бюджетом.
2) від органу державної податкової служби за місцем реєстрації – про відсутність збитковості та відсутність заборгованості із сплати податків і зборів до бюджетів всіх рівнів за останні три календарних роки;
3) від незалежної аудиторської компанії, внесеної до Реєстру аудиторів банків Національного банку України, яка здійснює аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА), – позитивний аудиторський висновок за останні три звітні роки.
2. Інформація, зазначена у пунктах 1 та 2 частини першої цієї статті, надається державними органами у місячний строк від дати запиту.
3. Строк перевірки митним органом відсутності заборгованості перед митними органами за попередньо наданими гарантіями не перевищує трьох робочих днів після дати подання юридичною особою заяви на отримання статусу гаранта і документів, визначених статтею 383 цього Кодексу та цією статтею. Висновок про результати такої перевірки у довільній формі за підписом керівника митного органу не пізніше одного робочого дня надсилається юридичній особі, а його копія долучається до інших документів».
 
Враховано .  1. Юридична особа, що має намір отримати статус гаранта, повинна відповідно до статті 383 цього Кодексу отримати офіційне підтвердження:
 
449. 1) від Національного банку України та (або) спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг - про дотримання (виконання) встановлених для відповідної фінансової установи нормативів, які забезпечують безумовне виконання платіжних зобов’язань перед державним бюджетом;
 
   1) у передбачених законодавством випадках від Національного банку України – про дотримання (виконання) встановлених для цієї установи нормативів, які забезпечують безумовне виконання платіжних зобов’язань перед державним бюджетом.
 
450. 2) від органу державної податкової служби за місцем реєстрації - про відсутність збитковості та відсутність заборгованості із сплати податків і зборів до бюджетів всіх рівнів за останні три календарних роки;
 
   2) від органу державної податкової служби за місцем реєстрації – про відсутність збитковості та відсутність заборгованості із сплати податків і зборів до бюджетів всіх рівнів за останні три календарних роки;
 
451. 3) від незалежної аудиторської компанії, що внесена до Реєстру аудиторів банків Національного банку і здійснюють аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудита (МСА) - позитивний аудиторський висновок за останні три звітні роки;
 
   3) від незалежної аудиторської компанії, внесеної до Реєстру аудиторів банків Національного банку України, яка здійснює аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА), – позитивний аудиторський висновок за останні три звітні роки.
 
452. 4) від незалежної аудиторської компанії, що внесена до Реєстру аудиторів банків Національного банку і здійснюють аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудита (МСА) - позитивний аудиторський висновок за останні три звітні роки;
 
      
453. 2. Інформація, вказана у пунктах 1 та 2 частини першої цієї статті, надається державними органами у місячний строк від дати запиту.
 
   2. Інформація, зазначена у пунктах 1 та 2 частини першої цієї статті, надається державними органами у місячний строк від дати запиту.
 
454. 3. Строк перевірки митним органом відсутності заборгованості перед митними органами за попередньо наданими гарантіями не перевищує трьох робочих днів після дати подання фінансовою установою заяви на отримання статусу гаранта і документів, визначених статтею 383 цього Кодексу та цією статтею. Висновок про результати такої перевірки у довільній формі за підписом керівника митного органу не пізніше одного робочого дня надсилається фінансовій установі, а його копія долучається до інших документів.
 
   3. Строк перевірки митним органом відсутності заборгованості перед митними органами за попередньо наданими гарантіями не перевищує трьох робочих днів після дати подання юридичною особою заяви на отримання статусу гаранта і документів, визначених статтею 383 цього Кодексу та цією статтею. Висновок про результати такої перевірки у довільній формі за підписом керівника митного органу не пізніше одного робочого дня надсилається юридичній особі, а його копія долучається до інших документів.
 
455. 4. Перелік нормативів (критеріїв), які забезпечують безумовне виконання платіжних зобов’язань перед державним бюджетом встановлюються наказом центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової, митної політики, політики у сфері державного внутрішнього фінансового контролю, випуску та проведення лотерей, розроблення та виробництва голографічних захисних елементів за поданням Національного банку України та (або) спеціально уповноваженого органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг після їх погодження спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи.
 
-227- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
У частині 1 статті 384 преамбулу викласти у наступній редакції:
«1. Юридична особа-резидент, що має намір отримати статус гаранта повинна відповідно до статті 383 отримати офіційне підтвердження: «.
 
Враховано редакційно .     
    -228- Шенцев Д.О.
Частина 1 статті 384 викласти у наступній редакції:
«1. Юридична особа-резидент, що має намір отримати статус гаранта повинна відповідно до статті 383 отримати офіційне підтвердження: «
 
Враховано редакційно .   
456. ГЛАВА 54. Інші способи забезпечення сплати митних платежів
 
   ГЛАВА 54. Інші способи забезпечення сплати митних платежів
 
457. Стаття 385. Перевезення товарів митним перевізником
 
-229- Шенцев Д.О.
Статтю 385 виключити
 
Враховано .     
458. Перевезення товарів митним перевізником як захід гарантування доставки товарів, які перебувають під митним контролем, до митного органу призначення, здійснюється відповідно до умов, визначених главою 28 цього Кодексу.
 
-230- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Статтю 385 виключити
 
Враховано .     
    -231- Пінчук А.П.
Статтю 385 виключити.
 
Враховано .   
459. Стаття 386. Перевезення на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року (Конвенції МДП).
 
   Стаття 386. Перевезення на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року (Конвенції МДП)
 
460. Перевезення на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року (Конвенції МДП) як захід гарантування доставки товарів, які перебувають під митним контролем, до митного органу призначення, застосовується за умови, що товари у процесі перевезення перетинають митний кордон України, а їх перевезення на всьому маршруті або на його частині здійснюється автомобільним транспортом.
 
-232- Пінчук А.П.
Текст статті 386 викласти у такій редакції:
«1. Перевезення на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року (Конвенції МДП) як захід гарантування доставки товарів (крім підакцизних), що перебувають під митним контролем, до митного органу призначення, застосовується за умови, що товари у процесі перевезення перетинають митний кордон України, а їх перевезення на всьому маршруті або на його частині здійснюється автомобільним транспортом.
2. Якщо сума митних платежів перевищує суму гарантії за Конвенцією МДП, застосовуються інші форми забезпечення сплати митних платежів, передбачені цим Кодексом».
 
Враховано .  1. Перевезення на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року (Конвенції МДП) як захід гарантування доставки товарів (крім підакцизних), що перебувають під митним контролем, до митного органу призначення, застосовується за умови, що товари у процесі перевезення перетинають митний кордон України, а їх перевезення на всьому маршруті або на його частині здійснюється автомобільним транспортом.
2. Якщо сума митних платежів перевищує суму гарантії за Конвенцією МДП, застосовуються інші форми забезпечення сплати митних платежів, передбачені цим Кодексом.
 
    -233- Царьов О.А.
Доповнити статтю 386 другою частиною:
«2. Якщо сума мит та податків перевищує суму гарантії за Конвенцією МДП, то в цьому випадку до перевезення застосовуються інші форми забезпечення сплати митних платежів, передбачені Кодексом.
 
Враховано редакційно .   
    -234- Крук Ю.Б.
Статтю 386 доповнити новою частиною 2 у такій редакції:
«2. Якщо сума мит та податків перевищує суму гарантії за Конвенцією МДП, то в цьому випадку до перевезення можуть застосовуватись інші форми забезпечення сплати митних платежів, передбачені Кодексом.
 
Враховано редакційно .   
    -235- Шенцев Д.О.
Доповнити статтю 236 частиною 2:
«2. Якщо сума мит та податків перевищує суму гарантії за Конвенцією МДП, то в цьому випадку до перевезення застосовуються інші форми забезпечення сплати митних платежів, передбачені Кодексом.
 
Враховано редакційно .   
    -236- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
«Включити частину 2 статті 386:
«2. Якщо сума мит та податків перевищує суму гарантії за Конвенцією МДП, то в цьому випадку до перевезення застосовуються інші форми забезпечення сплати митних платежів, передбачені Кодексом».
 
Враховано редакційно .   
461. Стаття 387. Перевезення на умовах Конвенції про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рік) із застосуванням книжки (карнету) А.Т.А.
 
   Стаття 387. Перевезення на умовах Конвенції про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рік) із застосуванням книжки (карнету) АТА
 
462. При перевезенні товарів на умовах Конвенції про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рік) застосовується книжка (карнет) А.Т.А. -уніфікований міжнародний митний документ, що використовується як митна декларація для митного оформлення товарів та є гарантійним документом про сплату митних платежів.
 
-237- Пінчук А.П.
Доповнити проект статтею такого змісту:
«Стаття 387-1. Перевезення на умовах Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) із застосуванням накладної ЦІМ (СІМ), Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення (УМВС) із застосуванням накладної УМВС (СМГС) або накладної ЦІМ/УМВС (СІМ/SМGS, ЦИМ/СМГС)
При перевезенні товарів на умовах Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) та Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення (УМВС) застосовується накладна ЦІМ (СІМ), накладна УМВС (СМГС) або накладна ЦІМ/УМВС (СІМ/SМGS, ЦИМ/СМГС), що використовуються як митна декларація для митного оформлення товарів та є гарантійними документами про сплату митних платежів».
 
Відхилено . Конвенції КОТІФ та УМВС не передбачають відповідальності перевізника за сплату податків і зборів у разі втрати вантажу. Вони передбачають лише відповідальність перевізника перед відправником та/або одержувачем вантажу.  1. При перевезенні товарів на умовах Конвенції про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рік) застосовується книжка (карнет) АТА – уніфікований міжнародний митний документ, що використовується як митна декларація для митного оформлення товарів та є гарантійним документом про сплату митних платежів.
 
463. РОЗДІЛХ. ОСОБЛИВОСТІ ПРОПУСКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ (ПЕРЕСИЛАЮТЬСЯ) ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ГРОМАДЯНАМИ
 
   РОЗДІЛХ. ОСОБЛИВОСТІ ПРОПУСКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ (ПЕРЕСИЛАЮТЬСЯ) ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ГРОМАДЯНАМИ
 
464. ГЛАВА 55. Загальні положення
 
-238- Пінчук А.П.
Назву глави 55 викласти у такій редакції:
«ГЛАВА 55. Загальні положення щодо пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами».
 
Враховано .  ГЛАВА 55. Загальні положення щодо пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами
 
465. Стаття 388. Сфера застосування цього розділу
 
-239- Пінчук А.П.
Назву статті 388 викласти у такій редакції:
«Стаття 388. Питання, що регулюються цим розділом».
 
Враховано .  Стаття 388. Питання, що регулюються цим розділом
 
466. 1. Цим розділом регулюються умови та порядок пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності.
 
   1. Цим розділом регулюються умови та порядок пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності.
 
467. 2. При переміщенні громадянами товарів, пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, їх митне оформлення здійснюється в порядку, визначеному для підприємств. Положення цього розділу в такому випадку не застосовуються.
 
-240- Пінчук А.П.
Частину 2 статті 388 викласти у такій редакції:
«2. При переміщенні громадянами через митний кордон України товарів, пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, їх митне оформлення здійснюється в порядку, встановленому цим Кодексом та іншими актами законодавства України для підприємств. Положення цього розділу в такому випадку не застосовуються».
 
Враховано .  2. При переміщенні громадянами через митний кордон України товарів, пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, їх митне оформлення здійснюється в порядку, встановленому цим Кодексом та іншими актами законодавства України для підприємств. Положення цього розділу в такому випадку не застосовуються.
 
468. 3. Положення цього розділу не поширюються на товари, що переміщуються особами, які користуються митними пільгами згідно із Розділом ХІV цього Кодексу.
 
-241- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції частину 3 статті 388:
«Положення цього розділу не поширюються на товари, що переміщуються особами, які користуються митними пільгами згідно із розділом ХІV цього Кодексу, крім випадків, установлених цим Кодексом».
 
Враховано .  3. Положення цього розділу не поширюються на товари, що переміщуються особами, які користуються митними пільгами згідно із розділом ХІV цього Кодексу, крім випадків, установлених цим Кодексом.
 
469. Стаття 389. Порядок переміщення громадянами товарів через митний кордон України та місця митного оформлення таких товарів
 
   Стаття 389. Порядок переміщення громадянами товарів через митний кордон України та місця митного оформлення таких товарів
 
470. 1. Громадяни за умови дотримання вимог цього Кодексу та інших актів законодавства України можуть переміщувати через митний кордон України будь-які товари, крім тих, що заборонені до ввезення в Україну та вивезення з України.
 
-242- Хомутиннік В.Ю.
В частині 1 статті 389 слова «ввезення в Україну» доповнити словами в дужках « (у тому числі з метою транзиту)».
 
Враховано .  1. Громадяни за умови дотримання вимог цього Кодексу та інших актів законодавства України можуть переміщувати через митний кордон України будь-які товари, крім тих, що заборонені до ввезення в Україну (у тому числі з метою транзиту) та вивезення з України.
 
471. 2. Громадянам, які в’їжджають на територію України або виїжджають з неї засобами автомобільного та залізничного транспорту, а також транспортними засобами особистого користування, дозволяється здійснювати декларування товарів, що переміщуються ними через митний кордон України, не залишаючи цих транспортних засобів.
 
   2. Громадянам, які в’їжджають на територію України або виїжджають з неї засобами автомобільного та залізничного транспорту, а також транспортними засобами особистого користування, дозволяється здійснювати декларування товарів, що переміщуються ними через митний кордон України, не залишаючи цих транспортних засобів.
 
472. 3. Стосовно транзитних пасажирів, які не залишають транзитної зони, митний контроль не проводиться, однак митні органи мають право вживати передбачених цим Кодексом заходів у випадку підозри щодо вчинення такими пасажирами порушення митних правил або контрабанди.
 
   3. Стосовно транзитних пасажирів, які не залишають транзитної зони, митний контроль не проводиться, однак митні органи мають право вживати передбачених цим Кодексом заходів у випадку підозри щодо вчинення такими пасажирами порушення митних правил або контрабанди.
 
473. 4. Митне оформлення товарів, які вивозяться за межі митної території України громадянами, може здійснюватися у будь-якому митному органі на всій митній території України.
 
   4. Митне оформлення товарів, які вивозяться за межі митної території України громадянами, може здійснюватися у будь-якому митному органі на всій митній території України.
 
474. 5. Митне оформлення товарів (крім тих, що переміщуються у несупроводжуваному багажі та вантажних відправленнях, а також транспортних засобів), які ввозяться на митну територію України громадянами, здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон України.
 
-243- Хомутиннік В.Ю.
Частину 5 статті 389 викласти у такій редакції:
«5. Митне оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України громадянами (крім товарів, що переміщуються у несупроводжуваному багажі та у вантажних відправленнях, а також товарів за товарними позиціями 8701 - 8707, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД, що підлягають державній реєстрації), здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон України».
 
Враховано .  5. Митне оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України громадянами (крім товарів, що переміщуються у несупроводжуваному багажі та у вантажних відправленнях, а також товарів за товарними позиціями 8701- 8707, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД, які підлягають державній реєстрації), здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон України.
 
    -244- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції частину п’яту статті 389:
«Митне оформлення товарів некомерційного призначення (крім тих, що переміщуються у несупроводжуваному багажі та вантажних відправленнях, а також товарів за товарними позиціями 8701- 8707, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД), які ввозяться на митну територію України громадянами, здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон України».
 
Враховано редакційно .   
475. 6. Митне оформлення товарів, які ввозяться на митну територію України громадянами у несупроводжуваному багажі та вантажних відправленнях, здійснюється в митних органах за місцем проживання або тимчасового перебування зазначених громадян, у місці кінцевого призначення транспортного засобу, що здійснював перевезення цього багажу, або, за заявою громадянина, - у пунктах пропуску через державний кордон України.
 
-245- Хомутиннік В.Ю.
В частині 6 статті 389 слова «цього багажу» замінити словами «цих товарів».
 
Враховано .  6. Митне оформлення товарів, які ввозяться на митну територію України громадянами у несупроводжуваному багажі та вантажних відправленнях, здійснюється в митних органах за місцем проживання або тимчасового перебування зазначених громадян, у місці кінцевого призначення транспортного засобу, що здійснював перевезення цих товарів, або, за заявою громадянина, - у пунктах пропуску через державний кордон України.
 
476. 7. Місця здійснення митного оформлення транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України громадянами, визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
 
-246- Пінчук А.П.
Частину 7 статті 389 викласти у такій редакції:
«7. Місця здійснення митного оформлення ввезених на митну територію України громадянами товарів за товарними позиціями 8701 - 8707, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД, які підлягають державній реєстрації, визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Враховано .  7. Місця здійснення митного оформлення ввезених на митну територію України громадянами товарів за товарними позиціями 8701 - 8707, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД, які підлягають державній реєстрації, визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
8. Переміщення громадянами через митний кордон України трун з тілами (урн з прахом) чи останків померлих здійснюється на підставі письмової заяви цих громадян довільної форми та документів, визначених Законом України «Про поховання та похоронну справу».
 
    -247- Пінчук А.П.
Статтю 389 доповнити частиною 8 такого змісту:
«8. Переміщення громадянами через митний кордон України трун з тілами (урн з прахом) чи останків померлих здійснюється на підставі письмової заяви цих громадян довільної форми та документів, визначених Законом України «Про поховання та похоронну справу».
 
Враховано .   
    -248- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції частину восьму статті 389:
«Місця здійснення митного оформлення товарів за товарними позиціями 8701- 8707, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД, які ввозяться на митну територію України громадянами, визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи».
 
Враховано редакційно .   
    -249- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції частину шосту статті 389:
«Митне оформлення товарів некомерційного призначення, які ввозяться на митну територію України громадянами у несупроводжуваному багажі та вантажних відправленнях, здійснюється в митних органах за місцем проживання або тимчасового перебування зазначених громадян, у місці кінцевого призначення транспортного засобу, що здійснював перевезення цього багажу, або, за заявою громадянина, - у пунктах пропуску через державний кордон України».
 
Відхилено . Суть пропозиції – в доповненні слова «товарів» словами «некомерційного призначення». Поняття «товари некомерційного призначення» у проекті не застосовується.   
    -250- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
«Доповнити частиною сьомою статтю 389 наступного змісту:
«Митне оформлення товарів комерційного призначення, сумарна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага перевищує 30 кг, що ввозяться на митну територію України громадянами, здійснюється в місцях, визначених цим Кодексом для підприємств».
 
Відхилено . Поняття «товари комерційного призначення» з проекту виключено.   
477. Стаття 390. Двоканальна система митного контролю товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
 
   Стаття 390. Двоканальна система митного контролю товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
 
478. 1. Двоканальна система - це спрощена система митного контролю, яка дає громадянам змогу здійснювати декларування шляхом вчинення дій, обираючи один з двох каналів проходу (або проїзду транспортними засобами особистого користування) через митний кордон України.
 
-251- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції частину першу статті 390:
«Двоканальна система - це спрощена система митного контролю, яка дає громадянам змогу здійснювати декларування, обираючи один з двох каналів проходу (проїзду транспортними засобами особистого користування) через митний кордон України».
 
Враховано .  1. Двоканальна система - це спрощена система митного контролю, яка дає громадянам змогу здійснювати декларування, обираючи один з двох каналів проходу (проїзду транспортними засобами особистого користування) через митний кордон України.
 
479. 2. Канал, позначений символами зеленого кольору, («зелений коридор») призначений для громадян, що переміщують через митний кордон України товари в обсягах, які не підлягають оподаткуванню митними платежами, та які не підпадають під заборони або обмеження стосовно ввезення або вивезення й не підлягають письмовому декларуванню.
 
-252- Хомутиннік В.Ю.
Частину 2 статті 390 викласти у такій редакції:
«2. Канал, позначений символами зеленого кольору, («зелений коридор») призначений для декларування шляхом вчинення дій громадянами, які переміщують через митний кордон України товари в обсягах, які не підлягають оподаткуванню митними платежами, та які не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території та не підлягають письмовому декларуванню».
 
Немає висновку   2. Канал, позначений символами зеленого кольору. («зелений коридор») призначений для декларування шляхом вчинення дій громадянами, які переміщують через митний кордон України товари в обсягах, які не підлягають оподаткуванню митними платежами, та які не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території та не підлягають письмовому декларуванню.
 
    -253- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції частину другу статті 390:
«Канал, позначений символами зеленого кольору, («зелений коридор») призначений для декларування шляхом вчинення дій громадянами, що переміщують через митний кордон України товари в обсягах, які не підлягають оподаткуванню митними платежами, та які не підпадають під заборони або обмеження стосовно ввезення або вивезення й не підлягають письмовому декларуванню».
 
Враховано редакційно .   
480. 3. Канал, позначений символами червоного кольору, («червоний коридор») призначений для всіх інших громадян.
 
   3. Канал, позначений символами червоного кольору, («червоний коридор») призначений для всіх інших громадян.
 
481. 4. Громадянин самостійно обирає відповідний канал («зелений» або «червоний» коридор) для проходження митного контролю за двоканальною системою.
 
   4. Громадянин самостійно обирає відповідний канал («зелений» або «червоний» коридор) для проходження митного контролю за двоканальною системою.
 
482. 5. Обрання «зеленого коридору» вважається заявою громадянина про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають декларуванню в письмовій формі, і свідчить про факти, що мають юридичне значення. Канал, позначений символами червоного кольору, («червоний коридор») призначений для всіх інших громадян.
 
-254- Хомутиннік В.Ю.
В частині 5 статті 390:
1) абзац перший викласти у такій редакції:
Обрання «зеленого коридору» вважається заявою громадянина про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території та свідчить про факти, що мають юридичне значення»;
2) в абзаці другому слова «транспортних засобів» виключити.
 
Враховано .  5. Обрання «зеленого коридору» вважається заявою громадянина про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території та свідчить про факти, що мають юридичне значення.
 
    -255- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Виключити в частині п’ятій статті 390 слова «Канал, позначений символами червоного кольору, («червоний коридор») призначений для всіх інших громадян».
 
