Кількість абзаців - 238 Таблиця поправок


"Про благодійництво та благодійні організації" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про благодійництво та благодійні організації
 
-1- Яворівський В.О.
Викласти назву Закону в наступній редакції:
«Про благодійну діяльність та благодійні організації»
 
Враховано Уточнюється назва Закону відповідно до термінів, які вживаються у його тексті.  Про благодійну діяльність та благодійні організації
 
3. Цей Закон визначає загальні засади благодійної діяльності на території України, умови утворення, діяльності і припинення благодійних організацій, а також форми державної підтримки благодійної діяльності.
 
-2- Петьовка В.В.
Викласти преамбулу Закону в такій редакції: «Цей Закон визначає загальні засади здійснення благодійної діяльності в Україні;»
 
Враховано редакційно Закон має на меті також регулювання особливостей статусу благодійних організацій  Цей Закон визначає загальні засади благодійної діяльності в Україні, а також умови утворення, діяльності і припинення благодійних організацій.
 
4.

 
-3- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Замінити в преамбулі слова «умови утворення, діяльності і припинення благодійних організацій, а також форми державної підтримки благодійної діяльності» на слова «а також умови утворення, діяльності і припинення благодійних організацій»
 
Враховано У зв’язку з виключенням статті 30 про державну підтримку благодійної діяльності через колізії з Бюджетним кодексом України, немає потреби вказувати державну підтримку в преамбулі     
5. Розділ І. Загальні положення
 
   Розділ І. Загальні положення
 
6. Стаття 1. Визначення термінів
 
-4- Яворівський В.О.
Пронумерувати визначення термінів у статті 1 у порядку зростання як 1.1, 1.2 і так далі.
 
Враховано   Стаття 1. Визначення термінів
 
7. 1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
 
   1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
 
8. Бенефіціар (набувач благодійної допомоги) – фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада, що одержує допомогу від благодійних організацій та інших благодійників для досягнення визначених цим Законом цілей;
 
-5- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
В абзаці другому частини першої статті 1 слова « (набувач благодійної допомоги) –» замінити словами «– набувач благодійної допомоги;»
 
Враховано редакційно еобхідно уточнити, кого слід вважати набувачем благодійної допомоги  1.1. Бенефіціар – набувач благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада), що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення визначеної цим Законом цілі.
 
    -6- Яворівський В.О.
Абзац другий частини першої статті 1 викласти у редакції «Бенефеціар – набувач благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада), що одержує допомогу від благодійних організацій та інших благодійників для досягнення визначених цим Законом цілей.»
 
Враховано редакційно лід уточнити визначення у статті 1 Закону, відповідно до якої бенефеціарами можуть бути фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада   
    -7- Деревляний В.Т.
Абзац другий частини першої статті 1 викласти в такій редакції: «Бенефіціар – набувач благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада), що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення визначеної цим Законом цілі».
 
Враховано    
9. Благодійна діяльність – добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара;
 
-8- Воропаєв Ю.М.
Викласти абзац третій частини першої статті 1 у такій редакції:
«Благодійна діяльність – добровільна діяльність благодійників, що полягає у наданні особистої та/або майнової допомоги для досягнення визначених цим Законом цілей та не передбачає сплати будь-якої винагороди або компенсації за це благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара;»
 
Відхилено одвійне згадування слова «діяльність» тавтологічне  1.2. Благодійна діяльність – добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначеної цим Законом цілі, що не передбачає сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.
 
    -9- Петьовка В.В.
Викласти абзац третій частини першої статті 1 в такій редакції:
«Благодійна діяльність – добровільна особиста майнова та інша (зокрема, інформаційна, правова, організаційна) допомога, спрямована на досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара;»
 
Відхилено ропозиція не враховує особливості благодійної діяльності юридичних осіб та на підставі заповітів   
    -10- Деревляний В.Т.
Викласти абзац третій частини першої статті 1 в такій редакції:
«Благодійна діяльність – добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначеної цим Законом цілі, що не передбачає сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара».
 
Враховано    
10. Благодійна організація – юридична особа (товариство, фонд, установа), установчі документи яких визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених цим законом, як основний вид діяльності такої юридичної особи. Благодійна організація може бути благодійником або бенефіціаром (набувачем благодійної допомоги);
 
-11- Воропаєв Ю.М.
Викласти абзац четвертий частини першої статті 1 у такій редакції:
«Благодійна організація – юридична особа, головною метою діяльності якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій бенефіціарів згідно з цим Законом. Благодійна організація може бути благодійником або бенефіціаром;»
 
Відхилено Не визначено, які суб’єкти уповноважені визначати інтереси суспільства. Обов’язок здійснювати діяльність в інтересах окремих категорій бенефіціарів не відповідає праву благодійників самостійно визначати бенефіціарів і приймати рішення про надання їм допомоги, що може призвести до численних позовів проти благодійних організацій  1.3. Благодійна організація – юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених цим Законом, як основний вид її діяльності.
1.4. Благодійна програма – комплекс благодійних заходів у сферах, передбачених статтею 3 цього Закону.
 
    -12- Кармазін Ю.А.
Виключити абзац четвертий частини першої статті 1.
 
Відхилено Виключення визначення «благодійної організації» зі статті 1 зведе перелік термінів до «бенефіціара» і «благодійника», що не відповідає назві та цілям закону, що регулюватиме особливості правового статусу саме благодійних організацій   
    -13- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Абзац четвертий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«Благодійна організація – юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених цим Законом, як основний вид діяльності такої організації.»
 
Враховано изначення видів благодійних організацій наведено в статті 17 Закону. Юридичні особи публічного права не можуть здійснювати благодійну діяльність як основний вид своєї діяльності   
    -14- Деревляний В.Т.
В абзаці четвертому частини першої статті 1 після слів «основний вид» додати слово «її»
 
Враховано    
    -15- Яворівський В.О.
Додати до переліку термінів наступне визначення:
«Благодійна програма – комплекс благодійних заходів у сферах, передбачених статтею 3 цього Закону».
 
Немає висновку    
11. Благодійний грант – допомога у формі коштів чи інших валютних цінностей, яка має бути використана бенефіціаром протягом строку, визначеного благодійником;
 
-16- Воропаєв Ю.М.
Викласти абзац п’ятий частини першої статті 1 в такій редакції:
«Благодійний грант – різновид благодійної пожертви, допомога у формі коштів або інших засобів, яка надається бенефіціару для реалізації певних діяльності, програми або цього Закону, на строк та на умовах, визначених благодійником.»
 
Відхилено е вказано цільовий характер використання гранту  1.5. Благодійний грант – цільова допомога у формі валютних цінностей, яка має бути використана бенефіціаром протягом строку, визначеного благодійником.
 
    -17- Кармазін Ю.А.
Виключити абзац п’ятий частини першої статті 1.
 
Відхилено Термін вживається у проекті цього Закону, тому потребує свого визначення   
    -18- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Додати до абзацу п’ятого частини першої статті 1 слово «цільова»
 
Враховано Визначення благодійного гранту як цільової фінансової допомоги на визначений строк відповідає Цивільному кодексу України   
    -19- Деревляний В.Т.
В абзаці п’ятому частини першої статті 1 замінити слова «у формі коштів та інших валютних цінностей» словами «у вигляді валютних цінностей»
 
Враховано Перелік видів валютних цінностей встановлено у Митному кодексі та інших законах України   
12. Благодійник – дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права, яка добровільно здійснює один чи кілька видів благодійної діяльності;
 
-20- Воропаєв Ю.М.
Викласти абзац шостий частини першої статті 1 в такій редакції:
«Благодійник – дієздатна фізична особа або юридична особа, яка добровільно здійснює благодійну діяльність.»
 
Відхилено Не 1 обмеження щодо здійснення благодійної діяльності юридичними особами публічного права  1.6. Благодійник – дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності.
 
    -21- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Додати до частини першої статті 1 новий абзац у такій редакції:
«Ендавмент – сума коштів або цінних паперів, які вносяться благодійником у банк або небанківську фінансову установу, завдяки чому набувач благодійної допомоги отримує право на використання процентів або дивідендів, нарахованих на суму такого ендавменту.»
 
Відхилено ермін «ендавмент» у такій вже визначено ч.2 ст. 170.7.5. Податкового кодексу.   
13. Меценатська діяльність – благодійна діяльність у сферах освіти, науки і наукових досліджень, культури та мистецтва, яка регулюється законами України;
 
-22- Кармазін Ю.А.
Виключити абзац сьомий частини першої статті 1.
 
Відхилено   1.7. Меценатська діяльність – благодійна діяльність у сферах освіти, культури та мистецтва, охорони культурної спадщини та пам’яток історії, науки і наукових досліджень, за умови, що доступ до культурних благ та інших результатів такої діяльності або розповсюдження таких результатів не обмежується на підставі майнових прав суб’єктів благодійної діяльності або їх договорів з третіми особами.
1.8. Публічний збір благодійних пожертв – добровільний збір цільової допомоги у вигляді коштів або майна серед невизначеного кола осіб, у тому числі з використанням засобів електронного зв’язку або телекомунікації, для досягнення цілі у сферах, передбачених статтею 3 цього Закону.
 
    -23- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Абзац восьмий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«Меценатська діяльність – благодійна діяльність у сферах освіти, культури та мистецтва, охорони культурної спадщини та пам’яток історії, науки і наукових досліджень, за умови, що доступ до культурних благ та інших результатів такої діяльності або розповсюдження таких результатів не обмежується на підставі майнових прав суб’єктів благодійної діяльності або їх договорів з третіми особами;»
 
Враховано изначення меценатської діяльності перенесено із статті 12 Закону   
    -24- Яворівський В.О.
Додати до частини першої статті 1 новий абзац наступного змісту:
«Публічний збір благодійних пожертв – добровільний збір цільової допомоги у вигляді коштів або майна серед невизначеного кола осіб, у тому числі з використанням засобів електронного звязку або телекомунікації, для досягнення цілі у сферах, передбачених статтею 3 цього Закону.»
 
Враховано    
14. Публічна служба – діяльність на державних політичних посадах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна (невійськова) служба, дипломатична служба, інша державна служба в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування;
 
-25- Кармазін Ю.А.
Виключити абзац дев'ятий частини першої статті 1
 
Враховано Визначення публічної служби вже встановлено у Кодексі адміністративного судочинства України     
15. Публічний доступ – право бенефіціарів користуватися творами або іншим майном для досягнення цілей благодійної діяльності без обов’язку надання будь-якої винагороди або компенсації власнику майна.
 
-26- Карпук В.Г.
Виключити абзац десятий частини першої 1 статті 1
 
Враховано Визначення доступу до культурних благ та інших результатів меценатської діяльності встановлено у статті 12 Закону     
    -27- Кармазін Ю.А.
Виключити абзац десятий частини першої статті 1
 
Враховано    
16. 2. Інші терміни використовуються у значеннях, визначених Цивільним кодексом України, законами про оподаткування або іншими законами України, що не суперечать цьому Закону і законам про оподаткування.
 
-28- Воропаєв Ю.М.
У частині другій статті 1 слова «законами про оподаткування» на замінити словами «Податковим кодексом України»; виключити слова «і законам про оподаткування.»
 
Враховано Після набрання чинності Податковим кодексом України інші закони про оподаткування втратили чинність  2. Інші терміни вживаються у значеннях, визначених Цивільним та Податковим кодексами України або іншими законами України.
 
    -29- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині другій статті 1 замінити слова «законами про оподаткування або іншими законами України, що не суперечать цьому Закону і законам про оподаткування» словами «Податковим кодексом України, або іншими законами України»
 
Враховано    
    -30- Яворівський В.О.
у частині 2 статті 2 замінити слово «використовуються» на «вживаються»
 
Враховано    
17. Стаття 2. Законодавство про благодійну діяльність
 
   Стаття 2. Законодавство про благодійну діяльність
 
18. 1. Законодавство України про благодійну діяльність та благодійні організації базується на Конституції України та складається з Цивільного кодексу, цього Закону, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цього Закону.
 
-31- Карпук В.Г.
Викласти статтю 2 у такій редакції:
«1. Законодавство про благодійництво та благодійні організації складається з Конституції України, цього Закону, інших нормативно-правових актів, що регулюють благодійництво та благодійну діяльність. Якщо міжнародним договором України встановлені інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про благодійництво та благодійні організації, то застосовуються правила міжнародного договору, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.»
 
Відхилено цьому Законі не вживається термін «благодійництво», замість нього вживається термін «благодійна діяльність» Вилучення прямих посилань на Цивільний кодекс ускладнить застосування норм про пожертви, сервітути та інші форми благодійної діяльності. Окреме посилання на пріоритетність правил, встановлених міжнародними договорами, є зайвим з огляду на статтю 19 Закону України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 р. №) 1906-ІV  1. Законодавство України про благодійну діяльність та благодійні організації базується на Конституції України та складається з Цивільного кодексу, цього Закону, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цього Закону.
 
    -32- Кармазін Ю.А.
Викласти статтю 2 у такій редакції:
«1. Законодавство про благодійництво та благодійні організації складається з Конституції України, цього Закону, інших нормативно-правових актів, що регулюють благодійництво та благодійну діяльність. Якщо міжнародним договором України встановлені інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про благодійництво та благодійні організації, то застосовуються правила міжнародного договору, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.»
 
Відхилено    
19. Розділ ІІ. Благодійна діяльність
 
   Розділ ІІ. Благодійна діяльність
 
20. Стаття 3. Цілі благодійної діяльності
 
-33- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Назву статті 3 після слова «цілі» доповнити словами «та сфери»
 
Враховано   Стаття 3. Ціль та сфери благодійної діяльності
 
    -34- Деревляний В.Т.
В назві статті 3 слово «цілі» замінити на слово «ціль». В усіх положеннях тексту законопроекту, які містять термін «ціль» у формі множини, вжити цей термін у формі однини.
 
Враховано    
21. 1. Цілями благодійної діяльності є сприяння визнанню, здійсненню або захисту прав, свобод та законних інтересів бенефіціарів у сферах:
 
-35- Воропаєв Ю.М.
Абзац перший частини першої статті 3 викласти у такій редакції:
«1. Цілями благодійної діяльності є сприяння визнанню, здійсненню або захисту прав, свобод та законних інтересів бенефіціарів у нижче наведених сферах, а також розвиток та підтримка таких сфер:»
 
Відхилено Розвиток і підтримка окремих сфер, як підвищення конкуренто-спроможності України та розвиток окремих регіонів належить, відповідно, до державної промислової або регіональної політики  1. Ціллю благодійної діяльності є сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах:
 
    -36- Яворівський В.О.
Деревляний В.Т.
Абзац перший частини першої статті 3 викласти в такій редакції: «1. Ціллю благодійної діяльності є сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах:»
 
Враховано Численні посилання в законі на цілі благодійної діяльності не можуть заміщувати передбачених Конституцією і законами гарантій прав і свобод з боку держави, тому пропонується визначення одної загальної цілі   
22. 1) освіти;
 
   1) освіти;
 
23. 2) охорони здоров’я;
 
   2) охорони здоров’я;
 
24. 3) охорони природного довкілля;
 
-37- Воропаєв Ю.М.
Викласти пункт 3 частини першої статті 3 в такій редакції:
«3) охорони «навколишнього природного середовища та захисту тварин;»
 
Відхилено   3) екології та охорони довкілля;
 
    -38- Кармазін Ю.А.
У пункті 3 частини першої статті 3 слова «природного довкілля» замінити словами «навколишнього природного середовища»
 
Відхилено Термін «охорона довкілля» вказано в статтях 50, 85, 119 і 138 Конституції України.   
    -39- Томенко М.В.
У пункті 3 частини першої статті 3 слова «природного довкілля» замінити словами «навколишнього природного середовища»
 
Відхилено Термін «охорона довкілля» вказано в статтях 50, 85, 119 і 138 Конституції України.   
    -40- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Викласти пункт 3 частини першої статті 3 в такій редакції:
«3) екології та охорони довкілля;»
 
Враховано Термін «охорона довкілля» вказано в статтях 50, 85, 119 і 138 Конституції України. Додання терміну «екологія», що має ширший суспільний зміст, відповідає цілям благодійної діяльності   
25. 4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідації їх наслідків, допомоги потерпілим від катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також особам у кризових ситуаціях;
 
-41- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У пункті 4 частини першої статті 3 замінити слова «особам у кризових ситуаціях» словами «біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах», слово «потерпілим» замінити на «постраждалим».
 
