Кількість абзаців - 56 Таблиця поправок


"Про внесення змін до Закону України "Про автомобільний транспорт" (щодо упорядкування міжнародних автомобільних перевезень) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до Закону України «Про автомобільний транспорт» (щодо упорядкування міжнародних автомобільних перевезень)
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про автомобільний транспорт» щодо впорядкування міжнародних автомобільних перевезень
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести до Закону України «Про автомобільний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273; 2009 р., № 10-11, ст. 137) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України «Про автомобільний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273; 2009 р., № 10-11, ст. 137; 2011р., № 11, ст. 69; із змінами, внесеними Законом України від 5 липня 2011 року № 3565-VІ) такі зміни:
 
3. 1. У статті 1:
 
   1. Статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту :
 
4. 1) після абзацу тридцять першого доповнити новими абзацами такого змісту:
 
      
5. «документи на вантаж – документи, визначені у Митному кодексі України, Законах України «Про транспортно-експедиторську діяльність», «Про транзит вантажів», інших актах законодавства та міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 
-1- Кармазін Ю.А.
У статті 1 новий абзац тридцять другий після слів: «Верховною Радою України» через кому доповнити словами: «необхідні для здійснення перевезення вантажу автомобільним транспортом».
 
Враховано   «документи на вантаж – документи, визначені відповідно до Митного кодексу України, законів України «Про транспортно-експедиторську діяльність», «Про транзит вантажів», інших актів законодавства, в тому числі міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, необхідні для здійснення перевезення вантажу автомобільним транспортом»;
 
6. досвід роботи – строк діяльності підприємства, установи, організації, фізичної особи-підприємця на ринку автомобільних транспортних послуг;».
 
-2- Крук Ю.Б.
Термін «досвід роботи» в пункті 1) частини першої Розділу І викласти у такій редакції:
«досвід роботи – строк діяльності автомобільного перевізника, який обчислюється з моменту початку провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезень пасажирів чи (та) вантажів на законних підставах. У разі припинення діяльності автомобільного перевізника - юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) досвід його роботи набуває новостворена юридична особа (новостворені юридичні особи). У разі створення юридичної особи, власником або одним з власників якого (якої) є автомобільний перевізник - фізична особа, підприємницька діяльність якої припинено, досвід роботи цієї фізичної особи набуває новостворена юридична особа (досвідом роботи такої новоствореної юридичної особи вважається досвід роботи того власника, який має найбільший строк діяльності з надання послуг з перевезень пасажирів чи (та) вантажів).».
 
Враховано   «досвід роботи – строк діяльності суб’єкта господарювання - автомобільного перевізника, який обчислюється з початку провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів чи/та вантажів відповідно до закону. У разі припинення автомобільного перевізника - юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) досвід його роботи набуває новостворена юридична особа (новостворені юридичні особи). У разі створення юридичної особи, власником або одним з власників якого (якої) є автомобільний перевізник, який є фізичною особою-підприємцем, підприємницька діяльність якої припинена, досвід роботи цієї фізичної особи-підприємця набуває новостворена юридична особа (досвідом роботи такої новоствореної юридичної особи вважається досвід роботи того власника, який має найбільший строк діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів чи/та вантажів)»;
 
    -3- Кармазін Ю.А.
У статті 1 виключити новий абзац тридцять третій, а саме:
«досвід роботи – строк діяльності підприємства, установи, організації, фізичної особи-підприємця на ринку автомобільних транспортних послуг;».
 
Відхилено    
    -4- Кармазін Ю.А.
У статті 1 у разі не підтримання попередньої поправки новий абзац тридцять третій викласти у наступній редакції:
«досвід роботи – строк діяльності суб’єкта господарювання на ринку автомобільних транспортних послуг;».
 
Враховано редакційно    
7. У зв’язку з цим абзаци тридцять другий — шістдесят п’ятий вважати відповідно абзацами тридцять третім — шістдесят сьомим;
 
-5- Крук Ю.Б.
Абзац п’ятий частини першої Розділу І викласти у такій редакції:
«У зв’язку з цим абзаци тридцять другий – шістдесят четвертий вважати відповідно абзацами тридцять четвертим – шістдесят шостим;».
 
