Кількість абзаців - 51 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері охорони здоров'я (щодо посилення контролю за обігом лікарських засобів, харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері охорони здоров’я (щодо посилення контролю за обігом лікарських засобів, харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок)
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України у сфері охорони здоров’я щодо посилення контролю за обігом лікарських засобів, харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
3. 1. У частині третій статті 19 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19 із наступними змінами) після слів “сировини для їх виготовлення,” доповнити словами “а також рекламу лікарських засобів, медичних виробів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації, харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок,” далі за текстом.
 
-1- Кармазін Ю.А.
Пункт 1. розділу І викласти в такій редакції:
«Частину третю статті 19 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19 із наступними змінами) «Держава може обмежувати експорт товарів, необхідних для охорони здоров’я, і сировини для їхнього виготовлення та рекламу медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації, харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок, якщо це може зашкодити інтересам охорони здоров’я населення України, а також забороняє рекламу лікарських засобів та медичних виробів, за виключенням, коли така реклама розміщується в спеціалізованих виданнях»
 
Відхилено   1. Частину третю статті 19 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19) після слова «Держава» доповнити словами «забезпечує дотримання вимог закону щодо обмеження реклами лікарських засобів та».
 
4.

 
-2- Бахтеєва Т.Д.
У пункті 1 розділу І слова «після слів «сировини для їх виготовлення,» доповнити словами «а також рекламу лікарських засобів, медичних виробів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації, харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок» замінити словами «після слова «Держава» доповнити словами «забезпечує дотримання вимог закону щодо обмеження реклами лікарських засобів та».
 
Враховано      
5. 2. У Законі України «Про лікарські засоби» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 22, ст. 86 із наступними змінами):
 
   2. У Законі України «Про лікарські засоби» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 22, ст. 86; 1997 р., №15, ст.115; 2006 р., № 22, ст. 184):
 
6. 2.1. У статті 3:
 
   1) частину першу статті 3 після слова «шляхом»
 
7. 1) частину першу після слова «шляхом» доповнити словами: ведення Державного реєстру лікарських засобів України та надання інформації про дозволені до реалізації лікарські засоби у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів,» далі за текстом;
 
-3- Кармазін Ю.А.
Частину 1) підпункту 2.1 пункту 2 розділу І викласти у такій редакції: «Частину 1 статті 3 Закону України «Про лікарські засоби» викласти в такій редакції: «Державна політика у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів спрямовується на підтримку наукових досліджень, створення та впровадження нових технологій, а також розвиток виробництва високоефективних та безпечних лікарських засобів, забезпечення потреб населення ліками належної якості та в необхідному асортименті шляхом ведення Державного реєстру лікарських засобів України, із забезпеченням безоплатного доступу до нього медичних установ та лікарів, а також надання інформації про дозволені до реалізації лікарські засоби виключно в спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, здійснення відповідних загально державних програм, пріоритетного фінансування, надання пільгових кредитів, встановлення податкових пільг тощо»
 
Враховано по суті Слова «із забезпеченням безоплатного доступу до нього медичних установ та лікарів» замінено словами «із забезпеченням публічного доступу до нього осіб» оскільки інформація з Державного реєстру лікарських засобів повинна бути відкритою та доступною для усіх громадян, а не тільки медичних установ та лікарів.  доповнити словами «ведення Державного реєстру лікарських засобів України із забезпеченням публічного доступу до нього осіб»;
 
    -4- Чуднов В.М.
Частину 1) підпункту 2.1 пункту 2 розділу І виключити
 
Відхилено    
    -5- Бахтеєва Т.Д.
У частині 1) підпункту 2.2. пункту 2 розділу І після слів «Державного реєстру лікарських засобів» доповнити словами «із забезпеченням публічного доступу до нього осіб», а слова «та надання інформації про дозволені до реалізації лікарські засоби у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів,» далі за текстом;» вилучити
 
Враховано    
8. 2) частину другу в кінці доповнити словами: «, сприяє створенню спеціальних умов щодо забезпечення доступу до аптек та аптечних кіосків для осіб з обмеженими фізичними можливостями.».
 