Враховано лагодійні організації, які надають допомогу біженцям, сприяють скороченню бюджетних видатків. У Законі України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 р. № 966-ІV вжито термін «особи, які перебувають у складних життєвих обставинах»  4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідації їх наслідків, допомоги постраждалим від катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 
26. 5) опіки і піклування, законного представництва та правової допомоги;
 
   5) опіки і піклування, законного представництва та правової допомоги;
 
27. 6) соціального забезпечення і соціальних послуг;
 
-42- Воропаєв Ю.М.
Пункт 6 частини першої статті 3 викласти в такій редакції:
«6) соціальної підтримки, соціального захисту та забезпечення і соціальних послуг;»
 
Відхилено Термін «соціальна підтримка» не має визначеного правового змісту.  6) соціальних послуг і подолання бідності;
 
    -43- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Пункт 6 частини першої статті 3 викласти в такій редакції:
«6) соціальних послуг і подолання бідності;»
 
Враховано Замінений термін «соціальне забезпечення» стосувався переважно державних соціальних стандартів   
28. 7) культури та мистецтва, охорони культурно-історичної спадщини;
 
-44- Кармазін Ю.А.
Томенко М.В.
У пункті 7 частини першої статті 3 слова «культурно-історичної спадщини» замінити словами «культурної спадщини»
 
Враховано Закони України «Про охорону культурної спадщини» і «Про культуру» використовують термін «культурна спадщина»  7) культури та мистецтва, охорони культурної спадщини;
 
    -45- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У пункті 7 частини першої статті 3 замінити слова «культурно-історичної спадщини;» словами «культурної спадщини та пам’яток історії;»
 
Враховано редакційно    
29. 8) науки та наукових досліджень;
 
   8) науки та наукових досліджень;
 
30. 9) аматорського спорту і фізичної культури;
 
   9) аматорського спорту і фізичної культури;
 
31. 10) прав людини і громадянина та основоположних свобод;
 
   10) прав людини і громадянина та основоположних свобод;
 
32. 11) розвитку територіальних громад;
 
   11) розвитку територіальних громад;
 
33. 12) розвитку міжнародної співпраці України.
 
-46- Воропаєв Ю.М.
Додати до частини першої статті 3 новий пункт у такій редакції:
«13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;»
 
Відхилено Указані питання належать до державної промислової і регіональної політики, які не є предметом благодійної діяльності  12) розвитку міжнародної співпраці України.
 
    -47- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Додати до частини першої статті 3 новий пункт у такій редакції:
«13) інших сферах суспільних відносин.»
 
Відхилено Визнання сферою благодійної діяльності інших суспільних відносин, не конкретизованих у законах, спричинить колізії зі статтею 157 Податкового кодексу   
    -48- Воропаєв Ю.М.
Додати до частини першої статті 3 новий пункт у такій редакції:
«14) сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.»
 
Відхилено Бюджетний кодекс України не передбачає можливості фінансової підтримки благодійних організацій чи інших благодійників, тому немає загального порядку сприяння виконанню державних та інших програм окремими благодійниками   
    -49- Воропаєв Ю.М.
Додати до статті 3 нову частину в такій редакції:
«2. Конкретні напрями здійснення благодійної діяльності визначаються благодійниками і установчими документами благодійних організацій.»
 
Відхилено Дублює положення статей 5 і 17 Закону   
    -50- Воропаєв Ю.М.
Додати до статті 3 нову частину в такій редакції:
«3. Підтримка політичних партій та проведення передвиборних агітацій не є благодійною діяльністю і забороняються для благодійних організацій.»
 
Відхилено Дублює положення статті 4 Закону   
34. Стаття 4. Суб’єкти благодійної діяльності
 
   Стаття 4. Суб’єкти благодійної діяльності
 
35. 1. Суб’єктами благодійної діяльності є благодійні організації, які утворені та діють відповідно до цього Закону, а також інші благодійники та бенефіціари благодійної діяльності.
 
-51- Яворівський В.О.
В частині першій статті 4 виключити слова: «благодійної діяльності»
 
Враховано   1. Суб’єктами благодійної діяльності є благодійні організації, які утворені та діють відповідно до цього Закону, а також інші благодійники та бенефіціари.
 
36. 2. Обмеження щодо політичних партій та їх об’єднань, зареєстрованих кандидатів на виборні посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування як суб’єктів благодійної діяльності визначаються законами України.
 
-52- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Додати до статті 4 нову частину в такій редакції:
«3. Суб’єкти благодійної діяльності мають право здійснювати благодійні програми, спільну благодійну діяльність та інші види благодійної діяльності спільно з нерезидентами з урахуванням особливостей, визначених законами або міжнародними договорами України.»
 
Враховано У звязку з виключенням статті 28 Закону доцільно включити до статті 4 частину про засади міжнародної благодійної діяльності  2. Обмеження щодо політичних партій та їх об’єднань, зареєстрованих кандидатів на виборні посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування як суб’єктів благодійної діяльності визначаються законами України.
3. Суб’єкти благодійної діяльності мають право здійснювати благодійні програми, спільну благодійну діяльність та інші види благодійної діяльності спільно з нерезидентами з урахуванням особливостей, визначених законами або міжнародними договорами України.
 
37. Стаття 5. Види благодійної діяльності
 
-53- Кармазін Ю.А.
В назві статті 5 слово «Види» замінити словом «Форми»
 
Відхилено Стаття 17 Закону визнаачає види благодійних організацій, тому доречніше за аналогією залишити термін «види»  Стаття 5. Види благодійної діяльності
 
38. 1. Благодійники, спільно чи індивідуально, можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного чи кількох її видів:
 
-54- Кармазін Ю.А.
В абзаці першому частини першої статті 5 слова «одного чи кількох її видів» замінити словами «однієї чи кількох її форм»
 
Відхилено Стаття 17 Закону визнаачає види благодійних організацій, тому доречніше за аналогією залишити термін «види»  1. Благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів:
 
    -55- Воропаєв Ю.М.
Викласти абзац перший частини першої статті 5 у такій редакції:
«1. Благодійники, спільно чи індивідуально, можуть здійснювати благодійну діяльність у наступних формах:»
 
Відхилено    
39. 1) безплатна передача у власність майна, грошей, а також безплатне відступлення майнових прав;
 
-56- Яворівський В.О.
У частині 1 «чи» замінити на «або»;
У пункті 1 частини 1 слово «безплатна» і «безплатне» замінити на «безоплатна» і «безоплатне»
 
Враховано Термін «безоплатний» вживається у Цивільному кодексі України, Законі України «Про культуру» та інших законодавчих актах  1) безоплатна передача у власність майна, грошей, а також безоплатне відступлення майнових прав;
 
40. 2) безплатна передача права користування та інших речових прав на майно і майнові права;
 
-57- Карпук В.Г.
Викласти пункт 2 частини першої статті 5 в такій редакції:
«2) безоплатне надання майна в користування, якщо благодійником є власник майна»
 
Відхилено Передача права користування або володіння чужим майном, а також розпорядження спільною власністю регулюється Цивільним кодексом.  2) безоплатна передача права користування та інших речових прав на майно і майнові права;
 
    -58- Кармазін Ю.А.
Викласти пункт 2 частини першої статті 5 в такій редакції:
«2) безоплатне надання майна в користування, якщо благодійником є власник майна»
 
Відхилено Передача права користування або володіння чужим майном, а також розпорядження спільною власністю регулюється Цивільним кодексом.   
    -59- Яворівський В.О.
Слово «безплатна» замінити на «безоплатна»
 
Враховано Термін «безоплатний» вживається у Цивільному кодексі України, Законі України «Про культуру» та інших законодавчих актах   
41. 3) безплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
 
-60- Яворівський В.О.
Слово «безплатна» замінити на «безоплатна»
 
Враховано Термін «безоплатний» вживається у Цивільному кодексі України, Законі України «Про культуру» та інших законодавчих актах  3) безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
 
42. 4) безплатне надання послуг;
 
-61- Воропаєв Ю.М.
До пункту 4 частини першої статті 5 додати слова: «та виконання робіт»
 
Враховано Запропоноване уточнення розширює перелік форм здійснення благодійної діяльності  4) безоплатне надання послуг та виконання робіт;
 
    -62- Яворівський В.О.
Слово «безплатне» замінити на «безоплатне»
 
Враховано Термін «безоплатний» вживається у Цивільному кодексі України, Законі України «Про культуру» та інших законодавчих актах   
43. 5) благодійна спільна діяльність та інші контракти (договори) про благодійну діяльність;
 
   5) благодійна спільна діяльність та інші контракти (договори) про благодійну діяльність;
 
44. 6) публічний збір благодійних пожертв;
 
   6) публічний збір благодійних пожертв;
 
45. 7) управління ендавментами;
 
-63- Воропаєв Ю.М.
Викласти пункт 7 частини першої статті 5 у такій редакції:
«7) право на використання процентів або дивідендів, нарахованих на суму ендавменту;»
 
Відхилено Вказані положення внесено до статті 1 Закону  7) благодійні ендавменти;
 
    -64- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Пункт 7 частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
«7) благодійні ендавменти;»
 
Враховано Порядок управління ендавментами встановлено у статті 10 Закону   
46. 8) спадщини, заповідальні відкази і спадкові договори для благодійної діяльності.
 
-65- Воропаєв Ю.М.
Додати до частини першої статті 5 пункт 9 у такій редакції:
«9) інших форм здійснення благодійної діяльності, не заборонених законодавством України.»
 
Відхилено е уточнення розширює перелік форм здійснення благодійної діяльності Прийняття поправки створить правову невизначеність щодо застосування статті 157 Податкового кодексу до благодійних організацій  8) спадщини, заповідальні відкази і спадкові договори для благодійної діяльності.
 
    -66- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Додати до частини першої статті 5 новий пункт у такій редакції:
«9) інші благодійні заходи, не заборонені законом.»
 
Відхилено Уточнення розширює перелік форм здійснення благодійної діяльності, що суперечить Податковому кодексу   
47. 2. Відшкодування благодійними організаціями витрат інших бенефіціарів, пов’язаних із передачею майна і майнових прав, вказаних у частині 1 цієї статті, визнається благодійною діяльністю.
 
-67- Яворівський В.О.
У частині 2 статті 5 і усіх подальших місцях проекту Закону замінити слово «вказаних» на «зазначених» у відповідних відмінках.
 
Немає висновку   2. Відшкодування благодійними організаціями витрат інших бенефіціарів, пов’язаних із передачею майна і майнових прав, зазначених у частині першій цієї статті, визнається благодійною діяльністю.
 
48. 3. Отримання бенефіціарами благодійної допомоги від благодійників-резидентів України не може бути підставою обмеження чи припинення будь-яких інших видів допомоги, виплат чи пільг, визначених законами України.
 
-68- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині третій статті 5 слова «благодійників-резидентів України» замінити словом «благодійників»
 
Враховано Виключення допомоги від нерезидентів недоцільне, адже транскордонна благодійна допомога становить 20-25% всієї благодійної допомоги в Україні  3. Отримання бенефіціарами благодійної допомоги від благодійників не може бути підставою обмеження чи припинення будь-яких інших видів допомоги, виплат чи пільг, визначених законами України.
 
49. 4. Закони України можуть визначати додаткові види благодійної діяльності та особливості регулювання певних видів благодійної діяльності, зокрема, але не виключно, вказаних у статтях 6 – 14 цього Закону.
 
-69- Воропаєв Ю.М.
У пункті 4 статті 5 замінити слово «види» на слова «форми здійснення»
 
Відхилено   4. Закони України можуть визначати додаткові види благодійної діяльності та особливості регулювання певних видів благодійної діяльності, зокрема, але не виключно, зазначених у статтях 6-14 цього Закону.
 
50. Стаття 6. Благодійна пожертва
 
   Стаття 6. Благодійна пожертва
 
51. 1. Благодійною пожертвою визнається безоплатна передача бенефіціарам у власність речей, грошей, іншого майна, майнових прав благодійником для досягнення цілей благодійної діяльності, визначених цим Законом та правочином благодійника.
 
-70- Воропаєв Ю.М.
У частині першій статті 6 слова «правочином благодійника» замінити словами «благодійником у відповідності з цим Законом.»
 
Враховано редакційно   1. Благодійною пожертвою визнається безоплатна передача бенефіціарам у власність коштів, іншого майна, майнових прав благодійником для досягнення визначеної цілі благодійної діяльності, визначених цим Законом.
 
    -71- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині першій статті 6 слова «речей, грошей» замінити словом «коштів»
 
Враховано апропонована редакція відповідає статті 177 Цивільного кодексу України   
    -72- Петьовка В.В.
Частину першу статті 6 викласти в такій редакції:
«1. Благодійною пожертвою визнається безоплатна передача бенефіціарам у власність коштів, іншого майна, майнових прав благодійником для досягнення цілей благодійної діяльності, визначених правочином благодійника.»
 
Враховано    
    -73- Яворівський В.О.
В частині першій статті 6 виключити слова: «та правочином благодійника»
 
Враховано    
52. 2. Безповоротні разові чи періодичні внески учасників благодійних організацій, уповноважених ними осіб, а також членів органів управління визнаються благодійними пожертвами, якщо закони України або установчі документи благодійної організації не визначать інше.
 
-74- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину другу статті 6 виключити, у зв’язку з чим частини третю-п’яту вважати відповідно частинами другою-четвертою
 
Враховано Доцільно регулювати це питання виключно в установчих документах благодійних організацій     
53. 3. Благодійна пожертва може надаватися з однією чи кількома відкладальними обставинами, які не повинні суперечити законам України або порушувати права третіх осіб.
 
-75- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину другу статті 6 після слова «відкладальними» доповнити словами «або скасувальними»
 
Враховано У зв’язку з виключенням частини другої цього пункту, доцільно вказати про можливість скасувальної обставини  2. Благодійна пожертва, бенефіціаром якої є благодійна організація або інша неприбуткова організація, може надаватися з однією чи кількома відкладальними або скасувальними обставинами, які не повинні суперечити законам України або порушувати права третіх осіб.
 
    -76- Яворівський В.О.
Частину другу статті 6 після слова «пожертва» доповнити словами: «бенефіціаром якої є благодійна організація або інша неприбуткова організація,»
 
Враховано Для бенефіціарів-фізичних осіб виконання скасувальних або відкладальних обставин може істотно порушувати їх права, в тому числі на охорону здоров’я   
54. Благодійний грант може надаватися бенефіціарам зі скасувальною обставиною повернення благодійнику частини коштів або інших валютних цінностей, які фактично не було використано для певної благодійної діяльності протягом звітного періоду чи іншого визначеного право чином благодійника строку, який не може перевищувати 12 місяців. Частина благодійного гранту, що повертається благодійнику, визнається поворотною фінансовою допомогою.
 
-77- Воропаєв Ю.М.
Викласти друге речення пункту 3 статті 6 у такій редакції:
«Благодійний грант може надаватися бенефіціарам зі скасувальною обставиною повернення благодійнику частини чи всієї суми коштів або інших валютних цінностей, які фактично не було використано для певної обумовленої благодійником цілі (мети) протягом звітного періоду чи іншого визначеного право чином благодійника строку, який не може перевищувати 12 місяців, або в інших випадках і на умовах, передбачених правочином між благодійником і бенефіціаром.
 
Відхилено      
    -78- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Абзац другий частини другої статті 6 виключити
 
Враховано Питання благодійних грантів врегульовано в статтях 1 та 9 проекту, тому не має сенсу включення положень про благодійні гранти до статті 6 проекту   
55. 4. Благодійна пожертва може надаватися бенефеціарам, визначеним на конкурсних засадах благодійником або уповноваженими ним особами. Умови конкурсу можуть визначати дії, які бенефіціар має виконати на користь третіх осіб, які не є пов’язаними особами благодійника.
 
   3. Благодійна пожертва може надаватися бенефеціарам, визначеним на конкурсних засадах благодійником або уповноваженими ним особами. Умови конкурсу можуть визначати дії, які бенефіціар має виконати на користь третіх осіб, які не є пов’язаними особами благодійника.
 
56. 5. Зміна цілей та порядку використання благодійної пожертви можлива за згодою благодійника або його правонаступників, а також на підставі рішення суду, якщо одержання такої згоди неможливе, або в інших випадках, визначених законом або правочином благодійника.
 
-79- Воропаєв Ю.М.
У пункті 5 статті 6 замінити слова «правочином благодійника» на слова «правочином між благодійником і бенефіціаром.»
 
Відхилено Правочини для цілей благодійної діяльності можуть бути односторонніми (як-от заповіти)  4. Зміна цілей та порядку використання благодійної пожертви можлива за згодою благодійника або його правонаступників, а також на підставі рішення суду, якщо одержання такої згоди неможливе, або в інших випадках, визначених законом або правочином благодійника.
 
57. Благодійник або уповноважені ним особи мають право контролювати цільове використання благодійної пожертви, в тому числі на користь третіх осіб.
 
   5. Благодійник або уповноважені ним особи мають право контролювати цільове використання благодійної пожертви, у тому числі на користь третіх осіб.
 
58. Благодійники або їх правонаступники мають право змінити бенефіціарів благодійної пожертви у випадку порушення цілей та порядку використання такої пожертви благодійними організаціями чи іншими бенефіціарами.
 
