Кількість абзаців - 247 Таблиця поправок


"Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законодавчих актів України" (03)РОЗДІЛ ІІІ. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. РОЗДІЛ ІІІ. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ
 
   РОЗДІЛ ІІІ. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ
 
1. ГЛАВА 12. Загальні положення
 
-1- Хомутиннік В.Ю.
Назву глави 12 доповнити словами «щодо митного оформлення».
 
Враховано .  ГЛАВА 12. Загальні положення щодо митного оформлення
 
2. Стаття 87. Мета митного оформлення
 
   Стаття 87. Мета митного оформлення
 
3. Метою митного оформлення є забезпечення дотримання встановленого законодавством України порядку переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, а також забезпечення статистичного обліку ввезення на митну територію України, вивезення за її межі і транзиту через її територію товарів.
 
   1. Метою митного оформлення є забезпечення дотримання встановленого законодавством України порядку переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, а також забезпечення статистичного обліку ввезення на митну територію України, вивезення за її межі і транзиту через її територію товарів.
 
4. Метою митного оформлення є забезпечення дотримання встановленого законодавством України порядку переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, а також забезпечення статистичного обліку ввезення на митну територію України, вивезення за її межі і транзиту через її територію товарів.
 
-2- Васильєв О.А.
Доповнити статтю 87 частиною другою наступного змісту:
«2. Порядок здійснення митного оформлення визначається центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи, якщо інше не передбачено цим Кодексом».
 
Враховано .  2. Порядок здійснення митного оформлення визначається центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
 
    -3- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
«Доповнити статтю 87 частиною другою наступного змісту:
«Порядок здійснення митного оформлення визначається міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи, якщо інше не передбачено цим Кодексом».
 
Відхилено . Частину 2 статті 87 викладено в іншій редакції.   
5. Стаття 88. Місце і час здійснення митного оформлення
 
   Стаття 88. Місце і час здійснення митного оформлення
 
6. 1. Митне оформлення здійснюється в місцях розташування відповідних підрозділів митних органів протягом робочого часу, встановленого для цих органів.
 
   1. Митне оформлення здійснюється в місцях розташування відповідних підрозділів митних органів протягом робочого часу, встановленого для цих органів.
 
7. 2. Відповідно до міжнародних договорів, укладених в установленому законом порядку, митне оформлення у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється цілодобово.
 
   2. Відповідно до міжнародних договорів, укладених в установленому законом порядку, митне оформлення у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється цілодобово.
 
8. 3. Митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснюється в будь-якому митному органі з пред’явленням їх цьому органу, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
 
   3. Митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснюється в будь-якому митному органі з пред’явленням їх цьому органу, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
 
9. 4. Митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через територію України в митному режимі транзиту, здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого починається транзитне переміщення.
 
   4. Митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через територію України в митному режимі транзиту, здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого починається транзитне переміщення.
 
10. 5. Місце митного оформлення товарів, що переміщуються трубопроводами та лініями електропередачі, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
 
-4- Хомутиннік В.Ю.
У частині 5 статті 88 слова «місце», «визначається» замінити словами відповідно «місця» та «визначаються».
 
Враховано .  5. Місця митного оформлення товарів, що переміщуються трубопроводами та лініями електропередачі, визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
11. 6. Місця здійснення митного оформлення товарів, які переміщуються через митний кордон України громадянами, визначаються відповідно до розділу Х цього Кодексу.
 
   6. Місця здійснення митного оформлення товарів, які переміщуються через митний кордон України громадянами, визначаються відповідно до розділу Х цього Кодексу.
 
12. 7. За письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи митне оформлення може здійснюватися поза місцем розташування митних органів, а також поза робочим часом, встановленим для митних органів, на умовах, визначених цим Кодексом. Форма письмового звернення визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи.
 
-5- Хомутиннік В.Ю.
Перше речення частини 7 статті 88 викласти у такій редакції:
«За письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи митні формальності можуть виконуватися митними органами поза місцем розташування цих органів, а також поза робочим часом, встановленим для них, на умовах, визначених цим Кодексом».
 
Враховано .  7. За письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи митні формальності можуть виконуватися митними органами поза місцем розташування цих органів, а також поза робочим часом, встановленим для них, на умовах, визначених цим Кодексом. Форма письмового звернення визначається центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
13. 8. За здійснення митного оформлення поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів, митними органами із заінтересованих осіб справляється плата в порядку та у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України.
 
-6- Пінчук А.П.
Частину 8 статті 88 викласти у такій редакції:
«8. За виконання митних формальностей поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів, митними органами із заінтересованих осіб справляється плата в у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України, та у порядку, визначеному міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Враховано .  8. За виконання митних формальностей поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів, митними органами із заінтересованих осіб справляється плата в у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України, та у порядку, визначеному міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи.
 
14. 9. У разі об’яви надзвичайного стану в окремих регіонах України спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи може визначати митні органи, в яких здійснюватиметься митне оформлення товарів.
 
-7- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину дев’яту статті 88 викласти у наступній редакції:
«У разі введення надзвичайного стану в окремих місцевостях України, де знаходяться окремі митні органи, митне оформлення товарів за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи може тимчасово здійснюватись у визначених для цього митних органах. Таке рішення не повинно створювати штучні обмеження в пересуванні товарів, транспортних засобів та руху громадян, та втрачає чинність з дати скасування такого надзвичайного стану.».
 
Відхилено . Уведення надзвичайного стану вже саме по собі передбачає запровадження обмежень у пересуванні.  9. У разі об’яви надзвичайного стану в окремих регіонах України центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи може визначати митні органи, в яких здійснюватиметься митне оформлення товарів.
10. За рішенням центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи митне оформлення підакцизних товарів, природного газу, товарів, які відповідно до законодавства підлягають клеймуванню державним пробірним клеймом, а також лікарських засобів може здійснюватися у спеціально визначених для цього митних органах. Центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи може визначати й інші види товарів, митне оформлення яких може здійснюватись у спеціально визначених для цього митних органах.
 
    -8- Пінчук А.П.
Доповнити статтю 88 частиною такого змісту:
«За рішенням центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи митне оформлення підакцизних товарів, природного газу, товарів, які відповідно до законодавства підлягають клеймуванню державним пробірним клеймом, а також лікарських засобів може здійснюватися у спеціально визначених для цього митних органах. Центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи може визначати й інші види товарів, митне оформлення яких може здійснюватись у спеціально визначених для цього митних органах».
 
Враховано .   
    -9- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити статтю 88 частиною такого змісту:
«За рішенням Кабінету Міністрів України митне оформлення підакцизних товарів, природного газу, товарів, які відповідно до законодавства підлягають клеймуванню державним пробірним клеймом, а також лікарських засобів може здійснюватися у спеціально визначених для цього митних органах. Кабінет Міністрів України може визначати й інші види товарів, митне оформлення яких може здійснюватись у спеціально визначених для цього митних органах».
 
Відхилено . Частину 10 статті 88 викладено в іншій редакції.   
    -10- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Доповнити статтю 88 останнім абзацом наступного змісту:
«За рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи митне оформлення товарів окремих видів може здійснюватися у спеціально визначених для цього митних органах».
 
Відхилено . Частину 10 статті 88 викладено в іншій редакції.   
    -11- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Частину 9 статті 88 виключити»
 
Відхилено . В умовах надзвичайного стану Держмитслужба повинна мати право оперативного регулювання напрямів руху зовнішньоекономічних вантажів на митній території України.   
15. Стаття 89. Початок митного оформлення та прийняття митної декларації
 
-12- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 89 викласти у такій редакції:
«Стаття 89. Початок митного оформлення
1. Митне оформлення розпочинається з моменту подання митному органу декларантом або уповноваженою ним особою митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та документів, необхідних для митного оформлення, а у разі електронного декларування - з моменту отримання митним органом від декларанта (уповноваженої ним особи) електронної митної декларації або електронного документа, який відповідно до законодавства замінює митну декларацію.
2. Засвідчення митним органом прийняття товарів, транспортних засобів комерційного призначення та документів на них до митного оформлення здійснюється шляхом проставляння відбитків відповідних митних забезпечень (в тому числі за допомогою інформаційних технологій), інших відміток на митній декларації або документі, який відповідно до законодавства її замінює, а також на товаросупровідних та товарно-транспортних документах у разі їх подання на паперовому носії».
 
Враховано .  Стаття 89. Початок митного оформлення
 
16. 1. Митне оформлення розпочинається з моменту подання митному органу декларантом або уповноваженою ним особою митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та документів, необхідних для митного оформлення, а у разі електронного декларування - з моменту отримання митним органом від декларанта (уповноваженої ним особи) електронної митної декларації або електронного документа, який відповідно до законодавства замінює митну декларацію.
 
   1. Митне оформлення розпочинається з моменту подання митному органу декларантом або уповноваженою ним особою митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та документів, необхідних для митного оформлення, а у разі електронного декларування - з моменту отримання митним органом від декларанта (уповноваженої ним особи) електронної митної декларації або електронного документа, який відповідно до законодавства замінює митну декларацію.
 
17. 2. Засвідчення митним органом прийняття товарів, транспортних засобів комерційного призначення та документів на них до митного оформлення здійснюється шляхом проставляння відповідних митних забезпечень (в тому числі за допомогою інформаційних технологій), інших відміток на митній декларації або документі, який відповідно до законодавства її замінює, а також, у разі їх подання на паперовому носії, на товаросупровідних та товарно-транспортних документах.
 
   2. Засвідчення митним органом прийняття товарів, транспортних засобів комерційного призначення та документів на них до митного оформлення здійснюється шляхом проставляння відбитків відповідних митних забезпечень (в тому числі за допомогою інформаційних технологій), інших відміток на митній декларації або документі, який відповідно до законодавства її замінює, а також на товаросупровідних та товарно-транспортних документах у разі їх подання на паперовому носії.
 
18. 3. Митний орган зобов’язаний надати декларанту (уповноваженій ним особі) можливість самостійного фіксування в автоматизованій системі митного оформлення факту і часу подачі митному органу митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та документів, необхідних для митного оформлення, на паперовому носії, а в разі електронного декларування - можливість одержання від митного органу повідомлення про дату і час отримання митним органом електронної митної декларації (документа, який відповідно до законодавства її замінює). Ненадання митним органом (посадовою особою митного органу) особі такої можливості є бездіяльністю, яка може бути оскаржена відповідно до глави 3 цього Кодексу.
 
      
19. Стаття 90. Присутність декларантів під час митного оформлення
 
   Стаття 90. Присутність декларантів або уповноважених ними осіб під час митного оформлення
 
20. 1. Декларанти або їх представники можуть бути присутніми під час митного оформлення товарів, які пред’являються ними для такого оформлення.
 
-13- Хомутиннік В.Ю.
У тексті статті 90 слова «їх представники», «їх представників» замінити словами відповідно «уповноважені ними особи» та «уповноважених ними осіб».
 
Враховано .  1. Декларанти або уповноважені ними особи можуть бути присутніми під час митного оформлення товарів, які пред’являються ними для такого оформлення.
 
21. 2. У разі застосування заходів, передбачених статтями 52 і 53 цього Кодексу, а також на вимогу митного органу присутність декларантів або їх представників під час митного оформлення є обов’язковою.
 
   2. У разі застосування заходів, передбачених статтями 52 і 53 цього Кодексу, а також на вимогу митного органу присутність декларантів або уповноважених ними осіб під час митного оформлення є обов’язковою.
Стаття 75. Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України у складі вантажів з допомогою
1. Під товарами, що переміщуються через митний кордон України у складі вантажів з допомогою, в цій статті розуміються:
1) товари, у тому числі транспортні засоби, продукти харчування, медикаменти, одяг, ковдри, намети, збірні будинки, пристрої для очищення та збереження води, інші товари першої необхідності, що направляються як допомога потерпілим від катастрофи природного та/або техногенного походження;
2) транспортні засоби, інструменти та устаткування, спеціально навчені тварини, продукти харчування, припаси, особисті речі та інші товари для осіб, які виконують завдання з ліквідації наслідків катастрофи, необхідні їм для роботи та проживання на території, яка зазнала впливу цієї катастрофи, протягом усього часу виконання зазначених завдань.
2. Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України у складі вантажів з допомогою, здійснюється першочергово.
3. На товари, що переміщуються через митний кордон України у складі вантажів з допомогою, допускається подання попередньої, тимчасової чи неповної декларації за правилами, встановленими цим Кодексом.
4. Плата за виконання здійснення митних формальностей поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів, щодо товарів, що переміщуються через митний кордон України у складі вантажів з допомогою, не справляється.
5. Товари, що вивозяться за межі митної території України у складі вантажів з допомогою, пропускаються через митний кордон України без сплати митних платежів.
6. Товари, отримані уповноваженими організаціями у складі вантажів з допомогою та призначені для використання або безоплатного розповсюдження на митній території України цими організаціями чи під їх наглядом, пропускаються на митну територію України без сплати митних платежів.
Стаття 97. Порядок митного оформлення іноземних інвестицій
1. Митне оформлення товарів, що ввозяться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, здійснюється в першочерговому порядку.
 
22. Стаття 91. Митне оформлення військових транспортних засобів та військової техніки
 
   Стаття 91. Митне оформлення військової техніки
 
23. 1. Військова техніка, укомплектована повністю військовою командою, та бойові повітряні судна, а також військові кораблі, судна забезпечення Військово-Морських Сил, які перетинають митний кордон України, підлягають митному оформленню. Порядок такого оформлення встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-14- Пінчук А.П.
Статтю 91 викласти у такій редакції:
«Стаття 91. Митне оформлення військової техніки
«1. Військова техніка, укомплектована повністю військовою командою (бойові та військово-транспортні повітряні судна, військові кораблі та судна забезпечення Військово-Морських Сил тощо), яка перетинає митний кордон України, підлягає митному оформленню. Порядок такого оформлення встановлюється Кабінетом Міністрів України.
2. Митне оформлення військової техніки іноземних держав здійснюється митним органом за участю представників центрального органу виконавчої влади з питань оборони, а в разі якщо заходи, в рамках яких переміщуються такі товари, перебувають в компетенції іншого центрального органу виконавчої влади - представників такого іншого центрального органу виконавчої влади.
3. Товари, що переміщуються через борти іноземних військових кораблів та повітряних суден на митну територію України або у зворотному напрямку, підлягають митному оформленню в порядку, визначеному цим Кодексом».
 
Враховано .  1. Військова техніка, укомплектована повністю військовою командою (бойові та військово-транспортні повітряні судна, військові кораблі та судна забезпечення Військово-Морських Сил тощо), яка перетинає митний кордон України, підлягає митному оформленню. Порядок такого оформлення встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
24. 2. Митне оформлення військової техніки, військових кораблів (суден), бойових та військово-транспортних повітряних суден іноземних держав здійснюється митним органом за участю представників центрального органу виконавчої влади з питань оборони, а в разі якщо заходи, в рамках яких переміщуються такі товари, перебувають в компетенції іншого центрального органу виконавчої влади - представників такого іншого центрального органу виконавчої влади.
 
   2. Митне оформлення військової техніки іноземних держав здійснюється митним органом за участю представників центрального органу виконавчої влади з питань оборони, а в разі якщо заходи, в рамках яких переміщуються такі товари, перебувають в компетенції іншого центрального органу виконавчої влади - представників такого іншого центрального органу виконавчої влади.
 
25. 3. Товари, що переміщуються через борти іноземних військових кораблів на митну територію України або у зворотному напрямку, підлягають митному оформленню.
 
   3. Товари, що переміщуються через борти іноземних військових кораблів та повітряних суден на митну територію України або у зворотному напрямку, підлягають митному оформленню в порядку, визначеному цим Кодексом.
 
26. Стаття 92. Подання митним органам актів, складених підприємствами
 
-15- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 92 викласти у такій редакції:
«1. Підприємства, що переміщують товари через митний кордон України, в присутності посадової особи митного органу складають акти про невідповідність цих товарів відомостям, зазначеним у документах, необхідних для здійснення їх митного контролю, про пошкодження товарів, їх упаковки чи маркування, або їх втрату. Зазначені акти подаються відповідним митним органам.
2. Форма акта встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
3. При переміщенні товарів через митний кордон залізничним транспортом митному органу замість акта про невідповідність може подаватись комерційний акт, складений відповідно до міжнародних угод.
4. Невідповідність фактичних вагових характеристик товарів відомостям, зазначеним у товаросупровідних документах, пов’язана з особливостями транспортування, зберігання, специфічними характеристиками певних товарів, є можливою в межах допустимих норм природного убутку та норм списання втрат таких товарів відповідно до законодавства України».
 
Враховано .  Стаття 92. Подання митним органам актів, складених підприємствами
 
27. 1. Підприємства, що переміщують товари через митний кордон України, в присутності посадової особи митного органу складають акти про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у необхідних для здійснення митного контролю документах, про пошкодження товарів чи їх упаковки або маркування. Зазначені акти подаються відповідним митним органам.
 
   1. Підприємства, що переміщують товари через митний кордон України, в присутності посадової особи митного органу складають акти про невідповідність цих товарів відомостям, зазначеним у документах, необхідних для здійснення їх митного контролю, про пошкодження товарів, їх упаковки чи маркування, або їх втрату. Зазначені акти подаються відповідним митним органам.
 
28. 2. Форма акта встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
 
   2. Форма акта встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
29. 3. При переміщенні товарів через митний кордон залізничним транспортом митному органу замість акта про невідповідність може подаватись комерційний акт, складений за формами відповідно до міжнародних угод.
 
   3. При переміщенні товарів через митний кордон залізничним транспортом митному органу замість акта про невідповідність може подаватись комерційний акт, складений відповідно до міжнародних угод.
 
30. 4. Невідповідність фактичних вагових характеристик товарів товаросупровідним документам, що пов’язано з особливостями транспортування, зберігання, специфічними характеристиками певних товарів, можливе в межах допустимих норм природного убутку та норм списання втрат таких товарів відповідно до законодавства України.
 
-16- Шпенов Д.Ю.
Частину першу статті 92 викласти в такій редакції:
«1. Підприємства, що переміщують товари через митний кордон України, в присутності посадової особи митного органу складають акти про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у необхідних для здійснення митного контролю документах, про пошкодження товарів чи їх упаковки або маркування, та втрату. Зазначені акти подаються відповідним митним органам.».
 
