Кількість абзаців - 277 Таблиця поправок


"Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законодавчих актів України" (04) РОЗДІЛ ІV. ПЕРЕМІЩЕННЯ І ПРОПУСК ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ. МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ РІЗНИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. РОЗДІЛ ІV. ПЕРЕМІЩЕННЯ І ПРОПУСК ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ. МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ РІЗНИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ
 
   РОЗДІЛ ІV. ПЕРЕМІЩЕННЯ І ПРОПУСК ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ. МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ РІЗНИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ
 
1. ГЛАВА 14. Загальні положення
 
-1- Хомутиннік В.Ю.
Назву глави 14 викласти у такій редакції:
«ГЛАВА 14. Переміщення товарів через митний кордон України».
 
Враховано .  ГЛАВА 14. Переміщення товарів через митний кордон України
 
2. Стаття 111. Засоби та способи переміщення товарів
 
   Стаття 111. Засоби та способи переміщення товарів
 
3. 1. Переміщення товарів через митний кордон України здійснюється засобами авіаційного, водного, автомобільного, залізничного, трубопровідного транспорту та лініями електропередачі, а також змішаними перевезеннями.
 
-2- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
&&
2. Доповнити частину 1 статті 111 наступним текстом:
«Під змішаним (комбінованим) перевезенням розуміється міжнародне перевезення вантажів щонайменш двома різними видами транспорту відповідно до договору змішаного (комбінованого) перевезення з місця в одній країні, де вантажі переходять у відання оператора такого перевезення, до визначеного місця доставки в іншій країні.».
 
Враховано .  1. Переміщення товарів через митний кордон України здійснюється засобами авіаційного, водного, автомобільного, залізничного, трубопровідного транспорту та лініями електропередачі, а також змішаними перевезеннями. Під змішаним (комбінованим) перевезенням розуміється міжнародне перевезення вантажів щонайменш двома різними видами транспорту відповідно до договору змішаного (комбінованого) перевезення з місця в одній країні, де вантажі переходять у відання оператора такого перевезення, до визначеного місця доставки в іншій країні.
 
4. 2. Залежно від наявності перевізника, відправника, одержувача, а також договору на перевезення товари переміщуються у:
 
   2. Залежно від наявності перевізника, відправника, одержувача, а також договору на перевезення товари переміщуються у:
 
5. 1) вантажних відправленнях;
 
   1) вантажних відправленнях;
 
6. 2) супроводжуваному багажі;
 
   2) супроводжуваному багажі;
 
7. 3) несупроводжуваному багажі;
 
   3) несупроводжуваному багажі;
 
8. 4) ручній поклажі;
 
   4) ручній поклажі;
 
9. 5) міжнародних поштових відправленнях;
 
   5) міжнародних поштових відправленнях;
 
10. 6) міжнародних експрес-відправленнях.
 
   6) міжнародних експрес-відправленнях.
 
11. Стаття 112. Митні формальності на транспорті
 
   Стаття 112. Митні формальності на транспорті
 
12. 1. Транспортні засоби, якими переміщуються пасажири та/або товари через митний кордон України, підлягають митному контролю та митному оформленню.
 
   1. Транспортні засоби, якими переміщуються пасажири та/або товари через митний кордон України, підлягають митному контролю та митному оформленню.
 
13. 2. Митні формальності, що здійснюються під час митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, якими переміщуються пасажири та/або товари через митний кордон України, мають уніфікований характер і не залежать від країни реєстрації або країни - власника транспортного засобу, країни, з якої прибув цей транспортний засіб, або країни, куди він прямує, крім випадків, передбачених міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку, та відповідними міжнародними актами, в частині застосування санкцій та обмежень у торгівлі з окремими країнами.
 
   2. Митні формальності, що здійснюються під час митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, якими переміщуються пасажири та/або товари через митний кордон України, мають уніфікований характер і не залежать від країни реєстрації або країни - власника транспортного засобу, країни, з якої прибув цей транспортний засіб, або країни, куди він прямує, крім випадків, передбачених міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку, та відповідними міжнародними актами, в частині застосування санкцій та обмежень у торгівлі з окремими країнами.
 
14. 3. Митні органи здійснюють митні формальності в зонах митного контролю, створених відповідно до положень глави 6 цього Кодексу, якщо інше не передбачене цим Кодексом.
 
-3- Хомутиннік В.Ю.
У частині 3 статті 112 слово «здійснюють» замінити словом «виконують».
 
Враховано .  3. Митні органи виконують митні формальності в зонах митного контролю, створених відповідно до положень глави 6 цього Кодексу, якщо інше не передбачене цим Кодексом.
 
15. Стаття 113. Сприяння посадовим особам митних органів у здійсненні митних формальностей
 
-4- Пінчук А.П.
У назві статті 113 слово «здійсненні» замінити словом «виконанні».
 
Враховано .  Стаття 113. Сприяння посадовим особам митних органів у виконанні митних формальностей
 
16. 1. З метою прискорення здійснення митних формальностей під час переміщення транспортних засобів через митний кордон України працівники водного, повітряного, автомобільного та залізничного транспорту сприяють посадовим особам митних органів у виконанні ними своїх службових обов’язків.
 
-5- Пінчук А.П.
У частині 1 статті 113 слово «здійснення» замінити словом «виконання».
 
Враховано .  1. З метою прискорення виконання митних формальностей під час переміщення транспортних засобів через митний кордон України працівники водного, повітряного, автомобільного та залізничного транспорту сприяють посадовим особам митних органів у виконанні ними своїх службових обов’язків.
 
17. 2. Адміністрація автомобільних, морських і річкових портів, міжнародних аеропортів, прикордонних залізничних станцій або інших обладнаних місць, в межах яких є пункти пропуску через державний кордон України, на безоплатній основі забезпечує митні органи необхідними службовими приміщеннями, обладнанням, засобами зв’язку та створює належні умови для здійснення ними митних формальностей.
 
-6- Пінчук А.П.
У частині 2 статті 113 слова «створює належні умови для здійснення ними митних формальностей» замінити словами «створює їм належні умови для роботи».
 
Враховано .  2. Адміністрація автомобільних, морських і річкових портів, міжнародних аеропортів, прикордонних залізничних станцій або інших обладнаних місць, в межах яких є пункти пропуску через державний кордон України, на безоплатній основі забезпечує митні органи необхідними службовими приміщеннями, обладнанням, засобами зв’язку та створює їм належні умови для роботи.
 
18. 3. Перелік приміщень та вимоги до них визначаються міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи, і центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту України відповідно до обсягу та характеру міжнародних перевезень.
 
-7- Пінчук А.П.
Частину 3 статті 113 викласти у такій редакції:
«3. Перелік приміщень, зазначених у частині другій цієї статті, та вимоги до них визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи та центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту відповідно до обсягу та характеру міжнародних перевезень».
 
Враховано .  3. Перелік приміщень, зазначених у частині другій цієї статті, та вимоги до них визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи та центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту відповідно до обсягу та характеру міжнародних перевезень.
 
19. 4. Місця розвантаження та завантаження транспортних засобів комерційного призначення, посадки та висадки пасажирів, а також місця стоянки для здійснення митного контролю визначаються адміністрацією автомобільних, морських і річкових портів, міжнародних аеропортів, прикордонних залізничних станцій або інших обладнаних місць, в межах яких є пункти пропуску через державний кордон, з урахуванням функціональної та технологічної діяльності та за поданням відповідного митного органу, погодженим з відповідним органом охорони державного кордону.
 
-8- Пінчук А.П.
У частині 4 статті 113 слова «державний кордон» доповнити словом «України», слова «функціональної та технологічної діяльності» – словами «особливостей їх».
 
Враховано .  4. Місця розвантаження та завантаження транспортних засобів комерційного призначення, посадки та висадки пасажирів, а також місця стоянки для здійснення митного контролю визначаються адміністрацією автомобільних, морських і річкових портів, міжнародних аеропортів, прикордонних залізничних станцій або інших обладнаних місць, в межах яких є пункти пропуску через державний кордон України, з урахуванням особливостей їх функціональної та технологічної діяльності та за поданням відповідного митного органу, погодженим з відповідним органом охорони державного кордону.
 
20. 5. Зміна місця стоянки суден визначається адміністрацією порту з повідомленням відповідного митного органу та органу охорони державного кордону України.
 
   5. Зміна місця стоянки суден визначається адміністрацією порту з повідомленням відповідного митного органу та органу охорони державного кордону України.
 
21. Стаття 114. Тимчасовий пропуск транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України
 
   Стаття 114. Тимчасовий пропуск транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України
 
22. 1. Транспортні засоби комерційного призначення, що використовуються для переміщення товарів та пасажирів через митний кордон України, можуть тимчасово ввозитися на митну територію України без справляння митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 
-9- Пінчук А.П.
У частині 1 статті 114 словосполучення «товарів та пасажирів» замінити словосполученням «товарів та/або пасажирів».
 
Враховано .  1. Транспортні засоби комерційного призначення, що використовуються для переміщення товарів та/або пасажирів через митний кордон України, можуть тимчасово ввозитися на митну територію України без справляння митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 
23. 2. Тимчасово ввезені на митну територію України транспортні засоби комерційного призначення підлягають вивезенню без внесення в їх конструкцію будь-яких змін (без урахування природного зношення, витрати пально-мастильних матеріалів та необхідного ремонту).
 
   2. Тимчасово ввезені на митну територію України транспортні засоби комерційного призначення підлягають вивезенню без внесення в їх конструкцію будь-яких змін (без урахування природного зношення, витрати пально-мастильних матеріалів та необхідного ремонту).
 
24. 3. Тимчасове ввезення транспортних засобів комерційного призначення на територію України допускається за умови, що такі транспортні засоби не використовуватимуться для внутрішніх перевезень на митній території України,
 
-10- Пінчук А.П.
У частині 3 статті 114 перед словом «територію» додати слово «митну».
 
Враховано .  3. Тимчасове ввезення транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України допускається за умови, що такі транспортні засоби не використовуватимуться для внутрішніх перевезень на митній території України.
 
25. 4. Спеціальне обладнання, призначене для навантаження, вивантаження, захисту і зберігання вантажу, яке переміщується разом з транспортним засобом комерційного призначення через митний кордон України, підлягає пропуску у тому ж порядку, що і транспортний засіб, за умови використання такого обладнання за призначенням та зворотного вивезення (ввезення) разом з цим транспортним засобом.
 
-11- Пінчук А.П.
Частину 5 статті 114 включити другим реченням до частини 4, виклавши у такій редакції:
«Ввезення спеціального обладнання на митну територію України та вивезення його за межі цієї території окремо від транспортного засобу комерційного призначення можливе на тих же умовах при підтвердженні того, що дане обладнання призначене для конкретного транспортного засобу комерційного призначення, ввезеного на митну територію України (вивезеного за межі цієї території) раніше»
У зв’язку з цим частини 6 та 7 вважати відповідно частинами 5 та 6.
 
Враховано .  4. Спеціальне обладнання, призначене для навантаження, вивантаження, захисту і зберігання вантажу, яке переміщується разом з транспортним засобом комерційного призначення через митний кордон України, підлягає пропуску у тому ж порядку, що і транспортний засіб, за умови використання такого обладнання за призначенням та зворотного вивезення (ввезення) разом з цим транспортним засобом. Ввезення спеціального обладнання на митну територію України та вивезення його за межі цієї території окремо від транспортного засобу комерційного призначення можливе на тих же умовах при підтвердженні того, що дане обладнання призначене для конкретного транспортного засобу комерційного призначення, ввезеного на митну територію України (вивезеного за межі цієї території) раніше.
 
26. 5. Ввезення спеціального обладнання окремо від транспортного засобу комерційного призначення можливо на тих же умовах, тільки при підтвердженні, що дане обладнання належить конкретному транспортному засобу комерційного призначення, завезеному раніше.
 
      
27. 6. Запасні частини та обладнання, призначені для використання в процесі ремонту чи технічного обслуговування транспортних засобів комерційного призначення, тимчасово ввезених на митну територію України або тимчасово вивезених з неї, можуть ввозитися (вивозитися) під зобов’язання про їх зворотне вивезення (ввезення) без справляння митних платежів та без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Митний орган, що здійснює пропуск таких запасних частин та обладнання, може застосовувати заходи гарантування, передбачені цим Кодексом.
 
-12- Пінчук А.П.
У другому реченні частини 5 (у зміненій нумерації) статті 114 слова «застосовувати заходи, передбачені» замінити словами «вимагати застосування заходів, передбачених».
 
Враховано .  5. Запасні частини та обладнання, призначені для використання в процесі ремонту чи технічного обслуговування транспортних засобів комерційного призначення, тимчасово ввезених на митну територію України або тимчасово вивезених з неї, можуть ввозитися (вивозитися) під зобов’язання про їх зворотне вивезення (ввезення) без справляння митних платежів та без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Митний орган, що здійснює пропуск таких запасних частин та обладнання, може вимагати застосування заходів гарантування, передбачених цим Кодексом.
 
28. 7. Замінені запасні частини та обладнання можуть не вивозитися за межі митної території України (не ввозитися на неї), а з дозволу митного органу:
 
   6 Замінені запасні частини та обладнання можуть не вивозитися за межі митної території України (не ввозитися на неї), а з дозволу митного органу:
 
29. 1) бути пред’явлені митному органу та оформлені для вільного обігу на митній території України (за її межами);
 
   1) бути пред’явлені митному органу та оформлені для вільного обігу на митній території України (за її межами);
 
30. 2) або бути знищені під контролем митного органу.
 
   2) або бути знищені під контролем митного органу.
 
31. Стаття 115. Товари, помилково ввезені на митну територію України
 
   Стаття 115. Товари, помилково ввезені на митну територію України
 
32. 1. Товари можуть вважатися помилково ввезеними на митну територію України, якщо митний орган переконається в тому, що ввезення цих товарів не є результатом навмисних дій. Помилкове ввезення товарів не може розглядатись як порушення митних правил.
 
   1. Товари можуть вважатися помилково ввезеними на митну територію України, якщо митний орган переконається в тому, що ввезення цих товарів не є результатом навмисних дій. Помилкове ввезення товарів не може розглядатись як порушення митних правил.
 
33. 2. Помилково ввезеними на митну територію України не можуть вважатися товари, умови та підстави ввезення яких були змінені після перетинання ними митного кордону України.
 
   2. Помилково ввезеними на митну територію України не можуть вважатися товари, умови та підстави ввезення яких були змінені після перетинання ними митного кордону України.
 
34. 3. Помилково ввезені на митну територію України товари вивозяться за межі цієї території на підставі товаросупровідних документів, якщо такі товари не пропущені на митну територію України.
 
   3. Помилково ввезені на митну територію України товари вивозяться за межі цієї території на підставі товаросупровідних документів, якщо такі товари не пропущені на митну територію України.
 
35. 4. Помилково ввезені на митну територію України товари, пропущені на митну територію України і які зберігають статус іноземних товарів, вивозяться за межі цієї території на підставі товаросупровідних документів, згідно з якими ці товари були ввезенні, у митному режимі реекспорту.
 
-13- Пінчук А.П.
Частину 4 статті 115 викласти у такій редакції:
«4. Помилково ввезені на митну територію України товари, які були пропущені на митну територію України і які зберігають статус іноземних товарів, вивозяться за межі цієї території у митному режимі реекспорту на підставі товаросупровідних документів, згідно з якими ці товари були ввезені».
 
Враховано .  4. Помилково ввезені на митну територію України товари, які були пропущені на митну територію України і які зберігають статус іноземних товарів, вивозяться за межі цієї території у митному режимі реекспорту на підставі товаросупровідних документів, згідно з якими ці товари були ввезені.
 
36. Стаття 116. Права та обов’язки перевізника
 
   Стаття 116. Права та обов’язки перевізника
 
37. 1. Перевізники мають право:
 
   1. Перевізники мають право:
 
38. 1) не приймати для перевезення між митними органами товари у разі оформлення митних і транспортних документів з порушенням порядку, встановленого законодавством України з питань митної справи;
 
-14- Пінчук А.П.
У пункті 1 частини 1 статті 116 словосполучення «митних і транспортних» замінити словосполученням «митних та/або транспортних», слова «з питань митної справи» виключити.
 
Враховано .  1) не приймати для перевезення між митними органами товари у разі оформлення митних та/або транспортних документів з порушенням порядку, встановленого законодавством України;
 
39. 2) замінити механічний транспортний засіб, попередньо повідомивши митницю призначення про причини такої заміни (технічний стан, екологічні вимоги, економічна доцільність);
 
-15- Пінчук А.П.
У пункті 2 частини 1 статті 116 слово «механічний» замінити словом «моторний», слово «митницю» – словами «митний орган».
 
Враховано .  2) замінити моторний транспортний засіб, попередньо повідомивши митний орган призначення про причини такої заміни (технічний стан, екологічні вимоги, економічна доцільність);
 
40. 3) замінити уповноважену перевізником особу (водія), відповідальну за доставку товарів у митницю призначення, попередньо повідомивши митницю про причини такої заміни (стан здоровєя, візові питання, вимоги міжнародної конвенції щодо роботи екіпажів (ЄУТР);
 
-16- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
У пункті 3 частини першої статті 116 слово «здоровєя» замінити на «здоров’я».
 
Враховано .  3) замінити уповноважену перевізником особу (водія), відповідальну за доставку товарів до митного органу призначення, попередньо повідомивши цей орган про причини такої заміни (стан здоров’я, візові питання, вимоги міжнародної конвенції щодо роботи екіпажів (ЄУТР);
 
    -17- Пінчук А.П.
У пункті 3 частини 1 статті 116 слова «у митницю» замінити словами «до митного органу», слово «митницю» – словами «цей орган».
 
Враховано .   
41. 4) з дозволу митного органу призначення вивантажити товар на склад цього органу, якщо доставлені перевізником товари, що перебувають під митним контролем, протягом трьох діб не будуть заявлені відповідальною за це особою до жодного митного режиму;
 
-18- Пінчук А.П.
Пункт 4 частини 1 статті 116 доповнити реченням такого змісту:
«В цьому випадку витрати на вивантаження та зберігання товару відшкодовуються його власником».
 