-80- Воропаєв Ю.М.
Додати речення в такій редакції:
«В цьому випадку благодійники або їх правонаступники мають право вимагати передачі до нового бенефіціара частини чи всієї суми коштів або іншого майна, які не було використано або використано з порушенням обумовленої благодійником цілі (мети).»
 
Відхилено очаткова редакція повніше регулює правовідносини між благодійником і бенефіціаром при здійсненні благодійної діяльності Це питання регулюється Цивільним кодексом (статті 727-730)  Благодійники або їх правонаступники мають право змінити бенефіціарів благодійної пожертви у разі порушення цілей та порядку використання такої пожертви благодійними організаціями чи іншими бенефіціарами.
 
59. Стаття 7. Публічний збір благодійних пожертв
 
   Стаття 7. Публічний збір благодійних пожертв
 
60. 1. Особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені або на користь благодійної організації, в тому числі з використанням засобів електронного зв’язку або телекомунікації, діють на підставі спеціальної довіреності керівника благодійної організації. Довіреність має визначати, зокрема, цілі збору коштів або іншого майна, порядок їх використання, а також загального доступу до фінансових звітів благодійної організації.
 
-81- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині першій статті 7 замінити слово «спеціальної» словами «нотаріально посвідченої»
 
Враховано   1. Особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені або на користь благодійної організації, діють на підставі нотаріально посвідченої довіреності керівника благодійної організації. Довіреність має визначати, зокрема, цілі та місце збору коштів або іншого майна, порядок їх використання, а також загального доступу до фінансових звітів благодійної організації.
 
    -82- Яворівський В.О.
У частині першій статті 7 проекту після слів
«зокрема, цілі» додати слова «та місце»
 
Враховано    
61. 2. Особи, які від імені благодійної організації здійснюють публічний збір благодійних пожертв на користь інших бенефіціарів, ніж така благодійна організація, діють на підставі спеціальної довіреності керівника благодійної організації, що відповідає вимогам частини 1 цієї статті. Спеціальна довіреність, що не містить імені бенефіціара, є нікчемною.
 
-83- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині другій статті 7 замінити слово «спеціальної» словами «нотаріально посвідченої»
 
Враховано В кількох експертних висновках пропонується уточнити вимоги до такої довіреності замість визнання її нікчемною  2. Особи, які від імені благодійної організації здійснюють публічний збір благодійних пожертв на користь інших бенефіціарів, ніж така благодійна організація, діють на підставі нотаріально посвідченої довіреності керівника благодійної організації, що відповідає вимогам частини першої цієї статті та містить ім’я (найменування) бенефіціара.
 
    -84- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Доповнити частину другу статті 7 словами «та містить ім’я (найменування) бенефіціара)»
 
Враховано    
    -85- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Виключити друге речення частини другої статті 7
 
Враховано    
62. 3. Особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені або на користь інших бенефіціарів, ніж благодійні організації, діють на підставі контракту про благодійну діяльність з таким бенефіціаром або одним із його законних представників. Контракт має визначати, зокрема, цілі збору коштів або іншого майна, порядок їх використання на користь бенефіціара, а також відповідальність особи, яка здійснює публічний збір благодійних пожертв, перед бенефіціаром і благодійниками у разі порушення порядку використання таких пожертв.
 
-86- Яворівський В.О.
У частині 3 Статті 7 «Публічний збір благодійних пожертв» після слів «порядок їх» додати слова «цільового використання, обліку та звітності».
 
Враховано   3. Особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені або на користь інших бенефіціарів, ніж благодійні організації, діють на підставі контракту про благодійну діяльність з таким бенефіціаром або одним з його законних представників. Контракт має визначати, зокрема, цілі збору коштів або іншого майна, порядок їх цільового використання, обліку та звітності, а також відповідальність особи, яка здійснює публічний збір благодійних пожертв, перед бенефіціаром і благодійниками у разі порушення порядку використання таких пожертв.
 
63. 4. Особи, які перебувають на публічній службі, а також особи, які діють від імені осіб, які перебувають на публічній службі, не мають права здійснювати публічний збір благодійних пожертв.
 
-87- Яворівський В.О.
У частині 4 Статті 7 словосполучення «а також» замінити на «та».
 
Немає висновку   4. Особи, які перебувають на публічній службі, а також особи, які діють від імені осіб, які перебувають на публічній службі, не мають права здійснювати публічний збір благодійних пожертв.
 
64. 5. Витрати благодійників, пов’язані з підготовкою і здійсненням публічного збору благодійних пожертв, або відшкодування таких витрат благодійними організаціями визнаються благодійною діяльністю. Обмеження видів і суми таких витрат або їх відшкодувань можуть встановлюватися законами України.
 
-88- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину п’яту статті 7 виключити, у зв’язку з чим вважати частину шосту частиною п’ятою
 
Враховано Обмеження пов’язаних витрат, що не належать до адміністративних, уже встановлено іншими законами, як-от Законом України «Про гастрольні заходи в Україні» № 1115-ІV     
65. 6. Забороняється публічний збір благодійних пожертв на цілі, які не визнано законами України як благодійні або які порушують права третіх осіб. Забороняється публічний збір благодійних пожертв у формі підакцизних товарів.
 
-89- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині п’ятій статті 7 замінити
слова «не визнано законами України як благодійні» словами «суперечать законам України»
 
Враховано Чинна редакція обмежить право релігійних організацій на збір пожертв у публічних місцях, адже підтримка релігії не належить до сфер благодійної діяльності згідно зі статтею 3 цього Закону  5. Забороняється публічний збір благодійних пожертв на цілі, що суперечать законам України або порушують права третіх осіб. Забороняється публічний збір благодійних пожертв у формі підакцизних товарів.
 
66. 7. Порядок проведення благодійних лотерей встановлює Міністерство фінансів України.
 
-90- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину сьому статті 7 виключити, у зв’язку з чим вважати частину восьму статті 7 частиною шостою
 
Враховано Протягом дії мораторію на випуск і проведення недержавних лотерей, встановленого Законом України № 2630-ІV, включення цього пункту недоцільне     
67. 8. Положення про публічний збір благодійних пожертв застосовуються до публічного продажу майна від імені або на користь благодійних організацій (публічних торгів, аукціонів тощо). Благодійники, в тому числі благодійні організації, мають право здійснювати такий публічний продаж майна не частіше одного разу протягом звітного періоду.
 
-91- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину шосту статті 7 після слів «публічних торгів» доповнити словом «конкурсів»
 
Враховано Часові обмеження для благодійних заходів (наприклад, для публічного збору пожертв на термінове лікування тощо) доцільно встановити у благодійних програмах чи інших правочинах благодійників  6. Положення про публічний збір благодійних пожертв застосовується до публічного продажу майна від імені або на користь благодійних організацій (публічних торгів, конкурсів, аукціонів тощо).
 
    -92- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Друге речення абзацу першого та абзац другий частини шостої статті 7 виключити
 
Враховано    
68. Благодійні організації розміщують на сайті уповноваженого регуляторного органу оголошення про місце і час публічного продажу, а також про умови і порядок участі благодійників не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати такого публічного продажу. Благодійні організації мають право публікувати оголошення також в інших друкованих або електронних засобах масової інформації.
 
-93- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Друге речення абзацу першого та абзац другий частини шостої статті 7 виключити
 
Враховано У зв’язку з виключенням статті 31 проекту обов’язкова публікація на сайті уповноваженого органу виконавчої влади стає неможливою.  7. Суми коштів або інших валютних цінностей благодійного гранту, цільове використання яких не відбулося протягом строку, визначеного благодійником, підлягають поверненню благодійнику як поворотна фінансова допомога.
 
69. Стаття 8. Благодійні сервітути
 
   Стаття 8. Благодійні сервітути
 
70. 1. Благодійники мають право встановлювати сервітути земельних ділянок, іншого нерухомого майна, в тому числі пов’язаних з цим майном предметів, що мають історичну або культурну або іншу суспільну цінність, визначену законом, на користь благодійних організацій або інших конкретно визначених бенефіціарів за умови використання таких речей для цілей благодійної діяльності. Правочин про передачу прав на такі особисті благодійні сервітути є нікчемним.
 
-94- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частини першу статті 8 викласти в такій редакції:
«1.Благодійники мають право встановлювати сервітути земельних ділянок або іншого нерухомого майна на користь благодійних організацій або інших бенефіціарів за умови використання таких речей для цілей благодійної діяльності.»
 
Враховано У кількох експертних висновках вказувалося на потребу привести статтю 8 цього Закону у відповідність до статей 401-406 Цивільного кодексу  1. Благодійники мають право встановлювати сервітути земельних ділянок або іншого нерухомого майна на користь благодійних організацій або інших бенефіціарів за умови використання таких речей для цілі благодійної діяльності.
 
71. 2. Витрати на утримання і відновлення предметів особистих благодійних сервітутів, в тому числі податкові та інші обов’язкові виплати, що обтяжують ці предмети, несуть бенефіціари, на користь яких встановлено такі особисті благодійні сервітути. Якщо ці витрати стягнуто з власника, бенефіціари зобов’язані відшкодувати суму таких витрат власнику предмету особистих сервітутів, якщо інше не встановлено законами України або правочинами благодійників.
 
-95- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину другу статті 8 виключити.
У зв’язку з цим вважати частину третю статті 8 частиною другою
 
Враховано Указані витрати регулюються відповідно до Цивільного кодексу і Податкового кодексу     
72. 3. Особисті благодійні сервітути припиняються на підставах, визначених Цивільним кодексом України, а також у випадку неможливості використання предмету особистих благодійних сервітутів для досягнення цілей благодійної діяльності. Особисті благодійні сервітути, щодо яких бенефіціари не виконують обов’язків, вказаних у частині 2 цієї статті, припиняються відповідно до закону або правочинів благодійників.
 
-96- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині другій статті 8 виключити слова «або правочинів благодійників»
 
Враховано Згідно зі статтею 406 Цивільного кодексу, припинення сервітутів дозволяється у випадках, встановлених законом  2. Особисті благодійні сервітути припиняються на підставах, визначених Цивільним кодексом України, а також у разі неможливості використання предмета особистих благодійних сервітутів для досягнення цілі благодійної діяльності. Особисті благодійні сервітути, щодо яких бенефіціари не виконують обов’язків, зазначених у частині другій цієї статті, припиняються відповідно до закону.
 
73. 4. Бенефіціари не несуть відповідальності за зміни предмету особистих благодійних сервітутів або зменшення їх вартості, якщо вони використовують їх відповідно до законів України або правочинів благодійників.
 
-97- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину четверту статті 8 виключити
 
Враховано Указане положення не відповідає статті 403 Цивільного кодексу     
74. Стаття 9. Спадщини, спадкові відкази і спадкові договори для благодійної діяльності
 
-98- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Назву статті 9 викласти в такій редакції: «Стаття 9. Повернення благодійних грантів»
 
Враховано Питання спадщини і спадкові договори регулюються Цивільним кодексом, тому їх дублювання у законопроекті не потрібне     
75. 1. Благодійні організації можуть бути спадкоємцями на підставі заповітів та заповідальних відказів. Прийняття благодійними організаціями спадщини або заповідального відказу, звичайна вартість яких менша, ніж вартість зобов’язань спадкодавця-благодійника, або які не можуть бути використані для благодійної діяльності, можливе на підставі рішення суду за позовом благодійної організації або іншої заінтересованої особи.
 
-99- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину першу статті 9 викласти у такій редакції:
«1. Суми коштів або інших валютних цінностей благодійного гранту, цільове використання яких не відбулося протягом строку, визначеного благодійником, підлягають поверненню благодійнику як поворотна фінансова допомога.»
 
Враховано редакційно Виділення окремої статті для повернення благодійних грантів пропонується визнати недоцільним. Включено частину першу статті 9 як останню частину статті 7, та виключено статтю 9 з відповідною зміною нумерації подальших статей     
76. 2. Благодійні організації можуть бути виконавцями заповітів, а також набувачами майна на підставі спадкових договорів, що передається для цілей благодійної діяльності або утворення благодійних організацій.
 
-100- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину другу статті 9 виключити
 
Враховано      
77. Стаття 10. Рахунки та ендавменти
 
-101- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Назву статті 10 викласти в такій редакції: «Стаття 10. Управління благодійними ендавментами»
 
Враховано   Стаття 9. Управління благодійними ендавментами
 
78. 1. Благодійники або уповноважені ними особи мають право визначати цілі, порядок та умови використання пасивних доходів, одержаних в результаті розміщення коштів благодійників на депозитних та інших рахунках благодійників в установах банків та небанківських фінансових установах. На користь одного чи кількох бенефіціарів, указаних у договорі про відкриття рахунку та які не є пов’язаними особами благодійника, має передаватися не менше 50 відсотків загального річного доходу від розміщення таких коштів.
 
-102- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частини першу–п’яту статті 10 виключити.
У зв’язку з цим вважати частину шосту статті 10 частиною першою
 
Враховано пеціальне регулювання режиму банківських рахунків у статті 10 проекті не відповідає Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ. Визначення ендавменту та фінансових установ, які можуть управляти ендавментами, наведено у статті 1 цього Закону     
79. 2. Ендавментом визнається сума коштів або вартість іншого майна, призначених для інвестування або капіталізації на строк не менше 36 місяців, та пасивні доходи від такого інвестування або капіталізації, призначені для використання для цілей благодійної діяльності в порядку, визначеному благодійниками або уповноваженими ними особами.
 
-103- Яворівський В.О.
Частину другу статті «Управління благодійними ендавментами» викласти у такій редакції:
«1. Проценти та дивіденди від управління благодійними евдавментами призначені для:
1) надання благодійної допомоги бенефіціарам, визначеним благодійниниками або уповноваженими ними особами, або 2) виконання благодійних програм, або 3) спільної благодійної діяльності.»
 
Враховано   1. Проценти та дивіденди від управління благодійними ендавментами призначені для:
1) надання благодійної допомоги бенефіціарам, визначеним благодійниками або уповноваженими ними особами, або
2) виконання благодійних програм, або
3) спільної благодійної діяльності.
 
80. 3. Правочини благодійників можуть визначати порядок та строк капіталізації майна ендавментів. До 50 відсотків пасивних доходів, одержаних від інвестування або капіталізації майна ендавментів протягом перших 36 місяців, може бути реінвестовано або витрачено на капітальний ремонт або капітальні поліпшення такого майна.
 
      
81. 4. Благодійники або уповноважені ними особи мають право призначати управителів майна ендавмента: банки, інші фінансові установи або інші особи, які мають ліцензії на управління майном.
 
      
82. 5. Благодійники мають право утворювати окремий ендавмент для виконання кожної благодійної програми або договору спільної діяльності.
 
      
83. 6. Зміни цілей, порядку та строків використання ендавменту можливі лише на підставі згоди благодійника або його правонаступників, а також суду, якщо ендавмент утворено на підставі заповіту.
 
   2. Зміни цілей, порядку та строків використання ендавменту можливі лише на підставі згоди благодійника або його правонаступників, а також за рішенням суду, якщо ендавмент утворено на підставі заповіту.
 
84. Стаття 11. Волонтерська (благочинна) діяльність
 
-104- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Назву статті 11 викласти в такій редакції:
«Стаття 11. Безплатне надання послуг у благодійній діяльності»
 
Враховано редакційно зв’язку з набранням чинності Закону України «Про волонтерську діяльність» № 3236-VІ від 19.04.2011р., волонтерська діяльність не має бути предметом регулювання цього Закону  Стаття 10. Безоплатне надання послуг у благодійній діяльності
 
85. 1. Волонтерською (благочинною) діяльністю є добровільне та особисте надання безоплатних послуг бенефіціарам фізичними особами, спільно чи індивідуально, відповідно до Цивільного кодексу України. Волонтерською діяльністю не є альтернативна або безоплатна публічна служба, громадські роботи, або надання безоплатних послуг щодо виконання сімейних обов’язків чи обов’язків законного представника.
 
-105- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частини першу-третю статті 11 замінити частиною першою такого змісту:
«1. Благодійники мають право надавати бенефіціарам безплатні послуги у сферах, визначених у статті 3 цього Закону, спільно чи індивідуально, відповідно до Цивільного кодексу України.»
У зв’язку з цим вважати частини четверту- п’яту відповідно частинами другою-третьою
 
Враховано У зв’язку з набранням чинності Законом України «Про волонтерську діяльність» № 3236-17 волонтерська діяльність не має бути предметом регулювання цього Закону  1. Благодійники мають право спільно чи індивідуально надавати бенефіціарам безоплатні послуги у сферах, визначених статтею 3 цього Закону, відповідно до законодавства України.
 
    -106- Томенко М.В.
Статтю 11 виключити
 
Враховано редакційно Статтю 11 викладено в новій редакції, що не стосується особливостей волонтерської діяльності   
    -107- Кармазін Ю.А.
Замінити у пункті 1 статті 11 слова «Цивільного кодексу України» на слова «чинного законодавства України»
 
Враховано частково Слово «чинного» у останніх законах України не вживається, оскільки законодавство може бути тільки чинним   
86. 2. Волонтерська діяльність на користь третіх осіб здійснюється на підставі письмових договорів з благодійними чи іншими неприбутковими організаціями. Волонтери, які діють на підставі таких договорів, не належать до найманих працівників або інших категорій зайнятих осіб.
 
