Кількість абзаців - 19 Таблиця поправок


Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки. Додаток 1-1 (витяг, розділи з пропозиціями) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. 1.1.1. Модернізація інструментів, процедур та стандартів діяльності органів виконавчої влади
Захід
Механізми виконання
Виконавець
Потреба у фінансовому забезпеченні зі Зведеного бюджету (тис.грн.)
Очікуване фінансування з інших джерел (тис.грн.)
Інформація щодо інших джерел
Зокрема, потреба у фінансуванні з Державного бюджету (тис.грн.)
Зокрема, потреба у фінансуванні з місцевих бюджетів (тис.грн.)
 
      
1. 1.1.1.1. Впровадження системи та інструментів державного стратегічного планування
Нормативно-правове та методичне забезпечення реалізації Закону України «Про державне стратегічне планування»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
0,00
0,00
0,00
0,00
Апробація нових підходів до державного планування шляхом розроблення, затвердження та оприлюднення центральними органами виконавчої влади планів діяльності на 2013-2015 роки
Центральні органи виконавчої влади
0,00
0,00
0,00
0,00
Визначення організаційно-методичних засад узгодження проектів планів діяльності центральних органів виконавчої влади та проведення щорічної оцінки виконання таких планів з використанням системи показників результативності
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
0,00
0,00
0,00
310,00
Всього по заходу:
0,00
0,00
0,00
310,00
Очікувані результати виконання заходу
Впровадження цілісної взаємоузгодженої системи державного стратегічного планування розвитку країни, а також моделі планування та оцінки роботи кожного центрального органу виконавчої влади, що забезпечить збалансування ресурсного, інформаційного та кадрового забезпечення досягнення цілей його діяльності
 
      
2. 1.1.1.2. Рефомування системи центальних органів виконавчої влади
Розроблення та прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження типового регламенту виконання державних функцій міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади"
Міністерство юстиції України
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Підготовка проекту нормативно-правового акта щодо обєднання фондів соціального та пенсійного страхування та управління соціальною допомогою
Міністерство соціальної політики України
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Розроблення та прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про типову структуру міністерств та інших центральних органів виконавчої влади"
Міністерство юстиції України
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Проведення процесного аналізу сфери управління фондами соціального та пенсійного страхування та управління соціальною допомогою і підготовка відповідних змін до неї
Міністерство соціальної політики України
0,00
0,00
0,00
0,00

 
-1- Лук'янов В.В.
Хара В.Г.
Стоян О.М.
Шевчук О.Б.
Напрям 1. Забезпечення умов для соціально-економічного зростання Пріоритет 1.1. Адміністративна реформа та удосконалення державного управління Захід 1.1.1.2. Реформування системи центральних органів виконавчої влади Виключити графи другу та четверту із підпункту 1.1.1.2
 
Враховано      
3.   -2- Хара В.Г.
У стовпчику «Виконавець» абзацу четвертого (щодо проведення процесного аналізу сфери управління фондами соціального та пенсійного страхування та управління соціальною допомогою і підготовка відповідних змін до неї) підпункту 1.1.1.2. підрозділу 1.1. «Адміністративна реформа та удосконалення державного управління» додати «спільно із сторонами соціального діалогу».
 
Відхилено      
4. 1.5.1.1. Створення системи оперативного обміну інформацією між органами державного нагляду (контролю) та митними органами про виявлення небезпечних, неякісних та фальсифікованих товарів
Придбання спецобладнання та комп’ютерної техніки
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
1 395,60
1 395,60
0,00
0,00
 
Створення єдиного вікна для подання електронної звітності
Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України
91 000,00
91 000,00
0,00
0,00
 
Всього по заходу:
92 395,60
92 395,60
0,00
0,00
Очікувані результати виконання заходу
Створення Системи оперативного обміну інформації
 
-3- Плотніков О.В.
У Завданні 1.5.1. «Запровадження реалізації інноваційних проектів у галузях економіки за державним замовленням» захід 1.5.1.1. виключити та внести корективи у нумерації заходів.
 
