Кількість абзаців - 9 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю за укладенням договорів застави та іпотеки земельних ділянок та прав на них (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю за укладенням договорів застави та іпотеки земельних ділянок та прав на них
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю за укладенням договорів застави та іпотеки земельних ділянок та прав на них
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1) частину першу статті 133 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3—4, ст. 27) доповнити абзацом такого змісту:
 
   1) частину першу статті 133 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3—4, ст. 27) доповнити абзацом другим такого змісту:
 
6. «У заставу земельна ділянка або право на неї можуть бути передані за умови присвоєння земельній ділянці кадастрового номера.»;
 
-1- Болюра А.В.
Частину першу статті 133 Земельного Кодексу України викласти в такій редакції: «У заставу земельна ділянка або право на неї можуть бути передані за умови присвоєння земельній ділянці кадастрового номера, який присвоюється автоматизованою системою Земельного кадастру України»
 
Враховано редакційно   «Земельна ділянка або право на неї можуть бути передані у заставу лише за умови присвоєння земельній ділянці кадастрового номера в порядку, визначеному законом»;
 
7. 2) друге речення пункту 3 частини першої статті 18 Закону України «Про іпотеку» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст. 313; 2006 р., № 13, ст. 110; 2009 р., № 38, ст. 535) після слова «призначення» доповнити словами «та кадастровий номер».
 
-2- Кармазін Ю.А.
Пункт 3 частину першу статі 18 Закону України «Про іпотеку» викласти в такій редакції: «3) опис предмета іпотеки, достатній для його ідентифікації, та/або його реєстраційні дані, в тому числі кадастровий номер. При іпотеці земельної ділянки має зазначатися її цільове призначення.»
 
Враховано   2) пункт 3 частини першої статті 18 Закону України «Про іпотеку» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст. 313;) викласти в такій редакції:
«3) опис предмета іпотеки, достатній для його ідентифікації, та/або його реєстраційні дані, у тому числі кадастровий номер. У разі іпотеки земельної ділянки має зазначатися її цільове призначення».
 
    -3- Толстенко В.Л.
Замість доповнення другого речення пункту 3 частини 1 статті 18 Закону України «Про іпотеку», перше речення цього пункту доповнити словами «в тому числі кадастровий номер»
 
Враховано    
8. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-4- Толстенко В.Л.
Розділ ІІ викласти в такій редакції: «Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Кабінету Міністрів України на момент введення в дію цього Закону:
розробити і подати на розгляд Верховної Ради України законодавчі пропозиції, які випливають зі змісту цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування нормативно - правових актів, що суперечать цьому Закону.»
 
Враховано частково   2.Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

    -5- Кармазін Ю.А.
Розділ 2 законопроекту викласти у такій редакції: «Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
 
Враховано