Кількість абзаців - 744 Таблиця поправок


"Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законодавчих актів України" (08) РОЗДІЛ ХІХ. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ РОЗДІЛ ХХ. МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ. (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. РОЗДІЛ ХІХ. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ
 
   РОЗДІЛ ХІХ. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ
 
1. ГЛАВА 70. Порядок провадження у справах про порушення митних правил
 
   ГЛАВА 70. Порядок провадження у справах про порушення митних правил
 
2. Стаття 506. Поняття провадження у справі про порушення митних правил
 
   Стаття 506. Завдання та зміст провадження у справі про порушення митних правил
 
3. 1. Завданням провадження в справах про порушення митних правил є: своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню порушень митних правил, запобігання порушенням.
 
-1- Пінчук А.П.
Статтю 506 викласти у таквй редакції:
«Стаття 506. Завдання та зміст провадження у справі про порушення митних правил
1. Завданнями провадження в справах про порушення митних правил є своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню порушень митних правил, та запобігання таким правопорушенням.
2. Провадження у справі про порушення митних правил включає в себе виконання процесуальних дій, зазначених у статті 528 цього Кодексу, розгляд справи, винесення постанови та її перегляд у зв’язку з оскарженням (опротестуванням)».
 
Враховано .  1. Завданнями провадження в справах про порушення митних правил є своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню порушень митних правил, та запобігання таким правопорушенням.
 
4. 2. Провадження у справі про порушення митних правил включає в себе виконання процесуальних дій, зазначених у статті 528 цього Кодексу, розгляд справи, винесення постанови та її перегляд у зв’язку з оскарженням (опротестуванням).
 
   2. Провадження у справі про порушення митних правил включає в себе виконання процесуальних дій, зазначених у статті 528 цього Кодексу, розгляд справи, винесення постанови та її перегляд у зв’язку з оскарженням (опротестуванням).
 
5. Стаття 507. Правове забезпечення провадження у справах про порушення митних правил
 
   Стаття 507. Правове забезпечення провадження у справах про порушення митних правил
 
6. Провадження у справах про порушення митних правил здійснюється відповідно до цього Кодексу, а в частині, що не регулюється ним, - відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення.
 
   1. Провадження у справах про порушення митних правил здійснюється відповідно до цього Кодексу, а в частині, що не регулюється ним, - відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення.
 
7. Стаття 508. Порушення справи про порушення митних правил
 
   Стаття 508. Порушення справи про порушення митних правил
 
8. Справа про порушення митних правил вважається розпочатою з моменту складення протоколу про порушення митних правил.
 
-2- Пінчук А.П.
У статті 508 слово «справа» замінити словами «провадження у справі», слово «розпочатою» – словом «розпочатим».
 
Враховано .  Провадження у справі про порушення митних правил вважається розпочатим з моменту складення протоколу про порушення митних правил.
 
9. Стаття 509. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розгляді справи про порушення митних правил
 
   Стаття 509. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розгляді справи про порушення митних правил
 
10. Посадова особа при розгляді справи про порушення митних правил зобов'язана з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність, чи є підстави для звільнення особи, що вчинила правопорушення, ві відповідальності, а також з’ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
 
-3- Пінчук А.П.
У статті 509 словосполучення «і обтяжують» замінити словосполученням «та/або обтяжують», словосполучення «від відповідальності» замінити словосполученням «від адміністративної відповідальності».
 
Враховано .  1. Посадова особа при розгляді справи про порушення митних правил зобов'язана з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом’якшують та/або обтяжують відповідальність, чи є підстави для звільнення особи, що вчинила правопорушення, від адміністративної відповідальності, а також з’ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
 
11. Стаття 510. Посадові особи, уповноважені складати протоколи про порушення митних правил
 
   Стаття 510. Посадові особи, уповноважені складати протоколи про порушення митних правил
 
12. Протокол про порушення митних правил мають право складати:
 
   1. Протокол про порушення митних правил мають право складати:
 
13. 1) посадові особи, які відповідно до посадових інструкцій уповноважені здійснювати митний контроль, митне оформлення і пропуск товарів, транспортних засобів через митний кордон України і які безпосередньо виявили порушення митних правил;
 
-4- Пінчук А.П.
У пункті 1 статті 510 слова «транспортних засобів» доповнити словами «комерційного призначення».
 
Враховано .  1) посадові особи, які відповідно до посадових інструкцій уповноважені здійснювати митний контроль, митне оформлення і пропуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України і які безпосередньо виявили порушення митних правил;
 
14. 2) посадові особи підрозділів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил митних органів, які згідно з посадовими обов’язками мають таке право;
 
-5- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 2 статті 510 слова «підрозділів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил» виключити.
 
Враховано .  2) посадові особи митних органів, які згідно з посадовими обов’язками мають таке право;
 
15. 3) інші посадові особи, уповноважені керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи або керівником митниці.
 
   3) інші посадові особи, уповноважені керівником центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи або керівником митниці.
 
16. Стаття 511. Приводи і підстави для порушення справи про порушення митних правил
 
-6- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 511 викласти у такій редакції:
«Стаття 511. Приводи та підстави для порушення справи прро порушення митиних правил
1. Приводами для порушення справи про порушення митних правил є:
1) безпосереднє виявлення посадовими особами митного органу порушення митних правил;
2) офіційні письмові повідомлення про вчинення особою порушення митних правил, отримані від правоохоронних органів, а також органів, що здійснюють види контролю, зазначені у частині першій статті 32 цього Кодексу;
3) офіційні письмові повідомлення про вчинення порушення митних правил, отримані від митних та правоохоронних органів іноземних держав, а також від міжнародних організацій.
2. Справа про порушення митних правил може бути порушена тільки на підставі достатніх даних, які свідчать про наявність в діях особи ознак порушення митних правил».
 
Враховано .  Стаття 511. Приводи та підстави для порушення справи про порушення митних правил
 
17. Приводами і підставами для порушення справи про порушення митних правил є:
 
   1. Приводами для порушення справи про порушення митних правил є:
 
18. 1) безпосереднє виявлення посадовими особами митного органу порушення митних правил;
 
   1) безпосереднє виявлення посадовими особами митного органу порушення митних правил;
 
19. 2) офіційні письмові повідомлення про вчинення особою порушення митних правил, отримані від правоохоронних органів, а також органів, що здійснюють види контролю, зазначені у статті 32 цього Кодексу;
 
   2) офіційні письмові повідомлення про вчинення особою порушення митних правил, отримані від правоохоронних органів, а також органів, що здійснюють види контролю, зазначені у частині першій статті 32 цього Кодексу;
 
20. 3) офіційні письмові повідомлення про вчинення порушення митних правил, отримані від митних та правоохоронних органів іноземних держав, а також від міжнародних організацій.
 
-7- Воропаєв Ю.М.
Викласти статтю 511 в наступній редакції, доповнити частиною 2:
«Стаття 511. Приводи і підстави для порушення справи про порушення митних правил
1. Приводами для порушення справи про порушення митних правил є:
1) безпосереднє виявлення посадовими особами митного органу порушення митних правил;
2) офіційні письмові повідомлення про вчинення особою порушення митних правил, отримані від правоохоронних органів, а також органів, що здійснюють види контролю, зазначені у статті 32 цього Кодексу;
3) офіційні письмові повідомлення про вчинення порушення митних правил, отримані від митних та правоохоронних органів іноземних держав, а також від міжнародних організацій.
2. Справа може бути порушена тільки в тих випадках, коли є достатні дані, які вказують на наявність ознак порушення митних правил.»
 
Враховано редакційно .  3) офіційні письмові повідомлення про вчинення порушення митних правил, отримані від митних та правоохоронних органів іноземних держав, а також від міжнародних організацій.
2. Справа може бути порушена тільки в тих випадках, коли є достатні дані, які вказують на наявність ознак правопорушення.
 
    -8- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Текст статті 511 викласти в такій редакції:
«1. Приводами для порушення справи про порушення митних правил є:
1) безпосереднє виявлення посадовими особами митного органу порушення митних правил;
2) офіційні письмові повідомлення про вчинення особою порушення митних правил, отримані від правоохоронних органів, а також органів, що здійснюють види контролю, зазначені у статті 32 цього Кодексу;
3) офіційні письмові повідомлення про вчинення порушення митних правил, отримані від митних та правоохоронних органів іноземних держав, а також від міжнародних організацій.
2. Справа може бути порушена тільки в тих випадках, коли є достатні дані, які вказують на наявність ознак правопорушення».
 
Враховано редакційно .   
    -9- Шпенов Д.Ю.
1) У пункт «2)» частини першої статті 511 викласти в такій редакції:
«2) акти, протоколи про вчинення особою порушення митних правил, отримані від правоохоронних органів, а також органів, що здійснюють види контролю, зазначені у статті 32 цього Кодексу; «.
 
Відхилено . Інші органи не мають права складати протоколи про порушення митних правил.   
21. Стаття 512. Мова, якою здійснюється провадження у справі про порушення митних правил
 
   Стаття 512. Мова, якою здійснюється провадження у справі про порушення митних правил
 
22. 1. Провадження у справі про порушення митних правил здійснюється державною мовою.
 
   1. Провадження у справі про порушення митних правил здійснюється державною мовою.
 
23. 2. Особи, які беруть участь у провадженні у справі про порушення митних правил і не володіють мовою, якою здійснюється провадження, мають право робити заяви, давати пояснення, подавати клопотання рідною мовою, а також користуватися послугами перекладача.
 
-10- Хомутиннік В.Ю.
У частині 2 статті 512 слова «не володіють мовою, якою здійснюється провадження» замінити словами «не володіють або недостатньо володіють державною мовою».
 
Враховано .  2. Особи, які беруть участь у провадженні у справі про порушення митних правил і не володіють або недостатньо володіють державною мовою, мають право робити заяви, давати пояснення, подавати клопотання рідною мовою, а також користуватися послугами перекладача.
 
24. Стаття 513. Посадові особи митних органів, які здійснюють провадження у справі про порушення митних правил
 
   Стаття 513. Посадові особи митних органів, які здійснюють провадження у справі про порушення митних правил
 
25. 1. Провадження у справі про порушення митних правил здійснюють, крім випадків, передбачених частинами другою і третьою цієї статті, посадові особи підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил митниці, в зоні діяльності якої було вчинено або виявлено таке порушення. Окремі процесуальні дії у справі про порушення митних правил можуть вчинятися посадовими особами, уповноваженими складати протоколи про порушення митних правил відповідно до статті 510 цього Кодексу, а у випадку, передбаченому статтею 538 цього Кодексу, -також посадовими особами іншого митного органу.
 
-11- Хомутиннік В.Ю.
У статті 513 слова «підрозділу по організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил» виключити.
 
Враховано .  1. Провадження у справі про порушення митних правил здійснюють, крім випадків, передбачених частинами другою і третьою цієї статті, посадові особи митниці, в зоні діяльності якої було вчинено або виявлено таке порушення. Окремі процесуальні дії у справі про порушення митних правил можуть вчинятися посадовими особами, уповноваженими складати протоколи про порушення митних правил відповідно до статті 510 цього Кодексу, а у випадку, передбаченому статтею 538 цього Кодексу, – також посадовими особами іншого митного органу.
 
26. 2. Керівник підрозділу по організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи або його заступники мають право передавати справу про порушення митних правил для здійснення провадження з однієї митниці до іншої.
 
-12- Хомутиннік В.Ю.
У частині 2 статті 513 слова «його заступники» замінити словами «особа, що його заміщує».
 
Враховано .  2. Керівник центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи або особа, що його заміщує, мають право передавати справу про порушення митних правил для здійснення провадження з однієї митниці до іншої.
 
    -13- Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 513 вилучити
 
Відхилено . Норма частини другої статті 513 є необхідною в для забезпечення у ряді випадків об’єктивного та безстороннього розгляду справи про порушення митних правил.   
27. 3. Посадові особи підрозділу по організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи можуть здійснювати провадження у будь-якій справі про порушення митних правил, порушеній будь-яким митним органом України.
 
   3. Посадові особи центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи можуть здійснювати провадження у будь-якій справі про порушення митних правил, порушеній будь-яким митним органом України.
 
28. Стаття 514. Протокол про порушення митних правил
 
   Стаття 514. Протокол про порушення митних правил
 
29. 1. Про кожний випадок виявлення порушення митних правил уповноважена посадова особа митного органу, яка виявила таке порушення, невідкладно складає протокол за формою, установленою спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи.
 
-14- Шпенов Д.Ю.
3) У частину першу статті 514 викласти в такій редакції:
«1. Про кожний випадок виявлення порушення митних правил уповноважена посадова особа митного органу, яка виявила таке порушення, невідкладно складає протокол за формою, установленою спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи.
Форма протоколу оприлюднюється у офіційних друкованих виданнях та на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи.».
 
Відхилено . Відмінність запропонованої редакції від редакції, прийнятої у першому читанні – у другому абзаці. Доповнення статті таким абзацом є недоцільним, оскільки на офіційному сайті Держмитслужби повинні бути розміщені всі документи, які складають нормативно-правову основу функціонування митної служби України. Робити в Кодексі спеціальне застереження саме для форми протоколу про порушення митних правил не потрібно.  1. Про кожний випадок виявлення порушення митних правил уповноважена посадова особа митного органу, яка виявила таке порушення, невідкладно складає протокол за формою, установленою центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
    -15- Кармазін Ю.А.
частину першу статті 514 викласти у наступній редакції:
«1. Про кожний випадок виявлення порушення митних правил уповноважена посадова особа митного органу, яка виявила таке порушення, невідкладно складає протокол.», виключивши із запропонованої редакції слова: «за формою, установленою спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи.»
 
Відхилено . Встановлення єдиної форми протоколу є необхідним для забезпечення єдиного порядку фіксування правопорушень всіма митними органами.   
    -16- Ковзель М.О.
У частині першій статті 514 глави 70 розділу ХІХ слова «за формою, установленою спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи» виключити.
 
Відхилено . Встановлення єдиної форми протоколу є необхідним для забезпечення єдиного порядку фіксування правопорушень всіма митними органами.   
30. 2. Протокол про порушення митних правил повинен містити такі дані:
 
-17- Пінчук А.П.
У частині 2 статті 514:
1) пункті 4 слова «час вчинення та суть» замінити словами «час вчинення, вид та характер»;
2) у пункті 5 слово «відповідальність» доповнити словом «адміністративну».
 
Враховано .  2. Протокол про порушення митних правил повинен містити такі дані:
 
31. 1) дату і місце його складення;
 
   1) дату і місце його складення;
 
32. 2) посаду, прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка склала протокол;
 
   2) посаду, прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка склала протокол;
 
33. 3) необхідні для розгляду справи відомості про особу, яка притягується до відповідальності за порушення митних правил, якщо її встановлено;
 
   3) необхідні для розгляду справи відомості про особу, яка притягується до відповідальності за порушення митних правил, якщо її встановлено;
 
34. 4) місце, час вчинення та суть порушення митних правил;
 
   4) місце, час вчинення, вид та характер порушення митних правил;
 
35. 5) посилання на статтю цього Кодексу, що передбачає відповідальність за таке порушення;
 
   5) посилання на статтю цього Кодексу, що передбачає адміністративну відповідальність за таке порушення;
 
36. 6) прізвища та адреси свідків, якщо вони є;
 
   6) прізвища та адреси свідків, якщо вони є;
 
37. 7) відомості щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення та документів, вилучених згідно із статтею 531 цього Кодексу;
 
   7) відомості щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення та документів, вилучених згідно із статтею 531 цього Кодексу;
 
38. 8) інші необхідні для вирішення справи відомості.
 
   8) інші необхідні для вирішення справи відомості.
 
39. 3. Протокол підписується посадовою особою, яка його склала. Якщо при складанні протоколу була присутня особа, яка притягується до відповідальності за порушення митних правил, протокол підписується і цією особою, а за наявності свідків - і свідками.
 
-18- Пінчук А.П.
У частинах 3, 4, 5, 7, та першому реченні частини 8 статті 514 слово «відповідальності» доповнити словом «адміністративної».
 
Враховано .  3. Протокол підписується посадовою особою, яка його склала. Якщо при складанні протоколу була присутня особа, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, протокол підписується і цією особою, а за наявності свідків - і свідками.
 
    -19- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 514 викласти у наступній редакції:
«Протокол підписується посадовою особою, яка його склала, особою, яка притягується до відповідальності за порушення митних правил, а за наявності свідків - і свідками.».
 
Відхилено . На практиці трапляються випадки, коли правопорушення виявляється за відсутності особи, винної в його вчиненні, а ця особа не з’являється за викликом митного органу для складання протоколу. Реалізація даної пропозиції унеможливить складання протоколів про порушення митних правил у подібних випадках.   
40. 4. Якщо особа, яка притягується до відповідальності за порушення митних правил, відмовляється підписати протокол, до протоколу вноситься відповідний запис. Особа, яка притягується до відповідальності за порушення митних правил, має право дати пояснення та висловити зауваження щодо змісту протоколу, а також письмово викласти мотиви своєї відмови від підписання протоколу. Власноручно викладені цією особою пояснення додаються до протоколу, про що до протоколу вноситься відповідний запис із зазначенням кількості аркушів, на яких подано такі пояснення.
 
   4. Якщо особа, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, відмовляється підписати протокол, до протоколу вноситься відповідний запис. Особа, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, має право дати пояснення та висловити зауваження щодо змісту протоколу, а також письмово викласти мотиви своєї відмови від підписання протоколу. Власноручно викладені цією особою пояснення додаються до протоколу, про що до протоколу вноситься відповідний запис із зазначенням кількості аркушів, на яких подано такі пояснення.
 
41. 5. У разі складення протоколу особі, яка притягується до відповідальності за порушення митних правил, роз’яснюються її права, передбачені статтею 518 цього Кодексу, та повідомляється про можливість припинення провадження у справі про порушення митних правил шляхом компромісу, про що до протоколу вноситься відмітка, яка підписується цією особою.
 
   5. У разі складення протоколу особі, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, роз’яснюються її права, передбачені статтею 518 цього Кодексу, та повідомляється про можливість припинення провадження у справі про порушення митних правил шляхом компромісу, про що до протоколу вноситься відмітка, яка підписується цією особою.
 
42. 6. У разі потреби в протоколі зазначаються також місце, дата та час розгляду справи про порушення митних правил.
 
   6. У разі потреби в протоколі зазначаються також місце, дата та час розгляду справи про порушення митних правил.
 
43. 7. Протокол складається у двох примірниках, один з яких вручається під розписку особі, яка притягується до відповідальності за порушення митних правил.
 
   7. Протокол складається у двох примірниках, один з яких вручається під розписку особі, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил.
 
44. 8. У разі відмови особи, яка притягується до відповідальності за порушення митних правил, одержати примірник протоколу до протоколу вноситься відповідний запис, який підписується особою, що склала протокол, та свідками, якщо вони є, після чого зазначений примірник протягом трьох робочих днів надсилається цій особі за повідомленою нею або наявною в митниці адресою (місце проживання або фактичного перебування). Протокол вважається врученим, навіть якщо особа, яка вчинила порушення митних правил і притягується до відповідальності, не перебувала за повідомленою нею адресою або місце проживання чи фактичного перебування було названо нею неправильно.
 
-20- Хомутиннік В.Ю.
У другому реченні частини 8 статті 514 слова «яка вчинила порушення митних правил і притягується до відповідальності» замінити словами «яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил».
 
Враховано .  8. У разі відмови особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, одержати примірник протоколу до протоколу вноситься відповідний запис, який підписується особою, що склала протокол, та свідками, якщо вони є, після чого зазначений примірник протягом трьох робочих днів надсилається цій особі за повідомленою нею або наявною в митниці адресою (місце проживання або фактичного перебування). Протокол вважається врученим, навіть якщо особа, яка і притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, не перебувала за повідомленою нею адресою або місце проживання чи фактичного перебування було названо нею неправильно.
 
45. 9. Протокол, а також вилучені товари, транспортні засоби комерційного призначення та документи, зазначені в протоколі, передаються до митниці, в зоні якої виявлено порушення митних правил.
 
   9. Протокол, а також вилучені товари, транспортні засоби комерційного призначення та документи, зазначені в протоколі, передаються до митниці, в зоні якої виявлено порушення митних правил.
 
46. Стаття 515. Докази у справі про порушення митних правил.
 
   Стаття 515. Докази у справі про порушення митних правил.
 
47. 1. Доказами в справі про порушення митних правил є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку встановлюється наявність або відсутність порушення митних правил, винність особи у його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються:
 
   1. Доказами в справі про порушення митних правил є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку встановлюється наявність або відсутність порушення митних правил, винність особи у його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються:
 
48. 1) протоколом про порушення митних правил, протоколами процесуальних дій, додатками до зазначених протоколів;
 
   1) протоколом про порушення митних правил, протоколами процесуальних дій, додатками до зазначених протоколів;
 
49. 2) поясненнями свідків;
 
   2) поясненнями свідків;
 
50. 3) поясненнями особи, яка притягується до відповідальності;
 
   3) поясненнями особи, яка притягується до відповідальності;
 
51. 4) висновком експерта;
 
   4) висновком експерта;
 
52. 5) іншими документами та інформацією, у тому числі тими, що перебувають в електронному вигляді, а також товарами - безпосередніми предметами порушення митних правил, товарами зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортними засобами, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України.
 
-21- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Пункт 5 частини першої статті 515 після слів «іншими документами» доповнити словами « (належним чином завіреними їх копіями або витягами з них)».
 
Враховано .  5) іншими документами (належним чином завіреними їх копіями або витягами з них) та інформацією, у тому числі тими, що перебувають в електронному вигляді, а також товарами - безпосередніми предметами порушення митних правил, товарами зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортними засобами, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України.
 
    -22- Воропаєв Ю.М.
Пункт 5 частини першої статті 515 після слів «іншими документами» доповнити словами « (належним чином завіреними їх копіями)».
 
Враховано редакційно .   
53. 2. Орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом та правосвідомістю.
 
-23- Хомутиннік В.Ю.
У частині 2 статті 515 слова «орган (посадова особа)» замінити словами «посадова особа митного органу, яка здійснює провадження у справі про порушення митних правил».
 
Враховано .  2. Посадова особа митного органу, яка здійснює провадження у справі про порушення митних правил, оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом та правосвідомістю.
 
54. Стаття 516. Провадження у справі про порушення митних правил за матеріалами, одержаними від правоохоронних органів
 
   Стаття 516. Провадження у справі про порушення митних правил за матеріалами, одержаними від правоохоронних органів
 
55. У разі закриття кримінальної справи про контрабанду за наявності в діях особи, щодо якої було порушено цю справу, ознак порушення митних правил матеріали про таке порушення передаються до митного органу або до суду для притягнення зазначеної особи до адміністративної відповідальності. Постанова по такій справі виноситься у строк, передбачений частиною другою статті 487 цього Кодексу.
 
   1. У разі закриття кримінальної справи про контрабанду за наявності в діях особи, щодо якої було порушено цю справу, ознак порушення митних правил матеріали про таке порушення передаються до митного органу або до суду для притягнення зазначеної особи до адміністративної відповідальності. Постанова по такій справі виноситься у строк, передбачений частиною другою статті 487 цього Кодексу.
 
56. Стаття 517. Особи, які беруть участь у провадженні у справах про порушення митних правил
 
   Стаття 517. Особи, які беруть участь у провадженні у справах про порушення митних правил
 
57. Участь у провадженні у справах про порушення митних правил беруть:
 
-24- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 517 викласти у такій редакції:
«Участь у провадженні у справах про порушення митних правил беруть:
1) особи, які притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних правил;
2) власники товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 481 цього Кодексу (заінтересовані особи);
3) представники осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, та заінтересованих осіб (законні представники, представники, що діють на підставі довіреності, доручення);
4) захисники;
5) представники митних органів;
6) свідки;
7) експерти;
8) перекладачі;
9) поняті».
 
Враховано .  1. Участь у провадженні у справах про порушення митних правил беруть:
 
58. 1) особи, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил;
 
   1) особи, які притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних правил;
 
59. 2) особи, права яких оспорено, не визнано або порушено у справі про порушення митних правил;
 
   2) власники товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 481 цього Кодексу (заінтересовані особи);
 
60. 3) представники осіб, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил або права яких оспорено, не визнано або порушено у справі про порушення митних правил (законні представники, представники, що діють на підставі довіреності, доручення);
 
   3) представники осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, та заінтересованих осіб (законні представники, представники, що діють на підставі довіреності, доручення);
 
61. 4) захисники;
 
   4) захисники;
 
62. 5) представники митних органів;
 
   5) представники митних органів;
 
63. 6) свідки;
 
   6) свідки;
 
64. 7) експерти;
 
   7) експерти;
 
65. 8) перекладачі;
 
   8) перекладачі;
 
66. 9) поняті.
 
-25- Крук Ю.Б.
Статтю 517 викласти у такій редакції:
«Участь у провадженні у справах про порушення митних правил беруть:
1) особи, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил;
2) особи, права яких оспорено, не визнано або порушено у справі про порушення митних правил;
3) представники осіб, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил (законні представники, представники, що діють на підставі довіреності, доручення);
4) захисники;
5) представники митних органів;
6) свідки;
7) експерти;
8) перекладачі;
9) поняті.
 
Враховано редакційно .  9) поняті.
 
    -26- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Статтю 517 викласти в наступній редакції:
«Участь у провадженні у справах про порушення митних правил беруть:
1) особи, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил;
2) представники осіб, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил (законні представники, представники, що діють на підставі довіреності, доручення);
3) захисники;
4) представники митних органів;
5) свідки;
6) експерти;
7) перекладачі;
8) поняті.».
 
Враховано редакційно .   
67. Стаття 518. Права осіб, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил
 
-27- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 518 викласти у такій редакції:
«Стаття 518. Права та обов’язки осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, та заінтересованих осіб Особи, які притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, та власники товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 481 цього Кодексу, (заінтересовані особи) під час розгляду справи про порушення митних правил у митному органі або суді мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, одержувати копії рішень, постанов та інших документів, що є у справі, бути присутніми під час розгляду справи у митному органі та брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь в їх дослідженні, заявляти клопотання та відводи, під час розгляду справи користуватись юридичною допомогою захисника, виступати рідною мовою і користуватись послугами перекладача, давати усні і письмові пояснення, подавати свої доводи, міркування та заперечення, оскаржувати постанови митного органу, суду (судді), а також користуватись іншими правами, наданими їм законом. Зазначені в цій статті особи зобов’язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами».
 
Враховано .  Стаття 518. Права та обов’язки осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, та заінтересованих осіб
 
68. Особи, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил, та особи, права яких оспорено, не визнано або порушено у справі про порушення митних правил, під час розгляду справи про порушення митних правил у митному органі або суді мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, одержувати копії рішень, постанов та інших документів, що є у справі, бути присутніми під час розгляду справи у митному органі та брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь в їх дослідженні, заявляти клопотання та відводи, під час розгляду справи користуватись юридичною допомогою захисника, виступати рідною мовою і користуватись послугами перекладача, давати усні і письмові пояснення, подавати свої доводи, міркування та заперечення, оскаржувати постанови митного органу, суду (судді), а також користуватись іншими правами, наданими їм законом. Зазначені в цій статті особи зобов’язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами.
 
-28- Воропаєв Ю.М.
Назву статті 518 викласти в наступній редакції: «Стаття 518. Права та обов’язки осіб, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил».
 
Враховано редакційно   1. Особи, які притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, та власники товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 481 цього Кодексу, (заінтересовані особи) під час розгляду справи про порушення митних правил у митному органі або суді мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, одержувати копії рішень, постанов та інших документів, що є у справі, бути присутніми під час розгляду справи у митному органі та брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь в їх дослідженні, заявляти клопотання та відводи, під час розгляду справи користуватись юридичною допомогою захисника, виступати рідною мовою і користуватись послугами перекладача, давати усні і письмові пояснення, подавати свої доводи, міркування та заперечення, оскаржувати постанови митного органу, суду (судді), а також користуватись іншими правами, наданими їм законом. Зазначені в цій статті особи зобов’язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами.
 
69. Стаття 519. Представники осіб, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил
 
-29- Хомутиннік В.Ю.
Назву статті 519 викласти у такій редакції:
«Стаття 519. Представники осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, та заінтересованих осіб».
 
Враховано .  Стаття 519. Представники осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, та заінтересованих осіб
 
70. 1. Представниками осіб, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил, можуть бути:
 
-30- Хомутиннік В.Ю.
Абзац перший частини 1 статті 519 після слів «порушення митних правил» доповнити словами «а також власників товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 481 цього Кодексу, (заінтересованих осіб)».
 
Враховано .  1. Представниками осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, а також власників товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 481 цього Кодексу, (заінтересованих осіб), можуть бути:
 
71. 1) законні представники: батьки, усиновителі, опікуни або піклувальники на підставі документів, що посвідчують їх повноваження, - у справах осіб, які є неповнолітніми або особами, що через свої фізичні або психічні вади не можуть самі здійснювати свої права у справах про порушення митних правил. Законні представники можуть доручити участь у справі іншій особі, обраній ними як представник;
 
   1) законні представники: батьки, усиновителі, опікуни або піклувальники на підставі документів, що посвідчують їх повноваження, - у справах осіб, які є неповнолітніми або особами, що через свої фізичні або психічні вади не можуть самі здійснювати свої права у справах про порушення митних правил. Законні представники можуть доручити участь у справі іншій особі, обраній ними як представник;
 
72. 2) інші особи - на підставі нотаріально посвідченої довіреності. Громадяни можуть також посвідчити довіреність на участь у справі на підприємстві, де вони працюють, або в управлінні будинками, де вони проживають; військовослужбовці - у відповідній військовій частині; особи, які проживають у населених пунктах, де немає нотаріальних контор, - у виконавчому комітеті сільської, селищної, міської ради; особи, які перебувають на лікуванні, - у відповідному лікувальному закладі.
 
   2) інші особи - на підставі нотаріально посвідченої довіреності. Громадяни можуть також посвідчити довіреність на участь у справі на підприємстві, де вони працюють, або в управлінні будинками, де вони проживають; військовослужбовці - у відповідній військовій частині; особи, які проживають у населених пунктах, де немає нотаріальних контор, - у виконавчому комітеті сільської, селищної, міської ради; особи, які перебувають на лікуванні, - у відповідному лікувальному закладі.
 
73. 2. Особиста участь у справі громадянина не позбавляє його права мати по цій справі представника.
 
   2. Особиста участь у справі громадянина не позбавляє його права мати по цій справі представника.
 
74. 3. Законні представники користуються під час участі у справі усіма правами, зазначеними у статті 518 цього Кодексу. Повноваження інших представників на участь у справі дають їм право на вчинення від імені осіб, яких вони представляють, усіх дій, зазначених у статті 518 цього Кодексу, крім передачі повноважень іншій особі (передоручення), оскарження постанови митного органу або суду (судді), одержання товарів або грошових сум у разі їх повернення. Повноваження представника на вчинення кожної із зазначених дій повинні бути спеціально обумовлені у виданій йому довіреності.
 
   3. Законні представники користуються під час участі у справі усіма правами, зазначеними у статті 518 цього Кодексу. Повноваження інших представників на участь у справі дають їм право на вчинення від імені осіб, яких вони представляють, усіх дій, зазначених у статті 518 цього Кодексу, крім передачі повноважень іншій особі (передоручення), оскарження постанови митного органу або суду (судді), одержання товарів або грошових сум у разі їх повернення. Повноваження представника на вчинення кожної із зазначених дій повинні бути спеціально обумовлені у виданій йому довіреності.
 
75. 4. Не можуть бути представниками осіб, які притягуються до відповідальності:
 
-31- Хомутиннік В.Ю.
Абзац перший та пункт 1 частини 4 статті 519 викласти у такій редакції:
«4. Не можуть бути представниками осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, та заінтересованих осіб:
1) особи, які не досягли 18-річного віку».
 
Враховано .  4. Не можуть бути представниками осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, та заінтересованих осіб:
 
76. 1) особи, які не досягли повноліття;
 
   1) особи, які не досягли 18-річного віку;
 
77. 2) особи, над якими встановлено опіку, піклування;
 
   2) особи, над якими встановлено опіку, піклування;
 
78. 3) адвокати, які прийняли доручення про подання юридичної допомоги з порушенням правил, встановлених законодавством України про адвокатуру, а також особи, виключені з колегії адвокатів.
 
-32- Кармазін Ю.А.
У статті 519 у частині четвертій у пункті 3 виключити слова: «а також особи, виключені з колегії адвокатів»
 
Враховано .  3) адвокати, які прийняли доручення про подання юридичної допомоги з порушенням правил, встановлених законодавством України про адвокатуру.
 
79. 5. Посадові особи митної служби України, а також судді, слідчі і прокурори не можуть бути представниками осіб, які притягуються до відповідальності, крім випадків, коли вони діють як батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники цих осіб.
 
-33- Пінчук А.П.
У частині 5 статті 519 слова «до відповідальності» замінити словами «до адміністративної відповідальності за порушення митних правил».
 
Враховано .  5. Посадові особи митної служби України, а також судді, слідчі і прокурори не можуть бути представниками осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, та заінтересованих осіб, крім випадків, коли вони діють як батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники цих осіб.
 
80. Стаття 520. Захисник у справі про порушення митних правил
 
   Стаття 520. Захисник у справі про порушення митних правил
 
81. 1. Захисником є особа, яка в порядку, встановленому законом, уповноважена здійснювати захист прав і законних інтересів особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, а у разі необхідності - свідка та надання їм необхідної юридичної допомоги.
 
   1. Захисником є особа, яка в порядку, встановленому законом, уповноважена здійснювати захист прав і законних інтересів особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, а у разі необхідності - свідка та надання їм необхідної юридичної допомоги.
 
82. 2. Як захисники допускаються особи, які мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю в Україні та інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Захисниками можуть бути також близькі родичі особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, свідка, їх опікуни або піклувальники.
 
   2. Як захисники допускаються особи, які мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю в Україні та інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Захисниками можуть бути також близькі родичі особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, свідка, їх опікуни або піклувальники.
 
83. 3. Повноваження захисника на участь у справі стверджується:
 
-34- Пінчук А.П.
Частину 3 статті 520 викласти у такій редакції:
«3. Повноваження захисника на участь у справі підтверджуються:
1) адвоката – ордером відповідного адвокатського об’єднання;
2) адвоката, який не є членом адвокатського об'єднання – угодою;
3) інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи – угодою або дорученням юридичної особи;
4) близьких родичів, опікунів або піклувальників - заявою особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, свідка про їх допуск до участі в справі як захисників».
 
Враховано .  3. Повноваження захисника на участь у справі стверджується:
 
84. 1) адвоката - ордером відповідного адвокатського об’єднання;
 
   1) адвоката – ордером відповідного адвокатського об’єднання;
 
85. 2) адвоката, який не є членом адвокатського об'єднання - угодою, інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи або дорученням юридичної особи - угодою або дорученням юридичної особи;
 
   2) адвоката, який не є членом адвокатського об'єднання – угодою;
3) інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи – угодою або дорученням юридичної особи;
 
86. 3) близьких родичів, опікунів або піклувальників - заявою особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, свідка про їх допуск до участі в справі як захисників.
 
   4) близьких родичів, опікунів або піклувальників - заявою особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, свідка про їх допуск до участі в справі як захисників.
 
87. 4. Захисник допускається до участі в справі в будь-якій стадії провадження.
 
   4. Захисник допускається до участі в справі в будь-якій стадії провадження.
 
88. 5. Про допуск захисника до участі в справі посадова особа митного органу, яка здійснює провадження у цій справі, виносить постанову, а суд - ухвалу.
 
-35- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Частину 5 статті 520 виключити у зв’язку з чим частину 6 вважати частиною 5, а частину 7 - частиною 6».
 
Враховано .     
89. 6. Як захисники свідка, запрошені ним для надання правової допомоги під час опитування чи проведення інших процесуальних дій за участю свідка, допускаються особи, які відповідають вимогам частин другої і третьої цієї статті. Допуск захисника свідка до участі у справі здійснюється у порядку, передбаченому частиною п’ятою цієї статті.
 
-36- Хомутиннік В.Ю.
Друге речення частини 5 (у зміненій нумерації) статті 520 виключити.
 
Враховано .  5. Як захисники свідка, запрошені ним для надання правової допомоги під час опитування чи проведення інших процесуальних дій за участю свідка, допускаються особи, які відповідають вимогам частин другої і третьої цієї статті.
 
90. 7. Захисник під час участі у справі користуються усіма правами, зазначеними у статті 518 цього Кодексу.
 
   6. Захисник під час участі у справі користуються усіма правами, зазначеними у статті 518 цього Кодексу.
 
91. Стаття 521. Представник митного органу
 
   Стаття 521. Представник митного органу
 
92. 1. Представник митного органу, посадові особи якого здійснювали провадження у справі про порушення митних правил, підтримує позицію цього органу щодо притягнення до відповідальності особи, яка вчинила правопорушення, під час розгляду зазначеної справи судом.
 
-37- Хомутиннік В.Ю.
У частині 1 статті 521 слово «відповідальності» доповнити словом «адміністративної».
 
Враховано .  1. Представник митного органу, посадові особи якого здійснювали провадження у справі про порушення митних правил, підтримує позицію цього органу щодо притягнення до адміністративної відповідальності особи, яка вчинила правопорушення, під час розгляду зазначеної справи судом.
 
93. 2. Представник митного органу здійснює свої повноваження в суді на підставі належно оформленої довіреності, виданої митним органом.
 
   2. Представник митного органу здійснює свої повноваження в суді на підставі належно оформленої довіреності, виданої митним органом.
 
94. 3. Представник митного органу має право знайомитися з документами, долученими до справи, робити з них витяги або знімати копії, одержувати копії рішень, постанов, ухвал суду, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати запитання іншим особам, які беруть участь у справі, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, які беруть участь у справі, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, користуватися іншими процесуальними правами, встановленими законом.
 
-38- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Частину 3 статті 521 викласти в наступній редакції:
«Представник митного органу має право знайомитися з документами, долученими до справи, робити з них витяги або знімати копії, одержувати копії рішень, постанов, ухвал суду, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати запитання іншим особам, які беруть участь у справі, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, які беруть участь у справі, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення, постанови і ухвали суду, користуватися іншими процесуальними правами, встановленими законом».
 
Враховано .  3. Представник митного органу має право знайомитися з документами, долученими до справи, робити з них витяги або знімати копії, одержувати копії рішень, постанов, ухвал суду, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати запитання іншим особам, які беруть участь у справі, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, які беруть участь у справі, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення, постанови і ухвали суду, користуватися іншими процесуальними правами, встановленими законом.
 
95. Стаття 522. Експерт
 
   Стаття 522. Експерт
 
96. 1. Експертом може бути особа, яка має необхідні знання для надання відповідного висновку.
 
   1. Експертом може бути особа, яка має необхідні знання для надання відповідного висновку.
 
97. 2. Експерт призначається посадовою особою органу, в провадженні якої перебуває справа про порушення митних правил, у разі потреби в спеціальних знаннях.
 
-39- Пінчук А.П.
У частині 2 статті 522 слово «органу» доповнити словом «митного».
 
Враховано .  2. Експерт призначається посадовою особою митного органу, в провадженні якої перебуває справа про порушення митних правил, у разі потреби в спеціальних знаннях.
 
98. 3. Експерт зобов’язаний надати об’єктивні висновки з поставлених перед ним питань.
 
   3. Експерт зобов’язаний надати об’єктивні висновки з поставлених перед ним питань.
 
99. 4. Експерт має право:
 
   4. Експерт має право:
 
100. 1) знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета експертизи;
 
   1) знайомитися з матеріалами справи, які стосуються предмета експертизи;
 
101. 2) заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів, необхідних для надання висновків.
 
   2) заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів, необхідних для надання висновків.
 
102. Стаття 523. Перекладач
 
   Стаття 523. Перекладач
 
103. 1. Перекладачем може бути особа, що володіє мовою, знання якої необхідне для здійснення перекладу під час провадження у справі про порушення митних правил.
 
   1. Перекладачем може бути особа, що володіє мовою, знання якої необхідне для здійснення перекладу під час провадження у справі про порушення митних правил.
 
104. 2. Перекладач зобов’язаний точно і у повному обсязі здійснювати доручений йому переклад, у необхідних випадках брати участь у проведенні процесуальних дій у справі про порушення митних правил.
 
   2. Перекладач зобов’язаний точно і у повному обсязі здійснювати доручений йому переклад, у необхідних випадках брати участь у проведенні процесуальних дій у справі про порушення митних правил.
 
105. 3. Як перекладач може виступати посадова особа митного органу.
 
   3. Як перекладач може виступати посадова особа митного органу.
 
106. Стаття 524. Свідок у справі про порушення митних правил
 
   Стаття 524. Свідок у справі про порушення митних правил
 
107. 1. Свідком може бути будь-яка особа, якщо є підстави вважати, що їй відомі обставини, що підлягають встановленню у справі про порушення митних правил.
 
   1. Свідком може бути будь-яка особа, якщо є підстави вважати, що їй відомі обставини, що підлягають встановленню у справі про порушення митних правил.
 
108. 2. За викликом органу, у провадженні якого перебуває справа про порушення митних правил, свідок зобов’язаний з’явитися у призначений час до цього органу і дати детальні та правдиві пояснення, повідомити все відоме йому у справі та відповісти на поставлені запитання.
 
-40- Хомутиннік В.Ю.
У частині 2 статті 524 слова «органу, у провадженні якого перебуває справа» замінити словами «митного органу, посадова особа якого здійснює провадження у справі».
 
Враховано .  2. За викликом органу, посадова особа якого здійснює провадження у справі про порушення митних правил, свідок зобов’язаний з’явитися у призначений час до цього органу і дати детальні та правдиві пояснення, повідомити все відоме йому у справі та відповісти на поставлені запитання.
 
109. 3. Свідок має право:
 
   3. Свідок має право:
 
110. 1) давати показання рідною мовою або іншою мовою, якою він вільно володіє, і користуватися допомогою перекладача;
 
   1) давати показання рідною мовою або іншою мовою, якою він вільно володіє, і користуватися допомогою перекладача;
 
111. 2) заявляти відвід перекладачу;
 
   2) заявляти відвід перекладачу;
 
112. 3) знати у зв’язку з чим і у якій справі він допитується;
 
-41- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
В пункті третьому частини 3 слово статті 524 «допитується» замінити на слово «опитується».
 
Враховано .  3) знати, у зв’язку з чим і у якій справі він опитується;
 
113. 4) власноручно викладати свої показання в протоколі допиту;
 
-42- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
В пункті четвертому частини 3 статті 524 слово «допиту» замінити на слово «опитування».
 
Враховано .  4) власноручно викладати свої показання в протоколі опитування;
 
114. 5) на обраного за власним бажанням захисника під час опитування чи проведення інших процесуальних дій за своєю участю відповідно до цього Кодексу та на іншу правову допомогу в порядку, встановленому законом, а також відмовитися від запрошеного ним захисника. Захисник може запрошуватися свідком, його законним представником, а також іншими особами на його прохання чи за згодою;
 
-43- Пінчук А.П.
У пункті 5 частини 3 статті 524 слова «на обраного» замінити словом «обирати», словосполучення «за згодою» замінити словосполученням «за його згодою».
 
Враховано .  5) обирати за власним бажанням захисника під час опитування чи проведення інших процесуальних дій за своєю участю відповідно до цього Кодексу та на іншу правову допомогу в порядку, встановленому законом, а також відмовитися від запрошеного ним захисника. Захисник може запрошуватися свідком, його законним представником, а також іншими особами на його прохання чи за його згодою;
 
115. 5) користуватися нотатками і документами при дачі пояснень у тих випадках, коли показання стосуються будь-яких розрахунків та інших даних, які йому важко тримати в пам’яті;
 
   5) користуватися нотатками і документами при дачі пояснень у тих випадках, коли показання стосуються будь-яких розрахунків та інших даних, які йому важко тримати в пам’яті;
 
116. 6) відмовитися давати пояснення щодо себе, членів сім'ї та близьких родичів, а також у разі, якщо у нього немає можливості вільно, без неправомірних обмежень, отримати правову допомогу в обсязі і формах, як він того потребує, в тому числі запросити захисника;
 
   6) відмовитися давати пояснення щодо себе, членів сім'ї та близьких родичів, а також у разі, якщо у нього немає можливості вільно, без неправомірних обмежень, отримати правову допомогу в обсязі і формах, як він того потребує, в тому числі запросити захисника;
 
117. 7) знайомитися з протоколом опитування і клопотати про внесення до нього змін, доповнень і зауважень, власноручно робити такі доповнення і зауваження;
 
   7) знайомитися з протоколом опитування і клопотати про внесення до нього змін, доповнень і зауважень, власноручно робити такі доповнення і зауваження;
 
118. 8) оскаржувати дії посадової особи митного органу, яка проводила опитування, в порядку, встановленому цим Кодексом;
 
   8) оскаржувати дії посадової особи митного органу, яка проводила опитування, в порядку, встановленому цим Кодексом;
 
119. 9) одержувати відшкодування витрат, пов’язаних з викликом для дачі пояснень.
 
   9) одержувати відшкодування витрат, пов’язаних з викликом для дачі пояснень.
 
120. 4. У разі наявності відповідних підстав свідок має право на забезпечення безпеки шляхом застосування заходів, передбачених законом.
 
   4. У разі наявності відповідних підстав свідок має право на забезпечення безпеки шляхом застосування заходів, передбачених законом.
 
121. Стаття 525. Поняті у справі про порушення митних правил
 
   Стаття 525. Поняті у справі про порушення митних правил
 
122. 1. Понятими є особи, які залучаються до участі у проведенні процесуальних дій у справі про порушення митних правил.
 
   1. Понятими є особи, які залучаються до участі у проведенні процесуальних дій у справі про порушення митних правил.
 
123. 2. Як поняті запрошуються особи, не заінтересовані у справі. Понятим не може бути родич особи, яка притягується до відповідальності за порушення митних правил, її представника, а також працівники митних органів.
 
-44- Пінчук А.П.
У статті 525:
1) у частині 2 слово «відповідальності» доповнити словом «адміністративної»;
2) у частині 3 слово «виконаним» замінити словом «проведеним».
 
Враховано .  2. Як поняті запрошуються особи, не заінтересовані у справі. Понятим не може бути родич особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, її представника, а також працівники митних органів.
 
124. 3. Поняті, присутні при проведенні процесуальних дій, засвідчують своїми підписами відповідність записів у протоколі виконаним діям.
 
   3. Поняті, присутні при проведенні процесуальних дій, засвідчують своїми підписами відповідність записів у протоколі проведеним діям.
 
125. Стаття 526. Обставини, що виключають можливість здійснення посадовою особою митного органу провадження у справі про порушення митних правил
 
   Стаття 526. Обставини, що виключають можливість здійснення посадовою особою митного органу провадження у справі про порушення митних правил
 
126. 1. Посадова особа митного органу не може здійснювати провадження у справі, якщо вона є родичем особи, яка притягується до відповідальності за порушення митних правил, її представника, інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі, а також коли існують інші обставини, які дають підстави вважати, що ця посадова особа може бути особисто заінтересована у вирішенні справи.
 
-45- Пінчук А.П.
Текст статті 526 викласти у такій редакції:
«1. Посадова особа митного органу не може здійснювати провадження у справі, якщо вона є родичем особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, її представника, інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі, а також коли існують інші обставини, які дають підстави вважати, що ця посадова особа може бути особисто заінтересована у вирішенні справи.
2. Питання про передачу такої справи іншій посадовій особі митного органу вирішується керівником цього органу або його заступником.
3. Якщо керівник митного органу, в якому здійснюється провадження у справі про порушення митних правил, є родичем особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, її представника, інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі, а також коли існують інші обставини, які дають підстави вважати, що керівник зазначеного органу може бути особисто заінтересованим у розгляді справи, справа підлягає передачі до іншого митного органу».
 
Враховано .  1. Посадова особа митного органу не може здійснювати провадження у справі про порушення митних правил, якщо вона є родичем особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за це правопорушення, її представника, інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі, а також коли існують інші обставини, які дають підстави вважати, що ця посадова особа може бути особисто заінтересована у вирішенні справи.
 
127. 2. Питання про передачу такої справи іншій посадовій особі органу вирішується керівником підрозділу по боротьбі з контрабандою і порушеннями митних правил цього органу або його заступником.
 
   2. Питання про передачу такої справи іншій посадовій особі митного органу вирішується керівником цього органу або його заступником.
 
128. 3. Якщо керівник підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил митного органу, в якому здійснюється провадження у справі про порушення митних правил, є родичем особи, яка притягується до відповідальності, її представника, інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі, а також коли існують інші обставини, які дають підстави вважати, що керівник зазначеного підрозділу може бути особисто заінтересованим у розгляді справи, справа підлягає передачі до іншого митного органу.
 
   3. Якщо керівник митного органу, в якому здійснюється провадження у справі про порушення митних правил, є родичем особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, її представника, інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі, а також коли існують інші обставини, які дають підстави вважати, що керівник зазначеного органу може бути особисто заінтересованим у розгляді справи, справа підлягає передачі до іншого митного органу.
 
