Поіменне голосування про включення до порядку денного проекту №8593
15.12.2005 11:56
За:220 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:190 Всього:410
Рішення не прийнято
    • Фракція Партії регіонів Регіони України
      Кількість депутатів: 59

      За:58 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:1 Відсутні:0

      • Авраменко В.Ф.
        За
      • Антемюк В.Д.
        За
      • Байсаров Л.В.
        За
      • Бахтеєва Т.Д.
        За
      • Богатирьова Р.В.
        За
      • Бронніков В.К.
        За
      • Васильєв О.А.
        За
      • Вернидубов І.В.
        За
      • Гапочка М.М.
        За
      • Горбаль В.М.
        За
      • Демьохін В.А.
        За
      • Добкін М.М.
        За
      • Засуха Т.В.
        За
      • Звягільський Ю.Л.
        Не голосував
      • Зубанов В.О.
        За
      • Ісаєв Л.О.
        За
      • Калетнік Г.М.
        За
      • Кальніченко І.В.
        За
      • Кириченко Л.Ф.
        За
      • Клімов Л.М.
        За
      • Клюєв А.П.
        За
      • Комар М.С.
        За
      • Корсаков О.Я.
        За
      • Круглов М.П.
        За
      • Ландик В.І.
        За
      • Лапін Є.В.
        За
      • Ларін С.М.
        За
      • Лелюк О.В.
        За
      • Лєщинський О.О.
        За
      • Лісін М.П.
        За
      • Макеєнко В.В.
        За
      • Матвійчук Е.Л.
        За
      • Наконечний В.Л.
        За
      • Панасовський О.Г.
        За
      • Пеклушенко О.М.
        За
      • Пєхота В.Ю.
        За
      • Писарчук П.І.
        За
      • Поліщук К.А.
        За
      • Потапов В.І.
        За
      • Рибак В.В.
        За
      • Римарук О.І.
        За
      • Салигін В.В.
        За
      • Самофалов Г.Г.
        За
      • Сандлер Д.М.
        За
      • Сафіуллін Р.С.
        За
      • Святаш Д.В.
        За
      • Сівкович В.Л.
        За
      • Скудар Г.М.
        За
      • Слаута В.А.
        За
      • Стоян О.М.
        За
      • Сулковський П.Г.
        За
      • Сухий Я.М.
        За
      • Турманов В.І.
        За
      • Хара В.Г.
        За
      • Хомутиннік В.Ю.
        За
      • Царьов О.А.
        За
      • Чорновіл Т.В.
        За
      • Шкіря І.М.
        За
      • Янковський М.А.
        За
    • Фракція комуністів
      Кількість депутатів: 56

      За:55 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:1 Відсутні:0

      • Александровська А.О.
        За
      • Алексєєв І.В.
        За
      • Анастасієв В.О.
        За
      • Анісімов В.О.
        За
      • Аніщук В.В.
        За
      • Бабурін О.В.
        За
      • Бондарчук О.В.
        За
      • Борщевський В.В.
        За
      • Буждиган П.П.
        За
      • Буйко Г.В.
        За
      • Герасимов І.О.
        За
      • Гінзбург О.П.
        За
      • Гмиря С.П.
        За
      • Голуб О.В.
        За
      • Грач Л.І.
        За
      • Грачев О.О.
        За
      • Гуренко С.І.
        За
      • Доманський А.І.
        За
      • Дорогунцов С.І.
        За
      • Єщенко В.М.
        За
      • Заклунна-Мироненко В.Г.
        За
      • Катушева З.Г.
        За
      • Кравченко М.В.
        За
      • Крючков Г.К.
        За
      • Кухарчук М.А.
        За
      • Лещенко В.О.
        За
      • Лобода М.В.
        За
      • Маркуш М.А.
        За
      • Масенко О.М.
        За
      • Матвєєв В.Г.
        За
      • Матвєєв В.Й.
        За
      • Мигович І.І.
        За
      • Мироненко В.А.
        За
      • Мішура В.Д.
        За
      • Наливайко А.М.
        За
      • Новак В.М.
        За
      • Носенко М.П.
        За
      • Оржаховський А.В.
        За
      • Парубок О.Н.
        За
      • Петренко В.С.
        За
      • Петров В.Б.
        За
      • Полііт А.А.
        За
      • Пономаренко Г.Г.
        Не голосував
      • Пузаков В.Т.
        За
      • Пхиденко С.С.
        За
      • Родіонов М.К.
        За
      • Самойлик К.С.
        За
      • Симоненко П.М.
        За
      • Сімонов В.Д.
        За
      • Сіренко В.Ф.
        За
      • Соломатін Ю.П.
        За
      • Ткаченко О.М.
        За
      • Цибенко П.С.
        За
      • Челноков С.Д.
        За
      • Чичканов С.В.
        За
      • Шульга М.О.
        За
    • Фракція Народної Партії
      Кількість депутатів: 45