      
87. 3. Волонтери мають право на відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням цивільно-правових зобов’язань щодо бенефіціарів, благодійних чи інших неприбуткових організацій, а також страхуванням свого життя, здоров’я, цивільної відповідальності або добровільної участі в пенсійному, соціальному і медичному страхуванні, в тому числі обов’язковому.
 
      
88. 4. Волонтери самостійно несуть відповідальність за збитки чи іншу шкоду, заподіяну бенефіціарам або третім особам, якщо інше не визначено законом або договором.
 
-108- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині другій статті 11: слово «волонтери» замінити словом «благодійники»;
слова «або договором» виключити
 
Враховано   2. Благодійники самостійно несуть відповідальність за збитки чи іншу шкоду, заподіяну бенефіціарам або третім особам, якщо інше не визначено законом.
 
89. 5. Особи з неповною або обмеженою дієздатністю мають право брати участь у волонтерській діяльності на підставі письмової згоди принаймні одного зі своїх законних представників.
 
-109- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частина третю статті 11 викласти в такій редакції:
«3. Особливості волонтерської діяльності в Україні визначаються Законом України «Про волонтерську діяльність».»
 
Враховано У зв’язку з набранням чинності Законом України «Про волонтерську діяльність» № 3236-17 волонтерська діяльність не має бути предметом регулювання цього Закону  3. Особливості волонтерської діяльності в Україні визначаються Законом України «Про волонтерську діяльність».
 
90. Стаття 12. Меценатська діяльність
 
   Стаття 11. Меценатська діяльність
 
91. 1. Меценатською діяльністю визнається добровільне надання благодійниками коштів, іншого майна та майнових прав, спільно чи індивідуально, для захисту, збереження, придбання, відновлення, дослідження або вдосконалення творів чи інших предметів, що становлять історичну, культурну або іншу суспільну цінність, визначену законодавством України, за умови забезпечення публічного доступу до таких творів чи інших предметів.
 
-110- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину першу статті 11 виключити, у звязку з чим частину другу вважати частиною першою
 
Враховано Визначення меценатської діяльності перенесено у статтю 1  .
;  
92. 2. Підготовка чи підтримка благодійних заходів, пов’язаних із відтворенням чи використанням творів та інших об’єктів авторського права і суміжних прав, в тому числі благодійних гастрольних заходів, визнається меценатською діяльністю за умови забезпечення публічного доступу до таких заходів.
 
-111- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині першій статті 12 замінити
слова «об’єктів авторського права і суміжних прав» словами «об’єктів права інтелектуальної власності».
 
Враховано Термін «об’єкти інтелектуальної власності» має ширший зміст, ніж авторське право і суміжні права, та включає, наприклад, винаходи і наукові відкриття  1. Підготовка чи підтримка благодійних заходів, пов’язаних із створенням, відтворенням чи використанням у встановленому законодавством порядку творів та інших об’єктів права інтелектуальної власності, у тому числі благодійних гастрольних заходів, визнається меценатською діяльністю за умови забезпечення вільного доступу до таких заходів.
 
    -112- Яворівський В.О.
У частину першу статті «Меценатська діяльність» внести такі зміни:
замінити слово «публічного» словом «вільного»;
доповнити частину першу статті 12 після слова «використанням» словами «у встановленому законодавством порядку»,
у подальшому тексті замість «в установленому» вживати «у встановленому»;
після слова «пов‘язаних із» додати слово «створенням».
 
Враховано    
93. 3. Підготовка чи підтримка створення творів та інших об’єктів авторського права і суміжних прав, в тому числі національного культурного продукту, визнається меценатською діяльністю за умови забезпечення публічного доступу до таких творів.
 
-113- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину третю статті 12 виключити
 
Враховано Указане питання врегульовано в новій редакції частини першої цієї статті     
    -114- Кармазін Ю.А.
Замінити у пункті 3 статті 12 слово «культурного» на слово «аудіовізуального»
Приведення тексту цього Закону у відповідність до статті 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»
 
Відхилено апропоноване поняття має звужений зміст   
94. Це положення не застосовується до творів та інших об’єктів авторського права і суміжних прав, що використовуються в рекламі (крім соціальної реклами) і виборчій агітації, а також в об’єктах промислової власності, незалежно від їх звичайної вартості.
 
-115- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину першу статті 12 доповнити абзацом такого змісту:
«Це положення не застосовується до заходів, пов’язаних з рекламою (крім соціальної реклами) або виборчою агітацією, а також із відтворенням чи використанням комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг) і промислових зразків, які охороняються в установленому законом порядку.»
 
Враховано Необхідно уточнити перелік об’єктів промислової власності, щоб уникнути використання благодійних заходів для цілей комерційної реклами  Це положення не застосовується до заходів, пов’язаних з рекламою (крім соціальної реклами) або виборчою агітацією, а також із відтворенням чи використанням комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг) і промислових зразків, які охороняються в установленому законом порядку.
 
95. Стаття 13. Благодійна спільна діяльність
 
-116- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Статтю 13 виключити
 
Враховано Порядок здійснення спільної діяльності регулюється Цивільним кодексом України     
96. 1. Благодійники мають право спільно діяти без утворення юридичної особи для досягнення цілей благодійної діяльності на основі об’єднання своїх вкладів (просте товариство) або без об’єднання вкладів.
 
      
97. 2. Договори про спільну благодійну діяльність укладаються у письмовій формі та визначають порядок внесення та оцінки вкладів, права та обов’язки учасників, а також припинення таких договорів відповідно до актів цивільного законодавства.
 
      
98. 3. Доходи та інше майно, одержане учасниками в результаті їх спільної благодійної діяльності, повинні бути використані на благодійні цілі відповідно до договору та цього закону.
 
      
99. Стаття 14. Благодійні програми і проекти
 
-117- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Статтю 14 виключити
 
Враховано Доцільно регулювати строк і порядок виконання благодійних програм виключно актами благодійних організацій та інших благодійників     
100. 1. Благодійні організації та інші благодійники мають право розробляти та затверджувати благодійні програми і проекти в одній чи кількох сферах благодійної діяльності. Затвердження благодійних програм і проектів є обов’язковим у випадках, визначених право чинами благодійників або установчими документами благодійних організацій.
 
      
101. 2. Строк виконання благодійних програм становить не менше одного звітного періоду. Благодійні програми включають кошториси доходів і витрат, пов’язаних з досягненням результатів таких програм для їх бенефіціарів у кожному звітному періоді. Бенефіціарами благодійних програм не можуть бути засновники та члени органів управління благодійних організацій.
 
      
102. 3. Строк виконання благодійних проектів визначають благодійні організації або правочини інших благодійників. Благодійні проекти включають один або декілька благодійних заходів.
 
      
103. Розділ ІІІ. Благодійні організації
 
   Розділ ІІІ. Благодійні організації
 
104. Стаття 15. Благодійні організації
 
-118- Яворівський В.О.
Назву статті 15 викласти в такій редакції:
«Стаття 15. Засади діяльності благодійних організацій».
 
Враховано У кількох експертних висновках рекомендовано уникати дублювання назв розділів та окремих статей цього Закону  Стаття 12. Засади діяльності благодійних організацій
 
105. 1. Благодійними організаціями визнаються юридичні особи, установчі документи яких визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених у статті 2 цього Закону, як основний вид діяльності такої юридичної особи.
Метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних осіб, а також працівників таких організацій.
 
-119- Воропаєв Ю.М.
Виключити абзац перший частини першої статті 15.
 
Враховано Визначення благодійної організації наведено у статті 1 цього Закону.  1. Метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних осіб, а також працівників таких організацій.
 
    -120- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Виключити абзац перший частини першої статті 15.
 
Враховано изначення благодійної організації наведено у статті 1 цього Закону.   
106. 2. Благодійні організації самостійно визначають види, місце (територію) і строки благодійної діяльності, а також бенефіціарів такої діяльності в установчих документах, благодійних програмах або інших рішеннях органів управління.
 
-121- Яворівський В.О.
Частину другу статті 15 після слова «визначають» доповнити словом «сфери,».
 
Враховано   2. Благодійні організації самостійно визначають сфери, види, місце (територію) і строки благодійної діяльності, а також бенефіціарів такої діяльності в установчих документах, благодійних програмах або інших рішеннях органів управління.
 
107. 3. Благодійні організації мають право утворювати спілки, асоціації та інші добровільні об’єднання та здійснювати спільну благодійну діяльність.
 
   3. Благодійні організації мають право утворювати спілки, асоціації та інші добровільні об’єднання та здійснювати спільну благодійну діяльність.
 
108. Стаття 16. Учасники благодійних організацій
 
   Стаття 13. Учасники благодійних організацій
 
109. 1. Учасниками благодійних організацій можуть бути засновники благодійних товариств, установ і фондів, а також члени благодійних товариств.
 
-122- Воропаєв Ю.М.
Викласти частину першу статті 16 в такій редакції:
«1. Учасниками благодійної організації є її засновники (засновник)
та інші учасники, що вступили до складу учасників благодійної організації в порядку, встановленому її установчими документами.»
 
Відхилено ступ до складу учасників благодійних установ окремим категоріям осіб заборонено Цивільним кодексом України  1. Учасниками благодійних організацій є засновники благодійних товариств, установ і фондів, а також члени благодійних товариств.
 
    -123- Деревляний В.Т.
У частині першій статті 16 замінити слова «можуть бути» на слово «є»
 
Враховано    
110. 2. Засновниками благодійних організацій можуть бути дієздатні фізичні особи та юридичні особи, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Засновники благодійних організацій, в тому числі особи без громадянства, іноземці, а також іноземні юридичні особи мають рівні права та обов’язки.
 
-124- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину другу статті 15 викласти в такій редакції:
«2. Учасниками благодійних організацій можуть бути дієздатні фізичні особи та юридичні особи, крім органів державної влади, місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права.»
 
Враховано   2. Учасниками благодійних організацій можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права.
 
111. 3. Благодійні організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями засновників. Засновники несуть відповідальність за зобов’язаннями благодійних організацій у випадках, визначених установчими документами благодійних організацій.
 
-125- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині третій статті 16: слово «засновників» замінити словами «своїх учасників»; слово «Засновники» замінити словом «Учасники»
 
Враховано Уточнення чинної редакції відповідно до пункту 1 цієї статті дозволить уникнути колізій щодо благодійних товариств  3. Благодійні організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями своїх учасників. Учасники несуть відповідальність за зобов’язаннями благодійних організацій у випадках, визначених установчими документами благодійних організацій.
 
112. 4. Членами благодійних товариств можуть бути особи, визначені у частині 2 цієї статті. Фізичні особи з неповною або обмеженою дієздатністю можуть бути членами благодійного товариства у випадках, визначених його установчими документами.
 
-126- Воропаєв Ю.М.
Викласти пункт 4 статті 16 в такій редакції:
«4. Засновник (засновники) благодійної організації приймає (приймають) рішення про створення благодійної організації, затверджує (затверджують) статут благодійної організації, формує (формують) органи управління благодійної організації та вирішує (вирішують) інші питання, пов’язані зі створенням та державною реєстрацією благодійної організації.»
 
Відхилено еобхідно визначити повноваження засновників щодо утворення благодійної організації. Запропонована редакція перешкодить утворенню благодійних фондів та установ на підставі заповітів     
    -127- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Виключити частину 4 статті 16
 
Враховано Питання про коло членів благодійних організацій, яке не суперечить законам, доцільно регулювати виключно установчими документами таких організацій   
113. Стаття 17. Види благодійних організацій
 
   Стаття 14. Види благодійних організацій
 
114. 1. Благодійна організація може бути утворена як благодійне товариство, благодійна установа чи благодійний фонд з урахуванням особливостей, указаних у цьому законі та актах цивільного законодавства.
 
-128- Воропаєв Ю.М.
Викласти пункт 1 статті 17 у такій редакції:
«1. Благодійна організація може бути утворена як благодійне товариство, благодійна установа чи благодійний фонд.»
 
Враховано редакційно В ст. 17 законоцього Закону пропонується перелік видів благодійних організації, при цьому не встановлювати в законі жорсткого розмежування в діяльності стосовно різних видів благодійних організацій, а повноваження щодо визначення окремих аспектів діяльності благодійних організацій віддати учасникам благодійних організацій.  1. Благодійна організація може бути утворена як благодійне товариство, благодійна установа чи благодійний фонд з урахуванням особливостей, зазначених цим Законом та актами цивільного законодавства.
 
115. 2. Благодійним товариством визнається благодійна організація, яка має членів та управляється членами, які не зобов’язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійне товариство може бути утворено одним чи кількома засновниками та діє на підставі статуту. Єдиним учасником благодійного товариства не може бути інша благодійна організація, яка має єдиного учасника. Статут благодійного товариства може визначити право інших благодійників, ніж засновники або уповноважені ними особи, брати участь в наглядовій раді та інших органах управління. Учасники благодійного товариства не зберігають речові права на майно, яке передають товариству.
 
-129- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Речення третє і четверте частини другої статті 17 замінити реченням такого змісту:
«Статут благодійного товариства може визначити право інших благодійників, ніж учасники або уповноважені ними особи, брати участь в органах управління.»
 
Враховано Учасники можуть передавати майно благодійному товариству як на праві власності, так і на праві користування або інших речових правах. Уточнено специфічні потреби благодійних товариств  2. Благодійним товариством визнається благодійна організація, яка має членів та управляється членами, які не зобов’язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійне товариство може бути утворено одним чи кількома засновниками та діє на підставі статуту. Єдиним учасником благодійного товариства не може бути інша благодійна організація, яка має єдиного учасника. Статут благодійного товариства може визначити право інших благодійників, ніж учасники або уповноважені ними особи, брати участь в органах управління.
 
116. 3. Благодійною установою визнається благодійна організація, яка не має членів та управляє активами, переданими засновником або засновниками для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійна установа може бути утворена одним чи кількома засновниками. Установчий акт благодійної установи може міститися в заповіті. Засновники або уповноважені ними особи передають благодійній установі речові права на визначене в установчому акті майно, необхідне для досягнення цілей благодійної діяльності. Засновники не беруть участі в органах управління благодійної установи.
 
-130- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину третю статті 17 викласти в такій редакції:
«3. Благодійною установою визнається благодійна організація, установчі документи якої визначають активи, що засновник (и) передають для досягнення цілей благодійної діяльності за рахунок таких активів та/або доходів від таких активів. Установчий акт благодійної установи може міститися в заповіті. Засновники не беруть участі в органах управління благодійної установи.»
 
Враховано Запропонована редакція частини третьої цієї статті точніше відповідає вимогам статті 83 Цивільного кодексу України щодо установ  3. Благодійною установою визнається благодійна організація, установчі документи якої визначають активи, що засновник (и) передають для досягнення цілей благодійної діяльності за рахунок таких активів та/або доходів від таких активів. Установчий акт благодійної установи може міститися в заповіті. Засновники не беруть участі в органах управління благодійної установи.
 
117. 4. Благодійним фондом визнається благодійна організація, метою якої є формування та управління активами для щорічних витрат в розмірі не меншому, ніж визначено установчими документами або право чинами благодійників, для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійний фонд може бути утворено одним чи кількома засновниками. Статут благодійного фонду визначає мінімальний розмір щорічних витрат на благодійну діяльність, порядок і строк формування і відновлення активів засновниками та іншими благодійниками. Засновники благодійного фонду та інші благодійники не зберігають речові права на майно, яке передають фонду.
 
-131- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину третю статті 17 викласти в такій редакції:
«4. Благодійним фондом визнається благодійна організація, статут якої є визначає мінімальний розмір щорічних витрат такого фонду для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійний фонд може бути утворено одним чи кількома засновниками. Активи благодійного фонду можуть формуватися і відновлюватися засновниками та/або іншими благодійниками.»
 
Враховано Учасники можуть передавати майно благодійному фонду як у власність, так і тільки на праві користування  4. Благодійним фондом визнається благодійна організація, статут якої визначає мінімальний розмір щорічних витрат такого фонду для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійний фонд може бути утворено одним чи кількома засновниками. Активи благодійного фонду можуть формуватися та відновлюватися засновниками та/або іншими благодійниками.
 