Враховано      
5. 1.7.2.2. Створенням Системи оперативного обміну інформацією між органами державного нагляду (контролю) та митними органами про виявлені небезпечні, неякісні та фальсифіковані товари. Придбання спецообладнення та комп’ютерної техніки
Створенням Системи оперативного обміну інформацією між органами державного нагляду (контролю) та митними органами про виявлені небезпечні, неякісні та фальсифіковані товари
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
1 395,60
1 395,60
0,00
0,00
Всього по заходу:
1 395,60
1 395,60
0,00
0,00
Очікувані результати виконання заходу
Назва показника ефективності заходу
Одиниця виміру
Показник
Орієнтовна дата виконання показнику
Зменшення кількості небезпечної нехарчової продукції на споживчому ринку
%
20,00
31.12.2012
 
-4- Плотніков О.В.
У Завданні 1.7.2. «Приведення національної системи технічного регулювання та захисту прав споживачів у відповідність до вимог СОТ та практики ЄС» захід 1.7.2.2. викласти в такій редакції: «Створення Системи оперативного електронного обміну інформацією між органами державного ринкового нагляду та митними органами про продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам або становить серйозний ризик для людей»;механізм його реалізації викласти в такій редакції: «Придбання спецобладнання та комп’ютерної техніки»; та доповнити новим механізмом: «Створення єдиного вікна для подання електронної звітності»
Виконавець: Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України; Потреба у фінансовому забезпеченні: з Державного бюджету - 91 000,00 тис. грн.; Очікувані результати виконання заходу викласти в такій редакції: «Створення Системи оперативного електронного обміну інформації».
 
Враховано      
6. 1.7.4.1. Зменшення кількості дозволів у сфері господарської діяльності
Розроблення та прийняття законодавчих актів щодо приведення у відповідність до вимог Закону України `Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності`, в тому числі щодо скасування документів дозвільного характеру
Центральні органи виконавчої влади
0,00
0,00
0,00
0,00
Запровадження видачі дозволів за принципом "організаційної єдності"
Центральні органи виконавчої влади
0,00
0,00
0,00
0,00
Всього по заходу:
0,00
0,00
0,00
0,00
Очікувані результати виконання заходу
Скорочення часу підприємців на входження та вихід з бізнесу
Всього по завданню (без урахування комплексних заходів):
0,00
0,00
0,00
0,00
Всього по заходу:
0,00
0,00
0,00
0,00
Очікувані результати виконання заходу
Доведення структури державного сектору економіки до оптимальних розмірів
 
-5- Плотніков О.В.
Завдання 1.7.4. викласти в такій редакції: «Удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності шляхом скасування документів дозвільного характеру, які є економічно необґрунтованими та недоцільними, розширення застосування декларативного принципу та налагодження видачі дозволів за принципом «організаційної єдності»«;перший механізм реалізації заходу 1.7.4.1. викласти в такій редакції: «Розроблення та прийняття законодавчих актів щодо приведення у відповідність до вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», в тому числі щодо скасування документів дозвільного характеру та розширення застосування декларативного принципу у сфері господарської діяльності».
 
Враховано      
7. 1.8.2.2. Прискорення приватизації державного майна
Сприяння масовому залученню до приватизації земельних ділянок, на яких рознашовані державні об’єкти, які підлягають приватизації
Фонд державного майна України
0,00
0,00
0,00
0,00
Впровадження приватизації об’єктів стратегічних галузей з урахуванням галузевих програм та створення умов ефективного розвитку підприємств після приватизації (у тому числі приватизація рекапіталізованих державою банків)
Фонд державного майна України
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведення приватизації державного майна на принципах відкритості і прозорості відповідно до процедури, визначеної законодавством
Фонд державного майна України
80 263,90
80 263,90
0,00
0,00
Всього по заходу:
80 263,90
80 263,90
0,00
0,00
Очікувані результати виконання заходу
Назва показника ефективності заходу
Одиниця виміру
Показник
Орієнтовна дата виконання показнику
Забезпечення надходження коштів від приватизації державного майна до Державного бюджету України
млн. грн.
10 000,00
31.12.2011
Сприяння масовому залученню до приватизації земельних ділянок, на яких розташовані державні об’єкти, які підлягають приватизації
Всього по завданню (без урахування комплексних заходів):
80 263,90
80 263,90
0,00
0,00
 
-6- Плотніков О.В.
Завданні 1.8.2. «Оптимізація структури державного сектору економіки через забезпечення прозорості процесу приватизації» другий механізм реалізації заходу 1.8.2.2. викласти в такій редакції: «Впровадження приватизації об’єктів державної власності, рішення про приватизацію яких приймається Кабінетом Міністрів України, та створення умов ефективного розвитку підприємств після приватизації (у тому числі приватизація рекапіталізованих державою банків)».
 