Враховано .  4) з дозволу митного органу призначення вивантажити товар на склад цього органу, якщо доставлені перевізником товари, що перебувають під митним контролем, протягом трьох діб не будуть заявлені відповідальною за це особою до жодного митного режиму. В цьому випадку витрати на вивантаження та зберігання товару відшкодовуються його власником;
 
42. 5) отримати роз’яснення причин відмови в митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України та перелік дій, які необхідно вжити для їх усунення.
 
-19- Пінчук А.П.
У пункті 5 частии 1 статті 116 словосполучення «товарів і транспортних засобів» замінити словосполученням «товарів, транспортних засобів комерційного призначення».
 
Враховано .  5) отримати роз’яснення причин відмови в митному оформленні чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України та перелік дій, які необхідно вжити для їх усунення.
 
43. 2. Перевізники зобов’язані:
 
   2. Перевізники зобов’язані:
 
44. 1) під час прийняття товарів до перевезення перевіряти точність відомостей щодо кількості вантажних місць, їх маркування, номери, зовнішній стан товарів та їх пакування. У разі неможливості такої перевірки вносити відповідний запис до накладної СМR.
 
   1) під час прийняття товарів до перевезення перевіряти точність відомостей щодо кількості вантажних місць, їх маркування, номери, зовнішній стан товарів та їх пакування. У разі неможливості такої перевірки вносити відповідний запис до накладної СМR.
 
45. 2) у строк, встановлений статтею 242 цього Кодексу, доставити товари у митний орган призначення, а також подати передбачені законодавством документи на них;
 
-20- Пінчук А.П.
У пункті 2 частини 2 статті 116 слова «у митний орган» замінити словами «до митного органу».
 
Враховано .  2) у строк, встановлений статтею 242 цього Кодексу, доставити товари до митного органу призначення, а також подати передбачені законодавством документи на них;
 
46. 3) не розпочинати вивантаження чи перевантаження товарів без дозволу митного органу;
 
   3) не розпочинати вивантаження чи перевантаження товарів без дозволу митного органу;
 
47. 4) у разі прибуття до митного органу призначення у неробочий час забезпечити схоронність товарів і вжити визначених митним органом заходів до недопущення їх несанкціонованого вилучення з-під митного контролю.
 
   4) у разі прибуття до митного органу призначення у неробочий час забезпечити схоронність товарів і вжити визначених митним органом заходів до недопущення їх несанкціонованого вилучення з-під митного контролю.
 
48. Стаття 117. Заходи, що вживаються у разі аварії чи дії непереборної сили під час перевезення товарів
 
   Стаття 117. Заходи, що вживаються у разі аварії чи дії непереборної сили під час перевезення товарів
 
49. 1. Якщо під час перевезення товарів транспортний засіб внаслідок аварії або дії непереборної сили не зміг прибути до митного органу призначення, допускається вивантаження товарів в іншому місці. При цьому перевізник зобов’язаний:
 
   1. Якщо під час перевезення товарів транспортний засіб внаслідок аварії або дії непереборної сили не зміг прибути до митного органу призначення, допускається вивантаження товарів в іншому місці. При цьому перевізник зобов’язаний:
 
50. 1) вжити всіх необхідних заходів для забезпечення збереження товарів та недопущення будь-якого їх використання;
 
   1) вжити всіх необхідних заходів для забезпечення збереження товарів та недопущення будь-якого їх використання;
 
51. 2) терміново повідомити найближчий митний орган про обставини події, місцезнаходження товарів та транспортних засобів;
 
-21- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 2 частини 1 статті 117 слова «транспортних засобів» замінити словами «транспортного засобу».
 
Враховано .  2) терміново повідомити найближчий митний орган про обставини події, місцезнаходження товарів та транспортного засобу;
 
52. 2. Митні органи не відшкодовують перевізнику витрати, понесені у зв’язку із вжиттям заходів, передбачених цією статтею.
 
   2. Митні органи не відшкодовують перевізнику витрати, понесені у зв’язку із вжиттям заходів, передбачених цією статтею.
 
53. Стаття 118. Відповідальність за порушення встановленого порядку переміщення товарів транзитом
 
-22- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 118 викласти у такій редакції:
 
Враховано .  Стаття 118. Відповідальність за порушення встановленого порядку переміщення товарів транзитом
 
54. 1. За порушення встановленого порядку переміщення товарів транзитом перевізник притягується до відповідальності в порядку, встановленому цим Кодексом.
 
-23- «1. За порушення встановленого порядку переміщення товарів транзитом перевізник притягується до адміністративної відповідальності, передбаченої цим Кодексом.
2. У разі втрати або видачі без дозволу митного органу товарів, що перебувають під митним контролем і переміщуються транзитом, перевізник зобов’язаний сплатити митні платежі, встановлені законом на імпорт зазначених товарів. Порушення перевізником встановлених цим Кодексом строків доставки товарів, якщо виконано всі інші вимоги, не створює для нього обов’язку щодо сплати митних платежів.
3. Перевізник звільняється від обов’язку зі сплати митних платежів лише у разі, якщо товари, що перебувають під митним контролем і переміщуються транзитом, було знищено або безповоротно пошкоджено внаслідок аварії, дії обставин непереборної сили або природних втрат за нормальних умов транспортування, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили у порядку, встановленому законодавством».
 
Немає висновку   1. За порушення встановленого порядку переміщення товарів транзитом перевізник притягується до адміністративної відповідальності, передбаченої цим Кодексом.
 
55. 2. У разі недоставляння товарів, що перебувають під митним контролем і переміщуються транзитом, до митного органу призначення перевізник зобов’язаний сплатити митні платежі, встановлені законом на імпорт зазначених товарів.
 
   2. У разі втрати або видачі без дозволу митного органу товарів, що перебувають під митним контролем і переміщуються транзитом, перевізник зобов’язаний сплатити митні платежі, встановлені законом на імпорт зазначених товарів. Порушення перевізником встановлених цим Кодексом строків доставки товарів, якщо виконано всі інші вимоги, не створює для нього обов’язку щодо сплати митних платежів.
 
56. 3. Перевізник звільняється від обов’язку по сплаті митних платежів лише у разі, якщо товари, що перебувають під митним контролем і переміщуються транзитом, було знищено або безповоротно пошкоджено внаслідок аварії, дії обставин непереборної сили або природних втрат за нормальних умов транспортування, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили у порядку, встановленому законодавством.
 
   3. Перевізник звільняється від обов’язку зі сплати митних платежів лише у разі, якщо товари, що перебувають під митним контролем і переміщуються транзитом, було знищено або безповоротно пошкоджено внаслідок аварії, дії обставин непереборної сили або природних втрат за нормальних умов транспортування, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили у порядку, встановленому законодавством.
 
57. 4. Порушення перевізником встановлених строків доставки товарів, якщо виконано всі інші вимоги, не створює для нього обов’язку щодо сплати митних платежів.
 
      
58. ГЛАВА 15. Переміщення товарів через митний кордон України
 
   ГЛАВА 15. Переміщення товарів через митний кордон України
 
59. Стаття 119. Повідомлення митних органів про намір ввезти товари на митну територію України
 
-24- Пінчук А.П.
Статтю 119 викласти у такій редакції:
«Стаття 119. Попереднє повідомлення митних органів про намір ввезти товари на митну територію України
1. У разі ввезення товарів на митну територію України декларант або уповноважена ним особа попередньо повідомляють митний орган, в зоні діяльності якого товари будуть пред’явлені для митного оформлення, про намір ввезти ці товари.
2. Порядок попереднього повідомлення митного органу про намір ввезти товари на митну територію України, а також перелік товарів, про намір ввезти які на митну територію України власник або уповноважена ним особа повинні попередньо повідомляти відповідний митний орган, визначається центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
3. Попереднє повідомлення повинно містити відомості про товари, достатні для їх ідентифікації та необхідні для прийняття рішення про можливість їх пропуску через митний кордон України.
4. Незалежно від виду транспорту, яким здійснюється перевезення, до попереднього повідомлення митного органу про намір ввезти товари на митну територію України додаються документи, які підтверджують дотримання заборон щодо ввезення окремих товарів на митну територію України.
5. Попереднє повідомлення може подаватись у формі електронного документа. Формат такого документа, кодування символів, засоби пересилання визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
6. Положення цієї статті не застосовуються до морських, річкових та повітряних суден, які під час перебування на митній території України не роблять зупинок в портах чи аеропортах, розташованих на цій території».
 
Враховано .  Стаття 119. Попереднє повідомлення митних органів про намір ввезти товари на митну територію України
 
60. 1. У разі ввезення товарів на митну територію України декларант або уповноважена ним особа попередньо повідомляє уповноважений митний орган, в зоні діяльності якого товари будуть пред’явлені для митного оформлення, про намір ввезти ці товари.
 
   1. У разі ввезення товарів на митну територію України декларант або уповноважена ним особа попередньо повідомляють митний орган, в зоні діяльності якого товари будуть пред’явлені для митного оформлення, про намір ввезти ці товари.
 
61. 2. Порядок повідомлення митного органу про намір ввезти товари на митну територію України, а також перелік товарів, про намір ввезти які на митну територію України власник або уповноважена ним особа повинні попередньо повідомляти відповідний митний орган, визначається міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
 
   2. Порядок попереднього повідомлення митного органу про намір ввезти товари на митну територію України, а також перелік товарів, про намір ввезти які на митну територію України власник або уповноважена ним особа повинні попередньо повідомляти відповідний митний орган, визначається центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
62. 3. Попереднє повідомлення повинно містити відомості про товари, достатні для їх ідентифікації та необхідні для прийняття рішення про можливість їх пропуску через митний кордон України.
 
   3. Попереднє повідомлення повинно містити відомості про товари, достатні для їх ідентифікації та необхідні для прийняття рішення про можливість їх пропуску через митний кордон України.
 
63. 4. Незалежно від виду транспорту, яким здійснюється перевезення, до повідомлення митного органу про намір ввезти товари на митну територію України додаються документи, які підтверджують дотримання заборон щодо ввезення окремих товарів на митну територію України.
 
   4. Незалежно від виду транспорту, яким здійснюється перевезення, до попереднього повідомлення митного органу про намір ввезти товари на митну територію України додаються документи, які підтверджують дотримання заборон щодо ввезення окремих товарів на митну територію України.
 
64. 5. Попереднє повідомлення може подаватись у формі електронного документа. Формат такого документа, кодування символів, засоби пересилання визначаються міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
 
   5. Попереднє повідомлення може подаватись у формі електронного документа. Формат такого документа, кодування символів, засоби пересилання визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
65. 6. Положення цієї статті не застосовуються до морських, річкових та повітряних суден, які під час перебування на митній території України не роблять зупинок в портах чи аеропортах, розташованих на цій території.
 
-25- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 119 викласти у такій редакції:
«Стаття 119. Попереднє повідомлення митних органів про намір ввезти товари на митну територію України
1. У разі ввезення товарів на митну територію України декларант або уповноважена ним особа попередньо повідомляють митний орган, в зоні діяльності якого товари будуть пред’явлені для митного оформлення, про намір ввезти ці товари.
2. Порядок попереднього повідомлення митного органу про намір ввезти товари на митну територію України, а також перелік товарів, про намір ввезти які на митну територію України власник або уповноважена ним особа повинні попередньо повідомляти відповідний митний орган, визначається міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи.
3. Попереднє повідомлення повинно містити відомості про товари, достатні для їх ідентифікації та необхідні для прийняття рішення про можливість їх пропуску через митний кордон України.
4. Незалежно від виду транспорту, яким здійснюється перевезення, до попереднього повідомлення митного органу про намір ввезти товари на митну територію України додаються документи, які підтверджують дотримання заборон щодо ввезення окремих товарів на митну територію України.
5. Попереднє повідомлення може подаватись у формі електронного документа. Формат такого документа, кодування символів, засоби пересилання визначаються міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи.
6. Положення цієї статті не застосовуються до морських, річкових та повітряних суден, які під час перебування на митній території України не роблять зупинок в портах чи аеропортах, розташованих на цій території».
 
Враховано частково (крім частей 2 та 5, які викладено в іншій редакції).  6. Положення цієї статті не застосовуються до морських, річкових та повітряних суден, які під час перебування на митній території України не роблять зупинок в портах чи аеропортах, розташованих на цій території.
 
66. Стаття 120. Пункти пропуску через державний кордон України, у яких товари переміщуються через митний кордон
 
   Стаття 120. Пункти пропуску через державний кордон України, у яких товари переміщуються через митний кордон
 
67. 1. Переміщення товарів через митний кордон України здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон України, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.
 
   1. Переміщення товарів через митний кордон України здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон України, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.
 
68. 2. Переміщення окремих видів товарів через митний кордон України може здійснюватися у спеціально визначених пунктах пропуску через державний кордон України. Перелік таких товарів та пунктів пропуску затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
-26- Хомутиннік В.Ю.
У другому реченні частини 2 статті 120 слово «перелік» замінити словом «переліки».
 
Враховано .  2. Переміщення окремих видів товарів через митний кордон України може здійснюватися у спеціально визначених пунктах пропуску через державний кордон України. Переліки таких товарів та пунктів пропуску затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
69. Стаття 121. Заборона щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України
 
   Стаття 121. Заборона щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України
 
70. 1. Не можуть бути пропущені через митний кордон України:
 
   1. Не можуть бути пропущені через митний кордон України:
 
71. 1) товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено законом;
 
   1) товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено законом;
 
72. 2) товари, на пропуск яких відповідно до закону потрібні дозволи інших державних органів, за відсутності цих дозволів (крім алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також харчових продуктів для власного споживання, що ввозяться громадянами в обсягах та в порядку, встановлених статтею 401 та частиною другою статті 404 цього Кодексу);
 
   2) товари, на пропуск яких відповідно до закону потрібні дозволи інших державних органів, за відсутності цих дозволів (крім алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також харчових продуктів для власного споживання, що ввозяться громадянами в обсягах та в порядку, встановлених статтею 401 та частиною другою статті 404 цього Кодексу);
 
73. 3) товари, які переміщуються через митний кордон України з порушенням вимог цього Кодексу та інших законів України, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
 
   3) товари, які переміщуються через митний кордон України з порушенням вимог цього Кодексу та інших законів України, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
 
74. 2. Перевізник зобов’язаний здійснити зворотне вивезення товарів, ввезення і транзит яких на митну територію України заборонений.
 
   2. Перевізник зобов’язаний здійснити зворотне вивезення товарів, ввезення і транзит яких на митну територію України заборонений.
 
75. Стаття 122. Обмеження щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України
 
   Стаття 122. Обмеження щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України
 
76. 1. Пропуск на митну територію України товарів, на переміщення яких через митний кордон України законом передбачено (запроваджено) обмеження, здійснюється митними органами на підставі отриманих із використанням засобів інформаційних технологій дозволів від органів державної влади, уповноважених здійснювати відповідні контрольні функції.
 
-27- Пінчук А.П.
Частину 1 статті 122 викласти у аткій редакції:
«1. У випадках, передбачених законом, на окремі товари запроваджуються обмеження щодо їх переміщення через митний кордон України. Пропуск таких товарів через митний кордон України здійснюється митними органами на підставі отриманих із використанням засобів інформаційних технологій документів, які підтверджують дотримання зазначених обмежень, виданих державними органами, уповноваженими на здійснення відповідних контрольних функцій, іншими юридичними особами, уповноважених на їх видачу, якщо подання таких документів митним органам передбачено законами України».
 
Враховано .  1. У випадках, передбачених законом, на окремі товари запроваджуються обмеження щодо їх переміщення через митний кордон України. Пропуск таких товарів через митний кордон України здійснюється митними органами на підставі отриманих із використанням засобів інформаційних технологій документів, які підтверджують дотримання зазначених обмежень, виданих державними органами, уповноваженими на здійснення відповідних контрольних функцій, іншими юридичними особами, уповноважених на їх видачу, якщо подання таких документів митним органам передбачено законами України.
 
    -28- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції частину першу статті 122:
«У випадках, передбачених законом, на окремі товари запроваджуються обмеження щодо їх переміщення через митний кордон України. Пропуск таких товарів через митний кордон України здійснюється митними органами на підставі отриманих із використанням засобів інформаційних технологій дозволів, виданих:
1) органами державної влади, уповноваженими здійснювати відповідні контрольні функції;
2) суб’єктами господарювання, уповноважених на їх видачу,
якщо подання таких дозволів митним органам визначено законом».
 
Враховано редакційно .   
77. 2. Переліки таких товарів (із зазначенням їх опису та коду за УКТЗЕД), а також порядок видачі відповідних дозволів та їх обігу із використанням засобів інформаційних технологій затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Переліки таких товарів (із зазначенням їх опису та коду за УКТЗЕД), а також порядок видачі відповідних дозволів та їх обігу із використанням засобів інформаційних технологій затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
78. 3. Обмеження щодо ввезення на митну території України та вивезення за межі митної території України валютних цінностей, а також порядок переміщення їх через митний кордон України встановлюються Національним банком України.
 
   3. Обмеження щодо ввезення на митну території України та вивезення за межі митної території України валютних цінностей, а також порядок переміщення їх через митний кордон України встановлюються Національним банком України.
 
79. Стаття 123. Подання документів та відомостей митним органам у пунктах пропуску через державний кордон України
 
   Стаття 123. Подання документів та відомостей митним органам у пунктах пропуску через державний кордон України
 
80. 1. Митному органу в пункті пропуску через державний кордон України подаються документи, що містять відомості про товари, достатні для їх ідентифікації та необхідні для прийняття рішення про пропуск їх через митний кордон України згідно з положеннями статті 49 цього Кодексу.
 
-29- Хомутиннік В.Ю.
У частині 1 статті 123 слова «згідно з положеннями статті 49 цього Кодексу» розташувати перед словом «подаються».
 