118. Стаття 18. Установчі документи благодійних організацій
 
   Стаття 15. Установчі документи благодійних організацій
 
119. 1. Статут або установчий акт благодійної організації, затверджені засновниками або уповноваженими ними особами, повинні містити:
 
-132- Воропаєв Ю.М.
Викласти абзац перший частини першої статті 18 в такій редакції:
«1. Установчими документами благодійної організації є статут благодійної організації. Статут благодійної організації повинен містити відомості про:»
 
Відхилено У ст. 87 Цивільного кодексу, установчим документом установи, в т.ч. благодійної, визначено спільний чи індивідуальний установчий акт, а не статут  1. Статут або установчий акт благодійної організації, затверджений засновниками або уповноваженими ними особами, має містити:
 
120. 1) найменування благодійної організації, що містить вказівку на її організаційно-правову форму та назву;
цілі та види благодійної діяльності;
 
-133- Воропаєв Ю.М.
Викласти пункт 1 частини першої статті 18 в такій редакції:
«1) найменування благодійної організації;
2) цілі, напрями та форми здійснення благодійної діяльності;»
 
Враховано частково Благодійні організації мають право здійснювати будь-які види (форми) благодійної діяльності, вказані у цьому законі  1) найменування благодійної організації;
2) ціль та сфери благодійної діяльності;
 
    -134- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У пункті 1 частини першої статті 18 слово «види» замінити словом «сфери»
 
Враховано    
121. 2) органи управління, їх склад, компетенцію та порядок прийняття рішень;
 
-135- Воропаєв Ю.М.
Пункт 2 частини першої статті 18 викласти в такій редакції:
«4)органи управління благодійної організації, їх склад, компетенцію, порядок діяльності та порядок прийняття ними рішень;»
 
Враховано редакційно   3) органи управління, їх склад, компетенцію, порядок діяльності та прийняття ними рішень;
 
    -136- Воропаєв Ю.М.
Додати до частини першої статті 18 новий пункт у такій редакції:
«3) місцезнаходження благодійної організації;»
 
Відхилено Відповідно до статті 93 Цивільного кодексу не обов’язково вказувати місцязнаходження в установчих документах юридичної особи – воно визначається за фактичним місцем ведення діяльності чи переважним знаходженням керівництва   
122. 3) порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління, а також їх заміщення, зупинення чи припинення повноважень;
 
-137- Воропаєв Ю.М.
Додати до частини першої статті 18 новий пункт у такій редакції:
«5) порядок внесення змін до статуту благодійної організації;»
 
Немає висновку   4) порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління, а також їх заміщення, зупинення чи припинення повноважень;
 
123. 4) джерела активів, вичерпний перелік видів основної діяльності, порядок контролю і звітності про їх використання, а також розподілу активів у випадку припинення благодійної організації;
 
-138- Воропаєв Ю.М.
Викласти пункт 4 частини першої статті 18 в такій редакції:
«6) джерела активів благодійної організації , порядок контролю і звітності про їх використання, а також розподілу активів у випадку припинення благодійної організації;»
 
Відхилено Прийняття поправки щодо виключення вичерпного переліку основної діяльності створить колізію зі статтею 157 Податкового кодексу  5) джерела активів (доходів), вичерпний перелік видів основної діяльності у сферах, визначених цим Законом, порядок контролю і звітності;
 
    -139- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Виключити у пункті 4 частини першої статті 18 слова «а також розподіл активів у випадку припинення благодійної організації»
 
Враховано Указання питання має регулюватися у наступному підпункті пункту 1 статті 18 Закону   
    -140- Яворівський В.О.
Викласти пункт 5 частини 1 статті 15 «Установчі документи благодійних організацій» у такій редакції:
«джерела активів (доходів), вичерпний перелік видів основної діяльності у сферах, визначених цим Законом, порядок контролю і звітності»;
 
Немає висновку    
    -141- Воропаєв Ю.М.
Додати до частини першої статті 18 новий пункт у такій редакції:
«7) умови і порядок прийняття до складу учасників благодійної організації та виключення зі складу учасників благодійної організації;»
 
Відхилено Поправка не враховує правовий статус благодійних фондів та установ, які не мають членів   
    -142- Воропаєв Ю.М.
Додати до частини першої статті 18 новий пункт у такій редакції:
«8) права і обов’язки учасників благодійної організації;»
 
Відхилено Поправка не враховує правовий статус благодійних фондів та установ, які не мають членів   
124. 5) підстави і порядок припинення благодійної організації.
 
   6) підстави та порядок припинення благодійної організації.
 
125. 2. Установчі документи благодійних організацій можуть визначати особливості утворення, діяльності та припинення таких організацій, що не повинні суперечити законам України.
 
-143- Воропаєв Ю.М.
Викласти пункт 2 статті 18 в такій редакції:
«2. До статуту благодійної організації можуть включатися і інші положення, пов’язані з особливостями діяльності благодійної організації.»
 
Відхилено Поправка не враховує правовий статус благодійних фондів та установ, установчі документи яких можуть встановлювати особливості як їх утворення (наприклад, установчий акт може міститися в заповіті), так і припинення  2. Установчі документи благодійних організацій можуть визначати особливості утворення, діяльності та припинення таких організацій, що не мають суперечити законам України.
 
    -144- Воропаєв Ю.М.
Додати пункт 3 до статті 18 в такій редакції:
«3. Статут благодійної організації не повинен суперечити чинному законодавству України.»
 
Відхилено Поправка створить відкритий перелік підстав для відмови в державній реєстрації благодійних організацій, не передбачені цим законом і законом про державну реєстрацію юридичних осіб   
126. Стаття 19. Державна реєстрація благодійних організацій
 
   Стаття 16. Державна реєстрація благодійних організацій
 
127. 1. Державні реєстратори за місцезнаходженням благодійної організації здійснюють реєстраційні дії відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".
 
-145- Воропаєв Ю.М.
Викласти пункт 1 статті 19 у такій редакції:
«1. Благодійна організація набуває права юридичної особи з моменту її державної реєстрації.»
 
Відхилено аною пропозицією надмірно уточнюється порядок реєстрації благодійних організацій Пропозиція дублює ст. 87 Цивільного кодексу України, згідно з якою будь-яка юридична особа вважається створеною з дати її державної реєстрації  1. Державні реєстратори за місцезнаходженням благодійної організації здійснюють реєстраційні дії відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".
 
128. 2. Для державної реєстрації благодійних організацій їх засновники або уповноважені ними особи подають (надсилають рекомендованим листом) державному реєстратору документи, визначені у статті 24 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», у тому числі оригінал або нотаріально засвідчену копію рішення засновника (засновників) або уповноваженого ними органу про утворення благодійної організації.
 
-146- Воропаєв Ю.М.
Викласти пункт 2 статті 19 у такій редакції: «2. Державна реєстрація благодійної організації проводиться державними реєстраторами за місцезнаходженням благодійної організації в порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".
 
Відхилено Поправка дублює частину першу статті 16 Закону (колишньої статті 19)     
    -147- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину другу статті 19 викласти в такій редакції:
«2. Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації благодійної організації становить три неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації змін до установчих документів благодійних організацій не справляється.»
 
Враховано частково У зв’язку з виключенням статті 30 цього Закону про державну підтримку благодійних організацій, пропонується зберегти норму статті 8 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» № 531/97 стосовно розміру реєстраційного збору для благодійних організацій   
    -148- Яворівський В.О.
Доповнити прикінцеві положення змінами до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», в зв’язку із цим частину 2 статті 19 вилучити.
 
Враховано Доцільно привести у відповідність із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та внести запропоновані положення в цей Закон   
129. Стаття 20. Активи благодійних організацій
 
-149- Яворівський В.О.
У назві статті слово «Активи» замінити на «Активи» (доходи).
 
Немає висновку   Стаття 17. Активи (доходи) благодійних організацій
 
130. 1. Благодійні організації можуть мати на праві власності та інших речових правах кошти, цінні папери, земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, а також нематеріальні активи, якщо інше не встановлено законом або установчими документами.
 
-150- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині першій статті 20 слова «на праві власності та інших речових правах» замінити словами «право власності або інші речові права на»
 
Враховано   1. Благодійні організації можуть мати право власності та інші речові права на кошти, цінні папери, земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, а також нематеріальні активи, якщо інше не встановлено законом або установчими документами.
 
131. 2. Використання активів та правочини благодійної організації не повинні суперечити актам законодавства та цілям благодійної діяльності. Забороняється використання активів благодійних організацій на адміністративні витрати в розмірі, що перевищують 20 відсотків загального річного доходу благодійної організації.
 
-151- Воропаєв Ю.М.
Замінити у частині другій статті 20 слова «загального річного доходу благодійної організації» словами «кошторису такої благодійної організації в поточному році»
 
Відхилено Податковий кодекс України та інші акти законодавства не встановлюють правил щодо кошторисів юридичних осіб приватного права  2. Використання активів (доходів) та правочини благодійної організації не повинні суперечити актам законодавства та цілі благодійної діяльності. Розмір адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати 20 відсотків доходу цієї організації у поточному році.
 
    -152- Яворівський В.О.
Викласти частину 2 статті. «Активи благодійних організацій» у такій редакції:
«Використання активів (доходів) та правочини благодійної організації не повинні суперечити актам законодавства та цілі благодійної діяльності.
Розмір адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати 20 відсотків доходу цієї організації у поточному році».
 
Враховано    
132. Витрати благодійних організацій, пов’язані з виконанням членами органів управління благодійних організацій, засновниками або уповноваженими ними особами своїх обов’язків, визначених установчими документами, визнаються адміністративними витратами. Витрати на оплату праці членів органів управління благодійних організацій, які не включаються до кошторисів благодійних програм, визнаються адміністративними витратами.
 
-153- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Абзац другий частини другої статті 20 виключити
 
Враховано У статті 138 Податкового кодексу уже визначено перелік адміністративних витрат юридичних осіб, тому треба уникнути колізії Податкового кодексу та цього закону     
133. 3. Благодійні організації мають право утворювати установи (заклади) та підприємства, а також зберігати речові права на майно таких установ (закладів) та підприємств. Благодійні організації можуть бути учасниками підприємницьких або непідприємницьких товариств, за зобов’язання яких несуть майнову відповідальність, обмежену внесками благодійних організацій до статутного або складеного капіталу таких товариств.
 
   3. Благодійні організації мають право утворювати установи (заклади) та підприємства, а також зберігати речові права на майно таких установ (закладів) та підприємств. Благодійні організації можуть бути учасниками підприємницьких або непідприємницьких товариств, за зобов’язання яких несуть майнову відповідальність, обмежену внесками благодійних організацій до статутного або складеного капіталу таких товариств.
 
134. 4. Благодійні організації мають право здійснювати господарську діяльність, пов’язану з цілями благодійної діяльності. Доходи благодійних організацій, одержані від господарської діяльності або від юридичних осіб, засновниками чи членами яких є благодійні організації, за винятком пасивних доходів, використовуються виключно для здійснення благодійних програм.
 
-154- Воропаєв Ю.М.
Викласти частину четверту статті 20 у такій редакції:
«4. Благодійні організації мають право здійснювати господарську діяльність, пов’язану з цілями благодійної діяльності. Доходи благодійних організацій, одержані від господарської діяльності або від юридичних осіб, засновниками чи учасниками яких є благодійні організації, за винятком пасивних доходів, використовуються виключно, за виключенням адміністративно-господарських витрат, пов’язаних з функціонуванням благодійної організації, для здійснення благодійної діяльності.»
 
Враховано частково Поширено загальні обмеження щодо адміністративних витрат на пасивні доходи  4. Благодійні організації мають право здійснювати господарську діяльність, пов’язану з ціллю благодійної діяльності. Доходи благодійних організацій, одержані від такої діяльності або від юридичних осіб, учасниками яких є благодійні організації, використовуються виключно для здійснення благодійних програм.
 
    -155- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині четвертій статті 20 слова «засновниками або членами» замінити словами «учасниками»
 
Враховано    
    -156- Яворівський В.О.
В частині четвертій статті 20 викласти у наступній редакції:
«4. Благодійні організації мають право здійснювати господарську діяльність, пов’язану з ціллю благодійної діяльності. Доходи благодійних організацій, одержані від такої діяльності або від юридичних осіб, учасниками яких є благодійні організації, використовуються виключно для здійснення благодійних програм.»
 
Враховано Загальні обмеження щодо витрат на утримання благодійних організацій встановлено у частині другій статті 20   
    -157- Воропаєв Ю.М.
Додати нову статтю 20 у такій редакції:
«Стаття 20. Права благодійних організацій
1. З метою здійснення благодійної діяльності благодійні організації мають право:
1) самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги бенефіціарам та використання своїх активів;
2) утворювати відповідно до законодавства України свої відділення, філії, представництва;
3) об'єднуватися у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань благодійної організації;
4) відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків;
5) засновувати засоби масової інформації, підприємства, товариства і організації, займатися видавничою діяльністю;
6) бути учасником інших благодійних організацій;
7) мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України;
8) популяризувати своє ім'я (назву), символіку;
9) мати інші права згідно з чинним законодавством України.»
 
Відхилено апропонована поправка не відповідає статті 91 Цивільного кодексу України щодо цивільної правоздатності юридичних осіб та не встановлює спеціальних обмежень щодо окремих прав благодійних організацій. Право на об’єднання у спілки та самостійне вирішення питань про бенефіціарів уже передбачає стаття 15 Закону. Включення цієї статті обмежить права благодійних організацій порівняно з положеннями Цивільного кодексу   
135. Стаття 21. Звітність благодійних організацій
 
   Стаття 18. Звітність благодійних організацій
 
136. 1. Благодійні організації складають та подають фінансову, статистичну та іншу обов’язкову звітність в порядку, встановленому законодавством України.
 
   1. Благодійні організації складають та подають фінансову, статистичну та іншу обов’язкову звітність у порядку, встановленому законодавством України.
 
137. 2. Установчі документи благодійної організації, рішення наглядової ради або правочини благодійників можуть визначати порядок складання та надання спеціальних звітів для окремих благодійників або їх правонаступників про використання активів, наданих благодійниками благодійній організації.
 
-158- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині другій статті 21 слова «активів, наданих благодійниками благодійній організації» замінити словами «наданих ними активів»
 
Враховано   2. Установчі документи благодійної організації, рішення наглядової ради або правочини благодійників можуть визначати порядок складання та надання спеціальних звітів для окремих благодійників або їх правонаступників про використання наданих ними активів.
 
138. 3. Інформація про структуру та розмір доходів і витрат благодійних організацій, а також умови використання її активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею.
 
   3. Інформація про структуру та розмір доходів і витрат благодійних організацій, а також умови використання її активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею.
 
139. Звітність благодійних організацій може містити інформацію про особу благодійників або бенефіціарів за умови згоди благодійників, бенефіціарів або їх правонаступників, якщо інше не визначено законом.
 
-159- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
В абзаці другому частини третьої статті 21 після слова «правонаступників» додати слова «чи їх законних представників»
 
Враховано Благодійна допомога часто надається дітям та особам з обмеженою дієздатністю, відповідну згоду від імені яких мають надавати їх батьки, опікуни тощо  Звітність благодійних організацій може містити інформацію про особу благодійників або бенефіціарів за умови згоди благодійників, бенефіціарів або їх правонаступників чи законних представників, якщо інше не визначено законом.
 
140. Уповноважений регуляторний орган в установленому законами України порядку має право визначити додаткові види інформації про благодійну діяльність, доступ до якої не може бути обмеженим.
 
-160- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Виключити абзац третій частини третьої статті 21 цього Закону
 
Враховано У зв’язку з виключенням статті 31 Закону, немає сенсу згадувати про права уповноваженого органу     
141. 4. Благодійні організації розміщують на сайті уповноваженого регуляторного органу інформацію, вказану у частині 3 цієї статті, не пізніше наступного звітного періоду, якщо протягом будь-якого періоду протягом 36 календарних місяців така благодійна організація:
 
-161- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину четверту статті 21 виключити
 
Враховано У зв’язку з виключенням статті 31 Закону розміщення відповідних звітів благодійних організацій на сайті уповноваженого органу стає неможливими     
142. 1) одержала доход від публічного збору благодійних пожертв або публічного продажу майна в розмірі, що перевищує суму десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; або
 
      
143. 2) одержала пасивні доходи від ендавментів у розмірі, що перевищує суму десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; або
 
      
144. 3) витратила на виконання благодійних програм або на меценатську діяльність суму, що перевищує суму десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
145. Благодійні організації мають право публікувати інформацію, вказану у частині 3 цієї статті також в інших друкованих або електронних засобах масової інформації.
 
      
146. Стаття 22. Припинення благодійних організацій
 
   Стаття 19. Припинення благодійних організацій
 
147. 1. Реорганізація та ліквідація благодійних організацій здійснюються відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
-162- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині першій статті 22 слова «Реорганізація і ліквідація» замінити словами «Державна реєстрація припинення»
 
Враховано Порядок реорганізації та ліквідації юридичних осіб визначає Цивільний кодекс та інші закони України  1. Державна реєстрація припинення благодійних організацій здійснюється відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
148. 2. Правонаступниками благодійних організацій у випадку їх реорганізації має бути одна чи декілька благодійних організацій.
 
-163- Яворівський В.О.
У «випадку» замінити на «у разі» і так само у всьому тексті;
«декілька» замінити на «кілька».
 