Враховано .   
483. Громадяни, які проходять (проїжджають) через «зелений коридор», звільняються від подання письмової митної декларації. Звільнення від подання письмової митної декларації не означає звільнення від обов’язкового дотримання порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України.
 
   6. Громадяни, які проходять (проїжджають) через «зелений коридор», звільняються від подання письмової митної декларації. Звільнення від подання письмової митної декларації не означає звільнення від обов’язкового дотримання порядку переміщення товарів через митний кордон України.
 
484. Стаття 391. Установлення призначення товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України
 
-256- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Виключити статтю 391.
 
Враховано .     
485. 1. Порядок установлення призначення товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи.
 
      
486. 2. З метою встановлення призначення товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, беруться до уваги:
 
      
487. 1) характер товарів, тобто споживчі якості товарів, традиційна практика їх застосування в побуті. Переміщення громадянами товарів, що не використовуються в домашньому господарстві та зазвичай застосовуються в промисловості, свідчить про комерційне призначення таких товарів;
 
      
488. 2) кількість та однорідність товарів. Товари одного найменування, розміру, фасону, кольору тощо, які переміщуються громадянами у кількості, що перевищує потреби однієї сім’ї, розглядаються як такі, що мають комерційне призначення;
 
      
489. 3) частота переміщення товарів. Товари, що переміщуються в будь-якій кількості однією й тією ж особою (адресовані одній і тій же особі) частіше, ніж один раз на місяць, вважаються такими, що мають комерційне призначення.
 
      
490. Стаття 392. Умови пересилання громадянами товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях
 
-257- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 392 викласти у такій редакції:
«Стаття 392. Умови пересилання громадянами товарів через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях
1. Громадяни мають право пересилати товари через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях у порядку, встановленому главою 23 цього Кодексу, крім товарів, заборонених до такого пересилання.
2. Обмеження щодо вартості та обсягів товарів, а також перелік товарів, заборонених до пересилання у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, встановлюються цим Кодексом та іншими законами України».
 
Враховано .  Стаття 392. Умови пересилання громадянами товарів через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях
 
491. 1. Громадяни мають право пересилати товари у міжнародних поштових та експрес-відправленнях у порядку, встановленому главою 23 цього Кодексу, крім товарів, заборонених до такого пересилання.
 
   1. Громадяни мають право пересилати товари через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях у порядку, встановленому главою 23 цього Кодексу, крім товарів, заборонених до такого пересилання.
 
492. 2. Обмеження щодо вартості та обсягів товарів, а також перелік товарів, заборонених до пересилання у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, встановлюються цим Кодексом та законом.
 
   2. Обмеження щодо вартості та обсягів товарів, а також перелік товарів, заборонених до пересилання у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, встановлюються цим Кодексом та іншими законами України.
 
493. Стаття 393. Визначення вартості товарів, які переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України, для цілей нарахування митних платежів
 
   Стаття 393. Визначення вартості товарів, які переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України, для цілей нарахування митних платежів
 
494. 1. Для цілей нарахування митних платежів вартість товарів, які переміщуються громадянами через митний кордон України, визначається на підставі заяви власника цих товарів чи уповноваженої ним особи за умови надання підтверджувальних документів (товарних чеків, ярликів тощо), які можна ідентифікувати з наявними товарами.
 
-258- Хомутиннік В.Ю.
Частину 1 статті 393 викласти у такій редакції:
«Для цілей оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України, застосовується фактурна вартість цих товарів, зазначена в касових або товарних чеках, ярликах, інших документах роздрібної торгівлі, які містять відомості щодо вартості таких товарів».
 
Враховано .  1. Для цілей оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України, застосовується фактурна вартість цих товарів, зазначена в касових або товарних чеках, ярликах, інших документах роздрібної торгівлі, які містять відомості щодо вартості таких товарів.
 
    -259- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції частину першу статті 393:
«Для цілей оподаткування товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, застосовується фактурна вартість товарів, яка визначена в касових або товарних чеках, ярликах, інших документах роздрібної торгівлі, тощо, які містять відомості щодо вартості таких товарів».
 
Враховано редакційно .   
    -260- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У частині першій статті 393 після слів «підтверджувальних документів (товарних чеків, ярликів тощо)» добавити «або відомостей»;
 
Враховано редакційно .   
495. 2. При визначенні фактурної вартості товарів, які переміщуються у несупроводжуваному багажі та вантажному відправленні, крім вартості самих товарів враховується вартість їх страхування та перевезення (фрахту) до моменту перетинання ними митного кордону України.
 
   2. При визначенні фактурної вартості товарів, які переміщуються у несупроводжуваному багажі та вантажному відправленні, крім вартості самих товарів враховується вартість їх страхування та перевезення (фрахту) до моменту перетинання ними митного кордону України.
 
496. 3. Особа, яка декларує митну вартість вправі довести достовірність відомостей, представлених для визначення митної вартості.
 
-261- Пінчук А.П.
Частину 3 статті 393 викласти у редакції:
«3. Особа, яка декларує товари, вправі довести достовірність відомостей, представлених для визначення їх фактурної вартості»
 
Враховано .  3. Особа, яка декларує товари, вправі довести достовірність відомостей, представлених для визначення їх фактурної вартості.
 
497. 4. За відсутності документів, які підтверджують фактурну вартість товарів, або у разі наявності доказів щодо недостовірності заявленої вартості митні органи визначають вартість самостійно, на підставі ціни на ідентичні або подібні (аналогічні) товари.
 
-262- Пінчук А.П.
Частину 4 статті 393 викласти у редакції:
«У разі наявності доказів недостовірності заявленої фактурної вартості товарів митні органи визначають їх вартість самостійно, на підставі ціни на ідентичні або подібні (аналогічні) товари відповідно до вимог цього Кодексу».
 
Враховано .  4. У разі наявності доказів недостовірності заявленої фактурної вартості товарів митні органи визначають їх вартість самостійно, на підставі ціни на ідентичні або подібні (аналогічні) товари відповідно до вимог цього Кодексу.
 
    -263- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У частині четвертій статті 393 слова «За відсутності документів, які підтверджують фактурну вартість товарів, або» виключити;
 
Враховано редакційно .   
498. 5. У разі наявності обгрунтованих сумнівів щодо достовірності відомостей стосовно заявленої вартості, митні органи можуть визначити фактурну вартість на підставі ціни на ідентичні або подібні (аналогічні) товари та відповідно до вимог цього Кодексу.
 
-264- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину п’яту статті 393 виключити.
 
Враховано .     
499. Стаття 394. Переміщення (пересилання) особистих речей громадянами через митний кордон України
 
   Стаття 394. Переміщення (пересилання) особистих речей громадянами через митний кордон України
 
500. Особисті речі при переміщенні (пересиланні) громадянами через митний кордон України підлягають декларуванню шляхом учинення дій, усно, або, за бажанням власника чи на вимогу митного органу, письмово, звільняються від оподаткування та подання документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, а також від проведення видів державного контролю, визначених частиною першою статті 32 цього Кодексу.
 
-265- Пінчук А.П.
Текст статті 394 викласти у редакції:
«Особисті речі, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України підлягають декларуванню шляхом учинення дій, усно, або, за бажанням власника чи на вимогу митного органу, письмово, не оподатковуються митними платежами та звільняються від подання документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, а також від застосування до них видів державного контролю, визначених частиною першою статті 32 цього Кодексу».
 
Враховано .  1. Особисті речі, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України підлягають декларуванню шляхом учинення дій, усно, або, за бажанням власника чи на вимогу митного органу, письмово, не оподатковуються митними платежами та звільняються від подання документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, а також від застосування до них видів державного контролю, визначених частиною першою статті 32 цього Кодексу.
 
    -266- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції частину першу статті 394:
«Особисті речі, що переміщуються громадянами через митний кордон України підлягають декларуванню шляхом учинення дій, усно, або, за бажанням власника чи на вимогу митного органу, письмово, не оподатковуються та звільняються від подання документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, а також від застосування до них видів державного контролю, визначених частиною першою статті 32 цього Кодексу».
 
Враховано редакційно .   
501. Стаття 395. Перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей громадян
 
   Стаття 395. Перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей громадян
 
502. Особистим речами вважаються:
 
   1. Особистим речами вважаються:
 
503. 1) товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби у кількості, що забезпечує потреби однієї особи на період поїздки;
 
   1) товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби у кількості, що забезпечує потреби однієї особи на період поїздки;
 
504. 2) одяг, білизна, взуття, що мають суто особистий характер, призначені виключно для власного користування і мають ознаки таких, які були у користуванні;
 
-267- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 2 статті 395 слова «таких, які були в користуванні» замінити словами «таких, що були в користуванні».
 
Враховано .  2) одяг, білизна, взуття, що мають суто особистий характер, призначені виключно для власного користування і мають ознаки таких, що були у користуванні;
 
505. 3) нові товари (крім підакцизних), зокрема такі як одяг, білизна, взуття, що ввозяться у ручній поклажі або супроводженому багажі і призначені, з врахуванням їх типу, кількості та однорідності, для особистих потреб отримувача, або членів його сім’ї.
 
-268- Пінчук А.П.
Пункт 3 статті 395 виключити у зв’язку зі зміною редакції частини першої статті 399 проекту.
Нумерацію наступних пунктів відповідним чином змінити.
 
Враховано .     
    -269- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції пункт третій статті 395:
«нові товари, такі як одяг, білизна, взуття, що переміщуються у ручній поклажі або супроводженому багажі і призначені, з врахуванням їх типу, кількості та однорідності, для особистих потреб власника товарів або членів його сім’ї., у кількості, що не перевищує потреби сім’ї, але не більше ніж по три екземпляра (комплекта) кожного типу».
 
Відхилено .   
506. Такі товари можуть ввозитись у кількості, що не перевищує потреби сім’ї, але не більше ніж як в трьох екземплярах (комплектах) кожного типу та за умови, що загальна фактурна вартість таких товарів не перевищує еквівалент 200 євро;
 
-270- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Виключити абзац другий пункту третього статті 395.
 
Враховано .     
507. 4) особисті прикраси, у тому числі з дорогоцінних металів та каміння, що мають ознаки таких, що були в користуванні;
 
   3) особисті прикраси, у тому числі з дорогоцінних металів та каміння, що мають ознаки таких, що були в користуванні;
 
508. 5) індивідуальне письмове та канцелярське приладдя;
 
   4) індивідуальне письмове та канцелярське приладдя;
 
509. 6) один фотоапарат, кіно-, одна відеокамера разом з обґрунтованою кількістю фото-, відео-, кіноплівок та додаткового приладдя;
 
-271- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 6 статті 395 словосполучення «кіно-, одна відеокамера» замінити словосполученням «одна кіно-, відеокамера».
 
Враховано .  5) один фотоапарат, одна кіно-, відеокамера разом з обґрунтованою кількістю фото-, відео-, кіноплівок та додаткового приладдя;
 
510. 7) один переносний проектор та аксесуари до нього разом з обґрунтованою кількістю діапозитивів та/або кіноплівок;
 
   6) один переносний проектор та аксесуари до нього разом з обґрунтованою кількістю діапозитивів та/або кіноплівок;
 
511. 8) бінокль, флеш-карти у кількості не більше трьох штук;
 
-272- Пінчук А.П.
З пункту 8 статті 395 слова «флеш-карти у кількості не більше трьох штук» перенести до пункту 14.
 
Враховано .  7) бінокль;
 
512. 9) переносні музичні інструменти у кількості не більше двох штук;
 
   8) переносні музичні інструменти у кількості не більше двох штук;
 
513. 10) один переносний звуковідтворювальний пристрій (у тому числі магнітофон, диктофон, програвач компакт-дисків тощо) з обґрунтованою кількістю плівок, платівок, дисків;
 
   9) один переносний звуковідтворювальний пристрій (у тому числі магнітофон, диктофон, програвач компакт-дисків тощо) з обґрунтованою кількістю плівок, платівок, дисків;
 
514. 11) один переносний радіоприймач;
 
   10) один переносний радіоприймач;
 
515. 12) стільникові (мобільні) телефони, у кількості не більше двох штук, пейджери;
 
   11) стільникові (мобільні) телефони у кількості не більше двох штук, пейджери;
 
516. 13) один переносний телевізор;
 
   12) один переносний телевізор;
 
517. 14) переносні персональні комп’ютери у кількості не більше двох штук і периферійне обладнання та приладдя до них;
 
   13) переносні персональні комп’ютери у кількості не більше двох штук і периферійне обладнання та приладдя до них; , флеш-карти у кількості не більше трьох штук;
 
518. 15) одна переносна друкарська машина;
 
   14) одна переносна друкарська машина;
 
519. 16) калькулятори, електронні книжки у кількості не більше двох штук;
 
   15) калькулятори, електронні книжки у кількості не більше двох штук;
 
520. 17) індивідуальні портативні медичні прилади для забезпечення життєдіяльності людини та контролю за її станом з ознаками таких, що були в користуванні;
 
   16) індивідуальні портативні медичні прилади для забезпечення життєдіяльності людини та контролю за її станом з ознаками таких, що були в користуванні;
 
521. 18) звичайні та/або прогулянкові дитяча коляски у кількості, що дорівнює кількості дітей, які перетинають митний кордон України, а у разі відсутності дітей - не більше однієї штуки;
 
-273- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції пункт вісімнадцятий статті 395:
«звичайні та/або прогулянкові дитячі коляски у кількості, що відповідає кількості дітей, які перетинають кордон разом із громадянином, а в разі відсутності дітей - у кількості не більше однієї штуки; «
 
Враховано .  17) звичайні та/або прогулянкові дитячі коляски у кількості, що відповідає кількості дітей, які перетинають кордон разом із громадянином, а в разі відсутності дітей - у кількості не більше однієї штуки;
 
522. 19) одна інвалідна коляска на кожного інваліда, який перетинає митний кордон України, а в разі відсутності такої особи - у кількості не більше однієї штуки;
 
   18) одна інвалідна коляска на кожного інваліда, який перетинає митний кордон України, а в разі відсутності такої особи - у кількості не більше однієї штуки;
 
523. 20) індивідуальне спортивне спорядження;
 
-274- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Виключити пункт 20 статті 395.
 
Враховано .     
524. 21) лікарські засоби, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в порядку та обсягах, які визначаються Кабінетом Міністрів України;
 
   19) лікарські засоби, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в порядку та обсягах, які визначаються Кабінетом Міністрів України;
 
525. 22) годинники у кількості не більше двох штук;
 
   20) годинники у кількості не більше двох штук;
 
526. 23) 0,5 літри туалетної води та 100 грамів парфумів;
 
-275- Пінчук А.П.
У пункті 23 статті 395 слово «та» замінити словом «та/або».
 
Враховано .  21) 0,5 літри туалетної води та/або 100 грамів парфумів;
 
527. 24) спортивне спорядження - велосипед, вудка рибальська, комплект альпіністського спорядження, комплект спорядження для підводного плавання, комплект лиж, комплект тенісних ракеток, дошка для серфінгу та віндсерфінгу, комплект спорядження для гольфу, інше аналогічне спорядження, призначене для використання однією особою;
 
-276- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 24 статті 395 словосполучення «для серфінгу та віндсерфінгу» замінити словосполученням «для серфінгу, віндсерфінгу».
 
Враховано .  22) спортивне спорядження - велосипед, вудка рибальська, комплект альпіністського спорядження, комплект спорядження для підводного плавання, комплект лиж, комплект тенісних ракеток, дошка для серфінгу, віндсерфінгу, комплект спорядження для гольфу, інше аналогічне спорядження, призначене для використання однією особою;
 
528. 25) інші товари, призначені для забезпечення повсякденних потреб громадянина, перелік і гранична кількість яких може додатково визначатися Кабінетом Міністрів України.
 
   23) інші товари, призначені для забезпечення повсякденних потреб громадянина, перелік і гранична кількість яких може додатково визначатися Кабінетом Міністрів України.
 
529. ГЛАВА 56. Пропуск та оподаткування товарів, що вивозяться (пересилаються) громадянами за межі митної території України
 
   ГЛАВА 56. Пропуск та оподаткування товарів, що вивозяться (пересилаються) громадянами за межі митної території України
 
530. Стаття 396. Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
 
-277- Пінчук А.П.
Статтю 396 викласти у наступній редакції:
«Стаття 396. Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
1. Товари, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро (крім зазначених у частині другій цієї статті), не підлягають письмовому декларуванню при вивезенні (пересиланні) їх громадянами за межі митної території України.
2. Товари, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро, та на які законодавством України встановлено вивізне мито та/або якщо відповідно до законодавства України державними органами видаються документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами, підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, із сплатою у випадках, визначених законами України, вивізного мита та з поданням відповідних документів, виданих державними органами.
3. Товари, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро (крім зазначених у частині четвертій цієї статті), при вивезенні (пересиланні) їх громадянами за межі митної території України, підлягають письмовому декларуванню з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, та зі сплатою вивізного мита у випадках, встановлених законами України.
4. Товари, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро, при вивезенні (пересиланні) громадянами за межі митної території України підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, та звільняються від подання документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, за умови, що ці товари:
1) вивозяться у зв’язку з виїздом за межі України на постійне місце проживання;
2) входять до складу спадщини, оформленої в Україні на користь громадянина-нерезидента, за умови підтвердження складу спадщини органами, що вчиняють нотаріальні дії;
3) тимчасово вивозяться громадянами-резидентами за межі митної території України під письмове зобов’язання про їх зворотне ввезення;
4) були тимчасово ввезені на митну територію України під зобов’язання про їх зворотне вивезення, що підтверджується відповідними документами;
5) були одержані громадянами-нерезидентами у вигляді призів і нагород за участь у змаганнях, конкурсах, фестивалях тощо, які проводяться на території України, що підтверджується відповідними документами.
5. Товари, придбані громадянами-нерезидентами на території України, загальна фактурна вартість яких не перевищує суми іноземної валюти, ввезеної цими громадянами в Україну, та товари, що вивозяться громадянами-нерезидентами у зв’язку з остаточним виїздом за межі України, на суму доходу, одержаного за час роботи чи навчання в Україні, що підтверджується відповідними документами, підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, зі сплатою у випадках, встановлених законами України, вивізного мита, та поданням документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення, які при переміщенні (пересиланні) громадянами таких товарів через митний кордон України видаються відповідними державними органами».
 
Враховано .  Стаття 396. Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
 
531. 1. Вивезення громадянами товарів за межі митної території України здійснюється у порядку та на умовах, встановлених законодавством України для підприємств, якщо інше не передбачено законодавством.
 
      
532. 2. Товари, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10 000 євро (крім зазначених у частині третій цієї статті), не підлягають письмовому декларуванню при вивезенні (пересиланні) їх громадянами за межі митної території України.
 
   1. Товари, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро (крім зазначених у частині другій цієї статті), не підлягають письмовому декларуванню при вивезенні (пересиланні) їх громадянами за межі митної території України.
 
533. 3. Товари, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10 000 євро та на які законодавством України встановлено вивізне мито та/або при вивезенні (пересиланні) громадянами яких через митний кордон України державними органами видаються документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення, підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, із сплатою вивізного мита у випадках, визначених законом та з поданням відповідних документів, виданих державними органами у вищевказаних випадках.
 
   2. Товари, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро, та на які законодавством України встановлено вивізне мито та/або якщо відповідно до законодавства України державними органами видаються документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами, підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, із сплатою у випадках, визначених законами України, вивізного мита та з поданням відповідних документів, виданих державними органами.
 
534. 4. Товари, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10 000 євро, при їх вивезенні (пересиланні) громадянами за межі митної території України, підлягають письмовому декларуванню з поданням митної декларації, передбаченої цим Кодексом для підприємств у разі здійснення операцій з експорту та зі сплатою вивізного мита у випадках, встановлених Законом.
 
   3. Товари, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро (крім зазначених у частині четвертій цієї статті), при вивезенні (пересиланні) їх громадянами за межі митної території України, підлягають письмовому декларуванню з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, та зі сплатою вивізного мита у випадках, встановлених законами України.
 
535. 5. Товари (крім таких, що підлягають оподаткуванню вивізним митом), які не мають ознак комерційних товарів та сумарна фактурна вартість яких перевищує суму, еквівалент 10 000 євро, при вивезенні (пересиланні) громадянами за межі митної території України підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, з поданням необхідних документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон.
 
   4. Товари, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро, при вивезенні (пересиланні) громадянами за межі митної території України підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, та звільняються від подання документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, за умови, що ці товари:
 
536. 6. Дія частини першої цієї статті не поширюється на:
 
      
537. 1) товари, сукупна вартість яких не перевищує суму 10 000 євро;
 
      
538. 2) товари, що вивозяться у зв’язку з виїздом за межі України на постійне місце проживання;
 
   1) вивозяться у зв’язку з виїздом за межі України на постійне місце проживання;
 
539. 3) товари, що входять до складу спадщини, оформленої в Україні на користь громадянина-нерезидента, за умови підтвердження складу спадщини органами, що вчиняють нотаріальні дії;
 
   2) входять до складу спадщини, оформленої в Україні на користь громадянина-нерезидента, за умови підтвердження складу спадщини органами, що вчиняють нотаріальні дії;
 
540. 4) товари, що тимчасово вивозяться громадянами-резидентами за межі митної території України під письмове зобов’язання про їх зворотне ввезення;
 
   3) тимчасово вивозяться громадянами-резидентами за межі митної території України під письмове зобов’язання про їх зворотне ввезення;
 
541. 5) товари, що були тимчасово ввезені на митну територію України під зобов’язання про їх зворотне вивезення, що підтверджується відповідними документами;
 
   4) були тимчасово ввезені на митну територію України під зобов’язання про їх зворотне вивезення, що підтверджується відповідними документами;
 
542. 6) товари, що були одержані громадянами-нерезидентами у вигляді призів і нагород за участь у змаганнях, конкурсах, фестивалях тощо, які проводяться на території України, що підтверджується відповідними документами;
 
   5) були одержані громадянами-нерезидентами у вигляді призів і нагород за участь у змаганнях, конкурсах, фестивалях тощо, які проводяться на території України, що підтверджується відповідними документами.
 