Враховано .  1. Митному органу в пункті пропуску через державний кордон України згідно з положеннями статті 49 цього Кодексу подаються документи, що містять відомості про товари, достатні для їх ідентифікації та необхідні для прийняття рішення про пропуск їх через митний кордон України.
 
81. 2. Товари, що переміщуються через митний кордон України в режимі транзиту, в разі необхідності дозавантаження транспортного засобу або перевантаження з метою транзиту через митний склад, можуть направлятися для митного оформлення в митний орган, в зоні діяльності якого буде здійснено таке перевантаження (дозавантаження). Митному органу в цьому випадку подаються лише заява перевізника і копія договору який є підставою для перевантаження (дозавантаження).
 
   2. Товари, що переміщуються через митний кордон України в режимі транзиту, в разі необхідності дозавантаження транспортного засобу або перевантаження з метою транзиту через митний склад, можуть направлятися для митного оформлення в митний орган, в зоні діяльності якого буде здійснено таке перевантаження (дозавантаження). Митному органу в цьому випадку подаються лише заява перевізника і копія договору який є підставою для перевантаження (дозавантаження).
 
82. 3. Якщо після перетину митного кордону України за умовами перевезення митне оформлення товарів у повному обсязі здійснюється не в місці перетину митного кордону, а перевезення здійснюється зі зміною транспортного засобу у пункті пропуску за умовою попереднього повідомлення про намір здійснити переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, митному органу у пункті пропуску через державний кордон України подаються транспортні, комерційні та інші супровідні документи, що містять відомості про товари, достатні для їх ідентифікації та необхідні для прийняття рішення про можливість їх пропуску через митний кордон України.
 
-30- Пінчук А.П.
Частину 3 статті 123 викласти у такій редакції:
«3. Якщо за умовами перевезення митне оформлення товарів у повному обсязі здійснюється не в місці перетину митного кордону, а перевезення здійснюється зі зміною транспортного засобу у пункті пропуску через державний кордон України, митному органу у пункті пропуску через державний кордон України подаються транспортні, комерційні та інші супровідні документи, що містять відомості про товари, достатні для їх ідентифікації та необхідні для прийняття рішення про можливість їх пропуску через митний кордон України».
 
Враховано .  3. Якщо за умовами перевезення митне оформлення товарів у повному обсязі здійснюється не в місці перетину митного кордону, а перевезення здійснюється зі зміною транспортного засобу у пункті пропуску через державний кордон України, митному органу у пункті пропуску через державний кордон України подаються транспортні, комерційні та інші супровідні документи, що містять відомості про товари, достатні для їх ідентифікації та необхідні для прийняття рішення про можливість їх пропуску через митний кордон України.
 
    -31- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину третю статті 123 викласти у наступній редакції:
«У випадках зміні транспортного засобу у пунктах пропуску, для подальшого перевезення в митній орган призначення подаються документи, що містять відомості про товари, достатні для їх ідентифікації та необхідні для прийняття рішення про можливість їх пропуску через митний кордон України.».
 
Враховано редакційно .   
83. Стаття 124. Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення у пунктах пропуску через державний кордон України
 
   Стаття 124. Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення у пунктах пропуску через державний кордон України
 
84. Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення у пунктах пропуску через державний кордон України не повинен перевищувати 30 днів, а для автомобільного транспорту 5 днів з моменту прибуття у пункт пропуску через державний кордон України для здійснення митних процедур.
 
   1. Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення у пунктах пропуску через державний кордон України не повинен перевищувати 30 днів, а для автомобільного транспорту – 5 днів з моменту прибуття у пункт пропуску через державний кордон України для здійснення митних процедур.
 
85. Стаття 125. Доставка товарів та документів у місце, визначене митним органом
 
   Стаття 125. Доставка товарів та документів у місце, визначене митним органом
 
86. 1. Після надання митним органом дозволу на пропуск товарів на митну територію, власник товарів або уповноважена ним особа зобов'язані доставити товари та документи на них без будь-якої зміни їх стану у визначене митним органом місце і забезпечити перебування їх у цьому місці до прибуття посадових осіб митного органу.
 
-32- Хомутиннік В.Ю.
У частині 1 статті 125 слова «на митну територію» замінити словами «через митний кордон України».
 
Враховано .  1. Після надання митним органом дозволу на пропуск товарів через митний кордон України, власник товарів або уповноважена ним особа зобов'язані доставити товари та документи на них без будь-якої зміни їх стану у визначене митним органом місце і забезпечити перебування їх у цьому місці до прибуття посадових осіб митного органу.
 
87. 2. Доставка товарів та документів на них повинна бути здійснена в строк, визначений статтею 242 цього Кодексу.
 
   2. Доставка товарів та документів на них повинна бути здійснена в строк, визначений статтею 242 цього Кодексу.
 
88. 3. Товари та транспортні засоби, якими вони перевозяться, після прибуття у місце доставки розміщуються у зонах митного контролю.
 
   3. Товари та транспортні засоби, якими вони перевозяться, після прибуття у місце доставки розміщуються у зонах митного контролю.
 
89. 4. У місці доставки товари і транспортні засоби пред'являються, а документи на них передаються митному органу у мінімально можливий строк після їх прибуття, а у разі прибуття поза робочим часом, встановленим для митного органу, - у мінімально можливий строк після початку роботи цього органу.
 
   4. У місці доставки товари і транспортні засоби пред'являються, а документи на них передаються митному органу у мінімально можливий строк після їх прибуття, а у разі прибуття поза робочим часом, встановленим для митного органу, - у мінімально можливий строк після початку роботи цього органу.
 
90. 5. Зміна місця стоянки (прибуття) транспортного засобу, вивантаження, перевантаження товарів, розпакування, пакування чи перепакування товарів, зміна, вилучення чи пошкодження засобів ідентифікації допускаються лише з дозволу митного органу, крім випадків, передбачених главою 10 цього Кодексу.
 
-33- Хомутиннік В.Ю.
Частину 5 статті статті 125 викласти у такій редакції:
5. Зміна місця стоянки (прибуття) транспортного засобу, вивантаження, перевантаження товарів, розпакування, пакування чи перепакування товарів, зміна, вилучення чи пошкодження засобів забезпечення ідентифікації допускаються лише з дозволу митного органу, крім випадків, передбачених главою 10 цього Кодексу. У разі відмови у наданні дозволу митні органи зобов’язані невідкладно, письмово або в електронній формі, повідомити власника товару або уповноважену ним особу про причини і підстави такої відмови».
 
Враховано .  5. Зміна місця стоянки (прибуття) транспортного засобу, вивантаження, перевантаження товарів, розпакування, пакування чи перепакування товарів, зміна, вилучення чи пошкодження засобів забезпечення ідентифікації допускаються лише з дозволу митного органу, крім випадків, передбачених главою 10 цього Кодексу. У разі відмови у наданні дозволу митні органи зобов’язані невідкладно, письмово або в електронній формі, повідомити власника товару або уповноважену ним особу про причини і підстави такої відмови.
 
    -34- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину п’яту статті 125 доповнити новим реченням такого змісту:
«У разі відмови у надані дозволу, митні органи зобов’язані протягом години письмово повідомити власника товару або уповноважену ним особу про причини і підстави такої відмови.».
 
Враховано редакційно .   
91. ГЛАВА 16. Тимчасове зберігання
 
   ГЛАВА 16. Тимчасове зберігання
 
92. Стаття 126. Тимчасове зберігання товарів під митним контролем
 
   Стаття 126. Тимчасове зберігання товарів під митним контролем
 
93. 1. Товари з моменту пред’явлення їх митному органу до поміщення їх у відповідний митний режим можуть перебувати на тимчасовому зберіганні під митним контролем. Тимчасове зберігання товарів під митним контролем здійснюється на складах тимчасового зберігання.
 
   1. Товари з моменту пред’явлення їх митному органу до поміщення їх у відповідний митний режим можуть перебувати на тимчасовому зберіганні під митним контролем. Тимчасове зберігання товарів під митним контролем здійснюється на складах тимчасового зберігання.
 
94. 2. Товари гуманітарної допомоги для їх тимчасового зберігання з дозволу відповідного митного органу можуть розміщуватися на складах організацій - отримувачів гуманітарної допомоги. При цьому керівник організації - отримувача гуманітарної допомоги забезпечує ведення обліку товарів, що розміщуються на складі цієї організації та випускаються з нього, в порядку, передбаченому для складів тимчасового зберігання, та подання митному органу звіту про рух товарів за формою, що встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Митний орган має право вимагати подання позачергового звіту.
 
-35- Хомутиннік В.Ю.
У другому реченні частини 2 статті 126 слова «про рух товарів» доповнити словами «на складі».
 
Враховано .  2. Товари гуманітарної допомоги для їх тимчасового зберігання з дозволу відповідного митного органу можуть розміщуватися на складах організацій - отримувачів гуманітарної допомоги. При цьому керівник організації – отримувача гуманітарної допомоги забезпечує ведення обліку товарів, що розміщуються на складі цієї організації та випускаються з нього, в порядку, передбаченому для складів тимчасового зберігання, та подання митному органу звіту про рух товарів на складі за формою, що встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи. Митний орган має право вимагати подання позачергового звіту.
 
95. 3. Території складів тимчасового зберігання, а також складів організацій - отримувачів гуманітарної допомоги на час тимчасового зберігання на них товарів гуманітарної допомоги, що перебувають під митним контролем, є зонами митного контролю.
 
-36- Хомутиннік В.Ю.
Частини 3 – 5 статті 126 викласти у такій редакції:
«3. На складах тимчасового зберігання утворюються постійні, а на складах організацій – отримувачів гуманітарної допомоги – тимчасові (на час тимчасового зберігання на них під митним контролем товарів гуманітарної допомоги) зони митного контролю.
4. На тимчасове зберігання під митним контролем із застосуванням положень цієї глави товари також можуть розміщуватися на митних складах або на складах митних органів.
5. У разі втрати товарів, що знаходяться на тимчасовому зберіганні під митним контролем, або видачі їх без дозволу митних органів утримувач складу тимчасового зберігання, утримувач митного складу, керівник організації – отримувача гуманітарної допомоги несуть адміністративну відповідальність, передбачену цим Кодексом. Крім того, у таких випадках на цих осіб покладається обов’язок щодо сплати митних платежів, установлених законом на імпорт зазначених товарів».
 
Враховано .  3. На складах тимчасового зберігання утворюються постійні, а на складах організацій – отримувачів гуманітарної допомоги – тимчасові (на час тимчасового зберігання на них під митним контролем товарів гуманітарної допомоги) зони митного контролю.
 
96. 4. На тимчасове зберігання під митним контролем із застосуванням положень цієї глави, товари можуть розміщуватися на складах тимчасового зберігання, митних складах або на складах митних органів.
 
   4. На тимчасове зберігання під митним контролем із застосуванням положень цієї глави товари також можуть розміщуватися на митних складах або на складах митних органів.
 
97. 5. У разі втрати товарів, що знаходяться на тимчасовому зберіганні, або видачі їх без дозволу митних органів, відповідальність за сплату митних платежів, установлених законом на імпорт цих товарів, несе утримувач складу тимчасового зберігання (керівник організації - отримувача гуманітарної допомоги).
 
-37- Хомутиннік В.Ю.
Перенести до статті 126 частину 4 статті 210, виклавши її у такій редакції:
«Утримувач складу тимчасового зберігання, утримувач митного складу, керівник організації – отримувача гуманітарної допомоги звільняються від відповідальності за втрату товарів, що знаходяться на тимчасовому зберіганні під митним контролем, та обов’язку щодо сплати митних платежів, установлених законом на імпорт цих товарів, лише у разі, якщо ці товари було знищено або безповоротно пошкоджено внаслідок аварії, дії обставин непереборної сили або природних втрат за нормальних умов зберігання».
 
Враховано .  5. У разі втрати товарів, що знаходяться на тимчасовому зберіганні під митним контролем, або видачі їх без дозволу митних органів утримувач складу тимчасового зберігання, утримувач митного складу, керівник організації – отримувача гуманітарної допомоги несуть адміністративну відповідальність, передбачену цим Кодексом. Крім того, у таких випадках на цих осіб покладається обов’язок щодо сплати митних платежів, установлених законом на імпорт зазначених товарів.
6. Утримувач складу тимчасового зберігання, утримувач митного складу, керівник організації – отримувача гуманітарної допомоги звільняються від відповідальності за втрату товарів, що знаходяться на тимчасовому зберіганні під митним контролем, та обов’язку щодо сплати митних платежів, установлених законом на імпорт цих товарів, лише у разі, якщо ці товари було знищено або безповоротно пошкоджено внаслідок аварії, дії обставин непереборної сили або природних втрат за нормальних умов зберігання.
 
98. Стаття 127. Документи, необхідні для розміщення товарів на складі тимчасового зберігання
 
   Стаття 127. Документи, необхідні для розміщення товарів на складі тимчасового зберігання
 
99. Єдиним документом, який потрібен для розміщення товарів на складі тимчасового зберігання, є документ, що містить опис цих товарів та використовується при пред’явленні їх митному органу.
 
-38- Пінчук А.П.
Текст статті 127 викласти у такій редакції:
«Єдиним документом, який потрібен для розміщення товарів на тимчасове зберігання під митним контролем, є уніфікований документ, що містить опис цих товарів, на підставі товаросупровідних документів».
 
Враховано .  1. Єдиним документом, який потрібен для розміщення товарів на тимчасове зберігання під митним контролем, є уніфікований документ, що містить опис цих товарів, на підставі товаросупровідних документів.
 
    -39- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції статтю 127
«Єдиним документом, який потрібен для розміщення товарів на складі тимчасового зберігання, є уніфікований документ, що містить опис цих товарів, на підставі товаросупровідних документів».
 
Враховано редакційно .   
    -40- Шпенов Д.Ю.
&&
Статтю 127 доповнити частиною в такій редакції:
«2. У разі розміщення товарів на складі тимчасового зберігання митний орган не вимагає проведення державного санітарного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного контролю.».
 
Відхилено . Зазначені види контролю проводяться у пунктах пропуску через державний кордон України (див. статтю 32).   
100. Стаття 128. Операції з товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем
 
   Стаття 128. Операції з товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем
 
101. 1. Власник товарів, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, або уповноважена ним особа з дозволу митного органу може проводити з цими товарами такі операції:
 
-41- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 128 викласти у такій редакції:
«1. Власник товарів, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, або уповноважена ним особа з дозволу митного органу можуть проводити з цими товарами такі операції:
1) прості складські операції, необхідні для забезпечення збереження цих товарів: переміщення товарів у межах складу з метою раціонального розміщення, чищення, провітрювання, створення оптимального температурного режиму зберігання, сушіння (у тому числі із створенням потоку тепла), захист від корозії, боротьба із шкідниками, інвентаризація;
2) огляд та вимірювання;
3) усунення пошкодження упаковки;
4) взяття проб та зразків;
5) підготовка товарів до продажу (відчуження) та транспортування: сортування, пакування, перепакування, маркування, навантаження, вивантаження, перевантаження та інші подібні операції.
2. У разі відмови у наданні дозволу на проведення операцій, зазначених у частині першій цієї статті, митні органи зобов’язані невідкладно, письмово або в електронній формі, повідомити власника товару або уповноважену ним особу про причини та підстави такої відмови».
 
Враховано .  1. Власник товарів, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, або уповноважена ним особа з дозволу митного органу можуть проводити з цими товарами такі операції:
 
102. 1) операції, необхідні для забезпечення зберігання цих товарів у незмінному стані;
 
   1) прості складські операції, необхідні для забезпечення збереження цих товарів: переміщення товарів у межах складу з метою раціонального розміщення, чищення, провітрювання, створення оптимального температурного режиму зберігання, сушіння (у тому числі із створенням потоку тепла), захист від корозії, боротьба із шкідниками, інвентаризація;
 
103. 2) оглядові та вимірюванню;
 
   2) огляд та вимірювання;
 
104. 3) усунення пошкодження упаковки;
 
   3) усунення пошкодження упаковки;
4) взяття проб та зразків;
 
105. 4) підготовка товарів до продажу (відчуження) та транспортування: сортування, пакування, перепакування, маркування, навантаження, вивантаження, перевантаження та інші подібні операції.
 
   5) підготовка товарів до продажу (відчуження) та транспортування: сортування, пакування, перепакування, маркування, навантаження, вивантаження, перевантаження та інші подібні операції.
 
106. 2. З дозволу митного органу можуть також братися проби та зразки товарів, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем.
 
-42- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Доповнити частину першу статті 128 новим пунктом такого змісту:
«5) взяття проб та зразків товарів»;
 
Враховано .  2. У разі відмови у наданні дозволу на проведення операцій, зазначених у частині першій цієї статті, митні органи зобов’язані невідкладно, письмово або в електронній формі, повідомити власника товару або уповноважену ним особу про причини та підстави такої відмови.
 
    -43- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину другу статті 128 викласти в такій редакції:
«2. У разі відмови у надані дозволу, митні органи зобов’язані протягом години письмово повідомити власника товару або уповноважену ним особу про причини і підстави такої відмови.»
 
Враховано редакційно .   
107. Стаття 129. Строк тимчасового зберігання товарів
 
   Стаття 129. Строк тимчасового зберігання товарів
 
108. 1. Загальний строк тимчасового зберігання товарів під митним контролем становить 90 календарних днів.
 
   1. Загальний строк тимчасового зберігання товарів під митним контролем становить 90 календарних днів.
 
109. 2. Товари, що швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, можуть перебувати на тимчасовому зберіганні під митним контролем в межах строку збереження їх якостей, які дають можливість використовувати такі товари за призначенням, але не більше строку, установленого частиною першою цієї статті.
 
   2. Товари, що швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, можуть перебувати на тимчасовому зберіганні під митним контролем в межах строку збереження їх якостей, які дають можливість використовувати такі товари за призначенням, але не більше строку, установленого частиною першою цієї статті.
 
