Поіменне голосування про зняття з розгляду проекту Закону про присяжних виконавців (№5151)
03.06.2011 12:45
За:262 Проти:3 Утрималися:1 Не голосували:103 Всього:369
Рішення прийнято
    • Фракція Партії регіонів у Верховній Раді України
      Кількість депутатів: 191

      За:179 Проти:0 Утрималися:1 Не голосували:9 Відсутні:2

      • Андрос С.О.
        За
      • Аркаллаєв Н.Г.
        За
      • Ахметов Р.Л.
        За
      • Баграєв М.Г.
        За
      • Баранов-Мохорт С.М.
        За
      • Барвіненко В.Д.
        За
      • Бахтеєва Т.Д.
        За
      • Бевзенко В.Ф.
        Утримався
      • Бережна І.Г.
        За
      • Березкін С.С.
        За
      • Білий О.П.
        За
      • Богословська І.Г.
        За
      • Богуслаєв В.О.
        За
      • Болдирєв Ю.О.
        За
      • Бондаренко В.В.
        За
      • Бондаренко О.А.
        Не голосувала
      • Бондик В.А.
        За
      • Борт В.П.
        За
      • Бут Ю.А.
        За
      • Васильєв Г.А.
        За
      • Васильєв О.А.
        За
      • Васютін С.І.
        За
      • Веревський А.М.
        За
      • Вернидубов І.В.
        За
      • Вечерко В.М.
        За
      • Волков О.А.
        За
      • Воропаєв Ю.М.
        За
      • Гєллєр Є.Б.
        За
      • Глазунов С.М.
        За
      • Глусь С.К.
        Не голосував
      • Глущенко І.М.
        За
      • Головатий С.П.
        Відсутній
      • Горбаль В.М.
        За
      • Горбатюк А.О.
        За
      • Горіна І.А.
        За
      • Горошкевич О.С.
        За
      • Грицак В.М.
        За
      • Гуменюк І.М.
        За
      • Гуреєв В.М.
        За
      • Гусаров С.М.
        За
      • Дарда О.П.
        За
      • Дейч Б.Д.
        За
      • Демидко В.М.
        За
      • Демчишен В.В.
        За
      • Демянко М.І.
        За
      • Деркач А.Л.
        За
      • Євтухов В.І.
        За
      • Єгоренко Т.В.
        За
      • Єгоров О.М.
        За
      • Єдін О.Й.
        За
      • Єфремов О.С.
        За
      • Журавко О.В.
        За
      • Забарський В.В.
        За
      • Заблоцький В.П.
        За
      • Засуха Т.В.
        За
      • Зац О.В.
        За
      • Зварич І.Т.
        За
      • Звягільський Ю.Л.
        За
      • Зубанов В.О.
        За
      • Зубець М.В.
        За
      • Зубик В.В.
        За
      • Зубов В.С.
        Відсутній
      • Іваненко В.Г.
        За
      • Іванющенко Ю.В.
        За
      • Ісаєв Л.О.
        За
      • Калетнік Г.М.
        За
      • Калюжний В.А.
        За
      • Каракай Ю.В.
        За
      • Касянюк О.Р.
        За
      • Келестин В.В.
        За
      • Кий С.В.
        За
      • Киричок О.Е.
        За
      • Кисельов В.О.
        За
      • Ківалов С.В.
        За
      • Кінах А.К.
        Не голосував
      • Климець П.А.
        За
      • Клімов Л.М.
        За
      • Клюєв С.П.
        За
      • Ковалевська Ю.С.
        За
      • Ковальова Ю.В.
        За
      • Кожара Л.О.
        За
      • Козуб О.А.
        За
      • Колесніченко В.В.
        За
      • Колоцей Ю.О.
        За
      • Комар М.С.
        За
      • Коновалюк В.І.
        За
      • Корж В.П.
        За
      • Корж П.П.
        За
      • Коржев А.Л.
        За
      • Кузьменко П.П.
        За
      • Кузьмук О.І.
        За
      • Кунченко О.П.
        За