      За:39 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:6 Відсутні:0

      • Акопян В.Г.
        За
      • Андресюк Б.П.
        За
      • Бандурка О.М.
        За
      • Бойко В.О.
        Не голосував
      • Ващук К.Т.
        За
      • Галієв Е.Е.
        За
      • Гіршфельд А.М.
        За
      • Гуров В.М.
        За
      • Євдокимов В.О.
        За
      • Єремеєв І.М.
        За
      • Заічко В.О.
        Не голосував
      • Зарубінський О.О.
        Не голосував
      • Каденюк Л.К.
        За
      • Калінчук В.А.
        За
      • Каратуманов О.Ю.
        За
      • Касьянов С.П.
        За
      • Кафарський В.І.
        За
      • Кириллов В.Д.
        За
      • Косінов С.А.
        За
      • Льовін А.І.
        За
      • Майстришин В.Я.
        За
      • Мартиновський В.П.
        За
      • Надрага В.І.
        За
      • Олуйко В.М.
        Не голосував
      • Плютинський В.А.
        За
      • Поплавський М.М.
        За
      • Правденко С.М.
        Не голосував
      • Развадовський В.Й.
        За
      • Райков Б.С.
        За
      • Ратушняк С.М.
        За
      • Рішняк І.М.
        За
      • Савицький В.В.
        За
      • Салмін О.В.
        За
      • Самоплавський В.І.
        За
      • Сятиня М.Л.
        За
      • Терещук С.М.
        За
      • Тимошенко В.А.
        Не голосував
      • Толочко П.П.
        За
      • Фоменко К.О.
        За
      • Шевченко О.О.
        За
      • Шершун М.Х.
        За
      • Шпак В.Ф.
        За
      • Юхновський О.І.
        За
      • Ярославський О.В.
        За
      • Ярославський О.В.
        За
    • Фракція Наша Україна
      Кількість депутатів: 43

      За:0 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:40 Відсутні:3

      • Беспалий Б.Я.
        Не голосував
      • Бичков С.А.
        Не голосував
      • Горбатов В.М.
        Відсутній
      • Григорович Л.С.
        Не голосувала
      • Гуменюк О.І.
        Не голосував
      • Довгий Т.О.
        Не голосував
      • Жижко С.А.
        Не голосував
      • Жулинський М.Г.
        Не голосував
      • Зімін О.П.
        Не голосував
      • Іванчо І.В.
        Не голосував
      • Кармазін Ю.А.
        Не голосував
      • Катеринчук М.Д.
        Не голосував
      • Келестин В.В.
        Не голосував
      • Ключковський Ю.Б.
        Не голосував
      • Козаченко О.О.
        Не голосував
      • Король В.М.
        Не голосував
      • Корчинський А.І.
        Не голосував
      • Круць М.Ф.
        Не голосував
      • Кульчинський М.Г.
        Не голосував
      • Лебедівський В.А.
        Не голосував
      • Литвин В.В.
        Не голосував
      • Ляпіна К.М.
        Не голосувала
      • Мартиненко М.В.
        Не голосував
      • Одайник М.М.
        Не голосував
      • Омельченко О.О.
        Не голосував
      • Оробець Ю.М.
        Не голосував
      • Пак В.П.
        Не голосував
      • Полянчич М.М.
        Не голосував
      • Ружицький А.М.
        Не голосував
      • Слабенко С.І.
        Не голосував
      • Сокирко М.В.
        Не голосував
      • Стретович В.М.
        Не голосував
      • Ульянченко В.І.
        Не голосувала
      • Усаченко Л.М.
        Не голосувала
      • Устенко О.А.
        Відсутній
      • Фіалковський В.О.
        Не голосував
      • Цехмістренко В.Г.
        Не голосував
      • Черновецький Л.М.
        Відсутній
      • Чечель М.Й.
        Не голосував
      • Шкляр В.Б.
        Не голосував
      • Шпиг Ф.І.
        Не голосував
      • Юхновський І.Р.
        Не голосував
      • Ющенко П.А.
        Не голосував
    • Фракція Блоку Юлії Тимошенко
      Кількість депутатів: 38