Враховано      
8. 2) після абзацу шістдесят сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
      
9. «треті країни — будь-які інші країни стосовно країни нерезидента та резидента;».
 
   «треті країни — будь-які інші країни стосовно країни нерезидента та резидента».
 
10. 2. Статтю 9 доповнити частиною такого змісту:
 
   2. Статтю 9 доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
11. «На причепи та напівпричепи, призначені для використання з вантажними автомобілями — тягачами окремі ліцензійні картки не оформляються.».
 
-6- Кармазін Ю.А.
У статті 9 виключити запропоновану нову частину, а саме:
«На причепи та напівпричепи, призначені для використання з вантажними автомобілями — тягачами окремі ліцензійні картки не оформляються.».
 
Відхилено   «На причепи та напівпричепи, призначені для використання з вантажними автомобілями — тягачами, окремі ліцензійні картки не оформляються».
 
12. 3. Частину четверту статті 20 викласти у такій редакції:
 
   3. Частину четверту статті 20 викласти в такій редакції:
 
13. «До міжнародних перевезень пасажирів та вантажів допускаються транспортні засоби, на які є документи, що підтверджують їх відповідність вимогам щодо безпеки руху та екологічної безпеки країн, на територію яких передбачено в’їзд, ліцензійна картка на пасажирські транспортні засоби та транспортні засоби для перевезень небезпечних вантажів (тільки для транспортних засобів перевізників-резидентів), а також національні реєстраційні документи, документи стосовно страхування, номерні та розпізнавальні знаки.»
 
-7- Кармазін Ю.А.
У статті 20 у частині четвертій слова: «на пасажирські транспортні засоби» замінити на слова: «на транспортні засоби для перевезення пасажирів» і далі – за текстом.
 
Враховано   «До міжнародних перевезень пасажирів та вантажів допускаються транспортні засоби, на які є документи, що підтверджують їх відповідність вимогам щодо безпеки руху та екологічної безпеки країн, на територію яких передбачено в’їзд, ліцензійна картка на транспортні засоби для перевезення пасажирів і транспортні засоби для перевезень небезпечних вантажів (тільки для транспортних засобів перевізників-резидентів), а також національні реєстраційні документи, документи стосовно страхування, номерні та розпізнавальні знаки».
 
14. 4. Статтю 33 викласти у такій редакції:
 
   4. Статті 33 і 48 викласти в такій редакції:
 
15. «Стаття 33. Засади діяльності автомобільного перевізника, що здійснює перевезення вантажів на договірних умовах
 
   «Стаття 33. Засади діяльності автомобільного перевізника, що здійснює перевезення вантажів на договірних умовах
 
16. Автомобільним перевізником, що здійснює перевезення вантажів на договірних умовах, є суб’єкт господарювання, який відповідно до законодавства надає послугу згідно з договором про перевезення вантажу транспортним засобом, що використовують на законних підставах.
 
   Автомобільним перевізником, що здійснює перевезення вантажів на договірних умовах, є суб’єкт господарювання, який відповідно до законодавства надає послугу згідно з договором про перевезення вантажу транспортним засобом, що використовується на законних підставах.
 
17. З метою виконання перевезень небезпечних вантажів автомобільний перевізник повинен одержати відповідну ліцензію.»
 
-8- Кармазін Ю.А.
У статті 33 в частині другій слова «З метою» замінити на «Для».
 
Враховано   Для виконання перевезень небезпечних вантажів автомобільний перевізник повинен одержати відповідну ліцензію»;
 
18. 5. Статтю 48 викласти у такій редакції:
 
      
19. «Стаття 48. Документи, на підставі яких виконують вантажні перевезення
 
   «Стаття 48. Документи, на підставі яких виконуються вантажні перевезення
 
20. Автомобільні перевізники, водії повинні мати і пред’являти особам, які уповноважені здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху, документи, на підставі яких виконують вантажні перевезення.
 
   Автомобільні перевізники, водії повинні мати і пред’являти особам, які уповноважені здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху, документи, на підставі яких виконують вантажні перевезення.
 