-6- Карпук В.Г.
Чуднов В.М.
Частину 2) підпункту 2.1. пункту 2 розділу І вилучити
 
Враховано      
    -7- Кармазін Ю.А.
Частину 2) підпункту 2.1 пункту 2 розділу І викласти у такій редакції: «Частину 2 статті 3 Закону України «Про лікарські засоби» викласти в такій редакції: «З метою реалізації права громадян України на охорону здоров'я держава забезпечує доступність найнеобхідніших лікарських засобів, захист громадян у разі заподіяння шкоди їх здоров'ю внаслідок застосування лікарських засобів за медичним призначенням, а також встановлює пільги і гарантії окремим групам населення та категоріям громадян щодо забезпечення їх лікарськими засобами в разі захворювання, сприяє створенню спеціальних умов щодо забезпечення для осіб з обмеженими фізичними можливостями. вільного доступу до аптек, аптечних кіосків, а в сільській місцевості, де відсутні аптеки (структурні підрозділи), - фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами, сільськими дільничними лікарнями та амбулаторіями, у яких роздрібна торгівля лікарськими засобами, за переліком, встановленим наказом МОЗ, здійснюється на підставі договорів, укладених із суб’єктом господарювання, що має відповідну ліцензію, за умови, що відпуск здійснюється особою з медичною освітою»
 
Відхилено    
9. 2.2. У статті 10:
 
   2) у статті 10:
 
10. 1) частину першу доповнити новим реченням такого змісту:
«У додатку до ліцензії зазначається перелік лікарських засобів, дозволених до виробництва власником цієї ліцензії, а також особливі умови провадження діяльності.»;
 
-8- Бахтеєва Т.Д.
У частині 1) підпункту 2.2 пункту 2 розділу І після слів «зазначається перелік» доповнити слово «форм», а слова «власником цієї ліцензії» замінити словами «ліцензіату»
 
Враховано   частину першу доповнити реченням такого змісту: «У додатку до ліцензії зазначається перелік форм лікарських засобів, дозволених до виробництва ліцензіату, а також особливі умови провадження діяльності»;
 
11. 2) частину другу доповнити новим реченням такого змісту:
«Відповідність матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу, а також умов щодо контролю за якістю лікарських засобів, що вироблятимуться, встановленим вимогам підлягає обов’язковій перевірці до видачі ліцензії органом, уповноваженим видавати ліцензію на здійснення виробництва лікарських засобів.»;
 
-9- Кармазін Ю.А.
Частину 2) підпункту 2.2 пункту 2 розділу І викласти в такій редакції:
Підставою для видачі ліцензії на виробництво лікарських засобів є наявність відповідної матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу (кваліфікації в окремого громадянина в разі індивідуального виробництва), а також умов щодо контролю за якістю лікарських засобів, що вироблятимуться. Відповідність матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу, а також умов щодо контролю за якістю лікарських засобів, що вироблятимуться, вимогам, встановленим законом чи відповідними органами виконавчої влади, підлягає обов’язковій перевірці до видачі ліцензії органом, уповноваженим видавати ліцензію на здійснення виробництва лікарських засобів.»
 