Враховано      
8. 2.1.3.9. Виготовлення обладнання для модернізації комунального господарства
Розроблення та заміна парових турбін потужністю 12 МВт на малих об‘єктах енергетики та живильних насосів для парових турбін
Підприємства Мінжитлокомунгоспа
0,00
0,00
0,00
235 000,00
Кошти підприємтв
Розроблення та впровадження теплонасосної техніки потужністю понад 400 кВт на комунальних об‘єктах (Луганськводоканал, Сумиміськводоканал та інш.)
Підприємства Мінжитлокомунгоспа
0,00
0,00
0,00
80 000,00
Кошти підприємтв
Підвищення енергоефективності очисних споруд комунальних об‘єктах із заміною повітродувок та аераторів (Луганськводоканал, Сумиміськводоканал, Київводоканал та інш.)
Підприємства Мінжитлокомунгоспа
0,00
0,00
0,00
60 000,00
Кошти підприємтв
Виготовлення автопідйомників телескопичних з висотою підйому від 14 до 28 м
Підприємства Мінжитлокомунгоспа
0,00
0,00
0,00
60 000,00
Кошти підприємтв
Всього по заходу:
0,00
0,00
0,00
435 000,00
Очікувані результати виконання заходу
Назва показника ефективності заходу
Одиниця виміру
Показник
Орієнтовна дата виконання показнику
Розроблення та впровадження теплонасосної техніки потужністю понад 400 кВт на комунальних об‘єктах (Луганськводоканал, Сумиміськводоканал та інш.)
кількісних одиниць
80,00
31.12.2012
Підвищення енергоефективності очисних споруд комунальних об‘єктах із заміною повітродувок та аераторів (Луганськводоканал, Сумиміськводоканал, Київводоканал та інш.)
кількісних одиниць
60,00
31.12.2012
Розроблення та заміна парових турбін потужністю 12 МВт на малих об‘єктах енергетики та живильних насосів для парових турбін
кількісних одиниць
8,00
31.12.2012
Виготовлення автопідіймачів телескопичних з висотою підйому від 14 до 28 м
кількісних одиниць
180,00
31.12.2012
Всього по завданню (без урахування комплексних заходів):
0,00
0,00
0,00
7 362 200,00
 
-7- Осика С.Г.
Завдання 2.1.3. «Модернізація промислових виробництв та технологій» захід: 2.1.3.9. «Виготовлення обладнання для модернізації комунального господарства» доповнити новим механізмом виконання: Заміна котлів опалення від 1,25 з використанням енергозберігаючих технологій Виконавець: Підприємства Мінжитлокомунгоспа Потреба у фінансовому забезпеченні: з Державного бюджету - 90 000,00 тис. грн., з місцевих бюджетів - 10 000 тис. грн., з інших джерел - 50 000,00 тис. грн. Очікувані результати виконання заходу: Підвищення енергоефективності та зменшення споживання газу на 25% за опалювальний сезон.
 
Враховано      
9. Всього по завданню (без урахування комплексних заходів):
8 135 300,00
8 135 300,00
0,00
1 318 480,00
 
-8- Кальченко В.М.
Доповнити заходи щодо реалізації державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік таблицю – забезпечення умов для соціально-економічного зростання, пункт 2 –модернізація виробництва та інфраструктури, підпункт 2.3.3 –технічна модернізація та переоснащення підприємств вугільної галузі з впровадженням нових технологій - пунктом 2.3.3.5. Захист населення на територіях по ви добудуванню та переробці уранової сировини Механізм виконання: Державна програма забезпечення сталого розвитку регіону видобування та первинної переробки уранової сировини на 2006-2030 роки Виконавець: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України Потреба у фінансовому забезпеченні з Державного бюджету - 50 000 тис.грн.
 