543. 7) товари, що були придбані в Україні громадянами-нерезидентами, які користуються пільгами згідно з міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку, та вивозяться цими громадянами у зв’язку з їх остаточним виїздом за межі України;
 
      
544. 8) товари, що були придбані громадянами-нерезидентами на території України та їх загальна вартість не перевищує суми іноземної валюти, ввезеної цими громадянами під час в’їзду в Україну, за умови подання відповідних документів;
 
   5. Товари, придбані громадянами-нерезидентами на території України, загальна фактурна вартість яких не перевищує суми іноземної валюти, ввезеної цими громадянами в Україну, та товари, що вивозяться громадянами-нерезидентами у зв’язку з остаточним виїздом за межі України, на суму доходу, одержаного за час роботи чи навчання в Україні, що підтверджується відповідними документами, підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, зі сплатою у випадках, встановлених законами України, вивізного мита, та поданням документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення, які при переміщенні (пересиланні) громадянами таких товарів через митний кордон України видаються відповідними державними органами.
 
545. 9) товари, що є особистими речами, що вивозяться громадянами-резидентами у зв’язку з довготерміновим закордонним відрядженням;
 
      
546. 10) товари, що вивозяться громадянами-нерезидентами у зв’язку з остаточним виїздом за межі України, на суму доходу, одержаного за час роботи чи навчання в Україні, за умови подання відповідних документів;
 
-278- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції статтю 396:
«1. Товари, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро (крім зазначених у частині другій цієї статті), не підлягають письмовому декларуванню при вивезенні (пересиланні) їх громадянами за межі митної території України.
2. Товари, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро, та на які законодавством України встановлено вивізне мито та/або при вивезенні (пересиланні) громадянами яких через митний кордон України державними органами видаються документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення, підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, із сплатою вивізного мита та з поданням відповідних документів, виданих державними органами у вищевказаних випадках.
3. Товари, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро (крім зазначених у частині четвертій цієї статті), при вивезенні (пересиланні) їх громадянами за межі митної території України, підлягають письмовому декларуванню з поданням митної декларації, передбаченої цим Кодексом та іншими актами законодавства України для підприємств у разі здійснення операцій з експорту, та зі сплатою вивізного мита у випадках, встановлених Законом.
4. При вивезенні (пересиланні) громадянами за межі митної території України підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, та звільняються від сплати вивізного мита (крім товарів, зазначених у пунктах 6 та 7 цієї частини), а також від подання документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, товари, що:
1) вивозяться у зв’язку з виїздом за межі України на постійне місце проживання;
2) входять до складу спадщини, оформленої в Україні на користь громадянина-нерезидента, за умови підтвердження складу спадщини органами, що вчиняють нотаріальні дії;
3) тимчасово вивозяться громадянами-резидентами за межі митної території України під письмове зобов’язання про їх зворотне ввезення;
4) були тимчасово ввезені на митну територію України під зобов’язання про їх зворотне вивезення, що підтверджується відповідними документами;
5) були одержані громадянами-нерезидентами у вигляді призів і нагород за участь у змаганнях, конкурсах, фестивалях тощо, які проводяться на території України, що підтверджується відповідними документами;
6) були придбані громадянами-нерезидентами на території України та їх загальна вартість не перевищує суми іноземної валюти, ввезеної цими громадянами під час в’їзду в Україну, за умови подання відповідних документів;
7) вивозяться громадянами-нерезидентами у зв’язку з остаточним виїздом за межі України, на суму доходу, одержаного за час роботи чи навчання в Україні, за умови подання відповідних документів».
 
Враховано редакційно .     
547. Стаття 397. Особливості тимчасового вивезення (пересилання) громадянами-резидентами товарів і транспортних засобів особистого користування за межі митної території України
 
   Стаття 397. Особливості тимчасового вивезення (пересилання) громадянами-резидентами товарів за межі митної території України
 
548. 1. На прохання громадян-резидентів, які тимчасово вивозять (пересилають) за межі митної території України товари, які не є особистими речами або транспортні засоби та сумарна фактурна вартість яких перевищує 10 000 євро, митний орган вживає заходів до ідентифікації цих товарів з метою забезпечення їх зворотного ввезення (пересилання) без письмового декларування та оподаткування митними платежами.
 
-279- Васильєв О.А.
Текст статті 397 викласти у такій редакції:
«1. Тимчасове вивезення (пересилання) громадянами-резидентами товарів за межі митної території України здійснюється з наданням митному органу зобов’язання про зворотне ввезення.
2. Дія частини першої цієї статті не поширюється на тимчасове вивезення (пересилання) за межі митної території України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро, особистих речей та транспортних засобів особистого користування, на яких громадяни перетинають митний кордон.
3. У разі відсутності книжки (карнету) А.Т.А., що використовується відповідно до Конвенції про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рік), тимчасове вивезення громадянами-резидентами товарів (крім транспортних засобів особистого користування) за межі митної території України здійснюється на умовах, установлених частинами першій та другій цієї статті.
4. Зобов’язання щодо зворотного ввезення товарів, які тимчасово вивозяться (пересилаються) за межі митної території України і сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро, може надаватися за бажанням громадянина.
5. У разі надання громадянином зобов’язання про зворотне ввезення товарів митний орган вживає заходів для забезпечення ідентифікації цих товарів з метою їх зворотного ввезення без письмового декларування та без оподаткування митними платежами».
 
Враховано .  1. Тимчасове вивезення (пересилання) громадянами-резидентами товарів за межі митної території України здійснюється з наданням митному органу зобов’язання про зворотне ввезення.
 
549. 2. Декларування товарів та транспортних засобів, зазначених у частині першій цієї статті, незалежно від їх сумарної фактурної вартості, здійснюється митними органом на прохання громадянина-нерезидента.
 
   2. Дія частини першої цієї статті не поширюється на тимчасове вивезення (пересилання) за межі митної території України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро, особистих речей та транспортних засобів особистого користування, на яких громадяни перетинають митний кордон.
 
550. 3. Тимчасове вивезення (пересилання) громадянами-резидентами особистих речей, товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10 000 євро, та транспортних засобів особистого користування, на яких громадяни перетинають митний кордон України, за межі митної території України здійснюється без надання митному органу зобов’язання про зворотне ввезення.
 
   3. У разі відсутності книжки (карнету) АТА, що використовується відповідно до Конвенції про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рік), тимчасове вивезення громадянами-резидентами товарів (крім транспортних засобів особистого користування) за межі митної території України здійснюється на умовах, установлених частинами першій та другій цієї статті.
 
551. 4. У разі відсутності книжки (карнету) АТА, що використовується відповідно до Конвенції про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рік), тимчасове вивезення громадянами-резидентами товарів (крім транспортних засобів особистого користування) за межі митної території України здійснюється за умови письмового декларування та надання митному органу зобов’язання про їх зворотне ввезення.
 
   4. Зобов’язання щодо зворотного ввезення товарів, які тимчасово вивозяться (пересилаються) за межі митної території України і сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро, може надаватися за бажанням громадянина.
 
552. 5. Зобов’язання щодо зворотного ввезення товарів, які тимчасово вивозяться (пересилаються) за межі митної території України і сумарна вартість яких перевищує еквівалент 10 000 євро, надається за бажанням громадянина або на вимогу посадової особи митного органу.
 
   5. У разі надання громадянином зобов’язання про зворотне ввезення товарів митний орган вживає заходів для забезпечення ідентифікації цих товарів з метою їх зворотного ввезення без письмового декларування та без оподаткування митними платежами.
 
553. 6. Декларування транспортних засобів особистого користування, що тимчасово вивозяться громадянами-резидентами за межі митної території України, здійснюється в усній формі або шляхом учинення дій.
 
-280- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції статтю 397:
«Стаття 397. Особливості тимчасового вивезення (пересилання) громадянами-резидентами товарів за межі митної території України.
1. Тимчасове вивезення (пересилання) громадянами-резидентами товарів за межі митної території України здійснюється з наданням митному органу зобов’язання про зворотне ввезення.
2. Дія частини першої цієї статті не поширюється на тимчасове вивезення (пересилання) особистих речей, товарів, сумарна вартість яких не перевищує 10000 євро, та транспортних засобів особистого користування, на яких громадяни перетинають митний кордон.
3. У разі відсутності книжки (карнету) А.Т.А., що використовується відповідно до Конвенції про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рік), тимчасове вивезення громадянами-резидентами товарів (крім транспортних засобів особистого користування) за межі митної території України здійснюється на умовах, установлених частинами 1 та 2 цієї статті.
4. Зобов’язання щодо зворотного ввезення товарів, які тимчасово вивозяться (пересилаються) за межі митної території України і сумарна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро, може надаватися за бажанням громадянина або на вимогу посадової особи митного органу.
5. У разі надання громадянином зобов’язання про зворотне ввезення товарів митний орган вживає заходів до ідентифікації цих товарів з метою забезпечення їх зворотного ввезення (пересилання) без письмового декларування та оподаткування митними платежами».
 
Враховано редакційно .     
554. Стаття 398. Обмеження щодо вивезення громадянами за межі митної території України окремих товарів
 
-281- Хомутиннік В.Ю.
Назву статті 398 після слова «вивезення» доповнити словом в дужках « (пересилання)».
 
Враховано .  Стаття 398. Обмеження щодо вивезення (пересилання) громадянами за межі митної території України окремих товарів
 
555. 1. Не допускається вивезення громадянами за межі митної території України незалежно від загальної вартості:
 
-282- Хомутиннік В.Ю.
Абзац перший частини 1 статті 398 викласти у такій редакції:
«1. Не допускається вивезення (пересилання) громадянами за межі митної території України товарів, незалежно від їх загальної фактурної вартості, згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано .  1. Не допускається вивезення (пересилання) громадянами за межі митної території України товарів, незалежно від їх загальної фактурної вартості, згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України.
 
    -283- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції статтю 398:
«1.Не допускається вивезення громадянами за межі митної території України незалежно від загальної вартості згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України.
2. Вивезення (пересилання) за межі митної території України дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам’ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів з них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження дозволяється у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
Порядок вивезення (пересилання) за межі митної території України банківських металів, пам’ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів визначається Національним банком України.
3. Не допускається вивезення за межі митної території України алкогольних напоїв та тютюнових виробів громадянами, які не досягли 18-річного віку».
 
Враховано редакційно .   
556. 1) товарів, щодо яких відповідно до законодавства України застосовуються заходи митно-тарифного та/або нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та інші обмеження, встановлені статтею 122 цього Кодексу для суб’єктів підприємництва у разі здійснення операцій з експорту, крім особистих речей, домашніх тварин;
 
      
557. 2) товарів, на які встановлено державні дотації, крім особистих речей;
 
      
558. 3) товарів промислового призначення (обладнання, комплектуючих виробів, матеріалів тощо) згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України.
 
      
559. 2. Вивезення (пересилання) за межі митної території України дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам’ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів з них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження дозволяється у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Вивезення (пересилання) за межі митної території України дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам’ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів з них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження дозволяється у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
 
560. Порядок вивезення (пересилання) за межі митної території України банківських металів, пам’ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів визначається Національним банком України.
 
   3. Порядок вивезення (пересилання) за межі митної території України банківських металів, пам’ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів визначається Національним банком України.
 
561. 3. Не допускається вивезення за межі митної території України алкогольних напоїв та тютюнових виробів громадянами, які не досягли 18-річного віку.
 
-284- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
«Доповнити статтею 398-1 наступного змісту:
«Стаття 398-1. Установлення призначення товарів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України
1.Залежно від характеру товарів, тобто споживчих якостей товарів та традиційної практики їх застосування в побуті, їхньої кількості та однорідності, товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України, можуть мати некомерційне або комерційне призначення. Порядок установлення призначення товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, визначається Кабінетом Міністрів України.
2. При ввезенні (пересиланні) громадянами на митну територію України товарів комерційного призначення, сумарна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага перевищує 30 кг їх митне оформлення здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом та іншими актами законодавства України для підприємств. Положення цієї глави в такому випадку не застосовуються.
3. При ввезенні (пересиланні) громадянами на митну територію України товарів за товарними позиціями 8701- 8707, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД їх митне оформлення здійснюється в порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи».
 
Відхилено . Надання посадовим особами митниць права визначати призначення товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, може стати ще одним корупціогенним фактором.  4. Не допускається вивезення за межі митної території України алкогольних напоїв та тютюнових виробів громадянами, які не досягли 18-річного віку.
 
562. ГЛАВА 57. Пропуск та оподаткування товарів, які ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України
 
   ГЛАВА 57. Пропуск та оподаткування товарів, які ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України
 
563. Стаття 399. Умови ввезення (пересилання) громадянами товарів на митну територію України
 
-285- Пінчук А.П.
Статтю 399 викласти у такій редакції:
«Стаття 399. Умови ввезення (пересилання) громадянами товарів на митну територію України
1. Товари (за винятком підакцизних), що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 50 кг, не підлягають письмовому декларуванню (за винятком товарів, на які відповідно до статті 122 цього Кодексу встановлено обмеження щодо переміщення громадянами через митний кордон України і випадків, передбачених частиною другою цієї статті) та не є об’єктом оподаткування митними платежами.
2. Правило частини першої цієї статті застосовується за умови, що особа, яка ввозить товари на митну територію України, в’їжджає в Україну не частіше одного разу протягом однієї доби. З метою забезпечення дотримання цієї умови посадові особи органів охорони державного кордону, які здійснюють паспортний контроль у пунктах пропуску через державний кордон України, безпосередньо в процесі здійснення такого контролю інформують посадових осіб митних органів про громадян, які в’їжджають в Україну частіше одного разу протягом однієї доби. Якщо товари в обсягах, що не перевищують обмежень, встановлених у частині першій цієї статті, ввозяться на митну територію України особою, яка в’їжджає в Україну частіше одного разу протягом однієї доби, такі товари підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, з поданням документів, які видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів, та оподатковуються ввізним митом за ставкою 10 відсотків і податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України.
3. Якщо товари, зазначені у частині першій цієї статті, підлягають державній реєстрації на території України, такі товари підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, з поданням документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів при переміщенні (пересиланні) їх через митний кордон України громадянами та звільняються від оподаткування митними платежами.
4. Товари (крім підакцизних), що ввозяться громадянами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі, сумарна фактурна вартість та/або загальна вага яких перевищують обмеження, встановлені у частині першій цієї статті, але загальна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро, підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, з поданням документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів, та оподатковуються ввізним митом за ставкою 10 відсотків і податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України, в частині, що перевищує суму 1000 євро та/або вагу 50 кг. Базою оподаткування таких товарів є частина їх сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 1000 євро, або вартість товарів, обчислена пропорційно до ваги, що перевищує 50 кг.
5. Культурні цінності за кодами згідно з УКТЗЕД 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00, виготовлені 50 і більше років тому, незалежно від їх вартості та способу переміщення через митний кордон України, підлягають письмовому декларуванню.
6. Товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 300 євро, що переміщуються (пересилаються) на митну територію України на адресу одного одержувача в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача протягом однієї доби у міжнародних експрес-відправленнях, а також у несупроводжуваному багажі, підлягають усному декларуванню на підставі товаросупровідних документів та не є об’єктом оподаткування митними платежами.
7. Товари (крім підакцизних), що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових або міжнародних експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 300 євро, але не перевищує еквівалент 10000 євро, або переміщуються (пересилаються) без дотримання умов, передбачених частиною п’ятою цієї статті, підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за ставкою 10 відсотків та податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України. Базою оподаткування для таких товарів є частина їх сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 300 євро.
8. Товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро, що пересилаються (переміщуються) на митну територію України в міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі, а також товари (крім підакцизних), незалежно від їх фактурної вартості, що переміщуються на митну територію України у вантажних відправленнях, підлягають декларуванню та митному оформленню з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, а також дозволів (ліцензій), сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності у випадках, установлених законодавством України для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, та оподатковуються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України і податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України.
9. Поміщення товарів, ввезених на митну територію України громадянами, у митні режими відмови на користь держави чи знищення або руйнування здійснюється у порядку, встановленому цим Кодексом.
10. При ввезенні (пересиланні) на митну територію України громадянами звільняються від оподаткування митними платежами:
1) особисті речі, визначені у статті 395 цього Кодексу;
2) культурні цінності за кодами 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00 згідно з УКТЗЕД, виготовлені 50 і більше років тому;
3) товари, призначені для забезпечення звичайних повсякденних потреб громадянина та початкового облаштування, що ввозяться (пересилаються) громадянами у зв’язку з переселенням на постійне місце проживання в Україну протягом шести місяців з дати видачі документа, що підтверджує право громадянина на постійне проживання в Україні, за умови документального підтвердження того, що до дати видачі цього документа громадянин проживав на території країни, з якої він прибув, не менше трьох років:
а) товари, призначені для забезпечення звичайних повсякденних потреб громадянина та початкового облаштування (крім товарів, що класифікуються за товарною позицією 8802 або одним із кодів 8903 91 99 00, 8903 92 99 00, 8903 99 99 00 згідно з УКТЗЕД);
б) транспортні засоби особистого користування, що класифікуються в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8711 згідно з УКТЗЕД (в кількості однієї одиниці на кожного громадянина, який досяг 18-річного віку), за умови документального підтвердження того, що до дати видачі документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні, громадянин був власником (або співвласником) такого транспортного засобу не менше одного року, а транспортний засіб перебував за ним на постійному обліку (реєстрації) у відповідних реєстраційних органах країни постійного місця попереднього проживання громадянина не менше одного року, якщо даний транспортний засіб підлягає реєстрації в цій країні;
в) товари, що класифікуються в товарній позиції 8716 згідно з УКТЗЕД (в кількості однієї одиниці на кожного повнолітнього громадянина) за умови одночасного ввезення з транспортними засобами особистого користування, що класифікуються в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8711 згідно з УКТЗЕД.
У разі пропуску внаслідок аварії, дії обставин непереборної сили, хвороби або з інших поважних причин, що підтверджується відповідними документами, встановленого цим пунктом строку ввезення (пересилання) товарів на митну територію України зі звільненням від оподаткування митними платежами цей строк може бути продовжений відповідним митним органом, але не більше, ніж до двох років з дати видачі документа, що підтверджує право громадянина на постійне проживання в Україні;
4) товари, що належать громадянам і переміщуються транзитом через митну територію України;
5) товари, що входять до складу спадщини за законом, відкритої за межами України на користь резидента (у тому числі в кількості однієї одиниці за кожною товарною позицією 8702, 8703, 8711 згідно з УКТЗЕД), у разі підтвердження її складу органами, що вчиняють нотаріальні дії у країні її відкриття. Зазначене підтвердження підлягає засвідченню або легалізації у відповідній закордонній консульській установі України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України;
6) товари, одержані громадянами-резидентами у вигляді нагород і призів на міжнародних змаганнях, конкурсах за межами митної території України (у тому числі не більше одного товару за товарними позиціями 8702, 8703, 8711 згідно з УКТЗЕД), за умови документального підтвердження факту нагородження нотаріальними органами відповідної країни. Зазначене підтвердження підлягає засвідченню або легалізації у відповідній закордонній консульській установі України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України;
7) товари (включаючи транспортні засоби особистого користування), що були попередньо вивезені громадянами-резидентами за межі митної території України і зворотно ввозяться на митну територію України, за наявності відповідного підтвердження факту попереднього вивезення таких товарів;
8) транспортні засоби особистого користування, що тимчасово ввозяться на митну територію України громадянами-нерезидентами, а також пальне, що міститься у звичайних баках таких транспортних засобів, встановлених заводом-виробником;
9) товари (крім транспортних засобів), які мають ознаки таких, що були у користуванні і призначені для власного облаштування житла та забезпечення життєдіяльності громадян, які перебували за кордоном у відрядженнях (на навчанні), за умови, що такі товари ввозяться (пересилаються) протягом шести місяців з дня повернення таких громадян в Україну після закінчення строку відрядження (навчання);
10) товари (крім транспортних засобів), які мають ознаки таких, що були у користуванні і призначені для власного облаштування житла та забезпечення життєдіяльності іноземних громадян, які за офіційним запрошенням прибувають у довгострокове відрядження в Україну, за умови, що такі товари ввозяться (пересилаються) безпосередньо таким громадянином в Україну на адресу свого тимчасового перебування протягом перших шести місяців його перебування в довгостроковому відрядженні в Україні, під зобов’язання про їх зворотне вивезення.
11) товари, що класифікуються в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8711 згідно з УКТЗЕД (в кількості однієї одиниці за кожною товарною позицією), що ввозяться працівниками дипломатичної служби, які перебували за кордоном у довгострокових відрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну, за умови, що:
а) працівник дипломатичної служби є власником цих товарів;
б) товари були придбані працівником дипломатичної служби в межах строку відрядження або проходження дипломатичної служби, що підтверджується відповідним наказом Міністерства закордонних справ України;
в) сукупна вартість товарів не перевищує 50 відсотків від суми, що виплачується працівнику дипломатичної служби у зв’язку з перебуванням у довгостроковому відрядженні або проходженням дипломатичної служби за кордоном та підтверджується документами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
Товари, що класифікуються в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8711 згідно з УКТЗЕД, що ввозяться на митну територію України працівниками дипломатичної служби, підлягають постановці на тимчасовий облік в державних реєстраційних органах на строк до одного року з оформленням документів на право тимчасового користування такими товарами строком на один рік без права відчуження таких товарів або передачі їх у користування іншим особам. Відчуження таких товарів протягом року з дати їх митного оформлення проводиться за умови сплати всіх податків, передбачених для ввезення таких товарів з метою вільного використання, за ставками, чинними на день подання митної декларації, за якою було здійснено митне оформлення цих товарів.
Документи на право постійного користування (з правом відчуження) товарами, що класифікуються в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8711 згідно з УКТЗЕД, ввезених працівниками дипломатичної служби відповідно до цього пункту, можуть бути видані зазначеним особам не раніше, ніж через один рік з дня митного оформлення цих товарів».
11. Товари за товарними позиціями 8702, 8703, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД, що ввозяться на митну територію України громадянами у зв’язку з переселенням на постійне місце проживання в Україну зі звільненням від оподаткування митними платежами відповідно до цього Кодексу, підлягають постановці на тимчасовий облік в державних реєстраційних органах на строк до двох років з оформленням документів на право тимчасового користування такими товарами та можуть бути відчужені або передані у володіння, користування чи розпорядження іншим особам (крім членів сімей таких громадян) упродовж двох років з моменту ввезення на митну територію України тільки після сплати особами, які ввезли їх в Україну, всіх митних платежів за ставками, чинними на день подання митної декларації.
12. Документи на право постійного користування (з правом відчуження) товарами, зазначеними у частині одинадцятій цієї статті, можуть бути видані громадянам – власникам цих товарів після постійного проживання їх на території України протягом двох років з дня митного оформлення таких товарів.
 