      За:11 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:27 Відсутні:0

      • Абдуллін О.Р.
        Не голосував
      • Баграєв М.Г.
        Не голосував
      • Білорус О.Г.
        Не голосував
      • Бірюк Л.В.
        Не голосував
      • Бондаренко О.Ф.
        Не голосувала
      • Борзих О.І.
        Не голосував
      • Буряк О.В.
        Не голосував
      • Буряк С.В.
        Не голосував
      • Васадзе Т.Ш.
        Не голосував
      • Веревський А.М.
        Не голосував
      • Волинець М.Я.
        Не голосував
      • Гладій М.В.
        За
      • Зубець М.В.
        Не голосував
      • Зубов В.С.
        За
      • Кеменяш О.М.
        За
      • Кирильчук Є.І.
        Не голосував
      • Кіроянц С.Г.
        Не голосував
      • Корж В.Т.
        За
      • Крук Ю.Б.
        За
      • Левцун В.І.
        За
      • Лукашук О.Г.
        Не голосував
      • Лук'яненко Л.Г.
        Не голосував
      • Насалик І.С.
        Не голосував
      • Омельченко Г.О.
        Не голосував
      • Онопенко В.В.
        Не голосував
      • Плохой І.І.
        За
      • Сас С.В.
        За
      • Семинога А.І.
        Не голосував
      • Сінченко С.Г.
        За
      • Сушкевич В.М.
        Не голосував
      • Таран В.В.
        Не голосував
      • Федорчук Я.П.
        Не голосував
      • Фельдман О.Б.
        За
      • Хмельницький В.І.
        Не голосував
      • Чичков В.М.
        За
      • Шевчук С.В.
        Не голосував
      • Шкіль А.В.
        Не голосував
      • Яворівський В.О.
        Не голосував
    • Позафракційні
      Кількість депутатів: 32

      За:11 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:12 Відсутні:9

      • Альошин В.Б.
        Не голосував
      • Біловол О.М.
        За
      • Бойко В.С.
        Не голосував
      • Бубка С.Н.
        Відсутній
      • Волков О.М.
        Відсутній
      • Гошовський В.С.
        Відсутній
      • Деркач А.Л.
        Не голосував
      • Деркач Л.В.
        За
      • Дзонь В.М.
        Відсутній
      • Димінський П.П.
        За
      • Кузьмук О.І.
        За
      • Литвин В.М.
        Не голосував
      • Мартинюк А.І.
        За
      • Марченко О.В.
        Відсутній
      • Матвієнков С.А.
        Не голосував
      • Миримський Л.Ю.
        Відсутній
      • Мойсик В.Р.
        Не голосував
      • Мусіяка В.Л.
        За
      • Нечипорук В.П.
        Відсутній
      • Олійник Б.І.
        Відсутній
      • Петров О.В.
        За
      • Пустовойтенко В.П.
        Не голосував
      • Ратушний М.Я.
        Не голосував
      • Резнік І.Й.
        За
      • Руденко Г.Б.
        Відсутній
      • Супрун Л.П.
        Не голосувала
      • Татусяк С.П.
        За
      • Тягнибок О.Я.
        За
      • Цибулько В.М.
        Не голосував
      • Цкітішвілі Е.О.
        Не голосував
      • Черняк В.К.
        Не голосував
      • Шведенко М.М.
        За
    • Фракція Соціалістичної партії України
      Кількість депутатів: 25