Немає висновку   2. Правонаступниками благодійних організацій у разі їх реорганізації має бути одна чи кілька благодійних організацій.
 
149. 3. Рішення про ліквідацію благодійних організацій можуть бути прийняті наглядовою радою чи іншими особами, уповноваженими установчими документами благодійної організації, а також судом.
 
-164- Воропаєв Ю.М.
Викласти частину третю статті 22 в такій редакції:
«3. Рішення про ліквідацію благодійної організації приймається відповідно до статуту благодійної організації або судом у випадках, передбачених чинним законодавством України.»
 
Враховано частково   3. Рішення про ліквідацію благодійних організацій можуть бути прийняті органом управління чи іншими особами, уповноваженими установчими документами благодійної організації, а також судом у випадках, передбачених законами України.
 
    -165- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині третій статті 22 слова «наглядовою радою» замінити словами «органом управління»
 
Враховано    
150. 4. Підстави для прийняття судом рішення про ліквідацію благодійної організації визначені в законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" та статті 33 цього Закону.
 
-166- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині четвертій статті 22 цифру «33» замінити на цифру «29»
 
Враховано редакційно   4. Підстави для прийняття судом рішення про ліквідацію благодійної організації визначені у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" та статті 27 цього Закону.
 
151. Установчі документи благодійної організації можуть визначати додаткові підстави її ліквідації.
 
-167- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Абзац другий частини четвертої статті 22 виключити
 
Враховано Право визначати додаткові підстави для ліквідації в установчих документах благодійної організації передбачено у частині першій статті 15 Закону     
152. 5. Активи, що залишаються при ліквідації благодійних організацій після задоволення вимог їх кредиторів, мають бути передані одній чи кільком благодійним організаціям, цілі діяльності яких подібні до цілей благодійної організації, що припиняється.
 
-168- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
В частині п’ятій статті 22 слова «цілі діяльності яких подібні до цілей благодійної організації, що припиняється» замінити словами «в порядку, встановленому установчими документами.»
 
Враховано редакційно Наявність інших благодійних організацій з подібними цілями не може бути гарантована.Порядок благодійні організації можуть визначити в установчих документах.  5. Активи, що залишаються під час ліквідації благодійних організацій після задоволення вимог їх кредиторів, мають бути передані одній чи кільком благодійним організаціям у порядку, встановленому установчими документами, або за рішенням суду.
 
    -169- Яворівський В.О.
Частину п’яту статті 22 доповнити словами «у порядку, встановленому установчими документами, або за рішенням суду»;
слово «при» замінити на «під час».
 
Враховано У випадку ліквідації благодійної організації на підставі банкрутства або інших підставах за позовом органу державної влади, питання щодо розподілу активів регулюються рішеннями судів.   
153. 6. У випадках, визначених законами України, або відсутності благодійних організацій, вказаних у частині 5 цієї статті, активи благодійної організації, що припиняється, передаються у доход бюджету.
 
-170- Воропаєв Ю.М.
Викласти частину шосту статті 22 в такій редакції:
«6. У випадках, визначених законами України, або відсутності благодійних організацій, вказаних у частині 5 цієї статті, активи благодійної організації, що ліквідується, передаються у доход державного бюджету.»
 
Враховано редакційно У кількох експертних висновках рекомендовано уточнити, до якого саме бюджету передаються активи благодійних організацій, що припиняються.  6. У випадках, визначених законами України, або у разі відсутності благодійних організацій, вказаних у частині п’ятій цієї статті, які можуть прийняти активи благодійної організації, що припиняється, такі активи передаються до доходу Державного бюджету України.
 
    -171- Карпук В.Г.
«6. У випадках, визначених законами України, або відсутності благодійних організацій, вказаних у частині 5 цієї статті, активи благодійної організації, що припиняється, передаються у доход місцевого бюджету.»
 
Враховано редакційно    
    -172- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Викласти частину шосту статті 22 у такій редакції:
«6. У випадках, визначених законами України, або відмови благодійних організацій, вказаних у частині п’ятій цієї статті, прийняти активи благодійної організації, що припиняється, такі активи передаються у доход Державного бюджету України.»
 
Враховано редакційно Оскільки діяльність благодійних організацій (крім тих, що мають на меті розвиток територіальної громади) має суспільно-корисний характер, доцільно передати такі активи в Державний бюджет України   
154. Розділ ІV. Управління благодійними організаціями
 
   Розділ ІV. Управління благодійними організаціями
 
155. Стаття 23. Органи управління благодійної організації
 
   Стаття 20. Органи управління благодійної організації
 
156. 1. Органами управління благодійною організацією є виконавчий орган і наглядова рада.
 
-173- Карпук В.Г.
Викласти частину першу статті 23 у такій редакції:
«1. Органами управління благодійною організацією є виконавчий орган, наглядова рада та загальні збори учасників.»
 
Враховано частково Загальні збори учасників –обов’язковий орган для товариств згідно зі ст.ст. 97 і 98 Цивільного кодексу України. Проте, благодійні фонди чи установи не повинні мати загальних зборів. У товариствах з невеликою кількістю учасників наглядова рада не обов’язкова, щоб не ускладнювати структуру управління.  1. Органами управління благодійних фондів і благодійних установ є виконавчий органі і наглядова рада.
Вищим органом управління благодійних товариств є загальні збори учасників або уповноважених ними осіб.
У благодійних товариствах, які мають не більше 10 учасників, загальні збори учасників або уповноважених ними осіб можуть виконувати обов’язки наглядової ради.
 
    -174- Воропаєв Ю.М.
Викласти частину першу статті 23 у такій редакції:
«1. Органами управління благодійною організацією є загальні збори учасників, а також виконавчий орган і наглядова рада.»
 
Враховано частково    
    -175- Кармазін Ю.А.
Замінити слова «наглядова рада» на слова «загальні збори учасників» у відповідних відмінках
 
Враховано частково Визначення виконавчого органу і наглядової ради як єдиних органів управління благодійної організації не узгоджено з відповідними положеннями Цивільного кодексу України і пунктом 19 Фундаментальних принципів щодо статусу неурядових організацій у Європі.   
    -176- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Викласти частину першу статті 23 цього Закону в такій редакції:
«1. Органами управління благодійних фондів і благодійних установ є виконавчий органі і наглядова рада. Вищим органом управління благодійних товариств є загальні збори учасників або уповноважених ними осіб.
У благодійних товариствах, які мають не більше 10 учасників, загальні збори учасників або уповноважених ними осіб можуть виконувати обов’язки наглядової ради.»
 
Враховано агальні збори учасників є обов’язковим органом для товариств, у тому числі благодійних, згідно зі ст.ст. 97 і 98 Цивільного кодексу України. Проте, благодійні фонди чи установи не повинні мати загальних зборів. Крім того, у товариствах з невеликою кількістю учасників формувати окрему наглядову раду не обов’язково, щоб не ускладнювати структуру управління.   
157. 2. Установчі документи благодійної організації можуть визначати порядок утворення і діяльності інших органів управління, підзвітних виконавчому органу або наглядовій раді.
 
-177- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині другій статті 23 слова «виконавчому органу або наглядовій раді» замінити словами «органам, указаним у частині першій цієї статті»
 
Враховано Необхідно зважати на особливості управління благодійних товариств, указані у частиній першій цієї статті  2. Установчі документи благодійної організації можуть визначати порядок утворення та діяльності інших органів управління, підзвітних органам, зазначеним у частині першій цієї статті.
 
158. 3. Рішення органу управління благодійної організації засвідчуються підписами усіх членів органу, які брали участь в прийнятті рішення спільно або окремо.
 
-178- Воропаєв Ю.М.
Додати нову статтю 24 у такій редакції:
«Стаття 24. Вищий орган управління благодійної організації
1. Вищим органом управління благодійної організації є загальні збори учасників, які складаються з учасників благодійної організації.
 
Відхилено Поправка не враховує особливості правового статусу благодійних фондів та установ, які можуть не мати членів  3. Рішення органу управління благодійної організації засвідчуються підписами усіх членів органу, які брали участь у прийнятті рішення спільно або окремо.
 
    -179- 2. Порядок прийняття рішень загальними зборами учасників, їх скликання та інші питання щодо здійснення загальними зборами учасників своїх повноважень як вищого органу управління благодійної організації визначаються статутом благодійної організації.
 
Немає висновку    
    -180- 3. До компетенції загальних зборів учасників благодійної організації належить:
1) внесення змін до статуту благодійної організації;
2) обрання і відкликання членів виконавчого органу та наглядової ради благодійної організації;
3) прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію благодійної організації;
4) визначення основних напрямів діяльності благодійної організації.
 
Немає висновку    
    -181- 4. Статутом благодійної організації до компетенції загальних зборів учасників можуть бути віднесені й інші питання.»
 
Немає висновку    
159. Стаття 24. Виконавчий орган благодійної організації
 
   Стаття 21. Виконавчий орган благодійної організації
 
160. 1. Виконавчий орган благодійної організації є постійно діючим. Членами виконавчого органу можуть бути одна або кілька фізичних осіб, які мають повну дієздатність.
Члени виконавчого органу призначаються, обираються або затверджуються засновниками благодійних організацій або уповноваженими засновниками особами, чи судом.
 
-182- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Викласти частину першу статті 24 у такій редакції:
1. Виконавчий орган благодійної організації є постійно діючим органом управління благодійної організації. Виконавчий орган організації може бути колегіальним (дирекція) або одноособовим (директор). Дирекцію очолює генеральний директор.»
 
Відхилено Ускладнення структури управління недоцільне, особливо для невеликих благодійних організацій.  1. Членами виконавчого органу можуть бути одна або декілька фізичних осіб, які мають повну дієздатність.
Члени виконавчого органу призначаються, обираються або затверджуються учасниками благодійних організацій або уповноваженими ними особами.
 
    -183- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині першій статті 24 слово «засновниками» замінити словом «учасниками».
 
Враховано    
    -184- Карпук В.Г.
У частині першій статті 24 виключити слова: «чи судом»
 
Враховано Можливість зміни структури управління судом передбачена у статті 103 Цивільного кодексу України тільки для установ. Подібні зміни щодо товариств і фондів, де учасники беруть участь в органах управління, можуть призвести до серйозних зловживань   
161. 2. Керівником благодійної організації як юридичної особи є керівник її виконавчого органу. Установчі документи благодійної організації можуть визначити іншу особу як керівника благодійної організації за умови підзвітності такого керівника наглядовій раді.
 
-185- Воропаєв Ю.М.
Викласти частину другу статті 24 у такій редакції:
«2. Виконавчий орган діє від імені благодійної організації в межах, встановлених цим Законом та статутом благодійної організації. Повноваження та порядок діяльності виконавчого органу благодійної організації визначаються статутом благодійної організації.»
 
Відхилено Поправка дублює частину першу статті 18  2. Керівником благодійної організації як юридичної особи є керівник її виконавчого органу. Установчі документи благодійної організації можуть визначити іншу особу як керівника благодійної організації за умови підзвітності такого керівника наглядовій раді.
 
162. 3. Установчі документи або рішення наглядової ради можуть визначати обмеження права керівника благодійної організації та членів виконавчого органу укладати договори або вчиняти інші юридичні дії від імені благодійної організації.
 
-186- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину третю статті 24 виключити
 
Враховано Указані обмеження доцільно встановлювати виключно в установчих документах благодійних організацій     
163. 4. Члени виконавчого органу мають право на відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням їх статутних обов’язків. Установчі документи благодійної організації або рішення наглядової ради можуть визначити порядок надання інших видів компенсацій або винагород членам виконавчого органу, в тому числі заробітної плати.
 
-187- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину четверту статті 24 виключити. У зв’язку з цим вважати частини п’яту-шосту статті 24 частинами третьою-четвертою
 
Враховано Регулювання указаних питань доцільне виключно в установчих документах благодійних організацій або рішеннях їх органів управління, з урахуванням статті 138 Податкового кодексу України стосовно адміністративних витрат     
164. 5. Зміни складу виконавчого органу затверджуються наглядовою радою за поданням виконавчого органу, засновників благодійної організації, уповноважених засновниками осіб, або інших осіб, визначених установчими документами або законами України.
 
-188- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині третій статті 24 виключити слова «виконавчого органу, засновників благодійної організації, уповноважених засновниками осіб, або інших осіб»
 
Враховано Указані обмеження доцільно встановити в установчих документах благодійних організацій або в законах  3. Зміни складу виконавчого органу затверджуються наглядовою радою за поданням осіб, визначених установчими документами або законами України.
 
165. Наглядова рада має право постійно або тимчасово усунути з посади будь-якого члена виконавчого органу, якщо установчі документи благодійної організації не визначають підстави та порядок усунення членів виконавчого органу.
 
-189- Яворівський В.О.
У Статті «Виконавчий орган благодійної організації» виключити слова: «Виконавчий орган благодійної організації є постійно діючим».
 
Враховано Згадане питання врегульовано у Цивільному кодексі.  Наглядова рада має право постійно або тимчасово усунути з посади будь-якого члена виконавчого органу, якщо установчі документи благодійної організації не визначають підстави та порядок усунення членів виконавчого органу.
 
166. Стаття 25. Наглядова рада благодійних організацій
 
   Стаття 22. Наглядова рада благодійних організацій
 
167. 1. Членами наглядової ради можуть бути три чи більше фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Члени наглядової ради призначаються, обираються або затверджуються засновниками благодійних організацій або уповноваженими засновниками особами, чи судом.
 
-190- Воропаєв Ю.М.
Викласти частину першу статті 25 у такій редакції:
«1. Наглядова рада благодійної організації є контролюючим органом, який в межах своєї компетенції, визначеної статутом благодійної організації, контролює і регулює діяльність виконавчого органу благодійної організації.»
 
Відхилено У благодійних фондах та установах наглядова рада є вищим органом управління, функції якого не обмежуються контролем за виконавчим органом  1. Членами наглядової ради можуть бути фізичні особи, які мають повну дієздатність. Члени наглядової ради призначаються, обираються або затверджуються учасниками благодійних організацій або уповноваженими ними особами.
 
    -191- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині першій статті 25 слова слова: «три чи більше фізичних осіб» замінити словами «фізичні особи»; слово «засновниками» замінити словом «учасниками»
 
Враховано Акти цивільного законодавства України не встановлюють кількісних обмежень щодо складу членів органів управління   
    -192- Карпук В.Г.
У частині першій статті 25 виключити слова: «чи судом»
 
Враховано    
    -193- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Доповнити частину першу статті 25 після слова «судом» словами «у випадках, визначених законом»
 
Відхилено Суди не можуть приймати рішення щодо складу наглядової ради з власної ініціативи, в тому числі у випадках зміни структури управління благодійної установи згідно із статтею 103 Цивільного кодексу України   
    -194- Яворівський В.О.
У частині першій статті 25 словосполучення «уповноваженими учасниками» замінити на «уповноваженими ними»
 
Враховано Знімається повторення слова «учасники», текст набуває стилістичної стрункості   
168. 2. Членами наглядової ради благодійної організації не можуть бути члени інших органів управління благодійної організації. Установчі документи благодійної організації можуть визначати інших осіб, які не можуть бути членами наглядової ради.
 
-195- Воропаєв Ю.М.
Викласти частину другу статті 25 у такій редакції:
«2. Членами наглядової ради благодійної організації не можуть бути члени виконавчого органу цієї благодійної організації.»
 
Враховано редакційно   2. Членами наглядової ради благодійної організації з правом ухвального голосу не можуть бути члени виконавчого органу або інших органів управління благодійної організації.
 
    -196- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину другу статті 25 викласти в такій редакції:
«2. Членами наглядової ради благодійної організації з правом ухвального голосу не можуть бути члени інших органів управління благодійної організації».
 
Враховано редакційно Члени інших органів управління благодійної організації можуть мати право дорадчого голосу в наглядовій раді   
169. 3. Наглядова рада організує планування діяльності благодійної організації і контролює відповідність діяльності і використання активів організації її установчим документам.
 
-197- Воропаєв Ю.М.
Викласти частину третю статті 25 у такій редакції:
«3. Наглядова рада контролює відповідність діяльності і використання активів благодійної організації її установчим документам і законодавству України.»
 
Відхилено Поправка дублює положення статей 101-104 Цивільного кодексу  3. Наглядова рада затверджує благодійні програми благодійної організації і контролює відповідність діяльності та використання активів організації її установчим документам.
 
    -198- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині третій статті 25 слова «організує планування діяльності» замінити словами «затверджує благодійні програми»
 
Враховано    
170. Наглядова рада затверджує або оскаржує будь-які договори та інші правочини між благодійною організацією та членами органів управління благодійної організації.
 
   Наглядова рада затверджує або оскаржує будь-які договори та інші правочини між благодійною організацією та членами органів управління благодійної організації.
 