Враховано редакційно .  4. Невідповідність фактичних вагових характеристик товарів відомостям, зазначеним у товаросупровідних документах, пов’язана з особливостями транспортування, зберігання, специфічними характеристиками певних товарів, є можливою в межах допустимих норм природного убутку та норм списання втрат таких товарів відповідно до законодавства України.
 
31. Стаття 93. Мова документів, які подаються для здійснення митного контролю та митного оформлення
 
   Стаття 93. Мова документів, які подаються для здійснення митного контролю та митного оформлення
 
32. Документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, подаються митному органу українською мовою, офіційною мовою митних союзів, членом яких є Україна, або іншою іноземною мовою міжнародного спілкування. Митні органи вимагають переклад на українську мову документів, складених іншою мовою, тільки у разі, якщо дані, які містяться в них, є необхідними для перевірки або підтвердження відомостей, зазначених у митній декларації. У таких випадках декларант забезпечує переклад зазначених документів за власний рахунок.
 
-17- Шпенов Д.Ю.
Статтю 93 викласти в такій редакції:
«Стаття 93. Мова документів, які подаються для здійснення митного контролю та митного оформлення
Документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, подаються митному органу українською мовою, офіційною мовою митних союзів, членом яких є Україна, або іншою іноземною мовою міжнародного спілкування. Митні органи вимагають переклад на українську мову документів, складених іншою мовою ніж мова митних союзів, членом яких є Україна, або іншою іноземною мовою міжнародного спілкування, тільки у разі, якщо дані, які містяться в них, є необхідними для перевірки або підтвердження відомостей, зазначених у митній декларації. У таких випадках декларант забезпечує переклад зазначених документів за власний рахунок.».
 
Враховано .  1. Документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, подаються митному органу українською мовою, офіційною мовою митних союзів, членом яких є Україна, або іншою іноземною мовою міжнародного спілкування. Митні органи вимагають переклад українською мовою документів, складених іншою мовою, ніж офіційна мова митних союзів, членом яких є Україна, або іншою іноземною мовою міжнародного спілкування, тільки у разі, якщо дані, які містяться в них, є необхідними для перевірки або підтвердження відомостей, зазначених у митній декларації. У таких випадках декларант забезпечує переклад зазначених документів за власний рахунок.
 
    -18- Хомутиннік В.Ю.
У другому реченні статті 93 слова «на українську мову» замінити словами «українською мовою».
 
Враховано .   
33. Стаття 94. Завершення митного оформлення
 
   Стаття 94. Завершення митного оформлення
 
34. 1. Митне оформлення завершується протягом чотирьох робочих годин з часу пред’явлення митному органу товарів і транспортних засобів комерційного призначення, що підлягають митному оформленню, подання митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює та всіх необхідних документів і відомостей.
 
-19- Хомутиннік В.Ю.
Частину 1 статті 94 викласти у такій редакції:
«1. Митне оформлення завершується протягом чотирьох робочих годин з моменту пред’явлення митному органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що підлягають митному оформленню (якщо згідно з цим Кодексом товари, транспортні засоби комерційного призначення підлягають пред’явленню), подання митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та всіх необхідних документів і відомостей, передбачених статтями 49 і 98 цього Кодексу».
 
Враховано .  1. Митне оформлення завершується протягом чотирьох робочих годин з моменту пред’явлення митному органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що підлягають митному оформленню (якщо згідно з цим Кодексом товари, транспортні засоби комерційного призначення підлягають пред’явленню), подання митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та всіх необхідних документів і відомостей, передбачених статтями 49 і 98 цього Кодексу.
 
    -20- Шпенов Д.Ю.
Частину першу статті 94 викласти в такій редакції:
«1. Митне оформлення завершується протягом чотирьох годин з моменту пред’явлення митному органу товарів і транспортних засобів комерційного призначення, що підлягають митному оформленню, подання митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює та всіх необхідних документів і відомостей, виключний перелік яких встановлений статтею 49 цього Кодексу.».
 
Враховано редакційно .   
35. 2. Строк, зазначений у частині першій цієї статті, може бути перевищений на час здійснення відповідних формальностей виключно у разі:
 
-21- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці першому та пункті 1 частини 2 статті 94 слово «здійснення» замінити словом «виконання».
 
Враховано .  2. Строк, зазначений у частині першій цієї статті, може бути перевищений на час виконання відповідних формальностей виключно у разі:
 
36. 1) здійснення митних формальностей поза місцем розташування митного органу відповідно до статті 88 цього Кодексу;
 
   1) виконання митних формальностей поза місцем розташування митного органу відповідно до статті 88 цього Кодексу;
 
37. 2) підтвердженого письмово бажання декларанта або уповноваженої ним особи подати відповідно до цього Кодексу додаткові документи чи відомості про зовнішньоекономічну операцію або характеристики товару;
 
   2) підтвердженого письмово бажання декларанта або уповноваженої ним особи подати відповідно до цього Кодексу додаткові документи чи відомості про зовнішньоекономічну операцію або характеристики товару;
 
38. 3) проведення досліджень (аналізу, експертизи) проб ізразків товарів, якщо товари не випускаються відповідно до частини п’ятої цієї статті;
 
   3) проведення досліджень (аналізу, експертизи) проб ізразків товарів, якщо товари не випускаються відповідно до частини п’ятої цієї статті;
 
39. 4) виявлення порушень митних правил, якщо товари не випускаються відповідно до частини шостої цієї статті.
 
-22- Пінчук А.П.
Частину 2 статті 94 доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5) призупинення митного оформлення відповідно до Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».
 
Враховано .  4) виявлення порушень митних правил, якщо товари не випускаються відповідно до частини шостої цієї статті;
5) призупинення митного оформлення відповідно до Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».
 
40. 3. У випадках, коли товар декларується з використанням попередньої митної декларації, митне оформлення завершується в строк не перевищує чотирьох робочих годин з моменту пред'явлення товарів митному органу, якому подана попередня митна декларація, разом з поданням митної декларації з метою завершення митних формальностей.
 
-23- Хомутиннік В.Ю.
Частину 3 статті 92 викласти у такій редакції:
«3. У випадках, коли товар декларується з використанням попередньої або періодичної митих декларацій, митне оформлення за цими деклараціями завершується в строк, що не перевищує чотирьох робочих годин з моменту їх подання».
 
Враховано .  3. У випадках, коли товар декларується з використанням попередньої або періодичної митих декларацій, митне оформлення за цими деклараціями завершується в строк, що не перевищує чотирьох робочих годин з моменту їх подання.
 
    -24- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У частині третій статті 94 слова «товарів митному органу, якому подана попередня митна декларація, разом з поданням» виключити;
 
Враховано по суті.   
41. 4. Митне оформлення вважається завершеним після виконання усіх митних формальностей, визначених цим Кодексом відповідно до заявленого митного режиму, що засвідчується митним органом шляхом проставляння відповідних митних забезпечень (в тому числі за допомогою інформаційних технологій), інших відміток на митній декларації або документі, який відповідно до законодавства її замінює, а також, у разі їх подання на паперовому носії, товаросупровідних та товарно-транспортних документах.
 
-25- Хомутиннік В.Ю.
Частину 4 статті 92 викласти у такій редакції:
«4. Митне оформлення вважається завершеним після виконання усіх митних формальностей, визначених цим Кодексом відповідно до заявленого митного режиму, що засвідчується митним органом шляхом проставляння відповідних митних забезпечень (в тому числі за допомогою інформаційних технологій), інших відміток на митній декларації або документі, який відповідно до законодавства її замінює, а також на товаросупровідних та товарно-транспортних документах у разі їх подання на паперовому носії».
 
Враховано .  4. Митне оформлення вважається завершеним після виконання усіх митних формальностей, визначених цим Кодексом відповідно до заявленого митного режиму, що засвідчується митним органом шляхом проставляння відповідних митних забезпечень (в тому числі за допомогою інформаційних технологій), інших відміток на митній декларації або документі, який відповідно до законодавства її замінює, а також на товаросупровідних та товарно-транспортних документах у разі їх подання на паперовому носії.
 
42. 5. Якщо митний орган приймає рішення про необхідність взяття проб чи зразків товарів для проведення їх дослідження (аналізу, експертизи), ці товари випускаються митним органом до одержання результатів відповідних досліджень (аналізу, експертизи) за умови, що митному органу представлено всі необхідні гарантії, а зазначені товари не підпадають під дію будь-яких заборон чи обмежень.
 
-26- Хомутиннік В.Ю.
Частину 5 статті 92 виключити як таку, що дублює частину 21 статті 70.
 
Враховано .     
43. 6. При виявленні порушення митних правил митний орган здійснює випуск товарів до завершення розгляду справи про таке порушення за умови, що:
 
   5. При виявленні порушення митних правил митний орган здійснює випуск товарів до завершення розгляду справи про таке порушення за умови, що:
 
44. 1) такі товари не підлягають конфіскації і не будуть потрібні надалі в процесі провадження у справі;
 
-27- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 1 частини 6 статті 94 доповнити словами «як докази».
 
Враховано .  1) такі товари не підлягають конфіскації і не будуть потрібні надалі в процесі провадження у справі як докази;
 
    -28- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У частині шостій статті 94 слова «і не будуть потрібні надалі в процесі провадження у справі» виключити.
 
Відхилено . Пункт 1 частини 6 статті 94 відповідає Стандартному правилу 3.43 Кіотської конвенції.   
    -29- Воропаєв Ю.М.
Викласти пункт 1 частини 6 статті 94 в наступній редакції:
«1) такі товари не підлягають конфіскації; «
 
Відхилено . Пункт 1 частини 6 статті 94 відповідає Стандартному правилу 3.43 Кіотської конвенції.   
45. 2) декларант сплачує всі митні платежі або представляє гарантію їх сплати.
 
-30- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 2 частини 6 статті 94 слова «представляє гарантію їх сплати» замінити словами «забезпечує їх сплату відповідно до розділу ІХ цього Кодексу».
 
Враховано .  2) декларант сплачує всі митні платежі або забезпечує їх сплату відповідно до розділу ІХ цього Кодексу.
 
46. Стаття 95. Відмова у митному оформленні та обов’язки митного органу щодо роз’яснення вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення
 
   Стаття 95. Відмова у митному оформленні та обов’язки митного органу щодо роз’яснення вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення
 
47. 1. Відмова у митному оформленні - письмове вмотивоване рішення митного органу щодо неможливості здійснення митного оформлення або проведення митних формальностей через невиконання декларантом умов, які визначені цим Кодексом для здійснення митного оформлення або проведення митних формальностей.
 
-31- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 95 викласти у такій редакції:
«1. Відмова у митному оформленні – це письмове вмотивоване рішення митного органу про неможливість здійснення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного через невиконання декларантом або уповноваженою ним особою умов, визначених цим Кодексом.
2. У рішенні про відмову в митному оформленні повинні бути зазначені причини відмови та наведені вичерпні роз’яснення вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення. Зазначене рішення повинне також містити інформацію про порядок його оскарження.
3. Рішення про відмову в митному оформленні приймається в межах строку, відведеного статтею 94 цього Кодексу для завершення митного оформлення. Неприйняття такого рішення протягом зазначеного строку є бездіяльністю, яка може бути оскаржена в порядку, встановленому главою 3 цього Кодексу».
 
Враховано .  1. Відмова у митному оформленні – це письмове вмотивоване рішення митного органу про неможливість здійснення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного через невиконання декларантом або уповноваженою ним особою умов, визначених цим Кодексом.
 
48. 2. У разі відмови у митному оформленні та пропуску через митний кордон України товарів митний орган зобов’язаний видавати письмове рішення із зазначенням причин відмови та вичерпним роз’ясненням вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення (проведення митних процедур) та пропуску цих товарів через митний кордон України. Зазначене письмове рішення також має містити інформацію про право декларанта (уповноваженої особи) оскаржити таке рішення до суду.
 
   2. У рішенні про відмову в митному оформленні повинні бути зазначені причини відмови та наведені вичерпні роз’яснення вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення. Зазначене рішення повинне також містити інформацію про порядок його оскарження.
 
49. 3. При ненаданні митним органом такого рішення про відмову у митному оформленні протягом чотирьох робочих годин з моменту подання декларантом документів для митного оформлення, витрати, що виникли внаслідок недотримання строків доставки товарів, та штрафні санкції по контрактним зобов'язанням відшкодовуються митним органом.
 
   3. Рішення про відмову в митному оформленні приймається в межах строку, відведеного статтею 94 цього Кодексу для завершення митного оформлення. Неприйняття такого рішення протягом зазначеного строку є бездіяльністю, яка може бути оскаржена в порядку, встановленому главою 3 цього Кодексу.
 
50. 4. У випадку прийняття митним органом (посадовою особою митного органу) неправомірного рішення про відмову у митному оформленні, у тому числі внаслідок використання (надання, застосування) недостовірної інформації, наявної у митного органу, що призвело до збитків або завдало шкоди фізичним чи/та юридичним особам, така шкода чи збітки відшкодовуються митним органом (посадовою особою митного органу), який прийняв таке рішення.
 
      
51. 5. Посадова особа митного органу, яка прийняла таке рішення про відмову у митному оформленні у корисливих цілях або на користь третіх осіб, також несе відповідальність згідно законодавства України.
 
      
52. Стаття 96. Попередні рішення.
 
-32- Пінчук А.П.
Текст статті 96 викласти у такій редакції:
«1. За письмовими зверненнями декларантів або уповноважених ними осіб митні органи приймають попередні рішення щодо застосування окремих положень законодавства України з питань митної справи. Такі рішення виносяться до початку переміщення товарів через митний кордон України.
2. Попереднє рішення є обов’язковим для виконання будь-яким митним органом.
3. Форма попереднього рішення та порядок його прийняття визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
4. Попередні рішення можуть прийматися з питань:
1) класифікації товарів (у тому числі комплектних об’єктів, що постачаються в розібраному стані декількома партіями протягом тривалого періоду) відповідно до УКТЗЕД;
2) визначення країни походження товарів;
3) надання у випадках, передбачених цим Кодексом, дозволу на поміщення товарів в окремі митні режими.
5. Строк прийняття попередніх рішень з питань класифікації товарів відповідно до УКТЗЕД та надання дозволу на поміщення товарів в окремі митні режими становить 30 днів з дня отримання митним органом відповідного звернення. Цей строк може бути продовжений керівником митного органу або уповноваженою ним особою, але не більше, ніж на 15 днів, про що повідомляється особі, яка подала звернення. Попереднє рішення про визначення країни походження товару приймається в строк, що не перевищує 150 днів з дня отримання митним органом відповідного звернення за умови, що декларантом або уповноваженою ним особою повідомлено всі необхідні для прийняття такого рішення дані про товар.
6. Строк дії попереднього рішення становить три роки з дати його винесення, якщо факти та умови (у тому числі правила визначення походження товарів), на основі яких було прийнято це рішення, залишатимуться незмінними.
7. Митний орган, який прийняв попереднє рішення, може його відкликати. Попереднє рішення підлягає відкликанню, якщо воно:
1) було прийняте на підставі поданих заявником недостовірних документів, наданої ним недостовірної та/або неповної інформації, що суттєво вплинуло на його характер;
2) вступило в суперечність із законодавством України з питань митної справи внаслідок змін в останньому;
3) прийнято з порушенням вимог цього Кодексу.
8. Якщо попереднє рішення відкликано митним органом з причини, зазначеної у пункті 1 частини сьомої цієї статті, декларант або уповноважена ним особа несе передбачену цим Кодексом та іншими законами України відповідальність за негативні наслідки застосування такого рішення з моменту його прийняття.
9. Якщо попереднє рішення відкликано митним органом з причин, зазначених у пунктах 2 і 3 частини сьомої цієї статті, декларант або уповноважена ним особа не несе відповідальності за негативні наслідки застосування такого рішення з моменту його прийняття і до моменту його відкликання.
10. Попереднє рішення вважається відкликаним з дня прийняття рішення про його відкликання. Письмове повідомлення про відкликання негайно направляється особі, за зверненням якої воно було прийняте.
11. При необхідності внесення змін до попереднього рішення таке рішення відкликається, а на його заміну приймається нове з обов’язковим посиланням у ньому на відкликане рішення, та зазначенням причин його відкликання. Нове попереднє рішення не пізніше наступного робочого дня після його прийняття надсилається особі, з зверненням якої було прийнято відкликане рішення.
12. Попередні рішення, за винятком інформації, що є конфіденційною відповідно до цього Кодексу, є загальнодоступними та оприлюднюються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Враховано   Стаття 96. Попередні рішення
 
53. 1. За зверненням декларанта або його уповноваженого представника митний орган приймає попереднє рішення щодо застосування окремих положень законодавства України з питань митної справи.
 
   1. За письмовими зверненнями декларантів або уповноважених ними осіб митні органи приймають попередні рішення щодо застосування окремих положень законодавства України з питань митної справи. Такі рішення виносяться до початку переміщення товарів через митний кордон України.
 
54. 2. Попереднє рішення є обов’язковим для виконання будь-яким митним органом.
 
   2. Попереднє рішення є обов’язковим для виконання будь-яким митним органом.
 
55. 3. Форма попереднього рішення та порядок його прийняття визначаються міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи.
 
   3. Форма попереднього рішення та порядок його прийняття визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
56. 4. Попередні рішення можуть прийматися з питань:
 
   4. Попередні рішення можуть прийматися з питань:
 
57. 1) класифікації товарів (у тому числі комплектних об’єктів, що постачаються в розібраному стані декількома партіями протягом тривалого періоду) відповідно до УКТЗЕД;
 
   1) класифікації товарів (у тому числі комплектних об’єктів, що постачаються в розібраному стані декількома партіями протягом тривалого періоду) відповідно до УКТЗЕД;
 
58. 2) визначення країни походження товарів;
 
   2) визначення країни походження товарів;
 
59. 3) надання у випадках, передбачених цим Кодексом, дозволу для поміщення товарів в окремі митні режими.
 
   3) надання у випадках, передбачених цим Кодексом, дозволу на поміщення товарів в окремі митні режими.
 
60. 5. Строк прийняття попереднього рішення становить 30 днів з дня отримання митним органом відповідного звернення. Цей строк може бути продовжений керівником митного органу або уповноваженою ним особою, але не більше, ніж на 15 днів, про що повідомляється особі, яка подала звернення.
 