110. 3. Строк тимчасового зберігання товарів, зазначений у частині першій цієї статті, за заявою власника або уповноваженої ним особи може бути продовжений (але не більше ніж на 30 днів) митним органом, за дозволом якого товари були розміщені на складі. Якщо особа, яка зберігає товари на складі тимчасового зберігання відкритого типу або митному складі відкритого типу, не є утримувачем цього складу, її заява про продовження строку тимчасового зберігання зазначених товарів попередньо погоджується з утримувачем складу.
 
-44- Хомутиннік В.Ю.
Частину 3 статті 129 доповнити реченням такого змісту:
«У разі відмови у продовженні строку тимчасового зберігання, митний орган зобов’язаний невідкладно, письмово або в електронній формі, повідомити власника товару або уповноважену ним особу про причини і підстави такої відмови».
 
Враховано .  3. Строк тимчасового зберігання товарів, зазначений у частині першій цієї статті, за заявою власника або уповноваженої ним особи може бути продовжений (але не більше ніж на 30 днів) митним органом, за дозволом якого товари були розміщені на складі. Якщо особа, яка зберігає товари на складі тимчасового зберігання відкритого типу або митному складі відкритого типу, не є утримувачем цього складу, її заява про продовження строку тимчасового зберігання зазначених товарів попередньо погоджується з утримувачем складу. У разі відмови у продовженні строку тимчасового зберігання митний орган зобов’язаний невідкладно, письмово або в електронній формі, повідомити власника товару або уповноважену ним особу про причини і підстави такої відмови.
 
    -45- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину третю статті 129 доповнити новим реченням такого змісту: «У разі відмови у продовженні строку тимчасового зберігання, митні органи зобов’язані протягом години письмово повідомити власника товару або уповноважену ним особу про причини і підстави такої відмови.»
 
Враховано редакційно .   
111. 4. До закінчення строків зберігання, зазначених у частинах першій - четвертій цієї статті, товари, що тимчасово зберігаються під митним контролем, повинні бути:
 
-46- Хомутиннік В.Ю.
У частині 4 статті 129 слово «четвертій» замінити словом «третій».
 
Враховано .  4. До закінчення строків зберігання, зазначених у частинах першій – третій цієї статті, товари, що тимчасово зберігаються під митним контролем, повинні бути:
 
112. 1) задекларовані власником або уповноваженою ним особою до відповідного митного режиму;
 
   1) задекларовані власником або уповноваженою ним особою до відповідного митного режиму;
 
113. 2) або передані власником або уповноваженою ним особою, утримувачем складу тимчасового зберігання, митного складу, організацією - отримувачем гуманітарної допомоги відповідному митному органу для зберігання та/або розпорядження відповідно до цього Кодексу;
 
   2) або передані власником або уповноваженою ним особою, утримувачем складу тимчасового зберігання, митного складу, організацією - отримувачем гуманітарної допомоги відповідному митному органу для зберігання та/або розпорядження відповідно до цього Кодексу;
 
114. 3) або відправлені під митним контролем до інших митних органів для їх подальшого митного оформлення;
 
   3) або відправлені під митним контролем до інших митних органів для їх подальшого митного оформлення;
 
115. 4) або вивезені за межі митної території України.
 
-47- Пінчук А.П.
Статтю 129 доповнити новою частиною 5 такого змісту:
5. Якщо товари, що тимчасово зберігаються під митним контролем, декларувалися митному органу, але щодо них після закінчення строків зберігання, зазначених у частинах першій – третій цієї статті, двічі надавалася відмова у митному оформленні в порядку, встановленому цим Кодексом, такі товари підлягають обов’язковій передачі власником або уповноваженою ним особою, утримувачем складу тимчасового зберігання, митного складу, організацією - отримувачем гуманітарної допомоги на склад митного органу».
У зв’язку з цим частину 5 вважати частиною 6.
 
Враховано .  4) або вивезені за межі митної території України.
5. Якщо товари, що тимчасово зберігаються під митним контролем, декларувалися митному органу, але щодо них після закінчення строків зберігання, зазначених у частинах першій – третій цієї статті, двічі надавалася відмова у митному оформленні в порядку, встановленому цим Кодексом, такі товари підлягають обов’язковій передачі власником або уповноваженою ним особою, утримувачем складу тимчасового зберігання, митного складу, організацією - отримувачем гуманітарної допомоги на склад митного органу.
 
116. 5. Митний орган встановлює строк для вивезення товарів зі складу, виходячи з можливостей наявних засобів для транспортування цих товарів та навантажувально-розвантажувальної техніки.
 
   6. Митний орган встановлює строк для вивезення товарів зі складу, виходячи з можливостей наявних засобів для транспортування цих товарів та навантажувально-розвантажувальної техніки.
 
117. Стаття 130. Митне оформлення товарів, які протягом строку тимчасового зберігання під митним контролем прийшли у непридатність, зіпсовані або ушкоджені внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили
 
-48- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 130 викласти у такій редакції:
«Стаття 130. Митне оформлення товарів, які протягом строку тимчасового зберігання під митним контролем прийшли у непридатність, були зіпсовані або ушкоджені внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили
1. Товари, які протягом строку тимчасового зберігання під митним контролем прийшли у непридатність, були зіпсовані або ушкоджені внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, що підтверджується відповідними документами, підлягають митному оформленню як такі, що надійшли на митну територію України у непридатному, зіпсованому або ушкодженому стані».
 
Враховано .  Стаття 130. Митне оформлення товарів, які протягом строку тимчасового зберігання під митним контролем прийшли у непридатність, були зіпсовані або ушкоджені внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили
 
118. Митне оформлення товарів, які протягом строку тимчасового зберігання під митним контролем прийшли у непридатність, зіпсовані або ушкоджені внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, що підтверджується відповідними документами, здійснюється як товарів, що надійшли на митну територію України у непридатному, зіпсованому або ушкодженому стані.
 
-49- Шпенов Д.Ю.
Статтю 130 викласти в такій редакції:
«Стаття 130. Митне оформлення товарів, які протягом строку тимчасового зберігання під митним контролем прийшли у непридатність, зіпсовані або ушкоджені внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили
Митне оформлення товарів, які протягом строку тимчасового зберігання під митним контролем прийшли у непридатність, зіпсовані або ушкоджені внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, що підтверджується відповідними документами, здійснюється як товарів, що надійшли на митну територію України у непридатному, зіпсованому або ушкодженому стані. В цьому разі відповідній особі не пред'являється вимога щодо сплати мит та податків або сплачені нею мита та податки підлягають поверненню.».
 
Відхилено . Сплата митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України не залежить від стану цих товарів. Це визначається лише митним режимом, в який декларуються такі товари.  1. Товари, які протягом строку тимчасового зберігання під митним контролем прийшли у непридатність, були зіпсовані або ушкоджені внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, що підтверджується відповідними документами, підлягають митному оформленню як такі, що надійшли на митну територію України у непридатному, зіпсованому або ушкодженому стані.
 
119. Стаття 131. Тимчасове зберігання товарів на складах розташованих на територіях аеропортів, морських та/або річкових портів у межах яких є пункти пропуску через державний кордон України
 
-50- Пінчук А.П.
Статтю 131 викласти у такій редакції:
«Стаття 131. Тимчасове зберігання товарів на складах розташованих поза межами пунктів пропуску через державний кордон України на територіях аеропортів, морських та/або річкових портів
1. У випадках, коли доставка товарів кінцевому одержувачу через умови перевезення (або з будь-яких інших причин) переривається, товари можуть розміщуватися на складах тимчасового зберігання, які розташовані поза межами пунктів пропуску через державний кордон України на територіях аеропортів, морських та/або річкових портів та у яких здійснюється прийняття, навантаження, перевантаження, вивантаження й видача товарів, що переміщуються через митний кордон України. Дозволом для розміщення товарів на такому складі тимчасового зберігання є дозвіл митного органу на вивантаження товару з транспортного засобу.
2. Товари, розміщені на складах тимчасового зберігання, розташованих поза межами пунктів пропуску через державний кордон України на територіях аеропортів, морських та/або річкових портів, до їх випуску зі складу вважаються такими, що не пропущені на митну територію України.
3. Вивезення товарів зі складів тимчасового зберігання, розташованих на територіях аеропортів, морських та/або річкових портів, у межах яких є пункти пропуску через державний кордон України, здійснюється на підставі рішення митного органу про пропуск цих товарів на митну територію України або про відмову в такому пропуску, крім випадків, зазначених в частині п’ятій цієї статті.
4. У разі прийняття митним органом рішення про пропуск товарів, розміщених на складі тимчасового зберігання, розташованому поза межами пунктів пропуску через державний кордон України на територіях аеропортів, морських та/або річкових портів, на митну територію України цьому органу з метою забезпечення контролю за доставкою зазначених товарів до митного органу призначення подаються транспортні документи, що містять відомості про ці товари, та комерційні документи (за їх наявності).
5. Вивезення за межі митної території України товарів, розміщених на складі тимчасового зберігання, розташованому поза межами пунктів пропуску через державний кордон України на територіях аеропортів, морських та/або річкових портів, у разі, якщо митним органом прийнято рішення про відмову в пропуску таких товарів на митну територію України, здійснюється перевізником, який здійснював ввезення зазначених товарів. Випуск товарів зі складу тимчасового зберігання за межі митної території України здійснюється на підставі товаросупровідних документів та дозволу, якій надавав митний орган на вивантаження товару з транспортного засобу.
6. З дозволу митного органу з товарами, розміщеними на складах тимчасового зберігання, розташованих поза межами пунктів пропуску через державний кордон України на територіях аеропортів, морських та/або річкових портів, дозволяється здійснювати тільки прості складські операції, необхідні для забезпечення збереження цих товарів: переміщення товарів у межах складу з метою раціонального розміщення, чищення, провітрювання, створення оптимального температурного режиму зберігання, сушіння (у тому числі із створенням потоку тепла), захист від корозії, боротьба із шкідниками, інвентаризація.
7. Переміщення товарів, розміщених на складах тимчасового зберігання, розташованих поза межами пунктів пропуску через державний кордон України на територіях аеропортів, морських та/або річкових портів, між складами тимчасового зберігання в межах однієї зони митного контролю проводиться з повідомленням та під контролем митного органу».
 
Враховано .  Стаття 131. Тимчасове зберігання товарів на складах розташованих поза межами пунктів пропуску через державний кордон України на територіях аеропортів, морських та/або річкових портів
 
120. 1. У випадках, коли доставка товарів кінцевому одержувачу через умови перевезення (або з будь-яких інших причин) переривається, товари можуть розміщуватися на складах тимчасового зберігання, розташованих на територіях аеропортів, морських та/або річкових портів, у межах яких є пункти пропуску через державний кордон України, та у яких здійснюється прийняття, навантаження, перевантаження, вивантаження й видача товарів, що переміщуються через митний кордон України.
 
   1. У випадках, коли доставка товарів кінцевому одержувачу через умови перевезення (або з будь-яких інших причин) переривається, товари можуть розміщуватися на складах тимчасового зберігання, які розташовані поза межами пунктів пропуску через державний кордон України на територіях аеропортів, морських та/або річкових портів та у яких здійснюється прийняття, навантаження, перевантаження, вивантаження й видача товарів, що переміщуються через митний кордон України. Дозволом для розміщення товарів на такому складі тимчасового зберігання є дозвіл митного органу на вивантаження товару з транспортного засобу.
 
121. 2. Дозволом для розміщення товарів на склад тимчасового зберігання є дозвіл митного органу на вивантаження товару з транспортного засобу.
 
      
122. 3. Товари, розміщенні на складах тимчасового зберігання, розташованих на територіях аеропортів, морських та/або річкових портів, у межах яких є пункти пропуску через державний кордон України, до їх випуску зі складу вважаються такими, що не пропущені на митну територію України.
 
   2. Товари, розміщені на складах тимчасового зберігання, розташованих поза межами пунктів пропуску через державний кордон України на територіях аеропортів, морських та/або річкових портів, до їх випуску зі складу вважаються такими, що не пропущені на митну територію України.
 
123. 4. Вивезення товарів зі складу тимчасового зберігання здійснюється на підставі рішення митного органу про пропуск товарів на митну територію України або про відмову в такому пропуску, крім випадків, зазначених в частині сьомій цієї статті.
 
   3. Вивезення товарів зі складів тимчасового зберігання, розташованих на територіях аеропортів, морських та/або річкових портів, у межах яких є пункти пропуску через державний кордон України, здійснюється на підставі рішення митного органу про пропуск цих товарів на митну територію України або про відмову в такому пропуску, крім випадків, зазначених в частині п’ятій цієї статті.
 
124. 5. У разі рішення митного органу про пропуск товарів на митну територію України митному органу для подальшої доставки з метою виконання зобов'язань перевезення подаються транспортні документи, що містять відомості про товари, та комерційні документи за їх наявності.
 
   4. У разі прийняття митним органом рішення про пропуск товарів, розміщених на складі тимчасового зберігання, розташованому поза межами пунктів пропуску через державний кордон України на територіях аеропортів, морських та/або річкових портів, на митну територію України цьому органу з метою забезпечення контролю за доставкою зазначених товарів до митного органу призначення подаються транспортні документи, що містять відомості про ці товари, та комерційні документи (за їх наявності).
 
125. 6. Зворотне вивезення зі складу тимчасового зберігання товарів, щодо яких митним органом прийнято рішення про відмову в пропуску на митну територію України, здійснюється перевізником, який здійснював ввезення такого товару.
 
   5. Вивезення за межі митної території України товарів, розміщених на складі тимчасового зберігання, розташованому поза межами пунктів пропуску через державний кордон України на територіях аеропортів, морських та/або річкових портів, у разі, якщо митним органом прийнято рішення про відмову в пропуску таких товарів на митну територію України, здійснюється перевізником, який здійснював ввезення зазначених товарів. Випуск товарів зі складу тимчасового зберігання за межі митної території України здійснюється на підставі товаросупровідних документів та дозволу, якій надавав митний орган на вивантаження товару з транспортного засобу.
 
126. 7. Випуск товарів зі складу тимчасового зберігання за межі митної території України в межах одного пункту пропуску здійснюється на підставі товаросупровідних документів та дозволу, якій надавав митний орган на вивантаження товару з транспортного засобу.
 
      
127. 8. Здійснювати з вантажем будь-які інші дії без дозволу митного органу забороняється.
 
   6. З дозволу митного органу з товарами, розміщеними на складах тимчасового зберігання, розташованих поза межами пунктів пропуску через державний кордон України на територіях аеропортів, морських та/або річкових портів, дозволяється здійснювати тільки прості складські операції, необхідні для забезпечення збереження цих товарів: переміщення товарів у межах складу з метою раціонального розміщення, чищення, провітрювання, створення оптимального температурного режиму зберігання, сушіння (у тому числі із створенням потоку тепла), захист від корозії, боротьба із шкідниками, інвентаризація.
 
128. 9. Переміщення товарів між складами тимчасового зберігання в межах однієї зони митного контролю проводиться з повідомленням та під контролем митного органу.
 
   7. Переміщення товарів, розміщених на складах тимчасового зберігання, розташованих поза межами пунктів пропуску через державний кордон України на територіях аеропортів, морських та/або річкових портів, між складами тимчасового зберігання в межах однієї зони митного контролю проводиться з повідомленням та під контролем митного органу.
 
129. 10. У разі втрати або видачі без дозволу митних органів товарів, що знаходяться на складі тимчасового зберігання, відповідальність за сплату мита та податків, несе власник складу тимчасового зберігання.
 
-51- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частини восьму статті 131 викласти в такій редакції:
«8. Операції с товарами, розміщеними на складах тимчасового зберігання, розташованих на територіях аеропортів, морських та/або річкових портів, у межах яких є пункти пропуску через державний кордон України, здійснюються відповідно до статті 128 цього Кодексу.»
 
Враховано по суті.     
130. ГЛАВА 17. Митні формальності на морському і річковому транспорті
 
   ГЛАВА 17. Митні формальності на морському і річковому транспорті
 
131. Стаття 132. Тривалість перебування суден закордонного плавання під митним контролем
 
   Стаття 132. Тривалість перебування суден закордонного плавання під митним контролем
 
132. Судно закордонного плавання протягом усього часу стоянки в порту перебуває під митним контролем. Митний орган має право в цей період здійснювати огляд і переогляд судна, пломбування та опечатування його окремих трюмів і приміщень, де знаходяться товари, підстави для ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України чи транзит через територію України яких відсутні.
 
   1. Судно закордонного плавання протягом усього часу стоянки в порту перебуває під митним контролем. Митний орган має право в цей період здійснювати огляд і переогляд судна, пломбування та опечатування його окремих трюмів і приміщень, де знаходяться товари, підстави для ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України чи транзит через територію України яких відсутні.
 
133. Стаття 133. Строк та черговість митного оформлення суден закордонного плавання
 
   Стаття 133. Строк та черговість митного оформлення суден закордонного плавання
 
134. 1. Судно закордонного плавання протягом усього часу стоянки в порту перебуває під митним контролем. Митний орган має право в цей період здійснювати огляд і переогляд судна, пломбування та накладання інших митних забезпечень на його окремі трюми і приміщення, де знаходяться товари, підстави для ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України чи транзит через територію України яких відсутні.
 
-52- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину першу статті 133 виключити, у зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами першою і другою
 
Враховано .     
135. 2. Залежно від водотоннажності і призначення суден закордонного плавання їх митне оформлення проводиться в строк, який визначається керівником митного органу за погодженням з керівником відповідного органу охорони державного кордону України та іншими контрольними службами.
 
   1. Залежно від водотоннажності і призначення суден закордонного плавання їх митне оформлення проводиться в строк, який визначається керівником митного органу за погодженням з керівником відповідного органу охорони державного кордону України та іншими контрольними службами.
 