Враховано по суті в абзаці третьому підпункту 2) пункту 2  частину другу доповнити реченням такого змісту: «Відповідність матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу, а також умов щодо контролю за якістю лікарських засобів, що вироблятимуться, встановленим вимогам та заявленим у поданих заявником документах для одержання ліцензії характеристикам підлягає обов’язковій перевірці до видачі ліцензії у межах строків, передбачених для видачі ліцензії, за місцем провадження діяльності органом ліцензування у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я»;
 
    -10- Чуднов В.М.
Частину 2) підпункту 2.2 пункту 2 розділу І виключити
 
Відхилено    
    -11- Бахтеєва Т.Д.
У частині 2) підпункту 2.2 пункту 2 розділу І після слова «підлягає обов’язковій перевірці до видачі ліцензії органом, уповноваженим видавати ліцензію на здійснення виробництва лікарських засобів» замінити словами «та заявленим у поданих заявником документах для одержання ліцензії характеристикам, підлягає обов’язковій перевірці до видачі ліцензії у межах строків, передбачених для видачі ліцензії, за місцем провадження діяльності органом ліцензування у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я»;
 
Враховано    
12. 3) у частині третій слова «Державним комітетом України з медичної та мікробіологічної промисловості» замінити словами «Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України».
 
-12- Кармазін Ю.А.
Частину 3) підпункту 2.2 пункту 2 розділу І викласти в такій редакції:
Загальні вимоги до матеріально-технічної бази для виробництва лікарських засобів, для проведення виробничого контролю їх якості, а також технологічних регламентів встановлюються в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів» оскільки як буде називатися орган, це повноваження Президента України та Кабінету Міністрів України і не варто в законі називати конкретну назву органу та обмежувати їхні дії.
 
Враховано по суті змінами, внесеними згідно із Законом №3718-ІV від 08.09.2011     
    -13- Чуднов В.М.
Частину 3) підпункту 2.2 пункту 2 розділу виключити
 
Враховано по суті змінами, внесеними згідно із Законом №3718-ІV   
13. 2.3. У статті 17:
 
   3) частину першу статті 17 доповнити реченням такого змісту: «Порядок ввезення лікарських засобів
 
14. 1) частину першу доповнити новим реченням такого змісту:
«Порядок ввезення лікарських засобів на територію України, встановлюється Кабінетом Міністрів України.»;
 
-14- Чуднов В.М.
Частину 1) підпункту 2.3 пункту 2 розділу І виключити
 
Відхилено   на територію України встановлюється Кабінетом Міністрів України»;
 
15. 2) частину другу в кінці доповнити словами:
«Міністерства охорони здоров’я України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
-15- Кармазін Ю.А.
Частину 2) підпункту 2.3 пункту 2 розділу І викласти в такій редакції:
«2) частину другу викласти в такій редакції:
«Контроль за ввезенням на митну територію України лікарських засобів здійснюється державним органом, визначеним центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»
 
Враховано по суті змінами, внесеними згідно із Законом №3718-ІV від 08.09.2011     
16. 2.4. У статі 19:
 
   4) у статті 19:
 
17. 1) у частині першій слова «фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності» замінити словами «фізичними особами - підприємцями»;
 
-16- Кармазін Ю.А.
Н.Д.Ляшко О.В. (Реєстр.картка №204)
Частину 1) підпункту 2.4 пункту 2 розділу І викласти в такій редакції:
«1) частину першу викласти в такій редакції:
«Оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами на території України здійснюється підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами-підприємцями на підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому законодавством, а в сільській місцевості, де відсутні аптеки (структурні підрозділи), - фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами, сільськими дільничними лікарнями та амбулаторіями, у яких роздрібна торгівля лікарськими засобами за переліком, встановленим наказом МОЗ, здійснюється на підставі договорів, укладених із суб’єктом господарювання, що має відповідну ліцензію, за умови, що відпуск здійснюється особою з медичною освітою"
 
Відхилено   у частині першій слова «фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності» замінити словами «фізичними особами – підприємцями»;
 
18. 2) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«Підставою для видачі ліцензії є наявність матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, відповідність яких встановленим вимогами підлягає обов’язковій перевірці перед видачею ліцензії органом, уповноваженим видавати ліцензію на здійснення оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами або його територіальними підрозділами.»;
 
-17- Яворівський В.О.
Чуднов В.М.
Частину 2) підпункту 2.4 пункту 2 розділу І вилучити
 
Відхилено   після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«Підставою для видачі ліцензії є наявність матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, відповідність яких встановленим вимогам та заявленим у поданих заявником документах для одержання ліцензії характеристикам підлягає обов’язковій перевірці перед видачею ліцензії у межах строків, передбачених для видачі ліцензії, за місцем провадження діяльності органом ліцензування або його територіальними підрозділами у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я».
 