171. Наглядова рада має право одержувати будь-яку фінансову чи іншу звітність та інформацію щодо діяльності благодійної організації, за винятком визначених законом обмежень доступу до звітності чи інформації. Наглядова рада має право призначити спеціальну перевірку у випадку відмови надати фінансову чи іншу звітність та інформацію щодо діяльності благодійної організації. Наглядова рада затверджує річний фінансовий звіт благодійної організації.
 
-199- Яворівський В.О.
В абзаці третьому частини третьої статті 25 виключити слова: «доступу до звітності та інформації»
 
Враховано Усувається повторення у тексті речення, яке не має спеціального правового значення  Наглядова рада має право одержувати будь-яку фінансову чи іншу звітність та інформацію щодо діяльності благодійної організації, крім визначених законом обмежень. Наглядова рада має право призначити спеціальну перевірку у разі відмови надати фінансову чи іншу звітність та інформацію щодо діяльності благодійної організації. Наглядова рада затверджує річний фінансовий звіт благодійної організації.
 
172. Установчі документи благодійної організації можуть визначити додаткові права та обов’язки наглядової ради.
 
   Установчі документи благодійної організації можуть визначати додаткові права та обов’язки наглядової ради.
 
173. 4. Члени наглядової ради не можуть утримуватися від участі у прийнятті рішень, за винятком випадку конфлікту інтересів, і мають право зафіксувати розбіжну думку щодо окремих рішень наглядової ради.
 
-200- Воропаєв Ю.М.
Викласти частину четверту статті 25 у такій редакції:
«4. Повноваження та порядок діяльності наглядової ради визначаються статутом благодійної організації.»
 
Відхилено Для благодійних фондів та установ повноваження наглядової ради не повинні визначатися лише установчими документами, бо саме наглядові ради в таких фондах та установах уповноважені вносити зміни до установчих документів  4. Члени наглядової ради не можуть утримуватися від участі у прийнятті рішень, крім випадку конфлікту інтересів, і мають право зафіксувати розбіжну думку щодо окремих рішень наглядової ради.
 
174. 5. Зміни складу наглядової ради затверджуються засновниками благодійної організації чи судом за поданням наглядової ради, уповноважених засновниками осіб, або інших осіб, визначених установчими документами або законами України.
 
-201- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині пятій статті 25 слово «засновниками» замінити словом «учасниками»; «наглядової ради, уповноважених засновниками осіб, або інших» замінити словом «учасниками»;
додати після слова «судом» слова «у випадках, визначених законом,»;
виключити слова «наглядової роади, уповноважених засновниками осіб, або інших»;замінити слова «законами України» словом «законом»
 
Враховано частково Випадки зміни структури управління установи визначені у Цивільному кодексі.  5. Зміни складу наглядової ради затверджуються учасниками благодійної організації. У випадках, визначених законом, структура управління благодійної установи може бути змінена судом.
 
    -202- Яворівський В.О.
У частині п’ятій статті 25 виключити слова «чи судом за поданням наглядової ради, уповноважених засновниками осіб, або інших осіб, визначених установчими документами або законами України».
Доповнити частину п’яту статті 25 реченням такого змісту: «У випадках, визначених законом, структура управління благодійної установи може бути змінена судом»
 
Враховано Частина 3 статті 103 Цивільного кодексу передбачає, що суд може змінити структуру управління установи, якщо це необхідно внаслідок зміни мети установи чи інших поважних причин.Це положення стосуються тільки установ.   
175. Стаття 26. Конфлікт інтересів
 
   Стаття 23. Конфлікт інтересів
 
176. 1. Член органу управління благодійної організації не бере участі в прийнятті рішень стосовно: договорів або інших правочинів між благодійною організацією та цим членом органу управління, його кредитором або пов’язаною особою; суперечок між благодійною організацією та цим членом органу управління або третіми особами, кредитором або пов’язаною особою яких є цей член органу управління; звільнення цього члена органу управління, його кредитора або пов’язаної особи від майнової відповідальності перед благодійною організацією.
 
-203- Яворівський В.О.
Частину першу статті 26 викласти в такій редакції:
«1. Член органу управління благодійної організації не бере участі в прийнятті рішень стосовно:
1) договорів або інших правочинів між благодійною організацією та цим членом органу управління або його пов’язаною особою;
2) суперечок між благодійною організацією та цим членом органу управління або його пов’язаною особою;
3) звільнення цього члена органу управління або його пов’язаної особи від майнової відповідальності перед благодійною організацією.»
 
Враховано Підпункти 14.1.159 і 165.1.4 Податкового кодексу містять визначення «пов’язаних осіб» та обмеження щодо таких осіб у благодійних та інших неприбуткових організаціях. Втім, кредитори, які не є пов’язаними особами членів органів управління благодійної організації, не потребують обов’язкового розкриття у розумінні конфлікту інтересів.  1. Член органу управління благодійної організації не бере участі в прийнятті рішень стосовно:
1) договорів або інших правочинів між благодійною організацією та цим членом органу управління або його пов’язаною особою;
2) суперечок між благодійною організацією та цим членом органу управління або його пов’язаною особою;
3) звільнення цього члена органу управління або його пов’язаної особи від майнової відповідальності перед благодійною організацією.
 
177. 2. Члени органів управління благодійної організації, їх кредитори або пов’язані особи не мають права одержувати позики або кредити та забезпечення таких позик або кредитів (застава, порука тощо) від благодійної організації.
 
-204- Яворівський В.О.
В частині другій статті 26 виключити слова «їх кредитори»
 
Враховано Привести у відповідність до пп. 14.1.159 та 165.1.4 Податкового кодексу України.  2. Члени органів управління благодійної організації або пов’язані особи не мають права одержувати позики або кредити та забезпечення таких позик або кредитів (застава, порука тощо) від благодійної організації.
 
178. Установчі документи або наглядова рада благодійної організації можуть визначити інші підстави конфлікту інтересів та порядок розв’язання такого конфлікту.
 
   Установчі документи або наглядова рада благодійної організації можуть визначити інші підстави конфлікту інтересів та порядок розв’язання такого конфлікту.
 
179. 3. Рішення органів управління благодійної організації можуть бути оскаржені як недійсні членом органу управління чи іншою заінтересованою особою в наглядовій раді чи суді протягом шести місяців з моменту, коли цій особі стало відомо чи мало стати відомо про конфлікт інтересів щодо прийняття цих рішень.
 
-205- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Доповнити статтю 26 новою частиною в такій редакції:
«4. Бенефіціарами благодійних програм не можуть бути засновники та члени органів управління благодійних організацій.»
 
Враховано Ця норма перенесена зі статті 14 цього Закону, що пропонується до виключення  3. Рішення органів управління благодійної організації можуть бути оскаржені як недійсні членом органу управління чи іншою заінтересованою особою в наглядовій раді або суді протягом шести місяців з дня, коли цій особі стало відомо чи мало стати відомо про конфлікт інтересів щодо прийняття цих рішень.
4. Бенефіціарами благодійних програм не можуть бути засновники та члени органів управління благодійних організацій.
 
180. Стаття 27. Відповідальність членів органів управління благодійних організацій
 
   Стаття 24. Відповідальність членів органів управління благодійних організацій
 
181. 1. Члени органів управління благодійної організації несуть солідарну відповідальність за дії або бездіяльність цих органів, що заподіяли шкоду благодійній організації внаслідок порушення цього Закону. Члени наглядової ради, які до моменту заподіяння шкоди звернулися до суду з вимогою вжити запобіжних заходів, звільняються від відповідальності.
 
-206- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині першій статті 27 слово «шкоду» замінити словом «збитки»;
друге речення частини першої статті 27 виключити
 
Враховано Оскільки шкода може бути і майновою, і немайновою, доцільно обмежити відповідальність членів органів управління випадками заподіяння майнової шкоди  1. Члени органів управління благодійної організації несуть солідарну відповідальність за дії або бездіяльність цих органів, що заподіяли збитки благодійній організації внаслідок порушення цього Закону.
 
182. 2. Кредитори або бенефіціари благодійної організації, мають право позиватися про відшкодування благодійній організації шкоди, заподіяної членами органів управління, якщо благодійна організація не вимагає такого відшкодування від членів органів управління протягом принаймні шести місяців і майна такої організації недостатньо для задоволення вимог її кредиторів або бенефіціарів. Це положення не застосовується до членів органів управління, які уклали договори страхування цивільної відповідальності, розмір страхових відшкодувань чи виплат на підставі яких достатній для задоволення вимог кредиторів чи бенефіціарів благодійної організації.
 
-207- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину другу статті 27 викласти в такій редакції:
«2. Члени органів управління благодійної організації, які до моменту заподіяння збитків уклали договори страхування своєї цивільної відповідальності або звернулися до суду з вимогою вжити запобіжних заходів, звільняються від відповідальності.»
 
Враховано редакційно Чинна редакція цього Закону створює можливості для неправомірного втручання третіх осіб у діяльність органів управління благодійних організацій  2. Члени органів управління благодійної організації можуть укладати договори страхування цивільної відповідальності щодо відшкодування шкоди, завданої ними благодійній організації.
 
    -208- Яворівський В.О.
Частину другу статті 27 викласти в такій редакції:
«2. Члени органів управління благодійної організації можуть укладати договори страхування цивільної відповідальності щодо відшкодування шкоди, завданої ними благодійній організації.»
 
Враховано Частина друга статті 27 потребує узгодження з положеннями Цивільного кодексу та Закону України «Про страхування»   
183. Розділ V. Міжнародна благодійна діяльність
 
-209- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Викласти назву Розділу V в такій редакції: «Розділ V. Представництва, філії іноземних благодійних організацій»
 
Враховано У кількох експертних висновках вказано, що назва розділу не відповідає предмету правового регулювання  Розділ V. Представництва, філії іноземних благодійних організацій
 
184. Стаття 28. Міжнародна благодійна діяльність
 
-210- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Виключити статтю 28
 
Враховано Частину першу статті 28 перенесено до частини четвертої статті 4     
185. 1. Суб’єкти благодійної діяльності мають право здійснювати благодійні програми, волонтерську діяльність, спільну благодійну діяльність та інші види благодійної діяльності спільно з нерезидентами з урахуванням особливостей, визначених законами або міжнародними договорами України.
 
      
186. 2. Іноземці, які є учасниками міжнародних благодійних програм, волонтерської діяльності чи надання гуманітарної допомоги на території України, мають право на першочергове візове обслуговування і надання дозволів на проживання, а також дозволів на працевлаштування у випадках, визначених законодавством України.
 
-211- Воропаєв Ю.М.
Томенко М.В.
   
Враховано У зв’язку з дією окремих законів України про гуманітарну допомогу, правовий статус іноземців, волонтерську діяльність тощо недоцільно включати указані норми до цього закону     
187. Стаття 29. Акредитація представництв і філій іноземних благодійних організацій
 
   Стаття 25. Акредитація представництв, філій іноземних благодійних організацій
 
188. 1. Акредитація представництва, філії іноземної благодійної організації здійснюється Міністерством юстиції України.
 
-212- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині першій статті 29 слова «Міністерством юстиції України» замінити словами «спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.»
 
Враховано Поправка у зв’язку із створенням Державної реєстраційної служби  1. Акредитація представництва, філії іноземної благодійної організації здійснюється спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.
 
189. 2. Для акредитації представництва, філії іноземної благодійної організації уповноважена нею особа (особи) подає до Міністерства юстиції (надсилає рекомендованим листом):
 
-213- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині другій статті 29 слова «Міністерства юстиції» замінити словами «державного реєстратора за місцезнаходженням представництва, філії»
 
Враховано   2. Для акредитації представництва, філії іноземної благодійної організації уповноважена нею особа (особи) подає до державного реєстратора за місцезнаходженням представництва, філії (надсилає рекомендованим листом):
 
190. 1) заяву про акредитацію встановленого уповноваженим регуляторним органом зразка;
 
-214- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У пункті 1 частини першої статті 29 слова «встановленого уповноваженим регуляторним органом зразка» замінити словами «зразок якої встановлено спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації»
 
Враховано У зв’язку із створенням Державної реєстраційної служби, немає сенсу вказувати права уповноваженого регуляторного органу  1) заяву про акредитацію, зразок якої встановлено спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації;
 
191. 2) дві копії документу уповноваженого органу іншої держави, що підтверджує легалізацію благодійної організації;
 
   2) дві копії документа уповноваженого органу іншої держави, що підтверджує легалізацію благодійної організації;
 
192. 3) дві копії установчих документів іноземної благодійної організації;
 
   3) дві копії установчих документів іноземної благодійної організації;
 
193. 4) дві копії рішення уповноваженого органу іноземної благодійної організації про утворення представництва або філії в Україні та призначення керівника представництва або філії;
 
   4) дві копії рішення уповноваженого органу іноземної благодійної організації про утворення представництва або філії в Україні та призначення керівника представництва або філії;
 
194. 5) довіреність на ім'я керівника представництва або філії, оформлену відповідно до законодавства держави, в якій видана така довіреність;
 
   5) довіреність на ім'я керівника представництва, філії, оформлену відповідно до законодавства держави, в якій видана така довіреність;
 
195. 6) дві копії положення про представництво або філію, якщо воно передбачено рішенням про утворення представництва або філії;
 
   6) дві копії положення про представництво, філію, якщо воно передбачено рішенням про утворення представництва, філії;
 
196. 7) документ, що підтверджує внесення плати за проведення акредитації, у розмірі, що дорівнює реєстраційному збору, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".
 
   7) документ, що підтверджує внесення плати за проведення акредитації, у розмірі, що дорівнює реєстраційному збору, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
 
197. Документи, вказані в пунктах 2-6 цієї частини, мають бути легалізовані в установленому законодавством України порядку.
 
-215- Воропаєв Ю.М.
Додати слова «та перекладені на українську мову з нотаріальним засвідченням такого перекладу»
 
Відхилено Подібні вимоги не передбачені для реєстраційних дій у статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб»  Документи, зазначені в пунктах 2-6 цієї частини, мають бути легалізовані у порядку, встановленому законодавством України.
 
198. 3. Міністерство юстиції протягом 30 календарних днів з дати одержання документів, указаних у частині 2 цієї статті, проводить їх правову експертизу та приймає рішення про акредитацію чи про відмову в акредитації представництва, філії іноземної благодійної організації.
 
-216- Воропаєв Ю.М.
Додати після слова «юстиції» слово «України»
 
Відхилено У зв’язку із створенням Державної реєстраційної служби  3. Державний реєстратор протягом десяти робочих днів з дня одержання документів, зазначених у частині другій цієї статті, приймає рішення про акредитацію чи відмову в акредитації представництва, філії іноземної благодійної організації.
 
    -217- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині третій статті 29 слова «Міністерство юстиції протягом 30 календарних днів» замінити словами «Державний реєстратор протягом десяти робочих днів»
 
Враховано    
199. 4. У разі прийняття рішення про акредитацію, Міністерство юстиції не пізніше наступного робочого дня передає державному реєстратору за місцезнаходженням філії, представництва іноземної благодійної організації копії документів, вказаних в пунктах 2, 3, 4 та 6 частини 2 цієї статті, з помітками про акредитацію філії, представництва, та видає оригінал свідоцтва про акредитацію керівнику філії, представництва іноземної благодійної організації.
 
-218- Воропаєв Ю.М.
У частині четвертій статті 29 після слів «наступного робочого дня» додати слова «після прийняття рішення про акредитацію»
 
Враховано редакційно   4. У разі прийняття рішення про акредитацію державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня видає витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців керівнику філії, представництва іноземної благодійної організації.
 
    -219- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину четверту статті 29 викласти в такій редакції:
«4. У разі прийняття рішення про акредитацію державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня видає оригінал свідоцтва про акредитацію керівнику філії, представництва іноземної благодійної організації.»
 
Враховано редакційно    
    -220- Яворівський В.О.
Частину четверту статті 29 викласти у такій редакції:
«4. У разі прийняття рішення про акредитацію державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня видає витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців керівнику філії, представництва іноземної благодійної організації.»
 
Враховано У зв’язку із набранням чинності змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» державні реєстратори видають витяги з Єдиного державного реєстру замість свідоцтв про державну реєстрацію   
200. 5. Державний реєстратор включає відомості про акредитацію філії або представництва іноземної благодійної організації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців після одержання документів, указаних у частині 4 цієї статті, у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».
 
-221- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині п’ятій статті 29 виключити слова «після одержання документів, указаних у частині 4 цієї статті,»
 
Враховано   5. Державний реєстратор включає відомості про акредитацію філії або представництва іноземної благодійної організації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».
 