Враховано .  Стаття 399. Умови ввезення (пересилання) громадянами товарів на митну територію України
 
564. 1. Товари (за винятком підакцизних), що переміщуються у ручній поклажі, супроводжуваному багажі, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 2000 євро, не підлягають письмовому декларуванню (за винятком товарів, на які відповідно до статті 122 цього Кодексу встановлено обмеження щодо переміщення громадянами через митний кордон України) та звільняються від оподаткування.
 
   1. Товари (за винятком підакцизних), що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 50 кг, не підлягають письмовому декларуванню (за винятком товарів, на які відповідно до статті 122 цього Кодексу встановлено обмеження щодо переміщення громадянами через митний кордон України і випадків, передбачених частиною другою цієї статті) та не є об’єктом оподаткування митними платежами.
 
565. 2. Право на звільнення від оподаткування та письмового декларування товарів, зазначених у частині першій цієї статті, надається громадянину один раз в десять днів.
 
   2. Правило частини першої цієї статті застосовується за умови, що особа, яка ввозить товари на митну територію України, в’їжджає в Україну не частіше одного разу протягом однієї доби. З метою забезпечення дотримання цієї умови посадові особи органів охорони державного кордону, які здійснюють паспортний контроль у пунктах пропуску через державний кордон України, безпосередньо в процесі здійснення такого контролю інформують посадових осіб митних органів про громадян, які в’їжджають в Україну частіше одного разу протягом однієї доби. Якщо товари в обсягах, що не перевищують обмежень, встановлених у частині першій цієї статті, ввозяться на митну територію України особою, яка в’їжджає в Україну частіше одного разу протягом однієї доби, такі товари підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, з поданням документів, які видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів, та оподатковуються ввізним митом за ставкою 10 відсотків і податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України.
 
566. 3. Якщо переміщення товарів, зазначених у частині першій цієї статті здійснюється частіше, ніж передбачено частиною другою цієї статті, такі товари підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян та оподатковуються ввізним митом за ставкою 10 відсотків від сумарної фактурної вартості товарів та податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України.
 
   3. Якщо товари, зазначені у частині першій цієї статті, підлягають державній реєстрації на території України, такі товари підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, з поданням документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів при переміщенні (пересиланні) їх через митний кордон України громадянами та звільняються від оподаткування митними платежами.
 
567. 4. Товари (крім підакцизних), що переміщуються у ручній поклажі, супроводженому багажі на умовах, визначених у частині другій цієї статті, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 2000 євро підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, з поданням документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України та оподатковуються ввізним митом за ставкою 10 відсотків від сумарної фактурної вартості товарів і податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України.
 
   4. Товари (крім підакцизних), що ввозяться громадянами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі, сумарна фактурна вартість та/або загальна вага яких перевищують обмеження, встановлені у частині першій цієї статті, але загальна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро, підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, з поданням документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів, та оподатковуються ввізним митом за ставкою 10 відсотків і податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України, в частині, що перевищує суму 1000 євро та/або вагу 50 кг. Базою оподаткування таких товарів є частина їх сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 1000 євро, або вартість товарів, обчислена пропорційно до ваги, що перевищує 50 кг.
 
568. 5. Товари, зазначені у пункті третьому статті 395 цього Кодексу, сумарна фактурна вартість яких при переміщенні перевищує еквівалент 2000 євро підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, з поданням документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України та оподатковуються ввізним митом за ставкою 10 відсотків від сумарної фактурної вартості товарів і податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України.
 
      
569. 6. У разі одночасного ввезення у ручній поклажі та/або у супроводженому багажі товарів, зазначених у пункті третьому статті 395 цього Кодексу та товарів, зазначених у частині першій цієї статті, що ввозяться на умовах, зазначених у частині другій цієї статті, не підлягають оподаткуванню та декларуванню товари, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквіваленту 2000 євро.
 
      
570. 7. У випадку ввезення на митну територію України товарів, зазначених у частинах четвертій та п’ятій цієї статті, потребує подання документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, такі товари підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян.
 
      
571. 8. Базою оподаткування митними платежами товарів, зазначених у частинах четвертій та п’ятій цієї статті є частина їх сумарної фактурної вартості, що перевищує 2000 євро.
 
      
572. 9. Культурні цінності за кодами згідно з УКТЗЕД 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00, виготовлені 50 і більше років тому, незалежно від їх вартості та способу переміщення, не підлягають письмовому декларуванню.
 
   5. Культурні цінності за кодами згідно з УКТЗЕД 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00, виготовлені 50 і більше років тому, незалежно від їх вартості та способу переміщення через митний кордон України, підлягають письмовому декларуванню.
 
573. 10. Товари (крім підакцизних), що переміщуються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, несупроводженому багажі та вантажних відправленнях протягом однієї доби на адресу одного одержувача, сумарна фактурна вартість яких не перевищує суму еквівалентну 300 євро, та підлягають усному декларуванню на підставі товаросупровідних документів та звільняються від оподаткування.
 
   6. Товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 300 євро, що переміщуються (пересилаються) на митну територію України на адресу одного одержувача в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача протягом однієї доби у міжнародних експрес-відправленнях, а також у несупроводжуваному багажі, підлягають усному декларуванню на підставі товаросупровідних документів та не є об’єктом оподаткування митними платежами.
 
574. 11. Товари (крім підакцизних), що переміщуються у ручній поклажі, супроводженому багажі, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 2000 євро, та не перевищує еквівалент 10 000 євро підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян та оподатковуються ввізним митом за ставкою 10 відсотків сумарної фактурної вартості та податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України.
 
      
575. 12. Товари (крім підакцизних), що переміщуються протягом однієї доби на адресу одного одержувача у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях, несупроводжуваному багажі, вантажних відправленнях, сумарна фактурна вартість яких перевищує суму еквівалентну 300 євро, але не перевищує суму еквівалентну 10000 євро, підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян та оподатковуються митом за ставкою 10 відсотків сумарної вартості та податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України.
 
   7. Товари (крім підакцизних), що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових або міжнародних експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 300 євро, але не перевищує еквівалент 10000 євро, або переміщуються (пересилаються) без дотримання умов, передбачених частиною п’ятою цієї статті, підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за ставкою 10 відсотків та податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України. Базою оподаткування для таких товарів є частина їх сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 300 євро.
 
576. 13. Товари (крім підакцизних), що переміщуються (пересилаються) на адреси громадян, загальна вартість яких перевищує суму еквівалентну 10 000 євро, підлягають декларуванню в порядку, встановленому для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та оподатковуються ввізним митом за ставками Митного тарифу України і податком на додану вартість за ставками, встановленими Податковим кодексом України.
 
   8. Товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро, що пересилаються (переміщуються) на митну територію України в міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі, а також товари (крім підакцизних), незалежно від їх фактурної вартості, що переміщуються на митну територію України у вантажних відправленнях, підлягають декларуванню та митному оформленню з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, а також дозволів (ліцензій), сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності у випадках, установлених законодавством України для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, та оподатковуються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України і податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України.
 
577. 14. Поміщення товарів, ввезених на митну територію України громадянами, у митні режими відмови на користь держави чи знищення або руйнування здійснюється у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
   9. Поміщення товарів, ввезених на митну територію України громадянами, у митні режими відмови на користь держави чи знищення або руйнування здійснюється у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
578. 15. При ввезенні (пересиланні) на митну територію України звільняються від оподаткування митними платежами:
 
   10. При ввезенні (пересиланні) на митну територію України громадянами звільняються від оподаткування митними платежами:
 
579. 1) особисті речі, визначені у статті 395 цього Кодексу;
 
   1) особисті речі, визначені у статті 395 цього Кодексу;
 
580. 2) культурні цінності за кодами згідно з УКТЗЕД 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00, виготовлені 50 і більше років тому;
 
   2) культурні цінності за кодами 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00 згідно з УКТЗЕД, виготовлені 50 і більше років тому;
 
581. 3) товари (крім підакцизних), що переміщуються у міжнародних поштових, експрес-відправленнях, несупроводженому багажі та вантажних відправленнях протягом однієї доби на адресу одного одержувача, загальна вартість яких не перевищує суму еквівалентну 300 євро, за умов, визначених у частині восьмій цієї статті;
 
      
582. 4) товари, призначені для забезпечення звичайних повсякденних потреб громадянина та початкового облаштування, що ввозяться (пересилаються) громадянами у зв’язку з переселенням на постійне місце проживання в Україну протягом шести місяців з дати видачі документа, що підтверджує право громадянина на постійне проживання в Україні, за умови документального підтвердження того, що до дати видачі цього документа громадянин проживав на території країни, з якої він прибув, не менше трьох років:
 
   3) товари, призначені для забезпечення звичайних повсякденних потреб громадянина та початкового облаштування, що ввозяться (пересилаються) громадянами у зв’язку з переселенням на постійне місце проживання в Україну протягом шести місяців з дати видачі документа, що підтверджує право громадянина на постійне проживання в Україні, за умови документального підтвердження того, що до дати видачі цього документа громадянин проживав на території країни, з якої він прибув, не менше трьох років:
 
583. а) призначені для забезпечення звичайних повсякденних потреб громадянина та початкового облаштування (крім товарів, що класифікуються за товарною позицією 8802 або одним із кодів 8903 91 99 00, 8903 92 99 00, 8903 99 99 00 згідно з УКТЗЕД);
 
   а) товари, призначені для забезпечення звичайних повсякденних потреб громадянина та початкового облаштування (крім товарів, що класифікуються за товарною позицією 8802 або одним із кодів 8903 91 99 00, 8903 92 99 00, 8903 99 99 00 згідно з УКТЗЕД);
 
584. б) транспортні засоби особистого користування, що класифікуються в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8711 згідно з УКТЗЕД (в кількості однієї одиниці на кожного громадянина, який досяг 18-річного віку), за умови документального підтвердження того, що до дати видачі документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні, громадянин був власником (або співвласником) такого транспортного засобу не менше одного року, а транспортний засіб перебував за ним на постійному обліку (реєстрації) у відповідних реєстраційних органах країни постійного місця попереднього проживання громадянина не менше одного року, якщо даний транспортний засіб підлягає реєстрації в цій країні;
 
   б) транспортні засоби особистого користування, що класифікуються в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8711 згідно з УКТЗЕД (в кількості однієї одиниці на кожного громадянина, який досяг 18-річного віку), за умови документального підтвердження того, що до дати видачі документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні, громадянин був власником (або співвласником) такого транспортного засобу не менше одного року, а транспортний засіб перебував за ним на постійному обліку (реєстрації) у відповідних реєстраційних органах країни постійного місця попереднього проживання громадянина не менше одного року, якщо даний транспортний засіб підлягає реєстрації в цій країні;
 
585. в) що класифікуються в товарній позиції 8716 10 згідно з УКТЗЕД (в кількості однієї одиниці на кожного повнолітнього громадянина) за умови одночасного ввезення з транспортними засобами особистого користування, що класифікуються в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8711 згідно з УКТЗЕД.
 
   в) товари, що класифікуються в товарній позиції 8716 згідно з УКТЗЕД (в кількості однієї одиниці на кожного повнолітнього громадянина) за умови одночасного ввезення з транспортними засобами особистого користування, що класифікуються в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8711 згідно з УКТЗЕД.
У разі пропуску внаслідок аварії, дії обставин непереборної сили, хвороби або з інших поважних причин, що підтверджується відповідними документами, встановленого цим пунктом строку ввезення (пересилання) товарів на митну територію України зі звільненням від оподаткування митними платежами цей строк може бути продовжений відповідним митним органом, але не більше, ніж до двох років з дати видачі документа, що підтверджує право громадянина на постійне проживання в Україні;
 
586. 5) товари, що належать громадянам і переміщуються транзитом через митну територію України;
 
   4) товари, що належать громадянам і переміщуються транзитом через митну територію України;
 
587. 6) товари, що входять до складу спадщини за законом, відкритої за межами України на користь резидента (у тому числі по одному транспортному засобу особистого користування, що класифікуються за кожною товарною позицією 8702, 8703, 8711 згідно з УКТЗЕД), у разі підтвердження складу спадщини органами, що вчиняють нотаріальні дії у країні її відкриття. Зазначене підтвердження підлягає засвідченню або легалізації у відповідній закордонній консульській установі України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України;
 
   5) товари, що входять до складу спадщини за законом, відкритої за межами України на користь резидента (у тому числі в кількості однієї одиниці за кожною товарною позицією 8702, 8703, 8711 згідно з УКТЗЕД), у разі підтвердження її складу органами, що вчиняють нотаріальні дії у країні її відкриття. Зазначене підтвердження підлягає засвідченню або легалізації у відповідній закордонній консульській установі України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України;
 
588. 7) товари, одержані громадянами-резидентами у вигляді нагород і призів на міжнародних змаганнях, конкурсах за межами митної території України (у тому числі не більше одного транспортного засобу за товарними позиціями 8702, 8703, 8711 згідно з УКТЗЕД), за умови документального підтвердження факту нагородження нотаріальними органами відповідної країни. Зазначене підтвердження підлягає засвідченню або легалізації у відповідній закордонній консульській установі України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України;
 
   6) товари, одержані громадянами-резидентами у вигляді нагород і призів на міжнародних змаганнях, конкурсах за межами митної території України (у тому числі не більше одного товару за товарними позиціями 8702, 8703, 8711 згідно з УКТЗЕД), за умови документального підтвердження факту нагородження нотаріальними органами відповідної країни. Зазначене підтвердження підлягає засвідченню або легалізації у відповідній закордонній консульській установі України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України;
 
589. 8) товари, що були попередньо вивезені громадянами-резидентами за межі митної території України і зворотно ввозяться на митну територію України (включаючи транспортні засоби особистого користування), за наявності відповідного підтвердження попереднього вивезення таких товарів, транспортних засобів;
 
   7) товари (включаючи транспортні засоби особистого користування), що були попередньо вивезені громадянами-резидентами за межі митної території України і зворотно ввозяться на митну територію України, за наявності відповідного підтвердження факту попереднього вивезення таких товарів;
 
590. 9) транспортні засоби особистого користування, які попередньо тимчасово вивозилися громадянами-резидентами за межі митної території України;
 
   8) транспортні засоби особистого користування, що тимчасово ввозяться на митну територію України громадянами-нерезидентами, а також пальне, що міститься у звичайних баках таких транспортних засобів, встановлених заводом-виробником;
 
591. 10) товари (крім транспортних засобів), які мають ознаки таких, що були у користуванні і призначені для власного облаштування житла та забезпечення життєдіяльності громадян, які перебували за кордоном у відрядженнях (на навчанні), за умови, що такі товари ввозяться (пересилаються) безпосередньо громадянином, що перебував у відрядженні (на навчанні), одночасно з поверненням його з відрядження (навчання);
 
   9) товари (крім транспортних засобів), які мають ознаки таких, що були у користуванні і призначені для власного облаштування житла та забезпечення життєдіяльності громадян, які перебували за кордоном у відрядженнях (на навчанні), за умови, що такі товари ввозяться (пересилаються) протягом шести місяців з дня повернення таких громадян в Україну після закінчення строку відрядження (навчання);
 
592. 11) товари (крім транспортних засобів), які мають ознаки таких, що були у користуванні і призначені для власного облаштування житла та забезпечення життєдіяльності іноземних громадян, які за офіційним запрошенням прибувають у довготермінове відрядження в Україну, за умови, що такі товари ввозяться (пересилаються) в Україну на адресу свого тимчасового перебування безпосередньо таким громадянином протягом перших шести місяців його перебування в довготерміновому відрядженні в Україні, під зобов’язання про їх зворотне вивезення;
 
   10) товари (крім транспортних засобів), які мають ознаки таких, що були у користуванні і призначені для власного облаштування житла та забезпечення життєдіяльності іноземних громадян, які за офіційним запрошенням прибувають у довгострокове відрядження в Україну, за умови, що такі товари ввозяться (пересилаються) безпосередньо таким громадянином в Україну на адресу свого тимчасового перебування протягом перших шести місяців його перебування в довгостроковому відрядженні в Україні, під зобов’язання про їх зворотне вивезення.
11) товари, що класифікуються в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8711 згідно з УКТЗЕД (в кількості однієї одиниці за кожною товарною позицією), що ввозяться працівниками дипломатичної служби, які перебували за кордоном у довгострокових відрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну, за умови, що:
а) працівник дипломатичної служби є власником цих товарів;
б) товари були придбані працівником дипломатичної служби в межах строку відрядження або проходження дипломатичної служби, що підтверджується відповідним наказом Міністерства закордонних справ України;
в) сукупна вартість товарів не перевищує 50 відсотків від суми, що виплачується працівнику дипломатичної служби у зв’язку з перебуванням у довгостроковому відрядженні або проходженням дипломатичної служби за кордоном та підтверджується документами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
Товари, що класифікуються в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8711 згідно з УКТЗЕД, що ввозяться на митну територію України працівниками дипломатичної служби, підлягають постановці на тимчасовий облік в державних реєстраційних органах на строк до одного року з оформленням документів на право тимчасового користування такими товарами строком на один рік без права відчуження таких товарів або передачі їх у користування іншим особам. Відчуження таких товарів протягом року з дати їх митного оформлення проводиться за умови сплати всіх податків, передбачених для ввезення таких товарів з метою вільного використання, за ставками, чинними на день подання митної декларації, за якою було здійснено митне оформлення цих товарів.
Документи на право постійного користування (з правом відчуження) товарами, що класифікуються в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8711 згідно з УКТЗЕД, ввезених працівниками дипломатичної служби відповідно до цього пункту, можуть бути видані зазначеним особам не раніше, ніж через один рік з дня митного оформлення цих товарів.
 
593. 12) товари за товарними позиціями 8702, 8703, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД, що ввозяться на митну територію України зі звільненням від оподаткування відповідно до цієї частини, підлягають постановці на тимчасовий облік в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України на строк до 1095 днів з оформленням документів на право тимчасового користування такими товарами та можуть бути відчужені або передані у володіння, користування чи розпорядження іншим особам (крім членів сімей таких громадян) упродовж 1095 днів з моменту ввезення на митну територію України тільки після сплати особами, які ввезли їх, всіх митних платежів за ставками, чинними на день подання митної декларації.
 
   11. Товари за товарними позиціями 8702, 8703, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД, що ввозяться на митну територію України громадянами у зв’язку з переселенням на постійне місце проживання в Україну зі звільненням від оподаткування митними платежами відповідно до цього Кодексу, підлягають постановці на тимчасовий облік в державних реєстраційних органах на строк до двох років з оформленням документів на право тимчасового користування такими товарами та можуть бути відчужені або передані у володіння, користування чи розпорядження іншим особам (крім членів сімей таких громадян) упродовж двох років з моменту ввезення на митну територію України тільки після сплати особами, які ввезли їх в Україну, всіх митних платежів за ставками, чинними на день подання митної декларації.
 
594. 13) Документи на право постійного користування (з правом відчуження) товарами, зазначеними у пункті 12 цієї частини, можуть бути видані громадянам - власникам цих товарів після постійного проживання їх на території України протягом трьох років з дня митного оформлення таких товарів.
 
   12. Документи на право постійного користування (з правом відчуження) товарами, зазначеними у частині одинадцятій цієї статті, можуть бути видані громадянам – власникам цих товарів після постійного проживання їх на території України протягом двох років з дня митного оформлення таких товарів.
 
595. 16. Звільнення від сплати податків не надається при ввезенні громадянами на митну територію України товарів комерційного призначення, а також алкогольних напоїв та тютюнових виробів в обсягах, що перевищують зазначені у частині другій статті 401 цього Кодексу.
 
-286- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У статті 399 частину 16 виключити, перемістивши її з редакційними правками до статті 401.
 
Враховано частково . Частину виключено.     
    -287- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У частині дев’ятій статті 399 слова «не підлягають» замінити на слово «підлягають»;
 
Враховано .   
    -288- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У статті 399 у частині дванадцятій слово «переміщуються» замінити словом «надійшли»;
 
Відхилено . Статтю 399 викладено в іншій редакції.   
    -289- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У пункті 3 частини п’ятнадцятої статті 399 слово «переміщуються» замінити словом «надійшли»;
 
Відхилено . Статтю 399 викладено в іншій редакції.   
    -290- Васадзе Т.Ш.
У пункті 5 частини 15 статті 399 слово «громадянам» замінити словом «громадянам-нерезидентам».
 