Відхилено      
10. Потреба у фінансовому забезпеченні зі Зведеного бюджету (тис.грн.)
Зокрема, потреба у фінансуванні з Державного бюджету (тис.грн.)
Зокрема, потреба у фінансуванні з місцевих бюджетів (тис.грн.)
Очікуване фінансування з інших джерел (тис.грн.)
1 744 391,20
1 744 391,20
0,00
342 000,00
 
-9- Пінчук А.П.
Доповнити пункт 3.1. новим розділом
3.1.5. Забезпечення ефективності молодіжної політики, передбачивши такий захід:
3.1.5.1 Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2009-2015 роки, із наступними механізмами виконання: 1.Створення умов для інтелектуального самовдоско-налення молоді, творчого розвитку особистості Виконавець: МОНмолодьспорт, Держмолодьспорт Потреба у фінансовому забезпеченні з Державного бюджету 2 211 тис. грн. 2.Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загально-людських цінностей Виконавець: МОНмолодьспорт, Держмолодьспорт Потреба у фінансовому забезпеченні з Державного бюджету 2 320 тис. грн.
3.Пропаганда та формування здорового способу життя Виконавець: МОНмолодьспорт, Держмолодьспорт Потреба у фінансовому забезпеченні з Державного бюджету 1 225 тис. грн. 4. Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді Виконавець: МОНмолодьспорт, Держмолодьспорт Потреба у фінансовому забезпеченні з Державного бюджету 2 075 тис. грн. 5. Надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям Виконавець: МОНмолодьспорт, Держмолодьспорт Потреба у фінансовому забезпеченні з Державного бюджету 13 900 тис. грн. 6. Інтеграція українських молодіжних організацій до відповідних європейських та світових організацій Виконавець: МОНмолодьспорт, Держмолодьспорт Потреба у фінансовому забезпеченні з Державного бюджету 1 160 тис. грн.
7. Проведення моніторингу виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки Виконавець: МОНмолодьспорт, Держмолодьспорт Потреба у фінансовому забезпеченні з Державного бюджету 60 тис. грн. Всього по заходу: Потреба у фінансовому забезпеченні з Державного бюджету 22 951 тис. грн.
 
Відхилено      
11. 3.2.6.1. Забезпечення якості вищої освіти відповідно до потреб економіки
Оптимізація функціонування підрозділів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників: створення бази даних про студентів і випускників, накопичення банку потенційних роботодавців
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
0,00
0,00
0,00
0,00
Удосконалення нормативної бази з питань післядипломної освіти: розроблення та затвердження Положення про післядипломну освіту та Типового положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
0,00
0,00
0,00
0,00
Підготовка кадрів вищими навчальними закладами Іі ІІ рівнів акредитації
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
8 000,00
8 000,00
0,00
0,00
Розробка державних стандартів вищої педагогічної освіти, модернізація змісту підготовки педагогічних працівників
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
0,00
0,00
0,00
0,00
Організація підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
0,00
0,00
0,00
0,00
Розроблення та впровадження індикаторів якості та ефективності закладів післядипломної освіти
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
0,00
0,00
0,00
0,00
Придбання наукового обладнання для 20 ВНЗ
Центральні органи виконавчої влади
6 042 788,00
15 000,00
6 027 788,00
0,00
Забезпечення технічної і технологічної модернізації навчального процесу у вищих педагогічних навчальних закладах: здійснення комп’ютеризації навчального процесу, забезпечення телекомунікаційними засобами доступу до мережі Інтернет
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
0,00
0,00
0,00
5 350,00
Поліпшення навчально-методичного забезпечення професійної діяльності вчителя: підготовка і видання комплекту навчально-виробничих посібників серії «Бібліотека вчителя» для вихователів дошкільних закладів та учителів загальноосвітніх навчальних закладів
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
0,00
0,00
0,00
300,00
Всього по заходу:
6 050 788,00
23 000,00
6 027 788,00
5 650,00
Очікувані результати виконання заходу
Назва показника ефективності заходу
Одиниця виміру
Показник
Орієнтовна дата виконання показнику
Нормативно-правовий акт
кількісних одиниць
1,00
31.12.2012
Підрозділи вищих навчальних закладів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників
кількісних одиниць
138,00
31.12.2012
Вищі педагогічні навчальні заклади, оснащені сучасним комп’ютерним обладнанням
кількісних одиниць
29,00
31.12.2012
Найменування підручників, навчальних посібників, навчально-методичних і довідкових матеріалів
кількісних одиниць
20,00
31.12.2012
Методичні рекомендації щодо організації навчального процесу в закладах післядипломної освіти та структурних підрозділах вищих навчальних закладів, які здійснюють післядипломну освіту
кількісних одиниць
1,00
31.12.2012
Педагогічні і науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, охоплені підвищенням кваліфікації та стажуванням
%
20,00
31.12.2012
Всього по завданню (без урахування комплексних заходів):
6 050 788,00
23 000,00
6 027 788,00
5 650,00
 