      • Ландик В.І.
        За
      • Ландік В.І.
        За
      • Лебедєв П.В.
        За
      • Лелюк О.В.
        За
      • Лєщинський О.О.
        За
      • Лисов І.В.
        За
      • Литвинов Л.Ф.
        За
      • Личук В.І.
        За
      • Літвінов В.Г.
        За
      • Лук’янов В.В.
        За
      • Луцький М.Г.
        За
      • Льовочкіна Ю.В.
        За
      • Майборода С.Ф.
        За
      • Макеєнко В.В.
        За
      • Малишев В.С.
        За
      • Мальцев В.О.
        За
      • Маньковський Г.В.
        За
      • Мельник П.В.
        За
      • Мельник С.А.
        За
      • Мирний І.М.
        За
      • Мироненко М.І.
        За
      • Мірошниченко Ю.Р.
        За
      • Момот С.В.
        За
      • Мороко Ю.М.
        За
      • Мошак С.М.
        Не голосував
      • Муц О.П.
        За
      • Мхітарян Н.М.
        За
      • Надоша О.В.
        За
      • Наконечний В.Л.
        За
      • Нетецька О.А.
        За
      • Олійник В.М.
        За
      • Омельянович Д.С.
        За
      • Орлов А.В.
        За
      • Павленко В.В.
        Не голосував
      • Павленко Е.І.
        За
      • Пачесюк С.Н.
        За
      • Пеклушенко О.М.
        За
      • Писарчук П.І.
        За
      • Пінчук А.П.
        За
      • Піскун С.М.
        Не голосував
      • Плотніков О.В.
        За
      • Плохой І.І.
        За
      • Полунєєв Ю.В.
        За
      • Попеску І.В.
        За
      • Потапов В.І.
        За
      • Прасолов І.М.
        За
      • Пригодський А.В.
        За
      • Притика Д.М.
        За
      • Прутнік Е.А.
        За
      • Пшонка А.В.
        За
      • Рева Д.О.
        За
      • Рибак В.В.
        За
      • Романюк М.П.
        За
      • Савченко І.В.
        За
      • Савчук О.В.
        За
      • Самойленко Ю.П.
        За
      • Самофалов Г.Г.
        За
      • Сандлер Д.М.
        Не голосував
      • Святаш Д.В.
        За
      • Селіваров А.Б.
        За
      • Синиця А.М.
        За
      • Сігал Є.Я.
        За
      • Скубенко В.П.
        За
      • Скудар Г.М.
        За
      • Смітюх Г.Є.
        За
      • Солошенко М.П.
        За
      • Солтус П.С.
        За
      • Стельмашенко В.П.
        За
      • Степаненко А.А.
        За
      • Столар В.М.
        За
      • Стоян О.М.
        За
      • Сулковський П.Г.
        За
      • Супруненко О.І.
        За
      • Сухий Я.М.
        За
      • Табачник Я.П.
        Не голосував
      • Тедеєв Е.С.
        За
      • Толстенко В.Л.
        За
      • Турманов В.І.
        За
      • Федун О.Л.
        За
      • Фельдман О.Б.
        За
      • Хара В.Г.
        За
      • Харлім В.М.
        За
      • Хмельницький В.І.
        За
      • Хомутиннік В.Ю.
        За
      • Царьов О.А.
        За
      • Цюрко П.І.
        За
      • Черноморов О.М.
        За
      • Чертков Ю.Д.
        За
      • Чечетов М.В.
        За
      • Чуднов В.М.
        За
      • Шенцев Д.О.
        За
      • Шепелев О.О.
        За
      • Шкіря І.М.
        Не голосував
      • Шпенов Д.Ю.
        За
      • Щербань А.В.
        За
      • Янковський М.А.
        За
      • Янукович В.В.
        За
      • Ярощук В.І.
        За
      • Яценко А.В.
        За
    • Фракція “Блок Юлії Тимошенко - "Батьківщина"
      Кількість депутатів: 105