201. 6. На підставі позову Міністерства юстиції суд може прийняти рішення про припинення акредитації представництва, філії іноземної благодійної організації у випадках:
 
-222- Воропаєв Ю.М.
У частині шостій статті 29 після слів «Міністерство юстиції» додати слово «України»
 
Враховано   6. На підставі позову Міністерства юстиції України суд може прийняти рішення про припинення акредитації представництва, філії іноземної благодійної організації у разі:
 
202. 1) не провадження акредитованим представництвом, філією благодійної діяльності відповідно до цього Закону протягом принаймні 12 місяців, або порушень порядку провадження благодійної діяльності, визначених у частині 3 статті 33 цього Закону;
 
-223- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У пункті 1 частини шостої статті 29 цифри «33» замінити цифрами «28»
 
Враховано редакційно запропонована інша нумерація статей  1) непровадження акредитованим представництвом, філією благодійної діяльності відповідно до цього Закону протягом 12 місяців або порушень порядку провадження благодійної діяльності, визначених у частині третій статті 27 цього Закону;
 
203. 2) неподання акредитованими
представництвом, філією іноземної благодійної організації протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до законів України;
 
-224- Яворівський В.О.
Виключити абзац другий частини шостої статті 29. У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом другим
 
Враховано Уповноваженим органом подання позовів на підставі неподання податкових декларацій і документів фінансової звітності є органи державної податкової служби України     
204. 3) наявності офіційного підтвердження припинення іноземної благодійної організації, представництво, філію якої акредитовано в Україні.
 
   2) наявності офіційного підтвердження припинення іноземної благодійної організації, представництво, філію якої акредитовано в Україні.
 
205. Розділ VІ. Державне регулювання благодійної діяльності
 
   Розділ VІ. Державне регулювання благодійної діяльності
 
206. Стаття 30. Види державної підтримки благодійної діяльності
 
-225- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Статтю 30 виключити
 
Враховано У кількох експертних висновках зазначено, що стаття 30 цього Закону не відповідає статтям 22-23, 30 та 87-91 Бюджетного кодексу України     
207. 1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в установленому актами законодавства порядку:
 
      
208. 1) забезпечують фінансування та виконання державних цільових програм, що передбачають підтримку благодійної діяльності в окремих сферах, визначених цим законом;
 
-226- Мельник П.В.
Пункт 1 частини першої статті 30 виключити
 
Враховано У кількох експертних висновках зазначено, що стаття 30 цього Закону не відповідає статтям 22-23, 30 та 87-91 Бюджетного кодексу України     
209. 2) надають благодійним організаціям право користування державним чи комунальним майном, в тому числі на поза конкурсних засадах для меценатської діяльності;
 
      
210. 3) встановлюють почесні звання, нагороди та відзнаки для благодійних організацій та інших благодійників;
 
-227- Смітюх Г.Є.
Пункт 3 частини першої статті 30 викласти в такій редакції:
«3) Готують із залученням представників громадських організацій подання для відзначення благодійних організацій та окремих благодійників державними відзнаками та нагородами, а також присвоєння почесних звань «Почесний благодійник України» та «Благодійник року».
 
Відхилено      
    -228- Томенко М.В.
Виключити пункт 3 частини першої статті 30
 
Враховано    
211. 4) забезпечують доступ до інформації про благодійну діяльність в сферах визначених цим Законом.
 
      
212. 2. Закони України про оподаткування встановлюють пільги для суб’єктів благодійної діяльності щодо певних податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
 
-229- Смітюх Г.Є.
Частину другу статті 30 викласти в такій редакції:
«2. Закони України про оподаткування встановлюють пільги для суб’єктів благодійної діяльності щодо певних податків, зборів та інших обов’язкових платежів, зокрема, зменшення об'єкту оподаткування на суму коштів або вартості майна, добровільно перерахованих (переданих) платниками податку – підприємствами та фізичними особами, як благодійна допомога у розмірі, що не перевищує п’яти відсотків валового доходу (загального місячного оподатковуваного доходу) платників податку звітного періоду.»
 
Відхилено Конкретні податкові пільги встановлюються тільки Податковим кодексом України     
213. 3. Закони України можуть визначати додаткові види державної підтримки благодійної діяльності.
 
-230- Смітюх Г.Є.
«3. Закони України можуть визначати додаткові види державної підтримки благодійної діяльності, зокрема, застосування форм морального та матеріального заохочення, передбачених чинними нормативно-правовими актами України.»
 
Відхилено У зв’язку з виключенням статті 30 подібне заохочення доцільно встановити безпосередньо в інших законах України     
214. Стаття 31. Уповноважений регуляторний орган у сфері благодійної діяльності
 
-231- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Томенко М.В.
   
Враховано Стаття 31 не відповідає статті 106 чинної редакції Конституції України     
215. 1. Кабінет Міністрів України затверджує положення про уповноважений регуляторний орган у сфері благодійної діяльності, який є центральним органом виконавчої влади.
 
-232- Воропаєв Ю.М.
Викласти пункт 1 статті 31 в такій редакції: «Уповноваженим регуляторним органом у сфері благодійної діяльності є Міністерство юстиції України»
 
Відхилено Питання про створення уповноваженого регуляторного органу в сфері благодійної діяльності стосується положень Конституції України     
216. 2. Основними завдання уповноваженого регуляторного органу є:
 
      
217. 1) розгляд питань, що стосуються забезпечення прав суб’єктів благодійної діяльності та планування діяльності з підготовки регуляторних актів у сфері благодійної діяльності;
 
      
218. 2) підготовка пропозицій і рекомендацій стосовно нормативно-правових актів у сфері благодійної діяльності;
 
      
219. 3) розгляд суперечок щодо погодження проектів нормативно-правових і регуляторних актів у сфері благодійної діяльності;
 
      
220. 4) забезпечення інформування суб’єктів благодійної діяльності та громадськості про благодійну діяльність у випадках, визначених цим Законом.
 
      
221. Стаття 32. Державний контроль у сфері благодійної діяльності
 
   Стаття 26. Державний контроль у сфері благодійної діяльності
 
222. 1. Державний контроль у сфері благодійної діяльності здійснюють фінансові та митні органи, а також органи державної податкової служби в порядку, визначеному законами України.
 
-233- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Викласти частину першу статті 32 у такій редакції:
«1. Державний контроль у сфері благодійної діяльності здійснюють центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у порядку, встановленому законом.»
 
Враховано Сфера державного контролю за благодіною діяльністю не обмежується лише фінансовою діяльністю. Зокрема, вона має включати також контроль за наданням соціальних послуг, благодійних гастрольних заходів тощо  1. Державний контроль у сфері благодійної діяльності здійснюють центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у порядку, встановленому законом.
 
    -234- Томенко М.В.
«1. Державний контроль за діяльністю благодійних організацій, у тому числі порядком використання ними майна і коштів, призначених для благодійної допомоги, здійснюється органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції.»
 
Відхилено Державний контроль стосується всіх суб’єктів благодійної діяльності, не лише благодійних організацій.   
223. Стаття 33. Відповідальність і спеціальні санкції
 
-235- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Назву статті 33 викласти в такій редакції: «Стаття 27. Відповідальність у сфері благодійної діяльності»
 
Враховано   Стаття 27. Відповідальність у сфері благодійної діяльності
 
224. 1. Суб’єкти благодійної діяльності і посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування несуть цивільно-правову, адміністративну, дисциплінарну та кримінальну відповідальність за порушення законодавства про благодійну діяльність.
 
-236- Яворівський В.О.
Частину першу статті 33 доповнити словами: «у порядку, встановленому законом.»
 
Враховано Засади цивільно-правової відповідальності, діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них встановлюється виключно законами.  1. Суб’єкти благодійної діяльності і посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування несуть цивільно-правову, адміністративну, дисциплінарну та кримінальну відповідальність за порушення законодавства про благодійну діяльність у порядку, встановленому законом.
 
225. 2. На благодійні фонди поширюється дія законодавства України про відновлення платоспроможності та визнання банкрутом.
 
   2. На благодійні фонди поширюється дія законодавства України про відновлення платоспроможності та визнання банкрутом.
 
226. 3. Суд за позовом державного реєстратора, уповноваженого регуляторного органу або іншої заінтересованої особи може прийняти рішення про ліквідацію благодійної організації також на таких підставах, не пов’язаних з банкрутством:
 
-237- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
В частині третій статті 33 виключити слова «уповноваженого регуляторного органу»
 
Враховано   3. Суд за позовом державного реєстратора або іншої заінтересованої особи може прийняти рішення про ліквідацію благодійної організації також на таких підставах, не пов’язаних з банкрутством:
 
227. 1) відсутність спеціальних звітів або загального доступу до інформації про благодійну діяльність у випадках, передбачених у статті 11 цього Закону, протягом не менше ніж шести місяців;
 
-238- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Пункт 1 частини першої статті 33 виключити. У зв’язку з цим пункти 2-3 вважати пунктами 1-2
 
Враховано У зв’язку з відсутністю уповноваженого регуляторного органу ця санкція не може бути застосована     
228. 2) використання активів благодійної організації з порушенням встановлених цим Законом вимог до здійснення благодійної діяльності, протягом не менше ніж 12 місяців;
 
-239- Яворівський В.О.
У пуктах 1 та 2 частини 3 слово «ніж» замінити на «як».
 
Немає висновку   1) використання активів благодійної організації з порушенням встановлених цим Законом вимог до здійснення благодійної діяльності, протягом не менш як 12 місяців;
 
229. 3) зменшення вартості витрат благодійних фондів на благодійну діяльність до розміру меншого, ніж визначено установчими документами, протягом не менше ніж 12 місяців.
 
-240- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У пункті 3) частини третьої статті 33 замінити цифри «12» цифрами «36»
 
Враховано Необхідно передбачити для фондів можливість залучити додаткові ресурси протягом тривалішого часу  2) зменшення вартості витрат благодійних фондів на благодійну діяльність до розміру меншого, ніж визначено установчими документами, протягом не менш як 36 місяців.
 
230. Стаття 34. Прикінцеві положення
 
-241- Воропаєв Ю.М.
Замінити слова «Стаття 34» на слова «Розділ VІІ»
 
Враховано   Розділ VІІ. Прикінцеві положення
 
231. 1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування.
 
-242- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину першу викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.»
 
Враховано редакційно міни пропонуються у зв’язку з виключенням статті про державну підтримку. Встановлення такого строку, як день, наступний за днем опублікування, є загальноприйнятою практикою у законах України  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у статті 131 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144):
у частині першій слова «членські благодійні організації» замінити словами «благодійні товариства»;
частину другу виключити;
у частині четвертій слова «статуту (положення), що затверджується» замінити словами «установчих документів, що затверджуються»;
у частині п‘ятій слова «статутних цілей та завдань» замінити словами «цілей, визначених установчими документами»;
у частині шостій слова «законом про благодійництво та благодійні організації» замінити словами «Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
2) у підпункті 197.1.15 пункту 197.1 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112):
в абзаці першому слова «про благодійництво» замінити словами «про благодійну діяльність»;
в абзаці третьому слова «за основними напрямами, визначеними статтею 4 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» замінити словами «за основними цілями, визначеними статтею 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
в абзаці восьмому слова «за напрямами, передбаченими статтею 4 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» замінити словами «за цілями, передбаченими статтею 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
3) у Законі України «Про гуманітарну допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 451):
у статті 1:
в абзаці третьому слова «статті 4 Закону
України «Про благодійництво та благодійні організації» замінити словами «статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
у пункті «б» абзацу п‘ятого слова «Законом України «Про благодійництво та благодійні організації» замінити словами «Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
у статті 2 слова «Про благодійництво та благодійні організації» замінити словами «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
4) у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 31-32, ст.263):
у статті 3:
у частині другій слова «благодійних організацій» виключити;
у частині третій слова «благодійних організацій» виключити;
у частині четвертій слова «благодійних організацій» виключити;
у статті 10:
частину першу доповнити абзацом третім такого змісту: «три неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за проведення державної реєстрації благодійної організації.»;
частину другу доповнити абзацом другим такого змісту: «Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації змін до установчих документів благодійних організацій не справляється.»;
абзац шостий частини першої статті 29 доповнити словами «якщо інше не встановлено цим Законом».
 
    -243- Яворівський В.О.
Частину другу попередньої редакції вважати частиною третьою;
Додати таку частину другу наступного змісту:
«Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у статті 131 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144):
у частині першій слова «членські благодійні організації» замінити словами «благодійні товариства»;
частину другу виключити;
у частині четвертій слова «статуту (положення), що затверджується» замінити словами «установчих документів, що затверджуються»;
у частині п‘ятій слова «статутних цілей та завдань» замінити словами «цілей, визначених установчими документами»;
у частині шостій слова «законом про благодійництво та благодійні організації» замінити словами «Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
2) у підпункті 197.1.15 пункту 197.1 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112):
в абзаці першому слова «про благодійництво» замінити словами «про благодійну діяльність»;
в абзаці третьому слова «за основними напрямами, визначеними статтею 4 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» замінити словами «за основними цілями, визначеними статтею 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
в абзаці восьмому слова «за напрямами, передбаченими статтею 4 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» замінити словами «за цілями, передбаченими статтею 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
3) у Законі України «Про гуманітарну допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 451):
у статті 1:
в абзаці третьому слова «статті 4 Закону
України «Про благодійництво та благодійні організації» замінити словами «статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
у пункті «б» абзацу п‘ятого слова «Законом України «Про благодійництво та благодійні організації» замінити словами «Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
у статті 2 слова «Про благодійництво та благодійні організації» замінити словами «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
4) у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 31-32, ст.263):
у статті 3:
у частині другій слова «благодійних організацій» виключити;
у частині третій слова «благодійних організацій» виключити;
у частині четвертій слова «благодійних організацій» виключити;
у статті 10:
частину першу доповнити абзацом третім такого змісту: «три неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за проведення державної реєстрації благодійної організації.»;
частину другу доповнити абзацом другим такого змісту: «Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації змін до установчих документів благодійних організацій не справляється.»;
абзац шостий частини першої статті 29 доповнити словами «якщо інше не встановлено цим Законом»«.
 
Враховано У прикінцевих положеннях, вказується, до яких законів вносяться зміни у зв’язку із прийняттям цього Закону, у тому числі до Податкового кодексу, Закону України «Про гуманітарну допомогу» та іших законів.   
232. 2. Визнати таким, що втратив чинність, закон України "Про благодійництво та благодійні організації" з дати набрання чинності цим Законом.
 
-244- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину другу викласти в такій редакції:
«2. Визнати таким, що втратив чинність, закон України "Про благодійництво та благодійні організації" № 531/97 (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 46, ст.292) з дати набрання чинності цим Законом»
 
Враховано редакційно   3. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про благодійництво та благодійні організації" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 46, ст.292; 2002 р., № 32, ст.220; 2010 р., № 29, ст.392; 2011 р., № 42, ст.435).
 
233. 3. Національному Банку України встановити порядок спрощеного валютного регулювання благодійних пожертв на лікування осіб з тяжкими хворобами протягом шести місяців з дати набрання чинності цим Законом.
 
-245- Яворівський В.О.
Слово «з дати» замінити на «з дня»
 
Немає висновку   4. Національному Банку України встановити порядок спрощеного валютного регулювання благодійних пожертв на лікування осіб з тяжкими хворобами протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.
 
234. 4. Кабінету Міністрів України:
 
-246- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Абзац перший частини четвертої доповнити словами «у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:»
 
Враховано Встановлення указаного строку є загальноприйнятою практикою у законах України  5. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
235. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
236. 2) забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.
 
   забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.
 
237. 5. Благодійні організації, зареєстровані або акредитовані до набрання чинності цим законом, повинні протягом трьох років від дати набрання чинності цим законом внести зміни до своїх установчих документів, якщо їх положення суперечать вимогам цього закону.

-247- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Набрання чинності цим Законом не потребує перереєстрації благодійних організацій, які були зареєстровані раніше.
Установчі документи указаних організацій застосовуються в частині, що не суперечать цьому Закону.»
 
Враховано редакційно Необхідно застосовувати єдиний підхід до підрозділів благодійних і громадських організацій та процедур видачі їм витягів з державного реєстру  6. Набрання чинності цим Законом не потребує перереєстрації благодійних організацій, які були зареєстровані раніше. Установчі документи вказаних організацій застосовуються в частині, що не суперечать цьому Закону.
7. Територіальні підрозділи благодійних організацій, легалізовані шляхом реєстрації до дня набрання чинності цим Законом, отримують витяг про їх державну реєстрацію як юридичних осіб (благодійних організацій) на підставі рішення уповноваженого органу благодійної організації, копія якого передається державному реєстратору за місцезнаходженням територіального підрозділу разом із реєстраційною карткою, заповненою за формою, затвердженою уповноваженим органом з питань державної реєстрації.

    -248- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Доповнити Розділ VІ новою частиною такого змісту:
«6. Територіальні підрозділи благодійних організацій, легалізовані шляхом реєстрації до дати набрання чинності цим Законом, отримують витяг про їх державну реєстрацію як юридичних осіб (благодійних організацій) на підставі рішення уповноваженого органу благодійної організації, копія якого передається державному реєстратору за місцезнаходженням територіального підрозділу разом із реєстраційною карткою, заповненою за формою, що затверджена уповноваженим органом з питань державної реєстрації.»
 
Враховано