ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
4 сесія  3 скликання
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
№ 45 від 05.10.1999 14:01:24
Про заяву Верховної Ради України до українського народу - за основу
За - 198 Проти - 23 Утрималися - 13 Не голосували - 80 Всього - 314
Рішення не прийнято
Фракція Комуністичної партії України
Кількість депутатів - 122
За - 117 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 5 Відсутні - 0
Абрамов Ф.М. За Александровська А.О. За
Анастасієв В.О. За Аніщук В.В. За
Аннєнков Є.І. За Бабурін О.В. За
Баулін П.Б. За Бережний В.Г. За
Бондарчук О.В. За Борщевський В.В. За
Буждиган П.П. За Буйко Г.В. За
Василенко А.С. За Ведмідь А.П. За
Власов В.Д. За Гінзбург О.П. За
Гмиря С.П. За Голуб О.В. За
Грачов О.О. За Гуренко С.І. За
Дайнеко Л.І. За Долженко Г.П. За
Доманський А.І. За Донченко Ю.Г. За
Дорогунцов С.І. Не голосував Драголюнцев А.Д. За
Друзюк С.О. За Єськов В.А. За
Єщенко В.М. За Жежук Н.С. За
Заклунна В.Г. За Зачосов В.О. За
Звонарж А.Ю. За Іванов В.Г. За
Кирил В.О. За Кириченко М.О. За
Клочко М.О. За Кожевніков Б.М. Не голосував
Кондратенко А.І. За Корнійчук І.В. За
Кочерга В.Г. За Кравченко М.В. За
Красняков Є.В. За Круценко В.Я. За
Крючков Г.К. За Кузнєцов П.С. За
Кухарчук М.А. За Кучеренко В.М. За
Кушнір О.Д. За Лантух В.І. За
Левченко А.І. За Лешан Е.А. За
Лісогорський О.І. За Малєвський О.Т. За
Марамзін Ф.А. За Мармазов Є.В. За
Масенко О.М. Не голосував Матвєєв В.Г. За
Матвєєв В.Й. За Мигович І.І. За
Мироненко В.А. За Мішура В.Д. За
Моісеєнко В.М. За Молчанов Б.Я. За
Мороз А.М. За Морозов А.П. За
Наливайко А.М. За Олійник Б.І. За
Оплачко В.М. За Охріменко К.О. За
Панасовський О.Г. За Парубок О.Н. За
Пасечна Л.Я. За Пасєка М.С. За
Пейгалайнен А.В. За Петренко В.О. За
Петренко Д.Д. За Петров В.Б. За
Писаренко А.А. За Понеділко В.І. За
Пономаренко Г.Г. За Попов Г.Д. За
Пустовойтов В.С. За Пхиденко С.С. За
Райковський Б.С. За Роєнко В.Г. За
Самойлик К.С. За Сизенко Ю.П. За
Симоненко П.М. За Синенко С.І. Не голосувала
Сімонов В.Д. За Сінченко С.Г. За
Сіренко В.Ф. За Снігач А.П. За
Сокерчак В.М. За Соломатін Ю.П. За
Старинець О.Г. За Степура В.С. За
Стрижко Л.П. За Строгов А.Н. За
Танасов С.І. За Терещук В.В. За
Тищенко П.В. За Тіщенко О.В. За
Тропін В.І. За Туш М.Н. За
Федоренко Л.П. За Хара В.Г. За
Хмельовий А.П. За Хунов А.І. За
Цибенко П.С. За Чекалін В.М. Не голосував
Черенков О.П. За Чернічко О.М. За
Чивюк М.В. За Чичканов С.В. За
Чичков В.М. За Штепа В.Д. За
Штепа Н.П. За Юхимець О.Ф. За
Яковенко О.М. За Яценко В.М. За
 