      За:3 Проти:3 Утрималися:0 Не голосували:49 Відсутні:50

      • Абдуллін О.Р.
        Не голосував
      • Арутюнов Г.Р.
        Відсутній
      • Бабенко В.Б.
        Не голосував
      • Білорус О.Г.
        Не голосував
      • Бірюк Л.В.
        Відсутній
      • Боднар О.Б.
        Не голосувала
      • Болюра А.В.
        За
      • Бондаренко В.Д.
        Відсутній
      • Бондаренко О.Ф.
        Не голосувала
      • Бондарєв К.А.
        Відсутній
      • Бородін В.В.
        Відсутній
      • Веліжанський С.К.
        Проти
      • Власенко С.В.
        Відсутній
      • Волинець М.Я.
        Не голосував
      • Гнаткевич Ю.В.
        Не голосував
      • Гринів І.О.
        Не голосував
      • Гудима О.М.
        Не голосував
      • Давимука С.А.
        Не голосував
      • Данілов В.Б.
        Не голосував
      • Деревляний В.Т.
        Не голосував
      • Добряк Є.Д.
        Відсутній
      • Дончак В.А.
        Не голосував
      • Дубіль В.О.
        Не голосував
      • Дубовой О.Ф.
        Не голосував
      • Єресько І.Г.
        Відсутній
      • Жеваго К.В.
        Відсутній
      • Забзалюк Р.О.
        Не голосував
      • Зімін Є.І.
        Не голосував
      • Зозуля Р.П.
        Відсутній
      • Кальченко В.М.
        Не голосував
      • Кеменяш О.М.
        Не голосував
      • Кириленко І.Г.
        Не голосував
      • Кирильчук Є.І.
        Проти
      • Ковзель М.О.
        Не голосував
      • Кожем’якін А.А.
        Відсутній
      • Кондратюк О.К.
        Відсутня
      • Корж В.Т.
        Не голосував
      • Королевська Н.Ю.
        Відсутня
      • Коротюк В.І.
        Відсутній
      • Косів М.В.
        Відсутній
      • Костенко П.І.
        Відсутній
      • Кошин С.М.
        Не голосував
      • Кравчук В.П.
        Не голосував
      • Крайній В.Г.
        Відсутній
      • Курпіль С.В.
        Не голосував
      • Лабунська А.В.
        Не голосувала
      • Левцун В.І.
        Відсутній
      • Лемза В.Д.
        Не голосував
      • Логвиненко О.С.
        Відсутній
      • Лукашук О.Г.
        Відсутній
      • Лук’янчук Р.В.
        Не голосував
      • Макієнко В.П.
        Відсутній
      • Міщенко С.Г.
        Відсутній
      • Мостіпан У.М.
        Не голосувала
      • Одарченко Ю.В.
        Не голосував
      • Олійник В.С.
        Не голосував
      • Павловський А.М.
        Проти
      • Пашинський С.В.
        Відсутній
      • Петренко В.М.
        Відсутній
      • Петрук М.М.
        Відсутній
      • Пєрєдєрій В.Г.
        Відсутній
      • Подгорний С.П.
        Відсутній
      • Полохало В.І.
        Відсутній
      • Потапчук М.Л.
        Не голосував
      • Прокопчук Ю.В.
        Не голосував
      • Пудов Б.М.
        Не голосував
      • Радковський О.В.
        Відсутній
      • Рябека О.Г.
        Не голосував
      • Сас С.В.
        Не голосував
      • Семерак О.М.
        Відсутній
      • Сенченко А.В.
        Відсутній
      • Сербін Ю.С.
        Відсутній
      • Скибінецький О.М.
        Відсутній
      • Соболєв С.В.
        Відсутній
      • Соколов М.В.
        Не голосував
      • Сочка О.О.
        Не голосував
      • Стешенко О.М.
        Відсутній
      • Суслов Є.І.
        Відсутній
      • Сушкевич В.М.
        Відсутній
      • Таран В.В.
        Не голосував
      • Терьохін С.А.
        Не голосував
      • Тищенко О.І.
        Відсутній
      • Трегубов Ю.В.
        Не голосував
      • Триндюк Ю.Г.
        Не голосував
      • Трофименко В.В.
        Відсутній
      • Уколов В.О.
        Відсутній
      • Унгурян П.Я.
        Відсутній
      • Федорчук Я.П.
        Не голосував
      • Філенко В.П.
        Не голосував
      • Фомін О.В.
        Відсутній
      • Чепинога В.М.
        Відсутній
      • Чудновський В.О.
        Відсутній
      • Шаго Є.П.
        За
      • Швець В.Д.
        Відсутній
      • Шевченко А.В.
        Відсутній
      • Шевчук О.Б.
        Не голосував
      • Шевчук С.В.
        Не голосував
      • Шишкіна Е.В.
        Відсутня
      • Шишкіна З.Л.
        Не голосувала
      • Шиянов Б.А.
        Відсутній
      • Шкіль А.В.
        Відсутній
      • Шлемко Д.В.
        Не голосував
      • Шустік О.Ю.
        За
      • Яворівський В.О.
        Відсутній
      • Ягоферов А.М.
        Не голосував
    • Фракція Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона”: Народний Союз “Наша Україна”, Політична партія “Вперед, Україно!”, Народний Рух України, Українська Народна Партія, Українська республіканська партія “Собор” , Партія Християнсько-Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська партія “ПОРА”, Партія захисників Вітчизни
      Кількість депутатів: 68