21. Документами для здійснення внутрішніх перевезень вантажів є:
 
   Документами для здійснення внутрішніх перевезень вантажів є:
 
22. для автомобільного перевізника - документ, що засвідчує використання транспортного засобу на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством України;
 
   для автомобільного перевізника - документ, що засвідчує використання транспортного засобу на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством ;
 
23. для водія - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, дорожній лист (крім фізичних осіб), товарно-транспортна накладна або інший визначений законодавством документ на вантаж, інші документи, передбачені законодавством України.
 
-9- Крук Ю.Б.
У частині п’ятій Розділу І в абзаці третьому частини другої нової редакції статті 48 слова «дорожній лист (крім фізичних осіб)» виключити.
 
Враховано   для водія - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, товарно-транспортна накладна або інший визначений законодавством документ на вантаж, інші документи, передбачені законодавством .
 
    -10- Кармазін Ю.А.
У статті 48 у частині другій у абзаці третьому виключити слова: « (крім фізичних осіб)».
 
Враховано    
24. У разі перевезення небезпечних вантажів обов’язковими документами є:
 
-11- Кармазін Ю.А.
У статті 48 у частині третій абзац перший викласти у такій редакції:
«У разі перевезення небезпечних вантажів, крім документів, передбачених частиною другою цієї статті, обов’язковими документами також є:».
 
Враховано   У разі перевезення небезпечних вантажів, крім документів, передбачених частиною другою цієї статті, обов’язковими документами також є:
 
25. для автомобільного перевізника – ліцензія;
 
   для автомобільного перевізника – ліцензія на надання відповідних послуг;
 
26. для водія - ліцензійна картка, свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів, свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, письмові інструкції на випадок аварії або надзвичайних ситуацій.
 
   для водія - ліцензійна картка, свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення певних небезпечних вантажів, свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, письмові інструкції на випадок аварії або надзвичайної ситуації .
 
27. У разі перевезення вантажів з перевищенням габаритних або вагових обмежень обов’язковим документом є дозвіл, який дає право на рух автомобільними дорогами України, виданий компетентними уповноваженими органами або документ про внесення плати за проїзд великовагових транспортних засобів.»
 
-12- Кармазін Ю.А.
У статті 48 у частині четвертій виключити слова: «або документ про внесення плати за проїзд великовагових транспортних засобів».
 
Відхилено   У разі перевезення вантажів з перевищенням габаритних або вагових обмежень обов’язковим документом також є дозвіл, який дає право на рух автомобільними дорогами України, виданий центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту чи його територіальними органами, або документ про внесення плати за проїзд великовагових (великогабаритних) транспортних засобів, якщо перевищення параметрів вагових або габаритних обмежень над визначеними законодавством становить менше семи відсотків».
 
    -13- Кармазін Ю.А.
У статті 48 у разі не підтримання попередньої поправки пропоную частину четверту замінити новими частинами четвертою – сьомою у наступній редакції:
«У разі перевезення вантажів з перевищенням габаритних або вагових обмежень, обов’язковими документами також є дозвіл, який дає право на рух автомобільними дорогами України, виданий територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань автомобільного транспорту та документ про внесення плати за проїзд великовагових (великогабаритних) транспортних засобів.
У разі, якщо таке перевищення параметрів габаритних або вагових обмежень над визначеними законодавством становить менше семи відсотків, обов’язковим документом є документ про внесення плати за проїзд великовагових (великогабаритних) транспортних засобів.
В дозволі, який дає право на рух автомобільними дорогами України, визначаються умови і режим проїзду транспортних засобів, які здійснюють перевезення вантажів з перевезенням габаритних або вагових обмежень.
Тарифи плати за проїзд великовагових (великогабаритних) транспортних засобів встановлюються Кабінетом Міністрів України. Кошти, які надходять як плата за проїзд великовагових (великогабаритних) транспортних засобів, спрямовуються до державного бюджету для фінансування розвитку мережі і утримання автомобільних доріг загального користування.».
 