    -18- Бахтеєва Т.Д.
У абзаці другому частини 2) підпункту 2.4 пункту 2 розділу І після слів «встановленим вимогам» доповнити словами «та заявленим у поданих заявником документах для одержання ліцензії характеристикам», після слів «перед видачею ліцензії» доповнити словами «за місцем провадження діяльності», а слова «уповноваженим видавати ліцензію на здійснення оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами або його територіальними підрозділами» замінити словами «ліцензування, або його територіальними підрозділами у межах строків, передбачених для видачі ліцензії, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я».
 
Враховано    
19. у зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
 
   У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
 
20. 2.5. У статті 21:
 
   5) статтю 21 після частини другої доповнити
 
21. 1) після частини другої доповнити новими частинами третьою та четвертою такого змісту:
 
   новою частиною такого змісту:
 
22. «Забороняється відпуск громадянам без пред’явлення рецепта тих лікарських засобів, які повинні відпускатися за рецептом лікаря.;
 
-19- Бахтеєва Т.Д.
Абзац другий частини 1) підпункту 2.5 пункту 2 розділу І викласти у такій редакції:
«Реалізація (відпуск) громадянам лікарських засобів, за рецептом лікаря здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я» .
 
Враховано   «Реалізація (відпуск) громадянам лікарських засобів за рецептом лікаря здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я».
 
23. Забороняється реалізація лікарських засобів, які повинні відпускатися за рецептом лікаря з аптечного кіоску, крім випадків, передбачених ліцензійними умовами, встановленими для провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами.»;
 
-20- Чуднов В.М.
Абзац третій частини 1) підпункту 2.5 пункту 2 розділу І виключити
 
Враховано      
24. у зв’язку з цим частину третю вважати частиною п’ятою.
 
   У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
 
25. 2.6. У статті 26:
 
   6) у статті 26:
 
26. 1) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«Інформація про лікарські засоби (в тому числі ті, що не зареєстровані або знаходяться на стадії розроблення чи впровадження у виробництво) надається виключно у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, а також у матеріалах, що розповсюджуються на спеціалізованих семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.»;
 
-21- Кондратюк О.К.
Чуднов В.М.
Підпункт 2.6 пункту 2 розділу І проекту вилучити
 
Враховано по суті у абзаці шостому підпункту 6) пункту 2 розділу 1  після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«Інформація про лікарські засоби (у тому числі препарати, що не зареєстровані або перебувають на стадії розроблення чи впровадження у виробництво) включає назву, характеристику, лікувальні властивості, можливу побічну дію і публікується у виданнях, призначених для медичних та фармацевтичних працівників, а також у матеріалах, що поширюються на спеціалізованих семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики».
У зв’язку з цим частини третю - шосту вважати відповідно частинами четвертою – сьомою;
 
    -22- Карпук В.Г.
Абзац другий частини 1) підпункту 2.6 пункту 2 розділу І викласти у такій редакції:
«Інформація про лікарські засоби (в тому числі ті, що не зареєстровані або знаходяться на стадії розроблення чи впровадження у виробництво) включає в себе назву, склад, повну характеристику, лікувальні властивості, можливу побічну дію тощо і надається виключно у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, а також у матеріалах, що розповсюджуються на спеціалізованих семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики».
 
Враховано частково в абзаці третьому підпункту 6) пункту 2 розділу І   
    -23- Бахтеєва Т.Д.
У абзаці другому частини 1) підпункту 2.6 пункту 2 розділу І слова «склад» та «спеціалізованих» вилучити
 
Враховано    
27. 2) частину третю вважати частиною четвертою та викласти її у такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
28. «Реклама лікарських засобів забороняється.»
 