      За:10 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:35 Відсутні:23

      • Ар’єв В.І.
        Відсутній
      • Аржевітін С.М.
        За
      • Білозір О.В.
        Не голосувала
      • Бондар О.М.
        Відсутній
      • Борисов В.Д.
        Не голосував
      • Василенко С.В.
        Не голосував
      • В’язівський В.М.
        Не голосував
      • Герасим’юк О.В.
        Відсутня
      • Геращенко І.В.
        Відсутня
      • Григорович Л.С.
        За
      • Гримчак Ю.М.
        Відсутній
      • Гриценко А.С.
        Не голосував
      • Гуменюк О.І.
        Не голосував
      • Давиденко А.А.
        Не голосував
      • Джемілєв М. .
        Не голосував
      • Джоджик Я.І.
        Не голосував
      • Доній О.С.
        Відсутній
      • Жванія Д.В.
        Не голосував
      • Жебрівський П.І.
        Відсутній
      • Заєць І.О.
        Не голосував
      • Зварич Р.М.
        Не голосував
      • Зейналов Е.Д.
        Не голосував
      • Кармазін Ю.А.
        За
      • Карпук В.Г.
        За
      • Каськів В.В.
        За
      • Катеринчук М.Д.
        Відсутній
      • Кендзьор Я.М.
        Відсутній
      • Кириленко В.А.
        Не голосував
      • Клименко О.І.
        Не голосував
      • Ключковський Ю.Б.
        За
      • Князевич Р.П.
        За
      • Коваль В.С.
        Не голосував
      • Костенко Ю.І.
        Не голосував
      • Кріль І.І.
        Відсутній
      • Круць М.Ф.
        Відсутній
      • Куликов К.Б.
        Відсутній
      • Кульчинський М.Г.
        Не голосував
      • Лук’янова К.Є.
        Не голосувала
      • Ляпіна К.М.
        Не голосувала
      • Мартиненко М.В.
        Не голосував
      • Марущенко В.С.
        Не голосував
      • Матвієнко А.С.
        За
      • Матчук В.Й.
        Відсутній
      • Мойсик В.Р.
        Не голосував
      • Москаль Г.Г.
        Відсутній
      • Новіков О.В.
        Не голосував
      • Омельченко О.О.
        Не голосував
      • Оробець Л.Ю.
        Не голосувала
      • Палиця І.П.
        За
      • Парубій А.В.
        Не голосував
      • Петьовка В.В.
        Відсутній
      • Полянчич М.М.
        Відсутній
      • Поляченко В.А.
        За
      • Слободян О.В.
        Не голосував
      • Стець Ю.Я.
        Відсутній
      • Стецьків Т.С.
        Відсутній
      • Стойко І.М.
        Відсутній
      • Стретович В.М.
        Не голосував
      • Тарасюк Б.І.
        Відсутній
      • Ткач Р.В.
        Не голосував
      • Тополов В.С.
        Відсутній
      • Третьяков О.Ю.
        Не голосував
      • Харовський С.Ю.
        Не голосував
      • Чорноволенко О.В.
        Відсутній
      • Шемчук В.В.
        Відсутній
      • Шкутяк З.В.
        Не голосував
      • Ющенко П.А.
        Не голосував
      • Яценюк А.П.
        Не голосував
    • Фракція Комуністичної партії України
      Кількість депутатів: 25