136. 3. Митне оформлення суден закордонного плавання здійснюється цілодобово у такій черговості:
 
   2. Митне оформлення суден закордонного плавання здійснюється цілодобово у такій черговості:
 
137. 1) аварійні судна;
 
   1) аварійні судна;
 
138. 2) пасажирські судна;
 
   2) пасажирські судна;
 
139. 3) вантажно-пасажирські судна;
 
   3) вантажно-пасажирські судна;
 
140. 4) лінійні судна;
 
   4) лінійні судна;
 
141. 5) танкерні судна;
 
   5) танкерні судна;
 
142. 6) інші судна у порядку їх прибуття.
 
   6) інші судна у порядку їх прибуття.
 
143. Стаття 134. Митний контроль у разі виникнення особливих обставин
 
-53- Хомутиннік В.Ю.
Назву статті 134 викласти у такій редакції:
«Стаття 134. Місця здійснення митного контролю на морському та річковому транспорті»
 
Враховано .  Стаття 134. Місця здійснення митного контролю на морському та річковому транспорті
1. Митні органи здійснюють митний контроль на морському та річковому транспорті в зонах митного контролю на територіях морських та річкових портів, а також в акваторіях портів, відкритих для міжнародних перевезень.
 
    -54- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити статтю 134 новою частиною першою такого змісту:
«1. Митні органи здійснюють митний контроль на морському та річковому транспорті в зонах митного контролю на територіях морських та річкових портів, а також в акваторіях портів, відкритих для міжнародних перевезень».
 
Враховано .   
144. Якщо судно закордонного плавання внаслідок аварії, стихійного лиха або інших обставин, що мають характер непереборної сили, не в змозі досягти одного з місць здійснення митного контролю на митній території України, вивантаження з нього товарів допускається в місцях, де немає митних органів. У таких випадках капітан судна повинен вжити всіх необхідних заходів для забезпечення зберігання цих товарів та пред'явлення їх найближчому митному органу.
 
   2. Якщо судно закордонного плавання внаслідок аварії, стихійного лиха або інших обставин, що мають характер непереборної сили, не в змозі досягти одного з місць здійснення митного контролю на митній території України, вивантаження з нього товарів допускається в місцях, де немає митних органів. У таких випадках капітан судна повинен вжити всіх необхідних заходів для забезпечення зберігання цих товарів та пред'явлення їх найближчому митному органу.
 
145. Стаття 135. Митний контроль за вантажними операціями у водному сполученні
 
   Стаття 135. Митний контроль за вантажними операціями у водному сполученні
 
146. 1. Вивантаження товарів із суден закордонного плавання та завантаження товарів на зазначені судна здійснюються з дозволу митного органу та під його контролем згідно з документами, передбаченими статтею 49 цього Кодексу.
 
-55- Хомутиннік В.Ю.
Частину 1 статті 135 доповнити реченнями такого змісту:
«Дозвіл надається невідкладно після перевірки поданих документів та встановлення їх відповідності вимогам цього Кодексу. У разі відмови у наданні дозволу митний орган зобов’язаний невідкладно, письмово або в електронній формі, повідомити власника товарів або уповноважену ним особу про причини і підстави такої відмови».
 
Враховано .  1. Вивантаження товарів із суден закордонного плавання та навантаження товарів на зазначені судна здійснюються з дозволу митного органу та під його контролем згідно з документами, передбаченими статтею 49 цього Кодексу. Дозвіл надається невідкладно після перевірки поданих документів та встановлення їх відповідності вимогам цього Кодексу. У разі відмови у наданні дозволу митний орган зобов’язаний невідкладно, письмово або в електронній формі, повідомити власника товарів або уповноважену ним особу про причини і підстави такої відмови.
 
    -56- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину першу статті 135 доповнити двома новими реченнями такого змісту:
«Дозвіл надається протягом години з моменту письмового звернення власника товару або уповноваженої ним особи. У разі відмови у наданні дозволу, митні органи зобов’язані у зазначений строк письмово повідомити власника товару або уповноважену ним особу про причини і підстави такої відмови.»
 
Враховано редакційно .   
147. 2. Товари, вивантажені з судна в зону митного контролю на території морського та річкового порту, для митних цілей, вважаються такими, що перебувають на складі тимчасового зберігання. При цьому, договір на зберігання товарів не вимагається.
 
-57- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину другу статті 135 викласти в такій редакції:
«2. Дозвіл митного органу на вивантаження товарів з повітряного судна або завантаження товарів на нього надається після перевірки поданих документів та встановлення їх відповідності вимогам цього Кодексу але не пізніше години з моменту подання документів командиром повітряного судна. У разі відмови у наданні дозволу, митні органи зобов’язані у зазначений строк письмово повідомити командира повітряного судна про причини і підстави такої відмови.»
 
Враховано редакційно у частині 1.  2. Товари, вивантажені з судна в зону митного контролю на території морського та річкового порту, для митних цілей вважаються такими, що перебувають на складі тимчасового зберігання. При цьому договір на зберігання товарів не вимагається.
 
148. 3. У разі втрати товарів, що знаходяться в зоні митного контролю на території морського та річкового порту, або видачі їх без дозволу митних органів, відповідальність за сплату митних платежів, установлених законом на імпорт цих товарів, несе адміністрація порту.
 
-58- Хомутиннік В.Ю.
Частину третю статті 135 викласти в такій редакції:
«3. У разі втрати товарів, що знаходяться в зоні митного контролю на території морського або річкового порту (крім природних втрат за нормальних умов зберігання), або видачі їх без дозволу митного органу, відповідальність за сплату митних платежів, установлених законом на імпорт цих товарів, несе адміністрація порту».
 
Враховано .  3. У разі втрати товарів, що знаходяться в зоні митного контролю на території морського або річкового порту (крім природних втрат за нормальних умов зберігання), або видачі їх без дозволу митного органу, відповідальність за сплату митних платежів, установлених законом на імпорт цих товарів, несе адміністрація порту.
 
    -59- Шпенов Д.Ю.
Частину третю статті 135 викласти в такій редакції:
«3. У разі втрати товарів, що знаходяться в зоні митного контролю на території морського та річкового порту, або видачі їх без дозволу митних органів, відповідальність за сплату податків, установлених законом на імпорт цих товарів, несе адміністрація порту (крім природних втрат).».
 
Враховано редакційно .   
149. 4. Вивезення за межі митної території України товарів, вивантажених з судна закордонного плавання на тимчасове зберігання у разі транзиту в межах одного пункту пропуску, а також у разі відмови в пропуску товарів через митний кордон України, а також у разі визнання товарів такими, що ввезені помилково, здійснюється перевізником і окремого дозволу митного органу не потребує. Здійснювати будь-які інші операції з такими товарами без дозволу митного органу забороняється.
 
   4. Вивезення за межі митної території України товарів, вивантажених з судна закордонного плавання на тимчасове зберігання у разі транзиту в межах одного пункту пропуску, а також у разі відмови в пропуску товарів через митний кордон України, а також у разі визнання товарів такими, що ввезені помилково, здійснюється перевізником і окремого дозволу митного органу не потребує. Здійснювати будь-які інші операції з такими товарами без дозволу митного органу забороняється.
 
150. 5. З метою надання митним органам змоги оцінити ризики при ввезенні товарів на митну територію України морськими (річковими) суднами перевізник може надавати митному органу відомості щодо цих товарів в електронному вигляді у форматі міжнародних стандартів обміну електронною інформацією.
 
-60- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
«Доповнити статтею 135-1 «Місця здійснення митних формальностей»:
«Митні органи здійснюють митні формальності в зонах митного контролю на території морських та річкових портів, а також в акваторії портів, відкритих для міжнародних перевезень».
 
Враховано редакційно . Статтю розташовано після статті 132 та викладено в іншій редакції.  5. З метою надання митним органам змоги оцінити ризики при ввезенні товарів на митну територію України морськими (річковими) суднами перевізник може надавати митному органу відомості щодо цих товарів в електронному вигляді у форматі міжнародних стандартів обміну електронною інформацією.
 
151. Стаття 136. Митний контроль суден закордонного плавання, що прибувають на митну територію України на нетривалий час
 
   Стаття 136. Митний контроль суден закордонного плавання, що прибувають на митну територію України на нетривалий час
 
152. 1. Судно закордонного плавання, яке заходить у відкритий для міжнародних водних перевезень порт для поповнення запасів води, палива, продовольства, проведення термінових ремонтних робіт на строк до трьох діб, митному оформленню не підлягає, але перебуває під митним контролем до його відправлення.
 
-61- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
У частині першій статті 136 слово «трьох» замінити словом «п’яти».
 
Враховано .  1. Судно закордонного плавання, яке заходить у відкритий для міжнародних водних перевезень порт для поповнення запасів води, палива, продовольства, проведення термінових ремонтних робіт на строк до п’яти діб, митному оформленню не підлягає, але перебуває під митним контролем до його відправлення.
 
153. 2. Товари (крім припасів), які завантажуються на це судно, підлягають митному оформленню на загальних підставах.
 
-62- Хомутиннік В.Ю.
У частині 2 статті 136 слово «завантажуються» замінити словом «навантажуються».
 
Враховано .  2. Товари (крім припасів), які навантажуються на це судно, підлягають митному оформленню на загальних підставах.
 
154. Стаття 137. Митне оформлення рибної продукції, виробленої українськими суднами в межах Азово-Чорноморського басейну
 
   Стаття 137. Митне оформлення рибної продукції, виробленої українськими суднами в межах Азово-Чорноморського басейну
 
155. Митне оформлення рибної продукції, виробленої українськими суднами в межах Азово-Чорноморського басейну, здійснюється з поданням митної декларації. Оподаткування зазначеної продукції здійснюється відповідно до Податкового кодексу України та цього Кодексу.
 
   1. Митне оформлення рибної продукції, виробленої українськими суднами в межах Азово-Чорноморського басейну, здійснюється з поданням митної декларації. Оподаткування зазначеної продукції здійснюється відповідно до Податкового кодексу України та цього Кодексу.
 
156. Стаття 138. Митне оформлення українських суден, побудованих чи придбаних за кордоном або проданих за кордон
 
-63- Пінчук А.П.
У назві статті 138 слово «українських» виключити.
 
Враховано .  Стаття 138. Митне оформлення суден, побудованих чи придбаних за кордоном або проданих за кордон
 
157. 1. Митне оформлення придбаного або побудованого резидентом за межами митної території України судна здійснюється після набуття резидентом права власності на таке судно в режимі імпорту під час його першого заходу в один з українських портів.
 
-64- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції частину першу статті 138
«Митне оформлення придбаного або побудованого резидентом за межами митної території України судна здійснюється в режимі імпорту під час його першого заходу в один з українських портів після набуття резидентом права власності на таке судно».
 
Враховано .  1. Митне оформлення придбаного або побудованого резидентом за межами митної території України судна здійснюється в режимі імпорту під час його першого заходу в один з українських портів після набуття резидентом права власності на таке судно.
 
158. 2. Митне оформлення придбаного нерезидентом на митній території України судна здійснюється в режимі експорту, якщо таке судно вивозиться за межі митної території України, або в режимі тимчасового ввезення, якщо таке судно використовується на митній території України.
 
-65- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції частину другу статті 138
«Митне оформлення придбаного нерезидентом на митній території України судна здійснюється в режимі експорту, якщо таке судно вивозиться за межі митної території України».
 
Враховано .  2. Митне оформлення придбаного нерезидентом на митній території України судна здійснюється в режимі експорту, якщо таке судно вивозиться за межі митної території України.
 
159. Стаття 139. Дозвіл митного органу на відправлення судна закордонного плавання
 
   Стаття 139. Дозвіл митного органу на відправлення судна закордонного плавання
 
160. 1. Органи управління портом не дозволяють капітанові судна закордонного плавання виходити з акваторії порту без відмітки митного органу на відповідному судновому документі.
 
   1. Органи управління портом не дозволяють капітанові судна закордонного плавання виходити з акваторії порту без відмітки митного органу на відповідному судновому документі.
 
161. 2. Для тимчасового відходу судна із порту у зв'язку з дією непереборної сили, стихійним лихом, а також з метою рятування людей дозвіл митного органу не обов'язковий.
 
-66- Хомутиннік В.Ю.
Частину 2 статті 139 перед словами «непереборної сили» доповнити словом «обставин».
 
Враховано .  2. Для тимчасового відходу судна із порту у зв'язку з дією обставин непереборної сили, стихійним лихом, а також з метою рятування людей дозвіл митного органу не обов'язковий.
 
162. ГЛАВА 18. Митні формальності на авіатранспорті
 
   ГЛАВА 18. Митні формальності на авіатранспорті
 
163. Стаття 140. Документи для контролю за повітряним судном
 
   Стаття 140. Документи для контролю за повітряним судном
 
164. 1. Командир повітряного судна зобов’язаний подати для здійснення митного контролю документи, передбачені статтею 49 цього Кодексу.
 
-67- Хомутиннік В.Ю.
Частину 1 статті 140 після слова «подати» доповнити словами «митному органу».
 
Враховано .  1. Командир повітряного судна зобов’язаний подати митному органу для здійснення митного контролю документи, передбачені статтею 49 цього Кодексу.
 
165. 2. Дозвіл митного органу на вивантаження товарів з повітряного судна або завантаження товарів на нього надається після перевірки поданих документів та встановлення їх відповідності вимогам цього Кодексу.
 
   2. Дозвіл митного органу на вивантаження товарів з повітряного судна або завантаження товарів на нього надається після перевірки поданих документів та встановлення їх відповідності вимогам цього Кодексу.
 
166. Стаття 141. Вимушена посадка
 
   Стаття 141. Вимушена посадка
 
167. 1. Командир повітряного судна, який здійснив вимушену посадку за межами міжнародного аеропорту, зобов’язаний вжити необхідних заходів для забезпечення збереження товарів, які підлягають митному контролю, та протягом доби повідомити найближчий міжнародний аеропорт про місце посадки судна.
 
   1. Командир повітряного судна, який здійснив вимушену посадку за межами міжнародного аеропорту, зобов’язаний вжити необхідних заходів для забезпечення збереження товарів, які підлягають митному контролю, та протягом доби повідомити найближчий міжнародний аеропорт про місце посадки судна.
 
168. 2. Адміністрація міжнародного аеропорту після одержання такого повідомлення зобов’язана забезпечити перевезення посадових осіб митного органу до місця посадки судна або доставити пасажирів, екіпаж, а також товари, що підлягають митному контролю, до митного органу.
 
   2. Адміністрація міжнародного аеропорту після одержання такого повідомлення зобов’язана забезпечити перевезення посадових осіб митного органу до місця посадки судна або доставити пасажирів, екіпаж, а також товари, що підлягають митному контролю, до митного органу.
 
169. Стаття 142. Пропуск товарів, що перевозяться транзитними авіапасажирами
 
-68- Хомутиннік В.Ю.
У назві статті 142 слова «пропуск товарів» замінити словом «товари».
 
Враховано .  Стаття 142. Товари, що перевозяться транзитними авіапасажирами
 
170. Товари, що перевозяться транзитними авіапасажирами (за винятком товарів, заборонених до транзиту), не підлягають оподаткуванню митними платежами та безперешкодно переміщуються в межах зони митного контролю міжнародного аеропорту.
 
   1. Товари, що перевозяться транзитними авіапасажирами (за винятком товарів, заборонених до транзиту), не підлягають оподаткуванню митними платежами та безперешкодно переміщуються в межах зони митного контролю міжнародного аеропорту.
 
171. ГЛАВА 19. Митні формальності на залізничному транспорті
 
   ГЛАВА 19. Митні формальності на залізничному транспорті
 
172. Стаття 143. Проведення митного контролю на залізничному транспорті
 
   Стаття 143. Проведення митного контролю на залізничному транспорті
 
173. 1. Строки проведення митних формальностей щодо залізничного рухомого складу визначаються керівником митного органу за погодженням з іншими контролюючими органами та адміністрацією залізниці, а у пункті пропуску через митний кордон України, крім того, -з керівником відповідного органу охорони державного кордону України.
 
-69- Хомутиннік В.Ю.
У статті 143:
1) у частині 1 словосполучення «через митний кордон» замінити словосполученням «через державний кордон»;
2) частину другу виключити як таку, що дублює пункт 4 частини 1 статті 116 і частково суперечить йому. У зв’язку з цим частину 3 вважати частиною 2.
 
Враховано .  1. Строки проведення митних формальностей щодо залізничного рухомого складу визначаються керівником митного органу за погодженням з іншими контролюючими органами та адміністрацією залізниці, а у пункті пропуску через державний кордон України, крім того, – з керівником відповідного органу охорони державного кордону України.
 
174. 2. З метою вивільнення транспортних засобів у разі не здійснення у триденний строк митного оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення, які доставлені перевізником на станцію призначення (митницю призначення), перевізник може розмістити ці товари на склад тимчасового зберігання відкритого типу.
 
      
175. 3. Розвантажувальні, навантажувальні, перевантажувальні та інші операції, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, проводяться підприємствами залізниці за рахунок власників товарів або уповноважених ними осіб.
 
   2. Розвантажувальні, навантажувальні, перевантажувальні та інші операції, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, проводяться підприємствами залізниці за рахунок власників товарів або уповноважених ними осіб.
 
176. Стаття 144. Відповідальність за втрату чи неналежну доставку товарів до митного органу призначення
 
   Стаття 144. Відповідальність за втрату чи неналежну доставку товарів до митного органу призначення
 
177. Залізниця несе передбачену цим Кодексом та іншими актами законодавства України відповідальність за втрату чи неналежну доставку товарів, що перебувають під митним контролем, до митного органу призначення.
 
   1. Залізниця несе передбачену цим Кодексом та іншими актами законодавства України відповідальність за втрату чи неналежну доставку товарів, що перебувають під митним контролем, до митного органу призначення.
 
178. Стаття 145. Місце здійснення митних формальностей у міжнародному залізничному сполученні
 
   Стаття 145. Місце здійснення митних формальностей у міжнародному залізничному сполученні
 
179. 1. Митний контроль товарів у міжнародному залізничному сполученні здійснюється в зонах митного контролю. Пасажири поїздів міжнародного сполучення можуть проходити митний контроль також в інших місцях, визначених уздовж маршруту руху поїзда за погодженням між спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України та центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.
 