      За:1 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:24 Відсутні:0

      • Бокий І.С.
        Не голосував
      • Вернигора Л.М.
        Не голосував
      • Вінський Й.В.
        Не голосував
      • Гадяцький Л.М.
        Не голосував
      • Гайдош І.Ф.
        Не голосував
      • Гармаш Г.Ф.
        Не голосувала
      • Грязєв А.Д.
        Не голосував
      • Дашутін Г.П.
        Не голосував
      • Карнаух М.В.
        Не голосував
      • Клименко А.В.
        Не голосував
      • Малиновський О.П.
        Не голосував
      • Мельник М.Є.
        Не голосував
      • Мельничук М.В.
        Не голосував
      • Мордовець Л.М.
        Не голосував
      • Мороз О.О.
        Не голосував
      • Мухін В.В.
        Не голосував
      • Рудковський Д.О.
        Не голосував
      • Рудьковський М.М.
        Не голосував
      • Садовий М.І.
        Не голосував
      • Сергієнко Л.Г.
        Не голосував
      • Співачук В.Л.
        Не голосував
      • Сподаренко І.В.
        Не голосував
      • Степанов М.В.
        За
      • Філіндаш Є.В.
        Не голосував
      • Шибко В.Я.
        Не голосував
    • Група Народного блоку Литвина
      Кількість депутатів: 21

      За:18 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:3 Відсутні:0

      • Бауер М.Й.
        За
      • Бондаренко Г.І.
        За
      • Горбачов В.С.
        За
      • Давидова Л.І.
        За
      • Драчевський В.В.
        За
      • Карпов О.М.
        За
      • Колоніарі О.П.
        За
      • Кукоба А.Т.
        За
      • Мороз А.М.
        За
      • Мхітарян Н.М.
        За
      • Немировський О.А.
        За
      • Нощенко М.П.
        За
      • Пінчук В.М.
        За
      • Полякова Л.Є.
        За
      • Потебенько М.О.
        Не голосував
      • Раханський А.В.
        За
      • Станецький Г.С.
        За
      • Стребко С.К.
        Не голосував
      • Чеботарьова Ю.С.
        За
      • Чикал А.В.
        Не голосував
      • Шаров І.Ф.
        За
    • Фракція Соціал-демократичної партії України (о)
      Кількість депутатів: 20

      За:20 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:0 Відсутні:0

      • Блохін О.В.
        За
      • Борзов В.П.
        За
      • Воюш В.Д.
        За
      • Гавриш С.Б.
        За
      • Грановський О.Г.
        За
      • Заєць В.В.
        За
      • Іоффе Ю.Я.
        За
      • Кисельов О.В.
        За
      • Кравчук Л.М.
        За
      • Мазуренко В.І.
        За
      • Місюра В.Я.
        За
      • Писаренко А.Г.
        За
      • Подобєдов С.М.
        За
      • Прошкуратова Т.С.
        За
      • Суркіс Г.М.
        За
      • Фікс Є.З.
        За
      • Царенко О.М.
        За
      • Шепетін В.Л.
        За
      • Шурма І.М.
        За
      • Шуфрич Н.І.
        За
    • Фракція Української Народної Партії
      Кількість депутатів: 18

      За:0 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:18 Відсутні:0

      • Асадчев В.М.
        Не голосував
      • Бартків В.П.
        Не голосував
      • Гудима О.М.
        Не голосував
      • Джоджик Я.І.
        Не голосував
      • Драч І.Ф.
        Не голосував
      • Загрева Б.Ю.
        Не голосував
      • Заєць І.О.
        Не голосував
      • Костенко Ю.І.
        Не голосував
      • Манчуленко Г.М.
        Не голосував
      • Мовчан П.М.
        Не голосував
      • Олексіюк С.С.
        Не голосував
      • Павличко Д.В.
        Не голосував
      • Плющ І.С.
        Не голосував
      • Слободян О.В.
        Не голосував
      • Ступак В.Ф.
        Не голосував
      • Томич І.Ф.
        Не голосував
      • Хмара С.І.
        Не голосував
      • Ширко Ю.В.
        Не голосував
    • Фракція Народного Руху України
      Кількість депутатів: 16