129. ГЛАВА 71. Адміністративне затримання
 
   ГЛАВА 71. Адміністративне затримання
 
130. Стаття 527. Мета і порядок застосування адміністративного затримання
 
   Стаття 527. Мета і порядок застосування адміністративного затримання
 
131. 1. З метою припинення порушення митних правил, встановлення особи, яка вчинила порушення митних правил, а також для складення протоколу про порушення митних правил, якщо його неможливо скласти на місці вчинення правопорушення, допускається адміністративне затримання особи, яка вчинила таке порушення, на строк до трьох годин.
 
   1. З метою припинення порушення митних правил, встановлення особи, яка вчинила порушення митних правил, а також для складення протоколу про порушення митних правил, якщо його неможливо скласти на місці вчинення правопорушення, допускається адміністративне затримання особи, яка вчинила таке порушення, на строк до трьох годин.
 
132. 2. Адміністративне затримання громадянина, який вчинив порушення митних правил, здійснюється посадовою особою митного органу за вмотивованим письмовим рішенням керівника цього органу або його заступника, керівника підрозділу по боротьбі з контрабандою і порушеннями митних правил, а в разі їх відсутності (в нічний час, у вихідні та святкові дні тощо) – старшого чергової зміни.
 
-46- Хомутиннік В.Ю.
У частині 2 статті 527 слова «громадянина, який вчинив порушення митних правил» та «керівника підрозділу по боротьбі з контрабандою і порушеннями митних правил» виключити.
 
Враховано .  2. Адміністративне затримання здійснюється посадовою особою митного органу за вмотивованим письмовим рішенням керівника цього органу або його заступника, а в разі їх відсутності (в нічний час, у вихідні та святкові дні тощо) – старшого чергової зміни.
 
133. 3. Працівники правоохоронних органів та військовослужбовці повинні надавати допомогу посадовим особам митного органу, які здійснюють адміністративне затримання, в разі вчинення опору або спроби втечі особи, яка підлягає затриманню, з місця події.
 
   3. Працівники правоохоронних органів та військовослужбовці повинні надавати допомогу посадовим особам митного органу, які здійснюють адміністративне затримання, в разі вчинення опору або спроби втечі особи, яка підлягає затриманню, з місця події.
 
134. 4. Строк адміністративного затримання обчислюється з моменту доставлення особи до службового приміщення митного органу або до іншого приміщення, де проведення необхідних дій з метою, визначеною в частині першій цієї статті, є можливим, а якщо особа перебуває в стані сп’яніння - з часу його витвереження.
 
-47- Пінчук А.П.
У частині 4 статті 527 слово «його» замінити словом «її».
 
Враховано .  4. Строк адміністративного затримання обчислюється з моменту доставлення особи до службового приміщення митного органу або до іншого приміщення, де проведення необхідних дій з метою, визначеною в частині першій цієї статті, є можливим, а якщо особа перебуває в стані сп’яніння – з часу її витвереження.
 
135. 5. У разі виявлення порушення митних правил, за яке цим Кодексом передбачено застосування стягнення у вигляді конфіскації товарів, транспортних засобів, строк адміністративного затримання особи, яка знаходиться у службовому приміщенні митного органу або в іншому приміщенні у зв’язку з проведенням митного контролю або митного оформлення таких товарів, транспортних засобів, обчислюється з моменту винесення вмотивованого письмового рішення про її адміністративне затримання. Митний контроль та митне оформлення товарів, транспортних засобів при цьому зупиняється. У разі виявлення інших порушень митних правил строк адміністративного затримання обчислюється з моменту завершення митного контролю та митного оформлення.
 
-48- Пінчук А.П.
У першому реченні частини 5 статті 527 слово стягнення» доповнити словом «адміністративного».
 
Враховано .  5. У разі виявлення порушення митних правил, за яке цим Кодексом передбачено застосування адміністративного стягнення у вигляді конфіскації товарів, транспортних засобів, строк адміністративного затримання особи, яка знаходиться у службовому приміщенні митного органу або в іншому приміщенні у зв’язку з проведенням митного контролю або митного оформлення таких товарів, транспортних засобів, обчислюється з моменту винесення вмотивованого письмового рішення про її адміністративне затримання. Митний контроль та митне оформлення товарів, транспортних засобів при цьому зупиняється. У разі виявлення інших порушень митних правил строк адміністративного затримання обчислюється з моменту завершення митного контролю та митного оформлення.
 
136. 6. Про адміністративне затримання складається протокол, форма якого затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. В протоколі обов’язково зазначаються: дата і місце його складення; посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу затриманого, час і підстави затримання, робиться відмітка про застосування фізичної сили або спеціальних засобів, якщо таке мало місце.
 
   6. Про адміністративне затримання складається протокол, форма якого затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи. В протоколі обов’язково зазначаються: дата і місце його складення; посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу затриманого, час і підстави затримання, робиться відмітка про застосування фізичної сили або спеціальних засобів, якщо таке мало місце.
 
137. 7. Протокол підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманою особою. У разі відмови затриманої особи від підписання протоколу в протоколі робиться запис про це. Копія протоколу вручається затриманій особі.
 
   7. Протокол підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманою особою. У разі відмови затриманої особи від підписання протоколу в протоколі робиться запис про це. Копія протоколу вручається затриманій особі.
 
138. 8. Митний орган, який здійснив тимчасове затримання особи, невідкладно повідомляє про це її родичів, а якщо затриманий громадянин-нерезидент не має родичів на території України - дипломатичне представництво або консульську установу відповідної іноземної держави.
 
   8. Митний орган, який здійснив тимчасове затримання особи, невідкладно повідомляє про це її родичів, а якщо затриманий громадянин-нерезидент не має родичів на території України - дипломатичне представництво або консульську установу відповідної іноземної держави.
 
139. ГЛАВА 72. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок їх проведення
 
   ГЛАВА 72. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок їх проведення
 
140. Стаття 528. Мета проведення процесуальних дій
 
   Стаття 528. Мета проведення процесуальних дій
 
141. 1. У справі про порушення митних правил процесуальні дії проводяться з метою отримання доказів, необхідних для правильного вирішення цієї справи.
 
   1. У справі про порушення митних правил процесуальні дії проводяться з метою отримання доказів, необхідних для правильного вирішення цієї справи.
 
142. 2. До процесуальних дій належать:
 
   2. До процесуальних дій належать:
 
143. 1) складання протоколу про порушення митних правил;
 
   1) складання протоколу про порушення митних правил;
 
144. 2) опитування осіб, які притягаються до відповідальності за порушення митних правил, свідків, інших осіб;
 
-49- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 2 частині 2 статті 528 слово «відповідальності» доповнити словом «адміністративної».
 
Враховано .  2) опитування осіб, які притягаються до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, свідків, інших осіб;
 
145. 3) витребування документів, необхідних для провадження у справі про порушення митних правил;
 
-50- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Пункт 3 частини другої статті 528 після слів «митних правил» доповнити словами «або належним чином завірених їх копій чи витягів з них».
 
Враховано .  3) витребування документів, необхідних для провадження у справі про порушення митних правил, або належним чином завірених їх копій чи витягів з них;
 
146. 4) тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 481 цього Кодексу, та документів на них;
 
   4) тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 481 цього Кодексу, та документів на них;
 
147. 5) митне обстеження;
 
   5) митне обстеження;
 
148. 6) пред’явлення товарів, транспортних засобів і документів для впізнання;
 
   6) пред’явлення товарів, транспортних засобів і документів для впізнання;
 
149. 7) експертиза;
 
   7) експертиза;
 
150. 8) взяття проб та зразків для проведення дослідження (аналізу, експертизи).
 
   8) взяття проб та зразків для проведення дослідження (аналізу, експертизи).
 
151. 3. При проведенні процесуальних дій, зазначених у пунктах 2, 4 - 6, 8 частини другої цієї статті, складаються протоколи, форми яких встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
 
-51- Кармазін Ю.А.
У статті 528 у частині третій слова: «встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи» замінити на слова: « встановлені статтею 514 цього Кодексу».
 
Відхилено . По-перше, стаття 514 стосується тільки протоколу про порушення митних правил. По-друге, ця стаття визначає не форму, а зміст зазначеного протоколу.  3. При проведенні процесуальних дій, зазначених у пунктах 2, 4 - 6, 8 частини другої цієї статті, складаються протоколи, форми яких встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
152. Стаття 529. Опитування осіб, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил, свідків, інших осіб
 
-52- Пінчук А.П.
У назві статті 529 слово «відповідальності» доповнити словом «адміністративної».
 
Враховано .  Стаття 529. Опитування осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, свідків, інших осіб
 
153. 1. Посадова особа митного органу, у провадженні якої перебуває справа про порушення митних правил, може опитувати особу, яка притягується до відповідальності за це правопорушення, а також свідків, інших осіб.
 
-53- Пінчук А.П.
У частині 1 статті 529 слово «перебуває» замінити словом «знаходиться», слово «відповідальності» доповнити словом «адміністративної».
 
Враховано .  1. Посадова особа митного органу, у провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, може опитувати особу, яка притягується до адміністративної відповідальності за це правопорушення, а також свідків, інших осіб.
 
154. 2. Особи, які викликаються для опитування, повинні з’явитися на виклик митного органу і правдиво повідомити все, що їм відомо про обставини, які стосуються справи про порушення митних правил.
 
   2. Особи, які викликаються для опитування, повинні з’явитися на виклик митного органу і правдиво повідомити все, що їм відомо про обставини, які стосуються справи про порушення митних правил.
 
155. 3. Особи, які підлягають опитуванню у справі, викликаються повісткою, яка вручається їм під розписку, або телефонограмою, телеграмою чи за допомогою інших засобів зв’язку.
 
   3. Особи, які підлягають опитуванню у справі, викликаються повісткою, яка вручається їм під розписку, або телефонограмою, телеграмою чи за допомогою інших засобів зв’язку.
 
156. 4. У повістці зазначається прізвище, ім’я, по батькові особи, яка викликається для опитування, посада, прізвище, ім’я, по батькові, посадової особи, у провадженні якої перебуває справа про порушення митних правил, місце та час явки, а також попередження про відповідальність, передбачену цим Кодексом, у разі невиконання без поважних причин вимог посадової особи митного органу щодо прибуття до митного органу.
 
-54- Хомутиннік В.Ю.
Частину 4 статті 529 викласти у такій редакції:
«4. У повістці зазначається прізвище, ім’я, по батькові особи, яка викликається для опитування, посада, прізвище, ім’я, по батькові посадової особи митного органу, у провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, місце та час явки».
 
Враховано .  4. У повістці зазначається прізвище, ім’я, по батькові особи, яка викликається для опитування, посада, прізвище, ім’я, по батькові посадової особи митного органу, у провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, місце та час явки.
 
157. 5. Про проведення опитування складається протокол за формою, що встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
 
   5. Про проведення опитування складається протокол за формою, що встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
158. Стаття 530. Витребування документів, необхідних для провадження у справі про порушення митних правил
 
-55- Шпенов Д.Ю.
Статтю 530 виключити
 
Відхилено . Витребування додаткових документів у ряді випадків є необхідним для забезпечення всебічного та об’єктивного розгляду справи.  Стаття 530. Витребування документів, необхідних для провадження у справі про порушення митних правил
 
159. 1. Посадова особа митного органу, у провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, може витребувати документи, необхідні для розгляду справи, у тому числі матеріали фото- і кінозйомки, звуко- і відеозапису, інформаційних баз та банків даних, а також інші носії інформації.
 
   1. Посадова особа митного органу, у провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, може витребувати документи, необхідні для розгляду справи, у тому числі матеріали фото- і кінозйомки, звуко- і відеозапису, інформаційних баз та банків даних, а також інші носії інформації.
 
160. 2. Особа, якій адресовано вимогу про подання документів, зобов’язана не пізніш як у п’ятиденний строк надіслати їх посадовій особі митного органу, яка вимагає подати документи.
 
-56- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Статтю 530 доповнити новою частиною такого змісту:
«3. У разі, коли відсутність документів може привести до порушення господарської діяльності підприємства або неможливості підготовки та подання установленої законодавством звітності, особа, якій адресовано вимогу про подання документів, надає належним чином завірені копії таких документів або витяги з них з письмовим обґрунтуванням неможливості надання оригіналів документів.».
 
Враховано .  2. Особа, якій адресовано вимогу про подання документів, зобов’язана не пізніш як у п’ятиденний строк надіслати їх посадовій особі митного органу, яка вимагає подати документи.
3. У разі, коли відсутність документів може привести до порушення господарської діяльності підприємства або неможливості підготовки та подання установленої законодавством звітності, особа, якій адресовано вимогу про подання документів, надає належним чином завірені копії таких документів або витяги з них з письмовим обґрунтуванням неможливості надання оригіналів документів.
 
161. Стаття 531. Тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів і документів
 
   Стаття 531. Тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів і документів
 
162. 1. Товари - безпосередні предмети порушення митних правил та відповідні документи, необхідні як докази в справі про порушення митних правил, можуть тимчасово вилучатися. Документи, які перебувають в електронному вигляді, вилучаються разом з відповідними носіями.
 
   1. Товари - безпосередні предмети порушення митних правил та відповідні документи, необхідні як докази в справі про порушення митних правил, можуть тимчасово вилучатися. Документи, які перебувають в електронному вигляді, вилучаються разом з відповідними носіями.
 
163. 2. У разі виявлення порушень митних правил, передбачених статтями 492, 493, 496, 502, 503 цього Кодексу, вилучення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які підлягають конфіскації відповідно до цих статей, а також відповідних документів є обов’язковим.
 
-57- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
В частині 2 статті 531 цифри «492, 493, 496, 502, 503» замінити цифрами «491-493, 496, 502-504».
 
Враховано .  2. У разі виявлення порушень митних правил, передбачених статтями 491 – 493, 496, 502 – 504 цього Кодексу, вилучення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які підлягають конфіскації відповідно до цих статей, а також відповідних документів є обов’язковим.
 
    -58- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину другу статті 531 викласти в такій редакції:
«2. У разі виявлення порушень митних правил, передбачених статтями 492, 493, 496, 502, 503 цього Кодексу, вилучення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які підлягають конфіскації відповідно до цих статей, а також відповідних документів є обов’язковим, крім випадку, коли відсутність документів може привести до порушення господарської діяльності підприємства або неможливості підготовки та подання установленої законодавством звітності. У такому разі доказами в справі про порушення митних правил є належним чином завірені копії зазначених документів або витяги з них.»
 
Відхилено . Копії документів, за наявності оригіналів, а тим більше – витяги з них не можуть бути доказами у справі.   
164. 3. У разі вчинення порушення митних правил особою, яка не має в Україні постійного місця проживання або адреси, допускається вилучення товарів, транспортних засобів у розмірах, необхідних для забезпечення стягнення штрафу або вартості товарів, транспортних засобів відповідно до частини другої статті 561 цього Кодексу.
 
-59- Хомутиннік В.Ю.
У частині 3 статті 531 слова «розмірах, необхідних» замінити словами «кількості, необхідній».
 
Враховано .  3. У разі вчинення порушення митних правил особою, яка не має в Україні постійного місця проживання або адреси, допускається вилучення товарів, транспортних засобів у кількості, необхідній для забезпечення стягнення штрафу або вартості товарів, транспортних засобів відповідно до частини другої статті 561 цього Кодексу.
 
165. 4. Вилучені товари, транспортні засоби та документи повинні бути перелічені у протоколі, що складається в передбачених цим Кодексом випадках, або в доданому до нього описі з точним зазначенням кількості, міри, ваги та особливих ознак цих товарів, транспортних засобів та документів, а також вартості товарів, транспортних засобів.
 
   4. Вилучені товари, транспортні засоби та документи повинні бути перелічені у протоколі, що складається в передбачених цим Кодексом випадках, або в доданому до нього описі з точним зазначенням кількості, міри, ваги та особливих ознак цих товарів, транспортних засобів та документів, а також вартості товарів, транспортних засобів.
 
166. Стаття 532. Оскарження тимчасового вилучення товарів, транспортних засобів.
 
   Стаття 532. Оскарження тимчасового вилучення товарів, транспортних засобів
 
167. 1. Тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів та документів, зазначених у частині першій статті 531 цього Кодексу, може бути оскаржено в порядку, встановленому главою 3 цього Кодексу та іншими законами України.
 
   1. Тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів та документів, зазначених у частині першій статті 531 цього Кодексу, може бути оскаржено в порядку, встановленому главою 3 цього Кодексу та іншими законами України.
 
168. 2. Подання скарги на рішення про застосування тимчасового вилучення товарів, транспортних засобів та документів, зазначених у частині першій статті 531 цього Кодексу, не зупиняє дію такого рішення.
 
-60- Шпенов Д.Ю.
Статтю 532 викласти в такій редакції:
«Стаття 532. Оскарження тимчасового вилучення товарів, транспортних засобів.
1. Тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів та документів, зазначених у частині першій статті 531 цього Кодексу, може бути оскаржено в порядку, встановленому главою 3 цього Кодексу та іншими законами України.
2. Подання скарги на рішення про застосування тимчасового вилучення товарів, транспортних засобів та документів, зазначених у частині першій статті 531 цього Кодексу, зупиняє дію такого рішення.»
 
Відхилено . Реалізація даної пропозиції створить можливість блокувати проведення процесуальних дій у справі про порушення митних правил.  2. Подання скарги на рішення про застосування тимчасового вилучення товарів, транспортних засобів та документів, зазначених у частині першій статті 531 цього Кодексу, не зупиняє дію такого рішення.
 
169. Стаття 533. Проведення митних обстежень
 
   Стаття 533. Проведення митних обстежень
 
170. 1. Посадові особи митних органів, в провадженні яких перебуває справа про порушення митних правил і які мають достатні підстави вважати, що на території або в приміщеннях підприємств, або у транспортних засобах, що їм належать, знаходяться товари, що є безпосередніми предметами порушення митних правил, або товари із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортні засоби, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України, а також документи та інформація, у тому числі ті, що перебувають в електронному вигляді, необхідні для розгляду справи про порушення митних правил, можуть проводити митне обстеження таких територій, приміщень або транспортних засобів.
 
-61- Хомутиннік В.Ю.
У частині 1 статті 533 слова «посадові особи митних органів, в провадженні яких перебуває справа про порушення митних правил і які мають» замінити словами «посадова особи митного органу, в провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил і яка має», слова «можуть проводити» – словами «може проводити».
 
Враховано .  1. Посадова особи митного органу, в провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил і яка має достатні підстави вважати, що на території або в приміщеннях підприємств, або у транспортних засобах, що їм належать, знаходяться товари, що є безпосередніми предметами порушення митних правил, або товари із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортні засоби, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України, а також документи та інформація, у тому числі ті, що перебувають в електронному вигляді, необхідні для розгляду справи про порушення митних правил, може проводити митне обстеження таких територій, приміщень або транспортних засобів.
 
171. 2. Митне обстеження проводиться з метою виявлення товарів, документів, інформації, зазначених у частині першій цієї статті, та їх тимчасового вилучення відповідно до статті 531 цього Кодексу.
 
   2. Митне обстеження проводиться з метою виявлення товарів, документів, інформації, зазначених у частині першій цієї статті, та їх тимчасового вилучення відповідно до статті 531 цього Кодексу.
 
172. 3. Митне обстеження проводиться у присутності посадових осіб підприємств, зазначених у частині першій цієї статті.
 
   3. Митне обстеження проводиться у присутності посадових осіб підприємств, зазначених у частині першій цієї статті.
 
173. 4. Посадові особи митних органів мають право запросити до участі у митному обстеженні спеціалістів.
 
   4. Посадові особи митних органів мають право запросити до участі у митному обстеженні спеціалістів.
 
174. 5. Про проведення митного обстеження складається протокол за формою, що встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
 
   5. Про проведення митного обстеження складається протокол за формою, що встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
175. Стаття 534. Пред’явлення товарів, транспортних засобів, документів для впізнання
 
   Стаття 534. Пред’явлення товарів, транспортних засобів, документів для впізнання
 
176. 1. За рішенням посадової особи митного органу, в провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, особі, яка вчинила це порушення, а також свідку можуть бути пред’явлені товари, транспортні засоби, документи для впізнання.
 
   1. За рішенням посадової особи митного органу, в провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, особі, яка вчинила це порушення, а також свідку можуть бути пред’явлені товари, транспортні засоби, документи для впізнання.
 
177. 2. Особу, яка бере участь у впізнанні, спочатку опитують про обставини, за яких вона бачила товари, транспортні засоби, документи, зазначені у частині першій цієї статті, ознаки, за якими вона може провести впізнання.
 
-62- Пінчук А.П.
У частині 2 статті 534 слово «ознаки» замінити словами «та ознаки».
 
Враховано .  2. Особу, яка бере участь у впізнанні, спочатку опитують про обставини, за яких вона бачила товари, транспортні засоби, документи, зазначені у частині першій цієї статті, та ознаки, за якими вона може провести впізнання.
 
178. 3. Товари, транспортні засоби, документи пред’являються в групі однорідних товарів, транспортних засобів, документів.
 
   3. Товари, транспортні засоби, документи пред’являються в групі однорідних товарів, транспортних засобів, документів.
 
179. 4. Пред’явлення для впізнання проводиться в присутності понятих.
 
   4. Пред’явлення для впізнання проводиться в присутності понятих.
 
180. 5. Про пред’явлення товарів, транспортних засобів, документів для впізнання складається протокол за формою, що встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
 
   5. Про пред’явлення товарів, транспортних засобів, документів для впізнання складається протокол за формою, що встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
181. Стаття 535. Експертиза та висновок експерта
 
   Стаття 535. Експертиза та висновок експерта
 
182. 1. Експертиза призначається, якщо для з’ясування питань, що виникають у справі про порушення митних правил, виникла потреба у спеціальних знаннях з окремих галузей науки, техніки, мистецтва, релігії тощо.
 
   1. Експертиза призначається, якщо для з’ясування питань, що виникають у справі про порушення митних правил, виникла потреба у спеціальних знаннях з окремих галузей науки, техніки, мистецтва, релігії тощо.
 
183. 2. Експертиза проводиться експертами спеціалізованого митного органу з питань експертного забезпечення, його відокремлених підрозділів та інших установ або окремими спеціалістами, які призначаються посадовою особою митного органу, в провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил. Особа, щодо якої порушено зазначену справу, має право на проведення за її рахунок незалежної експертизи.
 
   2. Експертиза проводиться експертами спеціалізованого митного органу з питань експертного забезпечення, його відокремлених підрозділів та інших установ або окремими спеціалістами, які призначаються посадовою особою митного органу, в провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил. Особа, щодо якої порушено зазначену справу, має право на проведення за її рахунок незалежної експертизи.
 
184. 3. Поставлені перед експертом питання та його висновок не повинні виходити за межі спеціальних знань експерта. Експерт надає висновок у письмовій формі від свого імені. У висновку викладаються суть проведеного ним дослідження та обгрунтування відповіді на поставлені запитання.
 
   3. Поставлені перед експертом питання та його висновок не повинні виходити за межі спеціальних знань експерта. Експерт надає висновок у письмовій формі від свого імені. У висновку викладаються суть проведеного ним дослідження та обґрунтування відповіді на поставлені запитання.
 
185. 4. Якщо експерт під час проведення експертизи встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не було поставлено запитань, він має право викласти ці обставини у своєму висновку.
 
   4. Якщо експерт під час проведення експертизи встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не було поставлено запитань, він має право викласти ці обставини у своєму висновку.
 
186. 5. Висновок експерта не є обов’язковим для посадової особи митного органу, в провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил. У разі незгоди цієї особи з висновком експерта у постанові, яка виноситься у справі, повинно міститися обгрунтування незгоди.
 
-63- Пінчук А.П.
У частині 5 статті 535 слово «незгоди» доповнити словом «такої».
 
Враховано .  5. Висновок експерта не є обов’язковим для посадової особи митного органу, в провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил. У разі незгоди цієї особи з висновком експерта у постанові, яка виноситься у справі, повинно міститися обґрунтування такої незгоди.
 
187. 6. У разі неналежної якості або повноти висновку експерта може бути призначена повторна експертиза, проведення якої доручається іншому експерту (експертам).
 
   6. У разі неналежної якості або повноти висновку експерта може бути призначена повторна експертиза, проведення якої доручається іншому експерту (експертам).
 
188. Стаття 536. Порядок призначення експертизи посадовою особою митного органу
 
   Стаття 536. Порядок призначення експертизи посадовою особою митного органу
 
189. 1. Визнавши за необхідне проведення експертизи, посадова особа митного органу, в провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, виносить постанову, в якій визначаються підстави для призначення експертизи, прізвище експерта або найменування спеціалізованого митного органу з питань експертного забезпечення, його відокремленого підрозділу чи іншої відповідної установи, в якій має проводитися експертиза. У цій же постанові ставляться конкретні питання, які мають бути вирішені під час проведення експертизи, а також визначаються матеріали, що передаються у розпорядження експерта.
 
   1. Визнавши за необхідне проведення експертизи, посадова особа митного органу, в провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, виносить постанову, в якій визначаються підстави для призначення експертизи, прізвище експерта або найменування спеціалізованого митного органу з питань експертного забезпечення, його відокремленого підрозділу чи іншої відповідної установи, в якій має проводитися експертиза. У цій же постанові ставляться конкретні питання, які мають бути вирішені під час проведення експертизи, а також визначаються матеріали, що передаються у розпорядження експерта.
 
190. 2. До призначення експерта з’ясовуються необхідні відомості про його професіоналізм та компетентність.
 
   2. До призначення експерта з’ясовуються необхідні відомості про його професіоналізм та компетентність.
 
191. 3. Рішення про призначення експертизи є обов’язковим для експерта, а також для посадових осіб підприємства, де працює експерт.
 
   3. Рішення про призначення експертизи є обов’язковим для експерта, а також для посадових осіб підприємства, де працює експерт.
 
192. Стаття 537. Одержання проб та зразків для проведення експертизи
 
   Стаття 537. Одержання проб та зразків для проведення експертизи
 
193. 1. Посадова особа митного органу, в провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, має право відбирати в осіб, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил, зразки підпису, почерку, а також брати проби та зразки товарів, необхідні для проведення експертизи.
 
   1. Посадова особа митного органу, в провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, має право відбирати в осіб, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил, зразки підпису, почерку, а також брати проби та зразки товарів, необхідні для проведення експертизи.
 
194. 2. Особа, щодо якої порушено справу про порушення митних правил, її представники, захисник, мають право клопотатися перед органом, або посадовою особою, в провадженні яких знаходиться зазначена справа, про відбір проб та зразків для проведення експертизи. Орган (посадова особа), в провадженні якої знаходиться справа, в випадку відмови повинна письмово повідомити особу, що подала клопотання, з вмотивованим обґрунтуванням причин такої відмови.
 
-64- Хомутиннік В.Ю.
Частину 2 статті 537 викласти у такій редакції:
«2. Особа, щодо якої порушено справу про порушення митних правил, її представники, захисник, мають право клопотатися перед митним органом, посадова особа якого здійснює провадження у зазначеній справі, про взяття проб та зразків для проведення експертизи. У разі відмови у задоволенні такого клопотання митний орган повинен письмово повідомити про це особу, яка подала клопотання, з вмотивованим обґрунтуванням причин відмови».
 
Враховано .  2. Особа, щодо якої порушено справу про порушення митних правил, її представники, захисник, мають право клопотатися перед митним органом, посадова особа якого здійснює провадження у зазначеній справі, про взяття проб та зразків для проведення експертизи. У разі відмови у задоволенні такого клопотання митний орган повинен письмово повідомити про це особу, яка подала клопотання, з вмотивованим обґрунтуванням причин відмови.
 
195. 3. У разі потреби взяття проб та зразків може проводитися також в осіб, не зазначених у частині першій цієї статті, свідчення та участь яких у вивченні та оцінці обставин порушення митних правил можуть мати істотне значення для провадження і розгляду справи.
 
   3. У разі потреби взяття проб та зразків може проводитися також в осіб, не зазначених у частині першій цієї статті, свідчення та участь яких у вивченні та оцінці обставин порушення митних правил можуть мати істотне значення для провадження і розгляду справи.
 
196. 4. Посадова особа митного органу, в провадженні або на розгляді якої знаходиться справа про порушення митних правил, виносить постанову про взяття проб та зразків.
 
   4. Посадова особа митного органу, в провадженні або на розгляді якої знаходиться справа про порушення митних правил, виносить постанову про взяття проб та зразків.
 
197. 5. До взяття проб та зразків у разі потреби може залучатися експерт.
 
   5. До взяття проб та зразків у разі потреби може залучатися експерт.
 
198. 6. Про взяття проб та зразків складається протокол.
 
   6. Про взяття проб та зразків складається протокол.
 
199. Стаття 538. Доручення на проведення окремих процесуальних дій
 
   Стаття 538. Доручення на проведення окремих процесуальних дій
 
200. 1. Посадова особа митного органу, в провадженні якої перебуває справа про порушення митних правил, має право доручити проведення конкретних процесуальних дій посадовій особі іншого митного органу.
 
-65- Пінчук А.П.
У частині 1 статті 538 слово «перебуває» замінити словом «знаходиться».
 
Враховано .  1. Посадова особа митного органу, в провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, має право доручити проведення конкретних процесуальних дій посадовій особі іншого митного органу.
 
201. 2. Доручення повинно бути виконано не більш як у п’ятиденний строк з дня його одержання.
 
   2. Доручення повинно бути виконано не більш як у п’ятиденний строк з дня його одержання.
 
202. Стаття 539. Витрати у справі про порушення митних правил
 
   Стаття 539. Витрати у справі про порушення митних правил
 
203. 1. Витрати у справі про порушення митних правил складаються з видатків на інвентаризацію, зберігання, перевезення (пересилання) товарів, зазначених у пункті 3 статті 481 цього Кодексу, а також з інших понесених митними органами витрат на провадження або розгляд справи.
 
-66- Пінчук А.П.
Частину 1 статті 539 після слова «товарів» доповнити словами»транспортних засобів».
 
Враховано .  1. Витрати у справі про порушення митних правил складаються з видатків на інвентаризацію, зберігання, перевезення (пересилання) товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 481 цього Кодексу, а також з інших понесених митними органами витрат на провадження або розгляд справи.
 
204. 2. До таких витрат належать також кошти, що виплачуються експерту за виконання його обов’язків та за роботу, виконану за дорученням митного органу, виплати добових, а також компенсації на проїзд до митного органу і назад та наймання приміщення.
 
-67- Хомутиннік В.Ю.
Частину 2 статті 539 викласти у такій редакції:
«2. До витрат у справі про порушення митних правил належать також кошти, що виплачуються експерту за виконання його обов'язків та за роботу, виконану за дорученням митного органу, виплати добових, а також компенсації на проїзд до митного органу і назад та наймання приміщення, а також кошти, що одержані свідком в якості відшкодування витрат, пов’язаних з викликом для дачі пояснень».
 
Враховано .  2. До витрат у справі про порушення митних правил належать також кошти, що виплачуються експерту за виконання його обов'язків та за роботу, виконану за дорученням митного органу, виплати добових, а також компенсації на проїзд до митного органу і назад та наймання приміщення, а також кошти, що одержані свідком в якості відшкодування витрат, пов’язаних з викликом для дачі пояснень.
 
    -68- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції частину 2 статті 539:
«До таких витрат належать також кошти, що виплачуються експерту за виконання його обов'язків та за роботу, виконану за дорученням митного органу, виплати добових, а також компенсації на проїзд до митного органу і назад та наймання приміщення, а також кошти, що одержані свідком в якості відшкодування витрат, пов’язаних з викликом для дачі пояснень».
 
Враховано редакційно .   
205. 3. За робітниками та службовцями, які викликаються до митного органу як свідки, експерти, перекладачі, зберігається середній місячний заробіток за місцем основної роботи. Особи, які не є робітниками та службовцями, отримують у зв’язку з таким викликом грошову компенсацію, яку виплачує митний орган.
 
   3. За робітниками та службовцями, які викликаються до митного органу як свідки, експерти, перекладачі, зберігається середній місячний заробіток за місцем основної роботи. Особи, які не є робітниками та службовцями, отримують у зв’язку з таким викликом грошову компенсацію, яку виплачує митний орган.
 
206. Стаття 540. Відшкодування витрат у справі про порушення митних правил
 
   Стаття 540. Відшкодування витрат у справі про порушення митних правил
 
207. 1. Витрати у справі про порушення митних правил відшкодовуються особою, щодо якої винесено постанову про накладення стягнення. Витрати на оплату послуг перекладача відшкодовуються з Державного бюджету України.
 
-69- Пінчук А.П.
У частині 1 статті 540 слово «стягнення» доповнити словом «адміністративного», слова «Деражвного бюджету України» замінити словами «державного бюджету».
 
Враховано .  1. Витрати у справі про порушення митних правил відшкодовуються особою, щодо якої винесено постанову про накладення адміністративного стягнення. Витрати на оплату послуг перекладача відшкодовуються з державного бюджету.
 
208. 2. Посадова особа митного органу, в провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, а також посадова особа, яка здійснює розгляд цієї справи, зобов’язані зібрати та додати до справи документи про понесені на провадження справи витрати.
 
-70- Пінчук А.П.
У у частині 2 статті 540 слова «на повадження справи» замінити словами «у справі».
 
Враховано .  2. Посадова особа митного органу, в провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, а також посадова особа, яка здійснює розгляд цієї справи, зобов’язані зібрати та додати до справи документи про понесені у справі витрати.
 
209. 3. Порядок відшкодування витрат у справі про порушення митних правил, обчислення сум, що підлягають відшкодуванню, а також порядок розпорядження отриманими коштами встановлюються міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи.
 
   3. Порядок відшкодування витрат у справі про порушення митних правил, обчислення сум, що підлягають відшкодуванню, а також порядок розпорядження отриманими коштами встановлюються міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи.
 
210. Стаття 541. Компроміс у справі про порушення митних правил
 
   Стаття 541. Компроміс у справі про порушення митних правил
 
211. 1. За відсутності в діях особи, яка вчинила порушення митних правил, ознак злочину провадження у справі про це правопорушення може бути припинено шляхом компромісу. Компроміс полягає в укладенні мирової угоди між зазначеною особою та митним органом, у провадженні якого знаходиться справа.
 
-71- Хомутиннік В.Ю.
У частині 1 статті 541 слова «у провадженні якого знаходиться справа» замінити словами «посадова особа якого здійснює провадження у справі».
 
Враховано .  1. За відсутності в діях особи, яка вчинила порушення митних правил, ознак злочину провадження у справі про це правопорушення може бути припинено шляхом компромісу. Компроміс полягає в укладенні мирової угоди між зазначеною особою та митним органом, посадова особа якого здійснює провадження у справі.
 
    -72- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину першу статті 541 доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі коли справа розглядається судом мирова угода укладається між особою, яка вчинила порушення митних правил і митним органом, посадова особа якого склала протокол про зазначене порушення. За результатами розгляду мирової угоди суд постановляє ухвалу про визнання мирової угоди між сторонами.».
 
Відхилено . Мета компромісу полягає саме в тому, щоб не доводити справу до суду.   
212. 2. За умовами мирової угоди сторони зобов’язуються:
 
   2. За умовами мирової угоди сторони зобов’язуються:
 
213. 1) особа, яка вчинила порушення митних правил - у визначений термін унести до Державного бюджету кошти у сумі, що дорівнює сумі штрафу, передбаченого санкцією відповідної статті цього Кодексу, та/або задекларувати в режим відмови на користь держави товари - безпосередні предмети порушення митних правил, а у відповідних випадках - також товари із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортні засоби, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України. Якщо за висновком митного органу реалізація зазначених товарів неможлива, а також якщо ці товари не можуть бути випущені у вільний обіг, вони підлягають декларуванню в режим знищення або руйнування;
 
-73- Хомутиннік В.Ю.
Частину 2 статті 541 викласти у такій редакції:
«2. За умовами мирової угоди сторони зобов’язуються:
1) особа, яка вчинила порушення митних правил - у визначений термін унести до державного бюджету кошти у сумі, що дорівнює сумі штрафу, передбаченого санкцією відповідної статті цього Кодексу, та/або задекларувати в митний режим відмови на користь держави товари - безпосередні предмети порушення митних правил, а у відповідних випадках - також товари із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортні засоби, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України. Якщо за висновком митного органу реалізація зазначених товарів, транспортних засобів є неможливою, а також якщо ці товари, транспортні засоби не можуть бути випущені у вільний обіг, вони підлягають декларуванню в митний режим знищення або руйнування;
2) митний орган - припинити провадження у справі про порушення митних правил щодо цієї особи та здійснити митне оформлення задекларованих нею товарів відповідно до заявленого митного режиму».
 
Враховано .  1) особа, яка вчинила порушення митних правил - у визначений термін унести до державного бюджету кошти у сумі, що дорівнює сумі штрафу, передбаченого санкцією відповідної статті цього Кодексу, та/або задекларувати в митний режим відмови на користь держави товари - безпосередні предмети порушення митних правил, а у відповідних випадках - також товари із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортні засоби, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України. Якщо за висновком митного органу реалізація зазначених товарів, транспортних засобів є неможливою, а також якщо ці товари, транспортні засоби не можуть бути випущені у вільний обіг, вони підлягають декларуванню в митний режим знищення або руйнування;
 
214. 2) митний орган - припинити провадження у справі про порушення митних правил щодо цієї особи та здійснити митне оформлення задекларованих нею товарів відповідно до заявленого режиму.
 
   2) митний орган - припинити провадження у справі про порушення митних правил щодо цієї особи та здійснити митне оформлення задекларованих нею товарів відповідно до заявленого митного режиму.
 
215. 3. Товари, зазначені у частині другій цієї статті, можуть бути предметом мирової угоди тільки за умови, що особа, яка вчинила порушення митних правил, є власником цих товарів або уповноважена розпоряджатися ними.
 
-74- Хомутиннік В.Ю.
У частині 3 статті 541 слово «товари», «товарів» доповнити словами «транспортні засоби», «транспортних засобів».
 
Враховано .  3. Товари, транспортні засоби, зазначені у частині другій цієї статті, можуть бути предметом мирової угоди тільки за умови, що особа, яка вчинила порушення митних правил, є власником цих товарів, транспортних засобів або уповноважена розпоряджатися ними.
 
216. 4. Мирова угода укладається у письмовій формі. Право її підписання від імені митниць надається керівникам цих митних органів або їх заступникам, а від імені спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи - посадовим особам підрозділу по організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, уповноваженим на це відповідно до посадових інструкцій. Порядок укладення мирової угоди встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи.
 
-75- Пінчук А.П.
Частину 4 статті 541 викласти у такій редакції:
«4. Мирова угода укладається у письмовій формі. Право її підписання від імені митниць надається керівникам цих митниць або їх заступникам, а від імені центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи – посадовим особам, уповноваженим на це відповідно до посадових інструкцій. Порядок укладення мирової угоди встановлюється міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Враховано .  4. Мирова угода укладається у письмовій формі. Право її підписання від імені митниць надається керівникам цих митниць або їх заступникам, а від імені центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи – посадовим особам, уповноваженим на це відповідно до посадових інструкцій. Порядок укладення мирової угоди встановлюється міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи.
 
    -76- Хомутиннік В.Ю.
Частину 4 статті 541 вмкласти у такій редакції:
«4. Мирова угода укладається у письмовій формі. Право її підписання від імені митниць надається керівникам цих митниць або їх заступникам, а від імені центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи – посадовим особам, уповноваженим на це відповідно до посадових інструкцій. Порядок укладення мирової угоди встановлюється міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Враховано частково (крім другого речення, яке викладено в іншій редакції).   
217. 5. У разі невиконання особою, яка вчинила порушення митних правил, у визначений мировою угодою термін дій, зазначених у частині другій цієї статті, угода вважається недійсною і провадження у справі про порушення митних правил поновлюється.
 
   5. У разі невиконання особою, яка вчинила порушення митних правил, у визначений мировою угодою термін дій, зазначених у частині другій цієї статті, угода вважається недійсною і провадження у справі про порушення митних правил поновлюється.
 
218. 6. Мирова угода у справі про порушення митних правил оскарженню не підлягає.
 
-77- Воропаєв Ю.М.
Виключити частину 6 зі статті 541;
 
Відхилено . Сторони мирової угоди не можуть оскаржувати свої власні дії.  6. Мирова угода у справі про порушення митних правил оскарженню не підлягає.
 
219. 7. У разі припинення провадження у справі про порушення митних правил шляхом компромісу особа, яка вчинила це правопорушення, вважається такою, що не була притягнута за нього до адміністративної відповідальності.
 
   7. У разі припинення провадження у справі про порушення митних правил шляхом компромісу особа, яка вчинила це правопорушення, вважається такою, що не була притягнута за нього до адміністративної відповідальності.
 
220. Стаття 542. Органи, уповноважені розглядати справи про порушення митних правил
 
   Стаття 542. Органи, уповноважені розглядати справи про порушення митних правил
 
221. 1. Справи про порушення митних правил, передбачені статтями 488 - 490, 494, 495, 497 - 501, 505 цього Кодексу, розглядаються митними органами.
 
   1. Справи про порушення митних правил, передбачені статтями 488 - 490, 494, 495, 497 - 501, 505 цього Кодексу, розглядаються митними органами.
 
222. 2. Справи про порушення митних правил, передбачені статтями 491 - 493, 496, 502 - 504 цього Кодексу, а також усі справи про порушення митних правил, вчинені особами, які не досягли 18-річного віку, розглядаються місцевими судами (суддями).
 
   2. Справи про порушення митних правил, передбачені статтями 491 - 493, 496, 502 - 504 цього Кодексу, а також усі справи про порушення митних правил, вчинені особами, які не досягли 18-річного віку, розглядаються місцевими судами (суддями).
 
223. Стаття 543. Повноваження посадових осіб митних органів щодо розгляду справ про порушення митних правил
 
   Стаття 543. Повноваження посадових осіб митних органів щодо розгляду справ про порушення митних правил
 
224. Від імені митниць справи про порушення митних правил розглядаються керівниками цих митниць або їх заступниками, а від імені спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи - посадовими особами підрозділу по організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, уповноваженими на це відповідно до посадових інструкцій, або іншими особами, уповноваженими на це керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.
 
-78- Хомутиннік В.Ю.
У частині 4 статті 544 слова «підрозділу по організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил» виключити.
 
Враховано .  1. Від імені митниць справи про порушення митних правил розглядаються керівниками цих митниць або їх заступниками, а від імені центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи - посадовими особами, уповноваженими на це відповідно до посадових інструкцій, або іншими особами, уповноваженими на це керівником центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи.
 
225. Стаття 544. Місце розгляду справи про порушення митних правил
 
   Стаття 544. Місце розгляду справи про порушення митних правил
 
226. Справа про порушення митних правил розглядається за місцезнаходженням митного органу, посадові особи якого здійснювали провадження у цій справі.
 
   1. Справа про порушення митних правил розглядається за місцезнаходженням митного органу, посадові особи якого здійснювали провадження у цій справі.
 
227. Стаття 545. Строк розгляду справи про порушення митних правил
 
   Стаття 545. Строк розгляду справи про порушення митних правил
 
228. Справа про порушення митних правил розглядається у п’ятнадцятиденний строк з дня отримання посадовою особою митного органу або судом (суддею) матеріалів, необхідних для вирішення справи.
 
   1. Справа про порушення митних правил розглядається у п’ятнадцятиденний строк з дня отримання посадовою особою митного органу або судом (суддею) матеріалів, необхідних для вирішення справи.
 
229. Стаття 546. Присутність під час розгляду справи особи, яка притягується до відповідальності за порушення митних правил, або її представника
 
-79- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 546 викласти у такій редакції:
«Стаття 546. Присутність під час розгляду справи особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, або її представника
1. Справа про порушення митних правил розглядається в присутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за це правопорушення, та/або її представника.
2. Про час та місце розгляду справи про порушення митних правил митним органом цей орган інформує особу, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, поштовим відправленням з повідомленням про вручення, якщо це не було зроблено під час вручення зазначеній особі копії протоколу про порушення митних правил.
3. У разі розгляду справи про порушення митних правил в суді про час та місце розгляду справи суд (суддя) повідомляє особу, яка притягується адміністративної до відповідальності за це правопорушення, а також відповідний митний орган.
4. Справа про порушення митних правил може бути розглянута під час відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за це правопорушення, лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи».
 
Враховано .  Стаття 546. Присутність під час розгляду справи особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, або її представника
 
230. 1. Справа про порушення митних правил розглядається в присутності особи, яка притягується до відповідальності, та/або її представника.
 
   1. Справа про порушення митних правил розглядається в присутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за це правопорушення, та/або її представника.
 
231. 2. Митний орган інформує особу, яка притягується до відповідальності за порушення митних правил, про час та місце розгляду справи в митному органі, як правило, відповідним письмовим повідомленням, якщо це не було зроблено під час вручення зазначеній особі копії протоколу про порушення митних правил.
 
   2. Про час та місце розгляду справи про порушення митних правил митним органом цей орган інформує особу, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, поштовим відправленням з повідомленням про вручення, якщо це не було зроблено під час вручення зазначеній особі копії протоколу про порушення митних правил.
 
232. 3. У разі розгляду справи в суді про час та місце розгляду справи суд (суддя) повідомляє особу, яка притягується до відповідальності, а також відповідний митний орган.
 
   3. У разі розгляду справи про порушення митних правил в суді про час та місце розгляду справи суд (суддя) повідомляє особу, яка притягується адміністративної до відповідальності за це правопорушення, а також відповідний митний орган.
 
233. 4. Справа про порушення митних правил може бути розглянута під час відсутності особи, яка притягується до відповідальності, лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
 
-80- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У статті 546 у частині другій слова «Митний орган» замінити словами «Суд, митний орган», а слова «в митному органі, як правило, відповідним письмовим повідомленням, « - словами «поштовим відправленням з повідомленням про вручення»;
 
Враховано редакційно .  4. Справа про порушення митних правил може бути розглянута під час відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за це правопорушення, лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
 
    -81- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У статті 546 у частині третій слова «особу, яка притягується до відповідальності, а» виключити;
 
Відхилено . Про час і місце розгляду справи особу повинен повідомляти той, хто розглядатиме справу, в даному випадку – суд.   
    -82- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У статті 546 частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Справа про порушення митних правил може бути розглянута під час відсутності особи, яка притягується до відповідальності, лише у випадках, коли є дані про своєчасне отримання нею поштового повідомлення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Вважається, що зазначена особа отримала інформацію про місце і час розгляду справи у разі вручення поштового відправлення будь-якому повнолітньому члену сім'ї адресата, який проживає разом з ним. Член сім'ї адресата, якому вручено поштове відправлення, зобов'язаний негайно повідомити про нього адресата.»
 
Відхилено . Немає ніяких гарантій того, що член сім’ї, який отримав листа з викликом, повідомить про нього особу, яка притягується до відповідальності за порушення митних правил. В усякому разі, зазначена особа може заявити, що її не повідомили.   
234. Стаття 547. Види постанов у справі про порушення митних правил
 
   Стаття 547. Види постанов у справі про порушення митних правил
 
235. 1. У справі про порушення митних правил митний орган або суд (суддя), що розглядає справу, виносить одну з таких постанов:
 
   1. У справі про порушення митних правил митний орган або суд (суддя), що розглядає справу, виносить одну з таких постанов:
 
236. 1) про проведення додаткової перевірки;
 
   1) про проведення додаткової перевірки;
 
237. 2) про накладення адміністративного стягнення;
 
   2) про накладення адміністративного стягнення;
 
238. 3) про закриття провадження у справі;
 
   3) про закриття провадження у справі;
 
239. 4) про порушення кримінальної справи про контрабанду.
 
   4) про порушення кримінальної справи про контрабанду.
 
240. 2. У постанові про проведення додаткової перевірки зазначаються конкретні суб’єкти, завдання та строки перевірки. Ці дії не повинні порушувати права особи, шкодити господарській діяльності юридичної особи.
 
-83- Хомутиннік В.Ю.
У частині 2 статті 547 слово «особи» замінити словом «громадянина».
 
Враховано .  2. У постанові про проведення додаткової перевірки зазначаються конкретні суб’єкти, завдання та строки перевірки. Ці дії не повинні порушувати права громадянина, шкодити господарській діяльності юридичної особи.
 
241. Стаття 548. Особливості розгляду судом справ про порушення митних правил
 
   Стаття 548. Особливості розгляду судом справ про порушення митних правил
 
242. 1. Справа про порушення митних правил розглядається суддею одноособово.
 
   1. Справа про порушення митних правил розглядається суддею одноособово.
 
243. 2. У справі про порушення митних правил суд (суддя) виносить одну з постанов, передбачених частиною першою статті 547 цього Кодексу.
 
   2. У справі про порушення митних правил суд (суддя) виносить одну з постанов, передбачених частиною першою статті 547 цього Кодексу.
 
244. 3. У разі, якщо за результатами перевірки законності та обгрунтованості постанови суду у справі про порушення митних правил ця постанова буде скасована, а справа закрита, або стягнення за порушення митних правил буде змінено, конфісковані товари, транспортні засоби, сума штрафу або її відповідна частина повертаються особі, яка притягалася до відповідальності, або її представникові. Якщо конфісковані товари, транспортні засоби неможливо повернути в натурі, повертається їхня вартість за вирахуванням сум належних митних платежів за ставками, що діяли на день конфіскації. Повернення грошових коштів, зазначених у цій частині, здійснюється органами Державної казначейської служби України з державного бюджету України.
 
