Кількість абзаців - 21 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії торгівлі людьми (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії торгівлі людьми
 
-1- Кармазін Ю.А.
У назві законопроекту слова: " протидії торгівлі людьми " замінити на слова: "запровадження ліцензування діяльності з посередництва у знайомствах чи створенні сім'ї"
 
Відхилено   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії торгівлі людьми
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Частину третю статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 36, ст.299) доповнити пунктом 46 наступного змісту:
 
-2- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» у статті 9 пункт 46 частини третьої викласти у наступній редакції: "Діяльність з міжнародного посередництва у знайомствах чи створенні сім'ї"
 
Відхилено   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до №51, ст. 1122):
доповнити статтею 164-17 такого змісту:
«Стаття 164-17. Провадження діяльності, пов’язаної із збором та/або розповсюдженням інформації про фізичних осіб з метою їх знайомства, без одержання ліцензії, а також порушення ліцензійних умов ведення такої діяльності
Провадження юридичною особою або фізичною особою - підприємцем господарської діяльності, пов’язаної із збором та/або розповсюдженням (у тому числі в Інтернеті) інформації про фізичних осіб з метою їх знайомства, без одержання спеціального дозволу (ліцензії), а також порушення умов ведення такої діяльності -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь діяльності чи без такої»;
частину першу статті 222 після цифр "164-4" доповнити цифрами "164-17".
2. Частину третю статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ( Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст.299 із наступними змінами) доповнити пунктом 46 такого змісту:
 
6. «діяльність пов’язана зі збором та розповсюдженням (в тому числі в глобальній мережі Інтернет) інформації про фізичних осіб з метою їх знайомства».
 
-3- Радовець А.А.
Камчатний В.Г.
Гасюк П.П.
Задирко Г.О.
Частину третю статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 36, ст.299) доповнити пунктом 46 наступного змісту:
«діяльність щодо міжнародного посередництва у створенні сім‘ї».
 
Відхилено   «46) діяльність, пов’язана із збором та розповсюдженням (у тому числі в Інтернеті) інформації про фізичних осіб з метою їх знайомства».
 
    -4- Сорочинська-Кириленко Р.М.
Курило В.С.
Сідельник І.І.
Частину третю статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 36, ст.299) доповнити пунктом 46 наступного змісту:
«надання послуг із міжнародного посередництва у знайомстві фізичних осіб».
 
Відхилено    
7. 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст.1122) доповнити статтею 164-15 наступного змісту :
 
      
8. «Стаття 164-15. Провадження діяльності, що пов’язана зі збором та/або розповсюдженням інформації про фізичних осіб з метою їх знайомства без одержання ліцензії, а також порушення ліцензійних умов ведення такої діяльності
 
-5- Кармазін Ю.А.
Виключити статтю 164-15.
 
Відхилено      
9. Провадження юридичною особою або фізичною особою-підприємцем господарської діяльності пов’язаної зі збором та/або розповсюдженням (в тому числі в глобальній мережі Інтернет) інформації про фізичних осіб з метою їх знайомства без одержання спеціального дозволу (ліцензії), а також порушення умов ведення такої діяльності, -
 
-6- Радовець А.А.
Камчатний В.Г.
Гасюк П.П.
Задирко Г.О.
Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст.1122) доповнити статтею 164-15 наступного змісту :
«Стаття 164-15. Провадження діяльності, що пов’язана зі збором та/або розповсюдженням інформації про фізичних осіб з метою їх знайомства без одержання ліцензії, а також порушення ліцензійних умов ведення такої діяльності
Провадження юридичною особою або фізичною особою-підприємцем господарської діяльності щодо міжнародного посередництва у створенні сім’ї без одержання спеціального дозволу (ліцензії), а також порушення умов ведення такої діяльності, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь діяльності чи без такої.»
 