Відхилено . Звільнення, передбачене цим пунктом, повинно поширюватися на всі товари, що переміщуються громадянами територією України транзитом.   
    -291- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Викласти в наступній редакції статтю 399:
«Стаття 399. Умови ввезення (пересилання) громадянами товарів на митну територію України
«1. Будь-які товари, сумарна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага не перевищує 30 кг, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі, вантажних відправленнях громадянами, які були відсутні в Україні не менш ніж 24 години, а також товари, сумарна вартість яких не перевищує 100 євро, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі, вантажних відправленнях громадянами, які були відсутні в Україні менш ніж 24 години, не підлягають письмовому декларуванню (крім товарів, зазначених у частині другій цієї статті).
2. В разі якщо ввезення (пересилання) на митну територію України товарів, зазначених у частині першій цієї статті, потребує подання документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, такі товари підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян.
3. Товари (за винятком підакцизних), що надходять у міжнародних поштових та експрес-відправленнях на адресу одного одержувача, сумарна фактурна вартість яких, заявлена відправником або визначена митним органом шляхом складення вартості усіх товарів, не перевищує суму еквівалентну 300 євро, та підлягають усному декларуванню на підставі товаросупровідних документів.
4. Міжнародні поштові відправлення, що надходять в одній депеші від одного відправника на адресу одного одержувача, а також міжнародні експрес-відправлення, що надходять протягом однієї доби на адресу одного одержувача, сумарна вартість яких перевищує зазначену в частині третій цієї статті, підлягають декларуванню в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та оподаткуванню ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, іншими митними платежами відповідно до Податкового кодексу України.
Базою оподаткування для таких товарів є частина їх сумарної вартості, що перевищує 300 євро.
5. Товари некомерційного призначення, сумарна вартість яких перевищує 500 євро та/або загальна вага перевищує 30 кг, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України в ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі, вантажних відправленнях громадянами, які були відсутні в Україні не менш ніж 24 години, а також товари, сумарна вартість яких не перевищує 100 євро, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України в ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі, вантажних відправленнях громадянами, які були відсутні в Україні менш ніж 24 години, підлягають оподаткуванню ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, іншими митними платежами відповідно до Податкового кодексу України та письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, з поданням документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України.
Базою оподаткування для таких товарів є частина їх сумарної вартості, що перевищує 500 євро чи 100 євро відповідно, або вартість товарів, пропорційно обчислена до ваги, яка перевищує встановлену норму.
6. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону надає спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи інформацію щодо громадян, які перетинають державний кордон України.
7. Поміщення товарів, ввезених на митну територію України громадянами, у митні режими відмови на користь держави чи знищення або руйнування здійснюється у порядку, встановленому цим Кодексом для підприємств.
8. При ввезенні (пересиланні) на митну територію України звільняються від оподаткування митними платежами:
1) будь-які товари, сумарна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага не перевищує 30 кг, якщо особа, яка ввозить їх на митну територію України, була відсутня в Україні не менш ніж 24 години;
2) товари (крім підакцизних), що переміщуються у ручній поклажі, супроводженому багажі, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 100 євро, якщо особа, яка ввозить їх на митну територію України, була відсутня в Україні менш ніж 24 години;
3) культурні цінності за кодами згідно з УКТЗЕД 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00, виготовлені 50 і більше років тому;
4) товари (крім підакцизних), що переміщуються у міжнародних поштових, експрес-відправленнях, на адресу одного одержувача, загальна вартість яких не перевищує суму еквівалентну 300 євро;
5) товари, призначені для забезпечення звичайних повсякденних потреб громадянина та початкового облаштування, що ввозяться (пересилаються) громадянами у зв'язку з переселенням на постійне місце проживання в Україну протягом шести місяців з дати видачі документа, що підтверджує право громадянина на постійне проживання в Україні, за умови документального підтвердження того, що до дати видачі цього документа громадянин проживав на території країни, з якої він прибув, не менше трьох років:
а) призначені для забезпечення звичайних повсякденних потреб громадянина та початкового облаштування (крім товарів, що класифікуються за товарною позицією 8802 або одним із кодів 8903 91 99 00, 8903 92 99 00, 8903 99 99 00 згідно з УКТЗЕД);
б) що класифікуються в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8711 згідно з УКТЗЕД (в кількості однієї одиниці на кожного громадянина, який досяг 18-річного віку), за умови документального підтвердження того, що до дати видачі документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні, громадянин був власником (або співвласником) такого товару не менше трьох років, а товар перебував за ним на постійному обліку (реєстрації) у відповідних реєстраційних органах країни постійного місця попереднього проживання громадянина не менше трьох років, якщо даний товар підлягає реєстрації в цій країні;
в) що класифікуються в товарній позиції 8716 10 згідно з УКТЗЕД (в кількості однієї одиниці на кожного повнолітнього громадянина) за умови одночасного ввезення з транспортними засобами особистого користування, що класифікуються в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8711 згідно з УКТЗЕД.
6) товари, що належать громадянам і переміщуються транзитом через митну територію України;
7) товари, що входять до складу спадщини за законом, відкритої за межами України на користь резидента (у тому числі в кількості однієї одиниці за кожною товарною позицією 8702, 8703, 8711 згідно з УКТЗЕД), у разі підтвердження її складу органами, що вчиняють нотаріальні дії у країні її відкриття. Зазначене підтвердження підлягає засвідченню або легалізації у відповідній закордонній консульській установі України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України;
8) товари, одержані громадянами-резидентами у вигляді нагород і призів на міжнародних змаганнях, конкурсах за межами митної території України (у тому числі не більше одного транспортного засобу за товарними позиціями 8702, 8703, 8711 згідно з УКТЗЕД), за умови документального підтвердження факту нагородження нотаріальними органами відповідної країни. Зазначене підтвердження підлягає засвідченню або легалізації у відповідній закордонній консульській установі України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України;
9) товари, що були попередньо вивезені громадянами-резидентами за межі митної території України і зворотно ввозяться на митну територію України (включаючи транспортні засоби особистого користування);
10) товари (крім транспортних засобів), які мають ознаки таких, що були у користуванні і призначені для власного облаштування житла та забезпечення життєдіяльності громадян, які перебували за кордоном у відрядженнях (на навчанні), за умови, що такі товари ввозяться (пересилаються) безпосередньо громадянином, що перебував у відрядженні (на навчанні), одночасно з поверненням його з відрядження (навчання);
11) товари (крім транспортних засобів), які мають ознаки таких, що були у користуванні і призначені для власного облаштування житла та забезпечення життєдіяльності іноземних громадян, які за офіційним запрошенням прибувають у довготермінове відрядження в Україну, за умови, що такі товари ввозяться (пересилаються) в Україну на адресу свого тимчасового перебування безпосередньо таким громадянином протягом перших шести місяців його перебування в довготерміновому відрядженні в Україні, під зобов’язання про їх зворотне вивезення;
12) Транспортні засоби особистого користування, що тимчасово ввозяться на митну територію України громадянами-нерезидентами, а також пальне, що міститься у звичайних баках таких транспортних засобів, встановлених заводом-виробником.
13) В окремих випадках строк для ввезення товарів зі звільненням від оподаткування, зазначений у пункті 5 частини восьмої цієї статті, може бути продовжений спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи.
14. Товари за товарними позиціями 8702, 8703, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД, що ввозяться на митну територію України зі звільненням від оподаткування відповідно до частини восьмої цієї статті, підлягають постановці на тимчасовий облік в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України на строк до трьох років з оформленням документів на право тимчасового користування такими товарами та можуть бути відчужені або передані у володіння, користування чи розпорядження іншим особам (крім членів сімей таких громадян) упродовж 1095 днів трьох років з моменту ввезення на митну територію України тільки після сплати особами, які ввезли їх, всіх митних платежів за ставками, чинними на день подання митної декларації.
15) Документи на право постійного користування (з правом відчуження) товарами, зазначеними у частині десятій цієї статті, можуть бути видані громадянам - власникам цих товарів після постійного проживання їх на території України протягом трьох років з дня митного оформлення таких товарів».
 
Враховано редакційно .   
    -292- Царьков Є.І.
Статтю 399 викласти у такій редакції:
«Стаття 399. Умови ввезення (пересилання) громадянами товарів на митну територію України
1. Будь-які товари, сумарна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага не перевищує 30 кг, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі, вантажних відправленнях громадянами, які були відсутні в Україні не менш ніж 24 години, а також товари, сумарна вартість яких не перевищує 100 євро, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі, вантажних відправленнях громадянами, які були відсутні в Україні менш ніж 24 години, не підлягають письмовому декларуванню (крім товарів, зазначених у частині другій цієї статті).
Товари, що надходять на адреси громадян у вантажних відправленнях, незалежно від їх вартості, підлягають оподаткуванню ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, іншими митними платежами відповідно до Податкового кодексу України та письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, з поданням документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що возяться (пересилаються) громадянами на митну територію України.
2. В разі якщо ввезення (пересилання) на митну територію України товарів, зазначених у частині першій цієї статті, потребує подання документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, такі товари підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян.
3. Товари (за винятком підакцизних), що надходять у міжнародних поштових та експрес-відправленнях на адресу одного одержувача, сумарна фактурна вартість яких, заявлена відправником або визначена митним органом шляхом складення вартості усіх товарів, не перевищує суму еквівалентну 300 євро, та підлягають усному декларуванню на підставі товаросупровідних документів.
4. Міжнародні поштові відправлення, що надходять в одній депеші від одного відправника на адресу одного одержувача, а також міжнародні експрес-відправлення, що надходять протягом однієї доби на адресу одного одержувача, сумарна вартість яких перевищує зазначену в частині третій цієї статті, підлягають декларуванню в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та оподаткуванню ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, іншими митними платежами відповідно до Податкового кодексу України.
Базою оподаткування для таких товарів є частина їх сумарної вартості, що перевищує 300 євро.
5. Товари некомерційного призначення, сумарна вартість яких перевищує 500 євро та/або загальна вага перевищує 30 кг, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України в ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі, вантажних відправленнях громадянами, які були відсутні в Україні не менш ніж 24 години, а також товари, сумарна вартість яких не перевищує 100 євро, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України в ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі, вантажних відправленнях громадянами, які були відсутні в Україні менш ніж 24 години, підлягають оподаткуванню ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, іншими митними платежами відповідно до Податкового кодексу України та письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, з поданням документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України.
Базою оподаткування для таких товарів є частина їх сумарної вартості, що перевищує 500 євро чи 100 євро відповідно, або вартість товарів, пропорційно обчислена до ваги, яка перевищує встановлену норму.
7. Поміщення товарів, ввезених на митну територію України громадянами, у митні режими відмови на користь держави чи знищення або руйнування здійснюється у порядку, встановленому цим Кодексом для підприємств.
8. При ввезенні (пересиланні) на митну територію України звільняються від оподаткування митними платежами:
1) будь-які товари, сумарна вартість яких не перевищує 500 євро та загальна вага не перевищує 30 кг;
2) культурні цінності за кодами згідно з УКТЗЕД 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00, виготовлені 50 і більше років тому;
3) товари (крім підакцизних), що переміщуються у міжнародних поштових, експрес-відправленнях на адресу одного одержувача, загальна вартість яких не перевищує суму еквівалентну 300 євро;
4) товари, призначені для забезпечення звичайних повсякденних потреб громадянина та початкового облаштування, що ввозяться (пересилаються) громадянами у зв'язку з переселенням на постійне місце проживання в Україну протягом шести місяців з дати видачі документа, що підтверджує право громадянина на постійне проживання в Україні, за умови документального підтвердження того, що до дати видачі цього документа громадянин проживав на території країни, з якої він прибув, не менше трьох років:
а) призначені для забезпечення звичайних повсякденних потреб громадянина та початкового облаштування (крім товарів, що класифікуються за товарною позицією 8802 або одним із кодів 8903 91 99 00, 8903 92 99 00, 8903 99 99 00 згідно з УКТЗЕД);
б) що класифікуються в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8711 згідно з УКТЗЕД (в кількості однієї одиниці на кожного громадянина, який досяг 18-річного віку), за умови документального підтвердження того, що до дати видачі документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні, громадянин був власником (або співвласником) такого товару не менше трьох років, а товар перебував за ним на постійному обліку (реєстрації) у відповідних реєстраційних органах країни постійного місця попереднього проживання громадянина не менше трьох років, якщо даний товар підлягає реєстрації в цій країні;
в) що класифікуються в товарній позиції 8716 10 згідно з УКТЗЕД (в кількості однієї одиниці на кожного повнолітнього громадянина) за умови одночасного ввезення з транспортними засобами особистого користування, що класифікуються в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8711 згідно з УКТЗЕД.
5) товари, що належать громадянам і переміщуються транзитом через митну територію України;
6) товари, що входять до складу спадщини за законом, відкритої за межами України на користь резидента (у тому числі в кількості однієї одиниці за кожною товарною позицією 8702, 8703, 8711 згідно з УКТЗЕД), у разі підтвердження її складу органами, що вчиняють нотаріальні дії у країні її відкриття. Зазначене підтвердження підлягає засвідченню або легалізації у відповідній закордонній консульській установі України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України;
7) товари, одержані громадянами-резидентами у вигляді нагород і призів на міжнародних змаганнях, конкурсах за межами митної території України (у тому числі не більше одного транспортного засобу за товарними позиціями 8702, 8703, 8711 згідно з УКТЗЕД), за умови документального підтвердження факту нагородження нотаріальними органами відповідної країни. Зазначене підтвердження підлягає засвідченню або легалізації у відповідній закордонній консульській установі України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України;
8) товари, що були попередньо вивезені громадянами-резидентами за межі митної території України і зворотно ввозяться на митну територію України (включаючи транспортні засоби особистого користування);
10) товари (крім транспортних засобів), які мають ознаки таких, що були у користуванні і призначені для власного облаштування житла та забезпечення життєдіяльності громадян, які перебували за кордоном у відрядженнях (на навчанні), за умови, що такі товари ввозяться (пересилаються) безпосередньо громадянином, що перебував у відрядженні (на навчанні), одночасно з поверненням його з відрядження (навчання);
11) товари (крім транспортних засобів), які мають ознаки таких, що були у користуванні і призначені для власного облаштування житла та забезпечення життєдіяльності іноземних громадян, які за офіційним запрошенням прибувають у довготермінове відрядження в Україну, за умови, що такі товари ввозяться (пересилаються) в Україну на адресу свого тимчасового перебування безпосередньо таким громадянином протягом перших шести місяців його перебування в довготерміновому відрядженні в Україні, під зобов’язання про їх зворотне вивезення.
12) транспортні засоби особистого користування, що тимчасово ввозяться на митну територію України громадянами-нерезидентами, а також пальне, що міститься у звичайних баках таких транспортних засобів, встановлених заводом-виробником;
13) в окремих випадках строк для ввезення товарів зі звільненням від оподаткування, зазначений у пункті 5 частини восьмої цієї статті, може бути продовжений спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи.
9. Товари за товарними позиціями 8702, 8703, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД, що ввозяться на митну територію України зі звільненням від оподаткування відповідно до частини восьмої цієї статті, підлягають постановці на тимчасовий облік в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України на строк до трьох років з оформленням документів на право тимчасового користування такими товарами та можуть бути відчужені або передані у володіння, користування чи розпорядження іншим особам (крім членів сімей таких громадян) упродовж трьох років з моменту ввезення на митну територію України тільки після сплати особами, які ввезли їх, всіх митних платежів за ставками, чинними на день подання митної декларації.
10. Документи на право постійного користування (з правом відчуження) товарами, зазначеними у частині десятій цієї статті, можуть бути видані громадянам – власникам цих товарів після постійного проживання їх на території України протягом трьох років з дня митного оформлення таких товарів».
 
Враховано редакційно .   
596. Стаття 400. Ввезення на митну територію України громадянами особистих речей та домашніх тварин
 
-293- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 400 викласти в такій редакції:
«Стаття 400. Ввезення громадянами на митну територію України домашніх тварин.
1. Домашні тварини, що ввозяться громадянами на митну територію України, підлягають письмовому декларуванню та застосуванню до них заходів контролю, визначених законом».
 
Враховано .  Стаття 400. Ввезення громадянами на митну територію України домашніх тварин
 
597. 1. Особисті речі, що ввозяться громадянами на митну територію України, декларуються усно або, за бажанням власника таких речей чи на вимогу посадової особи митного органу, письмово.
 
   1. Домашні тварини, що ввозяться громадянами на митну територію України, підлягають письмовому декларуванню та застосуванню до них заходів контролю, визначених законом.
 
598. 2. Домашні тварини, що ввозяться громадянами на митну територію України, підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та застосуванню до них заходів контролю, визначених законом.
 
-294- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції статтю 400:
«Стаття 400. Ввезення громадянами на митну територію України домашніх тварин.
Домашні тварини, що ввозяться громадянами на митну територію України, підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та застосуванню до них заходів контролю, визначених законом».
 
Враховано редакційно .     
599. 3. Особисті речі, що ввозяться громадянами на митну територію України, звільняються від обкладення податками. До них також не застосовуються заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та інші обмеження.
 
-295- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Статтю 400 викласти у новій редакції:
«1. Особисті речі, що ввозяться громадянами на митну територію України, декларуються усно або за бажанням власника таких речей чи на вимогу посадової особи митного органу відповідно до вимог цього Кодексу письмово.
2. Домашні тварини, що ввозяться громадянами на митну територію України, підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та застосуванню до них заходів контролю, визначених законом.
3. Домашні тварини (в кількості не більше 3 ссавців, 6 птахів, 20 акваріумних риб), що тимчасово ввозяться громадянами на митну територію України, звільняються від застосування заходів гарантування, встановлених цим Кодексом.
4. Особисті речі, що ввозяться громадянами на митну територію України, звільняються від обкладення податками, та до них не застосовуються заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності або інші обмеження.
 
Враховано редакційно у статті 404.     
600. Стаття 401. Ввезення на митну територію України громадянами алкогольних напоїв та тютюнових виробів
 
   Стаття 401. Ввезення на митну територію України громадянами алкогольних напоїв та тютюнових виробів
 
601. 1. Ввезення на митну територію України алкогольних напоїв та тютюнових виробів громадянами, які не досягли 18-річного віку, не допускається.
 
   1. Ввезення на митну територію України алкогольних напоїв та тютюнових виробів громадянами, які не досягли 18-річного віку, не допускається.
 
602. 2. Громадяни, які досягли 18-річного віку, можуть ввозити алкогольні напої та тютюнові вироби на митну територію України в ручній поклажі або супроводжуваному багажі без сплати митних платежів та без письмового декларування у таких кількостях з розрахунку на одну особу:
 
   2. Громадяни, які досягли 18-річного віку, можуть ввозити алкогольні напої та тютюнові вироби на митну територію України в ручній поклажі або супроводжуваному багажі без сплати митних платежів та без письмового декларування у таких кількостях з розрахунку на одну особу:
 
603. 1) 200 сигарет або 50 сигар чи 250 грамів тютюну, або ці вироби в наборі загальною вагою, що не перевищує 250 грамів;
 
-296- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 1 частини 2 статті 401 викласти у такій редакції:
«2) 5 літрів пива, 2 літри вина, 1 літр міцних (із вмістом спирту понад 22%) алкогольних напоїв».
 
Враховано .  1) 200 сигарет або 50 сигар чи 250 грамів тютюну, або ці вироби в наборі загальною вагою, що не перевищує 250 грамів;
 
604. 2) 2 літри вина, 1 літр міцних (із вмістом спирту понад 22%) алкогольних напоїв.
 
-297- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції пункт другий частини другої статті 401:
«2 літри вина, 1 літр міцних (із вмістом спирту понад 22%) алкогольних напоїв, пиво - 5 літрів».
 
Враховано редакційно .  2) 5 літрів пива, 2 літри вина, 1 літр міцних (із вмістом спирту понад 22%) алкогольних напоїв.
 
605. 3. Алкогольні напої та тютюнові вироби незалежно від їх кількості не звільняються від оподаткування митними платежами, якщо особа, яка ввозить їх на митну територію України, була відсутня в Україні менш ніж 24 години.
 
-298- Царьков Є.І.
Частину 3 статті 401 виключити.
 
Відхилено . Положення частини 3 статті 401 відповідає загальноприйнятим у світі нормам.  3. Алкогольні напої та тютюнові вироби незалежно від їх кількості не звільняються від оподаткування митними платежами, якщо особа, яка ввозить їх на митну територію України, була відсутня в Україні менш ніж 24 години.
 
    -299- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
До статті 401 частиною четвертою включити частину шістнадцяту статті 399 у наступній редакції:
«Звільнення від сплати податків не надається при ввезенні громадянами на митну територію України алкогольних напоїв та тютюнових виробів в обсягах, що перевищують зазначені у цій статті обмеження».
 
Враховано по суті у частині 2 цієї статті.   
606. Стаття 402. Особливості митного оформлення окремих товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України для вільного обігу
 
   Стаття 402. Особливості митного оформлення окремих товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України для вільного обігу
 
607. 1. Товари за товарними позиціями 8701 - 8707, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД, що ввозяться громадянами на митну територію України або надходять на митну територію України на адресу громадян у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного обігу, незалежно від їх вартості, підлягають письмовому декларуванню та митному оформленню в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, з оподаткуванням ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, акцизним податком і податком на додану вартість за ставками, встановленими Податковим кодексом України.
 
-300- Пінчук А.П.
Частину першу статті 402 викласти у такій редакції:
«1. Товари за товарними позиціями 8701– 8707, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД, які підлягають державній реєстрації, при ввезенні громадянами на митну територію України або надходженні на митну територію України на адресу громадян у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного обігу, незалежно від їх вартості, підлягають письмовому декларуванню та митному оформленню в порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи,, з оподаткуванням ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, акцизним податком і податком на додану вартість за ставками, встановленими Податковим кодексом України».
 
Враховано .  1. Товари за товарними позиціями 8701– 8707, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД, які підлягають державній реєстрації, при ввезенні громадянами на митну територію України або надходженні на митну територію України на адресу громадян у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного обігу, незалежно від їх вартості, підлягають письмовому декларуванню та митному оформленню в порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи, з оподаткуванням ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, акцизним податком і податком на додану вартість за ставками, встановленими Податковим кодексом України.
 
    -301- Хомутиннік В.Ю.
Частину першу статті 402 викласти у такій редакції:
«1. Товари за товарними позиціями 8701– 8707, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД, які підлягають державній реєстрації, при ввезенні громадянами на митну територію України або надходженні на митну територію України на адресу громадян у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного обігу, незалежно від їх вартості, підлягають письмовому декларуванню та митному оформленню в порядку, що встановлюється міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи, з оподаткуванням ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, акцизним податком і податком на додану вартість за ставками, встановленими Податковим кодексом України».
 