-24- Бахтеєва Т.Д.
Абзац другий частини 2) підпункт 2.6 пункту 2 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«Дозволяється реклама лікарських засобів, які відпускаються без рецепта лікаря та не внесені до переліку заборонених до рекламування лікарських засобів. Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування затверджується центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я. Вимоги до реклами таких лікарських засобів встановлюються Законом України «Про рекламу». Критерії, що застосовуються при визначенні лікарських засобів, рекламування яких заборонено, затверджуються центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я відповідно до вимог Закону. Рішення про віднесення лікарського засобу до лікарських засобів, рекламування яких заборонено, приймається під час державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу з внесенням відповідної інформації до Державного реєстру лікарських засобів України. Реклама лікарських засобів, застосування та відпуск яких дозволяється лише за рецептом лікаря, а також тих, що внесені до переліку заборонених до рекламування лікарських засобів, забороняється»;
 
Враховано   «Дозволяється реклама лікарських засобів, які відпускаються без рецепта лікаря та не внесені до переліку заборонених до рекламування лікарських засобів. Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування затверджується центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я. Вимоги до реклами таких лікарських засобів встановлюються Законом України «Про рекламу». Критерії, що застосовуються при визначенні лікарських засобів, рекламування яких заборонено, затверджуються центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я відповідно до вимог Закону. Рішення про віднесення лікарського засобу до лікарських засобів, рекламування яких заборонено, приймається під час державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу з внесенням відповідної інформації до Державного реєстру лікарських засобів України. Реклама лікарських засобів, застосування та відпуск яких дозволяється лише за рецептом лікаря, а також тих, що внесені до переліку заборонених до рекламування лікарських засобів, забороняється»;
7) у тексті Закону слова «Міністерство охорони здоров’я України» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров’я» у відповідному відмінку.
 
    -25- Бахтеєва Т.Д.
Після частини 2) підпункту 2.6 пункту 2 розділу І доповнити новим підпунктом 2.7 у такій редакції:
у тексті Закону слова «Міністерство охорони здоров’я України» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров’я» у відповідному відмінку.
 
Враховано Приведення у відповідність назв органів виконавчої влади до системи центральних органів виконавчої влади   
29. 3. Частину першу статті 6 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299 із наступними змінами) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
«перед видачею ліцензії проводить обов’язкову перевірку відповідності наявної матеріально-технічної бази та кваліфікації персоналу встановленим ліцензійним умовам, якщо обов’язковість такої перевірки передбачено спеціальним законом, що регулює відносини у певній сфері господарської діяльності;», далі за текстом.
 
-26- Бахтеєва Т.Д.
Пункт 3 розділу І викласти у такій редакції:
«3. У Законі України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299 із наступними змінами)
У статті 9:
частину другу викласти в новій редакції «Господарська діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також господарська діяльність з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами підлягають ліцензуванню відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених відповідно законами України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про лікарські засоби»;
пункт 5 частини третьої виключити.
 
Враховано   3. У статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299 із наступними змінами):
частину другу викласти в такій редакції:
«Господарська діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також господарська діяльність з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами підлягають ліцензуванню відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених законами України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про лікарські засоби»;
пункт 5 частини третьої виключити.
 
30. 4. У статті 21 Закону України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 39, ст. 181 із наступними змінами):
 
-27- Кондратюк О.К.
Пункт 4 розділу І проекту вилучити
 
Враховано частково в підпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6) пункту 4.  4. У статті 21 Закону України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62 із наступними змінами):
 
31. 4.1. У частині першій:
 
   1) у частині першій:
 
32. 1) в абзаці другому слова «лікарських засобів,» замінити словами «медичних виробів та», далі за текстом;
 
-28- Бахтеєва Т.Д.
У частині 1) підпункту 4.1 пункту 4 розділу І слова «лікарських засобів» замінити словами « медичної техніки»
 
Враховано   в абзаці другому слова «медичної техніки» замінити словами «медичних виробів та»;
 
33. 2) абзац третій вилучити.
 