Відхилено      
    -7- Сорочинська-Кириленко Р.М.
Курило В.С.
Сідельник І.І.
Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст.1122) доповнити статтею 164-15 наступного змісту :
«Стаття 164-15. Провадження діяльності, що пов’язана зі збором та/або розповсюдженням інформації про фізичних осіб з метою їх знайомства без одержання ліцензії, а також порушення ліцензійних умов ведення такої діяльності
Провадження юридичною особою або фізичною особою-підприємцем господарської діяльності щодо надання послуг із міжнародного посередництва у знайомстві фізичних осіб без одержання спеціального дозволу (ліцензії), а також порушення умов ведення такої діяльності, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності від п’ятисот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь діяльності чи без такої.»
 
Відхилено    
10. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь діяльності чи без такої.»
 
      
11. 2.1. Частину 1 статті 222 Кодексу України про адміністративні правопорушення доповнити формулюванням «164-15» та викласти у такій редакції:
 
      
12. «222. Органи внутрішніх справ (міліція).
 
      
13. Органи внутрішніх справ (міліція) розглядають справи про такі адміністративні правопорушення:
 
      
14. про порушення громадського порядку, за порушення правил паспортної системи, правил дорожнього руху, правил, що забезпечують безпеку руху транспорту,правил користування засобами транспорту, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (частина перша статті 44, статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина друга статті 106-1, частини перша, друга, третя, четверта і шоста статті 109, статті 110, 111, частина третя статті 114, частина перша статті 115, стаття 116-2, частина друга статті 117, частини перша і друга статті 119, частини перша, друга, четверта і п'ята статті 121, статті 121-1, 121-2, частини перша, друга і третя статті 122, частини перша і друга статті 123, статті 124-1 - 126, частини перша, друга і третя статті 127, частина перша статті 127-1, статті 128-129, частини перша, друга та п’ята статті 133, стаття 133-1, частина друга статті 135, стаття 136 (за винятком порушень на автомобільному транспорті), стаття 137, частини перша, друга і третя статті 140, статті 161, 164-4, 164-15, 173, статтею 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтями 176, 177, частини перша і друга статті 178, статті 189-2, 192, 194, 195, статті 197-201).
 
-8- Кармазін Ю.А.
У статті 222 частину першу залишити в чинній редакції, тобто виключити із її тексту запропоноване автором формулювання "164-15"
 
Відхилено      
15. ІІ. Прикінцеві положення:
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
16. 1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з моменту його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.
 
17. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з моменту набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
18. -розробити та затвердити ліцензійні умови провадження господарської діяльності пов’язаної зі збором та розповсюдженням (в тому числі в глобальній мережі Інтернет) інформації про фізичних осіб з метою їх знайомства;
 
   розробити та затвердити ліцензійні умови провадження господарської діяльності, пов’язаної із збором та розповсюдженням (у тому числі в Інтернеті) інформації про фізичних осіб з метою їх знайомства;
 
19. -визначити та затвердити орган ліцензування господарської діяльності пов’язаної зі збором та розповсюдженням (в тому числі в глобальній мережі Інтернет) інформації про фізичних осіб з метою їх знайомства;
 
   визначити та затвердити орган ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із збором та розповсюдженням (у тому числі в Інтернеті) інформації про фізичних осіб з метою їх знайомства;
 
20. -визначити орган контролю, розробити та затвердити порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності пов’язаної зі збором та розповсюдженням (в тому числі в глобальній мережі Інтернет) інформації про фізичних осіб з метою їх знайомства.

-9- Радовець А.А.
Камчатний В.Г.
Гасюк П.П.
Задирко Г.О.
Викласти частину 3 статті 10 Завдання у сфері попередження торгівлі людьми Закону України "Про протидію торгівлі людьми" (Відомості Верховної Ради України від 20.09.2011 №3739-VІ) у наступній редакції:
3) забезпечення регулювання процесів зовнішньої та внутрішньої трудової міграції, діяльність щодо посередництва у створенні сім'ї, регулювання діяльності, пов'язаної з виїздом громадян закордон з метою туризму тощо.
 
Відхилено Суперечить статті 116 Регламенту  визначити орган контролю, розробити та затвердити порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної із збором та розповсюдженням (у тому числі в Інтернеті) інформації про фізичних осіб з метою їх знайомства.