-84- Хомутиннік В.Ю.
Частиніу 3 статті 548 викласти у такій редакції:
«3. У разі, якщо за результатами перевірки законності та обґрунтованості постанови суду у справі про порушення митних правил ця постанова буде скасована, а справа закрита, або адміністративне стягнення за порушення митних правил буде змінено, конфісковані товари, транспортні засоби, сума штрафу або її відповідна частина повертаються особі, яка притягалася до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, або її представникові. Якщо конфісковані товари, транспортні засоби неможливо повернути в натурі, повертається їхня вартість за вирахуванням сум належних митних платежів за ставками, що діяли на день конфіскації. Повернення грошових коштів, зазначених у цій частині, здійснюється органами Державної казначейської служби України з державного бюджету».
 
Враховано .  3. У разі, якщо за результатами перевірки законності та обґрунтованості постанови суду у справі про порушення митних правил ця постанова буде скасована, а справа закрита, або адміністративне стягнення за порушення митних правил буде змінено, конфісковані товари, транспортні засоби, сума штрафу або її відповідна частина повертаються особі, яка притягалася до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, або її представникові. Якщо конфісковані товари, транспортні засоби неможливо повернути в натурі, повертається їхня вартість за вирахуванням сум належних митних платежів за ставками, що діяли на день конфіскації. Повернення грошових коштів, зазначених у цій частині, здійснюється органами Державної казначейської служби України з державного бюджету.
 
    -85- Мельник П.В.
Друге речення частини 3 статті 548 доповнити словами «з урахуванням норм Бюджетного кодексу України» (оскільки безпосередньо пп. 6 пункту 9 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України визначено порядок повернення за рішенням суду вартості конфіскованого або зверненого в дохід держави судом майна).
 
Відхилено . По-перше, підпункт 6 пункту 9 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України стосується тільки повернення вартості конфіскованого майна і не регулює порядок повернення сум штрафів. По-друге, порядок повернення вартості конфіскованого майна, встановлений в абзаці першому зазначеного підпункту, нічим не відрізняється від порядку, встановленого частиною 3 статті 548 проекту.   
245. ГЛАВА 73. Оскарження постанов у справах про порушення митних правил
 
   ГЛАВА 73. Оскарження постанов у справах про порушення митних правил
 
246. Стаття 549. Порядок оскарження постанов у справах про порушення митних правил
 
   Стаття 549. Порядок оскарження постанов у справах про порушення митних правил
 
247. 1. Постанова митниці у справі про порушення митних правил може бути оскаржена до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи або до місцевого суду за місцезнаходженням цієї митниці.
 
   1. Постанова митниці у справі про порушення митних правил може бути оскаржена до центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи або до місцевого суду за місцезнаходженням цієї митниці.
 
248. 2. Якщо постанова митниці одночасно оскаржується до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи та до суду і суд приймає скаргу до розгляду, розгляд аналогічної скарги спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи припиняється.
 
   2. Якщо постанова митниці одночасно оскаржується до центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи та до суду і суд приймає скаргу до розгляду, розгляд аналогічної скарги центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи припиняється.
 
249. 3. Постанова спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи у справі про порушення митних правил, а також його постанова по скарзі на постанову митниці у такій справі можуть бути оскаржені до місцевого суду за місцезнаходженням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.
 
   3. Постанова центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи у справі про порушення митних правил, а також його постанова по скарзі на постанову митниці у такій справі можуть бути оскаржені до місцевого суду за місцезнаходженням центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи.
 
250. 4. Скарга на постанову у справі про порушення митних правил подається протягом десяти днів з дати вручення заінтересованій особі копії постанови або повідомлення про прийняте рішення. У разі пропуску цього строку з поважних причин він за заявою заінтересованої особи може бути поновлений відповідно митницею, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи або судом.
 
-86- Хомутиннік В.Ю.
Частину 4 статті 549 викласти у такій редакції:
«4. Скарга на постанову митного органу у справі про порушення митних правил подається у строк, встановлений Кодексом України про адміністративні правопорушення. У разі пропуску цього строку з поважних причин він за заявою особи, яка подає скаргу, може бути поновлений відповідно митницею, центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи або судом».
 
Враховано .  4. Скарга на постанову митного органу у справі про порушення митних правил подається у строк, встановлений Кодексом України про адміністративні правопорушення. У разі пропуску цього строку з поважних причин він за заявою особи, яка подає скаргу, може бути поновлений відповідно митницею, центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи або судом.
 
    -87- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У частині четвертій статті 549 слова «або повідомлення про прийняте рішення» замінити словами «про прийняте рішення або з дати отримання нею зазначеної копії, що надсилається поштовим відправленням з повідомленням про вручення»
 
Відхилено . Частину 4 статті 549 викладено в іншій редакції.   
251. 5. Постанова суду (судді) у справі про порушення митних правил може бути оскаржена особою, стосовно якої вона винесена, або представником такої особи. На цю постанову також може бути принесено протест прокурора. Порядок оскарження постанови суду (судді) у справі про порушення митних правил та принесення прокурором протесту на постанову визначаються Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими законами.
 
-88- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції частину 5 статті 549:
«Постанова суду (судді) у справі про порушення митних правил може бути оскаржена особою, стосовно якої вона винесена, представником такої особи або митним органом, який здійснював провадження у цій справі. На цю постанову також може бути принесено протест прокурора. Порядок оскарження постанови суду (судді) у справі про порушення митних правил та принесення прокурором протесту на постанову визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими законами».
 
Враховано .  5. Постанова суду (судді) у справі про порушення митних правил може бути оскаржена особою, стосовно якої вона винесена, представником такої особи або митним органом, який здійснював провадження у цій справі. На цю постанову також може бути принесено протест прокурора. Порядок оскарження постанови суду (судді) у справі про порушення митних правил та принесення прокурором протесту на постанову визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими законами України.
 
    -89- Хомутиннік В.Ю.
Друге речення частини 5 статті 549 після слова «законами» доповнити словом «України».
 
Враховано .   
252. Стаття 550. Перевірка законності та обґрунтованості постанови у справі про порушення митних правил
 
   Стаття 550. Перевірка законності та обґрунтованості постанови у справі про порушення митних правил
 
253. 1. Законність та обгрунтованість постанови митниці у справі про порушення митних правил можуть бути перевірені судом або спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи у зв’язку з поданням скарги, принесенням протесту прокурором або в порядку контролю.
 
-90- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 550 викласти у такій редакції:
«1. Законність та обґрунтованість постанови митниці у справі про порушення митних правил можуть бути перевірені судом або центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи, а постанови центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи – судом у зв’язку з поданням скарги, принесенням протесту прокурором або в порядку контролю.
2. За результатами перевірки орган, що проводив перевірку, приймає одне з таких рішень:
1) про залишення постанови без змін, а скарги або протесту - без задоволення;
2) про скасування постанови і надіслання справи на новий розгляд;
3) про скасування постанови та закриття справи;
4) про зміну виду адміністративного стягнення в межах відповідальності, передбаченої за відповідне порушення митних правил, з тим, однак, щоб це стягнення не було посилено.
3. Центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи рішення, зазначені у частині другій цієї статті, приймаються шляхом винесення постанов.
4. Копія рішення по скарзі, протесту прокурора на постанову у справі про порушення митних правил протягом трьох днів з дня його винесення надсилається особі, стосовно якої винесено постанову, поштовим відправлення з повідомленням про вручення. В цей же строк прокурор повідомляється про результати розгляду протесту.
5. У разі скасування постанови у справі про порушення митних правил суми штрафів повертаються особам, які притягалися до адміністративної відповідальності за це правопорушення, або уповноваженим ними особам з державного бюджету органами Державного казначейства України за поданням відповідних митних органів».
 
Враховано .  1. Законність та обґрунтованість постанови митниці у справі про порушення митних правил можуть бути перевірені судом або центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи, а постанови центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи – судом у зв’язку з поданням скарги, принесенням протесту прокурором або в порядку контролю.
 
254. 2. За результатами перевірки суд або спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи приймає одне з таких рішень:
 
   2. За результатами перевірки орган, що проводив перевірку, приймає одне з таких рішень:
 
255. 1) про залишення постанови без змін, а скарги або протесту - без задоволення;
 
   1) про залишення постанови без змін, а скарги або протесту - без задоволення;
 
256. 2) про скасування постанови і надіслання справи на новий розгляд;
 
   2) про скасування постанови і надіслання справи на новий розгляд;
 
257. 3) про скасування постанови та закриття справи;
 
   3) про скасування постанови та закриття справи;
 
258. 4) про зміну заходу стягнення в межах передбаченої відповідальності за відповідне порушення митних правил, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено.
 
   4) про зміну виду адміністративного стягнення в межах відповідальності, передбаченої за відповідне порушення митних правил, з тим, однак, щоб це стягнення не було посилено.
 
259. 3. Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи рішення, зазначені у частині другій цієї статті, приймаються шляхом винесення постанов.
 
   3. Центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи рішення, зазначені у частині другій цієї статті, приймаються шляхом винесення постанов.
 
260. 4. Копія рішення по скарзі, протесту прокурора на постанову у справі про порушення митних правил протягом трьох днів з дня його винесення надсилається особі, стосовно якої винесено постанову. В цей же строк прокурор повідомляється про результати розгляду протесту.
 
   4. Копія рішення по скарзі, протесту прокурора на постанову у справі про порушення митних правил протягом трьох днів з дня його винесення надсилається особі, стосовно якої винесено постанову, поштовим відправлення з повідомленням про вручення. В цей же строк прокурор повідомляється про результати розгляду протесту.
 
261. 5. У разі скасування постанови у справі про порушення митних правил суми штрафів повертаються особам, які притягалися до відповідальності, або уповноваженим ними особам з Державного бюджету України органами Державного казначейства України за поданням митних органів.
 
-91- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
144. Частину четверту статті 550 після слів «стосовно якої винесено постанову» доповнити словами «, поштовим відправлення з повідомленням про вручення».
 
Враховано .  5. У разі скасування постанови у справі про порушення митних правил суми штрафів повертаються особам, які притягалися до адміністративної відповідальності за це правопорушення, або уповноваженим ними особам з державного бюджету органами Державного казначейства України за поданням відповідних митних органів.
 
262. Стаття 551. Підстави для скасування або зміни постанови про накладення стягнення за порушення митних правил
 
-92- Пінчук А.П.
У статті 551:
1) у назві статті слово «стягнення» доповнити словом «адміністративного»;
2) у частинах 1 та 2 слово «стягнення» замінити словами «адміністративного стягнення за порушення митних правил».
 
Враховано .  Стаття 551. Підстави для скасування або зміни постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил
 
263. 1. Підставами для скасування постанови про накладення стягнення або про припинення провадження у справі про порушення митних правил є:
 
   1. Підставами для скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил або про припинення провадження у справі про порушення митних правил є:
 
264. 1) відсутність у діях особи, яка притягується до відповідальності, ознак порушення митних правил;
 
   1) відсутність у діях особи, яка притягується до відповідальності, ознак порушення митних правил;
 
265. 2) необ’єктивність або неповнота провадження у справі або необ’єктивність її розгляду;
 
   2) необ’єктивність або неповнота провадження у справі або необ’єктивність її розгляду;
 
266. 3) невідповідність викладених у постанові висновків фактичним обставинам справи;
 
   3) невідповідність викладених у постанові висновків фактичним обставинам справи;
 
267. 4) винесення постанови неправомочною особою, безпідставне недопущення до участі в розгляді справи особи, притягнутої до відповідальності, або її представника, а також інше обмеження прав учасників провадження у справі про порушення митних правил та її розгляду;
 
   4) винесення постанови неправомочною особою, безпідставне недопущення до участі в розгляді справи особи, притягнутої до відповідальності, або її представника, а також інше обмеження прав учасників провадження у справі про порушення митних правил та її розгляду;
 
268. 5) неправильна або неповна кваліфікація вчиненого правопорушення;
 
   5) неправильна або неповна кваліфікація вчиненого правопорушення;
 
269. 6) накладення стягнення, не передбаченого цим Кодексом.
 
   6) накладення стягнення, не передбаченого цим Кодексом.
 
270. 2. Підставами для скасування чи зміни постанови про накладення стягнення або про припинення провадження у справі про порушення митних правил можуть бути визнані й інші визначені законами обставини.
 
   2. Підставами для скасування чи зміни постанови про накладення адміністративного стягнення про порушення митних правил або про припинення провадження у справі про порушення митних правил можуть бути визнані й інші визначені законами обставини.
 
271. Стаття 552. Строки розгляду скарги або протесту прокурора на постанову у справі про порушення митних правил
 
   Стаття 552. Строки розгляду скарги, протесту прокурора на постанову у справі про порушення митних правил
 
272. Скарга і протест прокурора на постанову у справі про порушення митних правил розглядаються правомочними посадовими особами у строки, встановлені законодавством України.
 
-93- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 552 викласти у такій редакції:
«Скарга, протест прокурора на постанову у справі про порушення митних правил розглядаються у строки, встановлені законодавством України».
 
Враховано .  1. Скарга, протест прокурора на постанову у справі про порушення митних правил розглядаються у строки, встановлені законодавством України.
 
273. Стаття 553. Наслідки подання скарги або принесення протесту
 
   Стаття 553. Наслідки подання скарги або принесення протесту
 
274. Подання скарги або принесення протесту зупиняє виконання постанови у справі про порушення митних правил до закінчення розгляду скарги (протесту).
 
   1. Подання скарги або принесення протесту зупиняє виконання постанови у справі про порушення митних правил до закінчення розгляду скарги (протесту).
 
275. ГЛАВА 74. Виконання постанов митних органів про накладення стягнення за порушення митних правил
 
-94- Хомутиннік В.Ю.
У назві глави 74 слово «стягнення» замінити словами «адміністративних стягнень».
 
Враховано .  ГЛАВА 74. Виконання постанов митних органів про накладення адміністративних стягнень за порушення митних правил
 
276. Стаття 554. Обов’язковість постанов митних органів про накладення стягнення по справах про порушення митних правил
 
-95- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 554 викласти у такій редакції:
«Стаття 554. Обов’язковість постанов митних органів про накладення адміністративних стягнень за порушення митних правил
Постанови митних органів про накладення адміністративних стягнень за порушення митних правил є обов’язковими для виконання».
 
Враховано .  Стаття 554. Обов’язковість постанов митних органів про накладення адміністративних стягнень за порушення митних правил
 
277. Постанови митних органів про накладення стягнення по справі про порушення митних правил є обов’язковими для виконання.
 
   1. Постанови митних органів про накладення адміністративних стягнень за порушення митних правил є обов’язковими для виконання.
 
278. Стаття 555. Загальні положення щодо порядку виконання постанови митного органу про накладення стягнення за порушення митних правил
 
-96- Пінчук А.П.
Статтю 555 викласти у такій редакції:
«Стаття 55. Загальні положення щодо порядку виконання постанови митного органу про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил
1. Постанова митного органу про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил підлягає виконанню після закінчення строку оскарження, зазначеного у статті 549 цього Кодексу.
2. Митний орган, який виніс постанову про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил, виконує її самостійно або через державного виконавця.
3. У разі винесення митним органом кількох постанов про накладення адміністративних стягнень за порушення митних правил щодо однієї особи кожна постанова виконується окремо».
 
Враховано .  Стаття 555. Загальні положення щодо порядку виконання постанови митного органу про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил
 
279. 1. Постанова митного органу про накладення стягнення за порушення митних правил підлягає виконанню після закінчення строку оскарження, встановленого статтею 549 цього Кодексу.
 
   1. Постанова митного органу про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил підлягає виконанню після закінчення строку оскарження, зазначеного у статті 549 цього Кодексу.
 
280. 2. Митний орган, який виніс постанову про накладення стягнення за порушення митних правил, виконує її самостійно або через державного виконавця.
 
   2. Митний орган, який виніс постанову про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил, виконує її самостійно або через державного виконавця.
 
281. 3. У разі винесення митним органом кількох постанов про накладення стягнень за порушення митних правил щодо однієї особи кожна постанова виконується окремо.
 
-97- Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 555 викласти в такій редакції:
«2. Митний орган, який виніс постанову про накладення стягнення за порушення митних правил, виконує її через державного виконавця.»
 
Відхилено . Пропозиція не враховує того, що, наприклад, постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження завжди виконується митним органом.  3. У разі винесення митним органом кількох постанов про накладення адміністративних стягнень за порушення митних правил щодо однієї особи кожна постанова виконується окремо.
 
282. Стаття 556. Давність виконання постанови митного органу про накладення стягнення за порушення митних правил
 
-98- Хомутиннік В.Ю.
У статтях 556 та 557 слово «стягнення» доповнити словом «адміністративного».
 
Враховано .  Стаття 556. Давність виконання постанови митного органу про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил
 
283. Не підлягає виконанню постанова митного органу про накладення стягнення за порушення митних правил, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення.
 
   1. Не підлягає виконанню постанова митного органу про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення.
 
284. Стаття 557. Контроль за виконанням постанови митного органу про накладення стягнення за порушення митних правил
 
   Стаття 557. Контроль за виконанням постанови митного органу про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил
 
285. Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови митного органу про накладення стягнення за порушення митних правил здійснюється митним органом, який виніс постанову.
 
   1. Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови митного органу про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил здійснюється митним органом, який виніс постанову.
 
286. Стаття 558. Порядок виконання постанови митного органу про винесення попередження
 
   Стаття 558. Порядок виконання постанови митного органу про винесення попередження
 
287. 1. Постанова митного органу про накладення стягнення за порушення митних правил у вигляді попередження виконується митним органом, який виніс постанову, шляхом оголошення постанови порушнику з врученням копії такої постанови.
 
-99- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 558 викласти у такій редакції:
«1. Постанова митного органу про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил у вигляді попередження виконується митним органом, який виніс постанову, шляхом оголошення постанови особі, яка притягується до адміністративної відповідальності, з врученням їй копії такої постанови.
2. Якщо постанова митного органу про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження виноситься за відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, копія постанови протягом трьох днів з дня її винесення висилається зазначеній особі поштовим відправленням з повідомленням про вручення».
 
Враховано .  1. Постанова митного органу про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил у вигляді попередження виконується митним органом, який виніс постанову, шляхом оголошення постанови особі, яка притягується до адміністративної відповідальності, з врученням їй копії такої постанови.
 
288. 2. Якщо постанова митного органу про накладення стягнення у вигляді попередження виноситься за відсутності порушника, копія постанови видається або висилається йому протягом трьох днів з дня винесення постанови.
 
-100- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину другу статті 558 після слів «висилається йому» доповнити словами «поштовим відправленням з повідомленням про вручення».
 
Враховано .  2. Якщо постанова митного органу про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження виноситься за відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, копія постанови протягом трьох днів з дня її винесення висилається зазначеній особі поштовим відправленням з повідомленням про вручення.
 
    -101- Воропаєв Ю.М.
Викласти частину 2 статті 558 в наступній редакції:
«2. Якщо постанова митного органу про накладення стягнення у вигляді попередження виноситься за відсутності порушника, копія постанови видається або висилається йому поштовим відправлення з повідомленням про вручення протягом трьох днів з дня винесення постанови.»
 
Враховано редакційно .   
289. Стаття 559. Порядок виконання постанови митного органу про накладення штрафу
 
   Стаття 559. Порядок виконання постанови митного органу про накладення штрафу
 
290. 1. Штраф повинен бути сплачений особою, яка вчинила порушення митних правил, не пізніше п’ятнадцяти днів з дня вручення або надіслання їй копії постанови митного органу про накладення штрафу, а в разі оскарження постанови або принесення на неї протесту прокурором - не пізніше п’ятнадцяти днів з дня залишення скарги без задоволення або відхилення протесту.
 
-102- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У частині першій статті 559 слова «надіслання їй» замінити словами «отримання нею».
 
Відхилено . У разі реалізації даної пропозиції сплати штрафу буде легко уникнути, відмовившись отримувати копію постанови.  1. Штраф повинен бути сплачений особою, яка вчинила порушення митних правил, не пізніше п’ятнадцяти днів з дня вручення їй або надіслання їй копії постанови митного органу про накладення штрафу, а в разі оскарження постанови або принесення на неї протесту прокурором - не пізніше п’ятнадцяти днів з дня залишення скарги без задоволення або відхилення протесту.
 
291. 2. Сума штрафу вноситься особою, яка вчинила порушення митних правил, до Державного бюджету України у порядку, встановленому законодавством України.
 
-103- Хомутиннік В.Ю.
У частині 2 статті 559 слова «Державного бюджету України» замінити словами «державного бюджету».
 
Враховано .  2. Сума штрафу вноситься особою, яка вчинила порушення митних правил, до державного бюджету у порядку, встановленому законодавством України.
 
292. Стаття 560. Примусове виконання постанови митного органу України або суду щодо накладання штрафу
 
-104- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 560 викласти у такій редакції:
«Стаття 560. Примусове виконання постанови митного органу України або суду про накладення штрафу
1. У разі коли штраф не буде сплачено у строки, встановлені статтею 559 цього Кодексу, постанова митного органу або суду (судді) надсилається для примусового виконання районному, міському (міста обласного значення), районному у місті відділу державної виконавчої служби.
2. Постанова митного органу або суду (судді), по якій стягнення штрафу проведено повністю, з відміткою про виконання повертається до митного органу або до суду, що виніс постанову.
3. Штраф вноситься до державного бюджету».
 
Враховано .  Стаття 560. Примусове виконання постанови митного органу України або суду про накладення штрафу
 
293. 1. У разі коли штраф не буде сплачено у строки, встановлені статтею 559 цього Кодексу, постанова митного органу та суду (судді) надсилається для примусового виконання районному, міському (міста обласного значення), районному у місті відділу державної виконавчої служби.
 
   1. У разі коли штраф не буде сплачено у строки, встановлені статтею 559 цього Кодексу, постанова митного органу або суду (судді) надсилається для примусового виконання районному, міському (міста обласного значення), районному у місті відділу державної виконавчої служби.
 
294. 2. Постанова митного органу або суду (судді), по якій стягнення штрафу проведено повністю, з відміткою про виконання повертається до митного органу або до суду, що виніс постанову.
 
   2. Постанова митного органу або суду (судді), по якій стягнення штрафу проведено повністю, з відміткою про виконання повертається до митного органу або до суду, що виніс постанову.
 
295. 3. Штраф вноситься до державного бюджету.
 
   3. Штраф вноситься до державного бюджету.
 
296. 4. Особа, яка вчинила порушення митних правил, повинна, незважаючи на стягнення штрафу, сплатити митні платежі.
 
-105- Пінчук А.П.
Частину 4 статті 560 включити частиною 2 до статті 484, виклавши у такій редакції:
«2. Сплата штрафу, якщо при цьому не застосовується адміністративне стягнення у вигляді конфіскації товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 481 цього Кодексу, не звільняє особу, яка вчинила порушення митних правил, від сплати митних платежів, крім випадків, передбачених цим Кодексом».
 
Враховано .     
297. Стаття 561. Виконання постанови суду (судді) про конфіскацію
 
   Стаття 561. Виконання постанови суду (судді) про конфіскацію
 
298. 1. Постанова суду (судді) про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил у частині конфіскації виконується:
 
-106- Шпенов Д.Ю.
Частину першу статті 561 викласти в такій редакції:
«1. Постанова суду (судді) про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил у частині конфіскації виконується державним виконавцем в установленому законодавством порядку - якщо товари, транспортні засоби, що конфіскуються, не були попередньо вилучені митними органами.».
 
Відхилено . Запропонована редакція не має переваг перед редакцією, прийнятою у першому читанні.  1. Постанова суду (судді) про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил у частині конфіскації виконується:
 
299. 1) митним органом відповідно до статті 169 цього Кодексу - якщо товари, транспортні засоби, що конфіскуються, були ним попередньо вилучені;
 
   1) митним органом відповідно до статті 169 цього Кодексу – якщо товари, транспортні засоби, що конфіскуються, були ним попередньо вилучені;
 
300. 2) державним виконавцем в установленому законодавством порядку - якщо товари, транспортні засоби, що конфіскуються, не були попередньо вилучені митними органами.
 
   2) державним виконавцем в установленому законодавством порядку – якщо товари, транспортні засоби, що конфіскуються, не були попередньо вилучені митними органами.
 
301. 2. У разі неможливості конфіскації товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 481 цього Кодексу, за рішенням суду з осіб, що вчинили порушення митних правил, державним виконавцем в установленому законодавством порядку може стягуватися вартість цих товарів, транспортних засобів.
 
   2. У разі неможливості конфіскації товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 481 цього Кодексу, з осіб, що вчинили порушення митних правил, державним виконавцем за рішенням суду в установленому законодавством порядку може стягуватися вартість цих товарів, транспортних засобів.
 
302. 3. Витрати митного органу, пов’язані із зберіганням товарів, щодо яких прийнято постанову про конфіскацію, до моменту винесення такої постанови повинні бути відшкодовані особою, яка вчинила порушення митних правил. Порядок відшкодування зазначених витрат встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи.
 
-107- Хомутиннік В.Ю.
Частину 3 статті 561 викласти у такій редакції:
«3. Витрати митного органу, пов’язані із зберіганням товарів, транспортних засобів, щодо яких прийнято постанову про конфіскацію, до моменту винесення такої постанови повинні бути відшкодовані особою, яка вчинила порушення митних правил. Порядок відшкодування зазначених витрат встановлюється міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи. Розмір суми, що підлягає відшкодуванню, розраховується в порядку, передбаченому законодавством України для визначення собівартості платних послуг».
 
Враховано .  3. Витрати митного органу, пов’язані із зберіганням товарів, транспортних засобів, щодо яких прийнято постанову про конфіскацію, до моменту винесення такої постанови повинні бути відшкодовані особою, яка вчинила порушення митних правил. Порядок відшкодування зазначених витрат встановлюється міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи. Розмір суми, що підлягає відшкодуванню, розраховується в порядку, передбаченому законодавством України для визначення собівартості платних послуг.
 
    -108- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину третю статті 561 після слів «у галузі митної справи» доповнити словами «і розраховується в порядку, передбаченому для визначення собівартості платних адміністративних послуг».
 
Враховано редакційно .   
    -109- Шпенов Д.Ю.
Частину третю статті 561 викласти в такій редакції:
«3. Витрати митного органу, пов’язані із зберіганням товарів, встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи».
 
Відхилено . Неможливо заздалегідь визначити суму витрат на зберігання предметів правопорушення.   
303. Стаття 562. Виконання постанови митного органу про накладення стягнення за порушення митних правил на осіб, які проживають або перебувають за межами України
 
-110- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 562 викласти у такій редакції:
«Стаття 562. Виконання постанови митного органу про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил на осіб, які проживають або перебувають за межами України
1. Постанова митного органу про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил на осіб, які проживають або перебувають за межами України, виконується за рахунок майна цих осіб, що знаходиться на території України.
 
Враховано .  Стаття 562. Виконання постанови митного органу про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил на осіб, які проживають або перебувають за межами України
 
304. 1. Постанова митного органу про накладення стягнення за порушення митних правил на осіб, які проживають або перебувають за межами України, виконується за рахунок майна цих осіб, що знаходиться на території України.
 
   1. Постанова митного органу про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил на осіб, які проживають або перебувають за межами України, виконується за рахунок майна цих осіб, що знаходиться на території України.
 
305. 2. У разі відсутності в Україні майна, що належить зазначеним у частині першій цієї статті особам, порядок виконання постанови митного органу про накладення на них стягнень визначається законодавством України та міжнародними договорами з державами, на території яких проживають або перебувають особи, притягнуті до відповідальності за порушення митних правил.
 
-111- Хомутиннік В.Ю.
2. У разі відсутності в Україні майна, що належить зазначеним у частині першій цієї статті особам, порядок виконання постанови митного органу про накладення на них адміністративних стягнень за порушення митних правил визначається законодавством України та міжнародними договорами України з державами, на території яких проживають або перебувають ці особи».
 
Враховано .  2. У разі відсутності в Україні майна, що належить зазначеним у частині першій цієї статті особам, порядок виконання постанови митного органу про накладення на них адміністративних стягнень за порушення митних правил визначається законодавством України та міжнародними договорами України з державами, на території яких проживають або перебувають ці особи.
 
306. РОЗДІЛ ХХ. МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
   РОЗДІЛ ХХ. МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
307. ГЛАВА 75. Структура та організація діяльності митної служби України
 
   ГЛАВА 75. Структура та організація діяльності митної служби України
 
308. Стаття 563. Митна служба України
 
   Стаття 563. Митна служба України
 
309. 1. Безпосереднє здійснення митної справи покладається на митну службу України.
 
-112- Пінчук А.П.
Текст статті 564 викласти у аткій редакції:
«1. Безпосереднє здійснення митної справи покладається на митну службу України.
2. Митна служба України є складовою частиною системи органів виконавчої влади України і складається з митних органів, митних організацій, а також спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи митної служби України.
3. Митними органами є центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи, спеціалізовані митні органи, митниці та митні пости».
 
Враховано .  1. Безпосереднє здійснення митної справи покладається на митну службу України.
 
310. 2. Митна служба України є складовою частиною системи органів виконавчої влади України і складається з митних органів та митних організацій.
 
   2. Митна служба України є складовою частиною системи органів виконавчої влади України і складається з митних органів, митних організацій, а також спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи митної служби України.
 
311. 3. Митними органами є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи, митниці, митні пости, а також спеціалізовані митні органи.
 
-113- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції частину 3 статті 563:
«Митними органами є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи, спеціалізовані митні органи, митниці а також митні пости».
 
Враховано редакційно .  3. Митними органами є центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи, спеціалізовані митні органи, митниці та митні пости.
 
312. Стаття 564. Призначення та основні завдання митної служби України
 
   Стаття 564. Призначення та основні завдання митної служби України
 
313. 1. Призначенням митної служби України є забезпечення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності, гарантуванні безпеки зовнішньої торгівлі та суспільства, захист митних інтересів України.
 
-114- Хомутиннік В.Ю.
Частину 1 статті 564 викласти у такій редакції:
«1. Призначенням митної служби України є створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності, забезпечення безпеки суспільства, захист митних інтересів України».
 
Враховано .  1. Призначенням митної служби України є створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності, забезпечення безпеки суспільства, захист митних інтересів України.
 
314. 2. Реалізуючи митну політику України, митна служба України виконує такі основні завдання:
 
   2. Реалізуючи митну політику України, митна служба України виконує такі основні завдання:
 
315. 1) забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства України з питань митної справи;
 
   1) забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства України з питань митної справи;
 
316. 2) забезпечення виконання зобов’язань, передбачених міжнародними договорами України з питань митної справи, укладених в установленому законом порядку;
 
   2) забезпечення виконання зобов’язань, передбачених міжнародними договорами України з питань митної справи, укладених в установленому законом порядку;
 
317. 3) створення сприятливих умов для полегшення торгівлі, сприяння транзитові, збільшення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України;
 
   3) створення сприятливих умов для полегшення торгівлі, сприяння транзитові, збільшення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України;
 
318. 4) здійснення митного контролю та виконання митних формальностей щодо товарів, що переміщуються через митний кордон України, у тому числі на підставі електронних документів (електронне декларування);
 
-115- Пінчук А.П.
Пункт 4 частини 2 статті 564 викласти у такій редакції:
«4) здійснення митного контролю та виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, у тому числі на підставі електронних документів (електронне декларування)».
 
Враховано .  4) здійснення митного контролю та виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, у тому числі на підставі електронних документів (електронне декларування);
 
319. 5) аналіз та управління ризиками з метою визначення форм та обсягів митного контролю;
 
   5) аналіз та управління ризиками з метою визначення форм та обсягів митного контролю;
 
320. 6) забезпечення справляння митних платежів, контроль правильності обчислення, своєчасності та повноти їх сплати, застосування заходів щодо їх примусового стягнення у межах компетенції, визначеної цим Кодексом, Податковим кодексом України та іншими актами законодавства України;
 
   6) забезпечення справляння митних платежів, контроль правильності обчислення, своєчасності та повноти їх сплати, застосування заходів щодо їх примусового стягнення у межах компетенції, визначеної цим Кодексом, Податковим кодексом України та іншими актами законодавства України;
 
321. 7) застосування передбачених законодавством заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, здійснення контролю за дотриманням усіма суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами установлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення окремих видів товарів через митний кордон України;
 
-116- Хомутиннік В.Ю.
Пункти 7, 10 та 27 частини другої статті 564 об’єднати, виклавши пункт 7 у такій редакції:
7) застосування передбачених законодавством заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, здійснення контролю за дотриманням усіма суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами установлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення окремих видів товарів через митний кордон України; здійснення заходів щодо недопущення переміщення через митний кордон України товарів, на які встановлені заборони та/або обмеження щодо переміщення через митний кордон України, а також товарів, які не відповідають вимогам якості та безпеки».
Нумерацію решти пунктів відповідним чином змінити.
 
Враховано .  7) застосування передбачених законодавством заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, здійснення контролю за дотриманням усіма суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами установлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення окремих видів товарів через митний кордон України; здійснення заходів щодо недопущення переміщення через митний кордон України товарів, на які встановлені заборони та/або обмеження щодо переміщення через митний кордон України, а також товарів, які не відповідають вимогам якості та безпеки;
 
322. 8) здійснення контролю за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України;
 
   8) здійснення контролю за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України;
 
323. 9) сприяння захисту прав інтелектуальної власності, вжиття заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України товарів з порушеннями охоронюваних законом прав інтелектуальної власності;
 
   9) сприяння захисту прав інтелектуальної власності, вжиття заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України товарів з порушеннями охоронюваних законом прав інтелектуальної власності;
 
324. 10) здійснення заходів щодо недопущення переміщення через митний кордон України товарів, на які встановлені заборони та обмеження щодо переміщення через митний кордон України;
 
      
325. 11) запобігання та протидія контрабанді та боротьба з порушеннями митних правил;
 
-117- Пінчук А.П.
Пункт 11 частини 2 статті 564 викласти у такій редакції:
«10) запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил на всій митній території України».
 
Враховано .  10) запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил на всій митній території України;
 
326. 12) здійснення в межах повноважень, визначених цим Кодексом, контролю діяльності підприємств, які надають послуги з декларування товарів, перевезення та зберігання товарів, що переміщуються через митний кордон України чи перебувають під митним контролем, та здійснюють інші операції з такими товарами;
 
   11) здійснення в межах повноважень, визначених цим Кодексом, контролю діяльності підприємств, які надають послуги з декларування товарів, перевезення та зберігання товарів, що переміщуються через митний кордон України чи перебувають під митним контролем, та здійснюють інші операції з такими товарами;
 
327. 13) ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;
 
   12) ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;
 
328. 14) ведення митної статистики та обмін даними митної статистики з митними органами інших країн;
 
   13) ведення митної статистики та обмін даними митної статистики з митними органами інших країн;
 
329. 15) видача сертифікатів про походження та верифікація сертифікатів про походження товарів з України;
 
-118- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 15 частини 2 статті 564 викласти у такій редакції:
«15) видача сертифікатів про походження товару з України та їх верифікація».
 
Враховано .  14) видача сертифікатів про походження товару з України та їх верифікація;
 
330. 16) здійснення обміну документами та інформацією (у тому числі електронною) з іншими державними органами;
 
   15) здійснення обміну документами та інформацією (у тому числі електронною) з іншими державними органами;
 
331. 17) розвиток та впровадження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем в митній справі, автоматизація митних процедур;
 
-119- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції пункт 17 частини 2 статті 564:
«розвиток та впровадження та технічне супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем в митній справі, автоматизація митних процедур; «
 
Враховано частково .  16) впровадження, розвиток та технічне супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем та технологій в митній справі, автоматизація митних процедур;
 
332. 18) здійснення судово-експертної діяльності з питань, віднесених до компетенції митної служби України;
 
-120- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У частині другій статті 564 пункт 18 виключити.
 
Відхилено . Наявність у митних органів права на здійснення судово-експертної діяльності є необхідною для надання висновкам митних лабораторій належної доказової сили в суді.  17) здійснення судово-експертної діяльності з питань, віднесених до компетенції митної служби України;
 
333. 19) здійснення міжнародного співробітництва у галузі митної справи, залучення зовнішніх ресурсів для забезпечення діяльності митної служби;
 
-121- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 19 частини 2 статті 564 викласти у такій редакції:
«18) здійснення міжнародного співробітництва у сфері митної справи, залучення зовнішніх ресурсів для забезпечення діяльності митної служби України».
 
Враховано .  18) здійснення міжнародного співробітництва у сфері митної справи, залучення зовнішніх ресурсів для забезпечення діяльності митної служби України;
 
334. 20) управління персоналом, професійно-психологічний добір кандидатів для проходження служби в митних органах України;
 
-122- Пінчук А.П.
Пункти 20, 21, 23 – 28 частини 2 статті 564 виключити.
Завдання, передбачені цими пунктами, є питаннями внутрішньої організаційно-управлінської та фінансово-господарської діяльності митної служби України і тому не можуть вважатися основними.
 
Враховано .     
335. 21) підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців з митної справи;
 
      
336. 22) кінологічне забезпечення діяльності митної служби України;
 
   22) кінологічне забезпечення діяльності митної служби України.
 
337. 23) управління об’єктами митної інфраструктури, здійснення фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності митних органів та організацій.
 
      
338. 24) здійснення пост-аудит-контролю у межах компетенції, визначеної цим Кодексом, Податковим кодексом України та іншими актами законодавства України;
 
-123- Шпенов Д.Ю.
Пункт 24 частини другої статті 564 вилучити.
 
Враховано .     
339. 25) здійснення інформування та консультування з питань митної справи, зв’язків з громадськістю, забезпеченню довіри суспільства до митної служби і послуг, які нею надаються;
 
-124- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У пункті 25 слова «і послуг, які нею надаються» виключити.
 
Відхилено . Пункт 25 статті 564 виключено.     
340. 26) здійснення науково-дослідної та науково-технічної діяльності з питань забезпечення митної безпеки та реалізації митної справи.
 
      
341. 27) здійснення заходів щодо недопущення переміщення через митний кордон України товарів, які не відповідають вимогам якості та безпеки;
 
-125- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У частині другій статті 564 пункт 27 виключити.
 
Враховано по суті. Пункт 27 включено до пункту 7.     
342. 28) організація, забезпечення та управління діяльністю митною службою, здійснення внутрішнього аудиту діяльності митної служби.
 
      
343. Стаття 565. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи
 
   Стаття 565. Центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи
 
344. 1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи спрямовує, координує та контролює діяльність митниць, митних постів, спеціалізованих митних органів та митних організацій щодо виконання законодавства України з питань митної справи, в межах своїх повноважень видає накази, організує та контролює їх виконання.
 
-126- Пінчук А.П.
Частину 1 статті 564 викласти у такій редакції:
«1. Центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи спрямовує, координує та контролює діяльність митниць, митних постів, спеціалізованих митних органів та митних організацій спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи митної служби України, в межах своїх повноважень видає накази, організує та контролює їх виконання».
 
Враховано .  1. Центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи спрямовує, координує та контролює діяльність митниць, митних постів, спеціалізованих митних органів та митних організацій спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи митної служби України, в межах своїх повноважень видає накази, організує та контролює їх виконання.
 
345. 2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі митної справи здійснює свої повноваження на всій митній території України. Йому підпорядковані митниці, митні пости, спеціалізовані митні органи та митні організації.
 
-127- Пінчук А.П.
Частину 2 статті 564 викласти у такій редакції:
«2. Центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи здійснює свої повноваження на всій митній території України. Йому підпорядковані митниці, митні пости, спеціалізовані митні органи та митні організації, спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідна установа митної слжби України».
 
Враховано .  2. Центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи здійснює свої повноваження на всій митній території України. Йому підпорядковані митниці, митні пости, спеціалізовані митні органи та митні організації, спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідна установа митної слжби України.
 
346. 3. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку та бланк із зображенням Державного Герба України та із своїм найменуванням і діє відповідно до Конституції України, цього Кодексу, інших нормативно-правових актів та на підставі положення, яке затверджується Президентом України.
 
   3. Центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку та бланк із зображенням Державного Герба України та із своїм найменуванням і діє відповідно до Конституції України, цього Кодексу, інших нормативно-правових актів та на підставі положення, яке затверджується Президентом України.
 
347. 4. Створення, реорганізація та ліквідація спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи здійснюються Президентом України.
 
   4. Створення, реорганізація та ліквідація центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи здійснюються Президентом України.
 
348. 5. Керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи та його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України в порядку, встановленому Конституцією та законами України.
 
-128- Пінчук А.П.
Частину 5 статті 564 викласти у такій редакції:
«5. Керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи та його заступники призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України в порядку, встановленому Конституцією та законами України. Необхідною умовою для призначення на посаду заступника керівника центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи є наявність у кандидата стажу роботи в митних органах України не менше 5 років, у тому числі на посаді начальника митниці або спеціалізованого митного органу – не менше одного року.
 
Враховано .  5. Керівник центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи та його заступники призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України в порядку, встановленому Конституцією та законами України. Необхідною умовою для призначення на посаду заступника керівника центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи є наявність у кандидата стажу роботи в митних органах України не менше 5 років, у тому числі на посаді начальника митниці або спеціалізованого митного органу – не менше одного року.
 
    -129- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції частину 5 статті 564:
«5. Керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи та його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України в порядку, встановленому Конституцією та законами України. Необхідною умовою для призначення є наявність у кандидата стажу роботи на керівних посадах в митних органах України для керівника спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи не менше 10 років, для його заступників не менше 5 років».
 
Враховано редакційно .   
349. Стаття 566. Митниця
 
   Стаття 566. Митниця
 
350. 1. Митниця є митним органом, який у зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань, покладених на митну службу України.
 
   1. Митниця є митним органом, який у зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань, покладених на митну службу України.
 
351. 2. Митниця є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку та бланк із зображенням Державного Герба України та із своїм найменуванням і діє відповідно до Конституції України, цього Кодексу, інших нормативно-правових актів та на підставі положення, яке затверджується наказом міністерства, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.
 
-130- Пінчук А.П.
Частину 2 статті 566 викласти у такій редакції:
«2. Митниця є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку та бланк із зображенням Державного Герба України та із своїм найменуванням і діє відповідно до Конституції України, цього Кодексу, інших нормативно-правових актів та на підставі положення, яке затверджується наказом центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Враховано .  2. Митниця є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку та бланк із зображенням Державного Герба України та із своїм найменуванням і діє відповідно до Конституції України, цього Кодексу, інших нормативно-правових актів та на підставі положення, яке затверджується наказом центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи.
 
352. 3. Митниця підпорядковується спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи.
 
   3. Митниця підпорядковується центральному органу виконавчої влади у сфері митної справи.
 
353. 4. Митниця здійснює свою діяльність на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим; область; міста Київ, Севастополь). Окремі митниці можуть здійснювати свою діяльність на територіях двох чи більше адміністративно-територіальних одиниць або на всій території України.
 
   4. Митниця здійснює свою діяльність на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим; область; міста Київ, Севастополь). Окремі митниці можуть здійснювати свою діяльність на територіях двох чи більше адміністративно-територіальних одиниць або на всій території України.
 
354. 5. Створення, реорганізація та ліквідація митниць здійснюються Кабінетом Міністрів України в порядку, визначеному законом. Ліквідація та реорганізація митниць можлива тільки у разі зміни територіального устрою України.
 
-131- Пінчук А.П.
Частину 4 статті 566 викласти у такій редакції:
«5. Створення, реорганізація та ліквідація митниць здійснюються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи в порядку, визначеному законом».
 
Враховано .  5. Створення, реорганізація та ліквідація митниць здійснюються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи в порядку, визначеному законом.
 
    -132- Хомутиннік В.Ю.
У частині 4 статті 566 друге речення виключити.
 
Враховано .   
355. 6. У населених пунктах, на залізничних станціях, в аеропортах, морських та річкових портах та інших об’єктах, розташованих у зоні діяльності митниці, в міру необхідності створюються її відокремлені структурні підрозділи (митні пости, відділи митного оформлення).
 
-133- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Виключити в частині 6 статті 566 слова «відділи митного оформлення».
 
Враховано .  6. У населених пунктах, на залізничних станціях, в аеропортах, морських та річкових портах та інших об’єктах, розташованих у зоні діяльності митниці, в міру необхідності створюються її відокремлені структурні підрозділи (митні пости).
 
356. 7. Керівник митниці призначається на посаду та звільняється з посади керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи в порядку, встановленому законодавством. Необхідною умовою для призначення є наявність у кандидата стажу роботи на керівних посадах в митних органах України не менше 5 років.
 
-134- Каракай Ю.В.
Частину сьому статті 566 викласти у такій редакції:
«Керівник митниці призначається на посаду та звільняється з посади керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи в порядку, встановленому законодавством. Необхідною умовою для призначення є наявність у кандидата стажу роботи на керівних посадах в митних органах України не менше 5 років, у тому числі не менше 1 року – в спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади в галузі митної справи».
 
Враховано .  7. Керівник митниці призначається на посаду та звільняється з посади керівником центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи в порядку, встановленому законодавством. Необхідною умовою для призначення є наявність у кандидата стажу роботи на керівних посадах в митних органах України не менше 5 років, у тому числі не менше 1 року – в центральному органі виконавчої влади у сфері митної справи.
 
    -135- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
«Частину 7 статті 566 викласти в наступній редакції:
«Керівник митниці призначається на посаду та звільняється з посади керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи в порядку, встановленому законодавством. Необхідною умовою для призначення є наявність у кандидата стажу роботи на керівних посадах в митних органах України не менше 5 років, у тому числі заступником керівника митниці не менше одного року та наявність стажу роботи в спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади в галузі митної справи. Керівник митниці призначається на посаду на термін 5 років. Та може працювати керівником в одній митниці не більше 2 термінів.»
 
Враховано редакційно .   
357. Стаття 567. Митний пост
 
-136- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Статтю 567 виключити.
 
Відхилено . В умовах значного скорочення кількості митниць надання митним постам статусу митних органів є необхідним. Це позбавить суб’єктів ЗЕД та громадян необхідності їздити до обласних центрів для вирішення цілого ряду питань, пов’язаних з митним оформленням товарів.  Стаття 567. Митний пост
 
358. 1. Митний пост є митним органом, який входить до складу митниці як відокремлений структурний підрозділ і в зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань, покладених на митну службу України.
 
   1. Митний пост є митним органом, який входить до складу митниці як відокремлений структурний підрозділ і в зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань, покладених на митну службу України.
 
359. 2. Зони діяльності митних постів визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи.
 
-137- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Виключити частину 2 статті 567 у зв’язку з чим частини 3, 4, 5 вважати частинами 2, 3, 4 відповідно.
 
Враховано .     
360. 3. Положення про митні пости затверджуються керівниками відповідних митниць.
 
   2. Положення про митні пости затверджуються керівниками відповідних митниць.
 
361. 4. Створення, реорганізація та ліквідація митних постів здійснюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи за поданням керівника відповідної митниці.
 
   3. Створення, реорганізація та ліквідація митних постів здійснюються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи за поданням керівника відповідної митниці.
 
362. 5. Керівник митного поста призначається на посаду і звільняється з посади керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи. Необхідною умовою для призначення є наявність у кандидата стажу роботи на керівних посадах в митних органах України не менше 3 років.
 
-138- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
«В статтю 567 включити частину 5 наступного змісту:
«Зони діяльності митних постів визначаються положенням про ці пости».
 
Враховано .  4. Керівник митного поста призначається на посаду і звільняється з посади керівником центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи. Необхідною умовою для призначення є наявність у кандидата стажу роботи на керівних посадах в митних органах України не менше 3 років.
5. Зони діяльності митних постів визначаються положенням про ці пости.
 
363. Стаття 568. Спеціалізовані митні органи
 
-139- Пінчук А.П.
Текст статті 568 викласти у такій редакції:
«1. Для виконання окремих завдань, а також сукупності декількох завдань, покладених на митну службу України відповідно до статті 564 цього Кодексу, в ній створюються відповідні спеціалізовані митні органи.
2. Спеціалізовані митні органи виконують свої функції на всій митній території України.
3. В місцях розташування митниць, митних постів в міру необхідності можуть створюватись відокремлені підрозділи та окремі робочі місця спеціалізованих митних органів.
4. Спеціалізовані митні органи мають самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку та бланк із зображенням Державного Герба України та зі своїм найменуванням і діють відповідно до Конституції України, цього Кодексу, інших нормативно-правових актів та на підставі положень, які затверджуються наказами центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи.
5. Створення, реорганізація та ліквідація спеціалізованих митних органів здійснюються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи в порядку, визначеному законом.
6. Керівники спеціалізованих митних органів призначаються на посади та звільняються з посад наказами центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи в порядку, визначеному законодавством. Необхідною умовою для призначення є наявність у кандидата стажу роботи на керівних посадах в митних органах України не менше 5 років».
 
Враховано .  Стаття 568. Спеціалізовані митні органи
 
364. 1. Для здійснення окремих повноважень або сукупності декількох повноважень, пов’язаних з виконанням основних завдань, покладених на митну службу України, в митній службі України створюються відповідні спеціалізовані митні органи.
 
   1. Для виконання окремих завдань, а також сукупності декількох завдань, покладених на митну службу України відповідно до статті 564 цього Кодексу, в ній створюються відповідні спеціалізовані митні органи.
 
365. 2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі митної справи може делегувати спеціалізованим митним органам окремі організаційні та контрольні повноваження.
 
   2. Спеціалізовані митні органи виконують свої функції на всій митній території України.
 
366. 3. В місцях розташування митниць в міру необхідності можуть створюватись відокремлені підрозділи спеціалізованих митних органів.
 