Враховано частково    
28. 6. У статті 53:
 
   5 . У статті 53:
 
29. 1) у частині другій після слова «пасажирів та» записати слово «небезпечних», – і далі за текстом;
 
-14- Кармазін Ю.А.
У статті 53 у частині другій слова: «які мають досвід роботи на внутрішніх перевезеннях на договірних умовах» замінити на слова: «строк діяльності яких з надання послуг на внутрішніх перевезеннях на договірних умовах становить» і далі – за текстом.
 
Відхилено   частину другу після слів «пасажирів та» доповнити словом «небезпечних»;
 
30. 2) у частині третій:
 
-15- Крук Ю.Б.
У частині шостій Розділу І щодо внесення змін до статті 53 Закону України «Про автомобільний транспорт» пункт 2) викласти в такій редакції:
«2) у частині третій:
абзац третій викласти у такій редакції:
«ліцензійну картку у разі здійснення перевезень небезпечних вантажів»;
абзац четвертий викласти у такій редакції:
«дозвіл щодо узгодження умов та режимів перевезення в разі перевищення вагових або габаритних обмежень (або документ про внесення плати за проїзд великовагових (великогабаритних) транспортних засобів, якщо перевищення вагових (габаритних) обмежень над визначеними законодавством становить менше семи відсотків);»;
абзац шостий викласти у такій редакції:
«сертифікат відповідності транспортного засобу щодо безпеки руху та екологічної безпеки вимогам країн, територією яких буде здійснюватися перевезення, якщо інше не обумовлено міжнародними договорами;»;
доповнити частину абзацом такого змісту:
«документи на вантаж.»
 
Враховано   у частині третій:
абзаци третій, четвертий і шостий викласти в такій редакції:
«ліцензійну картку у разі здійснення перевезення небезпечних вантажів;
дозвіл щодо узгодження умов та режимів перевезення в разі перевищення вагових або габаритних обмежень чи документ про внесення плати за проїзд великовагових (великогабаритних) транспортних засобів, якщо перевищення вагових (габаритних) обмежень над визначеними законодавством становить менше семи відсотків»;
«сертифікат відповідності транспортного засобу щодо безпеки руху та екологічної безпеки вимогам країн, територією яких буде здійснюватися перевезення, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України»;
доповнити абзацом сьомим такого змісту:
«документи на вантаж»;
 
31. абзац третій викласти у такій редакції:
 
      
32. «ліцензійну картку у разі здійснення перевезень небезпечних вантажів;»
 
      
33. абзац шостий викласти у такій редакції:
 
      
34. «сертифікат відповідності транспортного засобу щодо безпеки руху та екологічної безпеки вимогам країн, територією яких буде здійснюватися перевезення, якщо інше не обумовлено міжнародними договорами;»;
 
      
35. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
      
36. «документи на вантаж.»;
 
      
37. 3) абзац п’ятий частини четвертої виключити;
 
   абзац п’ятий частини четвертої виключити;
 
38. 4) у частині п’ятій:
 
-16- Крук Ю.Б.
У частині шостій Розділу І щодо внесення змін до статті 53 Закону України «Про автомобільний транспорт» пункт 4) викласти в такій редакції:
«4) у частині п’ятій:
абзац третій викласти у такій редакції:
«дозвіл щодо узгодження умов та режимів перевезення в разі перевищення вагових або габаритних обмежень (або документ про внесення плати за проїзд великовагових (великогабаритних) транспортних засобів, якщо перевищення вагових (габаритних) обмежень над визначеними законодавством становить менше семи відсотків);»;
абзац п’ятий викласти у такій редакції:
«сертифікат відповідності транспортного засобу вимогам законодавства України щодо безпеки руху та екологічної безпеки, якщо інше не обумовлено міжнародними договорами;»;
доповнити частину абзацом такого змісту:
«документи на вантаж.»
 