      За:0 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:16 Відсутні:0

      • Глухівський Л.Й.
        Не голосував
      • Давимука С.А.
        Не голосував
      • Джемілєв М. .
        Не голосував
      • Діденко Ю.В.
        Не голосував
      • Кендзьор Я.М.
        Не голосував
      • Кобець О.С.
        Не голосувала
      • Коваль В.С.
        Не голосував
      • Костинюк Б.І.
        Не голосував
      • Криворучко Ю.З.
        Не голосував
      • Поживанов М.О.
        Не голосував
      • Ситник К.М.
        Не голосував
      • Танюк Л.С.
        Не голосував
      • Ткаленко О.С.
        Не голосував
      • Удовенко Г.Й.
        Не голосував
      • Чорноволенко О.В.
        Не голосував
      • Чубаров Р.А.
        Не голосував
    • Група Довіра народу
      Кількість депутатів: 15

      За:0 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:13 Відсутні:2

      • Астров–Шумілов Г.К.
        Не голосував
      • Будаг'янц М.А.
        Не голосував
      • Гаврилюк В.В.
        Не голосував
      • Гладкіх В.І.
        Не голосував
      • Кіссе А.І.
        Не голосував
      • Козловський А.М.
        Не голосував
      • Колісник М.Д.
        Не голосував
      • Коновалюк В.І.
        Відсутній
      • Мельников М.П.
        Не голосував
      • Мовчан В.П.
        Не голосував
      • Поровський М.І.
        Відсутній
      • Сміяненко І.М.
        Не голосував
      • Солошенко М.П.
        Не голосував
      • Франчук А.Р.
        Не голосував
      • Франчук І.А.
        Не голосував
    • Фракція партії Єдина Україна
      Кількість депутатів: 15

      За:6 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:7 Відсутні:2

      • Беспалов О.П.
        Відсутній
      • Губський Б.В.
        За
      • Дубицький В.В.
        Не голосував
      • Єдін О.Й.
        За
      • Задорожній О.В.
        За
      • Климпуш О.Д.
        Не голосував
      • Константинов Є.С.
        За
      • Косьяненко О.В.
        За
      • Кузьменко П.П.
        Не голосував
      • Мокроусов А.О.
        Не голосував
      • Осика С.Г.
        Не голосував
      • Ременюк О.І.
        Не голосував
      • Рябіка В.Л.
        За
      • Сватков Л.Б.
        Не голосував
      • Сігал Є.Я.
        Відсутній
    • Фракція політичної партії Реформи і Порядок
      Кількість депутатів: 14

      За:0 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:13 Відсутні:1

      • Бойко Ю.А.
        Не голосував
      • Бондаренко В.Д.
        Не голосував
      • Гаврилюк І.Я.
        Не голосував
      • Гірник Є.О.
        Не голосував
      • Гринів І.О.
        Не голосував
      • Жеваго К.В.
        Відсутній
      • Косів М.В.
        Не голосував
      • Осташ І.І.
        Не голосував
      • Сабашук П.П.
        Не голосував
      • Соболєв С.В.
        Не голосував
      • Стецьків Т.С.
        Не голосував
      • Трофименко В.В.
        Не голосував
      • Філенко В.П.
        Не голосував
      • Челомбітко І.В.
        Не голосував
    • Фракція Партії промисловців і підприємців України
      Кількість депутатів: 10

      За:1 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:9 Відсутні:0

      • Антоньєва Г.П.
        Не голосувала
      • Бастрига І.М.
        Не голосував
      • Веретенников В.О.
        Не голосував
      • Горлов Г.В.
        Не голосував
      • Гуреєв В.М.
        Не голосував
      • Довгий С.О.
        Не голосував
      • Заплатинський В.М.
        Не голосував
      • Майко В.І.
        Не голосував
      • Матвієнко П.В.
        За
      • Оніщук М.В.
        Не голосував