Кількість абзаців - 14 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень Центральної виборчої комісії (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо повноважень Центральної виборчої комісії
 
-1- Подгорний С.П.
Назву законопроекту викласти в такій редакції: «Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Центральної виборчої комісії»
 
Враховано   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Центральної виборчої комісії
 
1. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
2. I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-2- Подгорний С.П.
У абзаці першому розділу І законопроекту слова «законодавчих актів» замінити словом «законів».
 
Враховано   1. Внести зміни до таких законів України:
 
3. 1. У Законі України "Про Державний реєстр виборців" (Відомості Верховної Ради України, 2007 p., № 20, ст. 282; 2009 p., № 50, ст. 754; 2011р., №5, ст. 34):
 
-3- Подгорний С.П.
Пункт 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«Частину другу статті 14 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (Відомості Верховної Ради України, 2011р., № 5, ст. 34) після пункту 2 доповнити новим пунктом такого змісту:
"3) забезпечує закупівлю товарів, робіт та послуг для функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру".
У зв'язку з цим пункти 3-7 вважати відповідно пунктами 4 – 8».
 
Враховано в п.2)  1) у Законі України «Про Центральну виборчу комісію» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448):
 
4. 1) частину другу статті 14 доповнити після пункту 2 новим пунктом 3 такого змісту:
 
-4- Кармазін Ю.А.
У статті 14 у частині другій:
об’єднати пункти 2 та 3, у зв’язку з чим пункт 2 викласти у наступній редакції:
«2) забезпечує організаційне і технологічне функціонування Реєстру, у тому числі забезпечує закупівлю товарів, робіт та послуг для функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру; «
Обґрунтування: Пропозиція вноситься у зв’язку з тим, що забезпечення закупівель товарів, робіт та послуг для функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру є однією з форм забезпечення організаційного і технологічного функціонування Реєстру. Тож запропонований спосіб законодавчого регулювання є дещо непродуктивним з точки зору правил законодавчої техніки.
Вважаю, що існуючу практичну потребу чіткого закріплення конкретних повноважень ЦВК щодо забезпечення закупівлі товарів, робіт та послуг для функціонування Реєстру доцільно вирішувати не шляхом виділення такого повноваження як самостійного, а шляхом деталізації уже передбаченого повноваження щодо забезпечення ведення та функціонування Державного реєстру виборців.
 
Відхилено   а) у статті 26:
у частині другій:
 
5. "3) забезпечує закупівлю товарів, робіт та послуг для функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру";
 
   у пункті 1 слова «її Секретаріатом» замінити словами «Секретаріатом Комісії, Службою розпорядника Державного реєстру виборців»;
у пункті 7 слова «Секретаріат Комісії, його» замінити словами «Секретаріат Комісії, Службу розпорядника Державного реєстру виборців, їх»;
у пункті 8 слова «керівника Секретаріату Комісії» та «Секретаріату Комісії» замінити відповідно словами «керівників Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців» та «Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців»;
у частинах третій та четвертій слова «та її Секретаріату» замінити словами «Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців»;
б) пункт 7 частини другої статті 29 доповнити словами «Служби розпорядника Державного реєстру виборців»;
 
6. у зв'язку з цим пункти 3-7 вважати відповідно пунктами 4 - 8;
 
-5- Кармазін Ю.А.
У статті 14 у частині другій:
доповнити новим пунктом дев’ятим наступного змісту:
«9) призначає керівника Служби розпорядника Державного реєстру виборців.»
Обґрунтування: Вважаю за необхідне віднести це повноваження до повноважень саме Центральної виборчої комісії, яка є колегіальним органом, з метою недопущення звуження її повноважень, а натомість невиправданого розширення повноважень Голови Комісії та прийняття ним важливого рішення про призначення керівника Служби розпорядника Державного реєстру виборців одноосібно, що на практиці може призвести до численних зловживань.
 
Відхилено   2) частину другу статті 14 Закону України «Про Державний реєстр виборців» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 5, ст. 34) після пункту 2 доповнити новим пунктом такого змісту:
«3) забезпечує закупівлю товарів, робіт та послуг для функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру».
У зв'язку з цим пункти 3-7 вважати відповідно пунктами 4-8.
 
7. 2. У Законі України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448):
 
-6- Подгорний С.П.
Абзац третій пункту 2 законопроекту викласти як чотири абзаци такого змісту:
«у частині другій:
у пункті 1 слова «її Секретаріатом» замінити словами «Секретаріатом Комісії, Службою розпорядника Державного реєстру виборців»;
у пункті 7 слова «Секретаріат Комісії, його» замінити словами «Секретаріат Комісії, Службу розпорядника Державного реєстру виборців, їх»;
у пункті 8 слова «керівника Секретаріату Комісії» та «Секретаріату Комісії» замінити відповідно словами «керівників Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців» та «Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців».
 
Враховано в п.1)     
8. 1) у статті 26:
 
      
9. у пунктах 1, 8 частини другої слова "її Секретаріатом", "Секретаріату Комісії" замінити відповідно словами "Секретаріатом, Службою розпорядника Державного реєстру виборців", "Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців";
 
-7- Кармазін Ю.А.
У Законі України "Про Центральну виборчу комісію" у статті 26 у частині другій пункт 1 після слів: «їх роботу» через кому доповнити словами: «вносить на затвердження комісії положення про Службу розпорядника Державного реєстру виборців, її структуру і штатний розпис; «
Обґрунтування: Пропозиція вноситься з метою усунення прогалин у частині визначення повноважень Голови та членів ЦВК щодо Служби розпорядника Державного реєстру виборців та її працівників.
 
Відхилено      
    -8- Кармазін Ю.А.
У пункті 8 вилучити слова: «Служби розпорядника Державного реєстру виборців» і далі - за текстом.
Обґрунтування: Вважаю за необхідне вилучити це повноваження з повноважень Голови Комісії та віднести його до повноважень саме Центральної виборчої комісії, яка є колегіальним органом, з метою недопущення звуження її повноважень, а натомість невиправданого розширення повноважень Голови Комісії та прийняття ним важливого рішення про призначення керівника Служби розпорядника Державного реєстру виборців одноосібно, що на практиці може призвести до численних зловживань.
 
Відхилено    
10. у частинах третій та четвертій статті 26 слова "та її Секретаріату" замінити словами "Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців";
 
      
11. 2) пункт 7 частини другої статті 29 доповнити словами "Служби розпорядника Державного реєстру виборців".
 
-9- Подгорний С.П.
Змінити в законопроекті нумерацію:
числа «І» і «ІІ» замінити відповідно цифрами «1» і «2»;
цифру «1» замінити цифрою і знаком «2)»,
цифру «2» замінити цифрою і знаком «1)»
і розмістити підпункти відповідно до зміненої нумерації.
 
Враховано      
12. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-10- Кармазін Ю.А.
Розділ ІІ законопроекту викласти у наступній редакції:
«ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
Обгрунтування: Пропозиція вноситься з метою приведення даної норми у відповідність із статтею 57 Конституції України, відповідно до якої закони та інші нормативно-правові акти, які не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, не є чинними.
Вважаю, що Закон має починати діяти із наступного дня після дня його опублікування, адже має поширювати свою дію саме на правовідносини, що мали місце після його прийняття і суб’єкти правовідносин повинні мати час на те, щоб ознайомитися з новими положеннями Закону.
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
13. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України