Враховано   у частині п’ятій:
абзаци третій і п’ятий викласти в такій редакції:
«дозвіл щодо узгодження умов та режимів перевезення в разі перевищення вагових або габаритних обмежень чи документ про внесення плати за проїзд великовагових (великогабаритних) транспортних засобів, якщо перевищення вагових (габаритних) обмежень над визначеними законодавством становить менше семи відсотків»;
«сертифікат відповідності транспортного засобу вимогам законодавства України щодо безпеки руху та екологічної безпеки, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України»;
доповнити абзацом шостим такого змісту:
«документи на вантаж»;
 
39. абзац п’ятий викласти у такій редакції:
 
      
40. «сертифікат відповідності транспортного засобу вимогам законодавства України щодо безпеки руху та екологічної безпеки, якщо інше не обумовлено міжнародними договорами;»;
 
      
41. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
      
42. «документи на вантаж.»;
 
      
43. 5) абзац четвертий частини шостої виключити;
 
   абзац четвертий частини шостої виключити;
 
44. 6) доповнити статтю частинами такого змісту:
 
   доповнити частинами сьомою і восьмою такого змісту:
 
45. «У транспортних засобах, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів та/або вантажів, установлюються і використовуються контрольні пристрої - тахографи.
 
   «У транспортних засобах, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів та/або вантажів, установлюються і використовуються контрольні пристрої - тахографи.
 
46. Водії транспортних засобів, що належать резидентам або нерезидентам України, зобов’язані допускати до перевірки тахографів посадових осіб урядового органу державного управління з питань контролю на автомобільному транспорті, надавати їм реєстраційні листки режиму праці та відпочинку водіїв - тахокарти, а також у разі, коли у транспортному засобі використовуються цифрові тахографи, роздруковувати на паперовому носії інформацію про роботу та відпочинок водіїв.».
 
-17- Пачесюк С.Н.
У частині шостій Розділу І щодо внесення змін до статті 53 Закону України «Про автомобільний транспорт» у абзаці третьому пункту 6) замість слів «урядового органу державного управління з питань контролю на автомобільному транспорті» записати слова «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті».
 
Враховано   Водії транспортних засобів, що належать резидентам або нерезидентам України, зобов’язані допускати до перевірки тахографів посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, надавати їм реєстраційні листки режиму праці та відпочинку водіїв - тахокарти, а також у разі, якщо у транспортному засобі використовуються цифрові тахографи, роздруковувати на паперовому носії інформацію про роботу та відпочинок водіїв».
 
47. 7. Доповнити статтю 57 частиною такого змісту:
 
   6. Статтю 57 доповнити частиною другою такого змісту:
 
48. «Перевезення пасажирів та вантажів з третьої країни та/або в третю країну через територію України нерезидентами забороняється, якщо на це не видано відповідного дозволу центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту.».
 
   «Перевезення пасажирів та вантажів з третьої країни та/або в третю країну через територію України нерезидентами забороняється без відповідного дозволу центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту».
 
49. 8. У статті 60:
 
   7 . У частині першій статті 60:
 
50. 1) у абзаці шостому частини першої замість слова «п’ятдесяти» записати слово «ста», – і далі за текстом;
 
   в абзаці шостому слово «п’ятдесяти» замінити словом «ста»;
 
51. 2) після абзацу шостого частини першої доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
52. «порушення нерезидентами вимог статті 57 цього Закону – штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;».
 
-18- Кармазін Ю.А.
У статті 60 у частині першій в санкції нового абзацу сьомого змінити розмір штрафу з «однієї тисячі» на «п’ятсот».
 
Відхилено   «порушення нерезидентами вимог статті 57 цього Закону – штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
53. У зв’язку з цим абзаци шостий - одинадцятий вважати абзацами сьомим – дванадцятим.
 
   У зв’язку з цим абзаци сьомий – дванадцятий вважати відповідно абзацами восьмим – тринадцятим .
 
54. 9. У тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади у галузі транспорту» у відповідному відмінку.
 
   8. У тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади у галузі транспорту» у відповідному відмінку.
 
55. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-19- Кармазін Ю.А.
Розділ ІІ викласти у такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.
2. Положення частин сьомої та восьмої статті 53 цього Закону набирають чинності з 1 лютого 2012 року.
Власники транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів та/або вантажів, уповноважені ними особи, зобов’язані до 1 лютого 2012 року установити в таких транспортних засобах контрольні пристрої – тахографи.
3. Кабінету Міністрів України та іншим центральним органам виконавчої влади протягом трьох місяців з дня опублікування цього закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.»
 
Враховано частково   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону :
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.