   1. Митний контроль товарів у міжнародному залізничному сполученні здійснюється в зонах митного контролю. Пасажири поїздів міжнародного сполучення можуть проходити митний контроль також в інших місцях, визначених уздовж маршруту руху поїзда за погодженням між центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи, центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України та центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту.
 
180. 2. З метою запобігання порушенню розкладу руху поїздів митний контроль може здійснюватися поза пунктами пропуску через державний кордон або в місцях, визначених керівником митного органу за погодженням з керівниками залізничної станції та органу охорони державного кордону України.
 
   2. З метою запобігання порушенню розкладу руху поїздів митний контроль може здійснюватися поза пунктами пропуску через державний кордон або в місцях, визначених керівником митного органу за погодженням з керівниками залізничної станції та органу охорони державного кордону України.
 
181. 3. У виняткових випадках, перелік яких визначається міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи, на вимогу митного органу окремі вагони, локомотиви, інші елементи рухомого складу для здійснення митного контролю можуть бути виключені зі складу поїзда, якщо проведення такого контролю у складі поїзда неможливе.
 
-70- Пінчук А.П.
У частині 3 статті 145 слова «міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи» замінити словами «центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Враховано .  3. У виняткових випадках, перелік яких визначається центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи, на вимогу митного органу окремі вагони, локомотиви, інші елементи рухомого складу для здійснення митного контролю можуть бути виключені зі складу поїзда, якщо проведення такого контролю у складі поїзда неможливе.
 
182. 4. Відправлення залізничних транспортних засобів з місць стоянки здійснюється з дозволу митного органу та органу охорони державного кордону України.
 
   4. Відправлення залізничних транспортних засобів з місць стоянки здійснюється з дозволу митного органу та органу охорони державного кордону України.
 
183. ГЛАВА 20. Митні формальності на автомобільному транспорті
 
   ГЛАВА 20. Митні формальності на автомобільному транспорті
 
184. Стаття 146. Порядок декларування автотранспортних засобів комерційного призначення, які перевозять товари через митний кордон України
 
   Стаття 146. Порядок декларування автотранспортних засобів комерційного призначення, які перевозять товари через митний кордон України
 
185. 1. Автотранспортний засіб комерційного призначення, що використовується для переміщення товарів через митний кордон України, не потребує окремої митної декларації, якщо під час такого переміщення декларуються товари, які перевозяться цим автотранспортним засобом.
 
   1. Автотранспортний засіб комерційного призначення, що використовується для переміщення товарів через митний кордон України, не потребує окремої митної декларації, якщо під час такого переміщення декларуються товари, які перевозяться цим автотранспортним засобом.
 
186. 2. Відомості про автотранспортний засіб комерційного призначення, що перевозить товари, вносяться до митної декларації, якою оформлено ці вантажі, книжки МДП, передбаченої Митною конвенцією про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року (Конвенцією МДП 1975 року), товарно-транспортних накладних, дорожнього листа, провізних та інших супровідних документів, передбачених законодавством.
 
   2. Відомості про автотранспортний засіб комерційного призначення, що перевозить товари, вносяться до митної декларації, якою оформлено ці вантажі, книжки МДП, передбаченої Митною конвенцією про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року (Конвенцією МДП 1975 року), товарно-транспортних накладних, дорожнього листа, провізних та інших супровідних документів, передбачених законодавством.
 
187. Стаття 147. Порядок декларування порожніх автотранспортних засобів комерційного призначення та автотранспортних засобів комерційного призначення, які перевозять пасажирів через митний кордон України
 
   Стаття 147. Порядок декларування порожніх автотранспортних засобів комерційного призначення та автотранспортних засобів комерційного призначення, які перевозять пасажирів через митний кордон України
 
188. Порожні автотранспортні засоби комерційного призначення та автотранспортні засоби, які перевозять пасажирів через митний кордон України, декларуються в місці перетину митного кордону України шляхом подання національних реєстраційних документів.
 
-71- Хомутиннік В.Ю.
У статті 147 слова «в місці перетину митного кордону України» виключити як такі, що дублюють положення частини 4 статті 103.
 
Враховано .  1. Порожні автотранспортні засоби комерційного призначення та автотранспортні засоби, які перевозять пасажирів через митний кордон України, декларуються шляхом подання національних реєстраційних документів.
 
189. ГЛАВА 21. Митні формальності щодо припасів
 
   ГЛАВА 21. Митні формальності щодо припасів
 
190. Стаття 148. Загальні положення
 
-72- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 148 викласти у такій редакції:
«Стаття 148. Загальні положення щодо порядку переміщення припасів через митний кордон України
1. Припаси при дотриманні умов, установлених цим Кодексом, переміщуються через митний кордон України зі звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
2. Передбачені цією главою дозволи на видачу припасів або на здійснення інших операцій з припасами надаються митними органами протягом однієї години з моменту отримання відповідного звернення. У разі відмови у наданні дозволу митні органи зобов’язані невідкладно, письмово або в електронній формі, повідомити особу, яка звернулася за отриманням дозволу, про причини і підстави такої відмови».
 
Враховано .  Стаття 148. Загальні положення щодо порядку переміщення припасів через митний кордон України
 
191. Припаси при дотриманні умов, установлених цим Кодексом, переміщуються через митний кордон України зі звільненням від оподаткування та без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 
-73- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
&&
Статтю 148 доповнити новою частиною такого змісту:
«2. Дозволи, передбачені цією главою на видачу припасів або на здійснення інших операцій з припасами, надаються митними органами протягом години з моменту відповідного звернення. У разі відмови у наданні дозволу, митні органи зобов’язані у зазначений строк письмово повідомити особу, яка звернулася за отриманням дозволу, про причини і підстави такої відмови.»
 
Враховано редакційно .  1. Припаси при дотриманні умов, установлених цим Кодексом, переміщуються через митний кордон України зі звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
2. Передбачені цією главою дозволи на видачу припасів або на здійснення інших операцій з припасами надаються митними органами протягом однієї години з моменту отримання відповідного звернення. У разі відмови у наданні дозволу митні органи зобов’язані невідкладно, письмово або в електронній формі, повідомити особу, яка звернулася за отриманням дозволу, про причини і підстави такої відмови.
 
192. Стаття 149. Умови звільнення від оподаткування припасів, що ввозяться на митну територію України
 
-74- Пінчук А.П.
У статті 149:
1) в назві та тексті статті слово «оподаткування» доповнити словами «митними платежами»;
2) у частині другій слова «пасажирів та вантажів» замінити словами «товарів та/або пасажирів».
 
Враховано .  Стаття 149. Умови звільнення від оподаткування митними платежами припасів, що ввозяться на митну територію України
 
193. 1. Припаси, які ввозяться на митну територію України морськими, річковими та повітряними суднами, звільняються від оподаткування за умови, що вони залишаються на борту цих суден.
 
   1. Припаси, які ввозяться на митну територію України морськими, річковими та повітряними суднами, звільняються від оподаткування митними платежами за умови, що вони залишаються на борту цих суден.
 
194. 2. Припаси, які ввозяться на митну територію України засобами залізничного та автомобільного транспорту, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів та вантажів, і призначені для споживання особами, які перебувають на борту цих транспортних засобів, звільняються від оподаткування за умови, що:
 
   2. Припаси, які ввозяться на митну територію України засобами залізничного та автомобільного транспорту, що здійснюють міжнародні перевезення товарів та/або пасажирів, і призначені для споживання особами, які перебувають на борту цих транспортних засобів, звільняються від оподаткування митними платежами за умови, що:
 
195. 1) вони придбані тільки в країнах, територію яких перетинав відповідний транспортний засіб;
 
   1) вони придбані тільки в країнах, територію яких перетинав відповідний транспортний засіб;
 
196. 2) всі належні митні платежі стосовно них сплачено в країнах, де вони були придбані.
 
   2) всі належні митні платежі стосовно них сплачено в країнах, де вони були придбані.
 
197. 3. Припаси, необхідні для експлуатації та технічного обслуговування транспортних засобів, які прибувають на митну територію України, звільняються від оподаткування за умови, що вони залишаються на борту цих транспортних засобів під час їх перебування на цій території.
 
   3. Припаси, необхідні для експлуатації та технічного обслуговування транспортних засобів, які прибувають на митну територію України, звільняються від оподаткування митними платежами за умови, що вони залишаються на борту цих транспортних засобів під час їх перебування на цій території.
 
198. Стаття 150. Декларування припасів, що ввозяться на митну територію України
 
   Стаття 150. Декларування припасів, що ввозяться на митну територію України
 
199. 1. Інформація, яка зазначається у декларації на припаси, що ввозяться на митну територію України, обмежується мінімумом відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю. Допускається використання замість декларації на припаси облікових документів про рух товарів у вагонах-ресторанах, кафе-барах тощо.
 
-75- Пінчук А.П.
Текст статті 150 викласти у такій редакції:
«1. Інформація, яка зазначається у митній декларації на припаси, що ввозяться на митну територію України, обмежується мінімумом відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю. Допускається використання замість митної декларації на припаси облікових документів про рух товарів у вагонах-ресторанах, кафе-барах тощо.
2. У митній декларації на припаси, або у документі, що її замінює, які подаються під час прибуття транспортного засобу на митну територію України, повинна враховуватися кількість припасів, які видаються з дозволу митного органу з числа припасів, що знаходяться на борту цього засобу, при цьому на зазначену кількість припасів окрема митна декларація або документ, що її замінює, не подаються.
3. У митній декларації на припаси або документі, що її замінює, зазначається кількість припасів, доставлених на транспортний засіб під час його перебування на митній території України.
4. Окрема митна декларація або документ, що її замінює, на припаси, які залишаються на борту транспортного засобу, не подається».
 
Враховано .  1. Інформація, яка зазначається у митній декларації на припаси, що ввозяться на митну територію України, обмежується мінімумом відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю. Допускається використання замість митної декларації на припаси облікових документів про рух товарів у вагонах-ресторанах, кафе-барах тощо.
 
200. 2. У декларації на припаси, яка подається під час прибуття транспортного засобу на митну територію України, повинна враховуватися кількість припасів, які видаються з дозволу митного органу з числа припасів, що знаходяться на борту цього засобу, при цьому окрема декларація на зазначену кількість припасів не подається.
 
   2. У митній декларації на припаси, або у документі, що її замінює, які подаються під час прибуття транспортного засобу на митну територію України, повинна враховуватися кількість припасів, які видаються з дозволу митного органу з числа припасів, що знаходяться на борту цього засобу, при цьому на зазначену кількість припасів окрема митна декларація або документ, що її замінює, не подаються.
 
201. 3. У будь-якій декларації на припаси зазначається кількість припасів, доставлених на транспортний засіб під час його перебування на митній території України.
 
   3. У митній декларації на припаси або документі, що її замінює, зазначається кількість припасів, доставлених на транспортний засіб під час його перебування на митній території України.
 
202. 4. Окрема декларація на припаси, які залишаються на борту транспортного засобу, не подається.
 
   4. Окрема митна декларація або документ, що її замінює, на припаси, які залишаються на борту транспортного засобу, не подається.
 
203. Стаття 151. Видача припасів
 
   Стаття 151. Видача припасів
 
204. 1. Митні органи повинні дозволяти видачу припасів, увезених на митну територію України морським (річковим) судном, або доставлених на це судно під час його перебування на митній території України, для споживання пасажирами та членами екіпажу під час перебування зазначеного судна на митній території України з урахуванням кількості пасажирів і членів екіпажу, а також тривалості перебування судна на цій території.
 
   1. Митні органи повинні дозволяти видачу припасів, увезених на митну територію України морським (річковим) судном, або доставлених на це судно під час його перебування на митній території України, для споживання пасажирами та членами екіпажу під час перебування зазначеного судна на митній території України з урахуванням кількості пасажирів і членів екіпажу, а також тривалості перебування судна на цій території.
 
205. 2. Митні органи повинні дозволяти видачу припасів, увезених на митну територію України морським (річковим) судном або доставлених на борт цього судна під час його перебування на митній території України, для споживання членами екіпажу зазначеного судна під час його ремонту у доці або на верфі за умови, що тривалість перебування цього судна у доці або на верфі визнано обґрунтованою.
 
   2. Митні органи повинні дозволяти видачу припасів, увезених на митну територію України морським (річковим) судном або доставлених на борт цього судна під час його перебування на митній території України, для споживання членами екіпажу зазначеного судна під час його ремонту у доці або на верфі за умови, що тривалість перебування цього судна у доці або на верфі визнано обґрунтованою.
 
206. 3. У разі, якщо повітряне судно має зробити посадку в одному чи кількох аеропортах на митній території України, митні органи повинні дозволяти видачу припасів, які знаходяться на борту, або доставлені на борт під час перебування цього судна на митній території України, для споживання під час стоянки повітряного судна в таких проміжних аеропортах та під час перельоту між ними.
 
   3. У разі, якщо повітряне судно має зробити посадку в одному чи кількох аеропортах на митній території України, митні органи повинні дозволяти видачу припасів, які знаходяться на борту, або доставлені на борт під час перебування цього судна на митній території України, для споживання під час стоянки повітряного судна в таких проміжних аеропортах та під час перельоту між ними.
 
207. Стаття 152. Інші операції з припасами
 
   Стаття 152. Інші операції з припасами
 
208. Припаси, увезені на митну територію України засобами водного, авіаційного та залізничного транспорту, дозволяється:
 
   1. Припаси, увезені на митну територію України засобами водного, авіаційного та залізничного транспорту, дозволяється:
 
209. 1) випускати для вільного обігу на митній території України або поміщати в інший митний режим за умови дотримання вимог цього Кодексу та інших актів законодавства;
 
   1) випускати для вільного обігу на митній території України або поміщати в інший митний режим за умови дотримання вимог цього Кодексу та інших актів законодавства;
 
210. 2) перевантажувати з попереднього дозволу митного органу на інші засоби відповідно водного, авіаційного та залізничного транспорту, що виконують міжнародні рейси.
 
   2) перевантажувати з попереднього дозволу митного органу на інші засоби відповідно водного, авіаційного та залізничного транспорту, що виконують міжнародні рейси.
 
211. Стаття 153. Забезпечення схоронності припасів
 
   Стаття 153. Забезпечення схоронності припасів
 
212. 1. Перевізники зобов’язані вживати необхідних заходів для запобігання будь-якому недозволеному використанню припасів.
 
   1. Перевізники зобов’язані вживати необхідних заходів для запобігання будь-якому недозволеному використанню припасів.
 
213. 2. Митні органи з метою забезпечення схоронності припасів можуть у разі потреби накладати на них митне забезпечення.
 
   2. Митні органи з метою забезпечення схоронності припасів можуть у разі потреби накладати на них митне забезпечення.
 
214. 3. У випадках, визначених міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи, митні органи вправі вимагати вилучення припасів з транспортних засобів, які здійснюють міжнародні перевезення, для зберігання їх в іншому місці під час перебування цих транспортних засобів на митній території України.
 
-76- Пінчук А.П.
У частині 3 статті 153 слова «міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи».
 
Враховано .  3. У випадках, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи, митні органи вправі вимагати вилучення припасів з транспортних засобів, які здійснюють міжнародні перевезення, для зберігання їх в іншому місці під час перебування цих транспортних засобів на митній території України.
 
215. Стаття 154. Декларування припасів, що вивозяться за межі митної території України
 
   Стаття 154. Декларування припасів, що вивозяться за межі митної території України
 
216. 1. Митне оформлення та контроль за переміщенням припасів на транспортні засоби комерційного призначення проводиться в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. Пропуск припасів на транспортні засоби комерційного призначення проводиться на підставі оформлених товаросупровідних документів. Декларування експорту припасів проводиться на підставі товаросупровідних документів з накладеним митним забезпеченням та відміткою адміністрації транспортного засобу комерційного призначення про одержання припасів на протязі не більше 30 календарних днів від дати накладення митного забезпечення.
 
-77- Пінчук А.П.
Текст статті 154 викласти у такій редакції:
«1. Митне оформлення та контроль за переміщенням припасів на транспортні засоби комерційного призначення проводиться в порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи. Пропуск припасів на транспортні засоби комерційного призначення проводиться на підставі оформлених товаросупровідних документів. Декларування експорту припасів проводиться на підставі товаросупровідних документів з накладеним митним забезпеченням та відміткою адміністрації транспортного засобу комерційного призначення про одержання припасів протягом не більше 30 календарних днів від дати накладення митного забезпечення.
2. Під час відбуття транспортного засобу комерційного призначення за межі митної території України окрема декларація або документ, що її замінює, на припаси, що знаходились на такому транспортному засобі на момент його прибуття на митну територію України, не вимагаються.
3. У разі, якщо митний орган вимагає митну декларацію або документ, що її замінює, на припаси, завантажені на транспортний засіб, який відбуває за межі митної території України, інформація, що зазначається у такій декларації (такому документі), обмежується мінімумом відомостей, необхідних для здійснення митного контролю зазначених припасів».
 
Враховано .  1. Митне оформлення та контроль за переміщенням припасів на транспортні засоби комерційного призначення проводиться в порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи. Пропуск припасів на транспортні засоби комерційного призначення проводиться на підставі оформлених товаросупровідних документів. Декларування експорту припасів проводиться на підставі товаросупровідних документів з накладеним митним забезпеченням та відміткою адміністрації транспортного засобу комерційного призначення про одержання припасів протягом не більше 30 календарних днів від дати накладення митного забезпечення.
 
217. 2. Під час відбуття транспортного засобу комерційного призначення з митної території України окрема декларація на припаси, що знаходились на такому транспортному засобі на момент прибуття до митної території України, не вимагається.
 
   2. Під час відбуття транспортного засобу комерційного призначення за межі митної території України окрема митна декларація або документ, що її замінює, на припаси, що знаходились на такому транспортному засобі на момент його прибуття на митну територію України, не вимагаються.
 