   5. Строк прийняття попередніх рішень з питань класифікації товарів відповідно до УКТЗЕД та надання дозволу на поміщення товарів в окремі митні режими становить 30 днів з дня отримання митним органом відповідного звернення. Цей строк може бути продовжений керівником митного органу або уповноваженою ним особою, але не більше, ніж на 15 днів, про що повідомляється особі, яка подала звернення. Попереднє рішення про визначення країни походження товару приймається в строк, що не перевищує 150 днів з дня отримання митним органом відповідного звернення за умови, що декларантом або уповноваженою ним особою повідомлено всі необхідні для прийняття такого рішення дані про товар.
 
61. 6. Строк дії попереднього рішення становить три роки з дати його винесення.
 
   6. Строк дії попереднього рішення становить три роки з дати його винесення, якщо факти та умови (у тому числі правила визначення походження товарів), на основі яких було прийнято це рішення, залишатимуться незмінними.
 
62. 7. Митний орган, який прийняв попереднє рішення, може відкликати зазначене рішення. Попереднє рішення підлягає відкликанню, якщо воно:
 
   7. Митний орган, який прийняв попереднє рішення, може його відкликати. Попереднє рішення підлягає відкликанню, якщо воно:
 
63. 1) прийнято на підставі поданих заявником недостовірних документів та/або даних, що суттєво вплинуло на його характер;
 
   1) було прийняте на підставі поданих заявником недостовірних документів, наданої ним недостовірної та/або неповної інформації, що суттєво вплинуло на його характер;
 
64. 2) вступило в суперечність із законодавством України з питань митної справи внаслідок змін в останньому;
 
   2) вступило в суперечність із законодавством України з питань митної справи внаслідок змін в останньому;
 
65. 3) прийнято з порушенням вимог цього Кодексу.
 
   3) прийнято з порушенням вимог цього Кодексу.
 
66. 8. Якщо попереднє рішення відкликано митним органом з причини, зазначеної у пункті 1 частини сьомої цієї статті, підприємство несе передбачену цим Кодексом та іншими законами відповідальність за негативні наслідки застосування такого попереднього рішення з моменту його прийняття.
 
   8. Якщо попереднє рішення відкликано митним органом з причини, зазначеної у пункті 1 частини сьомої цієї статті, декларант або уповноважена ним особа несе передбачену цим Кодексом та іншими законами України відповідальність за негативні наслідки застосування такого рішення з моменту його прийняття.
 
67. 9. Якщо попереднє рішення відкликано митним органом з причини, зазначеної у пункті 3 частини сьомої цієї статті, підприємство не несе відповідальності за негативні наслідки застосування такого попереднього рішення з моменту його прийняття і до моменту його відкликання.
 
   9. Якщо попереднє рішення відкликано митним органом з причин, зазначених у пунктах 2 і 3 частини сьомої цієї статті, декларант або уповноважена ним особа не несе відповідальності за негативні наслідки застосування такого рішення з моменту його прийняття і до моменту його відкликання.
 
68. 10. При внесенні змін до попереднього рішення, таке рішення відкликається, а на його заміну видається нове, з обов’язковим зазначенням посилання на відкликане рішення, та підстави, які стали обґрунтуванням відкликання попереднього рішення.
 
   10. Попереднє рішення вважається відкликаним з дня прийняття рішення про його відкликання. Письмове повідомлення про відкликання негайно направляється особі, за зверненням якої воно було прийняте.
 
69. 11. При внесенні змін до попереднього рішення заявнику негайно направляється письмове повідомлення з новим попереднім рішенням.
 
   11. При необхідності внесення змін до попереднього рішення таке рішення відкликається, а на його заміну приймається нове з обов’язковим посиланням у ньому на відкликане рішення, та зазначенням причин його відкликання. Нове попереднє рішення не пізніше наступного робочого дня після його прийняття надсилається особі, з зверненням якої було прийнято відкликане рішення.
 
70. 12. Попереднє рішення вважається відкликаним з дня прийняття рішення про його відкликання. Письмове повідомлення про його відкликання негайно направляється особі, за зверненням якої воно було прийняте.
 
      
71. 13. Попередні рішення, за винятком інформації, що є конфіденційною відповідно до цього Кодексу, є загальнодоступними та оприлюднюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
 
-33- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 96 викласти у такій редакції:
«1. За письмовими зверненнями декларантів або уповноважених ними осіб митні органи приймають попередні рішення щодо застосування окремих положень законодавства України з питань митної справи. Такі рішення виносяться до початку переміщення товарів через митний кордон України.
2. Попереднє рішення є обов’язковим для виконання будь-яким митним органом.
3. Форма попереднього рішення та порядок його прийняття визначаються міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи.
4. Попередні рішення можуть прийматися з питань:
1) класифікації товарів (у тому числі комплектних об’єктів, що постачаються в розібраному стані декількома партіями протягом тривалого періоду) відповідно до УКТЗЕД;
2) визначення країни походження товарів;
3) надання у випадках, передбачених цим Кодексом, дозволу на поміщення товарів в окремі митні режими.
5. Строк прийняття попередніх рішень з питань класифікації товарів відповідно до УКТЗЕД та надання дозволу на поміщення товарів в окремі митні режими становить 30 днів з дня отримання митним органом відповідного звернення. Цей строк може бути продовжений керівником митного органу або уповноваженою ним особою, але не більше, ніж на 15 днів, про що повідомляється особі, яка подала звернення. Попереднє рішення про визначення країни походження товару приймається в строк, що не перевищує 150 днів з дня отримання митним органом відповідного звернення за умови, що декларантом або уповноваженою ним особою повідомлено всі необхідні для прийняття такого рішення дані про товар.
6. Строк дії попереднього рішення становить три роки з дати його винесення, якщо факти та умови (у тому числі правила визначення походження товарів), на основі яких було прийнято це рішення, залишатимуться незмінними.
7. Митний орган, який прийняв попереднє рішення, може його відкликати. Попереднє рішення підлягає відкликанню, якщо воно:
1) було прийняте на підставі поданих заявником недостовірних документів, наданої ним недостовірної та/або неповної інформації, що суттєво вплинуло на його характер;
2) вступило в суперечність із законодавством України з питань митної справи внаслідок змін в останньому;
3) прийнято з порушенням вимог цього Кодексу.
8. Якщо попереднє рішення відкликано митним органом з причини, зазначеної у пункті 1 частини сьомої цієї статті, декларант або уповноважена ним особа несе передбачену цим Кодексом та іншими законами України відповідальність за негативні наслідки застосування такого рішення з моменту його прийняття.
9. Якщо попереднє рішення відкликано митним органом з причин, зазначених у пунктах 2 і 3 частини сьомої цієї статті, декларант або уповноважена ним особа не несе відповідальності за негативні наслідки застосування такого рішення з моменту його прийняття і до моменту його відкликання.
10. Попереднє рішення вважається відкликаним з дня прийняття рішення про його відкликання. Письмове повідомлення про відкликання негайно направляється особі, за зверненням якої воно було прийняте.
11. При необхідності внесення змін до попереднього рішення таке рішення відкликається, а на його заміну приймається нове з обов’язковим посиланням у ньому на відкликане рішення, та зазначенням причин його відкликання. Нове попереднє рішення не пізніше наступного робочого дня після його прийняття надсилається особі, з зверненням якої було прийнято відкликане рішення.
12. Попередні рішення, за винятком інформації, що є конфіденційною відповідно до цього Кодексу, є загальнодоступними та оприлюднюються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Враховано частково (крім частини 3, яка викладена в іншій редакції).  12. Попередні рішення, за винятком інформації, що є конфіденційною відповідно до цього Кодексу, є загальнодоступними та оприлюднюються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
    -34- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину першу статті 96 доповнити реченням наступного змісту:
«Попереднє рішення - це рішення митного органу щодо застосування окремих положень законодавства України з питань митної справи, яке виноситься до початку переміщення товарів через митний кордон України»;
 
Враховано по суті.   
    -35- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину четверту статті 96 доповнити пунктами наступного змісту:
«4) з питань, що стосуються справляння мита, акцизного податку, податку на додану вартість, інших податків, які відповідно до податкового законодавства справляються у разі переміщення товарів через митний кордон України;
5) з інших питань, які цим Кодексом або іншими законами України віднесені до компетенції митних органів».
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає світовій практиці.   
    -36- Шпенов Д.Ю.
4) Частину п’яту статті 96 викласти в такій редакції:
«5. Строк прийняття попереднього рішення становить 10 днів з дня отримання митним органом відповідного звернення. Цей строк може бути продовжений керівником митного органу або уповноваженою ним особою, але не більше, ніж на 5 днів, про що повідомляється особі, яка подала звернення.».
 
Відхилено . Статтю 96 викладено в іншій редакції.   
    -37- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Частини 5 – 13 статті 96 виключити.
 
Відхилено . Частини 5 – 13 статті 96 відповідають загальноприйнятим у світі нормам.   
72. Стаття 97. Порядок митного оформлення іноземних інвестицій
 
-38- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 97 розташувати перед статтею 91, виклавши у такій редакції:
«Митне оформлення товарів, що ввозяться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, здійснюється в першочерговому порядку».
 
Враховано .     
73. 1. Митне оформлення товарів, що ввозяться як іноземні інвестиції у вигляді рухомого майна, здійснюється в першочерговому порядку.
 
-39- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції частину 1 статті 97
«Митне оформлення майна, що ввозяться як іноземні інвестиції у вигляді рухомого майна, в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації або власного споживання), здійснюється в першочерговому порядку».
 
Враховано редакційно .     
74. 2. Іноземні інвестиції у вигляді рухомого майна звільняються від сплати мита відповідного до цього Кодексу та податку на додану вартість відповідно до Податкового кодексу України.
 
-40- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції частину 2 статті 97
«Майно, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації або власного споживання) звільняються від сплати мита відповідного до Закону України «Про режим іноземного інвестування».
 
Відхилено . Статтю 97 викладено в іншій редакції.     
75. 3. Митні органи у десятиденний строк від дати митного іноземної інвестиції повідомляють відповідні органи державної податкової служби та Раду Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міську державні адміністрації про факт унесення такої інвестиції.
 
      
76. 4. Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міська державні адміністрації здійснюють державну реєстрацію іноземних інвестицій, внесених у формі рухомого майна виключно на підставі документів та електронних відомостей, отриманих від митних органів.
 
-41- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
В частині 4 статті 97 слова «внесених у формі рухомого майна» виключити».
 
Відхилено . Статтю 97 викладено в іншій редакції.     
77. ГЛАВА 13. Декларування
 
   ГЛАВА 13. Декларування
 
78. Стаття 98. Процедура декларування
 
   Стаття 98. Процедура декларування
 
79. 1. Декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. При застосуванні письмової форми декларування можуть використовуватись як електронні документи, так і документи на паперовому носії.
 
   1. Декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. При застосуванні письмової форми декларування можуть використовуватись як електронні документи, так і документи на паперовому носії.
 
80. 2. Електронна митна декларація подається митному органу як електронний документ, засвідчений електронним цифровим підписом. Електронне декларування передбачає здійснення декларування, митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення із використанням електронної митної декларації та інших електронних документів або їх реквізитів у встановлених законом випадках.
 
-42- Хомутиннік В.Ю.
У статті 98:
1) частину 2 викласти у такій редакції:
«Електронне декларування здійснюється з використанням електронної митної декларації, засвідченої електронним цифровим підписом, та інших електронних документів або їх реквізитів у встановлених законом випадках»;
2) у частині 3 слова «У сфері управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи» замінити словами «в митній службі України».
 
Враховано .  2. Електронне декларування здійснюється з використанням електронної митної декларації, засвідченої електронним цифровим підписом, та інших електронних документів або їх реквізитів у встановлених законом випадках.
 
81. 3. У сфері управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи створюється акредитований центр сертифікації ключів, який безоплатно надає митним органам послуги у сфері електронного цифрового підпису.
 
   3. В митній службі України створюється акредитований центр сертифікації ключів, який безоплатно надає митним органам послуги у сфері електронного цифрового підпису.
 
82. 4. Формат митних декларацій, що подаються як електронні документи, базується на міжнародних стандартах електронного обміну даними.
 
   4. Формат митних декларацій, що подаються як електронні документи, базується на міжнародних стандартах електронного обміну даними.
 
83. 5. Умови та порядок застосування форм декларування, перелік відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення визначаються цим Кодексом. Форми митних декларацій установлюються Кабінетом Міністрів України, а порядок заповнення таких декларацій та інших документів, що застосовуються під час митного оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення, встановлюється міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.
 
-43- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У частині п’ятій статті 98 слова «застосування форм» виключити;
 
Враховано .  5. Умови та порядок декларування, перелік відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення, визначаються цим Кодексом. Форми митних декларацій установлюються Кабінетом Міністрів України, а порядок заповнення таких декларацій та інших документів, що застосовуються під час митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, – центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
    -44- Пінчук А.П.
Частину 5 статті 98 викласти у такій редакції:
«5. Умови та порядок декларування, перелік відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення, визначаються цим Кодексом. Форми митних декларацій установлюються Кабінетом Міністрів України, а порядок заповнення таких декларацій та інших документів, що застосовуються під час митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, –центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Враховано .   
    -45- Хомутиннік В.Ю.
Друге речення частині 5 статті 98 викласти у такій редакції:
«Форми митних декларацій установлюються Кабінетом Міністрів України, а порядок заповнення таких декларацій та інших документів, що застосовуються під час митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, – міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Враховано .   
84. 6. Перелік відомостей, що підлягають внесенню до митних декларацій, обмежується лише тими відомостями, які є необхідними для цілей справляння митних платежів, формування митної статистики, а також для забезпечення правильного застосування законодавства.
 
-46- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
46. У статті 98:
2) у частині шостій після слова „застосування» добавити слово „митного»;
 
Відхилено . Митні органи у своїй роботі застосовують норми не тільки митного законодавства, а й законодавства з інших питань.  6. Перелік відомостей, що підлягають внесенню до митних декларацій, обмежується лише тими відомостями, які є необхідними для цілей справляння митних платежів, формування митної статистики, а також для забезпечення правильного застосування законодавства.
 
85. 7. Митне оформлення товарів і транспортних засобів здійснюється митними органами на підставі митної декларації, до якої декларантом, залежно від здійснюваних митних формальностей та заявленої мети переміщення, вносяться наступні відомості, у тому числі у вигляді кодів:
 
-47- Пінчук А.П.
Частину 7 статті 98 викласти у такій редакції:
«7. Митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснюється митними органами на підставі митної декларації, до якої декларантом, залежно від митних формальностей, установлених цим Кодексом для митних режимів, та заявленої мети переміщення, вносяться наступні відомості, у тому числі у вигляді кодів:
1) заявлений митний режим, тип декларації та відомості про особливості переміщення;
2) відомості про декларанта, уповноважену особу, яка склала декларацію, відправника, одержувача, перевізника товарів і сторони зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), а в разі, якщо зовнішньоекономічний договір (контракт) укладено на підставі посередницького договору, - також про іншу, крім сторони зовнішньоекономічного договору (контракту), сторону такого посередницького договору;
3) відомості про найменування країн відправлення та призначення;
4) відомості про транспортні засоби комерційного призначення, що використовуються для міжнародного перевезення товарів та (або) їх перевезення митною територією України під митним контролем, та контейнери;
5) відомості про товари:
а) найменування;
б) звичайний торговельний опис, який дозволяє ідентифікувати та класифікувати товар;
в) торгівельна марка та виробник товарів (за наявності у товаросупровідних та комерційних документах);
г) код товару за УКТЗЕД;
ґ) найменування країни походження товарів (за наявності);
д) опис упаковки (кількість, вид);
е) кількість у кілограмах (вага брутто та вага нетто) та інших одиницях виміру;
є) фактурна вартість товарів;
ж) митна вартість товарів та метод її визначення;
з) відомості про уповноважені банки декларанта;
и) статистична вартість товарів;
6) відомості про нарахування митних та інших платежів, а також про застосування заходів гарантування їх сплати:
а) ставки митних платежів;
б) застосування пільг по сплаті митних платежів;
в) суми митних платежів;
г) офіційний курс валюти України до іноземної валюти, у якій складені рахунки, на день подання митної декларації;
ґ) спосіб і особливості нарахування і сплати митних платежів;
д) спосіб забезпечення сплати митних платежів (у разі застосування заходів гарантування їх сплати);
7) відомості про зовнішньоекономічний договір (контракт) або інший документ, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту) та його основні умови;
8) відомості, що підтверджують дотримання встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України;
9) відомості про документи, що надаються для митного контролю разом з митною декларацією відповідно до статті 49 цього Кодексу;
10) довідковий номер декларації (за бажанням декларанта).
 