-29- Бахтеєва Т.Д.
Частину 2) підпункту 4.1 пункту 4 розділу І викласти у такій редакції:
«2) абзац третій викласти у такій редакції:
«лише таких лікарських засобів, які відпускаються без рецепта лікаря та які не внесені центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я до переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування»
 
Враховано   абзац третій викласти в такій редакції:
«лише таких лікарських засобів, які відпускаються без рецепта лікаря та які не внесені центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я до переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування»;
 
34. 4.2. У частині другій слова «, які вживаються та розповсюджуються тільки за приписом (рецептом) лікаря» вилучити.
 
-30- Бахтеєва Т.Д.
У підпункті 4.2 пункту 4 розділу І слова «які вживаються та розповсюджуються тільки за приписом (рецептом) лікаря» замінити словами «застосування та відпуск яких дозволяється лише за рецептом лікаря, а також тих, що внесені до переліку заборонених до рекламування лікарських засобів».
 
Враховано   2) у частині другій слова «які вживаються та розповсюджуються тільки за приписом (рецептом) лікаря» замінити словами «застосування та відпуск яких дозволяється лише за рецептом лікаря, а також внесених до переліку заборонених до рекламування лікарських засобів»;
 
35. 4.3. Частину четверту викласти у такій редакції: «4. Реклама медичних виробів та медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації повинна містити об'єктивну інформацію і здійснюватися так, щоб було зрозуміло, що наведене повідомлення є рекламою, а рекламований товар є медичним виробом, медичною технікою, методом профілактики, діагностики, лікування, реабілітації.».
 
-31- Чуднов В.М.
Підпункт 4.3 пункту 4 розділу І вилучити
 
Враховано по суті в підпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6) пункту 4  3) частину четверту викласти в такій редакції: «4. Реєстр.картка №15) відсотків площі (тривалості) всієї реклами»;
 
    -32- Яворівський В.О.
Підпункт 4.3 пункту 4 розділу І новим абзацом такого змісту:
«текст попередження такого змісту: «Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я», який займає не менше 15 відсотків площі (тривалості) всієї реклами».
 
Враховано відповідно до Закону 3235-VІ від 19.04.2011   
    -33- Бахтеєва Т.Д.
Підпункт 4.3 пункту 4 розділу І доповнити викласти у новій редакції: «4. Реєстр.картка №15) відсотків площі (тривалості) всієї реклами»;
 
Враховано    
36. 4.4. У частинах п’ятій, сьомій та тринадцятій слова «лікарських засобів,» замінити словами «медичних виробів та»;
 
-34- Бахтеєва Т.Д.
У підпункті 4.4 пункту 4 розділу І слова «лікарських засобів» замінити словами « медичної техніки»
 
Враховано   4) у частинах п’ятій, сьомій і тринадцятій слова «медичної техніки» замінити словами «медичних виробів та»;
 
37. 4.5. У частині шостій:
 
   5) у частині шостій:
 
38. 1) в абзаці першому слова «лікарських засобів,» замінити словами «медичних виробів та»;
 
-35- Бахтеєва Т.Д.
Частину 1) підпункту 4.5 пункту 4 розділу І слова «лікарських засобів» замінити словами « медичної техніки»
 
Враховано   в абзаці першому слова «медичної техніки» замінити словами «медичних виробів та»;
 
39. 2) в абзаці другому слова «вживання лікарського засобу чи застосування» замінити словами «застосування медичного виробу чи»;
 