   3. В місцях розташування митниць, митних постів в міру необхідності можуть створюватись відокремлені підрозділи та окремі робочі місця спеціалізованих митних органів.
 
367. 4. Спеціалізований митний орган з питань експертного забезпечення проводить лабораторні дослідження (аналізи, експертизи) проб і зразків товарів, що відбираються митницями, митними постами в процесі здійснення митного контролю та провадження по справах про контрабанду та порушення митних правил, експертизи товарів з метою подальшого визначення митницями їх кодів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, а також інші дослідження (аналізи, експертизи) в митних цілях. Забезпечує ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, здійснює класифікаційну роботу. В місцях розташування митниць, митних постів у міру необхідності створюються відокремлені підрозділи спеціалізованого митного органу з питань експертного забезпечення. Спеціалізованому митному органу з питань експертного забезпечення та його відокремленим підрозділам надається право на здійснення судово-експертної діяльності в межах питань, віднесених до компетенції митної служби України.
 
      
368. 4. Спеціалізований митний орган з питань забезпечення впровадження та розвитку інформаційних технологій в митній справі та ведення митної статистики бере участь у здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів у межах повноважень, наданих центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, забезпечує розвиток інформаційних технологій у митній справі, функціонування системи електронного документообігу, ведення митної статистики зовнішньої торгівлі.
 
      
369. 5. Спеціалізований митний орган з питань підвищення кваліфікації фахівців та кінологічного забезпечення здійснює підвищення кваліфікації працівників митної служби України, спеціальну підготовку інспекторів-кінологів митних органів України, забезпечує митні органи службовими собаками (вирощування й підготовка молодняку собак службових порід, добір і обстеження), організує та забезпечує використання службових собак для боротьби з контрабандою наркотиків, вибухових речовин, зброї та боєприпасів, для охорони службовими собаками об’єктів митної служби, зон митного контролю, їхнє використання у підрозділах митної варти, для надання практичної допомоги митним органам та взаємодії, у межах компетенції, з органами прикордонної служби, іншими правоохоронними органами та контрольними службами, проведення спільних оперативних заходів з підрозділами боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил митних органів у зоні їх діяльності щодо пошуку та виявлення наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, зброї, вибухових речовин, здійснює вивчення, узагальнення та забезпечує практичне впровадження передового досвіду кінологічних служб інших центральних органів виконавчої влади України, а також зарубіжних країн, веде єдину книгу обліку службових собак митних органів України.
 
      
370. 6. Спеціалізовані митні органи виконують свої функції на всій митній території України.
 
      
371. 7. Спеціалізовані митні органи є юридичними особами, мають самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку та бланк із зображенням Державного Герба України та зі своїм найменуванням і діють відповідно до Конституції України, цього Кодексу, інших нормативно-правових актів та на підставі положень, які затверджуються наказами міністерства, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи.
 
   4. Спеціалізовані митні органи мають самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку та бланк із зображенням Державного Герба України та зі своїм найменуванням і діють відповідно до Конституції України, цього Кодексу, інших нормативно-правових актів та на підставі положень, які затверджуються наказами центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи.
 
372. 8. Створення, реорганізація та ліквідація спеціалізованих митних органів здійснюються Кабінетом Міністрів України.
 
   5. Створення, реорганізація та ліквідація спеціалізованих митних органів здійснюються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи в порядку, визначеному законом.
 
373. 9. Керівники спеціалізованих митних органів призначаються на посади та звільняються з посад наказами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи в порядку, визначеному законодавством. Необхідною умовою для призначення є наявність у кандидата стажу роботи на керівних посадах в митних органах України не менше 5 років.
 
-140- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 568 викласти у такій редакції:
«1. Для виконання окремих функцій, а також сукупності декількох функцій, пов’язаних з виконанням основних завдань, покладених на митну службу України, в ній створюються відповідні спеціалізовані митні органи.
2. Спеціалізовані митні органи виконують свої функції на всій митній території України.
3. В місцях розташування митниць, митних постів в міру необхідності можуть створюватись відокремлені підрозділи та окремі робочі місця спеціалізованих митних органів.
4. Спеціалізовані митні органи мають самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку та бланк із зображенням Державного Герба України та зі своїм найменуванням і діють відповідно до Конституції України, цього Кодексу, інших нормативно-правових актів та на підставі положень, які затверджуються наказами центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи.
5. Створення, реорганізація та ліквідація спеціалізованих митних органів здійснюються Кабінетом Міністрів України в порядку, визначеному законом.
6. Керівники спеціалізованих митних органів призначаються на посади та звільняються з посад наказами центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи в порядку, визначеному законодавством. Необхідною умовою для призначення є наявність у кандидата стажу роботи на керівних посадах в митних органах України не менше 5 років».
 
Враховано частково (крім мчастини 5, яку викладено в іншій редакції).  6. Керівники спеціалізованих митних органів призначаються на посади та звільняються з посад наказами центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи в порядку, визначеному законодавством. Необхідною умовою для призначення є наявність у кандидата стажу роботи на керівних посадах в митних органах України не менше 5 років.
 
    -141- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції статтю 568:
«1. Для здійснення окремих повноважень або сукупності декількох повноважень, пов’язаних з виконанням основних завдань, покладених на митну службу України, в митній службі України створюються відповідні спеціалізовані митні органи.
2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі митної справи може делегувати спеціалізованим митним органам окремі організаційні, управлінські та контрольні повноваження по виконанню основних завдань митної служби України.
3. В місцях розташування митниць, митних постів в міру необхідності можуть створюватись відокремлені підрозділи та окремі робочі місця спеціалізованих митних органів.
4. Спеціалізований митний орган з питань експертного забезпечення проводить лабораторні дослідження (аналіз, експертизи) проб і зразків товарів, що відбираються митницями, митними постами в процесі здійснення митного контролю та провадження по справах про контрабанду та порушення митних правил, експертизи товарів з метою подальшого визначення митницями їх кодів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, а також інші дослідження (аналізи, експертизи) в митних цілях та здійснює класифікаційну роботу. В місцях розташування митниць, митних постів у міру необхідності створюються відокремлені підрозділи спеціалізованого митного органу з питань експертного забезпечення. Спеціалізованому митному органу з питань експертного забезпечення та його відокремленим підрозділам надається право на здійснення судово-експертної діяльності в межах питань, віднесених до компетенції митної служби України.
5. Спеціалізований митний орган з питань забезпечення впровадження та розвитку інформаційних технологій в митній справі та ведення митної статистики бере участь у здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів у межах повноважень, наданих центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, забезпечує розвиток інформаційних технологій у митній справі, функціонування системи електронного документообігу, ведення митної статистики зовнішньої торгівлі.
В місцях розташування митниць, митних постів у міру необхідності створюються окремі робочі місця з питань інформаційних технологій у митній справі.
#102070
7.Спеціалізований митний орган з питань підвищення кваліфікації фахівців та кінологічного забезпечення здійснює підвищення кваліфікації працівників митної служби, спеціальну підготовку інспекторів-кінологів зі службовими собаками, забезпечує використання службових собак для боротьби з контрабандою наркотиків, вибухових речовин, зброї та боєприпасів, охорони об’єктів митної служби. Взаємодіє з питань кінологічного забезпечення з підрозділами прикордонної служби, митних та інших правоохоронних органів. Забезпечує митні органи службовими собаками.
8. Спеціалізований митний орган з питань розвитку митної інфраструктури здійснює управління об’єктами митної інфраструктури та матеріально-технічне забезпечення діяльності митних органів та організацій.
9. У митній службі України можуть бути створені й інші спеціалізовані митні органи, окрім визначених у частинах другій-п’ятій цієї статті, для забезпечення виконання делегованих центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи контрольних та організаційних повноважень.
10. Спеціалізовані митні органи виконують свої функції на всій митній території України.
11. Спеціалізовані митні органи є юридичними особами, мають самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку та бланк із зображенням Державного Герба України та зі своїм найменуванням і діють відповідно до Конституції України, цього Кодексу, інших нормативно-правових актів та на підставі положень, які затверджуються наказами міністерства, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи.
12. Створення, реорганізація та ліквідація спеціалізованих митних органів здійснюються Кабінетом Міністрів України.
13. Керівники спеціалізованих митних органів призначаються на посади та звільняються з посад наказами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи в порядку, визначеному законодавством. Необхідною умовою для призначення є наявність у кандидата стажу роботи на керівних посадах в митних органах України не менше 5 років».
 
Враховано редакційно .   
    -142- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину першу статті 568 викласти у наступній редакції:
«Для виконання окремих функцій, а також сукупності декількох функцій, пов’язаних з виконанням основних завдань, покладених на митні органи, в митній службі України створюються відповідні спеціалізовані митні органи.»;
 
Враховано .   
    -143- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину другу статті 568 виключити.
 
Враховано .   
    -144- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину четверту статті 568 виключити.
 
Враховано .   
    -145- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У статті 568 у частині четвертій речення «Спеціалізованому митному органу з питань експертного забезпечення та його відокремленим підрозділам надається право на здійснення судово-експертної діяльності в межах питань, віднесених до компетенції митної служби України.» виключити.
 
Враховано по суті   
374. Стаття 569. Митні організації
 
-146- -- Пінчук А.П. (Реєстр.картка №5)
Текст статті 569 викласти у такій редакції:
 
Враховано .  Стаття 569. Митні організації
 
375. 1. З метою забезпечення діяльності митних органів в митній службі України можуть створюватися господарські, будівельні, експлуатаційні, постачальні, транспортні митні організації, спеціалізований вищий навчальний заклад, інші спеціалізовані навчальні заклади, науково-дослідні установи тощо.
 
-147- «1. З метою забезпечення діяльності митних органів в митній службі України можуть створюватися митні організації.
2. Митні організації є юридичними особами, мають самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатки із зображенням Державного Герба України та зі своїм найменуванням і діють відповідно до Конституції України, цього Кодексу, інших нормативно-правових актів та на підставі Положень (статутів), які затверджуються в порядку, встановленому законодавством.
3. Керівники митних організацій призначаються на посади й звільняються з посад керівником центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи в порядку, визначеному законодавством.
4. Створення, реорганізація та ліквідація митних організацій здійснюються в порядку, визначеному законодавством».
 
Немає висновку   1. З метою забезпечення діяльності митних органів в митній службі України можуть створюватися митні організації.
 
376. 2. Митні організації можуть виконувати як одну, так і одночасно декілька функцій, зазначених у частині першій цієї статті.
 
      
377. 3. Митні організації є юридичними особами, мають самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатки із зображенням Державного Герба України та зі своїм найменуванням і діють відповідно до Конституції України, цього Кодексу, інших нормативно-правових актів та на підставі Положень, які затверджуються наказами міністерства, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи.
 
   2. Митні організації є юридичними особами, мають самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатки із зображенням Державного Герба України та зі своїм найменуванням і діють відповідно до Конституції України, цього Кодексу, інших нормативно-правових актів та на підставі Положень (статутів), які затверджуються в порядку, встановленому законодавством.
 
378. 4. Керівники митних організацій призначаються на посади й звільняються з посад наказами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи, якщо цим Кодексом не передбачено інше.
 
   3. Керівники митних організацій призначаються на посади й звільняються з посад керівником центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи в порядку, визначеному законодавством.
 
379. 5. Створення, реорганізація та ліквідація митних організацій здійснюються Кабінетом Міністрів України.
 
-148- Каракай Ю.В.
.
Статтю 569 викласти у такій редакції:
«1. З метою забезпечення діяльності митних органів в митній службі України можуть створюватися митні організації».
2. Митні організації є юридичними особами, мають самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатки із зображенням Державного Герба України та зі своїм найменуванням і діють відповідно до Конституції України, цього Кодексу, інших нормативно-правових актів та на підставі Положень (статутів), які затверджуються в порядку, встановленому законодавством.
3. Керівники митних організацій призначаються на посади й звільняються з посад наказами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи в порядку, визначеному законодавством.
4. Створення, реорганізація та ліквідація митних організацій здійснюються в порядку, визначеному законодавством».
 
Враховано частково (крім частини 3, яку викладено в іншій редакції)  4. Створення, реорганізація та ліквідація митних організацій здійснюються в порядку, визначеному законодавством.
 
    -149- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції частину 1 статті 569:
«З метою забезпечення діяльності митних органів в митній службі України можуть створюватися господарські, будівельні, експлуатаційні, постачальні, транспортні митні організації, спеціалізовані навчальні заклади, науково-дослідна установа тощо».
 
Відхилено . Статтю 569 викладено в іншій редакції.   
380. Стаття 570. Спеціалізовані навчальні заклади митної служби України
 
-150- Пінчук А.П.
Статтю 570 викластии у такій редакції:
«Стаття 570. Спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідна установа митної служби України
1. З метою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з митної справи, а також проведення наукових досліджень у сфері забезпечення митних інтересів в митній службі України можуть створюватися спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідна установа.
2. Створення, реорганізація та ліквідація спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи митної служби України здійснюються в порядку, визначеному законодавством.
3. Керівники спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи митної служби України призначаються на посади та звільняються з посад наказами центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи в порядку, визначеному законодавством».
 
Враховано .  Стаття 570. Спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідна установа митної служби України
 
381. 1. Спеціалізовані навчальні заклади митної служби України є митними організаціями.
 
   1. З метою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з митної справи, а також проведення наукових досліджень у сфері забезпечення митних інтересів в митній службі України можуть створюватися спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідна установа.
 
382. 2. Спеціалізовані навчальні заклади митної служби України здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників митних органів та організацій, навчання фахівців підприємств, які надають послуги з декларування товарів, перевезення та зберігання товарів, що переміщуються через митний кордон України чи перебувають під митним контролем, та здійснюють інші операції з такими товарами, відповідно до цього Кодексу та інших законів України. Вищий спеціалізований навчальний заклад митної служби України, крім того, здійснює наукову та науково-дослідну діяльність.
 
   2. Створення, реорганізація та ліквідація спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи митної служби України здійснюються в порядку, визначеному законодавством.
 
383. 3. Система спеціалізованих навчальних закладів митної служби України складається зі спеціалізованого вищого навчального закладу та інших спеціалізованих навчальних закладів.
 
   3. Керівники спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи митної служби України призначаються на посади та звільняються з посад наказами центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи в порядку, визначеному законодавством.
 
384. 4. Спеціалізовані навчальні заклади митної служби України є юридичними особами, мають самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку та бланк із зображенням Державного Герба України та зі своїм найменуванням і діють відповідно до Конституції України, цього Кодексу, інших нормативно-правових актів та на підставі статутів, затверджених в установленому порядку.
 
      
385. 5. Створення, реорганізація та ліквідація спеціалізованого вищого навчального закладу митної служби України здійснюються Кабінетом Міністрів України. Спеціалізований вищий навчальний заклад митної служби України очолює ректор, який обирається на посаду та звільняється з посади відповідно до Закону України «Про вищу освіту».
 
      
386. 6. Створення, реорганізація та ліквідація спеціалізованих закладів післядипломної освіти митної служби України здійснюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Керівники закладів післядипломної освіти митної служби України призначаються на посади й звільняються з посад наказами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.
 
-151- Каракай Ю.В.
.
Статтю 570 викласти у такій редакції:
«Стаття 570. Спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідна установа митної служби України
1. З метою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з митної справи, а також проведення наукових досліджень у галузі митної справи в митній службі України можуть створюватися спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідна установа.
2. Створення, реорганізація та ліквідація спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи митної служби України здійснюються в порядку, визначеному законодавством.
3. Керівники спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи митної служби України призначаються на посади та звільняються з посад наказами центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи в порядку, визначеному законодавством».
 
Враховано редакційно .     
    -152- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції статтю 570:
«1. Спеціалізовані навчальні заклади митної служби України здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників митних органів та організацій, навчання фахівців підприємств, які надають послуги з декларування товарів, перевезення та зберігання товарів, що переміщуються через митний кордон України чи перебувають під митним контролем, та здійснюють інші операції з такими товарами, відповідно до цього Кодексу та інших законів України. Спеціалізований вищий навчальний заклад митної служби України, крім того, здійснює наукову та науково-дослідну діяльність.
2. Система спеціалізованих навчальних закладів митної служби України складається зі спеціалізованого вищого навчального закладу та інших спеціалізованих навчальних закладів.
3. Спеціалізовані навчальні заклади митної служби України є юридичними особами, мають самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку та бланк із зображенням Державного Герба України та зі своїм найменуванням і діють відповідно до Конституції України, цього Кодексу, інших нормативно-правових актів та на підставі статутів, затверджених в установленому порядку.
4. Спеціалізований вищий навчальний заклад митної служби України очолює ректор, який обирається на посаду та звільняється з посади відповідно до Закону України «Про вищу освіту».
5. Керівники інших спеціалізованих навчальних закладів митної служби України призначаються на посади й звільняються з посад наказами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи в порядку, встановленому законом».
 
Відхилено . Статтю 570 викладено в іншій редакції.   
387. Стаття 571. Науково-дослідна установа митної служби України
 
-153- Каракай Ю.В.
.
Статтю 571 виключити.
 
Враховано .     
388. 1. Науково-дослідна установа митної служби України є митною організацією.
 
-154- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Виключити частину 1 статті 571 у зв’язку з чим частини 2, 3, 4 вважати 1, 2, 3 відповідно».
 
Враховано по суті. Статтю 571 виключено.     
389. 2. Основними завданнями науково-дослідної установи митної служби України є проведення фундаментальних та прикладних досліджень у сфері митної безпеки, митної політики та митної справи, вироблення рекомендацій та пропозицій спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у галузі митної справи щодо вдосконалення митної справи в Україні.
 
      
390. 3. Науково-дослідна установа митної служби України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку та бланк із зображенням Державного Герба України та зі своїм найменуванням і діє відповідно до Конституції України, цього Кодексу, інших нормативно-правових актів та на підставі статуту, затвердженого в установленому порядку.
 
      
391. 4. Створення, реорганізація та ліквідація науково-дослідної установи митної служби України здійснюються Кабінетом Міністрів України. Науково-дослідну установу митної служби України очолює директор, який обирається на посаду та звільняється з посади відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність».
 
-155- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Виключити перше речення частини 3 статті 571».
 
Враховано по суті. Статтю 571 виключено.     
392. ГЛАВА 76. Атрибутика митної служби України
 
   ГЛАВА 76. Атрибутика митної служби України
 
393. Стаття 572. Емблеми та прапори митної служби України
 
   Стаття 572. Емблеми та прапори митної служби України
 
394. 1. Митна служба України має емблему та прапор, опис та порядок використання яких встановлюються Президентом України.
 
   1. Митна служба України має емблему та прапор, опис та порядок використання яких встановлюються Президентом України.
 
395. 2. Митні органи та організації, спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідна установа митної служби України можуть мати свої емблеми та прапори, описи та порядок використання яких затверджуються міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи.
 
-156- Хомутиннік В.Ю.
Частину 2 статті 572 викласти у такій редакції:
«2. Митні органи та організації, спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідна установа митної служби України можуть мати свої емблеми та прапори».
 
Враховано .  2. Митні органи та організації, спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідна установа митної служби України можуть мати свої емблеми та прапори.
 
396. Стаття 573. Формений одяг працівників митної служби України
 
   Стаття 573. Формений одяг працівників митної служби України
 
397. Працівники митної служби України мають формений одяг з відповідними знаками розрізнення, який видається безплатно. Зразки форменого одягу, норми забезпечення ним та строки його експлуатації затверджуються Кабінетом Міністрів України, а правила носіння - наказом міністерства, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи.
 
-157- Пінчук А.П.
Текст статті 573 викласти у такій редакції:
«1. Працівники митної служби України мають формений одяг з відповідними знаками розрізнення, який видається безоплатно. Допускається пошив форменого одягу працівниками митної служби України за власні кошти з відшкодуванням витрат на такий пошив у межах норм забезпечення форменим одягом за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на утримання митної служби України.
2. Зразки форменого одягу, норми забезпечення ним та строки його експлуатації затверджуються Кабінетом Міністрів України, а правила носіння – центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Враховано .  1. Працівники митної служби України мають формений одяг з відповідними знаками розрізнення, який видається безоплатно. Допускається пошив форменого одягу працівниками митної служби України за власні кошти з відшкодуванням витрат на такий пошив у межах норм забезпечення форменим одягом за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на утримання митної служби України.
2. Зразки форменого одягу, норми забезпечення ним та строки його експлуатації затверджуються Кабінетом Міністрів України, а правила носіння – центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
    -158- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 573 викласти у такій редакції:
«1. Працівники митної служби України мають формений одяг з відповідними знаками розрізнення, який видається безоплатно. Допускається пошив форменого одягу працівниками митної служби України за власні кошти з відшкодуванням витрат на такий пошив у межах норм забезпечення форменим одягом за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на утримання митної служби України.
2. Зразки форменого одягу, норми забезпечення ним та строки його експлуатації затверджуються Кабінетом Міністрів України, а правила носіння – міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи».
 
Враховано частково (крім частини другої, яку викладено в іншій редакції).   
398. Стаття 574. Службові посвідчення працівників митної служби України
 
   Стаття 574. Службові посвідчення працівників митної служби України
 
399. Працівникам митної служби України видаються службові посвідчення. Положення про службове посвідчення працівника митної служби України та його зразок затверджуються наказом міністерства, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи.
 
-159- Пінчук А.П.
У статті 574 слова «наказом міністерства, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи» замінити словами «центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Враховано .  1. Працівникам митної служби України видаються службові посвідчення. Положення про службове посвідчення працівника митної служби України та його зразок затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
400. Стаття 575. Заохочувальні відзнаки митної служби України
 
   Стаття 575. Заохочувальні відзнаки митної служби України
 
401. 1. Для заохочування працівників митної служби України за значні досягнення у службовій діяльності, активність та ініціативність, виявлені під час виконання ними своїх службових обов’язків, а також заохочування інших осіб за активне сприяння митним органам у виконанні ними завдань, покладених на митну службу України, в митній службі України встановлюються заохочувальні відзнаки митної служби України у вигляді медалей, нагрудних знаків, значків, грамот.
 
-160- Хомутиннік В.Ю.
Частину 1 статті 575 після слова «службових» доповнити словом в дужках « (трудових)».
 
Враховано .  1. Для заохочування працівників митної служби України за значні досягнення у службовій діяльності, активність та ініціативність, виявлені під час виконання ними своїх службових (трудових) обов’язків, а також заохочування інших осіб за активне сприяння митним органам у виконанні ними завдань, покладених на митну службу України, в митній службі України встановлюються заохочувальні відзнаки митної служби України у вигляді медалей, нагрудних знаків, значків, грамот.
 
402. 2. Положення про заохочувальні відзнаки митної служби України затверджуються наказами міністерства, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи.
 
-161- Пінчук А.П.
У частині 2 статті 575 слова «наказами міністерства, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи» замінити словами «центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Враховано .  2. Положення про заохочувальні відзнаки митної служби України затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
403. ГЛАВА 77. Майно, фінансування та матеріально-технічне забезпечення митної служби України
 
   ГЛАВА 77. Майно, фінансування та матеріально-технічне забезпечення митної служби України
 
404. Стаття 576. Майно митної служби України
 
   Стаття 576. Майно митної служби України
 
405. Майно митних органів, організацій, навчальних закладів та науково-дослідної установи митної служби України є державною власністю. Управління цим майном здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.
 
   1. Майно митних органів, організацій, навчальних закладів та науково-дослідної установи митної служби України є державною власністю. Управління цим майном здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.
 
406. Стаття 577. Земельні ділянки, службові та побутові приміщення, обладнання та засоби зв'язку митних органів, організацій, навчальних закладів та науково-дослідної установи митної служби України
 
   Стаття 577. Земельні ділянки, службові та побутові приміщення, обладнання та засоби зв'язку митних органів, організацій, навчальних закладів та науково-дослідної установи митної служби України
 
407. 1. Надання митним органам, організаціям, навчальним закладам та науково-дослідній установі митної служби України у користування земельних ділянок для службових потреб, відшкодування власникам зазначених ділянок та землекористувачам вартості цих ділянок та збитків, завданих їх вилученням, здійснюється відповідно до Земельного кодексу України.
 
   1. Надання митним органам, організаціям, навчальним закладам та науково-дослідній установі митної служби України у користування земельних ділянок для службових потреб, відшкодування власникам зазначених ділянок та землекористувачам вартості цих ділянок та збитків, завданих їх вилученням, здійснюється відповідно до Земельного кодексу України.
 
408. 2. У разі якщо митне оформлення товарів здійснюється митними органами безпосередньо на територіях або в приміщеннях підприємств, зазначені підприємства, незалежно від форми власності та підпорядкування, зобов'язані надавати митним органам у тимчасове користування відповідні службові та побутові приміщення, а також обладнання, засоби та канали зв'язку на договірних засадах.
 
-162- Пінчук А.П.
Частину 2 статті 575 після слова «зобов’язані» доповнити словом «безоплатно», слова «на договірній основі» виключити.
 
Враховано .  2. У разі якщо митне оформлення товарів здійснюється митними органами безпосередньо на територіях або в приміщеннях підприємств, зазначені підприємства, незалежно від форми власності та підпорядкування, зобов'язані безоплатно надавати митним органам у тимчасове користування відповідні службові та побутові приміщення, а також обладнання, засоби та канали зв’язку.
 
409. Стаття 578. Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та розвиток інфраструктури митної служби України
 
   Стаття 578. Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та розвиток інфраструктури митної служби України
 
410. 1. Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та розвиток інфраструктури митної служби України здійснюються за рахунок Державного бюджету України, а також з інших джерел, не заборонених законом.
 
-163- Мельник П.В.
У пункті 1 статті 578 слова «а також з інших джерел, не заборонених законом» виключити як такі, що не відповідають вимогам статті 2 Закону України «Про джерела фінансування органів державної влади» та частині дев’ятій статті 13 Бюджетного кодексу України.
 
Враховано .  1. Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та розвиток інфраструктури митної служби України здійснюються за рахунок Державного бюджету України.
 
411. 2. У межах пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення митні органи, як балансоутримувачі земельних ділянок, нерухомого майна та службових приміщень, можуть надавати у тимчасове користування відповідні приміщення та земельні ділянки для службових потреб підприємствам, діяльність яких пов’язана з забезпеченням функціонування пунктів пропуску та підприємствам сфери обслуговування.
 
-164- Пінчук А.П.
У частині 2 статті 578 слова «державний кордон» доповнити словом «України», словосполучення «можуть надавати» замінити словосполученням «можуть безоплатно надавати».
 
Враховано .  2. У межах пунктів пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення митні органи, як балансоутримувачі земельних ділянок, нерухомого майна та службових приміщень, можуть безоплатно надавати у тимчасове користування відповідні приміщення та земельні ділянки для службових потреб підприємствам, діяльність яких пов’язана з забезпеченням функціонування пунктів пропуску та підприємствам сфери обслуговування.
 
412. ГЛАВА 78. Взаємовідносини митних органів з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності
 
   ГЛАВА 78. Взаємовідносини митних органів з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності
 
413. Стаття 579. Взаємодія митних органів з правоохоронними органами
 
   Стаття 579. Взаємодія митних органів з правоохоронними органами
 
414. 1. Митні органи при виконанні завдань, покладених на митну службу країни, взаємодіють з правоохоронними органами в порядку, встановленому законодавством.
 
-165- Хомутиннік В.Ю.
У частині 1 статті 579 слово «країни» замінити словом «України».
 
Враховано .  1. Митні органи при виконанні завдань, покладених на митну службу України, взаємодіють з правоохоронними органами в порядку, встановленому законодавством.
 
415. 2. У разі виявлення під час здійснення митного контролю та інших заходів, що здійснюються митними органами відповідно до цього Кодексу та інших актів законодавства України, ознак правопорушень, розслідування яких не належить до компетенції митних органів, митні органи повідомляють про це відповідні правоохоронні органи.
 
   2. У разі виявлення під час здійснення митного контролю та інших заходів, що здійснюються митними органами відповідно до цього Кодексу та інших актів законодавства України, ознак правопорушень, розслідування яких не належить до компетенції митних органів, митні органи повідомляють про це відповідні правоохоронні органи.
 
416. 3. Правоохоронні органи повідомляють митні органи про виявлені ними порушення митних правил або контрабанду.
 
   3. Правоохоронні органи повідомляють митні органи про виявлені ними порушення митних правил або контрабанду.
 
417. 4. Правоохоронні органи повідомляють митні органи про наявність оперативної інформації щодо можливих випадків переміщення товарів з порушенням норм законодавства України.
 
-166- Пінчук А.П.
Частину 4 статті 579 викласти у наступній редакції:
«Правоохоронні органи зобов’язані письмово повідомляти митні органи про наявність оперативної інформації щодо можливих випадків переміщення товарів з порушенням норм законодавства України. У разі наявності такої оперативної інформації від правоохоронних органів митний контроль та митне оформлення здійснюються за письмовим рішенням керівника митного органу, який отримав цю оперативну інформацію, або особи, яка його заміщує, в обсягах та у формах, передбачених цим Кодексом».
 
Враховано .  4. Правоохоронні органи зобов’язані письмово повідомляти митні органи про наявність оперативної інформації щодо можливих випадків переміщення товарів з порушенням норм законодавства України. У разі наявності такої оперативної інформації від правоохоронних органів митний контроль та митне оформлення здійснюються за письмовим рішенням керівника митного органу, який отримав цю оперативну інформацію, або особи, яка його заміщує, в обсягах та у формах, передбачених цим Кодексом.
 
    -167- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину четверту статті 579 доповнити реченням наступного змісту:
«У випадку наявності такої оперативної інформації від правоохоронних органів порядок проведення митного контролю та митного оформлення здійснюється за письмовим рішенням керівника митного органу, який отримав цю оперативну інформацію, згідно із статями 52-54 та Главою 11 цього Кодексу із обсягом та у формах відповідно до статей 58-69 цього Кодексу.».
 
Враховано редакційно .   
418. Стаття 580. Взаємодія митних органів з іншими органами виконавчої влади з питань контролю за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України
 
      
419. Митні органи здійснюють контроль за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України у взаємодії зі спеціально уповноваженим державним органом по контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства в порядку, встановленому законом.
 
-168- Пінчук А.П.
Статтю 580 включити частиною 2 до статті 582, виклавши її у такій редакції:
«2. Митні органи здійснюють контроль за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України у взаємодії зі спеціально уповноваженим державним органом по контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства. Порядок здійснення такого контролю визначається законом».
 
Враховано .     
420. Стаття 581. Взаємодія митних органів з Національним банком України та фінансовими установами України
 
   Стаття 581. Взаємодія митних органів з Національним банком України та фінансовими установами України
 
421. 1. Митні органи взаємодіють з Національним банком України, Рахунковою палатою, Міністерством фінансів України, Державною податковою службою, Державною казначейською службою, Державною фінансовою інспекцією, а також з їх територіальними органами та підрозділами.
 
   1. Митні органи взаємодіють з Національним банком України, Рахунковою палатою, Міністерством фінансів України, Державною податковою службою, Державною казначейською службою, Державною фінансовою інспекцією, а також з їх територіальними органами та підрозділами.
 
422. 2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи подає Міністерству фінансів України звіт про надходження митних платежів до державного бюджету України.
 
-169- Пінчук А.П.
У частині 2 статті 581 слово «України» виключити.
 
Враховано .  2. Центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи подає Міністерству фінансів України звіт про надходження митних платежів до державного бюджету.
Стаття 583. Взаємодія митних органів з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування
1. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування сприяють діяльності митних органів та взаємодіють з ними в межах повноважень, установлених законом.
 
423. Стаття 582. Взаємодія митних органів з іншими органами виконавчої влади
 
   Стаття 582. Взаємодія митних органів з іншими органами виконавчої влади
 
424. Митні органи при виконанні завдань, покладених на митну службу України відповідно до цього Кодексу та інших актів законодавства України, взаємодіють зі спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у галузі економіки, статистики, юстиції, регуляторної політики та підприємництва, освіти і науки, охорони здоров’я, культури і туризму, транспорту та зв’язку тощо, а також з їх територіальними органами та підрозділами.
 
-170- Хомутиннік В.Ю.
У частині 2 статті 582 слова «спеціально уповноваженим державним органом по контролю» замінити словами «центральним органом виконавчої влади у сфері митного контролю».
 
Враховано .  1. Митні органи при виконанні завдань, покладених на митну службу України відповідно до цього Кодексу та інших актів законодавства України, взаємодіють з центральними органами виконавчої влади у сфері економіки, статистики, юстиції, регуляторної політики та підприємництва, освіти і науки, охорони здоров’я, культури і туризму, транспорту та зв’язку тощо, а також з їх територіальними органами та підрозділами.
2. Митні органи здійснюють контроль за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України у взаємодії з центральним органом виконавчої влади у сфері контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України та центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства. Порядок здійснення такого контролю визначається законом.
 
425. Стаття 583. Взаємодія митних органів з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування
 
-171- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 583 розташувати попереду статті 582.
 
Враховано .     
426. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування сприяють діяльності митних органів та взаємодіють з ними в межах повноважень, установлених законом.
 
      
427. Стаття 584. Взаємодія митних органів з суб’єктами підприємницької діяльності
 
-172- Пінчук А.П.
Текст статті 584 викласти у такій редакції:
«Митні органи встановлюють та підтримують офіційні відносини консультативного характеру з суб’єктами господарювання. Ці відносини включають в себе укладення меморандумів про взаєморозуміння з метою розвитку співробітництва, забезпечення участі зазначених осіб в удосконаленні митного контролю та оптимізації методів роботи митної служби України».
 
Враховано .  Стаття 584. Взаємодія митних органів з суб’єктами господарювання
 
428. Митні органи встановлюють та підтримують офіційні відносини консультативного характеру з суб’єктами підприємницької діяльності та громадянами. Ці відносини включають в себе укладення меморандумів про взаєморозуміння з метою розвитку співробітництва, забезпечення участі зазначених осіб в удосконаленні митного контролю та оптимізації методів роботи митної служби України. Порядок встановлення та підтримання таких відносин визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   1. Митні органи встановлюють та підтримують офіційні відносини консультативного характеру з суб’єктами господарювання. Ці відносини включають в себе укладення меморандумів про взаєморозуміння з метою розвитку співробітництва, забезпечення участі зазначених осіб в удосконаленні митного контролю та оптимізації методів роботи митної служби України.
 
429. ГЛАВА 79. Міжнародне співробітництво з питань митної справи
 
   ГЛАВА 79. Міжнародне співробітництво з питань митної справи
 
430. Стаття 585. Участь України у міжнародному співробітництві з питань митної справи
 
   Стаття 585. Участь України у міжнародному співробітництві з питань митної справи
 
431. Участь України у міжнародному співробітництві з питань митної справи є складовою частиною її зовнішньополітичної діяльності.
 
   1. Участь України у міжнародному співробітництві з питань митної справи є складовою частиною її зовнішньополітичної діяльності.
 
432. Стаття 586. Міжнародна діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи
 
-173- Васильєв О.А.
Статтю 586 викласти у такій редакції:
«Стаття 586. Міжнародна діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи
1. Міжнародна діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи спрямовується і координується Президентом України, Кабінетом Міністрів України та здійснюється за погодженням з Міністерством закордонних справ.
2. За дорученням Кабінету Міністрів України центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи може в обсязі наданих відповідно до закону повноважень вести переговори та консультативну роботу, пов’язану з підготовкою міжнародних договорів з питань митної справи.
3. Центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи з метою вдосконалення митного контролю підтримує зв’язки з митними адміністраціями іноземних держав, в установленому законом порядку укладає з ними відповідні міжвідомчі договори.
4. Центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи представляє Україну у Всесвітній митній організації, інших міжнародних організаціях».
 
Враховано .  Стаття 586. Міжнародна діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи
 
433. 1. Міжнародна діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України та здійснюється за погодженням з Міністерством закордонних справ та міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.
 
   1. Міжнародна діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи спрямовується і координується Президентом України, Кабінетом Міністрів України та здійснюється за погодженням з Міністерством закордонних справ.
 
434. 2. За дорученням Кабінету Міністрів України спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи може в обсязі наданих відповідно до закону повноважень вести переговори та консультативну роботу, пов’язані з підготовкою міждержавних та міжурядових договорів з питань митної справи.
 
   2. За дорученням Кабінету Міністрів України центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи може в обсязі наданих відповідно до закону повноважень вести переговори та консультативну роботу, пов’язану з підготовкою міжнародних договорів з питань митної справи.
 
435. 3. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі митної справи з метою вдосконалення митного контролю підтримує зв’язки з митними органами іноземних держав, в установленому законом порядку укладає з ними відповідні міжвідомчі договори.
 
   3. Центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи з метою вдосконалення митного контролю підтримує зв’язки з митними адміністраціями іноземних держав, в установленому законом порядку укладає з ними відповідні міжвідомчі договори.
 
436. 4. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи представляє Україну у Всесвітній митній організації, інших міжнародних митних організаціях.
 
-174- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Статтю 586 викласти в наступній редакції:
«1. Міжнародна діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи спрямовується і координується Президентом України, Кабінетом Міністрів України та здійснюється за погодженням з Міністерством закордонних справ.
2. За дорученням Кабінету Міністрів України спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи може в обсязі наданих відповідно до закону повноважень вести переговори та консультативну роботу, пов’язану з підготовкою міжнародних та міжвідомчих договорів з питань митної справи.
3. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі митної справи з метою вдосконалення митного контролю підтримує зв’язки з митними адміністраціями іноземних держав, в установленому законом порядку укладає з ними відповідні міжвідомчі договори.
4. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи представляє Україну у Всесвітній митній організації, інших міжнародних організаціях».
 
Враховано редакційно .  4. Центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи представляє Україну у Всесвітній митній організації, інших міжнародних організаціях.
 
437. Стаття 587. Співробітництво митних органів України з митними органами суміжних держав
 
   Стаття 587. Співробітництво митних органів України з митними органами суміжних держав
 
438. 1. Відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, митними органами України спільно з митними органами суміжних держав може здійснюватися:
 
   1. Відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, митними органами України спільно з митними органами суміжних держав може здійснюватися:
 
439. 1) створення спільних пунктів пропуску через державний кордон України;
 
-175- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 587 викласти у таій редакції:
«1) проведення спільного митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон України;
2) узгодження в установленому законом порядку часу здійснення митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон України, процедур митного контролю, митного оформлення та взаємне визнання документів, що використовуються митними органами для виконання митних формальностей;
3) проведення спільних заходів, спрямованих на запобігання, виявлення і припинення контрабанди та порушень митних правил;
4) проведення в установленому законом порядку спільних заходів, спрямованих на запобігання, виявлення і припинення правопорушень у сфері службової діяльності працівників митних служб;
5) проведення інших спільних одноразових чи постійних заходів з питань, що відповідно до цього Кодексу та інших актів законодавства України належать до компетенції митних органів;
6) обмін інформацією, у тому числі з використанням інформаційних технологій та систем».
 
Враховано .     
440. 2) проведення спільного контролю у пунктах пропуску через державний кордон України;
 
   1) проведення спільного митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон України;
 
441. 3) узгодження в установленому законом порядку часу здійснення митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон, процедур митного контролю, митного оформлення та взаємне визнання документів, що використовуються митними органами для здійснення митних формальностей;
 
   2) узгодження в установленому законом порядку часу здійснення митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон України, процедур митного контролю, митного оформлення та взаємне визнання документів, що використовуються митними органами для виконання митних формальностей;
 
442. 4) проведення спільних заходів, спрямованих на запобігання, виявлення і припинення контрабанди та порушень митних правил;
 
   3) проведення спільних заходів, спрямованих на запобігання, виявлення і припинення контрабанди та порушень митних правил;
 
443. 5) проведення в установленому законом порядку спільних заходів, спрямованих на запобігання, виявлення і припинення правопорушень у сфері службової діяльності працівників митних служб;
 
   4) проведення в установленому законом порядку спільних заходів, спрямованих на запобігання, виявлення і припинення правопорушень у сфері службової діяльності працівників митних служб;
 
444. 6) проведення інших спільних одноразових чи постійних заходів з питань, що відповідно до цього Кодексу та інших актів законодавства України належать до компетенції митних органів;
 
   5) проведення інших спільних одноразових чи постійних заходів з питань, що відповідно до цього Кодексу та інших актів законодавства України належать до компетенції митних органів;
 
445. 7) обмін інформацією, у тому числі з використанням інформаційних технологій та систем.
 
-176- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Пункт п’ятий статті 587 виключити.
 
Відхилено . Питання боротьби з корупцією та іншими службовими зловживаннями в митній службі повинні вирішуватися, у тому числі, й на міжнародному рівні.  6) обмін інформацією, у тому числі з використанням інформаційних технологій та систем.
 
446. Стаття 588. Підтримання оперативного зв’язку між митними органами України і митними органами суміжних іноземних держав
 
   Стаття 588. Підтримання оперативного зв’язку між митними органами України і митними органами суміжних іноземних держав
 
447. 1. З метою вирішення невідкладних питань щодо пропуску товарів, виявлення та припинення контрабанди і порушення митних правил, забезпечення законності і правопорядку в пунктах пропуску через державний кордон України керівнику митниці та його заступникам надається право проведення робочих зустрічей з представниками митного органу суміжної іноземної держави.
 
   1. З метою вирішення невідкладних питань щодо пропуску товарів, виявлення та припинення контрабанди і порушення митних правил, забезпечення законності і правопорядку в пунктах пропуску через державний кордон України керівнику митниці та його заступникам надається право проведення робочих зустрічей з представниками митного органу суміжної іноземної держави.
 
448. 2. Про час, умови і мету таких зустрічей керівник митниці або особа, яка його заміщує, керівника відповідного органу охорони державного кордону України.
 
   2. Про час, умови і мету таких зустрічей керівник митниці або особа, яка його заміщує, керівника відповідного органу охорони державного кордону України.
 
449. 3. Порядок проведення таких зустрічей визначається Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, укладеним в установленому законом порядку.
 
   3. Порядок проведення таких зустрічей визначається Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, укладеним в установленому законом порядку.
 
450. Стаття 589. Взаємодія митних органів України з митними та іншими органами іноземних держав, а також з міжнародними організаціями з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил
 
-177- Хомутиннік В.Ю.
Назву статті 589 після слова «іншими» доповнити словом «уповноваженими».
 
Враховано .  Стаття 589. Взаємодія митних органів України з митними та іншими уповноваженими органами іноземних держав, а також з міжнародними організаціями з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил
 
451. Взаємодія митних органів України з митними та іншими уповноваженими органами іноземних держав, а також з міжнародними організаціями з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил здійснюється в порядку, передбаченому міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку.
 
   1. Взаємодія митних органів України з митними та іншими уповноваженими органами іноземних держав, а також з міжнародними організаціями з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил здійснюється в порядку, передбаченому міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку.
 
452. ГЛАВА 80. Проходження служби в митних органах та організаціях
 
   ГЛАВА 80. Проходження служби в митних органах та організаціях
 
453. Стаття 590. Служба в митних органах та організаціях
 
-178- Каракай Ю.В.
.
У статті 590 слова «та організацій» замінити словом «України».
 
Враховано .  Стаття 590. Служба в митних органах України
 
454. Служба в митних органах та організаціях є державною службою, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я, освітнім рівнем та віком громадян України, пов’язаній із захистом економічних інтересів України.
 
-179- Пінчук А.П.
Текст статті 590 викласти у такій редакції:
«Служба в митних органах України є державною службою, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я, освітнім рівнем та віком громадян України, пов’язаній зі створенням сприятливих умов для розвитку законної зовнішньоекономічної діяльності, забезпеченням безпеки суспільства та захистом митних інтересів України».
 
Враховано .  1. Служба в митних органах України є державною службою, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я, освітнім рівнем та віком громадян України, пов’язаній зі створенням сприятливих умов для розвитку законної зовнішньоекономічної діяльності, забезпеченням безпеки суспільства та захистом митних інтересів України.
 
    -180- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Статтю 590 викласти у наступній редакції:
«Служба в митних органах та організаціях є державною службою, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я, освітнім рівнем та віком громадян України, пов’язаній із забезпеченням сприятливих умов для розвитку законної зовнішньоекономічної діяльності, гарантуванням безпеки зовнішньої торгівлі та суспільства та захистом митних інтересів України.».
 
Враховано редакційно .   
455. Стаття 591. Посадові особи та інші працівники митної служби України
 
   Стаття 591. Посадові особи та інші працівники митної служби України
 
456. 1. Посадовими особами митної служби України є працівники митних органів та організацій, на яких покладено виконання завдань, зазначених у статті 564 цього Кодексу, організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і яким присвоєно спеціальні звання митної служби. Посадові особи митної служби України є державними службовцями.
 
-181- Пінчук А.П.
Частину 1 статті 591 викласти у такій редакції:
«1. Посадовими особами митної служби України є працівники митних органів України, на яких покладено виконання завдань, зазначених у статті 564 цього Кодексу, здійснення організаційного, юридичного, кадрового, фінансового, матеріально-технічного забезпечення діяльності митної служби України і яким присвоєно спеціальні звання митної служби. Посадові особи митної служби України є державними службовцями».
 
Враховано .  1. Посадовими особами митної служби України є працівники митних органів України, на яких покладено виконання завдань, зазначених у статті 564 цього Кодексу, здійснення організаційного, юридичного, кадрового, фінансового, матеріально-технічного забезпечення діяльності митної служби України і яким присвоєно спеціальні звання митної служби. Посадові особи митної служби України є державними службовцями.
 
    -182- Каракай Ю.В.
.
У статті 591:
1) у частині першій слова «та організацій» замінити словом «України»;
2) у частині третій статті 591 слова «у тому числі тих, яким присвоєно спеціальні звання митної служби» виключити.
 
Враховано .   
457. 2. Правове становище посадових осіб митної служби України визначається цим Кодексом, а в частині не врегульованій ним, -законодавством про державну службу та іншими актами законодавства України.
 
   2. Правове становище посадових осіб митної служби України визначається цим Кодексом, а в частині, не врегульованій ним, – законодавством про державну службу та іншими актами законодавства України.
 
458. 3. Правове становище працівників митних органів та організацій, які не є посадовими особами, у тому числі тих, яким присвоєно спеціальні звання митної служби, регулюється іншими актами законодавства України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
 
   3. Правове становище працівників митних органів та організацій, які не є посадовими особами, регулюється іншими актами законодавства України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
 
459. Стаття 592. Особливості прийняття на службу до митних органів, організацій
 
   Стаття 592. Особливості прийняття на службу до митних органів, організацій
 
460. 1. На службу до митних органів та організацій приймаються громадяни України, які досягли 18-річного віку і здатні за своїми діловими і моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров’я виконувати завдання, покладені на митну службу України. З прийняттям на службу може бути встановлено випробування строком від двох до шести місяців.
 
   1. На службу до митних органів та організацій приймаються громадяни України, які досягли 18-річного віку і здатні за своїми діловими і моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров’я виконувати завдання, покладені на митну службу України. З прийняттям на службу може бути встановлено випробування строком від двох до шести місяців.
 
461. 2. Прийняття на службу до митних органів, організацій здійснюється, як правило, на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу визначається Кабінетом Міністрів України. Науково-педагогічні працівники спеціалізованих навчальних закладів митної служби України та наукові працівники науково-дослідної установи митної служби України приймаються на роботу в порядку, визначеному відповідно законодавством України про освіту і про наукову та науково-технічну діяльність.
 
-183- Пінчук А.П.
.
Частину другу статті 592 викласти у такій редакції:
«2. Прийняття на службу до митних органів України здійснюється на конкурсній основі, якщо інше не передбачено законом. Порядок проведення конкурсу визначається Кабінетом Міністрів України. Прийняття до митних органів, організацій на посади, перебування на яких не пов’язане з проходженням державної служби, здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про працю».
 
Враховано .  2. Прийняття на службу до митних органів України здійснюється на конкурсній основі, якщо інше не передбачено законом. Порядок проведення конкурсу визначається Кабінетом Міністрів України. Прийняття та службу до митних органів, організацій на посади, перебування на яких не пов’язане з проходженням державної служби, здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про працю.
 
    -184- Каракай Ю.В.
.
Частину другу статті 592 викласти у такій редакції:
«Прийняття на службу до митних органів України здійснюється на конкурсній основі, якщо інше не передбачено законом. Порядок проведення конкурсу визначається Кабінетом Міністрів України. Працівники митних органів та організацій, які не є посадовими особами, приймаються на службу до митних органів, організацій в порядку, визначеному законодавством».
 
Враховано редакційно .   
    -185- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Частину 2 статті 592 викласти в наступній редакції:
«Прийняття на службу до митних органів, організацій здійснюється, на конкурсній основі, якщо інше не передбачено законом. Порядок проведення конкурсу визначається Кабінетом Міністрів України. Науково-педагогічні працівники спеціалізованих навчальних закладів митної служби України та наукові працівники науково-дослідної установи митної служби України приймаються на роботу в порядку, визначеному відповідно законодавством України про освіту і про наукову та науково-технічну діяльність».
 
Враховано редакційно .   
462. 3. Керівники митних органів, організацій мають право самостійно добирати та приймати осіб, які відповідають критеріям, визначеним у частині першій цієї статті, на посади своїх помічників, радників, секретарів, а також керівників прес-служб, у порядку, визначеному законодавством України для патронатної служби.
 
-186- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину третю статті 592 виключити, у зв’язку з цим частину четверту вважати частиною третьою.
 