Враховано .  7. Митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснюється митними органами на підставі митної декларації, до якої декларантом, залежно від митних формальностей, установлених цим Кодексом для митних режимів, та заявленої мети переміщення, вносяться наступні відомості, у тому числі у вигляді кодів:
 
86. 1) заявлений митний режим, тип декларації та відомості про особливості переміщення;
 
   1) заявлений митний режим, тип декларації та відомості про особливості переміщення;
 
87. 2) відомості про декларанта, представника, особу, яка склала декларацію, відправника, одержувача, перевізника товарів і сторони зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), а в разі, якщо зовнішньоекономічний договір (контракт) укладений на підставі посередницького договору, також про іншу, крім сторони зовнішньоекономічного договору (контракту), сторону такого посередницького договору;
 
   2) відомості про декларанта, уповноважену особу, яка склала декларацію, відправника, одержувача, перевізника товарів і сторони зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), а в разі, якщо зовнішньоекономічний договір (контракт) укладено на підставі посередницького договору, - також про іншу, крім сторони зовнішньоекономічного договору (контракту), сторону такого посередницького договору;
 
88. 3) відомості про найменування країн відправлення та призначення, митні органи, через які переміщуються товари, склади, на яких зберігались (зберігатимуться) товари та місце, в якому товари можуть бути пред’явлені митному органу,
 
   3) відомості про найменування країн відправлення та призначення;
 
89. 4) відомості про транспортні засоби, що використовуються для міжнародного перевезення товарів та (або) їх перевезення митною територією України під митним контролем, та контейнери;
 
   4) відомості про транспортні засоби комерційного призначення, що використовуються для міжнародного перевезення товарів та (або) їх перевезення митною територією України під митним контролем, та контейнери;
 
90. 5) відомості про товари:
 
   5) відомості про товари:
 
91. а) найменування;
 
   а) найменування;
 
92. б) звичайний торговельний опис, що містить терміни, які дозволяють однозначно ідентифікувати та класифікувати товар;
 
   б) звичайний торговельний опис, який дозволяє ідентифікувати та класифікувати товар;
 
93. в) торгівельна марка та виробник товарів (за наявності у товаросупровідних та комерційних документах);
 
   в) торгівельна марка та виробник товарів (за наявності у товаросупровідних та комерційних документах);
 
94. г) код товару за УКТЗЕД;
 
   г) код товару за УКТЗЕД;
 
95. ґ) найменування країни походження товарів (за наявності);
 
   ґ) найменування країни походження товарів (за наявності);
 
96. д) опис упаковки (кількість, вид, маркування);
 
   д) опис упаковки (кількість, вид);
 
97. е) кількість у кілограмах (вага брутто та вага нетто) та інших одиницях виміру;
 
   е) кількість у кілограмах (вага брутто та вага нетто) та інших одиницях виміру;
 
98. є) фактурна вартість;
 
   є) фактурна вартість товарів;
 
99. ж) митна вартість;
 
   ж) митна вартість товарів та метод її визначення;
 
100. з) метод визначення митної вартості;
 
   з) відомості про уповноважені банки декларанта;
 
101. и) статистична вартість;
 
   и) статистична вартість товарів;
 
102. 6) відомості про нарахування митних та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на митні органи, та застосування заходів гарантування їх сплати:
 
   6) відомості про нарахування митних та інших платежів, а також про застосування заходів гарантування їх сплати:
 
103. а) ставки митних платежів;
 
   а) ставки митних платежів;
 
104. б) застосування пільг по сплаті митних платежів;
 
   б) застосування пільг по сплаті митних платежів;
 
105. в) суми митних платежів;
 
   в) суми митних платежів;
 
106. г) офіційний курс національної валюти України до іноземної валюти, у якій складені рахунки, на день подання митної декларації;
 
   г) офіційний курс валюти України до іноземної валюти, у якій складені рахунки, на день подання митної декларації;
 
107. ґ) спосіб і особливості нарахування і сплати митних платежів;
 
   ґ) спосіб і особливості нарахування і сплати митних платежів;
 
108. д) вид гарантування;
 
   д) спосіб забезпечення сплати митних платежів (у разі застосування заходів гарантування їх сплати);
 
109. 7) відомості про зовнішньоекономічний договір (контракт) або інший документ, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту) та його основні умови;
 
   7) відомості про зовнішньоекономічний договір (контракт) або інший документ, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту) та його основні умови;
 
110. 8) відомості, що підтверджують дотримання обмежень та заборон щодо товарів;
 
   8) відомості, що підтверджують дотримання встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України;
 
111. 9) відомості, що підтверджують виконання вимог щодо розміщення товарів у відповідний митний режим;
 
      
112. 10) відомості про документи, що надаються для митного контролю та оформлення разом з митною декларацією відповідно до статті 49 цього Кодексу;
 
   9) відомості про документи, що надаються для митного контролю разом з митною декларацією відповідно до статті 49 цього Кодексу;
 
113. 11) довідковий номер декларації (за бажанням декларанта).
 
-48- Воропаєв Ю.М.
у пункті 2 у статті 98 у частині сьомій слова «, перевізника товарів» виключити,
 
Відхилено . Подання відомостей про перевізника є необхідним, зокрема, у разі переміщення товарів транзитом, оскільки саме перевізник бере на себе зобов’язання щодо доставки товарів до митного органу призначення.  10) довідковий номер декларації (за бажанням декларанта).
 
    -49- Воропаєв Ю.М.
у пункті 5 підпункті б) слово «однозначно» виключити.
 
Відхилено . Ідентифікація та класифікація товару для митних цілей не можуть бути приблизними.   
    -50- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У статті 98 частину сьому викласти у наступній редакції:
«7. У випадку здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів із використанням письмового декларування на підставі митної декларації, декларантом, залежно від митних формальностей, що виконуються, та заявленої мети переміщення, вносяться наступні відомості, у тому числі у вигляді кодів:
1) заявлена митна процедура (заявлений митний режим);
2) відомості про декларанта, відправника та отримувача товарів;
3) відомості про найменування країн відправлення та призначення;
4) відомості про митний орган, в зоні діяльності якого товари будуть пред’явлені до митного оформлення або будуть зберігатись під митним контролем;
5) відомості про транспортний засіб, що використовується для міжнародного перевезення товарів та (або) їх перевезення по митній території України під митним контролем;
6) відомості про товари:
а) найменування;
б) звичайний торговельний опис, який дозволяє ідентифікувати та класифікувати товар;
в) код товару за Номенклатурою;
г) найменування країни походження товарів (за наявності);
ґ) опис упаковки (кількість, вид);
д) кількість у кілограмах (вага брутто та вага нетто) та у інших одиницях виміру;
е) вартість товарів за рахунком
є) митна вартість, та метод, який використовувався декларантом для її визначення;
ж) статистична вартість;
5) відомості про нарахування митних платежів:
а) ставки мита, податків, митних зборів;
б) застосування пільг по сплаті митних платежів;
в) суми митних платежів;
г) офіційний курс національної валюти України до іноземної валюти, у якій здійснюється оплата за товари, на день подання митної декларації;
ґ) гарантії (за наявності);
7) відомості про зовнішньоекономічний договір (контракт) або інший документ, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), та його основні умови;
8) відомості, що підтверджують дотримання обмежень та заборон щодо товарів;
10) відомості про документи, що надаються для митного контролю та оформлення разом з митною декларацією відповідно до статті 46 цього Кодексу;
11) довідковий номер декларації (за бажанням декларанта).
Зазначені відомості вносяться з урахуванням положень (спрощень, узагальнень, відсутності окремих відомостей), передбачених статтями 150, 222, 226, 234, 239, 241, 251 та 261 цього Кодексу.»
 
Враховано редакційно .   
114. 8. Митним органам забороняється вимагати внесення до митної декларації відомостей, відмінних від зазначених у цій статті.
 
   8. Митним органам забороняється вимагати внесення до митної декларації відомостей, відмінних від зазначених у цій статті.
 
115. 9. Перелік товарів, що не підлягають обов’язковому письмовому декларуванню, встановлюється цим Кодексом та іншими актами законодавства України.
 
-51- Кармазін Ю.А.
У статті 98 у частині дев’ятій слова: «актами законодавства» замінити на «законами».
 
Відхилено . Кабінет Міністрів України, як орган, який відповідно до статті 116 Конституції України організує та забезпечує здійснення митної справи, повинен мати право нормативно-правового регулювання у цій сфері.  9. Перелік товарів, що не підлягають обов’язковому письмовому декларуванню, встановлюється цим Кодексом та іншими актами законодавства України.
 
116. Стаття 99. Митна декларація, заповнена у звичайному порядку
 
   Стаття 99. Митна декларація, заповнена у звичайному порядку
 
117. Митна декларація у звичайному порядку - декларація, заповнена із обсягом відомостей (даних), достатніх для завершення митного оформлення товарів, транспортних засобів у заявлений митний режим.
 
-52- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 99 викласти у такій редакції:
«1. Під митною декларацією, заповненою у звичайному порядку, розуміється митна декларація, заповнена із обсягом відомостей (даних), достатніх для завершення митного оформлення товарів, транспортних засобів у заявлений митний режим.
2. За рішенням митного органу митне оформлення та випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до митного режиму експорту може бути здійснено без їх пред’явлення митному органу, якому подану митну декларацію, заповнену у звичайному порядку. В цьому випадку рішення про можливість випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення без їх пред’явлення митному органу або про необхідність такого пред’явлення приймається цим митним органом на основі результатів аналізу ризиків у строк не більше чотирьох робочих годин з моменту прийняття митної декларації, заповненої у звичайному порядку відповідно до митного режиму експорту».
 
Враховано .  1. Під митною декларацією, заповненою у звичайному порядку, розуміється митна декларація, заповнена із обсягом відомостей (даних), достатніх для завершення митного оформлення товарів, транспортних засобів у заявлений митний режим.
2. За рішенням митного органу митне оформлення та випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до митного режиму експорту може бути здійснено без їх пред’явлення митному органу, якому подану митну декларацію, заповнену у звичайному порядку. В цьому випадку рішення про можливість випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення без їх пред’явлення митному органу або про необхідність такого пред’явлення приймається цим митним органом на основі результатів аналізу ризиків у строк не більше чотирьох робочих годин з моменту прийняття митної декларації, заповненої у звичайному порядку відповідно до митного режиму експорту.
 
118. Стаття 100. Попередня митна декларація
 
   Стаття 100. Попередня митна декларація
 
119. 1. Декларування товарів, що ввозяться на митну територію України, може бути проведене до ввезення товарів на митну територію України або до прибуття товарів до митного органу, яким здійснюватиметься їх митне оформлення, шляхом подання відповідному митному органу попередньої митної декларації.
 
-53- Пінчук А.П.
Текст статті 100 викласти у такій редакції:
«1. Декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що ввозяться на митну територію України, може бути проведене до ввезення цих товарів, транспортних засобів на митну територію України або до прибуття до митного органу, де здійснюватиметься їх митне оформлення, шляхом подання відповідному митному органу попередньої митної декларації.
2. Попередня митна декларація подається до митного органу з метою проведення аналізу ризиків та прискорення виконання митних формальностей.
3. Попередня митна декларація повинна містити відомості достатні для:
1) ввезення товарів на митну територію України або попереднього повідомлення митного органу про намір ввезення товарів на митну територію України; або
2) забезпечення доставки товарів, транспортних засобів комерційного призначення до митного органу призначення; або
3) випуску за рішенням митного органу товарів у вільний обіг за відсутності всієї необхідної інформації для заповнення митної декларації у звичайному порядку, з наступним завершенням митних формальностей із дотриманням вимог статей 118, 374 цього Кодексу; або
4) випуску товарів у вільний обіг після завершення митних формальностей.
4. Попередня митна декларація, яка містить всю необхідну інформацію для проведення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму, має статус митної декларації, заповненої у звичайному порядку, за умови пред’явлення митному органу товарів та документів, необхідних для митного оформлення.
5. За рішенням митного органу митне оформлення та випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення за попередньою митною декларацією, яка містить всю необхідну для цього інформацію, може бути здійснено після переміщення цих товарів, транспортних засобів через митний кордон України без його пред’явлення митному органу. В цьому випадку рішення про можливість випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення приймається митним органом на основі результатів аналізу ризиків у строк не більше чотирьох робочих годин з моменту подання попередньої митної декларації, яка містить всю необхідну інформацію для проведення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму.
6. При ввезенні на митну територію України підакцизних товарів подання попередньої митної декларації до ввезення цих товарів на митну територію України з забезпеченням доставки їх до митного органу призначення є обов’язковим.
7. При поданні та використанні попередньої митної декларації для випуску товарів відповідальність декларанта або уповноваженої ним особи за відомості, наведені цій декларації, настає з моменту прийняття зазначеної декларації митним органом для митного оформлення.
8. При митному оформленні товарів за попередньою митною декларацією заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, що застосовуються до цих товарів, не відрізняються від тих, що застосовувалися б до них при митному оформленні за митною декларацією, заповненою у звичайному порядку.
9. Попередня митна декларація приймається митним органом, якщо її перевіркою встановлено, що вона містить необхідні відомості, які мають безпосереднє відношення до товару, і до неї додано необхідні документи або їх копії (у тому числі у вигляді електронного документа). У разі відсутності на момент подання попередньої митної декларації оригіналів документів дозволяється подання їх копій. Факт прийняття декларації засвідчується посадовою особою митного органу, що її прийняла, шляхом проставляння на ній відбитку відповідного митного забезпечення та інших відміток (номеру декларації, дати та часу її прийняття тощо), в тому числі з використанням інформаційних технологій.
10. Попередня митна декларація діє до моменту:
1) подання додаткової декларації на товари з обсягом відомостей, достатніх для випуску товарів у заявлений митний режим;
2) відкликання попередньої митної декларації та подання замість неї митної декларації, заповненої в звичайному порядку;
3) завершення оформлення попередньої митної декларації, що подана з повними, передбаченими статтею 106 цього Кодексу, відомостями для випуску товарів;
4) повідомлення митного органу про відкликання попередньої митної декларації, за умови, що товар не пропущено на митну територію України,
але не довше, ніж 90 днів з моменту прийняття декларації митним органом.
11. Якщо на момент пред’явлення митному органу товарів, задекларованих у попередній митній декларації, законодавством України запроваджено заборону чи обмеження щодо переміщення цих товарів через митний кордон України, зазначені товари не можуть бути випущені митним органом на підставі такої декларації. У цьому випадку випуск товарів здійснюється митним органом на підставі поданої декларантом або уповноваженою ним особою митної декларації, заповненої в звичайному порядку, з застосуванням заходів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, чинних на день подання цієї декларації.
12. Відмова митного органу в прийнятті попередньої митної декларації повинна бути вмотивованою, а про причини такої відмови митний орган повинен письмово повідомити декларанта або уповноважену ним особу протягом строку, встановленого цим Кодексом.
13. Якщо декларант або уповноважена ним особа під час декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення з метою їх випуску не володіє усіма відомостями, необхідними для подання декларації, заповненої у звичайному порядку, вони мають право подати митному органу попередню митну декларацію із зобов’язанням наступного, в строк не більше 30 днів, надання додаткової декларації з обсягом відомостей (даних), достатніх для завершення митного оформлення зазначених товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму. Цей строк може бути продовжено митним органом, але не більше, ніж на 15 днів.
14. Митний орган приймає таку попередню митну декларацію, за умови дотриманням вимог статей 118, 374 цього Кодексу.
15. Попередня митна декларація та додаткова декларація, подані відповідно до частини тринадцятої цієї статті, разом становлять митну декларацію, заповнену в звичайному порядку, крім випадків, визначених цим Кодексом».
 
Враховано .  1. Декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що ввозяться на митну територію України, може бути проведене до ввезення цих товарів, транспортних засобів на митну територію України або до прибуття до митного органу, де здійснюватиметься їх митне оформлення, шляхом подання відповідному митному органу попередньої митної декларації.
 
120. 2. Попередня митна декларація подається до митного органу з метою проведення аналізу ризиків та прискорення здійснення митних формальностей.
 
   2. Попередня митна декларація подається до митного органу з метою проведення аналізу ризиків та прискорення виконання митних формальностей.
 
121. 3. Попередня митна декларація подається за формою, встановленою для митної декларації, та може містити відомості достатні для:
 
   3. Попередня митна декларація повинна містити відомості достатні для:
 
122. 1) ввезення на митну територію України товарів (їх переміщення через митний кордон) або попереднього повідомлення митного органу про намір ввезення товарів на митну територію України;
 
   1) ввезення товарів на митну територію України або попереднього повідомлення митного органу про намір ввезення товарів на митну територію України; або
 
123. 2) необхідні для гарантування доставки до митниці призначення;
 
   2) забезпечення доставки товарів, транспортних засобів комерційного призначення до митного органу призначення; або
 
124. 3) випуску товарів у вільний обіг при відсутності всієї необхідної інформації для заповнення митної декларації із наступним завершенням митних формальностей за рішенням митного органу із дотриманням вимог статей 118, 374 цього Кодексу;
 
   3) випуску за рішенням митного органу товарів у вільний обіг за відсутності всієї необхідної інформації для заповнення митної декларації у звичайному порядку, з наступним завершенням митних формальностей із дотриманням вимог статей 119, 374 цього Кодексу; або
 
125. 4) випуску товарів у вільний обіг після завершення митних формальностей.
 
   4) випуску товарів у вільний обіг після завершення митних формальностей.
 
126. 4. Попередня митна декларація, яка містить всю необхідну інформацію для проведення митного оформлення у заявлений митний режим, має статус митної декларації, заповненої у звичайному порядку, за умови пред’явлення митному органу товарів та документів необхідних для митного оформлення.
 
   4. Попередня митна декларація, яка містить всю необхідну інформацію для проведення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму, має статус митної декларації, заповненої у звичайному порядку, за умови пред’явлення митному органу товарів та документів, необхідних для митного оформлення.
 
127. 5. За рішенням митного органу митне оформлення та випуск товару за попередньою митною декларацією, яка містить всю необхідну для цього інформацію, може бути здійснено після перетину товаром митного кордону без його пред’явлення митному органу. В цьому випадку рішення про можливість випуску товарів приймається митним органом на основі результатів аналізу ризиків.
 
   5. За рішенням митного органу митне оформлення та випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення за попередньою митною декларацією, яка містить всю необхідну для цього інформацію, може бути здійснено після переміщення цих товарів, транспортних засобів через митний кордон України без його пред’явлення митному органу. В цьому випадку рішення про можливість випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення приймається митним органом на основі результатів аналізу ризиків у строк не більше чотирьох робочих годин з моменту подання попередньої митної декларації, яка містить всю необхідну інформацію для проведення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму.
 
128. 6. При ввезенні на митну територію України підакцизних товарів подання попередньої митної декларації до ввезення товарів на митну територію України з гарантуванням доставки до митниці призначення є обов’язковим.
 
   6. При ввезенні на митну територію України підакцизних товарів подання попередньої митної декларації до ввезення цих товарів на митну територію України з забезпеченням доставки їх до митного органу призначення є обов’язковим.
 
129. 7. При поданні попередньої митної декларації для випуску товарів відповідальність декларанта (уповноваженої особи) за відомості, наведені в попередній митній декларації, настає з моменту вимоги митного органу призначення щодо пред’явлення товарів і транспортних засобів для здійснення їх митного огляду.
 
   7. При поданні та використанні попередньої митної декларації для випуску товарів відповідальність декларанта або уповноваженої ним особи за відомості, наведені цій декларації, настає з моменту прийняття зазначеної декларації митним органом для митного оформлення.
 
130. 8. При реєстрації митним органом попередньої митної декларації, заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, що застосовуються до цих товарів, не відрізняються від тих, які б застосовувалися у разі декларування зазначених товарів у звичайному порядку.
 
   8. При митному оформленні товарів за попередньою митною декларацією заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, що застосовуються до цих товарів, не відрізняються від тих, що застосовувалися б до них при митному оформленні за митною декларацією, заповненою у звичайному порядку.
 
131. 9. Попередня митна декларація приймається митним органом, якщо її перевіркою встановлено, що вона містить необхідні відомості, які мають безпосереднє відношення до товару, і до неї додано документи або їх копії (у тому числі у вигляді електронного документу). У разі відсутності на момент подання попередньої митної декларації оригіналів документів, дозволяється подання їх копій.. Факт прийняття декларації засвідчується посадовою особою митного органу, що її прийняла, шляхом проставляння на ній відбитку відповідного митного забезпечення та інших відміток (номеру декларації, дати та часу її прийняття тощо), в тому числі з використанням інформаційних технологій.
 