      За:24 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:1 Відсутні:0

      • Александровська А.О.
        За
      • Алексєєв І.В.
        За
      • Бабурін О.В.
        За
      • Бевз В.А.
        За
      • Волинець Є.В.
        За
      • Гайдаєв Ю.О.
        За
      • Голуб О.В.
        За
      • Гордієнко С.В.
        За
      • Даниленко В.А.
        За
      • Дем’янчук В.О.
        За
      • Кілінкаров С.П.
        За
      • Кравченко М.В.
        За
      • Лещенко В.О.
        За
      • Мармазов Є.В.
        За
      • Матвєєв В.Г.
        За
      • Матвєєв В.Й.
        За
      • Найдьонов А.М.
        За
      • Перестенко М.В.
        За
      • Самойлик К.С.
        За
      • Симоненко П.М.
        Не голосував
      • Ткаченко О.М.
        За
      • Храпов С.А.
        За
      • Царьков Є.І.
        За
      • Цибенко П.С.
        За
      • Шмельова С.О.
        За
    • Позафракційні
      Кількість депутатів: 21

      За:6 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:9 Відсутні:6

      • Богдан Р.Д.
        Відсутній
      • Буряк О.В.
        За
      • Васадзе Т.Ш.
        За
      • Ветвицький Д.О.
        Відсутній
      • Воротнюк І.Б.
        Не голосував
      • Грач Л.І.
        Відсутній
      • Губський Б.В.
        Не голосував
      • Куровський І.І.
        Не голосував
      • Литвин В.М.
        Не голосував
      • Ляшко О.В.
        Не голосував
      • Маліч О.В.
        За
      • Мартинюк А.І.
        За
      • Олійник С.В.
        Відсутній
      • Омельченко Г.О.
        Відсутній
      • Осика С.Г.
        Не голосував
      • Пилипенко В.П.
        Не голосував
      • Писаренко В.В.
        Не голосував
      • Семинога А.І.
        Відсутній
      • Томенко М.В.
        Не голосував
      • Черпіцький О.З.
        За
      • Шаманов В.В.
        За
    • Фракція Народної Партії
      Кількість депутатів: 20

      За:20 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:0 Відсутні:0

      • Баранов В.О.
        За
      • Белоусова І.А.
        За
      • Ващук К.Т.
        За
      • Герасимчук В.В.
        За
      • Головченко І.Б.
        За
      • Гривковський В.О.
        За
      • Гриневецький С.Р.
        За
      • Деркач М.І.
        За
      • Довгий С.О.
        За
      • Зарубінський О.О.
        За
      • Литвин Ю.О.
        За
      • Павленко С.Г.
        За
      • Поліщук О.В.
        За
      • Рудченко М.М.
        За
      • Сінченко В.М.
        За
      • Терещук С.М.
        За
      • Шаров І.Ф.
        За
      • Шершун М.Х.
        За
      • Шмідт М.О.
        За
      • Шпак В.Ф.
        За
    • Група "Реформи заради майбутнього"
      Кількість депутатів: 20

      За:20 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:0 Відсутні:0

      • Бобильов О.Ф.
        За
      • Буджерак О.О.
        За
      • Гасюк П.П.
        За
      • Гацько В.П.
        За
      • Гейман О.А.
        За
      • Денькович І.В.
        За
      • Задирко Г.О.
        За
      • Камчатний В.Г.
        За
      • Каплієнко В.В.
        За
      • Константинов Є.С.
        За
      • Крук Ю.Б.
        За
      • Курило В.С.
        За
      • Мовчан П.М.
        За
      • Плющ І.С.
        За
      • Радовець А.А.
        За
      • Рибаков І.О.
        За
      • Сідельник І.І.
        За
      • Сорочинська-Кириленко Р.М.
        За
      • Трайдук М.Ф.
        За
      • Чорновіл Т.В.
        За