Відхилено . Частину 1 статті 402 викладено в іншій редакції.   
    -302- Царьков Є.І.
У частині першій статті 402 слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словами «міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи».
 
Відхилено . Частину 1 статті 402 викладено в іншій редакції.   
    -303- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
«Викласти в наступній редакції частину першу статті 402:
«1. Товари за товарними позиціями 8701- 8707, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД, що ввозяться громадянами на митну територію України або надходять на митну територію України на адресу громадян у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного обігу, незалежно від їх вартості, підлягають письмовому декларуванню та митному оформленню в порядку, що 4. Домашні тварини (в кількості не більше 3 ссавців, 6 птахів, 20 акваріумних риб), що тимчасово ввозяться на митну територію України, звільняються від застосування заходів гарантування, зазначених у частині другій цієї статті, та потребують подання документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України.
5. Строки тимчасового ввезення громадянами товарів на митну територію України (крім випадків, передбачених статтею 406 цього Кодексу) встановлюються відповідно до статті 255 цього Кодексу, а ввезення з метою транзиту - відповідно до статті 242 цього Кодексу».
 
Відхилено . Текст пропозиції викладено з технічними помилками, які не дають можливості зрозуміти її суть.   
608. 2. Товари, зазначені у частині першій цієї статті, що ввозяться громадянами на митну територію України для вільного обігу, підлягають обов’язковій сертифікації у випадках, встановлених законодавством для підприємств. Документи, що засвідчують відповідність таких товарів вимогам технічних регламентів та національних стандартів, подаються митним органам під час митного оформлення цих товарів з метою вільного обігу та уповноваженим в Україні органам під час їх реєстрації.
 
-304- Пінчук А.П.
У частині 2 статті 402 слова «уповноваженим в Україні органам під час їх реєстрації» замінити словами «уповноваженим органам під час їх державної реєстрації в Україні».
 
Враховано .  2. Товари, зазначені у частині першій цієї статті, що ввозяться громадянами на митну територію України для вільного обігу, підлягають обов’язковій сертифікації у випадках, встановлених законодавством для підприємств. Документи, що засвідчують відповідність таких товарів вимогам технічних регламентів та національних стандартів, подаються митним органам під час митного оформлення цих товарів з метою вільного обігу та уповноваженим органам під час їх державної реєстрації в Україні.
 
609. 3. Ввезені громадянами на митну територію України для вільного обігу товари, зазначені у частині першій цієї статті, що підлягають державній реєстрації Державною автомобільною інспекцією Міністерства внутрішніх справ України, забороняється відчужувати або передавати у володіння, користування чи розпоряджання іншим особам до здійснення реєстрації цих товарів Державною автомобільною інспекцією Міністерства внутрішніх справ України.
 
-305- Пінчук А.П.
Частини 2 та 3 статті 402 викласти у такій редакції:
«3. Ввезені громадянами на митну територію України для вільного обігу товари, зазначені у частині першій цієї статті, що підлягають державній реєстрації уповноваженими органами України, забороняється відчужувати або передавати у володіння, користування чи розпоряджання іншим особам до здійснення державної реєстрації цих товарів.
4. З метою запобігання незаконному обігу транспортних засобів на території України між центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи та уповноваженим органом, на який покладається забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні, здійснюється автоматизований обмін інформацією про транспортні засоби, що перетинають державний кордон України, стосовно митного оформлення та державної реєстрації таких транспортних засобів».
 
Враховано .  3. Ввезені громадянами на митну територію України для вільного обігу товари, зазначені у частині першій цієї статті, що підлягають державній реєстрації уповноваженими органами України, забороняється відчужувати або передавати у володіння, користування чи розпоряджання іншим особам до здійснення державної реєстрації цих товарів.
 
610. 4. З метою запобігання незаконному обігу транспортних засобів здійснюється автоматизований обмін інформацією між спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи та Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України про транспортні засоби, що перетинають державний кордон України, стосовно їх митного оформлення та державної реєстрації.
 
   4. З метою запобігання незаконному обігу транспортних засобів на території України між центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи та уповноваженим органом, на який покладається забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні, здійснюється автоматизований обмін інформацією про транспортні засоби, що перетинають державний кордон України, стосовно митного оформлення та державної реєстрації таких транспортних засобів.
 
611. 5. Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705, що класифікуються в товарній позиції 8707, шасі з установленими двигунами для автомобілів товарних позицій 8701 - 8705, що класифікуються в товарній позиції 8706 згідно з УКТЗЕД підлягають митному оформленню як зібрані транспортні засоби. Оподаткування їх здійснюється за повними ставками ввізного мита відповідно до Митного тарифу України, акцизним податком і податком на додану вартість за ставками, встановленими Податковим кодексом України.
 
-306- Царьков Є.І.
У частині п’ятій статті 402 слово «автомобілів» замінити словом «товарів».
 
Враховано .  5. Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705, що класифікуються в товарній позиції 8707, шасі з установленими двигунами для товарів товарних позицій 8701 - 8705, що класифікуються в товарній позиції 8706 згідно з УКТЗЕД, підлягають митному оформленню як зібрані транспортні засоби. Оподаткування їх здійснюється за повними ставками ввізного мита відповідно до Митного тарифу України, акцизним податком і податком на додану вартість за ставками, встановленими Податковим кодексом України.
 
612. 6. Товари, зазначені у частині першій цієї статті, що були зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземних держав і ввозяться в Україну для вільного обігу, повинні бути зняті з обліку в цих органах.
 
-307- Пінчук А.П.
У частині 6 статті 402 слова «частині першій» замінити словами «частинах першій та п’ятій».
 
Враховано .  6. Товари, зазначені у частинах першій та п’ятій цієї статті, що були зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземних держав і ввозяться в Україну для вільного обігу, повинні бути зняті з обліку в цих органах.
 
613. Стаття 403. Обмеження ввезення громадянами товарів на митну територію України
 
-308- Пінчук А.П.
Статтю 403 викласти у такій редакції:
«Стаття 403. Обмеження щодо ввезення громадянами товарів на митну територію України
1. Пропуск на митну територію України товарів, що класифікуються у 1 - 24 групах УКТЗЕД, та ввозяться громадянами для вільного обігу, в будь-яких обсягах не дозволяється.
2. Обмеження, встановлене частиною першою цієї статті, не поширюється на:
1) алкогольні та тютюнові вироби, які ввозяться громадянами в кількостях та у способи, зазначені у частині другій статті 401 цього Кодексу;
2) харчові продукти вагою до 10 кг в упаковці виробника, що надходять на адресу громадян у міжнародних поштових або експрес-відправленнях;
3) харчові продукти для власного споживання на суму, що не перевищує еквівалент 200 євро, що ввозяться в порядку та обсягах, які визначаються Кабінетом Міністрів України;
4) домашніх тварин.
3. Не підлягають переміщенню на митну територію України в несупроводжуваному багажі продукти харчування без упаковки виробника».
 
Враховано .  Стаття 403. Обмеження щодо ввезення громадянами товарів на митну територію України
 
614. 1. Пропуск на митну територію України товарів, що класифікуються у 1 - 24 групах УКТЗЕД, та ввозяться громадянами для вільного обігу, в будь-яких обсягах не дозволяється.
 
   1. Пропуск на митну територію України товарів, що класифікуються у 1 - 24 групах УКТЗЕД, та ввозяться громадянами для вільного обігу, в будь-яких обсягах не дозволяється.
 
615. 2. Обмеження, встановлене частиною першою цієї статті, не поширюється на:
 
   2. Обмеження, встановлене частиною першою цієї статті, не поширюється на:
 
616. 1) алкогольні та тютюнові вироби, які ввозяться громадянами в кількостях та у способи, зазначені у частині другій статті 401 цього Кодексу;
 
   1) алкогольні та тютюнові вироби, які ввозяться громадянами в кількостях та у способи, зазначені у частині другій статті 401 цього Кодексу;
 
617. 2) харчові продукти в упаковці виробника, що надходять на адресу громадян у міжнародних поштових відправленнях або експрес-відправленнях вагою до 10 кг;
 
   2) харчові продукти вагою до 10 кг в упаковці виробника, що надходять на адресу громадян у міжнародних поштових або експрес-відправленнях;
 
618. 3) харчові продукти для власного споживання на суму до 100 євро, якщо особа, яка ввозить їх на митну територію України, була відсутня в Україні не менш ніж 24 години;
 
   3) харчові продукти для власного споживання на суму, що не перевищує еквівалент 200 євро, що ввозяться в порядку та обсягах, які визначаються Кабінетом Міністрів України;
 
619. 4) домашніх тварин.
 
   4) домашніх тварин.
 
620. 3. Не підлягають переміщенню в несупроводжуваному багажі продукти харчування без упаковки виробника.
 
-309- Царьков Є.І.
У пункті 3 частини другої статті 403 слова «до 100 євро, якщо особа, яка ввозить їх на митну територію України, була відсутня в Україні не менш ніж 24 години;» замінити словами «,що не перевищує еквівалент 50 євро, що ввозяться в порядку та обсягах, які визначаються Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано редакційно .  3. Не підлягають переміщенню на митну територію України в несупроводжуваному багажі продукти харчування без упаковки виробника.
 
621. Стаття 404. Умови тимчасового ввезення та ввезення з метою транзиту товарів на митну територію України громадянами
 
   Стаття 404. Умови тимчасового ввезення та ввезення з метою транзиту товарів на митну територію України громадянами
 
622. 1. Громадяни мають право ввозити тимчасово або з метою транзиту особисті речі на митну територію України за умови усного або письмового декларування таких речей за бажанням їх власника.
 
-310- Пінчук А.П.
Частину 1 статті 404 викласти у такій редакції:
«1. Громадяни мають право ввозити тимчасово або з метою транзиту товари, сумарна фактурна вартість та загальна вага яких не перевищує критерії, установлені частиною першою статті 399 цього Кодексу, за умови усного або, за бажанням власника цих товарів чи на вимогу посадової особи митного органу, письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян».
 
Враховано .  1. Громадяни мають право ввозити тимчасово або з метою транзиту товари, сумарна фактурна вартість та загальна вага яких не перевищує критерії, установлені частиною першою статті 399 цього Кодексу, за умови усного або, за бажанням власника цих товарів чи на вимогу посадової особи митного органу, письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян.
 
623. 2. Пропуск через митний кордон України товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України тимчасово або з метою транзиту під зобов’язання про їх зворотне вивезення (транзит), сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро, та транспортних засобів незалежно від їх митної вартості дозволяється за умови письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення цими громадянами на рахунок митного органу, що здійснив пропуск таких товарів на митну територію України, грошової застави у сумі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких товарів на митну територію України з метою вільного обігу, або із застосуванням інших заходів гарантування, передбачених цим Кодексом або Конвенцією про тимчасове ввезення ( м. Стамбул, 1990 рік).
 
-311- Пінчук А.П.
У частині 2 статті 404:
1) слова та цифри «митна вартість яких перевищує 1000 євро» замінити словами «фактурна вартість яких перевищує еквівалент 1000 євро, та/або загальна вага перевищує 50 кг»;
2) слова «або Конвенцією про тимчасове ввезення (м.Стамбул, 1990 рік) виключити.
 
Враховано .  2. Пропуск через митний кордон України товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України тимчасово або з метою транзиту під зобов’язання про їх зворотне вивезення (транзит), сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 50 кг, та транспортних засобів, незалежно від їх митної вартості, дозволяється за умови письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення цими громадянами на рахунок митного органу, що здійснив пропуск таких товарів на митну територію України, грошової застави у сумі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких товарів на митну територію України з метою вільного обігу, або із застосуванням інших заходів гарантування, передбачених цим Кодексом.
 
    -312- Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції частину другу статті 404:
2. Пропуск через митний кордон України товарів некомерційного призначення, що ввозяться громадянами на митну територію України тимчасово або з метою транзиту під зобов’язання про їх зворотне вивезення (транзит), сумарна митна вартість яких перевищує 500 євро та/або загальна вага перевищує 30 кг, дозволяється за умови письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення цими громадянами на рахунок митного органу, що здійснив пропуск таких товарів на митну територію України, грошової застави у сумі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких товарів на митну територію України з метою вільного обігу, або із застосуванням інших заходів гарантування, передбачених цим Кодексом або Конвенцією про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рік).
 
Відхилено . Поняття «товари некомерційного призначення» у проекті не застосовується.   
624. 3. Пропуск через митний кордон України товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України тимчасово або з метою транзиту під зобов’язання про їх зворотне вивезення (транзит), сумарна митна вартість яких перевищує 5000 євро, дозволяється за умови письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення цими громадянами на рахунок митного органу, що здійснив пропуск таких товарів на митну територію України, грошової застави у сумі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких товарів на митну територію України з метою вільного обігу, або із застосуванням інших заходів гарантування, передбачених цим Кодексом або Конвенцією про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рік).
 
-313- Пінчук А.П.
Частину 3 статті 404 викласти у такій редакції:
«3. Пропуск через митний кордон України товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України тимчасово або з метою транзиту під зобов’язання про їх зворотне вивезення (транзит), сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро, дозволяється за умови письмового декларування з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, та із застосуванням заходів гарантування, передбачених цим Кодексом».
 
Враховано .  3. Пропуск через митний кордон України товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України тимчасово або з метою транзиту під зобов’язання про їх зворотне вивезення (транзит), сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро, дозволяється за умови письмового декларування з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, та із застосуванням заходів гарантування, передбачених цим Кодексом.
 
625. 4. Пропуск через митний кордон України товарів (крім транспортних засобів), що ввозяться на митну територію тимчасово та які мають ознаки таких, що були у користуванні і призначені для власного облаштування житла та забезпечення життєдіяльності громадян-нерезидентів, які за офіційним запрошенням прибувають у довготермінове відрядження в Україну, здійснюється зі звільненням від оподаткування та без застосування заходів гарантування, під зобов’язання про їх зворотне вивезення.
 
-314- Хомутиннік В.Ю.
Частину 4 статті 404 викласти у такій редакції:
«4. Пропуск через митний кордон України товарів (крім транспортних засобів), що ввозяться на митну територію тимчасово, мають ознаки таких, що були у користуванні, та призначені для власного облаштування і забезпечення життєдіяльності громадян-нерезидентів, які за офіційним запрошенням прибувають у довготермінове відрядження в Україну, здійснюється під зобов’язання про їх зворотне вивезення та без застосування заходів гарантування».
 
Враховано .  4. Пропуск через митний кордон України товарів (крім транспортних засобів), що ввозяться на митну територію тимчасово, мають ознаки таких, що були у користуванні, та призначені для власного облаштування і забезпечення життєдіяльності громадян-нерезидентів, які за офіційним запрошенням прибувають у довготермінове відрядження в Україну, здійснюється під зобов’язання про їх зворотне вивезення та без застосування заходів гарантування.
5. Дозволяється тимчасове ввезення на митну територію України домашніх тварин в кількості не більше 3 ссавців, 6 птахів, 20 акваріумних риб без застосування до них заходів гарантування, передбачених цим Кодексом, та з поданням митним органам документів, які видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України.
 
    -315- Царьков Є.І.
У частині 4 статті 404 слова «зі звільненням від оподаткування та без застосування заходів гарантування, під зобов’язання про їх зворотне вивезення» замінити словами «під зобов’язання про їх зворотне вивезення без застосування заходів гарантування».
 
Враховано редакційно .   
    -316- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити статтю 404 новою частиною наступного змісту:
«5. Дозволяється тимчасове ввезення на митну територію України домашніх тварин в кількості не більше 3 ссавців, 6 птахів, 20 акваріумних риб без застосування до них заходів гарантування, передбачених цим Кодексом, та з поданням митним органам документів, які видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України».
 
Враховано .   
    -317- Царьков Є.І.
Доповнити статтю 404 новою частиною наступного змісту:
«5. Домашні тварини (в кількості не більше 3 ссавців, 6 птахів, 20 акваріумних риб), що тимчасово ввозяться на митну територію України, звільняються від застосування заходів гарантування, зазначених у частині другій цієї статті, та потребують подання документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України».
 
Враховано редакційно .   
626. 5. Строки тимчасового ввезення громадянами товарів на митну територію України (крім випадків, передбачених статтею 406 цього Кодексу) встановлюються відповідно до статті 255 цього Кодексу, а ввезення з метою транзиту - відповідно до статті 242 цього Кодексу.
 
-318- Хомутиннік В.Ю.
У частині 6 статті 404 словосполучення «а ввезення з метою транзиту» перед словом «ввезення» доповнити словом «строки».
 
Враховано .  6. Строки тимчасового ввезення громадянами товарів на митну територію України (крім випадків, передбачених статтею 406 цього Кодексу) встановлюються відповідно до статті 255 цього Кодексу, а строки ввезення з метою транзиту - відповідно до статті 242 цього Кодексу.
 
627. 6. У разі вивезення товарів в установлені строки грошова застава, зазначена у частині другій цієї статті, повертається громадянам. Порядок унесення та повернення грошової застави встановлюється міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи.
 
-319- Хомутиннік В.Ю.
Перше речення частини 7 статті 404 після слів «у разі вивезення товарів» доповнити словами «за межі митної території України».
 
Враховано .  7. У разі вивезення товарів за межі митної території України в установлені строки грошова застава, зазначена у частині другій цієї статті, повертається громадянам. Порядок унесення та повернення грошової застави встановлюється міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи.
 
628. 6. У разі порушення встановлених строків зворотного вивезення за межі митної території України або транзиту товарів, за винятком випадків, коли таке порушення сталося внаслідок аварії або дії непереборної сили, що підтверджується відповідними документами, внесена грошова застава використовується в порядку, визначеному статтею 382 цього Кодексу.
 
-320- Хомутиннік В.Ю.
Частину 6 статті 404 перед словами «непереборної сили» доповнити словом «обставин».
 
Враховано .  8. У разі порушення встановлених строків зворотного вивезення за межі митної території України або транзиту товарів, за винятком випадків, коли таке порушення сталося внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, що підтверджується відповідними документами, внесена грошова застава використовується в порядку, визначеному статтею 382 цього Кодексу.
 
629. 7. У разі втрати чи повного зіпсування товарів, ввезених на митну територію України тимчасово або з метою транзиту внаслідок аварії або дії непереборної сили, та відповідного документального підтвердження такої втрати чи повного зіпсування, митний режим тимчасового ввезення (транзиту) щодо таких товарів припиняється, а внесена грошова застава повертається власнику зазначених товарів, його спадкоємцю або уповноваженій ними особі.
 
-321- Хомутиннік В.Ю.
Частину 7 статті 404 перед словами «непереборної сили» доповнити словом «обставин».
 
Враховано .  9. У разі втрати чи повного зіпсування товарів, ввезених на митну територію України тимчасово або з метою транзиту внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, та відповідного документального підтвердження такої втрати чи повного зіпсування, митний режим тимчасового ввезення (транзиту) щодо таких товарів припиняється, а внесена грошова застава повертається власнику зазначених товарів, його спадкоємцю або уповноваженій ними особі.
 
630. Стаття 405. Ввезення на митну територію України громадянами особистих речей та домашніх тварин.
 
-322- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Царьков Є.І.
Статтю 405 виключити.
 
Враховано .     
631. 1. Особисті речі, що ввозяться громадянами на митну територію України, декларуються усно або, за бажанням власника таких речей чи на вимогу посадової особи митного органу, письмово.
 
      
632. 2. Домашні тварини (в кількості не більше 3 ссавців, 6 птахів, 20 акваріумних риб), що тимчасово ввозяться на митну територію України, звільняються від застосування заходів гарантування, зазначених у частині другій цієї статті, та потребують подання документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України.
 
      
633. 3. Особисті речі та домашні тварини, що ввозяться громадянами на митну територію України звільняються від оподаткування митними платежами а також не підлягають застосуванню до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та інших обмежень, встановлених статтею 122 цього Кодексу для підприємств у разі здійснення операцій з імпорту.
 
      
634. Стаття 406. Особливості тимчасового ввезення громадянами транспортних засобів особистого користування на митну територію України
 
   Стаття 406. Особливості тимчасового ввезення громадянами транспортних засобів особистого користування на митну територію України
 
635. 1. Тимчасове ввезення громадянами-нерезидентами на митну територію України транспортних засобів особистого користування дозволяється на строк до 183 днів (який може бути як безперервним, так і з перервами) протягом календарного року. Цей строк може бути продовжено митним органом з урахуванням форс-мажорних та особистих обставин громадян, які ввезли такі транспортні засоби, за умови документального підтвердження цих обставин.
 
-323- Хомутиннік В.Ю.
Частину 1 статті 406 викласти у такій редакції:
«Тимчасове ввезення громадянами-нерезидентами на митну територію України транспортних засобів особистого користування дозволяється на строк до 183 днів (який може бути як безперервним, так і з перервами) протягом календарного року за умови, що такі транспортні засоби зареєстровані в уповноважених органах іноземних держав. Цей строк може бути продовжено митним органом з урахуванням дії обставин непереборної сили та особистих обставин громадян, які ввезли такі транспортні засоби, за умови документального підтвердження цих обставин».
 
Враховано .  1. Тимчасове ввезення громадянами-нерезидентами на митну територію України транспортних засобів особистого користування дозволяється на строк до 183 днів (який може бути як безперервним, так і з перервами) протягом календарного року за умови, що такі транспортні засоби зареєстровані в уповноважених органах іноземних держав. Цей строк може бути продовжено митним органом з урахуванням дії обставин непереборної сили та особистих обставин громадян, які ввезли такі транспортні засоби, за умови документального підтвердження цих обставин.
 
    -324- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції частину 1 статті 406:
«Тимчасове ввезення громадянами-нерезидентами на митну територію України транспортних засобів особистого користування дозволяється на строк до 183 днів (який може бути як безперервним, так і з перервами) протягом календарного року, за умови, що такі транспортні засоби зареєстровані уповноваженими органами іноземних держав. Цей строк може бути продовжено митним органом з урахуванням форс-мажорних та особистих обставин громадян, які ввезли такі транспортні засоби, за умови документального підтвердження цих обставин».
 