   9. Попередня митна декларація приймається митним органом, якщо її перевіркою встановлено, що вона містить необхідні відомості, які мають безпосереднє відношення до товару, і до неї додано необхідні документи або їх копії (у тому числі у вигляді електронного документа). У разі відсутності на момент подання попередньої митної декларації оригіналів документів дозволяється подання їх копій. Факт прийняття декларації засвідчується посадовою особою митного органу, що її прийняла, шляхом проставляння на ній відбитку відповідного митного забезпечення та інших відміток (номеру декларації, дати та часу її прийняття тощо), в тому числі з використанням інформаційних технологій.
 
132. 10. Попередня митна декларація діє до моменту:
 
   10. Попередня митна декларація діє до моменту:
 
133. 1) подання додаткової декларації на товари з обсягом відомостей, достатніх для випуску товарів у заявлений митний режим;
 
   1) подання додаткової декларації на товари з обсягом відомостей, достатніх для випуску товарів у заявлений митний режим;
 
134. 2) відкликання попередньої митної декларації та подання замість неї митної декларації, заповненої в звичайному порядку;
 
   2) відкликання попередньої митної декларації та подання замість неї митної декларації, заповненої в звичайному порядку;
 
135. 3) завершення оформлення попередньої митної декларації, що подана з повними, передбаченими статтею 106 цього Кодексу відомостями для випуску товарів;
 
   3) завершення оформлення попередньої митної декларації, що подана з повними, передбаченими статтею 106 цього Кодексу, відомостями для випуску товарів;
 
136. 4) повідомлення митного органу про відкликання попередньої митної декларації, за умови що товар не пропущений на митну територію України,
 
   4) повідомлення митного органу про відкликання попередньої митної декларації, за умови, що товар не пропущено на митну територію України,
 
137. але не довше, ніж 90 днів з моменту прийняття декларації митним органом.
 
   але не довше, ніж 90 днів з моменту прийняття декларації митним органом.
 
138. 11. Якщо, на момент пред'явлення митному органу товарів і транспортних засобів відповідно до законодавства запроваджені заборона чи обмеження відносно товарів, задекларованих у попередній митній декларації, оформлення попередньої митної декларації не може бути завершене. В такому випадку замість попередньої митної декларації декларант надає митну декларацію, заповнену в звичайному порядку, день подання якої визначає законодавство щодо заходів тарифного та нетарифного регулювання, що застосовуватиметься до переміщуваних товарів.
 
   11. Якщо на момент пред’явлення митному органу товарів, задекларованих у попередній митній декларації, законодавством України запроваджено заборону чи обмеження щодо переміщення цих товарів через митний кордон України, зазначені товари не можуть бути випущені митним органом на підставі такої декларації. У цьому випадку випуск товарів здійснюється митним органом на підставі поданої декларантом або уповноваженою ним особою митної декларації, заповненої в звичайному порядку, з застосуванням заходів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, чинних на день подання цієї декларації.
 
139. 12. Відмова митного органу в прийнятті попередньої митної декларації повинна бути вмотивованою, а про причини відмови має бути письмово повідомлено декларанту протягом строку, встановленого цим Кодексом.
 
   12. Відмова митного органу в прийнятті попередньої митної декларації повинна бути вмотивованою, а про причини такої відмови митний орган повинен письмово повідомити декларанта або уповноважену ним особу протягом строку, встановленого цим Кодексом.
 
140. 13. Якщо декларант під час декларування з метою випуску товару не володіє усіма відомостями, необхідними для декларації, заповненої у звичайному порядку, він має право надати митному органу попередню митну декларацію на товари із зобовязанням наступного, в строк не більше 30 днів, надання додаткової декларації з обсягом відомостей (даних), достатніх для завершення митного оформлення товарів і транспортних засобів у заявлений митний режим.
 
   13. Якщо декларант або уповноважена ним особа під час декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення з метою їх випуску не володіє усіма відомостями, необхідними для подання декларації, заповненої у звичайному порядку, вони мають право подати митному органу попередню митну декларацію із зобов’язанням наступного, в строк не більше 30 днів, надання додаткової декларації з обсягом відомостей (даних), достатніх для завершення митного оформлення зазначених товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму. Цей строк може бути продовжено митним органом, але не більше, ніж на 15 днів.
 
141. 14. Митний орган приймає таку попередню митну декларацію, за умови дотриманням вимог статей 118, 374 цього Кодексу.
 
   14. Митний орган приймає таку попередню митну декларацію, за умови дотриманням вимог статей 118, 374 цього Кодексу.
 
142. 15. За рішенням митного органу строк дії такої попередньої митної декларації може бути продовженим митним органом, але не більше ніж на 15 днів.
 
      
143. 16. Попередня митна декларація та додаткова декларація разом становлять митну декларацію, заповнену в звичайному порядку, крім випадків, визначених цим Кодексом.
 
-54- Царьков Є.І.
У частині 1 статті 100 слова «або до прибуття товарів до митного органу, яким здійснюватиметься їх митне оформлення» виключити.
 
Відхилено . Пропозиція унеможливлює використання попередньої митної декларації для переміщення товарів з митного органу, розташованого на кордоні, до митного органу призначення на митній території, якщо такі товари прибули в Україну (наприклад, були вивантажені з морського судна на територію порту) раніше, ніж була подана попередня митна декларація.  15. Попередня митна декларація та додаткова декларація, подані відповідно до частини тринадцятої цієї статті, разом становлять митну декларацію, заповнену в звичайному порядку, крім випадків, визначених цим Кодексом.
 
    -55- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У частині п’ятій статті 100 речення останнє викласти у наступній редакції:
«В цьому випадку рішення про можливість випуску товарів приймається митним органом за результатами роботи системи управління ризиками у термін не більш чотирьох годин з моменту подання попередньої митної декларації, яка містить всю необхідну інформацію для проведення митного оформлення у заявлений митний режим.».
 
Враховано редакційно .   
    -56- Воропаєв Ю.М.
Частину 5 статті 100 викласти в наступній редакції:
«5. За рішенням митного органу митне оформлення та випуск товару за попередньою митною декларацією, яка містить всю необхідну для цього інформацію, може бути здійснено після перетину товаром митного кордону без його пред’явлення митному органу. В цьому випадку рішення про можливість випуску товарів приймається митним органом на основі результатів аналізу ризиків у термін не більше чотирьох годин з моменту подання попередньої митної декларації, яка містить всю необхідну інформацію для проведення митного оформлення у заявлений митний режим.»;
 
Враховано редакційно .   
144. Стаття 101 Тимчасова та періодична декларації
 
-57- Пінчук А.П.
Назву статті після слів «тимчасова та періодична» доповнити словом «митні».
 
Враховано .  Стаття 101 Тимчасова та періодична митні декларації
 
    -58- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
48. У статті 101:
1) назву статті викласти у наступній редакції:
«Періодична декларація»;
 
Відхилено . Тимчасова декларація є необхідною у випадках декларування товарів у митному органі, розташованому на митній території України, оскільки при цьому вже неможливо використовувати попередню митну декларацію.   
145. 1. Якщо декларант з поважних причин не володіє точними відомостями та документами, необхідними для випуску товарів, транспортних засобів, він може подати митному органу тимчасову митну декларацію на такі товари за умови, що вона містить дані, достатні для поміщення товарів у заявлений митний режим, та під зобов’язання про подання додаткової декларації та необхідних документів у строк не більше 30 днів з дати оформлення тимчасової декларації. При цьому застосовуються законодавство та курси валют, чинні на день прийняття для оформлення тимчасової митної декларації.
 
-59- Пінчук А.П.
Перше речення частини першої статті 101 викласти у такій редакції:
«Якщо декларант з поважних причин не володіє точними відомостями та документами, необхідними для випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення, він може подати митному органу тимчасову митну декларацію на такі товари, транспортні засоби за умови, що вона містить дані, достатні для поміщення їх у заявлений митний режим, та під зобов’язання про подання додаткової декларації та необхідних документів у строк не більше 30 днів з дати оформлення тимчасової митної декларації».
 
Враховано .  1. Якщо декларант з поважних причин не володіє точними відомостями та документами, необхідними для випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення, він може подати митному органу тимчасову митну декларацію на такі товари, транспортні засоби за умови, що вона містить дані, достатні для поміщення їх у заявлений митний режим, та під зобов’язання про подання додаткової декларації та необхідних документів у строк не більше 30 днів з дати оформлення тимчасової митної декларації. При цьому застосовуються законодавство та курси валют, чинні на день прийняття для оформлення тимчасової митної декларації.
 
    -60- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
48. У статті 101:
2) частину 1 виключити, частини 5-8 вважати частинами 1-4.
 
Відхилено . Частина 1 визначає випадки, коли застосовується тимчасова митна декларація. Тимчасова декларація є необхідною у випадках декларування товарів у митному органі, розташованому на митній території України, оскільки при цьому вже неможливо використовувати попередню митну декларацію.   
146. 2. Переліки вищезазначених причин та даних визначаються міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи.
 
-61- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину 2 статті 101 виключити.
 
Враховано .     
147. 3. Якщо під час митного оформлення товарів за тимчасовою митною декларацією митним органом згідно з цим Кодексом бралися проби (зразки) товарів для дослідження (аналізу, експертизи), рішення митного органу за результатами якого не може бути прийнято та надано декларанту в 30-денний строк з дня оформлення тимчасової митної декларації, такий строк продовжується митним органом, але не більше ніж на 15 днів.
 
-62- Пінчук А.П.
Частину 3 статті 101 викласти у такій редакції:
«Якщо під час митного оформлення товарів за тимчасовою митною декларацією митним органом бралися проби (зразки) цих товарів для проведення їх дослідження (аналізу, експертизи), і рішення митного органу за результатами такого дослідження (аналізу, експертизи) не може бути прийнято в 30-денний строк з дня оформлення тимчасової митної декларації, цей строк продовжується митним органом, але не більше, ніж на 15 днів».
 
Враховано .  2. Якщо під час митного оформлення товарів за тимчасовою митною декларацією митним органом бралися проби (зразки) цих товарів для проведення їх дослідження (аналізу, експертизи), і рішення митного органу за результатами такого дослідження (аналізу, експертизи) не може бути прийнято в 30-денний строк з дня оформлення тимчасової митної декларації, цей строк продовжується митним органом, але не більше ніж на 15 днів.
 
    -63- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину 3 статті 101 виключити.
 
Відхилено . Частина 1 визначає особливості застосування тимчасової митної декларації. Тимчасова декларація є необхідною у випадках декларування товарів у митному органі, розташованому на митній території України, оскільки при цьому вже неможливо використовувати попередню митну декларацію.   
148. 4. Форма тимчасової митної декларації та порядок її заповнення визначається центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
 
-64- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину 4 статті 101виключити.
 
Враховано .     
149. 5. Періодична митна декларація подається за формою, встановленою для вантажної митної декларації.
 
-65- Пінчук А.П.
Частину 5 статті 101виключити.
 
Враховано .     
150. 6. Періодична митна декларація може оформлюватись на регулярне переміщення через митний кордон України товарів однією і тією ж особою на одних і тих же умовах та підставах протягом періоду, не більшого 180 днів, за умови подання додаткової декларації, на товари, переміщені за періодичною митною декларацією протягом попереднього календарного місяця, у порядку та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
 
-66- Пінчук А.П.
У частині 6 статті 101 слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Враховано .  3. Періодична митна декларація може оформлюватись на регулярне переміщення через митний кордон України товарів однією і тією ж особою на одних і тих же умовах та підставах протягом не більше 180 днів за умови подання додаткової декларації на товари, переміщені за періодичною митною декларацією протягом попереднього календарного місяця, у порядку та на умовах, встановлених центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
    -67- Хомутиннік В.Ю.
У частині 6 статті 101 слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словами «міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи.».
 
Відхилено . Частину 3 статті 101 викладено в іншій редакції.   
151. 7. Законодавство щодо заходів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності застосовується до товарів, що переміщуються за періодичною митною декларацією на день перетинання товарами митного кордону України, а курси валют - на день прийняття для оформлення додаткової декларації на переміщені за періодичною митною декларацією товари.
 
-68- Пінчук А.П.
Частини 7 та 8 статті 101 викласти у такій редакції:
«7. Норми законодавства України щодо заходів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності застосовуються:
а) до товарів, що вивозяться за межі митної території України за періодичною митною декларацією, – на день переміщення цих товарів через митний кордон України;
б) до товарів, що ввозяться на митну територію України за періодичною митною декларацією, – на день прийняття для оформлення додаткової декларації на товари, переміщені за періодичною митною декларацією.
8. Оформлення митним органом тимчасової або періодичної митних декларацій передбачає необхідність виконання вимог законодавства, передбачених для поміщення товарів в обраний митний режим та сплати митних платежів або забезпечення їх сплати відповідно до розділу ІХ цього Кодексу. У разі виникнення спірних питань, що впливають на ставку оподаткування митними платежами, для нарахування сум митних платежів згідно з частиною четвертою цієї статті застосовується найбільша ставка митних платежів з тих, під яку може підпадати товар».
 
Враховано .  4. Норми законодавства України щодо заходів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності застосовуються:
а) до товарів, що вивозяться за межі митної території України за періодичною митною декларацією, – на день переміщення цих товарів через митний кордон України;
б) до товарів, що ввозяться на митну територію України за періодичною митною декларацією, – на день прийняття для оформлення додаткової декларації на товари, переміщені за періодичною митною декларацією.
 
152. 8. Оформлення митним органом тимчасової або періодичної митної декларацій передбачає необхідність виконання вимог законодавства, передбачених для поміщення товарів до обраного митного режиму та сплати митних платежів або надання необхідних гарантій їх сплати. У разі виникнення спірних питань, що впливають на ставку оподаткування, для нарахування сум митних платежів згідно з частиною сьомою цієї статті застосовується найбільша ставка податку з тих, під яку може підпадати товар або операція.
 
-69- Шпенов Д.Ю.
Частину восьму статті 101 викласти в такій редакції:
«8. Оформлення митним органом тимчасової або періодичної митної декларацій передбачає необхідність виконання вимог законодавства, передбачених для поміщення товарів до обраного митного режиму та сплати митних платежів або надання необхідних гарантій їх сплати».
 
Відхилено . Частину восьму статті 101 викладено в іншій редакції.  5. Оформлення митним органом тимчасової або періодичної митних декларацій передбачає необхідність виконання вимог законодавства, передбачених для поміщення товарів в обраний митний режим та сплати митних платежів або забезпечення їх сплати відповідно до розділу ІХ цього Кодексу. У разі виникнення спірних питань, що впливають на ставку оподаткування митними платежами, для нарахування сум митних платежів згідно з частиною четвертою цієї статті застосовується найбільша ставка митних платежів з тих, під яку може підпадати товар.
 
153. Стаття 102. Додаткова декларація
 
   Стаття 102. Додаткова декларація
 
154. 1. У разі подання попередньої, тимчасової або періодичної декларації відповідно до статей 100 та 101 цього Кодексу, протягом строків, визначених відповідно до цього Кодексу, декларант повинен оформити на товари додаткову декларацію, яка містить точні відомості про товари, що подавалися б у разі декларування товарів у звичайному порядку, або додаткові необхідні для заповнення митної декларації, що подавалася б у разі декларування товарів у звичайному порядку, точні відомості про товари.
 
-70- Пінчук А.П.
Частину 1 статті 102 викласти у такій редакції:
«1. У разі подання відповідно до статей 100 та 101 цього Кодексу попередньої, тимчасової або періодичної митних декларацій декларант або уповноважена ним особа повинні протягом строків, визначених відповідно до цього Кодексу, подати митному органу додаткову декларацію, яка містить точні відомості про товари задекларовані за попередньою, тимчасовою або періодичною митними деклараціями, що подавалися б у разі декларування цих товарів за митною декларацією, заповненою у звичайному порядку, або додаткові точні відомості про товари, необхідні для заповнення митної декларації, що подавалася б у разі декларування товарів у звичайному порядку».
 
Враховано .  1. У разі подання відповідно до статей 100 та 101 цього Кодексу попередньої, тимчасової або періодичної митних декларацій декларант або уповноважена ним особа повинні протягом строків, визначених відповідно до цього Кодексу, подати митному органу додаткову декларацію, яка містить точні відомості про товари задекларовані за попередньою, тимчасовою або періодичною митними деклараціями, що подавалися б у разі декларування цих товарів за митною декларацією, заповненою у звичайному порядку, або додаткові точні відомості про товари, необхідні для заповнення митної декларації, що подавалася б у разі декларування товарів у звичайному порядку.
 
    -71- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У статті 102 у частині першій слово «тимчасової» виключити;
 
Відхилено . Тимчасова декларація є необхідною у випадках декларування товарів у митному органі, розташованому на митній території України, оскільки при цьому вже неможливо використовувати попередню митну декларацію.   
155. 2. Крім випадку застосування періодичної митної декларації та випадків необхідності доповнення попередньої митної декларації даними, що вплинуть на нарахування митних платежів, додаткова декларація до попередньої митної декларації подається шляхом письмового звернення декларанта до відповідного митного органу із зазначенням точних відомостей, необхідних для заповнення митної декларації, що подавалася б у разі декларування товарів у звичайному порядку.
 
-72- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У статті 102 у частині другій слова «шляхом письмового звернення декларанта» виключити;
 
Враховано .  2. Крім випадку застосування періодичної митної декларації та випадків необхідності доповнення попередньої митної декларації даними, що вплинуть на нарахування митних платежів, додаткова декларація до попередньої митної декларації подається до відповідного митного органу із зазначенням точних відомостей, необхідних для заповнення митної декларації, що подавалася б у разі декларування товарів у звичайному порядку.
 
156. 3. В інших випадках митному органу як додаткова декларація подається митна декларація, заповнена в звичайному порядку, що містить всі необхідні відомості і до якої додані всі необхідні документи, передбачені для митного режиму, обраного за тимчасовою, попередньою або періодичною митною декларацією.
 
-73- Пінчук А.П.
Частину 3 статті 102 викласти у такій редакції:
«3. Дозволяється подання однієї додаткової декларації до кількох попередніх, тимчасових чи періодичних митних декларацій, що були оформлені в межах одного зовнішньоекономічного договору за період, не більший, ніж 30 календарних днів».
 