Враховано .     
463. 4. На службу до митних органів, організацій не можуть бути прийняті особи, визнані в установленому порядку недієздатними або обмеженими у дієздатності, особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину, а також особи, які протягом року, що передував їх зверненню до митного органу, організації з приводу працевлаштування, притягувалися до адміністративної відповідальності за вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією.
 
   3. На службу до митних органів, організацій не можуть бути прийняті особи, визнані в установленому порядку недієздатними або обмеженими у дієздатності, особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину, а також особи, які протягом року, що передував їх зверненню до митного органу, організації з приводу працевлаштування, притягувалися до адміністративної відповідальності за вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією.
 
464. Стаття 593. Присяга та урочисте зобов’язання працівників митної служби України
 
   Стаття 593. Присяга та урочисте зобов’язання працівників митної служби України
 
465. 1. Посадові особи митної служби України, вперше прийняті на службу до митних органів, організацій, приймають Присягу державного службовця, якщо раніше вони не приймали такої присяги.
 
-187- Каракай Ю.В.
.
У частині першій статті 593 слово «організацій» виключити.
 
Враховано .  1. Посадові особи митної служби України, вперше прийняті на службу до митних органів, приймають Присягу державного службовця, якщо раніше вони не приймали такої присяги.
 
466. 2. Працівники, які не є посадовими особами митної служби України, вперше прийняті на службу до митних органів, організацій, приймають урочисте зобов'язання такого змісту:
 
   2. Працівники, які не є посадовими особами митної служби України, вперше прийняті на службу до митних органів, організацій, приймають урочисте зобов'язання такого змісту:
 
467. «Вступаючи на митну службу, урочисто зобов'язуюсь бути відданим Українському народу, справі української державності, неухильно додержуватися вимог Конституції України, Митного кодексу України та законодавства України. Зобов'язуюсь активно захищати інтереси Української держави, її економічний суверенітет і безпеку, суворо додержуватися дисципліни, сумлінно, на високому професійному рівні виконувати свої службові обов'язки, зберігати державну таємницю, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян».
 
   «Вступаючи на митну службу, урочисто зобов'язуюсь бути відданим Українському народу, справі української державності, неухильно додержуватися вимог Конституції України, Митного кодексу України та законодавства України. Зобов'язуюсь активно захищати інтереси Української держави, її економічний суверенітет і безпеку, суворо додержуватися дисципліни, сумлінно, на високому професійному рівні виконувати свої службові обов'язки, зберігати державну таємницю, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян».
 
468. 3. Процедура прийняття урочистого зобов’язання визначається міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.
 
-188- Пінчук А.П.
У частині 3 статті 593 слова «міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи» замінити словами «центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Враховано .  3. Процедура прийняття урочистого зобов’язання визначається центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
    -189- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Включити частину 4 до статті 593 наступного змісту:
«Службові відносини особи, яка вступає на службу в митні органи, розпочинаються з дати призначення на посаду».
 
Відхилено . Таке уточнення є зайвим, оскільки на всіх без винятку працівників права та обов’язки за займаними посадами поширюються з моменту призначення.   
469. Стаття 594. Обмеження, пов’язані зі службою в митних органах, організаціях
 
   Стаття 594. Обмеження, пов’язані зі службою в митних органах, організаціях
 
470. 1. Посадові особи митної служби України мають обмеження, пов’язані з проходженням державної служби, які визначаються законами України.
 
   1. Посадові особи митної служби України мають обмеження, пов’язані з проходженням державної служби, які визначаються законами України.
 
471. 2. Посадові особи митної служби України не можуть бути членами політичних партій.
 
-190- Пінчук А.П.
Частину 2 статті 594 виключити.
Заборони щодо членства в політичних партіях законодавство України про державну службу не передбачає.
 
Враховано .     
472. 3. Посадові особи митних органів не можуть обіймати посади, перебування на яких передбачає прийняття рішень з питань діяльності підприємств, контроль за діяльністю яких відповідно до розділу VІ цього Кодексу покладено на митні органи, а також службові зносини з такими підприємствами, якщо у штаті цих підприємств перебувають близькі родичі зазначених посадових осіб.
 
   2. Посадові особи митних органів не можуть обіймати посади, перебування на яких передбачає прийняття рішень з питань діяльності підприємств, контроль за діяльністю яких відповідно до розділу VІ цього Кодексу покладено на митні органи, а також службові зносини з такими підприємствами, якщо у штаті цих підприємств перебувають близькі родичі зазначених посадових осіб.
 
473. Стаття 595. Спеціальні звання митної служби України
 
   Стаття 595. Спеціальні звання митної служби України
 
474. 1. В митній службі України присвоюються такі спеціальні звання відповідно до займаних посад:
 
-191- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Абзац перший частини першої статті 595 після слів «займаних посад» доповнити словами «, строків вислуги на зазначених посадах і перебування у відповідному спеціальному званні, освітньо-кваліфікаційного рівня і досвіду роботи».
 
Відхилено . Ці питання можуть бути врегульовані порядком присвоєння спеціальних звань, затвердженим Кабінетом Міністрів України (див. частину 9 цієї статті).  1. В митній службі України присвоюються такі спеціальні звання відповідно до займаних посад:
 
475. 1) дійсний державний радник митної служби;
 
   1) дійсний державний радник митної служби;
 
476. 2) державний радник митної служби 1 рангу;
 
   2) державний радник митної служби 1 рангу;
 
477. 3) державний радник митної служби 2 рангу;
 
   3) державний радник митної служби 2 рангу;
 
478. 4) державний радник митної служби 3 рангу;
 
   4) державний радник митної служби 3 рангу;
 
479. 5) радник митної служби 1 рангу;
 
   5) радник митної служби 1 рангу;
 
480. 6) радник митної служби 2 рангу;
 
   6) радник митної служби 2 рангу;
 
481. 7) радник митної служби 3 рангу;
 
   7) радник митної служби 3 рангу;
 
482. 8) інспектор митної служби 1 рангу;
 
   8) інспектор митної служби 1 рангу;
 
483. 9) інспектор митної служби 2 рангу;
 
   9) інспектор митної служби 2 рангу;
 
484. 10) інспектор митної служби 3 рангу;
 
   10) інспектор митної служби 3 рангу;
 
485. 11) інспектор митної служби 4 рангу;
 
   11) інспектор митної служби 4 рангу;
 
486. 12) інспектор митної служби;
 
   12) інспектор митної служби;
 
487. 13) молодший інспектор митної служби.
 
   13) молодший інспектор митної служби.
 
488. 14) старший курсант;
 
-192- Каракай Ю.В.
У статті 595 виключити пункти 14 та 15 частини 2.
Звання «старший курсант» та «курсант» не можуть бути віднесені до числа спеціальних, оскільки вони присвоюються не довічно, як спеціальні звання, а тільки на час навчання.
Крім того, курсанти не виконують завдань, зазначених у статті 564 проекту, організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і не є ані посадовими особами, ані державними службовцями (стаття 591 проекту).
 
Враховано .     
489. 15) курсант.
 
      
490. 3. Спеціальне звання дійсного державного радника митної служби присвоюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
 
   3. Спеціальне звання дійсного державного радника митної служби присвоюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
 
491. 4. Спеціальні звання державного радника митної служби 1, 2, 3 рангів присвоюються Президентом України за поданням керівника спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.
 
   4. Спеціальні звання державного радника митної служби 1, 2, 3 рангів присвоюються Президентом України за поданням керівника центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи.
 
492. 5. Спеціальні звання радника митної служби 1, 2, 3 рангів посадовим особам та іншим працівникам митних органів та організацій, а також спеціальні звання інспекторів митної служби 3, 4 рангів, інспекторів митної служби випускникам спеціалізованого вищого навчального закладу митної служби України присвоюються керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.
 
   5. Спеціальні звання радника митної служби 1, 2, 3 рангів посадовим особам та іншим працівникам митних органів та організацій, а також спеціальні звання інспекторів митної служби 3, 4 рангів, інспекторів митної служби випускникам спеціалізованого вищого навчального закладу митної служби України присвоюються керівником центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи.
 
493. 6. Спеціальні звання інспекторів митної служби 1, 2, 3, 4 рангів, інспекторів митної служби та молодших інспекторів митної служби (крім випадку, передбаченого частиною п’ятою цієї статті) присвоюються керівниками відповідних митних органів (за винятком митних постів), митних організацій.
 
-193- Каракай Ю.В.
.
У частині шостій статті 595 слова «митних організацій» виключити.
 
Враховано .  6. Спеціальні звання інспекторів митної служби 1, 2, 3, 4 рангів, інспекторів митної служби та молодших інспекторів митної служби (крім випадку, передбаченого частиною п’ятою цієї статті) присвоюються керівниками відповідних митних органів (за винятком митних постів).
 
494. 7. Спеціальні звання «курсант», «старший курсант» присвоюються керівником спеціалізованого вищого навчального закладу митної служби України.
 
-194- Каракай Ю.В.
1. У статті 595 виключити частину 7.
У зв’язку з цим частини 8 та 9 вважати відповідно частинами 7 та 8.
Звання «старший курсант» та «курсант» не можуть бути віднесені до числа спеціальних, оскільки вони присвоюються не довічно, як спеціальні звання, а тільки на час навчання.
Крім того, курсанти не виконують завдань, зазначених у статті 564 проекту, організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і не є ані посадовими особами, ані державними службовцями (стаття 591 проекту).
 
Враховано .     
495. 8. Спеціальні звання митної служби України присвоюються довічно. Позбавлення спеціального звання здійснюється лише за вироком суду.
 
-195- Каракай Ю.В.
Частину 7 (у зміненій нумерації) статті 595 викласти у такій редакції:
«7. Спеціальні звання митної служби присвоюються довічно. Позбавлення спеціальних звань здійснюється виключно за вироком суду у випадках, визначених Кримінальним кодексом України».
 
Враховано .  7. Спеціальні звання митної служби присвоюються довічно. Позбавлення спеціальних звань здійснюється виключно за вироком суду у випадках, визначених Кримінальним кодексом України.
 
496. 9. Перелік посад у митних органах, організаціях, перебування на яких передбачає присвоєння спеціальних звань митної служби, та порядок присвоєння цих звань визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
-196- Пінчук А.П.
Частину 9 статті 595 викласти у такій редакції:
«Перелік посад у митних органах, організаціях, перебування на яких передбачає присвоєння спеціальних звань митної служби, порядок присвоєння цих звань та їх співвідношення з рангами державних службовців визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано .  8. Перелік посад у митних органах, організаціях, перебування на яких передбачає присвоєння спеціальних звань митної служби, порядок присвоєння цих звань та їх співвідношення з рангами державних службовців визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
    -197- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
«Включити статтю 595-1 Атестація посадових осіб митної служби України
«Посадові особи митної служби України проходять атестацію, порядок проведення якої визначається Кабінетом Міністрів України»
 
Відхилено . Виходячи з того, що посадові особи митних органів є державними службовцями (див. статтю 591), необхідності у доповненні Митного кодексу положеннями про атестацію немає. Закон України «Про державну службу» таких положень не містить.   
    -198- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
«Включити статтю 595-2. Особливості правового регулювання службової дисципліни в митній службі України.
«В митній службі України діє Дисциплінарний статут, який затверджується законом. В частині, що не регулюється Дисциплінарним статутом, види, підстави та порядок застосування до посадових осіб та інших працівників митної служби України заохочень та дисциплінарних стягнень визначаються законодавством України про працю».
 
Відхилено . Оскільки митні органи не є ані воєнізованими формуваннями, ані правоохоронними органами, необхідності у включенні такої статті до проекту немає.   
497. Стаття 596. Робочий час посадових осіб митної служби України
 
   Стаття 596. Робочий час посадових осіб митної служби України
 
498. 1. Тривалість робочого часу посадових осіб митної служби України встановлюється відповідно до законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
 
   1. Тривалість та режим роботи, час відпочинку посадових осіб митної служби України встановлюється відповідно до законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
 
499. 2. Для виконання невідкладних заходів з митного контролю, митного оформлення, боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил та інших службових завдань посадові особи митних органів України за розпорядженням керівника митного органу або його заступника можуть залучатися до роботи в надурочний, а також у нічний час, у святкові і неробочі дні. Оплата праці посадових осіб митних органів України у надурочний, нічний час, а також у святкові і неробочі дні провадиться відповідно до чинного законодавства.
 
-199- Хомутиннік В.Ю.
У частині 2 статті 596 слова «святкові і неробочі» замінити словами «святкові, вихідні та неробочі».
 
Враховано .  2. Для виконання невідкладних заходів з митного контролю, митного оформлення, боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил та інших службових завдань посадові особи митних органів України за розпорядженням керівника митного органу або його заступника можуть залучатися до роботи в надурочний, а також у нічний час, у святкові, вихідні та неробочі дні. Оплата праці посадових осіб митних органів України у надурочний, нічний час, а також у святкові, вихідні та неробочі дні провадиться відповідно до чинного законодавства.
 
    -200- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Статтю 596 викласти в наступній редакції:
«1. Робочий час посадових осіб митної служби України - час, протягом якого посадова особа відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку має виконувати свої посадові обов'язки.
2. Тривалість та режим роботи, час відпочинку посадових осіб митної служби України встановлюється відповідно до законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
3. Для виконання невідкладних заходів з митного контролю, митного оформлення, боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил та інших службових завдань посадові особи митних органів України за розпорядженням керівника митного органу або його заступника можуть залучатися до роботи в надурочний, а також у нічний час, у святкові і неробочі дні. Оплата праці посадових осіб митних органів України у надурочний, нічний час, а також у святкові і неробочі дні провадиться відповідно до чинного законодавства.
4. За рішенням керівника митного органу посадова особа, за її згодою, може бути відкликана зі щорічної відпустки, частина невикористаної відпустки надається їй у будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.
5. Посадовим особам митних органів надаються щорічні відпустки, тривалість яких визначається залежно від вислуги років (у календарному обчисленні) і встановлюється при вислузі:
менше 10 років - 30 календарних діб щорічно;
від 10 до 15 років - 35 календарних діб щорічно;
від 15 до 20 років - 40 календарних діб щорічно;
від 20 і більше - 45 календарних діб щорічно.
6. Посадовим особам митних органів надаються додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки без збереження заробітної плати та інші види відпусток відповідно до законодавства».
 
Враховано частково .   
500. ГЛАВА 81. Професійна освіта та науково-дослідна діяльність в галузі митної справи
 
-201- Хомутиннік В.Ю.
У назві глави 81 та у статті 597 слова «в галузі», «у галузі» замінити словами «у сфері».
 
Враховано .  ГЛАВА 81. Професійна освіта та науково-дослідна діяльність у сфері митної справи
 
501. Стаття 597. Система професійної освіти у галузі митної справи
 
   Стаття 597. Система професійної освіти у сфері митної справи
 
502. 1. Система професійної освіти в галузі митної справи включає в себе:
 
   1. Система професійної освіти у сфері митної справи включає в себе:
 
503. 1) підготовку фахівців з вищою освітою;
 
   1) підготовку фахівців з вищою освітою;
 
504. 2) перепідготовку працівників митної служби;
 
   2) перепідготовку працівників митної служби;
 
505. 3) підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів;
 
   3) підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів;
 
506. 4) підвищення кваліфікації працівників митної служби;
 
   4) підвищення кваліфікації працівників митної служби;
 
507. 5) організацію навчання працівників митної служби без відриву від роботи.
 
   5) організацію навчання працівників митної служби без відриву від роботи.
 
508. 2. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників митної служби України здійснюється у спеціалізованих навчальних закладах митної служби України. Підготовка фахівців з вищою освітою для митної служби за окремими напрямами може здійснюватися також у вищих навчальних закладах іншого галузевого підпорядкування за державним замовленням.
 
-202- Пінчук А.П.
Перше речення частини 2 статті 597 доповнити словами «та у спеціалізованому митному органі з питань підвищення кваліфікації фахівців та кінологічного забезпечення».
 
Враховано .  2. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників митної служби України здійснюється у спеціалізованих навчальних закладах митної служби України та у спеціалізованому митному органі з питань підвищення кваліфікації фахівців та кінологічного забезпечення. Підготовка фахівців з вищою освітою для митної служби за окремими напрямами може здійснюватися також у вищих навчальних закладах іншого галузевого підпорядкування за державним замовленням.
 
509. 3. Спеціалізовані навчальні заклади митної служби України можуть надавати освітні послуги за кошти фізичних та юридичних осіб згідно із законодавством України.
 
   3. Спеціалізовані навчальні заклади митної служби України можуть надавати освітні послуги за кошти фізичних та юридичних осіб згідно із законодавством України.
 
510. Стаття 598. Науково-дослідна діяльність в галузі митної справи
 
-203- Хомутиннік В.Ю.
У статті 598 слова «у галузі» замінити словами «у сфері».
 
Враховано .  Стаття 598. Науково-дослідна діяльність у сфері митної справи
 
511. 1. Науково-дослідна діяльність, спрямована на забезпечення розвитку митної справи та професійної освіти в митній службі України, здійснюється науково-дослідною установою митної служби України та науково-дослідними підрозділами спеціалізованого вищого навчального закладу митної служби України.
 
-204- Пінчук А.П.
Текст статті 598 викласти у такій редакції:
«1. Науково-дослідна діяльність, спрямована на забезпечення митних інтересів України, розвитку митної справи та професійної освіти в митній службі України, здійснюється науково-дослідною установою митної служби України та науково-дослідними підрозділами спеціалізованого вищого навчального закладу митної служби України.
2. Координація науково-дослідної діяльності у сфері митної справи здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Враховано .  1. Науково-дослідна діяльність, спрямована на забезпечення митних інтересів України, розвитку митної справи та професійної освіти в митній службі України, здійснюється науково-дослідною установою митної служби України та науково-дослідними підрозділами спеціалізованого вищого навчального закладу митної служби України.
 
512. 2. На спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи покладається координація науково-дослідної діяльності у галузі митної справи.
 
   2. Координація науково-дослідної діяльності у сфері митної справи здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
513. Стаття 599. Працівники спеціалізованих навчальних закладів, науково-дослідної установи митної служби України.
 
-205- Каракай Ю.В.
.
Статтю 599 виключити.
 
Враховано .     
514. 1. Працівники спеціалізованих навчальних закладів, науково-дослідної установи митної служби України приймаються на роботу на умовах та в порядку, що встановлюються цим Кодексом та іншими законами України.
 
      
515. 2. На науково-педагогічних працівників, керівників та спеціалістів митних закладів освіти поширюються обов’язки, права та пільги, встановлені для посадових осіб митної служби України, їм присвоюються спеціальні звання митної служби.
 
-206- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Частину 2 статті 599 викласти в наступній редакції:
«На наукових, науково-педагогічних працівників, керівників та спеціалістів спеціалізованих навчальних закладів, науково-дослідної установи митної служби України поширюються обов’язки, права та пільги, встановлені для посадових осіб митної служби України, їм присвоюються спеціальні звання митної служби».
 
Відхилено . Статтю 599 виключено.     
516. 3. Працівники спеціалізованих навчальних закладів, науково-дослідної установи митної служби України, які не є посадовими особами, підлягають атестації у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти та науки.
 
      
517. 4. У разі потреби до викладання окремих спеціальних дисциплін у навчальних закладах митної служби України можуть залучатися фахівці митних органів та організацій. За наявності у спеціалізованих навчальних закладах митної служби України відповідних вакансій фахівці митних органів та організацій можуть в установленому законом порядку переводитися до цих закладів для викладання таких дисциплін на строк не менше, ніж один повний навчальний рік. На час роботи таких фахівців у спеціалізованих навчальних закладах митної служби України їхні посади в митних органах та організаціях можуть тимчасово заміщуватися іншими працівниками на умовах строкового трудового договору. Протягом трьох років з моменту переведення до спеціалізованих навчальних закладів митної служби України зазначені працівники мають право повернутися на попереднє місце роботи в митних органах та організаціях.
 
-207- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Частину 4 статті 599 викласти в наступній редакції:
«У разі потреби до викладання окремих спеціальних дисциплін у спеціалізованих навчальних закладах митної служби України можуть залучатися фахівці митних органів та організацій. За наявності у спеціалізованих навчальних закладах митної служби України відповідних вакансій фахівці митних органів та організацій можуть в установленому законом порядку переводитися до цих закладів для викладання таких дисциплін на строк не менше, ніж один повний навчальний рік. На час роботи таких фахівців у спеціалізованих навчальних закладах митної служби України їхні посади в митних органах та організаціях можуть тимчасово заміщуватися іншими працівниками на умовах строкового трудового договору. Протягом трьох років з моменту переведення до спеціалізованих навчальних закладів митної служби України зазначені працівники мають право повернутися на попереднє місце роботи в митних органах та організаціях». фахівці
 
Відхилено . Статтю 599 виключено.     
518. Стаття 600. Правовий статус курсантів (студентів), слухачів, аспірантів спеціалізованих навчальних закладів митної служби України та інших вищих закладів освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців для митної служби України
 
-208- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 600 викласти у такій редакції:
«Стаття 600. Особливості правового статусу осіб, які навчаються у спеціалізованому вищому навчальному закладі митної служби України
1. Особам, які навчаються у спеціалізованому вищому навчальному закладі митної служби України за денною формою, на період навчання керівником зазначеного навчального закладу присвоюються звання «курсант», «старший курсант».
2. Особам, які навчаються у спеціалізованому вищому навчальному закладі митної служби України за денною формою, надається право носіння форменого одягу, встановленого для працівників митної служби України, з відповідними знаками розрізнення. Особам, які навчаються за державним замовленням, формений одяг видається в порядку та на умовах, визначених статтею 573 цього Кодексу.
3. Особам, які навчаються у спеціалізованому вищому навчальному закладі митної служби України за денною формою, на весь період навчання відповідно до закону надається відстрочка у призові до Збройних Сил України».
 
Враховано .  Стаття 600. Особливості правового статусу осіб, які навчаються у спеціалізованому вищому навчальному закладі митної служби України
 
519. 1. Курсантами (студентами), слухачами спеціалізованих навчальних закладів митної служби України та інших вищих закладів освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців для митної служби України, можуть бути громадяни України, зараховані на навчання відповідно до вимог законодавства, та громадяни інших країн, зараховані на навчання на підставі між народних договорів України, укладених в установленому законом порядку.
 
   1. Особам, які навчаються у спеціалізованому вищому навчальному закладі митної служби України за денною формою, на період навчання керівником зазначеного навчального закладу присвоюються звання «курсант», «старший курсант».
2. Особам, які навчаються у спеціалізованому вищому навчальному закладі митної служби України за денною формою, надається право носіння форменого одягу, встановленого для працівників митної служби України, з відповідними знаками розрізнення. Особам, які навчаються за державним замовленням, формений одяг видається в порядку та на умовах, визначених статтею 573 цього Кодексу.
 
520. 2. Курсантам вищого спеціалізованого навчального закладу митної служби України, які проходять підготовку для подальшої роботи в митній службі України, може надаватися додаткове соціально-матеріальне забезпечення за рахунок коштів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи. Курсантам (студентам) денної форми навчання відповідно до закону надається відстрочка у призові до Збройних Сил України на весь період навчання.
 
   3. Особам, які навчаються у спеціалізованому вищому навчальному закладі митної служби України за денною формою, на весь період навчання відповідно до закону надається відстрочка у призові до Збройних Сил України.
 
521. 3. Випускники спеціалізованих навчальних закладів митної служби України та інших вищих навчальних закладів, в яких здійснюється підготовка фахівців для митної служби України, працевлаштовуються у порядку, встановленому законодавством України.
 
-209- Каракай Ю.В.
.
Статтю 600 викласти у такій редакції:
«Стаття 600. Особливості правового статусу осіб, які навчаються у спеціалізованому вищому навчальному закладі митної служби України
1. Особам, які навчаються у спеціалізованому вищому навчальному закладі митної служби України за денною формою, на період навчання керівником зазначеного навчального закладу присвоюються звання «курсант», «старший курсант».
2. Особам, які навчаються у спеціалізованому вищому навчальному закладі митної служби України за денною формою, на весь період навчання відповідно до закону надається відстрочка у призові до Збройних Сил України».
 
Враховано редакційно .     
    -210- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Частину 2 статті 600 викласти в наступній редакції:
«Курсантам спеціалізованого вищого навчального закладу митної служби України, які проходять підготовку для подальшої роботи в митній службі України, може надаватися додаткове соціально-матеріальне забезпечення за рахунок коштів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи. Курсантам (студентам) денної форми навчання відповідно до закону надається відстрочка у призові до Збройних Сил України на весь період навчання».
 
Враховано частково (тільки в частині відстрочки від призову). Держмитслужба не має власних коштів для надання курсантам спеціалізованого вищого навчального закладу митної служби України додаткового матеріально-технічного забезпечення.   
    -211- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Частину 3 статті 600 викласти в наступній редакції:
«Випускники спеціалізованого вищого навчального закладу митної служби України та інших вищих навчальних закладів, в яких здійснюється підготовка фахівців для митної служби України, працевлаштовуються у порядку, встановленому законодавством України».
 
Відхилено . Частина 3 статті 600 не має конкретного правового змісту.   
522. Стаття 601. Фінансування професійної освіти та науково-дослідної діяльності у галузі митної справи
 
-212- Хомутиннік В.Ю.
У статті 601 слова «у галузі» замінити словами «у сфері».
 
Враховано .  Стаття 601. Фінансування професійної освіти та науково-дослідної діяльності у сфері митної справи
 
523. Фінансування професійної освіти та науково-дослідної діяльності у галузі митної справи здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а також додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.
 
   1. Фінансування професійної освіти та науково-дослідної діяльності у сфері митної справи здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а також додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.
 
524. ГЛАВА 82. Правовий захист працівників митної служби України
 
   ГЛАВА 82. Правовий захист працівників митної служби України
 
525. Стаття 602. Обов’язковість законних розпоряджень та вимог посадових осіб митної служби України
 
   Стаття 602. Обов’язковість законних розпоряджень та вимог посадових осіб митної служби України
 
526. Законні розпорядження та вимоги посадових осіб митної служби України є обов’язковими для виконання фізичними та юридичними особами.
 
-213- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 602 викласти у такій редакції:
«Законні розпорядження та вимоги посадових осіб митної служби України, надані під час виконання ними службових обов’язків, є обов’язковими для виконання фізичними та юридичними особами».
 
Враховано .  1. Законні розпорядження та вимоги посадових осіб митної служби України, надані під час виконання ними службових обов’язків, є обов’язковими для виконання фізичними та юридичними особами.
 
    -214- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Статтю 602 викласти в наступній редакції:
«Законні розпорядження та вимоги посадових осіб митної служби України, надані під час виконання посадових обов’язків, є обов’язковими для виконання фізичними та юридичними особами».
 
Враховано редакційно .   
527. Стаття 603. Гарантування захисту життя, здоров’я і майна посадових осіб митної служби України
 
   Стаття 603. Гарантування захисту життя, здоров’я і майна посадових осіб митної служби України
 
528. Посадові особи митної служби України перебувають під захистом закону. Захист життя, здоров’я, честі, гідності, майна цих посадових осіб та членів їхніх сімей від злочинних посягань, інших протиправних дій здійснюється відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» та забезпечується мірами відповідальності, передбаченими Кримінальним кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення.
 
   1. Посадові особи митної служби України перебувають під захистом закону. Захист життя, здоров’я, честі, гідності, майна цих посадових осіб та членів їхніх сімей від злочинних посягань, інших протиправних дій здійснюється відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» та забезпечується мірами відповідальності, передбаченими Кримінальним кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення.
 
529. ГЛАВА 83. Застосування фізичної сили, спеціальних засобів та зброї посадовими особами митної служби України
 
   ГЛАВА 83. Застосування фізичної сили, спеціальних засобів та зброї посадовими особами митної служби України
 
530. Стаття 604. Право посадових осіб митної служби України застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю
 
   Стаття 604. Право посадових осіб митної служби України застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю
 
531. 1. У випадках, передбачених цим Кодексом, посадові особи митної служби України під час виконання службових обов’язків можуть застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю.
 
   1. У випадках, передбачених цим Кодексом, посадові особи митної служби України під час виконання службових обов’язків можуть застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю.
 
532. 2. Для забезпечення правильного та ефективного застосування фізичної сили, спеціальних засобів, вогнепальної зброї з посадовими особами митної служби України проводяться заняття із спеціальної підготовки та періодичні перевірки придатності до зазначених дій. Порядок проведення таких занять та перевірок затверджується наказом міністерства, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.
 
-215- Пінчук А.П.
У частині 2 статті 604 слова «наказом міністерства, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи» замінити словами «центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Враховано .  2. Для забезпечення правильного та ефективного застосування фізичної сили, спеціальних засобів, вогнепальної зброї з посадовими особами митної служби України проводяться заняття із спеціальної підготовки та періодичні перевірки придатності до зазначених дій. Порядок проведення таких занять та перевірок затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
533. 3. За неправомірне застосування фізичної сили, спеціальних засобів, вогнепальної зброї посадові особи митної служби України несуть відповідальність, передбачену законодавством.
 
-216- Пінчук А.П.
У частині 3 статті 604 слово «законодавством» замінити словом «законом».
 
Враховано .  3. За неправомірне застосування фізичної сили, спеціальних засобів, вогнепальної зброї посадові особи митної служби України несуть відповідальність, передбачену законом.
 
534. Стаття 605. Застосування фізичної сили
 
   Стаття 605. Застосування фізичної сили
 
535. Посадові особи митної служби України під час виконання службових обов’язків мають право застосовувати фізичну силу для:
 
   Посадові особи митної служби України під час виконання службових обов’язків мають право застосовувати фізичну силу для:
 
536. 1) припинення порушень митних правил, затримання осіб, які їх вчинили, подолання опору законним розпорядженням або вимогам посадових осіб митної служби України;
 
   1) припинення порушень митних правил, затримання осіб, які їх вчинили, подолання опору законним розпорядженням або вимогам посадових осіб митної служби України;
 
537. 2) забезпечення доступу до приміщень або на території, де знаходяться товари, що перебувають під митним контролем;
 
   2) забезпечення доступу до приміщень або на території, де знаходяться товари, що перебувають під митним контролем;
 
538. 3) припинення інших дій, що перешкоджають виконанню обов’язків, покладених на посадових осіб митної служби України, якщо ненасильницькі засоби впливу не забезпечують виконання цих обов’язків.
 
   3) припинення інших дій, що перешкоджають виконанню обов’язків, покладених на посадових осіб митної служби України, якщо ненасильницькі засоби впливу не забезпечують виконання цих обов’язків.
 
539. Стаття 606. Застосування спеціальних засобів
 
   Стаття 606. Застосування спеціальних засобів
 
540. 1. Посадові особи митної служби України під час виконання службових обов’язків мають право застосовувати наручники, гумові кийки, сльозоточиві речовини, обладнання для відкриття приміщень, засоби для примусової зупинки транспортних засобів та інші спеціальні засоби для:
 
   1. Посадові особи митної служби України під час виконання службових обов’язків мають право застосовувати наручники, гумові кийки, сльозоточиві речовини, обладнання для відкриття приміщень, засоби для примусової зупинки транспортних засобів та інші спеціальні засоби для:
 
541. 1) відбиття нападу безпосередньо на них або на інших осіб;
 
   1) відбиття нападу безпосередньо на них або на інших осіб;
 
542. 2) відбиття нападу на будинки, будівлі, споруди, транспортні засоби, що належать митним органам, організаціям, спеціалізованим навчальним закладам митної служби України або використовуються ними, на підприємства, установи та організації в приміщеннях та/або на території яких здійснюється митний контроль, на товари, що перебувають під митним контролем, а також для звільнення зазначених об’єктів у разі їх захоплення;
 
   2) відбиття нападу на будинки, будівлі, споруди, транспортні засоби, що належать митним органам, організаціям, спеціалізованим навчальним закладам митної служби України або використовуються ними, на підприємства, установи та організації, в приміщеннях та/або на території яких здійснюється митний контроль, на товари, що перебувають під митним контролем, а також для звільнення зазначених об’єктів у разі їх захоплення;
 
543. 3) затримання правопорушників, їх доставки до службового приміщення митного органу, організації, якщо ці особи чинять опір та іншу протидію або можуть завдати шкоди оточуючим чи собі;
 
   3) затримання правопорушників, їх доставки до службового приміщення митного органу, організації, якщо ці особи чинять опір та іншу протидію або можуть завдати шкоди оточуючим чи собі;
 
544. 4) припинення фізичного опору, що чиниться посадовій особі митної служби України;
 
   4) припинення фізичного опору, що чиниться посадовій особі митної служби України;
 
545. 5) проникнення до приміщень або на території, де можуть знаходитися предмети контрабанди або безпосередні предмети порушення митних правил;
 
   5) проникнення до приміщень або на території, де можуть знаходитися предмети контрабанди або безпосередні предмети порушення митних правил;
 
546. 6) зупинення транспортного засобу, водій якого не виконав вимогу посадової особи митної служби України про зупинення.
 
   6) зупинення транспортного засобу, водій якого не виконав вимогу посадової особи митної служби України про зупинення.
 
547. 2. Забороняється застосовувати спеціальні засоби до жінок з явними ознаками вагітності, осіб з явними ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними збройного опору, вчинення групового нападу, який загрожує життю та здоров’ю людей, збереженню товарів, що перебувають під митним контролем.
 
   2. Забороняється застосовувати спеціальні засоби до жінок з явними ознаками вагітності, осіб з явними ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними збройного опору, вчинення групового нападу, який загрожує життю та здоров’ю людей, збереженню товарів, що перебувають під митним контролем.
 
548. 3. За наявності обставин, що не дають можливості уникнути застосування спеціальних засобів, вжиті заходи не повинні перевищувати меж, необхідних для забезпечення виконання завдань, покладених на митну службу України, і повинні зводити до мінімуму можливість заподіяння шкоди здоров’ю правопорушників.
 
   3. За наявності обставин, що не дають можливості уникнути застосування спеціальних засобів, вжиті заходи не повинні перевищувати меж, необхідних для забезпечення виконання завдань, покладених на митну службу України, і повинні зводити до мінімуму можливість заподіяння шкоди здоров’ю правопорушників.
 
549. 4. Перелік спеціальних засобів, що використовуються посадовими особами митної служби України, та порядок їх застосування визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   4. Перелік спеціальних засобів, що використовуються посадовими особами митної служби України, та порядок їх застосування визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
550. Стаття 607. Зберігання, носіння та застосування вогнепальної зброї
 
   Стаття 607. Зберігання, носіння та застосування вогнепальної зброї
 
551. 1. Окремим категоріям посадових осіб митної служби України, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, надається право під час виконання службових обов’язків зберігати, носити та застосовувати вогнепальну зброю.
 
-217- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У статті 607 частину першу виключити.
 
Відхилено . Окремі категорії посадових осіб митних органів в силу характеру виконуваних ними службових обов’язків повинні мати право носіння та застосування вогнепальної зброї.  1. Окремим категоріям посадових осіб митної служби України, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, надається право під час виконання службових обов’язків зберігати, носити та застосовувати вогнепальну зброю.
 
552. 2. Посадові особи митної служби України під час виконання службових обов’язків мають право застосовувати вогнепальну зброю для:
 
-218- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У статті 607 частину другу викласти у наступній редакції:
«Окремим категоріям посадових осіб митної служби України, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, під час виконання службових обов’язків та у їх робочий час може видаватися вогнепальна зброя для: «.
 
Враховано редакційно .  2. Посадові особи митної служби України під час виконання службових обов’язків мають право застосовувати вогнепальну зброю для:
 
553. 1) відбиття групового чи збройного нападу безпосередньо на них або інших осіб, якщо їх життю та здоров’ю загрожує небезпека і запобігти їй іншими засобами немає можливості;
 
   1) відбиття групового чи збройного нападу безпосередньо на них або інших осіб, якщо їх життю та здоров’ю загрожує небезпека і запобігти їй іншими засобами немає можливості;
 
554. 2) відбиття групового чи збройного нападу на будівлі, склади, інші приміщення митних органів та організацій, навчальних закладів митної служби України;
 
   2) відбиття групового чи збройного нападу на будівлі, склади, інші приміщення митних органів та організацій, навчальних закладів митної служби України;
 
555. 3) відбиття групового чи збройного нападу на будинки, будівлі, споруди, транспортні засоби, що належать митним органам, організаціям, навчальним закладам митної служби України або використовуються ними, на підприємства установи, організації, в приміщеннях та/або на території яких здійснюється митний контроль, на товари, що перебувають під митним контролем, а також для звільнення зазначених об’єктів у разі їх захоплення;
 
   3) відбиття групового чи збройного нападу на будинки, будівлі, споруди, транспортні засоби, що належать митним органам, організаціям, навчальним закладам митної служби України або використовуються ними, на підприємства установи, організації, в приміщеннях та/або на території яких здійснюється митний контроль, на товари, що перебувають під митним контролем, а також для звільнення зазначених об’єктів у разі їх захоплення;
 
556. 4) зупинення транспортного засобу шляхом пошкодження, якщо його водій у зоні митного контролю своїми діями створює загрозу життю та здоров’ю людей;
 
   4) зупинення транспортного засобу шляхом пошкодження, якщо його водій у зоні митного контролю своїми діями створює загрозу життю та здоров’ю людей;
 
557. 5) подання сигналу тривоги, виклику допомоги, знешкодження тварини, що загрожує життю та здоров’ю людини.
 
   5) подання сигналу тривоги, виклику допомоги, знешкодження тварини, що загрожує життю та здоров’ю людини.
 
558. 3. Забороняється застосовувати вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб з явними ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними збройного опору, вчинення групового нападу, який загрожує життю та здоров’ю людей, збереженню товарів, що перебувають під митним контролем.
 
   3. Забороняється застосовувати вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб з явними ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними збройного опору, вчинення групового нападу, який загрожує життю та здоров’ю людей, збереженню товарів, що перебувають під митним контролем.
 
559. 4. Забороняється також застосовувати вогнепальну зброю проти громадян з малолітніми дітьми та у разі значного скупчення людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи.
 
   4. Забороняється також застосовувати вогнепальну зброю проти громадян з малолітніми дітьми та у разі значного скупчення людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи.
 
560. 5. За наявності обставин, що не дають можливості уникнути застосування вогнепальної зброї, вжиті заходи не повинні перевищувати меж, необхідних для забезпечення виконання завдань, покладених на митну службу України, і повинні зводити до мінімуму можливість заподіяння шкоди здоров’ю правопорушників.
 
-219- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У статті 607 після частини п’ятої добавити речення наступного змісту:
«Про факт застосування вогнепальної зброї не пізніше наступної доби складається і реєструється письмовий акт митного органу, в якому зазначаються причини застосування вогнепальної зброї, посадові особи, які видали наказ про її застосування і які її застосовували, наслідки застосування вогнепальної зброї, висновки митного органу щодо правомірності її застосування. Копія такого письмового акту митного органу має бути надана за письмовою вимогою причетних (зацікавлених) до відповідного випадку застосування зброї осіб або їх уповноважених представників.».
 
Відхилено . Необхідність актування кожного випадку застосування вогнепальної зброї може стати психологічним фактором, який стримуватиме дії посадових осіб митних органів у критичних ситуаціях і, відповідно, може привести до негативних наслідків.  5. За наявності обставин, що не дають можливості уникнути застосування вогнепальної зброї, вжиті заходи не повинні перевищувати меж, необхідних для забезпечення виконання завдань, покладених на митну службу України, і повинні зводити до мінімуму можливість заподіяння шкоди здоров’ю правопорушників.
 
561. 6. Забороняється зберігання, носіння та застосування посадовими особами митної служби України вогнепальної зброї та набоїв до неї не під час виконання службових обов’язків.
 
-220- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У статті 607 частину шосту доповнити реченням наступного змісту:
«За порушення такої заборони посадова особа митної служби України несе відповідальність згідно закону.».
 
Відхилено . Запропонована фраза не має конкретного правового змісту.  6. Забороняється зберігання, носіння та застосування посадовими особами митної служби України вогнепальної зброї та набоїв до неї не під час виконання службових обов’язків.
 
562. ГЛАВА 84. Соціальний захист працівників митної служби України
 
   ГЛАВА 84. Соціальний захист працівників митної служби України
 
563. Стаття 608. Гарантія оплати праці посадових осіб митної служби України
 
   Стаття 608. Оплата праці посадових осіб митної служби України
 
564. 1. Держава забезпечує достатній рівень оплати праці посадових осіб митної служби України з метою створення матеріальних умов для не залежного і сумлінного виконання ними службових обов’язків.
 
   1. Держава забезпечує достатній рівень оплати праці посадових осіб митної служби України з метою створення матеріальних умов для незалежного і сумлінного виконання ними службових обов’язків.
 
565. 2. Умови оплати праці посадових осіб митної служби України визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
-221- Хомутиннік В.Ю.
Частину 2 статті 608 викласти у такій редакції:
«2. Заробітна плата посадової особи митної служби України складається з посадового окладу, надбавок до нього та премії, розмір та порядок встановлення яких визначаються Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано .  2. Заробітна плата посадової особи митної служби України складається з посадового окладу, надбавок до нього та премії, розмір та порядок встановлення яких визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
    -222- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Статтю 608 викласти в наступній редакції:
«Стаття 608 Оплата праці посадових осіб митної служби України
1. Держава забезпечує достатній рівень оплати праці посадових осіб митної служби України з метою створення матеріальних умов для не залежного і сумлінного виконання ними службових обов’язків.
2. Заробітна плата та премії посадової особи складається з посадового окладу, надбавок до нього, розмір та порядок встановлення яких визначаються Кабінетом Міністрів України.
3. Надбавка за вислугу років виплачується посадовим особам митних органів щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за спеціальне звання і залежно від стажу державної служби у таких розмірах: від 1 до 2 років - 5; від 2 до 5 років - 10; від 5 до 10 років - 20; від 10 до 15 років - 25; від 15 до 20 років - 30; від 20 до 25 років - 35; понад 25 років - 40 відсотків.
До стажу роботи, що дає право на отримання надбавки за вислугу років, включається стаж державної служби, обчислений відповідно до умов і порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано частково .   
566. Стаття 609. Житлове забезпечення посадових осіб митної служби України
 
   Стаття 609. Житлове забезпечення посадових осіб митної служби України
 
567. 1. Посадові особи митної служби України, які потребують поліпшення житлових умов, забезпечуються житлом у встановленому законодавством порядку із державного фонду.
 
   1. Посадові особи митної служби України, які потребують поліпшення житлових умов, забезпечуються житлом у встановленому законодавством порядку із державного фонду.
 
568. 2. Посадовим особам митної служби України надається службове житло в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Посадовим особам митної служби України, які переводяться на роботу в іншу місцевість, а також випускникам спеціалізованих вищих навчальних закладів, які одержали направлення на роботу до митних органів, організацій, спеціалізованих навчальних закладів митної служби України, розташованих в іншій місцевості, службове житло надається невідкладно.
 
-223- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Частину 2 статті 609 викласти в наступній редакції:
«Посадовим особам митної служби України надається службове житло в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Посадовим особам митної служби України, які переводяться на роботу в іншу місцевість, а також випускникам вищих навчальних закладів, які одержали направлення на роботу до митних органів, організацій, розташованих в іншій місцевості, службове житло надається невідкладно».
 
Враховано .  2. Посадовим особам митної служби України надається службове житло в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Посадовим особам митної служби України, які переводяться на роботу в іншу місцевість, а також випускникам вищих навчальних закладів, які одержали направлення на роботу до митних органів, організацій, розташованих в іншій місцевості, службове житло надається невідкладно.
 
569. 3. У разі неможливості забезпечення посадової особи митної служби України житлом з державного фонду або надання їй службового житла митний орган, організація, навчальний заклад митної служби України орендує житло для забезпечення ним посадової особи або, за бажанням цієї особи, виплачує їй грошову компенсацію за найом (піднайом) жилого приміщення. Порядок виплати посадовим особам митної служби України грошової компенсації за найом (піднайом) жилих приміщень визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-224- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Частину третю статті 609 викласти в наступній редакції:
«У разі неможливості забезпечення посадової особи митної служби України житлом з державного фонду або надання їй службового житла митний орган, організація, орендує житло для забезпечення ним посадової особи або, за бажанням цієї особи, виплачує їй грошову компенсацію за найом (піднайом) жилого приміщення. Порядок виплати посадовим особам митної служби України грошової компенсації за найом (піднайом) жилих приміщень визначається Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано .  3. У разі неможливості забезпечення посадової особи митної служби України житлом з державного фонду або надання їй службового житла митний орган, організація, орендує житло для забезпечення ним посадової особи або, за бажанням цієї особи, виплачує їй грошову компенсацію за найом (піднайом) жилого приміщення. Порядок виплати посадовим особам митної служби України грошової компенсації за найом (піднайом) жилих приміщень визначається Кабінетом Міністрів України.
 
570. 4. У разі загибелі посадової особи митної служби України у зв’язку з виконанням нею службових обов’язків за сім’єю загиблого зберігається право на одержання житлової площі на тих самих умовах і підставах, які мали місце на момент загибелі цієї посадової особи.
 
   4. У разі загибелі посадової особи митної служби України у зв’язку з виконанням нею службових обов’язків за сім’єю загиблого зберігається право на одержання житлової площі на тих самих умовах і підставах, які мали місце на момент загибелі цієї посадової особи.
 
571. 5. Посадові особи митної служби України, які відповідно до чинного законодавства потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання безпроцентного кредиту на індивідуальне чи кооперативне житлове будівництво або для придбання квартир чи індивідуальних жилих будинків на строк до 20 років. Умови надання кредиту визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   5. Посадові особи митної служби України, які відповідно до чинного законодавства потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання безпроцентного кредиту на індивідуальне чи кооперативне житлове будівництво або для придбання квартир чи індивідуальних жилих будинків на строк до 20 років. Умови надання кредиту визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
572. Стаття 610. Медичне забезпечення та охорона здоров’я посадових осіб митної служби України та членів їх сімей
 
   Стаття 610. Медичне забезпечення та охорона здоров’я посадових осіб митної служби України та членів їх сімей
 
573. 1. Посадові особи митної служби України та члени їх сімей, які проживають разом з ними, користуються правом на безоплатне медичне обслуговування у державних та комунальних закладах охорони здоров’я. Таке право зберігається за посадовими особами митної служби України після звільнення з митних органів, організацій у зв’язку з виходом на пенсію або у відставку.
 
   1. Посадові особи митної служби України та члени їх сімей, які проживають разом з ними, користуються правом на безоплатне медичне обслуговування у державних та комунальних закладах охорони здоров’я. Таке право зберігається за посадовими особами митної служби України після звільнення з митних органів, організацій у зв’язку з виходом на пенсію або у відставку.
 
574. 2. Посадові особи митної служби України щорічно проходять профілактичний медичний огляд.
 
   2. Посадові особи митної служби України щорічно проходять профілактичний медичний огляд.
 
575. 3. Для надання лікувально-профілактичної допомоги працівникам митних органів та організацій створюються заклади охорони здоров’я митної служби України. Створення, реорганізація та ліквідація закладів охорони здоров’я митної служби України здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
 
   3. Для надання лікувально-профілактичної допомоги працівникам митних органів та організацій створюються заклади охорони здоров’я митної служби України. Створення, реорганізація та ліквідація закладів охорони здоров’я митної служби України здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
576. Стаття 611. Пенсійне забезпечення працівників митної служби України
 
   Стаття 611. Пенсійне забезпечення працівників митної служби України
 
577. 1. Пенсійне забезпечення посадових осіб митної служби України здійснюється відповідно до умов і порядку, встановлених Законом України «Про державну службу». При цьому час служби в митних органах, організаціях та час навчання у спеціалізованому вищому навчальному закладі митної служби України зараховується до стажу державної служби, необхідного для призначення пенсії державного службовця, незалежно від останнього місця роботи (служби) особи, яка звертається за призначенням такої пенсії, та часу виходу її на пенсію.
 
-225- Каракай Ю.В.
Текст статті 611 викласти у такій редакції:
«1. Пенсійне забезпечення посадових осіб митної служби України здійснюється відповідно до умов і порядку, встановлених Законом України «Про державну службу». Час служби зазначених осіб в митних органах зараховується до стажу державної служби, необхідного для призначення пенсії державного службовця, незалежно від останнього місця роботи (служби) особи, яка звертається за призначенням такої пенсії, та часу виходу її на пенсію.
2. Пенсійне забезпечення працівників митних органів, організацій, які не є посадовими особами митної служби України, здійснюється на загальних підставах відповідно до законодавства України про пенсійне забезпечення».
 
Враховано .  1. Пенсійне забезпечення посадових осіб митної служби України здійснюється відповідно до умов і порядку, встановлених Законом України «Про державну службу». Час служби зазначених осіб в митних органах зараховується до стажу державної служби, необхідного для призначення пенсії державного службовця, незалежно від останнього місця роботи (служби) особи, яка звертається за призначенням такої пенсії, та часу виходу її на пенсію.
2. Пенсійне забезпечення працівників митних органів, організацій, які не є посадовими особами митної служби України, здійснюється на загальних підставах відповідно до законодавства України про пенсійне забезпечення.
 
    -226- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У статті 611 речення:
«При цьому час служби в митних органах, організаціях та час навчання у спеціалізованому вищому навчальному закладі митної служби України зараховується до стажу державної служби, необхідного для призначення пенсії державного службовця, незалежно від останнього місця роботи (служби) особи, яка звертається за призначенням такої пенсії, та часу виходу її на пенсію.»
замінити на речення:
«Пенсійне забезпечення працівників митних органів, організацій, які не є посадовими особами митної служби України, здійснюється на загальних підставах відповідно до законодавства України про пенсійне забезпечення.».
 