Враховано редакційно .   
636. 2. Транспортні засоби особистого користування, що тимчасово ввозяться нерезидентами на митну територію України, а також пальне, що міститься у звичайних баках таких транспортних засобів, встановлених заводом-виробником, не підлягають письмовому декларуванню, звільняються від оподаткування, а також від подання документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України.
 
-325- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Виключити у частині 2 статті 406 слова «від оподаткування, а також»«.
 
Враховано .  2. Транспортні засоби особистого користування, що тимчасово ввозяться нерезидентами на митну територію України, а також пальне, що міститься у звичайних баках таких транспортних засобів, встановлених заводом-виробником, не підлягають письмовому декларуванню та звільняються від подання документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України.
 
637. 3. Громадяни-резиденти, які перебувають на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном, мають право тимчасово ввозити під письмове зобов’язання про зворотне вивезення один транспортний засіб особистого користування за товарною позицією 8703 (крім товарної підпозиції 8703 10) згідно з УКТЗЕД та причіп до нього за товарною підпозицією 8716 10 згідно з УКТЗЕД (за умови ввезення разом із транспортним засобом) на строк, що не перевищує 60 днів протягом одного календарного року (який може бути як безперервним, так і з перервами), без сплати митних платежів, які відповідно до законодавства України підлягають сплаті при імпорті таких товарів. Зазначені товари можуть бути тимчасово ввезені за умови подання митному органу документів, що підтверджують право власності громадянина на такі товари та реєстрацію транспортного засобу на території відповідної країни.
 
-326- Пінчук А.П.
Частину 3 статті 406 викласти у такій редакції:
«3. Громадяни-резиденти, які перебувають на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном, мають право тимчасово ввозити на митну територію України під письмове зобов’язання про зворотне вивезення один транспортний засіб особистого користування за товарною позицією 8703 (крім товарної підпозиції 8703 10) згідно з УКТЗЕД та причіп до нього за товарною підпозицією 8716 10 згідно з УКТЗЕД (за умови ввезення разом із транспортним засобом) на строк, що не перевищує 60 днів протягом одного календарного року (який може бути як безперервним, так і з перервами) без сплати митних платежів, які відповідно до законодавства України підлягають сплаті при імпорті таких товарів. Зазначені транспортні засоби можуть бути тимчасово ввезені на митну територію України за умови подання митному органу документів, що підтверджують право власності громадянина на такі транспортні засоби та їх реєстрацію на території відповідної країни».
 
Враховано .  3. Громадяни-резиденти, які перебувають на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном, мають право тимчасово ввозити на митну територію України під письмове зобов’язання про зворотне вивезення один транспортний засіб особистого користування за товарною позицією 8703 (крім товарної підпозиції 8703 10) згідно з УКТЗЕД та причіп до нього за товарною підпозицією 8716 10 згідно з УКТЗЕД (за умови ввезення разом із транспортним засобом) на строк, що не перевищує 60 днів протягом одного календарного року (який може бути як безперервним, так і з перервами) без сплати митних платежів, які відповідно до законодавства України підлягають сплаті при імпорті таких товарів. Зазначені транспортні засоби можуть бути тимчасово ввезені на митну територію України за умови подання митному органу документів, що підтверджують право власності громадянина на такі транспортні засоби та їх реєстрацію на території відповідної країни.
 
638. 4. Тимчасове ввезення громадянами-нерезидентами, які за офіційним запрошенням прибувають у довготермінові відрядження на митну територію України транспортних засобів особистого користування дозволяється на строк такого відрядження, за умови надання митному органу:
 
-327- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Виключити частину 4 статті 406 у зв’язку з чим частини 5, 6, 7, 8 вважати відповідно частинами 4, 5, 6, 7».
 
Враховано .     
639. 1) офіційного запрошенням організації, на підставі якого громадянин-нерезидент прибуває в Україну у довготермінове відрядження;
 
      
640. 2) гарантійного зобов’язання організації, на підставі якого громадянин-нерезидент прибуває в Україну у довготермінове відрядження, про зворотне вивезення такого транспотного засобу.
 
      
641. 5. Тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування можуть використовуватись на митній території України виключно тими громадянами, які ввезли їх в Україну, для їх особистих потреб, не можуть використовуватися для цілей підприємницької (господарської) діяльності в Україні, бути розкомплектовані, а також відчужені чи передані у володіння, користування або розпорядження іншим особам. Зазначені транспортні засоби можуть бути оформлені для постійного користування виключно після сплати митних платежів, які відповідно до законодавства України підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів.
 
-328- Хомутиннік В.Ю.
Частину 4 статті 406 викласти у такій редакції:
«4. Тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування можуть використовуватись на митній території України виключно тими громадянами, які ввезли їх в Україну, для їх особистих потреб, не можуть використовуватися для цілей підприємницької діяльності в Україні, бути розкомплектовані, а також відчужені чи передані у володіння, користування або розпорядження іншим особам».
 
Враховано .  4. Тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування можуть використовуватись на митній території України виключно тими громадянами, які ввезли їх в Україну, для їх особистих потреб, не можуть використовуватися для цілей підприємницької діяльності в Україні, бути розкомплектовані, а також відчужені чи передані у володіння, користування або розпорядження іншим особам.
 
642. 6. Тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування повинні бути вивезені за межі митної території України з дотриманням строків, установлених відповідно до вимог цього Кодексу, або поміщені у митний режим відмови на користь держави, або можуть бути оформлені для вільного обігу після сплати відповідних митних платежів, які відповідно до законодавства України підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів.
 
-329- Пінчук А.П.
Частину 5 статті 406 викласти у такій редакції:
«5. Тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування повинні бути вивезені за межі митної території України з дотриманням строків, установлених відповідно до вимог цього Кодексу, або поміщені у митні режими відмови на користь держави, знищення або руйнування або можуть бути оформлені для вільного обігу на митній території України за умови сплати митних платежів, які відповідно до законодавства України підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів».
 
Враховано .  5. Тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування повинні бути вивезені за межі митної території України з дотриманням строків, установлених відповідно до вимог цього Кодексу, або поміщені у митні режими відмови на користь держави, знищення або руйнування або можуть бути оформлені для вільного обігу на митній території України за умови сплати митних платежів, які відповідно до законодавства України підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів.
 
643. 7. У разі втрати чи повного зіпсування тимчасово ввезених транспортних засобів особистого користування внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, перебіг строку тимчасового ввезення зупиняється за умови надання власником такого транспортного засобу митним органам достатніх доказів такого знищення або руйнування. Дозволяється поміщення таких транспортних засобів у митний режим відмови на користь держави чи знищення або руйнування.
 
-330- Пінчук А.П.
Перше речення частини 6 статті 406 викласти у такій редакції:
«У разі втрати чи повного зіпсування тимчасово ввезених транспортних засобів особистого користування внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили перебіг строку тимчасового ввезення зупиняється за умови надання митним органам власниками таких транспортних засобів достатніх доказів їх втрати чи зіпсування».
 
Враховано .  6. У разі втрати чи повного зіпсування тимчасово ввезених транспортних засобів особистого користування внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили перебіг строку тимчасового ввезення зупиняється за умови надання митним органам власниками таких транспортних засобів достатніх доказів їх втрати чи зіпсування. Дозволяється поміщення таких транспортних засобів у митний режим відмови на користь держави чи знищення або руйнування.
 
644. 8. Умови щодо реєстрації в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України громадянами, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
-331- Пінчук А.П.
Частину 8 статті 406 викласти у такій редакції:
«Порядок державної реєстрації в транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України громадянами, встановлюються Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано .  7. Порядок державної реєстрації в транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України громадянами, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
645. Стаття 407. Особливості ввезення громадянами транспортних засобів особистого користування з метою транзиту через митну територію України
 
   Стаття 407. Особливості ввезення громадянами транспортних засобів особистого користування з метою транзиту через митну територію України
 
646. 1. Громадянам дозволяється ввозити транспортні засоби особистого користування з метою транзиту через митну територію України за умови письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення на рахунок митного органу, що здійснив пропуск таких транспортних засобів на митну територію України, грошової застави у сумі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких транспортних засобів на митну територію України з метою вільного обігу. Зазначені вимоги не поширюються на транспортні засоби, що ввозяться з метою транзиту особисто нерезидентами, на яких ці транспортні засоби постійно зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземної держави, що підтверджується відповідним документом.
 
-332- Пінчук А.П.
У частині 1 статті 407:
1) у першому реченні слова «за умови» доповнити словом «їх»;
2) друге речення викласти у такій редакції:
«Зазначені вимоги не поширюються на транспортні засоби, що постійно зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземної держави, що підтверджується відповідним документом».
 
Враховано .  1. Громадянам дозволяється ввозити транспортні засоби особистого користування з метою транзиту через митну територію України за умови їх письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення на рахунок митного органу, що здійснив пропуск таких транспортних засобів на митну територію України, грошової застави у сумі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких транспортних засобів на митну територію України з метою вільного обігу. Зазначені вимоги не поширюються на транспортні засоби, що постійно зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземної держави, що підтверджується відповідним документом.
 
    -333- Царьков Є.І.
Друге речення частини 1 статті 407 викласти у такій редакції:
«Зазначені вимоги не поширюються на транспортні засоби, що ввозяться з метою транзиту нерезидентами та постійно зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземної держави, що підтверджується відповідним документом».
 
Відхилено . Вимоги частини 1 статті 407 повинні поширюватися також і на громадян – резидентів України.   
647. 2. У разі порушення зобов’язання про транзит через митну територію України транспортних засобів особистого користування, за винятком випадків, коли таке порушення сталося внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, що підтверджується відповідними документами, внесена грошова застава використовується в порядку, визначеному статтею 382 цього Кодексу.
 
   2. У разі порушення зобов’язання про транзит через митну територію України транспортних засобів особистого користування, за винятком випадків, коли таке порушення сталося внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, що підтверджується відповідними документами, внесена грошова застава використовується в порядку, визначеному статтею 382 цього Кодексу.
 
648. 3. У разі знищення чи повного руйнування транспортних засобів особистого користування, ввезених на митну територію України з метою транзиту, унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, перебіг передбачених для транзиту строків зупиняється, а внесена грошова застава повертається особі, яка внесла заставу, її спадкоємцю або уповноваженою ними особі, за умови надання такою особою митним органам достатніх доказів знищення чи руйнування транспортного засобу.
 
-334- Пінчук А.П.
У частині 3 статті 407:
1) у словосполученні «у разі знищення чи повного руйнування» слово «руйнування» замінити словом «зіпсування»;
2) слова «передбачених для транзиту строків» замінити словами «строку їх транзиту»;
3) слова «доказів знищення або руйнування» замінити словами «доказів знищення чи повного зіпсування».
 
Враховано .  3. У разі знищення чи повного зіпсування транспортних засобів особистого користування, ввезених на митну територію України з метою транзиту, унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, перебіг строку їх транзиту зупиняється, а внесена грошова застава повертається особі, яка внесла заставу, її спадкоємцю або уповноваженою ними особі, за умови надання такою особою митним органам достатніх доказів знищення чи повного зіпсування транспортного засобу.
 
649. РОЗДІЛ ХІ. СПРИЯННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПІД ЧАС ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
 
   РОЗДІЛ ХІ. СПРИЯННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПІД ЧАС ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
 
650. ГЛАВА 58. Заходи митних органів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України
 
   ГЛАВА 58. Заходи митних органів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України
 
651. Стаття 408. Порядок митного контролю і митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності
 
   Стаття 408. Порядок митного контролю і митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності
 
652. 1. Митні органи сприяють захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України відповідно до цього Кодексу та законів щодо охорони прав інтелектуальної власності.
 
-335- Хомутиннік В.Ю.
У частині 1 статті 408 слова «законів щодо охорони прав інтелектуальної власності» замінити словами «законів України щодо охорони прав на об’єкти права інтелектуальної власності».
 
Враховано .  1. Митні органи сприяють захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України відповідно до цього Кодексу та законів України щодо охорони прав на об’єкти права інтелектуальної власності.
 
653. 2. Для цілей цього розділу:
 
-336- Кармазін Ю.А.
У статті 408 виключити частину другу.
У зв’язку з цим частини третю - п’яту вважати частинами другою - четвертою.
 
Враховано .     
654. 1) об’єкти права інтелектуальної власності - це об’єкти авторського права і суміжних прав, винаходи, корисні моделі, торговельні марки, промислові зразки, зазначення походження товарів та сорти рослин;
 
      
655. 2) правовласник - це особа, якій відповідно до законодавства України належать майнові права на об’єкт права інтелектуальної власності, або особа, яка діє від її імені в межах наданих повноважень.
 
      
656. 3. Митний контроль і митне оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності та ввозяться на митну територію України або вивозяться з митної території України, здійснюються в загальному порядку з урахуванням особливостей, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.
 
-337- Пінчук А.П.
Частину 3 статті 408 після слів «інтелектуальної власності» доповнити словами «які охороняються відповідно до закону».
 
Враховано .  2. Митний контроль і митне оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, та ввозяться на митну територію України або вивозяться з митної території України, здійснюються в загальному порядку з урахуванням особливостей, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.
 
657. 4. Заходи, пов’язані з призупиненням митного оформлення відповідно до положень цього розділу, застосовуються митними органами щодо товарів, які ввозяться в Україну для вільного обігу або вивозяться для вільного обігу за межі митної території України, за винятком:
 
-338- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці першому частини 4 статті 408 слова «в Україну» замінити словами «на митну територію України».
 
Враховано .  3. Заходи, пов’язані з призупиненням митного оформлення відповідно до положень цього розділу, застосовуються митними органами щодо товарів, які ввозяться на митну територію України для вільного обігу або вивозяться для вільного обігу за межі митної території України, за винятком:
 
658. 1) особистих речей громадян;
 
   1) особистих речей громадян;
 
659. 2) товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності та переміщуються через митний кордон України для власного використання громадянами і не призначені для виробничої або іншої підприємницької діяльності, сукупна вартість яких не перевищує суму 1000 євро;
 
-339- Пінчук А.П.
Пункт 2 частини 4 статті 408 після слів «інтелектуальної власності» доповнити словами «які охороняються відповідно до закону».
 
Враховано .  2) товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, та переміщуються через митний кордон України для власного використання громадянами і не призначені для виробничої або іншої підприємницької діяльності, сукупна вартість яких не перевищує суму 1000 євро;
 
660. 3) товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності та були виготовлені за згоди правовласника, проте без його згоди заявляються для митного контролю та митного оформлення;
 
-340- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Виключити пункт 3 частини 4 статті 408.
 
Враховано .     
661. 4) припасів.
 
-341- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Рибаков І.О.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Виключити пункт 4 частини 4 статті 408.
 
Відхилено . Припаси призначені для споживання або використання на борту суден (див. пункт 47 статті 1 проекту). Крім того, вони ввозяться (вивозяться) в обсягах, які не мають істотного впливу на ситуацію на ринку брендових товарів.  3) припасів.
 
662. 5. Вивезення з митної території у незмінному вигляді товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності, забороняється до завершення процедури такого призупинення.
 
   4. Вивезення з митної території у незмінному вигляді товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності, забороняється до завершення процедури такого призупинення.
 
663. Стаття 409. Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності
 
   Стаття 409. Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності
 
664. 1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи веде митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності (далі - митний реєстр) на підставі заяв правовласників.
 
-342- Пінчук А.П.
Частину 1 статті 409 після слів «інтелектуальної власності» доповнити словами «які охороняються відповідно до закону».
 
Враховано .  1. Центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи веде митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, (далі – митний реєстр) на підставі заяв правовласників.
 
665. 2. Правовласник, який має підстави вважати, що під час переміщення товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права на об’єкт права інтелектуальної власності, має право подати до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт інтелектуальної власності шляхом внесення відповідних відомостей до митного реєстру.
 
   2. Правовласник, який має підстави вважати, що під час переміщення товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права на об’єкт права інтелектуальної власності, має право подати до центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт інтелектуальної власності шляхом внесення відповідних відомостей до митного реєстру.
 
666. 3. Порядок реєстрації об’єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі, включаючи форму заяви, перелік інформації та документів, які додаються до заяви, порядок подання і розгляду заяви та ведення реєстру визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
-343- Пінчук А.П.
Частину 3 статті 409 викласти у такій редакції:
«3. Порядок реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, включаючи форму заяви, перелік інформації та документів, які додаються до заяви, порядок подання і розгляду заяви та ведення реєстру визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Враховано .  3. Порядок реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, включаючи форму заяви, перелік інформації та документів, які додаються до заяви, порядок подання і розгляду заяви та ведення реєстру визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
667. 4. Для сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України, інформація про зареєстровані у митному реєстрі об’єкти права інтелектуальної власності надсилається всім митним органам України.
 
-344- Пінчук А.П.
Частину 4 статті 409 після слів «інтелектуальної власності» доповнити словами «які охороняються відповідно до закону».
 
Враховано .  4. Для сприяння захисту прав інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, під час митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України, інформація про зареєстровані у митному реєстрі об’єкти права інтелектуальної власності надсилається всім митним органам України.
 
668. 5. Після реєстрації об’єкта права інтелектуальної власності у митному реєстрі на підставі даних такого реєстру митні органи вживають заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України контрафактних товарів.
 
-345- Хомутиннік В.Ю.
Частину 5 статті 408 викласти у такій редакції:
«5. Після реєстрації об’єкта права інтелектуальної власності, що охороняється відповідно до закону, в митному реєстрі митні органи на підставі даних такого реєстру вживають заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України контрафактних товарів».
 
Враховано .  5. Після реєстрації об’єкта права інтелектуальної власності, що охороняється відповідно до закону, в митному реєстрі митні органи на підставі даних такого реєстру вживають заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України контрафактних товарів.
 
669. 6. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи забезпечує оприлюднення переліку об’єктів права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру.
 
-346- Хомутиннік В.Ю.
Частину 6 статті 408 викласти у такій редакції:
«6. Центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи забезпечує оприлюднення переліку об’єктів права інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону, включених до митного реєстру на своєму офіційному сайті».
 
Враховано .  6. Центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи забезпечує оприлюднення переліку об’єктів права інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону, включених до митного реєстру на своєму офіційному сайті.
 
670. 7. Правовласник зобов’язаний повідомити спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи про закінчення (анулювання) дії реєстрації в Україні права інтелектуальної власності, а також про часткову або повну передачу прав на об’єкт права інтелектуальної власності, внесеного до митного реєстру.
 
-347- Пінчук А.П.
Частину 7 статті 409 викласти у такій редакції:
«7. Правовласник зобов’язаний повідомити центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи про припинення чинності чи визнання недійсним права інтелектуальної власності, а також про часткову або повну передачу прав на об’єкт права інтелектуальної власності, відомості щодо якого внесені до митного реєстру».
 
Враховано .  7. Правовласник зобов’язаний повідомити центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи про припинення чинності чи визнання недійсним права інтелектуальної власності, а також про часткову або повну передачу прав на об’єкт права інтелектуальної власності, відомості щодо якого внесені до митного реєстру.
 
671. Стаття 410. Призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності
 
-348- Пінчук А.П.
Статтю 410 викласти у такій редакції:
«Стаття 410. Призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного реєстру
1. Якщо митний орган на підставі даних митного реєстру виявляє ознаки порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, пред’явлених до митного контролю та митного оформлення, то їх митне оформлення призупиняється, а товари підлягають розміщенню на складі цього органу.
2. Рішення про призупинення митного оформлення товарів на строк до 10 робочих днів і в разі необхідності продовження цього строку не більше ніж на 10 робочих днів приймає керівник митного органу або особа, яка його заміщує.
3. У день прийняття рішення про призупинення митного оформлення товарів митний орган засобами факсимільного та/або електронного зв’язку повідомляє правовласника про факт пред’явлення цих товарів до митного оформлення, а декларанта - про причини призупинення їх митного оформлення, а також повідомляє декларантові найменування та адресу правовласника. У повідомленні правовласнику зазначаються: митне оформлення яких саме товарів призупинено, їх кількість, причини та строк призупинення, найменування та адреса власника товарів, а також інша необхідна інформація.
4. В разі призупинення митного оформлення швидкопсувних товарів строк призупинення складає три робочі дні і не може бути продовжений.
5. Використання правовласником інформації, що отримана ним від митного органу, можливо тільки для цілей, пов’язаних із призупиненням митного оформлення товарів.
6. Датою отримання повідомлення правовласником вважається день, коли митним органом таке повідомлення надіслано засобами факсимільного та/або електронного зв’язку.
7. Якщо протягом перших 10 робочих днів після отримання повідомлення про призупинення митного оформлення товарів правовласник письмово не поінформує митний орган, що призупинив митне оформлення таких товарів, про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності або не звернеться до такого митного органу з письмовим мотивованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення, то за відсутності ознак порушення митних правил товари, митне оформлення яких було призупинено, підлягають митному оформленню в установленому порядку.
8. Якщо протягом перших 10 робочих днів після отримання повідомлення про призупинення митного оформлення товарів правовласник письмово поінформує митний орган про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності або звернеться до такого митного органу з письмовим мотивованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення, то призупинення митного оформлення вказаних товарів може бути продовжено митним органом, але не більше, ніж на 10 робочих днів.
9. Якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, правовласник подасть митному органу, що призупинив митне оформлення товарів, ухвалу суду про заборону вчинення певних дій у справі про порушення прав інтелектуальної власності або інше рішення з цього питання, винесене (прийняте) іншими уповноваженими державними органами, митний орган продовжує призупинення митного оформлення товарів на строк, встановлений цими органами.
10. Якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, до митного органу, що призупинив митне оформлення товарів, не буде подано ухвалу суду про заборону вчинення певних дій у справі про порушення прав інтелектуальної власності або відповідне рішення іншого уповноваженого державного органу, то за відсутності ознак порушення митних правил товари, щодо яких було прийнято рішення про призупинення митного оформлення, підлягають митному оформленню в установленому порядку. У цьому випадку відшкодування декларанту та іншим особам витрат та збитків, спричинених призупиненням митного оформлення, здійснюється за рахунок правовласника.
11. У випадку призупинення митним органом митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, за відсутності вагомих причин вважати такі товари контрафактними правовласник протягом строків, зазначених в частині другій цієї статті, може звернутися до митного органу з письмовою заявою про надання згоди на поновлення митного оформлення таких товарів. У такому випадку правовласник не має права вимагати знищення такого товару від його власника.
12. Правовласник та/або декларант можуть з дозволу митного органу брати проби (зразки) товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, і передавати їх на експертизу. Один примірник висновку, отриманого за результатами експертизи, подається митному органу.
13. Зразки товарів разом з примірником висновку їх експертизи мають бути повернені митному органу до закінчення строків, зазначених у частині другій цієї статті. Правовласник несе виключну відповідальність за проведення такої експертизи.
14. Якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, порушення прав інтелектуальної власності під час переміщення через митний кордон України товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, буде підтверджене висновком експертизи, проведеної відповідним уповноваженим органом, то в установленому цим Кодексом порядку митний орган порушує справу про порушення митних правил, а товари - безпосередні предмети правопорушення вилучаються.
15. У разі призупинення митного оформлення товарів, зазначених у цій статті, відшкодування митним органам витрат, пов’язаних із зберіганням цих товарів, здійснюється за рахунок правовласника».
 