Враховано .  3. Дозволяється подання однієї додаткової декларації до кількох попередніх, тимчасових чи періодичних митних декларацій, що були оформлені в межах одного зовнішньоекономічного договору за період, не більший, ніж 30 календарних днів.
 
    -74- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У статті 102 частину третю доповнити реченням наступного змісту:
„4. У випадку необхідності подання точних відомостей та документів до значного обсягу тимчасових декларацій, дозволяється подання однієї узагальнюючої додаткової декларації на обсяг тимчасових декларацій, що були оформлені за певний період (але не більше 30 календарних днів).».
 
Враховано редакційно .   
157. Стаття 103. Місце декларування
 
   Стаття 103. Місце декларування
 
158. 1. Товари, що переміщуються через митний кордон України, декларуються митному органу, який здійснює митне оформлення цих товарів.
 
   1. Товари, що переміщуються через митний кордон України, декларуються митному органу, який здійснює митне оформлення цих товарів.
 
159. 2. Транспортні засоби, що використовуються для переміщення товарів, декларуються одночасно з цими товарами, за винятком випадків, передбачених частиною третьою цієї статті.
 
   2. Транспортні засоби, що використовуються для переміщення товарів, декларуються одночасно з цими товарами, за винятком випадків, передбачених частиною третьою цієї статті.
 
160. 3. Морські, річкові та повітряні судна декларуються митному органу в порту чи аеропорту прибуття на митну територію України або в порту чи аеропорту відправлення з митної території України.
 
   3. Морські, річкові та повітряні судна декларуються митному органу в порту чи аеропорту прибуття на митну територію України або в порту чи аеропорту відправлення з митної території України.
 
161. 4. Порожні транспортні засоби та транспортні засоби, які перевозять пасажирів, декларуються в місці перетину митного кордону України.
 
-75- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Статтю 103 доповнити реченнями наступного змісту:
«5. При наданні митним органом доступу іншому митному органу до митної декларації на товари і транспортні засоби, які представлені цьому митному органу, та сплаті митних платежів вважається, що митні платежі сплачено в митному органі, в якому подано декларацію або якому надано до неї доступ.
Митний орган, в якому подано декларацію або якому надано до неї доступ, виконує всі формальності для перевірки декларації, стягнення сум митних платежів або забезпечення гарантії їх сплати, та для проведення митного оформлення товарів.
Митний орган, в якому представлено товари, з метою дотримання безпеки та за результатами роботи системи управління ризиками за письмовим запитом митного органу, в якому подано митну декларацію або якому надано до неї доступ, може проводити будь-які перевірки, встановлені цим Кодексом, та проводить митне оформлення товарів відповідно до інформації, отриманої з такого митного органу. Декларант (уповноважена особа) інформується про зазначене у порядку та строки, передбаченому цим Кодексом.».
 
Відхилено . Оскільки в зарубіжних країнах така практика на сьогодні застосовується тільки у вигляді експерименту, уведення запропонованої норми до Митного кодексу України є недоцільним.  4. Порожні транспортні засоби та транспортні засоби, які перевозять пасажирів, декларуються в місці перетину митного кордону України.
 
162. Стаття 104. Строки декларування
 
-76- Пінчук А.П.
Статтю 104 викласти у такій редакції:
«Стаття 104. Строки декларування
1. Митна декларація подається митному органу, який здійснює митне оформлення, товарів, транспортних засобів комерційного призначення, протягом 10 робочих днів з дати доставлення цих товарів, транспортних засобів до зазначеного органу.
2. У разі відмови у прийнятті митної декларації або в митному оформленні товарів нова митна декларація подається митному органу, який здійснює митне оформлення товарів, не пізніше 10 робочих днів з дати такої відмови, якщо товари протягом зазначеного часу не розміщено на складі тимчасового зберігання чи на складі митного органу.
3. Товари, протягом 30 днів з дня доставлення їх у митний орган призначення не поміщені у митний режим або не розміщені на складі тимчасового зберігання чи складі митного органу, набувають статусу таких, що зберігаються на складі митного органу.
4. Строки, зазначені у частинах першій та другій цієї статті, продовжуються митними органами на прохання декларанта:
1) у разі хвороби власника товарів, транспортних засобів комерційного призначення або уповноваженої ним особи, що настала після прибуття у місця, встановлені митними органами для здійснення митного контролю, що підтверджується документом, виданим медичним закладом;
2) коли процедура контролю, який здійснюється іншими державними органами під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, потребує додаткового часу, що підтверджується довідкою відповідного органу;
3) якщо виникли обставини та/або трапилися події, що перешкоджають поданню митному органу митної декларації, зокрема:
а) стихійне лихо (пожежа, повінь тощо), введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях в зоні митного контролю, інші надзвичайні та невідворотні за даних умов події (обставини непереборної сили);
б) протиправні дії третіх осіб, спрямовані проти перевізника, транспортного засобу комерційного призначення чи товарів, що підлягають декларуванню;
в) неможливість подальшого руху транспортного засобу внаслідок зсуву, пошкодження або розпакування товару, що унеможливлює пред’явлення митному органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення.
5. Залежно від характеру обставин і подій, зазначених у частині четвертій цієї статті, документи, що підтверджують їх наявність та тривалість дії, видаються центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими органами, організаціями, підприємствами відповідно до їх компетенції, встановленої законодавством.
6. Для продовження строків пред’явлення або декларування митному органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення власник або уповноважена ним особа звертається до митного органу із письмовою заявою, в тому числі в електронному вигляді. До заяви додаються відповідні документи, які підтверджують обставини та події, зазначені у частині четвертій цієї статті.
7. Митний орган на підставі заяви та доданих до неї документів продовжує строк декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення на час, необхідний для усунення причин, що не дали змоги своєчасно задекларувати ці товари, транспортні засоби.
8. Декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення може бути здійснено до прибуття їх на митну територію України або до митного органу призначення згідно з порядком та умовами, визначеними статтею 100 цього Кодексу».
 
Враховано .  Стаття 104. Строки декларування
 
163. 1. Митна декларація подається митному органу, який здійснює митне оформлення, протягом 10 робочих днів з дати доставлення товарів у митний орган призначення.
 
   1. Митна декларація подається митному органу, який здійснює митне оформлення, товарів, транспортних засобів комерційного призначення, протягом 10 робочих днів з дати доставлення цих товарів, транспортних засобів до зазначеного органу.
 
164. 2. У разі відмови у прийнятті митної декларації або в митному оформленні товарів нова митна декларація подається митному органу, який здійснює митне оформлення товарів, не пізніше 10 днів з дати такої відмови, якщо товари протягом зазначеного часу не розміщено на складі тимчасового зберігання чи на складі митного органу.
 
   2. У разі відмови у прийнятті митної декларації або в митному оформленні товарів нова митна декларація подається митному органу, який здійснює митне оформлення товарів, не пізніше 10 робочих днів з дати такої відмови, якщо товари протягом зазначеного часу не розміщено на складі тимчасового зберігання чи на складі митного органу.
 
165. 3. Товари, які протягом 30 днів з дня доставлення їх у митний орган призначення не поміщені у митний режим або не розміщені на складі тимчасового зберігання чи складі митного органу, набувають статусу таких, що зберігаються на складі митного органу.
 
   3. Товари, протягом 30 днів з дня доставлення їх у митний орган призначення не поміщені у митний режим або не розміщені на складі тимчасового зберігання чи складі митного органу, набувають статусу таких, що зберігаються на складі митного органу.
 
166. 4. Товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами, декларуються митному органу одночасно з пред’явленням цих товарів.
 
      
167. 5. Порожні транспортні засоби та транспортні засоби, в яких перевозяться пасажири, у разі в’їзду на митну територію України декларуються митному органу не пізніше ніж через три години з моменту прибуття у пункт пропуску через державний кордон України, а у разі виїзду за межі митної території - не пізніше ніж за три години до перетинання митного кордону України.
 
      
168. 6. Строки, зазначені у частинах першій та п’ятій цієї статті, можуть бути збільшені або продовжені митними органами на прохання декларанта у разі:
 
   4. Строки, зазначені у частинах першій та другій цієї статті, продовжуються митними органами на прохання декларанта:
 
169. 1) хвороби власника товарів, транспортних засобів або уповноваженої ним особи, що настала після прибуття у пункт пропуску через державний кордон України та в інші місця, встановлені митними органами для здійснення митного контролю, що підтверджується документом, виданим медичним закладом;
 
   1) у разі хвороби власника товарів, транспортних засобів комерційного призначення або уповноваженої ним особи, що настала після прибуття у місця, встановлені митними органами для здійснення митного контролю, що підтверджується документом, виданим медичним закладом;
 
170. 2) коли процедура контролю, який здійснюється іншими спеціально уповноваженими органами виконавчої влади (крім митних органів) під час переміщення товарів через митний кордон України, потребує додаткового часу, що підтверджується довідкою відповідного органу;
 
   2) коли процедура контролю, який здійснюється іншими державними органами під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, потребує додаткового часу, що підтверджується довідкою відповідного органу;
 
171. 3) виникнення обставин і подій, що перешкоджають рухові транспортного засобу, зокрема:
 
   3) якщо виникли обставини та/або трапилися події, що перешкоджають поданню митному органу митної декларації, зокрема:
 
172. а) стихійне лихо (пожежа, повінь тощо), введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях в зоні митного контролю, інші надзвичайні та невідворотні за даних умов події (непереборна сила);
 
   а) стихійне лихо (пожежа, повінь тощо), введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях в зоні митного контролю, інші надзвичайні та невідворотні за даних умов події (обставини непереборної сили);
 
173. б) протиправні дії, спрямовані проти перевізника, транспортного засобу чи товару, що перевозиться цим транспортним засобом;
 
   б) протиправні дії третіх осіб, спрямовані проти перевізника, транспортного засобу комерційного призначення чи товарів, що підлягають декларуванню;
 
174. в) дорожньо-транспортна пригода, що спричинила повне чи часткове пошкодження транспортного засобу або повну чи часткову втрату товару;
 
      
175. г) неможливість подальшого руху транспортного засобу внаслідок зсуву, пошкодження або розпакування товару, що унеможливлює пред'явлення або декларування митному органу товарів, транспортних засобів.
 
   в) неможливість подальшого руху транспортного засобу внаслідок зсуву, пошкодження або розпакування товару, що унеможливлює пред’явлення митному органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення.
 
176. 7. Залежно від виду обставин і подій документи, що підтверджують їх наявність і тривалість дії, видаються центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими органами та організаціями відповідно до їх компетенції, встановленої законодавством.
 
   5. Залежно від характеру обставин і подій, зазначених у частині четвертій цієї статті, документи, що підтверджують їх наявність та тривалість дії, видаються центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими органами, організаціями, підприємствами відповідно до їх компетенції, встановленої законодавством.
 
177. 8. Для збільшення строку пред'явлення або продовження строків декларування митному органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення власник або уповноважена ним особа звертається до митного органу з письмовою заявою. До заяви додаються відповідні документи, що підтверджують виникнення обставин і подій, зазначених у частині шостій цієї статті.
 
   6. Для продовження строків пред’явлення або декларування митному органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення власник або уповноважена ним особа звертається до митного органу із письмовою заявою, в тому числі в електронному вигляді. До заяви додаються відповідні документи, які підтверджують обставини та події, зазначені у частині четвертій цієї статті.
 
178. 9. Митний орган на підставі заяви та доданих до неї документів приймає рішення про збільшення строку пред'явлення або продовження строків декларування товарів і транспортних засобів на період, необхідний для усунення причин, що не дали змоги своєчасно пред'явити або задекларувати товари, транспортні засоби комерційного призначення.
 
   7. Митний орган на підставі заяви та доданих до неї документів продовжує строк декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення на час, необхідний для усунення причин, що не дали змоги своєчасно задекларувати ці товари, транспортні засоби.
 
179. 10. Декларування товарів митному може бути здійснено до прибуття товарів на митну територію України або до завершення внутрішнього митного транзиту, згідно порядку та умов, визначених статтею 100 цього Кодексу.
 
-77- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
2) частину восьму викласти у наступній редакції:
«У випадках зазначених у частині шостій цієї статті, власник або уповноважена ним особа, повинна повідомити митний орган про неможливість пред'явлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення або продовження строків декларування, з подальшим наданням відповідних документів, що підтверджують виникнення обставин і подій, зазначених у частині шостій цієї статті.»;
 
Враховано редакційно .  8. Декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення може бути здійснено до прибуття їх на митну територію України або до митного органу призначення згідно з порядком та умовами, визначеними статтею 100 цього Кодексу.
 
    -78- Воропаєв Ю.М.
Частину 8 статті 104 викласти в наступній редакції:
«8. У випадках, зазначених у частині шостій цієї статті, власник або уповноважена ним особа, повинна повідомити митний орган про неможливість пред'явлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення або продовження строків декларування, з подальшим наданням відповідних документів, що підтверджують виникнення обставин і подій, зазначених у частині шостій цієї статті.»;
 
Враховано редакційно .   
    -79- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
3) у частині дев’ятій слова «заяви та доданих до неї документів» замінити на слова «наданих відповідних документів, що підтверджують виникнення обставин і подій, зазначених у частині шостій цієї статті, «.
 
Враховано редакційно .   
    -80- Шпенов Д.Ю.
6) Частину першу статті 104 викласти в такій редакції:
«1. Митна декларація подається митному органу, який здійснює митне оформлення, протягом 15 робочих днів з дати поставки товарів у митний орган призначення.
 
Відхилено . Збільшення строку подання митної декларації є недоцільним.   
    -81- Шпенов Д.Ю.
26) Частину другу статті 104 викласти в такій редакції:
2. У разі відмови митного органу в прийнятті митної декларації або у митному оформленні товарів повторно митна декларація повинна бути подана протягом 120 днів з дня такої відмови.».
 
Відхилено . Збільшення з 10 до 120 днів строку повторного подання митної декларації після відмови митного органу у її прийнятті є недоцільним, тим більше, що відповідно до частини 1 статті 129 проекту загальний строк тимчасового зберігання товарів під митним контролем становить 90 календарних днів.   
    -82- Шпенов Д.Ю.
7) Частину третю статті 104 викласти в такій редакції:
«3. Товари, які протягом 60 днів з дня доставлення їх у митний орган призначення не поміщені у митний режим або не розміщені на складі тимчасового зберігання чи складі митного органу, набувають статусу таких, що зберігаються на складі митного органу.».
 
Відхилено . Збільшення строку, протягом якого товари можуть не декларуватися митному органу і не розміщуватися на тимчасове зберігання під митним контролем, є недоцільним. Всі товари повинні своєчасно декларуватися митним органам.   
    -83- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У частині третій статті 104 слова «набувають статусу таких, що зберігаються на складі митного органу» змінити на «повинні бути розміщені на складі митного органу».
 
Відхилено . Пропозиція не враховує випадків, коли через особливі характеристики товарів або обмежені можливості складу митного органу товари не можуть бути фактично розміщені на такому складі, а також не визначає коло осіб, уповноважених на розміщення товарів на складі.   
    -84- Шпенов Д.Ю.
&&
8) Пункт 3) частини шостої статті 104 доповнити підпунктом «д)» такого змісту:
«д) В разі коли вантаж являє собою складний об’єкт (класифікується за одним кодом УКТЗЕД) та надійшов на адресу одержувача не в повному обсязі.».
 
Відхилено . Відповідно до частини 2 статті 87 проекту особливості митного оформлення комплектних об’єктів, у тому числі порядок їх декларування, може бути визначений нормативно-правовим актом міністерства, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи.   
180. Стаття 105. Прийняття митної декларації
 
-85- Кармазін Ю.А.
У статті 105 у частині першій виключити слово: «та» після слова: «приймається».
 
Враховано .  Стаття 105. Прийняття митної декларації
 
181. 1. Митна декларація реєструється та приймається та митним органом у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-86- Пінчук А.П.
У частині 1 статті 105 слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Враховано .  1. Митна декларація реєструється та приймається митним органом у порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
    -87- Хомутиннік В.Ю.
У частині 1 статті 105 слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словами «міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Відхилено . Частину 1 статті 105 викладено в іншій редакції.   
182. 2. Подання митної декларації повинно супроводжуватися наданням митному органу, у тому числі електронних, комерційних супровідних та інших необхідних документів. (крім випадків подання електронної декларації). Перелік таких документів визначається міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи. У разі подання електронної декларації оригінали таких документів повинні зберігатися декларантом протягом, не менше ніж 1095 днів.
 
-88- Пінчук А.П.
Частину другу статті 105 викласти у такій редакції:
«2. Митна декларація та інші документи подаються митному органу в електронному вигляді з дотриманням вимог частини третьої статті 28 цього Кодексу або на паперових носіях. Митна декларація на паперовому носії супроводжується її електронною копією. Разом з митною декларацією митному органу подаються рахунок або інший документ, який визначає вартість товару, та у випадках, встановлених цим Кодексом, - декларація митної вартості. Відомості про документи, визначені підпунктами «а» – «и» частини третьої статті 49 цього Кодексу, зазначаються декларантом або уповноваженою ним особою у встановленому порядку в митній декларації. На вимогу митного органу декларант або уповноважена ним особа зобов’язані надати митному органу оригінали таких документів або засвідчені в установленому порядку їх копії, якщо законодавством не передбачено подання оригіналів».
 
Враховано .  2. Митна декларація та інші документи подаються митному органу в електронному вигляді з дотриманням вимог частини третьої статті 28 цього Кодексу або на паперових носіях. Митна декларація на паперовому носії супроводжується її електронною копією. Разом з митною декларацією митному органу подаються рахунок або інший документ, який визначає вартість товару, та у випадках, встановлених цим Кодексом, - декларація митної вартості. Відомості про документи, визначені підпунктами «а» – «и» частини третьої статті 49 цього Кодексу, зазначаються декларантом або уповноваженою ним особою у встановленому порядку в митній декларації. На вимогу митного органу декларант або уповноважена ним особа зобов’язані надати митному органу оригінали таких документів або засвідчені в установленому порядку їх копії, якщо законодавством не передбачено подання оригіналів.
 
    -89- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У частині другій статті 105 перше речення після слів «необхідних документів» доповнити словами «, визначених цим Кодексом».
Друге речення замінити двома реченнями такого змісту: «Рекомендаційний перелік таких документів визначається міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи. Декларант самостійно визначає документи, які він подає для підтвердження відомостей, зазначених у митній декларації».
 