Враховано редакційно .   
    -227- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
«Статтю 611 викласти в наступній редакції:
«Пенсійне забезпечення посадових осіб митної служби України здійснюється відповідно до умов і порядку, встановлених Законом України «Про державну службу». При цьому час служби в митних органах, організаціях та час навчання у спеціалізованому вищому навчальному закладі митної служби України за державним замовленням зараховується до стажу державної служби, необхідного для призначення пенсії державного службовця, незалежно від останнього місця роботи (служби) особи, яка звертається за призначенням такої пенсії, та часу виходу її на пенсію».
 
Враховано частково (крім слів «та час навчання у спеціалізованому вищому навчальному закладі митної служби України за державним замовленням»).   
    -228- Сушкевич В.М.
Текст статті 611 викласти у такій редакції:
«Пенсійне забезпечення посадових осіб митної служби України здійснюється відповідно до умов і порядку, встановлених Законом України «Про державну службу».
Пенсійне забезпечення працівників митної служби, які не є посадовими особами, здійснюється на загальних підставах».
 
Враховано по суті.   
578. Стаття 612. Гарантії охорони праці посадових осіб та інших працівників митної служби України
 
   Стаття 612. Гарантії охорони праці посадових осіб та інших працівників митної служби України
 
579. Держава гарантує забезпечення прав посадових осіб, інших працівників митної служби України на охорону праці під час виконання ними своїх посадових обов’язків, проходження медичних оглядів, права на пільги та компенсації за роботу у важких та шкідливих умовах праці відповідно до чинного законодавства.
 
-229- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 612 викласти у такій редакції:
«Держава відповідно до чинного законодавства гарантує забезпечення прав посадових осіб та інших працівників митної служби України на охорону праці під час виконання ними своїх службових (трудових) обов’язків, на проходження медичних оглядів, а також на пільги та компенсації за роботу у важких та шкідливих умовах».
 
Враховано .  1. Держава відповідно до чинного законодавства гарантує забезпечення прав посадових осіб та інших працівників митної служби України на охорону праці під час виконання ними своїх службових (трудових) обов’язків, на проходження медичних оглядів, а також на пільги та компенсації за роботу у важких та шкідливих умовах.
 
580. Стаття 613. Гарантії у разі загибелі, каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я
 
   Стаття 613. Гарантії у разі загибелі, каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я
 
581. 1. Посадові особи та інші працівники митної служби України підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності, в порядку, встановленому законом.
 
   1. Посадові особи та інші працівники митної служби України підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності, в порядку, встановленому законом.
 
582. 2. У разі загибелі, каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я внаслідок нещасного випадку, який стався з посадовою особою чи іншим працівником митної служби України під час виконання ним службових обов’язків або у зв’язку з їх виконанням, йому або його спадкоємцям спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи здійснюється компенсаційна виплата в таких розмірах:
 
-230- Пінчук А.П.
У частині 2 статті 613 слово «службових» доповнити словом в дужках « (трудових)».
 
Враховано .  2. У разі загибелі, каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я внаслідок нещасного випадку, який стався з посадовою особою чи іншим працівником митної служби України під час виконання ним службових (трудових) обов’язків або у зв’язку з їх виконанням, йому або його спадкоємцям центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи здійснюється компенсаційна виплата в таких розмірах:
 
583. 1) у разі загибелі - як різниця між 10-річною сумою середньомісячної заробітної плати постраждалого за останньою посадою на день нещасного випадку та сумою, виплаченою органами соціального страхування за цим нещасним випадком;
 
   1) у разі загибелі - як різниця між 10-річною сумою середньомісячної заробітної плати постраждалого за останньою посадою на день нещасного випадку та сумою, виплаченою органами соціального страхування за цим нещасним випадком;
 
584. 2) у разі інвалідності - залежно від ступеня втрати працездатності при встановленні інвалідності як різниця між 5-річною для Ігрупи, 4-річною - для ІІ групи, 3-річною - для ІІІ групи середньомісячною заробітною платою постраждалого за останньою посадою на день нещасного випадку та сумою, виплаченою органами соціального страхування за цим нещасним випадком;
 
   2) у разі інвалідності - залежно від ступеня втрати працездатності при встановленні інвалідності як різниця між 5-річною для Ігрупи, 4-річною - для ІІ групи, 3-річною - для ІІІ групи середньомісячною заробітною платою постраждалого за останньою посадою на день нещасного випадку та сумою, виплаченою органами соціального страхування за цим нещасним випадком;
 
585. 3) у разі іншого ушкодження здоров’я внаслідок нещасного випадку - як різниця між середньомісячною заробітною платою постраждалого на останній робочий день перед установленням втрати ним професійної працездатності за кожний відсоток втрати професійної працездатності та сумою, виплаченою органами соціального страхування за цим нещасним випадком».
 
   3) у разі іншого ушкодження здоров’я внаслідок нещасного випадку - як різниця між середньомісячною заробітною платою постраждалого на останній робочий день перед установленням втрати ним професійної працездатності за кожний відсоток втрати професійної працездатності та сумою, виплаченою органами соціального страхування за цим нещасним випадком».
 
586. ІІ. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   ІІ. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
587. 1. Частину 2 статті 2 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2010 р., № 9, ст. 76, № 13, ст. 128, № 58, ст. 1998) після слів « (крім відносин щодо видачі документів дозвільного характеру, необхідних для отримання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності)» доповнити словами «охорони державного кордону, митної справи».
 
-231- Пінчук А.П.
Пункт 1 розділу ІІ проекту викласти у такій редакції:
«1. Частину другу статті 2 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2010 р., № 13, ст. 128, із змінами, внесеними Законом України від 19 травня 2011 року № 3393-VІ) після слів « (крім відносин щодо видачі документів дозвільного характеру, необхідних для отримання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності)» доповнити словами «охорони державного кордону, митної справи»«.
 
Враховано .  1. Частину другу статті 2 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2010 р., № 13, ст. 128, із змінами, внесеними Законом України від 19 травня 2011 року № 3393-VІ) після слів « (крім відносин щодо видачі документів дозвільного характеру, необхідних для отримання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності)» доповнити словами «охорони державного кордону, митної справи».
 
588. 2. Додаток до Закону України «Про Митний тариф України» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № № 36-43, ст. 508, Голос України, 14.01.2009, 15.01.2009) після глави «Основні правила інтерпретації УКТ ЗЕД» доповнити новою главою такого змісту:
 
-232- Пінчук А.П.
Пункт 2 розділу ІІ проекту виключити.
 
Враховано .     
589. «Особливості оподаткування ввізним митом товарів при ввезенні громадянами на митну територію України.
 
      
590. Товари, сумарна вартість яких не перевищує суму 1000 євро, не підлягають обкладенню ввізним митом при ввезенні громадянами на митну територію України.
 
-233- Бондарєв К.А.
У абзаці третьому пункту 2 число «1000» замінити числом «2000».
 
Відхилено . Пункт 2 розділу ІІ проекту виключено.     
591. Товари, сумарна вартість яких перевищує суму 1000 євро, але не перевищує 5000 євро, при ввезенні громадянами на митну територію України підлягають обкладенню ввізним митом за ставкою 10% від митної вартості таких товарів».
 
-234- Бондарєв К.А.
У абзаці четвертому пункту 2 число «1000» замінити числом «2000».
 
Відхилено . Пункт 2 розділу ІІ проекту виключено.     
592. 3. Абзац третій частини п’ятої статті 5 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № …, ст. …) після слів «Військової служби правопорядку у Збройних Силах України» доповнити словами «підрозділи внутрішньої безпеки митних органів».
 
-235- Пінчук А.П.
Пункт 3 розділу ІІ проекту викласти у такій редакції:
«3. Абзац другий частини п’ятої статті 5 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 40, ст. 404) після слів «Військової служби правопорядку у Збройних Силах України» доповнити словами «підрозділи внутрішньої безпеки митних органів».
 
Враховано .  3. Абзац другий частини п’ятої статті 5 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 40, ст. 404) після слів «Військової служби правопорядку у Збройних Силах України» доповнити словами «підрозділи внутрішньої безпеки митних органів».
 
593. 4. Статтю 6 Закону України «Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 454; 2003 р., № 7, ст.68) доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
-236- Пінчук А.П.
Пункт 4 викладено у такій редакції:
«4. У Законі України «Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 260; 2003 р., № 7, ст.68):
1) частину першу статті 1 викласти у такій редакції:
«Стаття 1. Єдиний збір встановлюється щодо транспортних засобів вітчизняних та іноземних власників, визначених у статті 5 цього Закону, які перетинають державний кордон України, і справляється за здійснення у пунктах пропуску через державний кордон України відповідно до законодавства України санітарно - епідеміологічного, ветеринарно - санітарного, фітосанітарного, екологічного контролю товарів (у тому числі у формі попереднього документального контролю) та радіологічного контролю товарів і транспортних засобів, за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України та за проїзд автомобільних транспортних засобів з перевищенням встановлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів»;
2) статтю 6 доповнити частиною 5 такого змісту:
«Єдиний збір за здійснення визначеного цим Законом контролю не справляється у разі перевантаження у пункті пропуску через державний кордон України вантажу з водних та авіаційних транспортних засобів і з трубопровідного транспорту на засоби інших видів транспорту (автомобільний, залізничний)».
 
Враховано   4. У Законі України «Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 260; 2003 р., № 7, ст.68):
1) частину першу статті 1 викласти у такій редакції:
«Стаття 1. Єдиний збір встановлюється щодо транспортних засобів вітчизняних та іноземних власників, визначених у статті 5 цього Закону, які перетинають державний кордон України, і справляється за здійснення у пунктах пропуску через державний кордон України відповідно до законодавства України санітарно - епідеміологічного, ветеринарно - санітарного, фітосанітарного, екологічного контролю товарів (у тому числі у формі попереднього документального контролю) та радіологічного контролю товарів і транспортних засобів, за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України та за проїзд автомобільних транспортних засобів з перевищенням встановлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів»;
2) статтю 6 доповнити частиною 5 такого змісту:
«Єдиний збір за здійснення визначеного цим Законом контролю не справляється у разі перевантаження у пункті пропуску через державний кордон України вантажу з водних та авіаційних транспортних засобів і з трубопровідного транспорту на засоби інших видів транспорту (автомобільний, залізничний).
 
594. «Єдиний збір за здійснення визначеного цим Законом контролю не справляється у разі перевантаження у пункті пропуску через державний кордон України вантажу з водних та авіаційних транспортних засобів і з трубопровідного транспорту на засоби інших видів транспорту (автомобільний, залізничний)».
 
-237- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
«У Законі України «Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 454; 2003 р., № 7, ст.68):
Частину 1 статті 5 викласти у такій редакції:
?Єдиний збір встановлюється щодо транспортних засобів вітчизняних та іноземних власників, визначених у статті 5 цього Закону, які перетинають державний кордон України, і справляється за здійснення у пунктах пропуску через державний кордон України відповідно до законодавства України санітарно - епідеміологічного, ветеринарно - санітарного, фітосанітарного, екологічного контролю товарів (у тому числі у формі попереднього документального контролю) та радіологічного контролю товарів і транспортних засобів, за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України та за проїзд автомобільних транспортних засобів з перевищенням встановлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметр Статтю 6 доповнити частиною 5 такого змісту:
«Єдиний збір за здійснення визначеного цим Законом контролю не справляється у разі перевантаження у пункті пропуску через державний кордон України вантажу з водних та авіаційних транспортних засобів і з трубопровідного транспорту на засоби інших видів транспорту (автомобільний, залізничний)»«.
 
Враховано частково      
595. 5. У Законі України «Про судову експертизу» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 28, ст.232; 2003 р., № 27, ст.209; 2005 р., № 1, ст.14):
 
   5. У Законі України «Про судову експертизу» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 28, ст.232; 2003 р., № 27, ст.209; 2005 р., № 1, ст.14):
 
596. 1) абзац четвертий частини другої статті 7 після слів «Служби безпеки України» доповнити словами «Державної митної служби України»;
 
   1) абзац четвертий частини другої статті 7 після слів «Служби безпеки України» доповнити словами «Державної митної служби України»;
 
597. 2) частину другу статті 19 після слів «Служби безпеки України» доповнити словами «Державної митної служби України».
 
   2) частину другу статті 19 після слів «Служби безпеки України» доповнити словами «Державної митної служби України».
 
598. 6. У пункті 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 4, ст. 16; 2002 р., № 9, ст. 68, № 38-39, ст. 288; 2005 р., № 34, ст. 435; 2010 р., № 8, ст. 62):
 
   6. У пункті 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 4, ст. 16; 2002 р., № 9, ст. 68; 2010 р., № 8, ст. 62):
 
599. 1) в абзаці першому слова «здійснюється з нарахуванням податків і зборів, що справляються при імпорті автомобілів відповідно до закону, у разі якщо такі податки і збори не були попередньо сплачені» замінити словами «або знайдених, за якими протягом шести місяців не звернулися власники чи особи, які мають право вимагати їх повернення, здійснюється за цінами, визначеними згідно з законодавством України з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, а також з урахуванням податкового законодавства»;
 
-238- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті 1 пункту 6 розділу ІІ проекту слова «податкового законодавства» замінити словами «норм Податкового кодексу України».
 
Враховано .  1) в абзаці першому слова «здійснюється з нарахуванням податків та зборів, що справляються при імпорті автомобілів відповідно до закону, у разі якщо такі податки та збори не були попередньо сплачені» замінити словами «або знайдених, за якими протягом шести місяців не звернулися власники чи особи, які мають право вимагати їх повернення, здійснюється за цінами, визначеними згідно з законодавством України з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, а також з урахуванням норм Податкового кодексу України»;
 
600. 2) доповнити пункт абзацом четвертим такого змісту:
 
   2) доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
601. «Реалізація автомобілів, конфіскованих за рішеннями судів у справах про порушення митних правил, здійснюється згідно із Митним кодексом України».
 
   «Реалізація автомобілів, конфіскованих за рішеннями судів у справах про порушення митних правил, здійснюється згідно із Митним кодексом України».
 
602. 7. Статтю 53 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 9, ст.58; Голос України, 09.04.2011) доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
   7. Статтю 53 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 9, ст.58; 2011 р., № 38, ст.384) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
603. «3. Акти Кабінету Міністрів України з питань митної справи набирають чинності в порядку, визначеному Митним кодексом України».
 
   «3. Акти Кабінету Міністрів України з питань митної справи набирають чинності в порядку, визначеному Митним кодексом України».
 
604. У зв’язку з цим частини третю та четверту вважати частинами четверту та п’ятою.
 
   У зв’язку з цим частини третю та четверту вважати відповідно частинами четвертою та п’ятою.
 
605. 8. У Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377; 1992 р., № 20, ст. 276; 1993 р., № 7, ст. 62, № 12, ст. 109, № 17, ст. 184, № 19, ст. 209; 1995 р., № 14, ст. ст. 90, 93; 1999 р., № 7, ст. 49; 2004 р., № 13, ст. 181; 2005 р., № 3, ст. 78; 2006 р., № 43, ст. 419; 2007 р., № 3, ст. 29; 2010 р., № 37, ст. 496):
 
   8. У Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377 із наступними змінами):
 
606. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
607. а) у визначенні терміну «митне регулювання» слова «митних зборів» замінити словами «інших податків, що справляються при переміщенні товарів через митний кордон України»;
 
   у визначенні терміну «митне регулювання» слова «митних зборів» замінити словами «інших податків, що справляються при переміщенні товарів через митний кордон України»;
 
608. б) визначення терміну «транзит товарів» викласти у такій редакції:
 
   визначення терміну «транзит товарів» викласти у такій редакції:
 
609. «Транзит товарів - переміщення товарів, через територію України без будь-якого використання цих товарів на зазначеній території»;
 
-239- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 1 пункту 8 розділу ІІ проекту доповнити абзацом такого змісту:
«визначення терміну «тимчасова надбавка до діючих ставок ввізного мита» виключити;
 
Враховано .  «Транзит товарів - переміщення товарів, через територію України без будь-якого використання цих товарів на зазначеній території»;
визначення терміну «тимчасова надбавка до діючих ставок ввізного мита» виключити;
 
610. 2) абзац третій частини п’ятої статті 7 викласти в такій редакції:
 
-240- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 2 пункту 8 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«2) в абзаці третьому частини п’ятої статті 7 слова «мит, митних зборів, методів стягнення таких мита і зборів» замінити словами «мита, правил його справляння».
 
Враховано .  в абзаці третьому частини п’ятої статті 7 слова «мит, митних зборів, методів стягнення таких мита і зборів» замінити словами «мита, правил його справляння»;
 
611. «режим найбільшого сприяння, який стосується мит, методів стягнення таких мита, правил і формальностей у зв'язку з імпортом і означає, що будь-яка перевага, сприяння, привілей чи імунітет, які надаються стосовно будь-якого товару, що походить з будь-якої держави, повинні негайно і безумовно надаватися аналогічному товару, який походить з території держав - членів СОТ або держав, з якими укладено двосторонні або регіональні угоди щодо режиму найбільшого сприяння»;
 
-241- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 8 розділу ІІ проекту доповнити підпунктом 3 такого змісту:
«3) абзац восьмий частини другої статті 9 виключити».
 
Враховано .  3) абзац восьмий частини другої статті 9 виключити;
 
612. 3) у статті 13:
 
   4) у статті 13:
 
613. а) у другому реченні частини четвертої слова «або переміщуються транзитом по її території» виключити;
 
   у другому реченні частини четвертої слова «або переміщуються транзитом по її території» виключити;
 
614. б) у частині сьомій слова «митних зборів» замінити словами «інших податків, що справляються при переміщенні товарів через митний кордон України»;
 
-242- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 8 розділу ІІ проекту доповнити підпунктом такого змісту:
«5) абзац четвертий частини першої та частину восьму статті 19 виключити.
 
Враховано .  у частині сьомій слова «митних зборів» замінити словами «інших податків, що справляються при переміщенні товарів через митний кордон України».
5) абзац четвертий частини першої та частину восьму статті 19 виключити.
 
615. 9. У Законі України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 48, ст.405; 2003 р., № 24, ст.159):
 
-243- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 9 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«9. У частині другій статті 31 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 48, ст.405; 2003 р., № 24, ст.159) слова «мита, митних та інших зборів» замінити словами «оподаткування митними платежами, які відповідно до закону справляються при ввезенні товарів на митну територію України».
 
Враховано .  9. У частині другій статті 31 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 48, ст.405) у слова «мита, митних та інших зборів» замінити словами «оподаткування митними платежами, які відповідно до закону справляються при ввезенні товарів на митну територію України».
 
616. 1) у статті 21 речення друге - четверте виключити;
 
-244- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
«У Законі України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 48, ст.405; 2003 р., № 24, ст.159):
У статті 21 речення друге - четверте виключити.
 
Відхилено . Запропонована зміна прямо не випливає з положень цього проекту. У разі необхідності її слід уносити до Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» окремим законом.     
    -245- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Частину другу статті 21 виключити.
 
Відхилено . Запропонована зміна прямо не випливає з положень цього проекту. У разі необхідності її слід уносити до Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» окремим законом.   
617. 2) у частині другій статті 31 слова «мита, митних та інших зборів» замінити словами «оподаткування митними платежами, які відповідно до закону справляються при ввезенні товарів на митну територію України».
 
      
618. 10. Частину першу статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113, № 26, ст. 281, № 49, ст. 459; 1994 р., № 28, ст. 241, № 33, ст. 300, № 29, ст. 257; 1995 р., № 13, ст. 85, № 14, ст. 90; 1996 р., № 9, ст. 43, № 41, ст. 192, № 52, ст. 306; 1997 р., № 6, ст. 46, № 9, ст. 70, № 18, ст. 131; 2000 р., № 19, ст. 143, № 29, ст. 232, № 46, ст. 398, № 50, ст. 436; 2001 р., № 24, ст. 124; 2002 р., № 6, ст. 43, № 32, ст. 223; 2003 р., № 10-11, ст. 87, № 14, ст. 102, № 26, ст. 194, № 38, ст. 314; 2004 р., № 8, ст. 62, № 33-34, ст. 403; 2005 р., № 16, ст. 259, № 17, ст. 267, № 18-19, ст. 267; 2006 р., № 51, ст. 519; 2007 р., № 34, ст. 444; 2010 р., № 1ст. 2, ст..5; Голос України, 27.07.2010) доповнити пунктом 49 такого змісту:
 
-246- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 10 розділу ІІ проекту виключити
Відповідно до Закону України «Про судовий збір», який набирає чинності з 01.11.2011, замість державного мита за подання заяв та скарг до суду запроваджується судовий збір.
Прийнятим 06.10.2011 Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» (законопроект № 9158) Державна митна служба та її територіальні органи звільняються від сплати судового збору у справах, пов'язаних з питаннями, що стосуються повноважень цих органів.
 
Враховано .     
619. «49) митні органи - за заявами та скаргами, з якими вони звертаються до суду, адміністративного суду, господарського суду».
 
-247- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Частину першу статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113, № 26, ст. 281, № 49, ст. 459; 1994 р., № 28, ст. 241, № 33, ст. 300, № 29, ст. 257; 1995 р., № 13, ст. 85, № 14, ст. 90; 1996 р., № 9, ст. 43, № 41, ст. 192, № 52, ст. 306; 1997 р., № 6, ст. 46, № 9, ст. 70, № 18, ст. 131; 2000 р., № 19, ст. 143, № 29, ст. 232, № 46, ст. 398, № 50, ст. 436; 2001 р., № 24, ст. 124; 2002 р., № 6, ст. 43, № 32, ст. 223; 2003 р., № 10-11, ст. 87, № 14, ст. 102, № 26, ст. 194, № 38, ст. 314; 2004 р., № 8, ст. 62, № 33-34, ст. 403; 2005 р., № 16, ст. 259, № 17, ст. 267, № 18-19, ст. 267; 2006 р., № 51, ст. 519; 2007 р., № 34, ст. 444; 2010 р., № 1ст. 2, ст..5; Голос України, 27.07.2010) доповнити пунктом 49 такого змісту:
«49) митні органи, організації - за заявами та скаргами, з якими вони звертаються до суду, адміністративного суду, господарського суду».
 
Відхилено . Пункт 10 розділу ІІ проекту виключено. Відповідно до Закону України «Про судовий збір», який набирає чинності з 01.11.2011, замість державного мита за подання заяв та скарг до суду запроваджується судовий збір. Прийнятим 06.10.2011 Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» (законопроект № 9158) Державна митна служба та її територіальні органи звільняються від сплати судового збору у справах, пов'язаних з питаннями, що стосуються повноважень цих органів.     
620. 11. У Законі України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 9-10, ст. 65; 2006 р., № 4, ст. 54):
 
   11. У Законі України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 9-10, ст. 65; 2006 р., № 4, ст. 54):
 
621. 1)у частині дванадцятій статті 14 слова «митних зборів» виключити;
 
   1)у частині дванадцятій статті 14 слова «митних зборів» виключити;
 
622. 2) у частині 8 статті 16 та частині 1 статті 28 слова «митних зборів тощо» виключити;
 
   2) у частині восьмій статті 16 та частині першій статті 28 слова «митних зборів тощо» виключити.
 
623. 12. У Законі України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 12-13, ст. 80; 2008 р., № 23, ст. 215):
 
   12. У Законі України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 12-13, ст. 80):
 
624. 1) в абзаці другому пункту 2 частини 2 статті 6, частині 9 статті 19, частині 1 статті 27 слова «митних зборів тощо» виключити;
 
   1) в абзаці другому пункту 2 частини другої статті 6, частині девятій статті 19, абзаці першому частини першої статті 27 слова «митних зборів тощо» виключити;
 
625. 2) у частині 11 статті 17 слова «митних зборів» виключити;
 
   2) у частині одинадцятій статті 17 слова «митних зборів» виключити;
 
626. 3) у пункті 2 розділу І додатку 1 до закону слова «митні збори» виключити;
 
   3) у пункті 2 розділу І додатку 1 до Закону слова «митні збори» виключити.
 
627. 13. У частині 3 статті 11 Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 11, ст. 78; 2006 р., № 4, ст. 55) слова «митних зборів тощо» виключити;
 
   13. В абзаці другому частини третьої статті 11 Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 11, ст. 78) слова «митних зборів тощо» виключити.
 
628. 14. У частині другій статті 4 Закону України «Про джерела фінансування органів державної влади» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 34, ст. 274) слова «митні збори» виключити;
 
-248- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
У частині другій статті 4 Закону України «Про джерела фінансування органів державної влади» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 34, ст. 274) слова «митні збори» виключити»;
 
Враховано .  14. У пункті 2 статті 4 «Прикінцеві положення» Закону України «Про джерела фінансування органів державної влади» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 34, ст. 274) слова «митні збори» виключити.
 
629. 15. У частині другій статті 4 Закону України «Про джерела фінансування органів державної влади» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 34, ст.274) слова «митні збори» виключити.
 
-249- Царьков Є.І.
Пункт 15 виключити як такий, що дублює пункт 14.
 
Враховано .     
630. 16. У Законі України «Про гуманітарну допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 451; 2005 р., № 34, ст. 442; 2007 р., № 27, ст. 360):
 
   16. У Законі України «Про гуманітарну допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 451; 2005 р., № 34, ст. 442; 2007 р., № 27, ст. 360):
 
631. 1) в частині п’ятій статті 6 слова «митних зборів за митне оформлення таких вантажів» замінити словами «плати за митне оформлення товарів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів»;
 
-250- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 1 пункту 16 викласти у такій редакції:
30. Статтю 6 Закону України «Про гуманітарну допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст.451; 2005 р., № 34, ст. 442; 2007 р., № 27, ст.360) викласти у такій редакції:
«Стаття 6. Порядок визнання товарів (робіт, послуг) гуманітарною допомогою, що звільняються від оподаткування
Визнання товарів (робіт, послуг) гуманітарною допомогою здійснюється Комісією з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України у кожному конкретному випадку з урахуванням таких особливостей.
Не відносяться до гуманітарної допомоги підакцизні товари, крім:
автомобілів швидкої медичної допомоги, легкових автомобілів спеціального призначення для Міністерства внутрішніх справ України;
транспортних засобів, призначених для перевезення більше ніж 8 осіб, що передаються для використання установам соціального захисту населення, державним закладам охорони здоров'я і навчальним закладам, громадським організаціям інвалідів, ветеранів війни та праці, Товариству Червоного Хреста України та його обласним організаціям, державним закладам системи реабілітації, фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт";
легкових автомобілів, які на момент ввезення на митну територію України були виготовлені не більш як 8 років тому, з об'ємом двигуна не більш як 1800 куб. см, що отримуються Міністерством праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, управліннями соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або Міністерством праці та соціальної політики України для подальшої передачі інвалідам, які перебувають в установленому порядку на обліку для отримання спеціального автотранспорту, на строк, визначений законодавством.
До товарів гуманітарної допомоги Комісією з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України також можуть бути віднесені:
аудіо- та відеотехніка, призначена відповідно для сліпих і глухих, аудіо- та відеокасети з навчальними, соціальними, реабілітаційними програмами, інформацією з фізичної культури та спорту інвалідів, програмами для формування здорового способу життя, з лекціями нобелівських лауреатів;
шоколад з начинкою та без неї, інші шоколадні вироби, що входять до новорічних і різдвяних подарунків, отриманих у термін за два місяці до відповідних свят;
меблі, що передаються виключно для використання установам соціального захисту населення, державним закладам охорони здоров'я та навчальним закладам, громадським організаціям інвалідів, Товариству Червоного Хреста України та його обласним організаціям, релігійним організаціям, що зареєстровані у порядку, передбаченому Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації";
медико-соціальне обладнання та оснащення, що передається виключно реабілітаційним установам для інвалідів та дітей-інвалідів, які мають відповідну ліцензію на здійснення реабілітаційних послуг, незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форм власності, за обов'язкової умови заборони його подальшого продажу.
Звільнення від оподаткування товарів (робіт, послуг) гуманітарної допомоги здійснюється у порядку, встановленому Податковим кодексом України та Митним кодексом України.
Плата за виконання митних формальностей поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, що встановлена Митним кодексом України не справляється при ввезенні на митну територію України товарів гуманітарної допомоги.
На підставі рішення про надання гуманітарної допомоги отримувачам гуманітарної допомоги за межами України держава забезпечує донорам України повернення податку на додану вартість у порядку, встановленому Податковим кодексом України».
 
Враховано   1) статтю 6 викласти у такій редакції:
«Стаття 6. Порядок визнання товарів (робіт, послуг) гуманітарною допомогою, що звільняються від оподаткування
Визнання товарів (робіт, послуг) гуманітарною допомогою здійснюється Комісією з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України у кожному конкретному випадку з урахуванням таких особливостей.
Не відносяться до гуманітарної допомоги підакцизні товари, крім:
автомобілів швидкої медичної допомоги, легкових автомобілів спеціального призначення для Міністерства внутрішніх справ України;
транспортних засобів, призначених для перевезення більше ніж 8 осіб, що передаються для використання установам соціального захисту населення, державним закладам охорони здоров'я і навчальним закладам, громадським організаціям інвалідів, ветеранів війни та праці, Товариству Червоного Хреста України та його обласним організаціям, державним закладам системи реабілітації, фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт";
легкових автомобілів, які на момент ввезення на митну територію України були виготовлені не більш як 8 років тому, з об'ємом двигуна не більш як 1800 куб. см, що отримуються Міністерством праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, управліннями соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або Міністерством праці та соціальної політики України для подальшої передачі інвалідам, які перебувають в установленому порядку на обліку для отримання спеціального автотранспорту, на строк, визначений законодавством.
До товарів гуманітарної допомоги Комісією з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України також можуть бути віднесені:
аудіо- та відеотехніка, призначена відповідно для сліпих і глухих, аудіо- та відеокасети з навчальними, соціальними, реабілітаційними програмами, інформацією з фізичної культури та спорту інвалідів, програмами для формування здорового способу життя, з лекціями нобелівських лауреатів;
шоколад з начинкою та без неї, інші шоколадні вироби, що входять до новорічних і різдвяних подарунків, отриманих у термін за два місяці до відповідних свят;
меблі, що передаються виключно для використання установам соціального захисту населення, державним закладам охорони здоров'я та навчальним закладам, громадським організаціям інвалідів, Товариству Червоного Хреста України та його обласним організаціям, релігійним організаціям, що зареєстровані у порядку, передбаченому Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації";
медико-соціальне обладнання та оснащення, що передається виключно реабілітаційним установам для інвалідів та дітей-інвалідів, які мають відповідну ліцензію на здійснення реабілітаційних послуг, незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форм власності, за обов'язкової умови заборони його подальшого продажу.
Звільнення від оподаткування товарів (робіт, послуг) гуманітарної допомоги здійснюється у порядку, встановленому Податковим кодексом України та Митним кодексом України.
Плата за виконання митних формальностей поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, що встановлена Митним кодексом України не справляється при ввезенні на митну територію України товарів гуманітарної допомоги.
На підставі рішення про надання гуманітарної допомоги отримувачам гуманітарної допомоги за межами України держава забезпечує донорам України повернення податку на додану вартість у порядку, встановленому Податковим кодексом України».
 
    -251- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
У Законі України «Про гуманітарну допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 451; 2005 р., № 34, ст. 442; 2007 р., № 27, ст. 360):
1) в частині п’ятій статті 6 слова «митних зборів за митне оформлення таких вантажів» замінити словами «плати за здійснення митних процедур поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів»;
 
Враховано по суті.   
632. 2) в частині першій статті 8 слова «сплати митних зборів» замінити словами «справляння плати за митне оформлення товарів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів»;
 
-252- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
«У Законі України «Про гуманітарну допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 451; 2005 р., № 34, ст. 442; 2007 р., № 27, ст. 360):
2) в частині першій статті 8 слова «сплати митних зборів» замінити словами «справляння плати за митне оформлення товарів за здійснення митних процедур поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів»;
 
Враховано частково   2) в частині першій статті 8 слова «сплати митних зборів» замінити словами «справляння плати за виконання митних формальностей поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів».
 
633. 17. У статті 18 Закону України «Про Товариство Червоного Хреста України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 5, ст. 47) слова «податків, мита та митних зборів» замінити словами «податків, у тому числі мита, та плати за митне оформлення товарів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів»;
 
-253- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
У статті 18 Закону України «Про Товариство Червоного Хреста України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 5, ст. 47) слова «податків, мита та митних зборів» замінити словами «податків, у тому числі мита, та плати за митне оформлення товарів за здійснення митних процедур поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів»;
 
Враховано частково   17. У статті 18 Закону України «Про Товариство Червоного Хреста України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 5, ст. 47) слова «податків, мита та митних зборів» замінити словами «податків, у тому числі мита, та плати за виконання митних формальностей поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів».
 
634. 18. В абзаці четвертому частини другої статті 63 Закону України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 20, ст. 134; 2007 р., № 7-8, ст. 66) слова «митних зборів» виключити.
 
   18. В абзаці четвертому частини другої статті 63 Закону України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 20, ст. 134) слова «митних зборів» виключити.
 
635. 19. У частині другій статті 4 Закону України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 44, ст. 281; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 10, ст. 37) слова «а також сертифіката походження таких продуктів» виключити.
 
   19. У частині другій статті 4 Закону України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 44, ст. 281; 1998 р., № 10, ст. 37) слова «а також сертифіката походження таких продуктів» виключити.
 
636. 20. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 24, ст. 207):
 
   20. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 19-20, ст. 142):
 
637. 1) статтю 2 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
   1) статтю 2 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
638. «Виконання постанов суду (судді) про конфіскацію в справах про порушення митних правил здійснюється згідно зі статтею 561 Митного кодексу України.»;
 
   «5. Виконання постанов суду (судді) про конфіскацію в справах про порушення митних правил здійснюється згідно зі статтею 561 Митного кодексу України»;
 
639. 2) пункт другий частини другої статті 3 після слів «передбачених законом» доповнити словами «крім постанов судів, що підлягають виконанню митними органами».
 
   2) пункт 2 частини другої статті 17 після слів «передбачених законом» доповнити словами «крім постанов судів, що підлягають виконанню митними органами».
 
640. 21. У статті 313 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) слова «в порядку встановленому законом» замінити словами «якщо інше не передбачено законом».
 
   21. У статті 313 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) слова «у порядку, встановленому, законом» замінити словами «якщо інше не передбачено законом».
 
641. 22. В абзаці другому статті 1 Декрету Кабінету Міністрів України від 08.04.93 № 33-93 «Про порядок вилучення та реалізації вантажів, що знаходяться у морських торговельних портах і на припортових залізничних станціях понад установлені терміни» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 23, ст. 250) слова «та вантажі, терміни зберігання яких під митним контролем закінчилися і митницею не вжито заходів до їх реалізації» виключити.
 
   22. В абзаці другому статті 1 Декрету Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 року № 33-93 «Про порядок вилучення та реалізації вантажів, що знаходяться у морських торговельних портах і на припортових залізничних станціях понад установлені терміни» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 23, ст. 250) слова «та вантажі, терміни зберігання яких під митним контролем закінчилися і митницею не вжито заходів до їх реалізації» виключити.
 
642. 23. Статтю 201 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25, ст. 131; 2007 р., № 34, ст. 447; 2010 р., № 32, ст. 450) викласти у такій редакції:
 
   23. Статтю 201 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 - 26, ст. 131) викласти у такій редакції:
 
643. «Стаття 201. Контрабанда
 
   «Стаття 201. Контрабанда
 
644. 1. Контрабанда, тобто незаконне переміщення через митний кордон України культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації -
 
   1. Контрабанда, тобто незаконне переміщення через митний кордон України культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації -
 
645. карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією предметів контрабанди.
 
   карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією предметів контрабанди.
 
646. 2. Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -
 
   2. Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -
 
647. караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна».
 
   караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна».
 
648. 24. Статтю 1 Закону України від 23.09.94 № 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 40, ст.364; 2007 р., № 44, ст. 510; 2009 р., № 52, ст. 763; 2010 р., № 10, ст. 101) доповнити частиною другою такого змісту:
 
-254- Пінчук А.П.
Статтю 1 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 40, ст.364; 2007 р., № 44, ст. 510; 2009 р., № 52, ст. 763; 2010 р., № 10, ст. 101) доповнити частиною другою такого змісту:
«При поміщенні товарів у митний режим переробки за межами митної території строк повернення цих товарів або продуктів їх переробки на митну територію України у митному режимі імпорту визначається відповідно до Митного кодексу України».
 
Враховано .  24. Статтю 1 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 40, ст.364; 2007 р., № 44, ст. 510; 2009 р., № 52, ст. 763; 2010 р., № 10, ст. 101) доповнити частиною другою такого змісту:
 
649. «Строк переробки товарів за межами митної території не може становити більше, ніж 365 днів. Виходячи з технологічних особливостей переробки товарів Кабінет Міністрів України за поданням відповідного центрального органу виконавчої влади може встановлювати більший або менший строк переробки товарів».
 
-255- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Статтю 1 Закону України від 23.09.94 № 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 40, ст.364; 2007 р., № 44, ст. 510; 2009 р., № 52, ст. 763; 2010 р., № 10, ст. 101) доповнити частиною другою такого змісту:
«При поміщенні товарів у митний режим переробки за межами митної території України строк повернення цих товарів або продуктів їх переробки на митну територію України у митному режимі імпорту визначається відповідно до Митного кодексу України».
 
Враховано редакційно .  «При поміщенні товарів у митний режим переробки за межами митної території строк повернення цих товарів або продуктів їх переробки на митну територію України у митному режимі імпорту визначається відповідно до Митного кодексу України».
25. Пункт 35 статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299 із наступними змінами) виключити;
26. Друге речення частини четвертої статті 28 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 29, ст. 228) виключити.
27. У частині другій статті 2 Закону України «Про транзит вантажів» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст.446; 2010 р., № 30, ст.394) слово «вантажів» замінити словом «відходів».
28. У статті 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35, ст.446):
назву доповнити словами «та митних органів»;
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«2. Провадження у справах за зверненням митних органів при здійсненні ними передбачених законом повноважень здійснюється на підставі подання таких органів щодо:
1) зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках платника податків;
2) зобов’язання керівника підприємства до проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, які перебували або перебувають під митним контролем чи використовувалися цим підприємством разом із товарами, які були поміщені у відповідний митний режим».
У зв’язку з цим частини другу – десяту вважати відповідно частинами третьою - одинадцятою;
абзац другий частини восьмої після слів «органу державної податкової служби» доповнити словами «митного органу».
29. Статтю 17 Закону України «Про лікарські засоби» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 22, ст. 86; 2011 р. №39 ст. 395; із змінами, внесеними Законом України від 8 вересня 2011 року № 3718-VІ) викласти у такій редакції:
«Стаття 17. Порядок ввезення в Україну лікарських засобів
Контроль за ввезенням на митну територію України зареєстрованих в Україні лікарських засобів здійснюється Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів.
Випуск зареєстрованих в Україні лікарських засобів у вільний обіг на митній території України допускається тільки за наявності:
сертифіката якості, що видається виробником;
реєстраційного посвідчення лікарського засобу (або наявності зазначеного посвідчення у вигляді електронного документа в електронній базі даних митних органів);
позитивного висновку Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів, що видається у вигляді електронного документа.
Незареєстровані лікарські засоби можуть ввозитись на митну територію України для:
а) розміщення на митних складах або з метою транзиту через територію України в порядку, визначеному Митним кодексом України;
б) проведення доклінічних досліджень і клінічних випробувань;
в) реєстрації лікарських засобів в Україні (зразки препаратів у лікарських формах);
г) експонування на виставках, ярмарках, конференціях тощо без права реалізації;
ґ) індивідуального використання громадянами.
Порядок ввезення лікарських засобів у випадках, передбачених пунктами «б» - «ґ» частини третьої цієї статті, визначається Міністерством охорони здоров’я України.
У випадках стихійного лиха, катастроф, епідемічного захворювання тощо за окремим рішенням Міністерства охорони здоров’я України дозволяється ввезення незареєстрованих в Україні лікарських засобів з зарубіжних країн за наявності документів, що підтверджують їх реєстрацію і використання в цих країнах».
30. У частині п’ятій статті 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 17, ст. 184) слова «Державний митний комітет України» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи».
31. У Законі України «Про режим іноземного інвестування» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 19, ст. 80):
статтю 18 викласти в такій редакції:
«Стаття 18. Оподаткування митом майна, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями
Оподаткування митом майна, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації або власного споживання), здійснюється у порядку, встановленому Митним кодексом України»;
частину четверту статті 24 викласти в такій редакції:
«Оподаткування майна (крім товарів для реалізації або власного споживання), що ввозиться в Україну іноземними інвесторами на строк не менше трьох років з метою інвестування на підставі зареєстрованих договорів (контрактів) здійснюється у порядку, встановленому Митним кодексом України».
32. Статтю 19 Закону України "Про наукові парки" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 51, ст.757; із змінами, внесеними Законом України від 16 червня 2011 року № 3524-VІ) викласти у такій редакції:
"Стаття 19. Особливості оподаткування ввізним митом наукового, лабораторного і дослідницького обладнання, комплектуючих та матеріалів для виконання проектів наукових парків
У разі реалізації проекту наукового парку, зареєстрованого згідно з частиною другою статті 15 цього Закону, наукове, лабораторне і дослідницьке обладнання, а також комплектуючі та матеріали, передбачені проектом наукового парку, що ввозяться науковим парком та партнерами наукового парку для його виконання, звільняються від сплати ввізного мита у порядку, встановленому Митним кодексом України».
 
    -256- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
«У статті 14 Податкового кодексу України пункт 14.1.61. виключити».
 
Відхилено . Зміни до Податкового кодексу України вноситимуться окремим законом.   
    -257- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У пункті 50.1 статті 50 Податкового кодексу України слова «крім митної декларації або» виключити.
 
Відхилено . Зміни до Податкового кодексу України вноситимуться окремим законом.   
    -258- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
«Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» доповнити статтею 37-1 такого змісту:
«Стаття 37-1. Попередній документальний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон України.
Пропуск через державний кордон України товарів, які підлягають екологічному контролю, здійснюється митними органами за результатами проведеного попереднього документального контролю.
Попередній документальний контроль здійснюється посадовими особами митних органів шляхом перевірки документів та відомостей, необхідних для здійснення екологічного контролю товарів, на підставі отриманої із використанням засобів інформаційних технологій інформації від органу державної влади, уповноваженого на здійснення цього виду контролю.
У разі виявлення пошкодження упаковки або явних ознак псування товарів, або закінчення строку придатності товарів, або відсутності хоча б одного документу чи відомостей, необхідних для здійснення попереднього документального контролю, або невідповідності умов переміщення товарів встановленим законодавством вимогам, або наявності інформації державного органу про заборону на переміщення товарів через державний кордон України, митні органи приймають рішення щодо припинення попереднього документального контролю.
Посадова особа митного органу у таких випадках негайно залучає посадову особу контролюючого органу для здійснення екологічного контролю.»
 
Відхилено . Запропонована стаття за змістом відповідає положенням частин 1 та 2 статті 32 проекту. До того ж, вона визначає порядок дій посадових осіб митних органів, що не є предметом регулювання Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища». Виходячи з цього, включення даної статті до зазначеного Закону є недоцільним.   
    -259- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
«У Законі України «Про безпечність та якість харчових продуктів»:
Статтю 1. викласти в наступній редакції.
інспекційні пости - потужності (об'єкти), що розташовані на території України де здійснюється відповідний державний контроль (інспектування) імпортованих та експортованих вантажів з товарами, що переміщуються через державний кордон України»;
 
Відхилено . Запропонована зміна не випливає з положень цього проекту. У разі необхідності її слід уносити до Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» окремим законом.   
    -260- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
«У Законі України «Про безпечність та якість харчових продуктів» статтю 43 виключити».
 
Відхилено . Запропонована зміна прямо не випливає з положень цього проекту. У разі необхідності її слід уносити до Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» окремим законом.   
    -261- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
«У Законі України «Про безпечність та якість харчових продуктів»:
Статтю 44. Викласти в наступній редакції:
«Контроль вантажів з харчовими продуктами, що імпортуються
1. Вантаж харчових продуктів, що імпортуються, підлягає контролю санітарним або ветеринарним інспектором (далі - відповідний інспектор) з метою забезпечення дотримання відповідних санітарних заходів та технічних регламентів, які діють на момент застосування.
2 Усі вантажі з харчовими продуктами, що імпортуються, підлягають стандартному ветеринарному або санітарному контролю, який здійснюється на призначених інспекційних постах та передбачає перевірку документів та візуальну інспекцію (крім випадків проведення у пунктах пропуску через державний кордон України ветеринарного або санітарного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України, посадовою особою митного органу у формі попереднього документального контролю).
3. У пунктах пропуску через державний кордон України ветеринарний або санітарний прикордонний контроль харчових продуктів, що переміщуються через митний кордон України, здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю. Перелік об’єктів санітарних заходів, що підлягають попередньому документальному контролю, а також порядок його здійснення затверджує Кабінет Міністрів України.
4. Розширений ветеринарний або санітарний контроль вантажів з харчовими продуктами, що імпортуються, здійснюється на митницях за місцем призначення вантажу та є обов'язковим, якщо:
1) вантаж призначається для такого контролю згідно з програмою вибіркового ветеринарного або санітарного контролю, передбаченого у статті 46 цього Закону;
2) харчовий продукт принаймні в одному з останніх п'яти вантажів певного харчового продукту з певних потужностей (об'єктів) походження був визнаний небезпечним, непридатним до споживання, неправильно маркованим або іншим чином не відповідає технічним регламентам та санітарним заходам;
3) візуальне інспектування під час ветеринарного або стандартного санітарного прикордонного контролю виявило очевидне порушення відповідних санітарних заходів;
4) харчовий продукт ввозиться на митну територію України виробником чи постачальником вперше та не має декларації виробника, виданої даному постачальнику».
 
Відхилено . Запропонована зміна прямо не випливає з положень цього проекту. У разі необхідності її слід уносити до Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» окремим законом.   
    -262- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
«У Законі України «Про безпечність та якість харчових продуктів»:
Статтю 45 викласти в наступній редакції:
«Контроль вантажів з об'єктами санітарних заходів, що імпортуються.
1.Санітарний контроль вантажів з харчовими добавками, ароматизаторами, дієтичними добавками, допоміжними матеріалами для переробки та допоміжними засобами і матеріалами для виробництва та обігу включає документальну перевірку та за необхідності перевірку етикетування цих об'єктів та розширений контроль.
2. Розширений контроль об'єктів санітарних заходів, за винятком харчових продуктів, проводиться за встановленою періодичністю, з урахуванням:
1) можливих ризиків, що можуть бути пов'язані з цим об'єктом;
2) історичних даних дотримання цим об'єктом та потужностями (об'єктами) походження та/або імпортером або експортером з країни походження та/або країною походження відповідних санітарних заходів.
3. Порядок проведення розширеного контролю щодо вантажів з іншими, ніж харчові продукти, об'єктами санітарних заходів, що імпортуються, встановлює Головний державний санітарний лікар України та Головний державний інспектор ветеринарної медицини України.
4. У пунктах пропуску через державний кордон України санітарний контроль об’єктів санітарних заходів, що переміщуються через митний кордон України, здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю. Перелік об’єктів санітарних заходів, що підлягають попередньому документальному контролю, а також порядок його здійснення затверджує Кабінет Міністрів України».
 
Відхилено . Запропонована зміна прямо не випливає з положень цього проекту. У разі необхідності її слід уносити до Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» окремим законом.   
    -263- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
«У Законі України «Про безпечність та якість харчових продуктів»:
Включити статтю 54-1.
«Попередній документальний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон України
Пропуск через державний кордон України товарів, які підлягають санітарному, ветеринарному контролю, здійснюється митними органами за результатами проведеного попереднього документального контролю.
Попередній документальний контроль здійснюється посадовими особами митних органів шляхом перевірки документів та відомостей, необхідних для здійснення ветеринарного або санітарного контролю товарів, на підставі отриманої із використанням засобів інформаційних технологій інформації від органу державної влади, уповноваженого на здійснення цього виду контролю.
У разі виявлення пошкодження упаковки або явних ознак псування товарів, або закінчення строку придатності товарів, або відсутності хоча б одного документу чи відомостей, необхідних для здійснення попереднього документального контролю, або невідповідності умов переміщення товарів встановленим вимогам, або наявності інформації державного органу про заборону на переміщення товарів через державний кордон України, митні органи приймають рішення щодо припинення попереднього документального контролю.
Посадова особа митного органу у таких випадках негайно залучає посадову особу контролюючого органу для здійснення ветеринарного або санітарного контролю товарів».
 
Відхилено . Запропонована стаття за змістом відповідає положенням частин 1 та 2 статті 32 цього проекту. До того ж, вона визначає порядок дій посадових осіб митних органів, що не є предметом регулювання Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів». Виходячи з цього, включення даної статті до зазначеного Закону є недоцільним.   
    -264- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
«У Законі України «Про карантин рослин» викласти статтю 1 у наступній редакції:
«Визначення термінів
пункт карантину рослин - спеціально облаштоване місце, в якому визначається фітосанітарний стан переміщуваного через митний кордон України об'єкта регулювання, що розташоване на території України»;
 
Відхилено . Запропонована зміна прямо не випливає з положень цього проекту. У разі необхідності її слід уносити до Закону України «Про карантин рослин» окремим законом.   
    -265- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
«У Законі України «Про карантин рослин» статтю 38 виключити».
 