-36- Бахтеєва Т.Д.
Частину 2) підпункту 4.5 пункту 4 розділу І викласти у такій редакції:
«2) абзац другий викласти у такій редакції:
«відомостей, які можуть справляти враження, що за застосування лікарського засобу чи медичного виробу консультація з фахівцем не є необхідною;
 
Враховано   абзаци другий і третій викласти в такій редакції:
«відомостей, які можуть справляти враження, що за умови застосування лікарського засобу чи медичного виробу консультація з фахівцем не є необхідною;
 
40. 3) в абзаці третьому слова «від вживання лікарського засобу чи застосування» замінити словами «застосування медичного виробу чи»;
 
-37- Бахтеєва Т.Д.
Частину 3) підпункту 4.5 пункту 4 розділу І викласти у такій редакції:
«3) абзац третій викласти у такій редакції:
«відомостей про те, що лікувальний ефект від застосування лікарського засобу чи медичного виробу є гарантованим;»
 
Враховано   відомостей про те, що лікувальний ефект від застосування лікарського засобу чи медичного виробу є гарантованим»;
 
41. 4) в абзацах п’ятому, сьомому, восьмому та дев’ятому слова «лікарських засобів» у всіх відмінках замінити словами «медичних виробів» у відповідних відмінках;
 
-38- Бахтеєва Т.Д.
Частину 4) підпункту 4.5 пункту 4 розділу І слова «лікарських засобів» замінити словами « медичної техніки»
 
Враховано   в абзацах п’ятому, сьомому, восьмому та дев’ятому слова «медичної техніки» у всіх відмінках замінити словами «медичних виробів» у відповідному відмінку;
 
42. 5) в абзаці тринадцятому слова «лікарського засобу» замінити словами «товару, що рекламується».
 
   в абзаці тринадцятому слова «лікарського засобу» замінити словами «товару, що рекламується»;
 
43. 4.6. Частину восьму вилучити;
 
      
44. 4.7. У частині дев’ятій слова «лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації» замінити словами «медичних виробів та медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок».
 
-39- Бахтеєва Т.Д.
Підпункт 4.7 пункту 4 розділу І викласти у наступній редакції:
«4.7. Частину дев’яту викласти у такій редакції:
«9. У рекламі товарів та методів, що не належать до лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, а також у рекламі харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок забороняється посилатися на те, що вони мають лікувальні властивості.»
 
Враховано   6) частину дев’яту викласти в такій редакції:
«9. У рекламі товарів та методів, що не належать до лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, а також у рекламі харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок забороняється посилатися на те, що вони мають лікувальні властивості».
 
45. 4.8. У частині одинадцятій слова «лікарських засобів» замінити словами «медичних виробів».
 
      
46. ІІ. Прикінцеві положення
 
-40- Бахтеєва Т.Д.
Розділ ІІ викласти у такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 6) пункту 2 розділу І та пункту 4 розділу І, які набирають чинності через шість місяців з дня наступного за днем опублікування цього Закону.
2. Встановити, що реклама лікарських засобів, зареєстрованих в Україні до набрання чинності підпункту 6) пункту 2 розділу І та пункту 4 розділу І, Закону, може здійснюватися лише після внесення відповідних змін до Державного реєстру лікарських засобів України.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити розробку та прийняття нових нормативно-правових актів, необхідність яких випливає з цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону, та прийняття ними нових нормативно-правових актів, необхідність яких випливає з цього Закону.
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
 
47. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 6 пункту 2 та пункту 4 розділу І, які набирають чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону.
2. Встановити, що реклама лікарських засобів, зареєстрованих в Україні до набрання чинності підпункту 6 пункту 2 та пункту 4 розділу І цього Закону, може здійснюватися лише після внесення відповідних змін до Державного реєстру лікарських засобів України.
 
48. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін:
 
   3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
49. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити розробку та прийняття нових нормативно-правових актів, необхідність яких випливає з цього Закону;
 
50. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону, та прийняття ними нових нормативно-правових актів, необхідність яких випливає з цього Закону.