Враховано по суті.   
183. 3. Дата та час подання митної декларації фіксується митним органом шляхом її реєстрації, у тому числі з використанням інформаційних технологій. Митний орган не має права відмовити в реєстрації митної декларації.
 
-90- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 105 доповнити новою частиною 4 такого змісту:
«4. Митний орган зобов’язаний надати декларанту або уповноваженій ним особі можливість самостійного фіксування в електронній системі митного оформлення факту і часу подачі митному органу митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та документів, необхідних для митного оформлення, на паперовому носії, а в разі електронного декларування – можливість одержання від митного органу повідомлення про дату і час отримання цим органом електронної митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює. Ненадання митним органом такої можливості є бездіяльністю, яка може бути оскаржена відповідно до глави 3 цього Кодексу».
Частини 4 – 9 вважати частинами 5 – 10.
 
Враховано .  3. Дата та час подання митної декларації фіксується митним органом шляхом її реєстрації, у тому числі з використанням інформаційних технологій. Митний орган не має права відмовити в реєстрації митної декларації.
4. Митний орган зобов’язаний надати декларанту або уповноваженій ним особі можливість самостійного фіксування в електронній системі митного оформлення факту і часу подачі митному органу митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та документів, необхідних для митного оформлення, на паперовому носії, а в разі електронного декларування – можливість одержання від митного органу повідомлення про дату і час отримання цим органом електронної митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює. Ненадання митним органом такої можливості є бездіяльністю, яка може бути оскаржена відповідно до глави 3 цього Кодексу.
 
184. 4. З метою визначення правильності заповнення поданої митної декларації та відповідності доданих до неї документів установленим вимогам митний орган здійснює перевірку митної декларації.
 
   5. З метою визначення правильності заповнення поданої митної декларації та відповідності доданих до неї документів установленим вимогам митний орган здійснює перевірку митної декларації.
 
185. 5. Митна декларація приймається для митного оформлення, якщо вона подана у встановленій формі, підписана, складена особою з відповідними на те повноваженнями та перевіркою цієї декларації встановлено, що вона містить всі необхідні відомості і до неї додано всі необхідні документи. Факт прийняття декларації засвідчується посадовою особою митного органу, що її прийняла, шляхом проставлення на ній відбитку відповідного митного забезпечення та інших відміток (номеру декларації, дати та часу її прийняття тощо), у тому числі із використанням інформаційних технологій.
 
-91- Хомутиннік В.Ю.
Частину 6 (у зміненій нумерації) статті 105 викласти у такій редакції:
5. Митна декларація приймається для митного оформлення, якщо вона подана за встановленою формою, підписана особою, яка її подала, і перевіркою цієї декларації встановлено, що вона містить всі необхідні відомості і до неї додано всі документи, визначені цим Кодексом. Факт прийняття митної декларації засвідчується посадовою особою митного органу, що її прийняла, шляхом проставлення на ній відбитку відповідного митного забезпечення та інших відміток (номеру декларації, дати та часу її прийняття тощо), у тому числі із використанням інформаційних технологій».
 
Враховано .  6. Митна декларація приймається для митного оформлення, якщо вона подана за встановленою формою, підписана особою, яка її подала, і перевіркою цієї декларації встановлено, що вона містить всі необхідні відомості і до неї додано всі документи, визначені цим Кодексом. Факт прийняття митної декларації засвідчується посадовою особою митного органу, що її прийняла, шляхом проставлення на ній відбитку відповідного митного забезпечення та інших відміток (номеру декларації, дати та часу її прийняття тощо), у тому числі із використанням інформаційних технологій.
 
    -92- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У частині п’ятій статті 105 слова «необхідні документи» замінити словами «документи, які підтверджують зазначені відомості».
 
Враховано редакційно .   
    -93- Воропаєв Ю.М.
Викласти перше речення частини 5 статті 105 в наступній редакції:
«5. Митна декларація приймається для митного оформлення, якщо вона подана у встановленій формі, підписана, складена особою з відповідними на те повноваженнями та перевіркою цієї декларації встановлено, що вона містить всі необхідні відомості і до неї додано всі документи, які підтверджують зазначені відомості.»
 
Враховано редакційно .   
186. 6. У випадках, коли з причин, визнаних митним органом обґрунтованими, окремі підтверджуючі документи не можуть бути представлені разом з декларацією на товари, дозволяється подання таких документів протягом часу, що визначається міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи.
 
-94- Пінчук А.П.
Частину 6 статті 105 викласти у такій редакції:
«6. У випадках, коли з причин, визнаних митним органом обґрунтованими, окремі документи, визначені цим Кодексом, не можуть бути представлені разом з митною декларацією, дозволяється подання таких документів протягом часу, що визначається центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Враховано .  7. У випадках, коли з причин, визнаних митним органом обґрунтованими, окремі документи, визначені цим Кодексом, не можуть бути представлені разом з митною декларацією, дозволяється подання таких документів протягом часу, що визначається центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
    -95- Хомутиннік В.Ю.
Частину 6 статті 105 викласти у такій редакції:
«6. У випадках, коли з причин, визнаних митним органом обґрунтованими, окремі документи, визначені цим Кодексом, не можуть бути представлені разом з митною декларацією, дозволяється подання таких документів протягом часу, що визначається міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Відхилено . Частину 6 статті 105 викладено в іншій редакції.   
187. 7. З моменту прийняття митної декларації вона є документом, що засвідчує факти, які мають юридичне значення.
 
-96- Хомутиннік В.Ю.
Частину 7 статті 105 викласти у такій редакції:
«8. З моменту прийняття митним органом митної декларації вона є документом, що засвідчує факти, які мають юридичне значення, а декларант або уповноважена ним особа несе відповідальність за достовірність відомостей, наведених у цій декларації».
 
Враховано .  8. З моменту прийняття митним органом митної декларації вона є документом, що засвідчує факти, які мають юридичне значення, а декларант або уповноважена ним особа несе відповідальність за достовірність відомостей, наведених у цій декларації.
 
188. 8. Митний орган не має права відмовити в прийнятті митної декларації, якщо декларантом виконано всі умови, встановлені цим Кодексом.
 
-97- Хомутиннік В.Ю.
У частині 8 слово статті 105 «декларантом» виключити.
 
Враховано .  9. Митний орган не має права відмовити в прийнятті митної декларації, якщо виконано всі умови, встановлені цим Кодексом.
 
189. 9. Відмова митного органу в прийнятті митної декларації повинна бути вмотивованою, а про причини відмови має бути письмово повідомлено декларанту.
 
-98- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 105 доповнити частинами 11 - 13 такого змісту:
«11. Митний орган відмовляє у прийнятті митної декларації виключно з таких підстав:
митна декларація не містить усіх відомостей або подана без документів, передбачених статтею 49 цього Кодексу;
електронна митна декларація не містить встановлених законодавством обов'язкових реквізитів;
митну декларацію подано з порушенням інших вимог, встановлених цим Кодексом.
12. У разі відмови у прийнятті митної декларації посадовою особою митного органу заповнюється картка відмови в прийнятті митної декларації за формою, встановленою спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Один примірник зазначеної картки невідкладно вручається (надсилається) декларанту або уповноваженій ним особі. Інформація про відмову у прийнятті для оформлення електронної митної декларації надсилається декларанту електронним повідомленням, засвідченим електронним цифровим підписом посадової особи митного органу.
13. Документи, відомості про які зазначені у митній декларації, повинні зберігатися декларантом або уповноваженою ним особою протягом не менше ніж 1095 днів. Декларант та уповноважена ним особа несуть установлену цим Кодексом та іншими законами України відповідальність за достовірність відомостей, внесених ними до митної декларації, за знищення або втрату документів, відомості про які зазначені у митній декларації, до закінчення строку зберігання, передбаченого цією частиною».
 
Враховано .  10. Відмова митного органу в прийнятті митної декларації повинна бути вмотивованою, а про причини відмови має бути письмово повідомлено декларанту.
11. Митний орган відмовляє у прийнятті митної декларації виключно з таких підстав:
митна декларація не містить усіх відомостей або подана без документів, передбачених статтею 49 цього Кодексу;
електронна митна декларація не містить встановлених законодавством обов'язкових реквізитів;
митну декларацію подано з порушенням інших вимог, встановлених цим Кодексом.
12. У разі відмови у прийнятті митної декларації посадовою особою митного органу заповнюється картка відмови в прийнятті митної декларації за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи. Один примірник зазначеної картки невідкладно вручається (надсилається) декларанту або уповноваженій ним особі. Інформація про відмову у прийнятті для оформлення електронної митної декларації надсилається декларанту електронним повідомленням, засвідченим електронним цифровим підписом посадової особи митного органу.
13. Документи, відомості про які зазначені у митній декларації, повинні зберігатися декларантом або уповноваженою ним особою протягом не менше ніж 1095 днів. Декларант та уповноважена ним особа несуть установлену цим Кодексом та іншими законами України відповідальність за достовірність відомостей, внесених ними до митної декларації, за знищення або втрату документів, відомості про які зазначені у митній декларації, до закінчення строку зберігання, передбаченого цією частиною.
 
    -99- Шпенов Д.Ю.
Статтю 105 доповнити частиною 10 в такій редакції:
«10. Митний орган відмовляє у прийнятті митної декларації виключно з таких підстав:
декларація подана без повного комплекту документів, необхідних для здійснення митного контролю та оформлення;
декларація подана з порушенням вимог цього Кодексу;
наведений у декларації перелік відомостей не відповідає переліку відомостей, визначених статтею 98 цього Кодексу;
електронна декларація не містить встановлених законодавством обов'язкових реквізитів;
У разі відмови у прийнятті митної декларації для оформлення посадовою особою митного органу заповнюється картка відмови в прийнятті митної декларації в порядку, встановленому Держмитслужбою. Інформація про відмову у прийнятті для оформлення електронної ВМД надсилається декларанту електронним повідомленням, засвідченим електронним цифровим підписом посадової особи митного органу».
 
Враховано редакційно .   
190. Стаття 106. Декларанти
 
   Стаття 106. Декларанти
 
191. 1. Декларантами мають право виступати:
 
   1. Декларантами мають право виступати:
 
192. 1) при переміщенні товарів через митний кордон України або при зміні митного режиму щодо товарів на підставі зовнішньоекономічної угоди, укладеної резидентом - резидент, яким або від імені якого укладено цю угоду;
 
-100- Хомутиннік В.Ю.
У статті 106 слова «при переміщенні товарів» у пункті 1 частини 1, «щодо товарів» у пункті 2 частини 1 та «декларування товарів» у частині 5 через кому доповнити словами «транспортних засобів комерційного призначення».
 
Враховано .  1) при переміщенні товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України або при зміні митного режиму щодо товарів на підставі зовнішньоекономічної угоди, укладеної резидентом - резидент, яким або від імені якого укладено цю угоду;
 
193. 2) в інших випадках - особа, яка відповідно до законодавства України має право вчиняти щодо товарів юридично значущі дії від свого імені.
 
   2) в інших випадках - особа, яка відповідно до законодавства України має право вчиняти щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення юридично значущі дії від свого імені.
 
194. 2. Декларантами можуть бути тільки резиденти, за винятком випадків переміщення через митний кордон України:
 
   2. Декларантами можуть бути тільки резиденти, за винятком випадків переміщення через митний кордон України:
 
195. 1) громадянами - особистих речей, транспортних засобів особистого користування та інших товарів для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності;
 
   1) громадянами - особистих речей, транспортних засобів особистого користування та інших товарів для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності;
 
196. 2) особами, які мають пільги згідно зі статтями 449 - 452, 454 - 457 цього Кодексу - товарів, у зв’язку з увезенням яких на митну територію України та вивезенням їх за межі цієї території такі пільги надаються;
 
   2) особами, які мають пільги згідно зі статтями 449 - 452, 454 - 457 цього Кодексу - товарів, у зв’язку з увезенням яких на митну територію України та вивезенням їх за межі цієї території такі пільги надаються;
 
197. 3) представництвами іноземних фірм - товарів, що не підлягають відчуженню та призначені для службового користування цих представництв при декларуванні у митні режими тимчасового ввезення, реекспорту, транзиту, а також імпорту щодо товарів, увезених для власних потреб таких представництв;
 
   3) представництвами іноземних фірм - товарів, що не підлягають відчуженню та призначені для службового користування цих представництв при декларуванні у митні режими тимчасового ввезення, реекспорту, транзиту, а також імпорту щодо товарів, увезених для власних потреб таких представництв;
 
198. 4) іноземними перевізниками - товарів і транспортних засобів комерційного призначення у режимі міжнародного митного транзиту;
 
-101- Хомутиннік В.Ю.
Пункти 4 та 5 частини 2 статті 106 викласти у такій редакції:
«4) іноземними перевізниками – товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються територією України прохідним транзитом;
5) інших випадків, коли відповідно до законодавства України нерезидент має право розпоряджатися товарами на митній території України».
 
Враховано .  4) іноземними перевізниками – товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються територією України прохідним транзитом;
 
199. 5) інших випадків переміщення, коли нерезидент має право розпоряджатися товарами на митній території та ввезення (вивезення) товарів не є підприємницькою діяльністю або нерезидент має право на здійснення підприємницької діяльності на території України.
 
   5) інших випадків, коли відповідно до законодавства України нерезидент має право розпоряджатися товарами на митній території України.
 
200. 3. Підприємства можуть бути декларантами за умови перебування їх на обліку в митних органах України.
 
   3. Підприємства можуть бути декларантами за умови перебування їх на обліку в митних органах України.
 
201. 4. Громадяни можуть бути декларантами після досягнення ними 16-річного віку.
 
   4. Громадяни можуть бути декларантами після досягнення ними 16-річного віку.
 
202. 5. Декларант може здійснювати декларування товарів самостійно або уповноважувати інших осіб на здійснення декларування від свого імені.
 
   5. Декларант може здійснювати декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення самостійно або уповноважувати інших осіб на здійснення декларування від свого імені.
 
203. 6. Декларування товарів, що належать громадянам, також можуть здійснювати громадяни, уповноважені на це власниками зазначених товарів нотаріально посвідченими дорученнями.
 
-102- Хомутиннік В.Ю.
Частину 6 статті 106 викласти у такій редакції:
«6. Декларування товарів, що належать громадянам, може здійснюватися цими громадянами або іншими громадянами, уповноважені на це власниками зазначених товарів нотаріально посвідченими дорученнями».
 
Враховано .  6. Декларування товарів, що належать громадянам, може здійснюватися цими громадянами або іншими громадянами, уповноважені на це власниками зазначених товарів нотаріально посвідченими дорученнями.
 
204. Стаття 107. Обов’язки, права та відповідальність декларанта та особи, уповноваженої на декларування
 
-103- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 107 викласти у такій редакції:
«Стаття 107. Обов’язки, права та відповідальність декларанта та уповноваженої ним особи
1. Декларант зобов’язаний:
1) здійснити декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом;
2) на вимогу митного органу пред’явити товари, транспортні засоби комерційного призначення для митного контролю і митного оформлення;
3) надати митному органу передбачені законодавством документи і відомості, необхідні для виконання митних формальностей;
4) у випадках, визначених цим Кодексом та Податковим кодексом України, сплатити митні платежі або забезпечити їх сплату відповідно до розділу ІХ цього Кодексу;
5) у випадках, визначених цим Кодексом та іншими законами України, сплатити інші платежі, контроль за справлянням яких покладено на митні органи.
2. Перед подачею митної декларації декларант має право з дозволу митного органу здійснювати фізичний огляд товарів з метою перевірки їх відповідності опису (відомостям), зазначеним у товаросупровідних документах, брати проби та зразки товарів.
3. У випадках та в порядку, визначених цим Кодексом, декларант має право вимагати від митного органу випуску товарів за умови забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу ІХ цього Кодексу.
4. У разі самостійного декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення декларантом передбачену цим Кодексом відповідальність за вчинення порушення митних правил в повному обсязі несе декларант.
5. Особа, уповноважена на декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення від імені декларанта, має такі самі обов’язки, права і несе таку саму відповідальність, як і декларант».
 
Враховано .  Стаття 107. Обов’язки, права та відповідальність декларанта та уповноваженої ним особи
 
205. 1. Декларант зобов’язаний:
 
   1. Декларант зобов’язаний:
 
206. 1) здійснити декларування товарів відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом;
 
   1) здійснити декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом;
 
207. 2) на вимогу митного органу пред’явити товари для митного контролю і митного оформлення;
 
   2) на вимогу митного органу пред’явити товари, транспортні засоби комерційного призначення для митного контролю і митного оформлення;
 
208. 3) надати митному органу передбачені законодавством документи і відомості, необхідні для виконання митних формальностей;
 
   3) надати митному органу передбачені законодавством документи і відомості, необхідні для виконання митних формальностей;
 
209. 4) сплатити митні платежі або у випадках, встановлених цим Кодексом, надати гарантію їх сплати.
 
   4) у випадках, визначених цим Кодексом та Податковим кодексом України, сплатити митні платежі або забезпечити їх сплату відповідно до розділу ІХ цього Кодексу;
5) у випадках, визначених цим Кодексом та іншими законами України, сплатити інші платежі, контроль за справлянням яких покладено на митні органи.
 
210. 2. Перед подачею декларації декларант має право на умовах, визначених митним органом, здійснювати огляд товарів, брати їх проби та зразки.
 
   2. Перед подачею митної декларації декларант має право з дозволу митного органу здійснювати фізичний огляд товарів з метою перевірки їх відповідності опису (відомостям), зазначеним у товаросупровідних документах, брати проби та зразки товарів.
3. У випадках та в порядку, визначених цим Кодексом, декларант має право вимагати від митного органу випуску товарів за умови забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу ІХ цього Кодексу.
 
211. 3. У разі самостійного декларування товарів декларантом передбачену цим Кодексом відповідальність за вчинення порушення митних правил в повному обсязі несе декларант.
 
   4. У разі самостійного декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення декларантом передбачену цим Кодексом відповідальність за вчинення порушення митних правил в повному обсязі несе декларант.
 
212. 4. Особа, уповноважена на декларування товарів, від імені декларанта, має такі самі обов’язки, права і несе таку саму відповідальність, як і декларант.
 
   5. Особа, уповноважена на декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення від імені декларанта, має такі самі обов’язки, права і несе таку саму відповідальність, як і декларант.
 
