Кількість абзаців - 13 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо процедури встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо процедури встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо процедури встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. Частину другу статті 3 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 9, ст. 79) доповнити абзацом такого змісту:
 
-1- Князевич Р.П.
Зміни до статті 3 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» вилучити;
 
Відхилено   1. Частину другу статті 3 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 9, ст. 79) доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
 
6. «актів, якими встановлюються ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги».
 
-2- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у статті 3 у частині другій виключити абзац одинадцятий: «актів, якими встановлюються ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги»;
 
Відхилено   «актів, якими встановлюються ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги».
 
    -3- Калєтнік І.Г.
В частині другій статті 3 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» абзац «актів, якими встановлюються ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги» виключити;
 
Відхилено    
7. 2. У Законі України «Про житлово-комунальні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 514; 2010 р., № 49, ст. 571):
 
   2. У Законі України «Про житлово-комунальні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 514; 2010 р., № 49, ст. 571):
 
8. частину другу статті 31 доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину другу статті 31 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
9. «Порядок доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства»;
 
-4- Князевич Р.П.
В запропонованому новому абзаці частини другої статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» слова «розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства» замінити на «розробляється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства і затверджується Кабінетом Міністрів України»;
 
Відхилено   «Порядок доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства»;
 
    -5- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про житлово-комунальні послуги» у статті 32 частину п’яту залишити у чинній редакції, а саме: «5. У разі зміни вартості житлово-комунальних послуг виконавець/виробник не пізніше ніж за 30 днів повідомляє про це споживача з визначенням причин зміни вартості та наданням відповідних обґрунтувань з посиланням на погодження відповідних органів»;
 
Відхилено    
    -6- Корж П.П.
Абзац третій статті 2 розділу І проекту закону викласти у такій редакції:
«Порядок доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства»;
 
Враховано частково    
10. частину п’яту статті 32 викласти у такій редакції:
 
   частину п’яту статті 32 викласти у такій редакції:
 
11. «5. У разі зміни цін/тарифів на житлово-комунальні послуги виконавець/виробник не менше ніж за 15 днів до введення їх в дію повідомляє про це споживачів з посиланням на рішення відповідних органів».
 
-7- Князевич Р.П.
В новій редакції частини п’ятої статті 32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» слова «за 15 днів» замінити на «за місяць»;
 
Відхилено   «5. У разі зміни цін/тарифів на житлово-комунальні послуги виконавець/виробник не менше ніж за 15 днів до введення їх в дію повідомляє про це споживачів з посиланням на рішення відповідних органів».
 
12. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-8- Кармазін Ю.А.
Розділ ІІ законопроекту викласти у такій редакції: «Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
 
Враховано   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.