Відхилено . Стаття 38 Закону України «Про карантин рослин» стосується об’єктів, що належать до сфери управління Державної служби з карантину рослин України. У разі необхідності цю зміну слід уносити до Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» окремим законом.   
    -266- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
«У Законі України «Про карантин рослин» статтю 39 викласти в наступній редакції:
«Стандартний фітосанітарний контроль
Усі імпортні або транзитні вантажі з об'єктами регулювання підлягають стандартному фітосанітарному контролю, який здійснюється шляхом інспектування, з метою встановлення, що:
- карантинний дозвіл, який супроводжує об'єкт регулювання, є дійсним, якщо такий вимагається згідно з діючими фітосанітарними заходами;
- об'єкт регулювання супроводжується фітосанітарним сертифікатом, якщо такий вимагається згідно з діючими фітосанітарними заходами;
- об'єкти регулювання відповідають документам, які його супроводжують;
- відсутні карантинні організми та ознаки пошкодження вантажу.
2. Ввезення в Україну або транзит через її територію вантажу дозволяється за таких умов:
супроводження дійсним карантинним дозволом;
наявність повного та дійсного фітосанітарного сертифіката;
відсутність карантинних організмів та ознак зараження ними;
наявність непошкодженого опломбування транзитного вантажу, здійсненого митним органом країни-експортера;
попередні вантажі з аналогічними об'єктами регулювання з країни походження та/або конкретного об'єкта походження супроводжувалися повними та дійсними фітосанітарними сертифікатами;
вантаж відповідає вимогам карантинного дозволу та фітосанітарних заходів.
3. Якщо вантаж з об'єктами регулювання, який повинен супроводжуватися карантинним дозволом та/або фітосанітарним сертифікатом, прибуває на пункт карантину рослин без таких документів, він підлягає затриманню державним інспектором з карантину рослин та здійсненню процедур, передбачених статтею 41 цього Закону
4. У випадках, якщо державний інспектор з карантину рослин встановлює, що фітосанітарний сертифікат, яким супроводжується об'єкт регулювання, є неповним чи підробленим або іншим чином сфальсифікованим, або якщо він робить висновок, що об'єкти регулювання у даному вантажі не відповідають зазначеним у фітосанітарному сертифікаті, то вантаж затримується на відповідному пункті карантину рослин, про що повідомляється Головний державний інспектор з карантину рослин України або призначений ним представник.
5. Головний державний інспектор з карантину рослин України або призначений ним представник протягом доби зв'язується з іноземною національною організацією захисту рослин країни походження чи реекспорту для консультацій і спільно визначає дії, які повинні бути вжиті по відношенню до даного вантажу.
6. У разі якщо у вантажі візуально виявлений карантинний організм, державний інспектор з карантину рослин протягом доби повідомляє про це власника вантажу та Головну державну інспекцію з карантину рослин України і здійснює процедури, передбачені статтею 41 цього Закону.
7. Стандартний фітосанітарний прикордонний контроль може здійснюватися відповідно до порядку, визначеного Головною державною інспекцією з карантину рослин України, у спеціально призначеному місці на території України за умови, що такий вантаж залишається під митним контролем.
8. Вантажі з об'єктами регулювання можуть інспектуватися державним інспектором з карантину рослин або уповноваженими Державною службою з карантину рослин України особами в місцях завантаження в країні походження чи реекспорту на вимогу та за рахунок імпортера. У таких випадках фітосанітарний контроль проводиться за місцем призначення вантажу».
 
Відхилено . Відмінність запропонованої редакції від редакції, прийнятої у першому читанні, – у заміні у першому абзаці частини першої слів «підлягають стандартному фітосанітарному прикордонному контролю» словами «підлягають стандартному фітосанітарному контролю», а у частині четвертій – слів «на відповідному прикордонному пункті карантину рослин» словами «на відповідному пункті карантину рослин», тобто виключення з цих словосполучень слова «прикордонному». Оскільки така зміна прямо не випливає з положень цього проекту, її, у разі необхідності, слід уносити до Закону України «Про карантин рослин» окремим законом.   
    -267- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
«У Законі України «Про карантин рослин» статтю 40 викласти у наступній редакції:
«Вибірковий фітосанітарний контроль
1. Головна державна інспекція з карантину рослин України на основі даних щодо виявлення карантинних організмів у вантажах з об'єктами регулювання будь-якого походження, що імпортуються, а також на основі інших факторів, що можуть впливати на життя та здоров'я рослин, встановлює спеціально визначений відсоток вантажів, які підлягають обов'язковому розширеному фітосанітарному контролю.
2. Обов'язковий розширений фітосанітарний контроль застосовується відповідно до порядку про вибірковий фітосанітарний контроль, що затверджується Головною державною інспекцією з карантину рослин України до початку нового календарного року на наступний рік.
3. Порядком про вибірковий фітосанітарний контроль встановлюються спеціально визначені відсотки вантажів з об'єктами регулювання за категоріями:
живі рослини будь-якого походження;
продукти рослинного походження;
інші об'єкти регулювання будь-якого походження».
 
Відхилено . Відмінність запропонованої редакції від редакції, прийнятої у першому читанні, – у заміні у частині другій слів «обов'язковий розширений фітосанітарний прикордонний контроль» словами «обов'язковий розширений фітосанітарний контроль», тобто у виключенні з цього словосполучення слова «прикордонний». Оскільки така зміна прямо не випливає з положень цього проекту, її, у разі необхідності, слід уносити до Закону України «Про карантин рослин» окремим законом.   
    -268- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
«У Законі України «Про карантин рослин» статтю 41 викласти у наступній редакції
«Розширений фітосанітарний контроль вантажів з об'єктами регулювання, що імпортуються
1. Підставами для проведення розширеного фітосанітарного контролю вантажів з об'єктами регулювання, що імпортуються, на пункті карантину рослин є:
відсутність карантинного дозволу та/або фітосанітарного сертифіката, якщо вантаж з об'єктами регулювання повинен супроводжуватися такими документами;
підроблений або іншим чином сфальсифікований фітосанітарний сертифікат, яким супроводжується об'єкт регулювання;
невідповідність об'єктів регулювання у вантажі фітосанітарному сертифікату;
візуально виявлене зараження вантажу регульованими шкідливими організмами або наявні ознаки зараження ними;
наявні ознаки пошкодження вантажу та/або транспортного засобу, у якому знаходиться вантаж.
2. Рішення про затримання вантажу для здійснення розширеного фітосанітарного контролю приймає державний інспектор з карантину рослин за наявності однієї з перелічених підстав.
3. При цьому державний інспектор з карантину рослин повідомляє власника вантажу про причину його затримання і проводить відбір зразків вантажу згідно з процедурою для проведення фітосанітарної експертизи.
4. Вантажі, які підлягають розширеному фітосанітарному контролю, ізолюються на час проведення фітосанітарної експертизи на пункті карантину рослин.
5. У разі якщо за результатами фітосанітарної експертизи буде підтверджено зараження карантинним організмом, про це повідомляється власник вантажу.
6. У разі якщо фітосанітарна експертиза не підтвердить зараження карантинним організмом, вантаж підлягає проходженню подальших митних процедур та на нього видається карантинний сертифікат.
7. Імпортер протягом 48 годин після одержання повідомлення про його зараження карантинним організмом має право звернутися з вимогою про проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи. Якщо результати повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи відрізняються від результатів первинної фітосанітарної експертизи, застосовуються результати повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи».
 
Відхилено . Відмінність запропонованої редакції від редакції, прийнятої у першому читанні, – у виключенні у частинах першій та четвертій зі словосполучення «прикордонному пункті карантину рослин» слова «прикордонному». Оскільки така зміна прямо не випливає з положень цього проекту, її, у разі необхідності, слід уносити до Закону України «Про карантин рослин» окремим законом.   
    -269- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
«У Законі України «Про карантин рослин» статтю 43 викласти у наступній редакції:
«Виявлення вогнища карантинних організмів у країні походження, реекспорту або транзиту
1. При підтвердженні виявлення вогнища та поширення карантинного організму на конкретній території або виробничій ділянці країни походження чи транзиту не дозволяється імпорт з них або транзит через них вантажу з об'єктами регулювання, які можуть спричинити занесення та поширення цього карантинного організму, незважаючи на наявність карантинного дозволу.
2. Виявлення вогнища карантинних організмів та їх поширення повинно бути підтверджено відповідними міжнародними організаціями або іноземною національною організацією захисту рослин країни походження, реекспорту чи транзиту.
3. При надходженні таких вантажів державний інспектор з карантину рослин зупиняє цей вантаж і повідомляє Головну державну інспекцію з карантину рослин України для вжиття заходів, передбачених статтею 41 цього Закону.
4. У разі ризику занесення карантинного організму в Україну або передачі через експортні чи транзитні вантажі України або через вантажі, які переміщуються територією сусідньої країни внаслідок неконтрольованого поширення такого карантинного організму на сусідній території, Головна державна інспекція з карантину рослин України встановлює:
контроль за наявністю карантинних організмів на прикордонних територіях, якщо існує така загроза для об'єктів регулювання, які є чутливими до конкретного карантинного організму або можуть його переносити;
заборону або обмеження імпорту, експорту або транзиту об'єктів регулювання у зв'язку з ризиком зараження вантажу внаслідок переміщення його через таку територію.
 
Відхилено . Відмінність запропонованої редакції від редакції, прийнятої у першому читанні, – у виключенні у частині третій зі словосполучення «державний інспектор з карантину рослин зупиняє цей вантаж на кордоні» слів «на кордоні». Оскільки така зміна прямо не випливає з положень цього проекту, її, у разі необхідності, слід уносити до Закону України «Про карантин рослин» окремим законом.   
    -270- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
«Закон України «Про карантин рослин» доповнити статтею 46-1:
«Попередній документальний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон України
Пропуск через державний кордон України товарів, які підлягають фітосанітарному контролю, здійснюється митними органами за результатами проведеного попереднього документального контролю.
Попередній документальний контроль здійснюється посадовими особами митних органів шляхом перевірки документів та відомостей, необхідних для здійснення фітосанітарного контролю товарів, на підставі отриманої із використанням засобів інформаційних технологій інформації від органу державної влади, уповноваженого на здійснення цього виду контролю.
У разі виявлення пошкодження упаковки або явних ознак псування товарів, або закінчення строку придатності товарів, або відсутності хоча б одного документу чи відомостей, необхідних для здійснення попереднього документального контролю, або невідповідності умов переміщення товарів встановленим вимогам, або наявності інформації державного органу про заборону на переміщення товарів через державний кордон України, митні органи приймають рішення щодо припинення попереднього документального контролю.
Посадова особа митного органу у таких випадках негайно залучає посадову особу контролюючого органу для здійснення фітосанітарного контролю товарів».
 
Відхилено . Запропонована стаття за змістом відповідає положенням частин 1 та 2 статті 32 цього проекту. До того ж, вона визначає порядок дій посадових осіб митних органів, що не є предметом регулювання Закону України «Про карантин рослин». Виходячи з цього, включення даної статті до зазначеного Закону є недоцільним.   
    -271- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
«У Законі України «Про ветеринарну медицину» статтю 1 викласти в наступній редакції. «Визначення основних термінів: інспекційні пости - ділянки, що розташовані на території України де здійснюються державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд вантажів з об'єктами державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, що переміщуються через державний кордон України»;
 
Відхилено    
    -272- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
«У Законі України «Про ветеринарну медицину» статтю 18 викласти в наступній редакції:
«Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на державному кордоні України та транспорті
1. Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на державному кордоні України та транспорті здійснюється регіональними службами державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні України та транспорті, їх структурними підрозділами (пунктами).
2. Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на державному кордоні України та транспорті є обов'язковим у разі ввезення на територію України (у тому числі з метою транзиту), вивезення за межі території України об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду всіма видами транспорту.
3. Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на державному кордоні України та транспорті здійснюють державні інспектори ветеринарної медицини з оформленням відповідних документів. Робочі місця зазначених осіб облаштовуються на прикордонних інспекційних постах.
4. Державний ветеринарно-санітарний нагляд на державному кордоні України та транспорті здійснюють Головний державний інспектор ветеринарної медицини України, його заступники, державні інспектори ветеринарної медицини Департаменту, головні державні інспектори ветеринарної медицини, їх заступники, державні інспектори ветеринарної медицини регіональних служб.
5. Положення про регіональну службу державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні України та транспорті затверджується Кабінетом Міністрів України.
6. У пунктах пропуску через державний кордон України державний ветеринарно-санітарний контроль на державному кордоні України та транспорті об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю. Перелік об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, що підлягають попередньому документальному контролю, а також порядок здійснення такого контролю затверджуються Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено . Запропонована зміна прямо не випливає з положень цього проекту. У разі необхідності, її слід уносити до Закону України «Про ветеринарну медицину» окремим законом.   
    -273- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
«Закон України «Про ветеринарну медицину» доповнити статтею 96-1.
«Попередній документальний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон України
Пропуск через державний кордон України товарів, які підлягають ветеринарно-санітарному контролю, здійснюється митними органами за результатами проведеного попереднього документального контролю.
Попередній документальний контроль здійснюється посадовими особами митних органів шляхом перевірки документів та відомостей, необхідних для здійснення ветеринарно-санітарного контролю товарів, на підставі отриманої із використанням засобів інформаційних технологій інформації від органу державної влади, уповноваженого на здійснення цього виду контролю.
У разі виявлення пошкодження упаковки або явних ознак псування товарів, або закінчення строку придатності товарів, або відсутності хоча б одного документу чи відомостей, необхідних для здійснення попереднього документального контролю, або невідповідності умов переміщення товарів встановленим вимогам, або наявності інформації державного органу про заборону на переміщення товарів через державний кордон України, митні органи приймають рішення щодо припинення попереднього документального контролю.
Посадова особа митного органу у таких випадках негайно залучає посадову особу контролюючого органу для здійснення ветеринарно-санітарного контролю товарів».
 
Відхилено . Запропонована стаття за змістом відповідає положенням частин 1 та 2 статті 32 цього проекту. До того ж, вона визначає порядок дій посадових осіб митних органів, що не є предметом регулювання Закону України «Про ветеринарну медицину». Виходячи з цього, включення даної статті до зазначеного Закону є недоцільним.   
    -274- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
«У Законі України «Про ветеринарну медицину» статтю 81 виключити».
 
Відхилено . Мова у статті 81 Закону України “Про ветеринарну медицину” йде про призначені прикордонні інспекційні прости. Оскільки ці об’єкти належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та Державного департаменту ветеринарної медицини, дану зміну, у разі необхідності, слід уносити до Закону України “Про ветеринарну медицину” окремим законом.   
    -275- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
«У Законі України «Про ветеринарну медицину» статтю 89 викласти в редакції:
«Розширений ветеринарно-санітарний контроль
1. Якщо державний прикордонний інспектор ветеринарної медицини має підозру, що ввезення на територію України або транзитний вантаж з товарами не відповідає необхідним умовам для ввезення на територію України або транзиту, вживаються такі заходи:
1) державний прикордонний інспектор ветеринарної медицини негайно повідомляє про це Головному державному інспектору ветеринарної медицини України, який у свою чергу негайно повідомляє ветеринарну адміністрацію країни походження і останньої країни транзиту, а також імпортеру або власнику вантажу;
2) вантаж підлягає ізоляції в карантинній станції на призначеному інспекційному посту, а державний прикордонний інспектор ветеринарної медицини в разі необхідності повинен відібрати зразки товарів за процедурою, зазначеною у відповідному зводі правил, та направити зразки до уповноваженої лабораторії, обладнаної для проведення необхідних досліджень, з метою підтвердження або усунення підозри;
3) у разі усунення підозри державний прикордонний інспектор ветеринарної медицини видає ветеринарне свідоцтво для забезпечення переміщення вантажу територією України, після чого вантаж підлягає проходженню подальших митних процедур, передбачених законодавством;
4) у разі підтвердження наявності у тварин особливо небезпечних хвороб, занесених до списку МЕБ, тварини забиваються, а їх туші та супутні об'єкти утилізуються або знищуються у спосіб, що гарантує неможливість перенесення хвороби, за рахунок власника або перевізника. Якщо вантаж складається з інших, ніж живі тварини, товарів, ці товари утилізуються або знищуються у спосіб, що гарантує неможливість перенесення хвороби, за рахунок власника або імпортера;
5) у разі підтвердження наявності ендемічної хвороби, що підлягає повідомленню, стосовно якої застосовується державна програма контролю, або підтвердження зараження тварин хворобою, яка може спричинити підвищення рівня захворюваності на ендемічні хвороби тварин в Україні, вантаж підлягає:
а) поверненню до країни походження за рахунок власника або перевізника, якщо таке повернення не становитиме загрози для здоров'я тварин;
б) технічній переробці з метою ліквідації патогенного агента хвороби тварин за згодою власника та з дотриманням необхідних ветеринарно-санітарних заходів;
в) знищенню відповідно до положень пункту 4 частини першої цієї статті.
2. Про підтвердження або усунення підозри про хворобу тварин та здійснення подальших заходів Головний державний інспектор ветеринарної медицини України негайно повідомляє ветеринарну адміністрацію країни походження та імпортера та/або власника вантажу».
 
Відхилено . Відмінність запропонованої нової редакції статті 89 Закону України “Про ветеринарну медицину” від чинної полягає лише у виключенні у пункті 2 частини першої зі словосполучення “вантаж підлягає ізоляції в карантинній станції на призначеному прикордонному інспекційному посту” слова “прикордонному”.    
    -276- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
«У Законі України «Про ветеринарну медицину» статтю 90 викласти в редакції:
«Процедури, що застосовуються, якщо міжнародний ветеринарний сертифікат не є прийнятним
1. Якщо державний прикордонний інспектор ветеринарної медицини дійде висновку, що міжнародний ветеринарний сертифікат, яким супроводжується вантаж з товарами, є неповним чи підробленим або іншим чином сфальсифікованим, чи дійде висновку, що товари у вантажі не відповідають зазначеним у міжнародному ветеринарному сертифікаті, що супроводжує вантаж, вантаж має бути затриманий на призначеному інспекційному посту, про що повідомляється Головному державному інспектору ветеринарної медицини України або його призначеному представнику.
2. Головний державний інспектор ветеринарної медицини України або його призначений представник має негайно зв'язатися з ветеринарною адміністрацією країни походження для консультацій та спільного визначення заходів, яких необхідно вжити до цього вантажу.
3. У разі підтвердження факту, що міжнародний ветеринарний сертифікат не є прийнятним, вантаж має бути повернутий у країну відправлення або знищений за рахунок власника товару чи перевізника».
 
Відхилено . Відмінність запропонованої нової редакції статті 90 Закону України “Про ветеринарну медицину” від чинної полягає лише у виключенні частині першій зі словосполучення “вантаж має бути затриманий на призначеному прикордонному інспекційному посту” слова “прикордонному”.    
    -277- Хомутиннік В.Ю.
Розділ ІІ проекту доповнити пунктом 25 такого змісту:
«пункт 35 статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299 із наступними змінами) виключити;».
 
Враховано .   
    -278- Васильєв О.А.
Розділ ІІ проекту доповнити пунктом такого змісту:
«У частині четвертій статті 28 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 29, ст. 228) друге речення виключити».
 
Немає висновку    
    -279- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
«Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»:
В'їзд на територію України транспортних засобів, ввезення вантажів, товарів та інших предметів, у тому числі харчових продуктів та продовольчої сировини, лікарських засобів, хімічних, біологічних і радіоактивних речовин, а також матеріалів і відходів, що можуть бути факторами передачі інфекції або створити небезпеку для життя і здоров'я людей, дозволяється лише після огляду їх працівниками санітарно-карантинного підрозділу».
 
Враховано по суті.   
    -280- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
«У частині другій Закону України «Про транзит вантажів» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст.446; 2010 р., № 30, ст.394) слово «вантажів» замінити словом «відходів».
 
Враховано .   
    -281- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
«У абзаці другому статті 2 Закону України від 20.10.99 № 1172 - ХІV «Про транзит вантажів» (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 51 (24.12.99), ст. 446) слова "небезпечних вантажів" замінити словами "небезпечних відходів"«.
 
Враховано .   
    -282- Пінчук А.П.
Розділ ІІ проекту доповнити пунктом 28 такого змісту:
«24-3. У статті 183-4 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35, ст.446; 2011 р., № 23, ст.160):
а) назву статті після слів «органів державної податкової служби» доповнити словами «та митних органів»;
б) доповнити статтю новою частиною другою такого змісту:
«2. Провадження у справах за зверненням митних органів при здійсненні ними передбачених законом повноважень здійснюється на підставі подання таких органів щодо:
1) зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках платника податків;
2) зобов’язання керівника підприємства до проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, які перебували або перебувають під митним контролем чи використовувалися цим підприємством разом із товарами, які були поміщені у відповідний митний режим».
У зв’язку з цим частини другу – десяту вважати відповідно частинами третьою - одинадцятою;
в) абзац другий частини восьмої після слів «органу державної податкової служби» доповнити через кому словами «митного органу».
 
Немає висновку    
    -283- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
«Кодекс адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35-36, № 37, ст.446) доповнити статтею 183-4 такого змісту:
«Стаття 183-4. Особливості провадження у справах за зверненням митних органів
1. Провадження у справах за зверненням митних органів при здійсненні ними передбачених законом повноважень відбувається на підставі подання таких органів щодо:
1) зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках платника податків;
2) зобов’язання керівника підприємства до проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, які перебували або перебувають під митним контролем чи використовувалися цим підприємством разом із товарами, які були поміщенні у відповідний митний режим, і розрахунків.
2. Подання подається до суду першої інстанції протягом двадцяти чотирьох годин з моменту встановлення обставин, що зумовлюють звернення до суду, за загальними правилами підсудності, встановленими цим Кодексом, у письмовій формі та повинно містити:
1) найменування адміністративного суду;
2) найменування, поштову адресу, а також номер засобу зв'язку заявника;
3) найменування, поштову адресу, а також номер засобу зв'язку, якщо такий відомий, відносно сторони, до якої застосовуються заходи, передбачені частиною першою цієї статті;
4) підстави звернення з поданням, обставини, що підтверджуються доказами, та вимоги заявника;
5) перелік документів та інших матеріалів, що додаються;
6) підпис уповноваженої особи суб'єкта владних повноважень, що скріплюється печаткою.
3. У разі недотримання вимог частини другої цієї статті суд повідомляє про це заявника та надає йому строк, але не більше ніж 24 години, для усунення недоліків.
Невиконання вимог суду в установлений строк тягне за собою повернення заявнику подання та доданих до нього документів.
Повернення подання не є перешкодою для повторного звернення з ним до суду після усунення його недоліків, але не пізніше ніж протягом 48 годин з моменту встановлення обставин, що зумовлюють звернення до суду.
4. Суд ухвалою відмовляє у прийнятті подання у разі, якщо:
1) заявлено вимогу, не передбачену частиною першою цієї статті;
2) із поданих до суду матеріалів вбачається спір про право.
5. Відмова у прийнятті подання унеможливлює повторне звернення заявника з таким самим поданням. Заявник у цьому випадку має право звернутися з тими самими вимогами до суду в загальному порядку.
6. Ухвалу про відмову в прийнятті подання може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 24 годин з моменту її винесення.
7. У разі постановлення судом ухвали про відкриття провадження у справі суд приймає у триденний строк, але не пізніше ніж протягом 96 годин з моменту встановлення обставин, що зумовлюють звернення заявника до суду, постанову по суті заявлених вимог, яка підлягає негайному виконанню.
Розгляд подання відбувається за участю митного органу, що його вніс, та платника податків, стосовно якого його внесено.
Неявка сторін у судове засідання не перешкоджає розгляду подання.
8. У постанові суду зазначаються:
1) дата прийняття постанови;
2) найменування суду, прізвище та ініціали судді;
3) найменування сторін, їх місцезнаходження;
4) мотиви задоволення судом заявлених вимог з посиланням на закон;
5) порядок вчинення дій, передбачених постановою;
6) відомості про порядок та строки апеляційного оскарження постанови.
9. Апеляційний перегляд постанови суду першої інстанції здійснюється за загальною процедурою.
Постанова суду апеляційної інстанції може бути оскаржена в касаційному порядку за загальною процедурою.
10. На обчислення строків, установлених цією статтею, не поширюються правила статті 103 цього Кодексу.
Строки, встановлені цією статтею, обчислюються годинами і закінчуються із закінченням години, на яку припадає таке закінчення.
Строки, визначені цим підпунктом, не включають добові години, що припадають на вихідні та святкові дні».
 
Враховано по суті.   
    -284- Пінчук А.П.
Розділ ІІ проекту доповнити пунктом 29 такого змісту:
«29. Статтю 17 Закону України «Про лікарські засоби» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 22, ст. 86; 2011 р. №39 ст. 395; із змінами, внесеними Законом України від 8 вересня 2011 року № 3718-VІ) викласти у такій редакції:
«Стаття 17. Порядок ввезення в Україну лікарських засобів
Контроль за ввезенням на митну територію України зареєстрованих в Україні лікарських засобів здійснюється Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів.
Випуск зареєстрованих в Україні лікарських засобів у вільний обіг на митній території України допускається тільки за наявності:
сертифіката якості, що видається виробником;
реєстраційного посвідчення лікарського засобу (або наявності зазначеного посвідчення у вигляді електронного документа в електронній базі даних митних органів);
позитивного висновку Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів, що видається у вигляді електронного документа.
Незареєстровані лікарські засоби можуть ввозитись на митну територію України для:
а) розміщення на митних складах або з метою транзиту через територію України в порядку, визначеному Митним кодексом України;
б) проведення доклінічних досліджень і клінічних випробувань;
в) реєстрації лікарських засобів в Україні (зразки препаратів у лікарських формах);
г) експонування на виставках, ярмарках, конференціях тощо без права реалізації;
ґ) індивідуального використання громадянами.
Порядок ввезення лікарських засобів у випадках, передбачених пунктами «б» - «ґ» частини третьої цієї статті, визначається Міністерством охорони здоров’я України.
У випадках стихійного лиха, катастроф, епідемічного захворювання тощо за окремим рішенням Міністерства охорони здоров’я України дозволяється ввезення незареєстрованих в Україні лікарських засобів зарубіжних країн за наявності документів, що підтверджують їх реєстрацію і використання в цих країнах».
 
Враховано    
    -285- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділ ІІ проекту новими пунктами 30 – 32 такого змісту:
«30. У частині п’ятій статті 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 17, ст. 184) слова «Державний митний комітет України» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи.
31. У Законі України «Про режим іноземного інвестування» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 19, ст. 80):
статтю 18 викласти в такій редакції:
«Стаття 18. Оподаткування митом майна, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями.
Оподаткування митом майна, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації або власного споживання), здійснюється у порядку, встановленому Митним кодексом України»;
частину четверту статті 24 викласти в такій редакції:
«Оподаткування майна (крім товарів для реалізації або власного споживання), що ввозиться в Україну іноземними інвесторами на строк не менше трьох років з метою інвестування на підставі зареєстрованих договорів (контрактів) здійснюється у порядку, встановленому Митним кодексом України».
32. Статтю 19 Закону України "Про наукові парки" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 51, ст.757; із змінами, внесеними Законом України від 16 червня 2011 року № 3524-VІ) викласти у такій редакції:
"Стаття 19. Особливості оподаткування ввізним митом наукового, лабораторного і дослідницького обладнання, комплектуючих та матеріалів для виконання проектів наукових парків.
У разі реалізації проекту наукового парку, зареєстрованого згідно з частиною другою статті 15 цього Закону, наукове, лабораторне і дослідницьке обладнання, а також комплектуючі та матеріали, передбачені проектом наукового парку, що ввозяться науковим парком та партнерами наукового парку для його виконання, звільняються від сплати ввізного мита у порядку, встановленому Митним кодексом України»
 
Враховано    
650. ІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
651. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, за винятком пункту 5 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
 
-286- Пінчук А.П.
Пункт 1 розділу ІІІ проекту викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім:
частини третьої статті 28 та частини четвертої статті 32 Митного кодексу України в редакції цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2017 року;
пункту 7 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону».
 
Враховано .  1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім:
частини третьої статті 28 та частини четвертої статті 32 Митного кодексу України в редакції цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2017 року;
пункту 8 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
 
    -287- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Пункт 1 частини ІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ доповнити реченнями наступного змісту:
«1.1 Встановити, що до 1 вересня 2012 року обрання митними органами України об’єктів та форм митного контролю здійснюється із врахуванням результатів застосовування системи управління ризиками.
1.2 Санкції за порушення митних правил, що відбулися до 1 вересня 2012 року і вчинені вперше або вдруге, встановлюються у сумі 1 євро за умови виконання всіх передбачених Митним кодексом України відповідних митних формальностей, сплати належних мит та податків. Конфіскація товарів, транспортних засобів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками) застосовується безумовно.
1.3 У разі, коли норма цього Кодексу чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків декларантів (уповноважених ними осіб) або митних органів чи органів державної влади, уповноважених на здійснення інших видів контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як декларантів (уповноважених ними осіб), так і митних органів чи органів державної влади, уповноважених на здійснення інших видів контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України, рішення приймається на користь декларанта (уповноваженої ним особи).».
 
Враховано частково . Пункт 1.3 включено до статті 10 у такій редакції: «4. У разі, якщо норми законів України чи інших нормативно-правових актів з питань митної справи допускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків підприємств та громадян, які переміщують товари, транспортні засоби комерційного призначення через митний кордон України або здійснюють операції з товарами, що перебувають під митним контролем, чи прав та обов’язків посадових осіб митних органів, унаслідок чого є можливість прийняти рішення як на користь таких підприємств та громадян, так і на користь митного органу, рішення повинне прийматися на користь зазначених підприємств та громадян».   
652. 2. З набранням чинності цим Законом втрачають чинність:
 
   2. З набранням чинності цим Законом втрачають чинність:
 
653. 1) Закон України від 13.09.2001 № 2681-ІІІ «Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 2);
 
   1) Закон України «Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 2; 2006 р., № 8, ст.93; 2007 р., № 9, ст. 68; 2008 р., №25, ст.238; 2009 р., № 10-11, ст. 137; № 29, ст.389; 2010 р., № 30, ст. 398; 2011 р., № 23, ст.160);
 
654. 2) пункт 2 розділу І Закону України від 01.07.2004 № 1970-ІV «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1, ст. 9);
 
-288- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 2 пункту 2 розділу ІІІ проекту викласти у такій редакції:
«Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1, ст. 9); «
 
Враховано   2) Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1, ст. 9);
 
655. 3) пункт 2 розділу І Закону України від 30.11.2005 № 3151-ІV «Про внесення змін до Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України транспортних засобів» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 8, ст. 93);
 
-289- Хомутиннік В.Ю.
Підпункти 3 – 9 пункту 2 розділу ІІІ проекту виключити.
 
Враховано      
656. 4) пункт 3 розділу І Закону України від 06.12.2006 № 427-V «Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації транспортних засобів» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 9, ст. 68);
 
      
657. 5) Закон України від 15.04.2008 № 272-VІ «Про внесення змін до Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 25, ст. 238);
 
      
658. 6) пункт 11 розділу І Закону України від 24.09.2008 № 586-VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 10-11, ст. 137);
 
      
659. 7) Закон України від 20.02.2009 № 1041-VІ «Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 29, ст. 389);
 
      
660. 8) пункт 13 розділу І Закону України від 20.05.2010 № 2275-VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 30, ст.398);
 
      
661. 9) пункт 51 розділу І Закону України від 02.12.2010 № 2756-VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 92, том 1, ст.3249);
 
      
662. 10) частина друга статті 31 Закону України від 30.06.93 № 3353-ХІІ «Про дорожній рух» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338);
 
   5) частина друга статті 31 Закону України «Про дорожній рух» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338);
 
663. 11) пункт 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 16.07.99 № 986-ХІV «Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування дорожнього господарства» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст.361).
 
   6) пункт 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування дорожнього господарства» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст.361);
 
664. 12) Закон України «Про Єдиний митний тариф» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст.259)
 
   7) Закон України «Про Єдиний митний тариф» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст. 259, із наступними змінами);
 
665. 13) Постанова Верховної Ради України від 05.02.92 № 2098-ХІІ «Про введення в дію Закону України «Про Єдиний митний тариф»« (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст.260);
 
   8) Постанова Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про Єдиний митний тариф»« (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст.260);
 
666. 14) Декрет Кабінету Міністрів України від 23.04.93 № 36-93 «Про внесення змін до Закону України «Про Єдиний митний тариф»« (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 24, ст.270);
 
-290- Хомутиннік В.Ю.
Підпункти 14 – 18 пункту 2 розділу ІІІ проекту виключити.
 
Враховано      
667. 15) пункт 4 розділу І Закону України від 10.07.96 № 303/96-ВР «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України з питань пільгового оподаткування підприємств і організацій всеукраїнських та міжнародних об’єднань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 41, ст.192);
 
      
668. 16) пункт 2 розділу І Закону України від 03.04.97 № 170/97-ВР «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань обкладення ввізним митом товарів та інших предметів, що ввозяться на митну територію України» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 20, ст.144);
 
      
669. 17) Закон України від 22.12.98 № 334-ХІV «Про внесення змін до Закону України «Про Єдиний митний тариф»« (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 7, ст.48);
 
      
670. 18) Закон України від від 03.06.99 № 720-ХІV «Про визнання таким, що втратив чинність, пункту «і» статті 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф»« (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст.253);
 
      
671. 19) пункт 1 статті 2 Закону України від 18.11.99 № 1242-ХІV «Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 3, ст.20);
 
-291- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 19 пункту 2 розділу ІІІ проекту викласти у такій редакції:
«12) стаття 2 Закону України «Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 3, ст.20); «
 
Враховано   12) стаття 2 Закону України «Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 3, ст.20);
 
    -292- Кінах А.К.
Підпункт 19 пункту 2 розділу ІІІ виключити.
 
Відхилено . Підпункт 19 пункту 2 розділу ІІІ проекту викладено в іншій редакції.   
672. 20) Закон України від 22.02.2000 № 1480-ІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань митної справи» ( Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 13, ст.109);
 
   13) Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань митної справи» ( Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 13, ст.109);
 
673. 21) Закон України від 16.03.2000 № 1562-ІІІ «Про внесення зміни до Закону України «Про Єдиний митний тариф»« (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст.163);
 
-293- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 21 пункту 2 розділу ІІІ проекту виключити.
 
Враховано      
674. 22) Закон України від 01.06.2000 № 1749-ІІІ «Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування» ( Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст.283);
 
   15) Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст.283);
 
675. 23) пункт 7 розділу І Закону України від 08.06.2000 № 1807-ІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» ( Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст.318);
 
-294- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 23 пункту 2 розділу ІІІ проекту виключити.
 
Враховано      
676. 24) підпункт 1 пункту 6 статті 12 Закону України від 21.09.2000 № 1991-ІІІ «Про державну підтримку підприємств, науково-дослідних інститутів і організацій, які розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 48, ст.406);
 
-295- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 24 пункту 2 розділу ІІІ проекту виключити.
 
Враховано      
677. 25) підпункт 1 пункту 1 статті 3 Закону України від 11.01.2001 № 2211-ІІІ «Про визнання бронетанкової галузі однією з пріоритетних у промисловості України та заходи щодо надання їй державної підтримки» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 11, ст.46);
 
-296- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 25 пункту 2 розділу ІІІ проекту викласти в такій редакції:
«16) пункт 3 статті 3 «Прикінцеві положення» Закону України «Про визнання бронетанкової галузі однією з пріоритетних у промисловості України та заходи щодо надання їй державної підтримки» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 11, ст.46)»;
 
Враховано   16) пункт 3 статті 3 «Прикінцеві положення» Закону України «Про визнання бронетанкової галузі однією з пріоритетних у промисловості України та заходи щодо надання їй державної підтримки» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 11, ст.46);
 
678. 26) Закон України від 17.05.2001 № 2410-ІІІ «Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування» ( Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст.143);
 
   17) Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст.143);
 
679. 27) підпункт 1 пункту 3 статті 4 Закону України від 12.07.2001 № 2660-ІІІ «Про розвиток літакобудівної промисловості» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст.261);
 
-297- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 27 пункту 2 розділу ІІІ проекту викласти в такій редакції:
«18) пункт 3 статті 4 «Прикінцеві положення» Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст.261)»;
 
Враховано   18) пункт 3 статті 4 «Прикінцеві положення» Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст.261);
 
680. 28) Закон України від 04.10.2001 № 2744-ІІІ «Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 5, ст. 31);
 
   19) Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 5, ст. 31);
 
681. 29) Закон України від 04.10.2001 № 2751-ІІІ «Про внесення змін до статті 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф»« ( Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 5, ст.34);
 
-298- Хомутиннік В.Ю.
Підпункти 29 – 31 пункту 2 розділу ІІІ проекту виключити.
 
Враховано      
682. 30) підпункт 2 пункту 4 розділу Х Закону України від 13.12.2001 № 2888-ІІІ Про внесення змін до Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 11, ст.81);
 
      
683. 31) пункт 3 розділу І Закону України від 07.03.2002 № 3111-ІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про розвідувальні органи України»« (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 33, ст.236);
 
      
684. 32) підпункт 1 пункту 2 розділу ІІ Закону України від 07.03.2002 № 3118-ІІІ «Про внесення змін до Закону України «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків «Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка», «Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона», «Інститут монокристалів», «Вуглемаш» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 33, ст.238);
 
-299- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 32 пункту 2 розділу ІІІ проекту викласти в такій редакції:
«21) пункт 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків «Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка», «Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона», «Інститут монокристалів», «Вуглемаш» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 33, ст.238)»;
 
Враховано   21) пункт 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків «Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка», «Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона», «Інститут монокристалів», «Вуглемаш» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 33, ст.238);
 
685. 33) підпункт 1 пункту 3 статті 2 Закону України від 04.07.2002 № 43-ІV «Про забезпечення реалізації інвестиційних проектів в Туркменистані» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 35, ст.259);
 
-300- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 33 пункту 2 розділу ІІІ проекту викласти в такій редакції:
«22) пункт 3 статті 2 «Прикінцеві положення» Закону України «Про забезпечення реалізації інвестиційних проектів в Туркменистані» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 35, ст.259)»;
 
Враховано   22) пункт 3 статті 2 «Прикінцеві положення» Закону України «Про забезпечення реалізації інвестиційних проектів в Туркменистані» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 35, ст.259);
 
686. 34) пункт 2 розділу І Закону України від 24.12.2002 № 347-ІV «Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування підакцизних та деяких інших товарів» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 6, ст.50);
 
-301- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 34 виключити
 
Враховано      
687. 35) Закон України від 16.01.2003 № 440-ІV «Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 14, ст.99);
 
   23) Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 14, ст.99);
 
688. 36) підпункт 1 пункту 3 розділу ІІ Закону України від 06.03.2003 № 601-ІV Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст.162);
 
-302- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 36 пункту 2 розділу ІІІ проекту викласти в такій редакції:
«24) пункт 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст.162)»;
 
Враховано   24) пункт 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст.162);
 
689. 37) пункт 1 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 29, ст.235);
 
-303- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 37 пункту 2 розділу ІІІ проекту виключити.
 
Враховано      
690. 38) пункт 2 розділу І Закону України від 20.11.2003 № 1300-ІV «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки книговидавничої справи в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 14, ст.195);
 
-304- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 38 пункту 2 розділу ІІІ проекту виключити.
 
Враховано      
691. 39) Закон України від 04.03.2004 № 1595-ІV Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 25, ст.346);
 
   25) Закон України Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 25, ст.346);
 
692. 40) пункт 1 розділу І Закону України від 18.03.2004 № 1637-ІV «Про внесення змін до деяких законів України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 29, ст.368);
 
-305- Хомутиннік В.Ю.
Підпункти 40 – 44 пункту 2 розділу ІІІ проекту виключити.
 
Враховано      
693. 41) пункт 2 розділу І Закону України від 15.06.2004 № 1766-ІV «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки суднобудівної промисловості України» (Відомості Верховної Ради України), 2005 р., № 3, ст.77);
 
      
694. 42) пункти 18 та 19 розділу І Закону України від 25.03.2005 № 2505-ІV «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» та деяких інших законодавчих актів України» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 17, № 18-19, ст.267);
 
      
695. 43) пункт 2 розділу І Закону України від 07.07.2005 № 2775-ІV «Про внесення змін до деяких законів України» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 46-47, ст.468);
 
      
696. 44) пункт 3 розділу І Закону України від 15.12.2005 № 3200-ІV «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвідувальних органів України» ( Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 14, ст.116);
 
      
697. 45) пункт 2 розділу І Закону України від 22.12.2005 № 3269-ІV «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 15, ст.130);
 
-306- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 4 пункту 2 розділу ІІІ проекту викласти в такій редакції:
«26) Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 15, ст.130)»;
 
Враховано   26) Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 15, ст.130);
 
698. 46) пункт 4 розділу ІІІ Закону України від 12.01.2006 № 3333-ІV «Про внесення змін до Закону України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» та інших законів України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 22, ст.182);
 
-307- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 46 пункту 2 розділу ІІІ проекту викласти в такій редакції:
«27) пункт 4 розділу ІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» та інших законів України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 22, ст.182)»;
 
Враховано   27) пункт 4 розділу ІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» та інших законів України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 22, ст.182);
 
699. 47) Закон України від 17.01.2006 № 3351-ІV «Про внесення зміни до статті 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф»« (Відомості Верховної Ради України, 2006, № 19-20, ст.163);
 
-308- Хомутиннік В.Ю.
Підпункти 47 – 51 пункту 2 розділу ІІІ проекту виключити.
 
Враховано      
700. 48) пункт 3 розділу І Закону України від 16.03.2007 № 760-V «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження» (Відомості Верховної Ради України), 2007 р., № 23, ст.301);
 
      
701. 49) пункт 2 частини 2 статті 12 Закону України від 19.04.2007 № 962-V «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 31, ст. 405);
 
      
702. 50) Закон України від 15.04.2008 № 273-VІ «Про внесення змін до Закону України «Про Єдиний митний тариф»« (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 25, ст.239);
 
      
703. 51) пункт 1 розділу І Закону України від 18.09.2008 № 521-VІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки книговидавничої справи в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 6, ст.20);
 
      
704. 52) пункт 1 розділу І Закону України від 19.05.2009 № 1342-VІ «Про внесення змін до деяких законів України з питань космічної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 38, ст.537);
 
-309- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 4 пункту 2 розділу ІІІ проекту викласти в такій редакції:
«30) Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань космічної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 38, ст.537)»;
 
Враховано   30) Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з питань космічної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 38, ст.537);
 
705. 53) пункт 2 розділу І Закону України від 21.05.2009 № 1391-VІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 40, ст.577);
 
-310- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 53 пункту 2 розділу ІІІ проекту виключити.
 
Враховано      
706. 54) пункт 2 розділу І Закону України від 04.06.2009 № 1451-VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування послуг з міжнародних перевезень пасажирів, багажу та вантажів, міжнародних відправлень, міжнародного лізингу та міжнародного ремонту товарів» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 43, ст.641);
 
-311- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 54 пункту 2 розділу ІІІ проекту викласти в такій редакції:
«31) Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування послуг з міжнародних перевезень пасажирів, багажу та вантажів, міжнародних відправлень, міжнародного лізингу та міжнародного ремонту товарів» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 43, ст.641)»;
 
Враховано   31) Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування послуг з міжнародних перевезень пасажирів, багажу та вантажів, міжнародних відправлень, міжнародного лізингу та міжнародного ремонту товарів» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 43, ст.641);
 
707. 55) підпункт 1 пункту 2 розділу VІ Закону України від 25.06.2009 № 1563-VІ «Про наукові парки» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 51, ст.757);
 
-312- Хомутиннік В.Ю.
Підпункти 55 – 59 пункту 2 розділу ІІІ проекту виключити.
 
Враховано      
708. 56) пункт 2 розділу І Закону України від 20.01.2010 № 1814-VІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки літакобудівної промисловості в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 10, ст.101);
 
      
709. 57) пункт 3 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування угод про розподіл продукції» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 6, ст.47);
 
      
710. 58) Закон України від 17.12.2010 № 2797-VІ «Про внесення змін до частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" щодо звільнення від оподаткування операцій із ввезення макулатури та енергозберігаючого обладнання на митну територію України» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 3, ст. 155);
 
      
711. 59) пункти 8 та 36 розділу І Закону України від 23.12.2010 № 2856-VІ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 101, ст. 3619);
 
      
712. 60) Декрет Кабінету Міністрів України від 11.01.93 № 4-93 «Про Єдиний митний тариф України» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 12, ст. 107);
 
   34) Декрет Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року № 4-93 «Про Єдиний митний тариф України» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 12, ст. 107 із наступними змінами);
 
713. 61) Декрет Кабінету Міністрів України від 20.05.93 № 54-93 «Про лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності»)Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 28, ст.301);
 
   35) Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року № 54-93 «Про лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 28, ст.301);
 
714. 62) Закон України від 28.01.94 № 3893-ХІІ «Про внесення змін до декретів Кабінету Міністрів України з питань митного регулювання» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 20, ст.117);
 
   36) Закон України «Про внесення змін до декретів Кабінету Міністрів України з питань митного регулювання» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 20, ст.117);
 
715. 63) підпункт 4 пункту 3 статті 13 Закону України від 11.12.98 № 309-ХІV «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 4, ст.33);
 
-313- Хомутиннік В.Ю.
Підпункти 63 – 65 пункту 2 розділу ІІІ проекту виключити.
 
Враховано      
716. 64) Закон України від 19.10.99 № 1159-ХІV «Про часткове зупинення дії статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року «Про Єдиний митний тариф України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст.436);
 
      
717. 65) підпункт 1 пункту 3 статті 5 Закону України від 16.03.2000 № 1559-ІІІ «Про державну підтримку космічної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст.172);
 
      
718. 66) Закон України від 14.09.2000 № 1954-ІІІ «Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 43, ст.370);
 
-314- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 66 пункту 2 розділу ІІ проекту викласти у такій редакції:
«38) пункт 2 статті 5 «Прикінцеві положення» Закону України «Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 43, ст. 370) «.
 
Враховано   38) пункт 2 статті 5 «Прикінцеві положення» Закону України «Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 43, ст. 370; 2003 р., № 37, ст. 308; 2011 р., №№ 13-17, ст.112)
 
719. 67) пункт 6 розділу І Закону України від 15.11.2001 № 2779-ІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки автомобілебудівної промисловості України» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 9, ст.68);
 
-315- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 67 пункту 2 розділу ІІІ проекту виключити.
 
Враховано      
720. 68) підпункт 3 пункту 3 статті 7 Закону України від 18.03.2004 № 1624-ІV «Про розвиток автомобільної промисловості України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 26, ст.360);
 
-316- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 68 пункту 2 розділу ІІІ проекту виключити.
 
Враховано      
721. 69) Закон України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 32, ст. 255)
 
-317- Хомутиннік В.Ю.
Підпунк 69 пункту 2 розділу ІІ проекту викласти у такій редакції:
«39) Закон України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 32, ст. 255; 1999 р., № 38, ст.344; 2001р., № 41, ст. 203; 2002 р., № 6, ст.40; 2004 р., № 52 ст.565; 2005р., №№ 17-19, ст. 267, № 27, ст. 363, № 34, ст. 441; 2007 р., № 9, ст. 73; 2008 р., № 27-28, ст. 253; 2011р., № 29, ст. 272);»
 
Враховано .  39) Закон України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 32, ст. 255; 1999 р., № 38, ст.344; 2001р., № 41, ст. 203; 2002 р., № 6, ст.40; 2004 р., № 52 ст.565; 2005р., №№ 17-19, ст. 267, № 27, ст. 363, № 34, ст. 441; 2007 р., № 9, ст. 73; 2008 р., № 27-28, ст. 253; 2011р., № 29, ст. 272);
 
722. 70) Закон України від 15.07.99 № 958-ХІV «Про внесення змін до Закону України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» (стосовно нафтопродуктів, що реалізуються на ринку України) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 38, ст.344);
 
-318- Хомутиннік В.Ю.
Підпункти 70 – 77 пункту 2 розділу ІІІ проекту виключити.
 
Враховано      
723. 71) пункт 2 розділу І Закону України від 21.06.2001 № 2555-ІІІ «Про внесення змін до деяких законів України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 41, ст.203);
 
      
724. 72) Закон України від 04.10.2001 № 2761-ІІІ «Про внесення змін до Закону України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах»« (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 6, ст.40);
 
      
725. 73) Закон України від 01.07.2004 № 1959-ІV «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах»« (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 52, ст.565);
 
      
726. 74) пункт 4 розділу І Закону України від 03.06.2005 № 2642-ІV «Про внесення змін до деяких законів України» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 27, ст.363);
 
      
727. 75) розділ ІІІ Закону України від 07.07.2005 № 2771-ІV «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» та деяких інших законів України» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 34, ст.441);
 
      
728. 76) підпункт 2 пункту 2 статті 4 Закону України від 13.12.2006 № 441-V «Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 9, ст.73);
 
      
729. 77) пункт 11 розділу І Закону України від 03.06.2008 № 309-VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 27-28, ст.253);
 
      
730. 78) пункт 2 розділу ІІ Закону України від 22.12.2009 № 1782-VІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи» (Відомості Верховної Ради України), 2010 р., № 9, ст.85).
 
-319- Хомутиннік В.Ю.
Підпунк 78 пункту 2 розділу ІІ проекту викласти у такій редакції:
«43) пункт 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи» (Відомості Верховної Ради України), 2010 р., № 9, ст.85)».
 
Враховано   43) пункт 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи» (Відомості Верховної Ради України), 2010 р., № 9, ст.85).
 
731. 79) Закон України «Про Дисциплінарний статут митної служби України» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 42, ст.467).
 
-320- Пінчук А.П.
Підпункт 79 пункту 2 розділу ІІІ проекту виключити.
 