-10- Комар М.С.
У п. 3.2 «Державна політика у сфері освіти» Програми передбачити фінансування «капітального будівництва гуртожитку коледжу Національного фармацевтичного університету» та «капітального ремонту Центральної науково-дослідної лабораторії» за рахунок коштів державного бюджету України в розмірі 19,8 млн. гривень та 4,3 млн. гривень відповідно.
 
Враховано      
12. 3.4.2.1. Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення
Забезпечення контролю за вмістом радіонуклідів у сільгосппродукції на всіх етапах її виробництва у населених пунктах зон безумовного (обов’язкового), гарантованого добровільного відселення, посиленого радіоекологічного контролю
Державне агентство України з управління зоною відчуження
0,00
0,00
0,00
1 000,00
Проведення комплексу робіт з реабілітації територій
Державне агентство України з управління зоною відчуження
0,00
0,00
0,00
3 000,00
Придбання радіометричного обладнання
Державне агентство України з управління зоною відчуження
0,00
0,00
0,00
750,00
Підготовка кадрів з питань радіологічного захисту населення
Державне агентство України з управління зоною відчуження
0,00
0,00
0,00
200,00
Всього по заходу:
0,00
0,00
0,00
4 950,00
Очікувані результати виконання заходу
Назва показника ефективності заходу
Одиниця виміру
Показник
Орієнтовна дата виконання показнику
Охоплення території, що зазнала радіологічного забруднення, системою радіологічного контролю
%
100,00
31.12.2012
 
-11- Семинога А.І.
Завдання 3.4.2. Мінімізація наслідків Чорнобильської катастрофи та посилення соціального захисту постраждалого населення пропонується доповнити наступними рядками:1. Механізм виконання: Державний моніторинг населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення Виконавець: Державне агентство України з управління зоною відчуження Потреба у фінансовому забезпеченні 5 378,7 тис. грн.2. Механізм виконання: Впровадження комбікормів з радіопротекторними властивостями Виконавець: Державне агентство України з управління зоною відчуження Потреба у фінансовому забезпеченні 16 227,7 тис. грн. 3. Механізм виконання: Агрохімічні та агротехнічні заходи на сільськогосподарських угіддях Виконавець: Державне агентство України з управління зоною відчуження Потреба у фінансовому забезпеченні 70 281,0 тис. грн. 4. Механізм виконання: Внесення підвищених норм мінеральних добрив Виконавець: Державне агентство України з управління зоною відчуження Потреба у фінансовому забезпеченні 13 320,0 тис. грн. 5. Механізм виконання: Підготовка кадрів Виконавець: Державне агентство України з управління зоною відчуження Потреба у фінансовому забезпеченні 236,6 тис. грн.
6. Механізм виконання: Проведення комплексу контрзаходів щодо утримання територій зони безумовного (обов’язкового) відселення та її реабілітації Виконавець: Державне агентство України з управління зоною відчуження Потреба у фінансовому забезпеченні 276,5 тис. грн. Всього по завданню: 107 418,3 тис. грн.
 
Відхилено      
13. Всього по завданню (без урахування комплексних заходів):
0,00
0,00
0,00
4 950,00
 
      
14. Зокрема, потреба у фінансуванні з Державного бюджету (тис.грн.)
Зокрема, потреба у фінансуванні з місцевих бюджетів (тис.грн.)
3.4.3.1. Загальнодержавна програма зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему
Реалізація Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему
Міністерство надзвичайних ситуацій України
0,00
0,00
0,00
693 829,00
Всього по заходу:
0,00
0,00
0,00
693 829,00
Очікувані результати виконання заходу
Підтримка зупинених енергоблоків ЧАЕС у безпечному стані, контроль за станом об'єкта "Укриття" і зниження ядерної, радіаційної, пожежної і загальнотехнічної небезпеки, обумовленої його існуванням
Всього по завданню (без урахування комплексних заходів):
0,00
0,00
0,00
693 829,00
Потреба у фінансовому забезпеченні зі Зведеного бюджету (тис.грн.)
Зокрема, потреба у фінансуванні з Державного бюджету (тис.грн.)
Зокрема, потреба у фінансуванні з місцевих бюджетів (тис.грн.)
Очікуване фінансування з інших джерел (тис.грн.)
0,00
0,00
0,00
699 379,00
 