Фракція Українського Народного Руху
Кількість депутатів - 30
За - 11 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 12 Відсутні - 7
Альошин В.Б. Не голосував Асадчев В.М. Відсутній
Бойко Б.Ф. Відсутній Бойчук І.В. Відсутній
Гудима О.М. За Джоджик Я.І. За
Драч І.Ф. Відсутній Жовтяк Є.Д. Не голосував
Заєць І.О. Не голосував Іщенко О.І. Відсутній
Кириленко В.А. За Кожин Б.Б. За
Костенко Ю.І. Не голосував Кулик О.В. За
Лавринович О.В. Не голосував Манчуленко Г.М. За
Мовчан П.М. Не голосував Полюхович І.П. Не голосував
Проценко В.В. За Сігал Є.Я. Не голосував
Слободян О.В. За Тарасюк І.Г. За
Федорин Я.В. Не голосував Філіпчук Г.Г. Відсутній
Червоній В.М. Не голосував Черняк В.К. Не голосував
Чобіт Д.В. За Чубаров Р.А. Відсутній
Шевченко В.Ф. За Юхновський І.Р. Не голосував
 
Фракція Народно Демократичної партії
Кількість депутатів - 30
За - 0 Проти - 3 Утрималися - 0 Не голосували - 8 Відсутні - 19
Балашов Г.В. Відсутній Бандурка О.М. Проти
Безсмертний Р.П. Відсутній Борзих О.І. Відсутній
Гусак Л.Г. Відсутній Єхануров Ю.І. Відсутній
Журавський В.С. Не голосував Зарубінський О.О. Проти
Карпов О.М. Відсутній Кафарський В.І. Відсутній
Кириченко С.О. Не голосував Кінах А.К. Відсутній
Ковалко М.П. Відсутній Кононенко Ю.С. Не голосував
Костицький В.В. Не голосував Крук Ю.Б. Відсутній
Ларін С.М. Не голосував Мартиненко М.В. Відсутній
Мельник П.В. Відсутній Петров О.В. Відсутній
Плющ І.С. Не голосував Подобєдов С.М. Відсутній
Семиноженко В.П. Проти Супрун Л.П. Не голосувала
Ткачук В.М. Не голосував Хорошковський В.І. Відсутній
Черновецький Л.М. Відсутній Шевчук С.В. Відсутній
Шмаров В.М. Відсутній Юшко І.О. Відсутній
 
Група "Відродження регіонів"
Кількість депутатів - 29
За - 0 Проти - 3 Утрималися - 3 Не голосували - 6 Відсутні - 17
Абдуллін О.Р. Відсутній Акопян В.Г. Відсутній
Антоньєва Г.П. Проти Бортник В.Ф. Відсутній
Буряк С.В. Не голосував Ващук К.Т. Відсутня
Волков О.М. Відсутній Гавриш С.Б. Не голосував
Гаркуша О.М. Відсутній Гуров В.М. Відсутній
Данильчук О.Ю. Не голосував Діяк І.В. Не голосував
Жеваго К.В. Відсутній Жовтіс О.І. Відсутній
Задорожній О.В. Відсутній Засуха Т.В. Проти
Звягільський Ю.Л. Відсутній Козак Я.І. Утримався
Кучеренко О.Ю. Відсутній Марченко О.А. Відсутній
Матвієнков С.А. Відсутній Насалик І.С. Не голосував
Нечипорук В.П. Відсутній Пашковський Л.Б. Відсутній
Рибак В.В. Відсутній Сопрун С.І. Проти
Табачник Д.В. Утримався Ткаленко І.І. Не голосував
Чаговець В.М. Утримався   
 
Фракція "Батьківщина"
Кількість депутатів - 27
За - 17 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 10
Алексєєв В.Г. За Альохін В.І. За
Бабич В.Г. За Білик А.Г. За
Білорус О.Г. За Блохін О.В. Відсутній
Борзов В.П. Відсутній Габер М.О. Відсутній
Гнатюк Д.М. Відсутній Гуцол М.В. За
Давидов В.В. Відсутній Кириленко І.Г. Відсутній
Кірімов І.З. За Куньов І.П. За
Мартиновський В.П. Відсутній Мельников О.Б. За
Мичко М.І. За Настенко О.А. За
Правденко С.М. За Пухкал О.Г. За
Ременюк О.І. За Сафронов С.О. За
Сушкевич В.М. Відсутній Тимошенко Ю.В. Відсутня
Толочко П.П. За Турчинов О.В. Відсутній
Юхновський О.І. За   
 