Враховано   29) Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з метою поліпшення стану платіжного балансу ґукраїни у зв’язку із світовою фінансовою кризою» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 27, ст. 349).
 
    -321- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділ 2 новим пунктом такого змісту:
«29) Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з метою поліпшення стану платіжного балансу ґукраїни у зв’язку із світовою фінансовою кризою» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 27, ст. 349)
 
Враховано    
732. 3. Встановити, що з метою розроблення пропозицій з питань митно-тарифного регулювання та врахування при цьому інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності і держави в цілому при Кабінеті Міністрів України діє Митно-тарифна рада.
 
-322- Пінчук А.П.
Пункт 3 розділу ІІІ проекту виключити.
 
Враховано      
733. На Митно-тарифну раду покладаються:
 
      
734. 1) розроблення пропозицій щодо основних напрямів митно-тарифної політики України, включаючи пропозиції про встановлення, скасування або зміну митних ставок, надання тарифних пільг і преференцій, а також про зміни в номенклатурі Митного тарифу України;
 
      
735. 2) підготовка та розгляд проектів законодавчих актів України і міжнародних договорів України з питань митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 
      
736. 3) розроблення заходів, спрямованих на захист українського ринку при ввезенні на митну територію України і вивезенні за межі цієї території товарів.
 
      
737. Функції робочого апарату Митно-тарифної ради здійснює Державна митна служба України.
 
      
738. Положення про Митно-тарифну раду та її склад затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
-323- Пінчук А.П.
Перенести тимчасову норму щодо звільнення від сплати ввізного мита із пункту 14 статті 350 законопроекту та доповнити Перехідні та прикінцеві положення пунктом 3 такого змісту:
«3.Тимчасово звільняються від сплати ввізного мита:
1) до 1 січня 2015 року товари, які не виробляються в Україні, крім товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 4707 90 10 00, 4707 90 90 00 і ввозяться на митну територію України для використання у видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції, яка виробляється в Україні, та мають згідно з (УКТЗЕД) такі коди
Код товару
згідно з УКТ ЗЕДОпис товару
3211 00 00 Готові сикативи
3212 90 31 00,
3212 90 38 00Пігменти (включаючи металеві порошки та пластівці дисперговані у неводному середовищі у вигляді рідини, пасти або густої маси, видів, які використовують для виробництва друкарських фарб (включаючи емалі)
3215 11 00 00 Фарба друкарська чорна
3215 19 00 00 Фарба друкарська, крім чорної
3505 10 50 00,
3505 10 90 00 Модифіковані крохмалі, які використовуються в паперовій промисловості
3701 30 00 00 Тільки пластини (алюмінієві) із нанесеним на них сенсибілізованим (світлочутливим) шаром та пластини, фотополімеризаційно придатні для виготовлення друкарських форм у поліграфії, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм; пластини (магнієві) із нанесеним на них сенсибілізованим (світлочутливим) шаром для виготовлення штампів для тиснення в поліграфії, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм; фотоплівки плоскі (листові) для виготовлення фотоформ у поліграфії, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм
3702 42 00 00 Фотоплівки рулонні для виготовлення фотоформ у поліграфії завширшки понад 610 мм і завдовжки більш як 200 м
3702 43 00 00 Фотоплівки рулонні для виготовлення фотоформ у поліграфії завширшки понад 610 мм і завдовжки не більш як 200 м
3702 44 00 91Фотоплівки рулонні для виготовлення фотоформ у поліграфії завширшки більш як 105 мм, але не більш як 610 мм і завдовжки більш як 200 м для моментальної фотографії
3702 44 00 99 Фотоплівки рулонні для виготовлення фотоформ у поліграфії завширшки більш як 105 мм, але не більш як 610 мм і завдовжки більш як 200 м, інші
3907 50 00 00 Смоли алкідні
4008 21 90 00 Офсетні гумові пластини із непористої гуми, крім покриття для підлог і матів
4703 21 00 00 Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крім розчинних сортів, напіввибілена або вибілена з хвойних порід
4703 29 00 00 Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крім розчинних сортів, напіввибілена або вибілена з листяних порід
4704 21 00 00 Целюлоза деревинна сульфітна, крім розчинних сортів, напіввибілена або вибілена з хвойних порід
4707 90 10 00 Несортовані відходи паперу і картону та макулатура
4707 90 90 00Відсортовані відходи паперу і картону та макулатура
5901 10 00 00 Тільки текстильні матеріали, які використовуються для виготовлення книжкових палітурок
8439 10 00 00,
8439 20 00 00,
8439 30 00 00 Обладнання для виробництва паперової маси з волокнистих целюлозних матеріалів або для виробництва чи обробки паперу або картону
8440 10 10 00
8440 10 20 00
8440 10 30 00
8440 10 40 00
8440 10 90 00Обладнання для оправлення, включаючи брошурувальні машини
8441 10 10 00
8441 10 20 00
8441 10 30 00
8441 10 40 00
8441 10 80 00
Машини різальні
8443 11 00 00,
8443 13 10 00,
8443 13 31 00,
8443 13 35 00,
8443 13 39 00,
8443 13 90 00,
8443 91 91 10,
8443 91 99 10,
8443 91 99 90,
8443 99 90 10,
8443 99 90 90
Машини для офсетного друку та обладнання і частини до них, крім товарних позицій
8443 19 40 00,
8443 91 10 00,
8443 99 10 00
 
Враховано .  3.Тимчасово звільняються від сплати ввізного мита:
1) до 1 січня 2015 року товари, які не виробляються в Україні, крім товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 4707 90 10 00, 4707 90 90 00 і ввозяться на митну територію України для використання у видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції, яка виробляється в Україні, та мають згідно з (УКТЗЕД) такі коди:
Код товару
згідно з УКТ ЗЕДОпис товару
3211 00 00 Готові сикативи
3212 90 31 00,
3212 90 38 00Пігменти (включаючи металеві порошки та пластівці дисперговані у неводному середовищі у вигляді рідини, пасти або густої маси, видів, які використовують для виробництва друкарських фарб (включаючи емалі)
3215 11 00 00 Фарба друкарська чорна
3215 19 00 00 Фарба друкарська, крім чорної
3505 10 50 00,
3505 10 90 00 Модифіковані крохмалі, які використовуються в паперовій промисловості
3701 30 00 00 Тільки пластини (алюмінієві) із нанесеним на них сенсибілізованим (світлочутливим) шаром та пластини, фотополімеризаційно придатні для виготовлення друкарських форм у поліграфії, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм; пластини (магнієві) із нанесеним на них сенсибілізованим (світлочутливим) шаром для виготовлення штампів для тиснення в поліграфії, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм; фотоплівки плоскі (листові) для виготовлення фотоформ у поліграфії, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм
3702 42 00 00 Фотоплівки рулонні для виготовлення фотоформ у поліграфії завширшки понад 610 мм і завдовжки більш як 200 м
3702 43 00 00 Фотоплівки рулонні для виготовлення фотоформ у поліграфії завширшки понад 610 мм і завдовжки не більш як 200 м
3702 44 00 91Фотоплівки рулонні для виготовлення фотоформ у поліграфії завширшки більш як 105 мм, але не більш як 610 мм і завдовжки більш як 200 м для моментальної фотографії
3702 44 00 99 Фотоплівки рулонні для виготовлення фотоформ у поліграфії завширшки більш як 105 мм, але не більш як 610 мм і завдовжки більш як 200 м, інші
3907 50 00 00 Смоли алкідні
4008 21 90 00 Офсетні гумові пластини із непористої гуми, крім покриття для підлог і матів
4703 21 00 00 Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крім розчинних сортів, напіввибілена або вибілена з хвойних порід
4703 29 00 00 Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крім розчинних сортів, напіввибілена або вибілена з листяних порід
4704 21 00 00 Целюлоза деревинна сульфітна, крім розчинних сортів, напіввибілена або вибілена з хвойних порід
4707 90 10 00 Несортовані відходи паперу і картону та макулатура
4707 90 90 00Відсортовані відходи паперу і картону та макулатура
5901 10 00 00 Тільки текстильні матеріали, які використовуються для виготовлення книжкових палітурок
8439 10 00 00,
8439 20 00 00,
8439 30 00 00 Обладнання для виробництва паперової маси з волокнистих целюлозних матеріалів або для виробництва чи обробки паперу або картону
8440 10 10 00
8440 10 20 00
8440 10 30 00
8440 10 40 00
8440 10 90 00Обладнання для оправлення, включаючи брошурувальні машини
8441 10 10 00
8441 10 20 00
8441 10 30 00
8441 10 40 00
8441 10 80 00
Машини різальні
8443 11 00 00,
8443 13 10 00,
8443 13 31 00,
8443 13 35 00,
8443 13 39 00,
8443 13 90 00,
8443 91 91 10,
8443 91 99 10,
8443 91 99 90,
8443 99 90 10,
8443 99 90 90
Машини для офсетного друку та обладнання і частини до них, крім товарних позицій
8443 19 40 00,
8443 91 10 00,
8443 99 10 00
2) до 1 січня 2016 року товари, які ввозяться у митному режимі імпорту (реімпорту) суб'єктами літакобудування, що підпадають під дію статті 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості», за такими кодами згідно з УКТЗЕД:
2707 20 90 00, 2707 30 10 00, 2707 99 80 00, 2710 11 21 00, 2710 19 81 00, 2710 19 99 00, 2712 20 90 00, 2805 30 90 00, 2818 10 90 00, 2827, 2835, 3204 90 00 00, 3207 40 30 00, 3208, 3209, 3211 00 00, 3214 10 10 10, 3603 00, 3604 90 00 00, 3703 10 00 00, 3703 90 10 00, 3824 10 00 90, 3824 90 35 00, 3824 90 40 00, 3824 90 50, 3824 90 65 00, 3901, 3909, 3911, 3917, 3919, 3920, 3921, 4002, 4005, 4006 90 00, 4008, 4009, 4011 30 00 30, 4016, 4017 00, 7003, 7007, 7019, 7202, 7205 10 00 00, 7205 29 00 00, 7207, 7208, 7209, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221 00 10 00, 7223 00, 7224 90 18 00, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7304, 7311 00 10 00, 7312, 7315, 7318, 7326, 7407, 7409, 7411, 7413 00, 7419, 7502, 7504 00 00 00, 7505, 7506, 7507, 7508, 7601, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607 11 90 00, 7607 19 99 00, 7607 20 91 00, 7608, 7609 00 00 00, 7616, 8101, 8102, 8104, 8105, 8108, 8111 00 90 00, 8112, 8307, 8409 10 00 00, 8411 11 00 00, 8411 12, 8411 21 00 00, 8411 22 20 00, 8411 22 80 00, 8411 81 00 00, 8411 82, 8411 91 00 00, 8411 99 00 00, 8412 10 00 10, 8412 21 80 10, 8412 29 89 10, 8412 31 00 91, 8412 39 00 10, 8412 80 80 10, 8412 90 20 10, 8412 90 80 10, 8413 19 00 00, 8413 20 00 00, 8413 30 20 00, 8413 30 80 00, 8413 50 40 00, 8413 50 69 00, 8413 50 80 00, 8413 60 39 00, 8413 60 69 00, 8413 60 70 00, 8413 60 80 00, 8413 70 21 00, 8413 70 29 00, 8413 81 00 00, 8413 91 00 90, 8414 10 89 10, 8414 20 80 10, 8414 30 20 10, 8414 30 81 10, 8414 30 89 10, 8414 51 00 10, 8414 59 20 91, 8414 59 40 10, 8414 59 80 10, 8414 80 11 10, 8414 80 19 10, 8414 80 22 91, 8414 80 28 10, 8414 80 73 91, 8414 90 00 00, 8415 81 00 30, 8415 82 00 30, 8415 83 00 10, 8415 90 00 00, 8419 50 00 00, 8419 81 20 10, 8419 81 80 10, 8419 90 85 00, 8421 19 70 10, 8421 21 00 00, 8421 23 00 30, 8421 29 00 00, 8421 31 00 00, 8421 39 20 00, 8424, 8425 11 00 00, 8425 19 80 00, 8425 31 00 00, 8425 39 30 00, 8425 39 90 00, 8425 42 00 00, 8425 49 00 00, 8443 32 10 00, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8466, 8471 30 00 00, 8471 41 00 00, 8471 49 00 00, 8471 50 00 00, 8471 60 60 00, 8471 60 70 00, 8471 70, 8473 30, 8479 89 97 90, 8481, 8482, 8483, 8501 20 00 10, 8501 31 00 10, 8501 32 20 10, 8501 32 80 10, 8501 33 00 10, 8501 34 92 10, 8501 34 98 10, 8501 40 20 10, 8501 40 80 10, 8501 51 00 10, 8501 52 20 10, 8501 52 30 10, 8501 52 90 10, 8501 53 81 00, 8501 61 20 10, 8501 61 80 10, 8501 62 00 10, 8501 63 00 10, 8502 11 20 10, 8502 11 80 10, 8502 12 00 10, 8502 13 20 10, 8502 13 40 10, 8502 13 80 10, 8502 20 20 10, 8502 20 40 10, 8502 20 60 10, 8502 20 80 10, 8502 39 20 10, 8502 39 80 10, 8502 40 00 10, 8504 10 20 10, 8504 10 80 10, 8504 31 80 00, 8504 32 20 10, 8504 32 80 10, 8504 33 00 10, 8504 40 90 00, 8504 50 20 10, 8504 50 95 10, 8505, 8506, 8507 10 41 10, 8507 10 49 10, 8507 10 92 10, 8507 10 98 10, 8507 20 41 10, 8507 20 49 10, 8507 20 92 10, 8507 20 98 10, 8507 30 89 00, 8507 40 00 00, 8507 80 80 00, 8507 90 90 00, 8511 10 00 10, 8511 20 00 10, 8511 30 00 10, 8511 40 00 10, 8511 50 00 10, 8511 80 00 10, 8515, 8517 70 11 00, 8517 70 19 10, 8525 50 00 10, 8525 60 00 00, 8526 10 00 10, 8526 91 20, 8526 91 80, 8526 92 00 10, 8528 41 00 00, 8528 51 00 00, 8528 59 90 00, 8528 61 00 00, 8529 10 69 10, 8529 10 80 10, 8529 10 95 10, 8529 90 97 10, 8531 10 95 10, 8531 20 20 10, 8531 20 40 10, 8531 20 95 10, 8531 80 20 10, 8531 80 95 10, 8532, 8533, 8535, 8536, 8537, 8538 10 00 00, 8538 90 99 00, 8541, 8542, 8543, 8544, 8545, 8546, 9014 10 00 10, 9014 20 20 10, 9014 20 20 90, 9014 20 80 10, 9014 20 80 90, 9014 90 00 90, 9017 20, 9017 30, 9017 80, 9020 00 00 00, 9023 00, 9024, 9025 11 80 10, 9025 19 20 10, 9025 19 80 98, 9025 80 20 10, 9025 80 40 10, 9025 90 00 95, 9026 10, 9026 20, 9026 80, 9026 90 00 00, 9027, 9029 10 00 10, 9029 20 38 10, 9030 10 00 00, 9030 20 10 00, 9030 20 30 00, 9030 20 91 00, 9030 31 00 00, 90 30 32 00 00, 9030 33, 9030 39 00 00, 9030 40 00 00, 9030 84 00 00, 9030 89 30 00, 9030 90 85 00, 9031 80 34 00, 9031 90 85 00, 9032 10, 9032 20 00 00, 9032 81 00 00, 9032 89 00 00, 9033 00 00 00;
Обсяг та порядок ввезення таких товарів визначаються Кабінетом Міністрів України України
3) до 1 вересня 2012 року товари (крім підакцизних), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних спортивних організацій, з метою їх використання для будівництва і оснащення (придбання обладнання та інвентарю) спортивних споруд, що є об'єктами чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Перелік та обсяги таких товарів з визначенням їх кодів згідно з УКТЗЕД затверджуються Кабінетом Міністрів України;
4) до 1 вересня 2012 року предмети (крім підакцизних товарів), які ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту УЄФА, призначеними УЄФА особами або учасниками чемпіонату (крім збірної України) відповідно до статті 11 Закону України «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні». Обсяги та порядок ввезення таких предметів встановлюються у спосіб, визначений Кабінетом Міністрів України. Перелік таких предметів за кодами УКТЗЕД визначається окремим законом;
5) до 1 січня 2015 року товари, які у межах ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), імпортуються резидентами - суб'єктами космічної діяльності в Україну та класифікуються за такими кодами УКТ ЗЕД:
2818 10, 2830 90 85 00, 2837, 2901, 2903, 2921, 2929, 2931 00 95 90, 3207 20, 3208, 3209, 3214, 3403, 3506, 3602 00 00 00, 3603 00, 3604, 3701, 3703, 3707, 3810, 3814 00, 3901, 3903, 3906, 3907, 3908 90 00 00, 3909, 3911, 3917, 3919, 3920, 3921, 3926, 4002, 4005, 4008, 4016, 4017 00 10 00, 4823 40 00 00, 4901, 4906 00 00 00, 5208, 5407, 5607, 5903, 5906, 5911 90 90, 6815 10, 6902, 7002, 7007 11 90 00, 7019, 7202, 7211, 7214, 7215, 7217, 7219, 7220, 7222, 7223 00, 7224 – 7226, 7228, 7229, 7304, 7407, 7409 – 7411, 7413 00, 7505, 7506, 7508, 7601, 7604 – 7608, 7616, 8101, 8102, 8104, 8105, 8108, 8112, 8307, 8412, 8414, 8421, 8471, 8473, 8479, 8482, 8483 30 80, 8501, 8504, 8506, 8507, 8517, 8523, 8526, 8529, 8532, 8533, 8536 – 8538, 8540 – 8544, 8547, 8803, 9014, 9015, 9023 00, 9026, 9027, 9030 – 9032, 9033 00 00 00, 9306 90 10 00.
Порядок і обсяги ввезення зазначених товарів визначаються Кабінетом Міністрів України.
6) до 1 січня 2019 року техніка, обладнання, устаткування, що використовуються для реконструкції існуючих і будівництва нових підприємств з виробництва біопалив і для виготовлення та реконструкції технічних і транспортних засобів з метою споживання біопалив, які класифікуються за кодами УКТЗЕД, визначеними статтею 7 Закону України «Про альтернативні види палива», якщо такі товари не виробляються та не мають аналогів в Україні
Порядок ввезення зазначених техніки, обладнання та устаткування визначається Кабінетом Міністрів України.
7) до 1 січня 2016 року устаткування, обладнання та комплектуючі, що не виробляються в Україні і ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту вітчизняними підприємствами суднобудівної промисловості (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009:2005) для використання у господарській діяльності.
Перелік зазначених товарів з визначенням їх кодів згідно з УКТЗЕД встановлюється Кабінетом Міністрів України
8) протягом одного року, що передує дню початку кожних Олімпійських та Паралімпійських ігор товари, включаючи інвентар, обладнання, екіпіровку, медико-біологічні засоби, що ввозяться в Україну в порядку, визначеному Законом України «Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні», з метою використання для підготовки та участі членів збірних команд України в Олімпійських та Паралімпійських іграх.
Перелік зазначених товарів з визначенням їх кодів згідно з УКТЗЕД) встановлюється законом;
4. У разі порушення вимог пункту 3 цього розділу, порядку цільового використання товарів, звільнених від оподаткування митом, або умов, за яких надається умовне повне або часткове звільнення від оподаткування митом, до підприємств, незалежно від притягнення їх посадових осіб до адміністративної відповідальності, передбаченої цим Кодексом, застосовуються норми пункту 30.8 статті 30 та статті 123 Податкового кодексу України.
5. Операції митного контролю та митного оформлення, розпочаті та не завершені до 1 січня 2012 року, завершуються в порядку та на умовах, які діють до набрання чинності цим Законом.
6. Повернення помилково або надміру сплачених до 1 січня 2012 року сум митних платежів здійснюється у порядку, встановленому цим Законом та Податковим кодексом України.
 
    -324- Хомутиннік В.Ю.
Перенести тимчасову норму щодо звільнення від сплати ввізного мита із пункту 15 статті 350 законопроекту та доповнити Перехідні та прикінцеві положення пунктом 4 такого змісту:
2). До 1 січня 2016 року товари, які ввозяться у митному режимі імпорту суб’єктами літакобудування, що підпадають під дію статті 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості», за такими кодами згідно з УКТЗЕД:
«2707 20 90 00, 2707 30 10 00, 2707 99 80 00, 2710 11 21 00, 2710 19 81 00, 2710 19 99 00, 2712 20 90 00, 2805 30 90 00, 2818 10 90 00, 2827, 2835, 3204 90 00 00, 3207 40 30 00, 3208, 3209, 3211 00 00, 3214 10 10 10, 3603 00, 3604 90 00 00, 3703 10 00 00, 3703 90 10 00, 3824 10 00 90, 3824 90 35 00, 3824 90 40 00, 3824 90 50, 3824 90 65 00, 3901, 3909, 3911, 3917, 3919, 3920, 3921, 4002, 4005, 4006 90 00, 4008, 4009, 4011 30 00 30, 4016, 4017 00, 7003, 7007, 7019, 7202, 7205 10 00 00, 7205 29 00 00, 7207, 7208, 7209, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221 00 10 00, 7223 00, 7224 90 18 00, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7304, 7311 00 10 00, 7312, 7315, 7318, 7326, 7407, 7409, 7411, 7413 00, 7419, 7502, 7504 00 00 00, 7505, 7506, 7507, 7508, 7601, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607 11 90 00, 7607 19 99 00, 7607 20 91 00, 7608, 7609 00 00 00, 7616, 8101, 8102, 8104, 8105, 8108, 8111 00 90 00, 8112, 8307, 8409 10 00 00, 8411 11 00 00, 8411 12, 8411 21 00 00, 8411 22 20 00, 8411 22 80 00, 8411 81 00 00, 8411 82, 8411 91 00 00, 8411 99 00 00, 8412 10 00 10, 8412 21 80 10, 8412 29 89 10, 8412 31 00 91, 8412 39 00 10, 8412 80 80 10, 8412 90 20 10, 8412 90 80 10, 8413 19 00 00, 8413 20 00 00, 8413 30 20 00, 8413 30 80 00, 8413 50 40 00, 8413 50 69 00, 8413 50 80 00, 8413 60 39 00, 8413 60 69 00, 8413 60 70 00, 8413 60 80 00, 8413 70 21 00, 8413 70 29 00, 8413 81 00 00, 8413 91 00 90, 8414 10 89 10, 8414 20 80 10, 8414 30 20 10, 8414 30 81 10, 8414 30 89 10, 8414 51 00 10, 8414 59 20 91, 8414 59 40 10, 8414 59 80 10, 8414 80 11 10, 8414 80 19 10, 8414 80 22 91, 8414 80 28 10, 8414 80 73 91, 8414 90 00 00, 8415 81 00 30, 8415 82 00 30, 8415 83 00 10, 8415 90 00 00, 8419 50 00 00, 8419 81 20 10, 8419 81 80 10, 8419 90 85 00, 8421 19 70 10, 8421 21 00 00, 8421 23 00 30, 8421 29 00 00, 8421 31 00 00, 8421 39 20 00, 8424, 8425 11 00 00, 8425 19 80 00, 8425 31 00 00, 8425 39 30 00, 8425 39 90 00, 8425 42 00 00, 8425 49 00 00, 8443 32 10 00, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8466, 8471 30 00 00, 8471 41 00 00, 8471 49 00 00, 8471 50 00 00, 8471 60 60 00, 8471 60 70 00, 8471 70, 8473 30, 8479 89 97 90, 8481, 8482, 8483, 8501 20 00 10, 8501 31 00 10, 8501 32 20 10, 8501 32 80 10, 8501 33 00 10, 8501 34 92 10, 8501 34 98 10, 8501 40 20 10, 8501 40 80 10, 8501 51 00 10, 8501 52 20 10, 8501 52 30 10, 8501 52 90 10, 8501 53 81 00, 8501 61 20 10, 8501 61 80 10, 8501 62 00 10, 8501 63 00 10, 8502 11 20 10, 8502 11 80 10, 8502 12 00 10, 8502 13 20 10, 8502 13 40 10, 8502 13 80 10, 8502 20 20 10, 8502 20 40 10, 8502 20 60 10, 8502 20 80 10, 8502 39 20 10, 8502 39 80 10, 8502 40 00 10, 8504 10 20 10, 8504 10 80 10, 8504 31 80 00, 8504 32 20 10, 8504 32 80 10, 8504 33 00 10, 8504 40 90 00, 8504 50 20 10, 8504 50 95 10, 8505, 8506, 8507 10 41 10, 8507 10 49 10, 8507 10 92 10, 8507 10 98 10, 8507 20 41 10, 8507 20 49 10, 8507 20 92 10, 8507 20 98 10, 8507 30 89 00, 8507 40 00 00, 8507 80 80 00, 8507 90 90 00, 8511 10 00 10, 8511 20 00 10, 8511 30 00 10, 8511 40 00 10, 8511 50 00 10, 8511 80 00 10, 8515, 8517 70 11 00, 8517 70 19 10, 8525 50 00 10, 8525 60 00 00, 8526 10 00 10, 8526 91 20, 8526 91 80, 8526 92 00 10, 8528 41 00 00, 8528 51 00 00, 8528 59 90 00, 8528 61 00 00, 8529 10 69 10, 8529 10 80 10, 8529 10 95 10, 8529 90 97 10, 8531 10 95 10, 8531 20 20 10, 8531 20 40 10, 8531 20 95 10, 8531 80 20 10, 8531 80 95 10, 8532, 8533, 8535, 8536, 8537, 8538 10 00 00, 8538 90 99 00, 8541, 8542, 8543, 8544, 8545, 8546, 9014 10 00 10, 9014 20 20 10, 9014 20 20 90, 9014 20 80 10, 9014 20 80 90, 9014 90 00 90, 9017 20, 9017 30, 9017 80, 9020 00 00 00, 9023 00, 9024, 9025 11 80 10, 9025 19 20 10, 9025 19 80 98, 9025 80 20 10, 9025 80 40 10, 9025 90 00 95, 9026 10, 9026 20, 9026 80, 9026 90 00 00, 9027, 9029 10 00 10, 9029 20 38 10, 9030 10 00 00, 9030 20 10 00, 9030 20 30 00, 9030 20 91 00, 9030 31 00 00, 90 30 32 00 00, 9030 33, 9030 39 00 00, 9030 40 00 00, 9030 84 00 00, 9030 89 30 00, 9030 90 85 00, 9031 80 34 00, 9031 90 85 00, 9032 10, 9032 20 00 00, 9032 81 00 00, 9032 89 00 00, 9033 00 00 00».
Обсяг та порядок ввезення таких товарів визначаються Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано .   
    -325- Богуслаєв В.О.
Пункт 15 статті 350 викласти у такій редакції:
15) до 1 січня 2016 року товари, які ввозяться у митному режимі імпорту (реімпорту) суб'єктами літакобудування, що підпадають під дію статті 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості», за такими кодами згідно з УКТЗЕД:
2707 20 90 00, 2707 30 10 00, 2707 99 80 00, 2710 11 21 00, 2710 19 81 00, 2710 19 99 00, 2712 20 90 00, 2805 30 90 00, 2818 10 90 00, 2827, 2835, 2852 00 00 00, 3204 90 00 00, 3207 40 30 00, 3208, 3209, 3211 00 00, 3214 10 10 10, 3603 00, 3604 90 00 00, 3703 10 00 00, 3703 90 10 00, 3824 10 00 90, 3824 90 35 00, 3824 90 40 00, 3824 90 50 00, 3824 90 65 00, 3901, 3909, 3911, 3917, 3919, 3920, 3921, 4002, 4005, 4006 90 00 00, 4006 90 00 90, 4008, 4009, 4011 30 00 30, 4016, 4017 00, 7003, 7007, 7019, 7202, 7205 10 00 00, 7205 29 00 00, 7207, 7208, 7209, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221 00 10 00, 7223, 7224 90 18 00, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7304, 7311 00 10 00, 7312, 7315, 7318, 7326, 7407, 7409, 7411, 7413 00, 7419, 7502, 7504 00 00 00, 7505, 7506, 7507, 7508, 7601, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607 11 90 00, 7607 19 99 00, 7607 20 91 00, 7608, 7609 00 00 00, 7616, 8101, 8102, 8104, 8105, 8108, 8111 00 90 00, 8112, 8307, 8409 10 00 00, 8411 11 00 00, 8411 12 10 00, 8411 12 30 00, 8411 12 80 00, 8411 21 00 00, 8411 22 20 00, 8411 22 80 00, 8411 81 00 00, 8411 82 20 00, 8411 82 60 00, 8411 82 80 00, 8411 91 00 00, 8411 99 00 00, 8412 10 00 10, 8412 21 80 10, 8412 29 89 10, 8412 31 00 91, 8412 39 00 10, 8412 80 80 10, 8412 90 20 10, 8412 90 80 10, 8413 19 00 00, 8413 20 00 00, 8413 30 20 00, 8413 30 80 00, 8413 50 20 00, 8413 50 40 00, 8413 60 31 00, 8413 60 39 00, 8413 60 61 00, 8413 60 69 00, 8413 60 70 00, 8413 60 80 00, 8413 70 21 00, 8413 70 29 00, 8413 70 30 00, 8413 70 35 00, 8413 70 45 00, 8413 70 51 00, 8413 70 59 00, 8413 70 65 00, 8413 70 75 00, 8413 70 81 00, 8413 70 89 00, 8413 81 00 00, 8413 91 00 90, 8414 10 89 10, 8414 20 80 10, 8414 30 20 10, 8414 30 81 10, 8414 30 89 10, 8414 51 00 10, 8414 59 20 91, 8414 59 40 10, 8414 59 80 10, 8414 80 11 10, 8414 80 19 10, 8414 80 22 91, 8414 80 28 10, 8414 80 73 91, 8414 90 00 00, 8415 81 00 30, 8415 82 00 30, 8415 83 00 10, 8415 90 00 00, 8419 50 00 00, 8419 81 20 10, 8419 81 80 10, 8419 90 85 00, 8421 19 70 10, 8421 21 00 00, 8421 23 00 30, 8421 29 00 00, 8421 31 00 00, 8421 39 20 00, 8424, 8425 11 00 00, 8425 19 20 00, 8425 19 80 00, 8425 31 00 00, 8425 39 30 00, 8425 39 90 00, 8425 42 00 00, 8425 49 00 00, 8443 32 10 00, 8443 99 10 00, 8443 99 90 00, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8466, 8471 30 00 00, 8471 41 00 00, 8471 49 00 00, 8471 50 00 00, 8471 60 60 00, 8471 60 70 00, 8528 41 00 00, 8528 51 00 00, 8528 61 00 00, 8471 70 20 00, 8471 70 30 00, 8471 70 50 00, 8471 70 70 00, 8471 70 80 00, 8471 70 98 00, 8473 30, 8479 89 97 90, 8481, 8482, 8483, 8486 10 00 00, 8486 20 10 00, 8486 20 90 00, 8486 30 30 00, 8486 30 50 00, 8486 30 90 00, 8486 40 00 00, 8486 90 10 00, 8486 90 30 00, 8486 90 40 00, 8486 90 50 00, 8486 90 60 00, 8486 90 70 00, 8486 90 90 00, 8486 90 90 90, 8501 20 00 10, 8501 31 00 10, 8501 32 20 10, 8501 32 80 10, 8501 33 00 10, 8501 34 92 10, 8501 34 98 10, 8501 40 20 10, 8501 40 80 10, 8501 51 00 10, 8501 52 20 10, 8501 52 30 10, 8501 52 90 10, 8501 53 81 00, 8501 61 20 10, 8501 61 80 10, 8501 62 00 10, 8501 63 00 10, 8502 11 20 10, 8502 11 80 10, 8502 12 00 10, 8502 13 20 10, 8502 13 40 10, 8502 13 80 10, 8502 20 20 10, 8502 20 40 10, 8502 20 60 10, 8502 20 80 10, 8502 39 20 10, 8502 39 80 10, 8502 40 00 10, 8504 10 20 10, 8504 10 80 10, 8504 31 80 00, 8504 32 20 10, 8504 32 80 10, 8504 33 00 10, 8504 40 90 00, 8504 50 95 10, 8504 50 95 90, 8505, 8506, 8507 10 41 10, 8507 10 49 10, 8507 10 92 10, 8507 10 98 10, 8507 20 41 10, 8507 20 49 10, 8507 20 92 10, 8507 20 98 10, 8507 30 89 00, 8507 40 00 00, 8507 80 80 00, 8507 90 90 00, 8511 10 00 10, 8511 20 00 10, 8511 30 00 10, 8511 40 00 10, 8511 50 00 10, 8511 80 00 10, 8515, 8517 11 00 00, 8517 12 00 00, 8517 18 00 00, 8517 70 11 00, 8517 70 19 10, 8517 70 19 90, 8517 70 90 00, 8523 52 10 00, 8523 52 90 00, 8525 50 00 10, 8526 10 00 10, 8526 91 20 10, 8526 91 20 90, 8526 91 80 10, 8526 91 80 90, 8526 92 00 10, 8528 59 90 00, 8529 10 69 10, 8529 10 80 10, 8529 10 95 10, 8529 90 20 00, 8529 90 97 10, 8531 10 95 10, 8531 20 20 10, 8531 20 40 10, 8531 20 95 10, 8531 80 20 10, 8531 80 95 10, 8532, 8533, 8535, 8536, 8537, 8538 10 00 00, 8538 90 99 00, 8541, 8542, 8543, 8544, 8545, 8546, 8548 90 90 00, 9014 10 00 10, 9014 20 20 10, 9014 20 20 90, 9014 20 80 10, 9014 20 80 90, 9014 90 00 90, 9017 20, 9017 30, 9017 80, 9020 00, 9023, 9024, 9025 11 80 10, 9025 19 20 10, 9025 80 20 10, 9025 80 40 10, 9025 90 00 95, 9026 10 21 00, 9026 10 29 00, 9026 10 81 00, 9026 10 89 00, 9026 20 20 00, 9026 20 40 00, 9026 20 80 00, 9026 80 20 00, 9026 80 80 00, 9026 90 00 00, 9027, 9029 10 00 10, 9029 20 38 10, 9030 10 00 00, 9030 20 10 00, 9030 31 00 00, 9030 33 10 00, 9030 33 91 00, 9030 33 99 00, 9030 40 00 00, 9030 20 30 00, 9030 32 00 00, 9030 39 00 00, 9030 84 00 00, 9030 20 91 00, 9030 89 30 00, 9030 90 85 00, 9031 80 34 00, 9031 90 85 00, 9032 10 20 00, 9032 10 81 00, 9032 10 89 00, 9032 20 00 00, 9032 81 00 00, 9032 89 00 00, 9033».
 
Враховано частково    
    -326- Хомутиннік В.Ю.
Перенести тимчасову норму щодо звільнення від сплати ввізного мита із пункту 21 статті 350 законопроекту та доповнити Перехідні та прикінцеві положення пунктом 5 такого змісту:
3) до 1 вересня 2012 року товари (крім підакцизних), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних спортивних організацій, з метою їх використання для будівництва і оснащення (придбання обладнання та інвентарю) спортивних споруд, що є об'єктами чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Перелік та обсяги таких товарів з визначенням їх кодів згідно з УКТЗЕД затверджуються Кабінетом Міністрів України;
 
Враховано .   
    -327- Пінчук А.П.
Перенести тимчасову норму щодо звільнення від сплати ввізного мита із пункту 22 статті 350 законопроекту та доповнити Перехідні та прикінцеві положення пунктом 6 такого змісту:
«4) до 1 вересня 2012 року предмети (крім підакцизних товарів), які ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту УЄФА, призначеними УЄФА особами або учасниками чемпіонату (крім збірної України) відповідно до статті 11 Закону України «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні». Обсяги та порядок ввезення таких предметів встановлюються у спосіб, визначений Кабінетом Міністрів України. Перелік таких предметів за кодами УКТЗЕД визначається окремим законом».
 
Враховано .   
    -328- Пінчук А.П.
Перенести тимчасову норму щодо звільнення від сплати ввізного мита із пункту 23 статті 350 законопроекту та доповнити Перехідні та прикінцеві положення пунктом 7 такого змісту:
«5) до 1 січня 2015 року товари, які у межах ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), імпортуються резидентами - суб'єктами космічної діяльності в Україну та класифікуються за такими кодами УКТ ЗЕД:
2818 10, 2830 90 85 00, 2837, 2901, 2903, 2921, 2929, 2931 00 95 90, 3207 20, 3208, 3209, 3214, 3403, 3506, 3602 00 00 00, 3603 00, 3604, 3701, 3703, 3707, 3810, 3814 00, 3901, 3903, 3906, 3907, 3908 90 00 00, 3909, 3911, 3917, 3919, 3920, 3921, 3926, 4002, 4005, 4008, 4016, 4017 00 10 00, 4823 40 00 00, 4901, 4906 00 00 00, 5208, 5407, 5607, 5903, 5906, 5911 90 90, 6815 10, 6902, 7002, 7007 11 90 00, 7019, 7202, 7211, 7214, 7215, 7217, 7219, 7220, 7222, 7223 00, 7224 – 7226, 7228, 7229, 7304, 7407, 7409 – 7411, 7413 00, 7505, 7506, 7508, 7601, 7604 – 7608, 7616, 8101, 8102, 8104, 8105, 8108, 8112, 8307, 8412, 8414, 8421, 8471, 8473, 8479, 8482, 8483 30 80, 8501, 8504, 8506, 8507, 8517, 8523, 8526, 8529, 8532, 8533, 8536 – 8538, 8540 – 8544, 8547, 8803, 9014, 9015, 9023 00, 9026, 9027, 9030 – 9032, 9033 00 00 00, 9306 90 10 00.
Порядок і обсяги ввезення зазначених товарів визначаються Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано .   
    -329- Пінчук А.П.
Перенести тимчасову норму щодо звільнення від сплати ввізного мита із пункту 24 статті 350 законопроекту та доповнити Перехідні та прикінцеві положення пунктом 8 такого змісту:
«6) до 1 січня 2019 року техніка, обладнання, устаткування, що використовуються для реконструкції існуючих і будівництва нових підприємств з виробництва біопалив і для виготовлення та реконструкції технічних і транспортних засобів з метою споживання біопалив, які класифікуються за кодами УКТЗЕД, визначеними статтею 7 Закону України «Про альтернативні види палива», якщо такі товари не виробляються та не мають аналогів в Україні
Порядок ввезення зазначених техніки, обладнання та устаткування визначається Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано .   
    -330- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити Прикінцеві положення новим пунктом такого змісту:
« 7) до 1 січня 2016 року устаткування, обладнання та комплектуючі, що не виробляються в Україні і ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту вітчизняними підприємствами суднобудівної промисловості (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009:2005) для використання у господарській діяльності.
Перелік зазначених товарів з визначенням їх кодів згідно з УКТЗЕД встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
    -331- Майборода С.Ф.
Доповнити статтю 350 пунктом такого змісту:
«До 1 січня 2016 року звільняються від сплати ввізного мита товари, котрі ввозяться підприємствами суднобудівної промисловості (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009:2005) для будівництва, ремонту, модернізації морських, річкових суден та інших плавучих засобів , якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або виробляються, але не відповідають сертифікаційним вимогам міжнародних класифікаційних товариств чи вимогам замовників морських, річкових суден та інших плавучих засобів, визначеним умовами контрактів за такими кодами згідно з УКТЗЕД:
3208, 3209, 3506, 3604, 3810, 3813, 3814, 3907, 3917, 3926, 4008, 4016, 5607, 5609, 5904, 5909, 6104, 6117, 6307, 6806, 6903, 6904, 6906, 6910, 6914, 7007, 7019, 7208, 7211, 7214, 7216, 7217, 7219, 7220, 7222, 7304, 7306, 7307, 7308, 7315, 7316, 7318, 7320, 7324, 7325, 7326, 7407, 7411, 7415, 7604, 7606, 7610, 7907, 8205, 8302, 8307, 8311, 8402, 8404, 8405, 8407, 8408, 8409, 8412, 8413, 8414, 8415, 8418, 8419, 8421, 8424, 8425, 8426, 8431, 8471, 8479, 8481, 8482, 8483, 8485, 8501, 8502, 8503, 8504, 8513, 8515, 8516, 8518, 8525, 8526, 8528, 8529, 8531, 8536, 8537, 8538, 8539, 8543, 8544, 8903, 8906, 8907, 9004, 9005, 9014, 9020, 9025, 9026, 9027, 9031, 9032, 9303, 9405.
У разі порушення цільового використання таких товарів застосовуються норми пункту 123.2 статті 123 Податкового кодексу України».
 
Враховано частково    
    -332- Пінчук А.П.
Доповнити Перехідні положення новим пунктом такого змісту:
«8) ротягом одного року, що передує дню початку кожних Олімпійських та Паралімпійських ігор звільняються від оподаткування ввізним митом товари, включаючи інвентар, обладнання, екіпіровку, медико-біологічні засоби, що ввозяться в Україну в порядку, визначеному Законом України «Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні», з метою використання для підготовки та участі членів збірних команд України в Олімпійських та Паралімпійських іграх.
Перелік зазначених товарів з визначенням їх кодів згідно з УКТЗЕД встановлюється законом».
 
Враховано .   
    -333- Прасолов І.М.
Доповнити статтю 350 новим пунктом 24 такого змісту:
«24) до 1 січня 2017 року матеріали, вузли, агрегати та/або комплектуючі вироби, що ввозяться на митну територію України підприємствами вітчизняного машинобудування та агропромислового комплексу, у разі, якщо такі товари не виробляються в Україні.
Зазначені у цьому пункті товари звільняються від оподаткування за умов, якщо ці товари використовуються платниками податку для виробництва техніки та/або обладнання для агропромислового комплексу, визначених пунктом 1 частини першої статті 1 Закону України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування та агропромислового комплексу».
Порядок ввезення, перелік зазначених підприємств та товарів з визначенням їх кодів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності встановлюється Кабінетом Міністрів України.
У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний сплатити ввізне мито та пеню в порядку і розмірах, визначених законом».
 
Немає висновку    
    -334- Пінчук А.П.
Доповнити Перехідні положення новими пунктами такого змісту:
«4. У разі порушення вимог пункту 3 цього розділу, порядку цільового використання товарів, звільнених від оподаткування митом, або умов, за яких надається умовне повне або часткове звільнення від оподаткування митом, до підприємств, незалежно від притягнення їх посадових осіб до адміністративної відповідальності, передбаченої цим Кодексом, застосовуються норми пункту 30.8 статті 30 та статті 123 Податкового кодексу України.
5. Операції митного контролю та митного оформлення, розпочаті та не завершені до 1 січня 2012 року, завершуються в порядку та на умовах, які діють до набрання чинності цим Законом.
6. Повернення помилково або надміру сплачених до 1 січня 2012 року сум митних платежів здійснюється у порядку, встановленому цим Законом та Податковим кодексом України».
 
Враховано .   
739. 4. До моменту приведення законодавства України у відповідність із цим Законом чинні нормативно-правові акти діють в частині, що не суперечить йому.
 
-335- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 4 розділу ІІІ проекту викласти в такій редакції:
«5. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи та інших центральних органів виконавчої влади, прийняті на виконання законів з питань митної справи до набрання чинності цим Законом, та нормативно-правові акти, які використовуються при застосуванні норм законів з питань митної справи (у тому числі акти законодавства СРСР), застосовуються в частині, що не суперечить цьому Кодексу, до прийняття відповідних актів згідно з вимогами цього Кодексу».
 
Враховано   7. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи та інших центральних органів виконавчої влади, прийняті на виконання законів з питань митної справи до набрання чинності цим Законом, та нормативно-правові акти, які використовуються при застосуванні норм законів з питань митної справи (у тому числі акти законодавства СРСР), застосовуються в частині, що не суперечить цьому Кодексу, до прийняття відповідних актів згідно з вимогами цього Кодексу.
 
740. 5. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2012 року:
 
-336- Пінчук А.П.
Пункт 5 розділу ІІІ проекту викласти в такій редакції:
«8. Кабінету Міністрів України:
протягом місяця з дня прийняття цього Закону розробити та подати до Верховної Ради України проект закону щодо внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийнттям нової редакції Митного кодексу України;
до 1 січня 2012 року привести свої акти у відповідність із цим Законом та видати акти, що випливають з цього Закону;
до 1 січня 2012 року забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та видання ними нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону;
до 1 січня 2015 року забезпечити створення в митній службі України автоматизованої системи митного оформлення та передбачити в проектах державних бюджетів України на 2013 та 2014 роки окремим рядком виділення необхідних для цього коштів».
 
Враховано   8. Кабінету Міністрів України:
протягом місяця з дня прийняття цього Закону розробити та подати до Верховної Ради України проект закону щодо внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийнттям нової редакції Митного кодексу України;
 
741. 1) привести свої акти у відповідність із цим Законом та видати акти, що випливають з цього Закону;
 
   до 1 січня 2012 року привести свої акти у відповідність із цим Законом та видати акти, що випливають з цього Закону;
 
742. 2) забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та видання ними нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону.
 
-337- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Кабінету Міністрів України до 1 січня 2012 року:
1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів України відповідно до статті 122 цього Закону;
2) привести свої акти у відповідність із цим Законом та видати акти, що випливають з цього Закону;
2) забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та видання ними нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону».
 
Враховано редакційно .  до 1 січня 2012 року забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та видання ними нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону;
до 1 січня 2015 року забезпечити створення в митній службі України автоматизованої системи митного оформлення та передбачити в проектах державних бюджетів України на 2013 та 2014 роки окремим рядком виділення необхідних для цього коштів.
 
    -338- Хомутиннік В.Ю.
З метою наближення структури Митного кодексу України до міжнародних стандартів та відповідно до рекомендацій зарубіжних експертів розділи, глави та статті проекту без зміни їхнього змісту розташувати в такій послідовності:
РОЗДІЛ І. Загальні положення
Глава 1. Основи митної справи
Стаття 1 (8). Законодавство України з питань митної справи
Стаття 2 (9). Особливості набрання чинності законами та іншими нормативно-правовими актами з питань митної справи
Стаття 3 (10). Особливості застосування законів України та інших нормативно-правових актів з питань митної справи
Стаття 4 (1). Визначення основних термінів і понять
Стаття 5 (2). Митна політика
Стаття 6 (3). Митні інтереси та митна безпека
Стаття 7 (4). Митна справа
Стаття 8 (5). Принципи здійснення митної справи
Стаття 9 (6). Митна територія України
Стаття 10 (7). Митний кордон України
Стаття 11. Додержання вимог щодо конфіденційності інформації
Глава 2 (10). Уповноважений економічний оператор
Стаття 12 (76). Надання уповноваження
Стаття 13 (77). Подання заяви та видача свідоцтва уповноваженого оператора економічної діяльності
Стаття 14 (78). Єдиний реєстр уповноважених операторів економічної діяльності
Стаття 15 (79). Умови надання статусу уповнова-женого оператора економічної діяльності
Стаття 16 (80). Спеціальні спрощення, що надаються уповноваженому оператору економічної діяльності
Стаття 17 (81). Призупинення дії свідоцтва уповноваженого оператора економічної діяльності
Стаття 18 (82). Відкликання свідоцтва уповноваженого оператора економічної діяльності
Глава 3 (2). Інформування, консультування та попередні рішення з питань митної справи
Стаття 19 (12). Інформування про митні правила
Стаття 20 (13). Інформація щодо митного законодавства
Стаття 21 (14). Консультування з питань митної справи
Стаття 22 (15). Відповідальність за порушення порядку надання інформації
Стаття 23 (96). Попередні рішення
Глава 4 (3). Оскарження рішень, дій та бездіяльності митних органів, організацій та їх посадових осіб та відповідальність за них
Глава 5 (4). Інформаційні технології та інформаційні ресурси в митній справі
РОЗДІЛ ІІ (ХІІІ). Країна походження товару
РОЗДІЛ ІІІ (ХІІ). Митна вартість товарів та методи її визначення
РОЗДІЛ ІV (ХVІ). Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності
РОЗДІЛ V (VІІ). Митні режими
РОЗДІЛ VІ (ІV). Переміщення і пропуск товарів через митний кордон України. Митні формальності при переміщенні товарів через митний кордон україни різними видами транспорту
РОЗДІЛ VІІ (V). Зберігання товарів на складах митних органів та розпорядження ними
РОЗДІЛ VІІІ (ІІІ). Митне оформлення
РОЗДІЛ ІХ (VІІІ). Митні платежі
РОЗДІЛ Х (ІХ). Гарантії забезпечення виконання зобов’язань перед митними органами
РОЗДІЛ ХІ (ІІ). Митний контроль
РОЗДІЛ ХІІ (Х). Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами
РОЗДІЛ ХІІІ (ХІV). Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України представництвами іноземних держав, міжнародними організаціями та офіційними особами, а також дипломатичними представництвами України, що знаходяться за кордоном
РОЗДІЛ ХІV (ХІ). Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України
РОЗДІЛ ХV (VІ). Здійснення митними органами контролю за окремими видами діяльності підприємств
РОЗДІЛ ХVІ (ХV). Митна статистика
РОЗДІЛ ХVІІ. Запобігання та протидія контрабанді
РОЗДІЛ ХVІІІ. Порушення митних правил та відповідальність за них
РОЗДІЛ ХІХ. Провадження у справах про порушення митних правил
РОЗДІЛ ХХ. Митна служба України.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.
 
Немає висновку    
743. Н.д.Рибаков І. О. та 19 народних депутатів України – членів депутатської групи (фракції) «Реформи заради майбутнього