Враховано .  Стаття 410. Призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного реєстру
 
672. 1. Якщо митний орган на підставі даних митного реєстру виявляє ознаки порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, пред’явлених до митного контролю та митного оформлення, то їх митне оформлення призупиняється, а товари підлягають розміщенню на складах митних органів.
 
   1. Якщо митний орган на підставі даних митного реєстру виявляє ознаки порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, пред’явлених до митного контролю та митного оформлення, то їх митне оформлення призупиняється, а товари підлягають розміщенню на складі цього органу.
 
673. 2. Рішення про призупинення митного оформлення товарів на строк до 10 робочих днів і в разі необхідності продовження цього строку не більше ніж на 10 робочих днів приймає керівник митного органу або особа, що його заміщує.
 
   2. Рішення про призупинення митного оформлення товарів на строк до 10 робочих днів і в разі необхідності продовження цього строку не більше ніж на 10 робочих днів приймає керівник митного органу або особа, яка його заміщує.
 
674. 3. У день прийняття рішення про призупинення митного оформлення товарів, митний орган засобами факсимільного та/або електронного зв’язку повідомляє правовласника про факт пред’явлення цих товарів до митного оформлення, а декларанта - про причини призупинення їх митного оформлення, а також повідомляє декларантові найменування та адресу правовласника. У повідомленні правовласнику зазначаються: митне оформлення яких саме товарів призупинено, їх кількість, причини та термін призупинення, найменування та адреса власника товарів, а також інша необхідна інформація.
 
   3. У день прийняття рішення про призупинення митного оформлення товарів митний орган засобами факсимільного та/або електронного зв’язку повідомляє правовласника про факт пред’явлення цих товарів до митного оформлення, а декларанта - про причини призупинення їх митного оформлення, а також повідомляє декларантові найменування та адресу правовласника. У повідомленні правовласнику зазначаються: митне оформлення яких саме товарів призупинено, їх кількість, причини та строк призупинення, найменування та адреса власника товарів, а також інша необхідна інформація.
 
675. 4. В разі призупинення митного оформлення швидкопсувних товарів строк призупинення складає 3 робочі дні і цей строк не може бути продовжений.
 
   4. В разі призупинення митного оформлення швидкопсувних товарів строк призупинення складає три робочі дні і не може бути продовжений.
 
676. 5. Використання правовласником інформації, що отримана ним від митного органу, можливо тільки для цілей, пов’язаних із призупиненням митного оформлення таких товарів.
 
   5. Використання правовласником інформації, що отримана ним від митного органу, можливо тільки для цілей, пов’язаних із призупиненням митного оформлення товарів.
 
677. 6. Датою отримання повідомлення правовласником вважається день, коли митним органом таке повідомлення надіслано засобами факсимільного та/або електронного зв’язку.
 
   6. Датою отримання повідомлення правовласником вважається день, коли митним органом таке повідомлення надіслано засобами факсимільного та/або електронного зв’язку.
 
678. 7. Якщо протягом перших 10 робочих днів після отримання повідомлення про призупинення митного оформлення товарів правовласник письмово не поінформує митний орган, що призупинив митне оформлення таких товарів, про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності або не звернеться до такого митного органу з письмовим мотивованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення, то товари, митне оформлення яких було призупинено, підлягають митному оформленню в установленому порядку за відсутності ознак порушення митних правил.
 
   7. Якщо протягом перших 10 робочих днів після отримання повідомлення про призупинення митного оформлення товарів правовласник письмово не поінформує митний орган, що призупинив митне оформлення таких товарів, про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності або не звернеться до такого митного органу з письмовим мотивованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення, то за відсутності ознак порушення митних правил товари, митне оформлення яких було призупинено, підлягають митному оформленню в установленому порядку.
 
679. 8. Якщо протягом перших 10 робочих днів після отримання повідомлення про призупинення митного оформлення товарів правовласник письмово поінформує такий митний орган про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності або звернеться до такого митного органу з письмовим мотивованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення, то призупинення митного оформлення вказаних товарів може бути продовжено митним органом, але не більше ніж на 10 робочих днів.
 
   8. Якщо протягом перших 10 робочих днів після отримання повідомлення про призупинення митного оформлення товарів правовласник письмово поінформує митний орган про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності або звернеться до такого митного органу з письмовим мотивованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення, то призупинення митного оформлення вказаних товарів може бути продовжено митним органом, але не більше, ніж на 10 робочих днів.
 
680. 9. Якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, правовласник подасть митному органу, що призупинив митне оформлення товарів, ухвалу суду про заборону вчинення певних дій у справі про порушення прав інтелектуальної власності або інше рішення з цього питання, винесене (прийняте) іншими уповноваженими державними органами, митний орган продовжує призупинення митного оформлення товарів на строк, встановлений цими органами.
 
   9. Якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, правовласник подасть митному органу, що призупинив митне оформлення товарів, ухвалу суду про заборону вчинення певних дій у справі про порушення прав інтелектуальної власності або інше рішення з цього питання, винесене (прийняте) іншими уповноваженими державними органами, митний орган продовжує призупинення митного оформлення товарів на строк, встановлений цими органами.
 
681. 10. Якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, до митного органу, що призупинив митне оформлення товарів, не буде подано ухвалу суду про заборону вчинення певних дій у справі про порушення прав інтелектуальної власності або відповідне рішення іншого уповноваженого державного органу, то товари, щодо яких було прийнято рішення про призупинення митного оформлення, підлягають митному оформленню в установленому порядку за відсутності ознак порушення митних правил.
 
   10. Якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, до митного органу, що призупинив митне оформлення товарів, не буде подано ухвалу суду про заборону вчинення певних дій у справі про порушення прав інтелектуальної власності або відповідне рішення іншого уповноваженого державного органу, то за відсутності ознак порушення митних правил товари, щодо яких було прийнято рішення про призупинення митного оформлення, підлягають митному оформленню в установленому порядку. У цьому випадку відшкодування декларанту та іншим особам витрат та збитків, спричинених призупиненням митного оформлення, здійснюється за рахунок правовласника.
 
682. 11. Правовласник у випадку призупинення митним органом митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, за відсутності вагомих причин вважати такі товари контрафактними, протягом строків, зазначених в частині другій цієї статті, може письмово звернутися до митного органу щодо надання згоди для поновлення митного оформлення таких товарів. У такому випадку правовласник не має права вимагати знищення такого товару від його власника.
 
   11. У випадку призупинення митним органом митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, за відсутності вагомих причин вважати такі товари контрафактними правовласник протягом строків, зазначених в частині другій цієї статті, може звернутися до митного органу з письмовою заявою про надання згоди на поновлення митного оформлення таких товарів. У такому випадку правовласник не має права вимагати знищення такого товару від його власника.
 
683. 12. Правовласник та/або декларант можуть з дозволу митного органу брати проби і зразки товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, і передавати їх на експертизу. Копії висновків, отриманих за результатами експертизи, подаються митному органу.
 
   12. Правовласник та/або декларант можуть з дозволу митного органу брати проби (зразки) товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, і передавати їх на експертизу. Один примірник висновку, отриманого за результатами експертизи, подається митному органу.
 
684. 13. Зразки товарів разом з копією висновку експертизи мають бути повернені митному органу до закінчення строків, зазначених у частині другій цієї статті. Правовласник несе виключну відповідальність за проведення такої експертизи.
 
   13. Зразки товарів разом з примірником висновку їх експертизи мають бути повернені митному органу до закінчення строків, зазначених у частині другій цієї статті. Правовласник несе виключну відповідальність за проведення такої експертизи.
 
685. 14. Якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, порушення прав інтелектуальної власності під час переміщення через митний кордон України товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, буде підтверджене висновком експертизи, проведеної відповідним уповноваженим органом, то в установленому цим Кодексом порядку митний орган порушує справу про порушення митних правил, а товари - безпосередні предмети правопорушення вилучаються.
 
   14. Якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, порушення прав інтелектуальної власності під час переміщення через митний кордон України товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, буде підтверджене висновком експертизи, проведеної відповідним уповноваженим органом, то в установленому цим Кодексом порядку митний орган порушує справу про порушення митних правил, а товари - безпосередні предмети правопорушення вилучаються.
 
686. 15. У разі призупинення митного оформлення товарів, зазначених у цій статті, відшкодування митним органам витрат, пов’язаних із зберіганням цих товарів, здійснюється за рахунок правовласника.
 
   15. У разі призупинення митного оформлення товарів, зазначених у цій статті, відшкодування митним органам витрат, пов’язаних із зберіганням цих товарів, здійснюється за рахунок правовласника.
 
687. 16. У випадку, передбаченому частиною десятою цієї статті, відшкодування декларанту та іншим особам витрат та збитків, спричинених призупиненням митного оформлення, здійснюється за рахунок правовласника.
 
      
688. Стаття 411. Призупинення митного оформлення товарів за ініціативою митного органу
 
   Стаття 411. Призупинення митного оформлення товарів за ініціативою митного органу
 
689. 1. За наявності достатніх підстав вважати, що внаслідок переміщення через митний кордон України товарів, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності відповідно до статті 409 цього Кодексу, можуть бути порушені такі права, митний орган може за власною ініціативою призупинити митне оформлення зазначених товарів.
 
   1. За наявності достатніх підстав вважати, що внаслідок переміщення через митний кордон України товарів, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності відповідно до статті 409 цього Кодексу, можуть бути порушені такі права, митний орган може за власною ініціативою призупинити митне оформлення зазначених товарів.
 
690. 2. Митний орган вживає заходів щодо призупинення за власною ініціативою митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, виключно за умови наявності відомостей про правовласника.
 
-349- Пінчук А.П.
Частину 2 статті 411 після слів «інтелектуальної власності» доповнити словами «які охороняються відповідно до закону».
 
Враховано .  2. Митний орган вживає заходів щодо призупинення за власною ініціативою митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, виключно за умови наявності відомостей про правовласника.
 
691. 3. У разі ввезення на митну територію України або вивезення за її межі товарів, зазначених у частині першій цієї статті, митний орган, що здійснює митне оформлення таких товарів, у той же день надсилає правовласнику та декларанту повідомлення, зазначене у частині третій статті 410 цього Кодексу. Датою отримання правовласником та декларантом повідомлення вважається день, коли митним органом таке повідомлення надіслано зазначеними засобами зв’язку.
 
-350- Пінчук А.П.
Частину 3 статті 411 викласти у такій редакції:
«3. У разі ввезення на митну територію України або вивезення за її межі товарів, зазначених у частині першій цієї статті, митний орган, що здійснює митне оформлення таких товарів, у той же день засобами факсимільного та/або електронного зв’язку надсилає правовласнику та декларанту повідомлення, зазначене у частині третій статті 410 цього Кодексу. Датою отримання правовласником та декларантом повідомлення вважається день, коли таке повідомлення надіслано митним органом».
 
Враховано .  3. У разі ввезення на митну територію України або вивезення за її межі товарів, зазначених у частині першій цієї статті, митний орган, що здійснює митне оформлення таких товарів, у той же день засобами факсимільного та/або електронного зв’язку надсилає правовласнику та декларанту повідомлення, зазначене у частині третій статті 410 цього Кодексу. Датою отримання правовласником та декларантом повідомлення вважається день, коли таке повідомлення надіслано митним органом.
 
692. 4. Перед повідомленням правовласника про можливе порушення його прав митний орган може запросити у правовласника будь-яку інформацію, яка може допомогти у підтверджені або спростуванні наявності зазначеного порушення. Такий запит може містити виключно інформацію щодо фактичної або очікуваної кількості товарів та їх характеру
 
   4. Перед повідомленням правовласника про можливе порушення його прав митний орган може запросити у правовласника будь-яку інформацію, яка може допомогти у підтверджені або спростуванні наявності зазначеного порушення. Такий запит може містити виключно інформацію щодо фактичної або очікуваної кількості товарів та їх характеру.
 
693. 5. Якщо правовласник протягом 3 робочих днів подасть митному органу, що надіслав йому повідомлення, заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності, то митне оформлення таких товарів призупиняється на строк, передбачений частиною другою статті 410 цього Кодексу, а декларант невідкладно інформується про причини призупинення, після чого вчиняються дії згідно з положеннями частин сьомої - шістнадцятої статті 410 цього Кодексу.
 
-351- Пінчук А.П.
У частині 5 статті 411 цифру «3» замінити словом «трьох», слово «шістнадцятої» – словом «п’ятнадцятої»;
 
Враховано .  5. Якщо правовласник протягом трьох робочих днів подасть митному органу, що надіслав йому повідомлення, заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності, то митне оформлення таких товарів призупиняється на строк, передбачений частиною другою статті 410 цього Кодексу, а декларант невідкладно інформується про причини призупинення, після чого вчиняються дії згідно з положеннями частин сьомої – п’ятнадцятої статті 410 цього Кодексу.
 
694. 6. У разі призупинення митного оформлення товарів, зазначених у цій статті, відшкодування митним органам, власнику товарів та декларанту витрат, пов’язаних зі зберіганням цих товарів, здійснюється за рахунок правовласника.
 
   6. У разі призупинення митного оформлення товарів, зазначених у цій статті, відшкодування митним органам, власнику товарів та декларанту витрат, пов’язаних зі зберіганням цих товарів, здійснюється за рахунок правовласника.
 
695. 7. Якщо правовласник у визначений строк не подасть митному органу заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності, то митне оформлення товарів, що містять такий об’єкт права інтелектуальної власності, здійснюється в установленому порядку.
 
-352- Пінчук А.П.
Частину 7 статті 411 після слів «у визначений» доповнити словами «частиною п’ятою цієї статті».
 
Враховано .  7. Якщо правовласник у визначений частиною п’ятою цієї статті строк не подасть митному органу заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності, то митне оформлення товарів, що містять такий об’єкт права інтелектуальної власності, здійснюється в установленому порядку.
 
696. Стаття 412. Спрощена процедура знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності
 
   Стаття 412. Спрощена процедура знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності
 
697. 1. У разі призупинення за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, вони можуть бути знищені під митним контролем за спрощеною процедурою до розгляду судом справи щодо порушення прав інтелектуальної власності по суті та за умови відсутності обмежень, встановлених відповідно до рішень інших уповноважених державних органів у строки, що не перевищують визначені частиною другою статті 410 цього Кодексу.
 
-353- Пінчук А.П.
Частину 1 статті 412 викласти у такій редакції:
«1. У разі призупинення за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, такі товари можуть бути знищені під митним контролем за спрощеною процедурою до розгляду судом справи про порушення прав інтелектуальної власності по суті за умови відсутності обмежень, встановлених відповідно до рішень інших уповноважених державних органів».
 
Враховано .  1. У разі призупинення за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, такі товари можуть бути знищені під митним контролем за спрощеною процедурою до розгляду судом справи про порушення прав інтелектуальної власності по суті за умови відсутності обмежень, встановлених відповідно до рішень інших уповноважених державних органів.
 
698. 2. Така процедура може бути застосована в разі, якщо після отримання повідомлення про призупинення митного оформлення товарів правовласник письмово поінформує митний орган, який призупинив митне оформлення, про те, що відповідні товари порушують належні йому майнові права інтелектуальної власності, та надасть митному органу в письмовому вигляді згоду власника товарів на їх знищення.
 
-354- Пінчук А.П.
У частині другій статті 412 слово «така» замінити словами «зазначена у частині першій цієї статті».
 
Враховано .  2. Зазначена у частині першій цієї статті процедура може бути застосована в разі, якщо після отримання повідомлення про призупинення митного оформлення товарів правовласник письмово поінформує митний орган, який призупинив митне оформлення, про те, що відповідні товари порушують належні йому майнові права інтелектуальної власності, та надасть митному органу в письмовому вигляді згоду власника товарів на їх знищення.
 
699. 3. Правовласник несе відповідальність за достовірність наданої до митного органу інформації згідно з законодавством.
 
-355- Пінчук А.П.
У частині третій статті 412 слово «законодавством» замінити словом «законом».
 
Враховано .  3. Правовласник несе відповідальність за достовірність наданої до митного органу інформації згідно з законом.
 
700. 4. Перед знищенням товарів відбираються їх зразки, які зберігаються митним органом протягом року в таких умовах, щоб вони могли бути елементами доказу, прийнятними в судових процедурах, де може бути необхідним їхнє використання.
 
-356- Пінчук А.П.
У частині 4 статті 412 слово «зразки» замінити словами «проби (зразки)», слово «їхнє» – словом «їх.
 
Враховано .  4. Перед знищенням товарів відбираються їх зразки, які зберігаються митним органом протягом року в таких умовах, щоб вони могли бути елементами доказу, прийнятними в судових процедурах, де може бути необхідним їхнє використання.
 
701. 5. Знищення товарів за спрощеною процедурою здійснюється за рахунок правовласника та під його відповідальність шляхом поміщення їх власником товарів у митний режим знищення або руйнування відповідно до положень цього Кодексу.
 
   5. Знищення товарів за спрощеною процедурою здійснюється за рахунок правовласника та під його відповідальність шляхом поміщення їх власником товарів у митний режим знищення або руйнування відповідно до положень цього Кодексу.
 
702. 6. У разі надання згідно з положеннями цієї статті власником товарів згоди на знищення за спрощеною процедурою товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності, та наступного знищення таких товарів, власник товарів звільняється від адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 496 цього Кодексу.
 
-357- Пінчук А.П.
Частину 6 статті 412 викласти у такій редакції:
«6. У разі надання згідно з положеннями цієї статті власником товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності, згоди на знищення цих товарів за спрощеною процедурою та за умови їх фактичного знищення, власник таких товарів звільняється від адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 496 цього Кодексу».
 
Враховано .  6. У разі надання згідно з положеннями цієї статті власником товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності, згоди на знищення цих товарів за спрощеною процедурою та за умови їх фактичного знищення, власник таких товарів звільняється від адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 496 цього Кодексу.
 
703. 7. В разі, якщо товари, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, які включені до митного реєстру, та товари, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності, переміщувалися з порушенням прав інтелектуальної власності, не були виявлені митним органом, правовласник не має права на відшкодування будь-яких матеріальних збитків у зв’язку з тим, що відносно таких товарів не було вжито заходів щодо запобігання їх переміщенню через митний кордон України.
 
   7. В разі, якщо товари, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, які включені до митного реєстру, та товари, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності, переміщувалися з порушенням прав інтелектуальної власності, не були виявлені митним органом, правовласник не має права на відшкодування будь-яких матеріальних збитків у зв’язку з тим, що відносно таких товарів не було вжито заходів щодо запобігання їх переміщенню через митний кордон України.
 
704. Стаття 413. Взаємодія митних органів з іншими органами державної влади у сфері захисту права інтелектуальної власності
 
-358- Пінчук А.П.
Статті 413 та 414 поміняти місцями. Нумерацію статей відповідним чином змінити.
 
Враховано .  Стаття 413. Зміна маркування на товарах та їх упаковці
 
705. При здійсненні контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, митні органи взаємодіють з іншими органами державної влади, уповноваженими у сфері захисту права інтелектуальної власності, в порядку, що визначається законодавством України.
 
   1. У процесі здійснення митного оформлення допускається зміна ідентифікаційних знаків чи маркування на товарах або їх упаковці з метою усунення ознак порушень прав інтелектуальної власності за умови узгодження таких операцій з правовласником або на його вимогу. Такі операції здійснюються за рахунок правовласника або інших осіб за домовленістю з ними.
 
706. Стаття 414. Зміна маркування на товарах та їх упаковці
 
   2. За результатами операцій, зазначених у частині першій цієї статті, складається акт про відсутність ознак порушення прав інтелектуальної власності, який підписується, в тому числі, правовласником.
 
707. 1. У процесі здійснення митного оформлення допускається зміна ідентифікаційних знаків чи маркування на товарах або їх упаковці з метою усунення ознак порушень прав інтелектуальної власності за умови узгодження таких операцій з правовласником або на його вимогу. Такі операції здійснюються за рахунок правовласника або інших осіб за домовленістю з ними.
 
   Стаття 414. Взаємодія митних органів з іншими органами державної влади у сфері захисту права інтелектуальної власності
 
708. 2. За результатами операцій, зазначених у частині першій цієї статті, складається акт про відсутність ознак порушення прав інтелектуальної власності, який підписується, в тому числі, правовласником.

   1. При здійсненні контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, митні органи взаємодіють з іншими органами державної влади, уповноваженими у сфері захисту права інтелектуальної власності, в порядку, що визначається законодавством України.