Фракція Соціал-демократичної партії України (о)
Кількість депутатів - 26
За - 1 Проти - 13 Утрималися - 0 Не голосували - 6 Відсутні - 6
Ананко Є.П. Відсутній Андресюк Б.П. Не голосував
Волковський А.П. Відсутній Губський Б.В. Проти
Дворкіс Д.В. Відсутній Заєць В.В. Проти
Заплатинський В.М. Проти Зінченко О.О. Проти
Іщенко О.М. Проти Король В.М. За
Корчинський А.І. Не голосував Кравчук Л.М. Проти
Кремень В.Г. Проти Литвак О.М. Відсутній
Мельнічук С.І. Проти Мокроусов А.О. Проти
Песоцький М.Ф. Не голосував Плужніков І.О. Проти
Попеску І.В. Відсутній Порошенко П.О. Проти
Развадовський В.Й. Відсутній Стоян О.М. Не голосував
Суркіс Г.М. Проти Франчук І.А. Не голосував
Череп В.І. Не голосував Шуфрич Н.І. Проти
 
Фракція партії Зелених України
Кількість депутатів - 23
За - 2 Проти - 1 Утрималися - 2 Не голосували - 5 Відсутні - 13
Бєлоусова І.А. Не голосувала Богословська І.Г. Не голосувала
Гаврилов І.О. Не голосував Дашутін Г.П. Утримався
Діброва В.Г. За Іванов С.А. Проти
Кирюшин І.В. Відсутній Кононов В.М. Відсутній
Костржевськй Д.Б. За Кривошея С.В. Відсутній
Курикін С.І. Відсутній Лютікова І.І. Утримався
Мазуренко В.І. Відсутній Москвін С.О. Відсутній
Павленко С.Г. Не голосував Поліщук О.В. Відсутній
Рись С.М. Відсутній Рябченко О.В. Відсутній
Самойленко Ю.І. Не голосував Ткачук В.А. Відсутній
Фіалковський В.О. Відсутній Хмельницький В.І. Відсутній
Шевчук О.Б. Відсутній   
 
Фракція Соціалістичної партії України
Кількість депутатів - 23
За - 19 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 3 Відсутні - 1
Бокий І.С. За Вінський Й.В. За
Зубов В.С. За Кіяшко С.М. За
Костусєв О.О. Не голосував Лавриненко М.Ф. За
Макеєнко В.В. За Марковська Н.С. За
Місюра В.Я. За Мороз О.О. За
Мусієнко І.М. За Мухін В.В. За
Ніколаєнко С.М. За Покотило Н.О. Не голосувала
Потімков С.Ю. За Сас С.В. За
Семенюк В.П. Відсутня Сінько В.Д. За
Станков А.К. За Степанов М.В. За
Цушко В.П. За Чиж І.С. За
Ющик О.І. Не голосував   
 
Фракція партії"Реформи і порядок"-Реформи-конгрес
Кількість депутатів - 21
За - 0 Проти - 0 Утрималися - 1 Не голосували - 10 Відсутні - 10
Беспалий Б.Я. Відсутній Білас І.Г. Відсутній
Білоус А.О. Відсутній Бондаренко В.Д. Не голосував
Ємець О.І. Не голосував Жир О.О. Не голосував
Зварич Р.М. Не голосував Коліушко І.Б. Відсутній
Кощинець В.В. Відсутній Литюк А.І. Відсутній
Осташ І.І. Не голосував Пилипчук І.М. Відсутній
Пинзеник В.М. Не голосував Подгорний С.П. Не голосував
Ратушний М.Я. Не голосував Сахно Ю.П. Утримався
Стецьків Т.С. Відсутній Стецько Я.Й. Не голосувала
Терьохін С.А. Не голосував Філенко В.П. Відсутній
Цехмістренко В.Г. Відсутній   
 
Фракція партії "Трудова Україна"
Кількість депутатів - 19
За - 1 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 6 Відсутні - 12
Горбатов В.М. Відсутній Деркач А.Л. Не голосував
Єдін О.Й. Відсутній Іоффе Ю.Я. Відсутній
Кондратевський С.М. Відсутній Коновалюк В.І. Відсутній
Миримський Л.Ю. Не голосував Пінчук В.М. Відсутній
Поляков С.В. Відсутній Ромовська З.В. Відсутня
Свирида О.М. Не голосував Сергієнко О.І. За
Сирота М.Д. Не голосував Устенко П.І. Не голосував
Фурдичко О.І. Не голосував Чукмасов С.О. Відсутній
Шаров І.Ф. Відсутній Шпиг Ф.І. Відсутній
Янковський М.А. Відсутній   
 