218. 3. У разі, якщо митний орган вимагає декларацію на припаси, завантажені на транспортний засіб, який відбуває з митної території України, інформація, що зазначається у такій декларації, обмежується мінімумом відомостей, необхідних для здійснення митного контролю зазначених припасів.
 
-78- Хомутиннік В.Ю.
Перше речення частини 1 статті 154 викласти у такій редакції:
«Митне оформлення та контроль за переміщенням припасів на транспортні засоби комерційного призначення проводиться в порядку, що встановлюється міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Відхилено . Перше речення частини 1 статті 154 викладено в іншій редакції.  3. У разі, якщо митний орган вимагає митну декларацію або документ, що її замінює, на припаси, завантажені на транспортний засіб, який відбуває за межі митної території України, інформація, що зазначається у такій декларації (такому документі), обмежується мінімумом відомостей, необхідних для здійснення митного контролю зазначених припасів.
 
219. Стаття 155. Обмеження щодо пропуску алкогольних напоїв та тютюнових виробів через митний кордон України на борту транспортного засобу
 
   Стаття 155. Обмеження щодо пропуску алкогольних напоїв та тютюнових виробів через митний кордон України на борту транспортного засобу
 
220. На борту транспортного засобу, що здійснює міжнародний рейс і прибуває на митну територію України або відбуває з неї, дозволяється ввозити та вивозити для споживання особами, які перебувають на його борту, алкогольні напої та тютюнові вироби з розрахунку споживання однією особою на добу за нормами, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
-79- Пінчук А.П.
У статті 155 слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словами «міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Враховано .  1. На борту транспортного засобу, що здійснює міжнародний рейс і прибуває на митну територію України або відбуває з неї, дозволяється ввозити та вивозити для споживання особами, які перебувають на його борту, алкогольні напої та тютюнові вироби з розрахунку споживання однією особою на добу за нормами, що встановлюються міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи.
 
221. ГЛАВА 22. Митні формальності на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі
 
   ГЛАВА 22. Митні формальності на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі
 
222. Стаття 156. Місця здійснення митного контролю товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі
 
   Стаття 156. Місця здійснення митного контролю товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі
 
223. Митний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, у тому числі з метою транзиту через митну територію України, здійснюється в місцях митного контролю, які визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
-80- Пінчук А.П.
У тексті статті 156 слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Враховано .  1. Митний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, у тому числі з метою транзиту через митну територію України, здійснюється в місцях митного контролю, які визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
    -81- Хомутиннік В.Ю.
У тексті статті 156 слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словами «міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи».
 
Відхилено . Текст статті 156 викладено в іншій редакції.   
224. Стаття 157. Порядок та строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі
 
   Стаття 157. Порядок та строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі
 
225. Порядок та строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, а також строки сплати митних платежів визначаються Кабінетом Міністрів України, виходячи з особливостей переміщення зазначених товарів через митний кордон України.
 
-82- Пінчук А.П.
Текст статті 157 викласти у такій редакції:
«Порядок та строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи, а строки сплати митних платежів – міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність зазначеного органу, виходячи з особливостей переміщення зазначених товарів через митний кордон України».
 
Враховано .  1. Порядок та строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи, а строки сплати митних платежів – міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи, виходячи з особливостей переміщення зазначених товарів через митний кордон України.
 
    -83- Хомутиннік В.Ю.
У тексті статті 157 слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словаим «міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи, виходячи з особливостей переміщення зазначених товарів через митний кордон України».
 
Відхилено . Текст статті 157 викладено в іншій редакції.   
226. ГЛАВА 23. Переміщення (пересилання) товарів через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях
 
   ГЛАВА 23. Переміщення (пересилання) товарів через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях
 
227. Стаття 158. Терміни, що вживаються у цій главі
 
-84- Пінчук А.П.
Статтю 158 виключити, перенісши її зміст до статті 1.
 
Враховано .     
228. У цій главі нижченаведені терміни застосовуються у такому значенні:
 
      
229. 1) експрес-перевізник - перевізник, який здійснює прискорене перевезення вантажів та забезпечує виконання митних формальностей в місцях митного оформлення міжнародних експрес-відправлень;
 
-85- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в такій редакції пункт 1 статті 158:
«експрес-перевізник - перевізник, який здійснює прискорене перевезення вантажів, має всесвітню мережу з системою центральних та регіональних сортувальних станцій, комп'ютерну мережу відстеження проходження таких вантажів протягом усього часу доставки від відправника до одержувача та забезпечує виконання митних формальностей в місцях митного оформлення міжнародних експрес-відправлень; «
 
Враховано редакційно .     
230. 2) вантаж експрес-перевізника - консолідовані за єдиним транспортним документом міжнародні експрес-відправлення чи міжнародні експрес-відправлення, що не увійшли до складу цих консолідованих міжнародних експрес-відправлень за своїм характером, розмірами або з інших причин, що переміщуються (пересилаються) експрес-перевізником через митний кордон України;
 
      
231. 3) міжнародний транспортний документ - номерний товаросупровідний документ, який є договором між експрес-перевізником та замовником на перевезення кожного окремого міжнародного експрес-відправлення.
 
-86- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
&&
«Доповнити пунктом четвертим статтю 158 наступного змісту:
«єдиний транспортний документ - транспортний документ, за яким здійснюється перевезення вантажу експрес-перевізника (як єдиний транспортний документ можуть використовуватися загальні авіанакладні (АWВ - аіrwаybіll, МАWВ - mаstеr аіrwаybіll), СМR, ВІLL ОF LАDІNG (коносамент) тощо)».
 
Враховано по суті.     
    -87- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Доповнити статтю 158 пунктом п’ятим наступного змісту:
«повірений - особа, що діє на підставі договору доручення з експрес-перевізником і здійснює пред'явлення міжнародних експрес-відправлень митному органу за місцезнаходженням одержувача (відправника)».
 
Враховано .   
232. Стаття 159. Загальні правила переміщення (пересилання) міжнародних поштових та експрес-відправлень через митний кордон України
 
   Стаття 159. Загальні правила переміщення (пересилання) міжнародних поштових та експрес-відправлень через митний кордон України
 
233. 1. При переміщенні міжнародних поштових та експрес-відправлень через митний кордон України засоби гарантування, передбачені розділом ІХ цього Кодексу, не застосовуються.
 
-88- Пінчук А.П.
Текст статті 159 викласти у такій редакції:
«1. При переміщенні (пересиланні) міжнародних поштових та експрес-відправлень через митний кордон України забезпечення сплати митних платежів, передбачене розділом ІХ цього Кодексу, не застосовується.
2. Ввезення експрес-перевізником міжнародних експрес-відправлень на митну територію України або їх вивезення за межі цієї території через пункти пропуску, розташовані у міжнародних аеропортах, а також їх перевантаження здійснюються безпосередньо під бортом повітряного судна або з зони митного контролю пункту пропуску. Перевантаження здійснюється в присутності посадової особи митного органу та відповідних службових осіб аеропорту та перевізника.
3. Митний орган, у зоні відповідальності якого розташований пункт пропуску через державний кордон України, здійснює пропуск вантажу експрес-перевізника на митну територію України на підставі поданого експрес-перевізником єдиного транспортного документа, який одночасно є документом контролю доставки з пункту пропуску через державний кордон України до центральної сортувальної станції, та направляє його під митним контролем до митного органу призначення.
4. У пункті пропуску через державний кордон України до товарів, які переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та види контролю, зазначені у частині першій статті 32 цього Кодексу, не застосовуються. Пропуск таких товарів через митний кордон України здійснюється в найкоротший строк.
5. Операції з міжнародними поштовими та експрес-відправленнями (розпакування, перепакування, пред’явлення для огляду тощо) та їх зберігання до випуску у вільний обіг чи повернення відправникам здійснюються під митним контролем в місцях, які визначаються та обладнуються відповідними операторами поштового зв’язку та експрес-перевізниками за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
6. Строк зберігання міжнародних експрес-відправлень під митним контролем не може перевищувати 30 днів. Цей строк за письмовою заявою декларанта (повіреного) може бути продовжений (але не більше, ніж на 15 днів) митним органом, в зоні діяльності якого розташовані місця зберігання міжнародних експрес-відправлень, або митним органом, що здійснює митне оформлення відправлення за місцем розташування одержувача. У разі відмови у продовженні строку зберігання митний орган зобов’язаний невідкладно, письмово або в електронній формі, повідомити декларанта (повіреного) про причини і підстави такої відмови.
7. Міжнародні поштові (крім тих, що переміщуються через територію України транзитом) та експрес-відправлення переміщуються через митний кордон України після здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, що знаходяться в цих відправленнях.
8. Оператори поштового зв’язку та експрес-перевізники на вимогу митного органу пред’являють відправлення для здійснення митного огляду. Способи такого пред’явлення визначаються митними органами. Як правило, при проведенні митного огляду товарів, що переміщуються (пересилаються) в міжнародних поштових та експрес-відправленнях, митні органи використовують технічні засоби митного контролю.
9. Митні органи не вимагають пред’явлення для митного контролю листів, поштових карток та секограм. За наявності достатніх підстав вважати, що в зазначених відправленнях містяться товари, щодо яких законодавством встановлено заборони та/або обмеження щдо переміщення через митний кордон України, а також за результатами проведення митного огляду на підставі вибіркових або випадкових перевірок митні органи мають право вимагати пред’явлення вказаних відправлень.
10. У разі письмової відмови одержувача від отримання міжнародного експрес-відправлення воно після закінчення строку зберігання передається експрес-перевізником на склад митного органу.
11. При надходженні міжнародного експрес-відправлення до митниці призначення посадова особа цієї митниці здійснює підтвердження з відміткою на супровідних документах, що експрес-перевізник виконав узяті на себе зобов’язання щодо доставки та пред’явлення цього експрес-відправлення. Допускається з дозволу митного органу та під його контролем зберігання експрес-перевізником або його повіреним експрес-відправлень до завершення митного оформлення цих експрес-відправлень.
12. Оператори поштового зв’язку, експрес-перевізники чи їх повірені зобов’язані за свій рахунок пред'являти митним органам для здійснення митного оформлення міжнародні поштові відправлення, що переміщуються через митний кордон України.
13. Митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях, здійснюються в місцях міжнародного поштового обміну, які визначаються операторами поштового зв’язку за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері галузі зв’язку та центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи, або за місцем розташування (проживання) одержувача.
14. Митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях, здійснюються в центральних (регіональних) сортувальних станціях, або за місцем розташування (проживання) одержувача (відправника)».
 
Враховано .  1. При переміщенні (пересиланні) міжнародних поштових та експрес-відправлень через митний кордон України забезпечення сплати митних платежів, передбачене розділом ІХ цього Кодексу, не застосовується.
 
234. 2. Ввезення вантажу експрес-перевізника на митну територію України або його вивезення через пункти пропуску, розташовані у міжнародних аеропортах, а також його перевантаження здійснюються безпосередньо під бортом повітряного судна або з зони митного контролю пункту пропуску. Перевантаження здійснюється в присутності посадової особи митного органу та відповідних службових осіб аеропорту та перевізника.
 
   2. Ввезення експрес-перевізником міжнародних експрес-відправлень на митну територію України або їх вивезення за межі цієї території через пункти пропуску, розташовані у міжнародних аеропортах, а також їх перевантаження здійснюються безпосередньо під бортом повітряного судна або з зони митного контролю пункту пропуску. Перевантаження здійснюється в присутності посадової особи митного органу та відповідних службових осіб аеропорту та перевізника.
 
235. 3. Митний орган, у зоні відповідальності якого розташований пункт пропуску через державний кордон України, здійснює пропуск вантажу експрес-перевізника на митну територію України та направляє його під митним контролем до митного органу, де здійснюється митне оформлення цього вантажу. Пропуск вантажу здійснюється митним органом на підставі поданого експрес-перевізником єдиного транспортного документа.
 
   3. Митний орган, у зоні відповідальності якого розташований пункт пропуску через державний кордон України, здійснює пропуск вантажу експрес-перевізника на митну територію України на підставі поданого експрес-перевізником єдиного транспортного документа, який одночасно є документом контролю доставки з пункту пропуску через державний кордон України до центральної сортувальної станції, та направляє його під митним контролем до митного органу призначення.
 
236. 4. У пункті пропуску до товарів, які переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та види контролю, передбачені статтею 32 цього Кодексу, не застосовуються. Митний контроль та митне оформлення таких товарів здійснюється в найкоротший строк.
 
   4. У пункті пропуску через державний кордон України до товарів, які переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та види контролю, зазначені у частині першій статті 32 цього Кодексу, не застосовуються. Пропуск таких товарів через митний кордон України здійснюється в найкоротший строк.
 
237. 5. Переміщення міжнародних експрес-відправлень до митного органу для подальшого митного оформлення, їх розпакування і пред’явлення для огляду, перепакування та зберігання до їх випуску здійснюються під митним контролем в місцях, які визначаються та обладнуються відповідним експрес-перевізником.
 
   5. Операції з міжнародними поштовими та експрес-відправленнями (розпакування, перепакування, пред’явлення для огляду тощо) та їх зберігання до випуску у вільний обіг чи повернення відправникам здійснюються під митним контролем в місцях, які визначаються та обладнуються відповідними операторами поштового зв’язку та експрес-перевізниками за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
238. 6. Зберігання міжнародних експрес-відправлень здійснюється в спеціально визначених і обладнаних експрес-перевізником складських приміщеннях чи відокремлених частинах приміщень (відгороджена територія, що виключає можливість вилучення відправлень поза митним контролем), що призначені для зберігання міжнародних експрес-відправлень під митним контролем.
 
   6. Строк зберігання міжнародних експрес-відправлень під митним контролем не може перевищувати 30 днів. Цей строк за письмовою заявою декларанта (повіреного) може бути продовжений (але не більше, ніж на 15 днів) митним органом, в зоні діяльності якого розташовані місця зберігання міжнародних експрес-відправлень, або митним органом, що здійснює митне оформлення відправлення за місцем розташування одержувача. У разі відмови у продовженні строку зберігання митний орган зобов’язаний невідкладно, письмово або в електронній формі, повідомити декларанта (повіреного) про причини і підстави такої відмови.
 
239. 7. Строк зберігання міжнародних експрес-відправлень під митним контролем не може перевищувати 30 днів. Цей строк за письмовою заявою декларанта може бути продовжений (але не більше, ніж на 15 днів) митним органом в зоні діяльності якого розташовані місця зберігання міжнародних експрес-відправлень.
 
      
240. 8. Міжнародні поштові (крім тих, що переміщуються через територію України транзитом) та експрес-відправлення переміщуються через митний кордон України після здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, що знаходяться в цих відправленнях.
 
   7. Міжнародні поштові (крім тих, що переміщуються через територію України транзитом) та експрес-відправлення переміщуються через митний кордон України після здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, що знаходяться в цих відправленнях.
8. Оператори поштового зв’язку та експрес-перевізники на вимогу митного органу пред’являють відправлення для здійснення митного огляду. Способи такого пред’явлення визначаються митними органами. Як правило, при проведенні митного огляду товарів, що переміщуються (пересилаються) в міжнародних поштових та експрес-відправленнях, митні органи використовують технічні засоби митного контролю.
 
241. 9. Митні органи не вимагають пред’явлення для митного контролю поштових та експрес-відправлень, які не містять:
 
      
242. 1) товарів, вивезення за межі території України яких повинне бути підтверджене;
 
      
243. 2) товарів, які оподатковуються митними платежами при переміщенні через митний кордон України;
 
      
244. 3) товарів, що підпадають під дію заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 
      
245. 4) товарів, сукупна вартість яких перевищує 300 євро;
 
      
246. 5) товарів, відібраних для митного контролю на підставі вибіркових або випадкових перевірок.
 
      
247. 10. Митні органи не вимагають пред’явлення для митного контролю:
 
   9. Митні органи не вимагають пред’явлення для митного контролю листів, поштових карток та секограм. За наявності достатніх підстав вважати, що в зазначених відправленнях містяться товари, щодо яких законодавством встановлено заборони та/або обмеження щдо переміщення через митний кордон України, а також за результатами проведення митного огляду на підставі вибіркових або випадкових перевірок митні органи мають право вимагати пред’явлення вказаних відправлень.
 
248. 1) кореспонденції, поштових листів та листівок;
 
      
249. 2) літератури для сліпих;
 
      
250. 3) друкованих матеріалів, що не оподатковуються митними платежами;
 
      
251. 4) міжнародних експрес-відправлень документарного характеру.
 
      
252. Випуск у вільний обіг таких вкладень здійснюється на підставі товаросупровідних документів.
 
      
253. 11. У разі письмової відмови одержувача від отримання міжнародного експрес-відправлення воно після закінчення строку зберігання передається експрес-перевізником на склад митного органу.
 
   10. У разі письмової відмови одержувача від отримання міжнародного експрес-відправлення воно після закінчення строку зберігання передається експрес-перевізником на склад митного органу.
 
254. 12. При надходженні міжнародного експрес-відправлення до митниці призначення посадова особа цієї митниці здійснює підтвердження з відміткою на супровідних документах, що експрес перевізник виконав взяті на себе зобов’язання щодо доставки та пред’явлення цього експрес-відправлення. Допускається з дозволу митного органу та під його контролем зберігання експрес-перевізником або його повіреним експрес-відправлень до завершення митного оформлення цих експрес-відправлень.
 
   11. При надходженні міжнародного експрес-відправлення до митниці призначення посадова особа цієї митниці здійснює підтвердження з відміткою на супровідних документах, що експрес-перевізник виконав узяті на себе зобов’язання щодо доставки та пред’явлення цього експрес-відправлення. Допускається з дозволу митного органу та під його контролем зберігання експрес-перевізником або його повіреним експрес-відправлень до завершення митного оформлення цих експрес-відправлень.
 
