Кількість абзаців - 7 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 34 та пункту 1 Прикінцевих положень Закону України"Про регулювання містобудівної діяльності" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до статті 34 та пункту 1 Прикінцевих положень Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
 
-1- Лисов І.В.
Назву законопроекту викласти в такій редакції: «Про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
 
Враховано   Про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. 1. У пункті 4 статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (від 17.02.2011 № 3038-17) після слів «капітальний ремонт» доповнити словами «житлових будинків за кошти державного або місцевих бюджетів, а також».
 
-2- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» у статті 34 у пункті 4 після слів: «житлових будинків» доповнити словами: «державного та громадського житлового фонду» і далі – за текстом.
 
Відхилено   1) у частині четвертій статті 34 слова «Реконструкцію або» замінити словами « Реконструкцію, реставрацію або капітальний ремонт об’єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані, а також реконструкцію або»;
 
    -3- Лисов І.В.
Пункт 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«1. У частині четвертій статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» цифру та слова «4. Реконструкцію або» замінити цифрою та словами «4. Реконструкцію, реставрацію або капітальний ремонт об’єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані, а також реконструкцію або».
 
Враховано    
    -4- Куликов К.Б.
У пункті 1 законопроекту після слів: «житлових будинків» доповнити словами: «державного житлового фонду та житлового фонду соціального призначення».
 
Відхилено    
    -5- Коваль В.С.
У частині 4 статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»:
після слів «капітальний ремонт» доповнити словами «житлових будинків, будинків громадського призначення, а також»;
в кінці частини після слів «земельною ділянкою» включити слова «у випадках, коли будівельні роботи проводяться та відновлюються за кошти державного або місцевих бюджетів, за кошти підприємств з державною часткою власності і кошти балансоутримувачів, а також після зміни власника на існуючі об’єкти».
 
Відхилено    
5. 2. У частині 1 пункту 1 розділу Прикінцеві положення цифри «2012» замінити цифрами «2013»
 
-6- Шаго Є.П.
Пункт другий із законопроекту вилучити.
 
Відхилено   2) у розділі V «Прикінцеві положення»:
у підпункті 1 пункту 1 цифри «2012» замінити цифрами «2013»;
у пункті 6 слова «Протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом» замінити словами та цифрами «До 1 січня 2013 року».
 
    -7- Волинець Є.В.
У пункті 2 законопроекту цифри «2013» замінити цифрами «2014».
 
Відхилено    
    -8- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» у розділі «Прикінцеві положення» пункт 1) частини першої залишити у чинній редакції, а саме:
«1) частин третьої та четвертої статті 24, які набирають чинності з 1 січня 2012 року;».
 
Відхилено    
    -9- Куликов К.Б.
Пункт 2 законопроекту викласти у такій редакції:
«2. У частині 1 пункту 1 розділу «Прикінцеві положення» після цифр «2012» доповнити словами: «крім земельних ділянок, які передаються (надаються) для створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктури територій та населених пунктів».
 
Відхилено    
    -10- Лисов І.В.
Пункт 2 законопроекту викласти в такій редакції:
«2. У розділі V Прикінцеві положення Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»:
у підпункті 1 пункту 1 цифри «2012» замінити цифрами «2013»;
у пункті 6 слова «Протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом» замінити словами та цифрами «До 1 січня 2013 року».
 
Враховано    
6. 3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-11- Кармазін Ю.А.
Розділ 3 законопроекту викласти у наступній редакції:
«3. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

    -12- Лисов І.В.
Пункт 3 законопроекту викласти в такій редакції:
«3. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
 
Враховано