Не входять до складу фракцій
Кількість депутатів - 18
За - 4 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 2 Відсутні - 12
Богатиренко А.А. Не голосував Бродський М.Ю. Відсутній
Васильєв Г.А. Відсутній Гурвіц Е.Й. Відсутній
Жердицький В.Ю. Відсутній Кушніров М.О. Відсутній
Лєщинський О.О. Відсутній Мангул А.І. Відсутній
Мартинюк А.І. За Матвієнко А.С. Відсутній
Медведчук В.В. Не голосував Онуфрійчук М.Я. За
Ситник К.М. Відсутній Ткаченко О.М. За
Тягнибок О.Я. Відсутній Франчук А.Р. Відсутній
Чайка В.В. За Шеховцов О.Д. Відсутній
 
Група "Незалежні"
Кількість депутатів - 18
За - 4 Проти - 0 Утрималися - 1 Не голосували - 5 Відсутні - 8
Агафонов М.І. Відсутній Головатий С.П. За
Горбачов В.С. За Гошовська В.А. Відсутня
Єрмак А.В. Не голосував Квятковський І.В. Відсутній
Ківалов С.В. Відсутній Ковач М.М. Утримався
Левцун В.І. Відсутній Марчук Є.К. Не голосував
Омельченко Г.О. Відсутній Онопенко В.В. Відсутній
Пересунько С.І. Не голосував Раханський А.В. За
Ржавський О.М. Відсутній Трофименко Л.С. Не голосувала
Черненко В.Г. За Чубатенко О.М. Не голосував
 
Фракція Народного Руху України
Кількість депутатів - 16
За - 0 Проти - 3 Утрималися - 0 Не голосували - 8 Відсутні - 5
Бондаренко О.Ф. Не голосувала Глухівський Л.Й. Проти
Григорович Л.С. Не голосувала Джемілев М. . Відсутній
Кендзьор Я.М. Не голосував Ключковський Ю.Б. Проти
Коваль В.С. Відсутній Косів М.В. Відсутній
Костинюк Б.І. Не голосував Креч Е.Е. Проти
Криворучко Ю.З. Не голосував Танюк Л.С. Відсутній
Удовенко Г.Й. Не голосував Чорноволенко О.В. Відсутній
Шепа В.В. Не голосував Шмідт Р.М. Не голосував
 
Фракція Селянської партії України
Кількість депутатів - 15
За - 8 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 7
Баранчик І.І. За Довганчин Г.В. За
Довгань К.В. За Довгань С.В. За
Дроботов А.І. За Кирильчук Є.І. За
Коломойцев-Рибалка В.Е. Відсутній Новик А.М. За
Салигін В.В. Відсутній Сацюк В.М. Відсутній
Спіженко Ю.П. Відсутній Суслов В.І. Відсутній
Чікал А.В. Відсутній Шпак О.Г. Відсутній
Шпігало В.Є. За   
 
Фракція "Громада"
Кількість депутатів - 15
За - 14 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 1
Арабаджи В.В. За Гадяцький Л.М. За
Донець Н.Г. За Єльяшкевич О.С. За
Задорожна Т.А. За Кармазін Ю.А. За
Константинов Е.С. За Косаківський Л.Г. За
Лазаренко П.І. Відсутній Омеліч В.С. За
Павловський М.А. За Плютинський В.А. За
Смірнов Є.Л. За Шишкін В.І. За
Шушкевич В.Г. За   
 
Фракція Прогресивної Соціалістичної партії України
Кількість депутатів - 14
За - 0 Проти - 0 Утрималися - 6 Не голосували - 4 Відсутні - 4
Безугла Л.Я. Утримався Вітренко Н.М. Відсутня
Єльчанінов В.С. Відсутній Квят В.П. Не голосував
Лимар Н.О. Утримався Мазур О.А. Не голосувала
Малолітко І.Ф. Відсутній Марченко В.Р. Відсутній
Романчук П.М. Не голосував Савенко М.М. Утримався
Сидорчук М.Ю. Не голосував Стоженко В.Я. Утримався
Тихонов С.А. Утримався Чародєєв О.В. Утримався