-12- Семинога А.І.
Завдання 3.4.3. "Перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему" доповнити заходом "3.4.3.1: "Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкту "Укриття" на екологічно безпечну систему", а до графи "Зокрема, потреба у фінансуванні з Державного бюджету" внести суму 1073 498,5 тис. грн.
 
Враховано в іншій редакції     
15. 3.5.4.1. Формування екомережі
Розроблення та затвердження регіональних схем та програм екомережі
Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
0,00
0,00
0,00
0,00
Всього по заходу:
0,00
0,00
0,00
0,00
Очікувані результати виконання заходу
Назва показника ефективності заходу
Одиниця виміру
Показник
Орієнтовна дата виконання показнику
Регіональні та місцеві схеми та програми екомережі
кількісних одиниць
27,00
31.12.2012
 
-13- Семинога А.І.
Завдання 3.5.4. "Збереження і відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття, створення системи біобезпеки генетично модифікованих організмів, формування екомережі та розвиток природно-заповідного фонду" захід 3.5.4.1. викласти у редакції: "Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі на 2000-2015 роки", доповнивши механізм виконання наступним реченням "Реалізація Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі на 2000-2015 роки". Окрім того, має бути передбачено фінансування з державного бюджету.
 
Відхилено      
16. 3.5.4.2. Збереження та відтворення біо- та ландшафтного різноманіття
Впровадження адміністративно-правових механізмів щодо збереження, невиснажливого використання та відтворення мігруючих видів диких тварин та їх середовища існування
Міністерство екології та природних ресурсів України
0,00
0,00
0,00
0,00
Розроблення нормативно-правової бази щодо збереження та накопичення мертвої деревини у лісах під час проведення лісогосподарських заходів
Державне агентство лісових ресурсів України
0,00
0,00
0,00
0,00
Всього по заходу:
0,00
0,00
0,00
0,00
Очікувані результати виконання заходу
Збільшення обсягів відтворення біо- та ландшафтного різноманіття
 
      
17. 3.5.4.3. Створення системи біобезпеки генетично-модифікованих організмів
Розбудова системи інформування населення щодо поводження з ГМО та генетично-інженерної діяльності
Міністерство екології та природних ресурсів України
0,00
0,00
0,00
0,00
Всього по заходу:
0,00
0,00
0,00
0,00
Очікувані результати виконання заходу
Наявність і ефективне функціонування системи інформування населення щодо поводження з ГМО та генетично-інженерної діяльності
 
      
18. 3.5.4.4. Створення нових та розширення існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду, розташованих на суходолі і морській акваторії
Розроблення проектів створення та розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду
Міністерство екології та природних ресурсів України
0,00
0,00
0,00
2 000,00
Збереження та розвиток об’єктів та територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення
Міністерство екології та природних ресурсів України
0,00
0,00
0,00
55 808,10
Всього по заходу:
0,00
0,00
0,00
57 808,10
Очікувані результати виконання заходу
Назва показника ефективності заходу
Одиниця виміру
Показник
Орієнтовна дата виконання показнику
Збережені види тварин, занесені до Червоної книги
кількісних одиниць
223,00
31.12.2012
Збережені види рослин, занесені до Червоної книги
кількісних одиниць
214,00
31.12.2012

-14- Семинога А.І.
Доповнити новим завданням такого змісту: "3.5.5. "Реалізація державної екологічної політики на регіональному рівні" та заходом 3.5.5.1. у редакції: "Державна цільова програма розвитку Криму ("Екологічно безпечний Крим") на 2011 – 2015 роки", механізмом виконання "Реалізація "Державної цільової програми розвитку Криму ("Екологічно безпечний Крим") на 2011 – 2015 роки" та передбачити
відповідне фінансування.
 
Відхилено