255. 13. Оператори поштового зв’язку зобов’язані за свій рахунок пред'являти митним органам для здійснення митного оформлення міжнародні поштові відправлення, що переміщуються через митний кордон України.
 
   12. Оператори поштового зв’язку, експрес-перевізники чи їх повірені зобов’язані за свій рахунок пред'являти митним органам для здійснення митного оформлення міжнародні поштові відправлення, що переміщуються через митний кордон України.
 
256. 14. Митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях, здійснюються в місцях міжнародного поштового обміну, які визначаються операторами поштового зв’язку за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
 
-89- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Сухий Я.М.
Частину сьому статті 159 доповнити новим реченням такого змісту:
«У разі відмови у продовженні строку зберігання, митні органи зобов’язані протягом години письмово повідомити декларанта про причини і підстави такої відмови».
 
Враховано редакційно у частині 6.  13. Митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях, здійснюються в місцях міжнародного поштового обміну, які визначаються операторами поштового зв’язку за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері галузі зв’язку та центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи, або за місцем розташування (проживання) одержувача.
14. Митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях, здійснюються в центральних (регіональних) сортувальних станціях, або за місцем розташування (проживання) одержувача (відправника).
 
    -90- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
«Викласти в наступній редакції статтю 159:
1. При переміщенні міжнародних поштових та експрес-відправлень через митний кордон України засоби гарантування, передбачені розділом ІХ цього Кодексу, не застосовуються.
2. Ввезення вантажу експрес-перевізника на митну територію України або його вивезення через пункти пропуску, розташовані у міжнародних аеропортах, а також його перевантаження здійснюються безпосередньо під бортом повітряного судна або з зони митного контролю пункту пропуску. Перевантаження здійснюється в присутності посадової особи митного органу та відповідних службових осіб аеропорту та перевізника.
3. Митний орган, у зоні відповідальності якого розташований пункт пропуску через державний кордон України, здійснює пропуск вантажу експрес-перевізника на митну територію України та направляє його під митним контролем до митного органу, де здійснюється митне оформлення цього вантажу. Пропуск вантажу здійснюється митним органом на підставі поданого експрес-перевізником єдиного транспортного документа.
4. У пункті пропуску до товарів, які переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та види контролю, передбачені статтею 32 цього Кодексу, не застосовуються. Пропуск таких товарів через митний кордон України здійснюється в найкоротший строк.
5. Операції з міжнародними поштовими та експрес-відправленнями (розпакування, перепакування, пред’явлення для огляду тощо) та їх зберігання до випуску у вільний обіг здійснюються під митним контролем в місцях, які визначаються та обладнуються відповідними поштовими операторами та експрес-перевізниками за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
6. Строк зберігання міжнародних експрес-відправлень під митним контролем не може перевищувати 30 днів. Цей строк за письмовою заявою декларанта може бути продовжений (але не більше, ніж на 15 днів) митним органом в зоні діяльності якого розташовані місця зберігання міжнародних експрес-відправлень.
7. Міжнародні поштові (крім тих, що переміщуються через територію України транзитом) та експрес відправлення переміщуються через митний кордон України після здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, що знаходяться в цих відправленнях.
8. Поштові оператори та експрес-перевізники на вимогу митного органу пред’являють відправлення для здійснення митного огляду та митного догляду. Способи такого пред’явлення визначаються митними органами.
Як правило, при проведенні митного огляду чи митного догляду товарів, що пересилаються в міжнародних відправленнях, митні органи використовують технічні засоби митного контролю.
Митні органи не вимагають пред’являти їм такі види відправлень:
листів і поштових листівок;
секограм.
У разі наявності достатніх підстав вважати, що в зазначених відправленнях містяться товари, заборонені та (або) щодо яких встановлено обмеження, а також за результатами проведення митного огляду чи митного догляду на підставі вибіркових або випадкових перевірок митні органи мають право вимагати пред’явлення вказаних відправлень.
9. У разі письмової відмови одержувача від отримання міжнародного експрес-відправлення воно після закінчення строку зберігання передається експрес-перевізником на склад митного органу.
10. При надходженні міжнародного експрес-відправлення до митниці призначення посадова особа цієї митниці здійснює підтвердження з відміткою на супровідних документах, що експрес перевізник виконав взяті на себе зобов’язання щодо доставки та пред’явлення цього експрес-відправлення. Допускається з дозволу митного органу та під його контролем зберігання експрес-перевізником або його повіреним експрес-відправлень до завершення митного оформлення цих експрес-відправлень.
11. Оператори поштового зв’язку зобов’язані за свій рахунок пред'являти митним органам для здійснення митного оформлення міжнародні поштові відправлення, що переміщуються через митний кордон України.
12. Митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях, здійснюються в місцях міжнародного поштового обміну, які визначаються операторами поштового зв’язку за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
13. Митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях, здійснюються в центральних (регіональних) сортувальних станціях, що визначаються експрес-перевізниками за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи».
 
Враховано редакційно .   
    -91- Царьков Є.І.
Статтю 159 викласти у такій редакції:
«1. При переміщенні міжнародних поштових та експрес-відправлень через митний кордон України засоби гарантування, передбачені розділом ІХ цього Кодексу, не застосовуються.
2. Ввезення вантажу експрес-перевізника на митну територію України або його вивезення через пункти пропуску, розташовані у міжнародних аеропортах, а також його перевантаження здійснюються безпосередньо під бортом повітряного судна або з зони митного контролю пункту пропуску. Перевантаження здійснюється в присутності посадової особи митного органу та відповідних службових осіб аеропорту та перевізника.
3. Митний орган, у зоні відповідальності якого розташований пункт пропуску через державний кордон України, здійснює пропуск вантажу експрес-перевізника на митну територію України та направляє його під митним контролем до митного органу, де здійснюється митне оформлення цього вантажу. Пропуск вантажу здійснюється митним органом на підставі поданого експрес-перевізником єдиного транспортного документа.
4. У пункті пропуску до товарів, які переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та види контролю, передбачені статтею 32 цього Кодексу, не застосовуються. Митний контроль та митне оформлення таких товарів здійснюється в найкоротший строк.
5. Операції з міжнародними поштовими та експрес-відправленням (розпакування, перепакування, пред’явлення для огляду тощо) та їх зберігання до їх випуску у вільний обіг здійснюються під митним контролем в місцях, які визначаються та обладнуються відповідними поштовими операторами та експрес-перевізниками за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи.
6. Строк зберігання міжнародних експрес-відправлень під митним контролем не може перевищувати 30 днів. Цей строк за письмовою заявою декларанта може бути продовжений (але не більше, ніж на 15 днів) митним органом в зоні діяльності якого розташовані місця зберігання міжнародних експрес-відправлень.
7. Міжнародні поштові (крім тих, що переміщуються через територію України транзитом) та експрес-відправлення переміщуються через митний кордон України після здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, що знаходяться в цих відправленнях.
8. Поштові оператори та експрес-відправники на вимогу митного органу пред’являють відправлення для здійснення митного огляду та митного догляду. Способи такого пред’явлення визначаються митними органами.
Як правило, при проведенні митного огляду чи митного догляду товарів, що пересилаються в міжнародних відправленнях, митні органи використовують технічні засоби митного контролю.
Митні органи не вимагають пред’являти їм такі види відправлень:
листів і поштових листівок;
секограм.
У разі наявності достатніх підстав вважати, що в зазначених відправленнях містяться товари, заборонені та (або) щодо яких встановлено обмеження, а також за результатами проведення митного огляду чи митного догляду на підставі вибіркових або випадкових перевірок митні органи мають право вимагати пред’явлення вказаних відправлень.
9. Митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях, здійснюються в центральних (регіональних) сортувальних станціях, що визначаються експрес-перевізниками за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи».
 
Враховано редакційно .   
257. Стаття 160. Оподаткування товарів, що переміщуються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях
 
-92- Пінчук А.П.
Статтю 160 викласти у такій редакції:
«Стаття 160. Оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях
1. Товари (за винятком підакцизних), що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових або експрес-відправленнях протягом однієї доби на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи), якщо їх фактурна вартість не перевищує еквівалент 300 євро, не є об’єктом оподаткування митними платежами.
2. Товари, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових або експрес-відправленнях протягом однієї доби на адресу одного одержувача, якщо їх фактурна вартість перевищує еквівалент 300 євро, оподатковуються митом відповідно до цього Кодексу та податком на додану вартість відповідно до Податкового кодексу України».
 
Враховано .  Стаття 160. Оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях
 
258. 1. Товари (за винятком підакцизних), що переміщуються у міжнародних поштових або експрес-відправленнях протягом однієї доби на адресу одного одержувача, якщо їх фактурна вартість не перевищує суму 300 євро, звільняються від оподаткування.
 
   1. Товари (за винятком підакцизних), що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових або експрес-відправленнях протягом однієї доби на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи), якщо їх фактурна вартість не перевищує еквівалент 300 євро, не є об’єктом оподаткування митними платежами.
 
259. 2. Товари, що переміщуються у міжнародних поштових або експрес-відправленнях протягом однієї доби на адресу одного одержувача, якщо їх фактурна вартість перевищує суму 300 євро, оподатковуються відповідно до законодавства України.
 
   2. Товари, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових або експрес-відправленнях протягом однієї доби на адресу одного одержувача, якщо їх фактурна вартість перевищує еквівалент 300 євро, оподатковуються митом відповідно до цього Кодексу та податком на додану вартість відповідно до Податкового кодексу України.
 
260. Стаття 161. Заборони та обмеження щодо переміщення окремих видів товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях
 
-93- Хомутиннік В.Ю.
У статті 161:
1) слово «переміщення» доповнити словом в дужках « (пересилання)»;
2) у пункті 4 слово та цифри «статті 32» доповнити словами «частині першій»;
3) пункт 6 викласти у такій редакції:
«6) товарів, що підпадають під визначення 1 - 24 груп УКТЗЕД, що переміщуються (пересилаються) на адресу громадян, крім продуктів харчування загальною вагою не більше 10 кг в упаковці виробника».
 
Враховано .  Стаття 161. Заборони та обмеження щодо переміщення (пересилання) окремих видів товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях
 
261. 1. Забороняється переміщення в міжнародних поштових та експрес-відправленнях:
 
   1. Забороняється переміщення (пересилання) в міжнародних поштових та експрес-відправленнях:
 
262. 1) товарів, заборонених цим Кодексом та іншими актами законодавства України відповідно до ввезення на митну територію України або вивезення з цієї території;
 
   1) товарів, заборонених цим Кодексом та іншими актами законодавства України відповідно до ввезення на митну територію України або вивезення з цієї території;
 
263. 2) товарів, відправлених з порушенням митних правил;
 
   2) товарів, відправлених з порушенням митних правил;
 
264. 3) товарів, щодо яких відсутні відповідні дозвільні документи у разі застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 
   3) товарів, щодо яких відсутні відповідні дозвільні документи, у разі застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 
265. 4) товарів, які за результатами проведення видів контролю, зазначених у статті 32 цього Кодексу, не можуть бути пропущені через митний кордон України;
 
   4) товарів, які за результатами проведення видів контролю, зазначених у частині першій статті 32 цього Кодексу, не можуть бути пропущені через митний кордон України;
 
266. 5) товарів (одяг, взуття тощо), що були у використанні та перебувають у брудному стані, які за своїми ознаками можуть становити небезпеку для працівників поштового зв’язку, без документів про проведену фумігацію.
 
   5) товарів (одяг, взуття тощо), що були у використанні та перебувають у брудному стані, які за своїми ознаками можуть становити небезпеку для працівників поштового зв’язку, без документів про проведену фумігацію;
 
267. 6) товарів, що підпадають під визначення 1 - 24 груп УКТЗЕД, а також переміщення на адресу громадян продуктів харчування в упаковці виробника загальною вагою більше 10 кг.
 
   6) товарів, що підпадають під визначення 1 - 24 груп УКТЗЕД, що переміщуються (пересилаються) на адресу громадян, крім продуктів харчування загальною вагою не більше 10 кг в упаковці виробника;
 
268. 2. Забороняється переміщення в міжнародних поштових відправленнях товарів, заборонених до пересилання відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу, а також товарів, відправлених з порушенням вимог нормативно-правових актів з питань надання послуг поштового зв’язку
 
-94- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 161 доповнити частиною третьою такого змісту:
«Розпорядження товарами, на переміщення (пересилання) яких у міжнародних поштових відправленнях встановлено заборони та/або обмеження, здійснюється відповідно до норм законодавства України».
 
Враховано .  2. Забороняється переміщення (пересилання) в міжнародних поштових відправленнях товарів, заборонених до пересилання відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу, а також товарів, відправлених з порушенням вимог нормативно-правових актів з питань надання послуг поштового зв’язку.
3. Розпорядження товарами, на пересилання яких у міжнародних поштових відправленнях встановлено заборони та/або обмеження, здійснюється відповідно до норм законодавства України.
 
    -95- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
&&
«Доповнити статтю 161 частиною третьою наступного змісту:
«Розпорядження товарами, забороненими і (або) щодо яких встановлено обмеження до пересилання у відправленнях, здійснюється відповідно до норм законодавства України».
 
Враховано редакційно .   
269. Стаття 162. Декларування товарів, що пересилаються через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях
 
   Стаття 162. Декларування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях
 
270. 1. Декларування кореспонденції, поштових листів та листівок, літератури для сліпих, друкованих матеріалів, міжнародних експрес-відправлень документарного характеру, здійснюється оператором поштового зв‘язку або експрес-перевізником шляхом усної заяви митному органу на підставі товаросупровідних документів.
 
-96- Пінчук А.П.
Текст статті 162 викласти у такій редакції:
«Декларування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, здійснюється оператором поштового зв’язку або експрес-перевізником чи повіреним. При цьому товари, які не є об’єктом оподаткування митними платежами, а також кореспонденція, поштові листи та листівки, література для сліпих, друковані матеріали, міжнародні експрес-відправлення документарного характеру декларуються в усній формі на підставі товаросупровідних документів. Інші товари, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, підлягають письмовому декларуванню».
 
Враховано .  1. Декларування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, здійснюється оператором поштового зв’язку або експрес-перевізником чи повіреним. При цьому товари, які не є об’єктом оподаткування митними платежами, а також кореспонденція, поштові листи та листівки, література для сліпих, друковані матеріали, міжнародні експрес-відправлення документарного характеру декларуються в усній формі на підставі товаросупровідних документів. Інші товари, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, підлягають письмовому декларуванню.
 
271. 2. Декларування товарів, що містяться у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, і не оподатковуються відповідно до законодавства, здійснюється шляхом усної заяви на підставі товаросупровідних документів.
 
      
272. 3. Декларування товарів, що містяться у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, які підлягають оподаткуванню митними платежами, здійснюється відповідно до норм цього Кодексу.
 
      
273. Стаття 163. Порядок та умови здійснення митного та інших видів контролю товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях
 
   Стаття 163. Порядок та умови здійснення митного та інших видів контролю товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях
 
274. 1. Порядок здійснення митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
-97- Пінчук А.П.
Текст статті 163 викласти у такій редакції:
«1. Порядок та умови здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях, встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
2. Якщо товари, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, крім митного контролю, підлягають видам контролю, зазначеним у частині першій статті 32 цього Кодексу, митні органи залучають відповідних спеціалістів для проведення цих видів контролю.
3. Переміщення (пересилання) через митний кордон України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, що відповідно до цього Кодексу та Податкового кодексу України не є об’єктом оподаткування митними платежами, здійснюється без подання дозвільних документів та без проведення інших, крім митного, видів контролю.
 
Враховано .  1. Порядок та умови здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях, встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.
 
275. 2. Якщо товари, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, крім митного контролю, підлягають видам контролю, зазначеним у статті 32 цього Кодексу, митні органи залучають відповідних спеціалістів для проведення цих видів контролю.
 
   2. Якщо товари, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, крім митного контролю, підлягають видам контролю, зазначеним у частині першій статті 32 цього Кодексу, митні органи залучають відповідних спеціалістів для проведення цих видів контролю.
 
276. 3. Товари, що не підлягають оподаткуванню митними платежами при переміщенні через митний кордон України, при переміщенні (пересиланні) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях не підлягають іншим видам державного контролю, крім митного.

-98- Хомутиннік В.Ю.
Текст статті 163 викласти у такій редакції:
«1. Порядок та умови здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях, встановлюються міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльнісить центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи.
2. Якщо товари, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, крім митного контролю, підлягають видам контролю, зазначеним у частині першій статті 32 цього Кодексу, митні органи залучають відповідних спеціалістів для проведення цих видів контролю.
Переміщення (пересилання) через митний кордон України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, що відповідно до цього Кодексу та Податкового кодексу України не є об’єктом оподаткування митними платежами, здійснюється без подання дозвільних документів та без проведення інших, крім митного, видів контролю».
 
Враховано частково (крім частини 1, яку викладено в іншій редакції).  3. Переміщення (пересилання) через митний кордон України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, що відповідно до цього Кодексу та Податкового кодексу України не є об’єктом оподаткування митними платежами, здійснюється без подання дозвільних документів та без проведення інших, крім митного, видів контролю.

    -99- Васильєв О.А.
Царьов О.А.
Рибаков І.О.
Бобильов О.Ф.
Буджерак О.О.
Гасюк П.П.
Гацько В.П.
Гейман О.А.
Денькович І.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Каплієнко В.В.
Константинов Є.С.
Крук Ю.Б.
Курило В.С.
Мовчан П.М.
Плющ І.С.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Сорочинська-Кириленко Р.М.
Трайдук М.Ф.
Чорновіл Т.В.
Боднар-Петровська О.Б.
Храпов С.А.
Кілінкаров С.П.
Царьков Є.І.
Викласти в наступній редакції частину третю статті 163
«Товари для особистого вживання (використання) громадянами, що пересилаються в міжнародних поштових чи експрес відправленнях і не підлягають оподаткуванню, не потребують проведення інших видів контролю та не передбачають подання дозвільних документів».
 
Враховано редакційно .