213. 5. Якщо декларування товарів здійснюється уповноваженою особою, передбачену цим Кодексом відповідальність за вчинення порушення митних правил в повному обсязі несе декларант або уповноважена особа відповідно до умов укладеного між ними договору, про що обов’язково зазначається в такому договорі.
 
-104- Шпенов Д.Ю.
10) Частину п’яту статті 107 вилучити.
 
Враховано .     
    -105- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
53. У статті 107:
1) частину другу викласти у наступній редакції:
«2. Перед подачею декларації декларант має право на умовах, визначених митним органом, здійснювати огляд щодо фізичної перевірки товарів на їх відповідність опису (відомостям), які зазначені у товаросупровідних документах, брати проби та зразки товарів.»;
 
Враховано редакційно .   
    -106- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
&&
Статтю 107 доповнити реченням наступного змісту:
«3. Декларант має право з дозволу митного органу випустити товари за умови надання гарантій відповідно до розділу Х цього Кодексу, з дотриманням умов, встановлених частиною 6 статті 94 цього Кодексу.».
 
Враховано редакційно .   
214. Стаття 108. Декларування товарів значної кількості найменувань, які надійшли однією партією
 
   Стаття 108. Декларування товарів значної кількості найменувань, які надійшли однією партією
 
215. 1. У разі надходження товарів різних найменувань у кількості більше 10 товарних підкатегорій однією партією, вони за бажанням декларанта можуть декларуватися для вільного обігу на митній території України за одним класифікаційним кодом згідно з УКТЗЕД за умови, що цьому коду відповідає найбільша ставка мита. Якщо до окремих товарів, які входять до зазначеної партії, відповідно до законодавства застосовуються заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, такий спосіб декларування не звільняє декларанта від додержання вказаних заходів щодо цих товарів.
 
-107- Хомутиннік В.Ю.
Частину 1 статті 108 викласти у такій редакції:
«1. У разі надходження товарів різних найменувань у кількості більше 10 товарних підкатегорій однією партією вони, за бажанням декларанта або уповноваженої ним особи, можуть декларуватися для вільного обігу на митній території України за одним класифікаційним кодом згідно з УКТЗЕД за умови, що цьому коду відповідає найбільша ставка ввізного мита. Якщо до окремих товарів, які входять до зазначеної партії, відповідно до законодавства України застосовуються заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, такий спосіб декларування не звільняє декларанта або уповноважену ним особу від додержання зазначених заходів щодо цих товарів».
 
Враховано .  1. У разі надходження товарів різних найменувань у кількості більше 10 товарних підкатегорій однією партією вони, за бажанням декларанта або уповноваженої ним особи, можуть декларуватися для вільного обігу на митній території України за одним класифікаційним кодом згідно з УКТЗЕД за умови, що цьому коду відповідає найбільша ставка ввізного мита. Якщо до окремих товарів, які входять до зазначеної партії, відповідно до законодавства України застосовуються заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, такий спосіб декларування не звільняє декларанта або уповноважену ним особу від додержання зазначених заходів щодо цих товарів.
 
216. 2. З метою перевірки додержання декларантом умов, зазначених у частині першій цієї статті, митний орган має право вимагати більш детальну інформацію щодо окремих товарів, які декларуються.
 
-108- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину другу статті 108 виключити, у зв’язку з цим частину третю вважати частиною другою
 
Відхилено . Митний орган не має права випускати товар, не будучи впевненим, що декларантом дотримано всі вимоги закону. Отже, він повинен мати право запитувати у декларанта додаткову інформацію, необхідну для завершення митного оформлення товарів.  2. З метою перевірки додержання декларантом умов, зазначених у частині першій цієї статті, митний орган має право вимагати більш детальну інформацію щодо окремих товарів, які декларуються.
 
    -109- Воропаєв Ю.М.
Виключити частину 2 зі статті 108.
 
Відхилено . Митний орган не має права випускати товар, не будучи впевненим, що декларантом дотримано всі вимоги закону. Отже, він повинен мати право запитувати у декларанта додаткову інформацію, необхідну для завершення митного оформлення товарів.   
217. 3. Положення цієї статті не поширюються на імпорт:
 
   3. Положення цієї статті не поширюються на імпорт:
 
218. 1) підакцизних товарів;
 
   1) підакцизних товарів;
 
219. 2) товарів, на які законами встановлені кількості обмеження імпорту;
 
   2) товарів, на які законами встановлені кількості обмеження імпорту;
 
220. 3) товарів, що яких встановлено спеціальні види мита.
 
   3) товарів, що яких встановлено спеціальні види мита.
 
221. Стаття 109. Помилки у митних деклараціях
 
-110- Пінчук А.П.
Статтю 109 викласти у такій редакції:
«Стаття 109. Помилки у митній декларації
1. Допущення у митній декларації помилок, які не призвели до неправомірного звільнення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру, до незабезпечення дотримання заходів тарифного та/або нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, не тягне за собою застосування санкцій, передбачених цим Кодексом та іншими актами законодавства України, крім випадків, передбачених частиною третьою цієї статті.
2. У випадках, передбачених частиною першою цієї статті, посадові особи митних органів надають декларантам або уповноваженим ним особам можливість виправляти помилки, допущені у митних деклараціях.
3. Якщо особа систематично (більше двох разів протягом місяця) допускає у митній декларації помилки, зазначені у частині першій цієї статті, митний орган застосовує до такої особи санкції, передбачені цим Кодексом та іншими актами законодавства України».
 
Враховано .  Стаття 109. Помилки у митній декларації
1. Допущення у митній декларації помилок, які не призвели до неправомірного звільнення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру, до незабезпечення дотримання заходів тарифного та/або нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, не тягне за собою застосування санкцій, передбачених цим Кодексом та іншими актами законодавства України, крім випадків, передбачених частиною третьою цієї статті.
 
222. 1. До ненавмисних помилок у заявленій вартості товарів можуть бути віднесені:
 
   2. У випадках, передбачених частиною першою цієї статті, посадові особи митних органів надають декларантам або уповноваженим ним особам можливість виправляти помилки, допущені у митних деклараціях.
 
223. 1) помилки при перенесенні відомостей; або
 
   3. Якщо особа систематично (більше двох разів протягом місяця) допускає у митній декларації помилки, зазначені у частині першій цієї статті, митний орган застосовує до такої особи санкції, передбачені цим Кодексом та іншими актами законодавства України.
 
224. 2) арифметичні помилки в деклараціях або підтверджуючих документах; або
 
      
225. 3) ненавмисний пропуск складових митної вартості при розрахунку; або
 
      
226. 4) ненавмисні помилки при перерахунку сум в іноземній валюті; або
 
      
227. 5) неправильно здійснені нарахування (наприклад, знижки), про неприпустимість яких не було відомо декларанту, та інші аналогічні помилки, допущені в результаті невірного тлумачення принципів, встановлених положеннями щодо визначення митної вартості; або
 
      
228. 6) комбінації зазначених у цій частині статті випадків.
 
      
229. 2. Невірне зазначення коду товару в декларації також може розглядатися як ненавмисна помилка за умови, що категорія й інші фізичні характеристики (опис) товарів задекларовані належним чином.
 
-111- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У статті 109 у частині другій слова „може розглядатися» замінити словом „розглядається»;
 
Відхилено . Статтю 109 викладено в іншій редакції.     
230. 3. Розбіжність між кількістю товарів, зазначених у митній декларації, і фактичною кількістю може розглядатися як ненавмисна помилка, якщо ця розбіжність стала наслідком друкарської помилки чи помилки при перенесенні відомостей.
 
-112- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У статті 109 у частині третій слова „може розглядатися» замінити словом „розглядається»;
 
Відхилено . Статтю 109 викладено в іншій редакції.     
231. 4. Невідповідність фактичних вагових характеристик товарів товаросупровідним документам, що пов’язано з особливостями транспортування, зберігання, специфічними характеристиками певних товарів може бути визнано за помилку лише в межах допустимих норм природного убутку та норм списання втрат таких товарів відповідно до законодавства України, а також похибок вимірювальних пристроїв.
 
-113- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У статті 109 у частині четвертій слова „може бути визнано» замінити на слово „визнається»;
 
Відхилено . Статтю 109 викладено в іншій редакції.     
232. 5. Митний орган не застосовує санкцій за помилки, допущені в митній декларації, якщо вони не є результатом умислу або грубої недбалості й не повторюються регулярно.
 
-114- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У статті 109 частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Митний орган застосовує санкцій за помилки, допущені в митній декларації, якщо доведе, що вони є результатом умислу або грубої недбалості або повторюються систематично (більше ніж три рази на рік).».
 
Враховано редакційно .     
233. 6. Митний орган надає декларанту можливість виправляти ненавмисні помилки. У цьому випадку будь-які санкції до осіб, які брали участь у підготовці та перевірці митної декларації, не застосовуються.
 
      
234. 7. У випадку, коли особа декларант систематично виявляє недбалість або митним органом виявляються помилки у наданій ним інформації, митний орган може приймати декларацію від такого декларанту тільки у випадку, коли вона містить повну й достовірну інформацію, без будь-яких помилок, або застосовує санкції, передбачені цим Кодексом та іншими актами законодавства України.
 
      
235. 8. Якщо в результаті допущеної помилки виникає зобов’язання по доплаті митних платежів (чи їх поверненню), суми таких платежів стягуються (повертаються) відповідно до вимог цього Кодексу та Податкового кодексу України.
 
-115- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У статті 109 у реченні першому частини першої слова „можуть бути віднесені» замінити на слова „відносяться»;
 
Відхилено . Статтю 109 викладено в іншій редакції.     
236. Стаття 110. Зміна, відкликання та визнання митної декларації недійсною
 
   Стаття 110. Зміна, відкликання та визнання митної декларації недійсною
 
237. 1. Відповідно до положень цієї статті за письмовим зверненням декларанта та з дозволу митного органу відомості, зазначені в митній декларації, повинні бути змінені або митна декларація відкликана.
 
-116- Пінчук А.П.
Частину 1 статті 110 викласти у такій редакції:
«1. Відповідно до положень цієї статті за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи та з дозволу митного органу відомості, зазначені в митній декларації, можуть бути змінені або митна декларація відкликана. У разі відмови у наданні дозволу митний орган зобов’язаний невідкладно, письмово або в електронному вигляді, повідомити декларанта про причини і підстави такої відмови».
 
Враховано .  1. Відповідно до положень цієї статті за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи та з дозволу митного органу відомості, зазначені в митній декларації, можуть бути змінені або митна декларація відкликана. У разі відмови у наданні дозволу митний орган зобов’язаний невідкладно, письмово або в електронному вигляді, повідомити декларанта про причини і підстави такої відмови.
 
    -117- Воропаєв Ю.М.
Викласти частину 1 статті 110 в наступній редакції:
«1. Відповідно до положень цієї статті за письмовим зверненням декларанта та з дозволу митного органу відомості, зазначені в митній декларації, повинні бути змінені або митна декларація відкликана. У разі відмови у надані дозволу, митний орган зобов’язаний протягом невідкладно письмово повідомити декларанта про причини і підстави такої відмови.
 
Враховано редакційно .   
    -118- Кармазін Ю.А.
У статті 110 частину першу викласти в наступній редакції:
«1. Відомості, зазначені в митній декларації, за письмовим зверненням декларанта та з дозволу митного органу повинні бути змінені або митна декларація відкликана у випадках, передбачених цим Кодексом.».
 
Враховано по суті.   
    -119- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У статті 110 частину першу доповнити новим реченням такого змісту:
«У разі відмови у надані дозволу, митний орган зобов’язаний протягом години письмово повідомити декларанта про причини і підстави такої відмови.»;
 
Враховано редакційно .   
238. 2. Внесення змін до митної декларації, прийнятої митним органом, допускається до моменту завершення митного оформлення товарів відповідно до заявленого митного режиму, а також протягом трьох років з дня завершення їх митного оформлення. Зміни повинні стосуватися лише товарів, зазначених у митній декларації.
 
-120- Хомутиннік В.Ю.
У частинах 2, 5, 6, 8 та 10 статті 110 слово «товари» в усіх відмінках через кому доповнити словами «транспортні засоби комерційного призначення» у відповідних відмінках.
 
Враховано .  2. Внесення змін до митної декларації, прийнятої митним органом, допускається до моменту завершення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму, а також протягом трьох років з дня завершення їх митного оформлення. Зміни повинні стосуватися лише товарів, транспортних засобів комерційного призначення, зазначених у митній декларації.
 
239. 3. Якщо після випуску у вільний обіг товарів, митний контроль яких здійснювався без проведення митного огляду, декларантом виявлені товари, переміщені через митний кордон України та не зазначені в митній декларації, за письмовим зверненням декларанта та з дозволу митного органу допускається внесення до митної декларації змін щодо збільшення кількості товарів, випущених у вільний обіг на митній території України, у зв’язку з виявленням незадекларованих товарів.
 
-121- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У статті 110 частину третю доповнити наступними реченнями:
«4. Внесення змін до митної декларації здійснюється шляхом:
1) Внесення виправлень в митну декларацію під контролем митного органу та їх засвідчення декларантом - в випадках, якщо митне оформлення за митною декларацією не завершено;
2) Подання декларантом письмового звернення до митного органу, що здійснював митне оформлення, із зазначенням точних відомостей, які повинні бути виправлені, та складання аркушу коригування митним органом - в випадках, якщо внесення змін чи виправлень не вплине на нарахування митних платежів або вартісні показники товарів, заявлених в митній декларації, митне оформлення якої вже завершено;
3) Подання декларантом додаткової декларації за формою, що відповідає митній декларації, заповненій в звичайному порядку - в випадку, якщо декларантом, заявляються зміни чи виправлення в зв’язку з виявленням незадекларованих товарів, або такі що вплинуть на нарахування митних платежів вартісні показники товарів, заявлених в митній декларації, митне оформлення якої вже завершено.»;
 
Відхилено . Пропозиція спрямована на деталізацію процедури внесення змін до митної декларації. Така деталізація в Кодексі є недоцільною, оскільки відповідно до частини 7 цієї статті порядок внесення змін до митних декларацій, їх відкликання та визнання недійсними визначається Кабінетом Міністрів України.  3. Якщо після випуску у вільний обіг товарів, митний контроль яких здійснювався без проведення митного огляду, декларантом виявлені товари, переміщені через митний кордон України та не зазначені в митній декларації, за письмовим зверненням декларанта та з дозволу митного органу допускається внесення до митної декларації змін щодо збільшення кількості товарів, випущених у вільний обіг на митній території України, у зв’язку з виявленням незадекларованих товарів.
 
240. 4. Внесення до митної декларації змін, які впливають на застосування до товарів заходів тарифного та/або нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, здійснюється за умови дотримання таких заходів.
 
   4. Внесення до митної декларації змін, які впливають на застосування до товарів заходів тарифного та/або нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, здійснюється за умови дотримання таких заходів.
 
241. 5. Відкликання митної декларації допускається лише до моменту завершення митного оформлення товарів відповідно до заявленого митного режиму.
 
   5. Відкликання митної декларації допускається лише до моменту завершення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму.
 
242. 6. Якщо товари, оформлені за декларацією для вивезення за межі митної території України, не перетнули державний кордон України протягом 180 днів, митний орган визнає цю митну декларацію недійсною. Зазначений строк може бути зменшений за письмовим зверненням декларанта.
 
-122- Хомутиннік В.Ю.
У частинах 6 та 8 статті 110 слово «декларанта» доповнити словом «або уповноваженої ним особи».
 
Враховано .  6. Якщо товари, транспортні засоби комерційного призначення, оформлені за декларацією для вивезення за межі митної території України, не перетнули державний кордон України протягом 180 днів, митний орган визнає цю митну декларацію недійсною. Зазначений строк може бути зменшений за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи.
 
243. 7. Порядок внесення змін до митних декларацій, їх відкликання та визнання недійсними, визначається міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.
 
-123- Хомутиннік В.Ю.
У частині 7 статті 110 слова «міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи» замінити словами «Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано .  7. Порядок внесення змін до митних декларацій, їх відкликання та визнання недійсними визначається Кабінетом Міністрів України.
 
244. 8. Після відкликання або визнання недійсною митної декларації товари, що в ній задекларовані, повинні бути видані з-під митного контролю за заявою декларанта, якщо до початку митного оформлення цих товарів вони перебували у вільному обігу на митній території України, або бути задекларовані протягом 10 днів до обраного митного режиму.
 
   8. Після відкликання або визнання недійсною митної декларації товари, транспортні засоби комерційного призначення, що в ній задекларовані, повинні бути видані з-під митного контролю за заявою декларанта або уповноваженої ним особи, якщо до початку митного оформлення цих товарів, транспортних засобів комерційного призначення вони перебували у вільному обігу на митній території України, або бути задекларовані протягом 10 днів до обраного митного режиму.
 
245. 9. Посадові особи митних органів не мають права заповнювати митну декларацію, змінювати відомості, зазначені в митній декларації, за винятком внесення до неї відомостей, що належать до компетенції митних органів.
 
   9. Посадові особи митних органів не мають права заповнювати митну декларацію, змінювати відомості, зазначені в митній декларації, за винятком внесення до неї відомостей, що належать до компетенції митних органів.
 
246. 10. У разі виявлення порушень митних правил щодо задекларованих у митній декларації товарів внесення змін, відкликання та визнання недійсною цієї декларації до закінчення провадження у відповідних справах забороняються. Не порушується провадження у справах про порушення митних правил у випадках, якщо декларант самостійно звернувся до митного органу з проханням про внесення змін до митної декларації відповідно до частин другої - четвертої цієї статті.

-124- Хомутиннік В.Ю.
У частині 10 статті 110 слова «декларанть самостійно звернувся» замінити словами «декларант або уповноважена ним особа самостійно звернулися».
 
Враховано .  10. У разі виявлення порушень митних правил щодо задекларованих у митній декларації товарів, транспортних засобів комерційного призначення внесення змін, відкликання та визнання недійсною цієї декларації до закінчення провадження у відповідних справах забороняються. Не порушується провадження у справах про порушення митних правил у випадках, якщо декларант або уповноважена ним особа самостійно звернулися до митного органу з проханням про внесення змін до митної декларації відповідно до частин другої – четвертої цієї статті.

    -125- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У частині десятій статті 110 слова «другої -четвертої» замінити на слова «другої - п’ятої».
 
Відхилено . У частині п’ятій цієї статті йдеться про відкликання митної декларації.